OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 27, 1867, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-11-27/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

f.jilrs bn ^Kiliort.
O
'
SIS buU?.
-
'
I?*, !
I
koste
i-._ 1). (?., St.. * .
? >
_0V1 RNMENT SALE.?Will be m W at
?
U >.l -I A M lulIMt ?'OBI - -
?? ( ?ti
.
A
'
I ta. ?ifntrd on the ?
?
It of Fenwick-tt,
Set??.
?
Su ta Mp.,
-
?
_
1VVILL SELL, at Public Auction, al
?
?
?orka.
VA
Bro?. Ann*.
f?t] II Al ii ION SALI *.t m li \N PO.?
' i ' iaAl'K?WAMNA AMI
?
?Petan S.rnm.rB.
PACIFIC MAIL St1_AMSIIIP C NY*
al 1W.
L'AUBilNI. MAU..
HA PANAMA liAll.ltoAl'
1'
No 4. Nor* u ,,- imtCt
boa?, ?a loi or?.
I ?pt. Jeff Mauri. (onDlC?nf wi-.b '
i" .-..t. A G GriT. soaaaattM
?11
;|-.tb
?3n
nuodred pen?,!? of I..,.??? ?loaed fret to ??rfc adult pas? ita a?:
e.
?ho?? of l?t aad P?n*
tta all Aintn
??! .
- .o tbt tew i!e?n. Hot fros
I ? ?-iib
'
Oc.n.
lor t'*?..r? tkk*t? - ?rr t ?t th? offle? ou
l8 K.?rr Ne? lo ?
r. I. BABY. A.?nt
O- i IM. t.. ( ALU "I. -
ilT
The f.- ?
??s Ho?*t,
?ruvbip dmr
-
NAarreo ?L, coi :? steamar
? ?'enTtmeattiana on ? ? ?; br those of
i oat
itaSI
I '.l ' Nt, TO- '. - I- V...? it at- War-r. st NT
! ?
_
in CALII ORXI \ N IA TAN -MA.
Kh'-I ( ' I? . IT! - ?
v . ? . .
'
I p. m.
*. ? ' - - r. Ne. 4?
> h um', it ?'F'
_ ?
? ' \!( Al ION
?KK ?
-
?i> I
i
1 '
y
-
- .
I ?and.
< - ?alua tbrou.'L tn'.li i '.
I ? Is? aide to i
'
?
t! S. MAIL TO ?A. -
Jo
I
roi.11
'(?.?. t: i. ? ?
?_
Vu. li E IS ULRER. Ta (i.ii
J. v trai I b>?
- li'D AL MA
Ltiat. . . Ila??:,, a
?
'
I iid FLOR
r.'i.
< ABOI is I h'.ii.i.
The f
- ?: r.
ti
"I _a?ctioB "?th
1 ?
?v *. (',. ?f. -,
leaner CB AMPIO?
???UR CHARLESTON Burl FLORIDA FOR i -
i Tin luiDAi.-iiib raor?rs mail stmamsuip
, SOI D?.B Cant Lobb? YKtl -r 19.
? . *
ti ?
.
JBai.ro?. korfr?
? .-? . i
erst
?
I'OR $A\ ANNAN, Ga.,
"M*
Sot. an.
? Al l iii? A i .
8 ? - ia- frou. I'.er N
II I.nUlrl.N A.rr.t. Hr.. 93 ?A
1 - ... - \\ \\V\H u.i EVERY SA I URI
J.
?
PAN SALVADO . ? ?r 30.
SAN J41 IN ?
...
1 T
?^OR Sir. HO.? .S and BRAZIL.
! * II KI ST , .. MTAST
?
[Hil STi ?r IT
?>???>!( J?..u?r? ?3
-. ? , , . .ii , ?i. 21
? . i? and tall ?i Bl Tboatt.
T??-. ' | ta? /?t-rii.r.? lut
-, t. - ? .'. B,.*?l r.? ?reei 8 ?
? i. i INI. foi Ni A -01.] I
^ Im Mesa I ? aiuera ?rill !???? ?
?
.TU.
*
> t So. I
_
i. ; -1 in.
i
i
- I I TULAY . ,Bot. 30.
U KI.NKsl'i, . \?r. 4.
?
H H CBOMWKI I. i
KLV DIRECT LINE to FRANCK.
<)
IHK ?il n. ? . i.lIl'ANY s MAIT.
i I BUT? ?B* Mr IV li. US AM? UAVBB, ?.ALL?*.
>
-te root! fc, ti.? Contin?al will
?.- M fo..u?l
t rUTt'Rl
? ?? .
- mont. ?
| Kl'Ak J?t-_r> II
Kir I'A.s-.l''I l ?
TO ):
rir?t(.ii?a. ??'??. Seeo-dtSt-.a. 8.3?
toelodirit latiwa tri ?oatt,
lint C?-i? ? 'Si s???tid Ca'? a. S~
- ' ' .
' -?. ?tteu??nr?- free?'' arar?
irairi' ;? uni to nr rti'.rniof froia the eoatitnt ?f Karoae.
ttMiaef thill ?' ???? ? -?- ?? -.*???r? r..l.I rea 1-.-..I
a.?a?. auJ ' ? -.
. MA' KI s/iK Arrtt No ii l'.n.?^-??
C\hJ I Y, SP. i'. I COMFOR1
l_3 BL'UTI 'ATES
Tiff #'
RT.
fATI HI Al N .
,MTI ??- ?
