OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 04, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-12-04/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

p. H .? ??? t- ! o M I it Texan whi.h
>
L
I '..winpr rwmo?
I
? irj ml .im iii? II i.i ti ?" ? 'I'lorum ol lb? Sr-titU ii
?nit? ?.nit?...
. ? ? ni.ir.IUaa. ?al ??o bf- Ipi
.? Bl,d ?rail tipou lb? ri.ald.lt I?, ia
i?'
FOO. ?WO' ? ?T"K
'
I
?
I
.1 *
M
1
?111' l?l?l!llt 'it
i .i. u? luke ti], til - lull wa* put anil .
J
I kl_-KK8 OF 111! R MJtEB.
!. will bo
y
I ? . ?
I na? more ti,.
l
v
1 ?tri 'a final
?! [think I itt tie
i
? .*..r hu? niB.li? np 1,:? rtniiil 0
'
i P'-rfoctlj- willnii? it
\ i:,J 1 tbiiik ti?
ta v,
M
. ? . . .'Hid lie grata I
. '
3 - net
; Mi v ' rial "1
i would
IB*;: Imi lie Ki.
- ile- m.itiiT ami ?lu? ?art ;
Mi .1 ,|IV- .*. I ? : of m
I
.t:luiti-i
i
?
a ?ti TO WAIT Oro? THE]
\
I
! '
IS tai ATI"*
Mi i
IA ?
I
I
i
?
.1
M: "It.KI - .?
?
Ml-? I
Mr 1 ' ?t an
I
j
;
?
?
.i
i
i
OK LANK.
Ml
I.i,.
n 9 j
I
1 . <
a J.? ir ci Iel, I,, l c ?.matt and i ,? i-.ot.re, oj Iks
lion I Tl.it t.
- -
- I ? i
.':e by tit* ft
a
or ?mu. .?r |...
?
.. n ,,?, .- for a?!,: I, ',? a? v. r< ?
a
?
-
(tn.iui -i-v ?I ? ?i T ?'
-
? i
i
RatC
Mr (V
t
bal ?-..j ?mt.?, rtsasstt?
I u appointed by m1 .
a ra wbo thai!. I
?
I
? I lf-?r.?!lid ?lO-plir.? Jad|?l
?
?
lo ??.? wa ti
.?._-:?t ii.a) ?l.|i- ? |?e ?oil to lil >a ?I , B " : v ?
?liin, . i
a .- Hal it.?
a '
?
r ?
a ? ti.?, ?viv. e m
Oil '?I.
iriap??) t
-
I .-iilitiou of Hi? l?t.d ,?i
"ffiaru
l
At I
?
C ?
. 'iC8E.
'?
a,
1
A'
?
E i ?
THE III .vv.ir.E.
At th
I?
AD'
1
a
I ': the ?relle? to h?* fillftd
.
i
PBAVEE
I ?.? le.pt wer?
?
"fr.. ? maki- a r:^!,t im lah n In I
? I: tll.l it ?li 1 I
to ?J ,
Ml- pi?
'arl ?r.? .-oura??.
?
?
*
? -i J that mt tit.
- ar.d I) ti
v .
i
r i,..-.t,. J it, ?.?. |
-
-??I I? lah1 OB ?trnixBr li,?i, ?in ti, In. rute
I
iLL.
a?
I
I
l
OJM_I.T_>: TO WAIT OS TUE PBE-ITH ST.
" -tQal
4*iv-rimi?t*?? wa? ?r7.?r.'-.t t.. w all h a like
<
P
t. ' make
M?-.?r? Wail . ' I !? ; . V.rmoa'i.
end ti
?EATS Ei.R Bli BrKB?.
?Dn ?tftftion of Mr WaU-ll ?,,r was
?-?fit on Ihr r!r?r,r t?. ?;... rr-i?orteri of ti??
I 'laean rit-wa tuiavcial
Mr ??I??IN? I: ; f I". ,r ,,, ,t
i-nlt Mi \? tit. n Kdiu.r mi Th, _
Mr Vt'iv.! i thal ?uch wa* not Ui* olm'i '
l-Htil.tlU-.
KEGrLaVB TirRIWIttaV
.cn in
Or . i
Mtuu ) a riaulntiou wa* r?.
?winn In la* "*f ?nilli nn Bnto*
f THE PatJlIlO?? ACT Ol' IrV*2 EETEALID
I :.: 1 nr.tr I bill tu i.-j?-al t]
?*.-.-.?, ...' !_(? ... t o'. kl.t H \rt,_ I? lilli. ?Cvllllll Blil.llll/IJB 1,1'
ij? hat.
j ? lO-M m th* lu-la-llioa. ?JMHIB. an.l ?_n?>itv with au. h
. a* b? might
?ti-ii ?tr?B.1i
v.: au?
gaV_Ma>l hj a V .
I
; ii)??* K-rr l,a.|Bj?md.
*??'?'.?. ?!,.,, ._ . ,i ?..i,,..-k .v., i" ?I. ,', N,,..|; I'l.-i,,
SitirrBfiv?*? St
riinlile *uil Ward K
W-?J* ote?, ?tid pa?. I
I e. ?Sil
Mr 1
?Wia^i^iKi-wlwUr Ulai, t.. _,".
.very of
Jouii li >?:?? .'.
TUBBA-I* OF
kale of
'
?
-
? ? ? .
_?.! in
?
