OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, January 25, 1876, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1876-01-25/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

LOCAL *MI8CELLANY.
A CUUODfl ANI> KNOrrV CAKFa.
u-iDn n y kui nu* poaaaaaioB ?>?? ootmnsi tit
BOSKY IHB TWO I! IS I-- OV BOM. MASK ? IHK
SlIlHl KM) Mi IN lilli (??NSI? II?.N AsD TWM
bboohb i\ tuf icQorrrsi <?p tuf bbbjobib.
On th.- Hal of Mardi l**7.">, Gem. William
?. Msi k, at ciK t.int snl!i-i( tor of Customs and un-iu
BSBof t. c sacral Barrica c' Ita mied Mahta sud ute>
ttge o! "tnatTI M... .??i? of I1..I .ici. v liai nin-tt?! I n lha
Win, Uiiit it! J.iiii? ? T. I'..i! i, iii-'? u m ii' r of ?UM
Secret ?c: '?:. , I ..'"..: I: !??"'! iii liia I'? !- ( .-?.till $1. '('"
?Bl ici"iti-rf. it .')(!? ' uti ???"?. hl i va* ^i'1??-'!'' amtOTi
Di.it. .1 Btalaa CM ?n isiaaai Dara spart, ?Lu Beat htai in
fin,?.??' bail Tl.i fli! nml n - k i?!fi<? lu J uti*. 1878,
Berti? Jaifl i.!i. i un?l -i jin? 'Hie l.t'tiriiiiKiit
pt>lu?ed a* a wltaaaa Liku? T. Porter, waa, aiin.ui;
aUi. i tldnga, t??iiii.-d lhal .?i tu? ?thss ha wa? bcbs-Ub las
wli'i M nil. lu- n l'i.nnicd bu m if lo in- a friand
?r Tawsaaa < safaB a,aeaai t. r* lier, Bwsi ?timm .? laiBBj
ait.?' ,i.t ci t i.?.t. t". u ?c ? ci.t ??k sea 'i ni tot n takes, .nul
Illili I,C il. ?lit (I !.. |.HI. !:..-< flin Ililli 'M..uki Hli? 't'I'.Il
Brrr, it cii'M..y f.?r Ooagd u ; Ihst after aev? li?t?
Vi? st? M mk.ui'M lilui tu.-ti.'int. ?f? I currency, tell
Ibk linn it w.is itn- (-.ii;.-le & -u 11 m i.n.in,n- OaafdoB;
Bist i? waaia gira il to atas (Farta r) f.u 'fBQOh "n eetatt?
liuli ttii.t lu Ain. il l-.c Huit il wa- (1. -T..II -?1, ??? t'..'! H
ssaM .oi Bs Bass' aa ? .,?:? m?- againa! Onngabm Portai
waa? aaafattiii m i is icallaaoai] tj Dnamaaad, Ki nwleh,
and .?-i tim i. ul?u mt min m of the St ck t .?il tit? am! WB
Basai I fur Hie (iuti mu.! ut.
P.. Judtfo A. J. DIIB n! "? fer. c. t:- 1 fur M.infc. on IBB
rvl ?cue. ri?|-.n ir'l Hu- a'.uirt ?o dtrei t it si rdict (.f a.
au.ti .i. mi Uta |iit.un i timt mm. ohm ??r eawttrfoH
asonc;. (?u.?!. i Sa t :.,-i:'l uf tlic Iii tint! Mii'iiilcs al til?'
IJaltei mbkkmo) M lab ?m afltan if it w with latea! t"
dctt.111,1, BBd thal m.. i:< ? .i; ?'( ?'? fi;i'nt"l i?" II'?' cc'ii'Nr
l?it nu iiij ihtit -'lew.! .lud.-c Bl n? di? !. m ?1? n.? Uit tt"
Biotioii. iiciii Huit und' r til?ntaBrta thi ?san poaanatoii
at ((?nut. if. n ut.m s -i ..!? ?aa a? ass, ami pnakhaMe
auder Hit- law, ruliiiK tliut tin- lui' Bt lo it*
?Band aaffcsd sadr to Hie paran who ?attend,
pabtlaBod, or aeU iiaaatattall BMaejr, sol t<> lha
ncis-ti ? im k. pt (?.?K. mum ?.f it. Dader thta rallni tbe
jet) i?? mu? ???n Mun? ?.-luit- "f tin ciiiiic tor ?lilli he
??ii;. Indicted, and f??i win li .in- pmilahtni di In lin| i - D
Hutu lor 19 fenn, wita hum labor. Tbereupoi .lui ?
l... , n;,im ?, r moved in fun lb? tame Judge for?nea
tn.ii, in lin ground ??t en * lathe raliiuc, Bud In tai
t)i tt'ixi tu m .lui',.:- lit m a.11 r uriercd .i di. i.?!? ui raven
lim in?, mimi, in.! granting .11,, a i : lal.
i n. -,.. mi tm , uiiiii.i u- ed un nu i-hi of tin? month,
ei ?I? nd. don tlie evening ol tin 21?! Taemmewll
aesai-a wereawora loi lb? Got? ramenl and Iba Minee I
? ?n. ? niven. Ou a niotkm lo direct an iieqoitl i ii thli
a.?.?nu !n..l. tlie Jii.lt;? ii: ii.?i li? ?d Hi.it ii-- ?iiiii- aas
mud. cut on tlu- ajos ern men a provdo? poaaeaalon with an
III!. Ul t.? h. I!, v? li. th? I foi i.c?!lUi 111 .1 m ??". . : s. ?? . ! it
Ifl. ?. it long iii (.ni)., til bj ?.(It M ink's coiin-cl. and .ifl< I
hearing lue District-Attorney, the Joabce coiu-luded lo
I. ui. as i.? n M m.. -.. nil-? I i..i.i alwaj ? t-'ui. u.l. d. thal
li? emu was not made oui iiii.c.?.? the pi -
iif Um (?unit, i icit in. ii? i st.ts stitli H.c lii
t.i.t lo (ai.ic.'.ic it in tie vi.um.uilitj , trial
an latent to defraud witto eounterfell bi
liiiilt lie nu int. tit t.limul.itc t. JiuU. ?liuii.tt
It) Hu July lu di!.-i iiiiin Wbctbei nulli tin lime Maub
pot pani ?-'i ?n ft b? i ?n n:-i te t ?lin? m.? until lu gave
ititi l'ai. 1.1 be eve) bail mi Intent to circulate it m tbe
mu. i.. u.its. Juii.?- n in ....???.? i. m lu.? itimmlug ?ii?.
ctiiiii'iiilciL Brut, ii.ii Mank inter had posaraston ul !?>?
mon. t. and t'at the testimony ol Potter, ITiiiiniu'ii.l.
su.l ?len, t-i, al! of tin .u having a! ?arioui i mea been
ii n Mid lor crimes, wai no1 trustworthy: lecood.thal
If i m jurs ' ( ii red tbeee witneaava, and lound M na had
ii ( mint, j. thi s i fu?? nit Snd inui tbe evidence thal
Millik ll.ttt It tt lln lill. I t tu i li. II.ntl it ill tbe ? nil.milli,n ;
Hurd. Hist ?u tbe evidence, li trustworthy, Mank wn
inly i;u.li> uf the oflenseol obatructlas the administra?
tion of ni?-!.c*-, fait u i.ieii be w.im bo! on trial, and a nu ii
?sa omi a .nu-leim ..iu?r, ami punishable hy ali mont ha'
tmpriaouiuent. Judge Footer, AaaiatsnI Uuta n-t At nu net.
emit, ndcii ii...t i..e (.uti i iniii nt bad made out ita cas?
l?u;li M t<? I'??? (M.ioii of Hie nii'tu y a? d ?ki tu Hit-lu
tent with whleh it waa held. After an Bbaaaceul aboul
ti .(> lui ,i>. al 7 l>. ni Hie jury i. a :i.. ? Utinliti ol Hot
gu.itv, aud tue prlaom r w.t? ti a burg? d.
liiiiHTS ok Tin: SIOCI BXCHA90E,
The ?suit of Jam?? T. Worthington against
Qeoige Vi- M.Uiin. l'icxiilini of IBs Baw-Yort Stock
BisbbbbBi aud MafBa f mataett, ths trial of windi waa
lM>fUii yesH-iday before Jud^c D-iiiiliue, in hu,
Sonrt, Bpeclal Term, paaSSBBl a BOW i|iicilioii rta ta tin
ei?,-iita of maBaBan of thmi ami) ami ?f um FtohaBgn
itself. Mr. BTartBtactaa isaawwad a feadgaeai aaalnai
II taxtcit, that Man?, tt exit nie a |mnn t.falli.nct I.?
?a'liitliii.irton t-oK-ll Ul? stat m Hie Mot k li...-linn. I or lu
pu; Is; >>d for t-oiiH-iu; t. ti ure Hint tniu, WaatblagtOB
lays, M.u-m tt lia* kel)tout of tlie itacii of IbsCBwt
1 ?lia lllit li bet tUbt. Ill lue li.lUlII; of .1 (Tcd.ioi 1 Ut ii. I>.
lo i oin iK-1 lha stock KirhasBB to nil Maaaattl
wat, and. after dctUiitin^ any due.?, to pop BTM t!..
anlatic-c l8 Worltuni.'li.n, or a., unit li as in.if le n.pill? ti
to satlify bia ?laini. Tl:c defi-iid,(iits dinv gaaorall**
Hi.ii Hies bare an lataaaal in ?r dut] growing ? at ?! the
Ndt bctw-reu WortbUigton and Maaeetl Thej ? dm tiwi
tlio ?.ra; of Maawtt i? Ueld ani'j. 11 lo bia agreement in
Binung lha eonstltuttam and bj ..iwa that UM ralueof
I..? i-, i: ?lim id Brat be applied to the paty meat ?of ?debts
in, to t!u an m ' rt of tlic Board i thal Maaaett'a cred
Bara iu lbs Board ibo-nld thrrc ure u- partiel lo lha nit,
mil Hiat lint i .iiiiint ?* ii a f. at until one rear afi- r ii hal
lien forfeited ander their rulea. Iba ease la still on.
