OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 10, 1867, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-04-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

vol. xvvil.N* ?9,113.
NEW-YORK, WEDNESDAY, APRIL 10, 1867.
HUCE FOI R CENTS.
EUROPE.
AT l.l'IT.UN.
r, ?TUS?*-? T?TI.?e?trM TO TUB TK1II-M. .
LoV. W?k,..i...-Tl..*l.l."-.'i|l.rirI',
ililli?- ll.it!.-.-.if O ?,.!?'?>.? ti.- 1.
,,,?. i-htlli. D.il.y (M.,.)....!-..!
:1p._Th.*tri:kls?.f Hi. ! ? "????'?
cn the char?*, ol L.? h t??aaw, t*atmea* ed hex?
..nluv. lass- w.i. *P*-*? ,'"''1 ''"' j-<1
inri. 11.? ,..,- .liar? tiirntil ?tatata. Mti
?mana. r
IKAM'i:.
I'AHIS. April 0.?The Marqni* de Momsticr. UM BOC
i, t-irv of W f- far l'or. i:-i Affisim, baa _aade a
...m ii.i.t..r.v -i???I'* whteh hat aatl Um e-Ted to
ki?.::i\ baaaa (he pani? lu Europe.
i^mi.n, Ai.iii t'.--It hi Mam kiu.v.ii ti
j?.,. ,.!.,,?!, i!..!' bg the i)fs*i-s:mi <xf
I.n\.:iil'a.k' uiii.??m . s;ilili- for the military s.cuiiiy
?it (li- I',, ii? I. fr..iiti(i-. no1 '(.iiir ivint-i-t-oiiiiiini?'-?! ii?
gotta ii .- Kin? i?t Hi.llaiiil foi tin pin? ha???*
of the (.rand Ihiehy ?lit?! it* incorporation with UM
Fkik'h Kitil-iif. lint .(H H"' f??ili.>.s(?f lux.iulir.il?'.
vi,., h i? (UM <?f ?M-t_t<jnfC?jl fort ilicat ion.?, in Euro'-?',
in lit!ii try a I'i us, iiin L'.'in-is.ni. and Hie l_aj
c.ivciiiiicni, hacked hy th?. ?bala of Orimm.v.
lilli)!.',- ..1,. fita t0 tia tlaii-?. i O? the Dnchj to 11 .mu. -.
th. Ki?i: of HoUandliaa withdrawn fkoaaaoy farther
, .t. Tin* French Kunu tot
in??,- ;i.,t li i*? i?1'?i>.?k?i it?.:?* ahasQ bo earned mit and
III?* (Ti .t!.\ ifi'll'l- t.-(l. UM l?tKiIlill I'l'Klf nt l'l??CC
has Im'iii <!??? |il\ wniiiidi .!, ai.d ;i wild amiI'm??:u
it dil.i: ha? ?< iae*J tile ni;i!il:y. M? ?tntiii:?. whil
al i - ;?*? t ? ? is j. inline, both I'iiism;i and l'iamc H_
lii?i.liii' Dlflitarj o\ -paral totta. This tlina'..
Ma* .t Um i:iiai'?;.il panic
-tliii-k ii. .lud ail Um prin?
cipo. ' ' Kill I?]*??.
'il BKEY.
EaL Blooqno, fortoi rly
?_??, ? -.lias la -ii :.|ijii.iiitcd
J-.livoV of iii?1 > ??i.i.l.f lu:.ta| g1 ;. - ni
Am
FIXANl I Al. AND ( OMMEIICJAL.
it, A] N -
?tal?e Hv*>Tw?tj BatMa,T?*}< Illmoie Orutral I-.ttiluay
Hi;an s,-Tia-j ; i.nc Ball any -aiaMo? ?MJ.
Aftcnini'ii (-(..-i-iiN Lim ?i? ?-nu? ?i | ataca Um boob m>
port, und an* mi* ??uni? ii at-.(?, fur money. Tlie foll??w
Inn ure the ? nrreiit tali s fur Anuri? .iii ki? urit.t> : I'mti ti
Kal- - Five-Twt B?4 -. 74.: llliai.a (Antrul Blunts, 77; Krie
k] fat TUfiirv. Aim iii an
?... ,; .* Ivil4j?vj;>- rate?; i t.;t..? I
i . tyusU-uralafcutii?
?al.al.
l.i.riiT..?,!.. Ai.nl ?-K...)*i.-Fl4?.!r, htm Bt i _M
V!. a White win..!. -ii I,
Batley, I a, ?__/. c?vtt<>n i? oaletj e?;U
iii.?? .lay, tym hales Middling- V plana?, l?U?d.!
jMliitllu:-.' Oil? a!"-. t-ftd, I*l?)\ ?-:* OB*
? '. EMj DOW-kj ?. ? ( la i ?
Lard , .. sjiivits iMii-ii-.-.-u., l/j Common B
'i'.'.i un:, I/<J? ttpLctta Tai:
J? aaai, ? ., i" ; t?hra. I : l_a*?--B>lgI?*nB, M.c>; .'allow,
*,*? ?--?.nil 00, ?Uli UllBfBjt? Ok%?_Mj LillM-.ii t ..K. -. I
( ..I, ut ta 1. '-al.- O.'. ?41; Fin- I
AJ? i be i'i< it.Ktaffa market ia 1
prk a* arc t? !idn :'ap?:n.l- Wheat lias advanced :?tl. per
?. :.:.i!, ama" ;.- boo qaaai -1 al II I ha Baa Wai MlhranlHla
Cara ha? adiam-.'! cd. ?amt tac ?ijk uiritr - tin- rattag
M being now ft T?er r?tiartcr ft rM.x.d Wi Ml ni. UM
o'tlii-r markets arc p ncr.i?y witlmul Bhaagr?
..'l,.-TLc (.(JtUiii maiktt ilnrtd (aiot, ?rflh MM
krij.,.(ra! in nt in lillee?. Ti.iiii;nii"ii?
?v. ra Uc_tt.Uk? -
foiii>wiiik.'ar?'?i.c aatkarlaad? t??-ktaga-Mktattaaa; Itiddliag
I'liiaml , '.:-.:. Mni.iatij:?Orli aaa, i.. 1 i ha ti i ? ifraai
Mil ..-ralile. The inaiket lort'1"
?-M ,,;.;, !,,l Til .. ..U .? Ill lllllinK t?l..l.I_l J. Till
Jireitaistiifis mark? ti- ? - ? oyaut. Corn, 42,'3 f j
tp. Uti Mixed V..-.?U i. -r_?F, ?H>,'3 9 (*. tt?. Oat?-*
?Quisslian and A 4k? ?a a P?*ivs, ?a; tar t**_?_?_- 1
?Han. The mair
?nt liuiita ?I I'i ' li tri- |
nylvruiia and ('amid** White, ),*> JJ? *? ii. Kn-aii- ( 'ininoii, ;
8,'?, ami Fitic 17 t'l-v. sj.ivit.s Ttirjii-rit'iie, :',', . Cltntr
Seed ? Am. r.ibi Kid. .'4 . Uaaec*-,M . i
83,6. Tallovi-AiiKiuan, 44 C. Iron-Kot? li Pifa, 51 6 ?*> ?
tun, nun ?I MB
2>r ?TEAM8M1P.
The Inmnn i?t?*:i:tn r City of Ant v. tra, from Li-vrr
pool Mareil -T, and QaaiaaMai I Mar? li >. atril ?i al
tliis port \("?f4r(!iiy. Her ilatf? are ?Hie i't.iy l:it?i
thaa ?iLoite rrvcivKl by the Hansa.
GBBAX maTALX.
TIIK .IAM4ICA Mlltl'KVW.
On Mnislay. O? t<du t vj,. ,\\ _h|>e?i:il mesfiT-.i* ??f tit.
iti:uiTi)?tr.D,?'s of the County of ???-, in t\i,- neijri>
borb(KM) <?f Market lMayton, Mr. Fit/. .I.rncs *-t,
idicn?, avliiik; on lu liulf uf Johii .Stuart Mill a;id P A.
Taylor, iiieiid??'rs ol tin linti?,?*/ CoEOino-k?, applifed
?4?r a w.inuiit t<? aiii-M .Joint |_l?Asa1 Em- lately oi
a'auiau-n, now it reaident at Al?l?ily IlyJl in tlmi
county. Ho was? Laiired ?Jrith*.?j>t?iiiii ?leieavstiry U-?oi??
the fin t. to the minder oi (??-orre. Willi,tin (?oi.ltiii.
.Sir Baldwiti Leighton Hart, tin i -i , 'niau, de
iintin? ti the i-r-s.-tii ?? of a ?TikM-ciitui m Mi-.
Bhaar, obm of the aoUHUrra t? the Jaoiaica Commit*
t????% * t4'P))r*4? illtO tile MitllCKs 5?o.\ ?Hld Illili adida lit
UM foi low.? :
" I ?-haive John Kdtvurd Y.yr* with Mag jii u.
li-fiir-i- the fait to the ltiiiil.r of (.collie Witt. Uordon,
abl' I. tii.il; place ut Itoraiil iii,?., la ihe Uland of Jamaica,
on t?.<- jetli ??1 iii to!-?-], 1M?. I have piixl xmil'itln 1m l?e
?jeWiiir that he ?h cuillv o? tlnMiffein??-, anti J ai?i?ly ?or u
warrant to arreat hiui."
