OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 05, 1870, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1870-12-05/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

HOUSE 8B0EIN0.
At a mretini: of IHtHwi So?'iety. at I??""
tflr-t. flin- M(,I,a.Cti?rll,l.l" malta!,-n ?ip .em,l
UK-I,?'? r-*_thrit-.fc?t? t--.aa.-U tri In? tatt,? T,
mt, tiri nan l-Tgl tt hi, h lui?, Is , n u?, d nth
_,,,, ... f?r tit? -rears sa bon
pkmpwi |a . " ?.??"! -SI SSII it..lllu ?am tmli
?i tie Imperial v. - Hi srtd, wtastaa
j^,,, p ll.l? Well It'll*-* riollirllt 1.1 .
antut ?,?,, d eti :, m i,-??-?? i ?in-. ?? roMthc
,iui,,|?r''- di'i i? o! H'?- Urila! liiutli . lint tile xline I
U< tin? d*\ tl't imlvvst ?,f i t of the
re. tit ia n '." i tis Use <>? ths
,? og ii. (mi -
??lill ,r
mil,, , being mun
, .el.a. ut
flinn ? :... i lb ? ? -Ul
, ?;,, i- left le
ti,, i ? ' ? *. | o it?, ttli.di? lona sud ttlioic
I i n ht ii? t. ; - ti ?,? luna.' Hie
... .lind lil
|Ti pit li I?- the foot I Ul reeelt e tie
?
, eil lill
s?i ***?"?*,;,
'", ', J'
1 m m,., in.ul the i
a
? ' ,,
'"' ' ' , r ni.
tait i ? ,tt,,r'".?'''.,.
lit, I he um
I
? 1
?
'
, era Is nu
. - ! kin ?m the
'
tht toe
inner
to the
I
a 1
?
?
a
i '
?
?ur?t
(
a
.?citions.
i-i.' rilli,;!. tiMllf ?'??-??
A V
MOW FI i i .ii .'.
-
a
?
i ?
B
a< -
?i ii maij
?
U
?
I
I .
?.
i
pv Lies a:.;> me
in
? Vi i
U
-a? iga
lal ,r
It.? ?. ? , ..... ..?d aa
. aa-??-*l of lit
. ? Bj frtqacat
?,. . ...
B
?
?
1.TU < I ""
*
; ?,| V, _< ,i .
, ? ? -, ? HA.
?
lil?
- 1 . H
?
-
A.i.'l .,11
l M "? DISPOSAL OF
., I v
?
?
C0-0PF.11 ' ll.ES.THi ii; ln?r.ii:v.
'?
Y . l-r r I
U
IT IVK If,.'
a
Si, :
I ill. ,l?i?, '
traction.
AN i SCHOOL,
i
?v .
r?? i
i
A v* ?N I... the !
-
?' A ' '"'111.1. 'I la* .
' ?
1
k* I. |
A?OOIJ II ANIiW IM TIM. t.nivl.t m :?
Yu I l ..,H*rt.
??A HOSIE aid TKAINI.VCi-sCllOOL ~tm
AU
BOARDING *?? -IKiiu..
ITI IV
s t
? ?
H- m ll'Mii foroub 40?K)j
pHIlaDKl \ l,"li \ l.uiiii.v scbtxil im
?4 .. I ?! t ;
f-LA. I RACK S ' COI LI '?I and 111 l>
I(.? ?I UN,?' 1 I VI K A Vi p.?.
111:. I.ri.llll I- Kreuth, Enj-lirii, Classical",
I ' a
r-u,,**,*, ar 1 ..? r. .1 ? ?? ii , >
l.'AI.NI.-? I I \l INN",- Colin,,,.!,-*?, l,?e |\,
S_ atra MU li Al.l IX? I
? :-,,s
li
LX?Kj I 1>\'. A!MM (il.U t.l.Mi IN--, HI | i
a ?ii? ., , ,
i'ltl 'or, nar
? ' ? :, ???
r,-? : -, ...
??.?.,. c .
>?< Huif ? aNna IG. B. II
"?.-Tort
FEMALE I m.1.1...I . lioi.liiitovvi.. \. J.
I Boan)?. , ,
U)Rk II bl IK? I 1 A U I'
(JAKDNKK iN-rrn ti:-I.(?AIM>IM; mid
"?a l?A V .?, UOOl tai lol KG III
*?,tl ,?ar opt,, r~y. li- .?,
ir*rt?.i,l_ ( in a*,, lui
K?? l?r an Mm < li ('AKli.1l R J
[?'?Ml. IN? ni i -ii... Tarrytotvn, Y V.-?
rous lad.? if
au.,.,., _K-.?..)1 .. m Ml'!. __| ,?,
IHV1N!, 1N8T?TUTE, l-i.tiotvn. N. V.-A
,J7_V..*'!" ? * ? im?? IVr?! It
'f ?rtalar. a??|. u _ ?s. RolVK _ * PiuhSmL
af ha. 'J _NT' *-N?LLSll,Cl_A8?ICAiC Allll
.. ?J -. P ? "U"1 ?*' ' ? *?< "? " * Uk ..r
?a*_?. _. _*__*\*T '?-*'?--'?-> J*?? ??? Saan*?? Inpon
?~m t?mtmtmi..'n. t. L g Ultl.A. U, r.it^irlT
Jnotrncnon.
MOUNT WASHINGTON ( < )l .1-K-. IATK
IS-' I II ! TK ? . r-nfitah ?'"?-?'I*,,-!7 , ,
i, ,in m.??!ir*
|>.. Ce, ... .?I ?-.?tor 11'..".?**. or ?a>a-a'
I. -in? . .,, -?, ri
la hal .' ?I" In" "'" "n
??'"-'?' I' > .,-,.- l-l
M W LYON- COLLEC-IATI M,*}}1 ""
a* I a lil tVK unlh ,limm. V..."t*
.
?1 Dil
r
. i.
?,i?e , -,- in-Ari'icr'* HiMt'.ini.' .uni n.it
M- ?la.llt
.
- 1. ?Ill I *
?j iii .TAS. BOARDING SCHOO?t, Wliiit?
\| ItA [I . ? H \m,.i ,- vi U
?. Hil? s,,?m Ipi?. ?? '
?IVFKVIKt? MILITARY acadi.m..
Ii1 ?k?i"?ii m t
... . ? - to t?? tra t.f.1
... , -
I ?I , .?.I I'rot. r
POCKLAXI) I ! M M ! ?NST1TI I K. Nvack
It ?,,l v'j.iuai???'t |
? l a?.la??, .iib full part?, ultra k11?.??
Kr? L I'll OS <M tNM-IHII. P-i.f nil.
REV. .1. Nl-:\. M VN, I?. I>-, ?l Poultney, \ I .
I l ? , '? . a - ? ;:u. t ??ti J?o. t
,.' ... t . ... a!.,?ntl Lt
rPJIE 1 ?. i-.ttii lnstitiilc. .s.V.1 i.tl?.it. '. I ?i
M ith tait Uta
tanah- At ram* wariitg ? ? ?
i, ?I.J li. Ililli
?T-J?? COLLEGIATE SCHOOL (established
1 a ;, ,1 Vt , ,| Ith Ufa
Il Mit 11. t ll.tl'i?.' I'll D Keilor
_
?\l. II. 1,1.1.1.1.Ii"- SCHOOL, 1-214 Broad
M.M.
v?
