OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 12, 1872, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1872-10-12/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

TUR COURTS.
DKrisiDN?-OrT. il.
. Cemr' Cha*mj>er*?Hv .lndee InRxidiani.?
^eaairt. ItefiKH.-dli-.?. l..rf..(rrL| llodlrr? ?jt Mo?ea.-MoUo?
afmntai.aaA r*n*err>mc* onl?n-l Witaim ajl Mohr? Motten fronted.
?Mlaratab ?fft. 1 mart ? M o? ion frau'?*l. a?1 releren? ard-rnl. M?r?r
agi. !*???,MMiua rraated l onriua ?et B?rr.?Motion framed.
. ri?ri lu K al. a?t \\ ..rii.|r?k,rtli_Motion fraaleA Same aft.
Brftrei.lrr H al ? Mi '.on cranial. M?J.ij'?el?ir?r?' and Meirhinta' Bank
aarA. il* ?..UM i'a.i.pli?t? C.iriraiiv. M,.! ...i. rrantcd. (Irren Ha).
apt, ma-taattam itaiii, oAaimuP? nan to siml? trtai. Moret>e?(i
?l?i aci- Vina?. ?t'itto.:u-ot t l.,??.l lo lie ?n ???wer or b?T? a tr al.
T^e J Jr?( ?i jsnnsll ?? ?e> mitt, the drCendtoi w psv tbe r?ala alter
aare.ee ..f e<w?pl??at 1'in.ia <>f ibi.Oob, ? I?.
Cetrntuon Fleo.. Speetal Term?t*y Jndee Robinson.
?aiVr ?fft. ? ?Der.?11 lit Onakasffl
Caole. *>?*.:? .(TI .?? ; ..: i.i.i r of iinanni ami ?fort? (o ?en?. Ilau?
arr.? lit- naaatro?.-Kifert:..? ..nun J ??lali aft. Kol.bli,?- Nubes
c?< rboasb tea o??
Uaara? *t?tbs Ba?an Cal i m BunUM ptct?Isioi-rrrABT
jea..U(iit ?rt. Har?n. J)'.T7..TbslBM BB, *pi. Marth> ?ad
BM3..IVV ti ti ??_. knm?r a-?t ??i'lVr
aaolber. ,SS7?..IV>olrn* ??l. Mollina
een..I!.i?Brt?L a*t. C.tioty sal ??..Trotl ?l bl mi. R??*nt??tt
aooil_*r MM. .flawaiti Ptak a?t Hinlsrt
ea_Sa..WariBia|?t Pllmr- l,achr?i> :mh e al ?rt Kod?.
Bna. O eti?ao-.i agn- Si- nr n*ui are. XS3. A*eco*ma ti al. a? l Keojtb
eSJS.lt.mea ?t al. twt l'l? n. . K arl othtta.
?mi uber? > 8rblo?m?r ogU Loftan ami
a??..?uni? n al ??rt. Pi?b an-1 ?n.lher.
? ?un. mrt. ISr.oTau ?t ?1. ??rt. noraer.
ara. n?rn?? ?t ??.-? t*. .ip?ai ?i al art Pasta
M?ribv < el *r?Oi-^BRAL Tk ? -(..?.. ?n*l Tase?. J. J. Opeu? a?
. ni.
SomFUumr ?all from Order*.
Jtet-nn k*i 0 Pn? ? W ebner 1? an... set lvioauiku
la^la.x-l affl NiUiiatUt. I Wetio.ire ti al. ogt, ?Uhm^.
,4'itv oovnmpnT.
fioard ml Aldrrnwn.
arara bbsbhni. i
Crw?.*?*i-I Tnrii-DA?, i* *. :o, |8T1 I
Preaenl?II??). John Otehrane, Presi.l? lit, tu the chair.
Amu) u nuoruui of tiieintiera.
eaeoi unom laid otbb.
Tt>at two nr>n'c\ ,,id lamp* tac plaead ?i^id 11 trtiT-???! In
Cront ?Tf si. (awrenoe'a church. ?Hfcty-Ioartk etM Sa
tw?M'n l'oiirtli and B
m : i un? n.
That ti??' vacant lut* on the north side of Ffftv-secnnd- |
at., eoiniiii'iiciiii.- at Tkttknvrm. ami ranalaalTl f?<t wami,
'?? t i.-i.i min ?line-1 ... ?>...n* ^Tl (]?.
a?Hi aa?l tttrat ) titTentk -f <?.. anA Tweoty-tlfth -t
That tne sl.lc-w.iii on the north side of Flfty-aeoond-et.,
?oiniiiCiicliiir at Filth ave. and running weat lT.Meet, iw
?a_KK?il
ii i outs i vin oviai.
That a reeeivi-ir bnaio and cnivirt be hallt at the
??triii wc.?t (viri'ci ol a v.'iut k ?md Klnet? aeeand-at.
That a m v.(jt i ?? luiilt in Omnn'aiok el., taom Clarkaon
%tt l__croy-?t.
Tout Krrrnt lampe he beBled In One-hnndred-and
Shirt\ uriAt-?t.. mim Broadwai i.itin Nnrtli Blver.
Tli.it t.,i ( . Worka W nur the
r?_nlwa\ m Koi.v fiv. nlti .-*:., fititn T? nth to Eic-.t-ulh
av?
That ttK' Oeaailscloner Of I'tilille Works repair the
sau-waiK ?in?i ir*? i i'ir i. :.i.e.i I trutt-ci ttonea, and re
nu.m ? Ike nor)u-?'a.--i coi?
ner i? I ?? bth-ei' .
Tea' 'I on flic e.ixlcrlv
aide i?i \ ,: ?t proper ?. i i, between
1
Tn.it ,i s ?i r In limit on the ('iisU-rly nido O? Ilutl?ion
at, ii.'Ui V^adain to ( harlton-st.
T!i.it .'alilic Works rej):ilr the
ks, and curnatunea In the following
Miuii' ? t.. Irt.iii TUird-ave. tn Avenue B;
Kliriitii st.. troei fan l-ave. to Avtnue ?i : Blatb-M.. from
'te t.i K..v.t\t.; til-tan., lu?a leveath to
Ftc.it? ' mil t-t.
Thit l*'irt?-enth-8t.. frem T'urd to Fmirt have?., ho paved
?artth the Kortti Am rican Ne?? batel rock pavement.
?v, y to Eiui .-t., in payed
with T. . |i.i\ i ment.
Tiuit Viai*.?in t,. iii'iii Broadway to Weitet., Ik paved
with Bein an ui .' ii' hloek p.iMmint.
(in niot)(m ?it At icrni.in Oonover, al! resoln?lons and
?rdni.e.'?- - <?. paudinu tor paving all atraen runnlog
fiMiui i tin North lliiir. i'ii ii (I, -
tir.iAf, uiiu u-i,;i?i:i m tr.ip 1.1. k pavement, were
mm inieil ii> auuaiiluting i.m.l. i atoue pavement
tli?'i?-'(ir.
An>iuiiM-d uni ' t Monday hit*, nth inst., at 2 o'clock
p. m. Josi oii Biunmoii, Clerk.
JJJk SIME OE TRADE.
Boauvaea ?aukets.
1/.JN.J Oft. II - II '10 a. ir, ?(V.bjoI? ?iprnnl it WJ fur -riiyr, 9??
Iri ?I? ir i.iiiu l.i a.: :. i . I. _. Inrinj,
k ) -
?juL, <?(1 11? i i a -i ?(..;*.. n-d ?trad?; Mid
aiit.^* i . .
t?B I. .,?.'?'-.?
14(40. 1?- ?|ieeal :iw?. '?.. o .'. ,i.u .. .* i :...>. 0 .. .!?
a?ii._??,ii?___, 'lu* iu,yoiu* ? ? ? < balas, id
. A-rnrap Art:, -i, ? .,_,,.( Cul
??? ?ll?nt. ?i.,(?'JJ kam ' liiie? ?re Amrrrnn. IVheat?
K^ : ;rs., ioduduf 22.SO0 Ameri.an
l/ITKKH.??., (kl. 11?1:30 p. m -t (Klon i? qai?S ?Uid ?teaiiy, Middling
Vshiiiu? mutai.-, MhMbDf (ir.???. lua lupd.
Ikibimi? ()?:. 11? _? p. mi -< for th?> atvoimt,
e-t
Lir?ne?.,,u OU. H?I ?. m ?lir. ii'.'.tuit? dull. l\ I cal?( a.ilcr
i raSpriiij, ll;7ii !.,?, lua Wlatct, 11/lu. Cora,
mat*. 2< 6. Tallo?. 44 li
Luidos Ort.ll -' |.. r.-Ti!'..?, i* P rwt.
; tn.?0. i..?..lirln?. i! at l.'J form?n??, isd 91\
*?
lShT . L-.? bilwa) Sliarei, 3i?.
PABia. O?. il ? Yr. ?eh e-aiei M fr. .me
lait-ki .il. te:, i. .' a ? . - ' ...u.a clowd quift ?ad iteadr : Mid
4lu,| ! me ??lu' of ?t?
dt*i ?? ?? i m
Han?- : l| lb? p??t
kb. te Aif n. ?n.
At, ?> : h ;?.
l^M^.s, ill :. Il-Kmiii,' -Spirit! 'I'nr? sstlai, 4-'. if cat.
DOtfKSnC MAKKI -
Pun tnr.t mit. Ort. ??- n.i ?t # fi :.'. i/*I0.
T vr fur t.-.
kaii?. ..ii,i*. Nupertnc - . U
??n.in tai Mi) :irr*t* l rtr? I ? vuo.a and
-
V I Sat ?niai: Ka*, ? 01790*1 ln? WM:?.
pi ni. Kvc iteiv.? at 7 ..iilot. Cora weak; Trllow, boa-Oc; Mixed,
, i net. ib iso
. H lati, O. il. ak.ea ?.i..,-eslas i,n? tn_u.it Wantrn at lYBMa
i'mUe* 1'r, . ..,!,??AH d'M. |i
tWa- ib rwiiitwl i'i|i, ? icid ?b adranre.
. draa?. _U|c j ll.tiii-., 2i, tsioic I) Uotky In iapruiod
Amu.,*! a: Wr.
??OMS. Oct. 11.?Cotton a ibid* lrm*r. I<iw Mil't:c?. Kt^?
i. inn IVliral dull: ?ale? I n.rt lu
rn, l~i.7 Tic.. fellow du.,
?'(!-. *ei t' " Ut-'-i n.. Tf\l it fir. in il.ru!. r. O.u ?t?a?tT|
4)?7?ll<*.; VSli.te do, 4.iu-4__i_c.
Bt? qoiet Out Brw; t?..iPr. Pro?i?ioiii qort; Mi?. P..|? (lull and
emmV aal; M*, .alien ? .
-itiitlot: Pint P' t. lia?oni|uiei
ILb s
tua*. Lara.?|e. MtA.ru Bailer uatuanged. \Vo.?ki, _)3jr ; uo
etku
aewr-nis. Or?. II?Fiout dn'l and nominal. Coni firm and Kairo?
atiiaa. i>D?. O.latriu; kliieu.uac. ?atuu? Market l.nre. i.*,rd .i.^dr
?I ieS -Ir.
a.?., del i!.?Floor dull and npehanged. Wb<-?t tnn and
?oil Ko, i A'jatei r\e? held ?t ^ i M'wBl bb; So. 2 Winlet K?-l
ai 44, t.'r , 2,"u?l La 1. So. 2. at 1er lia,- ve^r. ?I ? 1 4i. Ci.r.i |--i,:t
alCcoat^i K l.^4c fetrolcuu
? R'tineJ ?i f trui at i'.u. lot r?r ?"I-, 2>k, tor trad? lola.
Mrwickus (VL 11 -Fl "ur qoiet aud nu. I..?.: y*l. W1.??( stead? ;
a.. 1. ei trif *? !. #? I4i- Oiirn in fair (i<nn.Lj and 111
t ii (i Wilt ?tl d-.i -ii !?. Na I, Ute. Uya il
m*e, K.rlc? atciAy , !4?. t Y.ll. t*n,c. Like KrfifMi-Wlmal t<. l?af
mM? I8r. ; 'lo Oiwe^-o ti'. Ut r. UO.liOi) tiiub.
HIkhi .".?? .r?,*?-5"'*ht'
(mi?.M i>ct li.? i .oar Masdraad unrr *. . 'ifilrdo
anmi sad Iva.hat unw:ii.ed? So. 1 Spnaa *i S3O0I J4| Ba.1
t-i ,i 91 1?. ta-b. ()clo!*r ?L.I .No- fl I |j
I ! ifbsri No. i
H.iou. ..i ,rss . r t> ..
i. ?'id tiiwd t.mrr. So. i, . .
