OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, February 12, 1876, Image 10

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1876-02-12/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

il
ist st s**"-.-., san?**? f? rJsts Buttss ??*?4%??,gata,far
lut?, ?idIt' '.- . rota, tar .a.m.i? ii'-n ...
UII'K- Th?ta? were SO r? ??-. ,!l i-iiHiic?? in tti!? murk t . ?
BStaSf tair 1rs*? I? ?eu.? ?a, ami lata '? ?,,? ? .a- r.-aalilt mam
taaii'.l. Un- ?u,,fi,? ah bltal l'i.'t. I - t-1
Say of I,'.'?? la.? ??nui?! traertesB, MW ?it. Hi? . ? r
Oi, a.i.i 1,000 V. 11 r?ii. t,l let? a? i -vuulliei u OB
?r1v?t<i lernt*. W? qaon I*. lieu ,? Att.-?. 2bd?? I
ivOaMlVI H .,-n,,? Ail.?, ?tool's I:>, 2 " -b . Mmilct nl.-.i,
In'-, r. . . m 0?: ;,-. ? . in. m.?, ??-...-."?? :?, i:"-au'.'i?.. ; lim
Oriuidn. 40 ?23 It, lS'.u.:,. , w iiikh, -i ": fe, '<?'"'.
California? 22*3$ II,. JUi.i"a ; (iniii.ti American, l-i*
I In, l?f.. Matani"! ,?. .- 34 B? IS I .'? . U.-nu ...
?4.U IB, 16? 1? i alaiaiail??, 200*24 IB. 16? .
a,I ?all, r. if. I?-.. Luj Oalted MaUuioiva, .4 a
?6 TB. lt?<J?i . curt? ft ; Tatas aim s.iiitn.iii.
fcsOlin tr,, ?laloc. N\ ? i ?-.il'tii ili.l, Ittieno? Ayi?-?,
mill rr. int.. sold ?? ? ?"?:. Ill?? llrau t l'? 18 IB, inc.;
CsiiluruU, ?'.<?'." Ib, ??. ; Par?, "? 10 ft H tOw-l?rlran?
(tit, o?,<i mi it., lim i*? . , ? *??? i m ;?? i ami i'.,. k.ti. .M,,/ -ti :b.
)*l-La- , >n*i,' . Ti-iu K nit-. lOtftlc. Moiiltaern 7?
??e.. l'if.? SI?,,, i.i. ux. B0*?0 to, y... I'nj- Ftl.ia?;i,l<*r.
Cuw. ?5460 .7 .
Hie- riil? issrket eontiBoed to preseot a reajalai Mil Bris
rruui tin-a m,m,11?;.! tin export aim i......ii.mai..n i.? ?ni
gula- ??,.,,.!. si l ii.'ititr? ar, ,i, ?'? t m m !,',a ctiiu ' i
iii.il, .. i et aJBnn that abiiut all the aiippli? . tt ,.i m- ,i.-. tint.
V.'??i( m.?. - ..at-, I-;.,. 13*181 a.... 1 -7 ?. 7?13< : OW til.i?,
ta?.. t altfnr? ? IH75, nuu.1 L. tu tin ??? -c ? 1 ?,?i>,?!!???.
IM,I A III .l.illl I ... malin I If I ?an lam?? li i? I. ?ni ?|ii.?t?
but ?<i h ? i . ? ?? ? i ni" l'ara, 6!?
Oto?ado -. ?? ' ?nierai in. 47?aattO, UiuyaquU,46eu Nut
racua B -, rap, 4tJr.. I ??? tuoutti?
7.1..', i lit c. llar i.Ijitaof ii*-n ntlnne libersl
for ti.? "f if i? i aesssa, sol a '? ;: I .?i.ni- inn Ik? en i?t dull
?rail?, tti- -' ? ? - a ' sot I ? 'I in- it?
111 ?III, I I? W? 111??*! If' ?..?M f.ll ? t 'f i? III ,|,|at.,l m .
t-ougL in mut* line? <>! u,r at. i ,?t- graute, holder??It?pre
parid tastet? a , n t ? ?? ?? la. ? i,\- of Hir ?.. ?. 64.481
sirtca. sad 3.10ft lian-a. exporta a, .,(? aides, ris.: h.ocii to Lin
?sail, ai tl l.'IMJ IS Hit ? t.i..:.a nt tt? ij.ii.:?: .
HKMla, K
Burno? A tie?. falilui rua. Ci'tinnon Hid?.
Urht. 23 ?M ??"."?a'/ja 2. . . ?
ktl'l.i.?.!U S2>; 24 *?j 2.'.".-,l.a
ileatT.?26 a.r, 24?a?'.'ft 23*?a?'6
OSM I a::ia?nl aw **_! 21 ??'.'l'a Vtl?n?r-.'l i?
*-uot Liauiase.1- '? ? ? ? ? It ?ll*
litios csor.
HlnuoMor. TiTat
Liflii lia*-??.S3 e.?4 I i.wiit emii.3ie*i.
i?i'iiii?nai ??.m f i7 iiuiiiit-, mu? h?> r ,.3i*aa
lajtlil cii>|, ... 31 aa2 hvunt,.
Mmmm tn,|i.? tit I Bssalsck.8**1*7
b*.?t ?na, . n ??an ? <?ak_.IStaWg
bt-.i'? ...16 ali
SKUI.? I'lit- if.'?: ?fl f,,i Aii.ru, an l'iii I .an, I? n.n i.? ?bout
l.laiupu 14? l nut ?1. it/ i Ifi-'nc-? (|in-t ''in glint Slloitl
???.?il ?irait ??s-? .?:?'? i",.? No. 1 ai *..; No.!*, $21 ; and
?.ra\ Forgwai7*4*21. In hcotcli I't- m c, Uul
fliur?-? hi. inn I... n i-, i l.i In m a l ?? !? ,? t; ?:??-? ni ttrSkll?
litter t.il.l, Hat!..?, and ?lisbllj battrl o ? i ?nc? Leo . ??
?noie *}?'H :', ??*.,'? !,-r i..I..,,,,!,, ?il ?',r lile i-iin,.,!, .'.ml
*3Hfi.t' i: .-? Kalla liar, eon i? led ?niel h ' a
ait i' f a ?-i'?', i?,,' ft ? lor Iron at the wi.ii;? V ?
Bas*?Is ?nil ?lull St ?30 loi No, I. IbroI Copper ia wttliiiui
ut'iit- hm? leal ,.-. i-i'-i'i .t ? bUiIi bellet lailn . lui,- ..i!' -
of .???.i?,'?? : l .? .'? ?I .'- at.. t'Sal Within?; : i .' .'.
I,eSil . 0,l?llur? 1? ?Itnt. bul i .f 1-^,11, ? SIS If. '. .1 I.
tsiii"! I).?- li l>- ng minted si S3 " ?
? 100 ''-. r?'i?i?li *?prll.l l'a? ii'1-..iin i-l ,i?"'? r li lit
but ?'ni., ? n i- ,,,, , H ..a. i,... :,.?i,f>?l ? .te q
67 7e ?? , ,, : loi ?r- ? an, ?i?l +7 u ?7 ???> ? i
BSthjoM; tt.-i.in i| n...a ai J7 an. i ??" i, ,; t. In, luai
k?-i ! i Blork un. abo?? an ?dtanee nu I, i
Iortl*;ii .i.'.taf in' |.n- i. i? ?nisll ??tr.,:'?
qnoit-ii ai ?s1.-, :- ?<-. Kncliah, i?',i/i?,i-, sod Kanes ?tSt ,
au gehl, Ailu > ? - -i i - i ? : ' a ill. tt-i m.
d?a. ? abavi? lakni pise? i II auyl In? tbe i"n.
I? tig!.il? ??.-..il., sab*? aa.??!.,,; WO boxes Chart
SBtl ?''?< I Ok? I'll
mOH-'jiti: .a; <it,. i m a t boat*, , ., t <ik? ,.,., *b ;.??
0*>''. 7. . Ml ' liO I ? ll'f t'l" ??? -
M< ,i .??i ? v. * ? ,'.?rub i ?, uly al 4Sao2r, ?? Hic
astreint nncl", f nnioii !?? tinctly ein ? rooiI
t., |,i.? ?on? l ? ? ?? v. ?i? dull at
B??-l.'.i ! : Il i .-la I',.'?a ai. ...
HAVALH'1 <? - ' ?!, ?. i : ? n i,. - raa ?:? l'?
on ? l'l M . ? , ,,|" ?il
Tic.? l'uni \\ 1,lull.ill lU It-'?
Il-k ai?
a? ''? ' ' ,.:.?????-'. t.. ilU ?.:i
luuu .i.? -;: - .
B?, ?--?--., . , ??
tar Mil? in s ?i?,:i:i ?.n at*-- .'-'a
Vll.in,, ' " ' ' a ??.
San ?la
u ?. \ i .;i i ? ? -n ?Ul n.- ? , ' . .1 ?.- ist?
tfei.? i. a,..-I ; tin -I ' ? ? ab ut equal to
t?,, i-l. ?- aud ? a - ? . ?? ,i ?i'a ' p
1 le r. :? ? uim - .-t Ml ?n ?i in
(Haii 1 it alt?
Bm? "' '. ?it PlallallelpbU .1 ?
mote. - .:???'. ll.i'
JO.??'" ? ? ?
?1?". I-.
tv?..-.
J?>."'?' lllll ! ..a . 1 . '?
Vit ( a) , .- IS .1 ....
ban? t .a,. i-.-.; a' |rr-t'.f rate? U? Bremen I
t...
ri i ?
Utlun I 'Hi k, m .a f It, ? m? '?! 0 ?,? ...'!, ! f ' lil?
il? t,?i?. . ' . n i.- in ?hip, liei lo Ja?
?'-t. , .1', IT"!' uni H .''.Hi., gold; ?n A ?
at 'n na r, anta 1.00 ? I
au .. ... i
\ ? i ??.,,. . ?
? l?.Ill t?. !?'l J ?-. i I".a I :.. I
c a t i -. . " ? ai? i"i ' , - :
J ' Mm luai' '
1,1' . i. rum si ft? .?
bal? .
ai Un i Iah i I with 10,0 "
l a ..... ' I
e rs '. II -, i
*?
?OH.?t i I ?land arltb t.l t 7a.,?
rim li"ii. ' n -,
ni, ? . I ? ?
inca-.?
fl?- i'i. tt - ?
?ru,;, .. ?. ? I? i hi
7 i , - .. ?
qua i .. i i.;i? at 47*! ?
V. -
?in, , r .!? ",i quuled a
Oil. ?< ' ? I ' -
On i ? '?? . ?? ut, ' - ?
qiaole.1 ..' : . . t urrei ? It/ dt*. ?uli a;.tl t.
us'. ?,
PAINTS itit-i? i.a- b ?n ,,,:?? a ,-,?1
t ' ) , - it,-? ?. n i i..
f, ti ?. 1 ? . : ? ' ,1- .
