OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 28, 1875, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1875-07-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

-.mnocnicnto ana ?Ucftinjo.
Oi.Tiii-cTMBtrr.i_-At 2 and B] Variety Perfonnaon
Bobimk?* Hau. -" C'htlpcric." In Fiigluth.
t-STKAi TviiK (? ?ii:>?:x?Concert. Thomas.
tin.mor?'s OttM I - Omccrt.
Jnijfv to -tiurcrliscwcnto.
AnatmiM? I ,i't: l'.ine Uli. Mit. a? ' ftli column.*
Bait kim? -i.ui ?i ? IXB ilKBItBI algftfii J uv?-.o h col?
umn.
?naan abo Boomav?V?sii Team Itieotnam.
ivmaam Hotickia?rmttttk f?an laltmlaaia
?tiASii? .i?i: i i mm ?? nan ?i'nlA liii, lib c.tliimu.
CdPAi I ?o?' NtiTit I. ? Siriti I n,t> '.i-i. ? i? Te i
C-Kl? . ,.,.-. Nui ?? \irlh l<aur Mi M?I (itli columns.
DlTIMtHit? Nt>? it tat? / ?./.MA lan ?lu ami Otu i ulan.n?.
Uasnsrav- ViafA lwi/t ;.i ?-?.ini-i i.
BlTBO? *?t \''ti nu?? vu -, | ?- suth Vitar- '.Ih, .". til. Bad
(>tli i- t'lit.in?.
Be mint?s Htm.it- SitM /'_<???"th and aSincoluiunt.
Mci ii i ?-?- \i.'. / .1... gib ti..'
iiNvst.u f.inkth rage .:?!.: i al??. ll!i c1 nu in??, t
li ??mu i.i Hirth tate 3 ii ?..lui in
Uni- ?wini, HALB*-Atett tag* 0th r!?ina,-fa
?l?II?- ?a ?'n'* i"?i<r'-?'.til (i.lniiin.
H?>t in am. i- ?i?t? w iviin ?.n'A mgr H iwiaan.
Ii i ' n? ?v. gi i? /' i.h Iii ? danu.
Is-mii t-ti??s K-M I'irjr 94 ?i_ii ?M cotjwtnns.
ISIIKW | Cnvi'iMi,- VfoA l'a ? ! t i ?lllinn.
I.I? Mt o?..?I ? st. Iii ?'mir Ith cdliniB.
L?.,il. Nun '- ' i')i"t j'.?i/r i.l et.tii?in.
?? mi ?vi'?, tn .iitiT.i? W "> /'?i't?--*.ilic..!umn.
t-AKKiii.i * int? i?,? ?ni? fifth fair ?Ota canna
-i"t ? i. v-i -.i ?? .?...'i j .? j-, ii., cntanin; i?..(/i ram
(ittl en.I ill.:
? i ?ii ai is?i i nairn iri-te fnx-?-t-eoimm
Nkw I'i ni.ii \: !.. sa 8UtA lam l-l an? I ihl ini'iinii?.
I_Mjr_e_?a ttitlh ?nfir "?Iii <.>I.iiui .
Kui J-.sia.if ion ?a\i i tin ?tiifVi fWge 8d col?
umn ; liiiixiM v s Ytefl ia;- .'i i Inna] Nivv-.nr
si.i-\niili l'a;). Jil t tinii it: .i i ?mi Vials fiiijr
-?.ti e?ama? Ai noa mu? S'inth Faae?M ioi
UlUli ; T't l.\. U.M.! Yl'utt In tr :;.li.ilillii'i.
Rti I? lil Al ii ? ?? Htitk /'?'(/? It i i ?' ullin,
em AiiiiN? \\ ?mij'. Matai*?Snath Vate Mi eammni
l'Kvnii? Math foot ".iii .... i 6th ?rtuliinui.?..
Kia? lAi Non? i - Filth I'mir ?Uli colunia
6rt.A?iiiai\T>a am? Kau.i atti.- / ujhih I 'age -Mh, and
?'?til column* : ?i? '?'i fu mt lot i ..lulim.
Uti mi.?., ??? i v?. \,?th ' Viii'.r l-l ...ininti
I? u a m i.e. Ki i ki ti ? ? \ im'h liiii< lui .uni-ith i oiutuiiA.
T. a? Hil:-, sirtk laj .!?! uni It II . .??-imii?.
Till ii III '.',". I'll;'' lilli ii'lll'n.l
lo Lai?CnM l'iii.inii \int.t 1'iiijr?r.d column;
COl'Slli? IHnth l'"?'l ii I I nllll'lll.
l?noincoo Xotiies.
A Bbob iVt. Si 11 ' ??i !. Sttisi? ?n t. Con?
rtsv i.t? la?.? .??.?lui.? . i '. ? i ii.-u iinui.
Ullin.i r?i:?.' RailBOAP Tb.\C_ St \u . :.*
Well a? ?II I" I? ?. ?' ? m th. ?i : , I i tala-. _ _
IA? ii ?it ;i.y Jt.w?!?- am? Su?.- .
?*><Ui in?-'? 11 .i'ki.rt. lu ??li ?liiiat. ?i laataaan
AU ?inil? a.l Iii .?-i.? mid BOO] , .'I ?? it? ?-.. l>? i ?'?. 1.IM V
S?lr?i ii?. #1 BO. ? tMit.i 1, '.'li Knnrtli ave.
Ai?vi in i-i i;? WANT ilie paper t-iving THF
i ? i.? ?. - r iii.ii.il n ?ii.ii.iL- n ii.-r ii..?!. li
i!i.?|.ni.t''i.? i nir ? and It i- wlililn i ? k ????. r ige ??f
r\?n ..i" ni' t i.?? t-i notre Iii? ??' ?r..iler c1 tin- pea
Di?' -All.? IV IV , I ] 111 | 1 . ::. Im VI I? !'l It
Vu? Tamt'si i- a li. mu T_ib< m ?i???? no4 ? rvnl t?
mi in . h in iiii'i lit.ii ? tti.i nu ?l'n..n ii' i,
Broofclya II i!?ii??. lu Hie 1 ? ti ti? Hu. igbottl tin
???-I |. m ? - .?: i
I?- ? t !,.i lilt ! ir. t t lit ni iii 't ?! : 't i m? r in lln? 1 V.
Ki.rlii-t.i .? I? .,-,.-. i- I'i:? j ? .?.I . I ? . I. ' i .1 11 i. |v lal
Ailv. i ? . ? -.i -i-. : ii . .| I ? I'! i . .ritt. sr.
lie?? i* in? ? i-. .?' i? i?.11 ?.i ii?? i' -i ; i 11 n. v ? '.?? k i i
tin pHI'll I' I ! I. ... 1 li .?f II . '? ? ?? l-.a-'l t f I1 ?
Sr?t mu- ,t?i i f t?i- i ii?, nt ?r mi >>? ra? i ; ?i ? : n.iiiu ii nella
ra-rul.ii ?? i ii ?ii. ?'.i?i ii in i ? > 1 io l:t I lai
Sllfa-H'r'iti?-!?? 'lu i ' ti" liva I - ?. > I ? ? . . .1 ,| pn|__.j
l'"H.: ' . ,
I.?!. ? in : . i
t? It? ti'" I . Pn?'.tec i??i.l.
lkii.iM- .ta.'Uta 81,440 00
? r.|W.#.. _7.lil :? '?-' - ?
/.ni?. .. . 4". mi ? ? ta
?????.',. ?? ,mu i',? no
TERMS Ot THE TRIBUNE
Daily 'hunt m\ Mail Bubo nbers, $io>>f i annum.
r-i Mi-Wi.i ki . 1 mm m Mail S I - , its ra, >'; peran.
Wbb__i 1 linn m . Mini sui.?. rihere, b?P?'nnnnm.
A ti ? ?? r t i n i n _? I ' i t c *.
r>Aii v lim.ink, aOe, 'Mi. I ?.. "iii.. 7."c. and $1 par
line.
P? Mi-Wit KI ? I l:ll.l'\-?'.'-"i and "> ? ni? p?-r lia?
T,'Ki.i\i.\ i'liiiu m;, R2, *:'?. and B3 i? i Iii??-.
Ireoro fig I ii ii in the paper.
Ten'i?, c:??li in ?drame
Addie-, in? ililli M?. '?evi-Vorlv.
T-tB Daclt Tainpgg will '>< nmi?ti, noatnabi to
an? aoMren (wbieh ??ill la? changeil wnei ?er re
aaeateUl in ti .? i nitetl Blatt ?orl in.i la. otu mouth
lor :J<1 ; in lariat Britain, Uerraany, Switzerland,
Kiissi.?, Turki??, I; iii, Bw< len, onu V??rway, for
Jl Ci'2. i.inl in I'i in. ?? 7'U .-I 78. I'll ??i ii Wai K1 ?
Tumi nk ?v ni I? ?eut three month??, <?i 1 in: \\ u KL.
I'm m m. aia mon the, toi the mim? ainou it.
Til? \\ I I KI ? lilllll M ?vill it I ntlv (Iii- l.ioi-iii..
no cluck, in n rappers for mailiii?. Prie? Set Its.
VriAiii"! i" '?'?'? '? '.'.''ii''I m Tumi m ii i'ii;i n'' the
trnihn, 1'iHiii. n, i ? tit ?ti uliii?'? ii i- i? mmlit i old, will wa
fe a J a rvi hy i n/m milly tait tj/tti iii I k ? I .iiic?#.
m:\m ;i '?. ! i? i * di- Tin: TBIBL-B.