(MAY, l>*c?uit?r 14.
I'rr.V i Ni---' li ?er
B4TFS Ol' PAMSA'.K I'AYAkl.1. IN C1 RKKNCY
? lil'KOI. OLAVjOVi ot l?l-.UUi.C?bi_t, ?Ml sod ?.5. ti
. i* I'-ealioe ., _,?
1.1 li.i... lia iel? f*?od Sjt l8 ?outbi, ?1*0.
? T . ? ... t -'?'?
l^rr?. _
iiaii.kurg, hu-urda?, Atltrarp Barr.,
.- eke Cot-ttT'lleite. B? ?
r*'* N? Yara. ?< 1?>?-ALI?* < " Aeent?
'.?ipi,? ton paat.ai.-i? util i. caM fa?-.? ?iJ*cl t? ilw ?Be?, M
hLW-VOKk ? N STEAMSHIP CO.
8^, IKTBOl'OUa
?u.l ?'?M? ?ti. l-inri.., ?? |M<
T* ,. .. ? i.. ? ? . u.iJ liitriui li.? V, .ul?r aiu bt. tit?
:
r,rh,?,e mrptttof ?
... Isli/.S, I'lMUtal. S?. tvDi-aiw-T
?if.in ?:nmrr?.
I '
iA- ka 1
?
.
.
.Ml
? 'Al, _t __.._, _-._, i',,r
" ?iirypi
.? ? -
-. Ii
. _
Paaaa ? ?team? ? ! r?-. I
(
.?au loiA.r?e. lo Ham, Itainburg, Bremen, tr., ?t __>d
" ' f-irreney.
a
1 ?r l-rtb.l ..
Ikdwa?, H. T.
rVlIL N0R1 !
I
? lireui.u pier, foot of
ll.rOll.. liol .
On TH.'lISDAT. ?
'MtMI'TON,
laaptsaaad Urciaru ?I j--te? p?T?b!a
-
? ? . I tuaatrr. on
?
? - i.tus. g..ki.
? ;
aasjaaaaaanaiiaaa-a-aaBRaasriBaBBaBB?ua?Miat-_MaB?_--KaaaaMMa
Slnmbonis Sit. Ti'.i.iron.s.
; . '-. ?j i.r?ui:i'
INiwitiuv ? ?'. ami l.outlonl
?.
....
-?
N?RYVALK Mid ?X-_l.l_-_. Vho
_ Mea
ia?. ... ..i
-?'ilA\KM.l\? . ?K?VALK anti
-
? . > M.lltN
Bli lur ti.?
HKIST?L LINE "
_-* Ml
BOSTON AND PROVIDENCE,
V] \ BRISI < >!,. R. I.,
- ? . .... i
?
?OB. Ar
?
?
'
? are un
? ., Hier .No.
? ?
I .
i
'
?
c
?TAL J
? ? \\ . rO PROVIDEN? 1 AND
>S J < 'N.
?.a?T. Tainto.?,
aLL PARTS Ol ? ? ' i m ; : ?. ?
? koa t?ii li??.?..,- met treal
I'.d.
?
?e?r|rr ttt ?I ? p m __ TIIL'RS
p.m. ?a TI I
?*r.
_ 1
pEOI. ? 5 EJ.
1
K?L?l? ? a
? : lilli-. IT. la*-.
Pfat... -1 .lOilS I ., ?* , l\ l!
IT, TIM KM'l?.
41 ,V..nh .1 ???
?
p?.?NOEOE HOUR??TI
V ?? ?III lute P|
V ? 4. at 4 p. I
gAFETY, >l'iA.l> AND (u.MlulM.
For
, r r?!M?n i . s <??? , i - ? ? ma
? ? ?
?
?
!???? ?"? lark Ol .. *. a., 'toa
r?'K NI s
(i I. _L K -ILRO \D tu NI W-.IJ IOE.
? i. . ? ?
.. i ? itbo.iWliae.i-ef
Al.1.1 STOWH LIM. 'li? ?
I
?
' ?
?
?
. . , ? ,
?
? ?
?
'?
h y. m? 1.1
.
1;i:if. kailway.-Ti.. ? u. foot
J
' tait Daa-lrk,
al ?
? a. a?., Waa Tra - .....
? in Kinr?? Mail, lor la. ? o, balai
. ?otk.
; I? li . i I .? . : " ? ?
? . ural ? .1 ar
' . ? ? ?
. ?manea,
kirk, and .
?
'? | . lu ??? Sali a. I
I'unair., . i . ?
? ?
? Raunst Tralr,. d?ilr :
' ..?*??'?,.'
? i- ?
I m1 M?.H I.? ? Tbe.te. Train >? '
i ?
MN1.A? TRAINS.?S.Xi a. n
? !
. J?tele.
>i).r*u 1 ra -.a rnr throafk'e *-a iinar?? I'nnklrk, tai T "
Saego of I'uacsea. tai lo il.r. ? ?n ?II ??.ulb.rn aad
li eater? BBOe
, VfLt.l.ted ?ri Lo? ' I Bl. . ?
raine.
, - ? _41 Broad????
f'ei.ot loot of ILau-b?!?? Ut ? ? ? ' '
ti. ap
? ? ? I BBS Ar?t?t _
HO? SAT?N?CR?1L..OAD. -WIXTEH
. IB
T?o Tbro-jfk Trais! Dalry. ?
ly-ire B- .l.'.oit i ? , ??
Kt9a. io ?...