'
AU. i;. - 1 i-k?In am
fr?o al - " I il t ruj an
f .' i. .
of ll.o
)> !.. .1. Ill
1? ?I .
a??i??a PsAtb Pane. ???<?? It i.ull l?i.b. M heat. Ill,' 'J Lima.
.
it, Ufi II.?Wheat ?t.-!*.. ^. i '.'? ? ?? ?'"
y i i.u in goo.! tin
A??i|-. . i :, li,mej lioiu. Vi Lcr. ' um ubi?.
> : ..?a '..li-il
Alma .. ?? L?Whrat quiet an. itM. R? ite-ad? : sal?, of
asi? ear. a kaas, si sie. Bal i 'on. Vita uul.
tBtttyem,
tr Lamm. on. it?fi?bt qil?t and vsak Ibr Iowa* bm li: fai:!?
-
K? ? ? " r I.. ! i? I . "?? a?. 3, S-l*:??'+l ""?, i'. (
? ? i*3?r. au ib? trae? al Baal SI 1.
M )'. - ! ad 11 i: t
Il ? ' ! - .
t ! " i?.
tu\,
I
e
?'
l ? .....
) - .'.Mai tiu.i. O..?; 4.\uiX!
to.: . .
Cniii i.i 11.- L?k? Imports-Floor, fTOObMa; Wheit 1IS.311
y, 22,M bub.
? .
???Il
ni,i ._-,._:.? ?-i haab *, Oat?, ?2.2W uu.b.: Harlr?,
lti*k.aA. ('?oal r??i/ S?Wbsal III?; CutP, i''lt ; (l?U. 7f.
nun- ... ?.oui tl?u.?i.d; .?.- "( ?.'.tern Sj.ririr ?t ?7?. *7 50:
- M UiioittriB,
mWi, ' ? '
?t fi 41 (on. ?? *?>? . ?? ?- ? I ?4 38e.
Shr .maS loti ; ??Wilt, b? tit <,u??UtT. Tbe t?l?uc? of the Biukei U
asebinnd.
tyintAi,. Oct. Il? flonr ?t?..i!i und ir,. vii "i! : ii'ia ?000 bbU. at
M ? Mil bu. 1 BaslWI *>) a (ui Aube? IVinler; Biafol WkiM
Wiat.i. a lu VI |..i lloclla I.iO.. Wl.eai du i; .a-i if I.MS bi.?'i.
tlau ?Vk.l* lataiU ai ?A. (un. dull ? S?1?S ?I I.'" 0 l.a.li. al t>.
I ?ndanrti.'f., ?il?? ol I SOU i ' >li l'riu.? np-la.e Caatda
?l ai .'*. a?tl . to arrive on |i,ita kini
fuira M??l?*l a 1e, , r: )J lor Unbound, 4> cm.
Uniit*. ? - a*>att ?..',):.(l ?in.in.f
saa. Hisba?ae?, joe t'aaal I ' **. t? htn-tatt, ta.
to Aloai.i Luia'.r. ai to ib? ||L.'!?..n, *:> to N?? Tork Itnlr.-d
pr?ijbu?F.0.1 w H'.Wi, oot.. u, Ne?-Tork, ?tu- -, ta Aibasr, 4.?.
Un*,pu i.j L t*-,i,in b?.t, M'beat
tari iMtih, t. M.I, h -.'. li) < ahal-d.liUU biuk VVtieM. "i/iOU huib. Bai
a?. ?)04,iX4i lpt1 lei???r.
UurisT.LLa.itck. 11.?T?t)?('''iBwhiti(??!- ail??, MhMl Pisar M
*??, Irr. l-.ui.iiT, ?.I. )) U?t atea?, at *? I * " '? '* *l '?"??
ai I' ion un ??'. a? ?VL^i'i (?r Hu?,i awi im, le. ?t.? .(u .t ?i
tttrm. kit ?na ai ??^i.-? , ?.i ,. . .??, ,,,, crru.
tSaei. en lidi)*. W?n ?ru??; Db?,,^,,, 7.?;j ( , ., Rife
a???. liiX? ?^?a? (?ir^ll..., ?.?cked. A. . Mi ?
a?? Imt. Han_*-\a(t?r-<_?i<?. lKJiilS)?. Lan, fc.all?. orce." al??,
pu timber. WauS; ami mut kUadj at toe.
QpTTOB NAS
ft Lorn. O.t 11 ( '--. .n aaiet. Mi s? lat?s., j,0w ?id
?lin??, I7|a? r??'*l'l?la?.?l?"'. M bsl? ? (?|'M
tin PtiM. O.t U.-Comvi "?? ? rkut.
C?lLC?Bl?. O'-L 11.?CotWl >?-?'|!l 1 4',4
taie?, ?! . i. : u ' I i,?'.ri. ?p.-...?(. Mbslssi stock, Iffl ?''?t,
Baie?, HA. IM?? l.alra.
Wuaisons Or'- Il -r.,it?n Ir?; Mkldlinta I. ?r. ? n?t .?,,,,,?,
tiamnen: ?lysfli "ni?t~i*? M -. ? .-' ... e. ?, } tmj
baie*. ???k:.--?.at teatipli, l.ttbtt bal?. , ?Ipoil??coailwi??. w.4 k.U,
?o?? HS bs?s.
Lawsin l ? Ort 11.?i'Mum itttiy toi )a gen^ draud , Mi?:dliB|a,
??I? i o*?*??.!? I or. ba)?*
(?xiilin. 0?L II- Collo? qalel. Mi^d'isp. '8 a Ij,?. , rue.ji.
?bslss-. saiaswiiu t?btl?.- S""l Mih.1??.
ftaiaviue iyn II.?C?SSs? sM?4yi M ' - -kly?rs
ea.fi i...''iuant, ll.ipl.*. ? uU ? ri, lili,
Lb . i-~? t.
Ou??. ?
OS'? * '
??II''. 1 ' - '
Il < b.l?. .?.??
fe?T_t>> ?AS O??!, i I '
*?i rre? ?U 4 - I
m*n, *AJa kaut, ni '-? i*utt: itj/n.ie.lil koUti upttli'-btl
recr?ala, am tain- a*o?na-to (.real Britain. I.JBS bait? to On
Com*ml. :?.*.* h.W. i_??t_?e. I .Id ?>???*?; ?atoa, f _| hatea
Pbotih?re?, Ort II.?f?.l_.a -Werkl? r_?,pu, 11? Ufcai a__,
a_ o_? 6.00U -atoa,
Jlo?">_*. Ont 11-Cotton inn; _*w Ml. It-n?*. ISc ; art ei?>-ll_i
1.0 ?? l.alaa: nia.-ta- <-?ulww III?1 b?l_; ??Ira, ?Ml batoa ? ?M?*. . ?*?
balea; ?e-kW -art r.??i,u. H.tt3 bale., expurt? -e____\ ?._.hato?|
?atoa. I.?INI )>?!??.
l*?iiiAbBiPHiA. Ort II.?TV toe ?tradj; M.d,l'jar-?, 1?|_ -, ?r?_y
a? rrr? pit ?11 halm. from. t.lM h?lr?
M.hil?,7?-_ II ???__". ?ne; Good OrrHnarr, ?71?-. ; tow Middl im_.
1 .-?-1 ?liiklii.r?, ISjr.. ?rl *__pta, 1.41? hale?. gru?o. 1.417 h?l'?l
ex;, ru-____ia* 1.416 balr?; .at??. 600 ..le?; ?(yd, V?-7 I"1'"I
werkl??nrl reerlil?. H 14? hale?-, rroaa, ?.I? bal??, exporta?t? Orra?
BriUiu, bn.b.ler; maalvlar, 7.41.1 balm. aalre 4,'-?*?'hele_.
M,.'.ii.?..>i. ?>ri II.?I'ulton quiet? I~.w MW-Ha??. '???'?{?,1
l?, 3.100 !,?le?i ?hi pears W. S,40U bale?; tunt?lril,
liai tan
wee.lr?reoripl?!
4,40?! hale?, tbll, ?.lib hala?
?.?w-t.Bi.a_ii?, Oci 11.?Cotton qnlet; Oood Ontl??TT, tip; li*m
M;.:.!fi_K_, I ?ie . U -,.llit ??. 1 .- ; ret rr. ill?. ?.6M kalt* ; fr??,
?..'.. I..... ?al.. Urday, W?ih?lc; l?.l ...run?, 3.?? b.V-, .U?ek,
bit.'M kale?- w-ekl.-hrt reer'it. 214C:i bal... tro**, ?T* ha^ai
ei|^.rU??o (?re.t llrium. 4.'J_ k*toai to to* lfc_*t-??*? . ?,J_?b?l_i
?_?t_.? 4 ?C, l.alea: ule>. Hot* btie* ._ ,_.
__HI |. (kL 11 -CaUoe qmet ; Mid.1l .???. I ."*? I fram nesiydt, [**
??*'??; ei*Hw:?-u. Ore?! .'trium tl mint **!'* *? ***'*' ***?.?'.*?>-*
k*\et; netr.oeipt?, ?I title.; ?rerkh-nrt rreei.L. lail l,al?Wi |i_a,
^ . i..?r?.eip, n,?-to(ir,-tiirtt?in,..2b.l.?. ?tie., I .">?; b?-_
'..??ii.i?, on II. _(?.,(???. ?atoll MiildliiiM, llj? li;_ ? receipt!,
1.1?. balea. ahii.neT.la. 1. _a ha>.-. ?toek-J-.l. .OTO bal?a. 1-T_, b.l'W
katoai ?e?klj-r__;.t-, ?,33! bale?; _aip_>fs_,6 -65 Ule?, nbra, *,15Q
bai.a.
Mil_?. Oet ll.-rol?m-?rrell? nxelpt?. 1,3.1 bale?, ?_ipaie_t-,
1,-S*-M hale?, ?to "k ? 1_T!, 2._-l bale?; l?T-,i2..14 balea.1
0 ait ??tw. Oct. II?I'otton r??T; 0?m?I n.t,n?rT. liie. | ??at rer
er ,i? 1 .'??'i r.al. ? ; ul--?. I,. * Ixlo?: ?loek, Jo 5!,! balea; wreklT?net
re.. ,|'l., 7 4H Id 1 ?? . xrort?- aee*t*?**, 1,-7 , bale?; ?al-n, 4.1.4? lulea.
M*,??. (let. ii.? ( olion rtrt.lv : Middling?. I** 17k? I wee? It ? re
eatplf -, 7t bill? 1 ?-If?U, I.lfl ball?, ?lock?i.fil, u.Alil bitre. lii'.l,
I*il hale?.
Aaoama, On. ll.-Cotlonqnict; Mi-Mi tig?.\1\mi\e : nrl r-?_i.pt?,
1.4 .-?to.; M ? 1 .?".?i .?le?; Hork. 11,71,-.fi.? ?..!.??; Uf.l, 1.113 balea;
we, kW??e: r... pt? l.nilalWI ibipannl? UBSmM
1 -r-'fiilioac. ?re the U,ul tel rreeipt* uf I'mioa liner He pi 1. PHti
liait?. | Hate*.
(ir.lre.ton. 31,14
Kew-Orlean.. il.Kf3
Mi.l lie. 2..I.43
K.???in?h. ?l.?-7
libar,ra?an. P3.?12
. ?..u. '..til
Nt.-'olk. -8^17
tUiuioor*. U I
PhiLielpMa. .*> ?
Portan. M
*?.w-l..rk. 4,_W
Provlrienre. 2??4
CltT Hornt. 14JM
Baal total. _a?>S7
CIK.r__.01 KXPORT8.