Nrv? ToBB S ?? 1,238 Broadway, ? .>i?.< r llirtv
lin.i--t.; Ko. :?>??< Weat 'I w.-m v-ihir?: -t., ttinet
l?igliili-.ite.j No. 700 Third v., ror r r'urty?
a? vi nth ?I : V .. 2/tSfl Fourth n -. 'H?i!?--n.1
|llt??'?KI TI V>. .'!'.!"< NS .i?hii'.t?i.i-sl., in ?.t doOT to
Iba l'?.M-1?lll?. . i,A-lli(N 1>UT_UCT, llB?JO?-.a-,
ho. M7 ltioittlvv.it,.
I'll t .?.ii i i*ui ' Ho. 112 Ftontb Si ?iii ti.
\Va.?1IIN?.I<>\ - No. !?15 loil-tei 'itll-St.
I.??\i?um Ko. B4 P. *'.. I ( .
Advert??, me] : , and snow > ipi iona au- reoeii ?*-l *'
pabb?ber'a r.?4?-.. ,i sl^ngle ropioa??! Tub ii.ini n_
u?ay alwu.. * in ? i.i.tj'i I at all tin nltoveofrtoos.
Till. TBIBI M.'- M??NT!M V ( .4 I M \R.
ttttori,- trnt *i mttrmte the dam of tkt mmmtk, tie .malt tmat
i'.? i< ?t.*..' ih i, ???.
tait.
t??. Mi i. t ?i?? i Wea. rbur. i I ??. i ?fil
. | . i . j .... ! ii-.' :? i?".! :i i-?
1 i*' -, ii i, ia) -, ? n i ?' m mi
n i_ ie i- it m i j? !???? ia m ia i_ n us
: in ?" '.n . ' "... .'i ra
-"? Bt .'?. ?'. .'7 -?? ? St '. . .'Hi ,.u III ;?1 ?I?
f?tt^nttk 0ttUa Sribttitt
FOUNDE7D BY HORACE GREELEY
WEDNIr-tDAT, .11 l,V 28, 1*7-"-.
with sipplkmIjNt.
HUI NEWS Ull< MORNING.
? F??it' k.n'.?TIk? Conti it u( ioiiiil Committee w.opted
the wlioU-drift of Iba Spnaisbl aatitnlbwia
Til? pio?i?? ?*?? ?if the gi.tin ci?.?et lu J'.ni?!:iiul wen
batter; h-tanaina p??<>il average wheal ?fgop waa
exiKi i I 'I lie Kreuch Kalicmal .\--? n?i?l? ?ul
Taii'-ed Hu- Beoate ?111 to a third ?? a-Uiik. i be
l.i it mti Hann ol Coana-fin? ti?, iil.il ??> 17:1 to lu to
giv? jin c. ii. mi to tin? ("?'.'. n? in ni Shipping bill.
" " '1'lu Hi nog? '. itiiiiii Insurge ita wi n defeati ii
St Nt ve?i'.'r. ?uni Ilellk.
l?i?jii.-.iit. 'lln Centennial 11 .... i finance .ip
poal to lot ti unit it for fonda to pi) foi the buildings.
I ne ?hu li? ;?iul <ii/itt in v? eaan <?f yellow
myatt in |-'|oiii|.i v?.n-1.1 uiiu. : prof. Jaune?
oflu'iailv minonat > 'I u ?id m ]'?v lug quautitioti in t!n?
HI ick Hil!?.
City. Inmean, -hetrnuM ?"i <'??., banken, an_
peii'l? ii im-, i..? ?ii. w.i.i Lmbilitii ??! n. it. dut iifiiilv
4.i;,oiH>,(x?o, iti.i ut .Tii.iMui.iHK) ti wbiebli abroad.
?- ?aaialanl Diatriel Attterne) Basai II. JuhnfJ.
l?.?li-, Baaaw I I ? v. ?ml-.n mid II. J. Curtis testitiod
beioio ti.? Lt*giilutit*( Committee on Emigration
A tain aa to Mk-bael Kolan. v.?-ik |_ getting band.
noncj I (IikkI. Mr. N.'li.-i r-.:?i?| iii?, .. .
II. til? l?...|liil-\l!i?l!l.;. _ ?till?.. '1!;(- J?. i;ud ?ii
Mc iitli nbi ii fot .lu :!j'i>rtti" iation of *t",<mh? to oom.
tili'li Um Bpi ii N':i"eii:i!'i! g Cotpi for two li? 'H'li-,
Jaiiu? Mu? i r. Jam - Mi Grath, Micha? ! Tagne,
and Michael Begrle ??????? arriwted I? otVeen ?>f the
Seeret Mer???e lor eonnta if. iiiDK ir.id?, ?lollai-? and
atkerootaa Gold, 11 ?_' ? ?. ni'i. ii i-*,. (;?j,|
?sin? ti ih? legal lend? ?IoUai at the eka-sSTti?
eeiiti?.
Tiik W i ?uni:. Tin ( iv ii.?!?. b1 r? parti piedle!
wanner and purtl? ihunly \\,,?!hti, g_d ptaMibl?
?.HU. i I.atl ?"Hl?Ott .h fill? ulv ?e?|i/"???y,
It ,??0,71. _?__,__________
aSmamati tta)tma? t?i*n f<>i Ih.- ,<u.murr ran hnre
Tub 1?ahy I'ki it i ni: tim<ir{ u, them at oHy
attdrcat, owl the willan iltn.njui an tfrnM (it
detirtil, ji-tt/miit, fur $1 per month.
Dr? BbMB. ?__P .lull iii(i?i\c littei in an?
other colunin nviews Iii? own i?-l,itu?iis to
??nie jiliiiH? s of the He?? h? r c.i??<-, almwa Imw
and why Mi. Mit?li<r lins a ii??rl)t to U con
siil? it.il iniiiM-i jit until lie in provetl guilty, and
l_) mama\wma\ttAS liliili* at what lie regards .in
tin ?liortcoiiMii-i? of tin- (liftiiv, whick ?Wdd
^11 luskc any tminpli ii r.? cji?nti in IiMK>k
lyn, in bia ? ?-tiiiiuii.iii, |tavnuitu:v, In i n ni.
hg think.-? Iluwcn ou??lit to ratead or to he? :
put til I v.u.
In tin? IlntiK?i Hcagaa of Coiimum? rnjtai?ijr
llr, Disfaall waa Lbatra_?atal in coming Hia
llivis?. to (?ivp precedence to tin* (?ovcrnment
Chipping 1 ?ill. iihirh ho praised to the ?Vi':
vient of Mr. FlimsoH's BM ?isnrr. This indi- !
?:iu? flint it ig di?* polity of th?> Gravertuaaat
to ?h foal the hill which is likely t?? lu' ni most
prat Heal value in tet_anBee.al tin- ]?i<?i><i-.e<l
reform. _
Tatt capture of four of the mon a ho have i
I Im?'Ii engaged ta the manufacture of C'>iiiil?-tTeit j
i trade ?lullars and other rota ia this ?ty was ? '
my iatpottaal arrest, and Hi'* ofBcera of t!;f.- j
Sci-ict Service aDepartmenl should.hAve w?nie
i..?niiioii for tlmir s-Kill. It i** all the nore i
iinji??, taut finn the fail that Hu- trade dollar
iii.? so ntl! iniii.it.al as io have evei the
"rino" ?ii tin genuine, ami to sorpris?-, ii not
deeeara even, the officials ?it t!?p Assaj (Mime.
Tht'journey ??f the American 'r?*?mi from
Edinlntrgh t<? Loudon, their find visil toWim
bledoBi anti lliiii iic^ni mt ???.'is willi the British
Cniitiiil, are recorded in the letter of our
r|?tliiil ?aotiagpaadet? on the see?ood paga?
(iinsl feeling whs naoJfested throaghoat the
parleying betweea ow Team and the British
riflemen, tin ih tail? of which ara now j^iv? n
Im tin- Brat liiii?'. 'rix* whole adair wat eon
dnetcd ami condo?ed ?ts plraasotlj as could
be desired.
F?l?..in is to hare n bow ft?idameata] law,
?liiTiiin'i very little from that <?f moat eonstito
ti"ii:il milli,nchiea. The M colonies'*??iucluding
?if cot?as Ciihu ami l'oit?? Iii?-???an-, however? j
to be governed hy ".special lau.-" ami are to
<lt?<i deputies to the Cortea by a "special ays
" tea which uill be .enacted ?ii a fitting tim?."
Thil look? ifliinistaltiihlv like a return l<: ihc
??hi oppressive systeia of colonial government,
. ami is rah ulai? <l t<> confirm tin' Cubans in Ila:
belief thal little .good ?.? to ho expected from
tin ii mother eountry,
Th?? Health Commissioners yesterday .resolved
to ask the Board ??f Estimate ami Apportion?
ment fur ?.-ii appropriation of $.",000 iii ordi r ;
to continue the work of the speciul varcinatiiq
corpsthrough Augu land .September, Tbt Com?
mis donen have shown so much energj united
nilli discretion in dealing with Kiuull-pox, j
that, aga tiiri think if iiece? ?aiy i<? 1?--?? i> np the !
prccautioas which .have been in lona- for two
months longer, ii i.? reasonable ?'?? 1?? iii-??- tl??it
the 1'iianl of Apportionment will no1 ilo i.n
wisely to gran! the rennest,
- ?SV
A dispatch from Prof. Januoy confirms y< -
levday. apparently extravnganl reports as to
fie m iv fiiirail gold in the Black Hill?. He
speaks confidently? I>ift ivit?i evident caution,
slill believing that, m? matter how valu?
able atabe mines may bo, i!ii' real wealth of
tht? Black lulls li?*? ia their rarwdty f??r agri
enltaral development". The efforts ol' ihr (?i?v
emini at t?? preserre ti'?- reputed gold region from
being overrun by minen seem !?> have been
I attended with little success, and ?' ia likely
! thal tin? .taak m ill .grow mora difficult ? rorj
?la.v. The pnhlication of these reports t ? tin?
liiuniu I?? (ian uiiii eannoi fail to keep alive
the fever of ? migration.
