OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 04, 1876, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1876-11-04/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

THE ELECTIONS.
NATIONAL AM' IT?TB TI< KKTK.
_isg,|,f VTIAI ? I" ?*>- V.lTI I> K?.R IS
gvi'i.V -un- > mm mm OOLOBAOO liv. i*l;l_-t
pg-mj ? *. i si -iah* i\? i n i ivK
TO V ? ?.>..%??-:,.
BS Kl-Kl IK1> ?Till STATfl I.H.I-IUI! -
UK ! Il NKW -I V irowt.
T! B * I -
ton? ?latan
?I Colorado, t h? liUeled hi i iln.
Ij_ -, ?i?? M.Vil, U '?" .i" i? ?I
..,,.. . -: . except < - Indiana, Muine,
Hampshire, ?iti'l Vermont ; Delegates t?.
I I? .t..I In thi . The
Etat Hamp
?n. Ih- hVpnl
mdo claim thai the nembei else-ted :<> the
, I | mi < i< t??i>. i waa .-il-?, _b1< ii'-.i t<? tht
?Lftb CossrrcM Tha Deaiomita, bewe-nr, prapsac
npn ? , snd will vote lot Tbann M. Pad>
b ? h [? rrilory.
. li-hi, as tu,
loWS : ..
El ?lit!
r?r Eu'idiiti -tear. Initherford Biithard llayi at
..:n Aliuoii YV!... h i ni Ni w
Jtrk.
ratio.
H /.,.. . ' i..?\. *?:i:nn. 1 Jon? - Tih'ai?. nf Nt w
Ynfk.
; j , ' ?M'eus ?I. n?:
of hi-ttsas
Indffirhdtiit lOreeutHickl.
/,, , . i. i i ... i?, i . t \. -\ i ?u k.
au 'u*l teuton ? ?u.? ? t < ?lu?.
l'ioitiln'-i'll.
(.i*. en (la, Smith ??! Kentucky.
i ', '.ut Cidetni T. Stewart of ?Mito.
Ameritan
] J tutos it. \\ alki i -i Illinois.
i ? Kirkpatri? h ol New-York.
V. .?-. **! S?TO?S TO BE CH08EH.
- will
I
? sea Ti.'- t*
unan? "? saenben when tema uro about m
i aassesssaa te B\ ;
ires, la
ti?,
*
/Intimi a.' Sow Lett Ot ?...
Arkansas :''"
.tin
/ *? ,.,J. .if.
11 mm -
IKsjmb*
. , ? . ?- ? '
>'!-: <
?
III ..-H- U I
, .. W u, i\ ill a '..
?
... i-l.ni. -A*. II.'. hem i.
-
I v, r
i
?
? . - ? ?Id :.
:
. , ? i
( ?*>
?Twi
>
j.- . _ I
?
u,:. ':???'
1-7'J.
THIRD r.M.TV TICKETS.
Rep?blicas? and Demo? tat? ;
t
? tluin
"1
i?nt.
-
*
*
K H-iio -l.irc.
N
V.nk.
*
!
: ? \'A.
iuik.
?
?? i- und.
- -19. *>
_
PUER.
Hab win be eleeb ?I in 19
HBsws:
?out
?F
? ?.
-
-
MB ?
-
Bew-Yerk. and
?. N*. :i!i
at ?
T..? Kann Is 1
o? ; lbs 81
uaiif m,d tl? '.
tt}
t\" .???? ; ta f i -, .. daj and
i
law-- abas | live
ds.. . ?::?:
an * -. ?
a? ;-..
of District J
I - ? r I"-r
?ln.?.* ? *? ? eTreasurer, Aadtter, aim ?i ?-.??.? n
'?? -i..k"
out ti?
from
H * tbe maun? i li
i -
?sd ?>? - dte In andag tbs adspttoe
?* ?*?" ??
I? us ,i, ap|M
1 f Court -I .nlj-t-r- In
nS m l , - , :.i:,.- Court Judges when aU or a
Inn -iiiiii-- m say
esse; (3) and {,,, a,uMi, rattOM
bable unly for tii?-.i nnphi.l innt.ii.n,??:,.-_. ?mi
hm,. L. n, i York snnlmrnla i
at Can - a: ?l Inap? clon ol
*?'?"? - pall I B *
'
- ? : aUI I pi ?
?wt_it_ ae :
o; ?
< BID
he.a ??
? .
**"* Iran
? nari
S.I al _
ETA TE A ? // CONOBE88IONA L I /. /,.
ALABAMA.
rette.
nati-Bi ... f \v. St. D run -
' i
II (i. raid I! Hall. ll try A.I
III Vis M ?Jen n \\
i .14- T. K.ipi*-r . .
IV J. ?. i* . -
/
V . !? ? ' I ;
VI -i, ?-.
VII . -
If.W.Ci
.VIII.. -
t ?111.?I
ii, les-aV
AhK .'-AS.
Com
?1 I 0!>.?-i 1- -i.? .
"??fj.H.ri . ' ?
