OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 08, 1867, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-04-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V' XXVI.]\?-8,111.__
m:\V-YORK. MONDAY. APRIL h, 1867.
PRICE FOI R CENTS.
WAb^IIN?.TON.
Till". RUSSIAN TM VIV.
?, TSUIGSArS til IB* TSiStMB
Wak ; "
H littiiiot I? ,:. ii.i.l thal lb? eban**i ol the
.?, of da- l>..uiiiiaux Ac.nuMtioi.
?i ...ha, which w< ? ' "'"" "
,.. ? ,,V.mu!M to the s.t?tc improve daily.
Ml Si Will.1 '"'?? -11 -"* ?'' ?-"":!l
, ; ,., ?i hi? Departmeni
?,, ,. .. .., , I. Bi ? - tt?, .Hill 'o
..?. , ., public atti - . ? ..i -ii. .1 justify
.?.. i that vote IN- li? tu
,, , : ... .."! I -i-i.tiiiiioii? approval
Gea?, mun
BJ, . t li!. Kvl "M<1
till * ? ' ': ! *** !t (1>"
?jen !???? iln m through tin ci otiy, He ii
lai.nvvr. to '?' itin ? -;""!;i? sapw?i?rj ?"I
. . - ion and s?mil. ' - foi ;!" ??(TiHT-itioii
.;..-. :t1 kock, i'.i Sew
?( ?unong tl.i- forth
?oii.,.^ k-Uen <? ;lj* M-i?'i.iiy
u, ? ? and urging j
lill N .?:.!(? tt? Ll-I'li'M ?lilli ailopta it. 1? ?iii?I to
,?. .,,. earnest out horn Petei iv".|?ci. Whoa
, ' wiits t0 ' ' Lill' o' ii."
Jil,, , ? <i bj ' - D ((?lisT'i.V
ii : N''
?Ina to V4 inovgl :. U Bpontswconi
til 111.ok' PPttad to lit?: li Mill tV> ,,,,
ti,? i'.,, u;?- - ..I here ?hal ?m
'fh -i.-.t, v fa ? i li .i t? Iii-:..iii ?n ' l,0W
Vi.'"'-, .it mTOtt tO ti?- ?CI? VI.lilli? I l'i '-"> .?li'..? ii
>N, ,1 lit if ?I St.at? <.
fa ?to ?i it i. gi. i ral Wer?;?, i. appro?
\Jtl ... I>? l.lli??iilU t-.'l .'.A lil.(I to Ol'l.'T'l J"! it1?
Mtiiea?itni| Mud .ii*'' ?<> inn >-li baa with now
,[ lTlll>?('l4i:il ?Oil* Of ii t?H.I? I I? ?ill. in
*Ii??m?:?:. ii-.tl illili;' y chartv ? used ?a
t. .,.! oi tin- ti./'y. In that in??4iitiiii? tWSJ
lriiicl.'Ti n tor tin- ? laiiuli'ti".?. ???? Sn? i i I
k? lil l? i i\ 4 1> ill * Oik 111?Tnlrl'V?. j
,,! ii.?- Ant m ? Beettb
?io . i : . i ? ml ??? the ngwalatr
\\ : -.. ' _; l ? > J i !? 'I'l'V, i(ir->.?<".. bj -n'? ?*>
t li? MOSjt r-'hiil* t'L.tli. ,:',(.? kal
Ragiu^e .\J??*?j> Insi-vftsti Jt ii ?t
?Ktlilll^l' i??' HIlll ? 0*?y vi:-.- ??-??,(
???III', Illili il (?T?? (at UTI I (.Ml ?W*SH .?
purdie mi-isa?"* in ?a lue ia fdifrois not nkrnitjy are
??.Tgvt-i lo; tlw .-??^niPitii^.'-'tf t-rt' Hn.-?i;ui '?*(.? and
I:m|U!1ii,t?:x.-t?ii.1 liun|rr?> ln hsW? ?veil uti1 mil
?lilli it Ulf*?. i;<'l?i I???? tV>l -It ?tO V?vlH?rTIll Mr.
hi vv?itIs ilwinri-tiilile k *|rm il w*?ul?ily ia?i!.
anil?; tifi-'iv lioiled ?bWb_3 ,- tcat.v it fe tilca,
Ill it!) Ill (r* ?ea*t*?S, SataWktyi f." llUlnlr? (1 ?Jit l ?Jjj>
jAjtiintTK r:tr- o ollie?-. t?T?.ty ? ?.'. ti?n r rcaty
in a mili1??"? point ?*>f *vr4cw> ixaty in f vi nito
ii.ll trriiiid tiv view, '.treaty? (lad id 5iiv? oniu
iiii'iti'?. ^vii'h AAiilrura-ifStTli, 1 inprd \a lili '.tiiImt,
ill)* I???|I11?. g \Altll .irt?il. A! tjllr* (llllfiS tilt*
?vi'.cn anil1 oin? and .it itali in i_'ol?i ??* i (Tiled
i?_? tin- ASdTfaiv aAitii 'ti.' litrlit ?mad phtyftd
a-gr? !i<fa?in* | vvliith s_M viw. ah tliaiio ti?' /id liis
k?a_pk*JBSSwtl (' <>t Otis H . *.'('! tP'< K B-koWSm ?< il ?H
'lie luilii' of litiiix tin... ayuiiTit. ???? in the
luvj-t ?if '0<tr ? at? I.uj -? ? mil?
lion? oi tin- ilia.?,?., debt, to --a?,-a- thal
itiis It: le imr-iljiK'aBirixy t<?? the iff
.uni Lftsjj iiiiiau.v ?\-i>_Ul ?t- bill ??? t? o]( nny
s_ttpesaii??ire thal ?? be jw/iple wosjg?t__ii miss,
TAouliLn' kiu?Av ar?- ibiij.w-ii'i'.'.a whrM tit y rame
io jtay t eil tikxi-fa 'iii- i, tliiontf sj| J; BeBsW
^iall Um y ilinn4?r>aaitk'?' au Iw ni4a?.?oi<'d fl^oa
*la> tot iv. St'iutaOii1 ?k! !?? naiirt? t ??> were
jHitait ii?a> . ak-'itiiiN? s-M ;rv? y wlnn ; sj mtiI
to tin- PmatOj ?lu whe bow irhan -nimti
jjplfdlj tlf apo?wj|?ctk-aU; rjtimdlM ti?- ii pur
]nim' t?< otc for ii .hi ai- ol tin tia. t?V. iiiaim
tnctiMiii. I tile (V'Uiuic t:. tt the ?tifaah couii
1ia is??t favor ojf ;.i?< ICVJ V. IS BJaoJSJaSjS. J-'oillL'
?mi in iii State T>tirartiiwy.t. It no* .- oki a1*
if tin-?ka muy iv-.-?'? jioiui-' 0 aiT-oiii .?? i itioiial
i? ? -li(.?k?v? iiKitinKt ?iv trill uni that '?oi/i-IkmIy
nil? IMli?. | i'?? git lEtyMIlfH HI i.'olll ?a' tJ' ? JH'tl
Tili'V HMO y. likes ' ?k will.
?Mil, - >?II(C tin- ?(,'l"W? ' le-' ?Tai t?jtk?A?J iJ.llCll
'tlii' " ?Jf. u niiiiix ?iilitr " ; ;ivi- out iU'4 Mr.
?aSiwaid hal tekriMd riiii? i.? kai-tia of tia Uttumit,
?ind that ti- tKiiiy twill ?M ;>iiiKlicd tOJ . | ?-oil
WcdiK ?hl v next Ii li i^ ?i'?<? biTTniw- jV.,.?iwii
?tilal Hllkr.l WOilllI tt i'.it ?'. -eine foi Vl-.ll
Jiiitvc ln<v Airy i/lijafj lo & t lid of Ii?-i icy
Aiuci ?oin ' li-MTt lor lavo .j, liions of 'loaj ??,
?tA|i'?A???0? to J? UrO.lKt.i. ; iik?ni?r .'?..Jis
rsju' lliat a Kort a-1 i-.-iptocity !,
hBmV *'" '.ii'.it Britain and i;,..
^,l?\! S till 'I'lT'itOiy 1?. 1,? . (lui tO II? ,|JaJ
rijjuf ? f we i.;'-?' the ki, stxki ind J.?-?inir?
ojs* |r kc iIkii MOrtgg^sajd witt? a Blitisfa
1* liukt. ti.uj'. and li? it- coiuitrj
a. ji-vvatc!, 'li.it we t,~ il K'.- for the liity
??**llioikr- of iOaiTli-? We ai? '..n |;:i oil;, the l?--??i!
Uti*? lo . nil! )w)l tical .lui.?!.? .ni' ia cr, a w il?t?t*i
n?'?? wjMae po.'.-v ?.'aine an/*, flat, eons?tu i
?inly j>ovi:!iie vaiie, which the Biitkh lIiiil<oi,\
Isa) ?'tunt.ii'y j? >w li.is bj i ?n,,1 iA^lif u,
aiili :Jie ?jktfdoUaf, and will Ii*-.-? ;.??.-? bareaa
*.'4|iiid lilil? *? srith na. The tat_m eajA nted ind
Mi?j?i?T?ai-? lfiiy togjet this treaty t??w?High the
Bmitri,wiahiwt lettiii: the |nm>!. -ifi-innis
N-? nor. ?-iplaixicd. Ii ' ?Tia "l?WMu-d it would
/its?; ki)li?l r?t4#iM' ilc;it}. ilaioii StiK-i-krl'* ?xtra
*?A?Jii??iy ?'uni? i> to liav^ it I'oiitiuiit-d uni rat
Sritj ti nat ni.'ii. iViduiot-eiiji, dii'oiatioii.<, a*.d a
jrnr-ion.'? ?lum- ot the i?ii?/- of Um tvonh!? ?
??iiTD the sli.tll liavt- tho ait t.-id ?.'ood luck to soil,
Minlv await liiu suatas. Mr. Seward Mehi
|?J illlptllVe his AATCtclltll JKai'i?idll f.O.sitioil l?V
Hyttint: udoii an aeouisition ol lenitoiy, ntu-rJy
vajjttli-ss thouxli ii Is?, and pmtlmrd at I ptiM
tewciiiv ii\,. liiiM-s? -unur tlmn UM Mitn lie
?-ouJd li.ive lantkrlit it for. Bul tiieic ?ne nun
in the I'nitid Matt--. >i n.ne wlio ajjjc not will?
iup to take ten million?, ol d< li.u> ???ii ol oin
*i\cliiiid(Tied 'licaMiiy lo pin ? Iii-?- foi the
St'tKtaiv of siatf tlie questiouablo tlistinotion
??I Ih!a?i?_' a \a?t miiiilial'italtle doeit with
wliicli to lovel the iii'. t?ai,d iiiortilii-atioiir? and
?lifcits wlm h liave jiiiiiislieil liis pilota''?- ot
Autln? .Joiin?oii thntafk lo?? ?liijiAviK kt-d policy
ni l.ccoiiHtructuin. 'llietvc faillilul Si natoi.? ? an
?lelt-.it llii? tieaty.
>rn im. a?.?is?i mi ? ?,\i u:m vim . 01 ROI
MKMT.il: NLSAinil'?. lil .|>.( ;|.,\ ??J Vll'.i-ll!: jn
?I -I III V -11.1. IIKA1.1I? Of ML. M1M\- ?1 H A I !
CO? I IlMIAIK.Sv AM, g] ,,, ,,,,
It:- iln ?Mention of tlio*o win? ure n]i|?o?cil te
Kuh??, ?ms ?on iii mat ion lo ?.all in;? In?? a??- In monow
?ml ?-nil. a-,..i In m | iln- m,|,. ivliereliy he u.i? (.1111
l!"".?i '? n .-i. red li rjjoabtiul wli.-tlic j
iIk.v ?ill i? ,i,i.. fa !,ciomi.ii?i, it, ;,? be is strouff> i
a??w|pMlad bj lim-. M.iitoii.l.i.,,. N,,., rm.l <..),. ('.in- i
?T"n There >- sa int. | tbnraghunt the
i Aiinv mi.,.,, |,, iTslktraU sgainit bl? ton
?HU. .1.-I....1, IhS gTtJAiml thal li.,,,- .[-MTV
?"?fill, u ? vx n n. n,.-v.,:,,;,,.,i?. Tbi i;, ,?;.,, ,??ctn
la"' ,l'" . .?111!.
