OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 04, 1870, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1870-04-04/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

LITERARY I TE M fi.
One mi-ht snpposc that the excellent Mr. Jolm
O Whl.tior would have eoohf-d the llyronir period of
teiZ Ut., for. Of al! our pOOtB, b? bOS mude hil gen UI
El ??.s.iii.-m tohleh? : lissriosss vet -ra In. le
,?,,?. letter written hy htal in MM, to Me. Jehu
N, Z cn ". oe talah, the ? atlas si a UM ran- si a if Bf n]
??,?., . .i verses,hal Ihn ?tentai "ta ?oil
poetn a I efeiptatog olae af oBterorj -atare," ann l?
-.Uru . . |- ..* 1,. ?rt of IOS h..?Ti.<'SH"-that
I...1 ?BOOS " ? "?" '"?? ' * ? ''"
? . ?. ii lo tha rosoM
,tA , ... p .. i hi? rea satll hu
bseri bats ? ? ? '? ' "'?" *?*? " u"v ****** ??
,: ,| ...I 'I'-?? taOtOOOhll lial.iia..
pdttieo (aalias <?i i sei? Haha, familiar, ami
,.. ... ? ?..in m ii*- aaaatarty*oai ?.f ptosstas
a mu. vt pi?.?e lill IO Mr. l?.?r mi I ?.? not think ???,
h, v. ut . f. r i e already i? tai eaaV t oi SBteral pur.-iy
luiliinial a?rala, se ho oea psasslBBi ss ssaahss> ?hah
h .?t iinportaiit tata baa booaoooeoooedlotataeeaSI*
i , i i by Cable It li'gr.iph, albeit we could have waited
n.tautly for It? nat.! .r unit? in. r-?i.?n by in I 1 We con?
f?n* that we have BlWOjN f.'iind the politiirtl BSDSfOtta
le Mr._>i?r.?tlt - nottls to be lath. I traen 10041-0*. VS
arr ni<? taahtaoi I ? i sagh le VE* " J am Ji Bee*" or ? r< ra
ii. . i .t,'.?'' hester, le esjaothtaf of Mr. T-aeksray*i
iHHik?, and tm ca??c of OMBOSBB] tlie production? of Mr.
Anti ni | T. d'ope.
\
I
fitio ^.ablu?lioni.
Mi.i.'K AN PHOTO-UTHOOHAPHIC CO.*?
' '?.r.. r.? .?. '. !.. V I li? I I '.r.n li NT.
?? i j li AL.* At. 1.1 laA ti W ROTE AMD 8POK V.
AS u.M. I.V.M lltKI'.
A far.VV lLLlSTiiATEU EDITION
ae
GRACE Aoru.AKS WORKS
I r.. ? ? I j ? t i. .. n ?. '"?? .
it. APPLETON A <'".,
ou, m. a\' nt oseaos..
ne ti i : ;. fir
110MI IM I I IN? I :
A l.M.r. rou MOTHERS AND DAUGHTBtt.
II ?.Kit K S0C1I .K.
1 ,. I BO Bl i"k'?i. ( ?ta 1 i t* Bl
Tir f?.l?i?ii.r
Ht TBS KIMI! SI t I'"?
.t. tu
PAME Bill AM' 11* Y,
?jill ,; ? ?i in Nf <li".
Mu Il I. ? !? ? ' ?" I I '< I '?-'?
t? OU II I 1 ?'!? i saaair 1 ??'?
TUB v.tl.l. os ? B ISS i ????
1 ,v (?|/ M| ?K. .',.K
vi? ?iKS Of i?ii.t! I- t tatt
ii?.--,: M IHB in ? Bl IBT STBBIia I t*_
? toai Iii, ?Ino? ' t I. ?t-tii frra- t? tent. la. UiJ ac!-rr?a Is 1b?
It M. ...o. r??-. ; I ef tie-pnc?. _______^______
L-l, ? V HU ! K ?NARY OF ENGIN BERING,
t*1 '. ,..,?,.. t OLIVOS STOSS, '! .'r in' ...ii ?r .f
a . . ., ? . . ? . . i, ? 1 ?. -. .t ti h. r !(. ri.c M I ; il ?ri
? i. ',.? i.aLl. t . >l '.'? ?: ti "??i?. t' .' wtru,. tua il ? rt._ ;. .t?
, ,| a . I . I '.'.iii lil AU? li. '? -SI 'I S?* ng H.' ?i
I . |M .:.T i. K (Mal Y r. M h ?.?,?IS, BpSI ?b,
??S I OU-, Uni. ?i|i t.. atitral umb ilirr i ' tar? inrr I It will b?
t .i. .. a . i- numil ra al I? ?irh or 6 iliriaii.tii it r;i??? ?I
t ?,:..,: j. ..;?? ?! l.tos tap?? oat ttjm ftaak
. , n . i i.. fi ?t..i Oiumm i in : i ?sa nuit, lioudi.n
Y. k Y \ trot, m ?liant?- ? ram TTi. |. ,t a..rtl [iriinai nil? ti?
?a ' ? ? >.ii?rril*r. i ?e.r? r?..il*r.'i ?I ?n". .r. IV t 'oro k t o 'i, or I).
?. -. M ? a Kr* Vari I :.:.i.l?|I. i li ?' II.iel _
?rill; D-??CE OF Moi-L-.N BOCIETY.
Il, IV ?? Il II MS?.'?.
? r,.ii. V Y I. .?!?? l.ltut.
" n, il., not ka? ?? ?h'. Mr IV C II i ?ihm. . I? 1 ? t <rr .to nnt biiltat?
I? >t ii ruin .ri-.fir ?tii.iir, lin t.. a (n.i t iai.1 I1...I.K Atu.r raa
r. t iii I!. I M q i ? ,, a Ift n i .'. il ? -, -ti t. :.: ..n- 11.?ti I'.il?
llr ? ? t... i;-?! t?tn.rK?r? : ti r* vi, .nut t'.v. ?in."I,Ti tr n.l
II ? ?an rat?'M? ? ? ol mr|iaM*-ti, Ulai ..I ti'. Mr .t.. It ? kuti? un
?i . > ?li . ?uuai? lim i? UM uur,(? ?iib ? u.e? L? -iDtlitl la. intial
?,i,,.i. wail ?'11.1 ?f i il
ii* i,?t ui? at? i?. li* ?mi?.? to lit. U.'gn.ifor Lu opponent. "
-J I:?, Yin.
; , ,. ...r-? 'CfDt-ll B?|.?ll! ?CI. f?*..)
"Hard la. ??..p. ti., po.tt? ri M? l..|( c * * ? Pull of it!.?
? ? " .? .... t ti i ? : liariii ? I I:.) ? I lir?r. lit i.tuin.IoL).
? i ti. Yir i.ail at a ait i y I : nar ?tin nail it ? hi but mal' r ai fur
t. ? ian tu oirt-?t?ri.
" X1 art. ,i ia ri r ii ?li it- ta ?Hi M I'(un.?lit 1<i 11:, liuli ?Till? ittacki
? a .i ?..uni . ? ? Mi.i*, < ul a ?i mi fti cat? tl.iu a,ntl
?. r.,11 ?.t |..l. - | N?? ?rit Otiwf Jruraal.
i.t- | ? t ?. t 0 IBs ksy la lu ssOss bssht
? VI tt dt. tlaur,r? tal? no pirti, .r. lu .11 ?in?- uti .?M ?lien ii?UClD| ?lit.
?1 ?- ? ?:,. . I .? ??'. ... - s t. Il ?? S
1 I n as? K ur M to, UN mu l-T? ?? fur ??'? h, r?.?.k??'!.ri fn
*,. < ?r ?ni !.. ?roi I.? ir.? i, tir???.il ?? ?.? ? , ? "f t ? ... I',i.,i 10
Basa CMb, Ol. SutlrrN (UKI Ht SUSOI k Co,
_l'.i'.Ttli.r. Nn t\ l'irr.t-.t. N.w.?orl.
?>REE.MA?SONRY.?ALLYN" RITUAL. t&
.-. :i ',? Ki.ll.rm, I ti i.O? *..N8. III ?V.a.ao ?l.
vriMAL AND CONVICTION
1 (?K
JACK REYNOLDS,
THK MI Hl'KHKR OP WM TO*S-IBBl*D.
Sir- ' inn lut*r*i?i?i? '.ria:, lu t? t k (uno. for lil? h?
Ib, A M? MC AN NKlVv ? .. It? !_.' ? ?.<-?? tit t. In._
AREAL OLD-FASHIONED GIRL.
Ml ?M Um immarna at' H.?' op krtmtoa H Atom**,
I'II r VI t'trii - rr.it.i till 'rtltnl iotereat for |?| vttiiig Ul'l
SI'- t lu? ?i IMS I!, r
ii rrri ctinei a> irsr kh-p.??niPia-vcHii's abt.?iimt??
km-? i? ? ?rill far rita 2."'c-ft? dur, it
JJ?'(>!'{< bat ?*i?r?: ?.*?.*, U?i tarn.,? '?. ?ar??i..l. SI 25 ?.;??? it
_I'llllst. Pul. '.tun I ?
r'rjll. >(?N?, t,Ai;l>l.N ? A H.-iies ?,1 Musi,
1 ll.kli atapm l. *r!, a. a of ,11 -ti V, !'?? _T.??: ? I If ?nat e?J.
? M?! l>"l roi?|l?l, .?. tta?lf. f- I'r lil Till Manta TI? Su?J
? ?.rill..?? K. r ' ?|-ii.i.na ? L a ??tiri? of ? ?tr.ln 1 ok ii u
mi.? '? ?? i ?B-aeOarSn t?a-r?.i,j Book. Id ?millaa to a sr??
,. ?t r : li .tr.rti u t ?uLtlliu ? rio:., r..! ?. .... : i.f sr|j,io! Mu, r
?Ai ?a? ?i? H.tOe.1 ?'?U Tt? Km! (..r-m 1 li.rJ iiiok. HtaiT?
? , ..-. ... ?..-a . . . -, ..li l.'j.-rn-.o ?? Kinr.iii. ?.. trgfA. St.
ti . .:a.t, v.? Mi.,. ?:?j!t? to 11 ?-ii >fi..?il?. r?BB| loi
mann kr . ti tarni ;.?l|.?l SS r?rr,?pt o';i?:r?. tiliacr iiit??t> k
?< ..: Oiomi ...t..? ?i I...H ... ? II 1M...0 k ? o .III brnailwai. N.Y.
CMJtJWN DIAMONDS. FWroro, William TeU?
'.r?i ii Imri*???. U. ..i... N-.ir, Mitai-ir in Manba, Nurn_. hn?aii?
k ' ? ? rl t :? | ' ? . I ?..'kui? li ,.? rll.. Kr? I'.aat.lo,
I ? /aa, i. Tr ?at..... l'tat u ke. ?Otimpl.t? for Pittolrori?,
I-. ? - .. ' l.'Ki'lU'tio. __!__*_*****_ S ' _
Kam AUTY N'FNTILATED.*-In addilioa
to a r t.'-at ?Mi ?a etam? |? ' .? . bjuihsBI TI., Sur
?? IB?i i r? ii?, , pmgottaamiamma?ttokalH tamtanarrtmBmq.
? ? ti t t, up ?II lb? Ora U.rit l?llr?n<.' ??lu.1li?J..i_. ???
mern*? ' i 1 Li? ; a : ? r lit ?ii. ?.art i. i ut ?tal ? r Mu?.-, n-ry a:i,n.pt
? : ? i, I ti. m ??t?n ?i I b, w.... t f"? til. i.?r eif to ?n? ou?,
I' a?rT_SOS__M '? ? larg., li ,.U?!,<! H ?tagr: pa-i.r. ti?' ibtuiaf
?.I t,,, M ?*?_!?? Titra 01 ?allm.f a.il!.(t .1?, "r ?U> ?I...I.I it
l?t. It ? | w.|', Hil. Iii u.i.r. Kuli. M I ??.I Ililli, t""~-*". 'I I? ?b?
