OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 10, 1867, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-06-10/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

'
'
?
f
I-f ,
Alt!
! '
?
I
>
'
?1 ?
?
?rd?
i Mr. li j -
muda Ui
?*.
' . ? ? .
?lu!
j :..i'?
IM el
? ?nits.
? , ? , -.
1
hg Mr. Henry Tn aloa
ami le and nee ?
lim ,
of ti
-
. ' - : i . ? ? languagi
: tiouof ai
- i navoi nh.iii reminds
Bl
? M
i. ?andform m?, probal \v
ka ve! I by 1 bri**1 "
, ? .
J I alii--??
fill!
?
:? ? -
ins of ti
i ,, ! y light, bul
?
I
:.; li HI,ml Hie
fon m
I
I till li.uli I
li . ,
'
"nu
I t,
lol
?lui '
-
?
?
'
fort
all m1
? ' notice.
- been ?loiio to
? "a J-, a!, ef ?.'.? I'bHll
menta
?
?
nul m
?
i
_\"cio Pttblical
?*|' : ; ami PI
_
IK
or
' ' ' .
Kr? V
?
v\
i
. '
l
f
WITH M
?
11
'
i
?
' '
"
'
-
\\ .*. i ? IRAILWAYGUII
. '
i ? .i
i
i
P
ii. t-i
( IMQ i.DI 1 ION "i
/?
ta
i
i
,
-
'
t. .
ni-?, ii
A
I
I
I
I
Per aaJa -
a
.
I
?
i
. i a
.. i -i
. 1 M
-
Doss at oat asaal
r
?sON A 1 "MM ' I I I I
? . LPH1 ti*.
? taij. ?
r|\ BLACK PHANTOM :
Of,
? -s END, i:.-.\'t i:,
?aSSSM ? ? -ally hhtory oi ? ?. a :? ti. : ..,? Au,?,.
By
??
Prit? SI ?.
prit ?
_
LIPPlXl "I I ?v (?..
UM . Jl sT l_?l 11
IHK "MM -- I , !.?' .I Rrtir Mttart Bala-tr
1 KDITION '.'
',
FAR A , Mr? ! II B
Th? I;,.. ? ? .VU?-,II
Drr? 1.
Til? , I ? . a <-(--??arisi.ii of .lit (?,?
ar._i.ci , ' , ha?? ti
' lal!. llr Jam??
-?
hi--? -
IM! . Bj tbc Brt W.lttr Mittbtll.
? tom
*?* TV r mut by mail io
?
I UTI SCOTT _ Ga
w,
a
rUZ CHAMPAGNE ( OUNTKY.
B1 TOM F.I
BM . ?--"tb el TS.
?r??N\ I MS <?N RiriAIlHM.
Oast
O-t . . ;
u uno -, n ooo u .
I'lilf.!?liri,
m ?.'i. Be*
Baa Tart
rpiit*. 1.
t? Ki,?..
Fh.li. U .
TI.? ,.
r ,i
na? t? ' i
,.
??ora? .
Cvpi?? vu '
.?IAN NOVEL.
HBBS ANT? POnt Trar.?t?,i ?Baa
. _ 1'urgtDtf. B. I a.?? SCBSTLBS,
ii? that th ? work baa tie?? ian?'! npttj m nt?.
T . ?.'????..
? I ki t.. raak -*itb Hi.
< of Kuaa.aD - a? it uf
, ,r w. rk i?t |- .: .?'a.! it, Au,, i
- f??? pt ,.f lh,
..i.i.i s. mu i
1.11 Ilr-T.ru? .1 Na? M .ra
?"FJII. I. ?.i? EDITION of that lively and
a i M?, k COCBTBY Bl
.??*-? lia?
IMKIM. , i^fm
--', ? : ?nil'?Klitwtral lUmls,
?al ,.n>?r laatraataoul
? ? aad ,??.,<, m?\r |?.,
HI ,nr,.lu?oU llallas aad (.??
? t? '-li ??,1 ,,.w no
??Kio?. Itr AiM.u, l.? ral?.
I* BOB, So. bS^ip^U?.?
;
A W
la for tal? I j J
?\I.\V M!
?ti.-r I
ararla
boak. (..
t?,?, sr
hm , .
log"? ?I
-?.?.La .
