OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 21, 1867, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-05-21/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

FRISON DISCIPLINE.
i. i ?? -. ? ?
..?? D' .-II- H ?
, ?mi 'I'l-ii""?' ??? Ma ?
?I ?i III.? 1,11.1
ililli' ill-. ?
i ka ftrart .1 urj l?f ??;???? ? ?? " vit
'JllBt in .iiiiiiimn t?. tin- Aha linn- >.f Um duties -,
lil, A?? ii i j.un Mu in > lu t lui vu ?if Hit-1 r t.-?. ii nuit? ?
? JImidI? rut pun i institution* Mid ?uvi ?,i_.il. ii Hi' .- ? >'"
_lttii.li ?mil n .ni'':'' rtilly astlnlr v?*rj limit???!
timi i.ml |ir.?n?iiii- ' I Otfe-M ? ii-i'ireim-M?. WiiilHl I'l-lli'll
?| I,, , , i ? ,.'? i"- ?: ? lil li thftj ii?? m -ii : i - ?"ti H" 1
tin? li? 1?) Hlilmiil !" M'Ui Ililli?.] ?lint li? culi .i?
Tit? ?h(_I.1-linn ni? -In?? tiny Inn? ti.iiu.mil an Hi?'
ti i,? v u.c. muli ? Hu wintro, tif Hit* ( ommi-u-ronersof Pul
!.. ? . 'iii, nil:..ti.M/ TI?? i iii Piisi.ii. lii-llnui?
,. | ii. 1.un.tin -
Hi, Am . in.r? in ?it ??nu- Pnulfntliir.v,
4 I,;.ni.,. . ?rh lim.?? . awl ? ?n -1 n.ii
101 I .,....?* ? -mi.I I j?!.. |.:.i- I.? ?lllii-fi- li??''?I->'>''< '<'
MM,li. I i if li.i . . i. '...i?-i..i,.i??M P linns?-fin-tri?-.
iS?-. I li.'li ? -. 1 - I ? ' I ??.lillie..."" .i III.U1
a* ?II _____?_?_??_
* lh? -.-*? i? -..i ? - ..ililli?*
?ni. . in {?ii ii li im ? i" 'l,,,v'' < un'.' ?"'"'? '
Prison i ?.?'? "-I ;l ?' f?"1 ""? * ?' '' '?
ti? metr?poli? mu? Lim?'an mon ' -" i .-* .u *?"?"" ??ii"
ta??..? I h??. Ila. |l|||.lil .|.Hll?.|lll. * ? IH'I-. 'I wltli ? .u!n. In
Mi at Ion n-.iiiini'iijii???'? f?': V!i??>iu ra ure ?I? moray
til 1i,?u_t. h di. Un- urn-Iii thal ?.ii? lu lirnj i ll.V :i?
?? um,i-ii.?i?.i lu ?i Is i". ii?- i'?'i toallj
?miiiIh.kI there ? '?'.yiii rtin m the Summe, mouths.
-bil) ll.r-ii.ii;'?.'.. im.F?i.In,i . Hu i.un.lu i i? li?
? lit? _."?* I'M )'l|i>"lt? I'M Mill'? Ililli* ? |i', li I'll III
tU, ,,?... 11 lilli,I ll?lll,l? 1 ??lill '.' ti ft ill
I,,, l.t - i . 7 lu'I I ? Ii ? . lilli I''- 1 i.i ill "I W11 I?
_, t. imii-nu .?i : ii h.- arc aa great as the physical, and
Im ii, .i? kam ?im-knii. in ?M.m ilium .?i ii.'iii"?i m poa
Wini Lil?- vii-?At it-ui>.ni'.? i' deteetati. wanto! ran m
?, (Lu pari "i the oin? rra ol Mu priton in
Winnall -"it' foi comfort and i-.mi_U.i-_c
Ui,,l, i am iii in? nu ?nun ? - 'Mu faull ?1?" a
tai m ?nil iii. in nil a ::ii th? public ol .? ?a? .n ritj ?lu?
ttiii nit e Hu-? ? ii!!iiii..iiii-uf Mi'-.i Inaili 'ii."? provlsiona
tam ?|, ,u , uni,!))..I.limn i.f Mi.*?- rliiti-.'til with Crime
Tl? li:?? ?'? H- iKlth 11 Olli it? fti!l.?tJl!i lu?li ?uni it?
li? ilmii. ts-lli, i'. ? ? "?.ii ??!.-. ..\i i Mu- l'l'iul nt WatCl
loruH m know n a? the I oil? t. li uuat i ? d imp
Tin i. i?. tin : eil ?sith i n?. \\ ii.iii come
? I li ,. Ill? UrsioltS lli.lt li? f I" ?'
ailllll II II? .1* li..Vi Im-'-II r? lill .??Til li 111 Mil?.Ililli,
? .i.ti?. - I ti \?. -imii IM li ??.Ullin.? i'1 niif ni
it,t i ?iiiiiiii--iiiiii , - ? i.? and aa to the tin
?hi? . ?.-. .ii lit ?tit- Lythe mr i <??l?i?
?tu i, ? i ? .it-.nu: nu-.? .mu Mu i?; on to ..? i rid "I thi-m.
Am! lit- Wl- ?tri HI-..? I Ml.lt Mil Ti? lilli* ? III.?
tin i.? an mili. ..Mu |i h ? ??I I.---.1? i ? ?? Hu vital .?mu?
?ii. e ..-i:.niiiv ?1?. awl abo- ii (?f ._'.?.i peraoas conti ned
?I -I \,.n ,.i!\ r? iIhi!. ..i?! tin- ?i?i?linn - wlii.li
Lu\i *?.,. pi -i ? ? Itj havi -i iron Mu? . -?
u? n: Its mi -?'i i? i_pre*enti ii to be
aaoat cm? Mini TI ? ? "ii'iiu nd tlM ? "ii
?t i ?i? i.ru ne? . ? ii .i1? ij.i.iii ju im ?ii in ?.nu? oti
?,f ti,i . . ? ? ba During the lirsi \. ..i
tkttei ii ??' ": -hi ..?.ni'? i?;?? < ompli ?
I ? ? .I ?ith h h? tri Ila
?in |.??|uii,rui.ii of thi ritj km Mu? ?'i J about
I??, i?. in lMci! v ... o Five I niut?, : tin nu
a,til...;, i-ii , i .?[ i .in?
anilii.) [iii-M ni ?f-iiii-Mil inn? m Meit "mil. Is reunite
liou. mik .< It-tai iiM.ii?.!.. It is now probably ??-*1
?i i , .. ?wit ii ( ,,i .ti and Bli < k.?i-?i?.
lilli It liol Ultli.?!.Illili")- Hie VleWl HI.:. ii Mi?
llan i? i??t-'-!' ii i ? lion ni :i i ? ?
i? .ii. n.iii ii i tot dienl al th ? um? : wa b>
?1st Mini il?-<? ? ' lea?1 'lu? .i'i I'tiiiiii.il.t
lion of the Tim ?i??i ? '?'I luiprovi .1
a?-iloi rei . . i nu i ni ??i --.i'ii?. a
?sin .i . ami i; ?
5,11 |?,M ', ?, ? ?' ?
se of ti ' ?trates ol i. ?
Dksli -i . ?I ?'; u
i. ? htiniaoi < :
i? .? fill ".
Illili ?Il UU till I? -l".!lMI?illl> ililli Mu? ?lunn
tin 11 -
?ii ? ., i. ? .-!'.-? i roan lot noiw?i?l( i atlon of sni li an
r. . . ?in I'" m i -?i
?. ? null,i-f lu it . - li II I
ti ? the world i an boas! ni
au? h ?ni-.: .1 manaj-i <1
!.. - i- N. .. ", ? Ki li ,,r\ i ?
oi> i. .ii. .du ni??' m..' ?-i ' ? isivi .? ??ii.
i ? ? irard i ? ?i ? i. j ? " ?. hal ? ? ? ??n rei ed prit -
.i. ? Mi- miwun? ?1 i.'.n
>, , toni Hi food, ;?it.
aaaitai \ ???. . and lh? re ?* iMitriiii*
i m terms other than th? ?? ??? i?n si I ?
ii.? .
_till?lt>\ ? nu 'ii- in hospital in..li.c ii-'i I: uIkI. :
asilut ?r. . iivlii.iliuinarii.i li??i? : ?i. have bet-n intro
tmmeAt*. Ik_le.ua. Tha number of beds hen
til?- I.iili'l.? l __ initient-, ai l'Mtl-il, llnil.?
a*ai|ii all.. ''- * *."?"' I'll? ii.iii?. ? ..i??-, i. ?'? i:?. ?ii .
at?? htiiii iim-t ?< i np ??lin.?'? .iii.ii. and the atmosphere
lliniuciioiii Mu- win.li- estah|i_huii m la ;i? fresh al
Hu III till? Hu- - illili ?.
bl,ii 1.1 C1 ii", m
i? ? kui- wti,., foulness. 1
tsn Ka ?iilitH'H I fi_.ii ?t ?re ? ? - ? - ? ?. Itrttei I'mm and ap
jin 11,?ti .1 i?i our citi/eu? p
fcliiiilniiir Everythinj. c? li them is -
?Mille Hut) f! ? .? ?
thor* ?if .
tu.h.i. ai ?i i-' pei f'. *.
?ml .i ii... ?
-
?-im i\? ?; audwi v .nu i- i"i
ti ;ii ?re i . bnllda] aspeel ii b
1h i of, h lan !i rn? u- ,- ,n ...1 ?iK).
?I li?? I,m?.ri. \-< ? . ml mmtaina
NlM.ut mu unt le ni m
i? . number
??i i?-: -? hal ni ? .i ililli! uliy
te ? ? |'.
al t i.i aanu I in? i I ? hat ? uo rea
??.lit??. fulfill ? .'Mu? tluiii In)
ii..ii . --fui.
i-t. on . ?...ii?ii,..i Ion, ? .?* vi r? sup
li^ ii ., .
TI?-?lift i?!??-.??! t ban than al a jrnl I ht othei pull .
??r_i.il-:.- : ??ii the
tit-i ?ii M. ?. h -Ui.ii .? railed the
t iii?1ii.ii?. or ti. tin
'in ?.- ara noa 210, 111
friili.
li... ? .1 pul.lii ..ti? utinn. i
mut,i. -i - ? J-io. Ii
tit ;i' almost .. a
ii?, coi
.
Omlt-i r Ti j .- -? -??? ? '-?> Ililli)'ten?
??...I. , . lill .. ,
r_-( ?. : ill.? f.'i ii.. .I thal ? m .
frtl null the lull of thi -...,:? ? "-i bul that,
ItlllU.lll-- ;tl ' Ml.i: ?'? .'I I" l li il'Uu . 'I.?- ?li ,iM.
km M ??-i-tiu-il I?? u? tint; im.?i i,f tin- v. ti
eioi'ii ?i ii ?i? "i ,i - up ?in te ? in.ii?, n on Mu- bottle are t""
i,,.l ?uni intii in. anti un. t.f ? .i:.m? the ni.,il?
lira tJi.it if mote m i iiiu-we trew emploj ??I the mortality
awuM no1 : ! lu? subjet-1 i? certainly oi
trlii<-li Iniiii.'iiiiir is too ?leep . ????
>. i ? ...
Uiiiu we hat ? in en able to make
Tin Pi ii,i.--i.in ia a -?nodi ;
ebauiiiii ?e ??i i \ eui . u ??u 1 ;:?