T!,' f>llo_nir ue tbe eiiort? fruni the port of (?imf-w-ro. lo? Ibe
n,,,i.tr. 11 teetamto r
,-?rntu-,.-tumi?- _-en??v-^
111,1. G_aha llhl? UoxeaHhda. .'aaka.Ul.la. <??ka.Ul.l_
KewTfr.. ISN IW? .
brlurerepuxt.6-.UU; 6>. _1. .3.1.31. 3.1C3 MM.. _6 K?4
Total....?? ,;il. 70?'J 216 .S3J1I S.143 1AST.. Pi6 1(14
f??roe time 1-iTI.1.1,7.11 I T jg
.Sa,u. tii_r IHt.l _..:t-9 9 .''_ 4M 321 - -41?74?S 4,i>'l ' . ..' S 1B8
Stnie time iK6H.R7.j_. ?,_ I 1.7C4 7?_ .41. ?> i 4.. : ?? i * b 1,4
.?i?e time l_b..tiTi.ii- 1,511 tlO 2^17..J4>,U.. J,--i 4 . .. I,.-J 16b
rtrn.R markrt
BrrrAUi. tirt, 11. ? (?atti.??The re'rii.ta !?-<!?? were IT? he?d, yn\h
,i,K !!?? loul aupplT for tbe ?,-ek (lui. far ,,?... H , I r 4**] Mia ?K? n?l
3'.4 care f,.r th. i.ra? lime l??t we?k. The martel ww .lall thi? mom
lr>K. There w.? I.bI little rutile oRerliif, bot few luiur? in ?lleoil.nre,
?o,l tiel r-ITne.t tr.'e to jnatilr ? markel : once? were, huwerer,
. ?.V,r ; ^.tr?. !M 0:,ii, 'te.'??. r.Di-idj- f-?,n l.TO !.. 1 -' '7 li. ?I t-5 75
?.'??; 48 Imllnna rl*eni. aTcmdat IJTt tt, ?t *6 37? ; IS M,rM_in
I'.'tr?, ?rengiag 1,447 ?h at *--*?. 21 . Ut<? bulla, aTcr_i?-g Ulh 16, at
gi Ml l3HtJtte?irn ?t. inclue 1.4.V1 f*i, ?i gi*A
but rr asd l??aet Th?rr?rip**it?M ?, ? Ml I ... !_?.l..f the
total m I'plr fur Ihr ?e-k MM In .".'?_ I.tt. ?i?' ?t 7,.t| he?,I fur tbe
(aataaek. The ?arid claaed t.io. ( .pa.? '.n.'.. ..,1,1 it
? -vl 37}; ('?n.-l? ?tirei-, *5 'w gh\ Wf*U I ?!<"f>, SSB
.' I i tato? ,,i , ? ? toeep, n ? t ? teem li I to i'?i B, ?t
*?:, :* -U6 Oh?, ?be, p. ttarepia* b D,, ?t SI SOS** i., ? 400 U___
|?n ?beep.rann.i.r from M to S3 B>, at *?'?./-... Ni.
II,??.*?Tl e pntii,ie tolM _?? '. !l(''', A***, uiKlalBR tbe totr-l ?npplT
for the we? k th_? fir MJM head, Sk? oal 30,78? brad fur the bm Us?
li?; *?.?. Tie m.Tkn w.? ?cut? ?? .-. ?<tv a, ? id ?0 cut? 1/ r?L
r?.r. if l.4w Oli.o bor?. r_i??,i,? tr?n IM to .'? 1' . ?t M i-?1" ?.i J?,
ti'Mihit-.u ti...... *:'-n^tog tZ) rt>, at *i 1j; 18U Iiliuoi? bujii, ?Tel
?. ?. .4. Ih, a? ??.', :.'?
A..IHM... ?.,(i t. 11.?Catti.it?B?r. '. M c?r?. hetii-f?. I? et
r<a>? ,| t!,r ?uT'pl? f,,, the ?,m i ? -. ,-,"?' ,,f l,nr
?r? ?n-i?u? lo putei ..r at l.,?t ? , k. ? j ?. bal fi'-t* h- l.t i.ff. aud
et curel th'ir n*ii j,ire. the Markel la I ? r, f rr aju b.nre.1 : the kleh
rat pr ce wa? BJc, il,e ralln? |,r I11 il mi, 1er tor gnod bok-kcr?
1UK ?t. u. But Lu., tu -uu? u, Bulcb i-?., w i, b tuiJ ?I lui ?t,?i
pnre^
bH_?p and t.?*!??? RereipU ?bout the ??m? ?? l??l tel, ?Trr?|*e.
qaalit." ?al; Mil bat K I. i'.ie?"?'l
?Ieei. quoted at tbu i5 ".:?; roarw wucl, ^., 50atg6 N1: lamb., gb'it
94 _________________
DEPAETURS tip rORBtON MAILS.
.?.ITt'RnAT. On. II.
F.-r Hrlti?h M-ll onli. rit ( ,.-i ,,<.!, t-r th? rtWMbt?
II,?,.,,,, r ?? ,1 ?.m. No . ?ii'i l<.ini!i.Urr Mail. -f-.nialiip
M.1??!.') ? ?I ,r r," ... I'.,. . ,? I .-r?. Jereer Citr.
M.i?',-? HofKaropr. il? fluiiiln?|il?? ?ad Bw-He, f
?al 11 a ia, A Happlraieatan M ,il m lier at
f.?'. ft 1 _?'r ' ?!., il , ,lii,. !,,i (ir ?t l?,it,i? ?al !-,. inb'.u. bl, U clOMxl
? l 1 p. r.-. ... . I .' ?1. io
\l'--:t. . ,r,-- ., . I?..?l Mill 1. ?ent l,r thi-1 ha.
[ All letteredr ..?^.l ,_ _a(ple_Mat-ij Hj.- i...? 1k- |r> ;,_U with
d..;:t,l? j?. ?
Mai-- l,i ii '- iiialip Ctr of l'omtoo, eloae ?t 2 p. m.
8te?m.tli|, ??it? it ri p. m.. Ir.,;,, I'
A M-ilfur_l.,:f?i. A,. .-.. ... . V,-k i*..?t OflW eTerr
?t ( ,'cluck p. in. _.t?_i_i p ?a... Irum I'orU-iul. M- ua
Frld-T, it? p. m.
I,ei|a r posufe tn all the Went Indie?, ejrept when (??iu. direct ?rili
Ui lit i*uu the half ouuc- I' ,;e r? 4 neat? ? ?b, v>u,,'b u,_ i,r ;???. tai.
__.\ii.\Y,Oct. a
All M-i!.rlo?e at 11 o'chk? _. tu. Tue Iu>>OC,-e u *|kd iruia '3 e.
?.tulla, re. _
Hll.AT.l-_ ALMANAC
Pun me.. 6.0.1 I -?ni. ?eu . ... I,..', I M,?c trU. l.-(*
H-u? n?riiK ri:i? i,???? ??
Saui? Hook.... 3:45 I Hot'. I.l_n-l... 4 21,11.11 "Ute Fear... 6.10
M,' II WIIR. Till? DA*? r ?
Sand? Hook. ... 4 16 I Out'. I_i,?d..... CITI ll'H Ott? 'tn... Alt
SNIPPING ist: LUGENCE
PORT OP NEW-TOUI .Oi-r. II.
? i.iAiim.
JJte-n,- ? ', Hre?.
-,.rr',r_.
Y
t-biplu- ? ? l..,i,J?ideTTT. Hni.w 1? Berge??.
.?': ; Oatarie, Il ;bi I .'.,',
liar? Mwlaiue inmureat. ???rLam ,sr :i e. S. B, W? R. W, Cfneroa.
Barkflalatbaa ;.">'?.i.). Noriutu-?*!, (?uee..-,uwn for url?i?, 1
U?ri M.!??, Hi. i? Aipibw.1l. Porlnnd. ,e?rl-ini I
B?r. I. O -i|t__ I r 1 I : c?rn.
]??r. I. ,i ,???-.. ._,. (Iir ). Trato?. UrtrpaoL II. li. S, >
Bnf! Oil. ? U :. --u,, . , i
I ?. I, ?.- . PJ ? Bavtil, V?'il??n. ( -e II. l .,? ,. 11. touruy, jj.
Br> Aw?rl??a l ?i*?? i ?. ..',?. baba?;**?. A. Abball
BeWBlMp k. Yit-tt*. Kellr. Baien,'. U. W, Uvpn k Ca.
AKKIVl.l..
RtcMD-iip Ilaralil H.t.rf?j.'c. (?Sor.), Lut., Berlin Kepi. 23, ??th
tnd?e. ?n,l pa?r. I ? ... < _.
M.JUU-;?, I f. Ki.'rbt. Jopiisuu, Waalilnsriou and Alexandria, ?ruh
_m_m_ and f ,? <-, i." . B? Herri ?.
?ill. ;::iee. tni pare, t-, I ,r,l
?
M??iii?..ip ?.-, ? ne Riihisoud, CitT Puint. ?pJ .'?' ii. '.'?,
wuh ntoe, a:.- p'-?- i" 0 ,1 l>> .u1,,n . ie__p-l,,p( o.
l,ri| lluuiiuiu? Bi.? (?1 i? ,._..?. S. b), tteu??urtk. S. A, 11 ,':r?,
?la pu
Sat?bWa .1' ? ''a., Fl?., 9d?T?, wltb nava'
ca??ni vi.? a-.
KitrJaar, Or|p_a J _ 1>. i raaatr, v,r?-li,:..
.1. i ir.Uai ? K.lw? Ih..,,? ,.,i...,_rr.
1. K. J?l.n__.D. ? AJtlii-.. Virsiuia.
Y. TneAm. Virri-i?. J. a Itorkale, Aiexinin?.
I I U.-, .'? ? ? I'..if : I OrltM , . .
Ida. Taautoj. II IM..'. ?"?uaUin.
CliiU.: i. M lit, C . I r,
1!U' .(,.?, I li'?Ten.
Onwtrrl. N.?-!| re? . ? i| ,en.
kUr) I,?. Se* II.vea Ac,lie i in, ,1; .?, .St? lian-?,
U.-i.??, Brut|[epvrL
SMI I '-.
Ihipr Hf-?_o?.T for 01?w?. . I. ? '-.(?t. II.r'^ ?V? {'irieTin,
f t la??aa| J?u. L..M,.., > ?., .I ? -, ?B? .'. ?u._i Hkall.-, fur C.rt K,r
.. toffc
WLS'D?.?aaud.wn mi. _'e. N. W. ? rh.?d<
in.?.-! .;, POl
l*.Ofrc_ Oct. 1!.?Ar . ? Un fr?? P.allliinre ;
.-x?B tad I'.i.f r, To',, I ..!. . 11. ?, li? I . ?, It,?, Sen luikj h.ik
Kate Will.?,,,?, fr >m 1 ?.??,.
i,.i, .?...?? li?, n,?-.. n.t ptemt le ht NorMk
?? j. m. in, ir,? , i i , I :,?t
?' . ,
-?'_???- ia, bark? .'., ,u? y_a- turn Lundub ;
EioijL.-, /..... Li. ?
: IB i ?? -.
Qcr.-vrrnw-r. Ot?, 1! , J.;?, Marin,
NO 1,
i. ? i i I
tm.vi.i_i..?, O?k I- '? 1 - . ?a-n
i? kieptai a-, . >,:; K<a
a_?a, _rt,a .St? ? ?
SPOi
Or' 1 ' '. fir .VewT?rk.
' *> 44 ai, i _jt. ? ..... i,,i
u a-r , ? >'/>(/e.|
i:oiri3.
COMMONWEALTH HOTEL, \V.'ishirif_on-_.
\~1 (tn u,,r,?r ia??n I ~
?
u,.r,?r ?i.-.-e iiua ?Vui^eiur u, _(,-,-,:i, _i?l), ba?toa. U
?ai.,
VERMONT SUMMER 110. _E, Poultnsj, \ i.
?,. 0. 0., Trop. Opta iramAHfk. _?o,?u?ie.
10 'tn. H ?'. ? -*o. .,,.Tl?:a
\V,'-'?>"A'J,-1> Kl-^RTi
T? hO?Al VICTOltlA IH.TFT?.
Hiiiii. y. P., T'h?, ?? . ?? ?=? f. r t',? V,'n..e- >.|.m *" .r. 1. For full
_r,,i,ui?. j- t- lieu 1. LU -_l. ?','i.i ' >. V.l.' ,.,?:??. N. V.
i.h.M.? f. CI.I.Vl.L...St>. -.ifiria?*
Printing
?LOTE & JANES, STATIONERS, PRINT
1 ' i :t< tad BLANK-BOOK MASlirACl li?i!.t,)i.,. ?J Pulton it
A. . ?:' '.'i t.i) 'K -??u. tu ?07 (.?tteia OrOt,? ... Intel.
llk.Ml? L. KLUTa JuNATHAIf JANKM _
W'M. ?VBRDELL* BONS. 104 Fulton-bt."
TT l.lTHoilltAl'IllC. ?tTklM SOU I*B1N?KI__ ?ad LABIL
MA.S.i All L..;.?...
Dcntisim.
r..LT0N DENTAL ASSOCIATION
: ?pjroT,
WllllulJT >*AIN??o bi'.'ju* >.?._... itsuij. An U.o,t ?__?.? al ta?
onr
i.ied ?be ?.iFil-.t c n.e cf ?.trou et,Je ?a?, ?dan..1er il i? lot
?Mt ?Djrore?! m.aner. ?a inibii>( t.?l _ X I KAC I . tk I H _?d te (b?(
? le? No. l?Cuoprf laillt?!?.
t?atthc?, 3craclrn, tir.
