OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 08, 1867, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-04-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

nui ni
..?. n?.?
11*1 II:
lili| Hil
VERMILVE& CO..
BANKERS ?5 DEALERS
IS
i i N Mi-A" BT<0< K8
COMPOUND D?TEIE8T xNOTES,
Ni,? cjssgtrtt OR
v-j.'..???T Ha:
-:.. dukOEs
OOOlfPRIClS.
VrCAt-.OitK, April ?. I??67.
it -
*Citr|
.JJ I?
r, ' ?
I
IBB .
' i - '
' ?' ' '
I St is.rk.1
^ u.. ? ? ?" -"'
li
liA.Mtl.Mi HOUSE
JAY COOKE &C0?
A .1, . ' "!?t?
"'' ^kU* *
"
mmm imx??s of ali issues,
SEVEN-THIRTIES,
compoUaND nn?sT notes,
"Til?? K-. BOND8 AND (?OLD.
ion ?f lb*
? "?" ntl??
... i ? ? ? ib ' ri
ktfB-Thirtin ronvrrtril ?nlo rivc-Tnrntiei al
Gi'VcrnHinit l.iitfs.
JA\ COI -I i? Co?
WINSLOW. LANIER & CO.
,??, (j , . iu ?ii parts ?it
I
_
c
!
.?.NP
: ETTERS OF CREDIT,
?i'i?a\i:i.i:i?s.
At Ali 41 ii N ?,i? ' "I li "l-l I',
. *. .
l ; N? ?."*?', Sill BMAN 1 ?'<>.,
<,I*:o..<.Ia'Va^.NIIAM.
- IOBBIa*!
i ( IMMKBCI \l. 1'AIM R,
Lfi i.( >M'S. <;??i.l>. .????.,
i in
VJmocna Koticc?.
liar:. ? as -i ? ? <i is > m ( ..?i ?yt. Na. "I t\ ni rt., 1
i ?K April.T IB?-?. i
AM Ml \nm \I? 1 >i ^ l.'H.M? ?I FIVE
, ? . , Ii?'.!? txs?B ilrrlarril.
| v ?
.?,? I i,K1 ? ?.'?> Kau ?At Co j
, ? . ...i I ... Wirril .'J i i T. I
D!\ 11 ?KSI? Ni). 13.?The Binnie. Diicitorsof
,| , Bl vi .?.Ki ' IU.V Hil,''KM'
.1 |"'14. a-, i ', III' I ?-TiiwiriitTiK.il
?., r' .. I'.. Is*! it Iii* OCrr nf
? r?.-!-'?r?Nltt ???
, - I?* at Milita-IIS,
u, uf .liant-. 18tT7, at 2 j,, io ,
, ,*J7.
T. M 1UT( HIN?. ?.
WIINCrTUN ? "l'\ I'V BANK, U. I.^A
ins OB A Hill,LAR n
t..? . .,pt* on |>rr-< bUtA.fi turi??,: lo
I. if 7
'?INIUTl: RATES, Bl ?
? M. llATltl 1
Ti. i . \n? V..KB. Minti a"! IH*. 1
,111 ? n DIVIDEND.?'Site Boara of Diwrtora
?II J ii??* ? Pit ihb*S'l> al SIX ?*) PBB CaWl "i.t
,,? II? ?. . . B* (tia
? vtlirr .?gjl rr;rr?A blAtiir?. ts ??*! aft?r IL?
i?.
< ?.?.?.I sa 1b? *rrra,.r,t, ??' tit* Tv'.tfc lr.?t ard
IIIN'Ki ???ii rill Trra?ui?r
??.?.tungo UnUis.
X LAS ?' ?? SAVINGS HANK.
?\ IHAT1IAM *-ajI M.i. KKYV.YORK.
Jl ?, ... *;,ril II tri.'.' rtraii- IrilVrr?! r><'1 .4pr,l I.
i ? ?H Ktbkkit ailo.1 nu ?in ?rm !?,,? *-.'? ro ?
HAKRIMI.N HALL, r?r?a?l?Bt.
Au??trH I ( ?H.rsa. SrrrrUry.
CITIZENS* ?SAViM.S BANK,
N.. th f. ?-.?r l .in*.nu >.K Bowral a-.d Caiai ?t?.
An I'?, - ?: A..K ,-? vR ?if'JKK ApM.l. Al ?111 I ki? I.VTII.I'T
ra .? Ai-Kit. I.
M?i-', t ?< -?-( fif.i.l *-i t'l ?uni? fror* ?tM? *}i OOC.
B?iV - ? 1*4 MdKliAT,
?Tgl'NKM.A 1, anil VKlliAY EVFMNC.S from 3 U 7.
(.hilii?.!- H.lM'M, I?re?i?!?BV
ans?atra a. B? m i- - - ?
t\\UE SAVIN?.s BANK OP WILLIAM H
I' Bl ki-i!. >>rn?r?: -li? pout? ?uula
P ? i ? tr?.
sf Ui MB iv??iv? !
?ttVlNU SAVINGS INSTITl 1MN,
Nu. ?tt Wa .
laUnsi allawt* st tas ist* *s( ?.mt ?i.t.t'.rd thrrrto.
? ii;.? sail? ! , ? 10 to "I "... m. Mun?? ii*
S?i.lANl *kw ?i,! lira i is irrest fr, u, A pnl 1.
WALTER W. ? ONCKI.IN, PrmH?.L
?ANDBRBIL.T 1.. BUXTON, Bimbbbbw.
METUOaVDUTAN SWIM.s HANK,
tv?.
SiA PY.H I IN": latrrr* pa,,: fr?r uf (., ,?n.ir,<i.l tajt.oL a.l ii iii
Bou Bl tu BI.BWS
l?tv**.t? u.a.1? hw will ??raw loll rrtl fi.,rr, ? ?
l.*>AA( ; ?KIM! PrravtirBt
W J Babvf?. S???.Ur?
WORTH RTVER SAVINGS" hank,
Al lornir ?fTI " I 1 rbtl a.?
atOSl.'i * APRIL, w, ! draw in
tpt.ll SIX fKB CItlvT IK-IKKKST PAID, fw nf Til.
fr,.q,9i ni li, Up B> Alt., i.t, MHNHA?, WKli.NhsliAY,
?** I? AT I Kl> AT KM NIM.s fr0ail
JOHN 11'Kii'H?. Prrtiiirat.
p?t?.?riiiii I. Vri.ir ?.? r?tarv
VI.W V'iKlv SAVIM,?? BANK, Eightb-aTe.,
11 ,, r ?.! '.. -?-..i.i . ?? -MX rF.K ("KN 1 I Ni KliKs'l, f,r? of Ul.
I)?*?? Ia i
R. II Bill ft? niOBlAS (1IKIMT?. Hr?.i,l?n(.
'rillKIt AVFNTh SAN l.Nt.s HANK,
A Cn ..'ii m ?in.... ti?, i ??isi ...
S.t fs?r r?tt ir ?? ? pt | a ' . ii ?ti it?Lt tai, ou ill iiibii frota
Bl'"?
All ilrpoiiU BI94?? uti it paw n.tarrit trott tb* I*
?f April
Baal aars ?a kj **aaj Bl a. ni tr, .1 ?, at. , asd os Mondar, Wnir.'sda?,
BBd N*lnr,iij V
M'lM Kit K. OKKK5, PrrsietJil.
Bii-aikn RriM, ???s-rrrar?.
r^NlON DIME SAVIN,.S BANK.
? :|rlt> I?, ii?*? ? AN.AI ?I < nr ..f UilTtlt,
SIX Pl.K TINT ;n:KHKSI .,? 95 f, *5.04NI fr??,.ftst.
Bssa*) d*|iaBilBa4??r? Apr,' vl?4 l?w.i April I.
_t?-r .s ?a;*, ? ut. fat4 -Atti.
Cli?ntca for Uusituas SXtn.
AN m "('?nrNiTV SELDOM OFFERED
? An ' ? v V ?ffrrt bit propart? ai.il
f I'M??),.!?
4 IIIANi 1 t-.i ii (.(?(.I) m-slNKSS M\\
? ?ILK ? UK. ti'- A MACtUBI Ml"!' I '? ?Tk t?...
. ? ?t ?so l.? Urg?li 11., r?.?r I I.? ?rv?v ?i.i pr:
? .it lAwli w?it??l ii r-.?J ??-uni. i? , i.n. i
\ i'1'i'iri ! NiTVis?tr.i.-.i t..., i,i;,?
?a aii'tlt?. artasal.K.VIiKAL A'.l..?'l' in
'
?j ' ? ' l'l,iUrl?l|.l.iA
4 l?'l M. MAN ol (.-.mu? 1 h ,1.1,tri, ttlt?i
1 ra? ?f*a S1IARB Bf a ga?* Bl .M.Itv-s a
\N '? '"t.lh',',,,1 VOBIlg MAN, tvhn -iii,
1
WAA It.
ijKNTlS'JS -Foi SAI.EaliV{,niji)']?l{A(TlrE,
-UiluABli,?:.. . ,?.,.,.,.,
_ s ?"? '?I''!
I ; KTI1H1 N,
1
' a ?ml
? '" L MINI .." ,??1.. V....I ?1
IKD1C.XK
??
ami
Drp ?oo?>9.
INDIA CAMEI? UAH. BBAWL8.
ARN OLP, CON STAHLE & Co.
Will offrr ob
LVOjjTftAl Avril S,
I lab ?nui? noa ?f
StJUARfi AND LONG INDIA CAMEL'S
HAIR LUAWU,
maipniiac ?11 H?*
LATEST NOVr.I.ln I
i?
STYLE AND CO LO Bl*?'??3.
Til? ile?* k??4 Mat*
(ikJ-'.ATLT REPV< ?
from the
DUCES MARKED
talk?
BAILI PAKT Of Tai SEASON,
ami prrn?i rotead'???, to rsrcliai? ?Til ?oe it greatly t* th?ir ilnnUjn
'ai nan-IB* otu *V'fk.
I...? Urn. ?no. an-l 311 CANAleST.
/?l.A.Nir r.Nl'osn'KiN.-Sl'KlNG l'Al.lS
MAHK CAKV
ON
MONDAY NEST. April ?,
ARNOLD, CONSTAliI.D ? Co.
? I i f rr a ?iifuilreot alsorturnt uf ?II tfcr lateit
PABI8 NOYl I.l IE8,
litrixlofeu tbi? leaton.
Alf*?.,
i lirtat V ariel j af
their owl MAM-KAin in:.
tu?rtber ?tito Mia*
VERY lll.Kn.AN I"
WAI.KIMl 0O8T ! MRS.
a, .vLal. ?.lily rei'ie tfollr ?*o IB 'orr-rr- I
CANAL CORNIJA MV.KCEBST
QRE88 GOOD8J-BICH PAKisIMilNTKD
ORUANl'll>
JACOS 1.1 S,
LAWNS,
BAREOE8,
Al 1. SU K ANTI MIK ANIi AA'OOL
IJ1?KNADINKS. <;A/iK DE SOIKK. AND
'GAZE ('UAMBI.'US,
.AN IMil.ESS VAI'lhU
TRAVELING QRE8S HOODS.
IN All. ITIiv klUSl E.tMlli.VM I 1. 1 VlUill??
