OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 05, 1870, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1870-12-05/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

S?-??- 1*4. U aal? mo'-ratt?!? tH'iT*.. ?lal th. r.l-k?* a? ?**-l If; a.'?*? **?
?a?b_ itS tea ?. '. I?. I.?r Sa 1, HU at"IV. far i for tar to
f nat Sleaaa ; for Hi'.u ? iiaiiTtTT, the taaikt-t ti hita at > .
err. oat li|r. f,?, J.nuirr.
atroart o? rau.in.it, rann ta* .?.ni rot rat ????? i ?'? "a
na?,. I. lint).
r.?t?*B, I ?ni. B-af. Ch-f??.
Dal. Bn. ;.?/?.
.?so ???? :.?->
a" ?.V)?io ?, iif. I
?-'??-Jel-. H? HO.-- '??> .... ?M*?'
... .Hi? ?I
t? a a wi... ?j ?.-na arn.wi vu u a
* t*tl .... cw a
tilba-* ?TMatriri, ISO . im?
Tout. **?*!_? B***1 ?*?'*?- Ml.Otl
?
?a rmrraili ar. aril a.?|?- 1 tai, ?rt?l
Wta Nate ?it?in.1 f r ? natta, ir. _) ,t Ita.
1 ral al
?a U?*tt. aa-l ?1 a* t*a ( pryor ito4a*i ia hal hitit loofi't ?".
e-lf-a ?atlt wat* Rtite-, 4.t>*j*u bbla., awl t rualr
RICK rt-ialti? ?t- ,'.?-. Yoi Y-t t?a?lii??t doing it ?*ntit*.'y of ? joh!.inn
at?ai-jfta-; tal'? - I . ,f~.\e.
i
J"- m... .-. ter tu-a ?n ' 1.11*7 hoi.-? HaTatri at
_?*ltV.i -afcta?. Irin- . i..r Hird-, anil.*?-.
SKtnS?<?l.,T.r fired ha? tv. ra In b?n*r ttrrain., tmt i? ?rm-r; til-t.
memmmt m (?Katu Lint-?- tuoretet
?-..M. 6.?
MM iltiatt'iii ?aloa 2?* tra.. Jitntrr. I? I
, y i ",-" * i*4' ????? *? ?m?., a: DJ..
o _.iv.,-,,t<, rt-qa.-.t, ?:?-. 3S.KK) It? li
; rica, a~ high?? an. th? io?r'i.t irt ?r:
?? ?* ^^' ^^ ??*?*??. ?it at*c, ?*l?iaing Uria.
1
laaiV? Broara Con
'
' ' "'.-'?'
' .'?i? H. I. IVa?. -OH
I ?
?
a - . - ?>. _
\I)K.
? ?nd ?ti<-t? optttod anl r'o.a<l
t| l-e ?Ja.? ii in_iiat.?l I.? th? ?,.1
Iii I It. ]'? t?. in
?i'/pi:
?
1.1 s-j
M
?
.-id SharM. Uli
i
ntt>
?
'
' - ' !_?!?_.
: T, KjAi
- : ? arr?Tt- op?.?- -nue*-.
?
.'?ant??-*
"
'
M Ut
ei 4 ;
rall ?tri ?-.? ?
?
i ? Snnr ??.I
I i-*-*-?**. tV_,.i.
- . -
:-. . .5 .r at our. Oatt e?a -
-
'
Pork ?lall an. nom.nal
?
'
'
? Mt *1 7P
?
I
? Mnt l'..rk al ->
1..; lUua, 1 al*. Lai-, 13|t-l__
t*
' -?? t?n:?*t at (V.
" . s-.ii/fj. Tu on? hanj-od.
'??a*. 3.?Corn tnt?r Whit? S?. Bran. Si I?.
cr ai 14c
' . i ha_?-t> -?>K-ri .
'
'??a mir-r: I?
.
or illili t.i.1 nn
i ?
il ? -
i ri ?| H |
I
t a lim
a
. r -a n-,rai_arr?*i laka, t ra.? N-at Statt ttt-1
r??Mora
?
'
. q-io-rl
'
'JO hua-.
'
a
?
-
I? a 'h i mo'lrrit? ?I*
-
- -
1
io. ), 'tur
.
-
lia-lied, Hie. tor
- '-.?I! I?1-Tri.?- ht ?Volt?-;
n ?
iTfrr il
?iel. Y
?r <1'?r U
ai; t" iW
t. MTiart
8|_, for
se m>i_.,
? Miiata
? -
Ti
- ?
. JUJ ttllall. ; Oltl.
. " . .... -. .- i; ? .' ?' l.a?h.
' atril. <t>4 Vf?
Sal'.-alMlir t-_a.-a.-n ?
? ?.
I
. th ? fair da
&_T7_Al iMaJ-bouriJ.
-
l.ai a. .
,..,-?-.
??? -
t. Hie ? ulrt
' - '?i
' I??' "i
C-imtUra or?.
r itaTTr tJr
|i>*i,. -..ndutl l.tit ' *' t Bf-j. !.*>?
? - -? . .? lula
-
'?'. aloe.;
? Mt ?
-
... "?wa
?l.laa.
'.-<-. I?('otto-qtla-t; ?
a
'-.lal.
. i? ?a-. Ure. 1?c
..lUki.t-:?? Mbt-Mj total 1*1 Laiet,
Mut . HO bal???:
- -to (jiell Bl . ? ., Cuaal
alt-j.
/lnnr.cuil.
- ii...? ia- tnta( /
Ttttti/tii'iOrricB,( ?ik? a?* ? ,
i
\ lill. ??!<?( K11? ?ItllKii.-*..?At a tn.?tiii'
1 ?>? H?a*d ml Im.. . *' ?Pat? b?l al?
' " ?I St?-lath, a? Tataetr, OitV.I-ic li, laitaat tat fallv?io| rtto't
b? a >u ?.tart-..
- ? 1 ia! aa InHal'a?*?? t??f T???t? '?. ?a ") H???l?r? ? I
. a r i aia.i i ?af H..I i or.jiiuj baaaaj it htwcbr ta.lail faj
vi I I K-lUl. J?: nar' J, tri.
. ?.ti til? it.o?f r.a??ln'
' tmym,f wi I lae rioatd oa li?, ion, n. ? rrnail
? ??? iiaiil UM*?-? ?lar of Jaauarr. lift I. '-.lb tatt ir?H_i?t.
?t_tlt?l_a.? ?ill ?a ali rai?/, . a IBtUll
???I ft? or brttij lArlr terip rrriA.Arulei In opS.r Hut ILr |,it??-l ?,i
tt...o? tunlAmmH mat U iajiora?<a< itarautii?. H. ?roar eft?.
ti i ?...<_. U? ' a. .a i. ( i?. laaal ^.,,. li ir",..
i: t?, .-tim Kilol.D) I;-. The sto.k
?n??S ANIJ MICHIOAS RAHROAD(?r. at?
N
..- ? tia? jnronrt.ljt of waaiajr a i?rrf?n?i
?? .eua thtii l*t>?i-t-i liabla. Mi ?arlar ..f u.? B,,?r 1
. Y ?I Ml.?U i
. I'ai.tii Ki.LKuao ?am. a L_au latrtaTaam i
lia ?. U? h.iiimj lS'Ki.s. *
C1- VJaKD PK0P08ALS ?till I?*? t?<?iv??i until
I? a?-? HIM ?I li.' ? ? LASH
1 ...a|jaar tolSt u-iaraif/at-Tri.
O.? i>r^e?ioa? af tot ladral-r? a? Man,.
lu o|?iita. al Iba vSra of tat Cuia-jaiit. ia Bualoo, oa
|l,?t>:*l ia.
mm* ?'I"1* 'J' ?''? { T~_t___
C U H.-4J(-_USI('K.i -r?,i4*v,,?
I>T.On.AMAT.ONof the SALE of tin? BOU8
I V I AT A.M> HKA/tlKIA KAII.RtlAII. h, lb. Ho?.mor o? Ik.
.s ?I? ,,l I ra?? m Am nata? and I?; Ih. author?!/ af th. NU'., of I ria-.