1/r. Kidd? t and Mr. I_lk^ of Jamaica then yave
t*?*4iinoiiv similar to that jail need at Bu'W-i-t., in the.
ooBirn of Nclsitii and Brant?!
Mt.!.' aicitor of Ex-Gov. F.y7**, v\as ready
and nilling In munt I ha rhygo and that be woulo
suitw.i toi In? aiiiieaiane?' tat] Wedn. mLuv. the _?71 It,
SUMlthat he would Ixl attx?i .pained ha Inn eonnsel
Mr. lilli.nil.
'J'he w.-uraiit was then m\pxai Mai is-arcd. It is toi
cmiily evi(l.i;t t'r?n;i the ti-clin-.? evmr.-d l?v the
nn?riatrates that tln-y wo.ii I 11k*? to ?uift the K?apo*>
hiliilitv ?if tberaae. _Vor*mt<0? ?ove* ictiied from
ti?.' li.'iieh lt'.iaii-e they bail mbocribod to the fnmi
fortheili .k1 the rhairniiui, Sur
ilaldwiii I.t'ii'liion. will, it ir lliotiKht. apon the, -niall
aast t?*< Inn?alni, tlisniitts tb*i e?u??-. Ou th? -?Ttli the
r\ (?o\. i ti.,i sin i, midcd, __;1 waa ianda? exaiinnati?/.;
?Jai.ttii the mail left.
II \UNI)?.\i I\ SCOTlAMi.
Fenianisin is not (?niiinsd to Inland. ?*\ identl'
for. iU'coidim.' to Tin Sortit Eritislt Mu,', ahoul ?
BiaikN were sui-piis. ?I while ilrilling ootheOlai
.um Kdnil.il-- turnpike roa?L between ti e riliagi
llik-ytow n and Moss?-nil. it wua ? iindiikv'ht ilnll an?!
llii*;,' were dis,,,,, i,,? |.v ?k ?.-?..anK rolaute<*r belonjfiug
to 'he Mothnwell 1'itl.H. --ax of thrs-tirotherhood
wet" ijijitniiil, but the Captain, who was an Irish
B-aa, e?vcap? d.
TI? ?a?Llhh AH? AMKHlCAK ____R_M_n_D?l Il?X)M?
AT PAaTMi
?Ob the morniiitr of lim _*th ?f March Miv-sr*?. Spit ru
A IV-id. th? ??.?ii?i!i?-li.rH?lisr.?iifhetlr?i?iret?v English
girl? ?. pari? toeerveia ahowhiaBa? V were blondi? ?,
anil an?-, for the Kmrlish di paiinsnl ; tbe remaining
;*? " lea, and Wtta for tho Auieiii*_.u ijei?ai-t
un-iit.
FRAN( K.
M. d? I^valetta*. L-iH_4drer???l a citenlar lo 'he pre
fe?I.s-_siini*to kuara the ellerat cans.?! thiwighout
the tnumuy l?y Hie JBeoent delati-. Fhe jourual? of
1 Ml ar? .-.?nally divirieil on thtiM.l.jc? t of M.TJnetVs
t?HiiTi??,-.!-!^ht einrt^iriir th????_i?iolvti? in faur of
tlmin and ?-ij-ht againa? them
The a tri. a .1 the hrmizn work??? in J'aris has I
?a??ijglit t? a satndaemry t**rini*_____<tu. The eiuplov
V.?is_ti'.t . n e-**ce?*'\?y aiiiioyed atiiho aid fur
iiuts_**4l til?- _i.m/.e work is lioin 1?im!oii.
??ai.itVr^?J'??1'1 ??'????*?. ?'?11?-.! I? SilPatkyn, witt a
?apital of ?nou.iMj fiants, will antx-ai in J'aris in
jiTds Iltur1 **H.vi11 h<- " -SS "* ' h tfi
Jlut de 1 ersirsiiy uud tlie J?niH-ror'? privatt? ubina*!
?'ilErAOATIONB nom WAK IN Kiiu-ri*.
' The ftJlowin? stattmeut jinst made l.y the? Rclgiajj
Minwler.-f War is worthy?_f notice :
*'Fr;.iK-?* ia bavoir AW.itsii ?.?a?I/,._ __.a_ ?_ .. a
pot a/au*?, not ouly li. 1 n. "TuVt ,T, ? . ^?*?*'
"laiiir itii.l ene ..... JJ* " -'"'" ??*_ I,"
lal ?,1 Alaru,, .,. I? 1- u/a.^n?". ii ' ",. ' 'V o'"
.????um. ii in li* maia-i/.i ture ?f _?V,^L rlS , m'-"
;:";:?/;:- ^^?'?
?''' '?? "'* ?*l? -tel... Iisif
"/, V,"' >'" ???I-i?. Hh
Illy ol asad?.ou d..-i,,..?.,an i?o.li.i. EngUudVii u
art-tMij- ti^ns/uiuifd ikP,aov ?uricld muslisil, ts?Buiuer'a ?
s
'I KP. If? I ?!
It i* said Ui;il :n ?."i.",;.!:. , ??? ami l'ul
l.ii.tl i,ir the (( s* mu of Lui ' ??ding
i.,vni;il,iv. ?a hi n I - Dill Bl .: ? ? ?'? ??? '???' M ' '
i e? ?I? ?1 in st:vj? "ii.
t?'iitii n ?I .! ? Dnl . '
eiit;r;> ?
n{Km the I?.? .ti G<?v< n
paid Veut ?ni kihi, ii n
rim -, and toi
..flin- Oonfctli ration, ?vi nld " ? "iii
Luxemburg by Hi
?my engagement ?vitli M ???
LY.
? l I!.
Tin? ?-piii h ol
s
.?I the i'i it i an irai li. i. -i i -
tul!? n ? f i!;? coutitrj b1
of li
i
?toke the k
nt? i,lum.ii. flic ??
iin'iie tii.it tues had ?
sutil ige.
P ne had ?? ' ' ? ii ?
tin lu,;.' '
. m. ? i iii. I '. :
. i : i iciii.,11
--. i! I?? i. . '- . . ?
:. non in i xili II
lui? illili i
1 m U-, and i iii i-i
bImo thal iittt..? ' '.. ?'
iii.- im " baiiii iii ?ovi-i i
on tli
.
" An ? '
i
'
i. n thi . na ail
yu lie exelaiins, " 1 ?
nui *??' to England, i?i ! '?
. m relianou ???????.
?n ('?iml.- a;;'1 ot?n ii]
. ti. I Iii
i,\ ?i?, ii that s?.e an i,\ nu
mu:
? ni ii .i Mm sulman \*o
?. and polio ? .'<:- ii'ci
THE F?J?XEfl [OX,
i.' [Vii.-.- I.I ,
"
?4. ill UltJ /?
pap? i. m Con - ,i i
? ni ni Till: I
,'utii le is inupin d b3 tin 1 teiiini
nui n -t. aa !siu?\v ing tifs? tin
1 ..i? ?n Qoeatiou :
?'Tlmui'-ii tin- Infli '
? i ?i. an I ?n 1 n io, Um 1 u
, 11 out ii.to fl.iine; and ' :? tiu
nt UM lmiihi n.i'id Bat
w. ?1. in i'i:-.'. n tim i?.
k ?t.iiu ii?i.ff!' lal \i. 1 ? ? '
Kraitre, i:ng!..T,?1, ?i'i?! I: 1- . > ft*
Cording t?> th' itiii??'! t nf arl
the aewspapi ra oa this
piisscrs ?-titiTin?; svitli 11.,
r? ??'Huh on tin part vX ? '
iMiii-i idul li, li.i?iI.H 1 n ti ' ' 1
M I'lllfltl' Udlllillisil.i
. ..!-?? li., . ,
tii.it Um uiii>-ti.i! 1
- I'!.11:1, li !??, lill]?
" Now, ai
? .tirsa? ? il?ftt,.ni orr Ya,.,
el I ?
tO till
Uo vi
I ven t. m 1
1? ?'I lill I'i? ? it ? .n?- m.,
.
?Unici ?? uni ??t !?? itiiii til** 1
' ; ? -
lis- inri I. Ii iri'.'' .j?. !
?
-1., uri ?1 ve Hie li
li.file, ?um 1
1 ??f Iii ii ii,ii: -? ?it 1 ulidl 1 ! ! '. . \ -?
saving His ,Mn|i ?:>-<.
1? rt;mill :? 111 ii? ?? 1 - it v ,\i.
ii ? n kntealioi -. bul en
?VI? ?illili.' n better tllilli 0
natural em in\ , Hn-M.i :
li..?'i??, It Is ni til?' 1 l-l II' ' '
llinsl ???.'. ?Hill ?itti ntl?.
II i.itlu?*. Of ti?'' ?s'll'J? illili. ' '
it.i?.r> ?j?, fal ?1- in?- 1 ??? ? : ,. ? ?-?
Al I I'/'lll.r, I'I Hie ll!ll?llll ?? ?
muh y vri bave 1? :? . - p.:.. , I
Hi? ( *> t .n iiisiirr? ? 1
mu? '.ii.it Iori?yu va**
i? ni. ?1 iii,m entering nu li
I*?at an ,.! ? bin u* '
ll]l ?lill ll?l I, lill 11 ?K ].,.
ni?'ii Hu iinji' ??.?I Uovi rnuieiil
li.ttiish no i_ i ?m > nt i-n?? j foi ? :?i?'.
