OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 26, 1867, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1867-12-26/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

ion.
I>\ !
1 I
- :n, No. ?1 Lib
?
? ?
?' ??_?*"
'
l-a?
. K I
' __ JUJ1,
-'. nil
I vi al...
_
B. BA?-. -. .'A IN St ? ... i
?
Bl
?
I a sa
a -?
1
'
- A".,, AKT Olla
I
? iii
t.
S
?
-
* t
?
s
- -
ton Sltam-ii.
^|?.? ?
ORN1 \
?
?i '
?...
? l?IU>
VIA *
?
I
| ?lib
|
i
.
j, .
i . - i
i , ? ; ? s 1
? ill on
*
No. ii
5
_
Li . .'i i " ni ULAI i-'N Bl : r> I
I/*- V.'.\ *. or*-. ,, l ,nPANAMA -Thel'trm.?
?
I
.
?
A'm. i? ,i ?ata a-?
s* mt ? t* t
I ?
? .a i i ?; ti,
?f Jaonarr, 1*08, b?
Jy?rfoi.
?
"ST . S'TIC
*U? MAU. -i . ? tttij
? .-m II? ."<?. 1, N h.
?JHIA. i ?... ?. 11. Hu loi..
- .Jai
to UKO. b. liABf . No. ?
rrri. _
1JH>H I', N. P., ciiirviuff
?
<Vt M B.
li tu Itnl pill
I
. "B
?/v- ?:; ? i. i
i . r.? No.
.??.
.r
\ . ?
* ?it it
Vui: CHARLESTON S. (.. and FLORIDA
I i
.III THE 8
?INA kAlLKOAU.
? 3!,
??'
? .
1 . - r ? Ik
?
FOR ?A?
S??ix?!-ip MON HAT r???. ?3,
-. 4.
? tr n. P ?.- "'
I.
FV1P?RE LINE.
... Iltl.l
.Tlb?Ai, I
j 1 I SortB Rltr?r.
.i'.t.Si'.*? kll.l - t ' "?
S, \M TO LIVERPOOL, CALLING AT
? Ili?i. Lib?, sail?g str_ ?Mt;, ?arrr?r
?.il I
.HATtKiiAT. I)?c?rrib?r M (?is llsllfu).
ii ha?. Isai
- washinu i mar, *?_ ?,-? n.
? m . ? HAY, Januar? 14 (?ia I
?<I?AV, Jain.? ?
riTT ' ..taATTHDA?, J?..
? .-?,?.> .-- . '??t Hii.r.i).
StltiauUM?ffiATlHI'tl ii i?.'J fron? I ,t ?>?. 4?N?i_ ki??,
KA ! , >??*?,
Or ta? ?aall ttcanrr ?. .ii??:
ra,?Mia is ???.i'. rataaiS I? Otrsasf-T.
F?k-T < AI.IJ? .?iVrrrKUKAflK.0"*>
To l??n4oB. I?'??'? T? London. ?
. *i
Via. . ,v* itiaiaar?? Flrtt Ctuia, O *. K'W. Sleert??,
S
k t? Cabla, "??ir?.
Ol'
r*sa,n|irsalas fnrw?r'?d U Birr?. lil?barf, B.????, Ac, al atari
? ral? ?
Blc-r,,* iii?ii ft.'? LiT-ry?*?** *' Oti??niU?wB, $4? carine/.
?u<_
y ,' ?:?-:', - ?.:.-'.
.ao??T. It. V.
O Y DIRECT LINE to PB
1' tssATI.ANTIC luMfANVS MAU,
BlKAll lllf\? Bfc. - ?V*?D ilAVKB, CALUAU
1 u? ai. ?..-J.4 a?? ??a??!i *a Hill f*?i.rU root* far It.? Collin??! ?ID
B?,. freu.
.SATURtUT Drc?_?T 28
i naaric. ' * laaaar/ II
"*K?kP h I?B'b???'.. .BATCBBAI 'aaaary SB
?I.
? 9 '?
Ba>r t?,i , ?b?a ?a h?irt,
.
I ,
' a?- rsralai frets Ik? rosf a?it ?n*or?r*.
i fra? li???:t
. .?tibs t'-a? i ?
la ?k'ir.? I'll
i a?, ? us
.So ? Bioal-ar
CAi -TY. BPEEO. and ('omi ORT.
li j-'k:h tris
tub a ? rtr>AY
? . .-.J USSR?
? ... SAI I KOA! l.???.t.i>?r rt.
?.sa li ? , ?
? ' ?li'At, J ?.hu a,/ II
? .
PATE? OP . ' si T,
..I, BIN ?au S'l, Stv
?varSj.? ki lot?
? li a-MShat, S !'A
P..-I ti,, (?? . ?13
I*?*???; ?,-a btHik..! la t? frota MaSSSarg, IUAUj .lar?, Aat??Tft, Harr?,
O? at ??ij io? rat?.
' - ? -Mat, No i H??:!.?
.1 l'.'?ll ' .
1? ?rata I'???I?)??, passri.rrr? ?ill pleas? cou.? d.mt te to? oSis, as
, _
rritl NOKMt GERMAN LLOYD* ~
a ' Uaaaaa. n,ait?r.
