OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 12, 1873, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1873-05-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

OT-reun Stramrro.
F0
I. ST. THOM V"- >n<l nRA/.IL.
BATKH ?'f PKB ?.HT tt
nausiiip . o_n?A.Tt.
Bar?.?' Ma > sie__t*r? aainar ?a tot ?.?. "
M, M
t.s ?K:.? i ?pt- t?- -???caa I.
? , K ' aix >?*? Jai? ?.
Ta?*, ?i-le-d- taara ?all *a acsntar lime aan -all ?t *t Ttinaa?
rV* l'.-aaia' aro Bah?a, aad Kk> * JatMira. gwrng tat irtoming Pot
aaatata;
Bowilnr-rTraa, BrwTrrt.
fj?lTl " E? ASSORTS fn.i.
I
?? -tart ami
l-M-a ?? ____________
Dm HAV \V\.
BBW-TORK. at.-. M ? ? ?. v ,?,
o. a. hVKKi Till
.Mar H.
M
I IT? . Mi \|. n .ll.rana ait__M*t aa) .. Ma. .?_
Mat _*.
? : KX .JfTlRK a S?ir." _3 Braaew-i?.
PR II W W \ - fii
?? I'.LMKR.
3 p. . Ma
J ?
\ \\.\ DIRECT MAM.
?^ ? K -Tbra* Brat rlaa* ?teataafcip. will aail **..? TTKM>?.Y a?
Ha Irvaa Per id N. B. ?foal ol (.adai-at'. for liaran* dirrt-t a?
MMn
rimnti'i ***TT ?- .TTESIis-Y. aaj 13
Meaauhi. _. . T\ BKDA1
_____ , ______ ?1
Bar 'r.i__i or pa*aa_r tta? ur i__*-_iti<-.*t ?rr,.niat?lalioa?) appl? t*
WM P. CLTUB k CO.. Bt. ?? l?awliaf-gr?__.
B. Mi Kau aa. Ar**nt in II a tana.
v LluK LINE.-EX] rEAMERS
aaii tro? Pier-*. Vorti, Bitrr .? in
ABOL?A v.! -!? ?da- :;?...Wa<1r!r*rtaT Bar M.
BI'BOPA.ftaiarear Ma iBIA. fatal-?*- M?. ._
Pa**?a?jara -aatad aad farwanleO la aad froa aar Bai wa? .?iutl,.n n
Orrat Hruit !-. an.: (r*n_?nT N?rw?r (<_*_?*. I>bb__u. or Aarnt-a.
aa aarrlT. a-?,...?. <__,,, _.*_,*. ?aa ??B*_?_r a? aar atker rwale ar liae.
Tkekr;. ? au !? boarbi a. iowaal earrrnc? raiaa
_T aaatri?. a: ta* ( a*?paar ? aOtra. 7 __??mrrr-(***??"__
mtHDBJUlOB BKOTHBB.??. Agr-a??.
A
F?
R UVERl'OOi-.
?V7A.I^BN!i*r0WTI_ ,
TABBTIBO TUB T. S. MAllA
?TOB LTTBFPIXIL ABD OBBAT WSBTTIIUI BTIUM fOMPAXl
mk Mrpatrk ?a* *f vhair ?ria-eiaa?. fall pawwr troa -arrrw *?*_____.,?_
rao a P-KB Ba ?ia. B, a?, kvbbt wkdbssdat.
BBVAPA (?nt. Foaarra..Mar 11 at 3:ta -_ ?_
WTOMI.IO t-a.L J. Pxica. m.Ma. il. at 1.0 p. aa.
IDAHO, i apt _____tB.Mar-*. atd.UOa.__
Ml ??*?...-,'? a. ??pu t ._-_*?..Jaaa?. u 13 ?_
BUnUTT-JI Cast J. run, ?r.Jnar I!.
WIM (iX-lS. Caw. T. T P__t_a_.iv.J-u_ iSL
Catea paaaarr far? raid.
Barrrag* taaaag* 'Off?- Ba ttB.ttatwtTi ?."*. (?UT*Bf*?>
H?tr_|to?i__M *?_??_-, a?r>l?v?
? Luj kMs a anoa h?. ? wa..-ac_
I\\?\ ?NK. - Km "gl.'LE.N>roUN and
. ?da. *l< aarr-are *-u_?__?>t. to ?aal a? follow?:
Tin HSUAT Ma? IS. ? a.m.
vat Ma? \~ Ida. oa.
. p. ra.
? t. m.
? a -? I a- a.
??IT1
Asm rat. amemtitt ??ATURDA, aid TUt'____lA?. !r~_ Pur .*?_ tt,
Urn
RA' ?.?iE.
CAB1B *?- aad tlN, ?.... *_our___f va aaosa-Bt-taoa. Boaad trip
Brae.? a
. 11 ml. <?_a?na1nwTi (..??_,.? Iaaadoadrrr-r,
1? . - ? ? ? ? ?*?:??- ?
paart !_?__? . -? . Xurwaj, OeB
?I
_??!!**? appl* al the r0?p_at ? Ofiea,
B
a_w?T.
?.l.R. Afi-t ?rto
I! ...i. Fa, IK. mi t heetani-n?. P:,..i_. i, u._?
. Parla.
tonbon _\-t)
KLL'^ HOTEL ;
LEWIS & ALLEM,
DRY GOODS DEALERS.
By Special Aprolntmonf to tt r Queen .(-m? Roth,
ui l.ii?,.-djii. mitd tut- ? ourto ..; Boropa.
- LED LT\v?"rDS OF SI _____*&
SILKS, VELVETS,
FA-? ? II"
B1EK1 S?,I___DD
and OUT!
BHAWi-? Indian and European .
COSTUMES, DRESSMAKING,
AND MILLINERY, MANTLES.
MO? IiNI\(? OF -ILL DESCRIPTIONS.
A Fir<?-<l.iss Stink of the above
Goods always on View, of the Best
Qualities only, and at prices con?
siderably below those of New-York.
FIXED PRICES. WITH DISCOUNT OF 6 PER CENT FOR CASH.
193, 195, 197 K.EGE5T-ST.,
81, 02, 03, 04, 05 CONDUIT-ST.,
LONDON.
?oar? an? Sauras.'
ELAND'? STTRTEVAXT HOI>iv.
?1 Bre-Bwa? Tw?_.? ?*?-.__ aad T_*BI*-?*ai_-?rU. "t?i?-Ta. a.
AM-KH k? YUtt WITH BLEVATUBS.
iKKTKALLT UHATBIJ.
BEaB TUk -BJ? ?TS AJiil rilKATKILr?
laBWlh k -KU. 8. LKLAJi?. PraarlfUr?
ST. CHARLES HOTEL (Eur?n>*??n Plan). No.
tat bn.auw.T - ntr Ba-rr.a*T-*.?8ia#la Kooaa?, Bl par la?
Baatl, Bua-M. 'rota ? 10 le OU pat weak. H. _tl rrat___-?Bt a_4 aawly
A.i Me-atl??.' ?aaare? i
??laOKi.k B. k LKWUS LBLaKD, rropn?_?r_
R
OOMS IN ALL LOCATIONS TO LET,
w. ta jut -war-, Pr.ta? aad all -Mirtie___ri *-.**?_.
tOULM k BTDBB.
la-B> Bi-aaalwa?
rpO RENT?Two lar-fp, delij-htfully cool and
X rtaaaaai rUX.lt- f.r um .M.?__aar. Iut__??r*a? ??aHaa.??, la Aa
aaalatiua -_ii___? aanar ?( Tweat; iliinVrt aad io_rU atr.. Beom
?awl?. _
a"()R 3 GENTLEMEN can have BOARD at
_lWLo! t_c?i .?.L Le-ii-ar-.n as? 3o-aa__
W. HTH^Sl rirsfN??-*?? from Fifth-ave?,
?at* ???aat apaatt-iiaia. an r-aiie aad ?i|..t. ?an ha had Im ike
mmmmt .1 r*?_?_af>le rat** ____ ai witbotat taaanl.
11 *>> W EST 'I WLNTY-NINTH-ST.-TO
I 1 ?-W LKT tkrea BOOKS ?a **__?_ Staat, wit_ aae of baihroeaa ;
aaaaaaaaaa rwqairrd. (-?ilaftaa 3 p. m._
?>| I IT I fiT 1TTTI HT ?! ?! flu 11 ml rTiT
^S__* k -ktixiMs will) )n*.ra'or iraatxmae attfail* ?r Una a*aa
__>?- taaaaMan, St_aa_rf aaeaa ; i-l*r*ar*_,
3
?unatioTiB COiin?cd?filai?
ro_#r_y_Jt_B.r
ALE MAN a? COAHIMAS.-t'w-xrf p
U-_*. .it -?<??r?*i?e* frt-apnjaaal __Ci. *,. ||_. ,_
?_?--> a*-- a- - b? r_iLa? ?_ _* aadraaBia. T. M. ?at*. ???_?,?
