OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 08, 1867, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-07-08/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

INCOMES.
?NCOMia Or-' THK KIXT1I Hi VLNUK D__RmiCT.
J. T. ti I.VKI A Vi), ASsn?OOB.
"Hie ftillowiUK are the income? ritiuii??! by the
???-.?ayer? of the first seven divisions ?J I he Hi ith Disti ict
?al thlafjtatc, which include?the Ninth, bifti.uth. and Six
teenth Warda of this city, without referene* to the enemp
anona allowed by law ill.OOO in every case), or any deduc
tione on account of the 6 .mt cent tax withheld from divi?
d? mis by li, iiili?, raihoud ntiij.ailie.?, insiiraiu c tonipaiii??.
aVo., thus showing Uki .o aaatkl ??et ineouies rut ni neil by the
?auions taxpayer? of the tliatrict, whose names appear
?Iron the Annual 1.1st of the Assessor in all a*BBM win re
?nth wrt income e?iiul? or catted? t.
r.K?T mt rares?siSTB Watt?
ArSm Tb,* L. I
Alar.i li? ?,. v . -?Ja"
Arajagbr**?, JuSb. -?''?'
B?k.ati_r Wai. A- 2.1 Iii
?Surat??*, Aibrtt.
B?bt_i, YVa.. r.
B.?tr. Va..1.1'iir.
riikrr. ti??. C.
tttriruiaca H.
11.4:i
4- 7
Bvaaauu. 1
Baratae '
K? aW*,J B.
?
il. M.
Bktkt, LI v
H..?ri,l, ( Ii
Hu -..??I , A.
Hi.nl
is ki, air Barak,...
Baa ?a t.. W.
Biala ??I S Bf...
1
iS i.iav, Mine jib...
kiliuv.lt, 1 lor mat.
mitti., Knit.
Hurd..', W. M.
I IS.
?.: ? ? VI*,! .
Kn?r: r J. t,M?
Bi.-in.tr?I, J. Ii. .MS-')
I ?oatli, ii. I.
?'.ark V. k1. /.an.
1 art] .1. II.
l'oa-Jaun. J II.
' llfrrd. 5,701
Catatlty.J. I<_
I \.... ... .
4i.uk, O.o. 11.
4 Lnoiufl.ain IV J.
? aiacruu, J. L. :' 1 H5
I
I .??ia?. Ji. A.- ?VW
i ?. 3,7*4
?.m? I.Wii.. W.137,317
4 .^k. a, K.l*<aril >:. M.411
? rear''*? L
l'?r, Jobs ia)... 1.015
It.ly, Patrick.
I?, sun ?t. Jona.
harkvurth. BrlaoB.. .
I.iaaattal. II? 1 Ml. 4.,JB5
l'?lit, Krriliri. k.
IltaW, O B.
Is*' l'am'..
t I'ra^.Jii 10*2. ?
-,,?J_B?V,'*lJ?b'l*,B'
2.(100
tall
t, <U\
5.1*7
4 ?I
?J. M. Uli
lim}. I .1 . 6..U7
?ma.
Alphen*. 4 '
rasas??!?**.
Kran I.,,. . J INI
Praatl lot 11 li.
l.rSHti. li. A.
. 3.560
4,1. v.,- vv 1,.
?Jrabaaa ...,1m li.
l.talutT, Ml???':?.
4.?'. ?ii J ?irr?.
Il.i.lta.l Ji.lm.
Hail 1 ?jrr, Caap? r .
Ibu lau.?., I . 1 ... .
II? . k II B
Ila.ii.tiu. Ka;* It .1..
Ha". K.?l. I,0WI
HtnrT.Truatn
1 ?. , . .
Iltatbrr. S.
'
Hil)??, lim:
llaG.cn. J. E. I. to
Hr.lrr?, Jaa. E-. 7,4410
1
Hrbal.du l?a?e. 3,9t'l
Jin.
liais,?-??. 4 In?. 1.0BJ
rTotl>tr 'IV. A. 4,019
Mai? Jvtn.
llaattr. iv. ?'.
Hall tit?. 1L2W
Hart-it*?. .U?.
ll?rt... A It .
liittt, Eav W.
iMiBf, ?'lill.
la*.r*uJ. ?Watta ...
jota.?,... Nat . 5T79
S.?rcJ>, Ain H.....
Larrit, Bat?..
LaUfb. J'lui. 4.1)40
EoTrWI. Lriacai I. U.B4
li 1.
? A.
L
H.a..
?Ja a*
1 H
l.a?l,, Richard. 7 '?:?<>
I.???. J....|ii.
Lau.l.'lt. '? V.
a'. Joi. MB?
L*T-,tzkrr, Man. 2,111
.?" - . J, 14.1
m ',.. Jaatta. VTm
MrAuaw, .?ab.tl. Mil
-Mia?. llriiTT. LUS
Maraiall. Air?.
Mofaba?. < brit. .' 4, !
;
M, Bahai . Tbt* , ... 12'.M
M.mahr,'., Tbe* . Kir
Mnaabau.'ILi?. Kir... 4,:9:i.
Malt.ii ?ia.1 li. .'"?''
Urarra..?
a, Ala
M I .: mutt. IV_>. L... 4<#3S
V ui. II. Jl*<?
I!,.I las, yiKiilin., ... l.i.isi?;
M,n?a.:, ?V?. 3 178
Jobn. 6.IS5
M .i?l.u. :i n?.
Micbaala. Ja?, jr. I~BM
?o VV. 2,t>?t?
Millrr, Wa. II. 2.118
. ??T?
M v artb. J ?'. V.iBKi
ita. '. US
JrhnS.
. 4 UM
'i y. 4,t?t?
A. W . 1,4*1
NihIi Jam??. 2,kM
if? ti.
?.ni H.
. t,bU6
. 2,213
Ilavl.l.
t . MT?
Auga??.
?
Paton, Kui? r..
I.... lim l>.
' ? Jan?. Adra. .
Rr-rfn Ilri,rv VV....
Kr?), .Iim.I, it. 2.???1
Koiur?, John . 4 "IS
Herd, Ht?r?C.,Ji. .<.:?s3
Rjbo. Jrtlnliah.
Srcith, Ann .1. :t.4lB
Sumltunl. ?:iiarlr?. 2 119
li . 2.000
! ho?, li. . ... ."?m
Si Uli} J,,1.1 S
?taft Ila' i J. 2,448
Sat.W? M . 1,-BB
Stwitonl. .'.din li ...
Shultz, Pi tri J. 2.l;.4
-
IV ii. n ...
Kirrar. Altin) IV ....
Su.il)., Il M.
Sinn... VV
I
I.S4SJ
laaal K
? ? . Jctin_
flrai.
1Kb. 1 ?? I? .
To. In, JiibL J.1.8.0
k1
? ?li. 2.1114
'lullir, laaai M.
Tu?rii?r:i.! J. S.
r. .
... a ' I
Ti,,.*?. Tbaa.
II ...
.
r. Ra
1,047
'." ???
V_?P<
I Walter.
li. Jail.??.
Win. M...
. Ii.. 17
VI. 2,418
Wl .tii'i. An r,;?i.. .
?iii'J. 2 t.'9
. 4 m4
,a, L. U. :i.5.'6
W,.i.,|, Al ni.-iii.
WbiWs .lamia. 3,037
.?it . 4.248
? M.ttLa?. ^. ?:*
?u...?.
' .11 OS
?Mni-lit, at.!. ,t M .
. 3,'a_l
Wad.:.a. H..l..tt J.
Week? ? "
vv , ??.
YiMin-r Hat.rl it. J.IM
??(.USE I.:V!?|,'S?NiMH ?(KI'.
>
Aiil.it?. T.
___?aiu.au Mi.
Arkrr I IV .
AStB? W.,.r.
Bar?urun.M. ?ii.
,
Batta J.'tu.
II L.
attt*M.J.VV.
ri W.
B?*ait.<i.J.
I H.
Baj?a?? ?? <>.
Baaia ?. .
BaaWu. V. I.. ?...Vc?
?
BrawB. J**at.
Bitatk?? I"' i, ????
Br. ki larra
. la.itLr.
Bi.?-BaV?. i.
1 r .
Batrrrt A v?.
Bu i v: \ .
jbaaa.J.J. ?4-:
Itrr".. ' I' V )1
JBrail?. A .
Ha- ? . l."\
Bri.?n, Birk..)'1. 14 1'Jl
B_t|..,' . ,.. 'IMS
.'. 6i?Vl
BsrUlr, K .
|Vi . I- .,. ??.'? - . IS?
Lataawck, t>*v.
U.?Li:?u K S. 11,820
Can*?.*?. K. ?J....
Crtfir ? ha?. A.
ihaaubtr.. r. 4i>42
?
.
" J. 4.T4
? aink, Mr?. I.
rruik?b?Lk IV.
Cravcli.M. 1.
t'arprnttr. Juo. 2.J44
tmSk J. H.
?Tir'tlir. W. II. f, Mt
t.rrjtLla-r, C. R. ".,0*0
?.?..pM! A. J.
4?.iu?r, llii.?.
l?*L?r,l)tT|. A. F.
ficuarktr, C. W. ?\31l
Us?u.?rr?t A. 2 I'M
Drtaatt. 1'. 2 li?
"??irrport I?. M. ? 24't
Simm J. M.
Jiarrair: Jim. 2 "JJ
lKalrraipr?. J. 5 W6
ltar.KljaA. ?.UA5
liri, ?itanu. I). U^n
Iiriiiareuaiil, J. K. MBJ
km. ..ti, O. M.
K*:l. V. M.
J'art.uta. B ??. ".?it
Faritl) Tbo* . ?.<?
I J.
Perrit, E_?in. 6.4W7 '
KW!. 1. K. 1N.M?
Jtirchiki H M.
?raba?, Jako. 11 K17 .
?Ulrirtrr Ja?. 1,71?
tOraVrii, J. ?. :?.li7
?r.*.l,r.-b. J. li.'-. 4 242
44wT?r Cbnt. ?6,641
Hart, B J.
tiarar. 1'S.m.. MB
Uattaaaa.M.
Hall Matai. 4.?*5:
Utwr. K.
HartrW. 1). UM
H?at*r,<;.J. 3,077
?rai, A. ?I. M.
Hollar, Wa?. 8.40J
Hralr. JJ .
Hofitirr.J. M. 'I <?*
Uaaraaan. V. UB
Hutihiaot, S. :t"Sr7
Hill. Bktard.
. II
Han-K-U, ? arrta.14^8
HanVrtt P. r. t !MO
Mtraur. ?. ?JBJ1
Hay?Vw,J. 2 ?W
'HVrk?,W.S. 7 sis
?a?Wotk,W J. ?Jill
Haaak??rk. A. H. M. 4.M4
__t?U??tk, W. H. '/ra?
Har?*, J R.
Juirf?, B- S. 2.43?
Jauunauoa!, A. ",'SU
Kiag. Viacaat C. S '.r.
?ttCV.
ila*, J B. 3.336
Xratvanl, W. J. 2.4IS)
'?..?arti. 4?f.5
i . li
iJBl.Clia? .
?. J A..
t vim ?
l^i? ia...
I.
Mann. I!.
4.4 1
Muir J.?. Maa
Alara?u-il. A.
V K.. 2.14?
.ii v. a. t,;m
r i:.
M?ar..l. H .
. 17.360
M.i-rtti?-*!. I?. J. 2->,:s
vi. 4 ."!
Ml????, A. 4.?auj
MtttiaoB, J. H.
?titan, t. L.. 2.'.'.
?, . '? |
n. 1.?41
". .
Onaal W. i
VV . S M4
??V^Oil ?
ri.i,i?i,? ?, vv.
? a. .
Trrrr. John. I M
.1. 2 TI?
la*.
Vr\trt..r. K. A. Uri:??
VV. 116 837
? W. .*. 404
yua,?. it.???,. A. S.VW
Kntttr li.iha-n. 2.!??
A. T. 5.f?50
Kuatrll. Ja?. *,S?
Krila? ?i I. 6,206
? I It. 4.047
RirbtH. J. J. '1.244
li I. i,???
R.imrr H?r?r?.
iiu-.im.M. K.
Rrtrt, llrury. 'l.ir?l
Ru??. I. . 7.S:'8
Spark?, W.C.
.??tillman, T.
8n?rlain, I... t?t. of..
Siii ilain
8.149
sjm
3.786
.laiar?. 4 1 ii
h?>iUm, L., jr.
Sq..Ita?. 1. , truntrr_
BuViiaiD. K. L. 8,:M
?01111 A. P. 2.47
"im?t,?iiii. K. X.. 4.IS4
Kaf?. 0. K. :t 122
ts*t*. '? B.I art. :l ?Vi*1
Snnlrcor, J. 4.11,7
Srltirr. litar. 2 44?
Ntarrr,!l. R.
SUter, Luk?. t-?tl
HkarU, V ('. 9.819
Setrie?. H. R. 4,0.1
Stari??, li. K..nr. 4.?.-.I
"??iiiiltr. L. 4,1*
??Mit. J. 10.122
Siiiiil. IV Y. 3.4J8
y s.
.??ciwklti, A. li.
Tt.,ru, M. B.
TttBia, VV. II.
'r.iron.H. II.
?. Sinclair.
Ta.la.'. .\
:- S3S
li. 2.H
2?ii0
7.1?.'.
4.1*
ti,802
8.2*27
4 ino
2.K.V)
is.il-)
Tbiir.,. J. IV. 3,7a
TburB, J. W., Truater.. 2,"U
Tumpkiu?. I). I).
Van Vnarbia, J. A_
Va? Kiptr. Y.
VUiaJ. 'i ? ii.
Vaatias, M. L.
?it.
Waiao, W10. 3,675
Wllmiirt. T. A. 4 ?ni
W'ibBBB, Joba. Il 4?2
Walker, C. 1).
