OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 10, 1876, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1876-07-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Btcnm-oat? and Rail...??.....
jv
fut? ??-L. tl 15, 7 15, e:-*?'. 10, If? 15 11 TVA a. m . ISl
. ..'..r.. r. i.-.. t .t". :, ?. m n, ,u.
l!" nt.lii'__t. eii'urtsi?, ?..u,'.?-..-t, 10B m, 1:15, i: .'?i, T i
i> \! riMOKE AXD oui?? RAILROAD.
* > , ?.... , .?...,, t.?! ?.; d ssrsaass aaiOsse
' ? - aa I Un? W'< ?t l
, .- ?i '. Wm
, i. ? " ? ?. i? in?! ils? e?r? Il
? i ? ' .
.?...a. Iii'iianaim. ?. BUS
???-,?.i. ': ? e,i I _pr.?*-dtli t!.i-'1 " nriiv
", . ... I ... . I 'a' .e ?ui.
. ilu. . I .? Il ?? n
:?! .,: ; 10
: ,,. m
... ; .;. la.
_,el .Nef. t'I. ? 'tt't'l Net v"l? tO
I - ta a a. il?.,
i 11 mon !<? ' ".il i. ", i In? linaU. i i l.-n ?.
, ,, . - <"??
? y . ? . . .. H .- , . . - ? a:.! W.al. l'illl
.
?osii,a I ?. ? ii',
' .
-
*".,t in"- rli tirki-U,
,i?, ?. - i . ?,,. ?ai. 1m, a ! ,,i ?.
? ? ' ?T.
..i...-? \ i t .... i . . t . . i;. K.
C? 11 ?-?KILL C..l.?.?\-I?.ii?i i.u.-. '-.i'.' i
-, ?! I l -.. Mu?, ' ,. . \t .? .?
4_,?'? !?.. . r V\ AI II. :
_,,:-. ?' ? ' "i
, ;.-.
CENTRAL RAILROAD OF :?. I li?SEY.
i ? ro THE V ,'- !'. ! ?
...:,.,;?
. . .- It II ?-.culi I.: ... . r. '.. ? i-'ii
?
, Il . et I??,!' ?Ml.
. I'.l.rli .! . II. - I"l tii.'ll.?li liMllli
?
. 4,.:..?. ..1 ?, I
i ; i. :-::'. i, .,t, .N? r-Viirt ??..? I? '??? ?
D, !?' IvWi re. la I: -
i
b?.t?. 1
?;4 a ' ? ? ? - ? i ? '
a. .?
,
?11 , a?. .1?.
!.. ' Ac.
...... _.ul;.
? : ? ! ?? ?'.
\ ,....:. M . ?i in f. liai .'.?i . t? ?-a
-, 1 ?Usi ??
........
. . , i - La.?.aie. BSlb.
, a - _?
a m i , ? ' ?? Con
? !.. K.
???'I
, ' i?. Allell.O-n.
. .: d I1S_.1I
I
f at. I'er K??;..?.. .
l . , !.. at a. .'. a I". C 18, ?. . -''. . 1 ?. B, I
fi ? . I :?-?-?
I, 4.1-. 4: 4 ? " 4J, ti, ti.l-,
. . I? ill.
;?. ,.,.
i . ?..??..:!' in p. m
\.\ I) ,?1 l?'?-S f. IKK.
?| . Bl. . a ? . ? .L. ? : . ?-,..? at
<?. Hi,.; '? . -,..?. r N
1 l: I KlCKl I.. ?i| I. anil l.itg.
K. i'. .?....-.t i?. i" ( _
VIM! RAILWA.
1 J .-?! MMi.lt AlUlAMiKMliNToi train?, in effect Janr a.
Ih fl
>.i? u. -a I.i-ii.i.ii: i ?m! < !i,eu:-u Day Fier?-*? DrawllH"
];,?.!.. i ?? . - ?? I .!:?..... .-. -, .-. loll l;i..!.i', ?il?: ?ail. ii|?
i I, 111 ...1'll.Ul ?Bll I 'I ' ;?:?"
)u !.'??. e, ) ??.la-? Ma.i l??i laiiUal... v. un ,?i?a ;.lti_ t**saSSMS
alts? lural
7 i? m (Dally? r-n fir Ft|if??? ? r ihr \\i?t. "-'?
a i.?.????..?li-r. itu'tsiu. Klasara PaUs.? ?era
??!:. t 't t> ,.!!,.,. ?tall 1:: a.-ti Wl?HIUl c:.li:?c ? u'..-', ll'.tiSl i-UU
lnc ?St? I?? Ci. ?. <-?li| a" ! I l!?C?>_i?.
Tra...? i<??e ?'...inbtrrs?itreeipeemt,S ?.. f'?r
Kewsrk 6:4_, tv.41 i , :i ? ? n, .?,'. .'. 1.". am! "? .?
I?. m., at. i I-.' ?iLinl^l,: sat,nd:ij B-.gtrta only. Bnudsya, 0?1
? " I' ?n
?'ai'? ?nul Pssralc, (j '.'?, , 15. 10 a. in.. 12 a i
14... ;?. 846, i ". 5.1*, i?, 'i:'" a, 10 p. m.. I. tn ? ?
lii_u? Milsli.V?, .?.-"", ?I a. Ill-, 14.1, State p. in-, SttU I. i_nl
. IK?.It
p. Ul..
hi, ,- m.rii i-.'M.
.?urn : a ;? in. 1"4!-. a st-, 1st-, 1:40 ?'>. 0.T.J sa.
H i'mi..r u. baa-lay?, *__0, o a. in., 1:?5, *__?,7 p. em,aaM
1. ...m.
I'l-inttai ,71..!??. in.. (*-_?, 4:.'?? |?. to. ??U?'lai?. ?..?0?. Dl
U ., ?> " .!-.'' 4.? ? in , 4 80 p. ai.
M ?. .... 7 45. It, lo.l'u ?. lt.. -el', i CO p. D- OSLOdSJ .?
t - ?. ' I.
Ki . :,., f, n. in . .1 0 !?? m fntiSar?, --""Hl a. m.
. 7 ..", !?, 1?' 1'. a Ul., :: ", .: I-, 4: t?, 7 p. tn. Kttt,
tag?, *" ? ???? " a- m.. . y- "'?
a tu TI,',. '. lOti ?- DJ-, SS?. 4:.??). 7 p. tu. - i
i - . ?i a ?a.. 7 i?. m. J I.?:.?. B. sad 4. Ms, in. trata?
l? alii .-tie.," M..i:.i..il I-. !.. al Uni M
1 , .'. l'j 1. a. ni i.'.lo, 7 |- m- .? .i.?.ai , ?
? . Inir t h:ui"l? r? t?t on ???n >?r bsli
,.. .' ??. !'!i.?-? ,.,.'? SUiM-l '. ii?i.',. '
i,, ?1rs > i.e ? ?i t.ii .,. ar?. a - I....U? It at, I f
ti, rial. 1 ? ?? '? B?_?ts 1?
? i ?i ;:, ?ii'.l 10 i ? ; n ? h? i im. ?i.i? na uo l.?v,i,_ CBSBI
.
,.?,.? n, |-?T| -??"'. ???!'" i' ?? i .?te ?'?!;? u? l>ra? -
ami ? ..in. i, aiwl "i li - ! i i ?
, uisli-i ? rf al III
I .
>?,- ? ? ran i!,e?,?? aii.t? n, Ni-w.Vaiik at 7 -"
a ni., i ?u ?u.? i ?'??'? -
. : . ; v.
?
-
l . '? '.?I. St ! i ?Ml p. la
?st?. W a. tu. ..ii'l li '?' .
? . ' !? I? a !,:.. 4 .
-
\i .V-YUKK ( i.'.ii.Ai. AM) ih !'-?
1"4 Rl .?;?,..? -.,:, 1870, Uiruai-tl
i - ?
r i ??, w.lli O. ,
rt? in ? ?i ? ! .'. -. Vi.
" : ?rle.fj l.l|,'i-, ..'' " ? a" - .
- --" I
lu." a m., ri|.-i?i i ?a.-. Ktpttan, wl?i dia?-i:i?; r-o;ia
u ... :.....
1 '.
i at I
a?? -i..
4 n | I il Fv.it-??. ttltli i!i-nutra ?r? frutii Ne?