'na- statement now i ?ned by the United
g1 iles Centennial Bonttl of Finance shows that
the trouble with the managers of Ho- tri? ai
Exhibition Is a lack of money luther than of
limo for the completion of the building.*) nnder i
??onlract. Wi- gre ii? am?! Hull. tim? tar. hills I
have been pi i'l na they liecame due, bul if this !
j,ulii lons policy i.* st?1 to In- followed
it is declared very plainly thut atora
money must be fortheoming, and the sooner
iii?* helier, fa ih-.v of the general interest ia
th? sBccen i>f this great enterprise, and the
great expectations .concerning its features, to
which recent events at .home ami abroad have 1
given birth, such an appetl as i? now aiadc
by the li??."Ai?1 of Finance i? not likely to fail
in its aim. _
Mv. Michael Notaa .stepped ?Iowa ami oat
from the Distrlct-Attorney's office yesterday,
luit ?i??t aithout a ?ha i.act ?i ist i?* parting word.
ile villis t?? Mr. Phelps ili.n he it conscious
that thara has I??*?-:? do "moral luipi
"link" in what be did concerning the head
money. Even lin ti?.lui.ms ia ill hardi) be?
lieve that <?n Mr. Nolan's word alune,
after the exhibitions width han- been made
of liiu' ami which he lias been making of him?
nell ?iiliiii a few ?lays. I'coplc do not cara
nearly so much tor Mr, Nolan's givisurauces
thal he has done nowrong as for the exposai*?
<?f the man ?>i men with iiiuuii In- shared the
money obtained from the steamship companiea.
A.i'il Mr. Nobra ratires ititi? private life, bat by
no me n< into privacy, so long as the legisla?
tive Investigation is going on, with 1? ?t re
grets ami wiiii the terrible threat of ex-Got.
Alum! to puisne him to tht eml of Iii- li*?
ami legislative career dogging his heel?.
THE I Alf lill: OF I'l VI V, HHEEM I \ S CO.
The Buspenslon yesti-nlay ?ii the trell-knotara
linn ol nuncan, Sherman b\ Co?, with liahlli
liest lim.iteii at $0,000,000, bean a striking
resemblance in its nature and the character of
ii- surroundings to the recent heavy ia t ? 1111 * -.~
in England, on widen wo have already com
mentid. The failure is i rideutl*? the culmina
tion of many years' l?:i?l luisiu?-? and cons??
quent li?s.?e--.. It is?, not the result of panic, .
stringenc) i'? the rooney market, <>i ??in-,1???
distrust, li teaches tis that great firms ahieh
have hail ii??' ?nl\?mt i-' ? ni high credit and
world-wide repute can become insolvent a?
lull ai the pettiest country storekeeper. Dab
Ming in questionable speculations, serving as
figure-head for the rotted mansgement ??1 cot
? ten railroads and accepting their securities as
j collateral for twice their value, cotton ventures,
ami the like, are I lie Iniiucdiate ??nisi? in
which the rtreet traeos il??' crash. In tlu- ai>
seiu? of fall tlel?ils it is at least safe to
?i-?iiiii? that the street is not wholly wrong.
A? t<? tin eftVets which may Is- expected to
?ii.lniv this failiiK, it i^ ill?- t)? ?)> iiikiti on
th lu until WC hale moir definite .u i niiiil- ol '
ilie affairs ?H ih? sn.a|i? niiiil linn. .??,1 aevera g
blow t<> mercantil?' enilit will mil In- without
bnportant coiis??'ii? m?*, m? mailer on v.horn
iii? pecuniary kwsea fall in the lir-t place.
(?m i lh<t will cerl.iiniv In- to retard the
re???ieiy of eontiilenre ami ?-oiiiiiieriial activity.
j li bag been the policy of Tab Tbibi Kg aot
u? eaeourage its readen t<? entert ita ground?
1? m expectatioog of the reviva] of ii.ul?, ami
ii?" may now in ?i u i t.? the actual OOETge of
Made in Great Hrilain ami the liiiled Male
sinee l?-?7'i ami the lOBg n rii-s ?,1 eOtnEM-TC?ul '
digaaton in the two eatantries as M|y gindi
eating our eeaanwvatan?. If lhere i? aay?
tiling ttt all t?? he leaineil lioei ex|uiit nee it
is un ggtab?need inet, that aft? r a gOtUgMg?
rial eiisin han hroii^ht t?i light B vi.?t ?iinotiiit
of tinaiicial rotteniies?, remiHini; in heavy lotwe?
I?, iii??-? abo have placed their capital in Hie i
hanih of other? for eniplojuniit, c?tii-i'li-r:.l?|?a i
tiara i? retiuiiexl to regain the ?tato of confi?
dence which formerly existed, b proportion
as ii? ?lit has Im-cii ahiiscd will the 1? -cowry ho
talow.
During the bwt one hundred year-i hu ?incss
nmong r.iic*li?li-sjHal.iii!?' nat?Og Baal btt_ eui?- j
du?*t?-d uiib au amount ??f aariataaee from .
* i ?-?lit which it is Kcamly poggiblg to com? in-, |
ami which has no pandie] in any other ng?' or ?
race. Since thfl 1m-k?iiu?h>? of 1K73 ii ahaabeea j
eotnpnted that ia the United Stads j
?ntiTcut hil? waged to he paid on laflroad ?
mortgagea alone t?> Um i?;ir value of j
.*i?t;<!(?.<?>(),tiii?. Yet thin It hat a ringle
one ni the various channels in which
credit flows. Besidea tiris Hhto is Hie Publie
?Debt, ih?- debts ft' Btatea, eotmties, towna,
ami ?iii.-:;, the sams owed lo ami hy ihe hanks
ami ?iivim.' banka, the life ami lire insurance
co?p?nica, ami Anally iii? entire fabric <?f
comiiierci ii ami printie CTCdil. It is ohvmndy
imposaible for ?my man, or set of men, to
haie any IraowVdgB of more ih.in a
rery tamil part <>f thta gnat bmbm
of cn ?It. 'Hie Individuals are not
Bunrarona who really know, until it i? too lato
f?.i their knowledge io he of any nse, whether
ot!.ir peopled buasfau ?-? i? sotmd or nnsonnd.
Herne Ila- examples in which the history of
iradi- sboundsof firms maintaining their credit
foi ;i il'iiiii i?r ii atora ?'? jean after
their capital had been lost. Hence, ???<>,
Hie Bnreaaoning confidence which pn
Vaflg ai .some linns thinii'Jiout the cuiii
mercii? world ami the eojunlly irrational
distrust which la epitlemic al others. Withonl
going i;?o abatract questions on tin- em- b. le,
orendeavori ig to pry into iii? details of pri
v;il?" ?ill.iii.? on tin- oilier, ne can sa!? ly say
thai if cradii can Im protected from the been
diary efibrts ol the inillat?ttbd demagogues,
time will restore our rredit, trade, and Indue
ti> to a healthy .?.ile. Time is u great physi?
ebra, hm dora not pretend? like the 'iii.-,' >?-?, to
eura ?my disease whatevci ia thirty days?
MORE INDI IN m poins.
lu one ni hi? many BBBWCia lo the reports
?uni itisiauiitions of a Mr, Marah, Indian Com
misaii-ii'i Smith argued that there could be
untbing veiy l:??l ali'itt Siiiilh-, h.-au-i OaBce
before, v. la i? a damaging report alton! the Red
(loud A.? m. was iai.il in the Government,
h?- tent Bishop Hare, the 1!? v. Mr. Hinman,
Inspectai !'???. i. nnd Mr. I'. If. Smith, Pn I
denl of ii:- Voting Men's Christian A tociatinn
and Iting .paving-contractor, to see almul it,
ami I hey itrquitU'd the a^< r.l of ?'li iii?i-n
tional wrong. Ile omitted !?> stat?- tint
??'?iii?* al least of these gentlemen after?
ward Informed the Uepartmeat that they hud
lu it deceived, and of course be did not i'l!
?i-, whether he considered this exactly the smt
of a commission t<? try a coufeat of nits with
tin- frontiei contractors sud berdsBien, who
ara ?"illili iii.? siifiposed to be about as wide
awake as auj class <>f mea our country i>n>
duct?iel that i-, saying* a great deal. Be
thal as it may, we pnblish this morning the
tir?t report, whi.h hi? never laen printed be?
fore? and if the authors ?d' the accond will
scud us a copy of it, with the emendations
they bave made verballj io the light ot tbeir
later experience, we \ - III publiali that loo.
There is excellent reason to believe bow
ever thal thi ?-a i-ln-iiii! ? ?>l Mr. Walker were
entirely ennui. It will he s, ,-n that many of
the transactions which hi described in ??Til
aere preeiselj similar to thvuus which Frof.
Mar -h i.iini .-?i ii a >i:i later. We have the
taara atorj ol false weights and fraudulent
counting; the same grn?ws exaggeration of the
size ami ?linn!' i ?d' ih?1 ?ailie distributed i the
sam?- overeatiniates of i!n> nwnhor <?i
tin- Indian ? ; the ?inn? system ??t doctoring
returns; the nan di?u*repnnrie* lui ?. n the
provision aceoiints and ih?- aurobci ol cuttle
.a it.:..i,. on hand; lb? samt swiudliiig in the
quality of the supplies, li i? perfeetl*i natural
to eonelnde, winn two indeiiendeat inusii
gators, visiting I h? agencies al Interval? of a
whole year, discover ? i ntl.? tin Mme abuses,
thal both I'll the truth, and that the hand.?
lliey ?li .?a! ?lu- ?lit- not the li ?till ol' accident
lind Inexp ?? i?n-c. as Mi. i milli wants ns
lo believe, but ilelllieratc and .persistent, ?lust
who is "responsible for them is ol' coane
?mothar question, ?md gre are ?iki(?? willing to
watt awhile I'm the ?in-wi. The ciii'iiii-laiii. -
ander which the Covumission now at Omahs
was appoiated iver? in the highest dern-a" ina
picions; nome of the members han- aince done
u great deal to destroy what little confidence
a fragmi at of the public may have reposeti in
them. Let na suspend judgment, however,
ami if tint ?Inn. n di?iio.-.?lion to lu- .in?, ?in.I ?
thorough let na give them full credit for ii,
ami liestow npon tln-ir report whatever cou?
sidiialiitn it ii?iy ?lieue.