A
?Xt'iulicro.
(?.i\ i , - ?- wami n-in n privat?
m Plat 'i? m ?? -? ,? l- ni t.
?' -.. , hm ? l't*a .a- ii nat I* ?
?t, nn.1 t??rtli?-t??-t e( ' ? II ?: III tti.t TI? rtT
tVi i ?? I DS _
A',?. GEN I LEMAN, -rraduateo. a Ger
i
i e?tr?,ua A
INURI Wa .1
Dancing '-\caucniic3.
\ IXpOWORTH'" DANCING ? I .i
?I, n mt ' lill I
or KVKKISd ' ? I PT I'
i . Ih-tTi
|\I. CARMO-** DANCING-ACADEMY, R2
I " | -.nfrt eoatuttlr
?
iUnsical Jn.trttmcntG.
V.l. ?i?.? k of PIANOS, i"'?i makers, i??
? . rhttp foi ?*??1? i '?*? inn ti'
i , -. It M ti. ilLl.el.. 1 ? Vt?.l
_
*\ IA? I.-I!'..' ?'CHAM.il.i.s" PIANOisthe
.'V - ? ? ? i prifbt
? ? Hunat li ?li KMI Um.f
ria. N - ?i. I I' I I." th
Clt. I. II. ' II IMBI ii? i
A GREAT OFFER ! !
Il??r~?-?* ?Vater??, 4??l ISro.'i?!?way, !>. V.,
URO? ??KI ?H.f'iNS ?ed ?>
,- . - . .
t-? I?
..i te.?.? I
Baltt bn lAnrtion
-.aar.
1>Y BANGS, MEIN. IN & Co., Broadway, cor.
I S a ? Karan ir? -'
Vnti ? ? . -I II ? - ?
A V ' -., !
'
-
?
? ?
IxioK TRADE HALE ROOMS, < UN i"N
I > i ? . ? Gil t
? ' ?
?OK? AT Al??
'
Vt'KllS ' ? ? ? -? rlm-h. mit A i
,-? .H.
GiluatiouG U3unic?--Xcmn.c&.
IN 1 i.lM.Ul.i WOMAN,??I-menial and nioi.il
__ callara, t
?
_
AN .MEU1CAN WOMAN want? a situation
??tt'OKKlMi II? ?I I ..I I.i'l li. '?ra ..f .luldlaia aad Mai
I I' (I 1 - I
\DREHSM.\K1 It, who nndcrslnnda eiittin;
-,
?nOLOR] I? VIRGINIA SERVANTS funiis?ied
\ .... t?...r | 1. '
i ?no1) t..-rinaii I'iim.i!' >i.l,'\ .\MS ni Mr?.
" t : . . ? !.. tai er, K
WANTI-.D.?A l'n.t. Munt WOMAN wai
I I . ...... ? 8ITIATIOS ia a araall ft
1er tai? Ja?, at li.r pi
'
IVAN, i.!?- A -I I IA I ION I13 a ?coinpet? ni
? ? ?
?a * all .1 '?.I
-
?.tiiiiticn.o t?nt??ct)--?ltalr6.
/ ;ai;i?i:n; ;:- sri i vrm.N w \nh.i> i.t a?
??--.?'
?
idvir.
W A\ I T.l ??Bj a tv ?". ii ??I? l.n.ii- lim
?T| l-l' I'l ?it I Mt
>\
WV 11D- ii,.- MA ?. M.I.MI \i.?t ., I
... ?:
{?dp COatttc?.
\ LENTS \\ AN I I Dfoi ?leadley- New, Fresh
....
.*?. t
?tj r. 8'1 I.WAI: I & ( ... -..ii?; ? ??I..I i?l,l
?
? ??-int ?t ?vi. ri
BO, W AN TI.!? in :i I i.iiiiiii-?i.?ii linn-. . Mut
I ia a
|>ooK -, .] N i * \\ \\ I :.i>
t * I ? ?K
?pin
?i.rk
'
.?JWU1IMI..D. li
Hil J. K11 11(1 . ? M.aa
I AD. A(il N l> \\ AN I KI) in ?-t.it t..??h m
I J
JA?v? ?
j'.l.itb.c aub Blau Manul?.
i;nami.i.i.?) -lah; mam i.i.s._ i???iUi.
i i ?... ?
j , ,
II IA M.AT1 '
?
MAl.'lil.l l/.I.D SLATE MA.NiI.I.-.-!:i,!i
> * ? -, ? -..-.? 1. B.
\| ARHLK .-inil M MM'.l.t Y/a O MAN I II.?-.
. i. .
it i? ?-.
t ?. i , ? ? Mt .'V-.
W KLABKH ?v < <?* Marble VVorl -. 223 W. ti
n? ...
? ? ."? ti., um
I re..
G?fi?mboaic ano ?.iilroa??.
il.r.ANV and TRtSi EVENING lal.M.
? ? '-'-I '. I K1 lil ? , It ? ??I I ?Ki. ?HAI I i *Utt tltll .??? , ?
?r?l ? l??rli??te.l? ?.r.,,', Ytr. ? l.t't
... H..,i..r
.. ..
' .... ; i ? i.
L\)H l'.IMDl?i.I*ul?r aniI.illiH.iiitM.li ll..,i?.-t
1 M..B.r. ..... ? .lil
J .?.?I |a.. Ia- i.., ,, . .
piH NI.V? MAM.N. HARTFORD, i.n.l tSfl
' i-?.,.'...'.?.?... . ii,,,
JJEPTI tin i.i.Ni. mi.ami:i;> o.ni.t foi
1 i:??\ IDEN1 i.. r.??si.,Ni VVOIU*! sim;
It ? J- ?fl?l',i: ...SU. -,?? ?, _, .,.?_, ,;
(?bin !??? i. I.'?- I Oh. a? .,. m,i s, e a. i
? ?u Prut k tt?,r?.,,K U . ?.., .1 mymrutlti Io? . i,..? ????
BALTIMORE AND OHIO RAILROAD CO ?
?,MiBPKRDSM-r MM) far tht W***n m, TH vt_?t ?. I
?.?min ?tv, Fiim<,iiTr,.,,M?.,w?,w i. amilrt ,.t
t?JI?.T -IIIKOAH Vin I He.nl, lo,., tmc INI a??i i?.,;,,.,
LBS LI?IS. f.?, r Soru Um tailt at rM u,\y .," '..it
?.?paul ?T-aitilia 1.1. U. ?.?. Ittunit ? ?a, . :J._q,*,l?
l?cl al? or..?,.11 .1 , ?r,a.i.g?.a ra-UWk-T.i . iny u. wZtilu
k-ra I) < ima rtl.'-a Itaial titra ?^l. lu ONU lita ____?!_.
tk,< a-iaar-aia.f lil'irr? t?(?t'U t'STll. I USD **"? "?
t W flSVEIl,, Oittitl A-.I,
?lrombortlo niii. flailrou?o.
PEOPLE"** LINE STEAMBOATS
luH ti BART.
