OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 23, 1867, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-04-23/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

QVmuscmcni9.
? ?
'.?
HU? I ?i IN(i-TIIl, BLACK tllooK?(ircat rat'.i ?..?? Ra I
I
w cn MK | TUIATSR.
lill-? I ?I SIXO-THB RIVAL?
BROADWAY 'lill Iii li.
Till.*? KVKMN'C-VANI 1HI.N M ?? Man ' '
OLTMPI1 IHMI'KR.
Illlc IHMNfi-I'M.Ll.-II OPSKA? MARITANA. RkUsgi
i ?i'**?r._
TI1K?\TKK FRAN?AIS. _ , _
?Ulis KM SIM. Bia? Larmct)-!.?* M \RI DARB IM
?HON IN CHARORMRNT HK MAIR ?OR ( Al'RIC h Bil
? i. lina.
RRsr rose i-mrati b __ _
THN KVKB1KO?THI ?UM I? IKI--I <iR Till. (?ITII ?>.N
?IHK RAI ..I Hi.Ii? HI.Ii.NKI.N CN IHK TI?.III ROli?.
BARM M C* RK'AN ?'I KKt'M
I.CV ?Mi ll.NI.N'? ?CNMI. IN fll-N?.Alrj-yf'l?I MR
I i BULBI HI?? M MARK Taake* I k? FARORA1U OK HIE
MI.II TWO lirUHRFI? IHOlSAMI ' ' KI? ?>11 Ii ?-\ AN AM
I.I BUH S ?"i li? HON OK Will? ANIMAI??.
RRW-TDRK (HU
1HI-? FVI-MVO-ROCKY MOI'BTAIR RITFAf O-ACROBATIC
ANI? Kgl l.MiUAS KBATB Nea York lil. na Troup?.
M I I.Y i li i IN ?. MlNSiltKI.S.
?THI.-t KVfNIMi -CINHKii l.l.OS (badSSSSB) ? NORMA 1
Iloi u Wail .' Iii:i?l' ?
URTU MR (H'hllA liol BR,
THIS V INi.Ni.-I.,,.?,, li KOLI Hi' MA
C Mit! NI I, ACTS, M' SIC. SINUINO, DAM INO, ?
l?C?l??Ai)i:lll HALL.
Til IB RVRXntR?M HARTZ, TI1K 1LLC8IOSIST. II* Anton??
it Caa-tibotriir, l'ri?t*iia, MaSM_f lle?.l ?
IRVIN?. HAI I.
XlVl I VI.N1.NI,-MR AND ?IK.s. HOWARD TAI'It RKTRR
'IAIBMRBI. _
acahkmv OF DRSIOB
OAT IBO l'Vh.NiMi-. KORTI si i uni? ARNVAt FVIlili I li iN
ii!' MOTtfeKa ARO .v'i'LIMlRL. (omer ot 1 ??. t.'; i! .,1 ?. aid
Y ?urti? i?p
Dnomeoa iNoticco?
Ami khan (WALTHAM) Wa lilli.-.
IHK IttMl IN IHK V- willi'.
I . I Y 1 ??!??? h?rp
Bri i\i N'iikk.
l'a ! i? rp j i?a!??l t . oi: Pt'? ? ra ? ' '' ' ? .'"? ? ,.f
a.i?laii.p| lium?. SBBBSa-aaa Kmvs?. al prier? wluii ?rill rrpar ?he
?ia?, ? s i ii: h A Mau t.. N.J
Slil.'l IN?. Ml \ 1 Btv Uti .
A Bell aworiacBt ol ?ii k;.. '.? ?'. ? 17 ?ti Special attoB
1
I 1 a. I'll. > 1 N. V,
I I * B I ? III ia-, I'M!-! UI?N8, 111 Bl
Balrrr?. T?'iIp ?nd W mp ( H i -?'> I -'
Km?.?? 9 akt tallai
Vi u- I'., i,.? l?v tlie J L li, I
TI Malflia I aai _
Lil ; '-.i. .Sa Col", r\^:ii?iN -vin.! 11 a 1 ; ; k-,
ii??
_ obst'? Bah s? MM Btoaelw?y.
Tin: Franki in Brick Machine,
J.,: ? ? perfe '. ?imp'ieii??. jreat ?tretjth and ? M
aar.,; i?., ai r it j iKsvun? ?M ?.'.'. lad ta IP. I.?
m "ia ? ?a ti I make J i?? to UM , plpajanl tr-k? 1
J II liareis.? Pi . ? N ? "
Tai Ki 1:1.1; a Mai u Mai hine
tmtmX.SOS t?lendii Brtrkper Aet ? .?>, tmhy aim ? ? ? i|
?.. is. matt j ? ? . ' ?-, i? ? I (!??? I ?.? ami
?ia p m?i? ;...?(i eoiiiniA?..'! ?'??? ?i?;, ,?? .i1 a ! ria?..?/ ?i|?o. I, ?? tptk
l\ - 1 '?(? th? aa..rlJ t?a pf??
a. .
.??its? Rant?? ?ieii-ntl ?i?.?!! \r> 141 Krcr'??? M Y
'? As AiKMiwi.i.i't.i i? lv-iui n?t\."
**Raows'a BbobchialTtoc? - lisa sag tka sskaa ? ta u?i br
r ma of ibe Uni. Wini ??? ,1 Moat 1
i??rs?t?. ?ta? ?UhaaBIhtas lara ? ?*l.?t ?u a?
.??ui. ni I r tf ???'
mam H ? ?' tm Worn
_
- m,- ????????
Hrii.'s Family WaRB-KG SOAP,
I >?? f-s.? adulteration F.r I?!? I,r all fin?e?r?_
Mothers, .Moimi;-?, .Muiin.i.
li.jiia la pt.h M ?.a ,S iSBi art BssaaoM mkii? M ?
mr? lip ,1 .it li? tje ;, ?n:. B "
ti m p?ia eurea tvinil Ca>l:r. rafStaasi ?he bovcel*. ?slid b>
an I li . : ? the Biothri a
I? - Ito ?nre ?ad rill for
"Mr- Wmt
H'
All .dbera ?re !>??
Wik dow Shades
n. 1. ?t
Wai I ..?.???.
W U.?AY1.N'? La< 1 ti I.I \IN .
s S.T.
. -itrcibii.? lo"
_ _
Liken* \i W m i:\vi
Ni? OR? B
Te??.* l>s.a|i?ici ?r I T x?.> ?ii.l lil.
? a? ? a? .?.- 1 als. ? ? Itn-SCll lo?.
Ii >vvi.i? Hi.u.?A 1h(1.\ friend, w10 tn Iiuik?
ware a?? io -. ii ?iiae??pd ae ' .
t . Ii-l .??? ?I (i?-.!,,l li>?a-a ' - S
Sa??*b ma Wita Casas i It _
Uemoval.?Madam. ?Ii mil'- Mammauial
liiiii??i Pa ?Nr iii.? ut 1
aii irtnnre Mar 1 ? ? - r..;...'?L!.ai.?t ? n'!'?
1. if:??
Kuli-, Shoes, huiI Gaiteki .t( Hi ni's .No.
PSB mi? it. Lan mi b' at ????..-??.
B . e
?. I (ia iu?>
FXTER (?i"!i li'-? (?li min. .
MAKr. I?BI .
Jr?t.ia? Bill? Ma?. ,r. ? ??AbL'Tr? Hi??? le
?lib ??t i? '??.? I?- ebb Um FSfkifi I
cere a- . NI
(.??! rid oi .? ?'old ?it once by ueiuf Jaysk'_
MmmptOmmm ?certaucuffairai l'uimoisiry ?;?? ?
ft.- I p- -
Tin. Laukdkt.?Colgate ?c Co. j?ut np for
?a?p of fita, pure an,I riMBoaieal 1 ?1 ?,-??.r NOai-it
laalceatBto l?.?ln?!? ? nnTebtoar? I?
