OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 07, 1872, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1872-09-07/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

CcmBcui 3tt*nfl____r_ _
'TIIE DAJI.Y NEWS.
a ?tr? ni'M \"
rfl Statro wba aiab la IU
araiaaM
?,__,hrrla_n
\\taJZ oremiton. tm fl Ba.
neiw* aww (
BflMBBMB,
?alll MaaflM ab?.Bai f-f
TIIK WAR I PONDENCE
a hai aa Pitraordiaarr
.
?afl. Enhjeioad at* * fe*
Mata.. of t. e.
- ??.BBl 8 BBfBBflfflflflflBa BBBBBB*
B afflfl BBB liere .. ???'raore
mt al Maa Mm t.,:o?ww ra-.o?-oa."
aa?aM.'
aaflTBb
Ki . ti
H
'
,.*?e .aaa..
-
-
?
- ,1 tfee plafiie."
TIIE BIRMlMill 4M
'
-
?
?
.a tbn eaaali
?
k .< i aai la
. ai'SR.
'.
..red. mail lie pronoai l
? THK l'AILi
?-?, anu
r-xuxnt ? ??mr.
? ?
-. axaaaaaafli -
T1V.
? of tb* ' Beaietad IcaMeat' ar* no ?bt .nfen.ir
?had aSrat- n?n* of a oo?>
Jj one of Mr I
?j Uie Pariuaia aud tbe lie*-* lent tkeraaeiTei
4 pattin. coinm?n-('iact- uuaaTrv
. rtiBglB.."
m, * __ ' F. . iBTBB_T Mflflfl.
?ai ia ?.(-e* letiera wai B-qBeitiora
?am. It wama rej-in tliat th* deipir.
I
, . .. a .nu* *r*?>a_. in aar tmtiial BarraiiTe of tbe _n?t
-
araci
? -. tteiidPBt ia Paril' fl
??
r.4U. M.XLL (.AZKTTB.
BBflM
. -| Ub poBiiiaUoa of ..
-
M BS.
, .l/l?"
bic fiaror abtml .rjr remirki of ttie ' 1
ll ... ,
-.ie.-."
rl
'BIC.
' Bped. na evmtmtui,
u
..- muii., ihc war oorrnpoadeace ol tbe
BOBBIBa P08T
'wi ror
-
uaa n 8*1 anib aa a -?? pen_teal *_*errauoa. a......
a-kraeta Iroa Ni ?"* Ter? asraauf, Bad aerre. ,i,
tiaa wnk suaaetua. BflM ioer? ,.taa. to !iri_tite_ ap t?i baariar poruuiu*
, r_,._aieu aa oa t? e rinma poiut* .
Thaaa daaallai-T reeurii aifurJ bat a
. ?a oftbp oontesta of-i.il ooniDrrbrriiiTr aad -
_.. ?.? haTP. boweer- ??*unr-i fma, a alaaaB PiamiBatioa of Uip
-:. Parta
? a na.ra
.a* receirod with _real Ibtoi. '
BXA-BBSB
?? Tbe leuera af Tbe Beaiagad Raudeet 'mm Paria a-err M ereit a
araat *ka tbe. amwar?d froa liiae to Umr .a TUE UAIL)
Tbe. _ite a iieei.t, n?lote ai? iu tbe maui terj* btpbt I
ha foar aaawtht of it* laolauoa froa tbe reat of
?
,-riaiai. raaiiut eipeei U* Bad eiata?ere mi
The iucb rna-a. -.?.- uf tba aralnaiTlltararreaaartbatlaaa ta "THE
?> i - ' ib ibawTi bt i .f worl. (aeTPri
. .ui Uie baf ?ii
aara aaaaared m iti relimaa._
\i: - MARTINEAU'S BIOGRAJ
- I . raa ^a;li aaa
Bditiet ..aa?Tba
Darbaae mt Keat?-Joaeph Hun, - -i?dowae
Lfb?_ut?l?? _urd I*a,_er?ou "P Bl*>??
8e4d?Arr-biaB*-. Wa*;. k-berto?Palber
Matbew?L*dT Brroa?M._ fl !.__n-Lonl M.
