OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 12, 1875, Image 10

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1875-07-12/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

t-nrn mat?t -fatal brain!? flrimr At Iks tkoot Hie Harket la
rather atn>np?r mia? tit?- !?.r Hi?- low craalr-a. -?Alee of 17,000
Mil*, frt quote
?..urr obi ?f?t 70?r*4 ??? ' nino. Kit. Trade
Ka? - .4 -*'?? 4 ... Ilr-tmls t_ 70-$_ Hb
SiiprBitr 4 '?'?<- 4 SO I WMlf Wheat Ki.
ttata Kvtr? I?i-il? fe lu? _ M I ohm, Imitan.?,
Stat?? Pane? i? IB * 4?*? ft 70 I rial lill bisan ? ???? S SB
tt.?t ni ?shU'inn i I'...:!-:? Ki. ii?, do t? 70- 7 Ml
Kuti? 5.0- ft 6?! . M. Laras. Mtigtt
Min?ii?aot.'iKitra. I litri? f. W* 6 7ft
???ti? (,? Kairi ft ?."?_. b .'.(? at Umia iK.ut.Ie
Ml: : wita 'New | Kura.? 6 009 7 tin
Pn?**?*?-? '., ... ? bfo V* IK? ? rit lanii? Triple
0<-?t IS ( ''. ?' lilias . 7 7*?./ ti IS
??i?rtiiB V?'lu at ?;. i.?,? Ki I'als ?, IBM t 7?
lura? .???O*|ft'.H? Mtiiiii'ai?.lis?',mi
_ttt Alni?T IikI.. '. ' - " I Mr.? ft 70<- ft i?0
?itiln, aii<1 Ml. ti. 6 in 6 IS Minn? iip'iis Kau
Illili.. Iml. ami .i lu?, is ft Oft?* 6 ftO
Ula., s.iiri'i'i? 4 lil?- tri?* Mliiii'|si.is-'N,'tv
(?lit.? It nat. ll.-u.i. j n-eSSB". S i?_ .18 00
v \t -?.i) 1.1..- .'. ?.'.'._ ft .'.o i
s?.i.th. ni i haar label?! hi Im r. but t?"1 demand Ik moderate.
Al ti.? ?i..-_.! ti? in.lil' 1 isstniiif bat ?juitO . ??Its,if iaaj b',.1?.
st i saala
Soi .*. rt(?*-M .v.
li.it.Aici an.! (?itiviii MimsI t..?.,...i-ni. r.. 4 1 it ino
Kail. Al? i . ami*; t"??ii 1 itraanil Ka.uilt ???. .'I*"/ ??*?*?
liul.ti.I K.-.ir.i. ?> 70t " ?"
l<? anal?- . ft 4 I I ti
Halt mor.-. II..??ii.! st tumut* . ft 4**'/ 7 (?n
Martian?.. .' till, 7 4(1
Id . t bun 1? tiri? ami in fair .1. marni, half* ?.f ,.t?'i billa. Vt'c
Si <>?
lu, Kli'.r tt.?t.-rii l*?n? ami Sujii rilne ...gd Mid ti ?Vf?
i i rta .r M it. 4 hot .'. .'.?*
I?, ?."in. I'i nu?? Itain.i. 1 7 ?? ft .?ii
(ia Ni?.ii to atli.iiL' and li far iii Miami ; Ml? * tit 1,1(1(1 1.1 1?.,
li ii .'. I f IMI 1 lil, Tli.p . ii al ti IS. WS i|ii"t<
? ii ii marni J met s . IbaVti 00
(Vm Me.,i. XVes1, ni ..... .... 8 ?-"'? 4 'lb
?.?in M.al. Xfi.tei., WMtS . . 4 * ???J 4.'*?
tom M?.ii. It: ia It .? in?- . I I ? 4 7"
?'??ni Meal, i,...'a ;. ' . 4 . St
Jersey Mac M ral ? tra ? asd quiet. We quote Plas WMts
al ti rib-ti HO: Kin? t.?"?? at ti 7n<-?H I'i, t-'oarae at
11 47?*1 ,'?i liisiiii'l I "?i m +1 in ifi .'??"'.
Baroma nu ti ?n t i, 1874, i?, i i:r.
Ul I ii it ?m iiml i.ti. i
li. i.niil. K??r imrta. Totnl?.
rt'Air l'.t'lH. I'.l-Js. III
aew-Yark. Jaly 9. 7.? v." H6K719 i ?..?: ?* o
I ...a. In'.? - :'" VI i'.lii.:.*?," 840.458
I , a Iplit?. July 'i -1 M.7 11 .*-_<? 1<!I ?-7
l.?ii.n Jul? '.' .-??.(>.; i-_.-T.-_.*l*; I.'.!!..'.."-'
Tai ?uni uri ...ii .In!? J . 2l:_"i l?-7.ls7 401.947
I'eit ai ii. Mi . Ja!) 7 .... 111-7- '.'.,'.,.> ',?:?..'-'..'.
N,?i ?rieaaa, Jul j 3 .. I, _. S_,0_S D ? ?
Total? 1 ??771 ? ?r. 1k?i;:i_ ?.>.??
li II A IN I Ins ?lal wuk me arti ?mr Wheat ln.nkitt.it
?aetsadstrak minitta i?ss aaUatai'torya-1 lr?*a irom Kn
re; t ami an atst i.? i ?.t ui t roaaMerable aupplj ??I tonnage;
? ?i1 s, ,| nenl Ii li.? ?,, at nu s? im n as, it. ami With Some ml* ant?
ill li. ._.-,. t? an.! r a ?i . I.? lal ai lit als ?il s prin ?, ? ' , ?ajrai.l ?1?
?1.i si nhill. Hu ii ?1 ii. ? ?! Uni ts i.. iHM-n flin i? conti hating
Iel e luaviii??? and ina? tit ?t t I a'? I ti? i!-mai ii j.- :. ??ti?
In | r?-v.a ?? ? ? li la . ?... 11 -. s i, m 11 la ti ni. ta? nain i ?,
ami t'e late. .??It i. ? - ti..n. tti?' ? ?.iitiiiiiit t.v < al I? riling t.- lil
rrx a fnrli.er _Mlianl."i ??? 1 bl a?!? 1 ? s (min K h -i, ii. I iurope m
ri i'.ii.i t.. tin it ? r ?) s.u.- . ..i til, t liff, Inn II is ti it it- . i.i t at
aie n?.t iik. it t.. imni up ti. nu average. Well Informed mel
r liant- at l ?nat. m t \; :? -? tin op i nni thal I! i. ??i a will have n
ti; t I ... 1. la!, ?ii' --lal? alni el j I -? ?"':.? ii. I tit ii? t" tin I
bania,- ;?ii> t li-.iii* I? ?pin. . I. nt ?? Hunk it pt. mutin', ta t.m
ra-.lt IM? M ? lil.it Um ?".pin II nii-iil t ami a pari i.fAiis.
Ina ' "'s n.'t pii'ii .?? mil ti.at, ian.? ti,, latt? t p..it nt J nin?
di?, gi- .it il.iii.ai.-f It. Hu ',\ li? al ?iii-1 lit? lb? lit!?- i? int ?Vi
? iik? ii et in ni i baralil) our aitvu ? s ft mu I r in. ? nu mit i
rat '. 111K I'.? tin,. 'I M I.? at lii'i tti tia tost on tin
2'II. iiml '.'7th ii .1 m ?'li I .I j.i.um?, ?a? II; in
BSSBI ul tin- iiuie harthill! |U"\tii<ts it lui !.. i i
liiji.r-n lu t!i'- iii ...i ii bim! fn.-t. am! in no .1 ?ti., t .ii.! die erop
tr, tulse an at. i:ili k tarn. l.at. t Um 1 ii' hi J bj ti i ti ssl? has
?. i> ?? ti ti. rl"tis. Is.tli t?i Hie < ut ami Mamilu?.- ?.i.nn. Knuii
i;? ?m.nu' we toara 1 mi 11. ?p ? t? ni? mon taversbli than in
ai.? i ...ii ..t tin t mil mt nt li mu tin i m i tu i ".i ?i ..ia intim ?
ar?~ ?>. I. .t iitti? mt? i-?t Um. crup m i ?ii im ma baa v-;ii,..i
rt-t-ii ?i..! ti.? i? ? iii- aa pr? vuuisit ?t.ii?,i. alaiul hall lli.
?U|-)?l i-" ?i?tt?ii' II.?' !??'? lain- ?,ii,tl;It ni tin \tlit..t it i?
?? i... i-ut.-ti ii,,t of bul year; bel . t?. ouut?n<] l?> r ? v
I? ti? ?rill i ..i i \.. ?.i on? i -,?l! tin??? el la-t t ? m an im t. ..?i m
riitisiiini.il m aii'l Hauls "I In I tannera Iii ?...I mi.?I mil I.?
ii?,t s tii? ut in fiirii.iiu-?m tsiiiii.ii.- ni h?r rxporttnspowrr.
ii i. lins! Britain tin aoaonnta are no1 m>latrora-l-? Um
m a i rain ia r?.iii,I_ilni dot Kunu Hw Wut w? bavi vu . i
r? pi I? ?.I mini t tt?.in prulrarla.1 ra n?. ?nul li. in Nertb Weat.
??ti i lal ji. a.it 'li ai h iii? iii I..?- ?;. nun li -buna Ila?,
r.iiii? li.it i ?*natii ?I? la?..' Hi? Ii.it i. si ii tin rim ti, \t i ?;. a d
III. ..11.11,-. ,1 .ti I. ..Hil ?lil pint? s. 11"IIS. Ill tile .Null li XV, si
t?-. in iii rain I?<oni|.i .a. Iml tin i mi V. k? t. it pu m -?
llilfliili.il amt tail'" I? ?|.? ilk ti"|..'tilllt. Siuitliiif I a? I tit- hil
? ?..?li, iiiui Un repolla ?in ?.millie. Tie
li,..?, na .. I it !.. .. at ifi. \ in I li ?X. -: I, licht. Bil I ?. 'uni Hie
r?.. ,| 1? al Iii. !...'?? l-l It ?au la 11 in_- ? ti lint np t<? ? ni' nu? a I t.
t? .:.- and Wt ti'..li'iii pin,i ipili r. <? it. i? au-plat m?.'H ni
att.I? t' ? Ill g I "Ililli, li' "I ?I I'. It- I Iii ?tk? I 111 till- ?I I ' .
(1 . ..ti.a ? ni.- at? tii.tt ?? ?Ililli Iml.1 lia < li I? ?s Xt lil .it ?ill the
|_? ?at-september til I t?. ' .ul i "i ni- ?: . u. ni .1 u? ti al mil i \
l-i-r I - t ' i - i.i.'ut '? w . ' f II !.. an. um it t ? ni t ?lim.it? ?. I aunt I?
[lilli- Xtuil.r li In al Mai. ? satin i. lu tan? tu part ttrlth lb? t
I'ltl tt ' ? at. ,i? ile in v? i H p l? l-l. .tit Is Vu al, ?mia.', and
lin t.. :.l i? ? ? it t ana i I-, no -.mm I.inn-, ?it mae rxtmue,
li i j . i?i m than on* quartet ul ?n avcra-e . at Uie otbei
riti't in, .ml in Ha . . ii" I I!., .i ?ill li.it. Bv< . ??-!.:'.? !?? li : i i
3uail. I? "I a . i.p l*hl? waa lb? ?i'i!..! "ii lil or to til? '.". I i
l.l . . ?ila? tlitli tint lan I,ail tilt i"ll ami I l..liai ti it
ram?, an tiiat Um Plan) baa baal much to contend tilth wuc?
i?i-i I ut linn, ami a f n. i .i*ia i, ti.m ,,.1,1.1 hardly 1>. ? \p? < t<-1
1 In plant mi Ila ? "i.Iii" I - t I . I .?" La.? lia.! tin ?am. ta i
til n. I. ? li. ,,. lil, I .' vi Ia a . ill til si i. alitlt. Ila. 11 t-ll nut ?"
riaiit Xiint. i k. ltd Iii? i?t!?iii l-soI V. Inter bare In iiln.lt,
Slal Iwllif I? al < "inparatiti it lii?'li, it lia? lal at
lr.lt .,! Iii. ?tit. inn.li ..! ?app. I-. I. it Las tsi li tu II s i-t du ,1
uiut? i a lan in Illili: 't' iii.iuil I I.? III ? ? nilpie? l.l tt h nt lunn
t ii |i..t. t..iM' ?>f . s?. li. nt i|iiiilit,t. b t are 1. ruth?
?tri I to Haut, ?mi the) I.?in , lu? of moment, i mr ii
toals ?bow som? iiai.as, tin, ?ni,, alni ?ni m ?. t: i luisii,
ImIukI 1 n7_.. i i I?, h tia rorrenpondUis ?'. laal t>.n
?| I ? . xp'ils li iii tt.wal iii? Meek uri 1,00.1, l> lulah.,
tin. ?li Uiiireal Britain, rodaj t.irket oneut-l hlnhirr milli
In- ,i . i' i i . - a ?! In. . ihh m ? ? Ii . ii 1-.iiiii?... bul lill' mu? li
I ?lilli ? l | li. . s ..??..! ti.I tia.... ?-pan.- tin ?kui pill, lia?- l?.
xti iii i? bnuei ii., market .;??-.s ?raker, a re|?ort< ,
rt ,: ,-. i, tin ... ,,ti ? i ?i I "mi. n Iml ...I ahli-iM ra lo hokl olt,
ami pi i ? - ? !. lu?, i ?in. I. - iiu|na t fut ita ! lui In.
t_l - al- it'.'! ('* '. I l.-li ll?l 1- UTI i ".III.till
ami M lau s?'t i ?I I?. tV 1. r N" '_? i I i..i_i.-|'! niv film
?h.ai. .... atti -" ?ti _1_-*1 - ' "? _ '.."?liiiikii, and
fl .' . ?. la I ti ? li. I III ??! .'H' . 1 -7 H 1 N" 1 ?? u,.;l.i.
|1 .i '? -1 il7 l"i Nu 1 .*?li? i'.'t. an , ii '.1 ../-l '..".(?.i
N?. 1 Mil?, iik?. t,, ?ri f? lu !? mi."* ?1 Uti .?! ." f, i Ked
Vt. ?I. tu . in ali ?.III,. Wins! r?|'.il'?l Mild Blot? ?I.an.*..I
hum!.? i.?! i ? t li.ila!.i in the aal? i an 24,000 tinah. I n
trad?.i xiiiu . M.ia. i<? aunt lulen da)a,at ill l ?*? ; 1*..?mm?
-? s. l -, . -. !.. si f! 21 **l 7. auol ?*"?** la.-!, N..
1 I 'illili t>. sp.i nt ti .'?, 81,0 .. !" ah. Nu. I Mil?a ?kee ami
M.i 1st ir.iii ui ii _._il ... i-loaiua at .1 '.', and ?,i?u
bii'i. siiiimi! N... 8 llUwauki? at *1 20. Baile.
Malt Is i,nu but ?|u|. t. nais at,, tower ami ? ]..
liri ?jil < t . tin- si ; pit ni im.?? ut li, il.tii.cal
tin ?al. s are 4 1 ??? ?" lli-il. Ne? "lil" Mllul li I.'..'*, atloul
Badi . "nil... s While st brid. O? Weaitel-u Mixed st ti7i-,
aruat an i ''< "ii ti.is ti ,[..?? ?...,. 71. , Mixed Mat, al
K'?4'?7V.? aiul X11 n. ?lu al *i'.' 71?. Ilye la quiet but tiru.
4 inn is li ks a? 1.? i a: M si. .alt. ti .au !i i I?.- i.r -? !.. ipili I . Ila
?til pit ni |_i?s! "sali'' 1? Hits', i.il. Va . .,?j,|i V I.",
Ins; lump ?mil I list.nut! al 73?77c.? Xt,?i,in Mi\,,l.,i
h ?y?-'.'?, tut st. aim t. ami Baa?. au "-al Weale ni
Vt hil. al s.i, .. Western X . 11"? ..t 84a., ?U. lulling _,i.(HK> buxli.