-
'
'
I io'lull waa read twice and fctr-ired t<>ttit? Yum mitta??? in
\V i
ni: marura or
\1. B(:HEX
ai:
He ,1 ?nilli 1 I,?I li.? rr<?.?l t.uir? ol uiBitil?. o? Iii? X1. I
|T??t of '? - ' . .-. I **'.*?. ?tid of e?cB iiic("??xi,n|t t'ont-??! tham-ifter
alia'] li. ?t Mr* t 9sm, -TI \m? ?ti 1, day r.f M?rrh, lb? diy
? lb* t?rm b.tin? f it wiiir-li th. Ceagn.. t? Mattel ?til en
tli?-tir.i M.'t? lav in .l?ii'??rv i?"?l th-rfttt.r. an-l "i? ti.M
tliy in Hi. N.iv'ft t??r Bail I t.ca-dtnir, Iii? n.d .1 tit- i.-rri, f ,r wl.i li
.
- "iftti 17 nf (I,.
A t ?j ,-. ti Au At iiiakn.? B|ipro|,ri?ti.,,.i
? lu! li It in ?...
Riainnativa 1 miy ba ? awtabar of ?n iue .
pmiiliU f'ongini .1 K.I i,-,- .?, aaj i .? ,vi?l?? for trtv.-l
.
Conir.ti.
Th? bill wa? re 11 t ? - "fin? urdir fur l??*c. 11, and
; mil?" I
AS ISTI.RN'A! R1.V1 *.
? .
i/, i I l.'|?:tlt" If : t til I
i . -.. i, read twiea, tin i
: I co.
i . ALS HtOM OKIKI.
? - ii lnr?r ra-mo*. ill Ik? ?
'''???
, and a 1th ile- ?ii. .
i
. ?
....
I'll- di.! - I of I
?
, . - i.'l. luipntuioD, i
oltii ial fund
?4 tWO
li , "
?
. ?? bill ind i! i .
, . lion it
Mi H .
li ni liol II'
.
I tii'l'-r itii.l ...
?
'
' '.'
'
lo? ? , ?
a .. :
' '
-
-, ,
M J'lrl
I
I ' '
I
R
S"-Wr ? Ho?; tin
?
? '
'
? "li ii?.
BA-ICA- AND MAM ?.'.'
'
a ? li
. I'
;
Tin * -a.
i ?.
?
-
A - >i
.II
t
?
I'tj.uru.
1
-
:
?
' .
?
?j
?
. ?.
I llof ? r
'
.; It
?
..i li
; ?
?
i
?
, , -...lil ,,!
?
- .
. ' .
i..i i,i , . ii
-.. ?iiii.ti
i,m ? ni Who Wa* : i .i|itur??tl pri?
?
' -. lill ,1
?
? . ! fruin
r vr,i? ?,,
.Ula** ?al...r
??t .it
, .min.1 nf ii,i
?
and |.milli..
ia? i
? i..ii-, - - ? .
. etme by fi i projiei ,, ma any ?um to
foo nil iwp-l te ),.: ibu? ?, .
til ti,.
! ill II 11,11
' lilli Bit ,111,1
(hall t>" UK,"1 lin-.'fi.iuli-r fi? til? Mue-t ol Hi- upplit-aiit i?
far a* tilt' MU,I" ma J 1
I ? Uli wa* re.-ul t-.?:-.- an! f-f.rri...! Lilli.- l.ni.i...
ArJ.nr* mid .rdfired priiitad
THE I'AUMIK ol TIU?_tl.llF.I. iiZtt. Mt" RET..
On DOtmn ol Mr s os hi I i.,.?. ut La? rei|iif?t?aaj t..
- 'lu-nilirmuti?- th?? llt.tUH. remluii- ;
lo a tffly, a? ti?
tT'ie?.'. - 'um furthc p?rdun of
N i ?in tL.- '?tli -f
M ? f ti ?ti I
.
?.mon lunn the lli-licl Army ni y
' ? '?.?tie?* IJ'-n
l'i' k -it -ii.l ti
TUF MEXiOAV QrnrriOK.
Mr M Ki ?. <K>"? Kt i ?fir*;,?! ? _g the
Monro and f?pi".-i'i!lv any lettrr? fn.ru
HW Menean Mi?ltU? ut WtthlagtOt ? tl?c Irt-m-li Minutar
Mt lf*Mtrt ?nee?*'' 'ne rraolulion I
?''inimi'"
Mt M .
M ! cfiUing fur Ex?*
Mr. I : 1 th? rttle
i . ...
lay.
PBE-EMI'l.
#1 .?IriAk !______*___) t_'.l o ????.'?? l? ?.?.*<. NMa-kadaj] 'A U
''14 TOtvd twi'.
t/niitniftf??.! on J'lililu- 1-trt'l?
KEO i-TIO!? op THE uno
?
M I! t*.i-M I . I'
?ri t.. at ?wer li
?
;
i
!
Mi ? . ?
'I
l
laka a recei* iii!
I notion wa*
I.? rea I ...
W ? :i about t.?'
'
ill!-'!! - ?
inn ni?
du favor ol pt
I ? \
Ai,j- M .. itbdraw i I* ?
1 be
YEA*.- M"?tt. All? K. Bun?! Bid?* I.
Bl. - - ? lark* (Km.
: .
II , ,,..,,: l'A l ? 1 Hu?
ll.? ?ii ? ii,;.i- ' Kelly. K Uwra i, H
M I... Mildil Mi lu M 4-.bea.lMi
uni. I'.ii... Perb.m, I'i.f* P
.- 1..., ?. .i,l: Ii,-..l, S li.] ,:-,,,,
Wa'..:
1. .Hw I,, Willi, IM, li, ana li'a.) lad '? .,
*?'?r? -Mein
ll" .Uri, It.,,., I .
Uetrmti I'u.i, li.iti-lr trOkUy, Ylirtlg* Eliot i-.trv Unca,
rtnrnu IL. lu,... ,Ky i. li??., r .
i |, J ?a. Kiaiou. Keti ?ii? Euykl I.oin
I'ttlf-r
?),.. Raaaaalir?.!, ItaUall li
J.- Ma? I, ;.., i; r-i ,'..,,. gil "f "'
\l?.i,,r
l\ ?.M.nrii (M???.). Wl.tl.v
!
