OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 27, 1866, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-12-27/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

.?E^ATERS*? flQT'AKF. an?. UPRIOf?T PIANO,
Jft aitLd)D*Oi,n aad I AMUCT ORtiAN.t. t?*?? h??? mir. i
-TMlais^.l LM aSi rant. , mai 11 pet-,a? ? '!?'
ierVittik W>?a?-B? ".,?. I?,! I'lU . ? ?tau,, bon t
OTU OB
- ?tay
"T* '?"- '
..? 4SI r?
a
,, |? . r .., ? i ???? ??
". .?. I'l la,? lu. * B '\?r?ri?oni
, iVAl'i 1 -
v,
?oiff .-_? .?tKtion.
i i
|*?).*>T?a?l FA
( r? weS-aMWB SBB?B???etir- C .ii.pritri??? Fu-lu ?. B? VU
?BIS A?T'?T?
fmae
.. ,"p
I) I r?m-ua I? . ? i.ia?-.,?n
hart '- -ta-iiia,
?y. Orlg-rt wSlt??i?*_Ulli .
tnlu? Y ?ai ?o-.. -nbar,
I ,, 0. Von Th.?ran
A???i<a? A?-:?T?
l-lilha?! a?t?avt I M Hi O II R-?thton
T l>??titt? *". Hart, .ii.
B Carre?a-. ^' H ?"??**-.
T N.aktt I?. .'" Mor?r,
% Wntke. .* at Vtnet, ? H*ml
?I t?alB, ih?ua? -vocrt
An-l ??har? -| ? -
.?-?, w!? t- ot. ?ti.hi'ion f
9 a a? I? * P ??
?
1?
i:V II 1.1 1.1??? A MI.NKK.
UV \
FURS.
WmbmmruV- A
tNlIBl. . l???tBT,,?r.:,.liT
mm el enta .
home at mb*m U Me et
LARS I '?..i.AktT.v aad I
?
iritit Ir van?*? or mueru
r?als
ha ?T ..
Ala? a a_? lo? c4 C1. ')-???,- . v af mater)?' and
B'? iir.M A .Mi.M i:. -'11.M?"i
Bl
.?dil? l-raad-a-a. i-: liar I U.at'i
, Antam.__Myn_?C?neeli?n of PAIVTTNO" ).? tha bett Amer
fenn Ait.??- ?I?" ? fea 1 r pr?party . '
Si
baal win >?a laen* tfcreo vf tn? Li |ra. and Kinaat aiabjaola ?vei
.?.?.lad Bj
DI RAND
aatd raprmnUttv- . the fo'luwmr ar: . ?
aw a? ala SI. Otean
Dit?,? I- II Kr? I
. rt. (. H Ila.. liaael'lna. aid
v> mmrMm i sat Ma I ii**.
Tilt. ) . .
.d 1 W ? t r *. r dur, Uta ?
h.hid Da H_?B Mi, - ..nar
'
LIB?
V U L*al_nt ?. M?'i. I.aml?ert. ! ?a d
.?.ru,aai Alu -
?Ot, ia.Hl. .-.-J
?line Id-r ( baum, lil rt, h?1 1er
II? ?IT aid.
1 --
Rstarea-f I?.-, ti. fiom Baa. to i i?, in., ?t -1 -.ti AC y ni threa
|>Y HLaN?. II 1.1 I.!)*? ?\ M IN LU.
J> li) Mt T H I ) 1 I? A ? :.er.
C?.O-4IV* SA ? ?t tbrtr
it?.?r?at? N?. X1 Liber ? ?atir? ),? .
UaSCrtS wtUb.-a
aad alba- Bland??, var
?t mi..
( roll *i ' ?ta.tici HUT.
> ' i . ......
#.?? W Itl'B Ac l.i.pe- .
ilmokn' ? t Oerr-l J k.,.
Um r
B ?ii
ad ki-uii I, It .. -a I (raal tim.
oaalit?-* ? u U?i aale, nae ja- etty Fir (?I I? ...
Irlande ?r? aaturad th?4 thia a.
?lienilei. .
c Ala?, ?>. li Ti-lo? of >
g? te S??.ti?- . '(?rr?? l-l ? Leu? lo ?-Vi?. .',?-?.. ?ina
?Mht fa?--ni? brand?._
A. Bl Ms?.v? ? .
.tot BANGS MKI'V? IN A CO., llr-.tiiv-.-ir cor. 4th
.JD? 9 -Sai.. ? of Art, Fit. .tar-, Ac
Til)"It.?:>;) AFTI ?
Misrr.i.LAM.
iarg? oalh-otio. of ?tai-t?-d .
trtlart ?? -ria in rich bin -tit.-? j vr.ulo Raak? I'l.--togripl. Album?,
li.. C?tale-sai- at? amli
.ST BOOK?
F_tT>AT AFTFKV ii*-? HEt tn Al 4. if LOCK
' A Urge ol r I .HI.'.* lLi.l--.-i lil... Hi.
elud?a? Al'Ht'H t ? ?.i of
?be ?re ri-a??? of Bli ; -
lo*k? Uln.'rated bv I)
?Hbar? and-?lioa? oUt-r b,?..'?, I. ..?'. ? -ilion ol Mu
JpaliaaeotM L??i?i ra hau?? i < ] -?-ila? Ac. At_). alto, ?n ?..ort
Baeat at Ttuart and Pi .
PRIDAT AND RAT! RDAY EVENINOS,
ITTfT EMOl.ISH ?"SiiriA*. INO?-, (hran. Lithograph? ??ree
Analta? )_IT .?
graabi, ?li mpyl priai?!. Ir. tai ???Jug?..?
Oaa A Mirrt-r ?.ien<?B?rr
BOOK TRADK. S \1.K BOOMS, i <** Rro8.lvr.iv
ljr.?%""TT, 8r**n*.BEl(,llk Co. .iK-.?.r,.. <. JE?
??*??BBBa?-u?oL't?TT?D lanni?.?? i n i - . ?ti ?OLB
S?-l-.R? Ht >KS AT Al I il?_>,
TllfP
at ( ?r.ii . "'rlcrk r- a?.
OREAT s\l.t. io HOLIDAY BO
Eiat-att Cl.ri.in a? Bo'ta trim ? -,n af alewnlly
t>"?B<I > .->?? .' )?)'!. f-l ' M.liM? I re.-, . ...?.
illburu? linar? U It.B-l ?-d . I?-- ?tofk o- ! v--t. Hiok?. Cltl
ojaaa n-iala. mai booka on . ihibiCoo. l-ea ? ? .
the Mia ?J. Owen thou afdera lu parchMe tur- u'.^fcv til? .
?BT-f-aa.! ?.?!('_
(K>'1"S t-MJ Sliol - ? ?_ out sala
?fSBBo?ae?B()'?TS SHOES k?.. THIS DAI De.. -7. IS?t -t
?ekmtk. m tha al?n of II WILSOU Wo. 4i 1-T ?t. bargai'? al
.le. a? ??r s-'i-d" ? _ _
osi'.rir?ic.riK NO. nu
Wanan ?r will aeli an F11IDA1 I?'h mai ?t H? e'olasfe hv or
_m- a' He?v-. loka K-nl I
.n? S? Laaomr-Yu.. contnti, ' Miil Withing
.Waahtaa. Paaia? ( "pymi V . irk. Hop Birk
?a-U?at? ?a- Ink? Krr
.Uiu* ?barta m? "?bl? ?ni un ..out SO bbl?. ;
also. abwat.olMu.xnf H-.f?. ?rowt? las???* Barrell.
iflataaaad?, t-c- AUu, Horan, 1 ruck, Ac. and alwi the (a_ -a Purni
fe?*- -a_
\JENRV li. ?1IM.K. An* tK.'.ccr, .-?'.'.??sri.om, No.
IjLA. TI Naaaau .. lb? Pull-OS Ii - ?oMI.R
?VI-U-K will a-1. ?? . -Las-, ?I
Anani aibaiia, Na TI Nutnat.. . lane .
HiSiiy nil IT ?
r'tW?>lrv, w f FlemM. and
Jirjriii. riCT' trad f.on. Km ;. i r.?v r -
.?ki*4_a-latW??aaartv a -? ?re BOW an eiliihitlon, with ?sts
I ian ami ?**-' b? ..-?i - _
H:
II. 8.M.I.I..
.AJaE-KtiOMS. .*?... DIM Bli'.'.
?illTiaVSA-.E OF 1 ).i ??AM i -H.K LADIES
AV '
SRFLLINfl A AD',."I? ?. - ->-,,.,", ,t li r.rin-1
? a M ?ATL'KtiAl D', ti). ISM. an li.?o >? ul Lsdiea and
allawa' Habt, eouila?u? ot At- ana Olid.? B ii..to!, aud oihrr
f*>"?"-_
!'n??,r??< Orr, j
No tS ?KOinWAT NBVjr luna Dee it ISM* 1
"PROVISION.*?, CIA'TillMI, SMALL 8TORE??,
JL gt -Var - ? I - ?tot. ?:id
Clathlaata tfcaNew York ?..-. Var-' I H-ne.u
?~ Tliriil) A V. IIIK. iTI. ISM., at It tv rieck, .'OT.,, i.atn,- tha .'
mAakm
|-1((|\ ISION
at r?-Tk R. I_MM Bean. Ac
tn JmkeOa. B-?n--' tud H.'inet Trowtari
BmmmkjWmat
. u- s
Tibaiaii Mail? ii P?*?paf haap. 1 ?, Ar.
-TINIII NT.
, f.aafn Rl?_k P?'-k? fh. l'tper. liAaltnd k k
Cal ?ta?,-i i cat. be had al Ihn
JOHN D. (iinS/iN,
ray-, .-?.-r ' S N?vv
ra,.? /
.Ko N i.Boiuwii NEW "ton? Dar. l'a. Utts*. J
Tii.I. UiSOIaD al J'l'lil.K Al ("I JON a? the
W
D fal at Alu " r turi ?f Lii. I r,.J
-TT.r-khtl -r n V.w li?' ' Januar?.
PST. ri.aat?? al li u.u.ck, ? na.. J?l"?i lo 4l).lsX) AHM Y
LA?tMT?
HaMf-???? t??e tb-ve ?, ?? be etta at tn* Dep t, and faltbar iatar
laat'a, '
Taw?. ?ri. ai .1 tri? b?l ,
?baa bat) r- ??. ??-ud? ?r? ti?... ?n?. Iba l?rp
Bkpm tarro et eAa gut" |> .
Hr??ri I. u.di.i '.- ' JN
. ? ...?ant y,,?rter,ii?at?r i,. >
jf-TTH AUCTION S\I.K.
*_.M ?.?.^.ri ?-? ?< n\v
? ?> . I I
i Dar ?! lass.
THE I't.i am. AR) - HAIL
HOAD ? '-?H-*'. JOH.1 li. I'?IAD It k
C? ? nan - ) i .' . - M Eirhani?
?Tia??? "*m- f ?it tani-at N'w-iork. ?a Ttll'R.-iD.*?). Jan. .Id.
.?Ila unit aoam.
: INS
mt rwArm w ? A WANNA IO
aBIUKH. mi m . le at Uarir I? !'')1 1 1. / I
R)?THr?f?- : . ltr-l
I Tta??. 4) IN
maila Awe ?f it? uni tm b 't >?irVi?teii ,i?>. ?!? rafter ?t tha
? ? l I'' -.Iden).
A.liT li M< 01
STOCK. HUOKF.R AND Aff TtONEER
.--iEVt.l'OiyC
?vHI.!??HED Jl Y?
. T.l.rTtpt, Eiprea.
?r.Maii. ando,, ken* J?t aalo
?T
? ??Maan-ii lill -?-a-aa-?
-Coptirinfiibui Notices.
Lia I'AKTIKs COVTEMPLATINU CHANOE8
ALL
?TI? ta t?i SaaraM? or U ? ....jai, malton of Is ? TV .'irtMS, ... ra
to??tfni*T ??nlud te c?Bi_anirate -in rai Bil ii- of tba um? tAba tub
?artbaa? th-t ?awli a?naa wa? ?paaar carr??? -
,g^. ?CUlLMrRClAL All) M ? R
^m_MCKILLOP -?UKAOCE A CO
|VietH()LI~UON Or COP._KTNEK.SniP.-Ifr. K
mJ grtY.rur.St ._*, to I- ? ?a.a.b.1 af our -roi from ?ad ?Itar
Mn??-. ?- 1 haw?.. D.t s?. it-?.
_? OWTN*IE A DAT.
