OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, September 28, 1875, Image 9

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1875-09-28/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

-fnrmtnrc.
\_4^rcuuist.'inr<?s compel a privnt-r* family to
_ r_$Z ..-i.iior !__*_____*__? __*?"?___**_:
i??* ___p___r_: ?"?.:,.., .,,, .?> ? .
;!:_itr_2'i_-?^' S" k^. Di-e^i ?v ?- S I?'-irauiK JJ.
" 1? _. 7?Tw ure ".?l'4.??-!"-e? '?*?, 7???eui''" __*P_
'J'** JT..Lr LC-rai? ?r.l I'li.iiHI ? rksMnre -?_>l*-rB??. ami
?XT'-r*:-:*' r F.* Ht'.?- Hair ?ml "M?r ng M"illrt?i Hair
ri?th -ii te, i ?tT?i?. l-wniinjra. UPiiiif?, *?*? A J?'-'!'??
??. AMI -ntaiiM' nrne? naonara, Nu. 4.
?tv?- itiib?aa.__,_
F;?r"c*VSH BrYFl-5?Yi'1vH4*rnR, O*???**,
-. i 1-iUui. Ca-??mu r\ 'fveroaHklUkg. Uv ??? sud nest
HlaiiL.T.*?.' I??-*??!??. B-w.-fkWn-i, ?!.f?cn?. tfyf^...,..i_,
.vi ?x. ...I l.ru?*!?'?y._
En UMi, ;;... U-ftPETS. anti BED?LNG?
r Lar-e ?ta?l. ?tii?e?n?r qnallty. ?ml low jarte* ?t I?. M.
. *.? -.. .?AalT * <L?.- ??* and l?? l?takTOUama
iir.-*l r* '.alii? In r*n-???4 for iwU 30 da;?. Cl__uib_r btuU
Intu, Sa ?una Itt'ta BIML_
r|i ii. SatU.LEU .
J , RkVAuVk,
orites
and
T tPB ? BT PI !*.N IT.
. 1 *n ? i . Bow York.
____taj?li_il_r im**_^^^^^^^
?iirtlt ?ltd ?lau i?anlat-e. _
riASONl ?V isola. ?_,.
\j stea? a.ihiri.iv ?ntl ruAfrTn wnn.?.
14? ? IM W??I?*? ?r- na-itr Broadway
a<auii?kWTi?ia, Maui?M?. Attar?. ru-u-t. Tihng Wm-w-aJiUiy,
_t, trie? Iron ana! i____u_-l_r?r? ? Ita13 al IBM lill
, [?_, .1. ? ., ??a-_
CTE'?> Vr?T* New Slate Ms'it?*!?", inliiid with
*"**? -, >? xtc V.ar"Ae an?! ?1 ??d Va: tola ?lo-raal il.-f-gi*?
rr>?. . r-r jw SalO???- 3iil A'.wt -Aumt-, meoi 7t_-a? ?
fu'iorcllanraja?_
\I)V. i RTlaEKa win? desire to wiach ?ountrr
. la ih?. \%"'?I - au i. * . - .???aii anti e!ir?a|ii??t
-_,,..? 1, ??.?i mi? a? -L??t??T?> Mili.?.' ut K!'!.l <*.;.."
\,.???,rl.ii?. ai. ? ? ??!?:;!.C.TWJ-'?.
BRUSHES of err? il"M-rii?t:i?n at taie low-mt
faciory nrierm. ?ML'? PoarlaL
_.L K. nOPPEI.
AS - - i ;" to PELL.?Ti
mu Brtde uni li ,. BfeBrtr
.% uidar. Ca.1 aim ?a-?, ii a- J? Ii.is.ol..?, ?7
L*?
PERFECTION!
BORERS BITTERS.
Herrare ?t t'ountcrfalU an? traita_______
Petard ano Booms.
Below Poar_eant_-_t.
ADVERTISEMENTS FOB TUE NEW
JA - :tt_d ?t
. ?
?ti or :ta*? W??_t TwrnlT 1 hird ?L. r:rr. . ir!ilh av?. 7HB
nun. area- ?or. P.?rty-* ??? . ?:.. ?1 1 - H . U '..
?at,l?ti rt. r?? ?. - Baba "- n_-t*B?ntT.fiiB?B> at
...? . . .LI ...... -??
HHANi ii OPPl F. Nu. Tat-'! ?*? kW?I_?a?B *i . ?aex: .....
... !_, ?? ia- T?... a* :-g a ir-al-ia? ru-tf??.
1 T No. 53 We?t 12'.i-st.. TO LET\ ?-?
-V .-?aas.? BOB . - ... : a1 ..... - in.,,., . ?1-4.1??'. Lu
??irr meabeorv._
4 NICE ELOOfi?Fti-?.:r?nc1 ?mnptetc fmr
. \ .. * . r'iB ?"*** arl Tilraa. at i Mt Varltli aft; reat.fM
_i,.l;ii r? : saan??uf?_
4 NEATLY f'.'.ruishpd 1 _r,?e and cninll
. 1 ? -? *-i?_r"., In t"ae
?? - j- ' i
\\ ..'. '?''?ii-:.rrr i-'rc-nt ??wrnud I .M,
a 1. ' Li T Will . ilie'?
. asiuiiar. ???_. .: i.v.,1-1?!. i*_iarenca .._
? I I . ? TI. Y arlu lok. ?ti?Kiv.t
/\ .
. . .?;._? luw. 10
ir I
Vi>: ? !!-.*?: .. *'-. ... r?.-,i-(?n :'*r..:i?i-.?'iiw ??ifl rr.i
? ? .- u.a .. -ia. !? fur _ .1 lil ,..'?'
?. r a leniaBn?eaBBBBBa noalaad
ikfi r ? .? . ?i.?j*.
T- PARL? ; n.'"?" r?_ .
BSIBBl???Ti? ir.(.i? fWBll?, ?11. Nu. 0 ?'.'tiki ..
i i iaspu>u-?4jiiMt)._
ri;: "?v?d-^.
I : .*.?-. ,. lib ?j . .
asrslanioi t-a-Baaranisnea, t*!--.'-'?'.?*???.
il i'i?TI A'?L-PLAt'E.-A prirata f.
? iri.it: *?!r??e B< OMa a_4ar?_?ht M tenth ;*u> a-nl
?il?-. :ur ii-af-T _a.n?eki.'..,^_ll4(. BT Btttjm u.iltr.. , S_Sl? BM iii ."1
? !a. ,
lit. l-ST., 171 W?_8T?Ona ..r two 1/
I?' ? -. H. ?A K D. wil-i ?ria MT?tiiy. io mn!ia?ti.?_ ana waa,
?* _
,14 1 ? ar Broads
? II' nu a?i ranirr inm; til I ? Fi-iiiar
, ,?..,?.. Tt.-h^i.^r-. ??--?.. ??? ..-n.? r? amigg AMotBbl?
taHMa.l. IA il.fllaa? ?f*_U<l la? ?4,-ulli.
Jfjtl'? ST., 13." WEST, ut -. ive.?
?-j ' n
_ _ _
1 ?>TH -^t7~1? I E-wt, I ? ?: * I
l? K:*^_I.T_rc.-Si_a_- ___ dont.,, i ..I M., ,.
a? le ?.ri. r?-i."
_
WEST "..'l ?'---T.. Dear "??i-av?'7-'Ui .1
nM H8 nMont? ?or tam m
.
?>*> LA FAX_TTE-PLAC '??. moiil
*f*g ... - r-- ?at.
. .
4 1 WEST?T!?-S;? .
~r k . ? .
?
->I w
-a? 1 , .
-;i M<?K.\ nn-^T.-TO let, k5* ?
R- ...- ???<? ,-e ;? H ne?. Wt|
lia' M
.? tor a ta?C*
A
E
ti * - . i ;:-? r.?To '?. -
?' ? ....
> ???? , nts?
-...-- ' ?
? :
...?-?
Woart S??9.
AT . ?.D-flT.-Niody t.
? ? . ?-, ?i^i-., .?:.. *
.r.._ _
\ l:U\.\'i'K _aa___T*a I] !_t ?l",usi_nrit "??i-??
.a. f- ni P.-. -r?, a n?hr far;-.-.- . t - a -r?i?t???
' ??"? t. '.'.) Wart .. .
M
I*. ? r- ? nan .in-, w . ni ???-. a?
_??? ,Jll em -t.- .
A?bbv?uk an elafran?y fur
e?! _?i_!_!t, asar HI ?rn?*n? rmtViurarL wioli*?? t?. I FT
? ?nili-ul ruaa?. au. ? m, I I?41110 Weat 1 m
\."k' O:. kun-kBO-Bi !y >_?ruiahe? t. mt Bl >i >M,
??n - but and cal? ?m- _o-4 ? .-..'i-ra
t?'ii?4I -*-. i?it*u__c huJUh.-i. kU. ?Min Oal
"k'-m 'Ulom.
BMAi.ai.,..- WASt RD?1 Plfth-a^ev-H. I.
a_k?a ?te ?hw r'?*? ba?M-?oi_e mute of raea - '? as,
; in- til? ia_lti?T ?.nu tv t? r-i'iu? s?;,!,
r.f. ? .-?? __.-.i._^^
I m iMi.** Flta-N-^-JfcD ?:'?*?!?. 3 .
? ? l .1.. 211 \\?wt k4,h -?.. n-ar En ??w.!-.
PIFTH-AVE., jv:.?\ party de dring .m ?Je
1 gai- y ? !?N ?tlr'i FLOOK. with ^'ivai.* 'a
.,-1* __!_je_t tlrsiaOiaas, ?am 1? ouiko? hy \ . _?
;r?_
Fl KNi-?! Li? l'Li"?U?flaw BOOMS,
? a ' ' Dal Bill ;.-r .r ia pi _. a y i .
K ?n?|a?l?l?T tor a pr.T*_ -an ;v??
'..'?' ??lau: :? ?!...ll__tt UloX i,.
WM4' ?1-?L_
HANi>SuM?;"sr?T OF BOOMS on BCinani.
dim ..m. pMlBSa ......ng ro ?in <ei p.j. a Uc-oar. ?I BB^etlud ,
*?"-titi?-"<'-aBri'i.__c rmnu? ?au Uiirtl tluur. w.tli or ?