?allinf, T. 2.'?,2
T., jr. 2,%7
Wilina*, (irorge. 4.H15
Wirrit), Rttbta., 5.380
Willi.iua, I). V. M. 2,821
J. h. 2,188
_*_/ataa, J. J. 2,415
W.lain. J. T. 15.04*?
Wila-iu J. P. 2,MS
Ward. J. Q. A. 1,1?
TatAf, R. P. 2,174
TS1B11 ull,?|,yN?fllHIVTH ?lit.
AppbsraU.il H
AraaajJ, U- H.
Al)??, Praakltn. 4 *?*,
3 W6
5 141
?775
r. US
5S4S
atr?attr??ac. B. r
Bailada, Asttia.
Bartan, JlaBM...
Bruta, Jtia?*?. ..
Bnrkr. Mania...
BtrgBMS, Mtrtatl..
Babttatk, B>nj. ? ?mo
l^ar-lalrr, Ja?. A.. I ?'
Biatbaf. Htarr. -' ?M
JBlaarrlt, C J.
laV-ork J?fco. <l 'i*
?warr, Ptkr L?.?'
Oocbtraa. IMaMsl. ?
< .il'i.t, Juatl'l, . -'
l'a..B?B. Pat'k.
tJJkalUBltS. J. C. 2.154.
C'attt?, P?rUr. 4,147
<Ca*AlfaB, ?otk.. ..127
J?*. A. 2,400
CUrk?, Jo*. A, K*.. 2,1*?
?flirt ?Hubttk. ?133
llaf.oo, Itaar .
?Wit?*, At?. ",241
a^Statebai Ara. A C. 39 MB
Iwjirr, B. A....
?Burrtt, A Z.
Irtaumt, J?u. B.. 2'?ii
tVi Tratiriaal. Mar?. 7.272
KI?. Moor?
jtrbtmm, Jar-,0.....
trJktsoB, fa/tob.TriitUt 2,a?:i
ItlBia?, Ckaa. B. 1.377
Bar? tata- P. I0JNM
Jgar.Jaaar?. 2,478
El?trt?'irj J ni. i,
i
i ?. .
i U?'?.__.
Klanrlra?, Wm. 3 162
Prttlifb Itaar B. 1.807
Utrea, Wai H. 2.82S
Oirdarr. Hugb. '?'2
l.rahan. Jo?. l,ltl
?'ittfr?,in Heur?_ 8.V17
lirtttt, Mtleala. C. 4.115
?I'.iari Huratio.
(irt.nrr. bWtrt. A. 4 f.r,
?iiirr, Mr*. S. 2 ?nu
(lort Prastk. 1.046
ll-udrickaon, Job?. S,4M
M?rrH, Aarll*. BJDS
H?rdt Win. A.
Hatnrua'iR. S. 6.871
Hawaii, Wat. K.->.. I.4B}
llauuaaui
Hoftnta. Saiaarl. 2.56*.
latatl, lirniau. 4,228
Jatkl'iu, Jartb...,-, 2 245
latkiwa, Hu?*b B. 31 ?r.
J?'k?"D. Wl?. E. 5,7*2
-.11 itl . 3.HI0
Juett Rr.ilr>-n H. 2.1110
i.i.?(,|,, (.'bat 1. 2.466
Ktia.li, W?.. . S.IH
Kimi. Awln ?. 2,4V)
KrltT. Jobo B. M .am
Btit'r, filt'bon? I,. H?,?b?
K..?ro?r. H. J. A.
latrtraat Ja?l?b ?.
Lanrlil u K.l.rrt
l.tl.uaii J li.
2.544
li ?17
.1.7 li
2,349
Lbivrl. Htiu.rl II. 7.12?,
J.Hnrt, I
UktisBtb
Ltrr.Loaii. 3.915
?T-?
l^lnaan Kiaauurl.
A I
'
? ? ? .- II. I
IM
t-.a-n
4 114
I
?Ii 'er The?, fi.
BaiwrIL J T
?durr, Jh....? K _
r. Jam??.
M. Kee, ,L,!r,.
Mnlbi ?tr.d, Il.
'
H P. ...
Bai
P, lae, Tba?. c.
Pardee Chas I.
P"?t. Ahm. J.
Parr Brni.
t. Edgar.
Palmer, Peter_
P. ?er, Ja?. P.
Pinch, Joba P.
Rah A.
Rudd (.rai.
Rosee. Louis.
Barbel, Joh? U.
Rehrb, sol.
RelaaaBi Iii?.
Smith, Ia.i?y Y.
s, 1 .o,?, largs sil . .
nstrtd, N.
rorsTH
A? kermaB, I).
Arn.atnwig. Hamilton. .
IB? itfeatT, Ri'ht. B.
? ? ?-.ililli.
Adam? IVin.
Arkrrmin J M.
Aekrrina?. (ira.
I, ia.?. nimm. V. l.illiaJld.
P.arsrl, Johu l<.
Hagart, l?m?d J.
Hartsrl Albert A.
Ilrtirv II.
Pudd, John.
Itu.lte (IBS II.
?Ttigr?. Cha?. A.
. ha, l?iac.
I attrt?. C. W.
Catt, Jamil.
I u-iiiuiuiue?. ?. ?
('?tbaaLJOasB li.
'?Tiri I..
(lark, Hitit? K
Cork?, (raerte A.
? aha Ba? I?.
Col?, Ja?pi. IV.
Conhlia, A. I.?? -?
? 'i.riii'in. 11 li
... uri".
\ .
Hi. ' ripnrf, St??hel. ii
Haieajs'it Win
I?, ?kee Ubi II.
H.at.e II. B.
li,,d.-r. 11'ir,
Percasas. K..i.t .
liar.ark Oro. A.
Wai.
Rob!.
.tat'ii.
??r.-ri.Bald. K?rne?t.
l.-BtlH?. Jahn J.
(. di..?. William.
Haiinr. A.
N.
M.
. Pwd. IV.
? l'an. C.
Har, Jan,.? C.
air?
l ??'??
4iie
. (?4
1 4. |
?V*7
2 UKI
MM
b.ittl
?.152
1869
7.1H4
a in
4,:.'''i
? 179
:i bi?
?K?
i ?vi
?.Ma
?Mt?
14 iJ7
2.17?
2 071
4Tt:t
J?I4
2 74K)
?ivirro?
?LIM
'J.aW)
2.7K)
2.749
3 Hal
-?lliT
.' M
2.1 ?J?
4 on
.
li ?;i?
1 ?.;>}
"177
4.417
J.C.I 1
'.' Bal
J H4K
.'.TI
??42
I .' .'.
2.474
2.BN'
lelBI
I,AM
??IS
?? (K?l
I 7?IT
li .?47
.'?..WS
4..'I''
a, ios
Rmitb, flamee I A.
? Sann.?I I? -.
! ?' I I'.
Nmir.i'ri.fiehl. M. ,jr.
s;, ., ra, u. Pfttf.
Sheppard, Wru.
Solaiacn Jadak II.
B 1.
st.".?? nel. I. B.
Hmitli. Hear;.
Nahlein. I?. A.
Hundir?a, ho, Oeo.
.Swirl ? ha?.
RbattUk, Moriti.
Rshat iimarher, H.
Te.!?. Haph.
T?ll Prsnci? I,.?
K redman. Pate?.
Van Scheich, H.sa..
Winter. HT.
We I mai, O. P..-V....
Wed Na', has...?..
Wolf, I'la?...*.
w.tt- Ore. B.,.
Witt Samuel J.
Wat. ra, L. J...
2.M3
ii\m
5. ?7
9 Hid.
I V I
I 441
I. I .1
i 1?!
lil?
I.53T,
3?e
1/rM
? 0??
P2.(r?l
, ?.-HKi
. 3,7?
. 2.T90
H',*
, 2.130
. 24117
. 2 41K)
. 2.4.?l
. II',!??)
. 4 4M
. 2.663
! wa
.'. ? a
?
.VI 71)
VWi?
1,171
1,113
i,wa
i,m
1,111
?I. I'7
2 m
2.7?
4 M
) ; ?7 li :
A'len. Kthin. ... 5.140
All? n. Jana?.
Ai kennan ? ,
?', n II .
' I. I W ,..,
Iltt lim I..
Barbs Dst .1 II.
t .P.
..ii.1. 2.14?
B ardihiB, Mr?. 11. L. .
aba A. 2.1'LJ
Brophy, Patrick. s.jm
Ibas*. 4.121
B?acr J li.
I 1er, Cha?. HW?.
- ai. 1-.
banes, Walla.
Walter, iii.... 1.171
.
I R.
linrkl.alter. R.
Iirrnnr.:.. Win.
? ..1.1, K. P.I HIT
? H.ntj.
. . 4. TIM
4'trtrr, Waiter.
Ja- P . 4.44i>
Carter. .i?...l> S. H.H.'?
I ?It. Sarah. j it,;,
1 li.
< he-t. mian, (ieo.
RP.
i. 5,6711
t .11.RM
, . -I".?'
I I
- . 12,3 :
rta, M. H.
I'm!... J. A. a.lll
1- L. .'..'??"
lb, ll?nn. 57,040
? i . ;. 417
K. ?li. k. H. B.
Ptrrington .IT. 4 LIS
Karkiiarr. Jnhu. 1,33d
Oeuerahaioer, .1. It ... .
?Kit John ....
(.?hain. John h.
..'alura.
Bdward.
t.'riflin.J. ?. 2""?
lire'iihaum Samuel...
losaN.-."iii
?nil.
Hartlev H, M. 4.2? I
(Lu N. H. 1.113
Htnr,.|iie?. M. J. U lil
Hrnri'|uei, A. J. 3,142
Halpin, Peter. 1 000
latin C
1 I
I I II
4 Ml
4.'K17
? ? ; A ..
H mil, s\ lisos J. it. 44 I
Hart, l?ai..., s.
R I.
I ' ass, H. 1,0*3
n, A. .
II??ti A I
IL,rt. I!.
Made. I'a, ni A. 4 lu
J. IV.
Irwis. Havid. II V4I
. II,??
?. 7.?,77
. ?.,,.47
J.-?kln. Win I. . ? ?I?
? a '. .'.4'?H
Jacka? | ?
Jasas, J. J.
Jicjue?. Ja?. M_
> . ? I?
.' ?/
Kain, I. A.
. Jic.b.
.i. "14
K???.,n. Win. 7.'?-?.
a.
l.r.v, Lean |. 14.111
Loc'k?t..?l.l hail??.!.. .
5,035
?
- !.er- 1 ?OS
li . L.'.Krl
sixth I
.Mien John. MM
.Lil.'."I?
.4 ?la.- ?li! ii I
Aster Un. H.. I mu. I
Astor, lim. H , Ti Balsa. !.' II
.Isbnr, Was. B., 1 lu.;-.
A?UT. Wa,, it. Trustee, li ?H
Aageil N?..
Abraham? H. Kin?,
Anger L. J K.
Black.!..:.. IV . .
Butt. Hassall. 1.383
-em . n ?iii?,
li. :, \lfredC.
Hufhe?, Henrj.
II? pi"?, jeremiah.
h in, Prank D.
k, ii?i>n.bv, Joseph ?
Kin., li nfii? S.
Kntt.p, W'ta. R.
Kniihel. Prodi ra k.
Kipp. Samuel C.
K ? Ita tard.
I n, Caajsef.
Litt. II, Oearga.
Slattbewson, Joseph...
BhststyrS, Alrt.
?dt.hliumi. 11. O.
Alan, William.
Morton, (its.rae W.
Mar..-, I?. H.
Nu bolsas, John.
O'Neill. J.
Odell. Isaac.
<>l..l.,l, Ot a. ().
(??Is.ni, John.
Parker. A M.
Pearson, Alet.
Pattereoa, Jabs We.
Peek Laen.
Pel! M.|.t..ii.
Randolph, Robert J.
Rrn. ?Ile. .linne?.
ha li.iali. Jsn.r?.
willlsai.
Pitar C.
rim,man?, C. II.
-. A.
St. . ' i BOB. A.
Maia Saimir?.
.Stirn, Znih.iria?.
Steuart, .lame?.
Strangman, tasaBSl.
i.cor?e.
Tiiiiui. rinaun. C. I.?
Tiiiim?-riuanii, J- N II. ?
Van KtlaTS, John li.
Vu,l.ei?. .lohn H.
W' item It I'T.rn I. . .
Wmrli, M L.
T.TKBNTH WIMP.
1 ?jtytHsky. II.
? II. P.
L.istaii. C. ru?.
l.u.r?), Juna .. Tru.l?S)..
l.e?f?, Jnarph.
Lewis, James.
1 .1.
IsSBS, t'lni?.
.
Msekles, Win.
Muir, Thoa.
Man-, Tb... K.
lie, M. I..
? .
. .laiuc-.
Mai..?, BeaJ.
Charle? 4.
Iii ...ii.l.-r IV..
r. H.
Morgan, (len.
II. K........
N..rdlm?er, H.
Nallan, II. t..
Ni Qeors?.
Nichol?, IL M.
oliv r, A. L.
?.
t) t uuiior, t bru?.
Pnia. Priesd.
?:.
i. Il.
.
a. .lohn.
A.
Parr Tbaiiia? A
?
Julia C.......
BahiaaaB. Jatsx ?
I bo?.
R?stala?, (i. H.
I.
11".
M il .
.
M .
BwaBa-ssii, II. I?.
Rol.e-i?. John, jr.
.
rld Isaac.
?;.
R.r ii.im.
Kal,.T.-an. J. ?.
Room?, Hin II.
R<.l>ii.?o!, K. S.
Isa..
? lia?. .
t ' ? .
Staffai,! Un,
S|.?u?,|i...- M I
I .
Il 1 .
|| \
.
J.
.
I
? -
Shan-I P. i
-.
M?.
.
.
I).
.
Turk? m ?n i.
