OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 16, 1876, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1876-06-16/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

?trun ?tcann-ro.
?BTftr-York, Hav.mn & Mull?BW M;iil S. S. Line.
I\ t_i??8iueis timn i lee '<. Berth k,v. r, at 3 p. in.
1 VOR HAVANA DIUl.?
_?.TY (Il ICI I VtlllK.TUI'ltiStlAY.J.ic. fa
F.TY OK M KM?"??.THORBDAY. Jo.jr (j
"yoil WM.x Ci.I/. AM? NFW-ORLEAKH.
... Havana. Pre ITOQU. l'??iiit>e . ay. Til- fan. ?nit Tfuni'ieo.
"""il". nl'SKXIl" ..TilllllHltAY. Jlj 6.
Tor Ox >*t" ? -1 nassage apply ??. ______
1 .ai ?A vM'lt. a- ?-?>.\s HI an.l Sit !!n?_ilwnv.
?trin.ers w A !>??? c New ?in.wins Juno It? ami July 1? for
Vers urne?? '. ?n i "? ekore pe.%*.
NATIONAL LIN ?.?Prom Ii-rs 44 ami 47,
' s,ci!. i.i -.. i ?ut LOHDOB iniuri.
. L-. v v K - - " ? V ???'.. I p. in.
i'till m'KKNMliM'N AM. LTVBBPOU-U,
?n\ IT '''i" '? ' ''?'" * '" ' " ?Ui-K -? Jni s. < ?i. m.
j?Viv .'? i> ? ' ???" '?" I **|'ain....j? i.? i .lliSSnnt
?Calun paisiRe, $7?? at.?l . n. .-urn-imy. Reiui'i __OHa al
wlu,??: - '.eairenej
jn- flu t ? ? ! 'r -'" ?* I """ mtd, at entreat i mea.
t il? .1 toe < oiiiiisnv'? nttirr, 19 I i.._m1?> my.
*''' ' ? . W. J. ill ils?. Manag ti.
^_T7^??ni MERMAN I.LoVii
I STk.AMNl.ll LINK it. rWKRB .*?-''AV VoilK,
MiiYl!AMI'l'..v, AND HK1-. ?tl 4
OUMI'ANV- ? I" l! t'?" ?I BBCiiNllwir. UOBOKBN,
wr-l li ?lalerdav. June !7i in N 11. _?Ht>iii'av Ju i 1
?i.-Ki ,-?'.?!? ?v. -I.io -'? ? II KIN. K_t__u__T. loi' '"
?vT __.?,'( il' PAH ALI. 'rol? NKWYliUK 1-? SOUTH AM I*.
**' T??S. li.Wi'.t. t?K l?kKM? N
VIK.ST I AKIN, ?iOi'i'lil , HKOONlnUABIM, SCO ?old.
* vi 11.:.A' E T-'-ni ?? 'ir-no .
Return fMSl le nt r?sluc,?l ral.???. Prepaid blwera-g? l.*?_??iii
m;i. ?..'J ? at? til'.?
Vut lui -nl or passai."?- apply to
ru ' 01 .HI? US a Co., 2 BowlniK-.f-rMiu.
OU. DOMINION STEAMSHIP COMPANY,
-- ,tii nt tiein I'ici 7, North i- ?? r
y?r Befielt ? lj I "''' ?"'' ??"' """ 'I. rt'K-?IiAYS.
TUUto-'AYH. aaa BArUKBAYf, at a urn., ee.ioei'ttog
??i? i <? v ir ?.i m aud Ti i ttetm - Mr Ijc?-. AtlanticOoaal lane,
I'l.vinniui Air I. ?>??. ' l?t*apeakK and oh u Kai roan, ami v?uh
j,? ,,,,,. n, -, -u_i-. in?. ?.? n, , i m pointe la Kectii CaraUaa
m\fa\\\\\\\\Sx,o il XV tel Um "H. Ni". <v?? N-irfoik). cvory THUS
DAV TH?K-M AV.?1-AI I t.lW
lee?* ?>"- ??*?'"??' N * v""* BUKDAYB, WEDN'B
.,'?'??- .ni'i l'Hit ? .i '?' ? m-, aaaaaaung wiu? Balaware
?al M . ??la?
Pan?- lier i__f*ei?Bie?latleoa iii)?iirpaiw><*l.
1i,r,,. ?' i-- ainl 1? il- ot tailing mail points jt
_oi???i latea. Inauran*- t?> N r o.k, .?.-c, i4 i>_ i mi.t. Ki?_?k.iI
.?_ y,?, .lall?, s? , Ici ?7, \<?n?i luv r.
?1,mal otl,i?v-, lu"iiiiiusi:i?Kt..Nf* York
N. i.. MoCKKAiiY. PreeleaM
Tb??LY D1KECI LINE TO FRANCE.?THE
Vf OKNKKAI rRA Ma ATLANTIC OiMPABYt-. MAIL
BTK*M l- ?:*^ BETWKKS NKW-YOKK AM' HAVRK.
ftgl-tlKQ al l'I.YMOlTH. o. H., for Ha iaml.uft of BBSBBB
The eplent'kl ?fsap'ion Util feront* m,il. fr r1 ? CBaMeeet
i?_-i i.- 11 ? ? ' n . ii ? ? ? t t ., Ii-, ?? Il mut iroui l'un .\.?
J?! Nenn Kl? ? t I?"! "1 l?*i i"-? ? ? ??- loSl .?. ?
t_%tt! .SA II ill.AV. .lune 17, I p in
HT 11KKMMN, Kit-ulaui .isATU rtl.A Y. June ?. ?
l__ 1. , ,i '. > ikIi r SA II' Ki AV. .lui? l. I p ?,
CAIsA A. I .-.in.- ni MA l't'HUA V .l.iWs 4 |.. m
IkHli'? 11'1'IIKIV <il)|.I) tl'?li.?1ll;L' w .)i.?.
>Vr?t i. si.tii. ? II? le tia<>. a.?/?r iiiK le ne imiinciiiiiWin,
?<.?y't)'i Min" ? * '*? m*s esbtn, eio. Basant hcheia ?i n?
Ol irlt iat?*
tittreane. *'-"''? wl,h ""??r or ar. oin.iiud.ition, iDCHMtloa wine.
bi?.!.ilnr. ami ni- Balh ? Un) .1 ? vlia i ; .1..1? suiamcia 111 l???i
U.U. 1 1 ?u t"?? ' ??' : '!?*! '(-')- '.
! ' I- lu. BKBIAN, Aluni N?_aS Bf ??WOB.
PANAMA TWANSIT AND PACIFIC ?MAIL
iTKAMsi'ip UBBB
For (,'\LIi?"(illNlA JAI W. 'lll.s'A, AUSTRALIA.
Kb-V? f.lAl AM?. Mill ls|( i 1.1.IM.HA. OllKUON, A?..
Mil luit ll-i :n 1*1.-1 12. North I. ver
f'orSA.S' KIl.i.M I-i?' vu l-l it M lis ?il ?? l'ANAMA,
Sl.amal.t''Ai'Al'l 1.1.?'. Hil.i.W. .inn i ?.
rot)iie<!iiiK n Outrai \...ii,..ii and s(),?iii !'.i_..i?? pnri?.
iTuui S i.? ! ,t\' 1 ?. ? '_.. .l.ll'.i.V mill CHINA,
Klea-.iMnii-. SA ! i Kl.AY, July 1.
Fi'r f?-.|il?t 01 ii_u_?a_!e, _i;,|..v ti>
WM I". 1 i.YUK A Do? 01 hi H. J BULLAV, >ut>t,
a Reoliaa era a r.??r iv, n. u., loot ?a ?_-__nal-at.
RED BTAR STEAMSlrfiP LI NE," appointed
m rutry me iieiirci 1 ami United etatee Nain
Tb? totkmiu* He?m ra are ntppniutni 10 mill for Aniwrrp :
_*V...<) rt.tta.uluti.tt. fttm Bem-tUrh.
TADKRLAND .liine-io. KKMl.Woit : ll ....Janeft.
Nl.DKKLAM) Julv 14 SW IT/.KIll_AM>.JiUJ 1
Kate? ?I i'a?-)-__i'e m t iirn-i??-?:
Hi-oi ?'aom, too. Km bmS UaMu, H"ai. st enge, fib.
f_T_K VvKli.U1 ? SONS, tin?. Ax.-i.m, 1 ?nLiii. l|?hM.
1 -ni a Brom* et, N. Y.
JOHN MaOONAJ-D. h lrfU.u-.iy (Mac, B. Y.
WHITE S I AK LINE.
KOK Ql'KKXSniW.N IND LIVBRPOOU
lAl.nVlMI PU*
UN ?'I in ^ ?'.V I 1 ?:.-> MAI I..
Tile Kirtune? h ?( _.ns Lane Uke Ui?j I _sue nOOine nt ?iaii.??ii?i?-?,l
hf 1J.1II. Ha.iT,, 1 . 4 I?. tooig wiiiUi ut ihr H_.uk? ou U?,:
in?? I?, Win???? ?los 11. all tue year riHii.d.
bi.l t'A.s.- I?'. -?A ! I'i.l. V V . June /l. al 4 O. m.
IMUtMAMCHS I 1 l'A V.JnivW. I p .11.
lV,l,i 111, SA 1 tliiUAV. Jttlv L.tnlmu.
BrtI, A> *> ill. - ? . .il.Ai' ,?ilv_iv. li.Mla.a_.
OHISI iMC H-iTfltl? vY .?u 1 ,-.
rH0M THK WHITE ?IAH Ih.-?.K. PIKHS'a. KOIiril
KJVi !:.
Turni) BMSBSI r. nrr nliifurui I?. ?Ane ?l??l lliiSnrpiK? .1 Hi A?>
aeiiaui ni? lee ssi ?,?1. Hteioraaeaa. sui kiu ?. -mi Be ?
___9uu,s ai. i'i.u??l a.i.i.l im..?, wliiic tue aaiae and iu<>i_<.u
are h-Hsi l.ll. kiTiiiiiiuk 1 'u^'tM ul uoiulorl. lui,mit? uni?.
t?.__?!?lc tu s ?.
KA'!'..s-??__l(Ls>o. ftus ?iat ?iiKai unid. K_lurn TKik.-i? o.,
hv? r t. > tenon si??? ?;?-, ?.'s.
l-i.i ,-,- ?r l mi ol plans __int u.. r ii.r..rniait<iii. apply al ll.o
Ooaiv*.?) elithc*?. S?. SI t?r.___nw_i). N??* lut.?
It J. (_X?,lTl?v, Aifi.i.1.
QoAXi) ano Rooms.
Erliw Fo irteeniih-st.
AOVKRTISEMKNrs Ko? THB SY.W
Y'U-.K 11 BON . WILL Hr. RBCK1VKO Al I II t.
OP TOWN u ? -.-, .'?? I. S 4 Broadway, auf. TMni ?
it.. ?i ! >?. W, 1 r... ,.i?, n. r ? si, aer. i.n.-!.ti. .-? ?. --. ?i.O
.l.irt *.f_, r,-r . ?rtv eev<anlh-el., al Un ilAUl.i.l ?n I '!<'!.
Kn. S. -?I l'ti rU?*e_ ?o??. ' lui? 111n1.l1 -l aihllwwiljr lonrVU st.
(llariciu .??a !_._.. liaiik Hui!iilu_ii. up lu S P u:., al leituUi
ettit ru 1-_
AGKST1.HMAN eau ??i.t'iiii pleaxaot In il
H? ?iM erlib bus? eleeet ft-t?tehed; h tmnhen i?t ? At
B__n|| i tab ien? . kW Woel IMb-at
ROOMS Ui 1.KT?Willi oi witl.oiit Ii???iril ;
11 fcieniin i'iv.ii mil ten .ire.l V'4 VV?_sl l?n ?
(Iru-.*? r., ..... r>i \v:;-'i'.- L.itp- and Pmall
? / lM'.')Ms 10 li'l. ?? 1 lii\i Ii |..n??<? i.'it'.'ltia all
BmSBSB l.u.r 1?. nienls trojel nl pal 10s at? ?>niii]Wta<Vo*l.
ij WVJST ioTH-ST , Mim BTH -AVK.-Ib*
A^t ?iruhle .??.I K-.n-kl mi.? mal eeSM I ?aid .
Mut ??t r ti?lit", ?1 very uio?iul~U pt)c?ea 1-luale Hooui? al
$.,. fit tau tl p?r ?-.?_.
Sf? AM? UPWARD.-Desirable larra an.l
to ? } __j_.ii Ho.)!!.--10 uu tx?i g.oud bvAA-o, ai 81 CUnSaa
Warn.
West Si Is.
A -FIFTH-AVK-, _.7:'.-Kl?^ant AI'AIM'
_?? hk?ts, either? ihaal Haaidt in_is.?'nt gomU* ??
eutiiiuoa!- ?I : Kutiini'-r prie.?
A IKY. H ?LNDS?MEI.Y-FUKNIsnED ROOMS
/% u, kin I', - n I? or en enHe. a! 4:< U'wl Sftlh at.| a ?n, ?
kaiMlM.1,1. ? ? 1 I? g tmliiinl r.?'.-s tot tl.i i-iiu.i.,ej tiou-i
BfaieBMei la .-?.i. rceffiii. t'i-- eneaa exebaogeS.
IriFTH-AVE., 'ArxTi?Niwlv paiated aad i-l?
?an I? lir; is?.is! rsim- Mi I.I.T. miily ? i rn eoNe, ?? it.
et ?rllhoiii |,nv ie. table. sl-<?, l,_u ?1- ?u.eJ. f. r.,i- al rs?ins,
?. . 1 ,.1 I - ? . , *i No. .1 Kant msteeath ?t
av. ri u Ii??.- t.t?' ? I??.? r ?ti-i,? ma._
HWl'SOMKI.Y fiiriii?lii-?l ROOMS, eatiie
?mm 0...1 tl<<>?, ?ill, ??r ?.fu at taunt , v. o '" Brtaoj al*
eUei BOOMS SB Wieol IStli ?t.
PRIVATE FAMILY ownluf hrmse. booM
I tviit.iieoi t..?. tin I, Inrnahed flonin. will? Isiar?' ei
1er liel't I ?i...n>-k"> 1 m : r.e|.:|.iii luaoi lor pli.v n-r an 1 nl.
ems? .i i ? 1 I"'
R?U-AVE.. _)1. Kuet doui ?-?I-.a 16T?I-ST.,
? " U. y ',a'.i Haaaaeaee BOOMS alia MM ID.pei
??.ii ?.ll? or Irai.ii? nil) . Iinuat? ?h^ranl 1 BJeSBBBBS pno a
rt >?_)??_.
KTH-AV?L 206? MadieoB-aquarn. ? Wffraiit
*f lAtii/i.i-. ri_ooB, .?n mai eiliaaaa. eneh er o lisent eel
tan-u.i es keasdi aluu. ?-.un?! aid t,ir.i..tur) Baaas ??
bua.na r i Masa
I 1 4VEST "_r.TH ST., f?.1 iii?il*r <?f<ii|.i?-fl l.v
I 1 Rt. Jan.e? !|..|.!. Kl e 1 M irft ami ulNtni
WHIMS, tint, no -.M? ,ur 111 aatSNTK
ahljTil-sr.. 4__ WKM. Kin?- ,?xh?1 ROOMS,
mm*?* m salt an ?-i?i?. wUBaaeS bee* '.trees SS u, ?in ... i
?"-, ?.? mai,1 ul or trai alem ? -pli... nl )m.a !<?: Mai
Miiilis ,u s?|'ian-.