Ubuieiit m im l,iiiu)?*iii li ? ??
Uiai Hu- Injurj i" in -.!?!? .
IllaM:i.i?.-,.i'ain?'.? iiiu'ciii li
tug esniim in,ii siii.:. tiie 1 ?
-?i.a\ e. i si 1 -nu 1 tin ? .!? ,. . ?
in ? ii beni 'in ?-lili t io 1. ?i,, j
a li? ml Mild?, l?j fun 1>JJUim .1. nu :. and :
j talula t?at an nif'.ivi agnu *1 iheiiu
? ..?.ik im iii?- real put ?" ned. n ?i :.
Dial Hie \;i loin s ?11 ?neu ?I will nut 1
? alls?-? ?if Hie floulie, li J- uri. ,? I .
.iml re,o-siire Hie ii-IkI? '.lilli peri
I'.rii Ulai for ti?' ? ' of the Ii erial Cot
1 Ullin lit ?lilli of til? Cil I' '
sisioii is tin- ui'jiiijulm'?: t ol . (.'hi Han Go? 1 ? ii
tue institution 1,1 ( cjt.im ? |n ? eil ]no\i-,i,:i- l? . i |
But Miini Um C1inatians 01 tltat lslaud h
aiiain and ?iK?in rclnJii d it_-...n- um ,
instance Lave nt__l rartuua addil.i in
>ct liase in- ver baan free from tbuugbi "i ,,??,?
how cuti it Be se-ps>Me?l thal Uu*j will lu au Ned with
me pnviie.gen Uiat will !??? inn, granted! s
Illilnil.i! tiiiseilili?'ii, 111 tin- iii k1 -I nf til
iaiwlllt lit, Vtlltilit.tllJy Hltliiillls lo i.li I.,
In? 1 te? tilt- lein Im tai k !" ? lilli :,-.,,,. .
liar linn' for i un .tin? uni li,,
tiiin ?uni ftitni.
?liedililig ol lilooil, injinu,tis n? m,, .1 ?. .
_il\ /tl.t.if-?- lu- >ieldiil to, ill s],|, .;,,, 1. 1 .
vanqo??1 d alike realiza tin fulfliluii .
is U.eie ?His doiilit tli.it tills w11 tint -!i.I lui : ?
tin seititloti? putpoaei oi tbe rebel , and turn
timsol aUllgreaterdlltleulUeslu tbi fnturc l>j
a*> to KuKsm dots It eotnporl ssitn ni
wini?- alto?ahlug IU?louai tn ?iin ?, with PuLunJ
enid hy UUUiJ Intel?al 1 n. nun' ia -,
?sell i.i^ii (oine to a raptare ol tnentl
Au. tun lie? ?BUM of flic iijij?.Ullin? ni ni 'j'
(.??semor of (,?(i!iii_, to nae np an the
ci,um? at thone fur special euactntfutM ..
( m? root tur 1 i.-ir 1 \i Idle Ure imi? rial 1 ?? ? ? . nun ni la
1 .lie I ti 11 j' ? liile.iVi,ri:iir tu Jili-eii,- l,, ni li? I
dm,1111Um.s and (o aanas-vi 1 ristiua treaties iliuuld lue
fiioinihiiion?? iiiiidt !?? a? k jil? ii ?mil 1.ni n ,1 wit, it Min,lil
in ne sedition uiiuiig ti?- varions jM uplei i on ?i ? Ina : be
Kapire,and BnMla. nawae swaj tk ?Mind
ie
j-tui?ire, ana Ktn?M.-i. wlmne ?sis> is extend . ti A .
! w?,nid Im- read; on .? Might pn leusc to interfi n . ami t.ie
?i slllt to Hie ?ITIII/, I;,,., ol j urn]?! , ?fill 'i ?, ._?],? Im ,t
j...'?',i, wonld be a ealainlt) ?niiuli? led uni) n? tbe teni
; tile daya of UBeaBla Maha. UltiiutaBiuguUirtlilns-aiMl
full Hinted t?i til! Hi?; iiiimis of Int. iii ? 1,1 m, i ? |.?,,,.?
i.-iiiiniit that at tin? Juncture tbe c ??.i -? hi.i'h ,.
bj lliissia ai-?' identir.il uitli tlio.se uf ouugliU ued ?"'nmou
??ml England."
The article then apt-Va ?>i the Barr?an qacstiou,
ilanniiiK tiiat th? cs;i< ii.,?um ?ii the furtreaa? ? is uu
? !? siin'nl, , |*j it ? ill , ,,j . |? 1 Iml, i i? ?.,,)>? laine.
(orw alwayi on the 8< rriaa tnmUer.
An tu the liuttibuiiiiui.vuiiii, it boaata Um', Tarka)
aaaalwajra been anaoi Um im?Kt UberaJ (Joia rumetita
in the su.ilil, BOggeatathal England wuuld do vi II iu
liberale Ireland, and Banda to do inatioe t" Pulaud
i-inri- tlity tiunhie theiuttelv?* about Tiulev. It
Kiy? that botli lVaucc ami ?nghknd ml. ?,,?i fcU_e
M-aB_l_ianpopnlatia-a, i?iii tinu th? y do mm nlu?ss
an.v incliiiatiuii lu ?ne ?illili- 01 ?lowii ;?, ti,, in. Ji,
(??iiiiltihiun it wi.vh: "What nan is t?i be the anew? i
ofTorkey to ?Umgreat E^mecaf Wa ondemtnud that
the M-jiiy is ti? lie ol the ii.itiiii' oi Dtttkiuij i
?hoB/iug tlie progr?eaB of thi Empire, andaUi
tie si'iole ?iiKidtluii."
Tin: VBStfCB IB01 u.ads.
bi rsiBAvira re ia? tbjbcsb.
Ni.? I/hmmin, AjirU H. ?Th- nuri.irriv.il ?if ii*
i 'i nicb irnu ? I.*--, Mag? i?_i, Mauiiainc. ami Flandre, :.- a
sii|.je< ( of nni'li toniiueiit, ai they Iib vu I? i ii ?? \ ,???. i. ?
for tim pa?t three ?irftni'drts'?. Monsieur J ?font
liMiiii V ik;( u/iblii in >'( a ?."ik, Min? wa?* lint. I BWaltLBg
linn m ii val, willi disp.it? 'litis flinn hu QtmaammmaA ta
Admirai lUnieiere De Nottry, n? of ojhiimu thal ? I Al
iin'ion tr ott/in-f te their Ijasuj?? i?utiiji?j ?(?Juic i?'rt lui
?aai
WASHINGTON.
-.U?; -TrHUTt ? "' "v ""? " H mi
. . ?'?.'?? , ? I I , ' - . |
TOn N.?MINAI ?I? I'd' nil AI'sTItlAN |
. i kn?i ?r
i ..HA? ?i te m? ?in ?
.-. -.. .m atay, ?pi .
Tin? littl<? j??l? ?u 1" i ii of lin- itiitortiim.te l';?h
s and l'ii "i En??au Am lici wau
l.i-tLiy ?l'-ei'I?'<l. ;.'? - * Hi-w.-iitl dei-|.? >? ti nelv.
'/'li., ag?nica - tWte <? um fl, anil the
I ..-tient, anti |*X li '? lui on li-'.i, tn out of
danger. A oi the iii?! lei aire
si? n ? '.; tor a foi : iiii-li, the an
?hinI, Um ???'' 1-? wtoe ?-f pautado,
and i mint o? Ra and lo-*.-s. T!..-nii-i'tiii''
t. '?. The congrata*
ity How oat willi
t!'i w ! a..in .s and Babea
' ''v n -ts nniler the
: riitoiy tin M v.ill
Bli DO S?-na!?.i ? I i
! : ?-. ami I he lawe f
i Bet tary has yet
? i !? ? .1 ?it his hoiiie,
: .ni ! i all probability
. ?' - -, ci al ii nile
-.. i bl ? bl an.l S, cri ?,.:y
? . .i bia tin
, i ? . | . . . . ii Im: the Senators
... i theil roi ?,
. ,
i m the
1 . ' .. .; the \"'e i?v
-.i it wi ?'. i ---'i the '-. t in
? m lain thal
t!:?' II . Si i n
' I
..ii titi* folio". :..,
?' ' ( , ?..
. na . ' . ('..?'..it. Co!.*,
? illicit.II W.
;11, rrcliiti.'
? . 1er, Howard,
i
.-..i. I v. II.). I' i ayer, Pal
On (1 I 1"' f.'laiv. -
.
... (?! I'll
. lill foil.i.v
, Morrill
b ..,? ( , i i. 1 nan
?jai i ?,._..- iii. Hritttaly _w
i Beaatofa
. Willie
-.., re M< Mm
?. ? ? boa
? lak? :i
t li.in watt
?it. \n
; ., I'm ..??? ' t Han pahire.
? , | i |
wbi ? ? ?
i ... i.i? i thal a
.
Id
!
Mill. I .
. I ? ??? I
..!.. Ile
?Still I ? ' ? ? .'k1
. ? 1- ..t j
:?
|| -, . ii I*.
.
,' ..;?'*.i
I ,i . .
;..m .
' a
?
'
1
' ?
i it Water
bair j, > foi i on
; .1. alni
?