A II It.
al!. J.
- J.
- H .
Il
1.
' -
'
Var, Il ... J I
Vas Wysl i .
?'
.
Wail. 'I te?..
? Il.
-? B
Wiirra?? I. ii .
11., t.- I
Wiutiir.'i
i m
4. "Mt
r. ni
T.-'X)
4.12?
a '??.'?
35731
I ?M3
I I?. I
irtn
I I4J
4..?tel
al. ?71
?n.ti?)
2..I7H
2.412
12,11?
at.ir-ti
4.1-17
2..S.M
2. Lil
2.151
I,.?Hil
ICI
4.OH I
H.?'H
I RB
?vm
2.H.7
1,171
5.47H
2.714
4.119
tja
H.Till
UM
?MM
:i '?H9
b\jbw1
'I.1.-7
n m
17 . H
? -
4 1(3
J,!,7ll
2,(??l
2.K70
:t.4":i
1,401
.r>,4iO
-, Il
.' I'?'
10,141
J ...i
4H7.I
4 7H9
il;
4 l?t
i : '.
4 V ?
Il II!
H.7I4
><44
I.' lit
-
Mal
.
4 TU
i ?>>4
Brok??. IV V
IJr..*: .4 R
B?urr. J. R..
Bra.lll.ilbt. J. P
4 . ?
lill
Bi?rl.uf, H. 4 ?al
Reraatl W J...
H...? arti. Il .....
. ;, ;"i
B.rk.r. J.
(illili, (?lia? .
. . I I . .11 ,?1
Conger, S. H.. . 4.??.
Cornwell. J. W. ''T"7
Couen?, T. M. 4.M7
l.'Sasl IL M .
, ? . 11.1(21
('?nibreiw?. S., K? !.. . I ."
h. 4.471?
Carr HnM.
I iiul.reliBg. s . Kir ... tJKt
Ch?u.l.eilaui, 11 ii
CsiBbreliitg. C. J. 2,871
l'iaake, Ckai. .' ?'?"I
(Tllke, P. J. 2 1.*,
lim. 21.710
I?i..a.r M H . l? 772
l'ai:. Oil >rt. II.TtB
Dstis, B<. RJkB
llui.ra, H. 421.4
Hwight. T. W. Il "i
l?r,,n IV, . 2,.'.l?.
!>rlr..?r.l. Z. 4.Toi
1 A. 5.021
li. ?* K. 7?,"i
liniia la-, Hen??. 2???i
Durr. Charle..
Durr Lau.?. 7."?>
Kl.l.ins-riii'iscii. i.. 4.mr>
KvraTo. I. ???""
I..el,, H. Ir?*!
Piedler. Ki i.e.!..
Purni??. W. r. SOJBB
Prench, C. W. 2 ic.s,
PBefc, S. S. 7.(,10
Ve. Jimea. MOI
Harhrr. V. 1I.7H1
Oillrader, Arthur.
(,illen'l?r, l.uardiaii. 12, ?.4
(loodmau, J. 2 2'?4
Olllruder, Augusta. 17,272
Grrrn, Bd??rd. t.MO
OriBBell, Hrnrr. !i.4'c2
(.Ilford, J. T.
Oilford, O. 2.7:?
. 2.634
I.err, Collin?. I.' ? ?
l.pal Mi'-hsrl.
Oreas, P. H.
IV ia. P.
(ii.f),i, C. II.
Oirtmann, K. :i, 17..
H.ggrrt?, (?g-len. \<i It
Hs.-grrt (?i leo, Trus. I'.tVi
H.ggerlv, Ogden. Trua
llisgert?, (?irden Troi. 9,771
llsggtrtr. Hu M. i???i
Haggrrtr, Johs A. 15,045
Ila?.?, ii. I . 4,018
H a Merman. .!. B. 8,R?l0
H-MleiB, ?. A. 3.411
Hsiiiittta. Rob!. 4 in
Hart C. P. t44?4
Miry A .
Ilueratel, P . 1,1117
ltaiiilel.Jat.Tb. 11,42h
Hr.,. A. ?.747
H?riuou, K.. K),?72
Had im, Margaret P.... a-83)
Hsddea, Khrabetl...
Had len Anna.
Bayward IL W.
Hrerlt. C.
Iri.ng J 1 .
Ira ib. !
5,1117
5,4*3
4 211
2.1113
7 'in
Ile?!'.,;, I). II. 2,'??
J ?r . J.rW
i, H R. 4.7*1
Kinrkrrliockr,. ||. II.... I./H3
Km.?, Ioho M. 1,(01
Ka?i. Jona. Tnmtaa.... 6 H40
. arah. 14.4JJ
naaia wabb. ?
Urnt. .I?lliea.
.' ?ti
M ra I ' 1
.
! L,ic"l.
..II.
I lli.l"
:
? M. 1 i ?J I
I. H .
M. Ki d' I
11 1 .
Mrs '?? ?I ?
7 .'ii
.' ? . ,
r I.
Mareil, Jahn.
. ... ?.Rrj
Mu p. ?
H . 10.843
I !. ?,tJ7?
' I . 17*2
1
Im ob.
Maiii.r.Ri.t.ou.
Mauri- And.
Mill?. J. li.
N?? , Wa
Kr?ni?i,, K. 2HM?
Ne?tuan. I? . t.t'.it
Nrsiiian.lt.
N-i,?- La rd .
Nibti., IT. tar .Be
Natll,.. ? II,. P I
Norton, K.n.
:
Oherholser. J. j msi
(? Kork. .1?..
<>t? I W. Mss'l
I'a.t latham. ]?? ?Si?!
Pearsall Mar? L. 1! L?
PssrasB, The?. 11'....
Pea-nail, | lo? W. Li
?
Pots?! I' II.
Putnsiii, K. It . 4 us?
'? ?
l"'r .lahl, I. 4 'M
Unir. A. /.mi
Putt, KI?. i 47-i
Ri '.ena, (Tia?. ." r.i
II. B. :t,445
Rider. B, O. li HI I
Sj?itll?,loail, IV.
Ju??|,h.KI .411
Nulling?. J. W. linn
re, K. T. ?0,331
Skinioair, S. T. Tru?tr? 2.III?
laktrsMar, E. K.i.nri
Banda, Mr?. A. M. 7 i,, i
Band?, A. II. 7.M I
Kauii. Win. K. B,?//J
St??ru?, Brr.m K. MM
St.vrn? Mr?. P ?.. 4,'C'l
Swan. II. I. , |f. In ni'?
N??n B. L. j'r . Onaro's 12.575
??an B. L. ir., Kir... 44.1J?."
01 ? I?'. II ?4
S m 111, (Jarrare II...
I II .... 4"C72
. J. 1.Vt'l
Min.il! ( II. 2 14?
flprague, i . B.
?lapaoB, W li ....
Tbasspsos, Da ii , - 67.141
(j ... .1.471
T?..mhlv, H. N.
Torrejr, Jo.?pb. 4..l'?l
Taten,. Jaata?. 4, ?77
Tilt?!,!, (.,-,.. 1,010
C K. 2,1'12
1 bl? riu?u.llri,r>. 9,1*1
I'nd'riilll J a'. ?*I7
1 , 11 li ..
VeitrirletB, B. T. 4.U7
V?n KM.-.k IV. H. 4,r?W
Vincent, J. W. \ll\l
Wilielt?, Kaiuurl.
Willett?. Marni Iii . .' . ?,
- Mio'i, Trait?e J.tni
? SainT Tin.t^ 'I b-M
W..,.,l?, Hivi,I. 7 iTI
Wir I Annie C. . 2 251
W.olse? t sth. C. 2721
Wild. M.JI. al.2.1,
Ward. Mr? K. II I
|baia, Kliial.-T-,
I. 11 M ... (,143
g W. Il ...
Ward. M.W II. lo.iM?)
Warren, John.
Warrea. lohn. Iii.,.. Ilaiiil
William?, Prli i. (>,J74
IBISaTTM r?l?l?IOS??IXTSriTB WAK!..
Ater?, W T.
AleiaBder. A
?
Abbott. Wat
Alle!,. O'.
.
< l ? ' ?.Il l?l .
.
p.,.-. TI wai M.
j ,.,,. I M iii.?l?<- Ac
I'm?, L. B.?
. 05 0-12
. :i.,i?i
. 3VW
. 2,?.",i.
4 291
2.0.4
llea-h, A. B. 2
Italie., Isaac (i. 2
1 ? i . 2
Baker, l.aara I.... 2
Ur.'ia.JarobK. T
Ni khain W. II. ?
Lew ii . 2
' ?* - - Li. 12
.. it . :i
?BiUi, RiUit. I
bbIi.w.p;.
!>??.> j.
< " n' , I II .
< a? rr? laka ,.
ft.tr??. Jin, Tra?tre..
I. II
I . ii law
1'haa.htil.a. II?nj C ...
(ru*?fi,rl ??r-rf?.
(atk?. K li .
Crawford. Ml'
t'liata.u. AltiaaJcr J
?'l.aiiaat. C. B.
?-..?kim. T H.
Markant. D.
? lioto?. fbarlr* W.
( ?i.tten J. W.
? ok- J. P.
Daakiu J. K.
Hail?. J.
Ilrlljila.? C K"-.
I'? I.? Vi,-,.,!" II
Ditbiaaaa I' I'.?
Ilraitnrt, Z..
Ptjll ? li '/ Ki nr.
I'rll.ar. T. t. W.
lu. kim, n liri ii .
J-lti.tt J..nu .
"?..1,'iir Jo?. M.
Uli? Nati an,11
lullrr, N. II.
hualir liatlnar. .
Vitirb. Rrntrtak.
Mi-baaa, l> .
l?l,?r, S VV.
).i-;. i. Rd?, n.
-?1,-r A. B.
Ftrguiu.n, Win.
?.ii.?. Kitti,r.l.
?Birt, Waa. r.
?,,; ii j.
tillea, Jn*.
ll??i nu i?r, A.
Harria, M.rk.
llii^lit.. Hush.
I
lliita-t, iia.n It U.
Hivi-mt.rr.lV P.. Truie
Hainnij.r, W. K.
Han uni rr, 4'at tieri ii-..
Har ,.-, VI.
Hal i, i. n. Wro. J..:..
?larra lam.?.
Ili-t ? .
Uabbarl v T.,
I \ .
Jarkaon. Wra.
Jan.I... J. II.
Jar..I?, K I,.
.1. lill li Iii I . . .
Jai o'?, Kimi ?t.
H .
jiiiiii.
K .? VI,., I.
Ki.?**.. A. Ii.
Ki.- Baa, 1 bo?.
Kurrlit. .laroli.
La?lor, Kianci?.
I.i, '.ri rao. J. li.
Eutliir. I. M .
rat, Mr?. <*".
lo* I M
Laarbraa, J?bu.
M'l?.mal.l..l.
HtlBlira I
v Mamau.
S3??
4 ?21
17 4M
12 wi?
? ?143
1 HI
3 190
_ Si.9
i - i
uns
22T7
2,857
its?)
2221
liri?
fe,233
i?cn
tin?
3.2J8
6.194
2 478
10,289
i at
7.H43
1.I04
?85
5 a?)
2..Hal
4.012
14 422
:>.n,:i
I 1.2
21 .'l8
? l',l
in .'.'3
2, 15
4.154
290?
2, JO
4.:. al
2.tri
i IM
ii '.s
2.4741
2.22J
I I MO
i;,;*
?
7.4'8
I U7
I, 111
:t.:tj8
2.144
i i?i
4 282
t,*M
6 380
t.?'?4
I, .?..I
I. ''12
I vn
um
uni
2.o??i
2.2H4
5.837
12 7?!
I .7 j
4.711
4 ?.2
4 1177
2.104
Mill??. W?. A-??,...
MtfT. F.?hB..?d.,
Mrrrr^ sttj, .r..,
ai'lli.' Ltllr ? r>.
>!.< urtr-y VtVt&t.
'
M..rV.n R.ibvrt.
Marla? II |(.
Mtrr.il *?V ni II.
Maali?'", Batata . ?
Mra*nlt J..bn.
al'.ujrtr. Vuio K.
'i.gi.., J. h.,t,trt.
Mi.harU, Nathan.
Marti?, I" I).
Oaklr?. Wai. II.
OttrTihtiiui r J O .
n i ?r, Wra. P.
Darn? Um W.
IW.Jal W.
IM. : ipa, \Vhilui?B.
l'ottrr, J. T.
I'.ttrr?.,n K B.
Prrk. Urn). C.
.
Rli.-i? / M .
Itar.ii. 'i h I.?.na K.
? talala!, i.r?i. y.
li |,. ila .ni ii
II , Lai.In,n. ?'?riuiur A.
B*f? ra, J, .?,?. b .
lu.Kinawl J. L..
Ri'iubirt. Iiil.rrt.
IkaU, J. M.
Baalty.Ckai.
ktarffartt, Bl ,
Simili Ja-. I, .
Vl?, . ?r.
Mia,,?? Phillip.
Stall*, Kia ard.
Mur?*. .. VI in C".
r?r?rnild 11.?.
VI n .
Sin Hi. K.,l,rrt II.
Man.linttr. M?,' A
k.
Ni. *ait Win. li
Mnilb, Wia.
'
'.. h. i.i.l,.
Ta'lui, l.| in.n, ir .
I ? lan It,. ', ,rl II.
Tartar, l> ninian.
Tai at, li m
l'l,|.| r, HiiTd.
Ttrbrr, J. I,,,
l lu lain. Hi,, II . .
I m 1,1 -?' ,,.-, IM. r J
Via Ni i .?? li
Vin Beat, J,,I,n K.
v..ri Patata, Alua.
lalk.Jo'.u.
Worttalrka, n 1? I
W,..ill. ?. Uar.1.1! ....
Wtlla, 1? P.
Roi .rt .
W.ndfll. II C.
