OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 26, 1867, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-11-26/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

NE? "
" A V.( tbod lor the riMiio-i'.'ite bj ^ iMi'itn
8. tie.ti:
I ? ?
?
, The
i'.y ; im n orally,
:n loll: ?'
v nil tin : ti willi some iuikIiI
t ,i ..:,: . n uin.il i paid :.. i ..
I 'i'.flin- m*
Kim. i?.i? i- lui an abundance I excellenl
cnteandd
'i;:.? mo
aitl ? . tti the
ner.
? Tolman & I o .
] ;
icriptiou i ;." bj
A. Rai
i in ?\
h m the u.ii lim: muree (never y rltirrmd
. ide n mu ..! son?? . all.'.
;. A
lartette I", '
1 it , -n the
church, am! is also > '
iii.ii by a.
Juill,.
('.WA. Trnmpler, Phikdelphia, pul
" Mi I ?,?,. m.?i i ' ? i..ni;.'!, by v iiehi.. -. v i
foi ..'.,i ... ...'... ' ? M il.iii:.- [_r*,
lill' <
Uah. B-un It siui] I.. pretty, and
Nilli
_ ?UN
litationf.
a M \\ BO K - ? ILLIAM ADAMS,
III ?aNKHOlVIN'
?
?tun.
i. ,
r. i
u ?n -
I A
?' I
?f?:i lil.; ?
. ?!:;i i. -
?
PULP?T.
I
r ma
*
? b.1 SSI
KA'llii. INK;
iv a :
-
li
PM I
LI*. ]
I. 1' .
.te 3 ".ti
-
It
. 2 .'?"
??
-tit. f-o.1
'
\ S.? Wrk.
I?
? ?.
t. . -..' !..
i; i.T. AMi K1 ?SAL
N
...
a. . ? ... Ir.iU vi
M? ia BAL
:-,
?tia? lluuae?, ?i,4
. lea B i ... ?a butru?.
- I SO?
NY I ! -. KURAL. HOMES.
i
i
WHEE] '?
??j
NTRY HOM1
-
i
iv \ I. < IF I HI, HOUSE.
?
?
i
?
?
J> M. BALLAN li i ERTAINIXG
LIBRA K1 ROH BOY8.
i ? .
?
ORAL IMAM?. ?TillorTHI l'a< nt
MAI.
?
(j
? ?? h ? ? . ? ?' -. ra, al.
a -Len.
I Ho-*. NI ?A? ?\ I S< ?'?
_ NIC
1 Al'V THIS WEEK.
i
M IAB J41! ?INK1*
1 roi :
i_:? '
i >? i
. lim .iiiin.N
Vt'U . ( IM-,
lill BROADWAY
?' lO-.h.
1 BB - r B; 1!,e
a Chaps. X V.
h? J ? '
J Mlvt-ltS Ol/ 1-llASIAIIC Al illOUMlli'. 1-, A Lr._.t.i
i
i it...? ;?
_tt:t?.r ?'
7 111!
I
IK1 WJKI AM, roi Mi BOOLIBH. n.J.
a a r.i
mm, X1, to XIV.
BOBOl ROI ?I H.'.r. i a ..??t.
5.? l..-a ?ii'.-.,.
I IVKl.a ??V?HK for a rEYV WEEKS foi
J J BOOB, i
'?? ? ? ? c.ltO.
?a It Al III M IA
It/4 A .? ?
? titularle
a .
?ti ira neil
?
, , , ?HAM, li.." ,
_ , c. ,?,,
DEMO ??NTHLY MA?- \/l\i;.-TjM.
?, ' l.r.l iaot at
..lil i??tl.r? ?
i. Yearly, 4
?
If? M 1 Y. Tb?
I?.. I.
a t'' Wli-T-Irr 4. ?A I
. i ian A...- rica I
I.VI ri'lil.l-'lll.l) '. ,,.,_, - THE MI.DI
te ( ?ii . I Al.Til A 1
Ih? ' au.?* ?
Har? I..?*?- I!? I ? r k I ?
met ia nj ti?etm Tk?
'? ? HI.
< ?*< ELSIOK DIALOG \ Bik.Ic of
' ?? |..aii.?e f... ali;.??>
? I !,? I?*- U??,k ?1 Ih. kl.i.1
- tiri.? SI 7S I' <?'
???".I ? l'fi:lad<-lt.lll
N
??
KKW :, FOR THE MELODEO
. ? )l,e lalral aim 1*1
*' '
-i-BJ H?. .
BOTO.
! lERALD OP m:.\l.? ii
I i <lN|i
iii:,
IOHBOX''
' of. .rurel
I
IL IN ATOM! AMi l'livsioi 001 '1
'
?
TIIK I .
OVM?
Til! ' ' Ii.
?
' '?
\,l l>?PAI'AWB
?
. AN.? i iliois.nt -?? niYsi
.
STKA VI . ?
Till
?
IN., TIIK U'ii IT II i I'll I i-i:
OK TIIK
. .
':
? lil lil IIS,
I
? RIPTIOM 1 "!'?
?I vi: ti, 111 III v iv i
I
nun.!: ii Wi I
.
MILI
I.AI01
t. for -
triton.
I
II
t i SO. W I
ii- ? ? WUP.
' ?
-
V N'J lii'.N. MIL GEO. ? -
_: v
I SB I ni.i l-l Pi noOL,
. corin
_
K i ? I.KI. A, hook-kei I'in-r. Aril lum
.' \
UNI
i I I ?\v \- - ?ESsT'OLLEG IO.No.