FRANXFIELD ?U Co.. JewpTers, ^00~__Tith^
a ?i... co.i.er ?'?>?rteei?tl.-.t ?n, 313 Y.'gb'l,???? ',.rnar T?ei.tT
.,?'.?'. Aarriran W.trl.et. .?i.d ??,?er; i,,?l . ilerr-plite. W?r? i
( ai-i? , f ir.cl,, ?nd Amerir.u ( lu<(i; lue trlectieat It ?er? luw prir??.
?lathincrn.
CONPTRU* ! KiNof nom Mad?oea. WorUac*
>li?ir -, .-. > ? >' L- ?- t u"_ur M, li.I Mil.ar .tl.i?. -t., 0,0 ?la
?uU Bu.lriAit.'?? ' ? ? ' , r^,,?,r- t'a. >ug? ??,1 Ki,'?,ni,'..
1,1 (. 1 Mil-YAKI'. 17 S 1 I? . ,.L.., l'a.
C?t-t?ing (toros. Sri.
4T W.M. EVEKDELV SONS, No. 104 Ful
? \ f d ??. .',.._!S'? LASUta ?al Tl?U alilluNKII. (K.^ir
"bed ;<i_.,
Dm ,(&090?,
LWOl.lsii Tapast-7, Brussels CbimBb, IJOs
? il. ?? l..'?i. 1 ?il, ?, AiJ.t lia-kit?, Bah??, hc, A. l-etiei k
Xf, AaiyXmHtrtt
BOOBS OP TflE WEEK.
Tint Fttstaok nuaonns. A Novel. By Anthony
Trollop?, ?vo. pp. ygs, (Harpers.).W M
CALiroasiA. By Charlea Nordhoft. evo. pp. Ii*.
(The Hait)?'. >.
VAfffa Ii l-osTiiATKu Almanac, who. pp. **? fTh?
Same.). M
Poso I-?TK FOR Kmr>AV Im-hoou?. Bv l'hiilp l'hll
llp?. 12mi>. pp. 17?. fl'ii*. same.).
A Hi mmkk's IUimancb. By Mary llealy. W"o.
M?, m*. (BbObbSbj.? r
THE DOS! Woriji, By Mrs. IlohTt ( fRPRhj. 3
vols. (Tilo haute.). 3 ??
CUIIISTlAN ART AM) HYMIIOI.IKM. By the ld'V HI.
Ji'hnTyrwhltt. ?mo. pp. 2*1. {Ttiv 8ttine.)....
Memoir of Coi- Chas. 8. Tono. By (?? W. (Inffln.
?vo. pp.174. (Claxtou.a Co.).- 1W
Tiik Tkmii.b Pulpit. By tbe llev. J.ims K. (lut
aefaa. 12lno. pp. HS. (Jewish TimeHOlllcO.)..?
Tne Vou?t in Amik.nt ano Moif-un Timk?. By
Arnold J. Oooley. Who. pp. Ml (lappincott.)
Hani. Hook or Pfrfi mi:s Ann CdfMFTirH By
Arnold J. Coeley. Wuo. pp. ?04. (Tue huta?.)..
A IfAND-BooK OF ClIRMICAL TP.TIINOI.OOT. By
Kudolf WHiniri, Th. 1). Tr?ini.|.ii?(l hv William
On?.kos, V. It H. s\o. pp. 746. (Applrtotn ) . 6 00
Town (iuiMtor. Bv the Bee. ('hail'n Klnff*loy.
Wuo. pp. 'liiS: (Tin Sime.). 1*?
Tiip Vkoetaiii.h ViCttii). Adapted from Ixiuls
Fiifuler. Mino, pp. ft??, (rne Same.). 8 SO
Art Kducation. By Walter Hunth. 8vo. pp. m
(Oaicood.). 5 O"
TlIK l'KOIU.KM OP I.IFB ASI) lMMOIlTAI.ITT Bv
Lorlaa Moody, Woo. pp. 194. (Auii'iicaii News
Co.). 1 00
PaOOBOBOMS OUBBBUBU WIM thb i-i.mi-Ckvtov
KIAI. ( OMMKMOKATKIN OK TUB I'R) )l K.SMlKSH IP
op kkv. riiAKi.i.e Hntrae. i>. ?>.. ll. i?. h\o.
pp. ISB (Kaudolph.).
I'm mu MH Paid to ExnajBBOB. l'y Wwart Car
ntt. 121IH). pp. 378. (0.(1(1 * Mead.).
Dr. j. j. i. von Mkanmart Rsataa aaaraonaa
tiik Paras n ras Minuu sosa ftaaaiatod
hv Alln-il l'liiiiitni r. With l?r. llullii cl'e 1. II
en tiic Prophetic Bptrita Trenalated i?y II. II.
Htuilh, I). 11. 13mo. pp. 4ft3. (The H.itiie.).
TlIF, I.1TTI.P. HAN( Tl AKY. Bf) Alexander ltlklcipll,
1). I). l'iiuo. pp. s.u. (Tli'i Same.).
Tiir amsnilMMIlH Kkaiu i:- By Rp9t Surirent
?Hid AliiiiNillil). .?...- rr ?>?" IK II. Bullir
OOe.1. .
Neto .publications.
1\ APPLETON ?. Co..
1 'a 41tf AN? 531 BROADWAY, U. T.,
I'ol.l.?:. lb.?,...?:
I.
A HAHD-BOOK OF CHEMICAL TECHHOLOGT.
By ktaamWammae, rb. D , PrseastrsfCfcsBi ?i t?hu. i.gy ?tib?
l?nirrrslly of WurVhorg. Trsiul:.:?'.'md nl.'.el from the eighth Oer
rnan ediium. willi eitensire a.l.liti..: a by Wlllum Crook??, ,f-U-B.
Witb 'IX illaatrationa. On? ?ol. 8to. ICI ptgtt. I'ri?r. <?'??
Tb* veeral edit..a? ?if 1'n fiicx.r V.u'.'.t B ' M ? " II '" hoch Art
Obew.ucbeB Technologic " baTe succeeded each otber to rapid!;, that no
spolugt ?. Beediil in ofenng a lrar.?b.tiun to tbe public.
I nil r lb? bead of Mela lurgic (bcioi?try, ?he lal??t mftliodi of pr?
pering Iron, Intuit, Nickel, Copper, Copper Salt?, L< ? 1 i""> Tn. ??i.l
their Slit?, B;?inulb, Zmr, Da? Balk) ( adiniuin, Ai.lim. :e, Ar n r,
Merco?/, Platinom, K.lrer, Oold, Maoi-anales, A.i.nii..,im. .;.! Bag.
nei urn. ?re described. Tli? rtt.out application? of li* Vnlme l'urrt?l
to Klectro-MrUlloriry ?u?ow under ?hi? OtWaa Tb? |.re^inrati..n if
I'oUih snd Sods Salu. tbe u.innf?eliii,' tif toBjAatB Ar..I, ?d! lb? r?
Ooiery of Holpl.tr from hu.li- Waile, of euiir?? on not fpnniireB*. plaers
In lb? ronsidcratlon of cl^iiiral Biiiiifx-tuna II i? a.Boni', to o?eT
eaiimate tbe mcmnlile T?)oe of M,.nd ? pn,e?M. a? will .. tl* inaijy
niw ?n.l Iratortant ?p?i!ii?t.iiui of BUslpbids of larboa. The raa.infie
tnre of So?p ?ill t* (ouu.1 to n.rluil? lace b d?uiL Tu? T??*t.iinlo|ty of
(ilaaa, C tont war?. Lime, ami lloiuii, ?III pre??r t much if lolrrr?! lo
lb? llnildrr and Kagineer. Ihr Tiilianlsp uf \ ., Ms >.l-*i? bat
been ?<ir,.id?r?l 11 inrlude the prep?i?l.oa of Fi.? '. .p, ('...Urn, a?
will ?? P?p?r iniklri, ?. I'rwiuetsinll
be fii'ii-l to iaclode IMii-.r Bsltlag. W ?S ?ml i???r i,.-*a r ti i D ? ill?
lion nf t-pinia, tin-Hakim: of Bread, lb? Prepar?lii..*i ..I limgar, tbe
Pm?ei-Tat,on of WooJ, ?ic
Dr. a ?gn?T fire? much Infonnnllnn in firme* lo lb? production of
Pota.h from Siifir-re'idiii. Tli? u?o of Har.tta 8*11? is ?1.0 fi.lt de
?ejitieid, ?. w?ll ?. lb? pr.pi-r.iion u( hof.r from l:?et-ro<ii?. T..m in?;,
the Pnsrrrition of lirai, M.I. ne . il. Pni ?r?'ii.? of !'b..,? i.ori.. and
Ai.nnal Oharri?il, MS ronu.ieri .1 ?? Ix-lonitius to the Ttcbi.i. ../i of Aai
mai l'indu, t?. Tl.e |irep?r^ti.)U of t'.e Uilrnal. f..r I.: '. j l?f?
many tenajiti moth ejaasi aaili ib? B ?l ?ctiom of ?be buuk have
Urn i'fi.lid W il.? ltchii.il.>;. of lit at. ?gaud l.luu.tiitioa
II.
TOWN Cl I'.OIiOGY.
Bj (be Be?. Cuahlbi KiM.m rr. I ml, l.?u Cloth. Per?. ?I SO.
eaaaeee
1 Tt e Roil of tbe Pi?ld.
II. Tin- Pebble? In tbe Street.
Ill Tbe Store? In tb? W.U.
IV. Tb? Ceil IB the Fire.
V. 1 ma Urn* ia the Uortar.
VI. 1 be Slate? on tbe Hoof.
"A m?M?r| ??? of popslar scrntiAc literature ' - ?l-onli-i Keko.
III.
TBB VKOBTABLJE WOBLDi
BKINO A IIIMTOKY OK PLANTS. VMTII Till.lit BIBUCIBU
a:. ? e,.t I'l.MI; l'HOi'l ItTIi:... A.:...-... (rtm the ?,rl . f I
1 ... . r Will, a Batmaery At B Unirai 'innu?. Ne? aii-1 reiiaed ?li
tioo. With 4"i'l I,l??trati..n?. I'nre gt b".
Thi? i? one nf tbe ?eriei of Potnilar Booki by I_ooli Flru!?r, of ?hieb
" 'it? Wirll before the belog.-" in! "Ibe In.eei World'' b??e Ju.t
been pnlil.tbetl, to be fnllowed bf " Ibe Ocnan World' ?ad "K?pt.lt?
?nJ II,rd?." Ther ?re Hal ?t BMI lo? |r ce ti #?.? i i. priut/cd in a ?o??
pact form, fonainf, ?ben c-?n?ilete, an illustrated Library of Popular
bcienee of urn .?u.if.l eh.?p...?**.
!?.
THF. DOVE IN' THE EAGLE'S 08T.
a BOVBti Bf OaaeeeeieK Veaaa i ?oi.. iitno. iiiiistrits>t
Forming iha t?ntb vi.lnmt i.f the IlluatraiMl editn.n of Mm Vonge'i
?Oik?. Vulon,?? alri-ady pabl,.bel: " 11. ir of Id del.? Se." 2 ?ol?. ;
" il??rt#e:.n . " 2 lui.., ' ? l>?in ( b.i'i." 2 rol?. ; "Tu.. Oinn?iui." 1
Tul. ? ? ' Beecheroft, 1 rol.; "Tbe Cagui L.ol, ' I Toi. Prie?, H per
?ataaa
Fitberof lb? aho?? wben not lo 1^ hail ir. 0 .k-:..-.. ????? i?it paid
a ?ay part altan Vtttrri Bisas ?i. r. iji ?.f ti.? ?.r.??.
O?SEHOLD TAsti:.
H
IVL'.fd II.:. Di?:
HINTS ON HOI SKIlOI.t) TASTK IN MIBBl'lUBR ri'?OU
STKRY, AND (?THF.lt HK1 All.'' II) OUBUilk Ki-tmii-. Filio? cf
t!i? Boyal Ii.iliUile nf l.r.'i-b li.!.,i.t!.. 11 :t I f .r Am-r: in use, ?it!i
Note?, li? Ci..,r'. ? C P. r In?, ?ntbor of " 1 ??aran bcul?* r-.'' With 34
foil paf? plalr?, and cnuirru.i? HsBsS OiuitratioDa 1 tut. <tti. i'r.c?,
as
Tki? ?drerabl? work i?. b??n r?eeiv?4 ?itb gr?at fai.ir in F-gl.nti. n
?boa-ing bu? lo frirniab b(ioi*J m ?(-??.r.l inre wi|h ? ie:iw of IL? pic
toie?|.:e ?b rh ?li?:i not luterfer?! ?Ib the modera nouuus of ssnfcft
and o'iii?nit:Dre.. lii? Laaiaa Ai- saaaB ?.ay.of.t*.