?j iratatas itr?a?a p!?r, feetef
Veri a' bobo???
O? TlILIUSliAT. I -
for
Minn vi i vi mami'Tov
;*?'?? B??r? Saulkiaowiiaua li.rt?u alta? to l*?1l? r?UI, : .
lar?,' '
??' t? ' SI?: I ssaO ??M?, OT?| ???"??? S
1 ? ...
_ " t
rai
tttt.
I : Pur Na.
. '41. jBDUtrj ,.
'
-???.
.
I
i - -
'
'
1
a
PPAFT3 AVAII.tHM
" OTLANKAaSfJ vv ?
Vor Pirtir-till
'
aN-W-VOUK & BREMEN ST?AMSH?P CO
im
-
... Um .. lalai i-? I ?
>?i bai-hl. ?it mai ?' li: 'a ?I ftr' aip?, or Vli?|i, ??ri? la
l ?-,?
ia?lSAL '.M? VERA , ??
? 11 Mil a? aW?, from
-
in??r?r?t
S!ranbo.;? Rnl >s.
??rTstol lim:
al* . -
BOSTON AND PROVIDENCE.
\ IA BRISTOL R. T.,
i*i' atan I ' . ?ni PBOVt
.. ?
< '? . ^ . ?tal te P.nat??. A?
i lea ia a?ali Um la tartan? tai <
tuina
-??U ?old arjJ bs-c,-e rb"-V;?d ti.roi? c>? ?t lb? ?It ?i of Wm-'oii ?
. < . ? ? j Barta?
i . I' .-r li..
r..?,l l'???ol,Y?l .. >.' 1..I So :?9\\uk
.LUl'.ti ?
Iii . I. li a? ??? oil- - ?rk*J
i kia-.?...?
-
PON? 1M \ ?TAL LiNJ
NEW'Yl ? : DENI i. AND
?N.
?<-? Wo?r?i
tar, la.sr.ji
KO ?ni
ALL PARTS OP NI w
a?sel'?? at PaoTipaaca ?
. roi ii?.
?1
. 00
I'l'ine rift No. I ?t 4 p re as TUBSBAVS, TBUBI
I I .... ; ?14
'
'
i ?ria
li I.
PEOPLE l LN ALBANY, omi
?
IS i
?V. ??Pt?,?
'
. I
t f"?!? I' ?I I I
? ?
C?FETY," SPEED >RT.
IB.
tAOBf?STKR I"1" 4. [axBLt. : I
Tkisi? ?'
?in Ni? , ?pa, 'rers
Yt-'lbr
"u'-t'i? ? ? . .....
'?' rceitar. Vi ?r?e*.er
?
I .ni uln at lk? loaa.i rt.??- '?"'
1 >. - ??
?
-
'
?
pi Ni RAL . ^!> ,,t \.-." '
Vj i ?
'.
?
t?|? el
? ' '
i ? i -s s ?
?
? - ?pelt,
W.I.- Ar.
? m?Vii
?
- ?
?
? i .i ? .
i
'
4 p. ir
!? i?. m ? ( iii isiAi i Tintas?? 1 ? ??
?L train lot \Villiao I ?ta te
ia? fir Sororralll? it '. '
H-aJ
li k11' " '?4
? "?? ???llo?.
? Kal
'
ad??*, ?I Ne
pal b olr-la. Y ? HlOKal - ? -'"ok
1) I' Balowra On Paw Atvkl
1,'R.K RA1LWAY.~--T.___ leave Depot
J <f Cnimif ? ?. ? .? .
lli'i?, 1?.< ? ?, Bait.-nsu??
?iii ti i-otuu S ?
?i. War Trat lall r I
11 '- . i ?JA.1. far lia*)?.?, l*?.??.?s<i. l'uni rk. ?Ski ?li
?
j ' .
i . . I War
' | ? vi >? T-. I 1st Rafal >
I a RMM Kr|'??i, fe? RtxklaUr, Uulfll?, ?if?lit?,
Dukirk, ? tl.ul V???t
?, .?a p -'?I ?al.
bl, N iht i . . ?i ? . i t?ssas,
... i .in. 1.? im? tr? ? i "i j. I i
-
1:00 r ? ..Kaii-Tirl ?'It
A ,a? W a? 1 r? r? for Hoilir.? Mn?l. I'tuair. and Pit?r,?n ?I l<*
, a. ??* Wt '
I'Ar MOUTH ?T.'.tAterTrtinil 12 ?'noel f"r -Soi.ru ?iii ioUiu.?il.al?
?
ATTnAI???t_l):*Ca.ai . Wit Tri.n fir Ol i? I > ?In A?
p a , tor Tal.. ? ... iti.tb
?.'?T. .-..,. a . alf I ?: ''? ' MS
?_<1 I'url J?r, ,
Biaisas Vislss iss laiiissB is *-.'a-?t.'-? .'?...-.
? d.i??t (obiitiUoB ?.'_ ail boeuiira aaa
It ?at?r..
? .t-l?t*kls_ Lal ? * ' I Cm ?? irreir.pair til
-.ina
'?id?.,. . ,'? off.rra?Ne. J41 Eroui???
