OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 12, 1875, Image 9

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1875-07-12/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

THE MONEY MARKET.
orri'.'iii ___**____? a: v. -v7 ka r fratrag M-JCS
Jl IV 10. ls7?>.
IO t. M.-Sit I - lit POME 1 li*** ?AU?
Tcmotavm* te, H re
?o
HY*' tai H >.l
?10.
io. ii .
?...?. ! ;
Cn.- l_a.lw.il
. ? '?
' ' .
Wea.?.-?n t _.-???
.', *? SI.-I'",
?'?' !
' . ? -1
a.iaa? .
1,1-tH?
??_'.
??1
'l'a
l.j?a?... a?, si
..? m. Hi
,ii?
i.'i "i.
7?*?
* ?
Vi
ft*.
?a.
III
Ill's
ill
-Al
H< !
?".' ? i
;!??,,
.'? a
Roi k 1 aland
i. ? . .KM
l_ik?- shote
. . V v
... P'S
v
*l .'-'.i'?
. r. v
si ;- '.
boa.
loo..
?
?ii a ?
i" i
Mil?
OS
s I '.'.I
- :
? .
1,'ilHI.
.?I ni. .....
lill . ' .
),?!?.?. ...?
st I'au l
4u?i. .icy
? ? i
St Paul II f
l..i . .7.
l mr?? P-k-tiu
Ita)?
1?HI.
:?" '
Mail
?
1*1. ?'
'too
l.'lli.
C-IK?.
1 .i
C, a?
boa
.1? K1
MU
Nott! \Vt -t. m
nu ..a
Illino.? Central
. . i . mi
OliK .uni Mlaa
> .. ..... at
lim. ?.??'??
OntKIIMllAl MUCK DEI' tit I M I'M ? 10 li o'CI.n.li
AM> 1 l'a (?I l?.l 1? t. M.
i' -* '. .?i? i ? lix-, Ititi ] t - I -'" Rtgto-tH-t-, 1? '..
li? ?1?% 1 ". ?a?
(j - , 0 Wea ?. ,, i i^, n : r .-;. .'in??? i?,,-??_i, l-i ;
4.1.MI.- iao_ ?' '?-' ?
B M l.i 1 ?
men notim?io1-.-<''< t ?>< i? ?. m.
Sale* ni ?:-,>- I.ails i:uilr> i I /.Vu V /,'r.i/.- au ' Batt
i ii I Shan? ri.i.r?.. Mo,'.':?, ?tr.
Tmnrmtncti ..,'?.? P!i,-ni? T.. ii? I Ann tu au. l
,. ?1 M
I.-iak <>f i'."i?ii''ii .' im Rall ?- i.
? 4 - ' ?
yi.H-kKtivei ntl. i"* ... im.
.. 19 , a" bl I. V
1 ?' ... . ?? ? 111 : i i? i
H .i (Maatralleti na I Maiii?*-*-? ? at* M
V IK? ' ? I . A" " ' ' ;
MU at.<i M Pani 11 > """ '"
..ml MV? '-' BJ ... I*.'-.
I., - ? 1 <? lit*.
1,? ..I Mail Mi.'h C 11* ..I
i .??.,. ina ?.' r,?
M.,'.. -..nt:.i -i-i i ?
? . '. ' ? "
*',(.( ami I I?' 1"*' 01
l -, i A ?ml P 1 ?
Ch??* ii' I O!?.?? I?'
i unpin na
..... ,
\ i ? ral lsi nts
Lake Klioi
7 NI
I <M?. . . . . .',
<l I ' . ...I
' I IS?...h ?I.
1.3 at .
i i?.. ?'
it,.,? an i !-'??.
Wcsl l.i. i ?
,,. ... 'i
iien'r.1 I ?. lit* fl .1
I...1?'*
lO.-H? li J
l -.m Ps? ' ?I 'ti
J. Ulli I n li?
i mm
l i: jin 1'a.u ?' I si
n ?
ai i ? i i. ??
0 r-.ii>
,,.., i) ?i,4
'..*'' '? ? _
? Lu tad n m * "i*
? ni.;. >. II
I.-?'
brag i'.- t- i"-, ii ?
n
?M '
i. o
UKI
tVi.slt : (I I
2 I ?
'. ' n
*? 'i '
1.1'NI .
'tri,
0
9 m .
.'
'.' ' '..
...?i.
...ia
'li I .
i..r
- i
.
&?,.r iii'l E.?? ?lal,
?mi
i I "
<*. I Milli 1 *
Ck,
II Hi A l-l JO
.? .
Mil al'-) K1 IVlli '.Hi
Li* Div
i .. .,
I ?I al ?I .?..'. ?I
.'I
Rank "I An.? ti i
I <>l.lill f.?! llll.k
HU . . !
li",' . .
?Vi-attml iti'in
l,(iiiii
1 i ' ?
. IH?
I, ?
! I ?
. '
1 '**
it II
t. HI
Vi lil
vi " -:
ii. I Vi?-! iiml M i ,t
i ? . . ,
.'?
Milli
II..,
1.'.. . I .
?I ti ,'.
?? _| I" ... I..'.
*l-a I 1 ?.
in??.
North Wi ?*. m
?.;
?
lo lil'
It... . ht i
v ,
ii in
? n i ' ?:
...i. tv
S s>
I,: .HI
?_-.i... ?i
lui i .
Um
l'i......lii
Adams I <.,-"
.
Pi? I
,ii .?
Mi ? '.?-.
;
tit ! ! M ami *?'i
1 n
OilHiBlMl Mi
10 li
4M*.
lil .... 'ill
li".
ta. ni
......
Met.
' :
li ?\is mi ,;:; nu. ( m ?,.
?t 1. .. t -I ' -i
?. if
I lal?, *-... It Ohio a!. I Mia?
IV ' :
Paotli 1 ". i?...'...i ?i , ? . i .t i i
100 '" . I.I HI. t'? li/??..
goo., ...;...
si i ?M> HOARD I ... I "' !? ?'. M.
Halt* of .s'a'- it> 11* Hu''ni Cr U t.n: nil Kail
rti of s i i . v ... - .,?/,?. 4 -.
Mi' ,. Al 1- -- ?'
li.'
SO Ml
? li."li I
H .si
-:?_,
i . iNi li ; ?".'-.?
lu , an-! Mu : i *n
i -
Man 1 ?i'"', k1 * i "I .
i i .1 |
1.
lu i l'i f
i ?
Wella I a? "?? I ?
|U
W? _? n I ni ...
I '. I?. . 1
_??> ' I' ? ? I -, I
?i ? .t. ra raton
lis.....a
i ; .. '
i m . . ? -
ni
'Lill'
boo ...
'
1 -.. '
.-*. ? < ,11 li
III
.
?1 Nan Weet? in
li
? I ! lil"'I I-,H ila
-' ', ft J ; 7', >
??'. ? I (NI - ?
7.1
'.'. '-' Bl.... . . ti
? . i>... : . . IV -
i
i ? and l ?
. ?i
'! ?
..I II I
li, HI
S.AI.I ? I ii
M U .?'i l-OCt P. ?I.
M -??. A d'? I "l I? I
'. \ .1 ^.' It!,. Ill
1 .
.. ? i r?.|f or m
M,
li SCa.?'oui,, -?1 Mi'.:., -ii indM 1 ?ki-?-Imli
, A ?? I I '? ?!-'
U --.'...? , 1 " . I.lir.? . .
l8 . ? i 1 _ ."" ? i ? i -"iii. >?. -:. ii.
t mun l'a. lil' i I ? ?
?.tai ?_? ' '
I v I m! lirai i , \t. ,i in Iii. Stirtli v? I. ni l-l
?jill? .,.i?.! ii' !
1
' ' *? l.xiii ?.?
1 '
i'a.iti. Mai
... >!'<,
lilli .
?,l
.lill
1 "
too
1
11 ia .:.
. ' I. ?
!
' I.I it,
BATI KDA. , Jul.V 10 !'. M.
In cm? -'i.t.-iit ** of lite Usual ????-? . ?
?sa?ii?i;;ii Hulii ty, tin tt? ii i ni ii_ ?. nil in-.! i\ :',i-.
Ima i *t broken n
im?n? *.?* ? 1.1 ?. During lb?
ser? i 'I .? ? irifii* ? *.l uuu-tuil i it?
ttlii. li tie li i' ii ill?- ?eli.!-, in. i.ii ant "ii
IIkiI Hu >? ,. ' r.v of tilt I : ? - - . i - .'.t ij-ii-.? .'li
receiit *?;. ? liesiiinptioii law, ho as t?. iriv?* liini
ti,? j. ?M? i . rthe I? .'it,.
t? :.! ' !i ? '
. 1 all'l'ill.? - lil ?lill-.i- if:- *>.??. i- -.' 'i i- ?
ti?-?t I i >r 1'< r I ? i.l?. nilli tilt) |?n
?>t t. ! i? s lu- bat pun lui .?'?J i ? 11? -1.?'a.I _'
amount ?>l ? ?Ivor, p; |hu ' ? to n m >?..
i n? ?i*-y. M m? n ni? nt rc_uini?tii>ii
v ill |m 11,.ni? i L'.nii tliis mut.ni at one eon
llu? vi mux aa irclliia iin- little t?n<l ?:? e ii
tt ill lu In .: ,' i||?]l ?sailli?' ti. Il'.a! ?'It i 1 ii? ii i ill I. lu ",
ao ! ?' v as tbi i a tal is \t?. v
ulm li, . ? t ? ;t? t ... I
tend* i i? i debts. Will, ii _. nu lo
s?-?- tin .., ; ,i i,lit boill ?t ii? . i
may ci. i?i ik' n ?.f. iii. ..
ttaul ii cn ti lui* llu'- weeks nutt Titi I i v.
i m i alii ti ??ti Mum m iii' v hi? |?. iin j? ti
|NU tt-il * .?iii ll.l] UK 0 "I tilt . i ? ? UOl .'ill in
_. >1'1. bul bal ;t<- *-i_clit ?.i niui . a is ol ii ??;?
m ..ii.? i . r bul iou. Bj ; lio n-ccul : mi nuiie?
m. nt it ti ?i oat ? ??? ii tit 'f tl.f am? ?uni
? ?I silt?-: ?. loo -niii'.l by till ! ' .' II '
^3,000,0110. With ibis ne.? I..;,; .In- deb? ?tute
!ii?-'il in? llu- ?tii'iitli ??! June -mil-. ? bul :i l"_:ilit
ihutv n: : i*d i'. la.n *, atan il ne ti*ce;il the
awa1 ii? ' uni * i inn.' iii? i ?iii' mi lum?) a
sume tli.'ii idoaana. iorlude mt ?new i
t\t ndii . .<!r, ?>r any mi?
en ? li i! r '*i i citifli atea n ..? ..li?
tios. J in- fa? ? Beata i** i?" .-i- fullottrs :
n - rapo-tU-L .. . ... il -.s., i ii m
?., . . - i. ?"? ? ?'.
?? ? ??? ? 31.7 '-.'?
? "? 11 ' .
i kihi ., M' . u, du? i banda and
.' ? ii
li?'- ' _> - V ? 'Ki?
ll ... ' ' al ' ali.r ii.it i.