Vtia .in '.t??U al *: .
?UP, - -
Btlfb? ?
P1..11 'ia;i. a?-'it:i?ic ??? ? fuiili'i s
hi l! ? '
a?!t a M ?I' I
.
till? : ? ? i 1 "
b I- . ?I t.i i il" . In i .i.-O?. . - . - i ? i i
? . tab ...... ?? i
Jin. -, ?i i.- ? . .. ? ? i I
-?
111' a ' ? ?
If ( ! ? -
I'll' . : -1 , > - lh< i ? ? iu.irk.-i ?a?
?ntua
....
larc
B22 7?',. sud a ,?' i - ?
t '- -
bul. ? ? - -'. nid tu ? ?
Saked i 1 itr?. Hrlii
116 6.1 a - M- -- ?i i. - .?- . B ?<?: ?..
??neu?!, Ml, and the ?I?,,,,?. ,, . un . .n, ,i ... ? - 100 I,I?-.
Ta.l . ,;? ,
?lain M w i'-j ? '.' '.i '? Extra ?
fur .Ni-tt I'rin ? - f i .N' laola ?
? ? ? . 60 loi t
Beef i rni bul qtuei .. - : I
? ??.!.-. -. .a
? . :. ....
St 12 '?
V'a? ;,u;, ?'._: t?. and i '" fi
I? , . der? t|',"|. .1 ?i ? , ?.
I .. ' ? It t? 1'
?t I it/ i. tar Hie former; ami IftSlft'.C. !,,r Hie
ittet. Mi, 1,'.it-? raled t..-?.i ut 11V" <" loi We?
srn Umm ? >j. i ',2?;c. tai Bhort t a-.a . sad
li.t < n t "lit! c l.-?r. - . - IS I
t tos? ni, dt? '.. i c u at ?
Dti?f ii Hof were ratto n t\ ? ?!',., ut .' * '?.? ?<
sua ? iiy at t*7*ja lu'-a,-., lie- Isttsi pras fot k*taja, i.
Strn er, , lib t? >? di alloua,
?iid lu- t inirt da Ivi-i.v,? - .-. ?? t. ?? : Itl ??
ji.ui 'i -; ru.ui aait-a, ???? lea. ?'Hint Kteaui, ,
J.M'a 1 . .. ii?-- ?1 t m 13? !.',<?? I? ?
f?,r Man :, .?i ?la 1" -.??? I a I ? - lui April ?I ?-,.- 31 .
tr*l., <.-' . aft ,. ??? i - foi Ma- al * ' 12 . St Hit
??? al. ' for .1 n- ti ? ftO I'-! ;?'". 613 ?'
Cf <1'v sica'n, HW l<>. ?-lu al li It
In u ?It. tiled ' ' i
Iluta, r i li? tit man ? lot Um in .t. i <.'i?tl ? continue-! fair, i. ,
tfcf ailppl] tf?? l.-i,t. !,:.'. j ?, , - . a Ml ? ?'. I I .:i . flat ,
tiul? ?m- e a.'i'.itil ne.it ,
laaliiw ?l 34 ;?'< l"i 1 ?ir U) I ? mi I i lu? .
*,..!" I/iik;:.? lit '.'. . for I
?'linn I -: 'K- lut-;,? ?nil . at ''" i
I'fi.i ?| - j ? . ' , .
? . ? tat, weird tab? ?1 2tia ? ? In, ? ?
to i?,. ai ti aiaaia, tm i.i i<> ?.. ? ....?.!? ?,
15 ?. I"! '.i to
Casaca*, a;ut w?laraKoOs ut I3?30tir I ontmos lo Uboice :
Cht-e??. i I i- 'It man *?-? ? -. Ich ru it'll
?rm ; n*:, ? b lot? v, ?if '? ! but ratberq > ?
vp-.i " ?? "'.' . f"I < fu, UK''. i,-.I ." . 1,. *? ?
Bsf'i . . -.. ?'?il,, I'ani m >- . -.? ., . v,. *t m *t :, 'k.'.',.
fur Ooniai, ' sad 1"'-'.'-'' b?r Fine to Kst i . -
jri-?.-, '--i chalas?in prie? liut Ibortemant!
? a- fi" h ' lb? -?:, p ?'? i a.i- i . ? iml N.'"
?er?, v .? JOe.; nan and la-M-i.t it am? al Ikc. ; Wealarn
at l*' '? . il.? Uiur i. i.o.c , a?uiiiein at I7t-, si
C-.na.lit ?t 7c.
Kill ?as ? 'fana ?n l m?< ... u edforsl ?
garni ? :.?',"," i . and , ???? ign, '??' T'.f.
? ? . . .... .. a i -vT'..??: r . ?? i p. jt i a?
co i.mu , "u i? arc ?"i,,. liar, .t
qu't'-fi" i?ur?: A?ht?n'a Uran ?. Hut K?ac? "?-:
r ?- kiui o-?i. ?, ?i frftsai ?.n i?..?.'. , -, <
Vori - ?
el r ni ..? .: ? : i .aiiiiil. iMJc.VTtl ,
am. ? ?...in I. '.." V bttaB. M. kUH ii, ol'c
Ml. ?
fa ' : aale? a ...
i . .,- : i I?:;.'.-, lilt
?Cabin? I in,?l ?t gl BO. ffol
att7 7i, --
?in i h i : , r i? a lair joi.|,.u|t deinai.it, 1-ut Burst
iota arc i
? uutaf." ,?. ?r.- iv. ; ? r Blngator?. I J'.r. ; Kumalra 13'??-.:
V lula. . t \!a? . . . -
Inc. ' ...
Calculi?. >? < aa, lO-Vaiic i . .
?if*;. !'." ?1* ? .
?t,'! iv ma. tjraa, altfc aslsssf g* tea T
st if... f B?
hi ...... t. ' I .''.at- WSa dull ?111 ..:.'. . ,;
7S2" .
tf ? ? '.
, . . -1
IMS i .
J'?V I . ? .-....,! ?Jill i u.i?...,
lia... ? . . ? "A."
TAI.l ? ui 9?.(H'0 15 ?t U'.?
?.'? ? 1" '?
Til./.' ? ] .i ? ' ; -,rd' ii an '. for Head
ly?t ?- ; Hale? 1 ??-" , ?-? ?. In ludtn ; '.? it
1 ? '
tt-io, n i j, at "in i ?
moo Vorkii r , . .., i,M.,.
Hat?f . .. i ?..,. j!
aBaaa?
? " ' IS K' ?,?? naht
sopi-v sol : bvuUi ? t .
Sll< a
Wlll'-KV A . ttr, ,.,?-.. ? uf 100 bbla. at$l 12
"fra: m. Alcohol? M16**?gallon.
w, Ola ii. ia ,, m,.,,.,, ,,??,,,?)
Tu*?1 and b ... .,;tii ?
ar*er, ?
Vf. ... ,
L t a
Atiet: . .a, ? lotet ? ? .. nia, ?, , .,
t ? ia?' o Hi- Im >or: d
Inct? li?-.' rai,a'?l i-on?IUerablr a,.iie't to bolder a, who Bow
a- ? "? ?!?? !?''t,'Ula >ts? appai-eui lu Ilia aale
?' 5l>?,."?, I?. , '..'. . B? -, , ? ?.,i ?.. Inb at in? Tb? a. Krali p
iilie? aie uul large, aast ai? nul llk.-ly U. i?!. II.?
1.1.111-.. a, lorsigs ?u,? \r saaali, om gtteaa sn
tinclianiretl. la? off'-?.,.ga bcilag iii;..t. asita i
?il li.O U 8) X Ola. l'.t-t-t . ?t 47c. l,, ,...
B? Nu. 1 at ?S'-ac, in.t-00 fis X ?JastiBe.: i", >0*> tb u... ai
?7?ao.? u.Oua ri. htatt, at .aj?., 2. " tt Mli-litgsu ai 44<?c
1.0 0 ft fl'ISSnsalB ?t 47? i lO.Um Ib No. Ido ?t ?ta
?le, ., (?si fe Medium I nu ??bid W?-?u-ni at 64
?ai.,- ( ?i ft Me.li,m, br,iure?l st OOc.i 6,?S?0 tb laut
I o.tiii.ng a; 4l)S. h.. ?,0oV B t'iegou ?t il;?? .. 10,"??? !-'i|.i r
JV 1 .?I ai S4e.? 10.000 ?. un. at 4,'?.., .'1,'SiO t? n'ul '.'0 la?? ,!u.
ai aasSM -?ta. .6? 1**.- No. 1 tlo., 7?! lia?? t?.ipel uu. l?Tl.a?,?
at?k ?lu. l'i ban? Kttta do. o?. nrH?te b>nu? . lO.otjt? ffc
Pul?a ? ' ? *"? .u.. ?1 'ic '- 0 it? ft i-'aa?ilu at 17*a?*0c.? l",(SS?
Is SO ? i : 1.000 A ?ci">rt-f> m 66c , f'..\0OO A Pall Clip at a
?rivale pi ? . ...-..>? O Aualtattas al t*C? al?u tl,e foliu?*i:i?
so ?in?.-. U'luaa ? 2 y "t? :? ^.?-'U ,ik Caiiiia.iis, :,w{> ?
f
riwniVd ?"?erre. M if: f S, ...? I Tolas, 10,000 ID nisck Col
or?? m, a mi n j bait? cup?.
LIVE ?STOCK MARK KV*.
KBW-TOBB, i .-i?. ll. Bsntnt TaBsrrlr^taaayar?TW?M
?ara St Jene- fit? and .4 at Mi-it-n. .?L. ??r 1.7 ?5 head, all ?
t i. fb,? i...me? 7, 17 fer il.?- w ek, ausist B.llSO lor t...- \
i weak -, but tba fall?as oB IB BBBibers ?i?.* Bot ?da in ,
lam mi'?-, tas ?safe eluaias ?m? ?? daii.|. ?ml partiaUy ralay |
Bay, aet at all lav? ibli loi :i tsr.ak rstus trad . -a.?- wars
alow, at about lbs r..i<s of Beoda) not sitosrtbci ..-.?.??:??