. \
? ii
!? ( '!.' !" \ i .. - i COLLEI
1 )
.
?'\? UGH ! ' 1 \N.\>I I? S
\ ....
?
pAS I M IM.' * "' '? M Mil tow n,
s | ? .
_
|\i: i'i TI Il will ""?" m Iii" i ??nily UOAl.D
I / i MiiX
l>?\! . .
' I I M II.!' :
i ? I V8S1CAL BOARDING
I. ..I rtabUsbt. m i.,:.
'
_
' pAMILi - ' I, N. Y., tor 12
.
/ ] H _MMA?. S? I?OO?-?i N. Y. IN1\ ERSJ I 1.
\ ?1
M I!.
I I ix i.N i:i\ ! .; ?XS I I I i VE. Vi no n
N V
IRVING INS iiii: '?????ii. N. 1 I
i ? . . '
? ?_
KINDERGAR1
??
IREH.
IA) AMI i
I M?i: - COLLE! i \ I .- IX ST IT I
: UAH
i
MIS?. ARMSTRONi
? ? ?
i
?
Mm N I ,N AS1?NGTON ?XST?T? 1 I.. N...
longa!, en IV >.
\ K1 1- A M . .
: ? -. ?til?
Militai;. boarding school, Wim.
u i: VILLIS. A. M
M\\ LYON" < "l.l.i?.i VI I. INS Ti 11 1 . .
?v Mi
M I ??? I I - !
" . I ? ?
.
?
.
___^
MR, VAN Si
.?I
lui l'AT ' - ' ?'
_ _
M 11.1 I m;?. I LASS?CA1 nnd (
(TAI N 1
? M
|>i\ ?RSlDE IN- I I ' i I I ii.
'
?
?
?
H
:
?
r|'II!. FEH RI? INSTIT I I I', N...
I M
'."Ml ?. Knirlisli, l and I il Sri.! o?
i
.
i rtr.
U'II.I.I.M NIAS?S a?il THE?D
Till i
nur T??- ? ? i . ?
In ?.-?.,ngI
( nari
_?_?_?n_?a?__a_um_?_iiiai ??a??a?__m
?nrbtrs.
4 GENI LEM \N .1. - ..- a )? i Ti PIL8 to
*
AGEN II. til -?I .1 I .1 I Illili! Illll
. I ? leriai :
i. ? N ill ,
r|l Al lll.l.'S W An I I 1?, I .,? I:,,).,
?
l'riueipalt for A
ki ' , ? N 1 '
" law i itiou Kuna." J. VV. .-( Iii it vii UJIUUN, Nu
.nuing A.m?
a DODWOR. M- DAN! IN?, ACADEMY.
V -? N NI
? raa (tai ag flattai hr 8?ailt
n?i ? ?r.
Dl. G?RMO'" DAN? IM. ACADEMY,
Ko. K- I II III .vvi . . ? i
!
LAMP-- ? 1 .V-s ? r -..,'?,-, ai ! ? ? ., _
V I t?8 B. BL
Stfu.inl (?nclrunttais.
a -i'iANo-r(iini:s.-sii;iNUAv?\ sons
J\o tatt s lalttdkl aatortro??! .! ?. ,,, i Bassrt 1*1
I ? n ii-.tt- f.-i CALK ?t a i.aiga.u, a. ?.,? ? ?rgt miulnr
?f.N.? Vori ii.d H".ton li ii.iifartiire,
K, li IN IV Ai - BOSS, Not . ?ttktt
AR??N I?ANO-FUKTE-1'A J i.Nll-.i,.
-rr.t ? toa*.
Hie uni.! p?*?rful.
TI. mint eirf.ni? fir > 'i
'Il ?? ?n.?i perfect ?fr?II? ?rr?nr?_*?rl.
VN U ?I???: k? tun? MMf? tuan III ulh?r.
1? ?burt the PilLO that mun ?TttttlU] b*rr,B? tb? f???r!t? ?f ?n ?h?
l| p'.i-iat? ? renlr (i.t rim initrument. Seril foi in ?lu.lratrj im.
- ? , : " ..t Minufactorr ?aid W r.ruum?. N.n l"7 ,,i ijj
Bewtrr. BtarOtlate?. al _ MANNER ? La
Al IXE assort inen toi Ural class, new PIANOS
foi ?Alt audu. BIN i. m. retto-ahlt tenas, ti
HAINES BROTHRKS'
V.,-' . ? 4? tatt Faarltaik ?8., l'n?t I'jnire. Rent ?!!o*rd if
_
AGREAT REDUCTION inPianor-. -Horrtiore's
Kim i. go i- Bleefker-il ? ? tia. t ?.rrauud
lie reli. I? ice.lall, Ultlll li ? ? uti,ti.
?*i iazki/ion ?-WriiEils.
J I I'.?.?.i li., i? Mk'i ni' um. would rall tb* allen_,,D of
? ?li- tat ? >il grell Int''
j el ire.r 1'ia.ua. 'n.or " IUPHOSIC Adi'.AI-KS
L*. uren i.tirj bj Iba big BMt Baal cal taltal ka Is* ?aaaUrjr,
? (?I r? reeded I? ali ta pu?., ?a ? .-???. I.u...ai.r? ai? t??.Il.h u.U.?
.i.e. U'araraoaii K?. _8 Prlae? *i. Pianoa la raat.
\EW PATENT I'l.Wos.