I
HUDSON RIYF.i: AND HARLEM RAIL
KM.!? -On ?rJ Sft- MONDAT, Ko?. 1 1861 trabas bm
r.u.g aub *>.r'.i.'i? ?.a Wattan Maa? ?? -
l??te fern ?...-a aa lu,Iowa:
III ki: ?al tra,n na fti.rjao? Ri?er Ra;!-ev1. Tlii>tl?'h ? i-:
Teelk an ti -aogh to Htif?.o > ekaageof
ear? ?ud eonn??ttaf al Tro; ?lib tra.-, foi h?."?l__?, Kut.atid, _ur.n.f
la.? ami ti,? N..rlk.
?>i tr?1n ?la H I ? ?onnert ?g at y,
? ti.-- aad ? 7
>.? _Uf_M Hi m1, 'I neon ?ulb al act
fourth a" .. ' 'katkaa.?,-.!. ?? ? ?!? - ' ehauon
? al Aldan.? -iib H Balara train?, lud ?I 1 I.
? r.i-lo?. .00 UM '
,'i ip ra Ripresa train ?ia Huc_u> Hirer Kiulroad, roinert'ng at
Aban??.to V. ??lere ira.. ?, ?i-?'? I.. j ? . ? ti?.i a for Mouii?n. w,ia
lieet o/ car lii.'mtl.
? :; x P.ipreaa tra?a ria Harleai Railroad rerne^t?ng ?t ruth???
a th W ei'.era __-iroa_ I kc __. al A
biiiT ?.th V< e?t?ru tra t ?
, F.i;>iu? tra.r ?.? Hu-1?..i I.,ver Raiiroaal w.tl, ?ieepinr e?r?
alta'aad, ar... li '?r-.L lo li l*B? " a I .Si.a; r ? ? o H id ? I
, ?.. . r ,..,-.. ? . ,?!..,..r?, |U|
S?? I ?rk li routh lo O?deuahnrg ? tbaat ?lau.-e ?,. koiue W ??,!<)
..,.? 1^,- 1 r?r ?ii b? u.a.? ?i Kail Alban;. Fkistraa
?n Sooi)?T?.
11 p ?. Irai?, ?i. l'a-Unn Ruer ka, ro? I with ?-?Ding ran alia-aad,
I at Albioy ?iib ?arl? Inusa Ik IWBpaaa-as i>r.?ig?,
. r ?ill; I'.it.? 1er SaiaUr? ?ad poitU North
. roi ?I? llu?u.a tti??r Kal --??1 from Hew-1 ?rl
I? l-r.?rt.?e?|,?,? ?..d io?? - - ? ? . ,l , a
r aaaBaaaSg, i???* l'augoieepaia at I a n. arrni.g ii tie? lot. at
?, -, Wurt* ?-?v' ?i ?i 9
?I Mfllerion ?t 3 M p- re. Hotaraiag. la??e? Minen-.n
. a?. ?,n?iu? al Ne? i i i
_ % *?l " ?AM'KIiBil.T. V,e, Pre?*e,t._
I ON- l-l?AND RAILROAD?Wintci Ar- !
I . , , ... ol Tim?- I.???? J??ea?l.p- . a ra . Uni
a!, ??.? ? ?n ' ??, "' set i. a al Mia
... Heapetaad. ... n ? gar Iraia,
ulai ?i>.:.t..t? 3 p ra. _ipf_ tr?.? ft h ?
"u?e p???Bf" liai' ? H ?. ,
. paaaar****- train ai -. ? ._tur
t lestwle? Tra'i l-l??. Ht*a1?-'a l*?r*rl ?? *? M. St | anirti it
lluLUrr ?I.i?lal4 40 p. ra. Tot.!''"" '
I 1. n li: m.s. M,|.?r.at???1?il
I 0?G" I?1.'\ND " R?ll I"' I? ??. I' I
?
J I*. BAlall?h,-.l*4*4_t?Tid?.l.
mbnrff anb _..;.Iroab?.
i
?
-phi?, at
?
^ IAV - i ? IRK and N 1 W-il.-W KN RAILRl i.\ 11.
UM. ..... ?ai
COMMASCIB?. JlNL J .
r??M?|ei ? .*. nr .?.-. Tn-? aataa? T-aaty-aavaaS._8> tai r?irtk
???. ii.-. -,
_ _ TBATBS LBavb BBW-TO?Ii
r?- Pea Harat , a -.. (B_), U.? a. ? - 11 11
. p. ra.
Itr Milton:, ?iblttort, fr, port tal Weit,, .?i. T.*e_ II J}
?
' ?. 1: Jua. s_| 12 li (Bi.j. 3.4_)iBi.l,
j ia
I ,.'<?( v .tip ?_
lor Stat . i Bi.), ? U, Ita
(Bl I. 3 44,. 4 TU li. ? i
-hkIiiii ?latiom, .JO, n.titl, ll.Jca.ra , 2 1.
i . ? ? IJD, 6.? ?. ?.
'
Bl i.tHOia.
p ii
lu.-Ila- UM?, 3 0t (Bi). 88.
)
'ral mtj, COU?, au (Bl), 12.1.a. a. It Hot
?
l..rbi... : .1 t.iiO (Bt) s ?., Uli
> rn
I ? K-r Ram New LonJo? tal f-t?r:ini-t.io lUiJratil it S 00 L _,
|J IS ? ?n t? It.ir.h??ni.t??,
lui titOf
I " < ?s. a.
