OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 03, 1876, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1876-08-03/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

? quarterly divideud of 2 per cent, payable ou ami
?AarAnfrMi
The foHowi-f ASA the receipts of ffoitMB atChi
Bagoti'i i??.? mouthBOf Jtilv. 1878 and 18781
IS?/.?,. IS??.
a Bush. Bush.
? t.9.341,019 ' l.l *?? ?"-?'
. t..'t.-"i 4:-?t.-"N
. 61 "I l.'*>',,- S3
. ? ???*"**
1 . 1 I?"
?MaM . <'?r
i boi?. i um ',?. "S
? '"":YYY::,?,tt tfig
Un ret luit i J ahaal M Milwaukee for the nonth
ofJu'v 1-7.-?i".i i*-:?', watni
.'??'' ?
j. :;., ?,.?.M*
M ?..-)*.'. '.?:?' . ""JAMBO
| .,:. the whole ot th idecreaae i""W place dnr
|ag the mat 10 ?iny- of tit month.
id nui i *;r ?NY.
A ? f * I:
In t; ? ' hieb yon \ to ti t
i '-"'.'' :
a '?.,
(
1 nd pay? (per pi iranta?1 ta
, ,,,? I.C'lllii.t:
It! 1 !:?:-? - *
: pari ??:
tlic advaace
? i ?
I . , M ,- I
?. . Hi ! the lai i of |
M. ' Issue. | ..-,.
? -.?. roadl
I, . ? . . ? . ?
?onnalT port ?'i* - ? Rook la?ind andPa
: . reai ? ?,.;?'l
.1, l- / ?, baa be* u tai i
-i,? ? : ???,
Railroad ( pa
I*
? ? .
?
.A 124
?
100 00
? 1 " , f
.
I ? . .
. t.
.
I
.
I? .
.
.
I .
I
i I A . 1- .
.
-
'
1,1
I , ?
m
?"'.??
'
?
.
I . ?**"*?
'.
au?) il
? ?
'
C -
?
"?
' ? ?
that
C\. R. und P. Co ' ' ? fr?!.?:
\.
? t ' . , 870, to
'
-
ferb?
8514,
- i
- - . 1 to |.a> the
kptf? 18, ! - 7
a . ... rAT *ui no*
The '.)-- fork
:
,1
. :
ajr.no
I ? i i ? *.. 1894.
A . . -in
, ? I $5
A
I:
.
. ]
i
,
...
I
n
c
? . :
I !" .. i .
i .....* II,
I. - . ..,?..*.
'
?
'
r ' 7 14 11
t I !
M ii A
. ' 117 10 I.
t-1
. -: . .-. .- -
O? : I 1 I,Jli,
I i.i
1 .
i . :? ; 71 :? ? ??*
It. 1/
1,729,1 l. 1 ' .'.'J 1,1
?! .
:. . ". .
It. i
i i ? ??-.
-
i -Wir.,??
i ?
?
At.
| ? ' . ' V
I t-->*.
Ate] ?
?
I
< , ? . ?i
?
l Ttine
c ml ci
?
1 ...
; ?
*-.???
*m ? ii
.*? -
t , - i
?>? ? . -
-
I '
U_ its am? exports op the lt?tteu
E8 FOB '1 HE MONI ii OF JIJ
.-?ni we i... m' ti.c fullon in '
Matea - :
t at?c
ir.'i. : - i - i ti*
?
(???? rtriett. In Hi
? . - .
f?"". ?'?'?i . . > ?
. 1.610
? - < . .
1 .
linn..*? ? ?".,, ?
' * ?
i
< xyi Mm ? i?. N Y ...
''. 11/ ??
? - I .
Y
' - - 1 . 4 . .
?. It si;
?- .
) .
' .
. . . '
7
.Y "M. SJ-"'
liLi..;,. : ' . ,
"'. ? ? . , ,, ., a
! -i. ?"i. i. in
I_?r?: .. ?
.'
"' . 1 -
.! |
? ii. ?nnn ... 1,1-1
?! i?-?'"..-'. *v,i). | mi 7.hi
'->? Mil.11. )'. . J
'. ...-?:?'.??
ii
. jj
t?, M?m ... j _.,7
*"* '?'OaurkMaaa... |?.o07 la M
?a ,..i. ?., i ..?, .. ],,., s.?
At ? Uli I?a. T", . .,,,.?
ss? * ??'.>"? ui??s?
.?....??.?.: '?? ,,?/?&
Urrfiin, Un*o_ . . i?-, Y .
???trik-iii., .t. y. *_ .?: .
I,......,, -, O . ^ 4.1.411 .
prtYtJ"--- ttSl IBS '::!'
j'emif/.'i, H, , . ".,',. ii. ii? .
KSSftSL- "BH '?II4 6iV.r,
Pi-nvlrtenro, n. 1. 20,070 700 .
I'll.,?!-? ?Sound, W. T... 1,940 30,:i*W .
Kii'lnniind Va. 0,620 47>)-_5
>',<> m<*i. H ...... .!'.!"
sa',?in. Ar., Mu-*. 8,890 (l,ri.(7 ??????
s.'nii. Texaa. -...-?l ," ? .7 4,"-??7
san iM.-it-n, tal . 8,04a .
Kandnaky, i ihlo . ?_?. ??n g ut
?San Franolar*-), Cal. 2,5*.'..?;:ih l,?"t>7.677 60,08.
