OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 20, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-12-20/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

?o -
It T
'
I
'
'
it t
'.
PB HT,
-TEW S!) \MEE 1
T.
'
-
? M | *__<M . THR CSITBI? STATE?)
H
l ' i . ' ?'*:iij a
I
?
ARPB?T "P HA"?
'
i - - i the
?run'.
'
?. bas
?..? i
?
TUB GERMAN" PARLIAMENT.
I
.
ra- iKT.
Diet of (
-
K | \RiI\.
I . -
>1'AIN.
. ? ' ? .
- I D
. ?* a rtiru ?
?
-
MAKIN'.. IHTEIaLfOE-tl
ARB?VAL '
.. fruin
. - - ?
?
i NCI Al -KD i O?IMEB4 LAL.
IA)*- I
1 ? I '
. ledi
-. ..
laO?
I ?
'
I...- Ml '-? .- .-? * ?
< ?lil! 1
LIVERPl) L KiTTON M\KK"T.
? market ope
I.1TI :.I . let, .
.-??ml?? to t-'tK-ii 9 .uo? bales, M
I
! at 14,d. ?*? I
?T A*IT OOTTOI GOODS IN FM.-AM'..
l-l?'
_U . _ X11 )l.'l.-l-l
a
m
TWA * ?IIESTEB.
-
Iba IM
PETR'H-RCM MARKET.
i Dee. IB.--1
P)TKOL::I M A; I
A?
vaiiii la-tan.ii '
AM
. RT
IK ITI , i.i D? ,-.-? ? opea
'? ulled
MIMI 0
IHK HAT!?CK I-MI H ) VAC! ATION PIXCI*- TUB RVK 'KT?
or i in: caen II PA**TT.
BV TrLKi.vttB T?. TBI TIIBC3B.
- Infor-i at to ;. rv*??ai'i*ed 1 i
v
?Krentli will have
-
party
- . -
mr FENIANI
till TBIALS ATSWIBTflBIBl.-TaiAl. OK MAHDI N.
st tri?4ia*ra aa rai miami.
t' 10 oelnek. ,
H* nenin . ! . .lu.le?*
i irj Ile r
?
? tried,
?md -t-ti , ?, did not si
r .Id. 7th HUd
DI irhich trero hi-rhly important,
: point of fact, be
Dllvt, ti
I . - pi -.- lae] n i'-irt* for the trial of
ii trat
r Mr D :' the nrisoi
.ml that he wss f.rtial au 1 had ?pinion
:_vi!i_ Iweu
?wi-rr:, I vatniae-and ?talad'ha'lie lud furiiied
lOiild not be
" S(
taara to lie examlni-d for tin?
tha Kentitr? ?ni lian BO
?jtiBf upo? itie et??' ol tie? iniiuu I ,..',! tim.
a riair T?' -nil' naiAB i-BiaonaiB,
r Tliur?:.?ii, tlie Anicruj??
T-ai-r tri TU Da
? Lynch and Fat!,
."?.?li .'? . ?..i,aid a
"?'h'. r'i, a* ' character ted it
..a lit He ?aid be had not rvm-.d a
larihiui; treal the H?''i*~rhn?,d naca he a*? ii-priiuued. ,
bot TV?, tiiui-h in?*. Charity Hu
that I ? ! Monck M1 for
V-ligit ? ?-tiltou ti mi Al iwaukre,
* '""?si. jpriiyin?- for s 0f sanfet ce.
lietel, - Mr Tbuntos t ??ii 'hr ?..-iitioii of the
Auier??.i. ioieri.ii winch tilt
I?, ?"iii Ullin lill.- .lil lit? . ?
vririt": fron VemeS --?a-iietj
_. .it. a?. ,_i aead to tli?m al? t* -?/W CiuiS-BiSa J?
'
.'
?
?
1 i Milli Kiel
*
. a M
il .
i?
?
i. i
?
i. . .
AOAl-a
BUBIT.
I . :
'
- , ?. .... ... |
'
this wort
i 'i
1
(lexington and the (
?
-
. rely of
. .
rna
I
the T'liri'.r i?,
<
1
AMIR \I.TY < ASB AT .??? .?. ?. - I
BV TB-.IIIBIPB TO TBI TB1BCMI
N.?K li
?. .
i
i
A WAA
D I? \V.|? M
'?
