OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 14, 1867, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-12-14/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

SCIESt E.
Bctti T <M' Bit.. '
I ?,?ip<t tilt.-.ititi?...! tie, Mull.t
Id, and up ward ?al 4
'
GnAM Spokck.?A tecetable ?ntmtb. fonnd
In ltrcfnaii.il tin . ? ' '
M. -
w ii), m l'V.icc of li.tir, tor .-.
nata*
j\e ti.*? is Moi '?? Dunum ?of Pal
ana? i tia' M ''-'
In the livltiK uii'lliiMH i? r (?tut of sulphnrli
atan.
e-i,.' . qll.tiiilty i ; ?elJ.
Tinnti rim Inki ??.?Tin-tvoik of
I?uti?Iinji uinl-r Dim ii,er al -Morl . ?>-i:;iii-ut e >1
Shan Ive years aco awl aft? -i?i?????l. nat
m ..,.. ,: i . , i,in, icngl i?) ay timm
W 1311 f? ? t :? ila ' ntl? ' ?
la .-*_. i.ml the a '..?? !' ? ' ? ii o? tin- ii t.rai.i.
'ti,,- roo. ?if tim tuni ? i M i? ? t
THAU.I1 M in <".,i<.i.u?..._Wr. '/? W. '
,'i . i I .' lit ( l.loi i-lij ?1
ei.il, ncai ).??. . i al.-?, humni I ? ?"'"
_>?_.? . ? ?les tbat Hie vein Isabout _j?i ?*"?
Iii \ti.al .. picol t.'i'-?"
hy Dr. Ctiarlei I". .1... keon,e
?Mut ? t Um me . : J i?Jllum.
an, nu.,, c, ri roi ?- -M i,,:;v,;V.,m.,i1
la.?
asorv-d In tninnt.? .l0r,<. In ?
a-i.tf.-t?-i.i.. ?I <? ';',l">;7;' '" .
h??i.l n, , ii, ? ?O? ll??_T-.l?"il ?"> " l'l??*?
?-...,.. It ?dt, .?. ?Ipr. -:-?HTl.t acJii..
? t. in? .'.\ fur iii?? cli"i?t'?
In-' is Di i P Ml~l l'"' '?<??-????????????
? very ?leep nil
saoiii. place?
ot tee jin- left in Ueii of wood lor sam - [a? .
Il.?*i\<l ii... ? not ?i.Iiilii.lkt ill?- ?veil Ki.<".?ll laW Willett
tothatpiUbeoonn ? ? * I"1'
K kok Animai Ciiab?_K)al.?Dac-tor
aic-lti'? .an.i< i" I?vc used vii tit ? -ni -:i-i?- "f
_____,,; i- ' ?. in j'l.u.- nf anima
.'lu- ? lav is mads Into s
?sale willi asolnttoi "f :"? ?-. som? fat, oil, resin, ?
atti; i <>"?! '?'? i l?l I? made into ?i ?
fiieh ii. dlai al w? ?ti- n moWi 'Di.
j i
dried, ?'.?i ii.? ii bnrne?! In a close retort. !
u-tk? :t,i'?aitiir?'tiie un-ri'|H'i. ii-.i, ian iitan
p*?li.?i. Il ...l'Ai ii, .?.al...
-ill? ??i -
li
I
; \> ri?: ?
I?. APPLET? '\ ?*?? ?'?'..
HO | ?. ill liKM.Y Tins I '?
? li It is I M Iii N?'\ ii- I IE8,
Is wlttt th?T fare
CH1.ISTMA8 ' NI -;
UM? J" ' '
au
Tilt! I'.if? . (IP r?T*vTBY '
1,,1'K AND ?
Vi *Vlt 1? ?tia.
C1. ?
?t'BYAS'.' tI.I
Hil
?HI
t ?
Ulli- .
TViVI e'KMll!. s cl s
.llYl SILE BOOKS.
ITrl III ISnltN?
?vi. ., . .
?tt -
Al -N : i '
Bl - : ' ?.
1.1 ? I _
A COMPLETE G _ I
OF
KI i
Be'IV lil Al?
?r '?.'? NhW BOOK* "\Htti. ( A II.in"
?.PPLETON A ??>..
II.. BIOADWAY,
?
?TI INI AND
T?
t Lill . ... 1 ?al
_&..??. Ila
Tbv !.. ' ?. ?'.t .?tar. ?f I ?
lraliai. lu
> ?? .? e-t rir.iiu, Btaaaiag ai_ battra. -.?, lu.ol?
I _
frii::
X WATCHMAN 4S|i RKn.K?T?'ii
?IB r- latas Ht ? frtmrai alan ?
-
IN ? ? '
r
?I
I ti .ali-.?,,;*-,, H ?t-1 f?
mm*'i ? A.i.
i ? at-? f tB?.lH*i.??a lb? tVAT.tilMN V.S'?
1 Aiinratl J
Bl priik-Tiai.r f -. tL.'ia OOB| ?
ara*, ?i.,? ia _. lara tv<?n?
Be?*'? Prtn.tumi ilr?*- ? f>?r?uB
? ?? two n.-? Mhacft??S, tit., .
Saate i.. Mat .? tia ?
U.hi/r .TIL LATE RP.V. DIL t\ Al LAM.
If It. t?ra. Ja??** " . Tb? ?Ark la
aK-t.r. mt mat >f?at tri ia ?,U ,; I?,
.
g-_V-t?tr, -IO tell.t'tt'-l HiMoBtlu m li- VVhto H?*aa?: ?rfh
ta
'.'?.'<? V ITa-BWlS ?tt.? K?- ?
Bo 1.1 W _
VU It.LI."- Lit IN?- A
Una Hi.ll*?..'.
?a-1.
I? I?a litan l?<?l) yaart, ?Bal la aa? ?t.U.'gt?
nkaBB?
liV BATI li DAY,
r??i__iA EB T-O0SJ_lia Isa
J.I *arl j
tat who t_? t ? '
S.? I?.-. .r Re<:r?i *r ?ha ra
?
I. .
Bst?.i -,
ti ii lu?a.?
It )?tanti,ssl saiM, p*noaB?;?t tile?-.
?".4CT?, PK..M '
Fr?m IB? _i|r f'r. .'rjt ?.'/?. t.Uimtt
?'('( al' Iii. (?rta?!., ?i '.......I, .Ir at?? to l-.r.-.?
am-na ?...i'ui.i au?L?rr, Tai I.it ian lui ha? ?
r?r?rt H-ir-l ft-s-it-r l.jy
it la the >
?Baas. - rbcre ia sat, ia |.?> VUttj vail 1
St? atuch mttraol.ra aal. ate.-rTaii.lta_ rridaB.? ia lh? tu.? o
?The Wat?-,
#itflt?*d ib the aeJrr-t ob ol trtif.r?, er* ab?.?* ill pril-r
Bair .
.1 .1! im) t'TtMUna ? " We rta do Ih.ae
SMMaaourtamttti ama ima?Bsssd ssd|s>s liwra.or. to tutu? tar?ira
that
B??, Hair* i.l IL. . .??. pu*.!.?-?! I? Uir liii|..?l Mair? M I '.I
. ->i , ..i - BTatastui? I?, air that
aas a wvrk of ?laiaiai chameter ha fotiati of ?,'ial iiaonl, ot al bo ?mud
?rat* ?
-"-eat 7'1. eau?-A I -'., V-o-r .*, A*lj 11 I*??. ?''Ila a?l ty.,,.1
BBcri?laa:ioa .. tr*b aa ? ?*r ta ???.ni Ile ra?al?ri an rstertnik.itaT irtamt
tit t c oral , urr- 7,'e?y a? let
tot. ?i ?mm rm ama] to naort lo tit ?: ?jual tstvix*. ii.
It? ?_??' . ' ? bell?IWO ,'. :t 1- ,1 .-jla-.t"
^ >~ ? ? .-aa r?a.i I.mb a^h In
? ?ItliO'it
?obi al hia a?*i._il hatia
' ' . . a Lut .!?(>
?
? ... :?,, ?*r., u ?....arrii-n
- Mr..a.a__l__a lacy tiara at latttro ait?, the mge 1. ?bah
turi Uti
' ?* /*i'h?ntiJ ir?^ .', ,ltn wtr, u re?l|
7JU?-ilit . rly, aid ?. al ?i_4h.? f ria*. li* w,
Ihra,*?! <>,. ?'j i..r pro?lsaa? mi, ?rta in toe geaanl hJ ?f >???
la?,? - '
?t. St tit Jaar? ni Arn 3. IV--' I, ?? m?? ?.J
?
Saua at I br .
I
I Jimmrtvii. Jaar ii Un - T.!T-iB,^
'
?Bdard nf a*l*rt_,n.a ia ? hi.T. ,,. -
'f* tar?*. -.? -T,rrt. t?tt (, t?-..
? ?I'tatio. of tb. foratri -'M ?.ft? ii?
i'l* ami eaa.jn.hoa-10, n-d it cotoNutt the ?
r ?I, ti* aoatiil ani a*ho'?r,- t ? -ri r
I? it Bauherr aurpaaaril, ami wbith u adtalrihly
. ?avsj **_..?
">*ati IXmelmom Jm%r ti. HU.. ' Ate awl life art
?til?. II 1? nnkr? with oor ueaorirt aftlt* ??
I? b?-i?t ..... a ,??,., t? r?. fr?ii.?r ,i,l I.-tt*r In ui*?,r ?tt ?,.,?,,
aM.r,i. ti? t>a*_?B?a??^et)_ilote-b? f.mll? rirele. ileaaaot.rllh.
^"-"r". r".*v "*? *** h*-*4 ?wlBatta sa ths Itbrarf abaltat ?nil iup
r'
?^?S t-?MastS.-a.'ar?U. at ,.\iuk iUeroiy ,.
mia., _i_? ?i_ ,,.-..! | _a j
<BM Aub a? I? ali ?lb* c meant at ealaeaUtn. pul t't*?;.
ti 45? a ?*ar. rues or roi I
-atjrrttltil. wy ?n, ^. tt?f ?i? a r'ab ?r ?,._.,?
SB_?*r:lM t?
SOBB?M
LITTELL * OAY,
IO ?KOtlr'iV A
TlIK Ml -UM. MJkl.OU.
?IJM ia lix ti. Mr
-. ' ?
?"* ? . ? ' i in?) of M. -li
w 1 I.Alt Hilt.| s ,.r
If.IC s('|!ooiy| COI.LK? ' a-,
. a
KI lt.tUI.l-?. II. I s
It'll , ,,i.\Ks K?R
HA.N.
STATIONEiiY, A?., ?...
Mai.i.faiit.rt.1 i.? ti?!
l.ANC.s WILLIAM* NEWS ? ?
1 beas faaala i-r, mbtb ama.?- a??l f?o?i??? a
I 'IHM '?? I A ?M
HU? Bil nhill.t,?._ i.t')?.
II 1.1- AV INS | I | , - ,
?n ?.f-_?Im a -
HOLIDAY <.<?oi?s
... e^:'*??Tr:
Tfy;?.V/"!lC<'A,^r-!.inKu?> Rev?
? B..?.?? I. ,. ?a, .., ?..I,.,,.