/"""' '? MOW ne, i,,,\ ,,!?'?..1,1,1.?n. :
"''?? ^lio:,|,'.i,i,,i,.,| ,,, ,, ,??? ,)?;,
''?'??dlllr?4'rv?U'*.4lst?l,g?uf443M,( ,?,?::;- |.-,,
' '?' - . Vmv'1>Jkj-j
? *i,< rcniin Aa\ ,,ii,, 11? ara
saul to l'i'iic-e liii'isM .in bfeanat* tli<AV \n iii-t c other?.
ira tn?!< i ('iiiiileil tn iiiiiiuiitioii.. Tin- fight is an
?uti rcsiini? mu'. ?Hill (Xi id s n ,11 h tlisciiv?i()ii. Th?
: ti 11? la coiiskIi in! tlie ino.?! Vooiatll t ona important
ii IhIiij.'a lif''l'c-i'.icti?jf any wl'ii li baa btt-n pie
?i atad daring tlie past \A\htot,
A nuit ion wit*. 'iit(i<>i ran na?nnlaj ta rrcoiiMi.er
tin? Mite in tlie nat ol i\ ?**--*' i ?. ? t ?. i Ni-miiiUi, who WM
ed foi the \.t*-ti mi Mis?Kin. Ai Mr? Nt>niiih
wai i.'t an apjdi*tajat for tlie portion, and vt mild not.
it is abtatet), /nu!? in i '-pti'il it if (oiiliriiicd, licinc
already en lia ??'?.v t? onvrm. Um auitm of the
Senate, it ?ajii?<nieii by iii-? hienda, i?.:*.??^ an unjust
iii'.iiiin utan him, iiiiii ?hay ??wfB] liimily tOBkhtain his
? "ij'.'irin.i'i(?n nwrely ai a r-vi simal ?oiiii'lu-aeiit.
Mu?tt'l tit' Hine 0? UM EstM nt A?' Si's?*.uii ni Batata*
day waa "?*i!?!iiiie(i ia dis. h-miuz ?nrnteatted i a-e-, Baa
lut lew sa.iiitiiiik.itmil*? urie mm]*. out t.T-'-cOl'
(.mxlTi-ii. Cillii for ef Hu' LV?toi Kiilaileliiliiii, *Bjaa
c*Oe?J up and di?. ii?se(i. -?i?, Moii'tl hate beoiire
Ji'iU'.l ?lilt Im UM .'4"-' lli*4V??1 (icll.''illili lull. wtww. ill
ulXiiiifot Ilia'. H ?-]?".ntl ?'?/lie lupoeed of tnnlllic
?V-?UIIH ti.
I be Si nat?' baa WtAvMed li- nry G 'rb?.fin;> te be
Miijoi-liciaral hy IkTfVi I. t*iil Wawflat >'Na.vne.
i ! un?as !.. < i r.-.i'i,,!ei. Daniel ?. Bi( Uea, ??????(??ili.i.
l.cuirM*-, lWii-'.uiiiii ?l. OiKcraon, i.n l v '-'?n A.
MllestO Is Til .V.iilieJ'-' , m i. ab] ! ,' vt
Tut-Seomti nu? cet:.i n.ed llie iiiiinintnl Hist o? K.M.
N'or.uii. to If-Mai-n?; . ' i Dtetriflt <? \\. ?t Vu
. iii Maisliiil ?.l bwC Si.ulln-'.*'!
1>.^ii?! (-IMieaiM ' ??? pb I". i.-?''r*"-.. Peata
ti r?7 l-'i.V.it'lii, "?I ??? . ?" t .li.I'll .1. t>( ?.ile. I'.'-II
ter?! ; : Mii'.n-c. d. ! 'w<! McCord
be Fits!? i.le 'itBiijiii! hr?ltb 1? ? - u.. - ?? ? . B. CaBI
'Jt>e *-?CMitr re?? ti'.l <?r... M Kuli ? ??-. .is Kui if i .?' I
? Ml i -j ?? . t .M'...isk;i. YA i>. ? '?". I". Mi
i I i.Lti'ii. Mi-- I ?! Vi ? 1?. V' - ?
:i?!ir;i, BloBBl iiii-toii. lu?, ii <"?.??.
A niiiiiiBf. ? ?! the '" i.tiii?,w ?>*y' kTBfed at aw* BsWI
,.-?L'I.?sn 'niMl'.i s? Mf? ,? ti,,' Srl.-Ui ?rill
Ixion lea w* bl I ?un e mi a. < i'Uti: ?*>" im ??? ire ?al pri"*rte
Lit*. k i? behoved tw the Se-tau- -till
J,,- mi.ili'n . ii' :,?,:?? '" t i'I Ml "
tilt; il.trnaimr ii tlie 1"a( *-? .. ?.?-!?
ilay to "mt n*.- the ?i-??i. "uni tli(.?wAi''< -i (j the
IJJIII.U* <??.? f*1' (1 ti) Ins lllsl'la
'II, ? . -ii. i*, inri? Dale,
tin ti al ? nt i-i? kialiiilikaMlji aliiiiiil b1 tk? Atti ?tal "?
the ii';'' IwMafdeusSi - ? ? fieC ipta i h ? M H imbbi
,t (?. ., ;'?.. ?:. ..?i.'i**-(??? i trip to .'..i'i.'vi '.i.u u
tt-.l, ' ... -lui- lir.ullll -I M ' . Baa '?r- - Ililli 1?
(lail.i ei ruin n: rnore tufo EMLhae bb??wMb? lum tu
,1,. R .? ?i.. Mir. Mi ?etawana ? ?<? Lanad lo
ail ?ted '?? iiiik v.'i?.ni????',?, ?;..?t,fiM,i fan ral pioo
tiAiV4.it mid an Ban ? ' I ?? f Le lu art - '" nvStu
ard - Itadl .if alt. iiAfin. ' l ut Mi. DawBeeatB ??an loo ill
tiii-j-n 1 iin aad (ther -iiifii .ink! liii-tiiis.
lifce Cor mil tai* ?i M itiiitr. ou un *o?i er ei ihr
aawswBM 1"* "H Ki .iL';'. ti itl\ l-st iATn&ti- taaC |ilircha>?4*?
.. !|ir f :nie 1.ist Nrt'viS'her I'V (V.i'eUvi WindtiL
at that taarsi vii'M-Miw.r-' m uf riiii.ii -i*-, t ??'-'.
XLni ? ONGREaW?
tn tbw^svsiu rs to tub miatiss.
BB?fATE I xi:.- ? ?.'.?-m- v, A.r.! C
? IO IN I IN., ?IH?i .!.!( lill.' Bl ni. I .
Mr.Aw?iTHONY l?tH R. I.? om?t ?a i"-it finis
1iioi'4ini!. ittrc on l at ir aKsinsl ".ma: addll
rt'i'iu" i ? the ii piti i.-t' i ( ullin,iw.u,i.i r ?'? Ai-'ririilitiri'.
? r.fi'-n.l.iiL' tliat ; i.'ti." ,'ii'i. ni tin'-, '?i-i"*- ?fur?- .'ii'.iTt??!
.... Ill"? ?'|. (I In tliutAjll? -l in mili i s>. ji.-l.l 'lu- iii liiiiiiilf.
, 'iii. .
tv is.. ',' ?r- ii ni i'ii i: iioiJaw :.
Mi? (I'AMil.Ilk Ki-.. M.li - liin?
?, .-n at - tai kal j ? .1 ?i? mi ""'
... liutt ti., > . in i-'.-i i| tin ii >*fTa*llSl i. in c.illritial
li* a?** ii ii lu ?I s|u?, va ni...
Tlll.'t' -IvllK. Ililli .B -lll,?tiinri . .'Jlfl*. an** Ii.,' um 1.'..-.
rnatl wasonni*** ly iiil-i,: t* i? m late'in* ii
tit,* ?-?nilli nu ii a-, I as t asor ol ln'-nui' id ti inn tor
i Iii--l'i' t District ?sf?? ? i i.s.t it .mi. 'i !i, i .i-iitliii
: tAi' t?, liiit I )\ lu "inn . lil.il -s
utiiiil?! if IiIh t.nl ..?' ii. ' ni tn return
ti tin??' iii. tt hu ii ).' -ii nul He ?Still** onatder hilo
? I'll*:.ii 'Ii t" tilt' -
"iiinti 'n fill a tiv.'.iii-t Pi ?'. lin ..? ?"ii i ..u
,i lu fa r:*3t 'U'l Lin Bapn ii*.
. .'lill,i.1>'.H. - *? US, .'I-ii liwi
1er li. v - ,' in iron
?O'. W'M -'liMitutiuU ll*('' r fOOt, illili '...? n ,| -el Ham:
RT?)A .11 ?til?'
: l p li. Ii
lisio? if >!- !-.ni:-liiirt
.-!'([?? j- nate went into exeruTiri m
t.ut I' i..\ Il A / FIX?XCMS
?i iaa.tKv.Ara to irr '??of st
vWataal ni.H'N. A| ri] :. The Bin eel Na
t.,.uii; Ba ik < at i ;.-?? -f : he tt i < u --i"! n katurday, n al
km :i ? "..rill i?-.iiii .-> xjiu Itmi tin? i? to
la? 4 ;ii>K*il Hie i orr. nt- n-tui mil. rulndut. IBs ttnrn
uit'ii''?: .,it,"i:;,tait* tj.i.i? i n .'itii.il < ,i
"Jl, It tins (|;.t4 ?
?Eko.1 iir eil !?' iii ? i.i '?uni holdi .. < -ii?l- si fn?iitt?
A?*** tir*, fnrrirt ului-.ii; '?iill..nul liai* . ?- -
h?ii'm',' for di-jmi.-v.i ' s ,,' (.m,., j...,!., v. i i-,??ii. ? .n.
TiAt.il ?i'<.-it itii-s lii-i,I. tSIT'J 191,'Jl?
1 ii-, sai'ii lit i'f fun '.,<.j, .,ln the
miiitec iIuiiij.' thi ?i-?,', .l?t.-'??.? al ihinped
HihaiIi wi'ist fn Ni-tt YaTadi . m1 Baltimore ?ii'??.?ka I'i.-i.
tun/.. Am mini of
fra* .n 'i.' i v.i re in .i n'i?'i-i I'd and .!???!? y ? <l. B3
s'.'.".rr?rii?i-iits ni ii.' Treasnry ?,. ircouBl of the
!'? ???rf.ftu.' n. tt. ?. : war, at'/il7,911 -Navv.
i I .- ri.ii, I4.V.0*'' Total. ?
ila Iiilifri; t-tiiti-K I n .. : I. - .!> -:. "i ? ii 'ii'; I ??.itl i
Nun.?... Haast of oin.ii.vu nebraska, ?ir a -ii iki.m:; 11 ol
publli in. i.
Til?-I......I.? fron tiitiml r> t.i. ? ..ii.'-r?. j.?
tun ... iiiirKiiiir tli-'..til! .'1111111111' for t'-l'.V ? <l(
end uti tin totnl,iiiA.fi,t 'i?..' the
, lu (?nu ri -.t ?. .; ,. i v.
THE /'.t' //'/'? ( ".tsr.
ia?a* lNiiiti. i ?a i: i kau B04A,
st tu n ka??' i. rata ti i
San I'la.tin ?.. April 5v- EQm ?t'rtitstif fhl W.-u
. <ril CM' I.?.i ??' Bal ' I ' DtlaVl I ? Rjali Kaili nail ti mt twaCI I
j/r-Mito ti, t!u- j., di OPpeslt* til?- i ?*> lune l?s?"i -,i f,,t
t .'iiplitcii a* tn . .'< ti lop steven '.:?? lui-i.f i, ??-?,;,!,-.
Jll.J. .- ill li IlL-tli. .'??* I'll ?I lit lollt. Vi lill .-r.lt?- ril(?.< li I.t
aster Is about ii \. {?i-inlniu ?ri? Bas ou
[gland, in ti., .ay. a mile and . hall ti.nu ibt ? ?.
i tl.iif the re;/! tt ill lu- ciiuioW-?iil
i 'In-tain tL? til?-1? oin iii d fru?a 'in-I.i?lii n r-u*/.s.
lil') l ?lil. iV I lil .. M.tt t.lllk ?ti lillies uki.u.i
?-A.s i :aN( IM ,,, Ayt 1 c. - Tin CaVlMasa m s', sa N,,\jt-?
Uli ( oii.oaiiy iiiiii Un ' .il.li.riii.i. <>j<.\?". ?mil Mciicij. I
-? i-li , ( oli.i.uny. i.U !.ittn ?.uii? ii ,u la p Miui.iiut |
liar-. y.a\i .yiiiiilinKil iiiid.l.taiiii-d tlir? vitinjiatvitl nf ihc
AutJU?X li??-' Of t-tcii?iiiT'??, n tlir OlwvftSB iiiiv. Tin-in,,',
nf fniirlit.s Um Ik.i, i,i;?il to the Old f.A.'1't? ? LeadiiiB
iiaiilu-j.? ;iin! ?capitallata o? tola rltybsri purchased the
(?loanittiitis ItUJii'. Mi.iitiiii.i. .ii.il ori iriiiii.ui t-.r the par
JiOM- of ?brln** line < f "I'l'i'i.t:"! ? 'IM n,i i? bHiii'.-Ti Uri
City and Xi'V-Ytvs". va. r.iii*yj.i. It Is in..1. i.sVi.,.1 (bst
tin- vi stn lgiiic rculv t" nidlte. ia- hhiiik tn?:> nu tin- At
lantic cnic.