Mit.st ti, nu Aiuruat, at ...
?til. Bl-'M lllAMIs ... lull 1 ?Xt'e 1 ntl nu in, rea?! ii lu
quirt tit* past .rw?laya,reaulttuKI ' t ? -.,:, ??.i ?i ti i.ii i .in . i?
Itf in ? i mp .1. ??1 al ?li .?', anil .1.1 al *>1 ?... I lie ?tip appial
b I? in ? I'lu'iii-itiK ' " "li''".' 'mut pin a a, I.una ti t deiieiul
frtailt upon Hi. a< ti.-n <>; Ila t'eutral au.! I'arl . Ita froail
rr?i>e. linn ut? llaiul .te.ni te A ?!? in iml lui I lum i Hi. .?.n. ??
I??., nt Lu ti un ? I ? .il-". Va.: ?t .!..*? I I .. us. Av., d i um Ila
Kal) ?..ism. ami It.? it is uo? ? i. . Ililli du '? n ?m t. -;? .1 In
Miatt i "til i.M I p it? lins? ?tor futur? a? lu > 11 i "I "mt f. t lan.
fu? ?al? i. li I ?'hu i? im-lil I r- -iiiie. lu? nu at in? !? ?i?e u
tin- la? ?liu.* I. i si in ?? in i ? t luleal -t ,t. ? ba? of iat? year.
rauix.t ? ?i? ati? - n la i .-t?! iii arnot} lor Harley, and, a? the mall
SIMS li.l.l I.. ..Ill? ?1, I ? sit ill,, ii lu "III ni a li ?III' I 1. .?I I t I I "I
I?. Iikin.l. II. Uni ?Lin I" ji .. a I :; i , lu,,! up.,, ii
Inn i>- lia p.i?l j a>. iii atlililmn lo what ?trent by lal! to I 'bl
r-i.. at v..- i u?-Imi iii a .1 ti? il!iV unn i :l ?. ?i ?, t,t ?
sun. t.? i of ? ?i ..?? t" *>. ?a V??rk around Um Horn i
m -s ? . i j i?, it.li i a- i. iiin. i. a lint m ? liu ? ?mil na l'a I be
li :. s ??iii, h. tai lint? t. i si.:. ti. i ?i . 11 ?m m. i .,- .| ?b-iuani
li um t!,i ,!.??.?.,(. Xalltt, ii., ?baie ruled h ab all l
lil. ?. a lol' Ure?? lUB ii- ?? l ; iii li? ? li'i i . U( til?
ta m "' ? t. .1. ?ii"! I... ? : "p . i- na. lb? larra i- ? ? !
? II ' i.ls I .. ?1* illa .til 1 la . |. ..i.nu . ? it. :.,-., h 1 t ,',
ftsi a ? m.i lot-t at? as In.in,? s, uni Um ? l"s hg t-! (lu ni....
r?? r
NX ti. ut? * ?
June 2a, City of li-!- fort .0.711
June.,n, toil-Macaulay, L-uudoa . . ,
lulai i ???--< Is. 4
At M'?T 1?. tt,? i'iis'.,l,,ifi::il t.. 18,6.1 I? !..
. . lab.
It. ?? i. us'? r< ;a>rii?l fur Ju-e, ;t reasela. 117i?t
.l-ai t. I Hu min tti la ?7 1
1' lal I"-?', "i" . ...;. I ?.
Als", i. ?m iii.is i laar.
xt bsat, vu ii?.
Ti, ?inn? li moni - - ?
lotlll f\p"lt for III- "I . l.S-,.1-1 ..-7
1 .-liai i ?)h I ?lal Iii, nar . 11.7??'.' 11 ' ? l?u?!i.
Vtl.e.it. tai i .1 ,!t,"i..,"J
1?. lal , ?|?.it uf lean fui tia ttai !.?_? .1
>-|..,.t tal.it
1iu.ll ta a- Xt I . ,1 atMl tri Ul .? ll.,.ll.., ', ,s ,'
lu I??|urt? Xt I,, at ?in.I Hmir lol
II,? temi, 1..I... i.n >, li.at lo litiiit
1 - 1".'Jil."117 i? iita's.
In, al hu ?li. do. I7.0ttt.178
Tulal ?aim- . -, --,7
.ul.,1 tal.... is, 1 . l'.'.is.
I ? .seftit 1-75. ii.:. 7? ti-*
1 . ulula,
Crup foi Itiir, . . .Hi,-.'ll.-i?7
n_| i?t 1??."4. i?. 07..-71
lattttaa tur 1878. ... 1.' 84,1 16
Of Um '?i- - 1 . ? ja-i 1 sr, ''ii.ii'-"-' 1,ii*.ii, oi Wheat,
?74... IteuUlai I rl< H',?'? . .. ma!? uf ?..its, an.! 1 1.1 li.
ki 1? ot 1 ;??..! ?? 1. - nt by iuii la Um .-?ui.? ami ii mu i?. -
ttnhl o' t' ? * a ' '? ? ? a.l.l.
??iii...s Jul?, 1 1 i.e _ tnwtntr crup ni uren-ti 1? ?'1>-i ?. nt-1!
?a la lui? et. it I, inn I at > .mill tar ?leaired, tb< at-aaou 11 mu ll.<
B*?iiinii.n ha? lus la'iiat.i? fatorabh ?a?. Vat tia? ti
al.). ?1...111 .t ..I last t.ai 1 m hardly la doubtral, 1 t n a
? i.l. ?a? I ate lu. m. ai s 1.1 k11..?li..- The 1. < l-.is. ?: IMipulu
ti*.?, ut ti.?- Mat?, howat r, ?nilla- 11 w. 1 -. t.. ?..us,1,,1 t:., ? 1
full?, ?Thal.??-] I! II..tt I? . ?.?t i..i,i?il t.- ?I, iii, a git .i.t .
_n_ui.il. lol t t|."i' ti 11 in Hu ?i lana m.? 1 baaed
BJLI-tm rOtOt MUT 1. 187?! K1 it ?
??i.at l.iit..in Ulfa? 1 I urtuaa
ami In I llilL I'i ' !s. Tu'fl'?.
Whent iiiiali. bilah. li...? ,.
Sew Yi'ik. July f? .... 10.1 .1.11?? 3'..; d14 r... ?1,7.1
? iiim.ie, j.ii? i . a.'tHit.om 1.17,168 ..iitt.'ii
-.Illulia, July 2- 1,041.613 4.v..,t?lj '_,ii?
uti. Juli
l-_a_a.la.ti. Jult '?' bl "..'.?ii ... SIS !U1
t? arad Un tv? ? ?' ?' '-' U.789.:*4a 9-2,6.1 1.'.*
rortUnui. Mi , Jil. 7. . .1 ?...i,7?i .'..I.? .
Tslala. 86,922,210 4.862.024 4U,_!'.a,l..l
(.1. a( 1.1 it mu? (ill.. I ?ut lim
a?..i . ii.tL loria. l'talit.
?>????. 1 :? llUSll. I.II--I.
?rw Vin... July t _ Kit.-,11a 811.361 0.C7!*,.*'.*
llaltina.r.. I 1 t i 4,'...'...'i- ?uti '?ti 4 .!?_???.."'. ?
r I a? .luI.ia. July _ . . !_,'.?-? * _?:i ?gob'.i.S _ 1!_H ',41.
a*-.i.,ii. j_i. _ 843,5ia aa??.?> b7?..**7ti
fsaitaa? Mi, jul? 7. . 1 ijnrn *?..', loa.tkia
Ka? mi. au?. Jul) '_ .. b ,.l.:\ Kai.ii.|. 1641,178
Total? . 17 ll.'.if.l 1.961.188 1-.S78.469
It AX AM? 8 I 1? txt?I ha mat ktt la ?until, ami t a lu.111 n
sail? iiniii.-I riblpplut M 1.''?"" r. mil ?"ts, sai , ii lu,
Ooiri, tOs?Or.. hi.I rial! at 80970?-, Mia? ?lill ami in
Cl.ai <??! ?I ?**" '.a? II la,UK I.)? ; _Uu7*K I'I hhui I Uo.. ami
fciaHaJe. to? * ?al. .
Mi Al. M * ii.I *? Iiuie Is vi ty little ?.? li tin ?t tra!i?|.r
tar in lins iiimki ?', 1 Bl pi t? . :, ' 1 ? '..nu ..1. I...mu 1? held
st turiuer Uiriir.aaa. vrllh a I.k'iI ntjilrv , qaotcdattl 7ii-.il 7?
lor ?0111111.1. Is Uood -tr.iirt.l I? ?a ??*? ?.f B.00
(? traine. I ?_u..l ?I XA ,lmiii_rtuii uti private Unis k| -1, a I in, . 11
tllte .ti ib l.nlil I? ?lu st al st* a-li |li is ra., s ut UM) nie- at
____, lal IS agit lil s all Ill's at fJ 1'-' .".- 26 I It. I. IN
??It I...lit nu.venn lit at ii.r pt? ?toll? OinOUt in*. I_tii 1 11.,
fi.a-iii. at xt lu, .?ti?.n n-purted ?t?uve ?,-? ?uiil al el _?-_<_
? 1 . ti*mitt 4s V >'b!.
OI!_>?-l.liis,,.i Is illili aiid beti ?ry .it (R?.?'.'2r. from ?t Bato -'
kalala (lude lia!: ia ??it i| u :, hit sitav I..'! 1?
tullan?! Urne at ?I U*.<-*1 lOloi ?-??.! Vtn.t 1 +1 ?41 03 foi
?re-tent ni?ke . aini-liiK foi ?... 1, ami lou (ti .foi Xu.i:,
Itebhaileu l? dall al .. a. ntlur " 1? ate sl.-_?!v
ftoOViaiOM.?OurPxrli uiai_.it Um pastwttl kaaksta
tln.iiniiistit-l bi a fa 1 ?1. ?ri. ? ol ??ililli, ami ?anaaldrrabl?
?ar.alileiitaiB I lie .1. B ?.ml lot titi futur? tSS BOt btSB SuSCt r<
anti U.ere ha? ?.?.ti 1 s? nan ilstl-r? f.,i:.;-t?, 1 -,, tun ti?.
Mab ?rsde hs? aiishti' lni|ti.?..i and ne mart tsll) p'Vri.i
tor atork. and It ?.11 ia. Imiinl t-t 1^ ?uiisn'i i.,i-h I? ?* tliaii at
tbla lime latt year, lu filia Mi ?a a lu .,!..! lu. s,:n ?? i, ?__s I. ? li
ra is road ami all!? anr ?t"< k it.lui ?<l t?, |. sa llu.i, ?, I*.?1 1,1,is.
hold*?? hate tin ad.aatatB In I ?tia i'i na a fait buallanas
Star Im- ia* -tai -1 at st. ._') ! 1 1RS a.1 It... . mr. i.t ?..-...?ar? ala.ut
f- |a-I bl'l lli(- In I ti. it, -Ml .tal. 'lill- ii. ai.il. .?,? fluiks i) e
swiso-piiuii i.er?, tal ??11 exert t.'t Ul i. lafln an ?.t
loieisu 1 ??na Th< wann ?catto rhaatha-'k? : 1. -1 . igreatli
(rd we rtni the atUidau*? a' tie I'rodoe? Kzehl
llliUll, ?lill t!?!' i? III'-? ii I' !??? ej .lit li'-ta ?.ilili .
s?toy Hie n,?rk?u??_?lei, leaaaaim ami BBtfUtil; s . iel
21)01.1.1?. Min? in Job lota ?t $20 101-f.O 50 ; 2M) lil.t?. S20 40,
ca?h; 200 HbU extra prime, private term?. DOO tiltia. Mesa
???Her AutruM, *20 ??'.'io*f20 ?10, now tu-Wl Miclii-r i !*."?0 bbl?.
Mea?, ?elli-r September, f.'O 40. B?'f I" In iirnder?!?-denian I ?ml
aterj.il ?alex,,! lia.,. Me??-it ?)',.. I ?ira rfl.ia-til? .'". , I'm ket
fill. Family. ? 0. Hi"?f Hamann-(jillet hut linn, *17.. t.l 60.
'lierre M?-?-i ina? lu? Inn ?I?arty, ?iii Mi ni, uri- it. lair i.i maud
?m: Bteinh . ?.ii-x "f 1,000 i'b ei x ni ?,1-ji. fur liiati tali'.nlilerx .
lO-V far"rii-kiiil .lu . 11 ?u 11 V fur stnokeil .lo.: ISW. 1er
tiexii Hanns 16 Sja. average; ) SV ..fur iii kiel du., 14%wtte.i
f ,i -.r.,.1.:., '.'l,n ?i aa. Ilil.i, ?in bulk. 11 '?i fin IH'-mir
?K?'. ?inl 11'.?' f'T IX P.? a\,r?i e . '?'(> boxe? Clear Hellli. at lie.
lian,n la m lu ?ii r ii marni an.l ati-nnirer; w? nut ??? more In
iliirri far tin ?untliietii ?aV a 220 BOIM <1tv lim? ?bar 11 ?a
ui.e tin-lait? r t.it? fur ? tavnnte branal. Bri asm! Hess sie
tun . i ..i.,1, in iinte.i iieniatnt, tales nf ? Itr u? '..'. u I Oe. Lard la
a alni le atien-rcr. tint nat vere hi Hie . a-il. x i ii tii-rre? City ?t
lv .ui ?Ve. iii'tien,a New waters at 13~-_e.; loo tleroea "?,i
W.aieriiMi.iii: ISSalSii.ac.i76 ,??-U?-r Aiif-usl, i;Plsal3Sj<'.:
Lum. x. i?, i m nuntm. l.i '.a?1:<V.
Illlili. Merci? Mt\ little i lutui-r ?ince <>UT liuit ; the re
?eii tis innie 1'itin i Html Ibe demand ? Hie dally ?uliaiiluptlull ia
arowlna le-x , ?li anule? ar- ?taker. snath Paney mli-a
about aUnnly, Pall? ure in tall aapnljr, runt nrirea favor Ui?
bayer, \\i xti rn ??iiitiuue?. tu ?nile tr, 11). ??tit ?alea taraoly
?U I'xi le luina. Wo. quote Ita'iOc fur kikh! table quality.
We foot?
Milk -i in non.? .?..27 ?'_'?<
Milk ?tralffhl lota .20?27
Ml 'lui ?ni.I ?-nut !u ni entire dulilla.'?.lui'.
Norlin rn ? .mi.ile. .?i.lail
Mab li atti r. du., ihIiI.? anil emla . M,u 7
\\ i n , t a. . ri mu i j-.'-'.l"'Jl
Wealen, Ktrkln? '.1 *-"."-'
Wealers, lubx .Ihii'H
ttt u m i ininti Palla . '.',-i.i .M
CRKtoi nie loot weather baa flees buyer* ttn- adranti-ure
tliixaa.iekrl.il nu ,pt? an almnt i i]t al tu tlie iii lunn I. Sl.i),.
lu rx .n i en iiiliii?- fur lower ti?* in ex. hit m Hi ra liav?" Irled to
maintain a alni x, but tin wain, Weall ni luul lllier.i". Hliinila
Ina. | um nleil tli an, ?mil little sin. k lx lain,, i at lieil o\er,
anil we nut?-.i ?til in? oi Se. Cable advice? arc kowai ; ai.-xi
Mid, \S. lt.n,ti
Niw i-iiite. intu?, , Western ile. rtim
tor buna- i;x, ' r."-."'l'_'''i '.ni' IO Inn . I I 1
Ni ai >l.Hi . linne In | Il.i. -?kiiiilia .1 . ?( ? .'.
in.n\ fut Extra liSAC'S Biat-rdo- '. de .. .. 6 ? l
PairtoOoud. . .1" ?I ll-Si i i.iirilixii balm ... i2?_..i?'.-_
I mt? ?A i ?i. m o .i 11 '
i-Mi in.x oi raovuioxi nmi in roaa ros mi. ?auk mr*
L\?, JI I *.', 1x7...
