OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, March 18, 1867, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-03-18/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

tkm?OOm
LITERARY ITEMS.
t _ m. .--a
A uni.1.1 i?,,, m ,,. abanad that Qa?*-?e_ Vktorii h
m/k VII I ?ntl,, et I , i :, ?.?,,,? |, ?)? ??. . I ? . ?,
titi I. Il ?*>,.'! U> I?. |.? pi|(i,,?,,.,,I. ||;lh ;? M
, and ,i ii tbonghl pt?
ena?,?.?!, w.th tl.e ,... ,?t?,.( M, ?,?,. _
enx.ii .?t ti,,, late r,,,,. ?? nnitni .?
f. -r?- ??-r" ? "t . -
M Vn tot r<iu?ii! li.is i. it bia t o.l.t ?inn ci booka,
iid t. beef i?'ie,ii raine, to the Berbonm krwlag
?um ??! i-kjii? ?itii tn ti' my beef weti aaj
t ?n?, cf fl? n!?! j'I. ' -< ; I.? i '?? i .:''n ;?;?.. i. iiHi ??
t. (?..iii .1 In l'.ii.- ..i i ' .'*? ? Yea an . yonnar fellow."
i? reported U* b?ve *."d toa irieud a lew week*
?? t..u. M'..?i .?ti? n t und ?*..?. money. If not, yon will
r. ) ..t? I? i ii.iir*-? it .i .lii-li.nii " - 1' i ? t. ?b?n
ear hall ram will bave no alternativ? '??. f ?".
KiBkntMl m tn. *?? i? *' \ . i U. i linn? ? < oitein et* ?
??Vlll.l .bl il!, .?ltlllil.it.. l lilli... l.il!! \ i I ? HI? ni I. t? I?.
J_?i,i?t,'ll'? "I hioin. le in l*i. Di 1. n na, 'loin lirut
ti?. . i ?i 11 ti? i, et,,a Rdweid the let," hua? ?
?aaatnttai lah
r-n.ai edited i*) Mi Theanaa wu ii- f? the .? <t
kr.iiii. ii ?t .n d MI. n.t i nia pnbllahed itndfi (be ?lit ?*i i.?t_
tit. Maaterol ti.? Roll? '?'!.?? Ural rolnnM baa an
il Un? wuk 'let!.i M?>1.?' ?-i ? ||, ..?.i'.
ti,m1 ?chiiH?' <>f pai ' t?.'.?
Bli* I . . ' I.t
r_?ri?' d HIb i-i? . i - ki t. ? * -:. ? \?. il. m argtuneiit
w mont m?.t.? pr? l?aiii? i*. i!-. fa
? ?. .< 'J. i .ii,, lu \ i
?Ul,!. I .. ?
I
Xcto IJu-rluaiione.
rititis i)\v r? r.i.i*-iiK!)
J Ra* K1MTIVK KK' !?n> l\i' IM?'-' EP
Wills
I.M.KY ILi-J lils OW?? liAa Y 1.1?.
ii ?:-.i ??. BOM ? "? I
.
,i_ . i i
?A KI. ! '. ? ' ?
aaawu? " a ?? *.??' I
a ititi I ,< i ? i ??'in.
mil I ,.. . I
-
r?ala- I ?. ) -r-i-a. I .. - lu ta*?- fell BaMtt -l?t tri trUbaul
tala a?? -
a?, t - ? tim l???. ?al ?? -
ate.I??! ' -
al? a?. >
ai.? i ?i.,i i ??? ? *
au a? -
mitant io. al ah a? ???* ??! ti ? < ? ?
kia* Baa* li' I ' I'?? Vol ??'? !'.*' I
??tau BtaarSaaia ?h-dr_ .???.???. *.?
Til? -? ? *'
? ?
UJ,?l??i.l ' al.r.i i.
a4at??t. ? . fMII ? < ?!.-??:? H
aaa?i.? ? .1 a., or at ia?.
Baa. Nat ?
?a??.!?, m > t.. -I ...? ?
?Ita.ra lot ? ral I'?i ?" . I I " h
Tt?? ?..i ?? ' . : IVr? ..,'< War ? ... aita?.- a
Baa a.? .
Ti... i ? . a .,,,??? tiara M tki fe -' - ? t ? ?-? I
4?Wr'>?i. ...
ar*a?i- t. Balli Bib.
?nar ?.
?Vii?.i - irttl ?\m Ika ?aik, aa aatfca
Jarl? at al
o??, i.,, li. ? ? -. - - -??? mm ******
mt toa?* ti? >?', , ,
It af a-.k a ?ark, BB aBB will Baa i|iir?tlaa
lat-Br?*- ? of
a? " -a ii I
aw a^t !...!.' tiw ?m '
aaaiBBnai ?
Ara? aa ?it ii..itiiii.-ii ii ?rilii* OtaHaar a? r-|' '?I. ami, ia a l.jral
?..?a al. . I
a?iii-". ...,? ..f 1 f. al.? ti., i -
a?. ?Balli it rrj lam Bat ?aaaatabi
?a ?la?, al -i * .... ,? ? ? - '
aat ii, pari '
tto? . I.... ....... ...
af this Bat '
t?M, Batt lira. lit'?ati?-BBllaa?~m I
B?it in..ta?!? . ??. kato- '" a? a
na?i e?FAiiK*- win:. ,uni?komk*.i boi.mi ?>-'
-.
?-.??.?I ?it* ??alt .??? ? ??? ? ?
Ka. 14 ? baa - ?"
"DRLIGIOUH WORKS
m\ ri m lanis ai
1?. Al'l'I.I.I ?>*- .V. ? ?<?..
N. 1411 ?M> I IT? UKO ?I'?? \.
ma otHHi BKrtinT mokninu is ii kvkxisi' i?h?nh
P?)U I.IS, I' ? ? H I '
01 !W
Titel (.111? ON 1' '??('N ?I. IIH I?!"?*
t'trttiiai, ? eaiaat?? I. ? ?- u Pn ?
Bat at? rliai'itr? i.?.i'.a pi? ."-.a aditioBi Bj
bono P l> I ?
*??. I, t.??.,. n ii?
???.? raia, -.. ? lort i
.li,,.. |
Illili I ni lill. I'lil.T ? i.MMI MoN IN 'lill li. io?. 0
lOMMl't. I HA*? I li .
a. i,i,. ii., v..
it? a?.n..r rOT ?: .
i M -
M-.l.??!"?.? ?RTrT M lit '. i.N \?HUH? ? I '.INC.
? .It?. I >?l rWK.ITl ? i KUY Ht I
i,?I
mi- ni I ?\iii.i> - .
a .1 -.1? ?ii | ' -?mr! tin < N ? ? I
U I ta l.'ui? < li'tli ?VI .
AN INI Mil.I'.N >|. , 111 ?V? UTI? IN Al - I 111
Hoi ? ??i llll"tt'K)*> II. I
B-M ? . au f ???, II,? P. ?
Ot ?
V li.? i .'?.I? -
WI'KIM; l)i;i>-i.-*' SI-KIN<J ?.0NXKTS!
BJ ?.?mi? ? i ?i , ? HtttiK
ii.K trau
Ti ?? ? ?i? ? . ? ?.
ka? aa i
I?, f.. ??....'.. t . .
A ? ,
?Bira.
I'??* .
Tkt ll?-i Mt
?Vni ?
?? ?
Tk? R
r-i
??I??' .1
Wallu.? I' ? ?
I lal ?'????r.ir
la II. n .
y ' " ?
tmrtn
Oaallt
kroak m ?
Aa rvf.i ... . ' ? -.., .
?_.''*'' -,-r-a- t.ftV'tr? x\i -_.
JL_: ? ?*?*---? _- . * *"* Tfurta?
,..?????-.?
?til. ,' Mai? J?
1. Jill li' KEPLY TO M li. BAX? ROY'} .'
I'l.-r-mi V! L-l hi? ni rl'.?MJ.l.lMA.
a li) I. Ia .?
II M 11 I !?M H K1 I U
oi r ii., nu.?.?nu i ii?i i.KN i ?
t\
S
!> ?I
( ?< .
N-EW VUY.S.O.JXOMY. willi LOW) iiltisli-u
*' ??.- arl
fir tar? I ?al 1 ..a, I.viril ?..(.r,
aaaee al "?'? to*m ? T.. i ,i ?. i:...t ,
aaB H.? ," Da --,,..
tor au., ',., ian ... -
fc?_.laai ?r? '. ,. I
?TOE nk\v;s!..?hv. ~?
.?-.l l \ 1 N LAWRENCK, YKOMAN.
B1 mu? i n\? ?i:i?s
- ' . ' V ?
?III la. ?.II i. ? | ?f
lill-: GALAXY.
?kirk ?ill Iri.aJi ..:, lill ??
PUBLICATION I'oM-i'iiM i?.
'Nu I I. I
TV P-Mh-Ba ??? liai? r, iijH-linl m fmbf?
icci iiva
?**** ' li.? ?r?l?ra
?By tatt 11.1 I. rraaa ti??- I kui Bad "
?li?