??? au- inform! ?,
Hu.?*-.?; I.? ? .:. Pi ;?..ii at ?*..?'. : - -, :,.- Bp
|iTil!> I?: - t j ,'? | ;.,
munit, ?if i-imwi- trat In Mareil n. ?ii ,,f
Ihr large lett, boUi here and In
Bfi.ul institu? ona ia a vol
M???! <>t timm o;i
?n tin i h.ir'tv lin?-.nu ui eau speak In the ?..in? tarma
etf n?iniin iiil.iit ? -? captious pi i gea
au.iLiii?.- te iin?i fand ?.th Wben ne rontidei (be loath
tom?- iiHli.it ?I Mu 1- ..-"-..f n.'ii.t ?if the pal
ti..-i in ? ?
a ?ni? m in ?ni portion ??! :.? building, it rer* remark?
si.if. Tha teal ana tklUfuinott ??r Um loedlual - ..ti? >.f
tar t-hauritt botpitaltapta-ar to lie entitled to tli
Ci.Ullin in.'.tt!.?-; I'll!? Iii?! ' I on thi lit of
Mar.?ii sei patients,
Vtlia! lia? .! tia ui.)i I...
aiiii-iHiituiiv reported -?: lh? Wurkhouse. Person?
.-?mini!! ntl inn ioi ??..ni ni m-!..! uiis-emeanom,
?'?pa' ? for 'i.ki ui? rrljr ( ondui I
vei> lunn i-.i-.i tlut the proportion of femali
di.iiin. that of maiei ?vi. ? er of men who coin
mu .in-- ? a-ouen Tbet-a ??
UrnWorkhouti unMarcb il.eo.persoutnflaith
Tin- aoapita i , piiej.ii , - ,?i i:,
Islaml kutti 1 bei .iu
?nil conducted, ami ?,?ii thal measure ??; .
I irai mem thal ? ,?. ,,f
tlit-et- ?ii? ?. -1 tuna -
l" < ?" - portion nf the i.pmt Mi?- |nrjr would
rt-r.iliili.. .. ,,?,,
"Hi? ni taft.. ? ?i ?t, ..tit-ii.i ?. bool ?..u.
lion of Hie da) Mini Mist if no rat'hoole
Italie?! as a?.?.ii ?>- pus? . tare made
for Mu- ednttatlou ?>f the u ..-n on Randa -
lalam! ii.v tin- He hool intturrttiaa at Un- Twelfth H
aual a e.-ii.M.i hatraeentl* beenettalilishedthert?far ta.
luitioii m ni.:- v. i,,, i. ,. pradut-iug marked impi
went in tin .
ill. , ? I I ,.| tibt Hi.IMS
tor tbe lit-Tr-ii..if Ifitaeaaaa In Mulharr. ?t They
? fou ml it Ten ampli t reap lation Th?
lai-cet iiiiini?! ..f nu...ut.-? mel tii-i.- at one time waa
j-_a i)?. pi.? i,- ? iiiin- in._i^. and i?, o
feuiiili.- Al '? ?? ft to t_M? -nfti? lein v and the g.louai
lt>? of t'ief.H..| . |..-u . pi!!.,v \,-, t i, , |
? antd allon.ii I?- r-i?. ?in-1 I'oinp .lim waa maile to i
I t-i?-!t-f_:?t? no prot isiou foi wanning < lot bet In iii?- b
'-,-d?i- ?li-' havefrii oil* or money can have theil v. .
" dont? n-t-k-k Tiio?^ wh'? ?hare neither nie compeilsd
todo theil u? ii .-. i-! im. i be Inawtet have I be pi ? n. _>?
ajf a con ulm,.. - -.i!.-Himii. anda ? o'i oek in
the t-i?um-.-, \? ?i. i th?-jr are compelled to retire to
au"" '-ii- one foi His oot tin?
aiH-nt'of tin.?, a io ara n?>' ei ? id the waal ?if ?>.?
?pjipHtioi. seen.? i?. i.-,i unfavorably upon -oin- ot tun?
*? -Tbeit- 1? wlmt It i al ad a libral i. ? ?impuso?! .if n f-w ,,,( i
? "toliune-iirf ?mu, p., iv)u??-!ii .- work? indifferent Intel
__eetoal food foi i matured mind If the proprietors .?r
tamr daily loin.,., ? te a fe? cupiea ?.i.ttuit
aaa-Myto tboae prrsons it wo ii tri mid
?t.lso be renii-ieit if, e u , ,uie t,?.,,,^ ,,^ia .?, v ,,,? \ruitru\
*ial would r.ir'._.h the m.min,.,t, with ;? i?ollectioa ??.'
iKiokior tia?, adtentur?. i?.putar m-leni
_riVL%?rvt't'*.d ,' ' ".1'"" ?"?*--""-- f> ?isitiiii .? number ?>f
the rollte _Ut.u.-i Hu...?e.? iitiie,'. i i?. _ . . _ , ...
ttue bent aiidMii-e of tUe wortt 'tii b_?t _ri^rV^-S
?aiudt-e -_?.r?rt-:.? tatt bad. Ktu..-,.- t|,e rorniei
, l_.Si.lt?-- ?.?..m am Kuii-Mtn Precii U.
?MUii ?!.!.:i.- lb? !:ilter thoa? ,f ,u, -i? . .,,
'S* 'V11" '?'???'????inet at ii,; :
????rd M -' i ?. ? -"to the, l., aaJ au ?muni .
u,t: ? ii
?oat?.!* ,
Thi? an U toni ala*'??? ? ?
??M-'" ''*"' k ?.ii*!.??! althei o-?l^i. ,. ' ?,.,, ?
It It ardtto ile ? ?:.'.- -
*"'" '" -tatii.il Hniu-iif
be Tit i rd in.? ? ni ? li.?iniier?-t . i? i?,t n, ?, ,
ui i? t!iai ..* ? ? i ?rial
? d-in-t nut ?<f tbe ,
ri_-jiii t. .m am u. it., is Bdideraut ?uou-rli In ?
-,t*ii?--i jil?-??, tom
<tnj Ti., j.ny -? DXiousi.io the wont i
aipresaw- theil du ipprohati ? i of Miete \, .?. ???. the nur
I?. ?Ml nn-.m to - ? ? , ,
miai, or their ?ulan
ippearetl ititiien, ti,.,, ti., v ? .-i. r' l;il.
%*'*t M" V I'-r the iircniii.t , ,vu?l?
ino ehlor ?le or .tem to he plentlfi ?
-i-I!*-1!-?*-* 'j!***. oUi'i-it., .... .,,,.??,.|a
?.1 i . nS' :;"'-t'?1'"' Miete should lu -,,,.. ?
v?7i._i.ro..i '.*. '?"???-?""! females Ai ii
_____!,_,_,U l""'"1- ?--???- '??*-?- "" ?n?lii is finiuentlj
e^AYitl \kl VbtvVtJ liMtfi^^^-^^i. UU. SVetitn, 1
9
with, prrr.np?. vernie ?Mfl IIMsM lM a find crime a?
listener? . i p..?'.? .;>:?t"i***- _
It .? ni ?ion? i? ?i-i Hint ?<?*.n< thin?! ?Iii'iital be anna In the
W< .1 ml?, ti*., tlii.l IL' ??? i I? '?
1 fl-l ! ' ?"
lu?-HI x1
.. !J,in?.in., lilli -'
...
Mere lill sbelterol it roof. ?I i .
n i.iia'fciiii to sic?i' ?m an- alone liirniehi h i rjotj
.. ia a, i j. lilli, -.zc4.pl at the direction ?i the Captain, t?
i? fiiti.Hthiu".' nu tin r ?uni children Thai sr? alua* h
separate rimiii? foi mall ? and female?.
lapt. Jornalan ed ii?- i* i uii lui nut Informed na thal
lu ia? fn ?nimtiy ?i? many .*?? SOO application! ?ni a VA..i
li I ? 1. lilli!. aj(M., ,,f ,*?..., |., . , , ni|i, m it lu lint, niaei
r.t i t t?. tee? ?In It? i lu mu?.i* other pn In. t, or to
v araiel niKi.it Um ?tn i*t? all aigbl it in a ?ml reflection
that n. tBla gr* r.t dtj*, ft? abounding In a hai ? ?. p ih le
; n?l private, there an tune? In tbe nioat Inclement
waathei n tu n tin- only meuia to obtain ahelt? r la to coin
ii.it ,i (iiiiic. It -?etna to as that thla subject opena a
'?.?le lull! for judicious privat? benevolen-re. Incon
? liisimi. the .lint venture to express the opinion that
?m li -, .?.i? a.? they bare maali* may ti? produa live >'i grcal
.ii,,?l lithe; ? r? bo otbei parp?te they afteiat the
.: : nthoi itiea In ki. ping Unir ratordlnat? - sp to
ii prop? i Miiiiilarii of efficiency.
It,?i. i Hie ( itv Trinan., ami !vn va.it*--r-iiiia
Hit* Institution! 11. the Ulano, bad !???? u pr?t U?u??l3 t*li*lted
I-i-a (?i.iiid Jii-.v it i? i. pi, nully ?i!i2i2(".?t?"l tli.if it be
I t-poa *.:.iful (uriea r?> nakc theae visita fre?
quent)- -, m1 i>.*i main ;?!:\ ?mil that It in* no1 left to theil
ni.inn!.irv action. By o*f?ler ol 'in Grand Jurj i:.?j?.. r
full* ?ut-nitt(-d. Marm?i ii. B. i-ti.i d, Poreman
.1 ian ? Rl . MAM, w?. n liny i,?alni Jin.I.
I . . i?.s i i i um.. Am-i?t..lit ??< < it tail ?
HIE LA ROE MO] EME ST.
lill: .Hit UM"i Ml \ H(iI!S!'.?II('I li?' .?IlllM-V
lu i onipliantc ?Aitli tlie tiill vii it'll was pnl.iisli? ii
I,'. I'llilllt Ii! M.i il.ll 1 Bilah ill }' ?ti Iliil.V IIH'lTllIli;'? IK ?
papen, tata saeBiheis of lia jm lmirncn Boi*?tahorra'P
r. iimi B. Bet.? tv ssssaahM n their linn m I .-n... ?
ii s i rilav Ullin..i.).' to ni? In ali- their an invernal i. A ft? r
: ,'-?iu!i ol f.iiiiliilati? f?'i nirtii)'r;.?li:ii, lind-the
ailoption ol a resolntion idcdgliig the horseshore to
..i.?;..m from intoxicating llqlora while on atrike.tbe
im ein * av.i.? .ullin-?fil ni-Mr Bligh and other?, ami it
wa? n ported thal the Third, Sixth, and Eigl th ,i\'-. and
i r Railroad Comptwiea hove compUcd with
thetstxiety'-i request, and that lha iScventb-ave. Com
panj i? LI pay the ?cala rate, but will no1 emploj ix-ietj
u., , Pit v mu? ft" MBit OUl 'I. p.i!.nie. the .-"i.(!.V
inn inn.el.?ii adopted li.? t. lie -ni- .nillir-*:
li, ? |....... , ?. i,|. .- , I . ? ?Bil He
ne?, li i,l - -'? '?".?" ' ?? "'
, i ii iterate .rule ?! lia- -i.?ll.ili ? .. .'?' f. r
ra uri: ii, I ?l,.rl, !aa Let a. r> , o, ?,,/?.I ii
- . ? ?
'
I d?1 ? ?? ik on .?.??. I,,
? i, ?*..
ti,al tat . ? . . r ran??
.
. :i tlie.i, I bal ? ' '
.... ?.
-
?
e no. ?re
a
?VI I. It'll..??
?I .Uta? Wai i a. i i i . -*?? S \ ('!!!.. II .?
Atabont ni'i-ii the Bocletj', bearing their tin?
and i.t!' 'l bj ?? band ol mnaia. fenn. d nTI
anal man l.iii !li!i'ii.L*!i I'vvi'il.v x t on?! I I 'ait*, to
tO ila 1 ' neil . tO Till I I 111 N| l Ifjfl e
lu,tin. ?? . Brtttdwai. I ? rwentj
?? . Ti.i:;n ti. -? ! Korti
thlrd-m .1 fth-avi ,1 ii -' , and lo th? ir ball, in
Third ai ? oud-kt. Hera
iiiii* m ahn ?i.** m?m aal : ?? i n.pi".u i to adopt tin
neale of price? a? fined bv the .????? a-t.i and thal all
. Id Iii.? ?a . -
WORKINOMElTS BIGHT HOI I: ( o\ v I v I los.
