OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 03, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-12-03/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

THE FENIANS.
?
?
?
II i
In te"
Uing on
r. a - ?lit A Bl
'
I
?
A ? -.VII Ililli
-
|
|
U? I
l-nrv
-
.trinl
lilli tilt
tliat it
?
?
?
'
? -
? '
'
!l<_ mi.
f
:
?
iii ni lin in ?? .
?
?
i '.!.--,.. i;
v ? ? - . ? i.ml uni?! then ' . '? ? _h. Mi
^i. K- I-.. >. ..? MM li t'
' : . ? -
I
.
I
1
?
?? TU ?. ?ara. TO m? nmi
Mi.-. , i i i I
i
.
?' . i ill. ?Lu li mm in.
Al*
'
Ii I
-
?
.1 - .
! ?uri-i?
" Tiki pi. vi roi' o .
a? Triits'i?. tarai nana.
?
a , .
ii I
? ]|
1
'
- . | ?
I ? -
1 ! I
?
. iIlUIU
4. '
-
-
?
?
?i --? di ?, y y.ii i omforta li
illl ?Illili tilt* L'ltliaiiiii
.
I
1M.va. n
VI I I
un -
?
1
?
. -il M.I
-
:
"VT.
- ... is .
Mr. I- I?
1 ' '
.. .?i..- m it?,.
?
l-l III,111 f'OIr ;
? li UV I\ LKNTl' KV.
--tmara TO ?rai
I .- 1
I 'H' ??l-l,-. XVc i.
CANADA,
Hil I!;
Till rovivi \M>, ;:
AS ADVIM-ill vi"i;.
.eatra TO TH? TKIHI M.
!
?
!, Illili.
1 I
?
i? r . ' t ' -
Nat? 'I . vi, i.,,.
-
i
? ??
?' IDIIII? TI) TI"ITtllI!t?
?
?
, Hint alum.ii li ititi . I t,i
'ii.it mail.!
ORR
?
I
'
? ? .
!
bit
??
TI
?
1 M ii ni IRE Of REt ONSTRi I I70A
...... ' | ; I? (01
\ n ?|-]i M - D To DI. ITIl-THI I'K1VI
ranoR?
I "?, ?RK Kill VSHi OR V vTR?l ('I
? OBI"! ?.
?
\ -. ! ? V I " ,
-.- mar?
i
. ::1 ?if < . ?luTi.. .
. -p.", nilly ;,- MM -I '
\1 . Nrcrt-lniy Ur.'vi I - .. Iimyrr mid e_Ul
-
fare tim Court in the late trial betott I
Al til!!- III!-! o
? ; K- ?. i;.. . .' K' v- '
l*?-.r. .:, and K. O. **!-."?'. I -?. -m. ol ?hieb
. ? ? ' -i, ti,r Bight
ft, 1863. 1 I
\V, ('. ( I'nlx'it. Knien Smith, ..
the lit 1 ? a
'l ! <. , r
I u liv the in.utary ?nth
timl " timk placa l,.'i'.?n' I
rho faull - ?. ?. ni
Oct. ?v, if
... ....
I put ii
ii v,. I- Brovn, own? r i : the Vtrrr, ?rho
i -
| ,-iti. ;I!K1 thil Ki VU bad I
?
? li. -tow
\ ? ? > ?
t n-li? veil of it
?
1
al nuil fin- .
? ?mm
i-vi im .- - rai ? on . j ii off. Stow?
-iirri?tin that bu rteanmu waa tick. On
thr ?nu
H
.i tii.in ii.iii.'--. ' i
?
.??..?.i
?
??
.1 ti? 1.1 do* n their ?
.?
? hi) I; . -?>...,?.
to ti,!..va TI . K
.'
I
. v., I?. ?I. Hntli Uri.a?
11 (?Vi 1' m !.. ol?l r??:?l? i '? "I Iii diatrii '.
Ihr 11 , :
.1 (J
Stow? ra. 1'..?'--:i I
i Iii.
i
. -
?
tutli ?. .. bert
?if.iiliv the third . -
. v r i -
d, ?I?..?. In?/
.. tin ir lii-iii'- I
. ' : '
I
r the other four, 1
('mir' ? ?
10 bat
.
?
l
-
, i . j
.; ? ?
?
'
? ?
?hnr<*i? in .
-
?
Mun f"i ti,.- ? -i.?tift
.:.r..- Ben i< ?
? . !
I
!
: . . . i,
?