Kavannab, ?.:t. 1,640 -.'.(-.??-??t
Hi. 2.? -o
M. Man'*, Qa . . 20,11"A
, , .t .
?i..r. Un ,. r?.:'7.1 1 iki
t VI. 290,123 1? .
\\ aldaborn', M,?. :;i - .
V i ?:.,. ?t.-, ,'r.jr.iii.... ?..?t.! 12?.SI0 .
i-i.'ii. N. f. 1,958 M '., 74 .
met t- Mi?. i._?n .
Total..<:,::-?-.fil ?140,889,147 S1.348.7C1
OOMraSATTVI ii.ll l_l
? ? ?.?f.?'. | t.?. II!. !l?!l
i ifin.?.? Jimt? no. Import?-, Mi\.??i v ? .,. -. niort?.
!-:,'? -t ,.-,-.,),;_ S4S,88'J,147 gl.S4H.7fll
il": ii, fi.iiiii? Jana I "
12 .? ' -. 11,81 ?.-."i l :;i7.-_i
T.. ? lv.? monlhi nul ,1
_ ". ?. 16 1,01 J.-'?75 fi '1.7.-..' f :! 14,690,143
i ? * n...fin. ended
1,005,4 ifi 550,987,63. 1 I 168,611
.
y. ?' m ?.tided June III?,
l-T'i 1,353,066 6,118,446 LlSAMtO
M?? i, ended ?lona ??n. ?
\*. ?. 1,817 ?666 17,963,321 ?
?| ? , i ? t ended
,?. i ,,? .. 15,904,588 60,032,891 8,467,611
1 ?? ...-,.,!
?20.900,717 ?88,857,198 6,375,013
/
, Jin.i? :.,?, si? . :?? ',.,'
. .n..- .
euilt- Juni- :??',
. ;i '.:? 7 i? .
i ? i ? ,i.:?'?i
. 625,4 14.886 .
? ended
. 4'??).-.?? 1,100 .
riIK MARKETS
? ?,
[Carataily report . ,i ;,,- ratatnra.1
i ??? IL : IP. - 'i' PRODUC?
J\ r /i . , ? ? ' , ,'?.
!?\v. tag ?-' 1876
?* an?-*?* -?i- ra, 9 b Bnrtw, i ; ??* t tm
. , ...... :< ?
, ? , ? , ?? i. ;
? . ? mi, liit? &.I
.. i*, i. ?. :-.-.
It! ! (?11, lili
...
i ? .,
.
i ? . -i. i
?
2
i w '?
:
?
GENI RAL M..EPORT.
? 1878
' ' ? I li.ll.i.ll
?
a
? .
' ' ' '
: ? ?
*
'
... ...
?
?
-
i ? ,
? ?
'a. -
, ......
?
III .
? ??
'
-
'
'
' ? .
'
!
?
? ..
..
'?.'??
i
.
? ?
? '
: _
' A ?
...?
? ? ?
.... . .
. ?
... - ?
? . - ?
?
? - . '
?
i
?.
I ?
_
-
, . . .
t) . . r ,
-
?
? ? ?
.
....
ptiI.Kl
? .
'
-.
: . I. I .
?
? .
-
? ,
'
'?
? . ' , . ?
? ? . . . ?
? i . paru ? *
.?
?
?i ' ?
? ?
.
? ., . ? ? ,
? ? i . ?
.? iii..
?'
...
,
i
?
? ? , j?
. ? , ,.i .i
I
i t i dltn 11
.? ?
?
-
?
i ? ? ?
I ? . ? ,
? , -i *, s |, - ?.
..
II..
?
I ' ? . .
? i ?'.I
? . '? ?,!l!v
I . ? . I
. ?
I
'
' . . .....
eel
?
?
ti? |, .: ?? I I !?! ?-.. 1.- I.il .- 1
'
, .i ? i. .i -
NatrOri ana
..... i
? ? ? .
|.i. .,111'.- ? ? t 'I I' ? . ?
. . ..,..*??....??. iipii.i ii,,w
11,. kward, Dnlt-lhiuinliui *teral al ,\i ,i?.
,.,,_. ... uni !?"??' f? ??? ?:_-??_.
I..," | su
l .. I ', , , ... - , . ,
?. . ' il | h -No. i,
,,., ?, |, ?, - , ? :? i .I- l ?? - ??
? . ; .. .,.?,,. ?? Itli 'H ,,i,|. Um ?,i? ,.u l?,_,r
, . ,, . . . .,!:-., I? ? J. .! ?v??l_.
? i , . . i ? t , . . i ? ,. i . ? i. , i .? , lu? ?? ?rL.-r. f.,r
I, ,:i, li. .i, i-, .1 ??, . : . ? ?. ?*.???? u ? '"?. i i _.>_.-, _,,.,
a auiMt, a_tiatl] i??,. ? .?..i? aUlI ??(.*? al ? ? .:.,,, ii,
? i?.m ?? ?> ?? ??'.!'. lut-n . ? ?
.. .-r, j?i i':,?- toiMol I.. i. ji- *-??.' "'?? thai ??..?"?.? loa
-.?? i,..?i,', aera ? . i ?? -| ???:. lit ?team.