I'tl-il feet ?f t-b'.at>?i? it-, *??? lu?, ?uti I
li'.? U. Uli?Ui.B. Otu.
Doasirk,
itr
tVa B. Ii??? Osa'l Tala Ar?b!.
Hi DSON Hivr.lt ANO HARLEM RA1L
aad art?: Ml
A '.ai'?id Iro? f n"??tiu( ?ilk *??uli?i? ahJ WatUra trata?, ?I?
ira?? Sir. Tiri ?? to I..?.
?J a ra. tai "?a ?raia ?la Houao* Rl.fr Ralll?d TI ?>i?tv. ,?. 1.1
> ' ttreuib to B '
?Ti arl cr ?rruf at '1 roj ?US traiai far 6?r?lo??, kUl.ti. ., B uiiif
10 a ia. Kip-tai train via H rl?o? Kir?? Ftilrotd, ?<.-"--. : it k1
Baal ?US ila i.a 'or ti.? ?Vi-al SI r lui... :.ir t.
.? . . . ? ilirleai 1. ?-?-?I T?rsaty-s1i_-St t??
ft, irttvava . SSI sad r -? at li l_S? I III. W??t??t R?:lr?~l 1?r lab???*
k' ?I A l?b? ?iib Vteil'-n l-i.?a, ?Btlat Tre* ??lk
. ?rBatiste?.a BatiaaS Barlia??a ?j?'.i.?n
3; .(ia 1-. i i?r?as trt.n ?.t Hi'a n K.??i Ka raal ?. .?retl?| U
A '.?a? ?.tk W??t?r? tiaiui, tntf st Tra} aita traihi fer Metvlre?!. ?.IS
tar stuck??.
x E,pris? Iri-.s vis Har rta Rarrini. roM?rtl?i st rkt'.baa
? ii. lt'?in?ra Haiir^a-i i-r I.fi.ar.. r. s ? li PMIsSaM *.' ?Bo ?I Al
lan' ?.IB Wfafrti tra.??. b.'??p.B? rar? t?.ri.rJ at Altita?.
t 30 p m Pi;rr?a tVSIB Via linUoo K.rr B? Irt?I ? it', , ??p'.tr Ctr?
B?urIi?J ?bo tt.-o?sh U Bu9?l? ?oil Si..[-?na...a Hr. !,? eil.
? ?ara ' Al?" ?.'?p.r.| <?r ???r? 4?r St?*4 ?i halar lara. ati.eS??! fro?
Be? 1 orb thrch|b to Oidraibarf. ?itboal i.i?" ? ? ko.r.- ?
( SSS 'ttioii for 1 io, ? ill b? n.*d? al But Albar.'. a bu trua
?ni ras el !??? ?'? , .
11 p. a. ira n ? a Bndlo? Rirrr Rilrm ' ? li. i>';lDr '?'? I'll?'.?'.
,. . i ?i Albssr ?iib ssrl? tn Issy sania Brls*fi
? with tram? foi Barktor? aal SaiaM Nerlb.
a Baa sy mia ?III its ?o? ??? liunao? k ??. Ita. r?.ui fr-a N*? T*rk
H |*e|l.k'tpa.* ato lourn 'dal* attueu?. l*??io*; ki?? leik ?t I a
uaa :???? l'ok'?kiapj.? ?t la, a., ta;in?| ia B*? lus si
6 A"
Al.? ? Nb?' ?rain. Tia H?r!?t? Pailrotl, l?a?l?f Vortr ??roi : .' at t
-.-rr.ini tt Ml'krl.iB til 4'/ p ? Kalun..*?,, .????? al.?ri?n
al 4 3d o hl Bfrliiit at N'*? lerl ?t I ' .?
* * " rei ?al
I lui SATONIC RAILROAD.-WINTERAR
I L nAS'
Coir ?
Two Tlr i iiaeci.L| w.'.b N??Voik aal *
i Usas.
Lu ? .. ?O.fi a ai inri ?:? p. ?a.
1 ?a?r i i.? r..l lina and 3 y a
J li .-i li'
:i;\V-YOl?Kati4i NEW-HAVEN B_Jl_ftOAD.
S! VIM7R A?IaNOKMI ' I
C?Jk4kla?CI>o JIM. 3. Ile*.
r?lK?|*r SUtlo? I? Kr? T?rt, ??nifr T???l?-i???rt>i rt aa? SiaraB
m. Xatrsac? ?? T??elT-??f?alk ?1
TS,r*l? t_aSBTo-W fOB?
far B*? B??f? ?id Briir*?ert. TO*. I C4? ?B?.), 11 M a. avilllk
(Vi.) .'ft (Sa |. Al?, 4 30 ?tid I 00 (Ii > p a.
. ?tij SeatSjkeii aod VV??tp?rt, lot). II JO
B. a ' ??'' 4?S p a.
Ker Be??.lk, T I?* I I? f Pi ) JW. 11.30 a. ra. i ?15 (Bl.). 3-10 (a*.),
3.?J 4.J0 (Ki ) i 30. IOS (Ki.I p. li.
>. Ha/-.?? 1 ?? ?to- J.? 1 30. ?"Sa IS,
ft, KUnfor? 7 00 ? .. .?- , I. I* (Bal, t IS, 19?