< imn.? .- 4 Jal] i . . I '
A.; i u..?i ibis mut thor* ia remaining n? t .*? -
?raed, Din i"?t liiir-, atiioiitiiin^ to about *jH-t,000.000,
tbowiag ' di i n ni iiin.iit .*_;,i; 10,000, ?-i ?
tbt gold * linn:? ii _.iiu?t the ?'*>" ramant tt. re ni ibis
moment due u_d payable. _Utbough we beat now
/?ml then *>l an a]i|?iir( it );i.?.?"tem. nt in ;
thal l?vim li ?ti iiikI?', tin- i.ut i>l udditioiud
ituj??i:iK'-a ni laiM? rn mill., r.illur in '
.iu iiiiht tbt *Nia of potititt 1'ii'Mi.f j i??.?|it :ily
in the maiiufartuii-tj uml trading interaatai?! Hie
a ..?intrv. An a? paient nu. tul of the railroad war
andth?'actaal movetuentao? grnia douotiudii .???
piaaaat praapefity tta Um trunk railroad linea, an be
following ? ?-lillians??!! (?f 111?- C1.lill lll??t?-Ull'i
lite tt?-? Ve. ettding Ja!j4, l*?7i, ami Jnlj It, 1-.7",
tt ill aho'.v. Iii. rcctiptso. giaia at i bl sgo, Mil
I?. .:, 1 i.l?:'", l>l-!r?'l!, C1 -tt'.lll I, Ht. LlN-it) P ??
Jiul'ith aero :?*? f-dlowt :
H""4 ...a heal bUStl t? 11.4110
. 7a v. butti, buah ;. ;i?'i..?. ; iota, .us- 4
iie?r.?H?-? ??'.'??i 7 s? u.. rta
, nni? roon ru*, t . is,
1H74 . vt i.- ti Ihm ? < --in, *? i-ii - '
J-.7.. Ntl.-al. I.a?.. >?. -1 ,..-? C_ra, hUall i .' " 1
li., t* . -.".?? ;?. i- ? i-i ??'- ; . "7
tta-MlfS AT THI - ..I*.
tt ll,*?17,7.'' ' . li - ' ' *
?-.lb '.Mi-?', ia, ali ti,;,; ,?, , _,,, |,.,,!,
lit-' ri a.., | >,i>.lill I- i :? _se
I \i. ki- , . v lill ?. i a. n, . ii i. t., i -.-. ? .1,1? '. II i ?.
I -74. . . tt '. . . rus i,....
1 ,7j .. '..li. a'., b.. -I. . 4,-'.-. 7:i (.lu, basti
Dstttaaa._i,i,_'.,.i, i-n-.tst t,gti\tll
'Ibe agpatta <>f ?th?ut am! < ??rn from .Nitt-_oik t
?tiure January i < ?apare arith l*?7 ! ut follows:
1-74 Vtti.il, Unit. M6T-.--I i-.li.sii lu '
Iti'ib W beat, buah 10,1 l*J.._07 ? ? i i. ._? !-?
Dee In? ini.iit?.- .10.(?.*.?'.,f.37 lim I SB SB i'
Tilt-?? __garaa moly slu.w thal ut praseol the
caaatf] ia no1 in a __ij proaparout ronditioa, .nul ii
-would o??l m )ii?im- Ita ? ?null''m a hil t** laisrepr?
taut Ibu tail*, ibat it will rtcovai aud bet 'in*? i
lu-n-perotis in Mm futur?? there eui be no
?ItiuliU li ia ?uilv a (|ii?-,liiui na? .??? ?tina
"the ti??m1 nun- rooting*' will put in Itawel ame
appeal.itn-e. MaOJ Hunt? ;! .till be t?i.\ toop, and ii
It t<? in? M'l.itily |i?.|H?.l lim tiny |ir*t?' true
propb is. Notwiihsaanding the i??.<?--? nt dulltn ?
(and ii i? .. m a-?m ??i thajrtai whoa inactivity ia
trail it to hi ? a p. el _??_, *??< ti lu >? tUaaiii] puis," rout
um ?i, ?ti- ii;ni many Ulm anticipate uu activa
I ?li ti.?l . Wheth* ? tin? i]?uu?.n be wellte ill
foanded, the ahtuMlaiil barveatt Ihinaghaal tin?
? .untrv tthi, h ?t.-int?, lmtv every roaaoa to antici*
pate, will ando doubt fiirttish during the eomiug
Aiilimin and Wini, r a tit?' ? piplo) meut mr mai,-, ol
tin- railroads whieh ??re imw torely m need .?f b?ti?
ii.-?. and i???i!i!t tom? ?.; the Wall*-!? Btatlaaten
who are no? engaged in balling rattwajr _ex*eritiet
are onl) ambitiotu ol ann* ipattng <>i "*l*?* uunting"
the fut m-.
Tat principal event of the weeli aflata! Inteiaat In
tin ?n.-lui circlet hat hera tbt tbarp decline in the
guld premium tu I5*a ta eoaaeqaei-ee <*f the an*
i.iiiiiit-.-iii.-iit from iii?- Treatury Dopartment \w
1 "i ? lt-f.-rr??! to, mipplemi'iit.-il. hi it t* i?.
. by u redo* Han <>i ?_ pet <?? nt la tha
rate *?!' disooant by tha I?.ml? of Bitg-and.
t ??.vertun, nt bondi have 1?? ?ti ?|i'i?-l and atightly
lower m i) mpathj v, itli the decline in gold, bul ? lose
with firmness ;.t the decline. In State bondi ti?'
biudneti hat bean moderate, ami the ftsatnn hat
bean groutat llrmneta in l<-i;;?t-?.-_c-?. growing oat ol
a belief thal meant will finally be provided for the
pat m? nt <.f the overdue Jal) inter??! ; bat tin*
r-.i?..:i liu this heliel i? n-.i perceptible
' t<? the i.?tiril oye. 1 *?r the better rbist "I
1 railroad Umils there bos lieen a rery good demand,
. the l.ii-ini-s-s rauuing largely to the l'neifle issue??,
wbich are strong, Monej lias continued easy at the
! "lil ratea, wi?b the exception o? a teanportrj ?dvaai t
on Kridaj ii? ? per it ?m catt, growing nul oft
little ?-.*,! in- it tri . '.- from nnjustifiable nunora
riii.ri ruing ?ci aliseoinling broker, nud tin- fail?
ure ?-I a M.iiu'v. ! ?ii prominent gold np. n.i.i
t'?i- in nu it lu? t... _ u.eutA Kal lu-tla.
call loam ina, 1?. ma t at 2<__>2I_ p t
rout, willie food coramereial paper ia in demand ni
:_i._- t?i .*,i?_.. ?i . onling i?? _rr.ul -. Tber ? baa be? n not li?
hil' tifii? tt li i ii, in foreign exchange. Tbi specula?
iiiin in ??.' bahai lia. n dull and vu ia Mr. ih mgb tit?
?.-,,-, u ?.'"t-? a'? ? ? ? general Viti not very l.nv? id?
vanee upon i! active ?i?t. The total amount ol
?.il. s f ,r i ;..? fit ?? l.i'-. ? ..! ih?' ti ck i *
less than 1500,000 hares, tt bl bia linnll.t mon than
i day's 1 i__im?sa in really active tunta. Ibu tran
?ictioiia have I?, i very much eunfined t" tim
viz.; Western i ilion, .?f which i.*07,.!UII
i ?en ?? :.; : Pi. Mail, 133,1100 :< m .
? I a'..? . I'ne, 150,700 !:.i ? Hume throe enm?
prisiim ncarlj nt (?-sixtlisot lbe lol .! luu-tacs.
ern Union hat h* ? n the chief point rd i..;? n -i,
. . !.. i ' " it.ii;i extent, -''? - ti tot.' 1" th. li-t of
the marl t. II;- ? ?* np. i.? i - of the T?l< graph atork
ai anticipa! nu bighei pri r?, i"i it,and out of the
I..I.M.?I? th* t give foi i luir faith ina fur-hern Ivan?
is the ?ta! m. i' thal .m arra igemeul baa l?eoi in ale
? i ' ' ? ; , ; . :, agreed upon fur !!?.- I? nvsiint
"i . i. Atlantic and l'a< Ac 11 I* 11 ?';i I um?
pauy, a conocru which, in certain quart?-.*??,
lins b< i i? I 'i >? lu i a ? ? .?'?'? ? I a touiewbnt Haugei
nnari I tot ii Wi-stern I : in . The stn 1? has made
an advance of 1*_ p i ?? i since last Satnnlay, and
?I..?. ! within 't i-< r < * nt f?i ti ? 'n.'a -? price* : hi
tt.-. !.. I.? Pli re ni oin time ? - diluted ? "ti
sahl.ii.I?- ?M.i.-lh ill an a?,t.liiit- to iii' ?.
; hut closet] weak al ."?*?*?-.. or '? per teni
higher ii in *.n<? week agi?. Pacific Hail ha?
been .-...?? i< <? t t<> many fluctuations. Kelling from
i. i . 12. I. it in th* filial ?leulii ?_-. 1 .-iv all hut
'.I I? I ??-ni *.! its ?j.iin. \..i in ?\ , ?|,i n .-iii'l ?st. Paul
, lu.n;.i..n li. .- been i marks ' for nothing bul
their ?'nui..-? -, t? hile the l*refei fe 1 -;??' I? ni
?L I'..al baa . ?bibited great strcmtlh m au
advani ?? ol - U psi ? ni on lu ti l
Iran aetio Tlie pnn?l.t inve??. lenl shares like
1 I?.daw?re, Lackawannaami\. itei i, ami Central of
VeW-J i ? ,f I. *??? Shown .ni ;i?!\.ii i .mr I I
di m ?. |>i ibu ?lj Ihi nigh the (!? ii ttinl . >r i!, t
.?i -, fi ? n th..-. ?.-. ?mg in
lit i-real i?n <li\ ??leuda.
. ,--, ? pi i.-. ,?i ti.-il.i, with t li '- ol
that -"level ind and I'itt-s*
l?urg . Illinois C'fUtral, O.iio mid Mi-t._i_.ippi, ami
1 Atlautii and l'a* iflc T* le r.ipl have i ii i ailvanr? I
? uti N"it..-.\ i -?i. i'.'i I n , neil, li* * k laland,
and V. S. Expr --. . ich 'i : > - V. t'entrai, I i
LakeS*-?li<ire, North \.??i.ui L'oiuiuou, and I'.uii
M il, ' eh '? : Kri , **v I'nul < ' ui ion, and Atl mi ii*
.uni l'a* ;: I'i '? ?real, each ??! Consol .! itioli
I I .li!. ?"'?? M - i iii?-. 7-v Xi tt 1. i ?it <
I : \. tern Cn on I' I* irnipl . l*_? St, Paul l*i -
i< rvil. 2*4, mid Delaware, Lackawaiina and West?
