OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 08, 1867, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-04-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

un: vam* exposition.
, ..N i |:ti k1 I 111 ! NTT Iii H, V I '
\\ give below acvmpl ? 11*1 ol ?rarki ti
prt I'.iiittiliii'c'l 1" t!' I' . ! \|'t ?ition, t?.:;.tl:?i
vv .r.i n.ni roof the i
t Duli',, i it]. United ?tatu 11?.- reaiainini
i?i.?T|i? tnl vaIjuIi tluT' ? ? .-iii Im given
li.ileafl.-l.
,1, . .-. I IRK? Of AST.
I Iinji] in, I lu.iiinati ;
Marshall I). Koherts, J Abrnm tLCot
reos. Kobort L. Stuart, Wrn ' Tajior John
?ion. KoIn it M. O) j plant, ?'u i M ( i. Mu i.ii.ol
t . ,ii,C Hi lill 'i-i - " -i . < . I Tiffany, Mi? La? I
Ki.....Iln Ji.tnoltif
SATotlii-v.
i 1 v?? 1 I'l'Mi:
T.i kci. 0, A , New York, Port rail ul ? < ini?l." A. M
Maar", ii A . Nivv ,o?k. ' - .'."I I'ron
Iftsafat, w M K '" ' ?'" "ih CmrnX
. --...it I , N.-.V a, i ? ?' Ja?.
ni.i'i.Tili.ii, 0. II., i-oiuloi?. "".im!' t T .'.i! ?-?Iii." fe. I.
i: i i lituc ' I! . I .. ? -aii. in.".I I Keiisutt
(??volear, J W., He* o'arw, spbord
'?oaiisar, J ?t\, fees Tori m 11 j
j.'i mt.
( hur'Ji. 1 i N . na," .1 T ?> ; -ton.
tri li, P. E., SOW-York, " . ? I ' nines."
M a> !;<>'"
( .iituit'i, r?.. New-York, " Lnmla? .
( nu?-, i. .1 i . N.- i arl -ii ." B
II oh pi
I ?it, ( T., ne "
I nu ;? tul. A. 1 than
ll'irms.
I. .mud. A F . N- N ? mt
l.lliot. el. Nea Vork, " foi
i.itfonl. H. it, New York, rum. At.,"
lii.ln-tt Col
li if ford, H. li . n. ii ? ?. . ile- Willie!
M KniM.i
Ojs?T. 1? . New v..ii.. "Moimi Washington,X. It.."
A T Hewar.
Clay, II I'.. N. , '., ? . . kpp . .- e ?; A|
?liant.
i... li 1 \..v. Anil., 'Trida of tin Vil-.a-- ' \\ li.
I ??l*oi "ii.
Urtu, Jas, !a"t.,Hew-Yo
i ,.>,n "
lli-ilv . (1. T. A . ? li;' i ??., ' Portl
(u.ni
li . v ? P, A vi I!.
I'nuMl).
II-MUT, V.' ? . .
,1 1 .lullliston.
ii.uuei-. \Ain.?iu.? n. v. york ri li ?nt-v-i-.' vi ii
Hamilton
lliii.'i.n-il, R. W New-York, ??? from
o.- o Mouin Mai!?!u Id," .Mm. II. II. I ol nu-li.
11.tia?aid. B.W..'-1 ilr Antuiii ' II. li. Maro
Mini. W. M . Boston, " Puru
ffuiifltij.'tt?i?, 1?. N? * York, ? ' Tort!.of of I
plant k."
lluutinirtnn, I? K pi bli. ?
o* A'Mnlhston," * ?'? Wewart
lime?.-?, George N( > Yoi'.., " (?olil.-n Vu.? :
Catnkill MouiiUiiii?." Mart
Johnson, Eaetniau, Nei v. "Old.K una',"
it av. Derby.
.full NT'V, A ... 1 . ?? Vi .. lliui.
J illili A. I
.i.iiuiM.ii. Eaati ?." it.
I, Stuart
.1 oonoo! , Eastii ii. N- ." ii
M Hue.
KiiiMtt, J. y
Mi.iiiita.ii?." c. r. Otj-i
Kennett, Ti
di. tri?. Di
Keii.sctl, .1. r . V- ? ii ti.u '??
Mountains," it t -. if ,
Ki'iisiTt. ,1 I Vi - i.-' '
Coi ?I,'" Mio'ihi'n! <? niilv .
tatara*?, job ? i?a i r?.'
I niili.liii. ... i. , I'hil.uleli'l.i.-i. -'1 n. ?( ?? ?
(l4-org{e ?ii in.
LauilMtiii, O. i i he 1 ?i- ? SI?
l.i-til'C. II., .N. ' . lal ... |1 .. - .. i .
M in ti Uo'iJAV u .1 all? I her lit LU ft "lil li nm." Julia
A Histor).
Mi ilute?'.-J. N >' York,-.* Vii alii ?, ihw." i .nu? li
M. l.llt.-... .1 . N 'i ... ? 1.1.-?-.' f< ?. 1. .li.'- ?i.l
Mel ntl e, J., Ni-W'Yu ?sho l aV.m.iI?. .vat a
K M. line
Mi?;not, Ii. K . 1
II VA. iHl'iv
Moras, T. P
Uiver." Conn . I
KM hards. W.I'., 1 ? lu Jone/ R
?M ?kart.
II,-li.mia. V
tit. Wet. (.?-. I
Mi ?i. .ii ... ?? in. . .i ty." E. P
I'nrott.
Al site, B., New-Yo : I
??Til lit
VA lijtirciU-e, ??'?
i va piucbot.
AA lii?l. .|?e. '?'?? v vi
< U/74V1I?.
C1.1?? 11 ?
I?.II IrV . Y. i ' I n T, ; i .. .
V . ." VA I |
Daitop, P.O.i I, " Bank '
li,lilli Nul? I
,|,i||li?o|,, 1
('?'tltltl V ("ill.
Ko ise, I. W.. Uti lou. ? i I
? M
Cl.ASS II ? in ei?, I n
I .M.'i, Mai Konji . ?? Marble ''? ?
relief, Porti
HoMOkor, Harriet I . Koo??*, " Tin ?
M<vamor, II.- liet (i lion . "Tlie Wal ?I
Kogrer? .1 , Nea Yoik. "( I
"I hiitli|i?.iil, I. ... I
awu.-t c c I?, iii
I bompeon, I ' ) kj N i
lain Trapper, -i
Voik, I.. W ' H
I ll?llllk,'tOII.
Volk. U W., ''Ill? ? M.I ineoli t i
AV.mI .1 ii
Iti-oii/?' ?.
VA ard. .1 (?. '. '?? i ??: ?.. ? T ni/.
John Hat1 er
I ? V?1 '-.!??
American ?j.mesa
Bf Bask Note iud ??t ln-i- ? ? _ Ij.ruiiin
Mai ?lui 11, VA I. v. II h". .1
" lincoln.-' 1
National Ita .,!.,. , ,- ,,f I',niU.
Nut?? Kuara?
Hull.it?, i . -v- * * arl
Civi'i
Liiu. < or it's
t'Ni'li'l) STV l! ? m- I It' I ? ... [?' v
. , in i-... . ? bl I. -' .? - mia V
aS ii.i i i, ii mm n vi
Hrurr I
lina ltln-l.'t'ii - ? ' ? lu ni...- ?at Min for an
? ii. g?d ? roe
rtiii-f-' iitrine. i ,it<l h? eiuplojed ti* thrve otlu'i llbelaul
? ssojslsnt* vii the lib? '
for avojTSKe from 1 hi? i"- ti" v- ?? ' ? ?> ?? m? and return,
for taree month ? ?,- Yoi L.
Jsttge Hhiinu.iii ha* |"?T ih i n' (1 the case, and ni a
??rril'eii oplul u ?ni- lam '-, llnil hi di ?
that h fair coi itrtt?! on ot the ooiitraet suthoiized the
OWIICI-!? tO illa- ii.II -??' HU. i.nu- Vf Ulf III-'
iiu-iic.'ii. but ?a? airuplj .. i tin owner?
to .I. ? barge .. i the in i\ al h iel. li the three
nu.nth? luid lr??l . .'?? n -- r..i ? . 1 ITu- HhelaT
-l>,?*.i. ?I ?m th uexl d li ' lu
romani t?i V^ - SP L'*
JXialliull to bl
ahowloa h:? -
luv; tlie esujrini?* Into b1
i?, a aiuotiiif?-'' ' ' .? viilulli't/ ?o i ? i-f.! I'" ]ii..j.o.,|
. li . n(rr>, ?n<t ti.