(t, ,. 34o, 4 30lhi ?, 4 ?'. t.30 130. *.?'i? iKl ) p BL
f??,???B? rl ?t.d iLU.arJiat? ilaUoui, 1.00,9.00, li.??. St.) Al.
I JO 0 JO B. a.
' ' r ((??JKIfTINO THAI1S.
ftr B?rt??, vi? SpnofS? a. h (Al ? m (ki I \<fl (Kr), t top ?.
for boklib, na .sl...-r L a? 12 ia (ki ) i i-0 ,. a
fti Barliere ai?! ?pi.ug'iid :00a a. {Li i. Uik, 3.00 (Ii), t
I n
rot ro>??rt;r..t K1"? B?ll??id, 1.00a. bl (Bl), U.lSp. ra. te Metv
t-'?. 3'aji, ra to Nortkaaptet
lor lit'Horu. Pr*ru?Lce aa? kiskkili BaJlroad, 1.00 (Bl.) a. at, U.ll
ko? N'w Ila??? Hii-Ui.l?i aad Steila-t*? Baalr?? at I IO a aw,
Vor ( ?ntl Palin??' Ii II S Bl I? Northa v: toa.
Im li. a ?.. 1 00 p a.
lal Na???? l .
? " 4 "** p. a,
?k.oa.a?ki?a. ? > ? ..?'.i.-l ie I . ??
v * BOn S?sk
N
' ilnmng.
I SD RAI! ?.Viiitcr Ar
? ' : ? ?. Ball
I lil war ?I?..
? l
?
.
? ? i
lluniri
1 !?
:;.\ Il ULK?AD of ?
Li Trait? . .
-
S RA?IJRO?D l ' I I. \ViN
k i ,
I .I'n o vistkL Bsllrss?! ? '
- aid all ?a?-.'.?
* ? > rttklri ('?Bira!
I
(ad to J?lt? ?ft,
?
I ? a-? I- . . , i ,r at ? iS p. ?a.?ia H rook |
Btllmtd, 11 Ja i.
Letit Bahrlo? t|
it? ?A til '. -II !
.
. .II,lil ?? ?I lu .
.
1 t ' ? '.Til e, ?, ,| ,H W11 ?-.
- lit? at Jn?e.|-,l.p at | p ni
f..r J?.n.i. ? tad tU way-?la
tlth trtit of Bl t t (-,-,.
?
I .? Ki.i St*\.... t .....
4 io : K. Hill IK, ?uptri
? ?? . s ?:?'-.
v'oOul.
yANDERLIP ?\ TAY i ?
. BY,
BCABFB,
i M.*lil?.\\ JAI
"i.'l.-s SHIRT?
v '
i LVDEBQARMJ
?IK . ||
IT OnBATLl Bl
'? ? ? i ? Rl IP .? i \'i I.HK
...
ita . -
i>sa i ; it.
MM .1-111 I- ?
KIEW Y??AR'rf GOODS
Al I'lll'l ! All I1
We M
SCO E.C.?.I1 POINT LACE SETS,
At 4 , .ti,
-
? ??'?;
MS Set?
- - '
VALEiMIEMVCS LACE V.dVJ..,
1 19
?
?. *"? ,
A 1 I'D IT I. AH I'll I,
LESS THAN COST.
'
otb?; .
E. H. MACY,
Ntl. m5
1
ff" \!.: SD ??L. ? ?
Ve*
?
'
? I i r. ? - ? * -.
?
( AKr
KIH i.I.eYI.
I ? - ? ?
I
A 1 1. Jil. !
y v
Li-rr ??' i i??n
? .. .
? ?
I.M.. . ...1,1.-.
1 j
?
I WALI
? ?
\T GAYNOR'ft,
PORSE'I
I
IT GAYNORS
i/.:. Ni II VVaAJ KING ??I ?'is,
1 ai o ?i suit
? LBS,
6AYN0MMP0RTEB,
?
IlOL-liM BIP?!
?
KO LACEA I? IUMIDIIU
* i nut.i Jir, I - ? i .
I . - i ? . ?
Ililli ?V CIAJT,
MAI?AMI. If \. ' .
(i i it I ? ? . ? . .
I Ills li' . m
|>l .DH ?l !.. I.K. I?l'-i i.iri ION.
I I M I
?til" Xt.il ??tkmt for Suit.
|:;?i ic!:. proper*. \ ,,, i ,? , ?,.
1 ,.,,'. ?alto? ?!.... kg
? ?re? bi
Bo Ti ' ?
io unir jj Sral Citait fur Suit.
AT ORANGE, N.J.?VILLAS, \ ill A
i\ md KARN? i , .ti li ' llkn?t?d, tt?
bi.Titl fviHALKlo* A.? t't u.'.r. -.??? .1
lb? itftMft m T*?:, tf l-I.Ai SWBI.L 4? hMIIH. Ne IO I midwi?,
it.? ttrk, 9to Ila n. nur,? ?? .., .?win.
A "I'J KA? I I Vi. ?.ml ehrnp BOM!
J\ (kia, ?0? ??? ? ' fro? )? ??
