OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 18, 1866, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-12-18/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

THE ( ? 'iTkOl.LV.hilUP.
J__t Y
I
?lill???
tut li r- ?
I ".
. TI
?.?I?.?)
?. ?(
lia,--,
ataaiB.n.vl .
Jl.'I'!
?
.
. I' , I I? II!,
tag. Th?
-
:.. mi i
? 1 for n|H.n n .
.
I-.?' . ; ;i ?. ii li .? Tt'ti'l fl TV lill'li TT.,lilli
'...Wr?i--I
H r?
.ill.t III
. ?hu-il-t
.
n it "ai-ji
-. ma' .? t.i? ??TI n
m II 'I
?,1 lu tli.U I?.-.y
.-tiii. I
. \ t)
ii en tra to he
, Sew-Tfcrk, and
. :. r t'entrollet
?I th? ..j | lal ..I.. !..
Waar? ?Wet?! opinion, ooder section ti ol t! e i'b_rtti iLiwi :
i*V7. . Iia-ftrr 44?i -, air ti".4 ?fl 1), thal the innda tille i
1 . ?lid illa! Hie indoi*?anilnt
.
emta.u Seo Derim'e Lttere, pagp ]
fl
ti.
cf
?(?owl Hu- *. VmriBaron.
Wm York Na*..'). li?"
".j for hil
the ln'.nl "f '
vend ft? minted in tilt?' ofrinioB
\ ....
Hail
IBOIIV I marni le
t:.
a t
n r
i I .. la-, I.
i -
?
ii?? whirl, a
?
t LIN l?K
" I |*ii-en? ti.ai !,
t? ! ? ? ?I ..
..
li .
li tillt
I
li
lu the ii -li
VU ll-lct-t-i al
l
?
t
ti?-ti
?al..I V
?..- ...ri'l.cln.1..
LED ni i IT- C-OTV \-'"?i HU
FINAL KL??il<).\.
Tbc '?II of IIIB Bond of CR j I
waiii, - in the
.Bair, An-:
lum. AM?-nr,iii B4.)
mitt??
trie foil
thf D'
I
I
I
?
l-..li,-< ..-., ii ...... ?- - ti.?- i ?i? of t' .: .,??.', - :??,,.,
I
CITY MAIS.
I . "? .. uni?.i
?-lett, will ti. Iner to i nea latta) *.
?
-?llalli -'
THB FOO" RKIDOI ACKOBS HB"AD.VA\.~
t! it \\ .i.t? i Ut. fr-all*
? -'.?: IST ,?
thal i.o
?
-.'?Ilk Ulilia? t it HU?
?.
til IT.
a??ioiii-I fur the r??Uin?r of the iron It ??ok
?
Yn_fm4M4V_mtSBU*
II-?'-.? ' , u.-i, ?...,, , ? .-...' ,
-;,:?,
I?'!.!*.
.
I
: n ' ("r..,-.i ?
'
?
#.
Th.. lr?Rlit-?i, ti
?
BLd *lru???w>. a? a p-eaaiai
g*?**??i?y na-aib
__^n*rO*li Detmmumt mi ?eo-lttr nuns.
WMMiea?, ao?e rtedy.
' tv?rtt
I
MR, IDB r<)i?r?ovA Iba LB?
*deVmZo"?\*ll* nmiabitul ti
-BOOW DRilVRRKD
item th. a -"?** ?e?_?ata
?.aantimi? I.IBBIBT
. Haien Hall,
.- - i .^- ??'al plaea
'.< at IAM.ry. _,? _,. __ |,liW, ,
.L for H,t
THl M ARK F...-?.
. j f<r TH? THIBI*-?.1
. - Dull l?t
'
A ? m -
'
|
nthrr ),:n.ti .
'
.. nci.
ir?
ii
II.?
: t!,e in
- ni i
?
lilla li?! V. .
. tra?)? '
in In
?
at I:
.it. at JO?.
I... I lout ?' !'.: '
l.ar .I
C4 f H?l .!..
l.|? '.I' ? I*?? I .-ill.l 'Hi
*
. . 14 I
' ' ? '
lilian
?I lim.
? i
I1"
? ::niiil,.
in OAIH .*.!?' !
Ill'ilVO
-! .?.' f?.r NVTT \V?"t,
l*l*mlt<*?l
1
.
\ii\.?.l :n a'l.r.? nu.! nil.? it.
lill?:
fall I'M- I - '
T.l'..'.
VM) I'.litiniiin Bl l8" ,?
?