\ku ?UM;* hy Dr. orBW?y
la-s.,m . , h|,| MliKkM liKkK a_...
liAk?V. hhl'MIIKkS IIKKk
? -i '?"'?. I!.I. Ilk kKrT
. t.">-irt.t at tb? Battit ,,(
?BUBO ( OIK TO IHK SPIRIT
-??M...us-. BWBBT i?) 1111 m' it
? ?r* all sat? aad?aaalai ???.? aaat
MIN It I '? Ml Br,.?i??,.
AND PENCIL.-'-A New Ulm,.
? - la-irtaratttt ?it. ?tlrkttsitias
__.'?_*' _??! "-'?*?' 'f- ' "H ?'??S??, froa, S!0(K?U t.- Bl- Vrita
IS?, i. kr kma, lit. b?M t? BaastaaWa T a UAWltt rub., g. J.
Cbom.,
THIMii
U? li I
LABI?
OP tv,
-.?I.
? ? '
?riii.fi'!
i ?..
3k t tu Pnbiicutioii?.
a BOUT" NEW NOVEL,
\ , . a .VI . II 'ill..
' ?I a?'
I
'
?
'
la am at bal if al
EYPOLJ Va IHM I saai
: 'ti sa? - -
amamnmmemmatnwmmamammmammammmaaaamammiAmmwmmtmrmam
Instruction.
\ENCH LAl>. .. '.i...1 ?.it?. thorough
?. . ?
? I A..
. L 1 t? , P*,
HOOK KEE WN(y, VVK1TI?O, AR1 fHMETK',
! ?
'
I |R. Oui i.i.wh SI MIN
I'm
? i
J/LMi!; \ FEJ ?? -ii li
?
? .'. 11 .?? i ? ? ? ?
|/D! - IN Ti. \NtT \ ? st-cl.ass
? I
? ?
- ?
. . lia?
.?i? v\. y.'io ?... ?
_
IKV?NI*. rss? Uli I '. r?irrytown, ?TV. \
? ' v
[ACKSON I?8? ?f?TEi D?i???niiy, Conn. A
if a 1 - - r . l- . -
? I
?SS JOHNSON"
. i i- nu?,
.
i ?
R. VAN NORM W
i ? ? ?
tolJTt I KMALE C'il.l.'.-.t . So?. 487,
ii
?
Il M PII 111
31
M
G. cachero.
ATHOROl .. i . ?-. Il-i
, i ? -
?
V*M I 'N'' 0<? KRNI.SS. . - niiiiiK
u
? i
.
\ . -..
? t
*>
iiit!0!fiu Jnsivamcnti,
\ i.ii.N IIAN? l'ENTED.
. A
\V I
?
?
? ?
(?
I Ki.KIN'; t\ SONS,
?' ran ?>f
gi tin ino i reioHT
I)
i I \M ? l . n: .
?
. UROTllEKS,
iTENTPLATI PIANO F< I
I
.
, .Mlf. ?S willi
a _
v? i ..
? ii
? ?
rl,:..\l M.i L IN \ .-M wa. BODY.
M VIHt'Slll K II \N'< I 1.
Pt a tr. . ? ? '.*?' ' M im ?.?"?T
?
. . i
?
?l
?
-
S . .V.
?
'a ti I
??I ?A/.i.l.'iDN ?ROI HERS,"
II. M I esS tbs stv
?
-
.. .
.*?...
I m;1>;.\i: ,\ SON, Clmrch-Orirnn i.uil.l.is.
ti
KINDT & M W/.
v vM i >i : : :? M? ..H
ORAND \M> sol Al;!, II \ \ < > I ? ?I: I I s
VV \t.\ .'.VV ti
Bl-tttr.
I
INDI..MAN \ SONS'
PA. ENT < v< l< ?li? and SQ1 ARE
PIANO-FORTKB.
Ha '? IK P.OT ft A? K li! I , i . ?
pI?N? FOR. I .?Hil ll.lll.l PIANOS.
i lu? ? ,
C1 J.IN WAV 4 SONS
l^ ? ?IAS!? -?.?I Al. y. tot ?!".:.. IIP PIAI.OI
i o" t?\ ? h
ra:id i. trrti,,' .
?a,Hi .'60 piai.o. ... ? .