<?t. \?..i... ?i?. In tail, ??uno ?ii.il?, ?a hui?, .?'..I .??.< n, an.I j
?!-. .?..-1. :.i?.ill I'e . O '? ? ?? t Of t..e ?????..ti. 1 I
ti.?m :? .. i?.i..e. im Balis, with sans s saet? msaj ?i
meats, assl uni*-., ?i.-i? st .??'.?<-., bl f? 9} ewl , i.? . ??-?y i?,?? r
cattl bi ' ? . '? '? i n i ' ??.I al 10 10-m ., ?iih ft
I 11 ??.? , ;. < i:. Mi.i! ? nli -a ?? ? mu.i 1 n n tnli? r ot flu? ?? I? ? in ?ii? ?t
12 t, 67 B, oi I..... .- a rh. .? ?rag? was aramt u? , a I
1 l?r?fe |.i< .-???.!.. n ?f ii?. - o -. betes thin.
rbecnlel shipuera al Jersey tit y were ? Mutin. Pull? ? |
1 ... -. ??- ?..?,:?:.??? .? t'o. Tears New on & IHuUsinSn,
I (?car?, neck ?t Haya ami Jib i, each ft ears ? Sawinau * Oo?
i ears; li B'estbeimt-r, t .n.;.? ? . sad J. llanta, c.n'ii :s
? ears, ? itii 91 o??- ?n?t iw?.-ai loa?
I. -. II ?? .?li.? .ui.l . Ill.il.xl 25 ...I?, ?ellllil' ..'? II? ,'1 !??! .1.
. L ?-..?- at m-a ... :.i; it i" ! ml u i ?i? ? i?.
tttaa-s.au vuwsfts Beck .?? . ??...'. c?m . al ? -? - Hi Mi?
...? M -UUpSOB J ? o ?? ? 4 ? t . ?I ?" . . : '.? . . I .1- :
? ... ..i ' ,,.?.',..<??:. at in ??c . ?., 1!.. ?in?-. Il-ic -, If?: HT
:nl?i .1 uneven | a;-a. inc., ;?;nl ?le. la >?i ? i|ruli..tT ?1 ' U ?I Bl .
.'?' " 17 Ml. li. II ?t -I- fol I ' '?' . 8 " ??! si '.'-?
34 ?He. ?I?-,-.? iitrW. Hall 6?1 ??l.at '.i..!.<<?? ': " l?
oiriii? Bcwt.f.?r ii. i?.i ? ? ,'i ??? ,65 k116 roars? 1 tl oieB
I? J, \ -a : ? i.-, i . . . ?? ; i? i t'l ? hopper? (oi I. lils-Bln
Boll, . ?... .-.. , , a. ...... II. '.": cumien I lilt ..??<?? t ?I ctil*.aii
* i j. I.-i i?: Be . 9 ? I
Couey a ?fci-benumhsd .1 ears, BStltBa 99 K:ni?'i* *i m !
fui K. ..??ni, i. , mi. ii ti'-i-i i i 'jc.. On mu? 61 lt.. wlUiSOcowa
a:,,I ,,,?..-, -, c ?? I, at .?- 'ji '., ",.', tt. : I.' h.i'l? !??t c ' i ?'. ? .? .
l.liin lt.. at t'l?- . ami 112 mlsed ??-III?-, .'.?i iOewL, .?I .i'-a?., :?j
It, le la ?"' 7 B.
M?'n.i t-nii-i stOa toldtfeara. lia. If ?t?*-? m, i bull?
1,4 ni it. ht t?-.: IS i .-.n ?c M :??. 1111 *.i.i , 7 ewl , ai 'V-, ?'? ?> tt? ,
27 steei ?,..??... ait)-, .' : ?? ?-i 8 ? ? ? ..i '.' e .. M B .
ai.ti.'.: ?i .,...;:. ',. ?t ?t i?1?? . 66 ft.
?? i ,?,i:;.\ .....i -,. ? ?t.. lia. ii.. Newman, r.n <.. .-....
OT.i,. ..a. ? .-ui.l ?i .-i? ?'j .-"t.. Ht ??',? . .'..?? Il in bnll? t..i '
??m. -, l.fMMJ I '-. al .1 ,. .. !.. ?le. l ? l..| ,1? l>i,!i.,ii,li. ..., , ?t., ?I
t '.. ?il -i. sttli i i Ki rttiin. .1 .... : ?i .
?'??.. ?''ir.. 7 ?te.-.?. ; ?-?i. ?t i.?1.?'., 6? its. w.u. lu ici ?i
l??i'i". li ?.?:., ?i .? ..'., .'.?. ,"
M... nlita lh.forSaddler.tr? 18 Illinois ?tears, 7 ewt? al
1' U 1 1 'a'?.?"?'? I !.. -:,.iiii ?er?.'. II -j c?l , rt l.-'tc.
Mi ?t . 1 f??l t'i.l I ? ; ,' A l e , ? ..,,,,. .... I, , e ,, 1. I ? 11., .. I e , 1
i?.... Culvsrsald 40obi? ttsert ?or W. Kne?. 0 ???t., si B?t
'.
ai ?ivti.tii ?t., w. s. _.| bad II esrsi MarrisS ?v.m. i.
? ?? n -. '.i -? .I i.. Vaii, ru ,. 6 cui ? . S.., t ? a? ?,
Sud i ? ,,i? ?. at:, un*.'.
??. ??.,.-. i ?.;,!,, n iiiin.ii? ?I.-.-I?, 19 "f 1,190 B.atBV ,66
Ib 68 ol i '...' ':. ii i' ? 561?; ll prime, 1,427(11 .1 1 .
i., ad ili i.? ?1 1 .lit; mi sah . l7oi 1.2 ?<< a.
:?; .1. :. ship
...1 16 "f 1 il 4 ."? ,1 1" ?. . .'-U 'i
'?"? \ stl ? 'ni 011.1 . 1.1., i,;* j ,i al 10 V.. ?M 1
o' . ;;." ' .. , 1 h; ?i l.tiii "., u lOr . .-t- B .
??. 02 B, .u ?'? . : n ::.
U. Met i-,:,.i . i*:. c-..?? .. 1 .... 90 lUIaols m.?r-. 1,027 6),
ItV? .61 .4 M.?-m 1 . 1. ?- : ,1 -.'.. ,.? l.l?,, !.,. .1 n.,
SI " '?' 1 '?'- ?i lf31?J ii.. :.t il..., ,' .
U. Hi 1. 1,182 fa, .il ll
M ?>* 1 "? I B. .1 1" l<
Mii.:,i & i; ,i? luiiii, loi ?. '.!? ? :. 34 III m? ?sieers, ).'.'.?i r?.
? .
1 I? 1 a ? ary, f?-: :? B. n - '.-?'? lu liera, 1 0 0 B, s'
., ;. . i:? - -. ? ??, i..., .1.-. 1 ? ? 11? ?1 j.i?. 1 1 Ity
? Hlitii 1 ?'.. inskliip it.-i : lie 1: '1 ?u ; . .1
1 ? ? - ? , ?
i I I. OS ??t J e?l. 1,1 t . ? T 111.1 l .
,.i,n ..: lin- ?... ?? ? ?:?? h. nu. i.iii'C'i .... 1 ..i ?.. il ?:
' ':???.
,'. ,.'. ? ? k pari Lit? ? ?
1 :' ' : - ? . ? ' - . . :. -'
... . . ,1 :
?ewl itCV\; 1B7 ??f 88 B
?l
in?.,: ?. in., ir.ci,..m ?? Id 116 1 il al ." '? . an?!
. ? 12 " ai r. .
lu..1 1 . ? ?: M 01 ' ?.i?. ? ;? :?u B, ,-'?
?Se, 1111.1 17'.'
M
?t . Bl .
??-kill?! I ? .,' _i. ?- ? k. N? li.. ?
,,1, ?.?. -i ?ami 11 ? 4? .
.Y: .-' . ." J I' .. . t. . . ? o ? ' 1 1 ?. .
?Visten .?i ,
a ? t ?? ' Is, 275 1
. . . .
V. . k
1. i .1 ? 1- dot n 1 .
?,. .11 m u ?.-t.
Mil II m ' - ' '?'
f.ii: !.. ?, J k'-.l
\ 1 ?? e?. ?k- Butfet u 1 ... k? 1 . b? Id at 7 1
' ? " . -
? ,
'? . ' . ra nue *
.
! r. pis muy 61 tar I 1 .
I ?? 1 ? . ITTIJ
'
- ? ? ,
aam? ... ? 1 ? .1 . ???? e-ai.. ? 1. : ? .
1. ?? . ?
?? r - . I bare of ?
INI> L? ? ? ??,, : i?- ? ....
?
.HI
-
a ti. y.inla ?111 Is
.
I
1.
:? .
?
re?u 1 he murk? I
O.i. IIIIL- . .... ...?...? ?I ., ? ' ?
? :
?? . ?
c rar?. I
?III ?. ? 1.. II rail .111 'I
.
-
I
? ?
?. - I
: ? t a SUflll'.l
II : ?
1 ? j
liai r.tt et. era
. ? I.-i ?- 1 ??.. ? ? '. ?i..-??,
1..' "
- ...
a?^ ....
i 1 : . .??:-.. : ? .
Im.?a .4. ? :-, 1. ?? 11, '. irutrr at ?97 it"-;? i v.. 1.
? ? .
IHK ? A I I" OK rRADR.
1 1 IV MAI
I . Kfl. i . .
l* plaii.ls, 1
i*ai. ?, in In nur ? ?" ? 11
?, 6 . a
...
. IMMl ? ?
...
...
4 itii? ?
.???-? ? ?
. ?
:... . SHI?!
l.l? 1 11 ?1 ? ?1/
ire b?w o'ti? . 1. . 1 . , : f.-ul
?mi?- eai ?. ? ? ??? :,.??.: la.w
M. ? ? .???.
? .,. ...... ... !'? ti
I l.ll l ? . :
'
? - . I . I. It? ?? I !??.
- -
. . - - .. Ill 1 ? ? I,..1 .
Corn, . ?? .- . 1. .-.?-. m ... ??.?. . and
1 '. v " 1. .
1.in.?11. a White: .?:.-: -..'/'.? 1 i lor had ?? eni
??i 1.
ii. ? ? 1 r? "? : : 1 1 ? - ' ? ' . inn te
.1?? 1; ?. ? n, 1 -
- 1 ..'i. Mi.l.ll'n*! tl:?il?--, ?...|?-l .1 . . ? ,at I
?19?. * . ,.....,.., ..? M .
I...?a M . -? ':.. ?i,.! .1.?... ... Ilvi . '.
1,1? 1. : ? . JO p. in. -1 lu- un :
I .. .
..[ Ml? ill S? ? ; lamb .?? Uns ? ? ??? >?, al
la 1
A pli? ?I? il ? . l. ?1 1 i -. . "I"., ?e? : i . -1 M:.? .:..,,. 1 ;, I
. . -. I'p
Isy.