?till ni ii- i?!*?>! Lru ' ? adjniirii
Iii li Will l( li, lilli?'?.?
ippeat for a
. . ??; .?-i-l.a1.it
I ol i in Ruo*
l . ? will
i .....
? i nia for tin
1 I
tailed in. the
i '.'
hnl ti was lin,' , ;i,,- I M,, ,|
,o pal i in
d fora i- tai
? ? it lu I I -ill III.ii lu
..ii' I to ipeud ,i ?i v. .Lu *in kork, afiei Um
? ,i mu'! i., i, me,
'i in Pi aident (J '. - nant al
paplo.i lu /.. I!. \ .nu i', hi".- i ?ii \iiil. ('.it,,
iiiiiiiii-mhi
.i.ii i dm.1;. .--..
B1
1 '? 11 ' ra?, tffrot,
VU i .
M i Ki ?Hil li .,., illation
.?f t..iiini?.,
??' lit, till I!' I.lilli
Billi lill pull ii! ii lilli , li, th, m< Him i,..
1 a ? H'- ulam. i|, mid
?"in -?! Hiern ni ij in'. ih |..-ii?,.i tutli ililli
?n.I ?h li il'i al lo till )iii.i,i. . i
V * I \. ?' \ ? II lil)
ifft n .1 a le nilli- o pi,,
1" ii illili*1 ?ni Up I \
?I" ' ? ? .u. r !.tin. ni? for | of ni
?
1 i . . ,
li ?ulla were frsquently
H ni .it, ,i,, |, iks n.niii"
t" Ik.?I?'?,y ' ti m rip ?otnetluies
..i littl? tali.- ?i anuid li tertaiu in advaut-c
??."' ?' "' }? "' ? ami whether
Hi' His naftay.
Mr.TKOilil li. ?n. :,-?:, ,i ii,.,i |i?. reeolatioa nf the
rVnati.i ? ( m, ii,,it,.,- ,?, printing, uiiil
n i.iiil. tliui
?UM M 1. HI . ?I. i..UKI ..' I P I I . ||;,,W lill.lit l'.,?|?
.?I 111 II.
Mr. Til \1 li: (fi p ?- ,, ,:,| |?. recnllerle.l
thal .l-.iiii- I' ? 1*1 Hie XXXIXtli ( nan,.-?
tin- Bwuatoi in.in i?bio<.M, \', ,,;? , ,ii,,.|,.,| a i?__kui,.n
mil,: -.' na lulu* -r ia. -,'!?.u i, ,,i uf ii,,- Culled States In
u /.ni lu Hie alisen. . of A!ii,,iii|,-i Cummin***, t ,.n i-rnor
Of ?.lim Hilo, 1ram Mut Ti 1 ritiiiv. linn limit he h;nl ii.,.|,
alls, ?t.eli That resollltlou WH? liiiiillfleil lieloi,' || it,,,
ps-asrd, h. m i.?, iii im liifonoatlonn {arding the ??went-e
ol ol lui Ten Uni tal olln i-i ? 1 n,!,, 11,,.,, ,??,,.? *,|r 1 )tj?. ,.r
wmilil now ltn)i*i!ii whithu- any response had yet bueu
H-fiive?! to f hut resolution.
Tin>( HA IK replie?! X.? n ply h.-.,] in.?.,, recrlred.
Mr, TM.V YI.K ?iffeicd the folloum-' fcMilutlon :
" Hmotrrd, That tin* I'i? si,-,.,,, he requested to Infor?
the Henate win--) Alesuuder Cumniliircs was appointa*!
(?oil'llioi of ? .tim ulu'Ii I 1 Buri ; lum' Milich of tile lillie
the ?eld Cninntiuga I...?? Iteen alaeni m?m the Territory
Mi m- lu?..?, 1.... ii 11.?? lit, and ahetlu i- bj ., m- no1
and bow tt-urli ol ?.ml hup _bic.il aitli yei-iataaloo and
without |*"i-ii.i? -ii'ii, ami ahetliei on public hiMluess 01
not, tittil lil?? Iliel hi? selai. has |?,.n ,,,,,,| |_ htm iliirln?
hi? ,,li?1 n. ?? ?j* run, anil Imiv/um-li Li.? bera |>-<iil lo lum
?Ssalarj foi -llic linn* lie ha? lu en iiIim-UI frulU Hu- 'I el
rito? v."
Mt TUA TOS ?ml li?- had Liten Informed hy ventl. nun
?alii? iiini .ill iimioitiin ni ol li mm np,- tin- fml, ||,at <11)V>
( '.tmisiliie?, Wa? hail Iii eli a|?|i,,i?|, ,| ,,m, , ,,?_. |,.HS sj_j_j,
! ... II .I).'.., Ililli l-l' II .?llr.i lit tl.11,1 th- li Hill,ly l.lt;!,*,
lu?antli- during thal llius Id *.is now rib/tent, ImvTnf
la-en h?-ri* itouir* fear imhiiIIi? Be iherefore i.-i-.-n.ir-,i it a?
a iltitv ta bring lui* euee to the nuilee ->f the sciiut.'. Ha
knc.? Ju4_.'cs of tin- Ti inIiHiiM ju |?- _|,M ?t ?ff- ;lft, ,.
? 1 li, ;|p(l lo go OHl tO H" Bl How .nut Ho n, ;,? II ?, ,,. ,?,
pli-.iaun-ii",* Bath 'I1.1.11- hate lu nine ,1 luhltunl
se to re?in n the miei [Mmitlun ol ? a_| ;
Mr. Ill? kAI.I.'V d?. iii , I'.i ) ,li ?ii. ,| that the rfnoltt
lion ?<?-.. ?-r lill la MM row H. siiwui.l r?/cr?-t lo bate tile
M'M'iuUujM L'4??*??.d ?lad Hie he mt te udluuru aithout a re
?pi-mu? frein the President, and with the ex parle state
..icii' i f tlie Henatur lu fore the ? auntry. Tlu-n- were el
I ...intloitA to lie ({?veil a? far asiiiiv. < tmmiiam? prencnt
?i ''?un "nu d.
' H.? Iii mid finit a* ni ?cet ion wni made tu the eon
ild? i.i'inii of the ii .?iilntioii, It u mild ?/e ?m r.
I I! I?. III?; ?,?# Till: 11:? Y Hl.?,l?ll li.
? STIIOirV dt-p. K. I.) sulimitti d an errtcr that
ibu ai bj n , ter l?*i printed for the i.f
i lie ?,nli i v.u. i, i. irid M lim (."oiniuiltee cn
ixi.i'iTivr ?r??r?f?4.
' - linn of \tr HA M8KY (Rep , Minn.) tlic Senate
Tint llito Lil? litive Y,. sum.
ELECTION INTELLIGENCE.
NT'.W-YOHK.
nu*. rr.Mi.i gail (?.:.KV a: im NY.
I- TBIldlAI'M TO T'I? THIBrXB.
?v, April ii. -The rlinrter clcttimi here today
'. i H? ?1 ?i tin . li ciion of the Democratic city tickt t
n?.m i au tu 1.700 niujority. The I* mei-tuts
t six if the ten Aid. nilen, and ??even out of Ibu
,-r.pi i '. is,,r-, 'ii,, lio.i.d of Ableiiui-u now bland?
M sit?n:\-ric virroitY IX lix KImikt.
tiOCKPOKT, N. Y? April P.?lu tin? i j mit ei election
lay ti:?' Jli'iiincuitsclei i"l their Mayor. Jan? Jnek
(?i?. jr., ami the whole city ticket, by 3TO iiiajurily.
I), nie lils ?i,, t three i.ni ol' the faur Aldeinnn.
three out ul the four Super? ifora. 'I'm'town of
kport e'.ii'i-? ?v Illino? nttic H tpi-rviior. Tlw> Ileni
,:is c a majo'-ii v ia tim Board o? Supe' \ inore.
**(?! n?? coi S ? y.
!'?" Board of Supervisors for WB7, la an follow?::
lohn II -m,n,, i'< , i Nesvtoss n. ('ha?'? s t;.
? i t, D?in.; Kliisliin?/, l 'v.. I v. Lawrence, lum
[?.illicit ( ni"-.'.? !l. I:? ?? North If, lii|?-:i-.ul.
.1 ? ?it ti N. ( i.t: !.. !:? p.-, (?s.-iii l':..\. Town end I). Cock,
. . . rt.
(il.! r.'.VS l'UlMV.
Tue? clei?i'ii of Snji. i?, i .ms leaven tim Po.lld tim
ill polities i,s l,i i v? ,11. Til?'. lies? l'.'i.i: il ,? :m foi
lew*: ii.ir,, ' i. A ' ,i :. Iti p.; railton. D'uiil* Bil kiord,
i.ir, mliiii, II.'my ('. Martin, Deni.; Ci n?s. Vut
|{?p.; Ki ml.'M. (?ni. M.nul,'II. Hi p;
.. r.i'li.iiid r.uiiKworth, Ihm: Kblirewny, W. w,
l'ut dr. Kip.; ?Sbelliy, JusepU W. Ki>*-s, Hep.; Yute?, J. A.
JoliUM il, i'.' |?.