*X~t WEST Vl'T-S'l". -i ?it.,l?,rt.-,h|. , aiiv,
*t I Beeaelika, i.eaiv lin i?;..?! KtXiK1-. mnh eiatlauari
u- tea i'1 ntpeetalib. torn lanian.
AQWE8T ?6TH-HT.. b?t Bth ?oui fitli-nv.H.
4?' : ;. alMin,. I, fnrtiis- nl Urtrr and au.all KOOM1-J t<?
! N I? ? I AlUti} , I*' fl U! 'In 11 "I i ?
5'?III-S'r.. 201 \VKS'I".-I:???i!v fin ni.-!.. ?1
If BOIllie, c.uia.-.) !? utiii;-. en ?"!"? "r -in h *.I
?le ri tir wu nt.Mte i.miw, a i eaneaal-stwaai Bim oWae labio;
h?alliy .0 _ . 1 1? ai ? 1 , tru l'urk . u- m?, vi ry aie li-iat?
"K-Hi WESI 19TH-8T.?Two handiwnm*h
*9m%J f\ KMbHIiU HiiwM?-. lu lei In .??? ??<?? ,,i.|'
? ? I--?r wlUoui BOAKD. I)ii privaU- faui.Iy . t"f. r? mm ex
?_i_,i??l.
far TO *'?..-Oood BO?RDJ ii.iiflv fiui.il.?'.!
sa?'X n*AUt* i_. _,ai!i.(.?m??? ?--utiitinis, in American laatlll
in. Weel .Mal _
?ft7 PER WKI.K. H?LI.R00M. with Board;
V ? ?K(V,N1> IltHII, fM.l.ai?. llACk PAi'l.'iK. Will.
U.SSS toi leva parm, ?. annulant initie, no v. ,__t
Fast ?ilv
A RAND60XELT-FURNISHED ROOM, f..r
a? u e m ,.,,. _f.-i;i l,.,..,ni ? BML I,?! -n?) ml I atatrr, taail ami
ni): ?l?a...)i,i ?,li_flr n.?.)??. A/A 11? .???-.. . e..l '.'.ilVal.
nELIGIITPUI. R?0MH, larat aod ?-.,.?1,
Ar Mte-AnUy turi.ta'i-,1 . lirai claw H"\KI), Murrsv lliil,
?*Al ?Uiave. abit .?Mllisl. r.-.-i.-.i il?l. plue,, p.ivail ?.
t^ic? , beel i.l r??,.w ein tint t--'?? A.l?.r?M?s V. ?). Ha? i....,n.
IO'tt '_. ?Ii-iiihii ROOMS,eo sait? or aburie.
wit' l-.AKIi. ?js-l,mires evci.aui_t?e.L Mra. KMMT.BS
e?il a K^at vu i ?t., Mail,?ou ___piai_
0 ELEVANT FL00I?.*,, U?if?-ili.'i ?ir aiu-l?,
** ?lia ?.?i.al. UskJ,-or .Ini1 K r,,.ei) w.ilu li-t ioa|.;.it'. ol
t ?Hilen,, a, ... ., , i*. Inma.' . aniaiaiiui. nu l.i ??__-. Ia__a _a.li
nm^iiatr va ane Se Baal i.M *u
?s\ EAST ir,rU-SI'.-H.iiiilH'.n.?l> fiiniisii.l
xf il? i? , ,| . ^ y, ,,r ?.tj.uui bualil. ui.r "A ,iii_a.ir. M.m mil
a"?*?. Ki-teri-u? ? a.
n?A__?T 5I8TH-S'I.- Parties Nwkniii nerma
aenl ?>r u.in.ieil AratcUaa iniAHU ai..l ki'ii.ab..i
? n. i,i,..,. l.l?v_j?e i_alL_
If-aEA I 42D-ST.?LirireaBdauiall ROOMS,
1 ?' t.__;,?!!,,i ..r M-pn-ii. Iv, wltI? lucirri , Table ???ni m??.
1 ] F.a.*? r aiST-KT., M;i<li-???ii iiinl r.tii-avi-H.?
k f A I.mi.imo.u? HllITof K<k>Mn alao auiKle room . tin-u?
?HU a??ir*.|, Lik_i?-_iI r?fei.?.i_a. _
?>W HAT _()l'H->r. P?KNISHEI) ROOMS
*" > til UCT. ?'.ti. ar wiuiout Ik?i?1. ai Huunuer tn??.*;
l?ll?r??K)ei..
\\i\ EAST 'JOTH-Sr. -A Sl'IT <?f KOOMS,
\?xJ liaialMiioel luna ?d ?rtvaie l.aili. cioa.1? *u ; wtlh
pil-ai? ui,lr. u? wit .uul 1mmu<Ii rimui? toi ?r,,?ti?m? t?. ruler
7 I ?iTa?-AVE.-A inri?*, neaTK-f?ri???brd
J_? i * Ttu?ST But M lo LU?, loaoarate i uaar tirmnd Cau
?? Utpou Baum, -Ul UkD,
?_[ Dotird onb Rooms.
Prookljm B __?r 1.
ON THE HIM,.-Splendid Sunimir leeathn.
Vert s?i|s-ru ) .icc?ni.iu.?iauiiu? t-au be utilsuiicd hy ap
pkytng at lili Ciinuiu ate.
<~onr?rv ttiyeja?f_
A80ITEo< ROOMS, with Brat?daas BOARD,
at Btttgodalal lin. se, ?uIimi,?. N. a.
AW ONE wis'iiiiT s "-?Ml BOARDING ids <?
111 tin ?tlt'.N , l.V |.:i-:,M-. all on in It.ll.leMt IS ?l,l>M't.\
l.i >ttl-.?., .?roen.?? ilnv ?.i_a u ? ??ciniv. N. V.
A FEW BOAROERH will Had aamJ BOARD,
tiitif. ?ii romi?, ,1 plaaaaat inmn-, ?m, |w ..?mini ?in
rnniiiliniT?, b) ad.HVa.autf .1. lt.. Hoi _MJ, sXf.nt- 'lai s, VV? si
One.slrr i ?nil ?, M. Y.
A ITW BOARDERS \Y WTFI) ?.i, a l?.n?
/\ tin i- boon li-tiii civ, m, Wrla Ils rt.ii. boaaa ?arge,
i.i't.itilht?. (in, I,in? la? ?iii?L .nil liai Ine. . I |t|y milk, ?-,- -nt.t' I. s,
Ac i leieiii-e. 0__U or ?? circa? flAKUX I.', BfiO iiitiul ?I.
AMONO MOUNTAINS; plenty <??' hIi-hIi*.
a\ mNN< rrsui?, Ktuiiiinv ?<?i in?i s.? , .?verTitilana fana aBanta
e, lin Si t-.iMi ' i. nu; |, i.i.i' irnii? I?.? Annum?
FABMKhB' BOMB, Crmm, ,,n th.? If litt ?am. New Y irk.
ACCOMMODATIONS loi s few into)??
/\ BOA. iiKit?- Hi HBI ,-,i?i? . . lltlti iiilllilli i ?nl? lioiti Hie
t*l?n? -n. Iia'ttis.'1111'h le?a ?...-?! apartui.-i.te. hut ami <??'u
?atar. ABdnaaMri v. i. ?.?sak, t..? N. it'way. Saratana Hi?.
A LIMIT I' miii'iici of per-aons wanting
r.H.ii |. lAlin, ?ii. i?. i\ i mini.t.ii of CM -L. ami atubig
l? |..t .. an | i n . ?.in |iliiiivnl mil-, e.'i-s Mat \ -?-?.??ilalilea.
Iiluiji n ma rtsi, iu_iy ?Kt'iint litx S3, t-oi.lliuin VoeX
l nine.
A ifl.F.N'DAl.r.. N J.?Snmmer Board; Iruit
aX mm plaoaantly attnatodIhnapr?? dpctehborlt-aml,r.?*?
CeptA; I ?>n?<-moriri u ,'.t. -ihe? is an,: 1-.) is, ..;?al !, rabea si
I and ; t-mis ii??-t ? latr . easy aria-,* Ii .New-York 1' (,
l'iw IM, Ali ?mal,?, Betreu t oiii.ti. K._J.
A PRIVATE K .M!IiY. Invite, n very ili^ra
IX bit? t? a ? t,? t iii-.it -, I?-: ?i - ?. .-(?ni ta la aa Mnon
fon? ?.?o : ?? <i?i u:-, rn drive*, near bne ballen* ?ttoatetlnn
Min- of Bt n Haven uailraad, rear Sena?. Andraaa s. bj_?B*A .
! ? ti a . I Klin
i NUMHKR of BOARDERS may b? ?accont**
JX ii.imal.'il il ? I:-1 III I m m? iililtair ttn l : l. kill?? at +.I hit
?lat? t'l ti ?I on k ?uni an s i i e nsiiii?. I-m re er?tica
Ii ?i ?t m- ??: ''in i? ti. ?.a?, hi' H i?ltiii?.'i -i , .s V . I'm eat lieu
i ...alit s c 'l. i.i.i.,- ... Norton 11. !. ??i. .??.?? Oo., B. Y.
A PEW BOARDI IIS ? mi I..- ucHiiiiiitul.tcl
lu a l'iivate ibii.iIi on lhe tin?- of \? ? . m i :. ii Kr?.
Have? I U:li s?.I ... .. i'- ri ?i n, el ; la-'lt i-ronni,.
h . lli.i in i.-i ?or'a. il . i.-iiu? i,a on.ilil". V|.|?, ala ?? 10
J . .ni N DA<? h. Fort C . t.*. W?aU) <s;? i l'nuuiy, N. Y.
\ -SUMMER WMitD in llulihuid I.i.i..f.?
l\ , fol i?,i : tiia"Kia?i.l |?ei> ?I? , ,ei |:,,- Inn ,,f iln- \ < -l.ro v
a ? '? a - .... ai , ii.naiit.ili, ail. |?nre ?sur ? titln! n.l
? i ?e-:.-1 ,u... ?? , ?, . - In .av. i,(..in,.ni.in fra?
el ciaiL-i i tu.t rti.tii; Isiatil. |i in i.? in h ni m ;.?i ?. i,?oooiilri
si s?s, .'., . ? al ? n oi a... usa A... f. i A I i 1 ill i ft, oRtoe Ot
t.i? BnUwnv ? .?luna ?. si . .,, .i . ii s , ? .,.. k, ?|i ??.ui?.
AT THE PAKM HOUSE Ofth* aabtacriher,
Lut tit lr. (.re- ? Co.. K, V '.. in ?i CMaklll Mt.iii a.tiK. a
liil'ittslt . l-.tl,- ea St"i a I.?a- i.I". I"i i i? ?. in ? i
baa?? Ml ? tiny i I mis i cran a aa then Bd ?. i. ral
?i |. in- pB nei ?*?? ? Y i.??. ? i.? 1'?? nj II, liar. '.,,"
?? ?in i ? i ne e - U. i t"??i st i? oai Brtii:.? is. it ?? _u? -i. ? oi
Dane at. ?-?.i man?enkan addivaa UIDKOB Hit BOB.
S>(iAlib ?; farm haasB. S3 niil.-M frr*m city?
9 -laiiv and i?l s,.?'. i i.ii? i?,i Invalida, ftH ?..?r ??n-k
OBI i: -, Itox T20. S rli.f; Vail v, I.? , kl.nu! Co.. N.Y.
DOARD m CXIRNWALL.?Fine alinde, luir?
I* ?K?niH. .-. n ? t a?is' l?o.?iil at ? r uani ml? pin?- Amlrt-?????
Mis ii II ?' IRBWa I I. C miwa I .... ll.ul.o?,, V Y
lao \l?|M'.|{*s WAN "'KH.-Aiiv ??ii?- wishinp
a 9 iMum in a prvrti I niel? MS tint p.??t ?t t nintcnilHiloui. al
i I it A ! !'l. H, l.asi liitr? ?I, VU, ?tia iti.le ln?tii lit |m.|.
DOARDNEAR WKST POINT.-Flrst-cJawi
I 9 oa-. si?-??-ii us ?nteiiUa. hue ahaale. hnnie ?u|iply ot fruit
an?! v |-, U' I'?.
Mi?./ MI AiiNi-, Ji , Iturtilatd is Is, ??rarp?-' o, N Y.
I?OAKI>. Ul lit BIBOBg tlit* C?t-sklll -.lotlli
9 uilts notai BO Alt D BO a ?e. k at f.iiinl.nuH?-. daily nail
UOARD.?Good r????tr?l itit'iy la- ?ililnitiitl ut a
lit in Iniiise Hi tue (v-init-f tirstraa? a? ?? ??in.i.ial?lt..n?
?. tl ?leliilui: I st u'mn a famn'v |?rileit??l. AuIk-m? JOHN
A. siiaw. i i-er.v.Hnib?*ai fonniy.S. Y.
HOARD?lu Rockltiitl County, on :i laun one
inn? Iran s. ri;|a \ aO, y Sannt. ana baur mi t* i heal i,k
an. >? u in- fu pitnu. mili and paniiialaiewll al HT Waal
I t -a ' tihL _
DOARO at MINISINK FARM-HOUSE,
S> :>. l.AU'AI.K WATBlt OA1?. I'?- n t. ins iietVirate
ttkmwm I'r KMORY pottkb, ?
Kxiei? rnl MUla via i-o.? ? otiiiti, I'imiii.
OARD AT A PLEASANTLY LOCATED
form ?loi.a. i-ai lb? (at?? II? n-s' rmm? ami laid?? ,
art-eak* and "'e'raitli alnBan ?ear t- niu,. tl ??r wt-a?t .
t-.'i i t? i ball price refer ?'<-?- aichanmd. Atlitr,-?? l_. k.
V l \i EN r, !??<?? ul !. tin iiif c.ia-.tt , N V
BOARD?At tin* Kv.Tj-._r_ n Lawn fruit fuini,
ii -??ii.i.'i.i. i'?' t c.., n. v. |.?i. m?n t- .a r.
Ye. |.sn- ti-ir? . i r i?s m ?It-ral ; l<sa!to be II ? : tilt e
iiMiuis . ?. ; le va r m?Oe ?'"i s< m ?o.e. lawn? . ttaol ??? |?.rT ?
? i ?o,iia? |i bread. Innntra u .. IV CAitFBlSTtrt, 1A
stliai... or awn're a N. WI1 LlAMW aa ibava,
IIKI.LKVI I..