Mra. Jaraeaoa. aad <*?em. (>o.o It*. _
\\ il x- RO RAIL. A
? laaarn aac Maet. aad a x .at M laa Morawu- ii." fl. t Baa
Ratinf afl pe>t J">
I?i
"? _eLfp. Bt J. C. Paaaraiuiii Aatbot of "Tbp optsaa Tetep-*pb
I* laaia. bVpr uiart froa ' Tbe Oall -loaa.
\
?*? .-.uau.eii tfW Y. K-a wm, aa 1 iitrodartiaa
BM-aflaa ilepnuled with Addiuaaa. troui -The D*,l) Sewa."
r**al JTa _
\|Y KXKKKIKV K\S of th..- WAB U-txv.-.-n
- ' Ba*-Oaa_l_B- i'?8a. uaa of Uie
...
\| .. M.i'.. iu~Ui^
* ? . ? Mfl I '? Taa D-.i'
__??????__??_?__
.....
? ? .11 Um ki-j-i, aod ia Bra***.i mi
tmt n.ni. . ? . BBBBB, aod ib lbe Mue da la M.urleioe.
8?fT__B li.UKY XKU -
?*? uit W_l,n_ raiiair .uuoai tbroa.b
ffti _ vnenraa !4ew.
r UAILT MBW8- Pl BUBflON Of :
__iVh?Tla_-..
Conbon _\___.i.ecmcntfl
SAMUEL BROTHERS, 50 LUDGATE HILL, LONDON,
MI-RC IIWT TAILORS AND OITO1TTEIM.
Tbe nciT A r
(i? .l,..*4VHt.'iiioff,harTin'.tlioI^w.-vt Tn. ? M __ ___
Lli -,1 Li. ii,.- _iil ul ti..- i ? ' ? M their
. -,.,.,:,. BBOTHKiy ...,t out ui .11
;.-.,.-n,.uti--,..:,iK
i
aai
F'*f?.
>i-l
?._ I
?w_
I""..
i:.. fcd.
na,
...
r- ,. JJ..,., 0?.
IBI
IT ? ? ? '
i.-'.
nr. '
Ma,
-
.
Baaa???*,
Baa*
TflrB r?
I
? |
;ira.
! . i 11,1..r.i .1*1
J. .rl
aaJ r**rt ttm
?ii" 4 .
v-oil-ai-,
(-...,, rr
Vrnrl,.n?,
-
41
'?-4
I
Iu I. I
I
ts
-**"-'- . _,_??_ P,,,-,|r,4?. .r-1 f.'.R ...
-
., ..,.-.;,?.:,,..I...,.- ?-.-?. ************** ......Ue, . - - ?
SAMUEL BROTHERS, 50 Laigate Eill, London.
to tb" . .-. ?' ".-.-. if .'??? rr ir_
Pll.
WIITT TtO*F iprmetdPlii-.lt- >1 ??*?
OPOPONAX
?
?
p r
<
K l L .. i
.
,i c 0 k.
iaw4 wturh l I
.1 iui .;?
? b.s proT.ur,! oar l.tr.l
b.ti- ia. BXaaf
r ..i aiilk.
(*
I!
?
,.\.\ AN]
1 tflT
? me ao'l Tarkef,
'..- Br trlaa. I
-
. . Btraad,
M '_
\ik i'. - '....'-. ii -:i"
?Alri .. ?
r.l.o. llu. artu -
.
-
tflcctiort Xoticc.
?rriiiB ot tiik
., . . -1 l"llv.
?
?
?
.
"
I irdi ol tbe Clt.
?
.
..... for
al poiLou of lbe t._bl
tatei, for
aafl iu*t ji.*n..
??T*_llr.
iiBfTPW. latei. fr
?
Rr??A.ao M
a.iauri n. (iarria.
'
"
-
-
,.,b Boini... iEipeet-n I
naa buB
.11, llll
I , u i,?. .,? | . , .... ... - ul BBB aaBBBa
t" BV
-
i.lliri. or
?
. irn*B"o
,.,
a iN.rrioa oi - - ? ? '
? r .?
?
,.?:? ?" _. ' ... L afl aaaa, ?????? ,b
fla'l ',
-
rot-rit -
Ibetal
roia toc
*
?8 uo-.* i-u. Ipt pajao."
J\\ lOOkE, McClLLOCU A C*
Cl LO-IBAED-STxLEIZT. LOI-TDO:;,
\ M'
COW-XKIAL L4_TORS OF CREDIT,
IBB
LETT?R8 0rCEf-IMT FOB TI...I.!