M.W-.liJ.
l'l'Vdf?'.Tic ? i i ' I ~s in m.. B11UXBW1C-A
: ..Milli . ? 1IIIC TMIBt *?_
Kkv -!!im \s\vi< i.. N. ,i., April '.--The Chartar alea?
lin, for this rity waa in lil to-day. Miles Rnaa, t_a
)','i:i??,-r?i'n- candidate for Mayor, w??s ile?-!??! by
:1mui' IW iii,!|iuitv. Four Demtcratii Aldermenont
e sii .,n also el. ' iii!, si!.oh makes a I'eimv
.? ii.'i'mitv in tin- City Council. Three Deao?
I M'iinf.le!s arc also elected, which given ?i
I?, mu? i.nu niujority in the iU-imrd ol rYeeholdersror
Muldlem'- t unlit v.
ni M"\ i :i\i:n:i: bj irn, \.
The'.. pi in Irc-toa on Tuc?t._y, waa
BM?ulloiss: ?y** an
n.,?!?!. Atiitii. Basa
li?, Im.
VI . ?I 11*
\ 11 M
Total ' mt /fH
It? .1.
i . . tai
II 177
111 M1
r.
f........ i :m
I ? ?i.,? ? r ,' e majority.213.
Tli'*? inl i.iii.i i .it ??? I?---? <?t nt. aa ((in.p.inil ?iib
' Veal. Th'' ( ?il,lin?.i, ( nilli? ,1 VI ill
1 ?? iiiinr.it? iiiiil', K? pu bl,?cuiia. lb? I'ni.o
? !n?.ii ?Superintendent lat?) i
TUB flin HU 1 l rni-.'N "in J Kutti. Y CITY?KUttTTlOM
. "> A ILf.rVliI li I*. M Ililli.
Tie'l'i lui t ei'.vrmn |i..ss..,| ofl mix quietly vi-lcr
llfed III the i Iii tim! of I ? tin- 1>
.,,?.,.!., ?.over Jam id'S about eo nia
i____t, i.,,.,,,:?:,. .
J *? J ? , ?. ?"..li,
Wl,.!
I .*??>
ltd... ....... ff? i
K?4
-
i\ ? i '
I ' tOk I'll
VU? -J __
..1%
Villa 'iU
Mai ??' -"?
. I?, n . Tu d Vi'i
Lennon,
" J ? '
ti Alder
<-? Ward Mi ,
f ****_T??*^ _ 9?_____
i?ii i illc?se (lopst'.l tully oo ni a
'.: n.
11 | . , ?
li W. II ? ' ,. rat, f..r
in Hi?- l-ii ? ? v., rd In
i
? i ? Ibis nu rtiinif.
i the n ill tot
? ? .?;???
?
I ? mill
n Mon
? to? li. n.".
: .n e?.
in. i !.. tin
Ot ll,e eil ' It 'I ultu ? till
t-, each
p.tin , , ? . ,i tin ard t ?I Free holden
: . ? i iitoii to r. !?? moi 'ruth. 'i lu new 1 ia rd sm.I
-i ii.?I ,i !?. m k i .ii IVuni. i ,." / ??
? : ?I \, ?i.t, ? : .i v. ard, Jomet
Fifth Ward,
. . until
M nd, ti
.
LI li. i, mil Ward, Jol d .1. Muli ?ib* ;
'i ' eiith Wim; i
? i ?? ?
I \\ ,: \. i, ?
i i p. j . .' / . /.'. i
.lift? id I'hitip Wearer, C Caldwell
. ??.is-, i uni ;. I?ildwln,
?n Mvii I ,!/. I!. Harrii ,,? ,
H. ('ruin M I ? : , Hi,m,mt < .
lilli.?
i.,i?'n li. Ii.iid? i I'ulluck .
i \\. -: i i..u,, I du.mid ( ondit, I?.m:i I I- .'I I i
. i ?. !?? n...? nita, ?n i'.iii.ui, .
ni.iioiiti, i
lu Hi Iii i,|i. ibllrau ticket WMeleetcd
liifii Id, ni,ere
Ililli mu f, :. Ill !,. !s mu. l.je ri'suil u.is ;i
' 'nu,,, rat i? sin i,--, uni., ,i:d u,,. oi, ? ?
Mull Will I.uti.t.d OH the '?imt,.'! its,the
ballot Ihjx not btluK al the Milliuj, plate uutil8n'eioek.
u ktfpublican ticket ss.is iin-eeiafiU Ii* au
In 1 ntoti the I ii bum rata sue?
? ? - ?i? ? 1. tbiutiab tbo upatbj of tbo Kenubln-Ub, by au
aven ?? in.11.>i it> of ja In Livingston th* entire Repul?
li? .m in k? t wa* ? '?? < leal 11 i ; matoritj In Milburn, the
oulj rtontesi beinu on Chosen Freehiilder, the ' in si
i'ouiit.v " m. n Mipiini'imc Mr. Thotuos ( Bradbury, and
? ,,| ,,;,. I t 'li \Si ilin-li'ii (-'..lupin ,i. 'ill. lill lu. I ",?11
? t? .1 by as i !?' >?'iith Oran?*? tun
. ? kel was elected v. 111 ?. ? u t oiipusltion. In
III I?, linn I.us -li? i i . iii ?I. BJ IIMl.tl.
i . . i ni mi lu Ni m Providence tin* Kepubllctui
ii hi .? m,ii?,nu ??r io. In BprliiKfii id
(he Hi pllblii .m !" ki I si .is ?I.,, ,:,,(, ,|
iii i,-> ?s ( .it mi In liai 11 s,nu and Kearncj tovnuablna,
i on theoppoBlte side of the rlvei f. Newark,Um I?i
mm i,u ) *nii? c did m electing theil in W? ta bj small ma
joiiln S.
Pawutn cm mi Paterson waa carried bj theRepnb
in? iii?: i Minis A. W11 liams Mayoa and Hu?
wholecitt bj from 137 to in? in.it>??uy. n gilu over mat
Bprlna oi from BOO to MO. Four oui in five of the i<>mh
t-hil's si-en! Ki piililn .ni, uml the lioaid of lui lioldi rs n,
Ki |. lill lil .iii bj II !? I
MtlKHIS ?in M?. Mm liston ii. the home of the lion.
(?.?ii., i' ( ?ii?1.!, ?lei ted Hie Democratic Ucket by ?IB na
Joniy.
BaITOXXB Iii\vn ki i:ni?,\.
Tim ?intiM.ii election fur township ofrlcera od the
town of I,as.?nu? took pi ne mi Monday, and resaltad lu
the -u n-s ?f the Union Ucket The folio w 11, a a ra the
principal officers chosen: Chosen Freebulder, Henry C.
Rmlttu Toss n ( iii k, T. 8 Smith; Town Coinmlttee, David
1 ?t um tim. Hi artas fftial. ThoBias c. Brawn, Bad loaaph
l.ll-ssoilh.
( (?NMK TK'IT.
IHK H Alt I K< >ltl) MINK 11-41. l:i.l'('l l(?N.
The EoUowing are the ooniplete retnrua "I the
Huri fold, elect km oo konday. lim vota im utility
Clerk:
Ilnriilitin WiXHlhnm?,
H'urifA atrr, llrni.
I . i-ao m
II. 4i?l 37?
III .rio -M,
IV. **? 612
Bambin?, W i????ll,??n??*,
H'nr-i/l. Ili?p. l??rB
V. lill 371
VI. 141 ?WO
Total_2.0*? 'i.vM
De.eratic unOority..
The Democratic majont \ lot (?useiiuu on the Nt
inst., ia a vote of \9& \s.is i,n. ri,.? Board ?i,AI
denuen atonda 9 Bepnblicana and i Deniocrata. Th?
( 'mim il w aa c(inipi?i,eil <?i t RenubUenna ?nul M I am
u. tats. 'I lie Mili on llie Hnmd-st. extensi?n WM nil
um- nay, than heiug ?i ananhnona vate ia bvoi ?' it.
(Tl.l.llKATKlN Ol' I.I.I..?? .-I UDH ?.
Bl III IBS AM TU TBS TIllBt!*??.
s. ti? mi i.iiii. N. V., April 1? ? 'I lu* ?nun etsarv'of
lACe's MirielldiT Va.? iile|ir?U'd lnl'e today With K"'-'!'
ti.'nt. Til. V?teran /.oiiiiven, two aaaBpBBlaS aft the Ba?
ll, >u.<I '.''ard. anti the city Fire Ontnpnnt?? ?rer?' In the
pro? ' ?<i?iti. and m nie a fin?- npin ai.un i . At So'elocaa
Ml uti of 31 (.'um were ?red, .uni Un city Im li- i mi iln
? illy in. icnts a hoiid.o wt* ?aranea, smik i" ina
-ii.I ?i.il.ii m mans pla? a
iii lTliii. Apnl'.'. The second .iiirr\l?er*<itr)' of the sur
render of Oma. lA?fl-was celebrated uerp today hs a Ur>?e
pniHtiiry t>r?ices?aiiii. Addrciiei ?Acre delivered ul HI.
James i. a/?U. ?lid ?jtlivr U'lt-UiUUIt'S, '
ALBANY.
Tin-: mu Una i:?i!_.i>?,u _BD i-'Ri'.f* m i:o(.: LULU) on
rv.red Id TiiK Tiiuin lir.iiti?tii-riiK vote o
moto? town EAiraoAB eili-tiif. ?ta?. lb?7t.
st Tri ? t, hi ni *ru tub TX?iji ?ra
jAUIAHT. April ?. 1M7.