UiU u. .... . ..
J A lil- 11 HOYT. ?...i..
?) i>t' J.. 1.-? \\ IV
.n.?ict, fur
.?.:,.
' Jarnilea,
? rial a Cra'.rtl
|
tari ?. ennceet
J. rn.
? ?
imrisf al lu..
I
:n?i,-a md til ?ni!.'
: ?
. ? . ..
all , l.r. '
-
1
-
?f malts.
4 IflDDLI MJED I. M'V v ?Sllt-S :i 'Iii;.li.?ii
.' \ ? ?
-
-
\I. M 'i i,, i,, - to ni ? nil :i ?it nat ion foi bei
IS l au
_
??T?AT- I l?J ??'
?
IVAN I ED \ Situatin ? KKEEl'EH
v v
_
U\T) 1 |'"\
_
\ NUMBER ni \i*il H'C'iii'Iiic i'!*?! l?i iln.ni
?? A. ?1
initions ??hnttb- j
H
ii \i lu. p
?
?
WANTED u. ?? ? i
.a
'
a aita.
JAM?
4 I'i \.R1 ENTER cltisei EMPLOY
.lui -
'
117ANTED Ladies who bav?? nu boni -
I ? ,
_
W w11
?
j 'urf.
Ai i.Kii l EN ? ..,!...
p vi in r HI ?! li '',
f) KI UN.. I i
I I ...
.s.S. J4i?4
'
i.'l km ii .;. . M ?.N1 i I
1
? ?'?.'I o'
?
. ' : L n rona
- i
? .
... N
g. I ' .-? - -
REMOVAL.
WARREN WARD
MA!
Lit? ria I
> ? i- ' ?.R,
Koi '.li- -i ??it af DroiJ
?
V, I?;, ti,- ? air y.r, ?
CTUMBBI ' BfCBirtTTBl
... '.
t MUK? ? LIT T ANIi ?
Al.i '
J.ro?f-jJinml Jl.ii'fg.
I\|;.'I RALI ?!. t Klori oce,
f -.
I\\\. ai.ki ?. (?io. lia ? j ki ni 1.1 .M.-.--! l?ii?
HVIU:u|\ | JH(! IN-'! r| r | |;, \, ,| ,
I li i.ll I.. BON li. Biiltiniorc, M.I., I,., ri
II .u ibe ?....rta ?I I
S .
(To ?-lijom it mun tfonurn.
I AND-lAI'i: i--V|;|i|,MN:; .,'',1 I \l;\?
i ? , . . , ?
? i ' ?""I io sake ?ii
'.??.a. I? dr?? piala er I Maat aa?l I'M i.
? il a
?ill tit f . ... ,
(liori'U.b ?iili-ii
? Mi ? . ? ? i '. i
POLAND .li til? I
i "' i ?
?
aaaata?_B_MMaaajaiPDa_ca?a?
?h.i.;i!.
RE foi Si RVO?81
?.''fbuiiig Catto, ii
. V. M. I - . i.d;.I.;/' BONS, No , I
i?... ST BUDIA- C?BM mee BIBB STAT1? ..:., 4K.itb
lui.II' i I I
lilli.li?
ll i . , r ?I A IIIIU GOODS fr..*? ?ti **'T |OH.
?Tit?? '
?
' II, Trui.l ?
?.?. _
V V. I?..' PRINTINl tunen.
? t- lli.ihr, OB B I Al !
' Di i*e ?l j .,. ? .. N" leo
. ' '' ' '* Nu. ? . a
Wold.! . IIBTB lil..'
L'LkANsS
tan y ISIsH -.. ? - ? ? i. r?rr? ?a- ? ' ?
metre forstest? i OanaaaattltaaatSbraarSja? ftta^
I ?,r?u ?ii..., I ? ,
B. A. W. w. COB N I. I? I?,
Ut o P.a a toil Or- -
IRON WORKS,
s _? i i. t., it; ? ?air? ?t I '
Mt?tfaettr?n "I ?.I I r. la ill II.I'IN'.*
ABCHITECT?RAL
IKON WORKS.
r? Ii Ha,m.i.ii. tu - i'-r:
M.-?f.'-.-,-r*..( MM??] at. .' ?!.*-? ItOI ?.OBI
WOBTBUTM-n . KTWXU AV _.> . ha It t?* (J,
^mtisrnurts.
<)I-? ?ii:*\"Ii.l;-l;._' h....
? ' J . ?? i _ Li '? ?*? ?i
/CI V
It-a
I
.??,- M
'
'
the nrli-?l laJone
.1.1*11
. .. .TTOil.
>
??s-___
1YM?T1 'Iii. , [j .... . . , ...
iii?
?u- nu Blom i 11 y
?
?
Ail. AGI
0
THANKS'.! .'Vi Y,
IB-?Il
TBABBSCIVI.SG jj; in i
MATIN!
:. AT ig.
I AT IL
AT lj.
I ham.
? birt tile. p'?r
... I . .
?
N. ? T..m for lu
-[A. o 'i,i.'i !
THIN
_
TUAN').-' I -" 1 i
- i z
THAU] 'l-l M
ILS I ?
T
HAT AM? NICHT.
. ann BIGHT
KAY Al
HAY ANI> ?flOUT.
'
ill. BARM M AND VAN A.Mi?ri..?l!
i
(?ii t non m. is ; m
i ?, i ?, m nt:
TI! . DAT
'
? ?
?in.