VVilliau.B. II T .
vv . '.',
VI -? I.. ..|.<il<).
W.ik n? r B
?I ? Knnrit.
i ?ni.ir. Julia A
I..mili. I 11
?TU
/.-lilrr. Ja, ?I, S
3 44-1
2(410
? IW5
, m
|?M
UBI
M?s*J
1 ii?.
l.'WJI
? H3
.' "???
.i.iil
3,206
5,4175
Jill
3.57?
?WIS
MM
?i-i
i na
3 271
B ' .
2 It?
3 615
II :?so
38t?
4 202
7 l'n)
4 741
1 1
. <i .1
. I III
. 2 '-i
?
. .. ?BJ
5 477
. I is ?
. ? UI7
, 2 H?H
. 5 l'a.
. 4,2117
2 171
-,
?,'. .
. I < 'I
. UM
i
, 4,118*1
. 7 114
. 2 1.57
:i.:?, i
13 IjU
2 ?Ifl
.' ?.
4 IM
li.il
: 1?1
I MS
? 228
I
C 'C1
:.ii.'4
4 1 i.
I."'V>
1,1 k1
4??
"
4.7i?2
MAYAL dCJDMMY, ANMAP0U8.
ma ?un <ii ininti? m visinms?iiiiiiiKit vi islam?
?IK liK.l lill MINIS I'll olIMI M?H> 1,1 NMII1
"?IMIAltY li.M'l nott, lH.. II?'.
Til.' ir.i.irt "1 111?' Hu.Hil ?it Vislldlsli? theVilIll
Ala.lflnv at Alili.il>i.!is li.i? ni. lilly Inch lli.nl? pulill? BJ
Um N.ivv Departnieut. Tin H?ianl consisted of Rear Ad
uiinil ?J. T. Ii -aiMin. I "?. N ; < '<>iiiiiiimIi>I'i- Jimmi II.
Uuli/ley. I'. B. N ; ('apt. .li,lui (' Unwell, LT, B. N . Minrinti
Willuun lim km v, I r?. M . Pal .i.i. i? i I..Im lliuuiii? tun,
U.8 N < lu? f i'lit'in. i -r Wai ll.'i.iii'-. I . s. N : i ii. Hot)
li i. viitiii.nv. It I; the Him. Al?'?-. Ric??,Mass.;the
II. mil V Ins, :Ni*iv-ll;iiii.i?li lu ; tin Hull WlO. Unlink
of Ma? lini?. tte llav. Wbi i? Mltcroi Iowa, ami Waa.
I . \v hill, li:,,l, . i m| . t flin?-I'tli lit
li i? rt ii,nun, ml, ii Hi,ii a hliClUT ?t unlniil of attaln
i.i? i n liiiiri ii uf i .?inlni.it. ? for iiiiini??i.iii iiiiin
\i .i.ii'iiiv. fm ti.? report ?av ?. ?? i in un ?t? ?t "i.?i.n le lo
ti.1111 > l ? t ? - n.iiii?? i.f ih. Institution arise? from 11 ? -
i m i ?? i n it .uni in?uiiii iini jui'i? n .ii i.-n "i ?.' Larga a pro
portion of tin ?i- who are a?nt w lb? Ai'wlemj foradinia
?mu; ?uni Hu- ?ia 11-1 n ? nt I i ?Ititi- . vv Im li have lu ?-n In II
tofon ?! iiim ..ti '.v i.' ..i,i. i., ti, t., enter and auatain
ti,, ni-i 'vi.? aft? i in'! inn. ?Iii.vv '
,i . bara? ti r, tlial the Board |in -
promineui*? tbenweaaitj both that th? ?t.uni.ml of quail
ti, at.? i? i i,-i ii. and Miit n I"- adhered lo In \ leu ??(
lin (.Ti at inluli^i? willi li tin Ai nil nu lu ?lu? . .iii.I i>f
tlnMii.il l n 11 n 11.f the youth of th? ronntry, compared
tu tin- vv Illili-, wini ? an andel .li.v i ii, mu?'.nu ?
il., m. and of ti? lum? Important r?*itiitd?Tati??n. thal lo
tini-i m im.m hore i ila? .iii ?I iii.i?i ii? in.
the honor and detent? ol the i..ui..ii la tuturi- ronflirta
upon the ? ?a, tin Oovei hum at haaarlBht to expart, ind
?r> tbluk, ouehl t-, demand, thal .." i-nndldat? ?liall Ihi
.??lui it T?-?l tu lin \. mil li.v w lui 1? nut at li-i-t lliiitntuliii
Inalrui ti <1 m ?, adina i tie, 1 i jp mi
m.n, uni Hu- ili-iii!.. of the I ?ni? ii Mali-. -,i ,i- t,i i,.
able t" ? ?Ulm' iu ' .?uni? ?ii.it? i>- ?itii alfebra asd Um
i i 'in li laiiL'i.u '
I m ?. m i|i un nu t ?!- ii no1 exeeed Ihe qua Ac at ion?
f?l lill? I Mik' til" nuil:... .. hli-li m Ihm,I? Of l!,
v iitlni.H-il l,v I., iv - i.f i .nu nu,'i int. -I! ki ... .it II..
aga ?f 111 ?mi - ii"w ..ii it- ? i
.m- ?ill be ?een In . o|Hi 'i ii Ihe
1 nu, h iin|.< rial ' - m.n,
m um af< fui ,i inn--:,m i? in- -.um .i? al i... "> . I
? luv nain' li . 11 v. Il? nk1 Hi' in.ii....ntl.
Utan here, at IT rear? nuira la ra-*_ulf*?d i'., aumiaatou
, know lilli.*, ?t mil Lui,
i ??;? 11. -.
D
... .itiii dru? inf.
li i- . i. ,l thal i amp? ' latlon?,
inn, h half wi.iki ii w? ?1 in niau) in
?iinial Dittri? Ist'ovei ? . \i. Di ul I
I'.iianl are of oplui.iu, mor?*???? r. Ibal
m-11 ti,, ?? ,,.,.i, nu i,t- ol Hi- re a? n
,,,?,1, i|, l>, , ii -? llf Iii. m Uli' Tir*??
ai i i,ii,,wi.-llf.- ..iu..i,_ Un i.i <-v ?
p ,,, li (Iii- i lui lii?|!>li lli.it M. uni) nn illi-t illili: ii-,
ll.il.itr.? ?ill .".i. -t lu' I? 1.1 III Hi? i ?' ii. ? ? lilli? lit
i-f ,i prop? i ?I in lard ??' ?.ii ilittcatl ?na, ami in u
the 'li ' ?sion? <?'? I
'lin. .il m i ii? ? ?linn, in! ili.it I? * ?I. tin usual i,.,.ii,I ol ,i...
rho ?i.linn.? i'.niilnliii. ? f,,i ?dmla
?lill. III till Vi ?li Iii! . I ?n li.. \ i
ii, i ide upon t '.i ?.ai ? i.i nun -? ul iii?-1 .iiniiii. 'i n,i du*
aaval -,i,?" -.-v i i ii li,nu ? .m-n i "mini ml. ii in iii.
i nun ultim ?if III.' ?Milla ? pin in ii .it tin li n|. ?iiv Wim li
are not putn u?.niv Important,aa r.u ln?tan?*i in? bo?
-.-.??.ll.ili UM) i li'in -Ii.? ,, li! Hi Hil ili|uil
lill lit Ul |? la l."-..|.|l , . .Vi I I.? ?a LI I li r|? .li? III V i 1 V I IV ,,l
.lilli- It-rill-. <>f III' HI? II ..?.li tai Ililli ? .ill.i|i|i li lill lli?l
?(ilpili? ii ,,f lu , ni.- ? 'i'i . i n tt. I nilli ti,. |,i i, til .?! w ,i K
Hil ,,| the ?I?.lill > Iik-lli' It In !.*i ?Ullin mli'il IliSl lin li?
lli ant.II.ill.v :i|i]i-,Ititi ,| fii ni ammig Hi, ?.-luina?. ?? ?? II?'
?? ni ?i- ?i n i titi, arboola ? ?mall rlaasol Mttng 1 inr?!
a--1 ?la n I i -t i.?i ti? ? i ?. v. li? shall I? ..: I? ii il t.. Iii. \. aili in/
to nillir a taro yatara1 ? ?m ??? ?f itndj In mrrhtutteal ru
Lin?! i nu.' Tin? Baa been ti ? ?I with a elaas of if pel -..n-,
.uni tin n nt? .ii. llf a Ii i' l? i ?n,.* i 11.11 ? 1- I
I iii Board recommend thal areatrr attention
1? k'unin i v , .uni I nat iii.ir-iinn li a? iii, mini!, i ?f mill
s li I plin? n Tuil in the operation of the set of i?i
Mu, I, .? i"- n .in.?-?I lu a?.?ni ?in half tin pruav.nl mun
lu i. that tnuti i fai Hill? ? in- afforded t? Indii I . i?. in
??era of lb? IiIkIiit dlrlaions of tin ? ? i , . ., - ? ? t,. ?nu
bim special -imin? luv?!..! the limit? ?f the ordinary
iinir-i- 1 in v i-1 ?n.nil-nil th ii the tnatrurttora al Um
Aeademjr shall, winn romjietent, lae retained in th*?li
jn i-i : mil- foi linn year?, and thal m h? i ? v ? t raeant-le? cs
. m. tiii'v shall Isi Bil? 'l bj the ?ele? lion ?r (fat ii oin? i is.
ami tli.it linn n?|ii i tiv i* tim.? ?! -irviii- ihaU Ik- ?ii
arr.?tiir?',l a? i? mai?' tin- fcwttM poaalbM aimultanrsrua
, ii.m -? li.,- I.?.inl apeak in high terms of the ceneral
an',, ann. i- ?f Hil Academy,and lUga^Ml the .mu Im??- of
additional land foi offleer?'quarten asa larjre miiuin-r
?r ?Hi.ii? are rompelled to reaide trnhout tb? Arademj
wall?. It Is also n ? "i.it.i''li'l."l Hi it lui ii li |,, ?li i- be
substituted foi the ?l?i uattern mi.?i.i!? al preaeut in
liai-, I i,i- ' luina! v . l*-|?.a l lill, lil ?I Iln' ,\ii'|.'.!
I? rejUlltl'll t? In* III .1 V. I l s.ill-f i. !,,| V inli
illtlnii. anil tin* li.?iltli of tin' liiiil?lil|ilii'H is
lifinmill viiv good, ?wii.k tn their nymnaati? and
nihii aporta la which Ihe) ara allowed to ludubje, ?m ii
a? lia?.- liai, lin.itili.'. and ilalitlli-* I In iiiii.rl rln?in w It li
a wmim i "'inn! ??iinium ?f Vice Admiral Port? i AceuM
I'.uiv mi.' the report of Um Board of Visitor? ia the ri-uni
?f ?t <.?until- i?ii?i?tin. ?f Bur-ffJon I'm? Un?') andtbe
Ron. *f. A. Darling ?i lu? laniUki. condition ??f tin*
Academy, Thii Oomnilttec a^eak la liitrit ttwBM of Um
, li-aiiliin ?h ?I tin- I'liaiti'i.? ami alilp? attached to the
Academy, bul recommended additional hoapital aeeom
i.latlon?, aa tbej oouaider lb? preaent entirelj in.lill?
ipilli 1 In \ a ?,, I ?-1 ?. ?it " tliii! the lnli|-lil|ilui li al.- Imw
.iiut.r.,1 tin., in a r??in in ??'iiMiin?. finn in a room in
ii., loom?, ?billi inilj iiitii'?i fiinr nunn? hare but two
iimniii's Alwut IM midshipmen, ii ?rill be remembered.
an-nil slnjii.n.iiil. 'I lu* lnr?iii! building? an* III.?if?',
lindlv vrntlliit.-il, ami iiimfi .?nuti- I In? i? an i v ii I?., pul
?lit I? net-it !? lu- tn,nli i li,mi l,v ,u .inn, ni. II ?|niii>?
fm it ?a-If. It demanda Um prompt??! redress Mon iii. in
two ?li.mill ni-vrrliL plan-il m mu. iimin. ami Un-ni, k
siniuiii nerer i?- luixni np v*. it it the w. ii " it la ai*?
ri-iiiiiiui.i.iltii that .increased racllltie? forbatblaa and
l?j??TBlnff toawlmbe atlmilcil tin- nidsblpaaeii,and that
t?i iln? |i ii'iriiw-u iiiitiiiiiK ?mil ?wiini.iii.k* tank, ionfeol
limit ami in. tilt vv iilr-, he .uni ni. ii. ami n-i .mum ml ti. it a
??iir?.'!?!! Dentist lu' a?rilKtifd to tin- Arii'lriny. i'liir al??
compllmeul tin* BurnsoB now am ?iutv at Um Aeademj
li ASE HAIL.
ASI'SPKNSION <?1 IIOBTIMTIKS AMONG IHK i IIAMlioN
? I I'llS.