*T>li\. I'-l M "TIIK I.WV1 tH> I.DI1 1<?.\ ?
a. na til
B?Nr.
Hint?
_???'!' Ua ia mtg* ;'-," "" "?'?
B?"'"1 ? ? it's <r,v
Son? ..li itonm - Till? ?ukXi.M
tke ,.*? ? a
Baa a ,?r ).t ,.f |k? 1 ?
tar,??.-.! ?a btaal i,
KAKI It, ?.HiRin?- I
-I ..r
The A?. S
~f I --1 Pi IUJ.S1I?D!
? " voitl .?vr, (. -
i?. )??? .nu?.
I*l?<?>. I'lli.N.M.) rtllKI-MAN
"I ' v l,T.?k\!K!.A\\. i!..-.\\|I.\|>\||.\ j?.
?- ? i ??
>KOSPKCTIT.S of THE NEW OKLEAXfl
I
kh*i Bl i< ?n
??.., , i
t?? Irai .
li ?
la.-l? ?? .
???I
la furuialiBg il? !?>??
Or it -
Baan ?l a? an aUr
?
iBaaaaa-woaiaaa-?^,
???-tia-attTt? a. , . ,,?
1,'.
??Situ..',,.'. ' lmmimm V * . ?
'"' ' ' ' "???.a?#r I
ta? l> i '
?f tk?.?? ako ?Ira rr t , ??_ !?. ,
mad r.'i.xia. li ?ii n-? ., ,,.
a-BUaaal aa?t uiktr?.??- ?.; LB?;
fraarhia??lriti,a
ta(i
nina ?- rai shv, .
v^'tV- ""
lil-r.U.ia.aau?.
?hltam ? L HKOlVM? ?
t_yj_ir ?
t.Blf Ma?l?.,?rtrn. ?1 iW. ?, ..
___?'** *"' ' '
Ikai-iU. ? ,.- ian ,
?.._tl*r at? IBI.'te li.- -
lke? ?
t'?.,..
_ tja ?ni .?. ,
?a! ^
/K
' i I:
I
?Cchj Pnb'itfliioro.
: ? > . '??- ? ? Ra?? "?? -Mt.
?t-he Kim husband.
J HI U( i: HI ?i-.tM? i**:,- ' ii. ?: ao__ ?,,,,,.<.,, - ,
,v?'"' ! i ? I !-*??# g,l
; '?' " ' " ? m ...<. .
fa| ra ?. 1 .
A. ? ?' - ?
I r. .,* u
li'
I ? ? ,
M-,'.
whole i-i it ?n- y ,,s i :?,
i ??
ST EPS TO i in s', i ?.i, . 41
MAIRIES ON H'.i|\ u? ,- .'.."...!..'... 1 ?
K, lil.?. ? ll'ir, ,|.is Y Eu ' ? ,>,!??. ?'?"
HOBART 1 li'., a
*-? 1.1 1.1 II .?.I, ',,,.,,, ; , , y , ,
II. H Li HAND, N? It Bit?* I!? ive N.-rYfitk.
CIM.l?,|.in |',,?..<h;i. \i?lis.-i. 'Hie ?ng*.
? J ft? . . , ., i ..,!,.,. ? ..
??lan.. ?. a ?. ' il. a- Ibioc aa Iluto? S. inner I 17 My
? I
- .. ' ?
I-?., ?tO ,1 'I.? ?liai?
+ a . -t..,? far ti .'?? l'irt? i J
? ? ? i ? m >? i Ht i. i ?? llrauSa!? N. II.
Jnsimtt?on?
b?RSH?M* AM?UirAN BUSINESS OOL
*9 tAKt ____..
...,. . ???*-??:?>). *~bmt, ?ii-tart-..".?*'??'??'?;"
1 ,' _ _ .'. ?,' II.
uoi in mi
m
... 'i?!*-??l )
. V.??.,|. ?
'
'
? ? .:,,?..I ?'. ?" 'I"*
. i mruanJ ?... , ?
?a - - I .'?*>"-'
*
. ,
.-;?i..-. * ?:??"'."
la,,!,.
-
'
aaaaaaia |T> r.J
?
-
B..?]B.|I .1 ' ' ." ? I"*' """l"*'* I ' '
, ,. Ii. I) ?
.. . ' ' ?
'
V
i ? ! KM \\ I.M'Y. ?in :i.foiii|?li?li?<l .Munit'
\
. ? ?
-?
t. 1 \U\. rtPHkliiin m :t li.'iililiy niiH i>l?ii4?iil
?
A |.\D*i iisitlin- in ?i litii.t.ij loralitj ?car
\ ''" '"
?.
, S* ? --:
4 NI IH?N. MIJ. (iEO. <*.. - -I-a ? i---al I IMA? Il
_* _ tm' W11 -Il -< ll""l ? ?' I' .?'??' I ?
?'
l>| l.\ Ihl.lii; SEMINARY K-'.i.lii' ? *-< li'*"l
I > l, | . . \ . - MIKMM II ?I? ' ' '
|>(M?KK! l.l'IM.. ?10; Wnin.u-. >V M-??i?.
I ? liol li 'i
-
/*i.\i;iv- un.i. INSTITUTE, m,....loi.i.
?i ...?.?'?''??
I M i
/ ?ni.HI.N lill.I. SEMIX \i:y :?>. VOl'N-J
I t
?I?.
i Mi -l'Ait. P? W?. \ K??a?X, SIX!.I ?'
\J? w ? ?
Hi i>*-??\ Kl\ li: l\*-1 il l 11 ..'i ? lavi-nuk,
?.. ? < i ? ?
i
?i.'\.?i i ? ?? k * ?
HtiMl .-? !l??'?l. loi v-ouni? l.ulii? niiilci 14
? ??
)-. 1(".
II.'N IM- IN** I lill K. I ..um.-v.it. S. Y. \
Il ? B41W1
t ?.
M..I \ I V? tSUlXUtuN ( ??l.l.l ?.I \ II.
in?i ! ?t ri
'
? ? -.. ). W. ? ! ?III. I . A. ??! t
?
MIIJl .-Mii.Ci. \s.-ir\l.:ni?M (?MMI.I.'( I \l.
At tin ?il N ? .? ,. Htm l'.ii
?KI? lil I
/ AI HI J'ARY BO.-JiDIXli Sr???OIa? Wiiit.
; ?fi i y ft-l. a a. wiM.i? i M
, 11 K. \ \\ NUJ..M W * ? -ta _
."I ii?. ?? Hi.oT '
V.'^V't'i.^? ?XsTrh I i. .-.?....m? iiT??.
_1 S*. ? ' ' '
. ,. a.- . .f _..
HKBR1 t? -i- _ .^. _- .
PKIVAI.K II I??!.' A _i:i.!.:..!.? ?,! Yi.?r
I
? t:
lit '[,.*..?. I??
'VUE LYU III II.1.1) IXSTl'i t TE.
1 a I " -.i:!''ni. ?i i i.?.| I/OR BOY* ?i 1.. I ? .': .1 I t? < (?nn
Bl m ?t l'iri ni;?.
? - ? ? ? '.?t..t?
? ? '.t .1 I. l'I ' K I. I I. I ? N ? .,
l-l I? \? M.?? -
\*??i \?; * i.aixi:-' i{??\i:i)i\<. >< linn...
i
i
V'OXKERH Mll.l.TAI.N IXHTlfll I E,
X . . MIN
? I IN M ??UN I..,.,. It ?i
?rathers.
\ YOUNO LADY will friV?. l.l.*->?'.\"> ?m Hi?*
_ ? l'I t ?? ?? r in 1.1
?SCHOOL I I-A' i!? KH W W I I I?. -I Im ?ni?
? . ?
?
?
i? n ?ii:? i KU lu.? iota ol' lill
I?. I?, p. a. a ?in titas n. i?.
| a ?
...
III SKI BIM S
UCHOOL I i:.\ril..i.> w \\ IKI ?,
O un 11 ?.' ?i i
? i
w ?>\ii.n . .i I ni w \ i:.
?
i RANK Mo? ?iii .
On I ?n. tn-r i.-.l i tt r.vi t rut a
A
laiaal al an? haut Ifaa? ? i
.I A?
N t- , a' 11,
SJt'Mutil. I LA? HKRS WA.\ I 1.1? t.u.il..- ?ul.
.'H' : ? i
Ai'nt? ? ? Ixl! I ai ??? ? ??
ainl lurtat.tr ? ?ii .-?
1.1 KHON lill.I. i ,
i.Inoua! Jnaf.-amcnt-.
4 i:i?>.\ PI \\?? POR'i i: i .nu i?'i.
. ? l*r
M . nul ?
MANXKC a
\ ii. ?; .LE ?\ t*..., l'i.wo kum i.-*.
ala ?IINiKtl l'OftV 4V ?I ' \ It l.lt<1" V
' 1117 I t?t ? i'" MU 'iOHK._
BiDDI.l.-l'IAN'i I.U;i J..*?,!sAi.,it? ?I.....-..I
. ,.