?i.it.ll paille?.
tu is-Aiiirai t.. h* other ii'xT.'. lifferenf.
The dlnexiluti.,. MT bl Hu cblel i , -'?lu it alni
atraer* d14 m>i ..if.-.-t tttea,. ' Tbej wen ?inipl
ell.-M'^.'d. Mrd I fit tilted ti? M.ITM l .-liului'l 111 um
The i bul it er Should n BlOAIUl i-i,in...
'eut fin throe lay?' a ?hould n
??i ive a ?I'm ?i, , m..:,'h
ihn ?? iv????k? li u.1
pj.1"i u l.aukti
roi i Liiuiiiiit.?.
11 vi-.iin-, i m .??i-i ?in i
Ml NI.
Artaaa i ... ?n. v ..
I he Itlw-lai.t mt- ni ? ul Iii. . n v ,,| (li. A. lo-, ami :
?!? ? m vv ,.-? lile? ? ,.it the ??lu...mr '?
I? mt ii.|...t, Ide lt?i Hu vv.iL.? ?uni ti. the rap '
h.ivou i nu hi i Um in/ tin linn Ltbeht'it'?, MTvlees wci >
.??lull ir-il, un?;.t u ?j ? i:-l n.ii i mint, bj the linn? ti '
is b.el? he via? f ?.-i ? . -...nth. STOSS ram- I
mt?o and pay I eines li m?. If Ali? trun uti?., i -in. ..
the hlx lau. . 'i ; -? cn pt a u.1 no1 I
'?a*??'l for lu? j i-, ' itil n ? the mt v a i - nit* all nu- !
d?nwl. Hi? at, i?,.I M "... Ill? ?rill.? i M -lit
vliiuii;!.! at rdiUaC ordered to u?r entert d '
il?lUl??T!li' lil" i lui io,I?.
I IT Vv KUM ? HIT n ?
Ir? lie
Hi the ('on . tnoil in tin? ease ?I np?
?sisbIS (hal th? v ' im..i wit hum
?last* or ?tram i.ti I? li ,,.,,.,
?m ?ealiM u? w l . ' ?mlfttlU*,
?he uIh-I wlllu .
li.viT?D ?-TA'ii ' --(.'Ni i: - t,? i ; . v
?. Ja lou- ( .,ii,iiii??!om i Hi ?
?i i I i.H? 11IKI 1 ki ?THIAKI i l:i?\| \ ?n'. o :n i ii
i ii: a .
lattaa Slate? ?gt ! B It?....le, I ',. . II I ,
J??.e? I,??,! ?i.l All. I...
ThkS4*oao, pr?vioitalj icport? ?I. na? ie*?uniei1 Til?
(1. fi lulaiit? an-, li. Ord With li.iv iii?, ??ti Ile- i.illi of Last
Maicb, ?Uiieu tun i I n n i. of ??h-hi from a Mi/ni dio
tillrry at Nu ;u v ,,, ., r plae?- Ka itt.-n. ?- for the ?lefenae
?ai? taken, but no1 h .- ..| ttnpnrt.iiii ?? was ? luiti-d : alter
winch the furtlu i .:.-dtiu>; was .itljuitnit d to ne- 1 it h mit.
al I o'clock, p. m.
AN ?I I I ni li .Til \ ! Hil II I ! I
I
ComkaooSiionei Botte on an ailul-tvit ot I "?.Mai
rhal Murray, ??sued i va ,n i ,nn ft*r i ho ?u n -t >.r defeutiatir.
I'la? Marshal's Bifid*ill alleges thal ?l.-f?n.l.int ha- cn
te r? ? ml four plat? ? f.n the |.ui |in?.-.n ,i a/It h the intent to
print oount?;rf?-ii fifty-etMil ft..? i.i curreuc? notes
therefioui. The [ii,.t.- aere i?io,?u,,,i :?,,,!-. tin* Oom
?muer They ?re -?.-li exeente?!. i in ile fondant wa?
. oiiMliittlsl for im . v nu.ii,ii,on lol
oeik si 1 oi lock.
?-.?riM op a cr:
Tltr . o?!1- IS I uy I M I ,
I'rlri
Tins i* ?II ?pj'.-sl limit an oi?|i i mail,- ,,| ,,,
Sial'l'erm of the Pontt Of ( luuliinii |'ii-.i?. (ti tin lu, uf
Nrvv ,ork, diM-outllilllliK tin- ai tiiui VTllhol
Tie action Is ?u ? of SM broushl airalnal the Itatanl of
l.ieUeof the MeiroiHiiiiaii To ..- lu triet, the lloard uf
PeUoo, omi various subordina! I th* police
k11 of whom ware |olued a- deft ?? ti....
kv tiona XM WCI.? Lliunrhl'lij the alluna y uf tl.u plaintiff
lu ihla action,
ti'-ors-e W. iit.ll. ? iir th*
..' a -UOV ..II. . 11)1 ill?
VV It boll I ,ll> I? Ulli!
.n- the - di iiv.T |
lu. mi? i in- i ti ul in iln- pt em
law of 1B'7, m i I entier Uni law >f i*v.,
!.rniii:lit an aotl? i-riv. ? law of laW dcr'ared ancon
?titii,'mai. ?"! the ? ? i. i .. foi un -r li
, en* it iin|- di
pe? 11 ? ?i . i .i'u pi ., ? ?? ,.t i i ? \ .
ii 'min i ion s ' ' dos n, "n i 'iln lim
i
?nt. i ?so I-".,1
um < i -titm-. -
Atipi Bli ?.
-
: ' f Common I
u n , t ...neiiil I ' IU foi BJ II,em,
whu h thal ( mu ; dei I?ti ,i '.i ..... 'i lu . .
.m the
(unii, mi ila- 'it'i.' .'.ti m i n i th , ,,!i i!., u over
tin- ti i m AIk I J - in lime tin'. Banu ( otu *. ?
plication of tin- pUlnl Nu, di i lim i t.. ti ?
r.n t and lu? ?
some ol Hu?-?
im Hern, lierl. 1 t nf A pim ii? '.i m i.i
Inious di n.need iln Ui i-. i .
.i fi .innis ibeii ?_? m '-:?-.. i up fin dei la
lou beti rral Tena of n..- . of Common
I'll Ba. The | i Unit I .-i. ol the
< un; : ol Ami ' "-i ni'- Un m
ax nt whs lind, and l
dissoli eil II
'iln p.
The mol I i ? ' i ' le ral Tern
ami itft. i i. ?n"l .m ...t-i ?
act milli.!.:..
'Iii,- rtofeiul '| ?>'? it?.'.
In tin ( .m. ..s neil thal il-i re ?ren
? . ? . : . i . I"..ian'. ..f I -, i - . li., .h'
Of 1','lii , . in n ; . (if '.ilunn ti. re
eiitil I, .i i .1 .ml ih f. ml. ?I
si pom ti I; m1 io Hi i - p '-i ?
iii . i. ? ol iln irdutv, ?. i.
Ui douldi t ?mili, i rhtl m ii iii .i .'? ' irrdlng lo
41 fti'lli . ' , -I li i '. til. ( lilli '
ciulil iut .- . . ..i the i> ' ..m without
the p.:-. i
I , i | ???..!..i Hint iii"
(unit ii"iu ". i id -, .'- i?, i *.? ? i lo idloa . "-i-. Ihe
u ti,,n i, s I nts ni di ti
limiti hu '
and thal e ?iff thal ?? i-? tt lion.
II..- Coi if |he mun, i s-??n di . ?< :
Hu ? i ? i. ? ii, imt. i aaltet id
i !;? lit, tin . .Id mil] review It mian iprs ii m ? i |ud
I imt 111 the nu ?i ni Blipei I, tt hu li i ? ? tmu li
from .m ? : ?'? ilinglv ilintnii -. ,| the .,, ?< ??'?
Mi Wit-Mam, Mr Vii ndcrriM'i for defendants.
Mr, lu Id?mill '. - ... the foi pi dullff, i -p iteut.
HI i! Rilli; ' (U 111 i.i KI i- ti l'i -i:m kl Uli I
- . a* - . . ?
li. k1 Hi i UN u-l'l ti
(.trr.t I' . ...
