OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 25, 1866, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-12-25/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

-HINGTON.
-r-? ' . mt*i~'
m, iitT.ur.i TO TI? ratai
M?i
?li IT?Mn dutf M A?1
I',iii.-..?-?,iiUi ... _
? r T?"?-.k?i B1
I
?aal? I
A ' . ? ' K?vai
a?
'
r.
. i.._ ? * *
4 tunrruii mm ii
CITV (.>A BRA BENe
BO..
KO BnWmX
\ no moot:: | -noon,
tt??T?ini i..,' .
? ? ma
I
"
a'
kr
: ?iv nu. >ilv J?"
i mialfp.-a' .
i
'
lal?* melj 14? d"cmn.- au ?/st to bo u
?t. li_i-ia.Hi_.e_l ai ? |*a-u_lj TlwCoiamuu (.,-,.i
?' liundred-aad
L A i???t?ii?tio?i waa a.li)*vt?<l I? p?v til? tier?! -"id atti
a
-
?.mi,,:,,., K
Ml' -,
all tlw daiijr paMTI i'. .''.
trad ki make ddualtoo? lu ?1? -uil ?vtr? Ou?, it tv iLui .
am
I Mr K.I
I
lev;
h
?
ill HI? lu 1 i '.'.:? i
'
> TUB TKKl
'
TI..
.!__- of
?il. It
. eaaoi R
? iib a friend,
I '
?
_'?yi:
Jlllil'V.
:
' claims
I not to
?
..t;
cn t!
ti .
.
?
Ac
) ?
?
I ?act? ? .
ininti . i
tho fir.-t pa.
KOIIOVMI .
- -
n
i
?
r I
ii.,
Oaa
il>0 p
Eoriou* to ? pro;:
hey rill
i
-tipate
of Noraanbi i
ti i
'
.
Y
1
I
:
?
I
I . .
'
The ? I
1
I have
. i lannfactnrer
nat?! H
i.' .
?
i
ftr?itiii :
? . ?f
I a
? :
1
I
_ ?
: : -
:
;
. ?
?Jeir i
v
OCR COMMON n-fwOLS
?
?Ti:
' ; (
'
I I
?
.
?).
.Of I..
'
i ?i-Kln?'.
- ??eli a?
tim _-??
?
The i
'
I) i
tll.,1 IH..TI ,
?i! t?*_t? I ?
it-pplio? 1
I
'
-
-Till.
1
, .? t,
. *
?
I
?
?
'
. a
-
l*'i -?t 1.4-1 :
'
!
Um tmut-tl. SO?-,- II.
?'1* ft.
.
.
.
.
?
I
.
I.
1843
DM4
I 41
?0,1
lira?
I .?li
1
i
1
1
1
*
'
1
I
iurty-,
W.vel
r
-
I -
1
n-ii MN
; roved enu
fruin any uf !
*
'
-
.? in. ?ri'
:
-
- -
-
-
."? two
I
ir N irnial t .
'
? '
I. ni-,.'..,.' ',-.?.-:. '1 " la-' 1 "...*ii,il Jl'' nil.'.il '*.? li.? IJo'.r.l ni
- la' ?Li*.
Mi? ( 'm
Free Aeadeai** '1 'he
. . lal. 1)
nr>Ton.
*S?a?t??? of tu?? llounl >.f
-
_
?
te of til?
y TxirHiaa.
ia. ?t t
f-ftr ettie prit '
i
?
?
'
' .
?
' :
'
?
MM,
..IVTJ*
(. -
v v \ : ? .
1 ' I !
I
|
? ?nd
Vetee*. Cowl. Vrila. |ii??i .?win?. Total.
.' . " I
:??
?
9,111
?
Bl XF AT TIIF.
1*1
I
III]
I
'
'
:
Crat? par pn?nd.
'
'
0
'
'
I
'
. ans
.
i
'
?
i
I
i
J i: v
?
?
ii.
i
'
-
'
* i
?
.? - ,
\
J. It?
!
li,
'
-
-
I
.
, ' !
I \
I
?
TV
i
?
I
"f.l V '
-
'
]
-
I ?old a poir of his
.
I for J. T. Ale??