??! all ir?t <iia?a F? . ?
? N"?. i ' aud '<> iota it ' ?
Window mi ?
Fm an??r* Nrw
l ? Dwan IM?, ??.
.' ? ? a_,l .r.MV? ..UM
lsK'.f? I'.ITINT Nu t.riM. I.?
_ _ ' I ?. I I. ra? ?
I'm "? 1 ? uti M ??i iin',> will lu sold ( heap
? 1 Wren, t'baaiBBBl
?H '???? ?t. _ _^^
INDEX!? \l. 1'AINi ?ii. WV, iSOAl*.
(Ipi
|a p. ? ? ? ??.,.? I . ?i.J
U'< p ?U.? u. ir? ip A ?
fcasHh. JMUrtcirrriih-re
I????- I TIM ? I. I ?
lx;.?r?, al. ???.al? 1 .. N . M -*-., li,
Comfort and cure for t?e Ki pti
pnal 't* J?
Allraaia l?r Y K !.. tr Ko ! 1SB Bro?, ??? N*. ??
Old Kirra mudo new without ep-ctatliw, cl?? -
tor or ?atHiciu?. BSBt. pc?to|
_AtiiP?< i.r Y ii I ina So. 1 ,e. Broulaay Me? Vari
At K\ ki:i?h i '?? I'ahi? Depot, No. Wi Uro?d
w?r gtar.Xwrt ( ? ? ?. ?at Crratal Wrilflag t-.l Vi ?-. ?? ?.
1 ?.;.?? lira, b Bam raper, s??? ??MaaaftaMl N'iiij.inx ,s.
k._
(iciitliiiicn liitviii-i Countiv Mitlh .?ml (iituU-iiK
?rill ?ml lae 1 ot i-mtrr? ?J' the Lodi Bi
>?p.' M?n ?re, ?pi li
ICarlr (
Csrtcs ViffiiBttc, %'?pi-r tlo/cn; Uuphculfs, \ ..
?llntajatir trtgHtYi.i M A. fsBWia. Ma. KB Cfcal?.????..! n I
T?fiifTES, ?LASTIl Sil.? iUNi.?-, M >!'! \-.?'.Y
BABBit.r? itvfOKTES*. kt ? Masib It IV* Ra_.ea! I. ?
OOtrt an' I' * I ?<lr alle, '.ajti, '
"Faimi!:-. I'mim I.imh-, lii.i!" I.c-i
Sbi-i.ht A?Urea* Dr Palmbb u. ? ik.k B.^iaa. I
FLOHIN
librar?.'??*.? Fr*i. ! ?ti.v Macn
Birt Famii.t M i, >
_rtowi?ea S m ,
NVll.l.iClX Ai GlBIl-? SliMM.-M.Ol.lM. ils
ana, sa ina? bab.r lo rip liian the lork ?? ?Ilka
tliaalliai.J Mi??' I.?f abnspiaa ?f b?sU ?tii-L?? .'< H i ..??1 ...?
lut Howe Machine Co.'a l.txk-Mid-i) *-i ,w -
ib'i M*rHiB?a kui? liiiir?. ir ratot ?ftfc? tattat?Ma?
abiae?, |-??..l ? K.. i.t?HT<*??w?r. K Y __
WiiKiii i.? & Wilson'? I.??? k Stitch .nu?
ibs Mai ana .?_! Lcrr ?-, liol? Mi? Bi-ea S, bJoUnaimay.
GjtOTRS 61 UAXKk'd lin?III..-?1 i'RtUll M M.W -
eta Warm tin-. So ??? B?.c?,y m y
Wei.d Sewin., M.*? im.,-.\i w Mooee.
On* tlumprmttiuent._i5Me.fo.ui ga. gil breada ay.
Citivi.vi;(,i-:o\ lUiic Du.-I!. ? ? ,?.,,
_??buf?p ?irp.| wj ,)>.> a -a-liftail; ?Uu .-?i | ir? n Ha. t .
Wi?f?, TouAcis, and Ortiiiirunl.il lfair.?F
qi?l.l? ... ' If? ?11,1 ? . leb?!.,* 16 I
'HIE It FAT UFE.
Wsie ,'..?.??. April n. .***_% biUss
tb-i ?. 1*
? ' "?? Hi*. S r ia
I '
>n. 11111.it iHii'!. no -
? - ?g ?how? t'i? r'-an!: , ibi? , \t, ,,f ,; f
?????? of Ibe hat.?
? ?tel' ,.fl',
U.. ?Is.? An, ! Il, 7 i. m
I- ? S?;?q?t?;r, ?lOT. s? iu.1, ?..i.Hi ??.I
?l?e| r.-'ll e st 0 .
rial?? -Uorala?, ?la..,^
?pie Af'pirs.'.
lit? , 1
B? ? "'?, ve '? .1. .p. a. HibaliL ? , t
>?Bio.?.L.t.ii.iJJl fc *?*-*?
$fell>?Nk ftlX?U f?ft UU?
TUESDAY. APRIL ?, MI.
'lERMs OF TUE TRIBUNE
i?Aii*i hiiiiiNK. Mail fobsaribam, $m par ?munn.
MMi Wiim v 'i nun nu. M.-ul Bubacribera, ti peraa.
WlCKhiY Trihi BB Mail Stilistnln*ts, $. pet aiinuni.
A d -v a r t i s i n g Rates.
inn v 'i huh NK, w santa i>--r line.
Bl Ml W vv.m.Y Tbibiinb, M cents oei lins.
\\ I UKI. Y I'ftllll'SK, $1 aO |H?l- hue
'l.ttiiM casl.i in silv?tico.
AtM ???a. 'Ina. 'J'itim NK. New York.
lo COBBBBPOBDBB?mX
Mo r?l ' ian l.t liken of A?o?tioo?i? ( oiianoi ?ti?ni Wb?tit?r ti
aiu?'. he aBl'.isnti'Mtad lit tb? mia? tai addren
o! the ?nter?eui o?ne?|?nl.r for publicati ?? bil u a fuaraat. f?r
b?a good fiitti
Ali tiiit'Be?? ? . a BrttH?SBM lb ou! J be adliawadU ' Tss Tai?
cm' Newle'k
W? ?.?Bill B-dtitak? I . ??tura r?>:te.l roiamnairat ota.
?f An article on Henry V. Coreo, Bsltpiotis
It, ms, l.itil ni Collin;, I'lons, the Mt,ney Article,
und tin Mui'ki ts, gill lu fou ml on the second POAOJ
1,'epoit of the Mcetiiitj ot the Hoard ol' Ctonicil
iiiin tit til, nliiu on the third page? and Lthrary
Item* on Hie tirH ?kujc.
Wl MH.II PlIlLUfl rljH-llks tmit CVOIlillp itt
iii?- I'liioUt u A.ademy of Mii-.il, BB National
Afikira
SeilStOI Wilson having inoiiii-a.il (lu* citizens
?>l l.'i. Iimoild a llalli? speech, iiHi|ii.*-lii)ii:il)lv
?add food his word in tilt* leinail.s \-r punt
I oday.
Reporta lioiuTaiiijmo bciag positive eeaar
luiition of du- capture of Puebla bj tli?- Lib?rala.
A numbei ot Imperialists were shot by oidet
ot imii, Dias?
High nul hoi its- is ?riven l'"i lite ?statement
linn tin* ?Japaueae Embessadors have gone to
Washington tu negotiate with Mr. Seward tlio
Bale ol Japan.
W. priai on iii?' serond i?:ij_:e a li-at of tlio
polling places in this city aii<l Brooklyn, so
clearly amagad in Waria and Dftrtricta thal
no readei -hould pitad igm-annim aaaraaaaa
for not rotinga
A ? .il'li* dispatch in this nunningB isSUC Bgalfl
asserts that the ehances ia Europe ire appa*
rciitly in faun of war on (lie I.uxcinhuiK ques?
tion. An no BOW facts arc *t ? 1?111 ?*?? ?I. it is well
i?. ?ii.iti? (his ?lass of general nunora with
distrust.