- '
i,. i - ,\. i ii .t ;.;., :,,.? mus? lei
i n, . , iii.i" ?!, r the li
1 . i .lu, (lu im.mn. tv ;.i. ii iShiimily
nue t.!..,;-, a. Tin
?th i.i i,.-n,i r,.mi nil. i..;.i. ? thal n ii" c.iso
o. muli' niti.ii, in. linn rw'Uirt-il l.v I hi previous m?o
sim ?i. -,r.-. I ? iii. foi
?, , shall h ? .1.. ni -?t i?, liara w*lve?d
, ,-,. m ii,, -.i i. . .- i utcd mol ion* -.i? di
,;,i. ii., iii, i..iii, ?i.lemJ Hu lu i.? i? moUoiisnriaioft
: .-? -,,| l i 1 -li, i. ,-,-, ? ,.l ! , n , p. , . ., ,,l m
? ??..i i sosiaiuina " overruling demurrers, im an
ii ..nu ?ii,.i until i .?.-, i ion ..i? nf tin
flinn Un ????t ml tn ;, I ?el
, Mill 'linn nf Hie -..lue ("Oltrt; Hint lu tin lullt 'i i.'l
I (leticia? Ka rs reipaired to Im fnrnl heil In wteh
; ne i ! inn? ate a fopj ol Un pii ..Un. ??. when I Im question
? .in -i ? mi Un ni ?i ron*, "f the ? p,. ii 111 .i i iiiii.t. m
i otl?er papel nu ?ii, ,i ibe tfiieelioii arl cn. Bj Ibefortj
! I li u il (..-u. -i .ii I;, i ii . li,,- " |.? |? i> " ii . | ;,i i, ii i,, lu- f iii-m-in .1
? in i lu- ( um i un sppeitla 11 um Um h'areiiil lo the (ienerid
Hi .in nu ??!- i .i , ,;,, ,,t i lie f1.1 ii, ii t oil, tn
! it it li ,i.?i ii.".' I ne l'Un- u i Un i unii
?ni servii-t "' Hu H'-|i, rill. pi. ...lui. -, Ihe inn.T
p.. iles, Hie , balta*! - of t> ii lie*?, and an*
fei hi the ( omi II i-f nu. m i i i id
. m i
.,i eopie? ol -lull "pap ; .in Ion gi li of lime
ibi? of Hu terni, Um leiu-i
?,, ?i: ka Ihe ? ..? < from Um eel
, . n m m di. fayoj. Ida ""t n "I. i I-1-"I
, i i . | ? . . ii|i|. ti lunn
.ip'H'.iuiiL,' iiiinn iln .i ni i u- m? m ?.ni ?i.iiii-, ,'i ii ' i ?ina ?'">
?in ii nut ' fr?i nu i !.
I I Ml K u
..!.' 1 I., lui - ..,;
, li Illili . 1 ' ?? ? -, dill**
, i le'red on the reco I i ? i"i? -, im'.i
i ?Tii i nf oiuitlina lo m.
i
i I' i I -..n I.i ti : I. i.liu .-1 ( i,ni | k' > . i Md' II .
,,. Un i l'i . Ih, mululu
,
.i lie ti I !
r
?
? o
,n ?i 11 Mi
'MU?.
I 'II
.i lobe
s \ *.i in te
i: - ? I
\ M
i \ < ??
? '
Riel ?id I lluil Imric c1
' ?n i ,! ? ?iml '..li .in . n
Bo tu-if pul I in i
iu\ ni t l?
' ! ? ,1 ?-'.. i . \U pot I of
i
( listed? ..' , h
Jii'fiu. L-nljOf divui e gruuU'il
.' .
Ulli li?
ll! ( ? itl.Iii.V ? : I i i m
'. i.i .1
?>i . I .ln\ ?.
... nil li ? lill |I0( "'li
i ,l I.Mi? i:.- I,us u,,
-li...
? ??.
,'
r.
?
?
?
' I
I
1 -
'
Ha?fl.l
I
II*
, una I
?
?
- -
1 '
?
1
I',.
4i? I1
1 I', 1 ???' . .?
i
II
: .
-
'
.' . ,
li . '
ii ,
Ila ,
i
'
' 11*1 ?'I ti
'
: I
i.
mai
,.|i.
?
? ? ...
ni?Ba*
? i
?
.... u ,
..
i ?
i. ?.i
LI I'.,.Ml I III ? :
i I agi -
|l4-.W,?i .-?
?
'
'
, l ti ,
'.
I 16, tari. H
"li' *
I 1*1?A
IT.
. ? i hid, '. u ?.?: t i.
st i*l; l tu t m in i?i?iii?..|;,imkii. J
.1 4 | ,
Kill
?
II
li.,,i.? m
'
In-nl-ui' ? '
I 1,
II*?Spalit.r:? act 1,.
1 "
lar* '( R i ??
i
.ill-H i m r i t
4 A?
Ubi- II
, '
'
1. ..? I . ,.
? font ? . ti,::..,,,.
til/.
? ?I , Lil
li. >i . 1 ..?
I ? I
U? . M "f II
Kris H l? i ?
HIT- lluik? iv i
II
u>.;-\v?'
/?,j.- Bi ? -?'' ?I" ' ...
It'll ILA,?
? ?, I,
.,l tv? t..
- , I Jar-kM.i,
.lill?li ?ins wa,t s. ii
I-., II ?l. I . vi I
1.111 li,. I.-.;- ,
laa i
?.-' II,. II,,, ? li
?I N 1
, ? li .?
1? ???' 'irailr
?r'in.ii.it Marr.trI
? i '. ,
Iii? lft. ( .
?l18? Itii-irr ??I Th* I
la* r?
? ni III 1)1 (lill ti' N i"I ! ? \ f. U I -,
it..a
irria i,i B?i Im,tn
? i ka K.xh i ???'
?AM | .1 i?? !i R
? -rut .?! tit K
? '
? ?r A? *|t ?
1141?Iwttatou L t,' M , lull
l"?i.r n
.
ki ?*t (.?ni..
-?. t|. ?, \...,.
-.1 D..IIUIL
?if. -I?<?.. .'*' H?'?
j-,ts?Krivfi*-' ifrgH
..i-tVaij, asi it?Trr
.. -
?ml I.i i.i Miuinr lu
?? i*t. Allai ?
*>' V tal
I It It ('?
t*"r, .Tomat* ???
M -i-?'J.', kaw/ '. ??.' ?
Dam i
...
?
t?,.l? tt ?lile ?ni Saii.U
. ?I I ? \" .'" ' '
IliM Ti- .'-?I ?^ '. ,,
'IIl? 4IT,)||,| Mlll?sl lulim li,Iii....1.1,1, !' D., in?.?nd
erect iu a r, Imt to j
ti.el ill I ...;..
'!, i/ J ,
TITK MONEY MARKET.
' i ? A l mr. sim K r.xrn ?KUI!
Cii.i: .,f Aaa i :?!.? i. s a n il.i
IM?, a? . IM ' -...i. m
i m it ?. on ( .n.tuu -m
i I? Miel
( BU.) ' I 1O0 . ti, u ....1 >?i
.'..?ii I" I ??l-l ti.,1 dal I ,? . t .
I"' M U MB . - Il'i
l a lal M I OUp '( 4 I uiiiIh il.nul J'i. ! t
: i-?' .i - .T?i
- ? '
on ' i ?? ... i .,i a t .u
ion u? i,..,, u irm
VC -ti iii Union Til? la, _ ,N Ali -t
i'i'l ..... li}'ano.....
i. -, liver.
.-?i. .
| .M.iii|?.-a IT. f ' 4'?i _ I
; IO |0S ..'.??? I ' i
ttlantie M ni | W? .... bin
109 .. si
V v - -.- i ' 1
.... '."'t Ino
Mlilu... II Milli lal
....
? ? Ilrvv
A a ililli '.?
. \ .
Ml uni I B*
? :
"'li.- ( . .
I '
"i
I
loo
MB .
? \ N Y I
HW
( hi, A N VV IT. f
?
... *.'
... I'll I, '?T ..
.. 1 ni MM).
?lu 1. ? .,.lu
chitju? ion tt'.'l
1301 I u:.- .A Ko? I l-l
.111
NYC un ii
l.lKKl .. Pit
-..IK?.