K.i.iii. t'vtitr .s K bhi ;i|'jM,'ir- fur ti.e plaintiff;
?kobari li. ?jewell and V, l. Marbarji foi the deieadanta
THAL Pt'R Al I.Li. 1.1) MUK MriiDI.H
Tlie triiil uf Jnwpli J. Hurmti^hf?, a plasterer,
foi tlieuiunler of bia stile nu Row. IS, lhT.'i.at Nu 'ill
I iftM-utb hi., litt.iiklt n, mun hagan yent*WOO) in Hit
it aga ?Can | < sari ?>r Orar and Terariaer, he?-on J?i ?_??
riatt. hamm 1 < ,1?. ti-ilitli (1 tia it lu- decuple?! tile ??.v.ci
flirt of Hu- limnc in willi b Hie iaSSSSSi won,.-in lite. 1
tin-lad feii.irated fruin Hie iii?,.nrr. ?lu Hie ti.it of the
iiunlci Hie witne*? lieanl a BSlM na of lorne faliuii- ha 1>
il> ?taira, aud, ou nut-u.lui? * nv Mr?, liuiroiiirlia lying
lil Hie floor, wini?- iturroii).'!!? riudu-d out of He ro.un
s-itb a rcsolser in lill band. The tvl'iu-*,, md tnlhe
.niSiiiicr tb it he had dune a " Had jo'?." The Utter n
plieil, " ll'.s don ?: it'c iloiic." alad thin went to Mu liai 1
Bo] le'? lli|iior ?tore, a few door? away, where hr dr ml. a
ri?a mt butter, told Boyle ba imd iusl abot bia wife, anal
.... u weal In tbe it.ni m boase ami anrrenden 'l
Hn> Ana tiny, iiioiht-r of tbe prearloui witness, gn\e
i u ii ir leatimony. Michael Boyle, the mIihuj keeper
IratlBed that Burrouxba told I un Hut he ii ul killed bia
* ii'-. CBpt Juba Mi Ki liar uf im lag ii ii Pn i ?ni ! i? t
t ?Itti.tti.. ..-it .1 t . in? .m why lu- had killed bil
sue. Ruttoui i replied that ibe would n ?t lit.? wltb
lum und iuv.1 been iiitiui.it.. aome v .n? before, with a
pliotngrupber. Tb wltneas said there wai nothlug i?
.?. 1 ir in the prison r'a manner or conda t. Berit'-ant
I it? ?tu !?>^l.!lt d lint the |u ?t.tier ainiciiili n 1 hinilM If ti?
li.in (m tin- uti.) t.i ti.e ein.utu ?-, aialiu,: thal bl li.id Kiiu-tl
t r BBtta foi her bud (?lulu. t.
?
THE ONFrMI!.LION TWl.lil) SL'IT POBTFOXKD
Tlu- ona-million Kttit BBjafasI Twaa ?I, whicb
waa la hate -c? li Uiiie:? u?? ti ti I?! it ' . f??ic .lu.I. e \V? ?, ?
liooh.wa-i put oter uni il M ?n l.iv. .1 m .?I. Allci th
yaMag of Hi? " mt. Jml/? SVt ailir. t.k mlilrt ned then
lutiHtuiui lit itc 'o in th :
1 lui : ?s; e. t d to i roeeed B ?B Hil? rim- to day, !>U! I
a? Bsahlr la dn an Inli m um I mr on account of i" i ?tr-.
i -1 ? nu- lllaeaa of Mr. l>.u I i> idle* l-l-1 l'i a Ifi, wbi? li
Is -o tera ia u*. to make lu? renataut atu udance ucccs
? m Bin ;? in a tut ernie.I bob Ilion ami under
i -c etrcnawlaneei aoan m-i have aga aid la i?oal
MM tliia c??e. \S ?b a.'i.UI |?ul tei tin? i.i-(
ti.iiii two ?e??? fi. in i?. ti it .it 13 o'eloek boob
l .c (?.in.?-1 ma) tr> the otii r ?an tala tba place ?ad be
I ? m t on?-, i iri?i we may not ?detain you very lum.?
t n r we !?? pin tin- trial, l eau only nn-iit on niy regret
at the mi i?ntt m m- ,i ?-it. M t t you m well m to my ?el I
sud the cuti um 1 DI mUBB, dunn,' ti? ..|)?iuii; Week
t . tt.il in u i ng tt ii a otbeii iu y i ii i.iiK.i. . ?. a d i
nij . (?(-.it ba cc.Mun l | it? ? ?t. t li i ;. v um
guarda abut Mv-amuona respecting tbe eau
Mi.lou BELUM) IN JAIL
The c.iitc al Warden William Watara b1
I.ualuw MitH-t J.ul, wlii i? oh.mil d ? nu tiiirym?- in u
r.-taii i.i?'.m? iiu.-it.es inui iel ?af total a wltboal payiug
a ai?(l u Ii'CiiM. w.is oiviiii BBtl ?:?' liutdl .-..iii ? I ' ,:ii
ui.M-.in.er Mu? Ma \? ?.tcni.ij sftaraoaa. rba-oalj ?tiiiic.??
11..m ni.i st..? J.?i.ii r. Miiiiiii, st.'io aras eaaflaed la um
j. .ian I7aadl8aa a abarsari havtag tabba j
ailinn HMMfsd tlgan ii.- i. ?uti. ii thal wiuiu la tba
| ill ha I ur. ??.i-i 1 li'|Uur ?n.d i ?nar* of a pt isiiui named
Opi" lili, lim r, ?ti.o mut a l?ar lu h.l <?<?:!. On .:..
ei.tiiuii ti?n Mt:I u Hate.I tr...t iu the Jail lie waa
Ino'- u as John Btulth, lltat he Int?? be tt a? U. lu in rest. .1
ou in? ubi vi -nuiiied eBargt and thal tina waa d< u- ?u m
rnrdaiit. wini ait arrangi-meat maila with Ueputj Mm
iii.ill I'Ht id 11 Crowie] lim! Mullni aluuiltl proi-ure es1
d? ni* sti-uuM tin- St iiiticii. and be kept a m?morandum
of tba number of tlmea he purebaaod liquor, i bottle ol
li iiii't whu h in Im u. li*, ? u t.t vin I. ii-? I u.t! It c.uiiil not
th eli ttltiimi! ,1, le ?c lied lip ?li 1 gale to ClOWle* w ?cn
be wm i. li .M.-.1 ui h.a tiwn ievu.li / ill e, and be li ti lint
sec !? .-ireh iii.Hi ii wj* i?r? a liic-l '.n it idem ??? 1 .. i am
wnl bo risuuitd on BTadaead \ at 1 p. tu.
- -??
? TKlbl ttORTHV lill.?,!.SU Al.AHM.
Capt Hultl? riiian, svlio if*iiifia on Bad?t*!
T?rr..ce, Htapieioii i-iatcn Island, has a bird hmise u|mu
bil pieuiiae?, lu whli h he hits s lu,-,- Ballal turn ti tatttgg
birds. A uioiilb aga slxuit IM) of the** LliiU, tain ?I al
Bran9afcB8to8808a?wen ?u.iin. OagS.BaMnana tb?u
ariaLKid lu the liul.ilm?; it Icadm platal, with s IpriM al
tatliioent conixseted with the (I.mu. On Tbuiat.iy last
lu had o< i-.isi.iii io cutir th? liiildii.^-. and a? he opened
the door, his d??* rau nt-iunat the ajij-siutu?, BMfl iii.
Charge in V, e nintoi was exploded, and the ball tool
erf-Ki in (.' ii?! il.iidt-iiuau's aiidumtn, tuuiing a paiuiul
though not a da.?i;i mun wo?iud.
^MMIiJHIajNKR 1>UM.'AN'8 AUTHORITY.
C?9naid?ral)le feeling was iiiaiiif?us!?-(l un il.?
Maritime Kir.bange yesterday npoa tba formal an?
nouncement tbat Capt Uunean, Hblppang Cotnunssloner,
badosused the sobooner 11. ii. Uitilln to be llliclsd be?
s?nne of the f silure of the captain to ship tbe crew befoie
biak According ta tba lUtamaut of B. J. Wiaberg, tha
c?m?lime?' or owner of tbe schooner, ti.? vassal wa? re-m
lariy < I. ?r? d for Ilayti Filday afternoon St BBS Cuel.'in
liou-?'. The captain ii-lirdnn tim circular of hi*cretary
PriStSS ii? regard ?tS*SBSSSlS(BSES?Sg Ia tlx- Ilntlr-li I'U'V
un.-?. WaSt Ililli??., and Mci*.'.., ami BM n?it ship Us
. ros before the 1 onmiMiooer. Ob Bataiaajr. wl"** ?"*
?at ni en I..1.IK1 to SOU, lie found tt I BlU?d -t-iD ? Depot?/
Man ?al in posataolon, ead he as Inf-anned thal til?
?np i'l.tiiuil-iini'T ilbl no1 reii'Pi'1/i' II"?' vitl'ilin (?I
tin ( leatarn???. Tne oH|ititin i? lia ?le lo a penalty of ?r'JCM)
fur Hu- alii -k1 ntl ti ( if it I? iiioveil. Hu-hhlii-uw lier?
hare engaged eeanai i, aad lati ad to saan hi IBs Mattar.
MB. "BOWER AMi Pi VMocni CHUBCR
THE bTAll MK.NT Ol " (.KI IV AM is " MU. WUIIl'.
III -ii; I'll.>N TO MAKK Mil. BOWES ht'KAK Oil
"OIT OIT."
The written BtSteBBBBt of S. V. White" n
"grit Vantes" apsinst Mr. Ituweu. vtliieu were di inaiulrit
Iii tin bit!, r tu fore lie would make In? reply, waa BSSt to
iiim ytmtornmy. Thi- stat? mi ni. t Uah t* ?Mid t" he haag
enoiipli to All ?in ordinary m m-i? i per column, wiispn
. prindin* Thomas J. Tilmy, (Ink of ftyWWOth (tuircti,
from ?I,ort hand noter taken at tin- liieftlnp StthS I'vnin
InlnRCiiiiiinituc, wlicti Mr. White ?Malad Im jrrit v.mi'.s
orally.
Mi I:.,inn told s Tittni BS report, r ye-ferd.iy nfter
1K...1I thal lie liad rerenc I the M t teme tit, tut lind gat
lim! linn. !? i? rii-i It (.ti. fd'lv ciio'icli to My wit M it
t ont.-ili,,,! ?mi tliinp mid tumi! !" Mi. While's riiiitrlai
te fore the I-iiinmif ".-e. Di sBSSM ?BOl -"ive IBS state.
1 ni? nt !.. any piper fur publication, for the prevent at
' lea-!, ?itiil would niaiie hi? liplv after dclilieiatc roi.Mil
erution.
tu repastar ska sas s. v White??ska ssld be hann
BOthtBg of the ("iitiuts of Du (lo.'iiiiii ut Hint to Mi.
Howell save that Mr. Tillie*. BS4 SSMWB linn 1, - in?!? - o'
vi lui! ho -nid before Iii.? < (linn.Uti (, lind tiny Wer? io!
loot 'i'lieir-t oiild be no lu tv matter ?ulded The Com?
mittee would bave no righi to BMBfloB prlt-v anee? or
points not pH yi uti ti ! Sion the Coiniiiiit. e hi him. Mr
White said farther thal la this mutti r bewaaaettag in?
di pi nilenlly of UM ("iniiiitti ??? and of ot'u r nu lulu is of
the church. The mi n.lK i> if ti .? (idniiiitte. did not
know that lu? lind moid d iii tin? matt? r until lie lind in
totincil them. Mr Hovvcn li.id iii?ui?i| lum oil.?
lil tin-: Iff and Iii? family wire nu inhere ?if
I'll mooth Church] Mr Bawrivalao ?i number of Um
church, bad glTSS Hu public io BMtetotssd, or
Hie pu!,lie was iiivin piouuils for inf.-i i ii);', thal
Mi Bowes km vi sotas eery dams lag facts oom rslag
Mr. Be? cher. Ah hmg .is Mr. Bowen bj lu- eil- a, ?? rsal s
?loutit over Ihs punie uiiiid ?'uni wralng Mr. Beecher*!