? . t ralt.t r ,'.r.i. ?wl w.ttie?. ?I t.t m-r luali.l.fj Tb? eolir?
i ?? ? ? r-rr.i.lrr irir.aoui.t? il wt'ie; r'.'i.-'i r Ir ?nipt ? fat, irf?aTy.
? ? '- lotim?; miana. ?Tiirli lackiu L?i( m? ciro.lno? te gomm
?I -I-, Hi- S-,.? .. '.-.r .?i, I ni !.i ?'. -l IL,'!Ui|<i'.n.t r??? ?t iU
? --."..- ?'? atirr?a?. V. ? ?at.? !t \ ,ai ?.f? ur.:? ?
jr..- i_.ia.rai. ?.:! r a.l ii? i at't, o??r id' t ?*r ?ga 1.1 TW nvy ro'.Diaui
y,?!' lu f.iT'ir,vi. m tv. Tbe iui*ib ?W? 1 ti. ?I? i-.tn,.?.
a? .i I ..<ru um ,..,*, ..ha 11? to *?.r, tul.tfnl.-r An ?!?(?i t |?r)nr
? a ?il r li. i-i i 'ntl y tu. Un ni ?i?a, M. I.,, 1.1 u. ,...'.. ,
? -- rl -'?? i-' .i ? r ? t. . .-?la. -ttiU ~5*t?.u Ui SI'aK
M'.tM.I?!' BSM?irH." II ? ?lal* V U.
lU-JINK, :ii MUSK RATS, 3 OtVlLfL \
* a' taut Lt ti?? al ti ?tit atJ aiu h*it_g Its lur 111 ???! I
? ?.? a to . I 1 an? ?? t . a *. lia? in r rta atti tuts ? li t N I Kh ?
I. It I? lb* I I -nail, wuk Ti a* b..?t Ui bu.it, ti.(. OOi
(?Ub ... SS !? li ii ui I" hSSI Al> at? .1 li.,at. trip!, tal,..?,
I ?jmllOtK tlU ki k< a: L klaSS All lil M i.otl. t lol
01 ?? I ?-it p.ft b? III'M'IH ?a f? Pubualuri Hiuaal?. N II
Smiic H : <| So? K??ii?
PEA! CULTURE FOR PROFIT.
X I ?kW BOOK ON HU Y Yak.
Al IllijtnlaJ ?ark ?Milito
"H-AB OULTURE for profit,"*
?y r. t. BBO-S,
? pracli.? nariao'.lai ?V kamtmfftam ? ? ?*??i?f?l K??n?*r of ftar*
?.'-?.-It! Tb? ?akjiit li aaava'? atti lUr?u?.. y tr m MO, v. ?S? I to?
I? . wt?| hmtif
VOOIBTIBSi
SSI'l-t I
IK1 i aH.tTIoH Of TBI KOIL
MSTaiBCI IPAKT
siiticrix? raoasi
.WAK? SBO *TA*ltAkI?li
TIMS OK PL1M11.NO.
PI.A ?.TIHO,
BOSOM TBEK8 PBOM TBK NI;_-BBT BOv? ? M ? it ?too
VSBIKTIII 10 H'.\ .
phi'1? eve,
MiSCKIrfG AtTi k11 t? Bl.1(1;
?JATII.KI1?. KKlir
Ma. KBTISO l-KSKX;
Pm<iiit? ok n.A.a ? tiurraK.
II 'lAOAIlON l.ll'I?NO AKI? ORirriMU.
PsscTirs:. stot.K.Mions.
?.! .HA'tta Kit I.li!.
Tt i Hark ?I'l k? foi.uJ ? <??[ ?la pr?,?ic?J mimai kr to? Piu?
|r?..r. ?k?l)nr f?t pltatmr* o, ytotk
ila* ?alai??. k?-tooatl; bouto i? cl?t_. Prii? 11 *??t frt? ty
m. -a ,.,.?,- .-..a TUB IKIBCSK. >?'? f?tt
Inilrnttion.
^?oAKD?\? aud DAT*?8C1-00L foi Iriij*,
I? I (ntlu, ??.?tirx ?vi ?111* ktf ?ral rbi'lrt?,
TUS MLKIAY MU Ml. ITITI.
km m Park it?.,
._ km*, jmr.ra P Ml IX rnmeioal,
A MKN1A ?."?_Fl5.Al.y7 Anuiiia, "S* Y~
-rx r?? aaBm tam it ST ?in?i ? ?i
._ . lr uri|al ??J Irt.prwtor.
ANTHON OKAMMAK WHOOL, _1_ nitlT
A to*is_S iiI,d hcIl<)<>Lioi: i. B_?_l ?es i
__ 1. la- f.?>'.??_ Mr.. ?. A. _,,. ....'..?'a,, ^ y
AHo.MK nnd SCHOOL f?r Vtirsi: i?oys-ZI
..Klips...,, .N?v-nr-iK Li ? y ", ?;M'.i{Vr!i;7
A J-?rL^l^^.A_tftia_?^iiim?
t -tcoi_.BMtop.i_.??.,:,;:i:;*;;?;?
! - ^:^..'r,'^v^?-'^-;;^'/7V'
Almila rl>(?laKKAl?- ruin-iercii. ('?!!,_,.
, ''-???? 'o' ?*.l.l..w:|..l . -...al.?'
?rl -, ,.'. ,.,,. . .. ,,_"'"
iH'Ai?i'IM; HCIiOOla
?S_? .AK_!)Tn?\t?. ?I1I.ICAHT IMI1I, ?S
"Ah?l OH S <?' )
a.? y 1 .ii am ; ???---i--fre-uiu
Jmtmrticm.
/'('Ll..:('IAT?
"a (OMMIR? Ml INSTITL'TK,
lit.? iiuitri;. wbObbO
NKiv-iiAVKN ooaa.
Pat -fTer?. bru ** APiMI. *
Cati'.?t?r? lent ?b ?pplinti..?
LWMII.Y BOARDING st I! "'? f-wJ?P_?_i?
I ..ALII?. C1.?? '., -Vs. _.
lim S l-l, lpt1, N.? tt.fB.1 -J'''. ' '?' ??^?f* 8"
aiet Ttn? ?Iii WfltMtrl ' ??,??--."- ' '?""? __-.
"a "Ml: H WIN SEMIN'AHY, Pair M-ivon
?, lain li.? ' ." ... . t April
/ .' ?" " ?'" ? '" ,,.,_V_
? -, ?,. ? ; ? COLLEGE, Borde.iUiwn, ti. J.
li it.,., i ? J . , a '.' r?rr ?ti? I r . na .,.,?? ?.! rr?i
X ' - - ,TV" ?J, N li BRAKKI.1.1 I
/*?M.I)i,N illl.l. Si.M.NAI.. tor 1*0 (J NO
It LADIES n,.,? n Cain ?I iKMILl III ?li l'i,r,,i;.tl.
!_i>Mi. INM'I IT I . . I rytoaro, N. Y.-?
111, tlilHS.. ?X ,1 't'l ral ,'??. N i I li IO* ?'.'- i.Ki.ir?, al
.ret M--?! M iii til Mi P?! _
HUDSON RIVER INSTITUTE and CLAY
II Kilt; K t ,,t i l.?,i. !..: ...:'. .??at, Tt u ? . I n Atnie,
Kr?. Al <iW" FLACK, A M., Prtai Vot. t lurrirk. ?. T.
IryTnq Institute. Torrytotni, k. y??a
?eat-hM Nebo,.. f,.r 1' ?<?. Tfcl t> baal r.ar ? I rotamttee Sept. 1?.
Kr t'trtuk.? ?ipn to I1 I ililVi-, M ?. PrttflBal_
" Al li?*-- ?At-RETSOjV*
BflOtiaa AST) HILMTI r.OtRIUNn AND PAY SCHOOL
lUli YOUNG LADIKS AND CHILDREN,
Ho. .1> ?VR_T I ?,KTY RKVI STli .?.T.._
M^T. PLI ASA?T INSTITUTE. ?PriTato
tasaa-bi Bata, \?h?r-t Mu? . r?t.i, r '., II. r PA?B, A
M. 1'rin. Hot,? l?* ,?-?<???, attti?'. ob ?jttinrpa ted fur brnty ltd
1 r , li,,I;.???. ?' 1 ?I?? ?! ItXMBB,
MI .. C A ? f I 1- I'. L1BRAKY.-FRENCH
C___MB_ in r?w to c?ta ?tt -.. I.ilturl o-i br Prof. IML I'B
L'OCM. l.r I ?J,?? . '? lliii?. Tut-I- ?. Tkurt.tr?, ind
Yn ira I? lb? tttervnru. l?r Gnl'inrii ??J I...'ira tb? iiitit ?1a?i ia
.be r?n re. Twf-M :r...lr?ti? Ar.'? at tilt littk ..f the Lil.rar?.
?inton lit :, Att-r-plt.-e. Ita!? MStTSSOsS tr I'rot. Vo. Ca.fa va ibe
?Btnt dara. _
VTEWBURGIJ IN8TITUTB?A Family School
1? for II?.?? all? kaeta Ik? Spi ._ ter... ?.'?.. II. For I'lrealar?, kc,
?JdlBBB H-RRI ?. ?all,LAU N??l'.r.? M 1 _
VEW-HRITAIN SEaMlNARYT? Family and
.1 Da. It-ail ter .atjas UOts m ?n? ii..'. i? a?( j la B.E
t i-rli" A M I'-. ; ?i '?? ? Bj jatB Ca I
V Y SCIENTIFIC SCHOOL and MILITARY
lit ACAOaHl it.uuli?. i Um ii "baa
| ?. bj A:?. i <;...?, \v,?t Pol?! "tapl
OAK ?I U7T.\ DI lis- H..M IN AK Y. -TI"1
Lrtt te-ir, ro . n.rirrt Apiti II. AilJtr-i II.? 6. h. W. Al?
um M Wtel harat ?X_
DARK INS! I rUTE, Rye, Wwlcheator Co.,
li P I ?A t"??n-al. I!.,.: ?h. ?mi? ?
17AT1 H U'-tt II.
?I I rUTE. 1.
. ?.im ?rr.jl Hfb-.ni. A lu.l cert I
of f?i?an?-r??il t-ka-Bra, At':???
\:t ?H MAtma, t. M 1?rinrlr.tl
DENNINGTON SES I\ ARY.- Hie care, com
J fort, tod pro.?*-? ?'f It e lt-_<l t nrlfa. ??,-,'. ?'. at i.rr retr, 0.10.
Adirnt TH(W. H Al LUI, .'???Intta?, gem JtTte*
?THE S H RINO TERM of Mnv BOOREAM"
1 btiARl'IRl.. .>? Ii(Oi. bl Taaat 1.?,,.?> ?mi Ma-?., la brook
lab,Otatrtebeat, ? ?? ? ? tat ?. i I IS i.i'i._
-THE" ?P-TOWN 1-:N<.I.M. CLASSICAL
A AM? MATIU'M t II? A! l'.?l'l.l It I'1 tVr.t Pa?ir-SRfc tt-,
ci Kitti???. J. VV. M llh-i.MrRllOR.N ??.J ?.. HAMILION. Prin
Bfcj Ob,_
VONKERS MILITARY INSTITUTE,
A Km!. Ukei I 't
ror mikinir _?ei n.l. liijjeit. kri.U.v C1 r??tuo MEN.
