OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 15, 1870, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1870-09-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

THF, COURTS.
I'NITLI' ?-'TATI'-s ? IL? ? I I ? "LIM
iNctxK ' DmmtA?j m$% Waat, Bradley <l ?Viru,
mjmamfaeturing Company In Uli. rase, Judgi I
foi-" -
TV? ?wart of It? !.. -
an.' tlv ?
liniill ?
- - - - - _?L , I .
BwM BlBrofil?. IS. _ . ? i?..-. il?? ?' ?! ?'"'?? I''" aad
wal'?- ' !??? a tief
?i ami
pallin
l'KITKI\ ST- TI - ( (iMMl?l.'N'l Rf 01 I K1
Btftm Commiatitmet itabo n Ketpti - I'
Tl..".-\ imll il t Il.* l S VI:,- ? l-l. npi .
who ?-. I. ..t?;. a "v ni', poly Mu bal I Lulu rt? ?sith up
?fropii. t., g Keeper's tea's du? t.? bin v..-.nul)??
fe ru a?
??? n Tremalni waa. illesl an. ?. -uti. d : I am a Pi putt
Maralla!, ni i li..rill, bu?,i-< s- lutin Mal-li.
1 isaimot ti li how much of Hu ia?,-, amount ot Keeper's
fees.. S ?nl\i at. waa poid to Lui tis and lli-tu-.? ;
:h. I.?? i.i-i. ?inivt
Mr Michael H sullivan, eler? In Ita Manhal's nfti? ?-.
eil. in th? Marshal's uto <. at id ban
. books: I lian i-harg. el Hu b uikiupK y
K ?lot ? no! ?hutt nil Hie lin.nits
BBtd ?.? ki ? | ??-''? - 1 .a .. n oilu t l'uni-s, bul I
a th nu
,M furthei ??-i li-sum. it wa? admitted bj (tan,
Tu m. ii that th. remainder of 1h? Uti Keep. fare,
after dedin ate Hoh.itt. ama pat?! Into the
Deputy M, ' fnud.
coi . -.nil will i.it the testimony before
Ul" (. .-I. . Ita ipi? ?ti?.Ii vt ill he ilia nied OS soon M
p. Mt ijlll sf mil will tin li be with .1 .1?
.?ti ?.t tb? Lu pt i ? f. ? ? ? an be n tallied
fur .'?
??illeiu l use
? . as, of tin ia? :.dist ||?>ry wat
.?I li tis lu H.M I Haiti Vt I I.
Johnston, Mil it an. ol Tin Li r, la eil
It!? .1 - - 'I ne I 'Ollllnh -linn '? ha I iii
i id? ft in fav ur i d Tin ki r. ami the ni ?!??>? Hot is i ?n-i d bj Hu
athel , lt overruled. ,iii?!g, Blatchford baa
.?mtn i,l tin i ? pi-rl of Hu ('ointnl- toi a i.
in in tin matter of the
t'n n llii mon Lo?, nbiiiir. foi i
mu i.?it-, tb? matt r i ame up
vit. i the exam nation n! i It ii sues on
? ? : nu lil, and if Hu pi IsOlU 1 . li Was.
? ? .: I le al -ililli lit ol
Henry Ash. i. d bj (.. Vi. Davenport,
? ?cm/.m,,-.
- 1 1.1 MI ( .'t'LT . UAMiuii
? ' the Qmod 8hepkerd.?Be/ore
m i I ltira Wo. di ntl', a bo w is
of the (u ml 8hl phi rd foi ?ului
!" tore .Indee I'ltil-.ab.iii,. ?die
mn.ittcd on the ntlldsvituf a ik.Iic.-iiihii. and hei
mc Tm cn on . s that
_ ive hi r cor c ??? Hi? Huns, ..f
. and her i oiin-i I claimed then was
- ,- ,v. she did so eonaeut. Jndge Inrraliara
? hu lu i i oti-i nt ?boula t? in
? It ?beti v iib the Jadgi e im cairn
. - OU I his a. count adiolll lu (1 lo
I motil ot Judge ( .Hill? f a- lo
rerba fes* -mi to
Marsh, a good looking litile Biri ol i yi
i Braham and i.?k<d. through bei
11 ?uti Ho linn-, of Hu ?.I
Shepherd B ro? tim? ign ah? eud a girl som? i<.?i?iur
. i Lia ('ampti ii Into a house of li repute,
and held h. t companion con.nutt? .1 an oui
rogo ?m her person, i in older girl wa? sent t? -
. 'ii um i ears and the man forren years The lit?
tle grrl wa? sent io the Heoae ol the (toed Shepherd.
She nutt iii nu ? that sin- i lu umfi.Illn i i line, ur that
Kin ti ,.|.i-.,, to Judge Bedford bei desire to is
lb. ii'.uvi institution. A asistan! Wat riel vitm
n? v Blunt ?..id that lu- hiins? if heartl the turi eonfi ss Ih?
case wa- ?iiiau.i -in d m ni .lodge Bedford'?
? ?!
lu tin- matter of John H. ll.ni?.-?. v ami tii?
nom.-, i Mr. Wellesley W. <1 no ?vii vi. l.
, ,.|.c n d io more f<n ii?eii uni i
- p the pro t lu i a-,, of Mr li
Ml , -I V .ml rpiw ! appeared for Hu- I.n inl
artta ord* ii d i" ~u ob Um i .11 i
da' Itfl t - iuui luw
COMMCN LI.LVS ."iivmiu Bl
Be/ort Judoe ./o?./,// /?'. Inily.? 1 Qmtntkm of
Jmr?dietlon.?william Payne net. the tmdmriedim
pats??.?An inti re- tmii i|
u ??i the ' un t m i i?ea ol tin Iga
oreJud te.l"-i pb L. Pal.? 1 e-ti 1
nt in tb.? 1- ?> ton Igu ? m |i
.?ni. nor piop? it v in ! ne Slut? .
lin ,1 : ? i is brous;UI t?i riioiii bIhuiI isajo?.und?
!!?? ge- IO In- dlie bim f?. making
.iii i endaut f?ir the aale of some lands of tin
??<>-p 1 .?t ?? n in I'. : li- aetlou is sought to tie
??oinnu m 1 I t'v deliver* ol a mi um ums to a non-resideul
dir. t. toe eoils.iiition casiiallv m Hu?
ll .. Ha .?Mai linn ni ?...s .??nid. no1 ha? the
di i. mia nt anything la Hu PI t? - i,'..r t,.
ali., hment I", p lintlff Is also a non-reslrtent. i "?"
rd .1 !.v Hen. Iwgi 1 \ Pi vt. 1 onn
the def.-iulant, to set anide the .-? m 1. ?? ni ,. -um
:> aim fur tb !.. 1 ol .a? sdictlor,las t?i
-, , ,la,.l mol !"s I? (lie ?.fin??, ul i?? I. Ml Ll.lul
,? i"/,.,; m?.! the servie. ,- nette?-!
, lai.tnl.amiHi. < "i" hj
- s ... re mt? tmuld extend its
. .? vum1.1- own territorial Hi
- ?-.?i pro|?-riv lo its judicial d.
j..r"-.v ? uutlmrity beyondth.se limits i? tai re
??dwell oi.lv nth? pla.-e of their
? .,,,..pa. itv to. miente. n?<
nuntrj isa u-iai imp..-??li
, . f summonsnoi atta. li
n. .tv ni in. ( - rporel ..n. th. d? r< ???lall! - no
, " t till lllllslllcllnll li! tilt- ? Iii
1 imh-iiii ut in win. h the ........
. arana would !?? ? men nullity.
?., ? Th? ( ourt has nut |Uil-'li? : -
I di flue th? "f "'e
..... 1 uni .?I Ih? in l"H tin?
oi uni) ?l,i n Ila- dei?
?r ,. , ,,,/ Willi ?Illili,luIls m Hu t It? u Net?
MuMe Hiai li ?? ?I. fendant -n??ul?i
lu lha eily. m atl u Inn. ni
ar-Malwnl "' -'.Ililli.m- I? 'old lil
-.,.., ??at ion without attanhmenl li ???id
"< a n !'i 1 .
?'''???Ill I oil III
? -.?111. .
n rat! repit? I hiieflj in oi>|?osliion to Hie m?.t,?i,,
n Hu words ni lo?