'?iii.'J I ? i ] . ii ' . ii '-. per i n'
nil?.?] al-.. !.. ? ti .-I > n . - . i I ?:.;?- ? >... li, Ii;
V., C. , i ' i. . . '?? ! '-. mid M
Central, l^t. Other Stucks an withoul ? ?? .. -
I..'-' ? ' ' ho? - ihi- extn mc flu* tna
ii.,i,?. in l'nili-1 m ii* - b n <!?. the I? ad
v .It . I'll llltSI l*illlIIC??US . > Vtl'll is i
the eui - ' ?' i . ut the dat?*a
? ? - ' t fie uumb? i ' i ihares "I ? a ii li ?m1
? ? ? . ?'.?.-. i - .
?i ? ?..- .i .i , . lui :?>
, ..
' ? . : : 117
'. i '? 'i .
? - : ? .
? ? ? ? ? ' i. , ; . .......
. I ?. ? S I - .
I -*-??- i i '
i ? ?? - ? - I : ' , ? ',
1 *?. Ill Ills .. U|.
' - i I ? i : ?.!.. - . i ,
.., ......I . ,
a ??.-m ; i ? ?? J", j i
i : ? . ,
.. i ,
I .' s 1.1
ti .- : .
_\|. . '- . . ) .. ..I
....
. ? I "? i
; _
- .
?: ? 'i ? "1 ,
' u? ... , ,
\. ?
. ! . . i? , 4 I
. ? i : >. ? , hu
, i ,,... i ivm.i?i . ' ? . s . .. :; .
i ,1 ... ?..i
? i -i l.i"
...
i - i
1 ?i..! ' . i.' ! a: i .. i ?.
?t.'-tirii l in??i . a ?_ ?i
i :. . ??? -.- .. .' ' i I."-"?
Vi ??* *'a ? . ? - I
?h,i
i i ii-.i v. i ? ; ? i iii
lu. .' , ... ? ? ?
; , I .. I ? ,.. 7 . , In
? -, M ' ? - ' .
stale? l ti. as I'--- ii I
. . ; IS 1'. j ".
IAS 1- -.- 1-"? 1-' - I ? '
. t,. . . .? . i"? k.? nulli. .' -.2
? ? ? '. . . .
The sin i? market toHl.ii baa indicated its eu
- milli? i ?.ii.; a ?, ,"t i lu i ita] I", -i
tii-H* nuly amounted to the ptireba b and ?ali ol
??..Ten dial . *'?! which 37,'.K)U ???:<? iVesleni Uu ion
at H,IJ7tiU -i :s ' ->?? 'l i: til ',..? ? " ,u ti) !,? ?*1. U?|
. f... i. I.i-i ni_-!ii's ? l..?.ii_' pri? ; Mariposa,
i l,(M-Utlinx-aal i" < i- 'i'* i-< ; Ail.min' and Pacilic
Telegraplii *100 thares al -.>..-_?_ l(, a decline
: ?.i -a i* r nonti -Quicksilver, 200 shares
at 15 ? i ; ened, 200 shan, at -1 ?'???- 21". :
i Mau, 1-.300 bhai.. at u'.?7-,./lu1-.'./."
'.nu,. :!'?;; . IO, .i gain ?i '-, pei ?. ul ; I i.I .
1,200 shares at 7?s ?? ." I ?- ,t decline ol ?a per cent ;
Norih-Wcateni 1,400 than, at 31 ?_.i---?. a decline
?.I -apel ??i.': I'la ??iml, 100 han?s ut ?".<? ?_
-?? I iul, l."_''i*i ~ii.ii? ? ??i :: l ~?/ :?; ':, u de? lineol ??
per cent ; preferred, 3O0 aluiros al "V1.-, a d??eliue
..: 's pe? .. ul : Ko? k l-l.imI, 1,200 than -
104, a ih- 'Inn' ?if '-,; \\.iii?h, :<?*? al G "*/& .*_ ""s,
a ?i.? Iii.?- "1 -t i? i < nt ; ohm and Miatiaaippi, 1,000
- .? _! '.'?-..'?_' ':./ '-"j7-,, a decline ol 's per
tt-iii; Laka Kbtire, -'>,:-?'<> sbarea at :<??"-.i ?
?ti ',,/ ',;*./ .-?.? 3t_ '.. a ih i lint "I 'i. ]? i i ut : I in-,
:? im? ?hir?-,-it l*.'i.li:. t ..iii of -apel couti
llliiinit ( * litiai. _*?M? ti an ? ti m? I, and ? t tit li ?? an .
.-..iiiii;i and vVattoru, 2*10 thattsa al l-l '. i
gala al lv :?. i sent. The mai iel il..~.?i ?1 u i I ?....I
l-arily t-ii idy. The openiug, highett, lowest, ami
? liisitiur fin!, m t uti stocka auld in-d.i> ?n ii! lu
l<ii?ii<l in ii' follow big ; ih' ?
i '(.t ? ! K 11 :?' ' ?I I ..-vi'-l I 'ii |
V. li. ' ii t II. li i >.'. lui a HU ?" ?
ib'? ck, i.?. r._
? l - i..l. "'S ? .
Vi., ?I IV? al- lil ?? ' '
mil, tv. ?inn I'i.i ' at .'"? to
tim k laissai l"i 1"? 101 l-*4
m im US it*. US ?*?"_
l?( I-ii u i l-l-i (?7"i ??'i't ? - ?
lia a ? llua. --* -?_ '--? --a
I'.''xbl ?id \V.ib.'l if).
li Uli Al III
M 1 xieri I lilnlt Iel.
?' 11 in .?. I Vein?- pw
Mi-...on lv .. .
1 1 ?? ?m. m.
I iel li, ' ,v U.
."?"?J ?'-*, *'": T-'t
ii'. In . i I ? .'. ? ,
sor? "I -..'I l-l
'.I V.I ???.' *"?
agra r,i i..? ?
nu is a'? v..'i
lalla l?*"i ItlV lilli
Til" lilli? fut ??.a lih at til?* r|iuu' of the KmIi.iiil'?'
\?, I.- :
.;??
in.) M*.-d
??-'.?I il h us
Him:. M-.i '. . ;..
?A mt, rn liinill ?x1 -ii'.
A. A P.Tad. M ? -."?
l.'l -x1 el |S |.,
..ni kxilv.-i Pr?t -I '
kiar ??...t 1 a M !'.'?? 1.1
M.iiii?..a rr.-l li 1 .'1
kilala ' i.\iat. ?. ;." ,
Ant Ki pie??. tAS
I ni:.x1 -latex |2
Well?. Kll L" I '
? In ,v tit,? in U
1 ? ?? ?* liti-i. K li US
? li' if;.. A N )) <H
lill, t V W.l'ri-I IP .
?i... ?t 11 1. it. li 1? ai?
ton
."'T'-'
*.?ked
' ., mm a ?" 1* si 1
i M s -i-i..: ? .
1 ? -.. ? .'. llMl -4!?
i ? .. ? . * I v... ,iU
. 1. it \\r?t Vii
Brie -U
Hal ?1 bal d M Jo S3
ii a -1 j it
1,1?.-'!.?- **.
M . ,;i 1 mtral ? ?
-.. 1 * 11 it.. !:.!
N.Y.I*. .V li II 'ni
Ne?. J, r??'? I eu. 111
\?l-x ?I I
IM
Uli.
?I 1
I-" 1
IS a, I
its '
C'a,
1 'I 1
I 11.1 '.? '
111
1' ?
li, -1
Toi. au! ...lim ?li
?li. 1 ' a II. r.'.l'lll.'.
Tim Liitiiimi ?hIn'iihx aren "f ao -.|>*' i.?I late-rest i
tu- l.iy, tin- tit-- ?>f uni'" 1 .mt being re-poeted. ?
lllitirxll ( .ili-mK 07090 linn m 'Jj ???., ?lilli I IHte?l "?I li' x
secarities stead] at yestcrday'i pri?es, TbeBankof
I'.::l*! uni inn.I.- a gala .111 balance of ?33,000. Tin* ,
?iiiot.*i'i"ii f.?r Reatta on the I'.iri-, Boons waa
?;.?.'.?,?. \x tixii.ii nu gataaaay? Iks Consto exchange .
lanrkH v..ix ililli. Nominal tates are airea Mu?*., |
; !.?? n ii working rates being 011 Ihebasiaof i*" 1 B6*j
?91 x7 lethe L f..t looa, ?""'?I ?>? *?"*."' N lM) 1"1 '
right. Then* is s ptrospeel of oiore doing ii comme -
??ml I?ill- next ws l?. The old dullness in Hw Omlil
1'? ?< ?.it ?;,?. spparcnl ona ti 1 "-.1 ?.*.. sad ?i ?- *. i ; * 1J i.n-i
ness i):-, done, on, howcrer i urtu n irket. The
opening pries iras 1 in1-, bal n oae tim it Ion? hi ?
IIC4, ih ? iir.'ii .ml'i'.iiii'.'el' iii' day's transaction?
lins ?11.' lu . sal 1 I0r\ until aller '_' aft I? '-k. win n Iii*
price Mi.l.leiilv liroke down t" li."'7-. On -"'?
kiana lbs ratea were Bat, l !??- >'A {'?'?
annum, a ni tai borrowing, and '_' ?loi ? ;. ii ~. The
Assistant Treaanrer paid oat ia g ;,i ' ingtbe
Week *-*-'.?>*'7.?Mil* inl.i<"t. Iim-ll) Jil ? .?M.llrx. <>*l
lim ?ml.lie .!. bl ;i!. Inl ni* $*280,-OOOto .1 ij. I lie r> -
diinption of caned FivMwentics tu-! rtmouul <1
in ?..in Ui $70,000, ?1 t..t.il Cor tli week 1 1 $"2* 1,000,
Th< import entries of foreign dry good? atthenort
of N? ii.*,. 1 i tis week ending tu-?lttlit were
?*?'? ."i ;.*?!: ? the amount thrown upon the market foot? (
iii.* ii)i ..<- .1 ?' .- . and of general merchandise i"
?f.'.?x.i.iisx, mikiuga bitdl In gold coin valuation of
?-?l.." 12,501. I !.? !'\|.!i! 1 c1? aram rs of domestic pro
. I.?.' lin tin weekending In. ?ii*.. Jnlj 0, were to
tin iiiii.?ni i .in,t.m of $6,190,133. The specie
?llip ,..-. ?a ainim:,1,ii t<> ?. I,?30,000 tullis, tasking
a tot.ii lu the week ui f2.959,G0G, ..l which
.-j. .-.7-?. ?i. ?n w.t- gold i-lu?. Tin .In) '? bwdnewal Hie
Col?! 1. m hange Bank covered : Hold . I .1 d,
: 10,228,???.i>: *"M balancea, $2,002,507 : Piirtvncj
li-i'.in.. -. -'J. :>'.*,'' '.. I he follow ii" .in- the princi?
pal quittai iona et gold :
i" o ?n; M .u
IM .H Illi-V !. " '
I) I?. 1 ?" - , ?. ??'
1 tis " "?? ' '* '?- " ?'" '"?
1! , . 1 .HI I! a .