Tboroith tetcL. ?'. DaaiBtaB it i it _naaitit?_l
_BRU J AM IN M?>'>N Il'.i *? ? W T^'.lrr?, N^T^
VOUNQ LADIES1 SEMINARY. SUtuford,
I toni. 1 ? '? ttOMIS. Hnnripal^
moAfmaTm -THE UNDERCLIFF ROA RDI NO
O .IA/, an.) kay Miiooi f?r Y?'i N?. UAPIKS aptaaMs
\lt?i i'o.u 1.tuf mirri ;?u?; kr Ul.i.L Kitrmite frouitili. Cr
m tr? it Baa* ?bataal, 1 Hark p'.?r?.
?Tt;?!_trs.
A LADY of soiiir? years' ??xjiciiciHi- na povcr
Lttt Okkm a pttUtaa a? TKKIliR io a iterertat'.r fun.:,
to ?-?t? or ctiintrj ; ram tea? li! a? tiailr' ?r rraidrut loirrnri? ?.rntio,
Vr. D 1, I'iiido. awl all km.ia of 6',r i,tr?tie*i>tk ; ion" |?<> ?? rou.pau.uB
lu Koropr , r t!-r?L. r iUttt of rtftreor? nu be f..t. -l.r I .'. J irrai
M.w N. I . Inbuilt oT.ce.
$_iu?-f.al |n?trumtnl..
4 GREAT DEFER.
x\ aoaaci WATBta isi aaototrar. aatr-Toaa.
w. ,1 .poer of Oor II und,ti I'lAM.S HSLODKOKM and OltilARS
?I ii Irat-tliu malt,a at ritrt,,"!. tatt it,,?. f,r ra?h _anSS Baal
?oDtl . er w I. Ukf from *i> lo gti m * '. ? . ; ? I the lime te Lei,
am rent moat? appl,?.t ,f ta,'t ??? :. New t'l/.titriog l-SHS 1er Rent.
M..at: !? Iratl'hrtna rrrri?rd !,.r ?ama
ASl.'EKH roi??.?????!. 7-octiiv?' I' AM? f..r
SAM.. bal , ronrd corner? r,r_?,.t ear?. 1 ml*, rul t.u.e; BM_S lo
orltr .i,ew)_i..3tb?i.?., ksMcilj i? ??tri. tatt OetSj pr.o. t> UM la?
ka? farikipyUi a, \jtittoSlilk-tt? itij I r-ttk-tt, trtf t Itt
IF you Munt ii irooil I'lANa?, ciieaPi call al
11 M. MURRI-J/I dal? I. IV ? ?nui. nta'ti Wtrrr.i.Mt. No. hi
it'on a,;uare. Sold ob in?til"nrtta. or ?rt.tr ' luj ?I* to tutt ruateattrt
On.? ?ok it II.tia !.. cr ion -ana? ti?,where.
fir*! afOO-i.
QALHOUN, BOBBINS At Vo.,
tie in??u ? ti,
nAVR MALR .?Til L KlItTIIKR
RSDUOTIOM IN FlUOB-h
TO -M ? r I I III.
DECLINE IN GOLD!
ANK l.Ntill ?Hi. A Tt.NTIO.N OP
CASH? HU Y UllS
TO THt 1AKI.J?ST AM' IO ?I ANSIRTIT)
STOCK OF FANCY Goods
TO BY I'OIM? IN 'IlliS MAKKKT.
SPRIN?, OPENING.
juunmin aoan i? co.
M i .1 opto O?
ll-KSHAY, Al'RIL i.
Tl.e.r havaettU-B of
Hi'.M ti 'i ! IMVH, HATS.
A?al?l?othoit<.f..ir (?it !? MAN? KAlTtltK
Wr ?Lal aleo ?ten tor Nh'.V l.f.FARlMKST bl LA b1 K8'tad
IHlLiiRKtN'k tOrfli ?un l'Nl) lilli LirilISO
36 ti?. Ft..irt?e?th-?t.
tor l'Liirriitf-platl.
LORD & TAYL?i
??VIT.: rlYt.1 I.AI. ATTRNTION TO IHhl?t
CltQAI AX? LA-HE9 FfKNISHiNtj DBPAST?
IIEIIT8,
Wllil 11 IIAVK P'UH UM I
NEWLY STOCKED,
SSI) ARK NOW BOTH OI'KN TO TUR
INSI'l'C I ION OF C'USTOMUl.S.
PBICE8 VJ'UV LOW.
?aoaawai am. orasd?it.
_ORAN!) AM' ?IIRISTIKSTS
LORD & TAYLOR
irtf GPFKRIM)
(jRl-lT DAR'iAINS
I!? PASHIONABLB
DRESS GOODS
AT RETAH?
I:!!?,Al-WAT AND GRAND HT,
ARD 0RA5D AND rilRYSTlE STS.
BARGAINS AT I{E'i\?IL
IN
CTCT?BWM, JACONET.S, LAWS, OI.iJAXDIES.
no?i;s, Ai-,
ntanaaa anua
OHHNADUNUS
FROM 2* CXIcm I I.Il 1ARD,
AT
LOBO A TAYLORS,
BROADWAY AND ORAND-ST.
_?RANI, saa < l??Tr?TIK-!ITl\
BARGAINS AT EET?IE
IN
HltAl'K AND FANCY SIUKS,
rmin ti TO a? id PER YARD.
Al U<-ltI> A. JAYI-OKS,
BROASWAY AND ORAN!. ST..
*?!' '?It AND AND < IIKVM1K M I.
IRISH LO ENS.
lliiiirficRlr I lui. ?rot f.ai ?tiri el RMSbI l.ltaefc.
MNtN OAMBJUC ilA.NnKltIUJiiir.Fb,
u eattj tia* at?) s?a?'? al Ike lett ?..I _,?,trj
JAMVn Mr? 1 M MRUS
_tas-etttae la MILLIK I- ?ti. ?o us Hreutait
REW GOODS.
GREAT ?PK MNG
?nus m vu*., t i cha ? oom m Rtaoaioooai ja? m? a
A,, li. ,.ie >BtlS_BB It Mil I ..at" 1 fllrOlrStlftwtU) rrai?.rU|,n.tl
< ?a ?i,) ?i?.,..?, u.. ^. t.? .?,.. ni.? tai haul
SLOANS ? J.? t .,?..t keif l.r?.l?t,
CELLING OUH sim K ai i ?8T,
?.nisi Y I,a) .s
? -?i ?a uianaa tai ? , ? ? ? ... ?m <__?
<;iim i, ? .* ?s.?. . *?' :.;;
tallMA ive* Agi) ?Al , : - , .. ?as
Lilli t ?? , . i . i , . ? ...
? in? i ?.ra 11 -, ..f.
? ? .r..?.a,i. i- ,.. . /-,.,,
(..?td? | a k, ) *?r .... ..... , . ... , ,, j,
II . .
. ! . ,
.'?<?.n. latfU ' ' - ?? . . . s \
11 Jj?? a,----.?-- ?
#rrt 000-ls.
cfBDI0 op ina
8UQDKN 4 BRADliURY,
KOS. 311 AND 311 ROWKHT.
OB? Poor I..'-.? Il'rr Ir'l?.
aftaa on aoaaos, airil ?,
n?iaoa rorLixs, to? atat, r*_ to _-_
liol DI.R WIDTH ffTailtta I'OPLISS 3*|e. t? >'?.
Ai.it silk ?HAIN _r__a_?_Ua_a at?-.?., ??'?i taeaaoaaal ai ti
to ai at
other min AM? Munna aooaa i?Ntfoaa*aB_u--o?i
LOW.
A'??, from inrtiot, a ?p rtiltal iltnrlmirit ol
PIQUE AND WHITE OOOD9,
AT UM THAN DULI? 0001*,
tofrtlrr ?? nh ?B lit,mru?t ?arlrtj uf
lOB S, TA.'l.K DAMAfK, NAPKIN*?,
?JUBA AM) ?yHUII.fllTH
AND FANCY GOODS,
In ill of ?hieb w? off. r i_-t.-e_.tnU tag b firtot Is itirpit?ed.
CLACK UROS ?IRAI? AND (.LACK MLK, gi ti lo al, m-gail.??!
?.?till-, #2 Ii to $1
RD'II PAR!? COLORKD SILK, ti 50 to Oi
OOUiaaa AND BLACK SATINS. SHAWL-?. CLOTH?. CKRTAlJI
? liaailia QftLTK AND MOURNING ?iO'.J.S,
1telB.nl ,o ?Mci I? ?or rtlehrit??
SILK FINISH ED BLACK AI.r.ACA, ii 25?-. ?ed u?wir.I?.
A lir.? ?iriet?/ of Clot"?! inJ _itu>lr_rri? hit? ("io id lei _?ria_-t-t
pul wert t.i our itoek. wl i?t> w? ?ff. r it gM p-ite?.
S. B.?Wt larg te ctll the itteatiu? of .?ir iii, rnttomerl ml lb? ps?,
lir to otr Dren Makluj tiejiirtBirBt, aMatj ii law uti.ler tb? dtrea-tioa ?f
?tie brit talent ia Um count ?. t?i-?riB|| t perfect It. tr a ne.] ?Mt uutt"
Mptl?oabl? tafte, it teij BJ pnce?. Aim. to our ReiJj Ml-- ?Suit? it
Il.ri A't'ira?. 1' -- I ? i. ?-???? fcf_BS, 0?. km,______
? r O'NEILL it lo.. No. ?'?-J S?xL?i-av?.. will
I. aaaal 'ti.'?? ? -H, a-?., rta Sal al RIO K1RIW ??O..HS,
?s'ilsTl.til.SI? ?liVi?? bA'U KIDItU.NS. MLKS. UTIM,
H.QWhKS. LACKS, fcr.. lir. _____ _
Carpets at Retail
AND WHOLESALE.
ARNOLD, CONSTABLE & CO.
Hare new araen. ?a* ar? eomrUut!? reciittB.b? etrrt Itfltatr. ill lb?
litett rte-int ?,..! et.lunug? la
French and English Carpetings,
OP ALL D_??rC-UPTIO_r8!
Trench Moqae??es and Axminster.*,
$3 50 and Upwards.
ENGLISH BODY BRUSSELS, 5-fran.e,
$2 and Upward?.
Wiltons, Velvets,
Tapestries, 3-Plys and In_jaini,
Oil Cloths Hags, Mats and Mattings,
_.<??? A.c.?
AT EQUALLY LOW PRICES.
T-t ?holt itncl ii mil? np of Ml MU? BtW MOM ir.,1 we
iBtiUtlierr.rtlml.ritlr.ti.n.iftt.nM-?'... t KI K.NISIIIN?. PKIV'ATK
RlNliiKSlK?. HOT-____a_l tT-Ut-T-a-a._
Upholstery
Department.
CIRTAIN MATERIALS ANT. KI 'II VI TI HI. l'<.'V'.ltlS?._ o! ?trtj
drtrr.pt ..n.
LACK ASH MT, i.S.,11 ?,M < lltr.USH,
prim ii iiiior CtntTAlBI tMO un: uki. sriiFins,
TAPKSIKY ASI? _vUIU>illiKKKI> I till.? AND l'IANu COVKKS,
VVISDUW UOI.LASIi.-? MUDES. CORNU M,
_UAt K1.TS. _?-., Ar.
N. B. ? Cnblnet Jinlrr?. a?, rn'iijUtrTtri' ?ttttit.ea ii rilie. to tbi
liait it..ck, eiltim. _,e_l la.uct.ii'i.1,.
Broadwa?, Corner N?neteenih-st.^
""LADIES' FURNISHING
AND
OUTFITTING DEPARTMENT.
INFANT!".' WARDROBES. .BtT.I?!,e.| rniapltla.
1SKANT.V LACK HAT? AND CAP?.
MINSK.-!' LACK AMD KM flllOIDKUIaD I)RKN?1. _
KMBKOIHEKKI) MHIUNO ASK Plyl'K CLOAK!.