I, i V. Bacon, lunl, Bret, vin; ?oe. Tallow,
Mil.-.. Hi. lb. pk.-a. lb. Hi.
la.nd'n M l?x,lr,0 ,., '..;? '.'la.--') .
It?.'Ii '?'.7 l.i I . n 121.479 .Mi ?I. l ...nr.it .
UIh'i. l'....nn 270,4.'?7 l-l ...I..-ii 29,07.
Uriari. 126,409 Kx.-.n; hi 703,1.01 .
Untttti l.VJi.s .Ml
Ullin'?', 45 61.600 iVi.-ili H"' 132,0*4 ?11.".,'.'..,".
Ki? uti. . . 60 .
K A a*x
W 1.1.714 10.80.! 20.1,917 l61 5,S21 82,650
B. NA.
lil.. 310 . ?i-'ii 10 .
Oth i r
? attica ... lo.Sf,7 16,119 .
TetSl.8,380 1,725.254 7 ??..??<><! ?-x'w-*..l..:.?;ii 377,">77
lui Al RDM I. aBPT. 1. 1074.
Port, Batea, Lard, Bert, Ckeea-*, Tali..?,
billa. lb. lb Ik.*. O'. lb.
l? I?. II 126,111 '.."?'." ' X.?..].-, 7l...".t 1 'li. C'a. -'IH 2.-..1.V?711
l-l 1 Uni.1.1 "1 I -n market ti pi in m1 i.- m Hin mt f., lit lal
I : a li l'i . bill ? \|x,lli If ill.' li ink 11 Hi ill "Hill 1 .lill mil x11 ?II ?? ?"I'?
ll Ij "J.all. Hil a . I.l lull li l|ll"tll| .It 1 .'??,' l-'l- . lill |'"t. .",'1 ! 1 '?
311V. fur the latter part ul niuutb. i??? aiv nu, um- but
Ktea?ly at 111 i .17, . I". ,.i?lii an. Crude, '? a .",',,. ?m- pronipl
ati't .V'ii. ft limlilb. Naphtha la Illili. mind, willi I n tdeiatl
li,l|ll li at USC -M lilll-Ul. l|'l lal I.' LU. 'I I- l|H" I a'l II
1 1 ?- -.'li'I 1-i'a'I ..Ml til.'lilli. . ?air? ?i '..'I U ?.LI- l-l Ha"' -I'll.
In .'.".tli ni Juli al 11 'j, . .In. nt Halt inn.! i. 1 ? *?i. Ililli 11"??.
naked I .ni .-nli ? nt ...iinti bl ?? in Neaa ?)a.ik at 11 ,. . foi
2-ih to2511) July. Aila n , x fr, ?!. ii,, x,,..i,, -, i... i,| ?a aii a?
tellowH llluaVille, quiet, SI 20; "ii I i-, quiet, 11 .".
HnllM Mil. . i| .lil, lmt|.|-|L' tlolllg, li'l'l al -1 17 -.. Il'limb.
quiet, >1 20 bul. fl 22*aaaki.l? Park? r'a, qnlrt, wt-ak ; I m
Nil. ?'I. DI-l|C. ? Klllplliailt?, *1 17l-'irfl VI. untaale lilli x,
X? Ij'a ',
a ii..MUN?Prime Weetara i- Brmli be!,i.n n;'i.., wiii.,?it
i, iver?.
>1 HASH Ran -ni*.'tx an m ra- i| ii t, but -?i reli ??ale? ol
4?hi iilitlx. lim I.lim ii.-, al T-'. -no Ulula. ' ? '
lill Lil.ii, la' ("llll.l MUM lll.llll'llil't Mi-i i--' - *?!,. ti .n 1 - u-, ., .
ami lill IiIhI-. tiili.i M iixi m a.1 K?ar. U'equul l'a i 1.1
la liiiilir-' ' uba al 7' ..,' >- ].e . I t ni? i'a . S i - ' . a i i ntl.
fue.i . Illili- ami Imiia. ;il?'i '?"- , .mil Nu 12 Box Clayed
nt ?'va- It. titi. .1 ta t.t in alni in i-mxl t |,,.at ,t x ,,i.i-., . ),|
x,,ll Yellow, !? i'.' in'.i. lol Boll ?? lute, I I 4' . l"i ? i i.r-r.- .!.
li<?' tot I'nwi. iini.I 1" .it". Uranuiat? ?!.
I \ ! I.l, \l l "111 HUH - I! Ill, I'.ll Mil ,|U.I I . ?all ??'f 40,000
ir al Ve.
N*. 1 ? I ? I-? 'S" ii," iii l-l lilli lu Hi I Bl tl'lnl't...- x.a-ul i.i,
hill?, at SI 22. v.e 11 jute l.-ll..-? i-.?.- 'ruin MeaaraF.il Boyd
,V , a \\ , . K11 t If Ul.l i "II I - ... ? - * * 1 lie l'i !? I 'I lill li
wine? idva i don ti? I iii m.t. t ? .*. 22 I* pal., willi ?ale?ol
lou bbi?.. wini ii prie?, ha? bein ?temllly m.ii-i uta ?!. all!) i
I lib t ii' n l-l li I, I bl..II L-l mil III. I I at le Wi i k. i Li-..'!:- In 'l.i a Ililli
at I hut price, aia.i?..! lull n li-. I lu ?lock ul ii t_ hw nu -in
; , U.-I !,.i~ I..? ii ?"iii. iili.tt ?ailueeil tie pi-l a-.i' lier? lin
-1. , k I? ii i i - .ii?.i.l ?lia. .?au,- . x al ila., ul ., t Iel I I, -liar,
min i., ,511o btila. Vie tusar m1 I,?)?? l. ? ???: . I pam i
al+1 17, buyer Julv, Aleohol, tax pabl. ia n ?ml iu fair de
lil.Illa!, WMIl limb .i SUppll, Il -'.'.'a' fi'AOP t--!! .\ia"ll"?
iiiii\|."ti.udna doini* ibur la "t ?iiL'tun.- hiu| l?-o
lii-I. I...... lilli?., m1'?"? lllgliwiiiea and Aim ul, I- ?<? bill?.
? n .'.ne line ul iii^liwiin x, -i 22-averag< |ii" "i.i.i iliul,
?*'"?'""?'
THE hTATE OF TRADE.
1.1 ???'II \N M IBK1 I'?
ll \I?S .lull* iii 18-30 p. bl?United Mat? a fiiiiiieii loan,
100*, Si ? yirril ? ? iitral, I I.
I.UNOON, Juiv in i .?u p. bl?Parla dlajiatih?'? qnot?
Ki ni? - al i ' x".
I.nt . . , ? . . July 10 12 ??O P- Bl.?t'Otton ia ?lill? t ; M illili ric
t'l'l-iii'!-. 7 ni.: Hiildlin? ? . I- -n -. 7 ''... t ...... .-. r-.nini I, ?.. ...
im ?nilli.li V.OtHI lnr ?peculation ami export,
LlVJ I ? ' , , lilli If I .).? |1. III. ?.li - Hi I "III II lill till III -I
nf M billilli,? I plateia, imii.i i..- belo? l.?w M.luln.'. ililmr
all. x, ,,,, U:\? , mt ii.,at 7 vi '? ii' ? >'t -111111. ur? ni Illl?
ili al crup,ou iii b.i-.a ni M.,.uhii - I plauda, uutliuig lulo.i
I ,,.a Mkli lilli!, al 7 Hat
lill i, i. .lui, lu ji. lu. i it ti ? ?ali ? "I I "tl"l. t" ilr.v
1-. I - M ? 1 .'.lill III 111. li, .Ulatlll'x -, ? ' til . I UM!, .ii I
? ,.? util I.n,,, ,.x ;?.,.? i, ...niau, 52/.I P int. Im
-I uri ' li i M i'll x.
i.'M'ia. Juij lu .i ?o p. m. iii-] an lu x ti"!, r.uix quote
ii . ,. :???..
ii.?m?, i.i, July IO?United st..lex r.v. iw. :,t\ bombs
1 D2 "x v?
i ni -,.inli 1" 3.30 p. BL?Refined Petmleuin, -. k1
e ?-.i ?mi.
UTI KI'??.I. MARKE1 -?I LI 1".
Perk?Pinn. S ? -? Ka?t< m ?* ? "tea Ijr
llirk- i i lil? Mea? Weat? in. " ? -:? ? i
Ba "ii < 'rini.eii.mil lui . WO Heany
Ibu "li Mum lim. -1 humiy
1.,u un I?.ni; I ?a.ii. ?'?- M., .?
la.I, .Ul M. Hil 111 all. '?-') M.MV
Bama?Loug Cul. ?'' M? ? ??
M'UllUlix.- ?i ? Mi I .V
lint Ii illa Ml -?. H3 lui-1
1'a.I I .'i.i Irntl? M, -. . lix M a.ly
Bei i li an. Mi ?... 05 [lull
I-ini li,tai Ui.riiii. D9 lum
1 allow linnet.li. >" CI M .iii
'I in I-Mun -^I'.lita. 22 0 HI "iy
Boa n ' ' 'numil. .. '? 1'i.H
Boen 1 im . 17 M. i ?y
li.n?. Miara..ii Choice . ?*'?'' lUill
Lamui . S??ue
1 nui -I ?u i ?t .i. . .. -.u Mi.uiv
VVlieal ??.in.? Nu 1. Il M? eli
"Win.n sprioe No.2. n- Hteadjr
\\ beal u .un i.,\.
(.'ern MIX. u. 320 Mi tip
lolleiS M-W.M.I .u i l 10.
Boaln i "ii.n n . .'. Mead)
TurpMitliM x, ,,tx . 21 '.? --?..io
DOME.**"! "' M \l:\l W
AiniNY Ju'v 'n ti ??*.iri; Re? held at ti la the street
. '.n-. u e i a I wtakei Hie ran*?* I? fruin Uti ,i,.li 'iml
?lui ??A Ile. i ? li r nu alai li. ,.| ,t x; . ?., . [ni linn m i ? ?
.mu xi x,, i a i uli n.1,1. Mall Mi .1 li .mil liii.i.
H i i INI I ? Jil'. '" < 'II 'i, a ?badi lunn ' . I "H Mid?
! . -? - 1 ? ,a . PlOlll ?I. ...I. . I. le I ..'H'a al. V ! . .1 I ti I I li
*... I M?-t, ni .Milln I |1 St: So. 2 ila., r-1 ...I. Mil ,! i".
+ 1 ?I" ?-" I Ml- 'l III lia! ?1 ...- N ? J d?l , SI 311
I p nuavlvau .1 It? I, SI ? 1 ? . Ma uni It? ii, ?1 i .
ilo .m it. x, . ; -1 : . . do. ??.inn *i -j , ,1
i Nu '.' Milwaukee Hprint-, ii 22. l.'orn nun deimind
MOdj x,?,Han Milli, li. i|ii. Neill,,a, (Jj?'.. \\,--|,|li
MU? !. li - "Liu'I 'ixl li II ni Jula . Hil , \i_ai-t inn?
Brui ?"ail. 1 I, 1 u . .. "', . \' 1 -I- t , as li li , .,.', , ai 1 ?I. m
MIX? I, Ik ' ,' Hy. '?aal; ...,lr..r.e- , ,-x ||.n |in,.|,j.|
1 n 1.-1 na ?inlet, mil?, j"i. 'in?, e. m : ! pork tin at 1.1.
Hulk M? at? 1 leal H 1 KWt -. 12 ?... Inane .
I ?, ki.' 'i 1 . I. ?. ..ii -la.'u! lela. Ilk fleur Ititi ?el. 0,
I IV Han x, 11 '-." I'., l.ai-,1 dull < 1 ide, i- Uniueil,
II ?./it . Bullet ? nu au.1 um liaiii-.'!, 1. Pell Ii-iiui 1 m
milli 1 i,, ' .11 !?? ?I. Codee uiub.iiirr .. H'liiak) liiiier ami
1 l/rbi 1 it -
1 , IO Flo n m..r:.i I qn I? tlim ?-.n k In 1 ? mina
teii'iiiai, and bul ;?? 1 more roubdi-nt; pi!?.? niK-lmaiteil.
. . m - ? ? t - . Ile. foi I ???I .uni *, l'un Data i. :7 ,,
t I "I a .;,,! ?A*hl|l . I a,-, , 1 1", . ? 1 .'I. ?'., . ? ia, I , |
and ?le.i.i,? i -i-iv-Cu'i,. li". |i? I",.., I.IH-Obbli .
. i.l li. '.'II ' I li.-li. ; ?..ii-, '-'. (Ml bl.rll.. Mllirta, 2, 11,1 lunl,.,
? :
lil 1 Ir Al ?.. .lull 10.- 1 rik, i.tei?.1s Kio t.'.i'il b'1-. : <, rain.
m. 1 Balli au ' ? pi? l'i"ni. 4.1"'. m ! . v lu al, 1 li
tinah. 1 Corn, :? ',ia.u un o. ? ?ata, 17...00 buab ? i,?., hoo
?u.xii. ?:.i .1.1 -xii. 1 nu m? Hour, 1.1 u iblx. ; 'u b. ..1,
I7.0?0 lui-.!?.; Corn, . lim?? b?. Data, ?4,000 bti?h. Uve,
? ' ra,1- 1. Canal Milpim l- m t ?'? wat?-i iV'tieat. I", , ih.i.
la ,-!. ?Coi n. ; ! Ik Ibu a. I lo ir, |r"l I .al- ! " the tut? ri? :
? beat, lx. ,.,.':. I.iii.ii li. :. .? ? . i
,ta. I ' . .. i,, Ni w ?, , rl. I ' ? .11 luili ?! 1 I all 1 III
?..i, ? nt hoo bida al SA 26 a so lo. hanna ?*??? '-?? 7 . lor
1. .,-,....,, --. ?.U Amil? I .J) ? 7 'a- ?. 'U f?.| IA ) ,
ti, 75 lol 1 *??< ?' ? ??' il II m 1 a. ..;,, , ?ul, ? ? t . 'M-. I
bn.xli .Nu. 1 Milwaukee Club, lo al Ive, al +1 17'? 1,000
an. Ai alai i "i i l tri '.'-.. ("in i.ii. . i.ina,n b'.a,,;
II u x.ii I,, . - ", OU ' i-r, lu ii Mlled i ...in-.-. .1 iiii.r
-.1 7i,i. '.'.."iiKl I.uah. Nu. ?-' Mi-.,-u M , I lia' 7 ;?. I tata ?I 1
OOlilii ! HOI ' '?i n.. iii N.. .'ai i ?.',. Kai lull) at
?1 u i"? - .... .1 mi,.. Poik titi. -.'.", i.i Heavy Mu??.
balli. Ill l?4C lll.'lllain, - dull Bl -Ti -ii
? ni'a ?' July 10.?Flour quiet ami nnrhan|md. WTient
,,|Mi.,l hirii. I, ,1 i In ii .lui , .Nu. 1 .-?in.i.'. x, ii
SlOO-a iot; $1 ti'.'i. Vuirual -: , i ... ?, - ,., .
su. .( m.., * ul-sa? u-, in eiii.i. '...t./'.iie. Lorn dull anil
PH.), li N0 .' MiXe.1, ?I S . a, ,.| ; 71 -.. i, i ai -".I
bl ; m pt. "lim i:. re. led, i,,,. Dal? dull and u,*, i
NU ia. i , "I"'! -".'< , JH?> a .i? U . lil. AUailHt. III.
, . r dm mi .ii -l ?; 02 i arl? y quiet bul urra; ? ,.' ?.*
?leiUl.-H ?.'5, ?l-Ol x1 ?I llelrib? I'. I'm , b ?ii-, ant, Illirie-;]!,!