As Um Convention is, so will be th?- Consti?
tution. If ?oiiupt lilt'll Bit (lei ?eil ?Ich .'-.'ates,
the Constitution will he nuu?ag_rframedto
protect corruption; if weak men are elected,
iii? ( oust it ni ion will Ik* imperfect; but if ?root 1
and Bible delegates arc ehosen, the licit ! .?11-ii
tut Um will be \v?n thy of the State.
T?> tin- moil who me OOO BO In.ml*, battling
im tin organisation of a Repnblican party ia
the Southern states p** one the encourage
m?at el ??ni example? Beutember what n h. li?
sa overwhelming Repnblican majority in New?
Vork would be to Hie catead population in
every stat?*, and try to roll np the largesi
possible rote foi the Bepubliesn tii!.?*t.
We hops to HlilHHlliee to-moii.iiv that III M:v
W mm? Bl 11 ni.1: is on?* of the delegates to the
! Constitutional Convention, and if the people of
Brooklyn desire to be fitly represented? fate?
??..?inn* of party? thal hops will n<?t bs disap?
pointed. Ml 11 man su diatiaguiflhod foi nbihty
ami patriotism the mere nomination foi anchan
office Hhonhl in* equit-ah ut to almost unanimous
election._
No halt in lound wiih the character of the
ticket presented hy the Republican-? <?f the
? ?ni nominees an admitted te be supe
rim in reputation, jit.U'iiiini, leainiiiK. tod
; prol.iti tn tlnii opponents. W't- ?lo not sup?
ina! --ti. li h ti.kel e.111 fall -short of suc
. hm we are aeHeitoaa thal Um extent of
tliis saesees shall reach the furthest limit, it
i?- demanded of every voter that be skill tliis
?lil} ?It? In? linly.
We lullst le?-?institut?' a number of the ?1? -
partments ?>t tin- Btate. ami aiaka a goad ma
; chine of --.'owniiucnt ; BBSttre oiu.-a-lu s of 1?
; iiiol'* i.i't'iiiii jiniit-niry, 1 i?*s> prodiga] Legisla*
; tine, anti wi]?o out froai our Constitotion the
blot of prejudice 00 neoount of color, Trust
oiil\ tlioM* . iin.liil.tii s who an* pledged t?> ?I.?
I this j 1111-f only those who ara koowa to be
1 progressive, and aa whom we <"in rely fora
radical reform of constitutional en.?is ami
: evils.
Th? ].??i|)le of tin? State (houglil they eeold
risk ih. election of fifth-rate politicians to the
l..-.?.I'laiiiie. ami bave too lal?* discovered thal
iii. Mum!? 1 bas doubled theil tax?e. Hut the
tature, even ?it the wont, is directly re*
-jion-ii.ie io the people? aad is remade by them
annually in ih<* ?-ase of the Assembly, snd
hi.mini.ills in thal of the Senate. If, tlii-n, a
bad Legislature bidding 10 Uriel a lenore of
powei may do so iiiueli harm, what ?til might
i?'?l ie?iili li.mi I Convention ot inenpahic Of
??.?iini.1 inen intrusted with the revision of the
Constitution itself 1 Now, if ever, we should
\<ili fui the beal men only.
'1 he nu 11 who ?ne i leeled delegates lu day
will have a duty lo perform more lasportaut
than ?iny which the late Legislature reeognised.
P? t of that ?Inly will lu- to so p-vis?- I lie Coiisti
tntion that such a Legislature can never igria
?li?--!'.-!?-?* the Stale and defy the people, All
the )note?lioti tie iM'ed i-Hiiiiot be s?*riii<*il hy
Coli-tilulioiial provisos, for tli?- law.-? lose theil
fence ?\h. n administered by bad men. yet mach
esa be ?hm. to guard ngatnsl hand, nod i<>
punish it mIhh committed. Upon the Const!
Hiliolial ( ?invention ?till therefore !..? hnpOBed
?*Mi loH?naiA responsibility, and we must hi e
that ih?' men Mut as delegates are iii to dis
* i:.
'J h<- Ullioil l?ejmhlieall chIhIhI ile- ill the \'|||
Si iiaduiiil District, fompissiag the Eighth,
Ninth, l-'ift?. nth, and Sixteenth Wards, ? an and
will be eh*. te?| ?f otu friend? will make the
j'ioiii exertion?the Diatrid having been ear
ried by will directedefforton formel occasiona.
On ? nndJdati 1 ate
DINBY KVKBKT1 KISS ELL, AM.ItEW I'lMKIlV
I- ?'-? I ?1 I"'-, BO-UUB* blUAi I"'
.nid ??.(? iak?> ]tleasiire in laying (hat each name
1- -\ noiiynious with devotion to K? puhli
eaa principles. The elia?aatioa ?>i the <hs
tinction of race 01 color fn.un the organic law
will have no more icalous ptomoten in the
Convention. Let our Meada see t<> ii thal
every ltepublicao volo is polled? which is nil
thal i- needed to scenic their election.
Ii the ])ii ?'tit ('.)ii.-?fitiitioii of the St;ile i- i-i
Ml] HHiiiiiei ??oiiYCiiieiit to lasc?is; ii hy aineiid
uig it fe chu ccitify tt> tlio people that lue
ways MM. means of official plostitutiotl and
public robbery Mt fewer than they nore-by
?ill means let us amend it i ?id ?tally. Wo mu-t
Ulke cancel cine tliar Bmee who ?no chosen
to am?ml ii ?ne delegates pledged te
Buneep ?iwiiy till color Of authority for the ex
istiu;: mis^oi eminent. Tlie l?cpalilicaii lie kit
offerssocli neo. it-? rival puts fonrarda tort
ai>lc candidates, nut a lav gmt? number of
(boee wini ?n?' little better tlnm pomonal bene
IciaHcaof public wrongs. These nicn nm-t be
(Ic)r.iti d, it poeaiblc; anil out of linn dcfesl
iniint l?c iiiadc th?* tis-ne \nIii? li i_ (?? form oui'
new charter.
An id of our late Legisla! un- i? ?piin?? i'.nv.
I'Ylitoli te? designate (Hie of the foil! .lilil?es of
out Snpicmc t'outt (First cn* City Distiitt) to
Kit regularly in Chambers! instead of the rota
tion hitherto observed. Certain ol our journals
assume, that this appoint ment was intended for
Judge Barnaul, anil tlieieapoii SIROO lum ah
unworthy. Viv submit that theso attacks oro
niisjndgcd, and omi ouly operate iib ?m tabor*
rasBincut to the (iovernor. If any one known
fin Is which lender the designation of one of
our Judges impiopci, let hiiu coininuiiifato
those fm ts, linly authenticated?, to the. Gover?
nor, by wlloui they will be carefully- eonsid
ered, with an anxious deeba to make the best
jK>sK?ble ?election. Vague newspaper charge?
against any one of oin .fudges nie euloulated
to render the invidious duty most diMaslcfiil,
liy raising the presumption, iu rase tho assailed
Judge ?should net 1m- appointed, that the (iov
einoi l?elie\c(l his assailants, and rejected him
accordingly.