Ali eiitbuibsiir Di/'etjiii' WaVI beld Ml TIummI?iv nlphf
in Hits (itv, In avid uf tbadeilltut* iieoplc of tlu- Hmni.. n,
ffatCD. (.nt-. Iaow i.ii'i).'el. Ov-i ?tU.it?. tti ft'inl-sir.'-t .1, I
.lilli ?illitliijeiiu'ij*? WaafP ?JaawtS U) !;tki liji Mllei'tlOIll
throiiKiiout the Fai ifie f??fcs Tut express, narlfal
lailj-oad. tUigt, uinl toUgmfh COltipasslfl lUkVC all oUiTi'iJ
their L'rBtiiitni!? serrkci
Tba ship Satcninento salleit to-daj ?. i UTsrpool ti it ii
?M-.tniii tocha nt ?ti.i.iT j hu (?,it i.i.'. iim ?mi kia it- 1.
I'iiikrr fumi Ni-h York iiiiti-il ? n-.lav J-'l.-ur is attire
In (nii.-i-i,iii i,rr ..I the il?-niani! fn hiniani lit, \ ,? i ipe
Hmii; r.i.i-ai at fe, f.n. Wln-at aclivf gOoAshippiua li m*,/
IH . the I.i.:.' ' D| | ..I to i ipli :>. i iu
! ' L'.li Idiclil-, 'lu. _
HU. ?MUAS WAU.
ini.|\n in nu hamonpa in aki/..ni.
BT TILklBAI'S N TUB Tl.l|l?tS.
Sin 1 n t\( isio. Apnl j I*a?e a.hkrs ut,-it ci
tu.in Aii/uiia Tri r.t.n t i.jh.iI ftOAXt ilalnHL-i- liy tin- fliKuL?.
Arizma City lim ii.tn inundated, ami several Bonall
: aw*] The km\om\ iini.,111? hoA aitaikcd tba
i'-'. " 'I??iv. of tin- Mniiri'y minc, killed oin ?ind
?nuiKk-d i-i'tii.'t! (?-un Km kalett, Bepki v.- uf l.'liitcd
-?in.,'.i Ki, i );.,:, iv, vtH? danp rnii-ly a
I.t! Iliiii.,1.- itilf 1..11..1 ..titi ;i nun,.!.,'!' tt..limI.-A. The
...s w. -i ?vt |] ;,ii?i',| ttitli |0B| .mil i iflr.4.
'IHK KliM'lill i i ti I UKI liri nilli.
M. I.'ii I", april ?? \.!'!iti,,n:i| fviili'iT',. tfutt tin?
roomitA BMeeaeie : I F?rl i? i?-.iu hi iitif.nin.i. ti, i.
d heit m ' . I. tti ie fn ni i'uii Ku-e,
.);.(..I Til. /'.. ttiii.ii Mike BO nu ni inn nf Up. di Kin
kin ha vin* arrived lhere, aa aras i? i>?<-. : t. ti ina i, ?? .
iu,i.,i?iiii m riiiiml? i|,i.i, (..n Nberuian hsi ,i i.tter
ti. n. i.'atik.'ii of ada i'ieht totbo time tlieniiiiifc.
laid b?T( i '<-r, ' "iiiinittrtl.
-I t' I l-l IN HI?- (..N.?|\.
ii -il.uhajm ra ti.i ii
La i.tM ? h h ron ii Hy ??-?
I.' .'I'l-'l I.'! , .,1 M :'? | ? I I ..I, . . , - .
? i ro*tiBf lien-elf lut,i
a ' ?.i i'1 i ni. ?....-?. ' I i.?.j v'.,|.iA,,ii.i.f. tlii/liAAjJli au ii
? .ik-..?.
ALBANY.
inn won ot nu Mtmowwavn atw |OVl\ KALI?
MA!, HUT AAIMMNC, Of IIIU18- ?HI- W?CUt
umi.-nii.i> BIGJtKO hy nu; (?(?m.k.noiu
B1 TBLSeSAPB T* TH* TKIBCSS.
ait.ant, Art ii 7, mt,
OlMof the leader.1? of tlio iloiini.iitit part?/ in 'bf
l.iM litl?lit?lll vv.is oi'cai-uWiaui m Un lialiil (it l?-llinir I
Iii* udlicfTit?, ?' Hoy?, vir mVtt lu.n the niitkiill ' |
c nun j. It, now let us ?JO is fur muu? pssjf]le iio-.tMirc di
niaiiifrillij tin- lHnl'li Me Mills! ?lu Huh if we want to j
M?j*j our own reiv.italoiii ami that "f the Ia???i?l;iti!iT' "
Tri he credit of thal Legislature I? t it I? said, that in
l?VAiiy aist ?nie?"? the-.kIvkc was 1.?, du1, and Miine fSOi
.?tt- ?.uitlvvW.Ai-il tliPi.ii'.Ti Uki I.i'k-,?l.itinc. lictvirrn ;
son.?- very l.,t?l?i|.. ?. AVh.vlia-.init Miriir.-.|i!iill.v su^n.?'""??
in? liilj? r 11 at n ?Milt a vv.'iiiii!^ n.? ?hi? to Iii'' | n Bat
? ' "l'-l follow ?Hill illlVill! VVOIilll I?' j
< mlil, Lie M tliis ?in ?mt rvnly. uml intitic it .
to BkOkTW -.lunts i ?|?c.'iii!ly iront the |ien)i|f oft
Ni w Vtr.k flty, than fail? to ii* shale n|> to the fJS? ?eut
(im. Tin joli.? Io liriiii'.! IWilBte individual? mi Ni vv j
York? if\ Will? li lt:i\?- |V<-?l".n I.iIgislStOre Ililli' iMi'II
nii'iiiiK n.M.. the nu a? m - ?h ? h will benefit tin ? : v
alni ?-.tf-ii? -i 'iicr.illv. tin ??? 1? -va lim! Iii? v .'.iii Ik- i mint
itl'ii?" !,in? i? ni a Ililli?', raj?me ?JsMMl ima?!! >? haw
I?,--.,: .. u ii,..? . .in?l lunik fire In the other, wuiloln*re
at??' nt?-, i? whi< h ?til f" 11 pass either Itotich. rae ?
?ntl ?? ' iiiii'? nt LI!' ?xlni'li L..? i- 'i iv? ?I th?- ?inli>r??Tin tit ,
i.i boll I .'im ? li.i? ii ? I. 'Ir- mu n Li I inM '" '?V "?? ( ""e :
in.?Omi i'?lill|..- m Ni"- Y.i.l. I itv. Out he util ti hand
?i,??. ;,,,. h ..ne i .i iifv ni tin- Poliee i?'L :h<- Metro
? i-1.-..n ii. ?iiiii ?_*?* tic im I'. ti.titni'Tit Law, and I ne ?
Wttsrves ami >iT.r? (??wmin'ion |
,r ?nU? Ik a?'.?I T"?' ii\ ti'.' A?"?' ' I he llcallh
S.', li:,? li. ill ? ae.ei>AVil '.n Hi'' ( Milli?,T'-s' of 111?- lilli, f
' ?li, tll.lt It? Li .li" 'li'? ililli'?! lu ' I' te.'k< i. nut nf it. It?
?....i n? ws? ? luir the Comtoises???? power to teal
riivin Ihr irmki-i? vii.-ii flu pul .n hniliri iii neill.1? ii bul ,
bl .,'|.i?.ill lllnl'U? lit lilli ,i'i'l?iril?- - -Oui lin! Ml' tia
ii ishiii vt'in- ' It larra '-? -ci h .i l'i"' '.
ami tin v teoillflf'.'! ?u '?m li ?i a.i? Hial .1? ? Ifi. .u-v i? '
m,!,., ?,. rtti v in vi - ami lirra ti I Atna orden*?, ?s
?li. ml. iv ! .-I ni?- Hi. lu -I ? ..u.Oi I'.'. Ol Hu- AATi.ili '
! inn. bul ??: h.i c" i-f. u ...i-i.:- ??-.?' ft i nm< upai mm h
; , ,, -, t , v. lulu.? ?n?-1'. ?If ?: O vin - .?u ?'?'?.v n?*-l
tri- in. . - -v .in? i ';..!? O' n I'?.i? vnn-'? *** "I1"11 !'? ITi??- iill
I. - i.?.-ni 1 a I cn r ? .in hil?, i-v.?'ti ii.ill?, ii al lb?' liomli
of tli<?"?*Tiii? ? ''..ni iinv m- ,-in -?':? h bas ?tase il??aiit.li
thatlx-iv li?? "Wluter. It ?v- irvni ?n inn h ?h ut Iii? BImI
i.ii???kii iii.?- t i? iiii?-\?v.r,'r,it'??i i?i say thal I ?-?lu
llinrt J?'< TOT li. I ?'I lb? ??'???OH It "li? ?iH?)??f.? ii le,
, .,..- , i , i, ?rho ?a*)*?fl i?. ??-ike out ti,.- ?..?.i? t.iu.?
, ?1.1*1??' a.t til lili.llll Ol l'..?-'i. Wu'l.? I ?.I. .lint it ???ililli
. u.'oav .| t? f tu th?- ;?M ?i Ki.at of 'he,' ii--.lv that
lu- -.- ni???' in n" .ml ? nat It. Ki. a Hi natal
. l'etT-aiu 'Sri i? known we-ttMtl i i?i?|h>h?nt<d Uieron
u. ??..m .?v ?, m u( lui. "i n,.-m nuda i.I ?!??? ?1 tn t?w
.tu i.i'trtu? ol ???'!: ?- "ti ii" rtrei lim?' i.f I*??!
llrooklj n, -' -. It I ila lu ?uty s i
Ubi 1'i.imiii- '?" liiiii ??T-stu.il Mr.ii
a rali?-al one, ii w ? have lason def???? 'i
i i, i i ,1,. foi (he -? "m to ?iHu'mI eau
u uiit*]?oken
?' ?n. >i a iiiitt.-tii.xf -o . 'Vit ?ben Ulla ?"' ioumm dji
r ... , . n , ft.?'. I ?? ' '?a u lu .'?I. I.i ra AL' HI?- ne
it i! 1? .ICIIC i? un in li ?m till li ?I IM?? ?lill
iib ."(lain M.ii ? ?.. ? u m.m. ia |iukVi. m? i?n< ind
titi? ti I Sill tU lllaStBOIBIIIl I l.lr- ?>|.i lliarii I ?lu III.'
H ?iiiMir.iesi.ti'Me i-'uml tasl I lion? ?*? lull
? li--e . i..< -?i|i]n,it?i; -u|. i i iln ?a.lhcri-rf.'B if ?hal aaiij ,
, iii.M."?iiM' thal iu?!' '.?il huit' in nu ii.- ???' ni di
- mm * ' . i.l.iiur lui ??.. iii i- uf Hi,.? I> '?i'?:.iii ? ..mill
l?ii- -.m1 v ii??.? ik.it Bjaaji mi? li .i bul BB thu- va Indi
lo.?-'- cu ilcilialiiW li I*- turn li.oil? < I ?OW Vol. ?III.?
I o. .. ?nul v.huA? it?i' I? iii fi! til? .?.Iii?? n- Bl
I New link inul Mu ?T-a-iTI. Im?iiiV .SUltlkU ?S ?.'??m1
??ii of iiiuu.-v 'ii MM illy I its???-'. . lie i--??l?l<
IJ till li.,IllltlA.lt,.liil'-V , Vii.li li |.|lili-s?.?taS, n Ililli
*l ? f.'iiu. i? i. ?|??ita., i?i?i '.i it. 1 ?nu lT*(; t.. ?j.' i hal th?
f*.'Tidat ni llu iii. ?mm- a ? ? m Uni i ula a*f -Lui li.'?' iii?-?, al
it ?in li ?aathcliwt u Hu- ? ?o iv |i.irt u' tiie-i <?t v. ??? k
? i.iii; politician " ? - llv . ?iihIi ??e'.T.i-TV ?'m.?.' W ho
, n.?.u?; t.i tin ?'oasaiioiK ??..!.? :i. bave ??son lier* v ,,,
i a? nu?! ti,? bul. uJi.t lia liavi- lui II ?? oWk-Dk>B*?ful
u ,'. Avitli Hu- .'.tii.ni id New .?irk kraal ?Mr) H.ol
HOtd |it(i|i( t. ?nul lu?.????!? it i iii ?I in ?.??".?..u.. miM nulli
tu a mu.mu?' Ultu Um laiiir nil I nu?? t bo throuch Is
i ",,, ,|i t, iiiuiaiu! ..p-?i? Ii'.n to the Whutu uml 1 ' i <
PUK-?, This li.. li ..ni lilli gires ihr Nu ???" ml ( .mu
l-.ivii i tu u,ii ? . wiilli i.fr.h. ? lAiajiaiii, .nul
i nu mu i? i.f iii?' ? o.iu ii ii" nut iii.i- eu.ji. lee little
ia tin? to ?li|> ilirou. h il" n fou.? i? v Lb? il ? li? al
I rl T In? ?A li.-.- , .? ni IT. i ? lull ?ImsiiIiI B*m "? I
?a. :ul.Iv tlir .?.rl? ti.?? .,( tin? wtik Oil i .it !i.i?t.