?? a ? e-, ... .-e j);,, es1 '_. ?A ivai. ..UllU.
I rVBGE H l.M>H::.' li >n\l to LET u? one
li ? a c?? ii?**?en . miaaaaan eT_c*___igi?_ Apply io ni
?_
M?S. U.E. JEENS, 48 Weal ir.ili-m.7hn. .nj.'
arante virj- )>t<_?ani li* ??Mi, w.li lui., men. lor Hit
-aaa-u* With guml IO.*?i. al *r_?irf:k_P -B-rtua.
ONK LARGE H(m?M wah CLOSETS, on
Baer -??* h' ra I t-j??*t_?ti., to LET ?r-.iai?-. '.Kmrt! to
.i-e utily. n??wlT and h?iir*.?o:iii!\ (iin-.atif
?a-fi*?i urval? tamur , houa?. ural,, au?? ?- rr n, _. ,
.? ?t .'lal ?L_?a??-..
Ti? LET?Pleu?-u- BOOMS, furni-lu-.l. .".m1
IJOARD, .?-* 131 ?A eat ?M ?-. llB?Wsn llroa.'. rsf -lau
a..-._
LET?A __eTul_?ISHED BOOM, piai??^
ba-.hr ma au? <uhm c?a%T__o_ii ? -a, lo ona o. It-no tri? ila
niwa. ?46 Waal __?tnat._
rTMj LET?To t-wu ifeutlciiien. a ni.-4-ij' f_tr
I tnoat. wita sa* ai_3l__U. t? rmi niaailiTsto. In
?i_
T'WU HALL BOOHS, wi-.ii . ? .1 gaa,
raina?*-tea?.mmt '? ?mad iu.i???- .i?.iii/?i ?u?a
? utl?a.tff fc<i?_u_p.-r mern. Mil V,i ni JUili PL
Vi
rVu> LET?To /.??"Utleiin il witliout Hairii, two
1 Laut .?-.nely f*.: '
... ' a.l al 'i? ??tel i-ujkj ?IZUl-aL. IMV
.11. -Pt em._
rr\Vu ___Dt_Bl-me?ABL0BP, ?ith BOABD, in
" -LU.-* i?_* l.iaua. . i.au-aiai ?__>. >i__r4Ma . olau, antill
"- -r.. roDlaiuirir but ned -old water Bbarai laBlB axal to -i
? : ..um? >a.';'?u aita. I'ji__.i? at? , Lia.??. ??_ ?i_tu?kL
A. O ?ilB;?!*^_
TT??-a.VE.. '2'2?-V\?IIa>U. FI>00JL ekga-tlr
'al i*n?id. Hii'e;.?- li'?"i: ? r-u ?r?-!'Im.-^ti. ?..ia r* __?__?.
i'ra__n*?_m-a?l ?_? ?li 'nil. lo S '.-> (Jl-BIXA- Ue?_r__ki-?.
TIH-AVE.. .No. '..<>?;, ofiajaaall M,iHiH??!iH-!;?iar??i.
'' lilXaT-kU KUIIJ-t?. h_4?4-?aU_c!V T_r___4-*all, tA-CIUU *t?WT
?all el... v Lui? U_k_ ?H.*.t., a-lib or
?itnawit pnrata tahn? r??!i>r?*i te? e_?-n.?ia--B__
"Vn'-WK., V,.. TS, coixwr 15TH-ST.-Haa_d
?? ?^t~-?v (on .-ii.'?! A PA BTM-1T rfl. wUh or ?rtfi_tMil
p?i?ai? l_i__? . ko-jjtm aoA a*tK??n'.u??at? t_f>n?n_l_iy flr?i ?____?,
?ui ,-:-,. . .-. . .
li; WE-ST "IfIT AT IlialiiiBtiilj f^ailied
? ' ' ?: -, . u *mt?;o?_L*y?Iy. on laiaiMl ?J _our% *ar ?ren
'At?'?em and rbeir ?~v*i? : BM* t-w?? uppnr mr?:?*?? ?r>r ?inr!? B -n
U-*?**?. ?vita irrnel-BM hitan mt? proaapl altmumikub . r ___
?mc_ez?__4ii;-_ wiifh Uio.??- wini moy dua-ie a yi__ini uo-a?
!?w U* Winter_
IQ Wl!ST~L'iTH-ST., wpo?rt* Fifth A^'ii??
our Mi?M.-.".<ay?-ittT Pi-a.-f.BHK.) il'iCMe t?tet, w11*
...nu -4-4 wirea. ?n* aingla ganllo
?Lci. ,x__t? iiuiuorala*.
?Butiro atto Roams.
West Sida.
?QQ0-PT, Ho. 4 WF.ST?Very dtwrable,
-mm? .?'.fTintlT tUllala'uKi RttlllS. ?B3 ?lill? ?vii li HOARD I
nth? r nmiu? for cu:la u.a?L . ?v?UhilV> luuiimapUKUJ?!??* . min
a lune?* glee- ?nil :<?]Uir?Ml._
mr> WEFT 24TH-ST.?A -frrai?tlpmnn and hie
?mee? wife, cr two tretitfaoM??. tem be i???e??meind*t?Ml wllti
.?>??? yo a..11 -, alan a back tatiot arad ?immibu. Tonna
*u?*.1eraM?._________?___?_??__?-?-.
mJtkJ WEST 'ST?T-9T. having chnnurod hand?
racij \t bWmg 0.11mA up and re.fnrni?! i?i and w'.'.l be In under
aBont on. 1. HanttBime er.it* and ain^l* room? can la n?w
i c-i;-? i! i.n :.; uli.AUno . rtl. Ten.?*.
?Xi WEST 2?TU-.ST.-r,en?eiiH'a will ti:id
-etf clofiuit nnOMS. with lair.nl._
?)Q WEST 2RTB-&1'.. n?;)?- R-raadwa?.-Ek
m??J gAiiUy fii!'i.i?.hf?d lit?''MS. nu *uite or ?.uu.'t. ??'.iii?
a-.ipiTinr table ; eativ m pi!, at.un win 11 ud * idtoUa? of inum*.
*>?> WKST 27TH-ST.7nraT~Hn)n?hr.iv-Tt??
?9*9 newly fiimish,? 1 rwwine on ?aeond floor, on* Ui:rd-*tory
IM mutt EMS . room? ?lui l??i?rd.
*i*_ WEfl A'AU-ft'l., lx-t\??M-!i Broadwiiv and
? 9?P -,th ave -TLvolaoni?- lara?. R( M,M ?or two. wiUi IK* ?ARD;
*i-?.ele?'aiiisl-.i u\ l? !? l.o? ii. ?ti inut-e, with BO.iUD. or prl
vate tat.li'. ?tel etit^ilHi ?lXemli.3?-??,_
*\ i TH-sfTu ??TWest).?Ijirpo ?mmS and
*t~A fourth atorr. frnttt, ians j R? m MS. with btxud . nitron .1
?"tot-v. b?cX. Itrfe.i-enr?'*.
*?\ ITH-8T., NEAR BBOADWAY.-To LF.T,
a*"A \,lt!i hoard. <iWBT?lile?iiiiur RiioMs. ?e.ond iud Uiird
ininirroom??feanrtom. LMWr* .:i?!i?t.
'i?WF'T b6TB-ST.-}-;LEG?NTLY YVU
IP?7XIWH1 D 81 . I-'o- fa-n-ln-a. ar.:l ?e'-i-iii - :a lehiualB
Hoon?*for lade? or aren flavor with BOA I'll, lamil'- liotaal
?a lUi iioiii i.uuiloiu. utble excellent : t-onu? rttaaunahie.
AA W"Wf '_,<'>TI?'->T.?Wrv lint- L? ?inis/r?
-A-r ?i^iiv ?? lucy fiiriiiaBril a,r n; mralabad. ?a th ?oi??jrt?ir
iamid. In ? aim,.! fu?"1lv :w llllTBIBlllMld '.:.?r l u ur . liait.
io?-vl*n. ferma ?nnalerat??._
JW WEST tWENTT-SEVENTH-ST- new
"-tri. ' R-oaAwttr.?Two ?in?- itt???MS. aJt?> ii I LI. BOOM and
. ?isj-.MKXT. ?nimbi? (or tam ?r"'iileni?"?i. exc.el.eBt
hoard. Dunns room ?w tint ?. li taba t raSranan?_
77 WEST FOBTY-PIETH-ST., ln-iw^n
t I nfth a?l'l"?Tth-?BV?.?PleaNI^? RU(>US. ?i II frnilftieil,
hr Families or Pinsle BeBilaainn exeeB*attaMe? cuy r*;??r
ei?i ? ?a. EU ztauI ault?- Oaaaec.mil :i
?r?\
t** 9* 9 u th board tor i i Uirt: w.vrw. ne ior
?.in i KiT.tlfiti? n. I(?al(?renie a.\. Hii?red. _
*\\\\ WEST ?TH-ST.?BOOMS la -nota
? 9 I ?79 ter au.o- irtBi a rraBwt Pibis sal .ii ia-j ii au. ? zuler
t net a excbamreii.
*A_*ri\ WES'l 30TH-8T.?PfciwMl ROOMS,
*9*r\f ?tu? a?ad tsl.le ??? nu tit to t ara, Hlojr? a, and Lim
?I a ?? ?^
'H'; WES'I I4i ;i--i'.?Lan? R? ?.MS,
? J-i I ha ntl ly ' . ibed, ": -,i taadae? IBU lloara, tai
LI- r ??; .. ?nir.Nl._
Ci % ? HOARD, with |ii"t:-nit in?-, ?room ?
*lC*?a m ivoei.iii.il room, oh ,-? furnUheai, ?ault?) e f ?? ? n-c
Ure . :. ur a .,,;?. i. r!w r,vr ?me. $t) ; for lv?o, ?jl'J . i.u?;luli
tai?,.y '..r-. ? f" ?_
Vii AND ?: 8 PER Vn.z'iv.-vu-!?- and double
*tr \J m?ih .-Irin -.n
a .i. ?iii ? .... ??,. .j-i Vtu'i I ti h at? aaar
t-i l^lt-t?l?>U Rail??*)- . ihuii^. at ?fa,
Sash G id??.