1 |,a .'i-a-irr* PR KW aa.l ST. rJOHS r.illivr. t* Itt.? Ula r , ?. ?1
Norn I, ,. ,".?.(( aaal .1 al l, ? ajact , rr? ,1a h ?
?ail.,I ? .aiirainarlina u ll'ir,, w II. trama ?( tbr kirral ra r,?_!a
Is, in. tta.i ,,.! Ka.t. liri ?la m U ai?.| kaira'. rtwckal u> lil polira
atu. ?ftr. alba wharf i*H it P?a?!t ? Btprrat Offert, ??4 Rratftu?
an I St I ( . u,: ?' II r,,.. II in I ra?, :, . a .,,ui< r ,,' U un la J li, *d?tr
? ...
C \l I. IT . SPEED, AM? C()MF()KT.
I? ROKWII li l im
i'la'- ? ' I, .,,? .1,,, I .
I " at?tt'ur* iimI IM n .<
.
, , ? ,,| l.o- I , S
lill ok g1
(in m i at-isF.Ni r .-?
i. i v a i - i ' IM i" RE? li'NPc?
, , , .
Pirra'.*
'? ? I 'ti" i? tal ! . . ?. Iii'ir-a '-aira
"? ? a N, - I "or-?-?, tad Wurr*?
I i?"., Ue-rta sa rataaaf -,?,. ,i taalrtt Um o***. p,.r 40
Ta-T* n-lU.l-ea. A ?'""!l ' J|
I I Al: I FORD LilKEl I Stahl ??f New ?ort
B B aril ., gi Hartford laai ?' ?i , ;. a ? it 4 p. at l?r Half..' I
" ?i far Sf I ?. r'ha.Ti| Isa,
1. , -... g1 ?S . ' '? ... r '
1.1 LAVV?KE AM? V .. .*?. S. t".?.. Pit
es k 1 ht ?u , . ? it tv t*01T ?ill Ita?* fur !.????. Hal. t?. r.
kl"MHI aart Till KSPAT. al 4 p a? tala- f,. .hi bl all
ax m oi li? Jnnrt, ,o al?! lir?altier tail '*?,;!?! 'phil W'lm art a
ao? lla.ln.ar. K? -.,,.:, |, tarara- -'I Ir??? I.?,. W KI?S-? IM t
taSSAII KlilY i. 4 ,. m | ?r ?... , m ra paita,, api.l>tt ?tri as pi?r.
nrsriassuio pishimj a i i.i-wi-I
(M NI RAL RAILROAD ol NEW-JERSEY.
V. Faaamrrr in ' h?-'rt.t I', j ? r. gem Tern. '??.I ef I ?:'? ti -St
???? ta a! '
?lib tit Dtiawirt Lssksassss, sad Watton B
?a -li ti" I.?i 'in ai,J :?ni'ii.ria li a 1?- I : a I -
t lU Va .a. Ka r -1 ? I i? ?" I ? ? ( ? ? ? !?? I' tia
larjh ar tags of eira, a?o lu I ?alraJ Ptanil
tu . sad '?. ? Ton RISK
all? n rows i ivt* to the wi:sr.
tt IS I KB tk.lAM.KilrlV I
Comme*,,rt v..?.?,?,? .?? I li Latan ?,, . \ nut *>
a a. ??. ? tan i Im u ??*,.* K ?'. n Ha", ?r,. r? t', ?. , ? , i VI ia,
tau. l'n ?toa M.n.iiHir t'it?. l-tlbls?lll. Ti at all, WltatlT. SI
. . a ? i. r -aal?"?
11. m. VV mi lim Y.jrtr**, ti*a 1 f itir-a-ptPiind?-*!. f,,r Fi.'nit. Allta
Istn Harr , ur?. au I tir 11 ? ai Co nrrti il ti licola 11? foi I ?
?t it. r (Jip, Striait
e '?? t-' ?i PUlIlMtiai. al K--..r, t?r liiuoi a i....? 41.*.. ?
i II?, Wilk'atoarr? tt lliamttxirl H?, Se.
1 It. S B ?' 'l'r.'ri f. r ?.urirmllr.
mrni.-t.il-. Uta!, n AU. ; I >w* |r| ? I - . Mallina?
I a,. W,:ie. lirra, lira.nn(, I uland,,!. LatriaM-r, lt|iliraU 1'vlU.ilia,
ilarr a..ur? Ar.
2 i m- Par gastas. A.;,-'..?n ? I Maarfc ('tamk.
i" ' a ". . ? n. :? ? a
t p. lil ' RCISSA1 r I ? I A*VtJe
(flin Ki-i-il,p(r linn u-r Pim
ia* mil l'aia, ? l ?n tu 1' ? ? . lal
?Ul itr awirr l.?rki?m atlas ?a.'ar. Ka ruiJ fur Stritt-t
i li p. la ? 1 r Suiurr.ill?
C i, ra.?Ker Kulai.
1 p. bl?Ker S in?M I?
I), li liol
8 til. ia her I'la.?
1.' r. ni ?For Pl-inf. 1J tt ??n??'?" a-, 1 ?.'!? ?
Par Sitaba* st. " ne ? m i" *" Il ti
a. m.-:.- . ? ?i ? ?.v lill 5 ?, s ?:?,
k 00, I : m
Tirtrti t r lit N.?'. , t (Vitrai Bul
i , ? r ? i "urir: ti
? - |] . i ? Ibt
i Isb K K l-l? mY.lt, .Su;*r.nt?iial.i.L
H. p Ba-svts '?n i'??. Ait-_
D! I.AWAi:i:, LAI KAW ANNA ami \M-I
ERN KAU I -
MOB!
tit? r.', a ?tt. 1..'. r ' Barrit? ? ? ? - ?lo-litr n
t ' v i m iKi?viam N r??' romm
1:00s. B. I IPKE.I*. ?lill. I ai 11 ?? ? ? i Boa?
m* Bnaak it !??? ? ? if? S. I*.
ailtJNitlug it tVi?lr uri?,L m it ',' ? I? , I., '?.i ?t
fal W au- Otp Mr .ii.?
r ?a iiliii.tfo inJ il p. i ti ?g IS? l.vl .??-a? ?li Blas
aa 1?. i- : a tai n tot K i: ?
11:4 a ?. ii un,u t ?i i -.r sxpi ?...?,...,?? ,
Unan P "r HstlttlflaWS, VVa.k n*: t, I ...
a, -a at P . -, - ' I'.?' . I'-: K I ? ird at
Kanon ?au 1.. V. li |: t r BtuiltLaa. Al ?Lia?, illucii l ..
? . r?.
4:1,1 a. I ? ? ?
r. ?t at ? - ? ?
K K ! - ta ?ia. I,,.
.up_ nu K1.1 (.?loa. V ila i, mMainlkl
i
I', r MOBB1-TUWB MI, 11:2 ? . - i 0. S.:?
Ii.il t. I?, I na.
For .? ? .,.,,??, - ? , ?.
: ? ir ! i .l'J I a.
???' ? a ? t ? ? I
II .'Oin i.. 11:41
- p rsawiac tv e ??* Tt? ? -? ?
- il <'?? ' ; - .
SI, I Ij|ii
I ri m -?rift ' MSB 11 Fill .?I.airl
1??., .St- l?ik f, r l,l,'".MHI I I' an.! ?"Mi I '.Iii ii I ...