"?.T-m. -OOPARTNKR8HII? haretofi-re existing undar
? A tme mamma o. 1 . y (." " _,_, i.? dUaol.ad bj
?Waal na-?I ?.libar ?4_ia,er wi.l n?aia lianidaii "
? 4 JOHN T \. AHINO
??ntM Dar- 1. IBM. LUAJtI.) _ >. WA-IKO
. TRIE *? AR1NO MAMrrACri'RINO Co.. Itu-orporAa antat tb,
?awaaflk. ?AtaSaaf Naw lurk, tar? aa?y???daj|., ii" b?M_?MofJ
t,*??-?* 4>_. ami with ina ?aa^ laatlui.-?. ?ill ??ulaclur? B?rtk
f OR aad WOOL HATS, wbl li th?r ?111 afaatfrat aid? thtaufb iii?
. Naasra SHFTHAJ? KICHOLS A Co..
84-IBCbBai-?).. Naw Yerk wb? wttiiaiao-, Jannarr 1. I St* la
. W. ?4SBH?,AI?\SA*i, NEW YOR.V
..OHN T ti A KINO. Praaliaa.. I
cn?F.!.) S : WARINU, TMHI?
MAM ( WAR1NO, >Ttwta?b
tw LTIIfclaRJ-ai RELRNAP^.????!?-,.
frWEV- iPAR-nsKKMlU'ot^'ILLIaXMHAFKEE^
?A. RaAWI) I. ial?divdl..,lv.-_ HENRY Wl-l.lAMS will caa
.Raa?*a ba-Bkr?. ta whoa? el ? ilaU??_?| uro-iaU will he .id.
I Maw Ha??. |>a? SS. 1SBS. MENUY WILLIAM!-.
-??^r-H-Pi-gs?-- ....
j^- 0)cl?6in9 ?st_s. Gi.
M TWBL EVKKlilELL-s?ONS. No 104 Fulttta-st.
?W_|?0(H4,O?a?_rM_1 HJHtTATXO.tARr. <??_>?*.?.?
Ocean ?ucrmcri
??M*'-*-F1C!_?..V?r Ori.AMS.iU'i.l'^l'-^?'*
1 'TllRflWin LINI T,? , ALiFO,. '.'I
CAI_RY!N?I UNITED ?TATER MAiL
vu PANAMA RAI] II
Rteamers la.'"" '' I N- t- Batik RI.? (?sol of Canal-?-,, at II
.
,-Nl W &_??. Cap? W. G. l*.ir._?r. c-BBeetlBt with
IN fT?L?-?x
Ja. 11, l_Ci.~IIKl.RV tUALI.'C .Y, I apt A 0. 0r?y tonntet
,t
lu. L-aUU.VI' !-"'*.! I ?li- f A. IUrrii, r.n&eetlaf with
?sill.UPS ? . .
All ?epsr'uree tncli st Ara; at
Psaaaaa win i eau.? n lot ten
. i?.rte ?i?d that,? ot lal tourA al. Manis
l'rpart i? o' ilin each moni. ? M,..?- witt tb? new itettn Ila?
. r.sUil? I? Au. lal.a BIM! Ne?? /.-a s
lier of March 11, liol, will sonoaet with the ' ?mitti ?'? ?teireer
ive san ftuicisce tu V ,k.?bai..i and Ilon^Ii?q|?a
It-Ft.
One hundred pounit of h?M?{e ?i."w?d ?f!i ?lu t Medletaaa ?ad
attendance free
POT pesasse li ?.?ti and al fartiier Infam.?ti .o spply at Us o lu ia ok
ti.a waar! loot of Ceuai-al North Riser N-?
_._ S K liOi.MAN.jS.tea_.
IV ?I! CATT??OKXIA VIA PA \ A M V
The l'anSc Mail .-lesmiabip l-?.u.|?is>-s ...?ainer KKW-VfJlK
.-!'l tat' on MOM? k1 DI I . .1. ?i it -V,??ck Bo?a.
t reift t r?.?e? ved-a- na.a
I ur tates,.Ac- Inquire at Prelfbt Ou?ra OB Cr.mytsiiv'a Pier, Ni. 4?
NorthRiter. toot ofCausist. WELLS. FARO<> fcCo., '
_ Ml Kl.l.r.tA . l-l' II !.. !.. C?.
TLANTIC MAIL 8TEAMMll! VANV.
P1RI LINE FOR SAVANNAH.
EVERY IATVRDA1 FR1 M I'll!; 13 M R.
I'uart .a i? ai .i o ??v a p n.
The favorita aide? li-ei a?, au.ah,?.a
HAN J Al.iN'l ii Loveland, ronaniander lall? Der ?inner t*
SAN RALVADOU Alku... ?ouiiua..a.i ?ails Janaaty R
Tbrouth ticket? snJ b:' s of lading lo all polo:?. 1.? jant p*?en|?r
..
ATLANTIC MAIL STEA..I..I. li' Co .
pull ST THOMAS AND BRV/.IL
KlOI'LAR UNITED STATES M ARS aailin| on
ih. __d o'esr-y I
NORTH AMERICA, Cspt L. F TIXNI nat. Ja.. ?
.sni TU AH? RICA,? api. i. i. Twuirtwi Fe?, n.
ti Hi..?;, a. ..i
*t hese e re?iit ?teaitiera ?ali win. temar.ty ai d r.au al li Tu'.mss.
Ps-s.il'ali amil ill-n. Hal:.?, sud Iii" .la. ?iris | .- K ?. .1 li
I er.Ta.ren-ei.t of fr-ijlit or psi-sfe. sri IT ... UARRIBI '? ?.
Ai.1.1.
I7-0R LEANS-III
T.?e Staamahir Ki .NO SI! ii V Cmat Wad-Worth wi I lea.e
Pier Net 11 North PiT.r, ?-ii BATl'RDAY. D?. ?, at ! i
'1. -arli". 01 PS,?Bf1 IllV.lif heil.I? . -l-IV ?0
1 li. Ir?WDEN, AS-III -.- ? ?.Is? ti. ! 'Ve.'-.tt.
1?AV li? Mi < i) VRi? Agent ia Moa (?rlosus.
Tit? HUNTS VILLE fallow? OB Msiarday l?a-1 _
^^0R NEW~OUL?AN"8 IURECT.-Th? aaw and
hr.? -1st. .tteimitilp OEOROE WASUlNOTuN, Cat?. E. V
UM* ?IR lea?, ria? Na 8, Korti? Elvei M BATURDAY, DM ?
?
?ijlit ?r pai.af? hsvlnt iinsnrpss.r- ?r-?n..sind??l??i ? ??-, s
11 II. C ROM IVI 1.1 .
TI?OEOROK CROMWELL wlUfe - _
iron CHARLESTON, .
I THE PI ? ?1*1.1 .? MAU. STEAMSHIP Co
. - rrtu al aid pep si MeaS-skif EMILY H SOI HER. Csptaln
..err - Vi y DNESDAY ?. . from
M ri!.%tivTr. htnornr lirljlit nu Ssi'.id.y u. :
Charlotte*.
Thrni.ajh tr'ket? an? Ml', rf ' .? sil points Son"
?iTiluii ?.. ? .nth ? an I I
_ LIVINO*. Me. Ne. U lAbettyst
pOB SAVANNAH] i.A. MURRAY* LIM.
I WA I RT .Tl'.SHAY.
fir fsveriie Rtaaaiibll VIRGO-. ( .unmandar wl'l .n' on
Tt'ESDAV. Jan I s. 1" a ? k1 No lu. East
Ir.T.i f.."t?.r W
Thrnufh lli.la of Lading an.! Pasea?? Tickets |iren to ai! petals In
.
For freul.t or nattere SPPIT to a
_ >! I K11 \ V rERKlS t Cn, Nos. CI and ?TBonthst.
?ia?TA?i LINE, I -HL??N8.
.' Voit Mail -?teai, . o ra- R?s?aa?n will Use?
Plei U Nortk ltiTer ?t J , ?. ?. . ii. s. (
Mr.HHi.VlAi ?. . tUM ?I Havens.
MARIPOSA OH UVdn. ?day. Jsnitsry _
MIRSIRSIPPI. er. S,..,,i l.T, .la? -lar? N
All Blrlt r.f I.t.lin< tt.i.ail a! t'i* ofltee npon ina pier For frelfhl
or paaaata apply to ( K OARRISON, I'-..Uni.
_ Ni ?
P'OR RICHMOtslX NOKEOLK nu! (11 VI'
M The aide win?: a*ram?l-ips
HATTERAS, lan'- Airlands?.ETTIT, VVedneaiiav.
ALl'.EMARLK, ? ant Reata?.P.r,?.s.
A? liol from Pier No 38 *>->rl?. Kite . |l hi!1- -| UJin|,
ko. te til polatt on tie Saab-anl its.Ina I uti !.. MUM ?iaa
'LIV INOSTUN, FOX k Co .'.,- rty li
"HE ELEGAN1 S< KT.W STEAMER
M1 RRIMAC,
f sr '.. VA? MII.. ?rsl ssl for Havana,
SATt^lIlA, :>r .!?. st :i p m. ...i., ri.? No ?? N. rt
For Irstshl or pst.sto spply to
OARRItOM k ALLEN
Ne .*? Boi.im,- - ?i ?i. N V
J
r
(i
S. MAIL i<> HAVANA.
Ali.AN'lIc MAIL STEAMSHIP COMPANT.
l.sry 't'HLRSDAV, fr?-H f't?-r Hat ?, .Nt.nl, ii .e .
B1 Bl II 1.:.
-i aieanta! ipi
MORRO CASTLE. t B'r-t. A.iama TIU'RSIIAV Ja. I
EAOLE, flresi., TlirilMlAV, Jan I?
COLUMBIA H.rtrm THCR.?I? ? Y J
atORBO I'AfJTLK. ? ap? Adama. TH Ti! ? :> A Y Janr It
. t ' Ores fHCKSIlAl Jen II
ALLEN AtasiU Ne 5 R.wllat Ctresw. N. T
MV.ivT UKUC.rriON IN PRICK OF P
JI IO F.I'ROPE hy the orly ?->. ?j^, ,- _
yisncT.~Tbe New York end llsvre Mrtmii, | V nipaTu"? r.r.?
r.laaa rr.al. .t??m.l lus All Al? i Uni F! L'i'U'?, !.s?!r.j bat? <.
oafhiv rihtt-0 will lea.e Pier Ni Ti North Ri?.r fir lievre ?va? in|
. tilmouth th? lo l-.sTini d?vi ?' uonn prrclselj .
ARAlsU.II. A. OsDSii?v...!'e. It. IMC
? ?ni ?TT'Y i; pay* rhereafser. .
PRICES Of IA.v-.AisE PAYABLE IN HOLD.
Flr.l-CU? .j {..'?J?;'"-";.*'2
r l.'.wer ris.oei. mi.
Sefend-Claa..*. ?W.
Ai. espeyienred fVurteon oi. hoard
1 ka couiptny W..I Bo? hr r-.p-.???? ?I? f I ?P ' '. nr ?.! .?!' -.
4i".o! laauts,'basuif Ilia vals? etpr.-ae?A ara time I therefor.
J. J. CO? Asen1.
he 1 Ir? J? a New *i ,-x
JAM? S A. WOTTON Hstre Cmeial A|en; la Kjropo.
L1IERHETTE, KANE k < ... A-uta Paru
^i^AT10NAL BTEAM NAVIGATION COllr
I (l.iii.lleil.l---?'?anier? werklT lo LlTarpool n.
te?n. Tb? apendld Hr. .das. Iron Men.faiilpa < '. tula Line wt.l be
dimetrh.-d a? i II...*? fr .m 1'ier No. North Rivrr
. HKIAETIA,' Tl.-ui?. ?-....SATL'RDAT, I??? ?
"I.OI'ISIANA." C,?d Thou.B..n.SATtR?AY, Jai I
"PENi.SYLV ANIA ' Cant l-m.SATI'RUAV, lan 1J
"I h!N.' I ant I ?iltlng.SAll'ilDA?. Ja-, lb
Al Tiperier.re?! 9i.r|N)li na earn al.ip tree of entree
iJiafia isaned for any sin otu t. payable at any bank in (treat Bntsin
OT on t?lT Co?lt'l.rltt
BAT?? or rAMSOB. raTABta tv ?rt-arwrr
glrr.ass
Tr? Ltverpoe! ?.- U'.een.itown._>!.?? 9m
Tbronch Pa.aste te I'sru. Antwerp. Haniburj. Uieuien, London,
k?1 al low rate?.
Utrera/- l'a?.?re Ti k?t. to br.n? peirtont f?nn. LI iel peal ?t U'leent
town l?r ?!.' rnrreiw-y can 1* ..l.talne.l ?t Ha.ti Hr ..dusy
tur Irr.jlt or Cabin Pauare apply a? the 'ifh ? of ibe I
Ne. *" lli??rdws? . f. r nialia?? 'I I k'ta at the Paaaata Ofllie ot wa
( o?n|*ny. No. 17 Biuadwiy, or N?. ?"'? I'esr at
y. w. i. in K "? -i-.