K? - - ' II ?. .?
, t of theil
?
It. - i -
I
?.
I
?
.i. m Mi J<
ntii iti
.
? .?.A t! '? tm.r j'rxiii.-r? 11
I
i the I
-
?
i
11 II 1
' ? ?
y i
J i ? . ! ? ?I - ?
I .
? . . ,
I
|
: ' I -
lill. < HU A<,II II \\l !
. I .
I H.
M ii ia?.? int TI, Tin TKiami
? Hi, i ' ; -.
I , l but 1
I
i . ?
r . - '
'
. . . , tieri,
ti , - .
II Hil Vfil. I .
Bl ii*. IV mi oi TIIL PORT.
?i im- .ti 1" on i?.t?i M
I" I, ?Mi'I.I I'. , . I
'
:
nu M \TTEAWAS I At TORI! -.
I- I' I I VI. .?!
I l . . ? -,?|-ti 1?. Tit? Titi??. ie
\. X., I?' (. J.- Ilvi-il'l.' I" I'
'
tim II ii VVi
i , .
.
Ii
? -
. ... I
1
'
- ? - ,
?
?
!nr bul i
nu r v ii n i 0 1ST,
i, Ni.v. W -\
'
?
i
Ail?
i
I
.
t ?
?
'
I
-
?
: | of it
?
li,.!, I
V Sit II'Al. i ORRI PTION.
" inn A?. 4INM" M 4 1 Mil.4".
-,
:
:
. '
Hr.] or I?
, I'ar? -',.. r.
?
i
- i
-
. '
I
M. I
'
?
- i
. n-, .iTXtVtm
i ?
?
i .
? ?
? -
?
i
?
:
-
'
?
I li
;
?
1
'
'
I' I'
:
?
?
?
?
S S. Il
-
1
ti
-
. -
-
-
Il til
I I -
I
I
? '
'
I
?
'
I
I
-
?
, 4'
-
' I III 44.
:
_
I
, -
-
1 ?-li. . I "
-
'
i ,,,,n .
, ?
? ? '
i .
-
??
. \i
- i
???i.ii,
i : Ulli r
ida nf
4 . '. ?
?
? .Ulli Will. Iii.'
r. illili
'i 1/?' .1 HONO I HI WRECKERS
illr ?I II 4? il.iii ; M r_B I M.I in? ,||i
IB) KIN', '? MI" \ Ja, , _ I
IN lil inn ( BAWfDBB OKI.ki.i |. i'
144.
.>>? . if p-bliehed
bug ,"' ii.' lv.- ...i. trig Wllhtlm
d, tlieil.-ti.i' fnp: ut I ,",,, , .,,,., ,," ,
:> I" ti,,- , ,i. i. , .i
' < n Maila,
I
'
1
\\ lien tin-?. -ni"' ilii? ..i|i
"I* al .'"?< lett ti'?' ?< 'I I'l.l -
i
:
: ? lll't
I! I !. "-r, A lo tlSn lunn ||
?
'I . '
?
'
'
?
THE DRAMA.
| : ' BO.
' -, ?" /'/ ' ti | Winti-t
-
I ,
-
I II]
'
B
'
?
-'? ' ' ' ' * I -"'.'"lit?"!'
- . " ?, til.i?
'
li
. B4
lill]? II'"I t. II '?
:
44 111, I '
'?1,1111
'
I I.Jl'll
:
M -I
? -
?
?
Il {M -I? .
I i ulm i
'
-
' I ' I'.lHltll ?
?
|,r;lt..'Il
I
?
-
?
'
/// .
41 ?..lill,.'
. taki-sj
?
'
,Vrn :
-
I
?
-
-
"
'
I' . . ?
"I.I n?
II
?
?
l
?
I
M
.
"
?
'
7
?
'
i
41
1
' '
i - i ina.11 .
?
?
m. ~r~~ ! \ !
FRENCH i l\ lui i\ i ,I\I I \ I"iu\
? : ' - I '
.
4
? i. ??. r?
N \ 4 1 j. I ,,, \
II : .
. .
,, I I", la Ml ? - ,
?
al
? 41
?
Mi i
?
... - I ll|?.li
1
I I . .
??r|,HI III Illili II,.Ililli !
?
I
, ni Qui I?.? li
. li , lute'al 111 I'.. . . '
'
-
I
III,. I. I
-
wat, i? .
?
|.i|iiit_r
LU .,f
? '.ni ?ni |?i?
?4. tra i '
, I! we Hid IH
?