1.. m .. 1. -. 11 i'i.. n |. 11.. in. rat? ?.t u - ?... m 1 ?1 t.?.?
mom - . 1' ? n-luli la *<t pel
tl 1.. .. ' , m rai?. I oil il
. ? ?.'.'"'?, 1.-' .'?. .'li . !".'-,*'?'., > ? ..?.il?..? ,
.N ? l?. I 1-1 , .. -
i.i.Mj,-., i?-ii. ll?I:S0 p. n? Paria ??IM?., saeta Reatas
C7l. .'" .
i.?,.!????.. Beat, ll -9 p. m. ? '. ii??.a, ut'i? let i>...n?".-. ?n,i
9t* ? loi Un a? -nut.
1. -, . .1 ib 1 '? 11 '..< '? -.: 1 u il? ... in?'., ?f filiwn.
far ? ad ?lei ?.|...?t? I
.1.:.. ? ? .? . ... -t: ?*-....
1 ,,.,., 1 et*. 1 ! I.?, n! . . I a?, wii ?^511 C.
Sji.-:;ii ',:i, 4.".? ?f n?" i.. 1 rim.
Pa .1?, ri-i. ii . ?' ? :?. ? "ii 1 "i ?> ? . abort
??:-M.
.1 tus, Feb. 11. rbe epecle in ll.. Imp? ... bank ol ... 1
man? ,.,. :> .-i ?? ?. ' . - '?.?ni'.) ..in?? ..... . ?? ? ?
1 .. .:?!,' . lull. Il ?1.
asi wear, Feb. 1), Petroleum, 13-af torFlnef*aj. Ameri
can.
?ATa\Ka aURKKT.
hium r?
? ?.-:-,'???
:-. .,.../
.
;?u. 1- .?. !?., J. 4 ? ...l.a
DOM
1 ? .i--, rc?. 1 ?
?? ? .........
17. HI?' ? ' i ' ? I . ' I'?
'
I - I 1 . .11
? ?
M Bai
I . ? ?'?'.??
1 .-..,, ? ?1?a?. .. 1 bard
1 . 11
' ? 111. 4 ?' I ? . 1 . ? ? ? .
1 ... , : 1 I ,.ii
I . ?
; I - I -, ..?'. \\'l,< ll ,lli-cll.
i????. No. 9 1 ?..- us, ?:??....,
4-1 U. -.. UT',.
Ma] . '? - - rin 1 .:
ted, 41
Maicu. 4 ' Uateui.U si?eady ;
Ne. v. ;?. St. ' , .?.:??:?., .. .1 .. , . 1 . .
?.?*...? II..4* l.l II I
salts at I ? p. ??, .
?
.!-.! ??!.' 7 . -? ? - ?. I"? , I 1 II U ,!, ...
an . - . i.e .
s:i ei Ulli Middles, 11V 1 11 '?? ?. 1. .i,
? . in ami, nt tl ? '? Hr. .,. ? 7..1 sj 1,1,,..
1 ?, , 1 ..-:. ..'..., 10 ,000 tineh. txra, .-I '".?? buab.
u?is, i, ?'?"? t?u?i.. n?i ??. -.'?'? basli. i.?. m ? 1 ? ?
t?i.|*. I ?cur, ii.'? U 1.?.?:..'?? ?,r..i, ti,.en ?..-,:.. icm, !..,.?....
bi.KU "ji?. 2000 bush luilt-i. 2,isj0 baab. Kye. At lbs
* ' ? .
Ol'-i i-ialii? Brill Slid 11 1. .ia . ???!. Por* III ?. i a el bbyber at
$.?:,, i-l 1.1 ?U, Mat. I, , til b?S, Sj.nl. l.kiil tiii.i.-i hut
nicM:. ?? ?'
1 !>? : ?All. Irfi.il. rioiir ?11.let and unrbangril Wheat
au t but ateady si 91 38 i; "? L'oni miel sail aachaoged
u?i? ???.i., ?iltli?!? 1 SetBaad at Jl'.il'.c Hariri qnlel
ami uaciiinstst, itye quiet hut ?i?-?.iv ?l go?, ?-?,i, ?t?-?.iy
will, u n. ?.? 1.. n--'.. n ..*.?: . sales at $91 16, epol and bayet 1. b
ru?ry. * 2, buyer ti a: ? ii Lard atrona and blal?t?r, steaai,
l'.'*?-l'?'-.' ?spot: I9V-?. March Wc bid buyer M mm. Bet
Bulk Beats liemabttfair aim? marsetflrmi
Bbeuldora, 8'?c. ? Clear Bib BBtea, ll1??'., st*ut. ij.>-. luy-er
July i Clear Hine?, US'? 1 ?sc. llsroii niilri i.ut iiiiu Mn.nl
?in. I? ??, ,| lirai itlb Md. ?. 12'??? ? l??ar Mili-a. I'it-jc. Wblaky
lieassBdsaeSal iui. piiirs , sateast 6. OtV luiiter ateadr
and ?in ii??.*t.<l 11 .??? !>. uia-id fair ?i.?l i?iai??-.t fi.m fui l.l*ri,t
?tl/ ') oSv 7S. li????y ?lab at 67 s.Js??? recaipu.'i.DtiiJ ,
?In; in. tit*. 760.
Vi ?' ?? ? )k. I>t 11 - riotir dull, nit.,lti.it. Wh?at weak
N? 1 MllwauS^?, 61 i?':-a. ilai.l ?>? . *i I? . ?> ?'. do SI O'lS
M?rcti, tl <M\. April, al 04S No. 3 d..., S9t <-.?ni a BSSSS
fini.>-i in f?lr doiiaaiid : No. 2, 48-tC. Osle quirt, hut atea.lv (
No. 2, 99e? U?i.^ <|Ui?t, bul . . . .j , ,\u. . Bjyttiig, ?io. ,
lfn. S do., Mr. R*rS dril] non inane easier; Nr,. 1, rii/",',.
I'lo.l?lo:i? ISSetlvS? ttrii.er ? BtsaS luik.?.'U 75, C*atli. M*S
l.ar.1, r.'-h<?l.l'4C. SACtt l.c'lul UsSBt, I2;?'.2\t. Int
Siiit.?l ?iii.iilil,-a. S?-., loaae; Mtdtllt?. II'?*II???*-. i?ied.
l?lrh???l Hi,!? quirt, lull linn al *M KO. I.etelple- Him.,
4.(1(1 l.l.i?.. \t lirai. 46,000 liuab. BhtgaMSMS Ir mur. 4,i'?,"
at?!? a -tal, ImI.ii II bu? i
run ti, 11 in?, ti-ii. li I'l-troieiiin aoQ ?tiri uominai.
I,,n, l M, t-tl unit. ? tlt-.lt at !**<? l**?*e liluullil ?uiiiliia.ii ?
4 ? 75 raid lu'-t-i gi ftu**l to. Braa suoH-d ?i gl7 ft*
0*11? L'offM 'I H. I."', .?'?.? !H'.' ?alilu?. 10*1*?.
Jatrt, '.'4*37 e. mu.h tsirlj* atiit? al ', Vi7V- Hum in m??!
ilt m r, i. c local .??i.? ii.ii'iiun ?xportor? oui oi tin- maikt l ,
? i -,- 1.41? ?,!,.?, un i'.'.-iik.? Superflus ?i 63 0*r*4 ? i.tirn
.tl t l .,., . \\ 1-. unaui nun Mm. esotB l am It ?i t.. 62 *? < *(. "" .
tenu Ivatila, i lilosnd Indians do ?i tu ? St i 7... ?,n,l Hui?
i,i.u|. st67?i*H&0. Hi?' I 1,'H mu? i mu tl.nl nut liaiiite.1.
\t. I rime lia ?.1 ueitnunl; l'eun?rlvaula lb .. ?.
jl tu, ?Ahile, $1 60961 9.V Bjre, .i.'-i, Outs ate?.?
I. l'ii t , -.I,,?. .'.?..?, n Kail >..'... ?i.-. ,a? r, ;,ii 'White,
uaUOnu; tt int-,-l, /.'.I. . ?In.il. 44c. Whiakr,
tl II tSST Vie? I*" li in nun Mm ml l>.i,!< I-. Ballot mai 1,1 iliill .
1.1,,..,. ? ..i . \it,.a.m in liberal ?,i|'|,i.t , Nt ? a,i sad
lii.i.i'i.ia fount' li r.i?. .?....i .. . do. do, Klrala. 28?'SI?
ttu-iiiii i.ilt.i?.'?'7 ?a-??. ? ?le. ?n?la. 26926c. ? b.-i-ae mai
ti : ? i i. ? u . i. i - New liirl l am)'. .^ tat . du
I'm. IV i c W'eati --ii ? I.''. I ? (? Mu,?- ,
*?? . ? II i --.- I t ,'? , a ? I ? - . I ? IUl-t ll?! II
\. .'?,?, an 1 I? ?I f.?. ' n ?-'? . ?.''". Wt -:? m d< .
is., i.?i- !?iui ? ? *--i- .? t Pennsylvania ?i?.-?. Ulm imu? .
U2 | pi i.,.', Ipbla.-? ilKrmll u., vi ?'-. Haartlss; B. B?, go*? i
Peu! -th..in.l It II.. ..4 ?".lit, I ?
.??i. i i . i ., 1 ,-!.. 1 i. I . .,ii el lu.; lu m , M. ilium l'ail Kl
t,?? ^i , ,i? , . \,.,i li , i 11 So. a Kt " a lot. i.
?i . ,csab: gi i-?.-. Usrcfa No 3 ?to., gl I*.1??**) ?-'?
i oui u ,,, : t? N. ? - .? . ... i. . ..., . . I ?
riiinv , l"i lil,I. Mi,n -li. tt.it. n u -iH" ami lu u , , Nu. '.'. I ??
bid, ea?dl ..ml liiiiiiaiv. 11.111, i ainl lit. .\" UsnaBcUOB?
I'm i 'it al *2? ??(, --1 "... H '- t|,.,t? lit .|,.-r. hhoul
rtt i? 7 '*./?,.. ? u mi Ulli r-i.if?. 1 'au ! ? Sa . t'l'-ar -*) le?, I I ???
(ill a. ,1.1, "ii liiui. I , .?luiiiif. i-,'.?. .. I,.at I.I, -?i.l.?. I .' a
T?' VI ; I ., ,,. .? al. . IV '-...I I '.'V , tiltil llia-llt lit |.| Oat ?f Hi?
n,.,. ?. i , -i,i u- ?nui . lois a . ,..11 I ?t W blast ?it-.nIt ami
.. +; ,,,;. il,.-? ....m- util lu?-.,': . Vor? era,
t; ?'"/t,' 60; Parkin?, i-7 -n><it7 76, ? attic -: ill sad 'low
luranipi i.;.!.,,-- bul ?lead? lot butt In i- Its h . ? ?: d
ii,m ' lot ?toeker? prleea ,..;n, :. na. ii.i .. J. i: ipt
I I'.ui. ...f.?i mu-.. . ?'beat, i.',,',?<? liusl,. 47.???.
