OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 06, 1875, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1875-08-06/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Mow-1Vi _? ?-'???> -i-por ten: l'oiuL* hav iug 30 _M
toran.
The Union PbB-Ab -MnUaa I'liud bond?, ilniwu
hjotem nu i on!l'? i?t i?n>... ??ill be pata-ob _bw
tiiii.mi al U_o-PssaaawB- -Oeotn Bbb____, bb ??*
flB-MBBUrn oRoOO, N". 'J'.' WaSSBB Bl. ill li?.? ?ii.?
Um pa- ralas ?'f Um hood bb_, .***i't 1. oat
f?i.oi??' W-tbo-rt rebata ol tatorsat.
Tis? F-BladslpMa atoek n_arkot i.? steady. Pt
grlranis Os, Ibird hs-M. li-! Philadelphia
?ri.' Ha?rsai, 29H : Bsariiag RailNaa. 5?"> _; P
ajtvaa-B Bs Iroad, 50 ;: : fold. 1131?.
I i.?
BOB?
ths
. n*
it ui
.?ni.
ai i
?un
THE MARKETS
.,,..;,.,:-!:.? ras ramosa.]
IBCEIPTa
As'tet?. i?? - '
H. n ? '
? i?'.:? '
Of DOMESTIC?
'ill! ?
I . t ?? Mil.l'l
flour, I
-
Copi" M ?????
tappet, ois
l ,l'':?
IB?
IS!
,.! .? ?' l'k_
Vi l\. itallt ?
'?
-
! , n"!i? " ? .?
?". -.. pkfi
17
?
.-.I
:l
1.42:1
2,1 '?
M1
?
1.1 ?
PRODUCE
, it. Anir. '?,
1 ntl les.
I ?: t. r. l??r?
-
- '
?
?t HU...,--'
i ??:.-,.
bb
? '
17
1 l_
? ?
i. , I
STATEMENT OF EXPORT*.
i
fkaM
?
" -
Corn. in-- -???????
? . ?
OotT, hi.?Ii
: ?.-. i,?.
I bl, ?5 ? '"??
, - ' i'?.?'
. . >iii ; m .
flsnr, Mil*
!
l B
i
I.
? -i-, t?
1V.1
t
li?. I
r.tr,, i -
i
3 i'
1
??..].,..'
?__1 ?lal
?
....
li)
!. -.?1 : ?
i V
bl
l'un
:. ,. Pell .i - io
? ; '
.-..:.i li..'- ? ? ?
..?' !..iii.i/.i. M- IO,'?-? ?
-
? ?
, . i .
?" !
:i , ii .. -
?
- .
. _? hu
.. Vi ,.. ? 1 -, ?
4 < ?
" V
.
'
1 " ?
i. '
iii?!
I
li
1.500
I...ISI
I
r*-_ii +i*ii
?
-
i i. ?;?. '? ' l
i '? ?' '
i
?
?
I Lata]
t-,?, - .? ? . ? ' ' ras.
?:?' I": : ; ' -
. -, ?? ?.. ? ] ? ..
li?, .li :
lil Na] ?. _?--? >?
Ol' .....-? ' '?' -
i ,i. ?_?.-,..
1 ... - ' 10,030
-
25
li
??.?._
X1 ,?? V. "'?" i
,,??? . ? ' !?' . I '..'?'' I' _
y?..- - ? m? s.:
\V .. ?li -? M
r?
-
PI ?
i
12
'
!.!"'." Min
- ," I?
Nits, es... 14
V I
:
iiii'i - r
J',,i.. hl?l
Uti: -hill
Tii?t?t ? ? ?
1
}.?" ?' '
i
??.
1
I.-.,
:
'
".
.: ? - i
"J.". 7;?- '
:
W?. it, . .
, ?
oft? i ? " : Hturar ??vs.
. . ?!
P'dl
- .'...]?. )? '.-. .
:.-?
1' .
..
?I Val - -? ? -, l-\ .
? . ' ,i,.i ?I :
.
U i II i'"' Vi le.:
1 I ,!..'!.
:
? i
.-.:?:-. 11 .
?t
l-l I I .
I
1
? -
I
I I .
.
i ;
? .
? v ?. i- ? - .. _i
....
;
., ]
?
. _
i
I bee,
." ? I . ? ?
? t
li VU ?,-? a- I
?
1
I !
-
i I
i ?
l
Bri
-
ii? .
r h ' ' ' ?
r ??
i
r-,-,
GENERAL MARKE." REPORT.
:
i .
p
-
?
?
.
:
I. I
?
, II
?
til I
t
I
li ? '..??, 7
I
i . ... ? V?
? -
_ ? J
'_'.. ? .
1
b1
r.
r.'
?
I
Or. ?
'
1
I
j :?7i.
i
?
! -
?.
.-? - Tete?.
' i" .I*.' 12
.!.-*_ - 1.
i ' i ; ;
MitMhtiil.
...
.
__J?. ? . I'M.
.
T. la i r? s "i ? .
Consum? ' ti. 71? ] ?i .,
. . i
Ps
lilli
din.I
Tolal
..
: l.o i)
?
? ? .? ..;. i.H-i? ..| Loa Vi i]
,-i?l??) after '.'
s .ptenilii i, 51 o. 1 I : ., ' on
. I ?Ml,
??..
"' I .' . ICI. li ... i?' '. ' 1 '? '?" . I ?,.
?
?'?I .,? t .... - .,,- ].;,. ,..?,,. | ]
li .<* Ka lit? Hil.- I, . I '-'/ ,, . . . . :
'? r. ! ,. 1 P ,?"; jiM1.
e,: v. 1 . - . !'< I-ruar?
. -,
np io".' ,, t 14
. pt? ni I,".'( ii, :.,. j ..,'.,
i .t..I el Ma,.. '
HU?,] . .
.
1 . ?
;
J . - li .
-? . ??
Bal??a; i ..,..,
, ? ti,, i, ni, ii,? mark? t li qnlte ?
f ? ii ?
' I ???.lili ?iul
l'<
::-??? ,
- ' i
l/i ,i . k1? i i,
lll.ll -o
- k1
II
? ?-i Um? ?lui rt? ria ? uni i.
hell?? IO I!?.! III ?Ht 7?
? Au iii ii hark, ! n i i- foi* ti li 4,?J >0
s Bruta t .i,,.,-..
*?'?'' 4 -o . ., : i,. .?.
- - ?
l. .1 : -i , . . .....
Ws, V : -i- a i ? ?_._ |, -,. . , ..,
?i it... m ??ti , |
-I i- - - . ' . .. ! ? - io . ' ?
.'. - ?.,
.... Un
Uti?, l.el.. . '.,l|? j?.i,,, y,,-, -j.,,, ,,?,? ,,?
ml ' .,--??
'
' '
,... ? fto .... ,
, ?? r will
_ - foi I*? M .!.,:?? '.. .,
L. ' ia
* III lil '111 t'l Li 1' 11 ?lill ll?l
i0; ,_;,'11''.': k.iJ''' '"".'. " .. .?"..m
" Lol? ?lo Ul7?.; M -itn'i.
; ' situ '.,?.?'<? ?bii
pani., i? .?? Ir.,^. k??,,, ,?,,.,. ,lir (ll)?r. ,_ ,. u .
mara, _t_it ?,(_ j,.^ ^0. ,.,_u ?l ___ ,^___ U{1V) iu i;uoU?,,.
'Hie uni- ?? ic -iii-it ?It r'?'I. i-tgc ?na .'-"i,Ot'O Innli. drain lo
Antwei| in ali .nu on privat? lenna.
lim it iMi Ml vi, ric fleur muriel opt.I rallier
?'teni' i, ti- me l-l nlri adiar?a haie He n! .r ? t-t Thl
?ijtle art ti,yi:.? iiiuii- tn utir.illv. (.01 .in-u a?lil|i|.ni< Kxtr.ia
are In Mr 'nitiand asd an itrougrr. Bo Sand ??upirtln? ara
m fail ?'i t.i I mu! tinner Al Hu- ? In.- Hu mm kel ii
?)iu--1 lu i v. ty tin . -al- i?l 15,000 ititi?, vv. n?-I, .
Su ,i -,? ti!)l.1-4 tOOgl hi) iilun. i:\i. I rittiH
v.- ?' . 1 bon JW Dnunta .IS 70917 00
?up"! tin? ?? ? J v> It? Win ii lix.
? ?? ,- Ki tra i ntl ? loa H ; . ' Oblo, lu., um,
? i in i i- i-. C mt* ti 78 | ?an! Mlfhlaan.. 7 On I 7 75
W--, tit ?-lupiUa I'.nillo I-.?..I ? . . 7 !'!?<* ? 1')
Kttra? C I$B ? .0 : M. Luina BtllflS
Mu it.? ?; i :.sii? i I -it i- 7 2."? ?f 7 70
?vmi m h J -, G SOM 1 IK) M 1 n? la.nhUi
Munira).!? "New | KM ra* . .. 1 fit} if rt ID
PfMSSs" 6 ~.')<1 1? 40 I tit. Ionia lr.;.le
ti,- -, !.. (" I Fvlnt? B In* ? 7.1
Bbtum vvii.iit 1 OuaemeMt Oda o loir Iii
i . i ? . .1 SOB C1 a) Mu,in.?p.:,- c. J.