- ? i : I--,...? i - ?
ffH?MBER.*. \ xiN-- r.('laK("l,?Cl'l...\tii>'
? ? '?;
i n , .
Wahi boom ? -
t JEORiJIE si I < K ?\ < ..
??a n ?? i BKj t iiK
I \ l l B1 I ins I lliiMiiMs.
.I? ?NI, ??| l h: ?I, ,,,, ?,
? IBAND am? BQ1 \i;i. l-l w??-,
? ?
N". lil I Mill I II si ,
??| |A/l.i;i?t\ BROTHERS?*
- ????ltlo??f
aiaiiriani dil.? . ..:? tu f a ,???,, .,,,( .?, ,_ . .
i?.
i
>? . :
IVJNDEMAN ,\ 80!? -
l'A II S I ? ^ ? 1 t . I I) ?. \ I? *?. .! \|;|
PI .NO KORTI H.
?ritm J li lor-ri ?. i m 11? n i.
'"*?** a ' ? ? ? . . . j
Ulti?lt?l Jti?lrmnent*}.
\2 INDT A M w7.
C\ .??..'. .i riac .
i. ,i., t.
leei.tb auJ 1
, .
',, ?I II.I ,f ??,??1 ?I| .
???! I.tt (
? .
sith tia
-, lirai ,'uri.i, Bad mi ? . ?? i bl ?e
?CTE?NW .Y ?v Win
m , i tan m? mu Bad rriin ht pia? .
litrt.V.? Flirt I r , ,,,, ,.,|
I...... ? I .-l ! ,?? M- .. .'. " a '? Il
1,1, it?.i. ?i 11. ii..i., IB .' h ?"ii.,? I ?it? of
I
. ?
ai.il asiiititril fiai Si? ?.?ra. ?A ?.a
s ?
'rin; mason & .i \mi r, i mum f ou
i . . ?, -? ? i . - *
?.?M?'?'! lli.ls I'?? ?I lui 1' . oll.ue _'.??! ? '? . -I ?
t ?' . lylet g.3 I.- s
Maa ?, 'i ?.a ?": ,? ? bo '., an ?auiti
rat,. - ? , y s. . ?. .
\V VI'.'.K^.tA..'.'. .....I I i-R?tilS f l'UMlS,
?T VKI.Il,,I (,*.'., a,.| (''.UM I (?I ..f?.? Il"
m1 real iii.?. i ? inwliaS ?W
?.U .? ?Tarn, i al r- a ?J
?. . ., ? : ?..?. I
foi ?rs?,i,,l I,,,|,? j ,,, , ?. I'.ai , . I i , ,1 , il ,. | i. r?. t.a '?
t ris?, l'ianatMi glVu s-? ?i ?lui. I?. Osa ??', ?HI lit. ?..(?a,,
s 1 UOBAI I. ?? ? ? I aa
1 ?'????*?__?_??I
vtitH (Uni eamtf for ?fllc?
i 1,,?'.n..|.).sii:.l.l.'IIS.I-.i?'l?lnn'
A ,??,,?-?.??? -I.?-'.'? tit? I? -
na) ....I ' ?-', ,,',-.'" ,"'
,?.,?,? ti ia ,1.1. -S-'.-?' IO TU?? ", ??, ',1 Apft? ?lll'A-4?!
?-?ftf tt?VEK BULKHEAl) foi J__LK
I- ... PIA? - r.?? I.- ' ""? '""??.-?*'""* ' -
, | ... | i, | ia HOMER MURU IN. ?*V / PI ?
pill. S M.I I iiih?hIikI liol SES oil :
S m,' i?. . ? ?
Karsai, taral.I HOI -I s .... ?", -i I
l
. ftA??V?*a&
o? ike pi
? .;,':' '" ?in s- t aanara
'. 11,. ,.'*?T
i '(.j; .- \| I. \ t< iv il? Nimblr PROPERTY;
I , '
:.'?,.,. . ,, ,/l ' i. ?! . ' "
?
?I ,,:, 1.1, li ? |,r. ii .?? ? ?? Nu NI '
I.MI.'SAIal'.cm.M' li'? brown ?-lim? ii??- sk
I
i/(?K SAI I, ??''li ??i ? illicit fnniirun?. u
i nilli K li"" KKilWr.1 I
,,,l l.,i, ... tj',.1. ?I Sa I'/-??' ? ?' R. 1
hull v ?jj \ HUON \ STONE FRON I
I |||,| ?? N,. .-I li . ' '
1,,(?l,' S ?LE I.O? s ?m Ki ft ii ?mi! Mallison
??r. H ' '"
.1(111 ? .? .'?IN* So
i ?i i;i. \ I SALE ?ii .In.... i'.?.-|... I I'-.ils M ITS
a I
I, ?.,,, -.hi I I || .. IAIJ ?
? '
fi\) \i \Mi\riTi:i i;**. IIOT? i n
| | rilRs lui! ?l-l till?,???' I.-I1 f.rHAI.I
I
?
....
I ?
I
, -,;? ?..". Vii I I K A li Al.I.. So s
|gf?N1 . IN \ AKKU .'- SI M> I?? li'W ON
.'I nil r,it,i ? i i ?
? v,
\|(?\l.i to M ?A N ?-i BO.NI) .uni MORT
. \. l. . ti. A. i
Brook.mi Irai ?-?o.'ntc foi Bale
/ ?IJXTOa> A\ K. PROI.'I I?' I. foi v M-l
i
?
?
. ,
I.'tti: ? iii., m Riiiokiyti, |?iiii *-''? ?" ?H '
?
.? laU.I
-
?
alea aalh . ; nu ?? > -
? u i, m i
I.'di: S M.I., i?. In li I
- ? i?,,.?
i .ii n
1J-OI, - M.I. \ !???? ?fi? li.un?- IIOI SE on
i ? . i ... n
,.| . -, . ?:?? ? , i n
17*011 > M'A ?101 -I. N?,. UN Koii (ii., n
ii in?t?.i,-in ?. ,
?
|,Ml; SALE A iii... -i.-ii lili?k IIOl'SK."
I
a, '??Il ?Mal' "?
'
lil Hi I M>ll? ?ROW N - roxi imil um. i.
I ?i r n.,
'.....
Se.- ?al'. ,!
-_ (fountiii llcul toltitt foi Pale.
? ? :?? It,-un\.t\iiA .A?JU *-..??-???
i m \m I \( ii kim. ii;-'iii: r.. -H., n?n
_ a .i Pi
. . * SB.I
.
? Il all ?1,1?.', .....
'
'
Sr? I.ok Il . .
niiiiu \ s., - . a lark ??i ?f I.
I Mill.
i li I." \( I l\ i; H??MKS m., h?.m ht Rail.
x1 r?
?... . : I;", ?I i i ? ..? il . ... ,
I NafoadU I MOit *i . il . .? ,.,,. ta Hsratafa
i ii ?I ,,, Il.n, i ,.... i. AN
| i i,..i I ? :?.
' ITOU W'.l S I N li.l.\>. \ ll.l.A Si I ES
? ? sut aont ina?.
1 vr? tarti ' ?? KALI ,??' ?...,.,. ? i?? I i 1 ? ?
'.' -. ill ?' KV? li I ?. ??Il I II N
I Sr? 1 ,. . ? ..
Ali, WAN I IM. K?RMS ?i.I miiI. mil.l
, r ?. .
? I ?MUK ? ? . ; '.
AT li liWklli.. .m tin. Il,nNut, A fine
.tai
; ?. ilh A|?|.l, Pi ?? (Ja at - I i
?al aa,Ua.
he. I .?ll.l- m II v
?? I Iii/. ?BETH, \. .1. A ii.'.-miilii! block
? A Ila -r ... ,i arit ? li
?
i bil iiramrij ?. ?lou?? ? ?
-ii i? l, ti i sr,t I -. . i<?i |-,r..?,l?s?.
A\ ?R. ?ESIR?BLE liiiir KARS ?i li
llaili?.- .a
i- n ii Na ?p
?
i- . ?-i-, ao u.
,??. ,n .ir 1,-11 v ?
' a 111 KUI ? .Ki
j Nu. (J . f
nKS?H U.l.i: KA KUM i.,i SALE ..i ?II .,,.?.
, ?-' l - ? - ? mm ?.is m?
KKAT* ai ***> - ?j-,,
BOILIXO Hi.'IM;. V.l. A nut miM \l\
inn ?k ?., mi i ' Vl ,,,.?
i, r.uin
'? Aw,It I >
(in I .VOOII.? tit ti I??. Part rua S V
?pOR SALE ( ?'rXl Iii Iii.MM.Vi:.
? i? i ,
.'... i...,.- :. a ? HOI ?i ? i
.. ? KARMI?