A
?t ii.; lue
i , '. ?t?*eri fair,
-, . .
*
. . : . - a
'
?
-i own"?.', Iv
'
1 Bl J i. V. -aj,l 111. ?lt.-f.-l.
laird cat ? ?til? al I _
l'i ??o-r? com
.
?
?
-
V I liol
:
|| l| .. -
.Hinton <'".liitv | Y l"i
?I \W.
'
'
'
1
Al . ;
J S '.
'
uni ?!
-I il
- '.
-
' 'Uli out
i? I ?B1 ,I - i .
'
K Wire?
it two
. : I
?
?forII. Ita . ;lit at
' ?7 Ollin ?tam*? 'it ll-T-'Ctl, I
'
'
\ : ? im i i ......
II! I
'
?.iii at
'li
?
-
A. 1 "
I '
'
II 1 III ii.
-
I i' - ii ?: rwt corr.
. .. ; ? t ?.?'.- tot tc~
l ? : ? .
.
'1. v.
I . .
: cwt
?
I
?
?i
II
::. iy be
? '
-
ii
?
?
,
I!. " li X1
i
me
-
- -
*
1 . ...ir??e wool Indiana
; ....
?I? f..l
?
?
-
-
?
-
. -.* ?ame
' !
?
'
?
'
I . . - ? .
'
i In Little, li1'; Luko
1
I : ? I ;
I Ohio-d
I .??:.?-.
1 , -. . i: lio'
II..,'.: ? ni 14
-li, riatUM
THJ ??.VIN! y '.'.!.! 1
J ? - !,tr.ill'tt-i'?-ad, Lr.i
I 114. Z
VU "MUN weeA
t llt-tit ?tul irieittii ti ?ii.I I'*"'.?. va;:.?.l
-. "ml Wi-.lti-t.l t I.
utriT iii and
, ? | -
at 71 ? in ti..- mnrni' .
.. . : ti,,. ,! ,v hoT?**? ...eiioriillv
? in ",|ti,?i|,..i;'i . -I I *
I H "ti ?II th- dilTerBiit rall
until tii-ri- ia n . ion ol aboul ii" oan or nlx-ut
';..?.. m th? m
, . . :--?)iii?e
.
-
* an t.-.t
.?.t i>> yan :.;????*r?!. ?I '."
. , itaml at IkM
____________________
Till. STATE OW TRADE
? T TB.LIliaiMl TO TW* T?l?' ??
.?T 1 . t. 1- M - tbmt ?'..IT ?uri u?rhin*??l ^'e?al q'l!?*;
< w, _1e ,
.? ?*>a a il.ili tt,d Iowa? at kenall,-, kee -du'l ,1 ?ii IA.
>> - lia?-1 I'oik
l, .. |
?
?
:
Moa? lal. .. a aHI t a. a-MUlia. .?l.?UI?lUBf. .?l-aullia?.
Lard ?_*?-1" i.t it- ""-ed ""t? lowrr with .sirs of Ion, srer
tX. t.? V ? i *\?; . *-** ,,id ?"*' ?> <?- ?.*?
' .s'. . *T* .olr-ofW
bh-. ? .
'
?
at? ? ' .
(1 91
?
1
1
s
'
1 . t?o? Bll-lanU. . s l sr St '
AW -1.
- !??<.. 11 - t nur wr?\, ,",; __g, lirrsr. Mr., I', r? ,
. '
i
- ,
lill tis? - ' . ?.
li... Is ! . ,
(iswrtfi.. t?.< H- vi.?.???I t' titi anahmumA-, -?'- o'tee r?M< st
. - lirai'I- I SB? Ni
I ?tri
I I sn si ?sirs st
?
m
?
y io tun ty isil on Klo? tu bosioa, 01 i to
ft t, \ . ?
li*. 2 . -? ?ton-TJO ?asi??: i. my duli, ?ules Of
l munro?, li? ? . wi ' IjUd?
St Tin
. I ?li ? ? 1 .? n?m| la Iht
.i ' str!i_.r...-. i'. lu? iiiuiirT uismot. ss.c? trw baie? ti 31c.
f I iV.. .
r.fl-liTiI.l.? D-r ?I-T.lis'rn-Si'?? o' Uli f. '!'??f J
. I ? .. ? i Han I.r.f ?1 .-#ri!. i
? l-l tlslr? Isfit. Mlddll
i - ? .