? U.?..B-r If AB.at.1 M.
It I. (?eue ., ,
t tarni, til ?? " '
??It... VIII
? ??_ lala'B-t. l-?ell.'r ?aiU, t,,e u.ual ,
im. B-tla-t?^r^ eaMlammm. Ueitaral A_r_u AMLBI't?
?MIAN?,'- AMI,kit A.N ( HJIOAIO.S km- the ?k-.i
alCW?a??^tjlflt A.i |? ihr? ii ,irf Arl Mor,_ ' rrtig*. Joara?'
W ?-???Ur Art' .?^ ?^ u ,,y ?(UrM? fcj , rJUB0 _
??at
?B..W* Stwimaha.Vrt, ? u ' l> I'M.?otu...
'pWO PATHS 1\ WOMANHOOD-With
' ia f?refret?, .,, a a st Al. ti? PIIHKNOL
Oi,V AND PHTSIOOKOMT ? t_ Mol ,,,
?t h? N. It W11 i ? v *
-TO ?.IHHAHIKS. ^Iiliuii'i,;... am! all ,nt<r
l I ?-??. ? - - . . era art? seal
Hin P..I.II I'-! AN' y UM-,!?, ?Til. ?,,l V\ Jfl?. ?-.J 1 Klltt KK
?? lu.? w..rk, l!,e e,.et aosjalite compilados el
' ' ' ? ai trois ti,. liar
It .1 u? ISS: mr! ,| ,, i? uum to Uta litt I .l.otol
. " li? ?IJUllei'll ! ui,L
I ORING" HOLIDAY LI8T
ki i>y rtHf-.(LArH Hlmv<
CHRISTMAS QIFTM
r",Tn,'v ?? . aasaa lad
Heetment a*.'*,., m mm. .
1 h. r p'lea)? rsaja froaa IS ??tali la * I V,
IA?? lai.lc? t.? IS? ? Se ..? ,pj ,?? ,, __, t^ ^
sa rtr?.[?tof lbcaa>erVa?J|'i.?,r A<?'r?u s - 1-???gc p?w.
IORI.,
.;s' HsatM
1 ENGLISH and AMERICAN
J EOtlK.t
? ARK. ClfUOl'?. ?,.( tj.'AN?.AKL? B.Kils
Wr,.?d lil ,1? Mt!?
rtMKirr ? oin? ii,,*, is mir cot KTKT
>l ci iler.r. lint -la it-, ii for ll,ose ?Sr. ??| ,4?| ifc? ,teTem
SIMS* hot,* ,?!?,__
^ >>? ?a?epM ris?i?d._ .,? _j Aaeam^
PRIZE MEDALS AWARDED.
1 I bbdoh 1 ?1 ii.l I ? .
i M.i lau i ,
AMPHION 10'lM'<iPAL
I MAU 11 ilix.K.s,
' IH li? II HI ?VU KS I.KHMOSS S
?StV AMI I I Ki ATI ?11L?.1
f ., I ir aiirrusrblt'g
Hot.llMT HI.'.
i M ?.Kr I A.?U M-i.M VAKIKP STOCK
e?? r iTitort?.! ib'!
t J*. M -PASt-M) IN UBIMI (ill KI K'lAHCr. li? gpjur.g
SXSS k M??l lleWtXIllF '
_____________ i... ?Jib Ur.Mu!wiy. New Toil-,
DIARIES for IN*-Prow l8 cent? to is, nil
?!?'?. 0.11? Jr.?,-.? . Klp-I ?e It.
ki D-uk
?"??kaili - i i . t ii??i m? a t nins
? ? ' " ?V? .?.'.?...,' I
But,, ?sat Hu. Ai _____ ?ass.
JAtb ftablitaltoni.
i. U ? '? Psy:
1-?in* QUEENS OF AMERICAN B0CII5TY,
"?^ '?, ' , U.K.'
' cro.B ?tro. *? W 1?
??_,*. ' *3' , i ??..??, o???
. . !.. tiree
... . .?.,. ia-inMii^
____?_, ?its IISHJIIM st* sta-f m esetaM ?..'id,.4- g ?. tots?rt
..?J l?i.,.r,r ??!.'? V ".".?"k..'.'l M WSSfSfl Srttb M
OtIOIX-tBTB - ' ' <**umtitc.ttn
,: II? ?o.'one
? .-> t ,h .'< a
raleliJereal | au.t
irid.T.
- BS| is uaii.?. r? *?
! EU !?. AM? MARIA? AM) Mi:.
Ii i ? rml KI, B1 M ?
Oo? ??luna, ?quire Mm... In h. ? i ' IS
His ssasst sail ibusiliig itsrj a ?'. .?(,??-? . btMeonotWems,
aahrr? it ??tracte- BBCb W-fc sHtmtlse li to watrsnt Ita r.r? ?? ut? >''D ia
... The illi_u,t|.>r.i bf M?f,r..tl y
Spb i if '?' ? narj
T.'.t or In i m ?tioxs.
Till' ?H I' BOMISTI IB
in icon MO ' i li
Al NT AU K1 \T PI] D'S TAI I a
, DEATH OF I ni I I 01 MA'? i -
A. M .\\ I.KY AT UK? Ol.U IIOMK.
' t FPaARfl Of REPUBLICAR GOVI BN<
ICENT IX THE UNITED BTAT1 -
111 I.t.i IS .1. JINN.
r _i ci_ coi '.on
mai.
1 roi . l.-.nn rlo?i Pri?e ?
? '?.r B ?e: r .'I I-"
psSSartaf The f- u ion Tiu,.i leas' roinner ?if
A'tlioinb ??iittiTi
rnaiulr for tie tula?4- Baa? flat vet. St ?ilnihle to
Auu-riraai ii prrM-i tio? Ila-roni <>i aseisMs ' ? ????-.
tit:: 11','tv IND DI? IPLINE OF EXTEM
PORARY PREACHD?O.
B1 t SAMB IM HXCIB,
\.r?r of Wi,er?tes.l seal I ' ...
i ,.:, i.'.,. .
Thii treitiir ii pu re?sfssssasl
ei; erierrc .,f tic author ?rilad': SSSSM
- I to eit> tn;-or?rr tlmr-iur.? It '?' ? In a plain So.'
?ar tb? dliboulti.? 'b el. br ti?., ut,t. re.1 ?tKl ho ? I <>< ? r
?a;? li-tl-l.
?hieb 'Jio ?ork ?. , ? a . ?. ?
?tcTiiTii,.! u ivr
?
ICIN ,
KA I 11 i:i N \ r
BER I.Ii 1 AND MINI . IN V POEM
?. sou um '.'"
i ?..i. ta.
... ?i.^r?! Ufe
? ?
? ? ?,?.-,I...I ?I, , iy TV ..'? ? l-tK-.ll?
?1 le. e.v>, a?? ? ?
(?? ?Ml
Vf- ?'li.
1 RATERS FROM PI VMOl ill I'l'l III
li Y IIKNKY WAKU I I.? II I-II
I t,.l.. Uaa, I ?ii? ,
Keen.'- ? lui.I abe>l:
.?non - H B? J. ?. rrtmit
. net S3 SO
LA KO I A'.K AM. " ? ?
?
'lHh uU> iniii \N ??.oki li. By Jaka Uni LUI I?
, ? a?h Ms] ''?' e J ?i
? :it krii i'i <?."' i?. ?
.'|l i ?i ? S Pi -
-'.?viv, li MOB IK- DI liri. l?*,Y a*-i> 111
it! rilK IIAHIT. li) li. ? . ' ef
.
Pries I 5*o
PAL LU ID WOMAN. I
I- e ? ??.
<?! I/oI H M KI >I I ?..!<??? - ... I
i ha i.;, i S mi: i ?.mil .?. <
_ KO mt BBOAJllWaO '?
POITNTRY MERCH?Nti*. I'UBLIC 1.1
\J B-UUUl?, aad m .?OOLasappi I ?Ilk IK ll(K?t., THBOIaOUl
' ti ' I ?.?Ml Al nOi -
tniul tittiat\e lettre. V
te.? Poets, l-raier!. yubli-b.?! I?j lb ,.? ? ? ,.??,., i I
*' kloon?. Moitg????..
Hem au?, Sroll ???1 I ?
?UMiR!. li,
?? I '
IIOI1!.AT AM. Jl Vl.N.r .
al \? '
VI I I't't.l.! 1
P?rl?i.?lt?r a?U R?i-k?e ?t
? I P?trin., ll.rp.?. ? ?.?a
NI.W MAN ilAI.I. IN AMlaKl. \
_
I.r lal '? I ??????? '- Iks ! ? i '.??, - ?? I!'.
tta?> m
tSemt
iUtvUoBj?!? !?co?< *! T!?
ty vr mux rr* -
?. ?
?'Pill-. Nh\\ I A?.I. ?
, r n-iivp i n 'MiiLPr
>ik i*ti?i '.nu
..I.AM.KIt. r- s . . ..i.C-sia,.
la s rreaaiaiasd sip-SMai isd a?-fii -? ?I
I
arhteh ?~?e fl??T. r?.?,!?-'. i < -? ....
?
! -'
. -.??ne ?f L,-a t-ntribator? ?.
? . ? '
ia ???Il lie ?et | ? --?!.?
h<-? au .
? -
,r ? e tb? S. I,. ?.?-,. Iiad-???fia
?, ? . f ? l! ?.*. <b rr' ? ? ' -I Br;ia
Mamw-e, !.. lbs k. I ?
Tirait?. !<?' ti I ' IS? '?>?.
t\' I, I
THE LON0-PR0M1
1 LlVli LSI) IKTTHi .?? 0 y
db. hi mi ni.
I ! Ah,?.,.. ?
! ?.' !?r|e li. aartk ? ?t- ? . ,?.|
a '
SLh'. A ? if.lM .N <k raVU ! Bli '
!? it. BETHUNE 9 Mi ?
Ou I ?tod irsj?e?. laouad io faur? b ... .1
IttO, Ai a
ffiW ??' a. -
i
-ue rook s Inj I ? I ?
A ' ? o Va ti till.:
A MEW IDITI 01 01
DR. BF.TH1 M. s rill o? OG ^
l l ; ? 1 III! II.) I i BRO ?
i ,?,*. c'...m er alvo, li-Ud o?'?r a a Bal al?
5 II II. I??, ft I i
_
AW MONETARY SYSTEM, by r.-Jwaril
KsBsgl '
iii fi?'?r if ?l.n?"i."M lefil leader p?;
-
Oorrrtiaciit act? ? ?? ? M?enlas tl.at ana,?
lssa?d aa ina \i\en prupoaai ?ill I- ?>. aha ssst I?Masts*, ami ria lea
ia?,?t?.uea* ?t ? ?earl?; urih.ri.i ral-- of n.t.reit t'.r?i,yli?,ut l?.?r mnatr?.
I Ml that tie ?,,?i u.? o' t?.. .??... ? ,,,,. ???Ill ,,.??i ,u? If la ti?
?e? ii ,f trad ??? t: - | ? . ..r Al_>
? nsiar-ttaa of tbo rata af lato?
asi a ?1 kitlBvpred cor? e?n ueier ra
?Mrritit4? ??.tit tlii? n lote Pi
_
Noa? !..