.-,.-' ai- m
??RTE RAILWAYV?TRAINS Leave Depot
la . , - . - SS I ? ?
... ? - ? ?t al i ?. m I" a - a
... f ?, ,1a > I.????? *3?i >l ti Il?S ?. m T? (i a - ?
u, .a j tau tri ?apretad lira?
arcar-' au? ikt Id a i? imilla
? :L I -.f-. Ir.nt S ?? ?
| ? ?
?? - ?
-.? ?riLDIU.
? ? ;? ra.
n la?Ml i: ?a -:i ?.i i. . ? ? ?
a. aa anl 4 U p m1
? a, - a "? ? I - i
. A _ ia i. -. il it. nu |
fut Oh
l ?,. ad War, i a. H., J:D0 aad t:*> p. ? ..? ' -t
l. na 3 J an. ( li
fji il-Sfcil lal TTt.i. Inf | - - e i , '.'p ? , Tba
al.r li? k. 'Il:* a. mi
ita.toa aadWaj fr.,m ?>l ?t? ; -? I. st ?:* 1 I. ti
an? ? ; M . . a ?au , .?-, u ra. ? ? ? ?
u .a pi.la a. -, It ia ?1:4*. t, ?iii. ?Sd S li p. m.
1 ,,r ll.cta;.? .'I tad P lil ' ? ? ?
a. a, Il H I 'i ?' I* ? ti aad il:li|, ?r a il. l?t
? a. m it a?. Uli < - tt li p. m
..-ru.el H.art ?U-a?. amHVta? tra-r -'.*>ra.
n 11? ?i u li, till ? tS, aas M: IS ? n, ??. ? ?a iu,.,.?,.,. ,, a __? t ? at
y r?. l-io? ? ka?',.r. at Itpur.al t :? i g,
kits, aad (t.X | a?. : Sata-la.a ?al' ?l.'Ooial
.. i fin Tim?! lad firlftikatiali is rmritr " ?_ at *'" %
( i.a/i-. c - ? ? ...
11(1 n,?. I ?? '.?''. at ?.L? ? ? i ?
Hirl.ai,
' . al
Na. T.. . N.. I kir!,?I ., : -r liai I oat l- il
?' ll.t II-' "I. Il ? , I ?
i u. fin ker, r..tKR.
i. -j. r- ?au I
?Di li
I Pal I'-, rnanat un J Bft, I
I ?XG ?SI-AN?J J.'.M 1.1.'4i\l?.
Ii is ia ni a ass b o i ?i ?? ?
t.-r ,r.i ifta-l tlii.M'tl' i" l .'. I 1 . . . . ? -n ? ?? n
??
I Oil (, a.rpnrtaal Sa?- li
? '? i ? -
?n ' l r , i
?
I
, . . a S . a - - I
. a ? . .
....... ,
I I? I t
VI W V?lak AM? NI.W II \N I N RA?L
?A Koah
-ai?v r
lilMt.lMlM, I, "?r I .
l'iiirrpi lltlMM in .S.? lim. a.rn'r "i , ? M < al ttj
? ? i
TKAIMM r I Li s, ,t t"KKf
i ? ? ?, p ,rn .',: I,- ?. ?
i
i m I a. ?
. I - - r ! .a gi
li indi (Ki
. . p. m.
Il H a, B. IJ lj,ki
-
a
?
, .,? ?
I
a
For Ht ; ?. .
| m.
"-??r Ri ' ? .i ? ' .
N.rrit-ar ??
. ta. ?.. 1? 15 p. r. t' ,
? p. m I?, Vii! ?lllplaa
?ti--, - li a. at
, . I ,
'
par *. ? ? I .
p. n,
?. . . ? ? . . ?.
? !. : i m I.' I.? a ; ? "u a
u in.
?
VKU YORK i i m i IL ANO ;
. > ' i i . 11 ' ) AI
i ,. ?
?
.
??
h y m I a ? i ai '? I ?;??-?? ?..", " Is V
? , ? r . ?
I
..... s. t
t J ? ? . ? I 'I I
.
Iii? .
"i ?. h, ?""! ? i' m e
i .. ? . .
' i, . i- I, ? ? I r, ? ? IO. ?at
I, al i ,.. i ? i - ? r. Il?las
, UKI ('lil' r. ' ? -.- ? Aa.it
'?
V I.W JEK8I i RAILROAD r R?Vl I O?1 .?I
Li io
, , a ( ad
?
? 1.1 "? i -i ? ? I" i . ; ,,. I ,., I , 1
?"I I II A .Il ?',, , li ?a I I ,
Pal.ra r -
i ?,' Um it i i na Praaa.lrtl . 1!.
'?a: ? ? n i:< .?? | ? ? ,.. r ,. . , , ,, riiiarnaH
. I ail rta llr'MKl, Im? S'i-?.) ?? i ,
p ai. il.,!.? al. i lui. I ,,? .1, I-' e ?
.?I I.,?i ?, mill rj|.. . .
i_..at -t . awi ,ia , lana? ( l'Ut
S IACI pttirtrminl
Vl-.WAKK ANI? NhU YORK I. A I l.l." \ i e
.1 ncrOT IS RBW-TOBI !?..'. -t I. .?-n, ?i s,,, tKi.tr
.?.. ? -. , ? - I I
IaKAVK NKW-VOKI H'?K Hri'.ka HI ASH M-tVtKr, Al
1:10, Iii:(
. ,?. ., I?, , ia i ,?J ? 311 | It?, t Xl ??"? ?
!? 4. ,? li I: ?! ,,. m.
,i .. ,..,.k POR '?" B! f i.-.ftGr? ti - ,
.11 a il . ?, I a, a. '
i? ? BU KBR
Il P i. A mt i , ,. Ut .
NKW-YORI, aad HARLEM RAILROAD.
, li Al . ,
?I ?? li, M4 al la, ? _
l i ia ri 'l"i ;
COI I II IDE RAILIlOADol LONG IHLANT).
IM.I. AM? WINN 11 MlllWi.l VII N I
imumutum M.ISBSI "? ?SS. il I?. va Kii?ma.,. a.J I, a. I
ala Mt! M
? ?ia ?. a?,I l?r l'ai/nofur
Hi a. a. l'r"-_'?ial,ua fur rlalu'ti
f Klie.al lui NtSbaftt ' I lUrj' lu H? . ,. I ? I .
I a?.
I t,, i i ! p 1,,,'iaiMUlio? ?.liidiji luiuajk i? i a .
? . p B hain i*i. t. r?,bo,,?la! e.
t ?, p b H- '? t?r-??*d*ll*t
11t li ti i.d lu a ? aa~ J ni ... 11, ? ii.u t-MStt a? t . ..
Sirria tor B tait 11
11? I 4, im II i a aad t JO aad 4 J? p a train .utan I il Vail?,
Miiia t., Nra*-<**d.
C S In ii,|/? l.H',?lt?(ltal.
TUK MONT? MARKKT.
?tit?' ti un i? ? k i m u tv.i . i ii -1 ?a: I..
10J o'. I <x K A ti.
?...I i. .. ?. . o? ?J l.r.i I of? I ?>. : /"?..a ra
.. - . ,
V ... I ?