Fvl Vit?.rlii.l. I li (!ie|a a Kv!ra fl VIV? 6 HO
(t.. t amIM'>i- 8 OSO 7 00 Mi:i,i.*|>oli.. Inn
i ! io, l'i?i , . i ion . 7 'loci S (h?
|||? ?-it- "i.- :. :;. } B ?'? ' Vnii|-|>t.!l?">ew
Oil.: I Lu" i '?". ?1 BSW I 7:"i
? I - a . 1" :' l". I
Mau!lui Kita lastr?n i . UM low gradea ?n- Brit! .?iel
tainui??. All - . ii-- market la Bl t lint quiet, owing to
? ? ? I" lift, of lllltllilU? lilHiu.a. ?alf? e( 760 lilli*.
?
. . *l ?n*+-. .?-i
i '. llax. aii-1 U'town M.?.-! l .ii-em r. .'. Ular ? ?:.
I . ??? .!?-!-.. ! ?li., .a ni Kain;!) .... Cillai K .',(1
nal i uri .? :?)<.? S 10
1 . - . . li I li - I I
? ? :. ??nu.ii?. ?; l o - 10
... ... ? n
-.,... 'I !.. , .' USII a . li) lilli*.
Wt -,
it\ a l lour, vv esters Fine m I stijieriiu. ' ? '. 2."?
L-l .... - l?K . 6 23 . if."
Bj Flinn Pe mylvanli ?"? 20 ? la i
Ililli ?la ii 1? li ?tin li- ti li- !... till aie! ?.a ta.HU . '.,'?* C? SSO
a I .. : - V. . ..II ')'' 7#l ..'.".
a leal. Weatei . . '" I I?
i Mi li W, ita -.t I ile ... I lal l lu
tt?ra Beal. Brawl)wini . 6 003
C || Mi .1. i. It I ir . I .'? i I
.1, r? ?? lias Meal I? n. 11 mai fairlj a< llvi We i
r.?.i A'liiii it - -. ' Kim-1 at el mi?.fl sa;
???a l a? al till -i I' a l.l?'l l l t l .li -l T H
... i , ? i liauK i i? vv i ,
i- . i. ii un -i , ?. i - i ' ? , but i fall
- Util, a - 171
I ' - - ' -.'! I!. ?
Wh.al v li Val lui, a? i ?li ' : ii ntl
lo ?Uti ni %:? -i- i ? ? Hi? ?.-?) vi-n
, 1 1 a I - a ' ' I' .1
? i ,:i- ,| le ... ? \ In ii. i..:n-il
li.
?, ? . . ..r. Winn is liri -. i i4d ? m1 ib -,.. r
i - ? Il
.. . m, ., ou o? I mit ? Hu .!? - -ii
-:t. - ;
, ?-:?-?. fair ?
." - i
-,.-? ..,;,- ?. ? ' ti ii Wi alvin;
-
i., Hi, and I II Iff Ka I Hil
' v i .ki,-. a -li. r i.'n- le- : ii ? > i ? . 'ml : im.
li; Ml', r ? i."'
? ii til !?
i.
'-?i . - . ' - ' , - l'' '> l ? \ . ^
a ; W bile I X
Ile. i VV Iii le at 1 ? .-' ii al
, (Hi i .,
t. . ni Hid : ?
ur Inquirynt tin- i c?> iii? -.?I ? mi
lill U?MI li. U.lll'.] .'' - * I Hill
ii',, V l-l? ' l-l! . - -,.-,' ., : - I
? , , , : '. initia! im 1 '? ?!
1 i ? , - ,. i . , I ?re ni- :? .'.. In? i
,i iii i .
foi i.. ? i, ? ? ? Kail -i
. I.-'
! ., '? '? fill a li "li
li 1 I- a I' 1 . a ? . I a f I'.l tllllll '
- ? - hj.- 111 I II
: |v realm ? I. ii lioM.-r* sie very linn. Hi
di ' 1. Il'l .II Hill l|!. tittil li' - VV a Ijll-lltl
.-l.lk.
?I '
? lny tal 1 ,,-,.
- a|aa, !..
? l, '..I a
i , .... : i -, ? i ' (1*
I . -. a , :-. !? -, I
.V I.? 'li .III- ... ? a-' ? ?' '
.NI'. -i :
? . a ? ; l?cn-d in
i ni ral nun): ti
?
..?,II ,. , . ... II l'a| |l
.... - ' ? I
, I '? .
O /111 I'
ned nit- Him- I.. M al ti ? m
? i ?oil. I .. ? ?
? . ? lill en line,
..-..? ... . ? ? . -.- . lau .
??
, i!I -- ' : -. ? . :- 11,:. h 7 '?.,: ? - ' ? Crnd
ii (punt. J ail t el a,... ? ;
.
1 ' vi, .,. i, in
?
i ; i. : ; m -1 . . ? , i
.. I . , ? D ? I.I . Ill .a-lallil-l ii
,' , ?.Uti 1 i : ?>? li ; ?llHpOsi .1 !.. ?lilli ixe.
ni Hu li
. - ...
llt,||
?I
i lor {ir.ii .) u ni mt I i. Saiibilui ? qi lut, ? i
??;,?:!' . I ?1 II .
; - t, i?r t'ity. Al 'lill .i' i,' , ? !:? . ?
-
?? ? , Ile;
lill ill li . . .. -a a a 1
a 1 - ,
1 li I?-.
i- ? v- ' " i- Pork mark ?
-
VI. ?tall? I
. .1 ? ;?' l -1 I.' . ? a ? . i a
' ? .
? i-, .. ? ninty. i I'n ree lla-a-f a* iii (?ii
?
?!? Lei i linn.?? u.
? .
'
f.,r Pu . ?' i . 11 ?-.?' ' . l?iiioki?il
?-. lui
.... ??;-?,,, , I'-,
i ? ; ?'
,
a
'
a
'- '
| t fill
? a ' .
|
?? a
\
1
?
'
a ? Olli
'
'a
? ' a .
'
'
J ' ' -Il'l
l l ? ? *.
: . - - 7
... i...... l'j
?u .. ?1 '
i
-?
all ' - ?
I l'Ali lil (in il a
i
?
' rill a ' ? .',,-, 1 I a 1 I, III,||. ?J,
?It : ile.
? I 7 -, 1 't
' a
lal lal ,
??? .
I -, 1 I '! , a I a
I
. ? . ,
I a ..? ?' i " ? , U. ? ?? .a 7 . ? ?
I -l i 1 'I- -!?.-?- a a ! a
i- - ? ? :?
( aye.l If .:?.-, ;."- : . ?.. .
vv hila ? ,.. |i ,
Vi ii, li, -- Iii ' : ins ."-- li l"l I ira? ? ?
? .?-.- '
' ' ' ? ? ' i
,..,,." .,
-'.' al'. . .
I' ?? - I' .
1 ."'..l.'ll.TH'l -II. O'. 17
i_ ?'. i?78 :; I ii i i~.-> .? ,
'? ' t' . ? ? "7 4H,13:j 17
- '. - ?'H' e A Ig. ? ...I In I,UOb
Block tilla dsy, Aug. r>, ISA ?:.?'? lll.li'in 177,007
.-?oil. \-?'. ?;. i ?71 . :ii u :??-?!!?: i ?? ?n !??-,
l-l.? h V..- '.. ?"a l - - a- IL . ' . . . 1 l ' S
1 -.'- . ' , ?, ' ; . | (.(?;
! , i I.' i?.v linn, i willi .-.:.. ? . f 'l -.'.-i t> ;:, |-: ? ,, .
a .! ? ? ,? a
i, witl) ii good di i. . ' ii- ? ..i :.-..i ' 11.
? - , .. ?. -I .- '? ri gil .n. . kadui i.; ..,, i ,:?
Lil E STOCK MARKETS.
. \ ' ? ."? HBI - I - i I ', ? 1.1 -,
<? ir i..?.: ? . . ?; . lu . I, uli al '-....
i.l-1 III!. ... I- . ; . a ,| ?-..;?|||l!,l,
! I 1 I I t ? ? .1. I l .1 :? l I' ? .il.r lilli lilli I li lll|l|
liol i i.:? I-i lit in ?- ni ' Hil ni I ? ("ml. ,ni ; i u i:
, '. ? li l-l I , I
? ? ? . .! 1.1,In,
? II tallai ?ii IX\ r 1 , ... . |) lb, lal liri
Iii llU it l a
I 0 :!.Irem . ,, .
. u
?
!? t I, al- '.' ? ia I I f| ^a' l?^, ?! UU' I .|, 1 | , ,!|
I' I.-.!- lil .M I ! I ill ".III ililli lill. 1 ? "I I,, |l I ,,| li |l
tain ..i !?, -!? :.. tuple of m-mi n r- ?