II \ , ii? .mil in..-I? '
:?) i..r
: 0
lllil"? .ii. Lrin .ml .-i goon de-Ban ?1 foi home
Wf ,|ll.-,'
LA I IIS III? in gt*ni li?'....nil, l)UI ?.lil??.'! I?'. I '
BOOM B1 t-i IS-li
I IMP'-Kit. ki it.l tan? i??>-ii In :..?'?.i d' mi i ii
m .uni pi lu i'ii Lamp,
\i. i! ' : .inv ?111(1,.,'; got
.; un.'Iiaiii;' ?I.
. .T. niiil ii ill .i ) .. il? .Ii
l uni'.
.
?..li?, nii.l ??? W ' I '.'
riMiVlsi?."?- I?. Tiiy i .. I rlemnatl foi
,1,'IT |.!?! |. I .
'
' ? I
-
I
'
! 1! ? .
I',.:, ,.|! 1? ililli .Uni ii"'' ' ' I ? I ., I 'it
Alni In .
iitnmt i :
BWl ?v. . ;..l??r. N.TT \1
- --TI. -1 I. l?1)la.
i'i i Kui.i-.r.M- i
.
K11 i
Liol?? : I
.i|?l.'
,MII1 foi Ka?
?:
?
?
?
>l".1 l.v- I
i
1
? i I.
DM
\\ i :
I1|
-,.l
l.'i.i l.ll'is OF PRODI ? l.
ii.? Hil l ?k?
NKW-VtUil. CATTLE .MAJ.K,
ii'i?
'
?,
-
?
?
-
it ?
D .. .. I, let .
I
At O ii: - '
.
. .
I-.-! '.
I
'
I
?IA li?.
.
-
'
'
?
?
?
!
I
'
?
?
-
?
Al i. * ' .
II 1!. 1? K IT. V Y
i
! .1. 1. ,1
. .. Km II]
?.
-
-
-
-
'-. VV b:?ii:l -' J.
I." .!
al . "
: \i
?'
I
I! I
. N \
.
I
'.
?
IB -T.
'.
j
. . i. .
i
l
-
. i,
I!!
?1. Di.
" "i
l
.
.
?
KI MAltK.S
!<?.??' !, -t ii
'UK M.MIKET AT HrpBOal ("ITT.
1 ITT, Der. U.-Tli?* l-l
'
:
Ilr-tv/lia? --
dall m?e*.?t ?n-1 rr?-?*? gommimltj ?rave wa? ?ntl I.ave ? ?-nlniriMl
, ... ? r. ?var? ?., 1.1-i t I??., m ID.
? ,? n ft til? iruprov? tu. ' , >
?
i
-
-
? rua': Wer? ?o>l ut - 9
r wen I'M'- f I*?* A?
fair to KiVril ittttr
1 r 'f .-ii Battle ..* .... I"
?_, . :eil
Diiith in-eifii'-unty lu
iori H'ltf i.) li? VU -
?MC...! fir i
1 I'M '
I
I TI
| I .1
:
litt of I
?
'
l \ I
? .I I m ?
I .!!'.' II.
P
.
'
'i I.
I
'
to
II
M h
?
?
V.
I
I '. I II
I
'
I
'
UM
'
? -
i
) k.is..,il . i>r.i1ili< n >.t li
'
j lan.)??, th I '
l
? "? .-i . ...
M..|:":n.|i
tlinii in-t Mi mia* ? hil - .? . r ?..' .
.
.)". .,,-. ' will
'
the !,i. a I'i Of . : .
|K -|, , ..,". ,"-v'.-i lur ii-Oj I.I ?
' '
?
? '
:
' , I
bott, ,,r i.. ia . f i-.
? -
?
?
!l io ?< II atexti
: a 01* lit LM KM AT 02
! I. I
i .t?. TI |,.
tike ?;.
.
I . T ,-, !
I \ .
,. , -,
II
U. Ii
I ..
\V ? ?
-111
II. Mi
o I*
> II
' I
-
'
?
Ti .
?
?
:
li P
?i
..
VV | - .
. '
I* I ' .. fur J ,'
TI I!
'
|
:
?
i .
'
?
. , .
Li ."I
i
l: Vi
i
. . I ! I
II
?
' '
'
'
'
1 I \l, '
'
'
- '
I.
Ml ?
... |
II
? .
?IKH ii tok? |. |
? ?
1
i I.) ?Hi I I' * .1.1,1.1
1
... "i '
?il! gr ' ? ' , , , i?, :
|
WJ,
'.:::, i
(?.?ni !. i
? '
?
i ni? hy
?7W i
.i i.i
i,. i
i?,.
