OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 05, 1870, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1870-12-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Vo1 XX\.N?- M&x
NEW-YORK. MONDAY, DEI 1.MBI-R r>, 1870.
PRICK FOI I, CENT?
EUROPEAN ISSUES.
Till: --OKI IKS AT PARIS,
n**mmm oaimd ti nil names-- rag osa
p_pa IiriUVIIMp |?i |;| CATII ni inivS
IA?.!*' I 8MBAMHBD Bl A? VII.I HT,
|PV TM.KC_.VI-H IO Hu; ?KIl'l Sl'.l
1 ilMuiV. lite. I. .
TV?' -;x-tnl? ii if TttTmt K1
-wj|f(isi.v-'. mulei BoAt -
tttddS IW.H?TH x1.IV) .?!_.iit!?.t um Wtite-oherg
i. mi tin' t .AHt of l'an?. Tisiiltcii in lciiviii-.'
^?.'i-, <?f tin' villiers shoal Brie
g-r-Hani?* 11"<- (.?ninnis tog the] must retake
Ote*, \ ? "?*??
ti,, i i ;? lim to Um
nitiit -.an.i I? I ? ?it ivI'll liark
ni ti,i.-? tin ii most .nhiiii'ed i>(?m
\\ lirioinli? i.? i-? vtcic Mpported kg ;t
^-igjuli? of til? S?? .i;i(i I' ? the Ci.im n
: ! ? s vili Cu ps. Ilntli
?je? fou-lu desperately. The Kr? n, li, 1???1 1,
mov- ? h tai k. showed something of
iTtdiv Elad not] the Wttrtea-horgeri Otoo
?-. .uii wini, , bad i," Prnssisni
, . i. srasptij m onpgott, ii?- Investment line
nni-.it li.ivc 1" ? n lo? ken. In in I. l!'' i
ni. r? Iv Rained ;i better foothold tor a futuro spring.
?; .n ? to?!? ploy theil i?''
" Then w.-iaTory hard licht tiio SUM day
? III li r-iiilll li ?I'.t il)?'llilISt till'
Oerpe. _1m etta? k "m tepnlsed
ladpsteonsrstahm hy ii..- Prussians; the 1st
In a
"T(?-?l.'.i. all is ?|iii?t on tlio southern fient of
Vttrm. 'Hi, Hist ?In 1!? i vi ?t( i
( hatten ,? ChatiUon. I lu?
iras a?-? itl.'tital. itiit! ii:.? Crow n Pi n ? ? bas ordered to
s -Bore fans at pr?sent with - If tin?
i li try iinno sorties there vvill prohahl* bei
? k ??ti fin? outlying <i? fen* - of the ? ?ty."
why -?im; i i:i n, a (,i N
- I'M. No1 ? ,?-(,! I I; V i I .
I (?M?,\, 1?.. . i. 1871,
i ' , ? ?'? bj balloon Croa Pu -
t?. tin 90th iii:. The ruin li held tin- jn,ii,i8 recov?
? pel ?ni: for a
fnrthei ?'?ii u-iv.? movement. A Boot] preYented Dn
?rriit from crossing the Marne on the 29th, aad Gea.
Vino-,- therefore retired. Bal on the 90th Dacroi re
rd movement, and ohtained the ?;?1
-..? cn i Ik east bank ?.f i be Marne, a bieh hare
.'roii'ly reported. Iii. I , , rtainly gol
poSStiM-icn of Cliami?;-.'!!-, again, as tiny claim. I,iii
?." ?i ti,o j,;.
'Ho P that they asked foratrnci for
? !. alni tioilore tii.it iii?
11 , 'ii appointed
J
ANO. uni; BATTU ' ? ;. PARIS.
THI PHI ?l VN? i?i
ni?; ,u;i i. i n:r. ni nu.
' n ? HEAT. LOSC nu;
'/? N! OS, I' ? . i.
A ii - ?? , ii! ??n
?
tritt I- i v. vvliii li li? Id ;i 11 tin- vi'.!
a ' .i (1 to
purpose,
?t daylight yesterday, th.- Iweaty-eighth Anny
ami the Twelfth, uik!?-i the Doha 'i B
anti u divi?iou of Willi. ? 60,000 hi sil
;, f,,.,, ; ? advsneing on the
li.nli |... ? :n<l <'li:iiiii'i'--iiv tidiu the
I ' ? led by
ths Mam?- direetly upponib
\ n,,,-init-t?. khaa "????:? c ? - ' whs by the
As ti. ? ? i'ivai .ed ?- k they were
ii.i I I . . r.-Tii li"- fi
!.. ? ron.
? lemon troops waren d, l";i uti re soon rallied
bj Um i,., w. j,- th. tu?. i ? - ?li"i down in
Hu- Fit?! Hutt:!?:'- "I th<
1 ? tu-,],s lost all ????
m\ m. - . ,,?ullin ni fresli troops from Paris
? ?1 drove th- '?. i
, es to the east -raid. Al So-Woch
ii,, i?? i ii r? tut nit
. . ?.i the M.iiiii-, und not Toci?TA-in_ it, hal
the bridgea. The tosses on both sides
v, n heal ?? rho Gem ia lot eswi re the
,,<i ?, their sostoining the fire o?
m,?l . ?n h in theil ( booen position.
A Jai?! di : ? tlint ti?- Bghting .'it B
- ?n? very severe, the Germant* beingexpoeed
til? i,, in the French foi ? B
Un ti'Mni ti,?? I'jcijoh ratio d, I<
tboagh abandoned
no1 been oeeapied hy the PI
i i a Ij.'ivo fallon into ii;?
baud the oflor J
i , , : ;
? v. in s dispatch t?' tin- King
- ii m Bri? ?n.?! Cbasspigny bar?
. li brough! heavy
I I ??
f. . , ' >
All- Vi li i OX SAIT RD AT?THI I I.I **?< II )c-?|?.S
I l-II.AV.
,, -i.
Lorn ?>*-. Dee. ?, um
? I in ? i ii.i KI at
"?"i'" ' , r ?i i,ii? ii,? following dispatch:
??lo? iii.- Queen: 'Miete was no
Mitmg gi m,tu,:,i yesterdo] al Ports. Thi I
?i?- ssssaioi troops in,in \ iiii'.'ini??.. Daring the
lij-lit ?,f li .
?io Ililli, i. ,?? p i,s-j -si lind j(ie,iji?ii(.i .,;
s. m :
i m. ai:mv oi" nu: LQIBK.
?HK M?l;\\ \|:i, ?<?VI VII.NT lill,, K1 I? ! lil
MAtNM.I, |\ MKiNI ?ii 1-AI Ainsi.._ , jj, Ay.
MMJSOnuun ik??m ?.ami?mta ?huini in
I.A?,I Ml M- IM,,., ,?,.,,
U?aos, n?-, 4. wot.
A ?li spa ti li fien ? dial id. prMsiasM sa
BnBttw, aluni-??! un- HatessAth sol gsTssHswlh
Aiin.v <?.ij*. Um k ?oil .,1 ii,, ? i-iif-u?, ?.,.,,, UiV( ,?.
Boo, aeeorilag i?, /,i j-1 am i i.iit lha Jfsaifcsrto
ailnil mili m j..,i,| i?,,(. j),,.,, ,,!,. fr. .?n, ut .?.?n,,.
Isis ail hJ.ii.k ti, ir, unljoui uiMkrd u?li anlaift
u? 4-aiioi eni( ii ,,,,,. ,,/ ijbsa tin,. Isaais u.-ih
aoundod WOi lah? M_M_MR JIjih o\mtkoi OSO
m. nUiily ?iii? advan.-r ?.f tin? S??v??nt?entri ('.?ni--.
whkk, l?i.\t??*.?-r, h.ltl nu jKiHttuitiH. iii.? niora le ot
tin* trooj??. I?excellent. Tli?. (I,,?? inn-tent ?__(*? the
(.?llow.nu -iii.ioiiiiccnn-nt :
"Tlio Anny t.f tlio Lou?' lia?? <!ir?r<>iitiiiii>'<i it*? f..r
w.-mi nu??? m? nt ..wini? t?> tin- tattuowtnt "I tit- .11
<Tn>, m bo linn ?-.?ii. tiilial.'il large _HMMt <>i t riM.p-t
I'.lw.-.ii I'llhiMtit., Artliena.v and Aneri \ ill??. I li?*
anny <?? ?-ii|n?-s *tfN_agtj intrenched |M*Hiti<?iiR, lil
tthich t tvill rcinii'ti im thi? ??ri'-.i'tit. |*??jw?iPli_.llg ila
?ia-BwUI until ii I't'ttcr <>p|?.ittunity in .?ti. red. In
the liicantthilc Cn. Ihn-int, with ti'?' anny \ihnh
lu- lui .?nt uf l';irin, ?B?HaaBg_gn_, anti will tie tOmt tit
act matt fi.-clv. nut Indiag i?cf..r?> lum tin? iiiiv*?-*-*?-- ?>f
tin* enemy v,hiih it w.u? Mii>i?i?r?t ti wire fO?Bfl t..
m.-, t linn. I,ut win, h art' nally n-tainrrt nt.nli ?>l
OrlO-M, (itMIIKIT ?.''
'Hie mai.?hin'' .if ti(to-i? >__reOg_ Tonn-, on their
W_J tO llit? f i ??ii t, i?. LaMaaMtol Tin weather in in
ttmat Ij ? ..i.i.
?111. I'KI ?MANS ?I AIM A M.'U.HY MAU AUII.
M \\? YA rOI'T KltOM IHK in Ki: Off m..<k
' Mi l.<; ??I!? l.IKKN.
?-. I'? ? ?. 1K0.
'i lu- link?' ?if Mi?, lilailnirt? maki-H lln? fnll.iu in?? re
poit: "(?ii l'ii.lay ?nanring a battle ennuin mt ti
n.-ar I>a/?'?li.H 1. h liant?--?. After a lint If-t?, tlie
1 iili.-iith Kirn, li Anny ('..rpn Mat- ?li feat? ii anil
? !?a. k tn Arl?'Tiay, anti Um S:\irrntli French
Anny ('.>rr>s ?hivtii iK-ymitl l.onry. Ne?,cial lundi? .1
]>iis?iiieri ami ?It-ten fBM were tak. li. The enriiit 'i
Ins? is i..iiMiltr.il?!e. Our In.-?-; ia iiiikimw ii, but ih
DIB? li ?niall? r than tli.it ?I the eiu-ini. '
i'iiiN? r i in i>ri;i< | ? hai.i.i | i \?i i . i ??i i i. is
HIS nl'KKATHiNS?HI WY BOAM IHU i"N?;
MARI
i i i..!.\in : Nil
IallM'tlN. DO . I,
Hie s]n ii.il .(ii!. s-?iuii!. lit ..f Tin; Tl:ll:l*?l. at
Berlin, i? li grapha Uria do* '? " I hen is iMtbiog troa
th? A rilli of Iii.- l.t.ire. 'Hie npeiatimiH <?f 1 'i in? ?