Iba ?or.d
r Patent Aj?. '
a 'r , ' , .., ...i,. V'.-;.; ,...?. Nu?. ._ aiail 13 fr'-lll luUI
t?*?lltll .1 M i
?'riii; mason 4 hamlin c?b??et or:
j ......
.
.*-??* Bad ?rtoat
W'A'I ? I;-- C1 \V? K?ln El. Graut?, Sqii?r?
?
? in bssafll,
?
r_,?n?>-, ....
'.. ?:?y adtli.ai
*? V Uni: *,' v .
9?\ SECOND-HAND |_?NO.S. lunn i?:? i?.
"met t gmt ht? as? -
n.i,t? .. i a. M. -.., -
ss-__mssamsaimmMDamaMHBBSDaiiaa___HH_a_a____NB?_s-m._amsHSB?i
Drn (Soo?e.
A l.l. f?R i ?li; lil "i \\i. PUBLH "J BAKE.
-. a urta? iba >-..:?? .,.-.... titi ?
?
Ukaa apartni-r ?b-tli ttiil.l?-! ti? i. t.i .t.^i ,: . mi| kSC?nl ,ul. ,' r
caab, ;??
: l'g ?-lil.'. KI li.
Var? . I'. .|'I I v . ?.,, , ,,..,, o,
I . v.nmks saiSILI OlUADUn s
HHa
?...I !.-?:-... r ? -. *
li I- s
Fl.rca.?- IMil , K VI I . I I !
y 181 ' "I...K..I? . vi i. <>i
Yara! ?i.l? HUN. IU? A I. H ni
. .?j ?, kita v?. m? i-1 s :,
WIIP'K MM s i Aiil K I AMsSK W. ?
NAPKINS t- Kia s?* .
All. LINK?. 1)1.1-1 I!. +1 M . ? . t
?v. .... Hit iLt.tatil b..t KNULlSH BLAS KIT? it? dtMsed
at +1 ara,
li.? Ikifasl mi t.. it ? ? >\im ?i m 11 s- +i
a ir. a? ssssrt-ssai ..I i,. ? ?? .. i..-.? .-i 11 -i. i .s ai.. PILLon M.I.'S,
I S ', I V, - , , ;
?All I'll ai i i OUi-UU. ?I .vi:, i lil 1' vi H. I- tros, ti mi ap
.?ra t..|i?:.l.Nlil U.M.HAM 1.A? K Cl_TAI_.S, $4 mi |?, atortti
?J iu ? 1, ?.
\?r?rl?<i..l BLACK t.l.OS ?, llAIS SILK, HV aial U... frtrh al
otrrr *._ 'on
Tita Liant faaL.uu m t.'l.iiAK -
man st onon
Brcaitr.1 ?ar... ..,'.. ?f ,p-,t:. i,? M MMII iSAWil *' ?,rth ?b
Tba lian !...,?..? SILK IHAWLft >n all ?-?lora
sablsn LA. K SHAW I.- .? i I.m 1. l'ois-'is *??iltiaiis
Bb?ti?r.(?. al vi HOFFMAN k <V'i
Xo rrcAinisii -i . n,.-? ..i ni ii ? kk'bst
_ iiBJl.Ba.?Ha--4>J0bLr.li Khl( sr
\\ \I.KINd 8U?TS
" " ??- ?rr- LATH : tTtU I lalwat
naisAiu r.
Matrnal, aanr aa worn la I' ? ? ti. i |a
KtAU? ?AliK anal Hani lu ol:lij-.K al I.\i III JILLY ItiW
tmmXm
W?ha?aalao r?r^?s?l<?nr fi_min?t la.fn1?Hia of IUMI tiMCt
iiAi.MoiiAL minn ai nom m ttxit,
Our alork of ELEOAKT SIIAI'EI? FREM'H CORSETS fnr I. MilkS
aod MIRShNiatli? larp-t iu li* Lu.Uj hut?!. a_.J OIU PUK Ki ?till
UioubJKJ_C'}-:EIllS?Lr Low
GAYNOR,
Iii.|.at.r ai?! Mai.ufarli.rrr,
Ni? %?i liri a-:?aa l,rt?f?L HgaSl Bul Ji.LlL ila.