Yorta- t" ?i. aa. e.?. .i i bg at MnatrrtU at s ??? ,? tu.
t. ? u ?. i i| i-.. ta , . ?n and
t?..aui'ai .
i ?- a,?,,',??,.; mi- f?r? fo
R. : - . a I | . I il a 'et- ?U? . i . - ? Ule, il?,.?
.
H?", i , l*TBIia?. '"?ill ?''?-i:.!, ?a:? !"t A ?ian.t , -lTuJ
?? I ?
W?tTtjri??|??f Utr?, T.m? T.i!?l-, Ti? l.ei? for sa!.-ai
l?2 ?nd ilj l;r?*d-st a ni ? a- - , r. ,?:.?- '.. i,r, ?.
?a7 i'?i ? i'i?<?. 706??'i mi ;.,<??i-.?.?... .'?? s ?.? ai I?3.
Utaahu.Kluii ?.U. Hti?j?:>u I i:. Util ni ...
(?'m i i ?-.i? , Ar?
VEW-YORK, NEW-HAVEN AM) HART
1*4 K"l!l, I",. K-Nrtvyi,, I. AM, SKWIIAVfc.N !''
VIMi'? ?- iii'e-r At?.n .a, . ..,....,. ... ,_ I] i?7-,.
"???reiir i Mat?.:, m Nevt ,-:.?.. ?.rat.? (Jeutral I'l-tx'tt, t-u
traJiie on turiy ?ecouil ?u
inns? ' i ??-r. iitiv foaa
Tiain? ...r .Nett limn, ie.tr ?, ; ,? \rf? i ? n-, ; ,
.'?? .4.. I, . 1: a. in -..?. 18 .N. An ? 1 .,
(An li), - (tx.). 4;lij sud "-..li iUt.il n ,'j U ? .,u,? lu
.- a
-. in .Nsisai. .:.<), SO., 0-89 lia Ut . I--'? . 1 IF.I I
'?-.'?O. .?. _ i-, 4.4 . 0..?, K, if) ). u.
7:10, ? ,. ?. .. i .i ?j 4 ;o
i . - i? lu.
. a i?? uvi n i m.. :< ....
I -...., and lu i?. .. . ti.i ?
?" i' ul ?t , , big ?t r-..i?, ? r,., v.
?? I? . e !', ? I'I 1 ,t .' I I.' ? ? It, | ...
??0.?. m. atrat 1 y n.. < ..?m'<-t t?u!i urataa <n, ?'..ne l-ac F,
' U-??- ?1-1 l..e I ?uni te 11? \ aikl at
? ? Uj a. m. an :- i. n rt.i.'.e. : 's Ul
? i !?. N.rtrl? li au? .s.-?, lia ?
?s "?? "?? '? ':- ?I - ' ? ll.?So ? ?... a,,.: . u
' li a.ai. ,'. .. on ait?] i ?. n, t, .
Jut-, t. ... ,!.
Na?
' ? ? ?. i;---.
4 ?u ?ixt 1? p. m tritt, |
-? --"? U" ? ""? . t. . 1 ? il- aiel ;. i . ,.. ,?
Wl? N- ?? ? ? ? ?>' !.. I-. ?I i-i.iui !?r?l
? :r.i.u?a; ;? p. m. ?ria S|.nn_Ti. l.l; at 10
I ?"r-'l ?il? Il? ?'.
- li 1 ??? El : ?? ??. ?.nd s:,.-; mg r'ars as
? - trains.
--? - at 1 .rlrt '.It,,i ?i! '????ua:,,- ?i
Ci i 'l i ,-:. i.i ?m- ? -.t at ,.:..?- ? ?? i , un,',, , ? '.,14
tt Y. 11., alid S?. . 1 ?'in ?: . lau _>llt ai Lu v, u
- - ~a totai r? . ..i, n.
pll?LADELl HIA, vi.t LONG BRANCA and
1 - ,
1 .s. A
Y? 1? :
11? S. S ,1
!.- , I"
I
'? .
:
- 1. 1.
|>KN N8TL1 Wl\ RA?laROAD.
1
?
1 ...
?f
a in.
?
? ?
'
. " ' ' ? -. ?' , 1
* ''
sanoVa
r'")' ' ' r
_ . , ' ' ? ? .
s.1, "i n*1"h.
,'.
.
7. -
?
4
P m
1
1
? " :. ra.
i, ? .
tut I ????'. I s. .... a
a ?.
- ?a au..
ni.
t
?s I . ai
...
aiHi'*!1.'.*,''''"" ' ' < -?' a"" 1030 a c
.1..,. ...
! m. ?ut,,..
? 1,. ,1t.
? l:i???.;_?y. No. 1 ?.,,! Ho irr,
?c,.*7,'. ?-, . .d..;i.,;: ii..
*??--* raaaaoa, ??_.t-'-_?___^ *-~L*L ****
Dm <&oobs.
i?HB
J, ?VI ?., I . M I'M . ? ? i B ' I ? '? ' AL I
tY. WILL lOBD kT, Ji l?Y 10, II.
'and un:"! ??it Tin: a BEX,
Special Bargains in
Foreign and Dom-fv-lic i?rev? (?oods,
Silks and Yeive?*.
Linens and White Good
Ribbons Fltwers, f.ud
MHfieij flwwst
Laces Laie ?niiles
Trlhiiitiitps. l.tfi,
Sha? Is Ba_l?a Cloaks, He
Xoilon* and Kraall Wares.
Iwfletljl <? loVCS Elf
BcidCWal1! laTflklllg (?oods
lon< and (uif-liTnN
_Uafy??IMc Sui?*?
H_Mf' and C.iildivu's Suits
Fti-ftgi it- N-ttidf Wool.-**
Flannels an?. ..ianke.s
Cleat lied and Croi.u
L'<?iu<"4-!f (ol'ou
CiffCtifi ?iflio!?(ervi ?u...
Ift fifrii?llg (icod-i
to wifTi ?i iiirv ' ITTEVnOM i
TIT1 n: i .:! i SDS, ?? 'i -
, *? i ,.: v. IUHBOR1 v. ? : l ?' ??
Bros-jwsv. 4t_-?ve.. 9t. aii lD-t-f
R.H.MACY&Co,
>.,; ! 11 i v IIST, AND BIXTH-AVE- BBW-YOBB
i*n i ' atry.
r?n:i :*?\ i .? m i>- sad BOVELTIBM by ersij m i;<
man
i., ti i i*- i v m mi. if? BIVB -I'Iiiai. CABB:.
< ai l'Ai."? I BB Hill?
i:\iiv BAITnDAS in it i.Y ael at-.i f Wl
fi.?i-i: IT BOOM.
SuuinliOiiiG ano Uamoaoc.
LLBAXY and TROY bi ?lu? boats C. VIB
.\ l. ..:;. i ?! DAM I I OKI W. !..?i>* V.ali.i ?t W*
?tt-!?.. a! S iii'a. ti? J.re .I.: |* at Nt-.ui. . Ut I.i:
r/Uiwn ...? *. :, i ,i,r . \ti?. Point, ft. .? " ia "
ill. in.? I. C*S1Sk! !. St?. II* '. ????* ' "? - ? ? . ?
????i. u ? ut s ' ? ' t ? ? p. ?? toe in. >* ? * 'i "
t* rtr . Si ? ?? ..: tie ?. i . ?*?. . . ??. I
?A? -i Petal un- ?if- ? 1'ih tn I ?. t 1-. . ail a ?1.1. 1!
Baa .-i- -: .".
IIRIDORPORT, an?, ni! iMi-its ?>ti H??ii-t?t?.!ii?
lr aadBaaalail Bntinils BareSL Btisise BrtlfKiB
!''?'? 1 ?ravua I'alUaJ.ut* ?ii_i.il JI j*u. i.:.. ?uJ Hi..1|??;?***i i -l 11
li. ut.
/Vi I/. S*-' I.I S i SI I AMI'." \T< fot TIMY.