AT ."?0 i;:VI:.i:-i ,.' ,:. ror. 17;:i-i*t.?A
PAULOS ? .? -.-?.. ..mty ol -gcu
i.'tneti m two _
IT M EAST 21ST-3T.?Will be VRo-atod
?4 Oct. 3 - ?AT?evAiuiiv^-ii-lv ifimt un ?en,ii.i door.
_
\ PRIVATE ?KilV AN FAMILY bna nioely
t ? - irl or w:tlioiit ooarn. 2V2
>? ?.u ? term. _
AT lil'.-, 1..V-I' ?8? \<-^T.?''.\Vfr.:.iiW tnr
nptl- H'" UK witt bed Ok! ? ?? I tar, gai, hath, and
?ckaeu .I...-.1..' ,f .????. r?-: lena* lo _
\00?SY, rliecrful. <'?)fi'..)ri?ti?i." - fur ? ?'?
i-.??aii. imlliaMe (er aue ?? ? -
. ?r.u?< io ?-. 634 ' ?: .ive., ?teanr l ??? ??? ? -mi ml?- -? t I fi
4 FAMILY d.'sn-oiis of ii.'l til?* ?'?Hilt "
.A man* ?sttheal th- ? m- c-.v v?e inr^ia.? ? t ?nitl
I'arl'F' 1? ?"??- r?a?'?!. ?iel tottr DtalTWllUI mu
tari ?n?"!?iiir. lt??l .MaC.-ao-i a ?t. i'nexof.|>ti"uablt
PLEG.4NT PAUL; ... CKJ.1S,
Aa fur :.-i'icfl to *-.u. ? . onlr;
?,-.'iii?irin??>d rirtt ii'bm; lerma 1j?. .no. i i-^et
L"1! R] ? ? turn liri-, for
* . Di .1 :. ?' lU? i ? ?
H?SDst?iaELVl i':;.Ni.>iii:j)i ?i.'
? ' artaaaaa, te TACT naaaafsMa to a a
AAAJ .1 J a lU? - ,. II k. . '1 It '.I. a . ? -
r .an? ..
ii VS. s. W. BOOTH, Bal'?-'? m ?-nrii'-r
A_ ti, . ....
a?.Te7. ?t ia yil rate telil. m,
???_
? Jl ??' $*,i: ivf.. Ima |
mt third V ' .1), ?i?o,
??r?.??- -? I"! .?ii fottr'li f?" ?nr?- .
?\!Uv ?-. A.C1 RTIS, '??iviii'.'i?-.I thchonae
xvJL iz trnmnwe- . .
?r..t n r- nd, .. a le.
'P<? LKi' wita'i p.?>?l Jin \!,'..'? \ btrwn front
i 'iriufi ai'.'iM fine lunatiua ; ia: Hy *maU. ?'all?t .21
???it._
r|X) LET?To ??:"-. ; -.?t. or f?mr prf-ntlpm-ni,
la I . " ? Ula,
? . li ...
1 "--a ? ? .Ul all?!
I ? ,,;.. M ' OA i . , ? PRO
a. i::??'.? . .r willi
?te 1 ..
? ? douldi
, I? . a B| 0
re a tbeul bo
_
\ : a. ?. ?
" ' - tHiari for tmtalieiB a^-i ? I
??-AVE.?Eli ' ' ? ? ? d ?mci
< ? ? ?
...
. . ?
V,
,VE.-A I ?'I ira
. . ? ...
?
B
. rooklyo E^.iri.
RD ?130 .? . ... Brook] yu.?
* .
Countrv B.iari
\ PRIVATE family ha. ing a v? rv d
?. ; ,
-i .i ?are
tliev c;?n ti?-? ??..???; "ii li; e .?I
? ?-. - i.i.i.V.
?i.r?. ., ?
1 a V, ? i?;! i-..
A A ?1 .
.. - . - ? - I . -
....
i 3
inent*. t...^ --i n-;?'?t ni
31
0?NTAIS H"i SE, I?: I. w ?*'??? ?;:?ti. IVnu.
i-enu* redoci-ti >10 p?-r w.-ag C2 ja r ?
I'iui ?-letor.
RIDG1 I> ?I.K HOUSE, Ma li im, X. ?I.
L- M'.:? lor ne Tall w6 H'fSifM losUfoa ?t reduced
t?lasa; .ooee h?3?uedb.v fur-:
Board and Jtcoras Wantei
\ LAD? *ten?d Hfe ? to Bnd BOABD mth a
- ? . i?' .? . ; : . g ?."?r-lcr?. I
lura ?al uni ?f.ttin li vi.li.? :,???? meal? ;
of T? ? ? al of
?Fourth a 1 I part'en
?a i -. t iw;. '.,:.? i,j . .? , iwaj
fieic.3.
H; D?BA?T?
? ?ne... ? -rner . ittv eitl/h?. First clan* KOOMI
MARLBOROUGH HO?S? 3S?T i and ?'?tti
" - -. ? . : ., ? mai - .
Itj .tin-nean pl?n: laraJi-a wiatuu* t..1*
? i. -r' uaao ?als? f?vui*oie arrauKeuKmia. W. L.
1 Its H, Pt ;.r..'.oi
equations C?tt??fi???alcs.
Clerfi3 Salesmsn, ?fee.
ADVERTISEMENTS FOI THF. -KEW
. 1 i it i ?? ' .j. i ': ;.;. -i) at tub
' r ifiBT??! ttrpicmx, Xi LUX** Bt^aaw??r. e<?t -ntii-tv
MB a-., at M'-m mea' IWe?tr-UlOCVuL, 1MB. /.trtltti-av??.,
7tifi lli?.:.:u. ..,-. 1- ? . - a- :iL?. -1 ; a. lill I...M
:.ai 1.2--; : iii ? ,..-. mar, i u handrnd ?rad
twenty t??urtl, ,i. liaak Hiill.-m^ .nu al tue
Bil ?- ? ?.a ?. . ? . . t., ? , A-ll W??*.'.iiiiiii?'i *k,
ur .1 door lo th* Poat-'ailficat, up to S p. a., at roaxi?ajr oflc*
?at.??_
?>???! f to olitaiua KITI".\
-l TI - ?? Wk.lieaal- ?.riK-a-rv, Fannaiii ii;, or in ? l.ry
irtagi.a.im ilr.ualioitaA. Maidei ?til .^Alyn ,
t._A'ltiTBS* Y- Pox 1 IA, *menae tJtkt . _
Cft?Afioi WANTED l.y u ;oimm muk
t^ na? initnnff?? I ? stead i or ,'.:t
roi m Mat- : ???Hi?! i tai Lb. oou^iirj'. Ailainaaaj. ? S . 1?1.
.. it.
Coa_imen.
N EN-6LWHMAN, n."id RE, tr?n*? n vitna
non j., li ,i i-f \s ?r. 1 tit, in atahle dnre* cirefnl
'lr*vrr ? ??d ae a aotnti an ' ohl.a??ii? lam? ; cltf or
- !___?_
Vi. "VTl-KMAN vr.>her to ^nt a hit na nun f-nr
h .??nOAOlIMAX i? Ki;adial?. and liewoai: hi? .iianuml?
ni-??te 11 ?ra* Iicm cn? rtdcBt ara* w.iiinr and stdiruii- , ?ntf
e CtJioi nr .??!?.ni? WILLIAM J .?'.'L.-j:.. l'ntnU
?mW??. it)l ?met kWAi au_
\ FIRST-CLASS C< LCHMAN nd GROOM
.\ _ I'miaaetMit? wita 11mrnniri.lv ami :>,!'??,d* lil*
untie*?ltd tti* luai?vi- ? ?'? want*a ?x1 urara; eau
tara crace? of ? ,-?
AiUixuawW.il.... ...A.U-.. , a,.?.?.?.f _,?vu Amy. _
PO?CHM^ and ?BOOM* PLJU L W \NT
"^ cn ??r ? rfr"tnl tut? uf ?uud ?Ijii'neii??, ni mir at i 'MU
'i iBipj'ii hljchlv r?c'L-u atiei AiMsaas UOACUJiAN,
., . ?B1 ? '?th ?O.. i.eiir L? i.?-i-: ?ve.
COACHMAN nu-. GROOM.?A fria-ffe prang
mun, wit?? turi IBiaaiaA* ?ia* utiTeu-a-i ?B*IIB'JB""*,t ?* h??i?-r?
tiioroo&my, ia au ?na?-iia?t ?irruu? <tu?il ?driver. wbuM liS?B
ii ? i?i;i n i^au luiriiad, ttte r*rjr lieat tr*er?nn?. ,.,.|.iy
at . : ..3.1 - iiiIITTCT lue V,t?t ?Itt. -.im,uan-u.i ?'?' ?.'.way.
Innu.it fot II. U.
A
CiiuiUioni DJanu? ?liait?
C<x__.
MAN COOK, for lint?*! or nrivrit* family.?
A . reuciiiu.?!.. a? . -ak. in a liulal, Uia? .111? 1. au?,? ni 1 rt
Tia av . .la.-iiliiiin u..?; _u.| |?al? t Umrfla'
eau fun.tali ib? v?**2j'?*al rei_miu.11, BM-daraU ?an- m
mar
- ? - ??. ^? ? a. ?. > ?w. -I, . vn?, . MM '....? ?"OT1, ?? , ? ?
vn.. T,a iv u__?*r_? tint? m?ai aud paawy Ihairetichiy, and
1 Tur im?? ihm vi?*? l,t?,i i-?-??j?,->.?i, mt- '?jai? a?. ?. Apply
ODELL*- AliEr?CT, lu? Woa? _4Ui ?t.,'4jrn?r of Drua-I
aVarmt-Pa.
A USEFUL MAN for country (colored), for
Ka H ?t ?Vi. v.K. coon? normo, aiilktnjr. AU., and all k__4?
of urork inane ?it- >*_iai__. fui lu,? wat-ea tia:* good n i-ti-noa.