1':? <!i-i',. k (1;.ni? s ntt tli.'lu.-ht t?. I-?- nn-.ii? ci tttol.
b? ii ninth liimhlui l?y In at y mails, ?nul Ins
i'ii? ?I hy long linn. In *'. i'lie mil.liny
m1 nat inn, in tin? best irifnniied cinh-s, li (hiin.il
i ?? n. M.iiiteiiflVl has?hi .-n tutu n ?1 in 1'aiin."
A (li-t'atih fron Ttiur.i tola -Sum?a.?i miling
?1 A MmistiT (.'am..elta hot font tu Uri? ann
tO "HlMllt Willi t li?*? (.lintis if the AlHiV ('f tllO
li .? als.? r-tal.'il that ti e 1?.lilli- if imlay, in
wlmhtlii- S_xt. fiith ami S. \.ni... mh Am ?
'.inaiy, niiil
iii. i. w.'ie great 1?>?<?.? <>ri 1?..; h si?lt ?.. tli<- l'? i:c-jitnt
Oalng heat y artil'- .nny if the Loil
ft ' ? i?- large tot oion < dm
AMir.N.s ETACCATKD.
Iii! l.'.ll-slAN M'HI.MIM I\ 111! NORTH M ?1?
IxiM.I?.
1.I.NI?. v, I?? . . -,.
Tin' ( tai iiatinii (,f Ami. i ii I j ii..- QersUUU
1- > m? ?1. 'Jhe emiiiv, as llirv relit..1 hi? \v np tin
bridge h. tue. n Albert ami A. h.iix, t" i'1'ita.'t their
'. Nothing has sin..- I??-? ii beard of ii. ii.
Maiiteiit'i. 1, find then? is little ?hnil.t iii it he has
al?;il,.!..m-?l bil n ru. h ??!.'t?it north, ami ia lins'? iiini'
with . ? ;.? Corin.
THE I i. m K SEA N.'i'i ;
GRANVILLE. Ml! Y in <;i>i: i-. II \K<>K1 "- i?-l
: i.? ki ?i t mi -r WITHDRAW HER ORI? I*
KAL ROTE OR EROLARD WILL WITHDRAW
ill i: 1 MBA8C ?DOR- Hil. SITUATION STILL
< ItlTICAL.
im TI 11...I.AITI to ni -i ?.?ia ni: |
I..1M..1N, I.?.
l'h. - ? ? .'. l.t < 1 Til! lim HI m ,?-!.
. i\ : " (?rant ill.'s i. ply
1*1 h.ikt?il'? I i-t note wea del
Ii ?UM-:- that (?..It M li.li ' > lltK lllr-NN ?I ill.11
in law, I!? .? ?ii.-? ntl i?. the
Conference 011I3 on the uulu-tai..! og thal I
?* it hilra wa the ?origin'-] 1 reniai ? ' 1 :< i? ?-inn t?.
?. parate .i? lion ami bringa bei prop? ?ition before the
? i.? be .l.'i i.li d on w ?thont aros i.?ns
?-. Otberwiae the Britiah Embaaay i- to be
withdrawn. The English think il a diploma
tory. '1 be *?? uti. n ia Htill da 1
T?RKEI r. l?CCORD WITH ERGLARD IND ai
,i:i.\ ? ADDRESS 01 BAROR VOR BEl'Sl PRL'S
M \ !<? KI.MAIN *?. I HI \!. IN ' 181 01 l\ IR.
[] \ IT I I ni. ?I'll NI I
l."M..'-. 1'? '.IT..
ii I ' BURI al
ays: "A?dvi( - p nople
- li.? Port* i* iik. I?, t?. ;?< ?'?i?! th? ' I
nndei the couditioni pro] ? Lnstria and En?
gland, Const iu-ti.-i, .Munster ?if l'unign Affaira of
Ansti:.-i. n\.?? I.? fun th.- Budget ('. iim.itii ?? "i the
Auatrian delegation t?.-.!:i\. 11?? n :..!.- e i?>..? > lni a.l
?llt??. hoped foi l!i I. .ili/.illt.li ?if til?' ('?infrien, e
iii.ii.'i n.? rss.ii \ gnarauteea and expected nnanimitj
Powen inter? rted t?. -?. m- the inttagrit] and
in!? prii.len. i nt'lnil.??. II? ?-.inl ih.it ni! um a!!. ?I -i.?i
im ild I nu: ?Mt h qneriioni con?eerning the n . ? n
ti.?n ni il?, (h lilian ('.?lift ?I. lal., ii wan far fit.in hil
tli.nicht?. The general tannai <?i the Bafaira ol the
I M'ni.'iif.l a ...iintiv wfavhing t?? pi' '-< i "? m.?
?? \i?!. ii? ? l<> (?lie? I re ? anl i.?n am! ?"lit uni" wat? hfn!,
?in? . the ? hiii.ee- ..I 1? a? ? it. n llwaj - ill I'H'i' nil.ni
t.. lill- I? ...lilir?.?- fui H .?(.lill. ?J? Ir ft li?-?'.
hu Tiiir.i NK ?i?"ml ? .?n?-s|H.iiilrnt ni \'<inll.*
pba jtatttrio* . "Ode lin-rii ...ntim..? i..
most iinlihatie a ? iii.Mi"?- <-< li??' muli.ii.I ?
ol Pruaoia ii .?i-r <( aa Anii ? ts.n
I <i< Al, \\ A!' NEWS,
\ .i. ii du the l.ciK lil ??I lln I'rrn.li Pa?
triot ? Kund I? f" i< i'1?' '? I? nigbl .?i A. W. ki .? leoma,
I ,f:i. m. anti -*i?!?'.nti.--i.
Tin- Knii.h Saiiilaiy Kau <l(i??il OH S.ilmdav
mL'lii, wit* u??* uaual lottariava and aui-tkiB? 11>? ptTiiM
recfipta v? i? i earlj iy">". i".?l the net pi.?Jewill
A reading: in !.<>>i (nunan, tm?ni Frits Reo
ti-i'- |..i. in ni ???iik?, ??iii in given forth*' In-neill "f Hie
... .1111.11 PBtriilti? F .uni, al Lu ii. lliiai;/. ll.il, m I arl
I ..lilli. ?I . til . '
lln Noitli (hiiiiihi CojiMilTn-niT.il i?['.?it?
p? trio ti. ?ul>)?crlptlona ditrinr !?_?-' paal *a..?? amounting
, iipta,| 003 M total it nnllMii?. ? I??
tral .-..I..1.II> < .?iiiinla-i'iii ?i Berlin, ?t-ll^aa ?.'..ii!.
Under tbt ;in*-i<i<-*-** ??' the? French Pommitt???
ol National ?D-feuae, altont tb/XO worth ol g.la pn?
.,, i,.) for tin i?ni|?"?<-. v.?" ?!i?|i"W'i "f ImI f?ight,al
Hie Ullina Aa-nnliH RlWIDI I.V I tombola, "1 gt.fl l"!t?i?.
f.,i Hie Ih'I.i til .?I Ki. in ti ?I? tm???! II.? War. (??" '.'?""
tkkCtf, al II ? B4 li. Well ?rill_
//// PACIFIC RAILROAD ROBBERY.
nu mi v*i i. ni (ink ??I* THE iK'i'iH a- AR?
Kat-tTKO wini.i. ni?;?.iv. DP nu. it i m?kk.
Salt JjAKi-, U? 'J'., Dt* 'h-A Um *\wjn towt*
j 1 trOtJ, O'' i?'?'?l>t t"t Wella, lal ?.'?? ?-K?.., ,lt li"" 'I!.?,
ir.. ne.! i? <lii-?.at< li fri.ii. Klk... NhhjIh, ?ihIiiik that f*o
lav? ?. I?, in?nie.l liol, ne lu "I ?ml tUkO?, Ot Klku. kui?I ti? lu
??iuj.lt..?.eil Ma**aa_--M- hi Uuli 'I a> hil. ?ii.?- ?if th?' ??l.lral
1'aa Itle Kaili?.???) eXJ.ier* ?ar tVAthOtO, beti. aft. I ., I boaul
nation will. Toylar, aadttenli ?*om?*?aatward -Mi rraej
1-i.i tlie .?Hit? lint?? H- Lam??- "f H??' Ml? I'?'" . "';< ???
? ".?i, ,i- H.inii.llel.l in??! I?_ii?l arr.M.1 OB Hi?- train tl.e.v
v.?.? li.,? kr.l l.t ?K-ta? t.WHt-ii.l f??il..v?.<l -('?t fl'.'in (In.
?ii? I?, a lila?? (?ear ?I?, n-Tit y tia **?*? ' aj.iiii?-?!. and al
i. M? ?lui lliimliil .la-.-t.-ii.a- "I'"" "'""" ?'??'?*-"" 'I"
.K-lf.-Mtra tanjil fii'iu ""Ana ?, le ir. t.iti.? ???*? Bl *P>_ 'I""?
uu.iti.ijwiiiaiTM-iiliii?;??. UI.A1 dlKltnK furtiaer tn?> rt>- i
rnrerttl pg? ? j,,-,,, ,.oln ?>,,??, n, |,) an(1 K?k?fl ?,,. ?,,w
IB sill lion?. Tli?.* my Unit Tnylor I?,I,I Hu n, ?lu re I lie
tri ?wine was lilililcti m nuil i lu nulli,,. ti,, ,_ -,, j,, t .??. 1,1?
? ounael.
i.EM H.H. PVEEIGN Mils
GEB-IAKT.
I 1?MAI!( K'M KI -II,NA TluN I ?I II N I ?I *-,(. (i\ Till.