_ Din 1.
pHOlt I. I \I.M- al,.
C' ?REA'J BARG VitV
I TAI.. mit B I
1 i i Iii it 1HA/.H ?
pallion ?ai/i c1 Trr.l tSsiais.
W H. ?an? A tt??.??
BY JOHN 8 Oh A M I 1.1? ER
AKTIoNUlSS ABI
lill IvfiH Uko CERI
*? Mi Nam te it cn ti m ? it gai '???
IT???? hi???? l?i* <" n "... ? l.i .??1.4??
?k??f?4 Laiaa ??i*?i?Ui? 4niu.tr? - - Sa??.ft?.
3f?,mri itn?) 4f.tnus .?ttanlt??.
WAN! ? ' ' 5on?
ii.
(.?roy* ?. ... ?
-
1 !' iii
Co ?li.
ON I
S?ar-ftory, orowt i ? ? J >,., ? ?
W?'l a:. Stn ? ? > ?
billi ??>' ? ?ii ti?.
re. '?d tot Wirti? far??? '. Fsrnpt
? i l. ? i , ..
? l
gTarhinrrrr.
MAI illNER. I ?OR B?1 !..
i, ? . - ?. '
'4 Ki
r.. .
' * ?JA
li ;i3tmti*}9.
'i\l; \ \\ \MP.i ? lit ; ii
J.
? i
?
i-..' -, .- . - i
r.tr
.
?jraoil i ?
i . un rnv
I'll!).!' S . :
uni '..i" is i ?b l'.tt.t. K or
I.ITTI.K l'I
IN! I.... i ' IM a..l lil 41 I -
il. ?V . . Il 1 1 I..- *?! ti.s,n
Ami s btv t;<
?
? ?
DA? a: :. . TH1
Tbt E'sntif-i. ' ?- ?
: TI,
...-.??..
? ?
-
lla.r? . I ra.
Ali. INTI
I ,v l.?o ...'lili I 1 '
?
i. y?! i .
1'?arfa I
. a.
lit''? ? MAI.. JK '
Poor; ?.i
. : i u.i
? .
I tv [m, \t ii D WM ti s
-
?
. .
l.M'I.M II I Hl.A I IK.
J li I 1. , . I BAN
Km: km ii
lill l.liVM. 1.1 . III ?
MLLE
i
? ' ;
ntiDAi m
. RA! " v.INbR,
I
I.A Hi'.! It. III II I
?
? ? . ' - .
j'tn a? >
i
M II l.l li 1 . ? M-... .1.1 '
.
' I' |.K lu i M
'
?i(l?.
LK1 ""T,
'h,
VIII-''
.?ure at lb? Theater ? 1 Bas
_
|?i>?n|;i -M?'KIE an i
l?, I'll KA l'.K VI! 4 ?.
II M till '
??li rim. - -
-
...
' Maha.".
tv, Jan. 2;
Hi.l'Ai
l ' . . ;,
vin."
-v i . WM I BB?TI?T.
la.itbi 1(0, tb?
'
UST WSBK BtT O? "X.
- ?
introduc?a?;
? il,'S,
. -
i |
it X1 al I
t? \N\ ABO- UPI UA-IIOI -
I > , uf
? Il V
?
II
1
v ?
?
a
?VK.
! to Iii
>
?
-.et?
i.'.MA,
?
vi.w VnitK i
ia It --?7 of Ma?.?.
. niwtor.
"
?
?
? .i Moilr
'
? '
s m1
'
?? L VU
lull
Pr
I.R,
M INSIIIP
_
W'AI.I.M .
TI Mr t.KSTFB WAVXtrK.
. nMRiiiia.
.
? H ...aaJj of
V Vt A? Til
rtur?' ?ra br Mn I . tirtKKT.
j u m r. H ?. i i ii
INBI M?'KAN I,
IT
. 'I'll'! I IK '
? ? . , ' r, s
. > . ?
?MS, i.S M MINUS, M ra.
'
S
'OIREEfl OF ( HAMBEH MI il
?
.s BATI RriAl t ? ?
apa.
,
lil Baal ??'
, -.',..
... . 1 .SO
vi,v.'\' >??? i NION.
..i
? , V ...
I -, , ,,sA , ,j
.. -
ST. CK? 'I M A' s i . '
i- nu uah n.
? M?)l ?
......
vv ?? A l . SU .'???).
'. . .
V4 I. .
? -. IT I _
YV0RKE1
T I AU? ? '????
' ??lih'.ob
i ? ?
?? ? i
_
OLYMPIC I H ?..M I.e. gins at?3.
.a):
? -
> ? i
'
Mi- M.K1.-s.in?, S MI II III I
-.
Of
-
Bil M I -?M!- A Till*. NKASOV.
.
Ol
_MAT IN I ' ?'iin.l'tl I
M
R. CHARLES D1C K1 SU* HEADINGS.
Til) till! TI? K11 0F1 KB.
' OAII AA1 _
FIFTH AVENUE THEATER.
i
ia! s t; ni m i ' -
Ih til
'
ITK1B8
_
B
ARN EY \\ li.1.1 \M.-- Broadway ' h
' I,'n",?',1,l .1
I'. Uti 1' ' II"? ?Bfl.