?In tniilh.ii I'f Mr "DT t?ii!i!-i:\i
li i- of ike
ii .1 ord . : i ? ;
...ti.in of Mr I!?\K
I ? . rai ? HIIIIII ? ?.,? ..; derail !?? i?
' - a-j. ,r i r.-I - M that I i M
...rn.w
lawejiaaiai
l . II.ni??" itiljinirii. ?1. i ' of if
linn.-.! in pro?-?-? mu und .
pan in : ? uf woleoin,
Till RECEPTIOR m CONORESS
lill; UM.! OMI..
IX TFVLRUBArU Ti? 111? Ttlirsr.
w t.? !i*?.. i..*? Dee. -'..-'I'll'. ?'I -:'?. .'? t ' - ."?? ?? an?l
UM li,l!i'|!H?t willi li va. .I'lu-rtl?. 1 la
iateieeted . og*.
The i,.ir liiiildini* ?reaiUeeiii
and ciuwil? i ,.uiiiii'in i-d le gelkof -
I. I,.- I -.'. 1... k .-v. r? i-h-iir ol' tht? MO n- ti
.
i . .- -.ra i
?
i
?i .1 i: i platt
Mite le, I nil??., I ?iad. Hi
? li np
pr ?TI ii iii.I ,t|,;,: ...
a i.eautif' I model . ?
? front of the < ' ?? i*'i?k
.
-
iii!. Lien I]
!
: i .'? Hall at about
iriiitt anthill B
t .. UM "i I rat I ??
.1 .1 to tie- ' ii ''all
ittt t ...ui, J W, !'.:? i Brnatoi W
ti n
their ; I
boen "i iii?* in -ni' .?
THE i
' !H AM? Till. II"*? | I
I4VI.I AMA- Till. HAS'. , ?
ll'.V Til MIDI.! 14 ?TE'
at vrnt.BAr? TO T?? vaiarv?
WAWI ITO_ D . i. ,
I as *.T" lo ley MtbuiiMlieaU) Nt-ariaae. A pr?.
INBI ?! eke it BOOB, and
.
( .
i
? i
I Lion of the 1
? the C
li Ki'llrll *?.
' H (.rrili ! I 'li I ':..?. I
.1 I
-
II!..!.' - II..V? III li
' '
? . .. I
i'r nu i .vi.
In in \??-'i ..iii ?n f'.rn ?'.I ?.I ( .??-.-. II . !.. I,,....'
i
rheo? half t Lal
At li ?at 4M are ?
? and 'ii b '. I .Hid uVi.eii
?? i- ? ,1- -, .) ?ii .1 II i I ,? k t?.i- ?ti ;,,,.
' Iili'I.i'
? I
' i
"I Jlldgl I .11,1 , ?.
tie lilli pt
Both "i t ,- -i,11 v
? ". VVhoo '
i tiler i
1 1111 non mue fo a ird :iini M il
I i, " v. ? i.i/.i v- :
l- Ol, tlli? I.' -
.:,.??
I ol lin- tu ti?-. )
?
to I? ?? '
to demol?*]) ii I \|.| lu i?'.] I km
t lia i
Mountain*.
.?I \V..'
mead baing
"lill !'
. ( "I,
I
;
. '.iinini Mare ti:i? ?inriti ??: ht an lu ti*
: - n,,r I? of U
,: and all thal -. ia ma **i? . I
JU.ll? i- "! Ill?l .??..lilli.' -. i.. ? ii, n i
.
lar I lim ?ii - taJ-tUar willi
.
' oui I ii,, ra
. 'li ?Implv ra-f.-rrn (.- rai lo ti- Hil ?t.,I
\ li": I'll, ??iiliimuri? fur t!,, - . t?| iii? I)
.r i "lim and olli'-r? 4J ..??.- it .??i.,,!..- ,
: ?m ?fruid I ?In.itl?l full iborl .' |
. .--1 it (I.? milt i | A u.i,, -. i
. ?nil i?, I., ,u it .?.-iiiitiir Y.-ttci-\S'i-li if uti imi.t iijM,ii it |
, . ?'innHill g itfll'l Hu? ?til.
?
,
.i,, world ? I.? ii !.'
I mid. i?!u, I lli.-it MM p.-?i?
admitting, mir ??n?ll?, i
Ii., in li,." .'.Hill.?I of l!.. Ii I I,, i H?k .1 m, ii, |
ulit-ii 1 ?n? ? lilli.?- tai IIMV Ile ti. a-,,:i >. in ' Implied li...
1 in in ii.i ?**-al liitriv alta if it ii'V.i-il | i
i Hint I marm ?atti be mum?
until trat *M*eh vaa rattagalaed epoi iver; inch of lanar.ma
Mil, fruin tlio Atlnnti?- t? tin? I'leifi' \| , .
narai ibould , onie la until arary An t rii an ritiaan ibould liai?
laa prit-aga at tokng te tai portion o( ti
ii.K ml H,.? |,nul, if? ? tt li - ''">. :
ti,? l oiifiiitiititiiial |i mirante? ufa ltepnUli al i...i.-r:?in.'iit ?liri II
I*' ?iven '.i?|Hr;MBt.i Di thl? I) :!",, nuil the ??"la,:
I nu,II ini'ti ?l.all ti.? Ionir?"r haiifr daiiirliiiir r.? >tri
. ?nd a 1 urn in itraar ?ll?arlain *
to th.. (.-...-ii.i.it a?rai until i ?tfi?)
.ria* ?'f N" i . llowi i.ittii?,
nut until (fitl.ii.-.. Lint tramp (bail mund |Lau?brer ai.d
?utj?l?.i??'1 Wby. I under?!?!,,! ti,ni ,,"r ItunitrcTatic
friand? Di mv WMtt ?.? ail ni n tnd.l.'n for um?