HATH 14 -ATKIN OP IHK 101 III ?,LUMAN
IKKATIKM.
|M rlUMlAl I! TO TIIK I ill KIN K. I
l?<?N-?l*?, 1)1 c (, HU,
Um ipedal -orre?pondeai of Tra Tkikiira.
lit iii rim. atMMmgkm linn dal : "Ills r-tate?! on gmnl
antliorit-, Unit liismarik iiu-ikU? tli-t lo? muet and will
retire from SB-SS *_ISSS Hu? Wendi iii nu.ni (ni.ti iH'mi ,?
lid,,(,10(1 iiiiulti-i't ?I.
OBBAT HMTAIY
TBOMAfl lucius on Till*. ? i?in i * v ?.?i i-i le-,
AMI Al.AIIAMA I I. MM?.
La-l-tlxiN. j-.iftiiil.it, l?ee..I, 1870.
Thomas Hnghea, membei ol' (*aii_iaMBt tor
rniiiie. temi iM-isiiire, m millissassg !um ssaaWaaslspasl
i k iimi.-. refill? ii te tin? rec( nt i .ii'tiire (?f an A inericiii
lahlng \i ?m1 Iij a EMUsfc piiilm.it. Ile di?|il??ici! Hu? M
.nilli ?? a fni-ii diiii, uni te tin? Aiiiii.niiii bnbreglle. in?
cited hil lui.' Anu? n an sxpsrlesee, sod Aeserlbed Um
Kntlmenta ol IM AmsrieaM m thsm qossttsos. He
I'litieiiiiici bpezpresslag Um hops Iks! i?,tii tii<> aiu
i,.nilli ?uni ii.c gshtag ysssUsaewsnlil s.11,>- nettled
iritii ni,H.
-? m ??
MEXICO,
A IKilll IN i(>\<;l;i>? (I.AIM? A<,V1N-I IHl
I NIII I? ?1 VII .?.
Cm (,i Mi\K(i, .Nov. -ii, vi,i Rat axa, Dec.
I,?During ii di?, iii??iuii en ti?- /?na Mlrr, cn Hie litli,
n f.L-iit tool ptaes. Obfegsa, s sMmbm torXsssaall
pea, Mas tolling t<> Um jv?im-t? r ?f ffar,
vi Ii? n Vi la ? , , ,i in? ml" r far M.it.mu,rot, i ame
np iimi t-tin ? Obcegan witt ? loedsd esas.
The latter gra , ii,?? sssailsnl round Hie waist and
threw iiiiii "ii vi tii?,,r, testing oat in- beard br th?*
runts, mu? foilui* I't-lsseo'i attempt t?? nae o rerolTsr,
V. III, li tie litad li 1 - i.Hi,I.
The biialm u < ' o -entm?- i Isims to ii '? Joint ' i
Hat: !? titi,.-III li. I,,,' Ml'llr.lll Lilli? I-, I',,',,',, ill.,1 1
utlet, |'i?-r-.-i.t. ?l ilaims for over Itii.O ?' -' Ihn
I i if, ?I !? tate? ; Miller C1 i r 1, - , at, A DIP r li ,n lawyer, fill
I? ,in?. ?? i, 1.ilt,l " ..-I III?'
lillie?! Bl
*****
MI8CELLANE01 B ? ATI.li DISPATCH] -
_Si^iior Torriano has been appointed
? ni ?,t Um Italian ssnste.
_Dispatches from Bombay t?> tin- Cotton
fTOVlns A?-,,, ail i,,ii iii |.i,lulen, DtenUoo ,i
ii' '.ni elli,n i n,hi atieii Hil? ?, i .ii.
...JI'lio report of the Minister of Finance of
,, tlr it 'Ire IT. .it.n. del?! li.in Uti B ?
?niiahed, snil thst a bill creating s toba romonop
I'l r-ll Illili. ?1,
.\ uni i i.i ?_-?? arrangement lui- been ton*
? liuleil liet\M( ii Alp-i mm Mu I ulan. Hi 11 (I -ei. H I
It y ?-lu tullin of li.m,|.ten Court, and al.-.? Motley, Ititi
d.i.i. ht, i , I '
_Se?or Munt. Spanish Colonial Minister,
i mi tui mil i ?
I bl |l :
Ii !.l lie Ila M.i.i-Ii ;, ,?; titi
_The di put,uion ni tin- Spanish (.?m ni
it', ir and c,,ii,. i,, i? i,,i? r tie- < intMi el ~|i:t,n t?? ibe
|i||l?i ??! V,, ?lil ui tiled Hi KI? ,reli. ? i?. Hid w.i?
,, , ? ',1 \i ,!li 111, li?'la I iu li ,i tmti.l 1 Of m li uli.i .
STEAMSHIP I Ml i:i l;l-i. in run vin LPII1 v.
Philadelphia, Dec 8.?Active efforts ire
." ilu- "Amcii' an
bip < 'oin pa i j* ? ( li aid the pin
of mu , , M ni, ,ililli- llalli I in.'. I I
tia l.u .,, el i , mount iimi ? ? ti >,!?>,i??i In tile
( u| Kui .?!,', K ,,f tie ' "li, | a iIJ . | , ?,-. ,!? ,1 1 (ti.,??, ' ,
??? i ,l? d bj i.tlu ti,
te miaranti ?? t lu pi li?
bonds <>1 Hu ?t. m -! p Ceiii-iaity. li Is i?i?,|,,., ?1 to
lui i Id nal 1? ?? 11, n n fi,,.r lit -t , lass Iron itenmshtps in Ibe
ntl i,, n,, i, a-,- the , apttal to
t.'.t00,01e. if i, uihi, d. "flu m,linn d -ilaas were ?ni,uni
Di ' ' baut* and business nu ii in
ii. i \, irai,?;.' i?i 11 iii 11. _r rrt ne,,n to-day, at which John
\V. tin till tin sid? ?l. Addn -?? - tri i-f n ntl- bj
Mai'.i i . \. i-i, .iim I; I ral? ?. ii,.- ii.,!,. Morton Mi
"du I -el, and a Committee ol ? prominent i
aj-jx lui , amount m edi d.
Al" RGOM v-TI'i: IN ?
I', vii i m? lier. Dec. 3.?On Wedin ?day las!
: ? ? Ibe towool Kutti -
wits, ni Pntasla, bsd M ? ? I
Commlaalonei Rogen, Is thia city, on S chorus ?f being
a fuiiitiMof n-1 re foi i nil?! // ni?' pui,'a n,,,i,, \ ?,r thal
lev.l al""it |1 ' ,??, ii!!,! ,?:??, I, L- ti? 111, Ir ?'.,!
1 bl le?.lit el Hu- . , ? ' I I ? I ?? 1
ii ,1 to j,,ii. Millie? i le iii?- order of lb? Pi u
?
I'l usais I m
it of ibe M.,ii.ie City ( ".ni.
Vol li III. \l
di?' I .ii i'i ii. alni li , | , ' :
n, bai ,i, d over lo the Pro? ;
? nu ni .ii thi
ni ? itt-r.
Tliiil.il i.i. ' ?' -I -I.m.i: vrii.\ vi LAI REX( I
li
I i. ' -i.-, in . I h ?. ; Early Ibis morning a
-
I an,lui-: ai,,' lie foi
, Hail-,, Hillier
? ace Hotel, Um Ken Y?
i - , ttablisbmi nt, Obriihli
i ? A 4*o.'s i igar fact, i ?. vi ,
Ki ni ,i li ian'* illili- -i" ' I
. ni, Katz't* -l ?'? -t"ie. mr- iMish
nu nt. tin -i i.i bouse, the L? i
ill III I ?.I W( "f eil.
! '
|]
RL'CTIVI I II.I IN NEW M.I' '.Nv . iMi
New Aii-.vnv, Dec. 4.?Almut i i/dock tlii?
afii. noon, ; i ?, '?! '-i ' ' it in lb? .-.- lom Aiill er P< t? r
Malrlr. ! be Iii.- e\t,'tuled te 1'
di ? i-,, (i- boase of tri. C. Day
unit the bsrdwsre ? of J. 1 ? r, en
tin- north, -tin? h werri i.on i nnsui ol n?
, etltl tit? ef Hie dil J-eed? ?1, I, H'l I iU,,,..il. ?I,.
lull id .? lill, l-l, 1,1 I III li III .li ill l] llalli A
lara, portioi of! iras removed, bul thi ?beal
?ra? liurned. i lu- ?t,? i, "t Mr. laaughmilli-r. .
mostly of Iron, will i?- aare.1 In a ?Iam.-iK.-d itmil
- - 176,000; ii-uia
ii i.i a,i:\riuc Non ?
Day ton, Ohio will ni the wntheru terminus of
i . II l. u.i Vi ? I...
I lie |l. ineer.'ilr. ef Mill li.ile i?c. liuVe lill?'il
"Im lists" ITin.'" ,u ' ?
_All?!' II?*? Ililllitll ef New Veil? Iii-??- liiL'illl S
. ? v.
.
Die North Carolins Slste Temperance s?? i, ly
... ? ! ... It I "f
' ? ?
.. .The members ol tbeClsn Campliell in Canalla
I mr t ?. . i i.i,t> I Is in , n a itii ii ? i (rilli? , ?aiairi li rVntlaad ("? ti ?
|U'|'" '
l.auia Bl M ..... I r .
'II,, A,ni|(mi ef Science and Ait at Washing
,. n,,.,ai. ti,? n i? i ,.,, , ( Um ? .
li , ara !, r II at | ,. , ??
The iii-t lot of township plots foi Wyoming
ra,. 1?". ir.:??' !" US ' ?" ral Usf "1" I !.. . . f..r i',
lattlt ?D'" ? ' ''?' :' "til
Mia ? ...
. 1 ?, In '??lui, ia in. r, ir? alM ?lil
.,, \l,, I 1- ,' I. I ? .
? ?
CKIMK- .".NH I AM'Al.TIK- Rl 'I I I I ' I R I III
I lav id P. I'irMiiiiii i iiininil!? il m,ii ni' in SOO
pott K I "It - ?' I" I
Charles II? Fitch, s ?In.?????i?! ? >l?ik m Ht
? i. ?. ?
Harre* L Devoe. Ti mot h j Hsndin.sndJ.
- .1 ..h? ? "I Nr?|..rl N II M . .
I wofn u-'iit tra i n-ea me in collision on UicGrsnd
1 i Karrara? trsr BnsAlSS SlttisS SI ,?..!,.i,., it,,. fSISMS Wm*
, ,'l I al -?'?'?.