. ? limn, i ,.-' Hu .Le ?? . ,-, ,. .
Hie road willi Ah? ?lim i - a, - i
" ' n-. ra, v.: - ;t: t nu ?I ili.it li an no1 lim-,
Kim-? finn Jam .- I. u .-1.1 ..ii Ima f?tl<al willi ?ImioI 1)0,000 In
i-.- . Ila i nilla '.' v 'a +,, i,(i!mi . ale! I- V|.
? ? ?! . ? ' a a - ^
i'. .i-iiiii-iiiii inn?, i, .nil t ,-.h care id I
? pa] ' t
: ??.it Jena - i\it? ?.V nutt tot M.iiita, VV .tlv- 1?
.- lo., 10?ara! i >?. - tin nut, I U ill! nu? ?eg, i ,1
.- ? ? ? , '
' I . . . ? I a ? al,
" ?' ''I' ? - P. . a - ! ), ., |.|
dnaafl II
i> -, i n'M-r -ni-' f-.r ?teil -in A co 4SI al I
si ?? t ?? da i -..in -. :,;, Si, wBli
H VV Silur l-l, all V ll-ll |,la |,|| ,, ,
i--, at Hi ? :' I ., , nut
?, , Al . :,l ||)| : .
? ?? ? ..a. Wai ?ela A tv
'? . . t Ht., ?li US*! ? ' ? . . |( l.ll-Klll.?
. ?I.
?' i . ? B-k Mild, foi vi . ., ". :m, I? ,t, i i,, 57 m,,,, ,,
?i?-, ra, ?'- ?.??'? *t ..'i.,-" .1 ???. ? ;., i>? ?'i -- ..; i? i.> tim
I . -IL I .'I ?I?, I, J - ?I . KI .'. , , |.1,1.. 'j', i-.
l . ...l.a I li -lila lill a, . '.^ . I . ' ? \ ? I | ,
7', ? ?i -n 1 . . ? -:, ?
..'A I . ?lill! I H lil? , 0l| I fa I . A' 1 1 ', I- lu- ??- al. V
t 11. via io- ? ipi? i- ? ,i ,y art? l ,010 leal, makins 2,110 for
li. ??mt Hu-. tia? .. ?.j...i:-,' 1,097 foi li.ia.-.j laug Illili
I? . v... i. B II !? .i ?? ?I -. ti nun. i ?iel liigln i. im' Butti.
iiiiin wilra ina i gem rta r?i dull with s downward t( lui, ni -,
? i ?ngl : I. -, 7 ? t?. .?I, ',- B .1 f, -.1 Vi li iii, lu
iitliivii.i. mil ? :? . ? i ni :. u y !?? ! ill ,-: .et?, i?
.1
J.(ja Al (Kia ?ultl - Uuuul Uoliy vvsii, 2ijg ti ?ic-iogu, ut tu .
V ;*,. in Bocks county ?io, l.-.um, at o'_ ?.lOc. with s I ve at
?V., .11.1 IB State ?in., 1 IP f?, tit S _r.
M .'.lo- .? a .' -.-I.I I. .".Lil- V li?. I' ?! I? I \ , T I V ,?, 11 ?V. ?J? ft I
_ . ai??.. 1H2 n?. ?h :? _c: ii ?lu, _an m, m ta-., ?t ia. IBB a.?
U'?'.. IO .lo 1 ... _-. ?I '.I'.;. ; II? ?lil , 1 li 1... .,t I?. .; _ .,... 17.. II?,
si 7. i 2 ilo., IS _-.stBr.il -T ?-1 ??.-> .:.., 1,11 ti,, al 1 ?le.; ?I ?lo.,
l.u ti,. 4i ?, -, : ,io., Min m. ut- t.'jit.; i tin., ipi ?i, a? i?. , i ?i.-..
I i ? I ii - I bl t'.iuiili? MtSte calve?, 1 1(1 .'.., ?t _... 1 ,1..
180D?, at Ik ' .?.?er.? .ti BO 50 f lii'.nt , .i tlo. al tip
bl ,'l :u?'t I. Ml -li ?in i
m ? ti - - ivier. .I h:i Bucks ('??..ntr ????st?, l.r? sad tua
ft, ?I to-lOc. |? lb, inu-llv ?it 8*e_ . mel - ' Ma mi Holly ?I??., _.',o
B, ??I _ r.
ll:i:i. a RMettS-M lAfllst. v.-iil?, 1_7 B ftvsrafl* at He". P
. ?11.mur..uni .i... ian i-, at i. .
? KIM.? h-hi I stilt?. ?...I. I ?:. D . >t . , _?'ia??ii(it
' . , !,'i,i,.1 21 ?lo. a? it; V. i, -,? ? .,'.
?iiKSr ?m? Lams* FU rlpta i.-.i.-?v ?.????<? M mr?, or ?.01S
lui' IO cara st Jans? y ( it -,. I rara al I'orti . la iii ?t? ami 1
. it ..i Korti -' sod M" I'-i.ii t"i v ?.,-? h i ? , . ,
7.1*31,agalaat ILOS7IM tike Mtrsapondln tune laatwesk.
i lu ,i iii.iii,l it an I?, kam l ?.'I foi si 'I ... I M.?' iii.tr
?, 1 it -, _i!ln> iili.l :,ni .,! iii,,,.,.:,., : . , ?- !|,-. \- IS.
?'?.'niii-ii tu piuno n?ii'-i? were sold t ? ? .,?!.. sominoB
lo 1 li! it- I i ..!.- :.,' , I' !" .
i ii e_r Ell-Mi auls IB Mat. ibee] .'?'**. nv. t ??? . st 5-_?
PI (??!..., Mt . It,, at '.'i? '.: I:'!? -nu.'lum hi, Oui" . it ???.; IO
?lo . .'1 lt.. ni '.'', nml .'.i . ??" It. a' 7..
Ki la! li? .?. I? -t I K5 l'eii"?t ?'? ?lil.l Ililli]??, .'.'?,",..'., 1. ?-??-,
ni 7 i? . i' "? ; '.iii..., .-?i It., ?t 7' ???-. 110 Ken! .-. i HOB.
?f TV I'M J. : ?. , ?'?? . o ' I... Si H :, ?il ...... ?S ? II-, ,.t f'.. : 7 ?
?l.?? ?i". :*.. it -? --.? .. _<)_ (-lito ali?"? P. lilt,. -.'. ??i. if i iii.:
IO lt!?i 17 lb. al B i? . M'l i ... -? !'?, lu 6 '- ; 1(M rtu , ! v a, at
h , ?. Biui ?-".?: ?!.,. no m, .a ???
-in-'-i-1' liurkliirhaiii aol?! I.J_ (?hlnali ?, 7 H s? it-', .it
5 V. ?
Huirle? r. IliiM-.T ?'.'?' Ki'. Kontucki Lui,!.-, ' 1 ti ., .
?1
. . kalin ?Miltl I n K? nti.l y l.ifli? 02 i'. .ii-r.i '??, St7-_C.
I--..-,.... : ? ni ... . . ?; i . ? .,' ,.
I? ?i niia -', : .-.-.' ' ,
it Co. ? til fir ?p, 76 ta, at
i, .
- -stile iiiiii.?, It.. Diavi
. ? 67 I'', i'l 7'-.- . : 28 .?ti,-, i ... .'.,.?:.
? ,
: ,.,,.. . . ?
ill .1. , ? l ? .' , ' ? lol I f.-l li"'
i . I ?- . . lil?"? -i-..I.Illa.
Noui mi ul
i..' - in? i?.
I. I : l . ? f ?? '" t I'll I 1".i - . lill . !? 1 -t ?? a I, 1.
II '< .' ? H lol li ? Ipi it .'-'I II. ? ? II '.'i. ?Ul. '..
.. i o ? i ? .. , ii tala ?ere I -? nun? : : ?, the
. ii . : I ? i i.-., i ,.,.
Ill? roi .
Ih? 'i .ii , ? ... ii-.- nil
ii.,- ! Ii -, li al? ? " liol ? ..'. nut el .11
'
? --.I. li , foi mark. le? tiona
I MI It.i .1'
|a.< , - . || .1 ? ?.'..I' .1
i ? ..'.'.. I"t !!??(
... - .
?:? I? iii i , li i|. ?! ti,. ...?'.; 1.' I , , ?
I.?.?I.?I . ? . ' ? i|l
i . -. ??
??'..- i ..t.. lu fia] ? i m f
? :
. ? ? . a ? ' j, - . ' ' ?
i, i i.i, , ; . ? -
-
??a ill, 1.1 +1 '-?? I .' '-i ! ? "a. -,; ,; I.
NI lu-Ki. Ill
t, ; I),, we, I lliua in: - .... .i
... .........
ti ...:??? . i .
i. .. ,.-..?,.-. v. \n A Ay, Yo'
-- . i 00.
? , : ' m!, i
IK? foi
- _ '..'I - ?
o
m : , ?? Va ? live, nu.I pile? ?
Yl 1 -i
? - . . . *. .