?pOACHMAN-? SIT1 ATION w_i*"t*Mi by a^timl
V ciaa* .?t?.,ml *aaa, a___tr____a_a Ua ti_a__a_? m all im bra_r_aa
(_*a. :r meteat? Addrea? *_1 K-orlu-??.
Cvi ? Ii M?_?^~?nd~(?.R??M,? SITUATFiX
waal*' . ,'.? -l ~?_l!!r? I? ool aft- ! ,f ? .rl I?,*. rrtrre.** tr__a
t*?* aiiar* < all ?r aA?raaa J _. J lit. W. T-in*-alat_-_t.
Cil IIMAN man, KuiflUb, *_?_?
? ?jtaatuia a? C'llAt.'HMA- ?a* 0 Rim ill ,* ? pnrala laa.lt _.?.
aav-Mwuaa? tua ttasiaaaa. C_U_r a__r_a P. _",, l'O W _oti, ,t.
!*?_* ?__>??.
c
a?*.
OAi'HMAN an.l GROOM, by an Animian
??Bo .? ? r?**1 ?nd ^ar?^? ? -nunir ?ud ?
eama; Willis. U. ia.it biai-tlf ?aaeraili aar tat. Han u,
Ituaa. ?Jaa t*> atai. al Lit Weal B raai Bulk
.niHt'XLi*at.rexofo.
SPECT?4BLE COLORED WAITER .t.
.?r? ..t . Lu-! /.? UM ?mu?!,*. -.? ?
aaaaa .aaaaiaf-r i?aaa ? cil- latniaa? aa U aapabuu;. ( Ht?L?s HI
?1 _?_*.?,
C'1 ?C?Bj a yuiuitf man who mm?u
?'?aas. ?Dl Koulak 'u traf*, with a '.ruai* 'au
-*??*??? v,?iiiH-da?i?a. A_dr_a* ?-**.llll*K
*T ?
itiug capiililf mu? relialtli
t_?_.<?. i ____?__. W?il_n, ?tutia?*. Brrauu il.,a. _< ??i_?l?
a ?a amtfkmt m tk* _???_a_a _*t,e* fui :_.? m? *?<i c__atn. a.?..
-*d (. _.?? l_r 111.1.1? _
__?] m '..;.. -? ? \ .Aitt.
A?
E
?a
Ile,
I
L
W
?
! t. VUI.'LNKK?H.v
aa do a__a (**.*__?. u.i?. m: lawa*
_ . .taHl rr.xia.__r La. -
a? Ilia-?? ear aar af att ?**
'AI'I F.R.?By a tirM-da*?* ooli.i
- priai* f.??ilf; ?itallaat ??-r i__ar__aa. Callar ^rraa
? r
In? w
-U IM * _ai .i_,_a.
?itnationt t?anic? -female.
CMa0.t?amaLMaPMa9U.
PROTESTANT yoiin? Kirl _*_ CHAMBLR
?Al?i?_??I__._*?iTI_l_.-*. lJ1We.UM_._ ?a a.??
HA.MBKR.MAiJ>. - A r?^p?r-?i?Ul* iTirt^i
|-MaMBKK___?i_i .__ ?VailKMN? Cil? a. .**_,_. _.;._ri
M aaaa__.il. aaavt Biaad-.,. ^ *,w?*1***
PHA-i
1-1-*__?
YEW-YORK TO CARDIFF. BRTSTOI?,
IX UIN-'ON *_. ill ...he, patas? i* Bast?*?? ?"lw^r? _?.
TUB ?Sl.lTII WALKS ATMNTIC ?TF.AMSHIP fOaPAj?'"?
Uhtt. PIH.ST ?LAMS. PILL PO?VKRBI>. ? .*LV.'l? -BUILT ?THAU
MIIPS w 11 ?ail 'ron. V.itn?, traaia B?ilro?d Wnarf. ???*???' ?-'??I
P-BIIHUKK. ,7-tit?^
fit 4W,i. , ?\.Jl,,.,m_
fi aaaoiti . ? ??? r\Y?'J?
',1 ?11,1,. iA.1 aLT _* _, __
r room ?ut ~?-of ?? it ?hr<??_ti ?-_*? torn ??l p*n? rf the
?r.? *_.! i ?___? u? i?,n* ,o ib? BruiW ?It? -l ma tl) uaar
? .tr-t.^p.-NH -_T.tet.lT Sir Uve Ir.!? ?re protidad , ttb _,
Utroteiaerau for ir."fort a***
tABIN A.Mi ?-I t ?_K.Ai.-i P.4!?Sh;?i?BBa
V-r.tl-.ri,.* a.-d *?? carrear?.
i'il'i?.
. ,
?tiScat*- Tron ' ? rr
- ?Otre? to.
k?____-a_-_TJia?(>?-A-m
??i_ 1 Brea ?-i?.
V -- ^LteOYD BTEAJlSHlf
rOB S? II'. H.4SI' IT'? AND BltBBb-l
?-,, . ??'. ?? wi:;,
, it .' p. in. fro- Brus?* Pier, ?nut T h.rd __ I
-?Ttnr'4T Mit 17.
oaTiM ,'*? i'_.??.i .'. TO LONIHIB, HA? Kit A.Mi b??M_.N.
(l?T|BI ? I ?...--. BBBSI -I.)
rnirii.il.B IM
, i?d eatiia. ?
?iw-???. . . a
???r ir-i.-t ?<r pu**?,-*. ?M?! ut OhI._4_H.S - ? ... AtT-l*.
__________________________ ' ,l? " ..' i?ee.
0?RECT EINE TO FRANCE.
TltAN.?ATLA?ITII- COMPASi"? MAIL
: - i*"?* LI I'B'b-V-t -KW lO_k al.Nl' HAVilk, -___U.1N?.
at aal
The t-l'-n'ttd ??net? m? thi? ftTont* root* ftr tbe CoBUBC-t Till mil
rrou f e:-">... "??' Nu lib Pu- ??
BA-tHINOTOa ...Km__.ii ... SATTIiT>4T Bar IT
. UK l'A?!-..- ..?.AlilUl?! Bill
I ??'UK ... **-n?ont. . SATTBOA. J me 14.
PbHt.RK."?nee..?ATthllAV Jn?e it.
PR.?.-? OK PAS-AI?! IM QOLU rtniu_i_? ?mai
TO BKBsT OH IIWith
rinrCibit.*..??> i .?-re-iad Lam?.WX
?Ta. -It? I
Tbate ? tennert a* Bat ram it?rr*_r Dtaaeniert.
Aimr'ii, '.rtTeirr? _oin.- i-or rriumia.? Iroia U?e I oiunent o' H'ir.n.
k? ta? n- 'it line ??.? twiri trient lie knrliaa rrulirai ?no tree d_-?n
?t,n**i eri'?iua lb? .?i?*r?e . bende ???iniiiiw. u-on.ii*. ?a* ezv?a*r.
??Lo. MAcaaazii .?.rr"t t... ta nr__.ii,
NOTB.? Railroad Tiekel* tietareea P?m __d V,e*u* ?I ie,uee?l r*_,_,
WIE NATIONAL EINE <>F STEAMS??Ps.
WKKKLY TO OUKKHirrOVV- AND I.IVKRPOO-.
-.mr:?"Uiirn.Y to and from ubboS uir_ct.
Ptron Pirn t4 ?mi 47. N?nb Hirer.
TO O-BK-tSTOWN AND l_*__f*Q| I
I ???411A. W.-li?Ur..?ATI KHAV Ma? 17. ?I-MB a. n.
IPelB '-rare..NATI _,1.A 1. B?t .4. at .;,?. |i. la.
FRAU?'- TTiom??-.WKHNKM.A. Mar M at . Ott p. n.
THEM. B'lI-AMSHIP?? Alih THE l_.*_Kii_-S_ LN
IHK TRADE.
r*a?a Pina?., it i? uw. nij ?mi?1 ?n?eari retnt. aicoao. aim
?teerv.B-? farrear?.
Prrps- SMerai ,,,i7t? CmB I.iTr.rpool u_?e_?o?i.. l_?n_.?? irrr?
Olaara?. .'?nur:. Bnr-l. or Lennon. CIIK.ti'Klt I'IIA.1 BY AM
4JTUKH Li ?'K.
? er -ntiier .nfonnaUoB appiT at lb? CoarpaDT1? .'Bee lf? ?S B'r.t?.
war_\_'? W. J. HI i_4T Mat?.71
WHITE STAR LINE
POU WI KK.NST'iWN ?Sri I.IVLHJ'OUL,
CABKTTII? TUT
I'iMTED STATES MAIL.
syVi 1.HD -""I.L i'-iiki Ul.Ii 41 KA.MMIIP.
?. r - *? ? ? LiTertiu-iB? Till'--?
llAl.s, itaini- ?i ? i.rl H?r ?ir earh wi?.