AV mavin 4 BACON Maantaetartr* al Priirs-Fortai wlih I'.ieut
' ' laarutl 14
' li ..I ib?- |?re?tr,t
ail??, tag? u. lui . ' r.g Board
. -
treal); ?aa- rta ..ei I., il.il ot ik* onlinarr l'un?. Tb?
?
1) r?,i..d
al oatt i . .i? .ji.a.ilj greallr lone?.- . 411 let
tri of tbii ?mlotatlr keatckaU Itltraatrat. u *i -a, aartit- praaaalti
-
WAKKHOOMK N... 644 ?ud 64? BKOAIiW Al NEW YORK.
^pifE great Onion Funo-fort-I co.*
I i A' I "i; i ..-i I .'.Lthit-uils ar< ?t it? comti ul 1?bI. *?* ?*d
'I -.i'.. t_|lk .1 N. I.
Til -fil li fiWlf-HUnli.
1?] ; l'aiti? a h...kin,' for .1 ?n
. . . . .
IV ! in ..i .. I
I
?, j .t i
_
ri'iii, \\ KBER PI VNO-I .11: , i
I ,. , , '? bjr all Ihe l?-..|,ne net
- . ? v
? ? ? : \'?" iv tMUUCA, a-,I
'
,,, uni b(tl<
tiiilii.r.
.|)MS. Na. 4
"(I IA MI . . . I 'si.l.r.'.l l.v
! BEST IN TI IK II
. ? ..' l .. re.,
?> I. I- u
Wami:-- first premT?m F?anos,
. ' ? ?
-
r ...
N? 4 I ; Sea ', ?rk. .v ?'?>
J? l?l?k ''" ^?100.- A lain HH ..m,ti?( of new
"?' I i M J ?? .
I i . M ? . Miare..
r : BBaaBBajBBaSBBB <_*.???. - .- ?
A SUITE of ! u ilsomc fr< coed r <.nt li ?OMS
4 IM... VSAaN'l HOME down town foi the
?'_ Wiall
. Il, ..r r |.| OBI ]
U'AYI I ?i BO \l;iM..i a ?intl. m.m und wife
?ii three.
i ? St . | ? ? i . .
_ |
/;wwiyrn.n:i i kn r?i W?.
bT? AM? ?FWAJ.I) for r??X? LE ROOMS
"i?" J an I l.iill'l' Bl
I IjL'IO.XT H(J
_f iirnit urc.
j>? DRO?M l v- '.,;? ? D rn;MTi'i;i; Of
?. -, ?
t
I N? ?'way.
X Um, ?t fa?
?
t. I .
l.M l;\l I I
I
! I US i li
POLDINU WWf? M A1 IRESSES, Han.
I Hu.
?
- 1 . ? - I J
BBBBBBB??S?? ?--??? . -wi-.a .un ? v...im
:u:s.
I aR. i BALL' Hi-nltli Inal
les'. .
I pt. ALLEN, N". MM len ? m I ?
I '
I I , l ? I ; ? ? 1 ? \ l'HIC INSTIT F'J I Bo?id*
II
ciR?TiAi
-
-
MkUIMA IZED SL VI I M .N ?11- I
?
MARBLE y . i .... ... il.
-
M\ i : I : I, I I /. I. I ? -I.' I)
...
r_a-sr?____-?-a?r_a___?____.__????-??_?a ???????????
M ? ..U ..I ISBBlI .,
..... , . . . , .
.
I.. i
> ?
i
a . . ?a hua? ?m t. ?
?
""Billi*. Mr tri (I i"'
i... t lau. ia? taa ???? ?
.... a t ?
'?-.!??
I .s<
-
I . ,. , , , , I
I \, il is..
*
.
a?
?
?
l e ?rath W f.l Ititiik
? ?
'
SI'
I
I
'
?
I
?..?.??h Bank,
.
...i ?
an
?
... . .
?
IS I 1 1 . .
.???or? I.
IV S? ???,-? .
Un util 11.1 u 4 on.linn?. lAMiui.v,
-
?.'? Bil,it? ?r.
;.; *..?.?? i ;.*
il??il ?...
f...v,.'. r ; is
i
?
J. J II ?.Kill K..? K ?
Haar? batnra bm .hu Sil ear o( Barara M
M r '
?I ?nulli. I- r. r .' ui.il "I-r,'lu.m' Iii.?il,.
i-.n M) HI HAM*' HANK.?a
leer ai? ? ? * 1.1 ? : : i> . ?
?.ei .?> ? i;,.i? ?7 m?
. s,,?; un
k*.tmr l I.O) .l|
? ? i ? I, al Ma i
.
Mate??M li IMM oi n,j k????i?.lf? ??
A M ? :
? n II j ,
" >..B?nu ilaak. m i" . ? .i M
. - - ? ... il? ?m1 ?ad.r^ Sa- .
??
i I :.?
S ?aras? a.
,, ?,??
i,7sr,s ?n s?
... i.
, H?i,k, '- m
I M hau in
)l?,?l. I,?li>r? our II,,. VI 1 ,1a, al S
? H Be-rara *? avj )?
,\iirih Hlerr Ilniik. -ia-.i.?.l .1 t.,. mik | li llllr II
Bim. m ta?? ?' I"?,l?r ti.? w??k ?Ljina ?ai.uar
kemtaamm?laflassas ? #i,S'..?.'... t i ;
???.??? a i ... ?ii :,?,s m.
Av.??*?? , . I I ... I ?..I
a???? a?.?,..i.t ?i i.?i?*?t< i,oai na as
t ?? ?> i . .u..., .,i Se* f arl ?> I. A It n?\., Caiktei i
H ?-? II*., a t.* n? ? ?. __ |_ ??,,???*-.