To Jndge Danae! tina (?ty ?s Indebted f?n
??nany n beld ami salutary e._??n ise of .Indii iiil
potrer. iii- roto of Um gigantic QaaawiudUi
his oulei opening the Street ('oiiiinissionci'M
linola?. toi laepeetion omi scrutiny; hie aheche to
the cm loin Imieiits ol the Street ll.iilroads; his
ailinn.ince of the (iiiislitiitiomility of the Health
CllMBliee?nil. ami tin? he.illy unpopular Kxt-ise
act, me still ii??.silly remembered, if there l?e
leasoits loi designating anothei Jauge to sit in
chambers nadet the new act, let them lie duly
] ? i ? -?enteil ; lint .liidge UainauT-i servi?:, ?s to the
cause of Orde>i Morality, aad PabUt Health,
should slmlil him fioni unjust HpfOQCha
T. n.-.s PREJUDICE*
lu recently stating, in coiiitcons terms, the,
facts tli.it Mr. Tharlow \Y?-e<l foratClfj cher?
ished pi? ?mu? i s Rgainel Degrees, and that he
in the mtdel ol ??in late C?y?I War, resigned
the editorship of We n**v*taia? JaaraaX c\
preeely beeaase the RcpnbHcsn party beda sou*
trary tn hie judgment? entered apea an AI m il i -
limi policy. I ceil.linly did not suppose I was
esying enything which he srould deny, or at
Vi li i?li he louhl tnKt Offense. Yet Ik* has seen
lit to bland those itatemeute m false?? adding.
"Nu in ii? ?.iii??, ' l unity yiiir? ago.' I???lt? ! Ilian Mr.
i.iilri. what werr "-n f? ??imi:'? ami rotation? witt
' urgns -.' asas rhooari lofallp*s>i>?> of c-oloi \?,i if
? .!????I ?ii?.?n tin ?t.i!i,l. ninli-r ??nth. he? would Ik? rnlii|>e?l|i*il
t?? .?it IU II Illili IllS BBBtltiOfl t lil?? WB * ? l???!:'li? I pre i'I'lire??
lud m L-riM -,' ? - o?..i p.? Hu.? Hin?1!, i t. i n? fi ..?.i ni? v..
i .ei.tiiiri, ? i t n ' fte were, althnttgti a? otir i fiard u i
itolUbi d .?i-.i.lan! ???ays, ? lillipilli i.iaii,' em tnt tren
' 111? |.lill. .? ,lt- lill-l l?i?ll?!i ?I J? ii?,,
?I propuse, disregarding his haul norde and
m.mi- imi?? i im?m ? s. i.? state tin- rficunieteaeee
wini u mon-?sjiee Hill? flned in my mind the
<oil\ ictiol! which Ml. Weed so lilli? li (Idles:
Neails ilinti yeere ego, when the Whigs had
firs! cauii d tin- (Assembly ot this State, fin th?*
ti? i tion ol I8S7,1 I w.i? in, ne ii lo Albany ead
employed t?? ?ein a rsmpnign pspei fini'', de?
\otiii?.' pint oi my lime t?? reportiag foi Tkt
i ? ,iii.ii .limi imi. \ win timelaonfhl into t
relstione with Mi. Weed, epending a
l?;nt eif e.'i I? el.iv m Ins eilVn e. AjMUg
the ??ilillis of th?- Assembly srhom I teuud
in mi ? i. i? srae the li'? Willi, m I?. Bisse et
Bochestei ni eccentric bul north] nun. and
a henty AboUtkintBt. Being ? rvl triona in.ni,
he sttended one of tbe chinghee of lu? denonri
nation (Presbyterian, Ibelievi ?"' nae pia*
liir one Siiiidn' w Inn the I.old's Mi;.j?. 1 w..?
eelehrated. Boeing the White members gath?
ered in the rentei of the tlmn h b?fese the
pulpit, while linn Hinch brethrea nets
Meted by theiHMh?-- m a distant comer, Mi.
liloKs. ?-s a rebnkc to the spun of carte and
tUtlURJm which lie ?I?-? mill wholly out nt
pi.nt-, (piietlf took He m at with the Helloes.
inn! ki eui ii tin-1 (iiiiiiiiiiiion in their especial
ooeanaay? These bete uere naii.it??I either l?y
Mi. Wuil to mc or l?y another to lx?th of ne,
and BlO-SfraConduct iu llnis sffiiistiog with tie
groee eroked from Mr. Weed the most bitter
denunciations, Nom, thie ocenrred emly in
isis; imi mi reeolleetion of it is very diettnd
and iim-c|iii\oe al. Is it n wiimlii Oiat I ili?
lli i? ii it (?n? this ?in?! kindred maaifestatioai
tli?t Kr. W??i?l, like in.nu minis, ins .soiue
whiit prejudiced sgainel negroes 1
?Mr. Wriil menu 1<? deny, Uioogh he does
not, thai he resigned the Editorship "f Tkt
?fnininil expressly because "KsdicsHstu'1 \mis
making the wai fm tin- Union en Abolition
W.u. Ile paladee tereral Irreleranl ritstieae.
lint eappressee that which is to the peint, and
is ?is Cellos ii
" Hut in? li.? v.? f.ill??ii ii|ii!i e-i li Uni?'? Our ciitiitrv i ?
lu lui uni li.it.? and i nun i ni nt .Lui?,'!'!. I differ wlilclj ?it ii
iny p ulv :i l n ?i ii i lu? lu -I nu :t u s nf. i nili in _ tim HiaiiVliion.
I .?ilfellli? i- li i ml,' ut .Hld li n?. ni;, i I.i I.li? I i :i li lu It li?- r
llu|i!( ?,m? ni li. i? w Hil luy i li ii?, lim ?inn mlii my uwii
? iii mu i ..m n ii.?n? i'lu? alternative of Uvlag innlrifi?
Willi ?Im?!' ?.?iniiu I lim? i !? ? nii'il, ?u avitliili.iMinc, la
), ? ?.i. n I hare sot hesitated In bb?oobIbs tho i?.?ti? ?of
jM ii? ?? .i? tiic iiuii. i-f inn.?. if tims?? ulm iiifu i - witii nu'
. n-iu.-'.it, .uki tin.ni.i ia i.niii'il lately ?throuxhIU
I u i??i i:t atruggle, .?li ? ill '?? m i li, mu? iioiii ?Hy li uri."
?Why di.l not Mi. Weed publish this? Whv
beal alionl the bush, and display "windows to
'?shut oui the Ught and piiHsn<iis that lead to
" nothini: *'? The public Knows that it was tin?
1 Jtiaiicipaiion ]n?li?y, insisted on l?y "theRadi
"?alH,'' mill at length adopted by President
Lincoln, that impelled him te seeign the editor?
ship of Tin .Inuvuul. Why seek lo Im-?o^ a
in,tilt i -o palpable Y li. ti?
nt' tin? twenty gentlemen who constitute the
Democratic ticket foi the live Senate Districts
of this ?iii, hixteen ai? lawyeis, ami cinht of
these aie jiielL-i ?.. Two ot hers have beCU jiidffeH,
mu? there ienodonbt nhatesei that all of them
m?? mare m lern connected with the buniuomof
the eonrta These hete are men than sns
pidous. Their meaning is perfectly piala? Wt
m e a Democratic judiciary eel in battle array
for th? defeu?e ??f the coitntless abnaM
ol OUI local coarte. Tiny ure. tenacious
(?I their ?vii powers; de-hperate to KliVC
the ii? li pi i vii?'.'?? ot making the- adininistra
ii',11 ni Justice rhyme with waul raflteaiem
and the grOf-ahOp. How fal these elenient.s
hate coniiollcd the cvcry-chi} deeisions of our
coiuts, and to what el tent the char.icter of
our judiciary has eareod the dahanohed ie?k
ICMOCM Of Ih'ix' who loh the puhlic pin ne, we
preaumc im?*i of ou eitiom ?art ptetty well
awiiic. No proof is necessiiry to kIiow that
our jiidniaii should be pwgod and pruned,
(mil in pall n constitu?? <1. The Ihihiicsm of
many ol' the collits is in | sh.inielul coii
(lilicii. The wheels of justice ?ne ((instantly
clogged? ami Jndfce do ao( begin to tmnaaol
tin f?ll Isaaiaena of Iheie ealeadam? Da?ec
inch ciicunistanics, HiiMnipnloiisness is likely
to be the nile, and real Joatiee the exception.