Xj t-Ai'A i.?.?., I A ?;i-. i H AM III?., lili..'
i It 1. Dillon l'A) K -, M ? lltl Al., ?rl i, I , , .!?'. .Surf
and West, ) ?w ?ir? ..m ? eadscia?a h alla?lata i ?)?- t'.<
i ?lit i..'. .,',u:? ?i il. ? i . ??? l, ai.? I? '? . ? *i .* a i m >? ei
I . J.l.i! .t i, ;. 1 *!..*, , . 1 i . i , . * I . i -1
f.i! in. ?i . h., t. lof ?....?.i ob B. i ? Irai, Ib
- ' . ' I ?t '1 I 1 ? ae .'? - . '
I Uniaxil m .-u aoij**? '! b*g_a ri t? .. -* . t :? -?! itlo i,
.I..-KI-I. ? .li'.'l I I . -.|t
SPJ.? 1.41. .M?I'll I* < I I i/' \H' I I \' ... , ll-'?\*.
r*. ..M-? .. l | i a? Powell, |M
' r-.i , ? 'il. i i., - ? i ? . ,i ... : .i* il.
C"OB ROXTjOLTand KINGSTON, oonuertjng
l Wlli I I i. ,
... . i... ?
'?11! en. I eu III. a-. ... i | .
? ?.un Il .?. . *.." t l ... "i . r, ai il
*>? ::.,, ? ,ii ... i ...,-,, i . , Pier 4
N. ! . al 1 |,. ni.
|?0R NKW-HAVF.X. H??.Tl ? ?IM ?. SPR1 ...
I I ll.i.l'. V. Il I 1 I. ?I "I
-
... Il
....
Il
FALL ?1VEH LINK.
1
AN M K4?T.
11,1 *.\ i i. ? I i. . i , ? \ M ' .?
BKim * i:.
Trom Pitt'.
DAILY (M'XDAYJ ' I. ??? si I ? ?
? . ' '
ad f- ? . el .... ? S ;,|.-i ...a ??? .. r?. 1.1.
... .. paaa .. ., Bu?l?J_B ? i "???..:, Aaeau.
1 i nn.il V??.T.KY RAfl.ROAl?.
I - a - 01 ?: i ? i ni- i A?-?h M?l.i: i .: * ! H?. A
: I HT ? ? | I? * . ?' ?
. ? ? ? ' All. ata ?i . M ii
l ... I l?.....,.*. M .... U..I I .!., *-....- ti A ,
....
: S? > Ira il ' Il bac?, Anletrn, l'a? lie? >-i. It.it
'?le. ..fa' t ?..?,11 ??
. ? i. t HeibM'1 i". AUontowa, Mattrh Cbuo .
. Mahal. t - . rr. litt.un
?.? , Blasma cl?m ??-. ?. < an? .. i 1MB ,. a* Pitttsvi
lia!? ,. -y
t |. ? n.r i.?u?t',ii. m-tiii.i,'??, ABaaeesrn, and m. . i
? 1 -.. o..?
t; ?i p n' . :? . i-: ' ? * '??? ' ? . . ? . i
.ai.le? i , :<ain .i . l.i.ni, V? il?..*?atiia I. i Klin.n.
... noel eater, 1 ? n i ? ? ai i Um
'.*. sat J*.. *ii3u ISlr. ? ? '
Rill i H - a *, il. M'|. :. ?n.l i '?* r
..? .. ? -i i it'i ru < >ltii .-, it ! ?.. i . ! . .. in .... i ...
. H A II i t ?. ?I i ??.- ?>i*< m
I ?XG ISLAM) RAILRUAD.
I al 1 I - * I I I t -I, IV... % ?- ?N l'HTI'tl i; f
A.N., i-"i HIM.?, i: !.. <?i i '?.. i* I.A.Mi.
Tl. ' - Il SI e IXMIfl II .1 il.* ? ..? 1. .
I ne., f, a . H B of F? rrr.
t'il r . - ?? . .? i i.? i a*? ? II? -'-?n?
- .. :t. It). 11 IJ? .1 ..... il .1. . il... .) , ...
i., i
i ... . - ???'!? .,1 ?? ? .. ,*,' ' *. '. *?' T
a m. 1. ? n . .?p. n. , ami 11*01 I . I l;-l.
I ... Main- il ?il i *? '... 1. " . i n ;.,.*?.. . .. *.
.?3, r, ' ' ;. ai.
fur t ' ?."!.. . I?i '? n i ii r. ?nui
lin,.; ait ad Ma i.. * ? '? :?
i'-'l. ni *?\-e.,?'. .:! ., -alun'./? BiglllS. I i
liai lu i..! a, i! ,,..!?;. B CllV, 4 ? ? |- i.
? ' ,., ?e ni.
Im Pitt? , t" " , I ? ? t- n*
1 II.?il ia..*..' lallle. .. *.?''*!??
i- i j , , .?"..".?"i..' ... n ., : a).
? I
i P_r . ? * I way II ',""!", 11 ?!'.' a.
II. III.
l'T lai l: . . . ? ..". 7
p m.
I ul I ... n. i \ a !? ) * |:a :. :., ? ?"
....
l'or )..?*..* - ,. ,11 ..? , .
I". I.,.|| ..Ul.,, ,l| ?. M., A ... III. .\..|?,,|.
,,
Pot Bal? .<?:. 7 ??'t . ? i? : ?, m.
1 ui . . i . .. p. in. l'.i. ........ ? .?i a. ui..
; ;?. m.
1 ..r t.i*.. .....it ??ne hau ...i.e.
I.'i I I I, 1.-1.
l-l ? ? *. i i I' IIN'M.
i ? i of Fern
. *
1 15 p. m.
'
i. 4. , Hi
J ul ....... .
. ? i- at
i . i ?
.
? ?
7 s
... . ? ?
I el I l ? ' ? ' ' I
.
N. w ROUTJ Til i*,<i-|i.\.-,.*.- i '? *. \d
l\,,, ...
, * i
?u, V .
? i * . '. i, at I p. in.
?.-it ' i)..* i n m'i- \ :\ '.tu i ?\r. _
\ . (7-JK1.H?Y \ * i' Si:\> * k'uUK UAIL
Ll IIA? Kl ''i
KW I'll V, HA
I
.
Kin i .ij .
I I i
?VI W-YORK .NfVlaO ? \ti II l!. |;.
a> t I .? i * I I. I I I
I'.AII , - ?..*,,..., I .,*.,.
, ) - ?? i ? , ? "i ..t. r i ..in
rut I . ......... 1 ; , . ... i,,..
A I Walla? III'. U. lau.? lim:.ele I ? . -, a '.,' ,,, l)
? ?; from j- ' ? i ? it ?'.? ' ' " '
Ul ?li Ha.U-. Il ' I I . M ? ' 'ill
I.. :-,ijil. .- ..
Wl'NDAV TKII'S u. LOjNQ BRAKCI?, ??11..
? ' n, . ; i ... .?r?. j.i-i huniBrra Kailmul
II? '111. I < l l ? ?1 '?i .1 ?? *...! :? ?? I II I *.' ' . e ? '
- . .: 'ti a. ia.. !;?.!,' i, i, -, Um? mull art? i
n . ? . - i ,.. ?, ? ? ?
SAUAKXJA.?The innet poimlar anil dire?!
i,,ni. U i * Peo
.f.i W ? aviii? IIA1LTI *?!..?!
... : i ; i * i , vu Ai
M?y, BaraMajUi aad MananaL 1
Ctfoui-oats nti? litUlroa-O.
V,'.'?Y YORK AM) PHIL AUP-L?MHA .'i: A j
awl !.:\i-.
i-i. ? M ti ;.i.i. ,. ri.ri v..
. ? -, KTATTOTfai
t-? ? ;.. :.,-.). f'iotnf
I - ? ?., Itl? ? I
is ft . . ?. i. , a ' i : ' id. oss? ,
sei i ill i -
11 .MOX HAY. J mi ? '
?. | 11 i. m. i
1 - . . ? i?|i m. I
I
!.. . . ...
I ,.'.,,, . .:-.-.- I*? II*-.
to UK
alOi ?aiKU. !'? I'? Il-?- ' ? ? ,
,,. : , . ? . K. ?: "i ?? I?
,1, ful i, SlM.I.K
A , ,? I a I I
Beats tin'.? mSouVtis.
Below Ftaurteon. i?
i l?\r.i:i'i?i;\|i-;\!'S Foil THE
a-* ?,?.,,.,; 141 ? , M Ml. '-' ?.- ' ' -i\ ? i AT Til I t'l"
i i.V. i.. ? ;. -. -.-.. (.-_ .?? i
,,, .m?- iv?.i 1 ' . ? - . .??'i ? i. r?l
s? ti.- ii \?:i M i ' ' . *???