I? ss|,mltfs ?lt|t?'U ?iUi ss? vS.ii siora ?s tot Ci?.
Drn <-?0obcT
t BNO? Di CONSTABLE fi I I
i ?ii..?' ? ?
IKS
t ? FANCY Si
D FO?LAR1
! ai.DINKS,
< 1 A !
'
\; '
ii.. Ni :i MOHAIRS,
;-i:s,
r
FINE PBIN*3 ED JACONI I .
*1 j. \*. : i . \. i DI : BS GOODS
?
'
FAN? ? Bil U OUI NADINE,
I RENt M ? ' V HOL SNA'., I B,
AT POPULAR 1
?
/ ?I ?
\ i;n? m i >. ? . -\ - i ? | . ? .
?: AND CLOTH U ARMEN 1 I
mu:
LATEST 1
AT OBI vi. ? m1 DL'CED PRIC1
? t
CIMMi U I'M
liOSIl :
'
LINEN i ?ND CUFI
?
811 I. '
! \\: ?W I
.
ALI- Al v . ,
\1
I
?
1
VEB1
\!,s?n I'. CONSTABL1 v <
i GU -
l ? . .
-
-
-
!
M
-
I'Ml'I.i: EDE?
< ? M : . ?i BKIRT.
"lil: w< OP THE AGE."
? : i,'.
?
?VfAl KENZ?E' l.i.i.i. ? .
SILK sacmi l s AND CIRCl LARS.
tub s
IBABBI IA ? ITOI li I ' ??
MtlilA ??T lil -si? ... -
Il A M I ! I' I. BUII ,
?
]>l.\< K l lll.'l.AI' l.\( ES, \ ULS, i "li
I'll, ..'.? st lr
?uri
MILLIKEN i\ ( ?...
I IS i iii)ADWAT,
Ha..
I'l'IVl ID LIM AS
l.l M N DR] ISS < '? M IDS,
Wl>b lL?y uOr al 11 " i ?
stssnn.
'i ni: i - i .i,,i ntj wen/ hm? b???
J ruled (. r ni air Mai . . ,
Mil.I.IM N A ?...,
BO 7 If) IK'-VI-U IY
fjABPETS
ANH
?jil, CLOTHS I
NEW (.(-?H .
M-WING KA I.IS, 1-4C.7.
nanti1 unvuriuB is pm?casi
SMITH tt IiOlNSl'.I.KV,
?... |M liln.AliW AY,
*.?ar (iraril at ,*" Sr? fort
LM?NCH WOVE C0RSE1 ?>.
1 SI. ti ti B1 Si ?strata? *i N Bl
I !? tr.,?t f,,. ,??,,.' | .?,1 I,.-.! Ctlii.,, I
lad Ti :. r. I Vol?? and
li?,,,., at nat pu???, St K1.'-I.li. . I ii,..?Issy, ocar
? '- ,.i ??I?.
*i -"Hill ? ????5H !.; i!'..,i.l?-..-.l ...-?I M.i.l.ii.e
?J?,? r\ It 1 H>(.IM, awl I.Vsl.u, I-,.?,, saa ?raab lilli?.I. .1
.1 l,?!f lb? usual '
IIIAMMT W11 l.l IM? Vu 4T7 t!r"S.!?rar.
Itl'Ki; & l.ni'KW uni), New J.iii? ii Stint;
rp? I.US DiaaSasy, ?staeaa raaatr-tlfbtb aa? I
Mauulart?'?)? l?u|"-rti-i- a . . ,.,. lu.u.lr.
MEN'11 F?KN?SI1INQ liit'il?.
onontie vi rait .
mit eaUl.l'ialir.1 In hi?' K11 l-?i.W I1 an ?I , t?t.
Juhn ?1 ai,,! Maltas I??? aael ; lal 'r,? .,,. fra 1 ? full In??
?fahaUal lailarafclrl? ?u-l l?raa?n, Bl ? ' -na'.a au?
Tie?, K?lary, II. ? I.nan I ulla ra
I INKN TAIll.l-.-i M? IIIS, NAPKINS, TON
1 - I I.?. IIAMiKKlil li.l-.i;. A,. I'.- 1 fr,,|_ li,, manufv l-.r. -n,
i?la ?,!?( r?rt ! ',|(MMV| s MM'V WABSHllI Bl
Clii,tu.i 11.11 Aliar |,ia,?. I?i?? 1, in.,.,l??r ??I ( ,?.|.?r I..lil',!'