'J' nnivsniL
? A
_
rpiio
ifti u?a iOa.sfclaU10f.f_ a.
- rais.
- ?
ML]
'.T ?,
.
Mill . ;
wbea ? -:?l
! k1
?
I
1PHIOENIA is I '
S
?
VI .
?CADEMi ci
ra .s K.s....! - -i .
? 'uni.!-.
It I i
- ?
-
! - li li
?
.?.O J"
?
I
tay, ?I tb* Ara
.
?
MU. I ?I ?J,*!.! S ?Tit
_
MU. ( IIARLE.S OK
li II ?? of
rim -
(Hit elie! c1
?
> ?KI la.
'.
?al? i.'ar?tt ST SIN WS! BALI
?
1 . -._
|\i : CHAI
KRIIMY 1
?
I
:
' ee. 31. bli
i ? ? ver a l'irtr
panta.?I
? : _
?\f R. ( HARE s JUt'Kl
ra?d io
HATt'BO A Y 310
I'Kicri
r'vm I ii!.I \
'?
a ..n Df
k1
I M'.s ? '. \ i I ALL
U . ?? ii?
BIM
It I *? ? - - ?-. ? a in Kew
-?? .-?st?.
u .? - aa mtmatmt -11..VA. j. i.-A-kw-aw.m_____________mm m >. et
printing.
\V.M S'???, Nr.. 104 Ft''.
? * I BAA! JoB PIUS. ...:? a J I
?l''- I, AT.
AT W RDI LL?' SO}
: itrt.
D HI.NUT
19 ?,
? '.. Ul?3
TFOBNIJ.
mr ' OP GOT. 1
I
'1 ii. ' t (.m. I.i'w m ii ''es on Iii- port
?
?
,i |...
?
:
? ;? durtiiir li -
iii I. li >. ai- in.ni , ? Dt.lv tu til if
I ?
d
Uieiulatlon tbat tb< ?even?! cou ; > send
? r w ,tii
?"-a. to . la .
?
?i ti it
? .ali.II . ii I"
I ?. ii . i ..m i .IiuIaC".- 'I'lie ? ,,i?eriiur 'I,.lillie
-.?i.iii i-i i . ? ? ii tu? aa
t?. fu a i? receive w doable,
i. ? i f -.???.' lands uiul swamp and
on i Um? i ii lauds ?.-I.n,! .
? J fina, the li-ti.il dltputee eon?
n ? m .? . ., -i.tinm ?if i
- Ii, 1? l ? ? I til" I llll-leS
' -lal. , I .li.-!
i , cn- luve already- been !? I
? m ? i? uft lie
ItVKlUp
Ilk? S -'?'"I. Wilkin a few
'
rtie scl ' ??
, ,i lands "?- ' ?
I in m lan ai,vu of the
.. bare b? ? n
Buwlte, i trisou uft. n squandered.
..;, ?- u ea fault} in a
anda at
. - I, and
ajs upon Ibis basis Cha Onvernoi recon
'??it'll ti? a? t ti:? i rfnij-tt
ra *_??
1 I ;? tbi i. ? lamatloa >f tb? lal ii?.
? Il na?
il itlOU I" -'"-li I.?lal- I' I
"i tin? llin
ii ituui frum Congreaa, or to ind I lent to offer
?
??to lut?, and
:
? .!. ? loft it San Quentin.
llll'l! a
au the balbi .-f ti ?
. m t be
i . 1 tl'u way for
'
-
'..\ f> r
sud tin- completion of lbs
work and grouudt it pronilaed by ?-..-.
:
?
number "T ** bom,
i o i ti:.ni Hie population of tli?
ti ti..?! ?i,. .., iii to tue
in lead >'f |ln O0, [>? i i"." tu ;
nutt ii. u( tai foi Hu- ipei lal i
t-tiu? I ; iiml ? e ob.if.-ed to takl
!.. a burdon to tula lttstitu
- ? i.ti'a'.ly
?
i- rrfeti ?"??? to ti
. . ',.-,, Q , ob?
? i ciiiiiii.i be ? i ' ?
Ni
I.mit to the number ol .'.?..nut nun?, nu? i,,,,i,,i i
lillltl'l.. laie Hie I
.'m li will ?? : .n.it" t,,.?.
rtvdltstothe well-behaved works ?elLand i I
- li i? j'.inl.al oulj """ "?" '
'..I Lilli TI
. - - ? la-aU^iLillia-ls-t??!".'. |?r<
uvera .
?
made a fini ? * r- ,
I
?ates to i
. lilli i na ii piel , ,
Ululer lue na..,?- I'f'lui ' ? "I. IBS
??,,111 ?I'llOU
"?j'be Governor (hlnks(l ?
.,,, a. , lining, iniii Meob ?
should iH-i'inirvlyn
f,il til?' \) : ii UltUI ??? i?il"'? ?t ?!
no1 |.i, di .-i" ?? Uede? It be-t. tbi n f. te,
del of that "f
III, ?Al,li Ii COHl I.?al Stat
Milich II '? nw?tu?
ro t bis Uni vcraity.v blch should afford a complete
. nts of e.lu- ation, tbi Govi rnor
nu for the pun.-.-.? of erect
ii,a- tuiUible biilldli su to it Hi
i
..iii? fur
o- tur the Uftf. I?nni1>
-.. ,t m Alai ? ? 1 buiflil
,un.