ONLY DIRECT LINE Ui FRANCE.
THE OENERAL TRANSATLANTIC COMPA-NT'S MAIL
ST t. A:VI f. Iii 1.? BETWEEN NEW YORK AN!) HAVHE, CALL
IN'? AT EKE ST.
The soiet-.did ii?w v?asela on i'la faTOrit? rente for ?the Col.1!
Bent will asil Iron. PIT I
Sr LAfRENT. Btseaodl.SA i I Ht?AY Der. M
PERMR. Dacbeeae.SA'! i KIIAY Ja., ii
VILlsJ. DE _*An!S ?"rit -ni .SA I I K?AY 'a
PKI'T. OP PASSAOK. IN i??!.U.
Four Cans?. 0'?'?:. aicoao Cxaie AU
??Tas srrra lit jsana? lix,:
Fi?a? Cabla, *l??'i ?rrond ? Ma, s> I???-n,rin.:in| woe
Theae a1.? ?mera d,. i ...leartv .ire-.,'. p.??aii<-?i
Pa?.?n|Tra iii'iiJiii? to land st Hi- .1 , a-, he furnished oi. hoard with
railroad r..iin-.ri rl'l'ti ?nil tl-lr beeya? cbaeked to l'an?, al ?a
Medica. stiTotianc? lia? ??: thara?.
_ ORO. MACKENZIE Alert. N. lil Brosdwsv.
STEAM TO ttVERPOOL, CALUN? AT
UUCCNBTOWIf.-Tha Inn.an Lias, ssilmi temt-wsek y.eanr
lui: thrtt'niieJ Malea Maus.
( ?TY OF BOSTON.?tTI'linAT Da? It
CITY.OF l?l BUN.WEDNESIlAY. J?n I
IITTDI HH'ii.SATURDAY la.. 6
' ? ITY OF VV ASIIIMiTiiN.SA'II'IIIIAY. Jan. IS
ana eaea tnc?e_B_n,s ?Air.'RIiAY anJ WEDN?eDAt, at aeon,
freat Pier No. li Nortb KITS.-.
RATES OP PASHAOE.
I Py ?he mi' itean.sr in:;n| a??'? I .' Mas
F.'RST? A MIN.?90 1 STEERAGE.?JO
1? London. K. I lo I...nJ-n.. ?
T'-Parts. . titi T.. Pa.ia. 4?
rsTABLB ia HU
Pasasi? hr t.'.e VVedi.ea.lt y ? iii amen, Kitti Cshio ?JO, St?ere|e
at? Psyshsi?. !'. I ra??? r y
Paaaeniers siso ierwarded to lievre, bauiburf. Brenton, kc . st
esedvrete ra'ea
Kieerase psaaace fr ?n? I.iTarp ,cl er Uaeenalosrn. ? 1.? |r.M tsr the
Tq ,i?al?n!. '1 Kieta can be ueu|bt bats uy partoat lendiiij foi tnelr
menu
Fer/urtker luformstlon apply at the Company'. cfErrs
J? ?UN (I HAL!. Atea?. Nn. 1? ftroadwsT New York
STEAM TOGLASOCW ANT? LIVERPOOL,
Calllri ?I '.ondotidcr-y la .and Mai t mi 1'aiieu.sTs.
The fsv-sille Pssseiiaer Straineri ol
HIE ANI non LIVE
SAIL EVERY SATI flf>AT.
rOM'MRlA isiliSAT' ?lliAY Ih
HIBERNIA mit SATCRUAY. J. . .
Rites o' Pastar- paja'1'? In curri-u. y- 1.. Liserpo.,;, i.ia.fnw, SL.1
lierry, Cskir.s, Maad O'"; Steer?*? tlb
Prepaid ( enihcaie. .inn. toe.? Port? ti. New Y'nrk. A '?', to Ran?
barf. Havre. Antwerp.?kr , ?I??1 and ?IT.
For furtlier Information apply si il.e < ?.nipins a ofli ?a
FKA.NC1SMAC DONALD k CO. A.Tn.t,
a_.?_Ni?, t I! ..?'.i. , ,iee . Srw-York
THE NORTH GERMAN LLOYD* STEAMSHIP
Dr I 'I'M? ill.AN ti. II VVessel?. ms.ter. carran? the Lane."
Hlilaa ?aii, will tall ?roas tfce Hrenta mar, lo- o'. lau? st Uobetea.
Oa SATURDAY, D?
BREMEN. VIA SOtTHAMPTON,
Tai in? paiaautsri ?a
LONDON. HAVRE. .HIITTHAMFTON AND BREMEN,
attka tol.nwinr ratea, pavshla in (ela et Its ee,'i?T?lant in carraaey
For the ?rale? bin. ?IM. sa-soad ?jabir.. ?C1 M .teere??. OT.yi.
lo ee io. os.? bT Ita staansamp HAN'.'.A, K v. luersuJerp,
asaste- on Jee 1?
foi t?eiaiu ai passai? appiy t? __
OELRTCH? ? Ca. ?ed Bread st
_ Steamboat? ano ftai.nmot.
WINTER ARRANGEMENT.
NORTH SMOKE STATEN ISLAND FERRY Co.-Best?
lesTs ritr Ho. 19 N. R.. between ( oiirtl??Atnd Dey-ttt.. at I, t.Xia.
Bi.. 11 a*., t, t, 5 ?p. pu Munday? at I, SmWO a. n... 2 Jil. 5 Ki y m.
FOR NEW-HAVEN. HAKTEOKIV and SPRING"?
FIELD-FARE 7: (eau. Bte.-u-n >tT, |',ct Blip far
New llasei. a? ?.15 and 1) p in r-onr.e t:.lt wi'n Kalima?._
1M?E OLD LINE.-Sag Harbor, (ireenport, Ori?
ent Btesiner ARTISAN CspL 0 C. Olbbi front plot Ne 2.
East lltvar (taot of Fultons? I ?very Satunlav ?t ? p. m.
_ WILLIAMS HKd'S. No i Boekmsn-st
OA-TETT, 8PEE1) AND COMFORT
roR BOSTON,
WORCERTER, FALMERs F1TC1IBLRO NASnCA, LOWELL,
CONCORD, THE WII'TE MDINlAlNa AND
INTK^KMEDIAIE POiNTlJ
The aaw and stanch ti?.mer. of the Nurw'.rb lina,
CITY OF BOSTON ead CITY OF NEW' YORK,
leave Naw York ?aiiy (?undara esceasasd). at 4 .cist p. uu. tren
Plot No. 3? N sith R i sar. foot of V ?.try it ,
FOR NEW.LONDON.
-.eve eonneetln? erith the Hteemboet It press Traat ftoan Ibaabav?
paiat. via Ne? wick and VV ?reoste?, Boats? aad V. oteaste., Wsi_asler
and Naahoa. and New London aad Northam Ral reads.
Fratakl take? at the leweal ratet Foi lufor-naticra laajalr? at
1R.J. MARTIN A?eat. ee ta? Har.
H(>RW?r__-iFEME_r RAILltOA 1) COMEAN Y
Cauiaaaaela. Meadey Decsu-be. ,11. I-?? Loawe Now York
foo?of Barak? ?t.. (roasa ?U^ with Le.iuja Valley Railroad and
hianahtataf rUe- ?a. ? a. at., ??as. Uaekatu.ewa accoaiBads
'Iea loaves al 3 lu p. ni Morrislowr A? ?emcoiisUeB lestree ? I V
p at ?iMerrteiswB ?spreosal k v. m. In addtltik u s?. TO li l.-slas
i per day rae te Newsri ?vs to Heutri ?ttanja ead "srae la .?Basalt. A.
' . ?l-m?viin iM^ti?apex.t.tea'a.1. r
?t-am.oat. ans Bailioo?i.
piENTEAL RAILROAD ~?7 M^-J1CR?IKY
\.' I'aaaaiater and Frrigat Depo4 ?B New-lork. feet mt I ???.If
ia-u tt 11 ni pt on June .."n witi ti? I"a?.w?je. La-kawi-iat
ii T? ,, IU i'nmd eii?. f Eaat <-n witt toa Lai'iit? fe.i'1 , . .
ro?* ?lid lu ??- T"ecn?>n?, tor?.ia? idut-ii, ?^ Pituturg? aad toa
Waac wttitoot ?__/* "'*_**?? , ."" _, . .....
ALl,).N'>.'^ - blAS TO TT? ?
Twa Fiirrm fru.? eai., ?ot toe MeA %xc_^ -.ait-t ?lu
..? train io IS? ?i?n, ,?.
Hilly nil*, inJ tu . t'onrt meet ?* '1*0 liM te C_l.?g? Ciacl?
atti SA LOUU. k?. willi hat aaeana_t? of evrt.
'! Ii ARKANOr.MF.N~rS
Co ??.a?-in? Nu* tS ISOfr- la-iv N?w > er? me foilewt?
l?ta.-l . ? -bim ttiii.-h Chu I tVli:i_a),???n
IViliHMir?. Mal
I H e. m. Still. I mi?--) ?r l'lani n.taa. Kialoa *A"ett-* 0*1
Sei-ieton. ? iikn.tr> OtaaS Han?. F, tat?, Hlatnaailr? ata.
Sa. B--Waatera F.iprtra (or l.tti, . AHaatuw. M?rri???rg,
rt) ?ad ta? ??rai m lkhal e cn?,??, o' cara a -U-eituMl
or Ckt-u?, aad bat |w? meat?? to St ia,,na. Lo<.u??u at Har
rttbuig with Ner*kerB Cantnl ni Ft liidrlphia and Kile Roe-i far
Co-'T i?d th? Oi K??l na
Ila Tatt tai tllir. AH-??iiovm Bituoh Chunk ?A i ka.barre
B?tdim I'?UBVII?. Har- an ir?. k
4 p in -far Enln ,S-riutoa. Oraat Baa-, UiUUilk
lliul, Chunk.
.'? s ui. - K.r Banarri.'a ana Flamlnrtaa.
? p _T.-F?r i.?,toi.. ~Ua.Ul - W11'la-linon, C?rl7,
Eil? fce. Ri???, in. ( ?a-f m Saw ? ri lo >\ liliei-ipoil
? -IS p. ?o - Foi f?om-rvili
"i Jp B..-For S-n-r.i.ir
k p m.- Wr.HTFi.N EXPRF..?S TRAIN-For lutta All??
l?w. lu.dlu? Heirltb-tri. Flii?b???h na? toe W?el?
.?-.e-pti..? ( tri u..""?-n Hun. Jua) Cuy ??I'itt?'nurSB a "*rt eaeulaj.
A utttaaal iriin? ?r. r ia la ) r.,.n I ?i? I Elias ? n, Ac
Ti-.att for tt-e W??t nan ha utnalvr?! si ti.' o_)oo o' in? I ?ntri
Railroad ?'N-w Jrr-ev I.al M I I S I ? . Ma K I N? I Aft??
llouw N-a Ae4 lil. 'otu ?roidwav, ?. ii at N... IB ti ia?? w| I -..
hAH I). -TF.AKN8. Mapa rial-.Sa..
1^RiK~R?!I-W A Y.'-'I frtiL-, (ears Dapot 55 ol
i t i.iinner? ?- . F??o?i?Frrrv
Kia.. Di; riptiilt Rocheiter. Balla a Salua?*?-, Piikark
? ta tV-at and .-to ih.
? ??at-.. Wiv Tra? .liiiv to Otiarill?
ID a. Bl . Frnr.it Nail H-ifttr)-? S . "ma ten We.i
Ip m . V? a? I r !'o-t le.-.ia Nrwr,,,r: I "*. .' - ?
f'l? m Nl,l.l ) ?OT??_l l?a a ??ni Du-lklll
?Kip. n, I? -I, I i?.?,, rl?i|? la !i adala. K.lain.ima. Duthil*
?n.i ?II ne'r.u W?,i u,.i .? ,-jth. .
1 * i- H . ) miciint Tra.?. rl?'lv fo- trta Wait.
Ina.? Trai-i mi. .- ? ? I with ?' ? Ibtra aal
tv, ?ai III,x11 RIDDLE J??. I Sup
T a- It.-AM ?'? Pee* A toa1._
11. !. .)' i.:\ i ? \ -i? ii \i:i I:MRAILROADS;
I 1 -On aaS aliar MUNDAY Never.h-r 19 ISO', ti.ir. fr-r A'f
ha?v an i ?.. ? ?ra ?ad Weitet? t-.
l*?voNrw ),,,?*-.. '
Ila m ) ?p.r?. Iran .. T) ?rti-tl? ?t en-i
le .::. ?">. t..' a eS?..??