... \ ' ?faart.
in..?V i - .1 ,.-..? I.
(*l.! Pa. **<.?:,h*KM (
?iui , VmtB '?
CAuronu,
, . it p.. Brant
?*in -V l*),.r.
," a .1 Ctrpfutiof.
'.'i K. Lilt'? I.
??r,n_" '?'????.PMei v
rtiVN'i:(TI(TT.
; 'Alean. Is-,ni?
"mr**ft.ttnmSam. ?aiSer. DssigUlMuetm.
Huld..?i.l.
Coi.ti'iitr? .i? nm ath ?
Trtaourer.... I Curt?a.
Ctmtjret*.I. .1?? ? nh l< 11 ? > ?? - .
ChaaO BsbbaeA
. A. Bu? k.
M i, uniera.
ill -.1 ... 1 I I ,- !
IV 1
Ear Oonrtnr C ? ? ?
Inet. Qoreraer ? * - .?ili-tt?-.
S.rrrtor;/ I I
t eutrolirr Jo ? I P
Treasure, I iiiM.
< oifirms I ?:. . ,1
?Bfla la ,..:.
lx-VI IA
Ml! n.
3ouex? ??
?.. urge P. KogerSi
m. A .Doaa.
John A Bo? 1? M IL
\> m. II. M. :.? .n.
I-I LAWARE.
Congrrtt.< I. -. i < '
. ? hades
Mlenoniliiut ?1.
/., motrati*.
-
1 I -I 'i?\.
-T-rifir.
Per Oooerner ..-M. i. at
?not '?.-.iii.or lia vid Monta. * Hull.
Congre**.I Win. .1. I'm-i?i,_n. U 11. M I' I
.-,:. 'Josse J. Flaley.
nanssriaat ?l
Congrets
GEOKtiU.
/. ,. ri/iV.
I John 1. Hi cant. ?Julius II m
li un hard II. Whin I? y.-Wui. L. ttuiita.
III Wim. P. Pierce, Up ? ...?'?.
IV ) it .,.;i litan] lad)*1,e?r- ,: ,!
V
VI
?711
Win. M l'.aain
James I iiip'itnrk.
t-amiu I Bin
VIIl..
IX . -
Mtenomtnattd.
?Milton A. 0 iBdler.
?.Ih UM II. I'.!..?? :.:.
? un, il. Dabui' .
t -w, n
H. Bl? pu. n-.
n. miL
Il.l.l-'H.-.
?
i
for aoi-ernttr .. -??. l!>\ M l'illlofll. ?t/'-rix K1
/ i.ai. n o-,ru?r Au ff FSliuiuau.
Si en lui i.'. , -.. M .
mesurer.i Isrard Bats.
.
. f?en '?. I
( ongretm .. I ?v R
li m, o R HavUi
III l ?:? na i'. . n' ino
... i v. ,n l. ?:lu?.,?.
,Tj -t.A.H
v ni lin rbai-rt, .1 ?ha Patt? -o:?.
VI IM. -.J IlelMl -r-..ii.i:.:i?. Dim
Vil ! . Up r.llaj - **Al??x. Caiiinb. l!.
*|,| ? ,i , m m | ? ? ':-?: -
, ,:.i A Ub nu.
i,-. Min? I! k n.
11*?-,
i i : ! \ ncb.
Jobs B. H
?I al I -, Il II .
Mohn V. Le M".v ne
\ .i ?be P.Ksrna
l\ '
"
XI J?
XIII
\i\
\ v
X\ l
XVII
X V111
XIX
D.IV?ll I ?'?MlllpH.
V I1|-tmi.
.ii??ii.iii- ?
1 . .:! .-.
M ,
o :'..i.nain.
?or Cor,
H .
ton.
ir-iuntrr
>i ? ?
( o.iuitu_ i * Bowon.
Il Si Ni.
IV..J. < '
la*.! -III.
.i. !.. ?' ..
? mi v '?
John i? 'i
I: ?i Nuap .
?Mm. M RprlD._ur.
- ?
P. lilu!..
l: I dea.
?Win \ I -
?
a ? M? i '-::n.. k.
i ni.
I i. Van
'
l'.app.Jr.
\
VI
\ I
VI. I
:\
N
K
I
XIV
w
J A Edie.
?
,. lor. -
A .1. Uni -
?u. -
Tor (loi?
?
?
-
-
. ?
'
? M.,.
-
.
Il
Hi
\
\ I
Vil
VIII
u
Tur Pr?t
rtr.
tAterm ?
Juiltit- ,
t ?'/ ( /'
?f. I
il
ni
V
\l
Vil
VI ?I
?
k. -a.
1??
-
-
-
.1 il >.: il . . \ ?
.! h? i ? ?
r
I
?
- II.
R
?
- i
\ . .
? i
*
!! ti nn.)
J. A. !?
? r.
??. v. u
.
- m n- . i
? i '.?,?-rr
*
I ut.-t
.?nrrrtaxy
1 A mill
? -A*-.
1 ?
?M ! -
?
'
Asa ?'???:?' t i J
:
For '??'? ? ? ?i
*.