, ?',! ( "I SI lil ?, I ,
I \\ ll'.i.l.l.-l Sa
( |A?R SAI.l.. \- i;.,., i i?'?i?i. two mili?? limn
? ' ?? aa lha Baal a Part
lill f? i
' - ,
lli??|. i: MOKO A.?f. to I I
I,'iii,' >\\A. at ><>iitli illina.' \ ,?.;,i cn i
TAMK, Ihn ? . ?i ? (bl ,????, li.if ? .
? 'i"1 ?' I . . ??, Annli
|.? MMK? M IA", I'H! s
Ililli SALE?In \\i ?i.ii.?iCi County, in ?(
pira?IBl ?iii !,?-.'?' ural I I ? * ? ?. I a, .,i,ni..
???? a I OTT At. K ?with II H.m Ira arwa at Laart 4
iii laai i,.. ? ? .1 rtraaa, l,? 1 i
1 ? ? ??- r ??si
Ai.;,h >.. I h I A.MS'iS .S.. ',. ?.. 1.
?.Ml! SAI.i;-An ??Iciiiiiit (OlNiMV SKAT,
I :. 1 -,.. raftharll. 1 iir or if ? i". al ami 'Or in,??r ,
nu lati/r ?u.j rk. ,c! haaatifullf wtaataH ?at la. | ihaaatl 0?
.?iri.a'r haaaa t. 1 ?
iBaa arr a .
(anal? g 1 ? ? baa 1 | la P. V. Ill I.KM.I *?..
1 ?i a 1 ?i laaai 1 ? ??
1.' \i:m J..1 ?ii-: ?it r.ii.i. Aun ion. ou .m<?\
l mi an ??:. ...... i
I..111? (rta I, ??al . ..
? bb?J ?r|| ??it,.,. :
. ?.
- -. II II.?;?.' I . V, , .,.
-?IA?, Ml ?KIN S , ,|11, rill II .fra I
P?K SAI.l. \ I'tl.'M ..I m .1,1,?, sin i:,i. '.I
I
, -, la.,1. (???
' 1 I.H
A' ,, li. ti. - - . ,
l^OR > \l.i I lie 1 l.'ol' ..11 ..1 i? ?i^rpa ???
1 UKI in IS?, NTH til 111 illili.?' li. 1 in 1
? ...r . 1/ 1. II, A. 1 ,. ?I K III 1.1 I'll 1 li ., ,. , 1 K. ?
1,,?'l.' SALE ni iiiii-t ion ni Mm 1 isiiiu n, Ni
I.??? .., It iV UN Ml? Al li i . illa, ... Ha
'?? 1 ,-?'??'? ? ? ? rpol .1 moat, 1 1 .
nanti 1
; 1 ??>.-> 1 1 ?,, ,. >
...
\
ttonntm ?foi t*mt for jfefc
1 ! ?UTIFU^ COUNTRY RESIDENCE
A 1 IN! I HI I. I 'I H
A HOaT ITTaUCTiri !.?" AlK'N.
?''.on., i ii? l if-W-YOaa, ' ". r.?i! neil, ov
s '
'ii Armaliiiif" ti I I ??'I !'??: '?-? I 2"0 IVi.it Tt"* l>iriar? ti ?na*.
1 ,., |, . ., ... u' I. , I ' a (? ? ... '? w. li la?-ti l??t I ??4 irrt? ? f t. 1,
. . ?? it J?--..-I.!.- a? s ?-i.iatr' ? ? ,
?I ?I a l_i*:am. .? 0 D-jW .'I,
*>'? I, _ I r.tarl?-r.
A TTE?T?iT? ! ALL WAY. ?n?; E?RMS!
,\ ? . . , l| ???' IM li 1.?. Mis Vlllaar? lut*. O'otet Ymmen tai
PALM, it lilli? KSBI It?- o. I ?N < DI Nil, M-.?\
'I | | i. ., li...? .?. ? Iii-!. . i, ml,???! t., Ci ilaili I .lil?.
Kuli tiri, am ?' j., ii? ; I?, r all . t.? ?, a. ? ? "ii.tr. .???I t?.i .,..- rae? ?' ful
,.,,?,, ... , .,.??? ? :\ (al ,'?..,I-.11, br*ftb? ??am
, It ..I i nr-. >? B-.i-r ?ml Un? Yu? ui.ij lo actual B>-tllrra, oti raar
in ? I. i. r i r>- ?liot-d apvaat
l.i ? ?r?-?l?i? ?i??4 ?ABB, BB-I ?a a? ?I?,..?
?. .? IIOl I' la-Bt a? Hi.? kainft,
KOrrtTRT ? ?MI'KI'I.I N? I i Ht-a.lt.??. Se? \?r, _
"\ I'lliM l LASS I'ALM lill; SALL, in Hutt
ti.'r.ii.t -, i-!.i i - l'"ii?'. .1. -?..t li.Btaiaa It ramaa
m rand ?.ti. r i niaiaaa'a a tai Ti I Wtrr Kannron
.i la lb, .,..'? ?? '?" ?oat
bi ?? i? !t?ii. t!i< I?.?.?-?- ti.? ?.?ii i? ?nit?!1? Btrtehatra
? nal 'all It. "I" baa lara? baraa Ifcar. la t?-atoa; ?air r la
i. llrallTB iti.|?lltr ?t II Al.i AUI. ki"'.
n Bi i" ? __________________
4 SI'LLNl'll' I'LIIT I Ali'M ..I ."?'I mi. ? ..I
i\ v,. Biaa??1?t F'.r.nt frail a?I tr.ik Ik?I lac ?.rrliarl af
t'aflr.1 fri.it .?I OB Itara ?5?. ? MB rd. rr:.- p. arl... ;i?, - I
I,... -. HO,
' fi Na.-aii ?-t r???i?n .N.? 21.
\N L\( LLLKN;T Gntin KAUM mai Som
rr?ill. . i.. I.? n. i ?ii tin ??.rr, ?'? '-ral | *?? t lu ?? 40
,., .? , , it i ?gi y it?, a*"-', iii?
I?I ILI>IN<; SlTKHol ihm' aeren m m?>i?'. ai
I I a - ,t, fil. ai,.l omi
... ? ?
, . A|( .t ??? .1 N II ?1,1, N,, .? I.
/V()i \|I:V RESIOENCE I'm* SALL-At Rye,
lu, I ..| a ti.i ? 'n.in I'" I Cb< -"? I " I '
Bl ? ?,'i.ik ??ii I?? ifatrn ltailr?.a.l MaiiM.n lli.ua? l..r?' ii. raatl
,,,?!, i. ?ii ?- r. Oi.l l.iiiM'i.,-? ami 4?1 _. r?? ?4 I.H..1 11. ?? |.' ??
. ? I ,'? r.??t? I .-??' I ?! ?I-""I '? ? I '? '" i-r.^t It;?'liiiT'di ii?
??It ,? t..ui.-.?.-?al?l.-.l.. C ( 1 I I M I'l. N.? ?I *?'. ?II *' .l.'i. "
,'.I . . B ? I ?M-.
r.M.irrii]:'- SALE??! stamford prop
lill.'l I'
' toat. l .?'. or ? art.' -? ltd ?
i .. ?, , i i . . ?:, ??? i ?i ...i i.', iba
. | ?nr KALK at pul.in- aaaUaa, bb laa
...?III ?H4? ?Uni. M .1 1.'" ? ?? ii. '?? 'I
, ? 1 pit ? l.I. bl .??II al nut t UK I M turill'
,.. I. II li lull? .?.? , Ma w fun! ?.. !?? I II ??Al..?11 I -? ?
alni N'. 'II Cal l.t . N I
\\S)H s \Li:-!im??f tin-lim-?! KRIliT.?.R .IX
I ii, K ! ?IPI? It i'. t?. .'.
? ? ?
alar? fei
i? , . r_ I ,..!'.,. m il.- To-b ni Baa?I
?
i , .. . af writ, p?:n.
,,,.. ?ihJ ? ?*:?"'? ?' '" '?
, i ..??. han,
- al n.i.l,
? ? ? ? I?
|
- ? '
' ?li I ?"?. II
' I -
?
.,.?..-,. ' .
?that ?t
?
' . ?? ?r?
?
l, ?bara la a al
? ? l . ? ?aal
I?
, , 4 | ,<?'
? > ?I ? 1*4 III.. KV4.MII? i.n li?
III Ni.? r . OkMBTT IN.,.;:..? It I
I. Mi: SAI ! "i I \< Il VNOK I-., ti IV PROP
li
of ?at
a
ii
? ?
> ? ?.. , t? ( ?>N
l.'iii; KALE - I li.it valuable l'Ai.M in Pik?.
I ?
a? Ta. Uli
.
r II!?
I
'
i BU.I
I: S RM KOR ** \LI. In i lo.t, i. i:, i ?-. ,i ? ...
. ..,.?? k??r
? i ?i. I irk ?
? ?
?
: I k1 a-?id
i
L\,H V\l.l \ In...Hill.I I ?'I \ I R. >] \ I.
I
. all
?
? ?a uf
?
|.''<i: ?SALE on ii.?' 11 m t -?? m ino pi.iu m
* - ... i?. .?l.t?