Al ?(>
A I IBOI uri Of
DHU CHINTZ Ol'OANDll s,
PARIS IKIMlMi.
iililibtJ-f da-aatiral <>t the ????,-? ,if iirpurtat.uti), ?ill Ik- iffrrrioB
HOaOAT, April?,
AT A OSBAT HA Ki... IN.
ARNOLD, kOONSTABLE ?t> Co.,
_?"ash. ooaaw AtKiiii.R
r j^s ?
BOTEL AND liol SKIaKKI'DKS
SIIIUTINO,
Slll-KTINO, KM
ril.liOW-sCAsi. LINENS,
ALL AAUUTI?
1 AM ASK TAMK 1 IATT1IS ASH SAVMNR, it, ?uitr
IK?) LILS, COLORED LI NUI CLOTH-- ASH BArKIS*.
HAM ASKS HY TIIK tam?,
MBGMAXM PAAIASK 'ITlAAI.i.'. ASH HUAT I.l INO I 1111 ?T
ASH DOMESTIC BLANKETS ASH I I ASM I I
MARSEILLE.? V?U !?*. .? te? a. I . !r,--..t SO ?
Together ?ti, a full tmta < 4
Haiti I'LAIH, ASH STRUTT? SAINSOllK
I-.IMIU?I ?VAT?- .AM? 'li LI. Ml ?'.IN?
COTTON SHEETINGS,
sun: i in<?s,
CANTON FLANNELS,
AW>
WHITE GOODS,
I 11V DESCUlHI ' i\
at Tori lab run 11
ABNOLO, CONSTABLE A <""..
(OliMli i ANA!. ANTI HUH 111 M ?
f?S? KECEIVED, ? Spl.iuliil >fl?*4-tioii ut
roiNT ANT) I'OIST UTLUjT B
SHAWLS AND PLOUNCINOS,
?.liUl.lr ,',.?
vri:i>:i!\(,s kit BFTIOatt, ?>
BLACK THKKAD LACE TulN'l 9
(li r,,|ll',.,lr iJegijJO. |
?i?n
BLACK Alii) AVMITK
l.*v.\l ?. 1.A4 IE SHAWLS,
(tie larjr.t auertarat tu l.r f,.uo.l ti. 'he. it?, ?ml ?t
BOB, HIM.Li LnvV ITtliT.?
ARNOLD, const \iti.l. .t ?
_ _ Ra* u: ''rt ss?1 ill HJ ti
CPRING AND SINJMKU SHAWLS.
AHNOi.D, CONSTABLE A Co.
Hue bow iii itock ao rlrgiBt Ititi tmmtt anortti.-1
iren? ii (mmimkkk,
??aisley,
Al ITNF,
lil lil.IN.
r.AMIAIUlli Vliuil .
MLK ASH VA (mi'
li! A' K AN i
? Lil
'?lit NADINE,
(..TI IA lil NI. ?Alii ...
MIMI A.Mi Un.i| BUAWIal
Tl.r ItAMaWI .VIOCK t.. I.? f.,,i.,i a, la* , t nit
LOWEST PRICES.
N... ?Bl, :.'M. ..; ?
I ACES AND K.MliKolDKlMKS.
Xj BINNET 1 M II.1.1.AM?.
N... IV. IIiTuAliW IV
will atna ti teOtrr,
AM) I.K--S THAN . n ,
?.MO ?orri, EMIilKilDi.til.') ASH .HAlTIINh I.IK,I.V.? ?nil IN
SI KI li INS
1.M0 varia A'ALENCII SNKS. I \< I ? , ?! IN-IT: I Ids...
1,(10 Hu/ HEM MI.TI LINKS II VSHKEKOI lill ??,.
ino BLACK TlllilA'i IM I VEIL?.
REAL 1 AL! MTI.N.M ? ? II? I. U.V. UK 1 TUTUir- +? ., .
AAI.K.NI ILSNi:.? LA" i ? - ?I a ..til, ?I lu ni
i.liL.A?i ASI AN!, i (j vv I.i.l'.?. i re
lil VI. I'?.IM POINT .UTLIly: ?. ?iel (LI NY 111 I ? -l.TS ,t,.l
HA.NT?KEK( lill 1 ?
BLACK Tilii! AH (il'triRl ?.I lil ON!? I A? I *?
LLAMA 1 A? ?? POIBTB ?ni M i. \ i| | |.v -,
AVitb ? ruiop et? ?.... ?i e ? te at
RBMAKKABL1 UiW lain i ?
Wl'l.i 1AI. BAIK.AINH
rJ II.'UVI III I I'lV
?TI ?UTI ' IT J t.j ivi.ii : ?? ? , . . . ). VT!..M)l,'lil ;
Marni nu!'' UKI ..?,.-- n 11 um , sjjsjjrj , ( , ..
I'?MB.IZINI.? el i' I, I |i|.
i aim.? ii i- ? . a,. -1|,TAMsaa
?1 tu. '? - ?IT I ! t,l M? M . Il : ,. i iSTiiV
CIVOTW : ..-' Hil- niiiiii UIAWIJ lil.AiKMIK.s,
"i I.Aiil) BILKS
? 1 ?orth 01 Tai 1 ...,IMI'l'hMi:ll'!.? ,,, ?.??K.
? ??-iii Oin, ilat v ? n v.? ?
?VII r.i.? SILK anil
AAT)!t?lTi? Mlil!*!'.'? IDI'LIN? *...,_
??HA k'BIl I II? Hi I. BT04 < ?li Bil
i - u .-ilium
v. m k .v - ? raai
A . .
Ul'iL'j tiru -i.?,
?J.OOn v:\vitii ~-',*n vi 11 M.:- i
ii'i.M i um
Oil I" ?'? I- H A '?
w in . ?? n
'
? :
-
' '
I rXDfcl.G \l;\?. , . wiiiii, ?i ci,.-.
i ??<
M All III I. ?
?
v . ??.'! a
?rrj 03ooo9.
?AJ?'J;'! IV.s, H?LSE-FUI.NLSU???~~
an. rPnOT.STlHV flOOtsl at tan* n?ats li-'.i.lif|
THE LATE8T SPi.IN'ij NoVKLTIF.S
li Vr!?f1, BroiA*!?,'Itrcr p!.', lnfraln. awl Blair t'axjirU, Ku|i, Mill.
Oil CULI, ir, Le
His*.
Bro'atrli, Ptraaik, M.,r?r? ? Rii* riu?h?? Ti?? i'?!itt I'riprriri,
?l-l lui W10 ilatrrial? uf Otan kn.<L
Al."
Iloni* !, n,i*l. i uf ?ioo-l? Quill?, Ci.iii.trrpiBrt Ttlitikrt?, UaSSI l'lm
ark? l-iirrtirri. Nipkn?, l'Uni, and
TablaCoTrri, Ar., Le,
BKI.OW IlF.aUI.Alt rHK'I.H.
NOTE ? Partiriilir ?ttrBtii.ri pivrD lo t?tuog np aud Birniibinf lloUll
Suiairr*. kid l'otat? Kraslruce*.
LORD Jt TAYLOR?
Koa 4C1 tn id 1iB.nAr.1TAT,
Bas M tn M flBASIi ST
\?l\ 1.1,1 N.S IN I ?I. ESS (?(?(?1?,
Al lacliMlliif tti* vrrr iatrit r?pr,nf[ Mrlri,
HK'H SILK*. i.KI'.N.M.INKS,
?KIMII'OI'I.IN'*- HAUl'.i?
KIUtNClI PoPLlNS, ( .?.MIlUIl.*., aVr-.fce.
LOHDA TAYXiOB,
Not 4."lt*4ri, mtOADWAV, ror. (?IIA.SDST.
* Y... BBtsW (?l?ANIi ST.
Bas. ?Tai* 4? CATHAB1BI ?T_p
UPR1NG SHAWLS. CLOAKS, MAN TILLAS,
ii ( LOAklNl.r., raiMMIBtSl. Ita?, btc
A full alf ortBi?t?t
AT RVTAI1
LORD .?. TAN!.??It.
1*?. lull.. 4*1 ?vBtOAPWAT, ass, tai ia? BT.
h,- Wtsan 1.1: a s n IT.
Bas riaad m A lil Mi INK "-T __
T?J0VELT1E8 FOR Sl'l.INC.
Il In B* Ia.I.i?' nul .Im' Baal l*B?WAW?BBS*f n?p*rtnin,t.
BRItAKKAST BOaWal t 1111.1 > It K N I 1HIKSSM,
BjOassM M 4 *11A M 1:1: i:. Uti IawTbT Bl Alll'l'OP-K?,
UBOnClaOTWM ?hium, Tltoi^i'Aix,
l'OKM-'IS. (lill l'IIKN 1 HATS, ( AI'H, Ar., Ir, le,
lUailr Hail? an,I n al? tu met r
LORD a) I A VI,OH.
Noi 4i it, ,41,: iik(m|i\vav, .-?.i QBABtVaT
n?. M la .'?' i.manu sr
K11 l'AKIS DKKSS SILKS.
li
A full ttrwrtn.rt.t o? i ...... f. r Spriaf.
AI.MO LOW PRK I 1> SILKS.
?ti,p?t. ( lir.lt I a n i.:,.,t -u.) Mark, a f?ll n.'l et - i- ' '? sBBBli
ti I.KT4II?
LORD I I AYI.i >K.
N.. ?.I t., Bf! IKoM.WAT,
-... I 1 ..I. \NI? B1
t . ! , '. ... tilt U(IN) ?T
/ iREAT EXH1BI1 ION, 1897?
l'AlilS.
LA 1 (iVII-A1.NI). I \nNVM?.
ti, util un titi' tus (Arn iNi?, *n.
(HTtLllTF TIIK (.HAM' IKUl I
silk BT?FF8,
MAN I LI S. VISITES* CLOAKS, A.?'?
LLlN'l l I) MUSLINS,
LACE,
INDIA.??. 11(1 NCII CACIMiMIKI S.
i \n? y TIS8I is,
WEDDING < ?i i i i l s.
Th* (I'M l'ii.Mi: L'i..NNM?K kn ti.? Iinnr (?? iBfatin A*?ii?aB
I.*i)i??ll.?t (fcrv ?.?I fir.I ?t tt- ' M ai.,,s??,i fer ta* ta
m??J .(? (ulti-r < il ?fi Mai,.?; p IHnm la I - I 11?!??*
? n0 MSl ' "t??' I ?lirra?.
DR1 ssi s
Ki lil MAKI. ANO I*!] MI lil Bl
S ? ? ,'.(-... at ..?il,? roMl'Ai.MK IMiNNAI?! bil lil'?ts?) I?
,.f?np? i'wif put <ui-i!i ia tu? i??tw*BB* "f art *aat* Basta ??d ?f ?sp?
n?r .iml,-. ? ? t ?tii.iiVrd in Ptt.?, tad ra}???
? m i??r??l r. fu 1-aliAwn
??HKETINl?. ?RTaN i ilRX?i I RE.
l5 10 4 KAIKI Iii ti I III 'il K Ni ?I MU.? I INI.