'IUA?. M?t .'4. ?13:80 a. _,
HALT!? MATIKI'Al M?? ?: -?" ? tu.
CKLTII BATTJI .ay. Jam 7, ?t I ?
.t ;. I. ?. rm.
r"mtl id? Wblli ?Ul llnri Pavona i ? art . ?r? I
Pttteti- - .,, Qurttaled. c.n r
? itale-ro m? ? .,,j ii.iii-ii?in? rn n
? ?iw. areompta?
. -??_ *ltvt-?.(i. Steerare. #*. rarreart. Taon? - ?
to ?end fur frendi '-m tlie Out < nuttr rtrj a_? otataiL -trert,'
eertiScaira. Mii'A. infii i?T
Pua- ni ?.?ni o? Antres. Pans. Baabari
N.ir??? ?r?eae-n, indu Aaitrtaa. ?*biu*. km.
ran _1 i;??rt_
?TPBTT'I
eff.e.? Nu. lb ..r.iii.i- Sew-???. ?t. ? Ar'ni.
crtiB,mcnts.
>n-?t. ?< l.i\'t,,n-?qii. - family !;
Vli OLL-1 8HIR1 -. ?in for Vkx.?i? K.
_1 inni.n.ilililll I ibSbii r.n_ auc??eiii.i.r.e ?ter? a ?
i.t ?ilb ?vr-I i ? n? a.r ti.l ?
4'hin?. -? r- ' t.? ? ? < t ?- "? -ii ?
?it. __it ?, _a_?t? Car?iaa pa_i u? all p?ru ri .
_aas,
THE LARI.HST VALENTINE MANT'FAO
? ? ?KI.l? -THB IrOIflM)? LA' '
nata ??. - * ?.
?i .
Vr. Vilea-B.Bukrr? ?t. UM m ?.
?
h-? i .'? . . ..
i
.u ??c;
trae ?n api'bralioa
??VIS-TORa TO L1VEB SGLAND,
V -.".Id Tia.t IV. !.. I A .4 l?.S ? . Lenl
?? ? U, , b*tb I-IT7?
ur?'"f s'?j* ?f rod. r? tnd ?.' i - :.ani m
.rai .m-eJan ??
VORKSMI?E RELIbH.
A Tl,< M,i?t l?e! riott? ?:i I ' .'.
IV???nie-pure ?n Ire? -
~ '? -t.i ,i ;n .ink Mon i u . m ... ?i i(*..'?.
. I ?? ? I-C-.7 . I?T?.
MoB br i'r.K-ert linr_er,u. tnd ti _ri a baMaa ?t Rd, 1?.. tad ._
rrad. _Ur???V,il*w rutero Plaie. Ba-tttrr .f ItBiUti.n?.
Mauiitu.iui.is: G??DALL, BACKHOUSE &, CO..
_
GoodaUs Quinine Win?;
Tbe ?TNT ?nd BOtt MU-A-ll ""V"'' -.1 r-ndeed Ht
'..'7 reli-l ni tu-ire-tl"! U ?ad l_?ul A|,p?l r.
?nuble. ?rronraenSefl a,i iw puni? bf ibr Poo,! Jooroil. Artbar Bill
Ht-ull B. I).. W?nti.t.nb L *?ott, e?r,.. P. . - | ? ? l,
- A., h? Mal l ?r .irnerrt Oilneti. ?rv. ITirruitu. .L l?r?r
bollirt, il -? etctl. Be.ire .1 m.iatn,i,i i'rei?i?d ',?
t.t't'LJALL. BAI biK)l .?fc _ < ?
i_re_? Mtrltaa.
toan C5-_Scf9?
Vil. l,m BROADWAY, at H. B. MEL
_. 1 v ILL- | ??ral ta. U-_l J?t??lr? Slor? _iiti_"__* W?tr_?a. Je.
? _ kc. Ub?** m, ?torn.? ?ad nose? ?SiaiieaS if raqnir?a_ No.
1.1.1 BrnaSwaf, ?ear T ??mir.?-??*-'--?
CHAMBERMAID.?A roDipetcnt young
w m.t u '"KtnBrrni_id. sa? ta aat-rt n Um tara af 'iiiMKfi. ?il?
or 7a?*_irT Ue_t retei aie, 1W Wr?i 34U?-*C at?? Ht?._u???v_
C{LAMBERM_?LD.-By a i^_-?|>*aa_?e~firl, a?
lAMbKRHAlI. m t donner Hotel or uoartiaf ttoaat, garni ni
?rraeca. Apalr at 1<B B? MU-S tau BliaS???.
C
HAMBERMAID.?A neat, i-??i?HCt.il.le. frir] as
~ iABBLUMAl- ar U WAIT ON A L?D? ailba?, _t_i|._r.
.?erllrat tef.niaosB. Appif ?i 109 W ?ttb-rt. nearHraadwii
CHAMBERMAID -A ttrat-clai?? Cha?iber
_w_ ai?_e*a SITUATION lu . pn?il* tinllr. Bo ot,?ruo? la
U,? .?i,lr? rur'i,? ??umoter. Kacellcal rrftxe.cei AppIT at IOS Watt
-4tii-?t a?*. brii-d?ij. _
COOKS.
COOK.??Situation want-id hy a HrRt-cla?,?
t nul! -n.tU I?nii? . uti >r<___trT, excel???t reteraat?a.
, im) Wtmt Tbirt? loartb-M. neir Bnndtti?-.
CK? An fxpcni'iiri'il <<'OK -vi-shes a Kitu
tti*B ia a _**r__f_*_** ar balai. < rit or nosatrr. baal nier
?ne*?. Apiilr it lOft ?A ?ni Tbirte-fo-nb-tt.. mar 8 read am?._
C-H)K.?A young girl, not loug in the coun
?T. to ?oak as. nab? benelf nattai in a an.- fanilj. Apple at
10? W.*t T4lb-?L. aear _rt?td-_r.
c
OOK.?A rPHpwtable yntmg W ?>MA.N t.x'ook,
?tat., as? Inid. l?r t ?i?_l! _ub_t ; good rrrfcrer., ??. A^[.l,
W?*t ,?_?_., o**r Br-?dir?i
Ct)?)K_?An fxpHni'tn-i'ii family f(Hik -Aunt?, a
n___li_* ; eioci'eBt n*l?r tao expert at paiinei, be A., ? n ! "
W. MtS-tL. aear Broadwa?;.
CK.?A tir8t-?:LtMi COOK wantB a .??ltint
iii, ab_? MM ?r BMBBVI cu uhie?-*i_B tti ui? ,-"_nt?T l.nnf
Sunn?;. Apply at ?l* Weil Tbirt? ftirtb ?t. aaar Bro-t?*T.
H
t?-.-_x._-_rr. aoramtfottax.
AN EXPERIENCED Aim-ncan LADY woiUd
il? t?. ?At ? atrae t? ? bin?. IB tba LTlT or eat. l_-*t of rtler.n?.
irrrru. ?'all or ?ddre** Br*. ROWK. No. '.M Bait Piftj nltUi-iL
H~)?SEWORK.-A neat, tidy GIRL, to do
_.n*et?nrb f*r . until finili. Oaod plain ('nob, Waabat t_4
lr*B?i. Bett B. ferrar?- 11? W i4?b n^aear Broadway^_
O?8EWORK.--A rximp?i4t*.nt woman to do
tiea?t_l Hoaar.urt. ??-??I yltiu ?oet. RirelleBt Wukei *_1
irub?. CMf meeemA? If"?' rTnrt?-fr?ar_'i--t. u?_r Brradtir
H()T"SEWOKK.-A ivsp434*l_i!.h* iriil not ?onZ'
a -? 1) to in _7ii?r?i :i,,,i?e?nrk (un- pi?a aaaft, v**bar. mit
? ?? ?ti bcaaaa^at lu? W. a4tb-*t. near Bn>aSa*t._
(JUSE W( ?UK. -A renjMTUhle, tuiddlt-aifi d
?li>_Ajl. la T_ bun*. ?>rt tor ? until la milt i**f**_ pl*u
'?,-iti retrrerir. ? Vi T4tb-?.. netr ?Irotdmt.
OL'S?WORK?A _r?-?-i).*. t.ti.l? ?nrL, Lit?-ly
laade. .?? l? HOI M-.W nKK ?r _?*in wi?r? ?tb.i ?erta.u ?rr
en.itii?! tad net. ber_.ll ?.Lertll? _*t_. Ap?l; ?l 11 A* M'est J.U. ?l .
..'?r _i._kJ?ti. _
H?U-.E.V0RK. ? A good plain ?OnR,
?"?'AMIK3. -sa iH'.M.H irt-tti ?itutioa m * ?-?IMBair sf
aMh Tioiiir- preferred ?nelleni relerenre. Applr at TB W?-*|
_-??-??e_f _b-a_r??y.
H
? ?