The m ?.res ?if ext -ititm-i ?nti-its we have I?ccm ?all'-d
ujsiii t? r. |Hirt of late, hav? been suddenly suspended for
a few wee?.? !>y Hip OfBf it-tOS ?f i Ifi iiin?tai.rt's alfertliiii
tlire?* or fnur.of tin* moat promluent ort_ani7..ili?!i?. In tim
first plaie the unteil Mutual Clab, tli?it)fli th.y will play
sum?* of their (..inn*,-, will nut ititii tin- arena with tim
lininl iirniiiilielit of Hie i,a!iill,laten fur Hie > lui lu pi i m rah j i>
until Aiuust. lu ci>n?ei|Ueiii*e uf tin ?, rmiis injin v ?ii?
tulned iiy fin-ir skillful pit? fier in tua lau- match with Um
l.rkfoi'l illili, ilii-ir irnin?! mat? In ? with the Atlantie sud
li vin.I'ili inati In? lu ?lik' .i??tl??lii .1 nulli a late ?n i lod of
on In consequence Moondi/, tim eraci orabof
Newark, the Kum"?.ii, lune reeinilv tnaile ?nine atronjr
addition? t?) their nine, and In < onsequenca they pnipns?'
waitlnji iii** expiration of lue i> quired u days l-efora timy
again anti i Vim ?rona with lui rhampion nine?. Tho
I lunn? ye?i. -mI.'iv lilt tin-1 Hy ?ma ti u ?lav?'t..iii tlirmiuli
Sl'esteru New-York, uu.l they, in i ona. quence, will be oat
of the an-n.? for a couple of weeks; ami, lastly, all the
i;iitim?of Hie Kit eMnr Ililli 1h.'ii?.'li Um lit i<r li?iioro
chjmpiotishlp inateliea lutve been put off fm a month
ovt or remet to thS'memory of tin u ileeBBBMl iobbbibsi
inn, Mr. < ?inw ill.
IHK I?)! R Of HU 1 MUN' t II H
'lin' I'nioii Clul) ?ii Moiiisniiia lilt Ni vv Yiii'k in
the o?.M) nui. tii.lii f.?r Al'.?mi yesterday, ittdto-daj ..t .1
p.m. will iilav the Nutinnal Olttbof Albany. ?inTinsdiiy
iiioriiiiis'tin v \i?itll.aii-.ii?;liiiru', and Hill tin n pia) ihn
noted union Clnb '?f thal plaee at a 1? m. Tim ?nine m.iit
tin- .lull will leave fm I ina, ?uni mi Wnlnesday they j.lny
illili? ?m th?- 1'iitk i.i'iuinl? Leavlux I tua tin
?ame m.iit f?r Roebeater, on Thursday Uni play tin
ii,? k Hull ?f tint 1 lu , ami 1,11 in 1 1 y play th. NiiiKani
1 lull uf litiiiui?. and another HuiTaiu tliil) nu -?.itiuilav
III?, lulu* Iln- \ ..Illili I 11,mI,,n,? ?|, alun,ii? t,1 uni!
them, and tlmy may Ih' iinlttc. d t? In ead? Canalla. J'?
fun" rittiii.lnir Um .lull will vi It Kiaifal 1 Fall? This will
la a ti?it.w?i?liv trip, and will ful
?it the ?lill? from first to hist, that Is If t ht- v ml ?nt ?f Um
siugburg mure ,l't?ri?us tluui the Mumal < lui? did last
/cur.
1111 i.i", mi \l I ?11 RM im r ni i,ir. t iii vu 1. r. ? 1 1 it
?.I 1 HI -?..1 Ul..
Oil WullK-jd.iV CWli'lii. Xi?:?I iLc .N-UlVllilil'lttlr.
?(tfWBalilB'jrtaB.wiiniaBOlliat dt? faSagfrff*' '
ni rnntr t?. (Winnall, Indianar-al?*. UW ?* .?,,
uni ( 1 . .t???? tui.iuy ? uriirw i,f flkatea WWJ l->* '.?ronirrst
;'i!;!. '?.v'ti;;:\U.n mmM^JA?? SR?,
I'lay with brin?, i'Buiiipl?>uorKii.i/? OM' ')f..U".r respe?
lireBtatea Tiir pn'stest excit?-iim-hi prcv .,? ?inon? Lall
?lui,s throur?out the Wenteru titi?" ,u rcgai<t to tl??a
vicit el lue fcuuthtru ?hamplijp?-.
fRINTt^H RATl'lt.
_ 'A gsune o? bihac-buJ: waa playwl BO Saturday, July
ti," at ?BsTtMBBBiaOj fOtPBBBB Wood's nine, und ffarper s
nun'. In whlea Wood's nine aere thr victors, afttr a well
? ?itiu-rt?-?! fane, by a wurt? of ii to ii.
HEIKE NOTES.
Trie Ilobob! t? Ferry Com pun y'a tuiplovrN have thr ir
?TiBiutl bW?SBBJi i ' B iiimoii on the 1Mb Is??.
The Wabli n ( 'pirn House and Hotel, at Paterson, Is nf
fered ob KBtal tr I? ?te, the present proprietor having tai led to make it
pa?.
On the f vi unir, i'' the Fourth, Mr Jam? h B. Brrwrtrr's
Laru in Plu.b.'.g ?. ? dittri.yril by ia iniiBt.irj Ure. A ?eaaid til *2J0
baa beru ? in,-d for lha convirt.ea of the incendi?.'.
on t-'.itiiiilay, an unknown woman, wearlnpa pink tiri ?tit
?lal I la? n.r ?triw kal, Iraprd from tb? rterri of I Catharine lerrv boat,
and W11 draw ord.
I/I//1I' Fisk,.i .nil u leur?, whosu parents r?.?i(le) at the
Am | nf Rast Petty ?nth st m Lhasa], l?H (rom the East IT,it? suth it.
pier tod ?ia dr..? ned.
Valentine ;-< lil? nr. a ??ertnan, wa? Bfl Haturtbiy pros
tr?t? t I ? the b> at st .be mt? r?r. lion ? f Atenu? Band hrvei.tl st. Ha
?as Ukeii lo Na 11 ' N.i.th st., where he ii,..!.
Kniriiio Company No. I of Iloimkrn ink?- finir annual
ei,-ur? . n nu I'.el?? urti Tatty have .hmtered Um ?!< aw lu at (jrorgo
WatLngtoii, ami ?ill ipentl the diy at the Piihlu? Bank?.
.-??\ i-n New-York b??i s uti?' arrest? ?I in Jmnaj City yes
lerSat ?fir.>t. rl ? >;r,l >, lh p ?; ng hill. TI ry ?ill he brought be
fine the Court Un? innroiltg.
A litth' (litiikilitirof Mr. Charles (in? n of Fairmount.
IV, ?t,,'.?'. r Caastf win filallv ?caldisl on Matnnlij mornisg, while ?t
tei.p'iu? lo lakr ?kettle of balling wslrr from a store.
Th?- body of an unknown man, apparently alnmt TO
Tear, af age. drea.cd IB ?hit? shirt. . h. rk ?eat, gray panta ?lid light
BBBtS, ?a. I-riiiigiit t" ta? Moriue ;? ?trida?
The ruff Nnnpnreil. ubi? li tlnateil ilnuti the hay on the
Mb i.linn.., on It? war t?i Lnrnp? BSSBBakSB N th? BRI of .lui?. 10 lal
? BBf.II li?', III well, hut not half Wl? icroi? tlir Alill.t.c.
Dr. I). II. Itl-tl!, I)"pnty Health (?tilt er. Itnfitli ? pilnfi
th?f. B ci,., BBJMI Bl reporta of irllow frier tn I eian port? ?>???!?
fruin T? ti? uiuat author at L??er (jnaitutmr, mu mut ititi.,,,?! na
At Messrs Wjiknff ile Cb.*! iroltl and silver redil? ?njr
?ark?, in l.reeni ?nut lh.? manan?; a <|'iantitr <f fsM orr from the
Kal.aidaoii Mine?, ?i Mad?.-, ??nada, l? to M tr?lrd I, j eui lil! . I ' in nts
si,d lu neralo?nat?.
Mi-. .I?.lui Um? ii, au r?tltnal.lr ami ?iil'?f;int1:il it.itnir,
rrsiding Bier Jaman ? ??? aecldt-atalli k11 lad aa PT : la? last Ile ran
ml?, the street t.. ?Ir.ie i.If .attie, mil ni hut Laste rio again?! ?? uritd
? tike, itnk ug braun un h,s abdomen.
Mt. .lohn P, i-mi', i earp? atar, tell from.? ??affniii while?
?t w.,rk on a hou.? in Hidt ?t . Mrlr..?.- <-n Sjtur.lsr afternix.r
Uimd a ..,iu(,ouud fra, turo vf Hie ?kuli, sha L, :l.? ftrired, uiust proie
faul.
Mrs. Mer?'y It. TOBakf. ninth.r of tin? chief nf the Hiten
:-, ? I', lea. ?si bariad on Satardaj (tob lbs rraMcse? ?I hei toa ia
Assttl .1 The fjuer?! i!l?..?ir?. BBS 'j tie Hrv. l?r S I? Hur? hard of
the llnrtr. all, ?I Pmlxtrr an ? l.urcb.
A pt ir?- flieht bet mi en Miiiloin and ('nu Mowbray, fur R
sin i i sna.nt. >??? niririf, d lo ule pire in lliehswkvn on Saturday
morning, al 6 och ck. M, t.laiu and hi. liai,,ti ?er. on the gran, I, l,nt
Mu? liri? dnl Bot ?pprar.
Mr. I'amel ??'Neil, of the firm of O'Nell ? Sims, ?ilk
- Bl lisais?, I Pate-.,,n Ila 1 .enllal , iTl. e kASSf St N? II li .lil
I - rs -t Nr? York, ?a? ?c. .dentally diownid from ihtr Knr l'itr, at
lloa.it? n. on 1 riaaj I .
An unknown niall WOB ha?l fall? n BalfldB BB tile railroad
tra.-k nr?r il, waa ras aief
ai.d LssssBtl; kill?'! hy ? le?a ai??! ta st ?h ?st 4 o ? .ora es Isairlsy m?, ru
ln^. lil. ...I,?,lrd.
A iniiipMtii ?if Hi?, l-'oiirtri nth (Hnmklvn) Keinmini,
?hi. h ?I r I Ile K. iirtb SB ll.e lialtlr fehl ni !.. tt> ahnrg returred t..
Ilr.iakljn un San,ru?; eveinu.- aud ??a i?rv hainisvmrlr re, rned 1./ the
I ",j, ? i,w r IL. mer
( m .--.it u ni.ti ;?ft? iiiiniii, aa the ?MO Of Mi. F. lilley was
I la nig lu front M h > (alh. r a -lar. . ou ?'? Hi r- BtSis, l.r
il? attarktsl ?Bil blues I,y a mad il ... caught,
: ,1 BBS pla, rd nu let I lie r?rr ol Dr. !'
Mr. .Iain? s ?'. C.iinpLei!, nf Ili?rhlnTili:evi!!e, w:i? af?
ta, ke.| h? I V
?ii of a ? k1 ?steh ?i. i ebsia ?slue,] ?t t-17:. li- ?a.
OB OetaitasYJ etiiiiliir. Main n ? linHnei nf Nu 7? Wi ,?f
Broad??), ?as ru? Bia? asti n ?(?..tlj ki. e,| m Wl i.i.,. .| b? Stag?
Na 111 ot th? t-ia.rtb air , nar. I'aiiak lii.noLiir, '.be driver, BBS
?ii??.? 1
mi' li of the M?l Itekrimeiit, Capt ("alni?, li is
? ei-.- -. I rea-ur, r. 11 ii I Rag?
'? .11 Ililli.)!
i ?ni'iii-r 11 LT. \ lii-lil hu itii|iii'St on Haturilai over the
l?>iv uf l'bo?,aa S. ?niau ?ha Baa I?.taut jr kllhsl on tbr 44k
as a Urawa] ka ?ark B] Krank Mroug.
l-c.lrd tkal Ik? .MCiirtfB.r wt? ar. ?In tal.
a negro Aaaei !..,n?<- ?t Ne u i.i,.?f. \t:i?
pulled ' - 'M a| ' a'll ,
? - II,-. 11 , au.? ... >r ;
- ? . lu'iatt'd ?? ia -rill? ?r hr.d '
Win Danlap ? ?? . ??niiiutt??! aa H.itur?i.?y t>> .Instn ?
t?.r1?e t? Ming ?uen.ptrl to a?.mil- Uf Putnam
IIobim lh a ? '. ?.tl.aut |'??iug
,tnr? I mr ?onriniul.i ,
kirri ? ,!...r.
A li.itiniti -k. I. t.ni wa? t.,. i.tiv iln?r ??tit nf the li,ink un
it.- ?,t?r? lad ??.l.r! ?.a?
? . ?. ?? pall an . f I) . ? . 1 ...-,. ? ? ? .,
? ttarhr.1 to t:.e /.el ?
.
rh? Met ropo t.u- 11, nillir Itnaril Reid a ?BBi
?
had l?.n
?ii , AV>r
Joint Fairitn ?i. run ov? r l.v i .ir \.? 7 of the ll.nl? tn
M II 1.
? re.v , rulla.I ? ,
k1 . ? i ?
aaik ILal a ?a? .u..
Mi li . ('..liiviill nf urii'ikli li. ulm tv;is
....
na., .?? ?un k Ilya l'aiht I
i
IrreaSttl
?...n ?Ti- 1l.i?!iii:i;|,,i| .?tut I a? 11. in.nth f?.licht St the
' .mair?, OB lb?
I?,ill.g
the S?! t I'
?
nu Mtiiili.. .lum ir, Mr. Ja. ..li 1.11/ ami Mr linn
? Braalbrd I
a I two ?tba
i na sbsI tar ? ?
I ?lag <rtsAas4a ' ? it tb? conct, ? .a. ,.f ti.. ob Batar
.i
Duri ne Ihr abBeuoe ..r Ifearj Otaabreagli and ttifc
fr an t ' , ?' I a fr? da- ? ago. tt ?a? ? i t?rrd 'i)
. ?
1
. itk t ? ? : w .tiia?_, !.. -
, ml .
C?ir??tii r W.irnn nf J.r-ey (Tty mi ?-.ilnnl.ty Btfhl held
IB ni,|a?t wa IB? bat) Bi.lt als 'tal s? ?; ?
? ? li . i I? A bats-11
- ? ?
al th? Irte .lack s. slrrs.lv I
tblt le, . s te.Hi a. . Ide |
i uti a m" in- tin- tin in? n in Jenej I ly, aad at?are ai
pa-rlall? al
,|, a I.I al tall llsSl trail ?rr n.I. li..;, el thal tt.,
. li,???ure? ?re S'l?.|'!"l t" !? a-,,;. |..