W ! ... ia !>?? rnlrriart nompnnr haoan at Ui?t of Ut? ' Itna.'on Tap ant
I', ??ona K?|r,.?d-' I? larrrlj- liMlrhl.-l loth? Kr.hoit Pond .?f lha ?Hat- .?I
? ??? f??i pritop-I ind lutorrtt ??f Hie M|?t* ?1 Beheel Kim . lew. 1 i He
li tht I litar. Miana Di., IBS, ?-titled A?
?, -, ? ?. ?ti, >M ??' li.? .?(?crul School Kll.nl .? Hi- h'.i.il?
?.-! l.r th. M?
. MOrrtl I't .La I..'-? I.? ??r?.i.l rail
. u? tiw .?-Ula ol I?-?*? ua.:?r ?aj.l arl
;.??'- ?til
Ular..?. Nu.I railroad rompan? I'T l-tlur? to p?jr tha tntrrral ?nil
'?:n,l ..f ?:. d II ? '?'"! ?'I'' 'I? "?
nmlei Mill u* of Aatnal l-'HI., UM ind th? amrn.imr..'? -
.1?.t,- lupl t.. a l'. ti?- a. I ... I HI' .?! .tnr.ial. lit??, ? O ?1? I
i.. Ita? ."?Ui? foi lona ii???
. .1 Kan?!." and
, toe Oat. -rior ..f H?. Mt'r ia I?
.? utr, loramar ?aid r.ili.??.! I?, la. ?.?.d
Now, i ?ooirn ihm in runfona'tr wilh ?a'd icti of Ih?
' ' M' M) J I'At'l? ..
It H.NrMtt. li:, lil ? -.. A I?. I 171, r.',-. lo
li.Hialoii T?|? ?til lira?' tad li?, rilar?.- ?
?ti I relnpsti?. iii. lo.l,ii_ li , ren-l bed, r.lit ..', a ?
,-.n. ia a- i 1 ? . .'? || ; ::1
tampia? ?li ti.? ,ia|i>\
?uri lo ia buai.ii-a--arid nilr..?.l ha.
. .i. it loot
ki pnhtic icrtlnn. on mid (Titi) ?fir-nth ?lir
!' Hi:i at tin liner,.: ihr t ?).itoi ,.li'r siatr at Auitm,
U ?
lint |l r tioTi-m r rr,
k? tat? a '? ? ?I?, ?.uy ?f.id pi
Ivi- mi Ir ?air:. I It ...?> r the
Kulai.
: I,??, h, r.-aulo ?iininl mr nan?, ?i- ' I ?t? r?n??~.
? t ?'-.?I of lix- Stair lo I. ?Bl
[L. 8.J 12tb ?lai o' Nut. er. A- 1). 187?. al of tb< k?o?a ol
Total lha ii. i i.l??.l mi J. I??? I?. ?
II? I'?,- ......mor. J.???? P. St?. .1 ?.ru- -i of II
pli??? I.AMATlnN t.fSAl.Fa at tlie TEXAS
? ?Vi NSW OKLKASB KAU I; ?M? B] I
l* lix? lull...rill- ..i II,. .-Ula- of
I I.n.ian U that of ?
N'twOrlaaaa Btirrotd" ii . iha Mata
?:1 ?r!????l inn.! I? a .?-I t.?
: i ..Iltur.- al A_|-it lu!. I - ?? ?
A" A^, r . . i ,.f tbr ipoi'iil ? boa! fin. iii thr
i ? ia Bute, .mi il r ?lu. ni
?
naid riilroaat rompan?,-??.ir aud e lora la? I lo Hie S?tala tf Teil
?ail a?*t -n.1 aiiHtuuin i.l?, M ?
ia. Saul r-il.-oaat (Ti-npanT, b?r f?ilara to p.? th. ii.t- r. ?? , I
?
na? al??? ? I of lit- of Aarniat
Art for thr rrlirf i?f r?.lr.?nl oo:?p__ie? imiraU.?! u, I.
fruin tl.e ?peri?! acbtM.l fund .' ?i.J
ttht-tna?, Hrr-anf of anrh (??lura, t'a Oo?-rrnr?r nr thr St??? it ra
. ?.ni ?rta of th?. 1,-i.i latoro, to caaar ?ai.l null
aatiaf?. t .nu'??.
B?x*. tttllSlie, ht Ik-own that in ,-in'onn I? arith ?.id art. ef ?l,r
r?', I. KI?.til Ml J l-AVI-i. ?
IBKSDAT, the Itlh <_-.*>-( Ptbratr* A.n. I ;l, rat?. I
lae tai Me?*Otieeae i'?.li..?.i. ? and Iba chart? i ??l,?ul a?d
? > i? , -.. lulu.,.- th. road-brd nrht of n
- ami uaannri. ?n?i all Ula ??_>??? ?u
ana. ?ni ?II n.
otapaai a. ?.ree,vi,, u, |_ biiainraa?aaal ra,
oat tuimir-,! anl nth! (IO?) auls? l.-ar,.
Such ??ino t.. ? . .-. ' cet i,.?n.ot ni?, ltth d?T ofFrhrnarr,
-
... a ni uri 12 o'rlock m . and ti., ?air I
? ? a,-a ti -
. ?. - ?
faed, ab. ' ? rna-r ?ulScarai to csTtr Hi?
In t?_1--ooi.T wb.-rrof, I har? hrr?*__to ?pir. rni
r?u?a?l ?I?, pr.il ?ral ef ti.? .*'? a to ? - ? 'ill ?f
[L. 8.] Au?t n. ti-i? I." ii*? .f Nercmbar, A. I), ltd. and of tba indc
t.ca ol Tria? tlir toirto-lfth.
' SMOKO .1 Ml :
?- T. ?tmrrna.i, .?.rra-ur. .. - ?
CTATE OF 1\'....-?SA.-I....i.ei*4 of I?
t? ' of tbr Sllta- .
(T-.TIMu-i!. ?if tilt ?' Ulai
_ lui I.T thr? te JAMK? ?i. K1'
INSlUANlT. SCRIP.
1 Art.ASTI?' uiMMIR HI. MlVVii'lS,
t?H,II.NT, It. II I. , and L.NI..N.
AMFKli tN I'oNTISl.N ' ?I. ?n.l '?'?
o( alliaaue?. tt N I KD bj
_ wa <? ?.ii M
?? \ I N PER CENT BONDS ni tin un .?f
O i ?.?1,1.-?.rai lunuill?. Jaiuit. lu.! .lu
turk. Pr.i? i'ii redeeautolt, l "
Kur Sil. h?
: .?.TIN SATIOSAI 1UX*_.
_ :*6 tVall-.u
Orrica ot tiik t'.i.ri.rf. a-?p Ait. ?.
( lill ?'. .. Il.I.. De. 1
JN are.irili'.n?. v.ith the Cin-ular of S3d woven.*
l.r :? uni la? tb?* .?t.a-kl,'?i.l'-? rtBlftr li. olia ?lil
Ir tioaud on tb* U'tb ?ud n>.;r i ti lha -tu mat
_ \?. M. LABRA1 K8 Sr--. a?tlTrr?._
DaLANTERS' BANK (>^?, TENNESSEE.?A
1. we?d pt? rata dli'hbntion ?fill I. neila u
n lUrt ptrahlt
ci ind itV-r tit 1Mb N'.Ttut. r ?i-i . m :!ie l'-nA,: ile M.i.Latiau
(. oapaB?, Jira-Iori. Kt on??r of thr ?'onrt.
: It****) D Vi SAVES, Treito? Urn
\OTICE.?The FIRST NATIONAL BANK,
-at l.irata. at larlaaoon h tan State af OH a it CLu.-t-NO ep iu i-aira
Al I iota* i -
. ...? tod oil.' r rl?
... tt Hi '.NT, ('tiller.
I. I? 1 'e'.
yi.li? 8AP? -AND DESIRABLE
M? I' PER ?I \ l INVESTMEN IS.
_ AKIHl'R T jtrrCH it?) II Ii?
T. J. C-_._S.T-_._Sl ?a. Co., Bankers,
Golden City, Colorado.
ft'tirr?* - -
\:c,n *?Aiai:.-Ti:N ni: C?N I
L ( um. i-;
CITY & ?COUNTY BONDS,
::nii.? .f aaieeatel a.iiia**al?iiae p?r.