" .'.'? ?"lennie ?a: li ? In,... n t ?. i*; ??? u?, UtAtb I? SrrftlfS b? i ?err
it ?ud ?rri.ni Lu?. 1 .:u i? ii , f.ii .
. ...... si? of ari. aa ?sil si ?aben ?V*? ka?vk
Br. Bail de d.?cour?.? cu."
wLicb iii;i|.i i iriniLr. inr tanas i s,dna
?... ?loo, of Will \ ',
I ?e.l.. Il .. !'.*ol 1? c?liil?lll hl'l-r.l??! I,? i .
Thi? fdition I? reprinted from Ib? I il'.i i :,andl?
rei.drrrd much ?Kire valuable Ui Ainerir?n Uuiiliea 17 11..- nue. h
Mr. IVrklnr ha? added.
*.* l'or ule |g lio .k.tll.-rv S?a(, pni'...A. os ree?.j,t ?f ;
kam,
JAMi:s EL O8OOOO ?v.- <<>.. BOSTON,
B P. blTTON k (o , N,, 713 ?roalway, Nsw York, 8p.ei?l Ag?nU
for J. ?I. O. li Co.'a Pnl.lieations.
CHOMAS H(?(U). Waostead Edition. Illus
A trsttd. Tbe m ?( ei.gant ami th^ chc?i -? ?
U. P. Pl I H \M \ u:--( ka? so?
oui.' : is uoon.
wiih Clttieal M-m.. 1 '. I
KI???i'1? Bristol m Baal! qe.rv., lar." O a, ?i'h red tan.
a'ith 22, ?____.(:?).n|?i le .. ? . ?uibe,
??d 1 na n
v.legmtl? Ikk.'bI la <. tti eitrs r '? edgaa
I'ri? ? ? ?
*.* Tli> \r on? ..f ib? ksa?lMSa ; -'i? ?!i?i?e?t prs
, Ueel .r.iie.1 fnr itm
.N U. '? Umstell Fxlllias "
Al..-O BBAIll rill'ILSllAT.
Three rieblr illstkrairtl Lneif
OAT? FROM TIIK BABTl or. I1.1.1 ithatiosi o? tus Holt
Scunrriaa,. U'r ?? i priseipillr Ir..m Iba Maicier? 0?.t..mi, H l?.,
? 00 Antiquiu?? uf hUaiotu ?auuua. lutbir illualraied. buiail iiuarlu,
cloth r IL Al.
sKKTOHirs ASV ?TinirM OF I.IFB IS ITALY. Bt i? It.li.n
Counteaa Fu!!? il nilri!?.!. Square Um? ? lotb ?itri. gut Bill
THH ANIMAL (HMTIONi A l( >il I.Alt I.S r.:ODl'?TION TO
7i).|(i()V. byTli?>si?a llu??r Jone?, t. K. S., Professor at b.larai
Id-err. a.ug's Colieki, Louduu. Wim bul iilusuauoia. Cro?a kio.,
ti. 1 ei'ri. e'i :..
h( IIWafilAai HASDBOOK OP Till! HISTORY OF PHir.01.
O.il). Iianililed au?i aoiioUled Ly J. II. fcUung, 1.1 U , lutlur o?
:1.?-' !?ui: uf li?4?l." I'...t kiu. 'gl 10.
O. V. PUTNAM & KONS.
_I'OI'KTIl AVK. ASI? 1 'IVh.HTY-1IIIKD ST S. T.
rrtui-: NORTH AMEMICAN KLVIJIW
A KUl Ol I Ol) fu.
OanaeeM
Art.
I. IlLRbRK (Pirt II.). Karl n.ll?!.iti?!.
11. raoiaauaK voau op son tari nimi.
III. NICCOUNIH a.VTIPAPAL TRAliKDY. W. b Howella
IV. AMKBICAX NOVRLR. T. A Perry.
V, CIIKISTOPIIKR JAKSOM ANh TUB BKl'OKM OF TUB
Boawaoua i.anooaok.
., ti. THK POaiTIOSt nAMPAlUK OP IkIT,
? II. CB1TICAL NOTICES.
? .? For ?ala by all Bookwllers add .Vraalaalera. Html, postpiid, os
receipt of prie? by the Publisher!,
JAM K8 lt. OS?Otill & Co., B0ST01?.
P. P. POTTOS h OB? No. 713 Bruadvay, New York, l?pe<_ia) AfeaU
for J R. O. k Co.'1 pol.: rae..u?.
pKAH CULTUKK "Full l'KUFiT.-An lllus
A iralod ?oik (?.I ?Jit....,;. by P T. Oam?, a Prsrtir.J llortleatiarial.
(or ?sbt yesri a lor-eiiftil ,rrti?er of Pear? fnr ib?ihi. Tb? subjset Is
inaplr sad thuroashlT Irssled an4er Ue luiluxar keailr. Variouea, As?
pect, Prepsr??o? of lb? Soil, Ili.ls?'. A,.?rt S? '?0?g Tree?. I)?.rf?
s?J St.ad.rd?, Tiai? of Piaaliai. Plsstlag, I.. ,iU| Tree? tr?ia tk?
hursrrr How ?uJ Pt?kl?f Varlnii ? '.1 I i.i.1 I rai.n <, On .,*t-i?r?.-d
O . Ws . ?..' I ? " ll .1 kl.B'ill Ir iba I .?r
O. u??r ? ".r? ..r proj 1 ?m 1..,.'.,,'... 1 n,,,,aS la
aiath. Prir? pl. a?ul rr? by nati?b rrr. 1 ... ,
_Till: lletni SY. S n tork.
T'HEOKCiANIl ?,A\V. fh??ondltio?ii wiii.li
S in.liri!? ... i pail Vmhii, Sin. ! . 'Ii
i Brimai al Date, Dapaissvl's, 1: ? A ... ? . '...-.
UrTrb.paieM , aarldgrd froai len lerlam by Kdward H I'. kl il,
?pavea MGsata Je BFDflKLn Bi I4S y uttgL ^?tr.uuii
.'.- ? u. 1 lu ?, 1 ts '*, oui I le k, ntiui?!, p, k* ?lAaat'e
r?
-fco publications.
ADVERTISEMENTS FOR THE NF.W
A ?OIIK riOBI .Sf. WILL BK RECEIVED AT Til S l'PTOWfl
OH*l??K. So*. *? Wert rhirijtrreadtX. at 3? Wm? Twmrt.-tkir.
, . ,,, i? i p. wi.. ?t repl.r ?toe rat??. _
__F_B _ IIIW1I1KK.S'
?I
LATEST PUBLICATIONS.
KrunnoF-S c.i,ti.Rtm. ___?__ _? He?Kh. pi??_n.
,.,IRe?iile-,?. A Buok fur l r.rrlen? ?a?l _sltl?ra llilutnMd. ?fa,
v?pe.. Pi ? ?"ia, at Ml.
NAHTI AI.MANAO. T_? SBMBM ?or im With 9. <_?*_- rlrtto
i;iarlr?i?<?.? I,; lu.ait Najt. truwa -Tu, Paper, H> ?*??-*i _BS
I ?uie? bf f I.
1,1 _.
TUR BIS TACE DIAMONDS. A NotcI. II? AntnowT T?nu/i.a,
Aatl, ,r of ? I l,e li llei !.. ...f (iranpere," The Bia-ll iluuaa ?l AI
1i_?uib," ko. Kr?, l'.per, ei H>. UuUi. ?I 71.
IO?II? I.ITr. llhitrttlBi the J.or_eT of ( ?hritHtBa tnd her ?'nil
dr?? froia Karlh bi Nie ('< h.d.l Cltr. K?r ;ke Saeta* ?rh,?.,l and . ?tu
ilr(.m_ B? I'uiur Puiixir?. lltaeimedby C. Ot*y Y*itet. 4U>,
I? .e.'t
V.
IIARI'KB'H IIOrKKlIOIJJ Uli Kl.Ni?1. I>*?nt ?nd (_ie?p. -y,th
Ordinal ?ad <?t_?_-t?it.?tir lilartr.ii'.n? lirThoo.?? N?-. VS. L. hhep
pari. 0. 8. Kemh? rt, T.ocu? Worth, J. Makoaejr, J. Baraard, aal
ulber ratiueat ?m.U.
NOW Rend?:
Out** Twirr. With 2St III_.:._uo_? br 1. M-konr.. ?'?.
l'.l-r. 1*1 oenU; (luth, f 1. _
M?ei,_ C_i,ii.__wit. With SO Il-ortrttiona bj> 1. Btraard.
.?a. Paper, fr 1 ? L'latb. e l 50. . _.
Th? Oik CeaiueMI .??ao.. With W Ilhirt-ttioa? by Tboiaa?
Wartb. ?tu. Tape?, loeri.ta: (luth, $1 25.
h't.rl* rr.?l\ :
TIitid CorraancLO. Wilu i'?r.r?il of Author ted fl IWaara
t,?ii? It }. _arti.nl. ?to. i*_|r-r. SI ? C'totli, ?I M,
Bi.a.K l(..i?a (In Pre? )
VI.
THIRTY YE .R"? 1_ THE HAREM; Or. Tn? ArrromooaAFirT o?
MtuKll?.?ut,Wiri?r 11. il. Ki-ni-U-klBUBaB. l'___. IZuio,
t luib, . 1 :-u.
V?t.
TlHi ADVENTCRE-S OF A BROW ?IK. A8 TOLD TO MT ?TIILD.
B? ibe A,uh..r ut -Jubo lia?:._. (.cnU.:_?__." tMeaWttmm l??iuu,
Cloth, Wl eeubt.
VIII.
BOfBOBFBSBBB. hhtrrai it/ Elit? Y. PoiUrd. i?o P?p?r,
90 r. n'?
IX.
LITTr.R POLI. M1B. A teat tot Glrk Re 0? I II?t?,i-ob,
Aotborof "Woiuaa t ?. urtb tnd W..r_l???'??_" ??-m?. * .?Kb, _? ernta
X.
LIKR OK MICHAEL FARADAY.' Br ?. B. OlvU.oue, Ph.D., P.
R. . . IBmo, t.li.th, 9? cent?.
XI.
TTlPi MAID OP SKKR A Nor.-. B? R. D. BI?ck-nore, Author of
"(r.,l..ck Noweli," lu. ?to, Paper, "lernt?.
-IIIIULEMAIint, tall] A N,,?eL BrOeor/e K! ot. Au'h. I of
"Ailia_.li'," " h.mi.l.." ke. I*M Cloth S' J !'? '"' I' ' ?
K...I?! I'i it. cm in ?ppe*r?_ei? with Harper'. Libra, ; E.,t?.,u ,f i.eorge
Eiiul't ??tela.
un,
HARPER'. PMALLER BISTORT 0? T-tK I'SITRI) RTATE5.
Tl? Iut,1 L. m s ?,il:?r u(- A .?,. Ml II ?-<,rr et tue L'uitcd St?l?*"
Viilh blaiMaiitl fc._giaei_g_ Hutu, l.'lutb, 4>l.
XIV.
O?! RA. A 5?Tet. Br Mr?. (i!,|.litnt, Antbor of "(Tinmiclc? of
Ctrl;:., (or 1," ' I Ie I', r|--tual L'ortte," ? ..uni ul Nurtow," *? A?u?a,"
ha ate. i'?pei. i. ,??
XV.
T1IK SCHOOL ASD THR ARMY EH OFRMAMY A?.f) PSASCB,
irr ?f Itom Uto ?I Varaaiitoa Bj Siaral Uajatogt*. W. B.
lilt ... t. i?. A-, Colu-el mu luf-iir?. thm*, Cu.in, ?. uu.
n." ii IBBBB a- BBOTBBBS BRI Med ?Wei at Hi ?*,ore work? hr
. j i r. il u.? _u..a- bUte?, uu receijjl ul th?
pnce.
t*T BABP-BV riTIT rUTTTf met\et Urn m receipt of Hu Cent? ia
pott??*, ?ump?. _
S
IR WALTER SUOTl"
UVtH OP TIIK NOVirLlSTH.
limo. S?eUj p:;u:rd on t.,n?,l |..jrr. CMS Ei'.r?, |ill U-p.
Trier, *2.
"An a foipptnion to J,.tn?o:i'i *I.i?et of the Poe'?' Sir Wtl'er
taaUft ' tin a ?f B? B-ve'aM' 1? * ?*? 'amr mm n? ?uient of Bellet
L. ttret ur liu|!i-b . liticjim nr$|, c?."-- [II,,:.,. J.. I ?L
IHK MINOR P0I..MH OP 110MKB:
The It.'.t'e , I th? Vrnr? tn,1 V.c?, Ilrmr? tnd K;, .'-linn, tr?o?l.te-l
I.? P.rr.e'l. i'1-. nan, .??!>'? ,.r I Hole ?itb Iutru-lartiua bj
II. S. (?ler.l-. : ?nt th ? li Ml.tetn lafeof IIoti. r.
lima. .Ne.II. pnnteJ on I? iml | t;tt. Clotfc Kitr?, gilt to^.