CTOE-CKEL* SA? lilli) MT'SH'.
? ^ * <'.ii.11 <ii
ORIGINAL TUNES AND AN I HI MS,
iOAtTKb T'> Al I. VARIKTII - Ol Mum
. is PAi i.hi? N
!,,
ITS J sTi'lt ?
. rofe?.?,? uf >lu?l. II, lall. ?
I V,?l lar?e ?lr.AT? Ki,
V? .a.' MstaaM ou sroaistofi
all uik?-??Mi'o mons /*? riim oolmmttkib ?.
I AlMOU HKorilkl-? k I o , Ne I'."? |;?..,;.., h r
Jit- g^Hcit-oiif.
IPPLETON8' POP?LAB I.IHTION of
___ IUl.Khr.3
I>. APPLETON ?v COMPANY,
nos. 44S asI 440 BROADtVAT, *_Vi loKK.
. ? . ? |)sy
_. I? Hol,AS NICKI EBY.
Hi ? Ittttl KM DI? ?
ITVI? K ?I.. ? k ?T.?
tu? ? f
t ? 1" -." .
,., taSS
WORKS Ol' CHARLES DICKEN8,
? . I II., .till l.lu,
- ? li -.. '."i. asd oi a ?? tatt m
t'oiBpritiBg lbs kaUowlag Volai a ?? ti.e .:i??-o Prisas,vSa*j__ ?
I' n ac?rdiag te tba BBiabar af Passa,
o? iver Tiri-1 .iTj mm.IS ,-",;?
IM BUK AS ??"I is.I?, ,,>frri.li *'??
UOMBKl ?. ?OS. TI.) vmgtm.VIA ?ula
I! ti; I IN ( lil /./.J Kit IT.,._3S pa.. ? .:<-' *>"??
OUR MUTUAL i-ltlTNl).jj?, p,K?.3? rent?
t UKI? l Ml.? MCI IKS .liri ?it*.-?.--'' cul?
1 fi i. ?it' TWO CITIIS.'.144 pt.?. ..--?" e'lf.t
HANI? timk?.IMssosa.... Joamm
BICH?LAS Ml Kl.?l'.Y (bow readr). . .. N ???
lill IK IUH'Mt .34.? pt.-r,.VA r,!,tl
I.I I i i li HoKKir .iivai BSSJM.... '?' tatt?
PICKWICK PAP-BS.7t_n ,,.. ? I ?
1. t\ II? t Ul'i'i Ki 11.1.n.'JO aa?. - .M ???"?>
BAKKAB1 kim,):. . M? s?O
(?1.1. C1 I'.IOSITV Ml?IP.M !?,'?-'?" ?*??
(.KIA!' Killi I tl.ei.N'? .
bKKTVIIKS ANli rilli III? lin?M ITALY ITS pt.-.-. .?cn.?.
o i r*-< i ? t ..r . ( M ?? will i? i ; t., ii.y acial i ?a?, aa ?lutm
palcl ti* eulin-wml- .rum
Uth? r iif til.- li ...ti'.l ?'Ki. In ? til e?n ??
i..YriuoRi'.-?ABi orroit 11 nu, .ok i iii. uaAAOn tu
SICI IS I I IBRABT.
C1 IH KAI ? B
A ?larnnt ot M> per ft ?til 1.1 losl? f, r ??> ?-?.p.? ? I
> r."i 11 raes, -?? Uaasaol ?1 M , i ??u? ?o?
r?|i"-a Upai . ' It ..Ii I
?AMA- ' .
hi?* Ih* ?ft'i'tH.iitr i.f', r.'. . i . ? '*"r* '
fur an? nil?? la el art I Bill ern
l'a le na ii Ibu lua pin*. .??lui IS lu- I Ul,lltil?I? I- ?I?'-4'
raia?.
Nr.rl, I'
I HE WAV! ki- y n?)\ i.f.s.
ti ? n?* i bass ?'
THE AMEKICAN ATHE.N_-_l.M.
A Jaaraal lava?
Vi. - ' I
TI., plll'liriti'.!, of a 1' * ? . . .
-miiLrnrti iii li.ia my Jan. 1, , ? .mi a*? I wert
l_?r*?ft*r. it ?ill I? . ?
I Uta.1.1. ?IV. Se IIOUI. 01 li.UA/V. "'TI
sal ita put llahrr? Bl)! spar? arl ?
t.i with a i-i,r?|li i<* ??>?-'? ? . - '
pli?_t -?ii- a . Bl??, Bad ?? l?n,- ... ira.??, lil !?-'
(Illili.
It ? .'I '?? I.-' '-? ? ? ?r,'t*al?.|. lot wWU ftyr ?r.J IS? '
reilt rr in I pi . , .<? II lb?
lui lal '..
t I Bit I ?lii.l- KI iTIi.N
?f Ihn |r-- It
Ba". I I.?li*!?.
Til. ti- a
t*ER] .'
'iii* ?
T LIXIQI i. AND I'?..mi: ? ! ..
ru
Ml M .
T ? ? ?'.?? 1 r .
!' ?B lb rnr| I.r tilt, , i
i
, B of Lobd Ki?stasaa I ? v..,i .h S ?aro a?
....if ti,* M IT? HU -.< i e?)-Il.s IN I
IS TUB li.- M '
....... .. .,
? .
*.' I | - ?
.1??' ~1 t".
.... ? ' ? - . ?tt , .. '.
neat li* ? ? ? I'? ap??nl. I ?
Te. lb* ' ? '*, P?'? tal IO
?
ar*. Us "?? af lbs I
i S
mopami ...? ?-. ???
? ? ; t
I I OLIDA. (?II I .'.""I H
II ? i i
-
If] IIS. ( I I AiVl-l S T- < !. I I ' I I. .< e ? I .
.st liiii.M.i:, v? i- : i ' -l-l' .l ? " .
S 111 I I ' ' ?
holiday ? ? ' i i nooi
tflif? a la ' ?
?
I II < ?AS i I *,< if ?-?li VVOIll
arru ph<
.ii Vi Mil \M> I ' > ? BtJOKtS,
I s I v i
AW i ?mml ni- r__f WBtBl ii all frbmm.
i
I'B'r ?aril.?" ' a?n? far ?
a .'?I . ' ? .ia.
. ? .1
apaaa rtrr |
t I I Al ? I . 1 - . I I : \ < ' ' .
. i . I I i N I . I (. W11 I OKI J ? ? ' '..
t. i in: holiday..
OKI?
'
Bm.il ?a? y ? ?? *t.? ?. ST
?
...... -1 f"4 **? *'' ??"?'?''
vrm ?ixl ??? p*?l" ? ?a- ? "*>
? ..
_ ?ata. .
..... '
...
, asas ?" <a.i" .?.?,-?
?
?r?n at at?r?|? ?at t l?*aer
Praia I ? - . ??
. -.%, amari
.
'. . -
?r oaf i>
? a
?
a 'a a. uti
a . ? ' ' ? > '
?I liar prtHkt ?tiltUlB."
"Ill'. I ' I ?
?nu- hum.?
L, M 4 it. "-.Vi ni
,'?.,.'??
I ia?.i |U i r> ? . t
? '.
' Ma-.
?
la >,rU. '.( l_>L?l?a-rl t
H ,' a . - . '1 ?Ml ?f ,
? r,t,
? .
1 NATHAN ' I. ',
1 J ia'..'. 1. M ? II.?? ... , ., ,a
* I li
Y.r.1 ) ? TIOKI t araal r ? I
.
' a 1-4 I? l??
? .
- ,??.) lal
la ina roi
T A li ? ls v ??CHOR SR (4 ,-.' ? ? M : - .
, ii ,( KhKAVs v... . .,?.?. p?r
?
THK HRRHtTA?-! ISP OTU B? li-wiai. looi_BS
I " ' a? boeataa __iiu, to
?KW LA1RI.T Pini.l IlBI
MKNDhiM.se.un i urn , ....
'
IIHM ? llooK ol . a*.
?
l .,] 1?. ot lb?
Bit prk..
I.lill'..I ai I um.i p. ?
) . K*a .ra.
'pi.. HAM,S WILLIAM !
FLEXIBLE PEN
. ",au iLy aO? t I', i .
I- ?? .r p.,I g ! pr, ., . ,
I.,".i.i : la th? tr, '? h?l ?, ....
Bakus ?h Kitti
' ! ? 1st? Tari
Till IHlti.- V. li '. UM
I I.J.XIIU.I , I \
' ' ? . , ? I. ?,
TUB lu - I id. OBI IN.
a , , II r
HIN?,? W11 [|,.|a.
FLEXIBLE Jl\.
nu, i ?
Iii Baal haast n u?* u ibo
IHN'
FLEXIBLE IT
nu .
-i ?? ,. |M
h/iN-.H UTI i
FLEXIBLE I i.N.
?um nuaium?
FLEXIBLE PEN
al piral?! 1 ,i_l , ,, P?a to ?,'I, .,,, ,,?, ?., ,,,, j,^.
TI VII I 1th ol li ?M4NSI1II'
wlPlida.. ??;.*r Poa thal ? II Sit? llwui a-i ,,_-a a_i?f.c, ?a ?I lb?
|_K0| rVll.l,IA MB
l LEXIBLB i'l.N.
m BOLAIS
, t triad ?lu
IIA'.I.S Vtll.lTAMS
FLEXIBLE I'l.N.
Por ?ai? h, a!| BtS-lBSItt ia III Dal?I ???talM, Pria t _t a?i,l. pii?tt?
)4i?.l Bl for M'-, ?i 1 It? ?atnU u*r li?! Th* uauii d a a.uul lu lilt
1,-a. HAN?*! ?AILI1AM.1 NKWH i..iHr*4N)
Bail* A. I ?,|. I ?latea
>.'., li John .t , * ? - It? .1,1 Prwt-asos I 1
nu MODENWi?LT tor /anoair, dow ready.
IT. Yn-tt IM.-HKlS JlilTRNAl, .?r i.??_rt?l. ?rat-ly. S-1
M.urhly, juc, ii.iii? Iwiuty j-ttti-a.
_s.jr M'.i-eii v ??'<?'?)?r??_T._
THB CAU8E of EXHAUSTED VITALITY.
A - ht?ry I'arrat, l?arJ.?r, MWlitvr, au? I'vtUi?, aa? atrtf youna
? ?i ?lad tt/ttaaa, ahould rrad Hil? ?Wh. li ,)..?. piala dlirrt vsi lot ?4
pira,a,tioo ul Serrat ?leoa. aa?1 esowe h.i* Um iimaamra muaai b? tmrmt
tor* ?ia. ha reaiwiod l>? hutaa tra-ttaraL I'm-. 71 r.?u. iadraea
B. I- MUKKU M P. Kb. 13 U>|h?ii.. pam I art. Ammtt mtatat
" A RE YOU JEiAltO?Sr .{<?__, ANM'AL
Jl OP PIIKBtOLOilT ABO rHYSH^SoMY fur lis?. Only 11
r?i.U J?.?liter, bar? k4.
T EGO AT HHOTHKUS,
?-i CHKAI'kM lii/tlKiNKLLhRS IK THK WOBUl.