'ia. . , ?j no I I'.'? ,
I beds***! business at the U. H. 8ab-Treasnry eom?
pi i.eil :
?..?id i'-i-ii.ix . ??.r.'*'.'.' 7S mri ravtiu-i.t? *'w?..ti?< 11
?...I I 1 a\ it, ??'... IK.lOx 41 ?in i I ..: 1.?" . VA, JO.II1I?!
l. O) l l ,| ' I! .' .' a . ' l llall'll. - .. lT'jlHNl IM) .
ia,
We .miii \ . lowing i|.nii:itii.i.s ni foreign ? 1 bange :
?'mr eba.lk' , - -I. '. ?: .* bli * e I .'-lilli. ?id.II
I ?nilibili
1 ?? li ia a m . lo
1 1 oin xler.lrii*
1-1,1 . II 1 -
-
-,a
'I
' '.-;-.1
li.in '.
- 1 mukt?i I tr.
I.a li II '-.li 11?,
-., , mat ?,
I i- a , * '. .I .Hl>.j I
I "7 I falHl-f i "?
I ?1; ,. I n - I x ? , - ?
I 17 H I I" i i ll\ a ?
??i a", 1 i '- /", t..'.
I ltl*t *? 1 \
I a '" X I I - 11 1
.!?!-'?,.
Ut \ : a'l - i ' .X
. Ill -1 '.', '? U -
'..'*. I "x
?n mon v M-'i n! ij rift.-i
'I he Iciii|?oi m nilvin
Pon? lu ' |. i ? .111 \n.i ? mil i:.:.llit:ii;n"l I"-' !\. ?1 ii
- i Itimi-d I?, tin xii'iint, ji ,1 i;in't 1 ; no1 ~
?t- per <? 't. Prime mercantile |.ii"i i- '?. ?
bei .'tiiM-'of it? warvity. We auuexa banu of iiuotu
til.lix
1 I ..,.1 -.'lia'"
li"'.' |e 1 111,"li -
I al I l.l-X
Klni;l ii'iieil -
.No1 v. we,l ' . .a li
I O 1,'a H ? I
I' lill.
- ;
V ill,.
ia../ J
I'. '
tar?
li
x
1
1 ?? ir
?
1 . 1
i er i,
il / i u
-I a J
' -S
\\?iii au linproveiiienl in legitimate tra?l* lhere
a-, bib 1 '" 11 ?? iiiiM'ii--. in |i.'..-i. lio* following
U till' < III ? :? m ??,- si.il, m- ."I : I'm ni" J ' .
1 '...n:'.'-. s7 i.*''?'?.'e. r ; 1 1111. ... y I.nilli, x. r-;.??'1!,
h ill; old ? .. : . - ??:. 00; 1 o!il li ihm? -,
?m* i?.' ',".. Tin [ollowiug are I be total dearingn
v 11 '. mi Um* 1 ? ?? ? : 111:1 *_r balanc ? : - ?rn'tiey
I elearain , - .; *?,I'J . I inl : ? irr? :?? .. Im lane?-n, .-jn.
?_"??.112; ? l?l ' le ir - ? "..'?' . -i : ? ?>' !
li.l.iri'. "--,! .i.', '". VVadiingtiiu advices it*
|t n thal lin- '11- .i- .1 I ihla > ,7...:i:;ii.- j
ni?) in bond? tu ?? ne N.i -ieii.il liauk
? n '. lion, ?i'l - ! "1.7 ?'i ? ni tu -iii:.o pu'ili- j
; ; ? ;?a, Hie oiitxtaixliiij National '?.'.!? lixula
1 uti ,- ? uti -.. :'\7.?'."" 1 n >. in, 'i -'.' ?40 000 are
? *, -. I in 1 nil ii s.aii - Ti.- non 1 t iii iy re- ,
a . . * ? ' '.'I'". N.llla.S.ll I I i I ' I k IM!,- ||.| |.
lion, in i'-iiiij* .1 total ?"i ihi ? ? 'a ni if :.x". ...
1 I . ' .-!?.? ? i"-, i|. ? w< re -:?'??'. Int?riial
It? f, a r]!'- ' lOIUltl I t'l if ' 'lu CaiH I
lol .! foi the ?...min m ?lat? of gXitm ?1 ..;.i;h. X!i?
?! || l*] I 0| I '.li I' l.allix .1! I HIC ||] i) (|.|
, lie week 11 ?1 u iii .1 I. $l,08.*i,000.
I'h? liai;k ?tal Hilt for tin \- .? ?' a lu
l 1-. n len ? a . ' . -,, I,; !, 1 - 11 ? ? i ir?y en .?
1 le .1 I .1 " lu?.? ' ' ?
Lea vii* I hu
???'i r- . h -.n n.ii? ni tin I. midi n - '. 1 - ' .
.V'',. ? ii liaiii now 1 M 11 law 1 ii mon im-x?
llf.lIlP t Mi lli\ -i . e I' I 1 ? i* " ;ll.|.'.l bj **_'..
.'?'7 "UKI, again t ?-_ i-J * :"' \-.-i ,,, !.. 'I :..? foi
l-i*> it,. ' m I i" n 1' 1 m U*twi ' i tin lota!
.... In .!. ami '? lol ii ' .
1 'in
-
in
? 1-11 ?
a |.;.-:'.'a"ll i'.''
? ,.' a' - a ,
Ii , ? ?ila.. ?I ? -n -..'iel ?-???. .'I
?1 :.?:??
i ? folllM 111. -i.ll'a'a ? li,o I.! ,1;., I !, t\\ -. i| Ml.
?nreol Un ''i ii. ? and lh< lol .1 I ii i'ntie? :
? I ,', 'a .
a al
ru- t
111 -? ? a a
1 1.171,17.?
on ;
I? al?)
I,.',I.II' 1,1
?'
?
!.!-"?
'.-.?-. 21 '< 7.20 . H.
I . a . ' ?! V - - ? ? M III . 1 . ? ? - . li
I Ij ; a i i mon* ?' live I " ... inveatuit nt ?i?* nainl
lo-da) foi i ailed x?,,|t.? Scciiri I -. and price? on
ieiih ni ile ixxii,x were Iniii i. liu t'?Mipou 5-20'a
i.| lx|,7 i|,| II,? In I -*1 *1 . o' !.'.???-!.-!?? li In l*_'l '.,/
rjl1.'. \\ i -.ultu-?. 11 i. :?-? x, ?i t ?i uota I ions:
i ?Il'.l. \xi.-l ' - ' ? ?!. ??
I*. H. 1*111 - - ' - i :. . I? ? lu '?
?x-l |-,, . ,|i .. i ... a .a r ? i, J-.', I,
| l . I . i "a ? a ' I,. O'- I ? , . ] ? |?| |
1 I T M)-) lb r l.'r'* 121 '?
a- . lb . I- ? H I .. i "- I 1 - a ' -all' ... fil I fit '
lo li? II ,.;, t I ' . . ? IT .
i ,<in?r,i .?a. mi i|'|l,
, ? ? - ,. ' ", r? --i iii L. i . i : , ti?
, ?? a I ? U li IO ? li- .. | .?, I .,Ut.,|.? 1 1? ?, J I ??J
>' ile In I ,x vii ;,? dil !. t!. !'. ii ? I _ ni "* .v.
'ii.
\ ?
I . Ill ? -O' x ,U .-,1) ,; |t>!*4,
billa:
n . i Aaked
I ".. x?
AH. ' a I.HI'.I I .1] Bl1?
ti ' "? I U a. ' - I'. |M
ara. ',? *i i I -, h
At? 7-, I I II a ?' ' ' 1X
A.i.Ulaa.? ' i. .'? IS
lu. 7? Arl ' li l.i lu
i orita , . .ii '.. Ill . ?
i..uraia '."?? p u
lull ?
I "7 I'll
HI
?l
u , -,
(ollllWiUg Jil* Iii"
'lal A.-kl'l.
.N i
I ?I
? a| . .'.I .a. J
. III .... I...?> lia?
1 ?a I ??
I At I. i-' -
. I III
V II. -I.All HI
V ? .*-.!.. i.i a, I. -
?. . x I , .,
?. I - I ., 11-,..
'- i 111.*,
I ? I'll
? IO 1
a
IH
1- I
???
- . ft? Jan ?IJ uli M
. ' I .' '. ' ?J
- ? i ? ; -... :i|
- I l ' ? ? I. I. -i
? I I a .1
?- ' nu lim : . lu!? B-, 7
I ? -, ,. I
! 1, tin I - li. 1 tala ? ' .
' -. 1. ? .11 ,
I ia? in lal i .;.. In.' mi
' *??. 1?. oil " 17
? I ' "a a T
:
'.1.? 1 - ii
\ .? la ' ', . 1 ' a a | ', I
I'
.'tim ? -, ti
'.I 71 ? li
Of city bank almrii 21) Bank of Imerics "add .it
I.".:?: Fourth National 20) al l?n ; Ihud .1 I ; ? ? 1 ? ? ( ? -
it'.?*-. ; ami (IM) Iii? nix at 9tfc 1 i.? !..
n? follows :
OEi'.i I A--..1. 1 <i3e e?i Aafcad,
\r|'a I'? I ? a 1 - ? "' '. ' lat?*? I ill
/ ? I I \. 'I I IH *a|. I it I la."? A? II ('II
, -, I -T, \i.ii* li ; x
, . ntl-aJ 1 al . ?? . r, 1 .. t?' I.-.* I ?
1 ?in nu ISS 1 ion
|l <MI I ri- ' I, : a.'*,
1 la KM - I \. a? i.'U I .1 l.lr?
' J .<l ...... I, li li ?
? ?
? '?
. Hil ".la.
Ma-? a .1 ? 'Til I I?
M ?-.. ' I -. T . INI
: 'i ". ?? ??
! I-, lll.Hl.
.?.. 1 11. if? Hr la UKI
v 1 1 .1 I ins
N. ?. . 1 - ? 1
v I 1.1 l.i-:- !!'
;..*, 1 ? . II i a?, : ?ii
?
X . - . I I - ' M I 'i
Nil 'i J... . lu inU
S.I*, li?. A a ' ' I !
.'a 1 I. J .1 al ' 'I
S.i .. \ .a I, ..n
than Ktr_.aai.ta. ...IM 113 I Mali Viltimi..! . ? 02
Kir.t Naltiiual. Uno ' ...a ?li K11 ? r. ? 87 _
io.11.it .?*n;mini... . i'.| ? part. Aro ?
?li naas taiwiraa, M i PAOXtn , ft ?
V,' ""?*?? . H" ?>,'** 'Ia' !'H '.?'.???
Hsaevsr fis _ I Mai.-... >'.-?? V-art-.l lit Iii,
!l "t . ' 1?. 1 ii I li.i,k?iii,.|, s lit? -
[yn- I k1 I al'ill . 1J!? -
-_sa-?a___-aa___i, na? !
Ill Mill?, ni ImaU, plain t't-iitral IV? iii.? wtro j
si? id? -it lit.'; ??,,, .|i.a?|iiiu liran? li at .?'.'"-j: \\ . -I- '
am al !?(>: I 111.11 lu,f.s at l_0**?_?10flg.BOt? aink
iag m.ni al ti i-4-g :? \\, C-Ueago tad N 11'i \\.--?r
tta eoat-ilt fall a? to H21 Mon - and Raaos eaaaoli
tl.iit-.l graft Mil-l al li*.;7a. ami \i u Jena) OOatral
ni-.? tii-is it i\js,, eoMoUdated ?1??. Bttchiag lo.Vi.