A toltt- i
;
Attorn. ?/ Oeil'/ I I '
?
I
Cnrgrett ! --
Il ' J ?. M I.,|l||.
' :
. -lO.MIall"): Il ,
N : ?ulh.
J. l'un
1 - .lll.l.
'
I'. I I
J
A. M. i R
?
i) .1. ?in ?
A
t ongrest_I
II
III
I.
V
VI
\ !?
VIII
IX
*-.
? IU-iioti.llii.1' .1
KEXTI ? K.
I! -
.1 / Mi
E. !.. Motil? v.
Jailli W. i.' Ola.
.i .i. Lu*
\\ i i.i
? i ? i ?
i . ',.
'( l '__?>, : i
\ ,',. - S M '
Join, ..
? I i'?,..--.n KimiIL
Albert
.I..I i...
*.l i l
? -.: - ? i ?
l
? i larke.
LOUISJA2. \.
/ DtmeenUe.
?or floret?"r t
I ,. ol ' -, ?,
Sei i ' tory l b- Il
.? it'lit'ir
II II
.-oi.: I tiiirtiio.it Win. H Brou n.
( ,.r, ,-reu. l'a M
?
II
III
l\
V
VI
k- non
? li.,
\ v Its.
Win A. .?Mon-.
A i. i ?
iS " don.
?: i
'Uhii.I.iI: !.. ?.il.-.m.
.1? - pli Il .lii.-l?- ? n
.1. K I
-, ird. w-.i. W i
:. N ? i, !.. V?. Iti.i_.-i- ?
MAIM LAND.
/,- ,, -r-jfir.
' i
. i i
f Va Kiinm.-I .
, . . I
. ?
i ? ? II? iiUlc.
? l'I'ln*
' Il .1!. I .i ,1 : :
ait?! h,.!..?.,.; -a. m.un- ;
. H.I
II
m
IV
v
VI
??.li at?-,)
.Ml ||
tin- Sim?- ? tm
eaD'MAAie.
Mot II
MA. -Ai 111 H Tl.-..
/). ' .Tiltil
Ptr fiireni,,? ?Alea H Btr, n,,,, i ,'a- A.;.tii_
Loml , ,im h Ptunbott
?
Irenturer. "< I.? ? ?
A uttiUrr .lu .
Atktmet) Cm. ? :,
? ongret* A Wb ?
Il i:?-?i w ii.,1
m wan . i- ? i. ".
IV
V -N Ma., a ' P
VI ?....?-i. B l_?r!n_-.
v. < 1!. ,1 1-. ItuM.i
%" ( L i. Mi . M ?i B-J
VIII Ulli ?m ' "i.l n
Itwvld s --kiliii'i-"
John I. Yf.cgf. nd
1!'. ):
?i xmmb M. i?..?.
i . : \ V
B u] i? . t
1-.Id M..1
- m?I..i:..Ii.iiii.
?'*h-m. PlboMpaon.
?Beba! Tarrt-.i
?win. w. Vaana.
U'-or-ri-, Y v. i r,
H.ilD'i-lO ].:,,,},
?ilhest'r W. Clispm.
IX.WlIa W. Li-I
X Aniasfi Son n
XI (?idik- I? B
for Ornera or John I BaBer.
?%eul. troxinior Ai\i-iii ' I. II.?
Srcrtary II E
?reMMOier ... Im i?l N ?*?dllnffa.
ilnd.-i-..'..lomiltiu'i H m in .
Att'i?ieirOen ( i!***-. T Un,'
Coruirrr?_? IV 1 Aimtin lianaitt.Jr
?Pria 11,11,al"', Ma, a,. ,|, Hlnl l.att.,r Hfcl.illB ?All.llil?!??
Mr. Frusl wss aus<_sM_] il U? M scaakia by lotet- U.
Ah?s.tt i II. m i ;ln.:. it Sol
-
MICIfIfl Ht.
i , ? i
11". ? UI m
: i. ii Holden, i....... .1 .:
?IVin. 11, M. ! i ??!'. . ? l.'h'i i ? !'
Audit n ?i;.l;.h I ,i. H. B
.l't "?. i i i ki ? .ci .
huai : nb .1' I ? ? if).
lokul i ?loa.
; ,1 ...
.: . ? i.
?
.t. :, i .i :
III Jnnusl! i 11
|V. i,.'"-?' ' ' ' a'" ? U.
v .i..!,!, v.. - - - iMyniii lia
VI Murks. 1H ? '??? :' ?'
Vil -(.lu ir '. ?' ???_?? r. '
- i
IX -.' v .., bi. u. .i. ?' ll i. bourne.
?
all-il. \
l.ieut.-tt II . ? -
.s., retarg il'.n , - -
... . ? .
.i .mu.
' ?
I .1 '.S '. if . t ? ..
l H ? l ,".' ??'? .lili' il
ni:.? : R H
t sngrcm i .1... u V II ?? bi. Jufa i Bu.
II! ' ..i
l\ III? in t <iti.",!?ol 1*111 < i!!' i I
'i ii-ria.