U 40t Manailrrtit Kkall.ti ?.-li ,u.t r?. n.rti ?I Oat lit??.
I. tU lliu.li.l? i (Ulla..I, I ii.M.I? ?I V'.? I I'ri?
??I.413 II?, li Si.ilal?,* fur lu* llvl ?ti-i al Au; I r M
?I i41 Paa-ll. ?rut Swiill Hil i?t Prayt Basil 1 lort?I ?a A^uiet
?. 4 BBBll >!at* a,,
ht. lit _-4-__4? It. a_e?fM_l _______ BBS ABB,
fltb ?nbliralions.
JUST PI I'.l.l.silJ-.D, it New Edition
l N BZ.
? * .1. st m
lal?,i ..I lilli LAU' ami "ST. KI. Mi- '
OeeT? .,, F.ifrictot'j. Mee,$1-1
Iff i. POOI i;y PaMskas, x?*Vark.
?IT. I r -? I sssst I-.? Heil ney Bask PabSshs-, al sSfssttos-ft-Ssse, Swe
?r Pt
0"MIAN!? m CHES8E ?OF (.EROLS??IN.
I AU lbs ariaeipa) aila t?i ytt ? , ... ,.:. ,.?.
Klll.lir.itl? K BLI ME, v..? M K. .?,,.
Isa IMS MsssSasf sssaasl 4ss* sbor? I?
aaB-B___??_--?--a--a_B-a__Ba_s-B_a___s____Bi^M______a_a__i
Jfitstrtufitm.
A ?STHON, MU. g kg. v.,
J\ V.-11 I. liH(i,-KN
His CLABPII Al. miM li AMU RBOLISH ICHOOL,
wuk Pli?." l>ep?ri_cit lu?! ??ju-ni.u-, .No. fit TIBS STS. reraer
'tee:.it Ultu it .
t.*? \?rrntronAT yrrrpMBER ti.
AT I' i W N SE?1 r- BUS IN ESS COLLEGE,No.
JtO II,.?er. - I'rr.ite laitru, t.on, dar and Stsaiag, li. U<???i?e-?|,tn|[,
tVritu/, An?!. . <? Bramar l'a -, ?, o; ?!., .. ?,e t._.l n lia.
pit?.?ni. Madias*?- IBU Boa??-(a?sst ?lae) bat Prisas ?ni Hawass
HOOKKE?HNO] Wiitmir, Ariilnnilii*, &c7,
. I OLBKAH '? ' 9 Bra* las |irs pt,?it?
isstrur?us, dsj or e Prsrtlesf??okk.
t ,,'nu.t r?isl Irtthsiltli, Le , sei ?aaU) yupiii praa-ur-Hj fur so/ sasT
lea?. _
la? (Hi hi Ni h \\ N FEMALE COLLEGE,
J* BOKDBNTOWN, N. J Por rstalocna rosUislBf Isnss, ?_?-, s?
lie?! Har OH* II lil. U.KI.h!. A BL, frsalll-l
lilt. KI I'UI Hill !.'<i|,.'ii his Kiinilv B??RD
aJ i > a. ?- ? i ?..., i r r li ??.?(" ii - '- rtoTvsli, Osaa, sa MOM
DAT, Isa. ?. ISM . ?., he 5rat rim |bs4ti
:,unaiiit.ua?. .*? ..'?,.'.', I'., ,,,: larss-drtM
l>r. J. ?' Hil 'll.r,.'.e.|?sL
ENGLISH anti ( l^ASSK'?L HOARDING
li *?....,.,, (..r . a IH1
? ? r t 1res ? a ?Jinm
_ ''MM' K HP.DOVTI? -
I.W.Min SI HOOL m riftiikill. N- N
I . , i.ea \>' IK? K I'l.
?fJOL?EN lill.I. SI .MIN Ma uir yoniiK Lu
VaU d.,-. I
111-?, t- Mil i KRLROB
I IUD?To? I??V?R I sVi M I ; ; . Term open*
? ? ? ,.>..?.
H.I
Ii:\ INO l.SMin m. ? .....'..*.?... n. v.-a
1 li?..r?l??( 5fk?a,.| i?, ii . ,, rioai.ad al aa. __? far
?: ?
MISS a-__._l.51 KONG
I'll.M li IS-|. ?"??'
INO ?vi. im ? ,?,(.,.,1 i ? ; : Af.lRS,
' '
? If) ? a, . , | ,
Ml i S I WASH] .GTO'S tlNSWl I IK, N".
Ill M.a,l?!|A?: . . -
IS W. <?*_! ? j . ? . , ut Ab egee bo
..... letem risiaiabio.
MILI l \i;\. i LASSICAL, and COMM?R
kL Al . , ?. I
... ? ??
MK. VAN N'n;\: \ **.
i ?? i ??. , - s? ii lioinr
m. I tu.i ? Na -? '??..'. Pbiftj t-fbtl ?t ,
ior lu.I iifw.iaii.on, it? I -
r|All!'. FERRIS I i. ?I \ I.K INS'l ? I I | K, N...
I . ..< Kit UKiU'KN-for boaid
rr *ai ?la? ftp . Stat ?
WIELIAM MAHON ?ii? FlIEODORE
? T . .??,??
i . , *?l ???;,, a
. ? . -
- ? ' irfa??trail
* ?tra? fat alt.?*. OS? . I, .uri I I j? in
"iC-bcn.irs.
A
I
A
DODWORTIP DANCING ACADEMY,
, i
.
I M.Mu- DAN! IN?. ,\( AI'Mll,
*
? > ?-.... is. ?
vu- . a. rs. t uti , m
t.y ?? i i , ?. s ,
t??.
ARION PIANO .'0R1 ?. ?\ i EN il.K
a
1 be ,,
? , a?
? I ? I ?'? ? .??
?. .--..?
?Be I-.??? ?Ill I???? ??' ?I?.I? l??ea.?. 1?, ', ? ? '? mt etl ?k?
? ?.?_ taltra-_*?? ^>ll?i?a ' o?lntrd tatt
Ml . ; l.?l Vi itruuoo km M7 ib?I Iii
... a?. ?I A.s S Kal A I'?
1 li \N?) KORTI IS\S W \ S"NS
u\n bar? I ?IraaS sad .?<.|e.?"- ??:
- ? ,...,? shs a -rj? ? ?:?*)?<
. ?. - 1 * ? ' . . - ?
? li,, lill KlM fu-feenlk ?I
il\' ? PIAN! ?S
? a
. ? ? | ' I a,W??l if
?
A?, lil A I Itl I ?I? I I. ?N, ... i'i.i....H I'.ui.n.
\a.ra- ?? . -.rr??t?l
? .-.
??I I A'/.ELIU il :?-.
II' , * . . . i . ir? i?l?e??t!?? ?f
w . ? . 1-. ?t atar..'
-,,.... ,\ : ?? ?
ejm a .'.._.:?.. ., - _|||.?
? - - ' ...
KNAH D"ll i SOS.
?i
?
NEW P?T'?N'I Pi IN
, , ?
i
? ,
. ?
... t.iits:
1>| Lol ?(I i. ii 1.1 ?is .\ ? .?. Ko
-, ? ? IS. ?ni
.
t laM It t laAtkt > - - ... -ruta
I? let ia. ^^^
THE WEBER Pi ' li.
I -.?,,
, , . ..... >.,tm,?i i ?
BO Iori? Am? > ? ?,?! Bum??'.?
? ?? . ? i ?
,?,11. i . i .a . . it M . ?ad outer h.< ?ill?
... ....... MeekMM ???
. ,., ?
...
Tin: "CHAMPERS" PI ?.NO ? onsi lerH bj
]
?
l,,|. lu.? ,,,.>, ... - la I mel ia?
I' II ' . ?>
rriu. Es1 . i)RTi v
I
-
ki ,1111 MIHI PI
I
rrilK CHEAT UNION PIANO PORTE C<V*
J m '..i ? i y .... . ???. i??*
WiTi k-?- in: i Premium Pi -.nos,
aa -.. J ' - ?
OrtS . ?Se brnei assaJtilaisS. ?SllSSlld 'r ali ?air, ?,
? I .if i!,.- llall? II?
.
ti na as? I , t.u ,?? .
Weray.lei ? ?>l'l" ?.t'.n I'll .
i.? i r. i ??
r,, ? , , . - r-rl ll'.lt'.'K \s ITHBM * l'a
?!t I Jill I \ ):.l^?' ii-???.lim? III <?! IIMW
IB) g Vv/ss4iso__l band PIANO ?OK1 .sl.Hl.l sod taOl.lf eu
?ola II' i I MMlN'.s, >?. Lui.m i?iuir?.
W AN I K11 In ? \. hill?!.'?? !<?r in ??\?'.-II? lit
II S...M?re-1 t>M_l ? I ? I W I.,???
M.1 I'.ll or ettie? irfail?. a?. I . . !" I' ire C II til.I
?K11, Ka 1 li' ?
?ihntrass SHantf?i--.'minlfi.
AN l..lii.?.t.?i| WIDOW LADY of rt-itnemcut
?I.I?. ? (...it??,. ?- I I1M.M ? ? I . ..?VKl.
IN.? CaOMI'AtalON II-1 tatara ?il,?ui;.,L \J.lie?., for ?ne a??4??!.
k1,. II li Paitoa?4? Uro?) _
SEAMSTRESS.- A |i?mm ssuli.w woreiui wantii
? ?? I ?I uf Rawlag f?i a .io '? ? i., - or ? laaS
?..lip?, ?!?? ? a? >?, ? ?o. !.. al Brice? ?.I 'lam, t,'i sa lilama?, M. < .,
tye H, V
AN CM I? EH ?>f will i??<-<iiinn??iiiliil Gorman
l.lBI.Nan.? ?? t 1.1 . as I- ??KNI-Hal. II?.' ?KK.OIIK Ir.iltlii
U)Wa S lu.!,? , ,1 or., II. mr i
'??--????????????????-???'????^^ ? ll'll "??
Jptly SJlnntf?).
AGENTS WAN TED, f??r (lu* Ho??dftjrL Iii.*
Hook t? ?bi Minka IHK 1,111? IN Hill- ?I, " Ila?..?a, ,>??
to? Kiss ian lu a" H; Mr? A II H?cs?s* Uko I'mt.-.l hist?? Kssi
Uri ?eai'-nlon Heil for lu 1114e Clrculsi U: Ung 1 I al ?ut 14 A Wo,
ll-ndl?;'? irrst ar.rk, 01 U Nl*V IM IHK Ul?l'.l 1 I UiN
V. H rill-.iT A <'o, l'otll?let? No hM Ht.,?,1?ir. N T
IGEN til WANTED, foi Uir HoIkIuim. Tin?
J\ I??uk tor tb. Mtllia.u *'1llB IIOYB IN ULI K. Or lliana?.??