I 9 a i I t uti' h?t ?n- for tti?v.e raatlaa the ('? -i etini-tl Hitua
ti? i. ill l ?-. if I a-i?.' tioil 'if .!. and ?it? n fin in? ruf Oeoieo
.?'t ? son iii- n-" t Nnn Ynrk to i-mi"? .
irttin II.?- laiuir T. eni.. u ' ml? Kan parti? in
W, l. isKvl, AHJaliaiii', I'.-nn
pOD?TKY BOARD al CORN WALL-ON
X .' THl HUDSON; Mi.uuii.i??' ? ? tu a amO
.ra:??. All n-- T. M Will.Y. Vfpttltn,
(i\-:\ ri.N'Vi.\l..-l''iitiii?i!?"l ROOMS trim |fi
? / to tl |?tr ?n. i i i.? lamily MUl.tmi JAB EM
SUAI ?-I1 ' :!?:*? . 4 1 "ill. I U. ?L, P II ?l? ?! lata.
(1.-.S i KNM.'vl, IV i A HD, ten',in might ?,f Ob
X-l turnia' ItalU m-?. a?rle ? c it i -t ,- o?- bata ,?? ir .?f.-t
?ci! tea : I ir.-e timing all ?siiiv,?,n,?nr<-? tar".? itii.lti f
Mil titrai Untre,
/Mil'N r;.V BOARD.?A iwrtj <-f ^ix or el-jrhl
V i i ? ? '- : i ? ' it *i ?emn! ?if ?i-11 ? ai roomaand t m ela?
n ?.n at i i-r oa Orange Oonnly, K. Y. tn partlcnlafaad
.II. h? I. I!. YYMA s.
?pOUNTR) BOARD. ?\ sniall I. tn'v eun
" lull Slat tilaa? it ai? tiui-t'l atna'a eonalr rinaa.36
? iia ?.. ?? Haven Hand, ft ? ? ?' ?i ItMreaaBes 211,
M- '. i -O o. a i -I ta ?It i ? ?? I ? ri.s at?. ; t-i ?.
-OONTRY ROvRDal tbr PI.EA8AN r v \i.
1.? V Il'ir-l:. i?*?l ?ti.it.<ii?i?-.n? ?n.l health I ra
II n, It im- li'ti . f? '" it. i?? i ? i I ' I '. m i? uUr. ?luini?
lilK-i. . ill' II Kl.l. Cntsiiiltn . l.t-i I? t'??..litt NY.
COUNTRY BOARD?Private tamtiy; baaati?
i..i at-t-iM ry. ala aa~i I jit? ?. ?: in '- ?" ? n?i?. ?? '? ??
.a.I.- ?in, Lake BabanaT A.Hraaa l.l.ll.soK T. DtYO,
\i?ti PAU I l-l. t Conal.? Ni a \,Y. _________
tiOCNTBY l?'iAlil).?Oui' hoar from rity :
i i.-lt, :-a.l )T?i ation , ta-rui-i U> ?ml. Ai.;?lj :??t' I ??
VV.. i i m. ai
PATSRILL MOUNTAIN BOARD.-SaUafii?
\j i?trs aim,i. ? in. i? ?n?.? le ti.t-?? lar BOA I I' ?it I im
in ti'Mi ut the liibttfiliti: I-- ??- n ??..'... m i
?' d a'.' ,:? : ill.? -I ? I VV.i.l.l IM?.
PO?NTRY BOARD. Haotiaooieprivate RE8I
Vy Li..Si:: it t ? ?HI-..11. c r i? ia. ?r-tu? ti i r ..It , ,t?.l.
?Iiatl?' a ? n a t ? i no ' . ? r. n i?-, "r tnotfi . t...-? tii?t.rU?k.
??..r i |S t?. i Ail i aai '. \ ? I i. Ho? i.ti 1.
ftOUNTRY DOARD al CORNWALL, N. V.,
X' iv," m s- (r II, Mouilla "Mil- l?lnll"l!, i?n : al? Itallwn
la,,-, m,, ,.-,.. i, r-M.lt.-, |.l-.. ?i | ?; . ? <? ?all-It ?: ? ?
|,,?. tl (H-r meet intuya.??-? ?I IbeMelaa
A, pi, m Mr-. ). il .i Kl. .V'ii'l?. M .nil? n ill e )-. (i . N. Y.
/VM'NTl.'Y BOARD ran be nbtaiaird in a
X.J invaii faiitilv hu t: <? lommel in'nitli. le al . lo. .ti ?
Hi a h.11 lui' ll.lllll.h ??.II. '-o ll.ic|stl 1..I vel'.ia'r.l I.SSa?
MMtui ni i tula in. ?h'? I ?I s a ? i'"ti I?' i-c 2 . linar? lr?.in
See I'm kO< lt.? R m??? ' . t '!'?? ??> |..rw.?,-a Athlr?^.?
i'...\ ?i. W-i?: int'iiiiiviii?', ornne., N V.
/ -iilN'l I.V DOARD.-BEAC?I R?IIRE, ' "*??*?
V ' ?. ,1 .N J.. "Il t' I ' I ' ' M .1' la IOS HI.'? |7 CCI S lllOll
Sen-Yavl vi.,n , and Ka>a? It. K t<? '....ni. i ??. a i ? ?:.
?Ira k ,,??i,,? ii-n .i, nain, iiii'iini- al?., a???i t aun la ont
i n. i.? n m. ran , Ulile i r l t ?m, liel.i U. U m J.
I.I.- | ,-. i ,. . 1. I .., | I.'.: l'i.mlil.i ?l
POUNTRY BOARJ] AT RED HANK, N. J.?
\ II.,..- ii-i.il .il si-il..?tuts ? "1 ?-i.r. h.Iiiii-, ItiVfi .
bai lil , i-i.iti . 'fii ?t a?aii? ?utiil? se. ??un.
' ..r m antea nail ??-: H"n? Iba Aipml ?i i ??
, am a.I ol .s I . .Vi . nun?. *1U |h I met . re'ii
pa earl ? ;-ivi A.l.tii-w A. I.. Boi 'J?I. i???i?.m<i., had
. ?ok, v. i
?\?LIOIITPTTL BOARDING I'l.A'K n, ,!,,
It utmittrj lines tS ?a i ?a.i? ?.. 11. h., ?.???mki..
. ? .. , f.. N. Y.
I/V (?.U'i Ol? KAUM, Catrtkill Mouutiinn.?
a it.?.? liter 11-?.m???ii t nu? *7 i?tr ?ei-.k ASMsaaaU
V. . M., i ?ils il. t.i- M I ...ml?, N, V .
PIR8T-rLAH8 BOARD ma? be had ?m ?t
I im ? f..ii,. h.i ihr. iiii.n,. .?at i ti?...,s liealUi)
iiii'.iii: Mtnaiadanvirj ' ?U'l? eroiaat, '-"? taaira from Ben
t u i... > 40| ii P. BKKUBtXlU, vVtaaiiiuiiti-i.ailli'
Ora |-t l'i. iil>, Ne? V?nk._
/'(?t'l? liuAl.i' eau be bad on Kortli Slmri'
Xn ?l l/.ii ? I-lantl, In r bo m ftoiti .N.-?* Yt.rs. ?"-all mi Bf
MltlieaaVt It I '? i I.I-. M i .tiaintw-r. al.
/n'NKi.'urs HOARD ul Mountain OroY?
"a lain. ImiiM' :.lui I.ni n Monaljl... Mill li.lt, l.i
..?a ?ng?. local ?mi blab, i aol, a id ? ri . Sim ? i ? ??? and m anai ?
l?rir? n,a|il' riot??; ?a? m .Sf| i.t ?i... n.?I ihai'-tf misil-rale
?i ml n* ?n t .ni a _a i.r.iii't-i nao at Oral rlaaa jataim Pen
Irrma ailtlr? a? I.J Wl.ll I?, lliiltll, u... n ?in.i,,;?. V i
i
I. I?, l'i I IS.
i'l
(
I AROE, PLEASANT R?OMH sud i??xm
j la u i a in i f??i ? if.? naaiwir baaiBi ia la i urtvate tamil? i
! I .i-r iiln.i'.? .1 .'?1 null, in?at, ... V I ? i in? iinsii .a?
\1I.S. ,M. ti. SI'MNKK.
LIS *??'. it Bern ilnriv flfU, at,
An?! BOSH'S i i.ni.v, its lili-: ifuh?i?i.n.
Tin- ?o.nit? ? in.n .i i ana onaa andarraiineioifitaenn ba
tuiatie 'm n?? inar, Hnmnwr?n Lraualeailv, at a?o<t?-rate rat ?
Ii. ,,,,.?, ?i i:.iit, ?ill bitolly liaal. ! ?IttiUl III C biluntrl
iff in, ile|f.L Ml?, is ? .11 In-.1 I "?inr In Imlilir I i-i i y alviata
Mnntiiv?, tvttdueittiaye, and I'rirtava.
NEW POR I, R. I.-An excliutive CoUiipv, with
IliiAltl?. ti *sl II t-s "t f.l'Altl M1..N I?-. Ish all? I? mi
.in I, n^. il. ? ,?l, la a n a.tt'1 ?Util?-, loi |iai ?u iiiur?. luqiiiiv al
No.'?il ? a.asAU al.. II??..u h. _ _
PREMIUM ?POINT?the liiimt loojUion on the
? fun ,. ami ai*.lut.it benllbi . Mi?, itn iWK'Mi tin i
ixniii t?.aiiiini.- ia.u-.? ,i,i, i,,, t, balliloa. bunting, i.i.i??.
t.sin ? Ainio to it t : ?.. N, lu vv i i i.ftn st
Philadelphia! hmmki: boarding
1 il(ii?i?,i!iin, swim, Mount Alr>, cl.c?'n'tt II,11 I ra n It
et ii-ail UK i ailroaii, lui .-e, a ii mam?, nailahadnd iriti in ?,
linn k ami tra?nant irnnaii m . eiiumnial >,\ ?n am .ran?.
1?. S. IIAlNI?.*?, Mount Airy.
ttUMM?R BOARDING, ftral elaas. aith
t?J Mnb ni .'/?) inlniil? ? ?mi ?in 11,n VV . C. I'. ami M.slin llail
CHARON BPRIN08 PRIVATE BOARDINO
I) IH.l hi..-I'll? ??a, tn ao<l?10 |n 1 meek.
VV M I'l rT, l't..|?rletur.
CUMMER BOARDING at CliaaUiBl Hill.
?-? i-l.i a.l??.l|itiia, ?Ilia Sve Blnut? of itaUo.i ?ii-ain iih.ii?
to t .'iiii-iu.iai m ih.rt)' t-i.'an ?. t?i|_.' ramme, baaolBol l??-?
1 hm, h.ili |.r?fUiiil? nl.'rt ?Ml 1- M B. BIMMO.Mf?._
CliMMKK BOARDING at tli.- AmUoiiMmk
n ii?.
11 tin?. p_r-_aai,ll> Uaaat.sl ?n the Aiualuntuuk i: v? : 1
ea trutii t.e lleiiiwHin? Water nap Aitiln?? 1*11? ?I'llI lv
'I |?it. al K?i?i-ilni.-m ?ill.? f <?.. Minime Co. I", ?in
rl\\Kr: NOTICK.-Tliow* vrisliin^ COUNTRY
adit
Uh.V iil-.N MUbd, liuilitau., UrtMUit) Cu, ,
Couru ano Riio*n9.
?UM ME G HOARD IN SHARON, CONN?, Ib
I ' a ?I Hfhlfnl ?nil !.?at?v ?ill.i;.'.- !? _ I i ,,- ,i|i? ,ilr,.,
?n?l |i i;i-.. ||) ?i'.n.i ?.! vS nnliM t-itii liaron h-.llioi.ii ;
a'lttls pi-? Iemail . y ttri?reUO? HI?.)). A?i?.l?aa Mra. C".
KINii, Simr.t.. I.ltc!) el?! .'.niniv. I" It.
?? rVUY. CHESTNUTS," Risentsle-on-HBilMm,
I ..t.. Im r li'iu ,v ail-L Dealrallelf iOMH etlh ihnr
"||' hlj '? r-i ' i ?t- it? ?.v.!) im? lu?iilie? ami si i_;ir gaathaneai
r ?III? III ? i- tr.pl.la- I.
rpHE iintl, rsi;:ni'<l wil! ?iciuiiiiiniKlnti' a f; tnilv
X ?it ?-.?,. ?,' r? tioorOma, tiring pleaarath eltuate ? i. ,
' nil 111 ?I ll-iltll? s ?a I. liM.,1.?., \il.Il.-i? |_KA_J II.
I'",' ?': I.. A tat i a, t.t?. t.? r n u, .?, V.
'PAKE N0T?CE.-G0OD HOARD if ? ht
I mu s I anee ? targe ehadj lawn, i.i-n unwind Bnevt.-wa
?if? ir??.? i ...ii.ti. i, ...i..ta. heellhfnl ptaee, 'I.riue,
S? BBdSB per nosh . eflalie prat rrted.
Mre i BifSTl i?.
?'llt?o.'i fur eis, lint. !.,.?- ? ??. tien York,
rV i PARENTS it'll GU?RD?ANS.-A .vi,i?w
1 Misad !, r anche r , II? n i i 'i.e. lili, Iih.iI? t ,. I?-??
ml - tram Mew-Yerk, v-iu reoriv? lain i,.i Cetml] iwm.f
three ?: ...? ? i. ii.Im i,,.,. >?i,:, |.? plftne li ???? Pu a
i.me in a ?.i<,.s i- i i.u in-, . ti. ?i-tiu-v cu i. etch,
li.!? i- in In e ?l.., ami olte.i il.cn . ??? .il ?i. .
fi.<u a !v iitncl on. A,',ln?_, II. !.. ll<u ir,.-, li.l.iiur I'p
UtWO -.I'll , . i.'.-il.? ltI?.;w.M ....
VISITORS TO IMHI.Ani'.UMIIA.--...' ron
? un? il ,a - tur ? (Hill i .in iv?. me lia-tnr, |..i?'iii': loi
U ?in. .S,, charge lu H?"'-<". . .?\i?.p fir n ?? liv?,- K ten
clHM-ke Be ??.--"? ?.???.-.?-. v ,1? rert. n-;vi',-,\v,.u.
I? il", I mi _NP IP i A ill) I.Nil ?lUa.i'i'f, 717 HaaaMn aL.
I'liilaleli 'na, Peni?
CutCIG.
RATH AND CHELTENHAM HOTEL.
1? l.OM'll.N -I'.. UVl'l-. I'Alllv, l.ii.-iii'lN,
K ?.' ?, I ?I?.
The l>ti:r New Ymk TrtbBOa .wit SUM An.it,?un mumw*
Uken HI tills ll.ilcl
txwwVSttt RftrefltB.
ATI", NDANT. v -i . '.?in 'i Cornell I'ni
v. i ? i? i ...in -ii, i- a kiln it U ea x, tard ut to a ?_?. in?
Wan ? su inen, ni'? .?.?:.? |-r I'-in ?M. i. g . - lot
i i.m, ?? w .; ?? t.. ,aoi, aim Aadi-eae 1 ?,. n.iiii- ?.;?. ??. hi
i. ? i ilaia
Are vor going INTO Fiji. countryi
i\ l.uMI .I'M I- \l .i.iii.llu- I.e.? It??? ?n SI M Mllll
III ?I'l, I ?. yv m _r |,|., ?, ._, ,i, i H,,,, ?, n: u a | ,r |,.iiiu-eurs
Semi In cat
M? It II IB ritll.UHW A Oe. 6 lei ?'.:??.*? Y.