.. >?
l-l r.
*?<"*' ' ..?.:.
- lit?! '-? ' , .
losao, ' ' _ "
I ?a?' '
I It? Mtaaul . ',,..,
' -,
' ? ;
a' ' '
' ' ! '?'? -, ;
'fill WH
??*?? '????.??? ' ' 1" ... J'*?aa__ ?Wa
"r n..
I.???? ti li .?!' I M| Hat Kail,.,. .
ti? UM . ' li.ll,,.,?.,'. Allen
?i ...i I ia '?'" ?
5 ii?. T IV h tt ?r 1 ? . I ' i
i., ?????ii?? au ?
?li?.? jr-Vrvr. K I I" Mtrli < ? ? ' ??' ? ? ? ? ? ??'
lit u-r. "?- -?"*
'al. htttll ,
j,i ?M ?ai?'?
, ,r i ga t?. St ?
tatcalL...
It Mn ? "liltWl <'l?i?*
t? I'll - Mr, ? I I ' ' ' ?' . ?? ?'I
?i ?util ii'itni?. I r. M
""?' "***''
, i ., i . i *. .'..'OR?t ??.?. ? ?an
i . : . '?' I" I
'
1 ?mi I IOS] ?..'?>'I ?? ' ' '>
-I ? ONI) BOARD, Vii ??? kWOH <? 'io?'K
Snietof .tt.tlr HoPiLr?lioillot ' BaftaaS
? ? ?f?*.
i em It o fa ?tal I. ?"I tor. \. 1 I', i 11*1 i ?.'t*' I'nlirt Pa-Itnl
? ? Bj? K K . I road.
? I ?al ?all. rill batra. . Hi
li...... .. :.,, IS I .(? o. k In?
jin ,r' In a I j .'?"-" N- V ?. I!. 1 lilB.f ? . *1
< I .. ii I Hit I . ? ? '.'I"'? I ua-tu- lio*
l?tni..rl -it?._? il". ??'" Y.rir K.Iwit. . Iltilr..??!.110J
W. li] ......o :h i ? SU? -M l'ittl
?'"?" ? ?ni I'M Iii Wa. I ?k (?h h Mi?-. ?I.60
'li tit rna.1. . ti" Mil <V HI l'iol
I.'. ?-?? .Bl 1'rff.tTT.i. ali
Uli .'?? . aS|M I! '
? I ? l?n?m? IU.Ir'1. '.? i MllBa..!?*?
|l . . ? J |. ? I ?. Na W. -t ii" < Utngk AI1..0
I ? .81 Ha.lr ?
?I 'i'l a?Chi ? N?. tt'.i ...II i
Yrtt .W I-' I'?? H tt? * ? I.
?I. ( -, B-M
?
I ?ii i:i.?r. Di .-. I i tt
Stock linn-,i< ti.?n<? Jin ve I.t. n (.?. inr.illy ?lull
sadtmlsttitiallsfftetlaj, ? d i" ??? ? si?wtttoal -ssts?
rul cla.ii u*- . '?-.? ? i?t m ?"" Sf I'.?" In-!''?" '.
Psion tnntlnsss ts 11 tas |**pnssla?sst spsstilil. aa sard,
un,i hai itali ?.nu:? i ..?it m???i, tonas isU np t."in
sas n .is .i? i. ?>? m"?' m ??'
Hi-.I I'l I'.H ii. ?ffstl? ?A li!? li ?tilt.111?. ?I ti' th? '"it "*?"
?_tsrwsrd :? tu?? tifii i.?**?r. lbs i?r? mm? m i
? *., -t. rdaj
i .'-ton r....iv dec!.Its iff? mhkm wai c., i,i,i.i:n?
' ... li III?' talit.lt?. Un-?In.?'.-' :
? m..:? ii.! far ??m.nui?t. naleasbj ??.?y
?if ki??- inn-- iii- oil ; -ii las ? Bal bu tho?t si
in - lu V' .1- ri? I Blou, ??Ii.? li ! ' ? ' Sf S
little. ?? it. dm ut, ?;.? di ?? rip-tea d4 "??',:
i. 'i tor
.,11 I. .' 'I H - '?f tit" w< <?!?. ? ?nit ii ?ad
i , ... -', i . two ??f tin Inadtns, sto ka, ii
b almo t i??ii'!ii!imi
i i :. ?? . t\. -t. ra, ?St
?na .m- \. : -
, , vers m -
tO e..llal.lil- I)'.' ?111..).- t >.f I ?I tlill-I'il. I'llt .1?!
?al?.
.
- N
II ?? -
Bia Mail <
... ' I.
'
. , ? i ?.
S.-rtli-lt
? s ??...
? I ?a ?
-,
? I I' ?
?
i I.'. '??
I. ' '-.
V i I , ? ?' ?
? '
?. > . ?
?? /
.
i . '?. E ii'i ? I
to-tlajr, ..n?i ?
. ,ll.|.' I?? e,,:,|. tll(. I,, I] , ? ' eel, ililli, tl..lllL*tl
?trag ti '? ? " '?? '? |-n? - ?t in? liH.aiii:./un. Ths
.I'li.ii?. ?? . i?-?lu?'I?, t'.ie j.iii. i, -? - .f : l.- '.i ti .,?\?-r
i?i. . ..,i- p., ni ..u?? -?:.-. It -. ? ;.I,and m ' ??itli
? ??it -I?.?.? atti i ..... Hi .t Du- iiiiiriict ??iii i??' nore
?es1 ??????!.. after the purport ?f Iberati :?' I tlu
t.ii ? o'. ' . fi.ro
?!. I., ti ?? ^hIiI Lern m nkei ti., r.ii? ? for. ..i..
mir wera - i ? n? i i i?, i .. .a t?. ii n ?m tin tamala*? ai?de.
I ' ' -, I .. ' ? ?' li . ? ?? I t r ???Te
? t ? ' ?.. ? . uteri
Ute ?. .'i i
,.u? - : .?....i. ;. .raditn*
Bad .in nu?-, I?.li nu ? -. $1.-. .-. -Tu Ti? : -i. t'..
..ii ? ?
.
?
?
? , | :
. met liitlatrr.
g .
I . . ? | . ' ? ii?n..! ilul
?.iiiiiiiiiv, nu?! rati i.'iittiv.
.n/ quotation?:
'. ?.
i?
?
; a? ?
.
Ham' ?..-?
.?i? ./ ?i nia ail
I r - , ; ? ' ||
Tie ?, nu?1.1-.\ lal? .-? - u rdaj
v.? ra iii.iiiitaitit ?11.? dsjr, paid! sad
. |. rural ob rall ppsxeal
n ?.n? ? ,
?
fr?.in th. ra tri I fa II* p
? 111.. r r i : i. j_- i redit, ii .it t:?. Clt sriag
II,.11-. Ill till -III!, ,,|* tf'.'J',:.!??!, \\ lill li. III \||".? of l||.' f.ll I
iii-'itiiti ni bu i, i,.n,.u. ni m
i< mun;.' it- .mi in fuit!.? ranee of ia? ii ?? '.? ??? -. am tato?