, ,, . k ...i,- - A li Ha? ?? t ?. ?
IT.WB halara aaa .Bra tSIti 41 t ? I*?: M ? Ar?. ? S .'? > I' kllr
Nrw.lurlt I.nlil I. ?.lui n*i i ll.iiiL. H.leiaaal at I
DIXCHANOI HAM, tara? - .'u. U?. alISSt
lee ti? ???I aal , ? lal? ki ' ? ta.l 4?? ?I No??mi?-, i?,I
a??r?l??n*>.i?i .1 l....n? Bul U-?.ISBII .. ?S.lfl llfl'I ST
A ??ra|? ??,...,?t ..I Baal ' . . IHa.H.'r TI)
a - ., . aai Dm ?aa f.f.0.11?! ?4
C?? ?al OnaSJ at toa tort ?? I J?, i Kuaaell <???*. aflto aaa-JaOi
0 II. ?,, Sa ? ? ?- ? a I ??) lia. tb? ?I .,?? Mau?
??ut ?<,xi?ri,ii,iar a?H ul ?,? l??.:.,',? ?aa??. ?
JA. t.H Bl r-tOa.l, Culiir.
S??? ?*.(.?? r.? Ih? ? il. '?j o( Nurrn.i ?
_Wa ? V.r..?.. N '?rr I' I
? Ir.tniil Ilnnk. -?*.?.?. ?i.t ..f Usa OKIr .'.TAI. BANK, aar?
. a**.? .'?t. I,?? al ISca, l?r ta? ??*. ta?at Mmri.;, t.,? .3,1 J.;
?i, let):
'"'?i' iiu.,o.,t ?r Laaai .a I.S.M n:. no
*??'? l.l.l'."' IM?
a?. i??> ?i-, ,.?i.i ?,i Cirralatlua I, ? ?il ?tu
A<?,??. ?iMiul,. ..I l>?f.,,r.l. B?l ?ST <?0
,; ?. - I k .. I Wa.hll f.,. A ll.li, ?. . "
B??MI H-.l, !?..< 4u,T lata, aram* a?>J ?a? .lai u,* il ,?. , ?
?\ A lill I ,
Hw. ?li !_?-.*? ?aa _*? J J ?ti ,( N. ??,..).??, lil
II..?. 1 I ?,..,. j; , N,.,.,, p, ?I,,
fTfffi - BaaaT. fflsti?TTl -I ti.-l'Koi'l.r r. HANK Ham
T"lk i? " . rrJbyt'ha ? 1 ?a? ol lau. iur Iii? w .. ,,,,??, .,?,.,
tai.um tu ?a, ?i nriBln ?
i?"M??......i s*Lasai . Si.?li.reis on
teataaa Baaiaat el faraa- II.bim ?a
A?..??..?,,,, ,rt .'Cirr?l_.?B ?I.M'-.I.I
A?.i?,f???,??i?i,,., ?,, i.i?T.iri r>u
' .... i ? ... .,| s, ? v,?k ?? I. . ?ark? e II bo?, It.? '. , . i ., -
I"i ?'a Baal helas duli ???,...., i?p??* *,..i*?y u,.i u,? abo?* ?iai*i?,?ui
la. ' .... i < . ti.? t.?.( ol my Ibu*?.'.i?? aa
' H ?III r. V 111 Min,
Satura brlur* mr u,a iii ?la; at Si"?.' ?
J.?ii I?, , *. . . i
??ililli ?mil llmiti. -I?'- ii Ml ?AM HANK ii
< ? I Biri ****** ?-*??*???it IB?-? lBMBSI.il I ??Bl
4.r .,r So??ml?r, isa):
A?"?ii*un. ui,i ?,i I ,.<m ?m1 I.,..au?l?. Sltll.llO Ol?
A".?I? a 4 4 no
A" ... .u,?u,.i..f I), iw-t. B-iT.ST.-. ?M?
r,tr ??,4 1 uur.tr bl ???? Turk ??: I, IV I ? ?,n ... e-? 4?. ? el li
???,' lu..a Maa tait taara itaaman?mt lhal ?.,? ahaa? ?i>t*n**i is ?a
? ?
a.? ra ?. uio.? Bwih?I u ism
i. II SBBBT, f ? tar; I'uu..r.
p:?t t?*_._8.
4 i ?.'?.uri ed i*i?n .
NEW CABPETING?,
in n ! -i : nunan
im 1.1. :i r,
i. i.'?ain .?.Mi BTAll t'AKl'tnN |
?'II. 'I"?' ' .TI, MXTlliKrJ. It i.e.
LORD ft TAYLOR,
: I ;:vSt>--T.
"4 f REDUCED PRICES.
NEW UPHOLSTERY GOODS
WHOT.ItSU ANl? lil.TAIL.
ram rsr-urrtiM, nocArtuM -mm n,.. uni
roiirn
i r v un, n nrm u ? tun,,. -. am?
' i i.Niii i:k lim tau, ( ORDS,
aluns, iii
TAi-NI I..;.
uci ( '!.:?? - ~ i iii 11 ucia, Dsuratn
M INI.. ,1 -II li ? ? I Ki S.
' '.III. I ruo!.M [J
Te Mt.
Li nos? i s.
I_< >I.I> (V TAYLOR.
Pat *i I asi -ti IlltOAI'lVAT,
' BAH ST .
- ,. i j I 81
?^ i Ki.HI.i ED ViAi ES.
