OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, February 12, 1876, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1876-02-12/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

' ?Jai??jr< a.? In all the other itrawin.'?. I? Mns
SBBsBatstaB, tin- pssBBBSMa of reit.mi ?cry ilcaintlile
?anshasa at aa sitan aba ha? aaaV rtabes i?> nmke a
BnBsBBt StST) of ill.? tr.tvt-l?. He BM BS tr?iii??le Bt all
??nth BBS "id '" psBttBBg. Bs h.i- iC'ii by teas praetles a
way <?f ?lr<??? tag, 11 ?vu?- ?.f 1 ivm*; SB BSlor, a WSJ S? cuni
po-lnt: that RBttafj bbn roiiipiuteiy. sail lu ha.? ui? nii.s
{'ivin*.'? (let taejwff tii.t sut)-fy iv? !?l.'..|y cIhc. Hela
not Brrhsg saj ?-xjierlmeiits, ant it m Habas to tn?y
BjrnaSM lniH.'l-; l?i< ;? BBTSS ve:y BtBSb <l?i'ie?-.|
liur is ho c??r ver? much evil'?.- I. Hi? Mast BSSBS
on Ha ?mu Basse ef bat war, taektag neither
tu tin-1, .-??i haadaes the lift; abe Isa wmuaa ol best?
nrs-, nti.l lins m. tiiitmen.?!-uliuiit li.-r. SfbosTsr Ui.k-.t-.
Btr.snaaarl ?olm m'attrawtnasfarsajthiag BBBWb*atrss j
or fanciful ? tes SB] IBTSBSttsn of t'.itur '-? I? ?mty whether
roninnni.e.it:-?i i.y laaatislBis sr raised bj ries? Bbearea- |
li.iu-, f??i su. :?:'. in short, bal ?? ???.:-.?.-n'lc'inliy P*> j
I Briagas sn i . . > * - -it <.f bi? amierta!, alii aasiiradte
look in sals Ht. c.'iMiiiiV ??rt i. laaralu starter trf-tast, i
Bnl h. basl .leb rsspsetBsr tbe ?tors? popal .?that ol |
initie: . ....i lar lb? t~; vi priarli Bs si |
BrtMbsaath-rstaDtla tbest, t?> pal ss; ."? iu?-.i? bits I
),i? ,,',?? res II ii hi iblabt tbt ato I ol n ran bear. Hu '
m< tliiMl. then, baa Sral the tsaatisrlal a ha - thai ba
aaawt ? tarti sad Best, that he knoa what
tBapabttellk?es; lhattttopteas I tan? ? hot ewe thlnst
M ? lure i? attead lav sad tan! ?i lilies BS sas SUS
ssseod ptelB 1!'' ?* BsawBaltas is a aaeilerst?
Iiiclil "I ? ? I " ? bat tu ?cr iliiltllkTc? In vu:.' in ? .1
Kiir.l. ?n I h< towUHngts basa at?is i tasa hi thinks
be ens reatara ts ba without ?vin*- rh tea ? in?r?j-o ?>f
sseeati '. It?
Mr. t ..'iii.ui secapssas rarnsi of ibeSeidet Arl Inte
whteh ?" A-He i.:??! srths has as yti rentared, oral least
Ii ,,,,,:,.,, i, . ,,:,? ;..._-1 > 11. ti? palntlns ??' ?re Itectnrul
biii.ji'ci?. tie ai-cBi? to barsstatte Proul nd Hai
BtstWa, mi i i" i? ire Btndted tbt -?? Jet ircfullj for him
?,,-if; bebas ?in bail sal his <?>vn manner, au?lbl?di< a lui ?
only raaesabl those si bis asasl i ala) ufl aadwltba
tiitten-iice. iii? drawtaas srs rxeeau >i a Ith rai aad tl?lL
geno?', ?le v m? ?ii'ili.ii With (?'t-l'i' ?n??
nnnpssksf tbseewithwbnsa sahJeeB ws aralnadlhB
aaa.bs ass litt te select gssd petaBiof rlewtostnan all
sasss, ssthat b? .im-, bastes t?. i..? - ? ? t? le Ibe exti ni
o. ii!?iiiiiiiti. He Bats] ilt-;ii uni ta i.'u- ?' ti?? si hlgbt,
and be esa gire as Im pre salea el tbe relative al?'ol lbs
bul.line h? i? drawhtg. BBS bers oar pB-aann in hi?
w?arh atabes a lar,aed we feel lb I ?\ ? t ',; is Son?
little tar bun bejroad slTUashbaa bent and a fea hlBti
Low to f??,.??-. S, whila Matara au hardi? bt-lsad bist st
nil. if in? baa ashed an advtes si ill II has bam
like uiiik? n?kcrn ?.f a?'.?-i?c. With BS IntrBtBsi ?>I
ii.iiotviuk' it. Abnsst sn Praat'a w?rh is ?.!!>.:?
in lll?ll. :.I.'I *!:!!,. lll'leit!. .?'!'!.' iii.'..:::' ?let.?' t?j DM
am?! bbasell nasw ?hbs sbbss, oi' Brawn with lbs raed
t? n sad the brttab upon paper, ?>r if bens? i i olor si h'i Ii
??itimrr , thai ''a irsasfnsed bta drawing with bpsm
Mat rrstdhh cr hrnwatah. is art i llttl? ?? . ... Sew, If
Mr. Catsata u i b a eatd :-t vite, i .-, ??.- hart n ?
BBS t th?' I'ir'iii I'.ii'i'nl hi? i- had I' .,-" i" !??? Contented
tot), ?u-1" n algbttttstbsr? bed as ther Pront,
Which i? '. ?: te in expected uor tlesl ? ! sre
BBSS Bad ?t retr gaod H.li ir. But Mi
iflt inoii-.l ??>gorartber; to u 1,1 color ??? ;-i? lir.- ?.and
berr Sature putt hi her l:ttierl?nliuf??i
wanes nu- in-- ?.:;-t?, her LndiTli] ber niysu-ry,
Ler f?-i n'.li ? of i -. ? u:? e. Baa eoiiti nt? lb-.t tl list
make? K"i... I- ';. .kr- Qahap r, an i i I ?
at Dwades, snd, ta aenerat, srcrytl -!
else. Tin-I?-i I l.i? ? f??i tin??? lli.il ;.?.. in?' r?ull?, SBTS
the Dasaa, b IbstwbUetbey r.m?mb rail Ihci I? "n.'t
of nu in ttud.? las Bay heaaty yeMett?nj, ihej esiae t?. ate
t?> ?lay \-.-:tii freah ??>???? fsr th? beaut; t??-d y, I don't
lite ts be painted by r?vii?e.
Mr. K.lwii A. AMiey h:i? bad thepli .?' r- i?f ?-.-. In?,' tbs
pui.iic ?i real asratBis. Hi? warb i? tat 111 I? httowa.
aaesatlBB lb il ?rhli h he ha- deae is bl ich sud white I i
the stead engt stem Beast "i bta boat pleci bi
Bajaaaahed Is Srr.tSittr*? MtagBBlae, and ther i?.i?c bad
Baertt saeagb to attract Unsaid t!.?'- intbor a rood deal
of Bspeetaiit : bs ?t. N?t ;i llttls ot tbli Li t. rest baa
? oltie BBMB the (:..: tl::it Mi. Al'liey i? t:i?.i? mi. ii-?I. d In
Orawhtg t..?- Ogara than la d?a ?'???m-,rb4ws
Bam So fSw Srare pauitara tbs anj onelsann of a
WSlSSBBS,SBUCh :?i? re if houli-'-- .
Mr. ?bjsBbt sses. Hit sraaias ?' .."The
PtiiR^ Obbbi . ' h rtar h laadt in ? erworb
of bis with Sthleh we n c ?iftj1. . ? ? ...?:ii..ii
shows thai ii^ has teamed tbe rains of
it he hu. e in.i ret aaasSarsd th. artel t? -, ba
t? on Ibo w;,\ t? tnii-tcr it, an 1 ?? ?> ii ., h.?j thai hi?
metiiotl vi i., be ttlreel aad Basdornrd Tbe shape <>'
tbs drawing l-, bnag Bad aarr? m, bal the i ? lal Isagtb
of th? tii-?i palntsd wi ii appareatli sbtHtsaed iy ,i
BasBdtaa Sawn "f -i n?.in ??t lbs bIbom ratreas r'*.'iit,
tvliogc feet u- ieiy toiieh the lower cttjre. while the
top of l.i? h..' ?.it bat ti.in he? tie upper ettas of the
drawSBg. air. jibber ?has slresdy ?hoirs ?
t.t.i!i.li!?>< rt.ii.'-. sad N will be Interestln? is bot?
nbstasr with hita, sa wHb se n ??' sUhtas
tarsassseae naj sf .i?.!n*.' tblai is him all
ttiti.in?ii tiii peogreaalr? tasessfhi .'??n:
saasBsas sat tbe ttoty of tii:?. ?it I .i
idiitiir wiiiu :? ot our graadnioth?.'- ti cdless
aaSaBase,or,BBtay i??-. sals tearlng fi ??..'
Into tbe ?a. .:!>!. Is fc-, :.!.-?! in t'ue ?;-. .- . I i
li.?I for tSS llaga, while, ?i i> , toot, ?eU-tcd
?Bk-rlr gentleatan sntsta tbe r.-tn, sad mu
yr-j* an %n i t ii cutio-ity aa the ?.in lost la
timiikllit sad :i"t v?-ry )iH|i|.vlii ).? ? Toetu
biiml li lbs i.' imiu'I? i ?it tbs ' ? es kept
outMiii?- ?ii? . iiiii.Mi'? tea???-,?? ? ' Mi Ahbajrbad
Siiikhcii bis drawiag, lbs rompoall I I ?a bees
sjruitly nu).t..? it, and the at
at all. Sil the left baad lw?s-tbtrds ? . Inri i - it..
bsstpaitsl lt,aadts \.i> pi si i ksl Bndte
si-.i'ly. Mr. lb ... ? era foi i atei -- loi.
beaa hart kr hit lao-macb drawing iblte
thon*.'li n nu?. "-.il. h.- basas i?- '?? I all. a
es si -i i : tblag Is be I . I at ? ?v mj
?Iran-it-iii m. a tboarhtful esniposer, and auiun
Wbsstearaaot te the rate te a bteaslng n tin ?? . .
tO be tS*pl ?l _ _
/'/.' MPT MJSTI.l:) Ol i IRKS.
AN niri.i.i iH'Aiiiii ? i-i i r. int. TSlSrSB
?tin.im. ?viin mu ?? i. ?. n ? ? m mi? ai.
mti?-::?.? is? CAS i">.
T>uiiiii.' tin early ?psrl of last Bummer '?'. B.
atabt, BSp -vl-.:i*; ?u, Int.?t Of 1 .11' 'il.llii'-l I".
nirnle a tl. ?? . ?? InveaUgatloa <?f Bre-proteetlt? -,
paratu? -*itli : ?? il n:,.ii of j., ; .i fHIBI --K
l.'ui.i'ti*: lb ?,, ?? eSbetlrs ??: of tl... klad
B hbSBl ? ? ii'.'-i). Alter t? log the l .... !,l:.-? of
si'-> :'?'?. | tr," t '"il i ! t!i?'?.'ii Firs
?Eitlsj ipsaj el IsmbsvIIIc, Kj fui one "f lia
?self act . ? i," ?ihi ii
La*? Jut i... n . i. iij, in Ths Trl idertha
c ? : Bofalr. Mit?h?-i of the ?Conipanj
Milter, n- it for Kea-Yerh Cltj Tbeworh ??..:??
plBtSdtM i -?,. ,:.::!. ?,- tl .- i- ?? '. ? BgiUB of thS
ki.'.?l ssed iti lbs c'y, u aaaai t ol ,- : men
sssBsal '? ?i n. i in Taiai sa e? nu ?
t? ? ?j.?y i -i. t ....n to altaeaa lbs Oral ?,,,: .? ?
'J. BBgUse I ::.-?! m tbe sab-cells] of lb* I ? ?
awl seasaste. ot ?i rylladricsl tank, holding als
galiana sf watet, sad bang >>?i pivota In smrhs wa ?? - .
ba iu?i i ?? : on the llftlns of a latch i I ,-?.?>,.. is ??
sf sab earbonat? of soJa are trlzeil will lb? ?-..ii?.-, un.i
inthet"!'?? Ibi Isuktes Jut containing 2?! pou if
aiilpbni'ii seal. Wheathetenhli.rteiltli rb?
ae B?agled together sad Brodutt ? ? ? . ?.
by tbe sapas 1rs tares ?>f v.n?ti the water
i? ?liiv.ii oat -.? ah a pressai? '.' i 0 pouuda t.? th?
square in, ?, i,?!,, n,?. ii, k t.? th: tepof the building
raaaastsad-plae, t?. ??in a i? sti bed i te| reck snd
assshteacb ????.??. a v??h? rope, ? . sltb th?