.:t< n,.?.m it
WOB] I -?? in Iii.ii t'i- i-i. je, I Inil l? . i, .,,,,: ,?i??,|, m u
? Inpoaalbli ??mi tin- tons <?f ?nu? my t????? la assis
i" rauta. .- 1;,. B ? ti tas ? i sa
I "-?? i - -ii' ?-????. . Bad '. i
.-, ulm i, more al ti.. :
... in
? " , .
?
' ? rai
? .ill. -!.,!.-li? Bl v?;i? until?.Hil,I.-, uni r. li. ? li-.l ..
"?? "? -i-' ' "i baal i? lui? r-, tiiinii-ii um isaai
m '* ? M'.l'.l"! UPS ?1.1 ??1 ti ,.?.,.??I li.Ill.'tni.i H,
"" ! sal t? '?.?i? i :t m iii.iie.it. - n,,. .Him ml , mt u, ?
?te?*?? ?-Mt ??? 'i" ni' ?a.,? ,,f ,?ii,?, .,,?1 |?,,i. ,,?,w:
' ""-.?i? i ?ni?.nut. batt -'??i.? fen? .m ?:
h? I? I? -'lit !>f III? lui.I. Ilie.it, 1|?.
? ' "?i "? ? ? ? ? % <? i lue lawks, .??.-r ..ml atora ita H ??. r
va ??i i? ?i... i, i?,- da,,,
. ??*--.. i u-t li IJtOMt I .-I '.?.. I..
Us i". '.-ni ??.mmi?.i, ..f u>. \. n
' ll.t I..HIK- .. . .I..,..!;. ?I Will. I.l-t H?. K
' ? ?II.
?'
,'.... I.
'
iii'- f?. i.'iuii.- -i., .... t.?Jattes i?.'t,?.. n ii . toi ||
'? tarn ?tut n?. t..t;ii llaMlttli ?
s.. .It I .
?? i... a
' ? '
'
I a-i
. .. i
r- ?? ? j . j
??"???i??..!, ni hood? karri sssa smm?tes, tait iitni.i.n ti.r?
n? n,??? lim m- ?r n,, i,, .,.?n darlas the
?'?*< i- Hi' ?.llf .'f ?l.lt. i???' ii, _?!,| ?i,
*.'?''.I th* us-, toa at ?as . .|.i?.,i. m .?.,,,,
" ."? ' ' r???>?Tlajr. trmh? H.,1.1. . ,.,.,,.? tottewa
n ? p. m
i S M i-, i ? , . ' -,. * ' . '
II" I .. i.?..
? . ? , -
' '? "t ? ??.
' j I ? I'M". Rta lot] ... ?
< ' |.a
' I? 'I" I" J MS .,,..?.' I., | ,,]
Kir SSSjalatd l.al.lf ?li.??a? tl?. tilY-ti.A Alni lt.wrtt
??tee? al i.?,, ,,,?? ?, ,???,, ^,.,,1 i||c, ;(i|>w. ,lui , (
"'?"I' dm la ?ti, ? ?At.k.a? W.-1? a? Iii. ? ,i..,i,|( ?|ii?.ttiti..|?t
til? "I.'!? inn i,t,?n,. ' _.(,.,
-P-r.K? Waak _fS.-y? Iflr??.-.
I ,.?.??. Sa,. II. I?'. L
I' S A?. ISM **ap?w. Ti'I II I 11} H"I
I j Uni
14 l"li ," (
?..,.,? I ?'- I ? p ,
:
i . ?, '
i .....,,. i?
I'I i . ; . i i ? . '
i i ansas* t? IPasISs?) ... le , t, I ii ? II
s . t , (Ural J? Mud-,,, t .. Hil
.*? V ('.atra?a Ila.!?.!,? rt.\ 1 I
li I '
t I ?I Ml Mi
bul
i ? ? .
..'.'?? ',? - ! -?
?
i i i North li'esti , I
? i 'Ul .
? r. ... I. , III. l.n 1:14 HO;
?
? 1 Ml !'? SI ?>1 OS
luiarml r 14
I] 'li
' ?
Parin*
-
1 - -1 "1
?I ? <
It 1 i . l I
1 I,,. lill
I 1 , MalS boat market MS 'lull a'l'l Wit?mut impurtaiit
t in liituui 1 itlii r w iv. Tin 1 1 e ,
BMratita Boari, * t**g T. tun -,, . i.,.?,,:, ?
ami s 1 tn t'atulii! i", ni'!, 1 f" t . ? -f'ii'tv
ni a': M.-?.?lili r, ",!??.'? ; Nnrtli c.,r, ',:,.,-. m w, ir,. Ala
liiiura i?, 11114. m ?I Matt Cai-?liir,?. tu i . .1.1 unary anil
J11 li, lil 1,?.. Tin following vv? re tin !?
-,,i. AiVM oahu
. Ir I ? ? It-?t.
?J I? I
? -
I') - A >?
: ' tr.tr,?-it 7?. M.-inr, ". I. K ".
? lot |?r r.at. UBI....M3
,-? 4 j I , te al toal I, lino... 100 -
a, ,, I -?
? t ... I ?I ?
?
, I? .?I ll.l.rr.'ll'. I ?Itl't, '"?
St. ? !? Mi.-h.-tn 1
.lad - M?
R. t'ii.i.1? April a o,!., e J - Mi'I -in ? p n '
Mi-wariCi.Bli ??
Htm T?rkr(??r? l,t. I'n .lid
. :, Vioit.uir'j. .* - lit. v. ?... r*n?i 1.... "i3 - ? WA
... ..11. ?. ii., li*
- IIIJ g. y. i*. Cuni li ",i. lot M
.lui - I
il t?-,'.tere ritie r mure a? t.te. Tin '
In?- \t? .1 tim I'i'!- :
(JtT?-ra,l. Aa??l
K...T r? ?' It ??? " '
?(it ? Ira rrr ....III
; " tai.I.? 1 I
l".|?l-t.II'
?
.I?'? - ?a.-?!.
I - ..'?.tuii.- !"
: . ? ? 1 -
_Ti_den'..ll3 '
. .? IM
?
? lal'
: IS? -
. -,,ar \urk. li mt '-I"1
I
*-? i , irai .S.' ,. tal ?
:
'1 'ti .V.t.iinal.Wa -
. ? li! I atti) Nauun_l.l-'-V ?
1 ? ,.???: Iii
1
tir^r IS. ? 1 ? ? I?f'
Iranda!
Ask?".
g r <>-? ? ; W. I
? ?r ? -'ral'? H KSI.. ?!, tri ?Tal .V U ?
. 1 1
ins....ion i
.si... -. ' '
NI,.. Jr. I.,' 1 ti
?
.. ii .
I ? ? ' . .
, . I'i
? ?
.
M I "O ?
? 1 . Nea B. 141
. ?.I lal M - 1"4
II r>ro l?( M
? ;
lin I I .?. i
"
I ', li II* 1 '
?
'
1 I
?
?j
II. ?IM P a- ? . I . V
,
, ? - lort..!'", -
'. !
* I
IT I ? -. ? ?* K1?..
'
...
l... vi.. -
a ' I I I i ;
MrPsUtk-Uas ?
in.- fallawtag la ti ment mr tia
- .ding pi
tie v.. I I ?