Ih?- foUoariag .-?ii the hi*ln:
Alt, \ Hill .'i! 1st?, ?ii", Jus , (>Tf I?.?- A.N. !. !".' Hil
,N- , V ' ','"* ''" - i !? i. m ,t ; ,:. 1;..uns -
'? H. -V I - 'I M J-, Uki -|..r,-,..i li UKI?. _
v i .-'.s'.:?.'...? ft. i^?i ?? i (?? vr toi
(???.ti.... -i M ;.i.'4 Ml, I.,.- - . ,?. |. :? |,K(
I lill. .VI? It.?'(.-|. _ 5| ' ,?. .; ,,-,., -, ?.,_ _ p);1
' te? .1 All. nu- III*. M..! ? , ? im t| ! ? ... _
( i,, ? I u ?I"' l*M I ; ' Ma., ii"* ii,,- 1,..;:?, _ ;
? l ?-. ' 'ii-: __.7a.1_.il N. j Mo. lal M. 7a. j- , ?IO |
el. ' K. I. ? Pac. 107*? ION .wv., vi! ? lui.
I K..IN J .l?t .,? ;._\.1._. \. y ..,?.,. ??., ii??, lot
C It "I NI l-l ?-?iiln-, lil'... ?, ?, < , i i.,, ?7 lill*. ?
ii.. < ..n . ...it' niiq ill. sr,*. ??< ? sa, n i . ?,? ?
Ani.l??'?U Ima Ills 09 100. X. V. I'asi ?,?.--it, !.?? ?
M..titi'.-I..11 h. M '. Vi i n T, 1?T:, iilt _
'I'- ?IM I ii' li. __ - I J?. ?1 ,v II ,l,i t| ( li .'.j _.
,.? ! M I M " ill Mi .V . t II 1st ti It. 11.1 -
<i" l?l ?i I ??- i> * ' Ksrl Bi ; m ra tel io _ -
.'.. 1st. 11,??,i..i. r:j _ \ ?1.SS...III. i m HriW :?!.
ein .'. ?.W.-F .I.:, llblO? -li??' - V. .?ii*
.... im :..-.is.. _ loi mi,,.?' *.ii? .-?i, :n\ ps
? " ? "i? 1 ????, la :i, _ m i.,... -.,,,. ", ?n. 7.-,
?I" Bl li"I. ? Al ||.;.| n.??i? ,_ ]|,-J
i." la? Mertssst? lot ? P.RaaJo, bra n.
**'?<? 'ia '? n is hi ti-JS ' ? V I,t ti ?, vi,;,,.. - l ? i
I aaMM VI ?-' ?s Ml I'. |M ,,?, ,.,' . 7? ' '.' . liMl
t-al? i-a ? ? h a. KxlnrV-in-t I I'. P. Sink in? I'll '..?. , ." /
! l-l! 'is a,a I ?I ti I ?I.V.. All lui.? .'. IM. i, t| 17 ?
(?'?.< a 1 IM.7? i li., ln7 P. Il ii -i ...? mm u, -
I?. 1. .1' 7? ?'..ii U ? i- i_?t v.,. i i ,,ri,. ,1 _
Mi . ...v Ul M. Ill p. H "i v. ..: ,o a mi
Mir.* ; ?. r M -I B lMi.7-.a *.?'., M., liait, __
l ? 7?. 71 lot ' r.H.V .-. , l?m, I i l
lal M. _.__....IOS - 1 ? ?*. i-. ?... - - i ;ii-, Ki;?,
? ' . I? - (,.('.?. I. latM.. 1 ,'? -
1 ri? ?M M . - ? v ''-'i I. .,.,.?. w . .. n . i- i !U
Vii. lill M.',.?. *?*? Uri B8-I tit, V. .'? I. M 1 ?t . "1 DIS
1 r , i!, M 7?.'?<??. <i?| t A I II l?i I lo.?? 100
I .,?:? .-.s I li..|l?..i ..*?? lil.-*, A .1 ?. II. .'.| t. pt. ...
II.!.,. ? i M 71 IN) It ?? .-. I. i;. 1 M -- ??'. '..s
. H ?.* - U > T -I . P, .'. W . 1 ! ii ?
II. ,t ai.-?-ria I ?M ti.', mi.. I .-. tt v. .!.. I V,
M. I t M _ ?i |,.| .?-t. ,i> IMK? KM si
? '? ? 'I- .'-??- ? V. Wl ! M. ?J . i-, :li I .1
d.. -'il -mit B - ral i- .t t?. ?i ti. 5o :>l
M. Ni. ; |i . "I ?! 101-4 HU'" ! .. i ill lap: p.
?t i 71- i>: binns Toi u >?.... <
( I.?i .Till - * . l'U ? . tt n lal M, s? 7-? 7:*
? ??'... I" . N. Il ; . ; . ? i. It u i ??:. ? : lil .'.I
* l. f. :vt -,. ?. Il l"i guim ?. .v ... , l : .ai',
The i"'.;..?-. ?u-*- table thowathe eottua movement
..i the week, at reported by O.A. Kastou, cotton
broker:
- F-Tported lu
!?_.?????:??<? -si??u. ut B'a. C?*n't.
Ni-trOrlt-na . -;.i _? v: i . ._.,u ?.n
M??liil< ta 1. RM
?lait? ?;??. ... 3M - v.-i l.v.?
I I -ti v .
ii . . Ii!7 1 ? '.(
??i . -IS *'..I'.I I _
V?*t.k 11. ?7 07.1 ??fl 7.? il 1 ??'
i , V I. I! Ai' .HI', ?ti, ,.,.; I,-J, I. ...
I.vu ii i- ??.. I . S. ?71 ?71""". i ? ii>;
1 -,i i. |.ul. .1 .'.4'.-_'.....l 1,7-mi..." I SI
Vii.il ?in. a ?-.-iii i.'.'i.i, v 'ii: I74.07S l.?*07.( 7 ??- (7!l
Karn* tim ? li?t i.ii a, 7 -, 1,7? ?M I ??
11,470
I . ? p ita . 1"- ?,,-, 52.1 .i.l l.il.'i.n
Iii" Willi.l'iishiii'-'h Citj Vin- la?'il;iiii.-t'i.tii|..i:it
h - . 11 : iii i si'tiii-atiiiu.il dividendo! 10 per cent,
pu ?il le .-ii den and.
The N'ew-York and Osvregu Midland Rondhnhlers'
t'ont m it tee, und r lead nf Joint l?. VVillia'iis, Chair?
m.1.1. titi- notice in mir advertising columiis that
tin va.?? siill receiving i?. .m1-* ?ti the l;nion Trust
i "i, ? .nt. The ( iiiiimilii-i? is a_?tr(?ng one and evi?
dent It in? .-.n I..vin. s. It is eonipufHl of the follow? .
?tit -n rm ii ?_- nt let neu : ,1? lin b?. W illian ?. I'm aidetil
Metropolitan Haul? : Daniel Dodil, I r aident N iwarlt
Savings I .?titiiii.n : I-in- II. Krothinirhaui i*x
l'r? idetit i ni'n Trust Contpnuy; Heiirj M. \h-\ ,n
di . ?-:? ?ander(?reen,lawyei ; Theo. Houston,8ec
i. i i v - 1 ii- ! ii lilmad < -'ii.i'.iii.v.
Mri 11. V. i'. n'- Manual ol Ih?lrnada for 187.1 C
li r been received, nul .-..tit iin* its UMtnllv euninleti*
and well-aifaiig .1 inforaiati? ti coneei i m the vari?
mi? , .lili"."'. ? ii the ? i m :n it, a? tt ? ?I a? an .'ii. It -:-.
of th? debts of the I'll ?led fitates and .<? the neveral
-, I!.,-, ii ?-? all. ad i* ptven from ????' ?. i ? ?? ?lu-ets
th* 'm. . ml v i ' ? .ii i!i'- t duabl. \\i*i?,
a further ti"ii . is n >'v ii in ? >?*? u \.
\| ? i?. Van > bail 1? A <".. No, 1 : Rroad-tt.,
have issued theil rirettlar for the quarter eiidtug
litiii- :;i?, t? lu. li.usa mas* of n ??.ii ?iifurnin?
? nuil ?'-ii.iiu railroad and niiacellatieoiit atucks,
? -- ites, S :< ?, and mi * i llaneona b nids, and
rai i" m1 i vi ni ? r-i'ii is f n the pn?t t\? ?years.
Hie . >ii|..ii n.-. <? ?a i.iiL's uni expel?a ?"i tha
I'm "i r rifle ii'iiiltiiiii for themonthol May, 1-73
and ! -.7 i. ii ? i?-., ?rte-d t ? bllovrs:
? i. ?. ii...-.- ? i i. i
i ,i ni n .. i ? i..- m i-i ?:.,..
!?-- - : i i ' "t ;:i IN?
1871 111. : : IM ?-' ' -' ?< ?'? 7.-' ..I SO ?'!
lu.'.... .
:u -..-.
t - ? . ii ' ? ? a ? - ?? ' ? . : - ' -,
l?7l. ? ..'",... I"! ?
! .... ni'.'? and expenses foi the tirai five mont Iib
eli?] ii Ma) :il !*?,""? a :r 1 1 *?7 !, no! in i ii'in., cou
iii nci "iinv ttt ;,?:
i
.it Xel a
ii . ? . nu ? , .
j.-.,, . ? . . ,, ; i .. ..,.? ,.4*41 ?
.... -1 .:.) -a . ? . ." . ?: i" .' U
... . . n ?
I' ' . ' ' 7 t
, at i : a i,;..? ..i grosa * irningi i', i -7."*
m r ' ' '. '? . ? '-'J'7 , i i, i . >?.' : net earniu ?,
,i'l < ? ni.
I .. ? ?II i\\ ia til 'tt ? ?'.: ? 'A ?hi-ive of ??? -
lie ;i"!! "i Ve? -. ?" 1
July U, uni -ii' ;i. Is -i ming ol
in. ? .ii :
1-7 '. It. 1. I? .-.
, . i .' . - ? , .---.,. i.. uai.i -,
? ,. i. . " " - t va.;
>l I.-, I
pi , r pi i ..ia ?j i ? i -
ItVi ."'! I? "1 ?li J I".m1? lilli
? the ?."ii .'t \. ?- -v.. '. fur
i : ?, and aim i i!.> lu ,..:..
I . ? :
ii V i.?".". I*?7t. f-i.;.
I , . . ?...,;
?., ,i- : i .. - * i ' : I J
r.irtl . V ''
? j ?iii ?remi i ?
'
The folkwi .' ihedrj -?***??- ,in?.". Is im lud i
,:i il "t. i.n iin -inn. period :
: r ' ii ?.. |H?:', is?1. lsi.*,.
i . ? ? ? : i ; ? i* -' "-I ? ??', . ' v-1 !
, . |, Vi.'I ?I I .It'V'i! l_f!l,U_- I
1.Ia Ih- "'H ?? :' 1 - i - " - ' '?.,-???
I i i" .i ina.... . *,7."*?-.....' ???:? ? ? -...'.'li?