VI '!. m : u hl
i v i >ba u k .i.a.cin,..
- B?-BBBlaal?il -na :.. .i ? i.ii'. ..a,! i .i.. i.i .. t. Urkela
MINNEWn .
i
i,",.;,,,. i ?m ii inn u ?: '
Il Ml i: -!:..'l I !
III..J. II.? vs M. M Nair.
? ? .I I. - - ! i - - ? i
, I .
?
Mississippi.
? -
I i . n- - n I. '? M l M
?I | ,.. n s. ,,;?!. V
Kl a*. W. ? "Hern. I?. N
IV Vim M. Il lien !.. ??)!"? :
V M SI ? !
v i John i; ? ?? m li. .la- K. (i i -
M!-.?'>r:.i.
?, -,. ' tig-Johns. P
? r.
i MleId. I
i '
i ... il.
. i: ?
?t i
. i ? i
?
,.
il ?
II! !,-. m -
1\ I). H
'.
V 1 U a. I '?
V . , . .i ? l , :. . . i ? iiiklu,.
.
s ? ? ' I...1:
s . ?:..!.. I ?
Xi II
.: . ? adir
t
I ?. ?I .a
/'..,'. I ' ,;
I
''"?""'- . I .1 a '.Si
? l . .
'
'
l
'
'
/ . '
'
? l '
'
?
'
a ! . V
I ,,-'l,r- \
II J
I, a. ' .
'
|
l ?
'
VII ?
*? ' ,
I II :
III'
L a I ||. |
i. inday. I
?
V i '
V ll John i . I
.. L 1
s i ,
.
? i:? ? ? a. .1
.mi UN . lOl :? ill' , '
'
I ? ? ' , ,
II'!
ai ? t'
??! ildl? ses........*!
J i M, Ward.
Ills II.
.
I Daniel o i ii
ll ? ii ,,.. ? ..... m o. Barm y V i. ...? b.
n
I ? 11 . : I '
II
III
is John. .i ha
UI ?-.
I ? '
II "I'
111 sun n , leyS
m s v.
i i .
INI?
I..Isaac 1
I W. I ?? ? I ?
I ! \.
I
II i -1.111.1 l> ,|.|
II. . David M Mi . er.
i ? .' ? n ud
v .1. il. v. .
v ; ?'
VII
V i ..I
l\ P ! ': ..in.
1 I I Pa,
I ' - ' 'I
III I
i I Martin M l?i 'han.
II vs | I ' , ? i ... ? . .
III i ! I.
IV II. n.t ! Alex. W. 11
V lS St ,? V a i.,,. ll l ,
VI il I (.. Juin. ? -,. ,. n?
VI! Shram XUrm ll 'Kudo ?.lie.
Mil ? v i .1,. ?'. i Paxton
in mi BOOB.
I i . s P I!. ?.
I!. J ?O J..!i!l 11 .I'ltett.
, ' I I!.
i u ?! Bnn i
III WlB. H Van!
Ill -H. I. II I . . ;
Mllil'l.l II X.
I *Iaalak i J .in. Willi i on.
II .?an.lie! . '< ?ci.-. A. < ill.?is 11.
Ill pi tn Ptefcer. 'Dank 11 Martin.
?i"- vim in.
I ?.lalm- !.. Hue,
ll oliva i I.. ROMllard. Um H Rennen
III J lines 11. I.fon.inl. Sain I 11. |-illeiMiu.
MOBBIB.
I a ? Van Bag m Dr BssBm
Il t . O. ? IK?,'. I. J. It Nlilool.
m .s., nomination. ?'. p. Qarrakraat.
<H PAW.
Isaac A. Van il M
Passsi? .
!..?Sohn W. Uiiggs. l'rcstuii ?teveuson.
I! .Christopher '
III .1 I ? i
? ?! ' -I.
I ?; : root
II. "ft..,: : r.
- ?Ml
1 ' -.-? 11.
U..*Jus. ii. Voorl ? ?? -. ii i -
-? ??.
o. '(?ii o,,
l ? IOB.
?John 1
ll ? t-| Charles I
III 'i - -i Ituukl?
n -i: i -..
I "VVn. ( Bl i
U ' ? . Kl .t a
cr?;i.
KEW-YOKK.
? : : "ii i' .
y?r Oorernor <
, ?
t mini ?
Ins. Stub ,i
f'l I" ll.-,,. | I)
'
' i ?. ' Win. II. II? lid ?: - .
'.a. V.in.,1 ??
. . l l I
Judgt ? : oison, ll< u i?
-'?s Vi. i ANDIDA ll.
/?
?'ill 1 Jol . i. .lam. . IS I .s- it.
II Jail Win I' V
m - i,.,:??.
IV ? llehlll.llil M i
l Ni. la. M a
V - I vi. i Mitrpbt . v ii
I I ' ' Hog u |Ind.I
TI V .1 11. In: .,!,:.. . ' I s I
::.,,
nn , '
IX ?? ?_ i- ,U
Is II ' *'-?.']
i 'i ' n.i i la-i i
I \
Ml '? IP- ?"'. ih. ?i .rk-.,n I. :'
MM .1 . i, n K, t. bam. J M lusts .a i.