.-. - , ? . BU?! 1-1 ?ill ' .
i" -. ? |, np i?? H p. a .. a!
..:: ..- i
,f I ,VI - i lOTH-ST. !.?t?".>,- TO LET,
? !
?),' tVESI W ?SIliyilTOX-SOUARE. -
?>< 1 I'.?. II I ii- 111 IBI I. ? ??? ~ I -r .? '
l ,f -. . !
.".(J V. ? - r !'TII-:?r.-N.?iiv I ? d
emr* I;. ..-;?? . ?:. in ui*>.
IM". CLINTON-PLACE, \V< -i - M -i.
I l") a l - . .: : i , . i ,1
? I
!? I i II, I
W.?h Sil".
4 ?:?' m\:? ?Tun i,,,-'?. ROOM, fornWi4Mi?
.V
t i ?in!. KR?N r ROOM nuil IIEI-Ri M
^ ?> ..!, i ? >. ?: : In
. , -,.,.,,'-. A?l
?
i.*! HNISHI ?? apar r_i ?? i -, wi-ii iioAKn,
I In
: ,1. II?? _ d? ?I. ? ! I ?!? .
,- I. lie I,,
t. .
C! | 111 R |i() \Ui ?i, i?. el l, ... ., ?,,,. -
f~i.li ....
? .. -i.
'?' ? l.i r. vi!i,..in Itne-rrl- PI RNI8HEO PAR
I h m
., I l-."". I M ; 1. "a I 1 ? . ? 11
' Pli ?. on o. i ?ii n in? - '?? fin iiMm ;i l." '
I i
.- ? i ? * ??? -i
H41
.>-_._ wr-i 2 ?:.;-.- r.. NEAR k. 11 ?
*et I -? |u
? ? '?i. ??-. _"
i .
-"??st s t-.
MADI-tOM BQl. IRE, 28 i uA 2fl Ewo.
, , . . . . till!, m
I. I,*? I
II. RM \'? ! N r ??? h 'u?i.iit i'"Mi.? ma* find
I i l"e ?: . ? , a'- ? . I n . .in II ?? ? I'? . "i -I
I ,,?.-'? I SI
II. .il .......... ? , ', ? ? : : ? I ? ? ?r
?iw i am 'jiii n->r.?I'li'iM**? i.? i.i r. ??ill,.i
mr< ' . H.. ... ' |
?>w KAST ?_OTH?H I .? 1'iiini-lu ?! rnoma, eitti
? >'~ :? ei.af-. !.. 't. til, |? . t Id, 01 ?ill..ml
Bro klyn Bi.rrl.
DRO0K?.YN BOARD. 13 Pimnw-at., D*ni
I > ?? ?r , i? ' i,t? | . ,? i ?.? -.m Bra ? ??? >??td
. '..,?: ., ,' .uni ,) 1.1 ?ta,, i... .i.? In,i,i I'?liuii ur
.. , I . ,1 .. i , - ? '..?al
?X u ! IIK?RY-KT., m '? Hut??, it v.? inititif. -"
?/. Ml . I. ..-,.. I..e , . lauU?
?7 i.i. . BOW? ?. ,.a,i_..|.
: / T> ? ir 1.
|T MOUNT \i.i,'N,i\. v ,.?r.r-r .i.??
\ .?i -? i. ? -i i ? . m??bi 'i as
IT MON ;,'? mi:. N. a. - ?Large and ?ur?
. s ?
?. ?.-?i ...... ,
\l. \ I ?V. ?. -i'
".?i. ????._? ? . .... ?. . .
: , ,i ? ? ?
? ? ? . .
i FEW IK) M.'i'l RH ? ? .1 '.<l
i ? '
?
\<?.'tr.|- t|,.-?
i,
i
?
ATI iV lit ?A? i '.- S\ \ S h i', nitli '
'
Call o? -.,-?-.
I... ? ? , ' l\ \l,l. ,,.. Ill
I I . .
miAKI) .' I U'/AIIK'I II I? t.itee- ?? ill
I y .'.. ,ii I ?? ?,.' . lai?. > a ?
JIOATMl I... ? -i l ? ., ; ?
i ?
.
HOARD .i ? "i:\w.\i.i ? ?Ii il??, !., .
?i- '. i . . . . ?
I10AJ.I. KKAII IVI - I hUNT. : ?ral
i '
?'!., \ . I ?
\ . ' . :
I_OARI> loi i ???'? I.i'iiil'i?. ?u ?in_!r; slia<I\
?.-:??. i ? It
-... ,
HI ,-;: a ; - " ?. i ??
I?- \i:n :,; "flillal..? Kami,-1 l'? ml!? froni
I I *. - ?T?M ? ? I i? - . '
>? . .,..,..
I
IIOARO? Aim ' " t'l.'ii. i ii'-. pine t- ?
I,? ..i . ? _ ' ...
-, . ? . -
i ? ? -i ia i . :.. r.. I I lo '?! i . ?
IIOARD?In l.'n? U.nul Count* on .i farn ?m?
>
? I I. .. ? ? , '?' ' .:. ., I ,. II . -I
i-i.l.l.
BOAk?.? i:s w AN n.n ai .m .]?..? ?.
? I mil-a i-ta Krlc ft. 1
? i ? ?
? " . Ilol 11 I
i>'i\?:i? ON i in. in li "\ ? ii kill M.tuti
? 9 r. ? I, ? . ,?., Ill? ? I - ..
1.1 III ? U UM.*.
DO A Kl) ?,t r \i:\ \i:ii- in;.;, i \i:m
l> ii'., -I., ".,... H i'ii.1 I ..'''I ?la..
.
'. ..
?
I1ERKSI??..I. Uli.I--, Mi. kVaalilnii. isiini
I > ...........
t ...
ii ?
Ijm> .(.i'lNO?On il.- north aide ?,t t!t?- I it?
I r
?
lliajti Imltsu
"
/ V\ I -kll.l.-. I \c I. ut Ml llltl-y Iii?.ii;I *-7
lU J<? llll -,II, : i . ? .tl.'i
I
/Ml \I>\VI< K ? ??I ' '?.I . . V.I .
* ? ? r ? I
, -. .:
/ ?ni N'| KV UOARl) ..i ?. I - I nVu 'H, \.u
\ i. ?
in?l I
/ ' ' I ,. ,'" I! . ' i'l \t ?- ?I.
{ ' ? ", \ OARII I. ? . ..
n h. t
... i, ?.. t
p<)1 -. i .. IV)\i:i.. " . niili from flu ! ?
. ? t
?
ffVlCNTR, i'."' \'!>. ' mi \ i > \ '?;.: \\n
*? ?
i
__
i ' . ::i iiOAi?!. i . m ?? i , lv. I'? ?.
*?
, . ? i ?,.?rl, l_ I
( ?or try" ne m w
. in?.i
?
( ?M ?. i in i. ''VI-. !?: v it? t...? : - , , , .,.
...
I
I . I'liUi . ,
I y.l.''?i' : PI l. r.UA.l'lNi; place In the
* ' .? trj ; ?,!-.?. ?>a fei ?' ? i , .
LMI.ST-CL?S8 HOARD ? i I,. |,.?| iii;i,i?
I ? M "tin taiis;
? ? I ? - I . I .a. , ? ? .1
ill. I VI | I . !
l/ll.si-i | \- - i. untiv IWIAR?) .t Hill fini?,
I l uiiii, l?i i I iH'iil-, . u|| ? .<i I a ii nee? tl..i..
. in I ? Ik.li.l
a.Hl .,1 |hi. l.i. u .1 ...,..,-.
1 l. It.-ll-l . II. I I,. -, |, | loi I
?.,? , ..I :? ;e|. ?? A. 1. i i'. I Kill - i IS. il .1?,, .:, , . ,
/ -iMili OOIINTUY HOARD in ?i i?iiv. i? i
J on s I iu?4aea ?. a,. ,?... I.,,:.. i
in 11 i.. bast -i.i.ci.t?. L. i
?c ar? h lib H o or. if.
Cour: try Board.
PAMTLTRfl ran obtain root. BOARD: mille,
I il- ? . ., , :.- ..'..?... .lie?, ; ?! Mv
I .