.
..I "?v. lilli ti it Atti : "In :?
..ex.. M??, l'eu, *.'". 1..IH, th* Haw
.
Paiaaaaavni DM J?.-TI <? Bmrisr'iinr boOds. P. ,I .??. 0?'??
- .
? ill Osto steedy.l loll M'Issses,
ii so.
?' 1 1. httattvs ?nd rhi<?s_o
?
?ii-rl?.
H bisky
l"I ? 11? .an I .' -.sin?.
A BOO mmtm t i
1 ?.- - ' raenced boai*!? ?s in
. .? .<.-? itii?l I'm
? f Tea ?ful ( on
y and
will accomplish
1 Ihcm
l.irif?' ni?iilior. I '.'.?'Titre1
.-<?f,t ?ti
'.'
-.?mess
MA :;? .v.-St. IS
" .it its annual olortitin las'
I ?s_r.Me_M.s_Tl S W
1 . - .; J 1?
?Um
Cutta Am Bnoon, If. A. (Col CaS), n-.n
I'rofes
till the
Lisaam
.r ,;e be?}!*, sis.
(1100,000.000 Vet Annum Nn.ed.-TIie KW-i It
? "ri.rjsnj- hss>- un T?: HQUO tpaattopi. Tu? SSTIII* o'
r> IT ai'1 pe, _>T?lt on t??ch ms?-, ino would ?iT- . fr u>d ?;".?*? lo o
. SSTKI to the IwMta Ir- rs?!.. Of lal
sn 1 ris ' 'in iusoiu.il.
T ?? si . 1 irisinias TTonis'i l.s.? .'i IBTB.I c* torden for
It nr proth. IVhit sn? aid I? said of kim sr'io .ti I .IMOT. hi?
wift- (r. ' - I? rink? with rsrdinf soin
lia. rere by tard. ,sd.?!ii._ n eiDot Idling
??it. ?ti .'.hsblt ng a mont, I? is *. mtfkh out of p,?c?
with th eolury as ?OL d bes
? .??. It is s ?i ?n.?fi srs?i? or iJ ins of tim? wh?Ti th?
? of Mk ?-?I: .0 I "JIT-e ?re
.rut? u1 What shall el
.:. it ki??._r? r. cannot
;
into nln? . f r???
T> k'LB.bls-I? liiT' s le? I?_ ll.vl l..? S. S l-.aliO
oils?.- ? Adseitisrnisrat.
f mm -
A *?1n.'el t?f S.'mpli? l!r and l'crfertior.. '
? y 1 ? m rilas :
" I httn used one of s ??in. Msebiaas eametnnt?y cmt
. ?..T?.! k pilkoitt aswss Itrrakiaf a atailt er
. 1. ?n ! I (Mallet it si-?.-.
Slid J?.
II nilli s I'rr.s,,! of Afvrllfltl.
rr?.'i ml Oana ?s_-i?o
.
..K1 1U1 . -. <
IRRIED.
vpFTt-On T
1
It.riirT n. ? .Ink, All...:. L M t. Sillj M ltd dtrr ui .
H !.. ihr ?lili
rta? Mr Iii sm Ki l si el Writ
?.?... \ Bl -..ric.
: .. |1 .. .
1 1 .; I? Maij 1. Vi 1.
.
I .? Orrrr-r R
: Wtu.
'. w ? ? r? r
.!?y mirnint.
;
-
' .'?- hy the F?-? IWd
Uisl u Mi? Anus Ttyiei
?. I
"sr. T. R.ston
rs M II ?wland
DIED
ARKF' I irfsat dsu?_ht_*
MT.
. I th?
-k. st tlio re? r
l,?r prr?-.
- th?. Vii Ins?.,
I.T al? rr.rr.
?
? .. rtbaaTI
- ?
I'rosso-,
?
-
.?r.,ltb?
*
?
? lUisui U. Bar
nd fi? t insrs!
si li .
? '
1 ? ? Ad ynt
Th? fri, ? ?f ?h?