-
. '
. ? . _ -.
i \?i .-?,'. ., evrrn i:- h : - >'
? i
?,, ,,.(.- ., ? ? . ?!? ?l? I?' li
? I - -
II?? li?". II
? iltle .
I - ., . I,'-.,-, tai lol I? "?.
....
'.
I . I. Hill ' n
' '??
: : I ."
. ? ill '??
- ? ?
1 I ? ........
he week
" '
'. : ?- , '
, .Kairi? '...'.i, '?-i ? t ? ?' :.. - ? ? ?>i ? ?? .
THE : I".1, li. OF rRAOE.
I , i:...". ' s -.. \ : _
I . . ' . l'?t : 'i . '?'?'? : for
.
' ' '
? ,:ri , . (lull ?. i ? ?,'
i ?? ? .- 1 ''. ... ii
.
- ' ' I"'
-. it ' - - ? a . ?
: .'.
?
I ii. i.'n.i. . im . o i ?o p. i. . uni
.
: ..'?". AU) - ' :,!.. - .
.. . p .. ? -
'
., . ? tales of I
I
, . ?
?
?
til.'. " -.li"..'? p I '?I IJulII
,
.. ni t'le lia P? Um
. n .
-,
.
?
: , .
'
: ....
MT .ill.l . I
. .
- ill
rp1a
1 . ? I.' .,
.
'
'
? ?
'
i
-
'
II
?
?
'
'
'
?
I
. ?I
I.
'
. .. , .
I
ah gold : .
?
? , -
li > t !..
'
'
pit III . '-o I . I.?, i .
? ? :
?
KM li??., I
:
? ; lu a? ;,i. ?: _,, , -? i
m i ?:::.- - . :?. ? ii
? .' ?? hi
' ' ? , . ' - 1 . ? .,
'
.i p I?al? Iel ! ..'.'i
Utan lil? mu
? ... . h ? ! Mi?, ii Ma?, at
i'..'., li ''??, ,n t,..i. v. r:. i . ile* on private tem"?.
lit. MM...!!. ",l. * ? , Mo. ,., Il,.!till:i; LOW Mi.l.l',1'".',
.i .t. i".. ni lull iirlee? llitaaiti
?ii.-, i . ......
? i i ? .. i:i. an ? lill
' ' t, '_ "A. |. ? , , , ; .Mi;.,,| .; ,.,
???. . > . -i, ? , Heal, i. , ?:: . Penn. Itaula Heil, ?? Mi,
'?l-l i lal! lift au. di .ii -lio ih?. While,
'-'?-' " l '? alel iii II,."
?" Ik. ; da. Vi ?'- ? -.- ..t M ?til,
. ? ' . ? ' [?!' ' . III.. ' I ? . ?
I Will i? I ?Mia . .
'.lae. Ha i - ?iroi - i , . ,
I I'll . Ill a ' II |l . I? ?1 lilli S H ?.
. ' . lu. . pill , ? , if. ila
i , ' '- u j:. . ' ? 1 ; ?.
? ....! linn; Ci r, II? '. ... i!. 1 ? : ipi ?.
! ?ii 1 uti .? .-. ??. t . tint. . : -, .
?
, -.. i ?oin li- . ? it. ... iv. It'ill
i ? ii.'ltl at very ni
.,. - ..: ?,() \>
-i.i. - White Wheat
'?... ..I .. o ?; - v. lilt? v ', ||
?jil ; Willie \\ he ii HI. Lituln. i
' ?'"'1 I.li ?' - IIUOU I.Mi i
I ii, '?I -,. I .'?II. Ci>| ,, ?i,', iii
'.'in, ?' It ti A l-l
, . , - i '.n h lot ml While.
.?l-l?. ! ....
I I? . i ' ,-!>' i . ? ( .in. .. o ,i-i .
?-. . '.. ,? ?? . |?| - rl 1 o ? i '.i '
Ig -. |t< ? . ? || ? I I 1,1.1?.;
Wlua?. . ..(ssi IiiihIi . ' ni, ti .'" :? ? - ? . rall
. i -. . '? '.mi., '.'.i- W li ,i - ?m lui h.? ?'uri
hu? ,. '... , . Im ?, ? j] . , :. ..,: i loin,
? ?? rn, : ',o?,ii im :
, . . bil li, hUllpli ?' 1., :, ? ? ?
I? . .'HI t.ll-l'.. !.. lilt? I . | ? '
III i|t?t ,. - !,. Cien ' ? ? ...
? . ' ? . . 7 ',,., n...i I- ; oat?. ?? t . '*>. ?? V ol
lu? 1 ?,:,?!. II., a tiri:. ??.?! INI 1*1 ' . I ' ii
? : . I ? ?
? ' " It] foi I'.??' . ? ? .'.H ti" lol
i Wheat ?tait Bl
I Hani M h ...,?.1 ?. i i t-t? ? . i
. ,1 |0. Vam ? i."
????' ' .-o -inipi. ?m privai? '?.,?? i : . ??, i?.i,. No. 2
M,??-I Va..' rj. al 7* .;??-,. uni,."...? eui lol. oat?, live,
. . I'orl Ul I, ?tul HU!."ii.
? 'If ? '.,?'? .1 '-. I
, i ratliei im
li -??.lilt -, -pi 'I'.' -f .1 . .No '_'?l.... -
? : ' . ?
>??ni : >.,. .1 'lo., +1 M?V- ?1 1 I . , ? ?li
i-sra <i>?_--? sim ?i i_: .-<??. ? -.ti\.., ?pul ..r
???I , i ? , ?. Ilei -,-pi. ii '. i tin.. aelli r nil
M ?? i ?? n , Ile). t-l?-t. t?~- ? '. ' ', : ' - .-, int-l
pi .i ? i, ? ?? um i- , .?i ; :-.., .? ? ?? . ., ' in? M1 Annul
li. I?i.l - pt. mil i . It, j? - l. ?!, '. le. Parley air? '.;: ..ntl lil ?... t .
>o " t-l.lllte lot? ...I.I 1,1 .1 I!?'.., ?I. Ill 81 I, iel
t. ml? ,..!)., ilhr (?i i.iii? i. It>. M. ?inou? au -I ?t tell
p. ,i ? ? ;?...; i .m ,|,,,:i,iiii, bul .ti !? ?a. i ?1
lal :? . ?; ..l ' 'I ,.'. I 'I ;i .... vi!, r l+epti :. !.. I
B_l I U, ellet let? '?. I. MM ?ti ? I ll-t'l 1'IWlT , 1.. ??_.' , ,-,..t
fl I I ?, li'llel A.i_n?l . H-l ..''?'. I ? ', ? Hfl S. .1. lill . I
Pull. ?(...t. ??.- ?iVl and Brui WWaky, l-l l- i-t..? t.? -
l'..,,i .(NO lil li ?.??,,.it .,..???. i.i.an , ? ..in, 11 .'.'??i tu-ail .
M tit, ," U !.?..._., I!)., 7.'j BaSk .l?.p.l|.'llU I'la.li, ,"<JU
Mil? : WBSSVfJjDOS ?niall , Omm, tM OOOtiiiah.i e,m*. 1Mb
litt?li.; Hy,., .ftnhn-di. Al Hie ift^rri nu rall t.f thn Hurl
Wlu-iii atine n:iil bisher ; SI 27 Vugtut: il'.G'i Seul ntief
Hirl.-v anti ?m ! a firm, l'ulk inn I ?uigoal. laid, 13*ac. cash;
*i i Tai tsrpn morn.
ii">'i?i-ti. Aur. .1 -ri-mr-Ooavl SssmbS lint at lower
rate?: YmaUly. ?- i,.,. ??- ? ,. v :,. a quiet, list Bra; li-ti.
SI SO.f*1 70; .al?-- ch-it-e at ? I 76. ? '? 11, ;.- ? I Id higher
?' Tt*Y!1e. ?MMaaleitlv ??ml tlriu ?t 7?ia>7?lc hynqaht -it
Jtisiiv ?it k1 -ni 05. I i -;.. ..uni fuir and ;.? t :.i,ai,
( ?i'it.frv.*!l !?;.; l-ilv !,,;.| ?tStfi, l.'.r.l ,,,!.-? tilatUU, I-' I
V ' ? billi-, It',c. Ulli! A! .ita ii i:.-l, bul .tt.-ii.ly ; rtleiul
','?"' ? T.' -''' ? ' "? T ''-lb ?-:?!. v I-.-. CI. n ?l-l.-a. 12',
Ijs.t II..?a atamay, win- -, li.ir ?lee.?ml; ???iiniii..n. ?7 '."?<>
tUol? : .??",'" "'J'-"?'?-. ??". *7 Ti?, -.,! i?. I ..ra. c7 Ii
' ?. ?al ; bull if - lit - .it -, -,i/ra.T - 5,000,
*sl ?I i.niai f., i mad mu?a lum .n ?i ; in.it. i
?. good ni full pin ,.