V/if COSSTITl noxs.
Th? |in?|i]i' ot Nebraska are invited to In
dulge in ihat well-known American luxury?a
new constitution. It seems t'? be the im'vit
niiie ia 11 ol all papei law to be ??? r'.?t?i.tlly
amended, no matter how fundamental it may
be ??ii the face of it. Constitutions, bhe
liiiiiiiin I>? iii.?, iii.' bom ti? be <l.?'t<u< ?I. It
needs not la? said of those who advise such
surgery that t-'?-ir motives are always Venal
and self-seeking ; Iteeause the patching and
arough-hewing may come ol' g passion
for theory nnd s philosophical weak
m?? tor experiment. Bul when we
lind tht iiiliiit ' ms ninnufacturing g non con?
stitution, the peculiarity of which i- til ii i;
multiplie* offices nnd enlarges asalaries, we may
dniiiu ?'.h lina the*) an strictly governed bj a
love of political science. Thi? fresh Nebraska
Constitution, a? i. is d -ciit.-d to as, baa the
duhioiis m? r?t of incntising the evapenses *?f
the stat? ai>?iiit l?n? iii c--t!?. It nngments
everything npon the larg? ii ami most liberal '
scale. It '-iii? Nebraska ss many Jtulgea as
(?!d?i has Miih a population of nvi i 2,000,000,
It raises th? ?'V|i. ? .,-a of the Executive Depot t
ment? which ma are about <fai,000 pei attnnm,
to |-4,000; <?! th. Judicial l>epattmen| from
|iii.:.???? in s::i.:.(???: ..t the l?egislntire De?
part meal ti.*8,li?-'? to 1l >.:?l<?. The gram]
total of Increase In these three (tranche?. of the
Govi rnmept will lie .+l-:,<a???.
The i'i??i>" id change in the Legislative I??
l??iitim iii ?? one <?i especial terror. At preaeat
the Legislature eonri<sts ol B2 h<nnoralt?le ami
dndionoraldi members. The new constitution
raises the Bunilwr of Botona to 150. Should
we len?- any righi i?? expect from this iueraase
debates three tiases as profitable, la.?? ihre?
tintes a? l'iukI. and sessions one-third shorter 1
Ala?! ?ii| American experience teacbe u?? t.?
ih? contrary. Pull and fair ard equal repre?
sentation i? und..uliii dly .desirnhle, but u
House of !?'<'praaentattveg i? not likely to I?
|iii?]Mirlioii.ilcly us.tiil, W?M and eil? i-fiv?',
I?? ins?, it is swelled 1?? the (?rope??
ti'iis <?l a moll. Thirty years a,.*??,
ill the ?h hale upon a iliaiiL'?' of ,:??jtoi i ionntettt,
Mr. John ??nine) Adam- d??l.,i?il t!n- National
lion??? to he already too large ; mid nothing is
battag settled than thal < ? 11 n 111 > i- no1 to Is- im
pruved I.) in?i? ??ing ipnmtd*?. It fflhtggfcg
wanta tiio honor und cn ?lit of i\i?u? tblui/s on
n giTut stak) olio must pay for it, not in money
nii'idy, but iu work bailly done, in time
gtBath?i in the miRiuce of enormous apaM_
niakiiiR, and in ?M QO-Httli-g upon til" Slate
Tltamij of a hiu.ill nyilil?nt ?if m-edy mea
Ta ?IO ?lld it _____at tarni ll???r?t I'dllVt'llicHt to
? \t i act i? Hving iroiii tatt |uil?lif pur-?'. In obi
mid (busily |u?i?ulali ?1 Slates, t-ttfe i? a very
atronf iigaamat i<? bt nada i:i ravof of a
fangt li??ri?tliitiirc, on tin? ('.'niiiiil that it ?sIi-hh
eaaQj ?t>ii-npt?-?!. Tlicrc aro too in my men to
be btiug-lit up, ?uni win ;?? UM ?lM;ii I? ato so
?in.ill ?thal tht: const ?tuent.'? have a cbinca to
know theil ripiis? nl.itivi"* ii'i.l .?.'-rutiiiizc their
movements a man tim!*? it it b M ?-(>iiil??il:il?lo
thing to get rich inddealy at tb<- Stat??
capital, Hut mo ilu ibt if the N('1?!.i?l.ii
polit i?inm? nye Um new (?m-iittuioii ?n t ? ? i -?v
gravad. __________________
/s ti " trio BETtCEBf
Oner nmii' Mr. if?l l jaw j MgJiiM hi?* o.-t*t??r
"into the liti-,'" ?iinl imites bil ndvii'sui-y to
??ilisctt-?." It is long ainca Mr? Morrlaaagr'a
lb liatil I'll Waa be.nil; haag ?ince 1. nuMi--lu J
in llie ralmaaa of a friendly J?r?m h? invitii
tioti to tin ?.ii|u?it('iil io try Wg_d_gaOBJ willi
bim, while tin world stood off and waited the
?????ne. Since t?liti-ui? li?, Hy dnyg in the ??.iinui-r
time ??lien be boro OH Iii.-? hbniihlcr UM ?vni
l.nlii- chip ami aria only ii>?> rafter i?? "put np
"Ml ItantN" in | tborroon or on the ?ti?-?? or
in n " lu? iity-finir foot rini?-." be hu in a de?
getja dropped oat (?f pt?i ti??-. Whnl ?with the
?.n??, ni ???ii?.atuanahip, iii?' iwpiwsibnitieg of
tb? ?--in? n?, the 4-iii-t v:-1 in _- iiiiiitiiitt ? cf t'lin/n?.
simial bt'?-. :in?l the ?wear and t? ar of running two
ni' three ??? rda and a* bibbj l-ro-bnnka, Mr.
Molli-???'.?' mi ?neil lo bivi' lot Iii?- luton -t IB
bia old i?. n ?n ? ' ;i n?! jib a-n us. Once in a ?vii ?le.
it i;? ?iii?', we hove braid of bim a? engaged
in animal? d prditieal disrun ion on gome high
topie of i.iiuiii-i|i.il ii()'iiiiti?ii,iiii?ii. ami i?f bia
rlomag the debate with nn grgumonl called
"hatting1--a unmm and ai-gnlarlj ?li ?the
logical j? l < mt- ??-? not It-OWB 1" lb?' 601.1 -i ?ii???1?I
?it ii!iil.?<i]iby or lb? lalii (bluliii'.' sock'ty
?ml h?f-iiii. Ii waa big own? nn?l never foiled.
Bul the wini? of politic, <>f taking rare <d
the nitinii i|"l government, of aelertina the men
who altonW bold th< of_een, and of Bxing the
?lilli?-? of oi'iiiii'- iiml t'if wagra of latorera,
ii.:- l.fii -? greal that of late yean be baa
\ : rarely Invited nnybotlj onl to " diaciiaa."
Bul non Um tight "t la ttle i- io hi. rye.
In a letter ail?]?? ?-eil to the Editor of The
IJeroM, gad dated it' s.u..toga, July '-'-i, be
Mya:
I'll .i-f i?!, Bfr. K li. , !!'|"I'l!i .mil I-??? ti li?. ?: , tnnil.'.i D4
UteOeneral ? ommitte. "f Tammany l?ii?.that ii ??ni
nil ?eli BB-J ?I.??-n- tile i|i|i-?l mi 11 In Vi Im li (it ii- i- i Igt?,
? f., ',.:,..? '--ii.. I- m.., hart all Ilu ?-ni? ?? I ali li ra
eii li- -?.1. itnl Hi. nit? eilig Jolis Mfi!..:--l i.
ThU Ima the ??bl defiant nug in it. Obri?
i-i;. Mr? M ? ?i. i ????.'.' iiii'.?i-? bu ?'n'.-?. "Thal
? *he ami mj m If mi? il:-i'ii*s tin questionna
'to which of na it right, before the whole
"bnly," i- the bueincaa t<> which he invitee
Mr. Kill?. "May diet-urn I* That'a the enter
t I'liiiieiii. N'.\?. linn ??ii mrioua binda of
di ?n don. Then _ hu --li ?!i cn??inji. for In
i nu?, ?ii they have in Congreai when Mr.
.lohn A. Logan alutkea out tbc tangb oi bli
inky I'iii, rim] erith tin tooti <?f ?ni nntamed
bull pltmcea into high debate oa politic:?!
(cuiioiiy and timincc. Than tbete'athe kimi of
(li>?ii>?ii?ii Mr. Monieeo) need i<? have ???tb able
debaten like the l???< Mr. lb? ian, winn tliej
"ratted lim? " and had " btittlt-b??ltk-i_" ami
" Ihren np tlu apongo,'1 auddid. irioua tbinga
of ibai -mil. 'linn Hu ii'.? ilu kind ol ?li?? M?
.??iii. to which n l? n m? baa been mndo, which
.??((in? to be i? favorite \?it!i Mi. Moni-.i y,
ami which coii?i.?.t? in bringing the beoda <?i
the disputante t<n_f>t?rrj and Ibere'a the Kil
ki m j deb le?g "difdicuabin ??id i-ltti.-K--.""
Mr. .M??ni>?i ?V raid oi cartel, m whatever, i?
?'i-l a ti'i,!i- iin'ti built a-iio l!u> in,iniu i .ml
iiiiilioil of tht debuto? 11?* invitee Mr. Kolij
to "ili-<u?? the (im ?lion as lo winch m
'? na i- right, before t):? whole linly;" thal
i-., ?vc |.n ?iiiii?', " which i? the I??.?! lein." Mr.