* ???.?.
? N. I ? '
I.'* ?I?' > A I I \t **l.iiiil..iil. I i. . it |.l. .is.inll?
... ?i
i
|.'"i: - Vl?l An li. -ant RI All?! so-: ut
li. ? , i
I! . li ? hil k11
?
I ?.,-.., .
|.'"l; SALE? ?OUSE ?nul J.'.'I. N-.. .;; i...
.
, . li.? NI
|.*??k sALiT^v' iii. mun i m m -i
J 111 lla.ra
- ???? .1 uBV. ?I
?\ KI )?t".!'
L-oii **' li; or I?? K1 n r.
I ntl I' ?? II !.is Hot KI ? I I- I I!' f f
L II - aaaajlilil f.n.?l?.|
?ia , .1
I I'!.' li'I ?II 'Ol| N -If. - >.?!>, ?!
L^)R MALE, EXOIIANGK or t?. LET. PUR
I M?lli:n ... i ?)', i.-Ni?n, i? i m I ?? it < ?n n rit? itl.?lt'i n. K
.- (.?, Uwi a?.
?a. hat ?
Al Vin i.AMi KAHMS, lui: *?\li*.
.?i ? t . ?
? i m Ba ' , at 4
....
<v mm
? ? . . .
x ? ,.,.,'_ i ... i,, -.
V ? ?. - ptA.ao*
? . . ? ....
Mi ? m .. i :,,!... i . . ,i ,:, . ka?ai?raka
! t l.arl. ..i ntl III li ni, KAW a ?I MUM ?III is
' ??'. II.'! I IMIIM., ?...I DI I'KIMI ?IIOIM ??
? ? ? ? ' I alia ?itti Bathvaa*
..- ?\ ? . ? ? ? liol I ?Nil
N?. i| N,,ii!, i ?Itari ?t Bah
A|<>\ ivlmi:. \. ?I. A lin.- COUNTRY
?t | |;| -||,I N,
!
? all '<? .
II IBBrlaaa. limit l.t
1
11 \? II II ?l.lil.-. I.p
' i n ni: t rr. la K i Lam?".- i
IIUI ?? ? I IA UM all
M li lllltltl" it? ' ; ? ? ?
\l.\\ KKKNrll ROOK HOUSE, tin. -.? -foi i, ?
k1 lar ' ?... N ? ? I H..l,,.a,| |.,?i
al ?JLui ? at I I I - - - -
_ 'ii'? silttiii:i:ii
OR ' v (JE l'Ol N T\ I ALM loi SALI . w
- '.. .?' .l.?.'i...: - ,. ? II ol.i?, I u, Hg ;
C1 A.MFOIO) PLAOEH i... H M.i:. ia and i? al
' ? - '.?l ?, I BJ0.0.M
...
? i ' l| j?afcatl I I BUri ?'? 1:1 I I.
_M ?n arti .'..i,n
rr.\'> KARMH I ?u: H \LK.
? \\ ill o .?m n ,?i ki bi ii ?? moa
? Kraal ?* > ? i
I, al It a?, i?. I
R. I ?' ? . ' . ' . i ???, ?,,.
? |lW I I I.IN?.. . ?,....t
I ?da..I? l?irr awl ilaat
. .?.l>. lal
. ni Um i ml iii II i Kltrr I
?
?anla aul
? .I
K ' "' boni ? ?'I ?ui.it
( ?I ni i i t-toti.? , ,
?I I. I '?I.,. ) I "
?M ACRES ol LAM) im SALE, Ililli" a mile
? *? ... I ? .;. , , |,,,,?l i?.
? ? *.tu.- ?rrbanl ??
i,.,.i t.. i- ii ?cn r r ,i..?. i nn
? . Il . . -. n ?< I.? I.'a iu
I M. MllkLl;. Real L?l.it?* A-.nt, \... j-.'.'i
?'? ' ' " ' li N I- |!,??.li.l?n,t ai. I popular , ,', a.1
-.mi .ina?.,? ?. aalBBtra n.".? Bl ? lark I .
>f Mr? lana? tool ..I |. i,? ,. ?t ? .| s?? .ir,?, i{,i.,,.,,
? ?' ? ' - n:.i..it ?i Karlrtralaataeb ?at a-H.f lh?- .,,<. ?t ?,,,,?,,,,
l?i..|.-.i? "i aai ?i.-m lit Mat?, ?bli ?illr ?ill ,_o?
li" Bf bal??
(>LNI|{.\L RAILROAD nE M.W .ILI;-*]...
\ II ?I IM ?II- Atil Nil.
""""" * Lall, Kanal. I*?.,..- ?ut,. k?- . at ..II :
? < I'l N|l.t?t j, . .?,, t N? |l It ..
?onaca ana innna lUantc?..
\i m i ?loi.?- iitiiiiini-iiM.li iiorsE w.tiitii
"| ? LI ASK .??. modtn, '
... i
. ,-.. . |it? ?Ai i
- ? - ' l*'-t "l*'i" . -'? i'. ? " ?' ! 1" -?t l.t? p. r an'ii.uii.
HOl.'SES WAV I LI) Im h?t m?h .u?t..is
| Bra ? li
ti
n'ANTI.I? li? ?i >-'i nlli in.in i.nil wife oui?,
II ONIl II,?li?I! I ,
;? lo ra Krui :?..t lan t .
I li II ,, N., .- f.- hil "'
W AN II li \ snell ll??l Si:, with . lo ?.
' ? ?????.>(!. Ibi iMIaliy af Baa Tait
' rala i. uni ?<? ? I Barlil ?i
N .? Ill ?I INN MinhalllliTilU* '?' ?
n'AN I II? \ l IIAI'I.L Li HALL Biiititlile
i ? run I i H W 111 M il ? inn lil. Ki KIM i.i ? ..i
i ?'-.'?? -tw i..' ? -t au ?t-iitiil i i^iii.*-, :.. ?M ?.. : .
?O ItL
ATY0NKBR8?TO ?.?'.T. furnislin?, ODt 01
_ _. tw< - ,',. IMMJIO* ?Ml, it r?'< ra| ill tr.??*-rB )mU?t*UW*U,
. Ii u! VI arru?/?! h?iu??'. Ar . if)a*(?0 i.rr men!?..
ja M h s un'M AN*? raaleit.
A t URN ?.SUED HOUSE to KI-.NT.-A Hrrt
-?-V fi. i II.?im with ill ti.? .I?! ,.?ir?vrjr.f.iti, haedao?. -far
l.lA|?a.l li r. ??-I .. ,1 .?, I .It I., tw.-1-u li IU. Blid 1 p. Bl-, ttU til?! r:?ilA.?a> *,
M., ii II V,_,_
PART OF A FURNISHED HOUSE TO
1 Ki.M ?? I ,1,".. v.??,? small fsmilr. ?r li?lr wbo will t~?rtl tLa
?tal gum. AMrtm to* Sa .', j r,..t( B.e, Ki'?.?*. N I. _
<ii'\M r<i\vi-:ut.? I.Ki'?A number of weU
kJ lii/lt-al ROOMH .:.?:.?.I ?,? ill Sa moai-ontk aJmoaA Aj, '?r
t?? Ililli IAS K4 IIWAR17 Na Jil Kart P.f.v tinnl it._
'Pu K1,Ni, nun Mi mu? Vernon N. Y. and N.
I lil; . . .iu N *i..a lara.- HOOK. Mr... ni?, will) fir
,-.,, i I.., ..,,. .:t .'?????. fKi?".ii,l ??aniaia haaae aad atable i frail
? 1.1+ ?? A| ?i.'. I' ? III l.-laha, .SU. 4J W-ISI.,
H l. ar JOHN KTKVKItM . .| Haust Vtraaa._
rfH) LET in Hie village ol Hackensac-?, a
1 ?,.|. i.li.l lil Mt'hNCK renUn injr^.l rflom? with 1 and ?,f ?rrnni?l
. ?! Uartraa A?- MhaMa f?.r s haaaMarh?
i I rat. i.iiiii.i , ?(.lentai Uk-biiuii. aaal ill la ...n.,. ?,
,,r ? Mi M Uli ?1. .?? ? r ? iH.rtiim at tin- *>ro(,,rrt? Api-W V? "*
< I. ?;\1.1, AS,,, atti,?' IVf, ?.-re IU.ltii-.il. S J , ?ar N.ri _.?.??.
m?y, l'ateiaun._
r|'ii Iii lfm very ilrairable OFFICES, in
I ?it.ir platt. App\j la Ile i'rr?inr?r? ??air,
_
nho LET, t\itli immediate i k ?.-??? ?.sion, a fine,
J lirKr r,.n i,..,., aaa 111 * HOI KH ntaaled nu th.- <??t ??!? ? f ?I . ??
?I II, tl, r?,. ..." ?.. .'i . ? ? ,i !',?? i, ,,?t JrMl.1,1? 1er?!,.