-,ii - in ?Mi "', ?pet; ? i US, \u-ii ??a .n. -i 11.,a, ., i
Lai'ili'iii- b-.t nnu al I > -". -i ?! t \i..n-t (-1 ! ',i ?, ,,
l.iiitui Bulk Meal? q let and na ,k , m,i,i,,.?, i.? - ,, . ia leaky
..nu .ni iui.nl ii,u,an : al rrl 17. tn i_i.tr.-1 'orn to Iluflalu
. '.i ?A'beal i" Buffalo _' ... M lb? ..ti. i ?? un util ul i .'
Iii... i .I. ?A lu at i.r r ' : ..i j 1 .m .. .lu ..v . ?H in, ,, Anrual Data
dull and lower al M *-jc, Julj .-f-- . kucuat. Pork and laird
lilli ii ?I.l-l li lUlU|lr. H'll.l'a..I-. Ulal.l, 7..Hill la,I- ,
??in.. .IKHI in i-r ila. 211.0011 bilah .-.':?.u>. i.'- n
. ".'i i- Ml.. ,r ??-.bush lum. 170,000 buali. Uai?'
li Illili i a: Im , . |,(> Ob
? in- iN-.Aii. Julv 111 lu.ni ?toady. Wheal i|tiu t. Red, SI 20
Uti -'-"' ?am]' > ]. I lit .Na-l? Willie 1 * li lera, , Mj.|Htl?al '-'."..
i . n : in .-. i - 170 i it?Iii -n aud ?can ? ,.i .*,? ? i, I:,,
.ulai. na!. Butter dull and aocuanaed, Pork Urra at #20 Lard
inuiii'ail Hulk M'.?ix qii.i i ami ?laadi , Hboiildera x ,
< ...,i i.n, Kb ml I l<w . tiail li ,i . buyei Jnlj ? Clear Mun
l'.'e. liai nu iiuiel ai .1 dim hanaed . mill a limit", ii }obl
maud. Ml.ixki i.rm uni blclitl al ij-l li. la., 1 lu?.? ni m
i on in- ?l- I" Mull un. S7HS7 10 ? BO ?ithei lii.ii'a a u a i,im- re'
eeiiita .'ti . ?*.i ?ne ni?. 71??.
?ii ' ? an -. I' .i lu M ?.-.i. ?irn. ami nula Aim mid im
ehauffed. I'etroleuiP quiet; -t-in," ni White in nu ?,ti.
;? m .-..iii feat, u'w aaa?lllola 1 avjchlnber.
i'ki .:? ii ...lili la ?lour quiet and unei , a? I %.beat in
fun demand and um Extra, t 27?s?-fl 'MU No I Wini,
,i ?iUmil 27-T.j A rubel dk binn, al '-'?-'?_ bid. Corn duli
and itruoutnffal 70c. ??.ita hIi.u . hi i,:<u,,o,. ini-i,-. |,,
"?all," .'" I" B it".I' a, '.' .1 Bl ? 1 || i- , a i; |
Wh? t I.tait) biihh.; Con, 3,000 buali. Mi., m. nix-Fiuur,
a?OO0 b' la
lMiuvAi-'i is, Julv lo near, *S 7S?HS 80 Mi..?t tau
lu<l, |i baal I", Amber, el mail 23; Mini.. -, I . .*
II ii a Corn Kara, "-?'? 60. 8h. I. ii I ? .... \\ bil
Dan "'/,??. in, dull n SI 05. l.ulk Meat? ?le ubli r?.
?h-Vi-r-i..- . i lfm i.n. m.i.-x SI i 07 _ Clear Old.... tit. in, mi
-M nulli IN B-JJC; l lea! KI I Kid ^, 1'?".?., ? ?a,J Mile-, 13W
Hall -. 1.? ? li-.'.. lal 1. lal^UV.
lau lx?ii i a. July in. -Floor i(.uei and Bachan****. win??
ninia.. ..I itSlOA, Con, 1 1,/iiir. i.ata ?lui at li ii 8 '? Ky?
ililli at I'a li ila urn? linn Butter?New-York Otate iti-.r
Hulk Mills M,i,ullina. >.'.,<? .bar KiliMiba. 12e. : Clear
- ?.ve. Baron hbotiloar-?, '.? ., . Clear luu hi.., .. i.b.
I a ar m?,?, l.i :.-/I''.. Il.iii.a Mitrar eui! ii, lijli r
I ant, UU?l'e "-.blak) ?tendy ?t ?I 1 .. Bwllt? Millet but
linn at ItSt if.
'.H-rui- Ina l't -*-*|,uir dull, Bot-atl ia! ti") "nt firm ?ml In
fan ilen,.a-al at Si 20 ?'mia . irre al I Ara uoiuluallj N lu
ami-. ?laixMiiin ami iiui.al b,i . i,xi. moked. Prorl buni
quit l um! un. n.iueeil.
.Nrw ,iMi) is-, July 10.-IN,rk dull a'ul Inwer ?I gil M I
9917*1. luy ?-alt.il .'I,.'? -: ail.biH, ll'?e, lia, ,,n ?nil
?ml loan bbouldcra, PSt , ? ? ai Bib aiai r?e. i Hidra,
II -..i .nid li? I.. Hal iiti.r it 19 iii '.?
\.I.]-Ly fillan; lieetilie-., |I 2.1,/rfl .*. Til? n Ititi fur
uth?i ?.nu ?ia ia inn kansas, Kietuuun Ksw-Ysrt hmht, s
ji'iti. um --i-i liiafr ^ 7(1 tWilil UlTv
Mr- ?A k11 .Im, li Hi.ill l|.|..ri?',t tir?la,','Vi.) Vt'lliat
?baili , ?So. 1 at $1 11 i ?Nu . al ?1 07"?, July, fl no ,,
Align?t, ti OC'*. Oat- tower and tu good demand; No. 2, In
stor?*, b'ic. furn low. 1t lairly s? tire; ISo. 2 MU?-!. 6-tc. Kye
nutuln-tl; No. 1st 0?1?-? Barley easitT itiul _tt-Ot_t-ftl N? I
-???ring, ea?h, ti 10 . Keptembor, $1. I'reightaweak andlower
Wheat lo Hinfallt '?V. Receipts-Ftou.. i _(?0 tibia. ; Wh?-at.
114.t_00_.a__ Hblpmenbt?-Clunr, 7,01K'bt.l?. ; Wluat, lh7,(?00
bu-h
utarata July io. -nour sta-s-tyi ai?? of i.aoo tiw?. at
to'2b fur No. 1 Hpriiig. ?li 7.*? for An, at Winter; 4*7 'lb tor
lambie l-.xtra. Wheat brm ; sales of >'<>. 1 Milwaukee fili?
al ti '?'ii; Kitrs Wh te Michigan held at *1 3d. ("m tin
? li'iin-i.l ; ?mil s ai ho it Hie. for l/ow and High Mil?-. O-tl
Mt al, $3n fur Holt?.I (39 fur flibolted P ton. Milli. .-?I
um iia'a-i'.! ; KhortSL K10j Mhi|?etliff?, t-4 ; Mirtilllns?, tuft 4'
ton. ?anal I'riiirlita-tt'heat, 6 *?_*.. Cara anil lljf, tt, to
Seo York; I.nmlM-r, M 90 to the Hu.l.uii. I__?k.' ll.ri.pt?
Wheat. 48,800 bus!. ; lumber, 1.276,000 feet, faual H_U_?
nicnta -Wheat, '.??Min i,usl.., I nulli, r. 1,606,0-0 b ? I.
I* in ?i?ki.i-iiM, Juir lo.-Bark-rf:t4 tor So. I Qasratrs-,
Keasl? quiet and uiirhatigotl. IVIruletiin any at 11:*?>*. fur
It.f.iinl. i*V.''V. lot iiuie. la hill?*.; 6 ___, m bulk TI.
la more <l?-liiir In Flour, pi .iirip.tllv on tot ni ?i <?Baal ?ales ? I
7? li hi? Is. at niulia..?'??I linn?. Hie Flour Nlnti ?it ?.-",.'? l'_-_
XVheat ipi it Iml um "ian_.'isl. Ht e lu lil at .1 O', ?urn film;
In better niiueat ; Yelinw, B3?__?t-4_.; Western Mixed. H'.'u.
?I've.; Healed. H c. * ..it, . "inman.I full ti(- .?I I I, Wini' . Mai
87c; M1??.!, (ia-. Prorbdona si?.?, Mess Pink. $20 603
f.'l 60: Bead Hams, il.'.??K.'l ; Hooked Hums. 13-; 14V;
l-l. kled HVi.r.Ui. I__.nl, lS-WSU'fC. Wulak.v-H __ for
Western, in Iron. Mutter ?leae?. N? ?? ' Y"r?; am* B11 !f'"'l
County Extras, ____... rta <i?. Flrtta 23-121-? ; Western
Kum?, '../'.'I?' ?lo FiisiK, 17?. If? . Holla - Pirata, itid'ioc
.?..?. ian *.ra.i.? tniii. New-Ysrt Paney, u ??_:?. r<?'?_??._
New.Yort runie. v.Hi.r.; WtMtsra Mm, I0->11..| da
I'rine. it./!?'??. Kgga rum Penn?? lvatila. N. wJ-iatv, Bud
Delaware Preah. 22-I2.V. Western ?to, ?_???-.-?_? 1 ??.
M. la.ii?, J iilv Id. I lour ?lili? t mid mi? h.?ng"d. XX br-if
higher: No. i ii?.i Winter, ?1 88<*Wt__ki .' S6"s?#l ?7,
Jut .1 -.:.'._, -ti 'H': Xiifii-t. ?uniiaNl. r, 74 _. ..ras!. . 7?i?,
??i nteiiiti. r. Oataesaieral 00? cssh? nt . August 1 .*' I i-i.
Jul?. Bye Nothing doing, \Xhi?kv quiet at l-l 1??. I'mk
steady; ?mall lota, 820 lift l?rt Halted Meata towel , Should? ra
at t'-i.-iik tt Be. Barna toaer*, W-snktois, tci ftoar Rib
Mile?, I."-.-/ '??''?, : fit al Sid.?. 1 i. lal I 1"W. r . -mum, I
uti. red el 12 'H'. ; 12. hal. Lu? Iloss firm ; Kblppe ra, I 60S
86 80 Ibu on. -ii f.'./.7. Butcher?-. ?fT./*?. 25. faille a?
tit?-, ?iipi.lv light i -ii,?"! lio.sl Native Kl.tr?, 06 M*?..* 10;
. ..ii,in. ii tu Meiliiiin. .1 26- ?-I 85; i..?h1T. una, 11. Mi dunn,
+ -' 75 _ *.' 80 I ait gXlagi 40 Krretpta H.iii'. :t. ? H I'll?. ,
Wheat, 7.?kui bush.. ( "in, 7.IHHI bilah.. Hats, h.(?Mi bush.
1"l ij. , .lult lu Wheal ?i.a.H Na S XX lill.- ttal'iish,
II ii I ??tia tti.ii, Michigan, 81 riSttl 28; Amber Mteh!
gan, .!_?:.'. August, ti 26; ?-? i't? min r. ?1 '.'.v.; Ka 1
l:..l. .1 '_.",'? . Ka, ! do. ifl 23*41 A-jt-?t, ?.1 '.'I'.-; N? '-'
llsvton ;uul Mi.liuiin It. ti. *1 '_". ; Mi Jut.?I Red,.] 0-1 Ma
2 t.- i., i ni i,..s, ?l 26. iiui.st.ii.il; High Mixed. SV-I
.-??lit ?ni . i. 7i.i I mi Ml?.. -I. 7.? '?? ; So. 1 XVhlie. 7-e i"
grade, 71',. I .?mi i_..!. 61? <'i?tN ?lend? : Nu - ?ml
Ml. higsu, 6X4 . tillite. IVY. Fu in' :? .Uni .ml um linn- li
I... i,i? Wheat, 18,000 I" - li ; (.in. 15,000 buah.; iml-,
l.iiisi bush. Hblproent? -Wheat, II (H) Inisli ; Cam, 66,000
hush.; t -?ii?, :>.(ai i iui?h.
X? iilllN. i..i, N. v.. J uti 10. spitit'-Tin; - i.t.m (lilli Stale.
lii-iii sit.ul,'at .1 46 forHtralned. lal ina.at ifl 7...
(ullliX M Alt li I I
MiMi'iita. inlv ia ???it. ii linn. MbhUtBg, I.*??* art
r. ,.?;.!? 112 I.? . ? sViuin ?!(.?, 466 Iml-?. ?ali?. *-*>*! hal. ?.
si<? k. .',.711! hall?.
Cl\? laBATI, Jul* 10. -?tatton trail Middling, 14 V. I I-"?'
Middling, I.V.: Oood tri -.an. Ki.. ; Bet |."i|.t?, 1"
bal**?; .?i!|ii,.ii!? Vii hal. ? ; sal.?, go Bales | -Meek, M4?
balea, ._,
.M ? nil. ?ins. Inlv 1*1 ?tilt?.li ?i i i.t : Mill.Ilinr. 15'4f. !
I".i MkMUlig, 14V ?""Ni iii.liiiiiit. I Mi . mt receipt*?,
lil hans, KI u-s, lil Lal"?, sa..?, Ma? Lal.?; st... k, __"?-.- ? 1 i
tail?
?ititi |. \, .Inlv KI ? uttui. <|ii'i t Middling, 14 -Ci I"?*
Middlti . 1 . '.??si uitt.ii.irv i ... in. i.i'- mi?. '-*'-'
? . , iimrta lo Groat I'.iii.nu. I.K7S bsles? etamtwia?', .0
bah? sal,?vv.l La!.-?. ?HmK. ? .7?-.; ti.il? ?
? 'litio ?-?-.. July I*' "tt"U st.?nlv. Mbldllng, 11V;
laiw Xlmtll.t.L'. Il'ii .Iiik.Iiii'.i .ni Iii I lal . m I m ? ipi?.
' ? ? sal .. 100 bah ? si??? k, U, 1211 l. ii. ?.
-i t vs in. Jui. Ill fulton inn. M .dalling, li'i i >s
MhldUng, I4c.? i; ..?I in.ii .it. li?, h "t r." ipt?. it'.??
ah ?.. i. Iiah s ?lock, l.?v? bales,
N...I 'ih, July lo. Cotton iirm . Mbldllng. 16c. net re
,i : ,-. ?7 ki ripon a, eoaatwtoa 7? katoa Bales, 60
inn ?t.?... ii n baba
lui.ti ti.1.1-, Jul? 10 i "tton firm . Mbldlltur, 1'- ../..-'i?
Low Mbklling, 14-4--14 V .i < >r l.ti.n v l?14V. i-* " ? - **
i.t'iipv. itiiO lui.? ; ? wirla roaatwiae, 40 batesj ??...?-, 150
bah? Miine i?. I '. bal ? ali? k, J '?'" bales.
M OBI.J lui] 1U lotion quirt ? Middling, li'-.-, list ;
I n . Mi? illlng, 1 li i.ssl tlruiii ni. !.. .- net retolpta, i?
balea ?j.-.!-..... I wise, 12 tsttos: S-Jes, 160 bales; ?m? ?,
! . '. I , ? ?
lt> l-t li : F. .Inlv III - (?.tti.ti finn ; Middling, II '-''
l;. ?, s L.l lu i . ||,i , qui' ! : Mhldl 'i - 1 .'? a : l<ow
Ml.t'lling, I.- ?- ia- ii ' i.li n .n . II ,, . gnats i. ? ? i i?t-, k1
bales ?i. ?. i ?? balta s;,..7mi bales
it n tn\-i-.' .lult 10 'ni', ?ti.el? uni nominal; Mil
ill n ? it'.i . ion Mi.i.tin". I . -i ?..??i i ?Minar v, v.. ;
!!? i i ii Ipta, I bah . t ipul i.-. t uaatwlao, i It I. ii' ? . alta -.'-'
lia . ?