?
?
....'as Cairns, Secr.'tsry of the
v-^rs.
- Ian IT__:II ?hi- (Hi .? r? ?n.l 1
?
. ula res.deucc, Nu. 17
. !?,T. li?? 11. of rri-sn Oir'r? Elwari
rift, nui Aun? Mir? D luavoa.ti s.td t jirora'.
m .M. 1 a'id 1?) ?Urs
? In .leis?? f.ty. rn f'iniHy iriirnlni; n?r T3 in th? t?th
y??? ofhor s?e, Mary ? innaiirs . |r
?4s of tir family sr? r??p<* t.'.I '? IOTIISH IO
u, h?r 1st? r?-i . forts!
Jrr?rj i n?, m. 1 1-, : "i?t . a: ? u ?.luck Ker
A.baoy fal Uitsruiri-r
Alban? |.?prl? t!-??? , p.
j;. HKINM-Ol " ' si? Jenkin?
ra '. h? 1,i-uly sr? invlt-l la .'??nd ta?
fulirra' frotl , fl|!itb S B?f I SM. .
ta Wrdiirad?/. lis?. M st 1 | s ui. wititi^it rVtrt.u r rioti?.?.
M!?RHI.S-(lr. H?! rdsT, the *?-i tnat ?n iii?. 18tb y?ar otk- tie,
JosT-ptila? Ansia .|l?at dasfbts* of ! B H Morris
Fiiti?i?lssr???TS wti b- t.. 1,1 m I .:,< I tim I. Iii.? M??11ator M>m?r
I ?t Ht 1 re ?m! . .?d-ST I?"'. 1" ?' U
a a ai , lo wli.cti th? rt.s.ises and lueud? aro rsspsctls.iy io
s ;-d
M(HK-()n Suoisy. tie. il, Andrew Moll, io the 39th ytar ?( bit
ru.rrai trom Ms ?i NtMtMe, Na. W East Fifis f. oitrvst.. tin
1 in.it.if al H n es..? a. m. Hi? fi_s?Kis s_?.i??p?.cttu.l_ kusiied te
altrnil
STRAWON-On ?st>udsy lb? tol hmt. Bob?rt, ?Aty too of Jose
l'Iui'? A. an I ? ??.!!. ?. "?r-attoB. Sfsd ? month..
Ths ??mains wir* tuken la (Irssnsraod yss?srdsy.
VAN WA.iJFHf.N-la Aynni TI. on M?o?Isy mnrsil?? r?e M. Arm?.
SshlDSll. War? Of W.TaBJTl J. t SO W_____?U. lo ItUS ?->_h ys*T Ol tot
*o*
T?s rrls'.i?*s snd frvtuis of In? fsntily are ?n?its.l lo attend bsf
ftinrrsl?/t 1 i . n_4 on Tharsdsy, tli? rrtb lost, frooi her lal* is.i
deas? fso )1 Firil |.U'?.
WHITi>V-At Sa?.ni.?'., (Uonia. -i Tbartdsy. Dee. 13, tlnn. wUs.
. i i-_. . .. .. i ii ?.- e n? ...a'?,.
'.?* P.Ts-Seriek l. WlOiaa ,f tteefclj-- . " .
Th? ..IstlT-ssndrieridsof th? fstnil- ara r??s|?s.'1?r ty l?Tit?dtn ,,.
|.,adih?sftiM?a? ?>r. W?dnr?d?r. Hu. ?th !?.?.. a? J . ?..?-rk p "
I- r r??.d?i.eeo. Mt. I'sur C. I m us 11. Re 1'-' n.niub _,.,_[
Hrmtlm Uti!.
WMIIAKFR-??? Hinl.y. Psc. -3, Ml M fsnny Whltake-^ \mttj?
._??i ?19 vrsr.
Y 1'i.ral tram ?h? no.?? nf I'arK Rr?w?t?r, N?wt?wn. I , j "_,
... . n, Tat. Jan _. HUv ,
i rtj i mb ?. i tiTj tllle'fleek f ? K. tal u._ h. (taedl. Has
t.,MI.
frlaun ?
l
?
t.B^j ?ki.?.-. *
Pieria! atfo.'irrfl.
l'oU?ialn? (ho Bif-aa-n? Air.