. I . -?.? (. H Tllvnd
ll.-r'Ii.l-v si ii Mi 'I -
I.. ? n l'iarea.i Mali tram vi? lln,|..,p.Bivar Rai.-ead rot nect
li,-, al A t.. ? r n U . ? ?. i , ir.l?. f-?r North
! i i, )._;..--.. train vii li ' I??? l- ?i?ih-.t and
F't'rt) ?v . <s i.iiertlur ?'?*n Kail ??J lui Let.?
teJ.A-? .. A iintr wita Wnelarn .runt ?ad al
.rain? liar .?erll ? '* - * ??I
? ,.*- ,.i. hi i-..r , i . : roi, ctlnt at
Alban? ? T,.. --. tra . tn'. it ii.-y r,i:h triun? f>i Mootraii
4 i t tai Eipra??'r.iti vi? H arlen Rai r ' ? ?t Chat
ban. willi ?Ve. - - !.->.?? t-piin?. Fr .B-ld, ki.
Vipra?? 'rain vi? Hirl-it Ratha
?am wilk IVea-era Railroad lol i.-'?? ? .-|t....
?T-, i - a . . a? aril tra?na IM Rai and
a. I vi treal *? ?(.??i? it. ?f?. a 1 a' ?
rn ) ?pie,? ?tin. vi- ii? .-?I -it: ?-.-- ,
Mia attacha i an I " rn . i-r-i?. wiino-it
rl tT.-r . - -ava at
New Vori ? -v with al cl.a'it' v.a
?' auld llalli. .,! I I Tioj wt I ba Bud- al
E?.? Al-.?iiv. t ?!? ir?;
II i. n' tr?|, ?ia li i'-..-), i: '-t Relimad, with aleerdnf ear at
ia ''o'- ? r- i.i: i- Aittrir vritli rirl? t,?--.. i.-r V. ni.( . an I .-?in
pri.ii . !?:. i?r LI. ' '.. ir y ?.- ? .-. i*> ?. I p mt? Nenb
A S i IITT li.tn .. t 1 ba ni v ? Had? n Ri?n Rail ,d h ui .*???
? ? !" -u<- kaapBle ? .*. ) oik
at . 3? t m R -t -,:t,-, l-t?' < ? '? 4- p> n. . ?-. i
Nr? ?I otk .. I ?
Alto ?SanrliT >r?i vi.Hi.l-.i P? . ???I l*?.??t Foily-^ec-ed ?t
. i i irriviu? ?. Mil-r-., . 1 !4i ,-. ,, . Il't-itiiui?, leave
Millettuu at i y na, an,? , . : .
'?\h I! > AMii- lil'.!)..', tie Fr.tid.nl.
0N0 ?LAND I; \ll.l:?).vl' -Wintnr arraof*?
-I,,- . i . ,-r? .l.ni?. ?Ilr- fiee.r
a ?ni ?r?v atati ni. II ?. ?... fut .?vi?.
..I ? ti ?., . ?lion?. 1 o ni fti.ai ?a,! . ap -a tra .. I 4 p Di . f >r
?v -?'i ? t.? ?ut way ?lanena,
?.? iroay nuit. I ? f.or;i. I...P ?'. ad al". Jauuarv I
? t, U a ' p m ti . i- -i . i. i i, ? ) | . '. - ? . y - U SV.-iidtv?
wl.an it wilt i-ii, lu i.i-r- -rl.ii-t. rt-at p. t.. Iiatn edi r?B oaly I?
iVLW-YORKau- NEWHAVEN i:.Vll.KOAJ?.
litt? HINTER ARRANOKMCRT ISIT.
UUUII "?,. I. I??ar4
fa#??-I"' Platt ?a lu Rew-TatB, f?n?r 1-?.'v ?-v??th?<t, an?
F. ?rta a?a hu;.in r a. 1 w.utv trt.y-a ?.
TR'."?"? LEvTir inW-TOakl
ForNaw H?v. . . t i ii Um. m . Ill) fFi .1 J ?A,
(Ki .1 It 4 ? aad t.OOiK? ,ip m
I??? It l_..?r. . I - .- ?all l-l 11.? ?. ?at 1 it I? (E?_l *-?*?.
- 'u?U??i.ri |p a
For Al forJ. ai... ?tr-tlar-i IA* II -)a r? AM 4 ?.'??*??
I'm mi aeia ?a.l.ip?na?d VieBiprn * .', ii Me. ._ til 4.? p.
"'"Fer Nerwtlak. 1. x. t '.* IK?..,.<? li ? a a. . MM, ?Eui *-?*.
,) i LSI ? I - ? .. ,).! , v .?.
Foi lUrirn. *.'. . . i. I V) f *?.?. ra
Fut l,r-?n?-ir. " ?i ? v i Ju ? -,. .1 14* ? - . MS S ?S s m.
??r ?uui.-u. lu?, ?u? (Tt t 5 S II.? m ? U.I. <).?.-fi?,
J.?? t ?.I "??. ?.? : .yo, ?at? * - (Li , -, m
?ti tail i.mtlrt .ui -i.ta-i,-. at-tluae 1 ti ?m J| ? a?..;
IIS MR 4.K. KM C ?. * is. p ?
()u i'l.urtdit?, ibu ?.li p. , '1,ala will ?ave Twrutr ?avaa'.ket ?i
li.}' ? ?
'? *. f*T Nu Til? ISA
Pat Poota? via '"?rli.Kti? . ? u? a a teil, i i ti (Ra .1 '. Ot ? m.
?l> ..-ot v,a "?ii ar. i.tn- 11.11 IE?..) ARS? a?
llaailurdaa- ?pti_ja*a. I- > u ()._ lill?. - ? (la.)
For . inneeti- it River Rn r??J ?.?_ _, ,?, , u li . - tall-.
ire?, J??,. ", u .S.,r,.rn?"?. " ir?_,i?lap ___, UM^
Fe-, Hirt'ur-I Erevldanee ?al ) ,.- a. II. avl t ?. Ik.?,.) a __i
ill. p. rn.
fe? N??. H?vaa New Lead? aad ?io . a?i.? Ita_ai??d ?. I w .
a? U ii xm my m.
Ful li??, kal r?.a I'l'? m. It? N-?rt ?.m-nii.
F?t It -?a?t-???.r Ri. tnmd I? ia . Bl
F?t NatifW? >I?B,i..|,ll.tn lthi mu
. I ti ?lu,?in ana "lr-?l.l Ka.ir-al a o_. AV? ? aw
-enntcodaai? Sit-fpinil w? HU '--.a t ?) y m tra?a.
BIAMI . <i H'lYT S.ei
N?TRTHF.US i:\iI.T?? ?M? il .-i ,
re Jarea? Clt? ' i .*".- .n- .( * ta aad? Ita
m. aad I:IS. 4:0?ad ?O p m -???iir.i.vi emly at 11 ti. p .
? rt Hilo? l .? 'li ooah l" TlmiK)
. II.IMA'. \t in .: mrs! x pwtau, i??t
NEW .H l:?l? KAILR?AO.-'WaliM taara f?-oi al
I'oarllandt-at fir Kaw iMir ->. .?.? .-4 10. ?. I* a- II
, - HILT a-ias t,.d ?VAS-UMV-B .? lu-lIU - 1
V mu, ?a? 1J mldaiski.
?orpoii?lion -VcitrfO
CHiH VI ION NOTII I. -I'l HI-Ii KOTICl
ia herelv ?1T?I ',|..'??n?'?tc?,r
o'] all II - . ?ir l?l
Ik araby thal tia? ? t?a??at? h?v? I I ?ed ar?
- .,..:. Aal-,a , lal ?It, lUttlOU bj al.
|?
I?' Ft -, . ,? "-a ; a-.-i .-''-. ? ' -ti ami ; ''?? ?lu??a
a * a.
, -i l .?- t I! I. . Rival
>., ? .n. in (>a> ii I ni to J n"i-:e?r'L tt , be
T?--- . .-..
1 I,- |' -. - , .,;.>. B'Tt'll
.-aoiiB?. ai al mia i..' ?r,..r. I v. tul i t, pi-m t,.,l j ? IM - .- land
a.t ula- on
1.1 ) ?', a- d^ I ?'.,) ?.. fr?tn I t!. ar?. to
It!?--, , . lb? Wea . . ? . -a af
?. - a ? a
i i . , . . i Karre? -i
.I . ., te lill. avra.
ar .
?VU fen i . - ? v? iiKin. d Aat?ai
. .) ?I Bl. .
?.ritin? lo "ar vi Iii* ula?)?'
. t arl
. i, da] ? ? II. I ?eda) I ?Ma t .
JAC4JI , ,
IDIIN I? (" "I ?'. M ' ' I: tri f \.,?..?'?
J? III .'. Ill 'VI S
Oflire Brurd of Aaaea.rt.. N-? I ., ,r? I!, nar l?rr r l-fir. _
rjOKl'??. ?TI0?, NOTI? l-l ? i ?
A-1 b) llvri Ii, tlir .,-?? et ,1 t.l? , .; < r j.a , .
. ? ,
.< ..'uiriii^l a,a i . rd and ?
lb? Hoard efJkaaeaau.. tot e.a-, i.alton by ?ali aaiauaa
ai???i?I ?.i
la*. For bull Jin? a ?ewar bl TI ?r- . >r?naee??tt?
. -arl.
i'. )<r flizrti ? and refla???' ? aliir-ei. k. ,. r.L ?ida "f ??St h ?'r??l
f.? n. ?th t-, lii-i area?a?
3*. Yat ...tti'.i and i??.tliT,r . a .line, anJflai.i.'l
?V
41).. Yoi fl?(?iniiid?iv? ka in L?.|lu . i-,-i baal 1!.. ..,.- lu V. ul,
a'teet
&.!:. lui laviug cro.iwilk lu Holt tiret' uppoilt? l'nuiary -?chr,..l
I No. I.
, (Iii. For lavin: i*".?i???lk lu 1Mb Itrr? ?1 the eut and w?at aid?,
of Li?in;atoi't . e
"ti For ?atti??ruth and ?uttet ?!..i,r.? and fl?t; . ? ?id??.'ii in
| TBtli atrwiena-tw^ru !.. ?ud id geemmn
.th For ?ettln? and reaatl le? rub . ?I aruttef at-.i-a ?n.t iltmni
?ud r?n.gain? ??Jr..? i. i., W81I1 air.?? l.->?rr.. Ji
, ?l?o. the ??It '- le of Jil ?v.rnir f,. m ll-tl, r- li" iinMla
Tna limita ?u.) r?crd by . rl. Aa.ra.n n,i,i it - - .
hau??, and lol. el |ioiiin', v?:?:,i .?Ia ?.i?.--a tniyaKoW of land
, ?ituaud on
lit Beti ?idaaofl li rtreel f v.:,. ? ,- te a pol IM
fret eut if Koiirtii ?van r ?BO, ti? ?-ii' ?.J. u 7-t ? em. fruin
M. .1 i. io Fo mil ?v.i -
Id, 1 'Ne r-rii. ?Id? of llmbialratt rum ?Jil I I Mik It
. .-. Ki MA- atreet fra? loll ??mue?
?? llalli ud? ol i.?nl.t ?irr?; ir? n, 1, . ia i, . ' ai
I:TI,,I
! Su. Beth ai-let of Mott alreri fr"m ( anal .Ir-.t tn Bay?- '? .' .
1 Iib. U'th a.dot of LI?HI(?I.->I. i i? ?. -i i. 1Mb ?tree! to e B - t..if
wty t . IS:i, itt?-?., situ t,"H, aij.a ut lit! ati.ri na?t? ..,. lit aed I '
. vera ,.>.
Iib l'.r.'.i ?l.i.a ..'?>.>. i?re?t frai lal In 1,1 aran?..a
M ) a.tr? ? a.." et M ?V.? I f? m l;,.ti. laa If-t, atrar-, a,,,
the nortr,?t:y lui? of i/?ti air.-: b? ?-.t I I ai .1, I. -.
AU yen ti.?hoar inUinla araafl-it.,1 / ll,r ?h??- ,.?n,?J ......
in?nl? ?i d wi.. ?re opp.??-l to ti.? ??me ,-r . th?r ?.' liirrn u? ra
q ira.?,i t, } in?, I li.air . biecllona in tanin,, tv u, r f ti.? under
. Il Sa?. ( u .rl
Moma, wltLlB Uiirj day? from D? .i.
JA' 'li! I ntKI.r T, I
.11)11.*? It OU Uil.i. 'Uearde Au.i,,ra
IS IA? o HI NT 1
I Offlra Board of A.K???ora.N??v_i - .,.1-11 . ar i.? li?, land
^"???.???????????????ai^^BMBBM^M^B^M^B^^^BBiB
?lattonrrn anb Janen (POO.B.