- ii-'i'," alao t ibi Ibroag i iba build og. I - ..f a ore,
it i.? oui? t..- .t,. i. y io pa-u tas a ii , os saj Boor,
?D|x-li lb?- ?I?.;? ci. -k, otnl ?hrci t t li?- ?-t' . ,. ,ti.i
Vbateota ipylug about 20 aei ?n.is.
la the first trial Biais ye* rdsr aft tioea, the " trip"
?wa?-1" te ?roi , ? ? above
thasngbi ,sad80acerada i!1' es : ? .... ...-?i v -,.r
riiar*,-.:?! allheal ste Bcldas ? D| froin the
n'.IZi? ?f lue LBMbbI b'-'-. Ifltb . ..t ITU
lest, pdiI a i? in ' !i ??r pipe ,'i I h?? to J.M
/.??t, n -'r. ii?. of ?? it'i ??..? linn?. " i.- i ?/ niullj 7"> t-. t
froin the m.//i? sgaln?t n stiff ?rlinl. n ? .u il i
J'y thoaa i ?,?? -ni i;,.it tm- .?tu-un of itaier eoubl be
kept ni? about hall ss le-ir. H ., ' inter?
? is 111.4.1?. ?> tin Brean ??:.- direct? frmn iliSYrent
windoaa. Alter th* fort-? ni tbe eus*').'' !?-. rxhaii '??,!
the apecUt??i aent t., the ?.. ? n, tit. mid wiltic ?? I tbe
'? i r ??'(.int;" of i'.? tai'k. Tbe tank was th? i ?>,.,. land
nmtlo i?.??', i", uae.thework ., ?-m t. u nilu
aies. AH lb? ?-'','i..m.-n present etpivs-ed eatl fc tioii
?with tlie v-.'ii. us "t ii-? spisaratu .
The i.i.."i i?uin?in whk-h n.i- apparatua la helicred t<>
besui??ii.?i .. .ill oili-t? i-tu uttk-kncsi wnii ablebtln
Hinam rsn Ia?directed?m tl??Braaftei h i. dlae^veml.
A *itl?r|e J I I ...I! ?il .,',', StOl ? , ?.il ?ll-.. ... I I !'. tl.e B III? ?.
cmi twins? il? ?t. !.. do ts wort ?? bleb v. ?tii .. hi r . ui ,'i. ?
i,.,iiiic? ti. sid of n?!?! M"i',tl persons, . ><1 uaually ?%
jouiiii-? t?. saotbur rooai ?'i ?'? .? ?sala, in
an oi?iii?. .i> in, I'.iti'.'. a?rerai ?tones in hlsbt, before a
Saraos could d< eendfrora the Bip loth? iiasetnent, or
warn tl?'- ? BxlBcer <>.' Iltei dauber, t1, ? iir ? u ?.?'?!,.? n sui ii
tbeadnaj Ihat no power eeuld eitiiwon?li ii. The sp
pat ?it i.? i ni un o v< tai tuple in com ti m I on, ; >..i mi m a.l?
that It will n.?.' full ta act al ? Btonent'a notice, though
allowed t?) Btsnd fer tea rean without a chaaga ?f
Bh stab ala. Another Important a<,-.?i? : -> i? ibst t)i?-i o
lion ot tbs ebemlcstej wiiii h coste ni? mingled with tin?
Watsr, te sn? ii aa ts sad materially In stopping th?- f? r.-.
?liey do not seem to exttBgnBUi h? mm b ??? Ins uni y to
BBiulhir It, aad aa rendar the charred moot laeomlwaU
ble. The BBS ?loos not return <?iu if it continue? to
fog? a foot or two a ??ay ? to tbe ?j-ot sn nliteh the ?pray
has (>ii?-o t'/uohedtt.
HEKBY G SOwaHCN PENOUNC
Ht, HKKCHKK-.S ?HJ1OT.1W7HAIW11
Tiir. riYMitiiii PaBTOB i>iti,\t:t? MB. ttOW
U A SI.AM?r.l:Klt AM? A MAI! !!!?>( DM
t?s- ms ai i'i'vkk's pabi coon** rant ci
1.1, ni-.? m otra mu. Bowaa ra.i n*.
l'i.niii't k am ms rviiii Nia ? BKMSBKS a
lltAV | K-Ml H1MI (i-.NClIlMMI t_a ADV
(<?l Mil..
Mr. Ih-cchcr, in his halan -l??<>iii talk last ev.
?iMilip. of the f hastening t?rough which J'lyi
< ii'.ir?li luttl paaaed and was paaain**, ami arga
lic.iriT'. t?? aviiiil in ?my way Influencing the
??.is of the Advisory ('??until, who were .,,.
apeud ??mn- days in their bon?**, The report o
Examining Commit!** t?n Mr. Bowen'a
was read? and, on Mr. While's motion,
?inn? li deeided t?> allow Mr. B
l.-ii daya* lime to prepare all lu* chargea ?m
leged evitli-iice against Mr. fieecher? and to re
him topresonl then i,?ih" Examining Comn
ait, i the notice often days, Ur.Beeeber, In one?
ii'n-t powerful and emphatic addresaeshe baa
?lflivt-i.-ii ?n pi- m,t|.ill Chnreh, ?I? ni -?1 the Ira
Mr. Ilowon'a r*hargr*,and declarad that ho a
slanderer ami a liar.
THE TWO Mi.'. ilMis.
In fh? piay.r-iiicetia,-, Mi. Ueerhl r ehOM .is n
on which i<> baas nia n murks, llrbtea - m?. n i
to 0, inelusWe. After referring !,? ih- SO yea
t. ,?'. i, il pi,-p? rit.v in tin Clinrch, wbicb ha
na?,i hronghf ?le m ta toaat of theirdextori
??,,.( .aiiicat. ami i.i?.. 'v, h of Taxations thai
a. at. il otbei Chun !.; ?, be aaid thi t
v ta : ??' at all Unlikely Iba) Hi? < li
bail become rain and proud and roll ufHeient,
i?-...'i-if?! the chastening wbb?h tbe rburefa had
fercd within the but few ye*i ,il Iweame tliei
bent in mind that tha Is ?t gift of Hod to an
vidual anil to a rhnrch was that kind oi rbaa
.huh worked nut virtue, trntb,pitlii
long-sunVringkin.in,--, ??ml nrnitfnlueaa In hi
Mr. :,.., !i r then ?ai'l :
! ?? sli lo-ulgbl to ?peak a few words to yon that
be .?"iin-iliiii, inoro signs! than ?',? pn?f. Hi-won
an, . :,i |iii!i*fini*nl in.-! -i. ni a,i i..... m I lie i
' ' t lllull I" >'-',: '"'.I ,l ?ia- ! ,,.: ,,r ... l -..n ?1 |
i ? ? la- .t..,'- let t 1 on ...,- v a nil., :
tu 11 i?n tollina ol ni.:, ;, , -, ?. for roar i
tu-ut lier. i>> :?? mu i i, , y?mr Ion,
y i u I? ti , snd I know tbat I ni ? . ?? ? d lor, Thal
U, ? - i"-. I? .1 i lllll?? il ?il her? ' ? I .ii'
antier Iba :.u i ?? ;..? itby ,-? ; i ? :. ..- ?
i ? . i-i :i n . . Now V ,i: ? . : : ? , .: i,i, .
!.. Ill i -71 II?. .
.. t.' sil lllMill e n ,.?' r* ill ' .. ?.
ta pa, tit ipate, Sow ... bave r died ? ?
up.Ill own ail.ia . ii ? .I? pul
p lie I II' ''?? Hie i II' lOI I 'l , 'li llg? ttlltl ? tt .- .1 to ? i
v?in Drat. You i hut receive I he brethren lut, yoi
:: -i '?. on , ? ? ? ??; i'p within y, r hearts a ? ?
bur.ui Ibnt sliall ; svt bo ?i ? t. I'll,
thai couie t ,g, tuer ni-, a ihn ? hub :i
-11* mit illy . 'Ih. > i i.me to ht ,i il t ? . .. h :
h i ins . n. plie 111 til in ij? II Ihe I:,
be presented ?? nein. Van um?) nol nticinpt
your t ' ulils ',. bin ? Incin ' ?? ?
ness in i, ?? ? i ?I ?.?>?. lo i?i ? i ?
? ? : ' . . '. it i i.i r, ? ,i i.
I v, n if i a It jll "
\ i,m- , ?, i uns and lo mine, n, ., ? ? lu
V,-r> pi.illl.l ?1 lli.itti . ?l ?t 1.1 II
tin oi '? ' n abould i? ui I ? ? itbu M ' ?
. I ti.f Sli il' ?l lit ?I- ? . -,'ii ||.i
1. ?? COM i Hymn was tbeu suug, and th? pi a;
mooting was ailjourned.
ii .?ti him.?, is i:n. ni ?i?, i - ? Ml i a iNf.
The business meeting a.ij immediately ral
ti? m li r. .Mi. l.ili? i ' u i'i l! - i '. I
uanal preliminary businc?? being ii.n,?-,.
a:,'l the request i?f ?'. ('. I'i' - in
!>o ?li?: : -, ,i froi , tL?' ' bun h being
ten, the f! i it, Mr. 'lila y, read Iba long n*p.ir|
i in- examining Committee, a hielt i- giveu el
where, 111?? reading ?,f the report was listened
with tna ij indies an?l significan! glan?es among I
gten? . ?.if.,i preseut.
At the ? ? m lusion ?-f the n port S. V. Whitt :
- .? d tit? following resolut ion ph sol ibeoi
i.ai.v .-?.i f ?a i.i,' " nl the report bj the CoUtlilil ? ? :
? ?', i'i it the whole m tit, r of t!i.? |n?l m ill,
un i m rill i'i.'ii- ,,t Henri ? . Ho? t?B ?<?, l -'
lie ?? '?? : ? > is? ? i" ii,f UV. in, i. in g t't if i... i, > i.i.u
nus I ? continu il, ? i ?i i ??
.Hi.i lln.l lot v 1" Il -'i i '"I l ' ? i.Hutu n -
in fur? t..- '... ?? ? ?? Hi -i git *u blm in d.
i.n I, ? Ol I Itn ? lilaI I? a' . Ol tail i - -
?i him i liai n. ? b isk?*d '?? Ble ?ai ?
< vert r... ? ?t a, 'a l. - ii ??? ' ? lu n pi? ?,
II] .uni ,!l ':? u,,n ? ' .- il. 1 , f :
' - ' ? . . Ud ?
....,1 pi ?per toi
?
?Mr, I ? ?? pooed a? i i ami ndiuenl to ^
: - iltition by ni,! . tbot'lau? " an 1
,-.. .. mi ,i .'. :? losst-H known fobim,b; wl
: the farts uoi r itbiu hi - perso kl u ??
u t ne previ ?!.''
Mr. M !. ... i" ??rose, and bnkingl*, called op
the Moderator to qnell the appla ? Iba! to hi m ..
not se m befitting a meeting of f'hris ? ;??
Then Mi. ?Bee? her !"?-? ? . .- -i 'u tl ? ? h
tb* platform, ever] i . a I ii - tt m ?! on biniqnit U
and tbe most ? ?: t pect?tion ebaraeteri?iiig I
? x?'i???i ?:. '?! a!l i'i '??' ? -? lit ',i :
I tutti ,- - 1th !1: ?tbt '? , f !. ? i
mark ?. h ? ' ?muck --t. ,.-?t, ?i in i
I atllf .. 1. . ' i --a. ? I, lib ' ? I] i- lit,' is
...it... . in r n*? very I:ii from :? ??
lug in ' ' ' ' ( in :. v Ol 'I.'? Im Ilil,
; ',1 re \ ? -,i ??'-,-'. '.?;, inr. It-,,, rliia, n i a
; s lie! ???? ,
? ?! , ,,f |S ?toi i- a - id 'IniiK I :
i ? , ?.j ml ? . :i '?- no! ',? ??" i I" II
. ?, ..f n mol ?. lo i ; daag
v i?: lo ', - -"i,, and ..fa ?.
llila , .,-?. ? '. rt .i ??silt ,:.i ronliuut
? .i. ih ;..i .. ball ?? I
linutxl i. nuilna ? : ban a ? in in ? >? trs more,
I. ,.,-'.. II 1 It.,, Ill if. to '.It V ? I? H'1 .. '.1. I? 11 -."I 'Ml
|| < , | to UM , "i ,J lUUI .
, | in tbe nature "f an ordinal- political ?p?-> a ?