H
H<)L'.>hl.LKEEK.-A LADY w.-nld like n
a ill! -1.7. 1,,'i.rl ?! t llMl'A.M.lS la. ?b inTtllO _dt
I '" i? ?i!-t,t i ?, . .1 trtia'
| ?**?___. A_|7?_?a. !? ?i i* ?l-_t.. Wiliianal
H?nsiTWORK ?r EI.ALN
?? ? be * .... : a* ?a ? ?_?.
? ? U!_t , _U<_1 Kf
?ry aiaSrrat. ?a.-r.
rerianm, :.
lie ?rea ?<
mm4lt.ro H ti .?? - -" s.
t.e.'i?
II
Al'ND i t .v?.. n? n.?'?l f.iiiiily lauii?l
I ,?t naati . ?iti ATIO.4 I al ? ?t? ?f
i .; its? ?A-*l
- ? .r Ur..?,!?.i
IAV .mu
_ Ise-S
nea-tu. aa-r_-iita?_lT?r_rel_.L: . |i,-iillB W**4 ?tlb-al..
I V ?'' ?? - '?l,i-,-I.,l,!4-, .tll.l.M!
__ "
- i.?7.-7n_*i v ,. .ear
Bread?*-.
?artmsmt.
Nru>i:._-A int', yt.iuji, g_g\ M mui?E, ???
Nl'E.-l..--Au .-.v|.<-ii.i..t.!
? ....
?aa. i.T-ia* .*_.. a..!- *t it/j r??? mil ?i .... ... ..
?itnatiott? CDantf??ftmaleo.
NTRSE.?A n-spwtable trirl sut Nur-w for
?t..?. , rlii im will :-??? er.. I ..ti_-wi-> aart.1 wbra raqairad.
lapli ?i ?_^^^
NI USE.-A r?spertahlpOlRL ut N l'RSE und
nKAMBTBI ?i?lirai -.ItifB.aa? Applr al
1?B? WaaiTtlrti '>.or.|.-trt. ?**? llroa.lwajj _^^_
NT KSK.?An fxi^n?'"?-?'?! \TRSK wr
?taatii.a. raa lakrrntir? chart? *l ?n lufaa? frwm birth
? ni p_|_BJ____ A,!''1 ?? 1W W*?t Thlrt/fouill, ?t
B'?r Rmadwar._
_._ I ^ Bth-ave., I- '? ????>" ;""' ..-ili-ii-.?.\ ( ?>\i
">???? a er U
take chair? <>' * '"?n
?~i - ?-(.vin . St.?A x-.itifi
I x*J
? ?in a*?'D_ , nu i
mata. _
0____unp_raia_r-M__r_-,
DRESSMAKER.?A eompetenl Di__________>
w .*.. . I. * ??__.*??
?allai No IbH Puarth-aTC
I.)?> Wc-i .V,.i--t.. prcsiut employer's.?A
_,*> foi ??'? rVOJUB -' I- lM-iili..- ._ : la ?au ?a a ladt,
?tri lu Kurt?;r. _
W.liTItt.SSI ?a
\i'.\ITRl-:ss?a comp?tent ftri u wait
T ? HK!?S anil asrtat with wa.liinr au I v.iiu.i; tnaanall fan
r.r,!'".. ti|..< ?? m W ..ni ?I.. o.?r Hr.-ilwa?.
WAITRESS?A GlKLno. Ion?, in the country,
T T t.. iio wamn* ai I ?;?? oarlul, willtn. aim
?bli.iiiK. A|.|.l? al Kit W .llii-al.. i.ir llr..?<lwaf
WAITRESS.??A lirst I'li-sH V\ .iirrcsM n
a.i ,ai,?n ia * pn?*l* Liai'? i.r fir_t ri??. I...?r-li_._r _____ El
a? lent r, ?rri.rr?. MB Waal 1 li.rtr Utarlb a?. B??r Hrowdwai.
WAI l'RKSS.?A neat, tidy GIRL as WaitneR,
tmmt ?'tf> ' h?niUrw..rk n a in??t* faaulr, f___ rritr
*t>r*?. Il' ' Wt-t Thirt? (iiurth-al. near Mr.,_.l_a?.
HT?lTl.KsS ? A young -_irl an wailn-sH in a
Stinmi*' ta.Winr li.-?a* .r h?i. i. II.1er? la -,?-'.r- I,? wl.i.r?
ah* ?u r_.ilu.iril ,_?l ?r.afL. Aj.pu al 1U9 W??l Uli. ?u. lirai Broa.l
?a;- _
jrttacmt*Lmt.Ttior*.
?? would I
(.OVr.K.S-S.s
rrrnraa fitra aati r*.(air?_? Ait
ana* A. B. C. Hria.iirn P.* ilrBre._
\ S ..llMJl.UE YWN-?LADTw??itl WR?T?
l\ for wnurri t ?utiiurt . r?i?lr?t? pr*r*nta ber ?ratiutunf wbt mr?
nurht p?trr urna* -** wntlof? _> ?i.*?r ..w_. Tb* pat? >. ?_? iait daor
iliiouai. *',.rb ?lie ran rau-h a -'impar al thr rutare. Itrirrrnr*? lier
ewn Ihm.Ii |i'.Lit*_ 'atrt .m'ilutir?! i fur prr?t* -irruntioa nalr her i.wn
?rilen. |ial.li?uad. ail iii.m? d? ploiwe ami ui.tira* ,.l ttir pr*?*?Nrw V_r?
lierai', ir ht AJlrrr_ Mit? JE.N.VY WKLL1-.B Bul TV, ?UIUil il.
H._t_lf_rr. .New ?,.ri.
.?miii.i-.ri.'.r...
A LADT t?f i?xp?'ri?'ii<-?' would like nn en
l-rcaiml a* COMHaNIHN or (i?)V KKMLS.S la tbia arirbla.r
h ..ai ,,r t.. Tint Kurop*. Heat ni rrf. rrora? fitra ?ati r*s|?ur?_, Art
BROOKLYN RESIDEN IS ?an obtain Don.ee
:ic Hr.p ai ail kinu? al t?r UH( ?? IBLVS KMPLoVMI s
BI'BRAI' W l'??nrrl..l.. aaar h U.a Mai.**-*.! h? ladiea. 1'.
oeaa ?a? hrca m Mu? esa lui _______? "?er Iwu .cara N. B. ? Nonaa fur
!_?alid? m?n-)l? and we? nnr*e? .uaplirti.
POLORED BELIEF ?VSS?? lATION.
\j Hmama, U) Baal Trail, a-, twuneeti? Bi.K Bosm). -rraral rolan.
?..?a: fraai ihr Sooth, lo- la?
C"?ITY un?! -otiiirrv ladi?'H who wish to em
/ pint f.a.l ? v tail t.lEt.rl, ?t aateier-ir waflra ?..
a! 1. lAiiitlll.l. ? .i.t. Mi I !,i da..i
.?H ?ear? e.t_..!i,h*,l.
VV ELL i?'( iiiiiiii'iKifd i ? ?r m.iii female SER
" VABT8, i->" I ? ? u Hi.
IIILIV??0KUM__N INVriTl'Th. 12 .> riuik .1. b*iw_*a staau.n and
Bif-iaftaaa__.
STfiKjBR RESORTS
Aod PK1VATK l'A_;Li_.',.ao ? w?,? ,a- l'-OMlHl.. |__1
DOMESTIC HELP
01 4U BA AT
ODELLS,
>o. 109 Weal ThirtT-loariB-*l., near llruadwi?,
!>TVIII.1**II1.I> l?-3_.
fielp *Danicb--fcmaIcs.
LVANTED?Some good pwtiet to t?te the
' ? A(,i.>. i ?? a .t. ui . -??? ..?..??? _.ia*e.
!'.._.?- -Su. 4? Sartk
Drri ??_?_,-?-.
A. T. Stewart & Co.
MM
Great Inducements
to hoi -;ki i i?' i-x.
ii ?-??.-.
LACE < I HTWN
A.*n)
l i'iioi.-Ti ?n i;ood
le eT?TT r*net? ,,f ?tl* ?_,??. ?_.; ., .
? li.wel, H Of *?t_Ck, l' _!??
iphi??.had i', i ? ? i. Blank?
. a
It inulta ii?. Fuiirrli.:i?ri'.. *??nth un.I Tc:illt-?t-.
A. T. Stewart & Co;
W-ll -.p?- r, BOtm?l Ma* I; a fall l:oe .' I.limn Pollita.
Karqar? 1' :,.,. folaaai*-, Pataaal '?"(?. ait a ir.lutliuu ol
unt'-lhir.l i rum laal ?ra??i?'? pn.-e?.
Tb*r . ?I . tb*ir ???ek of rOIVT
flA7.B.Ai"HLI?t K. and ? I1ANTI1.LT -?ImiwU. llaiiee?
l ,,:1ure? liai 1er
BKaL ?llANTILL. aad t.llrM KK JAI'KKTS. 030 ?arh. apward.
? -leila .Shawl?.
India ? nnul-a Ilalr Hkawla.