6.0 " I. ., . Uralt) OD UI-...1?. ni'.t* ?i"i **'. <??? < I eroe kt
(tu y, Ion, by ??-a. W h in, i loar at Sa. ! >?_, To
il,*;?.? In nail, lin tout ? ?if al? ?? ??( ?" l " Ha . r?, by
all on, .in, ?mi-? ' "i',.i, i.t ?V- . ami II??? U in I'm. l-,.*i_ ?I '?_,?,.
??> a,n*. ,|i, i i ?".:.,. 16.000 baa!. Orata ai S.-HOd. 1 in,
ehartera were ? A .???>-.-?..i, butt, in in? to Cnk t-i ..r.i.ri. ;
?tab 4,_i ?. ?i' ? ila at 6a.: aaotbet t;,i???- ?uuii* <ror?__M aad
r?!.', with I ?"" ir*? "". a llarweflaa bnr* bean
t?>. ti.e MO* "ut, '-.iCn iii,it. Rotaei Paitolean
a? H?. an Aioaricaa naric i., n,*- la Havre or r,,i.? ,?
t*ll', 8,600 I''"-?? tiuii?. il?, at 4a. l'l-.?!.: nil ItSllH
?"tUic.iitu t>r Patraa witu 7,????o ,_*?*? r-flin-'i dt, at
tu .(old Jill Ititijaii uark l?kuc?) to .Naiilea wit.. _'>'? bbda.
i?i... kj la'iiiit ? ?,r, ptioan ttiniB. mi AaMrieaa bark ,,/ ,
ttAti lAJUt IxgU.U, UOUKr* W titiitHo, Lv.lj.Jlil Ux It ?luve ?nu U_ [
at 42s. Oil.-, so Ann rutan b.itV of 301 toim, tiei.re tn Ralil? with |
tl.int jl $1. K"lil , ail Ann rimii arhixiin-i of 1--t.n-, ln'iin-tu j
I?eii,'-r?ra a*r1fi c.'C ril i r?-? -.1 :. ?? . ??? I I [,. r l.lil. ..
i.f s una, to Jinn in-ii w-uii ,i" . ?t in? --i.f.t ci t ?.T.i.. ?. ntb? r !
of 2-i.t tona, to Lagnarra sn?1 l'un.? r.it'.li.,. u the mini ??l !
11,400 C"i'1; :i I'm. ?if BBB lana, lee? ?? l" Ti liicl-'l
mat link, v.itti snrvr ?t gSAt i?*r luni.; a
., im.?!,, i ,,: r, - t? !" tn ?It, Kitts u ni'., t boo. eeld
ci r i.M i.... |-ii.i-..i?'i:?! i ?n Austritt b rk, la cork
for onl'-ra, with ?t 00 qrs. UralB il ??. loe
?a ? i?uni. lui Au .?ttr n
? ? i i " of '-'ii .a ? i.".?!-!. r. to i ,?i- u- with Vira l.i*l
ou pi hate tain-. Front Boitltnori \ -, . I ?? - . ? t"
? ? ? . t. r .t.,. t -, ? ,ii, 1,000 qrs ??? i. u ??-. I '.? . tuert ?mi??
rnmorsof titre? ... i, u i? , ?, ?? ..,, ..-. lo ? ??rk f? ?
??uii .'.mu? n. 3,000 nrs t?rala eacb, t 0a ???? , H* I L ? its?
\\o nil - bark ?ni 429 lot - t?> i
w?ii ?-, ?, i?, i;? -..i ..t ;,. . i ,i,,i Print? Tui. ntiu?
Dt 7a 'i t'lM? Ulraial ?i In Am it. .m sala "f
1, '??' i" . t'a -t r m I im ?, . or Hi I eL will '?als
M, I .i ?? I.' nib. t rlisrtrt ? la. I III? a - : on .?-i ?? t.?
1 ". I"' I? it l!. .1 ? I" Nl ? .??. I, -'.' - ? . ll "?I-.
?.*ii?,.i:-n i|n? frimt l'en cola I? ? ? rl .Ik, * ? .?" a -
1-",.i???i? ' ? i I m?!.. , from Brut wirk to Bus. -fT .'.".
"II.-- Ii,,:. .?i- ,, in ..i.i- ,.,l. .?., ii _'i,rt?il>
'
I' : ' ?? 11 . !.. waa ne.fa. -?' -i.i i in ?? in this ,
rt ie ,"..,.!-. to mi !? ir -itrti . Iron Ilia ? n ? i. . Ilia
il, Mi?, I.....I-.I ., i. , -, i, lo i il ? h ils : I'm
?nl? <?r -tin'!'": .. txiwrTi r, ?. i" ?????n,.., . a ? -, >w,
? 1 ..I? ,n !,ulk ,|,ii.'?-.t i?t I? V . .nul In Ii!.I- Bl IS ?. US i'- :
i,, bill? . .. t . St.. .'"'i Ii ? ?t 21 ?. ' "?
:?.i|. u.-,.?. ll. .lu a Ippina on ?.-. HrfluMlat l'bila.M|i i
i r at 17V',
I'll'?? ! -I" \ s POKK lower I ?I t',o .1 "'?!!_? wen mod
? ii.!- v .. de* i? I
- ? . ?? ?, I,. i? a lu
fill i". uni u ti.e . for 1 i. ? ??
i * u m m i. , - I for i
I a bl !. .un? t'io .i i,.,:. Ill i i s li.oi
? '? ?n uni. u m?? han?. : ; I? * ? i l??fl lib ' ? ? ? '
?? ? i .: , Mi - ., i .. I.mm i i
ll ., nl ! m i a]. Menu U
BIB H ?I'llAM* Il ne??'-: n.to.,..; ranean?!