..v A_i. iMi-.rs Off thi: ?
PURCHASE ANO SELL CiLLS OF EXCHANGE;
EFFBCT PAYMENl l*
AM>
iACTALL
JAY COOKE, IfcCDLLOCB
rDOM
JAY COOKE & Co.,
(rEW-TOKK. PHILADELPHIA WASBJSO'] *
?
?
.: -lii, .rt .B4I
r , >r,-l ..k I '. ,4 ...
?. r
? .
an.l .WII
.? acroi_.Bg ... . ?
: ,i? ou. i-i ? -
. . - .
?
-
?
aud tr- . i
..f ?
-
T'?p*?-:
lor.
if -!4tr .Ball ? Tiatrb.
afl. i tkl.
' . I
alUir l. t
. Sctl....a Bf* ? '
?
I i?. nf riftataea
Cll.li'
A.l An tn i4?rf**t in -
, ? ii. i lui tBt eii'L?-,'t i,f lt,.a
?
I , - ll_? 4|f
arraaaaA t.? UM
?
-
vr.r-. ' Bow i.naaatl
? ,:**! ib ..Jf n-tV aa 1 At
??? I .-n. ind w.rd.
-
?
t
?
?
?? tm i,. ? i te.., ,
?
ba ii*
- ..rerrtl.
la- iu ir.pr.-i u, ? i, .ii.I aa
? .
I Cutrttarr. .nd Ulttt?II'-ni
-
?? Q-araar, ..,.
? .mr .?aiirawn
.uo uaaaaMtti ? i.bbbb.
...
.* r.B
-tai* Caaraaaan i iba ?- i.,,.,.. a. pruriiit
?
?
...I -n. tw paliiiaaad bf
..
I aU.l Ul* 'f'fl irr.mfdiat.l*.
- .
a, ~**r ro-sTiior-.a, i
, NT> ,if >K4? 1 |g?_. I
... '.Bc .tacretir, uf **i*ir._
l
r^r- r -. mtttt i:.ui,
MAmiElV T. BRI5NA-, HatnS.
(Pccan Stcam.rs.
FOB 5T. THOMAS bo I BRAZIL.
? IM-HircOBrA-TL
.iii.. M. i atta-rr* aa_ia# aa lf -<ai_
,1 AMRi.ii A C.U. U. ?'iiir.an. *- ..a, | .-.
4. ,, K ??
kfl
Tba** .ptaadtd .ir.*..:. .ni i. ..a.-i, r _? . -.aaa.
r.i. I .ixaail.t.. o _?_? ,nj K. ? ,ir I _?iro. |?u' >w rtl..r. m ffa.
**_*_*_,*--. .**?!* apitlr i*
l ?ot Ba. J now.iai*^., *,,- T*r_
H*ii ? aud vkka cruz. ~
BBW-YUrllv aul -BII' AN -AiL SI BA-aHll- U.1B.
i rtn.r ?t . d- _. Jiratn '..? liit.j,
, . il( . ,,* iHit-i.it 4^_i. i|
fll J llff Mi Kll'l nmiaarnu.
1 |IT OK HO 4 ??> t .1.4. .
. a -..
? ua**-*. Al>\'>
l4.l_.Xr.R- li -OB* a BraaawB?.
AHOR LIN1
a-laran WEi-SKBPA I* aiul ?A.I,_i,Al U *_.',,?_ li .???
Li.rrp-al LaatlaBu*!-' aB i v.a*?*Bl.an
I'.a.-.. ? ? ? ..... .UI.I . ,,.,,;
Bwadaa. Daaaark, -.:?_*? . __ (*~
ia* Laitad Biaiaa.
at i.nwF.BT cr-aaaci 11
,. it. .im Caaaw* ??. ibi ibmi
A*Bir a. tba l ..-i/BU' ? '>* ' -
_MB.-HlBBBOB BBOTH-BB. A.**u.
I. I i.i' -I ? i.AI.AMi. ,u,.l
AL-.iBAi.UJI HA1L BT_A_BHI|- I.I.1B.-I .. __._,
? 1 *?. Br.Bd.aa Ur KLW _i.
aafl AUBTB-XIa. fll U-uiaia. ap**
Nl: 'II
."