?iitTra?.'!' | l.iiurtit.-r i They ?m It I? -rmethlnf Ilk? the I?,y
who t??iriK told by lo? father t<? takf einttor ml mid Hut fatti.-r
I don t Iii,- nitor nil i?*ry well It la r.tt.cr r,ch ?Lau?.'.!
t?i ' toaanaaa .?< ? .,.,,,?
?ulfra?f? ?ir inti?lli_i.|il auilraat?- l?ul ni.ii, i?Hi ? itlr?if ia ratio r
ru la. |I-ii?tlilvr ?u?l ?ppl.iu?,- : Kow Inn, my to my latin
...-jan. fin i.?t?. tt:i. ii a fair rai?, it lu? t_t? lam? inn tor ?.1
abaaeea for all men "i,. ,, ,,| Alukbt*? Lief.?
tin? (..it'-rnmont tfirt'i-.vtne and patt.'l mf'i[?iii ti"- anea ai a
puor Ixit and lanl You hat? ai KO?| a than?* in Ibu? rniutry
aaauy .'Um boy Yt-?. wa art- all chinta* in ltd? .-otintr? -
wini,-? Ii.i.-k? Kri.lufc Amen, ?i, I-,,?, barman I.?'it.?
I lone?." und Y "Tin gilva? | A| |,l,i,i?,- j l mill airain ??v to BJ
DaoHteratle frieatla II li a fun rae? tit ?tai . >? ?. B|hl and
do.' Id I 'Vii t ?' di".1.1 ! .., i ,.
II.aiiirtif.-r ? \'"'i i ?tnniit ?if rnur.-..? all If Kred. I).- .
[utug-titi i : but ilieii if yon will r?*?"t |_, >, t,, |n ?, and ..
an | aiiy I win b..| ti
? iilioin you ?au I*.,; I....,?-:.:.; , i.
eiU*?'n? 1 d'?'i- i" r. in ,:.-l ,,,n UBI
I ?ii, nor i^i-ondiBi? in
- ?
. i<ia<l
dene.l witii Ilia ort?!- at
l
i
..?!. -uiuanitt, U"? -?J i . -,,-_??. i
4 . ' .'I l'-'l illili Ol'
I . ? ?
'
-
I
'
r mu.
I
?
- . I
?
Urabi*- mntiutaiiis ami tin
't'x.-i lit" ho ttjlit* ?>f
rl it"! ,i"! i'i -
. |t in.??mu -li..
'
'
' i
.
? roi k.iin.iiiL-ii '-' I los! ti. -
-. ft Uul
I o .1,1 l'1'....lt ?hr.Mi.i? i
,
i ? uni? ?Li?' ?. . .
ii. -pon
tnvsslf until ??
?
ilbertj ?tinil liil'ini; to
BO-it- t" wl ? in iuiuinrt.il
'1 llllllil ITT'-nt spplllll.i?,
I.?, . lum. Win. I>. K
I ... nu.d Bl ,| -?
follows!
. do yours- tas -his!
>S IBB-? np,,li i
ich Toil hsTe all listened I ihslf do little
n,"r. than ?ni
. . ?
A li?, Itll'l ?<. til 111
ti " .?ti til .. ?'lilt' ?Ht? "I til?' I' II 1
'
?
??ill . to iiilmtt r. - iii t'-U
?mi tt-'u.-at wl ? '
. snlastiiios ?? I "-li ii?.?* i .1 cn the
'lerrilnr? *,irrtnr!'.
.al Ililli ?Dpi ,
- - of ?i-,.i|,,i:,,\
-, ni.ii
?
. . ?
-..?.ml Ile li it
- uMtitatiiiii? liiniui.' t -
1
,,? :,! HI lil I li? rl ,??
Win' i , '.'
'
ide itnnii i? .1
i .
Till, BAM.IIT.
.??i? ?.nuil. bel q iel t.. ? ..... -? took pi
i
?
I ..
: .-.I i., li? ? Bfl
.
l
t.
iti ?bl
||l I..-,
.
?
?
?
-
?
?pond
. ?oin.
?i i-. -|.-,ia. bal i..?* .? - '? '
.
tilt vi? beera tbroagboal
i
I I* Hint I
Upon lb'
v, Imai
?
?
I
, ? i ,,
, .
li
!
- .
*
I .
'
. ?
'
t? ' i' I,
-
?
I
'
?
I.i-.l t
t
I
| -
II ?e ri'-|llil I'I-'I to t!
? |. i?- litvl ?' -
;
pub ?
Mr K'-rie ? |
i, . -
.
itor Wilson wai Bftmrard celled oat, ead ea
I ' 1 ,, i bu k.
THE 101 THERE STATES.
I IKI.IMA.
K-tTUM M TIIK LKHIH-ATirilK-THK TKRKITOBUI.
1*1.4.1 CK RKii'NSTUI'? 11,'S IN I 4' 'li Willi I.OV.4I.
um.
ITtlLMlitl TO TSI TSISI'.TI.
\\ ASIII?O-I "?-. l'?e. a. -I lu. f. .ll.i-iiii| 'liap.it.!. froin
Ti... TI bane Barana m Bh iimond, Vs.. has h? in n
?lili ll.i,?eu tier?'.
Iii. it? , ? i - li.iii. I..m?.'. ?.I ''.. I l.i-.-i?ltt?ir?' ni?-I
1 Is-kf M' l.'itiui-.-, fur wont "f n ?|iii>r?itii it,
.I..--.BBII i . BOB'S ?Image li r. fly, ami ____.
? if a.riitti ..t lw??li li" i?'-? i? ;
lillri-e ..I ti,. Southi-rn SU
.
..i o rritorii.