In the Pt rat?? thin nioi-iiiug, Dr. Wye-toff, aa olini?
i.iin, devoutly thanked Con thi.l the le-dsl itors of the
?State were fenn to retnrn to their boenc? ftntherr*.
pluiulDir, after an intci-val, thet ii would '.'t.ttlfy their
wi.-h te IM ai'.iln ?lillie privacy of lln-li- families-. Not?
withstanding-this hint, tint business otpiolh 11 mi-? I ???ni
to drt?j?; ni.(I an ineffectual attempt was mude (whleh
piOBBlBBi to bC ?' new..', ti nicht', to ??'.totirn iver Wed?
nesday for the benefit of those who ?I? sire to ?tlt?-nd lite
two ?' iiveiiiion?. A i?rcat portion attire morion
of the Kennte was consum? d m dis? o t., ii.?* the Midland
I.-;iill-ii?nl hil!. It ?Tii nijii-ttded so ;i? lo eteteu! Us blind?
bren the State tax; and, thoa aaacadctl, wuaordui '?lion
? i. ' ? ti_ :, util na.
I ne "ia i f-c'uool bill waa al-? <c?l< r< ii to a third rettAlnf,
the last hi i finn of \vl Iel. remit M follow* : ??Notliin.it In
t'iisael to-tanicd rliall he count iae?1 to au : l.tn'ize tho
''ni,ii..,.i. Ci uni II i,l aui < ily to .j.crea.-?i.' tin Li ral my tax
for the suj.piiif ?,f the r hool* thi i'iii beyond til?* amount
th. y are rmw authorized l>r lu?. i?> rai?*, for Ii ral t-ehool
liiirpoa 1," which noa aiiiei.ii?;?'. by adding, - and such
le?-.ii tai xii.il in- reduced in ?oeh etty by an aoioiutt
eipiai to the amount it ?hall ret? ive by the additional tax
iiuitiorl/i'd by iltin art fm-lho ?npiMirt of s?*iiool-4 in the
hiiiie ?.'??ii? lally." 'ine ume?diucul was offered bj timm
ii.t- li. ?.'. Murphy.
In the Assembly, the bill of Benntar Thom?? Murphy
for tin? lu titi* i?*?(*alati8B of pawnbroker?, dealers in
m-coiuI i.a.nl ?iticle?, keep? rs M .ptnk .-hop? *ml BeefMH
of Intelligent*?? offices within the linn.? of tin- llctropol
Ituii ii, '. :? i. was ?-a- -.-?1 tin-? morning. Mj'its pi-ovl ?lona,
Bil neb j ?er, tins nie . <i!.i'?4ll? d t?> pr.miro a yvtii If ii? eus?
fruin 1 he i.oard of M cuma .?itali 1'olit e. li. coln*?-!* lllclu
to Rive, I/Dials m ti.? Mini viikS'i?), and io k( ? o look? and
su? k r.-.nly for Inspection at uj time It allows pawn
11 o'-ci-N 21 per ci nt mi tannin not ?'Xi <(*<llii)s* Mi. and V jK.r
ii-ii'.on lUiii.?nbove (hal amount, and compels Ukase to,
ki'?-) ;.u .no.I?, in jiawn one year before aellie..,'. L?_? lera
in-fcoriii-hand arik'e? (..ni:ot buy more than UM)Worth
f kihi ai \ oi.c ia i sen ,n one day. Ki ?'??'i0 ?n Janl shops
i ailinn', pun pas.- anything frotii minors, ,i|i|it vm a-e?, or
aervaul ,n??r between pauset and v iii the umrulng.
Violations ni the ad ai*e punish.i.? byn ?? naf-.yof ?'4)
t? i ?? civ ofifi'?i?',or by.-i iii:?- oi no1 lea? than tine, or non
than I O?laOrhl ?min: ?n.ment ?f norn oin* t>> wv monlhs.
Thcl'oii't- i'?.iii)ui.s'Miiii)'ra, finding that then- va? no
ehanee to gef tln-ir special bill ya*** ?I ?m-icasim? the force
of patrolmen, alii<?wtllv trot tvn aui*iirim?*ut in?-?rted Into
this lall, ntytnn iii**tii tin power to mcroun*. Mair f?>rce of
I ..in .na i . i -?-i -ilily lor the purpos? oi supervislUM pawn
a .ii Jniik shop?. Prohably for tal? reaaoii, after tne hill
was paaaM, b motion was made io reconsider, which nio
tpm v. a . litiil upo.'i the l-lia*. Winn the lui >om.*s np
again i h?- ?? ction in regard to the Inareaeo of pati-olmen
will t.-c'lvi snerialattention.
Tin Hen -te lull for the exu-iislon ?>f Mad i son-n ve. frotn
<_igbty**?t?tb-et? io Ona bandied ail tatietlalliat was
Bai* .'1 by ,i Mt,' of 71 to?.
TI.?-? rosv-tow n bill p'??eil hj _ very decided T?3l?, X.
Xan ? to U N-k) r, as ?oIIOt?..
IS??.
- ksB,
l.?f??r?.
I.illlriotto,
/a-rii.
M.K.-tB.T,
? His,
AlillfAI.A,
Mather,
??rall,
, kJ, M. <:.
mart
ti .'.
Ali*, r. J. ? ,
.i.'t.r,
Bsilsril
UarV.r.
t" Ha?,
?aVrrtau,
ira
/?Ililli. 11,
iiu.k.u. \y.,
Hart I...
fiorm,
i taara,
1'lu.brr'uil.
? -.?rkr Y I!
te. a,
??i.??_ii.
j*_.?,i ,
?i -
la.-ii ?< ?
Hutt...
I
??orlr?.
I
I'llij,
ia.?,
Ko.
Foi?.
? - ..
41 I,
'..? ?.??!.
I
!!?rrlart<?.
Maltas,
????v?..
1..?, . ,
Hut. crk,
(? ??.a
Hai-li?,
I! It,
11? t
It i i?f,
Afrctiiy,
Kssssfc.
talawa,
lark a.?a!,
Klaab,
4i|?rj.
4/Jm'??^,
/>.??..-.
Vknl.at,
1-... I
|-.?Vr.
Jr.?i?,
;?.a?k.i.
Hire,
1
/<Uv?i-?,
s???.
k.rhBi.il.t.
?..?>??.
rnojoni,
b?.lirf,
)*-rbn1t.
?li.?wa
?
U.,
Slikss.
TarWa.
Ti ,..'.
TTBTti.
?ki?.
?ular.
?<?,
li lot?..
?I Oki*?M.
V\.a?l. A. I ,
a ..?I? r,
)* ?'ia.
'l . U .1 ?.??31.
- J a
TfcB >ap?/?ir.
Vl??_o?.r-l?.
The ir..iisi -were lit Committ-ie ?ti the Whole orton the
. till for ino proper a?*aaknaieal un?i taxaimnof
p. r?. i ..I i'iu'1? rty, win -li iii?' hour of aiijouriiuieut earn?-.
?i ii i.i k spolie ?tronftly in its. f.ivor, ?hile Mr. MIIU
)...ii,:li ? i i liiiiL'e d?n?j?iiic?d it asa meaaur?) for the pro
mot mu of perjury. Progrt**? was rei?oit4il.
Tlie New-York Comity Tax- l>*vy enme up Ik fore the
YU nat.' < iHi.mJttec thi? u?ten?rxin. TIio (Itlron.' tUmOi ia
tn ti. Ihieagh !t?.oiiti?el. Mr. Noyea, pt*e?ented a printed
tat levy H B sutirtitate for thai of lim lloaul o( Sui?er
!hc v.iriou.s ?'.mouiita of eotinrj exii'U
(l.i ure.?, direi t? the Mayor to liin.t the county ail\? rti-i'n:
la twe papera, and frsrMda the ?x-aatec or rn-.,. M
appropriations and -he incani-ifi of obiigaimua in excess
of auih aaaajaMttEhmiB ?. itnl-ofntois a trau.fir of (he
N>mp-r>l?ou of the Connty Court House frota the Board of
^tothj, M-iyor^ j^JaWk^ gfr
for of rh" ?ii^-it-aTiS* ipptijpflatbm to
..?rTi?d, snd of nlnctn?? it in the hands ef
Mn-ed, and
" '?1 the brr'
HU of
??n?l?-d
a the
?hose ?-r-Tin
th.it II
, ..
In ih.' Assemhly to rieht the b:ll nib.rcine ttr** irtmtier
of I . ? and ii..-ri',is!ii^ Itie pay of
is cunmltted to the Committee <?e Cltli ? with
ii tru? lo itoi-eport complete. T'a- r? ?.?Inder of the
d with the ??onsidcration of the Supply
i i|mrtnrn*e va? ?t?i-n-;n the .?'eiiat.'.
1 thi i. ? ia*?- look tie late
. ,' to attend itsaltopobheanState
wl cb la to be held then Mt Murroa.
TUB staik i.i.i.iM \iriii:.
ST TSlldSsrS TO TBS TTCrtCIF.
???.NAT;- Ai.iu if, April -, UN.
lilli?. AliV.w? I .i? ii? NURD i.ltlilM..
Fi?rthe better protectionol oipluku and d(?i;inte
?'Ililli!. I ll'itl .