Ii, Stilt.*. ., * . !: -.in i a?* '
tan mil * .
v . Inmse ; liven attached, m. ). w.
un .h.. . i : ? . _
( ''??I? B ? M:i? i a i '".i ?'.-i??" : !'?.? fruit,
" vrs eil? ?,|. .i ni ? .hatte ,
l?n..a \ '.'!? - Bui -. V J.
/'HIllM'll'N? UV HOARD ;,l ?IIO-*. U AM
? M KAHM, ty, S. Y.
Hi , i t , h n i Biii ? h, '.., M.*
M. ? i..?.;. . i. i.. Pia? ;: ul lug, lion ii !?.
(?KMui'i'l's BOABIJ ?it Mountain Grove
1 ? I ... llll || III i ll
1-illtli - . ? ? .,. , V
... . un ai
-t ilallna ??! '?..:?..? i *. i * i i-,.ii... I or
I 1 II ? e ! -? I I I, , !.. - . \ I.
flOOl) s?i?MKR l.oAl'H- -AI I'.i....!? Farm,
T " ? * ? .i-1. .\. ii..
ni i - ..i ? ... .......
nl a?**? ? i . ill lin
..*:? . Iiilil i In Un '
'?I'"'' I !? I * I < .leel.Hl \ ell*... t. II.
II W ?NO -ii;t,i".l<' ROOMS, Bin. I?. ing di -
I ?" ?in. ... I.e. . : ... . , :,,i |he -:..n
i. , i ... I ,,,'? I i , ; m- r Pt i-Miir V .
..ko :?. in?a lii.i.. Ri> n ui i, Lena lasnnt
I <?M; l-i.WI? .Kaat ? i'.i . I !.. inli r?
i j i,, i .. ? ,
? ?
i ? i I ? . H ? .
, ?
II. i'. II il. ?' ? -, .'...... - ::.,. , ..
I l?iKRAL I I i.'MS-lM.-.i.-.iiir? ' ? ?:.?.. i" t
I i i. *. ?
i* .??...., . ,!,..-. n?v In?
P. T. It'll Pal i
i ; , . . . i
IMl.i i; - il? .. - nf nlii m. ("IS i'i.'V
1 I;
. ...
.
II. li.J , ; 1 i
-Ti" - i '? ?.
m'MM! i. i*."M;i'i\<; ~*?.. ? ? *.* ,i ..f?i.
in
...
?. ?? ii".. ' ? . ..i.
C .. IIKOOK, row., ?m lin - .? ' ? i
* i
,
: . . ' ?
I '..nil.
'?Til,. ' ? ? 'nl'- R i.e t,..* I :. - i' ? ,
i !.. ???,
*
ru a Ira fi I
? *
?TM? \i. in:;-' I'ii'ii r .km i
I v. . ,
. i. I*. ?A ... ,' H. It. It; II I
I, fl III . ,? .
'
mi . ?
?, II I * ?RL'IMJT.,' IMI.LAOKLPIll \. *-??
-?.llll;
I. I .?*..', I ,
Bon'ii end P>fftn** Wan' L
W'.W'I i l> l".> three ailitlK two neatly fnr
T V ...'-.?..
i h. 'i * . . ? - * IB
... I ll. . . I* .. I * .. . . X.
OtumiU't lictvfii*..
il i . SOANT. -A stiuli m ..I Cornell ['ai?
ii
i*....
? . ? A' ? I
|.|'f*l.
DKI.M?MT If M.I..
|> -, ,:..,.11?-, ? m... , 11 -ti*. : ? il *-,* ? n.M.t.
j i...'.:.,.. i., ' . :.. ? .l??
tala m. m il . i? BO - -
I. \ ' I*."
/M.ll TON HEATH i*"l I U.E. Cu*.".iwii'li,
\ ' ? Xrw Vota i ?? Ni
?.nui . ... aal hi?
, I'm ?
/i ? '. i ?NEMTAL iiiilTi,.
\ t ? ; ? ?
' i(M n .?' -
....... ? . . . ? ,i
K. ll.
/ M.e.lU I.I.I. LAKE ii"i '-*.?\ a? liglitrui
I . , !
I. . II 11?
' I .
V V
/V\l* KILL Mill \T \l\- l'.'< , rille, N.Y.
i ? ?? ?
? r
/ 'I!'' I\* I i; ?*. ! !: ??I- ti
\ ? . ?
/ * ? I. I ? i Win' . ? -i
*
i '".., ;.? . I.* '? :* . i ? -. \ i..
V ...
??
? I
....
. ??
/ i 11-..ii.; ? RK i!"; : i
ana ir
I . '
( j '. I--ltu.fi
1 _i. Ml ?: \ I \!N HOI -T. 187?.
i , i 11 i s It) i v*. i '? i . i'i ?;? i.- .i ?* i IB
mi \ i ? , 11 i. ?. ? ; si * ? BK CITY.
/ '"/./.l.N.-t
\\ l 81 POIXT 11- ? l It.
?S \,,'., I.. I '?
I *., ?t id .t i i ? Bye . ii armneaw *.'? ? n_
?Itti * ?e a. ? B ?* ??"-I.
A.I..I. - B ? ' !' ? i ' H '.
. M v i ll.NNIAl. SI MMI H HOAKll
\ i ? I'KNVuVI.VAMA MII.l
in.. .a
?
II ? I ?
?i.? I lie
? n ., . ? I . . ?
?
i ... ,. . liiW
in A'n
l.'Al.'i I!.1.1? HOI SK i ??in:.1.1, f.n.ti. One
i ni
. I I I ? I I . ' * A *.'? I . 1 I t* I .
I'll.| I 1. ,?..
i j i'.ni. \\Dii"i -! i. \i.".:i*-"\-, ..|.i...-;if
law?
...*., i m
.i i m..n ii
il. an 11
?SLAX-? ll"! Sr? lltllow? Falls, Vt. -\l .?.?l
I |i . ? ? i . , i i . . ,i ?i
?..inn.. I.I in i.'i. I l. .1.1 el
. I I | I.II
|!'\r*.'. li'l'-l'. l.-iii,- i'.i.in.':. ?? now i.?>i n.
i.
i. .:.!"* .
N'-.r ' .
I W\ RESTE II A -i . ? "iti'i.iil ."i i1*.- Ilu.l
1 . ?.,.,. ? u ? ,,;.. i. )? l '? I
I I. i .
I lltl ;.! \ ii"1
I i I.I UKItl fatal V IS I ' I ' ** Y .
'
'
'
.
I
(li?
li -I'M. i.:: )\ l?l In ttiti
.?I
i i? pi ,' i p.
M VL"
, ' ii.*i\ llAltllOlt, MAI! i
h -
IIOU.N IAIN HOI -
? *
\1 A I : \i* ; :.l l. " . *..
.?I ^ ... 1. ? ?into Ni
... I . I WON'.
? .1
I i I reu
I.e. |l. | .11
Ni v? It? ?N! :?. witbin * ." "i
....
?i.. i -.
(\\ Mil. r-KASIIORI - I MMITON l!"!'-.'..
" ' \ . . .. i ? Point, I i., ? a . * *.. ?
? ?
**.':'.
. ?
|>l,'" - H .i* I HOlT SI . i..*:.*'"'i.-.n. Will'?- \|??nti
.....
? i. ? h
... * * ? m i
1i\ ci i\ ;?. ?; " ..:? ('ii* House
' . *
?1:1, II 11 , . .,,.,? ,.-,{? . I
.: i . i., i , u.U."
... I . i ?
I>\? ILION HOI <Y.. Rl\ i RS1DE, N. .1 .
1 |. , uN'ewYora;
I '...'I I.M.tll- ,
a . i a. a
i fun nul lor Ui? i
B ?
h_V. lSHORK I.'K-ii'. r I rani lin lionne, i'lul
l~ . . |*. -nl - * . il- il IS leu*,
III.? Ii Ul? .... I at le i . I . Ill le e I, . t ni.? klW.
I I M"l II 1 MAN I I It, l*i.|.'l"l..r.
CAM?- I-?I?T lliill.li. .-.in.I- I'liint. I?. I..
I? 11, . I i. . all .,..? .i a -'..r.it I.? a. 'lu ?' '??