1 faldea rit. uidnt? I?? 11.?- Ktaara 1-kr A?MrrM THOM-S
lill.I.IK.I HK, All .? t ? r I'lllS! HA.? I Itlil'TY, li?,,.vs._
rP<> I.?.I (iiirm?ii.(l\ from Muy 1 ? l-'oiir-slniy
1 l,,ii, -. . ,, htiel Mill ?1- N. 116 Waal Koort.'. ?Iii ?I. Knit.
+ ?..?? per ?lil ..?.. ?1,'jal N?,. .-al '.\?'t I v.?,.I.?li. M , l.rts.rn II
III._
rP<) LET lui nihill (I, mi Brooklvn 1 Ii*_-iitH, on
1 Inala it a ht?a?-at>.aa litVKll.INU 2__V, with eitraaao Kft
' ni f .n,!?' ..I ni :h. n..i?t . lain rat? ?tflr ?ulid liUfh wa'.tai.t
?, ,1 r. ?.?-. .?..I .I...,r?. ?raia r,?i,lr Irrara???!, Lillian! r.io.n sith l'l.?l?n
uh ??. p?rl?r fbrailara aad BrimMi at inaaana< .?.?.'I gUI ?p'.?l?l?T?r?1 ?it!,
IHm latest --i?? aad patten? Aia?rtaraM issl? Ur????ii
. -. ? ? ? ni I .1,1 ?alnul.
I, iiii'r???? la ?rally ?ftf*/ (?.inn lum??
r.,,.?a,,,..',, i...,?. lan lulh ina?I ?.ml liii??-t?rr Wr, [ r? -, f ti.? tit. ind n.
: ? I, l'ut,, <? ti., bnaar :? i>? 1 Ihn i,;r> aaa ???rrrf? ha mi
|.a-??->l m S. . !? ? . i li,. ..?,?,. I'.,?.,?? , ,, ?Lu I I'rnaita ?ltd lull
i ..f ?Al? KiiH-' A I.I 1*1 M- M
. ? ?'..al. ?'al :? .a,. I? I?! II. i ?lilbrilUt*
in min
r|',0 I.I.I A \?iv pli-an.-Hil loin ?torv KiikIk-Ii
I ha.tilei ?I..,, kaal 11 ,,ti ,,,?,. ,t ..?-at I'stkatr. h<?i
a .? ?'-?. Ippljal.Va .'li I'.,?i ?i Otea Sr. I 6-t flti.r _
rWH) mi o] Kofi SALE- H??SEln Bond it,
I ..(' ? '. ??,,.. I l.-.a.lll.aa ?l.at A),l?? ?t N ?? l'A
I < ?in -I li , I la? t I-f?, au II und I _
rr<> I,KI- Khoiii, 40 bj 100 feet, willi Strain
I Pi ??- t||' al Vu i?.r? run rt of Wa?IVk>/t(ai> and kaKii ?I?,
tirrel ?'? I, ' Bl tai liillt .?. ( ?? S,. fa I" ..., I ?t
'I1.' I Ali i'AMSI's. --To LET ou ?i Ion? lea?-,
I ? FT LOI '., ,1 ?I? ..,, ?!
1 ? Btoeh f.,r;n. ri? rtaa? 11.?- lat totwa the ?araet at Mhrtla aad tx
. : i. ? ir n. ? ..i,.? ii,.,,? aaa" PaaMNa-r,
? tala?hh |>leea ?rf 's..?I f..t baalaiaa manoora la th? fitj
I'. .II f. ?I 4 inrlir? nu Mrlallr it ami l_( frrL'1 is? kia ?ni
, ? ? I. , 1 ?if tlmi ? lia? lie?-,, rr.rlr.1 nu 11.?' ?al ?ni nair I? I
?i ii.- ?i ?,..! ni.... >, i.i. i,..,.,. ?t Thara la aaw a iwai awaaaa hi
? !??? 'i?/ li,r ni,.?t , a ,,i,i.l :ai,ii iii ?ir?l ? I?., at.?.ti .n
i iii.i. I tlr liift...t ntl? ?i.?l ti. I,. ?I ria?? if
i. '... ?? I ? r .a ? ? iiiinent and loeratii? irettaMal tWa la a ?thaaaa ahhrl
- a.lair? ?- t I lex P? -.??..I Mala?
OFFICES TO LET,
'Iii til I l.i: ?leliiiN Pllkdt MUST? ?I I I Nhll? I ?i,II r
UO) '? 1 -. i II Al lOg H I I Ali I Hil
Dank?, linton- Broto-?, Merchant?-, Lawyers
l.ailway, Insnnince and Other Conpilieii
in ?aumaog
RMstBi 111. I?. I-'. .iJ.iil. te, m%n, 11, ?h A- Ml
Ii KOA I >\V AY,
>?.?..?, r, ir, |0| sa* ?'.?. i?. it ?aaa ii
Ali. NI All W All. Si .
>?.?. I, H. I I. 17. If), '?I A Its lllloAl'MT
mi i ? ?' i? a_u ?vi' tot
NOS. 50 A 57 BXOHANQj~ PTaACF..
Aiii.1 11 i io ni i ia ai
EDWARD MATTHEWS,
\o. 19 Rroad-st., Room No, 30.
Drn Cro?os.
\n\ LI.Ill S IN I.I.KSS GOODS,
. a
111. II ?li K? l.kK- ? I
ntihii porugi i ?.1.1 -?.i ?
nowra i*o ? t_i?Kn m h.- kr.
I ? ?Uli | 1 WI.OK,
n.. ?ii.,? nogoa ii
ta, /?.I l,KV.
v . ? ,, r.? t Iii \'(|N| ST
UPKIN?. >ll tUl.s. ti.(?\K- ?ANTILLAS,
h_l i*Ui iMv.? i :;i?iM-s?.? n. i ?
t
?
LORD ?v i Wl.oK,
i ? ? i - Muaarai .??- oagas n
N?a. MlliW ??li ?ni? ? r
?: .,.i i-? a i-KAkt*.
VoVl l.i ll.s run SPRING.
_a I rt ( sar I ?!.< ?' a
m,i iK11-1 m nutaaaa ? Maaaai
ind. i ? ii ? n i m ut?/, in ha sr i ?t taaaoaaa,
I M>n: ? I ?.KIIIS.. HIHIIAI. TK?,I ??I ti I
( ('H?k'!? ( lill IB! I I II A I *?. ( all h? , k< k- ,
ait ?'?'I B.aalr I.
LORD ?v TAYi.oit,
? !.. U*, liKlMIIVt At .ur (IIIANItsT
* ? mt !?' -?? I '?KAMI >T
STRANG ?V ADKIANCE.
r"* m, :t."?3 iiiiiitiittay,
aiUaata mi,ni, ti ti..ra ia,
\ LAKOK ADDITION OPOOOOflt
-. it.._ t-,. Uaa ?i iinrn
I ltl-l.ri.il IlltS lilli ,.. r.sn--(..?, ?ula
MIK LAgU-gT C-M-TasUOR1 OP MICH U??OI>S
r?rr ?f. tr.1 1?, u?. AUMI,
.*?IM1 I-IICK.**? WillTK li(?l'-S iNI) MAK.^KII.1.1 t,
.ak ?tansrl. Al ?(I.
\ M.W SKX'K OF SHAW I.s,
.?> IIIK Kl( IHXI' A.lli MOST ?I SIKAIH K KTTtg&
AI st i
.,0 IIHTS li? I, 111 s.,1 li I H KIM ?I li ?lll.KiiNM.S, ali_hti?
...Ill II till. MSN _
niSSOLU lK'N of 1* \R'l'Ni:i?SIIIl*.
1 t i l\ u.I I ins t I ?.,
s tTl lli.?.|w?r
I ir In ra?ki rattftma, (i,-?l? ?n?l t?> r'???e ni? llir ?iffsiti uf
tlir ?1.1 (rio. UM ill ?I "?It +'?? IXXI ?ii,tia o( iLr libr?!
I A? KS t Ml KMI!|(ll|li| IIIKM.
*.,rj fur tli,a ?uaahtli ?t i,r r, a li,al ?ill ??una???J ia
1 VM1 li All. .?Al K
ul.SNI IT \? ItiiAitS.
f INENH A Sl'KCIAIaiV! M~
-icB-RMoi s Kttiii v i mag
1A1IL1. I I (?I II?.
?MU.I. IlSi NSI,, ,?,,??!,
NAI'hlN? 1>??YI IKM.
i um HuntTiaei
lil KitV I.INK.N?*
?roa 11 ? ? ?i Tom i ini,?. i,> um *u*\
miii in ?ii ni mai mti-ni?
i .um, i au v? ? a. ?mm? |
i ? um- s .?nun KMOM-,
? li ?III ? KHUN,
8TAIH I Ung kc. kt.