Morriseej baa dlaenaaed that qucation before,
ii', on M-M i.il o. ci-ion??, and willi ?i-vi ial differ?
? nt in ??.i.n?, ami ii H?ll., iv ?'li h,ii f?-.?. indeed
all of |?,i? ib ii.ii?a thal Im??- b.iil any iiotoriety
or pitaninener befure the publie, have i>?cn
???cr the ?in?-????n wliicb waa tin better in.ni.
In m h?> i?i|i?miit. \V? <b? no1 remember hi.?
Bgnring in any othei kimi ?<l iliarimaiin_ We
prc-tiii'i- 1'icti tb. t Ibis i? tu lu ;i ?|i?? 'i-,- ?mi in
tb?- ??bl style, or perhnpa a Kilkenny delmti???
'*disbcusbin a iii abtirks,'1 with lb? Ocut-ral
Committi- of Tamiuanj Hull as ?iuct.it??]?.and
judgea. We do m?t quite Bee the oecea_4t] foi
ir ii? tIii?* weather, bul Mr. M?nii--? > aroma to
have taken a notion thal gray, mid it would be
ton bail to disappoiul bim. "I'I.? country ??ill
bmh foi wuk! to tbi* " ili?li? it.-liin grid
"??blinks" between the i\? ? ebampkaui with I
ll'l '.'li I!? ?al illt.-ll'.-t.
One nf the i.it n iting nu nb nts of tb. Quarantine
Investigation ?vu* the remark ilr?>i?|?< ii iii? ??tin riley
by a reprraentativa of boc i?f the ateamAip t?mn.
I?.min t i ii In ?lui uni in? lint, in tin mu-?' -iniu 1'ini
ti.-uiiii?' a re.lnetinti of the lu.ul-iiiniiny " Minali
anmaoffioo, .??_'??.?. <?i f_0O,paid atdiflen-al tunea
t> n? i ??.n? ?imsaid tie. ?sate?] i<? k?v?> it tai tie
Committee al Albany.' The grntkman who aaid
ibis i.-? nt Um head of one of tbe bmding
? "in;.:.i ?es. inn! i- lniiL' and favorably known in
cmumereu? rirelea. li??- Inference i? Inevitable
ih.it :. man vvlm aronld r?rn to do a ?'i I oneil act in
Iii*own biisinci* llniili? it un burin t.? '.lili.- b t'is
latot-.?nul ! in- Ti? i ilu n\? eon?bleralile ligiitnna
bran? li ??i ilu? ?i'i;i ? t tua! In i? ? i % ? ?1 ti??? little ?tt
Icititui. Mn?lv Hu briber i* n? ile t rv ni!/i.t |place
in tbe |uiii?iy n? iii- m.*u hui': ? The -?inn ?.i the
teiuptei -un !\ ?in ii? lim! ni tbe U?mp??d, anil
. \.. ' t !. ii tha iiiiiini' i." ?i i ;.:;-iii'i merchaut ;
and the bitter ? ? ; 1 ? ? - r a lobby thiel graduated into
i'i I. -'i-'.'nii' or a iniiiit?. ineiiiiier wbo bus come
to Albany readj lo he roi tied If I hi ? am??] rama
?v.i. .i- mon ffian lil Iv. demanded by "stril i"
in behalf of the ? ommitte?-. ?tr. tm ia I? ?- proltuhlt
weneitorted without ilu* kimwlrdgeol tbe Com*
tiiitiift?, tb?? only coane t<>r ile? eui ami bonni men
waa te mist and expon anca blac'lunailing bj every
me?ni m their power. Neither n?i tuan nor ex?
poanra ronW have been futile, and both sv..ui! bave
?en fatal to tot tttikera1 |iin?.<t?. But ia pvlitb ?il
iiiuti is tin-im n-, iiib ipititl? ilt.it? ti'iiiii. Th.
Ki a-York ban! ern gave i?? i ??. ..ml termof Grant,
:,i. I I .w.\..ik I.n laen un n. In ilu-ii ??.waul??c, per*
i>i l?a'.' Initiiv iii-? ."lui i irrupt kan.
Tin re is mu?, trulb. tin.in ,i uni iniicb, in what
Meaara, Ahrmd and Menota ?a? .iiumt tin. baMl
??nu iniu.v, i?i- iiHie ni taking na maeh na thai ena
lunn '?-In n i : ? ni? uni tpeuding ga lillie ;is l.iey ? in
??i i., ".i. tri i u) i ? .n -.?.i i -g^slature. And nnivtb.it
Mon its? ... I Hu - ii.l i'ic'?Vii>? ?ml triile? ?it
\i'..::i..i ..?. ii., ?tiiji: :i.? ;?ij.n * ?f tbe hoar, a little
ra illl.. !.i VI !, ',. m ,,|(|, r. ,-,,, t,.
: ? ..i ? iga ?i .?? |..i !i .i. ni a '?'? ml lu .1 i bgrai '<i
ladbbrli daadlng ? i(??i tnr a .? -t.i.u bil] in tbe
.?.-?ililli., .it the r?queel if :i frllow-Sepuhliran,
ii,i| WM -l'un tiller ?iin;i ?I nt du |.(nrt Ibu: lrs
nuil ? will ?iiiiv-iiiiir otlier? ha ! bl M MM M a bht
in tin? banda ti a aaibjrlal mark??, witii tan bum
?i?." 1 lii> vi iii ilu- nun ii (itti.i- aeeead M-aabgr,
?uni lim nu.lune ?v.it thal ti? ? ? L.i _VI Imi l?uu
? li i. ii" tbioagh Iii? i-?i*I.iinc. .Nu. 1st nt au ill?
ili, n mt BMBMfl ita No. li to tile ilbtl that if lie ii id
ii fiii.ikiu ??iti.fiu t?,iy e\|?lanatiiiu to bim of this
li?l be ???iiil?! ri? in bl? nisi?, ti ii bin M|gtM miiiul?
ami demand an investigo! ?on. This brought Bat
ex'fhinatiun, v-hir-h was that tho mysterious"!'"
ne ant "f.'ood to vote for it without any money *
I.e., ?si its m or its. This was satisfm -t??ry, and tli? re
was no fcrtluT tmahl?*?. It was not antfl after
tilt Iii'irisl.ttartf Inul n?1j??nrr<-.l that No. 1 discover?*?!
that til" linio? ?iii "(i " h.?'l rcccin-d 04,000 fur the
48 votes, a iiiiinlicr of which ?it h-iist hi? li ??I ?cenred
i? ?t-uii'i the ti-u" i.f'he mu-i ?-, ?in?! labal No. i was
BBBaaaai of saans to h- re letntvad tho !j?ioo
which No. 9 poekcrtad. It nits not very long uko
that two aeil-kaawa and wealthy eitalssas ??f
uhiiiy, who h< a.- a faBMB BBBB > ?bargsd (300
f?ir:i fiiv 111 i 11 ' : r ? .->** statement of a MM t?.i com?
mittee. aPrabahlytheyb re allowed ei arinaltow it
i., lu muli i ?total ti.m th. >? were congelled t?> ??i ? !?!??
iv?t!i theCaatrtaaa, who un? in fact n tbo?naghly
lillias! niiiil. 'Unie ar. Innamerabls tricks Ilka these
in the ,?bag. A lohl.y ist or un-uihi-r, Knoll in? ho?v
a i? ri.imi m?imbat stands ?m a perth ular lull, agran
to ??????lui big nie, ii|i|?iii:ia Id? lum btfsft tin rall It
i ?i'l) ?1, i alka on -ttiiiie nalmportaol topic, ami elaima
the ninney. The lobbyia! ?-in .half tia? i.mtiey ho
i-i'???ins, ??i none of ?t. II?, u??s panana) iathnaea,
?uni n ?t?it.? to ,i thoasaad similar ? \j??-?li? nt?. lint
these an menl] las exnptiat? of lobbying. Tho
Bialabaataen ia a tnnsfer of money bon ilmilrst
hand lo the third, tue a lobby!?'t taemas Is as da?
pi ml? nt a? any one's on hi? ia i?utati'?n f?r keep?ag
lu? engagetasats.
The si ii nt ui?. eiiti rpt_e of Aiiii-iia ?m aswapapsn
h.. mu? i?. ?i'A.?tl. An I,?ii.ii.li papei snaouacia
tl'it ?lui iiiir the ?I. lile r.ttii m of the Tilton-H? ? eli r
iiii?.-i reporter baited s garret oi>i? ?-?t,. their nma,
"at M iii?*!, iiei ted a large Iel u ?v." witn whhI? ba
ink? d tin- j uri -loom in tin: IDOS! sppnved ?eia-ntili?
incthixl?. It ?hukly hints that it ana? hy this assaas
that le obtained hi? knowledge of lbs religtooa eoat
ineMon of ih?? fury,
Mr. Delano still continues hi? [nteowt In Journal
i m. Thivngbtb? rueslinmof lim A-st ci.ii-il Trass
be telegraphs lbs lie dire?*! to tho puait i vi ?tait mt als
of the Washing?a e^onrapondenl ?if Tnn Tarni aa
ia i?l ititi!' t i th- I'd.?a.a-iif.demand far I;? r?elgna
ti??i!. In all lames of reracit.i, established ehanetsr
i? good hu something and i??- preist to beHevs our
?a.m ?pondent.
Mi'sir -tv/? TUB DRAMA.
MfJHlC.
.*. wii.VKi: cum i.irr.
The programme al the Central Pail. Garden
Baa dented l i?t ????-iii ?n ?eli ti? tai?? eutspsaltlous ?