Pitta 1T Vv a i ??ut i
?
I ?
?.?I ..
lim
1,1 DO
na
i??)' i?i
I'll, Mu
....Il?'
HO
? i
. ?v,. Toi, Wabtl
?J
.'?', f,'.? \ .1 I .III IM*
IM ... Ill
.
.i it?i v, at
?? '
Great Weal ! ii
, i.?i
P I ! U i Chu
Rending
( leva a ; ?nu ....
.'..??i 1HI
Kauk ul ( eulin rt > 60?
n i, mu I hi Paal prr?
M .in , : i.f.-'}
ill 1 N ti? ? V1 I" ??I Illtt.'vUf- IO V. At
. HU,
su? mi, m
mi eli ?? ,*. Aiton
. ....
i
l"-i
('?u.? uTI Uro? Gol i ? io
??nu li. ?j 1,900
P?l i! ?? M.t.l
:??'
.1 .m
lim
li?,
N A I
I i "
loo
ton
. 11
-.in
.1.1"
I.-.
Chic R I A l'i
lill
.?IT
".! "I
lb lafniK
U|t MO.
,. . ,M ?Oil
kel Pitt?
,
SJJ
Pitta r vv a I li
"
|0j| ( b3. 73
, u i? . ?j ki t? ridi i n m
? ? 'i
C I. u?.. *'.!
i..., , j
?
:. " . .
I-i i.|
Ill ii.i r
?~a.
'
' ,
ia. um m
?i,, ti ?,. a ? |i
im
too
MSI
W I
I
(MO
?gat
?
am
ii
i- ?
*
i i- -t.
.V I'll f*
1
-i.l
I - -?
. ,'1'
I . 101J .
?;e i-"
n . ? entrai
I I A\ ..
I
I.?i
.... ina
bin
A N ,
'
Titi
"I
-
, A S V. IT. f
i-i , : io . l M v-.i? o?, ,i ...... .
I I!
If
. .?,,.01 c
?t
.
1
I flu .
I
'??i
. A.
'
. lill
' .
?
'
-
'
'
?'
'
ia n ? . ?
?-n . i ?
-
-
'.
? tai
i .u -
4 ? !
?
-i
< i
i .
Uki
Quill .'I.A.. .1
.
foi li, v . ? llililit, v? I ? ? ' ?
: v ,. I i !. ' - ? .
?li.il. t'loio [??.--.?:.t Indi
, ion Is will be t
i m ii MM th?' lunn!? It
nip ,. . - t
tin v ..: , i it a
!. i. lim/ .'???? ince
,,..! ..-ilx i ti?- i r ronlo]
al. ?v boI litude.
bill for ii
. ? . II not I* !.? ? i. l-l.mil
vi a - . . . '
i ? ,.,i,.ii'i. ? . . ?
n,.. I Iii- i li ric- 11j-?.?.
..f t'll |.|.-|i. IV' < ., ' n ti
Hill I'll I -. 1. 11 ! -I| vv ' . ? <
? t. '.he
l'i 11 ?.'un nli. Fort Waj'ne atal Cbiragn Ki
pan j and th I. tlieCteroIaatl ?ml Mnhoning
rt i . lit ami i-1 '
i || ... i i
tam m,p.',. ... ?o . non i ? ?
i mu ii i. t ?. i ?.. til ;.i,
bl) In I'.'ITtl Hi I'll li,: i Ltl .,| Ihe j
Company, whicli baa no mom lil na]
divid ?'I |.i?.iiii??'i| foi .April, lit. ti i rillend lina
no1 lu i ,i .i.l \ ? t iii ii loi ot unlit, ?ml
i. i , d. ai 'i boi ?" ?. .i i paid I -n ' \v ? im i
? miel the ali -n in?, ti. auika ita Isst siinuul
...fit? not *rnnanti ?.i ' ? ..t ,:i taleim ni
Of ?tS U'1, 'li ltl ?.'D of [IS
Supplie? It no It li hi . to ,i|i|n-:ir I'l i' 1 I e lo 1- I .
i'iiv n't ji'l? pi.I iitiIii tin? :.mu! U ? ii' Mm?. .
katani i.' ? no1 a .n i:",i. ?, by ?u
Tin road ??? 111 do wall It it pars, pi i ? ? ni ? biloim i? a? j
?i? I. w n ii i .. i .a i. pomliii) ?? m ?u n i not !
io? ?.lue. i . . i.- n -, v,,, k f en
liai, n*:;a fj I ., lo ail n.-. 101 l'a Ililli
in .-oiiiii. i n .". .i-i i?". i im] end Pitt
lu A ? u i i.
'"'...
Ali.', ; ? U
?? i n i
r.-, m. Mail taoi'a ia .
r.. i.
.
T lu quota I io i '
k1 -
? ' t
'DC. 'I -,
'
1 | III I
??t, Aiifu i
i i
la
i ?: I < ? lill .0
llilil-i,li HI VI
Ile willi?
Mi.Tupni ??.ullin ru
Illinois C. uttal..
Pitt '.amil
North v\i ?ti m
.Sutth vat- ti ni i", f
Ti 1 I .
lii.ik Island
Foil Wal M'
(linn A Mia* Pert?
( .Mil' rland < ...ii
toll v.
III?!
.!'?".
II?.
Hil
iola
lui
IM
>'
|0|1
?ii
I0M
?l|
III
'
lu .
li
?
li? '
71,
111
9 "' j
. : ? ?, ?Si
Hi* j
I
1
'
' '
ka
'
li?
ll ?
77*
ii
II?
lu
?
IST]
li? I
II
IK]
Ul
i ?'
?'1
li .
'
' t
M|
111
I
K ">
l ?4
IW.
M
Im!
lu-,'
VU
? t
IT.
lu'I
? k]
III!
1 ?
"i
?
? i
i. -
??;
I 1 : .
-.'? .J ,1 gj
Monc.v was ?a ti. in.nu! al . I* um. I.n.vtT i|iiot.c
lions wa w t. | ?ii!- .1 ti | ?on (jo-, .-itiuu ,. ?, hut ilii v -nu
i m ?? |itiuii o ami iiiiiiuai i l.oi. ovtcira with Govern?
ment collaterals caiiiiot do botte! 1iii.it . - ( otuinci
cnil JM i k i i..,/".', lol lu t. and h., in i. i ?-coull r:ite.
Altin: balik? lim Naluo |Uiule|lt lciim1? Ciiillitntes,
ami dealers in ver., mntii-roiis cases i oin pla i ii of dillt
ti.llv in (.'till,' :i<(.i?iU!uo?laliuii. if i, plain thal
the buiks a.? :a vilin!e an- m no conilitioii to expantl
..it.ioi) i in-. l.,?~iU v lo liiiriovvti? lAiejif ?ii lull
nile? of im cr? ?I. 1 tifv are ivillnii the letter of flirt
I.l V? . ?su 1.II liri li ?I I VC la I V/1,1 I | 111 li, 11 ,, 1 I 111' I V I ' I . II I
icpui? sin.* bat abai 1- "i-aaerto" 1? ?*?o<tblng
luii in mvt*?iiii"iii acariui o I ?t1 t rats r*f it?.
?'?'i'l lil'! _' ?* a*' urinal ' in "in hu y
solar / IV?. .*//? I, i-iiltcciueil tin Vail d . ?hort.
h?iln- Tuii-itiviasteadtlj .?.ti-iniu [tafaadl
c.'iiti-ac'i.in and ?rill ?Vorn tin- um- on Increasi u-?
llstlUktUU' io ?? , .-flTctl'Ul || i oin , ill.-li,
ilcnl tfial the national hanks uui.t al?.?..m
lent OAT mai.?- vv.-.-klv t ? i?. -rt - ?Wain?, t li? ii* ta at
fjpfil I'm.' outsnli? u! tin? la' . 'I'.'ut Mun.1.1,
' I ' ? . ( ? ' 1
? - , ' ?
l\ v ? . i - , iq .-? l; ? . .? . '
Bi 1074'310H} fur coninierciiil; \'"] ;, ia?; f?r linkers ;
fa at ilu.rtsL'Ilt, T'.i; j !'".). ; paarig ;,t 00 ,],iya, fj.'.'l I
n'iA't; do. at short Hi_'!it..r).i; .:.r.; Ant wcrp, 5.20
".i vi?, : ii tiiiiiiiL', -.v. ^jja^, Alll.
stenl.uii. 4(:a41|; l?.uikft.rt, tO}* I! ; l.rr,,,, n. ftjj
./ '? *. ; l'i n??:,m thill.-rs, TI? 5 "'-'i.