Stionltl du tut.- tu til? a- mirera of thal k?u|v :hal th
J li IV ?Ililli li?' til ?llli'IT I I I ltd Tiri ' ' lu uf 111.?
I'.li. ?II I.'.I.li n r\ ita ! V I U dfl ? ?? III
? nu iiriipii'vv. Liir>i'.'ii for private Ant? ot thoa for
. i tin- publM
rho iiii.Tid.ini. i ti.. Senat* wa*alla ? ? ?? rdajr,
? utlj iii o li-? ' t di m. i titan
...ouL. |.,i.i lu ii .it .iii < Hit lu io Iii. m
i hie \ - -. ??? i ? .lui nut rollo* tit? . ..-|.i. It?
?. ii li.mi <?! .nlj m. ?mi o'clock ? I '
. vi. tided ni?.. ' .1 '? - ? A Uti
. -. v.. nt intu? ?iiiiui: ?? ' >.f the WhaSV cn i lilli refei
lu I.H...1 rolil. .U.l ."ii til? Ml|"|.lv ' illil
I ?...',. , ? ? , I !l,||
i, l-rol Id? d tl.it va li rut tut? ?luuildrj' |. ?..'!. ?lu..??' ?.
?. ii, ,i ti,, i v oiii.] .mi,' ill) f illili Ihai ?ntrai ti
Head moved So eli*'.' ont ?in.nu and I as?,but
U II!''t.Hil VV,.- . ? .lilli till' bill
BJ - ?|.j.: v bill ?a* tu. i iken np and lion*
Bj ii ihrouKh w11 l .loi In .'. n- in
? ?at? ?l lulu tlte bill in it'Tu nojriuK ?i.i?>t. tar Til
J'A'llll.l.l Iii IHK Ibu .Oin.Hill of I LUI? I?" M. ?I
ri;?"iu-iit had t.<- pty for boro? ?? of
?iiti'll of ?i . S I'l ?TaVUI V...1- B-gfO ,,? theil
iii|iiih nt .n s. Ali" ..-, i.? ? : i ?
I. inul ,if:.|" ti:.? ( '.? Jilliitt. . li...I ?? | ..i ? ,1 .1 Iii.i
? . ? i ? nude ..ml . ii , .| ;'...it Hu- llotiae raatdve it?? If
I .lill Mllllll'Ur. uf :_,. VA ||W' 00 tin- I 1 ..-a? V ..vv U 1. > lio.i.l
lu ( ? .Ililli tt I?-? .Al: lien v ?-mil Ii iii.iJ ii rta ,
t. K. inon ih? m. , .- tiii? !.<. : nd
? thal then li ?rp prat iii ? oik
? ? ;.. . I.,, fl ure (Air. ?Si? ?!' IS U.''
chair before the nauMon t" n luto < ?hdii it, - *? tit?
' 'iVUtt'e w ?la ui.til?-. >' I'..?d ? I'liit'il lilla, ?Vji! || ill...
.|U?Tlll- |.|..v??l ti " iiu|Hi -?lull? Hil. u .I
Mr, I'm? h, d to i in- the imginhj t-.t
'- ? ?) .-li
L.iii't;.* ti io take th? iiiiiir when Um* Uoiim
of Hu' i ? . < onjl . it'ir. Air J U*T ..i'n,
if Ulai 'ititi vi , ni, ?-ni thr ( 1,-rfc 'b.
Bf?V On mi, .lu.?. .A". "\i.tl . u a. . i.tifit ?. .
?? . ? i 'um.' Afi.i ?'? -io j ?? -|u,,ii, in ?hit.1! |.
'?.mi-i n. I . . "!??-:allv :\[ . i
Usare 'vet otliii m. '.,i iiijii) ti v mi-ir leo.
SaBMliOkt I* I'??lo d lil'.' ,? ('real lunn, hut
.nul i mt ih.it be bad that
t??n t" *?il' in-I ?. ?'l. ir ? '..v,i' i ...id a vu? Corttx
jn? . i i - v.i., ii?i r re
JTi'.'.Tllt I? bud IM? ' A On !. d tin lull. Uf bsi
iij.'iii?! fruji' niit-iili- ?-nui'?-- i lia?* n? objection* ? 11..
oi ki ' ij' were obviated ii tin presen I ? ?
tin ia?-?c in? io'?-, nuil the lull r 'i- nu;,, ni uti iv proirra ?eil
Iii UM A??-', I.IV . til" litau'-jf tlir lull,uni!, . ?ij
tlf li-??-. ". .Ti.I Iii?- bill ..;.|. hird li .nlllig
but t? . ?. i,|i
T he* ajuirnftl >- on it.. . ?,? . v ,., ,.,:?, hare -.
th? u |? ?i .- .'," Hu lull t \|. i,i| .,. ||.,. f uii.- ,.f ih", i
Hal Pari ' "I.U-: -- ..? ? ',....:,i , main Ihei
hi it i? ii'i.p.'iv modi estate< umnia
Minn I- (?..V'? i !". M.-liil I lilli .,v. I . II,,' 11., ;|, :-.,.,, I : .
lar out a Ai.?j' o! ill ti nth <' fourteenth-?!
? ? d, .v ? oi isina 'i mu...!
tin? lull lia?? ; h i? . known its tia 'inn?! Joh" lu it, bul
tin re was a* ..j."I ?jm ii op| ?? | the -.. (ion
waa o i.-ji '.li ... n, .. n oui f. . ... 'lu | u... i-i,..i. ,,r ?hu
: lull, lu i .vi", n, at ft new ?tund?, air . the ?inn,, ?. ? i -
, power to say oo Ihj map wht-tuei ...ii ?in. r ,. i,, i?.
i -vu!.ind or uni. sad M ina ?""i.i -? '.'tin? Ann ?| .ii.
i -ill'- | li! Ulli../) V p. ..?ni gfltfa the k*4J1 III | a pli -,-!,!
s/i.Tl'c, it in luchi'/ii? 'i 'i- iiet j.i?.j.-i i -vi in- ali rizbl bj
tltts nrovialon. l*4Jili a (J/chinitl.n tIm-part tal ih? (Jen
t ral l'a H. < uiiiiiiiaAio!!.'! will reduce tb?vs lust toa of I
??ni'ii'iTi. I here fore aja:? datoi a ?rould lia most ii..!, tit- d
li is the general loipre* ion thal Uov. li nlon w. j ?. 1 .1
II, !u du- .??? M.iti' t., Uhu 1.1 ? .".inn, ? (I vet? Of tin- ( -11 tia i
nulli, .?ni 1 an bill. It I* ?old be would hove doue ... un
rajtini'.iv if n inul not been tor I ho early adlournnieW of
tin? Beajtte
i be rcllowins hill iniiiMiiir, ,1 by Mr. Bonjatalo lui I
ordered u n thud readiojc in 'In- tssemblj ;
??Mi u ix t \k li.-tii-v?-i aiiv t?male hetweou ?he aso? ',(
li and -T?,;,1, hi,,,n he 1,1,,11,1,1 bjr the police, 01
vnliiiitaiTl.t ?i|ii?inr i? fon- . ? .m,., iinin; 1,,?,-,,i, itelntb? I
1 ?i) of N. vv Niirk,. I1.1iu.11i -.vuii h. luj. ,, iiroatitnle. ui ad
mutin?; lu i>if to be niuTi.,nui i?,,t, ?.j,,,.., ,'. ,;i, |0 ,, .
lmiu. .oui u shall appeui thal ascb female ha, uever
iiecii an uTiiai, ol Hu ponltentiarr, ?ucn inagiatrat??. rhnii
n?.iln-an unlef, 1i1.1t ia Inn of iiiit,'^ I'liiiiiuitti-d to the
workhouse oi Beinltenilarj'i Ihe ??n.l femalo slialluare
iiiiivi?! n, inul lottaiuod m one of tli* followlus inatitu
nun?, vj/.: 'jin- i';.,t,--t,mt Kpist'opal House ol Merry,
N. a -Yura i tin- l{...'i.ni ? athone House of the flood ?.Inn'
held, font nt l.li.'1'it 1,11 th ?t ; or tim Milatdulell 1 Vin, iii.
Iii di \ ni Til A?.v ?uni .jnl li..nu- ,.f Kalli n AAiitui-ii provided
that tin-lii.-iKlitl,iii ?1,,ill ii. ?.?.ii..!,- ,1, am I, mil, 1 ,,s the
pluce ol ihTiiiti.iti ineh otu ..f the instltntlous above
named aa may l?e ?'..?.? I bj lue person so t otusutted,
unless notice shall han b?u roeeived from such Institu?
tion ilntt lhere Is liol.m f,u the reoepthiu of further in
mate?. Eaebol the institulioii? almve named sliull n
cent monthly, ?runi Iln < oulrolleruf the < iii Bud! minti
of Ni v. a.oik tin- .- .nu aiuouul l"i Hu ?npporl of ?jaeh
poison ?o commit ted aila no? |>n hi to the Kew-York ?lu
ii-iiili' A?i lulu iel tile cUMioit ul (hildiiln eijiluitted IO
it? 1 lllll.C''"
In ti.?-.??eii.Tt.-m, s,,tmd ,v Mr. n,,,n,,m Miiri.hv intro
diueil a lull pii.iiiliuirfiir the ?tin. ntliueul uf tin- law? iii
1. fiiiTii-?- the A dr latir Klre Inaiiranee Cotupanr, makina
their raoitaL, l??o,iioo, di? ided Into i,noo ghan ? (,? ?-...',,. ,,-i,
T in? fi.iiiiwiiik' 1.iii- liai.. 1,,.,.,, ?i.-i,,-i i,v the Uorernor
niii-i- Hie list l?i|..i,?ln ,l In lasl M.iiiil.iv - lunn KB :
No I'M. All ?i.t 1.1,1,,.li til |;,|a"||.- Ul.illt',-1 IU lill'
town oi cuit!.nul', nie, m (be ( mint v ni L'ortlantf, foi |
purpose of auI.ni.' m iln 1 1, turn uni funiUniua of a No1
mai Helloo, huildluc in ?ml town,
KO -'?" An ul to .mu ml io, arl rSktltlod "Au a. I ti.
iiiforporate tin- v lltaixs uf tlhlon "
No JOl An :u I lu [in.-, hie f"i Hi? i'A -tim; .1, fi, ,.-;,. y m
laonevstippllrnM?; to the support of ruiouiou scliools ni
th.- (Tty of Brooklj n
Nu H'i An act t.i].!,.vi.|.- fin II,,- ?ali-uftlu- I'. Iloii..
J.topi |(V Iii-'i 11 '..'?111. Ill th,- I ,|v Of Bj I'Ull-i
No 303. An aet to provide foi theeteetlon of ti..fonl
Jiii?ai.u,<T? of Iii.li" .A - 111 I!..- town of > nain,.?.,. ,n U u
County off 1 .u loii.T; m ii?., t.uu ?f ( uluiaoi
kioneri .-I illjjli rays m *anl town mi- , i 1 ?
,.N" -;*;A",,"'.'" '.h,,Mr ','v ' 'iSAof ih.
I ul.m 1 Inn. baud -?..,, ty ,A| Aldei ? r? ? . i.utv
New? York,
N" -"? An "i I liaiTiiilit of tin. ?nui af| a,
hy ihr town of Lawrence, HI U winnie County, to Julia
l?vk. 1. .1 ?? .Titan ?. 1.
No -."i Am .nt lo ii.i.r.M.r.ili- ? |T? , ;!?.