' !?. I ..inl i liui.i. ; lia: It t , ' .,' >?? .,,. -',. . llOa I I.3?U , ?all...
?WO,
ootto: ma'.ici im
BOBTOa I-I, II, foil.", ,"i'. t . Mrl.lt.in?, l.'l'ir . Uw MM
dl.a- . 13 ?""' ? ?"""I ?n ill unit, I I '??'., lu I it ? e i pi?. 420 In -
i. ? ? . ?? ? bales; sat ?. i 0 baie? . -i ? . 10.7 II Ua ? ?.
..???k-.- net i--?-, i,i?. 2.4I?6 Bale? ? grass, S.?-4Q sslaS; asi?
lil'H IM.
v- .i.aK. l'i-li 11. Ont t on q u tel Mi.liliiic. I'."-..? . riet r>
I ball l . Ipi ,1 -, I...i I ? :.'"'7 l... i
....,-. .. i.., ..i !>..i. ? -a..?, I,.' bau??; ?i".?, .' ,,,.i iiHif?,
vi.i?li ml rcoelpU, 8,4t* < ball - --.i .a liman.
? .'i.H7 .' a 1. ? ?., - ? I. ..'
?.t,t'-i.A. ni,. II. t Uli,,,, qulel ? illdullUK, 12's?.; lau*
Mul . a , i . *, . -," l ' su, 10'? tu i o i a : ?
ban , i -.,, a., a ??.?.. - 1,202 ?:?!' ? ?i", ' .
7.1.. 1*0 l.? ? : ? . I .?i-l '.".li?
bait ?, .?.,..i.., i. ? .-i..-it
I aiM!,,. |n Im- In., ml. I.,,!,l .' ,.., un.,?..
i..,:. - ?..i, ?. in. ua ba ?
..ai i u .., . i eli, 11. ? ,.ii" , : " ?","-. 12V
law ?la..laic. 12 a . '.1 , i..Hi.I,. Ill ? n elpi .
...a bales; i i. -, 7 l>, ?
? a. ? . . ,..,.. - . , bad ?
tti-'-i.lt. in : i - ba as . ? t|? - ?
lu I . 11 I.'..' I ...I ?-.
?
il. ?? ? Hull ?in? ' ? i,l MMdHBff, 1 'a
i ... ? ?, 11 .
? i ., . ? ... . .. ...... i.n?
, , , M 1.1.11 mu- I
i . i . . . . i . ?;, . , H l.n?
? ?
- f . . I ,'? 1. II i . ? ! -
I
- ? .
-
M ' . I .
"a. I -. 1 h?
I .. ' ...
IIV. i' " '
' . -
. . .
s ??"..! ' ?-. I', a II. ( '?? llea ' . . ? I' I
t.
?
..? ? I-, Kill
I ?, . i ,
' .
. . . M
II
.....
.
! . .
? ?
'
, , |
? '
? ? ?
.... ?
I ?
t . . , . ? ?
!
?
...
?. r, Ir'eli. 11. -<
.-??'?
i. ?
..
I
'
.
I ?
. ... ? ....
. | . ? . .
'
- ?
. '
-
! . ,
'
M ... i ? ? ?
?I n . ...
, ? ? .
? i.
? .
i. '
-.
-
I
...
'
i ? . . ? ? ? . ?...
.
*>li 1 ! i nil, ?afta Mb!
II ,'. , . ?? ? ,- .
. , ? ' k 1 l.l-'l .
. . . Mit ?
.
| ? , .
?' ,' II'*' '? . ' '
lO ?III I
4. , . 1 ' li I II.'?? l.i the t
...
I,? .......... - ;?: II ...
I ? ?
, ? . I
? t 'a ?,...'.. '.I . I .'| ?
?l,.l. . .
I . ' ? 1. . ? ?
salt - ?: '?" uta, ?'"'. i ? ?'" a ? -ci bal ?
, ' Mint, fi I ; .u m. i :?:.- I , *
ii.
- i .plnni
l n ? . a , . !,..? .
I? iii.il ? la.? qubl ii bl . ' ' .?
1 , ,. I .. ? t, . - .
I.' II - ;
I'll? . , I ll, I I. ( ? 1 I.,?
Mn'ul'l'*?, IIV.il ?
rt-ceipl? iv ? salea; ?I pnteat?, I, ill bale?, ?alea, ?pis
w i . . . bait ? t"i.i ?al. ?. I.mi ?.? i - . alia i^. . ?'
I'al Untai, I . ', I . ? , . w ...: i. ? ?
bait, - - if '.if... ilia?.u. I lub , lua.ltt I.. , 1?, bait?.
M", ..
In.' , I II ?OticI, U'irSly net ItcalptS, ?44
bait ?, i i, l . , , , a?twif.-. : ?: ? i...:. i,
WOOL M A II K I". I M.
l'un tl.? ' ? i i I? i> 11 tt 'oui m f?lr tienaril Mire?
tt,.. . - ; ;? t 'r:a. bul ? ?I foi ?II pre? ,a ?-.. u? i,., f
?f ,,,., k?-,-:>, m ? a-,,'. I'emiajrutiiia and :\r.i \u
an,,u X \ ?u.; .. n ? ?, -.?"?., ,\ ,*?-, i ? t;, .i in f.n *r
bo ' . ?at'ii?. Now. York, Mil.it-?,.. I ml. ami
tti.--. i a? ? fa m lUiin? !Mi**,4i < a. .o?-, t.'.irt'i, .
V. u... >'? ??i.",. '???"',??.. . f ?.i?:.. L'swaanod, i.
1 . ' :? . . I. I ?."..
and Mt , ,a \. . ? .
, ..I", ?.,,., I mi?, ,;, ?j ,. .
ICxtra .,:'!: ,? . ? t-,. . . . ? h ,, i
Hnlleit, . - ' I ? asa?, ?u? sud li .. .
financial.
4?KXI V MONTI l.\'lt ItKAL I'.si \n;.
2\ i i i ill .
71 ' oi tt i ? ? i ? m m,
i ...:...\\ Alii., L?CKAU AN <A t\ '\ i -?r
I ' I ' a ;:. ? . . ....?
.- .? I " i i ? ill of in, -i... klm! in .
l'un ' ? i
? w i '?' l ,,! ,' itu.? ?' ?' i m i ii : I'.i'. , il. ? ..i.i.ijft i,-,
,
?i. j?. * , i,i... ; , ?. i,?v , ,
1 ii- i i"i - ' ? I. ?Ion n,u ... 11 a., m?, ?utl
I (?. .t-' .a... . ? .pr?xima
A .1 " I ' I I ? . 11 . i t
' !,,:?:?: in"?-, kaNCK htocks L? u -ht and
X to ,1 l.t I r. ?.A I i I., 6ft M .11 -I.
\.VIAS I anil PERK al ?KUUKTTE I;aI!,\,.\V
? ( ?' ? U It'll IIJA.V I , .,- - nal ,.., . ,. ,
? :. a l . . ? ?liun i.I? i>|
? '?I ? , t ??. , - .?? ?la, I,
i > Ml ol .tin. n m.i.t ?,?
fiuu s,'- 1201 l .
lit? ' b? III? Il Hal, ?ad ??Il ' nUI I , li 21
'
II' ' ? ? loi lall i . tub ? ?., t|.in,i? of
li'.-. tl, .. ...t , .. ? i i ?. i., ',
<? ii.i h mi. i rmalsas.
a. .? Hi,;.. rd ??:?- Boat It?, ? sb i in,,:
i IA* liinl ( itt K. K. SlucliK. lion,'., ?., ?-?o" 6Vi'.,
\M b .?pin au . r a! I . I I1KWI II,?. ?,? :i
fJAH >'I'<)CK>.
\K \i-.u -, i.u.i. M,i rnjif ,, ,iTi v. vi'Ti'At. ami
MA Ml A PTAM ??A?, -liu K?l I'. ?i?. II I AN'.' Sut,Il
atitia.i ain.ia ut Miuuslyu ?lui >.-t? im. (Jas HoeurlUss 'l.'alt
BtlB* US.II H 11(1 II ...
ii.?nu va. a?, iiiuii ??, n, y.
H IG II KSI puns paid for ?efaiilUxl lUil
i"? i B.:. b? ii. UuPa.LAN 0, 26 l'.m .i
I BT MORTGAGE 7 ?sercent lit.n.l?, tint- 1905.
M ?a um
WKOT FM, PAISPN'Iin?. t It 00 ?if PII I f.A r?K! I'llfA
in? out? miy.ii? of trssapoi ISIioB li.lito il, e ( i-ntniinial Kt
kllutiun (.limn, -
1 aiiiaiilbiuiriil b'?Qcr sliiulteil numlirrof t!,? at.nta al ?)
Sin! ?i , :m <l lull real. Juli.V h I U | \
lnraoa? ?is np:_Bf. Wssasast, '.'.-a York.
tarni-tniKr?ti,t,i?m, ig Bantawti,!
T'l?'. T?A?8FEH HiM.Ks'of'tiVi?. o,;J,;lllV
* Vtll.I. BB I'MiKKIl from t o'clock p. m K. I, 1 . i? fi,*a
Mioruluc ?t Mairli v. .
J. C. HAU?. i;(. It, j, , ruaBBltt.
I
.financial.
- NIlfANA STIIO?I. HON MS.-Whole ?N?tue of
1 $:u).nts)?-ii?.i? <?",,.? ?-.>???!ly N? V., ?'ovinj(t..ii, Inrtisne
fot ?..i.? by uo ass sha SMITH A n.? v? IB a n,
invr.ti'H nt Broters, Indianapolis.
turnt "" tuf i'ovmi? tin nos OOAl ?OOBMIf
SS MaK.I.aM', N". 71 JliKni.wsr.
tesa VniiK. r> Iv 1,1876.
IX t'onforniilv t.? tli?' ?liait?!', il"' ANNUAL
mi i TINO ?I* the atoekfmlder? l?r the ELECTION of
l-resbb-at and Wrectors, sml i"f tbe iraasacttoa of olaWbusi
lie*,?, ?Ill lie hcl.l St li.M.i, ?ni WEUNK8DAY, Un- lt.llilii't.
attheOlbceol the Company, Na 71 BrWklway, IB II Si i? "'
New V..i?. ?ml f'.i the pun.sol such eleUb.a lb. e iwl
iwki-|.toi.?-ii lor en? hour. Th. iranafer books will chsji? i eii
5. at 4 o-cbh-k p. in., ?nd open >?i. tn? nmrniUjCol tie- 1 , II. iu?t.
n. .'. iin'KS ????? !??? n?