TbS ?-li'?- InAiuf.H ti'lli-r? ef Aid? ii l.eland and
I,. i, l,,|,,,, u ,1, II,,-Iii,. Vl.t rilli (?li I I?
Itui'i hot ,i t '.r .. ? .. i ........ .
The Girard Tnhs Iron-Worhs in Philadelphia
mt'rr'katata in li,?i< I." |I1MH u-.ra,?? * I" '" 11 r ?|.
,., ,i,?i....?.i.e. i ? 'ii,...... ii.., ????- f? vi WtMaSsa,a_t<
1 .?,. r 1 I
'Hu Grand Jory of Leaveaworth. Kansas, lisa
. rlai N i, .i ?
I, t?,, ?; um ian t iSslSlaU sallfssfl S sst> si lal ityutim Uti
?,.; vu, Han
Ar?-??iit Utter fimii Jsehsoo, Miss., says toni
II? r, .,,., J ruc 'I JuO l??l T,?.L.J 1 ll-r I..I Mtitst Ttifsr I I II? mu.
,,,, , r , , i ,? , ii ?, li.? Vt nil I .? I '?' '??? '' ^~'ui, . l? a II ., I i..
. M t ,. i, . r. 11 -, i ??? Ki la- liar. ? I St? ,',?,f, '',','?? au,I li.al H
,. , ,'.i ?Wi.'l ll.rr? ?.il'iar l-r a ,, a m i,?l.
a mu? hal been Us? against the City of Chi
rtf'i u 1" i.r? ??'? it'iim- aein ?f i. im,, muli bf Iks Uli I
t*l??r, ,|,a uni? , I I lu wl"|l"'l. ti tfcl IS? Mat. I ?l.?l,t?l,"l, awl Ita.
linn ..I ill Ula,, 'tt"! lal ISt ISS a, .,., r I,. I
ia.li,,. I, ' ,l,.l' , I,' li' I'l , ' ? ";* "'"I
.|.j,,l .1, I .? I,' ..'. ?al" IWS I.
I.iu.iia a l?. I I wal. H4UN ? I.I.? -???
, ..i. ,Mia, U"iii ",,,?' I.?I ? t? , I ? i >,i|?,a.
,,i ,,.mum ' '?1? taini u l>* ' '-? Itiimt. lu U. m??i I?? a.isafi.1
Iki mpM ,?' I uli-i-aas
WASHINGTON.
nu orango <>F r-oi-r.RKsa?jud<;k kki.lly to
t-TIK II' TIIK "KKVKNIK RKKORMKK?''
MNATOIt MdltTOV Ol TIIK I'OI ITICAI. UTO
ATllIN ? TUP. OI'FltATlON? Ol? TIIK Nli VV
HANKINU LAW ? THF. INFLATION!* I ? Hi?
ll! KIM.
| HI -rH,S?.IUl'll TOTIIH TRIBI NP-l
Wakiii-otos, Dm. 4, MU
Although it i? eil,lent Hint there Is uot tonight a
?raoruni el either House present lo the < Hy, enough bavn
iirilve?! from a dmt.in? ??? to indicate Hint tho murun _
tra?na will bring a suOb-h-nt numts-r from th? a?
Htab's nf IVniih) h aiiia, Oluo, New-York, M.irj luml, and
Vir.-it i i. It n-|iei,al,le Hint, mithin,, -trill lie dono ex
,, -it crioiiu/iii?-, sod Infenn ni,' the President, by a coaa
lliltl.e ef the lue HiSlrKl, tl'.ial CongTI'SS llU* ?tt-ClllllleS,
ami i? ready tofrceeif? -hy moNtagc which ho ii ay de?
lire te i (imiiiiiiil, -ate. Tlie I Huld? til will then send, hy
lim I'l it.it,?IM'? nt.ii)', a ee]>y of hit message to cither
H(,ll?c, ulnT, li it,li Ik re.((I bj IAO I(n|ii(l,\e illili!".
It Is-,ml.able that luiili Houses will Hun iiiliniini, ni
tiiougii it in pssslWi that tin- ne msssn Is Dai h si dev
Y,,ik, RsUt-i f l?'"--!, RMgSWay ?if Vnginia, Uevtw-s <?f
Ni,iili Car,din.i, aiitt Wliltt? mon of Mont- Carolina, wini
baie i-ea???! to l?e ineiiiliers of the Hume, ina> lxi ivvuru
m I?'?,!,- Hie di lnei y ef the. President - Me- ii;-,'. It i
II,,nrlit that beti Ii,?ui-4?.-? vi ill iiil|,,iirn on \A, di , ?dal or
linn ?lay until UM MtoOlOg Memla.i. Tlie ISM?I
essMasferUmrovis?oaaf Ihs OsssaUttsmwUI prshahfy
lint l,e lu Id Illili J'iiimI.ii .
Jo(!{.-(? Kelle?,(ja <l?-t. imiiicd te gi?'' Hi' -o (Wiled ?' Ri v
MSB I.('foi lin t. ' lu e|i|ieiliiiuty te ebon Ih.ir i eleTM al
Hu ?t.ii t, -ml m i'l if lu Las mi opportunity InlriMliu ?? iii
UM U'lll-e lo-lliellntl 111? !ull?)H Iii?.' I'? ?i,Illili,li, l,<
till ||' | all? ,,Hi ?lum .
?? Utxt.le, d. 'ITi.il tin Inn principle c4 lleseiiii.' I;, feirn
points to thi sbollt .f Hie ii.o i n.ii I:,?, mu .-??lim.
u in li was crested sa i ??r measure lo provldi for ej
ti.H'1,1,1, ii ;, S-OSBSSa, Hin! the mut mu nu a at winch In
Hu- , in ploj un id ni ?t i , -I i if many m i li inns of del
Bonall) of an arm i of aaaessors,collectors,aupei
t m i . detectives, and other officers, ptwiiously nu
known, sod requires the repos! st ths eartMsl daj roi
?!?(? I I wit li I lu in , i uti na in i el t ho f. i dil .iii, I , ,, '
the dor eminent o! all stamp and nth? i internal taxes ;
hi d ti :,t i ?r? ? i ? 11\ i'l|iit?i( (1 la \ ? ? -hall ' n i .i m, d
tilleds| u, .?nil in dt liquors, ?<> long .?? the
l?gitim?t? ? i|? i,-? ? ,,f tin i,e\? itiiiu nt raqulri Ilia ???,
lection of su* nun from internal taxes."
p'? ii.iter Morton, i confiai d t"
? ,',ll te 1,1,, .
Tem, row. Oh Ihi Minjrcctof the pritjectt-d Revenue
? n on n-, nt, iiu- Bi aster rays ths * hi ? ?
, ) possible i li.on I ol in
i ? thoal m - iiu.'.itieii or itrength, and thal so
, ,,ini, n.limn can be efii ted between ti" Democrat
th? i- ? f the lu pnbU m? "i o fSTor ?i nss orgsolsst sa,
li vi .? the l'i'pilll ! hi a ?' ?-"H lit the
i,te e e< ti.,ii Hin. h they vi iii ii? n ?i heget, sad thal
Inn, i f, r : li tit.- *>,i!y Wfg l?e tii,?rc indi.'! Hi
i latona sod dlasgrei nu nt-,
Mi thiaki !t Ii": .lil|i,i--!l, '? tll'lt relue pi l-l,!,.l! , "HU"
-. 11 |hS **?-l SIS, bul li?' tlllllk.-l
the i-sity wiii prsil by c,o Mien ol Um psst
, ? i,.
? little itc'iun dering thei
fut th, i ii a t" i,.,, in'.v Um provlalooi of thi Ponding set,
; It] Of fe.it
than . . io- , a in- -?? tire belli f that
Oov. Vsnce w10 no4 ? admitted as Benstor from Nonti
i t M II lud iii Mitt 434
\ sd thst II sagU '?' t, Bi sah t
Ifortos . nf.oor of .o din?.' "i.nun -i-, e u>
taking sdvsatagt si ths press?t Barapeaa eempMso
[i tilted States steamers on the c-eesn, sod
he fsvsrsths baying of foraigs ri mm Ii to 11 ? rl tia iiu.it.
i 'milt thom far sarsslvee. WM tin-? faat*
i ? tom ne! Honk hisTOrlg j,iii, plesbsvssnj
thing to do, and in e? Ik rm Ihsl if ?, ago - bed followed
i , oma* sdotiooa, .n i is i ?imili? i, mi
, i tilted States would sow on s
and have running aO Um German um - nf itcsmci
,,'luiii'; 11 *.??!,.i be ni :t pruopetoaacondition,
li,- 1; ,? ne deiil't ihn! a hill in aid of SOT nu :? ?unit m Hine
will be passed durisg the ran mt mi
I n ii ,ui|?1o\ . no Illa ll.i'.e lie? ti Iii.id, "i tlu-:i!
rm lighting the House ef Bepreaestativi v
gn ,t n in.!,'i -f gss ad? lune !"'u pleeed shove ths
vin,,l,,iv- ni i be , i lllag, i?v w in? ii Um Hall la ii.led ntUl
ssofleoed be lighted bj electricity.
Ti, i ghi in n. I. ?? u i lilli Uaiii.t
Gea. Gai !'? '1 > sil 't?" ? 'I l ? I ?'tutu ;!?
?i n? ii' >. ii, ?. ? : - .iiiLii lien with Um work
the new Rankine -MT, ps I .i"ti, aiither
l/iii- ths lasoeof pa*\?MMt sf additions! ssUoaal bask
eiiiri-ii? y, .?mt tin- ?? tu.m. ni ef the te,,,?.,.".?i of three
-. -, t In-n nut-I,uni i in.-, ?iii., li mm d bete
lu id. SVirtOal , ?if!.it!,Ill Of til, . i! li te \ te tin i > li lit t,f
I * ' ,1 ; ne hut i el |'i>,\, d u nullity. The'
'. I ? , , ' Hu ?}*,!.hoo.inhi
i.i ' ? i i"ii?tr.i
tl.Ill. I I 'i .i-?illiii-d h) h in
i : -iafiatl ?in-!-', iii i' the t i n w y ,,f the
.-, i-, diitui nit. ii, ; th ii it mm sol non
klag i ? uim ii m te mcl'd.