S> -Mill Y A lil ?S RKAL VAI.I \< IKNN1.S
<?sV??J??I fll lllliiISi.s I M ! Maa? l\?H:'!HlNSit t?..tliin ((-.Iii
ftpm- _m "? *?! 11 iv 111. Ml? Ha IT7 Broad?a?/
II 1? I- .RUELL has ju?t . le.tied from th?*
1? trntoti VV ?r. I,,.,,wa 1..-M1 PI M'ES ?AM?., MAIII
*,?! ) MM l"lh< K.s I.Mil.l.sll BBL'SHKUI I AKrKTSaftb? a??..l?n?
nri,r?t laslfas, |,r?it 1,1111 ,|u.:iif abita h? at?is la?t Was sa? atfca?
b>, .as Id Hie tisil? ? *" Wt wutth ?f I'aiaa Baa" IBB?, ai?l ntl), ? I?-..
?lu.? st lbs lartrst U ?,,??,., i? tL? I t,,l?.l Mair. Va WT, Uuli, autl
r.lti**aa*wftl\tot*K, t*A tom. m ?mt m huiiU, a.?.
I
Cni ?0-7?S.
001 ARTICE
i
-
i.n.
LOUD i rAYI_<
a
?
I
mar* bra
i ', I .ti! ,
'
AT
LA]
ir
L< >l;|. i A \-, '
. ?ST OF IMP.
. . IA till
*
I
QUI \l !.. : , ; i [ON i ? .
AT
'
' I
11 I
' VV
AT
'I \M,'
AT 0
. _
j
?
?
?
J.
?
'
*?
I
i ,i iU LS, AND W11
?
?
?
.
?
ii . ? - .
??
?
?
i
?
i
i ?. ?
?
v ? a.? t
1.
1 > ...
I t ? m.. ?HI i? ?'i., -.?i.' LAV
l
IOIIS HI v.li
1 ul SDH LIKU
I ST A !
S. K MIST It A!
'
'
Till 1 ? h
. ? I
Al . Iii.?. ? ISli vu.' M
?
; l It lil.oil.'
a
I
. ..
. .
'
'
W I. l\ I II I I ?? i . ? l I ? ? S .
Illiiil'? VI III. . .' , . .
t\l. . Ill
M K Pill?
111 '. I ...
vi n. vs n m r i
*,'! 11 .
lACtlSRTS I VA X . i M
Mihi IIV.S, I I ? ?
IT .IVY I i . "' ?? ' '
i milts nt'--ii?iM; is u i. n ?. . in ii??ii.?ki ?j
W11 1,1 \M -l-l li'.ll AMI IV 11.1,
UM? I 111 'I I I V I ? Vi,i 111 III . IM, ?,...'I. ? . ?
Iv HW IMU 1.1" .s.'.lil..- WE AS I. . I . li . i Bill I ?...s
i III IP
KIM Li; DR11TI lb at.,
vi ' FOsTKK HRO'I
(I
I II. IS, BEDDING, \.
sin i i iv. row m *
UKI?, v BARS! li \ I INKS lila ? ?s?. ? TI mol? M
*
|i i i -i?, i i INI ?? Ill i .'?'?
la I al II I lo HI .
KINK COTTON MUKKI , ..It
?
PILLO?: CASI LINEN I NU I
.Slllll.lSai?! I'll.l.o.v .
ron su am. ii.w ? i IM,.-,,
lil lil It lil'. K n u ii UKI) nott LI II
I -iii.s. vivs I'.i vi \ ,.
A ... rOW IMS'. '? ? -a 1,1.11.
NA I'M.IN IHIYI.II
bl 'Oil li I.????M ..I Hi: i-K.
?,.i ii i -,. ??.Hin.i i i nurra
IMMENSE sim K
VV III II ,? I ? ni m : '. VI t " .'