II ?? Comniitter whif/b waa sprintai h* the Work
i nion.toiuake arrangementa for a Convention
?i. s fVom all thi worknigineirs oi.
.lill HI, ?1.1* .lull H fl .1 M I ti
-.: ol the tight Hour law, met laatevenlui, The
? ?m? m i r r ? t men an : Messrs, John Reid, Jobn Km ?, John
Pilton P. 1 M ? .! .lullt. I
?'.at be
had ra.- I .,'.;;"! f( i ? and di 1 Ii'-t
intend to lower it until eight boura foi labor,
? p, all ! ? . *
? ., |' :-!.- H In . ? ?i
i ? . v. i ?. trade -i. . tv in aud around NewYorl
-'lill lillee Ilia I a ".es lu a Will li 11 Igfl a li .'? I llftlt
i.ai-npt n. t*. lu* bi ?: i. Eattj I m ? ,- n.iii on
i S; that i ircu i.p iitorj ol
?? ? ? ' ai.*,!-, tion in print? d by th? ? ""i ? ...
?t ..i Ki . ? va. itn :.. and *?? b1 to all nur?.
?i that tin f'(in? n
II .ill tia HUH Hil.I' "HI
(?lill It I vF-i'l! Mil- UM.?
At the meeting ol Carpenter?' Union So. I,
after routine 1 I th? making of new merni??
voted that the find wit Monday evening
. : the 1 '.i-..: ii?.m law li na? r? port
?.I. at Hu* !.:>?? ni:?.' 'f in- Ladlee' lltoemaker? *-<?? ..r >.
that emploj er? hare eoiireded the pria a-? a bich were n -
., i.iii Hi -ii':.!.'ii (.. and then ipon a Committee ol Arn tra
tton wa? appointed, to prevent the netei
Hu and Metal Roofer? exteuded lb? time
duty ,1 i? !" ?na ?'' ?
hu n M. tal Rootert < ii .-? routine
?r.i!:?i?. Ti li l'> ! la N V I' Ilia- l'a. lill I?'
?iT.tl Wait? : ? a??i at io - aal en ning
i n I. A /ii MAREE! M?BD1 ...
IT KI Al. ail lil?lia.I I l.Ma.tN POO I II !. M r 1:1>1 II i ?!
ill I IflBIaO SB.
Hie 1ii.il ni iii?* ?anani irirl, l'mlnil 1i?-i 12:111. who
si. lal? il.iiie.-eil av:!). ha nit Uti !'? I
at New marke*. N". .1.. ?m tin* Bight ii the -'"Iii "f I
- I. lia '1 lp .!. !!.' Mali I les,-J. { ,,tu | y I , ,,;,. f ,,' t 11 , )
.nui Terminer .u ?iciday miii-ning. Judge Vredenburgh
j,?.-iiii".- Mi ??r?. (..ni?t ?' Adrian and Win. Il Leapp
appeariugon behalf of thepiiaoner, and MatorCbai M.
. Mi 1 * ??-i :. tin- i:t-u !v .ip)iniii!i ii mai 1 : ? alor of
' .1 til e... .... *.-? .... ?'...I. i- . .1 ... . .. .
tin- rl-*.?-. fi* ' ' Nallian V'..:? wa? the fn-t w11
ed, who rendered teatlmoni bt-arin*-mainly
,' upon th? fiict of tala having mode a wootlcn model .1 tbe
, lai.i-c where the murda I, showing the
?;? nt? ??ti'! fui hu nu therein, in I of having prepared
a H.air:.mi ni the iii-n.-iiin'iin'1'i!. a usiderablo time hav?
ing been couruned m Impanna * ?? lury, and the
r!n- Surveyor, the ?'? iii until -.?*
p m 1 ?'"ii !? r. iii". M m \. '
nuaband o1 thi dee* ??ed, ?? railed
I ?taud, am! !? las BWOra, teatit
Ireoided, on the 2Stb of lYiini.ii! last, In Newmarket,
MiddlesexCo.? my f.itwly tump!, eduj wife, n
A (', Btuh, Bridget Dergan, and iuy?elf ; mj Bife a name
' it?.? Mary Ellen Coriell; I left home that day about ?!
I a?'. i.i,-k ni the evenini; I left nure mj wife, child.
? Dergan, and 1 Oiinh Ellen Doj li ? lirld * * Da
?.-.m 1 unie tu 11.1 bonae on the XM of October la*l fi>r tiu<
: tit-t lime; aha remained with me until aba
i na-, vajiii the exception of two or Ihre, daya'
absence In Kew-York, I think ? abe wa? in my employ up
' to that time aa a domcstii oraervant; I dlacharged bei
Itoidmj wife to tell her to leave when ti..* mouth ?*...?
. up objected to, and tin* obiectlon iva- suntaincd :
j ?lui not beal anjrtlilif aald aim.a Bridget's ?li?
m lui' incMiiei-, 1 j,an- iievei beard
I thing about it ?in??-; wbon l
tell n?>? Donae tiiat nicht my wife waa allri;
1 i 1v1.11 len iimiiri .?f 11.1 ai-K.'iiiiie.- w.i here shown to w11
rho gara ideacilptionoi tbe a-partments. aad >-\
Ithe relative poeltion ?f the different dooi and
ilrooni of the di fi ndaut was In the gul
ret, hw 1 Hie -iitiii.-iooin , there .? di.mi 1 Bon bel tvei 11
, nu- Hi'iii.? hi uf defendant and the main part i>r th? lioi -?
up ?tan?- in tin- room lu avimii w11 hi? wife
slept there wish ?MUMM., ?.pan Wittel tin- lamp tau?
, ii?i!.iiii placed; theta-antau contained aome pani
; aomeaotblng; It ?-onttlined on tbe 20tb of Keb I aal 1 ro
i or three book?, a ledger, aome miscellaneous 1.k?, and
aboutMOln papei money; I -teneralij kepi money m the
i-. I do not know whether tbat fact wa? known
to the- defendant ? I ?lu not know .is 1 nae ern taken
money from tbe aecretarj In uci pie an.?
i my 1 !.;'?! ii?ii,ii:.v r?-liii il about 71 O'cloch b1 Uigbl i\
1 iii?-??, ragfred,dlrtr,and covered with ?mail feather?,
wa? here ?bown wItBeea.J Thatdre??! bave seen before;
Itwasmj v. ife's hi ata; it was tin-.ins? ?be had on that
1 lia.v -.vii...-p.i?!.H|.. ?iiiiii--]i?.p. 1, It hid been thrown aside;
nilen I ipft the imiiiae she )i.?'l removed thal irem (A
Wii.te ni,, pn-?. i.taii ti? in 1 niH-ii, tin- ni.nie ni which
j waa about fire inchea la lenirtb, and considerably beat.)
1 remeaibei I ?aw that knife on tin- 2Mb of Pebruary last;
! I .??eil 1! that Hay to rut BOM Lam v.itii foi cooking;
?ii thal Bass it was nut in-lit ?,? n ia Don
l hail had it Ki.1111.il by one i?f the butchers
t" eat m- .f with; 1 left word when irmn?
awaj thal ii 1 ?t??1 not retan i?j bed time 1 wonld not re
turn until morning; thla waa aaid in the nreaence of tbe
defendant, Oh? waa latha k11 ? in?n. and the dooi waa
i?i?e.i. when I left Ik-oaael weal to Urala (nil?, aboul
t wo mUM below Newmarket; 1 retnrned lui.?nu- 1 n
reived word of tUo oc? urrenea al mv bonae , a lad Mined
i Kataa brought SM word ; It waa ihoot tnidaight ; 1 re
tUrnedtOBM linn??, and iiia|iiii??!! (??i nu wifn; and w??
, ?aliown ih?- lied ; tliei ?iii?! thoy Lad r?*m.i*.i*al bet to ?
n*.-'linn-?. Mr, Hiiiyer?; I went there, and ?.m the Imdi
i of my viifi' ; leiuainrd a law moment? ; tin wife wa?
then ?I.-k1 ; iilietu 1 weat in I inquired (m tin- ?luid, and
K.iw Hfulaii-t tia vi the child m lui aim?
1 ni.(H'ird of Brldi?et ahoiit the murder
? .f mi wife; ?ha im.I me t In? t twii iii.-ii
?1. 1 called there aboul 7| o'a loch in the erenlng. they n.
I ii.ini-ilf.ii rae; my wife told them 1 bud gene down to
i Pi? itaw.ir. and told timm where] waa; theae men aald
ti.?-v u ?ula go aad find ate; they retijj-ned ??t aboul nu,
??'i-ioi k ii idget weat tot bed.-aad before ?be opened
it Mm ' 'oneli 1 ..ll.-.l for lu t to iin.toi tin- dm 'tor; I asked
ii the weal bat k !?? ti..- re sa artei that, ami ?in
said no: I aaked her If the sams bus returned; abe said
lilev .I,.I. and thi! ?lie WOUld IWOOgnlM one uf them, 1
?thor 'oin m ?.?iimi vritii hat before daylight the
next ?Bonuna h"i aa?wera mare eery con-fuaed; l told
bet ti??' sheaoowaeaaethlag aimut tim aaarder, bul ?ii? I
asado no dirent reply ; I i?ei;jii m have anaplclona that j
?Ii? knew ea??lllr?t hin< .tllotlt the t!,?tls.|i-t|?)|| ; | w_s t|,,.n
at Mr. lalttle'a bouae; they ?ant thcie were surka arf I
fei-tli on mi wife'? iitM'k and faos, .nul BCretcbM and
l>r?ii?e>?. ?lowing theil it had Uren a Ion*- ?trii.??]e, and the
work of a ?oni.il); Budget ?aid tins mon vien- it.,rnea' ,
iKtyteand Hunt. I ?_w heir in. the foliota .iH-day, th'?
?J'atfi of IV ?mary ; ?he ??at foi me n? nome to ||*t r,.|| |?
t.le jail, that ?be wanted to make n s'a ?mietit Li nie- 1
went th?!.? tenth Mr. Joiiu W. Moid?. I Baked Bridget if
she had anything to a?y ; abo aimpty told me that ?he dm !