'? '
Il 4 I.XTKA Iii.M \ ?h ??! ! Vii -lil 1 UM,
PSI*
4 4 r*IIUi1|Ni,
HAIi.NsLl i I.IN I N Mil ? I INi,
III mu l'ASl I "? .otu
i i.'it; 1.1.1 'i 'i" tau 1H1.N.SI i i
I ti. I i HAM ASK Ni r,. |vs (\:, ?.?Hill- A'
TtllVI'I.S AM. Hill ?I IN.,
t KARfl Bp Ki 14>. ?-.: I ,....'
.Nlll.lls t.Mi I II I n.i . -d r?i!? I..?i.!?r .
Il i.N H ItNli I l;l.
IBOB HKIiiT! Ali i MI? i li ti
ntl tNi, i tn.i?.i i t ?. t.lDB ?i ? :
(,Al:I>i S ( il lIR.i ? i
STinir (NU ti inii sii..,. s
,'ir tt'?i t ot fl'?n I? ?li? u,.
IHu.N II h?I 1 Iii- pat II III.I" IN- . ' . I li"
Ta. aatartal I ti? Il I I1
?tir lan? aid ?.'Il aa?.<rl' I ?kuri au.l ,
Is ??????? i ai
It M I. I' I.? I I- -. I , . .' X ,
Uli. slAt?,
. BO* "i '.im,
i BBB TM .7 I tliM (il .1 ,i.l i lill UBI ?
? U IMP N l'.tl.l? Kill 1.1?it I ?
ti I NI LI iii li ?l'IilNi, I ni nil?
I , lit SI
- N -,tt, ?t I ?I I . IUI ?<?, ,
.N... | -1 ? ? lil Al? ,
I,.',." i
p?KS?ts,
\_/ A M'I.i ItITT
t, ms n tiN.in ? ni .i rtmi
iiKomu*. < ?, carrs?, ..f I ri
M'|:i\i, ...Mil.?
I Iia. ..?? , - n, i i .' a I nr >?( >lr?
U ll.tllK?. ?ri,, a!..I I'-, ? II, . III. ?4. IS
Mi.s-1 I II.'. IN I HUAI I -
l'HII.WthN'.s ( HU?! is H II-1? ??Illili IH.H Hil 41 I ?
M KM Vi CdliM. I ?, A, t
?Kli.
A, I IL? lit??'. Part la?' ?.n?, lurludiu^ ti,. : .mit. ! tain Aliarbu.rul
Nnla<l, a!,?..il Is- All
Il LI, UKI ?? Ot H'?KI III S. ? ti, TK ti-. ?
I Hi ni ii it t-IIINi, SKIN I
t| . '. tt ??"?? '..I? TIi? rr?*t
...
. j . i Parial?
1 N till I ? II? it io KI II 41,1. IUil Iii s
N li ?lr. I. tl.N.ll; i- ..nal!, .t>. '. .; ,' . .. .)- : .t,,r?
14 llHOtl'lt It ...llirri.t i'r. rilli, it , 1I..1
il,li,Al,.', ti ' illi lil
LADIES lutin MAUK i Nul k v. i ti: ia f real vari?t;.
i.iiul'.lis M 4IH LP VI lil KI f.tiVUH.i
I AROE ?SALE OF AICTIoN DU, tJOODH
Jj il,,, vari it i..? l l li t U kl?n ? I.,..-. ,.?. f,,, i. natas
- |?KI -? ' OOIi ?all I i
ri.iiw ??ni- M im i? ii i.1
,?|,ir,.,i,i k ai: l> tt nu. mi .?lin. lil? . aerth ?.
In pan i?r i? til ?lin
I.,!???'?arl? HI s| | 0*411 I I lil II .' ir wart
Ia,?, M* M I MU ? I IN IN, .NM'KIV? | INI N 1.1,?i i ti? LI ACH
MI.Ks, CASMMI HI ? ,U ?
?I N | tiinii i |.\s ,,,,| pin trtOLSI
'??) SU K Si n l ?iitid | It? n +i
Lu?? |..'. s) ?! n i iiiiiii.i.l in rvri -l.'tp
i IIILUKI N .S l'Mtt-ol ?
PLA I 11 Bail JiLMiKI' i'M. l?nl s
I'Mt*.?o|' *
H. B? ll.n ?ni.?! that ?rai aal? KIO lilli HI, KTOBB n Bl Ml
J'WKMi M.I4I.NH.NI (, ,tl,.r? (.., t ,,..? ,
Kisll.lt A (VI I.?Il H
_ Bo, .'.'T )...!,M, Bl? . ..?, I - ?? - ' -t
|? L. SOLOMON i\ BONS,
Will, lit ti 'V K INIO UN Hi N?M s'|.i|;| tit, |,t
liais that Baa* Hi" ..".. :l.?ir
MOCK Of
t" LUTA1N HOODS,
l* IHM I I m; COVERINGS,
I'Al'l.i: HANG [NOS AM)
WINDOW SHADLS,
AT PRK I.N lilli ',111.1. WI.LL III M1 A.N IN'SI'KI riON.
lillo.MiVS AT
I INKNs a SPECIALTY I
li
KK IIAKIifvOV H PAM!!., I.1.NK.N4.
lABl.b; I LOTH*
i Alii I. I.INLNS I,, Bj* iai.1,
.'? tl'KIN \ I.'OILIKI,
LINI N ?in I.IINi.4
rii.i.oiv UBBBB
TOWBIJ? I 'loVt'l I IN'..s ks Bj* ?,,,
lilUIt RYI-: ubJ NI KM.Ill liItl'Hl?
MINO UWal I'AMHIilri.
I ( UKI' S . BaaawaT Ilos,,i|s
( LI t||| t IOTII1
I I IIB LIN'i.N? ira?.
Our iM'ritairrT. ol lu? j'H.ir |****?? ii! I r I,,,,, .. i,.? |aj -??t and ii.,,at
|Is Nrw V'irt It ? ni 1'i.r. ,1 r., t li?u, IL? i, l: .Ia tPATSBs, an I
tr? titii?tJ nitb iBtitl pr.'i'i?
aM II. I. IK l.N | <",,.,
Ki 7IS BBOADWAT.
rr<> FAM?LIK8 MMTlNi; THE PAJ??S
I l.'.|-o?'ll li'N
.' A -II Ml li IS AN'!, It, | I,
lO.tll"- '!.|..s,
i KI I. Ill HU IBU U'
V.. . VI I'd! I'illsll' IL? ?' ?, ? . . lft,n?nr*T* ti in
'""., Hi? t ii th?r will
IHHORT
MI'.Nr ol- I ?,l|t|l,:i - AMi LACK? IN nu. t, nulli ?t,,,,,??
(!..it ?rill siurtaiii i
I L I I I I un T ,,K |K i .
..i.i.'.ii ? .'i ?mu i i ? ,, - ,i i-,iiM
i ,,l M?r,-i lui-, ...
f.t,I I Ml I I? i ? :
I?, li.- i
I" \ i; l- n - i ' i'i".-i - i ."in ,;
\. 11 ? %
?
f.? . . >i ?a* ?I Lukis its,
t-Ji-p <5?oo?0.
T KINZEY-".
POPULAR TRAtiR
POPULAR I'M It lit
Ol'B NEW iTTOBP
BBOADWAT
REMOVAL TO
N? 64J
nlPIlON TiFPARTMVM
Ali. lill. NEVA MIAH1S TN RtBBoKS.
AKTION LOTH OF RIHHoNH. CHEAP.
S, ? i nilli EH?,K Al I. I cloRX, Mr. A PIE? R,
I-A?? V Til I.M MINTI RIHBONB, or., 8?-., 10c
BO.NSKT BlllBOiaH. Wir., lie, Kt and 2frc
I i'UiRED VKLVFT RtllBoN*?
BLACK Vr.LVBT KIHBo'.s
RILKB AND SATINS
FLOWKBH, ALL STYLES
STRAW OOOD?
A! I THE NEW MIATES 1?! BONNET?.
ALI. THE NEW SHAPES IN HAT??
AU, TUB Dk?jIKAULK E.A?Ck SikUAVS,
AT ACCTS)B I'BH I "
ALL TUB ?il?W fillAPEB
15 n.AT AND BOXNET KRAM I?
BRAD ARO BIT.LB TRIAUtl.ti.s.
AUCTION LUI? OK DEMI TRIMMIM-S
ArCTTON LOT? OP PARASOL?1.
|.?og H.NK PARASOL? LAITES' AND MISSED'.
BIB I IOT BEADED I'ARASOI.S ti.
RE-MOVAL FU'iM OIR (.IH
REMOVAL ?TAN H ( N
REMOVAL Killin II -A V I
HI VinVAL KO CONREt TIOR
ItKMOVAIi VA HA I I.A I ti
KEMOVAI. WITH ARY Ol HER
RKHdVAIi BTORB. Ol li
R I-MuVA I, ONI.l ST (HIE
R| MO. Al. N?. ?? BROAD?AV
KIN/1 \ S. B? 6*3 BROADWAY
h I IVY li*. BROADWAY
KTS/I.i B, Bo ("45 aauABWAl
RIKZKVS. BHOAI'WAl
KIN/Ki .?, No. ?ti .HHOAHvV Al
KIN/ETS, BROADWAY
FMIIROIDBBT DBI-AhlMlNl
VINE KMHROIHl RID MNEN RT4TB. MV , ?3<-, 79**.
I INT N EMIlKOIDEIiHi i LINY LACE, 6*-. m
I AUi.K ?.?ii I IT N? I ACH ( ol.LARS. 2V. TO 75?.
I.Uti.K ASSORTMENT NEHH.EWORK EliOINOS.
Mil PATTKRM? NKlll'I.KVVOItK INSERT IONS
.''.?i ill SI IN BARDS. EiloM AMTToN.
LINKS TAPE TRIMVllNi.S. 1% 1'IEl it
t LI NY I ACES le , ?r , ICr
?II K TKIMVllNr' LACK?
KI El-LISdS, ALL B1 li.Is
REAL < Rd? II El EIM.INO?
Ji'H IOT REAL ( LI NY COU VIU"
OI'ENINO ON AloNDAT.
MANLFACTlJKKIl'N Stix
LINEN COI.I ARS. (T'KFS, AM) SETS,
IS Iii Kill. ( ortlKfi. iSlHIiolin III H. AND l'l.AIN, IN ALI
"TIE NEW SHADES AMI STYLUS. HEI.OW THE COB! 01
HANI ?Al TI KINO (T.MMENi INO AT 6..
WK COS! INT I
TO SKIT. ALI. Ol h
noolis A 1' IHK
I I' TOWN AVENUE I l(l( k?.
(.?SPINE ('LARK'S ?V YARD SPOOL ( oTION. ??.
NI , HI ! S VN-H LINS. le. PAI'ER.
IIOnh.N ASH Eli * le 'MU? (ARD
PI SI MAI TUN! I \A IM ia SPOOL
lilli SUES. lOMUS, HRAIHS, TAI IS TVA IM S. ULK?
II m
BUTTON!? IB
OREvr VAHIETl IN
AMIIER. .'l-l IT Ali! i.MT MEEI, MIVEIt CRISTAL
Iii.Il (KO? 111 I Mi IN ?II K. V El V ET AM?
1 IN? Y Al IT IHN Lol? HE 1|H?!M(V
LADIES El LI liEi.l I.Alt MAliE HiisK. AAOe.