Alao,
?TOBI ?TTV RAII.'.-.l.tll .TIMK? ASI. M
tNfS, BANK. AND ?JAS I.i
? nd an ra'?'??'??? Trnrtj-i'f ..th. t ? li .? ? - ? roOtablt
..I al low ra'.??- 1'or ?air I.?
ALBERT Ii. OTCOLAY,
? IB,
4.'I l'l.NK-l
?
The American Bankin?? House
Bowles Brotliers & Go.
NKW.YIIKh PARI?*
li* tVilliatn.tl.. li Ilu? ill la Pill,
no-Til's l.dMXr?
71. ?Stale?St* 4 I'd Strand. ( hnr,u?-( roaa,
WILL EBCKIVS DK1'I??II.? li K.l HKtt
IHIM?, 1>OIjIjj&K.?1, oic imh >:>?,
ur rr.k? r.."artio.i it ni obi of ita tiSoTr--i?ni?l raottri, to crtJ.l tf li
? . l'.:in?*_ i? ruj ?>'. .?r of a? d i? .liri,
AT (IRRIlVr BATBS,
IfSI SXPSSSK9 AMD FKEB Off HI. COMMIetHOX.
Bills or Exchange on any European Center
Bookit and Sold
TI? pah:.? ?I ?Ho Botitad that a? tra aoar i'r?p?rrd to mi?
TRIPLE CURRENCY CREDITS.
TMalt e t-tatia ealhllj t.?w ?ud or... ?I ?aub tin? lloui?, lad tht
?rito.
Tilt rt.il ina ftkt.m rjrrrnriit of P(?un<1? Dolliri, ltd F-inr?
I? tbl prol tir?oa of OB? l?e, ?oJ twtult-Saa. an I tal raitt I't?
...... -iiiit ol tbt world 11 ib?
torrtDCT ???nti?t.lil?itill.?l I" "? , ?. , ,
Duna't tbr t"???r.t < '? ' Laen t'.tu ? reditl ?ill tit fo-nl
part eulirlr oaeful. ii witb tl.rin Unfl? but la* ? . m it ?'?
. r.-a tie.d binni i ? Hil i._ <bir
taoiiKirarr raa?-..?.?? ?? lb? Biak <>' rrtaet. Tat tr.t^
..torhinra?? barine Ui ?bnea ?f
laOSDOS, HAKI.* arSSW ?i.RS to dr?w .10.10.
SotMaa etall t-ettat lllama-? ?St Ttltt ef 1 tit CmSU
WELLS, FARGO & CO.'S EXPRESS,
Hi llraaaclwa.T, ^a"t?-1 t?rl?.
.. Rae 1, II It IT t'alni??l?i and Krr.tl.t foimtriti tn inH fro?
.
1. ? . 1? 1 Raiireeaa, ? ? ? ?
N!?a_ier Umtt lr.nu Rae
i'.?I.I.B_TI(.N.1-jarl.?t,'i (?(i.tl?II??l?iN'? ....rj'.il at .. 1 ? .
Tali ('omi.i&T will tim tiri ?perial ttttattea to triuaiioiut'.ioi of
(lOiitiS V? UOhV OVKKI.AM).
-ti mtntdand forwtnltd di.lt ti? PAtSENfiKUTRAIV.? r. low
r?'.?? .'.ois lb? ?.Ara? of
AM1.UK an mfrciiant.s- INUN I -
II.'. Iln.ailwar, or hi lludxao al.. Naw T.e?.
t MTU? .'Tai H nrUM ... ?
Vi iiroalaat. _ i-.ti ('?nil it. ?(*w Turk.
WKI.LS, FASOO A ?'?? . B4 Hr..?,lw?t, .N.w T,?rk
8 per Cent Interest
FIRST MORTGAGE BONDS!
i 1 m .v.'i' I'l.Nvi.ii . 11 r uah li'.tn < ?i
Principal and Interest Payable in Gold.
100 MUK* ? OWTVWTWh ?"<t I? opa.r.!...n. ti.? fll
.. thr Ililli l?ai:r l.r? I a I llM.V
II MILKS OF 1HACK AUK TO BS LAIS io ?.iMI'LKI- lill,
ROSO,
?I rtftft it th? ral? of ?f Vii*)?) |.?r ...I?.
. and irrr-td i at.
Vtr oi,brt.Ui.i.i'l' rr?j_iu,c_d tbta, ?id will furn,?b._iipi| i?d pim
(?.?I? I,"?a ?, p..? ?ti?,?..
W. P. CONVERSE ?\. Co.,
St Ylur.it.
TANNER ft Co.,
41? WaS-al.
The National Trust
COMPANY
?IF TU- < III 'if NIW T08I.
NO. 336 RKOADWAY.
CAPITasVL.. -T.. SI,OOO.OOO.
I >KI'< ?SITS QVERjj6?XX)0a000?
PAYI 4 Pit ?IKT IITSSEST OS DIPOSITI, SCBJICT TO
? Ht? t AT Sa|fH-T.
fAiiariKiaaT istii?iit ok ii?B(tal Dir.-uri fob
III M'lKTHI OK I...N-BK.
TSBcoMPiar isa i,B(JAi. nBPoiii'iiT roi HOStTI faii
arro4 Offsr, ???j an ?iva? t*..nihin l?iair
DABIUI S Ml.tOaAM Fraal.it
t _ K.laOMON. BINjaMIM Y BAN. RUFT
r .rat Ta? f.?a?ilaal Baaoal ti?? Frtalt?
JAMBS MIBSILL. leuikt/f
$2,825,000
riusT mobtoaOE
SINK FUND BONDS,
Iulercst at 8 per cent In farrency, or
7 per cent in Ci old,
Al iii* option ,( Iii* l?> '- ?'-'iel lu ?tiru WUSbykpt it tira nt* nf
I* I ?. "ill?? |K-r mil.-. ?i?,n ii* tr? : ? nniil.? Curof
? f I watten, t ,1 ?' ? M ?f '?'iii
?nile..
lana Di?,?,in nf (li* railroad ni" IHK M ?. ,, ' ; '.M,
taOOOJ I vu ::ovn i ON a\i HttaS-g tr n, the cn? if
..f li. niton. Ttam a ?lnUnm nf -I7.1
milca. Tin?- I. i !- I|l i i-, li h ' tnd tr*
tP'-urra h? i fir?' r . i,, li,m. o \KI S ?.'II.? an! II I I D
a.,!li II r
Of tilt tKili'lf i? . i "Tin li'irWl.lr.. In ?t*r
linrj,- ti ' ' ii Jas
uira ti,J J ila ni i uii mr, it th? ral* ? '
V,. Ittfc, or at th? rat* of ?1 tor tieh e? ii.?on ,-t '?r*? ?l',llar? In
l.oi.rion it tl? . |
I'?.rT?m*nl Tar. Hi t n 1 li pro
? ?,* | a,I U, _M 'I ni Uri ,t,! :n ti,a*.
?i l-rir ualuMr.
,t Hem
I
minn*! ? ?? I f,r u ,"?-, I L* r,,?d of the Inn I??.. .?,
rrj bess?Sa*- of l..>'ii?iaaa to I! * (' tr of Ilooftos,
?
aa'a h IL? t:.-,,-?,,? .arnn??- tiirn- I, ?
:f,c *arlf
in Jan ia: .
r n.i ia ?
cahir Is
Ca-briuht, ? ptim h? St '.hull. ra. X, pt
hi, hern paul ?nd L-l
l( ra'
'
?mtftl ! i ka I
I, (fellS o' it? tea ! ' , 'KM
'
lad uiUraat S-Mstssi le, Wn
????.
? ti 'IT?,000
I ?r?t Martcaoa - yat , m. D?tala nut*
oil? r? ii lor -?.ile Ti.s-J.*5,000
T"t,, | '.'KIO, 1)110
?
tt t I ( ? ?? : ..-.??? Mad ? i >
' ? a, frit mnrUmsm imli u, I -
-'. tira' le ir-n-rUtci ner rp,mt /or ?lit la Will l??r '.
read ia oaanail I ?
aa S ?g
.