'
. ?
|
I
i
1
'
uU.iljlU
'. a*hit
-
'
I f
I
I
for Jude ! - '
- '
Un
i
Ann r tlie
?
f
? i ?/
.; f.,r
i'B
flic |.
I
wait, - .Is
(,..t i In
?
- ??
bei is n
'i M
H'
? " f"!'..IV. III,?. _0_ Vu ? f>.
ig of tiic pn -??
that n .'mu ? at
I
1M.
Til? n ' ' ?. s.
ot
N.-u 1
uf tin- flrni, Mi. -i >t
.ti .1 . du. :?' ?? i bli 8i ? in
t f 1?u?t
t4_
Hiiii ni Wilcox i ??? I <*.
pon viiiii.fi ti i-v own t'li' -ir,
? 'ha
?i Uiver sb?1 tin- 1* m uf
:
nlorB
' I'll NI'I rta,
?Ta?
ras < lass?
through th. ' ., m.
bia .m u in man? Is Avril
sr. Tbs of loos,
? Is r; atoas tlio tissa o' I
to
I .?,. tanner*/ which toe] i klag
m Wilcox, and obi. Ii I Ike? expe? t to c< nip . te n? *.;. aeo
tba Lu.,' M ' -in1 lu i?- an 'l m tho
ivcrlti. Tho malu building la to be MS f.-?-t Ion, I .1
:hO
?ii I.nilli?
Ina lui ludes oi ?? ? ' ... taliilwo
ten rootid leactos, IS feet lu dliunel r sod stjM
?Ii Of ?Alli.'il lrt It si?,,: ic vu!
to lu" - ki In
tilt* III,lit! Iniiltlltll* ?ii .1 Ita Oil '.ISO
. ou tain? .1 ti' iding liin?1i"fs
? s lo slu froot 7x1 f? it to 7x11 reel, i lirra
ii illt- .llii ni.v- III. ..'nO
til'.' ?- tO ,l!.?l
I
? ,.? i i oui il pro* iiiil ? r.a
i i??- ?iniln
I f..r the " I'reso
. " Au lu.- . extol -ive
ever hi malu buladlas*. It U of ?Atoas*.
?it long by ti fi-ct i -.na
fl ?? . ' I ,l ...lil t,Li'.I'll Ils ci-i.'u- SiX f.-?-|
in Wl ? ,lll
bo one strstu-eiiirJ ?wer, one ditto, ?f'"0
? im ?it r,
i tii>- weet branch ?.f t: _troogh a
-i laches li?.I. nu. 'cr,
laid node* r*roand. The euit?ne sod bollerhooss
? ?if to from tiio iiirilii building?
i fra mi .?t.. be of :o t, < t?
N'.iir the Boll
'is.
A drying lol r, iuiil from Ti to l1?' lui liiarli,
with a turret for hoisting li itbol by ?ii i_ at v?:?t!'i,ls
it i. o f. 11 .ii iiint inna
the main building. At'. drying loft ia to stand
! -ra.
u tu.' tut ?-. of the P. .nul
? I. Illili o
nu
..???' Born Is abortly to be rais? t
?a Ullin i-'-.vi iiiciit reach <.f tlie tammmtj, 160
'.-. t long, ?.' T>. t v.: lo. atti II fi?.-t
Iniilt throughout?
!..lll Tri IO
??'. li.-u all ti.- . ? "! by the
c lut ?i ct'ii i.iiii, tli j will coaipnsska
to I ?? i ni!.cry
pro] . kes (2'? of which ara
n.iw partly iluisbi I), one Urge st? ? 9S
f?-.-t ? ~- api, i?;. ? ra.
b1 for land, buil?liig?, mid
c.[Hil ? -f t.t-icl: lo ttiot i-, li. mil
I it ". ? ? . 1 t
i! u t expect?*?!, after the winks are lu foil Operation
t
which, at iiiiiM-iit N..-a iori, pi ?f v.
The Company will peel, aunually, from ii.,..?..!-... io i?,
? nW_, wnicb wUl fi_u_b them trau 10JHW lo
ri.? ir liUMiicaa?
. from loo to ISO men couat?Qtly, awlI un: mg
i.- Their ?. hews contemplates the
i-..i., un in. -, -if tin-liin,itli of
tiurg, under a somewBal dif?
f?rent organlxatl r tannery of larger extoala
if till- I iilllJt.lliV til Sill tiltil lOS?S, US
f rt astil 1 of heuiitxk, to actual ?ctticksi?
'anus.
Fltl Hi: ?li Ludlow luis latslj visited tho
ere he bos been making arraago*
lu-ula to ' ? t.f cuiiu_ t?uae wUoart ad?iclcd
' ?Mill!.
City EngioMrCbeibroaaii otChieotee t-sesJva_
. .i m offll^ajo worth ?M the City ftataw
i.i ..u bonds, n- :i t? -i mi.'ulai lo Ins skill and success io
- tlie luke tunnel.