Ki bard Wa.mr, and m a lal as wes or? lona tin
autUene? sas a van large nae, Bagaei Nlghte lo fact
bara !>??' hihi eoiuetbing like f Mlvata at IBU eetablUh
!n iii, mu? i i?r? aessss '.'?i' siren ? lu-ln .?lia li Hi- ">li? ile
uf (lu littiitt I'. 11 I alt, ti ui'itii OBI I" i I le lu t nina - more
?a" I wore appa?rat. ii" pleeea Bal eveslag, ???iii.mt
? |t':ti e 1 ni ali? 11;I a,-.' like lu?' ti it al i i BVTt ?"- ' ii
order,wert mil ebenen,sad offered abundani ? irletj
illili i tii . tire coull',i la. "I Ile foll?n?illg ?las ll?t? 1)111 i
1 ?lil I.
???lilma.?* The liiin?.' Dal? lim in "
'?'''" ll1' """? [.-Ti ??tun iiml I -nillo **
Illulia, J?
k.ii-er Bararb
PAM ii
i lae lau t Ouverture.
Rifle of tin? ValBVrkS, 1
? "? lui'- liic-Kil. >." Hie Walkin H
'1 ... I ; st i in, )
I Hil III.
Vi'i iiicl." I.i'ln t'.^rln "
Mtiniiil'l.ttt (?'ilu f??r ?i ilnii
Mi. 8. li. ,1 u titistibn
Sverture,?' *' Kv,':"">? *"Uir" J.??xaaaaaaaer
Tin?? ir.it i' u? a pretty gem? apianae of Wagant music
-ii far .i- item lie n ?' c? Bl ti Is tilt COD? tal nanni, t. . v?u
a.ni .u Isatl ?Lista o? ...i tus rarlrtlee ot inn at/to aluce
Ii' I? -lill {I? ll.l'.l a Bl- ill 'ill! li .lilli ?I,.lilli lilt III ii. ..?,
?i ni. t!< i-x.t'1't ?i ?i of ilia! tim i-> I.muer .nil Ughl gayetj
.so rartoualy iilii?ii:ite?l in the " Mi i? er?lniiir." Then i?
i? ??lilt dlffen-nre bettreea "TteFlytag Daftan?a" ami
"Tilatan," ableb ataad alan logrtbn ?it Um laml
lit lili' ?lio .'I ..llll.lt'. ililli ?I, 111 til?' I'll illili'
t.. Un. ???u lier if tin a?- operas it i? ????y
toi ignlze the isum ?."'.ii mind ivbleb ?na?t?! the
wpnderfnl triple opara of lbs "Elblt?ga," ami avra
?mil |u"-!tli:ir:ii s of lil - ? Ipi i ty lim of l>ric eempoai
t.o'l . ttlC. Ctll?l!l?Vllll lit Ol' '? li .I"lil!'-' !ill??llt i" tltateo'll
|titl? ?in luiltlilllltloll of III' Ililli iel.t I It i:u lela alni lu
?,,-a-aat appropriate Iralna of tboaght, an c1? irlj
;? .M .?aie ia tht overton videb ii wrtb?
iii- earn spoa tbt pbsaton ta pi ala, Ike
turmoil of tim ?tonny BSS, and tbt mercy
timi eon.".? thraSatgh wsassa'a love. Tht "i-'iu.-t' mt
tin,, liitKiiuiit ni ?iii iiiioii.ii'ii, ii gjuapkuay, ahswa baa
Li. ii V,.i?.ii." might liu'.i Im.ii a- ?i niili-r of "gtS"
.-..?.i.u !:i!:-ii." bad lu not fortuna I ly it. na-a himself
?o ,? bight i brant li of art ; ti? i? ?tun!- i* i - a t-.r-o an Baa
t''. t ?? or.-.;.:, laeompl te?ese Mr. Beauu rta nag
w.'t iii'.- ian trail aa I tim aft?saan trow ' i mal iusor"
le ... Tin? '? Wulktiifii" ash iiiii.s gala a gnat des)
liy li. ?ti.? culi'lim ii BS titi y licit! last Bight i
tbej all i'i-t' ng la ibe bun a? I ol t': Bga ra, Ibi Ride n i>
ii-'ti'i.ir tin- ''iiiiiiliii tiaui Bad the PBreweD ami Ki re
Scene ti? Basis, m iimse aba know WsgBersaly.ua
ttt'rf, c'l.v, tli?' t loila Milo in Hr.Jseubsoha muai 'mia i u n
a great aargrlai Dan i-n aeaulae isaeaass? n ?tal1 of
ten.Iel |>;a?i..|| ia ?sum from '? l.fln til: ? i'i," .uni let BB
regalar in form and rbytha a? a iiai...i^
te, Msaari TMa M Alban-teaf," hm? ? ree, I?
ii)>t an emly ?\i?rk, for it was nrlttiii a?
intiiy sa 1801. Originally eoaiipoaetl ftrplaasij it wa?
.?m ,i.til it? nun -iiiij foi i in?ii ??a !-i ?iel orchestra, Mr.
J u oi.-i ' a ;.! i.iatl Viili I? ii- .il i -.lin- ii.n ault t*Wp
fl , |l .'. ?"I.l| li t \", lill l'?.t 1|. ?. i 1 1.1.1 U lill I.I -t? V . P ?I 'l lil
la aeo iniaii tiiiiiicil. tlevasentbiuia tk-allj reca?ed.
bat bsfon be bsd bushed Ike pieca Us aoeondtlmi be
-ii.iiH"iil .i -ii In .- ?'i i a i obliged to dralst. Rasa M
ri'iic niHiit im ? '..? : ia .i rtbi I? - Um b? rftmn in a all
tim a.-h ti.f evening na? nilma, ipirttetl,snd ij'iups
th? i i.
<?u Tbnrai?j ti??*? pangmnaaew? '"i reryrldk The
whole ol Bach's favorite sulu in D, Nu. 3, will be ,
for Hu ii. i i ?i.e. m ni ? i a? ? i?.m of ibe isa n na nts.
tit Overrate, Air, and Osvotte, bsvi been cn] ira I by our
.m i.i ?u lor -fit rsl .m an ; the Bom n aadGIgn bare
not lein licai-il .?i t Then three new (Tbaracter-pi? raby
ll.ifitiaiin ivill !>e r'.-uilii.'eil, ?mil li ? ??' eond part will enti
alst of a*?'-lii.lieii a I lui i-i" d ;-\ t!i[t!i u. InBnlBM iii
j.Isit'e " Preladea."
MM.K -Ml I irs DAUOHTEB
ih? theatrical pubUe in this city, we feel
w. :i :i?#ur al. ??ni I .u "'iii .-'".i astlstaetton tiwi
geaalac ptotot?kiasl pnsprrUy inn? aMeaded tht? dsujrk
tcrof ibeiri'lil fniorit?, tin-li?iiuii?iil M ii k Mnitli. luir
?nu ?lie i'.i-t -ia 'tai an rine Marco sash? aca'Jedtn
ti.ciui:- baa i???-ii elaglng ia rsrtous elUea uf Italy,
i i.i. ;'.? lu Ellan, and ii baa b *i r eel? ed s Itli un ii in ii
faviH*. Der best success Is reported, to have been wi m
OUda, m '? IMgoletto," unit h pan abe lia? repe ?ente i SO
times; and.ah? baaasngSt times bl ?*lu BoBBsmbulu,"
?J.. Ulna ? lil - I M.isilllllil-tl," Illili , ?? t I,.a - lil " I li Bil li
.-?ttii.-- in ???.i i ?lie flin ' i i ii.it and ?-??:.ii part. <
[..?iel.? be baal ea engagi 1 foi nea ?eason, at a gnod
- iiiiri.iin ii.! ? in Mo.i'in? ?Hul st. iv?a i-Ihiiwi whets '
-;..? ?? m i?. I )-.! a In September, it ?lil be tera I isl Baa i
Liti-ti ?oiiiiif iii'ij i? lu tin, eajoyaeeal ??f actos] d"..).?? i
1. Sell as I !' ii i-I?) ii?, ?.II.I linn lill- -li.t.il. m Imj'i-H
I ?i lui future Hi a art i i uti ttaim ?1 bj bor ex ? " -a- md
i.. . d t !-';? . .ire ia i Iblr s gi to befaiaUed.
DRAMATIC KOTES.
Mr. ami Mrs. Bumlmann gre travi ling ii the
!?a?.m in Moni'' tis.
The Yokes Family nnd Mr. John P. Raymond
arrived Hatnidaj In tac i i
Stiiinlaril i.i^lis'i mi.odies an? to ho ?up
i?i ?iii it .it ilia lia1 e m t e, I." ?ii ii.
Mr. Barry Bullivan will ? in l,njrl?iml
fairBss I??oulla -ma ia a .
The li .?ititi Tbeatavr will la n ned on the
3d of Amu". ?'. i ii ?I i-a K,ii?? I'uf: u ni ? .1. i- ?i a. " j,.o :
til.l? Bli?It) .-liol?."
Mr. Fut. the clown, has kept Bo on ami?ed
foi ., lung ; ne- ? ? 'I ? IBI i t I .!? ! ? :
tlii Maaeaa lo thal ray.
Mr. Michael Connelly, f??r tivi yean mu i il '
?In im .i i u La Ula u.i ni ??. ? f'.u jit, .i ., faad i... ,
liaiul Bl ti" lui iiii It.ian..um t 1 iic.it. i i,, ii ., n.?,i,.
Tie widow of the one? famons Jnllien, the
lons! ilto!:il,.eloi.il|. ii ii! I.oiiiliiii. .lol, J.! B?(l?llal.! .-.!.
Rat I . . ?! | !? ? i. i.i|..o?..i ,.i l?. ni? Lsufl i? ,,.,, ?lt lt?t
, i., i | ii ii .ru. |be I ?" Abet.