We rely upon the Ruecem oi the RepnbUrai*.
ticket to defeat tUfi MtCJpp^ to petpetUgK? |
local judicial y syaietn as i of ten ni our inarket
I houses. That- ticket ?-oiitain-? the names of
publicist*?, .-'tatesiuen, merchants, lawyers,
judges? clergymen, wpreasntiag the worth of
all classe-i in the community, and committed
to no eDqUO or ling. Each ot them is pledged
to ft reform of Hie State, and if elected we
may look t?? see some of the worst evil.?, of our
judiciary removed. Foi these candidates every
citizen who cm at all understand the evils of
a bad beach, conupt offices n gjjtobattj nju.
ni. ?polity, and Conscienceless lecisTadure?should
\*??tt "'?.nonf exception. We should by all
maMU have the full vote to-day of \hc honest
?tnd intelligent of all ranks, and thus make
sine ol ;i (?invent ion lit to mulei take the
mnee_thnenl of om State Constitution.
IA ROI,-ITS RIC UTS A.D IV R'IS''IS
Ut, Vi, II. Beocher proposes to nubttohin Chi?
cago " The Labor Oigan and Bottol Science _?<*
victr, devoted baths hitanati of the Prodaciag
Classes," guided hy the*-*; axioms:
" Minikin?! H nu l'nlviars?il Itiotlirrliooilt
1 Aere orr no righi* ?ml the right? of Labor t
IAiwsocistioii is the first |>ri_ii.ii>l<_ ?if economy '.
I'llloil I* ?.ilfllKtli ; HuoIhIIou In ?TSSkMSS!
Th?: OTgBBisatMB ot Inilnilrv, tlio first r?-t|iiit*its!
Knowledge nuil Wcaltli ?te tlio foiiii.liitiutis of llnppl
I iieiw I
l-jmnrnnr?* anil Poverty arc the foundations of Miricry
iiml t'rliui- ;??
?While these propositions are generally
sound, we deem the second utterly mistakeu.
One man earns a dollar per day, and spends it
by next morning ; while another who enrns a
like stun saves half of it, and this is railed
Capital. To say that Capital has no rights; is
to nay that ?i man has no ri^ht to save, Rince
?saving is mainly induced by the hope 0? future
use and enjoyment. To deny ? man the right
to BOVO and enjoy to-morrow or next day what
he has ca? -ned to-day is alike absurd, tyranna 'al,
and pernicious : hence Fourier insisted that
Communism was and must lie Despotism. In
other words: if you deny a man th<- right to
live at ease to-inoirowon the unspent earnings
of to-day, you necessitate an Imperative IO
?piinineiit that eveiv one shall cain to-day.
To all that Mr. Boucher Bsserta in advocacy
of Coop?ration, Association, UalvenaJ Brother?
hood, &.?*., we lioartily assent; but when lu?
pin..-ed-? to as,, it thiit the producer <>f wealth
receives but OM third to one half of his
righteous due, we dissent lake the MM of
the ,Journeymen Mechanics ol this City, who
an- now ?paid l18 to Ml per week toe IO hours*
labor. They m1! their labor in the open
niai Ki : lot th.* most it will command, which is
theil right. \\h\ do they work m journeymen
foi aagesl Is it no1 precisely because they
???ni earn more thus ih.m in iiny other way?
Would I mau of them work as a join ney -
niaii an hour longer, if he knew how* ami uh. n
to do bettel ! Bupposa these Journeymen were
to-monow isolated from all oilier nun, would
they cain moi.* and enjoy greater condoi t than
lli.y now do? All mUSl ?M?W thit the] would
liol. Then ?bal doea tins man talk noOSOUSS
I..; I
la i one who distrusts otu position hire hall
a dOMB i.iii aversge f-nm laboceraj m1 them
at tunk o;i a ge.IIC.OM faun, supply th.-tn tvith
all 111?*s need in the way of food, seed, imple?
ment?, and !?',un ?, anil u'tu- ihem all they shall
? make, I? ?.^ th?* amount ol ?nttl.iv, and WO an?
confident thal their net onrninga would bs Ism
than tie ii pr?sent wagoo, wv speak fromeon
iklerable experience in this direction.
It any man makes money by hiring labor, be
must ?In it by adding to ii r?pita1! <?r ??.hill, or
genei ii . ipoeit'. Kow, theas have to 1??* paid
t<n hare the mmerighi tolbeirraif -haie of
the product m laboi it-?!t'. Thus, a railroad is
h.iid to lu* B pfOdttd ?'I I..?hoi ; hut the eu
kiih" i i hose srienre nnd genius eave a million
?ii ?" work in constructing ? great railway
baa J -?.iili ?ann d H,00(VOM aa he would
bare earaed ii pt*, daj bj takings spade ami
nigging ?m ih?- track. So tlio money advanced
lo pi-. f<?i labu;, oi iion, or timber, is JUOI a?.
I ni\ entitled to recompense?'Wo domH mean
Miiiply tO 1. imhiii-! lilt lil, hut Ul he coU1|m*H
Mted Coi nee, risk? sYe.?aa la the digger oi
track-layer.
W i state these obs ions tiutlis in ?ildcr that
the bein li?', lit id. IS which undi lue cooperative
??iioit > 11.111 uni he prejudiced In the rlaw ?>t
enlightened, practieal*men by the cruditiea and
Bbsurdit.es .?f ? Jack Cade anti*Property C.
miiiii-in. Wt insist, as slrongly as Mr. PoUchOI
can, ?m cooperation in Industry ami Trade as
??--?-tiii.il to Bay Improvement in the laborer's
condition; wa believe the ay stem every way
sup? lim io thai ol' Hiring tot Wagee, becauM
it will COnatmin many t?> ?vince ;i tluift, fru?
gality, eil. illation, forethought? which they now
la?!?, and which the WagN ?tJStl ni is not cal?
culated tO ? -Volte. l?ele, fot installe?', ?Ile lit
hast tea thousand Bingle nun in this City
Blane who are receiving $9S to $9S p< r week
?i-? wngeo, and epending half ol it In bflliard
looms, gaming-honst.'S. grog-shop?, and even
WOne haunts. Is if n??t. sheer nOMOUM to tell
these mell that Capital oppicsses and robs
them, when they cannot hut know that thev
receive all they sara, sad ai?- h.-pt poor by their
own vices ? 'J'o tell th? ni that they ??m do les?,
yet receive as much as or eun more than now,
as BOOM advocates of the KiRlit-IIoiti* system
do, is not this to mislead and injure thcui 1
We wish t Imiii to embark in Cooperative entes**
plises, in (HUM- they will thus be compelled to
acquire ami exhibit the habits ol economy and
hu..?ist, of thrift and providence, that they
now deplorably lack. And we do most heartily
wish that th?> journeymen in any trad?- who
strike foi higher WagM would at once form a
???.operative guild or company, choose otliccis,
Open an otlhc, ami adverti?e that they are
Mid) to take any job in theil line and exe.nl.
it promptly and faithfully. We advise none to
HtriLc or not to ntl ike?each must judge for
himself in the premises?hut, if any do strike,
we iiu'e tlulu no1 to stand idle ?i day, but get
to woik forthwith. Bren though they should
cain less as associates than as journeymen, they
tvmilil sundy earn Ktniietliiwj, while they would
be -tfiiiniiiK valuadle experience and knowledge.
If Labor must have the aid of Capital or
Mperier Skill, it will have tO pay th?* market
juice foi it, unless a law of the uiiivciso can ho
overruled, as we do not think it ran he. And
tim only practical way t?i rescue Labor from
what Ml. ?Boucher WOUld ?nil the rapacity of
Capital is to persuado it to create and employ
n capital of its own.
The ticket led by Mr. Beecher is so excellent
of itself that the Voters of the Ntl District
should not fail to carry it, hut his name should
obtain for it more than ordinary enthusiasm.
We earnestly heg thiit every friend of the
pi in? ?pies which Mr. Heecher has so ably vindi?
cated, will do his utmost to givo this ticket
the superb majority it deserves.