? , .
m- ."..?? uotonly wsa u sol .!, earliest mem?*
'ii,i, sud ,>i.i a? foui d? i?. a i1 I rtn Bui ? -
;..-t r, .i a i ,- ? ? hi? thr, bold lb -i i Hi
? a. when l eaii ? lo llrooklj u. Al b
i u a. snd those of bl? i o ? bnpiiy v i
lu H? run, I i,, ,-lv?ii i,.- ...i,an ?
.,,,' ...i. i IV? nk . ? ? i m r| loir? . i ? . "?! :
. ? . ? ''i- |iei n"i n ' '
.... re iniii-fi. a loi n.- , nl ' ?? pu -i ?-, n '. ?
1 a. ? t I III ll ? al.,I I l 11," thillk Ol .H ' ? . t ? '
- . i ; . ?. i it a .1 i , ? .1 .v r,.- n. ,n v n
? i | fa its t- ulke i ai ui In tu u, t- le
ho, i tv? . aa :? liiniii , ? ! "? <-f In ne . ?.
grew uu and In tbelr early day? h?t.i lo loti
i,,., it ,?i oi v. ?uu, , i i ar.grat op on iu? Km ?
? m ?util si i that uno ?r lb, ntln ? ?-. ? ,
ii.-:i..,, a. It is not s thing fut smiles; it I not a thin
. -
i, t don'l propers I i rn^-ic this qu< ??Ion t
It - ,,..- ?-, i nal I -,' ill do ft. i only propo i
or two ? ??'- "?, i be 'in-'?? ? snd one I?, I ha l If I
III?! I > -. , a' . en,I lie.n- Mi. Rowen if, ' ? ' Il il' :??
,,? -ii -, , ... n nl? letter, mi? never ?,<
i i u 'n i ' un- n.it ' uuiiutiuh a : ' i in oil
if la.an. I,, UO| |1 .i... ' ?? l?l III lh*?OI lu lii
.. |i??lgi ?'i Ihe t'-ai, I, n ''.'.'!-.? ..-,.?,
?In cbuit'b i"r tin1st lull I'l !n-,,,??:? ?'. |' r
.,,., I.. i?.I If I .'?n v bal I iiiii iilli .? d to ?" ? i?l :
nf,al i I ? - I >?, ' i? en, and he km ?? il ai ?? i ?
?? a it witiioiit iti'rii. I warning tu. lu il
, It, fa i.,,, a,ut IP I , ? luiti iirt.ii ? ; - ('bin
itn i,,.? mol t?a ? i?!,'1 ll It vt. m<i -,,, und I ?
? ..u i ? :? lit bikI i' I? lie, Itcfort ? ,?| i j,.-.
Uotiui III ;.t i.pp .m -i Iben be ?j? guilt),
iv ai nul y ol a more bel ., us 11 uni il Ik
i, ???,-. k, liotli ol tuein.i II -i'i <?? i1 ? ?,, !? ii lb,
pit. KorI piiiii'itiii'i theallegstlou .ii nlui?-!) ??
!..i,. I, -n nude i u ?? i. lei mo ?... t 11,
.Mr. I'.f i?a wsa d? m u d< -I ?,.' Is*, bl I in ii
i. n in ?;.ite whs I ibese facts were snd wbn
v... Ma .u'.!,','! l'a-., m In pos "i', nd pli "i
? . ;,,.: un r ' il, ??'"' Ibal i, ba . nol ba I linn
\i,,i ,,. ', Mi || ?? rhei ufiet I bis ? Ice liitt ?
toDc, Uli . lie,' tin- !..!'?? '?' .'.i'l. ?In.li" .e a if Til? I
111? \ ?>? be sit id wilb great energy.] i-ni In-1.. -.
time to write Hi?? It-tier and cburgc uie iietoi't tbt .
. , ?. I. tig a . I llllltltl III ' tan , l-|.
, diy hell - m I bat ng I ? ' i i
set ni, ni? n i mon?! rsntl publisii It In Ibe new?p?
l.-i ..... a -.. it layoiir? ult ? dl ha? nol i .??
' ll.." '.. a, n ?I In?! '?? hi ? hi ? a I hough I ??:' ' ?
be pnblisiied ll '.
i bate ?nil au> bei ??? i >i to say, aad thai Is ai
lo tl.-- irlli .. el whti 1. he i f, -? ? : ? fa
t aa It? li? n r. imii; I be iiiiuit . I
Hi. -, III, n i\i.i?i he | :i i || Pi :.?!?? I mi
i of thi - lui,'ter. Ko -, ., , ahall ,? on
i tola waiter. |Apulanae.J ! <.n?- not. t do not ij I
??..,: . ? ,. . ? .
le . i' I tbisl sy, Iben ?ball no) Is :, ?eeref. II
, trial 'i : n"t i \j.'1'-; bottom tt shall h heran ??
? e.'V Will 1 - - ? li -i. . mal | ,1 ni'l !
I Ibal I" *i dl bid* hm -dr. nor will i
' in., ti, . ? I, .,'? le but ni*. Il i ?
i iin,, k*eutl?iuieu. whoever they sn?, with !i*e tiiiih-nil
log ii, tbt i hall k . i? pn a. i ,n- in, ,?
i and "'.I- '"' "?i' whal '?.''. rlioose. \\'i" Mirj tea ';
tu n't ?.::?!. v. .i. v.. || thej think son I
! ? ittsft me. And tint ?? tbe matt, . fa .? ? .
i llsbt 'l in i'i" u ? ? ? i"????-. and bli nan?,
i? ,.ii.n bi ,1 ',' 11, be baa col I fseelbes? ..-1
? has go! lo pnxlurt bit evidence. And?? for n If, I
batet ,i i in-in-ii.i. i pnaoanes oil Ibeln i?,".iti .n?
un.*, ?llc'gallon? fui t - liss iiialc ,? false, sad, vim
Almlgbtj Hod h r?re ?e and Ibe Jwlgssejil Day,lar?
n?i? n Ulm a? n -'.nuit rer awl a fatal !
A- Mr. lie'lui iiiiniil away and "'?>' down,
trembling r'siblj, and drawing bit bn ?'li Uibiiretlly
with ihe |ni\vci!iil i x?'i I nui he had pu' t "i II?, ami the
still mora powerful emotion thai ahn"?' av?r*r?
?BBtntld hint. ihe WrongfatBp f'< lili' ,f
tha Ett ,i, ongrogationa laust ?lorth In unrestrained
applause, which availed Into netnal chases and
shoot*, lulling over the hall Uh**tsmpcst that
could not ho ?laittl. The cliea of "ordOTi
order " Bseased f"r a aaieasal riellenJoaslg
feeble, antil finally tbe stntnt aa.nBdcfl.Bnd the '-.ill?
tor**?ttneattoa,qaestlen" sroaghl ???it ?istain tl-,?- read
lag of tin? ?itnemleil rpt.iliitiiiii. Iii fllnsaaaa sag
gealed a? Baaeaslntent Ho, S, tt?nt as bs ?H'ln't
think, tbere waa say at Bleute at in Mr. Bowan'a
papi-r wbteb r????? to tin. tUgnityof a Banwsja ?r SB?
ciiMitioii, the WCajtJa sliiuil.l In- aiiii?inli-il to n :ul " US?
simulions ar ?li;ii ii???," "nu BaatBBBB or tmmtg*M.n
Thi? wioi ?i?it-|.iiii. -mil then tbs rasslatlon waa
passed, unil the in.-? tintr ?iiljoiiiiie?l.
BENEBAL loin:ft;s NEWS.
THE l.liUlMI I'Alil.lAMKNT.
tut: mi i:- n ?\r .miii-i-im; nu t..
I.?.M '.v. Friday, 1.1?. 11, l-?7<).
In the Honas ?>f I.mii-, this eresJng Isonl
CSIraa iBtradumd lbs ?Isaneatars Aatesslateal i?ni assist- ?
lalalas tbs Baal sppellate .luti-li, ii-?. of the Doassaf i
i ??ni? ?.u an terprsred ? ?teta, and proi?IdlBgtarslttiatga
daring the rteeaaef PsrUasaeat
Mrstaflbrd n.?--? h.-i.t.-'?* lajuraaee bUI ?te'rtded tar as I
Implied ?am?is against ? ablpastnsr Is tersrst the ;
n osad pssacngera ssptally,aad preaJIdtstbeerasasa
of the warrant?/ by tpeetel < .ntt... -. in either asa
such tontrtut? in it. ? lared rold. Tim second Important '
..'tii ,it,i.:i relates Invti netl isilklea,and peovhl??? for ,
o:..... lilas belore relt-reea u|?un the i-ourt'a dlrcctlim,
nbeiher tin ilt-fendanl a piles therefur or not, to iscer '
t.iei ??ii,.; wi.iil.l be the vain? or Itie interest ?I the In- I
?iniii If tbe policy were open If the rslualion nnreit-I
?i. -i.iiii? c.\. ???!?.i? i be real ?alue of the tubjest Btatvter, Iba I
valut' ?i?. ?i!.?:i;, ?l by tbe referees slnne i? recoverable.
Ihe third ni dltii it Ion Is ? Owners are allowed I i recover :
only tha nel IrelKitt; the propuitlonol expense which
would lii?e I.,.n? inrcl in earning t??tHl freight to be
neil aud deducted aa tbe court ?111 rta in aajr ac?
tion ". be ? ..nirii.t.
i ? i.-irin un?' ',, iiii.u pniviii?? tii.it || tbeowwet h>
tun i a ship, ?neb Insunwee iBelndliia: w bat I knownss
? ?..i n or 11.' tilinte, unil nl-o Insures Un .i.?-'i reekon
? - ... lie- clin i;.-- ie? n.le.I i.i the in .iir.tiii-e of tue
i . 11 ? la.'tei ?... be de? m ?i don?le i ?sin am i i ?
? i i he f? .. , . I ? 'i.,- flfth n, ? litt. Btion : Un- am -
... II. I e. II l ni I? i .?? ? ? i. i ,l lllee ?.ill,, ?' il Hie II.?? Is ?
?i.?n.-.I b) mi..--,worthiness, proruiwl the aus? ??????iti.i
ti.-.? .-.,.ii?i when ' ' ?' sel waa i .?i Is port, or could
have been i" iei.1 'l bi reasnnabl.ire Por Ihr pm
pose of tbl ' II n unse . ?. i ibin - - front i d? fe? i.re
i.nii. or n?..n overload! ,. ,: :ii aluaa bs Besuaed uases
???-i -1,?m ,?.
i UK n i.i 11\ r. w in>i,ow.
RutTI ':!.??!. I-I'.l i.V. 1.1?. 11. 1-T'l
Ih- I'nleb steaiBsbip Rottenluin, Capt. \ i-,
n?. m New v.'k .1. :i. ji. ?? i "n pal uto uratssead w
eoaladaj or tno ago, arrived here i?> ?! i,.
I...M..V. Il lar, I ? b. 11,1 -Ti''.
ai: lf?r dispati-b from Kutterdam rewtsiat Iba BS*
' iwili : :
Inqi?rii bare Urn ni ... ? I.-m ?i ? t . ti.? win ealmtit?
of K. H \ ins ow. I ' ton i?.'.-?-), i be \.I?. -
?ul '.:?'!. s n, i ?i ; ?? i,.... i ml ihe judi? ? ?'
' Kl)tI i.l.i i ? . ' ? . n ,;i?e I... iullll ?n.?ll??:i ?n
Ii. pria 'til i ?'? ??' th? 11 .f- r.
Tl ?KEY ?ND THE ?.KEA1 PTO. KRf?.
i'. .?.- i ?-. i i?.ii 11 Ki i.' i?. Feh. 11, IS7?,
The Porte lisa iletluitivel* ;iue??l t<? : i ? ? i ? 1 >
t And - except tins el usas tic? tbe
i? ?eiiiu- troni lire? . ? .? .. Iii ? ??
?i (..i i u? ?i. ? ? iopua? .,i ..i : bo a proi,: ? ?
lie i'?i on ? ? I? Increase the sum for publie
orks n.- ? i ' . t .ii ?i> i?
ordei n??. He n m?? ? i, Itpd i irtly.
SPANISH KliTI 8.
Uiisiti, Friday? Fa i. 11, 1876.
King Alfonso haves Mi?.hi.I for tbe anoron
w i . da) :i tt.i It?lh.
' ? Ki ?'i1 -
tit tu Culis
r - .1 Ibal ih? Vit-il -:? bate Bit I
?? i ? i ? ? ,i ,?..?;. i., r ?. di
lo noli cm?!? t:?:.i? |o Wlt "Ir.iw
.i ?;?? ? 10. -1 ' . ! ... '?.ii.lii,? ?il ol .' '? ' ??