? miel a. i , .nl c.? 0)U .ii I 1*1*11 "i**'l -: . I- It.,
dally. A.l.iiuts U. UL -NjA'ALlill.
-\mnsc:nmt3.
Q-LMOHE-*. l5?NC__Bt GARDEN.
EVERY EV1 - Il u Al ? m LU' K,
; , ?. I *-? l ? . . -:.,.. ,
roo so Ai'oi.i.o cu id.
Mi. P. s. UILMORE,
I.IIVY.
KOV. AI.-l.-f,
AI BITCKI E,
AM. THE ' '?" -m ' ' ? AM".
\..n i .
KELLY f. i.l.'N-- OPERA HOUSE, -'...l-st.
K,:,:?. ' i ...? ? -, ..?-i RF.1V4.
i-'lM ,. I PltOW I
Hi, t-iy.i. .,? ? t's mmanlte ?eeretta,
?in. I-I.W? ?, I,.11 I, i.i. . n>._
^JEW-YORK ( . NTi.NNI AL
AKT KXIlIBlTl'V.
Tli.? |!iu?i !t;.i?,r!ai!t i-a,|:.. ? ? I .1 ? rn I'ii'iilui.'? bv til'
? Uwil.a. i lin i',: a ) till* COUIIU] .
? ... a.?. i ; . i.i. t., 7 i,. ?. a' tl,n
ITT ART HO - '.',' iv.
A?!., ; ..'. . , - . Ii. .. 1 .?:, . ... - o: .
I .- i : . - .
K?V -Y?--K i EXTENN'IAL
LOAN IN llll.l I !<)\.
11,.- i.i. h i ..",..,,. ?.. of ', i . i ? ? i '?; -, ...,.,, trorn
,... I'KIVATI ' \i I.Kltl.- ??I Si a Vort,
I,uta ,.|_-li r.l libs
NATIONAL -CAIiKMY OF IM.M.N.
? '.. : i ' ? i I ? : ,1
III TROPOI ?i IT? "Ml W I M OF AKT,
V . -I 1 IMU-U-Ut? ?t..
: ? . . a. _ lia keta *_fj <
( kLYMPlC THEATI ?:.
\F li] DADtt'AT.
i ... ,. I'M I)
: ?? mi i :" : , , iHA.Niii uF I'i:? ><;ua mmr.
i \:- ? i . i il ? . ? i ic - ;. i . ? ?
IM MANUAL ?il A ?' .'...' -? ?ill ?'?';
, I M .1 - ta ! . I ' ? I
Sommet ?ttttatB.
K' ? OOL .' MOUNTAIN RTTMMER-tT-S^T
t~ ?-ii! o? - ... . i ...
? -. a a- |
'.:..!.'.!
OHELTER ISLAND. L. l.-Pi-?is,i. ?i II..um-,
lj i ...i'i,. -. I.ill,
t ,.-tt a an.I |.l. a ? ,?>
m? ? ' '< ?I ? : .1 ? . : J.
t" i I.-? ?. ?1.
iv'!-:? I ? IAIN HOUSE.
? ' M - ' : ' ' '?.,.'.. \ .
'
"... ,
?
?URF lli'AAA.,
i' ri,.l:
Krlt? I ?.. ? ? ? ". Tbi?
Hi?! ? :...?->' ? . , .
; . ? [s .?; .?. i ,,, ! ,,,, rli ?..:?
I U.I3 Is!. \\ I), f.. T..
>??. OWKM
Tur? ? ?.?:. ? ? ? ? ji ?! '.,. ?:.-. i.--i tram Baass**s I'.dnt
? i m
. ? ? -, ::?i m t.-?,
ami Thirty t ,i .. ? i ? :-.e. -,
?. - ,M .! : - I i, :e et,.,.
OTITES*' MO?fN l'?LN H?._H? ni?l he nponorl
l~ I I i ..t -i.?I'i,., I?..?dit? JlIBi I V\ ? a
Util, .
. . . . ? ? - ,
? ; . . t . ? ' . .. h
-
I?" ?ill?"'. Iiel.l,'. (?J
? ? a ,. .' '?:? .,- a :
?le'lli?. . '-, j. . II a. ?( -. I .ami? la ! |.tl" . . I ...
. IITI-.*? A ?MS. At alo
i..-' i - . i . ...... rar I imt n P. on.
?rilK Mi.it KR UM, SEat 1.? I 1? : t : i I - V i J, a . \. A -
I J nun ? i Kuiid.-i?. i .
; ? ?? Of ? ???! I_t.ll a,
i -, i.<?i?-?<<-. a. V. (STOt'T, Mio? ?. l
_
'IMn.Mi'vMN- \ rLAN I .i PAVILION is now
I i'?? ' - ... I'TII?
I, .1 I aal .. ? l.l . ! . . - N..r"i
II? ? ?. ?."a! I t ? . . ... ? - .1 ,al 11,?It". fi?t? lit li lilaila
" -Mi--" -. a .?. -, i ' i \ ;, i a , . t.. ?.
W'Al UI...I. IfMl-i .
el ii : ? . :. .?.-. v it.
.1. I. ? i.i t r,
. , I ... N II . - i, ?i ,7 ni:Va from
I .i. . ? : . S II.
SilRdttOM U)ii:itc.-iU.iic5
A DVI RTIHE-I1 S I- FOR THE NEW
4*1 ?? i. i ?? i? 11 '. m i-!-' i-i\ i-Mi a r the
I i 1" " . ? . ...-?? . | '.r.l
.11 ? 7iiO
.t i ?? II A :.. ?1 m Y i? I
? ! ?
o a p. m . si i? culai
MiEXC. OF l-.; "I K- ! VN r SERVANT ?
II ' '. I'.
t ? ' ' , ? .
? I
'
? . ...
(' "i\. ? i j ? ? ! iii_r !? i ? nt-lr
-
'
'
(*??'.' \ t. ' i? 11 -, - in . i.
???
r ?? -, In
CIACHM \v? ami <? .RDI VI R I.? on En?
t . i ?? ? tioiaa toot
,
.- . ,
pOaVCHMAN (uni (? M \ i-aiTk ? yot??g
.t aa?! ? >???'?
? : .
Ulli I.I I liiiS_|aiay. I
'
I,* \WA - I'I VV ??.'Ii.- -\\..,,i..l. ?i situation aa
I i nn-si
- ... ? lai-iu. . is >
i I lioth
? ? II I.N I. . I A. . 1 , N .
a\ nil -i- , Va
/ ' ?RDF.NI R, ?v Ri ?.h ?iL'e:l 32 Tears,
"I ? - t.u |, Oil,?, ?n ,i-. ,|? r ,??.
,?.... . . .'
I ., . . . . ??' -I.
/ ? vi.'IH \ I U i??.| HOUSEWORKKR?Hy ?
VI I . I.>l.-.?? Ill?' ma ?:'?..:: I- t .
? . . . , , ? , fa, i .'r
a ? . , ? ? .., i- : ,. ,.,m'trr
, i .'. a? i.-- - ? ? " il ? t.,?, .n, , ba?
la ten ?'I, ? ?: .','? !, ? ?.
i * UIDENER and USEFUL. po??\ WAM?i:r
VJ ... ! i ,:? i.mih i '??? i tul u i ??: i" Ir, ii. '. :..
i ? !.. ? - a ? ?
, . . ?ti? a - .-1 i-i
V ti II II fl l|ll ' ?' Lett, ?ul.r-r I U ' -".
? ? .,1 , .:? ... i,, tv, ?ii-i w, -, r.,. ro
i ? ? , ? ?.tlitiia? ll< l't, I*. I i?; , a.
mmy.Y.on i
I'si-.ri l..?\s ?i;,!?.!, n aituat?nn i?v .i rotinf*
,.. c. ? i, _???? ' ?
make au bam-?! Iitrli
? ai iraaa I II ?- u -?.?i i H. Na
?-M.? lie
II l'l. MAN.?A French yonnarman ?ruuM
....
..
Ubi m I ...... \ i : ;t at ?i ..l.l. t?
a i Ni i i a . a . a lili ?t, corarr of li i
fTSEFI I. M W HOCS1 WORK Hy t i?ii?
l I;
?. .?.? ? h.t nil
_???! . ? ? ? ?-. ? '
IrsEFL'L ROY. SitualiiNi i-..,!.:.?l foi u rerj
i
,,, ? il ? lu ti..il, f.., , .