XIV II ils?, al ?
X V . I . a a -, I I ... ,
X '. I i linn.
\ ' 11 ? ! i . I. I ' .??in? ntel
XVII' lie?.
XlX All ,:.... ! tie, Jr.
XX..John II.s lili -i,, r.
\ S , ? ||
I '.'SI..
xxiii.a i ? !..-i. i.
.NX!.
X W la . ?' ,''
> . l al ' a ' ' i'' i,'! US..
? I.: : . ? ! ?
VV.II . ' I ,???.?
?
I Ki. 1' .'t.
XXXI' ' ' ' 1, ' ?! " i . .1 , !
. :
X X X111
/',?.'??. I
I
V ! 1.
N i ? ? r.
? Halite! A. Cu
'
\ ? t
\. I ?
s V
i. ;.i i
'
i g a I - ' - : v i -
!
'
I
'
V .
,
1
!
I !
'
'
'
X a
'
l.
'
'
's
:
'
i
. . ?
! M
'
I
I.- ?
1
'
.|
I M ?
!
|]
i
.
i
p ? '
i
\
.'.
.i... :
s ?: rm,
i
i.
'
. '
.?
s . ' | . , , ?,.'. i . Till -I"- '? ? l
/..? .' a
'
s t t , ,
:?'?? ' ' -? Ij.i
IV.,-.
?
nids.. I". i. ll
'Hl.V NOMINATIONS.
AHUM fit M V.
Il,?'?
i .i. a,- i i . lier. i.i.ii.i
i. I
n -i. m., n i i ...
? 11 . i. . . t
m Addlaos il.' j . ,o ,
... ,i .....
IV. W;,'. -.v. Brait? ? , , t>0*_?
INI.
'H,min, BS ?? ?"" : N|" '''"?
II
Edwin ? Mo . ,,.?.)
il; s, ..i ?.
I Tboni ? i i J. i' i
lli - .? 'i
. .. t.
i .. I i ? ? 11 ?. I. i i,
M ,|,. i .u, vs. Bbat-k.
>
i ? '.s,,, il Whitney.
n , . - .ifi.
!.. IV ?. ?
. _ . lillile? D.lilSIIipIc.
J- " ' } SI I . IIUOU i '
Hi\.
?Bkspard p. Hos., n. .i . .i ? us.
? i.i i UBI ??
1U.1 1, M ?' '' " ''r"l" r
!..Stephen B Bain ) , ,
II -.loin, i Boga.-n n : ifa B? ' ?
i , UILAM?.
lulo? MeOrsa "? amok.
Il I SU ll.l a
I Wll, .1 H i.n, H H
ii JameoOilvei 'laaa " M Bar*.
m Hill -
I ? 1 le II miin.unI. John I Jio '?soil.
II -l.c Will Bcbh I- -Hi
i RIB.
, lohn !.. ?iossley.
I..An?elm J. Hiiuih j, H,
... , ,. ? .John '? i
II Joseph W, _> mus- ,. ; ITU.?
, o ,? ,.| I' hat
in ?i'..iv.',tOailagb? i ],.. j Norton IPro.)
iv i.t mini a. p.ni?, i. \ i^suia wild
,?11? rtraud ? Imit?e.
V..< huiles A. ?>rr. |joaepb8bearei (Pro.)
i ?si \.
iieig. !.. ? lapp. -i ''? Uoilenback.
i RABBI IB.
?John J. i,ill.? rt. ?..o.lnifi Popa.
PI I HIS AN!' HASH! 1'iN
Oeor. ? W <'>ru- BtoWSrt,
i i N't'Sfir.
Mi i.?, im ? 111 IBB. 1- liia.lley.
BBI BBB.
OIlvci Kourke. ...car THumphrey.
HKBKIMBB.
..... , llamlit) n. Muhen.
?Myron A. MeKl ?. ) ?UU?tm u. HseK a-ro.)
ji n mtsoB.
I. Charles H S'il,,!,,:. I PslmerBmlth.
Il .lltuij SphaUt. Lsuniug Decker.
l.lNli?.
' "? " "-?' \ot " Bef.D.1
II..1 In. .???Im II Y
m i ? si. m? i ?r.kl i i?.) .(....?? .1 -
"' i 1. !? .1., ? '
r, , ui? ?? '. .. :,, jr.? .
ib ..?ai R.n.j I ' " ? '?-" *
V Urn W -i.-'.l-.-i-, n. W. C H !
VI..-Jacob W .1,M. I , *. !! I' I
VII Win Hi i. L I."ii (D.&R.D.)
\ in ?a u -, it i?rii..i:i. i? i; Mm .?
IX * "John MoUroartjr.
11 **.
John C. V.iiirlit. ?__ ? irt Rifle.
I.!\ li.?,?T-i\,
.1 math in t: H?i ? '.. An :'i,
?: i?:?n\.