'
*v?ry ,.1 Hu Bill.US to a di?
?ned and valid sexviei on a roi
,,aihat Um-, seel.????icelhoi al-"
? "".."?;"" 1 hrna luxif.lli ?-..
?all.
? "*
? Ol LT OP '.J-.NLL V! -1 -- |l .\
< II v - Hi dfoitl ?'. i-npil (1 lill- lu I,, )| ?I,
in.? ' '"? : ' ?-(?'! j It ? .- . 'im lim .-n that the 1 rend
?ii.? of Indi? lim lit. lu iel,a? 11, 1 lu .,
?ass- .?et .:???' 1. on ?? -. rii.-i titi li
a... . . ??......,....., ...
tutboi lib -. tin mc u 1 mi, nt ..- , ?, ,..
thai bad ?? t n fm the last three month? in ti,.-, li.
B? ? ni Kid.
I* -until. U little hoi. ple.nl. d -
' : Illili'
1 John vi, s 1 ma 1 in ed foi < intrthe
pub c " I'.ixM ni No m (in
Illili looil- |o m,
* ? ? . m .1. 'I. ?1 . ,v ?
er, in ? ..n 1 pa nt wltb others, lived on I.ml flour
?
- lim k, through ivlii. h ti.- eil ..,0
M i!e,,t,ti, ,| .,- I1.1t !,_
e was
?LLMIS \l.
1.:1. Springt i, :i r<ouut( h?un a ?ti nu
.?..mt a- a d' iimm. 1 m tb, -th
eut, via? bluiighl ni ?on-.Iiisli-c .-?i utl.at th. I. mi
i ' ? la* .?ed I?)
ey ol Mo. isa Bower) with pawning bl? uni
at IM li- ? onil - ? . bil - '. '"1 its- hi iii :..:
At tin- Court ot ? Special St'ititiiiiirt, .I.1.-1 n 1
? a and -.-iiii'ii.-i on ?iding, Jolm Koli nson
.
1 pits . Hu- propert) ??? .1 mu li-,. . vin n Bus
. mini (finiti lo having stub u fromi Hamuel Clott a
? Ivei ?rat, . ed to two u?. i
VV i,,i.i'ii Boh liston, ? hiilge.l ?t ?fli
"i to inn.- months m prison ineut.
?I''ni i'.itti-i liiiml whs .u i;iii>-?ii-,| m th.
.Ill I oil .1
#'""*?' ? ,,l li,,.
i
h ?aa -> ?a"1""1"-' ' ""<?" -'I It?-.' .?<?: m d" '.ni : "i
? irpUl it J?. ,,ll,li,.Heil lu ,,1,-iT
BBtau ling William D../? II ol -
It',.., ki '"' " - -? ' ?MIHI
?'I?. Willi Was flie.l ?nul -. lil. Ill . ?I
. liiu/'b. .,: M - I
? ? d i.n ti in ni
T*** ' ' l|." " - I ?"Ml I U? Ol ?-.
a Sever. ?
a VmTfwSS',"" '
1 . Dit - 'i I.
w?antitos. M). , v ,_?_?,?
?lohn I ?it tii'ti, i,,
r-i-'-ion-, vt ?tei.l.
toe 1-tb of Jo
?lub-Luim. No
'?i Ira r< i ?' lmprl.?n,m, f,t
At th. I..M.I,- |?ol . i ..mt..lu,n,-, I) li,
?lu.
, io. - ...
?
I
.
la?, ni.-m their i?, al l,*ei ??-id- itttu muauuma
Ba* ? Im i li stol. n
? ti i >?? n a M ; 'i -1 ti
s. i k?a? I . i mt ?K li? ? ''. ?? I .. uni. ia'?.| .wiri
-,.,..!,. -,,-.' ?. r?i ?: '?? .*?-' iJ ' I '?'
.4 l??j ii ni ?. I .IV
??I I U,l I LI Ok K>l.I /?? s M ill \
mi IBBAI Bain R
Mi i t..- Ki,r,.f? Ma yu?.ieii.?'i ?na i...Ti.fHii i?rr Mea?bl?
?'r.,- Is..? .1. r?. ? Oil , ,,?e ?-. ii. I-..-I ti" ir at lil a. in.
a supi 1. n. ' nar ?iii to? ,.??? .? - - - ? ' if sa Da ? tent}
? t> lad? nar al 11:2*.i ?
?I .?tin Hi ram amltl.. I?'--t Ii.'." ft* ?na , ?I, |. M.et.. fait!?,
I- ?, B? i I I; ? I.i .' ' ,, ?i.-i???? -t - lill '? ? I- '"
Maila Lu Perte |-|..ta Stn [?aal-fl?, Sein.i ?. A- BM > >
i at ? ?m t.. ?. ?i ti.i uti
i n 11>\> ?i
--. .a ?th Mia
MTi.inm lan II
?l - -, ? I roi? ? t ?,'n' ? nat? I
i - n ,. .. ? y
? ? - , ? \ .-. v It
-,
bews ni K.M.i.? ron i m i in as.
1 ?e a- -I,,. | ,.r: ?r, -' .? " '
1 rlai-e. ?.Mi..-?-.-,! toll? "?.?Ter! li?. .. a-.! Pr??e ,.ili ???
:, el I I?
-?|., I r ?!.? ' Hat i. li
, .... . ? i
tar kann ejfja -
/? IW SOI As f/,'/,,) / /,
l BOH l.n BBPOOl I ? at, 14 ?ir- :- '
Ml ?' . ?? ? ?I I ? ' ? B ?? ' r... ?I . Ill : ?I I
??
- Ill i - Mr? Kirra i ! IM ai I i uni? I Mat ?! - I
li I' ? Mt r. .-...?. ?,. ? ?ale? Mr <? -
M.-s. i . yy. ?m?,,,, ai (, ,-. ., W li in mi H
? , I I ? - .. Mr. Rat
. I Maraball ?I !
?li !
.- ? ?? -i ? A. M ' Mar. .... Mn
?' HI ? ?I I. s Kata, I.. , '? li Pii,,i,r,
? Ixib child an,! .' nur-,? .1, Jakaaol i
N U M aria tad lad? ?>. \ Barker, l>r. II i; Miller a al.i, i I.
' ? I, M -i im aad tad? Il b
Mn U-mt,. ? ?I.? Haa.il .1 i ,, ,\. .; ... ? i
?fat I'- I ii',,,.-., .1 M i.,,...... BU?, Kn i Mr- I!
li. I. I ?M I -'?!? I...., l|r,. || I,,.. |, ,,. \l.,. ,.., If . ,;
Mi ?IrMaitrm ,,,.j., ,,. ,i s Willie?.., > ?i ?anti
Bra. H arru ??! ? Marok
?m Uiii. y? .4 , : Io , 'i M
? .ml lim .la,ii..'?l Vi ?... rai.ti Maw
?', ? U ? ?I li'.k II .1.
Mob. C. Mr. Ka ia? ? ?i. ? .....ti
?'- ?' Ma?*? - ? ? n Mail
yVi-.nsKsiiyy s ? i.inn it ki i'?iKi ?? ? ?
' . . i -, . i I ? . . I . . i , . I?,
I, ? H.-Iin-a. ..?'Var (.- Sauini.li. . . :i
?lalife? '.' ?..-.'? . ? , ?
I',., . I . ? , I'- . ? ? I"
awatea < laai. ? I Bali ?? I ?
Bra Liri. . ? v?r 6* MtUl -.I, Chiall. i"
I'h.!?i!. lyl,. Clear ? , . .
a .ii..._ci. - . ; i
l? .?i ?, ti i Matad '
?? -, ? . ? ?>. ,ji
i i ? i. ki-..
' - --i... < .-I. n Ban .. ? ??-.. . *.'
I'INM ii ?' t| m ? - ti
."til | Km. ?. I? ' 1"
una? ? ?i? k ini
!.. . 1.
HUIPPINO l\ II li I'.I.M I.
l-l ?KI ni M? lilli.. Baal 14
. l KARI I?.
n . I- '.'t., Ir. .
i ,.. i- lia; M ?I??..
KroiU
Karke?Klir? ?it a, ! '- I ?? ? J f 1er, 1 I
a- .., 111 Hall ? i l Im I '
? irkn I II. ? l- ?? I
.. . ,. . 1 >
, t'orhrai ?? ? k??i >" ? Bd? ia Ikaytaa Mita
, , n ?, - ? i . \ | i
t ? r r ?i ?>-l?r \ .?