.
, , , ? t| >. i i !.? ,i .-i . .
I i . li ,|| ?, .? nu?-? I? Iii? laM ?i 1
, - , H Amelles,
? 1 ! I . i ? .?
?
Uli ?tel
- -
" 1,1. h hy Ut l'tliiniilei.liil III I lb) li.?
., 1 Mai
... lu m?e ii,
i .
,.,i al: perta
ii i '
,
?
I
'
i- , ?i
'
I : '?
MUSICAL
VI A TI M I. Al' II?VI5?? HALL.
M . .! 11D4H M. TI ? ,1, it, ..-tv?'
.i is fit':.n". .1 l,y tiif?
--. -Mr VV.'l.lit ?t;li
ni bring gtw
..i i-n bia i ii wv 11...-? bt
Ina in i!,?I. .1 -.?"ii * ' ? Itioa to
i la lo-iv Ulual In hi? ?Ivlt i.l ( ...ti?, ii.il?. ,,r thalberg,
mil mil i? ??i i !.u !... uabitahla. ortitimilit] ol
.uni nun r m r. Mr. V\ -. ruf nil ruc
.V '.111.! 11? j], hi?
-, .ii.- ?- ordin?r?
I aaaagei ol
ring
? .i- Um
'mt ni
. i, in ;!.' -?? -i. ,? .... ii,, ntt !.. ?
???til it? ? hal I'-t-'r .t.?I ii? ! .
-
?tliirli ara 'inn ii'iiit'il bj ordti - ID*
nott r ?li (.'ti.i int?"?) ii
whian
. '?i tli?
?
.i.ly uti
ind u ii ., H .-.; iah?- n ti.?. oonti -
II:?
. I .(. t, 'I li? K
? lu r?-ii??rii!i-fl
?
.. ? piiiuitit di m,' Ort ma in
?
md einn ?titi iiiinlitli ? It li no1
mite . , lat.??-** .i. iiii.pli?liiil
iin.l talented oi mir amateur
,i, nibHtion i,. UM -. ??? ral i li I ?.
_!. ? An toi ka H ,:1 I' a
?
? .
? .lily ?
II li IAN- DF? V - V 1ST! li (?VllDLN.
i |iti|in!,ii- Open-of ii i.-.iv iti- tarvtai
in Mai Han
ii i ?,,!,,. i.. ,
'
?, \.ntl ;
lutl?. til
(tie .);- II II
'
-
?
? .
I
iii.ti? r, fv well
.. . gil omi
. I K-NTII ?I ?RAT i v i ?IN.. ? OR? i KI*.
?
...
?
-
-
i
'. '
;
?
- ;..-u . i
?
I llU'll
"
; tiK.r.' . it al tan be
?
| tliniii
?
?
-
taila II- It i
ritli
?
?
' ill M.n\
f>T. Ml III K.VS I I'I i I i A It - '.
the 13th,
in uti ii HI. HALL-'!;. I RW R.n???-?,
-
i
".?vi-1' i Itn'y;
\| *-. ? -,-. ?
S A. :
?
I ? v i. i i\
i
- \!.I?M.- /''., i
I ?
I!. _,,' .11
?
lion.
i li |??it S
. ,, . j
I
I
?
J?:
F?RRRAI . ' I-. Ai'i.i-.- I I ver
"ti- .i
y | ...
I li. li. ? -
\
I a M
vv.??( i ?i ,,.; i, um lu i.
h Wilton. W. M. i vi v ? ? I
111,,I ti HI '
; ., i _j ? i .'lil.-ii
ii
.I'h rilli, iiirtiiiint tin. Mae attetti ..
?
- ..M thai i. ..
".' ? he
ii_i_ood i.i.ii a lu n
?I lim?. bli teeni it i? |
?nil. Initanet. . * l?i .?:' ihr ?tu i ** ": tin
hal itiii-n H ? min.i
? !? !i"th yt?.tr
- -
I" "I'lr II -..'.tim
?i M ted her
?
i.-.?li mill null a initial little Impair?.
. m ii,,m \i -.. .
i - In i."
li 'it. iff
I . ii.uni. ti
H nu.
?
Hie of I
.
till' Vi
It. i ii-,: itia-U nutt?? i i
? I in i i-it b. r and I. id i 'it it
?
lill pi? - . -
'lill I. ' -Tilt' Mll.j'"i'(,l ll'IIC
. I ,'\|.l.llll? li -
Sr? VOMK \ ?( MT ( 11 I' \ . - IWa.