IT I.OUTEB
vis Mil.,
.
ro di
...si | I [Vino (.dill I i
'
-
11 vivo ia lil. iHIM
naian - I
\VA?.I.??
it
?
MAI D'S Ililli..
will be p* ?
'?
? . .
"
?ir? a*
"
? - \l || Pill - ? Ml t|r
?
I
lill U I
A. i II
' MAI
A'T III
I
-
I IV
-Tin .
-
? The?
-
I . ?IH.
I I I I. ii II HSU* I'.Hi.ull'.,,-. I
I > - ? i s In
s .
l'A),
-
?no. m i' is .m ti t->i i;i i inn
I ? . ?r? a? rn,
-
i -
'
?
?
?
. -tiueaL
-
?INT, 'MT
"
. ? |.
-
is,, D .1
'
SAH I Ntl 1.1'KKTOl I ' ' ?
? kRATOll
? ' un t.
-
?
hu
Tin ? ? nu
.
It I I ? S ! '. ? , I . .
'. ,
'
I
'
Till- ' I
-
r I
. ' ????_?,
'
? ?
?
r?? --?? 'i ai
The??'. .Till ICM'AT,
'
IJROOKL. s < lill Mi u| Music.
I> I S',,111
DAI H
il
it Al 1 I- ?. I Till
?
I I. lill
.
I- I!,,' I ti " 4 ?
I I.. J. I?. ?VII.I.IAN SOB, ?
H ??ANSON Mr, \ KM ?( s M:"'
lill). Mi.? WAHI? ? - ?*?'?
I* . It I s , HI.
_ i s _
ya?\Vuin?P HAI.Ia, " Iroailway.
t HABTT - LA rr NIOBT lil I T ? "
ikiim? ti. i s li.i,i si vi, DAT, AT.-,
; ''I.NiS,, t i
"IHK H"All.'i. UBAll
TIIK KI.'.tTIN'l i
, 1 | I : a . * IT?.-, I?
...
e |.,>?r? ?pi u at I
I'll 111 ?VEN1 I THEATER.
I' -.ni) lUNiS'. m iiLtiiyVR or
* ?il i
mm? . . M? LKrUHdWBU
7asil?i M CHAS IK.? ML li Al KIS-I
. , i , t ., Hh A I'll IDs
iiiAS-iT-.i nil i U Mf? UOWABD '?*
MAitgi is di wnivity Mi ihUT.s,,ithii.
. .. .^?-rt??rnr'-.i
Vi ii ASM AL KnTiTITTTI.*' ,
Pi* I'11 NI I Si,s
THF ?BT1 II. NI' so, II ri
. i! i s t? titr (.ii Li i:v
???, in ii ?.
__ __?-?-?-__?_????______?_?,
TI|M\1.\> ll\l
J urrat Mi ITATTB el RDWTB VOBBB8T aa CAIUI
Mau. Ii s ' UKIoLANI *? '"' ' - Kti Utoatmay. Loo?
?
\t V.T?ONAL Al vl'i.M? OF DESIGN.
r>j Tits iiii-i i ?Iii AS" ?v-s'ii-ii t-.xiiinmov
,,( oil I, IP- I' Pll NKKHl : -I UI'Ti lil s U , ,. . ,.,...,. ?t tb? U?l
itii ?it , ila...., iu,ui Hu li,
l?",~k' - .i.-lltlll'S, , ,
iliHE T:Xli"IBI'H'iN ot l'A<.i. VENT SES
I , , ila i'|", M ri.anlamviui ila;, at
lil \M> EXHIBITION, N". 80. Broadway, at
| BU>? _ DOKIILKB'S li am. me -TI.? Grata I ..n-m
,.,,,.... I be lu !????? .t tl.r lau
.. ii ILItll 'IAN'? l!.r.?. le?,
- lifalll ti.l.e m... ?I,?
? ? -- . *-.tr.l ..,.1 II.rp
It. ruaatrueUoa fr?ta as.
. . .Ui.Ur.I., ?Uli baler? uf UilU.C
,,., ?Tall? tarlte.l t? ral! _ ___________________
WILLIAM MASON and THEODORE
THOMAS' COBSEBVATOBT 0* MUSIC. Ha I* ?ittt .??
?ear T ?etti'tb ?I I la.-ee tonmei ?all* <?' ebildret an.| ?J,,.?,?-,- pupil.
, ? e.tm.i.eui? ?ni
' - l,,r.I.u.1 OKbetlitl
I. 'I*_
-?-Ii i. M w VORK CONSERV _T01
| ??^iIC J' ?, . . . .rr.?,rt~.tb.t,N. SJuBr-aJ
-?' * ? s" 'I' Uratan ?I '?? - * ' ,",,,,,,. n? p, PII?
1 SOW OI'BH BOB THS BSLBPTIOB OF l?PF.ta
TI. U.l _llr_ lu fr..,.. ?U t,o-x ? I. te-trei ?ni ao Inferior
U? .r..rr i,..r ?ill be?o..k'?.i '? ti- l:'?'-"' ,n . . , ,.
!-.. i .?a,.'--.? I'? - t-irripehtat-t-lttalherepi.
?I durit, U. p-* (Ml
"'"???'??Ml ' **-^
a..rh or mair ?e
?.i * KI?WAlil. tl.'I.LS.NHALSS,) Mn,fti
? " U?"WuU'' ?"?'? \,;!?s?i:_.-LLI?UAl'BS?,'l??^'k
_ ^mn*-rrtn_U?.