Black, I'laio. and Kan.? -ill.*.
Japapea- 8 kl
II.ISH aad LTOn PtJTLlSS.
>..?,?rl?, (iaar J? I !.??. -r? ? ?..a ..rt ni-l.B__.
FOri LjUI BMMAtM ??0OD-.
I'oarth-iT*. at-riaOE
_>i?.n__i M'.!.aifa '?.Ir.. w?-ih K*-.
Mr .* P.,.,,111?. 43c. fona*Tl? "Sr.
?i**i Muhiir?. tB3?-. ?t r*rd.
P?m qaaiitr FKKM H KEHt III.?; ,.._?..;..
All m oral if?i_.? l?*r. Atr jan! rala* __r. Alao. mbi -ir.-e? *f ?>e??.
? ', Itrarrr Turain? in y-enr. Baiaaaahi + ? i?er >?ro r'aaurd
inarr font per ca-t A ?rf? aad eh,*e? ?**artra*Til ol
fim: WHITE I.OOII*?.
M**t tmrt reatar? ncttdy *?* ptr tal.
T_r tctt lalttt LdBdua aad rottociui "W0VEI.TIE*? o HAT??
aad VO.N-.NKT?->.
tnaokril ?Uli cvtriiuD?*.) of
-rmAVT CHIP aad LK?.H?!R.1
fll I.I.I >HK "a AMI -A-ll HIBIION*?.
rttW TT*T?? ah? ?o rlaar a JOB I.OT.
Bu. t.I Of. Baa U.i
Nn. ?.i Bo la.??_??_...
Bu. :.Jl3e. ??.a.S
Am. t.1 Oar-hal//or? *r "__/.
Thread aad Mama l.ar? _*at-a__la,
WbiM, lliark. ??o Cilaiei ,1 Ik P.raaola. artth
amj ?I?!* of baadlc. in Irary. A**_ta,
Ebour. and H*_*c___
BMB.aBT Ba.NS n_W*l '.oODH. ht. he
An minen** a*anrta__rl ?f l-anonad NPRTNI2 *H |T*I, ?a tb*
?at?*? ?-.; rao*t a_airaoi? <-at .__ (at.nr taai Of) t? 03-1 **??^
Klrruti, ___r BLACK. H1LK SI IT*.
ha? o.ie ie ?see ?_?_,
a_u* Maalia Urtaataa. Whila Lawn aad P.qar .*mu, Ratf aad Drab
L lira '.' _???___ SaiU Irr.u, ?a -a.t, apwai-d.
-I??r.ai hanarna a ZKPIIYK W"HL -*EA*?IU?: Wlt.ll"?,
O'i aa_ 0*1 ?>??-, artaai ra'iie ??> aad ?M
DKRr???InAHING.
rWDKB Kl'l'l KKiK ?ANAt.fcMKNT ciarutatd al ??Wrt a*ti_r artlA
iitt iimampoiattar,.: a ttm, <r -Uta-; e?]_a! aalrl? ?l? elr^.ur* i* iba?
Inal U)t?i_B urmi-ctlaaa.
i llAlU.Kf* FERT T10DKUATE.
Braadwa?-. Faartfc-a-a.. Niaih aad TratB-aU.
SPECIAL SALE. ~
JOHNSON, BURNS & CO.,
la^IO^?-^QlARE,
IMPORTERS,
WltX ??^KB^BKAT UaB.AIB.v I HIB ?rBBIl IB
AND
MILLINERY
STRAW GOODS.
-50 . u?> of ?ttr? ?o* Ml?rk Hair Data all ta**? .??p*a
7*. _a_> ? ??rj in. ,-spvt mi? B.Li.ria ?* ?nd *? 'ti ? artii #3 if! aad
*? tt
Nca-aairf Whlt??l-lp ?bm.(S Hala .a n*w atoaa, ?. ?A, gl Hi. am
ei-*..
? -__. i.four? la* Kreacb t'lup ai! "?? ?bar-*? lata aaarra-d.
1-? caaw* uf U?ht-r. B-fni?*:?. B-aad ilaia. ?ad I-iaU. ?2, __ **> t
BJ ni A* -ttr* ?i.e (?-.la.
-U ra_e? ?( .->_?-? lia_a lut Lt.ii?* Mi???., aau I'biidtca ?__ d-r.. :_,
A_e. ?n.l ?rward
3<J0..a_ca?i liU.k. liraaarr,. ,'ira?. ??d VVbila? Milaa aad Pa_tf Bratda.
? I, US. tl B ?1 V> |l*) ?*? and a-iv?ni extia la*
mmto
'A. luae.? ut Bl?. ? - r*o< ' i h p Tnrttaa? o?t o-araad.
TRIMMED BONNETS
ROUND HATS,
?trr d_ar_Mr faod? at tb* '(.lltiwin, , tiraa
BOOB Bol'Mli IIAT
am ??. *> i?
1J <?*!
it m H m
i?. ? u i*
i? a ie *?>
zu uo u ua
PAR__VS0LS
SUN UMBRELLA],
fl* arteat ??_?-,,eat M ><*** erar bal uta ul*?**r? raf .,_>nu| raw
-o.l.,enr?a,
'??i Hl.ei ami Hi wa, a.) all?, la-iark Saa ratirrlla* al A'l "_>. w.rth
lad Rrnwn all ?rtth ?lar?, -. ?) ?
-ka? Ul*?? au : Ptoara, all ala. M . ?
('bai.fr*' ... ???-?,.. ?(iwartl.
* m .la., ma?, ar. ? aaklii.uaa la l-r sala.
i'llllcll i.JUCr*.
French Flowerh, VM-?ioti,
Hosiery, Gloves, und
! -.m? -y (loocl.s,
iHlO? BURNS __ CO.,
Bma, Al .?ud .0 Kn-td ? uuriaasaiav-al..
I M I.IU
Drri 0oo?9
LOOK AT THE PRICE&
->o i in it ..n.Mb DMM ti
EXTRAORDINARY RARGAINS
BLACK SILKS.
|S?'|. SPRIMO IMP' RTATIUN. I ??73.
CHARLE.S UlaARD & CO.,
.?m i nun t ..
W,llnfTer "? MitVUST May-S. Ill I
liLAt K. SILK?, ne?, 4,.r.1,. il rece-t .i_r?,.-uiiuu, r_"ti*-t at a-.au*
al'i Itirinr 'b. ;,?>t ?reel.
.it? #t. ?i 10, ei m.
Eirr? It. h ', - - .?I ?. el ?". ?I ?S, ?I 80.
Kir." Hark l.r?p De L?o?. tl 4.1 k, * I M, ?a 40.
luce . a * I TO, BI ?S.
Itirh lll.rfe Cru? <ir?i?.. -* 1 .1 ,, 4,1 .'_, *| _,,
Blill 1,.... - - - el 5.
Eflr? Hnper tiro? liriin. . a. ? . 1
.Salir I ?-"'$_,
Al?? ' * v ?nil Patanal
Cketh ? en Bir. ?a. Prltflill, e_auiia.r?, and
?triBfen ?I? Uttitni t?> oail and ruiiiiir.
_?Ilk? IIHARD It To.. 301 ?irinil-i.
ATTRACTIVE "
- - SPIlINi; NOVKLTIM
PtVtiltll'K ?KM'BT
i,f
PA-niONAHLh SK'.V itiBK.
Tbe ri,,,7. rarieiT
?f
BTTLIHII AND DWIIlAHLP. ???.?IDS to be '???__
BBder
tbe ear reef of lb*
TAUT AND roMMODIO.I
BhTAbLlr IIHENT
? ?
t _ e
? ?
***.,. ???t?*?a*ta
???a? ??*??
, ? # ?. H. ? _ tm e
## ? * ?TIACT _??
_, *> m w
* * CO. ? *
renter? t uae nf <b?
MOST DILI?.!. T^tl.
A.SD CONV1SIKNT
BAM)!f? POR PriiCHAflNO
Hill ril'l I_A1.II-..?)
?BW YORK AND M'DIRBB.
Tbe Iranern? ti?? neta
tatbiet Uten t_ rn mi 1
rua caoicnrr iklk tions
of
F?'R' "-P-MTIC nsaafirta-,
tad I* ?tm :o rli7ir ...tuner?
a eoas-Mt tscecaatoB of
MEW '?'
?.
reason hill an:, it oaOMICAI. PR
R. H. MACY li. CO.,
Pi>ort-*n_i-?t. tnd Stitl.-tie.
AT KLNZEY'S:
srK. itL n.i'u; tina
leaa lion _?. u_ ..
?"?ril-eH?? iTIMion?. 4e ??r. np.
Baa? t_.bu._t, lit, jrtru up.
<
Ore?! Ttnrkt, UBc U> *?-.
K-fim Binkmn
Me. up.
?
Tiiai__i._ -iltt, ?ur. u? ?1
Rieb err ? -r ?-rd.
Bonurt MU?. | ?