Jin' Lu ?i u-s of the Bab?lYaaeaiy waa: 1.''*" i.t?.
inr ru-tutus. >. ici .uni; furliolil Nut..-?. |.;?'.,ik?i; total
li'iceijits, ?J;.. total l':i\ iiii-nt??. |wwsMBl paw
Jin!.inie. $!(iri,|?ji.;'.-(, Ti.
I'!. ? iiiip.uts of funk'ti dry g'.iil? (iirri[);ire ai ftil
l.i tt ?;
' ? ' U ?.I IK?.?.
I ' u .il lin
I ii -'t iii.- ix.rt. 1 i ,11?*.
li lu t '. ul! Ililli ki -t.
1S4J41.
I
I ?slid.
#(?.-.. .....i.'
44.a1I.II74
I??tl7.
?l.'ll.cU
I.'-'?., li
ISH7.
fMJHS.OAt
i .,4 .J,.'-',
Sa. I. ]*??'..
? ,! ii,.- port.lu
? u on linn kit .i t,i t ,?i.i
'I In- tutiil imports compare aa follows:
""'? I April ti. MmhUi M > r. ?, ' 1 ?lirrh IS.
!>!?<;""<i-.ti.Tii.:t?-o ii.'.'i7,'y."i ?j.'.i7.7i".i t,m.m
?.'?liCi.ll .Mdse.y.lik?.irri il.irj-,,17? ?J.sin.iuo fJ/mjOa,
*-!.?'?.ii 1 I'..:i'. ?'?? IMXTrBil rl/ni/'K,
Tim iiniu.rt mut i nu nt of di v Bjutida al Ibis p-ut in Mm eli
?
r.MI lilli not 1 n*?sl tti-Tliir:.
?, , I "?ii J. I Mi?.
Total.Ba.kiM....?.7 I1II..-.4".4.1:1
it 11 unit t? s reo* tt Aia.iii.i ?is,.
l,,i i' withdrawn urea
tt.iriliiiil.e.fi.iH.Om tv7,'i4t,l?l
\'!.l itii fm , ,.'i?'|it'!i :i.s.is,;, i", lu,,?-.lill
lut.il t limit 11 mi the
in.iil.,-1.lejalrMl $li,4'i|,.'.14
1 mi i;i.i) l"ii w tullun ?i
, nfd fur ware?
i 11 > 11 - .* 11 ?r.tl,4>K",lw*,4 ?."..'.'"l.-ui
Add 1 ul. lui t,ili?'pl'n .?,s...s.v,.t lu ,t-.i 1
? ?it Hie pu.t ?
l m tin ii 1 ?t tiiieu month? of Um yeal Ik?
ti'.II III" 1 Illfllt ?H tllll.1 hliott 11:
i ?. 1 i.Ki.n roe rossi 'mi ; i"'.
I Mi-i. isliii.
T..I ti etitri .-.I fur BBBV
1 leiption .fr/r. ' : I
B minn,us I BOM B Id IttOI -'
Total ?t iiluli.ii.il fioin
n.in linn-,. . f'.i". j
Aildiiuiii.il 1 til. nil fur
LUllMllllplimi. I
|N?,7
I
t:.i.'?,:i;i
ll.t.'.Tl,!..!
ill mill
II ..^:.'''i
-
1 mi i.i.n 1 on v. tai mu ?in'.
i.'IViIm.iii'Iiiiii-.-? ,,mi,''; |13,037,MI
Additional entered for
I'uiisiiieulmii .
1
? !7/'ll,un-,
?
I
retal entered at port M\ ???? u li?, n.. u t .i.'.'i-'v?".'.
t .I'np.ii.iii'.?? Bathinga ui tim Cbicego ?""I Bet k
I -i.i mt Railroed for the toarth week in Mai-eh:
In,
1. Miniill.i mul I ill. inn.ill Ii'o.id 1 ?mi. ii Its*
?,-nilli wet k in Muk li:
i-.r. . 4-.,,,1 iu,; . . v.'...<? Dee IkVM
'lim Atlantic and Great Western Road tvum-d in
M.ti.ii:
? ? ' n.i- ,...*,
Tit* following statement, descrrblna the Lund? eff the
Smith \t. -t I'iii'iln r.n,1 1.ul ( uitip.Uiv, ltd! !m lui ml in
-
Ir,
, . . ...
: 1, r ? ?
?
1
at
?
i
? ?
1 .
-
'?I.
- . .
?
?
?
?ill ur
?
1
B
??
I ?wv... .t :.,
?
?
...ti.,a
?1 .1
?
1
1
. ?
?
>
-
-
Nil. MAKKKT.H
t ? nun . kpril ?'? n bi
?
a'
? 1
...
? ? ? lunn 'i II..m :
? ., . I
?
i imp.
1 lb n fair
' inure lone,
I
....
: I
1 '?
I'AMil Ihe iii m.m.I is
\ . .
a I 1
1 1 1. ,; t .,. -,i. \? M m and
brisk hu Hie el.f tim week, .mil
. .11 .1 the nu
?
* ?
id? 1 ii IV? ?1
ti to 1 I
> . . .. foi Trad?
ii? im' . difoi-uia
1 lum 1 ? ind I? firmer; 1 i ila. ami
1 .- in i? Iii m. bul >|UI. 1 ;
? i ,rr.'-.
1 .11 .1 1,1,11. I, v' '.. - foul l??-l ?i
1 1 owl) . tin' tait 1 an
I foi . iiuuniiii i" ?-..-I l.ttr.t ttal
.m1 1 ,?-..t. .',,1 ? ufiii r..ni. und fain
llVlvXtl I ..lid lil fnil ?'.. in.-'nl . -?ii, ?
III. (.1 [eui is fill!
i?, o t11 .
?. r , I
. '?
I
I;, tun, Mu n '
I'nrthtui .
.n ? 1 .ni uns, Mun I. "
?1
? m
1 -
?r.n
1
-
T? ?.
'
-.
II
.
,
113,1 1 ?7,118
! I, I.' .'?. I.I -1,1*1
i.i-..-::;
Mt! P.u 1 ;?)?. ? '-f I 'i ? ."i I? UKI ?'til '
11 ,.,.! priicMi!
? i tkeiol a linii iml iti mly. llerrUig?
?
i.i: \ 1 heat Ii mm ? ? Ited, and
. :?'... id . ? ? blefly s|h-i nl:i
llve; 111 >u li. t?? |e< '? t BJ 01;
h. \ , . 1 1. ? 1 ... ? . Ko. J Mil?
?1 . nutt li. ? I 1 1 -I-, 1 ; ?.1
1 . 00 .? -n W bite ' ..1.?..im t nt
ii '. 11 i bolee riuiii -mu?,,in.i ? n
- Mill III ? Ililli '' -'? "? ? I i'l'l'v ... ? J, I.'.'.. I li Uri' Ililli 111
l|, n, , J,< IKI l,ll-il. ti'. Ii I ,1 .it *l I'. Ill I
ei mul mon ai ii. ' ,0ue bush
fur (iM mid New i'hitatci?,
? pi lees ure I ;t better, uuder a bruk
: .?nli v, l.nt .u tin el ???.? u,.- 1 lurki ; i- tarin ;
iles til ' li til II 21 II -.' fvi \V< iti l'i Mixed,
lu -i,.., . ind ?i U i"i it* , .-'I.-.i* ; othi 1 1.m.1. aran >-.
. 1 . tht lupply of Common I ? fair. auli i of
.. ( .m.. 1.1 ?Test, in Hore, anti
? l-?ri. t- ,??! .-' it
an; 1? m on ti-, i?. m ? i..Ki?, trau 1
('.Uti
IVht M . ? ' ''? 1,311,1*7
Hurle?
I.e.
I .
1. i- . .. kn.ooii I,,'. .."..ii.;
Matt ii.'1"" '.'?-'."'.'1
1 ai .ii;i? i it?'ii sirr. I, IBB5, i" mu
?a ? 1
Basssa
Ki ? Yort kflBril ?. 3(70.171
1 ?Lu-, li W. a. li ,
Pint!,iml, Mundi M. 7,'.'ni
Ki
?KH I'.irf?.
w,*w
I
4 I.', i .J
7. .lil
Totals. MI,0M u.' 11
is.'', .1,1 UrlBI i.iit.-.i;
1 ' I.' J",Jl? I ? -. H
i.?.1 ..li- IK,.ti si 11 1, i -?,;. m OATS
, L? (ii?',l llr,, ,111 C1
ti?! I ?