_ <-i-w: tv,. \,, ? , vvi.it Liter; v... i i I Winter. SI
lo. '-'.'?.. SI ?1. COTS nine i. .-?I, ,'.,!,.?. -i i .,,
.'.i,,-.ile. ' li , ;,. lu , , N?, J. Slate. 71e , .Ne. 2. ?,'?L Pairoleuui
u ?: -,.iit. in. White, in esr lot , 9'? . . ?t?te r- ?t. my.;
?ituill In!, l ?/?.?, kti'l't:
mu.'.ia. in? ;, fiosr?xdtedsadnoBiiiudl) 9 ? Idghari
'A ? ' _"* J, -- 0 -7 75, , ,: .,:,. . 121,, hlihel
Bstra.tl I? ?a tor Old ?al if?foi Now .,,. I Whit? Miel
??. a?, fa fcll ni.. ,.-.,,l, ^1 | - ,.,,.- ,?. ! ,,, .? v, k.N.i J-:.,
??t . ' .fi.r ???..-; tfu l Amber, ?! 51 f... u!,i; $1 ?u f ,r .-,-.?.
'?"",- r l'i-'ii i - No. I Mi?. -'. Tl<<. it.il.il inabut lowar:
.?"...it"- Pork ??.-i i.t.i inuhangetl. Uri! : i ..-I
'?I"'' ?'? 'ii-'?l-l? I.niHi l,|.].. \v?.. n |.-.,.1... :.. ? ..r-.
.!',- .-??--vu'i.-, tug ;, i i,,,,,.T, - ,,, win ii -ned. SI !"?
? tin , ?i "i B1 51 ...... .-..n,
l.ir.. ,n : .-?i,,-]], I :,i, . , , , ?|i;k
li li I?. H - . t i H., 12 '-. . ; , ledi ?i.l. a,
' ' ? : "-'....'li!, i-. !? '. ,l . ' . ?eil 01
?'?? -' inn i.l 'it1 . ' , ? : .',. i p..,.-.
, ';'?'.' | ? ? nil li!) .1 i"i... -..I al quiet
bul ?-t. ?..u ii- fi m im] c, , . ? |, ,,,,, ,.,-,. . . , ,,,,,
Im-i- il.-a ?I tiSOn?e, i, .-,,.;. , .?, ...
? I ' ? ? - ,,.!?..,'' ., ?-.
? ?im quiet ?nd ' m P irk, - li 26. f ill Mi ?I -..?? -I
n I..'' -u' ? li- it . i :?, r ? . ,-. i .'.,..
Baron -' n ?! . .. '- ,'? . - i .i i ..
? k( I. M ia l8 ,- . Lil I. I i l?c. VI-, m, ?i !,-.
-, ' ?.nu ii :.: ,-?l Pie.
1 ?'?' Kain .. i? i- ?'. ni nly a lobbing nial old i ti ide
' u- 'lin: i.nt in lum i ?. i'i . . ??'. linn ami ...
- ? ia
BiLB -. n.iur tjui. t anl tun ii i:., i-I. Win ?t
? nu . Ko. 1 !ih
-, :;u ki-Hi.! ? ? . ? -, 41 -...,
, ? '-HU -I' ?Ml, .11. 'a III... . N- '-. "a I '. a. a'..','. lt?L* | I?.
i; No. 'J, VI
B ??' ? !?:. : 7- . Wlilb, 68" i'. t in n.-,.. , dr. ami
I ? I S-'- I I.Ill ' - . . ".... '.'. T", I
Harket la i.yaa.l bul iimti lil ii; nu. I
? ? ?' ? I Ti i '? l HI
Ici? poil pil uti. ii
I! - -, I bli!-.; Win al,
.li?
l ' 00 l, i'i'.. ' l III. HI
I ...;??- i
Hi an ( ? - M "
n liai ,i t '?. ? dil Pi Liiii . I. furn
- Ill a . I ' . I .a l l l.
i . :,
? a -? 'j I
for Whll vi ?. ' . i ' . , ,. i
- . ? . -i ? '
. i -ein in -'.. iii.it m ... >|
...
Mi-lI'lt
'.-. !t I ii- I
II
ipiui in. io;i finn
PIM v;n i.. ii. ? i. . ',. !'? :i ?! um -? lb
? ?.?
?
. , , i I -'?'.:-.
' inr .?I fur i ' I
ut 1,0 ill bb . ? ?
a
I .. I ? M 1 ?? ..' ' I a - '? "O I'i''
I || I - - -, . |a. - a . (a
,,,'?,. - ? ? ? ? -'
? . - :
l ' '
ll?l lui '
? ?al ?of Will, ni 70, IimiI. Sit . ?? ? : - . vvi i.i- a
ii . Ill? II.
' ? I 1,. ..
u Kinta. 1 i :l... Hol -.!???
-
>. ' S ", . -, 'I', , ... J
illili : I- -. ? , ' e .
Hie: V - , , ' ?.
! si. I. ?! ;-, .Vi. '. ... I loin
:,. : ..- nu 1 ! I ' ? . !'.. . - ?
I - - 00 lu ',
? ?.i-e- . ' ' till ! . ? , ii', bul, .Hi
' 'I"!. HU ? ?'
.... ...
'
I tie. ic hid. 1
12 Sr. I li". I
'
li' I a ! ' ! l I .1 .
? iree ?uni 'rtn t
i loira I lulu t for !.. ? .... - ; - ?
a ? a
1 . U! . I ill
I. I ti ' \ . I , - - . I i,: . .
1 ?1,. I , ? , ..,'..
-
I I ...."'.' V ..-.I I l: I I ,.'!.
i , , ?.-Flour til ? ? i-t -.i
, ? . ? .i !. ii., ed, ... , i ? . I
? ? a ' . 'I -
- ,-. , ??-.-. . i HOJtl ??iii I Iteal M lula '
. lilli 1 I.!.! ill!.,, lilli -, Ii
! - ? . f, ?" ?. . a,
' a . - a | ?-.?i,?!
I'
I ? Heil
in ? bi iii. v., . .-. i on hu
? - -. , ..'a i
... ' . ' T ?
.I ; .?mi nu;, i
1.12
. ? ? i
f -i- ? -, . ?? ! . ?
- ?, ..--I
I.ii I.
',,:?.? lloll-lliSlj . : - I ?
?
'
?
-
?
. ?., ?,07 b - ' .
1 a
'
,ii - ? - ? ". :
?
.v.. . ? '
- :
?
'
: IP
?
? i : Vu
? a. -
:
a
? ?
a
' .Ki.
IXV1TKI) lor nut pnii ol >?'. I
?
S , ' . , A vos r. At
: i
I Ililli?
a
1 / Ml.\ "v:.:*...'t. VIN "? i li i . i hj .?I Mii-iiv.
i
?.a
?
- ?
1 vri.TI-.i) Iii ?X1 Mi ti?
ll 9
. f 1 '. - l . ..
V! .HW.' '?;:? Ml n ?:? ' -.' . ? v;?
i . ilTAN O ?"? ' ? '? ' ; ' ? ? - ii. '.
ill
,1 ? 'I I
! ? ? l '- ? .','?'?
indi;-.:,.!.: ? ;:;ii:riox uoMPAxV.
Iii'. vv\ s -i nu -- ""'- :- ''! Jl iv ,;. '?" ??
!?,,?, ? rest and
I rinr'.i - | mounl
lug li .?Ml.
FOB 'ALE IN I'BACl'MNAl. ?KllTIFlCATES AT $3
i:-.i ii.
,. .... rtlftrati ?will r.f.-i ? ??:, roitieth of Hu um wldi !
. i .titled mai ilit-i.'.'.iii i. :?? I- Ueld | ibll I)
on si-pti nil. 'I. .?V ? ty of New
? ' ' - -
Hie pilli linn of i *2l> !m)|ii| alf I ? i ,,t :-.,;-.. ??r for Ha a? ard ?I
in n't ni.iv'ni i!n .?uniuini .I.ii Hie whola boud.ol ?hieb it li
;i .mr? .u ". i'ptl mt He I -I li r,
, -, ?um . .nu ne pur? baaed bj I? tier m ii. pi I
1,-t,,---. mia to hi ni? l??n ? ? ? ? ?'?? : 0, : 17-1
i-,, i inn :., ? ni ? ?? ? an .i- foil ? -
I |??, |.,,:i.-le" i" ' i
? -. I"
. ?. ?? ?"?' ' ? -'i
.lal t..- .-.- - .
] lau ., i. . ' " '
u- ? - ? a" lib.'.I?1
in i,.. ... .... V.';' " ut
a. ? : ". i?U
; ? |...:, - li . '.'. l"'i - -??I?
-: ' ? I. .If iM.fil 'A.. I -.'' ' ' ? '-U
i ?n..!?..atdatt?le. ?? ??' .M
i ... , .n iitbl? ??... ; ni l'ii''- Informa '-' ""'? *
l.Ni'! -! Iii A i I Ml Hu I !""? ' '? ?
al'.' ia ??
Ne? V-.!..
roux mi hit, 1 ? r? h* .?-.