XU? I? ?ait IM ii-.Uto.l of l-i.Al.lJf?.-? I '??'N'?
,-?t,d?. Th.- I!?a)-|
I _j,T fe ?boAm li.? -1
HMJIIni ni i??
ABUaiiinrru.. .?I8?v?
r? "rr?#?,
-ty li. tiia aec^i?! ii?k -. _, mut Worn
tam
I .?iii*! cte??nu. i . MIIITTU?, li?in-)?iiHT?_? i-n- I
Tw??i i ar-wil 1"
Thel nloq LIiTfor?, rr, ...aituu-r ih.rr/. ? ,, u.i.t.0? ?'.
. , a . ,? ta?
. ,-em
I ? til? T em
...I rome iel
Duir.ct Aa? ?*
" W". n ra? ?. ?,....r'?r?rt??-, .
. . rnrr , f I vn.ut .-i, r,l ?? an I lina.lw.ij, OB 1 A I it.? DA ? bl *'N
IHU, Jani.ii y I, .
i r ??! on IT'.SDAf
..irv li lui", it . o'liock, cn.! on tin ?aea.i.d Tuwadt?/
' ?vemnztlaer. I .
r. iW tA 1-iTfcaTt?
,va? and 1 lu,?, iii? li.rrawLar.. , h.id lal??? to
I I m.
MM
I..A. JaOmOnmt 'Amy. Arno? Hi Any
I..(reo. A ii??, llr-l .-I Mliriiliv (I,,, I ,. >?H
S .I'-Tl , t'^rawt
'? Ar Kr?ri
?... ,.?.
:..J Vi , . ,.,,<>"
6..(I, ntl* '-" ' ? I ?)"- laa-wl?
r. W. farr. U. i-alao?.
'.'. ?af-r-fl V ?
II..T. 1 i "._,,. .
1' l.r-a? "T-Maa. Ma , ilkina
' Itriri?.
14. I- ' i
li QWrf? Uatxrict t bet ?? )?.., v l. i . i ian-V
.'.01 Atiiaaot, JuLn IlMma. hoi. liri la.il
1 ..l-i, )..-: . T, ,,. j ,,|.. .
I'. It 1 . Do neu?, J A .? lue Nirv..
Ia .U. B li ,
30..V
li..A. I?. U.?
V rr?i,ia_4
JAM) ? KULLY, L-au man.
i (. ?mraitla?.
CHAS H lill I, ? - .
11. If Iii iii.A I { S" ""'I**-_
Urybnnn ui Moldlt-t-t? au* Srt.m?-?.-1 na T_IBI?BB. ia a?
recant ?rtn-l?, verv i-atlv urn-?? np-n lu IMM ?it N.w Kort Iha la?
I ortinc?. o' providu.? IUn,r? |?| iii,, r-- t',,!r,-n if laM-M and g jua
who h?v- : --d isr? Bow devolve? trptm
pr?vala i luritv Ike oldaat h-rti? lia-ol tlir bimi tuaj ike falrlo?
"ri'liin lloma brritaj ,1 !. i.i i- !.. I. wl i. now li. the taita
-.IT,d ri'icata?
ka?, i - u' ti.?ae or
paran? will ?I?.' I . r. ..? ni MI 'I -n . TUA
,-?... al lue >'?n," I i: ?-,,.,- r,, re. ?ad I ???n-y nliHfc
? taiin-Mlka-l
- th? ?hildr-?,
m?.?t?d hy Mr?. ' - vu. The It? v li 3 mt. PrM-ufmal
i.f tna Initit iii .n will preiida. and ari-ti mmdt bry Htw
Honor Major Huffman, th- lt?v li- a R i . -..yeou. th? Rar Ita?.
Ila?lin(i?ia-t!.e Ii.-v ?leo. J Mi .- -,? S ..? ra n 1* o clock.
> .rlrf li H roa-.
-. ,y ti.-J Tnntt, ?t , ?l?o a?
ltroadwiy Hot?, C?riier I
--?-.11. illa? k A? .