' .
.M.eni . . t.,-..I la inluke Ihr protect I >fl ,t li? pell. - t? ?,, I beal 'r.,m
, ' .. ..... , .rufujra. Thr iMi.ner.
I.atlall. ..?
I'.ii.mi i llii.l.v ye?t??ri1ny took the unte innir.-in ,1, |?,
?n on . f J..In. Hair, at SB rr...lri., ? in Ktarl.tr third al nest Kighth atr
? '?i u.rl.i ..r Lil? 4, Hal?) fin,ght ?ith Blebs?! Kwseaei sastra?
stii.i k .n ii., fa,, hut i.,' I. Oa th? rlag morning Hslr?
.
I ???en I.T ?ona unknasu |? i? ?!.. liare bafcaj SB ir.lnnai > la
S ?.ria, ?TI: Ila laltir Sasaull he a a. ,l,?c|i?r?rd
WTIliaiii lTiestlv, anil Oeerajl f I'mli'iif II????. Cninpuny
Na ? and Joh!, I l'??ell,f Rttgts? CssiyiBI No 2 of Uni
?rr- on .s?tiir,|?i . ..1,1,. ted I, -t.. . J.,.tice Balley ni ?
BBrty " ? dm t 'l liei- ?ere e?.T. t.nnl Al" ?ml ic?|?nred to |-n? Ir lula In
kerfi lb? Bases 11,.- ?- ? ?rd reprew ' ra ,1 fartwn? In ihr Brooklyn
Pira I', j'srtu ri.t and netulcrd lu a lai Maa ti? lit on Indar ??elim?- line
uf Ik? I r I alinula.loll. ra paid the lili. ? for the tWO li.eil hclulla-ing lu
bl? fa. t
Ali IntlainriLitmi h.itnl lull tvns ? livul.iteil tluniiighoiit
'-ati.l tai , lui pur),"it ol ?hail I? la e?, ile ?lunintl.? (,,r
MstlB l,lai, and iinl:,'i, .Ii ai ?ga nat lu? M? li? ?I ? I? ' ntana I? I'll' SB Bl
hill i? dgnrd A .N.Ii.e ?I Sr? loik ' and it? BBBBBII ?re coi Hi,rd
? la,-. ,.t ila, , 1,-sd Au.trtsii ?nil il-niinclsllon of Ka? SB? ,1" and
tl,r lien, sn .Nsiiau in g.i" ral . "U.Tu.liiig ? iib ? demand Inr ? BbBsV
elprea.iau at Ana : . al. nat gnat -, n
v.,nu ila? - a.". Oeorga Fisher, an t'niploy?'- at lliirtnini's
M.un, ?a.?i. ?!.,! at lei.i.aii Malk.t Polil.Iii ill? .liarle
beta? thal h. 1,1 itatea t'"-u ? ?'?? ??>: ..' r.?,in in Un Mn.euiii s gold
w?t.h ?alur.l ?t e.lo ?mi +.?! In iiiiiin ?, Iii? propertv of .Hi .lulim S.
Wiijjl.t ?n ?.i.-r li noa, aperar? thal las -har^e ?a? ?i,,,ii?Il. ?.
OSBIgl M Mraait ?.. ,m Satur, lai. .u.ittr.1 tu ?n.wrr far BkB BbBO)
a trap hanna BBI I ait M Ha thirl, au J Menari haiing (?lira nita it
A party of MM tier ItTmBRV-ra, iiinii)>?-t Iiitr i ?l?'/?Ti nr nuire,
Tr.terd?? ?'ftrii.n iboBl I a'rlaek sata !'? I si It ?teatl] .... I i iff. rr
iillJrr?lrr?e, of the Port? -lilli Pre. lift, at thr rornrr of (Iran.l aad
Kir.i .i?, Braablya, I d' Wbss inlan< la aiapiia? lb?? r.-fused ,
? ia n Iiiii; io Ihr aftV r, . rlfart tor ?iori r hi I ,i:.ii-,,| I.? tri, .plug bun.
While lilli.,.' ia i- ., ,,.,| hi. rail, arid ti. .ta?,.I it ni the attirer . I.e al BBS
another used Ins te. li, ?u the li.an,h ,,| the :... ,,u,filed min. (lue of IB?
pall,. .Michael 111?-? na? ?ra
a ?iisi/ra? ?fui iisiit ?m I'liniii reata rttay aft?'iii??(?n in the
rear ?sni o( the BBSS? No 7M?i W.t'ue >t , Nen irk a.-. ii|ne.t h? Con
Mui(iii) A mau named Ksnr und, rt?t.k M rhaallsr a child n.n.,1
Mam, when the fither aad um le ul the ?hil.l ?t upon Kane, ?ud lil?
friend? rallied to hi? ?uupoit re I lina; ?mt ?Hera ,,u Hie .Hauy alda
the (ghi l*r?m? grnri?] hut ??a rii..illr i| irllr 1 ni the police Kin?'?
head ??? cal. Th? Mint ? (JasVs and 0?SS) seie uresled, aud ?al ua
iler?n in rtsminiltnn ti,,, uioriiing.
I'ibiii lsr!i-hmlilt nf Nu t>H TTilrilave, it lioso store was
open rrttrrtUr, wa? arrr.trU tit I'ollreiBta Immrn .Schmidt mail*
rr.uunre t.. ihr arrral at Mr.I. and waa ila r.-lor i.ruieil of ?a ???anil
upon thr aBeer 'I hr daitiaidrr of Ihr asi? ?S Albert linn?, ?a? al.,,
?, ciiard of violation of th? Piela? li?, in Tra?In? a glaM ?f llgrr birr
an I alf. rmi It for ?air Schmidt gate hill ea holt! ?barge? Killie sa?
Skst hailed to a ii ? ?? ? r Id?.ill II. ni I .1 Na li, I Nprmii ?t., waa also
hell t" hall ta >l,.?.r fal ,.,, al., ned I lalstlol. al thr Hl.lw li?
At 2 i?'i lni'k yestenlay nf tit ti? uni a kerrnvne explnslnn
."? 1 ?t the house a? Mr Henri S*??ne, Wilson st, near Lea ??? ,
Braokhn. K I? It ??pear? that thr ?en ?nt Annie Brennan in an?
Iii? the |r? of th' ra- ,e einplml uuali tia- . aal. a 'I laullt? of ker.?roe
whnb inatintlv bluing up eainmiiiiliaie.1 ? ith the laid reaalBlBS la th?
ria. Mr. Rdsiird Com? sod Miss Mattie Swain? went to the ssaislaine
at the shrieking g i> hut .he ?as >,, Injured'Hut*d??th eii?nr<l in the
, ours? "f sn h"?r teal a half Ml?? J?w?vn? w?a ?everelv burinsl al out
toe hauda aad Bur, ?bil? Mr. toSji ?ill prohahl- lose lha na? of hi?
hand?
In th?? Court of (ienrral Hosjiions, ?BJ Hstunlny, Dlitrlct
Altnrnrr Hall mailr aa rii'ianatlou con. rrulng .h,r?e? r r rl.-, imt upon
th.-..Bl ?ri of th? Court Ile li,lhi?i|,g uamrsl nlradcr?, prevloaaly
ronelrlnl wrre thin ?entein eil; Ptauri? Carl?, grand baTeaa?. 4 )??r?
htslt Pits.,?; JsBieg Magaira, ?Uriupl al g??J?'l btrrrn? Piullentiirv 1
?eir. I'hsrle? Hsin'iit alinmpi ?t graud mrr?B?. 1 ?aa?? State Prta.ni,
Wm. ?'.-.Bmilb, (Bad larceny, t yean PeuileaMari; W ui, I). at<i?aii,
fal.? prrOnavra I rr?rs Slatr Prlaon . Brrusrd Kreps. for an ???ault with
non kim. k1. . Pi miei, i?ry 1 year.
An liii|uist was held by Corom-r (inver over the 1??mI> ??f
Jamea hi ?alan ??cd 13y?sn, who r.nuiiiltte.l .uni,le I,, ?haotiug hlWMlf
through the I rirt Im ?ever?! dil? pretaaia li? had dunk to rice??
?ml on Sa?nela' on rntrilng the ?aloon it Ila- inter.? enan ?f Krauktoit
? n.| Prirl ?I? , where be wa? rrnplnird ?? har trotter, ?ml lading tint th?
?vornan who had eiuplovrd l.la had ?old out he h re ?me vert auch de
sraeets, hu,?Iii ?l ?vbasl I ?rasa? k p a-, ?b)la la bli ?putmrnt with
I?., fneiid?, hr diwbaig??! a sb'l tram a letaUei al the ?all. and then
placing lh? ?maale of the pnl.il t.. hil brent On?! the ball paaung through
the h. arl
The k'-cti? st nf ii'i'iiit friillils I? ?leselTlK-tl I Ima: A JnUllK
man el SvBtaai addie??, ?uleling a la?Blouahle bar room, ?liult to thr har
? ml fsui'lisrlv rall? for i glaaa of boiirlsin and "li turning to look at..,ni
la i, ia ?relug a I. .a/en ni lU.a, ?tisBgers. h? lavi'i ? thriu I I-.' II
lum lu drinking ? ?af.i.i-?ii to the Kli ?? la? After ill i s?? !..ink it
alrsi,|(er ral ? l..r ? |s|.er at 1 ? ,,ii,r. lola I a n I ?ni pea ng (I I" tin
I ?if, b? Uki? In.m ii? I IO? note l?f raui ?
:,'?hng which tha'??r?nie? Irssking ?I Uti
? , ,
ai.,1 tiki? I.? d'),all:.i?. II i.aala- I
BOM ?> BBWBWa?
THE EXCISE LA If.
MEMORIAL TO THE CON^TITUTIONAI. CONVENTION.
At a meeting, last?;VPning, of the Kxcrutivc Coin
initt??' nf til?- ?iirman Citi/iiiis' Oriraiu/.alaon, Ur. Mai
<;??? P m the ? liair, Mr. MaifiuiB Otos? repotted, and the
Comuiitteo adopU'd, the following memorial, addressed
to the Constitutional Convent ton :
TI.? unilrrsgosd memorialist? and nine.?? of the Bute beg lea?? rt
rpeitfully to r?*prrsent:
That while ibej are at ?II lime? ready and willing to mi.prn'e m ia?
popular movement umlng at an a.tvancemeBt af th? reuse of pohhr
Biorali, deeeuej^ ind temp?raia e, the? ueverthelesaderin .1 to I? their
lut? aa good c?titan? anil ?lue, rr mea to lav before ?our honorable
Ih-Iv their re??oii? for not hc^evirr m the benefit? of t.,'..l ?b?tin?iica,
the rigbteoumrsa ef politi.al teetutallira, and the pra. liability and jue
t.re of pr..hitwta.r? leg'?l?t'..n.
lan. Noah to Ila? a from Ji.su? Cb rill to tit, Paul, from Luther to
Bilton, and from Washington t?< Homholilt and Liebig, marly all the
great ind good men of rrrrr age, aad the immortal teacher? and hrn
?factor? of aanki?d, bate r?'gtnie?l win? ?? a bleued gift of Omi Al
siightv ?ad ? boiiiitifal nature. The moil prrfr.t tvpe? of ti.? ?hole
human race? pbraira?r and intetleetnallf?ar? fonnd in tho?e com tri.?
?here ?In- dirt at nil? n a iii i ?ed sa?, loninting of animal and ?rge'ahle
?olid food, ?nd of w?t?r wine, milk, and beer for drink; these count ric?
? Hie inhabitants of whnh eicel in every mental and plirnral pertrcti.n
?ud aatrancetnrut? ara Kn^land, ?.BIBB)II Priace, hwltierland. Itali,
.s'ran.l mm, Hunirirf, Bpaiu, mil the L'nited Mtate? of Ainrnea. In all
ef the??- mint hi?h!r citilirnl . aast? ?'? the drinking o? wiur nal beer ii
til, rulr and total aUtineure from tbriri the llMiBSB,
Illa .ever tin? mu?.I dut in the u?e of ?olid ?ml laiai'l food si ?Lot?
<!. r:T "I, ia not cn.toiiiair, men rue found phrairslly and mentally ?nfc
nor t-i tin- Inhihitinta of the couiit-n? just n.iiiird, and in ?onie rise? in
a state I nrilrriug <To>e upon the condinnn of brntei; hlubisrr takci Ilia
place of ?mr ipi) barer among the K.ipaimaui and Lapland? ra raw
?In.kv and other .,hu.,lions ardent spirits become the liquid ?pier for the
bad iirrad nul ?unte pi. Uto? a . onsmurd hy the poorer r.ii-f. ia some
part? of Ireland, Northern (?rrmaiir, ind fin??ia, and the Oriir.tll? are
the victims of ?Minn ?nd other narcotic itiraalant?, which ire fast de
?troving tbe m< uUl und ph)?ical poiser? of whole nntni?
IT.? im- ..lu.? of t. iii|,rrance ?ill not be advanced, and the rr.orili of
the maur? ?lil not le improt.d hv ?prcul I. rittltloo as a?ke! for hv the
t> inp. r?n.-r le?"u. a and prohibition st?, but the rvht? ol citiicut ?111 be
v lula ted liar. !?? ?ithoiit any gsai li r? turn Duri far
M vim. the ,1av ?f rr.t. in the trne legal tti'l ?onsliti ti..ml teni.? d.>ei
Bot ?isrnif? ? dar to he eicluiirt?/ or ?ect???nl? deioteil to n
Sreti MB rifktt nal jiriiticii, but ?da? ?if r??t from laminai duly labor,
and r i .?tit ,1 and pliritral recreation and ?oclu? rnjoimcnt; all ?pecitl
Snn.iar lig"istiou ut, tia rcfore, au iBtasion of men'? right?, ?ml s cruel
? roi g ai/sin.t the grSBl clase of lorkmirmrn. who have lo other day for
n-,Kata li lian, hard work and fur Ml lal cn ovirient
Pur the ?I,,,?? runied rrasoni ?no man? others that could be c|'ed, and
In nrdrr to remove th? rau.es of so otherwise evriiaaMuir iivtl strife lui
d ., ..rd er, iii.ler.,I h? the demand? af a certain ela.?? of I ituleranl cit. ?eu?,
?ha liri:??? in rnfor. uni chnrtun.ty. moralitr, aid ?ol.rirlv hy iiiii.-pul
li'tn ?ltd I'nprictir.ihle legal isiltaisa tnnr Honorable Body ia
I la > inhoilr in tour drap, of a e?nitit'iiioii.