? I I ?I :? \ ? - ?.?.?'?. I ,
-:.???,?' ra i|ii" .?I ?r "? r . in, i ? y s .?, ?i?
Hat ? i, , ? ?, ? ?!?... i i. ?? i t i - ?.?.:?? -.
? ' util;?'; I ?"-e si <",' 1er? :i' III ?io' du H
I l'i Ml ! i - I.MI ?!? ., -4 lull | i . ..! I ? , t. I
?) ? ?tri il I ein.' ?I? n .n a I" .? Il ? ?: I ?'?? | - , ? ?
: , ? . ? ? |. ?
I l:! - -i h ll? ?.s wen i ? ' ? ? - j-. tot
I ?. I '? WM I??wer. ?Ut. n o ' I It? ll ,.
? ? . ? || . - il , ? . : ; '
I.i - ? ? ., I -ii III ;.., ? >: ? ..i?'i it
111 i -m . ? I. | .
., ?i i .;,,/??: i . .i, i -: i . . -, m i .
in? i . ? ikitl: fur
... .. (or ,? ml.. ,.
..
- ii ?i bid ami - ?? : ? ?--? f, ? ? ?
: i.-ot *n of No : . iv, as
Bit? 7 *' ??" t? ?
Ciintlnrnt it I. - f??i
i. i i i i u
i ? ? i i i : ?. ? ? i
-.i?l? "i* ai
- ?
, ? ior < -
!!!-.- ?,'.,
? I ' . ? ? - I...
4 , ,
? . ? . ', ,.
......
I
1 . ? ? ?! ? . . . !.. o
: . .. . .... ? i ?
| lo ?
V ! I
?
? ?
ll
. I . . .
: .
10 111 I'J I k
,
'
?
-
' .
?
...
.
?
?
.
I
r i
-
?
<
?
?
?
?
-
.
... . .
.
.. ?
;
?
?
u . i .
?
' '
? ..! *? . I. ??I
'
.
?'.,.. , i . . |
i
?
'
' ? ' ' ?
?
?r
>-.'-?. . Ii | , I /
??
.'.all
I .1 I 1
" ? ' '.'??- a? .1 . .
... . - . ',
,
I
? u !
I .
, . : .i
?A'tinal ?'? '? ? ?? . * ?? ?? I .
. . ?i t ..n .
|| IS; N I ata ' . . ? ? ?
.,? ? o 9 ? ? I ?
I, , ? ?? , ? ?? ! ll i. , .,
?.-...
,
, ? , , ? ,:?*,. Bui .. tit avj ?:>?- III .,.ii. i ..
It '.. ll
t.. ?m... mi*;. 9 t-tn.r I... .,.'? i. ?.-, 1170 l.evl,
n... I o i In? ... ., i ,.., ii.r '.-n ?... c ? 'i
n. 7 nn ? ?i?, . us r n . i.r ?til? ., we. ? !'.. . i_a . ,.
i i.-l ti.i - .ni t.,r In i r. >?..i . .
fm u,.- ?u,,. tun? i-n v ,.,.,, ,t ? .? i i .,. ?... ?
I'lkC Itlll" laSl ? ' -. ,a ?- .!''? ..r I! ? " a
f .i of 1-'.' ? .. ? o..? ..i". !.. - ; ;, ? n.ii' t
?"it:....! i.i.i.y .. ? i ? ... ,-.t, ?stall ?!'??,???" i ?til wars la
posed ?.!. ru. ? s ?it.'ift ii in ii.'i i.i c'oiiu'.-, nraptoi.mm n
m: tn. , '.: b rulo w? that, a bau *<i ? a? loa?'i ,., . ,?i?.. -, ?i
ut un?.r last )?." : u atmtt propartloa of wf.ic!.> :..i i s
1 lu i Kali ? i f H aiiv. -i ??? ?t?. t.m ? n? fl ,ni I, I.. ' l?i
1...;;. B,al '.* -n, Misses*"! tlaara raaaiaa froi 1,0 l .??
. al tt . " tt l, . ; lllllC.M ? ??- .*. ..? I i m | '14.-, -aa
i lito ir ?t M lOaad *t Tt ii.iiiui? steers, i j ..? :, ?
i.uii i? i,??;h? m ?i ti i . <r*4 H"v
KiiskT *M> l.lil!??- ?-.'..lip?? WMU/, 1,600 ?n a*,, i:'??ln^ t!?*
ti,fO ?niuily f?T ttie w?>? i: , 'ni. far 1:1,-??H) lira.), ii?.i.|. .' I !,?*?? '
lin?) mt tt?" ??'i'- iUie l?J.L WuOU, mil 1?. 1? 1 ?ir* t
br Um ??? i ' ?? ? ? . nii-ki-t :i?'s.i r?t?*:? meato-, n rar
beeilt ol u?-?, aJ tu. lue ?mnara usUd, ?_j 7 ??_ lutdtut l
ghatt), oro Int Hrtahtnn, two for theilty lnvl?, ami Ote b?\inca
f,,r Basten m-iki-ij. w?ere ttUpoaed ,'f aluce I?*'. r>???.,n , ?>r , ? ?