? *
-k. 4 ii ~*aa
bt ?.J .ui.i -
vi B, rVIBB A B-U-wa aiaaa a.* ...i
H0L1 ~ N ; RAL FIRE GTJNS?Sil
?
?
. Laa be leiled beiere
r .
: l.XNtrs Gna .
__ _ ? ?
H..! \ M _N1 ' x
- ri?uaa;
k.*i..,i - .
? - ur li* aouid ba lu,,,,.
fiPERA, KA :.. .m.l i i i.l? GLASSES.
r
VISITGRS TO LONDON
rilLORING BSTABLISHMBNT,
<i. A. KINO,
Bi il HOLBORN, W C,
, - _M ? ua n W be *e.a ?t
IBT .I'I.. f K.i.h.MlllBrBI 11. I
a* - DEMARKABLE, very REM \KK
_/ ' __' ll i . iMl'Liil '.ll i YI
Tf'\
^JLm,t,^yrx-f iai Skui Uiwaaei BfaaaMf rwfpeab
-*!' i'i i
. , ? Xi ; lt*ra ia.l.
Loadoa, Kb?h?,
Ocntiotrn.
C.i|.!..\ DEN1 AL ASSi i IATION oria
i BBiater it ia lbe
flITtfO .ueau laitiir. Set tbeir aaaie, 11 rue
i -er laiUiBta _
?cccm -Hftimfrs
U! MAIL to HAVANA.
, _ MAIL 8TI i?v!..' -rnlarlf
IVKKT llll K_l)AT, it J eaioea ?*. a. prreu-t. lura Yitz Bfl 1.
l?Tl P . ' - baaaaaf 18
'
aaaiaapplTr* A.W um...
poi Lfi -
(V|..'.>f_BN4T.>vrVX.
KTUft] run 8.881 -
.... iihlat aaaraaa maa >?___?
ur nf liinr ?ri,-?!iaa. fuil po>r*r i. ti *?rrw ...aaittip*
U _ kiVbtiT wiusbJiUAir.
?
, " - - -B -? ? I ?'ai.
t..Brpualrir 14. *t !.'*> p. a.
?U2a.
?? aaaa-..."!, I ' ??
?*:i:a.0*1*8818 n Ml rOa.a.
ME'- I aiTTB.O.lober 18. at 2:88 p a.
..... a
?? Braadwa.l flU) rarrwaer.
l*t fra(bt ur ?
WiLI.MM. 4 01 IOM M..4
IS'MAIN . ? ? For ','' EENS i UVr >
IVbRPO Bai Utraaer* ira i| li a followai
i.i,-. " Ua. a.
. I p. m.
,8.
. i IK .D ? ra.
, ilLTB .lATfRUAl -
9 BALTIM _>? _
i! iKDAt aad THURSDAT froa Pier Ma 4*
R.trBS 08 PA.??AilR.
Pitaai a Bl 8 ?? ' - ' Bflflflflf.
* - :--?r't.i .,.flio
aflaa. ' ' ;.*-? '
1 o,n, .... ? 24
_iw,. . .. iai,..,-, Sw-,i? lurwir. aad
r-i rataa.
aai-nta -it**. bf periOBiaiaiiiB, u
' , , . . ._,?U ol .rei* IB..t.U.
?
. aaed >i ???? -*'*? ,_
v . LMAN LLOYU -TEAitSHIP
Fl C"MI'4.1T
Tl. tlPaaiBi:. a?u oa H
. ,iie.?. ka. BaaaMfl ' ?
, ( ? ' iAl h '
BATk" Of PAS4,4.,K TO I.i.M.,.1. IUVHM X.M. BH8MB.1.
. . .. t-flB* ? HBBBBflll.)
a. *
-aoia.
? .
t \W Y I'IKI i 1 LIN'P. i
(I- MIK 1.1-NHIk.vL TMAMaaTLAlCTl. ] UM.
iTBAM..HtP8 lihl'WBMS .IkWlDdK A.MD UATBM. CALLiMO
. .. - aaM far tha ? *oiiu*bi wtll aati
n??lA.8urai?i. SATl'H
t-.'a ... Koa.ua
. ?
Mtii'K ? IATLBOaI OiiaharIB
- p_,7 . - . -<v.im_4 wuuu
. ? .874,
-U _?l'ba.