. Ml KIO. ? li.HT
* * ii ?i
btiTxn
DNE8DA"! . AT ti.
? ' .11 r di i i
-
1. ? ,11 l.I! i
'I ? Hi I.II'. I I \.
? ii. \. HA1 ? '?-.
?
'
ON FRIDA, i ? l \|m i. n? ,\
I OF
ROM - HUL.TETTA.
::kk.
' _ OF
- - . : ISA,
R OP SEVILLE.
? ?-II. I -. NO1 I
'. : -J ANA I
*?"- .':..._
' *___ OP
\ Y .1 \N,\I S. INK.
' ?CB,
a??.
when * ? r,___
. .Mo.\ 1,
?
? lil? I l.I UM ?CIOITT OF
Ml.1.1 '. ! ANNY
SIMIAN !v,i,, ? !M. ? MATIN
of 1 k1 li
??BWUOIl,
' ' '
r]M? .?..'?.Ni)
I
The ti?
wi!.
maa,
Sap. i ;
1 ... ,e?T,
KVBI.T MIGHT,
lilt.
pRENl .i THEATER. livpiu
.-ewe B-4 .'.
TflB ?.II \ VII DI ' !*?.
Till m i.i.i isr ufke? r_T ruo*
' A!
Till I ICIII I ii , ..I.VTMF.VT3 '
UKSSI
\i aad I I.II'A? I.. IA
l
.
UOtssdl .MLLE. ;
I-?It DltOITK Ilk
-, In t'.iree *, i
?SB
I ?" I A t
' ?I at i i ann :i t ? L.iMiie
, Maeor'i,
I ;
- .J aaala, .lio, h aloa ?y i,o?.?, _.; t? -lu,
I
\l\v-.<?:;k c_R<
_.. koorta .... idean '.Meale.
i !..
'
' ' SI1A1 JIM :
FRIDA!
MATI.VRI lui.??
?M ?II..Kr. TU-Al
'
I' li", TI" RIAll ATII1.KTK,
II ?I . TI'l. ..K1- IT iii -?-I ?*?' ,? I ill li -,
IHI in
.- lup-'e have bass prtlSSSStsJ
I'O.VDI ?ASTI'
.1. A.
r '
?MV-:
SDOB,
Is. lading - -
.!?'.:?-! M I Will'
...?Hi n I -KA ?
??. Ta K??erred Seati
i
N
-, -.?
. IB "t- lill-: VA ...?ia?
I ? K rKi.'.K
1 I
HU I l.l'l.itiH'P
NI ?I SKI KM I UAH -..'. t?__
?
EW Al RAI nO??,
LA O'
, .. i I!'] 1.1 . '
KM.?Hi.M t.r- Mil.lHHts
K5UII) NI W rsiFoKM? t-OM . ..iii.
T??>. FBI MIFR.1 ISX. 1.11 A
i.V ? M. ". - i : I i m
?ad the CHILI' ? 1 >'?
FIR- I DAT.
?
-4 1 I t.l ?1 '-'
!? \N\'AKir- OPERA-HOI
I ? ........
KALI)
ti (.M i
'
Lil ? MOIR.
-.??lill
-
I'l FOI R
r . OMBIIfA
GOLD ?
? ?t 8.
?V and IIIIKSD.IY, Thanitgirlng,
_ Ai ? " . I."t K _
rVATIONAL li Mi , H?R1 :
a.1
?
i. f lui i.; >*- .
??-? '1 um KK-FTl ' . :?
I'll i.
?...'. .Ri
',
I. II. PKA> .
A. COL! - ' __-_-*_.
i MIAN!' M m1 1'IMl CONCERT.
K? I ?
' fi Kf?-T.
n. ale! ti
. , ..... .,., I,.,MAN ? LI a,
it
-t , it I o'clock.
? I
IK PAVILLON, No. dvay,
j
' ?
?
.??nu.
_
DUN YAN HALL, < '
** eK],-, A: n, v. noi re? TuAJutaurram __?_
Hi; PILGRIM*"
pTtMDIDTll ., ,
i ? 1'Hii.ir nil'
10&L
- ; _________
/- |.i? ill.'- 1'. iiiiii.-; lil " MA(T?l li!. I
I OB Mm M??r? by
? ?'-?al.?.? rt??r ?lork
^ftil.irt? HE .tif-ti'iciB.
? ? ?Dim j AND Wt'VI.V
?ki ? li
ANNA 1 OR KIN ?ON
ni"
111 ?0 ti
?
?au ?L.I ? 1er* ?'
Matine I
1'. ,.-..- ?'. 1 __^
*PIIURCH OF SAN i i .UO L)
V.' 1 II lNKsi.il IM, HAI ? .
_t ?I? ? lu. I? S|.aii|il, Bl
?m.nT-Yl \ i ?. < "??v ri?'NA?
1_ . ii'i.m ii i
iii.. ALTO ? Hil
LI. i'l , ?er? i _.
:k\v-yoi... soi h i i ron Tm
ot ??II ?'?'?
I - '
rPHANKSGn I ?? DAY. I ' - K-* !mHN'
1 I ..I IMS - '
T-iua.fl
oYthTl-i
N
<fcr , ftolut?.
I _iss(?l.ni"\ .,1 COPARTNl R3HIP? ? '"'
1 ' (MM . .