r?'? I ,?,i Hln-rii ?t ,i fu li? liiiflu r tli.1,1 t ? ?*t<?? I ir. '*. :?:"! "ii I "','-i
at i,;ll woak M-'ci'i.i)-? r_t<-? tl,i-,?,? i-.ir ???a.'.- ?rere ihlpp?!
i , tl i?, a rat banda: yania bare of ?im-k ? tvi'.r, "f ' ai teda
lamb .
lalMHooi l./.^,i|,t?.i.,,i.,v." 7nnti,:i,t. Mptlnftl a n-talum*
ni. bu Um *r, k ?i,uy in* I_'.:>?>', i,??.,?!. :i?.aiii.*t ?->.7i)?' head for
Iii.? KaaaaUiM laal -??:,. and 9,(100 ii?*a<! f.?r Iba aatne Utna
Laatyear; b, ifjr bom In m.?,,, r.,n? demand ? *_i.?? "i twoear.
I" ?I- I . , :, . ?? Ott) : .. -,..... i j ,!., 1 li.?I ?
?.'??, "lilt in i? rir ,f ?,.,', .), ..?.*.,: .?f . in? ? . ,
Ihren ? ?i k 11 ..f L_g ,i craitaa ___?__.
tiilit...?. A'v. '_'. CATM .lull : I'liil.tiiJ; itotTiiwitril hii.1
. . i -. ?? ? .? : i ai $3 _, _ - ? ?.? ..?i-, 3,900 t ' ? i,
aliit -ii.iii- I.ClOhi , !.
- dun and r??-. I???.. t.? i. .. t '..??in? : ?liifi i ),i?.
-, - ?; bt-ary, S 'Va*** 43 ; ?*>? ?" ''''i.
: ? *<? 70.
? / active; rt?,'. lilla?, 1 ?? ? ' gtt i,
83 87 M? ?
i t-i lilil?.., f. fu., a,i*. ?_? -('?rrir ?Raretpt? ti?''.?**.
I i??*l. ??: -?-. ?ir,.,(tii. ? i- mar?
i.i ; total lor it?,- two dart ? ?sapply hra.y. win
. It "I. ,-?'.. , .., , ?,| :, ,l..| |lk*. 'I
, I i ,,,.,11 mi . I?*?1. $',, -??.'.. un nmiii. ?'..i.l, .1 '??
"?i 7 .. . on i, : iir, *t ..,' , - '
II - ' ? ? if. 1,540 1" ,.i ?t?
1,0. .1 '-it . ? i . . .:,, ..: .,, r? . .
- ? ; i :? it,?? ? ot? tn ?lay, .?. n.i b? id ; t,?t..i lor lb? tw, ? i -.
7.1,-*, ?bead ? I.in?, $3 ..*... ??.
1*1*1 v? ? : t*. Ans, ?t II ???- B ? ?'.;?*, 6601 ?IMtei at
-.; ?I i?, .-? ; ,
'IHK S?..TI. OF TI?. UK.
i:t'lt'i|" AN " \':1 , ! -
' I r' ? ??' I i.-. 1 13 .ii p. i.i.-c,,:!":i n fni : MMdtlnf
1 l'i?:?'- ? MbtdUun "U. .,m. ? ' . ..i -.... . 15, .
1 .1'. ti m .: n-??? : ? ?. ila i ??? am ??>?.. i !???
? battit, ,.| Khl, ii I:'..??? ?' ?..'.? * ??.,?? Am -i. in.
''"'????:? - ? ! ?! itllllui i ;..'-. I.? ? III Idling
? : ami Urtotn , .... i\, ai -*?? ?i. . ?? n. do ,
'??!?? ?? i . : -. . ? , ? ? ,!.. . i|_i , "(iii
ami I'? ?.?,?:. i ,1-lnrry, ,.i . .?. - ,i. - i ne. , :..|. M .' ? k
. * ..?.i iu.
i?'!, i da ila, ??l?fft.t November and i ?? . ,
??..n. .?n ?
?? ?? ?.'.'!? i . ,?'?'? J
? ? .
nVcinlH r and I.label ill tit i . it I
i i ?????' - i. An ? .' :i n. m. '?! i i ol
? ? .m. lia. **?,??it i.ib ,. ill
t ??: i . i ii ?In . v : ? - tear da t H
' - - ' ?. Cou i?...i i.??-n, ' , r at < m?
. ?
i I :?,) |. m. Cotton fuiiii, * arm . -, ?
-,,., mi .?i nut So. .
f i i?? i ? ii a? m.!? r ?
.:? I ? ,, |,._?f -..,... t| .. , ? -j .. I , t
. ?Mfi?..; IV,'. im,, i ?n ! .! * i
1 ' '?:.'.?-??: Uta of Pi in. ? ??n?. 99
' -i - ? t i..11'.-:" i e, 'A4 '? *? >??!.
i ? i. , ?.-. - :... . i .-. i ..- ..i .... . .
12IX) I in. I - i H ? '.
II
I it .? adt i.,?* ,|,i.,?- i.??- i ? r
!' , ?
.lilt
, ? ? ? ? lor !i"t!i nu?'
_?
i ?? : ? ; ?. ? i ?r : . ;
?
i
:
? I? ,
?
i . ,
I ? ? . _ I . ? . ??'??>.
: ?
... , ? : i . Y.l.i- I I*
. tl.
ii?.-.i! - ? ,i mari
ll'v l'iwrl - -
,. v?
.