- ? idy for
.
-
?
'
?
at Tiii.ii.iri -M? TU? T-i:.i
: ">i
\
-
a - ||
! iriSlA!
'
BT TILt'IBl*--! TO TMS TBIBBVK
Nrv Dec. 1 Li ?
?
?
m
? ! !
-
I
?
i
?
.vor- St I
'
' '
?
M
V_BD*rT rvi II
-
?
.T.-I-T ? Util.?. ? ..TAMTBtiPlIK-UKATII ??
?HI I' UM - * II) ITT: TI ,A FOI ? 'STINIKK.
i e-t.-r.l i\ ( ? ? r i. ?,. r i>.? .
?I*. t*?OT
'
it tva?
"1,1 Killi
' '
'
'
?
1? ' ! '
rx|ilu?ii
'
Iii.? tie?treorlirlaate- ??
B1 platt
? Mil!??r ti? ii??i!!i:it" -.lui i....!.!? i BJ the hotel Burl
.?i..?!p|i bent .?
? -.I! iii a erltii
FIHK AND UM- 01 Uri IN lill'.'?Li I.!'I1IA.
ev veLieaira TO Tar TaiBt-m.
Plll-ADE-MIIA, I?? . I1.?. - Alfi'i? :.
.. .
'. ?I,, I
.
i. V
III.' .
I
t I " . II llif lill!?
and i? lUpptMail to briT ?. i?-? ,
1.1 ST. la? ?I I?
ni Tr-Ltaaira ra TBB varae-i.
1... ? 1 ?. . III.- J he Pittsburgh Btv~wal
B' UKI.Mi OP CAB ii
WAI
\iv. BATI n-ke out in the ,ar
. Hi, Ni-a \"?-' BBpan
. -tit uiiii
. ? ' -
ad koasa ir.<! nvnii ?
TI law?
tkiMI ila 'IO nu.i 1
llu.'irerty.
? h?? a
?teaervel'v I,,?- I, u? ?lill at liVrt?
UtthM au*, gm M-aeu'i
. iva. i o?
i
i
_ ?
?
'
i
'
'
?
'
'
. A
'
' intr art
. '
MI i
'
I
'
?.
?
I
1
-
'
'
Mr Marri
.
M
i
Ml ' -ii I , M
. Ill Hi 1
? n
-
?
..?.-. ii?' . ? iii
?
. " - ' T
? ?i! li 1 '.ni I. !
. .??,'. ! ' . t ,. _. \ -
'
-
OTU J
flat i.-llai.:
..
1*1IT II -( LIBKI J -Ilrlil in Mt .?
'
-
-
If?, Ka - 4 -
-
-
1.1?.1.44(0?. I
I'IBT 1
-
?
1
.?a
?. utt?
.
j. IBS A.i.irra? ? it?, li.
Ile???.
? . '
' 1 iron.
. , -. . ...
a . ...
_ , . 1. . . I
I ..' ?? .
T..
' ? .
II?- lavlor a." .,-. . ?.
...
,-.. It .
.
-
Pat 1 , . ? . .
?
i ..? ?i- B1
lirld i'J Ml - > .- '.
?
- ?
r. ?I ? .Hill
Ti- ?,-iaili ?.-! I .>' ' - ii: a . I arrar
4'-1
ti. -lil.. i..' li;?? ??I-Ni I.I- ? an II.
. , I
?
. um > i.i-RT.
I'm , -IO d IT Mr J .? c ' 1 |?t.? al l . .
-
..Id- Ko|.r. erl k e.h.
' ra ?.I ... ?).
. . ?. .
- uri )?rrr ?ati.-r, ?r. Ki li t? 1
. ?1 The Maver. A
.
t ? - M !
ti ajt Una-.
1 111 i ! - ?
. "..'!.'" . Trim
Bf .'"J?!?!.?! T. _Al>
l'l? .
I'm II-AS
:. 'Hill - -. a . ?au.
ita- iVefce ?. i'.--P0r.1t 1 IJT
1.11 - I . I ??2-ii . Ipi? ..! M a ?
Bl-li..- 4 Ma.riBtlT lui- r.
?i r . ?til?n , K Ila .. ' ?
\n-Uroyi" tf. Mryera laV - ?1-1 ?n. ?j- ..a.?
... rt-, I ' . *r luy a|! KlB?