Ill: that thme v..i? u not her-tiri. Ann. who l(T?d ]
at the rmlroad stsllaa. who did the deed; [aaid,r?rau>ld '
i ? ian-and Hu?t were itii-ii*, and nuw ?ho said '
Ann wi? taara tua?. ?lie? replied thal Ann went and
.?krnf?. I'm other? stood i>i ; the la?! oeaiai
.?.?t ?n wa? ?n the Nth, la the pretenee of Mi Merrie; ?lie
???,?( thal Ann had OSSM f.?i ? aiimk of Water, had
pall, ?.-ni ? dnak. aelaed the butcher
k ufe-, and I hen attacked Mra, toiiell, aad theae two
li.-II v.?!.- pie-eut giVlBg eli' '..II aifellXMit In t in- I'. ,i a ?.le
tie i . I tvei.it io in? pt.?oil on the imh m BNh of March ni
my w'li Mr H?|.iite and Mt. Hiinvnn ; I ank?-d
1 where .i." had lived beftjre, and aha said in
I -mie i.uie. but ahe only told the mam
' in? met Doy la sud Hun i m ti!?* ati-eet, thal
wey had rakoa aerrraloaths and J.,??.ni um Bible, that
tnei wtMild n* aei div.lim,aartblagal thal transaction;
my wifi -, ,? i j yean of am bad Lteenakarried uiaeraan,
' -I .... i i .-?I in Newmarket sin.e I ,.,n? tram the arm v.
pon h i ero??examination the witneea aald: ltrntget
? d mu? ... foui montba and three day?. ahe was
i"iet und peaeeabla dorlag ii.?! time; aha badbeea
?'?ile ?iik with ?nppifssiiiii of the iiie.!?i?. my wife baal
dvu* ov-jtiijjji.ivx lufj, and I XuiA<i???aiov?<Ubi?<W.O|Ll?f^i
talked of h?r loniinr arid ?-V ,\\,} r.ot want lo s-o. ?he
would rathef Blay al ?i ??'?'i .-alary; mj? trite
(tid not] in waa too filthy tn her nanlu; I told
bi i ah? had b? tterttaj ifew ?I . ? lonjri r,
l
*i-V.i *k l ! .ni. ni ' deni e in her boi . I Iel
Of ila) ? .1 did
nut ft?!-,! I ! had i. ? i '? :
i i.? us, ,?ini i
,n? a ?ni abott) Mi? di earn at e ; Ant
had iu?:?ii troubli -l with i .it.ii? pay, ? ann A by thi iuppn ?
aloa, and ii th? Bon waa strong enoufth, tue blood nu,lit
i t\t stained her akirta: sha i..ul ii- ? ?n alx fl?_dnrtngt?e
tim '? iii?? ?-I-e ri-n nilli 'I ?'Mi u?. .uni ?uni Mit p ,-?. il
ntl ?in- waa perfi '-Mi well attain; I had vta-ted h? r ii? fore
-lie rilli.?? tO 11 TI ? -Mi II.i*. Hiul ti'" li.Ki Mu II! I Hell, tiley
were niiiiiiii a th all b1 u u. dies, and she recovered
iift.r Iwo m Mu??- ?I..?e- ?i nuil be Mint ratalept)
liili_ht le ?'1 U> ?Ii*iil?il.4 A r? lim et < x.li.iti.il uni waa
li,1,1, tn determine Um condition in which t_ea_
Ota would leave tin pat,mi lb ?otiell thoufht It only
produced a lests o? nuacolaT powei and consciousness* M
waa an action bj ?reeeotrli act% ari_w?*prod.Ihy
aympatbetii Irritatloti ..ter the conclusion of thi Vkn
tor'a testimony, bia cousin, laiael H I ?all, was placed
upon the stand and dei>oacd lualni* ?i bl? '?? nu calied
ijj ,,t | ii ?ck on thi in-i.i ni th( .stb tri Februar] kat?
hy Bridget, ?B-aaldtberi wen bur-lara ranaiackiuathe
11,,, t, i - 'tin vi.ni upset the Lin. ?in. and aba
aras afraid thi v v.?>i.i?l kill Mi?. ? ? i ?? '? Witneaa tnitt ber
abe liad better go over to Mi 1 ttli ni lae, and told bei
when Mi l IP i ?I His Honor, aft? i h( arina I!
evidence, adjourned thi t'oiul until 10 o'cloek thia Bor?
ing, rho court ?lum wat Ulled to ita nunnet capacity,
much .m? '. *t i ein* lii.iiiif? st? d in the tria), from ina fac?
of the prisonei being a warn a, and the aotire rircua
ai b11 > ?? '?'
81 ?el hi: Ui A GAMING liol ,w.
Shortly afti i IO o' Ut ?? ps"?daj -_?t-r_.-a_f, Prani ki
B I i?iu r. til?n for Hil |':i-?t e*tt nu i Mi?, lia ? ti? i.?.ii-nti?il
till' lilli!:!:).- Mill ?'tis ntl Hu ni?, i) . I.li i ?*? win ii- 111 Mil*
.?ti. .in i. ?1 ti.?? Kaauog -?tall! ba irntof I liark - Lint,
lntaMiliti ROM. No '. .if No UI Broad? ay, ? "nu r of Kul?
ti, ii ?t . .Il H ?l.i'i of i ousldi I.? ?le i \? li?-llielit. nilli appa
r? nt. v nuin \i hat under the Initient*? of liquor. *. ? l ? 1 ; t ?- ?>?
im- Mr Hurt, lu- ?-i led thal be waa aware ttint be
(Fisher) waa drunk bul tha tonst ant bad slandered
liitii. m .1 I. waa bound to I.. -.. ?sutMacttoii li. then
?m it. ii tim-, i drink, and, <?n Muir di ? Ira?
in_. ii? i i.u? ii m a very violent mannei thal hi ?rai ??
p-ciitli-iiiiin, anil produced Iron his coal pockel ??"! en
w iijH ? ..-iii ? hai '? u "in thi -ii.' . :? < ertifl
patt i ?i nu n.' 11-1 'p ' ' Ni m-- i I .?:??. I \ M and othi r
papers itecomini uiore excited, I'lshei delared thal be
d hi i- ti i had shol Kiata ol ?
, nna present ei ?I? ivered lo di? mad? bira from
u-i ni; such '.m ?.?i i a.-i Walkin* to thi center ol the floor,
I i ?h? i timk from hu i ? ? .. : islx-barn-leil revolver, nd
, r? ., thom i??? ? : : ? ?old p? renl I It to bis
i i.-i.t . .,' .. .: i. ..:. -i.? i ? rard into i lu bi it ii
'I h. m : . .m I? i i u I.?? ai ?I upon the H. uni
died nil withoul it rua na lu a
torrent from thi wound, and fonninii In].l? upon the
carp?-! rho ttart Ie?l t-nmcAei
?u.ti min ? i II.ii - ol M.i I
. ?' I lading Mi.it tin
man wa i tlUi d Cormier (lover, awl Un I
i i tn ti.i pla< ?. and li? in .m m
i-orrol
orated thi. ? ibove oil.ei Mayes added
ti..ii tin ii? ? 'I.-i 'I"?
.iii, i ,:.. dinar, Informed him
til.ii lu- ?' Uld -'" ? ' ? I ? "
could question him furthei i bcr cntt-it-?l lise building,
alni in saw bim ni mon until iiallcd in ..;?
committed In om of thi pockets ol dtceat-il waa round
) l ,.i. It . ? :. ?i
Ti., follow ' mi ! nu :
I
:
it. I ?
\ ? ??'!... .1
I i.i ..:;.-..:?! ,. ihOWS Mint nu
u.;str.H.i i? iin
1 linn- he
??.le In
m? it tif u.? ? ii wa* - lound
1 labet ? 'u -, .i I . ? I.mi .?
hlfli coi licry, pronjp
'
? s, ?
York Ml ,::.!? .1 !..!' ?, awl ... 1.1 ill.Hi
? . . . ?
in tin?. ti play ina with vari i if late be baa
-?. imii rather dej n ed 1
?
tire of the 1'nll
i taetuoi ..: i ? body will M
t.ik. i. i. ?:..!, ? bj Non al I tatt ?
t hy i h ??
I ? i I I I I M"'. 1 .. ? ?:..l . .'Ililli) In i turill \t ill
be in-ill . Inatltu! I lay tata
'
:. d on Pit dm ada ?
Contri i i i r'i di i i. :
i - al City
i .
M..ik.( _
,|;mii?. mini * Wiauow, Mar] 0__< ?
I atlVI i'f lu lam?, iiln'i? ? i'itiii?. a fin i,?l ,t' s.. .? . ?.?t
i ..i i.?.-.?.. i.i i - ??u Bunda. ? ii!".i fruta ??
fmiiMi atory window to tba baaemenl in al
Of lil- .lllt.l . ?*!!<? II <i H I "I II f ?
i .it?tl h? . ri(tb1 ano
Mu- waa tu?? u i?? ?'??
I?i?i baw i "i Mi ? un i "*? Martin li. mli
ra. tia '?i.ti?:
l :..i ?I. who bad ? d with i ?i i
? li .lill of .? pillent m i ?
.-. .) Li .In -ti. . li.-.li-. .
: ? ?
bold lui' i i ??
Itowav? i. foi Um '.:..!:.i .lui)
Tin Stn nu i:?' Mi.??i \.,i i
ton u im? d in the net of ti I ? intbu inaj ibe
Incorporation of li.?
i ? lillipilli?. . li.i ? ?
for tbe eil-.un. yeal Presiden! idei ?ii.. ? t
\ .1 . I'? -l,ii Ii' . !.. 'I II' li I ,. I, ( m1
? Iii? non -..;.?? ? ? i?.ii: :. . ii
I , pll 1 li .11
1er. ?.. n Chan W Harlin,., <,< ? II. ?
I.pill lill! \ l.lUlV. la I li - i m I
tu i.i-ri . rupin, m? tit to di ? . i, . i
iel! lil thi ,
Jil I I - III li" I lu . ailie ll.nl. || I, -? .,, | ?? |1,|.
v ? ? !.. ,ii Um fa? >? "f lightt i : .?o uni?
finiliiii! Ililli?. : ' \ . .,;.
mutton, poi k, ibad, eggs, peat, awl laa
-i raw i.? 11.. , i?. ..ii tm im-, ii i-p..i. :... ? .uni tin ,.??.. bead
wen nu. ? -'.?I al .. n ile? lim the mai kel .in-.n.
. I u 11.- in favor of tin buyer. There wen I .soo head offered
al One hundredth ti yestenia* Many of the butchera
beld L.t? i. foi thi an tit Ip iti ii - ?upplt al i ominimi
j..ni' to nun m? *-li?-? n liniii t it-ii own If In --"I Deal
otherwise tboy are held bv thi laleamen, .hera no1
?1? Lilli?, little Inn: .
' n.in : ? ? ?uyera ara afi aid I
be .ift. ? ted M-lling whal la put down as uubealth* in. al
, a ith in ,n -. .u , als : dei bat ? ?i>
rlined ii nunn,.- tbe wai k, bul iii ii ne been ?roi ked ort
lil M Uta HU I (' l-l "I III |i|:n|-I!i.lill (?ii Sil! in
ii.n i .?t..! nu.-- Banty Alt i al hit resident a, Wo, II v\?-i
imiy foi ith ?i, from hydrophobia Oa Um Tnaadaj
preceding, Malay, when aboul t?? drinkagjaaae. ?caiei.
was ?u.l'i.-iiii seized with an iintonquerable averalon t,.
tin- '.uni, .iii'l on at tempi ni,* to iii ink ?t. waa tailed v Ith
I i,un lh.ii iltur linn,nil Mm mitti r-ia.ht of
water, at the sound of II when poured from a pitcher,
would throw linn iiiin rum ii,?inn? iii? pbytlt-tant who
warn callad in pronounced ii i cleai -. a of hydrophobia
Tin inn?I ?ihkiiIhi pall Of tin m ttfri || the f!(, ! that the
patient could not remember having been bitten byan*
.m.m.ii Re Ima been employed In a stabil for*
patt, and It la more than probable thal he h.?* been al
?iiiin? tim.? L.urn in nie of the doga thin l Coroner
nil; hold ?m laquea! in Iba
Mniil Uki-ii! I Ml s I A\\u:ii m ( n?,ii:ii i? -
Mf. Oaarga W Ifilaaa. Btiaal Cet.aaleaar, yattaaday
opeueil propntnliand awarded ? cid trat tafot Ott kall-r-H-Mj
?tiret itiipi .??ii .-nt? Regulatlna. crading, eurblag.
ruttarlng ?tod tliw-nnr f-ixu ?ixMi -i . !.. tween 1 hird and
i-ifiiiiiie.il, the (?mitti?! t waa awarded to I_oa Oeartyat
?. i. . time nine months flame In .*?> u til v ?. it-nth ?t .
between laphtli and Ninthavea the r-mtract ?n?
swaritdd t.? .1 *? Mii-tfi.-nii atm,a_n tinta two inn?
( milln? ami n-tterlag !*?? vti.t v tim ?i -t . between IImkI
and Firth me? . the .mit!.,.! ?ah? awarded to i: .1 .
ningham .a li M ... Ilma n ilaya l*la_rini Twenty?