ASTOR LODGING-ROOMS, Phitiiil? liiliin' \...
/\ -.-.?;?.; i ,. .--?int ?i., aii?> >--,.-? ? Oaasaonhd l_Ms_ajBt
m-?? ll I'iriiisi ?.I. .'.?)? an-i 7 m per mas
.-,?<-. 1.1 i, m . t... IT-, and t* ? a.? A'-, ru,- beeaeoitti
lMi.nl ami ns?,ui lo? lacle* ?un! if.ivayn ni ti, al No. 4 I?N"I?i
Tin -I \ ______*____ *?'?' '???
A ?THE BUMMER CAPITAL.
l.l.l.AM''**? OCEAN HOTEL.
LOMO iuiam'II.
Will. OPES JIM: IB
_ < llAlll.l I- A ?v.-|U<i:N I.lll.AM).
RLOCK I8LAND, Ii\ ?.
1> I'Cl-AN VlI.V Ki.'l Kl. <>|- iaJi.li I.
Baal tor c.n ulat ami t? 1? t?-i.? ???
M? i.i I _._.?< ItAl I., Iropniitiir.
IJELMONT HALL
!>?-,,I ?l,?-M-.| . t'Al\ Ml vi:iiAl.s?*i:i\?.n. N.J
i --t i, tin m .i ?i the boni haeetl
lui ii>iii.iii..iu i-?*!,. i ?. i? no* asan,
D. a CBOWKLL, Prapneeor.
B
EKKSIURK HILLS.
('
QRKTLOCS 11AI. I -,
\?iIIi.uii.-i.i.iii. BrrbshBn ?i - M aae.
open lane I ?. >,> hauss Baa Bea Yur?.
?Tanea it,?al. rale.
B?jo tor tie* native ii_uij.tii.-oi. ?ruh eaSeeeBsaa
1 I Hill Kl. Pro-prletor.
B___RKHHIRE H?LLT
V .-. N-lliN ff.H'??!'.,
WII.UAM.-.'IU'A S, B V-SS.,
A ?. BAI ?BT, Pr?mr1rt.?r.
Tlie IhlM and ( eutetinial ?.-.i-ou ??( Mus new au-l e,e.'anl
MiiiniM t liai. 1. sil,.. m, i .a tin ii.i tin ol Hi ni.?-t twaoUful
im . i,? r?. m u ,? ?. -i.,'. Pan awootata air. i.r.iv .in.?-- . p.. t
?, r.-'naei lu. ai .1 1 i nu.. , i|mw il- m Hi inn miau?. No
??a. .pe . m? .,i.s?.|>.iio ? Hot *u?i bella le all Um r.s.u__> ftma
mi,.- ut ilaiii h. , Ai. i -le-.?, a. in' I"- ? m ,?l 'i
.M.VA il, ADV in I.MiA'K ll.i.)M?i._
C^l ?I.I'Mr.l AN HOTEL oppraaie ('<?n_m's.a
I -|ni|- Part ?-ai-a',.i.a. ,n V ? ul r.i.l. iwtnnuahoJ aae
talntn_r_uod m iraiin'vriui nu?, ?ni ut? ?i Jui-e in
I' A I )..!??. H. rn.| . i. i
?ENTR?L HOI ! .
Ht N IKII, t.ia.KNK CO- S. Y
JA-?. I;r.-h. Proprietor
no7'/,i:\S' II iiiiilton Hoaae, Ptsaiford, Oam.:
v.y nee eaal ?aui la eeeej saaai g, iao.nt?i?. prrf-?i
lieallii , tin? ,1? 11. ., n.i.li i,,? anl .u. ini_i.
/Miir-.\\ 1.11/ LAKE HOUSE? A <l. li-lit?HI
a i t ... , .. i ?. 1 : n --.,;? I . ', - I ? . > Urne
re li, .vi . Irr* V-reliiif ; ? Hue
tr.iu.1 ?it.ii.ar ?"-I xi . , '? . '.il,
' ' "i
-jnOLHMD A II M.I., LelaiBon >j?ii."?, N. Y ,
\ ' ?i.i t..- ananad hn tna axaaeo?I ISTB ?up- ?i. i?y i ?.
UALK li i"l ill-?l?
lii.mi? an I?- s'-cui.'l ',1 t m? Im i.i . m or l-i ra.l
m? ?i, n.v.Si i i. ?? '. I t . at u.? Bnaslechnat ftito-air. ano
I? it?.. Hi - , .?.??. V "I.
/ "A rSKILLS. TlieGR \M IK iisi'?t!.. tm??'
V . H mi-,i. i li i i i" 'I.. ?-? I'- . will.i J ?' ? !
, mam,?-' i? lia l..r im I ?,
v.a'1? .ni-, aiul in ?__:?! tuoni park. A .,..? ?? a J .... ? I
?inii.i II,.i?.. . ? al-llil. N. V . ___________
/ V)N i IN ENTA L H?TEf..
\ .' hAKA K?'iA sl-KIMiS, N. V
i'l ?< ?ill tie v in I'.'.oi-, ::? ?i r I ... : I. c 11.? l>Ble__l_d
Hvaiu. lain? unaurvas..?! ?,.!.'.() In l-i ,n ?> ,
,N , I.IH.Ill HA, M 1?, Al?.,?f< t.
/VMSKII.L, h. Y.
\J !??.? i'i ? I I' v I''? 11? ? I l I.
I-- l.ilW Ol Y.S
111,-i) < U'vaiam. in, iiai.u ? ail * t i~.ii.tv iin?nr'.aa?vl In
II i ?i ? 1: I ?. ? n . ?? i. ? ut ,-1..o.. 1 i i -t . I .- ..? . ? ?!
ii.m- na 00 ar too aerate area?, Ble ti ?i?. ih?.l- ?
li u ...-. i.i-? I . - ii.'-oi AU?,H -
Ji.lt.v BKI A- I b.D, ?atakll).
c
OZZEXS
H i s "I" POINT II?? I I.I.
a n i m-? iii'K.N ji m. ;t.
Hal? *1 60 ii.il VI l"ix day- rn?*utl arrauann.ru Is ma?le
?mi tiii.rtrp i? ti..? osea
a.i'ii... IIOODBELL BROM W-j-i I'.^'.t N. Y. _
pENTE?N?ALBOAR])??G-HOl!SE,Cli<
\ i-, i, . : i??- aoec.- boildl ea el i?m?.i utla BlUiarj
Ai_enii i_t npiiu.' ao el. i a!?.-, ale. ami ?,...?.?, in - a -.
of i", ? li. I.?? ii? i;i? ?i tu l "itii" .n?! i i.i- "' mi ?.
I
I > l a - .,,..,,,,. . _. .....
? ti at ? r i a. ul- . nmii.to-: .Inn
?,?_,. i..i-.-r<?!_.i ?ioin,i.,,i.iiii.,.'l'a|,i'-.i ?.a Hourly
n r 11 in .'-n eeuual bull un a. ? .in
.-.Ha.?.,,, a, |. nanu. Ill At I .t?'A II I I IB Vauay? r?
CHISTEH HOUSE Clifton Bpriufpi, S. Y.
I .- n,m i r.? rt . a??...i.ni" ali-'ii? tratelt - l?:
,,., la . I i, '??.i,? el I" " -sail. I all n m . ' a.? . _ lo i ?
ri IMI ? I ?i? ! c in ? ? i"?
1 ??AIRFIELD HOUSE, Pairflelil, ('?uni. <?n,
I I. ? .1? -I ml.? - ? i el I ? 'l'- ?I ??" ???' ?' '' ? ?'
?. i,. ',.,-., * Viirh. A.iiii?--. v.-? i.i... i i IB a v. i i.i.i ii.
Im. il t. I
/ ?KEAT NECK H?USKJ Gr?ai Merit, L I.
\ 1 ?l,V ?II" S . I I a . . - 1 ' I
l,,| ,,1-1,111 - ., . S I I. . .,, * II. U.. . t '
a. Ill . I.a llll'l , l'.lllllll, . Il ..I -'A ,1.11,1
/ *LEN PARM-H0C8E, Spring Val?ejr, Rorlt
\ I ht ?i ? ,,,,..i,, S x . Ti, - ? ettrhlf l ?mua ? r t
lo i . ??ne n.,'. ??util ? 1 lin in ??; eae erltl.ll all) ' ?'
Uie.lll 1, e ..Huf.. l?nf a | I I ?il ! 'Ill l II., ?III. all
l i ...n .nu m s a;,|s-ii-niii ..: m t Brei elaaa efi r
lt |- ..i,., ;..| .1 i ,. yi.n.iii, ..... hl ti, i . >| H'"
I,. aal, n ne.?s ??! I? ? ?, tr-.ii. ?Ii ?? <???i.,l.v i o ?,,. ?ni. im
U.OH.IU1.I.I ? . in.? .iriic . I..ke Ina. buoai .i|?|,|i.i. i" mini.'
?in,-.?- ?,,?'? t,.?,?? ?m. i..itlmii_ ni-i ? I.S.-U! I . :t. ?li m ?'".
It. in- v-i-l'? I.'"-, r- ?It ? i? ? i"'l- li?,in ?? "? I i
Sally ti.r l'-ii n - l.ir-.uili --,..?? a h. .Mia ? II A I- . Kl., .(
.1 A ?... I? ,? ,?,?l'' Htm ?"i i tti .?.t....
IKViMi HOUSE, laonn "raneh. Is nos? i?|k?h.
I ? ?m., W -si i" i ? p i ?i fi I i" U" , '?< ereel
i.i ni.1.1. n. t uni '.*?.! mi i eme.
KINOS' H?TEL, Aiiiiivvillc, L I.
Ti.i. ...i -i. u???? i. i ??-. -?? i? opeo lei asum?a lieemlilasa
Hi win u m .m?.?m? ni- t- a i.nni in.u nr <?la a...ill
i.,,.,.? m . i.,t .m -n- i.?-..t ?-. H? in i ? I" ' '? l'aile)
ti all?! .?un ?111! a.i'l ?nit iiiilili: ' ? iniii - ?I.????! c- -m-1 "??"
luvu.ai !>). Mia. i. ' '. hlN I v -" ? I'"'. "? "?">?
IAKK MOUSE, Milii'/i'i Inilv?-. will I* opea
j MrUteaaew? euer nlng monada a.ni?e ii./.u?. a ?na
dm ?i....i, ; ao bar. A-.Ur.ea II. W. ? Ol, , reeBehlU ?n,*?.
ONG BRANCH
1 i.a ; li '" v. VN in*? IIOOHB IS MOW OPBB.
1 ? ?in- ? arm* ibli
M.t.lil'.)-. .'- IIOVKY, l-tnoileUita.
M AI?SIIAI.I. HOUSE,
?>l yotlK HAHIlOH, MAfNK.
-, ,.,,? i M.,? lam -n. A" ? .i.'.'ii?-' il "n- i"i ?'"?? aoeata
-,,,,? *.,,?fi , ,,it aa k KU* i' ?' I i-.iAl-l? 'roi'.
MOUNTAIN HOUSE iivv
i>l In LAW AB? SfS t'l H i'A'", VKXS
i mano? leeaHao, t'n?i titan. ? ?i. !i.-ai?.-i a? ineoap l-nui
Irau BlUleSlA pel ?-?.?.ot* u. *:i , ?i
mwmmmwtnm? i riti?i. llAi.MHK, Itonfiaiar.
isJ?RWi/?T? HOUSE, Norwood. Ken ''-1;.';
,> . | -.mini S. ?* Von . liNii.H.ii.... ?in ,-?,t.i In ?
,,. ?", ?.?i.ile, II ,t U.-l-l. line* I"*. A|?,ily U? I I
t M ??I, I in." ' '"i
/_4THESEA8HORE.-PUMI*TON H00_.
\t xx ?i.., n 'i., i-? i "??',' ? ?-?","?'?"?!:,,|-;l:w J_7;
V?r- ?ml ma-las. H,e. ?l.imi I..IM' ii.? ? ? - " ;'?
?'..Mil .1 an c.iuloll l-l? . ''?''-'!' ? ? I-''' ??'"' pall???
IIIK ?l-t'iii*. ?'??!' C.? '?-'." ->.''?'!? i H ??.?J.'
/vri: HOME IIYOIBXIG INSTITUTE,
J. a.n h M I.I.I-?. UBl-BBBfOB OBBBTT, BBWWBB,
aibebaaems-d.m Bernas' aaaai lbs Baijd, ?jBm??_*?
?.1,1. i,,., .1 .ill.I li.?? id el.i ?i m? I uva??'l'"" "?_"__?
?t..,,.;...! ..n.iUllv et,?, e. ,,. . I?, -iiiniatv .Ihode Bad ?mO*
Brb.0a.r'theannilahLtha Ihetoneh drsJa I - "?'"' 5_J_
ttmtt?nltrm.ranentr. the euh I U?e All II? n"?f 'l*?'?
Wet. r, Ui! ?. - t i? letal is. ?i uiii?/.-.i aa u.? y ate nora
?on.lera mo-irnau?" i? a ? i . ,.??.?
*, ,?,,,.? - --,?ii?- e.iltv.n. n.n.nua i??? ai ?I tiU le.- .? ' n. e?.
ap,l ,?? m' ii: ?-i?, i .i, i; a. in. ? ni" ? m?' ens ii.? i ??nan-,.,
?m n? ami raSM M si ?*.?.. aeS ha ???? ^ ,
JAMI^? ? JA' ??**
nidi I'ECTHOUSE, Bethlebeni, Wbit? M"?in
imaa, M "- Mavnlii<?.-.ii lan-iin.'ln -'-'" r?. ""?'?rJ"
howSe? caei boa?, mm tummn, ,.?.i ^ .??it.ie ur-.^ f , ".^
DKOHFECT l?<?I!.?K, Sbeltw lalaad. U U
1 tupi, m.i.i:, IT-!.. ...... ??a-i.; aae 0 ?*"?'""? ?"^
ti.u an,I m! un! line vie ?? ami t,!.??_-._..I rajt.lil'? aiiiu
?,'wVh,.ii...i..?..i I"":?.??" Z pwpeiBsaBlseaalf
InHtl.MH ?lI'i'i'-'OlllMll"'??? N ? -
PAVILION HOUSE, KIVER8IDE, N. J.,
I ,.,,? .,-?...u?.i?.-, ?Ji?f**^arf_^^A:
i.'l'.'clVtVtUKMinai.'^fl.M..,.-. aminmtti.U ..km- ?eg
akl?, N J. AlaufliaaUJiva. t?lUi_e lo leniior Ute a*a_uu . toO
maaohty.
?nmmct Rclrcato.
|>ICHKIELD SPHINOS.-^gpnniE Honst-, open
IS? la) ii.iii' ?. mi |J?tuAIS lilii-iiiii.?inun ..im | ui -urtai.
Il.li.-iratt-ii t in II ?1 ,lif.
li
OCKY POINT HOTEL
BAHUAOAbBI IT HAY. n. r.