?e .lim.-. 1're. .
.RR1VI I?.
St .mail |. ? i . M.Kslir. l.il?r|?H.I S. |,t I ??ii tfmt** ..,,ai. r-. i 4
radi ?aal ?a
. in, .-.-. Pal i ?al ?a ?ela? .?, .1 n -
el .. lli.tj I'.? lia? < . n I? sari tarni
?
?( II.miM II-?K1? KB ? v I.
Knr , I ? ?
\l?r a Jan? N..r*i<l. 4ii?.i.-a. K.s-il.i?!
I r nil? ?...a . n.li >??,,..,
I
i I' i ,, i ' ? '
I . . Mu ml
Wat, I ,-..n
? ? .?? o
, .
? I . I .... :
\? I Mi- .?.. . I .- ? 1
Ml Milli \M?\.
i ? '
NI? ?'k1
?? -
.
. ?
lain l at Marni . -,
?
. . ii
iiiiMi?in PORTB.
i?,. -
I. a
l\ . a . . \ I 1 ' ? : -
r. .
s . i i \ > i n ? 'l-l li
.? ? !.. t I ... I
Hath.
?l\ 1 .-. ?. s, ; t 1 1 _ \ .
? -? . Ir ? .. I ? - ?? .? ' ? : I n l. HM .....
KOKKIGN l-'l:l?.
X( \ '....I t.u
-
i ? . ? . . a ? -i. |. Mm
i
i . I :?? ? ? . |,.| I o. ,| ...
. y ..,.-.
[>|s's|| ,;?.
?? t. -..?..,
? I
? i iwm.ii,i tot a '??-??
- j,.
?? k i roa i kim t:-.
... . ,
?
, r,. k
illiicijinct n.
pKOPELLKK I.M.i.M. FOR SALE.
- ?ali KB
i Ks it Bi Lah boi/jI h ??
? '?i l Ulfl) HI I'.r.l,!?!- Ne? Veil.
Till. COLE I'M TIM.-\J,\< IIIXI. is ?iii.
I '? I 'b' '.. ' ?I, 1 , te H . ?! il M >'?? ' II?'. Ill".? '
, , I,el I? , ?1 Hl. |*?si?.
ii "' ??K11 KltlVIS. ? I I.IK ?llsi'V lad all
i arc I ?. ... i ? < Mi? I..if
?L-lmir Pi r
Coat ?ino -fomib.
I (i-s'l-A iiiiiiiImi ..i STOCK i
? ? PV i era',I? rrwai V
m,s ?? > I \ ? K. I i 1.1? IN. ... I ,.r- -
Copartners.).?y Xoticco.
I I.OKWKNTIIAI. tV .1. SOMMEKK1ELD
li? l ??,n. , .nerrtliu . au I all ? la in? ?n I ?...i. . ?
. ni ?? km kal --?'?? ? ..n .srj.i n ira
vTarprts, Crbihng, fnrnitaic. tit.
I/MKMI ?JR? lut SALE al I'll K11 \ If l> l~
I ?'. . . . nat of Park ? D ' n.
I- .
. abd Hair Main
... i, |. ' I! .-.-? I
\\ ARRl \ WARD I Co.,
II ?j? i - tii'i - ? ....?
Kel? li
Ki li Kii.i'I
s \?. HfULIBBAIV Ki um I l l:i ?I ? i i i;i ??' ?
'ti b? le i. r . - -.i
BEDDING.
JOHN ?I. \vii,<'<>\ it CO.,
-,<l m: B1
.
\|y lilli ??i s
II , -;r, .-. I.ur, a. M '-> ?
I-,-,,
I
?
... li . I
n? K?
I
n .tis u I'll
?II I I.I \ ?V A III <? ?
tl'jjlll XollU'6.
Wll'Hl.MI ' '?I If! '." KKKS . --M ..
Hu
. : I I
?
I I
I , .
e i
. - I
Ki; AL KKTATE.
Ni? -<?l?h. W. dnes?l,,y. Hep!. 14, BRI
litt- N'ts,.!-. A. ?I. Ill? .???ker, Son A ('<>. nold
I? boils? m UtoolMyli to ?hil lol I-'.. Ill lae lolloHllig ?ni, ?
"t Kal ?-?lut?, mue be? li In.ob bl the M. s-r?. V K. .-ti
?CI.??m A Him :
"" " ?? RB Baal IN mi .'mi'?' . * i >ji
"? h ?l ... ITU ft w ..f>ith ar? ""?Ml. 4 ?SI
'?'?I ?' ? t. IM it ? ni '"h a?. Malta . 4.Hai
"?'rial ? a. '.-li ft ? ,.f M e?r ?li??!. 4.1..
'"U el, ?? .t" ft ? ,.fith ??,- -"ulm. i I
"Oh 1 11 MU ft w of-?li a,r .'.',|l?l. 4 />.,
sot .t i-, na a es1 lae as. MaMa. ?jno
Mtl ri ., ll.'ntt . nf i|l, ?,,.. .'.-,,li?l . 4 -lal
"oh .i ??. ii.-, n ? .euh ?i. twalOS . 4jim
MU ri a -. r.iii .?ria ,,. -fji,ii>?. :.-.v)
?4th?t,. ? i;u ft r ?r >th n?, Juin?.. T -,?i
Huh.I. a ? |M r , .1 'Hi air. .'ii,Uti . "*"
'??l-l N.. '.?. M -, -;l,rji |?t li?, fi. 4 .hal, a Ir.^iu.M dt-rllia? 4.'. .?.I
II.. I', ?in..I firm ?'?ei.r Bar, 1.1. IM arrr?.
Ti. U.M. It firm N.?rirrrlit I. I. fik a. rra. 4?. uti
'li.. II IV Baaln. latin Nr? rtrrrht, Jil Birre . ?*.'?, I'?I
IV C.r-ilru Usa, ?'h.mu th' ila iel! nil? . ait?
Tl.r ti ?trr? lernt kl'iiiiorir Ihr ?Imir li arrre. *.???.
Th. Hen'.? l.o.il ailj.nieu. tl.r aim l'ami . t,RB
'I le . n.fsu > Un.l. aileiiiiiik' lb? ?botr. 8 a. rta,. \,W)
Total . I
\TiTlt)\ HAI.KS OF Hl.nnKI.YN UKAI. I.*?TATK
Ml I. I ?I KKI-KFK. ?ON k. I ?
Ii.ai'l.ni at? ?brook ijrni Leu?? au ! lui Ni, RI MBtwBlR *?"' *""
tiian-si-'ki:- Ol ici: vi. bbtTATB.
NI ??-? ? ?UK lill
i pt ?t. i ?.?io ra i ?.i?* ii ?mi i ? ?? ??' na
Nr? lk.n?-t?nl. ?. -.vi. lo fi d ..f 1 (Sit b ?? T*?il<?i.I an ,a?l
I.?ni, .: i, ? Uti li .i .,! V? l;..e..?rl ?W-IOI 10. ? '
? t ? ? I? ft ant S!k. (..|.-.t .WllUU.
Self.,'I a!. W a |M II % ti Manten ?I .'?lilli.
lehn.rlw of Irr m( plan \t\tt?.
?iii, na. If! a r ?f M-nisB ?tt HBiM.
T-u .?. ???-' n. ni ?Hi-o. --ml-'.'.??.
i-- .-.. i ? ..' ii n-I Ml ?t : >iM. ?'-'""
f ?n??i
io ?i r ? ?. all ft a ? .-??-..?.' .S
i.rt-K? inc. Deesa
?ii. ? ? -. i.? ? -
\?r.?. s,, im : -?ara par ra? . '"
liivi.s CODITTT BROOKl IN.
I- ? ? IIS ft r of rirai . . i ?'. r- a
, ? O'
, iseupii ..i'..' ... i mu
l-aa-a. -? ... ?VIN
Larlia-T-M, w?, 1?ft ? el Maatraai in?, MalM. :i ?'?'
......
?! ' ? ? ? ? ' . . Ill . .
i Maali ? ? ? . I "."?
.
' ? . awl
K- li 1 n ? I ' ?
. 4 ""
i Ra
. -I ? . .
II..'"