A"p!? m tai? ?Ii.Jti ?.I ill. ?1 : .rt Ulli??.- ?-..ve H'Mi-a-,
t^ABM HAND.?An Anirrit-au i';?.'.?*-?;;int it*..:r
riwl mim, who tiart, r...aa.l* all ?ino? ?J plain ?ai.lemur,
fartriiur. drriur. mlkur.g, ?re... wtuiH Lue ? inure e.n.er on m
lanu ?? i*i_U-Huii.'a p??it)? cao furuiaii coori n-er?_-r? Ap
tur ?t 1 fj.Li. "4 A-.i.M '., lou Weat .?41 . ?u. <__?n-_r of
BruadwaT.
Wait_tm.
WAITER ann* r?EFTL.-A Baria mun woulrl
?iii? .1 ular?? m a :.rl?:-a. farciHy . undi ratnuit? Iii? .inrie??
l^iirrm-rf.lv au.l will fakea piar-* in ntT nr ountry , ?in fur
m b uim ? iiiobbMi W? i-anea ipp'va: "DEIX,- AtiKSCT.
lt?U ?k ?ti. ?MU ??.. . iirticr llr . io? ay
at-i-k-wil-vnoo-ia.
? H I?ONF.ST BOY. nrrw 17, wMm a .-?TTrA
- ? ?'-? m a rtrsM ian lit .ar MOVB. < an ??lenk haath ?*n
?.iii. Hin ...tai?. Al. .in??- F. ?'. Y ?OF.a. No. M t?prl?i_ ?I.
\ YOUNG MAN, !at?*lv lnn.'.cil. wnnt-n SIT
-..A I7ATXOB ??.I iu:i,.e bimaU .?uira.it- u?. ftil at any
kind at ??or? BO? ralBU'i? Li-t c in- d taimo? ?id reiillr ? cty
or eiKiiiir. a _.;. . i _dure?a J. C, __?1 dtli-v. ?_ ural llucr
4 N I.n-' !i 1 rot? ? Hint win ta a ?ntnntiiin as
JA JAMTottor M?.H I WAT?*HMAN'?w P. iRI KB? ?an
r:v?f' | r.:-renee, anti ?ernrlty if ra?t,ii-tv . i? a t ?j-paMa*
brinae. A.utn-ta J. D. ?A., rntinne G;> Unrii ?____?, ?.C3',
Li ?artwar._
* (. ? : \ r ?:.*;.? ? v n ?. I WTF ?5, wto trent ami
JA. i?-ep a tmnaaar in- -r-iiiin-iiiiu? . -?-?in? ?>:?.:ia*!?? a?
t A ii K-. ? it K ki- r.r . *\ . i - I I- H- In a I'-t?''?? h'-liM nar
? It-l? very )e.,l a a*- ?.-?veil a* io i.iaraeler and
? - e : , . N ?.-. ' ...i : - ?? '* nn.
Al SaEFUL \; \N.S??tich_ur?ii.iv-HiUiiS,.? t A
TtO ?. ntv 'U ? er.ntrv h. it. cHr?-.' I ant ??-?pa?i|e to ila- e
i ? e'i. m .1 a__->'- au. ?a-., at ? a r, ?'.id li
?wrni-r ?HI . h.j |-.iua: r^fi-renee?. ?"an lie a?< ti at li? PMO .
... S . -H 'I-?.!._
\l SEFUL Ja.?I?. :Hn?ir I'?. ? i: tara ?*oiintry,
?a a' ? ? SITE A ? - -i we?_.
bim! is ii?"*- '?> ?: ? *'. ????? nur impH.ri. ?uni .Hiini?? . I.? ,? a Ure,
? i r?___-_n_aa i au ia ????na. Um
I'm ii-lA.,,- BOMB BCllEAU, l18 ?:ih nie., aburo
D-Ui-at. _
\ USEF1 la "??AN .uni WIF1 ? : ti ?
aCl Wlla- T* a ?roiirt ea-It ?? .? i?. I ? I*
iia.ri^' - . .. . , r
-<?-. ? .a, . u . alf .,r . ? .
:.-. it 1 ... . ?' -.
___
A USEFUL MAN lITIiinarnan)?Ta _? d : tu y
...
nu - . ??
*
'-_u !ie seca Ha. Hit- i l.i .
?
4-'II Pin . m and iviie wovld
- i ??? -
klid A
ni ' ).- .???_. ' -e t?-a I *'-. I
TI oral ?'.',..
n
? ?I ??., .ii.- . u<t M :..?;., corner of l3rau.a:-?
_
PA.;*! ?' ! - ? - rTT*HOUiL-EW
t -.- a Urra rtun o
ia. .-.r-T. w..rt. BlMfc, au
anil a ~- . t ??- le . ""??k wr.i. a
gem, i ?.? , .. n ,. . v ?, -k imet
u.a:.ki?. Apply ?ti i.AlTl -ii..i I -i. ?. las cli.atr-..
near a*rh-4*t._
Nt ?'!"'? ? .? '.';?' eel tl< "ii w!io wil j ?
ave bl* I *'.*'.- w 1
.* "i --n lint ? ? ... .1 . .
Giimiiiciitj toauUb--fmciU?.
s UVFJ.TT3EMENTS FOB THE %
a. \ ', - , .li
?"SO! : I? h ?. So i ?? t-i ? -??. ??? . - - '
* . ?t; -? . - - - ? ...-. mo
.
? '
t - - ? .
BIL Ml ni i- It .?.. :?..:? ?-. -r _t;i auvr M
. . ..._... .-los.
i RF.SPECTABT.E oufl : :-"! for (
. 1 ' ?' ?a^, a-f.a
. . ?M i?. ?
A
.... mr t:iii n? ii? < ?
lei ia" i . _
4 .-) Cli?MBKB-l HD anil * , at ..
_.' 4 ? .
...... . ...
. ?t. _
i y< too, i ?? -; I ?? ' --:'':*\
?i i
. . .: ..... ?
_
-piIA-J -B? .i rooair Pn
rt are? rttT OT COWlItT? ? ali 4. til?
** ? _
pn -,
v
.1 ? .
.IL'.li . 'I ?
-
?
V^ e
"
c
C. -J ..-.-.. i? . ? ? _ii
. . . .
i
_
E..O '" H" ?'? : ?
I " / ? i
i* ...
(IO 10TII-AVE.?A
? liai
?
?
c
be ia
??,
I..
:* ? u au PIAOCumilo.I O. ? . ali*?ye
?'.' ?t._
C'001 . K Uli 1 ?! '? .... woman an
in- ? .?-li I .,1
A_ier.t_.ii omuaiuwi aleo, f ? i ..<_...! . :i?. ...
... . ?-ia. Hill
. ?Wl,\. _
Ci''ii., on -By .?:.! r.M.'i?. h woiuan; sbe ia :i
? ?." ? - rt n_t?:i-? ?.*?!
? .it, <*.r.. ha* ih?i .'f .it. rwa-nioeae ; ?- iim
111,1 a . . a . I I..,. I. .NI Bl
_
COOK, ?.???-'. ?? . ' - - ? . rli -- ? um, ?ii':
fun? -, ar,' r ?? i bi " I osa last pla?
: lann
-I!'?-.-?.a ?t ?au? o? :?.-.. huh any tmtiki cn, ur ?uaiiliy.
<
*00K -l?'?' H t"ti,;i|i.?;(?!".'. V'l 'il.lU, ps
famil) ? Ka??a i - .-? i w hi id !??? wUllun lo
i : . " - ..,r~Htv.
. . i : . :.:- urti ?-.i . ..i ->?-.? KI
(*\)??K.?By ii Noiiii oi Irt-nod prirl o> 2J.
J ?ii fail ve a (Ban MM ilur. t r'??l "?-ik
Uul I.?u.al'* r% arOUU IP aerxl wa.r.. Ma?S air* i :
: ile. * ?-; M
w? rib; ol .. -I.-*! a. . wl n n ?lie v. a) ?rr tai *???;(. < _J! ?t
Su. un, .?i*?*-*- m -'? .-?. u- ??! ?i-.-? ?1111?._ ______
No. 458 WEfST -2D-ST.?A i.-{>?*? t,?l)l?*
wn-ian wupt? a ? ""li ? I'l I ''.? , Bad la '
WASH 1 .Ni. and IIHiN'iK ? I? willie, and uhif.-iii. wmiial
a, , Boa? ur_ in a -niall ABMkTMaB tainHy |p-?-?i ci.y !?-.? raaMB
_
MADISOX-AVE.?SIT1 ATlON want???!
1-14
..i t_r?' ia?>- re le. ?ai ia Dun. h_i l??'i^lani
_
J ?_ i WEST L8Tfl-?S I.. 3d t?oor.-A ?t-.TMrt
5 ? P?-t a!* ? woman asaf'OOl
I -. !i ' . I- ?li. Ill?, lil* u! J-r'lain Iii ?private InNtrfunr
?.1? ara.nl ?. h ?? ? mr?, *?i.!*__i? .-?1,11. i?.! i?aii ??
?>jtW l*A.iT I. lil-.* I.?A uni i 11 Bali iai a Billilli
?.o' fCj *_ :,i?; .'?lj* i u'lav, .ia * in , -a ?rdiue
!, ,u 4 .
A
'Mi! EAST 3UTH-ST., Bear *j?J- ; ?*.?An
?)a^<l .'\?, t.- -'u ??! yu al t\ ?..in a i t- r . K . ' i , ?-??.,.
mr laapnrni- :?mij ,' ?? ? g?ou ou-uk aoti aaO?hMI oakar :
_.??! a .It r- ?ennicm?
Cenepal Houaowjpk
TOrNG Am-i-u-ii rl I to do GE??1 !'\!,
run ;lr :? n St
... : I- _? call foi I'ui'i ? , .7 N ? '?- I _
A PU ? ?'? J vi"Ui;: iv.iin.iii want-, .i
.'\ v . ha? i-i foi .! m a .... :mi .j:
STUBB ut i.aiiK ctr or n?n 11 Ji ?ngaa v.rt .ie*?1?r?li?.
I ai. le-?a??iua-. UM UOM?^, iJO ?ilai^ve., .Out? lOihaBk, .*?/*.'"
dru*; ?torr._
\ jfOBTB ' P [Rl LAUD Pi ' tant : W Eof
^'i. grnrral liol H.WOI-B eras-?kl'i ? .wat.r.