U 1,1)1 KAN l'l_AN.
vin open for r.?-.| ixiii of|.'ii.?i? July I l-.i-lit ?teaniboats
?tally iron. rrot-l.tt-.it ?? ami .\.v.a?ri a air???
I.. 11. Ill M l'If If KV -. 1 roprietor,
t , \ Untad, I mm en. .. II. I
OUUP HOUSE, Oeeau Bench, ti. .Y ?Eolara ?l
I ' emi lilil?- i ?tl, '.'(Mt n?..| ira.,- m m ?? , .nia- ! oe ? '?ir?t
uni, bonao. Addreaa t.. 0 IXlNOKR.
CEASIDK BOARD?A? a farm-hotuwi ?it n*n
II -m ?' ii- i ?toa: . > ? l.citl 'ut.?nie, lahi i?. a?. Aug. Ac. Ad
Ole 'l t? - ' il. ? V . -m.a,ii|,l'i ., I.. , i I? ? i.
C??MMEB VACATION m H. rks.tir . ?it M.i
l^ l?ii-yii.?i Uni, iitiM.iln Ma,?. A i? -..?a m rere ?illi.u
CANDS POINT HOTEI, Simd-t l'oint, L L,
I > t.tii.ln t?? ail anvaaiagta of a -.nuc? ei reaniT. iiianaetl hy
.afcafruM Paefe-aBpaad rttlrty-i Ird ?u. f.. ?C
i ? IV A?l? lit* (,' 1,1 : SPAI'OII.
?CHOOLI Yv MOUNTAIN SUMMER RESORT
I J ;? I .i;.,a, ii,i rai ?! - Il Si. .: ?. .il i ,i?i. r ?le i.i.?
l.ioiiM l-, ?ni, le ?haue, r ?i . ? ? iii ? lia li? -i? eut mtiiinti.?.
Si?iu!f.a , ,,, . 1.. i? ?. I. II lil .. ?, -i a,.?.li?i '? Mo iniiuii, .*.'. I.
Ci'l.INt; HOUSE
>~ BICH lit i n sniiv.;*-. n. y,,
i? .mt? iifM-n. "hmntal. nur. r, h??i?i by any ?millar e?
t.'ihli. lintel tu tin I'olian! Malee." Trrma to: inn, ?i? u.
?f I s a ? <-? It Kill?: ft?r !l,.?lr l.t. tl.H|,;.lt i in a:.
T. ii. I't.ia mi?, n??i.f? and t'raptletar.
SHELTER isl.AM) PARK,
UJ BHBI.TI B 1-1 Me WKW YfM'.K.
M AM BANS 1 id i .-1 .
1 Ma rlC|?-int BantO i-i if.tl? lulo? ..|t< a a .1 uiTrt-? :it-<-miiinu
t'ataiii? ano . tri.? n? n? ?,.,.? ? r u tat i. ..? l et U <? . ifauttl?
l oaal I. ? a . ,...ii,i in m : n- pari of NcwVoik ? ,ty
liiiMn U? llu.el by Vat-aKui'? ? ? -
?^i'IvV.fV^!'^^?^
CURF HOTEL,
O II.a; ISI.ANI), I__ !..
IM BOW OtWf.
Thr?-ut_-h tirkrta am! lar?.???_?<? iBOCBed tr< in II imler? l'oint
v ? .'??iiti.il IUtn,l al ? ii ,i t :? j ?
PtrTybaau |?nva Jaiaaa alt|t. NeO V?rk. evert :ti) ntii-atte?,
a ti Ti.lrty lourlL-al. esery ifi i.iimti-|,i, limitera el,il.
H. s. s. s A M Ml... l'rin?rc;itr.
CWE?? ^PKINCS,
O M. N .il t ail N I Y, VV1ST Vdt't'IM V.
itfnl ?t -?Ml-:.; UK? ni' ?i l )m m.en
n l'iiiiiniiiai m, ni rtaltara on i e y,:., m tant, ?-o
?u ?il I il? su a-l i -r la BOtnl "t If-ailtr. t ninfo?-?. i.r
r ,-r u ue ??: ils n-, nu.n ans ,i .? . ai ?,?_? on u h? II.:?
i? -i 'i'.'.i ??n '? ovala?. I ?u I o , . ii,l ..-i?,i* n i. r.ft t ? ..n
?t.n ?u ?' ..!?,-.? Kar Say, S . ? ?i ??.?.? . st'Wo par in.i.iii,
*.hilen m? m ... ,i?r?. ?il: . 'il nsl m vaut?, half
|.?..-?-. I ?. i.i i?, t,.? ,??,, i?,...| t,,, IM ?..?. a,, ,-nn 1-e t.LC.t. il
ai u.? ..nu,, ni u a li irai or rai timee m n...,
Bal-i.? ...? i . i? ?. i .. irina to make arranfeiaenii
!??! Il , Mvimui, i., u i t a , , i ,. ,, . ,., , y, ,|| pi, a..? a? tmom,
m ?knee t ... i J. h - ?ni?, rtate? ?dent.
rPHE ENGI ?WOOD HOUriE, Rn-?lcwood, N.
I i a ftn.ii!..- i -..?.il ia< i rntaa mm rc 'i?n,
?.??.n-. ? un- ? .ni. rail oi .i??an.i-.iii . in Ni-v. Vik. lime
4.? n I m tea II M a LI.IH In.? n. toi.
IMIK HOLBERT HOUSE.
I i . i li 1 I... \ Y.
A flr?l t lu?? viitni. , r n ? rt, art'I be ?opened Inn? IS '?.r re
i ein m es i'i.?i. i ??. i,?ni,?, a iMioiiiitiil tobte, ?iii?| lliK-r I
au .'.r, ?tenia im u.?- ?. asfi.i. Kor i lieu ai ?ml |iatt?tiil. ?- n!
?Sraaa _k.^J. .
rVWt WIND80R,
OK ?4 It A I < ? IV H I-It I.\. ?s. N. Y.
Tina new ami BMhOBMB BUttt, tBttggtBg the MSB ivwi
in.iti.lne l'osiil.in on HrtMt'.wty, ami t'???il?i',lii; Cn i?.".?.ui
I'ark, wi 1 lir ,, Ally h?r Ihe r_a.trtpl.inti of i rnwte Inn? I.',, I ?76
J.HIN K. lu ILE. I'm,ri (or.
Mill: MOUNTAINS?ls7f,.?<; L B N
>v
Hi?!.-..': ?ii.,,.. ,i,i, |. and olaeo unt. I. la.
AI PINK Hut ..i. i .- ). ?. m ...,.?.;, II., ?ID .tA- .1 ,lv l?,
l.s'.l? \V .V . li. illl.l IM..N. I'l .ytli-.til ..
WATER G I' llUllSK.
Iii.i AB AI.: WA ? i H ??.Vf, l'KNN,
ni BMS JCNK i
tulh tne.rraa.?! aUraeUm,?. Ix?a?, lautu 'tut hein ftsitn New
V .?i?. il., it .a. ?i , i i,, . tfm,? ,|a i. aritt?tutubante.
L W lin ?i? t..Ait .-t il.L >.. ?'r ..ir i-ora.
m?>| r.:ll> SLAM IN. I S7i?
I KJ*mrB? OATBBILLMOO l A i *. HOCHK. I O I X?t
Ijirriat niel in i in? i -.il si I lerlo ?, ont?, n-etcia-a Im ir mi
lin lia. . i.iii.?. ami llir- o 1? nur ?iilaliiao?. ne lin? la..am? ill w
?Itbellu ma Valley. QyanJnna I mu. i i H-aud for ctr
mur. (?siiUraU?. C U HKVi'll. UBtaatU, a \
? A l-l?. li 1 ASI) Mit! MM N lti'l ? h. ? I AHKH tNI'
C.vi-.i 1\ .1-. ?n a ,e ! lu aiuinUiii?- mi llie arrittai ol ail
l.t?.n? al,t. bunt* ai t i.sat.l.
Gi nutioua lU.i:ilei-illiics
A_m:irfl8RMR?T8 Ki ?i: THF. NEW
Y.il.k I' . I ?t i NI. V?. Il.l. n K u ?;KIV K!? AT Tilt: l I'
?|??tV N "I 1 ICI -- N" . .*? H'ia.:?.!? OUT Hurt? ?--I ?t.
? r I?)*? ?.'(?! i ?^iiti t l ?t , i-or I i -!,m ivt? 7?i0 I n i-l
?i-.itil I ??: .i -. . i m : n IIVI:i..-.M ? ?! t It'l. No
?i, si liiiiaw. mt Dna-ban ml-and t?nanty Inmthai.
Ill ai It-M -a? lu.? ?lai.'. Human,?!. i.|t te S p ut., ai r?<iilar
Otfll ? l.ll ?
A -KRE? ni-' CHaTc?eT? ll-.f.'ls. fanaara,
??? f imill. -. .??r . .-i|.? I r.' - ?C? ,,i.al.? It- I? <?( v.rrv ili--t r.|?
lu., ?l.i o( ,t,,|.-i a|| ,... ,,:i:?-co uni, ,1,1 .?,?'.
iiliKI.I - BMHU1YBB.V1 I.' ni At. 1.7*1 t u,?ituiit-?l..
r ? la??..-., a ?.
pOACIIM VN -r WAli ?:i: Ri ?. .?.1..i.-.i man;
V> ? ? i -|i rtti i-.'t ?n r.ii-- rv
aa ai Baal enlnn?aan. can ?? ??i.tr?-.? I u . a? i ? .?i i i -t
/ *' l|.Mi\N.-A voitiiK BBBBiad ntiiti (?in li i
" ?. at ? ??Ci la... -L? ... i. ., at .. . ; t i. ??i i .?r lot ?. i . ?.
Ill t an?', r ?.I li.tin ! I?! r ??? it in..? Iiinii liant
. mudrin - It IU.I "a K - 1 W? ?I 1 a' ??
C^llA' l|\|.\' I'.V ?I I'?- t, ?t II t It'-II win.
" ' II. ? .n? '< r?'n .'? In? ' it?lii.*.? , baa Snad ?I?h ?ntne
il U" t? : i. I -- t ? i? ? l? " ; l.l ? oit? .u. . -It On. li' ; ?
. i gentil un n ?n ? a.ti >?f ? ? a-. In
il?, t i ...li t. .1- rail au ?>. ?'.?lisa? Il K.. Ntt _l>'.- l?i.l
?OU al.
( tO ii'IlM " N and G UtDKNER.?A l'".t- stai t
V_7 i, a,, i . i, I _. . ?i . . m ?,,,. , ji a u?-? ? i a ?Uni
? ?ni- . r-!?m!.. |,|a it ,
t ? ? . t i,an? ,'? ? cil. n, ,n a i,'a, i
a i u ni, Il IWO, n ?il. "I '"U,'IV ?.biir_t? Vi. J.,
B "?.I ?ta?.
( J AkDENER. W iBted s situation by ?i alnclr
? a .I...OI, i a ?, ?ar ? , i u?S la ...?> <? ' m* lt aai 'ui an i
? ? aatt ?-t hora ? BOai ? aui a ? M. i? . i .
????. t _
rjARDENEH am U?EFUL B.i .. It. m f.
'I -..-f.. ma . ??*??1 :.i> t? tr- ~l.o?|,r.. s irn.?l l.iu-l ,1,, ami
i aa lift'????! i a- ?t > ? , _? n ?, ? ai? i
? ?. : o a ?, tin far n mu i Ai. i'?> re> ? uiuieiu.ai.aiia. tali
al? v IiI'l.n I y. ..v. list I c. ,? . ii ?i i ?t.
(?ARDI NER? Situation vvniitt.l b] ?m Kn
S ?I ?iniiiii iuWIiiI' an*, m? rl-t!. mail et ? r t .-l li,
i . __ ? . :i 11 ... i i-. l-lli ??, autl ' !aa ?Il II l
ai r ? ?l ? ... .m ?.' a r? nil?- ?t > |tla.i, total ab
.li,. i.. .ali.l.c.ti. ?i-.?l.?ii.. Il i.AN-CIt. I...? '.' .1,
M ?il.i.li.N J._
MIGHT U'ATt ||\!.\:\, I (?Kl i.? Bud USE
.1 II.. ? r-? .'? i? -. i ir f, i __,,. tat,.,.?il Mb? a ; Lie,-lu
a Utero. Mt abne? i ?i?.i. i - i- t'i??r ?n >, '.. i (. i ..... ??, n il
M.r ,.l-i. l.... ?.it i.i i,| r? au ?a?.il ?Il u, , ,< hlra-eU
t I A|f,l, at itltKl.l.'-t. in- ?A tal .111., al. lln.it. I i
J 11.
CUMMER BOUSES. lliilT.I.S. ;..,?t l'AM
? II. - |,t,iii|.l.> ?,i|t|. i ?I ??II. it.li llial ut llll.!-,
. i?r li ?le, rimen, ?- ? ? ? h, Kn li n, Irian, A* . ?? i? il
-I p I, I ?U.,? I LU a II 1, ,..| , il il,?, .? _, t , v., ,|, ?t
i l-i M'I t.? tt.i.XiV. Ion lib*?.... tn-*r Ulli ?... t-n
n... i< i? I I I hat.
\".'AII! li l'.v ?i jroaac Frein'!un in, ?v? lii-t
v na. :?iitii.? .i.nii ??li-r. tlHirn .K.ily i? .ni..?
In I ?n. nu et ill?, t nu lia -, ? ... "? ?..?i. il?. .1 , la ..- ,i
? ?? il ? ? t iitn , i an -i r a < itiii|..iiliU-?< reioi. u,. . Ap|?iy
a> l'i l.l."-, No. I 'i ?Vaal ?il . ?i
BtlBfttOM QJiuuc?---fcmulcci.
ADVERTISEMENT? POR Till- Ni:\V
Jx M.i.K ratai kkwiu uk kb-cbivbo ?i im
I r-TOWN OKKIIf'l . N.. i . .' '?? !.n. i.l ?a ly. ?. i. I lia I?.
liai ?C m ?- vvist l'u.ii ? tliii?' ?t. . ?i t u- n in
? !_??? lia.lu?a?, roc lui ?.i.?nia ?r ut II.. itVKI.KM
tiiiti .. si run - - ??. ? ?.. liae anaoreit and
i? ???.'. ) ( ?nrtli ?t. . I lui uni ?..tin.;? BanS HnlbUnaii ui' n? S p.
in i i ? a? i i " Sat tuna?
il' MORISON' i.l.l"t. l:ir-.?t, it'.l ?os. m
?\ I a ?i i. .VA VIS I, ??ti l'l l... m Hit-, nuil ?itti
? v. . II? ? ? t ..alii? r 11? Li ran u oil, ? all .n,' lia liUM
I , a n ? II , ..I .oniiir. . N..IIII. . :. ? ?., ti.-aa,
AT BOOK HAM**, 307 Ub-aVe., nmr '?M -t..