Tbe** itaam iu bo' rarr. aieera*. oaiaeB.r
Amrr-a- MTwtotl 18888 ta 'r IBMBBaBf fr-ia the ( aatiaeat of Kar^ar
bx laa.Bk _r ...Ullrr. ul kbil .IB-.1T.1.
Lo t, ? . ' ' "7_nM,"5! " '"'
.. i, ..?? ?? ->*.?*.._
'IMli- SAT10NAL LINE OF STEAMSHIi'S.
1 rVE'r.4i.r ro HUBBHSTOBB A.ND i.;VKttl"..jl.
.ii '.T "P. ArtD FH"M LOMDOB tMBBCt
rro*- P'.n 44 ae4 tt, Jlurtb kU?*r.
??F.K>r470WM AIU I.IVRRPOrtl.
,.i)AT1 I0A1 8at -. : . '' *-?
, -, iai . Baa*. 14 a ?'? ??
ITALI 1 . ??
T 08 - ?BTT:
IRI\ lawi-B " ?. a.
Ut.lMARB. Mbibbpt.M_Da_80AT.l?r_4__.__ )?,__.
Tab.a fuaaae. #7* iaa flte. rarraaeT.
bi..a_e . ?- flW.rar-.,,...
-.,r u^i'K 'rora l.iTirpeel '.aeeoi'..iwc I.uoaua atr?
. i * rr rarr-B-r awa,
r- aiu... BB-BBB-aa .pp.f ai ka. CoapiBTi J}*^^"^"
WHITE >\Wi UM.
BBM f"Ha ' " 4 a.4 > >
kMSHIPS.
THK LA80881 t 'HK B.JkLll.
... .. ? AURIAI'I.
, tli.Tt. iMSIC kTLABTIC,
?.'<? taa* ibpI*b?1 i"0 B. t>. mpB. __?_.
- a . , ? BATUBDATS, ft-a _.T*tT>o*i .? TUL*_
? , . , I UhIai tb* nr uwi*a
? lu a.M i Kltti. Bwwtaau-rT it 4 wi. a.
, i . ., ao ii ? ni-- ? ' ????.
, - -nl.'r 21 ?Ki.BJa.B
? aiai Irwta. fa.oeia Prrr' ..... n .ir.
rtrttr., ? -r-.a -I." aii daaeaa. ?nn.aied. uaiiun,
'"?""' - - _K?. A.TU fOBPOKT.
Baleaa*. ? ar T***B8 a-uiiu. rooa. aud balh-roirBa ib ai-l'tua lee
- a.i moUuB a ralL .4un^>aa aad iicwinlaaepa a-roar?ir
LLflae* flt^-Jb-flra aa.
ES?AaJaaa. flaD, col- dtPPt*C?. ???. rarrenr-T Thoae wiab
....... . ? ..m, ,,ii < ?atil . :ao - ia .. rt*
-. M Am.r-'a I'atia. Uaaoar|,
5at*ar. .iwad**. lai.a Aaatiai .
_ r. _.
l?r isiaettfB of p.aii. .al other lafu, '? B* ra-paaf.
eflXcM. Mo- 18 ii - - I "I- ? ARk!> *-"*u
ilniaj.
aBa*-t
JJrmnn-J
\ .1 LNES, STATIONERS, I'KINT
.'?> ? ?i. .
?C - maiia to aa. aaitara. Urun, .
U'M ! x hK.l'hK!." SONS, 104 FflltOO-flt.?
ITBAB JOIt I'lli-ITRRB aaa LAU41.
M I v ' I '.
I
?.0 IDtiom it man itoncan
\i-()KMATI<.N.iii NORTrl
I iillN.X, he, i. . Iwlu.it.. ?*.! i ..anarcul
flT.uhinfrn
ji )m']\ "? I LF V \ l"K
at a laa anae. Tbe ttaiaarwd ai
.... . . . . ._pj8Ui4_a. Paaa.
MM ASD _________-?*-- MAREkt.
He--York, FiifliiT. -flfl I. ir2
In BBBBBBB. la nn ai-tiv." city trado in all
hnr*44"a i'tiiiiini' nniicr the Iflflli-i 'ti' - of '"l'lnraa r,or**r
ior **w(irfcerV ._?. thry am tfrmr-d in Eaat T
fonrthat ,)t*..t BB-Bflfl BBBB--TiMBflflaat-f -H-a. J flWBfl
W'-ll HIlltrN ? ? > w!l**
?aiflfl 4
V..i- l-'ill Bfl 4 ? ?
tBo liui.iiii. r _n>
tm * v.n :
it th- ri Hiir?it? a- ? 1 1' Bflfl tt **
flfl l*(l Ollt.