During a debato in the United Statis S.enitte
on the 12th uiM? Ihe lion. Orris S. l'cr.y stated
that his tl-bbnitonized colleague, Mi\ janies Dix
on, w.-?\? foriiieily a member og the "Know
MM'jthinn*"orgnuisntioo. m.v, Dixon Indignantly
'.'teiiicd Hu* BCCUSOtion? The Uinl/oiil Couvant
ol' tim _0d m\jmi "Any p< i Min- If than ho '-"'*y
"hii.li who if lUfflciOUtl. iiili-lcslid in .1, J), to
** " ?*.-? i w m _-_-?_? -i
"take the trouble, can see at the counting-room
"of The Couvant the oldreeordl of the Know
" Nothing Council in question, with the name of
"James Dixon among the list of memlwrs, nrit
* ten ililli ?na own ?tumi. Fucile? as ,T. D. is in
"the practice of many questionable arts, we
"don't believe that he is skillful enough to for
" get bia ama name !" This ia undoubtedly g1 ali
" fying to the foreign boin voters who followed
" Mr. DLxou's advice at the tote eh ? tion.
?m?.. ^""""?^?"""""!
tUFils'TFSlSC, VSl-EU DUTK'ULTIE.s.
How hard it is satisfactorily to name a baby
is well enough known to rutcrfainilias and his
amiable lady. It is a matta of taste, an affair
of diplomacy, a question of euphony, in which
the party principally intercoted has, unfortu?
nately, no voice, and may be rendered miserable
for life by the baptismal India i ?tions of his
begetters. As it is with brand-new infants, so
it is with fic-)hly-?i(quired territory; ami we
are not at all astonished to hear that Mr.
Seward ia puzzled to determine by what name
to call his glaciers, icebergs, and rock-ribbed
gel?e. Congress will have to settle the matter;
but a recommendation from Mr. Secretary
would go a great way with lioth Houses.
A good name, as the acute Sliakespeai.
observes, is an immediate jewel; and j
however easy it may ?be to title a
j hamlet, and to tall a house a barn, a black?
smith's shop, and ?t grocery Homo or Athens,
Carthage or Palntyta, Um n.uning of a Ter?
?itory is a matter of more difficulty. Voyagera
hilve frequently bestowed geographical appel?
lations which are mournfully suggestive, such
as Point Famine, DeaanaaaVa Island, or Cape
Fear; and why would not Billy's Hard Bargain
be not only UnmHUg bal sensible? or r.ilnen
luit's Despair, considering that no thernioin
etere will be long enough far practical use in
thoso realms of DU Healing twilight? or Heat's
Paradiael or Oma. riaee the .Northmen's Hell
is ?i cold one | or something suggestive of
living on seals' meat and ice watet, if. indeed,
thora is any water there, even in the hottest
? i on. We ceitainly should advise Mi.
Seward te ??go np and take i patarata eiew
before deciding, were we not appieheiisiic
that he would Ik> frozen to death
b? tore he ( (?nid l?e starved to death, and so lie
eenl home nardee area than he is now, to be
exhibited in a glam MM iu the Dcpai tinent.
Ile would find an innnense field foi ingenuity,
the only productive crop probable in thoM
paits, and every facility foe making mint-julepe
except mint and peach-brandy, sugar, spoons,
and Other tiilhs. lu his picscnt botheration.
honorer, otc arc glad to notice thal he has the
help of the new ipnpcce, and may yet come out of
his trouble with lucky felicity. Botte of these
journals ate ?ill for a KnsMnii name?something
ending in "-ski," and dangerone to onsophisti
Mted Aim in.in jaws. One editor, of whose
nu.narelli? al prix li\ iii? s ive are a.slianied, pro*
poses to call the di nari "after one eil the Bnmfcui
'? l'/ais,"_forge!Iii)', thal the- inaull might be
made a enepi lulu, ?n al any rate
cost iis the goodwill of the afUOCOTtte mon?
al? h, whose wrath mixht he ( xticmc at umhin,'
that, though rid ol the property, tho fsct of his
previous Ownership was to be historically per?
petnated. Boom are for calling this howling
wilderneoe "Columitia," but beeide behaj ?
naiue ganami i?? the whole country, the- British*
em hare their "Columbia," and ii would be I
cruel by nu unaeeeaaaiy repetition todietnet
the bruins ol the se hool? lasses ill geography,
who, what with lb ?tish Columbi,i. and ?spanish
AniriH.ni Columbia, and mu old establiahed
i (?bimbi,i, ?mel tie histiiit o? Colombie, to igy
nothing <?i H.ni Columbia, might be togged
within an inch ol theil blighted ?TM im mak?
in-., confusion worse confounded. No; aimther
Columbia will never do. "Am.ina" has beca
proposed, and if it eonld be always pranonneed
".\ -si. m i," this nnmn would bara i amia]
bearing, and might w .1 aeeful ramlndei te fu*
ture g?n?rations with a plenty of money, and ?
w it It i pas-inn for rolh e tiii i_r gla? len. " Asiaua"
is, no doubt, a clnnisv piora of \<iba! joinory;
but, pel haps, h.irb.iions regionedCMlTC BO DOt"
tn ili.in barbarous tittles. Wiih reeped to the
highly respectable ronetelletion m railed, we
would iiiv? i the name of "Ursa M.ijoi," out of
compliment to the grizzlies hal M are an not
certain thal Mr. Seward will not be baying
that whole dUOtCT of s??ven goMea st.n-? l???t??ie
he goes out ??f cilice, we i? fi.iin fi"Hi urging
oui amendment. "Terra Incognita" would be
?good, ii it were EngUeh?andespeciallj proper, in ?
.isniiK h ason?? nun IWCOn that tilt m -U "pm eba M
is | New-Canaan, with rivers of milk ?and with
mountains of homy, while oiluis awi thal the
little busy bee (<>nl?l not lix? m th?- neighbor*
hood, te say nothing of the fodder loving cow.
As we know rather more of Central Alma
than we do ol this mysteiious land, ive would
postpone the baptism until we ?h-e?>\?! what ?
tn? ban!lin), is lik?, which will be when Mr.
Seward Ima plodded his weary way np time,
anil hoisted the ?american flag apon the North,
Coleto the intense delight ot the frisky walrus,
and the medilali\e whale. Of OOUrse? he will
maka a neechy There will be nobody to hen
it except the monsters of the deep, and of the !
iic-iloc; but if B4. Anthony prenched to the
lishe.s why should no1 Ml. ?Stw.inl hold forth
to the ben??' Being the only inhabitants, he
might promise these animals the right of eaf?
frage, upon condition of theil not eatiag him;
und tis he would not 'ne in v< ?y good eise af?
ter his nicandeiings, even the hiniiriiest hCMI
might prefer a voie to such victual?. We
should ; but still ii is a maller ot foote.
With the b?st intditions in the norla, we ,
believe that we ha\e throw ii no lijuhi upon this j
t?nebliticoilS Mll?j??(. The longer we? letok ??t
it the (linker it grows. There eeene te be but
one way of settling llie matter, and that is to
leave the teuitoiy altogether alone in its gloomy
grandeur and sublime (solution, with the benn
glow ling, and the wolves howling, und the ice
be igs clacking, and the auroi.i stn .?min?.--, ami
Mr. Beward In nine fiic/c oveno.its i,illili'.' the ,
elemente to order and proclaiming American ;
soleiiigllly .
The elections which have thus Ear ?been held
in the present year deaily show that vc need
not fear any great defection of Republican
votes. The lew dozen or hundred ant i-Tem?
peran'e rotea (?r Republicano, which will l?o
Chatio ?Hies like New-Voik, r.ufl'.ilo. and Al?
bany, may swell in some pla?cs the Democratic
nnijeiiity, but will liai elly be able to change
UM result of the (lection in any district. The
glum point to-day is to bring out the hill COte
ot oar party. Then' an? s?\cnd closely -con?
tested districts in this State? Tiny will be ;
won or lost as oiw friends 1'ullill 01 BCglCi I
linn duty. ^___.^?^____?_?___.