/a ?rill in? it.iiiiil a lai??- ii'ini Bi of ?lie? n r ? r? ,i,i? .?; : II
I ? nil- III., -.lll.l l-i.il . I.'t I III l-ltll U'l : Call."I t , lot
prual? 'a ?t I.?. l.ojiilt.i.- i o t?:??, ti.tii ;., .Vi.. to. I'.iin.ii v tu
II , I. It A N M' ?N , , l"| II . I
AT BONORAND* FRENCH 0PF?CE? Pnm
.X lllra ai.? ..al t s,: p leal mil m. .?i .. I . t : . ,. ?I .,11 n ,
i lita tor all ?llaa, ai.? No. SI WrU itlalat.. iniiifi ot
A 1 I'Al'I.KNr.l." , -in:; 4ll. iiv.-. . _>8tl -t.,
J\ ma ba atiiaianl gnwl ti fil Va riTt* trrall i>- ? -.? - i.
I I ?,, ?III N. . 1.1| ll.tl ..ins ? B.H-l 1..11 Y l'Ai Lii.. i it
BVKNnMO.'t, l'r?i| r.t mi a.
4 YOUNG LADY lient.'? tlie ?position ?
i\ A v| \ M i N'si-. ., ,,( iHMSTANT m m llMmi. i
I I?,, anl s.. lai liai ..ms ? o.-et I..II y I ,\ I Llv.'.l.lt ..
ttVhSs.sii.i, l'r?i| r.t mi a.
f
ir
?'A-IIIC' 10 a i.t-tt ret? or art a'I. r. I.? i. ?l.-ni i feiviue.
A.ntu?? c. itii ?Wi\, i:t \t.? i r..??iti .1 burnt,
A |)i.'t'.s>.M \ K I'll, ?uni lii -t ?l tas operutas ?m
i\ vv.nitr .?. WUaan'a it? ?? iitii.? * ?t,, ? ? few men i ?
t.? Iiv lut? tlat. ?.lii (ii to til?- in in.rv ?m r,-iviti.ilile
lint.? V.l.li.-- in.l.s?.VI VKI-.ll. lloi tt.i iriliun.? C|. loun
inn? ?, ?.?A BfunSvay,
l.l. PRIVATE FAMILIES ?iad HOTELS
A
Irma a inn Sad Um-m al n t>? i : ? Sis *ai ???-?' itba e.
v I, It t t?. I at t ?ilaii, tliini J.", . la I U to a. l.il . r. .111. All,.I
,,?:..,?.:, attended to _
ptlAMKERMAID A raMable y<?miK tkotch
X I eiil aa cliaiiiivriual i and In i??- ?, WUtl lamittrt nufbj
I??.' r. i. .i nee?. A.I.II...C le. liiiiaiti? U|l lowti i.lbi-. . ?.?.in
any.
/ MIA M II .RMAII?. -Wiintid by n I'lti.tli mil,
\) ?til?. ?,!.-,?? ?.tan Kin lia i. ? . t al '?i .?? i .ai.ni? t 'n.ial .
Is .- r? latan ?-. Ail.lr.-s-? ..[ i.i,In it.';.; Wiai .,6.n ?t.. m
.nul Kai.
pHAMB?R?TATO. ? Situation \r.nitc?l l?> n
V_' ..11111?:.ni hoiiih.i t? t ?tniiii ? .?il ilinrit mlilv n'a! r
?l.n? a In r ?l.ll es , Un le ?t u. t il? rtvf ereiM'aV ?'tu Im? ?i-fU for
Uo iu.ls .,: l ; ,.a l .f Un ?L
pHAMB?RMAlD ami SK \.\ISn.'K ?s, ,?
V/ ?'liii.il? iiiuiiil uii.l n m., t.v a ?.? nnaii l'ti.u ?taul ynnna
?,aoati. I.uit aaitairtonotal iitnailiurmabl ami nui??-, al o. a
P?h| - auisiriaa. ain?ij ai lai i.nii ?t.. baannae N ami lu?
a ?a ? _
/CHAMBERMAID and SKAMSTRKss Bj s
V ' il a'. Ii.liislll.iila itnin;; llll, ?Im on lelalaiiiU lui ?itilM
tiioroiiKiily.iiii.il?? a "?i 11111,1? MOnsatraanj can >?i ? r.u.- an
aewiiiti ?o..! bme . la a IIIIiik lo ?r um lui lu a f.i??l lioim- , rim be
?. ,i, tl praaool aniidayi r'?. i .ai u-fi-riau-e cali ai lA.?'i: ?.
TK.t h. llltt ?m avtt.. iit-.tr 1Kb at. _
pHAMBBRMAiD sad Waitrkss. -Wanu-il, I
\_/ alla tllnn aa i liiiii|iieriiia-i I ami ?aiti'-M? by oui? tully cuiu I
p? ii-nl. loiniiy eomttttn?i ?a-.-1-a i?<? olijrtt. t?ei?l ntv ni? r i
iiuif ?'.ni m VI. ?. 1'Altaos AU n. liirvaaiul BUiployar ?;, AA I
Kl.? t -?i , l.i??.klyn. i
^.mngcmrnt?.
f?OOTII"* THEATER.?AIMEE TO-XIOHT.
X AlMKK, till* ..ri....\ ni* ol'KUA lint'KM-:.
TON IOHT, I'd- XI op KOW MATIBKB, mitKVtlM.NU,
I-AJHT At- -i-:,miam"s of v;mi-:i?:.
ami LAW I'l.linn MANCESet (H'l'lMt ICII'H
I.A VII PABlHlKNN'K UKeln Paral.
AUlr.' H !.A?T A 'PEAUAMCfe IN SEW VUKK.
BW. HITCHCOCK**
? Til 11 I? A? l:\IK TT1I*ATKR,
hetaraett M.lr ietlt ami IT r>-iir?t-a-?.
I'nrlnrth. xv nk a ,1 XV t I'M v-HA Y mil HA I UKPAYMit
In.?--?. Ulm Ka.WY 111 ItUINU. .v.-w Yi-rk'a faiont* a_>
tiva? It. nu.m ? latottte SSO ?HO ? N!'T1'.
l_H.VH)_)HHH M TI*. M A.I?'it M'TT. OU8 MSB.
M m AW' I ?iivi.i.K.
in? par rxci'etiee , l all malet?n eraonatore.
M ?- A ?A LAOBB.VT,
Uie MeeOTj eT i; ael ?eetl i?an<ii?aa
MlaelliA i.i" t t" IIk-fa? ,! f* in. ? unit?: Vo-rellat.
Mi a NI la IK Yol vu,
tin pi.a^iitir lui"?-a.?tr?v?a.
? r ' W, McA DKKWH,
tin? on" -ial iv.iieniielon ira?.
lit UK UM! W X KHUN,
ol t in. fi orif".
Mr. llAi'.i.V l.i.si.tic
ebantn! n tui?' iralker ?i"t ?.. neeiah.
>lr. OKI (HiI i'. M.IMNALD,
th. ta? "itt.- eeter
?Ir I- US' IV \l MI,
.t. t
r.
*' I I. v< ; aw,
the rumie Aim ro'i? ai-fer.
Mi. CH V "I.I-.- M VM.l'Y,
ehaeaeief ee*i?e.
Ml i H- TBYOM,
tlie n-l.ir j-.e'ti?. .innr.
Mr. PATt !'"K K .'-AN.
lr?t?? of I/?nrtoi nn.l I'm lint ?-??I? i?. Irtah rem-Mlan.
The snbnislaaii at ?nil ???,,? lorie t-.u-i, r? alas truh tiio?roat
mlbtary ireeea el tin?
FltKNCII aPYi oi. III. !-'AI.I. OP ALUIKRH.
?leu. re. Adieta i.,i.,'.",.-. ale in-.??r-.r. le, SOrei i? ncehea
trat i-.tir-, 7. ?. i i.read ^e-iia. all ii-teat* lu.???, ?e
Bad tu et ni? m 1.11. r?,, lu amata,
I.MOl.i. THEATI if. Iii.'nilwv !iii<r:i:i,|-??.
lJ Pn.p,.. I'.r inn i!,.tut .'.r v;r Jli.-H HAUT.
EX l :;\ > II III "?AR Y h i'l *'?;???*>
..f M re. IIR.YRII IT.? I'll AM',: AI'
IN 1". W. TA*1 II I" 111 -."- PI.AY K.S" l"l l"l.i:i?
IV !'.! Kl).
_ MATiM.I'l SAM 1 DAY AT!. O'CI.'H K._
/.II.Mol.E" CONCERT GARDEN.
\M EVKRY IV, NINO AT ' t.-i l iii'K,
Ml I'. 0. i.i i WORK, LEV")/.
a vi) i n i. pa a i ? v i i.i i vi y a a wo,
Title l-'til ti v v Pu? I i'l vi-i.v i.A-i'i DAT.
from I p in to K an ! t??-n. ?' M t?? ! p. in..
i.' iND Hi ni ICI ii ? KAL i..\:iii:rii"N.
CON' BUT : VERY IFTBRNOI N eml K? BMIMQa,
Ailu.__.iOu ......... .Kt.l) < ? nl_
Boiaa 111 Ueaal ?i3 u<i pi.
ljitimtic?it3 ID Intel -_fe;n lies.
pHAMBERMAID and WAITRESS.?A I'rot
>__ esiiuit gui a? n ne le mau am a In tr, or anaaaOes__M
?...I waiti.-?-?. in , IMI-...I- taailly. .:t VV ?v t l.'illi nl.
pHAMBERMAID awl WAITRESS.?A neat,
\J ii?-,\. ?iliiii?, end ?-I.It? it g yi'Uii-' wuiicib. t- u iiii'li'-. ?? v
in rn ?i. ? l il i lie n-? . i" ... ' a ' rut el ns ? . .ir?-??, i tebt
llMMatl i, .Mi- I..-, i! i ?. ?.,- ir ?I . . .Hi ,'ll tilHll nil ,.mille ?.'?I
n.'?. A | ? ? I v ? i ? m.I .i.'.-. Inn w r-t ,'i i. mi., i.-t. I.rn-wlwa.v.
jhH?MBKKMAlb and W?.TRE88 Hv a
V-7 ti ii a t ?v, , ni (it?,-.t i?. ftar? m ii-t | i.in-i eaeaa aher
m id ..ti.i ?* .ir - ? t,'?,r ?i :?:. lu ri i., .. t, . ??
n,.... herantl u* In . ? ?Il at IA<<.Hi \'s UUHBAU. SSa
ti.l IV|,,, i,??t A. ?n ., ,l'i un ; illilli -t-., l.|. -t I?
pHAMBERMAID ami W U l'I.ESS-Py ?
Vv ?.eriiuii i rot,-.?.in jenua *iri. i? a aenii aen t ??' eaehet
u. .?i ii?,?1,,--. ,eii n .t wiiti .. ;.i i t 'aelr lin ? i ?.mm: - ??t
?lin. Kteamretv. i? eprahe roi.hih t:'e a Bailee and hae
r ,? ?t,;, ti r. le?. ii.e. Au.ilv aI Ni), i31 i.itli hl , lx)l?e.-ii
.il au ,1.1. ave*.
/Ml WIHI l?MMDiiii'l WAITin:SS-l?v atMy,
\^ re?t e .be H? n cl. r.rl wi a BeSSSBSSBde fier ilulir?,
lliineoBlilj i n? ?i 1. ? ni'. <>r n rlv ?ii.i a g.??'. w:i.ir?ii? . utul r
e?a. i?. ? ?n .Mut ?ii..iitiir al aUm. alantwere, Ar. -,?r
k i ??u t??..?. me (al! m UARPE-NTElliS, li><< ttUiivvc,
II'? II. -I ._
pH?MBERMAl?) ?i* ?I WAITI'.ES-.- \V;tt.i. ?I
V_^ ?itii-ition ae i I? iiu'M un, l?i au?l ?atmirnu?. ?r ne BOlBa -nul
u-m..-ne--. Segote tin .-.'.ni: i ? Inrthe .-i.iiiiii. r, bfamaoaet
abiejrou ri- ?ii-rman taniilv ir fi-rinl. tin? f.??l
?u? rvfei?_ea < ultet iw? ?i?)? ?' li r hsa____Swl ii'-av.-..
li,'i?*' eu lit? ml v __i eta., ootu llr<*>klyn. _
C'OOK.?*?ittt itinii \viint<<l b.v u lii ?t-cLi-H?cook.
/ ?til.? ti.or ?? A'ii'.y UMtantaatta lier hanaeeai ihe t?-??i of
n.) n ii-n-uii- i i.-..'?.- ?-.ill a* 17 SaalMtb-as. _
CXX)K.? \n uiiiv?', ?v?rn|M-t?r?iit jmatag woman
J ?.-_????? ni?, i .-?ii, ? -?u aman* wwh anshtoe ,?.i? ...
r-ainli', . 1 ril.-lil r tr-i-lur. ( :__11 ui .?.l_ll'i_._? ?IO ijttt Idlli
?t., i.rm 0?.?r._
(XX)_-.?A l'i-iit- nfniit vritiiiiii si Brat elsaa
/ ?<?.k..i- or SSna rv . '-?.|>< ri et u?r Iiubh?.?*? i, every
Il -in, li u'ii'ici.tniii.i ?la ? t. i? ?'.t'in?.?. Aililirum l??)?)K,
i?i< .".l Ttllinur l'p-iu.. il l.r.li.-, l.l.ir. ill>...lw<>
t'OdK Hv ?i i'?>mi??'t<'!it co??U ; i? a fii*t~rat<.
i pu ir _aaheeaad titead basai tn-n.??? ?rsesria, bi.u ? ?-.
A?. I? n, il .u,il e,,,], ,.i , al. earth Ml e liiclic*. Ir?l mi.ll_.lla.
l_a!, al Ml.' t?Ui a?.-., b. iwi-r, :i? , and _WUl Kl?., )tp hI_uii.
(*00K..? -V tl-a|ii*"t.il?l?' ivoiitiitl a* filal-l-lll-??
i imuii aeeh ; atthea ?ft hlnda ai eue? eeeBjm tuttAr, Wewa
iriirie?..i. ?i-.? pantry, tttamta, i,?-,a? . .ml u lesalande
ll.nii ?.ni,!-/, un ti.inn-ii un v?, i t,,,i,-_l,|, r?-f, re. ?s.
Af l. .: ' n'i i 1.1- .< -, am ?i ;.-,.. m i.i Utomiwrnf.
(inolv -Be a tiis: ?Ills'? ??.Mik (a ProteatBBt
i Beatas nasann) w anta ? 4taa?aa !?.i m, eraaaaaty,ft\
??i. t_i.?.i ?. ?.r ,.. i..,c pliu'e. ?i ..h ewrkinx lio i ?
la- ri??; rclireftwi '?u ?e ?????; Al u.? I UH.v-. vSI
H "Ml. .\i....\r\ . 1.18 ti.l.-an ?.. leortli bouaeabuT? HHIi ?U
(?nuis. U'iint?<l. Iiv a sapaiior 1 "i??!?'.-Uilit
I ?iiiiiii ??itii.ti,,. eaonea e ?? ,.hv?b ta.??:, wli??rv. _i
.lui??- n___.ll 11 .,.1 , ?lu- la ?il U il.' la .?l U'il.ott M.' 01, Kiel
,,. ? i:??i- .-. .n ai t.- lui.M II iiFl-ll'l?; Il Wt?t
-? ?. *U _
tXK)K?Hj a ??ii'n|i teilt y..hu?.' Gerniaa <wo
? ?a?. ,?..?.?.:. nh ..?..i lau?a.,.-- ami eaellea Ui_o1 an.i
t.,.l?hei iiii.i.T u ii- -'? ?i>? .. i, r- _,i t?. ..' UteUy
. i .m i>. ans i.. ?, i ? i i ia. -, ? .i m. te -ni i halaeai abe san
i. I ..??e lallll .\i< SB i.?t? aie., u??-ll EUOmt.