,,,. , ? ; ? . i, as?.?! Ill I
i U , l
.
\V \i 11 !? - '? '? f ?- ? -. * i ?i? - r ni? ?. mi
Ti.
i
.
W'.'tl I l.l.' .1!:.! ! ti i ITL ?A l'l? '' ;: \"'!'J
? ? i ,? i ,.,:.. ta a.l. '
l?l i ?! .
H-llll; can I ' l ? '?a? 1
< illi.l.l.'l?, I
U-.\i II. i; .- mi i ?J l'i i ? co! ; il j m B
.
? ? . . . I us. lui: et
. Il
li ?..
n- \\\ i.|i i i ..i I \, .- irliool, -?lin??
? ?
, . ? .,' t ? i, .1 ?t Util .IV?.
G?m.!i?oi;o toanita--ffwt8itp.
4 DVERTiSFMENTF FOR I HP KEW?
4 ". .. t !' I '. , ? i ?
?i.'l??,.
?, , ? a ' -. .'I
iv?\. ?-or. I it.: at th? It Ah? i'li 1?
..''.'
... . .-?..
orine i ran -
4 T MORISO.V" ?il.l.-t anil o lj teli ible
. \ , :,.
t . . t ?
|>: 1 . all - i !.. ^^
VLARGF m i'?? i ?I i '? - - '? "im m
.t . ..i Uli
?. I MAITUK'K LINHi'l IS i - .su..!,?;
. \ ..
i
.nil i
4T IIMMKII \M'-. :*07 lili ?i?.-., neu ?_?:;.!-?'.,
. \ . . - , .:.'-.;? ?Ell VA Mr? ?t|
u.l a,..! l ?Out ' l
, - ? '"???, .lu, fer t'uilatl ? ?*
rit I KAY MON H, ?ft-Ji.Hr.
ITTENT?ON? RERVX.?TP! KERVANTSI
a'% ?-I. a A?, i - .1 -' "I I'I 'I ...I.! MAI I i-ll U!'lll..tl-.
foi all iti.rk?, of all i,ai >? I pti< ? "" ?i -i : ?
I...1 .-i?. ?? i".a-.. , I.-..,.?. , ?ni m i. .1 totUrir i.e.t. i,i.?i- 10 i
c. Il ?? ici.' an? ? .... :.,,, ,;? ..,- '2 '?
/Ml -MRKUMAU) mu? ?aA?NDRESS?By n
\-/ ?lui. li HlOl Sisal ?ill. -a l... ii. I alMl? I??! ll:!|. ?a?
I ., .SI . . .1.aid , .? > .-' a |,| .,, ..I,,-, 11,1] . ai -. . ?. .?I Ullll'll
l III :? a; ; ?I ? '????> I. ? ?!i?,t? 1,11.1 II,:l" Ptll ?.?'?Id? III ?..i-i'T '
?' ,. .' . '. I , ? ,1 ' , UCO. ..... -t
? A.. 1 L..-. ...:. a. . ??-_??..?, SO- _?-?. ]
immmEAmmWEtE.
WALLA! K\ MI.?HTY DOLLAR.
v f -. '., h, , i,,.-:, of Hi? in. ?uni
:t,. A NI? M "-. W, .: I . OKI SOB,
! ' . I.'-'.
B__UIW?LL HI?T1 i . BAL? (->'_0KT*
IliWU ' ? t !'!' , 10 ? 1!. .Il >.i IBs
MH.l. I . I...I i.A.t.
Pi ' i in . ?? i a -10:30.
_ M t *, .i * .: il..;*, "t. _
?Vi! -^ ??' UK THEATJ '
*J
" w? ? ? ., -'?...
111:'!..'*.. ! . V. le !?? ' ? I '
ie VI ... I 1 II at
i ir ?i., >e i.-.-ii aiul i a . . ... .....'
I. .1 .**:, *??' Ml.I Illleer.I ; , laVKltl KltiilT.
locii "?? si iii? i'i"i ? -11 ? , i..\ v *i ? 11 *.i a
l lirai. ' ' i i ? '. I ,-it ?.'.
j i ... .;: nOTHJ * . is oi s .R? ii.v.
?r?CUijioito.
|"\.\ ISLAND, W ! ST POINT, renn . iW
I P.I I. .1. mi .-??*! In*. .*....
?cctnrc3 atiJ ??Uctirt'.o.
t MFaRICAN GEOGRAPH?! A!. SOCIETY.
.1 , , i \e Ml.iil"1 Mi .1 I HU KKJtl.MJ HALL.
? -i .: i . i , -.* ' * .. I t I all III, !.*>7ii, at
ii #-..*. -i
? i of Rrsf i .
l.r. A. l .'?:?. ? . i ??.- '..... n .... i pBer.
In A. ii. .M)i.|.i.N'-?i;.)l'l.!' .. SKafkh.lllll, t'e ?.? Ill lit
.
1.1*. ?*. u. r.iii:?**!.'!'. t.. ' .ut? it \ni.-i .*,.. i:ti ? <?'? ? ?
A | :?;. i. i i.v in* I'll I. ti. l* ..i. i ".-.-i- ? ..li_
. .?! I i ?? ' i a- : > ? ? i.iiel An i . an ? .. ii /*.
ii..||. ':...... . ?.. Ki ?. In. A tiA *?'-. I r. !. L
Ii A i l.-. UA1 a?111 i * '. i* i. ? ? ? r?.
fcLl U. i . il ALL, it. ?? ...i .*.' -* laky.
Cl.C mXWA,
I on?: RRAXC?1 RACES.
1 i I . .'i'i. isth, and 1MB.
?Vu. I . i* il ? ? . .!?? . "i I i.flit , !*?? .'nf.
5::r..::ior.o Q)attUd--/g-t-?l-f.
pa __1B1 :.'?! LID god SEAM. 'I RESS. -?
V ' ? ? ? || 1j ,,:???? ,,? ib ?*? ' :? ?' as
lall - ;
,,i i i-l, i, ;,. ? ?. * I at I . ? :. , ., I.?
- ?. _
pHAMBKRMAID i?id \V \ni:i>--Ry _
\ .ri * )., . lv. ...en i-i:', *.i! ? Ih< r.
. itirhr : ? i* " ' *
I ., i ?:?..* . . ......,.? i... *..
in. i::-'e ?. ' .? i . t' *,li' 1. s I ' - ?.i .
pHAMBERMAH) ?i ?I WAITRESS or NURSE
\ I * ? * - ? 1 * . ' ? ',. .!!,
*. '?'?.! I," ... 1 '
? , until
- ,i . it (Un ?. ..-. lue Weal 31-st, coi lima.' ?..?*. In.
r A. M _
PUAMBERVYORK and WAITING and lag
V. ?v.-.-u* . an.: IBON'INfJ il.. ,'. ?:. t nit yiaing
? ?. . ? ,ti'e ; it: v 1.
placet ro? t?'Ul? ,**:.? iiut n ,'*t. -? . ,:, ? >, ? ! .t
'?..-*. i er ?sober, I obliging: <*<> i..:.y ?r i*,ty*
.'??i il.\ M *-..'. '*
C'OOK.?A iniddi. -... * 'I colored woman a?
j pisan ?'?.i? In * s?i?ll dtbiIivi no n.i hi?a hyaignMt?
i!. .... . \tl?, .-.*.*?'.?'.. 1 ..' I...IIS.-. _
(^ii'iK-l'.v a flrvt-clana Swe<lig!i girl, v'rh
,'...?. ?,.? |, ..,??,-.,ten? ft,'.v. re'*H'ile ;
i in or..irr. ?..ti i?: ?'???!! ut i i-i- I'ii'ii i:- i*an P it ...Mr'
Ai? UN. ?. .. ? '. . .... ? <i .1- ? .'???e 1 I ?i.
COOK?Hi a ??ini'?khi yoiuiir r-.-<?t"!i woman;
liin.|iudr.'l..|.:? naro-tk nn.l . -- ? - ??> ?*l
|. ,,! I . ,1 A. Il , .:. a ,l?e. A , eel ?> * ,.'?.. II, i ?. ? III * ?? ,f
ii-.; i Inclyn ?... ?:*... i ..i: ..:.'?.'? ' l'.., m ..i - ?ti ?i.