The presence oil tho Kepllbli?'?in ticket of
such an ollicial us Controller Hfllbonse le In?
valuiible. Ile \\.\l still further point out, ic, ne
liiiR already .Vino, the lank and noxious, gi-,,wth
of our State de bl ; and the Cq'_ vent ion will
not JaO to take counsel of lit-*-) suggestion. A
?siCkft composed of such nairn s cmiimiiids Itaelf
?is in (?ten w.iy deieiled to n-toiin, alni ?is
a m th} ol <\?n uilu'a ti't-t; in pioof ol
which Iel them decide to-day that the honest
men ot the Stat?: shall give ? h.traeter to tlio
promised amendinent of the Constitution.
We earnestly look to see all degradation re?
moved from white manhood in this State hy
Hu- idiolitioii of the legal distinction on aeconnt
of ?olor. Less than this fl progressive ?mil hb
eral Convention cannot fail to do. A Demo?
crat it* Convention, on the other hand, would
meet to eoeoerv*. some of the worst of the ex?
ist iug mockeries nud mischiefs. The boaost
masses must resolve that somotlihig lH-ttcr than
this shall be done. The deed must l?egin to?
day, and every voter niuit cot-tribute to it.
Universal .Suffrage is the watchword of tlio
progressive party in every country of the world.
If you ilefcire that New-York shall ?? remain*
behind, ??ist your vote foi the lu publican can
dates. The Southern Democrats begin to heed
tiie verdict of the world in the suffrage ques?
tion ; but in the Northern Stat?** Democrats,
BlaBM? without exception, coutinue to be the
headstrong opponents of progress.
Goa. JOBI ('?>? BBAHI is one of the candi?
tlatcs for the Convention of whose election
there ?houhl l?e no quest-ion. Kopiiblioans o?
the Vlth District, you have good men on your
ticket??lo your best to elect them all.
FUTE ARTS.
!?<>l:i;'s ir.itrtrasrep iiiiiLK.
?Wa have re? eh ed from Walter Lo? A Cd. cTiwou
additional nnuibers(lV-XIV)of "The Holy Bible,
With Illustrations hy QBStBTa Dole." This is th?
Engliah edition, snhUshsd in Umdsn by "Cassell,
I'ltli i A tiiiliiiii.' Whether tin? \v?smI rut* iu this
reprint nre reproductions <>1 tin* 1 fttO?t cniiravings,
oi sre punted from ? 1? ?t?o! vpe platea or uro liniply
impresdioiih from the original wood-blocks, pnrchav**-?!
tar Ih.? English house ami lioiind np with tlu-.r
Bngliab text, we ai<* linallie to leam, we s?-?- an ous
of the nita *' The divine of tbe Law apon Mount
nu.n." |i.ut \ lil, the signature <>f the well-known
engraver W. J. Linton?su Engrisbman whom for
thepresent, wearehappj t<> ol? sn ft morir?n bat
for the list they arefull ftiKtied with th? naines of
the French engravers? ana hoar bo marks of in?
feriority to the ori?riin*l ?nts with winch,
l.y lin* kindness ol Mr. Christen), wo havit
lulu able to compare thom closely. Of course, ?s
there i? n great cullen ne? between the price of tb?
original french edition snd that of this Em;li>h Amer?
ican reprint, there must be some inferiority ?um.*?
where, and anybody who will examine the original
al Mi (lu ?sterns ?till oiiii k1 y nee when this mfc
iiniiiv consista. The Frenen "Bible"isone of iho
:n"-t simiptnous of modern printed hooks. The
pa I ut is i?f tin- ti t v lim ^t. tin- jinnr iH'titttifnlly largo
iiii.l ? 1. .it. tin- page.-it.ii'le wita eye-del igbting wMKn
of Biargia. ami each psge ornai tented with clnboiate
bordera ami urnasaental dividing-line between th?
< olinniis. ladead? between the two editions thara
i s ni on.* leuae, no coiiinaiisoii: for all thal the Ku?
lti iah publisher has tried to reprodsce is the ?llnstra
tones: competition tvith. the splendor of the bookit*
-eli. its papei sndprinting.be baa by no mean? at
teinpted lli> papei i? excellent, the ty in* is large
?.ml eleni-, sin h ?is are are used to in English lult.???,
and tv.* are five to say we like the absence of Sir.
Jaconaasaits bonier? ?init?* as well as th.-ir premmce.
Perhaps, on the whole, the majority of Americana
ami Rnglisb would think theaepnntqaitaasaerTie
alile a? ile original? eren H it cannot be allowed so
spll*[-.<ll<l.
Aa tee the -llnsrratioMa.we dud theas.m aright hare
baan expected, ver> niiequal. Dorl has been so ex*
travanntly over-rated that tasks divert?? and iui
is.ssiiiii bave '"?-n sit before him, sa if he wen a
? 1??ini-u.ul, oi, i>< ihaps a h?a1 indeed, to it horn it doea
not mach matter whether lie make -i star or sa
oyster; snd people accept t\itii niimsins; eonfidenea
ti "Bible" from him, ora "Mm., haii-in.'' Now let
ns ?ay, nan k1 v. that Dor?* is perhaps the last person
B man v..ml.I call njxm to ilhistiate a "IJihle ' or a
" Hail!?*" it he v-.ie to think a lu ti : for, eel taiidy. !<i
illustrate a i??M?k. n man mast and? island, at leaai in
part, snd ?lelight in. naturally and ?l?*eply. whst la
? v?. iitKi) ni that Isxik : and no one can lo??k al Don-Pa
illustrations to either the " ..ibl " or " 1 ?ant- " and
inn aee, rery soon, tbat if these "tasks of might"'
bave m.! been "delivered to weakneas,*- they
have m l.-iisi ixen delivered to one who has
in) rial sympathy with what i?. KSS)tSBt in
i Ih-iii. We Bag ?bia nsl in any spirit o? re*
-??i??ich?fur those who di '*i>If ca??- f..r. cr even in
1? ii t midei'stttiitl. either th?* Hible or l?.uite. ltinst,
ii-uiii the very nature <?i the <*.?-?e. 1?- few, ami Dor? ii
im more lu blaine i?n tiriag his hand at the*?e bunks
,.t tin energetb call <>t' his pol Lists r, than la any mau
w hu mi-ttki i.K tries tasks he is unfitted for; than
Mi I'ltskiii. fur instance, fur tvi-artiiii? ns ami hiut
i??*l( ovei " Political Eoonomr,*1 or sir. Tupp rfor tr>
ill*, to " ?-ulilinil.- " ' ( )ui?1 ii?. 1." "lis h tliuitsamt
nu a - B iii;ih Ol lif-niiis like Mr. Rankin will diMiiount
in.in Pegaaua, which ha eau turn and wind an eau
few ciiiii iiH-ii alive, to belabor ina sid? s of a BMsa
terreatrial donkey ; and u is mmsnyfitira thal a
iiian of Dun's K'f'. who rUea donkeys divinely,
shi'idil mist on trying to monal Pegnaan,
who flings him every time bat?ela Ins Ki*, n? ?uneu's
Bpur. But, as baa been observed before? time is a
great dual of human nature in men, a;i?l one of ma
eommoneol riahta ira meet with is t!.:'t of nun try?
ing !.. do what thevcan't do, ami leaving tod??,
what ili.i easily might Asior this "bible Dot?,"
be shows wataa in it than ia anything be baa. tims
for, attempted? unissait be in hi? last conspicuous
failure. "Elaine." lu not om- of thaaa tonrteen
Dlimbeia is he ut any linn* near bitting the mark;
Ihiiiirli. perhaps, f<n- mace sake, ?ve except the death
i?i ".Vi ?un." ami tin- " Plane of Darkneas," ia whb U
Ia. i there is an element .>i quaint horroc that ?how*
i i?.tam nilli kiit-ss ol' sppiehctisii'H, and adapt
iveaaas. thal have forsaken him in all
the r."?i. What tenor lhere ia ia this daaign
lies -iinplv in i h?- incident of the leopard and noon*
.lili-, flight? i-.id at the darkness, and crawling up
lin steps oi the palace among lim more fritfhtene?!