. i
f li. ina - 1 -? - --
.T. Klrhv a. ' . " i?lc *> m _
.1 a?. Uomiou-iip?*? al
t, :,_y\. ii... .a ?l
?
U Hut??ii.|
? i ?
'
" r , . -,
I
. ?
?
-
'
.....ID)
'?
. .
lin M BAA ?
?ti.
?
! .
'
? n "
?.,.....?.
y lin : . ???.?'
?
'." INTELLl ?
POiiT ?)f ?- W-IORK.Pao li
1 .ii I i. I . ir-J, Il T-, ?.ii.
-
?
i i li
brit ' ' '
?tar.a ti 11
- i '
.Au. |
?. > ,
?
ii i cO tie 111
-
' I
?ih - hour?
. ?
M
? - ?i .i
e. tnd
? ?
. ?.t il.e
?
i ,- ?...
I 1 ? ?? '
'
*
. II
I . ' : .-'. i *?
.
. *. I t
. t.r
1 . I d?y. wi h
I .!*.
. ?
'
'
'
:
M P i
?
.. .i
? . .
ad?.
TaaiTnt DBPaar*
,\ .-II . i
?
'
. ti liar l'a
-
' wat.r.
. ? ' ?V
'
?
. r.
IJoit-tUiu^fu', Xoluc
. r?n ?.. .... ama i
?
NO1 Ii !'.
. ? ? I Au Arila Hi
? . ill p?r
-4 ' a !.
r. ' . a
. . lill?..ida. rvayini
a
? .
.
?-.
.
.
!'. II i ? '
I g Dm
Ft., Ntl V ti
?
?
Uelilai
.... . I - .-.? . . a
r . I . I.
i lui UBI IUJ-B, a?
- li...tait.
'N' BROOKLYN.
1 IN BROOK
i*. bl
IN li
IN I
IN li
lVIIF.KLF.il A " :'
T' ill , ' ) ii | '
VVHP.PL l
V. ID
Will '
W11) i k1 il A ?
?'"".VINO MA' li *? ?
' Ml '-I M '
aKWINd '
.
lit!, Ml, MS ltd _.H VCI.Pi
?A li. S3. MU I I*?
Iii. .'I'll, illli ' 1*?
r? - li.-. Til. :i ti; TI-? H MU
?:*.-. it.'ll, :t:l)l ?i WIN '.
.'.? . 33?*, 334. I'M ii*?
i , ?i
rp ai
IP K1
_
OUiii i.. :.', ... i \ ?UM Ml \ i.
ii ra-.i . re, ?
. ?
. ..s.' tad by I'll
L EAT H I* li BELTlTfi.
. LO. i in . , ./\ i r t i -. ?
THE LAST WEEK.
8ECURE YOI ii TICKETS
ri
(i?A.ND 1M.KSI*. NTATI? . ?\
F _ S T I V A h
l'.i.-l'l :? : i". ... i'S). PLA! li
AT COOPER INSTITUTE
N.I.XT SA i I lil'A". I 1.1 *. i .( i.
Ill l.-T ?.: .
No. 616 BROADWAY, \. V.
n
f
*i '
P?
PEE IDVE1TIBEM1 '.
-.MERIGAN (Wiitin*) WATCHES
111 a
I :
.??le. and lim li.
io Id? ,r
I.
LIGHTS FO?, THE HOLIDAY EVENINGS.
.. AT IIUMR ti
IVES' PATENT LAMPS,
lo ti:, r ii . ? ? ?I ..r ? ? t .). ?.
< ii AMI : L-i ? .M.iNii AND 'i "i i ; i i'irs ofAI?, mi. tua,
? ,\'l 99 LIOII'IFD 19 W '< ULY AH GAS, nilli) \ I) Ti," I
. ? LILY, ALL Wii
HUM., 01 I 01 ? RM
m -inn li-.
Wei.?-. ? i .; -.- t, ROHEM i | i ?.
W.Nlis ?i. i
i . . ii .. - .."i i iiAi . :
...vii I) N\MEI.l ; I lOll b1 'II
THE BEBT REFINED OU>-WA?RANTED : Mi
DISSATISFIED GAS CONSUMERS
_?u HUeb C" > ?.pro?... ? ' '.li/ IN I E ."1 ,?t ? RETTER Lit..li "'NEY.
i, , i . ?*,.... ,i , ... Ti..? ? i.-, :
JULIUS IVB k 0.. So- -I') Maiden-tone, N. Ii Alt?o, exclus.,'} [tja_BM for
THE MPKOVEO FOLDING P-XT?TLANTEIN8,
IHK THIN? I FOU KI . UNO'
V.ry! . .1 DVIASU u be roirrhC ?nd esrr. .1 .'.. l'i.K., rw>. i i II ??, v ii . :y ".,? CO-?? ???cr. et?tp)lr.?