Hi i . i '?. .inlv li? ?utt'i- ? st. ...li- Middling, 14V? '?"?"
i Ml li.in:. II1.*.'. i.''?i ' tniar?. ..'?... pruna neeipts, '.'7
i.-ii. . ?ia. .... i
I'i!. ? s!u| nu nts. -.. ti Hi - ? i! ? . . ha ? -
.ti . I ?I ?. lult 10 li '(?-li i|iiie| ami linn Mi.l I'tiir. 1 1 _r. .
Low Mbhlllug I I'i? . i'issl in.In..ii v, !.;_< , m t i? ?? ?ipls, lb
lu . - . s.i. ?. .. bali
run., ll.l-.-llt. Jill* in i-otl.'ii linn Middling. 15'V. ! .??
i til i.lilil?.-. 15 V-; *.i "t n ? it. l ? ?? ? i?-- i?>. ipi .117
bales.
WOOL M \ iik i P.
r.-l"V J ill 1? I ' . ? lpt1 i-f mit li" '1 fr un tin- \\ i st ?in
01 lill I.? r. a?. , ???it t i li unsal'T.iM? sin.ti "It'iet.it lila Liai
rea and Ins uti val? rai.I be lookr-l for until prir?-a tn.-onu I
n en i.; a i-i ii. I'. .. .ti is an aiitii.i.? t.i i' -| "- nf theil a??tl >
t* fast SB It lilil??;, illili ?? nie lol s nI IK'S Iiii. han I" ti' Wibi
i i i ..i. i salon -u . '/ i-, from the ? i ii. ni latea ?if la?t week.
i'? i a 11 not quote Ni? Michigan and ti ? onau .;...? i : i
I?. . .ia ; lu. I.,i:t i pi.e is "I'I an.'I ou?t lui light medium j
lit.i ?. Vi a i Li . ?tad P? : -t It.n ia ti ia - ? i in ?
" ? ' 17*9*. '?*?.. m I "? 'li ? ?" i" f? r i "t ?? it
fi?? i a llieaetg i? . I. lia M!? Igan baal-e.na d a? low
16 . Bl d t ia . ii i I?? il n ?it . n i. ,?? , ' ? i i ' ?
1 u- i , . . I bel - mi- a . i in - ii lu ? o.i.l. lu'. n I Ii ? '
la n li i . . n i n...I.uf . un 1? Vi. e li i ii p .i. i a-.i." n i i.
but t *? demand I? fn i It mi lu I <?', i i - I '?? t : r - . ,? n i.f ,
II.I, lil .;..;.. iii-: .1 '...-.-.. t. t \i i-'..-.I. on small
. ii . I. lutaellti . ' - '.i'' . . '.? ..i ! '
a , i I.. . 17'-. . hu Knit a Ki. Ullin? ol lu i.lu. I. Mho
1 ? ?.. i i ..n. ? a ?ta-rtsluty a fe? t?. I? ??-... when l?ipplk-?
began t-> arrive, mut tim! t.. t vv i? sa estre u
h n- -"i t. e best lui? on ile m.uki, ?nul Id
17?.'.. i- a tan I in ? of pin.?. 'I'' e I ? t I? IV I | nu ? "t
.?.li (muli li" .liol, ali lr.au '.! li i |r-,i f., i my
lil the trade I h kui i t ? ma week?S ?-. Meal.um I ima in -I
i .. rea an In demand, and aobl to aniue eitent, piin<t|
: .. H, . ,? ;r,. Iml hue I'linii-li.'l in li -l.itiil ! rai. .ii li.ui?
lu Califoruia slum a rnual eral.le fal-ltig off from lu t tn.k,
buta Lui i ? t - : ?. ? - - h i? i.eeuii'.iu. althinigli bold? r? hare I in
eumpiliei! ton.m .-.-? a lilla In? th . t ? ill , Ila tia
in iml. .-n" m n ??, -; i Ins ai n?.ui iii.... i-e I ti- latter prit-?
i? i'? fi.ii-iii i. ..n i-i ti..- 11 st mis ni Northern. Kail (?ali
I* raia ?"I Vi v.ii. i ii n Ii n toa t. no llrmnr-? lo Ina i at ki i
na any kimi id \. " ?! ami bun r? bav? ti inga [in ?ti mm h lb? ir
. ??? ii n... In. a.ml Lu fulled Woola I? unite lluiil ?I
Ila -ali? ni tt.e ?tek lill t e I? ? li UO.OOOfesI IS Ma f. I
pi?Ml H |M l? al..I \. ii i 1, au e, i I ?lot ill ?'i all ...I ill e,?K| l.^t
' IH Ulai M.I lie r-llpt I ?it ill. Jilla. . t Ml tin la I? ! I a!?
CATII.I HARKET.
(?mr.??.?'. Juh in it. relnta lor Um ?.?k ?attJe. !7.7i?;
II"?-* 7...1.'.-', tit,.,],, 2,701. timtae uni. bul t-rai faltl .
13.662; 'I"?--. :?'iiU? . ?-tut p. a''i ? ?ir i rtoMail ?tesdy f??r
In at, dull and ?-?st tor low t-ra-l. ?. ?nul 1. lana * omnnan to l \
ira -i. n?" ?'"?-. |176 It? 75, ir.allv $5 Loot*
?-toi k. i?. + !'/?? 75; ll.i.uitli 'I.t.uis, *l 7.','i4-.i 7', .Naine
linn lui- -t.. s. I., _ -t Ml.
n ..-,i..s' ?ii.iiit i nu for li|.lit, w?ak for beary light,
t7<7-7 ???.'- heat. ?? (15- ?7 10,
I ill ?I-iii.II, oulnina), at .? I . I -6.
iiiitincin
.linde ?n T*?a? "?lonlh?. I Ililli ??reef tit ?-ni I inn. The
ll.ul.ni_; lluii-e ?ii tli\. I'rotUinuh nu ,t | ?.. s,,. |*J
XX ull??t.. ?? hu tli-iil in Mink I'ritil?-?'?-- . line t-mil Hi:?
inni iii.iiis ? in ti, ibi-ir rust, nu r? duriiia Ibis mirari
?inn?' ?ii lime. Hasse St I-SSW hin- maia ii- Ililli n,
**?>.????:> lumi oui? ??loo uri-in.llt ki\ ?-.it t!, una) ornai
i a . i .... : nu l and over In > uni - "
I li? t al?" i -in-a ?i i I.It report ol till t um ill- n of nfl.ilr? lu
XX ?ill si., v I n Ii tin .. ?ti i I ul Pi na 1 lu ? . ii a um }i _?i, lu any
on? arlio-la-aii ?aiufro t mp; n?.? ?, <? latlug.
bend tor II -(Kvealag Mall, Nea X oik.
lu.-t..n h,-it Wawi naya
i!..--r? tleiandel I ."II,ingham A re. ? ill furnish lo tin.,..
.i"i t.-t in X\ all si , t ?; l.u at.ut i :n ul ?? i i.-,i ,imi
?I I n!i .1 ?tate-nioiill a i < | ?... 1. i ?... i .- .ni i un ? ' ? i i, ? ,,f
grestval ? n >tl. i.un.ti ii.I. ii,, i,it.,, la m No li Wsll
n,.ti? Xork i H v.
Alt? lit tti li III' l'"?t Sill s
I ' ? ??-I? r la? i li??? tor < mt rolling ?han Bia the atsek m it's i I
luoie m ? i,,l iban i in la' t<> mil a: ant Ulli? I l-OUaeili th? ? reel
\ ii. |.n? t ut 100 n II ensl.to a person I? muirol lilt? ?liari-?a,i
. .. tal .. a al *? ,1.1.11 I?.I milli ii.it ?. ,\ l.,;..i de| ?Nl.l
Vi i-otll?. al! .vi ' .. I. H.., ?I i., i ;llll; k i "t
t . ,|,.m: nt tl.000 w11! control um Hue -alni ?1 || -. valu? ?! li
j liai.* n ? i. lor thirty ?laya I htoarraug meut enable? .. ?.. i -..,,
ol -' all ' '!? ' ' l?i ?"nu? I a t? >t lu? -, bt.?? - ? n,.,i |he
li an ol i in ig\ is ?it on, . put on S level With lb? mau id v.. al, li
Ailill
.-XI l.\. l'Util II I N* ; II \
I. Xt.ili -t
V ?'
' Ik
SEVEN PER CENT SINKING FUND PARK
BONDS
NORTH CHICAGO, Ills.
Ilasaed tor lam oin Park |
"-,. ?i, ? ' \ iii, ? i. i
$26,152,227.
The trtul ?. i. ,' the?e,th* enlyb ?d- ul. ./I Ihr t?u-n han
lutte J, U iiu.it.?! lu 1900,000, a c i. ?',, rdiir ami into) v /,
ketring bet a ? i, ' I . I0o and elaewherr, we offer tor ?ale ttie
.?m i.m ii ruainiug mu I I at !? ? ami it i ?... it lut? l. t I la ..m
pi iv'i ? foi ii sim a iii t,?\, not nnlv lor iiiltn?i, hut fur an
ann ?'linn- ia?' f nut ! o? I .'? |? I . en?.
lea the i i i .-?? . muai m ?, tin? ? li"ii''s an further
s.< t? ?t I'? -v *1 pledge ol the I ais la- is wilbla the lnuilaol
li,, ?'lit ol C1 I? ,11"
Alus lalii.itn.i, . f II- - lan I? I? A 1,000.000.
laiupl.!. ? mini ? iii i.i I,.i i ulm mi.l i..n ?ii|ip,n ?I Pt
_Pi.. 11-, in??, lix ...? i .s. p. i a < -,... i Ibero st
Williamsburgh Ciiy ~
PIRE INSURANCE COMPANY.
0BOA9ISK0 i-'it.
I ('?inn r lli?...il??ai ?ml [ lr?t st., Pi.siklin.
OFKI? !?*,?-' tat.. Br id lyu,
IIMSSSISI. in?.a.!?a>, Nt? Y'.rk.
< n pit ?I
hu? lilli?, July I, I ?*?.*,
A??aela .
$?.?..0.000 00
. ..I*.. ?'I 01
*V-?N,.y_?;t m
BMOCITK, Iii > 9, 1871,
The Hoard nf !>ir?-etona have tin? ila?, ali? la..,| a is I- X1 I A N
MAI. IiIX'llii.NIi of TI N 11!'. (INI. p.n ,1!,. on d?
n a...I lil*X11 NU Dlllili.n. Pr-au.leut.
N. XV MEHEROLK, ?*.?r.tatv._
UrK AUK (?KKKKIStJ u liniiti.l aiiinunl ??1
W?'U ?a? 111 ?si
First Mortgage 7 per Cent
Railroad Bonds
AT t?0 AND IN I I K1 -T.
_ JOHN J. CISCO & SON, 59 Wall-st.
i.KHKJH (0\L AM) NAVIGATION D0.?S*
RBOIHT-U-BO 7 i'Kii ('INT * iiN-u.i.n-rt iii? MORT
I. A *. I. I.? IAN.
Hue In 11*11. Ii.n rt t payable Jn a ann Dee. 1.
li.. Iitnu all tal n
TIIK OOMPANTM !??1 I 1.11. . I :?.?.-? ANM A I.I.Y AUF
M All V iml ill.K ITS TOTAL IN I I ".I *? I I I M.I l.l
Tll.h, AN1? I I It) PAY1NU I i VI I I.M. -(*N II- ti Un K
AT TIIK KA I I ?'. - I'I It ' 'I N I PI It X N ?. I ?t
?lh??e ImiIi.Is for ?ile it lol and a? < 1 .??I ml. i?-?l l.v
PKlHtlNM, -UVIMt-HTOM) i'.'i-l * ?-'..ti in-irii ?t
.financial.
XlrtEETiX?T^^risTOci^i.DKiJ.s of
J\ tim BOttTOM AND NKW.YoilK AI It LINK OOM
I'ANY ?III be held ?t Mlildletown. VL, at Ananrame Mall,
on the 2.hl of J ule, ni I ?'i lork.
The ' i'ii i I uf Iii?-mu unp la uiaiithorire th? laaueuf gi.Oo.ooO
of Bouda, a? BfWTtAad ful In the I bait.-r.
J). It. ii AT? li. Secretary.
DEPA?TniI!.TOPKlN?S('K. CuMm ll.t'lrain.ni li
cur Ham, liK'M'Ki.VN, Julv7. 1H7?. J
BROOKLYN SEVhN PEH CENT BONDS.
Hnab-d BceMsala, Mona** aa aucii, win in-re? ,1 ?el ?t
tilla lifflie until Mnnd.iV, Ililli Inat-, at 19 ni leefe main, for the
nurclliiae nf the ?hele ur ?tlV part nf *>'iO?I.IHI iii.i1h.ii nr icirii
(erad OBVEN PEB CENT lill? KiK LYN CITY WIN DM fur
Ihe ciiiniiletiiiu nf tin? New-York and Unaiklyn MS*****, due In
lyo.-.. ltk)?;. ami 1007.
|iii]Ka.ala muai xiale the pilco uti r??l In addition to acrrunil
tut. n -l fi'iin J ni?. I.
ihe riL-lit la re?, ried to Meet all bul? which may uut be
toii?lil.redior Uieluluc^tuf the i Iii".
H. B. rnWht.I? ?'?nlrnller.
DFF?rl/riil) IIONDS, M?H,?'ll;iiiiMiii? Si-? nii
t,ea.?oii|a.na. C, ?' MlNUOl.. 1 Ilrnad M.. N. V.
17L?CTI0N NOTICE.??t?tse of New-York
J ami Alleirli'ini ?i 1 ?"iiinanv Hi liberty at Now-Tark.
Ali elert.tur-IA I Pi lill KTEBH ?ill be bridal Uieofltee
i.l ii,i- i i,minmi on the 2 2d Inat . between the boora at Um.
ami 1 oi ha k. i-y?,nier. h. K. i lll.M lll.l;v, l n-aideiit.
HIRE IN8URANCE BTOCKS WANTED by
I k s. uah..:?, . os wuii ?L_
/ J AS STOCK?.
\j\ NEW YORK. HETBOPOLITAH, Ml'TfAf.. AND
MA Ml A II 4..N ?.A-. MI.H'KH ?Ml ?III I AM' BOI D,
?mt all kl.i.l? ol llrooklyu ami Kew Vori < ? ?a **- eui ?Ile* dealt
Uabr UY.il If. PBBN H-.-?.
' Kunu, '.'.i .It. limul al.. V Y.
RTORTHEKN PACIFIC RAILKOAI? BONDS
ii ami -?'HU' biiiiiilit ami *.M II K. -M:\VII.M.l..'.....
HO 'ill Um l-l I 1,1, lol !.l
NORTHERN PACIFIC KAILKOAD BONOS.
li |.ii\|.H"I.|.! !:-i ni eblriiu liilninialaiii abnul ,hi ii
chance of lamda foi landab] addrenalnc ,.i callln* upon
CALVIN I lli-.a .:?(.- -'- li"limit ?lil'. Neu .ink.
Y<?TI? ' .
>.l in ... .-r line? with ttie prm ixaiia of ?iu,|iter-ai-it. .ii nf
Un .ni?'! ti.? ? ?na ?. .--?.m nf Um Eighth in neal Aaaaanbty j
?I nu- Slate al lewa, agmemn I May ininti '"ShU**, righteen
hniulliil uni ?rill ni?', I her by gin millee Iti 'I mi mil Bftei
Ike ln?t day of June. A I? i iL-iti i n bnuilrnl ami x, vetiti tin ,
the |ui a, i al an ! mi I -I ni a. I I? uni. liver uri ? li ii ti 1: ed nattai I
of ii?' stale al inna laeaeS la :.?? ?eena eartth tim set share
UK lil I, un ! iit.d kunu li aa the " luai.i W ii ritel I), -|. in ;? Itniidi?,"
?li.lil be I'.nable ill lae blllkillf I.HUM' n[ ,\ii.x|x. KOUNTZB
itii??-?., in tai iiii ut .s, ?. ?fork.