(??OOK.aic.--A thorongnlv rompe tent ?-?mk,
-..* ? m.n.ieii i.. . i**. ,,,,',:.? ...i,i:.* .il. sober,
i.l I. .. . in.... lalaiiL-ali k iu- a- .at. ...Im; .:. mo ni.?:?* ? luna.
? , ? ,. fin .*,. h. ?i ii!i i.;..-, jnj \s.a?t anai, ca-ti-cr
Britain_
CHKJKa ? An American Protestan! woman,
l em ? s ?* ?""* t.. i'* sa ?We ami perfr? lljr e li-t?'?. iia?.?*
, I .1- , , l.k ililll .?,, lie ? - ' *. .?.?-.? i.tr .III.' _ ? . HI? ? W.ll
re. Ie.?u;i. lor B. D., atODELLl, 10?
II i .i.. .?ir. l ?marl it ay._
CiikiK? Will do roerse waabing?bi a yotung,
'?? : it. uihI ?? i ?e ??.in la as e.t. . II? nl aanp Ii S er.
? , .?a fi . .,'. ?,.. ...'!' tii.il? ?? l'I I? Btl - nf
,1. ... ; | ? .' '. :. m*.*?, ?'.?il :ii * i>- 'Ih
.1 -.1. , ?'. II.. ,1.1 ?liltl .?till. ?I-. _ _
(IO0K?A r?rm?ctal)le jronng EngliiJi Froten?
i t ,,,. w .... ? ... j ? .?.,-,? ,.? ,. ,, in ?
;,| ?. ,-, ..,..,ii, : ii.l.'.rr.'.i'-' - I ? ?!.. I [til?B? Bad ABU f ?SB
? ? i? i,i ai. lie? ; baa . ?? ?-,.. Bl ' :? rrltMtOm\
: ? With i?"._
C'uilv?V,\ an A N -. 1 English Frot.nt-nt
.... .,!,;.. -h *,*>.'- lit l-lell I'. 1 !"> ?II. ? f-.erl.
, I! 1 |.! ..::.., ? I ..... i -. e .1
? ? . , c lit hnker: hi?ti?at tetui
a( i. at ?ii?..i.i.K n... "??' w?-t .i ? -: .aaanar
IU.....1. ' _
c
' ?. IK. .v c- Bv :i I'.r-'-'??'-*? <',!*"?t ; I'i"'"-t int ;
. i... . ? -. ? n?..?
... ? . .. ?a
PKori - ? si noMg
, . . ..lit, "tel t.,e n?,in amre,
. -:._r
(1*0 IK, i'*i -i ?-I laa, in :t pi ? :?'? i".i"' ?Bi B
.
. . t le .i-... : .1
I a' .1
It I ? . I I t . -, lii*4
_
(M i??'? -!?i ?i ii'-!-??! ' int ????"?m : iiii
... - .. AllllT.
I
-.-*..
' ?-?
.,,,?'? Dallai B e'KiiA 4 .-?. .?/7
-t_,
C'dii?\ and I loi- KW't'? ?*.-?'?.. Germ in young
A lili-, ?taari? i. er. aal
rf.-* . rjI I.. ?_..-*..!?:? i aa i ...i. . . i i-i ?! an.l \l.. n -? ** ? r
...... M tt? r.. *
i ? ? .".;-.'* i. ' ?*.! * lio .? ? a*..,.r luth ?I.
/'(miK *r LAUNDRESS By a ?'rotWan*
V.y mot i't,
? ., . in ..: io<l n.ii. an.l >? t'. t : ?I i**'* '
., . ?,. . , or cetintry. ?' ? e ritoTKi?r\si iiuui:
m : i;.t t . **. ? i..- ??.! .t?. . i ???? ?: ? it".?>? i"tti -t. _ ___
(Hm ne. t . .i,-i>i WASHING?By v? r\ respecta?
in ? ?? n , -i. Il n' r.ni.ili - i.e.na.
?raaw. i< ?? ?lea i"'it- ? >' pasiry.bi .1.-:. t i.is
..III h.... . m l? - 1.1 ? ?!? - Its * - t" -1 I' -II
n : ? . ? ?? .:.try ... ? .tt. < al? al
ll ,"_ii ' *: - ?: 111) ??? . n? ?' -1 -'
i M, 'K. \v VSH and IRON?By ? ateady, n-li
\ . ?i. . ..,, *. It" l- .1 i.*''".: ' ? ? k. 'I . ' - '.
I.I, bisel i-. ;? .-?)'.? ? *< ??.'-eti'i .-?nil m ??.??'i.. .mi
neun' .... ul . - . n t.i ?le t.. m. i-.,.1, if? oo at niililnaa
I ., I .it', til, . *. I K . -, i.'- i ". ...:,? r ** i?t _
/i.ii'K. \\ ASIIi.i:.t::.l IRON'ERoi GENKtuC
?t_ WOHK ' i* . Ir'. with f*?! i? 1.1'n* ?. to
,,.,*. ??,,, , - ??: family tuoktas ^leod,
? in oterv ?ray a i ?ptmaihl?, i-obi.? *t.-i - il t?.r
...i I.? _. ii. r*. Ii.i.i.-f?'-rk. I a.! at
\,..?.??'. ....... al '..a-'. .: _
ll".V
fOUSI WORK, At-.?A young '-?*irl t<> ,i--i-t
II
,:,,.,,* niA.r., ???' i ?
'or-i'.\iiIi'K.?A ri'?|u-('t.'iMi' (-'ill M rotui
? lau. ..,?.' ., i. Hii.l ii.-li.-i . ?ill ,.'" ? -Ii* tt ? ??au?/?
,;,.,. ? . .Weit i.', -t _
Ilnl'.-l'.W'ul;lv---Mt't ni"ii ?vaut? ?I liy a ???I
I ,,,-... v, ? ,| . ,?,, . t ti . ? - -.. nli. t..,, .... ?-?.h. and
m n, ei t, i ? li.nu ?? ' ? ??'"? -t i ? -'.
?jui SEW! IRK.?? i:i,i;il?,.'ii!i<l willinii yonng
| a, ? ... . ..,.,!?.,?:?
Ij ,1 ,(, -a ,..,? ...?i l-'el ' ' ' *"*
. , ? * . i" ... - . ' "' I I''-' ' ?? ?' ?
Il or.-,'. Y" ?!\. V -" :- '*X|H*ii?*ti?*'*.i ??
I . . . ;? ,
?,..; . ? ? r___
. . . i .. , i- !? *..?! ; i?*.?*r. ..??*. S? Usai
. n
II
i!??; \\ ? ?,.' . Wanted aStnation Kj ?? ? '.
.
... . . .i
rjOr 'EW(?RK or ? '"''v- WASH1 II ina
II
.
4
... ' ' )'.
___
j ? | jj , . ?._:;? .i r,i-i-.i.i-> liitit in ? ?. \
liiM-n
? ?liy m . ???? "? ??!?
.
(?.UNDRESS - ???? ?i ft'U} c. niiM't? ut y?
a ? * ' i : eau attivS,
?. tall ai?'
i MI'S ? ?
I\ | v - !,\ . ? : ? ' ?? . . ii,
i -A
?'????
? m '??;....-> ?tti.i UHAMBERMAAID- l?i ?
I al -
?
VI*.?' ' '.- -A l'i i * ?
? ?
\ URSE - \ !':? '<?-'"??' ?'onng woni n i
- ' '
VI i'-... ?n . ??J a } m '? ;
N
ilfAITRESS?A v.iv n< ' ni"i <?* vomig
i\ ? ? *
...
.
117 .11 RESSand Uli VMBERMA1D-A ? ?
M , .. ' --? : ' ?':
m.et
l \. ?,?.
iv't. :' - a -i CHAMB? :.
sadsi.<?s
,., t al bir ?ork .iitu.?*?.
Cali I', i'.?.' ' t?* ??? ? ?'"I?*???"?? ?*** ?'"'1 ?bt* "**
*i\* .sil!',?'.-A i?'?|?r? HitiU ?votii n. WBMtB b?
ltl ?T?V _,-?
lir*.PHlNO.?A -? liable woman \ ??'<l
>\ , . ?n? day; -? ???-?*_
hsiuiiivff i >""*L r?'*-'"".'"' KO htm tan B\

xml | txt