I , -11 ? -4 . . el. aft- Tut
?|- Wl -.?. Ki 'I-I ?J? De?lli
> .it Al'??tiller. ?f? ' ..>?..
. . ' w-lia?.
Ulf /.' EU.fi HI .1
"
i
? '
? ?
lal-S -el
. '
lew-I .
*T?tB
"ti. Bl
i . -,
? . y
.
t..l ?i?, ? latei
, ?
. . ' '
?. - 'lie ab
ilorlm .
- .
-
lit,- .....
penal.. I la . . p*l. i, . T? .
). lliaai? '
I
, tri i |.
*4VT?
' .
-i Na
?
?
\i.: . it of a Boan OfW
"
t ?
| ; ? ,'
'
?
'
iii'
?
'
?
.'
! ?
..: '. . . ;
-
M !. '
?77.7 / 7 1 W> I ROTOS IV I /' ' /?'
/' ii: I Ml TTS
Til. '? T
\ ) . -, II ID PUslM I
A<~on .
|. . . ...
.? BBS
?
'
II I
'
1 ' ' ?
I
I r , . . - | . .. . a ? ? I r . - i
- '
li.? I I
-
. |
fl .
1 t m r-,
?
'
' ?
'
-
'
I - - -
?1
Hair ron < "T' ti i H ?i'"-"u <
! -
?as M
Smith, 1
| Kelli
lill - i* 177 ni Ti: ID
? V TU . *?'?' '"
-I -em?-- gani, ant?
.
- ?
- .
.
. - - Arr?tai,
i Moer- I.SSS
?
? r ia
. bil rai Bl - *. -?* V"
?
-
- ?
...r i at r. it Ha . III?.
-.
? ) . '.' bbla. .
laitier V
i 1MB
. -r
-
" II
W lii.ky
. .?? .
?
-
... | I ?I I
-?
... - . ? maila A
.... Oatt
a li.|T Bve and I'-.
? - *
Titian?
.-,, li. I "
a. ?I #14. liid
.I . ' '
. - ' Bille;
III a' +1 1
.. .- a ?. t-r? V. Wl ??' f'elt.t. tee,
MiBI-Bt? !'. -" -'. teni OrSI
,. . .. Mud.,.? m t??"?
? * -Bei?!. , ,. .... .
???riet
. . ,.-. - rl
I X' ?. a ,
. Ha' Vt ? ?. ?
TO | 'l-l I-- .."" '?'.'e'! '.'.'
... ..it. ni .??>..-.,
... -nriet?!
. I S o. iel T
I at Ti Oak* thean.
.?"...
. . ?.??.*? "'??..
?
. -.! H.,..|
at, rs
ea_ i-'??
Hot?- te ?ii. toiacui dmyneeiot *a*tt eua
-,ll .
..ii. Ml :
i - - "I I
r , , ' . SeBMB. Ki " "?I?'? I"
i h_ - .1 v.- Volk *?-'?' ' ' ?nae
K,?l|tat-T.? - - ?.S-fiai?
- * i.-ri 1| i??l-1" "-??ipoal.
'';'. ___! .m,"",'
' '"_. f.'l" ____
?ted V. , t.r
IVIaeal - ' ' ?
,, .. lt-1 " r- . l-.f)- ?f?. 1 *. ?Bl?!.
II - . >. r- .?? h .., le.I ?-' ft
? '.-, Muk? - aJvaii-eJ | ?".'''? ?".'.?of _~
l"'ltt"tAu'\'- i" - Iel ?.??.lal?. . -liir-ii . ??le? oi -. . .?
11 ?. all
.B??iratO.? I" I? -Wry? ? ?.. .. e. "! 44" :?..?. Ml-??ill??. It
'111 a.l.aii? ?.I |*1. . _____ . , _,
,","" -, ,r. v.. iil.a?lilamor..lnt?r4i?iT|,i.?i
Poa k1 tlli'ta ? Jitjl.'lt ? "ed dal ?. I-??*"*",., .
saiaviu.? l?- IS-i-ettea laiatl Bal ?. it*!*** . ?.' )*."' ."_
iatrd . ?? hr ?. leftt-Ueaee ' Me Lie- r.. . ? ?due. ? 1*0
..-* mm i..li .?-??. iti i . ?nd ? g ??'- ??.) "lfr ? ?bi-le
?.?.i . a*,e. HO mua -?Mit' lana M ?m ja? da? lau ??moo.