: ? ,? ,;i. n of -i?" ie foi iin '.tr >k <? .il'ii. Jul. ?I, '
nu?! -.. , ibi "-: hihi'-' ?.i ih.- year, were as fol?
io
i.l ,1 Vi I!-.- w-t k .... t_ H*.;. li.?..
.? .?!., l-l?. ...t V SOI ISS1
I.a ii ni.. I ill I ? . ? ii.'"?! 1
I!, ! 11 wing i? i i "in...'i. int-.- statement of the
i\l"ni? "i ?j. . n- from ?li-- i*"it "I Sear-York to
fun . :i ports tinot J_i l 1 to iin* date i"i .? pi riod ??f
'J I ycart:
1?--, , ,?,?11111 Irifl. * ?1.'." : '.-.? '-.. - --7- 7
|a>74 i .. ;.?-" : ?.? ?? - ? 7o.i _? ii
,-.,?,?.. -.:,"? i 1K_ ? -
1 ?7 j iii ... .-,"?-' I atti '??<' i 7.' i. V
ti-71 ti ,411.11 7 '- ? . ;.??', :? ??? la
' ?7,1 i? :s?, vi isi... i?...? r.. -i . ?
, ... ... is. :
- 1 -'.'I VI I?-'. M7 !*? a-.' li,, '-.7...
, . , ,,|. I phi a slock mai 1" t i* tt? adj : I'hil i
delpldt -'ml I rn Railroad, *_?O?b? Iteadhig Rail oad,
;v , : |v. nist I?, una Railp id. '???'j. thihl, Uti -.
I. INEIN? A\H FINANCIAL.
THE \V?:.-H.1.M . I"v. II l.l...i?\.'Il ( OMPAXY.
I n t ht I. d i tur ut Ihr , . ?. I ii U n u r :
ti, i. ; ? u? pi ?fits of i!.- w ? -.iii nion 111- graph
t'onipoiij ? ?r th- *? *?i ? .--hi years,ending June :>i>.
IH74, as reported bj the 1'reMilcul "I the Cuatpan..
m ih? inn tiiii.' ?.I ?i." 1.1."hi. i? "'?.. II. lH7-t,
;i,,. ..7_.'.;,!'i,.- ?*? _'*?
/., / 1, - ?/ ?! ' ditbltl ?' H 1 ut' :
?In .1 .mt 1 I .Ilil?
li."..I >-. ; ? .1.1 ::i
I l-l . ?lilli "I Hit. H ?1
mi . tailed .l.hi..j,..?I,:?..i ;:i - - Wl 1 17 15
- ? liot I. li.rl ??? ?"?". ?' v *>..
//,, ., m n,,, ,, -i,.' my Mieoorythtom
C..ii?' r inn i.f in ? line* ii- "ti
..I f ,'.? ami pilli J1.1 - "I ('ii m? >l.'.i*>l l.ini.1
I'm ? ? ? "t tehtgraph Vote* . 7<?i. I'JU
I .1.? and All iiati? 111 graph 1 '
-,,,, ?"7.-.:;% .Ml
vi ( -u .11 '"? L 7-.'.-;.' I... 1,00-1, Is d7
(,,.11 in! (4( .. I. I phi ?." st'" !?
..... j.i7.;,.M>'? <x?
Ititi iii.li, "1.ii <?' l?an li Ii -I I'll l ". B
.|i?,:t?s 1 shut " '.nil.'.".ii li
\ 11 I, I? .t i|?i. 1 i?.'ssI?m ;?
; ,,. . I0.fi ?I? ?>'?
1 I lhstrii Hid I'v: 'mi.' Tele
.-, 1 ... -!?. I? Pittsburgh, -<? I
Itt.tM)?? in?
\. m i.... in. Uaau/ta iuiihk I "?'?
etoek 1 an) thantaj. '.TJ.ihio 00 I
WeaAtyu TJumm '?-?mia (redeeaMd and
canceled. .
Sinkini; Fand Broadws.v ami De-f-sa,
m irtgage IhhhIn ia aaaal m>i v.t
um 'I f >r redemption ..I bonds).
lie.ii i ?tale (other t! an Hi".?', -uy mut
l?e> x1. |ii'ii|H*rt\i..
Ifr.'iul'.iiiv ?inl I'?-) xi pt opt ill .in
.\i'.ex..i the loan <>i -pl^MJO.Ow). ..
M,.t? rials ami uippliasou I..?ml.i
Dae from I'nited States ... . .
( ?i.xii mi ii.uni -uni loaned mi esil m
excess ?.f uni.mut required for divi?
dend July 13, l**i71, ?in?! current
liabilities.
1,072 '115 00
.-.7.mm) BO
:i:ih,x:mi r,i? ,
'Jx|.*_'::I s|
9410,031 1!?
7o,ooo 00
Total Assets.
'I'd those assets um -t be added:
Kxiiiniteilhiir|ilii*i.)iiii?' 30,
I ?x7.*. .$300,000 00
l??,?-|' (H (I
W'eatern
I n i n n
xliuk :
7 'J , x 7 7
x I, I re x,
pur v.il
ii' . -x7.''x7.700 110
Reported
.-.i ove . 1,034,40307 3,2.13.216 03
hltla'l. "'I'
Ps ii lie
and At?
lantic
170,000 oo
? 1.1,0io.7rj u".
:. li, 0 3 4 I
?ban ?bf 1,350,204 Of)
1," e ,. ?illili
above... 597,5*550 7?".l.?i7x "".?I 4,404,003 43
(.i.nul tutiil ..f assets t.. Jans
30,1873. ?fit?,:.:!."".,?".!! ix
As these assets, accamnJatcd horn tli?' audivi-ded
surplus pnitita of the last Dine year***, justly belong
!.. ilie ?tockholders, ii results that, were .i divisios
maile of them, each stockholder would be entitled
to a dividend oi sliout 38 percent. Ii basaln vi)
been demonstrated thal tin1 Company cancan 9
per cent |ier aunnm on the stiH'k during the moot do
pi. ?. .1 iiiiitltii ni ?.I liiixieexx known loi thirty y.nrx.
A-i t !:e ne of tin- telegraph i- r?ch year becoming
? eral, it is certain that the Western I i.i.'-.i
catt earn s ?? r ?eut, not only on its outstanding
. ?ij.?tul, hut on the $7,000,000 dock which ii osnis
as i.n a.x-i't, m well as oh ti- propoosd stock divi?
lieinl. Tiie time has arrived when Ute itockbolden
are entitled to aomething to represent their money
ii;.'-nil rix above, and i believe the day i-. nein
n Inn liny will receive it. J'ii;?.< roa.
?'ric i'.,.., ?III!? IO, ?x7-,.
TIIK MARKETS.
?? n.?? .:iv i,,,. ,i- -1 ? ' i ? rai rsi i 'vu.'
RECEIPTS OP DOMESTIC PRODUCE.
BATI WAI I i.V '.O, 1875.
A.I,?.,,,1.., gi i Or?ame,akg li r?uni-, pk B6S
l;.."l,a. I '.X la a] Ill,I.? ',, a .
I. -exavv ni? i ? X. i li bill?.
kin ir.li'iix I . ? ? I ? ? ' i? - -
M..,!. ' le ? '..ii I., .illili ml.
? a I 1 .irria..'.'.
-!..'. .' I;,,. !,. 1,1,11,
i . '.m np Tup .oin
13.? li ' -n arlu, |'o
I', a limit nu -
? uilull, n ex i?.*, i Kniiar, tilni?
I.. I?, .HI,?.. I'M
I Pork, [ik ?
Thai
"li ? i. lil
I .ti. ,.x" AM
to I Uni. K1' a .
?KM I antler, mi
l?rj i .I- ae. ?.I:: 1 l,2l!2
.'7 -|.i li i. p. ? ? " .
x7 -I ii. li I'ux ?:. I au
?nu ml lu? |ika r;?
li, I ..'..I. ..lal l'An
111 iiilmr .ilk; i.
I III W'a.'l. '..I". i ?..
i',.: winxki.ni,! ta?
is
f prodiu e I n ii.e ai. 11? en Uag x.iiiit my, i ilj
I 'nar li .la ?:'.-''.l Ki'.-, liii-li.
?O' ' I.R.,1. lea I.T-IS
?'air, ?M lal I al : |* a-. 'M-', . ?I.| I... ,L?I l.l7 i
' ' - . ".'I I al I -, . X "
\Xt i ? I.! I' -.' ?', li !;,-? I, III r-x. .'." ? ., .'
( ?II', ?lil-ll. ?.J,'.*7X |>,.| .. |,'. I 1 'li Ht. ?'I
<i.i--. ?i.t..i.:. .i,-?, i iiiiiui>,ii i bl ... i, yap ?l.liJ
WEEKLY PTATEMEN'T OP IMPORT?.
' ' - |u ..,,,. ?',, imp?t tatton?of ?? n i ii tin r. ha
Ih? pott "f N".i "ri. t"i Hie week ea lins far/ 9, 18T5;
Nu. i'k.'x. Valse. Nopkga, Vat op.
Wetu t,
tiona 21
?. 0,270 II rr.laa ,i ?.
2, '-"-? linn, [a - 'I ?
lill,.,, I.
a -I I ,,<-. 'le ",*.
I . Ware,
ulam? ire
i.iaa, niau
..Hi, ?
?
*. a a .
An. - ill ...
\ Illili
-
Mum
Aie.ne ti
Itnik, I* r n
II , ti .
l".l
17
171
?l
I .'a
, a.
!.. . ".a .
?
. lill In 11
i h-..liai,
?ia. .?M?a \.
I ii vi i i i-.
:
?i' 7
l-l
7.1)
.?I .
'1
1 -J
II
IO
7"i
" .
lu
SI
: ;
. '
i I
I
m
1. r. I 2
x
1' I
I
'
; .
. ..in A l.i
'
?
*.? I . ' I "I
iii h Iii
, 'Ml.' /I >?'
' I II lill, I
lilli -,. I
liili'ml,
i ele,-,,- nu t
II, I'll III
?ai - VI 'li*.
? a
X' mi i . ..
-
m1
?
S.I ,a l|
'
, , a
l I .
...
a *.
li. 115
. . ii
.i *.
,
.. .
['im i| [l 1.
,',,-.?!'.
1
: "- ;
?>
I'! .a|.'.i. ?
...
/ .,, lltda, te.
?'?
.. ..I l-l
al.lt li
lion ? ...
1.141 I' lill
M:i. .i' i. ti '-'.'.
,1 it
I
Un ?
?.in
Mia , Water
I' all!
Anvil?,
Hi I a. a. ,.,.
Bl " I
- - -
., ...
l '?
I ron, ?h., tua ;t
I! II lilt- ! IlHl
.'Lax irnn.or.ina '?'?''
liii-r i I-, .lex .l"l"i
1,321 Metal ?-?-?ni? 1 _"J
*_'.' HI N' a,I,? IS
?.Hil i Jil metal ..
-I I ' .a ate 1
I IKlll - lilli .ia. .. 1
: . ? 7 ij
iii. i
la, ?, i III, ' ?
?.'.Iii Wir.' . .. 0
7.1 '-' ? -..