Boral i li.Uiii !ii. Mr. \\ mt? *B family Bl W. Il M tb? fauul.v
of ft-, ry other Momberoi Ihs etnueh ?.?s tuuin-d. ii
B c ( h'tirly Mr. It.nvcii's iluiv t.i -?ni.. If lie knew
noiiiuip ha on ?"in to Ki.v yu. au.I lette? eharch sffiiln h
straightensi out. If huhnnwihnaaglngfarts andeBold
?i]i,.-uaiiti. i, til in.'n'ou-M i?i ?-iii ii.? I ara not t iii'ii.
I shiel la tins Matter," solJ Mr. White. " I sm standln,
' lud? i ? ni? ni ii mid denian Liu' what Mr. Bowaa knows
1 ,u,ii I think I .un right If i..- can Ihr ?>? snj lljrlil on r : ?
??i.liiei t I e will And n r b- ni- 1 "I " ? t * lib, li
to -al wini! tTie pl.ir? e lilli.'-. Will !" 1. Ml in ? ? Il r, f ; ? -
io ?peak, 'ii I know tb ii as fal ? ? ? i if I
doesn't sneak, .,!!;??:. und proT?, ?i erny, h? mo,
.?III. I ii ile i ..lili l?l it in li.? I'll I! ?ii '.1 I ?
i i ira?-ter, bul Mr. Bowen'? com ? is bun i Iii? rburcb,
.uni I w m* . i know if le I -if- .mi in un I- foi i' i tai
?lio.lill.I.lull."
- ?
YOUNG MEN'S CHRt?TIAU ASSOCIATION.
1 V\ DM V-1HII.1? AN? VI. MEEI M? Wi.l.lv l?, lill
lit VI lit.
The tv-ititi-t.ui.l aiiiiivci-iir.v meeting of tli.
Yiuuip M mi's C ii :-!' ill Al I ? Ilion tooh i'l..i' ? la?! e ! i :
lag l8 A-:-,,?! ition lldll. at TwoBtj Ihlrtl-al ?"ii I
ave. I he lull waa crowded, and :h? ptitform was coi
?r. .1 with gentlemi -, procalni ni la the work ?of tin I
.'.'ii. ii . !'.? : i '.-. ? ! I... li a - ?.:?:. . ! '
I). I)., the Bet, 1 ii i D will g, l>. D.? Il c i: ?
M. y Hatton, t>. !>.; the ?Bei i (. Clark
Chancello, Howard Cr?.?i.i. il.. !? Um Kc-i
B trenaos PrtSM? D. D. and th. !:? to III ?. n v
!). li. 01 the I il .? pia * ?re George W. Abbe, I \
ti..i ti- i '. - i ? ,i -, i ?. Muager, I itirn?. Hail,
?Frederlehk.Oonklhig,andWIIHsm i Hodge William
E Dodge, .li-., President of the Anata itloa i.iii
?Tbe Serlpt?aTos were n-sd and prayer oS .-? ! by the H
Dr tilams. T ?? i :.? ,-??? i Jacob I v. -., \ t?. i , ?
made hbt annmil report, stallna thal Ibe iweiola al
Asso latiou i i-t j ? il ,,:. ...,-. h . ? u ?! i .
diabili's, ?m lil , to -_'!.."-; ,""?. let iii a :?.:.,..? lui..?
ti? sail, i i ii Jan 1 1 -7a. ? ! - I 7 I '.?!
The Set i? tai f.l t H ennetl n ?report.?
i..i it? ? ?i ? : t -. - i . ii . man, i . en, h - i
h g, writing, sn 1 \.i al miisir lui
tli.it tin- allen ' in, e st iii irger 1
former rear. r*roni Oel. 1 to i?.>. iiO, i-xi-laslri of ib.
ci uin.i-i'iiii. i? i-i -t iia-nt? wen i n. ,i .i i. in I ? I a
a? t. n l.iin !? m !,?? .'.': Ile unoun! eSji mi d f. r II,,
i-laaseofur tbe ?mr waa $1,770 7'J. Tbe n.
UW "I lin- H Iib ? I IBS, lO'iil u t- .1 bl ! i.. . D
I iinliisoli, bad bfi, u 1 ',' 1 ; , t * .i - ? ?
Bong, 411; ?.t Un Bu ii ?? pra ei ? ; u ? 12-5;
ai ii- leetures, 1,1 -'?, sn I at lue ? loutblr n
replions, i,_.a?. i..,? reporta from the llarl. ??.
"l'.iki.lie ?ml i; .w.i.t m..m ,., .-. o??.i ?: i? .ni ?
? ai . ?i- ?':. i i iu ,-., ?i i i .:: ??? i.. : ?' ,, ..ii I
.?iision, the !??? ciiv allmli I to lin- morts iged bt ol
7 i ?. ).('? u? ii; en tin bulldiiia of '- ?? Ass. ? .., ;.???:, a ..il nSA.li
.m ipi ?..' i .ia! li ?,. ?a ,i i um p Iii yeai
A!?li, wet e. ? . n,.?iii lu il e I; v h: ( i ! i:a I) I ?
t!, li? i. um. M. i .i vu.u,u i?v ?Uki ?Rev, Joseph i
; . . D. l?.
CAEB OP HOME1 I W I IIILOR] to
M .n'y Ana Dabois, Dil ?ti -- of the Nnrser}
ou ?: itidall's (sion,I, bas written an ?sassy dia wa
qn stion, "Whal will boeosse of desUtote r IMrcn wbi
? ia n.u.i'i be a i.iiiii l u> i: .n i tai ? Island f Ubi
sa) ? t.i u ths I ? m i :n i .?nuil i, ni i ,, , land Corro? Ion
ui-i-:tiiit tiieycan b-oardtbe-sechildren si a.
I -?< t'i.. n a u j on. i .? . 1 :i- r ? ?.irl of i !u- -laie Charitlei
AUl Assoeialkm shows thal to .u in-- this eco nom j t ?
nu les einpiiiyi u arc paupers or criminals, aud that the
i nilill'i u nie - i ! v in".- ' ! I ? , ' ,i-! tin .1 i- i i.:
fiepnp, ..neuf destitute panperculldrenthal wonld
i . i i ? :,,- , ?ut-igloos dise? i s .nul ?-i I ne ?I il i- ! I (Un I
log, i, " nount un ? Iib n i bl] In.n
ran lire I ilsr.irola left out of c.uialdeiatloa, beoaui
it would i osl.? fi a ni"i ? u uti ni"!.t ?
i IIB W 1CHTBL OPI It v TROUPE
A Tbiboxb reporter ?called npon .Mr. Nenen
1 ?i ,!. 1 : illari I ol tin- Wai ni? 1 l )?, r t '! I-,,ii?i, , I im! ei
.m I ?i-?, ?l lum what wera the i Mons ol '?'.' re|M?rtel
''.-1 -r? ? un nt is tweefl ?.un iiiid Mi. u m hteL Mr B, in n
SarB denied thal th. baddlsagned and Mid thal B
to a? li tel had f??r -(nue broc b, i n tul i los from s i uptat .
sad was b1 ye seal eonSsed tit his bed Mr to u ?
1)1 ininti t tai Ml. Sen. lulu It a < ? I III!.- .!?? f rai in hi. p ,y Mi lau.
i-t Hua that ha waa t?oo 111 la slnir st pihsent, and forbid
.lad." ililli lu p r "1 HI IO! ' . d, l li d' . . Ml ,'f l , li? 1,1
Ulis. i|!ie'.iee. Ml. .Ni li. let??I ff WS? obliged n ?I i? n -- !i:
? ni? in. Maduine S'a. Mi I berber?! sud Mis?
(?oldtterg h.iM ittiiiiiti lu i.uii.|,.. li.-?inj ii,,i tiiin,.
Hi it Ibis ?canceled his conlrtot with M HTacblad, wini
li ?? I ?.'. ?, ?'. i'i -l-l - ?i : i d ?f i ree, in |"l - ? j It? -i ntl ?1 belori
! n ? i, i. i !.i i: i i if lie-1 ???tia'-l. Mr. Vi'u? .i'?-I i? Boa Mai)
'li , ?it ih?' Kievnoit Hull-?-.
BIEG il-t.Mal.lt BKPDMOI P
%A't'i!!ii y-Cciiciiil F.iiriliilil <? 111- ? I on Con?
ti -.i i Oreen jreoteiday ead gold over M Bim -'? ? ?
hth B4, profeedi of the tadgoMal teaoTteot sgstasl !
M ii. .tri t Wal ni. 11 m, 11 tratrla at loman vv.ir -.??n. Blag
(".ninty Au?llior. Iii? miiiu-i na? ?I ?;. ?r? ?I n tin-Cltv
?ii to !'i." ne. ?iil.'if of public liKil?-iB m?vil .lu:
?u r Cliapl? I -lil, I .-tit ? ?if 1-7",. 'tin ?linn.mt of the |adg
m Bl li i'l 111 Hie I'nuil i .'?elks ol!i,,. li,,, ai,
i-, . waa -'?4*-,'i ; : ?..' l'ndi i in o, li ?i i ,. .- .
i? ? ni? ('?.ii! t. tue Unii-nd Plates Trust l'orapan.i pu id in
.k ittomi-i (?? narai I IKi.OoOoul ol mun ra on di i??.-ii
i?. n?: g n; Io B'alaoBs ?stale nn uvxiuniof ti i-jn i
ui ni. I! I- "in!? rM.m I Dial Ih? All in a <?? le I ii lui
retain ?i In lue b lads ?? ? m1 B3.'?,0 '?? lu meei eerta n i i
|ii i,--, i? a;i?l ( l.'idih eidiii? ? ii I wllb the ?i ?in nu ut of the
-mt. _
lilli I DUM OF I'll. BOARD Of BDUCATIOE.
At tint last BWBtiag nf Um ?Board b1 Eda-ea
Hull lill I all p.,I lllllll ( . i lill a. 1 ailinn I I lia) ,,n ?Ipi II loll wil.l'il
t ? j . i m.'! tha ai?i..ovii uf Hie ju ipi? of thatopsasM
Osart thst ths Board had Ihs right to tha eoatrol ?of IM
. . ids. In accordance with wblcb s tot) lisitl >n was made
np di tbe Controller f??i- -:i ?d.ihsi i ., -.t linn-.lu tula
d. onad waa mad? npoa Ooalndler Ureon bj Preaid
to.i. N,? anawei ii is in ? a i.,?-,\. I as ret, bo! I be
c ? m m i--.il m i s ni i: tin i, ion int. mi lo br?ig too ?iueatl n
to an i ?j-in: at au . ..i I j data
BBC-DTK? lu A OOUaBOl PBBBIPBET.