CLOAKS Md SHAWLS
IN OREA I VARIE. V,
IM I I i UKI Al.I. Till. Mill.-l I kill
LORD ft TAYLOR,
."AMVAI,
? s r.
?. sTBAinn ii
4 I REDLM ED i - .
i' a: - ;
fin:
...
LORD tv TAYLOR,
\ . |.
4 I ri.h i - K1 DI < I I? i:i:i.<>\\ COST
? , .'KI AT ION
EUCH Pa-VRIS SILKS,
B! t( K < OUMU !' ?i I VNi 1
'
i WAI
NEWEST DESIGNS,
: OP?SID
[j IRD (V TAYLOR,
?OARWAf,
j 'M I li! LATE _1 < ll"N BALI 8.
i
i
li r? ? i ,
v T 1:1'.TAI I..
.
. i V. ? . s.,
?"M'A! N i
LORD ft TAY!? iW
. .s
_ V . I .1
iii - BELOW
C( ?ST < ?!' IMPORTAT^ >N.
si
A VERY A1 IKAi'lIY!; STOCK.
I ? >R] ) ft TAYL< >R
iy.
WMII.LII ?n. I
:i i
. ? ?
GREAT BARGAINS IN Bl LKS,
? M
i ni ? K AND l I UD BIUW,
at *
!'\M i -ND I lui KI H M! KM,
; i .NI ) BTKJPE 8IU.fi,
i I ,
? i.. \ l.\;\ ELI ?. IN i BTKI1 111 ? B
ii ???
I I EGAN, l-l Ni m i 0BDED MI K3
?t ?>.? .
J ?! n
ULAI K COBDEl) BILKA
REMNANTS 01 SILKS.
VIN?.
Al.I. (iii; WOOLEN DR] BS '''";: 8
ILSO
i w? v CLOAKING-.
VELV1 Miss
I..r
UM. KINO AM? Mi\'II\(l 0I I I B,
l . . ? I IM I'
- '. .
te ~i '? lli"?.l???r.
art-.. Nial ?'.
IA? K80N - Md l;\l\i. STORE.
If I II?.VI M i | |oN
I" ??'?'?!? H1II?-V II..I,' ! at I.-?! than (?()! I?
fid. i I .i . . +i al ni Oat earn ttrjrb??vt?5TTO
Man ruf UM, >'i|.nor ii,?k ?, st fs. atett t->
! Pr..a<l??aT.
|;ki;.\(.'II walk im; -i its,
J AT U A . Ml It'*.
Jual r-rrlinl !h? lallat I'irii st ? Ira ?l n
? \ Null lin|...rt.r N,. -i,r, Bmarlaa. I-?' thill
IT JACKSON* MO??RN?NO STOKE.
?A 81-11 Iii I I ni,[,|s|| ,,.. ! iii ni li B'lMHAZINKH BOMBA
ZINKHKKOKl i ?HIM uistiti;, k .lilli ir_l I'llilsi I -. ? r
( I (i I its it la? Han r?? nflBIB. rl.l ni .1 _?. Sll kWI 8 SU.,'1 I S,
? ml IIH.NM- 1-? ?I 1:1 -III I III prit?? N" ?I Brui-?.?
MACKENZIE1" CLOAKS, s?lOCKS and
lvi ciaout?aa, m v.i?.t utatk tain?? mfroiMi,Turu
?Kit i in ? M.iiiiiait,,?,. fin j., in.t..u |i?. ? Maa. v" "'
Hr..?.!??/ Vl'll,I.UM Ml. KI.N/IK N, .1 lli...U?r. al Mi'llM.-,
Till It It KH Vi"? I gal 1 lb? IMI ? ' ??"..
I?ONNETS ?it $10. worth ??*>? V'ELVl I BON
I > NI I | . -lui ii.
I'lll MU M VIII.I.IM Id i .:?.. 'i,.?..-.N ..? II..I*'
? 1 I KH ...I BONNI Is _
AT r. DE i'i:i{( l.\ AL -,
f\? : l-l I'n.a.Uai ?| . ? ; la??.
lana ?ink ..fa? btaalart?! ????i mt ?t....... .,,1 t ,'
'?
Ilia-aou ? lim .1. >i I K"' . i? < ?
li ,- '. tal .n ?? i i ???'? Ik i ill k1 ?J? ..I I
ii.? mtit t- 1'iJi', ilaii.rJ a' ' ?
?tj ?tfcofc?.
AT GRAND sr. ciir.M- SrOl
-1 ioy
H..V-?ET Alt- Till V MIMI BIBBOH8 LIBS THAN .?OLD
l-l. BM
II' at I 11! Al K hil 1. BOB1
ti n
.
LARGE! . ? furn ia
U- li
lh
Valtet H
TAiKii jevno>
' B?r*-1 ,. ?V.r.
V. \\ !
Bl, sad I
Hill Alii. Kllil.hi
I,sod - '
\'I GRAND-ST. CHEAP STORE.
????.. .1 IS? . 1 t . ?*?1 ?r,.| * 1 I" p.r ; > r.
tu K BKS'I Kin;, Ai.l. IV ABB AN 1 II
[IBM, I IMS HASDK
\M> COI I.Um l-'I'OM Al < TH'?<
um 1 - in.,11- ?.. _-.,
*
RKAL 1 J?. IHK < n
I
N. . . .
ri?fi h lix-1 .-. ?err
II GRAND Wf. LTfEAP ST?Ri*.
__ Jim, CLOAK. UM',
i- ii'. I ?'_
Alt'.