THB Basa l.tr? IV11 u " |l, M . A. II iii??? ef Hie t ?lui stile. *U,u
tar? t>B?-ls*nn HenJ f?? I?, (??a ?Irenla? l?l ian all abual Ik Alao,
llea-clle/ l|rei>. ?ork, ?ll'll N k1 t IN 1 IIB B K.I. KI I. H IN
K I? 111 I'll . 1 ibera. Na ?**? Mre.?.1?ir N V
'liTiOK-KEEPKli \\;ini?i| m a ,i?i!il?iiu' Iio?im?-;
IP? Mats' u, ?_.,, aeea?au> lu I?-?????, ?lib ll.e bael el* ralttemem ia
lb? klud *??lr??t -?lal,???, (iiiuf r?f?naeei ?aS ?alary aanlm.1
_ti H la l'o , Tnbaa?? a ?Sire.
/?l.MI'dSIlii?'s. Two 01 three k'?x??1 HOOK
V, tUMI-tltJl'li.HH WAtal'Ml' ?I UAHbK O l.li?ilVIB .i, Trlbau?
Bull.II ifa_
*ro ?i.i.N?s.-na*.,,?* -?i.iia dom?t ?M _"f
J. "JOHNSON H PA?I II *i lilli, I ..*rVi ?s?tkir MIASI'IKH
WtlBK A.Mn.iA I .JullNrioN, li?i S? 'i,M1, Ne? Ink. or If.
0 a A. C R.iWK ||?, N.. *?,4tV-l, ? i?. I..?I Ol.i
Clrbbing ?n?t, tf r.
?PT ?NM. EVI KDII.I.- SONS, No. 104 Kui
li I.e. I?l|ll'l.,u ildU, _|||,',S ||ii,V.\ill l>_Ua j
.Mk?IS-l i
?Yo ?S?rJDm il mag ??ouciTn.
MAI l<INI<'NIAL.-.V.i-.t??!. M,ii.i'?<li;it?ly, a
t?ry *'.?BK ami ?MtilUtt, pa-?it? an-l _en_*?l, loo??; ???I *?.-_*nial
MAi-IMoNUI. OOMPAKIUM, hy ? ??.> mip?rinr l'niirataut. Kj_iaal
fcatlaataB ?4 taiahed ?ti.ir?tiiui, _..?iueni?iit tai uo-itu.n ibT Ir. a tilt
? UPPOB
TI'MT.. lim *-?? ' ? . I ,, ?kne ?huwtialt tot-iao
mi?','* lill fr'nut.
kViiUWI KEWAl_D.~C?onfldent?al __
'?iv * /a " ?* ? r \ / f., |.n^ eml?-lil*in'-iit. Ir??i?l. ?al?*
Lr ). f.ir.ir?, . i,ur?i,. .'. - i, \i M. KLMOKK, Ka
?i i (??! .1 .La' ' I.'il'.lO of Ilf.iflll.tlOB."
1>,i im iiiitoL,-;. , earacy iatkoroaahly ?ifU?l io, peraou?
talla .?-trii
jpro{fisin:ir?l Jlolitn.
I I li.Ii L. l?OM., Baltimore, M.I., luis re
I 1 aiim.,1 iii? p-?rt_* ?lltw i? th* e??i.n? *f M.r.Uiiii acial (Tonrt of
Ch-itaa. VtaahlBftea._ _
UAMMOND on the 8UCL__88. ?L TREAT
I 1 MKNTof NKRVOtN l'KBI I.?'V, l'rni. v?-r* l'hr,i?_J ,?r| M*nt*I
l)*rar. tul ?,:!., r tpsdsl ?Jita-??*i et i_p<,rli_i-?. A i'.tiuianl w??rk on
(h?i* minina, lir ?'. I? ___-M__ ?1 I). f?.rin*rl? tmmattai Au
'1.' mil K.ii_?iy -n ti?- ByraCBM Mr.liral I ollof?. I. Y I r.--?, * I ;
MI ? I .-..?en, St'?, m-iilt?) Aatlior i i'Mrrit, Na at S Ka.? Kif-v '
oa| asi Thlnj-arta, ?'?nmiltuluD? ! a J. amil lal'
G?-GICAL HOSPITAL t?.i the treatment
?Oof HTHKTL'HB VAIll.'O.T I K, HI VORklloms USILI.A
and tb* ci..re nl?i<-ure di?*? wa of tie Palrta V i?.-?-., u'*ler the ?tri??;.?
?aiitrol of hDWAlU? li DIXON ti I' B?tat al Tfca :->...?. ?JBce
hnun 'rom ftt-9a.a,l?,ja_jT lo ?, tttuiac?, ii Di D'? r??i4ta<_
Is, ii r*,?_ ata.
?rinling.
WM. KVKI-IVf.I l>'*SONS, Ko. ?04 Full
??-T1-AU J.J3 PKl.NThKS and LABIL MASLlAU'll.
KK_
|t .lifts of TTTjankrnpUg.
DISTItl,Tcol'KT?.f Um U??fKD ST?fES
fiir ti.? K?)i TIIKKN DtHTilK'l' of BBW-TOBK.?Ia Bau?
SI IT, ?. -li, Ila BMttCf i,f PB?li I Mt WII.UT, Rfikript TT? ?awl
llauhrupt ??ti i/?It-rl m Co'trt ? petili.in f.ir a diiK-l.i!'.? ai.?l ??rtilrate
U.i I., ill i. - de '. ?I ot?ci ?? ? "- tet ..f
1 Marri i. 1 ...... |,jr ?mi., ?I t?? ?..,??- Balfes la herel.y
- - i ' r i', la-. ?. J i Ib? - pttaaui ib
[store it, lo .? p'tr ..n ?' ?
' ? ,.' , . ?rf. >,.',.r. ?Ir. II. mt*
? i .,,.- i .. ? |
Kuial *r l61 Broadway, ia '..?? . By ??'. .<<? ??-.?? l.-rk. Badal
(li., I??*, ?hy ti,* pra.rr ??I la?- ?j ?it t?*t?t.,,n it?, iil.l n?'t Bl ?!?___
? i a* ,Na-*..nd ?.id IT ,rl llrrt at?
sill I ,i lla'KiiU-r, st Iba
.taco.?Dated .Ne? liri, Soii-t-.l. r .?
' l"rk.
IN BANK..I PTCY.?In the I ??sin?; Uoori
llhol ' oatb*ra OiaetriatofSo? ur??In ih* cat
Irruf W11 I.l.ttli.. Mllal.r.lt, l'aiikrnru. Bott . .ir,ti thal
. I'n Hat bal 1^.0 He? in ?_.<! < oat?, hy WILLIAM O. MILI.KK
ia i.- .' .| a ['.?iilmp? nn-l. ? -t.- A.t at I
?II ha iti l-, .;? ' ' ? t. i? tb.t
- fl lilli t tu., it i.',* Bl ' of J?>l?u
r* t I ? ?~|j of Batt
l'crl i? i??t)?iiri) bri ? a arl ?I. -r? al' *r*?ll
t"*a ? I I.. ?.. pi m4 ti ? ? ir.??
? 'f ?m ti ??? ' iiM psMtfeB
?I ?m?a not 1.? _r?htr.? I
? I.- .1 ?I i ,.! a .' ? .
. lier,.
_
IA li.'SM.i I'l(..~i ?! the District
?f tim i i.it..1 Sutoa mi ' -I n t tara.
WILLIAM t li'.. M ? >' Baal root ?.?*..?
?as I -?I m . a,I C??lr*. h*
it 11 LIAM -. HI -vs. ? ?-..,?
' - - ? . . ? ?
.11 bit orbit it, ;
. ' . . - '.
? a . a . \ , i Broad ty. la ti
i aaaM wii?i ii.i
wl.rrr.il maBlon ?lia? ' li 1 tt-Sf p?r?,ir?
? .
?
'? lb* .lib tnd .
af'.t.? it lb* at l?Maadi ' ? V. .t,
I.i '. i 1. ,1 is ( '_rt.
in b?nkrittcy. in i'i.- imvikkt
1 ? M IIKHN |!|>IKI?T?rf
'?
. ? ."?IIS I.
I?? ('AMI ?- fatt ??? muI I)l.lr1i-t. .lui?'?tti-larr.1 ?
.
. proTiblo auder
? ? t r? n?.
.
I - ? ??.- ..? tli?
I , -: ? ' ? -. ?i i :i I ?? r. w'.ii ! . pr,.'. ?.! Out r I-'?? tvl
-- .-.., iii?? n?? i baw aaaaa . ii wy _--? Bate
- frastad . ?
?
??:<??- ". l ? ? n't
I N Hi- Dirt l ?IC i COI 1.1 of the UNITED
I mi, i rtiK .s i.iMT.it r ot ' KB i
tu- ai.tt. - - . ?'4 Ma?
ka
irtay WILLUM D. HUT. i-f mt
.' J a U.nl-o '.
\ r- ? r ? _ of Paal
f?tr? a?>
-'?>? i., alH-t- a?-J t?.li?i r,?na? ?rotlbte
?.:, at u
- . M tay i.fbrr. i i Iii* ? Illasa *f km.atno, te aiui! I)
? aijiiKl ' ... iti-twl al I
?-tararr?'.. I ? ;n ?I.ia?.M
. . .,t?4 ' ' '.'I.
I_ ?li W I? I I?? ? I'M- a- ? ? I. 1. .1
IN tit,- DT-iTltlCT COLRT ..i ti,.- UNITED
I T.'ATKS f..? Iba ?,, ?; m ,: -. . -, -li
H,??. la, I ii. lliiitrupt -1?'
VVHi'M IT MtY ?'?)?( -. .? of
...
.
, ? . . i lie? aa ti
a lett T..,l Ur
1'tt. it, ut .N.ta_.b?l, A. U . UM?.
JOHN aRIi?iW!CK. A?i7_??.
Ml I..J.H .Nu. I
IN ti.,' DISTRICT I iiI'liT of the I NlTKl")
? '?.ill.!-,
? -Th?
? 'a. rasl.t^- nt lUfrll
It al Stw-Ysrl, ? tua t.ij I'i.
? a*ea a i atta prtlHao By __r f>?
>-.? al Hatera
Al ?iLKl ??ami... ?
? I. a ? t . |
IN I?.WKi.i IT? V. lu the l>i-.t,i.-i ?'.?tiiNTof
t ? . I -. ItiatrM ,,f N.? ?i,^t ?la Iii?
' ? 1.1., li? ??ni,,?.->M ? I? W-. r
l-l '.'. I- -. ? ,T.I. ??
a ..... . a, I - a ....
.... ' -. ... .
?
'.??l.lt.rin
inri i ??..?-! It ,
?ha. bat? pfBfl I ?..
??-?t ?n?y ?Weu'. ak'1 ?liatw ran**, it ?a?
- i . ray*? ?ftbaaahlB. . aalai, mi
? ? , ??. Hi taibar. Ubi.
_
, ?-?I tiUA ? ??I lil ,,| ti,.' ? M lud
N V, IDItK -
? '.(!>?i Baakrt _?la Bas?
? w i ?ni IT M tv
?
? if, ii.tr. Gas??
of No? Yittl ' ? I'd iii, aba UnI bon
'??urt ..f
- i .
? ? ? ? ..i\ I? IX i?. ,
j D_.ST_.l_"f i OUiy ot the I M I I I
1 ? iii'?N "i?i rt-ie i ,.' BRVt'-YORK.?la ?t
?TI 1.1.1 AM l - ? t ii
RfilOM IT MAI 1?? ,'??lrrri?'sj
f ?ATLI.IA?4 *T'
.of Kaw
. I ta O'? ha. 1-r. . ..'ampi ?para 111?