CCC *illl'.:\ I 1. It. tiiivirmu uf Iowa.
\V. ?iltn-IV. ?-It, li '- tr.T.
VF.W-.IFI.SFV MIDLAND RAILWAY CO.
?1 l m- ?indi i- m ni la l-l iiiurlua. ? bond hobler? of Hil - i-.-n!,
' H' H ' ?' al | .III lit II ? I ?-.lill ? al 'I, V, . | d'il"? lu > . "|- l'|
(.ill ?i'.| in, .1, dixile ;i curifiirai al .1 li ii It rix ,. i iii bili'llmli
er? ?no1 ? r ? n m - mil ? n upon ?neb baaiaaa will ?loJua
lire ton n ?,i, i x. auii m i uni mit n a,ni tm m el v ni, mi hub-lib
, I a - ,, fi ?II ?I J I li With t 'I -a | ' I I | I 1 ? I 11 I I ' H . W I '
la-ti, ., BRI i i st. ni i, bon al,.. d< i -, (? be luid on
\\ i i'.Ni.Mi.w, Juiv li pr?ximo, at 13 o'ebirh m., at K-noni
Nu. J. Nu 152 Itiii.ulna). New ^iiik, \S i alan tr.it. Ilin.e
li |. i, -'.ii i.i plu ?? ti i ti i-i : ? - In i ? a;, -ti nut, al inn e lib i.? l.v
?eiKiiiiH i.n-ir ii.inn ? .ni t .ni rraaea lo iii.ii ni ii,? analer.
i.n.inii: WILLIAM HOYIK Nu 169 Bnoiwsjr.
r-MI : II BLV, n . No, In ttleld al.
I? \l I. -H I I n"? . "t in.'. N. I.
HI I II I'. Mil I -. N" ?1 N.I..X.IU x|.
i.i m;i,t \\ i n ' i.. - n,, ? >v, .i Fiftieth ft.
HIN i:\ MAI.h?. -Nu MO 1 .lib i\c.
Ami 01 'e i
Jam 2ft, 1*7*1.
vow in nu: <>it<>iht\ity ron per
11 >.iN>?il I A Iti.l. SN|i?\|\ll. MEAN? Ki | \
M-i ii. \vi:-i' piilNI xi ANi i \( 11 kin?; ?um
IAN, i. i i?;, u. .i ii ?lib an ai.ll.iti/eal i-apllal ' I ?'i '. ni "'
lihare? gib) l?ir the pnrpoae of ,.|..-i rm ? .i Bullring null u I.?
urn it bum (the l.iiL-a?l m be l uii' . K1 ti ? . ? winden,
I ,,., I .lilli I li Billi, .I" I -I I Id ' Ullll. li li .11 .1 .11 I- li II ?'
i iiiii|i.ini ha?the le -t luipi, i. d walei | werln tin iiumlry.
uvei Tih? bota i uwer. 11 e ?bar? n ?re na? uBi i> .1 Ii i nail. ?ml
III l.ll || I? |Xa. I I), ,1 I,'I' ? 211 - a.,1. X .' I. | '. .,', || - 'I ?I SUK1 ? H I?'
riven i" -nan ?. i bil wurta .T'-iH.. in., -?infix, a hit wurt ii
???mu? i uta mil in iii ii ? mila. \? lu 'i II.? milla an built I
kita i. ill In, le.-.xe a? mia li a- t ii ?hal I? "* . -'"I th' un? ? ' r .
will duiitil I h i lum . i the ii'-i Ma-. The I m .?.my Is coi
I'd.lill ki l? ?" i ? i . nr .' i It? . -?,.: ii ?I. lion Ji 'a i
li. Ne|i.:i. Iii?).'.! ..I i f l!n I ..iii|..inv. I a? ?lu- lu?! ri'fcl lea,
Ai lal f.Mii' uifiii tn ii "li nl'ltexx I. |l. Ni li'-i. ni
I.IVI Ni ?? I' N ' i \ . Ill-.l I A I
PEOROANIZATION OF Till. NEW-YOttK
li ,l i.-.', i mi UIDI.ANU ItAtl.IlOAl) lllMl*AN*i
I . II... l-l 111 I? ini.l lea i. iel an li I'atioil t'l all i I t Mort
raei? llo-aitio'ilera, in bo Mini in.- h> applj ug to a. li.
M ? I III.,; A Co., I Iii i. N. V
cr, .M,.xi;rii \\i? i?i.n\ Kit ii iv u. n. (??.
ii i! iNU-a-i nu.in.-t ai I auld b/
l(.\ \\: A <". 13 v. ill ?'.
Vit* I .*. V ??' li i i Mil . "'H' i?>. )
Tai lal i.i ii? nilli i, N) ai VottK. .lu h .', Ir??.1"!. <
r!"MI!S Coinpanj is now prepanil to p;iv t li?*
1 ?.!,' ? ra I... i .n . t n I ni? ii?* of Ita ll< inila mai ii ii ii.' n,,\,
1. I?7... UU..II .Ili.M I a ii. II" Ililli I? li I", ? nilli |
It. II lb U II I - 1 a. . I I .1- .!? r
rrill. FITNDKD BONDS of the VVKST
I wi?i IXHIN ??AliAVNi ? "iMI'anv ?n- now ready,
IikI belli? delivered lil li) \ ? m \ i : <? un i n . and llidem
tn? i ii-.i'i.. .i. *,., r?2 lliieidway. Ibindholdera will p ? i ???
?i rd n theil nain ami re ?ve nonda for the aame fnrftir
lui ?iii, i,i ,'inlit.m t.i Ile- |i'. ill ni fun lin -. |i|.-a?e mm
? iib lb? ii.lli ' III III ? li i .1 ia . , .aairii N... - I
Broadway. KB. I "?b .v, um lu.i . ??.. i, tai,.
rr<? THE 1ST MOHTO?G? ItONDHOI DEIM
I SKW VuliK INO IbW'KUll MlUI.AN'i It. i: c
'ii.e i ? c,, iitf'iMirl Iuiti? ?ppoinie.1 lui I . ii. m. .,a th?.
iitin iib. n tin i uni i r,t. ra ii.' ' ?? a In? r ? .1 mli til
th? I i'I.i-'.il-iiI plein ?- Knell ol foil na wiall lo purtb'ipuU'
lath. b. .'i'a,,: tb? nun a- . ? i |iie?l ,| lo at m: i?ir
!? .al-.n m, e t., N". a. i .M in:: \ . x.., | ? ?, j.% William.?!.,
ol ia niiiti mu i an |i|in .ni ai tired ? .,. : a , \.,. imn
baie d'|i'.x I ?! .at.mi t.,, "i i.i" I Iii lal NT.'i I _-.i- ?
bunda al II li fan . .il.u . Web, leve w? i ; i, ., ni ball ol tim
whuie niortr->K< ?
CN I'i'.li \\,
I. I- /AMI ?.
lil Ml) \ M ^ ,
1. . ' ', ! ti : . I \ : V ? , x I I a ." ,
j.'H N I ? it?isBY,
Piimmlttee ni lal ''.n. ,.- I n , lh?d?l< ra.
Ill l?l.li CENT. 01 iUAiNTEKD, KHWT
tit MOKTOAOK I. ? AN- .,:, i,.,?? ,.. | i.n, v l AHM-..
Heb renn aall'l f lil "if'il Illili ia lin ,? .
i n ?.:.n .'. mill A i i itK. M.I-. dine Iowa.
ft I MMWI ?K c'-','.<,<'''? WANUI) for ii
Of I >9,\nfif lera ?H ? ira al : .m .... PI I ".
I'll 'li I! I "I II .lil ... . ? i m. i r -lii.mil l.ai, | |e|u ,,,, a
'I iililll Iii .:. li Iii?., iii li . , 0 a . ' ?
Mon. lidie? a li ?ni iih for a*i..iunl of loan ? '
EMLROAB?OKDSWAN'?
IAN Al. \ NOUTItl ,r* ! ?
NhW-YUBK ANI. imVil-UiO MIDLAND lat au
i nu
?HI A?.?I. |..VN\ II.1.1 AM' I'MIAM- l-l? , lin!.
Ill Iii
DAN VILLIS, I lil) \N a ri "..\, l Ni.i.a.N, AND li 1? IN
l-l.
NUBTIIFRN I'.m in. - ? IO
I III -.1 li \l. | A *. ?I H ?I |l a 1 . I,,,! "a
III III IN',t"N I NU I KIM II II ', 1*1 HH lata.
I M'l VN \l ill I?. |-,1., m M | Ni I i . V \N ', \,'| - , ! |i\ .
M'- II ia IN. Bllllll.im.WN I Ml \? ii .?.1MA.N , li?
li-!- and ultu i i...i,. - uiii ,. --,. a | , :.,;, :
INVI -I MI.N I ?i , ! l-l | |. ? ,..?,',.
littler? no theHtock i >., :. , uri Ubi.r< personal
rilli laii'.n
II. ('. WE La. I \T!S ft co,,
if \ ', ' I - I .
St. Louis County
Gold 6s,
I*\i:k i--i i:, ' ron mu. BY
DREXEL, MORCAN & Co
Banking fiontrs otu Uiiniicro.
FISK & HATCH,
Bankers?,
5 Nassau-si., N. Y.
V.s ikivi tni'iu'it itnriii- nf n'.i loone* ?m I denotnluation?
bniialt utntmilililliii *al,iitri a! uni!.. ? t .n-, ?)....
niunurit.x i? hihi al, . a. I Inati'llUoDa,
iiiiii,.-.),. tbiii im ti ,,: i ..n baaloeaa room n-i ? iiun.xt
?in tith lil ?, n,rm i . in. lim, Ix. li. ! li redC'el r,
<i*n?, l.\i baaa* "' 0? ipN B?**la foi Itealalered, Cull Uuool
int' i' ? , .ii . .n i.-n,.,.i ;u ,,n i ii an m I, n raia.
All nillir in.ll ki'Uh'na Stn. ?m und l?n id- buil.-lit .Hid -i.li! io
r?ii.-:iiiii.xii,n i,,,i,| Ooopoo? iiii'i Ani'* ' ..i bim! foreign i mu
lx>u?;l,l illili wild, aii|ii.Ai?lili|,uxlt m., i ,'x t... i ,-.|.
ll.-U ?fc HATCH.
CHASE & ATKINS,
BANKERS AND BROKERS,
NO. ISIII(OAI).>T., m:\v-voiik.
IB n:i:l> i* ALLOWKD OH I>i: 1 <?? 11" ACO?VNTB,
Ht I .la.iTTii IMIAI I Al sli.il 1.
?.".I" i.tiS I.I..N.1U-..S 1 ??All-; MIMIll'Al, INI.
KA I Un-Al, ?hi i Hi m.-, n .1 oil I" A.Nb BOLD OB COM
UlatiioM.
J. &W. SELIG MAN & CO.,
l<A\ki:HS,
ISSUE LETTERS OF wWwVff TRAVELERS,
I'AlAlli.K IN ANY l'A It T ?>K Kt ROBB, IMA, Al ??I
. ' *, Al -. BAU \, A.M. All. lUl \.
UllAV, hills til' EXCHANllB. INU MAKE TELE
OBAI*"!?* TBABaBEBB OB HOMEY ?iN BUBO PB ami
nmua iia.txr. ram ooiboob loam t. i'riir
THOMAS i)i:\\V vV CO.,
.I!? WA LUST.,
BASKFIt*? and Dealatl la INVKHTMKNT BECrBITIEB
uni. ix ?..in .t.ii fur Um?.iii*- or eat* ?-. aaeurtUaa m iba
New lall? M.? k 1.1. Ii*l,?a.
"Hubert wi?sihuopa cST
BANKP.RH AND iu:< .h r.us,
S II WAU *-! N' ? "i 11K K.
Kin iteordi'l* f'.r M?u ? IrnNI' lad GOLD il'"'i li l/i
i ' ?" i -lix and Uanaac! .? aeaaral bANKINU ?.ni
illlMKi.ltAi.l. I.l olM.--:-.
Dunking -Joue? ano JBankrrr^_
George Opdyke & Co.,
ba.hi;r*4,
"?t/o. 2.1 !\ii*4?ian?sl., ?^???-??'?Vorl?.
Tranaart adem-ral llankiiig ___-____?. 1U'('I'.IVK DBI*?-?--T_
aulijii't to ? metA lit ?Ight, ami allow mt? r? ?I on daily halam ? ?
at the rate of Fur li PUK el: NT p. r ann.nu _f____8_l monthly
fin t ka drawn upon tia pa <s Ifcluagj the li? arlng llouae.
IS-IK ?liKTll'l? A IKS ?IK DKPO-lIT, payablt* on nu.
Iiiaml. in a? tlxetl t1.it?-, nilli Indus! a.? agu Bal BSSflb
M \ Ki: co 1.1.lie I 1* IN s at Inn. st rat? s mt h piiiinpf return?
KX1.CI n IN MIST MI-NT ?JII I?KI..?? and BS-ftSt-BlS i OM
M lill? IAI. l'APKIt.
I.N X EM I ?KM MOURITI M u ?p. i lally.
DUNCAN, SHERMAN & CO.,
UANK-KRS,
No?. H and II M^tl-M'., NHW.WIIIK,
iRsui-l Iltlt I.All Noll - .uni I I IT I. It- OP CREDIT fur
TltAV_._-_.R-. IN I rp.oPi: AND lill I ? - I. available in
all the principal el-tea atoo for um- in the I mttd Matt?. Weat
tti.li. ?. ,X. I KI.I-:??ltAI'lllC I'll XN-H.ll- lu l.o.M.'.N,
lill-. < AI.IHm.M.t, HAVANA, MIMI*?, CHINA,
JAPAN, t.
A?-?-?iuiil?of Hank?, Hankers, uni otli. is re. e;ve.|.
Di?i?cu? Kotiert.
Ix
dm-1 "t- lli'Wtu ' l\-i nts i; i i iii'Axv, 1
No. 66 \.?ii.s| ni i X. ".k.Julv I. 1870 I
A BEMl-ANNUAL DIVIDEND ?if SIX Pi Ii
i\ (I X1 ha.? I? au ?I? a liai i il ht- Un- ltn.tr I of Dir.? tor? of the
il. .?a i in?ii ai ie ? ..in,.a-i'., parable lothe itia-khoblera 00
demand I il I-oin.i..; K K K I. K K. tire reury.
CONTINENTAL INSURANCE CO.
\i N?.i? Xi'I;k,.IiiIv-s. It*7?.
riu it, a??i ,,f Directora of thla Coniiaanr bare t?ii? darde
eli. r.<I I -I til \ N NI ti LIX I LI- Nil of I lill!. I. ANUA
Util PBHCKNT ii|s.n tli'iai.ituluf il,,- Company, ami ii|?ii
Hie un'nui ..1 lia ?muai ti ?uri li? and apectsl i eertrefun?la
ifnnui.l .n pura ism ? ol iii pr?vtalons ol tin act psaaed A urti
I?. |??74,entitled "An \itt,. prtn le lecurltj acalnat?tir?
lilian.ii-, i niitlai!i.iti"ii.'?. ami loi the ?ralion al aatet? Itiiid? by
Ni. Iii urana-? Hompame? '), nai'able mi .1.minni ti-., i
-? KIP MX I M.N 1. nf ?I \ I X l'KUrtXT l-l |..iliyli..l'l
??i? i mini a to partie patton In the profita ad Um Compaay, tot
??hill, tel .la .?tis -a lil lu 1-- iel -pt.-n. 1-7 .
?x lil - i i.ck. Re? n taiy.
It'.iiK, XX' a i y ii r? 'iv s ami inn rs-iii in.it ititi.mim. j
Pi. i -lil M s o i i n r, N pu X im?., .lum I '.. 1x7V 1
DI\'IDEND NOTICE.?Thla Company tvill
lai a-I M I XN M' XI. Hl\ IIH'.NI) of IHItlK PRK
I I NI ou aul after ?In- I5th of July ueit, al tin- lal lin Mf
Lu?n nui 11 u?t cn iipani, N t ? York.