'
I
M II',' i . i I
.rt o ? I i ... . Ml
.\i ?r. ni ?ti n i m ? i y i i-. ii i
. i . i
Hart'., a
? i ; . . na
?
Ms ria. ? .1 ?..
?IB.
i , .:
mai,
Ullin a. ? ?, .tis ti w of v.w-ti ? -'?.
Bunda?? :.,- ia, I : -' BB
HI. KMOKIl ml?!! I III N I I IM .-lill?.?.
..I ?1.?... n.iu ...... . . - '
! , .ni ?
...
?i.i lu 1
? I*. ? I ? ' .
?.leim lim I'.ik. Lol ,N,i I ,. I .'ile ..,.. .
.IO H I I.
lint...i, ii?. ? ?. :.'i it d m ?-.in., n ..-. ,|.? . fB3M
v. i -.
'. ..?! ? ....? lah?. I are . + : n
?fits leal kToiiitc for Bale.
1 H RN1SHEI) liol SE im SALE?In L-.....I
J1 ? ? i ? |.| ... o, |. n.. Karl
?
1 < IIOH I. PLOT. \ y.la.il.l. w \ iii:
a\ I Kn\ i , ??..,..-. ?,... Pis K ?? r II ...
i . ? m ? ila ? ? ?ii.n ?. -i .- r
A rn;-sr.ri..\-> iier-r . u sis LOTS,
. ? ? i ' Boa ii ? I
I M II ?*.'?' ... I.KsIi.s.lSM Ka - I- ?
BARI.AIX in Illili \ -mill li-.-st.. mai lilil?"
an i .tai i
II . I. II .' Bli ?
I/Ol? SALE?A Ililli? Isi.liu- 4 sln-y lli|*h'HtlMI|l
m.,*i. i. ,.? mu -i ,. ? , -.is
?? i
POI, FJ M.K. The Hi-ai ?li- ..-..- kli :
I .. -1
I - ?? IMBI Mi
' la 1 ?? 'if ?
Ii'OI* >A I.K-l'Uni--um . ii?t-b-t-l?.<).. ?h
.... .,-,,. ,
Ml.l; a !. ? nail ? - id i- ?? elk?. HIM I
? urn. , l-l. ... . n . . ,
?..MU ' real??;.
'rill- I? \*1 . N... II \\< I 1 mil -s,M i.
I I ? , ? .. i. . io.' ?!. . I - ? i-' .: I .
... Ill Bra. ;?.?. .iii,.. UB I ? ?
? AQIJES, M Iii-uu.?ia>. COMMISSIONL!i
? I ni ma n- I il.tr: ia
\
Uiooi^lnii tiru! ?fniall for Odlr.
iin.K.r stor* i.i.?Mi.--i.m-- iroi -i. .
. I. -I . ?
-,.
BROOKLYN. I'.' SALE- \ lim --'.?ii.
.i ?
? i
1 K.i i i. i ? : i-... i . ?
I ."ni; - \l. I In .:-?'-.-, y. lu-.-.- a?? 111 .
I
: t. i | I m ? I? . Braal? , V I
-.'OK SALE.- Mo."'.': lu I ? 1 .?- IK i : m
I
I A. HAM i . i
Long Joliint. Ur.il vT'ohilr taft oak.
IN K LEI : AIS
?...
\ i.i.i li \N I PLACE n. SI. i i bin?" ? i.
U1f6tiJiC6iri ?Tomlin Rfdl ?CtfaU in Bair.
Arm. \r liol >|. (HnairuN, un?! i io.. I -:-('"' ?
. Ma . -. !? .. i ?? I ?? IM?ISI '
i'r ni. li I
F "m: > \i,i. ?n vox k1 i: . v ? ??A vi'i*j
ultu K .?i ?
I ? . ? ie ?
I . 1 ? rr ?lill
?
I
?
-
'
AT IRVINGTON N. V.
y OR S/?LE.
, IM l-l ,? I!? Bl !' IMBfl Ti
r-,,I Iii.I .-.111 i. tn. :? .li ? tu-ii-i?. II. -w el Iii?
I lill? II ? | l,| | ??.*. I' , M
. i MIK'! .1 gil BJ 1' l'|M ?II ? . ? ,. ?Mirri
?i a-i
.?
A.
Xfuj-irrocn t.ciil Crotulr ter ?alr.
H. MELLICK, -I?.. ?^ BRO.,
? m m .?r s .
im a? al I
Hill ?i - I'M- n'lVi.1 si lil
I \KM?
. . , ,? . I M II ti. li li ni N' ?? HKsl I ?I ?IK KI s HU
. ,: ? um BAH ?? ?. '?milll UN I! It ?U \i
i,..i, mu n l-l I li i. MI.U y\n i:yiiK?itii y\ I i
, ,,, ,,, M.ty ii ?SKI -I lill BATlO.fAt III! Lill
. ... hi Um .n-, ? ? ' .i i ? - !'??? i? ?ad i-r i. i ?
,i,,,? .- ? n.' m? ' - ? "' "
Al (?KAN?, t, N.J. \ ILLAS, \ II.I.A Ml KS
?.Milli it'?' ?e- ?li keaemeii? ulai??? <*r bier tram
St. Tori le I'll ?? '-!?* lueeu'k.ale ?el Hou??, to 1ST .
? ?u? , ,? a? Bl?, ia K1.1. k .kinki s,. io ?Wwalva.
k.? . oil I lo 11 ? a? ilia|l M eer Ma.? eau l ?.. <*. I to ?
API I'Ol 'lieitiKestalilislii.l l?t M EX LO PARK,
.? Ik. ? J S I ?"IT < . !'.. aawlal a Baal ?ile. t ?-. or
.? .lo .Ml .' r.uoei ?H??? *> ?line o' li' (lo 111. law ku b? i j-i
?i ?. t le.? *"oi l? ** ?* ???k U.r ?-?aw nor.,,.. ..' ahirt can M (iklJ
! I? ?kaaka'a laSwaBaaeM? t- -' "? t ?..lan ?ah uct.ie lo uti-.
Iktkir.MH? ?rt???l-?l ?I.? ?B?. ?' ia. ?iii-?'I FISK UNI.
' ...MP?Bl B??. IM ?ad li B-aelea] laali i?
AU. WANTING PARMH 1,(100 acres. r-...i,|
,.i rael c ?i.? ?4 ?a. -t te? o' I ti adrlokik Pit?. etJf *?"?>
I ?.r .?,. ia?kmeteta? fana? l'k? i,... >, t- .?...r as r ?i, . . Bim
I boh aa? oi.r'piaer ? a? I rsl lu? T-u.i..a. ara kui. , u
I ?nee? k la* . 1 J
i \| \\ ( ni T.M.I, in LLKWELL1 N PARK
; % 'ii .- - e- ...??,. ,
lo li ni m ? ?i i I ?. " a? lair? i .... .? .... io n M ,.? ,,
I s || l-l. m ! m... - H i
\||(>MI. Mil-I l.v ?a-y pa. in.nts. insii.nl ,>|
r. ni ? Hil l ?
ihii, I..'? n, ,ml pul
,,l.-li
i | K1 I I??- '? Broadway, ?f. 1 irB .I ri KHxarr-l iatM1
A iii: m i i\ i. HorsES ami I I..- hills.
. \ IA.a .4 i. ?I Bali? IIQI I,? ?i*. |tr,,al?i?.
BM'I.AIN V niii-'inlic. ni lu.iiicil- in l,li-.\
?. , Park. II ? in...?
! . ii.in . I i .a. ' ? | . I!, ,??r
kara,
m,... ? ?i . ? .
ill. M "I'll II. PROFKRTi m.n IMaii.1,,1,1.
I >.-..... -
i.mi: BALK .i M<?i:i:i>io\\ n. v j. ti,,
I i ?n -,
??
i i. ?
.
?
,b. will lar a
? '
.
?
.,, i i? Illili I . ? v . i W
pill SALE -i i" I.I.I r.i.i uifiil ?iii,,iili.,ri
I Bl
?
I
? , . n .
?
? ' .'S..
li
I."' il.' - ,LK ??lalll'i N .1 . bat,?l-l.Ill, t-'li-lich
I I, I I ti.I ?
I ? t I ?
Ntro-Jerecn Ural Rotate for 6ale.