C()CiiKAM."lrLA8ivINK.SlAM) AlAM I
RT. ll?M'illlarn-Kl. N?w Yark -All kin.l? ?f ( it f,.,..,! and
FI?la')LA*?S INKSTANDS, rsFERWEK, ITS ?I'D*-',) i I!".
Oa.EW?.v?adW.;n.,i l.lHRAll) l.*?K*l Til.-. Cochra.., ? I .'-ni
.nil-rtlrTh?rrnoni?t?r ISKS, VVIiit??yk Draper? I'tl.INk I AM?*)
?tlawMt n,?n-t-u-inrer?'prlr-? Mt'! "rl.r- ?-rlrll? allen.!?-I lo
SCHOOL-REWARDS, TI..-"n\!Oyi.\I.S-A very
datlran a arl!-!? fe: -lutiih itloa at me , iot??a. ?.-boel?. ??i.ri.y.
School Card? and Meda?, ?lu- .?< I eit i.n ?l?a t.ontii.? I..,-a
r?pe. kr. New at?,.? ? ' Hie above toniia.ty balai f-bl?he?! by
_______ BERLIN A HINE*. Nu? IJ4e_dl?W| ,.
WSVELOPEH ?ilevtirv vari?t- ni i .,i,?r aDd?n.nty.
JUd numufaetured?a our r?t?nt I'aaimm? aad Fuldln? iiacbinaa.
wki-h tatura? a wall ( i nme-l rnv.livee DpenFnd Envelope? u
.alkar with a Uri? ??ri.lv of LEITER aad NOTE-I'AFERS
BERLIN A JUNE H Manul?_tuta>?i Nea. IM ?nd I? WtHiam a4
WhDDINt.-K.NVKI.Ol'K-??, CAIWB, Ar.-Jnst
Ont-Tha new larga -lanar? Flap, Iba ame! ?Ualrak a ttvl.af
Waidln|-F.?vaioy? aval lutl -durrd. M ?iraina F.nv.loi??? Y.ytr,
Cal taaand Maaon-w-Ctvdt r,'. all ?luiba ?ad ?lila? of barrier? au, ?
aaliredby rl) Rl.IS A JONE-4. No. IM aad 1? Wl. ia.,, at
-". ' " ' -
Oeniistrn
COLTON PKNTAL ASSOCIATION ori-nnaiad tit?
uaa af Nltrru? O.vS tim ?ad have .itrarled l??tb for over
1AM* patlaala, wba baea cemiked thal ii w?a de,,a win,oat Bein
Una para and freeh ?var/ i?J W? .. aavti fail U_r? Ne. II
toepei Inatll-aia.
w
pnniinfl.
li. KVKIfOF.lt*.'. ?SONS. No. 104 Falten ?t -
STEAM JOB TRltlTBRS M4 UA8KL kUM/RACTUR
??tal (??taU lor ?alr.
A^TTF.NTION ALL WANTING FAR MB -ChfTp
FARM end FROs*" LA-Vl?*J'u.t??K L*lt' w?**-*- Fowrr, for
B.sB.ifso?no| fur SALE, at BRICRSBTT?O WEAN CO!. N'I Y.
Ni IA .if 'Iv.sF A, it m e. rro? ""?w York OB rrArosd rs Philadelphia
.?.?H uno los m Mi?'i?.i i.r ? '1 )i" tulipa eao?|k
?or bet- Ui-ets In.. ' ?B _ Pf-vr-rt.sfly beslihy
Wat- soft and tare. Ne fever ead ada*.' Be d eisJy te actual iel
tlrts. on easy lerm. Pn?a ?er aera AU aus .uF?*?i*?
F?r Circulais end m??? sldTe? sa above.
H'lliERT CAMrt.iIf.s-. P*?f.deul.
W ? I'ABaax-nra. 8ell!.:| Acent. Brt'k.bo-c
ALL V.'.Wi i\r,'E.iE.M-?-f?,".i 8oif. inilaoliuaHte,
3? m let south of Pbilsd. ipltls [rioe -i..y bli pet amp, Af.se,
t. ?irels . ? nuatlon aenl free. Ad
? lratt C K LA1DI-. Vln.lsttd Netv-Jari-y
Al; IN ii 11: ('orMhv-.'ENTRAL
r.AILR')AP OF NE'Vi r RSI V REAL I'.r-rvATF AOFNCY.
til IK. ILLINO 1.01? M R?alisa lar? altea Basa Er-.ai._M_ -?min?
ut?e (Vom New York. A n m.be? of best :?.ifu! reaiden'e. wi aeon be
- B1 on ?ame property Also, lion-, amd Lots Pirait and
Country Sia'.i ??.?.at??! at al pebtti on the Mee of ?he ile.?- ntl
A C. DI. NHAM. Attiii.
Referes?? A D. Dope, 6<iperinteadeat liope Efpreaa Coupaoy.
N?. 16- ?roadway._ _
All ? riia?M? COUNTRY RESIDENCE ?od
four t-r- af LAND at New llrnniwlek, l?re? deible bsuss.
I| it or let t " '? hsi d.onie y laid ant willi fruit and ot .smantsl
n.a?. \ er> i. .e Iroalloa HMiTH k MARDI'NKEI'UII.
_Mo. ii Cmdll ??.
Av.ii-, hi(th??t<x)p"noT;sE
f. f . Bri TO LCI .M-dra on the ?remises, No. ?I
flirti.i ?L n-.rl i _ j
CHEAL I A RAJS... LOYAL EAM TENNESSEE
-We tl.r I'sf? ?Al! MR at froai ?. to *-_ per ?ere ; lOO.iOO
s're.o' u ii ipreeed LAND., loable 1er Or?ala*. Timber a?.. Mini-#
Win I" _-??.. end A.eaiieaf-r manufa? rsrer. and co.onia* a. Ti.I. .
slamiu? t ai.J lu?, nth! Inl'.rn.. ion (iadiy famished totrmieia
tee...!. M1 .'.dUiN k ?El MOLft. Keel E.iate A? ..'.
EI.XTI ?loua.
F O?. SALE--LEASE of Ui? STORK Ni?. 45 Aiir.-st"
lr i?'ia.:and teurmoalh? P. < BI.Lr.LEY. No 13 W s it,
'?.ni. -? nrt_ _ *_
Ir^i: HALE-Th? PROPERTY Rituale* on tb?
es. side ?f VVoe.ler n Ne. Ok arid M-r-i f ? t tumi ami nU
LABAOII Ne l??l! rd ?i
PER?MVT?RY b?l.E of ralaatr.? D\v J.LEFvO
I tit .s. f amni I ? ti, st ?borania If? li! li ?t.lwtT.'st
1 ai ' ' Herb Wilkin! Istot Ii t Hro.-n.toi e
Kroiiv-ay .'mil ?< vr.?? 11 rflOrai - ??
L De No ill Fee? ?ftla-el ?nth ead
? .???. . A Vf ? nu .?I. ran rrnnl- wel r?nt. d lill May.
?...it f ?--at p.'.S'ttiou. AU one half bock ir m Broadway ?art
k'?l . ?t aai i.'rie. ra.
1~3ROblr?CTl; I'Attlk'LOra.-3D Batlur,
I? . ?? '?.r..?? 'Asa laataa ave?, ? laaton-ive., a I near
the f.-t A|- 1? T . W I ' Hil. No ? I'l..- ?. _
W'Al.l.M I'l.'Ol'ERTY lor HALE-A ?plendii.
V?, I ? . w A i ?' 1 i N.i. ? I'ine-.t._
I" LOAN, ?m Bund ?ml
|a|a on in,plot. I ornperty In Nea? Jrraey.
mu.> l?itliiT tad Broaklya Di.hAV AN k ALI.:
lo i'llie-Sl. _
Y IS v.u.in. o SUMS TO LOAS OS
PROPERTY
S W !.. N HI' -T N .. ? sill f, Pilli? .t
9I?V?MM)0
\1()M.
_0 ttl.
II
A
LJAMMOMEL. El I.M.-s'll.D l.i.o.MS-FOY
1 a rata.il r. a a . .- arm.-. r., st lu? Hi J sun Htsie.aewly
S! Til ?I R IOM8, svUhoat boara, Nu. Q 1 i I
leva r I.-.we?r, I'nt.n a<| nrr ar-i * I ?T?
(rilli-?..en st the Hi J .lill l'isle . ?ewly
i . it ?la
??.-d --'i- is 4? Heal a? yat week apwsrd. Breadway. near
|*U:A3\NT iron M !-.-Vjtreralik? Lor ?lioti
* J* . ? .?'. l!??:?Ms T ??. itr "r teperete wita
bool* ? Ni JH Wa, I
Sr.in.it iona Cl)anif&-_f?male6.
HOT ?i I. Ai.i-r.i_ii Inil.Vf
? i nae t.?. dVjerti.in to a
reel .... r.isi . .aae eily refrreuraa.
. .-. '
A KI'M HI ii .'?! ?.ll-rT.??!., .teil VVETM K>1..H
Wa..1 a.t.. ni '? V?s .. en.? t em. e ? arse, . iptMl-.l a? ?rieu no
I e ?I r - I , l|pera and -.eer-here. tin h nulli H
prit HeTjr-s_
4 I I. \v ?in v. ? M ? ???i? FEMALE NERVAKTH
. ? - - !?. .| . e
. ? ?. ?i...it a No IO? bulb
a?r 1, I . I . ? al. li il'Tliil -.
A M vii; iidiil Oennai I
JA w.r'SI.I i?M' ?riode ,BTrsl I ?C Sf WORK at at M li
LOW I BUtsd . i . ?i , neir I. a Howers.
BilMtlOM UJantei-1-lnle?.
\ PR \? ! [CAL ii. UN ?V,,! I OI.N HLS1 ll.l.Eli
JA *r* . . ? ,\ w.. Rastea, I s. I'. ??
W \\ ! I ; i .1 liunineu knowl
V Y e.l.r .... r lit. bedes
p ISeaa? . a l I'.vru. Ad
O.a.. M IV I ,. .
a-a-aaaaaw-s -a? ia ?a-BBaaaaBaaaaaaaaaBBaaBBBaaa
-2fip Cuantr?.
Al.: . ?:-illl 111 ST Cil VN't'E YET
- I ? i? : .. al nu....i ai.re Tri?
fago i ?al KBTT y? li ? . ... prtiti...a
' I
IMM V.lo li?
P.v ll.e i!? .. I , ' ?a- ? . ? r an I Mlltorla?
.II ai.J Hat.?
i ?i.e. ? .. , :.. ... . . ,i . . , . .- i m-i natal ? ar??r f
Uli,?.
Taaaajerieaat ?i? i ... m. '..... k wai
netriiil r..r .? .1 .....y !.. \. 1 Hie aalM and
. Iks ,-.. ,a-. td'r.i. kio
_ . .Hway Ne?
DI?! '.^1- ?j li .?Ililli, ti. ?'Ill"
I... ?^ J? . r d I.I. 1.11 I'r.iTinr??,
1 . I' ! . .*( I I ?I. .? ?I Al - - hut a.!... i.e. wuh
I ' r. '.- . . - , . ii Al I ?Mee. I
IlrORTER V-'A-HTED-A Silk Rtiti Fu-.i'v Dry
. ,.s?e la warn iffFIRBl I Xibb PnltTUt '
Vi.?at lute ?,..: . le iah e. alni late li 1
t . ? ... ?I H '-.. I ?il
W'.iMi'.l' ..?I >.' : Mil Ht |..ii;.i?li' Young ;
* 1 . -. . f . . -. irril a t.Iunnr t ? .
10 Tin kn 11.?ii??. MAU i/l ?I Li ?r.
.!,-'?.ei . . > s. s r , .1 ..II 1< ... Pull -?heit
'i
lo Till Hil M.r?ll>?. VAU '/I A ', ?.!..,? I.i ?r. ia
.11 1? V ful. then,
. ir nrar IW-te ' ?ray
?will I'll: Ok, BURI -.iilNhWtAMi.il
*JJ> I t " li, er, ?. | . |. . r.. lu a our
I'?1? 1 W in . r 'I. I ... , 1 1 . IRKS, VI ,,|, toa pat i lu.
AMI RIl AN Wl i :. . 1. i.i.ije.? .? Y. I?..01.1N- l,
li ."YEAR -A K???.?I j
1 ?cent 1. wtat-d ia I
ateiyloei ? lusi.al. tel au anice ?I daily j
: .1 10 eve? lamil] i ? . -ila .-tir.-.l 11. lt.. s|en. ? |
ure ...1 li Is .11 . ? ? a. lad I'T c-pTi i;h- Sa,e as per- |
.na p lu b? .1 "J I - patti .lara al ,
. 1 OI.LEM?- Middle. .
1 ?arf? te r \ T .-, ,,. el 1 it m.? e? An
Md.
l.larl)incrn.