BILK H-ilN'.ils. KVEH? W11,III AM? COLOR.
' ? : iu twent? lu'ir boara
BOtTARD RIDLEY
Nu?. 300 Jil, lllifll
? 1 ;.? ? .?-1 ???m H.-- B<
V 1 GRA?ND fil. < IIEAF STORE.
_ _ III ;. 1 APS IN li-1.1 i?-II.K lil-A VI-,H
\ I 1 1 K1 A--I- ' 1 i:.\
?VORH1 ' it ..oops inn A**T v."'- IS.
Ml o M Al 1 I l"N AMI MAM Ki. II III Bfl -ABO ?
?
_
'To Mil.I.INK!,?* and C??NTBi -TO? E
I KI I
ai grand st < ni ti* stork.
. AS'I t'M.Y
THE tiltil! I Rill ? \ . LOWERS. HATS
ASI, . , II!.*. Mil
li ?. ?1 .
I \i \U> limr EY.
Kel .0 Alla
- '
li. H. MACY.
CLEARING SALE
Bau
TO M A Ki . "I li
HOLIDAY GOODS,
NOW ARRIVING.
?I AUK I I -
ol li V II? ii ! - ? I .1 K OK
- '.Oil?,
U lill Y in."I ?
in- m,i ini* uLovRs,
? .. . nooDs
, OT.'M NKHI'I I '???.! -
\ 1 HI Lil XI
DBS,
11 s s r v k 1
1 ?' I HA -
Rossi 1 *-\ -is
rnoi uki i.hi-.*?
C LO AI
si h 1-1...? tas
l'I II . I..s I ,
li W.l, I'l.l
? ? .11) vi our ?
I
II..1 IDA? ?
I ?
ottier
rael II II M ?. \
.? b1 Braadwae
in w 1 K and ASI i: ? (I IN CL?AKI
11
/ ?ali ??S AND O?L ( !."1 h-.
SMITH ?> I ? >i NSBRRY,
? NKlK t.RAXD ST..
Ila?? .,1. !.. la lar.r au J a.
nan
'- lt'K
i M.\ ERN MEN 1 IILANK?T- tmt] CLOTII
1 1 ,1 , ,
? ?
: I), r?* I >- a.
.... -. ....
I .1 \< JTS?.V Mi ?I ?,'MVi. STORE.
A1
lad Mil- II I
? , ?' 1 at le*? thai
I. I- _ V. Ml lir
DLANKETR, FLAN1 ' M\; N
1 > ?
4 I ii;-l -CLASS DRESS-M .KEH
?vl'IT VT?O.N _b GOVERNESS w.mt..:
I?
. B
.
nrANTEI) \ aitui ..? ? i ? I ? ni EiiKlwh
-, A 1: 1 1 > , :
IV VNi II? \ - ' : ' "i. to W \!T ?5? AN
T T INV' 1 ia ?1 ? ? ? a i??a and will
> , a,,..
n'AM LI
WiNTElJ \ Sil ation iib M I
?
117 .NTED Work ? . the nay at WASHIV:
? ? I _
\\l \ir.i-1; ot v.. ?i 1 ????..nuil? ml. ?I Gentian
J. al
I It IB_U
.
("iii anti ("?aim-1 \ I. M M KS in V I
-
Mu ?IMS
?ilnalio!
YOlTN
?
A
f,
A
\,(?1 Ni. \| \\ d< .j. . ,i Situation r?. :?> an?
? l.u.? al
? ' ' ??- M A Hil 1 '
?-?-l-l \\ I I.Mi I BNDI i: or l'??iii ER.
. \
KlRS'l CLASS COAI UM \N or GROOM
1 real
Tu l.l'l r<?RS ...1?! ?'l'ltL?SHERK^ ll?v??if
I
|) A VI .
'Willi \ Mii'iuioii io \V I.1TE ia an .?I
A .'. s
. -ihal ________________
11' \\ 1 i !> lu 11 \ounK, M ill, with
U I , ... is i.u m I lil 1 I KB-, ..r o
s ' _ _
11' AN 1 I 1? ?J .1 L'i ?i?., -t. il.li* YouniC Mun.
T? Bill ,illili IU.
? 1.. K. < , 1 ulina? Of'
M
\\
\\
AN I ED H\ b it'inu" illili?, with pood
i?*?* 1 .**. \N r la ? Di .
? ..,,,. hil omi ir 1 sa? on..
Uf \N I'll. r..\ .1 yoiin-; mun who
aa t '..KliK
- - lAR.il < . \l>l ra..
: . .
? lil II S , I l'i? _
AN ll.l> -?V a 1. ?|n ri,iltli- Colin.-.I Man. a
1 po .......
. JAMB- 11 -AT-ia. Ma M
. li
JRflp (Bhntto.
4 (.IN rS W AN I II? \I,n and Woin.n to
__ ?? 1 III! im?, s IN HI II lh II ?m?a? ..? tub Ras h ?mp I 1 ?.
Bi ?ii? II..,.- Kai I Mi . lew-Vari I ni..ji.r
Biri li .. ? i ... a to Im ?. 1 .1' ... i?.. 1 ,t..| at t!:. **feiidi both ty feaaa
111,1 ,1 t i,,. ?.-.. lui,.m., aati- li le lh. Brit tribute pild t? the rasl
I ..lira K?|K.?it?'r? a??? 1 li.mik li 1 .,11 mar hat r ..tun " war
|,.-.k. ?11 1. ,1 1 . ihrre.