, ? ?
i iboul vi,.- (..,, .
|.f?'l"a-ititl.i- ri'i.? i.tii.vrB Vi.rat.-t!?l.|?
. t VV t ?
i v i teal
...
? ?
i i ,, li 11?,. ,,;.,
I'. I OKll.t.lll
Ntw Voim Dec. I linn-.
?au
?
he ,. a V ti ?t .In.I.l! 1 la- 1,1 _B|ltl .1 lb it ?
,,i t,., i ?, . ti,i< i, i :? .?a .,? la , .... i a II ?
V.t a Ii , i. A . VV. D Vf, V ICI
M? ... i ,. f. aatt . Cr v Oam , .. v ; , kui jr.
| \niit ii? r.,,.a.. |
Mr. I? . ?'.uti,ii.i ti,i- ,-. ? ?? li v i IT'S
??I. I ??IA I..-. ? ila? .. o Illira
?
ci DE_I\ im D ? i Toi I Rail
: m
?IrnivTti ?
l.lfllll
I I I ?TO? II ti I. VllUII I'l ?? f
IB, lo !". l)??J ?t I
\v.? . -I o MIK 1 S?. I 1 . i; -
i i ? i ??n i.. r . ? i ., . ii.?.
./.??".?..lill DI I II II
/ m cn W WTVI:I us *m Boot st,UP. ,,,n!,
ii ? -,...,.
.-.| H, rta
r
MARVIN'S PATENT
Alum and Dry Plaster
FIRE AND BUCGLAR-NOOF
SAFES
WARRAN.'I'D THE BEST IN THK WORLD.
NFVM. CORRO!?- THK IAUM.
Ht lou rana nu?raoof ULAI.ITIM.
Are the Only Sato.? Ulled with Alum aiid
Dry Plas ????..
P ?tie i?Dd or rtll for ?
MARVI?V&CO.,
Priactp?! Iga, .__.? I'.?;. ? ' ??4*. ,\Y. New Y. ?V.
_ W-Teheuiee. 1 Ko ?.l - -plita.
IVKS- PATENT LAMPS'
The 3AFF.ST. trio.t CONVENI1 .1'. tad ti tatty w?y
l Hi: BEST LAMP i \ ?:K USED I
CIIXNDKLIK.Ra- lil! __*__-. S, ilAM.lS'i* and TABU I.AVP?
t-anbe LIOHTKl? A?i Ql'K .. I.V OU | led ?nil ti u?i.,ed ttt.iy
in.l netl.y. til WITHHIT UMOVlNO the ?*_____, ...(.'__ or
CHIMNEY, or _8l.-8B_B|8B8 AUtOi
Ue.l.'?iiii U-UMBJII BOOM?! Sll lind? ?ad Ms 8881 RQ
UNI.1) (JIL in market, and ?3"ite th.? attention of til bujei,. twit?
afU-ttAI.1 MO -_____?
C r ,!tr?, ??Jth pri, .*? ?ad te?tin ?? II, ., it 'o til ?pp'ir-.tit?.
JI LU- ? I' '. Milden-lune N.T.
t~" .-?ole ???ntl (or til 'OCER LAM! II",'.
??I iirst
I PLATT D 4VIRIJ,
?I IIlNOOOOD8at_pa?
II '
. gttdi i ",rt?l fcr
A A. A -110- ' ???
? 1 HIN*. (?1.4? '
TA BLZ ( 1TI.KKY alad II1?
, ?ni !??i tti in tiiy utner I.- . . ?
I ?Il tod .te foi j-aiir?' ? .
h i i WAR 11 D BA-Sr lu ii . i__, Oop?r II
r-rrna-r Ait'.r piase
* '?I IO 11IOM \- I.' ' - .lr441.il ?Lit
V.? M'rrrty ?ti., wner? ?ou -I 1 lu A !'.??. toffee?, Pith, flaw nil
?verTttnn|?^e i:lieap?r-:._i m.? -. . V?,rk. Ot,e ?.r?.- m ho .ae.
ATI-.1TIC ?!?n OBSAT 'A ,-r?_.? KAU ?r??? I O I-OIIOLI.?TID.J 1 ~
"?ICarTtKT 1 I I? CK MI...TII.I.B. P_, Lia I . .? J
N'OTK'F, i- 1 ' "ii?', uiinual
.' Urta f'on.rmt,? and ?lao
- , jj Ir ipeeton a_l ha
I ? ,1 ?! Hie nth ' "I IhS l ?. v ' '!'e < it? of Mea!? I.e. r?., OB
1 I B-DA- the? . - ISd7
Tne po 1 arti] - ? p m.
atj fjit'i (_Mh| d??/ et
December, and < ;
. ?I.I"" P! - asara.