. . a.i: :e ina?d, ??!:??. i ' . un?
Kt.ua! r.l. < eao*. Al laka? U *. M li lil MU-. A I', Via ._-??/?_.
?Umur lulu ?i._
CooK, WASH, and m? ?\?By g ib??bMb
roaiu-r wiuisu whti ? ?? _;<*?-( ?vm?! . ?ka? ami;*. urtaMl.
??03 ta. | jktie _, J-r.. . ia ai_u u ii o . ? i?l_n_ii w. .,? i a ,,i manar ;
*:?,.*< -ti el - ..i; .... , .ii1 a, lue o_n
I I . .- ! : . ?-...Li
c
looK. \s A?HEB?flod IBONES?By a Rtron?
U Liruiiu ii.aiaii: ? aiu^ii ilud? Mian.,i- ka
CliHti coai_l:.r lii-ir.iur?ly . ttiaLo? a . . : ,.!_.
. 0 . .: ',.'.t
?i,.lj al Mia. iai/Wii'j. 13) 1 .Lut., u iw-^ii
?daiui ?ve?_
COOK, 2 .'? IHEB and IU0NER.-A ittong
? oman, a ho l? a good 1 :n" , I .a- "'l:\earlic*
bl e:tT ia*- ?Mino?!-?'. t-r-*ki?ir??Ml lir. ad sad 'I*. ?.!!, ?.an r. meuttm.
?aaaaM ?. ??*.. air., i. a ?u^.-.rju ?.iiMn,?.?
Ibu ver/ ho?t refureno? Apply ml uDi_LL i A ....' V, .JH
Weat .14 tia M . * i,?. ur r iii.-ii war.
?rnnsemiitw.
ANFaWandBK A rTIFTLHALL to LEASE,
'.??en una i.'"? Bnniw ???* *iti-?Te gmfm tu Mr.
I MIN 11 ti '- I. Y Hie li.M.I, 71U nth ave.
j^CADEMY OF MFSIC.
KniALFY "r.r.Tiirih- . r.e**e??i?r?l Managers
i'H'i :i v. i.r*: n- . r BIT.
I ABOl'SDTnHWOBLO. :
nZCVBZ Sr. is .if l?.iX . ?!??; V?g IN ADVASCl
^CADEMY UF MUSIC.
WAcrnTi..
UIUND OPUS 8EASOX.
nnKXlSC* NIGHT.
H?NDAY. ck: I', lu, 1S76.
Bubs-cripilona w.H he reculved from
?n.r:>'!) it, wttt. so, *<**T3.
at til* office, Acaditnrnf ?Miaie, ?hil?'. fm:i 10 to 3 o'clock.
ITlclJ PUK I -
r ,r the aaasa ?>f 2ii .jji-hu naif?, rnn. ruo, and ?COO. B*
w ra.-a? ??at*. SCO.
PHTCF?? ??????U UKOLa JtKJIITS.
Ilex**. Sr i. ?1.-.. ?nJ .?.li.
?Sen? ral adinmaloii. f 1
?K.-?? tv* : atufa?. 61 o? m2 eyxra.
Lamil)- i re.,,.... ia,.,.*, lie?, rved Mai*.do., id mu,
BOSTON WI'SK.'i'M OF FINE AU IS.
M''HI.Lai, Vi.laA-'j'JL/. and atBBT Bpaaira picture?,
I eura i?v tv '?ure o? ?nrtprn* t \ larg* nomherfcf Uli
lol. ?lorut, and ntl irr? if die naaM arlu ?I.
i_,i.- ? ?nu un r. ? a?na, l?twi Pan < Um
_ ATll.BBSBBaSBi
gi ?OTH5 TUZA ??E ? ? ? ?u?l Weeli
Of B<?tieteaii!?"'* ?anMa<i.-il piar,
. '? ..',, \?. h?cCD. .S3
With the rm.irv .. A E: gil ?ti (' mr.oter A--tor, 5fr.
QBoi ni r>.ijc<?vr.
in hi'f?i.i"i:a .truel.,. ? i. ??.??? SLIN'G.
y Tb* marram at I ? irtr rrallstle.
Bim.? ueataira penser ?o! life?? a DBK1IT HAT. ru??:h
?ii'Uu.l'-. Im, ..ii, -,- Sa ! ...... ??> :i~ L a; ro'ml?, ?1.?, ?k.
B
OUT ii1- T?EATEB.
Mi-aar?. J.\r*:l-TT .'. r \1 V7T. hsv ti e ?Sonnr 'o an no once
? : -..?
KB "'.'. ?.:: -.'? ') FV?'l ?-1: ? rKHA.
lar B MBSM a J r A-? . W11 ?'??? ???, emmt .m i-f ?au
MuMJAl hi . l-.M N... i>t I. li,
< ' Ja? iii
TV." glK .
A
TWO va rp,-}.---- ,vi,y.
TheCi'iiiiiBBy, holde?: by the iLinlliicTiia.e.l Arc r . IBB prima
.
v te "t \ka T-?) i-;, it.'.;
-?
lAYitti ? -.-.,.? -. ?t;:Ar;*OT,
??...;,a .-?.?
IO** , ..-.i HO!TT,
Ula* a:, y ii. munta, if R.
..
:,ir. .??-- .'ii W.I \n,
V.r. ? >.\.
... -.: .TUA,
Ma" El
' . , . ?
1 C1. P?AVK?B,
..,.., ajp a. k.t*AX_A,XV. ??: -.'.-?>v. atC,
?? an
rr.\rri.i.::.vT ?i? ii ha.
.Ht. S. Bi.lUiE:*.-. ' ?nirtiutor
A*-" ?.TT-.'t-Tr. ??-*. ? ?\RI*e?) KKPKItmiSIC
-T-?'.oi i?l ? . . i U.I. i .1,1 n;ita-.*r m
ay'*gagera,am ue?nUmmnla ni ;a .uo mu ottmt
iirr:icTih?rs.
1 I'K ALL : i.i.-l .
will rommc?ix o-.i
MONDAY. Ort. 1.
/:?t:j ay:
Byron? . : "'.?ir.
aOa.l) V !' I'.iai;.:
o o t. t: .i u
o o u ,u.v.
o o u ti . ln
O Ol' ? K K
CP UP) L"'U R a
?BU ??O?) Y Y .-.iSHB
It B O O Y Y H a
BPPH O O YT u^..
iirKii O ?U Y ^^H
i; a o o v a
ulina ii ?o v ? ss n
???i: ."/? - - tv at i im.
IV i'- fB - ...'TE7L
. ?loolknu tDanUft--St :;.?!ro
Gsaeral Housework.
t *? ? <?', i, ?EV :\". ?'- r -')y r??Kl eokwwl
*
. IT rita - .. ii O-.e
. . -a . 1 .i. . ,. a 1\D., i?iaS?Ve
_ _
Hi; i - ? ? ia
I . . ?
?i . . r- -
- ? ?Jail
H. . . ? . ? . -
.
I ? . ? ?
i .? ?.r
.i.
. ' . ?.- \ ? -. girl
? ? w..- . . . city or
_
CITI ' ?Tiri
: , ? ?ty
m ." . \- ? ?'
'
.?a ?j.
? ?_
\* '. ' - : . '
t ,.
?
_
?ititi ? - . .
., ? - -.
_
...'. -. dH u
A? - *
-^1 J 1
\
'. roman to na
?
V-' ?:?? ??? ?? ??-.: ioioi \ \A
-.: I
1. \t.
_ r.:.: :?;.
? (t .->t.I , ?el hy la*
? ? . ?
? YOUNO WO ? Vt '?..iLi.Si,; is
. - ? . " hil
?
,.'?-? ? -. ar. _
I.\l'M?!r!-<? Hy -i 'tlrnt-eV
i ?lotas ?as :??? rttm m i
i Um? Winter at
? i it.
?AD -i -A H-trou*** vtiu.i;' iv???u:.i aa
n;. a>l . ? ':i -.uue- .r -: le
lia?? ou'iuii v. lula a.i.j.:. > luL.aCV,
.
I AT Nillir..- -?15/ ii Iii? ?.'iii.? ???ni
J ?i.raii ??-..? :- ,i:t e\e 11 nf fa
ir?-iitl">m-u'a liifl* an?' ? . ? con
I uti, t?? . .-?i-i ?Jtv re. . a. ?ail
. dUth-at-j
I A;":;??;.a ? ii? nui i.AiN
IJ l::I..-. . ?:.'.. ?.--...-. ?eil
.:i la-l |il.?.I ? ? .i ?
rxeelli-nt I,.-it ..... n? ,tr _
miryin ?:..y. calla: lix? oth ave.,
n\.-i- ?ra ? -:? :e. n:i t-nrs.
VVANTF.D?Bj ' . woman, scn
Y f tlem? VA li '?. .i ? I il">* '
i? ' ? ti ?
>?? it- ? II <?r .? ? ? - -I -i ? ? ?_
I l.> '?V... S ?-'I'-? -Ol' .iVl'l.-A . 1 f
Al-?,. WA niX (Jj
.moi-.. .ii ?kari ii*;, ?r ad
_
1t\ A \\ i.ST IHTH-ST.i C.ou.u 14.?A ..stiix-t
'? i mlAmwias?u to US?ib Di ? ? rAMI
1.1 !>? SV --?!i 1 ' ' . I , .:?lni^-, i au ha
?<?^?if?m?-i?,l- - i,v .i? , oi'-a.???i ^?.,r,|i?a. IB
?>lf,i B '?-T 11TI1 .'l\? A tabla wonu?
"??\/*? la? du Om'.lti' Aid P LU.lila ia I Vi A.-llla.N'u , d->U* li*
?Sa karara _
.>I--JM-T .-??? I'?' -I . !!:?'?'?ii Ll^A tirat
t^-rtij uugUty ammpe'twil va: i ? . -.?ra enroe gem.
1 ? - ii rioni -1 i ?- ? "ii,
|,,.'liii*r aii'l tluniur iBBlllillill rall on ?ir a ?^n-^a LA ' Mill
.H?O \VK.T 1711!--!'.. tm? 'ic?r. Iront rnom
-?? I*J a rnaaifialilii i u?h.?.,j v. um -, \ bo ...I lile.? a
i AM li . . m u hy
!.'... ? : ? ?..V.