K ii Mini'. 1 P? ii aban B? '.1 ?roaJai N I
4 Gi NTS.-l.lo.M|\w|iMi,ooii lievolviiig Double
-lila). ' Una) .,-;,+! I.BOD.OtO 11 a 111 ?;?
salama 11 > - Lan.? ??' me?, **-' a Ju
ual? I I lion. V .'. ? .. Near Vori _
I>r.Sl*K(TAl.I.l'. .uni i..-|)oiimI>!?' Ladies and
1 '. . I? ??t M ??.ula a .tut,.1 ni teen tama In Ihr I nurd
i? ? ?I 1,? .''< red t I,ii??? 0?ai_l
il) M Brue*!??-, N \.
W\N*ri.h. <?cuil. m..u out of employment
. ...ii , au I |,ali,,tir <-l aril?;, i.iil at ti.? aamr
,. a :..r r.-iiiui, , U.jii l?r 11. ? . r ?*r?i, ?a l>> r.HlBR It Ilia
o?. , . I li ? N
WVN lili L.U?..H win, linn- an lioiu or two
? l?> ?.I ?I '?, Hid l,i-iilr.i I llir liqlmtil
, at? ant .-nui !.. 1 -. . . .1 I.? , i,., ?-,,, ,|*.
, I ?Vol? li,,.. ?Ill I. .1!.
. lil Ki. ASI I I M AS-rOCUTtO?" Star? Mea
'i ii. 1,1*1?.
\\ .NI ! h a lu?! ela - NORSE, ander?
? ? ... 1 1 u; vi K rtaderstaBdlni b.,r.r?,
M'l nil' len Wail?,, othre lli.r. N?.
iatp,0mtaUt
l-l-ma* I?aBBS??SSSMSMBBBBS??SMSai?BBM
"17I ifbin
f,*ni: sall \ number of Portable and Bta
1 1 ??ii
POOH J. HA 1(1, Ualt.raore, Md.
Ciffj Irai ?stitt for Sale.
FUTII-.WT.. .?.iv.rrii Forty-third
I? ??ill,
' ?
m tbr
VOOII. N. 4?9 PiSit
? e Hits 11 ?. BL, or a1 t.. 4 p. m. ; or I? WILLIAM li LI-.K. >;. .It
Hrn.?.I., a_ .
[TOR SALE?HOUSE and _A)T in TmtmiJ*
J Imvil , ti mitotea: tera.?,
J ?V. BEN?.1 HIT, No. IO j ' -'..
?3, L-l Ail. .?.NI? K'.IN li .
Sar ??:???* ?'-._ BETI KI sa I, um?
(?2 , . i Oak
Birt._.____,
AU. PKTISONS
CITY KK!4I1?1
VII.IAN, or l.lli.M I. No. 318
r.ertu-ttc roi ' 'iii! 1-Ai
-?rochlrvit Yical t-rstute for Me.
l.MK S U.K.- A i ? - l.i.ICi
J ii , II tiri..VI V ? ''klyi?
iourtvn Ti::! fffatf. tut
ALI. WANTING FARMS?Good toil, mild,
c u- < . -, - ? ?N-'i |Hr?tr,.
...ii?. At
ti?.? i K I AN i
4 1 iiKAM.I., O.?VILLAS, , ILLAS? I j
./V tsdFAB?S. I rrrat .urti .r fr.i ?
Ni? Ton ! ; SAL- ?I
Ihr ????.ra rr re?.-, ol !__.( K11 II!. I lair,
l?> 1 or?. 9 !.. ? ' (?. ii I" 4.
,\.!<M POR SALE in i!.
I
. li I N
DRU., ilnrt mi - ? LOBT BLACK
W I LI. _
\; >i: sall-.m a I? i N ,. ii o 8 PI ta l
I ., .?; HDD .to Utopia-?)
-
?
,? th?? iiii.i- ula?-? !
la
??'|iir lu tha ' or lo?
? IHfiT.
II ??
I.'1 I?, v\l.l. in Monmouth ( miniy, .\. .1.. ?
i i
-..rr.tr . f ft'l'tl Hi ! ?Still
Ap
'
1 ,'(>!. SAI.K?At IJ.iv? nsw..??.!. the spli-i
vu | v ?
?lill ori an ? -.lal ? i -.
I' B ?Ml '?. - *
lui?: ?i. 1 i*biI for uotbiiit. ?? Uti ?
-
VEW-HAVEN, CONN. ?..I :.'
i*
?
fr. i, th? I'- ?? So IT !
CT AM FORD, CONN.?Oi - Hill, %
k? Ulli-I
B??r'j i -
rbrea ?.--??- - : , ....??...
_
VIRGINIA, FLORID !
V I I >. N . t .
I L8 .leap, i ill?- Bl r.' i! . ?i ta
i ar.
Ruction Salts of _nl I
IV H >? ?
|> Y JOHN - M I I I. 1.1.
J* I Al CTIOSEERs AND
IIAl I - l V : I
Na. VI.1 Ni rosa.
-
tli?r.|ri?. Loan, tasai I?J. a . : ?a Si
VAM Al'.I.i; PkOP?K? i iii VfoRRIS
v me
Al .'I IOS . :. -.1 ! I RD ir.No'
? lort
:
?
r\.:-nu !. .
aaa??__?_??????! a a nu mr. xsx.i i_?a.t.i7i?a_aat
VN . ' lilli-.!', li. .V.
J
lo?._K. II * S
ci I. \M -I "\\ ! .1. TO LI .