11 It niulittiin of thr trl?c ni f? iinrritnl l;.|ii.ir? I'ld wine?, .?mr! MB
p??s?gr of ?riirr.l und ninlortn I??? for the miinteBi.ncr of public, onl-r
? ?I na,i iltr IhraaghlBl Hi?' Mt.?te sre ?ole ah nu lung within
ti i- | ni.,., ? ib ! ..-,-,'at o i of ti.? I.rv-ialiture of ? free aad cii.nilit. ned
c.,iiirr.oli?r?lth .?pillie of ?.-If goTerninri,'.
CITY UK MS.
I'K.liSiiN'.ii.-Among the airivals at tlie Hotels are
liaron Van Havre, ,-ji cn-tary of tile, lbli;ian lagation,
and the lion. Isaao Uuchatian, Canada* it the I.rcyoort
Hun-?', (on. II. ii. Hatter, Vermont, (?cn. I.cnJ. I,c
Fevre, Bath, Oea. li Topp, Memphis-, the linn. n. M.
Iir.ine, WUwtogtOB, N. ( ., the lion. J M. Fromi-ny.
Ml in|iliis. ami the lion H. liuhier, ( I?-wlnml, an- at the
r-r. Nicholas lintel. fS.-iiaior Norton of .'1 .nu? .??ita at til?)
All.? niall?' Hotel. _
THi Pi ?body lim mt, Na 23 Unioa Stroan, is tim
latest aiblition to oat City's Hotel*. It m .hijiil'c.I ?isa
flrttelaai pilbil?' miaaniil oo the paoad floor, witt.
suites ef ile-rant apart in? ntn abOVI tim upper story
bellipf llltemled for bachelor* of moderate mian?. The
reataaraat lakes the piece of the widely regr? tt? ?l Maison
I ? ? ? i ? - : and the entire establishment, by t's inilleinns .mil
ailinn a 1 iii' .'.ppoitiltni nts, proves tin- '.ist? and knoll sBBJI
of Mr. W. i'. HiTluda?,'?', tilt: L?
? m
Tin: DtMiLitiiiHi; - We lititlerstain. tt?>n, a ie?p?>ti
ni.ie sonne that the rcjn.it of the Daaderbera having
spruni.- al.ak is Btt? t ly M 'tlmut fuiiuilatioi!. The vcbm 1
lins mi. r Icakul a ?lrnp ?une she v. a-.a.?in in ?I. The
accident wldeh caasea her retara to pert le a alight de?
rangement of )i*t mai hiin-ry which v, ill shortly lu- um? -
?li? ?I ; and the mishap which recently corii|w!le?l her ob n
? rs t?? put In-r on the dry timk war. tin- result of a ?olh
asoa with a Boating derrick by win.Ti li? i plating Wal
Milli?'? hat beat? in ? part which oould not lv ri.uhid
while sin- was in the. a.iti'l'. t-Tic BtU Ball for 1 ) ?UK:?
again li a <laj or tiiu. _
Tn W ni n I lt.?Tli" wiittlicr yesteniay was per?
haps the wanui .?t mi' haie ?-xiNT.eiii-?-?! (hi- ji-.ii'. All
?lay sBBg th?' atSWW?eBg ravi nf the sun jxiiir? ?I doWB iiitli
.illini-f Iropti'll fellnr. Th?' si i l,n eye, which, ?lilliliar
the lum linn.' Ini'ir?, ?<r\iil to a.n \ ,ati the mti-t.se hi at,
died away ?" t!i?'afteriuuui, leal iltir ihe aluiosplnie op
? m the ? itr? Ute. The rltJ ivan gea? rally ?I? -?rl? ?1
bj .ini-t en 11 eua win? imii?! get awar, iu the near
sea -lite alni other lesorts wen tlnonpd with fresh air
?....ii? iiiiniiir the day. Osatnl l'aikliad ita full share
??t i itrona?TT, bul it wa? (bo hot for i xu-nsii,- locomotion,
?ml cool seats In t in- shade were t' >? order ??t the ?lay. Ia
buhu- |?>iiioii? ?af tiki tity the thcrmoinei lo-e hi M m
the .lit?'! Dooli.
Iiif Pi?i?iii: orr (iu\ niN'tm's Islam?.?The
fit? ' nf a small boat, . oataaBlBf two in? ii. a Imiv. and trtrl,
hal in?.' lu ?Ik, inn tliiw ti I', the s'. am Ima' N, 11a Ik, w !n ;i
nfT ? ; i.. . iiioi ? l-l.mil. on Thursday la?t. has tie. n liu-it
tioinil In lui: T Kim M-:. At the time, it was ?iippi.-eit
? di aoard the roe boat,eicept the boy, were
droa t. ?l. bal it aprs an thal the hoy and ?rirl w?-i.
bj Mt I I. Ko.m und other fentlcmen. ? ho were
Ishlng t.? u i!,. island Bint-e th? actldcut. the names
ef tin low I??..ii jiarty 1...1? I? ?ii a?i ?tt.tii ? d t" Im Win.
i: lan. a painter, Na no ( ninnana ?: , Biooklraj his
i'hililran, .lohn and Maraairt,aired res|??-ctlvel.i ii ami
13 years, and Charles Htewar: <?f X?? :..i'. Coliinibiit-st.
li. th ruin wen dlOWBed Thomas Hudson, the Nor
w.i.K'? pilot, hat lua lu ?ti arrested, the boy aadatrl an
p. .m <i bet ore Justice Hogmn on Batorday, and ob their
illl.?at it? alni f tirrill of ??in? pa-?? neeis on ' n Norwalk.
W nil W ttliess? d lae i ollie.on. ?Uni 11 lie It? COSa the pilot uf
Culpabli ' -. Ililli??.I. w i? 1? ?inn? ?1 t?> lind t'l.tllll
t?ail. That wa? rreaa hy Mr. ( luu!?ss B.Fas??et Xo. J4
1?? u-r.iw st , lir.siklyn.
1 'C1 VRjtlU(J AN KVASluN Of THK EXCttl LAW,
Vesterdaj ii.lag ?B] Xinth Waul iMilm ?ntl t? epinl a
l".nl? ?I l.nc? i !??? r w.ik...n in .??;.?.-!i:?r to Mt ( bal ? -
ii? ? k - ol X". IN ?-tunton ?t . w hlih was bettie . In v?-n to an
t the foqtof ? hrtsTupii'-t ?t . and laea
other part of tin city fiTHir demlJuhnB of ltoiiors, owned by
on. -..batt, ..f Eaal Ti? i-lft ti st., ?uti inb .1 for the same e\
eurwton, v..le sent timk by the |n.!i,'> . TI., ?.innaiis.
therefore,toroaee,mut ea an eacak^fiea wlthratthehr
?, r This action of the polu?ei was in obedience to
tieiicral Onlcr Xo. v?'. ahleh ti a? folio?, h :
m? !,i|iior? ?n?, ?Ir ?idl^er hating l?-eu I,r chapter 578 of
led a? ?a ?tale af '.rata? mt! in tie Metropoh
r on Kaadari ind the trau.) ort.ition fruui pi?.? lo
.- a a. rl ef ii. I e.ilt? ?er
bSBI?rB1 p?itl.?:the Kevi.esl Staiutea ?ii.
?I lau ?ill ?pe. lill? nee tt,.it uo ?ll.?h inei
,.s ?riv | ,r? al -. . i.r ; -, ?et And, IO enable
'
' in- >.. .i di of eeeh or atl ?r p'a, e
?here ?urn . a -r? sr ?lurrd ? ;Unn y?ur prrnnct, aad pr?tent the
?ram tlierrfrom of any su. h inrrcb.ti.d ?r ?butai the hour? of
lai?. I, i ... gBSfS es.Ti fer'? or bridge on the boundine? of
? 'ae atirrt? Slat .Hel.UH lunn Hi- li laill-h it. ind
pirientaia' I r ,ii?,'i'itai..'B le i l.i; ii,ade int., ?our pie ?
. a ?r ?II,ei ?. L , ,e. I,.?d?,l, lu ?hale or lu | art. ?ita. ?nj auch
.. a f..?nd ?itbiu lour preciuit on ?Minda,, las ?lil r?i|nire
|? ' ?as brosltl I.
? ' ? ? with the
-e ,uto . ual.alt, and BBS? the BBSs? until Maadi?
;
[BBralai,
;.,,! '-.a.li.r I, .t . ?? the proper!? ' .rrk.
lui* I.in?'K Mi'iiiiiM (?ii .?atiinhiy eieniiiK
the Journeymen Tailors' lToteitite und Ibneiohnt
tlinili ?le, ted oil!? cr? as f,.;!,.?? Jsi'ol? Mm stall, ITesi
dent; Thomas Brauajbton, Vlce-Pirsldcni I.aiin-un?
l?r?w. \ ii e lTeislibnl, alni Will. C. LlH'ker. Hirordlllk?
--'i illari The dclefatea eteeted to the Workmen
Inloli sre Mr. Jain? ? l.ueker and Mr Kobi 11 OrOW. The
eipenseaof the late dl*astr?>us strike wera r?'t??>rf?'d st
?v.'?it? ?>?? ib. ?"?Tin has ni iiieiiiiiers, mt of whniii are
, l? u .m the booka. The Talion' Cii?perative A ??oc lal ion
will meet hereafter at No. 10 Hl.mti.n st. nu lu, mlay i't .'II
inigs. "rreaa Um annual repeti ??f the broohlyn Dry <?tk?1s
ci? tks' Early ('lo-iii?.* AMoiTiitn.n, it appears that the re
?. ipts iiiiruiir theyrarwen ?Oil at, ana the exnewdltare
?lil IO, leal lilli $41 M ill the tremain f. The follo\Vltl?r
n.iiiieil Rontlemeu were elected for the etUUina- year:
I'll -id. -ni. William Miliiu; Vice I'lesident. A. T. S An
ib-r?oii. Il.'i'.ildine Necictary, H. H Mclirotti; Financiul
?secretari. J. A. N'mnleiihoiT: CorrefipondlUR Becratary,
Tin.ma? urta ; lYtawuier. i:. J. M??irotty ah the dry
?.'?.?.?Is lions? s in the Western Dtatriei lu Brooklyn
baie SKri'ed In cb?.?e at 7 n'lloi k ?Uland after Monday
II? Xt. fill liiaf to tin- ah?, in e of a i <>!i?l,let a!.!.- number of
linkers at (lie Hrookli u uiectliiK, the Join tn > mi ii Makers
?if (fee 't urk dnl not a-*< inhle ea Kitiunl.iv Rijhl at I'ut
nain Hall The Hrookiyn bakara met, ead preparad the
wai for an or?;ani/.itloii w hnh shall enable them to ?le
iiiiui?) more i Hun tu a weoh for aerea (laya' labor labor
i? i|ini!iih' 1H hours u ?lay. The W.ukiii,<iiien's l'ulon. of
w huh Mr. .laines Kiiiiis ha? been reflected PreeMeat, in
tem?a to ask Cnii?.'!? s? to pass a law w hlatii shall prevent
the diega] exaction by the city raliway < ?>mp.mies ?>f
? ten eighths of a ?real per paaaenser. The tnion win,
likewbw, ask the Commiiii Ciniiit ii to inaW-- eight hours a
li'iral day's ivor? ou all city Jobs. CsMkwrative Store As
??.. i.liions haye been iitnalied at Mo. itj Weat Port]
third st., and tit John W. Furnier'? Institute. No. (7 Lud
low-st.; ?hans, $f? each. At the iiieetiiiRof the Shilerirofor's
I iiinii. on Satnrilay evetilliif.lt was reported that du?
plizier*, baie ilelde?! to tim demand for BO additional .IO
rents a tiny Con|?er?4tlori and the eiirlit hour rule were
?I? I? ned loi dis? iisBion ut the next lueeUUi;
| AnuoaBceatuU. ]
Amithcan (Walt'li?uii) Watiiii?.
th? Hb?t ia Tss weeta,
Bold Kirrr?heie.
AvtRICAM Watciius ?it Tacforv prifct?. T. B.
il\ ?.>su. A ? ,, , Ra. Ihl Uro?d?ay .?nd Va lil huilai, >t , N Y.
LATEST SHIP NEWS.
roRTOF KKW YORK.Juli 7.
AUHIVKD.
Dark Trimlr???? Aleiantlra, VertloB, Mt. Croll 14 dayl, with ?nrar to
Roa, h Bro? k I ?fer
Uria Csa*Bituc (lui), CtBero, Palans? TU dar? ?Hh fruit to I'hataoer
Isin I'lielp. k I'?'
liri? Marr l-l ){o?!?uJ, Uo? laud, Palermo ?ti dall. ?Itb fruit, Ac, to
Klot.1 A S.-?.iiaii.
Kaki Var? I. MiBgim (?f .Staten l?!?nd). B???rnl(e, Kleuther?,
I da??, aThfc |iinea|t|ile?, !?> J t. IVIntnev. Juae JU. the Bortb end of
KlruUirr? hcaiiug ?Khar " mile? dittant, ?aw ?chr. Aunawaa of Balli
BBBk
Nchr KtU, RbbmII, Bntos (Tata?) W dijt?, wltb tottos, Ac, to O. K.