... ? ? ? ti
?,..:. ? . b. t prepared is the rorcl pala
ii i.? i> :' ? ?:? ':. ? ? ? er.
.?.?-. '?? n?. | i ' ?? I ? ? I 1, 1 -7"
Ths i?.':.:?. * :. ?, tal beta has been barn >l Tbe
< a. : ; t? ?'.iii lase I he Is mhardi
Tin: i R] m ii BF.PI ?MC.
I ? ?. i . ? h 1 I I-7H
// ? '/' ne* Pnri t? leirram shj - : Tlte ap?
? ? - '? ? i i.? !.i he mi
?: . '. ?i ? ? m le m
? He I ' ? I Itljrbt Ol
FOI'II ITAI.I t?N .?"'. RN \i.- MI/.. I?.
Rub? . Feb. I I.? ? .?? /'?,. ngtit re, /..'../... I
-.? ? ? - ? , . tare been
? ? , - . i - ? ? ?
? . i: ? i:? pt bile, In a bl< ta Iba
.,,?-..??: . iitny nom?*) form of ? u i
//1 um i ri>\ ? tust ii.us.i.
IHK li in-i: ? , CHAIBBAN BOBUf-ON 1-. IHM.
\\'?.?;iis.-i?.-.. 1 ??. l l. i lia i li.iiuii.iii .-i the
< .... nil ? iji uml M< ms I? ?? :..|?li. ?.1 ih
fulli :,.,- ..'? in tii i ,. ?i- ..i tbe I ? aiitfee:
ii? i . or i; ? ?? i , i
V. ?-ii- rus, l> ' . i ? i" I-'.-. I
/., / r r ii ,i : .,.?..... ?? i ? I :t- ? . ? ?. .? '??? ?
Bl II.so? 'i . tile, -n I a- ofirii ?|. leeil ii?
j ...i. ' . |. ba i n..! ? ? "i ..i . i i .-- i- ? ??i Mi
| .'?.?' ? v. . . .':? . i ... I Reif Bl ?le
i.. n: ?, ?? ii...: -h" ? ? ? ?"- os to have brea aaa loi
.???.-?-.?i.t lohn B D Ha ni.ii ? b, .... ?
at li-a-i n semblan e? Ib lo iba i ut ?? B ..:i ?
. * i ilbof aufba? i,- I bat?
lull ii'ie ?I'll '. ? Il ? (?t -, ISII 1 .
l ?-i . " i. ?I -?i "i? ?' : tu.,'?l.i. ?il ?In leu -?y. Resperl j
? u?, y, ;: Mi asittiK,
t II ,.l N m " "l ... ?.i W Bl - >l"l M? ' "
i 'H i 11 -' ni MR. .Itiir. sus 's ?n t i il.
i lift, ?Tl'srb Uli HT. '? RBTItiO ?m IN' PU il
?., -I ?. ? ? ' ? i I > li'i 11.IV? ll'Al.? tl I III
. -c -i ? ||i| . i.
, ?a,?.n . Md., 1 -i.. 11. I be m.in I.? i- ."ii
ne ??! ??it.ii!. death ol Revenlj Jobitsou In tbe
L'l.'i'. ? ? ' ? I ?i the Rsscuttve M:ii ii'ii, as tele
? ?'?;.in.1 h-' ni.'ii. are not rhsnsed by later de
.ts this morning. IIUdMtbwBeeoaudi.cn
ami ?iii.-\|i? ?? :>.l, iftrrhis sppesram In the Bist.
i l.iliiai' nul il.'ini ?I..? m ii.--ll?iii-e ?.?i.i.Ii? while
, the I. ,.-?.??....-.i ? In ;?' ??n m, ?n apparent I j mil
I health, I bal ih.miuniiitr baa not jrei reeeverwl
I frum the sliot-k. I.i.l..\.i. Kttinrr, Klate iSensloi
' f.-..? i I',, th . ?ek l ou til . a ?1 ? ? |...|.ii
! n phi ? i - M and i i? ? i Ii -i" i ' i ol the
S.iuit:.'? < nmini? "'i i" '!'? \tiii? nf tin I'l.t-.ni. ??
, ?Iniini; Ihe late war, wlni art i veil sbortrjr aflei the
dentil nl M?. .Ii.!in-'.ii. i-.- ? ? Isaf th? ?'. ? ul '?i??.?.. .-??
of death. HetbinL Ibal llr. Johnsnti sltber stum
! iiieil i?. t .? ph " ??i ? nal, or, '?> ? aei ??' ???uh
,,,.",! ..i ?ntipieiil ?? m i im, i? .?t spoplety, and
?lli in^ to -i'c hin, ' il. lie?-.e?| |ii..,.|il I.i? ?-,.? t,
stagMcriui sJunfl lb? iiortberl) "??' ol lbs I.*
; ciiiii'i Man ."n. his botlj fsiuinp stblittoosl ni"
i nti '" si ? ich utep, so that, harina i^acbetl tbe
.|,,,, |. :..?i-,:i ?Util tbe ll '-.in. lit. he ????.:?? .1 aii.iill
i ?tlii south and fell,striking in- bead agaiosl s
?dmrpcormi ol tbears ii: ??;??.- ??>.nrse <>i the bonne,
which "r.e the tir?' wound <>n ?lie bead. Reaching
' the im' ? lueiil, ii ?'I?- "i i' ash eobble-^ton????. a ?econd
????uml ?.?-. ? received in fronl "I the Ih I BSslthe
-..i?.ii| Inn i ..| the li,.lr h ? ,?l \?:i? dis!?.?"it- d.
I Whet lui ?ifi.i tii.ji. a? "'.m for tbe ahrssiona
mi the 1? n??-? ,.i:.| the? linfersof tlie left lutndcannot
t..- !.,???,'? ;, ? i ?i, ilii] .lift? it ii prohalil?.
; Dentil inn : Ian - r?-siiitrd nl.t iiistautl.r. Mr.
I (iwynn, tttoriiej-tieucralof thi Htalc, snd aon-ln
Mi. I? lin-un. i? ?.t'ni -n "",i tli.i In waaaeizi'd
-.? i ? ? -.. bixI r? II, ,? he had a similai alts? k,
.lu?. hiHii?-. '.- hili sit<i"!iii*f the tiinhi In
, .-?i ?iin t smlina aeteral tearsaf ??.
?hi?.i BNMl m or i in n MM iii i:i:.
,\ s?. ,i'i?i r. Fell, 1 I.-?Iiiifnciliu'i ly ?>:i the
' :,?. ! 111. i ? ? ? i of 'lie ??? -. . i \ ...i''. I.>, tlie folio?'.
. . ., ? . . i . .. . red In Istrtb II'"? ? ? :
l.M I l|' I I? !?,.fll .1. '.?? ?I -..| I- i . " 11,
i r.?ill .ni ? i a. >?!??.'? <?;..! It ? ?-. ul /'?.- tuttt I II"
m, : m i ?.;, .?..i. itevolv? ? ? i ite u af?? n ? !"?* ''.?
... r, ?' ,.?h ..i the ll"ti. i" ? '?
.te'.ii-?'". I'le ? "I ' '? ?:?' o. ? n., ? .1 Im ? ? ?. ?m.- .?i tbe I ?
. i ?.-ut i??- blauaien ti om as uns' > nnntabtet/u?! unwltn? used
'.,...;, .,i. Tlie dihtkiisulsb??I nlitliii.-s of Mr. ,l?iii"-.:i
II . - .u,,'. .1: ??? -inati b.lieloUS ica.?- lilil? lite prl?te
; , ; I,;'. I, ,ir. ?' ?? ? I I SB IbU 1."??' ??.:'i ... ? .i lofl tbe
t. n?. nil is?, mblf ol ?.ii'-.' 'ul ii.it ?li.i'iit proper to
uni bis i.e n . Iml Irll i ?f r?.|. ?t tawsteB l???
... ? :, tat? LOd In., count: ? n In itlj
1 , ? t ,l?' Ulm, ?JOBB I." i <'.l;i:.?li.
??t. receipt el lbB?*?aaBmttnBsttea, 'h.;it llatssei resolrsd
. ,,. )??. i?. ? :? |.i ? ? In tl. .\ . i?. ?I, ?nil Itui-i. ?!l:it- ly
i:?li?.ii'ii? ?i. 'in f will sssemble te iba Ban "f tbs ll?.n?e
at 3o'clock i?. m.. Bad proceed tacas? ta the Esscatlrs
: .Miiii?:-.'i In ? ? "H I In i.iiiuiii- IS II" il? |'?'t, '?'? BSBCS !l?<
i atli *?i:i be t it?-n is ii.iitini'iic in a itpsetel rar.
a??i:miii.y DlSTRft i? FOB <"S'Ki.i\<;.
The RepublksB AaatjcUtionB m the XXih
: u?l XIVth A??, inl.ly Mitrift? pashcil ri'?,,l\itlons ln?t
asaotngaas/aordng Baaalat t'onkiing bethalfcsaaieai?
tiai iii'iiuniuien. Than Nssflattona apata in tiie warmaat
tenu? ot >ii. C*_Ulaar*a qaalihoatloaa far tha fre?id, m y.
WASHINGTON.
I HEWITTfl f ?ii\mi'[i?nmiii' OP I OMMERCE.
1'iiiiv i?i?Miii'.f TOO ?riaiMi y ?it Tiif trrw
TOBKKB Oh TOR 1 H'l.nM \lit' BILL,
lilt rnl.KOSAIII it? THK TRtltl M?.l
WtsHistriiiN. Kel?. 11.?Tbe Home pa?.?e?! !h?
Consolar nntl Ilipltunaiie Appropria!inn Mil tl i-i
evening, after i long day's work in Qnnaral Comatit
!ct?. Tha lotiiiiiitteo carriel throngfe its n-coin
mendatiaoa, and in mma law IntiaifftT tha nonas
red need salaries even below In?rate* r? ? lomnMnded
in ih?. bill aa reiH.iiei!. Ifr. Hewitt of (few-York,
thoiiKh bia efforts with on* exception ware In rain,
was the t hampion t?l tha oecaahM in tha latereata ?a
?main? I, ,- ?,-tj. r.illy, ami ?,f ttint of New -lui!, in par
liciilar. He aae given ,1 weak oi hardatndj and In
reatigatlon to tbe rrrnnimrndatiima of ihis i?ill. and
lint ?,alv iiiM-ovt-rc 1 ?Ian?- ,-n>,,i? inhdakea thai bad ;
been ma,!" by tho Committee, l?ui mi? aba* I
i,? convine* in.iuy of in? ?warty amo elate*
of Uicai. ii 1? reported thai ha point.-.1
-?lit ?m?e of thoaa mietake* to Bsembara ??i
tho ('??iiiiniii.,', ami. when tiny refused 1? aei
?m his anggeatkiM, bent pored to asake a iinht for
them m tbe Hotjae, Tin truth Is thai ? great major? '
ityof the I'.aa cr.ii?, who bare giren any study to
tbe ?'ii'j.vt, \t,re ronriiieed thai Mr. Rowittwai
right, hot pul? ?it?, apliiie was so strong tb*l b**l
iin'?i stood alone on hi? rideol tbs Honae, and ba
was eren voted down when he aimptj prnpnsetlto
1 m re? 1 th' nrtbographj of 1 word. In one Instant ?-.
when be attempted to aara th, Oonsolate at hVirut,
be won bis poinl bi vging ih?- {tournerais i,?>i t?>
thron awa* tbt I'resbyterian vote, wbit-h there was
danger of doing bj abolishing the (.'?aristdatt al that
point, where a I "reshyterian rtdk*ge baa baoa estab*
lisbeiL Borne members of tb* Appropriathm Com?
mittee r n- manifested a eery Illiberal snirii
toa 1,1 Mr. II'? ?tt 1 ' tbe ran (deration of ihb b II.
He ins only striving to save i.i? party from blun?
ders, and t lii.ii ?. h iln?\ mighl not wUh to follow him,
Lbej ronldal kw 1 bare treat*?.! him with coiiite-v.
A PANIC AMONO i'i.il I'.l.i'W?.