A. VVKl.l.l ' ''I. .'I.i"'.
MILLEU ?? i"-. '?"?' Broad ij
? ? ? ??! . \ ITtletl._
oin ii,.i;n Pacific railuuad duxim
.1-li:" '?? '? ' ? ^.'AiiVhiX
VolM IIIT\ PACIFIC nAILRO??) BOXIW.
ii i.ti\ i.i'ul.'i! ti-- ran obi I ti:- n
,!,.,..i ?? ? i.!i foi Inn !? In ni!-li I tig upon
. ? i ? in I ii..\?., Ko. ii Hurling -np. Ses lort?.
. ?. 1 -, i. v - i-' . t -, -.:? N .1 ,:,ni\ lilli.WAY < .1
t.- - . -. I
VOTICE.?Ita order of the President ?uni
ii ?I. :.r I '?! Lilt- it'' ?lin- . a "
Hu tdsv lui
in, . I., n tu riten lbal -\ ? ? . ? I vi M I li nu
,.- i ?., . i. e Kill li ni-. I! - -i ti-' ( 'till -ut i! m ?:. ,., r..: um. -
m ii.i -.-, i ml.. -u I ! i -H v\, Vu-. IO, !
(?...t n ?Le li?i of lu t ni. anil ?" lu , (or Uu | i.ti- id run
.-i.l i n- ii.? li .i.? a ?.r itii.in ? iiiiei ting linea, ?nhill *'.ll t-e
i : i ... ? .um.f ri -
Li!. : n-!,i- ,::, . ? I |iaii) tu na ii" 1"
i: ? i.li I'o I tim. Uri i Ita, nuil foi .?-? li otnel
. ..ni- t, !, i? ?-.- - ? |||
I -, -I i HIV'.'. ?. i I ?
I [X?0X P.vi'irir l: \U.i:o\|) COMPAXY.?
I. ? I.'.' .ii ..?! I i .?. H llii.N I- ili.l?. ti tolit it'll i u.t ' i ti
1 i ..-.:; . ; ubi . - i-t - mattoe m ibu In
i .1 lad. Harton, ti '.it i-- li -nl.-lii? nilli-.
MB ?t.. Me? V "ik, ni ti-- 1 ii ? ?i.i Bl* I'"iii inn! tept 1
N
ntniiiii (Sl.OlO), wi.liinti I. Lil ut I'I-!'-1 I:--?'.-' k1 1.
I -7",. ? ii KOLI i v-, i i.i m. r
iii Pi.!! CKNT. tilAKWI I.KIi. MUST
t'l M.ilUtiViK |a.ivs,ii|.|?|,|..i..| IniVA I'.UlM?.
i , i -.l-l and full lnform??i m ian! on ai)p!lcallon,
U.NDhltVVOv? ? I.LA11K. MilKltino, lows.
Xi n a tu ml.
M~ A8TE K* B AI M.-11 iii.fer _-*_*__-* c4 Fflf?
rtneure in Oie natt?t of the l.tekf?. .1, ':? ? i- fslsnd
Sill St. I...til? Rftllio, ,1 . : ,...11, I MIK.I B1 VIK-? <?.'
.IM, Bil A, IHK t i I' I M ,11 i.K I Mi'i I .. I I I M* I . I M
: il I .V'tlii Mi.us i,i.- i un i ni ILLINOIS*. IM
(M*. .Ci UV. lill UNION I KI -af COMPANY Of
. ?? -, i.KK, I oiiip'.aliian:, va lill: I It'Hilil. It? ?? K
l-l ?VM V\M I". LOUIS HVII."'AM ( .i".l" *..\V. 1 HE
OBlON ?VU MI SKI!--". Il I.K HA I LRU AI* ( "M l'A - V.
sod . vMt I i M Bil M . . - , ami H?i ?I "i
s N'.vr? an.l IBB o; ..h t.,iii!ii.? ni Sonda, ?le. la a Inter?
vall it t.. i. m.
lu put?. ..i.? ? of a ?i? ? it ' of ?'i.? ? mi Courtenten I la (be
St. ive . i,:!i!..I i,i,iv ou Mo l.llhdi? td J lily, A I). I-TT-, I,
il i..s I. v W. i 11 -M', i ?. ?? ,,.. i in i han ,-iv of iai?l (?ort, will
a, il tosethur .... une properly, sod oui is ?? ?ral- ,- -
?? po' li i. to I lil ;i ? -I i ?' i.? it bl '.. r th< ;
TI i ?DAY, in.? tenth do? day <d '?? ist, v >.1_7_ eighteen
Iiiiiin r.?.l a..,i tev.nl / t ,? , at r .. . I' .. t i.? i. ti tin fort te "t.
ufa Mao m ;.:|..;i. ?i day, at tli? frost ?loor of tint Hepnbll?
Lift '.nil.'in-, No. i 7 Ki i -'? I t -Sill ?t , la tim in? ??(
. I ni. jMti, ( uuntj ul ( Ok. - .io??, alni A* ilw i.. ?I
ii, ..il,].',-, i i
?mu: ra ?mi m r>:i.""-1 - .' - rthed 11 ti... i.HI of
??t. ?plaint flled in ?aid ? ?n ? . in? linn the enttn Kallrosdot
- 11 .'..M-ul, Hook lalai."1 ?t I.?. i - -.(? mpaoy.
??> Hi all . *. . . .. mi -, m? il oi I. un I
!,\ li, md al? iii - ? m .?! pol
? ? I.m.I? i_:| J. |i : 't ;,?.'! ? -,
engin?' ho - - I . - -, 11 un
' ? t H ? ? .-,....,' ! ..I, ., ?. | oal II. ,1- ?. ? I' . -1,1, I ia, il II ,,?-?. ?t?..i eil
. >,i ?lu i - uni . ?on .?i."i ? ..:. ii) kliulau ? Iii
? ;.i -, ? . bin , ui ! ? -"'? helil fur ?.-, ... ... i.? n
. v.iili k.i.u It. ? ? ?ord. lo .
, -I : ilne? i , : k11 ?ail lu, ,
| ?kl?. I -le!, I? n| ,.t!.a,r Lill ,,-. .?' l-li a,-il .-.jil i.uo -,!.. ,.;,,! Bil
n .??, i :- i.?, (,, ,, ami mau - ia, i i .'?? ..
1 ii, im,-, or i -, i Kalli ul -.i it- ' ? -
( or ni tu fai" o|m i lilil?! mu? work 11 -any Of i leal.
ii alpin i i?! - i -. all tram ?
it Ita I, tod -!- .all is,
lu sud u? all lea - : su i . reel. a'Itk ?tiy
1 p.*ll. .1 .,?1 ,??g .".?i I ?I ...'?,. II. -. I . ...t l| ? | ililli Kl Of
- f ?! ,u.v olbel prop? Mt. to
! ?' ti?? mit] ..,.? ; i,i upurl.
, ii.tl,,. < ti., :. mit ? I, 1 .i,_1ti_ alni til : \? ?.,:,-. f . i.-i, ? -,
, toll?, IllCOl ?, ' I,?-. I--:- ? ?m1 '?' ' lil ?? "I .i.i- I
I Mi. i-t.I.? ,,i_i,t- lill < ?ii..| ii,!, t,' ,|.? v. '- .., Well _|
I ' ? V, .?-a, I 1.a , 1 [oui , - ? I .' : I, m,,I Ht.
Mou,? KallriHKi ' - , i,,. ??t. n. ..i:,! t.? ii,,
entii-i ralln :,i ??? th. iii on si ?: Min? ? -?, ?
?rilli .iii in......... j,i ?t
b :.i. . rup iiy, real su
lord. Hi?, k 1 i c1 Com
: ?''??', ,
- -, ol ?V ? I'.oii
i i -. ' , ,\. i uni .... otlu i |,i,.|. i tv, j
? .i ?:?,.,,?? vhlt'h ?
lae '? li ?...o i. ?. . .i nu?
?,.'.? .ii, lid
?. ... i .
- . -?
t. I ill ??-, .'.m1
I I
pa 'I >?) : . ' ! .'I' a
? ni tv- - ni lu I hy i .- , . t .
. M i-', i I? ,i itlioi noa! ti m, a
..:
. ' '
?
lilli . . ' - - -
' ' ,...',..
Foi a m ?. ? -, ,.. of the ?alii
t" M' n. ml to. aid ileti Hl.M'.Y W. I
: Ilia t( .?ort.?! Mi. : u
, I . ,
. , ,.
vow i> un: ?pi-dki I'M i v in: i'..i:
.1 ?? ' i ' . VN J) "" ? ' SIEAN's TO 1.1
VEHT Th? V.' -I POINT MAN' KV li MIS'
1 ' V N V ' - ' . - - I ' . ' -
I I'
i bui ra ul i. : .? -t in " - - .li ii,
nap, r. and ?ni mill, ami au i
??
i- -.-i , - - ? '
?. . o ; ,,. : , n li it 1 ' " s il h ?