ITOUjBALE?Ai M.-riisiovvn, X. J? fnllv 1TR
? -IsllKII. an riVr-rn lill) -Kaiki .'.'? ..??. ., .,,t?l ?ni", t ?r, r? I- -
r.,,? ,t.i ,,? ,n.| aaa aaawaalltanj BiaataaIran Nea lark I ?ian?
' "' '?as ? ? ? ???' ?' su r i .it an.| ?.n ,- sahl
_**_?***_ anaaas sr sara-wart, aas1 tawan! ia a ?iiirnor mann.. ,n
uam w.KaJ . r.iiuair,, IS r,.,nia .. ..nUinfr ii larv I kata,
??uri.irr will, aUli.-iiart IbIw. niilk-raan. 'lain, wmr n-llar IBS
?sr aal, wUb lissa, aaaar.sr fillan ilasal Is evan saan i alas aats-raan
H w?t?r rlu.rla on .?, h 4,,.., Uatlnnlil Bra r.,:iai? ?f i,.r, ,.r .
Bow?. JUi.ll f~?(, |llrn j, ?nf,,, ran!,,,,,'. ..??ar -|.ti f. ?
a?.??-. r.,a h??v mmeimmt kunari i,, i,.,0~- nn.-,i kr li,,??, ia
raaimracl. ?nu?t,,| .,,, M,,rr , riama. ..ml ?-?nimamla um ?irwa .,: Darri
n?ui,a ni. M,,:r at..?n Ultla ki- A li-nnritain ?ti*?-, Pin. Ilirinirl, 11 ?
faaa. npplrlir th, h.nia. awl a lar?-? Dib BSBal BBSS lb' hot,?. ) h .
lawn, r,.-, |rM gardes, i,- A|,|,l, la
I? I ?U I K II. LI I'LtlVV* Co.. No P.,,,i.
V"\l BALE or TO LET?At West ii. 1.1, N..I..
* a ntfa aal rirvint mansion, as?bj i: riM,ma. * ih nil I
in-rit. r,n, ,,uiUi I nn(. g%, h,,u... fnar ?fr?a ?I I.tni n, Uwu in?)
t?a?-i?U?i,r.lrB. aron n,,.?,t,.'a?lk fr..m .tr-i?t . ?,.nll n al? Ur.:
? U ii mr lu...... MBBwlfBT ? rvitV! .f in ii rra ami .m, ?.f .'?
arrwa. al KUaabata. _BROOKHhl.l> Bl (ni -t
LX)R BALE at Westtield, one iiuur via Cat?
1 ira! Rai r?ad of Nrw Jrrar? (Iwrl.r tra,ni prr da. ?arti wail tw?
morlara hail? liol SKH Han ,?. w RKNT rbaiu ApplfloW. J
I .1 It ?ii S ?I u a nain.?
j^COTCH PLAINS, N. J. (Kanwood).
On, tii.iir fnin Nrw-York If tL? ?Votnl Railroad of .N, a J. mj.
(-IIUICK LOTS in tit, ?Ula?-? fnr SAI.K on li.m parmrBU.
I lan, baa, Sri mil. ami St.irr. i.ljnmini*
I'laiik walka to Station, inri n, front i,( BM? lot
I....,!, ti?a- rnnni'ii .lr?arr, ami a hraltlifol u? ,n????.-l m.|.
Pi.tuimt?. BM inonthlr.
V|nrii-> nbaifr-! to mttt konara
A. I). Ml.1,1.1? K, .ii: , ? lil'.?)..
_ na,? 1'ink.s' .-,! w V..KK
CEVERAL deairuM* RENDEN?1 EBforHALE
li? ? I'.-i. isa I I sas a. i ,.u,l parla? that
Ul - I? ?? t ... ? I li ?I ,.| ,| ,, r, - i, ! . , , It,
Pi i. , -, -, ? !'. PI i. V; ; I- BTl l'??r II
C., . ,i -rim? A .1 *1l I I n k lu J. BRU '? i
SPLENDID il'?-.i.rc PAKM.in SouienH ('...
. , u, jAgi i.s i ,
/Mil. Al' FARM .uni i'IM IT I - \ N1 ? -. l-l.?
BRICKSBURG, N. J.,
Oslr 41 '? 'ne ?? ' ?.n at baal
?
.:..-., I'r
I . ...
s , arl) iv min.ii IM
vTciinln; Real Crotale laTI S
I? M,t. viv?, m .-? t.- FARM in I.'?" lui uti Co.;
I > it??*, .,-..-; -? ? i"
pllOUK ( l.'ANI'.i.lii.'V KAUM. ?1. M? ?. iii
?I , a '
LX)I? SALE- "n " Ri hm??n<rl I!'!'." KI nu
li. i- ? i , ?
? ' ? '
a a LA]
, li Y: I., i: ? ni
l/oi: SALE \ SbIiihIiIoOH '.' I I : -.'
I
merni \ ? i . ? as?rwi ??"i *?'?.? I 1
? t, .in -li. -i.i. I'l-nin
,i nea. I
i i ' - - , : ,
I.' \i:\l ni (ii.'.nvtiili for sai.' soo .. n ?
... -.
i t.IV . ? ...
L'OR SAI.K- II.iii.Im.m.- t'?D?TRY SEAT. 1?
I . -., .11 f.'i' IN ?' . -,.
I WI'S IN VI!.i.IMA. Wrsl Viririnia lind
| J ti , ' -, M.tv loiiK Hul I III UN
l ?\|. . n li' ni -i l - ?
\'ll.(.l\!.\ FARMS nt -"i-i-iiiii I., ?lion .?'ni
i
.....i ia ' !? '-'.ill.
'iiuiu'ui ?.ilco cf Real v?'c.iU"
I f. ? ' ?\.l?
:> , JOHNSON & MILLER,
i I > ," ? I i< ?-. ' I 'i IN
i . i i I Hu
(J Ila! ? II
I I'll;. H? ? ? ? Sill ...
....... sa at ii. I .,..*...
ni
IM A. I?. MELLICK, \
Iii.
, , - i ? . | : ?a :
i i : i 1.11 \ i ( i i? ?n s it
, I li .1 I '. X ! - I ?-. I \ ! i . 'I MADlttON, N..1
1 ? ? ? ??
I ni l ? ci H
? , ?
?
? ? ?
: ' I ' ? ? ? I. -.
? ?r?il.
? ?
I ?I- law?;,I
II ,. .
" 1 I lu . - ?
(
i ? I H -.i . : ni ?
I .A KI Vir.W, .NKW-.IKHSI.Y.
?Vii
i ,., ,
?
? ?
i
c; i';.' m ''? in ? M.i.
.
T ?
, ? - ??
' i . , \
.
Uni ? .
IT I ? ?
i ? ? ?
I
fionnm and /arma li
t HOUSE m ni; \m;K, \. :
ti
1.1 r. uni s? I-.. . ? .. |.
I "! KS. W 'i'.'il.iviiiv Urtilitsir rlA LL1 I
III.I lilli 1. I'l .,
? I i.l1 I ' i?" ?ti? i.i.
fan , , I . ,..-.
\\' VNTLH ! ii '?! ntl? nain
Urn! CuInU to CTvc!:'. ::](.
A i.(Mill DW lil.LIM! HOUSE hi:.Is?.m. ! , i.
.,'..- : I \l II t Nob I,,I ?! ,
li?, i ? li,,',-- ia lil lil i . I ' ll
I. , I II
*ru IM ;i \Ni.K r?r ?i HOITSK aitd LOT in
I lill'ii iM a- ' I v I. ?I ... 74 ,?t .
. ? 1 ii , . i ir, ?
I
VI 1. Ill I IV|i V l ,. v \
(fitn IJropcrtn to Let.
PIANO*. TO RENT, purl of - rOUE No. 8
1 V, ..: ;,..? ?> Ossi ??' '.',-'?:?.
I.
OOM i" LET?TRI Jan., 1871, in A--<
! nar Ki I |i ne?
i rm. MA. I'nN lilli Co.. ?Vi It?--ka Bil i- ? ?
vTonnlrn JJropcrtn to Id.