Bl '? ?TOR I. .1 ' '? im: I ? 'i M Nl I \IK l\ i.| ,1 I'!
it:?' 11 \i, 1:1 uu ?.up 1 ,|,i n OKI iiu.i:
Ail 1 V.
|B1 1, , 1 ..?? 11 ? i . in>- ii.Mi'? !
v. 1-??;??.,,.-,. 1,1,. 11. ii,-?p .,!? of Mr. llrui-s
in ih- I.?- catite .a--, nut 1,1' the Kennte j,eetcnlay,
?la b provoked 0 much ei .?, uenl nid created so
much cou lernst ion among tins Uopuldieau leaders
grew out ol tbe conviction that llesaia. West, Kel
logg, u m I I'i ' a 111. .. im h nl In. u secretly tot )?*ars
working again . Mr, 1 ?uebback, were detenuiued to
postpone s - ;? 1 in? at ?f ihe Louisiana Senatorial
mi- ?lion beca ? ll ? ? feon il thai the pn - m e aud
i:.'1'.' :. ? : Mr. rim bb ? k In Kt ?!? r.,1 1 -T*t>? 1
I..- u??-I n,.an -t tbe white rarpet-bag adventurers
abo now n>n t rol ho part in thai > 1 ? satisfied
ui tbs holbiwness ??! their pretended frietalshio fm
th,- n, 'tin ., i,'i teeing through the transparent
fraud upon ??' it h ;h? 1 1 rt.pt ?-? to jnstif) fnrthei de*
i.--. m ('?, i-i, ? ? ? . mi of his title to s seat in
thai On. liranl 1-1 part .
t,i '.In? hyp ciitieal pretense, be ileuounce?! both 1
I..-n. tirant anil 1 h '? I uleta aa ne 1 m ! ii v >'t fill
M from his race, aud suggested thai lbej lioubl
look beienfter for poUtieal aud persousl proteel ?',
i,, an ail, in, 1 with tbe bomat white re-iitlenl pupil'
lit ..it nl tb, South. Thi - ilWlai itiou . be mir us,
ai.-1,..: l, lilj m inconsiderately made, but aftei
dt ??? fJ ,1 .1 full i-vil.-" ui 'ii ol ihe in? Is in?
volved, n I Mill?- adhered lo in prartwe. ihi?
seciiiitiglj violeut and Imprudent deemmtion ol po?
sit ion on tins part of Mr. l?menla really a fair expr?s
?ion ni the suspicions and misgivings thai have foi
.. . .,, 1. 1,. mi ly bul c? rmatteiitl) ?\, ded in
111.- negro 1 . a,l relative to their whiti Southern
I > 1 -11 l"I III LING ON THE f*l l-'IM SI Y.
-I nm.,1: 1 nt BMAN'a ?11 '', n 0 am ? 1 f im i?' '?'"
t i: 11 , t\ 1 1 1 mu? ft? I JilTI i?n \ i',,i a 1.
I t I'll !.. ,11? I l?l"l M .1
\\ ISHIMI i??n. 1 ? '?. tl. I : ' !i" ? -I . ?,. . ?
?n, ,,, i -, 1 be I ?. 1 ... - 11, ranks seem? to hat ? ??
II It mut h m t. ?1.fully in tho 1 mien - 1 -1
than 1 ???? Itsgo, f-s-iia 01 riinrn
api'ii at'.t waked up n..-'.. ? t the iiieinh .-. of l,i
: the il,' gt ra and 1? ?pon libiliti, 1
li lbej nre surrouudi ?I. I! ? lad Hi
i1 . .. 1 e?l lb? mod, rn heretics ol ??,,,",! 1 >? a 0
. ,.ii.. ? . . .. I Ihn -?? hilt h- rl 1 111, ,1 il tu pol it it and
?ne t'. intrre t? ?1 rmiuti to lustre ., ape, iti.
day uatued fin Ih? resumption ??f spec ie pn> luriit?,
he in?, ted lb it III |k?1 r nl I hi ! leu wrath >? 111)
: 1- lllpl a?;, ?',,,? ?hi i>. niiequit.I. ! i..
b idt 1 . ?'t tbe I'. e,? -1 ita 1 . 1. at nnipie : onabl)
a' u.: d al the tl t of tb 1
a ,- I bo I.? p i1''1 at a in I ?? ? m
. . ? 1-. t'.,-. to I? j?.,,\ti more at ,1 inure
uni ? ,l 1. fa.it I' ' ?! moue). 'I he oulj
i,,., 1 1 In I, -a 1 he lltuist . 1 1
? gil .?.,. .1 m ij.i . ?t aein to volt 1 t the
ll??lin m "f v M i? ll.iti, n resolution. 1 In- ni?-e has
now come when tho tnajoritj i'i tha Ih-n <? ran i">
longer with ? ?? post|. ictbmon this ?inest ion,
?mil tint have therefor? determined to nwke .
? .? attempt to m it" I heir pa it j a favor oi
? ' ' t.il 1 '.-. ,. Nie general impresttiou i? that j
l lu n. : ? ? ii.- reportad bj tbi 1 incus t'ouimittee nexl
t i.-l- is ill i., ? miel bin - ? ilar to Mr, l'a? at
leaving oui tb* proviso which requires S lion?!
b*uks 1-,;, i.uul.ite coin reserve, li i- nnderstnesl
thai ' f mi r ,?;. - ? itivt who will ha appointed
- Mr. I- i' 1 the ('?tieus Committee, flvo will be
1 ii a 11 '? tu ,l . mi b 11 I n," j m, n. wliib* "f the
senators, thrci will lie ia 1. *. < * ? ..1 honesl curren ?
nial one un ici t ,.,-.i:i' of if?! ilion. S:i ? h II... ir.. is
likely t" i'e the Now-York rcpreaeii live on the
1 i'iiii.iiit ??.
?*>
N w w, ai 1 \ii;?.
,111 ! '. I -lli.AIii'N Hi A - ' 11 I "?fill I' I. (>l Till
II,,I 1 I "-1M..I Mill. Mil I I I I,I 1'MlN I? Mil
SKVKBAf. .tin KS AM1 ?',,,.1 -I- BKKonM?.
Bl 1 Bl 1 ? 111 a i" fill ' ?in;: '?" I
W? ?iiv..i,.N, Feb. II. li? ?>.? ?'i,'.,t:vi' Wil?
lis, 1 i: ilnns0 "f ii??- a'? ' oiiuoltter ob Sfst il ' onttat is,
hi , fv.ii.-tlfos.lore II ?tV.ahufel.il hi 1 eveulag
Ihr sub is ti 'f ii'.-,'ii. i- ' ?.-i .- ? snd 1.ba
regulations of si rviit In for? gu nin?drous, aliol
nut ' ... ?I?, 1.: "?:. 111,a ,.| tin ^l :i in ' nip?. :, ?i- i a if II
m ? ,if i-i-i. i-.. ,?,i srll?iiig, \-' L'oruuuiUors Pbu?
1, nil tesllfl ?I Ihs I tbt ,.? ? i, . g ?? il : lanj.n ?
11,1,1,1 ?1., the p ' tat < nti . lyrti aa. Hi * ild thai
pan i-...?- v,,,, grucrall) made from ., I'erj ?mall
in 1?' of , ? 'ii. it'-?; iii.it no i'. "i'i, n-. far
n? in- km >, '.. ? kep! "f ihe ?.iiri? 1. ul
ia,; t |a vases when upplles, .-, , weie obfaliiesl bj the
?? ?,p- a pa,. In 1 |i.ei ? ;" ibsl be tboogbl ii pro
t'.-it in.- ("?v. rameal paid more -: an 1 1 ?
fur the same ,,, till ol provlskina and aappllea ft
aavyi and that in- ...-1 m of purchase byadrerttae?
in. ?. n ni.! ti in _i 1 ?u t uil? m.? ??ii. ? m la the service and
bias t, the 1: ?v, ' aiia ni.
1 be ft -?t i-i in? >.t I be Xavj ?in! of ibe ?gsrine ( ,,? ps, ba
? i,, ?nl ?-. ra i'? Improved. Three-fourths of the
sailors uoa in the aetvlct ire foreigners. ,'i >? p ,??? ,i. i?
n* national tie Ibe - tvHe, siul "?? BarlhixJ iiig*n??t???l is
te,- cm ig oui ?-.' ''.'? ? li .n "f ira mu .- -;., ??
.n 1 1 ta.-'f in-ii, ?o sa i" pal in training al
?, u 1 .i,,i ho? ? . .m -...'. In Bra \ ? :?i 1. le
?ttl.1, Uli? t',,a,l.| f,.' .1 .Ipl.-I.l t, 'lia, lili..: a. I
in in. -s-rvlee. I1" eosl ???nl,! ,?? b! I pl7ft.issi a
i ? ST. If t ? ? .a, ? ? .- ?- ill- III lint tl lO -l"a, I ?III 11 mi
. ,, . .., ? ?.a Uil -i ??-? . ?. ? ? 0 ' 1 ?". >?' I'i"
itUmi? --i ul ?Msi ?ntloi . .mi in itn. ?i.i- ;? ale |t?nl ?nui
?1.1 ??: ' : , - ... .1 :,i 111 a. Ill .. p 1 . '. . . .'.? 1
, aia a in Pbiift-Ml a ta a ke.1 In n - *r.t '?? r?1* .i?,
i.Im .m .?! ",.? n.it 1 i.'iii-. ?ml 1 'ill' a '? ? lit". ?' Kl!
t.-n.N'c.t laondon, aud IVnsueuls mlghl Is ilia|
it a niibnul im, _ilng Hi? Wi ti ot ? ? I "1, I'.p ??
' im: .f th v 1 ere ."i'l a! ths pri ? nl tliut :'?? 1
, ?rnolil realize ?nek ?? -mill sum Ibal ba **?>'11
Iviae leiht Ihn! the? I? ? (!l*m ?nl"l. The St
? m,: aiJOJd be In lb? a ?Igl 1 ui hood of >'.? >i.?.
? .Vil ?le n.it rsn iai al pre?? ul 1 tti.tn " I mi rh mor*'
t\p, i,?,., 11 tlisn Hi?? ?l'',ai,l lie. i'i," ? ,ii'ia,, ol the
1 liuresu system luto toe rani? w?*, 1m tebt. b (ri at ml
lake, t'oiisolltlstlou mi? pi.u-ii? ,?!? '. sud would save a
grrsi anior.nl in clerk btr*?,su*l preveul many of the
1 political ,tii? boo ?"i-i;.'aa.; i.r. .\n ?*?? ?,
1 mea could bs dlapaata with, aad ti?i? waa
snotbet reform which would ,?."., expense
?ud pr rent pol?n .?! sbnse. fiurshlusol war.C'onimo
rton ?ii'itii,It ?a?!, hsre i,,t sttulned the ??>, ?-.1 wkleb
th? . ought. The chumen! mu,im. i? a mora perfeel ?t?
temof ii a? lim? -i.v. TnsaVaval vcmbmy, he smM, waa la
, - r 'Hi a, condition, ai 'I l,< woidd ?ugge?! one change, ami
1 ici' waa th? requiring all ci'.'1-:? before apfMiottnrnt
to bate i?< 1 '"luii'i j'iin?'(ai ?bipboard. Navalot.i,, 1 ?,
:,-1 mi,-, in-ii-.?iiMiii, ilnl nui kt?,it eaoaghof theworl?!.
It bas been learned al lbs Nu, bepartmenl Ibal the
sdvertUemeuta of Ihe recentaaleof lha Kary-Yar*al
1'hllSilelphls '<??! t'"lc Hein ?.'.' '.tSIO.
THE TRIAL AT ?T. LOUIS.
f on..mini teom first Pnse.
ft. Ia?i i?. April '.'?I, '7.'?.
Tn.t. W. DOOOI I??. : IVaio tut .n ..-,: uiitilll.? l-'.tli
ot May. .tolls A. J.iT? :;.
WA.iiiM.ri??, I). ('., April ;io.
To i.A. ?TOrtni ! Re?! mil'?oil t.-tnli l-cil b) t?-l<-*?ratii.
nn?i letter <?) the ?'.in rets n ed. Beslswatloo a? eewfeS, i<?
lake ?-iiict today. j. \v. i)?n ..i asa
pt. Um is, ?jSareb to. 1875.
To .1. w Dm ..i.i?? : i .,m Infonasd t>v Co!ic.-l.?r
Masutes of thi.? the tat Dl?trict <?f Mi .?..nri. that n-ail.?
si ni?- ilii-tiliiiic- and icctifvins-liuiiM-? m this ?it? bars
been ???"/.-.i bi ?."?? matent omeera, thereby reiievimr
(Snu'.r.? ii'nl ?|..r?'ie??|.ci?, tad takite; in.in tlieni tbstr
keys, in the sbaeaea of teformatton. 1 swall li.stiuc
llBBS. .1?.,,. M. Do.MII?.
" w??tiiv..i<?>, i). c. Mar it, 1878.
Jona M'DiMit?i sii|i?T?'S"r Hawter wsa aaelrned
to -i ? t : ? I ijiity at -i. Uhus, un.i ha? full in ?traction?.
J. W. l)<u?,i ??*?."
MS. I'Ul'I.I ?s? I RO-S-lXAMIVKI?.