KlK? : UVE I ? trill I MX ST. "HI- S O? ?TATS TSSaMIIKU, I
( ..i.i ?mu. .?-?Hill i ii.iliii.i. lie?'. 97, 1-7'. I
IN eoBaenueui.? ?>i 11 ? *~ ilelny in the pitssaire
of las I A ? 111 I.I. 1.1 the ?T?TE OF M'l III l'A KO
I.INA, -vin. I? u-cain. a i aw .11 il.?- -'lib Inet.. the payment o?
m? mi? i. ?t m Iba i'.?ii?ii.:?tj. Bonds ?nu Htock "f ti s -?tat?
Bpeatl.cl fiimi Jim In.l.i' 15, Beat, ?11 ?ml ??fier wbi?b
?l?ti> ail i-sai ?Lie ?' iiipons aiel liit.-r?-?t Inders on the Consol!
dataOfl 1:.I?and st?. k?..t iba ?late ?.il be ??anl si Uta eases
?f Bessrs Bort. Bitas .v ?... Mew Y?rt ? ity, sn?l st the
?iii.i.fiie l'reaa ry, Columbia, -"util l'arollB?
Ml ton] ?11? ?mi laterest Urdcra ?ht? anillo bec?.ioe.la
eluding J ut) 1, IM74i.ea th- Consolidates) lh.n.u audbKks
ut u>? ataie ..1 -..nil: . ?i?..11.1. ?i .r recel table al par foi
Ulf? f. I I 1 Itlni/", I !?-'l?"l? : -l'Ile "f ? - ? :.. 1 ? ? ,?. ?
MONEY In l.<?.\.\ ?m linN'l? nii.l MOOT
II Ai.lv N?"* l-rl.. l'.r.M.k l?n. [tes .I.i??"', l'..i?'"rii su ?.
Ufulrii? -t?t?-?. Mon?'? ter ?I I ^ ami li.V.N Jt. > > l???.
t?. h w ?nu ??. ji , and It n. i l.oj ?'J'Ai ?, '" i'?t' sdwa;
OBS MM ?n ALTOS IUii.i?"AI. ?'".. 1
? "i ? ? . ivii. :?. 1876. i
VtilK'K TO STOCKHOLDERS.?\??ii<o i?.
11 hereby si*? b to th? Hin kbold-raotth t'hltaao and Alton
, ..m,?' 1 i.iopan ibal a . a? , .ti den ' ?* V ?IJK rKH ? 1 .. 1
baatnudat 1 ??? .1 ?i.-? lai <i ea the m.-f.-u-t ?n.i Coinnirai
??? . ??' Iti - l'u ..m. p?>aBI ..1 ..'.<.i.u.. *. I....I??- "i
Meaais " h I? ? .. . r ? ' n ?v Ce . Ko. 69 WIIUsb St., Itew
Vori un the And day of Msrcb best, t? boblel ? wlm are rim?
i? ,.,i ,,. ? , ? it 1 1 in ,|n< is !"? 11 ? i?u II ? BUS I'."i
?t ?In. hln?e lie- f| n?l.- I... k? ?III he c!?..|-.|. ?I?.'. I? <??,.? Iin.1
l?r tian?r> 1? US klu ltd ?!.i> ? : Ban 1 ?
?A'M. ?I I.UtliAl.i.K. ??>,rit-ii.v
VI.W JERSEY MIDLAND RAILW W.
it Hog . 11I 11, ? ?? ? : 1, : 1 ?.- .1.II ::?? 1 honda
la tbe Central m ?11 ?tnpan? uudei a niletaken Impre??...?
t.? - 1 iijm 1 11 .?: t .- " Hal ?th 1 Plan '.
ti??ii. Mai,i 1.in..1.1.1? who -|.,--ii?,l ti-, li bond? to thai
i-eiupaltj bare 1:1. . n.. 1.1? ill (In powers siren tin Bali
?I.nlllltll ? I 1. . 1 ?:-?? ? I11. '1 1 ' 1'ie tx -I pi ' ! I"
N'.-ll'i. r ?1.1.1 I. in .1 .1? I ?? 1111-I. ' ly -1 .Ill? Il 11 li-i -
the t. 11.. r .i-.|. |...- : ?f 1.? limb 1 ' I rill It plan or Ihreal
. 1 . i., ,1 ?? i',. Mleof I , i ..?I 1. I. now ! -1 - ? ci !" I .
nu,.- ??.i*.l. [01 . I I?-?. 1 o!< ?i I. ? ? : 1 ell tin Is ?. ' .?
.1 ?? ? M ? v i'.- ? , rniau I n
(irii. ?' 1 . ....nut.. ,,f Keorsanlsathm, No li'i In
>??>? ???!?. l . b, .. 1876
Hi - ?i? 1, I-. ?:i i.?'?i, 1 I)?! ?? i. (
Tel >?? '.li.'- 11. K, H ' T6. 1
Nui 1er.. I lie itiiiiiial miftini: of tin- M...K
1 nid? mot tli I!. 1-.1..1 le I lie le .
at Ii.rtrotl - , . . . ,. 1 1 ,:i 1. \ ',
li.-e. of 1
Itoai . ? 'mi. un
.any ?>lii?-r Inn - ? ? ?I?
11.-- 1 - . ? n.1,1 1 un 1.. tin
I ???-.'?..
1 11 ? i-f.i - ' -. ? 1 ?:i 1 1 -,...'.
'ywv. union i ? v t ? 1 : ? ' 1 ? kailroai) com
11.: ? 1
?
.
:. .tOU, u
.. 1 .? ' , , M -Tit.
- 1 1 1 I- l'A ?. I . Il,
. ' '
, ...... ,|,|
THE
fS* COMPANY, 6t?
[?CITAS.! BOIltjWn, 1-0 - ? - Y
CAPITAL, $2,000,000.
THIS COMPANY PAYS SEVEN PER CERT.
INTEREST.
IT SECURES EVERY INVKTMEIIT BY A
: MORTGAGE ON IMPROVED I EAl
L?TATE.
IT.'." FOm J ' SAFE ANO rRUSTVORTHY
MODE Of INVE Ml \ FOR EXECU
T:as ANS TRUSTEES
De '? rs. ? ; r. r 'S
?. Lw 1 J. o.
[-? :?j ?.-; - ? ?? i? ?? ' KOTIEOT.
IIJ.'M 3. MCFCA?. .'"'"? "? '?' ? ? "-- -
.WIUIA '. ?VGA -.I- B.I ?? ?
UO.uE H. 5? ? ?:?
RCRBY "- ?' ' I )?R. V.i LI - .'A; ''?T.
HIRES :- I fi STiO. r.r". :
m\ I** . ?YSI? ITH. I ' ' ' -3.
IICilAM IRVIN. I?. !.'"<- ?> A. ? .?ti.
AtASSC.i TRaSI . I! ??' r''' ?
ILbtttT ?. MMUNE. E. F. RMBCLPH.
LOUIS ?FITZGERAI ;. P
KENRY A. i.URLBUT, ViCf-PaWT.
!>?: .^e;? FViiiisK 4*. <?(>.,
-
?? 1 .
1 ?
-
V,
K'K.
A ?
Dm ? and Dan ri
I low 1 - A ' ?? I'sXY,
1 1
... .N \..
I ? .
1 1 ?.
I ' ? - .
AI'. A .1 , Mi,? ? '.
A I'. !'.'.? ... ? .11 I , , . ' -.
M (M,. 1 , KIMHAIJ, ? OMl' IXV,
11 ll...I- 1 I I I . ? ??
CHASE & ATKINS,
Q ANKERS ANDBROKERS;
* (I. is WMO ?.'.?-?IT., M.".! -\ UKK.
INiK.IT.ST AlXUWnO Ott I'll'" Il Ail'.I.Nl-,
BI7BJ '?' 1 1 ? M-An ?. --I..U I.
tilll 1. ? ?.'. r 1: ? ? ? . . ?' ? -..,-? A
HAH II ?.?I? -li I Bl I'll - ? " '.ill AM) ?till DUS ? " ?)
MIUIUB.
ROBERT WINTIlROPtft CO.,
UAN l\ > ItH \ N 1 ? .'? 1 :? . 1?. 1 i; ?..
Wo. 18 WALL ST NBWTORK,
BsstafnaHarafsrBI s m mm on, 111 '."in. nin-r inter
?.t .m liEIMSli . . 1 i?...?it a fanerai i.lMii.?., m.i
Ml?'iK l.i'.A. V IT I S 1 .?
-Dioibcno LVotittft.
|>AXK Ok* TUE l?AXilA'l I'AX I ?MI'WV.
I ? N :.n ? ? 1 . 1.:. 1. i-;.;
Mu- IT. il.l.-:it in,I 1)1 rra-tors ,?f '. ? Bsiilial
li- ?? t' .? Hai ,.? lit 1'IVI lii:
ti..\ I, payable en ?n.i ?tici ill Rsli.iv, lb* linh nru?.
J. s I! ? |tBI It'll II ''
Pi V\- 1 I : .??.! ? Mill .?, til I'(111 I 1 ?. 1
1 1 *-i ?in1 -:iii . ?' 1 m, ? 1 - . . 1. ?!
Viil ICK 'I'u STOCKIlOlaUKKS. Tin lloaril
it ..f 1 '.. tor? si this ?la Ian itsgt Alin .1
I'l NUef TBii I'KB f.'l -? Poo Ihei S|i 1. i ..... ? ,1 i. . . utn
MUS], cloai . 1.. . f . , : 1 .. ? 1
?'"? W: ? . '? 1 - ?? ?? il 1 ' 1,, .1 ,, ||
1.11 i 1.1: ?.:. ?ir .i. 1..'. ?? ? i.? i.- 1.. ?Mr? i< , ? tftar
IJ. Il .'all I'll . ?....I ?. I , ? .1 III, .. ; 1, .11, I
His ik bowtra of attoi t si . ? -, m,
I-a... . 1 -, ? i.i. HI 1 1.1 n. 11. a?ui 1
i \\VlW. OF THE NEW-YOUK ?IKE IN
vr bi it ? 1 1; ? ? ?: -\.s -,.
Bo. T.' W AI 1 1 .
??' ?? " ... fSS .'. in:,;.
VI 1 II l?l\ I I). M?.
A SEMI A KM'A i'i ?,.i? ,,f 11 -, n:i; , gjrf asa
tin. .lay b.-ou il??l.?ii?l. ,
m 'ii 11 - i ? ?-..-, retary.
1?. I A.? ?I.h 4.?.. Ill ,.???, I 4?.,| I uMfaXl (
Bl ?? 1 KSK, J m .'. 1 .;,i. (
rrili. Hd.'ikI ni' MaiiastiH <.i this C.naiiy
a aase Seel.I a DlVIUKSD of KIVI i-i 1. 1 ? \ r ..,,
i'? ?? Mali '" ?? '??? ?Ms a' lb? '? itlnnal Itank ..f 1 uniiner.?
tu .s. m ? ? ... un .. ill , 1,,. ?. ... .,, :...,, ,,,, ?,.?,
i'i.?' Traaefei liuoLs stllej.?aeal ?... i-k 11 m .- ,1,,,,-?,
1Mb m?! , ? nl t.i. ..,-. ......1 uutillh? ,1 onilnsof 11. irsdav!
l'?b. A ii) "i-i-1 el >." .: .