Ill? ?? UKI SPREADS, i (?Lilil? I? ALUA I
las? im KR ....?? li: i\ I I v. '/i IKI? tJ ;
l'AlK.Sf 1 Mlllll LI.A Ml .-KI?" SKI .OR I
KI. VI li HIS. VV ! . ||
MATTRKSSkS, M'KINtl 1.1.I'?
ll m 11 ni.hli li vii., MO H Ml -K
KA OMA * Mil NTH AW 'I I ' l
A KI.I 1 . M 01 Hi"*- I I S.NT1 I Ul?
lin, rr. ' ISN a. I
Prlfala Kaimlira trill Sa Ball ta Sall SSit SI I - ?'-. - ?ml
as? ,.?..?? ?i?. ... i at
tin:? la
Ali >....>.!? m?mala i ? - ?
_ _ WM ...vi; L s ! I',
*. ntWI BEAL CLEN. LACK COLLARS
eJt\r\'\r ,?, .,i. -,,,? ?-.i ?.m. ki n? .
W.MU 1 ?? ILL1A.UJ. ?4. (TI ?141**11. i
Drn ?oo?>3.
t t g1 r i iii'M'S'i
?A At).' il IIB mU KAMI b-USBBT BIBBOBB
.. ?. " l.
? ?
.?p.
?t? ?I
:? . . I
?
??ti.
.
-? I Bli i l v
...
I ' ? ?' " I ? IIS I l'IVKKY
il iii . . i'. ii,.il' sf?
. V ,a oui !,??t K11- i.l.i, > hS, fvtiy | sir
? '.'.".la | ..r.
I i ? ? ? '. , I ,',l)
.
KOW ABU I '
s i, 311 ami 31111 ? ? ?'
, Il 1,1 i? k ?- 1ST H."TI ii.:. i
?AND *VT. CIIE?P
tY SI KAW m ? Ha?rai
? I - istmuath'i
KllWAKD KIDtl V
?
Hi- ?li BUK Ki -?I "ii i.il i KT
rpu ' liS iiml L'OU.N I KY STOKE
? , ?
-
.s Call.
' ?n st,
lift li
.
, ,::".' A M. PABIA
S??.l ??j I
?i rr
it .'
WIBI
: , ?
< la, ir?r,y tlyltt
'- ES.
l I JON ?.DAMS,
'
'
?
[NOS,
OINGS.
li? ?. INENS,
i . OMESTIO
'
- 1 IIS,
I
'
'
Il I
-
'
-
*
v ' '
Bli?}
. . .
- ytrl
? \.-. . , ...? :
*"- .D ?
: ? ? I tbr nty
'
|] I l.iMK?
.?'.???r,
"flVai.r!
U
UN \
I ? ..li ? I s.
I
? :
I n?Mi : * ' v" ' I.?m?!) HAND
I,? ri j\ t
Cttn mitai ?Sttfttf fot dale.
'|??i?.i-. ? w iREHi H 8 ?LE. The
. ?.,. ?..
... \
j ?EN, K
i
? ?
? i
M ? , ,, ,,!.
? I
? . ?it ?iml
? ?
?
;.?
?Nit ..: ?I MOKT
?
.? - --, ??
i uni iib w?_-_--?_?aa?a_?__ i??? aa_a ii
Brooklntt Beal (fotiiu- for Bale.
1^011 h \l.r. lin ??i? ??! the pi? usante?? itm?ts
(.?lut?.!, all II,,,
?
I M,,-?? IV
?
(tonntrs Beol (fetale fur Gale.
t I ti; \? l i\ l. HOMES, on? hoar i>v mil.?
. % - ... u al S?? Ji-rarr
Mumataaa, ?m1 ob im
liMBl i-arK.iB? m ??ra
.
J l?vl ,-. - v ? i .- ira?,l?ra>
i?iiuWi.r. V.l. \ ILLAS, V?LLA SITES
. \ I i i " ? tuaiT-.l or? h.uir i"un
?.,. kork, I r. A i ai i li., ia?? I?, I.ht t,,t
. - ' ;, IVI 1.1, li ?MIMI Na M3
Sr? (?ri. ti " ' - ? a. Htnl,
t SPLENDID KAI.M KOK H "?LE ai ?ltmip
. ' _ . . I -M aa- lull? fiall, lil?
. I " '
,,,.- au-1 uiitliui,.|iu_. "r
- . t..