Y.. W. ?Stovghtofl (p:ivc ?i r?'c?|itioi! last ? v u
utp al hi? ni,!.I. Bee, hi Nn. B3 iifii.-.ivc , to t tit- Kev. lu.
,-Uiilb, l'ie-idelit of Ii.irtiuiiiilli ( nilepe. Tu? r?- wem
pies, nt Vic? ?"i.luiiral K??w?n. the ll,,n William M
!-. ni?, (?ni Cu-iii, J Upe BmilOM li Cartis, I'rof
Aluheus i; crosby, s I oiuera, tooether wlthalargi
delegation fruiu ilia hV-w-\uik aliiiuui uf D.uiui uilb
I'-e_
1'1III.AHKI.1'IIIA [NTKBB8TB.
PaiLAOBLPBIA, .Inn. 21.?The annual uicet
!iu" of llie I'lid.elelpliia llu.ii'd of lr.i.!e waa In lil p,
ulKtit. J"ltu Walsfe waa ieileete.1 PBBBBBSSh The
auiiual report ?mi pr.t-.uled Amonn the nmre luiix.r
U.nt Matten SSSSBSSrsM were pti?e lui? ? for the tr.ui?
piirlatiun of |sirol( um, propoea d usury laws, til? Ballon
of the Siiti.u.iil Hoard of Trade, amendment? tn th?
Bankrupt ?aw?, til T.-iae PaciS? K.ulroiid. iMpSOfed
fiirui of tulls of ladlB?. traiisiiiiaaloii uf ?aiuplr? uf
merchaudlM by nuul?, ami the Oeoteaalal Bspooltlaa.
The ri ogrl li very cxh.iu?uv>, and .? au iiuporUiil trade
papei foi ii ?einii..
A DANK OABHIEH A<?QUITTED-.
BOBIOWi J.U1. 'Ji.?Tha trial of John N.
Pierce, formerly ca?hicr of tne Mcrcbaiits' National
bank of Lowell, on tatMSBBBl for BSthCBBttSB |l-BBu608
of the bank funda, waa e?uclud*l to-day. fss lury da?
ciar-ni him not | tully.
HOME NEWE
TllEitMOMETEn, YEHTE11PA V, AT IinDNUr?, IN
llllDADWAV.
i?a. ?n..str Basait*, ?t*.?. so*. iMaiatalB*
1 i. l.e.irtnruui iii? us?. 87 . laowrat 30'.
amasa a-!7! ? earns ?ia?, lita, ???* 'i -
CrXTRAI. PAKE MKTEOn'il/XilCSI. ?HlMKItVATORT.
AinitAtT or xxrun ?Na tua wik.s BBBSSS at 1 r. u.
int. m% IHiO.
maourriR. ; Tiirjua ?MEriR.
Inrliea. | l>firre*a.
Mmn ... SBBM V?an .M I
ti ,i at ?a. in.,Jan. Ti i?o. ???-t I Mas. al 4 a in . .lan 19, BB.0
Min .ttlin u. . Jan. IS '.".1?"* Mm st7s. in . Jau.JJ. . ? <>
HanK? . I.IUU I llaiiK?. I?' I
SI.MIKKS. lln i.?-?.
Jan 17 Hain frt.in !l SO s. oi. lo 7 iio? ni : an t.iml i?f w ?i? i .'ii
.'un IS Kain In in n -U I'))i to lo'.'Di'n- . liiiuui I "f'* a:er 20
Jan. .0 lum in??? II 1? I ui. to l a. in, aiituiiiil ni ?tal. i Bl
Tot?' ?mount of water fur week .4?
).mai.!... iiati.li?! la) lln ?uni uni mi nu ?i .?. 1,1... i...i. ?.
I'HDMINK.N I" A Ititi VA l.?s
Jtfih Aievm l'ai', .?cn.nor I.gi V. Edmunds tit
Ven i', ii fwaiiisaaaiai n B Msllesoa al I llea Nile
i... if Houm limon tun Hehlern, ninian Min ?t-i al Wash.
llii-li.it. and I . .1 IIijiIk- a, <?" ? ruin lil ?n.i.? ri1it?inlt lit Of ?.ill
l-l d' Siibuiu. R. V . anil J. ?". Multi. ?! li illtl ? 'it?
iti m Ka Iwuth H .au/? r Betel Canal Couimisalouei I in ?
Jachaos, i . ?if I^ii k|c.rl, N. V. (?ti... J . c .it -?in inn'
Va UiODl." a il Un Hen. I lii'Mli.n SI l'a mil.I Sill uli . ti.
Y Ali,...,nie ll.iiel t.n\: ( bail it U Im., r-.-i 1 ?I I onuertl
t nt, uni irof. i-a i min Bog? ra of I'liiinii iBhla Bl ViiSuI.ii
,. ; i,,n Lewis Wa Boes! 1 Miana. anTei-Hot J ii rao
al s i m (?nt M*tr*p?l'tan Helot Tua llea Dswlil ( Util?
li li "I 1 awi'lill, .S. S ....Muli-?!?).. (' '*? .lui li SI. I n'l ?uni?,
I hi , :..i s ,i Tata II tri cm V. V Waltliall ol si,.??
lippl P-rrert Ihn*' l.:eul ? " I- P. I r.i.ll.-t i.iul Man i V
I I .uti.iii.ii, I", ti. Anny .. murUfl kantet .s.inui.iu li?*ii?r
Ol / ? I (mira .tilur?i?ii.
m:\v-yi>?k cuy.
Tha Baratad Railroad baa hegua roaniag
train?* ou S .inlay.
lln Aliliiiiicii reaolred yesterday n? bava ;i
Mime of 100 mm Broi si tori Oran m Waabli
l.ii Hulay.
(??in;'?- S. BangS) General B-upertntiml?ut,
nid tcsi.rd.iy nuil ita fMlmill ?aerriea ih worbiag
?i.tt-fae lonly.
The petrolera dealers <>f iii?' ?Produc? l'\
? ango>.i-t(uia> adopted aar? I aaaendai tata "? i
I .??' Ulli H.
Daring tli?- week ending Jan. 22, applira
ti Hil w-i re lil(d for the eui lion uf IT lui.Id -. Bl t t?(
??? -I .ir -1711,Lin.
Tha Commissioners ol Edneation am en ? I
n ino ?ringthe r Banoal report, Wbloh will proba
read i..? the ei 4 of March,
Tba I'.trk Commiarioners \'.-t Sata ?ny die
..i.'im i.ti. -n i? wbob.id i?i. n ? mi iloj ? lal roto]
iii ? B u nie Mid Blvenrtde l'aria.
( iimmisaia nei Su? it h 11?-??li il ai police tr?ala
t. lenlay There wara lid casas on tie ? tlend ?. bul
Iii I ti a C .ill f.U li De III ??" llM Of dil-Ciplltl
Residents ?>i Washington Higlitu an<1 vi?*in
..i\.- formed s |??arty t> walk lo PI : U , -.. .?? i
baeh uti?.ui i!k lune for <>i>.-. ItaCentennial I bil?
ii'sii".r tu Increased sttendaneo ai iii? pnlillc
-, ?:,? ? in ita r ."ir. '??n to W ?I. mon i .? i
m i le i. nal i .? .-u -,?? ' .? lo ',<?? I lid ?tal urd .?:
I ?I n- it..??
Til?? Kxcim llottrd su -!? ; 1 ?? i? ?? '? I lln
-..i pi t i Brammo, ? bo - ?? ? li .n ? ! a
? ii-.u-1.1 ii i- iiiH.ii m r..ii t ni i .
- veto )? n -..
'1 lie Cits ('li lill .. : ' i l'a I? '?
- , . ;. I- ,,- ",. I. ?-?.-? : ',. ii in.-, .lie 1ft ft I
. pi ,f 1.010,43 '. IM pal IO? .1?, r? ?
Jan. -J, -I....n -m ill.
James I). Kennedy and John Cal! linn -'-i
?t- ? ,i i| n;. i \i trnliij n i ? i? ii .
I Nil. 71 Rito?
... . I ?. . i ? -.. ? i I ? . : i ? L,
\\ uli Na .sm.m nf No. :;i s v.. ,- I
? . ? i - . ?i ?:. ?' I
I , . II .-. I - !.l -I .I ... : II ? ? ?
? ii Kiln -i s .i
Hi u i
|j -iMii I" i.'i loi \ ' Inllll
Power? ii? 'I
i h -,l tti , tic? Mu? :-. u t: L.diirli ti
I 'i.- -. i - - l.jl WOlll.li Sill ?I i
: i !.. ., I,? k. S\. li I, tt.,- , i? li '
Au ?tii|ii? al won In l?l ya terdaj ?
: . ? ?. ? iiu n an J.m ti, ii
i i- sai I. in i- i. - i i ?. . il i.'.??
:?: . s ?
?I u t. : le "! .li
I. -( SSt I li ?( f I lill (I - Ui n i? I
;?? n i-?, in , n ii .
? . i
Mt ffl " '
. .u ( ; i '... i
I lu le li.i'ii lu ?ii in u.y nppl ' iii?
V . i ?? H --i i I ? ? i
? || - . . a'
i ? i- i . ? i ? i i il m?- a mi.- i i- i t
il| | ? ? ? . I ? . 'I .
I . P?;? i; I ii ni .?* I' '.I '?'? .
i ? r i he ?-. ? ?? ? I )? - -. .;. 3
I U >t I . 1 I t.- ? it ?I ;i I .. : ? - ?
"'I ; ?, Il I l'a a. -
-.1 n . removing o??* i etona c 11
!?..?'.n
I be 1 inly <'f :i im n, ? i, - -I '?' !?? John
Iii' uni, ? i-f ?un I t! ? i' i-? it I
'm t t.f SSi -I I lui IJ Ii.?i? a . IH tt il .t. . li
agi , .'i in I ? i ? t I I bad ' I ir.i'ii?
A it ni n ? ? Ipi for I he t e al >i ' - ? '-? t
i ??, " ? [.-?i., i foi d in his 11
( '..itiiii t Kia I.l.nlV tin-? iu- ; m * lia '.I ..n n.
.im at on the body of < irlea X ?? 'k, a i ??t ? ??
..f t a ill ii thi i n ol No i . '
> ? ? . un .i.i i. id I ron Ih.)
i wail u i? an ate TbeJurr tynan d I ? ? nei f lb
in ibt I? ? ii.i? i) ol i.uil.iiu..-i loi i .?t i?
pul ling ita um- tie enntUHoa.
RHOOK LYN.
I li?' rxpensra of the Mayor's office nntlei Mi.
c't-m ?!? r IN -17.Uki. ni -j ..:i n) 1?