El ?".?liili:!?-:? in?: I)..;:,-!l H ST88 t'lotl ft OSS f IlltntBod bv
Ifr. storrs. sa follow? :
????ti. Pabsacb It Private B? tnIsit of the r>eaaasBt
il.- recel res all rorreap? udence f?n the l'i. -i-i? ..t. opeas
?ndezamln ? It.and distribute? it Mining the Depart
in Hi '. Ill .??'?'fill c.i eq |i...?lilt? 111?- Pt.Sli'.etit.
Mi.-ihit' I'iiu'i know in., in m..h, rases apsctel
rsvora were desired. People ?ill ovei Ueeoaatry bata
Rent their rt-nucsts to f?en. Babcock dire? t.
wrii at?iea,Str; be Isys the siatter befara the Pre?,!
ii'i i ii aetton ? romp?a tota frequently eaate Iron
Ditlcisls at tba vl.lu amour then of rersans aajeata or
tpfea.
M r. atorra H tve you ant knows of tin b.-?t of your
tifll lu'? t-oinptaiiiiiiir et i .?i? I
Wilne?? Y.-?, Si-; ??n I: complaint? BBBM fu.m all
nails of the.try i H aras Bot unftc?|iient tbnt in?
quir??* w.i?... ? i . . 'i?, ,,i? , sat?n;; lf d tectlves ??eio
In l.e ?eiit int.? Il?, ii districts,
Hr. htorra II '??-.??????r Tutton had ashed reu il jraw
?v, i-,- ruin*, i., " n '. -i? ?. '? ., ? 'i.'.. ' ? diai i i t, woul i yon
have bail ant beailallon in telling bim *
V? ;li. Not m H?,
Mc .-?t.??.. -i, depend? ?I on vom opinion of ?.Pi srsl
Wltm , if-s,Blr.
Mr. -?"il? ?..h. m., m; ?.?.? ? .ut of .m int-i ? i???., be*
t.Ve. Il ,i ...l .nul ',en. I,.:', ... ... I.i ..in, Il |i,e ii..i-i,? of Tull?
?il? n ? I ; ? i? i' uni .i? i gurda i'o!?l,iiiil him Blunc, tha?
Han..i? asta .i;
S'il n? ? i i.? i?. ..? ,t w,i .
Nr.f-.ori uni > ci un | retond thsl Itebcook ?.?-aii-eii
m influencs imn settou ss rasante four pteus B> break
up i:, r nuda t
V i ne- I "iil.." Ulli!? r tnoil U M I BST* <-\?'l dBSd tlie
plrciiinstan? a.
Mr. (Borra Wd rou anderataad him le be ansiosa i"
pi ?? ' ' m .n ?.i.reputation hi bettered tu be puro,
?ml -a h" ws ? i tie Pn -M? iit's frl? i 'M
Mit .--. Vea, .?n ; i told bim tuera ware as chargea
11 - ? : i - : ."? l r. i. ? : ? I : in> ittspicioBs were Bgalu t otiieroffl
? I l!? Ill ?1. I."'l ?
Mr.Htorn I tb-sire t?. call year Btteatlon to ??he tetter
wlilrli ?..n. i..?.)?, ?k, ).?n lay, allowed ron. Was no?
II-?.--v n ,-,.,? m thai 1 ". r ?
Bitm < 'i i, sir; the letter spoke ef a Wsstsrs trip ;
I ?I ?::'l blah II Ii; ii'i"l.e I --. I.'.:n ..
Mr -ion? lei ?.- ?? I- ??? orb nt? ntlon -' f stri il
Wlineaa -Itbi.ikuot, ii- spoke .?: Semtter Lojntaaa
Uta 'j to feel ?. n ? ;? ,? over I
a
x i i ?.?nivi IBOOT j in: SB ?9 r.n.r.
The report <>f lbs cnina-exsBiinatlon of tlio
? ih M Rv? ??? m M ? B ibt ? i '. trial on Thui -
.!.,?. '.?.? ice-rived um tale reiteran} i"r pablleatlon In
oui Rrst cditioa. The Bluest nsa eixtsanxsmlasd by
Mr. Htort?, mu? aal?i :
i .. ? ? i lu tslai Ity Bin? ? J in 3 ? ; I rannot tell H
.?.i? n dch I mail II lie I? -t. i; il .? .< pittas
.M trek, i?..., but i am m I pi iltlve : i
???!.' -,i :-? ... -, y -ri ? ' '.
I :'..t the ni"',? ? Aral ti-.m the rnpcrv.- i> nlti ?? ; ? ?. .
.1... .- ?!..,..[ la fn .,' ..i i.:? '? sk ? ? ?? be pul Un mom ?
In tHe envelopes; tie envi ?pea weic ??n toi able win .
I lutUileil l'Un I he Iwo S a :?? bills I I the,, ? -t dot? It I,? III?
I? ti ; I was v .?- ' ?.. ? i?. ni it ten.? ; bo first took tbe
f... ??! ?<?!..|>"? r:.. :.,.!; ?? ?? | t of on? of the en?
velopes, ami put f.?? bill m i I did not tee hlu tn.t tbe
nt hi r .- ".< in the i?l I ?' ? ?i - ? l.?|. i i .. in i "? i?- five
Hi .t. h.- ?i..i nui il In; ? ?ras In II ?
.Inc. teil t" i; ?'?.'.. '. "i to Aeeri thai u< i it h bill I I
??..en- ? - ii ; when I ??-. ?,t to i.i-??? pool 1 bad so
bin. Hiere oieepl t?. sel mil of the way; I
i sua In ih? Whisk? l:.i.*'. und ? Bti-d I.) kcepoul if
tumble; I ...?m t" lain bin and fa-.. ? '..-r U-aving
i., i pool ; then went to Honte, where I reeelvi .1 .i letter
fn . i n.. i?, ikei t-. retnru home; he dnl :: ?t I? Il i.-.?? It
??-..? -.*.'i foi me I.i:? and I .lui no! think it wfc to
I lie-' ? ill, M i ... : .1 led IB ?? ?<r-Yo: k,
bllt tbe III li, . ?.. ? :i ? 'ill '.. . : '.?.'a V .-. V- : If I ... ti?
ll) Piula leiphl?, wliere I in--! IMatrlet Uto nej l>??:: l.e
? um to see me; I to.d ?"l. Dyer slut? I came here
wbi?t i would ti stlfv t ' "ii the Ban I; I I I bim 1
'r Ik* i.tlvi which envelope 1 saw Joyce i
.. ,.,i. bill int?i; t?tere baa been ?.? pressure to make Its
i-.-.-i.-i..?..-r tii .t t'i-ie -..i? :, -??. bill pbwed in bothen
. ?.|i?i ??? ; when I waabefort IS? Urantl Jury, ami >?. my
?i.r,-. ? ? i : , 1 i,.I i pi ? ? :ni. ! lb? ?.nd J.?
.? t'iii m the otter i nt? loi? ?? a? P as In r?
.i I -.* ? : l ?n. mil ! no.' whetlu ; i I: .-.? heei Inl |.?
here o" no'; the papers aaj I au; Iuni? noluquli
buwui n.
is I KKRtXlATORiefl ?i A 1' TO TUE I'l.l'?M?l.v f.
W ??'i,s.,i?.s, r.-ii. ii.. The IV?. lent B?id
?n th< ? ? ??i.ei n---"' - - ??? rtsr thai be h Iris Ivadi ? ?
t i-..?, itintosa].?hi bhteerateaea B required la tbe
li.u. t, ' ? .*? I! ? .'.. [...-. il. .ti | 'i . : :...irr.i?\
i. . '?? lib Just ? Walle. Mr. Kalos, ?.f ? ?-m- -. I foi
ih tiuvernmeot, ?::?? broiurhl hither tbe fsestlc -.
. i ? the l?. ->.i." n-: t of .h ??: t lo !.?' to i ? his
?- t" the it torne? fteneraL The teastea ot the
t lasted ovei t-./.i bonrs t.?.liv. imt there was as
V? -.In ?? i :i.|. . I ltt?i -:.'.? n of n.-i.l?, al ituj?.?i r.in.-o.
TUA TR I III'St /\/?A.'V.
K!.. ii? w is? uMPARARI V. \ 'ii Mi:
P..? the ??-u?? ??! thi? uni? . ?i >i iv great (.n,
v. ? ??? ' 1 lu 'I.-- *. I -r;.l |?u'..l, tOI : -.1 t?nI .
i L.e? il i-rrc as n subi? to tbe pa e?ol i m-, i tun. m . but
!? I? rabie .?? i ui-ni ? li le? Ib ? ''a:.' f , U ? ? lits
il lili 'i li.i- e .i:,. ii',|?<? t n, e. ;'?? r. '.. .?.i? m?- n i* lutliili ,
ofiim. ai?! ttouble. Bume ideaol Iba amailii? an
?>t i...|'.:?r liia.'-r . ?iitan ? I . :. ?.-.:: ' ? 1 ??n - <?f i .:
?n ? ?? ? ithen >1 from . ..... .-^ . ., ?
i nts. In et -i? depuiimrnl ol : ur il ?? enierpr?o
Ibe .:??>' N.'* > ?rk pnpei stands pnintiti hM? f"i??.i".!.
?. uethi i .i "?? n n.- i"> i-iif.i ?.^-"i ?'f it? i-dltortels, Ib
il. ? viva, r? sud ?....?-'. m u? lorcisu rotresi? n?l. in ?-. ?:,
I Of 111 llol II : ?' Il V. - 't
u,. : ':??i r.-:ii eiimp ? an) i)f lia rivals. It . .
bio rover, c ???i'*.a ? ? ? , und I .Is i I
"ti.t:-.n ? i'.i'i*.'iit.'iv t?> >?ir 'i.i tii. inltlvated taste la
ill? ?. lut?? il, ' i: .. ; lews ??f ?i' i .i ire are
lail) ii(.>,Bttilupon inn leal or dramstl? matters i??.
i . ?i .. !:,?? a? km?.'.!? ?!.??? i authiiilty. < ..1--?.i. ? i.._
t'i. -?? ilnn, ? it :- m" ittniiiti' tluitit. p pttlurit) sboulil
i? an from d? ? t" dsy. ?nd when Iba ?.-"?-?i Influ
. ?e ?? .- ... Ii it i ?m.ot bul ? M" U !.. ?' into a?'?'?iiltit. ? list
tl ? ?. d be -?? Ik i?m< matti : loi i ? .;.-. mil it Ion.
A liltl ? 1 ? "N ? ? Nil N? 1 .
?
1!? the i??u?- of ao Index to Tin Haii.t TntB
1 ? . ,.,. i ? r ". ? '? ? ry i;i'i-.il . ..n\< ni? in? ; ? >?tf ?i.i.? I 1.? i .
1 pub:ti . .'??i not mily docs it t . .a.? i?.
tbe patres ol 'lui. rttiti ?? but alto wl i tnli-isl aaecii
nu-r fl teat hs date ol dl erenta w biet? bavi Rsyisii-on
im?? e. in? :?'?i.? ? ?. .i": sit I Bull 'i ' aatl ttvuutt
? .. . ..f Mu m h ? ii. niiul ? f ?? ti : ? ? n
l.iliiiil in it vi i' ? ? ...'int i uni s., m ?.. i ?? ,..l?. :. .1
from tin i<b Us ? -? ? i? i?i ? i ?. In t-vei.i -i. |wi
ol |??ui. ?ti? euterprus Ih. *i? il Sew-Yoth ?-.it.. r
?i .i? |ii?.-!iiii. ii'i- furwsnl. Wi. ' ? r :i bo Is Ih? pol
:? ,? ?I -, i :??i ..,' II ? -in?.. : .1?. In tho v i \ . ' l v Blul ?,u cl i
of Its fun .:n . rti ?? .??m. n..-. in Ibe tmstworihli.
I :'. ItsdnllK tii '.'??- it i:. ? ?I :."t ffOI iiillipii latin
? Hit , ?. . ? II . i.i : . - - i III Util) i :??!.:
il? i'.i:?. i. and from lia columna anviblns likelj to >.:l. nd
... i teil :.i te i? r .i ? r n y . .?? .1 I. Il revit??? ? of
I) Bb!e, :lt.'l Upon ll.'l?li'ill i?r
I III I '::: ' '? ? eSI'kliOWII l--eil .Ki?
ll,., ry, i . ?:- I. ? u,. in, ?? (hlu ?.tl ?- n?" itraii ' thai
It? | .????.: : : 11..' .In?:.hi !??? Hie:. "?".-? 11 ell! 'In t" ?I.i ? . :'li.l
lu ri IL'? ?? "i i iSm ' ??' wbicu ii cannol Ii n ? .?? rt Is
i.i m.-, u ?? o ml. tbnt tin? -It? nut i?. ?" i?i ? nut? , a
.Il i '--i ? -i ? it ill
a ? ?i i \i,i.i: i.i ii-i .
i.. ?