?lupie, ia? ut fraetinn.il 1 ni ren, v, fv.". . 'Ti- ,
Hnietiei In, -la lu trtl?t, ? SI ?retlt'iT J fur Ni.tliUl.il I!.ml?
?? -?.7,c--l ; .u?l fur ii? poolta "f pul,lie
11,1,m I ?. taAJkumtm Mut!! at. ,1 11, f.? 1,urn. d darli
v,,, k, J? .. '"?: ltd ii anr?,,!! ; t,, lara, I M
eurni'i 1 ? ii?-.l tot lulu a,'-tint ii darlag 11..? ?ni,,
T .? ?1 tie n i'i r. I
'
; ' .n?I ?iiir? :,i 1 radieaisd end
,1 ttroraddoriiig lbs week, l-r,.:i',. Interns' r>
al ? liljip.llil
f.,. .Nut 1 u.a : ?
'
till? 1 lu li,., . 1 :
? 1
1 ' .'? v I \<lli?lte llf |]
fruin Hi,- p,?ri ,,f N a-York to foralaa ports fur Ul
( Ullin MM] ?ni, ?' ,!u - ? ir
l*-lis. 1*409. 1..70.
|..r lie ? ?
I
T- - ?
w? tin- imp ut ? i?r rarrlgn ?ira .
',- ral ni, n li ,n?li?e u tin- port " Ni ?? "im K fur ili?
lli,1 ??m ? tin Is ,. an 11- ,?,' tin- 1, .,r:
i-.i;-?. i?.i??.. isjd.
1 ? . . .
u
-
..i,-.- *?: - - -
11 soda Importa, nu Ind
. . ,,', 1. im 1 in- .?aim period :
im;*.. 1 Mi??. i*?*;?.
1
?
?
.
1 , rxportsof syack for the weak ?, ?, g ihn
oa follas ? :
? ? + :.
, ?
-
? .,?? m- 1? a loinparativ? -1 iranien! ol 1
i?,ii?"! ?i?,,, trow tin? pari nf N, ?t *i,,rh to '
port! lol li teat-, fnuti Jan. I to D( ? ,. l?7ii, ami fur the
, u 1 ii ?pun, 11 in; |H-i j?Ht in the nilli, 1 nui, U ti .11- :
...
I | -a
i ? ?I)
in 11
?i? ?t, n ?, ?
BANKING A' D I IN AM I \l .
1! tl.t 1 l 1 l?h. I ft, |{ ||, If,
I I I I?K ?\ 11 til II.
I'.tNKII.? ?NI? Ililli I?. IS (,,'V I US t|| ? , -t, |.
lill II?,
*,,,. *, n t???? -?1 , \i tv .You, Dec
m vois,, lit. i tv 1 m\ aoxna.
"V li.Mili, p.e-i line?- iiumlli? a very lai-e aiiiiiiitii
nt in. 1 went* Beads bave beca funded t lin.u^li oar
??til?? into ill. 1 1 ? - ? 1 M(. lili. KI It.iMesnf iIkCk M1 1: ti
I-?? nu i.'tiiiu'in 1'iiviptsi. besides Utfgesalesoi
the same securities foi nea invsatnteata,
\\ ? ile:ii m (enteil i-;,, me Bonds ti.e ssBseasiii
(iota inui.ni >.. urities, ami re-.'.n?I tiuin aa sfferding
ilu desired aw-di itn foi fundios In.--1 mot- I.,.ml?
without
1 In t ale all ( .iiiimiu Kum.? ul I 1 *i 1 i, h ?i
pat alii, .lan ! :,;,,| .1111 \ 1.
If" I lu ?im, mil ki..01,,. ai.tl ?nu ,1 mc-/., ia, ii,: ni
gil ilu moon motora ti tin. tomglrp ami Kan ,
tally parted at On 8teei Exehaagt, sad esaftsssMel
((in, ul mu. Let ?u,,, a- ,,millya* tin Eoiah of th, dor.
11 ?incut.
lill I U:\IM.s?it iii,? |{,,;|,? /',., IrV.il ? . / * ,,,,,/, /,,',.
Mill, u l nun, i, ami du- im 1,.,.., ia shown in i lu foi?
l?ltt Iii.. In.':, -
I I I.Ul. ? il'lll .l.ill. : in Ile, 1. IS.II ?-, I17.3J
I ' i-i.1 - li mi Jan. 1 lu 1?, , . 1 liri '.'
Im d ass in n?:o
\\'. l?,ip 1 ?uppl?, if llu-i Si a unlle? mi Initial. Illili
fiilin?li the in al eui 1. ni 111:11 ki 1 pu, ,.. tt hi, li lu-iliit
I?'.'I..
/".,, laefadn On -on,,,, ,t,, ./?? ?. i?, ?a,, j,
//iii? /,..,(,((?,, yulti ut II lu i?.,?,ul /,y Ho ?Do-lot, . ,,?
mot* '"> Ygkl taring thi? mo ,/,,
Proeeeds ol lljOOQ :.-.ii l,,,nii ?i itgn.soldto
? lat li! lu".
Ciado! |l,t*UU feiiiral l'a? ii,. I.I. 1?. ?l.,\
?? '?"..
l?ill? len, ?? reali/ed |1W 0
W ? ? ? 111111 ti?-, as hu, lalsge tu Inn anil Ball vi?'ii ru
in? nt UuikIh, in-tin-Cul Wat kui.,, 1,,. ne 1>? pggita, Mb
jrvf t*. akaaft ?t gmfnk wufioot notice, and allow m
t?-r?*t on buh?!, .n, ami ?i, ? Qetieral Ranking kau
*** ^ TOM A lln,?
Till', K|,|l',?? , | ??. Bl/KlMIM'T.lN A!? Woff.n
'?' ii a ?v mms m a ' awi '??ai. Lo .?i.m?
'??"??iifi'il l nuil? hue, M mile? m length,ranaaaj
iron(iidinoapalis, li,.l.,t?. ivkm. ni., .??i t?mu K
'""""'kui-? ivi'l, ne ??? "f (lie j.ri: , ti,?
All;""-' ,;,,? I',, ' - . I ,,| ..lin. ni- -, I,, ?*.?!,,*
1.1. pr.'M?'t? i,IIHn?.HS r r. i i. denoaatrates tint thi*
vi ill he ?,,?? ut tll? u ti,,,l!til r?;ulH h0ia , -iiitM|
Mates. We .*,._,,.,. Wag|___| t|.
?" ?'"' ""*le.t ii,,
11 gaaa I'l-onm--.. Beaten-,
.Nu.
Banora Bo.n m ..
Ile^i-ifa.Miunts.anV/,;;^, ^ ? ,
...netley or ?'.?,,, ?? p.. - - fc fe ,,., .
Uve Per Cent Interest :,l^,,, ,, d ? ,,,
?"?*?? C??-***? ?I "thr.,,1-1, ii, ( :,,irii..
Ilonse a? ii ilia ? n upon any ?,v -,nlllv
U; i?""' i/1'"1 dit'ior travelers,
:,-.:.,l:.l,l,- iii :.l pari .. I,.- worn; also.Commerei.i4
( redits. ..<? draw Kills ol ,;i(1 _|A..
telegraphic transfers of ni'in? print.,
and transact everj descilption of Weiim linnkiii-p
bnsiai
We issue Certi?i I i of Deposit pajr**S]s on <i ?
or at ftzed <iat' , l? a. ia. intta ,
Illl.il?"? ('III' I -.