'. h msssrr. sad alien r.
ila In??-? ai?i ? ?,',[ ii'iit will i
raid m tim
'
tl,r liallf* arl ,-'i ? II !?* tnl.at.rr to it.
n. ?? :? -? ??,? '
half ?,- ? ? : , . iun?'iiJ.n0' lt?
ira? in rrrrr ita;*-, t.
.-?unth in.pt nf tin- lira ?n roi
.iiarer of lAe i ?ympaiy,
n??. 31 rmt*-?f.
J A til s .; j;.i) \ ?j:. ',. | t .,*;> PI J
fTMtfaM | 1 o gN OOD I.. I-" : -
1 II'.VIN l>. mOftOA*?. ( li.iliiiie.il.? ?*.,.._-..
(i v i\ ? -? v >i i ?? maura
III \U\ .1. lllilllM.H, ) ( Ol.llll.i.".
Montclair Railway
(N?T-7.J-EES-.7)
7 Per Oent
QOLD
FIRST MORTGAGE
BONDS,
INDORSED BY TUBE
NEW-YORK and OSWEGO
Midland Railroad Co.,
I :? __| II
DENOMINATIONS
of
$1,000, $500 & $100
GOVERNMENT SECDTiITIES
1 X1 HANOI d AT MARK] ? HATES,
BEND FOI CIRCULAI! AND HAP.
LEONARD, SHELDON ? FOSTER,
BANKERS,
NO. IO WALLST.
HOME INVESTMENT.
nmui sinus fin ns
??i t
COMPLETED RAILROAD BETWEEN NEW-YORK
AND PHILADELPHIA.
A 100,(100 OHM 1:1 '1VIMM1 I RSI II' ? ! ?' Ti an Ma
tartar.
Ill' V H 1 ill HS lilli.i:,it!? . ,. i OMI
M-t1, \ilHK au. I'llII.ALiELr
I'HA.
? .11* to 'Iiro'ith St . li:. f,.r Pilli VliH.rilll ml SOOTUU
? ? larft a, I . | Matt 11 11 WO
i.iilM II :?, ? ? .?,,i., auJ te ut'i" . ? ? ? lar.?
ii-m:tkiiimvi;? tOoOOkOtmmo ?? ?? 'liaa in*", ?ni to
! ., I ? ii.t> r?m i: I ,; ? ii.? ai; trafile I? iui| ru?n.|
mmOj. a .- ?.i Oat*..' i a ;. ' si iy mi mm*
Tht it" u? i- su |.| vin. i. -i min'., i ii H WCrWtmAat a
?-,(100,000 I'l.'is? II lb? " I' 'I'" No'.IMI'.l It I. IrntO.
is I BBRST 7 li I CU ? M1 IStl is S_*S lOtS mi I kWO
S0T1 MHI-.lt I, i,(r.l ,'!? I ?.
n,? i ri rrsKi tri
?, e
irl Hi S Il.MI.S W11 I lAM "'?
-a,? kSSS tp' ni "ti ifaia e, .> o??-r Hal. Mi 1.1.loss i,V DOi
1 IK? in.I li,?.* Milla tr? r, r.l' ?I ?|,it I? ?' - ? '-t aila.
?J 1,4100,000 l.art alr?iiii l?"-ii ttkrulr ts?ttl--S l-l.
8 100,000 e, !'. HU wb tt trr now rPmri ti i '>*>?
.,-. ? ? ? -? t" -a,
ftrueirnnti ofi' -I K :-I ... ilrairar.lrriaai aita inraiti.ri.1 ?._
A' ino i, OH Fs i tam it',?L
A'lll!' I. VV I I,' ,1 I'r ? ? '
l.'M. II. Oi ' ."Ml.II I
a. u Hanns n?? 't.i ,.f ?? j.t??? it. _,
lilli'.! UT V ?IO? KI'lS' I r- : ?:.l "I I'? al I Har '.:, 'a a
J D M It . US, i ,i:rr Knrlo'-r
II. M. Al KXA.NHI.K, New ??rk.
II,,a I0n I' ?SHU ROI lr?,',i *4 J
OIOMI ii. I ri os. i;., en, Mut.
BSHI -I- 11 000*11*, 11 ..?.-,_ Man
li. O. MAIiglAM),
M Hr-t-Bl? |Kr|,i,t?' ti tt '- H)
EAST TENNESSEE,
VIRGINIA AND GEORGIA
I;.UlalU? Al?
First MortM- Seven per Cent Bonis.
ki nil nilli.i: i?oo.
o.,.".i,. - "" *i *
," i ,i
Ti? ?? nil t li for ? '-???' "a ? '"*! ?,
, a i - j rtai
t Sa.
?
Au
?.ami allot lu! I ??? t "?'
i.tl'-'tt la .
?. VI li .I? ?ti I-IM1 KtMi,
ila V\ ?11-81,
t. ?
Dankmg Qouoce nn? Bankers. _
VermilyecftCo.,
BANKERS,
16 _ l8 NASSAU-ST., N. Y.
PIAI.ER- IN ALI. I?1SI F_* OF (JOVKR-MKNT SSCTRITISS
r.cr asm mi or? OMOHMBM
KIILWAI MOCKS, BONDS AM) GOLD,
IIAKIMi mil Al,? IS' 1-4.
_is ' ri'i.-'iT-i. _
BANKING liol SI?:
Greo. Opdyke & to.,
!>o. 25 NAMAVJTs
CORNER (tF (EDAI. ST.
foi? r*n ft.'.T ici*.-iii ii:.,n?i oi mnm* mnahi r?t>jt?i u
ti??, ti? r*
rtlM- IS" "STUBS PI b* ? -?' ari olr?*r fririai il?-? ?n aiid
J st _s I MI.N I ,,il,t.HUprmmpllj tirra;*J ior I,?ii .raiou, OtM,
I
( OLLI (TIOi? I .-oKI K I'M
MOINIS, lOWACtTT, ST. Jo.LI'Ii .. Is tit Waaitri
kMa
John J. Cisco & Son,
BANKERS,
Ko. 53 WALLST.. NEW-YORK.
i t ttcrargg ra dspostt n ui i
. iii:? k a i r-t?. 11 r.
ti i at tLt ni? of four far nut par
.
ILL < I'ASS THROI oil 1 HP. ' I
ISO Hi,I SK AMI Al . I?i Al.'. Hil?
,1,1 I '
i :i??',l* sa d*?atti, bt-riag f,.or p*r
-- .
??- tal ?ile ef On?.
Q
"I ftttt-l ISat
MUNROE & CO..
A-tEBICAJ-l BAifKBBB,
."?<). 7 El 3 I. tti? il-aTIE, PA__I.?*,
jo:i'( Hl/ffBOB At io.,
nw-Tou,
l.'rirrrau ti- ? . . rsAfSLSSS is ii. iirjtf
? PARIS.
JAMES G. LINGS
BANKERS,
"a". M WILLIAM ST., N. Y.,
? ? I -- ipa* Lot'oa a-ai I'tr ? ?. , ?lit ?ria
It Il,i? in! aril Eiciia,!? ?? I...I?. I'-.i
Ai-aurd*-, l_issar|k, ltd (limita.
Oiui-cn? -Volites.
BRI \- ?RT IN ii RANGE <'-?. IM\ !M'\i>
i I y, lalorkholl
-
: . ru 10 ta 1
_ \? M K. HIVVl t\ rtrr-lv'
' !"',Al III' k. J
? .ii. S
TU''. IN TI !:' * ?' v '.nil will I,!-,?.i,ii? ilu.- upon
I - '.!, It ol
? ?.:: s \ i los ?i.
- ? , ' J .marr
al, II,.
rrili: ( OUI ONS due Dec. i, of thi I fRST
l MOR ,.
? tt ( ,?'|," M, all r
? ?1 . ' 'tv -i.i V I: Vt Ce
SONS,
",
Saotngf Bantu.
??!'!?? ' ! .?VING8 I ? \ N K,
i-*? i
1 S'tM I. ( "Ililli .
? KI- lof Jar Cooke k Co ). (I ilrmran.