-.??ria-I lOII.N
i? l III? I'l i du ? ? , '
?.??ii,,, ,, ?;;.;; ,
ai^mtmmmmmmmvon?ammmm*amaaammaama
J.iinlintT
WM 1 \ i I'Dll.i.'- ?.uns, Nr?. 104 Pull
JmLuI J H .?.N.M.:* a* L'11
/?_,.?,. ARRIVED
FROM ! TV
?l'i?it? Mr- >? i ?I
?.,.. It M ?l|.. .
li. ttnai, H, ii ;
.. Il,el,
a ! ?I 'I . .-.,.-1 ??. ??at.
J.*.. Kiera.., .??????*
I
dran u.Hi.i?t. M.. IM"* - k- !?? ?( Ms ,b?ri_aa aad aiat'.r
-Mr. T?_??, Mr? Pr.-hrn. Ut. tai Uri I riler, Mia? B-rknailh. Mt
'??' ?? teaeat I i?m
?lr ?, 1 ?Ira .1. 1
' ?', t Ha II I- .
? - ,f ?
?le
? ?pt?,
t
e-th. Mr.
....
Jlr-_._ie.ia-laad __,??, la_e? Oi-L.. La..l.I. lira. Julia
? ?
?na Klaea. < Mi Moon ?>.'? ? 1
_ . ? . ?i**H ??l-saiaia i..,
.andr Hook.?.2. |J__ . ?U I H?_ ?ale. tO.it
?__-__ a A (i / A 11: LU O' PSCE.
maW-tOUM ..... s j? ml
C1 1 .UKO.
ftti.ti.. >lp ?r.tia I! ? | ,ri.
.
.???ga, Klag. -"?'ort. Ik, fit/ Pawl ?ml K.. .?bobiI. B. ft? '
'
ira. 8aTBa-.-l ' .?to
ia
'
La lag _ ?'..
. tia-,
? -
Kaiki,.
B.rk .1. Ja C_
'
' 'kia.
I? at ii? ..?-_
..?- llnIi-MV
"
' " k ThoauML
r
i Orerto?.
?eil - Bl?.
F-nr- Al i ..?-.eu _ Uro,
I
S. IStraaalia?.
A UKI V hi?.
Q ,?? ?to-r, 1**__
i *2
' Hird ?leniiiri r I net?
m
??.?aiu.b p. I. ?aad I veuiaaS
lia | ^
. i.? I'rrai? waa aa>
? 13 and Lon.loo.l..fT?
< rirai af
?... _ad i>_?_ to W. F.
?
it*rki Krleb?n!. ?m Br men ..c1 P ?iib ?_
.lil paaa. i? .........? _ fa,
? Lirerpool Ml
i
- *: dan. ?ULaiij-arloTickat
'
ar.) Hortet i'.-i Ot t. .11, nth raba.- uv.? lie., ?a
.!..,-,>..D Litd. 1?.? Ort. J? . _c,_?
I- i. Ali ? -, i l i ?.
:
?
'lar?B.
?
- ?
.?I'l.KI- \.
Lirertinoi for i' - lit ?I.
I -??111 at
?ST, l8.
._
? .
' '- '
>oa tas
_K>_n_f_TC !'??
_Ro?tov *?' ,. I morai
. iiwler,
- - tram
.?
i...lu la ad? '.r.r.ed,
'I -.:-.- I r..?_>
-i abaat
? - .d
Jo_a
It- Frank > ' _e, tt-aas
? ? le?r
ina fur
i
ebra, 1. ? * II Smith, fm_r?
.*
lets?-|
I -. flu?
B-etaaa,
.
1. rk. r*t? - ? ? ?f
?. I*
?I e In | r - - i. _k| to |">?*?,
???I.ra. Jan ? ' f
.??*_
I'lerlaas,
?or? ,'tirhaead ; i'baa,
I' ? ?? I i . - ?? '..._ l'rr*r*
. - Kap?
? - r. r ?>???
MC. ? >?' .?.K- \ .?_.., 1
P. NT "? . ? iia-aa. 1
N'iiTTCF. is li? uni irivt ii. iti m .'.uti nu c ivith
.-? 4 *f n ? .?. ka Aeias
t ? ' Ka? l-l? t>. ?II Der_.?_S
in'..ir?:??l in. at ?,
asaaaksaiM mern nat
? i
?asi i ..vi ?_,.
?r._- .
4 .V K.
SKea-M-p Oil.? ?4* lla.i.ir^tol: .. . . .. .45 N. R.
. .?.-i. Amen,?.. . 1 ?-repo_f_,
K ;? Berakel. r K.
bark Kraialeni ---'i'?.
.i: K R.
. ! -' E. R.
: |
v _
t*?hr '? i
rauuii loin ?;.s- i ??
J At?, a Haast. ?. v ?
I ENEZi EL i
LAGl'-YKA A ?ATI DEPOT*? i I 'l ______?
AGROI \r??I'.M.rii? Al. w.M?!"i -Ml D l.HiR,
_*K___IOE_T I ?I-? <?N? Mir. Bl M li
- - ? \. l'i III ?Til?
I. \ ?i lil MUAN \.
Fr-.ta Dar Dpecia? lerieapeaalBS-,
? * . . 1WS7.
Th_ 1'rf-i.lt"?' . . ? onlcr
?' . >: fin tim
?vlilcfc
li li ? ? ?
. Ii.ill ..( til I ? lal???
? . I I '-.vu III
.. .iii wast u? ti** immt- nf tb_
?-_n i-n fi>?