/mu i At.i: in LET
\ V I Vl.ll tHK s
asa ?- suivi, 'mi AU I ,.; ;??? - Kmrat
l r2 y., i ,, ,,-?.-, Ball. Ill.? ??
abai " ?ra - '?? au.l >?-??ta Im ata
?.. VI Uti 1 s I M I K11
Newark, a J. or JOsEPU B li u.l? II Par? .\..r?
i .I: VNOE, N. -I.? I??'"' ?'i> sou', ' ?
' ' . , | Braut.
-. I'.. I.?. I N
f?onto m?o RooittG.
/X)UNTRY BOARD .?in hU bud ilurinn the
V vi ei.-r ?' i bs na law raak lia ?? ? l
\\'l ST TIMI.'l II-1 II ST.,neur Pifth iv< .
? T ? | , ,, m , y | ? m i
ali, bl I?!? I ?
, Bw-oad ?t.. i
-?> \\ r'ST W ISHING'rO? I'l. M I I ri:
? )? > ?tlsHKll KiitiVI ? -iiili
til ? _
Dted?itwf ?Tilti)s, I. t.
Al \\ M I \ I UDELL'* SONS, N?. mi I ,|
ti H'l.lNlf < ?Kl'? s i I M ?.
I? VERDELL of B'way, OS? ?YtHt.linir.Vi itinir,
I'. I ? M -l
?Hiociiliiiifouo
1 LDERNEY PA1 I LE foi H ILE On Itoarii
?
ruRAIN I'll.I' i""l I'l.'MN PIPE.
I / ml.it .Vi.I ' i
?ut? ' mu ki tiM,
1 ?
NEWSPAPER ADVERTISING. ,'?;;
t ? ' ? .
. - - ? ? '
? ' ?? ' S ? Lil
?nire bp -Atution
A BIbhwi? Ai.rt.r?. r
HY RANOS MERWIN ?V Cn., I.iuii.lwar, ?or.
,,,, ?... 1 I. I- ?. U.-' irl I -'..-. lu n'ur. Sr
? ?. i l.sati? Anrt? ... .,.?., v
BOOK TRAUE SALE ?ROOMS. CLINTON
BULL Aiwr,ir,.?, hu?...... IMVII." S-l_KUKK.il *
t. liVILMIM-?Sa KL 1 .?IHHI- ' H?l-'<-' RI'?s"S. ?"
?nu nal it him.k 11 ion bali
...,,,?,,?.. ;l ..,,?,, ?i- ,. I I.. ? . : r? .!?. ".?I --..-? m?/ w .1 ht
?i raak a" a isa nar arta? i is kassnali sf Ubssib i ? LlPl'i.voli
?. . .. .ni M.a.r? VITKMI s 1 l ., ,'l'h '?'. , tua.
UPRDETT & DENNIS will m 11 ou THURA
?I?.vv. s?|,i iv at i.' arl bB I of mett tmm IB f
ip. r nnlrr W ii, II I Hasktra r?i ,
11 n m non n it-i ? . o\v s
Pirr tw.,jnr <i;,' lu!. I.I.h.i Jl KM . .nits |, ??.. OrtobSrSB?!
arrikli II,, i ,,.. i p
nv.Nii.i ii i? Bli , i iiKifo?-..-.
J)Kl'AKT.MKN'l OF IT lil.IC WORK?.
Bl s I' ?.?IK. 111 1.li l,,i ,. ..
II) ... I.. . ' Bb lb a WILLIAM B I'W ? ?!? i .. ii .- .,, ?i ..' I'nl.: i
Work, will I*?. 1,1 at PUB I le AlMTION BB 11IIDIY. BBS* I
it IllutUk. a. ra . ?tu,? Vf.iil.uli .^ lb, . , , 11,1! in ilw ?i!
lark,
all m ii.inN.is am. PABTB <?p Brit ins.,s mftum ItUs
4 .,nroiMion,r. ?f M mat?, and Aaaaaaa,? >.i ip,,oiot,r| h? tk? Saprrnir
C uri for th? rit*n?n,'i ot LriiBrtna ?trnnr fron Karrata brit ?tr,.? in
I ? ,. tfBlh?tr?rt mtb?. ?ofN.wV.irl ali ? h l.ail ! nu aad pirti
M .,? rtaln ra? ii on (!'? ;, th. otTn-, ?if :|.a
Da mmrni nt I'll ? link- te BUBBwaStaaj
uor !.irtl,?r barinuai? ap|di at t:.. eli?. ... ? , MaBSOBSB, Ko. 9
li? ' , 'trut.
I ? ?? i-1 11 ?V; a? i ?s?? ? ' ? s '-?.Mi ti ? Orri ,
I'llll.tll?! rill?. I', s. ,w 7 1H7I, J
fJOVERNMENT sai.E.-W ill la- s??l?l at
*? * ? , lorlioa al ii.? rVkarlktll tr..-, '- , Pa., m
WK|)Nr*rtI?Al n: II la~ .it IO a'rwrk ? ? a ian.? iav>ant of
. UHU " W11' ami ...Ilil.-ISON' 1-,111'n.i: ind VIVKllH
M ASH I. ? ?TDK I ?
'? ? ?? -, I? nU air- |M?., Itl.ANKi:'!? (Woo
' ?i K VIT situ. I s ina PARTS ?nki:- u'.uni.i,
. ?
' ?? i ? . lal ?hil Ofrlrr.
. ? -in, ? l -... , ? ? ??. i. ,!?>?!,. r? i.ia i,,l. r ,,i: i
?lllVAIll VIN VI.IKT I?. ;.,- (Jaar? .-?? i,.i,.r?l
I?-? . ? vi . ? ral I s. Ann
vT-ccau ?tcaincv?;.
V i IK?: I.IXi:.-vTi:\M TO ??LASGONV,
. \ ! IVVRI'OOI. air! IfOKOONII
,-.???.
IH ' li! Rl VV VNH li I I s
ti 1UV1.1 V sill killi KrjMfwatw 1".
a ? i. - ?i.
n. j' ,.:- |?llt?. - .'.
lu-Niii.ifsov hi???i ;
J i
1 I A\ AN t. SlHAL au.I \ ki: A ( l;i v.. NKVy
k i :
? .
' till UP vii.lill.v Ut Urn ... '? i 'I'".'
OP 1. arrana rill BUD! : "st H I ; a
l
?? I'V INI.i." I ?ON- -, |, BBwwS.r.
2 f S. MAIL TO II \? A\ \.
I . M MM). MAIL HTK.I SHIP '"
.
?r. io Pul I I ? r.
. , '
. ni I'MIII Vi I ?
VI?.sill KI , ant J. His,.
!,., fr, ,-lt,- - . ? I u ill , ? Mit.
V.
L*OH B0L1\ IA.
VIV ST HI.Ulis VN" I'll??
taaaawtt mi iihmiit- f t Lsaasrl. Ceaiaaa?
. ,. ifirr
I? K8 01 I. ?N|i ?NU 1'issti.i ? ."I ?
. Parr. .,..,..
?i.-,: l.? n ? -?? ail?'.,i '" ?ir? of
, | | ?riau n,- i anpssj i-?i i |.i, alan ?iii ?
appliral -
..,,., ?v. ?l K - -1 Bo.tlll ..r '..
n u. ii- i in iti.iu r
li .S..I.U -'. Nrw-Yurk.
? u I'll" i:
' . .
?/(ii: ? I. TIKTMAS .un? URAZIL.
! rsiTBI . - J iii.t/r m i IMSHIP ' "Mi'iN,.
., ,? ?;,
SOKril iMI lil? a ' ii <'. B, Hunts
H in.'!?! 'ii:, ipi iv n? .?..?.'?. ? .
s. I i II -.Ml.lil V ? ibt K I .
, ? . ?
. ..?ig. Yu,
' - . ..
' a I ? IKKLON ti-, N.. I . ? ?
r*
I. \A\ 1.1.Tin?.
ti? I,,' H N? I I n? N
I i i | im. nu: i -. B I i B
HU I I . ? HI m.? 'NI. I.KI Al- VI l.sii i- . MI'tNl
. , -i rli la.i . '.-?
..iivi lil H No 4b N t. I?' B1 W I UN ?ntl
tl|N MM'I I ..' VV HIM KA.
11 i ;. i ... ,
-., v vii.' i a-. . ??" '?? ?.