Vt ?< I'I S ' ' \i, I |,S I .r-t '...:., lui iar.l WiviuMi. I? O
?'. I a .?tai.. 1 ,a,.u-..
r
1. L TUT*] l.r: .-,
'
PUB "\ .' ? Ml ? ' Ifl I" 11.000.000.
? u rich rear Kstl - '
- i -
1st*! I.al.I 1'' print can It Kiot bj Ki]r,i_
(".()].]) I'll-?,-! ? ? 'rrrr.it.
- f.. ir |. r ? "?ii. rrrrj
. lit'silla ou ?e
? - - lutVI.I?
l SOM il D-POS1T.
r ,,r ,'??rr llll't?
(lil, 1. r. AH K-SutUtt
I
_ JOHN J 7111 IK Cat
iVEW-YORK SAVINGS BANK.?Eij-hth-ave!,
- 1 r-,
-? l>
I,
?T-HIBD-A1 * I" ING8 BANK,
J Cr??r ?f i I ?
,, : 'Mut tvi:i,M ?mr
, ?til "I'M i'i'. .. .?., ?. , ,.
?
I [NION DIME SAVD?GS BANK.
U .SOS. .196 AND 3ll*t <t\tl?l COB. OK i.nour ST.
-, >.*" I" *.*?,Illili.
- - "?-?.OI'J. Kill ?(?.
\ t IMIS l .. IOII? Mi I RAS P ?
'" ' * i, .? ( ?lu ,
!
PropoGois.
p ,., ... t- ..
pi? ? lui \\ RAPPING PAPER inui
li : :? PKOPOKAl H ?ill I ? 1?, i n
? R API'I SO I
I foi
It li 'a ,1> I, al till!
VV't iii
r rail tra
?
' Wr i"i" l P.
? -? . ?al, r- ?'n t . ,
I! ,. ? ? .'ir, an I U, wi-ifb Si?
' . r..,,r n .'" j, if , '. ,,u r?a.
as Twin?, in I?. ?
: mi munni m U> ytmrum Itali
?
, 11- -ep 'l'a? n? in l,all?. Is ?ri.-h fr ?
(tSt tal
?
. -a,n? ulm 1, ?ira
. i-irai A? ?Hut 1'u.l-uuii r i.
M ?r? or l?t? than tia .?? ?i?'*.l |,''iit t " near I* artatri a? Hi* n*
raa. I a. ' ' ?>f Ul'' VtSk
I ?al is ?rsattai if I < ?
?
lu ? arr "
Anani, ?ill m uia-ii? ',?- .?cb sit?elai-psislst* if l?r~m?-r>l mott ail.ia
taieoiia i" ti" I' :
I .,, ., la 'trli rontra.-t
A l.r ?? i,',',!'', ?I, I""" I : .'.'??''" 1.?ira. !??.! 'oi or an ilt?-mr,t
,,f ti.?
! r, ...Itx- ruutnlerrJ aaiiciaot
'
? 1 n.l I?* e m
?
i I ? I'
in bia ni.u H i- r. | , r I ? I- "I Ik? IT* I
p ... Pinpuna li fal S
? lintirai lo th?- *? ?rut V
U (
J.si? A. J CKEHWKLL, PaatnuUr-OaatmL
, ? I? I', li..
PROPOSALS for LEITER BALANCES.
I ?I li! I' I'
,1,, .? ,i ,, u| laaaai I i.?r fn-ni-lnn.- I.Hi'I Kit
ml.lt I li? I Ult'-'l ?It!"
I.? fulloaiDg ila
.
lill.a r. iipil.lr of -* .r' :,? ali lit ?nu'-.-? ??"irliira,, a arru hi.
? u u ?um,"
?
," ? ',
*-? li .(?! hj tb? tarin.
nf tilla, I . 100 in,
? ?' ?' t
-.] Ib.t .-iv ?.li
? air. ngth, mi itirib,I 1/ ?. b* Bli
? rriptios of n.tlaariw nutt irrorapii. aarb Mit.
? ?i ? 'I I. r"|u,r.J Is f_mi.li
bain?-, of sssalittlst :?? ih? muli *
I a, la.l ir. a l,?t f, r ?rtniportt
,L? lllaul A,r..-j, VlaajiB<t?io,
Ka'I, I ni?"?? -all far- ? ...
eraa-alr wl-.b S?t ls?l. aal a otu
?ar?t?*f will b' - ran.
Aaati. willi? mai? f.,r <?? ' " a-.'.r. .,,,,( .irraiaj atuat l-l
rani?*'"*? ?? lb? I?^i^rtB*^r?t.
? irtirM raalrtrlaa I?. ". .?i i?trnn?t
hr l?r|* Hnrul arl lira i, l.-r.. r la lb" uplaioa
rr.'tr.J tal Bill I.? ( ?" a. 1, I, .1 MiUcltat
<tMK I I
Tb? I1'"i ? "I* - '"'" "' '' '""- t'' t <lrt'.? ra ?rl in? ?n
ia rr.iillrnl bl _,* 'ilrrr.U of lill l?r? in u?ut
?,.?| ,irr f t r lal,.,,. ' Pruaa^al, f?r | , ,,,
Nita*" iu 1 ?lirteicii I '"U'ral, Ulmk
it(mt ;, c JSO A. j. i HK-aWt LI. l',-lBi.t?t OtiBral.
QOABTSBS-tTSS't OaVII'S I ? Imbi (
run ?mi ran i . . ?? \r.t I
SEALED PROPOSALS of the tonn tmuiih.-il
b, ib* ' Yan* ia
oa Till K-l'? > ?' ? *?! I'I WIN I IS
HKST t? LOH?! " tra.
KirUBa I, I ? a ? a arnott
lag in ? . ' b eaa I? obi?. ? a OS** bj?
ib?**?I<< I ' -?tu faratabfcl I,? lb* ua_*r
*,._! A .,? - . ' ? i '?? '" I- .li.eWalta
tack m-'P-toi .'?'*-1 m si l , Hoih.ks.
Nt, ?I I al g?-UM<Btat??T l?. g A.
HORSE AND CdBEIABM MARKET.
WMW Yohk. tSatiirtlAy, 1><-. 1. tiro.
The market ?o-ilay wiw very quiet, for tmM
nf n.11 (Iphi rtptl.tim, uni n? itln r tli? quantity nor ile?,
quality of ??1?'* i?r.-?? nt? ?I ?tnt f.-.tlur?- !?? ? ??t.?'
tt Mitrinn?. H?irk.-r ?V Hamlin'-, tt. V. 'I itt.-r? . I?, <-<>r
pit of Ti.ii!' niiilli?'. hilI l!l.?..?l??liy, ? iiuiiiImw ?f
boram wars --.?iii at ,..i?ti.>n, o. windi ?rp ?jssw bsssv
tim*..- Itiih-?iii?o?/sr |n*>- ?
7?aa?, .?- Han.!? Y ?-an.
Stf h?rar. IM ?|,'2
ll.rl.oa.. B ? ???
S?v-ea-a. ' ?