M?mt L*e? Stu.U. B3 '-0 to ?'0.
LI tua? Uce .?._r>|a_-, *. _u to #S>".
? all ?.1? bn_
An ;_i_M_*e ?tuek 1
- ,r ?I alMiot roal of
? .<?!? -B*
D.
n.tenai. IT*. i?. ?a7 nan,
- Ac
iineTlnttoa K',.'? ?
Twu ?in
flimrinrr Kd??rn-t. -
Utntwr, lL.eri.uua. k. to **_,
li.rinn ,.n??n _a_1?. ?ad n.tt,'
LmeuHtnJktrrt.iei?. U_m m tie.
?
a be. larvl up.
7t?it h, I?? new ?nd Baa Pretirb
- all rotura, .?c. ipr?jr.
Bonne'?
?
Pro?, Btakrant ?tie
?
ft, rrr?
Lie, i__ aaaiit?;
r?_d up.
Kuk Uiiap, |i?t. rai. ap.
V. earl
lbs, * ?ard ap.
Beat *nd Irrdtttlno Lee*.
Nuiiaa?,:
Laee Ptrta.il Cavan Tie. ap,
baa *od . ipea.
I0CC Inten? .?'.Ik i'rat?? De
ebiae an?<?rec?,irne T;?. ?n,i
Hrtrf?, >.l
Biaaaer He*. ?II
<'r?ri?? D?
W _e lt., ti T..-.. Ht. tu 59r.
Pre?,h ?mil, aSSM
Mouillier .i.?*?u.rr ?or?'t, tur.
Thr ltrire?t Stut-k
la tbe ri.; ?t rettiL
Finer Mntlini. Stria? .aroneta,
??._*, N?lu.o<iti. lu-.. Ma jp.
1.006 pjeee* T-ieked an.'. Kmhrniriere?.
MM Rul__t_t, lt?e. t* -Oc. r_n_
S.mB .Itii-aa Atasrt?! Mil
Via*. ?ui_ Al. fat **?-. tod '.trt.
Lttttt ihtar Ann Pirii, Finer
1 olores Linea Sri?. 96'. ter.
AU tb? Nnrel!,?. ,r. <>t-?ii?^
la.Il tad 1 ?rt.ii?? leaeliT.
P?j*t_fr*pb Frame* U'?. ;_,
,?_-??_ itwiareWu-d .jou?*.
?prniif new fuedi ??err
?a? ron tactiui, ???? le*.
M? deant L?rr Titile?, lie. ap.
lirai fur??. :.aee I u _
F?trl Hir ?er???, ?liter *ir?? ?Se.
oij-iicd SletT? liait**?. __c pair.
B?**. Bel'?. PorteaKiantin ;
Pau?, Card <'????. pupuiar pr?ta.
P?nta inri tirnai? Huoli.
Katrj Ptrfanariae ind ?aupt
WTLT.TAM KINZ1 *, .
Bol. 7C: tnd *r?S Bread.!? atwtS? Ninlb a'. N?w ?..rt,
T?MES MCCREERY &~C?7
BBOADWAT AND hLUVBlfTH-BT.
MLI DKP*_ITMK1?T.?Hititt nasaerteanee rarliMi n r.il?mi
i.d ?iitek ?_ik* Sanaa ?b? ree.nt tepr-sini.n -n U.? karnp??u market?,
we ._*?? oar ?atrrt aUrk. ?ooipnila? ?U 'be mtrm color*, ntnac. brnn.
r*ra _??. Ac., at * rrdt.uon ui in per DBS- Tnia rb.- pneea .if Um earlier
p.rt .f ?he -Kuoa. BLACK SILKS?Oaitt?'? Irrtp 4* Prtnr? Jtiar?
BeL'mn k l'_ Ptni? .?ilk. ' Bmnei. Sttiu Pni?h. ?4. Tbe Sali
Irn* Ctt-nm Hurt, ?tbieti. for hr,lli??77 af tr??b ?tid ?lertnt?. ?_r? I?
tar <?*_*? ?ilk ?aauli_t**?S. A MBJ (real rann?, al otbcr a_Aei, ti tu
ine*?*! rwlitrti**_
JAMES UrCRIH? & CO.,
BBOADWAT A1TD KLEVRaTTHaT..
will oiler i? BiJ.1lJ.kT. Mar II. ? larae a**uri_ral uf '.nr Lruo. Ptner
Silk? ?1 r?-t_r?1 ?in?-.?. ?Iniaiil. ?**nor? ei t*. re .?r?.. imia *, 1?.
uniail?. ?tnp.,. Bl v. reit.T?1 frvai ?i. ?Jr?? ?n,l tleet Strp?.
?T-j-.it ill lie n?wd??tit-*f Fia?tr_r.ilBri it ?l^-1. *? ? "? *' *>_
JAMES MCCREERY & CO.,
-_.OA_.vVA. A.N0 BLRVBITH ST.,
alii oter ra MiiNDAl Bar 1: t-r-et mrvaiL? u Ktnrr Heine ?al
BoaanatDr.it Onodi. iarladlac ?II lb* latre? wreltie? .Snltii.? m?
bUunr ?un, ,1 all ??? tew ?bad** of St*e ?nd Mi<nett*. in tnu per
?.r I Freieb M.ih-r? ?alii ?r4???.. 4?J ?ail fill 7-aU p*r ?artl. IntUit.iB
canrl'? Hair tliuiii lirbi t?_t_r*. m aad tut , .al*. Bror?tml Jii'inu?
-?rgtun irtun TT| ataWi rn,?rede?? ftnped, A i-rnu. Plaia
?ad HuitT M__?ir?. ?mm?,1 u, J* ?au i? .amia. _________________
JAMES MCREERY & CO.,
bhoadwat Ajrn ki.rvb.-itti irr..
?til-i-T. as-!-?!'Al BarlA lacir ?atire ?tork .<? U-lie-* -Urn nd
Lad, r. ?ad l'li.l.r-t, .. ":.ler?e?r tl ?rei.lr 'enuet. pnra*. __________
JAMES MCCREERY & CO.,
BIli'41'V.'tT AND KLl? VRNTH-ST
tt.ll ..fk-r. t?B ?SUMJAl.M?, 1_, i *?,e*S_l ??..a ?>. IlI'TI MKSS
.HtMUS i* ?T*rr fthnr taiLthle for Spnnr ?t.d Strmner w??r
7?_l_rtK?e - |.n<-_, I'iau Silt .'bai .?a aaan. _ra. f.| ri_ Kr?!
lad!? P*n?-e Silk? tl ?'rtpe.1 ?4i7i!laa. rednml rron ?4 !.< *. V?
. tn?l ? iUtr >r*l H ilk Ser.? ?ad Iraur. ?? ?. il-iadtd MlktAa
Si.k?. reduead fror? Ai V, t,, ?? Fraack mi Eu_!i?li Puai
reat? arwael. P-ire ?rtlk W?e B*ti?.r?. "? '?n i?er rint pine Man
iarr 1,'a.bia.ia, "?arn'ji per ??rd. Jarxuear -til?. ?i'?tr?r -in
asB-IS* m?SBBt Kurs qmhl? Hinlita -Bib. m ala- ?__?-?. Iriab
P.plia*. It ?<l tbe tea .?,( r.Oal ?*'._n?.
JAMES MCREERY & CO..
ltn.iM'WtT 4!<?T) B-HVaafH-f*
llt Mu.NDAI bl*? U. t?7 ?ill ciatr .?4 >ar ?_? A of real Udi? Malta
?ad ('?le-tu Sfl 4V-T,?i ?t . j?tt t?7r1le?. II.i nr mirke.: tbeai _???
t* netrlr *.e-|?il ihn, uti.ii.i pataa, un* n tbe un* ior l?Co? Ui en
aortlB? ?? '.-??? _,??'?. .?pe-i ,e?t?r B?*l luiUI Sh?* - -
??..rib ?bi 0|??n Oal? UtAI ludia ?kwn. ?4-, ?ortti ?'
t ,-.l.i K?a. l.aaS'.a?. ??" ?,,r. 4? ?r.7tt ,?|.?irli J
'?mes"mccreer? ? co.7
BButtTtVAi t.SH I...I.?"'..? I'll ?T
?ire raee-re?! per .??. ?t..?tn?' t..?tl??r ,ns_tiiirroi ?woeti.e?! -?f Lt?na
u*l.? ?ad ?ti tjl : -
?I _ir?_il ..?lu-rn? an<1 r ?pe? Al_. ? freak II
roieruf ,. ? -i.'?? ? !.?.. niia.l? ?_d .ta-iiar? aaaiilti, r? ?ar<t__?. ?t
m sinisR novelties: W
l.tiVl'TI.\N l'l'MA.Y AM)VKVt_TIAN D-HM
IN
OXIIH_KD BtTTO.IS IIT.'Kl.i:? t'LASPS ?7
PAI4S4__IKHT??IK-. IIBLi- f-lTt'HEL.S.