I'HIl.I'BB.NS' AND MISSKV 1'lyrK SKITS AS. D_K?v?l i?,
ladihs' narai ___mc__?-___. _?*?___
I.ll'ORTKO PLAIN, KMURt.ll.ERK.l?, ANO LAI.E TRIMMED
I SDEHCLOTHIN-, en loitt.
IMPORTED AND DOMESTIC l'Ott-iETS.
H. B.?WK-bl*.'- aail 1NIAST.V O0T-VT- f-rtiibt- reraplete it
?lort cot? ce.
ARNOLD, CONSTABLE & CO.
Broadivav. Corner Ninctcentli-st.
" INDIA' CAMELS' HAIR"
SHAWLS.
ARNOLD, CONSTABLE & CO.
WILL OPKN SS MONDAT, APRIL I. A VI?B LINK OK
Square Open-Centred Shawls
ALL COLOB8.
From $45 and TJp?arda.
Broadway, Corner NinHcenlli-st.
AT JACKSON'S;
N0. 788 BROADWAY, CCRN?R OF WAVERKY-PIACE.
Mourning Goods,
KKS-M AlOTION.
SPECIAL BARGAINS, IN BOMBAZINES,
PARIMBNNIN, HENRIETTA t'U'TH, ____TMi CLOTH EM
HItRVS < LOTH. TAMISK t i.OTII, IRKSCII Pt.rLINS I HU I IKS *
IRON OUKMAIIINKS, BI.A? K. AITUAS. ?KKKALO AND BEAVKE
IIKANDS , ULAI K ORO? ?JRAIN HILKH, KUO.M g1 JJ |? _?. yym
VARO | CHAKKft. TKIVKIINO MUM NOM IN ORKAT ?A
KIKTTi HRK.SD HOOaajOM Oool.S, FKKSI II |-K| < Al _
rrarH hXmng, oinohamm, vm.., kmhb<.iii..hk-.. te '
S B.-BONNBT8 ANI. SI'IrS UY.AH? MAU? t'OSSTAMLT
?in UASti._
^AUaUTlO M?__2n '
I ARM I _?_, wirti- aalte,
|?>KIBNlAU.I?Mrle.|tn|.,ra
irt.xis Ma-rni.t .riaSBBttts,
[ I l MS?. ..?..nr, ,.._? ?
ISATta r-lllll'K i'til'lis? .?.rUdr.l.r?.
I at, 6 1 Al.l'A. I?, a...,,. ? r ..,,
ki l.install ( |,,,|H ,_a.rt. ,...,_
t ? I-..l-l IS Al l'A. A? Ntaria, e.trt.
t? MRbIroS ?M..tr? Mia?.
pun i ii. 1.1., nana
I I 'Ml l? Al.?li iii ? tal Al.l'tl'IS
? IKli? I K1? I AH NI if?.
PaiSTtb I li.? ?IK?. ?? ?..,,?,?_, tai ttatta*.
JAS. I.. 1.1 I TI.|. ? < ,,
II^liobarp i mu..m.? ?M ratRRi ? ai pAWtitg
Hi" siM'lN? TRADE
WA ?.I'KM.M. al'lill I,?, ., s "
liA I'AIIAMII ? tNIt -I , , ii; ,,| .?? ,s
HA Hfllll'lS. I t? I ? I -I . ?.. ? : I I , u . is ,
M? i im i ,,,?,i,. im m m vin ..... .
'??* II'" SI KI l.!'i',i. AM. I n. m m?. , .
HA I ,.,,..- ? . . | , : In , ,,, I
Ml Al , . . |
mi i; ii Mt? t
_J_ I ?a t?t
t AH, I., H I ?. |, M ,.:.,?,., ,,,
?IA H ? I ? Jli'l I lill II? i M ia! I. (I| ?,,,| I,
( .?
I 1
? I
fin* ?o.?i.
J ARM MrCREKKY Se Co., _
SSOASWAl AND KL-Vr..NTlI ST,
tit tom ..f.r!.., 1? all ti "r linon?
DBESS OOOD8 DKI'AUTMI'NTS, .
? r.rr "??t-rlpll...? ..f
HPI?ING AND NlMMl?l*. GOODS
al ?ullin nient* II; lu* prit*?.
PLAID I'OI'I.inm,
I? ??? T.,.,?, it J'*, per i?.<_
GRAY ABMUBR FOWIaTSB,
Wif- 1?" !*'*
?TBIPKD POPLUfS.
Kia Itprioi ikail?!, ?>_ ni'i -1*1' P"' t**?*
Cil ION K MOHAIHS,
fro? 3*|f. ?f.w?riL
IRISH POPLINS,
?tel Xi pn ????!.
JAPANKSF. RIItKS,
?l 01 perrini.
FANCY BILKS.
Mil ? per fi''l
PARIS COlaORI'.D HILKA
?? all tke *?? 11. ?I> i. it 01 '??
A!lt?, t epl?i?in1 ea?ort?e?? of
BLAOH OROS OR.A.?N SILKS.
fro? SI m to Iii*) rtrli.it.p??l.i itupa.rtfi
MOURNING GOODS,
U ill lu? ?oit fialimnable.(alinea, ?t ?**.??1 pri*?*,
BLACK IRON l'RAMH OKKNADINES,
fron ??r. p*r y*ri _pw?r-.
T*wUllei?fth?ieltT?n<lilri?ilr ?r? teii^ttfnll? Iniltel to ?lit?.'??
onr ito. k. M ?? tollere ?Ils I?? ???q.??M ?SjSsSg ?r prit**_
G
ABDNER BREWER & Go,
it priKKtl. ?tiKKKf. :?"_ tT,??'
C1 I.KnNAKI? BTHKKT._V,,; .,'._, ,...,_'
lu, H.?bl.SUT BTRKKT .I?11I_A___I'_IA.
A'I? MS KIK TIIK
?naitati ?Hasu-u-torlo*; Co., l?Urk MUM.
K,,l,t?r< HI I?, ta,' ?'U r?l?n?f??-turl?| C*.
I!.?.fu tVoul'rn ('?.. Stn,.,Le Mill?._
AT EDWARD UIDLl.Y'S & SON,
GUANO ST..
BBW*foBB.
otk orrrss tiih kntiw. ?t<>ck oe ??thaw, cactcs, and
H tilt ..?tul??. Ml?!MIIIHkll Tail BS-OOS
Br on? of ..or I?..--. : Mu il u Lum. liai p.irrli???il lu m l??l ???k ?t
.?? t-.nl? ?n lL?.loll?r. ?1*11 t>N DI-.I.LVKIIV. It eo?|*i?*l e,er*l_inf
fila VV ??ai r A.Mli..:..liil.l. ,u
I - d
? IllTM, a
y. im KIKS, b
ni ? - "*
? TI KHAN.?, _,
? BOTH SOtUB AND FLAT liHI.S.
vi ia titiomu ?it>> *?r nsaha
Stork. r-...t?ln?..t*r ?INK lil NI?
?KO IBWSrBUM MIAI'l I ?
?VI rr ti'iri; nf ilriiti ail t! .
Mal ?m1 mil i>? tit?
IUB0BST Mm K (?K Mit.t.v 000M
SVSS ri. ilitl*. br OBI 00008 In tin, Otp.
TT. '?.. NKAPHI.irAS. OACrVa ?ni 1IAIK HAIS ??it BON*
?BIB ?l .-?J ria., al Ti et? , at 01.
OVKU TFV TIWt'SAN. IQBDOWBI ir.J BUBI HATS, it W
ru.i.'1-t.i.: i ?? ?f
TUliliil-.ii iio.nnkts AS!) BATO
h?rivii,,n< .New.
l H, Al".
sotrsiT fbamks, Udoss-b.
JUl ..Kl Y:. (M S, I 'r:, .,rtl.
t titi? Kini.KfH k sn.y.
BS, 311, all* '.rai T. ti?., liH ?m1 70 Allrolt,
Kiftfi l.lurk *i?t from the Horntrj.
AT EDWARD RIDLEY'S & SON.
RII.BOXS DOWN, DOWN.
ti rant?. In reata IS ratal?, ib ntUf 31 rent?, mil np.
._SU_?(, BIUCS, 7 i?rhe? wni*. ??1 rt?.. Tirta. ?ni'T-irw., per ?irJ.
Clil.<iHKI> PLAIDS ?m1 Y MCI SASUBS,
Bino s . io.i o' a. BatgOss?
SILK I A KA MT L?
anti
ST! OBIIRtLAa
Bran amtnr mnee*,,Wata **?*rt?. s-i + i.-> +17*. 11 w. Cri??p.
-1.1 m ..ni 1 ii;ni? iin.ii?- ?.??1.1.?cost.
l'a.? ol ?n lui^orlrr-? ?tori ratirtef firms lu,ia?ai.
KUH ASH KlIlLBl I - *??>**.
-C9.3.I. 3111. 'ira- I IS. SI, and 7*J Allen-?-.
Y f I. li. t k t?-t fr..i? f.. Bo ?rrr.
AT KDWAKD EUDLETS ? SON.
KID GLOVES,
At .Oc., at 50o?, at 73c.
ot'it l'Ot Lal Kin i?. tv us in rao in ????** ?17.
?H' KI ?i?.l COLORS MTKKH. r?u ?t to ltirpi?l*.l
Firtj-i' .rkl.Nli UKLIVK.tt nf SSW Millik. ia tb? l'-BIl'OT
?.I ni I r??ii? tols?.
lit,.-; ru.? < 1.1- ti?
ll..? tkl) R1M.ET? k SOM.
"SB, Dil, Jil} ?.,??.! IO ? '". Iii??S,
YA li bl. r-k . j?t from th? Il.iwrrr.
AT EDWARD RIDLEY'S & SON.
III.?NTS- CI.iitK.-l AXn SACKS.
??NTiNry LACS B05RSTS 110 CArs.
LACE?. BaSBOlOOBISa U?Ut IIAM.KMt? IMKF?*
Ult.M ti rlI'i.N BAKGAINS.
CU.nuf, nul 'It.re.nl i?.t (?ulpttl* (.?r.? P..Uara Cn-?, ?i.d .SI*?,??.
A? ._. ?? -f |l<f.l.lo? of Lace Col ara, at lil ? .1 l*> . tut. ii. h
Khll AUK BIU-OI'S k bO?.
Kf.t. I. ... a I.?al from the ?..wtrr.
AT EDWARD RIDLEY'S & SON.
DRKS?. ANH CLOS I illIMMINi;?* ??HT AMI? (?rilKR t.llh.8
ami t -oak Bi/rTuss, ?-?ji ihn aki? -ii.K. rauMia
? 1 ? I,.IM., lil I.
a J0BB8B*S uro? K Of t;:imm'n?is.
ti M i I N I .?, OJ IHK DOLLAR.
Lona K.tn sa Bo iivs
TASKIB Mino*?. Ililli BKAlIll. J.HKI.HV. HdTII jet and
GILI. I'h_e'l MkltT. .??.tl's CpOW?, AN" I KUSHKB, ko., ke.
BDWARD kihi.!in li ?ni.
300, Jil, .1.) t.r.ort H U ?su 70 Ai:?ti-?_,
_HOI II ... I Km .'roi? il.? liowerf.
A
1
T EDWAKD BIDLET* & BOX?
NEW FRENCH FLOWBBB.
LAIiOETT STOCI IN lill?- I TIT Ti) SXI.T-CT FROM.
K'ilt lill? Hil.I B1 H - MON,
:?" 311. ??.'. J," | (.rta.' ia. m ai,.! 1? Al-t ?t.
_Fi Ito Muk i nat f-ninlb? !k>??r-. ,
U l__LU-._-U-) AND C?UNTJtY 8T0-?*
K r 1 11- H8.
WILL FIND IT TO 1 II KI It INIKItFVi' TO EXA1II.NB 0__
h I ?It K..
WK SKLL CHR.IF A NI? Ctr I.FMiTII.1
Al' ?