?
:
tmt rflflfl
.mil Tortli nnarly
. . a T4.r.
i-eaull (,f ti.
?
Ba
!l-r. ',,.r". war-r_D4*rl wiantl. 15.1 I
...r?, , rv- <*?rraa?*l *f>nwl
.1 ? 1-4 UU
Hao ..I ba* a raa. < rad ar
,i?~ -? i 4? aa
III.. ? ;,, .1,., ? i.ra *
- ? . "
?; roan bunaa. tttat br <"*a.
?i J"' W
Snaa af i.n
liarr" ? i
Darl brawi '
?tll. I-M
jIbj, .
.
BT lt
.
? I
,|,t4*4l -iBlKi. . . J 6
?
1
tlif II..' .
I
B_r_i*T i '
? ,, >i,?i -.l.n-i ra.Ti.f
li.iri-. - i lirn.nlw.iy, :n-n,oi row
. "f i- ir
li.i- al
iiiiiiln r. .iiitl form
?
I
.
to U>-<
I
- o , Luu, _ H .
i.
tiJi-.co, Carrmgrs, tjarneos. Ut.
AJOHN-TON & V AN i _Sj_E__L, ?.
a - a ?
Oi-FICK A.NO MLKm: 'i M 17 ' I
oB_-*.
: io. 11 .. iii i
?
-.
?iwa* nii .Na?uu .1.
TV _ . . .rlarl at
I ?
Bi-sreU ?b* .if Uic -I4..1 ua| . ..lut- ui iic _eliu|ioii>.
?
linaiBC il. .,n '. - a boaai
.1)1* ("?'?
?
. -ie.*, inl fieri
l-to. u*rt_iu,B( ?... >..:**-_
?iml.r Aor'nm h -nl Oflfriflflfla ?r? b*ld it tba
Man. i* ..
. fur ariaa r,n .rt _ ah,>T?. orit oar
J.iH.S>i"N - VA*4 TA.SSr.Lt.
TT i i -*l~
. \ if*. TATTBB
? ?_ at.,
, riar**. *?
?
. . iaU ?.*rj_uBg u tb? Haafl jb?, ui a_,i _M u**_? u.- _.
..aOll <>B bBB.f.
i I.iU'l' liliivis-r- RIVC
id -Br M.n ur .Bu?,i.a; Baflflflaaa ?i*.
1 *rUL,j..,,r baara .
*b traty H ?
> ?:r nu 'i.*B bb ilurafa.
._ on lll*.
?
me*. m_i* on *rrrrtbiu_ m tn* H,.rs* Ua,
; |
A.
ilOV__L.
MIM-.l; < STEV1
.
?.r?
WAGOM
r ir*. ibfir Warriuuma . . ,
. . * ? -
mar ba '?* aa-ni-aafl ..a. aud
"_
Mi .. fl RERS I N'lON !'' -I.QU.AR
-
4. -_,. u_ji? pr.. ?,
BIOB. 6J8 Dr.,.l?.T._
\i?i.i.i ::>. H\,.M-->-. HorM ClotbiD^.?
Maujun-.anM eii*__?*i? oj
C. B. SMIi'lI k (.... 411 W?ir?B-it
BKADLEY, PKAX & Co.,
BBI I
JOHN R. LAWRENCE & C9?
CARRIAGE MANUFACTURERS.
Il.rr,,, .
.
'..i-ll ir?..a?. ri_,.r.. ,u_ -an. aafatilaa i.*
iri-lTYaBdCOCIITBT-riTiBit rart-aPA-j;
Ba- I ll.\' K _
?rian.
I 4. B, 4-1 8
t_A__>
i
. , i, , i .
RO il> i i ? ?? - ?
. . i ,.f unr owa n, ?
.-- Draa ap
.iiun.
___?, a-l eai
. .... ..L
BRADLEY, PRAY & CO.,
5."5S BROADWAY, If. Y.
iCIiaru.s wr -Jagiin-so HUn.