IAMBS C BABTT, Tl ???? rat
Co'f-aitr.ciohip Nnticcij.
Ran ^ sas? Isa. M, ihtg.
rPIIE CopBrt?nershlp beretofora eiistiiiK under
1 las1 tirai asa.?el ors n*.?..!.t tbrsbaass ..... i..-..|, un*
a*? iii??.>im.) t.i 11111i11.1i 1,,?,?, m. ab uebbsilui tbe ana mil
BO IStisBISlI S| ?la, in., 1 ,11 ,'., . i ; i,l?1N,i,,.i.l ?1., .??? ,?1W
_r-.iii.i.:. ?Mm.', : ABBABAMB.
tTtiU'iiCiiii 'tX?jticrl.?cmetUo.
H PLANT ?V ('?.;, WKI.I.INCION-sr.,
? I.KirKM Kit. K Mil. a Mi. initnuf?, ?tarera of ?11 kl'ii?
!.',i.*n'''..w'"'ip" ":",l,'r>- w..i-j.-n? an 1 riiiiiir.-u? Jackeu
folia?, \ ????, ii.hU. i... i'i?.iiiMii?.|r?. 1 |,Mu??, -ii.iwii niii-ra
CI..?Ik Hal? lli?,.la, lluola, llinrior?. lullaiattaM ' afllU
l.'uB?, e.r , Jtr. '
VOTICE.-ISAMI;;* STEWART or IlUMANS,
it ?l.t?r <?f in., l?i.. William BTBWABT, fM..... >
( uiib.n.liius Bank, ?test Mliibiirsb. suit si.I?w of tbs isla
Alii lilltAl.li MuMA.Nf?, ?nue tune iiilll?ri?-!ii ?t Uebb's
Mill? in t??-..tl?uil or tici 1 hUilrsa, ?r?. re.iu?Hr,\ tu ?-?luiiuiiiil
e?i. ?.ill, li.. Ill l-.r MI..N/IK-? 1.8.CB Berths?. Ii.vl.l?.)
K.I i.l.iirKb, a?, lit for II,? t?taii,rutary irn.t..?nf th? mai
Mini?,,, nt, --.-i, wbe i? .ni? ,,?rt ,.t tti? r?stalas ..f the .1?
t?.a??,i ?. ?uu, m wuii.li .i.? ?m. htr ?ibUiUi-ii ?1. i.ilvtcafaatL
(Pnropcan '?Abuertiermcitta
rit
PUE LABGEST VALENTIN K MAXUFAC
I T'UIY IN T11K Wlllll.li. IHK LONDOS t.att'B
PAPKH AffL? VAI.KMI.Nt; COMPANY, wlioleaale ?mi ex
iMjrtSu'ioiieiauf Vatt-ntinea. n.iiitiua? ?mt New Ye?r'a Bta?
Mouery. Ibaikuark?. ?.iiup'lli'kei?. Kuiieral rabieta ?t* ?al
?uUneiuak-r. ?up, lifl vvi?i etcir BlSterlsl fS* tl:*. trade. A
great Tarn-ty of l<?>kliii*-iilsss ami stufe (ira?menis. Hie
llrswlnif ?lajoiu r?itl. Hi? luche* In l.-nntu. I? eatpeci.tlly rwom
meml.il J. l. Wit? ?I? <t Co., 27m, 27y, and 2i?0 .*?Li'?nil. Lon?
don, W. C, Maiiiifaclurv. Clare Court. Hbippera ?uppllod.
vt hnla?aJ? an?l ti|?iit pi't t- h?l mat lr.?i on ?pplicatioB._
I
DRAMATIC NEWS.
No. 103. BATtTKDAT, Jsn. 29. Prie? 6d.
LORD BATEMAN, ?* u... *i_u__au theater
KATIIKIi?"FTI!i: . .Si? If 5) LYO.V'
SMOI.IHII STL'I) MJ\wa\nr u? n v.*?.
??/vi?'?'Er 4 gM'ta. Of LOI'.!? (IlKAtll), TUB I.ATR
1'Ulfv I Ik?! 1 ? khi t. KOTIISCBILO, AM?
M. Qg/r/aWBACH.
INDIAN SKETCHES:
Tl MI'I.E AND SACniD TANK.
A Ramble About Ilion.
"WHICH 19 THE IMt"
Ui'ENI.NU OF m
ROYAL AQUARIAN
ajrO 81'MMEU AM) WINIKK ?IVKUK.V, W??tniln?t<r
The Jliiaie of the Future :
ITS KI-KKC1 ON THF. (HUTIESTHA.
PEPPER BIRDS IN THE BERLIN ZOO.
Some of the .\ew Piere*.
OUR CAPTIOUS CRITIC.
< ireiihu- Rfetefl lV^Viu^n!iriln.
iiEDiCAlIUN.
Diminutive Dramas.
'Wagner on tho Brain."
Euiliau Sketches! A ??SK_m*T0
CHESS, WHIST.
AH01TCST THE DETOM WRESTLERS?
Hunting and Shooting Notes,
Rer-cnl Atl.lrt.es and Biliiorcls.
HT. JoUll HolOM, .Tl. P., ?* tSrWH,
v,. 11 : DIAUBAM.
OUR POETS.
Kir? Hariiu F? Tappers
??". At i KU1
,\M, At I l ll i;
Ifiubica!, Sporting and Dr-^.i.at?'. News
OB Pit
-, g t ? |
TUE PDADUIP
' i.,,. j i ? ? rui i
! i.';',.
The Royal Iq?ariiim, West
minater. :- "? *OSY
?? The S?-?!.' of Hie Aneit
ffariner.'1 ,:
Our (Hrituar) Reeordi
Football :i. Eton: ? , ' '
THE R II HI _1 ?.< ? IDEYT
, II lOT'N RfPTOX.!
im
mi ?i
or ill? I?
?THE PKI\< I, O?'' W..M'? l?l
CAIail UTTA.
-.M , ? ? IN? . I .' I I'l'.i Nil
?? ".n\:; .:z: i:.\ti?v."
? \ :
i i ?? l?l -v. Il .i " i Hif
Il 'V
IN TU! . . |, A n EVi !.,.i..Af
?
?* L'RIPPS THE CARRIERs91
l , , i. BI
,-t-t' ; - : \ !?? ' 1 ? . ?? ?, \ ? ? m., \
TUE
[LiiU?inAliiiJ Mim iiHW?
ROY il \ i f r to i\m\ :
... , ,
i a ?.i ? u.
OPENING of the WESTMINSTER AQUA?
RIUM by the DUKE OF ES;:.3URGH.
MOVING Til- L?O?iS ANO TI6ER8 AT
THE ZOO.
RAP ci' the HERZEGOVINA :
Herseffovinian Reitigeei at U.-.
ffuaa.
TALE BY CHARLES KEADE.
t?, rn i IBS - , i \ ? i . i , ?.s.,. w , . .
AND OI i 11 i. ?i I i.l. ?I I K ' i a 01 list '- .. ? ? 0 M l'A v t.
a! la i ?. m \ n ? i m f y .
J. C. COUD?Nti & (U.
WATERPRGOFERS,
GEO RUE VIII ?OUT, ?Proprietor,
Va? ii . ? . . ?? v '.: BSS? Ot !'.' l'I? ? \
M LIA. li..?? !?? < V t I .'. tau eu.'??? ...??"!i?! |"-,-.'??
will, anilatt) lia .1 1 .'M l'a ' ,1. -, all'l ?. I.,i li.-l !;\ lal-ii al ' 'i
VENTILATED
WATERPROOF C0AT3.
IMPROVES G H APE.
?EM ''ill' : il l.:>. .n I.Y 17 ami Ji I.Y II, l?..'j, ami
" ?i-??tila Nil UAitl i.i. -,ti\'. '.'7, IB8B.
Tram " ril I KIKI.U." Jui,. 80 l 7??.
" A? r?*K it'll It-'- i-i ,i,t't " i r. . : |l i-ttlla t?r no ertt -.
t' .? ' !. , ,,j? i" , ii t-.", l"i-, . ibi i, . ., fail m . : It
i,
THEIR VARIOUS SPECIALTIES
PISHING
BOOTS,
STOCKINGS,
ANii BaVI i.. WATI .. ?IUI 't- a..in i.i. Bl 41 iMiii.
?TUB I ,t ?-. ., Ntil : ', M? BPOH i " i.\,
IKE
TO 7?B HAD OW: V. AT
19 P2CCADSLLY,
ICOlifl la: ?,; .Mi.?,., v. i.i'N |. \, ?
BARRAUD and LUNDS,
41 CORNHILL, LCi.ao?,,
ENGLAND,
?AN'I I-A? I fllKCH QS?
CHRONOMETERS,
HALF CHRONOMETERS,
and LEVERS,
WITH RBM WIMiKHM ?S n,K Mum AI'l'IU, V 1,1,
I'lllM'll'l.K.
PB I OBS.
plain UaTBM.laataBgaaaaat
?ALT t HMNoarrgM.g, ,? M .?lllfaa
?"?ATBM.n l0 m tuUll?,
C'MK.iMiiiliAI'lla.60 to Ig ,,,,,-aa,
ln,V**. 10 k) 2,1 giili-o??
RSYUM Wo UK, 6 to S (ulii,-?a ?tira.
ALI. UANUFAt Tl'llkll ON Till. I'HKMIHKB.
ItaTAllI.IMllLl, Ug YKAlts.
t?d uat.tm MaaaasMjdciivut.i in bUm \uli, auty Maaggel
Cnronean ?lbDcriioement
Madam:: tirsaud* ?XHlBlTioif. In.
tfr.t \.,*i?iiii?.i. i-"i'. i mai i M.ii'i-1 .-. of tbs ?uta
?t.il Dm ?Bees of Killubiirf b, ti.u ?rar o? Hum,... Sir darnel
Wolaeley, tli? Kb a h ol H??r?le, lfaratial Bi/aina, ManhJ
alacMaiion, Mr. ? barloa IH.-l.-n?. Mr. H. at. ??tauter, Dr. u7
1'issfoue (??mi?, ral.iable rrli? ? belong iti*- t.i tbe _t?-at African
arplor?-r), Mr BaatWl Maker. Kev. U. War.t Maecbrr, l)r
Kenraiy, an.l Mr. Ilawktti?. A:??., n?-?, ?ni.?-rl>, n.?l ?khU?
court DrsasBa a\aaaiaatea, l?.. ?ini'i-n umler 12, Si., ssBs
room?, tjtt. upen from 10 a ni. to It) u. in.