(?,,r ?.mti,uni ii li,? a'n.r ??.?la ?,!l Ir (?,uu?l llir liront in.I mull
iiiiiijil? Ir m ;.rw V..ri ti r itu|?tt ihint ii..in ihr lim l?scliir? r? auJ
?r mutai ?lill iiu.ll ftaikt
MII-I.IK1.N A- <'...,
la 7 IN lilititliU AT
!_ ia?-?l YAK1W i:iiil.i??i.lci?il .uni .Millhill!'
'?*?"''M' ? ' li.? l.r ? fr.-.li ??tirrill jn,.l ..... ?I >|
'???li Cr ..?. . i ? ? BVNNKTI WILLIAM"! S,, il:i;r?,,i,?,
vi.w linen siom:,
*?' -N" 1.1 ?Bl l<? If-eirhth ?net T.v.nlv ii nth ?la.
lil KI, \t AM'OPK A i ..
Mei.iit... t ii? i? Imiii.rtrf? l?l,t,rr? ai?J Krtailrii i,f
I.lsKN UOOtW
'IM FAMILIES VISITING THE PARIS
1 IM'l>?lll?lN
I ?MIMCUKS AND I ?? I ?
I OMI'?'?Nil: M.? INI.I B,
m ci i un nu na m
Maaan vi iti?i-i?ii i?i i; |bi HiiaiiniiB. lajjlillbll lulu tot?
feria lb? ?li:?r < an l.i'll?. til?? tl.lt til? Iri.ii.li ( ?(.lill that t li?, will
ni..l?| . ?rattba Ititi.'?! .?NU lil? 11 trL-rr ?ssoKT
> INI ol' I ?-.Il?l! Ills AND I..?11 s IN IIIK ??old II Bt|
tint ?1U?tos?alaaa? aad ?tar*/aoipanaoa. 'II.? Kabrtyaaa ?I ti.?Cm.?
..?ut ,, .?.?.I a? t!... ?i? in?, rr? I. A? K HISTKItT l)K KKANl'K 4M?
l.i i..m .i '..im au. of nu: muvvL DiirraioTH or iauu,
?Babia til??:? !" ??'II ?t t: .- | 11.1- .?f .Maniifa.tiinri iiialr.ul uf Mer? liauti, aa
?rll aa i?? produit Dral-D? rtrlaairrli 11 ?. ? -1 r ???ni.
I?Nnl.lNll IS k1 KUI Ml I M'OKI-IN IN ?HIS KNTABI.I-.IIMK.NT
N II Iii? Ci'?|i.? pal No . o?I?ll.?Mi>.N.s to au;. ,?anita to
I ri.?< ?ii?t.?i, I?, ti,? II.??,?? _
0 ",__ 14 _ YARDS Kciil Valenciennes Edging*,
rmtt* 9\ ft I I..,, r, ?nil li,...ti,?. ? al lasa li.?ti K??M prtoaa.
_ IIINNK'll WILLIAMS So. 4? llroi.lwar _
II O. KA I? I "ELL Inn now oim'imiI his large
1? IMItH I su.l MANLI-A? II KI NU KIKNU'lUK WAHI-.
KOOMI Utba KMtll, I l;Al?K . J. i.m..??i ?nilli .?I t't.t ??milli ?uJ
m.?Ih i , I'arlar, I:. ?lr>...H>. and Ok*!?? I'urmtur?
I AKCI.T lill'?!,'1 Ml N I ?tttJkTt ?ufth i?f Knaliah. ItniMrli
iiiit aaal Hatxr Intrali I'arualaaf tl???h?.lirai ?Mil u???-at ?Maa, o.l
i [?.iii. all ?i.niia Miada? Kh-laa BtaMtoaa, _?,
Mr ii ..tt? ? Malak ?a!.. ami ?mall ??nul? "
A'l ?.,.?.'? ?arra it. I pwlll.alj .a laat.ai atad
Kaa />.: ??.'.- i u , , iimih lilli ?t aoa daar Ka.t af F_Lthn?
M ?ML. l'I.Mul'LS?"-* Sfrond (iiaml Spring
Oat-ataa el I'M I I.HNS, Till KM)??, Mai. I. .'I. I
Hr..?,lt?av. .nil j,,.-.??i ,,?, ,??initiate dlapla, ?'f tr??an.l alryant dr.i^ua
?ml maa, i i..i I ?? li, . ,i,.l ( l.ll.li.i,'. lirra?.
ULAC'K '1 Ininti Lulls, Yilila, Coiffeur* und
Haiti.? i ? ? . '. l-.i.i t, ,..,,,,?. I ,,-., ?t i. -ii, .ilka!, It K.vt
.ii --ni i i ?1 h i i ?m?, No in Hi
I INEN I Alil.l.rLOTMS. NAPKINS, TOW
? - KL_, iianhm.1,1 mi.i ? ? ' i ... ibi
riKA H A M H I l'.'i N .? lRKHtll'81
? Il
French vv?\ e corsets, ii w.
? I ?TI ?MM -I v.N, a>| Ml ami fl ?V
I ii.-'.? ...i,.t..,? ,t., ,;!| baatlnlai Oaraat la Iba maM K.l^in.t
I'n!!' I . ? ?>,i| I .1.1, |,t ?Mt,, ?rai i.?rl.t? I- ?li t.I. . ? 'I ? ?Ara ami
? Bib? I I- I '.I I. N N,., Ill ai.? ..'.' II.? ..'1'tal L?at ?,1.1
t? ?ntl li? ra?. |,<J?
?Dt_ (5o?5a.
?V^Aaa.aa^^A..^,., -,- ^_- , -v?*->? ? a-V^aa-a?--?- -^?_?^ . . . ?, , ?, ? ?V? - - --L ^^ ^-^^^
lg-37. M'.'?.N,i 1?()7.
BUlfMBB NOVELTIj_Sf
?Y RETAIL.
?||at iNDuctai.'.NiH r?j raiouflnl?
AliNOIaD. CONSTAlHai: & (JO.,.
Hart to?, ?fra ai.?J -tmitsBtl/ rerelvinn par rteaaier?, a larff tti w.lj
,..-rt..l ????? I ?fall Ihr Le-_L(-tjlea-Ml Fslati.i introOu'*??: U I UM
?. I .(j
?gaina, n_n~_, anij gwman
DRES8 OOODS,
Ij.AiN ? oi.oin.n ????u' Iff PR ?son-?
"TAPKKTAS," '? Ptll.LKN,*?
MOIR? ANTiqi.'KS.
BRIDAL SATINS ASI) ?SILKS,
< l-l ?K, ( llh( KF.O. STRII'KI), A.1I) PUGH! MIKS,
TRIMMIN'H .SATIN?
h\ nilli AM) ssVPIO-J QI'AI ITIKS.
I.LAt?K BILKS, SAiiNH, A-?TI<__ Es. ???".
of all il.r standard -?cnf.rtiirt?, and uusiirpassod by a?t Mai 'atufe?
1? I
I-.Xii.NT OF .STOCK, VARIETY, IINMI. AND
rKICK.
" Plata,'' AND VRK.ft.il POPI.IN?,
PAK!? (iRP-ADtXKB, OAZK CIIAMIIRAIH, BA_)(?i ?,
( IK.A.NHIBS, JACONETS, TLAIN ASI) C1IKM-. " VAK '
CLOTHS.
MolilNINrt GOODS Dli'AKlMI NT.
gc* *M ?.lb <??fr- Ni tri'* is the Ima
INDU, <'A MEL'S HAIR, C-SBMES-a
PAISLEY. AND WOOL SHAWLS
?LACK TIIK-A1) LAI H I'Ol.N I'S.
- al.,I ., ..lit*.
AIM),
. ?'urti ,,f
111. I? K AgB ttlllTI-: LAV?. I A('K r?,'
J Mil? (?KNTK. AND MI.-..SKS, HK.MSIIINO (.<?? f".?..
Uli II I'?"1ST AM) API'l.laH K LACKS, in grrat i-i.iij.
I'AUIH LMItKOIDh-IKS AND ?DKFS,
.?Tli-NISIUM, lilPAKTMKNT TOR CHILBSJOf.
I3A1 i I ?MM. ROB-X, PRKKCH -M_?OlD___D ri(Jl E hi. ITg,
(MIAKS. Cfs-, ha,
Di VMM K AID HAM TO OtBt??
? I'?Tils. ( ASSIMKKKS, TWKKDS, CLOAKIN????,
LIMN lamil I'iCKS. MAKSKH.I.KS, liylhs,
BOMU-UraN ?vu ITUTBQOOOa,
Uti Si li AND KM.I.MI 1'lll.NT.S, ( Ail lilli ( g
A RUI LINK Og HAI.MitR.U. SKIP.TJXOS AM) shlfir?!
ULAN-ITS. gi ll.T.s, TOILKT ('oVKIt-, AND l_A.VNi-.l_
aoanon and ggoaii ? avaaa variktv.
OPERA BACQ? P8 AND OL.OAK8,
(l.i Hil y.MUROlDEHYD
BREAKFAST stCQOES.
I'LOTH ifiARMKNTS
?l ITA Bl.I POB KA-LY SPKI.V?, WEAR.