'i\ A WEOT 37TH-8T. (tiBK s.-?-??!id !??-ll)?
?i* a. "a k ?rr.a-.li-. '.'aula to tali Jini:'.', laUio*'
? ..? - '.? , li . . .: .. t "? ? '? .tullin;
?ntl Mait.iiic a???-. _
*\ i i WEST ?.' m - ? -A comp?tent LACH?
*9~t-t i .?ftwBf wbbbSbb;ra ara emuBsraat ara
il??ml*mli all an ?ia ?i nu ? i- i?, mi.! Uu.Atg, ?jviaI l?tj rolar
_
> KA t LbTH '-T., Uti ?loir.?A Iii ?t-clara
mt i. . N!'l?i - - ? ,-.r . ? . ..ill'lry wa*b
ti, du. t :,? r '. . ' - Uatdl) rel
j ?
40
A
TS'xi-r.f
B I?UHSE ft.r frrowinx ?!ifl?dren or i.-iiint?
j . ? 111 .-or?.- ? ? | ;.-e of the
? .u -?-.?: u ?.-...A..-? ? ug ni in?u doiineliuld
dillie?. ?' , ?tv - ? ; at._
A?. \!>Y who hnt a??>*-?? 1 three tiTiif*. ,-ind is
?Aartasaa ?.f r?t?U7iin? to Ei.rot*', HBM like tai ?tie-id a
?i.i. ?u tmke vi Ain-i t o.iuot ?to na 1 liaui. a? ?u ix^u., aajaiii
ft>r ?l?a-*??0. '?at. _
A. ? i UM.K < -iTuian I'r?ti^iii ?iii
arl??,*? a BttnaLon a* frit;<r and '-T ' -|uTi;l <- ;,,a-ne
air two rBil l-nt . atanatTN 1t>? eli ??uria 01, .tiifeirmit itiariiinaa,
c.ilj infer?, e*. ?lil ?? ? '. .UitU*:., l ii ?I'??!, i, ?wl r??itu.
NURSE?By l'i ?? ? im u ; ii??M
i ? i ? Ir? n, v ? kaful.
i .u . ; i>>l:*t.y. tan las -u?l!.ailir r)i' . I U? l'AA? ili-lM ii
? lib ?itllBV?., ?liol in:!, ?i_
V ! i:>l ?Bt a iKiat, rea; i?rtal?le voting ?jriri,
it ?vtia, ?a ' ttA .<nd atbn.i ,a v? . ?il?i ? n ?nd 1? ? nuud ulan
at??tain u>, or ?nil do c aiahr? a ort . a au a naaadorab-. ?raHd
i.?., ."?i?nut*, 'rxii ?i . a:.:-;;.iTa..i'?. lue ?>u??r?.,
raei kia -i. ?late of uni ?Li
- ?imscmrms.
C;ILM0RE* CONCERT GARDEN,
* i.a?;a, ?i.|aiaia'rom*i.
P.a. 'ill M. i IK..i .ndiirtor
TUIi lU'iKT MA.1M1 !CK:?T OArtDk-J IN THE HoilLiJ.
CUB?*BRT KA ri".Y ITIOHT AT S OTLOTt
(li ?MOKE?? II.. K I? Ol' 1?-() -rr.KVi'K.'ilLKIl
TUli ......al -, i.lVI.M. (MUSKltUrT,
MR. J. I.KVY,
ami
*np i?KNity nt'TTifiX.
__THF f'HAJUMlNO --"PI'.Alto.___
I YCEUM THEATER, Htli-st., and f.tli-ave.
II ?:\ .-;iv f.\ :.:?;?xn mis WKKK. ?sod SAT?BDAT
M ATINES, It- ivul id lr- ax- i'a-nat rmpulM ??faera-ba-nire,
LA y LLB IK NfADAMK AN'.IOT,
with rori?-oiia tnlai- en ea?? ne and .? p-inaa-kahle cruA. trcl'idlns
Mila?. UKiAPt i. ' , .rsl time, m.I'UlilL TB
Mil??-. N'lunrun, U?la Pave, MM. Le Queta-, i aal?:, limey,
l?il|ili?n. X :?lt,?r, .ind tin? wlioJt, na,ilpili? <>f ino ar'iH-a.
.-? it week - K:;*t iirniliirtlon of til It' K11", i, i Hi, I'LA.
IiiniB'BiilW?*i-Lli ? ?NtUD A TB?J!M BKC?.
M
N
ETROPOLITAN M?Kl-'M OF ART,
13? WVMT UT1I *T.. N. Y.
Open <!allv -snuaat 1 exwiitra II) a. va. to 5a, ra
KO ?ii.l?.1 ASl) Tlfl.'IiaUAYB PltKB.
OW OPEN.
41TII (JIIASD X \TIOJTAr, exhibtttob
ot lite
AMrnn an DMRim
SecondaUid Thirl-? ve*, and ,.:> u,.nl and Si ?ty fourth em.
WONDEBTCL H.AC.:ilX}V'. Ht'LL.VDID PUUDCCTBt
?aaBsstsa, We. CMMraa, sra, _ _
Olympic THEATER ?5? deoadwa?!
llr.Ji'HNr hii'l.i: .. ... .... MSMfW
TllK Wo.S: ?!'. Ar CARLO ?AMIIaV,
T\e Ol .... UAiU'Elt A-Ad si'.l.'.'ilt.L
ni v. W RUELL M1 fit-fewr ?WUF Al'.l??'if.
JOHN HABT, ?.::?? .-. ?Vf li-e. IUB.!V M'iSRi'E.
i'.ir UOUSi '? . 's mar am?: " i ?M ' U.Y V? >L"IlK N. O."
THB V \ ? KKi: autor-i- LEI '? ?
AND , EUC i:.i Ml '?-,: ?al. M.-u COMPAST.
M a ? '?I AT X
PARK THEATER. ? rowded Hoom.
A Braadaar and Tv ni,- .?.
? breer.
V.etttx nwlit ?Bl furtii. i joili-e.
ii, .?,.,: Mi v J k;.<?i::?:-;' ?S,
m *? ? P ' - irnn* ?aiir?.
" M KIHI V wDULAii. '
_?UAH*?.*. _NoJYiol.*!._
PARISIAN V'ARIKI ?ES, l?tli and i.n^idway.
HJU'Litei si.;.s.-. ;.,-,:? .?.L ABT.
PlU'a ANT AMD l'i.E.VT?Y. I'.t'T VA.VC AXT.
vi'i.niTi.i '-.. n:-r Bri r ? dab* B.
noaiit'Titl Balli : _. ? ?. Funny
P :r?ea. -;.,r - ? ve?.
San li til ' .?i '? ' -.
rV'ilP.T 1 VK.v IN?1, f< "'? I am. TUESDAY, TITI "I'.RDAY,
a ? : I UllAY HAIG? ? Bl .
CAN ?FRAN -" 1HNSTREL8.?New-Owt?
UJ ii, in??, 'li ia: .<-. : ?ni le?I m
.. 1 ut .... the elly.
TI.?? ?:i.a1?
-. .. a ? - ? ?: . _
CTE1NW?Y HALL.
malani: antoihette v .so'B
OMAMO t?fwcEW.
fin IM Bpyeanraee m gem York sawe her r.-tum from
i?aruae.
?r:rr. .. ? ?-,,-- .?,? 7.
I ill ; tri!??-ii ?1 ? .:. ' ::ie._
'PRENO-R'* LYRIC HALL. 723 6TH-AVE.
? A ? A' MTAOB Bad llAt.1 EBY ??i? rum,.!. H>?:.t
1 B-'il) Bill .'li:. 1.i.J upeu._
"i1'. \ r IK C?MIQCE. ?51 ; Broadway.
J. ..: . . . .
* ? ? : -2 Hag Match ?>n
??- h**u
: if ',.11
? .l-l II ?n*. !t?W I??-. 1:1
- .? .?.iiera uni M? rt?.:-,
. . . a . .? i B1TJ
?.v.l. Vtm ..-i um Cr??nin.
..K- '.?Ki . . _
THEODORE TILTi N
X At tin. otrtii liai: of ilia
COOPKB 1 NION.
WE ? .v.-'iAi K?'r'aS;:??.?. v-pt. jo,
Ate 'idflek. "Jill?,? it til Lactura:
"TI?F. PH< >"A.' M a',' LIFE."
' ' ' ? ?. <il Ria
)W \V. ?iii al bli* TUKATaUB
'
.. ? . :> \ ? .i.V ? ? M -te.
lilli Hi MA ? 'I.
Sitttfttimif ?Dantc??fanais.
N um
?*!?:,-:??;. c\<>:-?< :m Emgtit?, ?ProteefcMl c:r! ;
I ?... - . 1.1 ?... ali
a at ti
a* .Al . ... ..I- Il :.. .._
N.ni'l BEAMMTiiESS?By .1 '
h 11 ? - - ia a
1 ... , S I [iilil?
BI? .11. . 1 . :?: ' - ? ' ? 1 . ?1 1
NI .:-.'. ?;: 'i ~ ..'?.M> 1 !?i.*S. ?.'.
.
t., the
... Inrniah un . . ' ?. ?)ilv al
- ? ??
. 'A..-' '; - I
^1 IllT !.??? -,Hill- ' ? ? rm -a A 1? -I
': ,
it .. tv. Deiw.-aen ad aid lili
i-_e_
VU Ai - -
.... '.J?r ?il.
a < i-x ii" .'. \* PO H r
? ?'
??
.
; ? -
L J
"< i '
a * J ? J
. mu * ??
_
- _
*'T '?i
* V I J
J?>".
. ' me i
m
A
SeBtas?rtMaas.
: - 1 ? - -i . - ?i-;???;.
.?.-..
:
". . : ' - ?
. . : ?b. Call at ra ?d>
?
i C0MP1 .?STRESS, un? --i.?ik?s
il . ? ' a ? BUK ?...ii?. I? . -1
.*lurta?a?