( if :n - in., i ? ? Ml have i," -, taken bj
? m i bj a .???, t?os of ths law i eil, -led
inll.ii onistl M "f lie eau?, ,|ii, n, s, o, - ,
would ni ver en Into ? it ? so in, i? sue
ef the , iiir.'iu v under the h li, because non? **ss tn edi d,
andtbebasins? mea ef tar conattrj hare ihnssetUi i
: a Im h ths pol I
'
. suthorii / ' [di ? of six
n.tin?, ef vin? i ? in r> --??!,: - in foreign-l.llill
i-i M i. ? iii/,Mit, i?
bol ii II" ' - III ,1 II ,- lik, !y te eenie ll|,
? ' ; lu the ? t ? .?i?. . '
r-ii?., '? i edonfl for ImmsdUite
i -.nilli'i.i' to the Committee, Its adi
? In !,e , ililli,I, III ,lf J,.I?.'.lu- If I,, fen Illa li" 'I
'
am mid of t a rm m tanaags, a huh h ,
I ? " lid h ne fosad Aim li? ,i'i "
|r . - Pn -ulenl S ill ;i_- lis i
i . ? :_ . m is his forthcoming
ige,
?ri,,. Hen. w i ism Windon, appointed by ths Oo
, ' Vin..li te lill the . r . eli, ,1 by Hie lie.lill
. r is sloe Mensa, a n '?!>,? sU *? -a Is Um flsnsli i?,
III orre IV. Hi ,- r , I !,, e, , i ItSlll ef lill I I, ct.,,11 bj tile
I . . , - itUri ill J ,1,11 ,1 V !?,r III' -, 1,111 el .0 I, I iii inlii
i,i. in i lu' Hu 41 Ii of M.i t. li te'Vf. Mi Wnuieiii ??? rvsd for
tm \..ii- in un- Hoass, hsglaatag with ths ZXXVtth
?I ' . -.,i iii.iii? M'.tr-p'lu rii. ii el thi < tun
in.to ' eli liuli.iu At!
Li |,n I??-I(l,(!l\ ?' I) ?Mr? ,,( M il - - I C 1, II?. ! I ? Hi wl lui,
this morning, il- thiaki Ihsl tem* pnshloi s
,r> to get the appropriation billa through al ti t ??,>_
Hu.?liuit f, .?-i. i. It the . .-.tiiii.iti-a have SCSB t .
di-tr t,,it, ,i. the t nii.iuitt, e. an hope te redaee thi sp
pinpi I ali "li- hut little he low tin- p.'tiO.lltl.dOd .irked fill.
?m1 M mo ulm eil into ( en ?.Te-? SSI Ij Earing! lie
I ?? In Hi. ! BBSS tin In,lill,er ef 1 l i|?tei I ef tlu- i
? of Washington sod Georgetows tnm toni
te lillie, a ml le: | lorim.' Iii.i (xii.ile aullierltu'? te mnk.
ui .iii ? : iiiif. tin- ina , MHtrj appropriations for the lapport
ef the , ,,,.|, I -. hind? Theag * heel? li.ne lieu ill il \
?-.?" ii ti lulah, i id tai pupil-, piep* tt> \ lined ill Hi"! ?
Hun iiitt.it?'. iimi Usharse saaaallj shoal tku\ke*\
-, I, ii"I K, BJ ef < el.lu I ti? III ia lill?', VII.? II,lu I, lill
pie?, ?-ii in lu allh
Nunn len? iieiniiiuinnf w iii lu- teal o? tin- Benote es
-, , I WsdnSsdSJ A nu,i,|.- etlier? Hill Ih? that nf
.imie, M, k mu t sl Mi i ideip! i. lo hi Hatted Hist? ?
Iiinti.rt .Lui.-. St K?v tt,?t,Ha I'll?? imlt liu?ltn ?.
dene ia this Dist riet rompriees Admlrsllj .a?.? Jadgs
Mi Killin J i? unkim? li le tin- KI'.B lOBSt-fa, lud lln-ir
Hitieti |B In- COM Sill iSpSad OS WhSl IhSj nantit
i* inn shoM lum.
Itepn ?. -iiliitive Murrell n! I lie XVIIlh I'ltit.-i '..?lu.i
11_-ii ?. i. (ths ans defeated bj ii rotoi rm rsClsetlsa,
bejaht km ne Intanttsn ti roaMstiag htsssali sat srill
he |>eriiilt US ieli-tlliiellt? te ile mi. Mr Al In-tl (?li(-ef
tin \ v i uni iiif.lini. bastes bj I vete-, tlaa dssllm ita
.Mat, hfi Cessna wlU Ihsesfoea ne i ti. soljrooatesl
.mi frem Hi.ii M it*
I lu Pi. ? i le li I di ned uith h, , 'idri'i |;,,i? ?, n le ,|.,i
Hie lien Mi li. ?;ii. i. ?he icpii ?'-ni- He Lie (.lind,
dirliul of Trl.1?. explsiun the laddie el I lu I.e. , .?.,i in ,?
((f th.it -?Isli lu proi ni.? foi su i I. .lien I bi? v esi si ne ii
iniHiif i nt? x i.iiai Oaagrsas, vMsh Milora ?sfrtras Shs
??lute of representation m Hie ?ewion ts-giuulng on the
?the! Mali li II? ?ai-lh.il when lie Mir.vnl in Au?(ni,
the lattei |? ,t I nf July . thS I..'!.',al?! uri? SM I h.-ii BSOOl
te aili?"?? n. ??.in the uij,lrr-tiiiMliii_ Hist 0,1,111,* liad
p,,?..d s la? flung a OkJ Mt OSOgTSM ShSBttsOS Is
-.?.i 11 -?. sod nhea ihi i i? ?riu,i ih? sr ssms ii vas
tee Isle l?> reinsd.V "> ""' I >? Hi ' " i :, I* MfOUBg le ?e
operate, prefer? irig lo have in? eli.Tien lill imii IngOrt,
ll.iiikiuK if ali) nu rea-wil i.-pra-seututiou aliuiil?! la pie
t nlrd fni the) setilil Is? the sHiners hy Hu? delny, a? ihry
sagSSI toi?rrv the Hisie. Mr. Dog? i,?-i lepresenu the
troubl?e from riiffluiiii-m ne dirninn-hiug, Maa I*) of the
woratdi-ain-rttalin-aiTHViiiK t)?v?ii -Hied ?"?c?. 1**1 ?-"i.??i?.-.-.
Ttio linlUiiaar** Kill troiibleeoiiie, and the Htata? Ih ?im-ii.1
iii?.- iii? n u nso.UKi iniuaiiiUtining rangera fortl.? pro?
le, tit n of the. Ivardtr ?-mintie*?. Kite hundred ?if iheae
rangera are kept conatantly in ter?, ne.
The I'r. ?ni. nt nt. FiaUini'iy Informed the Hupremc
Court that he wiulla! ia-?? ive t m it*? nftiel.il ? a|iH?ity
in inorr????, it ?*Tii. h nine the r. Opmtl term <?f UM ' '??ir?'
?till ttcgia. It ih . n.ta.mary to pay a t i.it of rercmohi t<>
tli.- Ki? <uti\e n. rnre aliening ?t term. Mr. .lu-tice
Ni Im.d, the ?Ilior Jud??', anlte.l )*-Mer?la.V, ?lid Will
take t h.tr..e . f Hu- Court lo-morrow. Information ha?
U:. n r?.?l?..l ttiii*, Hie ? oiim-cl will ittf?'iii|if, ?lurin?, the
ta-nn ..f the Hii)iieinn ?'??nit tt hi. b laftrina to-ui.nrow, t<? j
lui?..-III. . .?. nu ..I? In-; fl,e jin .win ti.in of two ...untie?
In Virginia?, ni?.mi brought up fur (rial. 'Hilt cane ?M
trie.l thro?, ?ram ago, wheu there were eicht Jadar*
u|. tin? 1?. n? n. The < ourt wat e?iuu!lj ?In ni. >l <>n ti:??
quehll.in. ?uni in? ti.? Kimi mi? n.ichi'd. lhere aro t*.i
.ininti. ? tthlt h l?ate lou?? I?, n in .Impute, anil Iii. ? ni
te.-t in l.eii?eeu W.-.-i Vn-t-nini anti Bli V,r*?iai_v u? to the
?i? Ti<-n?hi]i. ,
Mr. A. I!. Muil.it:, tlio Siipei-ntmi? \r?liiie<t <rii.
Tu _?ui > lirp.irtuieiit. ha.? |__a] r? turned irnm Knoxville,
lae , a bert, he baa Leen on binaiiiea* connected willi the
I? I! ttmg "f ".' 'K-'V ?'?lilt > I< al)-*?' Rill! 1'tlrt Otile.?, ?t til?!
plii.e. After a ...reful pe?*ni>.il examination i?f tin?
\.u .?mi liiiililiii/a ii ater?ala t.? hB fmin.i in that M.unt.t,
l.e li.in ?. Uti teil .i licmliful ?/ray mai'lile, obtained nil til''
Kr? ii? li limad l'.??r, uli.iut foul in.le* ?hoot Ktioiville.
Mr. Mullett onaldera ii on?) of the ii neat ami mort
il'lllllile l.liil.l ll-J* lllu'einalf >u 111? country, lilli til.'
|_BVrj_ma_ the marl.le for the I'l.tt (Hine, will, it is 1?0
llcied, ile\el..|? 1 nto .m 1 inpn rt.?Ii I 1 ntl lint ry 111 K.??' Te II
iicH.ee. The mat? rlttl ha? ool bit?, i t??|i?<'? n u??-?!. i
mi . au,.ill Mile and fi?r local pulp.?-? ?.
ADMIRAL J'i'i.-ii.i.-s i.Kin.i: io )..\ -lci?K
J Al.'Y Wr.l.l.r.S.
till. tl?Mli:?l. ADMIT? 11? M Till NI l( I r V?KX
ii t\tn??\ Ol nu ? i'-'? i tt?rt\( r? i son;
huh ii ii \\ ts tv Kin i.N?rniti ii;'? fJOlf
i ii:m t nos t? ai.'in; ti. < <>n?ii>) in.n um i.i
i t !..
|HT TI-l.l-.lBAI'll tO 1 ?U I HUT n I
\Vt-in\. luv, Dec. 4. ?It in nut line. H Inn
1.? eli I ?* | tail 1 a ii, lll.lt Admiral l'oltir I M?a___B_ Iii?' an?
il.?.! -hil ?.( tin' ]? IO r puri'i'iiiiii' ?.. Bare boen ?written hy
lum to si-ir. tai y Wi lee :? .Lu-.?ir ?, un? On reading
.i niiie BewapaBBMB.he "???? hi-? ti*>t iupu!-??
waa te .i. im?.i.?.- it .mu totoMj, _ Baatttwrha i "i Wa
prtrate *?. u-lny ft -meml-? r< <1 ?uiitliiug alMi.tt it. On
fnrtlier r? t!?el;.?ii. In.we?, r. li? ? ??ii? In.led ti
if? nulli?' m Mr. ?A? Her? vi.nlil iit?t li.it?? printed it.