' ! I
I I ?
: . i. .
?.?.'... . . ? "
-
-. _ .?..'? i
ii : ,
??
.: i m ?
i
?
i ?
?
i
?
? *
?i .
?
?
'
'
? , .
*
i * .
,.'??..'
? ?
?.
'
?
-
? ?
?
???....
? ?
: ? ? ..
...
?
?financial.
s \ ' \. FRi'ri'?ll ' '' i - '
1 '
i ? ? ? ? , ,. h
....
?i I?. ? ? ? ? '
?^ '''''?!' l [",V, nneTu.it
'
? '
I ">.'.
Be-'AMI I . : m i , v l.i.
I.IAW I ??- I
vi 1.1.1 "4 i \??B ' - I
W M i,\'ii. l ' :?!'?' II 9\)
If,; ' _._
?i. ?.- .-?? ' . ? ? ,
:a-, -.. ? , ..? . . ?-:.. i.'"'?? '"\- ?'?, **>??? ? .
?THK annual .finir i?i f"",:,''''"h,1:."?;',*.?? .'.'I
w'.ii> )..-iii itt n.i ,.iti.-,-''f i'??? l'--",J'?"_V*. Vit,'??_.
? .-arr...
The M?iripos\ lam? anil Mining C?tnnany,
T_-?TB??TK_-Bo( IM? <""i?-i ?">''""?' l"',f'''"'," t^Jtit,'
?, , . ., ?, ,-| ? r ?,, 1,? ? 'i Il.r n . f- Iff?' """ ?"'I"'?'?!' ?!?>? X.
,M, ?... I ill i,-.'. -... "???. '??H H WKBAni 7 AIW that
?111 bad.,-....laud liable to a obnrt-aol tStnumnt.
BaaaaaaaraaiiiM-isaaaa ww ,r. smith.
..?.j ? try.
.financial.
a- _r,.\S STOCKS.
l\o KKW-YORK, ?IKTIlOPOI.ITA***, MCTI'At, AND
. MANHATTAN UAHHroi K- BOITQHT AM) ."-HL?),
and ;i? klu?l?oi Jirooklyii iui'1 New-York On Be, arltli ? dealt
iu by OK'). II. I'tlK.NTI-*?.
Hamm -J. .'?u Bra?I ?t.. n*. v.
_i3tinHi:i?3 fjcinoto un? U.in.?rrs
CHASE.& ATKINS,
BANKERS AND BROKERS,
NO. IBilBIBT, NKW-VtiK'i.
TWIWXAWft 4IXOWKB OM DBKWn a? O
BDBJnCT I" Dn_FTATBIO_T.
?. >;t>. ?jov BEB\mi::| r. statk, MVWtCtPAte, kWtl
itAii.i'.".?L) amcvniTuanouoHTannao?110* oom
MlaalO.V
A''-"' _y_T?__- ijU'j JnlJi(-s. t?aiUeerSi
13 u,/// ?., T-'^o Forlr, f_f_N0 .V/Yv
on A' gland, France and Germany:
issue Letters of Credtit availal le
throughoiU the Un?ed 8taies and
Europe, <ui<l make tra n tft rs < ?
b;j telegraph and cable^. I
orders t eculed in tin' Exchanges
JYi m Y m L\ I'.. Had*. ';".'./?/. /-' st.ji) 'Hid
San Francisco,
Approved Scxurtties for sale.
L?VEEMOEE. CLEWS & CO.,
' l: \V K ? i;-;
KO. :'? N V--\t?-T.
I'KAI.Kl'.S IV '?'" ! UN Mi:SI It? WIM ANt* OT1
1'. '. , - ' Ml a : -i , ;: i ?;-.
, . ? . l: Mil-, AM? ???ll.I) ? 1 ? ll , .? . I- - ?! I- "S
i .. \| V| ' ! , .
i. ? '.. ijco t;:an -.?? ? ;.: r. ai.1 " \
Dividend Xotic.5.
r it i?- i ? us* Nat?o*u. B 1*1
'. ? ,ts, .**, ?.?. ? ? ?a.. .1
\ DIVIDEND nl SEVEN PEl'
I i.Ihn |
? llv.mll i
? - I. ?l
? I
i?'7 tiitoAiiM it, i'saai
? ? . <?
ITA MKE1 ?-'t I '
. \
?
?
111.lull IPANY.
i i
?
? .- rut: iibsTON , ?
i .i
: ?
, . :
1 ' ? l
r ?*'.. ' . . .
?
"Y . ti i I '.:. !??. - ??.
II.
' ? ?
?
?
O
diia
I
i . ? . .
?
?
i - -
?
? u.V..
? ? .
i
i
; .
, ?. ?
? ? i W . its.
< .' . .
'.??'??? '
*
? :
' ?
k,
I SPRINGS
* i ?. N. V.?J
.
' ..???.? Y.-!..
c
?
? ?__| \ ?' r POINT UO'I i.i.
?
-
N V.
? ? ? ? ? ? ' S. i .
'
? .
. '
- \ ..-:.. . - - ? - 'Y. !*
ir.l? i<
? . '
_
i Y i
\j i ? ? ?
- >x.
? ,-. i da air. i
?
? '
* "EN !'??,,'
\ i , ? 1 \ '. - , . ?? ' -. a
ll c.'lll
a '
?
'
?
'
11V' ? ?? - ?
i . '.'.'?;,.' ? -. f'ONN.