H.r m.r?. I'4 '
li?! bo-ar. I?| '
A lot of at-t-'iiiil ?i.-iii.l ?vio*'.i?*, lutni? ?? and DU
van slao iii-ii.?-.-?I of st pnnj l_lrflsurea.
linrliiK? t!,?' week i-uiliiiii t.?.lay Hit? ?a ih ,i to?-t*tlli*r
tin li?.ti? . ii?!?- . I?;?!'-'?' ill til.- CaODlfltlon t'f H??' DillaW Ililli?*
In.in tlmt not?.1 St tin-t I???- Of UK l?l.?.i?u? tv??-?, ?li'i
th.- srersse prli M -i' arl I?*!, tin- ?lill, r.-i.t rl.i.? .-?-.??>i lior-on
tren li? i.l In tlir Boll'i ti .i.l stsi-ksl r.;m_lii?-<l i.mtty
ii'.?r 1 y ti..- ...nilli :
tMtrtjMM. Pri<'**
Cm? ' an finn I? ?ta? ' M .Sir? t.. a> J
?\ .?-.-in- ..i. l.iinwa. r?ilr.???i-li?raat.fr??il I4?> to I'O
i >ta mt
..ii.linil arm,.?lil? .lr.iiEt-'.ot?^, frota. ID?) to '**
P?l ....... VO ka 1,50t)
Pill ?if a ern,.. I irritate?Ute? "f ?rr?t ItJH "?I
. . ' ?' " "
A Ki"' ? f? Sttlll. Ol - Kill IS thS -H' ' SM ?f
the Anifi'irari Hon>?-CTIpplOf Machinas, wbiota hat
??lili Hit-m.?-t lu?, r.l i.itlr.i'iii"" from all Imr??1 tiwni'iH
?n.l bora. ?I? ..l ra. But a te? maeht ago, ?li?- acent, Mr.
um. Ii. ?arrla, ? ommeni ?<i ? iH?rationa ?Mili s ?im-'i?- ina>
ln the Bull'a H. d t! ni-? ? ; be '?ft? aoon obi
l'?.ii-i?o tin? mini liar io four, and only ? f? tv tay? ego
o\\? m ?I a brant li ??f lil? buaiiu m ai??JoluIiu(-<?9asra. Barl? r
.?. li in lln'? N. tt York 'i'.iii? r--..! -, ?.??li four m
? liii.e?. which, from la) brea* undi 1st. ?t ali I t, are kept
In mnatantoperation. Thi adTsntsseaof iIim mode of
clipping an fullj nxylalued in ti?.- u mmum m? ut m our
advert? Ids ? olumn.
A. number of ordnra for Une, hrs?ry carriages wen? re
I'li.i'llll iilir I a - : l. I ! . I _; 111 .lillf I? til? r. Iii;..:/ ile
-.pell leu.?mi. lio r 'lini; i'iii'i" mhot tho loue lu.? ???me to
look foi ?
?orocs, ?ferriages, Cjarnecs, Src.
A v A
1\. OARRIAOB!?
. r at? .?Ililli? ?a??.. > in ?'I II?? a. ftl and
., ? l.tlll.MK, wirrir.'-?!
?
I im: I,\*. '??i ? LA SHA I LKTS. CO
11' S0( -AWAY-, ?li it eon ?
?
?I I I'.II?! StaKtOH ?' ?I. H.I!?'
I I P0S? .?I...!'..
? 1 S .
I,.-.li* Will!'?' Ar.
.?,. ?^. PLANDRAU,
7 . ' ?: l."
1 -1'., h III US' and GROCERS' P?NGSJ300
. a .
' .:? I... a-, ??J
i . ia. J . ?'.?jilla.
? .?jr.. al .?..,. I II Bl taila I/. I
.?, ?t .-;?.-,:.,, it ii ?'d
IT GEORGE ?I. MU)...."", No. 376 Bo
. t rSAl rtaeef kileaaioi i..?, PHA BTOSS, ltearton Toy
Vi ",.'? ,i,,i..i, ,_J a l_r_? ?-.ufUuiul
.I?.?.
NEILSON A. GUILD,
I.'11'..l'THiS it'll ?t.tM'lMi'l" BBSS
.?.'.Lil.'..,:) \\i> V '.:
:17 i M"N ??.?i a i:K
cri'Luiok cAiiRiAi?i: ?_?_ ROAD i?o_
1 ' ? " .......
: iel Curta?! liol i .. fi ?ia li
h pair four maU-1,.1. . n ,. ?tjlr, utnn'.y,
?id ?? t ?? .t.i.o
CI.KH.1IS.
?O Af. ? ,?f J.mr? Goold (_ Co. of Alban?
I
liij.il/ ltd Trott.S|- o.ei.U in great -
? ?Ti*". It ('?. .
_ Fifih-.nr. a:..I Four mala It
QLEIGHS, SL1 ?GH8, SL1 [GHS-SECOND
? ' II ?. I .???... r'nr tin
? ii l lla.il 01 I S i.l.'.-.K . . ? ' <_n___t
? .
J. B. EREWSTER ?& CO.,
I ?'. i Ni i I II ' I I, B1 ?it 111 11.1)- 11
MAM l'ACIl ker. OF ? IM". CaRBIAGE?
ElBtaS Misa, sai
1888.
A
MERICAN HORSE CLIPPING MACHINE.
' ' ? ,t-ri-i yet un?.
"al tri . ... ?>.?_..liii.tr of
liurtir.? or uren ?I.?
I i.ere ?re ?t | rae? ii Hu Mu
Al lila; NA I It?.?. II. KXI li \:
v.. I.- .rli-H..
?ml l-.i.ir tl?.!il.,.-. at BAR KI.- i II.IMI.I.N
? ?r ., . IN T_il*t| in iel. a. tal i.l .
ttll li .111
,?olo A^ent.
lUcbi-in?? Ciirbo, Si'c.
A
T WH. EVERDELL-" f?-0NS, Ko. mi Ft?
l?a al. -t? IJUI.IM. t'.'.ltli? ?Ji I I.'. II r. l-.ltav
. ii.l
\:\ l.l.'I'Kl.la of l.ii'ilAPW \Y, ::n--\\ .,1,1m
li?.
Spa
Ocean Steam".:.
\ N< ?io.; 0?E.-8TFjAM TO GI-A8G?W,
cn
from I'.r Jil. North li ?. r,
BVKR1 RAI iATM WBDNK-lDAT
INDI A. H ATI et II
: k3 ; -W-rrifi
-
_7 ?? ...;.-r.rt_
I ' 8. MAU. TO II WAN \.
?1 . Ml,. IP CCI
ti . ?
.
Mt?..' Dtenaaw ?,
. ."..?-.??a|..li.T^r_l,r 1 ?
Ml???.lalil.. ?|lt. J I,
.1.1
? -?ra
I IAVANA. SI.-AI, .'uni \ KKA CRI /,
I I RKW rOKJL, au! MIAI' AS HAIL l'i Alt lil" -INI
er, ?i I p. m .
< Ili.rtll't I'JI.l l'...l: ,-.I 'tlli.tT ['ra-. 1.
1 I, V ill MBBIDA l'r..?.-n .MOSDAl I
. I 1 Ml ATlt.A <a|. I'll,Ile,?.'lilli 1I1A1 I?.. *'
1 lit OS Ml. ?il .... ,-?ATUI?l>Ar. Jan. :
. t at Maw? ii
f .tl.I'Tt.NPKlt ? .*:<)N'*? TI Broa-atf.
' 1 II t tor, le II 11. nu aal? . I???*? u?> pa?a.r.'ar,
"l.Mi: ST. TH0-?AS and ?RAZIL.
I I M lill SI A lt-ls .. MPAST
? ' Bl 1 T..r? ?a.Lia- ..1
M iK 1 H AMKKiU'A, Ctia-0 li M.1-1.01, Oeeta.
1 ?. K ? a; 1 ti rr Jar.'.art 'J.
?I ill AMURI. A. ( apt. K11- ? r A
HKKKIMAI K 1 a;i tt rr J
. Tari i?,I at arl I rill al Bl I'boaii?
Pira. I'- ultu!? i-?? Hil?, ml K10 de Janiru, (>jirj( ?id raiun.iD{ .?or
taouaa?aau af fraickl or paaaca, ? 1 -
\?M II. (1AKRI ' a Ho? ?;?re?r
I
;oi: LIVERPOOL,
it it QCBSS??tTOa?nr)
CABBTUra nu. 1 -?. M Ml t
TIIK I ITPIU'O?.!. tNI) ?ii: mAMOtntJaWt
a ? S Amt .-la?a. full po.rr :r..i ?.--w i'aaia?.iDI
KtiiiM I'lLli M) ION IL -TOT WBOMMt?T,
?? hSean
NFHIiASKA. r?pl Or ?an .IVrewtraar 3, ?I I A) p. au
JrlAMIATTAl?! (?pt. P.ia.iT?.DrrtrBl??r 7, it 3 p. a_
MISSISIJII <????- ?'. VV KtiiaAT I?.rtml??r M. it'0 ?a. ?.
Ultim. C?|?t I'm? - .Drtmalitrtl, lil p. a.
tWVkmi '?,< Ott! ?.1?. ?ari.ljrr :a. ?I l'l JO v ?