' I...VI!,. Hill ?, \S Bo I I'i???t
t" ?EAU H1- Il- PL?t'E :,?Mi five, t."? ?iel??;
. _ , ?',-.' ! i at ? 'ta. ?i?,r
J l..?l I?? .Na ?s. Kritailra?
CIOAT I. \M'S I'?,! SA!.!!.- l'i.c exlell.si.e ;.l.?l
, . , Hill Nanean. Bsll
l au Uli a, ?? -
, u J ia?? ?r? ,,,?! lamia. imuVrlsi.l l-i ?M
.' tl...?l. Iii lui Tt-v', :, ?I?,. -J."?. iwilrJlBf l-l?
. rli ?n?n tmtonim* t?o
M ?um, ai. I???' I n.r ?al ...... I bj tb l'osVaay l*aa ?s?et ?ry
,. ,.i t?,-- - . . ' ???
, orStr, ?ad ?r? f?i>?i,i? uf
- ia? J ?r ?munn Tht late
. Basai Iran ? ? ' - " - ?!? ?" I ?
. Iar(? lisrl gfll.ra? i ?J I. mal? ? iktat a ?li ?ir?M?
Partit ? atablaf t? mu* ,1""* tTr i""l?>l
1. lu.i.? ?? M irl. etn bS ?f-?-?; ?? ?br u????a of t h? Con,
?a, Uaaal.t. Pbll?tllillll, ??? al tb? (..?ii ?I Tl,l,a,|??
la,.,,.?. ,?., ., aiaJt !?? il? Util? ? i lyllUI Bati|?ltaa, ??iliaaa* ?at
, i Mi il ?? I" i?i? Mi?
|,?oi; ?Al I I Av.. mee new COT l'A?; Ils,
I .. Ba?aaar-ata il.? ?uni staaaa l?i *'???
? . i u ?t? ii aaul ' m.I la ? frawtaf pani of
a a.,I al Iba M .11 Mai I ri at IV lil
m?mut aa aaas lana? I? ,???? ut vv il.! i.tM A1.LL.N. Nu. 41 butt il
Smail. g. J,
(fontttm Real (ftttfl for Sale.
ATTEN. luN !-\l \ -, IF'J'ii
1 ? I.VSi.s . , . ?,. - . (. , M?
." . an t. V I
?. li to Pintad. |.i.., .... . , i
th;: ii.. frvr i *
? i rs nrt.l ?iiiw ir? ..-r.il- .- lal
? .MPHKLt, No. 1..I i
N j. '"?
ALL W wnv; kai. i . ??M
' * *r irr.
? ? ut-'
t B| llf.n?...Iii.i ? ; ,lol . _"
LMK BALK \|.,i :.
;
' rt?i
Vra
VOU S.\l. [ii.ililu tract of l.\'if>
s i i *? ???? ,- ,,| |,f
I mtn
- I..|.'IM
?' IC Ir .B.I ii [?.ai?.
?
???m fur i,t
s? s t 1 . ?
VOli SAL - ? '? i b7__
I FARM .1
tatala .ft1 a 1st? . i< . Ckssa__a
.
?r,L
'.
,
..' S III M KIM
Ncw?ork. KKKS K. ?? ni,,. '
EK)R BALK A beautiful COUNTRY sTT?tT
B i.,,.
-
?
.
i
Hil It. il
pOR . ' [J \: Mo
X I''"' '' ? I l'RI sKAT
?ith 4 ti .
* -
? ??..
VOH SALE A \. :y ; ;y and cvmnletn
1 '? ?.
I'.; I ,
... ,?,??
1 ... i- JAMK-s B. l'All.SON.1. N _ t
VOH BALE?A l..-tiitit ?I COI ni i;t SEAT
l . ,i
-
?
1\\)R SALE, City?V 1
|
'' - I -a
a. ?? '? ? r
' |?0R SALI . oi t-- LET . '? i OU??
I ? ? ? T.-I
' ?
I !? .r-,
ci: \ - i..,:
? >.e?
?
?i ? t
?
? . *??,.
- I
n . ?
.
"a (UM I ' ^
?*?
. .- ko_
? ???? amtammmm pmwmmammmmmmagmpm
J , oi BoIm of Beal _si..te.
W II t
BY J1 l/N S
?i
?i - a..
s ?,
- un
I
?
. > ' .. : Ko?