?'. > .
i .. . .
j I I ! . 11 I \ N ' ! [II - - -
I f ??...- I I - I ? .1 ' -
? . ?
-, .
ISL?NI rs ? ??? ni
E . , .
n .i : : . . '
i-l.?r.
1 ?{VIM' II?M .i-i- ?;??:.
! . : -
*
IIMITSK, .ai Hit? Son ?,
a > I
<
| ? . ' ,
I -hin. ami mUium . ma if t'?
1 ? , - - . .
lift.! EON ' ; ? ? i Cove II
? ? .
? ' >? -
.? s I . ? I -.-?.?? ?
JM1. ILION I?OI .*-.*.. W\ ! : ?'??
I oali ten i . * ? rare -.
-, j. aiao, tin : . w retiiMr lb?seaaoai tat
vJI'i.l' 1101 -... t'c-.u H..i?'i. N. .<.. Bitnnt?!
. 5 !.. ? ...?,..
. ,, i, uuUl i . ? . . ? Mi . I ' ?
SKASIiOUK i;!\.-'?i; !'-- !'i n'-.liu ?iu:*.?, rinl
. ' I '.,?.' I'l.
in . ??-,.::) at-?-ad ' *'?'"?
" i : ?. i m * m a .n i RK, i-i? i " tor,
ClIKIiTKIi is LAND. L. I.?Prospect llonan,
i?, ,,,' ? ni.i, I'.. prieta i. opeaa luue 'JO, KoeUa*. beta
Ina .?mi HAbiug. im ? iws aud ?.!?.. ?.un riiubl?**. I
., i, -ill ?-n firs -'. I ?? .?n?. Ii? -nil n l'?r i.Atlnailai.ai'iUjr
I, KKKNl II .. '??,-' K.?t ; I i s? ?? V
rr'HA rcHK!;'" l'Uni PABM?Two minnW
( ,,.ii? :ruei inri?? *.t?iuni. a.i'i ?ve?atlealro?si rii._.i? ii^hiai
on U. ?V ami ll. It. I;., U) i??.? a ar with ?JrO??UO?-I ?i-l?'?.
lmiiiiv iralaa t?? etty ?ml U i:>i?n?ii.??u. mtate mcetrntuieto
i, , m 1-1 _:a:i t-?iiii city ny botui tec*: ii!??uty..f rr;?.??
i,i, nl fruit ? weektj bomta, iio. AmAn?x _. -B-TV-O-IA
h'J.N, LM'UJ, 1'SUU.
REAL ESTATE
* __,
>*_.n*-Y,)UK, Au?. 2, li-tT?*.
Tliofollnivitig fumlo-Mire ?alo WnMtMMtMMSBnha?t
tod ?it tin* i'.x?__i?!i_;i: S,i:,-ri,.iii t,?-l..y :
lip Jo,hi* if. M, :. r,
Bnlldlora, will, I (?ana ?at ptot, n * i.j?i 5(ltb-a_, n ? lort
li w ,,r ?_',! v., rannten lb ?rotura t?. .'j7Hi ?t. ulo' 100?
20 !,,?(>7.' ??!- ,9,taaae dated m.. 1,1-7.-, tac .1
yui.ru. J ?anilolpli.r'.-.OtlO
I'll I i.\I. UM OBS) OB I.KAI. K-TAJK _K.VN:*I Kita,
vi f. I .'M? flTT.
I..?r..v i?. No 47, 0 /? H,-t. ;v,It au I -If? loll it
i ,-. '? .... . ?i.ono
Ott ?a ,?f :?i ate, .> ixieit.2 ? .-? ?M Payees
ami witetol . 3',009
: - " It .-.if ?n. m, ?10x100; C .1 '.my to
... _,2..()
,' - - ??? '? ?? ? ? ? ? :.-.ii
? J ).."'. ...... . 1. ,l?',0
: , lit ft?
. . N-wiiual
'??'??? r . ? - ".it, ward),
??????? | -,,0
4*)? a.e n . r ?? ? ????? 111? it, ?X76.7S KM
.,i??i wife1.? - 'i f.... ?.'? , , .Nominal
.; .ii, <?: i ?... ? -.?,?..
and wife te, Ab il-- n. iiimal
4.*.i,, Ht.ua. ?3'? ' ? . .
? i? I Herbal 30,i ?>0
?. .? - ?'?i? i, .. ?:
baud i? M K.|?,.|? i . .m mm
' . . .. . . ? .!.',,' .,,..1
.. Ni**i 11..t|
A -. ?? i;. 11 eut .<i 17-.? -.. .- *. '.?? ;
?iiiii.i- ?? ?i
-? 3.-1 I \, i i !. ! ? . -
. i
. .
i
? ?
. i?- )
?
?..?:,;. p ,-,,
I
71)-?
: * - . ,i ....... ,|'
?'?'??? .1 -,0i;tX
' . , ?
i i
- ' - - Hi
ril ? . ??? J l? ; :?? I in.000
ltL.1
r,;-i : ? i i;i ? . ?-. ?<;* -
'?'?'?? ?.
t*. eut A .'.'?no
" | :i
? ? It; :,i
.,...,,? ' ? 0
- . - : *?>o
. * i
)
? ? *
? ?
? -
?
t
i
... . . <
? ? .'? .7.1)
? ? -I,.
J
:* .,:?:.