-ii \ t ii it-, ?between fleeond-ave ??ml the Eaai Kiver, the
t-i.mi ni waa awai-kad t.< Tbomaa Gearty al li i i .?
tiine ulai? llaggini I linn? Mi-t . between Blxthand
*ie 11 nth m? tin in un.o t waa awarded to M (lavin al
l.'.'HI dir, til?n- M ?I.ne _
Nkw-Vouk __a_stKUTioa "I BVXDAl *?? ii.i.ii
Ti M lll'.it? Un- n.i'iillill iii?'lilli.' al Mu? A??iir!mioii.
?Inch h:?,1 ht'i-li III O]ii lal "li I?'I 'I i.?;il ?. .nul i? tin nlilr?:
oiiraiii/stiou of tin- kind in the I nitedBtatea, wai lu ni
al th.- Refetmad Dutch Cbnn-h, Fifth-eve., cot net ()f
Twent.t uititli st , lael evening, nt .1 o'clock In the ah
aence o. the Chairman, Mi Ralph wella, the -Metraa, a aa
prealded over bj Mr.it o Pardee, the. viee-Cbalnnan of
the Asiaiciatiori flel ?p. ? .in? were no1 delivered, bul
Kfl-ftal ?tuaatioiis of mtetrtt lelnlini. tn Milnl.tv acbools.
t'? children, and to t? a? blag ? ei ?? ?ti?? itaaed In n colloquial
mana er Repetition of previoua leaaona, a? In aeeular
auhjeet?; c.itei helical 1n?lI in lum that it, qtMSHlOD _ntl
aaawer, in-u.id of letAaiing, and the ?.-n at in.
Hi! rtrl's p *o of ".*?implif> ami up. it,' gg the
"e .' t_e teal here piinii. Wtttt i 11 st I ?. t t-tl ()?
I? .ni? ?priU-r?. An mti ii?tiii?j a? rouiit whs ?lven
ol im mai a.'niHt uiT??iiipii?h??il Lv Mi. Ui llawha.gafbei
in?, to lus .sntni.iy s. hool tbe roughnal cbildren of tba
1 i?: liner, taught thom to aflbetnally m eighl montht
that they gave a tnetwngb anadyaia ol B1 .John.?1M|
In two Mai.!.attie *- ia a waft" ?aid tin sneaker, "thal ao
miniaterinthiaeltj oonlodo.*' The i'haiiu..tii, m vmm
i ?i i abll remarke, i nui?i'?li'il e,lin slum aa Mi? hi.lie?! ,.f
au mi ienoes: religious unit mci mt? un tbe higbeat i dm al. n,
mu? te?ching at Mm II gb awl ?.i all aria, 'i lie waeJr,
ofgapdaj scIioii?m wa* pt-ogi-ttin? wottderfiill? in m??.
Weat, and lillnola, he belbved, waa fat anea- m au tba
B1 ii?-.? iii Mu- linon in the tunk ol t ral m ti,. ie,?.?'?'iH f,,r
the .-.?ni.ii Behool [netltute hadthere been enrrlad lota ?
.?I ilu-a of im?, in Hie spat e of Iin linn,Mi.? J I.) In. t i '
In?- was coniineliieii ami ruin luilt-il I > ungiag.
Pai-BM Aprnovpi? nv mr .\f^^<.l:. During tin i
pan ti?-- k. .Maim ti. tin aa baa approved ol th< following !
reaolutlona: Tbaota-aaace making Um unnui ippra
pi lain ne on an mint of tbe Count]
JfiA)itO?& -.-?..i *_*! !*--___i-^ ''ii V_ *?_&?-i? IU ??-ItU.Cai J
Court, Cn.in if ('nti'iimn I'lea?. and Marine Court, at
SjfSBS pt? annum ; i?--->.!nii?.?i ?,r the ('?mu??n ('?..mell,
Hi ii. i..e Ciiii..- I ?u the t'urpa ia!i,.n. and th?' Clerk of the
1'iiitiiinui ? 'onni 11 i" . .'in!
li,. i I! I ? ' a' I I I" .
a.i ii Ii- ' Henry"B. I)
... m . ' '. and "a '? an In ?
rei|i.i ?;? . In and report i" Illa li".mi the
Mayor, tin rbar I* .t _itenl ol the aariona rixhta,
firiii? his. ?, and properties of which the ?a-wporation of the
? i", ii New York baa been and In how legally the pro
pni tor. whether the Basas ahall ha-re besa derired from
the ancient charteraLor either of timm, at from aabee
1,.11'iit pun lia??* or irift, u in n. .uni in ivL.it manaor und
In wLat aiithorili. in law, if ?t ?ill, ..ni .?r either of nindi
richi?, fi ?im tu?. ?. and propi-i tie?, him"- ticen flivailetl or
?li/id to what extent. If at all. they, es any ol them,
ture been tht-eateaed; and what ? ti? ? t. if any, such
seizure?, or Ihr? at? !;e?i -? isurt. oi lavaetea, will bare on
the nillir, n t? 'lilli 1. Ill?: elly III? .-uti red Hilo With Ils
crediton ?a bwndfaoldei-a ; the txdinaiiee maklag tim aa
nnal appropria!.s on city account, aa adopted bi the
? tore; resolution of Inquirj a? tollu- authority of
helor ran from the foot of Uberty-lt., ff. I?.. to
the Jerae* ?liore ? resolution that the Corporation Conn
-i lia antli. .'i/i d and directed lo take, or i anse le ba
taken, au? I. ?< lion sa be may deem mi eeaarr, against tbe
party in parties v, ho han aaanmi al the righi or authority
to ?loee the ?trent knownaa Little Water-?!., or Mlaaiou
pi.n e. m oiiliT tu reatore the rtret t to publie travel, and
* i iii.ii the party or partira who bare aaanmetl tin?
rU'ii! m in ipaa?tng upon thi* eorporate rights aad Bitrl
i., i .i the corporation.
| Ai.rniiB' ??eiti J
Sm n Wax, Ih ?i qoolity, ???<?. pat ?la?u n, ni
',i,?i..v-t?k??l Si.ai.li.ii- u?, Nn 4"J4 ?irind it.
Hi u. ''WlLKKl'a S PI in I ?ii 'lill. Ti vi is" on
Hie Baa ?Bil ?ft I ? ?1 ??. J??? set
Tin Burglar Alarm Trlroiui-*b boa had
- . -lam? a failure Nu ??mili abo?It) fail to
., ? i ia upt? ?tino al ne oft'?, Btv .'in Bstei ty? I let ana
l.iK.K vi Til?'. littncil? Ayo, look al the ruins
ni ?hat ?< re i"' e inairnifliei.t-.-te of tu H: t.. tie ??. n en ri ? kata in
,r-eh i( it i? ? ? iii?! ?n.h
? , mein i in.:, -li ?I Io0|( I? life
_
\'im vi Boni m Bomi m Bakoi ixom Fai it.
I'oiii a..? li ? Win?, lioiki? :.*???..I I,'un,1 ii ii
?
A. Mi tit. I? ."..li
ill ii. cm i:i\
I ? i l l |. ? ; l . 1 | a'(iMM!--l<>NI B1 OPFII ! MAI M
la im? ? ouimiaalon? r a ??BORS
IS li I lol I? I! I I 1.11 ?IIII'MI \ I ai| lil N/INK.
?
Tlie <!? tem?a;.t i- .. nif.iil"? r of Congres? Iroin
Uni klyii, and i? iii" ?ii,nu- piaitiia-i lo ?I.? ?a? ii known pty
lent mi ?Iii ina i1 i Bul na - .*> < ft,
: it I?uri nuln ii ?'!!? n-<* to ?tup
?till II.II.linn, ? ' "'I I.'..nil .ma *.. ?i
,,, \,i, -, I bj t? ?in and n?e?l foi the li
tallon ol .ii'',?:'i. package containing?ucb
ihullb. -n in.,; o ii ..?(?? Indicatetba sat?n "f Ita
content ?
Tbeikfei Lint Is charged with baring, loiBa lime leal
Pall,?hipped to tin ti mofRIra- Riaing of Milwaukee,
IViai'oi un, four bones containing I.onie? of benslne,
u in? h were transported part ol the wai hy a
! wini ii were ?mt bo iii.ii ..? .1 aa
?i. iii'.ln ..!?
at Milwaukee thi boxea
from th< -i -i ? t !? ? t, ouo of the bottk-? broke.
n- ni the article li i ont..na n I ?
? .
led in tue d.-ii.uri of the liifluu are of the con
tentaol i he boxea, and, the proper mtborltiea
in ma ?i * . ? ,i i in pim ? eiti...-. lu ihi?
it ?a shown on be half of iii? defendant, that, although
bave Im i n . n- ii-' 'l m a bindi the lo?)
? ited Hu- ?h.pim at of largs
m.ai.i,! . . of Ltenxineaudother Inflammabl? andexploe
ne ,u. ii nf aiiv kind, of this nature,
batt bil herto been mad? . and further, 11 ? ? t defendant
h...I i-? ed strict order? to all 1 clei i, frotn I
|,:..|.i i |y i.
li ia previous io h ai ?un
. i". : .a . ..i-. ? al tbe ??linn* f.n f?.
taken on ?vtth all the eireumstan?-?
. ii 1.1 ?him thal Un re h n! !?? en no al
? f the l m and even admitting
wa? proven that th? ariia". lu i-iieatlito ti.tal been
. ? :. ;. ?al.int. v. t u?>?it ?he proper
v. i - nothing m lb? ??? ? ? lopmi nt? ..r thei aee
. ?n -in.) i bal ?i., n -L, pun b1 waa other than pura
. t..,1.1 ..f tin ?-a Iden? ' (m m
lend?! ? ii fall Infer? n. c
da !? :.;.n,t n.ii -? d
SUPERIOR COURT TBlAt linn Mai M Beters
. I . ! 'Il It.
' N ilUMitM | i I 11 ROBB t!Mii?l 1 Pim K
IS?, ni lill ti III i I - ?>? Il ?.H I .
I In n guim pani I of Jurors foi the I ria] I *
i m ol w bom ?
I!.. a?n attendance uf Juror? I i- lied remark,
-1.nai nu te )? tn the administration
. ??f iiiati? e. Vi i were found In Part
i II. of tin ?.ipi*i mt Court who were without valid ?
' fornon-servlei Aftei inn... the. ? ?;?? Har
bom rt m ?i k. H a- follows i " "?? ? ka mi 'le re wi re tot
ii.. t? 1 fn I..* ?nminiiii? ?I. ulai 1 think I ral ?It mil
of thal pam I I orden d a nea panel of IM, and I ilnrk I
? !' I. Inure TO ll.'i! ?a. Illili! tie-V Jl.tlll I (if UM, Hld We
nu. st? rb? ( in. r .l.i-!i" had about thal nnmberalao
1 He has aent them to me, so that ona branch of tbeCourl
can goon with a full panel of Jurors I mention thi? to
?how thin .- ?<? lui Ililli.- de? lil? dil ia..in?; I li n h.llidl? .1
. d ela-bt men llave been summoned anuoolj IS have al
l lian-ia tin bench excused a Jurot
f..i i vor, ''I.1 no other prraon aboul the Oourl :
bal nu ( ...miii ? ? ? .?n r ?if linn! . in,,;
the Court baa pi--? d upon it li
?
I "f!:i i ii i KOAH im? fu
?
'
?
?
lorn .
i
. ?
? .- ; .7?JJ
..?..
Pa?' . ? lineada?
SI l-l!' Ml I li! H! Ir?! ,?i lili? -VI?,,..;
? ..*
-
II**, rre.il.eli ,(( ?,
ai* I- II. I N
? ' ' ' . Biak?
' . 1 ? I] .? , : ,
. Ill s.. .,,?.1 ,f ll.'i,,
? |t Bri 1*1 . '
?
- ?:?-???
...
hi I'llKHI i m 111 i ,i.ttn?r. Si mt:.. .