1 ? I.--V oi \. v. a, nrb "
No '-"?: t? B4 t toi Atemt li,,- 1 ?,. II,,. ,.,,||,., ,,,. 1
teses In iln town of Noutbfleld. ( ?iiiiitv ..I Iii.Tim ,1
Nu. .1.? An act lo r.-li-;,ai- ti, Alliti 81 etuleand
ii ..! the |u-i'i I?- of the Stale of s.nv York, nenulrrd
. ...U.Ut.iUiiUaivVtiUlUi:^^?.^, '.'; ,? ij.vvj. j
hu. ?md < unity of KIlub, coirvrvi <1 to WBB *9 Aootmu
In.,i?.
N. Na, An m( to lnconiorate kmOm Drift Hock ami
l.a.1.1. i ( otnpan) N'o..', of MlddletOWU, Richmond ( . i'ii,t>
Ni. U.) Aiiiii'ttoiniioriKiratc Waihintctoii flW '?"?<???}
'.ni|..ii> Nu. I, m tin; tu? u of 1 :.t-t i lir.-.'i'i, ' "Ulliy 01
Wcstuheati-i . , .
No All. An n.t In relation to the <i?. i *f UK WpaneB
i ..nit ni Kilfinin. . , ., i
Ka.SH. An^tt to riosu-anil ilisi'imtiitue ?o niucn or tn* ,
S.n.m! ,.\i >., in tin-Ti-iitli Waul i-f tin- Clt> "1 Biwklyn,
..? .? ?est ni the * owaaua Canal, .uni Is'tween tim ]
north lineoiFirst and iln -?mtli LUM of I oaitli-sts., lu
?.ml it.inl ?nu! city, . , ... . I
N*. 218. In act to ni'use the devise.i i.f J? I i ? W It
l.l.'t- . Ii ,!'. I.. Mu title loIllili 111 J.011?-U?C, *?' J...ti,-me
No. ha. An Bl t te i.roni.'li- the Debile BCBltb in tkal ? ?0
nf albany,bj then nuval "f humea iin-ain? li.Ml
tala aneieut remeterles in said eily? ;
No .. An act authorizing the CommlMlonrrs < H
?.??i, ? 'ii Iii. Tun l.s i 1 (.inl.i. -iliind and N. ? ---ol... .?. in i
lire I . nutt nf albany, tni.it out and "".???ii aei tain high ,
ivst . \i. mli.ii.' lu ?.ml l.iv. i,?. of tin? tt.iltlini i wo rods.
n,, .m,,. \i, ,,,t t.i in.ii.le the Town of r^uth-East to
?noin y to l'un hu--'? ?.ivi.ukI? und Imild .' roWn Hall. ;
N.i .i, in m t .um inLiVoiy of the ( halt' i' "? UM lill.U,e
of Argyle, Warmington Oonnty, 5? Y,
No m Aiiait to authorize the Vlltage d Dunkirk to
'"?mis ti, nu >i iii,, i.ii ?. ni indi litedii! s?? of ?.'.(I ' rl
Im
N "iv Ai, m t t? Bl nuil the lim immy Manufacturing
( uitii'.mt ?.. i.m ii,-, limn ti. ii?. 11 tin ii nun . Luense, on
tin l.iiiksnf tin ). m- i n.ii. in ih' till.ii i ni ?''ihn, h, and
to improve n it.i-ii landa ou-ncd hy tlie Biete ??djinnii.,*
the i.mil? i.f -.ii?! eompan].
.. \ n :. 7 t.. m. in lim.it i ?in: Aierl iioec l onyaa*?
of tm-1. ii j nf ian heati r.
Na 1. An .-.el lo ?ultim:,/?? tin I fit? ?? < HwegO to l.of
.?.?t nmi,i\ lerthe purpt eof paylni ".' floating tk in of
.ti.
? la nit to ?ir.thoi lu? the Trostees of the Weter
viin | -i? lalla* to tut lia* :??' i dm
Dil -i i hangi the nu., ..f elrjrlil
s, .., An act in tri itkm i" Ilia i itali i liment i>f ??
N,?iiini?T-ii Training a"*-** 1 ?? ??>? in ?se tilingo b4 lu douai,
? ?i--- na < cunt?,.
inset in relation te boldlns; a rsttwial Ty? mu
ti?. ? -, ni, i-f ' ul'ilir'l.t. ( .' linly tal II' IV? Vi.? I,
und K irrj Into? ff? .< tin ).,???. <. .In- .? tin i? nf.
'." .. tn ?ii |* sii,. ml atl m f, elf!..?! " \n .i. I tn
: ii?-? - - . .,ii..i,-.i 1': i.l.-.'i (iiituiiiiit ,'* j.asm-d
\.i I ] . | ? ,. .u i) t!" ,, i- ??.,. inlainry then ni
i'., . iii !?,i drali lain Ing
me* land* in the t.ntn nt tfentirotTii ry,Uranga?!?.?tin ty.
n., ... in act '? li'i'.i!'"?. th.i ..ifn i.ii ?V4iii Medb) Hie
raoftlMVl -.- . 1-ji.kiI tiiU- : ,".? i,i'\\ ( teilt nf
- '
Ko. 3a* ?.?fi?!?- f,n (be M .--?i iiy iumI ?i.iyii.cnk
?of eenuin ml,'?"? it in?- .if I bi town el OuofJdago, in I ho
I ( minti of His lit.iL'.i.
ti. ... to al in se the aaas. of ' the Btudenta*
v .1 nf the Nea-S mi. J**?'' >" a'l'-ii *?
s, ? ti,,' , foi tieri .; ti ,rii?.ini>? 1; rfapp,lBke
liyii?i.i?l 'I- fist, ?.; ti,? lint i.-r.f Mmiiil Mni 11?. Hixl
|U .' lilll'l .'' (Ill K'?l),| lit >II|W*I' I""' ?'"' lit !ll?,--!l>L, 7,1
In-iii and |..t* ".? .in
?. i, ? i, .um i .1 th?- ?'?inr'i' ..t Ihe ?
,)..i i,-i<.t< n mi tin several art* aanentatl orj Mi .? i.f. ?uni
loi'xtei ih ?'?.??i .ut it ?i, o M?;. .
? ??..,. ; ii "f, Intimi BO 'H' .N -.??_.. i .t Irwii'iei
? ins'-irt.
Ni, ? ii ti, ketl ' almiiil jai
..i, ? ? he ? ? i, < -, i aa
l;.ii.'r.i,,.l * ..iii)ti u ? . ni,lunn ! li, i;i' i.|.|' . fin .iPin,, ??''
? i ? . ? , a ,iog v, ?iii ? 11 ??'? ?mi' ' ..ii?,' |u ??ed
?
.N.i XU Ann.- tn iilnil.il ?teettet ? ,,f th, ii ? wsiit iK?*l
' Au n-1' I.i ii?il*.ii., .'i tOWM III the I ia lil'CH ?*|
..... -ii li. 11**? ,<i, M idisasJ, OeAasfO, ?iml t lir-n.iii-.-t> ta
ii'iiii? hih' take -um?, n ?lo i tn ... ( tii?iuiAi'-w.i?mI
-. ' llej lUilrtDul ' |in??i ii A).' II 1
V" ? ! In ?itueiMl ?m n*'. ruUtli ii '" ?n M? to
? ?MissilaatHti .?ni i|i?ln< I- "*..?? 1 ?uni li in liv TotLi' of
Led viAni. m rv,. < .m ni y iifr ?t nea and lo arm wea tar tk*
">ji il l'a Inn.i? 11 lu BUi.1 liii'iii I," |*u??s-*l M.-iiee 14,
?n ?M .An ?n t i,. ii'1'?J.v flu ii im i'i'iliiii'?i?*^?!**???! nil
bj ,,t h,-id m jj,? i> not Kiln n Ut. l'i- m ihe
?.. n.( t ?.t i j i.' ra i; ns. ..!? u.... iii a i ..f !?. < < ti'itu- I si*.
Anevetto authorise tin >'inn! me WaUnraif'iTin
. stviti h Hi ?"tin- bnii Iml iin.l iii ?.-lu l'i Bl
i- \n;,r ii. ,mi.-mi 1.1..ii.ti KI) ol Un la** Ol saw. . I ii
I.Mail Hu ?. 1 t.. lni|ili't.' tin ?-? l'uni L i- " J ?>??.' 'ty of
A.lhnat. i)?n ti. in ut ni.- l.'n run -i? therefol
!? Mi*? I tn h j-sll/i- atjaTsaVll ?n Is i.f Ihr Vii*) a Falte
in nama Hi nice i nioitiiLit ard to *ive .idajitiniia' j'rtt I?
iiiaMkt l Com pan)
-io Au ? t t? ?iimiiil iii ure ? ?itltled '? Vu ???'? BO i-t i?e,
bai . mi .nt?' .itisiinliit?' the ia? s ia relation t* the?v Ulivaje
id Nut ti? L :n tk* ( iitiu' 'nli:. iih'mli. I'.i- -? >! ?ki . . h 23,
Ml .t. i to .'min.i ?..'?.?? andlTof i n .. * i iiiUeil,
"' All ai : t? lin m (?i.i.il. 'In ?Vi ...i n 11., ii 4,-MH. . / nu ,.f
i ? ? Buffalo ' jo???''.t**l.i> 1.184,
W An 'it !.. i.ii ,w t,? V,,n:,\, iitni.i Kutiu.' (hi',n
?? n -ii, Mate of Maa 'mu In ..h.' e unit la tike
ilM ntlili ii. in l.'e ' o' ill m Ki. Iiii.a.'11'I "
i t L ?i I !.. ..tm-iiil ..ii aa" entitled, li -i . .?> in. ni
?.ii .it iii?' .Vrtt-iork ('..':? n? >'. I>. nii-ii t i, -i. ' M.iii li
. II
??. ii Vu n.i In lan lu! ni .li t. ?-li? iii? U \ < ! t>>
Pat) 1...-UL- .iml '.?i ?.nilli.' of u BatlhliC lllilltiiiv
i. ia- ?! f i in-iii.,.-in ui ( .mutt of ?/tv .-i passed
t.. m in ?ni lo ?,Bt>4i).' hi mt. i nilli??? ? Ai art to
? ia sat .iu? Iii ni? " i>..--i-<l
v n In set toan* m1 tki rbartei of I.eof
Ku h m U i "iinti ol M? 'lut -i
I In act to .inn-nil ti' .n t of in i.r>?>i ,.'K i nf the
I'll . I.I.? I l-l I II'.,ti. ?lilli til? ... '? .'Alll-llll
?.i. |,..--i ,1 A|M 11*1 Iii.
'II SI t III .lill! U4J I'll .o I 1' I- ' 'I kpi ' ' . 1?4'4'.
iii''. .1 "An a-" *<i .ilneml Hu .ni ? I'itleil
' I* .?m !'? iiiillinl i/e Ih* le'liiiilioii uf ii. j,
'..ti m., m,mni.-. ii,il i.u....ii. and 'li.in. aJ oui
, i-.
In i lu n ,.il a j nil i i.nfiim iln offli
?ill* jil... i. . f tin- ItiAlLtni ',f ( ? ?lit lui ? j a ? i,. . ? , i I ?, .-,?
i.t Erle '.I'll
.,, t t.. Im ..i in?, a ? Ihe t iii.il.-i- uf ll,.|...i.
,n.< _? -, oin (i .i in. u .; ??? m.. v a*i r
u.ii . b1 '. ' maust ill* In ilr ( II) of Mew Yulti .m?t to
i |iruv**I llii ?.tm?
N \ ... t III I. lull.?I fal hi \ 'li.li., of 1.1?, -
m ti??- j mut nf .Inhn-(im n. aa to enlarge kin Ima t,4??rsaa
Ci ,i-?sf
; A m t In .ilneml He , "i. i.ii in I? iii i.- , '.. ? "..
I ni,ni 1 ?'.1.11 . in Un ( uuni' of \t?i-hiii,i ill, .-nd to
i lui Iii;. ( !.. . in of - ml i . I a i?, o.i. 11 i-ntt ii Ii
.ut in Hin...n i?* i:.i iiu.iii? mni .. isiiT
.. , .
Vu ??( l" prm Ids m?
: S S'llO ll.it.- lu io I.uI.iliit ill?, li.i> . ,1
Ii,lill Hi. ?ill. ni (bl I I,It'.I ? 'ill? ?. .uni im llii'UliiJIi
li li.HU !' I.f til . , ll.lll ,,,,1,1,? ii? IIOW I ?! IO ,-III li.
An ,e.' in prevenl ? ? ' ? - f.. ? t n? ii|?on (he \>u i?
oa In tin < ty of N't. if oik, aad to rra*tila?le
j ||n n-, ' iml waters "I... i t then-la
reli .i?i io iii i.'.t li w li bi - ihe title
..ml ititi ti sf /'f V- j.i ..jil. of Hu-?'ii..if Nu SniU'ii
lilli lu . i I I. .111 ! .', Is 111 III. ( uI, li I l ..' klllL? , ? !.. > t . ,1 lu
linn l'y Mure Ann Font, Herbert N Msrsdeti I!. in> J.