I. * - , , N i ns m
M Merchant 1 .1 il. ll. I
M'.NI...?.
I. "\v,,:.?,! ii,-,i_ ,.' *J? . ' ? ,,
| I: , ,u B *?? ?: I '
ll. (Pro.)
Ii: ?llenan? ' '
ii, ii, m,.., ....^
? !i.,?\n KY.
Davis '.'.'. Bliul i. I, iward 'A. nmlr.
I..
II
III .1
i\ AaruM bebaBbl
v ?George W. Beth
vi .lam..-j.Bsally.
VII. I- ... i. Rayes.
VIII --aiiMi?-, ;.
IX V.u.. H. i ui -a.
MKW-YOBK.
ii.'
* I
i Tliotn .-I '.r
| ?'.III l Mil l \
Win. II Ii?. ,:n '. iT.i
( 'John >.
I Micha? I.I -lu.a.l:.--. |A.*f)
I--i. r Milch? i
' I'.itrl.-I. .1 M AI.-.-l (T I
j Muli.., ll -Ill
Iloi i:,. N : ...m
M aril I N.irUI
i \ . :'. .1 i itthewsuaiT.)
(i . i ? mi i -
X -.I? ?? pli 11. .tt?m.iii. |r. ' lirl tophi :
XI 1.: loU ' . I'owdlU. .I.?.?.--- M.-' .in., il il .i
XII H-rni . v.-. '. Morris K. Hulnh in 11 ?
XIII -I! il -*:*.:...-. (B .'. I, I a ? I i
XIV ?ieors Mi-Ki ??. ? ?
X V M
XVI I li.,....aa M ? [L H.)
W ii l'ai i.iitr ' ?' ''?'?? - t. Coin '
AMI on, 1. ... ,!!. vTi
i ire (T.)
?VIII CttrianpberPuI ne "^?g
SIX Bll.: !.. ' liai.-h. 1. 1. I. I
? ???-*? i' ????-?-" ;lip-.'?o ..ai:;:V.,:..-?
XXI J. < . .In .hm (T.?
i lost In ;>
n .i
i
il
! \
I .'l'h'.
il
III -.' i ;.,!. I.
I
II '..
Ill I
I *
II
:
? \ tin v IIIshcB.
..a B. r.p? r.
?\l lili.
.1 ? lt. Uro. <? W. I
, Il ? , , ! n .1 ? <l'.i
-,'-. !.. i i bnian, 2d.
Cm.)
,,, S ?|M ? ? .1 ; ;.-..|l. lallj. V. >?..lia.
111 . i ' i pro.)
j J. I : . i ? \ .?. loa
< .. . i ?
! ? :a i-l ') -'-.l'iiim.
I. Iwtii i ' ., tell Pro.)
,:. I.lllll ,
(Pro.)
,,i.m.
II. I.. ? l.al.l - ' la,
i?\ ' \!'I ?.
il? i C. M inuon.
' [Tlu-rii
I, ? ?U -.!".. 1 ? . i.
- .,- i : l'io.l
'
I I ? .?lllil.
|| I - la
*
M'.
. ....|'-. , | H I- -:i
i '??
Win I
!?; i ?? - ii'ro.1
?>
i ,i ? port
1
I* l _AM.
I
'
?
i.i
?i
II ..loi - ' :i .t?l.'ld.
-
i -
. :
!.-n? i, *
ii 1
?... i ','' :m ? .
- p llllpa.
M
II ! -I..-W! ? , I
I .1.
: . ? ,i .
? '
M;ll .
.' i l?an es IL B owa.
m .il h ( i i:.
? ; cm
Wat ?? ??
I Jl -M.-,.
?i K.
. C ! - ? i Pro.?
-I III-. M.
.
II. ?. I.
i -
', ?II-.
?M II.
I '
UN?,
tll
? i:
I .. .....
\?. \ - M
i a. IL
M licol
W A YNK.
I .'
1 -,*.?,. .n,?.
? . -
W II. I* ?!
j \ N
M*?...
? \. ? . . ? . \\ ui. ( rich
YATKH.
I ; -
'..i.i-1'.
i H CAKOIJH \.
?. i. Hnnfl i m i ?
-i n a.-.-|.-r. .lohn M Worth.
- Mall,!
? . .i m It? lili . .*- .mu I. ?
, , ,, , I. m IN I.ail.
, H-I...I..ii_-?i.
,. . . I I i M, l > Uni ?'? "?! ?" .1 i '
Il i m m - ll. I.!.._.u a.
in m r, ,n...! ly. "Alfr I M Waddelt.
IV I,,,. .1 ?oun_T. 'Joseph .1 Im ?.
\' .1 . ? I ! ? I "\ ' ? : -I *
VI I
vu : i. - -ii. i? .1. Huts, ??*. n?. M. i?.- ?
Yin l.i.-t. It. Hampton.*Kol?. ! ii I
'Itrlii.Iini...I. .1. ^^^^^
OREGON.
it, ?
,.??,,,.,,, i;., i,...: u ? l-ine.