I Dl.Ol'.tl??.. .'?lit. 1. V PhSBBAS .. Jaurur? I.
tVI?. i?*a'?IN, t ?pt Wi ina?. ... JnuirTll
OaUB p-wat?. $tt, foil.
tilrtrt%t p?e?|' (Oller, N... 71 Brotdatj), Oki. earmtf.
1'or fltijh! orcibia p_M?_e ?pplr to
_ tTILLlA-IS k OCIOS N, n w,?i ,t
|,'i?K LIVERPOOL iiml QUEENSTOWN.?
1 lu?.?n Li?e tf Barril Mal II anani? 1 laM?litfoUaat
(TT1 ??r- ?t ??lllV.il. 1?, ?lil lll.tr. I.e. i.ia-r 10. Jp. n_
< I I Y ni l,t ITI Hi ?K1, it alljlii.n II l.?l?tt. I?.rar_l?r 11, la ?a.
C1 ? I OP PAS!?. ?ATl'll .?? II., rr IT, In. ra.
C1TT OF 1..IMM.N .?t II KI'tY llar.-nil.rr .'? T a m
A-..I r?, li .U.V..HI111?; HAi'l Kl'At aid al'.rr..ata T0BSOAT, '.01a 1'rr
.So. ?- ?Sorlli UiTer.
BtTKH OS PASSAOK
I ?Ita.? it .. r???tt.I IT l-t-Rt?T|-T
ao
I.l. loa. (M To I. .. 1 . a
I , -. .
Ti-.^riara ilao forwarlr.1 to Autwrrj. kottiidain, ?iae_?o, .Noraaj
art at re.lii.nl ral...
I riru r?u 1 r lamjlit brrr, ?I _i.?!-r? ' r?t?i tiy partott wi?hine Ia
trr?t 1 r ?lair ' 1 ?id?. ?
lor lurtiiar mlonaation aa??lr a1 .lia 1 .,,. , ? lunrt
?OS ... |. ,1., . t s , li,.,_),,, 1 T.
VOU1II GERMAN U.i.YD STEAMSHIP
Jal ??"ll'.tNY
init'irt.
TI.? ?ta.m.l. -r. ttlKril.'t i.t K li.1. ? ? ??1 M SATTB0AT
rr I'? al i ... na , Iroiu llrarjirn Per n,ot T uni ,L II ?!?.,kau lo
li? f.ill.iw^l I. '
etraiailitp WK?KH. ?'?pt W || Wanta..,? SAH KDAT Dir |*
K.t I l-S i.K l'.t.?,?.ti,K.
I fold, ot Itt equita'.rat ia curt.
'
..1 .-?Inn.
Far fr-.ilit or yttuft. .,,,,1, ia OBLSltUS ? Ce
?_t? Br.??Ui.
NlaY DIRE? I' LINE h> I 'RAN? I..
TlIK 1.KM-...I. IKA.N>AI'UVlll . -?MI'ASY'S MAU
l'-ait?-?i?.SATI'KUAY, Oeeteiaer ia
'..AFATSTTS.............. . IATItrUlAl.l>?<-?htt?A.
<)BO. S.H Kr.N7.IK. I~? Ho ii Brua-.., -
NATIONAL LINK.
ants m it? Minan Ati ui'SBSSTOfri
, ?
?? ? i.? ?i ??.*.
lilli '. .| . . ?Ill BIMI i'.ill.iae, (?I ,
I'? ? ? I t': ?ad ai.*> I raa,|a
lu. la ?it....l .^??Mi.ia.aia, Louilai,
Foi tanbar ,?. li I..? ? ?jaa-jtir', Ol?. tim. St Urw_|.
??/ * * J. Ul'K.lT,lbaH?i.
0
w
.?.CTUBcmenle.
A I.LACK'"
l'raprlrfawtod M.at-ar .Mr LKflTKK WALLA?*.
-I UMilll mil MI',I
OK I.M.TIM.ITK COMKUT
I II ? i MONDAY), I
(lialUaM)ot* RaaaratVi ?
IHK KO VI) TO Bl IS
Kalwitlit'tS'IiBf ti?, t S'A li A . Il? ATTRAOi ION o! lb* SKKIK* OP
-KOITIMATK Mr Wallarl il i-eamr'le* m taaaaaaa
Uarir LA.Vr SK.llT.S, u h? rarl? pr?.Jact.aa af
TUB S HW PLATH
? K'H '
IHK B4 HO"L Kok m V.NUA!,
On tVKI'NK 'HA',, l?a. T. w11 I- p, tacad, for lb* Irai tima k?
Aim-v-a, " Hi ? >:ie?lr ara *--i?r. anl ap;_,ui.iMu,u, a , mmrij, ?a (aas
icla, br J- A..ar?.rr,'.?i . ?,i,'.il I,
_
bOTIT- THE?TEli.
LAST SH.IITS.
Il iib to II Hb TIMK
?.f
Ki
IO "?"I li '?' "??"'I'?
la hi? watti n-lowu-vl ? I, ? u a?r rf
??Ki'
la -ounce?.?.? ? 1 ? ???'f Dl*BS
.
RIP ?AN tt'INKf.K
Mi.i.s: I ta - a ' ...ni ii M s-rliv*.
HKVTH ?I., ! i. I? '*?' AUflVK.
?t tv.? T?iiiii '..,-. ti MsaaftOa. ?asls
Bttsa 11' Broadattr.
In t-ttrt |,r*pt,-?'l ?n. I!-? -??r'? r?lsbrtt?a4 pit? ut
- till HKLIKI . ' _.
li
"TU AVENUE TULA'!.'
r) Dse.1
F K* I NAN DE Lui lune but UM).
Il lilli-AT-I.AW (Lait llaia?.
01.11 AN!) Nl'tV. THI R-DA1
, ?: ' 11 ,?t UB.a).
11;:; -.??
LONDON IM ' . 'N >.'?
:? tv M v ii m 11. l-i.i... t.si'
> HT."
r rrb?i:?al, io ..
?
WOOD0 Sfl SEI M.
itVO I'll.: iillMAS'i KN IMII.T it 2 ml l.a
thi: lydia thom,"-?is rw i ps
l.'.l.i:, IIH,
m u. i .? ut
PARIS.
M ATINKP. PKHI t "Mt'
MO.sDVV, Ti ".IDAT.
, ? MKIiT. MI ?It'M
LA i U Kt-K OK I.l-l I II '?PT If. I "I PR.
VIRLu"* GARDEN.
-i la. Ti
loi h mon ru op mit
li MIO?.
oil.'
0 HI ELLO WAI. i BR '""'> ?? I- I>,v-S
? i vr 11;K hMITrl DU.?! -' OCT
i ti ! TA Miall ?? P
Al YO- I.IKK IT
1 ? ,.f II'* flabo-ni' ???iil,ii_''fi?!*!(i?S
of i il H BLAI K ?
(i.o.-KD PEIDAl ., ! 4ATUBDAT SVKNIN
OLYMPIC IIII.A I I
Till. ' TAINMKNT
IN i U.V. i I ' Y.
i.l.O. I . PO- 8 roI'l.'I.AB
I* rai?
tt I!.' ;;. (VISUB,
I. ?'lit ?
B8DAT Asu sATU-DAI MATUtE-S at 1
Hl'll-' WINKI.K,' .,-K0 _ KOj_
1] ! I .:tt .un (T.ottN. S. _____
<J'l'ADT THEATER, 43 and 47 li??-*?? .y.
?O OBASO (ii.Uil.lN U. K__.
HOBDAY i h '? INNHAU-BH.
I!***r-*d P**t? tt t'i* Box OSes.
MEW-YORKCIRCI **,
^1 iltil.shh.-? WKDNKSDAT ?m1 ?ATll'OAT. t?-I
EVKitv sion
oi-;..-,im ,
? r
i ii .s nsa,
lu
QBAI I
DAUM,
it! All <)_TI.1_H_?
lit? S lIOKSBVIAN-ililP.
DOI . . ri.;i ! IONS.
.
ALL T.l?-. GIPI Kli IH
T1I0R0I t. Il i-I.?.I? IIOI'..?/.?, I'mSii'.S, le. _
WAN F1\\ANCISC? M?NSTRELSJa-t5 Broad
?J war. 6RBAT Sl'OL'SSS, CHOW I,-H liol SKT? farr tuf-V.