LAI H AM? NOiiiNtiHAM LTRTAINS,
lagliatl-g Lack,
lABli AND 1I.INO OOTgaa, I.IK.MI KS, g-gHg, UM,
Le . Ac.
.?h ngarr assortment io rk poaaa m mci r
i ?sir t?,uni u vtK'.cn:-TitRKT
II. MA? V
I.'
SPRING TRADK
NotV OPgglBO
1 ?roi A-.KS STRAW (.OOD?I.
I ATI ?.I ?I'KIMi si V IKS ASH siiAI'l
? ? hw m uta ?-akam.i..?
? ' ?? r bart qu.l.ij RiLluLi. Va;,.tF',.it W.t.fs,
'u.!?'! m ?li I?I latrst uoirltir?. But:.u?. N.'ai?, I tri? Il
? h.? .
AT POPlT.AR PRICK*-).
DIM I1A.MP-S BVUSiyl ti IT. KKhN? Il
hill ?,l??>f-s
ht'KTiV I-till \t AHUATTKD.
Al lOli I.Alt lill? Ok
lili ?I KIIiiNi, ?.(HiDS I INK.VS
H III I h OOODS, I I.ANN h LS, HOMI-.K*? AM?
orot
LACKS til. KMKi'oIIlKHIKS.
I IMS II tM-M li? II 11 ifH
(.INI N KIRNIM1IS?; OtH)DU ke.,
AT POT! I. tit Pt_C_tV
Sr, (V llth It. hetsrra Si li and Ott, at-|.
N. ? '.-I a,. I .*'?, Ma air.
!t, .rtrsatl. it _ad till are.
'BEAT EXHIBITION, mt.
PARIS.
1 t (HMI'Ai.NIK I YoNNAlSK,
37. lilli I.KVAHD MM CAl'KiSKS, 37.
olT.lSITK T1IK (?RAND IIOTI'L.
SILK MIFFS,
.MAN Ii.IS, VliSli'llS, CT.OAKS, io,
PRINTED Mi.'sr.iNs,
I.A<I.,
iNuiA ? FRENCH caoiii:mih_:??,
1ANCY I I Mill H.
WBDDHfO Ol'TFITS.
Tia COgPAOMIK UIMD-UM has tb? banar U lafurai im .im
1 lou that iKr? ?ii! iii.l at thttr _.?ta?)l ?luai.t W.irraoiLi fur li? .ur?
ti ni'ile ( 'iiitisc oat ?i.I -?linn uti Dir?a?? ia I j? Ural ?I.? ?a < / Paahiaav
aixl u.o-1 itagaal i'?ti? raa
DBES81 s
in tai HAM and fO El t?tit_
^IL.? it? f.tim.lst . :. m? l'(iM!"A'lNiK I.MINN \[SKl,,?,?t, eatei hy
meup, it lu (he srlrrtiou of irtulr? i.f tsatr ntl . f trpe?
nor i^ialitt roii?e.|urnt!j Ibu Cull, ian) .i uuiiiilod iii Pan, lui ii . ?a
a nniirr-il r?putation. |
rpilK AUCTION ROUM8. ""J
1 I"? r u?. tl.r pig .,.< it r ?,i, tmn r?t.?ttii of S'?w-T?rk ?t?,e .'r?isa'?r?
to oirrfl<?i>n< ?lib good?, n.tl ?e ?rit alile to paN?-H ???.-?'r ?l?in,lal,aaV
aif .spring ?jotKla It
I HI II! ?I I'll '? rilK'KS
John hi tin la? U Can I ?? i ?.?
Tb? ?|tt. ?M..? hu than I? <i. ????? I u. ' t?f .????dsnirrrlunl? tVtit,t<
tWk at ti,?- .?????!? ?u hu?-.' (TI... an our tride li to ?l?'l. W?
Late rrait m 1!, : ; to lo Our touug men air all idle, air.) Oui an-'
i?rr lo 1.1 mat .|?i. ?.iona i..
look at this pana ure
Cn? " P. itael'?" b??t C?lir?,r?. l.n . ? ut, li,- cauttlela , i >?
Ina thiD IH rrnt? In sar oll.rr hou?e
l'aie P.?| .in l-.lk Pl.id?, ii.eui*.
Cut l?r.??(.,??is. II -I. .Mi?"., half pi i.e.
'1 hr?e ?o.-l? ... ,?? | ,. r. I.a-r I it
IHKMI-NIHll'8 HtRiaiXS.
And ne irr Illara!Bad la k ?r ihr i?-iirBi u> ihr aahl 1
KAKOAINS ON KVtRI Ml?K.
Cam Jaaaart Ma? ,.? .-'..?nt?
(???? Krtaamth Pial la 'I reata
( ??? 1 ai?' ? i..i.? :i~\ mam.
Cn^ IriUtaata H .' ? U ."j aaati
All lbs??- f.i??la ?rr ??rrant-l K> e, nt? m, ti.? r?r,l
I h.?S lytN AN\ OIIIKlt MiiKK IN T-g < IT1
('??? Nur-trt l>i*f,M-r*A *l .S p. r |??r. - . i lu-' ?r,lv
HAL LAi K ii ItTtIS?
Lara ?TartalM gtsagTM agi wart
Uri irtniai it jtff pw??rt. Ihiil jaaanl I,, I , i,.',t m, Iii ? ?'??ij'? j?
Ira? till?, glM
('sar I ia ?a hhfftiii.i (.>?] rarda whirl -w aaata, Damai?,!
M t ILS K11 l.K QVILTS,
g1, gi. *tr?h Splrndld O?.??.
C??r (aa i,?n I urn I ..?ri?. IS rest.
I lu K MIKS. THK CHKAPKST IN THF CITY.
While ( ?? t. Hr??-Iir lah??la. ferr cheap.
Alpaaai I ? ai ?* ?????n? (i..tha. Ttirla tiuth? i.?-.
. nil. a ?iilrii.li.t ?io, h of n
M-KINt. HHKSS 0OOD-,
Bl Inn ti.?I. lu,|
soi n.tW.Nd si Ken lllt -OOM
tn drep a ilork of ?I,.il.a ?,.r _m ? ? ?d Ho/? ?sar, ?a art? pre, ared '.g
??iit.i out aai ral ra ?to?-k si
M ? am Og the hollar.
VI SI INs JH'SIIN?
???r ?,.,i? Mi.iii.? h, rr. ?mal pa? aali aaa , eat p?-r ??ni an ?t
li..?err lil,?r?. I?cr?. Kiuliroylenr? I niu-a, ladies' and (?>-t d'
llaitdk.i.li,.' -
P?i. rl? ?eui ti? ill parti of the .It jr. H/ookln. Jfiie* CitT. I?r . .1 : bg
riprrn lo ali part? of the linon
JOHN iti.trii.
T).t (?oodaforl'ir Mil ?m.
N??. 13 ('.?name ?t . ?or Iller.krr
P t.? Tit Kult.?u Irin lllrnkti ?t , ?ad .Vitb air. ran pala tt?
_
ii' F. DE PERCEVAL1
_\ tit ltr,.a I ?*r. opposltr A?(... I. a.?%
IS! ?Nts WtUlilOilKS (i|i|.l)i,'| N s iLo'lKS ?t.i StiTS,
OAIIHIKI.I I- UKKNKKS ( ll'I s .., | linv^.l'? ?LIPS ind ?t Al? I?.
AI'Kols li A.S KM?. 1II1IS, MlKiKs NI'KM? hK?, t'OKMiTS,
N?- ia,
r'RKNCH I.IXi.KIHK.
Pal I IKIK.s aad I lilli?
I.AKOK s roi K m KMKKOfTMiRKI) I OK KM CHEMI?K PAM)-?
HKAWKIl.? li;i?l?IIM,? NU.Ill (.Ott N ?.hi?, ho ,lr
IM li H ? , I ?liiSiM,|(\M> l?tllii:?,||,KI,-i:il IO OIII-KH ' J
II ISiiM HCHIKIs l .?till I. MSI s (ad liKIu UrTHl-,-TAMPIM?a
?ltd SI'AMI'Kl) (i(K)Drl af r r . ,. .. -, pt .,-,___
India < amki.^ uah. s?awls.
? I har? r , l rope with ra] IpriH A?wrtn??nl which I
?sillibovt ou MOMIitl lui.M.ii. J KIN?, I I
ga m O'm ???i ?L
P s - tv.!" ,i.,ir - . N . M Kart Tsreatleth-rt Ih- (l,.t ?i M.?_(
ITN??KGXRME?TS, Ni-ht Piesses, (iicin."?*/
J li.??en, .Mu,? lia,.t,.,n,I ii. iValals ir ka., all fwdaead li
real pries IIKNNH r W II.1.1AMS. Su. tJTVUtuuln ?y _J
Hl'V .mi; WINDOW SHADES
? ?? TUB
m ?ni it! rcrrn
t i. iom isn ?u i ?i;.,?,?.[,
>,.. Ill ., . I if ft- tut -l
' ?> t WKMPIK * Cm

xml | txt