Oma,
"???aa,
S. Y.
t
. ;, 1*1 .i
??
?-:? IM K r!.
, TarJ
'
.
-.
ii?
? ?
-
?? Ilrrk
i ? -
. a a
1 |?..,!.\...' ?:.
I 1
I. ?*?*.
AN
a
\ . Al v I I' IN,
? ?alag it J -
. . s. \v:i.
>
v *. ? ?
CALE ? ?w11 of V.. '.'
t i r t su.
MCI ? '
?7, at 11 ... ..??. xi tv.
S
. af
:
?V .
,1
I ? r
?'?ra
I ?.-r
... M,b.
-
rpo CLOSE/ ?CKEB.
I . . . .i n
s... _T
-
?
? I *
. a art.?
II.I ?
-
ssaaa
ilo ?.CI.
i MOST di ?imW< BTOBE to U I Ka II
l't.k ?o?r, f. r-t '.?. r . - .t ? ' -'.U a; m
Park row and Ni.... .:. A lmoranr?. l!ai_in,f, at
..' . . <> Ji'l'l? V ....
4 l;i;u.\l?v. \\ STORE I" l.i
-. .'^ ket
loen bah ,. isa M ?OKJt DD
___
kal I ? - \ M !
IT I '
___
'pu 1.1 I.? i !.. iK'.iiiii.iil lIOUSEauil .
1
I) KOSH S B. BIT! I it A
Ti? Q?T? Diiiiii? Iii- ;ili*? .?>'?? in ?umiH', thft
I Oil.NTtVIO
. , . praaSMaSa
i,ii.,ii..!. |. ant? M? Bocca, ??fj h-o.
It ? KMi Ki . s , _
rP<) LET, ?lunn*_** .lulv mili Auirnst- \ I l'K
1 S'1-slll D COI l V H -it' !.' It. .m- as t*?
Il ,:-an . -, iii - .. ' a natta.
a _.
rP<> LET?At ov-tt.-i R.ty, I ..nu; IslamT thru?
I l??a t tul :- - i ?>i : A I.s ? **Ar*e
?l|.,pr..?ri:
aras lir boat i rail. AUsuU ? ? ; ??1 ii ?>?? F1"
V, : IMI ?I -I ? a ? '
-T-? LET; in iltf N. w ?oik lil.RAL 1? m'II.l'
_. IN?. I.i. . ,u
Ura.alat ,y -??
Ann mart .Mara.
n aaS Ok toan, '*,. ' 'tia.rtrt, ?.r.
.v | nom :? nom v.*.
i??iii N ' -'*' ?"??? .
To l.i.T lo ?i r.-.-), i'.i? ?mail l'uni iy? ??
1 natal? H HSl-HH' M"i sS " "i
all r?n ?<*l? I u' a-.ii.-.-. a ? ? : ? ' a-ml K ?mi.? t.?' b?n. I
an,I rli Id, ?I ..<?.: r i.i.l. -Il' ? -*- ?
i ivn 1.1 m-i-.??s. s.. :u ? _
i-l ?(> LET - Kiiiiiislif.l or liiitiiini.-i-i.il. ?
I FLOOR 'irr. ina ?til?r j?. V kpmif ?* *?? *? " ***-? rW*
i.u- ?t ?.r I. Woo.? S
Qoarb ana Woomo. _
ITURNlSHEDor Unfuniis-isMl ROOMS toLFT,
I ?.tl.aa.lH-_.nl In t i.-tv. M .1 >'? b ? ??".? ??**
|, f. ?.,.-. . ?. ?|!|rl _ _ _J
ROOMS io Li: I : . , . ? injal
!...-?!,?,.. l-..lf..russ?.sl. ar-< I ??' I' ? . ?l N?* "? ?"*
i ?.. i a i iii.i taaVSH-faSn_
Bruiting.
WM KVKRDELL'- SUNS, No 104 J'olffifc
-srsAM job numen ?-"i laskl manlpalti,*-*
mt
?JCs-?ing Cat.?. &t.^_
IT UM. EVERD? M-s >??NS. No. 104 fo-A
A log ? ? -WSUDl.SU tAiUI? bbU Wl SlAtlOSIRI. ll-?-?H
lisksS i?l> j

xml | txt