L-l.-Il :?' -'..if - i . : i . . i - ' it, nil
KIHI l.oi n ill ii.iit.Illa, ?it tu n i .i-nul'? ii, ;
|,,i? trill linn le ?ia mu? ia the shan i -?..-? ! ,. ?
?rill ? Hi -' t? o. !,? ( ? ? ip ??
. . - I- ; . lo-.- , lion. Jl I
I - . ,"? ?.?: i ? ,.: u? he?! lefi
.V. i r n., lui - ' '.:?, W
1 I.I VI MlNTON .?? ? ... Alf? Ila _3_ J
SPECIAL UOMMESiSlONEU'" NOTICE.
11 t '? ' I '. V - ? t S ! 't\ Mi .'. ' Vi?. Till ?I '? !' '? ?: ? -VM?
( KATTA NfXUiA ?A II li) I ? I i ', ! .
1 'i if iimtfi- ?pee i JI ,.,....- ier ul
. -: . . -, tu?? cin-uli
i .i.i ,.r tv i .
.
?luir, lulu in I np?ul
I '
f . i -
in ,i i? hal nu
, m..??? .. ni .m par) ? ? '
? | I ?-? M ?.
Kimi, ' v. '.. i,,' i Ih. -, III l! .?? i-, i - ' : i
? ? I ? ;t I1 i i ' In I allia|
nul whet her ?ii wa? I
.-..' ? bli ii la lu? opinion ?hould '?? all ?
? ?
, " iv? li ii i i ? :' ? mr 1?
f?r the bun?Sit I'nwt I
f.?r otli.-r
? - -
" A -.'. ? hy
'. . -?? of tin r
1. r til ' ,
? >
.11'?f Iii.
?
I!, ? .til : ? -
- filly, 1 - ?
' in. oi
.Ik.'' Tin? ti'ii
?I i.li -, -, ? . i' i '
'. i_hl .. li r.
??PHK !" I ?I > I. i - H?X-Ts ... tin' .VEST
I ??'. j--t , ? i ?. ? ? | t v ? OMI ? ? '?
- mut t? m - ' . ' ? '? ? f rl ? .' ln?l? lu?
lu ? i ?i , til v. No .-'-' i - ?
?' , ""I
i !ir?.n reis un tn the pl.iu ??? fi n?'ii : ? ? ?
,:?? with t:. ? I
|. ... , ! ' ,??-'.. i ! .
SEWTTlK TOBES
V
6)
30 ? i \ i ' , ) 1 ' ! \',
?GEORGE I STARE,
'-TE?S
i\si I ' i "?' [..'* i' ?? K,
? ?i.i-i ' -. ?
-? '?iii ? ..i?
. '.??ii I) .Ml
i , -. , . ' . I ' -- - ?? :)i)!l
M.I -, Itl'Ll - li ;._?_
inn <
.... ? h? ?urabi
li.
vv. v i ? ? :
?
Banking Qouoc? aitf) Danker?.
FISK & HATCH
l? .__.__< v?.
0 NatnavHBt., K. Y.
I?, s. novel ... .i,, i i*. tam
lan
-
:. i
, li. .. , t ... . Hull of
li.It f ? . ,i" , .It' -II -
.toeka and Bond
-,.., HaiUl ? ., :, - - au : ui awl to
ltd; spproved . poalt a
. .. MAI? li.
CHASE & ATKINS.
BANKERS AND BROKERS.
NO. l-l? :o\!?-vr.. NK?-\tH.'K.
IXTEKKHT vii .I'M OS DKPOSlIT ACC01 ? : ?,
i i.i Mi ?IT ? i SKJIIT.
HOLD; OOVKBNMKNT, ?! ? PR, ?! ' v " I !? v l , v.". :>
KAU !.'? tD ?El . l?? IE. B01 I I k2 iOLDOJiCOB
-11SHI0-.?
AUGUST BELMONT & Co.,
. : i l - IBAXD ', v v- ? \
, ..; ? l:\VKI . I'Bl . ULA ! \ Vi I.
| - V l ; l - ? : I iii WOHI !>. I li Bul Uli ill!.
Ml * ?II,--? I'. I." i Mm lill.M
\- n I mi-'?: ? ii:l;i -I' iM?l .-T
M -.,, , , MM] v.i IA I. I III HIT . ?VXD TELEOB vl'll'?
>:?.'. MUXE_ OX CALI I ?!: ? I v, 1 I'KOl'l ,
\ M111A1 tXA
Kunden) Notier?.
v . imt,
VOTICK.?Tlio COUPONS m1 I he FIKST
ii Mi HIT AOJ ii'.N : - '1..I ',. in : i :.' -1 "i, ti . ,,i \'i
\ ?n : ? ? KI l'Util ;.?-!". It of ti., lui l?l'.MA\li
Ml--"' Ml It! v ! Il KA1LBOAD CilMl'ANV. nialui |
? is. 1, It . -, .?i! b. paid . :: ituil atltei Vu?. '.' Si lill I ?:'-? I ??(
i? ,i: -l l', PATON .v io, :?o. .jw i...
_ _
vi i i ? iM._Bvii.avrc .ii ? -v, i
Bo -i in. Issy, Seo '.. ?. .Miii I, i?.".. s
?THE COI HDNS <?*! Hi?' FUNDED lloXDa of
I | ie VI I -I VV l?( i> \ ?! N li VI I V\ VV i it'I p V\V tin
July I. ?ill be iiiui m ?..lil .it Mu- .ii." ui i .. Nea ...iii
ii ni? m n ii> t oiiip im . No ?-' i. ula ay, on .?ii
ifu r Um! ih li' I: l-l "W i- ?t. n..i?
I'l.l. wv \i:r. VM? III l'*t \ .' ?s ti i ? v. m. .
.s. h v- '._, li i. '? . 1.73. $
THE Honni of M.ii..i'_?"is ??t i!ii? Com pan j
? ivttd.? i..i .1 .. li I , .':l?l ?o I 1 v i: pt i: ? . '. I . ,
capita) Block, p.nat'i' it Me- NATIONAL HANK Ol t 'M
Ml Hi I- IN M ?i \"I?K. on ind ni.i MONDAY, \
i in n -u?i?-i iii.tk-a ?iii in- t i.wa-ai lioiii 1'barsday, ?? i
tost., in.?ii liii-il.t?, Aus ', i ? luaivtt. U? ordtirot Iii.
JAMKM C li vin i 11. .?.,,. ,
m ? i r 1.1? tin Mt V : k I ? i I? -i ,; in, i r.,?ii \-, i, i
-?,? 7*_ vv.ui it., Ne? v. ... tua | | I I
D J>IV11>1_M..-A S,uu aiuiii.ll Dividciid
OF
I r,N I'l'l! (TM'
hsa thi? ?lay _BBB_SSlsrS_b |>.i.> -il.l.- on <l?-..i.iii.l.
AL'U I HTUH COLSON.
Boa r?".u>
Vi
D?d?ochj Xoiicce.
BABKOfTBBWiBHAn li vrAty. i
i?Kiv v--?k Aog. ti. .niy (
THF. Pr? -'.In' and Director? -,t the IfsBlial
l.iti i .f.?um nava Ibis -Ur ?!etiar.?iii HIV ?lal NI!?'
i N . ia ,? .'a .t. 11?. , . . -i. ..c1 ..fu
TI I IIAY.tht H'li ?i. J. ? HA ?Ml ".i KO, twtktm
'JMIIKilI.lil OI\ ?DE?D.
oi.i'.:iai:;> VIM. Fnsi i:\ntf, co.,
v.. mi p.:. i vi'W v,. j . , iqjl
Th? li a-il of DI i- ?.?i? n lu- Ulla in i.- inal .1 -iwi
AN -. 1 .1.. I)' . 1.11 Nil i/I i-1 . I. I'll; ' ?. ? I. ,..i)ai.lo ?w
By, tug. I. !-? J"i! "? I. MUH.? .. 'ary.
outlines J3.'ii!i9.
PXCELS?OR S\V!\ii> P. \NK, ('??rner
li 1 ..in -j. 1 ni 11 ,i,-' - t%\ mee., g*m-\arh im.-re^
1 Bipun m'I 1 "iii--.'.. - ? ii J.. 1.1. v ?it.I ?nly. iaiuiia.1 pater?
>a III |.a,.||. I.I -I l?f 111' - I..'?
Ii.ll-iwlii-t!.- 1 11 I:... ? dan Maaieiar. ViM
??till ?? ??? milgi inn., i-. lak A 1 a I, i r.-ai.
1 Wau . -- ?
<Dcciui S eomnrf.
iNCHOR LINE-CARRYING I . ?. .MAILH
-, ? UK v.- ? '?! I -i.-i.v-.
r lO-'f v - ,i - ? \ , i i-|t\v. \ag 7 -a 1 m
Mlll'i.'M ?? . .- ?.? . ' it >A ? '.'i I 1,2 p m
. I lilli :
1 '.I'.IV !'l'?\' " -? - . ).
? ? ' t iga ?I low? ii lal- a
1 ?- ,..:,y . ni':., ? t, ',' l. . .nu.