LUC il. WAMBOLD. BKRNASD and i>Ai'__?,
IAS PSA-I li ,, til.S'.Mli-LS.
Th* 'irfr.at ( omprin? in Ha wo'.d it lew I?ougi. Paaeee. ka._
^II.IU.'ANTll.i: LIBRARY AS80CIAT-8K
mist-; ANNA i - dickinson
tfSbsfoN ti?? ibaite Ai?.
IT
BTEINWAY HAI.I..
MONDAY EVENING-, DEO. Y!, H70,
it H ?,'rlork.
st lill (T: "JOAN OF -BO."
I Ml efadiui -nun, bUreiili. i-sivixl ?eita. Su cent eitra. Pat
?al* on ind til?r It B80A1 HOI SI IO IH I Si V Dalton _ (*tv*a
Nu. Ti"! Broadwa? and at tie 1
K DA.SIF.lt.
?- ( iinimittas.
HARLEM MUSIC HALL.
OS i.si?
ol'KSI.S',. IXiSCEBT.
Tb.i ?i,b,?lil NI1W HALL, in ti.?' I", t . ? TbliS
Arena? lu.Load, tor liurJ-r? ?'d On? LumlrrJ ?n.-tairUelh tL, ?lS
l.? 01 i '
KOWAT, Oh, D, in?.
with i
!_ TOTAL ->ii,1 IN? 1 ?C1 Mi . !. ? ,,'.,i:HT.
Mi is,, ,,,| 1?.
?
i vt st A
?a, Der. t;. it i_r B.iOSes al
? io. to i p. III. _
ETEBR?tV illAl'lTV PAIR
Now ?
? MH.KY, Foi III'KI NTII-ST., NFA3 PI.TTII AVB?
M . .? i fi r.',' KVKNINO.
! a RI gPSPa filtUITT J ? AI It it f?r Ui* j,? nt ktaaV of Iht
' .?ne. llotjiiui" lud li.? ' 11. :??* BtMTaltSt and Orpbaa
Al bim -1
Will raauia opra t-rre ae?)it 'Sot,,!.?- ttrs| an. fra?
lit,, II ?, !.. 1 ? li _ it. to 4 ,,. U_, li. ' ?II 0U.tr/ li, >, f um 1
Is II p. ia.
I mimion, lirfiH_
Wi:i;li. rooms,
I ... ^.iTT.r Si.t.rnlli at
?oIl'.KK Ml ?li Al.K
in a ! at Ihr ?ufft-rrr. of Ir,.- w ? in PlSSOS, IS?A
.'Ul. ? 1. V It A ti. BKINKKRIIOKP,
??ul -UNK '.,, I .'HV1.K.
?1" ON
Mad, PUILOMINI ?Oil I?
SkBSd.l vrtvi i lit I..
? V!- | p WAIIRKU,
VI'iSHlY I'.VKNISli I .
ill KK
I -w'r? ?t i'i 'lia mu?ir r."rt? and ,1 Killi '?. ltd .
CIT.? I AL ?TT?NTrON is iiivif'.l to the ;-id
. kt-SA- ,.11'tN n'V-.Ki.lt. o,.'. OP MUSIC
to Mik?'DU of tire I'lino Or-m Ml t'jorou.h liai? TsSSlOSat??? at?4
tl.i-barber branch*, of tlM art of ?ina-urr wade a apnr-iailr. Tlia trana?
?r? ro.'irtte for Urtt-rla?* i.t-. lo*?Dotpi?.
'iprte sith ?bit .1 ral1 "1 ?Viip U-uhiiuj. ?hieb frimrrllj b
onij ?ut* of tim* and mon*?. Ile in?,t?-t ll,o? iuter*ated io the rahfc
,i'i?,n ?f'!,-? I-?Au <?!.?? ,,f Btii?i'- to obum lu-tell tor Ibe C-xinrita
?ri?>i l-j the Profenton ind tapOt of tbe Contrrrilurr, t? Ja.l?;e foi
'lr*,(.rl??t. I.? . ? -I I II I'll I.....1, -.1 UM
(el... ral ', .. ive
I D
J/I.LM'U READINGS.
I.t ST OK TI1K IM'
:vt AITBM ?t ih- i'sil a
the Union L*i?-ne Club, roru.r Ti?rntr..ii:b-aL an-1 Midi to? in,
? SI. it Mr. PATABOBR ?, I tuai S mh ?t. i-l a* -h?
A I li. JEROME HOPKIN.
?*l SMS-! Conceit for tbe "OKI'HKON KRFR CHOIR ?CH? ?01
II Sh w11 be a MiI?l?*. Aaaoriatias Hill, ob WhiiNEMi?T.
Dee. 7, 31 ?dock. The mal P-,.,?? ?ill pla. br h?irt iru? anns
-raanaeat oNK Hi NDRKD ni MBBB
al :be diclalion of Uit aul.eui-a. 1 rcketi rrj? 1 toll ti DiUwa't, lil Bt?aA
?a?. _ JOHN ( VNIKKI.i. A-_L
MISS KATE LILLI) will deliver her ne?
l.BCI-IRK ON CIIAKI.KS DICKKNti
?t
A.sSlX lATlON HALL.
?a
TUESDAY Kvi.ninc I)
?? ( Mini) SLATS TO 111. VUol.lVL LOGAN.*1
nur,
_ 4?:i;i S-OAPWAT.
ISS GLYN,
?M
Tllh BMINKXT B?I0I Mil TH tOK.'l.ASK
VS ill ap|*-ar aliorrtlj?
In
n ASH CLBOPATtU
R?NCON?** OPERATIC ENTE RTA IN MEN l'.*-i
?I roaiuirurt the Tib of Dr.,
1 r-t .Sifiil, Aril of Ntl,ni-,, I ?, ? ami.
ItSI lb* pi ,
VAT?0NAL ACADEMY OF DESK
_"ls.. '?., , , , f
' IlliAY NK,!l?l > Gall? rita, i ,< ,^
MK. TREN0R-- SOIREE DANSAN ! I..
Al hilloauai, Line Hi I aii?SI?t\ KVENINGL
.''.b irai at 9. I trli ran I* ba?l ot Mr TtmU r. -i Um 1
HKOADWAY UND?I.GROUKI) RAILWAY.
*?J B'oiilaa?. aorutr Wirn-n Oi-n 10 ?.. J
Ccctnrcs ano fflcctin?e.
TAS'l'LliN HKANi II V.M.t . A, r . w ,
IA O. I M bl- Vla.n. 1MIS Kt'lM.Ni; .;
? i,. j ti i
.1
oliN i;. s\.\L. II.. D?, will delire, lu*
?' " W11 SKI! ni '. KIM, .
lilli rorurr ?f i . . I Fourth .a ?? MuNKVi t- ? I M N?|
W'r? * '? kii.d'
naomi am m tim p ? p*l | , Mj ?
I iK(,[V'KKJ,,M ""' "/*,'">"''. -vt \\ m?itt-s \dtet
?-in India, aub llluatrationi ..,1?. .1*1,?-,- bl U,* la, I? J
III 11.KB I) I?, l.i. ?a,,?,, . . e',,
F'.urih*,*. ind T-rr.., teronil at .. "1 KHDAV Kt I NINO Dar V??
??*,,'l"r* '"'-? Uri ?l UM- Mnboali.l Biat.-..ra Wat
J^*' ' ' ' -*- *? ti.? ii* do?, m vu, TSSg atOm
MISS KATL K11 LI) will l,,t,?t. ,,? ??!,,>;
ia ib. Adir_i*__ tklManaM ? karte, t? ,,.. ._ ' T_
A.uH.'- Po? unm ni da,?. ..Mr.? Mu. FIK..I? "., "S^
VEW-YORK HISTORICAL SlHim -
ABIUtKW W IKNKK H,.-.?,l,u? K*.n-Ur,
PROF.DOREMII.S^SKCOND Lit TI KL
*"_..,.?.-__ Hh'-KUHKS 4 nth* V'"'
mu op tom imm m_.n a ?uurrui -?ocuno-.

xml | txt