? '?llljul II.li- I
Uiiieci" Ward, who ;i;.:ti two burglar*
wh?> endeavored to kill biw a lb n tin a a* toll
?i .i I ?? :fc. ?..ii ban Bade '.s'.n.l di i ?live la i .
nf . bl nt? i-j
The annual statement of the savinga banka
' ? -?It ? I .??. . ill - ',,' I e- I, , ? 1. | ;?
-1 I n i.') m. 'ii ? d "?i i -!-')? m . . ?. .. and it.?
rl| li. I? 1,111 I til ? I ,()7 l.hU'.l '.'
l'i ti r lili mil in nf Ko. ('?'i Morrill rt. was
? n Iguedyraterday before Justice Wulsb. . ...u_ i ,
. i -i.ii - lo r. art a a .??? al ?m iH-pm t.. thi Ui
i; ai i in? ex unln ti on i ?
William (.'. King ley ?>f the linn of Kin ? !i*j
i K.. : ( y, ti ' H i??i ? ?i I:? -i ' m.i.i ion, .. ?i? '
?I ii I a |.ioi..n?.-e.| int'-i vieiv with Ma ??i ? broed ?
ni t?. u io c. m 11 n u i n-.- anrh ni tm that atruc uri
Mr- cloaing niiiti'li ol' t'n- t.mill un -u ,n
i .?i i ball r i the g M aa dal l?auh i a ?? al I a bj v . otu t
i.t\\ n. \. -teni ii It waa won bj Jama MrEvoy,
. Mr i " . D ? n ' bj -i ?? " ?? " -"
The cant of the new branch ol the Koutli
i"?. n in mi'1 .Mi * nue btreel Bal r ml aereinauln.-t foi the
III -I lillie >? Mci -Lu iu Iii.?. ..?, n, K I) | , i.t:i, .t
I. um I lie Willi Uni . n . U lu t ? in,, q|| ||n| ;, rr|( ^
An ?mi'i. ?t waa held jreatenliy npon iii"
hotly of UeorgS Lui k1,.niM'ii. it lui UM)! ?ai,? i.u, ,, ;i 'I
u ti in. u ?hot him .??if, tu .im. m ni Bit 28 Sieai
after attona Hag lo abool ?hum Augusts Schneider, i ?
rarllci waa aal 11 -.
\\ illi mi A ('..ii ii clarea Ui ii the Coma.
I ililli) li ? ? li til i I Bal I'd lulKbul) lu i." -I. .nu . n Ml,.
ii .t.-.a- ni luiun.ii'ii willoh w n Brand bj I hi -
pi. nu- ?-..uri na .luv- , Ittiitt, la a ,u la f?ur?se, and pi
t? n - BOJ ?u? li las ?>:. lliat -.1 ii
.Jiiil?'i' l'i.tti yi(s:?'i l.iy rendered a de iaioa lu
i..? i lilli iti.n m ulii lo lum on Hal ml t, u ti.i tm ., v i :
??i i .in iarorpua la Ita i i >? of Edwards ??'like- .i ni
m.' tu? m ?'Hui. Tli-l'iiurt hollis thal tlu sp |'i? ,ii,,i,
" lu i?! !m iii i le Uia i ltU?l ?li IpBl Inn Bl "l till li.,-,, riiiiu ul
..I Hit S.jI ."
iii?- passengers la a Gatee-ave. ?sar Lim
et > niag Maa a bmb aa??sali fafl apea iba (inn, -,?? h n,.
liai I? - u ksi? > I?, ami luid lux! lim l?.i .,i,. | .,, ,.. ,,
din t u, .11. , i 1 u to Hil linn Bp. fo ii I Uti ,., ? ,
di ?I Ile it.ia lil ntill U aa U^.n n Bom i of Nu 1 U
i. tit 11? |> 1 it e
Eighteen bmmb amnloy?a aran i discharged ra -
lard (.? m ita lioii.i... ?ci B ? ?< m i i\i Mab Bl Woa aa
m 11 ?mi m .?-ni ne. i .t i w app . ? d a ? ??nun ii' ?
lo .'i?. ?-n.lin wii.i tu, i re ?! ?" .- i u he made In tin
Department, Mi tor port i pbin ui ia nioraacouoin
t .n ni mi m -1 - allua ... n.i .u r?.
Aiin.it ~'i |> r Bas yeetei 11 y appeared before
tin. i oiiiuil *., lu m ??t im aie. .m tarbwaj aad oMecIed
ta llM a m ?Ulli uf tilt I It ? ? lui it?, bu |. ei t'Nui h || | ?i 1|
thoughttbi . uityiuMi- ah dg h.it-?' ?tara allowed
t ?ii.imhi, in?,a ii uf ., lu.iHni, t. r ita ?ii ?un i of land
fii.ni.n/ on i, t m t..u laat u h> i.iu a UMiaiaetuM ..
(?lOllild II .H Illili bl ?I At II fog tha N? SS-Vnlk,
Ba| l-nl,.s ini'l J .iii.ii'a I. iiliu.itl. 'iiie I....I la 1 LI t < (i ? 1 < < I
tu cornu, t New-Yi.i-s Ha> willi 1 aal .New Yoi k sud us?
inait s, and Utiui. at H.itj u.mil rt, naatag aearaad
below i'., k-,..?c aad Plaltaah, to aJonciioa with Um
BoeBawai Baash Uaiiioud, st lha Bew-Leta road
At a in?M?iin ot the Magalaa Imbi tlie
nth nud 8M Ki-fc-luicut! aud Hie Hi-iiamte 1 loop t av.ilry,
bel?! on 8atnnLiy eveulnu, MiO r Knderlcl Kar? lier
was ele? ted tu represent tue ?eoniinitte? at Altiany lo urne
t.) paasBM ot ita bin alabama t'-? s day f?.r ita mfaatry
and ?.'? s day for ?casalry lui all puradi-a ordeu-d hy the
bist?
Atitliti nal icsti'-iiiiiiv lias boan ol?t.tiin-?l in
the cane of hathnii ltuhensteln, liulict.-d for the mur?
der of tisrsh Aleiander. A pcnnii liai been found who
I.IV KuiM-uita-in ind the ?(ri walliinr together on the
pistik loatl, a few rotiS trota Ute aoena of lue tragedy , uu
the evening in Question. Tbo trial Is set down for nest
Monday.
The follow ?np momhers of the Grand Army
of the Kepuhlle left ibis elly yesU-rday to alleu.i tbe
annual eiicaiupnient, lu be held at Albany t??-?luy and to?
luol row : H. V. Owen, Andrew J. I.vun, J. A. la-wis,
Janie? Tanner, Qoergc B. hiiitln i, lMwiti A. l'i-iry, K. H.
Johnson, Dr. Jaaiea L Watson, Juhu Moahsr, r. H.
la-i lake, Jauu a U Farley, It. II. Cbittenden, and E. C
l'ai klasoa
?information readied the police that s prize
tl'.-ht would luke place last evetiuiii near the Wasbiti-itoii
sve. lirldire i.elwcin Hie |>eri?oiis wlio were to have met
last Palurdav B-Whl, A lurire crowd ctdlrcted In the
viciiuii Dial en iniiif, and wveral ollie??!-? ma.lt) a d.t.sb
upon the ero ?d. The cry <if police was Misad, niul tilo
e/owdscattered <>niicr Duly amalad H.-ury Blaslaa,
one of IhS I'oinliat.uit?.
JKKSI'.V CITY.
Twelve of the peinons implicated in uti* a li np:
coal fiom (he train wicked on Hie IVuimyHauiu Kail
ion! oil Sun tai wire .ir.cMeil festCfSSJf.
Um unknown man Killed on the Delaware,
?Laehawaaaa mid, v.. m? in Bailroad Bl Jan. BO, SMS
ni? niib d jri -i< d.i.) m Patrick Mi CarraU al Bahahss,
.lam.? I.utt.ily of Kailio.ul-ave., an BBS
pb.t,- at the 1'. imsi lvmia lu irlilne ?liops, on tl)e
I bmmIiisb. s as aecMeataOy ranghl between tara ttg
w ii. als jri Marda]. asd leal as ans.
A ?allant was issued fur the arrest of
Jo. .nui l i.i.V.iu of So. Ml lleiulci-Mit. -!., ycHterdny,
on OOMI l.iliit al hSrSSSbaaS, who sharsBB that ?he ia
?.lill!? ?I I,nu all 1 kim. k.-il nut MfOSSl of 111- teeth.
Charles Maraju van held in bail f-ssterdsy,
iii.i!.ni s lill .i-s.iiillilis" Wil l.iui Mc' .nt ny. 'the latter
.i dal Margaa'a hoaae, m Bvathat., la eoUaetshUl,
li! ?I Vl.d Killi lall?? kell ll.lll (lo til .-?.iii a
An ?nie ol' ground has been pnrfhsssd near
the Oh adata Pai ilion, .m tin- Bawarh plaah road, for Ihs
-::?? at a Braworhs sMaafiacteiy. ti is stated that tha
building will ba completed in March I, sad that lu.)
bands will I.tuployed In manuf?MtnrlBg Broworha nee
sigurd ? vi?*? -? ly i"i Hu-. i ni?uni i. ,| ipi j
The libel suit ol' PoHee CoatmissioDer Ed
mordaoa sgalasl Joseph Antenmth ass ihiaad last
evening, and J Iga Knapp delivered ?Um ?horge t? the
i ? ite said I nil Au .'in? 'i1 '? ?tory wss true, lb.
.?sion i .m I Lippma i uogfal io i"- -.teto Btats
Pi -.ii lol I. , I I.-,-, .?in. |h( UW v.ti.i.'l ni ? \.
'Ih?' ?Board ol Education last evening ?re
? eiveal a i- ni 11! i mu, -iii- u f i ?.m Krone Brua ?v Co. ?.i Baw?
Yo. i. -li'.iii. : lluii ti gal me.e me- iroald be Mien to col
lirt their bill? for I.1? . n.i - Hi? innne? ?.,? forth
norning. Tbe matter nts r> forrad t?> Iho Committee ua
Au.Iii iii. unpaid hill? >?f lb? Board for all porpo*ca
i- p.> ' ?I ! i .tin MU i-i " I . BO I '.'J.
I!?' site upon which ii i? proposed to erect
a I'Uiiii.n, for a poet -ofBes ami other United Htate?
for which parp?se a bill for mi apprapnattoa al
-???(Mi.do.) Is ii'iw before CoogreM. cons."- of the land
, i,, ,'? ??, . -i .. . . ?i ."it.,, d bi l ' ? '?
t -, I ?"? .' I \ . .T a- ? ? .? ?I ^ g "f t.."- |-, ^ It .le it|
h . . ',? : ?i ii I? II UK ?lil 'ii. l ..li,.. ,,,| ,t 1 UOi nul. i .
KKW iKK.
'Ilute v, i -if :;-. deaths In tin* eity for tin*
.*. l" :.. m. from diphlbe
ia baily.
it i?? ; i ? ( ?- i! io liase il.?* buildings of the
: Institut, '.?. |?u, pi ( n? cou, suing tbe
?... ' htbl lu I :
' a , Ml \ .'U C tt
i qiti mi !,? . .?ii ?-?.?i di ir" nil t?i the
', .In I .? ! i
. . a ' ? *. VI?-I. Wll ?