LAMPLOUGH'S
PYRETIC SALINE
rrOTSrt to bo the beet preventive of
BMAI.L-POX, FICVKM, ?nit SKIN r> is k?se-.
It Is the muht afrroeabl?*. Tltall/lrg-, si. 1 refrin'.liiK of ail Sa.
Uns?, anil gives ii.ataiit relief In Urala? In'?, so? or Hlllooa
Hirkues? : it i|iilr?ly ?nres tbe sont furni of Ivmptiieor hkia
Coniplslnts. 'I he rations ?1 sea?. ? srla!ti?r. fnini < ?>ii?tip*tlon,
Cllmatlo lulintn?-. h. tli? i.ii?.|i,r iii.H.I Impunll. ? Inocul?.
tiuii, the n ?ulia of It rua th in? Air lnfecte.1 ?uh K,,.r?, Mea
tlt-s, oi Vuall ptg, are i.-mwl sii.l ute. ? : ??<: by it., um?. Sold
by all t'hfiii'.'ts an?, the Mauufiia-tuit-r.
Th? niinipn.ua ?tateninnt? i?n?l luttpr? r.-Uitt>iir to :ts marfel
oiis sfftxt s? a paBJattB cure In ?<-.irl?-t fuv? r an?t ntlier blool
poiMin? ?re .:...?! nmsrkal 1?\ ?n?I aro paii.ful'? nanBSBfS st
a-ruat BSBBtSt aBSSntSB lb? I'YMKTI?: f-AI.f N K. In m t em
ploypal In th???> ?Ust-ases. "It fiin.l.-h?-? Bat BBSS' wit*, lta
los? ?sun?- <-'.i:?titii.tit?."-( t?r. Morgan, at I?, ? H , ?to.
The late l)r. Tlnirli-v states. In l.i? lctt?-i? ami I? .lures : "I
found It :i? t a. a ?i? ?ill?- In the wont form of .-??tiut l'evss?
BO OTIll.lt ni??l.? .no t.elntf (riven."
KOT? ? MY TKADK MARK AST) NAME
OS A
nt'I'F-fOl.OKKi) W'KAPl'Ml.
AllotUi .I'ii. ?..io
*H Ul'.IOfS ?MII'ATIUNS;
n fa?t, an att. atpted fnt'i.t BB tka public as w. li a? nrself.
Baal by si! Clu uil.ti anil tin? Maker. In pil.t t ?la?? stop.
astai i. ?n. - at -?. 11., 4s. fit., ii?., ?t.'i 'Ji? aa I,
??i..-.: u - i:AiMKs, lawarpsatj .?Basasses,
? : | rll <?! ?..-??"W .\l"?l II1.'AUII> liMI'ANY, and
BATRICK ' -, '.......-" r.
H. LA?PLOUGH.
111 llolhorii -.Sil!,
?iOiMfon. f?'. Ce? Iln^L'intJ.
SAMUEL BROTHERS,
59 LCDGATE HILL, LONDON.
NOTED
LONDON
TAILORS,
OUTFITTKB&
AC.
SAMUEL
BROTHERS,
LUDGATE
HILL,
rX)NDON,
ENGLAND.
BF.MI'l \'l.-J IV AVKBICA
?'su be suppl eil with I - ?t'itnr,
of Hip ?n,? -i n .?? i .il-, pei ? in itj -.
?il,?t Bf. -.n? ?.f
n. .. o .r :?? .*
??. ? .. v,.: ?iiii,.l.-? ?if
m .ii 1?. i? fin .. '. .1 ?-..-' li -.- A nv
i ? ' limit b.
-.!.,',..-:. ? ne .I
? . MS ?
. ':. Ill? llM?. ''
;
- ? enl shall m the time of ?1? liv
. i .- ?
? -i.i if
? , ? - and i is'omi itui - I hi?
'
of in -.' ?? i "' n, ? ? ? ' - ? ? ..- ? t
tu. h,?. An
The n? ? i ililons
- raits '?' H??j f sees t
i .
rl a?f - ? :?-. all
? Mil III' . I. I l? Il r.-i : I :? ' "Ail. ill""*
i n lit, al i.?- 'n" ? ?'.??! -...r
11 . '. ? 11 ? I ? a . ?t ?
i .ii,?.' ?t tin ' ' i?
?. ?n?l it"?? '
.?.,.1 ... '..?-Ill M 'It
? ?: i . ?' I'., to an)
ivl In ??
Mr.?'- KAMl'RI. BKO'I .
' i
t,, i o ..,., - -, i? i,.???iiiii.. ml?11 ?i ?.
SAMUEL BROTHERS,
r,o L! DGATB BILL, LONDON,
EXG1 VST). _
Crv MOS P/.ACASiittS
?U r?ffliflt\! PC &l??_,
DU bUIN be Hue,
i ;ii. nil ?FEBT i Mi-'?' n m FOB KOVKLTOH
IB ?.I?! PA BIS,
BsadBi bMoi .-.;.ii.'. l". i-.-''.iBsttSn?>?lea
i - i uiai :?
(Ni.?.It Till. I'Al.tts llOYAI.).
St.'?-s.
Laces,
i.vjia Shawls,
Fancy Articles,
Mantles.
Dresses, etc.
DM MM MAM' i'i' i" M BABI HI
one of lbs b..-i iIiissibsiiis la PARIS .? alta asi at t'?e
EVERY ARTICLE BOUGHT FROM THIS
HOUSE IS GUARANTEED,
TE ?MMm?n,
an i.M'i.ri \ mint ?vm.u'i.v it?:\ n:\?' 01 POU ri< m,
I.I I'l-lilA'I'l'IIK, si I KM 1'., AM) AKT.
lE?t?!.liii..?! I80B.1
i'.Vceilr, 3HpsfvSi p-i?i frw to An.enia, 4?.., or yer aunara,
i:?. Sa.)
"Tiie n?:.i<!t.i.'.-ts.if nu: i.x vMiM u \ assashsr." BS4J
i ri .n in - il of the i .?it Btitrh Ue and Mi i ther, Jous
Hi mi. cuuiuK ue illa i ?i??, '?erete laatst in i,i.?iu, ns retorui
ii- ..f ??i .'.n?., m nu ill. ? -?,. || ?
il.,m 11 .?ii. ?. i . i ?tili?>??, an.l ? iu.?i..ii ??( III. in . I.i.l. ? into all
? ? ? I 1 ? ..l ?.I ..':. . .? 'a'.. '.?...I III.i ., Ill |.,
in . :.l. ?? ? ..1. ... lit i ? u (lurinr the s.ity?Sevan
? ni? ?rl.i.-li tbe l.i.?i..,-of i.i. ? \.\?t;\? , .
era, sn'i n ? ?? ????.I reforms in >?! ?? i> I i ?? ? Ili'M, ai ihm
I ? mi a-.-.' ', . lull!? S:, ?M A' li I. nul II ? . - ? ? . ?,
i ... i ?-., i -? :,. ?? ; sohle? il; bul tin? r.-t. ? l.sra ealr
i i. i. in il -, i. Im .-r-,-i.-.', i i KXAB
I \ l.lt. in .'? ? ??I - Bill ?":.?lt...1 I'll. ? - .
ittaoii i? i" .1 ? a? mi ? i...? t ; ? . i ? ? m
. ?? .? II aa ?'.'.. In :?..?..' jri-ars. ltlUI\esh?u.stljr ?.
ii.-.-ii ill? ti?at?l liter? i
li r i ii"?? : . t evntteof tl e?lay si??l ln?tt
? ?nil eoot-l slum a? i.i.-t? i.i.'iiii.t. v. i?.? u. ?m* >i an.l :?. ?
art ton tu i ' -i.,\ , ni .ir.ii? an.'. .?' -. li ?rnnklch
Uta aorl I ?till sntters, .m.i l?? ? ? t: r ?i?.., ,,,,?? , . ,.r .i.?.,
I ... I a,. 11? ...... i I.? ,.,<? u,. ? ?>.i,i',?t,l II.-, na '?' A.. . .???o? ui
. -??-I. I?
l.'M"'?, I'.'.l.lMl B. DAM "W. I " -I 'I ?M'
I URN.SH THR?UQHOUT.
OETZ
& CO.,
HAMPSTEAD ROAD, LONDON,
?HjjbsIB tot?'ew.'?Ajm: OOUBl :?:?ad.
PI) ItNIHIIINll i \ ll l m ! I'.n \ i? ., . ?'.?' iM
i Sr ii ' . u,. i. .:?.-: \ , i-i-, i \ ? of D i.i ' ti'IVel
ai. i n i i -.?( . .i;. ,i, ?, rtpibi i.?t i ...... ,
el s li...... ?il .i... ii, ? m .i i a > i.-? uiarUrti? u?toi umbia? I
??Uli utility, l h l'.hki., ,,,.,,, . . ...r.it"
.1. bartuieuie ail ... . .
ll.rn ... ... .?m? ?u,| i..?! . ? an..?- '
ll.e ?Il n?- i u..mult? lu um ,i. i,, ? ?
?Un ? ?? i... ? i.ii.iii?.. ?i i|...i t? t.?u ic-ii aii.t t'n
i? ? > i ? ...i t i ni.- u ... r..... i, i .
Is mis i .. .i .?-..? l'.'ii?.1 (U4J.I-4 u> tbe rlriu ? ? tulj ? ? '' H
' , ni? .. ii..i I.? II..-il' HTIall?? ?Uli .1.1. |.-?l '.i
OKT/MA -.? ? ? ? .. ?.?. ,'i ,.;. ?ni . . n n
i. ? , i ^ nul. i.at.u.ha.i. . ..i?. a iiii.il-- t ?talegas
tli* i..--i i i -..i . . ,. it?!?? ? ?I uil ,
Tin; ioki:?^,i:kk' AtiEltCY
1*. IIOKAM?,
7'.' Kue Kanv.ln BeSUDBrt, PB? * ?_
BITL'ATKI? lltvl'WKl-.N lili llKA.NI) Hill I A.M>THB
M.?l?n: K1NK. . ,.
firatuitou? lufonnaUea b?vm :. ?i?.-, tu.? Hetels, torauom
su.: nnfiitni?li..l Ai.ju-tiiiei.t?. liuuiu'ilu llic i.'iin.i), awloUu-r
iir?i.?-n? .i:ii?i lo eell et te lei _____
HARRIS, JONES & SHINGU.TON,
AklKHlUAN l'AII.'KH,
II? IHWfBBJI. AM) C? NtJW IIOMIST. lal.Vnti?.
(WIUilii tl.rae inlni?l???' v?a!k ?.f Iavi?ti?iii ataSa_|
titiii' BMI _iv_.u?3 ai tslat?. i'iucsss,

xml | txt