M ?. IV, II, Chippttn-dale, f >r many venn ?on- i
in ? I I ?itli tai- I. u ii"ii ii i? mil m1 I in- ,it a. i? io i,,-, ,v,
a iiiliit.aii.il.it- I.i at ?a. Nil. ni'i in . tit .,,r, i .,., i
Mr ii, alo . Man ii l? t'lritiir? or ibi rotuuiitt?.- ?
Bl iii O' lui ... ol Hin, eu!t i|i||a<..
Mr, rinn ru i* ?ill .sml fmuj Kiml.iu,| f,,i \,.W
^ i. in i - tbysslBla ?m Jim g1, mr i ,..,,..? ri.,,r.i
?a tas iota Biat. print? BBkma of fBe*?tto?ss votai ty Mr
li'icii.e. mon ii - it i) irlniKti." wiilch ia fralgkted "siiU
matataga. s \ ittaaaalea ? al the ??iiuio at laaaaa?*.
Mr. Beatgaj HbMnf. well ku*?wn ?m the lan?
don ?i.tv, um nuil!" lo Aniei i, ? m u,? i .,,! i,, i,,?uit m
luiif.?.minti tour of tbe < nuulrj. He lu? bsraaagMgaa
M Mr Art.inr Chcusjr, Hunger of lim It,...,,? 0|?|^
I licnter, fur eislit uioutiia Mr. liieiu? lim hUo c??h?.'???!
Mr J. U. ?.'?iwper, wlio waa ones liero wltii Mis? It MWaSSO
THE BROOKLYN SCANDAL
A t-V-T-O. FROM DIL LKON/lRI) BACON.
why ni?. rnr.At uki? iv ri.YMiu ni CMOM u kau
i .i: ok mi-sskh. mann am? _ara~.tub ro iii ?va
?ta. m i;? iikii'm ?;'ii.i -rag ra ?w__rnog ?.?
ins ins'ii? i si i: i MMi-iinn>?what ?a?i.i, aa
i> ?ni Air ?ti iitiMiY c. ooanur*a c___a__a>
Ti the B41 tat of The Iritiune.
Sm : I mu iivt nlw.iys B__M_WfO t<? a_at the
BBWapaBam ??ijr nlioiit nie, luit what s kami ?ay?,
Win tin ??? lirilUlcly OI Hil t.il?l| a lii.vt-'?.?!? i, I? iiin.il,-?
thing, lu n r? ?-cut lttiuc ?if tht .V? u> York San neal to ma
with I'l.ick nana <ii?iwu ara?ad rai??m i? f. ?> m. < t.. ?< ?
Pt nth M n .it ?ir; I !? ? again , >i ;>r?? ni? ?1 t?i a .m .in ???.
ti iii ciun ern lag inywif. tlic initl ii? i?f un all mi 1 t.iiuhI
trit n?l. iinl I lui?.' ri-i*iin t?i BO?BOB tliat they truly Imt?.
? ite tia writ? r. I'-i?TetlIi'ir tS:it lu? ?li?! in.l I!m1 mun?
etiCf in? .Iii.mi Uiiiui?')! null h to :?i|.!it?? ti-, ipmi i, m
my enppoeed doll?eanner, I bagapeeetegenroataama
fur a reply. My friend ?.?ya :
I ?V.1? gTM-tf iiir?>rl*i><l Mia? I>r. I;?v?nild U.u?i?n ?tioiilg
tiH\(? |?r? n lu?! fur ?Ii. II?'.?aller. * * l>r. H.ii ?ni I? l'r?_
ii.'it ?if ,i i'ieiiii'.i alsemlnary. Am -?; t.? einetrt tint
li. .. i."r s theoli.???/. or want <*f ttu-ntnio, I? lu bl -BBgBa
it Ni .vii. nint Wh it inniivc ha? miv in ni win iieiu-rns
in Hi? nu- it? viintmu ta seed in boo t?. N m il mu i?,.,?
t ill ??'li! li systCBOf lu.liii:?, lte<?ii?r BUMbOod. IST. SS
aome ?if aa tiluk, araal ?if time i__nk?nd. aml that al
aasa -lil be aaved, tm/orem?illy ti ?? wi? kctt, ?Ism lu y ?li. t
iii?! lU'i'ivc h.i? i- wa t;?> ni? j? wlin ?li '.i i ?? * ? tiaei__e?
dux C1 tlliiiMi' mun.. tO SMUgOTl ??nil w.-ny-eaohf
? uff at Mr. lit i ? 'n r baa ra en preaebtnrf??r 2ft j? tr? aasH
i??. ii n ?si cuni ?oiiiiii'i.iui.tc tin? ?in? ?tiamamaan
?!..t ? ?.'lilli.
T.. lill? I le?i!y:
i. t h.iv?* mit i?'. m in l fni air. -.neioff aer at ?na ._
?Until.n. I iire.-ii ht _ In tin? PIVBBaat- ?"ticrcti ?tuniAf
. mu iii..-, june li, M-be tarttatlaa at Mr. ii ii May, ??mm
I r? .'iirilid st r?'|ir?'?ctitlnx the ? luir'h. Mr Um ? I?? r l?c nt
?it iii.it true n ii???? ?i fruin reaaamelMtttj ha Mataniaf
ereatag sere-en
?. win u i meat red tiio ta*?!?au_a, t lemmabend, flint,
that it l* uiy veeattoa to praaeft the Qoepel wirri v??r t
coi Bad a c?m t-rc'i.t ion labrar met m_tlmt aopnesiei
tun lie r?'i??<iii?ilily c?iti?iili.r?.il u? voiulniur fur ih?? ni?,
??n.ii? .-.ann.lins, of tint*?- to whom ht< pri mint m, mia
?inii.ii Minion, ti inn tin ,\(tt?-iii Pani i n n baa' aa .M.ira
Ii li, 1..'?lui mu Iii? it ii> ??.ti'.i I... (In- ortliotinxy uf His
l-l?., -in?.ma ?tut Stella wie were Ms baaiem I maalan
?. ml i.i-otli.it, flinn the date ?.f the Biouhaya?Cheae-,
tie I'l.vrn tull? riiiirc'i people iiui bi sa ! Igili e_plraaed
willi mi i ??ii?-??ial ii|?iiii..|h il..'iit tin ir id .ilma' with Mr.
ii'! c mil about Hu? ??hule " jn'1.ey ?if-ii? in? ,' uml I
?unlit ant ??nt regaaflHw bli Ital loa aa a lesttamnj liai
tin i had f.illi n lu ?*l?li in? w tv -of ti'iliiliiii.'. ami th.it tln-y
Weald let ?lentil ili'i-ji ??-I'll,mt <i i!?iii? u elmreh iiu'Uil.'T
wl.ii 'til* lulu ciri ?ilatiiiii. el liuilii iitiihlv ii |M>st?, <t:<*
giaeefal ahargw agatael tin-ir |n?tnr i amad aftwwmi
tli.lt I li.i.l it'.i Ini-UIul.THl.1 n ?? li-. iiniHH ft ttuiuvltS*
Ililli.
:t iwtai it to tu? BaOersteed tim tienga i ?11.1 nut
i*i? ni- ?? ' Mr. Peeeiar, 1 ara wBHag toO-aatfae ii
?viiliH? t?i in? it? mi? |u?t i< l um w lilli??.' to pi?'nil a? ?nv
imi.'v'* mi it 1 ti. -i t> in ren rlsai iii-i h in 1 ?v? an apaei
ful nu?! attaattva ken??-?. Hienld Dr. i;?ii<i_?, m i?r.
( int|iiii, or tie ni.ii ?? cir ii'? Mr. Prutblngiam nif.-r we s
l"i' (?it .'Hil i.l? ?ni lii-in ? I, v, hy -lliiilld I lint tee. ? t tim
? it- rt 'iii-- tu ?n wie aMttee am te atsmefe in in? ?n "I
m ik.?* iitiu*?'if i?i ?.nine H?trt rt agonal Ne for mi prneehlng,
hut in duns not asaba nu? leopoaothla tor i?i*. I hovea
ti util!?a aealoaa bat bread-adaded t^Moffagnttoaalin?
wini i;:t?i M'.'n. tlmamads ef doliera le tia building of e
liuimi'i ? iii?it.In- ?Mtlfiiiil. ami ?lid nut H?M Unit hit
Prim Btantban nr iii? Kv angeHenl I dt_ -v 1? eaa i?rit.>ti?e?i
by tie -iff. Atul If I, st the Invitiitiian of Ar?1il?i?ti??p
MeOloahsy, aioald preaci me pu?!*! <??f natal m 'us
Bow Tori rathodral. ougil 1 tobeeanaMeeed ni venriv
In , i.r tin 1*??ik- alni th?? Vntii'.iii Cnum II I Paul |?r? ?? luvt
InijmagogaeawbarrvM tia ralemel tbe tin.urn?m la
Vii ti llll.i in -J?. B? : till! Ile il'il lint III ? it? III*- JT11 11V1T to
" the MOeiatoa." Why ih? n ?hm.1'1 I i-pfu*?' t? 'in-in'h ia
the lit I.retv Temple on UN liftli .ive., if I ? am invited
to do io bj thom ??in? i>iuiiii nv?? timt great emgraga?