KaUbliaau-ilu 1310,
No?. St** md Ah- Rroilwiv I , V . -I lu? K) t)?o>?r?-k
Wat, : S I r?rt?
Ilivln? rrpVt.i.lie-* thrlr itock by Iii? .r>-e:,r! of 100 cale? o/ gone*
ft ,tn the pilt.ci|.li depot? of l.urope, ira prr-pir?-) tu farnuk Ma
ckoloeit ?eieetion of ?niJe? fir the biiijivi They bara jaat MI
avivad ?n ?atait-aeut of
WATCH K3.
from -'?-diti u.d OriMvi
FINE JKvV" .HY
f m Oeuev-vard Tiri?
BYZANTINE UyJtAlCH
ani
Ar.TlT-TtC CAME.1
iroai Foau.
CORAlaf),
fram Kip1??
INLAIO WOOD ORNAMENTS,
IOMMBO
LEATHER 00 )DS,
from \ lean?.
?ad . lar-?? iiinir of
TAKCX ARTICLES FROM fiUNCE
Tiiitri'.aok of CLOCKS md BRONZE OKNAMENTS, Item Am
heat miB'ifi.'tnreri of Frise? and Iti'y ii toori* computo Iban In aa?
.Tt-ri laatos, ?ad lu? large-it to in- lound in th? I uitad ttaim. TbaU
itiumil ficii ti.? In the muiu'ar-ttire of b\l\ Y.U. ?ti AUE anal?? Iii??
te t-onitantij tnlilLit a diu.oe Hock ?iii t. iarr.i.li at ?hart notio?
I ir<*ei f,- p--..-..*?': .ii r I ti,. . : .-i, ?r.rl fitiaat 6a,?k_
itluii-. Ail-1-I.iliii) Ki-loil
lu
nUMOOIB GREOOIBE A CO..
t?t?Tih??iAL li..r?i- UtK I?, II*.
Mali?. Gnse? ta? k Co.
' Tl-i' <f?at
I MA. I, I) AMER1QI E ??d EM Ml. BLANC !) VAKli. mi? munt
Wlt_?tll tlaU.ll. ,..? ?all'.O drB.-ITr. .. t ., li....a raf
Voir. - ADl.LAIDt. Ki.T'l'oai.
: and l-itautau-. iie.ulil.aia oi Um
i a irr a.> .1 :-?. .
KMAMCL O'* AMERICA ft: -MAIL nLt-IC IT TA RI ?. OOat
i, ' M-i.lMitaaar.
J. Ia -, i ... ruw.
r New York.
Joia., A. IC.?? .1
ISucc-jaaor to !.. W hc.-ia )
DIAMOND Ji:\VEIai;il.
Hal now open al lui
DIAMOND PAHLOK.
I'.ROADM A?.
Oppoilt? Orara Church.
A lire? Miji?i?i?|.. of
DIAMONDS,
BARE OHMS.
AMD
FINI: .TIW M.H Y.
N? 1 oil?*i t'o?npl??f?> Wlttu-tit IL
(III- I.-tuon HAI? Cou? I.??-.mu? Lif?,
1 UlIB t i k ItRIITOBR.
Hur l.H.viPo* Illa ( oi H l:??t um. Oruwth,
.I 1.-.4TIRR?
Beatorcl 1 - -.? MftViMB B?>?i'v,
I I A..I t ,.?.--'a 1-. -
man A Rr^_l
L-IM,IIV Hil? t.,-.tt liHJTOUKa l> ?I... Hail
liAlk ? ,'L')R HbrTOKail RrltorUl??
Oui?'" r.i?, ? bittlr . bal ??mai r *-l. Id r?i? rtrl.-r? i-. Or
t?W AYNr. - MUN Hu: ?ir.-in?. ?-. , -i. and ianUm
ne. U'.iia.??-lo by Dr.'IA? liAltML- k Co.. VC
V? -l.l.?,.?. i ,_
( uilalr?.
. 1 by
_? I, *. I li Ki-. I, li Na 447 Hroidw?r_
\\ .i ! .? -riu.i.?.
la.)", pinn, ?mint-.i md heat Sentr-h llalli id.