?iri.T Thr r Ila?. |
. -
. ?
'
T
I
?
Th- Noa? I in sin-in? T> -r?nortT
why I
.. .
B asB ?li Sil"!
len of .
I, i-f
? i i _
T? Paenea, Ueotet* ?t ?t..
I?fs'? ?ii He?: .voleti? Inslituii-.u? ?? . :
i 11
I r-pr?
?
tllTBTJ..'
ntsy Hu I r ii.
??
?ii- . :'li li I?
.?.i.'
' r ? ? ?
Ead ?I th? Mas *.' -w v . -t
{to "Mi.-n- . Ii i i I- M*?Ma?
ASIode! ofaiT.pllrltT am! I'.'i I'r-rtl.iB -F.?"?]
! h?T- it?l ?i- ,' ?
IITT yssr? "ti ?T-r ? kin.I ?T?r?rt milk
i . i.pltcity
A I ?rful taii-l ll??o?Uni l*r
A ?aiT>.? i ..IHK flaeiBQMsiiiiBn <
?
?
li .',
... '>- || hy
.
. b? ..
I? ,m . . i .Mi ?!? li -l.tir of
?
tig !.. ! 1,T
.
.' I_ , I i!
i?
. V
?
N V
V i
'
i Is ir . rii?_rBi?i
.i. My
DIED
nr?~ -v .? i ?. i?. ?",- ...
.. . . ? .
...
? ,.
1 ' ?
w
l,->" ??. li Iii. .
I
I III ' li 11.
i n v * '
l-v t. S sud lluy I i _SBS
EL MI .V'.>ttr~" . Wrd'ir.lsi .- . 1,4,4
ti.? lit? r? ?r / y ii ?i v??r?
rti. r- ? . .
iii? Ir- - ? id bn
.
I - . ?.
?
. ' -
?as ?
- ? .
?m ta? r.??t .'. A M
'
?
M? M ...
tirs. ABUS '
?
< . . .i (th?
i . .sr? .?
I .vi ii? Il LD
?
-
In Urne? ? . ,. .-;?r . lm?f ill
li. r- .
?
,. .,
is?. H
. lim?? ' ! lor .lin i'?r Mrs S II It -
t
. s '? 'i ' s?arr.sl
?Br?
ill, rruisii? t?-i- '.. i fat i-'-t'ii.ii'
.i, ; I'- I Ho IB
VV..I Vin-t.rntt. .... Loiutir widow of th? i?r? I ,h. li Ms ?
?T-.l II T?-T?
. ?ml o' liar son?, sr? '-.;?. .
of ?i? Prss?i. XsT.r Wem
?. -nih ?t. r_.tar.-ri \ if I. snd ??ml;???- I irii,? mumu.
.
li : ?. H?., r ? ., . lay '?. X1
i\i. y ? i? Hr ifclya ,,-a .', yn,rt.
, ??. ?. ? ?. - p . .? ii ?. l ana .. rt?r at
?r. Bro ..TI, m. ;
?
k- -
? , . . . i
Tlr rril- ...
'?ti I the I sr.I Iros I ir.?l?y
r, i . . ? .. , ? ' ?' ' ' "1 fi? . . II ? I
.?.?.
-.lill- K.?-?ln Monday D?
T?. haaa I - - ' . . -
. .
i .. II.
lu WY! K-!? . I?T .?.- 1?
, . I? \ a. Vi ,
I r.-i i- ?-'s frnm th?
la
an in
Special _Xoti.cs
I. II... Irom Araby
..1?. ?J 111? rpi-iim? ol ?1 liai . ? .
ponara! odor ol ?li? t.atin?_ ?lid br
tha I'Tnian -ia? wli.ii impar?,! with lb? ?sqaisit? tv?.
rntr.lK .
IS i ( Mr
I h.iinli.i ?.I ? uramiTi?..- t -,<
I.- ' .H IHIIAV 'IT!' '
|.u. ion ii l?r meOmuml ??. ' ii-??
Hr .'?!
I lo t.-Biiiliii iloiiihl? ?I? run?
t asuela ? hi
? I . ? . l TB ii .WOfT
-. I ..NAIV .."