.::?-..; ?? r '
i ? |'l
:.."; ??. tu, -, ,{?!?
X I 'a - 'a
1.7''-' New n|uii'a ? I
7112 . 17
1122 In.
1.2 l? I < '"'
lei
'J. -1
?.'.111 II.,,/..
l'.'.''X|
j - '^ II '!?
' lllIM
17.1711 t'-.r
?
Al. ) m U.
'-' ?I Am i i -?
I ?' munn
a)
I'M lia ........
-i
"- .' ! i
Un -.
-
'.:."...:.. ? . 1 ?
' .
-
1 " a ' a
- a
I.'.. 7
' .'.lil
B.nii
1 701
- ?
"I
?
-?' '-I'-' a ?? . 1 .
'
'.'.'.lil! I..,'., I a..
I.llll I
I..".-;
? lill I 1
iff. ih-i |i .. 2,1 : l
l ?
, :
'.'.:
!l
; I.- Jil
'.'.'7x , .1 I'.'ii.i
,ii -
' I'.. ?. r I la g
... i- tnnuexf
- '
?
. .
1 a ' I
1 Vi I
ino
?io
?
170
697
j I
1 .x
'.'?i
1 H
m;'.
7
li
1
-'
-
l'an a i r
x . !
li , m |,
:'.".
i.i ??-?
i".::7.;
tea
1?' Vi
? '
? -
l? ??
1.1 ?g
a II ?
111
1. 7
'
'
I
-
"
?al ' I
-I.*
la.II
I
"-.'.
." a.
t.'?.".
1 n7x
lil, ? I, I?
A te?
ii.i. .m I
.,'.i'-i Tra . . .
alla.la-.l Till. ..
ia,!,.?.?
1,160 i t.Ila*
. a- l.i 1
?J.'-.'.'l I,I'al
?j ?;
7.1'!'. Total
1 i,i!2 : "
-
1T6
: - ,
.?
I . U".
I, -,
'Ja- li
1,178
lil
lla.l
u
. 13, -
MATl'.MI.M ?F EXPORTS.
SATLSI a,. !..! 1". la7?.
II,. I,."|..?l'!'r I- I e,.ili|ilele ll.xl ?f BtpTU ?lllf P*d I? V???S||
ni,-,, ii wen- ? : tat i ?"'ita tot tarait. port?!
ai i .Ml li.nl. ?iii? Inn.
i*.:--'.ai-.n. ran.114,010
\ .-ti.iiuei SCx-kar.
M Maa Ton. B 1.2 '-i Kffccta 11.
?'.'i I I,l;.?l. !? , 1 ..'" -a. I ? .
V ,1 l-l, nu, "> - ' '',''? I ? B< Iff. bl
;. ?-, KiMin, !?!? -, .'I I'..ik .bia
..,". SlioePlf.libl . .'.' I
Vi Iii 'li. kliH -* V) -".I
?.?lit LratKer, i?W :?" < "?.??.t..i?'n
1.1 1-la.tiH. . 1 (luU. ' n .
I ?I-, a?, . 1
Iii i vm .?1)1? -liurk A,U i.rajr.
j... \i , ka, i . ?_* -.in?-Til..,.)t
1 lill. bal 17 I'- ,|,,|!la..|x
? Ha.i- tti in.?'!?.' Uniiiii i. ih- . : .
87 Milgar, !?'?!? 'J'l-x'. lixlii'n .. 1
?l ? milli, li?.. '-'.i I Uhu. i.i.l?. '.i"i
HI iron - ii.- . t u . :-. m pk '.i
17 i.m,i, it, jo,n-a?. ? lu.?,., tua. I
liil i ...a ? ,uk 1:1 ii.iii la, tir. ala?,7
I x|??. pmm,*t ?,..
lli.lxi"! Batt l-aiiiiia? lain],?.
A lil lin|t.|ik
Ma. i.n) |ik
-!? ti, lia??
?
? ,
Inbiri 'i-'x
I"!?.
ii irttwr, pk
Viuim'e.pg
l-l,-. ?.L?
A"l lll,|,.|,?
..; ?xaa e. lik
ia -i ri.???. i-W.?
IM III. |ikl|?
1... .1.. ' -
II
i
is
I
?1
7
?1
: -i
Win al, biixli.
1 lau., nilla.
I urn H.I ?'I
iiun-.ii" ?. uria '?"? r.
ISO , n. .f. bin. 7". maamtm,
lim I'eil^. b.l.l... 7ial i
w? I ? 'III. In al'. ?' " Ililli. I. Ill
a lil.lll Il',I.
21. ?let
1.4i .i
lum?, at, ? H ?!'" las
HTuca.aksi -"' it?.,ia.|ik 41 ruts to,n l
? ? - in
?lai j i.r, ?J? i -n i r f ni ?.,..,
... i ii. m? ? ? 2o i .- i,mu
.. ?,? '?1,','AT V.:- i'.?. 'ill | ?ir.ll'?. ,!??.? 1,4.2
i:....bl?
I "lal 11.Ilk x-Jll III Kl>"k .
'a) !ea.ll. lei-i . . lilli
li ?I? BOI k I nil.I.II,!.'.
?Ail.aHl. IIIIXI.
li. > I ir li a -i *i.-..|i, t I V, ?Nul I'll.
li,...i. l-l.ii 1,1. Hun;,?, m J, .1 lii|..i ritw Cm.
link, lill? '- 0 i ??: n .DI Mil .."I, lti.llir.il 1,179
? ' I.'.,. 107 |.|, . I.' x . ,i V,,x-|aat I k III .
lard a I"..ii .' ..im. n ?n ubi) j al ?al. m3? M
. t, ..,-.?u bum, bp* vol i idiMioM.. .. 1,30111
Ota sana ira i Wgt.W vtnry. ......
pMrol.-ittn. K.*..?.1J5,1?".*?
In hi in ?arl. ?.-brill?..
Wl,?-?t, I'ii-fi.. 21 | i
ni \-a?.ii?f -if-iMi"-! UnUrte.
Wh'at Uah. I7.ii.-J W!.l "il.ifU Liff J.ir">:".*?l fM
'"..II , lllll.ll lfLO.NI ? li.??' ". ' .'.?.. | A - H. '
'.'-O I , a f, I. X '.I ? .... -....- ?T
li ?i.., lut MI fmn. In .h li II SUVM ' -'
!..-.:. * Lars, it, 60,00. ? '.ii
",. ? - Lal, l H ',.,-. - '7 I 11 ".?I- - t
Tallow, B lu.'.'li I Him... a H.??-*) Mii.uo.n -i
lal I" a I I M 11
'V -a '-i ' "i n Tat*,. lui 71 I M"'-!?- "Ii IM
. ' a'.M. . ..... all ' 1,1. Il I | . ,:,,. I,. , 1. .INI
liai? la, '.111.. ..-?I Milla I'1''*- " *
1,1 t -'? a I
M i' '-i, '. T:', I l.e r. 1.1.1. I I B I..r.en. lui til
Lui u, lai. .. 7..."..'i. ?? 13,110*1 Il ,???.'.? A4AJ '
il. n. x|, ,,?,.r ?..?i.ii.iini.
I'Iuhim'. P. 'n : .". ' l'.t'i.i bil It I Ossiea. htn I '
I...'le. f*. Iti.,l.*,2 ! Ki-volvr. ?? 120 el ,. . I
A?i i.ps i , ? : -\ ? ii.i.'i ??' '.m?
il j| 1 I !,,.? 4 I I, L?. I?M ?'7.1 Illili,,, I
i . i...i?, rai
Il Mi. ? i.. a , I ?I I- M I I ?m
rill? m ?'?t. Tn.'i t. "n ifttkm.di ??*
I ila ! -'?> l"'ir"l.ii. i- -i, 1,1 I
lia. ,1'ix.L ?xI?-uiiii i t., t man m.
?'.'*!"!' Il-? |,3 7 I ? al"'. . bal . a ? lil ?' .' ?J ('. 1
i "ii. b.-.,, 'i, ..;?! ,,.!.,, . ... i .1 :.. x. ? . 411
1 II. 'a, |l, . a I I - ,? I, !.. I, . ..I al . |
lil? UM, II. 7-1.:. ., V .i , Iii! . I, -!??.. .' im)
lu?-i. n, .,!,,i- Pork, t<? 12 r. ,n.''bl?.. yoi
Illili x. I.-all lie. ' |? . ..I ?,| ,, I, ?, j II
I la I .!? I --li ,?? t i in ni ? b ?
I otl-in.l le? I. 157 ?i.lall?. IM ?'Il x|, ,,, , , ..,,
? II.'? .11 I .' - i ?: ., 1,1 h,, V| ||,? ., .' ,.?, ,|
. ? ?' ? Il il II ?. X lil I. a|l||?"l | X ..X ?
I It I. a' ^J.'MI-I ???. ?..M SI I |l|, I. II,.-, ,
triil.x. n,i,n. .'. a, , 1:,|, , , 7 I
I l\i:ill'x,i MI a*H t lin ftnaao.
I a.ttlltl. M. X !'"l II' H- L l", 1 ? Il ' ' ? ? ? ' I
Vi la. al ' lil ?!. a II ir.l/.. i-.l a . Hil,li I I.' I ?
. Hill II,I- | ?ft) I I . al Ititi I , I., il. . . 1,
. . -? . '. - ? > ai -| , ,,.a i , I lira ? , ? j
LI, -.Il -'. ? H . a " ' 'I I W I?. I? 1
I -I, . 1 . ' "Il J " a '
l .\ i lill** Ia -lim r.
an .n. ??i 11 - t
' ? " I T I a. '. a .
arasai I - W.ioj
??i \ ,.i i , x. lioso? r II. ?. ? i nul til.
? na,. |< ae..... .'? <?
\'. i, a a tyaro-Boi ki
Wlirit. i. I..". i I
GENERAL, M AUK ET REPORT.
-??li un .?. li ?a M l-""'i
COI ?"I '. i)"- m .ti" I b.- I n? ill? i." i ,., li ?a... i.i . ?
a il. .'?.;. t i ? Il I - |i ?, \i ?1 ,?ri.. m, I min I., ,
|.i .Mina a. ?. moi "i. bin- n? t liana? i-.i, ... -,i.?
1.1.rill.I , . I i. .lal ilai . i. ?i-,. .., .|
,i". '?? i ? . lud 1 ? al i ? . i'' .?. ' i" u.? i
'.l.ial. a al . ia at.
lal||ll.\ lilli 1? ll,l lilli' .?.,, 1 .|. .- |?.| | ,,ll.,.| |.,.*| ,)
| I ' a |,al ...la .. i. , M '?, .. ai ia i.li lu. i. ' ...
?till I.
i.,,!. i.i'i.in. i n- ??' ?". ?t i lin.I ai < 4.?i irai wa In far ? inept
1 . I -. I. .lit. a. I ? |? lill 1 .?a r. UN* I ai.I
lil,'I I t,, Il II .1 ?I...!? U H,?. It I 1 ?.Il Hi l_l.il ? 1,11 II I
i , -n . t..?..' i ?kihi mr, HU Ut ulina I ? ?