C'iidK ? Mv ?i Pin .i'-l;iiit woiii.in, as Hi at i lasa
I? i-iu... . Il:, at?. iIAUIe, title io?. i? , n.l4kr> tut a ?nii|,. . an ?' V
, i-, .-ni i a it , I'l,? a., uni I -M ,t '.ii.. t ; un.:. mUit-'i? I ni'll?!,
?mi fteta I eu___|_ ! ?n? 'l?l IJT likilllll.i.i.i.? ???'" I
ti.i'-i.. ii.tiv ..r.tty ._i. Bt HnnKII A.M'S. a??7
li ? . memr XM-al _
(inuh uni ( ?IAMHEIIMAII?. A. -l?.v tu?.
\J -?i...:, r r - anea* t.r-t ?i.? * t.u|,j < ....k Ami ibmmi -
lu? ?.u. i MeSeotb r . .? ml ratu ?-?. ertb en i.. tl. ni y
i .-. n. ?. .? lin m i ? ?. i? t?_n>ui_ .mi ? .?li-i-u :?iiil
?'all a. s?. .'<('. ill . uv , .?? ..,,1 -t.
pO?Ra&d Hol S?WOBK?By Garauui younn
v ' ??.?inn ? ? -? ) :?? ?? ? ? ? ??? nil?: m? e ?.i. it iri't? i. ?. <
m i?n g- n ii. it ?na. ni. ci , iiri'iiniiiry . ehe Baoaeodletal
lili , ' I . ? ? v S1 I l|.?MK Atii:.S?"l , 1._- ..t..
???i.. tiM.rtii tu? waBuea mu? at.
/?(niK, WASH, ami IRON.?A Proteatani
\j ?i.iiun I.f. v <y tad imu . city or rmniir) , i-Uv
r.t?-r?iuc _!13 Y.eri -.'..:ti ?I. _
pOOK. WASH, ;?ii?l IRON.-A yoitti" araaian
V' a? i end ;??-.? , m eraahet ami inu.e: , ha*
!!,, In I'l.
; v
i' n li. i ?lint I'll a at I l.t .1.
MitiK, WASIIl.K nul IRONEK.?A raapestN
..' he aitS tirnamiwanoonui oit lain ..?.?. ?> ,?\ era_nbai
Ml I e ?i . ' i? ??" at ? itj r. t. mu. e fiviiii I ml plaoO. KM I a I
/ Minw. WASHER, etui IRONER-BjaetroB?*.
Vy Jenaa wieaan. ?aeaty >jee?l taaavreehj BMhee ?*i
l? ?.i lire-iil uin ni ?-an? ??. ?|>?. ?-.?-?-rij-. A-.-, i- .i ?ti|?.rtai
? a. i .mil min
lilil? ai., i? leren
im?, retwanaa. Apply at Be? lai
ii am! i ti ,.?, ?.
pOOK, WASHER and IRONFR.?A airona
\ v..,-1- ?- W mi.?? IhaiU fh-'l i l| rtll'i Ceil ?It a gt?*l failllll
?n.?.,'m e- . ii..., ?nil ni ? m . ?.?up?, r??.t? -, di
Ae.,am* laeeprrtoi ?.?-i.ii uti?: ron.r. aaa lare?eB aa
t??f i. 11. ?-. Api I. ill ulli;..!.'^. it.'.? \\'..?l .tittiat..
.-urn t ai !.!?>.nl ,av.
/muK. WAS.HXR, and IRON KR-By a
V ?t. mi,. r,ii .tie i'l?, -Mut n, in iu ?in? la a Bead ?? k.
n i - Mi n - - i- ?, . i i .* : a tr., a, .*, .. L* :il-i? a Bead
?..u.,?-' and nun r. no aaleeiiea lo tee aoaairy ? undent ?'
tu ?.in,? ?'t mil a and butt r. _.-?-?<! nannimenaettnae Call at
? Am'. ?' i?ii ??'?. euet :nii ?a.
/M)OK Mini *.?!*? I IN' WASHING?Bv aa
\? Alai-i.. '?i'iii.iii. aba? aa have kao-era sei
? ra reare eeuid liki-a piare in a an ate taealljr : BiaBee ??
. I ?i -. : . , , .?- ; . . .. , . .,1 ?? t?, , .1 .. l| li. i u I,
BBal ertll aaaial In I ?wee me an ??i i-eikin In tlw enntr. .
iaa f.iratah n? r it :?? ? e a i.i . ai I llll .l.l.'>. Nu. ma V,?vi
al ', -I , t.i'lu I lit? ana.? . I' ?1 ?ne lui II. II.
|\RESSMAKlNO. A few more cnlli for ili-ass
I " m ,,..i . i? i ,. ni. m ??ce?, i?,i ?ii.ii'r. n'.- eotStai ?-li.
M ?n on ????? i.l inj.- II." ?m r? el? in- -.?riii-u. A?l
?I.--VV M I , Ti-ii u,,.- 1 plu?.lt.?, ,-.' ? lit a'v.ay.
fj?N?RAl, HOUSEWORK R) a l'iotw?ta??
Va li? ? I. ii I ?ill? Buwl ?IV rei??a in . - . i.? i .: ..! | uni
i . it. nal MOrral linn?, vu-! kei. m i ir? il. I
ittr.i ami i'i..iiiitii 11??? ?. eaiiliiK, Se Cuu i..- eeaa at the
i- ?i :..-!.?.?, I 111 iii.Al , ISS Ulliavc, fouilii Ilium - iiliiivi
lOlhel._
/ ; ENERAL HOUSEWORK, or COOK, M ASH,
'I i u? ?N, .. ? Hi . v? t ? i '_., 1.1 i.i 1, i.?lor-.! ? ? ana ?,?,? i
t?il nil ??.? ?l?. ?Ill n.l.? eOd re?l-rcnco. A I...C f .I'l'
t.? , .v N i l'.'i.ii ?Les. -, Nu IBS Bin aee_, ?wnrth henea
aboee lOthaL_
Ilt?I'-EKEEPER ? .\ wiiId.v lady iauIi taie
1 . n la ,. i . _i,.i ..m? m .1 .in,, mi?, i.-i.-.n .-all ii__l.|, r.? , i
??,, m it.- i.? i, - ? i it.i.ii?. Atan.?- .< puetliee ea ineienSrepn m
? J,?? >:.,> ui i.an ?.ii-i-l? Call m ii.'.ili.??. E. i?,i?.t.?iiI
M? - l . . la . i a . , ??lin. r ?il-l at, tir l tliair.
IIOUSEWORK.?A Piotkatoai friri murta a
1 ?,_,u i t,, ?m ?i,iii erect ami a.m ?m Un- SeSB 111 K.?*l
labi...
I I0U8EW0RK.?A glri, lately l.ni<l??l. will
1 1 n - - .!?> In? ???mi. ni a private laiuily. ? all f?.r time
ii 18 \\. - -1.1.? at. _
I IOUSEWORK?Bj a aesiand atrons Yonoa
1 1 al!. ??In IK? til?'?l waallel ill''! .r-'l el . lion? |.i.u i i . k
mi. tan relent.Ial .ia.i.IIN? I'ii.i.ai. mu
I,In _l?. , l.ei*c, n l.lli .nul -Will ?l?., tiltil tliair.
IIOUSEWORK.?Wanted l..v t reepecuible-,
1 I'm . -' ,u! :-A'.. ?linn Ii-I i.i?? .il. k It.la tl.a.tir. I-I
;, i
j.i i.
ai.,1 _:..:..
HOUSEWORK?B) a North ?t liabad l'i?'t
r .-1.1,1 k t I ?a ?a . a ?..I (l ?n e,?,'A ami A II.. c ?i j- . '
ii,.? r ?i i i . il in in in ?K<? lu?a I c il ra.li uacfiil i?/tn r.-n-r
In r ?r?l??.?iiia I. i.?, ,i???.l, e???i ? ??..nuiei.ilaliuiia Cal. al
l'A m i N i !.. a, i>.i?.-.. iu?i i?il -t. _
IIOIISEVV?RK.?A iH'.-it jrouus ?romitn twottld
1 l i,c i, | l.ic.m?,,, .. i , ni n,*.-. i.ink in a ptlv.ue fainii?
lu . it, ?i t? Ullr] . I- ?-. I'l im ..null ? ""h. ami .? i ?? ?I .'tiaii.t
au l tn.iier, ami ?ill aia.e uctxeit oa>4ul i e.in f.iut?..', r 1er
A | l)l> al mii.l.l. ->. UN XX-rml A4 At .1.. niru.i oi lii.-a?!
? in e
way.
LIOUS?WORK or ?COOK, WA8HER, and
I I ...iisi.ii n. a vi-n wenaui hie fenag 1.1 i. nrj
i,.?.it, ??? ? i. In m? ?i,' oi'i'-t- n - . vr iv reed..'??., eteeth-ul ?aalu?r
ami irun r in? .i-ii.'? SOB. r 1 mm??*..? t.?..r?.u-_i?l,
i.uiiiifi m eili . -?"A i.i'-r, me. i:_ill al BOOBUAMH Ebl
ii.. a ?'?. n. -.? l'A i ?t._
I E??sfcW?itK, <?i CU?K. W.V-UEU, and
I I i m i.n, u bye , .i iiD-iii i i i?laut limn-?-, ??i.i_iii, m,
?li-t.it,,,? 1 n_:l ?I? nml ??." net? uuefclea pi ri.-? tt> . nul,.
?terni n? :i i,??' iai. oaabaraedhMaei eeejt laBahaij ?.inn*
an i ulili_llli-l , li.ia l.cal re.irel.ci:. Apply at Nu. !.. 1 1 ?III ?U.
U, I a. en a.l ami 111) BOeSt_
IAUNDRKSS. ?A I'i'ole-HMiit woman ?ie lii>t
1 ulaaa luiu.il:c ". luiuu r. pnlciriMt. eipa-it al l.ei li.ia
m ? In all .la 'u m? l?> ? i?e?i eliy rut? leu??. Ott Kaal lOUi at.,
amaSaea_
I AUN DRESS?Be a fully eomptu-iit yoiiii?
? woman Wim iiiitlfi ?tarnte tier ihikiii? ?* tu en r\ l.i.ineli ;
? .n? ?i.ii i'i I' if t??t)?i?. rt .te, ?no .lu up ?. till'-inni a atina in
?,.?.. r m ?tj I.- , m? nlijei tl-ui l?> a_M_ai *,. ti eluirulmrwurki heat
city talereuee. CaU at ??xs ?SU-ava, (
Imascmrma.
KELLY At LEON* MINS'I RBLS, 23!-.-tt.,mat
?in uv? . Er ry evening ?ml _?at- n a, Mailm???.
1 tie on > l.KiiN i Anatbnr il m .eh?-.!., or-, a Mil
LEW BENEDICT, ??! pure nmsin-lly. * Ttie Two
WAIf'I'l- h.-? A Mi.Hi'ltN, Offui.? " ?-eriiia. KaJool.!?. lient?.
anil nit Hie fiivor.ua | diet'a twain?. kul.t.or ?. lo and
! i ?ni. Box ?in???? epaa all day.
DARR TnEATER-Broodwaj und '-"Jtl-st.
I hVI- KV KVtMN'. V T H,
BATlllDAY AND Wt: O*, i-:*-i) V *t MAT1M2J? AT 1
l'li aceonipllai-ol I nal <: ?-ue-Uan
if ?t. Jn?i; in ?i I R.'ll Y,
Mi:. Jan, 1*11 Ml .i'l.'Y.
Ml'. JOHBl'H MI'KI'HY,
In hi? new eliatttrin ?...al.l ? of ihm n'IUta, In Mr KIlED.
?VI AllMiKN'H int. Inah t.ia a,
THE KKllltY fii.VV,
tip: k . itnv oo\v.
Tin: KEBHY now.
THE **rcCRSHt)? Tllr. MI'MMIih SRAHON OK 187*.
Atlaii-^i.ia, ?i? uno ?,, reata. I..-.-,m-?1 Heat*, fl.
?tK?r . i-'.NTIl.A I'i.i? TliBATBH IN TttMJti._
UNION SQUARE THEATER.
MONDAY ?:\ KKIMO, lone 19,
IHK \iiiii.
m tltonew BFLI.i"- ?if* TlfK KtlflTEN
unit
Mr, } II. BTOPUABT hi j__ fOMf BOT._
WA' LACK'".
l'iilHL? WF.F.K AND IBCBBABTBO HUCCEBS
??I tin? iuiniiiii. ra It- Aril? a.
Ml? AM) Mit-? W. J. l-.ii,.. NCR,
in the r luui n? ?et?-mill , liniu. If r?,
HON. KAKOWi-.l.L niAfTK I in Die
and MllHITY i>'.| I>ARf
MRH. OBMBRAL UII__ri-OBY.j M??l'Y O H.I.ARl
i i.:?.-iii?n a uiti net? ? t niMiiiiiitixl Ai-i l it? ' ll-trni?. Luaia.iter
KVEB1 Vi: I. (, ?ill?; e.? i I |U AY .Ail_\l_.-?
KTH A VEN UK THEATER,
?9 BROADWAY AMI I W'K s I Y KKillTM-tT.
I'roiirlel? r ? ?I Manmrer .v(r A '? t s |*| N DAI.T.
i-ivcrv ..tobt Hua -?eek. i i*?K???.M) l.\TICA'lltfllNABY
I litli ,'?. ln.'.tl, p rf? nuaiic- VIA I I \ L>',
ot l'it|l !.. BlaaVannf Da? ! svTI'llHAY lone 17.
venifOl, John Itmu^li-tn?. | THB .*?Klll?-l .*> KAM 11.Y
s-?l Siuillt ?tnnr.1. Jante? , mil FO- AlIn.NTAA
l_ewi?. Blaa Hvilm-f ?'on el). , Korllns tlinemi.y.
*.- 200th performance ol PIQUE, Juiie-.':!
I77?? IRVING HALL. ~ 1876.
I I llr? Nr? 'im i-oi'ixiial i. I I nl TiLrna'ae-it,
UN) cut in? u". l"!'l. Y. lime Hi. ? .ti. L, AKT O V MB OB
rHETOI KBAMBBTbelwtiei IIAKM_Ri?l hi/HtHONI
Ai|inl?-loii, ;'?l)t , It s?rvs| Siiale, ?l Boina. Ab. UiUlocy
r?-?i i. ??' im |a< rear? oroimnt? i nv Konflrmoa.
l-u?iii vrlt uo ir? li?? i?xie|it tutsiiilM-r? of the ineea.