? ii.? ? a, liir??-. li- ? ' - ?' p. "i.
vv i?r?.-.-: B, t.- Wuausaa Oat? - - I a, ??>
?i v .ii vi i is' Ott*, ragaiia H la.a
->.. "i r...>? ? - ?
i .i fr. ?.i., -.i i., ,,n san
WILLI ?vu j. iii, l/alt-i
?R LIVL?IMiil..1 ?.?! l.'.V?'i\\ N.?
? | st (.. .?.War, ?i?.,..,. , ? .,_ tntian f
. . umi.-ki is s .,, ,. , , s, .,..?,,?., t: in ,?
?ir. -, - , a. -i.
Ol III ! - -I I - SSI' I .?li - , . ' 2p.l?
I ISlll.Ml lo.N ?ATI KI*Al n a ' ' ? i m
. ? . ? v it Kii-1 aas ?ii. . ,-. ii ? -'ni i. ?
? . i: ,-i
I-ITI BOP l'l?M?i'
111 ? ? . ? 1
?? i ,?..:-.-.. ? a*' ? - "
.
hi. 5.1 i
i - ?
?
?i II ?
? ?.. HIL!
i i ' , :? ':. i Line to ... .nck.
\ r ? , l OXPAM ? M VII
IAVBI ' H ! tv
?
,...? !.. . .
? S
I ? . ? I ? .. ,, , I - ! . .
???i poAi n ....
,SA'II Itl'lt, <l
I i: , '.-.-.
. PASSA?!! I-'.V.I?I?. IS ii.ii.li
,.
? : ?
' ,
urn ?i tal? liar. .
,. iad .-i..--.
?.! '. MAI Kt N/n
NATIONAL ItIM:.
UTI IM .-' I'V. lil'OOl. VU- I. ml N
: n r. N.i. i: n ,n
ii s 111 . : 111. ?
'.. st | I IIIIV .
? ..,,.?, . tfcii - ?
: ? ?
?
-i i-1 i ?.. in:, i on i ?i. s l'ii.i ? r
in.TA.VIA i MUM IAiTKOAI
, ?:?-,.
.ard lo Pi .am
c i ,.-,... i.. s an B
i vi. i III sr ,| ,
Stcnmbouiti iin? Kui rouon.
V LBAX. und TROY I \ I SIS?. UNI ,
. TI m | p Rix | , ins , un ?iwl s TAI ?OMI ('?? u
...
?
| : ? .,- ,, P|
I Mill
p. Id. P - ? ' ? I
!;. Pt ii 8 ii i
j ti. li \.\i m .
_r?iTT?AL?LVsi ...i iu?^ i'. \>\\ Line
?Y? _? . , ? i,., mm. ...intu? uri ?
i ? |-, .,.,
l li Poa hi.'i- - 'I al
. - , .
... i
? ? -. ? ? v. ? <
<
\'i-:\\i:ri,''.ii. POUGHKI ?Psll ?nul ?tiX
a.1 Hull' liirin - ././l-.Ns als, f,, . uRN it ni.
raan it. Us ? ? ?
Vl.l'il'M. LINE STEAMERS I)
,'lilll IIM.M I . I',iis|.i\ ? ? . ' S|
-i
'- -r . -
Inrk ti
Ii ....
,i, Ir. r. ? W ? ? ?
Vl.U-li.W i.N sT?AM?KS, loi II Un I
.1 spkinci - noan
??
>
I?ELAWARK \M? N . - - ' n Pit
i'l v . ,
MullOS . ,' ' ?s ? Im ...
lalrr ?
: TI Bsli ?
? s\ rt kimi ..? i
, .j /pi, ?lim ushisi it li
PRIE IIAII.W \ . TRAINS i ... ?
i ., ?
: ? : ? . ,
\ ? . iiirwri
s i a ? .
i.
KorPo ? ' ?. - . ? iv , "I ? , ,
. m an.I I I' i? tn i
1? ?I ? ' ? ...
, .
kari ....
?
i la, n i
? . . , i
?
I.-- Pal. ?.u ii
.
I IV 'o I . in
?.I II. ..-., II
? lu . I-' . I ' . . , . ? i . ? ?
... ,.
r..r I- ? . ?I '
; . . , .
. .. . , ? n ??. 'J ?,
. ,s,aaa?a*
'
.
, . v I -?a "?" * ?**."
' I ? a"**" UM S OSKl,
I II KI ?Mr. i. |f... I .
-
?tcamboric nn? Rflilrono?.
i>KM*i.i.- i.im s ?i aMRO?TS
i :iysy
?-.?,..
.., .
??*'.'.?'*?.. . ,
''?a
? e .1. |r,'-?a
',,';."' .is. !,; ? ..-.. i llr..W?.,
t?,?.?.. Il,
gAl 1.1 Y. BPF.E1?, M. COMFORI
Tj.rr k?. U, U.-r^
..?kia?.
< I! 1 ?IK lins rill """*
(li', ni- *. ?I I?,KB
? ti 1 ?a LIV? KL.Nt ?
? . ? ( n , ?,r > ?. ?'.?r??-?
I?,. ? Ki ni B -,. . . -,?-.??
1 ' -s * ' ? ?? v ' -??i?ar?<u?. .in, Kip ,?. ? .
I r th' . i. I..V? I -, ,.,.a v. .
Har.
.- ? ?if ? p.. at
?ont H 1.1 J 1 SNOB ?.mi.
N.? fart. '? - - _
?RTFORJJ Ml.;.. I -State ..f S? ?-V,?i
? - - ? ? o' ? ' ruM*MUa\
i-i n" Unit with Irairn l.-r ....... .?M??,
i ra s II ?. ! lal i ... I
l.-oi: NOR WALK . .1 DAXBrR.. : .,iit.,;?l
I ? ? ? ? S I t -I
?HU I r maota Pt?, vi I trim
? ? I ?.'?
?. ra. ?n tir | I'ln'ii,. al?. N . II.,.,, Mavraa
Para " . : . , ,
OXDOUf, Pol lillKEEPSIE. Bnd NEW
lii Mill i ..? .- i ? i..,., v i-?,i?ia
it. THOMAS? ?>R> ,i , | Ja ?IK? i. Bil HAT? i .
I'- ? ? II, - . ? ..
I.MR ST A M FOR I? ..ml GRKEXYi ii ll-Tlia
? MKlMlniAi - i , > .Piara BalsfMliMlM tatt
' ? II ? ? ?? a- i.? I . a?.
I
ii
\l
."'?I.' BKIpGEPOH i ??ml all points ,. . llouan
? I i-? *!.?..? . t ?
.?unil.?. re. I
L ?i i: C A I - i. l :. !. IIAILV. ?tnm%Ta
I i li"MAS ROW ii.. -I v\y?n ? sk
?r ?ATI BIMI ?
.r ( .'.a.I .i . . at?
' ?
JVM.I [MORK KXD Milln RA n. RM A M r?>
I? r.l>H"-:MI\l , -..- thr YkK.1T Sill..' a. ,.
N..UIII YYt?|. KKK.it.II, rr,,lr.| Ik! I?i . ?M|, ?,
IM. ?I. ..lll.K ..li' P.? I N'ortll K,?rr . |\| I, |-, ,
I li. I INK P.?r I. S wl ?ATI* i i ?
Jr.-.. H . fr....,
. .i'- ! ..- t - ? t.. M ataa
' ' IsaOBL? l.l.fa S,? i,
.. i .?? la i -
' ?? ! ii ? II I 4..r?>
("l'A'IRAI. RAILROAD of XEW-JKRHKY.
V> I'.-??, nii'-r s. ?Vari. I ....
it Ha i-itvt.iB
? io? ar
?I eik! it Ka?? ?. b |V. I
<:? . . .? fv?
' \ ? . , .
-, ,
ALI.KNT.iVN If NI! Td T?lK ?I
' H IKRAXOBMrJIT
; , Lr.? I?. Tarka?
--?'*? '" ' - P
? Hr,|>i,,,n Mau'-h. ' -i
?, Pitt, ?., ...... ? rs'*nii-| tea ..
' j -
. , V .IA i,.?.
- . II?--.
i ?:????.
-I,- ' kUarb ? , ? ; ? ??i???.
- arte*
. .. Baa
- I .?lo?.
: - ?.. rrt It'
? r ?' M
PorP
- PlaiBfirtal. ?a ?? ? -
. .. ??.
< . . .