(??li I
1. I'i iii spa it UM.'- -..in i.v. r . .ilii .ii. bal tin .lt.it) r?>
?iiili ? un ti . iv thal ! un nut " t!io Pit i.l?-n' of :; theo
I'.'. ! mmlnaijr " Tioegilamona of the "i'? ? .??"
in tin eui'Mir itiim nf Yule ('??Ilega, I am only a ?:????.
tiinr," nisi nut even .1 |?i-i>f!'**nr lu tin FBeeltJ <'f Ttm>
ahigy, lin ?'.ii inni: qiicstion. "Alt wa t??? ?p<'?'MI:uI
Beecher-ticelogj orwantottieotomy, is to i?. t ? wut
nt Nitv II ivi 11 !" 111.1v 1m? an v.. ii-.l ?nth s i?rr?-n?|i???rjT
?? Vu. v ?? 11. lint tu e?|i? ft ?my ?mil t'u'r. " Tia Ili<
t'ln.'y inluifht, uni toil taagit, ni Ki iw -Haran, Is Jan His
t:i"?lotry of .le?ii? Ciiii-i uml hi-1 Aiiti?llc?, m ?'? >i tit ?<?
ti?' li un.1 ii .uni keen-etaitod pratostora |of wiom 1 am
not niui ran aaeertata it hy falthta! and meemntet??y
nf tin igerlnl ant. Diow^aratly it ti mit "u syatim el
ii"!j.ifii?ti?." nor of '" I!????eher BMABoed,w or " v-nt of
tin.':ii.iii!un>i'.," ?uni ci rtiilitlv II 1* nut 'mr ia I .uliiilt
in it Mr. IV ech."i'-i Ni " that all min will beeOtmd,BO
g?rtaWj th? nleiia. wat a they die."
~>. " L.iyiU? 11 IV In? lu in V til i?: tilOdWI ?r- 1" li.ive US
mutin in 1.1V1? nu n. > tu ?ii|.|M.i't what my Mead ealla
- the -rlsby vvi!-i?y staff which Mr. Beecher baa bera
pro 11 !iiiu:." Nur am I aware -bat tiej ra brrltedloda
-n s.r. ?? ut tin jiiiiiul rut lue ?>f ?.a:s io I'lyuieiiih
Cluiriii.
:'.. M.t til. : I litni-t? that I ?li..llil< liiiiin??: Air. n.?'cluT'l
" tlie?il'i..'v m ?a ?mi of tbaatogy." I aaswec that, | ni
iinvv, the nu'?finn befwa the pnhue i? aotahuatllr,
i-; "iii. r*? theetogy, hal ahern btoaeiaeaalaMn?Cr? tub
BM iinst linne in Mr. I'.i'iu-ir? aritiimetii tai Ma piry vt is
bia ?iil.-iipt t?> iiiiliieru'?* Hi? ir ??rill?al hy thr??. m : tis
l'lj inuutli galplt*? llut'liitf.v nr w.mt i>'t!.liiL'.v nil i tlis
?. ile as a amlwwelgit? While 1 hive m? awaeiiuloa
about ti.e a?atom lad Hu i? ?..i w ?? al ittea p'ihl- t. am
seat( tnt*tani hi* mltrattoa la term? ??f girt?elegy,I
should in.ike my*? If a f?.iri.,kt-r ni what I re?rar?l n* other
uy'1'* ?nu. If. ?it tht? crifi?, winn Braal?TB? not lu ? ?7
tua? ??ti-1? ?'?iiintry- i? bectu?lag divided totoBertl1efoe
? i . unm Mr. Peeeier, I ihoeJd bogia M ?;:?i i. on
11 .i -... m ti i"? '!? ?'-' ti in bli tis ? ogy. 'rnit i? n?tt ??i?
1 time fin -a? t? ?i!ti. ? m. if bowen abteoot of Mr. TIU?a
1 i.r Ml. MooltoB n* " nu i.'lvnii.. ?! tliiniicr." tiie i|.: ?t n
of ils personal unwalttv aagil to ha ?lilli mini Obi ?" at?
li . la ?lilli.Hi.. Ilel lui '.' liil'.i.ll.lltlllll ni' lilli I. .'i e iit'lll
Bil ' , i.ii'it' -. 1 ?'tfer ro " c itii|.roiuis? ," lint, ?ni the ,,.| ,'t
?.ml, 1 ii.? ?i ii tend i" be ? iimpnmilsi dags tost m? ??? n
,|i:il_ii;t 'it uni 1 ii!.
T. Tin c 1? "lie i>?.lui on wurt my Mend dom aol 1 ' i
1 : .i aie to ; ik. bat _a arhlei, to garnant clrsaas
?j ni?-! ?, I ?.m li.i-.ii) be ?iii it. ii.-t ?urtisana e_ hoM
hill. ? win eiiir;'.' m?? ?vith eradtag tit in ni lame, tf 1 ds
?.??t ???-i?ii"!ti> ti?, ?.nt- v bat ti.?-1.-. :ti..n 1? 1 n th. ?????? lia
?Cn ?tli'i' ivlutlii'i' Mr. H? ?? In r i? gnilty ? > f IT?? tatirg? I'rs
??ned .ia.?iii-at?iin in tie tlrm ?.f Meattoo ead Tlhon.
ilu-iniu wini 1? i ??ol'?,'!-?! with au Mit.mun? emu-? I'ld
tit nu.* tie ?'?.ii-i Bayree! hi defenao mam btieharaH r.
?it- ai c? jil Ms iii ii.ii. ?iinl vv.ut fur proof fi'iln Hie ?i? -
cn.-ir. Ml li 1 du 1 li.1? dented e?|i'.t'ltiy ?uni niui. r .1 tU
Hi. lim :?-.-.? |iii?n unit -ir-lB_l lum; uni batrtac ?lein? .1 i:,
be haa a tight to bo rrgattled m Imme-wtilU hit gnttl '?
pi ..ii. Meters. Hoaltoa and lilioii, baling ?liovly
ii a j'l lind of tillie I I ' .or ye t
ni-ir-n't. uni .ii vv.ir. uml bavtag bad Uw'ietael Oom.
'? i ]??. m ??'??!? in ievi.-'n. tin- alan of tie eamgsli n,
?l'iule fuir sil' nil't. Tin y lud th?' imiter of Un- -f.it? ?if
\.". fork tocoiupel tttr ittendbowe of altneseea,and to
... ?-.- i'ii m r. ?tify. i'ln-y bad ptnfeaski?al adra at t ?if
tri? ? ?' t'' -I'?".' ?' '?'?? ii . '??''ty ?n - X..11 in | I.? --.".i?i,i.s
v ???], ?..??-. to "i ?I-l.itl theil evi.lin???. .mt to al 'ile toff
fi?'.!. Tli'it side l'.'id tb Brat word el itatemint te tia
Jury, and Iii bist. It la ?uni??It to sag ebal adeanmna
;.i tv?'hid which the) bad Bot. DM allai a
; .lt:i..' :'?c iii?.?t ii!itt|-,i? t? i!, I ! - iii vi , ? m iiui?,
tilth? lii-Mivof Uti. .'int,-the rc'iill i-. ??!? Unir part, a
f.i'.i?re. iiiev unit!ti.iik ti? grereMr.BoteheffgnUtyel
i i :.? offense, ead tie] hive no1 done ?vim: Il y
Ui.lt r-iMik to do. Ile. t!.'> . t.irc. ?t.itnl? bom] it here lie
?t?>.*| al hi? lii*| ?I? in.ii nf tin? BhBIgO iii?- illeiiij?! te
in '.-uiity baring fathst, Um Irgal ead euma a>
???.j..?iM.ii oi hit iuii<?t<iii'i'r> mian* uuiiuj iiiniL
I ?. iv. pt right re dem oui c.n baa an) u?.ui .1 ri.iu te
den '. ' . i-?- ini'i i>.??i'!\e'v previ lo? taamoMOa
Die burden of pwof reata an -baa ?-i laceaaa?a? Una
?intv btt?wait nut for grooi of hi* inn ?erna tu : tor
pri tf ?>f bia gain.
ghall the I Id thal ?' ? ? ira Iher chargea not yat tam
? itl| 'ledi liosa other rhargua i??i ??n th? t"is
?if ?i li., tv ?' P .".in vvtin. baiWBffOT teamrm
ant I.v, Ii.i? ?\iiii?'l) - v.ii'.nlr'wu" limn though with
mit n I nittiii?' tiii' t: bj bu taise, if tlui leamberef
I. i .n." itil 't -. '. *.ll'. .li '?: ' evt ii li.? ii.nI an i ?ti,,.,
at hy " c?i'ii ??iiu ?.ti.-n?.," a..it bli i. .. i .n? .i!t
?it.i .!> itln iraed m s ?t.n ii'ii.it appended to tli?* ?? i.t
' . .??it limit, ' BBd bj? lum " I 'I ?'.! iwii "?_is
itcvtirth?teai tine im i-slihw i? mpmmd toheanaata.
lu .i-i tug tia ?lu?! tmin ii * kaaosafn i aamhtj ? UM iw?
l. g In .tilt | t.. n? .ititi,n ihc aarti't :. tt'n. ii, ' Nt ?tutu?J?
Ie4t ii in li",; linn U I? ig hlUi ii? 1'lotf ttlut is
katy that he baa aid? el In h ataadbaima?al
t m. h of viii lu- la.? lu'.iulxr. mii?i I't'oi? Iba vrorlil. se
'tii-i-' : pnaaaiB-iili aadamhaily, ilmarlanmtof ??f Uitt
tr, .a amada. 11 BUM Mr. l_aao a u. i ??? pn uiuiK?i?>r.
V,, i?,. Watatag to set? (.?uJ th.'it ?ire lu.iut of u.?i what
Ila i aouth i Lure h und be peatoff waa da aient abaM
..tin i . ni: t?. Mr. Tlltun't otlnffWlM incndilitt tturr
K licit i i" und sturt of ? :? ?li tri li (y I.i ihe . nt u?
|n .in-ti?.lil.- m tuner lu wtin ii the nuthor of it was Hr?ied
by tiu?e w lui uuglit to hut ti brousbt hlui s|mi dil> u? a
scrlout ni Iimii,g, ThiiSsu?ier MaBBBB? o?i?rth?di?wt?i
fur S ;i ill bj 11? HI?. ?|? ? l!lt MaaP -'Ut la ?i'*l? -oul
toa ami ratea bob?-'Uh??. m pravo? ?* gol y??t ai??K-????i

xml | txt