Koa v.nk,,V|.iii t . 4,-,
li.inn,1, .1-, M.in h ?..
riiihidi-lphni, Msreb iM .. jji,-?
.'?1. mi
11,481
van
?
?
1
I M ?!
1 ',11'J
Philadelphia, Mai
Hu I. Ha . h 19
I'uiti.tiid, klavrsh ii. 11,11 ,
Tut.ils. .Vltm.i -i .il,.'7J
.i,,li|il,.i,i Sl.l,i"0l 0.i:i",n*l
iiv.1. tavjri uijm no.ui
IIIDE8 The ui.ul.it fm- in y Ulde* lias ruled firm, bul
nut t ely im tue iluriit.t; tk? week, tb? ti ui' in.tiitfrslnii,
no ainietj lo be) in adraece of tkeb i^airetnenta
I'm ..m .Mihmii 1 hiitiL-n t.. nute. Upper J.eatherstock
mu ??i.i iripiisi, .md prkea are firm, Xhcatockin flr*tt
im m i.? is about et linn-1. ,1,,, mi -.iii ? .ne r.u.'in ii in Maali
(?.unii ti mu second hands. Wet Salted Ubica ?iera la
.1 t.di ii'ipii'i-t fm hm,i- ?i, Rlaiuihtersat on", nuis rates.
I'lu- drina ml is light, Bud B'-M Wltb linu!l 1 .'nnrss; laics
"f 1*11 li ?u I0|e., ?Tul'l. < ,i i, ut ia. liiih.s m, 'i fair de
lUttlnl fur U.1U1 ('.)? 4 .iml llii?fi?liiis, bit tin tie 1 Of bU*
era and lellei > art too far .tjiart to admit of u-;ii? ictions.
'1 Lu: ?irij.iL'j Uf'l? i-iifiiTl. M.-liAte on'.v tn ni'ic lalesiif
?.?.inn k ra C1I1Z If ?inc. currency, as the) ran. ?t> quota
as follows: D17 Huh ? ilium.? aitis, ! H'.'iv. 1'lin..?
\ ok2140.; Montevideo, i-l.T'l..; Itio firnnibMHil
laic.; iiiiii"i'o. 1 ; j ff it;.-. ; t'allfoniin, 1- Corio <
l.,|lu. li,, 1 ; V. 1.1 ( .11/. Ill* I.'. , I'lUiipl.'.'. Ii>|i IT? . *t it
niiiniii'. !, / I.,? ?.: S m .luitli .md ( i'Mtliil A111111...
?1 ,.? bo, 11, 1 .. , Ihtffota, 1. i IBc . Rio Haclu . dry
.11,.I ?altid, lu',./ II'... .-.i,,111111,1 -uni (a 11 li.'',-'1i.i, Tiill D.j
cuni.?.ta, i..j,, ii..: burrelomi. II ?Mc; Bl Doiulnae id
I't iii Platt, lu'.f-iie.; Toxas, 14?IBC, Dry und -?nli d
II U ? Mata' ai.IO)? lit? : MiUTtllliaUl, M'? 13CJ l'i tim, 1
bin ... 1 le . Tawpieo mid U il m.-. I li* i '!' i I'thi.i, Il i
rlotlth ni ii d \Ve?liin, ?0S |nlr. V, 1 t
Hld? ',: 1. -i,... \. . L '?' Ul '"'I", "'i f
104 , 1 1 . ' um 1. : 19101 Pitra. IO . ' I ?I I Weal lu.
10911c.; Country sbit?chter, IrtmiBkOf ?nd ni ned, to MV :
City do., Il*91ak_, (ny do., lui- II ?. t'l'i-T I.? atherftoek -
liiii-iio* Avre.? ion MoGrande Kip, - Oa*)c.;81etTsLeu
?,ar.i.ia and l.l
nucjr. liant india Btw Ki ? . ,
15*t'.; Ciileulta, iii ?i.l -m, . , ( linn... billia:-,
lol'? i.e.: M.ii.illa and iialiiv I .
HAY The demand L? nu du . ind the i
?t ?t fjOtTli ra for Shippln??. ai lut!?.
I.'1 'I- arc filil? Ililli li' I. ?!! ?I In. I li !',.!' I,ou," i
tlwii: aeqnote al trows ?? "? ? ? rtb anti
quality.
11 h MP Manila la finn and In iltur di ?u:.iul at 1.- ,
""???r kimi, an* dull lind norn 11
Hat nu: The demand roi rf?mlurl sol? ba
lair thronghont Ike ?reel from manufaetti
lui-, io ,[ a i ?m ?iih r?. ii!, Riuoiint ol !.. tiber na? been aidd
at price? ??tlnu our r;u
fruin the tain,i ii,-? foot ubi tit I." i ?
only moderst*, ii, i,i, i ..,, ? . nil np
waul. I.ljf-lit Teij?ht? eoutluui n-arci and In piortde
?AM. oak Sol.- |. ,;l,i, ? , .lit -.v. i-;l ti?. v.'.ii.'i .
?re scarce and wa?ted. Knut* h ?- in n?.?1 ?I. n.an.l. Wei
quote: oak Slaughter .,u.,l ? dit d U .:.:. .it-- we : Mlddl-, I
llisrM'J?*.: He? A.v. 4u?4'.'.; l.ti-'n i i.u.p. .!, it..,. ; AI?,|.|..
I K.p|Mil, 4 7 ?J.?Je.; Hil,,, a ? i..p|,,,|, |??.!e. II.Ti,lo. k
lim m o? Aj/ree, at. i .
Rearjr, Wtoj.'.: Pallion ,. | -.* ai .hil,. r,4
'Jsp-; Heavy, j, a -:sc.; (niii,,-,,. ?,-,- . Ught, 'J'.. >? : Mid
W, 'JTi'urtlc.iHt-iiv.v.-. fit I. V IIii,a,.'. ?I. k11 VVeltrllt.-.
?jii'f-'i.. : Puordo., i-...!' ?.,,-. ,-. lu Hough, ?
Oak?Slullifhter ni llotij?li l.i(.ii|, ,.,., ia.- , ? . .
?J??' ; II? .ivy, a?^ ?.-??
Mr.TAl.s~Tam busine*? lu .Vi,?,;, .j irC,r baa bt??jn
OIilj tiiuili-iiit?. ; holders of Baltiniaia nul Lok? bate ,
I? ?ti jui ?.?lug til?n tu 1 ..i ' ,. narke*., au,I have ?ul.- ,
mm.n tun decline at ?rilli h ii,, m ?.'.. i . . .
2.:?.':',A?'.-, M:ii.uf.ii?tiii ,? is onset lied? ' -1 .".mi- i
nal. IT?; lion ha? be a \.iv dull, and tin inarkel di
pressed j pin..? i...vi tuh il m t., m .., the hu ? i
?hi??' h.-avy ni fu . M4 for NV?. i S? ot? h, and *.i for No. i
Am. tIi-jiii. Pig Utul ?ia- been uioderately ??live al
iiliuut piuvioii? price* ; we quob ?? I ?. pitapat!
I-li iiiul Oetltkau Keflni ii, an 1 ?
Batid' Hal, lui'., ami .-h.it ami lT[i.-. i i ,. m|,i.i i dell ai
K?i?-.,f??r Im i-i?, o io! li;, lui Hm 'i,. Ppilt er It
? ?'. . k-ohl. Pla 'lui i firm and In demand; st
nulli u Bl . uni I.l.i.?-1: -
gold; Plate, -
I ( (.oki-: Uti H foi Cob Ten i, and *?
char? cal i'iim. gold. Zlne la quoted al I lae. for sheet.
Mt)I.A?-l - .m.',. ,i a, im ililli.o,ii lia? prevailed,
aiul ja it. - .io i, in on all grades ; eales of I2u hh i
on pi.viilf |. ni,? ; l 4 hillls , i.t ti .do k1 .'-.VI- lim.-.