/ ...p\KTM-.!:slIlP-*i'-.".'BHi.-i A-H PABT
V, M 11 ll .', . ? .tuti i-.ll- U,li4
^ree yto-.u. A_ai4ra*
_
I - :i:iiS.?For <\LK. one ol
| 4 nJ.Bi-a
,il a.trr al.ll a*~??B*. ? ?? '?' tt"
ur*m.H*. at_l a. . ?
.
: ibr i.u,* .0 ? ?? aiiar
, a
-
*!*,, - : M K :; \:*i-..?:- and FAKMERS.-The
- r_*i al laad. w*ll w.u*r*,I aad ita.
M a-.ar alaa 4 ,..:?
rn-BHia .itM-k .ml ?rtrer.l ahtir- - aUu *
Urt- iM-n ul tatat ttack-, ilao . Ina wrd al PularxJ 1 tn_a, aa.l
?
nurniai -.
. imi .*? .1 in ID- niaBBr*a-Hit of t?e buamea*.
-
. r.i. K BA1.SB
Proffssional .Cotic.s
(. I) HAMMOND, M. I?.. torm.ilv Prol
>. of ib Iiu|.oraai Spadaltf ia tb* -i.ra.-.
..;_ iwu .1. -uaui
?r,.aa. kc, rciu.itr 1?ai-i.
0U_ij-inq Caros, **."_.
A
_
fJrojio-Jiiis.
*?_ nrTiia tr-.-i-BTa tn tal
o.,
V'!
Ll
,?r?u.l r,r,r*..UB. -uanr ?
_ -__.
?
. Ilci.rrl a. Fnr
aB.au i.Bir.,t.-aiaa
? , _*__
m? or.ii a ur rua
NOTK i 'i"'< ONTKAI roto*.?Bid
?
?1
?
?
....
-?? ? 1 ?'-.? ? --.- - * - ?- - - -u'-:- - -" ? ' --
,,_,,. ? .r. I. -? ???- 4 . an ?
.. . -.iiadl;
-t-mnfltrmrnti.
i MERIC.AN INSTITUTE EXfflBITTOH
a\ lfl
AMKItlCAN SKTI.I. ANI> Wfl_iHBB.flU.fi
OPK.T DAILT.
Frrm I a. BL '? l'? a. at
?fl Bflfl-HflflwiTI -THIL3-ITT
B_BaflBa? aBaaaBk ' '? ? .
C i ,.\vV \Y HAKK.-1'A NI-M M
mj
---
Suraar MABK1.
? ? (TBT
aak* their trrt
'
? i. . . .
wuobj. ? 'iBiif
n ?.| err,
',. tfcr I
'- ""?
.
yll.K.N ',? \UV. . .)?.'< KRT .. -.
4?- M.r Ntal ? i.-- B
r.uur. aa eiu.-igraa-l wn*
ll \KIt>
- ?
?*
? "
Mr iMrak
M.i. A ?
tba faranla Aaericaa i ??? ... . ??? ? '??
- -....,??.:;.,;.r . ... i .. . ., --: r-a-.uiiii-ra * itilr
M ? .... . .
t-eruaug?.J Ul-li
? I'lll- ? i
w I hr oadrr tbe I __
BABBB.
... ... .nuararai li Ui* l*al afl** 88
_
/'HA.Mi OPERA Il?'
1 I .... Maaaf. Ma. Ai lirrr.B U.if
... . , -rlrr k*B
TIIM
r7 lt -. '
P
Pflfl
?4 wi-h Iha . ? il-r.4-? aafl
-. ??) t*?
? t- aaa i a*_i
tOM.
14I"S h
? ?xuai
Mil JOIIN .IK". '.(UM ? m M. 4RRIJ
. , PRIMI 8 '
i '
'.VI fli
?tr.xT.
AT (JMK <)< L"). K.
(??-. i.t i-eoeeored .11 ib" w*?. . BMM *? '
-_TH AVENUE THEATER.
.) I 14I.T.
KVKttT BMiMT
M . -iwflf.
DIAMO!
I'lUKA'TFItS Sr Mr "ie.. ' l.tl. JllBO* I.rw . W j L?8 ?".? *t
' t"
?t. i laa. Murtn. Paaafl
41,,r.n, M ' ?