Kins A la
lehr. Julia I.rncb, Adits?, liaiaaa li dart, with lugar te-.
Sl'OKEN.
Nchr Marah Witam, ftoin Philadelphia for CabntoB, 16 dan out,
June BJ, lu UL '.'7 S7, loug. 711 5*1
w11 \i ru?t.
Tb? ? lir Miry K. Maa|iin r?porta .lui? 1 was hoarded b? a boat
froi? ?kalin? K-hr V. I',une Ynuu?. fron r*?o?lncetown, tt tuoathl out,
with in? bhl? uti. (?lit. laun? rrnorta bat?as lieru hoarded June HI
fru?a ?hr II T. I'rukn, ('baailler, ?Ith H5 hl,l? ?|,?rm. July J, ?paka
.,i,r 4 i : it,,i,l of I'r.aai.ei,, iu. With JOH hh's ? hale ami tsi ?parin.
ITie 1. ITi1,.rd rriioiti.l ???lu, ?.hi A M birr in lal. I
1ft lu. Wa? also liuardrl hy ?hi u?-?, la J II ?'ullina, ?lib 111 Mila,
whale and Ml ?perin. I ne lal t r r reported I hil John Al kim. nair ,.f., -
II ii. lillian li?,I 1,1? bSBS injure I >,/ IU? eipluaiou of a ?Ulli ?Ml died ia
thiee ila?? ?In r ill aapulation
IWlMI OTK] I? ?LI s
||,,?T,,s Isll 7 linn I i . ... hi,,.? [f ??! ,:i, I,,inlin:
I . . > fork| vice M, AT nu li,ni. !,,,,? Al ?Vuaiaiilio?,
II g ? fikiM, fcr?B la a'aO 'irHtt. ?ttb MM ftl m\fWa ?n, iisaani.
MERIDEN CUTLERY COMPANY*
Ml. ii fa' turrri ?f Hupa-rlOT , "
TAIW.K CUTI. KUY,
? f l*??rl, Ivor?. Hot?, Hone, i-lbta?, ami i.????? lltae-lk?. alw. titlaiit?
Maiin?aiturmuf Iii? Patent
HARD
RUBBER
HANDLE,
?kirk ??THE MOST M'RABLB 1IANDLK KVKR KNOrVl?.
It b* roach l?u ripeaaiv? tbaa Iiory.
It alnayi rrtain? it? ijlub when ia ear.
It ia warranted NOT TO HrX'OklK LOOSK in lb' liawllr.
It 1? m>t alerted by HOT WATKK.
Pur tait Iii ali ibe jiriu? ijitl deal?-.? it l'iitlrrr th uttlmut ?be I'aiteal
8tatta, awl if tb* li K K11) HA < I 1 ..KUY I'uBf'A MV, _,
Na. 43 B?. kiaaa ?I.. \?* 1 urb. 1
CPECIAL NOTICE.
Partii-nlir ?ttenti.,? is r?i_ne?ti-it to our ritr.alva Tarirtr af patt? rat B
aoiid ?ilvrr l'on??, S;-,,ov?, id. Ksirc?, at priftt ?birk ? II repa? tk#
?xaiuiiutii.il of ti.' , I,.?? ?t buy. rt.
HTA II li at M A IK US, Xo. ? j.b, ,t?TT.
KEAI) THESE KOCK LETTERS to liUFF
.HALT KXTBACT l?rp-t, Sa '4. I!r..?il??a?, It. t
IT DOtS NOT Ol'* It.itKK l\ ITII MKOK'l.NF
1 im ni.BfH.ilt ? il.lt K?r. . Uri.rit? i? CONXBC?lOX ??th ?,tkrf
air-ili! air?. Xv PHYSICIAN a j? IN FAVOR ?f It, ?Bri rtr.1 ?c4 tbblkl
II'O'I l-l' DISAOKKk ?..th L ? mr liai?.* io au? war, ..ml ?aifbi IIKLP]
mr ldoladee.1 I,,-,.' t WILI, ?K.NKFITiotfortb?UIK)-'l?'l LTIKW
IT IS Ittt'O-Vl-IK.NDKD for, ia Ml AIM IS liK.VK! 11 hit br ifj*
P. A BI.TiK.-i.
ClTBB OF ms-ORIiKR <iP THF ?TOMA? II
Arr-rpt my tbaika. My l:-'?i.,u'. ...rrrrr.! fmra a DISoHI'KK ?f li?.
SI (ill ICH, lad a* BBBB KM IKHLY 4,'URKll hy Moil UKI.ICIOUt?
Ma.ll Kill a. t It. .
?B M lli-ii,g..,i. ?t. Mr*. K. DA. ! IK S hit.
ITS KKFICACY CTOB TIIK IN? ll'IHAT STACK Of IIBKI? L'a
LAU ? .)S'.?l'MlM'ION.
I htrented ??rrrt! ! ittti ,f H-t t Malt Kitrirt Bererai.'* af K??1tb,
ir ta tar that i row *? Hl-TI.I.i hX? 11 h* tb? AC-,
I KM th? AC-i
HMol'SLYd
I ?it. I S KM-J
? ill < hl*0~
ami I am ni"?'- liapj,
TIVTI'Y OF TIfK I.I N(is,n.| rtTRBBOTHBBS at? BBkO
tit.- lil'.sPIKA'lloN n unraFBEK tie CtiKST now ?ipi
llA?lltSSKIi, th?? OL'UH Dl.lil.MSllt.'?, .?.li hup. it
KBTIBBLT. fli.
.IlKllllI.?.
IT STKFNOTIIINS TIIK WIIOKK HYSTKM
I am oblljred to ui' that ?. - rift? ka 8KKATI Y BKNKFITK1? hr tt?
DM of Ili.rT'? Halt Kura, t. It it Bul only ? I'l.KASAV i" h. ? ?
alaaaitrrKBr-ICACIOl'S ?ut, ?ml STRUM. IIIKHS TIIK NKRVIj
tail the VVHOI.K SYSTEM. G P. VVAOStB, No. ?Ti Nintfa-ar?.
8.,id errrrwbere. Pi'inoi Withiiig tgmriti Blight ipplr Ut Hi'ff'B
Malt Ku.-ii, t Depot, Sa. M2 Broadna?. N. V._Jj
Ul Ef.DKIIM.K-'Sr., front room.?A ivapr^
OX al.lr lirrrnrin lilli a? trat ?Iii* Cook in prirtt? lattily, ar aiat t_B
.irii.te hii.r,I.of biii.ar. I .ty rrirr-ii, c._j
ALLENVILLE GLASS \V"fiRKH.-^>li??VrB|
Ali Murra? ,1 !.. Y. M?nnfa<*Ur? all kind, of liott'e? Iinr,,.,.l,n?. 4'ai-<
boya. Dru.-.iata- War?. Sr ___ JOSI.vH S. I.KV KKKTT k 4"o._j
BAkTJ.K'I T fe Cou, KiHciiSMora to .lohn W
Btrtirtt. ilr-iler in FMST, Orr?-? and Colored ?il.AssvVARrti
I.iuip?, j ml O'biium-ya, Sqnier ? 1 ?ti-it h nut Jar. Mo. IMlrrrrawirbftS
i HOUSEHOLD WOKD.-Bur Tour ChiaiiJ
J\ <.,j... ?'utlrr?. Pl.vrd Warr. Krfii|rratort Coo.i?_ IVnail?. a>a*
at BASHFOHb'8 carter ttarta. Coop. ?I
(J'i?o THOMAS K. AGNEW", liii'i-uwicfi
V? and .Vi.imT-.t?., ?hrre y..u ?iii brui Tea?, CoSrrt, Fill.. Floar tatM
i vi lytiimu rue i liraptr than any tturr io Btv-Ttfk. Ob? prirr boat*, j
bJAVK MONEY.?Buy your CXOTttlNO on
k5 OF.O i. ill NT Kit i? < o So?. 230 and ?.ttt Bo? rry. ?or !t,.?.toii rtj
INKS PATENT LAMP?
AND Arr.\(-IIMENTS.
Th?? ?an !?? Hirtitrd ?? qnlrkly ii GAS, llll?<t ?mi tnnim?d ?airly ?a<t
nratlT?-all ?rilboul lrni?.l?r Iii* ?h>i,l?, t.loti?. ?r < lina ara. ?t ..um ir*.
ii,^ iL? B.irr rr?lu nrrv ??y iar ?,irrr...r to the iu..?rral >, ''akk?
faal..?licU ' I.a,,. -
sol.Ii BY T1IH TBADB ?ENERALLY. -??
We hine rt' ur larijr itock ni Kerotcue l_?u.|.? and K?B?
turn, au riie.ir.e variety of
ELEGANT GAS CHANDELIKl.S AND BSA1 KKTS^
with from I lo 1? HfMa, fitted ?ith oi.r iniproretB?ntt for I 'ii. ?kick e__f
be rrmuved ??..ii dvlircd for the ? il,?l,tuln>D uf Ula.
W'K U.SO BOrrtT, IN CANS OR RY THE BARRE!.. TUB
BEST i?i*,_*'I.ni;d OIL, wakuamkd n nm
JULIUS IVES & Co., No. 49 Maid?? li,?-, ,N t.
BATHING SUITS,
SHIRTS,
SUMMER IXOTIIBU
THE CHEAPEST
THE BEST,
DEVLIN & CO.
O HAITI FIT.
FRENCH NOT? PAVER,
(I m A BOT ii Ql IK?.S) STA Ml'KI)
MAI KARI.AM'. Mali.nrr,
Corner Broadaar tal Tirrnti linn! tb.
DKCKKU ?v CO.,
M 4M TACTIRKKS OK THK IVnRY AURAKKK BAR
PIANO-FORTES,
II??? Rrm,>vr! ',.
X,. 9rBIOM8Ql'ABB,COB lol K11 I MU ST tn.l KOl H l II iTMrf
vv : iiiorr ...w!u ?li.,?? aairr.i.'mi iihI kirratl. t?rre??ri! .?rilitie? foi
t_anuf?,-l:r;n_ ne ar? li..? ?uatilr?! t., eiliili.t a inii.'h Ul?. r ?...I l.tt??
I . N i ?>, a? ?til as to itrtr our ?uitoatcri mort p.-tatptlx
iini ?flin, i,i >
MARK WILL illKXAMK AN!) UrCAUTT _
ADIRONDACK
MAP.
OI'R ?TBJW KDITION of thilirautfi!. minut*. tod trrurur W *r%
brrtaii ?iar .'l.la.'l.l i-trfcr?. fnre, r<.?*krt for?, mtilrd. *M " Uaa
1.1 "\ Iii? ?. No '?I Jotu.it N) M
FINK JEWELRY.
4'. A. 8TEVKSS k I',. ,
?io *0 Kail Kourtieuth t' ,
l'?i???i ?.| . I
SCALES.
THE A?KNGWLEDGE9 STANDARD.
TAKK THR FIRST PREMIUMS (TWO MKDAI.S) al tb* ftsa
PARI8 KXPORITIO.V. aal ara aeoltoted m tb* Baird *?
THK STANDAR1> SCALKS.
FAIHMANK8 ?t: Cn.,
_ No. a?5a! HRtiAOWAY. ?KW TORS.
TARRANTS
SUT?BAPTB.tNT
TIIK (1KKAT KKMKIIY r.Ht Al.!. B1I.I<?1>S COMPLAINTS,
_ J\
?Qorf?a, (?orriage?, ^c.
VHARljAIN for iiny.)o<ly who want? a iroodi
faatllT HORSK rbrap. Three TtluaBl? and rutad?.'?? HOKSKS at*!
be ?al,! f,.r half their ??lue, far watt of ate. Aptlr at tba litUH'Kkta.
SI'CUK. N.i. 4i* I'mrltl. * J]
"ADAMS ?V- CONE," N?. 684lmoAl>WAVJ
x\ inrite purrhaatrt to miBrrt their eitetaitr luortrttnt of t.?t rlaij*'
nt, instit I AKKlAUK?. .....iiiriiin?, ? lAXKM KS. 4 OUKs LAX
DAUB, 4'OAt'liKS. and oth?r lae eloae ai.l ?pen ?ora. man of ibt bat! ?
matrriiilj and lijr tbt l??it ?orknirn, at tiinr ?an ?aanatictor}, .
A Lia PARTIES WISHIN?J TO BI'Y ?Kf
J\ DKSIKDIS TO 8KLI. HORShS, 4 ARBIA4JK?, WABOKS
or ?nrthin?- pert.inln? lo lb? HORSK Bl tilSB.SS. HOBRB8. k. .ho?! 1 '
?pjfly to IlINKK k IIOMkUVUXli, St ? -"???tau ii, *p*?t*it* U. Patb?,
HOND-ST. ?AUbUOE aat^TOBITOaST^
?'., bar? ?moied lo oar Me" ?no .'??'?rio** BtBOMlarr. Na. 1 Hn*-'
?t ?b?r* a* fair* on hand a l?r_? ?Mortiueal. rot?r?ri?m|r iii it?l?a of ?
inri AKK1.4HK.?. ?( oiiran aaaafertar?. ahich, for alfie, tniab, aatV.
durahilit?. ?ie uo?iirii???eJ. at popalar pnr?a. SOTT k < o.,
No. I linn,I a_, i door* fram Brnadwaf.
/1AKK?AI?ES. < ARKIAUI-'S.
\_/ ABOTHlt BSOCCTIO? OK FRI?i_S
THK IB?bTBMSI STOriC
it IV ??" i.? xl if CALVI5 WITT? a U a?w he Hld li
QBBaT B IBU t;vs.
f v. 0J?3 It?. 41 W a? nat ll.tnku ?Bj

xml | txt