Cfcinrcs am il he tin ,a.
rTNIVERSTTY OP THE CITY OP NEW
XJ Yoltk. -The ANNUAL OOBMK.-t BMBITT will Do
lu-lit un -i II.MBSDAY, Jane SI, nl ln.Ul a. tu , tu tlie Acad
??en if Mu?? i .
Alumni ) nttiiK (t tin- l'n:vi-ni|i'.. .it n j. m., on tlie aame
?U.V.
i .auiinmi >-i? ' >r nCiniiu.iiiL un vVERDAV, Jana ??o. a? 10
orlo.? a. iu.. lu kmChnawrll - n?nn
Ut W till) flllihltV. Cbau??*Jlar.
die (?tirt.
A MKRK'AN JOCKEY CLUD. ?Soria? ment?
?a kW. 1X7-8, al JK BOMB I'AKK, ;t.i, ?ill. Si,, l?-Ua. I3U_,
i and i.iiiJi'M.. Has? cluci m i n.iii ?lar i'.tn.'.tn
?lit MiitiilU K. A. I I.I.MUNT ' ?-Tllanl
C W.iKAiL?. tttsiretary. __
YEW-YORK" AND HARLEM RAILROAD.
1" J II MK PABE BACBB.
Jnne;vt. ?Il,, mu,. Kith, ?;tli, I th. ami 7lh.
epet-tal t ant?, ?ai.Ii r ?rim MTB lo' 1*ihm, will leave
Oran.! t Vutu I Ix-pol ou rata? day? at I A ? and 2 ?,- ui. Kctacn
loi- after (lie nieea.
r'otirth avi. rar?? run (1tr.-et taiUit? ilt-pnL *
I. ttaiiiuou UtiketC ?'.() ot-.Dtat.
tl. M. Bissi;f.r_, Superintendent
il.u-iic.il ingiruinents.
ALA UC E STOCK of PIANOS, Sqtuire anil
_'i>ii:;!i_. to Kii.vi ?.i sKi.i.lu?an HalanaaBM >i??tiiu?ijr
I'.ii iii.-ii.i-. call ai M. M. M hiUli.l.l, s, \?. n l'inoti ?i tare
(.No. Ibj t'teirtu ave.) _
ABRA ITIU A M? OtuTxaMt "und "bqavo
? l-lANi? Art) ?tend to none puce? imalerate. On
?unit ?m lita.nl. a laiK? aa.-torltu.-iii of >n mi? n.itel r ?una
froai ?m?! i,-_t?rn_ Ban end MaaudUannd i'-auue to i_a__.
w?jvosan?. Lo _.? Untonata?an,
I IGIIT? & ERNST, old hoitae ?>f Liaaaa *
I i Hr.i?n??ii). t?_f?-r tlirir ?iilcn.iltt HIa.n'i. PUBTBB al ton
?... r?, auiI moan] enuHi anyatento at Id t-.a?a iiui-?c tuet
?Unltli a AM tl|i;A s Oil"AS-i. _
PELOUBET. PELTO?. A Cts,
I Ml Had M_t lu_...lv?r.i-.. n. y. CHy,
At*tiiif-_clsrta? n!
'IHK BTANDAKD OUOAN,
t'NKIVAI.Kl. in KiNK. DltelOB and nCflHB ?rf CAHBl
?ml in (ra.Mial ?aiM-kiiiunabiii -n|ieroi for I'ailoi. Ka-hooL or
Chore?. I'm. . ilBarat Uantod aun toM ou i-tsulliueuia?. (?ail
an?-, examina or atunl tm i.at_ik?f?u>.
SX. I.AI.L ?t i ....
? Bo, t.v i:a-i itTH.?r.
A ?SEAT OPPEKI^l?-ft?tS
in i ??."? uul ??-.?.?..'.lui. ! ? ?)' A Hi: ?and I I'UMWIT
I'lVMI- a? Olli. V.- ' flrt.lll.l-? ci-.k.r?, t ..'lia
\V AfMtUU, at lo-t-t r ?,rif. lin.i ever lnl?ie o O?-real.
New -ii i-?_?!> I'linti? tee r*Al?" ;s art uni?-4. Termta?
**.!<) (?ah ?in tni.iii'i'? iiei t ?nid. New "nW
,*s?rns Ori-im. ie?'f. Iiiki?, elnset ? ' <l ?tool vtt\re? rOwS
' r ?a | :?!?? % .i.? ciish. _ t ' ?.'? m m ?il ? until [n.1 I. I*. ni.ia
t?t?l Orjr ?n? to rent m he ('??iim?-?. f IIn?trata-1 l'*?t<?
loune? awitrd. A.-KNTH \V\>Ti:i?. Hok*<:B
WAT WE A I^ONf?, l*sl HruH.lt? :i. >. V.
Oitn.it:oii3 IU intf J--f; nal?.
?AUNDRESS.?A reapsesabla winimii vv;in_B
J toflne i >>y ttie any a* a tir?t <-,.???? l_iit.?ir?-?e; m.tlor
-t uni? ail ?nui? of niie;, ami tiuL- g a II, tin -?nabln? ai uuuM^
7?ie.iii.? in?- i'e/.f n J I , ! ??al 2slb ?U _
IAIINDIiESS.?W.tiit??!. I?v ?i vi-i-y t?tun\, n*
i aj?s:?ni I? veB-letanutn*aded iuiirn'r-??, I rot?, ant, with
,.o,?t ii:- r i-irnr.f ?ni i? n th-- rnKiii' if iiriv'-Kwrr , la
in t ..?raid D ? lar.-- ,??l ??i U at .No 51 VV'eat .?l.tat.,
nuN'.i'.v.s.e.- rBKKCn nl'l'li I:.
?AUNDRESS. By s tnnKt anperior laamLaaal
A ..???li li? ai.d eailitrel: ? i-l? ?lu-t. . ;.?.ir ?f-JlehtllH, ?o?
i i in, ; iifl, a, ?-hi tlnt.n?.- . i? . o.t. ai i . i. ?n.1 nut ?1. iilxam?
liai.111..i?lals l'a I at JACQOI ?*; li I' I'.KA I , 001 6tU ata,
iHtiiniit '..Ml ?inl -Mill ??!*.. u?i a air-i.
IAUNDN PS? t?r.?A r?*apiwtal?la wnniiiti aa
J 1 r?t ?Ain- It'in.r--??: Hut.-? annn, petaBea, dir., a..?! can
i|'ii|??'l kit ? ? ? ?if la I ?'.iu.' ...tl rtm'a innre? m ?un?
?i? 1 . a.? 1 !?-> t.M-.xe^ > to-.a il?- rafaranee. A|?i>i) ?u odRi
lOO
!)?) *A.?|.| km., tor.iiriii '!r'?_uli?a
IAENDul'.SS?Hv 1 l'rtit'st.uit nnmen. vt*ry
i re ??? et.iiile ??nl .til r?-c-iuiii.ciili?.1. as tlp,t-?_la-e Ia.ui
?, Krt? r lltilmi- li.ii-i-1 lfn.g. la.t . ? 1 .. 1 ami ?renta,
s cm,i- an m ll'ii or?.er so'e . ?nest, and obb|
mmtry or .?.tj- oaJ ?t b.i.ikhams, .;t?: ?tuia??--.
NURSE.?A r?'t*|v??t Mil ? tvinn m <l'->iri'H a h;?hy
to br n? mou H ?? l> ttl^. It t?I I UA?e a motuera ?lara.
. .si..,?. 51 i.'i ?t., to,ill? ?ir._
>rURSE,~A lllil.ll. -:l_:e?l ?V'llll'?l, to Ulk?
I t-:i it. ..- ..?> lii'iat ti-o.ii l;s -i.i ? .??. i'?' -o t.t li-irope;
i-tteiit eity rt f? r, itix- uevor hoi ni k Call at It*1.? Weak
N
Ma ?1.
NURSE.?A Etciieli vt-i.iiiiiii, who nfKiikn tM>me
Kn_l ?li .?ml h.t.alu.1.'i,t: ?.-ti'n.'i .|ni.i ?, wlabea
lei ? r "t a ?1. k m?tmm '?? .' 1- '? r?ala?. Aarittataer
tail ?t. 1:., 1 b vt, ?t .??in .t.. ?iii?i..: Bal __
N(l!;SK.--\V.int?-?l. I?v a lirst-,1 isk n^-ular
t?f ?nt'it ncr?'-. .t ???'ll p?c?-mtitc:itli ' l'i c ?tant, with U-n
i..,...-.!, kite I..I- el b? r .i-tti ?. Sirn at WuNUKAND'8
i-'uli-N' 11 "I ri? K.JI '?'.?-t :;:??. ?t. ____^
VI'KE ?uni REAMSTRESS.?A n* ?if, tidy
?* i.?-" a".?? pe?'.' a-, a ?? anli takeeeea
elan In? IM 1.1? t.-tt v? ar?'1?. ?, m . 1 1,,, cuy or toaan
111 1 all M Ko. ISS ?'?ni -li?t st.
' 1?.Si'.. -Uy a yotlt' I'ioti-lni' Et.-.*li?h
K.ii.ai, a? n.iiae, t" i-ro-.-,'. ut i-.il l?". -t a go?l mentor
?ir ?... ?ni! 1. 11 n), rue 1?. ?t tuatituouUla friii at J AC
'p ?S'? ill lu.V! . t.nj i.li. ut . lut. i-f-it!? Oint 'AfUi Ate., up
-t tr*.
NURSE-By h <'?iitt|K'tfiir Su?-d?> nirl who
;...? 1 ikt n far ? ni 1 tk! rea ...i aevar I ?far? . ?. .? t ry
1. ? rcfetttnoe ; 1? aas'l, ..t.li.-i ??.*, au.l cao I?? iniated ?l_Bea?
lit-? .? r? ?.! 1 fan. or a-"'-??!.?.''-'?tl'l"-! ''?'H it tie, Stt? (Ul
*?n . ne.n JtAmU _ _
NORSE? By tin EiiL'lisli l'iot? -?.r int tvonrtn aa
.[?tant ? ini'i-i : tan ta kl .1 lin il...im ?, a ,nt:?iit '.roox
li.rti ; l.iiiiiiit op Bt Um i?"t:i- mi?iui. i.? ? ??, 1 ?? ? o.,n\ry
??1 rue. i-itj f?- mame. t':n> ba- Beau ?it N?.. 1 !7 Vl eal ?nia at.
t.llllll 1 .
Vl'ESK ?.r CHAMBF.RWORK.?itnation
.1 neniad b? a tavaaeiaate ymiua-riri iannran.ar.aanM
on ciLiiiiL? r?*Lik . ti????i citt r?-lt-r.-iii'i-s ?'4 1 or ?ni?:-oes No.
?i, Un - i-i.? mu
N!'K.?E and SEAMSTRESS.?A lady wh?aa
In ?bum n Bann harnet .?? and ?**iu?treaa, ?ntnlBM
!!?,?.! wii.i b.-r fu- ?i\ vi-.-i?, kptnj ai '.'Ja v.. ? ?.ii ?:
NUR8E aii.l SEAMSTRESS??-y a r. apee*
lll.l' l tti'li;' .liei'.l' la I Ulli III a t. ' t !.!??? ? I all III
tutti 1 r g lin?.lu cl.t.'l ?1 llaaaBI a? ? \
iiii.-ni teiiieiii??. An?i) at ??, t.o ?.?in ?t.. i?t?*is?i Sdaaa
lia. mean _
NURSE Biul l'I.AIN SEW IN?", ?..'?i ?an a th.?r
t.iii.-:. HAIltlHti ?-i.l:. A ?fi '1 l'intf-taiit )Otti>4r
tannait. ? n.? .m a? rat-tii.t th ?aro ufa II r row 111*1
.1 la ? iilala aaaanitT n. ami irn il t?,t ? ? ? : on
ni,, ai., ...nt. .', n ti>uc.-a A|.|.ly al llt>! L'.-'B,
l? !i vi na| Hfi .?t. in?i .i?? -toi vi ?. _
CEAMSIUESS. NURSE, <n MAID.-A lady
t? ?i.i.i?. t.. ni??, nu- .1 ? t ut > ? r r .. na i? t-i.t _r-.fi aa -t?i*
?ttv ?. in r*-, or ?na.it. vii.ltravi-l a_i.iit_.ri. CM 01 a.ltlruae
j; B t'hi j'Jtl^t m
117AITR1 SS? \Viint??l by n t ??t-.-latsa rocti
11 |.ir l?a tl??-. ? It .?'?'? Il'ni f t r f- i' '-? et li in ta
.oiiiitr? Il n .e.-.ri. 1 an 'i.- -?ou al H??N?i It.V.N l) s t? ?IfciNCK
(li- Kl? ... i ?*??-! i-: .?
\v.
AITRI S-?l'y ?1 vi'iv r? >:k?'aIiI?*, wa-ll
r!?iau a.ni lake cu? ?f ?tin?,, iuu?i Mil a'. ?!:? ?-11 g. .v-i. i|cli-k,
? t ve, tiiicit? t. nt ara? - '? t.';?" ? ? ?-i.irjr
.r.iti. 1 a.iat i'.iii.iCii.vm ?. ?n; i:ii ?i?,? montrkimu
UrAFTER aad USEFUL in t reattoraat??
a Oenana tmwsm m-i.> w"oU ?ik. n plane m . t?> nuntp
trj ; nu .ei.laiiils ti.ilil * UlOTti fil V, :;:.. la a 1.. _ a a __. in a._.?a
1 in?. I' ii.i-t a . Otto t'.i ni-ii '--t ;,... 1 ? . \|i??.y at OOBIXa
?t? ?, urj Wtait au? ?t. mtnmtmi ur a map.
117 ASH I NO. ? A O. nu m wotnaii ???Jua lo
11 Ulke ui w*?U;iiy i.r ?n ?.ill by tlic'lu.i '.'Hi ???llsthrt.
WASHINC-1.1.lies-' fine vt?-lllll^, I.l?f lltlt
" tn?, ad .-?it tan hl-.u Mo? M 3 route 1 ?i iw.r man op
1? Mim. rai;s .11.11 UlKrtUmuiA*msUm?y._
|17A?HIN0.--A tt*?s|K 1 Lalile vvtmiiiii want.-, to
vv tak.-in a.? 1? ? ??: ? '?' "i f ""' '" U ?? ?a?. ?util b?? rt-u-aa
Qitii?! it Call loi Iwnttora al til Bnal ?o? lot_
VVASIIINO. and IRONING, and' FLUTING.
II _|?*ir?t claaa vaalttn?, ?n-l I?miiiui?, ii.?I ll-nln.-: .It.u?\
t.oui A.s^-.t.> Iln. |i?-r tto/a n be*t of ttattmnmm, 107 Kaat
5?lli?L. orar 4tb a?e.
tjelp IU MUD
WANTED-In n lawyer's aShss, un OFFICE
mi V , 0 ? . i???:i?.- ? .- t t.-, m. iini ..I and Wrli etiiicataat
an?! aiiit'ltn.n? to ailvacoe lu loarnlua usai ai rtKi. .Vluiviaa r. ti.
ht?i i.?!*, U en- York Ulk/.

xml | txt