? ???I at I?? loth
\ 1? i ?,? | M ANIH'.I SS, t.? I ar?
il, i . . .N,. ? 1- t Vi-, lair, I l,
frill> IH i?i G1, I. Ni? I li i; Ihnt ob no?
I >'..?!? I)au'irilli|?-a
BJ b? City ?i
'.. . .t. . , ,, - . ,.; ?
tit l.?a ?.I'..'.-ni a !.. ? .??i Tri in n. th.- lb? pav
. . ?? i i .|?.tl hati *^,li|{ t? .?i-li Haul
nu t, I? . ..f tat Praprr'
? ? -.. a ,.i tS? ?at?! Uaak
v A.?iy*<rB?f Bit Ya
't.i ho InJ'tri. ?1 So til
N??MU at . li- th? I ' KrUlul.. K-SJ.-II*'.
I '
? M?ul-AT, I s _sn-al
? Uli.r? l? ali ?t .if Now Y,..k
--riiis is m ?ti\i: notice** riivit m Um
I - > IflbT. a WarrsBl ia Baa?sstor mu
? i W ILLI l-l at lUat.ly ui
?..j Mai? ?' Mr* loth,
?li? t_i t? ?n a uti hit BOS ritltl'.ii.
,. m'?? .f Ml I'?!'. ?.I I".'i.?rr .'( I.ir I*i?>^
'?..'.... ... t.-. ,..- ',.r bit ,.,. ?ml lb?
.. :.-? ,,' bl ? i.'.t . M*a li' .
a I??tt?.iu, ?haaaa
?It ?i..r? A?..?"?, t if ?? ? Ka??.,. ?,| be b?k? al a ???art ol li mt
?... i? i-, ii?? litt..! Na? Vor?.
Kain.? h U.a. iN-t? '...ai. Hi ,,?t?r. n. ;,.? fanliril Ja? at f'rsculurr, A. I?.
It Ml It HAY.
I ? M nl-tl ?. li..-r,, i, ?aoatbeia liutitct ul s a i-it.
rplilN is in i.l\ L NOTICE Thai ??n ti.??
I la? It. i.? i .????.. n ? li latfl ? Wirrinun Hinkrapta-r
aaoiaaaadafi tt Iba ?Batt , i'i.l'KII W ?1 A l-l Al 'I.KV of tl<? il.ct
... r.r ...kir? kalka ?'vant) a tim, a, .?.I ?t'ai? ..I Sr ? V..-?., who baa
, l,|laal.a BIOBtBt Bet? '?IH!? le?,*l? p, ?a-? '. a?_ !.-?
it pii.it bl Uiatrap'o St ?Ba ?.1; of N?w \.?rk. < atnlj ?I
s. * lui, ?.a m.-j ni Rao-Tul, who hu h?*u ?Jitiil.?.' a
a i.aii lflll.nl, tb.lt li? pa -.?lit ?f BO* i)?bU
.'.. .s < . Pa n |_a| i,, tatt I??? li, ; t t.? biai, or for
iii, n.? r iat, bis fwt-ddaa bj Las,
t.?l ? i?'' k if IM < '?' i ' it? of ti* UM Plbkrupt, Li priitt thai'
!' l.ti a..-I to ? tio??.? . nr _r MPI ?tlgSaM mt at? Ktla?K *HM B? IsM
, . ? ila bol.lru ?I ib? o ter o', ?.? K*ti?<Vr,
?a?bat S-ltao bsadrad ?o'. Vam, Bmadwiy, ha the Ut? of Mew
< ! a? Di ?m ll'iiiter, oa the laaaly-aulb
I
la, of omtamUi.A 1? I Jil. ?? I : ..v?.?r_ .?
K M iTVa'?l, at Mnamr-er
Hn'.l.'i -rn I'l.trtet ?f >
fpillS ?S TO 1.IVL M'Vili K Ttiii? ..nllir
J listb da? of PaMOkjsr, I l> imn. * M ?1-104 la Kaukraplrt
w Tark
Lil
pi*.
?aatiHu-'lMiiiiiti. - P?i?t. ...f MJORABt 1. nil,I.fit "? lb? ??(, .,<
.?'? ? > MB. in Hi* tunal, ni Baa l.trk, nail Mai? ?f Kr? York, ?he baa
baM adjadatd S Hailiupl ..n h.? .??n r.lil ?ia,'Lit Ut* p?.n.rnl ?t.* iay%
|)rl_ ?ni t)..!iv*ir ?I a. - Pr..|?*i(f 1*1". gi?! lo tub Ililli ni ?H _? lilla.'
. r far u?"t* ia.1 the T'rauslet i-f tar Property li? Inui, ?ni b?r1i_Wlea
lu I.?-? (lal a Mraptaif .?f II,a Crctiioil of tho aa.f ilaatrn|>4 la? pr?t?
I',, I, Plblt, SSS M ?-lu?,?e 1,?,? cr aiare AlaifBoa? of hu Kattto, wSi bo
l.a-i 1 ?t * Cm rt ?if Bink?,ii.?.;, lu b". hoUl-iO at Ki? ?Broad??? la (ka
Cth ?f ,Nr. t.rk. U'?t- I _i,b T WTllUaat. B?r?t*r <>u ta? ItreaUocb
Jay ol iamtaty, A li. It??;, .lil?, tkau) a ia , he* II. Ii?l
li Mt UllAt, V H. Minbal,
at M?*a.t.-ua"r .HajuUieru OituM at Ntw Twk.
Ko ?tat?. PatBk I kVll-oUoa, Alt.in*.t l.?r Hialx.pt,
Na ?J Si,.?? a? n t
?-ruis IS TO (J?VE NOTlrK-Tlmf ou il.o
I tari.lt Bl.ilh d?t irfr.o??.nli?-', A. D I ??1, a V. irrtx.? la ttaatniatr?
?... I-?.?I actual the Kalat? ?>' WII.I UM LAUCHAS uf K?w
lurk Ctr. la lb* ?'..?ut? uf Si??r York, ami ritato uf Be? tari, waa? baa
bara adjucftrtd ? lliikn.p', oa lu? ..?a PrtuJ-m, tin? Ui? ptyiaeat of aay
lUliUaad Jiiii'i? uf au? l?.op*i(/ larlun?liix t? r?i h Ba.1l1.1pl. lu hl_, or
lu hi* ?a?, Bad bbr'Vraamirr ?'any Prtipertj L? h)?a. are Ikwiitildra by Law ?
lliil ? Hr. t,og of lb* t'r*a|ltan nf Ui* Btl'd Hiukpip?, U m?*o thatr
It.l.U anal I.? ?'1,1.?j* nae or m??r? A*?l|n*a-a af bli Kalli?, alii h* baal a?
a (' art ol Hiakrnrlr?, It. bo ha?tien al So. J? Pla? ?ti**?. S.? Turk
lilt?, iK-'i.ie Jaka I'llrle. *?|.. -?B^ta-i .hi tin IwaatvirroBlb ?lay at
HaKa-lw., A. D 1W7, li Ita'i-U'k oa. ))?* it 1-7
U Mi lill ti. I' A MiibBbL M Maaaroit**
Sa.alheru |)?j?tn.-| of .tr? Toil
'pills is TO GIVE NOTICE riif ?>? iiv
1 ur.-??!?) ila? of ti*a?anN?i, I I) IH..1 a Warr??? la Itaai.-ptrr
w.i Iwnnl ?t?ln?t th? Kai.tr of PATRII'K It, e?KH ?< Ike ('?ty ?if
,S,*\?t ?.?I, ?? ..,., It ??( Nra.V.irk ti.,I fat*!* ?f Sra Yark, wha bia
Irr? Mfyadsad ? I'.i.knii I. on lui, um I'rllliai. ibal tbr p_,ii.*ut ?,'??,
ll.l.U autl l.ili?*,? al tut l',.ijM-tt, I?-lui,?in? t? ?liri. IUli|r?|4. ?a, b?l?.
.11 fur hit na? iii,l Hi? TraMfSl of ?Lt l'r..p*ri? li? I."?, Bri- t-?)l>|,l,ten b?
Law I thal a ?irrliii, ,.f l! ? frrtlllor? i.f Iti? ?ahl H?!ikr*|.t, lo ,.r?it? lh?lr
liol 1. tad '" tbaass ..?.* at ian?* .t??It'i??-*?? hi. Katata*, will hr bau at
? ? ,.,,,i ..1 I iakrai )? la be kidJas ?? N?? M H.???.|???. In t',* 0 I? of
N, , i,i I., f..,. -'.?.h^?
, , I ..... ?? ' !?? li ? I
tmmienkitmm *>te? Ima, J
eftaal j?eiitta.
fjINCINN ATUnd MAI : K in aw l?.Ml.i;t>M>
Va? _JA?'OH T MART7. Kerri.,, ?f th< ?,?,,?,??, ,^j %,'JiV'l
Ballroad lo.o|, ...r. I'la....if ant. I ha l1Mi,nll ,_| M.rkieew |'.,h__,
Caaipao?. V. IU.ltM ?.I'NCKI.Ket ?I , Defend????-TI.e NUteaMO-T
Darle l'ooulr. ?'o? I'leaa. No. 1.1 fl ? i,, ?irte? of .a oroVr?f ft__
load? bl ihr I oui! Ut Cntawas fie??. ?>ii.m ,, 1 f.,r u,. t ?? ,Hr of ti?V?
lutlir Mai. ,f<i\i,,, at iii. J-I? Ten? A. D IStt.at ?aid I'ni- t, ?v*.
, to me m H ere!?er, ?|,p?,iut??J |,r said ( men ml
sli ind Ms. ?losar Hiitrosd Cesjpau.r i??,ed ?i,d du?, t_i |
?ill ?eil it riil.lir ,?ir r,r at ti?,' do..r ?f t ?? I our Hot te In lir.enr?i_
io asi I Co?t?t,'of I'ark? on SATl KI?AY. tbe ?l?t ?lu ?f l?ea,,,,,r ??*
al kite hour ?if I o'e|,M?k p. at. ob Bald dar, tlte f?.lla><?ia?z deienb?,. .? 1
art, r . U. franr!i:?e?, i e.. ?f the ?aBll'iaa-li o ti ?ml lljetm.. ?v.(__**!