Till N'M-V?'I,K I'l.ll'.l Ni. Il?? |lil'lll-li, il III
11 tn| ?. ' pampl Ii t form, for senrral i-lrcubttion iu I ?let
to U dally ? III mil >.: i ?r . ? ue a sud very cimveuienl
t n III ;? ',. I :.'? ludl ? ... il IU ': i'-Iv i Diume
of c. M? .,..-?? ?t titc .? me hire with lui Tsihi M
\i m ?.?. ??. anil i?iil be lent, i'"-i?' Ul, for tweu
, ? . i?, ii-i. ? who bavi .. lili of mi i Kliti sk, ii."
Iiulei ?? Ill.s?, nt'il. ami toflii.se ho bat ' not, it will
n.- a useful subie m ?..-?? i?te tbe Bles which ucirly
.". crj .? ? :i 11 kuI id imblii i"?i i-. .. ?.
VAM till I. h ?U I ?I I M .-UM?.
?rois , ??' Hnftfi I Ti ?
Tin Kkw-Vobk Timi'.i N? i? ;in excellent
in ?-?'ii--i. ??mi it I'liiliil ? . i? ?..-i " .,-int of valuable
ami iiift-resttus;matter, it has lual i??i?> >l la eempivt
i.lib . i??! m. Im :,? iiev.ii . in u'utl' n. an itidci :?? It?
,!,:!;, - .'nii.t. for 1H?.V lutlKite whiihiv? a SI? of Tin
'l ei,',. ,, . i bu ni"-? ??in be ???!?. ?i.ii.'i ? ?i'i .'.i?-. .ici i..
Ibtise who have not a Ble of the paper II alii be u Kuidi
in ?,..,: biu,? the n ? ? bbich ?n?- (iciii'i ?n lbs l'uhii?' Libra
i lea und ol ber pi i? ? ..
\.s INDEX T" THE TEAK.
i, m rt ?' '? - tlentU.
The Nsw-Yobk Tbibine Ii.ib published a
,...:,,,??, .et Pi Its lbs lor the y? r liTft. It Is im
pn?iK ?ml vabiHble ?dlnut't of lbs volume. No one who
Le, ; m I? ? I l.'ilil M ?. Ii"i?;i'l er ?ilil.ol-.l.i!. e ?'.i ut .'i -, the
wit limit this ludet, Kor la ?t Wit bol.?! value to the
n,. -, .'?:.. n., nut iba ble?, iii. ....i oui) ..:i utdas to
i ?u i ' iBBM. bul ?'i I ml? ?. to Iba year,
MIDNIQH i ? t.A l il LU REPOA I.
Probobil 'nt
In the Smith Atluutic aud East Gnll >t.?t? ??
occasional ralna will prevail, sui-retstl ?I bj rl imrlssi iu
rter, winds veerins: to uorth-wesl and north east, i-o??tt*f
?ml el ?..'., ?' il i-- i.
In iba v? -i <.:?ir Btstes,Tennesae? nndObloValb-y,
banuuetcr, ? imla Ii ttln? lo ? ill .1 ami soutu
erly,{?wertemperature than on ?'rhtoy.uu?! *.-.''er"l?
cli-'ii- ???-..'lu r. in ti.. l i>i" ?? lake u*?-? ni. I ri" - s]....?1?
tippl in 1 I.-, .-i Mbtsmirl Vail? ??, fslltug Is rom? I? r,
c- lerlj to ".'Uth.i'h alada, aad wanner partly cloadj
Weal :n ?? ....
In \,e- Lmjlmtil. the UlddleStole?, andhuterlutere
clem, ri-r't barometer, uortA-treti t? oouth-trftt mart*.
rolder and omemtl? riror treatl er, folio red nt tn* tiro lust
.''.-', ??n %y tvuther?H .?,,.-<< -/<?" ' ?''??.-.?/ tiaroiittttr.
(?in- eosn i?i H?)iii?'tiinei? coiitrntl?-?l <?n t??i? o?
another, ihea? rnupsa)tns?rotijrh i>--c?...niis ?settles and?*ob
Brut?-?], ami tin luu?si*u ?train???] aad 1*. k??t that tbepmhM?
ti?.u of tuiMiriles ii.en.iiiii' fiSluwa Bauy eilsUmt eases ol
iiii.tiinii.'rv diseaseniaj ba ttim art-onnted f'.r, an?i vr* how
iii.in> uii.ei.iue now .?i .-i. ??.v ?iiuwif!^ 11.. ?r.?r|?'?-? ta drlB
tin.'inili tho i'i? Ilii.ir-vv ?? ?;i|'."iii?, i.'Mi"ll?"l by the fatal
1 oil? f ?.i ?Lea in*! ?. <?"i tu teks ??It*ut lt.? ?t I eu ih?- tir?t ni
lluutlou ?>f a CDuab er rold, ta anj ihrosiar luna trouble, re
?orl protnjiUj t?> l'i ??ATBife Km n rostST, S safei nraii?a??t
??UK rntul.halcl r? |.;il:?Ui*e. ?ml ;.?.'. m ?y ?VoU tito ? >nie
in.in c ? uf su?.h ?l?i'?{.'ri.iis tritllug. ?
LAIES! SHIP StUr.S.
\Tvr other Win .?><?? tee fifth Fnye.l
AK?lvri?.
Bark l'ant-y A l.ltflitl..' (tsf K-M.laii?!). Hjinltllng. YokS?
linn ,i i ? t .'. v. ali ten
Hurt II. Ii. ?inner, Plrrrp, Mutaimi* Tan. I'l wu a ?i?sr.
BarkCbristlastbwsaa>>, lanas ?asJsas?? on iia/s, with
ruft.-at.
Bark Ohaataa p. wsni, Oa**, Oaaataaaaas II ?lay?, ?rim
?n*ir.
f?i?_ kXsryC. Manner tof Ptirllaiiil? lit. ntnl,.-, MaUDtai 12
(tar? ?ill. mol ia????.
llrui llr.luiaiiii (o Now Hat,-ni llotetiktata. Ht. Piprra, Mart.
i?, ttsya w'i'1 ?,?ti.tr.
s?iir. Neiit-.i Msssssrs (?I f? Bsst ? i?rkor, Maaaaaaa M
il.,? ?. ? .Hi iiinliss??
8? r.r. Hirer Htar, Mahnt,, r. t'ar.1 Ifli'ni?, ?rich ruMwr ?tad
inn?.
Sehr li.iit,, i-\ Sau.p?. n (of iv ni mi,. Buaki r, Cai leaas 10
?lat ?. mtii aagsr.
Sehr. l'Ilot a..'.It, Kiulerton. Ni??- H. .Kuril.
?i l,r. N.mll '*. i?,-,!-.. HocklaiMl, wi'li lime.
?.,!,i Bsasns?, 'ti.aii K.i.'kiau I. wan Ice
Sehr. J. 11. tir'l?ii liai,n,-. n.' ?port He, ??ili eiiutlt?.
Sehr. .\!?rv l ,1 rrher. lit"? . Boston t<-r Phllsdeluhls.
s? la. .\iice M. Allen. Ht.j;h.tiii. PuTtlS? ?. ttlt ? lumb*?r.
-, iir. War? n. v?in l'unit. Usai ?wsWt, Jseasaartlls H ilny*
Will, yell,it? BOM.
nmir.?ii?' pottre,
Hua Pass, Ti ess, i .-??. t. Arrives?, sehr, iijttie k. t;ih??,
Brcintner, ti",,i ?.. w v ..r?.
BoslDS. Von. 11 lit Mini ?'.un-;. |.? I'.,, .iiliri Moil,
l.ni'i. tor i.itiyo-i ? url.atsl. ii.?,,. for Hsvssaia* i Jahn
lioiikin?, li.i.l.K. for Hsltaiaero.
WI mi-, iros, .n. c, i t, ll ' ; ,"i-i1. lur?'".it'iain'Nor.),
Im Kult.-. I.im,. >a ail, ati'iiia-'. p I'l", ?OT, Wan-ley, fol HSW*
Vor'..
Ili.Y W i-, n. . r.l,. II.-Arrive.*, sehr, f? M. Ant'ionv,
from Bath. lie. Sal lau, Isul !>. v. lai:?. Pernif, tio.n Maw?
Orleau ?for narre, baringcotrtplei ??' i, t, ,a ,.
lit; tlKOBI . t-it, i I. An ".1. ?team ..up? , a, iir?, Aitpold,
I,.a. in?. In m l.f-Ii.n , i.e lib?. Ja ,',.? 1*. In ?, l h :r|. >f?ll ;
I..! ? t. Wal.iT, from K.ano??? U...-I. ft. U, l>at ? Paes Set*.
?nt,.',,. tint t,,, ir,'-,. Ir i.iiit!. tj'm Out*, fro i t.o rtoo ? seSr.
1.1.in, stiotv. ii.im n.i.t'.ti. tiiafi. ?i*unu?i'in .ti, ?a. n -u,
"in li. foi Ut'iiiuoie , U i k Jai,... KcBway, M, |n,i,a!\ tat*
i arfe m I'alino.itii.
KlHUIflN- roil I s
Kl I-him.. V, 1?. 1 1 o p. ei. Pssseal sot, StCSBWblV VsSST
lu ?: n. in . nun,..e, AiuA.iii f..r r: iiii'ia,,,1.1. it?? ti??-u
del ,, ,? . i. rocs,
t ti'iiiA. let). ll.-Hjit,,:, aliii? Ba culi .,, 11,,'iie? for
Bouton.
Casia*?? !','i? 9.-.?jihil, Lrls ri.sil'if', Vtilttt iwnt*. BBT
Nariii > .' Il.'.i [.??.
i ??>.. Keb. ll. -SailH, ?Otra ca?t grilses ipeshaMf
?li..t?i .?.?i?. .Nfi. (?aeuna, *>auia Mi kiisi its 1 Ig*******
Kl-.-i.i, ?.,,'. .-, l,?|,.iil,-!, ?a;?. Suit,?rtsml. Vdllcjr Ifi",
l.inl. I'.iiiui r. Titos Kr.l i. If-i-i ? . .' ? i>. Ill,, I'OI a,,l'|.
i.i .?' . . t:^_ ? .. < , ., ? u,, h .Veu _ ... i.ii ut. r. Nr-ji
t., I'spt. II.?'. A?, t.-., i,ut ,a ih. ni, j? , Wrioifetie anil
?.p. -.lu.-il. Atn\ ?-?1 mil on llic '?II. I? * , A ,- I tt, it. Ar?
mel ?>ir "ii tl ?? e,?i iii-t . .1, ii, !'!-? ? ti ?? : sal on IBS
1 I 111 II 1*1 , t.'l'.''-? .I..', ? [Ij al UOUtlt_, jlnj Nu.
?I'.'KI.N.
Nov. 1". n. lt., Ac, laut Al .i/, i I'- .), ftOBi A ISS) f,r *????.
Vuik.
"O wesrlaoi . i cu ,'ltian of h'l i.ai.l i ! ?'
llinv mini m. a .??: ,,..,... i ,,, a.i Un?! IIuw tu?,,}*
le .11 '.r .k<.ivalNla! I. '.- n Hi msnr ?ni'iniiiniliimi.
ou?,..at '?if. All ant- -ni'ij.-t ' to ..!-. ..??, n it it iii-ii lie, ',, ia
. :,,....a tie li..?i" ia ,:.? nly ? ant- mit. i-t. ,n . |? a?ltsil? in
? i ii .1 tliiiMlgll >? t|? ?.",. ,,r .- ,ri .???;?. .*. I ?|. rtftllj , ? ?'-i?
?, ?i - i-.iili lia ? tlUtifwapri .I.i' to -?'.11.1.1. I.i. l(b ??: .uu
,'epi ??.i.-m , .i-, i ',,::?, ?,,. I? sucio I > ''r?n ? ?i? ;* :?v ? rsi4e st>
la; cue, ; ??.?i a ?te- -.ii.. ?? ei.il .ii, > i ?. t" I a r ii,, i.i?, . ml
-.,-? i? u f iiif i : a, .I 'i! , a.-,-a, h-i ell ! v;,.'ii :?