. -.ii ia i"i -? -
I l.?j . il? s snd b? :ii; I r o?e,
ARE MOST APPRECIATED IN THE GREATEST EMERGENCIES.
ItoOlM No. 1, IV. e_.:h . s?iitb-M.;? t.ir *I.
,.\ i. 11 UMS io D_ vi..;).-, AND CA.? v VS?.,.I.? -?.KM? I ?ii: - '."in ?:."
NO ONE ?NEED BE IN THE DARK!
IlIiOKAvV H ROT I IK US,
-. , iii P. I'llTll AM' ?...J Gi LAKAYK.TFPI.A.
II A V I
M A 1U . D
DOWN
. ALI?
THEIR
CLOTHING.
LARGE
OVBJI STOCK
O F
SUPERB W1NTI.I.
CLOTHING.
$_90O,Q0Q
TO EVB *--4iial> DinUNQ THI
HOLIDAYS.
IH.VI.IX ft CO.
GREAT DEC LI Mi
IN THE PRICE OF
CLOTHING.
On ir,-,,i,t o? UM i-.r.i .!.,,ine iu tie jrkmel WOOLEN
UOODS, ?v? t ? laTBa yoAU i WtUUt
.-la A ??. BOH ? 1.1)1111.!.. Hr..?UM/.
DKVL1N ? CO.,
Bl . ? \i ?v. >iY, CORNER OFORANO.
BRO \l>v- Vi, i ol'M.1" OF \v \l'l.K>*.
i "> IO rilOM V*? it. AI.SI.U ?, I .. .iii.l
" I M . a, .?>
-vr,?lh,n| ?... .
/ ") ... M M KAIMiAND** ll..?.k Star-,
" .? . . i i'? a i? i? r. .i-?, i -. II. lal:
: .-,!*.. i.
I , | ?
WISTAK'S BALSAM
np
WILD CHERRY
? - . -, . . . ,
treat
? . til- I mr? a. I
.,
I, I' DINrf.M?
THE I'KKIN IAN SYRUP,
. i ral? ?
iii 1 1.1 - - i . t? i
:
. 1? ? tye, . . l . r ,
? -
I
!
A CURE FOR SCROFULA
'" M.I. ! I.? M ?NUI!.I) Pi ?Il Mt?.
J ?i? i?
Ii. A . :
11*4 37 I - .:-..,? .: .
i ? >: la.
\ . K
I lia',
,!.,??
I I* . ?
?
fOttCt, (Eiuriiiiji-o. Si't
| I \l: OF HORSES-Al iVi flON,
I lil' lan,
?
? ?I? Hi IB ?K8
I' . |iVI i,l an Mil
A PAM? - um ?UMADY: W. inti ?
lV pu -a--.
, . ? i - , LOI r**?'.?-.
pLAJ.] .'-.?.
1 i.*!)}: ?Ai.i
; I A| Ba '.T
C1 !
i? .
-
:* - ' I
i roi
?.' ?
? ' ' \l. M li -.KVi:-?.-. .-?MIDI.!.-.
' ?
Protfook'niti' Notices
Di: l,.\i.'.Mi?M'. S ?. 1 H
?
-
r ?1
ri iM.-v \ i? w ir?
ai I '
..I r H
Si i:..ic\i. iiii.-i'ii \i, :
?
?
-? ?? .
;
?Copiivtiicrbliip ?soliceo.
Hi.*-. ? t?\ I l.\.M. \ I INt? ?
I
?
_
A ?-.. P
a V in |
'
Pjl|||
i
STEINWAY & SONS'.
OK .NI), &-0_7ARI AND UPRIGHT
PiANO-FORTEiS,
? in]
lllat
?
ll.i|i,0?.
B i..? ?
li
Kealy Pi mo Is
?era BW .ried ? ?
I I . !?n, It?"?, lo cols
Wi ill
?. -as' y
;? . ?
iirers of b?th
r .- irr ti?mi XFNT or r?T?_r
l.i'u. f r t ?? i
Palara? \.J .T-i Vrr?r.2t
. sos I?.is?r
r.TEI.NlVW I
I i'ltlillll PI/
. i . ?r- -i? Pro?
-
?