Munn .,.lu. in nts, is i.iui-. Porto Alco st 60*
.??I ".i hin!? li ?i,i rar? al
dil.*? Vim lient i.iiiai-iit !? in lair ih-ieaiu; mid atendy
?l ?I ill ?'. I U lils ai> OilbOUl iii.mci ; tin? (h ?
. mod?rai? ; Mitcaat i5c. for Crude mlisle, sad ?- ?
f..|-? nul? ?ip?riii. i.af?I I" 1 i? .lu" ami nuiiiiiiiil al '.'.'.-.i,
ki an for v.. 2, .Nu. i, and Pall t,. Prime.
PROVISION. TI " 1. : -? . n a ih . ?.Vii imp'-ovi-uuiit?
lu the derunnd forl'ork to .lay. prie??* hare dwlined ma?
to.nilli-, nut st the ali at then ia more ateadlnesa, for fn*
t tr? d Iiv.iv subs of I.-.. I,-'-. Mess, buj'er Apr.I, .t j
? ? t. nnd lan : ' -
Muy, ai tat) , -: the salt -. rash, a? i. i,..jo bl
'??j.i l:'i foi-.N- w- M.--?, c1?.?in-,' a' ? i 'i,.in-1 133 M I
o'ni,n, nnd tit) foi ti-'i mine l'.< -r i? mod ntUlj
... tlrt; -.ii? ? ?j? bli u lor Plain Mess,
'. ? " i, i l i ii - i ?: . i., .?, ; eel and li.-' f II.mi?
?., iluii uni] louiiii,,! t .ml liai..m ?n-.' in .
h < t. d. Lord l?i.-ey .hil! .out ran be bought al lower
figures, bal pim -ai' alum?! ?uto. li Humiliai ; I
?o .iImiui 1*2] tie. foi ? .i to prlnu St emu und Kettla
Dried, anil i ??,-. i ..-. for Ki ii;.- iiimli-,?.!.
Bl i n i> ii, lu him - ? ha ? in. a unlj to m li i ?'??
? vi fn t ; prices lia vi ruled lu favor ot the bujrer, ti
making w lug ronfl&etl to fin. butter forth? wants of the
?.", wi noil,. sows .'. maud toi
butter, for expoit, a I '?> piole :
?...iii-i, ni - !?. .'-. f ?'.
stat? ? Mam
i. ..i i rl ti . t - ilium f" r 11
.
r?tate Welsh tul?*, fair to prtBM .M
v . a,ni r.,?-. ? ?.
Vii ?!. 1 1. I , .:?;...- i . 1
( .i, , ?i Thi i.' i? little i : port in the market
?luiI nu tie n. ?? boyera
a' ,i ?bmle i anslon* t>> cli'io o;.
I nits trade,
? .
than impon , . ??' ' ? '
?
.-i.., i u : i.l au i-. i . i ,
Ml ite 1' teti ? ' . ( .nimio. toPrll 1
I.li_Ti?ll 11.m ,.( .
I - - .....
Vi mu..ni hati i ' . . II ./ ' ?
Ohio, Prime . II -
r .
Al li : ?? l-l" . M >.:.-!, i : 1 ?I. i .-,
ia it,.-t r.r Pork i ? ilnl : v H ? ? I
?ltd %:? . -'. btiyn
Veril.
: ? 'i
i'. v\
?
t'.o.li'l
quitted ?I 1" ???
.. !??? ?>l .'.'I hi.
s and finn
H
-., ! N | ? ? i . n
- f VI, \i. au
faetun ra t?
ni itch li
lu effet i i; : i ? in lie r c.
!. . ?, rather mon < ? s.'?"i H
-I , I. K." . ton i ... ?I 14 'a o
quote, i gi ' i :
I" . ! li
' ? I
i ... t Para,i, l liusuo? Ajivs,
r...v t ' .
Cape, i
?
- ? M ntl
Kohl, in lliiaton and
TAI.I.dV. Iii. ii. ? '
.
I I ;|. V( ( I , '
al ,1 I ! . ' I -
I .' ! ' - ?
; Fin*
M . -
?'im. ? ? ? l ?
vv 111 - :. \
THE IIOA.8E M vKKi.l
?
i ?
I are |iro*t-lli?a se
. v. i ... I ., o-fl u, Tu.
[ b< i day * t ?' of tin
. ni lil no1 ?'?'i.: on ill i" hoi - ?. ?-. i'n* .?',:
nnd?tr?eetswer*.I until tin lire!
iln ia to tin ? apaellj ?>f n i I liere ? t? *< i
-.
railroad men, farm rs and other* all wanting tu l uv. '?
It hi 1 Ila? qlllll ntl ' "it. lu' ? i ?
i ? ist 10U hoi ?i ? find m ? pu r- hu cr* In 1
fa-uth"t. ul.'.n* nu u fil'.- wann daj Ptti
li',a lh a ;" 1 I"- I ' ' ?P< ? llOTK - Bri Hie I
,.i "Cai.u. i ... ' lu. h ar?- rerj iiuall, i i ?i
sell ni I--. ? than * oeo? i In ? numni ra ot
tti, ni solil, . a ? lo i
" hoc??." Bl ?I. i'n- llftl? a lint he
!!., u ?li ? ali- ii? , i lu
u,,- n.otu ..i' ... I .-v a railroad hoi , h rt
' ? enn 'tv to anti . ? wneu drti in ;
? h nil lior?e*lead tient to pn* ni
?
tin in .-. ? h rite principal
cull, howcrer, n foi betivj work horse*., both
-r ?I? ami iii-. I ' ?aii'l'l, of pij. ii ?? e
vv ill install)? ? II la ?? -I' - '" .? ttll.-'e
iniin fur <.??????. tvhlel he e*tpecta to pnttA much Um up lu
? e . ? ?
.
I? en ?..lil as lil t a? ?lait1 v , ".
? -i- doing-, vic u ?u iu*l. : fine Miclugi u
i .., , . a,.. Il lj ? . "W -: ! "o l'a.' - lia.v ?. I T Ino ?..
i,...i. i-:,'. .v. ii in ; ? I per pnlr: one '
Put foi II, KW, on? t ;cr foi ?i.ihji). i>. bile
a single aniiii ? ll.tWO, neurlj ?li to elf y gentle- ,
invi?. Th.- I?--I I'm i> bebt at ;.'.??. 'li-. ,
nd, mid II .? till i...> ?? iir tor t ii.
f . -...nit uf th hohl Dg foi
il u ?. I
i'lii'i-? la u. i, ?? trad? In lu ea ar II
workevra) ni pt? le ?' ibh - saj
i . if bi i ?.? tiiat im ? .
can gtt forward Uooillii ot plei ty In the coun .
try. vvliih luivi i ? ITijiii al. ii iii?' iii ?-Atiy i
iln,-, tlou for tlu-in. ? .ul aiic- ni pi
roi lo i?'.ti?, v h, n sonic -. 1er? '.. ,-:m the ;
ti.nu-, Oh i ut til -nilli. 11-. Ma J.II.-.1 -pain, ? f.u? . . luaf? ii I,
i.n_.- torso? foi lui), m d tfiought be ubbt-t, Ih? pur
Chiller. Nu'-, tin .h.il.f -.viinld KlRdl? ?'. v s,t-,u for lu?t
?m h u ?san. The advance In ih.? lint la? m ?ti verj
n.m li uni oi pcoportn ? to ih.if of ordinary horses,Iii*)
tor afine '? >'. ?-'? ? '?rtt Ifoj i prli u al mat
lilli?' uno.' M linn li a- MM n0
I r.t t: li "is o?' PBOIe. i i
A l-l: 11 i*. ".Hi l.l'N. rtniil. ." li'.lv I'hl?
Cuni Mi ul, 1,111 ?aekj rjorn II nab. Corn, wa
liil-li. O.II?. l.li". !ul?l!. Vi't, - ? n . . V ;. ? -i p!. pea li, , '
..-?ihiii? Pork, WI pigs. Cut Men! I l.ard, 4.in
lihl,? ITTiahMlln, 710 pk-'f Ililli, r, III -.-.
UVE siock OVEHTIIE r.K'ii; t?\t?..\\ \,
Km avi?a?T aaaltsg sarum-n-. April . - Cattle,
Moan n????. M .o? Bhka-,<. ? ..u? Ho *? total, IM
?aaa
^inantni!
vin u T. tn.-?i:t;s( i:ii;i.i;-- t.. tin- STOCK
k.1 .fui. HI it lily?: .AM' ( , IT .Mill V I! Vi fit. ?At? I (i.AII'.lS).