_ _
IT\N-?,I.\ AMA.
"""?
1 Jill . Ii . ?v.H?.
! -1'll.iplllal .?; ,
[I 'f*k ?'li.irii- il ?,
III Ii, a I Km
|\ Win. I?
\ Mfri-.l <* II urn- I
Il j
"
? ! ?
II
ill
VI Win B
VII I-?..' N. I.',
VIII II? nu 1?. M
l\ ? \ Herr Smith.
\ || iwai : .1 lb
XI , ' I - 'I ?*? ?
Hlllil.,11,1 II. I*.?', la
i ItandaU.
John T. NchiHil.
H. '11 If.. AH.
- ll ivul (Ind.)
Wi I). Hart
Juin. ....mi.
tan
I
I
II, iiilrnk Ii. Wright.
XII . t i i [|
XIII ,ii \ ?? -,i unes B. B? iliv.
XI*. lolm ?A. Kill nicer. Wm. B. W
XV l m??' --i '? " ? i I i'""'" "?
..... ( Hi'lll l ?IN
XVI .1 ..a i B . bell. \,
xvii Jacob M Campbell. J
XVI11 l is M. M i!?'?
XIX ? i i .
\ \ .1 - PI nnip?
XXI -ii' " ? .
X Ml , m it.
X All I ! M I'.mi"
XX I \ ?> - '-'.aia
,\ X ' 11 ll *
xwi .lohn M. I'huuipstm.
XXVII !.. -'- I '? ?
XII.
xiv John a Eillineer.
XVI I I l'a?'*
XXIII I ! ?:> I ? H B_?M
XXIV J 1?. i.l. nm
XX"? i lookley.
XXVII
?l.'M I M
\ m ickej
".I._???>!' I
?.I mi. ? II Hopkins.
?Alex. Ci ? 'oebraue.
Bob. n *?!. Met oiaba.
?(,...r_,- A .1.
'/.I..'Ill-, -11.-Hi.
Williaiu !.. "?coll.
?? ?
w. w. a
i ,i!\in I'.i un? (trn ?
A. B. Thorn.
C. C ?'..TIip
. |.., ? ' u-iiiri in Xl.lVi!. ?..iikii-n?) cau?.-* by
t ...i, ni Wlnll '-?i '?'? ? Ki t< hum i Rep i i he I* ?e
crai'u - ..liM ulna n?.'.i??.! Un ? ??"ii.i.?-?-<?I fu- liiili'|i?-ii?!i-nf
cltieeiix for supiNii I '....i..? ti,?..? iin- ..'iiM-ai. n.,,?.
Mr. Allen. *"i?i''-.i." ?? .111.1 lirtTiih..?:. :.. k. i- a iis
yuitlii-Jii anil lirseubs? k IktXt is.
RHODE ISLAND.
HtpxitAtean. Uttmccratte.
Conor et* . I . * n?u. T Bamss. Edward W. Brunsoa.
" il Tat. W. liniioii. . hartes H I-.-.
UTrrllit? s.
Coniirem A Betj. G. Chace. II. John M Ilulloy
?lUuuuiuiMteU.
son 11 CARO..IVA.
Hc/jul, rat le.
Por fh rrn.r -.,. _ ( Il :. m t ?? 11 ;.i 11. lia I. Hampton
temor 'i:. II I , i vi. le Slmpaou.
/ . .Henry B. Baya?. i;
"".a/ Bobt. ?!. l'nlloll (col.) Ja ;,. - ( .,1111er.
.' .i'. CD
Treusurm.>. !.. Curdo/o (col.) s. I. I ? .?
? a K. To?tt-ri. Ii.n.-i sTiutnipson.
a", il Juini ? K. : a. i.. I. '.-. M
i 'Jos 11 i. ..i-uin.
ii J '.i' n- H ' . . __ p o'. ?ii;iur.
C'a W. Util!/ (Cl. ?
I'' .. ?' ?-- ?i i? i,:. ??. h v a ,ii liken.
!'?' i S. W? .i ' .
V.'l Is i ..m i, ii. rtllmaa.
*('?' aot .. x i.i \ in i,.
m>
li.'-M. ?1.1'..
/'of i'..
?IW !?' Yard!? y '?' ' " ''? VnUW.
I .1 .ine? II i: null -1 P.ni,mi.
II -.1. M. T11nrulH.r_._1. m i illom.
III (..-.>i. In. . ? . Dibroll
IV i: t.Cox iiii'1- :? i ?!. V B 'I..-.
v 'ilia :?:. Bright
vi Wiu. v Proaaer. ml n.?-.
VII. ? ' Vt ? . Vs liiiili, inc.
Pill - vv trawktaa, ?J >fa i 1>. C. Atklas.
IX . - -u m iv....
x w__._L__.ndo.ph. |;!.y.ssaaMSSi
>m na', it!' ?iiiiiiniKti.il..
I '.liolllieci! In;.. .,! l-.i'l".!. I
> I,.. , ? ,,u i,,hia
I- f'l ' Lor? .?m tl?e
t lllltl!.-- -'. - III til? .lilllllo-i. ,
TEXAS.