I lill?. HE IV \ IKON 1 HAME HOrfl : (
t IN! ? EMLA BALI IIOBB J.V.. 31..
(il-.N I S H LI. RI (il 1 Alt VI IM ?ir
Al TITOS LOT? Or* l.I.? - \ IS
UM. i.!.<.*? I I 1 ANtT lops ? | I li.
Eil EISIMI AND RMBROIDBBBD Hr. Hr tie Ma
A Lol tiK V BRI I,Duli KIH?. ?.i. '.i..
Al (THIN I ?i B
IT.AID Ml ?I IN? IK ..NI IS RTRtraa, NAINsoi K?
li lil LI IAN I ? MARSEILLE.? (IIIIIRI?? k. kr
LOT IT.HI'S AN!. ?1 I IN ?I Kir BJ
I IM lol M vli?l 111 r- r-i Vi
VAIDK Sol I IMillAM ! At I POR il ICI AIN? It*
I MB I IN EN low El S. U'r I I
BARA A ins IN THE HANHKERt THEE DKPARTMKRT
ANOIHER EOT I.AIIIE? I APE IKiliHEliS i i
Kir HRMrfTl !< lill' II AN!,El Ki III E I ??
KIT FINK LA? E IIAMiKEUtlllEi
??i i'ii/1 N?!1S? I INK!? HEMM II? il
lui |iii/.?NS HS! | HIiltolHIT?EH
LI NI? I INI N KEMVIEIi Al.'.
i.EM?' LINEN i MU BORURRS KV
?liENINT, AN ?I? I'UIV lol JW li.i/TNSoE HANHKEBCItlEI'?
El ES1 .?TILE AMI ? 111 IP
(.oiiliS Al" IA HOLE*? If I. CHEAP
Mil I INI lis B1 PIT IH" VA lill ( IT IT Ni lil'
VAM KI NY El
'?n ml II.IOAItWAA
?1 , ORD DOOR ABOVB BLI M ?
4 1 (.HAND ST. ( III \l* sTliRK.
- 1 MIA NITUVi lill* ,ON- REA li I Io HAY
(.?MPI) . ? - i A ?III* ?N ? III 1 lio?. NI I KI II Lot- i TO 'I
V.e ?. o Bil .. f?r I . lae!? ? Ik, ?tile, au] .ular al li? I ?
3uv. .2ir 3|r ?.
KDWARB K11?! ! I
Ki? >S HI : ' ? . : ai A I.? ?t
_ ' il.rkn.t l???l|,r l,,i?.i,
AT (?HANI? ST. ?'HK?P STORE,
? * .r.A I in?.
Nil E? ..I i. . li.NNI I MATERIA! ?
t . . i? ?ral LO I ? 111?.?I I - Ml ?! INS A, Ar.
I I.WARD Kill! I?
RwaJrW.-ll -.11?; (?r?i..l .t..|At,M,?,?i-.ii ai ?? .1
1 Ih '. ? rj.l tr- ?ii Uki lluail
4 y I.RA.N?) ffl ?iii: \ I? STORK,
.'T? l-l I , I!, I. - I I I.w I I ? . ..' li.iSNi . ..,1,1?
i III ?I ?II M.? HI A,' I H ?.IMPS rKIM.E? IBSE.K . IM.*
I '. .h..|.
s I, I? f..r Hld ?
( LOAfsft ?? ' . '? nil I Ha? Silk '.'...?? KlltloN?
?el? ?a?-li ?lia
F HW Ititi Rlt'l EY
I . .. . . I '.) Allra-atl,
Ile ii,,eel?
4 T GRAND ST. I lli;\i' STORE.
?A NOTION I i'?: rifiNT
? ? as ? ? ILK Bl? ?HAIT s PAlt.Astil n
? k1 I ?li KI I V ? ?? Bl ?
PAK1- ? ...I,
I If n . ... ) ? v , LAST MONTH?' P
LADIES ?KI* I*. .M VA IA Ni i i.ii.il ? . i
! I V Aldi IIDI I 1
R?a J*?. Jil. jil) Oral it aaai!. * -i
li . . ?rrj
4 1 ?.RA?0 ST7? ii KA I? STORE*
I\ N? VA ?i-|; IN.. ?I: Vii ? I*. ?1 ! VIV in. S ?. ris AMI JOCKEYS.
? ? ? irrae, Ktaarl
. ? ? a lr.iaei,?,lr
Parla. 1 . U>* ? u P?ik H. ?? B?-?'
B?, Sa A- t
. . ..
.!? .^.1 | IB? BJ*
I' .. Bl -. *. S?a -."? II - i r??.
ibu fii ? ' v
>..e.a?
_ ...
4 I i. i:\nd ST. I ill.Al' STORED
.4 in.- i s ? na i r
I I ?..,,.. Uli - ?iel ? I ti ? I? I I .
tal | , .. ,
. II?: l.er.l ?'. P a." ..- ' ? . ' Mall si I ?. -?
? ? ?, : .i..! II MARU RIDLEY
Ne. .?'i I! Ilj i ?..!.., ,,?i-.o Ail.uat ,
^^^^ 1 lib I .... I .??' ft. ia ila I?..
'I1?) M?TL?kNKRS .in,l COUNTRY STORE
1 KEEILK? Al (HANI ?! i lil Al' ?TORE
\ m ?n ?-u"l >se i .i li rti,. I Mil ! INI RI ?.?lOlih vlratier thoa
dea o t.,??? ?....!>??? arU * I ? ? I area ? a
Rrin. it.' rr a. . . '.!,-?,
Km lal ? par. La? J mi ?? fasse rt ill atoe? t?..li?
foy ) .t? ?HW ARO IIIDI M
N.?. ?r. m . , .
? ? ? i k ??rat t* ... t!. I?.,?ri?
I 4KV i.(?(i|i> \ I III I Ml
siiiANTi 4 \ i. i ; i \ -s ? i .
I :|.y, riioAHw ti
IV , . I ,r., . ?' . .
I ?...I LI I kSSOBI 'li Al
. r
i (.?Ki kin a NI? DOalF.STTsD 0?t> D8.
1 a ;. ..: a . . '? li . ' I? . ? t
MS Bl T,e rr.rl.t I.. e| li t| !?.N ?li I S
., . . ".?
I,(Milis HE E*. I HY HI ?i Hil .
al | n .. i.
?
111 lilts ?.RE Assi REH I II V r i l!E
KI DI < I KIN IN l'.KK I ? ?s, 1
SPlilM. ?li AU l ? AN[, ? ;
ii. . II e N, a
lv\
Ile \. ,
I I .UK? VI Al I lo i IT I I.
II. MAt V.
i p k i n ?: ra API
ROO OI'ENINO
i A-I '? - II vv OOOD?
I ATI n| -I I; i Ni, ? 1 M I S A Nil ?Hal I ?
I . a ni va sill i - PARASOL?
i ... s* ? ??? ' ? '
Hi... Iii, u.,,-? Ib all t?' late?! m" R?H i I ian, I,
.
AT POM I AH I HU I S
I I si lit ill ? s III ?I vi Al 1 I 1 ii? li
K11? (.lol I ?
BVF.RY PAIR WARRANT! I)
A I lilli lill I I.H I ?
Hill NI KI 1 I i".l, I,III.Its I I? ?N?
IA III II. (.Hil N || IWIh. III.?li I, . , H
I.l oVT ?
I li 1? AMI I Ml.III.II.Hil! ?
I INI N IIAMiKITH lill I ?
? il M ? H il N I - Il I S? ? lui'! ? i,. .
A I Poll I Vii l-l at I *
V, le- Uti, .1 . I.rtsr. I, ..1 b ?m1 ? '. L .??I
H?a .m ?ni tot m, ??r.
Paarte, .? I HU orr
AT V. di; ri.i:t i.\ \i.-.
-4 1 'i ?I -?i i in 'r *?'. t r.,?ir
ROW ol I s" Rprta? B ,".-?, i liri ? . i i !N hi I IT?}! E
StllN Ki.Ill -, l. milli I I.l - . I oak? I Al S .?lil? IVAISl.?
I III- -Hu?.? i OBST I? "t N?M.? A
I
4 T K DL I'l.Kl KVAL'?,
A i
. r||- ? ?' A?'. I I .? r.
EllENlTI I INT.EHII f.r I . ? Hid ark al IM
BROIDERIES lu',I? i IIKViisl. P\NI? ILvVliK? Titi ?I
MBNII? NI?,II IN.? .VA N ?!T.? A. !?
INITIAL? AM? Mo.noi.i; v.Vl? ral ?. li.ANti
MltJlllt-M Milli I INI N' .? I UM, i i nuil ? EMBROIDER
1rs ni aviit.no am? m will' i. i oui)).
/iMKNi.N BROT?IKIW W Ihli SKLL I Ills
\y DAT. A I.AROI STIM'K Ol U'lTIOR MCSI.IN INDAIIEBT
IN?; PRIMS i.Nf. 1,IN.ill ill? AL'trriON BUBS* liiinlii IT UK
MIK? VNH I IN).S .I- VI. li,-. IIANNIfs A? II IT K
'.oui -S AND V I II. lilli N VIIINI-N All MON IT.mill 1IIIA
.V.Ni, Ion?, ARD SOI'ABI I nit v ?II 1 vv | ?
?Ti! VI' I! Hil. VIN- IOIU', IN V|l KINDS OE I.?nil's AT
?oltNIN BROTHERS', No ?IT Eli.lil li V V r. . BEI VA I.E.?
TI! Ill I I Til I It I? 1NH I IIIU IT Edi li 1 II ? .?
T w 1 n 1:
X AND
THhl.VH HAM IA? rOKT
flllOE TTII.T'AI'S
AT HIT I 1 I.l. I 1. ? i ?
.v . 1 ? ia .??.
1 lax. iii.mp. as? n n rai sir,
.'.A IN)-? I III I ? Hil !.. ! I'
I WINE? 1. ?V.r.
Larg? ??-..tt ia 1.1 at ni?**
/ A HA!! I ?? ^1 1 tarli rere,
li , |?
!'i
I *, . .?Ii: \\ INlinW ,-ll Vl?KS
1 ra
1 I .
li ? . INI) SALBT ROOM
n . I
AT CMK?Ws!
a..)' ?
I .. I . I
?r? sBoo?e.
BLANK K ??- * MliTT??KSSKS,
HLA?tKKTx. A full aj?a..rt.?r?t h tor; rue ami foaJJiJ
?
Pl'ItF l 1'RI.El) 11 MR ItlMff, STItAW
M?A (.ll^,__vaUi MOSS. -
MATTRESSES, ROISTER** .?N0 PII.LOWfl, ki
IP A i HI It?- Wllol.EsAI 1. ??"! ?I I AIL
K?? f.iSill,a<rii,?bl Leaded gt.lLlS, M.niii.j-. A
W>t HARDS Mt '?? J41 ("ABilit., R T.
?ooto ano Oljoco.
HOWES. HYATT*CO..
AVIH I FnAIK 1 FMlli? IS
BOOTS AWI) SHOES,
NO& 12 & 14 COTJiKOE-PT.ACE,
i <>K. Ml KHAVS'l., NI.W-YOllK?
Propoeulo.