>t. i ?hu?-I. i. r? ?iil!:i!_ lu .1. ir. isnii iininlv i in i??.i?i> tbetr
illihleiial . the Waterlow n otu . Rie ii.uisfii l".< s, mil In
t lo . .1 fi?.iu the -'.'.Iii lust. !" 'I 1} "I psi unlit.
U t tie 1.1.1.1.- xi t-M v Pu ?niant.
niVIDEND.
I ' i.iiiXitN AMERICAN INUrRANCK COMPANY.
? t-ll c t l-l I ti. ti ?aai.tat I ?M?
( A-il A-SKI- . 1, '.*..'_'.??.', j ?J'.t
No, ITU BItOAOWAY.
NEW XoltK, J. h M, 1-7...
Al a m.. Hin? of the Board ?.f Director? held thla day, a
?nu iNNi ti. nix nu nu of 1TXT-: PER CENT waa
tit i lan ii. ism sltto ..u ___?____.
JAME". A. SHA IV -.i r. tari
p?RTY-SIXTII DIVIDEND.
II X Ni i\'Kft
! uti: INS! h ?ni i. coxipany.
A si-.xti XNNi xi. DIVIDENDO! pim. i.) PERCENT
I? ...liai,i. on and aft. r tuto 1.
Nia Vas ..lal? I. 1076. I. REMBf-N I.A Ni:, Ka-C'y
KINGS COUNTY PIRE IN.SUI-?NCE COM
IXNX lil* lill uiKI.X N. A .-I.X1 i AN NI Al. LI \ 1
hi Mi ni li N l-l.it. i n r ?,.!? h-,n da-cl.i by thla Com
Dany, itayable un u- m.uni at 50 lai.? i t? al.. Nea X mk.
.lu . i. i 7.. ni > itv pi.pi . -.. l'taiy.
rNicKKiii-OCKl i; iii: i; i.Nsri:.\N(i;
ht PAN. ol Ni.xt XOitK.
(EataMits-B I 17-7 i
01 I f I . 1.1 XV 11 i ?! , N'| M \, hk, Jilly 'J, l-l'.
at a in.-? u/ at the Board ol lui eton held thle day, the
n.u ! -'\|l \N .1 X1. LIX 11?' N I. of ki t i: i i u . KN r
"ii Hu i.in.il ?im? ??! the ?'oui .in -.ia? ile. ! n I i a-ilili- ou
and alta, lui) 1 ?. I-7.V ? ? .anr.rut DIVIDEND of b
Pi It ? l.N I. pat iii!. ..I Iii- ?.?un- lune.
II. l'i.nisfi r Hiaik? ?till lu-1 Ins il ?rutti this lint?? mit 1 the
In. mit.
_.Io-i.l'i( !.. TOWNHEND, tie i.-t.iv.
/ Ililli; LuklL?-??-?i INSI'KAM K Co.,
VI No I.VJ Bmulway. Hie Board of IHrei-iors hat ethla day
?h. lal..1 a -I.XIIANNI \|_ HlMPINIi of IIX'I PKll
t I.N I, nu.lile on ih milli!. JOHN C. M 11 I-,
N. ? Xi'ik. I ii-. I. 1?7.V ?-.. ninty.
OFFICE OF THE
Pilli.X11 N- UNI) IN-1'P.AN-Ci: COMPANY;
N*. li 7 BROADWAY.
(X1 11'AI. XNI? A--I.I- .*.".-.<.
NEW-YoKK, July 8, li??*.
'Hie It.iant ?f Ini'iti.ts har? ti.? ila) deela i I a - Ml
AN NI Al. DIX lill.NU "I KIM. I'llilT'.l ?. i- al.le ?ii
ni in uni. w. u. \\ xu-vti'ki ii. -.. ut.iiy.
QFFICE OF I Hi:
QLUHK II Hi IVSI'IIANCI Co.
ol' TUE C1 IV OK NEW V.iRK.
No, ?7?i Itr.i.nl'iiii. 1
Ngw-YottK, .1 .1? ? I, I-7". !
cx-ii cxri ixl. .. .?.'..... ?. " n
si npi t -. ?Ml, tv BO
TOTAL A-B-l PR -.ti.. -,
IHVIDI.N I?. The recular HKMI-ANNU x1. LI X11.I.N I?
.1 lix i i I. Ki I.N r, and slat? au I \ I li \ DI VI HEN D al
UX'i pi.it CENT, baa thla ?tot been ?I Van.I. payable on
demand. ti.HUD A. UI.IAI-, -.. n t.iry.
OIXTY-EIOHTH l >IVIDI.\D.-Tli.; ?!..;u.l?.f
? ' ihm tm, has? tin? ?ia? n,, lara?) the asaal t.i ahi i-:iu.x
HixiiiKNii.iiriii.il: ? i-i i: i in i im n ihn?? milutha
. i,..im-.'..lui .Inn.', |i.na'.|. to ?Im Ilu'l'!. I- or theil I. _? ii r. |.r> -
?. i ai .es ou ainl.util Un-la h in??. Ir.in?t.i Booka still be
ii..-il ou the afi.i.i of Hi?' .'.ti ii,?J anl i. -opened on the
m liiiiiL' ut th.- hu a iii'i. xx'..i KM Ml i. iii?iiiei.
on i* i "inu si in Kim i ?.?i u v? i 11 m txi, j
N... ?_??'. 1 Kin.?nu it. ni u x i ?..lui* 1.1876. !
?THE UOAUD nt DIKECTOK.*. of this Com
1 - m ! ia?! I III- I? tX ile. la in li r.'L- n I ii' -I X11 \NN( Al.
MX ! lEN li of K1 X1 PKll HEN l'on theil l-aull il itock; ?ii
an I Nil X DIX I HIVNH of TWO AND O.N 1. II Al.K 1*1.1 -
?i ni, both payable un demand.
i \xi i *. tf munn ?i. Reen tory.
X1 I : \-, i? . ?-IX I! Hi ? i? i . Ml Hi. I
N?? tit Broadway, New-Vort, Jult 1. 1X76. J
rpiIE COUPON'S .?n ih. FUNDED lii?NI)S??l
1 ii,, tt l-l UI-ioN-IN RAIL >t XX COMPANY, due
t al 1 ?111 I?- paid in ?.".hi at the < >tti. ?? >.f the N-w x..rk
., , mi? .i,?i iiuieiniut} Oonipauy, Nu ,,j i road a. on and
..'. i -i, ii nat.. I!. P. I l."\\ ? It, Ti' .?nur.
OFFI? I i'l' nu- Iiii-"i:ii >' ?xii run n.-' Ivsi i. t\. ? d'. ?
No. HW ?.i...elwin, New-York, July il l?7?. (
THE liOAUD OF DIKECTOKH ol tlii?* Com
' I -ail) Vu, thla dil) .!'? 'ai. i a -I Ml XNNI X?. HI XV
l. ?. mi -i\ ni ri.iv I n i pu iii. on dew J I
DA NIK I, A. -X11 III. tit* I tan.
II tM I.1..X .'li... Is.-. < ' "V a I NO. li WAU BT- (
Ni ii X'iuik, June ', 1-7 .. >
'r:i!: BOARD of DIBECTOIW have this day
, ti,vu.I (he reirulur BEMI-ANN?AL DIVIDEND Bl
I I IX I PI I'ii N I al?., an 1 X1 KA DIVIDEND of FIVE
l-l. i; i l.N I, [until, ?rti and a! t. I .lui? I, 1876,
I). D. I II I'- -i. I.taiv.
?*l'i? Hnl.l>Ki:s OF OHIO H'??TESTOCKS.?
I Nui?, i? In uliv mi' ii Iii al Hu- li. t? i? -t due on tin- l?t
I ?'..i ,.f Julr, l?*7>.??ii the I un-!..1 I u ht uf ti..- -tale ni ulm..
?iii la na i! at tile Aiiu-i li all Ia- haillP N itUlual ll_ri:K of Ni w
Val . . '' n Un- I?! bl -Be li.Ih |i|. Wlil.i. .lll'l til. lealtel al
I lilli nllh ? in t!.l?< Hy
; in li aii-i r I. ?o?.? will he ?-Iti-Hl nu the lilli Instant, ami ra?
il i.i'liiu t .?? Hitli ni >\i. Cunnii?...;.! June 12, 1H73.
J XXII.? W11 II XM-. tOdltor III -tata-,
xvxi. BELL, |r.. "? i.taiv t.; R?ate,
_JOHN 1.1 II li:. Alton,, i o?ni t.ii._
-i?n I ki ?si i.r . ? ? 'i > i Y. i
imi i .mir-' i. i ia. .in i?! al. 1871. I
-PUR COUPONS uf tli?- STATE OF FLORIDA
I Kia I'l' (ni ?...I.I Bouda .1 ima, failing du? Jill) 1
I-:'-, ?ill t..- "ni t ti." Importera' and rradir? N.,ii..?..ki
1 l!i:ii,. New- York City, from th? lirstloth? *? nth pr?ximo.
?lit?* ti H'-ii It. stat? rreaaurer, llortda.
TWEXTY-NINTII DIVIDEND.
1 omi i: op i iii
OF.KMANI \ KI UK INS. ( ? >.,
Nu. 17.1 lill'.AHWAX.
Nts X.?K. July 7, l'*7.V
Th?. Baal- uf Dir. .-uns han- Hil? ila? ?i,-, l.r.sl?
HKMI-ANNU A L DIVIDEND
OP
"livi: pi it t i.Ni"
(?N lin:
('AIM IAI. s l'OCK,
ssysble aa .1. marni, si II a affee ?<f the * tuapany,
HUCIO .SCHUMANN.
hi l li I. IA IIX.
rill Nl.t? u: i V i:?- Ixal'KAM y Co.. 1
. J01 H iiw.tr, ni \ , lut '!?;?, .
J7'ni DIVID?A!).-Tin- I.o.in, of Dit?.-!?.-s
*-f I bete i h..?du det___n .J a HI X11 ANN! Al lil X ? ?H. M>
ul UM. i'Hil ? I.N? r. |, ,n. ii. i,, .n mil after July 1 1?<7...
P. NO1 M?. N, Xu, I n ?..1. iii am! -i.r.'iury.
ITTil DIVIDEND
? i.i.\r?)N kum; iN-riiANci: c? xipanv,
l-il It- o'l? .y. July 1, 1S7.-1.
A ?enil aiitiual it rbl* li I "f
l iv. lill l-l:u CENT
ha? bees d?-i-i.?r?.i, payable en lemand
(?. P. PATTEBHOIf, jr.,
_-'-i.tary.
? "'-ni? -ti I ? 11MB Is-i'i-.iK COMPASY I
. __ I ?"? '?" ?i ?t tv, M.it mtot, July 7, 1?<7"?. !
IQTH DIVID? NI?.
*-10 CA-II I ? I'l l.tl. ...r-IVtHBiO
NK I At-Wi PI . 47i;'|-.
A RRMI ANNUAL DIVID? NU of TI N (10 *!i li (I" NT
la|..i);ilil.-iiii .;? iu.ui.1. DAX ID di .?i .in in -ii,
_ Bcentarr.
li
O.uiiiijo _3aiik_.
OWERY ?SAVIN!?S HANK.
, .KM. ANN,',.. VlVlUvXrJ'Z'rauVtilllll
? IiNTl'1 K XNNi St oi alliuiua.rf gg ?.ni u?.?_i.l and nu.
ex,:i,tll,g K2.UOO, mad el lix i-, i K11 * I.NI Pkk ann i X1
?u, all ?un., our -.-.lain. Hhl, ii ?hall ham been deposited St
1...-; ti !-?? -.?'Milson tai 1st taj ?if lato sett, ?iii to' allowml
t.. "u ti. .s., t.,i.. and ?tu u.- patalito au awl after MONDAY.
Iili> li*. I-,.. Ilia . "lilan ,? vt 111? Uit- Hut l.tiulin ul t tl,t._?_.
Bj i/rl.i uf Um i matt? ?
_ _ _ ?Alfl I I, T. P.1IOWN, Pr.?l.|.-uU
?1. I! i ?i .??Hilt, Hi, hi.hi.
EXCELSIOR BAVINGH BANK, corner
B- i ?i ni-. Hin,', ?t. ?mi ambare., Ne? Xuik. Inttui-m
ra.iiipilla.l iii..l a-, ii... ni.!.., J i mull Blut J It ty. lui. it ?I |,,. |
n |..-r uni lu-|i??liaii a:?-onui to'foii'Jul? 10 win ,ii.,? at
t.-ie?l ft. m Inly I. Boat BSCfl dslll il*.i .1 in'im XV,ill,ia
.1.11.?in! -?tiir.l.y tv. iiini;-. JoIlN I 1'r.UM'l Preal
li. U IHtiUH. \ Its 1 nat. MAO, IX Vt au.*?, ?*???x
M
DT?AL BENEFIT SAVINGS BAlflL
hr? i m ggetmwa nm.t'tMii, Wa. I ?iwr*a-#r., i
un? ?UK riTV 11*1.1, N. V. f
Jt'IT IaTFHBeT, 1?7.'..- A HI-Mt ANMAl III V I tlENI). ?I
Ihe i?leof 1 HU IK NT pet -'Ultim. ?Ill ne put on -mil Atlee
July 21, Inn k ?ipi n Inuii In t i .1, ami aa Mm..?} and M*
itali- ellina?) li oin 4 ?lil lo I. ? ?I o a In? k. I". .?- in 'urn,an,
iuiiili ami I- in/llxti
? iiAHi IHK. ?illtllAM. rri'?lilent
fl. II. IIKNKI'IiT. K11 n i "_
PEOPLE'' BAVINUH HANK, 301 Third
I ?na tenet ni Twe-atTtklnl at MX BBB 'KNTInn-r
i-t nu all m,nix. i lu li? i ii ?eml .minni li-t?'?-' "ii ?II MUM
nu Culi;. ? ?? in mi Hu I-.' "I II f.Ywill Ih- i' lion and afb-r
.11 I.V '.'(. Komi ib;. t..I ?iN ?Ml lil.)-?MIK Jil.Y 10
will ?Ira?, liiteri M/mm It l.\ I
CHALLE* T. BODOKBB, *~*l*-**Mar*4
Hkkhy Brunt,Beerotary.
Irving Savings Institution,
No. ?Il M'A HU I V--T.. NKU-VOKK.
pin nu ? KM" in rr;:i i riinw. ?
Inlire?! rmnini'i " n frmii I-f Jin. Apt i. July and ?u MM
Bank (>iien ialij Ir lil 111 ?. in. t?. top in.
VVAl.Tlli: \V. CO.MMilN, PUMNUTt
van;n t'tiii.t t.. m n kin. -c r. t ,v. _a
Broadway btriflgl Institution,
Bt, 'i'H Ilnudiv.'.. uti ?i . ?? on Putt ;
Interest ?n depoMf? mt !.'? 1 Hu etta fur tin? ?It tnnnthn end
lagJJaaaM ?t lb* rata ..f -i\ bil; ? i ni i'i.it an ni m.
nu ,n - luir, .il*.*, ut.d ii|ihiii I, ?ill lu- ?uni mi and .ifter Mon.
(i.iy, July I?. _
KHAN' IS P, ?-. HiiAI>. President.
Wa' I II Mi 1111*11. C ' I 'I lill < i aMtl . Aituary.
A
(Decent ?tcamcro.
KCHOR LINE-CARRYING l". S. MAILS.
NEW Yi'KK AN I, OLAHOOW
ELYSIA .?-,? i? -\ i i K"\>. July 17. 3p.m.
t un? \ ? , . HATUBDAY, A up. ", li .. m.