4-ami;.???, innate ?nil being It. til? feundea aaf Llarke, Merer ?ads'
Vk,-jt auld Mil?) of ?Hil? t., ?it: ti e K.?adB?J a
axe said Ossisasll tai M?. kin.? Bslirasd ? ?t,?,.-?.? (?r ? ?.ttflJv
las at a | ...ni asar i,i>eu?iile. ia I'.rle Oauntf ?fnreMtd ? _!
ett. i 'li'??; tbraxtfh the i'..nt,ti?? of I)???... Mer er ano* V?B w,:?. ? ,J_
lain.? of Vin ?*/a*j I. In Mid I?,ti,line! Con.t,, ?. the Mat? ef <('_? ?
rlul n(( the l.n :???? ruliert" rti ...a?! li. a ??nil Iltur.? on, or ellar?.? __
tb???ine, ,?r in-,'?le.1 for ?ai.l K?.ail, fofelh.r ?atti, the Kirra ?f V-_T
owsodsn.l hil?! 1.? ?aid ?'??!?? ?nr fa.? the ??us-riiettoe ?f.-? road ta, ^xbjn
with ?M the K .-li?? and Kran, hiaea efiald t ?ain(ji.a. for the co,',,.,* ? .?
of, and uunnUihli.? it* rold lu lb? Mite of Ok?, t. ?>tl,?r sit'
nro'rr-r Beal and I'emoaal beloniii.jr te Mid Coicpaa? or lut. ud?d s?,
or tiaed io 'l.e rot,?trn, lion of It? ?sid Bold. Tern., tat u,i eseb
Or??- '? ?? < IS?., JACOB T M.tKTy.',
???????iver Cneinnstl sad Mnelimar Kai.ros?! ? on.,???
Lui M ??er A '?? M6 li.*?-?
il-eker, A ? , ra .?,'6 lawleaH
?irr?, it ostiib I'sirao >T*T?i i ira larsi asses (?? ,~~
Is run Citt or Ni?loan, S? ?Mt t*. ? , .- >
ISS7. )
Na?.Tomb. NoreiaberS,
T?0TICE IS HEREHY GIVEN, li?t st ?
JL.? Meet ur <?! 'he (loird of li rector? rf tu I CoaaS-S*, dal? re?r?ae?
??'ta, at'i, ? ?He. t?? MWariag mats-?*- lucren, i !H TIssisst??
?'st.iul htasl o.'rl a . ?uptiDr. sud SaWStiag tUe tua? al..! nurla ,,.tit
srrihinf f?r as?! p*. m, ii? ile mint. kaaMlsg Us rl?,ai0| sad ?p?e,fe| _
the itoek trji ?I, r seals, ?ere iiniDuu,?.?'? M atad
Hra-lrd, 1 lut ti,? ?,, nr?,, te* < apiwl Stat- of Hail C,>rap??,j V? ie?
rra ??a ' Oaa ll'iu.Itr 1 Tin.-i.tul ?.ollera, aad li? t ? bSarrlp-aaas kn -|?
a?i?e ia ?1 liarsa-affftr ,!,.; ara ear ,. ?ball '< re, ?i?e| at tba otit* -ttk'.n
Csaspaay. Ma, O? Wall stiai m Um 4lt. ?f Ne? Iori "bmtii.dat
tbe K'sbtn dar a.f K?> ruarr aeit. I??t?e n the t.??,ra o' 1er o . Ine? a s_.'
and li,?t ,,,',?.,>r| |,. m. ,(1,l ?., (t. (l ?urreed of dar he la? ?ia the aaa*?
boori duiiff a\ l.'iei. ea? u'aia ti.era-aiter. oi.i??a the ??i'?rrtp_s-.
abell h? ?oeB.r ? ?|ej ai,d th? par .ali.? ef e.eri a?'' ?I ?re bru (ft,
dol?an, ii he- ??? roqairad la le paul n in ra?!, iii mai of leu
? I ?,-e at lite t ,u* oi ssakisg i.? li ?aii.-r ,? t ..?? and lb? bai asea Lia?,
fort? d.?ila-a (er ?'\ra ?,thio Un hu? ?aSI ?la- a f <oa ? ' J e ft? r tk Kf
taiculh da? of Fr'.nisr? seit aa ! t?.? oro, 1 tU>-*at the ?a ?'. ? , ., ,
capital ara berat] declared I? lire the preta r? i . e ia ineli aaliarrt- .
Hem iie.t I nit N,?,eP ot ti . ?? U? Caprlai B< kat
nmCmngumj Out Haadrasl I' ra be. ?ni li.e auiae ih Hje
dire? led la I?. ptitiliaUrd for a ports I a?I ii.i?? SHSt-l .u t?o ii_ilr ??
pipen pi??.! ?I...1 In til. ?' t? of ?? ? 1
Ktiuli-e.t. 11..- tie ato?! triuifer la.H.k? c'thii i ?mpinr lu. _
mern ait Lerel.? d.reate?! u> lae ? u.e.1 ,,n itxl from H i ,. ?
di, ?,f Ps-raan neil, it b?m?o. nut,I ?A e,t?,e??l?T the f.,nrti. ie? of I
'? ' .
OUPREME COURT- KINGS C0?N1
kJftTATB Ol' SV.W-XtiUK -ClTllf-KIM. K Ir'l iH.V, pli
s.amat ABSABAM thOWS, Tlf iSsnl Ti the d.f. nduDt s
Binied: Feean berth* ?iit.uo'O?.! ?u.l rr.,?ire<l ta??oe??er li-.o.opia.
In ti? ? u. t on sbisfe ?4! sien m li.... Ilk of KIujI ?
?MM of Nr?. lark, OB ti.? lu.li d-a? ... i? la?
to sen? s aaopv of ?our staxrer t?i lum .,.d ,.?.,;.
swlboi. si Mo aOeu, Ma I3J P? r-, tu n ; ?> , ? , ?f jir.M-.ai- ?
?ithlu I*? ? txelemreut ue .!?- ?i ???
?an .e. aad If roa l?il ta an.i.r fie laid ?.-..?
led lb. r, .-. ?-.rt f...- lu? re ,?f ato
MSgtil I? Hu rsaiptslat Halad Ai 'i li. Li;
' .?'.?I? Jt.l|\ M. U.l.N.S. rtsiBtlff'S A.brutf
_-SMMaMMar_-__SHSBBBSSM-_S-_---_N_-_--___->-?__M_^
?rr?ooals. ?
Oven s (m sr <d?-iaTssai?is?. i??p??,?i^ ,, Daeasrs, ?
6ir,r Pal ? Jr: . , Km II
PROPOSALS for ARMY TRANSPOKTA
1 l"\ '??la ?rill >>e rer?iTarl at tUs e-Us aaSM IB
? ,. afta? SOU da? f Jaaaarf, I??. Car Iba ir?,,[, ,r>i IU
tai? v ? < lb? /e?r e?iiiii,?nn.in A? ti; I, Itat.-i, and ire?.
M??e|, Jl I8N0, ?a Boat? M? i it-' Baisl Pa?l. M.un.or ?am? C!? A
M...U - t ?'? on. n? or ?,??
eeU'.lik-?! :o (re -tstoaf Misacsola, sad is uni
? ifasstof IbaMlssnari Kirai
isa ot oilier ,ie. ?u.i-ai aatatsaa
? ?>r mt,, m mif s? ta.al _L.-al ?it or conli o! till nt-i
l'a . U !"?
IL. ???.lit I? be trin?r-?r'e?l na .iii? R,?v Ne. 4 i!,.!l a?>? -.
T? ?t Ila? | ???.: li I 1" "?' '?' lu
Mata the ???? |?r one l.iralerd ?inn? poi.-M'i. per one bn?S
? I tuiiei f.,r ei? h ??.mtI ?,l lu "\t, k?a_?dal A,.,. 1?. I
. I M.r, , ..lil H.J.
Ilidleii ihooUl ni.e 'heir paree? lalla- M??1 ?? I - ??...' ran
donee. SSsI e?. I? i r-apo.a . . . . I - .,-a?,,..,, -A .,, a it..- I la tbe mm of
t ia? or Our? re I. ISSSSB
te...,f tii?;lassai sesa?"k?lu ivintod s?? tue r lisa
srotsaslsf, -.ba- ?a-trass?riBb? srerestodi de?
(.er. ?',:?? ? : : i ad ail iisSilsnt I'nrtr fbrslibol bj ssid fsitj ?
e.,-l??.r? ?"I. Ii.e lenii of tali ad? ern?
Tba asatrarlsf ??VI bs r..(nir<rd to pie boadsia lb? trosi of ?mi bn.at
? -
?Itiifa'-tor? e> Jrui-e of t'.a- ',?i'!-,-J ?,,'reD f ,' ?leb WA?S( Snd
pera.- ... . ... a- ?
pakapaassls '?.uat lu liiadoe?..! I'.(... ?'? for A??-.. T. mer?.-?????
j Ra.iile ? . ..eil4!..!,,?. aSSf f ????ab
I .???????,-_
I | irt. to ?horn i'i a?ar i le in?''; I??a.I he p-erta-e]
eontrirt ?t ..n.e an! te %tre tbe re j'.r?! leuda MWElSh ,*.
aaea of tb? rnalrart.
, t to tejtet ar.? in.! ill b .'atbal ma? h? o?rr*.l li r?l?er?ed
?lae ? ot ? ra. It ai', ?t fe? m re. mns for eerr ira kf the lil tmj, ut A ?
1SRS aea-l ? -i. !? ?^.?,, rad la. >-*te I flare ?f lOIIBela el a:?:??, at S
ae.i.?? taiod ?rllb prssKittr sad raadii for i:?.? ?? ?..? ? ,?
.???..; I*?,.. >i ., Kort m. te..,..-, Uakata T?rnt? , or ?Isa?! ?...a
Sol,'t li tai ..? .?.dira?4?? a- the Bt___f poitt Ot l'e Mala
ll'l I '..rt. a -u.iwin? tt.e. ?I
eae '^ kid ,?o isplieitioa al ttiie ?d?a?, ,,r.: |l?. o*3rc of Iba v ?ate?
Hauler it Si- > "I ?a Cbir-fB, >? t ia?...?, ?u.l L?aiaa??rtk, '"a.Sa
aa? koit ,>?.i..a., .nu aaual ?cr , ?< .
- B n??r ?.uir.:..
L? ? 'al Otpatf Ki. M. ?Je_. B.t ?r.?- ?leo. I' S. A .
_CtMefQ. M l?ep t of lisle??.
HsiiKis'? Dirt trem?. Puni. <'.i?r Qt ibts? j
_*?T?K'i ?Jrrt? r.OaaiiiA, ...... Nor in Inn. }
PROPOSALS for ARMY TRANS-PORTA*
I I'LUN.??KALBO FBOPOSAUl
IS ?a., ?a THl'MDAT. tasM-Je/af ??? i m
lion of Military KoBplloa donrftfc? year ??ma?, ?ring Ajrrl I l'?'Hisrl?
en.: ?* Mi-rii ii?. I.? ? on BOITK >" I fa-_ ?kean e 1 ?km? oreor',
other poiaU a? tu?? I?4 ?trtaeni:.. eat ipm .! ir; ?? ti- ,?,f. ?-?i '.'.?Urala
IrrBurh I arila: Bl r -?J ?, , fusts ol
?? .:e n.?a? ... u-y he . ?a?.
ft ia* ? i '..el eirt.r ,.f Uab
I |,(.- - - - I - ?
ni li, 1 err ton.? of I tab ?a! ? olorada, n< r Ii oi latitad? 40 a.','?rea?i, ia
claalu i en?.-r C M
llie ?-t?tbt te lae tuBarport..: . t ? ..?. 0? root? No. I, ?atll a?I
ax ea?l leeiatr l?e -all . ?a (li ?S~ '>? | re
? .-? ?i 1 etite li.-rale pet '.," i . ? \- ? I r?4 the?