I ?? Eliot*??:? * Orri?-?,
Re. 44 1 I) :i.mi .-i ?i Ai ins v Afar, h 19, 18*7. 5
PI.or(iSAl..S.~.S.iil((l Proposals will be rr
rnrr.l at ti. ?.'?kre .iui.1 ililli Al Al ii IS l't.7, ft.r work ??d
materUli lor Hi? in,, rovetai ul .1 ile ni?ig?ti?r. uf tbe Hu.laoa Uirrr, al
f?',l?a
l?t I**? tiilt'? if. imio tapar* Yarri* more ?.r !.?? ?f ilrr itone rBiKinry
ifavurtb elna? Iki?I.Iihk sf..i.. ) ..,, - ,.f Hie I nUni SUlr?
?kattlil Innis aliiivr nail b>'>??,' A Uri,,. '. A. iiiinr to be liiil ?t ?u? h
MS**t I "?iv.-.-n In? a?tr? murk arnl IS* top if i je il/ke ?a may l.e lodi
SSh-I I > Um e. , Marka t?i/e. lint? ?" , ,,. .... uri fur ?<? ion? b ptr
X| ?ir iirit.
ML I .,i fiiiiii.l,'ii?-('i<??eiil,ir ysnh m. re i.r lr?a. of 4th rilliEoiliP?*'
(I*** (list* it? .e nt ?Ih. rapt > ,. ....I H-reiTrd) ; itnoe to
I e Ji 1'i.inl ?t ?,,r|i point.lu lb* I K M . ken i ,.| ,al?rnl, iliovr nuil be
N,.? All,m?. N Y . to ?u. h ij-iat nil? a ami i.t ?ii ti titnr? ?? may he lodi
r?:. ,1 I > it e Kita u. -r i., , o.mi Billa ?till l"> riratre.1 for h Litk |?t
rahit i ii '? in. '..(
j.!. Por forilatias ISB.SMI fcH m?ta r, ira. ?| tw,\ i hy II hemU.A
ina.. . ni", IS li ??' I..-? kvoj :,it,!?-r to Ita drlirereil on
?it? ..f Alii..i,v, N "i hid, will li? rertired ?I
,., maru I? r Hj.iiia?iat feet.
(I I ? . f i-i .?? an t 4 '-- ' ? it"-r ?r li ?*. rirh fiftrrn ffrt
'... n in l.e ?f ai '.. I? u..intrd and headed,
ail ti.li. u..:,.? ,h.,ai.:,r li Hi* halt P ria ?ill lie rrretvut C,r ko
l.,i,. ti | . r f....? i' ? ? ... I r ?teai. r. ?! a? . , I, | ,. ni? ,1 the D. S. djktl II
ii,a. l.e ii di? ?ted ki Ha- fia ii'.ri m iiiitr|?
5tli Iii ?irr, alni.? I'uai li, , ? ? 'T ul ?pike. ?pik?? to l.e
ef,, I ,: ,,. i,..ul a ?a ?ball I.? -ii ,1." ..Ie.l i ? I miner in , harr.- ?oat
? f ti.? in ti >.? .a.. .'.. I' ?|i mr |.i rtliii.i.a Inn?-. lints a ill lie re
reilW far** ? "h ,,rr .,.,?,,1 I ? ha e,,...,., ?t .III, mr. ?J, Y.
? '. Ilr'.r nl*Bf il.?0S p?aat? ?I ..u I., ia , .ti, iiuti aual ???lier?,
' ?i,:? ?li? mu lu nu i lu I nu I, m iii jil. ?I- . ?.i ?I...U IS ti ti a
??u?. I. nell. ?i?S hv it? lkK,.ir n rharae To he ?lehrer.-?! at Al
han?. N I
'.in K?r?rl?iaV| 'iin?i'.ri ?f i, T ? i. ..re nr Ira?, ti.? ptlr? lo Ee
a Math |.l...? st Hi? I' *?. .ti ki? ? a ! ?.amil ?ho', e ?nd Ikflaar Al
l?nv a* Map lo? ni.!, a.?ti in 'I' I ?? ?- . hari/e, to b* MfN ?I
'. n.t ten f, 11 lit? ti r lu,'I,,,?, li..,., ,..-. ne ?mount ?lnn-n tue full
a ail* ?lil I.n.'... ti.'a , ?I e rereivtd fur ?? ima I. j.? r
'. . t
;th I.rim??., i . ,?. .,,.r,.rl.?? ..f ? "iiikr ejjjata, r? IM 'I'n
?j.?ir? lTni>. i>. l.e i'< 'ii.ie.I ni ? I.:.. li?- I. s ?.k,?, ,,,,,,
' I ar I !? ....-li an ?title, . in.? Ka in,!, ?ted hy lb?
li. Raia? ? ree? rt mt m irairh |? r ri.l,,, ??rd
'?? ' I'. ? i " ? ? I no t? tlie BUB* at 111?
! ? I.l. a, ,1m.' r kill..-'..- ? N V I.lal line?! feet al I I? H
i. na,. V itmlirr Ihr i.ii.l ?r tu lw .?ni., ii I..,-, ii- rio three r.mniei ra? b
' ?? . '? ?i ?e. ,,.?.,. i,?/ ?djueal c.i? mea te
? r i i t ?m ,i -I u. ?.i i.. . ii? I? ,ve l?iltri| ?n to the pile? ty
I., i ? r. ' t , ?.,.. i.- ii.i. I] |etl ?? ?! -li i'|.i-. r io.?r?e of Uinlwr ti, 1?? i b
?!,,? up ..' Um ?ila* I ..,.'.'.. I.r ,! .i
lai1.,!. ? I? . - I in.! i?, ..ii,I and ttilrd
, ,-uarrit t., tie ? ,
. 0? ? 1 l> feel ftuiU li.
:,,., ?n,i.'u ,...??' . ? i? f int,',?e, ? , i. tlie ?tbtite
? ' ? It bj ti* U. B. Bb| i.rrr?
...- a. i .
lit.' , ? l! ? I . S.
I ...,?-. .. ? ?| '.?,* ,.f ,1-kr
???:?l lui? uti. e ?irtr f. ! far
a ?, , ? T i r re ? ? .- ' ??.h ..f th? ?l?iie rloaieiuf
? li | a re.| i .1.1 tu ? I 1er
?'."li. tent ? in tie? '?, t|,r
, L stiiii|?? lur ?
. ..I Rvt. .A|j|ur ?.ni J. lu. Ne?
I.., |?Hki...!t I'lllN Al VV II KOR
l ?l ' . ' || ? ..?I Hit. Lieut I , I ?? A
|>ROK)S ?I is loi .. DK.Sl?N
? ?... . ?
All Till.AN ?... ,,'i l I llo.NI MENT
The ni rf. r?. ,,.,| ? I",.,,. -?I l,r the Eirn.l.T, i , u.,i ;???
? - ?I. ? Um M.tr ,,i Al i ria, ? ? le
I ii r? ,,f rial lura UOHL'MiMT I? lu*
- ? ? ' Ainu .mi! H**l ..: -
, > t.? |,< rilrtt tlieir liter iii tar ,?!?
" - -? .. | ni|..??eit ADliuOirut II ?
e, J ih? ?.mi , I a- ? i in iy I ? for a ?a..kiin.eot uf Iru ir,
. .tiier linallie ?I ...
., Milli !e in?. r.| I SB ', r ? .. li a
? .r u. aali. la II? tal rantlia
? ?? .. Bass a*a . "I'l.n.K as ?
4 rat? i... ii. a.paaleil h appropriai? ?t?- . ? ?
-.um f.,r'.h-'nui ii'.i.i ? ai ki? .|?o, ??.?[?t tli.it .t ?. . .
i r i .i. ,i , -, ? a r?m tue t'ity of HtII".'
II.IV t ? e
? f? . ?. ?' I ? ?ttinl'rs mite? tv? lr?n?io'"r,i t? i ( TROU
pii'im. . . ' . ,:,.-, ai Jim
i . . u ... ? ?. . re.fi f.' a, e iii lie pani.
C r TKiHVHI,!! I I
Il f II W11 IA KELL.
J? UN oil EN
J Y i oNOl ,-li
Il N. WALK bil
CStBS '?r
i . .- ' . ...;??:
"ii,, l'm.utivi Kal?, .i i i ?na? )
l'un an? I n?. l?i.i ?tri ? IS "
IIRO|t)SAL8 xv il I be i.ccivcd at the nfluf of
V.' I?.- i a. ? K?iir..?.l (?lapan?, I'! ?'?d. Ipi. ? bbjSI ii.? tra
?S* ai Hal i? ?? I ?a? ? ? ?? ,..i. Isa* ? ?at ?far lorr pn,i?,.a > ir r
'.?i|'tcvii i|lr), from ir.|',i,n',ir pa?t r? .1?. i orto col
? bri r r.t?l,'i?liioriit of ?il.rrvl . ir . Boa
. . ,'..? ?n.' I... art
I...I k i. . .. ?. I |,ru|a>*al, ?iib Jetaiinl infurm?'. - , ' i. '
i.ia/aaai . us. ki KD'.IINH ?It.III s,,,,,,,.
iUistciiiiiuoiie
L?H SALE -At ili?> W;aii\!?it ArM-ual, Wikt
I ir.. . N 1
? ,e l.,i..f ?|,| SCRAP I E", Hill! f . . . .
I i.ai i-..: .:. uf lil \aj\S ?n ri .1 ?r,|. r
? 1 LI K K IT Ali
? ... ?i.? Barlil . i
. Ililli uf April ?
P v HX.NIK
H ' Itr t Cn ISA i ..,. > ? ... ?
Wai. ? ? ?? , i _
iuiin D\\ i?.in k i...
tf .N? Il o! !? s| |r NEW AokR.
VI | i ? ? . , !
AIT ? M t E it I? i lU|i BODi A.
A ! sa,, ifeata ia ?Til b1 Rew T*rl tai
l|..?lii|(li S . lil- ?Il op i ARi'AK _
fVfOSKLKY IRON UR?IK?K sud ROOK < ?..
a?l i ?E EUT Hi IIS W'I! I IAN ? !
WROUGHT IRON BRI DO I -?.
lil II DINOS,
IlA)?)l S.
' ' Eli! OATI D .?II! i I ITiS AN|. ?niiR?_
V'Ai lil' FORSALR. "
I The oe? ir.uiiful, ?-,| i..-u if ??.t.t 1HSEPHINE bo? IriBf
?I Molitirtul, I 'Itiu ?nd , v t.'I t.! the :?te Daniel De?!?L. ?b? i? ?lil
j rvrr? t'?'t. ular mini a. . :n \ ? tr ?? Img ..rilar *|>plj lo
T I EMUII IT ri IN N, tlTHr.,...!??. M
Pl-.TlYE M'AI I.l IN.. HS H l'ai? pl?.-r I ir, ?tora
/' tSSE Ni././.'.n' SAILED.
loll Pli! -I 'NU 11 Al KI. A) ri! ?i-ln Strain.' p Ir.ir AL,
??Bat?* ?f*?* r ??.i ?n? ?ni ST ? II? I II ?? s ,s ll..?t ?tul ?erra?!.