M. ii ?ilin, hi . 1; it , ;?? ,,I liiiiii A \J.,i ?,|, !.. i|. . . ,i-, ,|
N lu tti i wend the Charter of ibi UeiUjanut
- iitsiiiinn-. ( mu ..nu
Nu ???. '. An .ii I I ? , '
> . I ' '"'.s l'utilit?
\ii u t tv 'n orporate the t llUajre of < nsaai hie
n.. .,i ah iel iii '.:.iii.,ii i.< ti..- i|.j,i' |.?i. lion of u
-. , n m i?-mm i < >r J-; a. . . ?- in i In- . ..iii.lv ui jj, i kum i
An m i t<? inn-. .1. iut tin lulu!,.m of Errors
? i 'in- . .?n iii/.it,..n ..f the ..--i--nu ni? in ihe vt.us
t(|V,*S of Uni. In-? lu.ii.! t .i? .'ii.u!, li) IBl I,, ?lil uf ?ii
,
Nu " in set ?nilli", i. "i. the vllbigs ? lit-tol diitrirt of
Hi' i ni ol ?fal ' I ii,!? nu!,' i lunn fur
Biniou .*? hool i m,.I
So iu .ni to ena i Ibe Newark aud llosendale
i i'.i l ? im ni ( ..ni]..mt ! i i ik. . |>il|. li. ?.-, in.! i ?uni
i.mt it lind? ?nul n ii : : ?i.- ti fJun tim Bli
Vo ;?. - \n .u t to .minni i/i ?j" formation ol ai!4Mrpe j
i.il u i ii i" ?<...,, p. -,-,.., ond other nrriperty, for the
,;-,., eldin of im-M, ihivli-i i'in-i ,.|i',i ( luiirh I
HO.'Mt ill .li I ... .illili ii the .li l .'I' .lilli lui Hu ill
of tlie V'iUiksa of f. nt.
.v., .-. t* act toIe*all/e the aels and proeeedinaa of j
i.iiH. J i.i. u i? J mt i e ol tin* iv.Him the to we of
M iles, i , t n a. .-1 uiintj.
No ma \n .. i pmridlng for the eatablUbroenl Bawl
ni u it.li.i m , uI ? ] m I iln- I'ihV. iii III,- i ii Lu., of I* linn in
v. .-? i \ti iot io legalize and i-onflrtn an ... t 01 pre
...ni na beret ofon n.i-?. il m adopted bj tbetniiteea of
tbo villatAti' "i I'oUjl-i Mili-, in tin i .iiiiiti uf Wyoming,
.uni to r t, in., im u nowi i ? .uni duties; ulsotoeeti I'lisli
.i -, n.n,iii iu.ni .u t*?i t m said t illajte
KO ...I All li t tu .11,1, till ?III ill t 111 .( 1.1?-Al?1 li,I li, t ??III
Statute* In relation to Inying oui public muds and tk*
iilterBtion then of. In the towna ol ?forth (i.-il. ItriUoiii,
and i.i u i-i n'i "ii, ii, \\i ?ti lu-s.ti-i ( nun! >, psised April 13,
kfO "I \n it t0 dm i I the i lll|i|otliii lit of B -tin
ni i.i|ilni lui tin- ( mi uti ( Hint .uni ( mu t of Session! in
illili lol 111" ( uI,I,It Ol Kll -s ?lilli tilt *"lllll'L.lll '? ( nilli Of
? ltd count*",
B.N'n j .? An .11 1 .tli.,,11 ?Uni. tki .May 01? (uiiu of the ('?tv
All).ui>
Nu. ti t An eel to .inthoi ize tin-1 m -tee? nf the late Pirat
l'i. ?I.t t. : un 1 linn h ul li .1. I .,\ u_.i < ,. , in ?, 'I ('lim. li
l-l lu itv
Nu ; 1 An mt to authorize ihe First Pre* Methodist
(linn h 1,1 1 ?' .1.-, In 4i II .mil eulitey a OOli lou of linn
1 burch I'l.'i
.n.i .' An mt to release te the keira al la? vt laaaes
T'liiil. .h irrtsni, all tin-i?i.iii-, title, ami Interesi of the
?. np!? of flu Htute "f n, -t Tork,of, uni iu the lown of
l:,,.?i,' HI J. .v. inn ? i ,,.
No i.fl An art to amend the charter of the Va? Nmi.
Aci Iden tia I lu?nrauce ( 1 iup.my of tbeCIti of ?a \i?ik.
tuf. BTATB i.i;t.;i*?LATriii:.
IITIII'.JII'liuTaiT? a''??.
H..NA1K .ALBAN I, ApHl I tMT.
IH\ I -> lil I <)|:ll 1. 1 \\ ..litlll.l .
Probibitiug the opening ol telegrama b.? i^raeae
ni in-r ihii'i tin. ??? to whom Mu- s.i tm. are addi
llli'inl' >l BtlUg Ih" .N itloii li Ti ..'Kl.i|ill Assik lil' IMI,
To organlre tlie t'luler fouuij Igricultnrai Hot etyiato
a ?tiM'k 1 uni'.,
j or Aa* 1*1 li ..iii.'iuli, .iut? lo the lull relallvi to te 11 ?
1 n. 1 j?-"s-iiii 1,:. m ,*m v V"i!i * i? 1 ????t 1,: u il m "i. .n"fiim
of Mi I.I- Ni ii;,]. , N. ?, ,
'llif iiim ulm. nt? provide thal Iwnredialely aftar Ike
p.- 1. of lb bill tb. (..minni ?hall Bpuu lui three T?ix
('.?iiii'i.- lo lu boht office for fire years at iselaryerf
??'..?"".
Bl LU I ' ?-i i
Antborirlnjr tie if irlford Act Idem Iniuram 11 oaipaD}
St life i'-'-'liv
i . ta. llitatu ui- u '. ? id 11 m
Anti in or u.Ilya lo horros M,4Ufiri
, ? ?tint olhSI l"l' 1?.-.
Relative lo leeunog iii.' right of wsj ?so?
suiuoruiui. ihe laiuarwhcn kliMsw per nu ?Itali bl
1.?. .< 1 Un ti, md in i" 1 ' ' paul in.
Autti ?,/ir- iti. Lons, lilma Railroad foaipany to
im 11 .i?.- iii. 11 1 ipital ?toi k
lui willi - Hu ' h.nti'i m u,, \ ina .,- ol Pn
'1. ?_iiil Hu- Hum nf in,. KciicvOlent i'LuiiniiL aad
4i*?*vi'sJA;7V,.iiiUvuv??Nv\5 )','?! i
Kst4 miine the |0li*d et un ? f the Sin repite - <
Amending the ? it loi tia ? ? fi i i Mot Hen In n.? rtn
ef New York
Mr CODA HI) iRrp.M ?_ujrTM t) rej?oTted favont"ly
ti. Rocheeter Aratory nul.
The bill authorizing the ttovernoi tOsr?po1trt ti"" ""'
miesloners tu reine?! ut too elalmsot tn? Htate atralust
Hu (.?-m ral (.tiviTTmi ni fer ti* eaj ? : ?. ? ,,? i rr?d fn tsho
m ..mi/.itiiiii. ecnlpment, ?t -.?i? .?u, ?.?.d iranifet of
troope, wa? read uud nsosed.
ktnj ls-,Ti.'.r?r?T D.
Mr.T.MtTtPHY iRep.?N. i Btrod c?dai llswiyui
i, tin ' harter of the Ad ' "u ?mi J
Mr. E, CORNELL iRep..Tompkins) intred ??-??l a bill
ii.i urporstiBB the Nat. it.i.l f-.iv .01.?. li.tuk et Huf.Jlo.
un is ni.i.i iii o ..- v l ...;.:? 10 .m.s,..
1:. .Min,,.: li n't e ara rj i k- ? i.. ?-t? r,
r.i-?i d.
li rui'iiomiii!'.' Mu Nat..'1 ??i Pate Dei os t Coii?paiiy.
Autln?!?/.m.- ti.? . ' ? - .'?ii-ai.y
- lui ?, .civ lui up
Incorporating the <?t.afen T?h om.
Ti e Itorriaaiiia H liool
.'. iilun i/Tiir the lit 1 u ?.Ig? ?M Mci
?-'(!? 1 Us ?u? !.. il. 01 it? i.??-.> ? 1 1 . . Ill ?.?.
Ri ?|itii fra?-' Hi elver* of lir.iiv. m ? a id Trtisl f'ompauies
to ii kvke annii. : and mit i stat? dm
Anthi.in.?' ).,.(? IiitUi'anei. ? 1 1 I] ..- .(? tu koUkkl ?1 1 liai
lil ||. ?4tS.
A't|.'iinieii m.ni m. ... 1 i reainf.
A^L.MBIY.
'I tie Beaaioaaii imIbii ats k ;, large. ni.inWr o? i??11m
w. re i oHi.iiueii in.
Uli M.'IT I.T MILL.
Aiirr the tsasskv ti? 11 ?T - th? 1 i tasitasas Um lltitise wi 1,1
ii.iii'.?.iiimttf??'?1 th? Whole on too Annual ?* ipply bill,
1*1 os leas waa leoeetod on ta* Mil, and 11 ?ra? ih..-t dm
?i? - ai ordei tor Mond? 1
Du notion of Mi VAN?LaN?lJRG iRep, Wojrae), tko
lillie of adlOUniWTit WM ?lliliiiul ?i.?? I Lit? .j foi tile
? kool 1.1 kim; no . ? 1.1 tai ord)
tin: 1 1 .'-- i?.-'. - 1 mi.".!'
Mr VANhFM'-t K?i liniveil *?. cn ..:?? I Vmuiitti c ? I Un
W hole un ihe Cn ?? Town Rai ? I
Motton ? -a ??ri? ?1 hy s au!? ? 1 ? I U
I lu- hill was then ciuis'l? i??l .1. ? .?iiA.iti??? ? : ;M Wl BtV
ai .1 onie n ?ii tua I Lil il rtMkd ni'
1 he M : ..? in? rea* the?alar.esof .-ii.;? it.?, r- vianai???,
1 liiere?! ?r ?, third IT .?dallI.'.
\i'j??r.ti?'il tu MsMkafSI Sa? it II g I ? '? WkVl lOM li.
inn: mtoviiv. w BCRFAC? i-.ll.
tiailway iat?a*Xat W11 * 1 '?< li nSSBj) ?1 ti.?- IrSSIU
In- A mi rinla.A. OMB r.i-?oi bj tl.i S.i??.!c on M..in h
il > , it AOU' of N 1?> "el. M?WIOWI 'lilj .l'nn.aUM, Bm>
IDfla : lhniodTTT?. rtaln ) :
Vf,,,,??-,?
B , t J ?ii,, a.
hu 1 .?
.....
. :
I a.i.ire O'.
Vlrl..
'
. . ka* '
Ci .1 I a.
Ma ?? 1.
1,,.
IT.t. r.
' 1 .
V , 1 rk
- I . araS
'
?. ? Ver?
I- .. ?
BokelBj
T??>a*.._.
He.? -J H.. .
??...
. Be? r. H Otaeg.
.,.. 1-i .ol?
, .
? . K 1 .:
IVirlnJ.
(. 1 ,,,, J ,
la IL:, v
( )!>?,-.
I. |.l? ?.
l'inm
IVa i? ?-i. i,
Ki. b? m!
U? h'.' M
VV?.T>'. J. ..
I <li*rl<?. .
? i 1. .4 / . .
. l-.-s/Vltl (>
VA 11 -i.irv.A.l. 1
. . ?J ...
MI?
lut, '?? _> ?ti
. ?I? n I.
1 .?a Ml I
\.r. I J
vit . ,:..i'..
II..?. /, . ' I
? TINO
VA?.??-.
.ruaeiu
r*." Vat?.
a
l I . t. 1 i
' ?
.I??v ?.
r e ?ol'?tv. 1 ?M (1 ii*.. Afiy.auIsr Wv a A?.te ?li VA lo'S
Sjgj liilraaJSB? ; I Rep??. .?illlllS: JalV-lli*. italie. J
IRAS
...
/. 1 , J?? 1 '?'
Baker, a attir?e ..
11? ? ?tSMrei ?V
Barri ?* ?'
. 1. . ./
'?? li
I ImVWt't A
I- a .rii?i... A
... ire VV
. .. 1,,
/; . ?, a ,1,1. > .
? .?I. J..
? ? MbmmI...
- 'tir M . .