?II,, I . aa \|| ,. , |,_ : ,, - ,
.?Ila.I.?a.?'il ? lu i ! U ).al, I I a' I I , .. .- I II. Il
i ii.i,.. \,.n aiua N. ni? i ? ? ?
ur-l ai I. - i ? x l ? i t
a ? ?Hi ' a I'la.?, , I.1-- I I -J I I 1 I ,
i"-? '.?I a,.,.,, i ' , I.*, a .
I . 1 .', Hi I"
..'?"?; Ul 'i H- l'a ? I' ? I O S 'I
M ...ii? i au I-, . Iii , i. i
You li ?T , I ,*<?, 17 ?
r- || I .I ?O? li.I ? '-I ?'1 ' ' ' '
la. a a a
.7 ? ... n ' i
Total . . ' ' tin
li ' in.uki t i- ii ti i|in .it ?' ?? ,t I me r
r lil ? " ? irl ? a ., 1 1- ' I I ???? lil Hil;
,,-..:-. I) ..II. i.| ' I i. \ i
lil I. '1.11. |j I . "I |.U -a a .? ' i ?
I ? Il a. " a DO, |4
.i,,.. ?!?:.. ulai -l.i..,. ?I ? - a I ? ? '
? ' ? ?? | . , ? -L' '?I. !.?'?. ' ?'..., . a-^,,1, ?, ? , | . .
i- ?? , al.
? l'a ' ? I I. i I . ' a .
I,'? . a . a . ; .Mall? II. I ' .1 I ? ? .? A f.? I .
1,-,-V lal J".?i. . I ? - ." I ? - ?
... x I?, . ia ..,, lu 1 |i lu Jula . i ".
I a | I ' ? -?? i ? ? -i pt mia I.
-lill l" a i| .. I', lotM I a.H.. 1 a ?' . .IMI ||',, ,
? i-- . ? J ma .i.. ha. I l'r . m.
I . I..I il. ?. ; ,11 ' a <- a.? . . I. a all ' ,., , , -
B) f. U II?'? A I '-! ?. ? l "I I"!! lil I?'!! I'T Ia.I I?. ? l-l. I,.'
J lia 'a, 1 -,.,, ?.ii.. .
1 ?a I.il.I la 1.1
li, ,. Ila -iti?. k. Bl IJ.Il I .m.
\ei. <>:!? illlri . -in ?-- . ;? t,..in i.i.ll
. a ; i. ia
I,..lai -I.IH . ?'??" - l "?*? '..-"?
. S ...... . ......
*??! I.K23 .
i . lil li i"4 .
. .. [i.l-l *.'7 :..'? 7 x,i . ; ?
IL. t . |'. Il Ball a ..? I. SOJ ?' -H I *?1 " L "'I
I ,1 ,'-.,.. ? , ? 7! ! Iii
t I. a ? -la I ?.Il.l . M2?'.? "I . 1 . * ' ?' ? -'a >
Total ahuri -.t.l, '74 I 1 'iii, .71.117". 1 x,i;i,_: x",,..?:.|
'-H'. B.151 a ..vais
?l-l i e I >. ?" I" x|,i ',.1.,
. . |. -, - 'If I .<! 1 .|."tt' la , ,|. .. | , | t. lit
tilla POU fill I ?? ?a ' ? .". ? J l, tllll a" ? a.lflB lil l.[ -., ;,|, ,?|M t>
. , , : -..x mu ,.i.,t a - nr.
tai a.,1- li A I .. ?.
itara. !*<**?.
Kli -V It ' I " "1 .1 0 J '"?l !'.??'>??.?
a ' all,', ?"t I I..1|IH il.?'?'? " "I ?? "?'?? 0
'."..? : ,1 .1 bil l.iaa l?HN,l . '-.'IHNI "..IriHl
. 107.8 H I-'? .?'Il
..m liillafor Lomloa. li ?'<> i".. ?hi a
? ' . I'' ,7W 1 ?il'-?) h
I ' . I.".l7 |2 ..Il n
4'.*.7?H) 4 1 I ?*? ^
. 1.-71 . .
.. ? . ...... 17 ) IT7S 82? T?i
-, a H till lllt'l."! l'illat. 1 a. ..'I .i.',.?l4
'-?.-?-',-.." -,.?71,1 '?J
lurii i, t-uni plv, roniMnal ?ita
4x,H73 ,-_w
' . Ililli 'ii el bV .Mila Iii ?t. I fl.10
. u-. ihm) las.ona
:, ,..;??! : i. " r - m : |. ? i-mhiI .. T',..L IM,
i H. au? in .?? w )'?::?... I? W, I7'?r.
i i , lit ?a IOS ?
I. ,,i ? ? ? l,| ? -.' ., m t Mi lalla,ii, 1 "i S^ ;
i : .-, ; ' ? m . . . -, ?i. .-.?tur
? NO1 l.l.l li, I? . I IllIiN ,.| ?_? t
11,,, ? nu, liana? S. ?v*" "'?'?'
I - ' : a. iiiel HI l'a
-, , .. ; ,1 i| ||, || . . P.?? I! II...I. tli.lix Mire 'l?M, all
I 1 ;.a - 'I . . .
..- a '. .al. W ' ' .
?
?,' ? .. li mt I? I. a, V I- ? ir , .
?a, .. ,. .hi I?,,!, -, i . ? lin. Iha I f
lia
.. ?,12 IMI I . ? ? I I ?r ,.?. 7 '?*.!;
.m al M.
' . i r , ! ?<?. .....,| mm
?
....
.I-n,
? I ti, ? L II,
l-l ? lll^' l-l' l'I
dal I m. S iv, i
i ,.. t- ? ' :. ' i.
"?I I
a -S
. i I
>
'I
, ? ., ?ii i 7 ? . : -, t
S.V. i. ? ...
. ' " . .)
i t
,., a a ? '
'? ' "I* al
' ? ' ?' '
I
t
' I'' ' , ,
?I ?in.:
IHM 1^71
l-l i
?
!
k1 i
" il
?I ? a ' ??' . , . . 'I
" , X -?. a I .
? I
1 t
?I I ?I I
- ,
I
I ?
a
lil e?,| Util'!? I
.1 . . f
t
- ?? ' ka li ilii
..?M? . .
.a
,
7
, , ,, , it.troo.u
'"il" I a',! a
'
| a , ? .,,
? I ? ? ?
| ... I
'
.1 nia. ? . i ?
,. . . , i
? lo l.i
?
i ,;t- ? : . : I
in
I rl.tol ? , i a i. ?il i.: (?N'I -. ; ,?. I ,
illili, II) -.a | ?.I,I,- a ? , -, -I
? lill, I" ... ?
lia. | \ |,r ?l?l I ?? -. a '. ? I t? I
I I a a ,
I ' III.? lil
All. Il- ?? ' Il ., I I ? . ? I? . !. a |
II. a I I
lill ?.ai ? * . .. : r
il. Util? :.,'..i *? a i
. i- i ' t il l- ti ii ' -n- -n m ? ?<"i ii" u, i"i::i'i|t,
?? It II > I ' ' I ?- 1 ?> ,1 - ?".al . .Hi .. ? ! . ' -l ?
Hl.'1-lel. il.Hi Ulli., I ,,.11 ?.I fil?!!' al . ..I
?1 - ??;
I l.i'i a; \\|i MI l| t'r.r Flour i? i ii il..- |
I?, .-n i ? ?' | nal. \i ii a ?i ? i ? - n ? ' ' e
rate, bal willirxtmum ?al , ? ?
?I, Il ,il ?Ulallie?* HI, .lie i: Il -t . til. ,,.?1.1 I.-1 I ti?
'-? ? '. I I a I A - I--- ? a a -..'I f i?
? li ia, I., M "I* . . .1 , , .t |. .1. . I hi*
Il lill ,(?-. '?? ?! lill' lil -. a | ,?,4
, ? " - ? "' .I!. ? ' | ?V,
. m I il) < ? I. ,i.| I. I " e M .?-t I li.ii a
' . I ?! ||M tl.lalf |i||ll< lll.ia.ll.1 ..n,
I I ? I r .- ?? ??? li I ??a e I? ???: lil.li II I.il - |. .Iililr.1., ; I I. ' ??, .1
"? I ? ?* I ? r tri -l-l .ti? ann W li.l. r ? I?'. I bri: il? ?.Minni, nillo
li.: .'.?mil ria,i, iiiiri 4i il jin.i il,?-?
Uni I?,.? ? i.l li ',.i ptieeo terry gemel .a lin- bit. u ,-?4
'.irciil aantil.iil lu .?linn m IM..?, * I . I, al Hie ?a,I,-rill
?et , ?nu. I- ? I h m M at U ?? ?( n tin , ,?-ri?ir
1 afrl-l 1. ,'. I ..I . . I l-l ililli N| IM x. I? ? ., . k1 . .'? t'.a.ey,
4H?I al b?l.|,lilli?- ;.:,. ? ? Mm ? la???.?.? i?..;. . .1 ,1 I .r,aii|v?,|
ii ? i ? . ??' -,i ?? i Vibeml nt iii?- ,N,.riii Ur.1, u^kura*
Y \ 11. ix i ? . '.. ?! |il -ii.ii. ai il m, ?urn il,,- ?u, a I..? 111,1.4,
I'llji-.i,-?,'. iii 1 ?a k| unie Mil. 1 K111.1? ai a k isa |1? uljr,
ta ,;,.?!. .Ni? l'.ll'Ul |a|aHI??|||l?U<?U
1 LIL1 ...?:. u | ,t 1 ? \ 1- 11 t., |.??ui.n. Mil p,r? liai a
ia. ? 1 al Nia 1*7 ?? total. ' -.'I tia.,111?
li?".- ?-?'i' aI-> ?'??il uni?' (iti > al ?1.11.a," l.?(uic?. alni
?r* nia 1 iviiaul* aa ia?
ai'?1 al ?iii..un?. lanilla htan'. ara lu r.-lii,r?l ?.in.
|?a. li ? e ., * .alni iiuHi- ?II. i.l nu, and aie gi mi ?.It lie|?t
li m-i. n ??? 1 t? lin ~ rr m .il? u,?, ? and llie'aituat
?n ,.-..!.. x .|ijaiii ut. j ? m an amra ? 1 -if iw inaei
1 ? ai >,| lul'i.i? alai a lunr. li. .Un ui.nkel ?. .-ma piob
11. t N) . 1.al 1 iiaal H bill ?1, in?u,il lui luina Mat?
U ?xxiii 11 Inauila l"l ? a,?-il, r? ?? 1 il... uuiutli ?t mi, iii
.?I il,, la,?,ia s.? Uaa b- , u lnuilixl. a? uni. ra al Uia
n.'--1,1' ' ? ai S uti ib.- atara*? a?iinat thru. Kar
- ' * i- ' -? le x ?Mx c,? inn*, ml r-atliri
l-iirli' ?-l.K'lll ? i?f lill' ail? |llt, ir,.u \\ jui
? .rraaoMWlaa -??-li laat irar
iniii .,.! far Unit I? fair fur iBa wnaa ul'ltu ?*i*a.'
m; i.nj \. in ?i i?.?*..> ait Ui?i?u, ajkiu tamAailtgt u??-)jfa K?

xml | txt