PIK? K PKIC'KH.
JOBBING BOOMJ8 UP STA IKS.
KDivAiit? notai & pom,
Noa. 3-9 311, 111' dreoil Ko? te, 6.1 ami Ti? AlLn-it.
_ SIOl '.I .< k i ut frmn lb? littwefT.
AT KINZEY?
NEW ?TOKE,
601 BROADWAY.
.BUT?.' I INRI H.tmiKKKCIIIKKS. li t. 31c
HK-STIIi U li AMI.II HI.-HU ' ??. ??? Ile
UMBB* BIB UBBB BBBOIBBI iv me., is?.
i__mbb am. uaaa aaaaaacaia**s)s_, io?,it?
l.ouu Dt.l7K.NT II.K BAIBS-M-DlliaBB, CIIKAI?.
DAItOAINS IN PaVI.liY DKI'AUTMENT.
?BBI TAI'K TRIMMIfK.S fir . ylmt*.
iii'... ki i fli.Mi>. ia* .'?. .u. pitee.
LA? K-m?(JK til'KFI..?i??. 2.V. ,.,*.?*,
HAtiHiB?! bdoisos a.nii ixsBsnoaa
tAOIBB* I.I M-M C1 li. -ASS. Se..!?, .. - i
M*t*?KIKl> ? IISaitlTTS-, ?v '??*' mi* -i*
?saotawoBB ?>_i?. n*.,ib^sbim as. ti
goods ron crURRBNOY.
I.KSH IIIAN OOLO COST.
VAI.KNT IB.*I!?FS LACSS, OV ?V? .'?le. par,
I.' : ., it" i;k I ?. ?. ? im*., tat .?ri.?
1.1C? rABASOS-OaVhSII ?u* SI, np
Ut' Kit ?H.l.lilfT H, ita.. O'? . na, D'l?. as.
LACK llAII.KlSCMISKS. If,.. up,
l'ltlt'l.S WAY DOWN.
OOOO-IOOS SIS?OS-, IS?., tie *v pier.
FAUCI < 'Mil itl?OS uifi??.ns Ok, I?* i?mi:J.
Killi HUMAN l-l All'?. Ike. 75*.. per t?rjf.
SA ?li. 01B Bl ?OS ito ti* ?t*. b-t -.to
Akt. ?ILR I.ii- ifl ITKft, OV., Ik . ?... . e??ti.
Mii.iiiNi:nY i>i r.vur.MKNT.
ALL TIIK IfB.T milk? lu KOI NU u\l?
ALI. Till. BOW STILBS IS M?NNH*l
ALL r.K N W flit I-f S IN MAI- IKIMKS le.
AIL Til K SKI??' liim I.N Ht.NNH t-KAM-fl IS?.
Tit I.M VUNci DKPARTMKNT.
*ll? I I'l'.t.FS 6. la. Ml tit i.r.l
SI I.I T. I .IMI.M.- Mi Ki. II* , ai.r..
WHITS II AB? HI I KS TIli-tlHIMiS. I> IV ?l?r?
1"I.??IIH? Util K.I.IKS r?. I ti M IM.fi Tv __ Bl?,
SkS* ?IIKlKl.lirita_-.lt,. H? n o.mn.
L'OiXjIH I? A..I? Bl.UK .??TUNS. CaSAI*.
GooiisiAT VVHOUtlAUEi
LKHS THAN JOBSBBS PlilCES.
?.I.OVKH AND HOftlRRY.
I.AD-t,' H1K M'UIK.I ..L?iVK?. lie. ?p
LAOIHS f .NK lil.llt . N I.Lilt IM ?|* ?a.I
Ml ?Is KIO ??l.llVfc M?., 4-1 ?air
I.A. i r K11? OLOVBa.|?_.Mr., ??( ?_,,.
ja ?! h iii.*' t 11. i -1-: vt.c is. ,.,,,
KX, 111 Um III Ml Alt k1 A'M 2.?
KM.1.1SH II 11 I lit. ?h. Wl- o%a>, lit.
I ANC Y (Kid I ?S.
an ?ix ? i ?mi? v tau corroo, u.,,,,,,.1.
stool A.\!i saan sbwim miks, i*.
ITKSl to IS IN BBBOOIOI II IILK,Sa
BTici tu '.i.-., sraai ooun u
i-u i N. n it, ? u ki:, i i culross, is .-j. i?-?
ii" 11.?t os i ?i n ii n r.u i ? i.
I 101 I?.I Til . ,1 lilli ?III S ., , ,__ |il*.
JHi Ji iv. i ki. .- le_.0 bsIMi i.t
l-l .tin ? i.i . in 1,1 i ?OS ;..... i... .mir.
WILLIAM KINZKY.
091 Bro?dwRw.
I'lrtVILN A1III? AN!? Ki'lUI U/?I*S.
mjgg.iwj
io um.IM
HJ.SM....lo?l
lajas.....ii?-5!
a'.
THE MUM,Y .MARKiVL.
SALES 4T TUB BT??<.r_ KXCllANHIt.? 11I18T CALI.,
I<H ?>'< l.oeii A. M
S?tet ?>/ irevemment lUnuU.
i ?*??* 0 s s? a ii Con.. i i ir..,, i I. t .''-ni Con?, ti.\t*\
h m c ?it Rtt?.? '.'.?r tv?*?.H
i.aa i i?>?t o??..?io
i ???,.uni
U.I ti I .1 it ('.tu '?a a.MT)
Mtaaj.in. -
.?a ti ?I .Stott ll-ind- lioitioi liorutt- lUotA ?ni HuUroeui?ilipettl
?' ate.
S.0??) Ter.? ?? ?.-.. M I ?i ?ft L Tele ... _2 | TOA Lal 8 k. M S .. ?.?I
; ??. i.i.Mi, . . M li.-' I-n. ?Mail!.. i H l".t~i
Jt>?>0O....tta-t rali. K11 liri?-??call. V\ 7ttl. ..J
?.???0 SJk-ttlltl '/.'I !'?. 3r"i? M. *l
i,"?o?] ist .IB' I i'??I. :?.) ?'?.?..?.?I
Loan.r?rlW| in?!. H U?.laalta. TU
ItSS Cob 8 _? V. tr I H?i. ?J i*?1. H
Ir.iti.100 2WI. ii-?.. 5o?. ?*
lan Bri? na a... mi 2?*. *?.| t'*."I
J,'?' ? ??ir I t-.itt l'i Lei li ll..il(-|..lir,t li? CM fe N Watt. ""I
HI Ij.il.l Bl. M ili?0 tuiSt Hxp.... 48 HO.bet rill. Til
Mt* Al fe T Bl?. M IB A.I?...? h?. J*? I ti fc S ?V pt... II
l.?W'l?IWll.i M| hrtnll. ?iii ,l.?l. ?
I t.af 1,1 IV. o 1 m. it|| WS. Ill Ha.? .. het ?all.
,,iM?iy?i ire k T.I IM N l ? au h II- Jj Ntw.tr laatril
III ._ it.. l.l Kit. ltd ('.m.... M Ka'lroa.l.I0?1
I >??i (...(rta li lad I1-1. betta I. Ill ISB ?bli R? l.l... I l-l
??train. ii IMSS I T C fe Ha ,.<?o MilfesiP.... M
l.nwiTnl Prk ?TI Ri? R da rleu? ?91 ?K). ?*_t
Ka.tr, ?.?to .... ?, ' ino?-....bet rtli. l.||inn MU fc st P. p.. "Ti]
i sa?rrwfcOi 9,1 ?jas.?il?* '"' ??* a ??...?tai
I. M.rkrtll'l.li? ?I??? brie lu Iwit.. Mitt Milli. fcBsBBB.
S ?tu ral N III.. II? uki It. al .? II ... < i Ka, r,t_l. "9|
Ml?? li li? li-|..U"I,t'J Mirk? e?.ial...ll.i. I?? Col Cea fe Im)
J?. Ula 11 A??e.o..l I? ."Puia.Bi K I... J I?. ( e?lr?l. 171
i ?u faa-nfl P- li i I.u- i -**. ??'
NATIONAL STOCK KXCHA?.O?..
?Oimo T. Rt _?_?'? r?,d Or?n Ville? .. ii Mt U_-> ? M ft, ST"
??-.|..?i-? ?a?!. _? b>?l (.? _. Na W... Til
I.'..?. Vir?.? ???. 6?| V?,....r. 2* ISS I Lie K1 fe P.. H'l
II ?M N" Ctr M I. li|i* Osst I??. ii .M'l.t.*. ?I
?...tr.taii O.tid.? lit?.. ii I?"1. ti
KO . .llli;.V? Ile* lu I. KI MS. 2?|
5"? Mar.pti.aPr... I_ IMS*! . ? 'I , k II MS Nrwark fe Cm
MM .a?. 13 I Kitrr Ka.ir .1 l?e. "3| II .ne K. ,7
iaa ?itirg Tri.. 3; ! tn.i'io.?".ii i?>.?*
?i?. Pact? Mall... ?i Hi" ob... k Miss.. M t*?.??>.
tia.Jt.ii ni". ?'??i
MINIS?; M?1K1 lU.AIilr? I tlthl IHUltn.
si.-, ?, ?? .. ~ tit lit j fi- r ~| ?' "~r ""f ?
100 __.uu Ja Par I 611, .O'(iraat Valle?.. JJ |
Saturday. April _? p. M.
This Ins ?icen ft (lull ?tiny in Hw Gol?. EtoOM
anil in Mi?? block K??T-_ir_*?i and the ui.etiiiu of " the
Kourd" fiatfe 12 to Ji.'c.nott, to disease til?, ?jtiftttion of ii
ii, w "Haut -Ttataaaa**aai a n??w charter, interfered
with and ditalurbed l>u?tlno?a for the day. No d? lal te
action tra?a taken as to a new charter, bits the expn-*
?i.'i. of a very larne ini.Jorlty of tlie ni? inlxrs preeeut, li.
favi.r of a new one.| A ??liomin wa? uot pret.-i t.
Korrurti excliar._e Is ?lull to-?i.iy and UM following arc
the rates: _
S ?'? I tfi TbraaPit?.
Pr at II?,1er.' .Irrlir.? Mil? on l...l..1._.. It'J ?li .'I '??" I
t?r, ,i........ i'? omi i?i>i.?.
iii,? ? ..?..i.e-ritl iterl.BK d?.. ,,1?./, , ? ?? ?
irla I'.uler.). ...}??. ,r_l ?..2 ?.f,2'i
? ,?:,
A.t.ttrr,.tin.
ililrf. ni
? K1 1 a' |
. I . '
Hilf * I
-{. al
a it, i l
..*l i*. I"l
ti..i\
'-- ' i
Iha-Urr. :'M?i ->l __?-?.
I'r...lf..rt. Mill) ??Iff? ?|
i.rrnrn. ?!? M ' I" ?
nunlit ihiini. -o <_. -??. . ,# .ii
I ti.: li.ink HatenM-iit thl? altirnooii ?hows an ii.creiiae
in tmOm? f??r lite Waal of |NI_Mi| decrease in ffpeeie,
$_..i?i.?i..? iaataaai at l)?T??.??lt,. fiA'iH.tfJ!; ?leerotuie In
Laajsl-Ti it?l?-i??.r_.*:73,_t7?). ItwlUlawlag M a comparison
of ti.e at-tanai
Mirri M A. , .J I.,*, ?ti?''?.
I.nim. gi' B -' til-' eil Irr t?M9.M3
Bp, i . 33,1.108* ..tf'T',.1 Her... MM H
Cinuliliu?. ji'*i,'l .:?,:,.<?, Irr.... _ I'll
Depatili. IH.9IS.TI1 ?nil <? I?-. ?.?C-f /ft
Ltgal le?, irr?.. J_.l.?'.i?iJ _-J.itll.7J3 be?.... 7,t,-.j.r.i>
The foilowmcaliows Hie {r? latioiilbeiwecn tlio reserve
and the hal,.li til'? :
fra-n? .