William Punine of Kiinll. y Townsblp. Mer
illj kluodbMsoo,o boj otu j ton-,
cn iii?- :;?!. The father was Bbootlug i?>.-,_?4 u bali
bro u vi? Um ebild'a osa_
Patrick I'l'iniilly. ii Philadelphia butcher,
. 136,(100 la (it.vi iniiieut liouits.
ti not find them, toil put the j.i.llce on tin*.
i SB Allis,
nursed Mr. Ii. in his last . : uiii?'e l.inr?, iuvest
? ?ii Allis, ttlio bad
li property mur Park. ii la
'. for tat; rob!
John Siiacki'li'niil, a ii???lnmn. fonuetly of
tCounty,Va..sud now of tturfreeaboro, linn.,
uilngof t.i? ii.ottiei-, too??or, mnl si*
? bo wen froed In l8! I, i.'.tl cejos frota Virginia to
< 'lull about l- - ..-, and
bia brother's Soot. His ad i ..f c.?i?t. J. K. Wii
BOB, ili-filliicii's li'-irc ii, Mlirin tsltoro.
Dr. White, f lie lows Stat? |?*??olos?st, lins <li?
? of peat m M list?t I ne ?tu?l Linn ?oin.tua;
lo Clinton County, on that
line of tlie Korth-weotoro Ksllroad, indooo
hitlf m.. t?Aof Calmos ?tim..u. Mr. White baa
? led to the rt tourtes of Iowa soother valuabio
lu :n, m t_a flinn of a root gjp.-uiu bad soar ion Dodgo.
Gsn. Basil W. Duke, late ?>t th?' Ri-U-l nritiv,
has piiblisbod a l.-Her considering what Keutui ky should
require ber eondiilate for tl.<" r**re_deney to Indorse Ho
i, tho lunn i
.'?i " \ cry t'.i-t itli a ulii..-) -i- ? .ci " ui 'i
for Kentucky's support ; Seymour of Connecticut I? not
Mr. Pei . t tim, Le tbink.-. :? the c<?_mg
lit li.?j desirable liiiili.
In in?;o three citizeai ??f Z;m.?-ville wera ar
: for keopiog ? I withoui I? ?.-.ti
isfn.rn
seeing ins Bonos ihut up.snd timi th? rteortsi
tiona were l
?
, ..[ I,.. D ?-. ' ;
bo out of doors ein st rare intervals. Buiok. i <
from the chimney ia the only algn of 1 b1 na lo?
ll Wet. .1. \? lij ?u. I. i mode "i Ufe i ? ; ?
?et tliu story, ilors not pi. tt-ud
.iiii
Tht aten Francis?e Commercial Bnlletin of a
. . r f oro
Ovei cr., third "f nil the cabin pa??< ; eers bave I f
fti<- female ii. ml? r. rhe mitti Imtwiol mai ki
not lo the line ol t.nr li .
:i Hie
of women over i bl
? ren or eight to otu- The Pacific Bu
.-a,
sod if the right sort ol the latter leek this morkel ina,
? .f chaof
rtei their arrivaL This would
In building up th ring
: .| icu..I, lu. ?petra
.or
ring
.
The Deteret Kewt ??f the :i?l iti>(. - tha
address of i .^ ...m Young al i.ytb
. ' Iversltv pn>,H.rtious,
'.len.e. Ac . i?r.' lo I.? [aught, as
?
lij President Yuona'i remorks, iii' I ?' flio
? ilii
.i. ..f til? Illili-is. li.iti n.ts in J.tiiui.ii, IB*?, and
???"i.i was niuilc in n - .ne
Prophet Bmitb's kltcheo. In Hint i mbryo sebo?
. -pr. ..I.leiit Young tli.it It ti ti. Hi?
bringt'?* forth of the " Word ii W - I which wo
. m?- m iln. -.;?. of tobacco chevvii the
h. bool i.t Proph? t-, s bo Bael over Biutth'a kn. bon, w.-r?
Inordinate t.-i a? ? mm* k-ih tb .11?
?.-usleil. - he ni.|iure.l of t_B UMrd al.?I ti.?- vi. rd .| -,i LsaOBB
t m-.'iiihI linke Bp it. .t ii., mli ..r m.,
lacrv of the toba? , ,
l.n? ! . lo fol't'itO tliiii.' d_g_tt?ig
....
S.niio ?if the Vliii? tue'?.?mnuls <r;;ti' tli.it au
u d libretto of wl sa
,..,11,11.-1 ti l?j ..iii. ita ti ?.'.I? Htu.rtli ..t-il
. . . .itei ut I-lore nee. li is called HI. -id
Ths rnMiptoal tli<- last itrnat tnnsica] festival
nt li, . , ,,.r k.'.'"?.. sud tue
I nvet to the (.' ii. ; .1 Hospital of
ti.i.t r.iwii,. ha'. 'Ti,,- iK-if.'iiuiuicc* were at
u utieil ii> i '..(km pai
Offenbarb'S oew comic opcrs of Robinson
? '..iii rjue.
the <"' rmei Vrinealst only
ind ti ' ' abo. IPs t.l.-nt <i...-.'< not lie in
music. II i Itos
?
: the
gcuu:..

xml | txt