,.nut? fi.r it ..?< fi.li?????? :
'lln? re?]?.i|,ra|i?:i,!i? -, Inn!-li |?a, ami ? ? | ..?mea ef thi*.
.?? [.. ?Iiiinii in tlie Oape Yi ar Uiver moto Bl li" ? * ilnm-t
i.i,. lulut?tilla?, nu?!, ii? lu? MJt li the leller, lie tia?-, *?h"ii
t.?u!, ?mu? um."? a 1 't i- ii??? Imp.?IT.?'. M<* .! -?
.?!?, BTwf hat in?' i l.iel!.i,i t-il ii.
(liant i'\|?ii???. ?I in the !< tt? r.
Alter i? Btfteg tin- letfi-r, Admiral P.?rt. r (-ailed ra tin?
nt .?i ?!. tatt --? i te 1. m i ?? ;? l-l ? thal mehi
1? tr? r -li??ulil h.i??- appa .u ???!, ?uni ?1? nie?! all ?????? : ? et It ?n
of 111' III.lit'!'. II?- ???? tiwi the IT? ? .'?lent I" ? .'.? ?I It.m
\.c. Kui?!'?, ??lui. !?!?>??!, tu.tied linn With iiiin h matt
lj ti. .ii lu l? ni ?i ?ghi to . xi?. . t under tin- . Ir. um
?Waaora. Admiral ?Portel iitti.tuit?-t the pa
iii, lett? r t?. the i?? to n.ii ? niiiity b1 ? i-??" n t n? '
II. Mj ? iii it \?lti.it Amil? w Ji.tiii-.?n l?a ? Bl I
the lu-pul li? mi pai ty, .uni Mr. We'.'., s foi!'??*'?'! li hil
toatotop?, the .ti' r at? ?i.*i>i? .?>' ?i i?? ? nu??' tin. -I'liniini
??..nid not Join in tin- ino?? BMI t? Me alaO I ?.mu? tt 1? .?>??
Ilm.irii'il ?m.f Hi?' Baa-M !?>' ??Iii? li Mr. Well?-? tv nu a!
t? Diptlig i?? ? uiiti'ii iii? Nu?.? .n the nit? reel ??f the lahn?
Im : rirai ota, toi thtuk? tntntbt i ? ft ? u may tat
ii,..i.? tint letier pui'ii' um tun.Ti t<> ?-reate ? d
bimbi tin- r.? pui?;:< ana ia r?? minn? hlai peraai a^y.
?J'lll? III.lil? I' I, I- i ' ? l-l '1 Hit' 1? -Ii m Um
'?.iili.it (;. ii. ?.r.uil lud ti'Uip.'r.uily i i"ii;?.t? ?1 tottot
t.. the Atliiiir.illy m i??? ?n.uill'j the ?!?? ?til "f l'un ufii?,
B_dwaa in'? n.lim.' i?? ?i mi in? ii;iirte|tn the lanal
ia.i ? ti l-l.i.i! um .- .11\ ni the ????.? n ?I?. There h ?? Leen .? \.-r?'
?i i on?.' feel'ii?.' In the ?-i-n.itjm f?vurof the :il,..liii..ii of
Ho ..tia i -Hie .i.-nil. ?.t k.< mi 1,'u i, :?iiii had Porter'?
ll.Ulle lM-l'll ??-lit III. Ill? le ?Al'lllil III..?- I'.-.TI f?.||?iili r:tt'l'
?i|i|Ml-lIl(?ll ti? l| OB till? irT'iUIu!. (.l.l'.e dolll.!?? ?.le i T
|iii a-eil hnl? , to lllattlt. 1? t<? tlu- I'rvnl? lit HOW IKMIIlll.ll
IHK I'.rter ii ill. A iminlM-r of the S< nate .N;i\ ii ( '..in
niiit'.. m ?." m'*;.? um .m the labjeet, ren-ai?eg that,
i u.l l'i n at 11 m i ?.. n. t.i .mir? ?>;.>t biatorj . be arlll n..?? prob?
ably reconaldi r th? appolntm. ni ?.f AdimiraJ Port?
...i.ti.n nlln ni.il!, r until attar lu* h:.-?'"haiill. ?1
?nth annie "f hi? t.i ?*t tr ia-. ?I ,'!?!?. r?. II? ?a.? ? tint
be ?l??e.? n't lu-1 le? h Iii ti Ihe M-u.i te ?A ill ta ki- an? action
BlfW'tlBI th.- in.iltrr. pi? f'-rrnn.' t?. ti r.uv the l-Miponal
Lilli? on In. I'l.siil.iil. who bat. itiirn _' the | -.?I .???
?eu-, ?h. .i? n n ..ii pin li.ility fur I'm
I.. '.. I .? ? 'lu ..Tier r? f? ir? ?I t>?.
' '?,/,./ |
Nul. I II Al I ?Nil? ??,'1 AHKI.V, I . ??. I'i M -nil )
M ? KIM, I Al I li All Bit I K. .1
V ? i'i ib Iib: i u ' ?T w-d ?oui kind Usttei ??f Um l?th
in?i , and tlni'ii; n u ??.iiinly for ii ?
I..??, ?i ?pinion thal ii? - p.a?.old b< I
TO l.e N.i?> Ila li.il-luiei 1. .lone irj ti??- ...iiltl'V
| uni, ni, .i f u th i'.iptiiie ..r tin* rabel ?iroiii,'
I hnl.I : for hag n i."i '.??n for :>"iir peraevei
ni k?? iniiir Un- tv. t i.?!?, tml \. eouatanl
m i n ?n? in .I.-1?? ih? anny, uothini would have i??-< n done.
Aa It wa? after th. ?jroixjaitiou __?l bert received, ami
? T ih.it troopa ihould Ih
nut do ? n itlei ? "i-? I '? ?! !?. I? i I -( ni
??n. um I ?? in u be imp. .11.? reap ???m? little credit for 'in
exploai. ???i tbi oowdei im..u. n,.??, ti?.- couutr) l,??t
i..ni th.lil ?>r Inaugurating Ih? expedition,
?in n. i. n hoi h ... .-a mo n?. In permitted It to go Impropei i?
I.Itled. In ti e tir-i lilac* ii tiadn? itbei bead mir tail a?
t..... I III tin ?..I J ..li ? In
? un n. a h? n !:?? oiiL'hl to ha?.
i u? ii that i in-.ila would i?.?, mure ttronglj defei ?i. -I
l tin- ?a ??ii,-, after .? ? .n.- ?? lui ? m. 11???? ear ape Uiej lud.
I S'titltiti. ? . moat d? ?p.! >i?' Bghling ..
| ??? 1.1 ni:.! ?i ?n to ' ? pai t ?.f the
i.* the ? it toi ? l h?- raluint band <?f -
I ??hu femleaal) wem into the vt.nk.* auldal a
, ?.f i uiniati i ?ni hallett, .li? \? tie ? ui tu i
. .???.i? ii.th.- , - -.m ' r . i. the i m.i ?Ide, ana ennhli ?i the
i I.p- to i.lil 11.1 ?I -t? lin li n ?I hil'. I il.mT MJ lill* t.? ile I
tun l I? ??in Ih? .......mu '. of the -??lill? I ?, 'U !.. ?. I .lid mell
i?-.-lu h.u? le i oi ni? >i ?' 11..?r I-i m,? y than did oui trooj
?. u ti.? IH..-I imp. n ..n i fort "U Hi? ? "..?t h.l
l.e. n ir.illiei!, It .lill? of tVl. it Illi?
na? ? did and no doubl ? i! n- arlll be maate again li
ih .i" ih.- ttoi:, ??.i.? ?? liol Mil??! .ni ill? ii.I a- , .|,
f.ii-i?. worV ' " '""? tiitnit. vim ... .om,/. .
/, 11 i.i tht credit ?hen ?nythinp ..- u_ Ij
u.ni? i?. \.,\ ti,?- ni.?m? i?r tin* failure ?>u the
n.i? |. i Iii n i i.n ure til?? I p a ? i '??? i limit r
n.? obligation? i??. receiving and allowli
report to l?i -pr. .?I from bin lu ml?i
ltl.lt I ti?* I ? U?'' lilli? ?Ill- "hill 111. naVJ III.?.li
?.pel it. d .iii.I ilitl m?! Ile km???- i.- mm h al??ni it i-h?
! ?lol ??h.n b< ??i .. !.. nu ...i.t ni?, "tin ??Ililli
I i hi pi me.Id lie I.I..I wat bl running lue -I? p- 1..-1
! the lia I li i n- ?I? nil? I hal lu h a? I liol -In.'.i. ?I
' ??lu lu ?ti?'i.i ?i'!i.? ?'! ? .?n? I'?-.?! I: . ? i, .uni ?l.'l no1 Kii?>.?
ii.i ?nine then ".- n oui '."...?-ii a-alla when the)
\\, ni m foi a I. I -i uni ?ip light, tu? iori .ii i< ??
. u, i?. tik. u n a ? . .n m?:? ni i m rea? h ??i
i. m -?i ?.d nilli Hie I.?? ni? un.! ?''in i.i i
Alni? I uevei work?*d ?o bard lu mt Uti to n
In Ui -a? ? ft?! a? I du) lol hut ?i.?u will -.?ni.!?
m.ti., n? bit reporta lhal Ihe mit did !>.m .m. -. i
? i,.. ??hen \? niiaiitt the help ii I?.?- given I? ii. ..li III?.
??a? through, A. '? '???<? a-,olia hat* '.?? ?? Lirutenant
i.i 1.11,o ih rant? magnanimitp, like moa) ?ii.?ei- ?ii
tin- .u m? and . - ??. nttiririout . - i. . .u.i- :..u.. that be
?till II. \? II '.III li? 11? li. ?lo l.l-lln I..! [kapui*
m? nt. H i. i i li? reba ? ??ir. ul thi? v, u-,
nun. uni o 1.1? th. n. u m the country be mole io i.. i
?? hat (lu I. i? . I.a- dillie.