?~ ? .?'. Ac
?J?ORE.S, LOI I S, 01 l f< r> i ,il-.-t7,
? <i
rro i.i-. i - i-'i-.' . S. .i.. 7.
? ?
-
.?
- .
T'1 LE I
S. r
Con
oration
PERRY LEASES AT AU!
A ? C ..f Ihr ?ut..
?
al N - *'?
it l8 ?'clora a
?
-
. I, i ??uri. li...i ct. i ... '>_
- Yerrr M ana ?
:??'?
N Ita*
)
. ?
i
? -,
j
?
er.
Sew 1
PROCLAMATION. I the
? )*>
?
1 a? ' tr?
'
?
?
? -
u
- '-t
I
?
?
l.BtJ. ?1 :1 .1
?
_
I
(?jKV
J
? ' li RD PROPOS ILS
k3 os
i
-
i ? i
JAI- li r >
_ . ?- I .
I
? V
1""(? TAX PAYERS.- S
. t! tt tat |i?r rent ?it! '
'. . ?
i ' . i , ? . .?
?
.rll.J
N :;. ? ?ill le r?ir.M,l ?li. . . i._,
t- .? ? a _^^ - . ?.
?
rpo MACIUXIS. - - LED PROPOSALS
I ?lu berrea
?
lat? lo?, ?her ?IIB the Baille '
Np. ' ?I'pk?
tllt.1 tu li..- ( in? .1 ti.. . a
I ii.Lil i.- v. : III V- ) i
Kui. Itali I
A. l\ . ? li I '? N V ,
_r?aa?b_h??n?t__a_aaaaa?_??r__M_aaHaMaar_?k?at_r
|lrcjjo$.iIs.
Orri? I .,r A??r?T*NT ? ? ?- ?.-?ni ?> v. . . s' r I
N , ' I
RMY SUPPLIES.?SEALED PROI OS ?LS
(la dul'lir.ilrl ?ill lie |...-nril ki I ? ,.r.r.-.. a
a. m, o-i VVh?.N'KSl'AT. Iltb la.tl i ;.e ,...-?,f Ro
V i;-I.STr..N( h .Niwl.l ... ; (l, J,,,,,,,. ,? V ?r
,.,-k or Brucklra, ?ifollovi i-r
1,11(10 lau.'- of trat .(iial.tr li' r
Iii*
hr?n '? ?ii.l pin ...In. nytkrtart to lu tit '
lw n. ti..?! ?liippun ur.ier ?'.ii. . , ?u.l liui.|S
Maa '
.?(MHIO pon?*!, rrmi? NKW W1IITT BIAXS. ?.-T ?_??.'r?_ an.
.in t.. I. p?, k.u lu (?tal, l.iijli!. ?, ii barral?. I? b? (all
- 1
III.IIOO |." r. .f( lil SIIKI? SI . . t? ha b?w aid of
tile '..-?t :n i..e for li - pHlpow a..,l li -
H.000 .. U I ON- .. ?.;,,. |_,t ,,?. , , r II i IN Ki; I!'. ?,?.!?
onlr flow I nier or It ! . vir?
?ad ?f a naif.nu itrtaglk t - ' ?
??r??n? Iii .'arliiiuaU-..| p.-t ?.I. ti. iieui ? ? t ib
rKar *? l??i Ike Hakt ?lien^tli a? n,?i' 1? . !? kt , 11 S? !? I* f l'?r?1* *f
Jl r?!loi ? i lp. .'?, Ilk? v.inj i. . ?t Un? i.a.-e ..- mi .! ?Ula?
,ir oft. i' I ai.,1 lb? a I ??! I i.k?.?.
15,000 poaa? BKST oiulit . i tl'.t M in . l NK ( i.NUI.I.- loba?
nee bill .?let tb? le.n.ii J?r ta?K?a.
'.0,000 ininr.il? K?iml barJ.v?AI' lo ' e ,, ?.> I,. Ih,i!iu|. ?ml oilj?
finn gotoi mair ria li rrte freai clay, aetabl* (laai "r .?lier a???li? raima,
t* Law i.? aap -lilli ...?..i li I la r,. ??in 1 ..t moe tlaa tweatj-k*?. pet
cent ..f natrr. ?a.l lu Le ??TI ?I..? '
- rtowtemij TmmeamUatt .1. .n?n/
S.uupl?a of Iii? Hour. hem.. ?i..r,r. ?iaafST, ???M, and toap nn.it h*
- ?iib il.e aiuiwaala aaa rtSrrvaa la tkenli
I!.- nulli,?, of ii.aklii. li!.. r.-ii.lreu.?H* ?** ??!?*? ?if-. ?.?? ??
Mat? ,1 m prerioii. ?.lier! fui. all I .nu Iii? ?ia??.
Klori ara ?.at?ad to kal?! n_*.r ,???<'?_? ait.oul ripen.? to tb*
I'niteil Sute?, until reijuire-l for ihipnri.i.
Ania*? for l'r. pote li u ill >e >r?i(.k'?f ni tkU ?#>e?, fr?i.?i mux ?*t
tnelvteil tn an tmetlopt e?mrtf?m Uti meutert****, em.it i*-l>*ttm\
1 matait ? '? .?.nue Slvrti." I- t- klLHlKN
Ur?rH Bri| l?ei. ?uti A. 1' U S
PAINT BRUSHES, KALSOMINE \ -il-so.
I |t, . .-u ?t ti.? link I'lTi'i*. ) -' ? .'? ?rW
?t., Ne? ?erk. lliiurn Huil.H'f. JUii.N k. il. T'itla, .
A

xml | txt