I^OB BALE-A J:-i??.r?* ENGINE and BOILER
I'. . ..'lupa, s ,1 dr.iiad. t si? b< ??an runnlnj at N? IK
_
\1 A< ULM !.. '.'. ? , .iretl I?? furuisli
iYl r:i.?ir? I.'.-M MACi ?i. of EVERY _?R
y-VnU-l.ti , o. Mil,111 Mil;. . _ ?m Ht ASdNARLE PRICRR.
SAMI'I M of the T'liilr? UtUathOaUli bj as atay ha seea ?I
cur VV?.?r..?"" ?... INVITE ir. IN? ( ?1? ?> of their WORK
MAlN.-illiFai J I'l ION, by ':. or in ? a..1 ?ii . >i?'lsi kle-hi-ut-T
M.VV ,(),'.K .-Tr tM 1 0I1FJ ? "
UFP ii. P. A.s'li VVAREROOM.
t. I'l PEARL ST., V. J
PORTABLE >i: .','! ;NI.|M:S, and
1 . CIRCULAR SAW MILLS.
1 ' e ?.?it sed r?i..?t ? on.??trie in usa
Am*" C.rouieia tea? .... apa l?a" *
Vi'iiiti k MAS., STEAM P.NOIMP. Co..
Cric* H Y
_ABB No U M?i??x us??? ??w Yon?
REMOVAL.-1\ II. HI MOND ?m? REMOVED
lo No '.o. ut-.nmiy .a ead d. .? b?.?w comer of Nluth-tt , np
s'aira i.e...? ..a. , -s..f.. , , ,.,,." real ead f .? sale ^
SIATIONARYENOINES
Bl'ILT UM 1HF MAIIt (K K t WILCOXS PATENT*
CUTOKK VAIA1. OKAIt;
A?, ealireiy a..?e. sira..|.....r..l ?,. TBITB ?ear ?tserauteed le five a
Bore reialer apeed and 1.. i-?,.?i,m. lee. Um fat Hot- Fewer thoa
any ea|laa m ?a?. Coll or ami tea a iireulat.
IIIIVV.BIIH RirOER.i H". _?'__? eees-at New York
TO be S'il I) i' Alf! 'l?sjS, ..n SATTKIIAY. Moe
I. el 1? o i-lnek a a.. DM l'AIR ?f ENOINF.?. at bAVW?
llarkiaery Yard. Mat IK le Ut Hu?toa~t . Jeteay ?-t'y.
WEST*- IMPROVED l'< MI'rtT
HANCH'rPvli/i? W ; ' U MILL
OT' ? P?TI -IT L'.fiHI ?INO IIO09
COM BIN ATI >N 111 vi II (Ml AM> ailLTINO.
Ail tba boat al 1 ile by - _
I' -VEST??? H I" Conrtlaadl ?L NI,
MAN?AT1 AN OIL ( OMPAivT
N? 1* btttiitty. H Y
.OLF. MANUFAt "niRKRB OP
MAROU b ?PERM Oil. ead EXTRA LARD ?HU
ttf ??Urta.? kisaaiaaatat ?sai F?a__OK
01 EtJ t?> RENT.-lli.'.i-?'- Lot?, ('nuntrv ?"-nut.
. ai I f V li '.Ni.I ; tl,e rhe.o
ea1 h . n ' t?l y ' I M I - - Ivsy _
(VII I' 1. 'io LET-Lntcly ocuupiinl l>> a plij ?
f kpply at Ko. III Fenrtb-aee ' *_
r\^t) El'.!-A lu.. il-.i?ii.-l\ .liiiiii?ln-.l. BDiall, tlircn
1 ttoty. Pad E Hr-k-su ? asla_.es free?
f?rrl-? be'.l b . .ara All moil, ni 11..
ii.?? reta ! ?.ii? per asaath. AUJie.i MEKt 1IA.N i li.?
S I Mt Puit-Oll_
rl,< ' i.E I -Al I'li'rr-i?ii ---.!nrv
1 sad at 1? ?ii. NI ri U. DINi. wi li water p .wer kalewa? the
ii. Apply lo Mr VAMVV..SKIA.. r .mer A Sp'Uts ead
I,....jr..
Cottle, f?t.
Iil.W 1 ER ' UOTEL, An:- .. Reftnrnhifa _
a. J !:...(, r . I '? : . I NU KERRON. Proptiete?
. I. .1? I ti.r.rva'ou. ". f an I of Nickel.jn.
I IIB 'a. ? I ,_
UE-I N?ON HOTEL, 1 'urti ??.??"?n?i ?'. um! Enurtb?
?I - ?raii-l i ?II ?del 1 Kennen tnl'r ,r .1 isla.
I ' lahht ? h Eaiapaaa. ) A. RullINSiiS. Pt?
r?"-" _
St. .IO?N ill ? El I.. Ern.-. I -rittt-tt.,
N.? , r. ?. ti- EUROPEAN P'.VN1 r.-,,t??i:? ?...at?' m4
? airly b - ?'??? .intlT hand. >mr y
1 I. i?, en I ai t*om*n*UOtn ?.-jtsal I turill ?lied wilta
pi ? ?.? tal? f ?r? re i ?ir..!? ru ?n.? iron, t?? per week i|?w?rd t
r\m?. '.*-iii..',ND Ho! SE,
J I .uri s?e. snt 1 wanty frir- .
,, . as fauti.les can Uiske advaatsfroui ?rrtu.stn?ntt
fr.l ; e... meat
7- o? i ?1 no. day.
Pn< Ik-Be tia?? lr| I ? Billillie!? ia nnni'peeeed Weinr on'y two
and '--w li?.an liai leads with two tana ot
til) Ca?. ai?, peaetot ?Le d..oi
atBBtaBBae?^B-?BB?BBaa-a-aanBBnBaB--B-MBBBaaa_?i -v saHBaMaan^
Donrii in. Boome.
?mn?cm..*,'??'.
0!aVMP?cl^j-7T_lRr~
laEONAM? OIIDVEK..*- DIRECTO...
-SAND CARNIVAL Fj)R THE KOL.OAYa
Til!? (ThortJi?? F'.).'.la?l |)e?. 4i>
?-.?w-V"5 "A."' 1'D.VY Al )US ?ON. .t S eel.Tt-A,
WATTH FHIUIFS'S ORA Nil SI'ECTACULAll ?RAMA.
THF. HUGUENOT CAPTAIN?
vnTH J"-,I-*?URATE ?SCENERY. ODROEOl'S (O.vrfMES
DE1I0HTFCL Mi"4IC, BOMANTIC AC( E?~SO
RIF.S ANI? A GRAND CA-I
E0|lg?a,?-b0rt.. pup .
?.a?.,-- ...__. .*.-. CHAitLES BARBON
YOUNO AMERICA St? AMERSCA,
the ?right Mir on bain C^i-rtinenU o'tiiefenieu? *tAV*,L TilOUi'?.
?RAND OEHMAN (', , HA I ...KI'?!,
OH AND BAI.1J.T OF Tit), /1N-JAKA9,
TWO HUNDRED (, irJTI Y lOSTUME?
or the RIA?! ulegiat and b-? tlf-il ?-tteitale. aio-e piteared ?t to
?ipeaaa of
TEN Till))??.iND DOLLAR*-).
HAONfFICENT AtiD ItOMAN'i'll* MCENEKT HT H A TES AND
mowo,
NEW AND ?HAP.Ar-TEPIsrit; Alt -?i-e PI THOMAS BAILER.
Mr CHA ULF.* RARRON in it.e reeaao4i? ?h"?-.iar o?
RENE D'* PARDILLOS* \H_ ill OfE.NO I' ( APTAIM.
Mr -TODDAKT a? i"r vaii.at SERO?-ANT LOCUST
Rat_.pe?rtn,.e of (he levon..,- a, t re.
Maa It ATI? NEWTHS ,..?. ..FNIATA. THE ITPfG AR A
Tba Mr?,ra. Ward. Hind Barrow (lilla?, Burke .na the ?late?
Carton, Utiri? Tilbin. Uartiton tad -ty!hen la Ike??, ?al.
ACT I IRST
Soeae f.-THF OLD W|.N*. ( ?HARE*. ON THE SEINE
Clivrua by in? Zmgarai. PilO.fc.-TlON, and Tllli DUEL TO
THF. DEATH.
*i?-en??.-PONT NEfF Tb? Pnranlt The aaiiwor?.
Hoene ".*?-(,ni i il-,.,1,? -Vi ,f Pain? d'Aiatouvill? Th? Sane
tairv invaded. The word ?,f Mafriy pied-red.
ACT SECOND.
rVeael -Faubourg nftl.o S.iu. Or-nrl Div-rlia.ui.au ?f the ZkB
g?r?a f liorna. PliNCHIN EL Lo, by TOUNU AM).Ili(.A. Bill
.'. do Seaae. Proclamation and Reward. Ti,* Monk of ?ian Alate.
betection. Flight.
?eena J-the I'oat.m Oil? i-i i'aiai. S Am uni ill? Dewar? of
IA? ?e-pent . itii ?
Saea? I.-Th? .iiateiot Fiiion Tia Y,-tpe by tba Tower.
A? ??THIRD
nilAND**LA7.A. PALAIS I) ARMONVILLE.
The Facret Pan-1 lue Damn Tor 1'ai-nu. i.RAN'J PA?F.ANT.
CAVALCADE OF THE AVENHERS TllHMPH AND FINALE.
StTI ilD.lT A) ll.i'NO ?N to look,
111 1,11AM) I lllll.Y MATIN) I.
Toaialtae? t? cut? al p.TI. of ti.e.trr 'ilriati and ?acarad
.??.l. te he p.ireli??-d d?i'*r ?t fie Ko? oflire fron ? uu'.ill
BARM M AND \ AN AM?'.I KO?'*
All..-.) I M A.M. .'-ii -.Al.! K11. ( OMIlINATIOa-T,
l.i -. !??-.), la.i??. ra ->| tin? ?ud Prit
MU.-H..TI *
... MriNAOi.HIL AND DH AM A.
HOLIDAY ?W.'IT. HOLIIM" WFT.K "
rKKFORMANCE*" EVERT "loflNINO AT 11 O'CLOCR.
UlllKil r EXTRA ? IIAIK-)
PERFOIlMINO ELEPIItM I DI ' TI ID Ml'LLS,
lunn PON I Eli AM) MONKEYS,
?I-.N-? DIM? lit! LION KINO
WILL ENlr.lt THE DEN or WILD ANIMALS
ra. AKIMAL* WILL III 1)1? IN PRESENCE (?I vis'TORd,
, OCR, NOON Y\ I Ni.'?? Al 1?
THE ABOIE PEKHIIl.MANCE IN LU*. AJIE.NA,
and the ?Maalan Don ? t , Di- .
MAJOR J.t.'.r - ? < URI .'TM AS ERESEKT.
AFTERNOON AT I,
M "DU JUNE*.?? I H1USTM.V- PRESENT,
To COB'ludn Wllh
AU A' H ITU MELANCHOLY
Ou oiblbiii??. at Kllafccui?, lb?
. HE . \.'? AMHI'IK.II :?' or
> LI. IN(. V. I..1) ANIMALS
INI I.I'DINo A oIRAIF) ot lil '". FEET HI.III
A EAT BO), SIXTEEN I) All? (Hil Wl.lfiHINO ft* l'0l*NDS,
MAMMo'IH EA'I MAR U Y.1 -lill NO ii! . 1'? >! SHS
A 01A.VIAND OIANTI -?S Illili (I I H U I t.El HiOH.
1 DWARF?), ( l.i AaSMlAN lilil?..
OOKDI'S (I MM IM. COLLEI MON
COSMOIiAMA.-. LEARNED SEAL HAPPY ) AM'I.f. ORAND
Ault ARIA ill?!..I'll AL RELII S, ?nd-OYEH
IM (lt. OTHER ( I RIOslTlES
REM-i-RF.AiiLE LIVINO HI MAN PHENOMENON
A LEOPARD CHILD FROM 'HIE WILDS OE AFRICA.
Ado,la. -?,, ii? urn?? II: i rr n auder t -t , |.*> rent?._
KW-YORK (Ilii I *?.
Fii..rt.?atU ?l ui.poait? the ActJ-inv of Multe.
t. LEN1 . ...Dlr??Ut.
bOLIDA? i Sif.RTAl.S.MENT-T
M.n"INEE?l IM'RY DAY,
r -, I Mia DAY.
M ATI.VE) *> Et EUY HAT
until f'irtiior not , ?t ?| ndock
EVI Rl NI OH I AT I.