/ du nat 'n' it on I ?..'/';/1 .tro, ti t tuerai tirant ta tin
m iitf? time.- in ii-i? aw.i In tbla mutter until li* fouud
in- u... n reputa! "?u .?t Hake : IImb in
t?. thro? tin ? i? pi?.mi nt.?rd tb_i i,, i ?,<
hm ti., ?ii -?? Ina? :i. II. ..nil lu.I ti. If? bill Win.??
Hi.it ?ni? But Iel \\..? K"i' Y in ii.inn.H.i ul th -
? ?I? dith? I l.e lu.I'll I ? l- . .?Hat mt ?
with Ililli he km?. Dial he li.nl pla. .-ti I iiii-.-lf and
all .?f In-1 ii'ii.-ii'ii? ?tair on i.i'iiui the lag-ahlp Ben de
l'..iil, uni , ? . ? v lind? -p,.k?' ol lulu a? ? uinn,.uni, i ol Hu
ti ,,|i
?n u ,m,t,t a,o,,.i, ,.,/', i,,, tirant, T erprtiilp told him
tltal I trauliil i.ttll.noj lo Un ir, n, i,ii. Cull,,, nu,I /,/?
?.n,mi,i ii n,t 'milli nil,/ that I? fiiioiid nat hatean
io, too, mili o, nt'tit,!,. ,, Two nullilla I waited,
lln- tl.it i.-ail? lo -al .it ali Ii..iii'h notice, ami
I ni i|Uie*i i ii in the (,,i'|.l? d?, l-l. ii t li at he
...nld not -pu. i.|.h r?u- f?ar of endaugerlns th?
ii? fi-iiM? m In . f i i.ht. | -,ii,l ?? Then Hie nipeaiiliou v? ,11
in ?.r ?..i until Ililli?.i h.ia a hiiL-t i iii I be pie" a:,.I -nie
? ...? b, when Butler -.???I go, we went i l.e fear of weal
t-iiiii?: the ilefenaaa dlaiapitearr?! no But lei - preaenl
llg In? niau foi- bteWing tlie fin-I ? tlo\?ii .ml
an Hunt wi- thlpptal ... <|ii.?k (unpi. p.,?? n,
on II..- tlui-poilia, iltat tin? alni..r?t
Ililli?- ml. i. Ile ? I a h. ai ?i..?le lien. Liant kin?? that I
did mu . are ? n. im the ....???i. i bott, though I ??.. - ?,, . ?
??iiliiit? t.? in i aaan experiment,iini not .!i?|n?m ?i to
it u.i ii altogether, / think ?' mmo mthondtomt In him to
litt, il r??i H lilian.-ni lo the lill?- I.ilk ol Hiult r*l atatl. uni
lu?.ul, esleulatina eajfinaer, wtm ?mihi,. ?I annie? \? nae
r?u no1 .lohn: ih. i. ,luit. The ?Uautenant-tteneral .?ml
I ?.-le tii-aefber '.?? month? ?befiire Ttekabura
ne?. I hail to nail tor i,lr, . ?I t?l a? -, of In.? <,. n. i ?all
tn.it 1 ha??- bad tt? Wall for Hu ni), ?nul hw) ahould have
?'ipp<>-?'ii flinn ihe patt, and nu auxletj i?? k?? '"
?a. ii?. Ihul I hail not I??-?..?....- ant ?I.??mi in nu
in?.?, in? ni. than / ??a on Hu- MlMiaalppl. Ui?
Courte ?nure? I,, ,?, </,?/ Ac iruuld ttteri/ltt
Im brit irtriol nillir than Iel gog odluOA
full in, I tent, tiru ?nant. Ile trill mik? te linn
fit lill II,, err,I,I ?, /?,,. ,?,,r, ?,.,(. li.,a ,1 ,1
ttir.eiiiitt, ir/ien he iii in en ?It Ihr '?'?? ..?? fur
Hie loti tuHttie lo title Ihr /ilaec AU li
Boa ?i.diii.-.l on (?en. Untier. and blalOrt
?aiII (?II uollilni? of (Oto. (.riuil ? alune in ii.
I milli i?? ?..u r.u ?nor ???ti pereonal ?an r?. i.? n n.ai
yon mi) killi? ?uni n ,.| i n?r ruo are eat? leal to the em uti
? ifiiit fur Kettiiig tilla ex'iediiion ?iff and for itaaureeea
I um melt-ly the agent, Bag oul> u??ul to .lil? ?ulai-. I lu
ample meant jil -,?,.il at my mmipoeat, ti,,? ti ?m? BM elae
. oild hu?? ?lob?' _a well ur I. I e?lH-?l tou aaiUictiMiea
thiik I mi a little foti impolitic In what
1 ?ii), hut thal ih my mature I am -ilway*
ready to tight right -wav, if M y
re fleets upon the navy 1 knew that ne eonnirt und? r
the sun ?vor ruined a nat v OS you have done li 'he ?ali"
?pee eg linn, and 11 ml no navy ever ?lui mer?- C*uM
tin nsvj op?rale in James Uiver, Rtehmoad would at *
Ik eur" Vu kihrrrg, a strong) r pla <-, fell wb< n tin
w ,? tireiirhi io iK'nr ?m ti Beery place hua fa i? n wael*?
iiiival i .iiilKiu hate ??fi u brought into plat.
net i pel pla? ? ?.?. ith the Lieu!? Munt ' len? ral, ai ?I
- ii ?Ith alamil ",'*Ki men, and I don't th uti km, ?* ?
m .. h ? r Hu-?itiiatii'ii An army maa thinks If he ha? i
gunboat st his hack he la oil MMthot tin-, ia on? sen
win real inner the gui I oats an Uri ven og by '',?,. waal-wr.
mid those Inside eaniiot roi?p*rnfe effectively. I hat,
i ,n -ros a long h tier, int find an spetsa*) '.,r no
Hie f.i. I Ibat I I, now your Wheli! l? . 11, ia in
the Navy, and Hut everything cooorrniag n mu-rest*
von Again permit m< to thank you for tni ronflden?-?
von have alwuva pla.i.l in me, ami the nppnrlu'itlis yen
liai o (?m n me 'foi ? ?liMliictlon, and assuring you thai it
hu. la-, n my itariiii-t wlah te nu nt ?.lily yent ,,|,proba
turn. I ren-aln, respcctfiiltj an?t sincerely, youl el,? ?Ii? i i
?arrea*, ruvu? n i'..*-?-a.
I,, Hu Bob (. mon Mollea, iMBSSnSg <d n. Natt,
Washington, 1). C.
newe of tub prkioknt.
?THAT ML THINKS 01 ' nV.i KKTAKY (<>.\'*t IlL-l?.
NATION, TliK SAN DOM-MOO POU HAM-'. AM'
TIIK LAW I.'l'.-I'KCTINt. TUL JILL 1IV? Ol'
TIIK NI.W" t'(>Mil:l>-'.
W v?i!iNmoN, D??-. ?.-TIio Pr? r-i?l< i.t. has
recently, in ?oin ert-uti,,n vi. it ti ,-< luttera slid others, e\
presa?d hi? vii W8 ?.uitt- freely ou (|(lestions of public in
Irrest His feelings In regard to the resignation of tb-e
r?t.?iy Coi. aro um ungtM d. Tin: illili? n.fy w.c?
(?ne of ths !"'??? retary n inn creation, hi thinks.
Tin- Secretary had -ststmMed to -??sign, and to
make uti hSSM la two ii him?? If and the ! reaxlr.l
?in ;? pretest fur so doing. lu proof of this, the
f," I i? urged thal '"'i c, i dal not waitui MS if Ho?
nt would or?h r the r> mota! at a clerk for net pay
ll | lin .i.??e.?Miii nt in.nie bj thS psMtfSSl i-i'iiiii.ii :? v. Hi
,, take it (Segranted that ths President had tin? n
fa ni.mi nf Iuterfi nug lu the ui_iiag(*i_eot of bia la pa?t
m,'nt, although ths President bad expreaaed no sueh In
t? ntiuii, ami had gneu no el ulence of entertaining ila
C.-itain Intimate BStittml inonda of Hie l're.?ul? nt -as? it
tttSl t! , ' -? iit.iry waa lint Hu- I .
in?, out of ii carara] sod sa?hsessi pian, hatlaglmtM
ol'.l? ? t to make Lilli the e?p(( ial champion of cu d atril? o
reform, with a visa to in? madMam for the i'r. ammo >
SpOB that Issue. The feeling- against Seoretary (Imih
Imng at the White II, ii?.?, and the Lu ?nient is
-t iii ina nita i ni ii?- tin-Jio-tn e of hlSOWl i?' - lion.
The 1':', ?id, nt 1 ia hy no means abandoned the luipi
,1'iiinatci) Msmtagltheriititieatiiin of hlMffiM Dse?ngs
paNhSSO. A imrtlOIl nf the forthcoming M' trugt- v? ill la?
?l> -.o* e. 1 te iln? Miiiije? i, and tin- influence of ti ? Admn
'i will la, powerfully exerted during tin comln?*
?. -.??en to lodam the Benatc te reverso Ita action of U?t
B. The I'ittiflcatiou will be pressed as an Admn.
ti kilos !'ie.i?i;ie, aotwitbstandingtbe opposition of many
prominent BspohUesns, s ha elslsi that ths mmmi tt Um
I'i,.?nli nt .n Hins iiwrliiig upon lh?-tr(;_ly m*m****pl g
to the Republican party.