:
a">i)4
?j ACl .'. . ? ??. -\n .-::
a.tniA. aii<l retam-a ?.?? I i ?an lare* In th. Il ?marner: Ina
? . - I! Ci JIU r.lll gi"> J . . ,
. ? . . .-. rai
lilli A\r._
*\\"_ WEBT 13TH-8T?A t-A"Aa1>' ?ftH
?y a * r ... moneotm lim ilan lamillas u?
.lll'M._
<?>?> WEixY 4UTH-ST.?A reqieeUrMe rid
_9_nj ?rill go out n :i'?:iui,
r??ii ? :l :??: I ?ii rtp.1 i-r ai- . - ? ' i :r.*l.
tmt- 'T::-AVK.. Qr t ? ??? _ ' -*?
-?a??>9 HBW?im 1 ffrll prrSrci *ulB?i, atsar, .ml trin?
i: 1. B li "II-TTUr?- ? ? : . ?? .-.????er,
?i nine hlghiwt infer
enoe* , o-#rni- . ei Wti?-?-l--r . WWbbb ?Biaraisa.
:;i)-A\'F... i.:.-,. m 37TH ?ad S8TH
? I -Al'lii:-. M t ?. .il W11:. ?.t-t.-la?.--fereneaa?;
Will g? alUl Dy Util li?) *i Muala.
?W..ifr-3sea.
1 I i MADISON- AVE. ? A mmg ni:i as
l-l-? ?a*ai Lh vaa?v'.-.:: ?AtiA ,<??!
IX? anana lor twi. ila;. ?, , ;<?.a.i i le r-lerolHDe.
A WOMAN WAMS WoRK on 9ttTfnt -m-w
^\ iii?, al.i AL '. till i, . so : UraMj raatBWBBBB .coil? and
?i. V3 ?farwytkmt-, Itmmn la. Ure. P?UBBajKM\
AFA?HI?NAULE HAll?-DRE?SEfi wuiu*
a few iiiiic out-?;;cBienUi hy lh? ?lay, ??'..l-, w na? nth.
Baal l^tlinX._
AMF.R?CA? lady wiatw? ntaatlan u HOC?E
KHI'P, li rahotaB or iiriT*te laMii.y . trtilor? uoed nat
. i?l I?. ? ali or i*..U'.???* 1.4" ?.r?a?! a*. _
A ?MIDDLE-AGED WIDOW LADT few
Boatna ? ami : Ilka ;?? k iii' UOOBB lor ?n ?akia'rljr pat
-.m, an ." j... i-a??. r< m?' euasaa?gaA ?ut ituiaiuiu aaot^iueal
:nim itjia KI50, .1 Kaal -'oih^L_
AT [?ELTOfii fc CO.. ?45 ??lT-iv?.., Tirar
AX Ati'ii-at flu -ntatV: t.tC.t HKtell. lllu*?e. i. ??lil li* f,?an?l a
,l ti-tu , IBBB MB-vaiaaWa at ?til naiit.iu, uolh frnt
?jBBBBt ?ana ?-aUiuiic io? uly Bud counlrjf. a?ti W %?ere.
.I, f. I'._
A USEFUL womnu aid ?1 T.::-h:?T, ubout 16,
w:ii-.t 41TUATIONH, t?tly orcontitrr, uaDihi* COiyg,
W i-Hi.K. IBUKKB, aal jennU UOCABWOKK ; god .*
"?1?. ii^fin <? iel K>??r?cif? ; will ???> lor low ?antee* f tncetlmr,
hare wa.! r> leri-M ?a,. C?u be metii at Ute I'Bi/l'iuT.OIT
UOMfi ill l .... . ?.. a,, ahore lulUai
C.1ACUU1N, Kr.'in-ii, liir'iiau. kiui Eacliiih
? ai'lll'.Al , '?iii:!??:-!: f,l., mau >??'-, ?Uh-avn. ?hal :..Ui-?C
bold?* aiRBITYAXTH, mai**and tginslra
?jM-T '.ii.r l'l!>'i'-i LA?W COLORED SKI
" * \ ?N'T?, n? r,ta.a. l*MB<Sr**ara Waurn*?, ?'?amtier
?malila, N u nu-at. ?. jin? i -?..m. U .il.fii?i itua-ttiinnt. Krraoal
ll.iyr. Xi- :l ni M .?IS .-? Mill^.' T ainiuNCi, Nu. HA oU?*?rax.
i?-t .?? ai ?mdaa ??d auu_
C1ET Y??B FEMALE iSEBTAHTS
t Al ?!.?? SiETBtirOLn 1V BERTANTd' RX1 '1^.501.
-r i "Hi at, i'"TT' - ? ?'" ?
and yon ? ill ?evurn noue hut BKLIABI.B 'ilKLH.
_J. MoiUaOaV, : r?T,ni??>?r.
PUS?TI0? <1?':?ired 1?y .in American ?da-satod
woman. *?a<ltaki^a Frei.cn. B coad Horn ,in nets 1 iv?Ud
uur*e, ??- ?? ??.??Mr ?niili,- tat ?ml In an?- i?ia* .ty <<f itertit
work In li. nie. :.ofei. ?r ??ni, , itrtai go abi ad with u?hi ia?
t-.nieerr ?et i rn??*?, ben tit lemam. Aitimn U - ? > - oat
'J7lh at.
A\mn9tmtnlR. _ .
Tn T-TI-UW CONCEKTf Ota 4.
1 ?ewrr* M At STHArT'irTH tiara ta? banar M MT?
BB?MB for Un? ererrinr ? f
?ii..-i,'.Y, OCT. 4. i?7\
al HTKINWAV HALL,
Um? tiotHit in t- LniiXI ttmtemat
'til r' r.'.TR?SA TITI! SB. _
tai the fir-it rt a ?or??? -f -_?no?Ttrr_, wMrli wUl Bo ar?_akMn_ljaB
bartaa -BtfaaMaaA M IBs ?V-seaMa- puimc an aruem manae
F.u.'i'if reeoxtdteu ?? Hie
Cr K> or THK I.TIlIi' fTAOB.
flfflnll B Mai a? :t ?ea-in-d 1? -?ort tilly ?tin-on?! ? -__BB>
?tri?*of ?.uh rtt?t?Bc-Ti1?li?i1 m?r.L v.-**r?. M. \m HTKIy.
Mffi ii .?.-i -???? -ia! -i .ii --iii.' ? rmrr t?h ?ia? i BB?BBBBBBB^
a. i ; ,i i bia ?._. . ..i- Ike] ???? let ~*km .iw? a M
'..e ?net ee-'wd .n mikln-? ?iranir-nieTi? fur the nuaas
Lalla.' I le With
MME. ABABBU.a OOI DAUD.
who, after ? ti-T-itrii'hiiiit *??*ir r!:r-<Ti_-i .?'.?"tr-illa ?mi* r*a.'tf_a?
m?, ?lil ?a.rd a m-rli.?sadieuc? s ?n oiiporii?.ty M ?njaa?
u:,: til ? ?? -rfon lan-wa of
K-OI.-A Iii'?? FtRWr ??'1M'?TT
The ilireetor? ha?? ?ia* _Reu-d ._?n*-r?*-i_?*ota wak Um ?rt?M
wl."?te n.mu'? fulliiw :
Mr. Tom K ", HI rin.t *fr H A. nt?-"'IHiPP. 'enon,
Siirii ?r ? ALU? ?iHL.t.N HIS I, benia*?-; ami
,?' I'.KT. rliaeruiaei. ?'?in ,:rlo')aa
rt1r??r'..r*f?f th?i,r. !? -tra u: MAX MAK-TZS-.
T?| p?_r_u .i euro* mu :?i.t Ire '?!.' Htie. W. I tiLBY.
TMe ? -i.a.ar I!-, en? ' a,n. ?ti? * ?iniitfyl lo ax evnninap?
f'-niiaiti a ? and tv n ..mtine.-?, ?lie f-rrr r of ?tirr*!-:* m*p?_t
li 'ay n ocL 4. 0. s. li. Li, aa_l IA, ?ad _a lntr?_- on Oel. I
ena ?ti.
TF.RM-4 Ol' si'?isf'Hi PTTOB
fur the-tit Mirilla ??_.: : ..._ai.u-?e. Sid . tor l?iroa ___?___?!
. ne ::.:i!.
Ki ? n'.,1 ?T'- ri ?nil ?I. ?i-eerr.*roi";'r)..t',rm
"The Imii ?baal ?ui ?? '"?en fur i*.e ?:il? '?! ?ut^nptt-T? ttaB>
?t? et stetnwar Hail Till' '" I NU ?I ' ?...<* ao4
t-r M*. ?.tie ul .?rat* for?ln.-!ep, r'a-nranri-aon WF.DM-1HDAY,
i?-.[ii. Jil. _
TTKIOM BQCARE THEATER.
?L- Pi?.-i., or .Mr. .JHKKiDa*ta*r? SIIOOI.
Mauger . Mr A M. ?'.kl??al
PBEXIMmARY ?:??*....v !S75.
UorKB 1 SEVENTH
??llt.'.k'DKaD ASP LA? WSM9
..,,,?...., i of t_?? Mp_"*mt*-n! of '-?? - r.M.eiit com
BIOB?.X. , j, HLB T R.? , ?4'i??D.
, ~__ I lu lil? IT'.JrVeill'!.- ,l|i|ta.?- ?ut?n
?ArtT LOX?L Ml LLKf?
WEBE
COU
-r.LH_ta.
tiotian baring ''--a viny?d ?-i t!il_ Hy -.-mrly
2 11 rill.?4
ijT'I'I*.. I ... PABT Y__4iL
. \ ? ruoAT, ' Ct '.',
LAUT MAITUBE <?>> OH. HKU Klt-H,
MO"Vlla\V ,,?T 4.
DHiMSri .?e fl.K. KLi. t'L/.n ?IA?' "'.
Uvpon wL_l- .< i.?. n ??ii ..*? r?ai ... ... . .?.?i?_i il/M
i;i.r ? -taeCy,
I.' m .STRAY,
le wtiieh M..-?? BSH KyttUWU, Wtmuy M*?->r'. Kite rinTtoo,
.Vr> Maint M ::i-:ri?. BIM ???.?rvy, AMMBunttU,Wld Aietmru.
v .l-l-.? L. r.a? r. i.,r. t -a *. .?.onion, EftW?liii ,r:.*;t, * .??*_"?
linn?.ii. ... B. W ?.?/. H. ?? '.Hit. a..i W. I?