Lr.al Inderi....
Tula: Keirrte.,
f.r,-.,l?t . . _
D?a?_BB.
TaUlIitW tir?., ?.?t.' ? 1.1 I
2J p?r?rM me.??.. t. SU ?"'.
Iii. ra, ?irr le.tl
rrarne. ?-I...I? (?.._ *lt,Sef,TM Lee. ...*??? I..
The ti? en-atte In ?e?;al teinler? ia evld.'t.ie that money 1?
waiiti ti in tin- ?ininti, for Hie .cg'tiinatc pu.-]" se of trade
- for tnovii.A. forwsr.l the ?uri'lu? i.rod.i.?[-.?,f the farmer,
Af. Vi wi'te iiif.riii.'d hy ??io bunkiiip hon?e that .Iiirini;
Hie we. k they had ?eui to the Ismail J n< ar.y II.ikii.hOO. It
m i .ft | tliat the ii.niions et nii'tii) Pthni M '?? bank L.-te
, slioiinl Mt thf wiiftl? nf iiid.t-M-y in motion ttaroujtliont
tin; land than Ho ltlle lure, or be li?aiie<l "on ral"'
for ti.?, in? r. i.iir?,?.?!. ? of .??.?. til.itn.ii. Vi ?th_|_0,(Mi?).(>(?0 iu
axaaaa of Um IsrbI ittfatoaataal ia iiankN, *???! ?io not re
par.l the ?tatenii nt foi? Hie vi. ek M unfavorable. If there
i? a (liiii.tn.l f?.r umney m ihe t oiintrj, the rate? will be
? Makaa in ti.i- city, ??* tit?' laaat Braavai rut? ap ifea hNmi
and today Hoy are ft??in 5 to 6 per eet.t. V?'e .in in?
formed that the ?mount of tirttt-elaia-i commen.inl papal
on UM marlo 11? -.<> hu.al!, at .1 buy?M (??' aux.ou- to take
it, that the ratt? have i,??l t?fn attvane? ?1.
The Htate of N?\i Yt,il_ I? paymi" It? n.terett on the
(an,ii loan?, in poid, at Hie Manliitttaii Bank, Borne
. li .?<?) ?lue at Una time. It ia ? ni. pi?asure vi? make
thi? auiiouueciueiit. HcKi-iter "UM Umpirtt Stale"
p.?)_ ita inlf ? ?t in ?told, the currency of Hie vn.rld.
At 10 o'clock irol.l mu? I'li'ited in UMQoM Hourn at 111' ;
ion. mr. ______ mi: tata, mi. it_. mi: i:ii.ui|i
?:'5. IH| -1.lui.? ??I. m. Mir aal, lli_. The trannactiousof
the Hold ___.rhi.ni_e l',.il.k wi :e ('icar.i,!.'-, f,l.'J14,(?iX);
liol,I balance?, tl.tlfjflf | Ctirreiny I ailinn?, |1. uti.?'_.',?
ll.il.it-ra of irold paid from l to !S| i? ?.eut fur'carr? mir
over bal.i ni?; ?.
? ?.,_. ',"_ 5 'J', bond, at ?li. in Lfeadaa, to-day, ar?' i above
par, with Kx.hanjaV at I per cent; Y'. art- faafeMI at M_.
aud II in? at IT). II Ml UM Cn ?if MU|_MfgM_M_ at 11?|?
neaily 2| above var?and tiio HU of lot J. ll?_, worth
M.T1 iii K??ld.
MtnAr?. 1 .-\ .?_ Hakli, in a letter dated ._.i_:.;-t M, ; ??*'.?,
say :
"In Jnlv. 1WM, the Five Twenty hends ?.,)<! both at
home und itlict. ni lor M |??'i cut, lu gaki, of ti,mi got
val h ; ni July, IH i, (lift -ol?l at ..v? r Ut> pet eaat, la tro!.),
nli,i-i ma; an .is....e anti, In the ni_.ii?, a f oajslaill. Ill
efaaaa aforav II per eaat cold vainc atrfenaaaa. The
alliance in the in irket i.ilno of Hie IVn Korti.-? mice
Mar, li. I-"..., sboirs abotit Hie ?uint relative improvement;
al tin- eatn.a l'.tlio tor titi- futur.; it will require line than a
weat la ataca Um Yttt Tsraattaa above parin m__L_m_?
h ?h tiirtii iwa vaara t.? brian Tto-FortMe also?\o apota
par In K'.ld. Ii.tli.-ed, lintlt-r the faiHiful potto) of coilect
n.K ti..? nvenin ? no.? p.ti'a.u;d.aiid the ctiimiUtive action
,.: Hi?- .SiiikinK Fund i>.ii, ,,.<??? .?, oat of tim laiMS aurplus
lu omi- of Hi?.- UOT? thiui it. wo fin.1 ti,t i.li.ni., i?t ..?.?tir
ance? tliat alan earlv ?lay, th.- Becretarjr of Hi?' Trea?ury
will lie tlili' to f lud the ,::? ater part of Hi?' ?I? lit at rates
BO| rxt'?'?-,liii(r four per cent interest. Ha will then Ho
able to ol?. r to the li?,??tin of the k ive rw.iiity booda tho
ii.:? rti.it i vi* of a ni w I.on,I htaririi- foin per ?'?mt interest,
oi tin- par vaine of t'.nir booda lu com."
All promt indications ate that the.?? fteutlrinen will
ptanrotoha tvaofsaphataaata ?...r bond?, w.? cannot
iloiil.t that UM i?'?; rot try of UM Trea.??ury has ??-niranie..
that h<- tia ptoat Hie Inn. '.s he attH for in Li? I- tinditiK
bill at the t:iti - of iti'on ?t named iii them?and a? to the
bai.k?, a i\ per ?out bond withja tax of ' pat cent only on
C-Ti ulation, will i;ivc thetu in fact a 5 yor coat bond for
bankiiiK purpose?., mai with li.Is they oii(-l_t to be ?ati?
fled. alii?.iukU their turpin? funds ni_ry uot always ?how
ti,, li KiRautio productions as they do now*.
With the exception of Hie is of 'hi aud HU of ?", Uov
eriimeiit bonds ?re a f?*ai lion lower than the ??notations
yesterday. Late ni the .?item.?on, ..oveniiueuU were
?troni?cr and prices a fra-'t.ou hurher. For S-_0b of July,
I ?? -, in-? waa bid, lind for 10-iOa u?| nae bid; Cn currency,
li?.
Theil wa? only one Board of Hie 8toeS Exehanje?. held
to-tlay, ami no noon lioaid of (jovt-rnuieiite.
The butiuets In iSlute bonds, H.tilroad bond?, and Bank
?hares waa merely nominal, but prices were ittvadjr.
lu (he stock market transactions were hght, with op?
erations principally lu Lake Short?, r?.?.*87_; N. Y. Cutral
ami iiini?..a, _:_,. 'i and t'lneaito aud Worth-Western.
V.\A~'2\, and in Pacific Mail at <? j.,- f,
The ?took market, as a whole, duriug the week has
be?n heavy ami ?l.i.l, with tho exception of Thurtdajr,
?I? n It wa? unusually active. The movement of Weit?
em pnxliiel? at ?I frei?itita to sod from Hie West will ln
cresso the receipts of railroad lines, and ?Ive more ril?
li it y and life to ovcry depnrtm.nt of hutiuesa. The
Wistern pai>crs arc _Og|_M_4 to ?inak of the wheat aud
ft ?i.? ?f?.|t. iiinl h.,j ttt.it tl.ua early averytbing imlieatea
exiH-llent and ab und.mt erov? ; thal the snow and coM
weuthorhive ??r? vented th? root? of the* wheat from
l.fiiiK killott. ai d Ufes Heida are in ?uod coudltiou. And
io with lue finit, a very important uilerust.
The follow Ina-are the Government t-uoutione of Messrs.
liri At Match nt I p. in.:
I- | <?rreu.t<t.II. *I12|| 0, S. S-Uli C _".J?t J? I07( *1?8
V. S. ia. HI Ken.113.0114 t. ?VIH?, (Z.tlJtfcJt .1 'i J l> I
(' K, ?a. ?ti. ti. up ..1..,, nil? C. M. -.Jitt. C..'6l,JifcJ?.:t ? d ION
II S. ?Jet. K< _Vl ? vN_lt:'<?,.5i IJ. s. io eui?. Kt<.It-.tainti
V t. Vin*, It?,. M SaH US ., IH...U. K. It-*i. C.?t. li?. 4 lui
I. n. li'*, t.. '6i m ?.N i.v?iiri(rijl-d___ic P. It. H. n ?i til
0 s I I?*, t ,?M Ml H I m?! di ? ?J I
Mm,??.^.?? | ?i.,??ru,ae.,i? stmaf.
(olou.au lIourHilct r?'i?o. is tit-, oiOBHijf tjiioUitlon? etc
o'clock, a? folio?.?
??> ' ?ale!
"?H.Uli lill
??I
Offert, titlr.1
Kearllat . ?r \ BB
???I M Sa. ' > h I
?'BBU.B. lt| IJ,
lVtttfeaila_l . n jj I i,it.?.,.,. ?a,
M . Iii, a.
Ul'ort.i ,?i. ...
Mir fomt..
?"?. I ???? i ? I* ...
i-l li ' M I
I H riBWSS. |-|
*l| 31 f :?.lk Wwtir?. ... V.| li',
?I 'i , Ni.rlltVa.uia Peal II Iii
B?| ? I H?e| lalaud.UTI I J
l'a I M I'al.l .(?> llj
Ml
* ? a H .. IM J?.
Pa?, Ytfl. (M ;.?:
t.?. t.?! M at.th. ??? ?.-}
i, :.,?., i,.i it _', ,??(
1 ,.rt It a? be.
Alua li latta Haute
A t. U li I . ,.. II liri Ml |M
... kUmt .... M ? i
I ?a... I, vu.? .II-I 113
"I* Ml , I ,,,.,,..*, Ai'.u lol 111 HI
! 'i I , , ?. . ? .. . ? Ml .SI Illa' i
IM l,J I
A., tai ki
I _ . i ???... ki ..
Ml I.. ?!.' I ? ,?
I?.
t ? ' r? la ||,?t.
N i . ia
I
11.? foi!.? .hi? ve, r- Um bel? lor i ity Hank ?lock?:
?Y',1''?. ,' ?? ? m
,; " '"'- ? ... ?t, ?.?or . ra,
??anti . ...... i, ? -._,.,.
'? . l,->
r h . i , -i ? , . .
? ... t ?.','? t.. . ,
BtStJSBM?. ... .? ?||t .?to., uar?|i? ,, ij
I?rer ti, W.,,1 , . mmmmmtfi
T" ?f *??? l.rrk | )r.
li
? ?a_1 \|.
?'-*
tmeraat i , ? .
Ch?n?iii. j- . , ?''?"?
, , ,.....'.' .? " iii.
Ma k .f Ni.rtk ti ti j | Ul ?\*_,
I'*""" . . pF
mtrZ^a.:::: ;:: ??;. ? "?
Au?! tl.o following for State Sos IB:
Tuiiniwli.tinnnn.v? ?'.',.., f, _
TeeneSM?* K. ??? rH.nK-. M , ? ... J
Virei.t???, .-. -.a_d?. ...
'"?"?I? *". M ?? , .
??.?r.? I?. ttm\troodi ... ... M ib_ ......ii,,:. .,-.. ,?"?
Nunn ti?rr,iiu?"_ . ?...ii....,.... ... . ',,?