?1 ' in:.?oairt t_< ??.?r.? i-.?ria ?o-iti? of tur ?ra: !h ?a Liiu? . . .
a ' .I.?? Mareil di.
-it?e? in fSM. ii m. - ia ?:-.- ,,'ie.ir'??,
leura, and ea . . ? a,?
te? Hi?, Leand i ?? I Its ?tfsad br t ?o or mor? rupaaaslln'? pttmam
lea-all. ,-l-ruted lud propa rit ?raiii4??,!. |?antila n<i that tnea??s ?al?
, i?arlod for tie p ota- ist ut onrd - ? ? :?
?.d v??oil aaj
, a .:..,- i, fairais?iat?! b? ?sad |Mrt/ ia *., ? ?'? r. . .u ??.. lutmt at
Barb ? r"te,,. al l_e opea.ni ef ?.. - pr?,;o??a ia p*,,cl)
or ba f? ? ?
Ile ...nt.-l . t r ' ? ?? I a
. .'?, u?rr e?.AVr,.-e ollie lo)?lt? ead ?ohtjir of eitrb bidlerili
per a. i..,.' ...I a, a??-u' I? ?111 la leget
Protta-a s f-r Ana? ? a ?a?
I '??I aaa ? ? ,. ive euter-.ameJ u . . ? ?ill.
reata ' . . ? -
al to ?baal UM a? arl la ??-? rrnM bl pr<
' a..,: lj , .? .j.? raatJSiiad hv
a
-? ? . ...'i ?hat mag Se sSbsal Is rsssrsaS,
1 he eatjirar'or uiuit ??? i? r-idn.M? las tuite I.? rks I?? d.? Bal .?sall
. I? ' e re,?yreaj :?? hue ? p'.t.r ?I ... . ?? r ?.e ,a? at elim t?
? . . ? . a'iiiic?!ea? ?:.u I ? ,. ?. :?i I . it? ,,. I, al
. ?.a. or it aicil ott.e, |?, ::t ia ?>/ I? ii.criUd al t*o
l?irU' i p ?tut u! li e t.. .te.
- t ? lb? eeidttloni of llie ooctnrt ta? ISr eotereaf to'o.
eso he . ir at ti,. ?,lt?e . f ihe O-airta nua?
lol ?t btO 1 -, a P? a_>?! fort,
? ?n.l ?u?t are.,ia|?ei lad he ? ? art ?f tue p . ? .
h. ?? . a- ?,-ueril. *A M. "I
?'???iiir'arriai.trr. Ilep?rtu.ent of ile I'.iiU.
??iras Ivuiaar gi'iKTcrtaiiTSH L'. S ?
tai ?? . a,? . ,
PROPOSALS FOR V?>K.V.?!:.?s? ??I? ?I ?Pro
I .? liai? u? e ?..?Li Sl!Lltl'?\ !'?? ?
lAT, :. . . I I. ti., 'o. ?'? If '-u-l...' al I'?;-, . ?u. ,
?
. n SSaM II ti.
Tue..? . ... iirt.ar <? !? ? If. ir,,l pnl un Is foeA itros*
t?o(!ior nor? the? liar (4| noabn? put SSrtJ
I.,? dirt ana) ?er-l?. and nell Is.ed. Its
? ia?,le to he aobjeat t. ? ... a? r.??r he dir, etod
le ,, ?. t. ,'u_Ul,u.?r ?lil.JU !? U (!) d?.a ?flarr tba a.,alT??l la
.. ?ira
I'-i'txiaals ta< !? lu du??lu_lar, aid isdoned br i.rrtiei. te*
The' ? rre? the rlil?l ta r.j-at ??? or alH.'d?. or Mlecli
aoillal.i -f tile aer\,e?
V .-ml? ta. lie isdoneat. " I'mi,?o?i-'? (at lu ? l'elner? , f Puru?," Baal?
li? or>r of He .t hug .lira. R. S.WloN. Chief <V'i?t?r_sr?e
-
i E Al Du, Ir.v.t M?j.?r sod V. <J M
SBaaeMsaaaaHaanas^aHS^BSsaMsa^MHiHaasssaHaBaHssassw
Corporation fiotUti.
tORPORATION NOTICE.-P?RLIC N0
c
il h i I.-re'?? r ???!'. to ?he ?aaaier ??r e. ?.?enpent .?
nts o? ill Honan ind laura, luipniaeal ?r ontn pnna-al I ?r. la. iff-rl.0
IbllSlil. li?t lbs faltoatai A??ei-nienu Live ??en M t-l ?.-1 ita
la U" tm t ?I Ilia: !ao?ivl u! Aameat, ?;. f ,r ciiu.,uat.ou t,t all per
?..ni mmttumati, ? I
l?i - for paaini ?illa lr?s block 92d it reel fre?? -latea?? lo Kui
Bl??.
?ad_F,r hntMror; M?e.i i? W??h nej?.???. artra?et h. tween Bear!, and II?
, I het.e.n Watts sad ?'?? ?' it.-'??? sbia la Radaa ,-r.rt r,
????a-n k'r.uikliu ?n.l J?i ??reel? ??d ?-? N, ?-. ?l-re.t.ei rei.?.?,
MS Ion ?ir? l iod W. ?t Kroades? ?ill, hriueli ,u Vin? kltreet.
?I I-oi i??ji< ?til? Moa? hl^kl Spf.n, ?ml frooi Uiosdvay la?
Vae.? ?tr?l.
?t-i - l?i bu.ldin,4 u-aet in 'ii itreet. l?et?ears 6b ind Tth sternei. ??
lib I ? . .? 1 .?u !i.c sottb-ra-l corni ol M? iver au.! iioaat'?
? Var huiMicf hmu ua -.ue uortbosst co-aer of Mercer sid l'isil
??tr. ta
ii tr'.ar par ?f uith ?t.,L? ti'.oek? I burel, itreet, front ?I ?_, era ta?>
a aaa) ?? ssl
SCi?Por Si<,ibi a. (??aralka ia Mit-Knast, frem 3d steane lo nnWSoggm
menun,
i'a.r iifslnf i;,!?twalki OB lb? ???t aide of Ith ??aune, tel er?
?J i ?. ! Ad.'. ,t,wt*.
1 ti.- Pa? f a? i wi'ta ?U?ne bVa'kl '?Ih-ireel from ?J lo it), e'tnore.
1'he Nails eu.hr?. .-d h. It.?1, A??ee?tBrBt larlnii? ill tbe aererat ti"' ?>S
?I'.' fOraaaal ??raul l.nts, pie??-? a?i?l panela ..i I? J a:?,???
l.t lloth atalea ?I U1 ?treet, frara Jd neu?? to tbe Kaut Bl.c, to ita
?-.??ut .?I hilf ti* t.lock fram Ml **, a
M BtHb.lale? ?f * ?aktoit?-? ?tree?, belie, a Bearh aa.t Hal?ert
?trr.U ?!??? t'O'h ??"de? ?,f W ??,u.t.?u ?tr ?I l?et*een ti alt? ??al ???nal
?Irret?' ?lea. ??.il. a .de? al II ?.leo? ???-*!. b?l??eea Frauli.rn ?nd Ji
a real? alw botb lulea of S.'rth M.? -??treet . aa J
W?,lllro_?la.?r, als? bulb ii.Ui ?1 Vat rk ?lrr.?t. b.t?ron Heich lu?
Na;.k Moore alreet?.
3.1 -Hoik ?de? ?' .S-xiBf f.-e?? Seoadai? fc> V? eiHtre?!. U tie ?? ? t
of half the talork tnam Sprint ?i.e-t
Ith ?B?.tksialeaa?f ?W at Ixtaeen ?lib aa.l 1th a.reitea.
5tfe?1?i? ?_?( ada ef Men? r etree?, froto (?rand lo Heeird ?Ire?? ,
?lie the ??> ith ?,.ie of l.taud ?l'a-.? ?ml Hie uortb ?ide of lio-?i.-d?_?e.,
frt?u? lifo>u.? ; MuisiMisst . .. ._
tu 1.- The m '.h lid? of ll..e?ial Ursel it?.1 the Bortb li.!? of ?au?.
Strae!. flout lltoi.l^ar Is MnreraliOM, si?o tb? east sid? of Mr.err
sttr-l furn Howard t-? I ?oil Mr-rot.
Iib -Bo?! ndee e-f Cburrb ??TrC frota l*fcarib?r? to Canil ir-*e? la
the e?U?Bt ol h?!l ti? MssS ira?? 1 burri ??r??!
kh?Belab llde? of lill ?rea? . tm? 'lal ivenae lo Ie?iln?.-t?- ?
?, h -Pirtr low oa ti? weit ?ule of ?Mb ??euuo. roiuoieneiaf- it t?*s>
???.ith meet correr ol Atb ivcaae ?ad ?_>?lrr?k. ?ud ran-iiif I?, MM
?onti??rl? ?a S?i avre-ae.
luH, -V??* iki^.ifWbair???, fro? 3d to ?lb iT*B??s, to tti ? ral or
bolfU?ba?orbBr?.?-J'??bi?i?e?l
All prraoa?4?i..aee in!ere.ti au? slT?rte?l l>? Ih? IN re niroe?. ataree
?eau i?l ?bo ira- of?pa?e??t la? the ?a?? "t either of the?, s-? ra.|.i??t??i
IT?rt^T.tear ?bj^iU? is ?. U.f to -AC??? I. ?MKI.KV rh.lr??
?f Ih? B?_rd.?f Aaoam st U.eir.-M.r bo J- I'hiruher? ?(reel n?e
uisail a?* ?-a-irt iloaoe ? ILi? tblrt? ?Ure frwna ?h? dal? of tul? set"?
J4i*al? K ll.lkl.KT. 1
iOHM I? orita KIX, > Board of Assosior?.
ISAAC J Ut N ?? * . 1M.
OArm Unart nt Ammamie Sen OunrVU mae, Oettmriet *? IO
Cits ->r Baw-Voaa, li?r?a?r?>Tjrr <>? Pt*??<*B, Btrssir ??? "??I
Ra? Birr? or 1 ?is?. Nair Colar lloria, 1'ias, lier. S ilsT 1
'Vit TAX-PAYKR.S.?Noti?** i? h?*r?'l?y ?riven
I that in aal.|t'oa_l ooe |?er rent ?ill he added en tbe lill. I
per rent ?ill he ?aided en tbe Uti ia?l
Hu tbe 1rs? at Janasrr '?Ho.tac. Ut.
reltil
lue? nip.i,, ,?? tint rf.r O? tie lr?l ?r J?i??arT mmokIb?. ibm?-"?;
th? ?_te of 11 ne. ,t t will Im added, tobo cs-_lsk?d fraiiai Hi? Ud d?J ?s
Heoleaener liath. lo lb? dsl? of ps'iseut
mmU BKKNAKD BM?TH, R??e??r
Coal, &c
I7?R.ST QUALITY COAL8.?-L?liifli or tm
I r.i.t M?ei.itHi? M-" l-Kr ?<r ii-?" ?M !?; He.1 tab.Stors ?r
Bil M M ?aa.
' , i t' ."?o. Iii H..??r? ??<*- ?
Uittse-lV. U? l**. VU _Jv?i-ri- JACuB m

xml | txt