? ? ? ? . ; i
11
-? j 9
?
- : i
?.
?
I J Aal
? ? . .'???>,iyjo
II :..,.-, i?? I ? .. I . ?,.*.,! ?
: 1
!..
- . )
*
I
. ? I
t ' ..J
. '
....... )
..: !'?.?'.. *
. . ; ?,j
i
- 2 ii 0
.
? ? ? . .... l! ?
? )
-
f
1 OoO
?
7..*>0
? ? n ? ?(
. . ... >
J, 1 .
Connln) Rea 8 tote foi frota.
4 V i !. ? ????M I.D - N R? -I
k -It.
??
.''?'. ? ?
... ; ' ; ; I " v ? ? .
i ? ?
t
n
.-i ? ? ? ? . rar.
? <\ - AI ' ? ? : IIVdINO l'l."l. 00
I by I i?>ii?
a Kl.rs.ll-?
... ' , '. -
?
I
" .
.'I ' ' r
' ? '
? - ? ... uta
1.1-1.
T. ll EstaU ti ?tlt\}AB?t.
prn ind coi ? pi ??!'
. . -.. ;iit
_
1 M ??'? ' . ? ' ?>
ICi/l . ? ,.:-.._. i , \???.t?..?.- .i o up
? : * i v
? pyTOhtTtT} i?j Cet.
.., ,. .
'5 ' , i : ?In -
l.n.t
I ? . -i
I ?
i *. .? .?. f. ?' . : . in*
at?, i...
Drao i.j i proprrtg ta Cat.
?Vt) :.! r ::- f ?. v i'.;. :? t>( llOOl -1101 SE, N.?.
I ? '...,:? w.i
i ? - _ ? . ii..-?. ?....
faintr? ProacHj ?o Ct.
V-".* fiVft
1 ?. ? 1 . i
..
? i .?; I ;" \\< 'II -;
1 A t ., .
'PO I.M tTJ !. I
li - ??
?
rJX) LET?Oa
Ij.ti'.i .i i?i.?i ibade. Apply
_
??a ?,..t ... i;.US ??! - ?? ? ? tbs
" . - I row
? v?
.... ' 111 ,.?1
... ? ".
, _
f''ii :. '
' *?.
? . ' - ?
? ? . ?
,. ? . ...... i ?
? , t
: i ? * .t ? ? ?
. -
... .i L..LU, .-*. ?i ?o iks
?
_?....innre.
I/MTV. ! I ? -.
It.?.. t . . -
? t
. . - ? i
_
?!?('.. ?;. I ?''.. '. Mild \> :?
1 ' ) .? 1
: . . . * ' - '
/ St.. .... i ? \.mat-.
Dcnttitm
COMETIIISO NKW! CHEAP and IlK.'i ;!
?1 | , I. !v !.. ?M .'
. lat, lora -f.
i i..-auty, -.?reacts u - '
11? l_.? , J.! . ? . ' ?!
? - la, .?"it tl? n?
..,..? ? . : ??
I .,.,., , . , , ,? *.a
grgal XotittB.
t ?,,. Hi' OF COMMON PL.EAS, City ?sad
? ,,.'.,:, of N.wl rt. r?ISIK? ?? VOMM Lty-M . 1
, ., , ? ?? ?i : \ -. \ .t* ???? ** ' ?; ' '*, ai. i i-.. .. ?.. u,
.:?i.? ri?. "?-;'?..?;???
ui atol i'...,...?.. ill..?? ;1",'*-':1', .? ? ..?. ???"'(,'?
<_ -t i . - ? \l rt I1 M ? * i .l.-ll t r??ni ,?. ?li_
I-i:.:;?.;-- ?: ., _*?
*. , . ? /? !? ? , ? \ , '.?1 ? ? ! . * ? ? t ?" ? '.^^
r iii?' k riitii n ??,??'.. n.'??'' f :"*' '''.T "' -N-" '?'?''^w
.:,.,.a tat !.-?"i' r? ->'? ? '" *. tJ'!'," T",'* *'"*?
t....? Von ?ara ht*rebj? aomi:.-*n**,1 * . r ?i..i ... u?v..*o
.) ?),.. and i?, e-n ? a c-i?* ?f ten ?.,. war la 11.? .....
?ii:i,t ou th? ?ub-?rt>*>*? . ??? ? ? ?_??*. N? 1? ^"?'??'?' *
*,...Y'?il(li)..iiM* I?-??? ????? "*?*?,*-''? *?? ??? "r- '.
ic'i.lva of ib* ?la? of a?!??*" ??r?'??". ^- ?' r- ??..' ? ?'?
w.r ?.li? -aid aeaasMal ~'," ' ,J" '???"? ^?-?*-??;. ? ? , ?
ir ?, th!. orti- ? ?in ?H'lyi': '.? ' ?"'" lartba w*
t.? tt,*nmnient. i,*t?*. >-* ? ?-?. m?>. '?. i"
w w MK.titv a. in..iv..:r i i * ?ti "?:
Tbeooniplalati-KV*? tetlaa WM 1Mb ??""?;* _; '''?
l.rlirl the.J-int ot l-.11111.? Vltai. al ti??* :?.?'??"*? '?
rity of N?w Terk. .?" U.: 'I ?!->'"' Mar. 1 .?>?
1?J7 uwtiwia ___-_.iix a. _?t>u*_jti'. riatauu. Attwaafv

xml | txt