ProblbittuB tn.* opt mai.* of telegrams by penoaa other
than thaee lo a ?n>m Ibej are .??!??!??? .1.
li . ..i p.. i mug the Osw? ?to Historical A ?soi-ni turn.
lia 1.1 pora,in. the ??it'll COTC 1 ile < oiupaiiy of iieeeii.?
Cotiiity.
In? oiporaiii;-.* the Niiu-v? h Btliige Companj.
A lit liol Ililli V. . ?? i. ? . : P ni I io.nl.
I' ,-ip. :at.ii. Up I . l.o.iu < duipan*. of New
Yolla.
Por the better protection of t-iuigi-auta arriving at the
l'oit of Ni v. ?i?, k.
Ml ?l ? Ml l: I? 11Y M).'in.. Kings,) introduced a bill,
??I ? , ?'um!.li ii. With I ho
Nichol -i.ii pa? i mi-ill.
nui r fi aam
To pii-vcii! the itiipinpi r openma and aae ol tekjtrunks,
ki ding the charter of the tdrlati? Inaaraace Cou?
panj by h ?I icin? the ?ti ck ?-i the i ompaoj
Amending the charter of the Miiithiioiii i;, ,i.. Con
paay,
Auihi'i laing the Hut?er\ Ison of Monroe Oooaty to raise
nmitci io pai fur the alle of th) Ko bester Ai mm ?.
liict?n>oraiiDg the i ommen lal Warehouse ( oaipaDy of
N. w Vork,
Authorising the Bnperrisors of H'eaUcbeatei Coaatyte
I pi. ha-c Un- l"i . t.tlviil till n | uki- I ...ii I.
Mr. l.nW ila p.. ,-i;i;i\iiin moved to enneur ni the As
M-ml,ly amendments to the Malland Usilm.n! lull,pn>
\ tiling th.it the Mun boalla A-uUl not b?- ?uutaapl froaa tax*
?ii ion
air. O'DONNELL (Bep., I.ewi?ini.pi.?i ilibe bill, saying
Hu re wa? no Justification fo i _< u ii?i mg these bonds front
tow n, con nil. :i ml ? ii v l.i \ ;-iio;:. 1 he people ure .un adt
oM-lliill-delii ii With taxation l.pnn lln-.l' te.ii estate, aliil
will no1 sui,h,,i io am timber taxation. It is uuequnl,
ui'-pst, andunliutiflable. Ile ?ashed hi? band? of ali
bllitj i'i i ?'line? ..on with ii. Ile fe,neil that the
Mate ..lill Hie I,, _l?liliile, alni eli li the pi???, wil?' .ii
reaily in the hands of u\r.o c4trporatl<jn? thal the p. opie
miyht bo nu heil of their hard earned money. Hi Mid
the press, else why waa it that onb six or ?lahi papers in
the ?tate nubLUheo the mie on the Central Kailm ni lull
Mr. Low sid thal the Benator from Um Ki_.uu-t-t.iii
District (o'Hoiiiiclit waa in .? iiis-ht?u-' umixi Uns
mon?lig. Ile first attacks the poor Miillatnl
Mad, in- \f the Cent!.ii mad. and litially the
rit??. No douiit ne will gai fisht aaengh ant
m .ni al fus.-, ?Mu eaoAigh u? iatfi-fy lum: but Ilka
only oli|e.'tli.nable featttle to this lull -evenipMip,' Iii..
I -o.nl? I rom State lut. ?loll has 1m ?ii ?al iii killi out. The
people lllolik,- the hue o? tile pt'opn?? ?i i.i.nl alt) P. lia li I tuon?.
?or it, ami there ia muller sClOBglh aw Hiaaim III Ills
?-'i nitor'? argument.
Mr. ANDHKW.s il*c}?,<itseco). iu*i Mr. HCMPHRKY
(III |>, \V.\ ollllll),'! spulte III lalor ?t. COIICUITtlll!, .?lill till*
bill itiuirM.1 by a Not?* of li In I.
I nein point ii? the National Telegraph lliiinu \--.i ,
allon.
Auiliori/.lnc the <?ltj of Syiaeuee to ir-sue bouda for
Ciiui atlolittl jnirimscs.
Ann nillup Ihe charter of the Nu Yolk Menin Tl'all*?It
Company, lixinc the f;ue al M unu.
Authorizing the Ma?peth*a? enue and 'C?>ll Britlge ? "??i
lun.i io coiis.iini.ite wini the Willlainabargh .?n?i New
Iowa Hin In....I Ciimpniii.
m 11 j?.nun.id.ji m ? ra?an aaAniwo.
Amending the Free ?*>? hool law bj aholtshina rate bills
And ltiakiiii' cdiiciitiiiii.il ?'vpciiM'.s j tax.nud latslaglkj
t.i\ Uns nal, for m'hool jiu)1m)scs, |;oo,i*Si.
< h. i muii'? ih. (.ninty ?nie oi .N'huiler from Haiaiia lu
?\ailtins. iii-.-.'ss.
i:v.;nin(? n___fJV,
BIM* AllVANtrl? U? A IIIIKO M li.IM..
To fin ?l?tate Hie {?oustruelion of U.e .--t. I.anx-uiu Vil?
la* i Kaili omi.
Authini/iti'* tin boidiiiii of Bpeelal Tenus m Hiamhai?
in the K.i.st Jtiilicial District.
fiulbon/aiii,- the Atluntie .Miitmil liiMiranee Conip-itiy to
mak?.spi-.'.aideponitnof ae*'uutii? in iho laaoraacoDo
purUiicm.
Authoi'izttii; the Neu York Siibnianae Conipauy to Is?
tmo jueferreil slo. k
Im-orporstlng the ffew-Terk and African Timmmapata
Hoi, (louipuny.
Iiic.iri'.irtiiiii. the Moutut-ue Theater Ci)iu|.aii?? in
IlloDklVt).
Auibiiit/im.? Assessor? t? ?sake a ?perlai review- <>f their
AlKtOSNIIlClIt lkOil*).
I)ln-i'tlmc Hie transfer nf ceKaiB we in .tie? ile|?oslteiJ
?A 11 li Hie Miipei ii.li'iiileiit of li,,- liisiiraiice D. pul*! nielil.
A na n.lii,?: (lie ? la.it ti i'uf ilit* Ubini Meehitiiita' I
lion.
For op? illili,' 1 .ir.i.vett?>-s.|unre, Kiiaikitti.
Providili(7 lol the en-el mu of au .n moly for the Thirti?
eth tteglmrtnt
('? ?lui;? lo the lulled Stales I he |lll Isdict hill of eel lain
lam?.? lu the f?tnie to be Occupied us alte? for light bi?u?t?.
lill I S IM IIUIll l Kit
Mi. KkL1N? ?'?? 1- ? X^tgvmti)) Lu^iiiduved a ivnl tola
i titule the ?-oust'iictliin of il.e Adirondack Railroad, ?tad
authori/lii'.' tin? bull di ni: of brauch load?.
Hi. Til ?MAI l?l'KPITY (K-P . N. Y.) iirtrodne-d a It'll
for the ?ip??oiii*mi?iit nf an nrtdltional nnnlierof AN?ilniies
I'ui'iic in Kew-York. Adjonnied.
AHs'KMirLY.
nii.i? P4?sru.
To provide for the letter n'r^umtion of nnwuV.?!,? s
?linier- ill se???ll IB Of I'M.? s|??I.?,
and I?. ?", In the Mein j? tu
lustiiet.
To alter the nrip or plan of tile City of Ncw-Yi rh by
?Xtenditiiv: M ullsoii-a? e.
Mr. liKNI.r tin m.. N. Y.I i.:i v?h1 to reeooslder the vote
on this Will, ?i.al i ' .as II:.ti n? !iim ?ni Unstable (..und.
To authorise thi . toeopa? Kchuoi of tan
Nineteenth Ward to (Bipoac Bl real c?tr.i?.
To incorpunitt the Crus? Toi?, u Kailrood Ctnana*??, bj a
vote of 50 lu l8.
To facil?tale the construction of um Dunkirk. Waintn
and riitshui'.'li Kallfo.id.
The ?inn ?l?n JiU of the ?ornate tr? tlic hill to ??'i._?l ti ?
Clinton, Oin ida Cuunty, Railu .ni vere <Jj_agreed to, m.d
a ( onimlitee of Coi : li nee rcoiu ?-ted.
To amend tiie charter of the Brooklyn Impt'.-M m? et
Company.
Mr st'. < ' MURPBY (T?ein.. X. v.) moved to ti*? from
the tullin the hiii to extend Mad-wava?-., Ken I*?*-?
Motion losi,.
nits BBrOBT D ?'(iMl-LETK.
For the relief uf the Van linmt-M. and _r,c Baals Rail.
roiul Cump.uiy.
To Incorporate the Richmond Cuiir.ty Water ?York?.
To imoi ponte the Xcw-York Ken) Estate Exrhang*.
To amend the charter uf the lliuoklyn Lite rnanranee)
Company.
To ani'iid the c_Hrt< r of ILi National U mun l.ifc?i-<l
Lllnli Insuiiince Cotilpauy.
To amend the act for the incorporation of Iiiiuram o
Conipanli <.
For the *-cll?f of Hunter's l'oint atd Reikaw"oy Re?. li
Baill-oBd i'.iiupnnv.
The bill tu maille the Board of Bupervlstiri "f l>ie
County te iii-?* mon? > by tai to build bridgen,
tact-??- tu 7 j p. ni.