. LI VT, TAK ABTIwi I ? III LAMA I *? -A. _
ririit sscvirk?, m akp? vail? iiaib. kh I4?M. Til?.
ai_i_.i .?s.iinr...? a*.
INS! Hl'A.SHED IN VARIKTY AND STYLE.
MILLER &GRANT,
as-a uBOAUWAi. ?. i.
Turn ?cobs.
Eeady-Made Suits!
MMENT K OPPORT?NHY.
Wi- l.av.' ?m l.ati.l, an?l will OPES TOR U8PICT101 an.l |__LI on MONDAY, May t%
:ui?l ?liirinK tlic w?;?'k, a lurtre and varied oMortment ol READY-MADE BUTTS, l>-?th INl
FOOTED und of DOMESTIC MANITAiT.'!..:. Th?*- S?l ADAPTED to H_
PRESENT BXAtOW, ar?- mad?' up in tho diir.Tcnr ?rradi-s of SUJU nd I?!-. ind
in tin- latest SPRING ami B?MMEI STYLES. D<-inn? to fii.-p*. *? of the i-ntin? itocfe a!
one?', wo have MARKED THE PUCES DOWH, and. in BBBmrJ instances, BAlfDfiOMI GAR?
MENTS will lie Hold at little alwve the actual cobi of importation or manufacture. Thin u
an opportunity that con-, uniera cannot afford tvo lot**?.
LORD & TAYLOR,
BKOADWAY AND TWF.NTI1. 111*?!'.
_ _ _QliA.ND-.ST. AND C HItYSTIK. _
~~ K?D~GLOVES.
1,000 Doz. Spring Shades, Blacks and Whites, 45 eenti per [?air.
2,000 Doz. Two Buttons, Drab?, Browns and Slates, ar 75 otmts to *1
per pair.
The Best Two Button Marquise Dollar Glove in Amerid?
5,000 Doz. Edwards, at $1 25 to ?1 50 por pair.
2,500 Doz. of Clara, Alberts, Fantasia and Militaire. |] 65 per pair.
GENTLEMEN'S.
Gentlemen's Glores, fl, $125, and $150.
Our own mannfac. are and importation.
EDWARD RIDLEY & SON,
ETos. 909, Sll, and 311} Grand-it; and 02, 64. 66, 68 and 70 Allen-st,
Fifth Block Fast from the Bowery.
T?' M...UNT.I.S .nid COUNTRY STOEE
l inrai
JOBBINGDEPAMENT
LID.*, ib-I PALMBT1 II ?
? .
? RIRBO.fH B-4 KLiHVRRS
U? ?.- .' ? a W? _???.r_a_|. MII.U*?l.li? 00?
E. RIDLEY & SON,
Sut, ta. 04, ?*> ??H. .?I '. ?> M.I.'N ?T..
KID GLOVES!
JOBBING DBPARTJI-ENT.
S?!_|.l_? at ant ?u*-? ta me. ..? imr?.? ?
bm-ttsf,
NO* _N0 BROADWAY,
f?cond ?a. r
T i.o.v PUCK MO ' ;'' ??
I. MET - SOS,
. .... ?>?,__. ?t ?__ 70 _____
. -i froiu lit Buw.-r?.
STRAW GOODS,
PALMtSTTO HATS.
Itibbont?, Trench Flowers.
PARASOLS,
AT THK (MAT UBI SB? _____________*T,
E. RIDLEY & SON,
N... .09 '.IUNI)-<T. SbW YOKK
Florida and Palmetto Hats,
Trimmed and 1 ? trimmed.
Al '?it ?? p*r .ral . baaprr man pr*T:ou> -1er.ufa.
CASH PLRCHASF.RS
('?ar ?aw tbt.nMD.i Hair ami *l?*r?*tl*?_ Roand Hat? *u_ B,.?_?__.
V* r? d??r__l*. bi jot.. i>_e.. and Tie.
SPECIAL.
*!_*?) _??*? of K.,r*i?_ ?ad Duma-li? M__u'??"._rt_ Mir_a? Uali and
HoBa*'.?. ?II .??ir?t?l* aad no?*! ?Lap*? fron 1'a orou !? #. *_c_. Ik?
. _-*p_M loi ?I (?KHI? ?lend itia ?rar.
PrriK-h ?ad Fo_li.li Ott? R.,u__ ii*i? ?ml Botin???, CI ."_). CI T?, $_.
$2 SO, ?t. ? J.
**?> ? *w? Mitas Roond Hat? ?od Bnnoru irov Mr. I? f I TS.
Y.iatta' ?od Bat?.' Utt?, Kit*_?iv* . Wa-k.
W? liiTii* ?n?ot;__ touar Trimmed liai Der?mtetiI.
FROM AUCTION
Twrat* TbuoMud K?n? r*_rtr l_~_a? for ?MptcUoa ?I 10, Li. IS, JS, SO,
:.'? ? auu. ?ad ft 1. at one-lb.nl Kc_.lar Pr.*?.
PARASOLS! PARASOLS!
Id Stock ??ar Plrtawn Tboaaauul L.a?d ami _nl:u*_. Willi aad wllturat
Fn?_|*a. (Iah Handle* with C_*l*la.ue. ,ti ail? ???>n?r?*?* ?o.1 tinea nut*.
rt__ ?t IS 30. TS.-MU. *l. ?1 ? ?1 SO. ?1 TS, f., up to ?s.
('.eapatt liixi 8eaa__. A ??paeial I aatt Por?-_aa*.
RIBBONS, RIBBONS.
Art. Grau. ?110. 16. _?. IS. :i. aad J? earns,
dur h nett (irtdc* ?ill b* ?>___ aananii1? .Bean.
?.uli l(ih:.,._?. all ailk. S4. ?, TS. Hi, and ?S ______
?I'lk T.rtiu..i?* TSrant* _! #1 SU ixr ?ard. ?p.
9_B Carton? of Kren.k Vlowcn, o*w parro***? for eaak. rnadr ta-dar.
EXAMINE OUR REAL LACES!
rniiiiii ii'i 11 Tr-m:nt_i(i. Km?*? ?a.i Or_an*r*ntl, Paraiol Coran.
Baft? II? ..it?rrp*ra >'..:lar. Lare Veil? ttr. fcr
Ladt*. Pat Xaalin L.afu and t'a-**t>r?r laarn-lotkiif is foil Van*!?
at R_.|_r?.| [in***.
PARIS ANO VIENNA GCOOS.
I_?r_*a_ Stork in thu ritr to a*hsr t frota.
Saal Obi.1i??- in??!? H_Dur*d? ut law S'.fitt ai I "ar?(i_a.
SILVER-PLATED WARE.
ChiUratf? Cai-nat?*?. Infant?' ?'arria?;*?.
Laaalber l'ro??ur.r Bar? and ?tat___t?. _&. 15. M, ?1 op.
L*atli*r ii>il?. 1'.Klatrlaa.lt. P*rfam?iT. Toilat Articl??. tie., fce.
Examine our Cariosity Room.
hiaiane oat Je?*lr?
F.I iisr? .? (.?ol? Kamufcln? ?"toral? ?od Huattrf.
?".taaieli -a* (**____, ?0. ?B TS. ? , _4 ?I wp.
Paairr B_N-_*. _?? 14, IT. 0. and ? ratal?.
E. RIDLEY a SON,
W. III. Hl| (IRA*!) aal "
?_. Ct. 88. a. aad TO Al.l.H.N s I N?wT.?rk.
K'ith '.lock Mart tmm tb* Bow?rr.
GRENADINES,
GRENADINES,
TWO YAUD? W1PIC.
WARRANTED PIRE SILK A.VD WOOL.
? *.> ei ? .-j?.
TlM ?tint? |M am ?. ?rrrlr hail tM f import.?, ,a.
BLACK SILKS,
.v??.....*. TAUB is r.iii rv.4i.t
UA.NDSOMi: 4LPACAI?
? ai*J M .rot? farr ?ard.
rilI??T|I) KKK.NCI1 BAri.tK _ir. ja?t _alf prlca
')(
'9
?OVBNIH-Q STORK,
tO-.IKH H_UJA_?V* AY AMD WAVKgLKT PLA."?.
SMITH'? PATTERN BAZAAK, 914 ?ro*lwav.
?.rat I wautlaib .a. ^pnu, ?__ I __rT ai.aM JU?*T IMPOKTKi.
Brantirkl i ua-io-M- Pallarn? wllli el?lk t_?_?l* *?w r?*.i? r__w
liM la ?__> (una, waiiaaud aattaat. t'*u._? aad D_aUa?. ?J_aa*
fcaiALI la U? dar.
Arnold Cra_t_.l6 _ Co.,
< ?irner K.'.m.livriv and >?n.*iei-riili_._.
Are in? -
NOVELTIES,
ra ?.im .
DRESS ?;<K)_N.
"P P'.r.Xt II ?.NI' EMU H I
Plain and fucy t'olirrd Silks.