1. ,?| lingi... .
r
1 raaJsU 1 SBl
I . , i|Mr,4
' w IL ?i
'?
T leur
l'ataam.
? ?? 1 ra.
.>c? I..,!.
??.
I. re
< I.- "
.SliU.k.
. . K n?.
_41'??,..
.. Ait .?HA.
I ., la*
M.. Vllr,a,.r
. Ne ?.!???.
. AL .
1..?*. ?
? U Kin?.
? ? w ??"?Il.
?'.11.
Y. i?.
1.?.-; II.*,, il.\.
? 11. n Ullll? ' 1*1 ????r.
(. r ?? I . >l ?'
ll?r?ati..r ?...r*. U, .11-.??.
Maaatsa Kahaai t.. la***
//,.. ,_ . ??./.A. 1.!
i.', ... 1 ? lea UT.
M t '.A ??t Bgjli 1
ll.-I' al V M
',? lu,i
J?ea'-a I .lui D K .?g?,
S...'? ".'
k uliaii .latl.ea VA . . ? .
Ira" ;....' I ? . r
fie VV C. .ti
LatrAlk*. LU. I ' I
iTollej?' ??il I Bil ..
?
Btrkta? : Birk
?
?
Li rLa ,. a'iieit-' J U-lfrra.i..
t'.i .UM.
m, j .iu,..-...
K.i-ea) Jotro.
I* t- il?. ( b_W?
I Muir I < l.n.tlaij...
ti ,..:. r. .:.
M mi, Sa M* hut! r
aiakr. J. I.a
?. t....... llu*,ll ..
. J.Lo I.
./, ,r,.<i i.-i.iii, J
M lln.r? .A
?e?,.
. ?ilMkrm
I ... >.? !.. uii M .
Unii. Ji.,0
? ?>, / I-U..A A .
? ,. ..
Hrn.. k ? .A'.?. I
,1 . M . It
? iltur il .. .
NT ?:t. Hiraa?
M, ,?i.;Tbeii??.. .
/ ?
'? -L'.a
?II, , I .,, ,.l ?.
. ??il, rill
H..V..1 Vi
V ?? . , , ,,, .1
v 1 v. in.fi.i?! j
,1.1. ,,.i*.U
II .",. ??, ,,, ?I
VA 1 1? Ma ? .
Mark I' .
U . ?u.a. Il .
? ?r?. h
. u
?V . . . r .
.
.V. AS
lli? 1 . Bi??l.ra?t B.
1 aarkr? k.. ,
.. I I. At ? I
?? wl S.
M , ?
?rjaartga
.Mei?l*u.
V ia,'; 1 a.
N?? !.. k.
. K ^ ; ?
\.? '..Ik.
.? Jl?.,?.'.
V , . ...
I.? .
Viaiara.
K,"
,W*Bt*?nrtir
.K.? l?.ik
T.'?.. A,,k.
Baraiaga,
Ugtrrfe
?
1fstaa? r
?
v. 1- ?
'. -
1?, k?.lr.
-
lilla...
VC.? .
?. I a
.t, ..
Umotoo.
-
11.- .., ?.
/
Bl an I II
lil . I.
I,,,,,??, Bt-aeri 1 I
li.uan O
1 M'A, II >
rkail - '
HT., l-l...
rus? 1?....i.. w
Ilka
Hu,
i.n.':.
l.i.tlr,
II.?*" l.e?l?B
'
1! ... a I rill
.'. 1 .
IV I , .1 L, .
'
Bj .
.I'auirangui
Baa \"i?
-
'
( iraa?,..
Kiog?.
, i . ?
-. ?...i. II
-,
I'mIiiI J :?|l. li...
II beril I ? li
? r. ? ?:
na II.
ill)
?11.. ? ii.
??> ., -?
l?!'?.t I!.' I? I
Ittae^jg.
? ? li ' . ,juii..a.
"a ?. r.
Vlf a
.l'?i!ai?t ra?
'?
.?...?I g1
Rrta
.1 a.oDI'k.r ?.
., -?.
. t!t.?Bi
k. ra .
!sal??llk
'
A!..1 r. r
? On,.?- ?4%,
I I ? ? .
link 11 er.
'
n. v i rk
IBM li iii" No1 VOTIVO.
' u?r?r V...
It KI Ltaii".. II iliBi '
Ckaataauaa ? !'.<> <. la , ?v ?
A\..lir|, h I .
. . I.u iog?! ja. sti'r? tiru
U :? .na |Ta ? , ? . ? ? ,at...?.
S|M*akei run, JaeobJL Maad, .uni s??h .M. l?nli
liltillil. il l) I It HU,, til thal tiiC.V AAoill?! llUVe Anteil
BSjailMtt the lull li.ul tliev I,?'? n ]ue?s. ?ti \v|,cii tlje \ot?>
v\a? taken.
A., orr Orrwn
( kaaWilaiii M
I ?? I ?arab H
?.ill 1 ,
Mr..! J.,,I. 1
I- e- Maaas? I
ShWVSl.l AS IK
KI? li VII Until lldil ? I IN MUM.
sr TBiauatra in raa toi m mi.
Hi 11 AST, Maine. April ??. It.? 1, It n,,?,|i , \, ,:,..
nu nt ni i: i-l?m Maine about tin BelflUmat Mon?, L. |d
lain- I'.iiiiu.ol. n.lfjkt hu? 1 l?-.lr??l tit tin umi?
?nul IiiTiiiom $i(i.ia?i. I'l;,. ,?, ,?,.,.,1 , m,ii,,!?,-u,u ,,,.,.
in t m Ifaat. a . .tv in ?1.ti . f Mount Di serf, with kt??j*>e
lu-ail Lake, t v> n wi-ii kiiuiAii liM aiiti, s in Maine.
VI 1-? V. Ill ?I li? VI.IO. I I I 1 li VI.. ..I -i ,
Si iti\i.n? 1 0. Al um . Apiil 7 lite li.ul? .a. Hie St.,|c
A-i .. tilt Ulai I lilli .1 .1! A111I1?! ?t ? .,? f. ?linn ii Lol wuk:
mai the editiLi wilt he i?ii?!uii rapidlj'forward iiutbi ihe
|uT.ntial sii|i.'| Vl-ioli of I'.t ?lil. Mt Cli.nll.aim-. Who litt*
latelj removed bis residen? to that town.
SASDWJCB ISLJSDS,
m tu*.Kir? tu TKB TaiBt'jra
Ha> l'iiiAtiMti, April?.?Advices fron linn,.lulu
lui v?? iitiii n . 1 iv iii tu Mai? li .ii. (,??>ii,-i- M. lii.'i. i !K.'ii,
Asslstsnl Justice of iii?- s?iim me < ourt, on ii on tin rjtlt.
(lie nu--mi.?!> brla Mornlna Star, from Boston, arrived
? ?u iii. i.vtii The niuii? inveetigratoi and ( .niii Oak,
fn in Ni-'? \ u! 1,. .min d mi the nth.
1 IS ADA.
(?iiiWA,April '?.- l'iiiliiiiiiiiit i? prorogued until
tin n tit of M.i v. The ?li?i ?Hitit, on A mci nan Invoices I
lui reid Hu trial if ('(lionel Browne, UM aboeondliiB
A ii 11 it mt of tin' Milit 1.1. via? 1 (iiiiincnied in M uni leal ji ??
terdaj 1 'in 1 -v niiTice 1? ?tronsj sgsa ?i biia.
I lill s.
IN I IK)M IT,
Al Hi ni In?], ve?leitlay iiioiiiini.' a 1 ic vi a? ?Iim i-v
?lui Li tin' in?! I'n inn t 1'oluc, on tin- top fi.iiu 1 1 fit.
iniii ?i,,1 v , > ? 1. : ? i, 11 _ Nu. 41 Proal ?t. ot enph d (>y Brow ne i
Barrelli Hoar saa?a?wa_loa ?Mrc?asat Owiapj t?, tit?
proiuptneaaof Kncdne OompanjrNo, IO,tb? fin vi.,.|,.i
vi-Mti-il from ?pn,uluii; bejroud the flooi on win. i, ,i
oriijluated. rite lower tloon were bodlj nooded with
vv.ilil. lae !'?? mi .?tink li) fin- ami walli i.s atuuH
I ?OB lin? flout I? owned by various uersoiko, ssd ;n
uistaSiblj ui?,iih',I li Welts, iiiinmi??uiii dealer lu ttogm,
ha? au office on Hie m-coikI fiuoi. Iii- fin nil iii ?? 1? .?uni.
vvh.it dama? T ?J wadi Hie lilllhlliiK I* ?laiuaiitd to
Hu-cteui of *''?? Insured. Aaeetionof Police fruiu I bo
1 ir?f I'n nut, mu? t the commaud al >ii?.iiOi' Matthews,
w ,1. pt-oeoat,
IN ORSEXa-?T.
W ,,'iliii \ p, ni. ye?triil.iy | lile lu.'Ive mil on the
tniif of the huil.Ill a No. lin (?refile et , Ou Spit (I to, Msstj
iiiii??k!i?'i!nai a i*?? .1 pawnbtoklnn establishment. 11m
fout w.?? ?uiiii'vvii.ii dsmkajrod. Mi. i) ? leos, bj water,
wssalishi rhi MildinsTs owned l.v (?ersrdua Bojee,
ami I? ISkaaOfOd to tll? CSltTlt Of tm*; lli?liici|.
im isinvitv i nil in rii.imor.
At otloik p. Ill . Hit tilt iTlili.n v ;tttiTii|i|eil In hie
tim iiiini >m Ko. .-' HgTewlh ?t.. kg posnlaf a ?niatnuv of
korosttteoH .mu titi' cojlai imd tkrowiiuj toaie Uaktsd
miiiiTi?-? mi ? ?lu? ?:.|ulil. The iiiceiitllan thru tiuiile hi?
escapo, le itou f report that Ibu to the ?vaeond linn
iviliiiii u vi.rk ii?i?i tim plaee has baesfired ttre.Msr
?in11 rtofcei .nul Hu- i.ii v ' nth i'n i nu i 1'olu.' ira mai %
all llivi ali,,'.iiimi.
IN . Ililli Uti., ILL.
iiriii'ii.irK m in? iiuHiN*.
1.111.IU1M i>. Ul., April 7.?Afin tais ??JMrnini on
ii,,.krof -i.ite ami Kukhiiii m? . ?h ?nui?.i Levitt'* ;
,i,v .,?,i? .nut ?loor.! ?toro, I If PtakPe h.iiiiw.ui '
nu., sad in. k? A nu. Ill '? pi m r'. n wiii, nu,
ullin bl ipi?.?! ii* l(VJt| ?il.vi f-iil'.vl.c, >.? M
I jo e?-... llalli aU|1J,v?v?j, j
EUROPE.
BT A11.AMII tll.l'.llPI TO THB VU BIN?.
I .REA! BRITAIN.
I.dnixiv, April ('..?There ii b general (lislrtitd Irj
political ami litmiii ?ni huh te.m ni) over Europe.
April?.?At I ruent weet: tig tlie Lilieral ineni
liclsi.l I ':? 11 iii lilt li t n '?.ih. .1 lo i.-il'i '. .1 (lutermilll.il hil?
jKisition tollu-Kefoini li:!l nuiVi.?'?! bf tin- Cot
el muent. Tliev propose to Bting lill nu Let a to ?te*!
Mile il?i ?rOOil Bl posisllile. Mid ( f ufitll lit i t t/XVtxi til
? .ti , y UM llliljolity O? r.llli.lli.'llt MfEOEfi ?I"' Basil "I
Whick event ilioini-nil'er?! M tie Derby Cal'iiiet will
lender then u- iiiiiatioii-? to ti.i ??'"ecu.
luanci:.
Paw , April ''.-Notwitlisiiu'd.nt, L, ma* ni.n.'.u\otA
ti-.it tlie iiegot Lil ions looking u\ tlio ji. ipiit-it i?,ii of
?.riMiiihiiiL.' li.nl been Mi-rindoil, it. is- kakoera ?Ja*!
iln r.inpeioi hesitates ?o rvlfiiM: Holland fruin I'?'?.
.Heilt.. _
ITALY.
YUOoVOKM, Aii)iH').-l?iiriiii L..t:i7/i, tin* tim Am t
el tin ('..uni ii ni Minihtei*?". Will iiiiinediiitely forui
?4iiet\ i,ii,nu t foi tin: ltnlinti i.ovcriiiiitut.
marine intelligence.