1 . ..'
'I'll.
A traiu on iii. . i Railroad, due
? - , ?
' .
I ?
I -, ? , ? li -ni. ?! y ni
-, . . - Ue leave? a
, in 11 i tihtK n man s ? - t" '.?i
:
I i. I i i .
l . a a l . a l '. ? '
. I. . !
d. id lH ? i
l 1
1
I : . of J.tliu U. Viitnilyr, Wurdi n ..i
?1 W Li d a
'I
if v uk,and
' I ?? ''a I ' I, Hal?-'
I I
'
I ' ? 'a ,? I I
. .. ? ! ita? law, ami a I tin
! -N.: ISLAM).
' ' 1 . . lil'. .1 i:.I .*- i; t V . i I. -ti t| fur
: HU al
i.i..! it. , , ni,
? :.. ? -. , of Um
. ' ? in--;
'? ii ? Mil ?11.lill !
- ula,.1 i?, i ) ila
,i" ud i.. I
i ..?- ni . i. i..-, tanti I Hil- pi m . ?
Hay, li .* i . i -
" n lilli .
; .
? ? :. ? sir pruI ..-, :
?'u'' L' -i i.1 ii . ,
WlHTl '?? ? Ml Vi, l| Ila 1, l'i
I . "? . . ? .,
: ? ? a. ?? I. , ..,.1
'.ill..' ? I a .1 . a' Ililli
I? I I ' ' I ' ii li
- I ?
: . ;. i.i .?i i i -.. i ??? '.? ... ii,, - ? u
Si Ml \ l-i. VN '
I v? |..i:*, v i! I : . \ KtnU'll I I u..1 Ruildhifr,
, ; i ? ?. -i : : , li ,.,,-."
\ '.' ? - . '''.I'D i I ? I > . . I" --.:?.. J
I ' [.' i- - > I. ii., I ..ll'l 1 . I). .... ? l-l .
IH l'-"v i,l\ :;.(?> M ii.
I! i. It is slut,d ti,,n n,milis canard iii.
?.?II aU . \? . I." ..! li ! -, a la. . . - .
?1 -.1 ii..: ?unoi.nt ebaripd b) the - .. i ,i :? i
I III tb.lill) al I a
*-. ., ? : : . \ . ? ?. . . ? .?
lilli H l 'I 'I I a al' I ,
?.l.l'...., a I |.
' a
li a.' . I | | - l I P.lill
. ' ?',.!* -.II.lill ..? ' a - 1 , I ,.
- I . I -.! I I, - ?l ,'.
i -
.,..?;-' li'
?'.I a, ..' - ' - a ? . . I . . J t . . ,
'wv: JKl.'BI *?.
It:' ?: m. 'I'll.* J p. 'u. train ti" u II, i
?, a' ...'.' I ?
i , i n, agu 0. oa the ? i i. .. n. i i ,:,
.:./!.? '.'.....' Vw.ii.d u.i i, I 'I, i.? l.i'i. bolonifin
n si ".-. Brunswick, wai struck I?) i.n l-ataiuoiivool ;
. ;, m 11..in . t thed pot on Saturday, while sltemp
Bg lo in-. Un lia... Hi l.otll id t..c I .ii,'.. .- i- ii.
alll.il! li oil tie pilot .'.ni eil ?li,I al,,,,11 lil., ,,| li [,,
Iii ill II ! -I Ol'' Pl?> 'i I ..? U al ,t ,|| I,. . I ., I .,.,,.
I u i m ?. nilli , a. ii wa- .ni In gi ; .,|, . 1. . . ,., ? ,, ,
ilarted ii.r.u.i Counaelal Ita bice, n. ? -.nu,da?
en i..lu., no1.i/a'l Un- u - de ?,l - i.. ? ....... - ? n, bunda
? : n i n i--ii? ?I in BUI i II i. ?u a.' I ? ? o '?.. 11. n u
Bseaemeaia < ni Hill i >>! these ,?? nina' dus la D
.a'-, I hi l.-ln.t mle, lu HI i cn . .li. e I. .in,dil -
.1 ,t u??a i i 'n Un u of II de
allein ii i oal lilli., i.e., u MltCSW s li.ii log lu-, u Intimi.
Pill I???s I lie Hi u ot Jain, a ll.ii.i. lor inilfi.i .
I. nilli r li lilli ?le, .11!! .1 . I ? V . ?tllUillll -.oin ' , a .. ion II.
,. ,| ia!, iii.ii. \i.i?i ua r? lib ii l. nim m i .,
le ?I. tie I lol III? pi? >?? l i. li? II iU le. .1'I I > I c ::: , : 1 I ti i
.-?ui? ni of ? ai i?.u,. I. . i?. lui -o .??: v f
Mi ml.n I.n. -, I .., -ii. pal I ?I.mil : 1,mi i
? h', I. .um awaiti ml 7.1, ni all. i- lue BTraniiinlit? bud
i ? n ii,.i.i . 1.1.?.t ..I KaMBIU-r, .t-.ea. o. li.. -.. ? li 1
?.-. i cars, lean .-i llial In- ii.nl iv. u li., i ?< I ? 1 ni i
1874, ami ne ?.uni- aoamul lu IB7j, lu .?e.iii ui tie
.- .I'll'! \ , lilli lilli li .I.Uni li, i ,,.-i la.Ui.i u n, US lil e.- wei
. li? Ii Iii.nie.
Uxit.g ilii.i. Rrsaal sa,?in of i.i urna', white In
1?i?in . ii? ?I ?ill .-unit?! aflea io?.hi, i.e..? it,. ,t t.e In a in ni.,
.i.iliii, . , an I WHS .i? k. ,1 up l?l .-c,,?..lil M -?" Uiiiiii.
. i- in bl n- ai.? >,|,p ,i to , ? i-i : ? n. i i by haoipua.
ud in. u n. n, u u. ni-? h.itl .ua n.-i Iba wail I'i.iiI,
u ?aa found ut ? ? ? au ?? i>? i?, <? a guard upou bim. *i. ?
,i, i lu ?. .i-i ,.iii,i Hi, U o: Ulai Vu,:..., F ii-i-l, .,,.
.-. lil nu Id! :t ? .-III. nu w I! i bil r III ti i li I.lil li. i-i ,t| | |> |i|,,.
'Uki lil I , t aa?.,Ill, it ti ?ni, ,,!,- h.11.,.li t,. -,,,?,i ;i,g im,,,, ,|
.i i,di.-ii toi u, .ni I;? v..? i? m iniitiiii nn m.u ci? .u, n
Mel? ii to nail! pli.lnpt.il Hil! ii ? ii
Iii.I.ni.i.v. nillir J.?lui?, ii, ?l loiurslioieiiinii. of gg g]
lieaci ,?.... ? , Di?? >k j n, wbili.n,?n , .n ,1,, .
.ii Iii!? li ni. D, l, I It , li II t 111 nil,, h tin? ,,, Ju I? I .li lo lil
iiiaet di i k, and atula!ut?d urubahlr fatoI injuries A
.l.iliaUlw.iH l.-ile I li, Jil-lne BlTUOg foi lu. .nu-?I Ol
Justit*? Volbanll )eetri-ilay, mi o..iu|ilalul of Jobl
i.iiii.'i-w,- ol llial ?I , Who u*. ne? il V,?..al.ti .?I la,.,.i.
.llOle 111.ill lag li lea ? oil a -?11111111,.lia.
N? n i it Bsaosa. Jahn Msihhoaa was thrown tram ??
lund ni h,i> win.e dnvlug allMlg Hu? Iii...a, ? V a,,,.
load )ei?t ul.tl, Btld -ii-lauiitl allaciuie ti UM COI lil
..i u? ami m i ,uus mini n n .tim n lu,- f.i. i anil head,
i ti.tivi i u. Boom a-srhnMa sagagad la nmalring the
aew goa m ti- iiin? at Um I'vui tool lan on Pri.laj ignil
KOO Mil ,11 III?, lain-?, a.lllc.1 e.,..a..liid, Kvli.iiin.) in iii-|,.
ol? tif the Un li.
OitANi.K. Hie Ka-v. ii. era. n. Itua?iii has lie. ti i i,.
li.ile.t I,y au attack of bl, ml lag at UM lliaga II. tam
leiiiplaU? a tilt? lu aViaa.U, Bl 1'.
LICTUSia AND MF.F.TINiiS.
A ?prifBta iiieetiiii;, windi wa* well att?-ii.led.
waa held i.it eveuiiik" lu tba 1 ?nilli air bail of Um Hu,
podioiiie ! i.l.ll.i,; fur i oitrii.tallon upmi tbe beal inetii.,.1?
of i ..ii?Im lina Hie work in Hie liupilty room? during Hu
Uiiin.li .iii? us ol Moody mid nuiai y.
'Ihtj t'ouiinitti'c* on Bales and H-wnpliii?? held
a private BSSSlSS icteiday, and It la undeiaiood li.hi
ibey Btaaaasai Aa trai.sf? i? aCsasdatna and the raot-gaa
i/alioii of Hie I), te Hw-Otiles. Tue t'aimmUalnnei?, It Is
lui?ii|?'ut, im. .m . ill .. io pin,? a ?uyiaiu lu i oiiuuaiiil ol I
the defecUve force, or divide the city apsln Info fhr-ee In
?peotlM (1 ! h ttit-f h. ami iliaco one ol the tnxpeetori In
charge of the detective force.
At a mea-tiiiK of the Committee on County
AfTilnof Board of Atileriiieii yesterday, n n(|iie*t was
mi uni?( ?I on behalf of the 71st Keiclmeiit that the
prcicnt annory at liroadway and Tnlrtv-flftli-st. tie
leased fur Ave venn. It wai ?fated that the building
could lie uiit ilncd for $15.000 per iiiinuin, Hln-itfT
( .?liner naked Hie l'iiinmlUce to lix the eniiipcn'Bfioii for
ih?-?uppoit of the '?runners In tim CouniV Jail. Xta
I'nllilillllci- decid ti to rccotllillfllil t.iilt tha Mil
kenn, ut be a.?-vne.l lo tho old ursenul at lil ni und
Watteau.
The annual rnea-tint? of the St. Georpro'?
Society Inn Just been MM ni So. 3 Jimndway. The
(?ffli cm cann-ntly app.'.t! for further |?ul)llc assistance,
Unit their work may not he retarle<l during the Minter.