.in II Horliraer UmAsoteT M.uinorr. Ilem? i n;t Hatrliaii Hit*
Il rilarle?, i|i??rti?iie.. |" Htstr Hills,
I VI ',.?[. Au. H. te. Ali. A ?,i il, un. ,! : ! ?u.l ?ei?.!,* M:,,
Vin li.rru. Mr Jaiar, H H?iu rnfl. ?D At llamo H .N. I? rn.rr
I,.n. Di A s D?i .. ,-r V|,. |iin.iii.>r ?nd ton iii.lirra
M... I'.,r,',,.',i v| ? .i Hao.li ila-r. Air N P l'?u
.li .'e k11 t It Han'ii.:.? Air? lut?, AHa V?u linar, Mr (?dan
Um Paaii Dara : I : .? Da and I) Du?
li II VS.rJ IA io n K :,?.,, .1 A llmnphrr?. Al to A Ilma
* - M ? : ?> ajii ?Ira ?l.ltrnrierrrr. a 1,11.1 and aeriatil
l.r.irrr alut.nlirrk'i r, ll.tiiv .llurrau E.a,?ril ll??.iirn Ali?, lirjuim
li ?<? Bri )? ?'.,. ?billie Bra Mm.it? aid ?.tv mi, B4? ( Clio
pin Jj.ul. I I/ AH? I ?i*/ tnho li V.inlrt A!,. A in,let aud
Mr* ?.Km??. Ja?a W whtr,?i.i li ?I st.?i
lar- N i len.i.t? >lr .ir llii.tujur .M re da Hiiat.ii.ir ?ii.I , h i.l Hear?
li ilini.,1 i karte?II .Nila'l.. ?I I lli.lai? Pn.f Pi.ir?
i ?u r. i ii ., ' , ? (,,,,.? P?rtnd|ir,
?rpiriae .> Raia!?-) I Un It l!ri?tr,|ue ?:?! d?ii-ihtrr.
I. A ?. r..l. I ?pi P.rriuu, Dr I I! H?r?el.-r lier y
Pt,', i V!, L,, i;?i.,Uh .1 J l'.,v,a .1 li N.?t/lin k1 .a !irr.t'?lv
Di ilr,l? If. ? rs VI,,,.-, I.mi, M..,.e .AL, .11.-, HuOle
..mai.I A I (ilotiio.kr (' At ..i.aki.A BMtI*t Ei.1
?.iLiirl Iii, J. (.ali1.r-li.il, A II..I, Mr. A\ el. L Kell* La
?>sE.,?-, I....I o in.? A|?r ?v Baaiair, Ml*s M I Bardi*. I?.
l'ia'ii.1.1, Hri.ulirf. Julr, ValllaBI, Al.lw A: ?I ' I* .? i
..A??.,, ,1 , Bri lb, J. F i..' I i**l Da
rj Beruhulin I'rtrr (?onlliio Mr* A i, turi? Dulio ? Euoti
Moree lla'pl ?ti I-..munt Mr Kermr.l. A ri.n.ler J ITiarlea l.?,l...e
V . .. li,, ^i I |'e?i i L.i I?? len. Air H.i.,??. .Ali?, l , ?ral ?, .11. u
. , Hi |M ?",. I" li lai R Bsitss*.
EllH HHEMEN, Apr I f- lo St. jin.lup Allantir- l?l,i PUIil S-a
l.rk Ihr ?Jaxiail an.l la.li I??? I ?| t I 1' Hill' Ei,,!?i,.| II.ii?
VI 11.!. rr Ne? lurk. I'rtr, iirrku M.u.l ?tun. .Ill Rul.ei: I I.l, : . Bl
I. ? J ?I Inl.i.ir. .1 .le I? ii.ur, H.i.'.,, S?ui Buitiel i
II Bl 'I'' '.Le "-. ? I'll! ltl II llrUU? 4'?l|t,.rui? Jl.llll 1! I
hall? obi?, (?ii Hera*, Ra* Ymk li Na** lunn? Kehr? ?u.t
f.ii.i. (aiifurtifc, 1 W A s. lu.. Ir, ?ni t.iu '? V? 'mik MiMijalaa
nur ?lel.eii l,,,i ni .1. V,. H Siliuttr Mi Si u nilen Mia. Har!..i?
llanoer ?nu tom. kin 1. Nuudliai aro W io Ma,., Ailaa A Hr. krr ?I ?
Ala.?- Nan,, ID ;r, l.ci/irir E S, lii.lt/. ?A, A,I ?i f l*l*ab ?in! lodi,
iillulu'?.., li.i. i. ?Tr i .a u. .a: . . Biabar, Albert Melita,
a Pental ?mi atbart m tkei?ae
POB Lil I It!'.?ol. .?NU gi I I Nsl'oWN April f Is ?Iran.lii?
li.......! liri' p??u?au.lMia Para* MiaaSar?b Ballet. N vi....,
< la?. J..hu Mui.l... k, Ml I s Diele! It IllrbpalrUb I V? SlrJin.,,
I ?I lli??| Di Vin. ti .....I I B Ulule l\n T??iur, V|.,.e, r?,l,i .
I ?ni l.??|Mir?k. ('. I? Vli?.i, ? J Pa,,:,,,?a VA ui I',... t..r iii..lu.?
Han... .1. (T.aiiulr, J Al,., li- li I li .i-kUinl P lam'- I
ok.'.n Mi. s liuiri.l II Piirkit Mt, k1 Mn MiBileU
J. O nail J r?rlor P KliBOf-ei ?I Bal.Ui? Mik E Ba?a*k l?ba
: Ira, B Bout?t,!?.? ?aoaa ? W.,?, vi | ,, , |- ? .? ?? Mas
I ... A Oonkd ,,,l ?tl.rrain Iba MlSTSI
Mill s AV IN.? ill April* Hi atraui.'.i ?.n I. I? vi. ,n,l A|.^
C P. I.rrrr.rli Mi-? A l.vrr I. Mia? vi I! lev,,, VI ?.1 VI ?
A II I... brid ? .AL?. I- I. I...?iili.-.- kllea Kill i ..... '.i, ? r I. ? I
I'iiI tinr V. Hoar uni ?ile. Mr a.i.l Mr* Jan,.a li.,.?ali,. Uri o'
- li. I..I ire, f I* Ile In I ! ^ lill I Ml ..I Mi* ii ?? ?'
MlMt'ri-ahi ?i ? i k Marm, li Dkrl wa M M taakn M- I ?
II ?ir. id, M,? ,?. j Mattie: t 'Ni I ajtter, I ??'
.I.r. k. I.Tai l-.ahe, Roi I Doini ?aa? k1 ( ' Mr*, a I'
l?. lib ?in!, I. k1 P I Reill. A M Sinti i 0 ID'.I. li ? a il-.o. Ma?
.11?. Luvt... Mim Kal* Ive- I i: h ia W li li- ?? Uti i.i'.tUei?
tv , i.-i lliagiiia ml la ? ?Ibera l'??lil lo ?rah <
POB I II Hil ? ? I ON Ipi ? I . ? . ? . ' . VI- . i : Iht
Enhn. Mr ?,,.| 11 -a Selitn.-- Mi imlJIta I" V M Sri K?rtV) U ??
I,,,le,, ?ii. Oarala-baa. Mr? Harj I I .ei, r ?n.l nn.i.t Mi ? x ?
l'aiMi-an. ? rip It?,, ?uni ii-i-e W I: t,....!- B 1 .'.' kiii.i. I lirawt.
Air II. ( ti.pr, I f VA ill? lau,.'. P. .. ?? I ?
? al. ii
PA88BXOBBS iBBlVl 0
ITiOk! sr J v.o DI i PU l ?
( ....iver, la ,lr I - . I, A
I. lud?. 1 i Al . N, -., I ?? ? II ''?
I'.iti? Hotiirir. h, I. a,. i VL...1..'' . irle*P K... ?. Ai?iaad?r
Slriiii.i.ii
Eli?)VI :s l\ INN ill '
Di R H.ik.uk *!,- J a "tin, . W H Keen.* i.|.n.i.i,
, i., li,. Al s. v, , || , i, nu, , ?? vv
K.,1,. rt? . ,?,l ni ... ,. ! . .1 rri|? , ,, , ?
Pil?n SAVANNAH lpi.11
i i n tin. I B ( . . - li .
?if? Mr?. Iii*? ' ? - \ i: i ,., v II li..a i,
\v it. i,? vi n ? .?-, J?"*?'
I,. '
i ?..t Ml?? J ' '
.
i
E A?'-.la ... .. V- vv I. . D
ii ii. (...ait li H II?* ? ?.' ?-;
'
. , ? i
,
i
, ii ". Ik?i ti. A ' ..i - . . i
a 1.0 H. .1
.-?OI^0IUR,-MTO>*. AP?" a- I? MMSBikts Baili. B. BAwsaZS
| ?Iseko,.,., L. SradV, B. Ii*!???.-**?lia, C J?4a*oa, a4??i??*?? ?Ti
to? ?t??rt|?. -?? ***** * as
KK.iM iTk\V ORI.FAN8, April 7 - to aVafaabls O.n N?*d*-Mr m4
0.^.1*7.v.'v.[TL**tmn''v'y Mbm'fir* ?"?*-*^*
MISIATl'HB ALMANAC.
_ _, M1HH WATBS TBI* DAT.
5'"",R1?r,'1...5:39 I **?? "?'**?.?:?IB?lllam.lilli
Bid/Hunk.10 48 I {lort Uland. ? .11 ? I H til Oit*.lj|
SHIPPINOJS lELLlOENCE.
wVtVmWtUm lOBB....Aran a
C1.KA It ED.
s"??ic?Mp A'n?hne4 Krllr, M?.. -I1.-.i?.,r*.
?"?imahipC. \v. UM, Ward, (im tt?n, C. ti Millorr AC?
M?ainiliip ?ranada, Buril?/. Charl atna. A. Learv
Bl? ?inthp lira. (Jrtnt, Courh. N?s orlriBi, H. B Cromwell A C*
Stcaatth p Moalgoiiier?. Ho??*, Baa Orlr?n?. K. I..,w.l??.
; l'i.> utrthrii*, i'billipa, Morehead Cite, alum? Frtri h Ca
BtraavBl ip N?r?,u, B??r?r, Bo?t?.u, W. P. Civil?.
HUsnirlitp Iii??, uri. Hu.l. **:?>.-< irl?au?. V. K. Oarrt?on.
pit?ani?l t[. Stn JtriBto, Atkiu*. ,Saiai,??b, (Jarrit?m k All?*.
Ntiamibip Ballt* C It*, Tomlin, Ah taniiri?, J. Hand.
Mriimlilp Nu.ira, Hlakrisan, .V.,ii,,lk. Lit; Pout and Ritjawor.il, S.
L MrCrril? li Dt?
r>t??ir.?!,ip Ktt.j irr, IVr? N?? ?i ,t? Polll tnd Ri?bnnnd. J Hil*,
ritramahip K C Knight Dtrstl i ia ingtoB N C . prultb k lirewa.
6t??tTithip Kranrutiia, ,1h?r t,,.?l I'..ril?is!. J. f Atnrs
Hhip ?Unka Praa?.), Baria*, Util? ,,..|, SloraiB k Vii?,
Bark LoUt.Hr ), B?rb*r. ???.In.-?. N. M. W K. W. Fo'rtx* k C?