Wi_:.a . , .-, it ..,-, -..:.
Ral* '.f BBBM Ml f.T-t LAW AKTTL4Y r,,g*,t_ l??;1*u "- 'S
day at u e'Bioak.____^
\rALLA"-*:K'\
w
? *? ?er v- ' E ITEB WAI .a.
nu mu?ttnliy ? moni ???' ri .t toe
l . ' -?I.- i fall ?KaVBt B
Will . Ililli "I
? ITTBDAT f .'L.N? t,.., a?r.t.'.". I876.
?.'.inn 'A-.'i ia pmaeul ii I
. r ma
?a", tin,, v.t. gum
A C '? i(.\,
? , . I tJO
?a": . I*-.
.. S i in.?.i 11'.:.. . -Mb M
?
.??.ill!Axt. joYotm AN-r? Mi?rrapoLpttyiab,
? ?
ixt:. . . ;lTT
.-?t.... i? ... : .(.Tu.
T1 ??? B BMP.BT, e-i*:r?'r Bav, hy M "??ra IC1 A Vt ?d
_t4H__K . '?*n?.
?T. IPPLIA' * : a _>
???iiTii:- ,ii,i ?' ? ,.,!-,-,; ,,,..
a,'. 'I. .. .4.1'' .U? I'la??-.. Uil.it' .UtlliHf??. ?Iii ii ?trA-rnl tip
Tu'a:- .. .
."Ir. \? . . ? . BSBSB?IIBibAi'? un; n?ui'-al arl?!?, wbB
. '-i_l ..li-, Caila?e Mull ..i er. p^i-...iOM
M?, il ....
Mr. H.?*" ' T. Mr, *.V B. 71 Ti .
Mr. '?. -?! ?-?.?HE S-.OX, Mr J. Vf "*l-..S r ! '':! ' ' '*_
Mr kt H. Khi.. ' Mr I' >;'.?;? n>" r .*?_
Air. B. M. .'l.iLLA.N'D. Mr. ?'. K. KI.WIX,
?ir. A'..I. Li-.' i SAUD. Y'.''- t -HK-S-,
Itr.J. Ai KISIL Mr J. I-K<'K,
.M.. J. J* -..I'.IS, Mi. J. L'UBBAlf,
. . . _i.is t i'fu. -.i...:: .:?.
' - ? ' .l'E, ii
Mi'? ? : ? ? ? "IA.Y. ' MAY-t?
Uri. JOHN KEPT? "?", her .na :q. ^ti.auc ou fll'.p
.*?' ?s y. i LA ISDELL, stawr,
il.? ? . ai.. IL. KM? ?ki?: BABTLBTr.
a( whom w11! aapeur i Um -i.it ..n? eni_t'___4
I?.-aaa. full :ai?,-?iii. M wl'.iru ? I B* ?Milf BBBSaBBBB?
i.' IX I Hil i. ?a a 'laa .1 liai J LT lili O A. lil. (lil i ,1. IU.
Hnt t.?**. B
\ -n_BiCA5J0( ?;?:?c!.n;.-i'ALLM::i";T
- i . . u. r I
. ?.a**-.? bob ?? a -arjrsBriaaHf
??i :. c,.. m. a. ii'.i.A. m r, ptt__?.?i
. *aTrtT"Hrr.
iUnoiral Jiis'.ri'.mn!'..
\ FIBST-1 LASS BA5J0 I LI, ct-MB.
. * - . iA.ee
a .t ?LfciiANT 7--4-4M?! tvf- PI?NO-aFOBTE
?A .* BToa, w?B b?sbm mr ans nu m
a uev. MODOOr a p-l IA hmi.li.ir. I a.; ..iel .t iiiiii?. :ei
DEI* BL H ...i-f.
\ LAB ? -i-f l'IAN' ?." -_kti
i\ i pi m.u io r.i-:.N"!' c- ??*:: imb n "Lai*/
- : ,. .Na -> Laion
-K|11UI?
4 ?FOB ..-K:?T-? ? ?;. . -?":" !-0dGniad
_\? i ?' ?." - ... I ? ' 'e', sad
'?'I 1.1 lilli' AV.i.I'
der. Vi I lia .:"..,. abor-j
_
i 4? |
.' \ ? a . ? ? j ? -
Il I.. , 1. .. lil .-* . ?
.. ? -..-? nail ?i.?Mial Band v ?no* ia? re .
?.
... T-t'L.',.--.? PlAXO?
. ? ?
; ... . ?.T 'a. J I
? !____-?
? . . ; .
L\ KB?S' . ; ? ?.":*i:~ ?V
? I ? .a "<>w
. L?>. ." i. .-.-_;.?i.i-4. AU*
_
cj ::. : .'.:.
?^. ?Tri r
? ?: 1 ? : ?r?? in-r
. OB*
A *,.?:,.-- i t-,.?..-' and s
...- *u .???? I ?
:.-?.?
? -
"? 'I ' 1? -
. ? .: . .il .'. . Vi ...".: Hi.4?
.: isbet ? -t.";.a-uta?, or r atod until r* at ju?-? u<t
_
Il ..'i ;. ? I'IA.\D>. .::.-' ."'? ' ?'!'" Il .T S4
..:...:- .... ...
' ? ?"
afvstsuras.
?ONG ISLAM? BAlUtOAD.
j -??.?i:.?i. r_Aiaa,
ul BENS COUNT*. ? Ali;. .? -?:?. ami :5H.
rr * -1'-- FMI * ?I M I A ..?).*ave
nt n*t?-:k"?? vin ?t ? szvt
iiai'.h a. .?..It juii-r**!.* ;t? ::?.?.. 41)4
.-.,.. .- ? A,
I! rit ter1. Pot I
il* rfii_i.ii,' . r. a. b 01 lt-vB M.iioola 4i 1. iS. 4 M ',. a. i : J
n. in.
'*?!H"'*.' ??'."?? il!'?f?!-.I' Blb? In?.!.? I-.? 1-jR n'i.'r?
. aalitl ... . ian - ?- ? lil.. ?I? tau?' .-. -., il ?iii*.-, ?? 1 s?
Al. . ' .
?Ct la :!?? 1 : :
tir ?i : 1 '.': all 'M.T ?? . ? ?
... ?.
?
. ? CBAN?IT AND LuW BAI . -
! a: aiu-T. ! m tB -iiuri-, Bad I SB-mi K.ll. ira.u ?-.U ??ara
iii -NTLii".-? iUJ-N'l BJ-POT, I KIT HiXU M1DK OP
i :.unY.
l'.a-adar -eut. .'*?.'????..???ia-, ?ii'urk. '29. 1 ?luradaf. ??>? i al,
.ir | M a. m . It' L'a .?.ni.. 11 a. m , ! p. m., .:"*:*) j? u:.
ginn* raaaaa?__a(W_a_-M
J..Uik.?.kl.'li..? K,..?.. il 11V l'Ai.. Al ai. . 4.
n- ?r A. T. suBWttrt'i
G A U DEN C IT T.
aiatu tu it ?end t'.n *
r.UiHf _*-BBTJ__I, PAXX Mttri'If??
of the ???M?I HIS? A?tt????-ei?r)nn at
cv.v - m
'Vill. Annual Fall IM-t.uu .?i t \ *. , rk
I im-hi .-tue. tu "itsn.i?' "???? -.i. ptro-a. n__BB
?teamci -.?'??? l ? k v. ? .. ? ? r-vg.
.-?' pal I rua tin . ? ? ? o
? ...? 'a... .i itaa a, ?aitafur i?-- ti :?', r*.
? ..?.ii..
Sitnaticno CDanlrt?fenciln.
w
MiscA'ianeous.
rANTED-rAi RO?SEKEEPE1 l?f mtd?-k>
mee. Voir, to goa??- ? ? em. ..?v, omeo
itt ?-ila, ._??. ?li-Ti?? a A. .
W \N ' i*.l>?A .ii ii All"., .is ??"! , u
vT i?i,ui?ur roiiu? la-dr bv an ?_p--rli<a>'?>l e.ai'ivslaM
lady , ua-.li n it. . . ruf ?an luxa .;-.r<_ aud n?ii_r?ML Al ?o_i
ii i . '?4 : i. -.ig-placv_
WANTED?By fro ycty ni:*;* enlorvd roiM_i
(Virrinlau?!. vrrr r*,,.-,.?.? ._"? ? .-er.t ona
Mjc'iedi'OOB, ??..-:il_ii mi :;:? *r . w ht
hi' s, ae.. or wBt deIbe warb tar a -_a_j** ?a*?-ao-. i r?ry
onilginr it_?ti???1tii?n. ?Hin li?, aea.i - - '" i ? - : . *."T
A,,..-"'. . bt'vt'ten ..'. I aaS ?at-aU.
Q_lp Jap?rRrr Mtin.
WANTED?Ekptuiiuctrd BOOS CANVAS.S
VV y;: .., uENLi^AL AuLM' la.-v?,i_ $100 ??a-pttaO. _?
uutb S. i. ..U) fur tfr._ .Na?a-r*^* ?J .iiaiLi, <n u_ir_ n*a
UK.Ma.Uki. AlaivNT ...vu.? $100
l, fur IT. .".?ia?...? (?.MlLl. ir
, !. . A.'*:t ??> l' ilA.NNAl t)?D. rul.lia'.ei. > UJad-lpafa*
YOUNG MEN to LEASH 'lie RETAIL DBT
lilaila si aniBHa uraarras ?i lokd* TAvi.-ia-a,
ui ,*?: .!?...! a.? . i ,r"?u ? ?i
?filji CDaulrD?afcttiilcs.
IVANTED?4 <*f)TnTv*t??rf:. tTUsrwnrthy t'p.?t
" " *(aat *vm?ii a?i. A :'S\->"..l-i ?n.1vH.. la. ;'-?_. ..a.
A| pty at 41 '. Weat -.1 .u

xml | txt