Ih MSBWBSgaflSSN were ei.et.-d for the year: Presi?
dent. Henry K. r. new; Vici'i'n^idcnis, Mward lill! util
Iii tun R t liiirdaoii j Tn-uaiirer, J? hu ?J. Hule; Baars
tariea. Henry Bonatlr am! Maynard 0 Bs te. An Bieew
five I tiinmi'ti'd and li nrd "of I'll t m-ianl WMB niau
. !??.-' u DaWinB ita year l?.lilG ?Hi wa? rec? IS ed in 1
illaburied Inoharitjr. At j reienl Ita Boeietr hu* DO pea
-,??'t ra. and the avet.iife ninn'ior of peraOM relieved
monthly is 75. Mc.ii? and lu u-uiu? aro ?iffcti siren. o>e
min.lied au I live \n r-una liri ve h.-cn provided With iliuu
ii:,?. 187 "cit hume !(. Hu^l.nid, and iii) iiiluiita tv. le
eiii'tl fur ut ?St. I.nke'a lius,ut ii duriu0'the yi ai'at the
cxpi-line of the tint lety.
THE CAEEUTB MUBDER
IHF. TF.SriM(.NY<?F TWO |\?ASITV KXTFHTS OfffBBBD
by mr OSFBXBB Tin" inns?!" BMBtB.
RimxiKTiiN, N. J., Jiin. '?'.\.?The n'italinp
of li))? (|iu i-tiuli lo Dr. Hay, the iinc-nlty expert, was fin?
ished in the Latidla tri.tl to-day. The laclar answered I
I believe tin- ht.item nt in ni?- In tuo hypothetic?! OfkOtf
linn, taken ss n whole, indicates imwiiuy, and le:t?ls
me lo Hie conclu ?li 11 t tilt the PSSMB ti) 1MB
(oiii-enud, I hw Iel K. Lundi?, on the day when
Hid luiinitl-ii) was committed WM Ill-tit?- |
tba hi mptiniis Matad, and tay deduction!
from them, are no1 Inconalet-enl with Mr LainUs" .lenv
erins ocoaatonal leetnrei and iitteiuliiitf to bnalneaa or
.?poodina mi buadncea liT.tira. Tin- opinion I bare
|n t ? tai reaaed li the dednctlon ?of myotai rratkia of and
es .ern mein dealing wltl? Ita BMM.
in ii pis io Attoaii'-t (i.'u. ml Vanatta'i brief (ron
n un u ni u ii a wl n- m di lim-.! insanity as :i disorder of
i ?- m iii I. | -ililli? ? ii n. pu flea) iii.? ;t fu! i u-1- .nu. Uta
.iii dise.iM .. it i a? d i ii", lent des-reea and ?:?!. ? di i it?-, t?.
Dr. Horace a li'it.ilph. su|M-iiitt nilli,! of tbe Kew
Jersey Insane A plums! Trenton, who baa bad ehinre
of It to '-? 11 .n ?, and now baa oarer 700 ma ne pat.cots
inn!? -i bis i n .i.i, ??? robora ted w:..it Dr lim bad
??i? ii.in I, Ile furfln-r i itiBed thal Inaanllv often
.?i ititi bim in heii'dif.ti y ii'iiit, hui aoineiiiiu-. ? Ipoover
Oil? KI HI I ? li Dil ?Hoi lu ?' U? ' II : I o Ulli ?I, a. id li UllUlifl ??)! i
Ifaelf ill ail'Clllarill. I, ?era I li It t.el. it e.
.I..?.n iiir.ii u le.-tiit d to r.?. itiii^' four ecpar t> inddia
lim ; ui i i ? , n n a tain aub ? ol I rom I an 'i?, and i?eoaa*
I ei ?i 1.11 i.i ni tn in ill it it h: u n fi w nu nu i- I
At tbia poinl Hie ?da .: laaoiaue? d thal ?i wonldrest
Ils eise i ? i pro? eu'ion ?n? ni ionio rebutting tc*ti
i m.i.ii tad Um i ?.ii eij ui - ? u
THE COMINO ('M:\iv\i. it BRW-OBLRABB.
Net OftLEAXS, Jan. Iii.? I'll?' ?-oiiiiii? rar
",\ t ' ?i n w?:i in Net 'i le .u? will be uii'i-' tall) attractive
I .leu.ti" 21 tim KntcBla of Momia will Iris.? tli-ir
?in t!, .i .-i. (m ih? '.'lilli, tlu-?ii..it BoattaraBtM ?
I - ii. i Hillary unit i it t ?1 l| lay, tt ill i>| ? u. (iuv.
ii ?..In. ?.a of lull ii.i will d Uti l the I eulin.-a l.trt >?.
I le in,.-i nat'' Ila I piCBOfl itaotlBB lOffl liiiincut Will lie.' li
une day. It la. x ?>.-< r.?? I that nome 300 aportamen
'. ii be present. Including mam of the moat noted abota,
i m Hu- .'?iii im- K".. ' ' ; ?' rnlaral will arrive on Hu?
-'?u in- Mardi in .? pag?sanl -till tata place, .ai.i al
? Mlatlrk Crewe ol Uo-moe wlU appear la ?grand
a
ri:??i'?Tl*><; TOR JUST.
/ Al '??? ? ' ??>?' ' a ...
Some negroes weie listening in one ?if their
io.?.), as be ii .1 n m? m !. . , i. .-.. .i n ? o| tb? i, g[ ..,
? ' - i uri,,t,,,, 11 lenl.ij it 'n u h ? ?-..t dutt n
- i ?? ti? L-l.-.. i .it.ii prese t."nnimpatn?l tin u .in
nf trial hvj .r-..'" c ?I SI ?i? ike ip and Ml I
" Wl it's ?in mean I Who'l a-gwin !?> hurt de Jury t"
"I?-' nu . i- -.ii .?ii, im u u -?.m' ycr : Dai's a good
ed i'.-i..
ii din! Wh.i'i (?c bi larnarrnf ii far It f
i
14 tt Ui- tvi?-," BBid P I" "Dart a n-:-i" in t!i?!t!i
? Iitr al di- ti? ??.' fh.ir ?.? -i-1 n de Jury de odd?! Any, ?o' I
? tn tellm'bow ?Ul li. dldut want ter 'gree trid da
? ????"'..... ?.? m u .. in,.- fe.'b roane up an 1 bile bim . f ' .
didn't' ... ?ii 'boni ;?.. -ten'a dut be bust him tv.de
?i ? . ' ? hal ? ou t nk ob ?1.- t"
i .. i... tm n ;. .. i a i .a,, i, ,,u k sppte...'
, .S?i o e MB Ma )
if '. n't hive Boils or Ulcers, a pi ister of I) ti.
:t kau Paix kittn* ? i wdl lurelj wira i:..-:n. lia
Wi?tab's I*, sr - \si ov Wild Cubbih eurea
? i . ? aa I -. I r??.f. .'..).. tua anil ?1.
\--!v rntir alealer tar Vvvirv Pint. Va.vitv
) na v? .u ... . wake ; ?? I ?wem u re.
Li * .'? ' .'- 'a LiFORXiA WateA for the toilet
.'.il.il.i. A ti l.^lit. ,i - t ..! .!??!.ti t i i;...-o. Ili> il i.u
?
This i-; the !??? f ?- M-nii i? the whole ?year
??i i.r ' ?? .?? ? i ?i?. ad with i nu i M n ..-?'. ai tun
i ,171 i.i".?ay, sad I waaaaver taora a ??'..-?:
A Hit MOND I? Pi i'l Csli?oN'.? Milln?! .'HIV
' -HI.!- I ill I i-' 11 !? ?! llllMWl .:? I
? Hm .i- label i. .ip,.? ? .1 m..,,.. f. ?ti I
!? ii i kari ???! . ? m ? P rta baa lol ? ?I ita
? ??:? i t ?? ii ?mi if itisii.ii ?, ?uii whleb be
. ii.i!* lu. ? ?-..?..f . a ., i:n li . ,u i .-j ria A lu a .i li ,i in lim? r
.- I-? ': .. ? til? lu i lu : : - i - ? Ir fl n lill !? li II ? I ? ?
.!? ? ?i ? ? . nsian I limonita, and aro worn ? it: .. t n i-. i n ?n i
- .nil ? ? : i.i .' . i rti?y list
? i. t. i. i t., i in li g tm ?r lu ill..ii. -,. s Lire?- I "?? .-lt..
e . i wein l?V i . : lu t .li Ii. t n ?. N.? , ." ?
. "!? ? teeta?? ;; ?.::.,?-? bl ?geal ia l!i? lulle?! I
A LKETHREPTA h a new and miro PWD.
XV ?rBUonof (Jluaolate. Sold by ?all ?rocera ?-??mplfif,,^
AGNEW, THOMAS li., Ibe frre.it Ne? York
OraSM, Flour anil le? Heiler, ? > .ob sale ?t .1 rruu
Sa SP Vesey-al. Keetytiod) ?bu-ubl call and g ?a barjai
A MEDICAL ~E88AY.
it cotanrtSna a 8 r.esef LectnrMmSaBcsiaSm
KAHNS .Mi MIM OP ?Ni I'??Y. EKW-YOEK
nn tin-(anse ?in! (.tiri) of IdHeaan?. A clear ayiii.p.li, ? dowin?
Iii? l"?l heallh mav !m- nature?! : al-m. ti|>>n Ma-lia*.-. .nl
-Ninnis anil 1'bynical Del.lliiv. ,e!nc lb? r.-ault of ',?0 yenrte
metbt-al expeneBea, Prle-B Soceat* ASStcm Ma mums i.T
I.. 1. 1?AH.N, ofilcean?! MMd-Saoe, 51 ?a?t 0t(i BL, Ni a V??V
fJKADUATED LUNG PROTECTOR-As ?.
1 S "?n-ar in nt n,-. n ag wanatta BIMI Minmi Inn?. ?*n!?| r\rn
itii.i. Hv mail, ii Ml I? A AC A WINOKK, Mt 6?4 H'war'
WERV?U8 DEBIUTY, &c.-I.\irolu ant'
a? r? r Marrons UebtUtr, Waakossa Av., MoaghtMBa
Ilidii!. I. ll'.na. KlMOBSS., or ? IrsrWBrt >?f Ibe Bia.u ninl Nif
vins --, -I? m. nn matt, r ka ? ?tip rai ?led in c am ter Wiv"
i II i.- i ? i- - -i?( l PIC ill.', ia a |,n??up' r?? leal, aa* r?*
niamiit cure. TWu lo HIX Hoxt-a ?n- nauaily ia St tia!
iii. ?. ii j? r tox. h,i tame*. S , bv mall, a ?.uiri? aa-^ii-d"
Bfc.N'D WR CIHCULAK. 1'f?, are?! ud.t by
WlAClIhhli- It * CO., ChemiKta, .i.6 Jol.u-at., New York.
S PUK "I URE, ItnpoteiKc, iu.d foseases of tim
i.im rallie iir.an? ladkollj .uni ?p??e?lll> sarsO. RSSB!
A. I.AMi-.I.i-, M. li., 1 li la-xln. !? u ave. office hour? s ti,,{,
ARTISTS' FUND.
| c BOCmVTB ANN (Al. 8AI.E OF PAINTISOI
iou:r but. ?1 .n a.d of Hie I-'ttn.l by tho memleni ?