?;?;. ? .. ? ? ? ' ? ' ?
mik mr a
I ?, a. Waarams Ki ? i" ? *i"
... ? ??Uki
111 Ko io?? ?..i.iii.i. . i ? i,- i .-iii .- ? n J?iv
. u?r Ir.
. I. Ullin
i .. i?.l ? l?f K.,.-.. !?? ? ? .
... ...
I-, l'are lo P ... I - ? ? ?i ,i?k?i.oa
in ? - -
? ., '.? ?<
?1 B-T
ri ni ..f Sen Jr--. B. 1 .. '? wet mama
.,-... . . . ?
K r KI? KUI ? , .
bl. P. !?? ??wTS <?ri. I'?-? A I.
llF.I.AU ARL. LA?* KAY, \.\NA and WEST
1 t i i .n kimi,
NOBBI ? ? ni? l?l?.N
prpoti n N. \. -,-..-. . ? i ., i, i t ?. .. i
M ,Ml,..'i \ : ia hit
!t Bl U'- ? ?
ton ll.au?-.,. at In. ?ra I, al Wall - . I K K
-, ... ' I v, h K
. ., S, e
0 - -.?.-kawatiri? ???< M ?*? ?I.. ?
;
Hine. in. I.Killi,II I li la KX'I'.-i - - tari M. ? ?
!, ?ii. P . . I ????.?. r.,?
| i.i? ?-. I [VI It K 1er K. > :??? i
li.!- . I . -I ...? .at
.irr?
I 4:l?ip. ni M RA.NTiiN I MU: ? ?? ll.err. ? h?tt?r K
Ti. ii karl if Wl . . PI .n
' M I: H. far ?I j'rr ... , , -. .
. oil M.I i ?I?, i -, M ll|. , ,., . . . I - ? . ?.??,
? , lil - rOWS It? II -" 11 4U? m .- .- .-!? ? e
, ?, MMI r ". . ! ??? ?tit otlil II?, a,
0? ' <? p. ii .
I ? ? "' l*fl ?UMNf.P. ? li. T ??? Si ? ti io an?.
! lides, ?,.. iitw, I .??? .. ?" ? -" ? jo. ?> ?i. ' ? I ?.? i .
NRWawBI ?t n ". li*, ? <?. ":??. ??ka. umw un?. Il M
' H-.J.I mil 11:40 e m . 1: " . ? . . ,,. . i Kk, ? j. .
, . ?? 'n ? i iel e f. l?. .?I '. ?i . . I-:? r ?..
j I -jin., ?utrkisl ? ?top at !? na x'rwvk.
I..?i Kr.-l? o llD-i'lH. M1 ii?1 V.iiflli.klH a'??4?e?4
, . m . ? ra
I ?iM, ?SLAX0 U.MLROAI?.
li s r M M 1 '. -, I I- A N (i I M ? ?
?i'-'-i ?tiMllli ?I?. I' UM lrau??i M? '?'? " *' I ?S
a, ?,rrrn;..r: eui s - i:?.i?,r Mail Tra!...
V. ?:...-?? . ? ? ?.
? . .-?. ?
... | I ;
North- ort ?I a I r . ii
Kar ! ' -
i .... ,., ? v i. , .... ? li.? ...
, . I . . . I S ? llulitrr ?
? , ,., ai lb K m. I I' tv? VI. lee*. Su|t
i, ? .. ii.iat
VEVV-YORK ANO M'\v-ll\ri\ RAlla
? i ' * ? ?
? UM ?IKNT.
i OMMENi . to n Bl, ||
- ,-r Sietio? iu N. ? ? r,, ,-ornrr .-I i? ?? ??? ?t. aud
..- -i. -
i i... ii, ni.ii nuik
'li' ? - - Kr . II ?I a ia- . Mill Ifl.l,
'?' lill ni.
? ? i? ? I, UM
II n. IU.
? ? :, i i rr. 1/ ' Iii -te
l:M(Ki ? ? iH ??ni i , .
ii. l J. :, J? ,l,-l I " | w
-i.nfoi-1 T lihxi. ?. li?' a. in.; UM (It.) I ? < lill.
' ? ,:? ' I1 ,0' ......
...... *, 9, ll:JBa m. 1:1?, 3:M
-?? ... .
i) ?l.l
i I
. . .?S M.? ? ?"I Mi TKAIN.
i ir UutiOB iu - I ? p. ra.
'Up a
r-r ll?i'..ar.i i ?. i. la.. I 4 j? ? ? i. I ? -
1
I lilla, | I Ki | .ri . fc ? -11 ? .... ' ?? M
' . II,.
I .,, ( ..-."?, r .-i.- ii,?, ;:.,.oiil, f a. ra. Ill'? p. ?. u? M. ?
.. N
PlahklM ??I rue I ? a. ?? U I' r? a
n ... Bara ? i? I*.
.?. :.,',. .n ,i
?rfl.v.n ?b4 N.ii.'ieiiiptua Htilr.ia.1. I .. t?
ina ? ?? ? i
, id. ?a in. anJ I p. m.
, ; , ? - -,
N ? , . . I. 1 I - H
v ? i lau i B. In 1 ! n. m-- le li 4 ?i . ?
- '? s?.
I , I li, at ni Ki ?HU ? ai ?it. ,o?l I? la? k a.
..... , ? ii don Basiiii taasaet
KW-JERSKY RAILROADS-PROM I'mmI' of
. .itl'i INDI ST.?I i i i lill AUKl l-b I . eaari s m
?. < ? I I . ? , I. a ? al lu
? II-:?.".!. . MAM .N? ? s . -
. ?|K li ? . ?... I UK
j Nil ?ni I ii \? I ?i :? ii !??? lUK ?4 Ki" I
I ?or ? '? .? ii. ... ? >? 1 krr 'l-l
. n , ,i,,Pll.
- lh..?t -li?-?-? ? ,. |-?... .anira
. raa !ir,...?h la P ? - . - - ? au??.
? ?. i? ?? eel? ii
... a. , . .
- ' 1 ?! \N - Ki I. .. . , III im;-k????i lad -l l
....
?
,n ? ,, , ... I'. -. in ? .... i ?? . ?
?
i ?y j yi k? . ' - ? ? ??
V.v. YORK .TATRAI. and III DSON
> ? '-K Hill 'l'?l" - ?. |Wn
?
e 1. - ? N. ?.
i..1. li
\ . .
li ?1
j- . li .?.ita??.
.... lull.)
?
I ? I ?I ?
i I iml? ? III??.-.- .- ? '
N
, U .
? tra.?".
... I-. ..
. ii ti
I? ? -
, -. Si. k..
\ i | ? . ? !
VEVV-YORK ?id HARLJ ?j -???AJL
.
- i ..
VKWARiNAM^Ni'^ ^,'^.'^l!(i;,^l>
J\ m ;-,.i ?n nu? ?"I'?
a.? lll.ii'l i ?.??rr tra r? ?ill r.n. a? .
? ? . til IN!. N? lk ?,
1 7K*U I .. "..-.. Ila
. .
! '_, H)i: W'KKI BctBliBM ? I ?
. m NM? ?IBS
- ?
i
\
II p ii ti ntl IN . ? ?...a
.?o! III -li?" KAU.KOADof LONG l-l .NI).
* SI \l\ll I- i!,!' \N. ,1 MIN '.
, ,_.. I Baa I .? . ? . |
_
* ?. ?? Mail IA .n to P.irbor*?
iad all ?uii..aa.
II a. >? B.?-k?wii
.-as r..ae.rt i?| a i?. elaeari . 1? a?
? ? I V ? ' ? ? Halt?.
I li t? a I
', t?lll
ke* i i il t auil ?11 Slal , l-e m *ali/?M?l?|
1.1
ki. at lad i ? p. m Bi"rrt? ..tiurrli ?lib Uti U feklyka IvB
I - ! ? , rat,
'? ir? -,,,.,,? i,? R??|aw>? nr?pt as . JP p. NBJ
i ?? \ rl au I li r ?, ?. ,. ir. u : ,,_ laj p
. ? ? . ?r bulla.?fir. kite?.? Btvtl *)J
l ?o,| ILr ri.airiilrtirr ... ririe.e.L .?
. ? ol i ui Um ?Wa ' ?Hr lk. lar
lof faille' (/?ilii? l.l ,.- ,(. I it. ia ??
' ?V i."'k1, i Al ??*?. I

xml | txt