HiKt.T H vv.i. n? BsawUfy _
-Ant.rl.nn Iniiliiil.- -,?h_i ,"
I, r . it M ... Iori?'? I Nsw li.Trs
. . . . . Pr 'f
V ,,, I. ?i wuli ?iprrinru ?. I'rof K
I' M.i'in wiU follow. Thai publn aro niTilrd
.? n rlLLMAM ? ii?it-_?a.
T li. ?TSTSO. ?? .?'?IJ ______
I ill. .nil. A?.....lil? lll.lrlit I ??lois l??oriat! .
ir.d.? I \ y S
I.Ni. .i . ? . * _f- .?-.
w vv ims? ?
The Ure lu Ihr H?i???r?
.
? ir m mi . ' in*? ?I < " ' tn ?io o ...i mr :. ism??.- ' ''.r .
.,_.".. ,. lill- MU B.i'ikSauU?
,l.lJ.i,'l.V , ..??m??
lli'VV t i ft RRY N,i. T-, Il.wTrs
l,adt<<?' Irrni'S ?thor??.
Mr SLt'lr.R hstia.- j .?I r?i iiirilii . . sttaotloo
,.f ti. mail; t ? ii-i'i ?>! KID AMi VV
?i.ll'fHl? RllWa r?lK. 1? II HI HI1MIS ?I'll
? -
vTKII
lni?xitt?r? snd Man li I ir?ra nf I.?di?? Krrii-h inn.><
IM H-.-i.iwtT. K. Y
Al Miller ?V (?.'..
Me. ? N klMM LAMI
\\ KI I ISIililSliS: Willi INC. ! ?I-I.
(ill. I I HI KMnMI. I'KKH!
In.lln Kubber Toss.
VCIsC VM II .11W I I HY
AM? FANCY ARTI!
I . ?.?,? -.n?.? r ? th- IIM.'l? IV?
Al OOODTEAB - I H OU", i v; . ?.
Na 't'Ai llrjsdwsy. corusr ot Kul:on st.
The -r.. nib I.Miiliiti.ii? ..i ihr Am??.- I-?ad ?...?in?
i!K?lltV Der. IB. st S p ?' In? .si ?ri-i
win?-, vi AI vi'i-MV ni- n.:?ii.s toton ot fmaoty lh_< st
.I .?? Itara Ti I" v ni _
At .Hiller ?A Co.'..
No. ? .VUIHr'N I..V.N
sMNd-? _-?E8, DKESHINOCA81
? IPI KA < ILA-SSI
Uuli-h.'? nail Jtsselry
of ill di?. 11|ilio?., and
sir.lil.lNU ali.', i met AMA
Ko? SaT.. ABO ? VI.?.?-N .No ?l-Urisdwiy
on? di.ot ti-l.w I n t ? .
I. Hi. for the 11.. I l?ri..
\V VTl II ?
tv an Maa
Th? lular.isnrd ?STT b?-?n iiiaiiu Ud by Itir ni?tnif??-tor.ri to s?,l
I ..
I. ?HI ft 4M? ?il s I"? i.? ii.I) AM) BIL- K11 WAT 'IH
At VV iHlLK.? vl.i- r-KIi i.s
DI-RIXO Till HOI.: ttl '?MA.
?1 IM HE V K I iil.1 R i ,
Noa. S an I lu Jo ?iii a' n Ms r.
At Miller .V C st. _.
No. a Halt-1*-i ti
OLOVI A MAMUviMU Hil 1 B .\i.-i.
l'llltl'Mi?NNAil'.?i
HrniiH.il Tallai Met?. Una Klowera Ki
. ?Bar? Cn ?f ia '. . )' . . IBU Hii|'i-. V ii? wi, .? ?V4
Wm\,L. _}A K - Co , isud.i fd'.?. ?sa. tttHil,
??", mr.* VlngHr. "--?
t '??li
?
M
? irr. f-.
I, ASI
'
IIS
?tai.
.?
?
t . - * r i i ? -
. ?') P)*R
-
?.".*-.
YU. M1
UK A.
II BAH
: i? moat.
?
T
||
' I
.<> i M
ii |t3 Re
TNI) |l - '
I r.'.r tv T\ :? | o? -r* ST i?:.\ rea it .,0
ino !-'x*!r -
>-'IH) ' |1,Ml !'!