4. Ha ... fit. Bill ?,t
I'. Ilei
.
?I l-KUIOIt i Ol Iii . r " lat??I IB1 ? ?
.'!?
? .??I li- ? -.
Ill ??? I i a ai ii, r. ! r ?
. , 1 . ..li. t
* ' iel'."
' mer
.. li
l'en . ? .. . ? e,
.
li ....
i . . :? li??ora i
Hi? -Mtriabrrf aa I ) *..- .
. . ? ? I
?
I?B ' Her. ..
?it (iur.1 ,. I:
B ( n
i . ? i. -. ?
?
? !..
i 0BMOI PI i i? Taut l*aaa - Pam I
?ill -P.nliallill? ? ?> I.irret?..!: ; ', I '. ? I in lllanl I ?1. I,, ?jt lllir
J el-1. I Ile? ?? r .1
ai,d I iiltu M.? li I! ' ? ' I ...?*.' L ?,
a.- .),.,. "I Bl.? a 1(1 I Ililli
4 I I . e , !? ,. tfi. ki I'll ?f agi. M
aa | N?,i ,K, Bann
? H-, ? .. I . . ' .
?ant-Hart l|l(Ii I .rd ??t lluii?*
?ti Sin la r i.t Allure
I'.H, II '-.. I
MM U.l.liatt kr i li li.!..';,, ,o, |r_tfuT
IB Uni-, .,t ..mr..', i?.. .* I Hen tal .tlinii.n
Pi .? il m i, ? lim ? ' ...
'.'I' ?? ..,?? , ?|t Ne?!,.!. , :/.' -M. Hotia!,! ??? Krui* ?
I! Mcfll . ??-i Hi.raiii | ?a?H-Wil.?.rl i-f MurpL.
Il lalla i' '< '?al W??|J*t ? Tn?? Matt t?l Hut
f* N|U, i,;, ..i Alliite II?*-?0-rarfca?a tit I
I < li ,' ?-hud 1(1 Kellar j '....' -( aniiu agi km u
?at Esr ship mus.
PORT OK NKW TORS.....li?, ?
AKItlVKl).
.*??-?'? ' '' ' I? ' 111??. W.lllllfltOI!, I? ?' I? linn,, ? "1, _,|?
I al. I |,ali ta J.ua , II I
inn lii.un.ii?Birt] ?i-i.!,. stmtOtm vi. :??-, | s i,.,i?Ti ?uh
?' |a a?t.r lu i.aiter
?. la I'll 1 ?t' ?Stet, (lardner Protl trnre f?r pliia'.ethport
Sekr S V?.|i. I.rar? lliilme,, H,. ,,,?,?. su?., A K? I a,... , ,
s, li 'I P r,...?,er Wat????? Pn i?' len, e |,r I'!,. ,!,.! ?rl
.??la J Parker ?ei? Kellet I'ri'Videiir? f?r l'hila.l.l|,l, ?
s. ,r .4 'Him lia, ,,: I,?.,.,'. |l?,t,,|, fin l'an.
Bel? II .loIn:?",- I'liiuner Pi.rtlan.l fui Allunt
k, t.r y s Turiiei. Orana SttAaa fct II iai.,..,.l
?iel.? it !! VI l. .Her. ir, Plnnnet. Il.iiluii fin linn,'.oit.
ttebl I' .1 ( aiiii.. Mir^ent Mt" Ilaarrl, ?f ara.
? bl i vv in.!,? ( un.-iii hulton
,?,l,r Beate? lira,,- iiu.ton
^? hi Kdwi?, Irotlirii |,?i,e
*?< Li. Juill Hill. Hri-rp .\e?|??t
Mil.I I?.
SbbBBBB 'if al llepntiii,. au.l mi h.ne.1 it ?J.ni.iiiti.?
UK LOW.
Ou* buk, inikaiAB.
I'lslSTPU?.
Ptiri ?PRi r?ia .M.? Jo ?li? ki.lull .. himoer liitini? ha. irrit?d
brre afttr ? |i??a|r ?t 14 .lair iroi? (traud (.'itiuiu. ^be hrimplil di th.
i.u.t Hi. r.pl? a. lato luit?? ?bil .u al ile uewuf ll.e ktU I'inliiii?!
fruir kin,,t..ri Jim , Imaatl 1er I'leuliietiii la load |,.i K.,?l,,i?| I _r
Tan!?!??? ?M a?r??kel A|nil !i duriiiK ?lieat? ?ile. ea Cipe Hietmi
TI* ?IrilB.? briar? ?Wa (Jeal ll<>?r?. Hie tit?, mstst uti ?ie.,.i,l nf
O? I,:!, Niainir... Btm Innldid fur N.? l,rk "ptevitMly r. i -
? DOMESTIC PORTS.
natTia? VI?, tt -trritr.! ?taainiliib Ke? We.t f um Ne,, luii.
Vim-rtuus M..>?.?? .??,, ?? -ils* i.il.t baal f.,.,i?it.. re,,.t,t. Iwtiog,
i.uir.l.si lb? fullimiin rasStB ?'la. Vi,tun ?ml I'mlii,* |t?,n Naaaiu
S I' katta J?lll !r. P?*aa BIM lill? Hi..lu.? au.l lia? I 1,1. . - *
Ko la?, r.. loi? i ie.l.?;o,? ,,,?? l|,.,a,a lui. Allied. I, mil |u?BOa
Al ri ? fi" li?!t I?.Te
li,ei!i| lia,,.. Uni, ?.ii,,, |,?, ||?i?e,iuii |t,?,|, ?iHiiu?-!??
Al?u ?rrlieal ?mj Premier Calh?. la Ilaluipi.m Kail? ? Uli gunn?. ?he
itbrlHiaet vbfllu imk Pale?? ?f??!??
Pilli ti.rirHit Bl? It* 4rr.,.-,l !,i". Ilirtl I mer? f..nu .Nit i? ;
..'.r li
i .i.mr-i.,? ,n i Maru -,, ,,,.| k,,,?.,-, Pki_4?ri
' ' ?- fern ?SttS tttl lit,,, lunn Na? lark . ?? In llui-ii.e
? i.,, I, ! Iii !?? lull
l "K1 n.N PORTI.
J i- [irala. tbirlei V Wtrrt? Liar? I?.. M
H VI ti ' .? . r Kii ib I i.... : a. ' .i.ii.aiatr.a.
II I.? . . " , . '. , , ,. ... .
?
aiKis) -. i. ?ctr Bj .u.--.n iv-wHai) ktMtm-tt .. .
-?jca? I
TriF. Mosto? Goto Pf.n in Hartford.?
We arc pleased to leam that Mr. Morton, 1 lie
iii;iK? i ?I the r__BQ__ Moilun QoU Pins, lias
DOW an :t .*-? ii?-y for UM sale ?if Ulis npli-mliil ji? ii
in Hartford. Win. tatt* HaiiHisli-y is the
?gent- N<?. ?al- Main-sl., ftoni whom all jnii
i 1i;i.?i is ?an be supplied ; ?uni dealers can pur
dHM of Mr. Hamersley at ?lie club rate? of dia
ctnint. Mi. Morton's sy??trTU of doing bnsi-iess
is his own. Ile lian l??cn diiven into tbe
adoption oi iliin .peten, by Um oatiateona
? rands ol many unprincipled pcisouswho Indi
on Minion's n put.ition, juid s?ll apurions and
WOCtUeaa pen?? pnrpoitiri?.; to bo Iii". To mich
an ( xt? nt lias tliis s\,i,idl<* been carried, that Mi.
Morton lias been compelled to announce that
in lutine his pens will only be sold ?it his ??uti
(??.ta!?li?liiiii'iit. NO. 2? .Maiden-lane, New-Yoik,
and b? his authorized and ccititii-d a.ci nts. Mi.
Jl.miiislcy ii ?In* only tejen, for tli?--??* ??I? brat? ?I
pi u?, ?o tai a? in ?-.-ON, in this section of Con
in? in nt.
The Moiton ?pen needs no introduction to the
renden of The 'Lintis. Tbomnaieof om read?
ers already Know its s ipi lioiity, many of thom
fiom actual (rial; but time are thousands more
who may hate i'oi'.oUeii our former indoree
nient of thi** splendid pen?M the best gold pen
ever made ; ami for their beimfit we apeak
;i._*aiii. to ?drlee them (it theM tacts: I, That
no other gold pen is so cheap, becaiiw no
other wenn -<> %\ ill ; 2. That no other is s?>
Well made, ?bet iiise Morion, by lung years of
patient and ?bli? afv. experiment, and th?: use
of eoatlj and mee machinery, Hied by bim
' alone, ii able to insure a miliuna and penunie
' excellence, both in mat? mil and linisli, tii.it is
?(ititi- mimait-il ; and. 1 (and most important),
I hat n the piinciple of linn ?'onsfi uctioii,
these ?pena are in-tnenselj inperiorto all other?.
.uni st,uni by themselves alone. They approa? li,
unite nciilv thnn any other poid pen, nature'-?
j model in the old t.i.-hioin (1 ?goose Quill, ?posaesa
in-_r all the ela?tii ilv and sinootlitii ss of the
i?-i ?|inll. with mole than its " ?.pinn.;" and
iin? "?linn." .uni elasticity holds unimpaired
lu const mt n?.? for yeoi-. (?<> to H__n_e__lcy_
ami ti\ ?nie of Morton's "No. ('?"?that is fon
? i lit In? I.? ?t pen?and ?? ? . ?render, ii. alter
bavins selected ?one to suit vom hand, ire did
1 lint li II you lim tlillh when tie said theie was
im nilli i pen like it.?[Times, Haitiord, (,'onu.,
April DO, i-?.r. _
Gold Pi.*?-? ?We ?hnra need mnny poid pen
in years paal and could m ver lind ?one -htit wc
prefem ?I Io a ;_iuk! ?i? el pen ; Inn | lew wilks
? ?? ?being iiiiln.iid 1?> a friend to try ? ?fold
again, are wen- ?both nuprieed and at??
1, .'lit? ?l t?? And it a decided Ltnprovenient over
the lu ?l -te? I pen?. Ita flexibility, however, was
u?.i ?perfectly adjuated to the hand, and we sent
n Ii.h I? totni numil.n tntci by letter. Another
?.inn in return, ulm hw? is but aslighlimpror?
llienl on the ?first. This \tas illumed a)?oW?th
,i careful ?tatement of its d?ficiences, and then
?.une a third uImh proves t? ? li- pi.t tho
annie ire hare wanted for years ; and now
.iIhi using it a l( W Weeks it Mould take t__M
a pile of menbttcks to buy it, if we knew not
u In re t" look for another.
We write with ?.u more enan thnn heretofore.
ilute is do spattering or scratching, end we
truly deliguted with the change. The ?pen
i- from A. Moiton, No. 88 Maiden-lai c, New
VTork, ?tim on tl.e receipt of a stamp will send
a emular (Tiring a lull desi notion of the
tai with ?the prk. of each.-[The
Congregationalist, .Boston, Apnl vi, its-7.
Aftei Ion-'?rial of Mi. Morton's poid pens tve
aie aille ti? iihIoIm llnm a.? the vi iy MOt that
we hare eve. pul upon paper. Wa are uow
writing a uti on? which we have nee?- constantly
tot vi ai?, and it is gg mooth and perfect u
when m.ide. Aa he sells only throngs author
ieod and certified agents, those who porahan
his pena may rely uppo ?retting a gennine and
valuable article.*?[The Ob?erver( New-York,
Apnl l8, 18o7. _
"The Pon ii Mightier than the -tafia"
TilK GOLD PL>;?BKST AVD CDEAPE&T OF PENS.
mortons (Told pens,
TUE BEST PENS IN THE WORLD.
Foi *? I. ar Ne. ?-"> Mumv-Livf, New
York, ami by ?\ei> duly "appointed Agent at
the ?.Hill' pi li ? ?.