In.-, ..',i ; ? , i.i. ? a in a ? . ?le. a I? i,i,,-t i, ,,:,-ni, ai,'! "ter
ii.vi'iT ?'i-i n ?iy i In, . i', . ' ?? m. ?: ? i, >'li iimtaU
? ? i ? 'i-'iii 'ii'i 'i -in- - a'' r* m .?t
nu!'.' 11.e i...?,,.i 1. . '. ? - li -i' . '? ? a?, la I I.,'- ??? ,tt ..?'?, wliiti?
lu i rirai it, tlfp u i-.. ?? on lira ? ;?. e?i" . ? - ? !? .
it,.i Ins ? mil ?etbral Isnpioc, ami ?ltt.Kftht'r pit caf?is
? I ftfio ilil sha ?nl.o
:,,,.litalitlstaBg iti'.i: Which I ll i"r t:,e 111.? 'link?
h-r ?? ?-ri bettrr," ot it >? ? her i li par?
ti m I Bim i | i -? -are t,?
III'.' till I'i?' .1 *?-.l- 'I "I " ,1 t, ?>.' Will '-'II.i ,'...",!,'.? lit??
' ? ..'ine ia iniii ? ?? Una. ll
liuDsruistreDgth tot.'i, ra ?Irait' btlr.? : ?, ? the gh?w
"i i,. an i,ei rcslor.? min. :. itiai- i -. .. u.-i.- tbct?sw*a
i. -
i.t-tiy invi.i.'i in iy thoslil senil for "i in? tVopia'a fVsaiaaa
? ?:. li, il Ai - . " m i i- ? I ? ? r , . ..
.,,; I I, ? itl -n - - IV, ?- :-. H
it ill las ?. Bl. I'?-' WaW to ? - ? ? \ ?'? ? K.
t . I . '? . " I' . Va. I. ?: ? , ." ., I...-'.. 11, .>. i. .?K' |(S
, l? i.'luaU ? ?? r..
MARRIED.
i .-.::' uir.ns f !?. r . '?? ? ,r e. i rU?*s?jr ?,
?o.. n ;',-.. . Blag, i 9,
n iii? u -, i'.,v.l.-- it i it u ?taw. Mr. V'ldisuo i tasnar
?I M im! Mllllll . . ? ? ' t J. I ? ft Ilil ils 1 ?i?,
of -f ib Kra
? . iKl i'i " '?? li? !. N'tel nlat H? id, Feb ;f>, wr
n.. ?rdi ?'??., i' i>.. Dr. n !. ?' ?,??n. :?! -?> ssrsa
.-. ' N 'i .m ?. .'>" ' u '
l?KV?i 111 KSril i'N u \t., .'.aiu't.in ,:,?, B v.. ?m fin?
imhuf I ' ? i try, i?."-' b? the i is i , ? ?i.
'i.i. rali I', i.I N.v-.M'ili ..'il .luic l i.nt!,i,l.
?|..; ,,,.
POOTR M M I " a ?t M ? . 1 \ . 1 ' . " bf Fit I ls*
i. i ?.-:.,o .- . Ailliii I? I ., it - ol '..?.t.Miii .i', i ji.lu Maiy
Alian, lUtl -li r Ol Nm. Illlel ii Ul.
aiii.i.Kt: ?iT'Ki.N- At t!,.- r?'- ??!,. ?.of thebriats'a lai'.-r.
.in al, L. rtutloo, en Weih "... i '? ? b? ?a [tcr. Iw.
Uu ?-it. Alvn'i Mil'a-.if i...? ?-,.?' in His? ?''?'? ?. SllttoB
l?l l'.il ./??" i ?b, WSel ?? ?:? i i "., N. '.'. .N,,rHnU.
.t?' Vo.'av. o* Mavrit ?et mum ,'?? -' '? oi who fM
nnnv. and atlhyt?.
DIED
ABVOrn \? P"l,'.? i', n-v. ' ?ar?.!; r, V, '-. 10. lf.1t. Miry
B. Aiiuoii, .ia.?t ilsugbu-i ,,i ii-i."? ?? u the lit? r? u I
An ?ar.
la liivesstKl friends of '.!,? hueij* ?re Intli?* t? attend.
I ? . llf | III . .'. l- ? a.l'il "j' ru, o? ??Hi.
i .. : ?. a ' a t '??? ?[i'i- , . ? ? ' ??? ?li tie, srrl al
, . ' , 1 o i ! -. ? train trooi Ih ;' ? ta >'. i'' |,"l, Itiiilaou lilt a,
... I. 1- ?turning n >ii. v. '1 . . . ? i t ?l . : il
'
.tret.' i.'N -"-i llti. r.i'' .t \n, ?'?.. 1.1 ..irot
i. - ?
I Funeral f,"in Urse? ? Uureh.Jor* / ? .. to' lorb Bun?1?r
BRA I I., la a!, a B( ?!'?'. :?!??.. Kci,.',, i.. ??. ??I i.-ar?
un 1 ' month?.
a ;...., ta ; i.
1.1 l.l. Is i",,.-, i. '? a, (.. i> ( ? . i ! | . . i r.r?,
-..n "'( ? ii ? . : i IL
M \N 'a'., -t ?-. ?? ' ,- ' : ? . ' ,
V. Ut tntmai. tt f, ,?:....
Rriai t- - ?in. Is -. ? ? ..i
fun rsl ? ??????'??' r ?? i . ?, J
i. ?? -? . , I . ? ?; l ? ?. m.,
' ?.istsai ? ?" ' ?. ? ? . ? ? ? . ? .
li '..'? I; !-.:?? .. : *
Nfii . uali ,, ., i -, a tl ,-...-. .
,?. i: t . i - J?la ? ? ' ? it? ?? : i .' , .. In list
- ? .fliers
i a fro, , i - ; ii a i ? n ;.?.,., ? , - .
afternoon ox ?ocimk. I ? ? ? ? ? t . -,
iBTltl
t OI.KiS-At Vonker?, on 1 - ij i. .. s*
: li-. i . , .'
, !.. I'l. . ? ...al rrhMal? ' ? iff ...: ll? t ?? . ? ' . a' ? Ui1 1i,-l
funersJ ? i ' . ? I ?i ?? I . I ??
| k, r?, .v. ?,., "t, >. ' ? rl'v. I >'? I'.'.,,-i.it 12 oVIitrfc I ?r
i.i.i' . .'.'?? " :i u.. ni. ', ' . .'.l
1 ! ,,', ',,.'' f,. :i I.- ?? ? ? ; ?.
ii BYI I i : in '??:,.! b. II, ''.,,:..??:??..?
??"..? i-lK-kn ???..
..? ' -i : a.- i -:,:?, ?. n . i -- h t.. Bru ? .,.
I of I ? . .
K?.U' - . 1 . . 10, -, n ? :. .? ?? Is tli?
I ?
rinnt? ?, - reape? tfullj ?? I ? '. th?
!.. I- . - . I ?t ., | tit] ?I.. Oil
.-.,i'.'?, mat..?i J.",.'ii. Th? n ?ih? sillbs re?
ni"t"! ? -
mi;v: i ? >? Frist? - r m ?' I aniaV
nf tli ???'.?? . ? . ? ?
1 ,,,. : .. . :. laki ? . ,-,-imS
:? M lait ? . - S ..-!-. -
llrlativ? ?:. .:.i-.- ef tht o ? ? ?tel ?. ?
t . ?:
?a ill'. KS-.HI ."?'!. SB 1 ' i', h, ll /. w.
?1 .,
Iii. ?'. ?!? . . n M i.!...?, i .-'-. 1 '. at ' 1
?. m.
- i " , \ ' 'a ? ' if r . ? ; ' J V, '. I. if i.|. -n. 1 ...
Charit? I., uf ''l.'iv \ ?; . i ? .i.i ? !.. ?a . ?
|' .". II. ISt '?
I'i . u - ?. llteuil tin? ! - ? a a ot
n ?: : , ? ? i. li , iu l ? ...; ?;.,
mi -.uni,lav. ' ab. Ig, >! i i i
Tllt'BHTON ' ll ? r, 1' 1'. ','. Ai.n. t.t?. ..f . . ^..i
, r?ton . . - ? ??? ul i
, . I a ;,-??'' . ,
Ml?! '.:V, tl.r I I "i '"?! , a. 1 o . '? l I., ?? ,'i J ).?t .Jlo I,? r,
??<?.' ' ?ilna-ton . ?? ??.
Svcual KattctM.
\ li,' -.-e *?hne MuH ? ? ' ?' B . ,.-?
I- .... I 1.1 ?ill.KVN I v-l II 11 ?IM ''I \ 'f! ' t I t.
--I . "r ti '? K> Vl'l' '?-'.:??'
I.'il ?.i' j?, Nmit Vol?.
-
I Ht- I.
, , . . ? , ? - - -
.!.... ; ? - ? t "
..-,.. . i . . ...
I lu ??'ir I'ilitii ? 1? m
! llCIIOf
JMll.N ? 11 ? ' ?
" 1 '., ' 1 ? ' I.
"
ltU II
lir. tic Jopgb'H I.;?.':.-I i. ?. i i oil |.?tec Oil.
Tu. V l?l - , ? ? ? liant ut le? '?n?*,
IM.I.-:"! Iiav? ,'.Ililltllj ?? nl ??? l"i.l. < t',?l
I t., 11,?in i< ?" I'lil'ie ? . t < ?,
Hill . , I . ? ? , . ;. . ? I n .. ? . i-.ii??.
i?.m a i ?in ' .: Tinta, -.',
li) .'li I'm r :
tu. i ..-i ' ? ?"??? A?/? nt? it i lie i ,iit"i -i.n -. i?i. n p.
Ill Ni.v , I KUAN .v , . I .
I'oc.iiiti r Nst.ee. i ?? i '???:? 'in,-.. ? wooa
t -1 , ' kii \t. Feb. IJ IsTS. >? ?': ? too H ih!? atles
a,, , BSD \'. at I ' ? '.. , ? n : . .i..
, ..... a , a
Ul r -a ? - I a ... i . ?' ll ?
. ? , 101 ? <,"!?". 1" :-'??? ' ?
? .e ?? ,. lanes ? a VI ?? i ??' 1 *- ?'
I, v . i. Ii ? ' Hi",
t ?. " , 'i ,1 ??? '? '? . ? '
. - . - wr r.t :-' i- ?
. - - . Hall? '-,'.
i , . . . .- ? , i ' .
;. ?. . ia, a
'. I . J ? ' - ? a
??...-.-lui KeligioKi *?/?rticc?
?,.- ? i .e i-,
lUPP, 'II "i i . , .
tt. ? , ? ? ? ' ? ?nth.
lia., lu '.'? - '
-, 1 t, -., ? , :;,'.
S? M? ', ,'.-.?
? ..'?'
1? "i - ? I ? ' ..
i.v i it. n : ni
, ' ? . rt. ? . ? ' ! . l -, . . . j\ ; *,(
, ' ? .
,i ? , m ;? ' ? i ? -.
At h <>, '? i ?. Kui. ' ?, i north st?.
?"Oit YO ?I.V.
!'. . V ' '. ' ; : IT, ?t U . . . .i
K.milli It
hi .???.'i |t ? H Cil Ri ??TI an w, la.i i.-. v'BtrsBessa
.M ' o? uve S to? ?'" lit ?. B, lAiln -i i i.jr lu ket.,
: ,,ii ii,,'-ii. . HNI.V, .tt . a.-1 ? < p, i .
ion faux UN ?. ,, . .p. ,e.
1 . ? "... . 1.NI-: It \l y IH'I U '"-f- L ??': ?.?le te. A,'
li-l? ...ni ? ' ? : -. m?, w.'.u : i.. ?ri, Si'tii'ar mu??
.-I ? .. 1 III -1
i bl .e ?:.?.??(?! tin ir ii.i-i'iii... m? tarrean/! m.??' I?*? il?
fi.. I hy '.?ivii?? ? .??-'i fi."!., inniii'i.iii.i.t nu tx? seal ta
l'i? iti'"N r M "le t v. ???i. Ttrsisirer, IfS w ?il sf.
i? \M I EL 1 ItMilN t.. t a.?,'rie.-.'i i ? ?ti. of Ai. m.*,.m :-.
W l- I" iliiiH. l i.iilin.sii ??vit ' ?mae.iii.-"?.
NATHAN ni-u?'!'. ( !.?:: ?'n 1-v cntir? ViimBifttee.
n. t, l ?un,, lu -i? i-ri?. ,\ *ih ai- \t i,h.lu KeSrclot ?.
ll?.IIKil'?< ' l I N I I .NMAI," ?' nul I.K't Alll?. '
STltKKT aii'l l'AllK I.AMI"- 11 . f. fmw f'1 u; wanl.
Al?o paU'Ut t't>r?li ?ml K"/ !?" l'Khlitig n'.i ?licel l?ui|>?, ???
Jim? nut ,.?t?l in -N'V. N ?'rk, llt?lt.:i, ?uil *i?i ttli. re. It. Itarf
nom >". 80I' Brviailwuy, ix,m?i ittBCBBt?. ?>l?r ??SB*

xml | txt