. to ta pla?
i 11 board _
... t ? . ?' ? Kuroiie,
TU?
l> .?:,.??..! all polltii?l pri-__cra, _t._
VU) Ita lill? roi? I l ... ? HH'la'. ".?t **M?
, on im fin* i
lu '.mi: It ha*
....-? ti> tua
I IK i 't i?. la?. 15. 1S?7.
T'i?. f, ti r , ' ? vl'A-li ?A.'V ra itt.-md
.iini ..! r?itv
: ..iim--;. li.Ar lliuilttittl
l-n-si
- itapl? l. ly aul>
- ..f a
i .. uerai tt.u
ii ; ? unit- ..i:t t.f li? --.ii in
atui'lisi "-. As afin a? <"-n- .'?h-i 1 -.in. -?? I'ti-b
found tL.it tin i> I" II."-??'i-]'?it t??n. mt U ntl-.reti bia
:. .-.l.iiiit nt lu? ..III.? nf ???'. ????tiirv of
?I, ami Kien, "-l?tutil Uli a*.' -?--d ia
'Hi?- l'oreenii ot <'_-*_?<?;?*? (V- ,
ii ut < .ii.i.iI "I 'i' l'"i?inn -ii ._? p.i
,..i.ii.-i.i n i.m..jf. and l_ I'mt.d
?i up tlio :..
? | tlB**t_- i' '.'ll-i'l' .'iti.'II W* 4 1 tJTgO
amautitof tiuni'i- n - nu! .: ?!?.?>? ii to _all ?i to lij-s
,,t til?- linn.: adwoaldb l.iuie?
Ulai i in. i-iiiii-. of lae tt-pubUc mtk-fl tbuii to liai- _uchi
a tliiiiK __P_?_- _
m ?I I'll t>- TU- MKIU"!' "TER t_0_C
UK. lilli.
BenttX-l II__*ri>'s lf-t' r -O th- Pi.--i.lent of
, m Board "i U al tera a nm.-lj*
rt-l)ii_c to iUl i-?-f Of tue lioiird o I K.lu.at...;.. T?o l>oo
t.T t.:i? I
? la theaeek ibitaudel "??tar!?? ti- ?
iuers
eounlT :i - ' ' *?**
- . , .1
Itati for i " ' mae
ltiiut-i not 14 - I'.i ?.t.f I .-?na?
qiieaee,,f li e fatal or-1? ?ne? ..' ?. ?'.a. I ?????Uti
ierd- : ..? ..?(?ra. of i__ ass
Irifc-l..,. ? au,l "ilti. l-?i?*-? cane?--ali ? ' ?. that die?
,s,.i? foi in l . .?a ? ->f
iiere ? a? ?>.n.? ii rea*e lu t e ru.i Bl I 2?,i.a_
. t'.at ?re ?irgr
want ??( ?. nilla? ? .. * ma
uotir? th?t r..i,?e-t.?e ?n,l ii '.. > ' -. fa'OTf
organ., a...-,: Hi... <!?*_??
I_r?-ul?r . ? . ? ? *r"* ?' I ? N "*
*r_rk , i ? i : ... . nilli i |?_l i- -'? ',*?' ? ? ' ' ?- ?????*
? r au-iia t'.r ai'tmal _?.a pr?..-r... * .f th ? ? ad ot
- itit-reaM ia ue.?ih??a? ? ' '? '?-"?- yean at
____.ood.tit inTf.n'Bgo.il ?.'? t.' " a'"''- ''?sara
The mean lerapef-tn.-e in the <".i ? ? al o . ame
aboTe tree, if p.Hit, ?nd ia Ike-.ral to-jr _?>. the Bieiau ? I? I ??-?arsl
..w that |-inl. *.????? tk? ?hule BBxi-ne-l ei.-.-_? in Us
?orlaJ.I? la ?'* .?r,...a - I ?..ii__?1
u-ar-t Lou,?? of lire poor i ',"T?'. *"i ,
.'?.Sale
a ... ihr nrnd-aa a? 'l. aao t* la ? ( ??-. imtatiaf,
..__,! ?toft- ?___?
?|,?ir pn?'-.' aLlir ? ihetr igBnmaea . .? -?pulilf
H.i.nTwnnld ltr~l ' - - ?in, th? ?e, if m'l deed? ? f ??harllr
?a...*tg 'i e.? ?-?re ?? ?h ? ?**--?" ir-->a>|.*ii.i 1 .? I'la?' "?'?-'* ?'?a? >a ?-?
laniur? dtttle. ..f t!i?rae?rie rlaa.l: ,?_? a_d ?. '. ?? ?Sis
B?_tx?9 ?t lix* T<_e. tb- be.lib of _..???**
>., I irk Bad llro.il.in ?Maat Bat I*? lor;
i,_?i_.??l..r- !:???" ? ..-ela?
te...??? ?Jadle??ara t.r-. I- _ -? j ?>a?i_io?rdad lekaal
rooiaa ?a*wc;?.l. in lb- pr BATT I?; ?rt_?_S?"'
KECEIFT- O*' PBODOt'B.
ftor.j?.-i.hu bbla. l_-_r. U- bbla. 1."bita*/. -?7 bbl?.
?'iiiit M. ii, ' ? aVbntt, "_l
bin?-?. C in, l ' ? lnwh. Ont?, 1*0 " '
t - ,. v
-?I.?.
? r
*.-ia pk_S> buttatf*e?M |?_? UBMMi IM .._?.____,

xml | txt