?lr : ?-sr?. I i
.?! :.e?i;r b-liH?. alisiiied m list
|
i '!..! twn trune? by ?n ?pp?r
?t ,< i, . .:ie? of
! id r?i?ul.i'.e.j tu !'._).. ? til?
- ?? ? ?1 1 '. T
311,1 | r
? ,o bas?
r tites?
ii.... ??I i..-..!?: ? 1 .i.d iaau.li.?
.'I KI.OM Till !.i> EuROM.sU. PCAMIBT
Al.l X \M>i.i: Dill v ?OHOC'K,
If Al I
I
rir "f
i't.T*K??~K<)B S? i?. 14 l**m.
, ... yu ,r hit l?iin/riTiutri'
-w.iki.
i . In b? ?
; '
r.t? srlist's fri-.-- 0 I
I .mt it?!.j, in is i rat limit ll.e I
? v in?.
.. INDER OBEY?! ii? ' K
I.ETTI-r. KIIOM WILLIE PAl'K
I t li-i-t to tiro li. J.il Etiiiilr ol' . ?..
M-.Bra
l.o.spov En
ti
?
?
'??i. r
?
r ror.t Bf.?
?
?t
,_-.
I I I VI? ll??f
. ' vo i?-fr??r
i ?
? i .IT nu? o'. Mo Orari?! Pist.??
?
WILLIE. 11. PAPE,
H. H. the Pli ??
tra t?? ..i-Ir tm'ri so lostri
i r.ers ?nd let.? y ?ed bj t'.a
. .-.?ia. f
1 IRS! k'LOOB (?! STEINWAY HAM.,
SOS. ?I VSI? 7H I 1ST E..I KI.
r>Tt.??li f -' li ase. ai.,1 living tiU'.r,
.URE.
CH?CKER1NG&S0NS
(.RIND. SQUARE V.?ID ITRIO HT
PIANOS
tuve i,?-). ?.. . n ran nuon. _? ..
1 ' 'li.? ?II II i?l '? ra
. . M-CDAl Al" Till. WOHL)? S EAIK.
LOKDO? i ty ard
Euro,??.
THAT Till BR.ORItf OR ?ORR PI 4M)S is
li. s!) niJ.tit.y pmvtd i? 'i.r ?. ry
.?i-.? p.at i... BoatiM froBi ti.?
INO I'oilTK MAURI AM) LEAD
Au,-?ollurs ir.at be "mt mood
I
Mr. C I? COU ? rj 4. Cn.hid. l.rndon
11. ne !? ?,
Liudsay P!?prr,
."-'?di., y '
liri ..ey It. l.srsVa
I I-di,
V V i, V , ?J,
'
I r e. lie..,
Ismea."
. t 0 -
U. u ?
J. Mo? he'es.
.
J !.. i, .
i , I !(?? e ks.
np. i .
R '?. (Iisppsl,
I . !",.?!, un,l ii any oib? s.
I1IIA.M) M_l'ARR AND I'l'HUIHT PIANOS. WITH ll'I.L
VORAPri* RRIDOK, THREE l*_?lRO!fS AND VLJ.
MODBRM I-TROVRMtan.
I ?. . ? ? ?y warranted.
sVARKROO
: "oviiu-AV, KEW-YORK|
KO, .'to WASHINGTON ST.. BDj?t'W.
./?.I ? .-Tni? in I, ?li? p.! i:n?tl i-itiea ?st the I I
m ?TOE; ~
SUPPORTER
4 ?' . . n?T . both in pt n in? snd s? li n
is AND y i.?
- i ti K-INN . I? AM) II'WAKI? .li.Tlt?
:: ? : ? P__i
'
?ole I lopi i
'?'. Hr.ls.hriT
SAVONIIE;
W ii I ?
o-1 i say ? saar-r
TJI.IBS.-. A BriH I ?
lii.A.?I-?KOAS .?'?A!'
No. ?J 1 losdvris. 1?. Y.
AVONINE
A.
il
Dnntiitg ^.tabemif?
J)l?li\V01MH'* DAN! INO Vi vl'KMY
Ko. IU I 'I .'H A\ i M E N Y
I ? ? IA Y s ...HI lil' U-l?vV
' -i_drtl_M
Il t _ I , . B M ..J ???
?
, ?- aid EU. I l'A Y?
M,\H .DKMV. N" ?M w,**r
l T .in??????
i?Tl? * l?\M l\t. M vin 1?V,
'? ? \VYJ
?KtHIKL? N
... -~*rj- J :
l'A'
1U.UI>.? Itta?Uclfi?
.

xml | txt