Mniiuii mik ?i no Pens itanrped with the
i K?me m Trade mark ol nar other; therefore.
m lu m m a.-? n? ? i? i-Btabliahed, the public tviii
; lu? lu -t BUited, .uni at the saine pines, hy calling
?m the A -"< m . m all othei ?placea those wishing
tin ?Morton Pen, m ?t lend ?to He_k-p_uartere,
where ?lieu orders wiUreeerec prompt attention,
u .u comp?nied with the cash.
M(?i;l"N - rii:?r QUALITY.
lil IK Ita vi Bl?. I
Thi-?<* Peat eve is caral? fini?, ami aro null.fed with the
?n> baal li 1.1.??nilli Pointa, c-ri'fully m-le? ted. aud norie
?it tin? quality ?? ?i'1'l willi tin? ?..?litest linptrfeuiou
winch ?kill ?nil the . loaeat ?? ratlnj* ian detect.
i . Pen i? siami? ii " A. Morion, .'.ret <4_aLlty," and
DUUibered
'I In- l'.niita ara warranted fur six montha, except af-ain?t
a? '??lit
Ti..- i _.e? ar.? made .?f (oin Hilvrr, and for tilla quality
a? aatra iie.?w .?mi atrona
men 01 rBNS; *m> uns is silver kxtension
i ?*r-i wini rF\i nt.
Ka i Pea . ..ti U witta Pencil Chat I. oo
v> i Pen ... i ." .. with Pencil Caae... J so
Na I l'in 100 -ith IVin IK as?* ... 3 1-0
.s?? ? Pen ? -??. witti Pencil Caae ... 3 .?
Nu P, I'i-m I :S ?A lill IVtnll (?_?* .4 50
N<> I Pia IN with Peu ii ( as?_ 4 75
'1 tie Nulli)..-i? Indicate m/conly, Mo. l beini- the smallest
and N>> i" Hie lar?*aa_.
pa?ens oe nats wirn ___.?_^isoonTna i>K-?a
n??i oana.
N" I Fas . I- __.with holder. 1*175
?Na 6 i*, o ?'-.-,. with holder.. ... 3 a
NO. I Pen 3 .'> with liol.ter.4 00
*-??.. T Pen . .iii'.witta holder.?7*
No, I Pen 6 75.witta-talder. 7 oo
Pt I Pan I in .. .with Hollier.loo
Na in l'en 7 50 with holder.100
Noi 7, 8, 9, anti 1" ni Morucru lioit-a.
KOBTOIPI Bl (OND QUALITY.
IWAItlUNlFI?.?
Tlisss are II carsti fine, ann in? MpStM. to anj llortoa
Pena iiis.l? preiiwoa to the year i__o.
Every Pen la atampad "A Morton, Becoud Quality,"
and ii it m lu red
1 he pointa ate warranted for six month?, except a?-alnit
ait ntent
I he ? ai??? ?re made of tvin Silver, but are not so taearj
a? Hi?'?.- of the ?nat Qusiit?-.
ptacAt or raus i ?mi ?mu? di nm bbmmi
casks wini rmctta.
No 3 1'eu... |l m.withreneiHaae.I. M
No I Pea . no . withl'encil l'ase. 3 00
.No 6 I'eti I J6 . Wlthl'eni'll Case.Ill
Nu. C l'eu... lit... ?ithPeuiUCaae.? w
HOBTOiri THI KI) QUALITY.
(WARRIS rsl?)
Tlieie Tens sri? 12 i urat? fun-, ami although rtaeaper. are
at le??; tijii.il tn any enid |n*n* tnaile elsewhere, ssrejaiUs
diirsinlitv. elastliily alni _n.,d writinti ?jualities
r'trery l'eu is stamped "A. MurUm, Ihird Quality," and
nuinliered.
Iho Point! aro warranted fur six months, exoept ajalnat
aei'lilsiit
l'he (a*es are made of Coln Silver, hut are not aa taeary
as thn?o of the l-'ir?t ?.usher.
rilli El Of imi AM? I-I.N1 IN .?II.VCR aXlEMION
CASES WITH l'KNi ii s.
No 3 Ten.$1 _* . . w It li l'en, d Case . I. 00
No. 4 Ten . l iii.with I'i-ih-iI i aae . _ oi)
No. 5 l'en . .'jon .with Pencil Casa... son
No ? l'eu. I li.with rene ii Caso.... I Ii
lloUiON'*) ?O-Q-aVP GOL UPEN?.
inn: w iiii'.iNirii i
These Pens are li? rsi at? rine. and are Better Wrltlne;
and more Duraiilt? l'eu? than ran, without operetm,?- Mor
ton's I'-aienti??! Marhlnnrr, be produced for the prn ei.ersa
were the (?old fiiriushod ?rutuitoimly.
I'RK K?. OK I'***?*: AM? 1-lNS IN SlI.VKR-r_ATaD ?X
IKNNIiiN ? 4..-?IC-t Willi 1*KN< !i.*t.
Macie Pen. ? ao witta Pencil Case. . II 00
Lu? _y Pen . Ti with Pencil Case .11?
Always Read? Ten ion with Pencil (sie IM
BlagantPaa i is with PeticilCaae . oo
Kii.-lsini Pan 160 with Pencil Case... 3 25
Theo? are Well Kmlihed. (!ood Writing Gold Pen?. With
Iii.losuiin Points, the aveiaire wear of ?yerrone of which
will far outlail a ros* of the I?e*f Steel ?Pens, altKougk
then are kui-uvumttd. omi therefore not ttrkangtoblt
lliey ?u- not niiiiilioreil. but coriuspuud lu elie to Moa. J.
_. ?, &. ami ?. reapaetlTalf-,
The ink it lui.? ii .if sll remltta-uaaahr mail In rea;lsterad
leitet?, .m.! the aafa del v.?iy .>r m^ |-.io.la ?-iiaranteed lu
all ?Im ?ml t?,.'iit\ cent? (, -har,?.? foi I _*-ltt.UU_l IU ad
dllitui to Iii.) prk ti of tilt? ??.mil? ?n.lnred.
(?Ill .AT INI?! i 1 Ml NTS 10 ( U'lt.-V
Aa? on?? chu ?????ni., .ni.? oi man al tin afeare OaM Pen?
wlthoui ..?y by ftU!u| ni? .i i Inn
*? ? " Will l'ii> I!'? um lh ?if Pi'tis,
' will liny , ?oi Hi ?>f Pen?.
?" M ?HI Lu?. . ,ii worth of Pen?.
ir ami lu our adders til mr tone.
\ on r. i-ipt ..f iii?, money, the ?ni??.ni.cr will send by re
( i ?i", ui otherwise, aadlri-i-ted, a U?d?l Pan or Pana
Hlttlmp i.i? m- ii- uni.i ding tu /??ci i},inn? Addie??.
A. MORTON,
fa?t\eog\BEMLAdtAiMEEJ9t\ssm
gTEINWAY Sl SONS'
GRABD, 8QCARB. AMD I* P R I O II T
I' f A N ()- W O It I s.
li.? t.len Th t. Ita Pint I'reni.uro? at ii,? prtrelpal F.,r. I,Id ia ti?'?
t..,?i?? t, .?tb.l..i-???.-. set sim a I: ?t l*r.?V. ? ?, o'
(?re.|Ir,'rr,?lioBil Bttab.noa ia Locd.it?. I'!ia2, h tomraetiliuu ? 'L at?
I ? -.,? ttms ni part? of the wor.1. ?i?p*?iii?iu ?..t, jr?
PTer, l*i?-.. .?..., rurted ?ub their *" Patent Arrif.? Ami??n.?il '
??rwlir?,(,rrrUy ?lAt/all/rain Kraeiat. * -I?"-?*-?
ITBIMWAT A 80BH direct .perill ttleatlna lo their B??W reta?!?I
"LHBlOHT'PiaBOi with th.ir ?*>???? Hes-miLir ? tti^lli?l
FT?m., patantaxl Jon? 5, 1KC, ?birh. h, ibr-r re .re ?ed eia,,,ru ,.?.1
lit of Vnit hi?? ?ne U.1 th? .11. ne,,?ed a?-lra??, M ObtBaaaaataaa?.
_?____ ?net ill ?be b*t? beard (Lea. aWa?BB ??a?
8TEIM WA Y A BOMS' P..no, ?re atti bt Ot MM ??nne.t .,__-, 0.
Eorop. aad Amenta, abo prefer ?hem for Heir o*n p"b? r'^.w
?ae??h?n?r.r .re,*.*-*,, ||?M |,_irum,.1,H ,-? lui?nljJ?LZ
flanc* tmyijTttd l^ Swopt in Urge tSmkSrt lad setutUii ust?tTum
jr?at p.iriitu id Aaeup.an Vonctrt Hoonu
Sr.rt Piano ?irmud tot It. .*.-. OM ,.?,_, ?_ , _
WAIIIOOBa
PIRMT PI.ioK op BTIIIWAT HALL
An. 71 lid ?/;i EAbT FOUKTKA.HU sT
_ KKW-VOKK.
WOT TO THF.
-*?? AM'F.RTISFMFVT"
BIT TO TIIK III'.II BAIITABl V.W.CB OF
HOU -a MAI,!' hXIrt (T
TOO W'F?.I.-KNolV.S lihVKKAi.K OK 11 KA I. .II OWES ITA I a,
RIVALED MICKS
I. LKTTKn.
PhRKIVH I-IITFTPTIOB ABD)
MASS. AeiVI.I M i-Ol? THF. BUM' I
PF Iii MI! lion- I ?>? I.O--K le . vt| i.i. Yoe Pi????
RU I.li-I hoTIl BILLS, AND KBTIKN To ME, AS OKI IN y,T
TU h "?"?
.n||0( K FOR FEEBLE-MINDED Tait TH.
HOPFS M ALT EXTRAIT H "S FRaiVl .? It! , S.ITI?-Vi,TftB
!N Iii.I II I.N.vriTl T10NH, AND I PKFM'MK M H SHlU niini?.
Ft RTHl'.ft ORDER?! IZAIH-U.I.A B. How ten
HO? ION. MAT 10, 1C67. *"?
II. LETTER.
No IIB SFArFORT-AV? >
?BUOILVI BAT 13, ian 'I /
IT GIVKS NI ?.RFAT PLEA81 It h To .-Ai 8 THAT I .,'??
BBF.N IX' KKHIV'iil.V BBNBFITEI) I!V Tul' I RR op Ho'".- 3
.VI I! I i a! RAI r s|N( K I I OMMFN? KI) IT.? I SK MY llKAn??
BA.-> HI til IMI'Kol'hl). I CONSIDER IV (.?t.VTLY MFI-UK.?
TO TOS vii CII-EXTOM KI) BXTBACT OF IRON ABU HALA
BATA i.VKK II FAI T. I LOOK 1 l'??N 'i H P. INVKM ; OR ?H?
IHM BOM la.itKKAIlI.H AND IXC ELL F.VT TOM? ?h TMIt
lil'NFFta 'loR OF MANKIND. I VI IVII.K! N??.N
-." HOPFS MALT EXIRACT BF.VEKA' V. OF II KA I TU l|
REa.O.MMEVDKD TO Al I, SCIFIUS??1 'l'i?*! ?MI'AIRKD Dl
flKSTIO.1. l'VM'KPMA, KlflllLIH VITAL I oil Kl;?- S,
PEItaSONB AFFECTED Willi DISFAMES oF 1 HE C'HEtVT ARO?
LI'NnS.
PIICI $C PER DO/.R.V ROI D Fl'MIVWHEB??.
Ho! ?'.*? s a? iii KXTIA47I DEPOT
_NO ?il HKO.tl'VlAV ?'IV HU,
^yi:sT(IIi:sTEI? CO. NTRSKIUE.3,
Pitae?Dti:la Slit:on Hiriera R R-, **. T Bi ??ri of Tree- ? .,
te are r?,iittted tu ei.in.il* tbi? weil rr?.?rn i'oek of Traaa !?', ,.'