If'.rlb Cirnllnf'^? linn I?. It I .. ? - .../pus IT ISIS ' km
-Mt? Can.lmjbi. H ill,. . ... i ? " v\\
tarni '? ,i n-? l.ot.ii- n ?t.rbjaa h per *.(,!
' in -i? Apl. It Oil.... Ill M , .- ?.?.?']?-; " L
Miwun??. ?'VU. hu t^trii, tatt. '." m,
M ?t.,??. I! ?ed fit. Jo Us...? S ?I ...
L- ut.ian? o.-, !. nrl, . ni Mr' ..- "ii.r ?.nt'lVa. ?'.
Ixi-iaiao? ??. Le??.? tKia-i. "?)'Osv-TmB 1? Carl?! I'? I ?q
I >.iialai.a Ha, Laiee? buaJi. VI N
1-X
< ? ">r. i Ti .Ill IS??- X ?ei ?il 'M?
< Vlf ml? Ta, larg? hint.I'l?
( MMd es1 li .-i? j
li!. .?I. li n. I i?.1 -
Alati.i??.'?...... li
t*w 1 r, ?-., C,,.,| ,.,
> < ' a ii l i..
Niw . . i i< aaal 1? |?-j.
A ful thft ful lu-* mi.' for IUllrond I...H.1?
Pm? V..rkC?ntr?l fe, "ii . .. TI r,,., 1.1 ... ttm%m\ 1?
I4??-.ork f.i.?i?'?, It K.til? ?9 I? ?ir?_o A K !...;,?? I . ,.
"r,l..t?l..!n|ra.li,'*l.|i, I. illili. ,, I I ?' l'a ? ?'
V.? Tari 1. lalla. 2?.IH ! Sam, k Kiki lu li ,rt ,??
SfM X ** taalk. I ?A. 7.. <?->i M.rt < A Ymtot M _.,l ,., ?rA
1 ? Ti tv.1 ;, ?SJ.rr? c .,?. A T'.i ? ok r K 1 ? w.
l-.rle li. All. Morl I ?.I I-,.?..... I_J New Jrr.-, (Vntr?i X: '., m
Hil M. YAK lal Mort .':... W ? W,?. J. r?a-, Caira!. -.? ,?,_1, M
M-el Cul If. l-rl. ii. ' I '? rail 1 . A', k ? '. '. ii M m*.
?. ... Dur. k y. S p * lal M..Ill Cl.ee. A 1'itU 14 Mo?t_ r, ?4
M ih Mo. 7 p. *. 21 M*,?.?7 Ciete. A Y lu. li M,'?a., . M
M.r_ _ AN. I S. KI * ,,r._Pl (.-ra I PiU. Ill Mari?,,, "a
l'._*e R. Ti. |u?mi rd ht Mo . M CM???** - ?m NI1.I1 ~r l"..| ?.
Central Pi? Te Uuct? . ?li < Ufa.o k Alla? Iel Mor? .iota,
t 1100 I'l -ile lit B?...1.M| Cb.fi^- k Altei II. 11?. 1
I I?, ii (?atril T (M-r el. "TS. ...1'? ?Ihm ? Mi?i. Irt Um,,,-* . . ri
A '?o k T. li. lal Ni?. Hy linio A Mu .???..I. ni
A t?a AT. li 21 bl ?, Pr.f. . Mt ,!?>,>.. A ??,.... ?-. j,, p ,, , ,?J
? 1..' A ? IV O Y. M P*?i?i..l?l_ B. Boni..-I*
I . r lui S ti'it Int llutlf. M 1 M- I. k Ir. ? Muublalu id,..?? ?A
' I | I N K.-..1 Bl BssSs... us |?l I A *k P??l I. ?ft M ii ..Sr
1 . .??? Utetl 7 [.er ?I. tour.DO Mi' A Kt l'a.I U Mon_1 ki
7 I mu Wir-ah la? M. ?Hu . *?' l-kk-C? (-4 Mil. lu Mar? .... M
T'?L ?. I Wil_ib Kjulp H-i... ' ? . .' . . A ??ti, lu Mort.... HA
TAI. W k It ?a,?. omma. S. 9 TH) Col ?I. ?? It liri M M-n ... fe,
lil WtiKu lil ?iir. tf.I'? N.w tink k N 11?.?? U ... IS
(J. VC. .(er-i .'J Mur 19. ? I B .?toa. II k Krte. gaWt .... X
Quise? ?nil Toi. I.t M.rt. '??.. II . 1..; . Pax.*., k li ina? K S fi,
TTc followlm* is the r? salt of ti??? .usineis st ti.o I mutt-,
eistet? Trcamry:
(?enerii tml ir.?*? feit?*?!!*..0''1 BUB *?
1 ol.l romttpt*. MB ft? :i
UmXiftrfmamm. HU'i u
?lo I baiaai-r.W,*M?jr? 0?
Cur tuty I.rei.l?. kOXk k
<'on.?e, parmetiil . 411.IV? ?
? aireuef b? ?uta. ?/77.3SI7 Si
i... -ral Oalal.c?.(W d7? -\ "a
Ci ?ta-riia. 447Our. ?ii
I a ace. ed 'iol.l I trtio-?t?i a.at to ?Va?li_(tot.. 1.144, ?mo ??)
Tlic fi/l.uwiiik' allows tlie ex'roi-t? d?tiluiiv.- of t?p??i?,>
fruin Um ix?rt of New-York to f'?r?.iKti pert? for tue weak
? i. i.iiK March i'l), alo) ?inca the b-rfitini-K of tlie y?ar:
1H??4. IMA.? I MO.
For the ?reek. 0 '*i*' ttmb.it} I ' J. MS
Pre,.?'i?lr refott-l. M.K??.?? MOTI.7ST 2, ra
?.ure '?iiuarTl. t??-.t-*Hi gr. li'Ml B?. a-aj-?
Prl*. nf goM.. . 1J8?j 13IJ 11?
Tlie followiiii? ?Iiow? the lmptirt? of foreign dry gooda
slid (relierai ider?-;i.?ii?li.i! Bt th<* p.irt of New-York tor '_?
SrosBOBtlOBAasf I, and since tliulx'ifinnlni.'Of the v _r.
skrsasasa isiw. ino?. is70.
fii'K""-!*-.0tOW.3M k2..- Hi il.**?.lll
?Teueti: t_efb?-!i^-.... )A-3.MI b. HO 2&
l?54. I < 4 tv,
ira. ? .?
lea. : .:7 ui
T..I.I f..rtla??e*k .gi.-.ol Iii ?7?T-'??1 f.??..-l
Irtnouoi} ttynleil... m.'ll.uV) r.!??H.3<.l ?7 I ?.b
BassJaal.*m?_j.?*>5 a.oxT.-at g-j nan
The following are the ?lir ffootls imports intiuded lo
the above, for the same period :
For the tretk. I*-.iS. 1*4??. Ir?*-?!.
Frtere-lntl.t. port . f 2.11.7 .T>'7 OI!712frl ff" I
i"..?u uti tun?,!. 241?-*-?, 2.216.77b 2.ink..Iii
.li,ft Jan. I.
_nt<T<ti it th? nor* . *2l.r. 048 fW.la". 2RT pOtf)*ti
T..r..?n UD w?ri*t. 22.?7?. 14T StMBISl 21 ?M.?JJ
The ?>xj.?>i-ts of ?pecio for the week ending April i*.
were as I.< :
Tu?ii kriks w-.k. ai*as??t
I ,.? unalr f*;urt*.l. * B BS
T?rt?l liare tin. I. 1270. SBBBMBI
The -.ti-anif-r?. llmuiuoiiia aud llrenien from l-.ur.pa?
ti ?ml? ?irnved durmK tao week, bl ought |5,7i?j,??'? frauoa
in ?pecle.
The fo?Gwiiifc it a comparative statement of the export?
B-SpSSlS from the port of New*York to fore,un i?orts for
19 .?-urn, fn?_i Jan. 1 to AjtiI IS, imo, _ud for the corre
t-j'i.tiiliii?,' pi-nod? iii tho underiiotrd years:
u:ii. sa*4MU ita.aiu.i-i.ii-, i?f>7. itt-rs
.' i ?.'.'.'. ii I .... I! ' M ISM. a ' ?
lll.'l. lb.-??>?7 1?M>I. 1 CI ..?;I]?TU. t? IM TU
1*7. 7AII t)t ! . '.?
ISta?. I.7M.1W1IUB. Il ' '?' . i
lui. 1 iK-71'l i85o. ?,./ 14
mt.?. H'.4.'i,,:.t:|
A {SSWSBwisloal iw.i us to state the UUhest pct.t *('I<1
reached duriAx t!ie w ..r. Ou the lilli oj JulT, itfi, il waa
qaotfed m th'- (?" -t Em m at 2h^ 1i,i? wn?. the lustiest.
The e.iriiinirm.f tue t.hn-i?*? n:. I Bl H-Wesleru lull?
rc.nl duritik. the tuiirtli ?t-ek in Mareil :
i#9.*> ' ? o i in . ..*r.? jw i iiea-r*???.saja
The Nttitti Kiii-r laaarooee Oma ram htui d?i _i._ ?
dividend nf .'. par OBI It, fn'e, poTOkla Ai-nl li.
The ?um of STl.TII M h_? baau itui??-?l in duties mt
Oicdei -?inn?7*i and ( ape ri_oenl Mum !eb. I.
?' Hit- Boston, Uartl.ird und l.ii?' K.ilwaj hear r.jo?" In.
BOB) nu hi? fiiriii>hiii?2 very mten ?ti't; i iMptiia? nu rsil
??_> hiait'o and it ? sainfllliutapnrslliina it ?'?'.?? froir_
the testlnMHij _??> it MaaaaebuaMta m nal take the lead in,
pliiinlcrii'i'|"l?i*. Hot.if of tue ta.tii---??? ?li elsr? the roui
of no valu, tu the u. 1 li.ty Malo TI.e end Is not yet.
The raerlpta of fi.ittioual curr?-ncy al the li; I ted
BtBtea Tit .?:iy tor tile week til'.: 2 t.-ds) mi.-nut to
|6SS.W>. BlilpaMDtii Tn th" Ii :-?iI t*tst?'? 1)? pi.jitory*
ni PittsbarfO, MMSS; to N.?ti. n.,l Hanks and atOaBB.
tlTl.JUC. Tim 'In .mun r liditl? In trnol fur .N.?uon*I
Hanks as si-cinity inr cir? ul.itiiiv, Sin.TII.Ija, ?ni*
f??r imlilic ih-|iir?ilM, iMtSSSjaO .Mutilated bank note?
Iiiirneil durimt tilt- m t-k. i-21...?.-.t); tnt.il anioutit Iturueda
?2I,;??<;,C44. li.ii k cuiriiK-jr i?a*.:t.-(l lor hills ?I? ?itroyed.
Lu BO; total anioiiiit Issued th.-refnr, t_l.v;i..i_(>; lalan??
due t? r luuiilatfl nut? *. tJJi 121 Bank <:rrcul.itl..ii out
?tittidiiiir at ?in? dale, Ij'-j.-Tt.!,.'!. currency redeemedt
and liistrityed dm .uy i im v?.. k, ?..?,'.? a.
Hie i?a> in? 11? of th?? Treasury l)'-i?srtnient fur th?
month of Milich wert- Bl follows: ( iv i .if'i Mi-t-.T. uie.ii,.
t?.i'l?. v.!, \i,?r. ?4.lil,4U; Bovjr, *: -~,r:.i<,:. Interior l?e
partiOBBt MIMI f.", total. HSiMSalWl i'ni? amount doe?
not lm-liiile i? it iimiit on ?accoui.1 of the intercut a:.l (>nu
elpailM the PBJO-B Debt.
THE MAKKET8, '
frmfillT riborteil fur Tu? 1. f ? ? I
, ?iiiKiia?. A^r,. 1 <l?A
A MIKS ?re rjulet ?ail pr:. e? are u.r-.rt ,!?