t-??pl?*. This incident is uuo to nature?true, at
least, of the cat?, if not of the crocodiles?and its line
bete shows Do-re's ingenuity ami inventivenean Ha
has n?,.i it agaiain the " Deluge," but it i-* not sn
terriblet-kere. PortmsraaS, these illustration-, ?in?
almost faunal in their extravagance, their theatrical
??ttei ts. tiieirart.*? tatioii. ami their Ineffectual strain
in? nti.-i sublimity ami elevation. Nor is the
mawkish sent ?mentality ol'many of ihem less ditts
!t?. *. while ilii-y ?di iri\. na a very poor notion ol
Doris i*.", i of draw in? tin Bguiu. wasappoae what
nleasea people ia them?and that nnoonidonaly?
is their fi.fdiini from ii-?' oanal eouveutionalitlae of
>. iipttti?- illustration, their entir?? abaadoniaent of
the rats of the old schools This is not the first hine.
.?i ? -om se. thai such a tliini?' has been attempted?
Millais. ami li-lilian Hunt, Leiirbtoti, aveu Wruet.
lune all ?lum* it, snd ?lune it well, loit this Bible of
J ?nu 's liiiii|?'s a ?before the world In ?cheap, profusa
im m. I'anirN. dromedariee, mauca, spears, water?
jais. Hgyptiau aii-liil?*<-tnie. Assyiian ar? ?iit?*<*tiire.
almund?nd liiakeiealwli.it cIm-would hate niii.iiii.d
cloudy and rem?te, and in a loose, muerai wajr. ma
brink, siivi>rti<*i:i!.vo!tii-_* l-Yenchman baa taken anvsa
tii-e ?-! th.* rcse.ii.?hi-r.ei ar ba riloglcal ?tndeots ml
travelera, to produce a \i\id ttSfSSSMli Wu
thus hu\e s i?-. i\::l Miinethiiitr of Mat nanio
sorl M OUI Hamlet*?. Shytooks, and Henry Villa., ou
lia- st.me. taking wlut will Mill the fiKithithts and
Ininti down the liu)ise. ami h-s-tnig ?>ut what would
be "-caviare to the genoraL*' Dur?* would asvei bava
conceited the 'Finding ei Uosss," as Millais has
.i,.m m that design made l.-i. was it Robert A\is
\\ ii I mon s **.t. ie?l l'u.ie?. ' ti? be found st all ? reata
pi In*? ..-II.? t? ?I wo? ?.ii ni-?: audit ho had eoMSivad
it su. his eiiniieinlv 1'reinh -?e'..se of delicacy and
what is ?In?* to iii-etnv snd the gra-cee wotildhava
it .nie ii itniHis-?iIe lui his ut-JU'lI to bute follutve?l bl*
iliuiitrlit. As it is, I he laiKiislnitsH's ii worth all UM
l-'ieui-hiH.ui's -1; bl. illustrations put together.
A privat? letter from Paris given us the tintnawa
i?t iiiir American ai lists' put in the -sreat f. x h dation.
\Vet\ii iel il' fotlowiiig, about theui snd oUM-rs :
? Hu- in'inii-tiii. nt of iii.' -tri*? i?..?\.*e?-?lini_-y Interest?
ing I.veiy l...:.i.ii l?as ?Sill Ila beal Tin. re ?re .s_?ii_il?Ju
11 .i tiM.ii. Fnnuguese, Bss?aa, Merwegiaa. Austrian, ?t-l
uilHi ii.eil.-iii M-liin.l?. ??! ?lal: we hiitetli-.is far known
huntly anytltlnc wttntdc rhelnespeetlve roiiutri.-*?. I waa
?iii I ?rued m1 llie compai*stlre exceUeiwi ?*t the *Hu*??I?hi
i.i.l.nei. il.e *-,,,,, ,?, . ?,l lUUlUI ..?' very Seul: til?
?S.'iw. t'ait itit.l tu-iriitn an? litt.i-. The |)iiiM*ld?i-fer's
.well t.-Hr.'-etiii*.!, lint tin n* in<*t tklag) un* m the Ali*
una I l.\bii)iii*uii t? lu. li wa.? - ?i. :ln* !;:?i fast. The VretbtM
?i*. t ?m botte? r.isMl far -uperior that ns i.<*?tn|>?rlM?u
.';* n he Ilia.:.* In-P* ale iii I.? I ,*.-I piCtSTSS ?H Bli till
i. i li. .'I. i-???li._i. (" ian:?*. < J-Ul??!, KiHlVS?-*it. ?j?
iiii-iiiiii. Ilia/, I'.oiiLiHT?..?. MeiU*. ttsit olhers. Ttie MO
ai.u.?, n.i\ an. i? a.'t ii*' ; .ail.,? cannot open yet ; tamf
.???-Uti-?-their own tiii'.liltDg iii.t8-.?le tia-UI'-ko orte w
ii..* i*s?ik. The tun iiiui lAi>itrtun.ut *huw.i reiuttrk?bly
well, and Is iini.'l. better i.'aeivwl tli*?u nn^ht h?\-nbe?'S
e\y. n ?I I'.n li? i?? ti tai.? ii Aincrtean i):etiiresa***_Tt?>l
iiiitlifu-liiensioiiHtitr?'. but Hey **y that they ?v-sutsiu*
ti. mel*. ?I!, ."-th :.')?! ?.h?. .?ir.lH? li.orv pMllett? a* lu.*y
.vi.*.**?, ii ?'li n.-b. V ir.ru i il. K. t -.11.1111.1 ?.if?'?r<l *t*a)
.<> ! -.? moat liked. Ui.rna.t. the) Kn??v? by th?? Du?s?*l?i_)*.*f
li.iiii?'*. ii.? was o?.t'ililli*., w. joUimon sn?l 11 ?mer sill
iilttti bet\ -- i <-.?.? ' , all t? i- _
aa-a?-?aaaa????
NVQRK 01 THE VIKCINIA UKM ATJRM.
h'n -iiMiiM?. Annl Mk?Tbe I.eRishtur0 ot Virjiiuia
ed a tin |.?> vii'ir-i ia\of u?v'i-nt? oulio?. la I"*
Vin four per eealsouaai interest on t>_r pubUc debt sa
ii. im lim?' utnbi.i- >.i. ? '? rtifieatse ?Ul he is.-o.tl f?r ins
lirfeitvd two !*r cent. It lia? ni*?", paust**-*?! a law coiuw?*
dallniffoiir Icndiii? rsllroads i . m.,-, t.n* the n aten et,
u, ohlositd Mii'i-'ii'i ^i'J,! tin? Mlsntlc ut v.iro.fc,
Ml-..ci.iirt.!nl:ilini.*tlie Vii*-* ,nu. r,ii'.;.il'.t Uli thoCo-.HH.t'?'
Bud Ohio KaUmi?.?. T_eUw jn-ot Ules tlint the lut??rvM
the ?State o? in* in ti-,, roads to l?e .uiisolidnted, suions?'
ink? tu over M?.????",...,! , t?. Be a Id su.i payment ma.!?' ?;"
?>1 I?, f.!.* Uti ti\a{ , M,. 1-..-. .1) ill?' ilOUlU?I lahO ?tntt\
o par. Th^a are ai*, i? iniimt botove ?be Leglrtsmw
.mu??i* Ml'.. tYt- ih* m1, of the ?uti Hinten t tbe-Btsta
uwui "i \io:'.nv.\ i.niiN.n?, aui?UBUs? hi ml W B?ilW ^

xml | txt