. ti.ni . ,
I., . ?flllt "11
I'?,I., f -? 4 'ir(_Tll-?ill f, Ho?? *,.. n ___. (.'OBTI
? 1.1?.' |.,i,?JH.-.' I? cell.-.! I?. I" ti. lil lit | ..ti Ml.lill All.nll.il? ntl
Ii.. Hillier 13 1 lu- e.l.lr. ?? ot th.
Ait.r sottiaf forth evil? thal -fitI ii |ors<
I ! ti ? , ? i.-? ni 1 !. , d , eil I'liin:. -IBM ti"' l"'4?'-r oin?
II.en in Arkansas sad an determiiied to keep it
.-lit.'tt kojpt ?>f til? passais of the Coostitn
t?, i ,.i Am saidaeat bj lbs yn?, B1 LseisUl ire I_*yBltj to daj
.. ?,. ,-i.ii nul the ?pint nt Rebellie- i< iriiu_ph_nl
- .1? i,ii?'' HtrefiillT i'-jr-, |,,l or, -, i tofft r of lettliua ?mr
urrais iniii it.-i; better than _oj dssem
:t ">. "I'l'l.T lo Congress fur o-,!: ??
I mir |,ri,?. v i.
opie to form B aoteniasDl lu "?. ?on.-see
nid the llitli, ."
rnotstB-fc
i bTRAT op A viir.r, KHOOL WU?
Bl Til totirS BO TM! TtlSCNe.
NAHiviiLr., D0O.S.-la Obi House of K?pr?s?4ntsttTes
i h ..i. pi'i'.idiun tor the argeaiea-o sud Batate?
aaneeel ire? common ?chools in tt??> Si,?t?-,?m tudeliuitelr
(??', ? ?: I'V ,i vote of X1 Si-must M II." bill WMI
tullr drawn up st the ls?t ?... > flientla were
It .? Istr. Wht_ i'
ill ?I.it.? lu I .'i."t i- sd "r
-- ?ill lu?
iidiiuti ' promisee ao. ,
IVB.lt ?OI tila' lU'.lJ?' V? '?lila, ,?t tliU ?>l_,ltl.
TITI: WAI ra er_l CD
E trjthingi? ?i it :n c?e v'.i-init. radi at
1 -T-TTfT-liBB* t'upt. Ilro-t"
8a?on ? y,,rk Butt ?
k, whicii. at ? . i'lfii
'.'d bj eelIU! II,- .
(t rivn
i to al io ti? it
-
I ? it'-r?
'
I . '?
leys I . '? i
linga iwxt tii???-tii!.i ?
- I ii.til ut, by Hie | | ral H
? t.td ?petken of botl. Mi?? it? tiiBO'ineeJ I ? Sfask.
A ?iritipi! ?i-fei eena
' I b?T? 1 a ?! < li Bel t Mi?
ni? cr-rt? talia'? lion. Ita !ri.-t i.?r:-It t .at I?.
triM?, a ?trial BiSSBtS ?'?ti.; It l? ??ryi?
w rl?,; -.. ? I ?' . , ,?r? trent r
n . ntttion. ! am not ,? B ? t ?;.1 .i with any otter i ?
'. 44 i mut, I I. 'I' ' BBS?, had. I Until lb? i
ri.i.'i'.d tnd I- .- ||,.( ,,r let I
v.r i H??er. let-ell? -i , ,.... nr,
44 OU ?H ? i .'ti h f.teil .? t'omtnittl'inei of Fttr-iil?.
________________ neal?
.If i 1.1:1 LO.
114 4 KM'?'HT-44 T ??TOT I"-At tu? ?
44 i ? .
II. l)??,ii|iorl
Will I . Jiui-hter of ' . ? of \\ i inn.
LUCK! Y II' ' i*,.;', jt K
? I ir ' : v '?.?? U.T ( vn.? I ter of N??r
tori .id lit!) tkofbtsi -t the loo Boo. Jmtph
I! * k1 i io.
MATHER '" I sa. Tasse)-*, Kaw.IT.ky Ike lee
tit. I?- ... rrai.lt J.
Mall? rrteo
DIED.
HA'?Kit-At Kee-k, I I n?k?r.
Illa 'r . "ii. ...i,l t i? el the (.nit tri inrit-.! .?> t'.-'-r
I.d?T. Urr
WetAteki .S'.J Tr-if. .?', ti.? leutttl H. J K.iir ?td Is?
DAjTTOK-Al ?Ueesabssefl* _ ... on TI.III._IT, NOT. ?, Elu?
' jeir?
I'rMAIM.T?-Al 8' "ra. Kuy V. Denuieit
...
..
it li | i . 'I ?ni? I????
Twtntt rl i?" . N. V. '. N I! IUi "d,-t7
'<! ?I,J al 1 _ I. lil.
. IOBB I I??ed wM? of Klwird
. ,?el t?, ?tiei.d ti n (, r?rai, ?I her late
r?, ?! , truaTurediy.al 1 ft
? . opj.
i?. Mr?
.
: Mtrke'.
p. m.
r?,T i si Bett, n?r l J?"..,.:i I. Men
iii jeir of l.i. ?.,-. ,i. - re Isle tai 1 .
?
l-etmw,
PI? II ? ' ,? th?*?d In.? -II Ri-k-trdi
'in,'t> ?i? i Tit-,! .., attend th?
Rlnttei ntl ?i. . a ?4 . ,
?
Ayr.
?
tit ?t.,
? . |i in.
. a? Sol...geo.
-
.
:, ?
?la?,
Political Notices.
Titrnl,-?.-'.Hot l\?rJ . Udale*.
.., . .
i i - ,i,l .'. .4:
.
1 ??I Al .?ItUlal.
? '
'
AI'N 4 B I 1DI ?"lili.... . tatt*
PORVKT "4 Do?!!? |s,,,,_,_.
j"'"*"''*""
_ _
I ?.-ni II?, Ii \4 I l
i i INI? '
-
lot Aid mi . ?AT.UKB.