Armafronc, n. M. (iliToril. It. H. Muller, ('.
Barrow. .!. 1). (..ITi.ii!. B. to. N!.??!l. J, .*.
He iel. VI II <?r ?kii.-i. Mm E. l'?rn.' > c
Ulan vi I .'*. f. Hi.-ai.l.l. CL C I'lino.i. A.
I , k1, u. ?? If. (?'ly. N.J. larmn. K.
I nier, A.T. II?.??ey. W, J. Pepa, i??!in
nriHii.l. J II. Hill... T. hlclni .. T A.
It:.i. n. J U. llowlint, A. C. I:-Tlin?, It.Wadl
i i n, I Hubbard, It. W. Ryder, liait, p.
Carter, D.M. Haatiagtou, D. Ki?.it, J ii?,,.
i i-l. r. I. W. Ji?;ii.-ii!i, David Ulva, F t.
C.Iyer, V. J..In,win, R. K. n niau.-. W I.
I ian II, <-. P. Jolies, A. Kt.tey, I .,-., ||.
i . -? . f. V. lau:?.". I>n?. Tuii. v F
i rley ? (J C. LmsMM, O C Weir. j. r
I ?. il tas, M l-. II. I., ?ric, vi x. M .?tit-'.gc-.'W.
lal, .nu.!. M. Looa H v V, | Ittnaeti, J.
linn.J. I- M.iriin Hillier. Mi.ii- A. II.
F? uelisel, li. MilU-r.Cbss.lI. Yewril, (1. II.
Hay. I.. Woiiitii Writ.
i ni ?m SXhlbtl n?, (Tee, ?it BM Kurt/ (.allrrr, Tteerty third at,
m :i!.???ii -ipiaie, win i i in ibera anti] Uie srsalsg o: ?al.,
when the] a ill M i ??!! trod to
association Hall,,.
1 wcnlv Hin! at ?Inri-tbe ?a.e will lie ! rM in tbr lara? btg
d? S IlIIfT. I i 1 *-..v*. ti,. JMIi 1 i?t . -ti s ??. !,? a
i-, hi- ?.II in- re > r- ?.! (i len?. 1 -mu.-* unable u> ?Ueod
ii, y i oaSab i:i.-,r .r n-rs to ide lioaM ni i-ntitiiil, or to
aBOBBBT BOMB .vii.i.i; Auctioneer.
Tin*:
Tribune almanac.
ABMSg BM .!!ii".irtiiiit feature? of t!il? ?tsndard Annual sr?
the b BawMg
Trade and Commerce.
(..ml te Tallies <if tie 1 m ?:?rn am! Dom st!.* Tra.'? aaS
tyaak* Bovssssal uf the BbMsSSSNm anti Vttktt Ku.g'ina
|M IB .-g ?tali.tl? H BOOM " b" ?"re putliab(.l)
Iron Manufactures of the United States.
1 tal |,i,i-::i. :,..(), by years, of Hulled Iron, V.g lrou Ka?.?,
iii as ... i BMsl
Cotton Statistics.
total ?Trop n Hie Fulled ?-tai ?#. ' y yam. fr-mai 18*21 fe 1?T7S,
Ht| ..na fn.in Hie l'u!t??l KUtte?, l.y y-nai?, ?Ince 1-. 7, a?.?1 lia?
is.ri? ?uti? iii?- i ni i-i K iipli in, ! > year?, tinco K'J.
American and British Shipping.
Tntai Batrsaoss asi ?QsassssM fum au taeM la i'iiit?4
SiSta-ssud I n.U ii Kingdom, .viiiiaai l'a n rt? ?Lae 1857.
Railroads and Canals.
Y i a 1. M n ? :*i i t of Fn i -!it by P.a. I and canal. Tim? and
CSM "I < a:,.,l ? BlfBSa ?iel Ia!?, f ( losin? II.? I.rie, ai.Bl.
Ui.it d Stales Receipts and Expenditures,
fun.? J.ii, 1,1- 4. ta? Jan? 1. I -7j.
Foreign Markets for our Breadi\uu3.
Annual I X| oi t? u! WhOM fiuiu (lilted Htate? (1-?O 1 ?73)
?uil I in',?!, li? ??I V, lu al .ni? Hi? l.nr...! K.ui?'.1-u ii il-.l 1071).
Public Debt of the United States.
(In detail I
Abstract of Public Laws
pni-?..! a* th? s,, nu 1 -i-a-i rnifth? XI. II Id COOgBSBS wllh ?
iSiuiiiiiai ? ?f Hie AppiopitailoimniadK
State and United States Governments,
l .,..,,!. IS I .-'- ? ut ; i i ? I'll -tat? and Iwiir.il ? dl.id.ala.
Election Returns.
Frem tlie OSMSI Furium of Hie I.sUet Klcrtluli 13 e?-Tp
BMM .lU'l l'enitory.
nu: TRIBUNE AI.JIVViC
I?' <> li li".7H
la M \V SKADT, ?nil w11 b? I i.t lym..l!. j ? t; ti', te, auf
a.i.'r k- -m io wats pmeeyy, r Boa Mt Bl. At i:.e irbuLs
i... i,t. r, sis Mr Bl
III!, l?iiil SB vi MAVAC fir l?7tl sim! III K BAILI
Till III Ni: IMiK.X foi 1 ?7 j inady lu a lew ilai * , poolpnUl,
IO ..!'?. Ad-l!?*s
THE TRIBUNE,
NEW YORK.
Hie Mutual Life Insurance Company of New-York,
I*. M. ?WINNTOX, l'lciidcnt,
FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31. 1873.
ANNUITY ACCOUNT.
lu force, .lan i.t. 1.?:.*,
la.. ... ..
No.
. tt
Ann I'.it't?.
tn, ubi ?ii
I ..l.?l
f, ?;: tu :
In fit
Vi .
No.
,.55
t
As*? rut'
MT.
r?T ra,
rymb t?
tm ii
|r? ni ti
INSURANCE -CCOJNT.
? '? .i.i. in, tait,
Nsw [balta,
Nu.
Do 114
A Mi
Aa i ?t i Ila
$1 1-18.718 In titre .tin. lit, 1H7I. . ?. ?3
.n.i? ,100 ? Is ;.. . Mad, . . . h. vii
I--... ?-vi.?;?? _
Aaonv.
?UB&.M1 til
31.7 4-Val
REVENUE ACCOUNT.
100.711 I fiBtjSW.BM
Cat
T-< lit in e fr.?tit lui ? ?
?? pre - .
" lii.irt.i aud Ksula
$? i ?: lil ii
l,M*,JJS it)
$-")??>. lil M
o ? |? . I . .?, !, ai ?' Kii.'owmeul I'ialiui. -ft.?; IM H
lan? liaa .. its ?si Ml
?? " liiMuetttii.8!?*lio3 67
" s.irrt-udrrsd Poilclca ind Ad
.it? 4.?.ll,t)'A7l
?' " ( ..-i m ?-ion? ?patnu-ut nf cur
eui and >-x:ii.a(i.'.aliiiit'iil uf
71,7.3? 1*1
?? Kii-K.1 eadTaaaa . in? it* ii
Balaaei ia Baw Am i .7a.-4H.vu? 41
ytMSS.fH.il
Dr.
1 u li. -i'ivi' lit loar i??T . .-ii?
?? t Ulm? | ii a i.. mi ??' dei
" 1'ri-ui uni? ii . m idvatu ?.
'? ( ul.i.li..- I . ; tit u.U. t ..ntl
" l ililli it.Hl kilala.,
BALANCE S'lEET.
<T.
f,).:??. .m ?'?:
I,.".', i". ?s
B? IT? 71
??? ?II III
, .1,- ?..tilt ii
fr-t ?t-ti.iat :i
li un i- aad MortacBi a fi/i.?7i.i?i irt
'?l'i ? ?' Htatss an.I Sr* *i oik Statu
Htm ka .. 1.1-4 ?71 It
- n.?' i - ?!?? .. i?muii ?i
" t ?-li in Itiitik? aid Tru-t ?'..niiis
nies al lalne* . MBMN
-i ?.. .i-.l 1,11 ,101 'ii
" I'? n, am? it ti mt. aaiiinlj and
?ad aaaaal l.cwi.ii? ?ti
?? l'r? n nias m iisu-lt, |?r!i,?-l? ally
f. r .in!.? r . Ill "VI 81
" Hsum ililli? hy A^rull. . IH Iii M
$73 ?W.1M TI
Trom ih" I'odlvMsd Sun, lal s Dtvtdaad ?Bl li? apparttflBal to ticli Tu ka whlih thai! ne ia mci u
Its min??!??!? in ISM
I hat? ra-rfnll? i--t.iiiiuici1 ilia iHiMaiaS Mate.ii.-ut. ami Mud tlie asm? rorree!
Jtv.uiiy vi:.. .i'.'j. ISAAC F. IL?TP, Auditor.
ROTI I!? ft of 'h' Truiteei ti.e* Uirni!..i?l,i-, , f ty. CBaWBH l8 lluiltod to OD?i bm.dred th-juliad
H...1.C I Uraa
Pasm *a k a Wi-htoh,
J mt I I Pal in,
)( II SI Hum,
Witt ItS lilT I ?,
Stat m l? Bra an r?,
KiSl II SI I ulisiix,
lu en * Rnaaaaoa,
W Ssirii .lita.ii >.
Wuiin It I,.eum,
i-1 ti ? I) Har. .. a,
llr.s|iT S *<MT rill.
St'li lias I ....*,
TRJ.STSE3.
airoroi S I l|
B 111 .s sa \ ? HMii.ri,
John K I'??n is.
M ah 11-, Hi rai,
I s s li- ia?,
Ski a u ?t I. Iii ?Tin,
<)i IVaa II Pal ais,
IIivht K I)??)???.
I!n K.i'ii S SI i i mt,
I m?.' in ?Kiana.
Juin f ll.i i it,
ilia.? ' nit PuST,
a".io C PirintxAi,
A i niMiri. II li.? I,
ss f li ti.-o.a.
K HtMifiiiiii St.as,
run.inn s II S'uiiitT,
i'la' M IT.
?'IJVIR llaSRIMll,
Tamil Biantlox
Ukmit a Ssit-i.
Jua.?? H tu-awiv d,
Kolan I' Kauri.
?Causal li AkDSIWI.
til' II KUTI A Mr-frnDT,
lid i?..i.. ti
WM U r BARTLETT. O. II PALMER,
Actuary St.it-ilor.
O. S. WisaTON, MD W R OaAOTtS, MD.
l?edir I h)r eninT,
JuilN M tere y\.
tecrt'.arp.
THE MUTUAL UFE INSURANCE CO. OF NEW-YORK,
GENERAL. AGENCY IN NEW-YORK. CITY,
Ko. 141 Broadway
CHARLES H. RAYMOND. GENERAL AGENT,
Ti whiti iptiioiJt?! tot heeacme atti Un* .isca may ha Bade.

xml | txt