1', e. Si J_
" A Tolcinc wlirh firet .. t better ?i?w of Ihe.e m?_or work? il'.e-fed
to br br tin? peel lire, I pat* p..? t than w?i 1m fore ?tUiiuhle in ?117
???p*-diniit foriB."?IBlltu. (itietle.
Will be leu free Lr mail on Mattel of prier.
A BBBBAB "? Co,
l'ablithert ?nd tmpo-ter?,
tl MtirrtT-.l., peir Bm?,]w?.. N. ? Y.rk.
PRU'E'i esTABSOOBI OP oik BBOMSB and BOBI HIS
BOOl.'a ' _
?I _il. NEW UFE ov iloi?.vi E GREi-LE?.
BEADY 'I HIS VBBB.
TIIK BBW
RBPB-BSISNTATTVE LIFE
OP
HO___OK QREEL-EY.
BTL U KEAVIS.
with an orraoBoonon by casshb m. ctst,
Tku i* met an old Idft pabliahr.l ?eieral. rein ?so. ?nd reprinted far
Ulli ore?, on, bul ta E.HTinKLY KBW POO . ju?t prep?ted, ?.th
fresh nitenal. ir..m ? new ?nd ori?.:.-l ttiuJpoint
It la. aa t-.o t-tle ae.l expreue.. A BB__BBBTa1I_B IMF. and
will, frum iu Terr rri-?rktl,le ?Sanaa, tnd it? well tutttined ir.tercat
hak?|laa_a| to?al. eemmtsmi tot >?me?t f.uot^ia uf til mImiIi
ererr r_m_iuni:r.
A .lriki?f tteel ptote portnit ol Mr. Creeler, frsai t',c bet" ?nd moat
maeat pt,ut..|r?|-, f??e? l_? ?ork, ?-d 1? ritllj wurtb th? pnee of lb?
wLolc buuk.
The ?olums eonttlut COO Itr.-e, c'u??t/pnn',-,1 p?,"?, ?nt, ?l'he.i?!i
a ?rrj expen?.fe w?ik to pru:;r?, it ?old ?t the un?rte->n'.edi/
low prire of *. per eopr.
BOTICS TO AOEKTS an., ci.iISA
Th? "f fc " > -.- ?. ?I, thlt
11, C ? ? ?< iu Apeala _aJ Clu-i.-.
iu?,..? ?ktoai
10 t . si-.
..0 dipt::? in':. $<;.*,
100 corn ? : m.$1.0
'.' f r; r, ?ie? ?.11 be itut 1/ m-il, potteje yirepu.nl, ou rtae.pt of
th. gag ?III j Tl.r, I. J.
A ...tet, urUti. r.iber to
THE 'l RIBUNB,
_aa"?Toaa OTT,
O? W. CABLETON t Co., i*1 i*i-i>M__ica.
?HI, UN ..! Mi,
?VIW. TBIB?NE ALMANAC
AM?
POLITICAL M3G BBTEB
TOM IMPAo
i?UBTH BDJTIOM HOW S-SAOT.
tn ?**lt1i>n to ehe n?r?l Attronani'cal rnn?r?l? of an Almanac it rirt?
the I ?lati '.'?'.- :?1,1.0:1:
L ?\? ABO WOT BBB-BB TUB
THIRD Ut -,i?> Off H'?. M :-t 1 ? _____
? -mm m-... OB Mifii.-ti.il, >. ., i- I1ABISBL
At 1 S3 TH A_ii.Mi_:.
TIlETiUAiY with 8BBA1 BUTAia
eaaaaaj oorsi ibbum i bob i _ to tsu
BK BRI ami DISBOBSBHSSTS OS IBS 1. .. l'OR BU
m aaaa as posroffness is ir.v __.d mil
i?i."..;:T:' and tic ik OOST,
pi 1 1 I,' DDT Off TBS DBITBB ??TA'rK.^
POP? I ATI,IS OK STATE ;. 1 IT 001 ?I HOI TO 1_..
FOrilLATIOS OSTBSntSCIPAI.I 1 i 1rs op nil' c. s.
POT! LAI in.? (?1 1111. 0. a AMD i:-.i;iil ii.u.r.?. r.jo fO 187?.
1 .1 .1 11 : rATSS 00*1 ? ' -_ll-lll-.MB
(ul ST-mnSTBSSTO KiHiii',..- ( .cuts.
MBBMBOOBS OOSOBI .-- POU i 11 LUT OU BB D_U
((iMMil nCSI OBIBB-OUbOOBI
STATES OK TIIK I.n'ki.N. I'I.I'I Bei 1 U W C.M'ITAI.S, GOV
naoaa he>_00B___B_OBAi srros -Iobbbbt.
njOllOB I!. H UNS. l'AKKI l Ll.Y l'lll'AHKD. OP ELEC?
TIONS held IN -BLCOMTA-UD w im B0BMB8 HUBS
BOW To Atgumi HTU to aOVBBBBBBT land, t_,k?.
Kold by ?Il Book??'l?i. and Nr ??.Ir ?1er?, pi .? '?0 Cent?! 7 for?
Dolitr. 1 1 ' ? . , < Sri S. X
L1P?-SIZ? i'UKTl.AIl'~"
A
op
HORACE QREELEY.
(READ AND BIST. Zli-U 1NCHE?)
An ?dvirible hirnrai. ml the bett lilhognph uf Lim rrtr mtde, l?'t
1 Me to be bj.f iu ptrlurt. librar.rt, *td club-rooaa
?eat to ?a/ addiett in Ika Lu,Ud Bul?., poita|? ptid, 01 receipt ?f
Oae Dollar.
Jlddret?_THS TRIBl'fll Wew Turk Cltr.
1_.E F.LEMENT8 OK A<.K!rCI.TUlth.
I B??k for tmibg Tarnet*, hr (leo. K. W?ii?|. jr. fanarrlr Arrlev.
tnrtl kt|i?eer 01 tke C??l_tl P.ik I? Nrw-York. Author of ''Dramiof
l.r Proft ml Dcaimnr for Health " ?MK-ond ad tioa e?r-f?i,r rer .er;
TUB FLAM, III- Mill, MANIKEM MKCUANICAL CULTL
VATIDN. ANA1 Y.-S
Tk? r.r?|.irr nkjeeta tr* all J.kuikJ la pUla ?id ?tapi? i?t(u?co
thtt to? ftrair. ? boy aty u??rr.ti_d
Tk? boa? I? wtlUen ?j a .ueeeaafal yrnnKcal farmer. .,. 1 It fa.l of
Ul., -at,.?, gaed etatan, tel tonnt ?aetrla?.
tnesatk ?tout k; aaiL pvat-paid.
Adinm THE TRIRTNE.
Aew-lork.
last Pnbitbe.1 .
A CYCLOPEDIA of the BE8T TH0?GHT8
OP CUAhLKe DICKENS.
117 1 <i. li. r?- teten.
No. TWO of th!?nu'.|ue work I. NOW READT,
A?d will b? (ultowe.1 iu quick >.,cerr.~B br tl,? reie?iuiu< ?uur luaber*.
Bach Nuiui.er (?mi l.u in K.elf.
P?lt I :?o _M n
Por ttl? hy BaakMlirr? ?rn.r.i.;. ur oi_:lrd, [.??tpald. ?a rrealpt of
Iba ?inca. If
Y. 1. IIALR k HON. Puhli.hera,
?__-?-???_-_-__-_____ "" '7 M"r''" ?*?? New-York.
CHEAPEST B??KSfnliE IN TIIK WORLIX
V. Ji HI KKl.'kl. toll
1IIOM I UK TRADE ?Alt.
10.000 MA0N1KI PST -itOLL-k IOOII
AT Ol'lt I'KD li.
tit?,7*?. AMBillCAN i.iJOSI,
? , Y(M 1: I 1;
115,?I". MMItl I.inkoL'S BOOK. ,
ai ui. ran
C?J|.|ne. 11 T? in'11, (? e .
?-MttoAI SBvi'^ASS, ft, t iH,k?_. ,t, nt, at Veil ?ta, I
Sen Publications.
T
P^klisbedThlilay:
iWO POPULAR BOOKS.
t
A arm ?olmas of Ole
ILLUSTRATPD LIRRARYOP TRAVkLL AST) AOVKSTT1UU
WONI>F.US OF THF, YKI.I.OWHTONK.
Oos?pile<1 aad ?rraniM by Jaso?? Richarden?.
With a Map and IS Illustrations fceia drsiga? by M ?ran.
One to1.. Ilota. Bt 30.
Tb? Oeyten. Um Urand Cations, Ihn Laksd^he ritraorliaary gaologl'
e*\ fortnaton of this wonderful region, teatlering aeerants of ?hieb ba?s
been g*.Tsa in aswspapors, magasi-iea, and Owrerement reporti, an her?
icaeribed ?ocaeetadly aad la a mool i ntereatlag maaaer. Tb? eonpila
tion, wbloh bas been ?msI ?_on?elentioo?ly ??de from tbe reports at Got.
Lingford. Dr. Hiydes, and tb? other Goiern?eot rsplaratUaa, also la
elu.l?a ll? Ihrilllni aamtiTS br Mr. Bnrti, " Thirty-Bsisa Da ? of
ML" whleA ?ttr?ct?d such wid? itUatioa when ?rat pobllaasd ta S?fib
muft MsBthly. {
TRAVELS IN' KOITH AFRICA.
Oo??il?il ami arranged by Har?rd Taylor.
Ob? ?oL I2n?0, with a Map is. I?lu ir? .on?. *l 50.
from The A'. -)???; Mail, S. T.
"ThebookUt'iormigMy isterea.iog, ?r.d ?ill (e ?err ?eeepUkte la
loc_rea?iBg popaUr knowledge of lb. OAV? an I? - lbs ?underfel ItiajS
aad eanuua people apon it."
A mere roiurme of Ik*
IUi?HTRATKD USRART Of tVOirDKRA
WONDKU8 OK THF. MOON.
Translated from tb? Freueb of Am -dee Ouiilemin by Mi?s M. O. Btott.
Bdited, with addiuoaa, by Maria MiKheU of Vaasur CoDefe. Pou^b
keepeie.
Ob? tsL l?mo, SO UlaxtrstJo?. SI *??
Tbs ralas of this work ha? been pcatly io?rea??<l by tbe earefcl edit*
Ing of Maris Mi chell, ?boss worldwide reputation usa aitroi<mer
guarantee? the geaertl rel?hllity lad thorough saentiSc aerureay of Ulis
excellent tiraille.
r^"Tb? ibov? books sent pomp ; ! tu ?nT iddr??. opon r?ee*pt of tb?
pne?, by tCu.lli.Nta, ABMBTRUBO I* Co..
L?A liruai.BSj.X.? V.irk.
Now Keadr:
rpiIE TENTH THOUSAND
et
Dr. ItoiUtnT* (TimolAy IU-o?it>) Sert renn.
TIIK MAHHI.K PBOPHSOY,
AND OTIIKR POiiM.i.
By J. (1. Holland, author at "Bitter Sweet," " Sathrina," ke., ke.
On? ?o?., Daa "I") t, full-page Illustration. Clu-.h, e> 50.
WHAT 13 SAID OP IT.
From Tu? Chleajo Pnning Port.
" There is poetry in Dr. Holla?.: ? rene. It il rli.i tbmlc?! an.) mnrieal,
and glow? will. Iiount ?idrnt leelmr. There It not a piece in lb? book
before us which hi? nol aun.? merit of sentiment ur cau.truuiuu that
rentiers it worth tbe readinv."
From The V, aihlngton Daily Chronicle.
" ' The Va-li> i'r. egperf is oi .of tit, Il..l.?u.l . iu>.t important poet?
ical w.rk.., ranking m it after* BUMS tanUt' tuu ' Kathrin*.'"
From The Aluauy Kitoieg Pn.t
" ? TV Marble Pro| b- cy ? ? A aptm o? grt?i ior. e, an! written with II
?oeh boll:it?. ?.. .-|iiriL"
Fiom The Ponghke?psie Daily New?.
" We nli.il hy this dainty Tolume ?here we can take it np ?ben tb?
world ?eeius tl.readh?re, jn.t to reaa.ore oarie!?fi. aad by way ?( helping
us oa tbe journey. CoulJ we say ?tore for HI"
Y?T?, nt po?t|iaid, urou rer-ipt of tb? price, br
SClUliNKl:, AliMS'l I'.ONCr f? Co.,
U.',t BBOBBWAT, sawA'f.Z.