?Ii. II] AJMiOV.', I I Vi r.i ???? I , ?'It I ?..NI.'. M> I um
CABIN PAKHAUB ?*:*. n. fiK) ?rum n< }".
lill, mil . I lb 111 ,*. '?!? i t t:*' .il l'Un -t lal? n.
Company'? '?tim e. 1 Dun llua <.r.? li.
HEN DE RhoN n ki i ii ti:'t.?. Aiii-iii?.
AMERICAN LIM.
WEEKLY MAU. KTEAMSIIIP SERVICE between
I'll 11.A I ii.I .I'll IA ?uni II VI -?I.I- eallil t nt ijl KKNS.
TOWN millna exert ?III ?r-HAI (ra.-.n Pailadl IpUm and
aa iiin; i-M-ri ur.HNi HIiAY ii ., i iTerp? I _
i,, full?alua minmi?? ire appointed tu n-ui BMaarMMkM,
ullin .-- J'Uv !?'? ' PKVNSM.VANIA..AU-*. 5
II.I IN?.is .I ..' INI', VNA Auk I.'
?l-.KNII.Wi.KI II JW? 1W ' \lll*."l~i "I?'. All?,'. 1*J
l*l;l< fe, i?K PAHHAOE IN CL'BKl Ni \.
CABIN *"N>
Mina:, ami ii,.?mn<:.jt. lui?-" to ami mar. all ixi.ni? at
?In [mu ?t ratm.
Hil uni I. mark d w.th n ?tar do n.itrri iit.rtnixt.ite.
Paaaenirer aaenmmod turn? f r all elaanea an i. -
For paaaace, ratea of f r i I , ami oilM-r Information, apply m
OEO. W. ?. i l"N. At-'it't. VI Broad M . N Y.
Jtill.N H? .' 'NAI.il. lilMMIlf/ir Afiilt.
m ll.iii- ri i i.i i Ni? Y? rk.
I'l.TKK Wlalllll I A -IN?, ?..la'.il li.-, t ?.
iii? Walnnt Ht?, Philadelphia.
nichardtinn. S|. t I '.. . 1 Iv-arpouL
N BJ 1 It'll, ; - . I'l O 'al ?? ' - a-I_^>?
L"Ult LlVLlil'OOl..
(VIA ?Jil KVSK'U'V,)
t'AI'.HYIN?; lill: I - KAILS.
i I I BOAT,
I.KAVIM. lil I*. H t I?, N. It.,
am tallawa?
WYOMI vu.July it, M 1:10 p m.
IDAHO.Inly '.??. Ht tony m.
Ml.Ni ANA.July 27, HI iiinii.
B EVA DA.Mnr. lal i e- in.
DAKOTA.A mr. 10, at boo?.
WISCONSIN.\nii. 17. at ?km. p. ia.
PmePAtengtami ral? i laullaln Hi lud?, at tanami rat?-?, ?p.
ply ?it Vu. '."i Broadway, im Cabla paaaaga, it t-.> ur fus
?old lai i ordlag lo ?tatt loot ?ii'iv m No. ?:t wail ?t.
W11 LIAHH A i.ri'.v.
*TJREAT WESTERN STEAMSHIP LINK."
\< KEW-YORB TO BKIHTOL (Eua. IlIBEl I
I.lKltil.- jl; . ~ ?? I -a and |'l -? inn I- f' r lela!.'li. I.ildlll, ,N,W|x,lt,
i ?lou? ? ? r. .i., it) |?rtaIn Iii -i"i i i ano? I,
The i-t. an i ix of tina I..lu- ia ill x.n ti,in ii-r I-, Baal lliiir,
a? tnllnw?
AllAOi'V. ?in.mi ... TnriWDA Y, July S3.
CORNWALL, Humper ..BATURDAY. hog 7.
?at.in I ax-uri. ?Titi mi. i.. i inb iiiinli.ll?, +1 i i uni m J :
sti. lil;. , -...n i uii-iin i Partie? ?bibina U> ?end f"i Hair
(ni min i .m ni t m |.ii l'ait ?. m ralea, Drafta lor A land up.
?raid, i, ai m ruht "i |.ia-1... a|.|i!i in
Vi, I". Mi 'li. \N \_. i I, Nn. Ti X' uti, ?I , N. a? ?, i tk
INMAN LINE.?Fixed Southerly Course.
Roi ni Hail Brenner* are appoint. ?! t" ?all aa lotto? 11
l-i.i: ni II NHTOW.N I NU l.l\ lil""l .
riTY OF MONTBEAI - I I I' H I' V? Jail IT. al 3 pm.
t I I ^ np III KLIN. SATl li HAY, J uf} it, al '.? .? m.
riTY OF RICHMOND HA'ICltDAY, JuljrSl.al i p. ni.
i I I *i I IF bli *--' I - ?ATI UDAY. AUK. 7. .it !'a. nu
? I I *i ' ?n-' ( 1II-11H XATI'ltOAY. Augl4,al 1 p m.
t Al IN PAKS A? ?I . poT n, : I ."'. H' M
?- I I i r M>| . in .m.'. finn i l.r.. i p.i.,1, -mm -i?b.Mii, I ?.minn
(li III. lb Ifiixt nr < I.IHifnaa. ?t-'.'x i uni I i a .
I al. II .1 d di in lil; (I!.'.!. Hi !? ni? .ii, Mil lillie ? tftii ? ?, .13
Broad?ai. ami I'm I.'., N.itli Etirer.
J..IIN" o. DALE Air. ni.
VEW-YORK AND HAVANA DIRECT MAIL
i.1 LINE.
I I . ?. t;r-t ilri-x ?t. uni?' i|.x aaiil xall at I p in., fruin I'ii-r 13
.Ninth Um t, -loot ol < i.l-l i-t.. bi HAVAN A, .lain t, a? Mr
-i,. m. xi, ni ?.I ni:..i \. t. ii. Horton... Tiiri:-iiA\. iniv 8
xi,.,,,.. |,iiil. | Mill x, | . ( . u, ,,| i III I.X.DAY. .li. i 30
Poi (!? u.it m paana ??? liavinautMurpaaaod U'?'?ni i ?laiton?)
apply In W M. I*. < l\ HI- i ? ".. 6 I)"? Hu. inn I,.
Ml KI.1.1.Alt, I.II.l.Ni. t ? U.. Au- nix It- Hi'. .1 a
Vew-York. Havana \- Mexican Mail >. S. Line.
Li Minn., ix 1.av. lier 3, North Kimi, at 3 ? ni , .1- fiillim? I
lol?' HAVANA Mil ' h
CITY OF HAVANA . I I l.sIiAY. Julv IS
CUBA ... .Till lt-1'AY. lui) 15
iola* VKRA < la'IX. AMi M.U-1'kl.l.ANv
tillllllL-at II.llHI'.l. Pi 'I'l'MI.I ai:il| I .11 til. lila|a.l|.. .lilli I II I I I | ' 11 (M
t I li 111 il.W ana I ?JEB?AY, Ji,l> LI
Foi fri i;iii m ?mr ? lire, ap| Ij lo
V. Ai.liXAN inn .?? wink. Noa. 31 ami38 Broadway.
Miaimix mil leave Sea Drteaoa July IT .n.d Am.'. 7 M
Y i r.i i ni/ ai.,1 .ill ila above |..it?.__^
N
VTIONAL LINE.
Frota I'm- ti mil IT. \"firth River.
I"i: I...N lui.N HI i? i . l.
HI N'MAKK I i ?ai. -Inn 9, '.' .na ni.
FOB QCEENMTOWN A N (i LIVERPOOL
HPAIN July 17, 3 p. in. I I.MiU.M' July ..1, ?1 p. tn.
KBIN -I'!' ti, '?< .i tu. .
? ?bin I'lixxai-,-, Afin and *-n. curroaey ? st,-, raee at gremtly
r. inn'd |tnix Iii I. ni llckela al le!.I rntix. Iii pani
-in t n-. I n 1?. Ir. f.i Liverpool at ila- li.?i.x1 ian h. Apply at
III,' l OBI! .1IIJ? Ottli i , .Nu I,., lllia.elaa.il.
I H 1 HI ll?l M II i , r
V0RTH GERMAN LLOYD
11 HTEAHSHIP LINE BETWEEN NEWYOBK,
MM ni AH PT? n ANH UBI Ml n
COMPANY s 1*11.11, I "I i-f *-K .Mix| , 11..1).'KI V
M' -I I .Jull 17 MAIN . I li it
DONAU.h li .i II 11 KIN. Au 7
It A 1 EM (if I-A--X \(.' from NI A N '.ItK lu -"I I IIAMl'.
K'N. ||\\ BE "li (?HI Ml N
FIRST CABIN, #100 aobl, ! SECOND CABIN, tOO gah?,
> I I'.l.li \l. I . +. II l I.I, III T
Ki tliril I i. k |x H r.?ll|.e?l l.lt.x. liipaial Mul.l.e ? .1 titi.
i alex. ?? .:, mi . , v.
i ni !'? ?.,; m i iiaaajr a\i\ u ta
'?I.l Uli Its A Va.. 2 Hu?! ti if grot ii.
i\S\.\ DIRECT LINK TO FRAN I.
XT i ni; ol n i II ai TRANHATLANTH l*OHPANY*B
MAU. HTKAMbHIP? BETWEEN NEW-YOKE AM?
HAVRE!
I he ri) i, ndiil ii M.i N un thi-. farorlle mate fur the < unttninl
Ibeiuirn. re ?hiuUm rl) th.n. .my oilnn ?ill ?..?ti I rom Piel .Ni?
nil. N ti!, '.ii. |. .?? lol ,.?.:
A M lilli, li . I'l.ii/i'l/. .H ATI" III.AY. Juli 24
I , Iii I.. I ... re. .. .HATCH DAY, A ?? 7
FltANt'l . Kndill,' .BAT! BDAY, til* '.'1
I I.l I. I 'I I \? '.?.I. I N |,..1.|| HI . llllIU / ? IH, -
Pint.-I ?? ..-i "O Hei.l *...-. H H I ? "
pi t ira tu ki ix ut riiimiii ran x.
-at.irii." Vi- aula-,;..i a.iiiuiriUtluiiij, and nu bull ti **
ail m 11 h.a.n.i x ? n tmiit ? aira < liai ire,
?.i ? m i' El N/ii . Agent N<*- '? BtmAwty.
OLD DOMINI?N STEAMSHIP COMPANY)
?a.iilliiL- flinn Pier 37, Vu th li ?er.
Fur Niaiielk, Iii I',,ni. ..tad Hu I in.ii.ii. "HI?-l'\Vx,
lill l.-IAiN ami s\H liHD-, .it ?I (i. ni . .mu retina
?uli ti,, Virginia ?nd r?-in.Ali I.tia-. Allautle? uael . I ?.
I n-itu mi t All I nu . ?lu xa|K .iii m .( ula,, i,a irn.i.l ? .1 a. tu
tit' 1 ?'III |..1 lal H htl Jill lill, X I.l HU. | 1,,| pIMUUUl N.lltll l .Ila ..,.?
llalli \ I '
Ni a> in i a ,n,i' Vi .?a m. Uti i, n r [ria Norfolk), even [TE*
I > \ N . lill liHIl VY, ' - V I ' lui I a .
I., aux, lui , M. ..Ni. a is. WEDNEEDA YH, and KBIOAYH,
at -i !?. m . mi n, i Oatt ?rilli Delaware and Mai, ,.,?, t rai li ????*?
i i-a linera? m nioiLtllon?un?iin?aaMed.
lin .a.-'i |,ii-x.rtri- tn ?, 1.x and bill? ni liiiliinr t.i .ill inii.it? ?t
Inn i ?i ralea. laanraure to Norfolk, A*%, I? per cent, tn-.iftit
nx. 11.?i am It at P er .it. North River.
In m I.ii u.tu i ?, 11.7 ?in? ni. i li ?t , Ni ? York.
N. I. Mu III. \H1, I'n-ni. i.t.
I
> AIM TIC MAIL S. S. LINK.
FOB CALI FOBN IA, JAPAN. at.?1 ?II I NA.
HaUinafnitu I ni n. Surt?, luvii.
Vol
xli.NW M I.
? III ON, lull 1 ,.
fnnnii im).- f r al. i uti-,1 Ann i t an au I I'mttic porta
HI?i.M SAN PHA.NflM li tin JAPAN ?nd ?illNA:
OBEA1 III.I I HI Ii'. Auk 1.
Fur fn litbt m paanage, ?|?| ?v al m i !.. North River.
li. I. Bl I I AY. hii|>?-iinii intent.
HF.D STAR LINK.- Ai.iM.intcil to tarty the
i fli'i.i'i and Called Mtatea Miiix.
i in luii'iviii?' aUaan i- are ard? luted to ?mil.
lull AN i\, BBP.
Prom Philadelphia. I ii.mi N,-? York.
.Nilibili.AMI ... July .11 -U 1 l/l III \N|i JiiIt'-'iI
\ a n.. ULAM).tu? 'J.". -, a ; i ni m.\ au a. Aax.ll
K11. M \V1 \\ 1 RP,
K..r l'lil.idil|ihiii. I li.r New \etrU.
Va !?! I t v.N li. ..i.- I KTATE ol NEVADA July 2?
NEDERLANI) Auff.S.1 HWITBEBI.ANI A ?? II
PB1CBB Ol' PAMHAUE IN l litlli.M \.
lir-i cabin ami *-, o. i it r*bl HW
si. anne in ketN tu mai fimn nil :?ilnt al Ihe !?,?? -t ratea.
^..^-. Biter .1.? .uuia.i.l.ll . li I. I all . I.i?-, , ,,,?,,, , a--,.I
lia ii^h.i??!, un - ni n ni,! an?! ntiu i Inf. nu linn, ?iiiy to
?" " u ?ni roN, A?.-, m. n Bruadm.
JollN MtlKiN Al li 1'j-m ii?-, i ?
s bali, n niai.. N.-a, \irk.
I'l. Iii; WBIOHT ?t s.,n'-, ...t, 1 \?:x,
?in? W-iliuit xt i-hila.
I!. '. ON DER UK? K1", (?ain ia' 1 iiMin.in A?., uf, vi.m. ru
yyiilTE BT?K LINL.
Poll QUBKNBTOWN AND I.l VERPOOL,
i .viiHI l Ni. i IIB
I'M I? D s I ATI s, MAU
M H AMI | I I | ii.u | m |, ... EABhYIII S
H-dllna tram n.?, YorkonHATUBOAYH.m-n n?, ,ikh)1 o?
'lill B80AYH,ealUa>at< Otk llaibi.r .-.,. n nai I?K"W"
Al.ltlAI li svil KI? AY. July 1?. at In tn.
C1 I.l If. --A I I RBAY.Jalj ?I. hi t? .in ii. in
i',.,'',1.'?1 'V ",VM ""^"Jui) rn.aiaa.a-.
Rill l AN Mt , r? a 11 BDAY, Aug. T, al ti ii? m
??I KM AN II, .?? \ | rm, w. Ami li. al la in
BAVv?l ??'"i slAll DOCK, 1-ll.ui?*, NORTH
i : - ;? st. amera. Mm imaal in tim tn?a ?r>? aaMaa in ?ne?
an.liiiar,?r|iii|.x,.i In ?pi?.n,iii.. m?. ii,, bali ?ra, **-riaJT
su.i'ia n... Hint Haiti r, ora? ?ra pi ?,-.' r?t?W>JM * i.. re Ui.u*
' n an iMal, ?Uni aj a.i- mu ni ?xiuiiori liiibarto uu.
attainable al ...?.
RATKM. -xalaKin. ?Mil and finn, geld Return TlckeU on
lavwral i? leruu x,,^, lf.(i pin,
li a.il.11 a?A1 Ilia? ||
Iii li,^.-, ii ,? ?I umma and mi,, r ii.f,r.ii.i!l..n, ?pply at the
CunmmtySakMwUiPa, WmWaaAwty, H. w s, rt
lix J. I ?'III I-, AKalltk

xml | txt