.ud at al! Hie Mali -.*?. will l,e pr?tent rd a
(JIIANII UOUDAl PKOORA.MME.
rend? with
NEW AM) ATTRACTIVE EI.lT'
caniprninj av-rr v?nrti ?I
I) l.-llllNfl HORSEMANSHIP
AND ( I. T.-)?It OI.1MPIC (I IMF?
Ml.l.l ( TltLOTTA DE IO R .
THE Mo-iT DA,UM) OF LADY RIDERS.
'.InrKALIAaN lAMiLl
In llie.r e??T..?tteiy uui.l ed
C_.?-i.>lt l.ROCPINOS AND liY.'.INASTlCS.
1..II1EIU STICKNEY.
CHAMPION l'AD?IDEll OF THE GLOBE,
JA.ME.? t.. COOl'.E,
lu K gr?ntl ?ot of I. >r?r_iai,.liiT
FOI K FIERI llAKl'BACK STEEDS.
ALI. TU) 'iKEAT Rill) It?.
OYMNA-T*. ACRslHtl?) ( o.NTolT-IONHrS.
CLOWNS A.ND PAN10A41MISI.-?
lud.d.d la UM
BEST TROt PE EYER ORUANIZ-D
on thi? ?nie of lu? Alian
AN t .?.PARALLELED DISPLAY
OF KQt'EBTRlAN AND ATHLETI?' -KKILL.
N
BUO?iVWAV IHKAl'lak-- \iliirr?i.?i?,!i 54) C??_tn.
I).i,.ra open al I. .?alor*. HeguK at 7| o clock.
Uki-'ICE-Owing to pvaiiiv? irringr Liar nil the t-re ?iul rns?|??l?Bl
uf the great ceineJiau
Mt JOHN E. oanasag
aa??o* .?- ..??nded l,e? d ?I.? au?ilD? two W T?kl.
C- ?linil.T??A?.Tl'lW K"VS'SOt, _
of SOLO".- SH NOLE ?ad tb? LTTI IVDIAN.
which great tprri.. Ira allia agi, greeted night'/ with th? (TMtMt
. lallaUala.l. BlUlt Al* B.?f> oil
Uii.MIAl DM I (o a new l-.-i! Buriatta aattt ?4
till.OKoKOllM.
OB.
NEW rORI IM l?i*
which wi . nrnaul Mr (?wee? I ?n r
N).\\ I UAH ti it.g.
Ii? will ?Da OB li,? ??nie <.-.niii.g tnnrarnu in?
\!. TIM?
B..U Bia) he a i r?d au dij? In ?,lv?nc?
M H MUOMK liol'lvlN.- '
THIRD ( I*?I EUI far lha ORrnKUls riH4.i.
..elf E-.E.MNO. Dev C at S ocbgA, al al'i.lNWAY
a??i?tad hy
' Mlaa VIOLA HKNRIUI'KH -.?i-t-aao.
Mr ARTlllit MAfTIlliJOri. i'ei.e.
?nd other ?mi, i? l amata
.n?ii.t?Ti. Far??!?oi.!y?tR?t?rfcSehlnnrr'i 7.)I Broadway
N 1. - A.I pre?, ualy ia?,.. J Api?, Midi llrke.a ate goud for tina
o WARNOW A gmt,
AiV-n'liriZ" ?Ml HIC IN- lill IK.
N M1 SI HALL.
No 141 Flthth-at. h*t. Hrua.i-?av ?ni ) nutt!, av*
J. I! FoZNANsKI S UI Atti'El SOI HI ).
Matta- J I? PO/NA.V-.M. J. h ERN vT EIN.
A. NEI E'.DDID). A. LILSEOANU.
,.? a .?ni t..i.l?t.,-e of
SI? ?r O TAMAR!) tenor-).
SeSor B ID.k/tiO (Ouit.rre) aid H W1EOAND.
.-??Sor 11. KALIY IDA (l'iai,-;, ?ud (' I ?KLL'SSER . ?a ibia B...
1 Illili) -KURI )
THHRSDvY. /:u Der. 1*? ?t . o clerk.
Mai.dea.obn. ilu.,,i.,rl ||bt_ .???.
Th? grand Piano uaru .( lUeir boireea ia lion, th* -."?bitted m?-u
f>. tory ol mulila .VTBCB A Co. t
AD.MI-.SlON ON) 1i..i.t.AR_
UTE1NWAY HALL. J
k_y (.RAND HOLIDAY CONCERT.
SATI'KDA) Hi.MMI, ,i?r. SI ISM.
Til? fallowing milne . at aai.littr r -?,,??? I anil will ?rpaar
Mu,- B) HTM \ JOHANN?, -.
llarrTHrOD'HlE HAM! LMA.NN, louor.
J N. PA li HON Punit!.
) I Erv>N ll.iiit
THEO. IIIOMAS. andhia
OR A N 1? (?1? t li F. i?T It \
D-iri nrnn tt 7| oV-look . cancer! con-menca? ?'. I iick Tn-knl?
a> far ..!. al B1 tn? Mon? ?(urr, aid 'Itiaa'vr 1 .i-?e: oBicaiSbud at
1 .? ,1 r -, TI ? i tn ? ' t ? , -. -?.-rt_
TELLY St VIMS' mS^TRFtljRJfm liiokiaty.
V O?ATSli U'JliU'.'.. rRPiRRAMME.
timm Otartan, H.?"?' AIP) AUANI E ( ontinaeA rath
Na.? I.al.d?, OF LITTLE MAI Fat ?.cured
Nrw ( t ra?. III L'ON PAULE. -teal?. The loi
.New Mme FRAN?AIS or JOCKO. men?? company
New C.ay THE (HIE ti* DON. In new (ea
Naw Hati ?. THE ORFAT LE'iN ture? ?vriy
New l>,?r?.t S( II MITT MIT A Y. week
K
U
11
I'DWol.TH- .MINS'il.Kl.s.-.KI.'TUAV.-NUE
OPERA liol SI atj. gFilib .vrnu? HoiaL
1'OSUIVEI.V LAST TT H- h OF THE
MAN IN BL ?I K
(ill) ?'I EM'). TATIONS.
I.Ol'.D LOY) I. NEW SONO? HI'KLF.KQrES, Ac.
_ M-.rt.NEE ON NATI HUA" ATI|P M.
AK1/' IKMri.i; OK MYSIKKV,
Dad'-.Ttl, HtO, Ne uns fl oadwuv
Kill Till? oct Alt I ON ONLY, Al ii i ?
SAM KI. ?Y DEI ?.MATINEE. DOOR j OP-NATUt
? TUL*. AND ). I HY MENIN?. A
M Htlir/. > M W FEAT,
IT) l Lil It I.N I'ARtO.
with othei n.iradai. tnrlud.ng In. ?reit au caaa
Til) HEAD IN city AIR.
and thegvra'Bit pt'-gr?'..'.'?-??ar oflered t.-an . - -
Mr A S) I'OtVH K will p-rf-'tn-ii tie Engiiah t ?-aerrtlne
_UAe4a,S8a ; Ulai ?al ?v?-a |l. (li ?Ira lui: pi?. . Ticket?
(or M1? .( ti.? Hail (ron, It) t..I 4 Daora open ?t T'
Tl.e ( hlrkeilug Pi?u.? I? ned at ?li,-?? (-?rlatniani-ee_
A HAW. NEW Yh.VK?
DR ( (?LION -Il bava the plea.tlW to |?V? A ORAJ4D EX
HIUlIiO.N ni IheMTJlOt"*) QXIUI
lAlUHlNo
AT THE C.i'P) H INS1TT1TE.
Hil DAY KV-UHKO Dec.?
On wblob o-r-aiton
Eli-HT OENTLEMrTM and SIX LADIES
wl I luht.? the {>? Tlir.ar who would ?njov ?n e'enlng of dowT
rig.?i HF.AKl'Y LAI'OHT) R wi I be trnuheU liie auatthailc pow
?ra af the gai wi 1 1^ i.luatrated by eura -tja lew te.tb. al the .-.oat
i,f-ne rlibnieai, l"r ?iiv who niay vi>luuie?r (?um VU aud.enre
Til lu islll KNTS Prraoii? who have had teetli ?ltn-ted ">.?
*ll,e I ul-,,.11 Dei tal A.? r,i?i...? " Ni-. 1? ( ?aom I??trut? BB? oblata
ticket? ?fee ?f eh? ,?b? ilii.ig at tha oflice before tha evening of ox
1,1)1111-3
D.ara open a' S| o>1,-ek To eimnreiu-e K1 71 o clock._
A -OHAKD flll.tslMAS FESTIVAL will be
gdvee by toe pani., ol ?.oiotad Oriumiai School. No 1. ?L
( ,M,p?r li-.ti ut. ?i, i'hl 1H4DAY RVENIMO D.ociubet ST. Il-M
Ticket? >.->?.?,. Door? op-in al 6 a clock. FiieicUe? to aa-imenoe
ai "ii ?,-,,1-1)1
Mr. Jenr friar.on. Director? Mi?. V. Magma, Piaulai? Mr. T.
Henri l...?-:tJ?e Mu?ic?l Dtuctor.
rnMk HI NDAY SCHOOL af the F.ightv-iixtii-st.
1 M t Ctiuroh wili hold their year.y annlrartar- on 1 har ?di y
arenlug Dec 'il, et tha I hirth (near Tv trth-KV? I Eierci?.? h
tua chil.ren aaalatrd by Philip Fhliltpa. lha popular !?utd?y .?Khool
?.ligar Te rou "?nee at I p ,u Th? Pi?i?o need ia from the oeie
bialed au-ufaclary of Haieltoulllro?.. Ml Prillt-IMt __^____^_^
WONDERFUL FREAK OF NATI RE.-"TUE
VARHINOTOM TTTINS ' bon. lina l.a?,n,g two baada.
faur arno aid h it o. ? bod-, and ?ne pair lega, alto tbs head and right
aim of Prubil. the murderer ot Die Deeria? tarni.)..to gafier with tha
niMulttori.t collection of ?bj.cta ..i Phr?'"lo|y. Anitomy. Pttholo?y
?ml N?t.ir?t Hutcry-.ll of which ?re |:i.iatr?ted tfal.y by Leclura?
and Mlcio.copi I'la?, at the NEW YORK Ml'SEIM OF ANAT?
OMY. No. 611 Enedwey Open from I ayn. to lu p. a?._
I
?l-iE ARTS.-Second aonu?. Exhibiuon of the
.?My Kapariur ao.lreitnii of
FRENCH EAINTINOS.
enntribated hy promlnupt artiai? of the modern French Scboe!, |n
r'.nding i**holcr wi.rka by
Outlave D-?t? Din Zlern Baree E.c?ur? Fan?, et Theo. Fr?r?,
T-cno:. (arl (?trard.t Lauf.al d? .Mat?. Jaie? lllrea.t Lefevre. Lam.
b'uel. Martin, a Jillet. Nu.l Ca.im. Plaaaau Palroit. Eoybet, Troyoa.
Tittot, Yataa. t.l-i.i and a?v?rai other, of auailaient
Open daily froai S a. ai to 10 p. m.. .'. lb? Fice Art? Oallrry, Mo.
I? broad, ty A CADAHT.
rre.[d?nt at tha French Etc blag Club.
?.0W ON EXHIHITION-FREE,
I A very ?na ?oUclio? of PAtNTINOtl by th? boil
A MEEI CAR ART1HT8
a, Durand HteTrttdt. KanieAt. J*. Hart. v\ liittredg?. (Jifold,
Civpeay. Uubbard, ko,, ka. Ali to bo luid ??
FRIDAY E YEN IN?, DEC. M.
et tared? ?ellery Ki 1.7 Broadway
0
WENS MATINT.E-BROADWAY THEATER.
?Alt HDAY. Deo IJ.lt I? 0 1
LIVE WDiA? ??4 A?TIlEBlaNA sa? riWVgi'O.
4t\m99t9tmi%'9.
Y Y Max Meist/.-. ?.M VF ?ttuart b?t ta ???aaaae? fe?
Tau TU un ?pif raJr^ ^
? ?>nib i-<
GRAND OPERATIC BOOTH I?ATINK?.
_?_.__. v a *.?? KM:?I
.-' theb tri'h-r
... J. IV LINdARD.
?h? RU te r?rent!y t-tatained *o heavy ? celetaUs. 0? Uria IllJitU
a " ... -.__. _e Ef-v^TN BOOTH,
and sll ?he artista? ?f iba oft,?, and theater, ead Ila? etnMstr?, w*h
Mi fttoep?! boro, wtt? ?be meei _l,__-r'?i alaeiuy, T_.ea_ee._4_ khiW
.e.-.leos. Xuepero.-ntaaca will o? hrsoe
9. *__r_ rtmr i
CaBBjh? Erasa!.. .akaat AateaaatJ
uousaiaw-Lwaisa Mile.'.'.TRioor Btujl
S pan lah Sent .Sans?? 0. Pea*
???. enede-Doo bebasUan.?tttaaar Ralliai
Lo?liel. tfoap-' Kb? iafoe.ii.f The? .Mis. dara 7_sss.it? Ktriton
ft-lted- .ti*T*t in'ti-%' ... '.'.'.'...Y.'.. ..frl^lutaotah
Br._diel- Lu-relU Renia . ..?..Maa?. N Tl?8
PAST II.