Vihh.i, April i- \ ?i -i .i< li bUM len li.nti'l
, VliiebM.iliMli?tlbcbrishliia!:ttb,C lft 1* ''"? U"*
fiiiairiNew-Yoik t?i list n\ went aahoie st Breineu dunn?;
si?j**ii\ -atn' was tw-ilously il.m
<i|.iil7. ii.r? Anii-ii.-iii liikik h.ir.il'etti :? rrj. M
k* ti cone BjBBwta ill Mo- Lal In? dil. in,, um tere b4, im.
l.,,M?i.\, \?iril (*, ?Iiifm uni".di lru? ten. lied Ibiaeily
I Itali he lim k Nl'oline, Mint li n B4 nliV lift Ncwi.i'H? IwaT
N.v ll.tti.ii, WBS tatt .it ki ?i, i-o date. Nu In.!" I-?'*
lM-?ilat*M nie (,'ivfsa, _
FINANCIAL ANO COMMERCIAL,
I.ovrsitN. April i; Nunn.-(.in?ois for inono>. M. Mi
sfawawNB, :...- Illinois < i ntl*!?. 7??*. I'mtcl MM '"'?'"*?
sftcrnoon.-ITnited ?States tVivc-Twcufy lend-, BBwl I B>
?. nnced J ?im e the opening fins noon, mid BIB now tmOm d
at 7,,. Other ilisA.riptiotwo? All'iTiiau Miiilltie? ..'?' ni"
i iuiitiii'il in price.
hteies-'. Consols frrr money, 01; United r-Uttrsein
bond*?, ntl Illinois ('cutral share?, 7r.g; Kin- K.t.iiu.y
Klian "?. ??
Ikanmuiu, April?.- United htatea 0-2O londs i ici .ik
?>.
Ivveiring- rnitedStiUasii-iil liomin i!o?ed iit 7*1.
\|uil 7. I iiit? ?I Mate* bondi aie quoted at77.
l'Ai?s. April ft, rniU-il Ht.ites 5-20 Hoiul? oik ii ? I -ii.
..leliniL- tinted Htiiti | Ml ix'li'l? (iu?"l at aafaf,
Ai'iiJ 7. 'Die Rourse I? flat. Rentes, (4 frsm s.
I. u i i:i um . April 6?The. Cotton market isdi? ..i ii k1
' active, ami prices have further dei lim .1 |.l. IsM ?.. '. 1
ti. ii.iv tt ill not exoeed 7.000 bales. Middling I i ... ?!?,
IB|4a ; Middling Oileaii.". 1 ?d. TboBreadniuff.4iii.iii.il ka
f nu. i lour. .'? J fur VVcBtern (...nal. Wheat, i i f,,i
-Milwaukee Red and f'aliforui? White. Corn 41 |? r
?Aiurlei f?u- Mixed WeeEBp. Barley, 4 7 jwr B B?.
tjljts, 3 4 per 15 It?. Pea?, lui per iiunrt.i ton ' m ..
d:an. The Prevision market is quiet. ???Wat, ?' <..
mott, l'i: c: Bacon, 3H ?. IJird, 4'J'. (?kaw BB, ? ?','.
JIM' riiMluet' market is generally iincliiiiagc'd. I'i'ri-.niin,
lid. fur Si.m it4, mid 15 for .?standard White, kswaai I 'I
J foi ( oiiitnnii Wilmington, itud 16 fnr Fine. aVaawaw?, ? '? c
Mt? 'fallow. 41 6. Spirits Turpentine, 37.
l.nvin>\, April 6?Noon.?The inarki-ta are gene ally
nu. hain:. ?I. *?ih1y-(/lui cr, It ; Lil: seed, BJ . I. ; di
r.n Mutch I'il'4. Linseed Cakes, Alo */ tun. n - lu
seed, i.? ptnn; Whale, fil ?'tun; f-perin, 11,1 f Ino.
l.teimiK ? Tlie Cuttoli market closed he.ity al ii tt,lli .t
il.iuiiard ti.iulciii >; thu ?ali??: t.< it.ty Late uren -.e. 11 ., i?;
Mntdling I 'pland?. i2Jd. ; Middling Orlean?, ltd Hu
I.f ddntuffs lii.irki-t 1.4 entirely tvitlinut <*liuu j.?-,iiit.l jn ,?i s
an? lirio at this morning's rates. The Provision mai ki I.
i -iiiKfddull. I'ork, 77 ii. li'-ef, m ?'. Bacon, BJ . ii,??.??,
m l.ard, 41 . IY'truli-uin?lid. for Spirits, and I..', f?e
r-taiiilanl White. |;,i?in ? i fur Coniti.oii, ?mil n i..r
liiie. Oils-Linseed, ?',(?: t-iwrtn. uni ; Whale, in pea
tun. rsei'ds?Clover, 54 ; Linieed, ro.. Asln ? fur
Lol?. 1'lg iMlt, 51,?. T.kllOW, 44. Lilisecd ObbbBM 1Mb
-?I'll it.-? Tui-uentiiic, 37 '.
?tw?
J/AA7. u.
latl lilt'cIM IMP EMOliFDc/?, Dirri at nut mv?
I ll!Ml:i)-MlHTIE Ol" THK 1 MI'K11 IA I.'?!? II . tt
'?I I UKI \I'(>?THEY AKK ?E1 L I.M.I).
av TitiLitAra to thi tbibdmb.
(. U.? Ki?ion. April ?.-Keporta have liei ti reel .el
Inn'flinn Sun Luis r,)t,,sV i'oi.fi.'dirtiiin: ?ii? .un M
..f KntDin ii.r? defeat by the Imperialists, i lu bal i? i,
mi iln? ( uiitiiiiv. ron ti ii ned to lie besiegeil at Quire-?
??(iii. OH the i-.'il o? March tluy inaile a?i.iitii n tin
ilnti lion of (.'elaya, hoping to lapture a |H'\i?ni,n
tiiiin of (lie Liberals, but they w,rt? .lunn I,,, k
uftei lee honrs'hard fightintr. Both armit m bml n
ceivrd Momo ree'nforeenienti?. but the Liberal muy
.linne largely to outnumber the Iinjn t ,:iIi?Ih.
1'orlirio Diaz m as only une liTigue funt? tlie ( ptjfal
Me\:i.j. and the aggie? it,> L:1kt:i1 ion.-m il, .m.
iiiedi.tte \ieinily of that city is ( st i mated at i,...il?/
ttWt men. On the :A of Apul sc.eial .Ai..< inane
tteie ouested at Itagda.l ami taken pus?,.,, ra l.?
.Mat.iini.itis. fj'liey had attempteil to land ?u ?m inaajw
ular lM.uit. ami vteic tiled li'mn l.y the Mo i ,u
L-niiiil. whom they ?u unie assaulted in retiiin.
lill ?ll.tifc; DI VERA ( lU'Z?I'K.lllAbLli CHU' i .?
riEDia hy MA/.
Wf-HiNUTov. April 7.-?3entlemen here. it. i i n
?oiiiied on Me\!iau all'.iiis, tlisht in \(. the tammi \>Y
t\.i\ ol' Vt ra ('ni/, of (un. LsfttbeiloV tleii;i ilu
liillotting is au exilait finn a litter im tu! m
Waaahiaattoe tOHlay, dated \ era (ni/. Mai, I.
i'lie I.tin i.iN Bia in full force around the city iliy hiq
.iii.i.inii; the ni in al of tht-ir artillery with trim U ii ?tis?
?.uilf Un-1 ?tv. .md it .'.munt lu-l>ng liefuir if tti li-. ...
rniijed liy Hiern. Tiley .1 i>i?ri..-i? h nt ti.vlit t., bj i, i *jj
t.iuNuf iii,. f,)itii,i..ltiuii?. Ti.i IiuiM.ii.il ( ..nui,is? m rr
at I'n? HI.? leaves hy tlii? ?teann r liifkkBBIBl. ..i o ti ist
?liiiu ? li nv Ililli'eolifldenee thei>efiiWii li??-?? i? ????? ?????
11 ?hu! tlie linjiin?. I'mtseiiLtTi freni the lute' ni i?-| ??? rj
fliiitu.n Iii. i/ WM ?ittaekinc the < .*y if l'uei.;?i. Un.**?
.iln.nli Ib pii??i-??ioii of the outer \r01k.4 and iln inatir
li.ut uf tin? i ity. The Iuii?frta'...?t'i ?MBB iidiunl I* Hi?)
l'i;? .i . ?i ?linne, ami lit-tti,s tune tl.i y 1,.n i iii..,, .iiiil.w?
i" ?n . .ii'tuir.i. and (iiii. i> ..<? tt.:: be bril free to n-uii
un iln- ( i'v of Mexico, ?There he had .i!re><lf a l.n>-i i?i -
mm of hisaiiuy in good |NiMiioii. ?o yoa m.iy ? > f?. I fn
lu -.u uf the capture of Mc.uco. even beforelthe ain.y ?it
M.iMiui?.in is defeated at ?JutTctaio. BJ eveiyi-uly e??
B , - ka tvill lie.
DI8A8TBBS.
A *?l?j..r ?INK IN JIIK NiiUlU IiIWK- JIIK ChKVf
una
Vi si.filiiv (ifternoon licttvwnHand.*) o'chx k ?nl<"ii
tull? a ili-i V. lead nf ?. altar, opruiig a leak lu the NnriK
I'm i. nj'piitite Hu r.iMiuia Leny, and was Mini. I lu*
pilot Of the fent iiiat Sus,i,ii. hannah notie?-.| II..U Uki
:?tn?i!i ?t -inking condition anil, belling ilin iii
li'i.il.l nffi-11 d to take tin-Ill in tote, bat they n Its?.I .m
<?,.-'.m. .? Soon after the n bbsI b?vs a lureii vbli h si.fi?.i
ti. ,.ii.">. uni finding that "he s-.ts ilukinir a s,i.ti ,,r
distress was li" ?fid, and the anelnT wa? thrmtii .mi.
The weight of the anekor eeBeed the ateop to ?;? aseare
Lint- first. ',11111-.' the stern out. The erew.eonai? .la-i.r
? mi men, effe ted their e?.ni?' ni the *in,i!l l'i'.t ?nil ia
Ne? :?' indleed ili'ir. left behii d, iwea a.?hure. i i. Beeee
Bf the . easel inulil not be aaieKaiucJ.
CONK Tt? 1'lEt k?.
'I In? lu la Hound, which earn? ashore on iln iw?s??k
at Nr.i : ll.wka way ?i week ?ince. Went to )>?*. i ?? ?tin iitsr
the lilmv ni I inlay Ihi-.'th .??hit wau from .lmn.= ..- W I,
jil. n Witk nun. I'.gwood. ?nil ini'lsiwies IIhhUI n?
fourth of thti cargo wa? cat ed, und that I* a ?tau a???tl
CouditiD-i
AN I'M'IT?? rrtllX THROWN FROM THE ii.ai K.
BT TILIIKArS Ti) TM TSIBC-.I.
I'llIwawaVtM?. April 7.?About 1 o'clock, ii,- aid r?
aeon, the Ciacinnatl Kxiire?? train going i;k?i w i ? 1.1? fk
here st 11 o'clock, waa thrown fruin the tracU m? r Wuil
-t?ti ?n on the PeonsyMaeia R?dlu*ul Tke um,. u?>
tei e\pn>4?. ttr.i hacgage. and two p*vMengerei,i* ??..?in
1 ,,; j v..?, :,..,. rVfai-tln Hr.i.k.i-. of Httsniirgli. Uist?a
h ni hi? thigh badly nut-he* ami u-nuiei'.
nul ??i* iuitirsd uiternitlfy: ht* recoin-. ? ? ? "H
rill. Peter Mi ( .inlet, of Lati-otie. wa? in)n;"l In ino
' >..: I! II K.-rr. the engineer, waa alightly ??? ?? ""l ?''?''
njttred Internally, mid Win. Wilhelm of Pin -i' iih.s.
?in..ii,, nii.t.'i, received eoutuslonof ihonliji i? "??.? of
.vu. injured. Ihe aeeid? nt v.? ...i??..t
ii?? t>? .ind a rail t..iag I'!-" "' ?' ?'?
r.ir the purpose of throwing the train off A in?i ? *
.Inn. linn m .i nii'iidow near I.? ? - -, I? d ? f Ifin*
,,.i anti was ain.-'i-a and ii'.m rM t.. u is
i li. uilm tte.t haviog done the deed, but tit < uik-b to
,t.?iti. .iii.t ,,11, stioiiaor pjive li:?i.aiiie.
t i.tll HOAD ci'NI'l (T'K K1'
II..? ms \|,i,l(>.-rtn'liaiil Uaiehel'lii "'
..,,.,., ?a? ktu? kOO i ' n III ' "epi'f a li"'' "?*'"
.,:?..., i awreaceiwdSttleiiiyeeU'iAui.Vjii?d i> ?? '"'???'?4
i ?i "%*,.

xml | txt