Bark AInh? (Nor* ), Blf, AnU.ip. Ilolmbve k tv
/.i?. .?'.?"??? (?rein.), IIt|?i,hrliB*r, Bittaea ?la Btil.u.r*
Oelrifht k < o.
S*'? .',-,*,n 'rmM"-? Rhr?"k?, tl?uo?, Fanrb, Mlmrk* it WiWI.
Bark ! aLm <Hr ) Otimr?, U?rr?l.,?a, Brett, 8?b k Or
Birk IttJAt.l Ktriti-ni, H?rn?mb,i?o ij || h?if? k ( o
Birk Aeoiu? (Nurw.) ?W*?..,?,, f.ir ord*r*, Htliab?? A Cr
Bark R??..liilion (IUl.|. UiUlwrt,,. I 'arila, A. P. Agr.tta.
Bark Victoria (?.orwg.i, Kiiu,l?en. Cork tot ?rd??, ?U Pbiltu'rlit's
I-..?, n. M?in. k? Ia W?r.,lt.
Bark t'niant, Ctitnrr, K?r Wrtl. Brnntr, Brows At C*.
Hng Mir? Stewart, Oean?tsn C..u?UMio.iple, Hiller A ttcvskt**
Brig kinaloai (Br.), Prellt. VaiVii. ia. J. V. V, t,,tn?r A Co
Brig Oura Pttsasa, R?K?r?, Mntanui, N. L Mrt'rnd/ AC*.
Bng Kierlaior (Br,), C<>o(?.r. Brrvtudl, MeColl ? Priih.
Xi-br. M. K. Magnum, Ben rid?;?. .?a-ano, J. Douglas*.
Slir llar.eat Oti??-ri (Br ), MrBrtde. Htl.fi,, 1) R. D? W?lf A Cr
t?rhr Aln.ira Wool??. King, (iali?t(ou, C. II Mailor; A Co.
flutir. A. D fieull, S. nil, Uraat Kg* Harbor, 8 K M?ictuut A Ct
S.lir. Ann Parkrr, B?rrr. Eli?arH-tliport, R. W. Rop?. A Ca.
b. hr. II. r?, Krllr, Saltia, It. W. Hope* A Co
fl.'br. Bi.oiv, Cuuiini. Button, Krrgitsrm A Wood.
Bl hi I mini?, Martin Huston, H?. krll A Ttjlur
BsBr. W. II Bowen Jirkwin. Pro?id?*???r, Ktnnahai A Jark??*.
B l.r N I (hair. Pratt, Middlrton, (omi , Kirk'tl A Taj lot.
Bebt BP i,o,sl?tii. W'it?r Mr.,-iUiiifori.
Mi.op Kn.ilv Allen. New-Harro.
?->lir I lu ron J. Bal?, Lewi?, Detnrrsra, B J. W?nb*rg.
??i,i J II Lo<kwnoO, Kharrrtt, Baltimore Via Braal A Slaikt
r-Vhr. W K, iie?n?r Kgbert, Balt'.mar*. V?? Brunt A SUgbt
Behr. Lavinia Bril, Barlil, (ieorgrtAiain. S (', Vin Bniat A >.iti I
Sfbr. Uni Jtrkrt. A i ?rill, VeraCrut. Brrtt, Son AC*.
Yr-lr. Isaac Mi.r... Bratlford (ialrrwton. Miirrar. Kerrit A Co.
biL- Kuirrai.l. Norton, *S?w-Havrn. H?ckrt A T?j lor.
ARRIVED.
Strin.?li!p V.b K?r. Stirling, fit. Ujo ii? Cull ?iib u!f an.) st ?I
4?,i, ail* asa* trvl pa?? , t.. Wtul.ll A C?.
Sirarsii.ip Km.ir B. ?...iw-r, lAiekvood, Cbirlnton. ?itb aatAsB, Ar ,
'., Lu nilton, lot A Co.
Strainahip (Irrinini* i Haii.1i 1. ?.-UeBson, llamhor* Marek 24. pjBJBj
ii..!?.- mil in j.a??. to KimliAr.lt ?j, ra Kip?n?n?r,l M ?Indi Hurlai (til
ii?.?gr. Kroui lal. 4.N .? N. I.,n^. Hil Vi. to lal. 4J Oil If. tsd loag.
M (r2 IT. pairiird trrrral larg? i??l ?rg? .ind leldiof ice. Anrll 3, It! li 43,
1. i.r ;?? f?> 5..1WM.1? ? Br?in?ii ttrainahtp bound east. ,
M?ati.?hi?, Av'sliavr. K.?lk-, t?. Sannnali ?itb rn,!?? in,! pitt, to Mn-rav.'
Frrha A 4 ., A[r,l 4. ii a. ra. & miles NK .if tip* Lookout, pau?41
?tMimiiip Virgo hem-e for Satant.sh.
r<bi|i lluB.i,..Mi(..f U.^u?>. Hrm-Uir. Paitinir. Vor 17 with tr.gtr A? ,
ti. ma.trr. April S, laL 37, loug. 71, afwAearbr. Mar? Allertwa n/flnato!.
H I . and got n -r r,(!j ,,' pursSaai from h?r. ? r baring been in dan if
, f 11, rm.iila .1 ,ln b?a?v gilet from Mi and .*?\V, wistr, lb? Mrlbwaid vi
Cap? ( 'hariet tnd din.ti la 1st io it li? arti of it? (i t:f again.
MutiMargarel (llanih.). Bcsdn?n, Msrtetlli? "H atti, ?litbmdt? t*
B?trl A ILnrkrn Patv 12. lau MOI N, l.,tg. 1.1 Bl W .Lok. ia.?
Halter (M??k ). from Tanrageg for New-York. In3 dar? owt. Ta*
Margaret na? t*?n 14 ilart uoitli of Hattrrai.wit? brai r N aad >W talia
LastM* ?pl.t ?all! Art.
Bark Aliiog'.ntllr.1, Aittint. Cevlcn Jan. I. via Ta'il* Bar Pali. IS,
?iib rolfrr ?tony. A.-..tot, K Bnile> MtrrhJIlal 19 ?, Ion ?i.1 J?,
ti.? ?stn? ?un htrk ilioaiig No 10, ?bit? 4g ire? II, a K)iiire is* lag,
.'..i.,.'it Uti b* 1719*, Ion*. So IO W pat???. l,?rk Volant tt???>
If K?l li* lal. I.' B H .y ti ?'I tV -PAWwaal a bark tiren.,? I ? h.
s Ik ila 11 ?ni ii,?,i, loprnl.t, nrried ????) . Auul J. lit. ii (Ai l.-ag.
71 W paMHst an I tal tt, liri?-, from Palermo for New-York.
Bark Siuirto I liai ?, .NacAri. Palermo 71 dan, with fruit to Ljwr?i?*,
(i.lriA'o. Marrk J*J. :u the (Lilf ?trraia. tlii|j.?.i ah?ai?iei, ?L.ri
isrrtrd i?ij i|uart?r rail wheel houne, and ?t?,-nng g?ar.
Bark ( ?a(e-t tor ), Sod, H10 Jin? ro ill dajt, w.ib rofe? (o P??,tl<p?
fast Ins A ( o.
HngSrst ltd 11.f Biatlon). H,.te Mtttnia* 20 dtri, wl'k ta.iltt'ri tal
R I' li. r|A 1 ?. Ha? ltd b??tr w??tb?r ?Kb wr?ierlr g-ilet tb? esf.rs
).a???g? tint? i-i!l<r ml roiLpauivu ?ti. aa.i tlitdcabin tub wa;er|
,ainr,| asaf tv?sit-la? 1 I?, tpiit ?tilt tnd tlult.'.i 1 ai^'o lw'???n H?. ka.
fir? A 11 I .Mik. Muall, Put Baral L'J .|ai...i:tb .??ton to Huh, A C?.
Man I. .'I lal IT 15. loag 7i 30. hail a k??vv bunir, sa tai K.VK tk? ?ra
rntiiag , I*?, ovrr tt.r vemel. Ilflng ti,? rahin wtb?atir. ??se? (bes k?l
L?.l ?tr. ng N.Nts m,| Bl gal.a, hal bw.n liiuwn llfaas IBS (juif t?n?i
loat tad tpl.t ?till and II till ti other damages Mar h 14 lit IN M Ui.
-1 Vi, BJBSBa -. I,..,r,?r Wie A ( parkst ?f |i?n?i? fr> m Mobil? for Nrw?
lork ?ill,;?.,,,! f,ir?t,pii,??t and ?tilt, tnd l?*kit,g. Uv Ir, her ?i,ti|
'.:.? r>?l Hopping, ?e Baa her tstiae Iiuk-, pa?*e<i ?.-Ins t?|
?I.r,1?, tack; rrew takri off Upai -la? t.; hrig Ala.? (Br ? bo?!? t?
t.p.i ,?.. Astil 1. l?t. AIS Ki. loBg. ort 40. |ia*ae.l a lol of ?Ala l Aler,
luuilxr, aad ?ilker ?reeked iii.IT.
Nhr Y ( ksBSss lof "Ae-lgi-vi i?k M?.). Coot?*?? A norn P H B*B**B
If. ?,lh tugar aii.l in. I.???? t.. Bai?sclt k Brrrtrtl ?mO la' ?} 37,
,?Lg .J II -[ok? karl M?-'?l n? (I'al ) hwniMt V
?wa*. l:>n (Br ) McKetuie. 1 oinaaiiit. wiiu potito, t ti, A A Vi K.
luir???.
liny Hi. 1?. ( ,.1?! ,, I Bang.n l'.,B?r,St. Jago 19d?)t, will ?atti Is
M, i* A Ward.
Mr g V?;. ran I. f I ??rpool. V S I ?row M?ltga BJ lava, with mains,
A. I..I. tt Ue.l nihLt A Co. lia? Lad beat? noitLtrlr gale?, ipi 1 .. .
4 La?.?,1 l.ihrallrr Keh. IK
fir g J k \e?i;.i(.| lr**s*tSIB) ( olr ('i.-nfuegot J4 .lira, ?i-ktugal
ai.?l mo???.? ts Brrtt Baa A(o Mai b?en In it ? N uT llttt.'.at ?ii?,
air. ng Ml at 1 Bl g?lei.
Ir g I , s. 1 lark (of B.Bgoi) Biitirtt Ciriteuat 10 dt?t. witk *.:?*.
t? It T II .? ? 1 ,.
Orras Bird ?flit ti n ?. Fh? st. l?g? BJ .it?*. wt?l tug?*
lo I'.iiLi.ien A 1 0 ila? I Al i'n tig .M4 and NK nile? .luring 'be ?k? a
SMBSSJA
???I, k?.h?l V.nB.u Krvs?, Ht attrki 11 di??, ?ink ?el'? la
K li Huilful A to
SAI1.KD.
?l?iii..l*f? 4'.:?i'.,' awt-aall VHyttritrk Engiind (lita?1* Chirles
"A Lui-1 PraiBr-lketj*, Miss ia*, ilai Uraat. ?. IBs li Tia.
1 t.kbight la.11,.1.1?. .N'i.fca,a. Hattrr??. ?nJ I l, 1
?.i;i:i?.i.i> .SiiiiiI;.v, April 7.
StrBBtikip ?rriaan Lu i ..:,i: ?,,-ter. Satanuab ti.' norn? s.m u i?.