SELECTIONS I-'KOM THE CATALOGUE OF
k? MA?>1IU.AN k lu..
saw -Yi'UK.
NO !?.-BicGRArni:..\ MBIMMBS, AND BOOKS OP
ANKlI.OlK.
henry CBABB robin. OB'S OIABT, R??:*?-!??! a?Oaen
K.iiiu by Or. Salta. New ?Ld Bei.M? EJitiol, with ?teti
Portrait Two ?olf.. crown. H?o gt.
" Brimful of anecdote, incl'iit, le.rclpg. qniint tslk. profound
(bonrlit, iubl:n.e pbiiosui! ;, S Bfl Is '.n.bol I ipeiulj'.idi, ?n.l reiig.ou?
ttetteg, lovely in it?cou. i cl...n ?nil irartice."?| Albrnaiiu.
MKMolll Of ? BABUS mai.sk TOt BO, TKAOI : IAN'. Wtb
Kitraets from hit Soul Junrnal. By Julian ( 'L.r'ei Yonng. AM.,
I lector of IlmiLgtou. With blcel Lugraris^s and Woudcola. Croan,
8ve, *.2 2j.
" In this borget of inecdo-.es. fihlei, ird gn i;. o' I s:d new, rehtire
to Scott, M.K.r?, ?.liridt?, V...rJ.wortb, Ma?.tew?, Howl.?, Welling?
ton, i'e. 1, l.uuia N?foi?un. ?) ckeu?, TLackeray, and otl.. ra, the reader
muH be h?nl indeed to plub? wbu caiiBut ind entcrU.nuu.Ql,"?(Pall
Mali Hassan
BOBTBB AND MKNDELflSOHN, IWI-IWI. From the Oennan
of Or. K.rl Mendelssohn, !*ou of the Ci mpo-er (y M K. ron GlehD.
Wi:b two nrw aud aalajanl l'i.ar?:ts, Fat: limiii-s, and AjpenJx of
twent? Letter? hltLerto lapabl . ?? 1 Croan, ?to, 92.
tilt HAUL FAUADAY. Br J. U. (iladiiooe, >'. B. 8. Crowe,
Jrn. ?-1 So,
-.ti: TbeRioryof les L '??ftudy of !.:. Cl.sraet?r? Frtiits of
I ..???of Work.:. I ?ns I.isi>,?eri?!?.
BDW1B .vu : [R| i'ikld. a iuuiu:lalSfc Isk ByThssaMSaO
1er. Ph. P. Witii a Portrait C.-u?u, 8io, i?i 7.'i.
The late Mr. Rei.l wjs one of the liteiarv exreuton of Henry Crabb
Kobin.on, aad is freqnrutly meiitnud in bis ''Gary aad ksaiain
ceoeea."
?aaanrr KAarcrtAirs biographical sketches, bu
Ed,?ion, with a uew Pnf.ce. Glob?, Hvo, VI H.
A Coll. ction of M'lLiirs u'uer th?^ several lection? : I. Royal-,
2. i'lilit.cian?; X Pruirna.onil ? i. .-neat.?c; S. BaOal) & Literary.
A Finca of T?K UFB (?F B0BBB1 KBOX, IBB A.NATO
MIBT. By his Pnpil and Co:U.?oi-, llinry Lonsdale. W.tli Portraits.
Cro?n. ?to. OSBB?
TIIK PttlVATK LIFE 01' OA1.II.KO. '' . ; r nci..?|!y from
UsOsrase*aa>aai and that o/ In aSatSaacbur. gui i M?r 11
Nun iu tho Irancucan Conreut of ?S. MalXLew in An-etri. With l'or
tr.it Cr.iwn, livo, ?1 .riO.
tiik UBI AND THUS ok st. BIBBABB, abbot of
Cl.AIKVAL'X. By Jume? Cutter Morisuu, M. A. New EJ.tion, reOnd.
Crown, Uro, tf?,
" A deliichtfiil and Initrnetire volnree, ind on? of the best products of
tbe inodrrn historie spirit "?(r__.ll Mall Galette.
TBS I UK i V J(,iin MlLio.s, BABBATBO IX OMBBOISOB
WITH T.IK POLITICAL, t? ( Ll MA?.IH.AL. AND L1TKRAH?
HISTORY Or BIS TIM!-:. By Hard B..-IK1I1, M. A., LL. D.,
l'rofisior of Kbttur.c al Kuinbur.b. Vol.-. I. and II, Midi l'oij^its.
HO '0.
juiiv IBBStBT and t:ir BTABOaUOSS pkactio.v op
Tl' KK.-IITKI..1TII ( KNi'l'KY. ?/ MBTTssTgassi Crown, 8ro.
as pa
CU ATTERTON. A BiographV?! fitioly. Br Dsnli I Wil-on. LU D.,
TetA ?ur ?f History as.1 Kcglith Lileratur? lu Laiieraity College, To?
ronto. Crown. Pto. e?.
KIML'XD SOBCB. A Illitoricil ftudy. By Joba Muiley, B. A.,
Oion, lutbor o( '? Vohair^," eu-, Ciotio.uTo. OB M
HIHI'OItKAL aiiB?SIBaa A ben?? of bkeuhn by Jaot? E.
T'lioroU Roger?. 1 ?ola
Viu.t || iiiK..? SlonUgo-WilpoIe?Adiia Sai:h-Cohbttt C.-owb,
8tu. $1 %X
M'n.u Br.aiSi? Wiklif? LuoC-WiUti-H.rne Took?. Crown,
?TO. u.,.
TIIIU'.i: BBOUSa BTATBSIIlK Pyra, Cr.m?el!, Pit A
Courie of Lectures tu :I.e I'olit.ial Hi.tory of Eugland. By Uuldwin
bttiih. M. A. Kitra. f. rf, ?to. el 50.
A UffB OK TIIK BIBST KAill, OK KItAFTKMil'BY, 1631. 1683.
By W. 1). Cliririie, (unicrlr H. M. Minister to the Anrentin? Cocfed.
er?: on ?nil to Brail!. \S ith portraits. 2 Tula. Crown, ?to. ?!__,
BXPB8HBCBS Of A DmOKATIBT. i;?ug Recoa?ct.ons of
(??rmsnt founded on Liariea kepi during the yea? !i ilk-lj*:a. Br John
Wsnl. C. B., 1st? II. M. Minister Besident to ibe Uunsc Towns, tro.
>
'* Allboagh a ci.Bip'i te secret hi.lor? of the perlo.1 n sy aerer be fortb
coni k-, Mr. Wsrd gire? u. nrt? f( w pi ? ; ? I ? I. ; .1 ?,,e se. sea. sad Irla
ns heur s iii'i? of the bi-Ulk of the actors and w;n-pullen between ?be
st'::? si peara?.?. "?|>c.ilsra?n.
UK' OLLI.? TlOaa OP OXPOBBI Br G. V. Coi. M. A., N?w Col?
lege. 1st? Ksijuire Ur, ?I a? I Coroner is tbe (.'nuermty of Oliurd. beoocd
eomoo. Crown, Hro. 92 30.
Catal?^u?s po?t free on aoplieati.i?.
MACMII.I.AN k Co , Publisher?, 38 Bleeckerit, Nsw-Yurk.
KOVKl.LO"?
CHF.AP musk;.
KOVPLIX)'8 OI.KI'.U, PART gONON, kt. S?.
aoeauiM caoaoa aosso. te.
aOI UBI OOOAB Mi'sic (BOOKS). to?.
SOVYLHYb PIANO Ml'SIC (BOOKH). Jwe.
MOVBLLO'S POPULAR SONUS (BOOK?). &0o.
NoVKI.LO'B ORATORIOS. ?50c.
NOVBU.O\S0PKRA3 (Vocal Scorei).SI oe
BOVkLLoB OPKRA? (Piano KorU .Solas). Tin
Aikfor NOVKLLOS KdiUosa
6e?d for Catalogne? and Lists to
KOVELI.O. BWIB k Ca..
_731 BradwsT. New-York.
1 S73 "JOSH BILLINGS" Al.MJNAA.
Beady lili weak o o a a y?(t l} ^?^
The Americaa N?wi C* of N?w Tork kt?? hoi|kl lb? ?stirs nsrkrt I
MILLIONS I ? ? ? ? ? ?
R?ndord?r.l?AMKBICAN NKWtTt'o. for Josh Bi.'.sii's Parairs*
Alauusi lor is..i.
_O W. CARI.KTON A Co.. Pnbllsber?, New T?rk.
?L^AST TENNESSEJ4.-THE KNOXV1IJ.K
aJ WKK.KI.T iliKo.NHLfc for 1871 will contain is e?*n aiuaber
?srefully prejsreil srticl?sn>oB the (llna'.e. Soil. 1'i.idueu, MisrraJ?.
? sil ?ih?ru?tur?i aaaarpaMSd adesstsf?? of Kaat TsaasSSsa, whisk is
Illy cailrd " The SwusnriaaJ of lb? SoulS." Tkeas ?niele? ?re preparad
?ipreMl? lodiaaeaiiaata hela l?r tb* inforaitiion of i?r.o?\? Uokio?
bouiii for Humea. Aaa?ar> wCorra*pos?l?Bls will ke rara/ully pn ;-?rW
sad pahlUMd for (?B?r?l iai???taU?n?Ike tn?ap?at ?ad bmwI lenOle ??
'?riaitiou to U obtan.rd. ?abst nplioo only A] per ?anua. Yn taiiaat
ialaiiaiiiaa adareiath? fsblnbera Bl'LB It RIl'K.N Ia?i?ille. Teaa.
APPLEfi ?N" ANTIQUAK1UM.
No. IBTblrS?*-, o?? block ?nd a tialfeast uf Braadwa?.
HAKi: and CHOlCK bOOtti In a??ni lan^-u..?? ?a m?.
finta iaar??d low. KiaanaaUoM iifitej.
P.V of K. T- H'i? Tribun? for lull (ui aak.
L>NOBAVlXG.-Tho ArriNI-' RNGRAVLN?
I j i ?.. I'i I.ilnrt. st, N. Y., ??ill faralss a: ? i,,it .. ?.,'. a" o I
I'ltATIoM frifUsllsl SSSISST IMS? .
Au'.uaiapa l wcaiara, or onglaal l)ra?iagi, oi ... < ..u ak
rtiy low prfeei.
HOOK on STRICTURE, Visixthx, I'-lcs, Impo
l?..? l'isrs.moflhsU?neriliTe Orgsn? vi Ufc.Sil? A. DaJ?I?L?,
g. it,. 1? UllMMk ?T? hituM tPt ? ml*.
3k.? Publications.
rpHE PBBWDKHTIAL CAMPAIG _ ?
Nu?? r.?.l* :
THE HAND-BOOS ?JP PoUTICS EOS I-"??
Ho,. EDWARD Mepttflt?O??. U. !>.,
I
no annul he.tai i?ei ifur-i ?* 1 -L _.. , . .? lM
Be?*!? ?*_er .atHaaLU pol Uol ?l?. Ib? Ad?en.at ?re IK
COS? al ? Si
Tb# ? ABI. ET.
H*- . _*? ATOR.i AND I? P.PflEft __TAT1V? I
In the 4I?t tnd _W C_.iie.-_?. ? ? ' Uri vu?aat
"d S^' """ft ?IT* A- __? AND ORDERS
????*? "? ^*.?m_NTACT
and t) ?
""( I? Tlfi.-I?NAL A_?ENDMi-..SIto
r. KI.I'X ACT,
the rot?? thereon Tab *? n I ??__?__
V*"i0" TARIFE A.M. TAXAT10S,
W V?t_ ?? tb? ?e?er?l prop* At*** -t
Adonn?t?,
ttt _? kill? to neon tin .??__,
EQI AI. RIGHTS
?ic,_te_a Tl??ite?'l-"au -r.,u*d < *->1":?''*,
ITA . ' ?OSS
in minol.. bal ,'. Nunb UroiiB?, J..br?a?a.
lllaad, W.it V.r.L.i. tie! W ? uu?in.
HIGH. HOIR L.W,
wilhoBtBioaa? Alt?. On-Il ,?r ?? t? M atmet, 11:11 'ot
t.oMno\ scbool ?urraai
I? lb? T?rro?tiUle?, J,?l|,?_r? Cam Tille ?? ?pun t ir
I.I?.HT OF WOMEN To VOIK
n?d?rth? MB A??eu?li_?Bt;f?__iat ?coa ? law?, Ht.et. to?: ???