KVKMNO SIvgtBTOK.
BfU/t ?"POKTKD AM? Efl KODl'fTWJ.
Mr. Pool. (Hep.. Niaiiara) i? imi-vd bill? ecdiiic to
the United Stale.? Jurisdiction uver ?ertaiti UmN m ?4m
vii! ?-?'? nt Manara City, and lai.ils occupied un iii oiler
lighthouses within till?? Stat?-.
Mr. P. P. WOOD ?Rep., Or.ondaTiO reported a BIM
makin* appropri?t miia tor ?cerf ?tin public and chant?!...?
institution*.
Mr. RANSOM (Den., ft, Y.) Introduced r? 1 .ill to nmeit?!
the act relative to common schools in the city of ISew
York.
BII.La I'A?M.D.
To amend the ft?iiit* ?* relative tu the collection of li tu
InOnoud*?*!. County.
Fur the mi?e effectual prevention < f cruelty touiiln.aln.
Tin: ?i;rrr.Y bil*1..
Mr. T). P. WOOD moved to go into the Cinnnrlttee of Uk?
W hole on the Hupplv bill.
Mr. M. C. ML KPHY (Dem.. N. Y.) movad to lnclud?* the
Evite hill on the sanie. Committee. Una.
Mr. Wood ? motion wa? then adopt?*! ?nd Hie n?'?.???
couvldeied the Supply bid up te the hour of ?uljuur? imul
POLITICAL.
PF.NNSYU ANJA
MErrnxo or union ?viatic co-viiirricR.
ar ?i-iBsa-PB to tbb ?miBi*??.
Hakkisbiru, April 9.?The Union State <Yn?tul
Committed met thi? afternoon. Tho uicetma ma?
largely attended from all perta of the State, and ?li?>
proceedings were entirely harmonious. Col. Krank
Jordan, Secretary of State and Chainnunoi the Com?
mittee, prettided. Several motion? wa* mode,
naming the day for the meeting of the Cul?n Wat?
Judicial Convention, and Wtnlntsday, June _C, at IO
o'clock, waa finally chonen. Philadelphia, Pittsburgh,
Eric, aud other pointe were namtMl aa moat Kiii?al?lo
for holding the Convention, lint TVilliamsport wa*
lniii?y sc'ei t??l. The Chairman was inslnn N-d lo
prepare and publish the uunal coll for a cou ?en ?S?-mi.
DKL AWARE.
JjUrJH A. BAYAIU> APPOINTED ?SEXAii'H.
ar Twi?iiiiaPM to ma rmiBcia.
Wilmington*, DcL, April 9.?Gov. Sanlsbnr- Ita?
appointijd Jamea A. Bayard of Wilmington Viui??l
State? Senaior. to fill the vacancy caused i?y the
death uf Mr. Kiddle. Ho formerly occupied the ?awio
position, hut ret?ign?Hl in Is**, in consequence *if th?
hal Onth, ?ind Mr. Kiddle wa? chosen in bia pl-ci?.
Da will take his a??at at once.
K? natur Satiltduiry passed through this ? il y Ja?t
iiiiflit, on hi? way hume. If he resigns, ho * ill prnmv
bly he succeeded by Iii, biothtar, now Q?9TCOMr?l
IMMBMMt
otu t
WlWXlNltv-ai.
rmxrAB-iHvoa ni tbb i.-oia-aitiou
BT TBLBOBAra to th? ?wiarTB.
Madison, April 9.?TlielACfri??latiire lins pareil hilla
tocontinue the work BB tam st .te Capito!, BBAfac
the education of State Krixou convict?. The bill for
an Institute fur iiliut? waa killed. The Avscinldy ha\A
ctuiaiirred in tho bills authyri/JDg tho MOBNMdM
mid St. Paul Kailioad (.'oiniwi'iy to "own stock lu lh?s
Kiiiirie du Chien Company, and prohihitinp the < ? ?
(tulidation of t?ieafl roads irlth the Morth-Weatern
I l-vr-ri? nppropriationa w?ie iu.nl.? io all In tutoient
insiitutiuus. The State tax finils up *?",('H>??H.
ILUNOI?.
Bl Tlt.li.R4ra TO TBB TR'.ir**
CilitA(;o, A\pril ?.?The Repnhli? .?p Coi v? (?i??'11 **"
iluy nominated John B. 1*111 for M.iyor.
OHIO.
The following is the Manhood Sn /f,???ti |,il|, on
pjHscd by hoth branche? of the t ?bin [.,_? ' if,ii,? :
tlet'ilred.by the Ornerai Altern bl if of ,jt ^utr ?r t)},;n
(tliree-firths of the members elected ti , _._.hii???':?_??, !
i.'s'theretuiThatlt be and at hen' ^^^"uftti
e.? -turs of tin? "?(ate t.. v..te .* i!?? . ^VbbS? <V:??Kr
el-ctlon tu?on the approval or mptt j f ,h), frt?|^_.lilJt
?ni.-iidmeiit.i.?(iiiul.M,tiite for ti ^ flret m?k_m ?f Ur
flftli iirtli-l'' ufthe Coiist.iiltlull of jj L?, Slate to Mit '
livery mille eiti*'ii of the Lint, ?.j su,'t, s'i.'f the ace nf
tweiity-uiieyeuwivho shall ha' ? t^Tn a rt*aitlei.l of Ia?
of lyal, .?nee to avoid lui. _ Arnnv? t_tf? .,?. ?
sen ce Iii. reo ; ot hase ?J ^nt(H[ tll. ,nllit_ry 01 11UVmI
servlee of .s.U.l i??venuue' A ,?,illleof war. aiidKave-..?t
anlMequentbr heeu hunur t*^-,li*-harge?:I fr.nn l_s
ih-ll has e the .juallficjit ^ of un elrctoI. _nd
to s ?ile at all eki (ions
? il?f
Utletl
' tUlE EL0U1).
m CBBTA-Ba i ?-i, i m, ? ?i.NTKoj.-in. i?k mutt
IH*?ASTEK.
BT th.minii'n to ti _ ?niinrxB.
Hwm Oi:ikan-, April K-The news inuu (WliBB_i
piiina leveee co' muues to lu- ven distNraraglag, iid
the iii struetio _ tri property is very great. TI ?
vasse? in the river at Hato* BoBgB ?re hey omi BBB?
ti??l, iiikI Bl i attempts to dan them hav? bw?n
abandoned . _j_t richest ?iivrar ivgiou? in the State
ant mini ?J fr?- the gaaBBB. Tin? Marelgo ttB-MM
has conitjirtrtiv Mhmerged the lil.uk River ona atry.
the m*! prod net ive ?oiton jvifiuu in th?? South.
the r r? ?ednieir? seulement known aa De s??!?? ha?
been o'*erllo\vn by it. and ni frecdintn nre known lo
have i/?*iislie?i in the wat? r. despite all the attempt?
niiTde to save them from their haplK? tata.
mtAo
THE PACIFIC COAST.
Tu? mm i w latuKii doutt?na ..omisi
_m OMMBTt
ST TI 1.1".Bul?? TO TBB TBIir??.
.^?.N |___svi.sco, April ."^.-Tlie Oreison jt?pii?M ???
lui?.Lint ov?r the Riusian-American treaty, bein?-- e?mfl
(lent that if will be nitlfteil The entire press ??f (ni for?
nia favors the treaty. The Uiatrict Court to ?lay gi u*?tcd
au iu|unctlon, at fhestiit of the Muripu*.?? Miultiv (Vuu
liutiy, airuiiint Dixl-re Brothers, rectralulnir flu- ii? f? ndants
from exi ix?fioir control ?tier tlic ( ouipauy ??iiniwr tlui
IN-uillug litigation, ?uidplaciug the propertj lu the lutmia
uf a Kccelver.
?KCEiTiox ok r.4in. wonniN.
SanFbancisco. April P.-The Board of rmkaarrjmmm
last night extended a welcome to Cup!. Wunleii, l*e hero
of the Monitor and Merrimac fi^ht, noss- in coinuiaud ol
the P?iM.ieola, and tendered him th?* OhoaUkfft ??? tl-t
lioard on any day he may appoint for the reception el Um
citueua of bau Frauclacu.
.**"! IIIKKN IMI.lll.
San Fbancisco. April 7.-The lalllBillBBB for the
reiisf of the peoplo of tiie fouthern BtaUw ei??eedi
?"ii.tioo. fiumo of tM? ptiuelpHl stiveta lu*v? aot
l??ven ennvasse?], and all the places of smuBenient have
volunteered a benefit, to aid the cause. Tiie tnt??iur at
the Slate lia i not jet aBBB heard trow. The BL H. ni
BtaaBSBT iVasacula uirivnl here last utifht.
rSITED STATES BP FUL M? ' VA I /'.
BT tur,,uara to tbb triii-sb.
Wahuu?OTOH, Aoiil t'.?The aretuneul in Iho Da
Hosu California Und aaaswas tmntluued h? Aituraey?
(iener?U titan berry, and Banaler ?tewart fart_a_aspa_?_bl
.?nd by J. A. Weh'ls fur the Apjielleei. The .uk ma nt will
iiropalily occupy ??ver.-l ui??re days. Tin* li iieit Kf_ti ?
lim i,o ititeu'.?!.?, bring a ituki huldei fur Hie iiahtfol
aw_BB_

xml | txt