?.?I sa? to li,iL.?;?o. in a i? Apiti :>, / m lu at,le* .Mt i?
. Pas Baaali -t ?. ., .1 t> ?'?* ?fh rtntsiii-* "in 1*Tsb?biI
N?? oririn?. pi ti. .' p. iu . l?t 36?. long "?I-* ? ,?? x tia
r 1 lilt* hark A I'en.largavl. ?I?, ring W.
M.aaihip Jubo (llh?.??. l-uil. r. (,??iig?tii?n 1< I - locri ?na
u*la? ami Baa? Bl Bli th Bro?n A lo
.??tr?UA?b;p Len M.aI. , .Saiip-in. .N. ? Orirint Maf A M, wuk Bp*at
sa* p?a? !.. li h l r..iu?el' A Di
v..iu?t-.p ILii.i.ull?. Hai?rj NrwOrlein? Mtrrh j!, ?iib mite ?i?|
, ??? ? It Lu 1.1?n. Lett m rou.pan? ?ith ?t.amiaiaa Mtttiut? ?,4
' ? .V no* I ?ringa, pa.srd ileaiatbip A n.iuort. fra?? BAW*
? nwan. a* Swa**a ?? ii ,i..t . al : |i ni ^a???.i ?? ? I al non. Bai k ai A
???? n..tlnu(( ..I ti.? 'iglit-hip ?in. ?Jaaa M.7 i
Baa*I nt i?t?r(al Ko?t..n, ?'.,gl,t Baa Praarii, ,;."-,lait ?HI, Li Jn*
?a. k? ?beal tu order. U at M du a to Cape Horn ("n (be iuh la? %
at .M Ki s long IA li,, tigna.eit bark Anti,. loin Honolulu fur N???
B',if?i.l. lol. J. ?at 4ft 33, kaa*. IIM. MW aakia , |,po?-d ibr T?i*| .ar,
- u r rai, ??? lor Hi'Bi?n. Aptil I.Ut J.'. K' h.ug li''4.' ip?,!? il a
-r .lam ? Nr...ou. I??,nd .s.Stb lui! aau tsaikK ti (.tBItb.
k?n. ? lioiii.d I
Birk hi/? tt b t. (..'l'or ?1?!). I ouk. Ctr !.?? ?? II d?n ?tlkag.r
n. Milrr A llwigli or, Ma.B t|,t",i?]? Raaf t??britP?r?.
II aettl?] Left m .??lopan? ?iib bug Marr .{.parr..? , f*r Na? Orrtat a
I ?li ia js?i, hark? Ita?. kt.-b. A?..,n, tor B..?lm li M dava. I illili
H.-kh fo, lafmoau. neitoja?, hrig, ?lar? M. II Ile* aw, l??ok. f..r .N.w
toikluld??., ttintirU. I ..ring. 0... do . Id, I. |;? fo, du . ~ *?!-.?,
4 Va Leighton (ram do.. ,1i??l,.,rg.?g. "
l.trk Heb?,.? t ar ana UaBgBSSJ, Mitin*, II di.a, ?Ith ingar tad
bonev lo Wajilell ita.
Brif *4,tv?r,r?M.rf st tobo N B.), I*****) V.t.aiAa 1? d?.?,.:iB
Bioltawet tu K I' |i,it?ta A Co
Brig lai!?!?? wL ? t?l An bit ( B.). V. Sith Awtwasttssl > ?Wv*.
?iaLr?',.? 1,11k I I , Itiu.?. ?nth ,1*. toKtu,?, t|?tneia A *?nutT
H?i bad heal? ?ealher. awl ?ri.it avais?. put mt,, (.tar* l'??k ?w mw
?u.uut, A. M.tsh 4, Ut ? M, long li lOapvk? Bit-tneB bara JJ,.? ??
1 .11 ll,o IA l.r-io BN N^iucih.
B bj Bera l?t llllBlBl, I .*.). Sag,.? 10 da... xttb nilrii I?
. lluiuht.Hi .?k, VI iii loippanr.Hi'.li brig t|.rT |,?\,? \,. ,
le.ls,,?, Miskt..,,. 4.,,S,M, for ,\?, lork in t> oat. . I net. J?,,, ', ?
I bila.ieipbi? .a, . L.oti.,, 1., .? p?rt satth ot l|jti?i.? iu n d*?a
lin; Mt,? i..t Weimoutb N ?,), oBneu. 5*f aa li d?it, with ?...r.
Ar to tuaalrr *
ling Khe (lt.,1 ) BaitnVmn. Palrnao Vi dan i> 1 h f-nt to . .'-,
.s.nr. Aum? A l;..-n i?; Ho?taB), l.e?w?, Ctralu go* li.l.t. ?I'kttsa*
to in n(?r lu the llritttol li. rula ?ia hark Mai I '.it,,.'
! .Irani?. ri?u(.i?. KoBdoijt lor I'roi
?teal Marr t l*i I,. ?tort*!! '
5. hr Ir, m ? nu !..1 KlNiioth). Trrworgr. lirra? ?ra 42 da,? wita
t*..li??ra lo I :,i 1, Koii-e. ||?, rt|?-ii?n,. ,1 I nr ?l?i|? of NNh.nl
I.Ni gsle*tai ratl ? ].??vig. ,t?u kalwarks, ?'?.-?.t ?atri??.. a?j
?plit uti* Has ben. ii .lui 1 o.lb of Haltera?
S. br Bl llet.it (*f Ai,< hat C R), Korreon, Mtn'tnllU?Tdiri with
inab..g?i,.. 4.. ,,. H 1 Niaall A ( o. Manu U. lal a? loag *?'?*> taw
? bar? ?iib tea, ..t atais .ni atltaraBiBaU and l?r?4?p* ..?., \jmmi I /4
mai., lal. jU j: h.ng 1? .'?->, taw a ieaa?l labout ?to luii?), bo;lui? au air?
punt!, no1 .vug 1? (bal, wa.tili.it,.
KIsASrKRS.
?.hip IV B Hi. ?1?,.:? l"i?.in..a. fnou i ?lau B* ?naburg Batista
Sh,?lip?. Apnl . Uaung .uiltlui-1 leier? daiu?,- 1,011, ti 11*1 BB ?ti??
In unktr-i u rrta?! ?I BBJ
I k1 ? h.-i. 1 it* Pout (of Portl??d' aud tVslaiwBB ("f Soi tbp?.|().
'??In ! -ni .Nc.i \o,k Im tteMaa, ...llideil ou Iii? ?in. r,ei?ee? Wat.* M l(
au I Pa at liol IA, I li. 1 ii? I'otat bad t,?r r*A?ral*< ? auied swat ??tia
? ' ' ia* li Mklag I .,? ti atn'tll l,?.l i?-i rail and kujwark? ???.w
..11 ?lau?.., 1 |,1.ilri ni..!? mais h*?Na asd lor* waiwaaii. **??> (wl Isla
Bl 11 "it ?au,? ubi loi n ; , >
-I'OKKX.
BtaB| 4 l-i? <?, 1 P* 1 it lr..iu .N??tork lor l.t??r>Hi.?l. slsirk I?, au lal.,
ai (m ?i?..n ?? b I'itjr al tit ?ip b1 flattait* ,-"' 1
Buk Qiii?u,,. ii..m l'?i,l?un lor Sew York, Muck 3! it 1st 39,
?obi?. 74 .41.
B, g i;-i.; a? aa n?? lok inr st Ka k 1. M?r, b n, te lit li tlw.
lou, : ~
lirg loon M?i??u, liri, '?m Ne? lork i'or II.??na Apnl?, ita?
i| SV, I..,
BVa) Btesrgi (I I'? ? i-i B**wtaaj S, Mirri. .1 lal J.'JO S, larg lill.
tt II ti IT'S'.
Mi.-tu p Cut?it?p (al Bo-ton), I'sight, from Sa? KrtPMisni rep? I*
,al . 1. . n4 .m4 i|'uk? ?li inj ?u p It ftlorgaa r?r Yo*3
Mrillo.-il. iuli.
iMiMl.flTIC TOUTS. *
Bt* .1 *? ? a ipsaaptea n?' ??,?? a-a* ti?-? iMsasss
Nts \,..a, I,. 11 lui .1 nu M 1 Lou.??, atlcirils. In ?A
....
k1? .? ? rij? ?tetmthip N*storit? irrt red bet* Basa
, ? ,SB) BaiWI 11, ami I ni ?ail aoori after lai.In.gl.l.
IJort-irUar?rns iXolirc.
-ii ? ,)? Nit-Tou, 1
II B laBBM ".'' ? ?"??> -'. titi aw li ' I
N'OTICK is luiil'i given, in .ikoi.?iiih"?? Avitri
?. ... a .1 lb* tri pasir-d Apt 1 M I.?. : ?ntl'Vd AnAiltw
. nib,? of Hie l'oit ?>! N.-? t'.ik " I* ill Bwrsoas
latamtrdiii ... baria? raarg* -.f ti? tuiite.-t matter of tn.-k l?a?rrr, *
, . l.AllM t?,...?.iig >?.??!? ?r? li,,? BBSVl ?tars I ??
-.?.? or ?ttsitril ..at w,fj
ka 1 isjBBIlid nibil lil ?'i aril tar?*i*tla| ;'..4 iu . ?, on l?i I in?
sr?,,,.: ?, Bil Kee.Putos
? e?u,?iii|, /.-i a. ,MII
?l.i|. 1 stvlaa t. ,. . Hohertt's
1 , a r n..|u?. s?h??et ?.
I.Art l>.l?. .*A?odiul A K?liin?or a
i.'l BratabWra .43 K M.
liAik Kim. Basl .. ?? K K.
?ark Oath* . -?
HirktiktHo? . .IIB k.
I.aik I.auiiii.1.S.1 ot IliU.A ti.. BiAtekl,?.
, lan N. .?.iDK.h.
,'ap-.-.a .V'hrt??Vt
;:;., ' ? Mt ?
Urti It.di?. *i'- I ?.
im?!"!.-!?. it t le
.... MXatI ?flX?.!
Bl*?. - :::::::::::::::: 3fl30tt
kiisruoK-Nb u?Misim? i.?????*.
?ill ? . N I
aaa*BBBSBBBSSnat?AaSMBaBB*BSSBBBBaBB?S '
1IIK iMTKKXATIOMAl < '- I t \ Tf'l 1*? J RA 111 (" -
The lutA-iiuitiiitial OrfatiTi It, ! .TiitM*-t*l.-..t wr??
..it lu i'in- iii. vlfl "?'.-it tim .iii itrrr'.-f nilli'tfcl !n**?' 'l>-'
?tullin lil Iii lliBtCllul lill li.i ryiB'ttl.ltllir'i Ol lll'l Um. I Li B
. li I Ion?!?, . mi -?.iv nf
tun , li..l!.-ii -'., 1:, ittft'iiiti ti??. ?^' Al. i.l-1'jtli*
i*li.iiitf ni M?ij.ii Vi
iiiiiii, iii,iii ii 1.?, v ' ' ?
I.i?l ...'?.. i.-.i ?. ? I
I tt.i.Ii r ii If? ?
lins Hurt ti ' '
?..???in rn ,.ia- - .... ??- >? ? '-?I
Of Jurs.

xml | txt