'. WARF VA-K-4
li AM? A SI?! 1:MJ)0)
BULBI i ..'.
PARU ' 'N' "Y OOOl .
A^IB
-
E . V. H ?. ' OH
I--? I?*"*. 1.1 l-TJ '? ?l?nf,
_ - , 1MB at
1 *tlllr>r ??_?...
?4 " UOI -"? : v
JEWEL-CASE? IEW1 . H
V* ni I- 1 A-: -,
Bill. Itla.-k -, ! 1
Ketal. ? .
Un? I ,H ,. IP.- Bl <lm.,rgmm_
New 1 1 I
IUn.it i?plei?.?li??rj tlieif a??e a ti- the tm-ipt ->' Bl". -a.*? ol I-MXSB
. BB| . BaSafB ?'a pmnorml U ' tt,t?l. lit?
|-J?l6e?t ?ele? ..ara.
.
HAT
ft ?ti, .. .??I.
BIN- ; trwuwt
IV/.ANT! Mt NUI 4
al
ART.-iTI. _____ li
IT . 1 It 1 t
A_?I
ti ?OB Nep.o?
LEATHER 1,
' ,*_?.,.,
? li t-f? ?in??- ef
ramrt AR- ILBI r t??M i-SAK?--r.
Til -ir -tot* *r CL ?' '. - *-** * 1,-. IBB?
? . -f Fru:. T . I US-I ..1 ear
a iiw niiii. endth. rttgmt toke lomad , - < . IMf
, -_..i.? u>**a
1 - a
-. ',:. ab. -
Al Miller J? Co '?
No BJ MA!t>rN :.\s
PARI
. It -? .1 I -. 1 . l.'I.M 1?.
Jaka A Kee*
ran
DIAMOND ii "-I.-.I-.U.
Ka? aeir ope-i ?*
i?i ___? _tm PABL
. ?WAY
?jppua.t* Orase C1" ' ?
A tait? ??
I?I llt-ONDfl,
RARE ? 11 MS,
?ID
: ?s- "i w? 1.H-1.
At .IfiHer A t'o.'a.
r? 1 0 MA:I>*:N LAN..
< ?I?? ?li < \?-i-:s < IDOR-BOI
._i.iwi i.rviinu?. ___
lim Ivriire and I uili-ry.
tl.l-.lt AND AMERICAN SKATES?
'? Ac
A ?tig? vi. 1 1 , .
W.M.i
N 4 (1 iti!i!ii-?iaire
"? 1 T11I-1 I -iTiinle'e U irhant It.
.Ir?v l..-?r?iv lina " ?L-l? H?rr?iB?B Lifo,
I ni a.?. Hin OBI a l'a?r?a?B
H?i* Ittmaam Haas 1 OL ?a R??T-?,*!I. ..r.wia,
m Una t OL"? I: stsaaaa
.? ,t?ill , "i.'.14 ll-.?V-.lll?a
? .?ill al? HstTjiiu
ll-virTEBB A !' -
I. >. r- i.V III!? ( al.Tit RiiriRta
RrT-t 'III? Re?? r??lTe
Dir?.-..
ST\ Vi ?. ?olb?? I) Itllta atari Italere
- ?. . ru.
_
,tt .?Tiller A ( o "?.
la I MAID? LAM?
Bl-SOANT IANS. l.l.l.liAN'l IANS
WDHK-11' I\I -V.
TBe \A oeSlhwn I emrler? 1 Maate . ef lae Hw
-? mile? a-.-M?
,. I'm. i-* eeiu a. _..'. i?r .t? ?
U M. .? iii.?' : ii Pi*? Wai.
.?kate?' ?.Batea! ! -?kalre!::
M ? hi?? ?ii. ? -. fet aurait??
IN,. ?, -r????"tlrt ? - -..? ??ry ?iet?>*
peta nier- ..-..'.. 1 ?a--. *..rue'. ?nd
- BBOTHtR!
.
I a, - I unana*.
? ?.. It toil -a SV
ii. LI JJ idarar- m
\\ anilav* ??lia.li?.
.a a. e?. tr J ti ,1 a?-?t .-?rnl.ll Ho. Ila-.
t. LtJ H .' .?' B.,ai-tv
I unala I'rii.i.iiiu??
all ti., fi'tur-d bv
a. J H. K! LTi N-I 44T BraaJwiv.