?.* ?ori-r?!?! VVe-rfern A?*-.t?. I. J ? IRPE!*TIB Fin Bat
l"..V? ?? Muan ..ree'.er ?ni Sinela'r .f N Y I r li'.n*
THE STEGE IM ANOS.
fsn Bnjjttli* eicluded t'ro.n Unir lOd ir? ?0 |l * I'? ?
Eipoi.tlon, bit ng ?on the ttrt litew OBOAU i*arde,| la I?? )? le
(?n lu a.l uiD|e!:ti,ri, ?. -il??*?,*.; M ??.'?of thit ti?.' in ira
ali IL? ti ir, la? ter? li'.r-t ?urip,
(?KO STK? KA C? , Ne 1?! ' I I -??r Bro*dw?r.
From The Suit? Zeitun? ?.; .
"IT II WSIL ?.?.?'??t THAT THUS PilXO- l?i??r*-? ?O ???*? ??K11?.
TII4T THCY ?01'I.D ?0-T LIXSLT HAT? flBlIBB urPTHSl'i. U "?'>
Tint nr.nt ???iiTTin rn tiik i ??MPKrrtioN ''
y I.Bi ?t ?ut rtplieal to the i . a .. ! r.,..,n? of the ; r?n ? r?
II, .!:n;'? ?ronwiialaU? '.?? (??'. that tb?r? wa? tetm h?il
r.,,t tm. tin/ia ),,.:ij (,ef_lttid to bsward D.i. a ?tki.
ICE PITCHERS
AMI?
I I.IX'I HO-PI.ATI.l) GOODS,
uf ei er? ilearnptio?
Mll'iII-lN HKITANNIA COMPAN'. S
iliLofirture for nie ia lo? ?? ?bj ?tber bou*e in tb? eltt it
H?IjI.EV ?
No i-onr.?rt.on with corner rtore?.
Biildie of Cooper IiitUtute I*. ? 11
4 HOUSEHOLD WORD.?Buy voitr l'I.ir.a.
J\ ?tint. ? oller? Puteo Wir? Refr?,er?'..,ri Cor.'kio?' l'teai ,, A? ,
ai BA?8FoKD 8 civrntr iture?. Cooper i ? Ici Ait. r p.ire
~ 20 TO MACFABLA SI >'* ?' S <?k .<tore, i
? Tainl? tLintit ind Broid?*??. 1 ? . lad ?:i tbt ?B**P
Bi ?ORS of'tkt dit. ind ?I ti.? eUl Miiauirtl M'ut??, lad ?i?. ci.?.??
lo|',.ib. Pr?utb, ind .'???oU-.h ?Ulienerr._
i
KIT-TA-TINNY,
THE NEW BLACKBERRY.
PLANT NOW A5D 8AVR I YFA l8 TIME
Oi.r ,,..m? tieoroot ?rtll rooted Plan*? it-.1 .??>? ?nil n,??? ??e?-.
le?: - f | ?au'? f.r cut re?r.
THE I'RICK l8 WITHIN THE K?:a< H OF ALL
"rat nt Mal ir?D Sar? AHRitaL (?c*AKi.?iT??n
AT S^ 50 PER DOZEN,
?'.i ?.er I'lL-lnd. #120 p?r tbos??Ld.
l.4?!l OlMM WILL RECEIVB PROMPT ATTE?lTIO?l.
F. K. PHOENIX, Bluamin-ftoB, 1 i. a.
~"THcT~
UNIVERSAL
X
CLOTHES WRINGER,
Cannot a? iiirpiiitil or etp.iled br int other Wrtrjf*r for dnri? bli W.V
the rir-tral i ? ' IA? P?t- "? <"' ''h'* '?"???; WHKI.I. RKOfLATOk . j
'* SH?I'(?K.tlt. ' ttSSSese IVrwjrr u Ittenttii unJrr thi? ptiu.L It
being :,o? ii!i:aer??lK- .'..nrtsied ibat Cofa are nereawrt to pr*i eat k?s
Roll? truro being brolrnn or tor? !uo?e, miar attempt? bare bean nada tai
get ?Cul'.Wheel arr.naeuient *hi,-h .till e.j'aai the INIVEBMAI ai4
yet iTiiiiTthe " Stor-lieir'' ritent, bal trtlAom ?wens
A:it I'ng Wheel vVn.-ilTer bating C,?gi, ?h *t!nr it one or bath eral? ot
the roll wlarh ran p'ur inirt ml tit out uf ti ar athen i lirre Srtll * ia
. ..!? COMPARA ril'tli? VVORTH1.KMS. M ti* a '?? *_?
llien M nu ? .1 l'if lud lo irri:n:ern?o? -if ("eg-Vl li**.? t\]
.- t.ie upper on? ?ctinf on t r.-ll :*, ,'iuiaMe l.eariiiir?, 'uoe?
I rae ?,..,.?, mi.i' ni. -w i? uiee, and ?e taira lil peraonl ti. '? ptu
rb li rai;? r? as SB :a.;,ri)aeui*'it at. tia- Luiieia?:,'' ?ia I. 'bar
ar-' -u'lietiine? repri.eiiteil to ?te b? tb? ?ale?!
iii:.] ?i.u m II iii. I'NIV BalSAL WaiXUBB, keep iliu the
DOTY
WASHING MACHINE/
??li k, thonfh hat teceet'? rr.nalnee?!. i? :? ? ?n
?reit a LABOR ind CLOTHES SAVFH ?? th?
Wl ? i lo a? in public fiter .ni pal*
louise eTirrw'iere
It wi.bra Tefr/tilfiy, ailhuut urana?; a r , ' >,*f
tlie .-.ollie? it ?II.
l'huie keelan? the Wringer fir i?le. wi'.l ? ???'? r th*
W??|-,ev fur ruitoner?, it tuet hut not gil ? euppl?*
on bald. On rere.pt ol the ketaii jr.,e i -????, fjtVSt u Vert ,, ami
?riiiiiy w? will ?end ritucr ur lioth inirbine? froi. Ne i Tari
I'KICKs-FAMII.Y W.tMlKR. *14. No lj ti KINOKB, *!<'? *??.
2 Willoi!. t-H Ml
A ?uiipl? uf the Wringer? ard Wither? rare i!?riri kept ???> 1,. ixl l?
Chingi?. Cn... multi. CIrieiind, Jaceiaille and M Loan, t?oit?: ie.,1? fttc
lii.ii.ur.it at ?hunt Ne? York prnei.
? irriilar?, ?-iting ?hole??le and retail pn.ei ?*nt htm
larg? prout? ire muir ??Hing tb*t? michiu*? laBaBtol r.ftt of m1?
gneo, ?iib uo cliirg* f.ir tile pitent ri.-ht
H . IlKOVVMSli ii*n?ril Ag*nt
So .Vi ?'o;,rti.n.lt -f
.Opposite Mrr-l.iti H..t.i ? Nr . l.rk.
<3or?"C6, ?Tarnagto. Src.
\T THE "CITY Ali NON WAB1V?
-A. Thirty nioiti it. ?nd Broad???, will ht um WPXmVOAT?)?_*.
at li) o ilork, a Urge t oileitlon of ll,.r?e? Cima,*?. Htn*oo, nt
Ataong th? (-101*1*1 ire levtrsl cio?? ?ad opea ??Ubi? ft* -?*?'"_,"
Brat ? 1?M pul.llr biarkl. Alto, a ter? ?epenor WOttar tSSTtJ mm.
CaJalogur. to nair,.,? A larg? dritn.. nag f-r ?u*?-J*f ~"**^ ' T,?f
N?.*?e?erT We?Le.,1?? and SatordiT , n? |?oi?it.?a*?i?St OB St oom.
the weather couai|a?iruU rei-seettui!., eo'iril*! HKHR_ _t,?,,rf*.r.
7P"BXRTY?iN7-^Mul^^ ?'a ?'??;??*
-*1 Bl't.OV IS? ?leithertaip Bliii.V ?'?*' ?A?i,1__Fl,*_,i_S'
BUS) li?, lo a-. Laud^iae 6le,?!e,l MARK.? ??.u*N? tao ?.'??_J"*
an. a fane |M la till, ?leo the Leal le.in .?t Frearb ? ?"???
IIOBBBB I? uni ?tate Pn.*?, B3*). App> ii (be unxreiT ???"?. ?***?
ti ' ! ?irl-it._._.
y I'll SALE-A HORSE, 17 baiiili Wf_? ????
J trotted iBi.de ..r ? i.v mt mern th? ?n?? t* ?U/. lan?..? ?i a?
M North .Nero..! ,t Wnliimiliurgb Had I -
r-?? .? iii -?u i-.tr? wilM ti . ?T .."I 'l?''U> | a? -???--??- ^ _. ^. _-_.-??
4 DAMS & (ONK. No- 084 BBOADWa?iX
JA lltit? ,. .,e|,?..-. ka in.pe.. tien 'VtVL'C.'-KT C??''?*-' ' ?^
..!. ?...I.! CABBIAOES ..???l.ii..n? ? I.ABKM r.? ? t
I'll? COACHES iau "Iber S?. *i"*e ?a? "I"-0 *"'%? ""
.u.lrr.al. i.?l hr lb? l?e,l ?urknte?. ?I ''?"?' '"?" -??-'f?'it,
tdl'K.N. LAN
a-atd? of II.? b*?l
art.
Lia I'AliT.KS W?8HIN? TO BUY OR
wiVi'liir? i'?BsVva? ? m^ ... onrnlm ?- i-nt
0*1?_ _
4 I'tiol) \.*?M?KTMKM' ... l AUKIAGE8
A.uj HAR.NkN.-i rti*j_j?_^tf0.yi____4it_??'t^ off
goudiitri?'t!?i.rrnr*.eat?.l THOM k Bil K? forin*r!t of B*r .,.. It J.
IIOND-sT I'AKKIAI.K REP081T?UY.
I? BOTT A ?'? I'?" KKMOVKln,. Nil ;| BOXD-ST . ? ii. ? ???
i?! fuil .?iertinai.1 of?';* C?m?t??. ?birh tliet -ire ?a a beta! ... ?til at
^?^rtce?. Al? .r,.:.....?,?.?,,?? HARSEM
j?? AKKIA?ES. CA HR 1A < J KS.
1/ *t i:h imminif ??tiV'k ol'
I'AIIIAUIS
ti Water.?'!?? of ( AMIS WITT! ?ill M? M
BBBAT lABOAIM
fur ?-??ho aaan *al ibbw?
Na tal Bin >? HW ti nair Hl?r. k. rtt
i?i?!{ SALE. I'll?* Iirst.!.,?*4 I'KIVATK
J M.lHI.KNu 11 l'arlli Sitllt, hetaeoa ?nth lad .? i.i a??l,
fall lol Al.Mi.
a r-ne pn- ??: i 'ABOIAOI Hmtr ti a ?ITjTI I MM ipti???
Ittrt] HOOII BOS-BJS, N .
VOTK K TO rM>I.Ur.\KI.i;*?.-l'oR >AlaK,
Al lew HIAIBK. I !. "e.?. .,?.?, ?a . lor r.t?. al ? Vl-Vlot
Vl.ril.si. iag? VA ?i-rwau B ?? I ? ueir I'irerker'.l.
\i:\v AifTiox mai: i
Al tt ? li rornerTb.i ? . ?',i!. ? ? \LI ?f
riige? li?r.,,'.. Ae-.-eTt ?N ii .... : Hi ? . BI>*1
?l In u i li? k A lt_*? tlritia|-ri?( ?a. ?... . ? Iii??????? A??
?iguiiietitt teip.? tfulTt ?ol.nteil. J r. I'tM.l.
ItW. Ula_T, Aui'tlvstt*

xml | txt