_ ,,.tw?-__
(unala TrlKi_iU?T?,
fi?-t-n*ed bT
_!.. !.. A I I. KVI.TV N^ ;4T Brt>?dw*??/. _
,11 ? ? I r ? I Hose?
ol everv varirlv
TLA I 7i ' NE!?.
in ! c-i'.-i to-a
81 .'..i i?. -
Th? lara???' a??ori_i?nt Dial ran be f.jutid vnvwh-r?.
M. J. 1'AIl.I.MtU ?t Cr...
Mmufaeti rara tod liuporttra,
N - 'it Mt'DKN ! IttF. (np ??-rai N Y
l.aill?-?' l-'r? i. ? a .. ?.
Ml SLATKRI .at)'it'.?CHla??
AS*. VVH'Ti: SATIM
U :_TiaD "ilUli*l.
ie-.'.IO?l.
J. k 1. i" Ia AT Sit
-?porter? ?ai Slinafafturer?. f L?.1ie?' Fr xth Sh va?.
N T
1-vnlM? nntt l'bv?|. iuti? \em.ytem. or
, .;..- laiB?
-..j , ytuy .iota
. . .
\V Tavlor, >?. l.i, Hroa-Jt-ajr.
'. i -,
BON BON BOXES* IN ?.l.l Ti fARIETT
crt\""U ??ll.K I." ?Tit it i?AVV'.lt t.
VKitH'MKH llAMlKlilCli t.ts. ANU
GI.OVI". DC?M
DUX I.s C?F I?lt?fIT,
VIVS,
CH<>COIiAT"?a
EMIIOSSED r.AaPI'U CANU't, 1IAQH,
BILK C '.M \ I AOS,
________________< OUNU'^ll'lA^A-C._
U'rUi-kt-Mi aa?? Jewi-lr?
ti all a?K?:i!p4ioa?, ?ad
STIRLING .-t.LVERVTAJIE,
Por3iil?hj dal) C A-iaUN, N. 415 UnmAwoy
on? d.'ir a*-?-? Caaal i
ImiU ttalibrr TOT?,
VtTLCANtTE JKWI.Iat.Y
AND I ASCV AltTIOIaKS,
In p??t vatia-v tur Ihr Hi)|.tl?A*fi*-.
/tk OOODTKAR'S I K Ul.oM- M'Itlu
No. _0_ Diuaiwar. coiruti oi f-Uoa 4?
i'lit. for ihr Holiday?
WATCH ?
W All'ItK.S
T'laanJaraiinad htv? baan loalruciad by Iii,- ataaufact-tar? W eeti
lb- a kali..?'-? ol i-o-.r lar-? - _
I, Mir* S INDO) S--.UULD AND SILVER WATCUE8
l'A W rliiD HALF. rtUia..
OI'RtNOTHr HOI.I0AT8 )NLT.
klllbi HE k RuL'iil.E**, ApiU,
No?. * in I ID John it., un ?Ulfa.
I'arU, Tupper ?V | Hebaa,
Ne. aOV titi )AI)V- AY, c-.rnr? lioiiitoa at
WATCIiCf JEWkaLUY
?BO
8TERLINO IILVERWARE.
?t rad ie?d pur??. ___^_____________________________
-Albur? lillie?. So IT* Bro?dw?v Room N?> 3 f-irniatlv ??i
II lil??? ir- .'. lu dat'er In ka. ?A ,u, ha?. Ulam..ad Wari l?w?tiy.
?liver ?A ?r? 1'l.lrd IT .!?? fcc. ?A'alehea and J.weir? rapairad
t lathe? Vtrtagrra it . , knuta KM'AIKI 1) hy UM BAILKI?
WASH!NO ANL WKiNUlMU MAl.Ui.N- C?tti*Al>it[. Na ??
- i:-?t. New-Tor?._^_ __^_______
Th?> "A ?ti- Keur.wn.-.l Wl?4???)??'a 4.reen l'an?. A
> I t ?vr-y f,, . . cUhi! Uiotei?
_
?Vi??. Toa per? ? II d I) i r :i D? I* n I al llalr
I . .a,,?. ? ?H44?? Ok
v.. A. kaXCiiX-Ajm- M?. in mum

xml | txt