- 4l?r:u?rr tu
I. PA--I K
i .v i\ nu: i'-wrt.
l._
CAlM.Mi ?'!-' M' ?-!<?.?Commeacia* M'?N -
aal j*,
MK.i. DY,
Thee?i_tnt tc'r
BHYL " "K,
,4 haraaaaria ahieh ii abafl toeeaataB
....
_,_ M ' uu.
4 1 I RDAT <8
, _r Uox ulLco md 1.4
_roa*r.w.* . ?? ?. w couuibbl. -
K MiaifPT
..tael.ra t* b* a?8 *8
_ _
IVAXLACK'.
TT
? ?
To?- ;
?
-r Uie _
max at raa anra
?
aad hrr
l.SR.
KXQCI2SITE
? UT.
iiel
RPV84 11T8 I'ABLi-1 >
. ru.- _
\\\_KKA<
t r u_
trtoa
fRB.
KATiranAT tppt 7 *t_- _[_*aai ,..?._
I- THEATJ LLS?
i - .
18.
?
niK un
Ull. ? x.'K.
?
S.a*. arc*ri?i na la*, nl*|ti ? . . V *.-*
U . -
Doe nol fe will tmt'ttnaf -li
M K. .a 4 BOI ' l< A.'Lr _^^
01 _ MP1C I HEATKR. Hu' ' l LB.
uiAI
u 1
TTIE IU.D _.
t -.xrtrtnJ dr?wi.i **""
- ?
??rateu oa au; rt* ,_-.
A R_.i "?'?n -IMR..
?'* ?"?*
?'._????????????????
/-'L.NTKAK i'ARK >? _K1 N
?_ I'llBoDOR'-.
?ar 1 -
8TMMKR M10H a . 0M( I
THIS 4.M bVhRY EVRMIM". \T 1 "a_
aom irrs. Kir-ii ?
PRIVAlK U?)XE.a ? 4
-.Iit BROADWAY,
| _.! t v:vv TOBI BOTtX,
.urletor, aa.l Maaaa;rp?.
I BT-BT Kv;sr..i iad i4TfRf?AT M_n.NBa.
I RB_
Hl.P 11 i UB,a*
il.tiK. , __^
A Vu. . . .1 |>T
BBB u..r.aia
_
u \\ i l.\N. LS( U MLN'Sl
^ . -. Uruadw.T.
liKK,
|.(S ? ?
'? <'?_
1AMES l..'1'.IN -
.1 . . ,.a Uartuaca, *?1 Ilardle Rider of tba w-.r. 1 b uaaaa
x N I . PA81
... i .-irniuit lluiaemaa. witb Ibmr
MAMMl ) 1 II CIBCU8.
?v -I ?. *a
-. aau Y .rtr lliu-tt.
T'iiE FIRST
>_.'. .. . BIAt EXHIBITI ?
IPRM
AT TH
4_- A . > AKk. B. J.
.
FlB.l . __. ___
a?ai.tii. uoa iuot ot l-bertr, (.***>
.
? _? fr.B >rw Xork.
_a..I..a. .1. UH...1. 1. ? '
i ? .-,., .. r r '-.-v
_V ' TUI
?
MMAB
?
. ,ad bai aa Kraark a
nibp
Uu. c
? urrwat.
. .irwWI
i. ..a ??
? ... ui *_, a?u
, .... -
laiirwrtioa ia, aad .TeaMf.
Tha ?*'- - t .
-??
Bora-.i.. tu oeru
tccmrcs uno iUccun;-.
Ii ..MMI ri i .;.
. - - ?
h RA K1 ...
. ..peri
?nt. t?al ia e.errwawrr rwewfBiied.
AMRRUA> IKAD.
? sr. (ark.
IiIITTEES i bow -n<I
I 4.1
MMiaUaa* l* , BtaaB88Bjjf flfl
-1 ?r ?al -waa
i ra* H wloB XI.a.
-U.ircie ana ij:aic--Uanuli.
KKA! ? .. MAKHKKuul MARBLE
r.-.-l .4 klirtk.* aafl
M __??_
ClK'.x .Rl >LATE MAM'KLS-Rjoh atiW
i" ,i M iiUU aafl
? u-aaa,_
rrHl. PENRin S >KA Ir. i i. h.iv.- run., -1
I . .1 -rrwa
MA ? .a il'BJ.
, _*.. iir,m'. aiui aai.u. .... .* BaUaaA.ac
BMMB

xml | txt