Marfil.!?. lHtf?.
?vi.l.era tu lb? Slivfk ff the ki? l(?tir.>A.|
i ..ii.t.ai ? > ia. aie ?? Li utitjeal that tin-KIKMT IN
STAl.M KBT ?f KItb I..I'.u. aer (Ai 'lantMi r.?i?.e.?e tuUeup
Lima it ilue ?oil I'in'ilr Hurt]
??ii! a.-ril.rr? lo tb? towns ? .?1 |,ji tn
Wllil.l? S Bal, ra,! a .
Mil,?, ril.eri ni Hie t.i*i'? . I VA,^?,.ug'.. i ai . 'teen V ,:,, a iii j,, .s 'i.
It (I t'..Ititi, .-?<! . I-., . i . ?
.Si.liacrilien io the to?n ul LaOrSSf* ?HI r*T'.- Albert Kia?**, ii?] ,
at Arthunhurib.
.??'?t.ril?i. a ll.e '..?t.? 1.1 II. eV.ii-.in 1. ?I I l.'l.iril Ki?hklT. ?i'l
?ill ;??? (0 Jilt..-, I. V?u Sfielilirigli <-| ?l li? I s ?J
ll.iik.
' .
Jir ?i .tt.il. I ' ?Btif tl.r on* i...'... .i.t,',,, .1
HI ul lb? lin?.,I "1 I' ..
01 OROn II ITil't V P.e.
?^ DES I It AHLE INVl.>r.Mi:N"l.
'? i linN'.t
.,f mt
601 rill.l.N .MINNI >i'l A l.'AII.Ki'AI ( o
AMi'l.v ?n iiii.ii !,v L?iti rast sad iiaphlil I
isri:in..vr ii i i i . , le^Tet
A liiuiteil ?io..,mt ,.| 1... ,.? ?til k* ? ? rai,
fall Mil ? ?tai. lu, ii?:,.?.! bl
T li MUH. A (,. B.ukrn.
_N" 4, \, .' s
?irru k ..r I1.. , I v >
? ?vu lil Wah a? , ,Vr? Yubk. A|.ii1?, 1?,7..
\VK iil-TKR for SALE, nny imu ?>i I.OO.OdO
?f M I - a. (?l?6|,.t rent litl.MiM ?tff tierr,,,? i |
I.t kfi I IS I. f? ?I.l la? it/
Nil.m *' lliak uf l<?,.!b.|r. I.!l?iil r*uiif>aiai.i? illu-Ti'. !ni.k.a
'!??? ? O? ; 1? |I|?.,V f?T?H rt"AIUIf?n '' rW!'?r *
V . - . , (
TO 'I .'li; StTn, KJ10J.DI
:
irArrm? ? ?>?-.
i
?
'
<? ?i.l
'
- ia
? ?.
? '
. A .11
-
... I
? ,t
! ? ' *
i
n?-'
,1A I fill
pai>! ?- ti
II
?
bul . * ? i
.-.
t
. . ?.
- ? I ..11
i
- ?. r lal ?
-
??*??
?
4 up. -i t |,, | '
lu? ?.IMi.? . ataca
/. ', I ' ' A '.?'??'.
B* - I ?. ?>i ?r*
?
I.) J ',,,.(!. , I' I , , ,
H (J L DE Ka (tt I mied MM.?- 7 :: IO Nul ! ?
u: a , ?i?-< t-. Lan ..I . .n * '
,t I
iii..?i;V i ? :.tt.? i i
i , . . fait al
N
EW-YOHK S?IaK MILLS, --fil? II. AH.
t iprTAI ~~ - w.|.-.o,n;io.
ii.,
i;\ltv '
I
TI -i i . ?.-..??
.
- *Jl ia
I.-a-- ,it th? lin l-l'??;- to ? ?
?ii? ('o>a
p?r,v .,
i
?
. . .
t\ ' ' ... " '
.
?
i in.?i tas j. i.. \
.s, it HANK '
? ,? IB s* -il I'?
ll..
i .
in. ki .. *..:,?
;.*? i
INI 1.1.1.-vi ,,? CITY STUCKS.?The IN
i t .,..
ST, '-ii ? I'aII. ?? ? .,. ,|.., i., i-}. iKH a.
s\t Kr i. I.-l-l
-
-,.,
?, -'
?Ki LKF?N l'\l\! ! 'M .
I ?
-, ? I i II A MIL Hi: ti Mi I
u Ml I'.i i ?' s "li 'i
l'?.
I, i ' . , . s r, n i
?
'.I. ( t'l Ni '
' ..
MIIAaNTS' Union i \ri.i->- -?: :.
?i u
I ? ml ' . ? ?
Nulli' li
Appl tv
?
? ,,: j
1 VOTICE I
' .1 - .
?
1
I ?I . .,?
? ?
' 'V
. .. ,1
'
?
?
. . . , . ? '
, ? , ?
'
?
Y ft I If! - t., i i,., ? ;.,.. '. , ,: i?i ,.
?\ / -i
II*.- . N p?
?
?
c .. r ' .. ? i. , lioso -, ai ? .i- i. ' ,
? . i >
DUT, IH AYER & CO.,
? .i;.
?a?BBBBa?a??B*SW'aBMn?*M?S^ ?a******?'* .'tai BB It BW a
L-illlur.l ?jcir.'v'?? ant) ?jailsas.
FISK&I?A'rCH;
I \Ms I ItS
-. -
: i ID BM li ? . ?
GOVERNMENT 8EC0MTIES,
i' i in .N .'?i ?: - . \?.l> ?a
tv i i.' i ii Uni-. ?? uir. |,,:;U| (... i
. I
rr-t i'i.iii'r.t! : ir?
J S I . i.
I?BBAHD ti ;i)( kWOOD.
I) \\h i.i;:-? am? IROKKR8,
?im i\4 BOND* iMi ?.DM?
V ???,.,? n 't. I. , - 1 ?r i r i ??l rt'.H
,.\
-
i "Mit.i BO I*i!"lU.M BXrTBB
I'H'('?'I ' , . , , i tt r41i%
?n.i ia nut I ?i i1.,.,., 11? Basraasaa .
.
COU . ?russ tu
tNAl't? _
Hit ,.
IIAV k BOLLES.
HANK] Rrj AM? ihm ?KI i; ?
J? i- !Oi ?' IBD f I
,
I
MS Sa* air... i I
ru ii.i um - K5 .-?
1|lV|l
INTBRBS1 ' ??' ???> -
JOHN Hil NKOE ?v I -?.,
AMI i:li AN Et AN K1 Ri?
ll 7 Bl K M'lill'l I'AKIs
AM,
v. S - tt VDRK
ii. i ?.-. t rnin twr Tia? ?>.t is ?u aaita * !.. ???a?,
|)l \<a\. silll.'MAN ?v ('<?., bASKift?,
'
-
: ' BOM ' ii;*, i V
, . | ' ' U i ?a* OKI
IN I I!. I -I Al lntll li ?> N in .'??
pilli.ii- >ri;vi:u ?v c.?..
, \i II l.NIIE '
lui.* ii.nin.N ni i i;i i.ii' -a
?ti,' ,.r Nrw \..hK. Has? I? rim?..', .tim?? Mirri? JJ, loti |
VOTICE la liert-bj ?riven, ptiniuaiit to ('imp
llt*ri?, U?n " I"- ??! 1' last th? rirralstlij
not I ia.tur.1 to in- M *
lol <
n I) I? r?.'?,..|..,|. ?I j.-ir - - '' ,r?' I'-Atikt. ;
p.?i | ?i, i '? Ilia al Hat? ? f
of AlwlBT ? ' ?ft awl ti ?
i
.... . ? t. ?
?lill tot Is. i.i?s?nt.'l t.'i I
in ??
'i \ i . :
-
VOTICE l8 HEl?EB\ GIVEN, i-ureuwil .
i* Oki -,
i f
N.i \..rk I D ,t.k i. . t ' ? ' ? -
\ ? 4,f til* llmk ??
? ? ' *? t*a
I! INK . /
I
I ii? ootit?D.linn .ir- ? ''"1,1
if,,rr-A,.i -i if ?sa! . - - '
niit b* i.rr.i it?.l 1.1 .?
4i?H wi'.l rrirtr 'u t'l,' ??

xml | txt