AM,
BLACIi SILK-?,
il RMSHING DEPARTHJE-fT
FOR LADlKr?. CHILI)!;:
India Caiud's Hair Qpe? (Ynicr
SQUARE SHAWLS.
-, . ut?.
Ar,d tt ?re?I..-..
Wool and Summer Shawls.
AXL ?-T?LKS. ..nd ?l Ma L.JVVEST I
Gcctlpmcn'- Underwear and Hosiery.
LADIES' AM' riMl.l>(..*.\ ? H SIEBT. "
KID AM? SI M ?1ER GLOV]
_TT-_NI8H1_.G GOODS
OP AJLL DtbT'?lPTI?SS i'ii'l
(JESTLEMEII AND ?'?
MA5.TLE A5D SUT MPAtHM?,
U ?TITS PARIS ?MB t'ITT MADR
sa. <_rp_s .loth. <:a.?/i_ieee silk \xn _|
CA.SHBEBB SHAWL.? '-.MIMOIDBBBD ABB LA?'B T?I1ia_l>.
TQB-UD A5D L___MA LA. S NM-TM -MB ?.ft.
Tb* ?ne?t ?tuck n Ma eitr ?cd ti _,*
l_OW_E_iT ri il? I
MOURNING DEPARTMENT.
DKB.sH FABRICS FuB LIGHT A_?D DEEP BL \< K a -ttltaat
Tir.?tr?t TRRT LOW P?_I. RS.
HI HUM I1MI Mlllllllla- -? ?arlt wire par. ?ILK -ixt
WOOL. b?tl a_i nul ical. IT MICH UM HI AN HJiI.ILAU
PEIfES.
TLtlTHS r A.SSIJIERR* A.N'D S_'TT*t<.!- r?t i* ?a? -raft- tad ?l
MS uwett ?.erres.
BLA.NJUfTS, FL_._i:._L_. LI.*f?58 WHIT- C.OijW *?., _?.
IPHOLST???tY GOODS.
_ We are i-n ?red in faraiah. *i ?a.rt neu??*
4STITTB A*ID ..'OLilrUilJ Ut.LLAilD SH-AUKf. AT VBUY L.'B?
PBICK-S
J_ttr-e.iT??. a rail ?in* ?f GCIP?RE LA?'? ?au -ATI??, ?ad QC1
PIKK LACh WHnioVV. .ASH ?nd VK.?T1RII.I riRTAlrl*
TABLE I.OVK-U4 and -CIPLUk T__BBi>'.r-, ta uataltt? ?*
Unaico.
Alan
FTK5IT?EE <'OYE_U*??_- tod I>___P____ BATKhlAL??, is ?rtal
ranetT.
CARPBTINGS
A SEW AlfD SPLESTUD _T04.'& OF
rara cajupxts
la th. Be-rett Detln? ?ad t'olonrjf?.
.Ala*. ? r-_-tt*-i ??__"?-?.; >f KKR.SH CkXTOX _ATT1?4<;?4.
Tbc .luct ul t trpel* ilu? ?*??_* . l'Nl'81 A1.1.T f'.Sr. ?a- ??
patien* it? -oaatsuirr iM-tcg a_-?_l tt .'ui ?* p-uuured u? tbe eaeoaj
?aaaabaaaaaa
LOVV__T _ABK_-T pr-c_x
AENOLD, CONSTABLE & Co.
flriiailtsHf. tiiraer ^ I Dei?-?-nth-?. I.
At MEARES,
?IXTHAFT*. AMI) JT-RTKEBTH ft
OPBIflSTO OH MOW*. AT
* T*e? linre atanrt?ent rtf
Lad?.' 1U1U ib Bitek Silk?. Htrpot ?.ilka tad 1?MB.
.??th rnaurte.1 .ml ,t ?nr ??. nuoa'ietarr
i;r**|T.n?r4T?l Imp-rted .?art., ?II $11 #1. ?I* ?IS t* ?_A
1'lait Blart *nd MM MM .Suili, nctiij Insuned. bast MBlist
?rurt BIB. ?"?? ??d *~i.
Hl*ek Alpaca Soil?. **r ?tro -lasftilnir ?er? ?t?bitIt tit?nil las
m_i?n?i. ?i_l ir.ll iBfc_? ?1?. ?li i..d ?t
i rrtoBt? Suit?. eta_?mtrl7 'iat _eatl? tnno-al IB, aaaal
7.1.1. ?Ml.
Hltrt >?_*__>? ?ad Csnen liair t'luih Pli***!**, imnad *iB ?!_,
ail: plaiB. la.. Bib.
Libcb and Batiste PaUaai**. ?ti, a*. ?9. ?ID. ?Il,
I.iuea Sail* ,u ,??*.? ?irle*. ?6. ?I. *il'. ?II. tad ?15
order? for ftnaaata pruia.ilI? ?ad axil? exectunl at ??tltnl* priea
BuartuBf Oul?l? t? ?ir?.r *t ?(?.?r-tant ao_e*.
.at? I.?e* ?__-.i_e?. ?I. ?I?. ?11. ?!*? Iit.u.lir.
____?? Sn^t?. ?ad laian. Si'. ?!?.?:., ?1
DRESS GOODS A_\D SILKS.
Html hTBBd? BUwk A.p*7*. _M Be. 'Be. ?V. ?a? _?<s.
V.r. In. Bi?ek < _-?ee?. ?ba,. BL ?1 '"? -A 01 A?
1 4.?' pier** Una* tjuud?. pUua tad ftae?, Ate .*V. Jar. r.c. 4*t ,
ltd ?4k.
Fla?al Immer- P-rrli*?. A4?* J?????**? SillB. 44V.
Striped Irr-* Silas, Hsot mrA dtrk ?uipa?. BV. _ BL
K_U-t_.-_.l-rkS.u-_. ?1 ?1-5 ?1 ?J. .a?BI-l
.Sup.ii..r tin? tiran. Silk.. #1 -". ?> "-. ?' ?*d 4-4 _*.
I .lu??1 aatl Tarqaal** ! ruaniof ?ilka?Ben . alan.
LADIES' UNDERGARMENTS AND CORSETS.
All _M fa?Mr Btkr ?f i'.i?*>?. *t ->? |_S_nt.
Ki?t.n?_let??d Fra*e!? *?.? t'ur??U ?. ?ad #1 B?Terr 'komm
H<??-?tirt P?*_7r? r__kM>ii?-4* ?-?p?. *?9e. *__. ?no TV
L'b*ni?r* *b4 Draaar? ia (??t rane-.t u! uri? ?ati uuaaua?. ~?_ ? .
?1 ? at B ta? #1 M.
?t.m'iuwai. ?ll^r-n ?l t? Bl SO. II ML _?i at
L-iIit* T*ilet S*???tb-* ?nd .'.??et .'.iTtri :a Liuen ?4*1 '"??brie.
V4 ..?liiat ?ad Tr*il Skirt* Bat? H_?teu to.I P il.,?, ?h?n?
ibiid'i Mu-mbtt ?-tiM. Be.l_i.i-ut tad !u-i?a ___? a. _? B
I'.M'i _**a *ad f*??Tae S-iu Hn__r_ ?I --.????.
HOUSEKEEPING AND DOMESTIC GOODS,
A <-rr lanr? tad nttu <_ualete ?aaar
T.kar LiteB? r___rt:n?t Saokio. *ad TuaW*.
\oUta?_?n and R**l Lar. .'?nala? ta? TUiaa.
y a?? Orntem ?*?. r*M? ObBfea ?aantalcrad tsmttk
?4 .Mryrh?? L?. I ? . I ?r. nr Mat
Kia? ..*tu*|[-*n i-x?*. _.-.__?.. ?kc, :?__., ___ _?,_
PARASOLS AND SUN UMBRELLAS.
oPENTira on mowoit
<jr?at Barattai la tfer? ?tie Pneta laver 'baa tat k**a? ra tbe Ota
Pi???i ?Mub stiei rmir*')?* t?i;__j mi, ?tu b*u k__b?. a? ?. ?j :?
?J -I ?t. iad?4B
1 ??> P-Ba-ee Wll-likarj lirttarT.itb ?a? sat?, l'nbt-11** ?II Iibb?.
f? *>r Ma ?1 _>!_-_ ?__.! ? 1 Ml, kaif ?rvta.
il_ler?. .Hot?? ?_d I'Bd.nirtaaai. ,* ?,???*???? ?Irbn
Bill,ten <)o-?t? Mu? I! ?i? Pea??* tal PU*?*??. ??'???* T_rt*4?
U*. b*.lar__f-i,a?. H?__JaeT7*,.t? V'w_--i _?" |u_-_.
I???? Trini.iiit. K,._oa,. Fnaaj?i. TT**. ?ad torn
A.w??t ? tall ut-run.il ui th* a*n_? ?iil?a
aiCHARO MEARES,
? ?rorr 6(b a?r. and I ?III at.

xml | txt