CLOTHING.
25 PKH CUT. PILO*?, i ktOADVi'AT I I
And eery ???j ??;.... ? . Uki 4\\j|__ii.liip.
TRAPH _?.:IJ\, ii?\TER ?k CO.,
ZfCW. 3?.S, .00 and 102
BOW
.ti -I?? I
I ?A INTi'I* s'Hrt'K ,t
, I (?44 i.K I'Ki? . ? f At .... jiUaotWtd
J e 11*4-4. lolfQL
Al. I. ? n_,
: ?a.
I -1 '- Til
r.-i M ii . ?MD.
li
r?i i_nut v an - 4.
1 ?I > ' I II . *.".
i ?- ?I >i . i ROW tu.
i <?.> . rai . eel
I M .*.'. M '. ?#?*?.
?14. -?
.Nil ? F.-T?"
BUTS ?' 1)1 lill I" r S SCI ?iTlllSH
A.NUCa.L.1 i' r?i iiKI'F,',.- .
AT TSB . D HAT at.
"REMOVAL."
CURTAIN GOODS,
FUBNITUKE 0>YERlSa<
PIANO AND TABLE COVERS,
r LI
UK! AU.! i VI V I'.n.'.r- -ILE 1*1
B. L. SOLOMON & SONS,
_ l_?HK?i
R?F?URE.
;l_? HRii.n.viY.
SUPPORTER
. - :tl ItirrtTr?' ?ni |Hi?a
4M. til 111 li- AM. Y i?1* Mi (Rr'.S.
-' ?O ? I AMI IT44 ARK MtiTION -
1.1 r.l..i (he niuel . I'tmi H.a-t? ure.
?
2??j.e I'ropri.tor?.
_Ne._4.Br... IF??
-f * ?
MiKlM.l . s POWDER
11
OOtTOn, ("i M
1I0AH
? 4 1 4Klir UII'I.M'H.'TIS,
DIPHTHERIA. ?ROI P.
Y, t ??lr 1?, Vi.. I.r. 8at*t So I'M I r.J I
.?j.
HARN'-? kio,
'."'"_
XA ? ?INi I ? J??' ' .? ? - I ' Iii At ?. ! _,
Hole! ii?-. 11,1 (he Sote "d !.?f ?ht lther. um ye. t"_T
? , ?i I mel |l '. ' -...?.. r ?? . . rX
?i p e.-i' j i. 'I ?i.-i i . ?. : A4iiM.SK WI
ti , ?. .|?i. at? ti . in? on*
... ? ? I -, ? . - t i..e i<ior.-?l bauttleeptl, abtu
fiiniUar with It, ?a! .. ? . I ,- .11 .!
A I lir-K.tllll.l? NT? KSSir*? ' ,_
Wow . , ti.? OLAMURii.lM s,,*r
?W/t UM fis Y ?txf
V A...",-. .- 70 TRINITY PLACF * 4' ?\
gT~H.H -? '? i?. o! A) Ti fot ai -10. f
? II SI'S 4 ff, ! i 44 ntl Hr Y'Y'.nl li i-'_
WE KNOW by
? -an n.l jronrte'Tel of ?.I ^?-? *??*
j a
.4 !.. BCOVUX ? ' .
Trott
! N.-W-Y tt
iu M 4- I.ARS.
?,01?-?-, Carriage?. -Ce
tliAMSA 6bmNc-__MBI_0ADWAl ?
. X - ncheael? t" il.?-- ???_*DJ,.,,! ?I-* l_l N
i,u,t IA11K1.? L.l"ieftM
U.41 8, Cll.41 111 ? a "*. ,._'"'jr.i'._,'',.? ? ,?
bett owterialt aad bf ti ,-, ti their ?JWB aita ' ?? __
4 LARGE STOCK W CARRIAGES,
_ V : M - -.
8%__S_?_0-11
"?tiBFRl
Wv\n:i'-\i. i.-. . ' . ? '.0,dtC
. . "", _",. i I- . I tot? pcutida._ ,
-,.,.. ka It. Sa- ' <_,
(li. . *?'?-*'l> **MI -*
lAi,sa Ui r?

xml | txt