IIKMii-l?. ..N It It? ti UKI "t. ?MU
i mi -i.n WV I '
.'\ v : .
. \ v . , . A SHITIP RBBVB I :? ' ass 1
.ii l Kltl'DDl . I ililli,! ?1 ;1 ? Kau
n ? .v ?-, - - , . . ?; 1 ' ?n -, 1 '1 .i- 1 1 maa
- i.hii-. w !> VVi ii I IVY linn lint .a. Ile LuUowtaa
f.?ninia ?i e ?pu nie.! t.? i.ii Ii i'-i-a-l-Ipi.; ?
PENNSYLVANIA v.,. ..... Aug 2?,
'..!', N.V I I , . 1 .'i| - --ia.
? . . 1 ? ? I ' ?" li I . ? M M ( vi..,- 1 if Seat. '
Pit 11 L n. I -- ' - .'V
ivi.i i.iai
?i iii 1 lula ?...,? . ? .ila ?.
t .'it, ?: 1 jl ..
Ma .
I ... 1 I ? -
1 I . .^ . . ? \At 1.1
' le. ni. 12 Hi V
J'.Ii'- . ? '? I
? ? V ? t'i
V I .' Vi 1" IT A nos
i- . .1.1?.
IU IM - - '-. "l'a - f at I" I.!'!
-Na -V I. ? ? a 1 - -S lil |i. ,
POU LIVKUPUOL,
1 v I.-. B,|
f.v:.... IBU TUB 1 - .I Vil.S.
1 I ' v 1
i' i ', i a" . l . .I N {H, g, _,
Al I
I ' )TA . ?... IS, ~i I tah
'? '?' ' ? ' , in.
W I'-MI.N- .-, 1 II at !1 ;. ,?.
lllAUO. ? ' al|, n.
Moy i\ >.v. . - ? ?1.
NEVADA
I"-,- I, StCIU - ' i
sr re -
? ? .1
VV IJ.I.I.VM- .? i,( [OB
/?HEAT il KSI Kn? S'l I VMSIII1' LIXE.
^ a .. ? a . . , KCT.
'
: . 1,"in I' . 1 I-. El 1 1.1..
- -, 1 1 '? v V .? -
\ ? ' I. I ? V V A . 1
1 ?'.
- ?
la.
\' 1 .v ? ? r Vurt.
JXMAN LIXi:.?Fixed ?4outWlj I ? me.
?al l al- ? -iWlt:
li.'-..
I.VN ? ? '" v ? Vu,-. 7. al lim
i- .-:
... it ?I
11, - v 1 Pilli V
? 1 ' . : - ?,i. ...
.u..:.... ' ? N ?.
' -
' H i have
1 i,., -?.t., ? .
... ,
it I ???mi
IllliC. > ?' al I I
?!
.L.'LN fl. PALI ?i. :.!
V ..W-Yi'lMvAM) Ii MANA DIKE! i MAM.
a.1 I IXE.
:!?,,?:?? - ;? ' 1 1 '
?,. t, li at
'
1 I
? , - , '
, ?I ?non n
i . ? - - . ? 11
?1 \i u vu. 1 1 i - ? l ?
.1
AiiU.NAl. LI ?i
: rtliWvor.
1 ' -i".
? ?? m.
-' ' I 'a 1 !
. i ". a
I.''.-. . l
' I
itratoa. Apply?.
1 w I : : '
! \ ... li , ?MAX LI.? '
^< *? H'.K,
HU'I'll ' I X11 I
: ' ' a
lal i.t; I
...
I . ,
1 ,-,, 4; VI ....
1
I ? I. I I'Ul
,
I or na
1.1.1
> ? \ uri . :i 1 raun 6. :? < ? 1. S. I im-,
, -a? I - "? I li V a
? '
, I i . ' !?..?]
I ? I TV i
. a
- ? a I ' ' a |. I.A."
' '
ii- -ti ? ? : ; , ? i \
?
a
I - 1
, 'I ? .
i \ SLY IMlii ? I I i Ni I" I !' -
\ \jr OKXEItA - ? I I. vN i I, 'ANY?? MA
- r I . ? ; - , i ?
'
.
:
a I a IV, AU'. i
1- I ? \ N ? I ?
,11.? E ' ' I
PI: Ii'
: ?- - '
. - ?
1 - ? ??
(!K?.t. MA? KI..NZII : ?' i
pAC?i ?C MAIL s. S. I r ..
I 1 . | . ? I ' ' , " \ ' V i ? - N '
I Hal!.ti-"
yoi
1 a
i u i n? tur
Uiiich, 1- - i -i. ,iu .
--.
l-l!" ! ?AS ' i. v '- ? r.T.\ IX and CHI .\.
II'. ? ' - l
'
'
Hil LINE.- \|i|iii,!if?il m CBtty ti.
- i
IB?'I -? ?III Olli! ?I lo ? I I.
I Ht \
!', nu I ii:...'? Ipili?. | From Kew-'
V \ HI LI. V NH. ? ' .- '"? -I V . I "I Ni V , i. v. ? ?ir '.
LAN I -w I I" KI l Nil ... S :.l
KTWEUi'.
for :? i KorXew-Vort
V VI.!.lil VNI- Vue 1 -W11/I lil i NU V- !
.'? li Li ! LAN n \ i. '". hi "ATE "F NEVA DA Sept.
I 'I'll r> DI P V--- V.l IN . ? ' -!l .V V
lirai rsbln - mi - - f<
Iga-ticket? to i'"l fl Ui ?!! li ...
Pi.? r:i.nmdltlon '?? illclaaae
foi i ?? ''-l'iy t ?
l.l '-. "? I -I a '?- "a
Jilll ?? ill |n>" VI ? l- 1
) "?k.
Pi., 1'ii VVHI-.II I A ? iiVs,i al . ti
. li
B. VOXDEH lu ? .. 1 ( i.. , i ?> ni
QTATK l-l Ml.
ii.,;:. VOHK/r?) , v- .v.' l.lVKItl'DHI.. Dt'BI IB
IIKI.FASI \ ? '. ? KURI
' - - Bra! - I. - full it - - . -, ? IU.
1 -.- i - i : No ? , : !:..-? ia! ? .
SPATE <?F PENXSVI.VAM 1 ? ? ' Inf. 11
viv IK i-!' INDIANA '. ? . mi- -j,
- l 1 l l . I'. \ . I. I. I.N l V a . I
? t \ 1 l-l ', ' i ?'?', I \ '.. laic ?.-it h
' - t I : '? VV L 11 N I ? 11 V V ! ??
. I ,
-,-." II - ? I I -I. -. ','
Al ?! t.N .i VI '.V. '. \ . V li ' Ni
- I I ' l: ? .' i-i . I ! . .N't li lill !.'i')\v A i
>\
Hil I. STAK il N i:.
BOB 01 Ki. N-i i.v. H vvi i iivHiip.iot,
( kRKVIN? IHK
TNI I 1 '> SI A I! s M MI..
SEW vN ii ? i i ;. i .m i i;t??? ?ui AMHHIFS.
i ?. ? V - k -. - V ! , !. !? VV ?. '- - n I i,. 1 pool mi
'I 111 Ititi DA Y M, i iijing ,i i ,- h litt'
Mill I.VN.Ml . - V I I lll> VV V I .. I) n I m.
' . ' M lN|i . ?Ill l,ii\\ \, ? i.
.v.t .1 i i n , s v 11 hu vv ?a. ni.
I. V. I ... s V I I LI VV '. -. J- ?' ..-al n tu.
j; .1 ! HLD . HA I I ?ti' VV . ? pt. I. .t '. p. 'i .
ri;i m nu: winn: UTAH DfCK, I'lEB W, B0BT1I
I . ? ? ..
??tminer?. the fn.t. l in the ir.-.lt'. ai.- unfor-n la Bl
i -?;: -. lierons
Sii-.nk ii? ..n i li ?, i ??., i ??? p. in?! .nu slab in?, ??n rulla
Mid -a ?.'? .!? n. i i?i. ..'.I ' iliug .i ilt>;it-.t ut ?a.u,lort tutti, rio n
iv!' ; i. 11 tad alik>, gold, r.ciurn ItvlieU sa
favorable teran sn .? :??, i-Jt?.
I iii;;-. :i"!n m upward,
I ?! . ii ? kui -I pic.i. .?'i I-'I ti iiif.niia'i.-*, ?ippiy st Hi
l'ouipauy'j -ilui?, Bs 1 ' BusmIw a\ . n,-w v .1
h J. ? KU.?.. AatiUt
flliirble ano Slate illanlcls.
/v\siiy:i ? rs?l A. """
V/ M Li Vi ..i vu LE and OBAN 1TB WO 1KB,
! Wc?t40tl . : -.ii lln>ai1?l!
Miuiiiuii lit*. Vant,!- AlL?i?. !:>;.n. \ 1 Hing. Wain?. .t|:i .
.< I .;>. it, m from anti i.iauiUS^ttUCia lu Ualv ot wari.i .
workut ?\. ij [irn rt| i 'u.

xml | txt