! . ' r
IOHN ?'. .'?UM. u I TI TNKB
r,al_l<_rr-JA'*? ? U.MlLKUlUi.
,
JOHN Y WILLI U
Tin:
'-.ni i?o_t??. l-'e-r
At H "?lecliil IIPPUII?: of th? IfcptiMlrtin I'tilon ?Jeit.
Btr_J tiiuiiiiittrr, I . ?J?
44?doa-d?V?. th* foiluWlti,
- of
HICHAM? KTLI.V
,rti??lljr call on SMBSS of all r-Iatt? tr I ta?J II. I
Ittiont ?eli fi? II Moni -ipil l("f nu to (li
AMOK J. WILLIAM?,-.*,'. ( .inman.
441, ______-- j .
( _.. -
CHA? I Srvtr-n i , _. .
l. -i._j.dii, ?
.-?IT, lill T' US!. Treeeurer.
WALU?' Hl'.i HISS, .hilituin it. Cam.
I'.*_ttl,ir I mun Niiinl.i itluu.
K> >i( ? iMI'i I I Kit.
HU II .4 II I> K I I. I. I
U.R.
l,,r:.,:n; :.
1 ulim Ki imbil, nu .N.iiiiiit-ll.iti.
I : ? ?-. ru? ?I_I.UK
RICHARD KELLY.
? JA-, i iriKi IR
?4 H Dicnin J I I ? i iau
. . M IBTAB
I Mt? S ?mull? 1 _
.lint.?- ?Kihi?.I i
I , ,1? ii -ii 11 y. wl ?
??leritT
?... t'r? |. ' pi. ? re?rtnt .
MM
I. l?? Amil ret I*?? ?\ ?
I lui ? r hi" n
lint A:?! r . r . ? t ?
?
lilli | ril.il I ..' ' ?a? .''.? '
? liotrtiniieiil ?
I? lu. It,lill?,? ti lito t
, r i
au '
An ai.?w?r I . theab "?e ?rt I HO!'Bl
New 4 HI? It-- I I "
I niau Urpuhll.au Nut..Immun.
IHR Al.lllRMAN.
Hr ill I?!- TH I? I
| I IIK.S | 44 ,4 KI?
< Itl/i-n?' nu.l ?A'orklim Mm'* llriuo.-relli- Nomlnrr
K'lR 4f.l?!'.RM\N HY THY. PI-TH ALDBBKA-IC UlaT-eUt I
l-i ill-SI ii. I - tinptlnm-Hie truer,?ti far th? peonl?
K'lHHtl HAR:
I lill.ll-K. l.ul.ll' III ??lilli In ?I I nil
KOK Ai DI I.M 4N LUI'
I I (11 NI, U All??.
____________
ItrauUr I ulnu >ouiluuiiuu
I ?Mer? - ,
\ llth DieU-i t,
WILLIAM H. MWtCT
I nlnn-Keniilill' un N....tin.? ?I ni
I r A l..rn..i, BtTtO?
WILLIAM H. Will II
Ninth Aldrrn.enlr III.Irin
|?l|ll?.r.th 4'
HtllLLAll IJMiiMI.I'I BLIAN NOM
lee Aunttti?
DUN ALONZO CISHMAN
B. c. WANDF.LL. Okahal
J I! I.tieinttr <4??r???r?f_
Mtilh Alrlermaole IM.lrlrl i?il,'?_n'h tVerSl-Th. u.
it?u1er li.i ii-ri'i. i, ,i.ii< alum tot A.d.rmeii, WM. 44 0V\ KNh
HI 'ill McllOLDRH I I bl nts Tiiii.n-ua ? .mu.ill?
? l'44 Hr RltUN. I ! tiri ?i M ITt
-tegular I elua Krpubllre?
NOVINATI ?IN.
yoi A L li F*. RM AN Xlli. Dittn i. I*?.riit.?'!i Ward.
_ M Alt TIN I HA i * ill It.
I ulnu Hrpuhll.Hi, unit 4 lll/rne' -teinlnnii.ni. ~
hk.4 IJ.N.tKMll ?
T\v_Liru u tun
k'nk A I. H h R M A N
_ ROI1KKT <'. IMOWN
~ Kettslnr K,-iiiiliH'*nn t mun Nnniinull.i.i,
rirre rotm? i.m??, III?T?KT
*4in..?o'ti 44 trd
JO H N 4 I' A MS
~Kine?-nih IVitril
?t, ,.. ? , .
. ? mt rt Ibm Wari ^^^^^
Tweotleih \l ur,l I itmn N..mi..
lill ?ii bl; k. li ni. oiuoi.1/
Heentar taloa Keaahllraa Ntwt.lna.1e_e,
\ Illtb I'ouicllBlinlr IMttrlct,
Twilftk, NiBBtaavnih, tad Twenty MCdiul Wari?,
.?IH'IIEN HtjOP.hl?i,
ANORtU' HfKM r.
vr.tiKur M. CRRdlER,
IIKSRY C. PERLrY.
_ _O' PtAJtClB A. THOMAS _
Var ( ??t.. lUanu.
.1 uid .-LV?.:?it.KNTU WAKlii.
?vin, bara a??,in?iad ,.. >i lb?
ncilrn?i I? III?! nil, ?-.?reala,
. ni,. nth M ?rd?, at a meeline h?ld in Hir-oar I ?an?-ti. Nu?.
1.? ?nd 145 ICiiei ?I., w? Novawubar ? rta? ucidtr.it'tei. |u (?. ae-a
,?f t!? .-tli.r citl/m? -. ? ?I ' ?l ..-). lo pa liiat lal* caadl-_?.
wini it (?-iii-rji.v ?I'd moat favor?!..v k.cwn u t ?uta of lUftiaa ohmrt
?clii. will rectlvr (h - ' "-n. ?. d tbu? hil .li?*
Uuu bo irrured to the adviuttjr ol ?