Tho PresMeat isgrsssM h-nsslfm la tseoei i nie ?<?
pi al nf the law providing for a t><_tsiouuf tlu- m w <am
greM beginning the 4lh of Man h. Hu fe-uS that auch ?i
re??.' lil WOllld he 3 long .Hal SI.?Ty Oil?', ( (Iii I . li a , Ila' I I? t"
tia *-iiiiiiii? r. Th? re tumid piobably ta'a h.tt?-r rgiit r?>r
the orgsnisstlon of the Hirsiti to begin witfei and Han
?a,,iiul eenie Bp thS hU If gOSSttSa ami I ?re.?I deal ef
g1 I,eral ISglllStlOB, the debStM Sod dMSfMI nu nt? upen
who h would ti lid loi.eiuol.ili/e the Lcpublu .Till pur ty and
laterfen v\;th im sneeess st Um Phil eie, Usna Oana
Bauer, 8* hi di k, ( .urti, Id, sad ether pcsaUai si sa nM
re opposed to the repeat ti Um law. They
say that there OOght te he no inU-iregiuiiu lattin n
iii?, ?mi of uno Osogram ani ti?e heghssipi
of ths next, sod llisijunillineiu les might oom
? v "ii.d le (.'.nia iona for the roin,_y t.? Ui
vtiiiieiif snorgsnised Hen?. ,,f Bspn ssntsUei f. u-diie*.
ti.rgsnlrsHftn ef UM House in UM .-pi.iii-' great y
f_, iiitat'-? boaioeM ?it the ? iT***itng Whaler sssshm. M.?m
bers Knew on what rommltteea they are i?, ? ? ve, sa I
?lining the Siiuiiiur racattoa latemtfeosMslrasmshe
piutnuiar branchei of legislation perts-sing t" Hair
i -.nilli:: i r. SB, M thal Si the 11 I ? ml,, r m? l ittl Ig H? y uro
to commence v.,-. ?lily, lina was
\' In , !', Vtheli li., ! u.polUht
billi prepared bj a ceouoitt-t dmlog
the gammer, wss debated si leogth .uni pm--?-?! through
the Boom beforethe holidays. The Spring session al??o
-, opportunity of snpplj Ing snj omlssii i,i>,u ?i
,,!,t m 1-r.1L.--> e,, atrina '" ""? hm i led logialatMa
of Ti." ?la rt Mooloo, Which i mi? I?' I fen c .ii lieeU nu
M.iri li t. [ham .ne ths two views ol the question, tbn
lent, being ene of political expediency,and the
ella I one ef lei.'1-.lat I \ e coln clni-licc und etlii , I i y . It it
... i.ble now to predict wbli h -a ill pn
PAY OP (,(ai:i'Nmi:nt officiai?s.
\v v-iiiN'..io\, Dee. 4.?An iiitou-Mi! | liiini
emenl lapn psi i -? from s hk h
' 1' .1 I_-Iatl? i Ile.' ( .l\ ,'t Olli, , IM of tl.i l.ol? I tl
SMnt at vari?os periods Ham WM sown t?. tin pssssol
tinu , .Hld Will ili>?e!o?o aoino eurie,!? Tail? l oin ?Ti.,ti?; I he
ie of psi t,, varioui ofltcers. While Us par >,t
.?eine lilli?-?!-?< hal Lilli increased three ami foul feld,
., ii, ITW, and -i .1 eih? n
to, t\ Itbout nu rease.
I*be first chang) .? thal which t?,,,k place twoyi
aftei the organisation ol Un Uoverumeul At that Umn
M< ml,, ? as received M per da? . he.ni.? ?
piitmeiit-, 16.000and v.."'?,. vi,'in. ? i,. im i ,: lud l'?,?t
1 ntrolli i. t. 00; Auditor,
? i ter, I . ?.,?,ii, i. 12,000; Chiel I i
|1,000, other el? Ik-, *,<??: Se? retary ,?f the Henah . ?>
' Hie Hell?!. tl.K?'. .-?el?-, .irrt at All,,- |l|,,
lu isis, bj .m .,, ? i bi pul ,,f N
\t ... HU !'?' ?-ed 'Mi li,' I if CelllTli ?r? li , I .1 I ? |'
ei.ila,ut ti.'no en ..i, average per annum Scretsn i?f
the -.uti'. -? .??'. ? li rk ni the Ho-se,M000; B
Aim?. I!.'-'" ? - ,000; At toi :.
?"?.SOO; I'.,?ti, tter-4 ni, *i MO: (*ontrollei ? ! ? >?
Treaeiirj . the lame at In 1?M; Kegiiter, Increaaed to tb?
name ia Auditor, M,00U, aud Treaaiurer I he wibi , Ia MM
?a-.d Hall' pit te J?,.lim, Hie ( ill,II,l l le
; < IIUl Hi, li .,.?<?
Al tint tin,, found i? .ititi u Mt? rrjrrt
l-ballged. -, ? li lulu ?"I he.el - ot 1>? painui nt? new ii
???Ile |?.,N?l per ti .11 . Vii 11,1m I? el I el,?.I i !?-. ?. ..I? Al , Si
ire.Hit at Vi in?. ti,ttu an 11.1 i, a?, of ,"., r n?, p, i 11 i
i otHcera lu the War Department in i-v received
as follows: Adintuiii (,. iiernl. *?>.;.??.?<?. nil-:?,.?? I i
.1 in I .''?, ?.', if; 111 l?,e, T? .?-? . "Hu i -
-im,' Indltors :u the Treasury Department ',-., ri
l-eiVed Y-,,i.*v, in l-l,. Iii, ?.ina ? ,1 i ontio I, r
- ? ? , i- ni. i re? tied io
- .?.i, in i-Te. ?... '?,. Iii gister received li
the lame m l-T"
i m? -oiicii.,1 ci i m toil Assistant Secretaries
hut, h.nl ne nu le.,-. ,1 a eel.lint. ..nil mita
receive ??til*, 1 I the elli, i ra ,i|,pi,inli-d under
i ,tv- pa?-eil alnee Ibe \? ? an more Itbei ii > paid. The
(.m, ??i, i u i of Internal Revenue recel v? n *t Otar), Ik-i
n! '. i , mi - elie' Ol In!, i ! ul BeVI QUI , ?j.l.ioe-, I el, ti ni 1er
Ol the Cill-?Ut-y l*eeeiv( - J ii ,,| lull in.il Id t
eiiiie. li.iiM being i'"?1 mer, tuan tbe Solk-ltor of ii,?
ri,a-i!n Department ret-eives, linn.m ulh?, i ? ,n UM
11,1 ei iel I?, p. i it me ni. ( 'em'i.i- -?oner of Indian AfTaira. of
J ?lili?-, and ol I* i -a a , n , ? m- |?-.,it?. ?i., same
i? k1 ven when thi offleei were crea tea, la ti,?
i',,?i i ?iii ?? ii, paitm, i i ,n- fe,nut tn?- same salaries U
ii., .?.??i?t tni? is wen given t,, them whoa the rsRieit
were created, without Incraaae, namely, ti.("?,. In i
"idin.ii ? . lerks r wived oulj v-aiai p. r yi ar . .i 11? rk.
?i?,m t!,-. on tet?'.(?hi. Tn? table flinn Mho h theae
lot- ar, ile lve?| ?? r , a,,u?ilnii
m ,,. ? iii the Important sflh i ? at tin? teal ? '? Horero
_
i ?ii: MEXICAN -yuya. /dm.
Ii- I -I Al I.I- 11 VI I N I' i iiNTIl VIIV fO I in VII -lil?
li 11 n .n ? i in. ?ii?ii,i io hi. puoii.iii
i.i i one ? oNuBB-0.
w v-!iiNi.inN. Dot* 4.?The midget O? tile
eatabllsh-M ni ol (ree inn Is on Hu? Kio (.ramie will st so
celt day lie brought lafeie (.'ougresi. Mon? than tw?,
t ' .ii ? BgB th?- ( imiiidlt. e eli I,ne,gil Alfa ira of tin- lleua?>
mu.?!.- it r?-|> ?it. tiui-ii.inl lo a it -solution eifel eil by Mr
Ulallie, lnalliii ling tlml ( .?iiiiii.tr. e to lin|iiiie tt hi Hi? I
the action ,,f the Ueslesa Oovenuoenl lu establlshini
free ia?na st Uataanocaa and otherpolnti on ths 00
I'laiide*!? atti in t n?I.id?,n of treaty ?'in,ilaliena, ?ml m,
frlemllj to the commercial rights of tin ooootry, r?iin.
atiH Patterson >,r Sew llampahlre, during the formri
?e?riiii!i of ? OBgtwSS, .? -" mel' ? repoi t ,11 I end? mnslioi
of the M free boob ?v tlem. i be Committee ol Nie lion*?
had I,.-roi, them the? orrcapondence la'neen thMUovern?
m,-ni .uni that of Heil? o, including t ie ?! ai?t? hew of Mr
l'lnuil?, who .aya: "Bj iin-e-t ildlsnmentoi Um free ten.
th,? ?tait-.n Hie Lie (.ritinle frontier lus become pra?'
tteally ?imilai to tb it long In operatiou on Hut ?i.i poon
,,! Mi ? n, itiaHii'? contraband trade, thoseoodacted
tin?! hal ?teed iii (he way,if i'iir leititnnate ? ?umia i, ?
with M? ii? o. su?l it ia a pom! of ?-ii i-odiug Ititereat I?
eui fiTTiue ( ,'iuiuen ia! i, latieie? wdli that country I?
.,?. , i ( ii ttheth?! then- li no1 sein. u,,y ht win, |, imtm
it, eptioii.il ailvaiafagea muy tie MrmtnOtOd, ?nu! so a I
ah!pi??rate that ?oiiutry , whether of larg? ot ?mall ii,
rofe. ?, be pi??<-d upeiiii f.a'tmg of ii??: aud mu e^awlil?.
In i onclaiton, he Raj -
Ihr almuaisaliri? bml ai- a|> "? i?'?'i ,'n,a (,-?.,
rriaBMia,,! Kaiufa-au Indr id?.ula . >..?.l.l? W|?|a rt? nu, |,.r ,|,. Oman)
ri.laa lu rao .''-?"?t a (>"'i " " - ? J VI, , ,?, ?, .
,. n an? a.?? ti,"-i Mil i? t'-ui, mtsAmkri ,hu-?
,. ?ill nat "ai, he >?r, la,,. ... . - ,ml
tuiaa ,li a,!??r ?oaki har? . . rn.? Iwrua?. ??., _
I?,, taut
Mt. I'luiiiii wsssl ihsl linn ..ii mir. a-(Ihars-e iiAffcira
at Mexico, 'lhl?-u',, ? ?. i-ugbttoUwaUviitiuaol
th? M \i,;?n aiiihorm. ? hi that genUeomaaad w_m> li?
MniMl.'i Keaecritiia. Tile ilinia-ta-r l-.t Kort-len Ai?.au?. ,,
formed Mt I'luinlitbiit "In, (ioverniuent baa ronaul. ie,l
ami will , .'tit inn.' toec. npj 'Mell m I'eiialiiei Hialina am
jest with thal attention ii? impel?ame i-e??uir?JI " li,,
insli uilof .iffonliiii-aniiMilt the t?-ree Zoue sva'trm bui
liceo et tended.

xml | txt