?eu?. The
POI't LAR AND ILK'-IOI-AL VOTE
?f etch thm I? BIS I lie ?"(e f
.- IaiE _,.,> I IONS
la 13. , 1&71. *_ 1 HT* . U?e
APPORTIONMENT
?f re?r?-*BUUo? ib Confina, awl ,.. tL
LLL.rOKAL ?OLLEUE,
PorCLATlON OP EACH bTATE
?aderc-i.? of 1% ' ".II W. AI*.
im., ElPrs AND RXPEItOITCKES
ofthcC.ov ? Mem rm
IHI-L cla?.i..r.l. Ik? "lee*l Tti?:>t" Dec , oa l?l. ,i___1
Tb__lY OK Wa_HI._._J-? A.-.D .ill. JOll.NhO.N ( LAREN
T....A I I.
Atoo
POLITICAL PLATFORMS
ef 1-71 tnd Ita? l_cl.?!i..? the ? " .'-???fl
emmS.aatAsSt**t ?be .l?wan l.i'.er.l K?.?>?iU?eaa, and tte
lar.u-t. ' Tabular tiaUBt.ct ?! the
r PUBLIC DELT
of the Unite* Slat?? op to Juif lat ?f e.eti e??r froat HH U
ci_.il... iuM?._tr ?.tu I'" uaoaii of de ?t, lue ?t tue elote of
EVERY ADjiI:Sl-TRATtOM.
UM SL DEBT AND TAXA1WS
Id e*rb Sltt? ? .-I T? r, iti.r .
Add. I Ml li M. tSSDS, PttODOCTS, ETC
in 1830, BBS, ?-- 11.u. Ale* _??? btul i ?aMj o?
PUBLIC L.iNJ-.
Abo.tb?
YEA A NU NAY VOTES
?jwm ?11 tb? politic?! re? . ,; ?ud Hi Co?|re????
1 in- ?,,. I. nmi ??- ? tolume abaototrl?
l.-.lil?. UN-AliLE ro IHri POLITICIAN OP EVERY PSBT1
? -o be ibnroo|-M' i-'.riu, u .'-.a ail lb? In* ? 0 ??? I'"
.-.rt'tl.
ISICES^M, POSTPAID MAST PAST OF TUB COI.WTBT.
dddnmaUet ? -HB TRIBt'MK, htm-Xeta.
_
JBirtlf ono M'.ait XtlanteiQ
A KLABER?8t?___ GARBLE and MARBL1
t\o IZDKiWO-.IJI.l-l ta ?V ?Urble ?
Marb'cu-. M?X I. i ..... Man ? I ?a-t?et? Mu..?_?..at?, ?t y-ntx* i
I ;t?,n. Marl I.- i.irui' . 'ur lie tr?if.
?lTEWARt" SLATE MANTELS?Rich ai
i? ?i-.Ti?. ??,.-.-??. Blata? >-.' ?i \ . rn._ ?
WOOD MlMKf... 1. H. TtWAuT k On, .m Mi ta Vf
Tat?l HUI * -? ?r - c?. ulk.??.
u KL..BI.I. ?v Co., MiirWo Works, 2*3 W?
i-Je E.ftyir?; ?t.. b" ? . . t ? i_
M?r!,l?-uel Maatek S - !?-Stunt?, o? .aper.or ?urti?
?kip. at ?err low pr,,-.?_
rpHK PENRHYN"- __\'I V. Vo. lmvc remov?
A U> tlieir new ?_rer-.a? . L i :- .???. P. irtk ?? . ? I ? r
treultl .t.,...l ?le-tf. r ?c a I MANTEI ,.i'? I,
is?| ui.j; ?. ?-, tt jr.ce, . : f
,;?,a.
Chances icr Unsin.os Kltn.
rpo I ?TBLJsi . . PRINTERS? and EDN
A i)Hn-A UA -A S? J
? i a
, , ._er. A ?M
.. INVALID,' ,,i? -?
?I Pett - ? Ci-k u? Ne- V ?
?.i.orci?anfon5.
ACADEMY OF DAKC1N0, l- o Hall,21
. ... tad i .'ih'. aell, btoo-ixsy. i ? ? ?i ? I
- . : : ?? .?:? t:..t bi? M-i'EHiS
ACADEMY KOO MB ?r? MOW OPEN -, .,,-i.t?.
AN experienced und snccessl il j
TBACKA-. will tin I
In excban_e (,.r a ruum ?... . ' ...drtm MlSIC ?K ., ilkl.N%
79 Mort.?, ??. _ I
4 COMPETENT '! EA. HER will I ?I
Cm. tl-.?e?.n I'l... U?.. ? P--.T, 1-1.1?. ? , l'l*ii_l
M Cu ??? . tiA -Bl.t, li..a i _4>
??rr, I Uni S. T. CI
1>R??>HE.S of ? l?pti ;i at 33.1 Pe?il|
t .?., li_riH-r. Luii__i<. Allan i ai i nan. I
_ John k. ...i'i'.u
PA8T0R OIL?M . ?- : il, s \ b??
IK'S S (.'.,.'? SOFT CAS ? ..j i_e!l; mpl'i?. u
? f ? ? ; e* taio ?o Cra.'uB (?
;? or ,in _ -;. ?_ I ?_ I...-, . r .? a . Je. ?luau lur il, lu
W'oa e, -t.. N. 1.
-?H. WOKKLNUMhN :t*i.l their lati.ili_ .-F,i
X _AI.-i, ?t tbe lleute ??.. e!i . ! ot 1 ??????. ri
atom | ,ll.M, :.
an! c.'iilirtj, at j ncr?. ?en r..r.r. ..,,o?t c..:.
10ILN DW1.1IT StiCo.y
tt Un. .triai, not
BALERATUS, SUP2B-GARB. ??ODA, Ac.
_ :>,- I I MM n. N' ?? i.j-k.
YF/UC.N'l.s ELE( IROCHEMICAL BATHfl
'?'!.- ?? ..,' _.ueu-i_U.an?. Ncr?,?,?? tj
tt? I 1
-!
Jn.;racnon.
ADVERTISEMENTS FOR THE N .W
- V .. U.K. 'I.- . . . ' ., . . s ..? ?owl
01 I'D . - ..-.t. ur JOJ ?-,ii??r.i, OilrJ
?t.. puto J p. in i at rc?-l?: u _ i .
Jt^ school ron ro?XG LADIES.
RICIIMONT. HILL ITWT. 1ST
OriN'S on the ..gad V. __,;> . ,' . l--fat1o|
bealtLTuI and betul.?fci. *.?eri#r ??vant.^et . .r ai. ? ,,.- r.'u.?tie*
Numtwrnf po:::. .... . t I iMA?
B-eiiiEO.J li.I;, Lo,4i mt**t, ... \.
A NT?ON GRA1 ' . i -i.Ii.hu.,
_ (vof ildl
A HOME .iinl SCHOOL I n
t A .... O, , N y_
a ftOME SC? .;'
d\. Mmi.'tl.i ?-?. .i ..??..??..: , ?
"\" SCll?OLand H0M1 for i
--V -tlJ_i/ti. A. M.. i i.
tM)ARDING BOHOOLiof U 1.) i .*.--.? ?
-a J l,u. .._. .i m, ,i, ? I, _. I.
DOilD??T0W_ i
*-*_ ? .1 ?
o: Um n ,-. t_f*i . . . ;b ta
bute Vor t?ia_J lt?
Be?. .1 . .
UENDA_i ?O?J -c
. i i .?.. i
m ? - - i ?_.
BOYS really EDUCA. ? .r.,1 . ntal?jH
. .i .,,?.c.?i:t. .i IE.1. ? .r. v. . , .
C.iAi.L.!:!. inm?; ''IT,:,
y SOB n_, i TO ?' 'i: i. 'il v
?aS ?m? i ?? -i ?
_ - ? i- ? ? I ??? i ??
/^bester r..:..u..: ixsTiti i .
V 11 - ,
_ I , ? S ?Jeraer
f?_LLEGlATE ANO ENG?NEERINC IV
V Mlil ii.. li (.^.?ej lit.ua, N?a tata. Otnatof?, ?k? ful
p.-i'-'-.l?:.. 'l?rl.f- ?;.?'.. i- rrv:..r.
D-Ai:i.T.<' lN?T'_TU??? No. i; We* P?ftyi
(brlwr?ar._ -,; ,,.. ?r?aj.arar i'rrii.i Yit. s.m
Y.irt. E, ?.b. Vt-arh, ?;,: Q?r.,aa BOARDISO ?i ! I,M ??. ?It?.,I
i-: inane La.ll?. w,;_ ? K?l
ter?n ,-oinn- i.-,-. ?>,.?. ; ? , . . - (,. t .. |M?r.aal
M'.. MARI a. I t IUU IPat. ?
DK. 8?CU'* ( 0Li.iJ.ivn: iN.?nrnioN?
Na. ., I l'b,.t? ?e-un i tu. .o. > !,,,..,#... ?aaaaa i
t'ieparcd f?.r ?hr I. ?!?:. rp ,. (??.,? 1'., ? . .<!? Eif.itli ?n-1, '?
r,(u,L?u. Oeeaaa? panwiaieU ,?,!,_. K-?ritu-r?. ?,, u.r_?r_
Crocbj tad Dn ' - . ?i :. e .orna.
Di'axi: s. EVfiKso?ia S?ThooL foi
bOl.s, at I.lt? Bro?.l<??r. aborr l?rntT..,itk .:. 1.,,-nu^b la
?Intcd.-n i? Ancient and klt-aru La_?'-t|e? ??-i_t L.?. *A '.?abe.
i*.'???:.- limitan
DR, BKRTHKS'- Kreuch, 'Enirlmli, Clit-eiciil
aad Maihenatirai M.'IIOOL ?w?? Sen? 1? al 105 h?-t Yo.
balk-tt. Proaprela? al 1..H KWO. .I?? rill bn?ada?r.
11* PL. FAMILY Si'iIOOL forlJOVS, SMck"
le knal4?. M?.?. E?il T?i ? l. ...?.-. i.. .?..,::.: Inalaai
^_ K. H?FPMAAB aad IABED HK.'
PN6LISH and CLASSICAL BOARDING
Ad MClllMU, . (r.(Iu I. ("a.BI. 1.11 m?ll brt'lt? re; 111. ko,
tlrralanad,lreaa IH-UhWit K -r-IKIWICK. A. M Pnae? al
i^KZANim: bisflT? 1 v.. -Day uni l_>a__?B?
A School for Youm 0?_,te ; e. ?T ?AV,-. T-.r , .. ?i. li.I? . frw
?cbel.r? will be re.-,r?dt?-? t?i? f?B,|? w.,ece ih?? wiH h??e thr ?a?
f,?rt? nt ? hume. Ynpttt prepai?. 'or i. ...ne.,, (-?il.?-, ano i-itmarena?
Srhiioia. M<?.|?ra l.?u??aio_it?a?-. :-,.-,-? ? ? we 1 .. ifi?ruurii:. i''t
eoi.raaaJ tbo ?,'koul Bull na; ?r _?u.?a. nv a?ilrta.,a< M !.. Kr?a_di?.
Ii-JR BOY?S-Supeiior aiv_?ts??s ?t RIVER.
VIEW ACADSMT f,, /- e m.- ? ?
pEMALE iNSi'irtii.;. unir.: plain$
1 S. Y .??;*?? .<_ptt_., tin. Un H B. IBAB-B. frac pal.
/_;ermant-ami_i::i'an iNSfiitTE, Nos. arr.
\A Hd)..71. W??i 1 ?e,..?.,.- ?w ??? i?.-?te Ur,ajt ?u:. 'ur 'uui
Laille? ami ?,.u?/lie-ilie ,., a. A 'ru ta ie ruuar OenLeiura a.l, b*
reee.red ttliOAR'),-..;,' I c r Y t ' ?I. ?.-caltr? .1 .N ;.. r??i ., Itll
.???'???r; L. VV .Scbti.W?'?, S* B?eri?r-?t ; E. eUrige-, .1 aad M
Kr?air.,.-?t. ; Y. Ckn.triu 11 i > >er?it. p .c? : tai et Krtoitl
? F-.OM.IK MU MO. l'rlalpal.
/:K!;M\X ?M?RICAN I>\YaodBOABI)IN(3
' *. M 111- I. AMI CO '?' U N ? <Ve_'
i \Y.Tu*
?? -acietl wl(k IkttolliU
MOI I.LI i
?JREYLOCK !N>liTlTi-:
" , ,\i.?i,iii, g*e. xi BaUS-i? ta* ? i taett
fccilit? f,., ??,.1 c,?,,I._i, ?-,_..,.! I. t :..,>?? .?r .',, ,;?i>. .vi.aaBI Si
*? UibOl, 4 S?. Ptiaaipk- ItoaU ?llk-Mi. ItoaUMM va.? kUa

xml | txt