S I intrr-ll. Kr-inx KoblrtBre?-,
li???-Mrdiy H" H"IU-?l?r.
TI .?ra?. I.ittl?. J Krank,
Jacob Vi. Moore, J H (fi?<aMlis?n,
II Ii M I'h UoHraann.
. Bauet, Y R.il'uiaaai.
l-avtahOrir??, \ . Pfeiler,
ii?.,i|B Kocl.. (J ?rkaot-ir,
Cb. I
Krl ?er ?. ( .. Anton Kontier. ^^
KcBtilar I nltvo Hepniall.-ii? No in) na Moat? far I"??????*??
mea m t:?. Kiftu Diamct- t ino?.-, Mnvu, riKafOlh lud -lmUaaak
lifllM M. ROBrRTvSON, JAMR4 T kt?\ FAHY WILI.IAH
I* i. i liAI'M.l.N, JOHN ADAMS lad WILLIAM TBRHUM?.
i\ ILIUM M.fi'Ili:_L, CbAiruia?.
''ru?. ?V, KIRBY Setjretary.
vttiiihiviiiil ll*ni.- i "....,: i?."i...,.l io ia? iTaaiaa.
?. .ilidiavral ?a * oaa.
?.>, i. a Icfjury, it I ?ti. ?till? c.udi?lataa. not
JKREMIAH It (IRK KO.
I ni?.'. Vomluntion, ?ieeoai lli.irl.-t ttatreati, Tania. 1 ??
aaiouat.
. a ?a
The Mtl-rt?? of Klahlh Wnri, Irr-.r??,-?!?. of party, ?wa al
h ?. ?OS ??win. t --.? lu, lUbo an- i.oo.ia?_-l lu nektoei
UM M? WAI.K1.II.
WILLIAM TT.'CKEI. rrtuieat
WALTP.? \V ADA?? 1 a ...,..,_.
CaaiiTora?? i-oaai i'r'" ,: "_
1 uii.it li < {?ii lal la-- li N ??ullin I lout.
For Cotr,mi_itr,ii.r of ? onnnoa Mcliooi? 44b Diitrir?, likh uti Mth
W.d?.
Oil? D. WIN
Y TruiU? It, lVli Wird,
\s- '.:. .
For Trii?'.? ' ? ? Urh Wird,
Jill: lill).
_ I* L. WOiJkK. ?aeMtar? f ?o??>a?4l??v
I ililli U'linbllftiii 4'initldnte holt ??VII.J-?I*.
.-.KSi-TfarliUittr-. (.(Tw.dfih iSii.eie?u_i?rilTwaiaif.
riecoiid Wirril.
_COL. JOEL \\.M\s?>N._
-Utf??_)_ Wari
Renahtlcan I ?lin noatir,?'<on fir
ti IIODI. 1'HI MTKK.
s.wn i i. H. OON?TA4NT
1 ullin lle-juti'l'tn *?f>?iii.i?>tl<?a.
fOK ?"THOO!. THI-iTr.K,
i. \l Lf.K.
Sama. Polices.
The Htntir nf Utera
r ?r? ti.? nunnet? of atinkta-,
A IttaVl "i- .mparallaM ttrayti ?i
SHALON -i NIOIIT Bl.iJtJM ' uni to h.artWaa?
?h- pobH.* wkh tb-it ?pur?.?a? riaati??? faitel. ' Wita* ? ?41a, meiOr
. liar than -_-karlara ?I ? _________
ISewBaataai -? t , ,'.?-. ,ottim
i ?. - -?' ft ?i .??
h. heit ii ??.- rilta
'?"*?, at titi ?. u, h ?r< j ",.??
- .i! -.-i. Iif?t? lb* i.tit
1 . ! ?M.l f ?IBf
. TI? hr e I matu al
? ru'.c<?aiiy
?ib,.i,>f -: -... ?o.j.?r?t ?ar?A?ara, aai imiaitai
? ? M.be boai d of utfl*U*.
I. I? i?
i I'
<-.>ei-tltee
af
Arr.n,aoi"Ol_
I. I' IfrrtitAiin ??craftrv
I'rol t' D.I.. .-?vf li? I" 1 a ,1 .. .? .? -?a. ndlitium
?..- ?u4 -uralla?.
I'l'lH
i. r.
..- . to ou?t ?tv a.
. - .
?vine
DAY KI * . - Aatiilu-taeut uutet
' M-?iii.a?- '
A_?rria-ia?i Itnalll < ?I. I ..?ailn? ,- that
?atfc, I?
. < All ??bo u_e ?a
i - i
J ? i ? ' r Rai. .V.-tB<_-.
i. i . .?i, r Inatltuta, TtlUM
, -7. li e"*meh.
?. in., tnd Ev- ... ' tmkam,
y J,l ff- tillar?.
.. AdB.i?s- t? i-a
/lilty Mi?.ni.j *J\.ti.on F.?_?s .. . ?atoet, M ciael
Tl???t?l-? o? 4.11 at.t.? AaittMi ? ?). Nat??-???..
r? w-. I M.dn I'rtrtiwij. MoTif
l."J>. . ?V ?a~ ?4 ?.?. t_-v.
?KW anrittet?
i -d lavam. A Ik?
i . .N. No- ..
_
11 ti ti? ?hrtvprra titeml I I
tV? 14* I.0W . .
\m*A
r ??'?.ejaoi
Ft . 1H
iK. I?W
.- I ?
? I
P.K?. ut'M.ITY
1.11 ?
n un,e
Mitti) ,a mi .iauear* kc .ko,
ira'lvtlr itaatii oo?it.