I ? 11 I't ?S? 1 b.r. bi? ?ut .?-.i ?i ? b ?..lit t? t..dit. tit ? atruDf roa.
|.l?Li trela; ?| prara lu prrvaii iltrua^b.. .: I I ?? ara.? il.1 i>. ..Irrii?*
ir* tatt n.i|.t at ei r-.i . Issrss I a, ra 4 0 Lae? ita a<t ?tei.a^
IJ.I |.?T to arrlvr). ?f ?li.rb 1!*? ?.-?? tot 'ip-'t. In? tur ct.r?.ii??U??.
?u.I !!? un ip.rilaii.io. Km fiiur? ii. ree, at*, et.riuf, ..?' ?.?ia?.
Ann!, it III?.; M i.t *.. Mar. :,, . .... .' u. IMk-tasal
'Hi' . :??' liakllt ?.|*. ; tod?. '2tlll.il*. ?.?i .'|*I10 I.???- Jil?,
II... 1(?J li..,, rai li ,f..r J ue aju Ja.;, at ...r, all ntl b?u? el :.?? Oito
.' i Vt'i quel? ?air. .11?
l utaii.t? Ac ttotn'm. ?. Or .?M. -ia
Ordl??.?.. 1.; iXi ,?, it?
Guiad (>Mi?arr. -' ? M ?'? I ?I
I.?.?, M .Ml n. II) TI KI tit
H . 2-1 IJ ?A -a
i....I' klldrtlio..... 24, Ml .4, B
OorvaO?StolaOsassI ?-l-Mkawill -ral.? ? ?. ' .? SH??*_?k
arai.,1.1*. ?uii bo .!?r? i.Uifei.Lt !?? ?*:.-?. ? i-?, liiu bj(, al i taman,
ti Mt, ii'lttn .i.l'U hrlr {-.m.lo.l. ti li t . t.tliataj ?. . Y..i,
to iron,, per H. ?J. Wir??*?, au prt.ai? t.-r ,. i utter i!r??i .jiltl'
Vi.i'llt AM? MKSL-A 1*1?.r ImS-8 r*r?a.l Jon POM n.rk.i
i.o*? tun dar ?reek, uieie pati.u.ir? | . .r- ton _H ot?i?o_
briLd?, ?hieb line lolil n-ite free.? lit? inppl* ?I am?. Sbt??>!??
Kitru lil? but pruiei ?o lar?, u o. a...? n tutl" ?a?a?d ?a
Kilr? ?re lu? rr'eett.. We ttuit ...i BSSSl m I ?.."?"?
wai ber??ft.r rifi.l't ?.iber? t.. th? .?ti liri ,:?>.! ni .?min.
Tb?re i? ititi? u?iu??d for rbuii? -r.i. . u: .Ni.i'.u-H .?ter? tpOSS
Ulai Kuril. ?id Uw.r prii-*, bn? b**u ?rrtpi*d.
Wmur Wbei? _ltr?ll.ariU?i prtf-N-rl ui Ib? n???l ? ' ki?? lie?!
ill'lio?*.! cf al i_ur. ..? ..r ?eil rr*f ? ar i" ??. ui?at ?J Uri? tra of
uri iiialDirv guiiitr, r?. ?at l.i'.rit. but r. i * mel] fair taft! ,t Tb?
?neill iib frilei k?<? Mill ratl.r nor* SsSty, hut it.lrratl.lr tt-re?.
t'tuici ?Uadird PsoOf b rSSSS bri ? WOt raff ?eil ?t tori^.r l,?r*?,
but i.niidi cot ?eil koon? ?te? b*eu pu-. ' .. ! at i ???,. leril ? a.,'?
meut. A on.lerile buimeu I ?* W? J?, a SMfpiei?, tr.iiai.Ior d?
)n?r; uanoi tb? >y, i t iB.utki it B4 -? ??? 'ty b.l t ?>rl IBS SMS
uf ?iie ?**k ibu dimi-jd iliitwl. Th? rK-ti^u ?I tb? ?.?? 1 .'* '*-??
Urge, ?ud lol lb? p?tt n.Dtk auaat t:2 t??t ' ? la.'.nM i> ". ox? trim.
U? rurreapaadlir^ ??i-.b ia.1 ?air. Wa la,a out re?ne?, nar al~*k
Biateriallr tb? patt ?eek. an' II the aa..-t u-it Ml lu .I.t I*?
ni, i kel tpaott doll, ki?! ru.??.t tea. *,p*? lsO| ti.? lowjrid.? lb???
q?ir.? h?i beeu t?ir, tb, ami? ?-.? iopp.> ul ??..j ?.u.?- I r?;. ? ?. ? ?
eui ?eather rbe liri?, I oin ?al. ?e Seid ? ?tab :? r_?r. J fr-- *??? ? a r_ 1?
r.terr. S.iiOO bola hil?. Mate ?o?J tbi..1r t.. atnie tbi. ?...Ti, itl Ha)
?I ?>4 DU lu*. IB iiolliu ?I B4 U). frrr nu I I ?rd. wir,. UM btN, ?I
B4 .-<l>*).4 ."?5 fat SiperfiLe Sute i 0* '?' ? * '? *Amt SlOS BISM ?5 I
ii S MS Inr Kij.rSat.. 04 0*001 U me iga too gmAm ?I ???I???
-Itr?. *4->i**?2Sfur|io?>d I., chu .-? h'rr:u. It Inn ?r-itia. I? >l
? ? 4.1 fr.r M riu*_oU lud I?*? Kuril SI '?"' S? I I ? tt II tfi.l hi
tr??; 04 Stagg SI me S-aslas OM-JS i ? I H?-, ?? re.: tt *?' ?*
Tr-id? br?o-i, Ob Hat* 40 tor ramil, -.? . A4 ?*?.?'#? ??
fur Aaher *T?t.r ? b*?i SUI* ?t.J WeeUr? gb lae
* 14411 f?r WLite ?beat du da. r t'ut'bO 'or Yami'.f tot
BV bittttS ti f?r St laaou Kit? S?i!.. *l ?.??*7 IA Inr I*.
|t..??.i? ?id ?' 70??>ai lb U-t dv Trlplr (.?'.fur? ? ???? t? ,?<-?
*i>.?f Wi IUKU11 _?d oeirnMl ?I gb .* a t* KtiULer? t-i.iit ?I
dall itid he??,, nie.. JS" hull. It gb <* r tb "?' lue ?ni????/ I?
,.??.! Kiti? Biilltour? SSSClllWl f" ?Mi f. TI fur l.iU? ?^?1?
?ntl Vraiaia, ??> *n?* I I ' lur K.u. u ?..I w.< ?' lu'.* I 101
Marrliad tai I>*l???i? ?t.l *?'?'-.' "1 fui '?' > I? "' ?'?
Ham la dull ?ltd i?eba?(?d. wie? ?.hi|u,,j . . n, k.a'
l? lielter; wie? IM bil?. ?1 a? H'*tor a* ? . m1 SI ?U '?r tttmi)
?10?. H' i?li.?t I'.?r li .lu: tli. ...... ..<,-.? I ?ml'
?lltl ?11 I? I il un ?ititi..? ,1 Hi? ?1 1 1 J. ... a. li ? -?. "
Wl..t?Mra.. ait.-SI 1% Kio?Y.l..t *:t?*2_>.?. ?'S??'
?I ?OS*; ? ?'!. Mell #1 fit). Bl ? '. . . I*. ?! 01 " '? r '
IKKK Ililli ???To Li 1 ??!?? t*u I..,.-., ti 1 ?al ??.'.?" ? .???'
Tu ia.u..MU. 7. ?> l.b? ?Hi ?.al? ?III, >- I :..a l.u-.t .. ? ?
Ob!. Kliur ?u p Wala tan??
OSAIS?Um titotat unk*' tOa fast ??*'. i??i. *? .-tir,.t. ? mi ??
? f, 1 .1. ,, .. . I ,..'...li ai..l i.iii?...??! .? >?. ' I? IM
.Uai^a.l ? ?a. It 1. I ,.?'." leal
Ai u.? wit., id?,?,**? ih? iiupwit oc ?.. 1 ?sis? 1., 1...... an 1,'
d?. lia? 11. lir.Kl.u. ?I. |ip,r? bare uper.t" . *' ??.? - '
min.-ed malla m man Ostia? atmete iW 1. ..u .1 t?.- ' ? .u ? ?
l?i|?r. Tu? d*_md km. Wen cbi*ll? an I ?? I- .?I'm, ? ' '? M *?SS
Ulco u.? rlr fu. . 1, ?il ai .1 ti? itfafl al . .. a.ip_ ??.. ? ' >? ?
hrf? ?Mkri.uu I? ?ur ?lifk TI. imiitl. M I.'??"?', ' ?1
? inter *? iOti ?re ?tor? Ur?r?hle ?I II? ?*?. ??-I ??"?? '' '? ' *
?it? tea, ?nd I. di'.? .1? mon ?1 Um i milln r.i?> _ n . ?
OatimiIsistittiooaetwmnts?nfc?. ? ? ?? ?*** 'o.,b,u .n"i
HM-F-M-ria t-r th? ?.mik ?f >.t^?.r? N " l-l M ??<???? ?>" l'1????'
Mil,?l?. ?? hal? reducettolli ?lan I mou* w.baal?? ?IM? IM -I?
?.PS-MSiy Tt.d?t ?be l??.l*t l? ?*?> ? a.r a . ::. .?m* I?'
eMf.tM .r( lltv 1 Una.??.. .a..,r.i t?u*t? ?-'< '<*?"--. *?' ??? '/' *'
*!iti laatul,. Mie?. IS ?..? iHuk.. ?' ?' I" "'I '" ? 'I*
?.?.k.* ?Cual SI f?' I"' I ? I ?-II1*? ' ' '"-?? "'' ?'* "*.
f..r ? hilelt.rreeee. bail*, 1. ?!*?. I) rl I , rt| SBjSSSl
sistu.'. f- r 1 . . 1. > .1* ?'?'*' ii !?? tem a? tent*
Mail li .,?.?1 ik-l II b*l.? ' ?I? ?" '? "? ' ""I1- ?""' ?'?*??"'
tun. .'?.k.t..-ta?-. w.e?. )4.?tfl-?-' ?. .1,0*1 to. '??? >.
?I-ai. a ?tera at Ml . '? I? " ?"-' ' '? " ' ' '* ? ?,*"?1 t "WJ?
Ok it Ik. |-?rl ant M- .' ?? ? . ?
!(.,i. .. let U.t Sin ?I ? . 'or ?wtf. r-.e.t ******
? 'r a 1. ? ? t,. auJ U..I? ?>? ?- '? 7
?.-..I.?. I.U.I. ?I ?.I lia.-ft '?l-l I" '< ?'" BI?M? ? -'?' ??-? '*
...i*, ii ai?s*0is* ??*<? ? ?" '? ?i 0 ? ? "?t**2
\,l . ? 1*1 I .1 SI l"*irtl ' I. t?' Wi I ' ? , l-l Si 0 .??-'Si**.
IM 1 mi. \?ii ?.I**' '* at I ?tk
M^?IA?^^.^ fc? < '??"?I '?" >"' * ? *" '? "
. ? . ' '-' "' "' -?
M? li ?I... - . ?? - It ?- ' "* ,""11>''**
* ?: *** ?i ,
S? .oom Hi 1 " tt ?. ? ? ? '?-" ?? ?5
K...,,,!.. .s. irt o 1 ? * ??S JS
s? m *?i ?* ? ?2 S -
li. ... .Vi I ' U ..ill' *
Vi'.,;... - mu... ? '??-?*
? ?M-?et??,,--i ti',,? ...1, ?re .u.??.?e i_d ?i?a?.ual. *.**?*

xml | txt