Colin tiona made in any par! <<i the
Cucws, II inn m ?v Cb?, 5 Lothh .? ,.?,,,
! -?' I?VII 1 I' ?VI, \ a -II?. H I K lilli IT(.1!, ? .' f-? ,_
(i sr C,?s??(ii.ji.fii:i, M? ,j- k.k.k r,"M'-- Di
?iinuuiit left of the | 6 of I
l>e-..lil at !?l iiiul in ( rneil ml? i, ?t. j ?t ; n-? ,;
an entirety tsfe ii .ii ,,,.
illfoilll.ltjllll On eltllel 'f the lilld- ISIl/llell.
J. B. All v IM>! R A I a'l-st.
Joua J. Cub o A Box, 59 v?
IHK .MARKETS.
1 ?"' Tilt? T?1B''?*
*?
AMI' ? ?.'.I Ita*!-,- It se '.'--i t- ?
, ...... -
corros ?pot hu wn ?.?vt ?
A
fur roiitoni-iti,,!'
rrj, til- multi nat artir* iaut iilaa lawrr, a.1?? ?.at
' |.,/,l.*''c. MU Jtti'ury, ISi-li
1 . ? I
J ?air..
lad lui Ulta la el
!',?? ?
? ??- .?. ii *?, lol -??IOC x
a ,u'l I'll lal*, it,,
' (on? o
(Hail
Wa qast* ia folio?.
.
' -
I?
Lia?.
-
I .,1 alni tie . '
-
a? had ou?r a Ball
?
'
WalOrdinarr. i> li
I.. | VI
Mii'l' .?..
'.i M
i oi I ia: i; rila i
?
?in1! anil ninain.llr in.. !
I
in ?.?ii,iyaik? ?iib ii*- 1 a
! ?uppiy har*? h?i?ri i
I ?.?ort liar? ' ? ?
?
iritr, au'l nat?
.
Kiim?. gaari!?
Ifesal - ' ?? ?
*r |.-i,j ti,* itaortl
Ibii-ivkr? t". at ? ??? ?- In .No. i aad
? ?
(ra I
' li'.l :?rt ui ?ni
tief i
La. it: .
i fair ?1.
?
-
?
ara Laid I
?
?, ?r ...,1,1. ? i ?
. ? le*
I ra hraa.l|... *> *.*"?
? ? -- at id ("i
- .
.'.?? ir,jU,??i ,
r ?
, ", tt Lit? IV-.-al. I.?
, . r ? .a
-
-
?
?
-
.
'
. a -.. r I "tia
-li,
I
?
. ?.
?lt?d to e,??l Rap.?*?'
i
? , , ? , ? .
i,??rua aad I. - '
-
arima.
? -
(?in Ural, Jr.-??-.
(?m Meal. Vl.-trrn. ?
t ?n Meal if. i. it.
.. m sa
i i i i>
.
I
? s
'It It:
'
?
. :
? i
?
Ii,? wari, t -
?
? ?! . mil, I iOu lo ?- ' ... r I
' ?
I'-ir
- ??
!
-
I Irafa
?
?
(?HAIN-He ? I
?a? rh har. i?**-n a ??? ?
,.'i,.:.
tnt-taat - ? ? ?
i ? j tt .
?
-
IV? kars added I -
it tilt 1
'
,r ? i? u, t ! ??
at . ,.? ?
it la quir. ; li
'
. .Il STlar M
Mtsra- si 4
i - .,
-
-
-.,,,' . ,..
?'
- a
le awl a?
?
i
"
-
'
?
tt . r. r
M .a , ... Ik . ,r ?
. it , t
hu ki, .
? a
? ? ? ? Sa? 1..KK.
I
Va II
ti
. I
?
??l'an
. .1
'
?
I
tilJM i'
: I, isa
?
?
.. n
- ? s
. '
(.1. Brillia
audlrrlaud.
l.u.li.
<
mm
ttt.VM
I
,. t.T.'I.SUS
-
?
- ...a. i*U ..
W oi
I
b4
?
? '
?I
io but I at droi_uJ and ii Stadt Mai?Ha
l.'.la.
1 ? .
lil MP -?
.?j.'li.l ,t 111 a
li Al II.? draaad rai ti.an lair and th* narkal to?
Ml,It??' ? and in lair OriaanJ aal.a. JTi It *
I r.laT- liull au.'. II
Mt ti. ?nuil ? I: - ?.?? .,1 kindalin? '?-"t ' nUtt. mi H-W
irr uni'liali-r-I ? ? ?r'|uiitr Sitan.? - * N ? *l
ULIS" I ' + !.. ra
?I? .(?,1 ra e? lark: M
II' l'ilrb ala ,
?UL? - . . ' mit aa*
- arman?!. Maa" ?. , I I. a .? lu i o ?? , tri .?(*??-?
larsM -^
I'UOVIblOgS?Thai, kas ,-u ? i..;li *??"? * a
Iht ili'iliami I"I li* Vtloi.r (laladlil, bia Ivru la,'..' (,*?ri; ?
lui.-. Ina, .li ri.i.ad ti L.itr;????! .?.I ,i 111. |8*
k1 tb' I I? r .-I, t..'?? a,l Hllrr.<.?JII'' ?
? Illa ?I ?. U- I , , . ,., il;,- ladS a
? rae '
. ,.?..r,.',.r
? a?,, tbal ?,',n? I. . . .
? ? ...a aaaa at urrti. i
, -..( Until S' -
- ? l..r l?*.-Bl*r th. .
?.I ia a ?bala i al ???. b.tl-am oalj m in.-i.r.K d-wtad. t?<
|, ".a..-a?.in. ?L-l nu. lad li i
, ?I ill latt Sa, air ass i salM. SM bbk. st ?? tut ou
? -, f." I..r N.a A* . V ia* >l*Mi?ia?-ud dra.aia.!. aba. !i?i W'?
U -'. ?Ia?. . ?,.,l.(,.r (.lura- l.k.ri. Tl.. n a?t?' -
r |ui?t. ul.i. ::?. v,*. ai S'A* fa>r daau.ra aaSSHSs *>*
? e?."....., li,..,.,, 1 u.m. auk a ta,r J?'__u,l ml*? **
. Srsaaik lui lUlaMmt a_l ?I,.* i: '??,,,.? Klda M,-?
, !.. H**f matlaur* li ?..t ?nil aad tk.a.rkat i. I,? , m>*? ' *m
tia al S->-gil Ml fer lu, P.ruar Hw lal ??V- * a l.,r la.!., a.m.
.",. sr* In m,,,r i ' mira. HO I'M?, ai t."'
?V.atrn, a,?I S (N liar (li,. Cul lal ru.Uut* da I. .nu |?l?*** JT
laaissL Hatea .a ? m, j, ra.- .Irtatad. tad Ik? Bail, lia tia tala ??
ia na I 'mt ('Var at 111, I'm rat liant tit- lia led lu fair otmf? ti *l
mkmm t *
r i h? taint*.
n. lu? ("te
lia kutiltm
, iv. Jtiuai?
? rryi ?-. ia? I_

xml | txt