Shakespeares de U/h If ul eawedy of _
KATHKHltir AND PET"f-f.O.
Mr EDWIN ?t-OTH ee PETKLICHIO,
.uitsloodby Mosteas? MET1H'A m HiLi.l.R ?ad . p^earfa- seat.
D ?.i. ui_TB?t 1 o Nock, loaaoieare al 14.
THURSDAY EVr.MMi. Da? ti.
fe D WIN BOOTH
will appear
POR THE LABT TtMB
f.r Uta praieat fat hi? .read role of
RIUIELIEtT
Preieated with ?11 K? ?pleader of eeeaerr, mtaasas and oatt, tMO
brsring Mme Methaa Hi-lte-iet Messrs. harts?, lilli, J N. t*t?-_hJ-t
l>avld?e, Andreas, Leffincwetl. Ao.
Uaiiiet drairli.j lo wltneet thai gmt ra-nval of Mr. Booth?.
oval, tlnoteelvt of
TUE ONLY OPPORTL'NTTT
ihet caa be off? >?d for ?onie time._
1>R00KLTN ACADEMY OK MUSIC
IF FRIDAY Per H
PARI WELL NIOHT
ka
BROOKLYN.
Per the ?eatoa.
t *"*
EDWIN BOOTH.
Who wlU appear by sueclsl desire, la hil fruid reti ?f
HAMLET.
Presentad wirh the um? ipieoder of costease, i
?as? et s? the Winter Otrden.
?I LWYORK THEATER.
I L?ts~et aad Manaren,
&. Mosers Mark RaiUh k UwU
*(HIEAT SliCCE
of the
PARISIAN FAIRY SPECTACLE
of
< I.NDRILLON,
Mow britt *e?__toe,| with
ENTIRELY NEW SCENERY
?ad
MAGNIFICENT .VAR?ROB?,
under the immediate ?ap?rvi?fa.r ti
Mia? ?ALLIE A tllNCKLEY.
A COMPLETE COUP'S HE BALLET OF FIFTY LABI*?.
under lit? direction of
BIONOE A ORO?. 81.
POWERFUL CART.
THE FIVE SENSES.
THE MARCH OF rt'Pio,
THE OROTTO OF OLOW "OEMS,
THE RAIN OF FIRE.
THE DIAMONDTURF.S,
THE 8HOVVKR__?F OOLI?.
THE FAIRY KlftOUO-t.
Por syaopsi. el wanery ?nd II? Ideert toe hills of tb? day
ORAMi CEMIKILLON MATINEE,
8ATI.IIDAY Dec J? et I ?clock
Beats ?eeaied tis d?yt I? sdvaaoe
WALLACE**.
Proprietoraad Manager.Mr. LESTER WALLAM
?OUKS;
WIT? m
FINB OAST
SUPERR SCENERY::
CORREA tflLITAEY OOSTWMEB : !
SPLENDID MILITARI BAND' It
MOONLIOHT MARCH OP THE TEOOP?
f. MKINO DRAMATIC BIT?ATAOVt,
PATHETIC INTEREST
A\a
COMIC SCENES!''
EVERY NIOHT UNTIL FURTHER NOTICE.
The ?OB-biaalloa of
NOVE;, AND PECL'LIAR'EFPECTS
ottaprlaod la the ahovs Play hae prodneed an ?nteaat at
ENTHUSIASM UNPARALLELED IN W ALLACK'S THEATER.
Per Cast at Characters aad Syaopeu of Scenery eee small Mila.
_SEATS SECURED RIX DAYS IN ADVAttCE.
NII-LO*? GARDEN. .
Lessee and Manser.Wai. WHEAAIT
TII.TRS.1AI EVEN1NO Dee. 17 UM.
ONE HUNDRED AND TENTH PEdtPORMANdB
.?TUB
RLACK i ROOK,
?sith Jarr-?? 1 Palaser't celebrated
PARISIENNE HALLET TROUPE.
ead the
QOROEOrS TRANs. ORMATION SCENE.
Oa this eeetWs-ii will h presented
J?KW DANCE?,
. ma- MEW COSTTMEl.
,^**t fb. _. < -*-iW Ml'SIC. ka., ko
?-io, t! . - a- _
NINETEENTH ORAND ?UtlNEK.
HAT! RDAY. DEC. 19. AT ONE 0 CLOCK.
AdsaK.ni. i . Mitinee -
Psraitsit and Dree. Circle.One Dolar.
F.mile Circle.... .Fifty Coats.
Cartela riso? at 1\ : at Matt?.?? I e'elock._
RI8TORI-DE150RAH-LEAn THE FORSAKE^
FRENCH THEATER.Uirsrtor a ?d Leases J ORA.O.
REMOVAL OP Tllf HIST ?RI Ti? KET OFF:' F
NOTICE.-The Riaiiiri lietel ellice bas been removed to Ne MA
Rroadwav, Mean. Beert .??-l.IM.,er ? motte ?tore, where oeete eos?
ha aaca?d three nuhi. in advance Orebreira Mat?, ?1 Priva*?
Boxes. a?eM .?-, fc.Tte ot.eaa t>a. t ? SIL adatiatioa, Bl I?, Peat?
liy cln-le.TS sent?.
A flrai.eb Ri.torl Heka? tatet hae beaa opeaed. el Nea. Ill aad
! I ? ftrn.dmoj katweati feeler earn Ptna-ott., mkate -mm em he ee?
aare? el tl.e regular pr ice
FRIDAY EVEN!.?O, Oec. U. tor the Ant lime m New Y_ek.
ADELAIDE RI.STOKI, In Meeenthal'e Draaaa,
DERORAH.
The drama npon whieh Mr. Aatjaatln Daly founded hla Terr tn?n esefal
adaatattea of LEAH, THE FORSAKEN
MONDAY MARY STUART.
SATt'RDAT.R1STORI MATINEE. MEDEA
In KrookWn Mme-RISTORI will siipaer this eeaeeetONLY Ott
THCRMHAV Jsn ), - MARY STt'ART.
_IN ACTIVE PREPARATIOW-CAMMA-MIRRA.
THE ONLY RISTORI MATINEE- MEDEA.
FRENCH THEATER.Lessee aad Dir? tee.) 3RAUL
Itistort Ticket office a? Ho IXil Rroedway, Beet 4 liaitBBal't M1
Bri m ..flic- st Nos. Ill and lit liioadwar.
Saiurds? sftvnoon. Dot. IS, at 1 ; doora vaen at IS?.
_llSTi.ll! ? ONLY MATINEE Till1? HE.Ar.ON.
FOR THE FillST TIME AT A MATINEE.
ADELAIDE RISTOPI.a. .NEIKA
the traiedv aelerted for Mme. Rlalerl'a everllnl dehn? la A Buriata
Admtaaion to the Mattara, te all parta ef the bftuae. ?1 srlth ecaefl
ties of I'riTsle Keaei whi-h cart he secured al their neaal pitee.
rpiil.ATKE FRAN?AIS. I
A HaOpm lo-cla^l, onaeroaa? ?f the Rehearsal of
Lrr/F HE LAMMERMOOR.
To be fterforaied en 8ATIP.DAT MDIT DeteaaWt ?, tot an)
Bene?? of'^e why le FRENCH COMPANY._
OFFICE OF THE PRE8EXT.ATION FE8TIV.U_
8PECIA1. ANNO: NCEMENT.
The ever.lat ef the Feettvsl poaitirsl? cieea-1 iba las ?a aad aale at
tirkett l.y tbn Minaren. The Ci.mrnit'ee of Dlatrlbatloa, malls?m
af th-afiiiiovrins prominent and reepontibie ciflirn?, via.t
Ms.-? _?ee VAN VLIET.
qilsrteroittter-Oeaerat of Ui? lleperttaaat ef Mew-TflA.
Msjot 0?a- BARLOW,
Re-retary ef State ef New Yet*.
WILLIAM ORTON, ee?,.
Pt -?lien1. AmsrcanTelegraph Coapaaj?, mg
JOHN H WHITE,??.,
CiawilirM L-e-e,
Wl?! mee? far Iba pnrpoae'of delemlnlef the wtaaer ef drssrta, u?
reapetlve Preeeata. i
In order, boiver, thal na number? ?bali enter late the dravlM U*
eept ?boee of tir set. eeloattf tali, ead far the further peryeee at rar
coi? mi and eaamti?in( lite ?ereunte of A tenta, aad increaele? the vetea
.nd mininer ef the Preiente ui da? proportion ?o the estait aaashed
of ticket. s.-J It will be attotatoty atti.-if in jaatlea to the pvbR?.
that the Cet-uuittee.si-.iiM have ample lime 'or snob Investiga!!?? eaC
prspsrstion. W? cot Adeatly snneance thai the
DRAWING WILL COMMENCE
ON
MONDAY, ?JANUARY 14, J667.
AT ia O'CLOCE A. ?-. 4*
tor which p?r|?oto a*sol'ablr Usll w11, be hired, open te aU Tlaket?
lioldrr?. and annouai-ed hy ?vdvartlsetnei?! In the dally papera
THOM AH k Co, f_aa_B_ia( Dlreotesa.
The abor? card is pobllsliod with our approvsl.
Mrs. CHAR. P. DALY, Aettn? 1
Mrs. DAVID HOYT. ?eeretsrv.
_Mr. I"HH S. VOQUrtlafa ??_->?
GREAT MASOMC FAIR,
in lid of the
HALL AND ASYLUM FUND.
Ii M? opea,
At the Presbyterian C?surah. otts-ttLPf Grand ?ad Creeby-tta.
Ilia di.play of good, will be ?aaeueliy attractive aad
advantaroe for theaa srlsktn? te parchase for the Holidays.
Tito pr, ?eds of this Fair ero lo be apprcprlated to the ero-Wea ef a?
Asylum a? a koine fot widow? aad oipbaas, ?he a?ad aad !a?k_wale
aad appeal! ilron|ly to the lynpathkee of the charitably llnni- That
Coraaiittae call etteirtiea to the Wheeler k WUeea he? la? Machi?.?
-ii by t. T. Ellas, eera ee Rroedway ead Tsrwaty asesad It-, mtin)
ebatrlbuted liberally te the proceeds of tU Pair, atad ?ter peeeiUr of*
vai????ee to led???. I
AdmU?loa 19 coats. Kaaaen ticket. A ',. --^mmm-m.^m
SOLON SUIXilLF-LAST NICHTS.
LIVE INDIAN-LAr?T NlOHTtl.
J|e?(tive ?anooncaatoal ?oauro yoor ?eau.
ITALENTI?E VOC8PEN.
T NO PERFORMANCE
THIS EVKMINO.
Tb? H.l retint enaeoei hy other ?arlie? for thU data.
VALEsNTINE VOUBDEN,
THE OREAT POLYNATIONAL MIMTC
FRIDAY AND -SATURDAY F-VENINC.9,
ia hi? UNITY OF NATIONS,
st Clinton HaU. Aetorplaca. Rmsdway, ?aat-aea?!??. at I o eleet
1>0?ITIVE ANNOCNCEMENT-LAST MQUTt
of SOLON SHIN?.LE and LIVE INDIAN.
Crowded Houee?. Secare your ?eau._
ADAME MONTANIA* SHEET-WAX tot Wa?
Floteen. M coat? per daaaa. No. tit Rroedway. aaat Taath H
ttttnrtm ano ?lretmgs.
NOTICE.-The Annual Elsction of Twan.T*-(i?l
Mao.tar. ef the New-York laaUtallea 1er the Blind ?a? ne beta
al ina Institution cornar of Nllh ave, ead Tktrty reaitAet. aa>
MONDAY, the list last, at IA o eleek y. as-; ?ella to ria?tia ?aaak
set. boar T BAILEt IITEES, tlU**otj
New York. Dee. H. 1MB.
taataaaatmSr>mm*t*9W??mE9^^^Mmmm^mj^m
Cost ana fonnB.
I^^T^^--C^R??F?CATE of DEPOSIT on IfatioBal
J Bank of R?pob!le New-Yoi?, Ne. M?; ?taeaet Mat
FWND-A POCEETBOOK coBtRiniu? a ?iQ
araooat ef MONEY, whick the ewaer eau? roaeieeVrpaylBf top
thia neti-to ?Call at V. B. tamtjti Wtiabjamo. Ha. at? ti-?tla-k .
H ?w Y???,.

xml | txt