DAIt-KT V ?...
II ii- 'a-iirty.
-.lui,lit- oi ihf 1,'lork.
HAUL-i.?.ooorit 1..0TITUTB.
raRaoa oaiae,
BlUKf] 11 "\r-ii.\Li- ii. 1 M AI. rai?
W AND BEAITlM'l. BHAfl
ninn.r ? ...$ia?-lT*a i'.>? per tfaaaa... |i M
T.? ti IM
liitin-t 1 ? 1 aa
. 14?
A larca viri.ty ?I
Bl 1? I ri'K HOLinAYrl
:;. 'Ti. T HU T ?N > '" I'.OONK SI T-t
MAN . I .,?-:. IO? i.? Vc. kc
Hilr.r Plvtaatt Wtre. ft:,! ?ito'y beal . r.ri.itn H'llau?
'.re lltviyi ou ki-vd. Tot tt.d I'r??..-.! Il'???t?tr. kind
>? !? ia tV-?d mtt Motel
tVue.
HADI
a
I tvttk oornata t? .
M,aal:eal lio sr a
IT.? : I 7 4 ri SE8,
-'. , ? I
The Itr.eit n-11 ' ?? ??v*h?r?
If. J. PAILLARD ?* I'"..
W11,"I. ' ,IB(| ?aid l...|aorta??.
.I M \ !>*-- N I. ?N l.t? ?laira? N Y
llr.-al, ".?I < rtkr*., ?.rl.Hllr ?'ft' ,-. ?I ?Mill?, Hall. ?
IFAST I- li?.
? . !..,-. and ?r .axtoaaa,
? ? .mint
. {?t!?llll'.
j r iioiM
lure fin l__BB,
?
,!-.y
1 ?rain Trlatwilii?..
.vi?1 I, ?..t. 1 ' ?
_ 1 *\^ _____________
\\ udtiv* ??hade?.
Ha ?lil
il* H ?.IwiJ
>a lit? I-?lake? the llnlr Halt, Hark, uni l.aaar
laoaeoa a?'?? I'm ('inn la???. Mae
Leaaea H?I? - a??
I ,?-.,? Ila i I'tiH'oi a Bo? -arr-.aaa.
HAI? ? MitToa??
I...i. 1? ReatjiBd ? *??.'. H?t?*?_?a
I...?!?.,? lina ?oui? W?."i?f?-?B
1 OMD.tv ?.!.?.'. 11. . KaiToaae.
1.1.m, .v Hu? 1 ?a*?*aaa.
I,,?!>,,?a I'vami I.Aia ( ..(.-a Anylktat. HarMH.
Uaaoa liAia (?inaa KBIT >aaa
. r ?4. Ad?lr??? ?ri.1? la? 1>?.
-.l^A^ lit?.??--. _W Jettera
________________________
Laite?' rra-arfc -h..B?.
Mr ?LtTfRh.vtni ).al ......n??l ft ?... vu-, tit? ?tuait MI
. ilia, to ki. I,.- I"? ^stlH
?l.ll'rr I Ml.?, U1 ILTIS- HHO?.?J.
ko , of bia OWL t?-l?. tmn
J. ? .1 tLAWfft
It-porlfr? tad Mia f*? ?r?rt ?f Lal). ??' freraajh Ahtma
S .ui H r..aiw?y, H Y
lllurellf 1.11.I Ta? k-. UKI 1 ?I St) -"M ?II.*??? lirl?f.
I Nil an! iirRKS_TIII.NI>''' ? ' ' ?v-Uaa?t? la ib. k- k.
and .lia " ' leitatal naMiy ia r?
. Kim PT 1 H' raa-aa- ?aili mil m
. - . _
Th? W?odl?v?B ? emeterv a . to?'?d ?n ih? II?? of (tia har
l?n, Kai r.-t - ?o ai?U? aaiia.
>.,| l'"t. inViBrvo U fcaat 1 a.?r?tr ?tub at.
Wa . lier ? " ' ' ?M? H>?>TH Kr-ail?!
Wi? . ?unol aa> ?na ava.k lil ??.tai af l>alia?*a
MAUICAI. FAIN K.XTRA? rug , ikil the roo?? rapti ver? H* ?
Inlb? w 1 d I ! ?or??. ?Ila 1
.nd RrL,??i. ?ni r> r_Hic T.'T it. T?a_ty I?? otaat ?ka?. iaU
by Orna
fard. Tapper _ | II. kata.
h, 909 RROAIiW AT cocti.r tloeal???!.
u Arriir-? jcwei.iir
??
HTERiaiNo tiiLvrmviii,
.t t.duc.d prie?? _
tttrtaiera ifaircJ, ae Ula. I? nari fttt tu lh?
I N:HKS4I ?Un a .'-i. ?rhlekl. arlrr?Bl-| Otirtt too
- * I n Al. u : ,'.i , - WAHMIMOMA
?TIISI ?""'*:N .'Unaari?a-k?. N?.
111 o,ii',.u it .t. loppatila M.-ekaaat' Hlllll,_
T_? Horli Ken??? ard tVin*lo**'a Greee {'ere. A
n? ?a.u? f .r ???ty aaaaly For tai? by ill r?ap?c--U Ut?-?r?
Ihr ?>i|boul tiia ,',.utv.ry
it 11??. 1 .ta pee. ? a ,1 ~t? r n a ?ai a lal ~?lail e -
Mi? k ?,1 litaaa. ?U Bkaaa. ?I
Iv 1 HA, _
I laittlf? U Hinjfi? I*t? b y tfc? ?Atf-Vr
HiNI ' U?4rAi*4T No li
- Y or?
tViirruiiieil a -uri? lura* far r ?fiaiy
utt.t.i*i r-< ui t u. A u 1? LU.*? i-i,*? v. oit?. aiai>

xml | txt