At 'I1II1T ?V li '?
? MA 111*4 I. INK
MT'sic AND PERF1 Ml ST \N
_ (?iMIIIM I)._
The II??? mriB? The Hill-la?*.
Ou- PICI.I.) li OVaTt-BS 1 -11.4 . ? the ?.>.'--*?
BilSl.l) iii.'it'i.? ? ned ia tip** jrl y. . .-.. .tin. ii.? otn_
-
. .-mr i i?, ? ; or ? . 1 1. Ji.p. : -, , . \r 1 rale I
. - , , - -1er?
?uni SIM) i.C.'l
., Ho ii* len-r . am ..?.
>l 11 a if? a I II a x e a
ri.T i TU Vi matt
and eo.ua.? treas
- . ,,. 1 ( ? - ;..M)i?.
I lie arje?r> .??-?rtui-ut in.: tomb* tetad e"y m bete.
If. .1. I'Allal.AUl) ? ?-<>.,
MB ,1. ami and lui y nee,.
S ?ail KA-DEN LABI yap., uni 1 I.
\\ Vaviwr, So. ..?_ Wtaa?mu.,.
H.tit 1'Hr H.H. D li ?
RON BON BoXKfl 1*4 ..K1 AT v ABIKTV.
"1 w .....i SILK : ' iTii- it PA i*: i'.
i'.-.It r'I'M KI) IIA.SDKKIlClilt?'-*'. A_vl)
CtlaO\ B I"t >X I -.
BOXES OF I'Kt'TT,
PR! M -,
UH< ?<- OLA 11:.
E-MBOt-t-ED PAPER CAKDY-UAQSt
BILK CANDY'BAO?,
CORNUCOWA8, AC.
Al Miller a\ ? ?'a.
Ne. I MAID) M LAN)
MUSIC AND (KtAK-sTAM'S,
_COMBINED._
I.4.-1.I lliverd vtlih ll-_B4-li?- Trealmaal -Mr., r. ia. r\
IN 1 I,?,, . H'.i'i ii *. ' l)i?-. 1 i.ii-i?-T? I ?i.a Mi.-!i*i.a: lie-llag
Mr 111L1 r?u .nor-av.-lit* two or ibrr, ... >4 imaid?i? r?r.,
?? Datinit? it hat retlae fe :.e?r lb? pul 11 Newark New JertewL.
At.nly to or .__!.? IHIKMAN k WILLIAMS, We. t Ham .t. N?3I
irV N J
\\ rinat-r? .tiir-J. or tuen ia turi pay tai it.?
I Si*. I K*? ll< willi co? wheel?." w hied la tear? an let' ("rieo.'or
the I*S!*.KR?AI. WRINi.KR a .0 far HDH? W ASHIMI M A
liRlrfl! 1" p'yt) el l,vK ( BIUWIIRO Oeeeiil Ateo. No.
ud at ln?>fi~aitr ?alerriiinta H???l).
('totara Wrlaarr? l ?.....- a _.,.__'
VA AMU N.I AND WHIN.IIS.) MACHIN?! ( oMf ANY. No 4J>
( *urta*?d( .' N- reta
The t") -rid Keaowne?! Wiiilia'i l.rera tin. A.
. 1 1 e??-y ?imify ?/or a?.? by ?'. reapecu __ (It*?-*,*
t?ir.?-||r.T i- ?h? r.."-,-.? _
Wig?. 1'taupeee and lirniu-iii.i Hair -
tirat 1 .?-?r h?" ?ijr? indhalr lyrini Bit ?t er -io?aw *_.___.. ail
W A BAT. IIKLOK ? ?-j !" T I?, au aaaaa. ia
Athen 4.air. _n?
II ??? ??b j A Cm ile? ?r li, fine K- . ?. Dun, ,,4 \Vori J.?aliv
SUvet w... ritteS W.r? he w n?..r. . 1 I, ,.," r.p%,r?3
A a?e t.,r.e.t ai' l'arias Dlarhie /ta?rea. ?.ty ittia?
t-.r li 11? Pi MflSS, j i?*. reviv*4 by (AS ,\ BJJ^ MACK A Co_
nelr- lie?. 1? ? II .
Rteaanr \r<: iea tot t , ,. .-,'? tUli.
AI -, ti. '. '.a, iiiijti 4 ??.u .re B

xml | txt