I" . I'lC.
?"?"*?'? " : Ian "--fcTiUuli M-'I'i'"-Heiusn.
ll BUI I well IP Bus?? :.. f?.i B. ''u'I
III .!. M lliggi i. ?_ \t ; ims kmurtva
IV .1. I?, o it-rlioiit. '?..?gel ,' Mills.
V vs.i-h .l.n.cs il. I).i H ? (.;?. illBxa
V I - i] nln r.
vn_.,i\i\.
'. . ?? i : it. iDoiijrlas?.
i: Jo? pu - 'John ?? ? .'. . fr
Kl ?'.'i m ? v ?ill?. ? Walker.
... ? Jn-e i!i .1 ill .- -i'-oii. MS . I. HintOB.jT.
*' i M.IUIeM.irtiu!?'.! j
V i'- -Sil.:? 1 . a. . . , MC|.
VI..??. urg? n Run n. i n i: Puokor.
VU..?VI ret! VV. 1 . i Harris.
PHI .1. ?' (i Se n . il misa.
.?...?_? I I' i.-: I ,, ,
ix j i ( . i. i riamaaa.
? p, :'.-':? c >t> i.
UTEBI \ IR?IKIA.
?i'ie.
a
?i . (a.)
h VI ,:il .i. !.. m.,;i. I I 'llu
III i: .1 I; i ? . i. Joi 1 K. una?
i. i. _
Vt I-. ntiSIV.
*("h i?. (. H -'m n
i: -i.:!.,. i Orion.
? 11 , . .
iv .,. ?Wm. r. i.snde.
. i. - i.i i.-.'.
VI ?A .'!. Kiiiilt d!. n. k.
v., n.v , ?-:?
V*IlI..Tb_d. <:. Pound. ".. uck? *
TERRITORIAL DELEGATE N'Ol INAITOU.
? a
:
'a
?.in I ? . ??
. . :
?\t
?
HOW M V..U RSEY 'A ILL 10.
Til! 8T4 I ' BT OBI V 1,200 ?
i: -. , 1.
[pgot ,..!?.; or tue nui
Tbextok, N..i.. Nov.3.?The prospecte al tin'
.u ii.u
; . il 1!,!
pr?>vi-c- loi ' nu, i' etuA mi
a , ...C. 'I
favor.
l? "a
ni.vl' t?> n, ase?rsete k?
- .?
"? t _ 1.1 ' ?1 - I -! t ' O .. .1
. . '. a" I
a to tke U ' i
e m as im :? ? -.u. in:.- ihii'.t
llll!.-'l
? ?
a
?
devoid of all toe ?I
OUI Ol Ulli.' i ?? ?
an.l .'. in : _::r. ?? tn m.ij.'ril) ni
'
.i rna.or ty i
s) | | . ...,-_-., i,, .,
i ,
?
. be gil eu t" ' ' nuil
. In. probability t:._, a ? ? d 'J.iiK)
a ?
' ?.l/?'?,,
a
III the . "ii. ,-n>n;?l eiuifi'sf Ih," l.-p,i ?'a-*IH lits??
?I..I notblng '
: . .
a -
: . - : : :
tl,. m . ut ..os. ?;.
1-71 Tin '? -ii.i? st.Il
' on Tuesday tievt, tin- Vfli RSVtng a !!? pi:
? ?LOOO and il-.. Vl?i of ...t???). T! (
" BBS h -coiii" the Illd an.! VI" Shut
The f.a no r. Prof Ath. ; loti, lia- -
fall oil. . . ut le: ai: l!l trnlll the l.oilii'Cl-.'.oy i? lili M
in the vinii DSatrkt th. Dcmoeral
. .aas il> . ai 'I il .'? il! i"' ?? '
' e : ? i - ,i
1 ?'."-.'. s: mu .1 is H n .:.? 'Icfci!. .1 N. ih ich.r.
i ht! -eini ' rial tight h i? b? on vin . uduced to
m Count tbe D ;. n ?!
ui'i tin Ir streu . .ni" u i? spa ".
??iy ..-.ir? m i. - Aaeom ?
m in. Au .??t? in|.t sin- n , to foire
till- e.??', -1 a ..-.lltl-i th? "'l'CII'U "' - " i.rlii.e.
I . "lit. but il _____ o ? i ?.II >!. -ml th.i.
I ?
?s- Ma} , l.ai .
. .??it p.,-?.-?.-. and the D
a
haie ?l? ??i!? u to make no nomination Hiere, and si n
s ni. i. na i voto in: v. c. n tbe oppuslug Dniuocratic
?i? tsiil., rtauil) 'o-. i'. -?.i .
tk??r ii.io.irt will probably currj -? ? ??..?i??i
i.-'"!'. ami ttili a? ? ? i I.niii.i .'?fi' lluiil? mon,
? in ?n.! majority , the
? s, natur Pott - i- the onlj u .um it.
The ('cuate sun ? ?r,.?.,.:> ?i.uid ll . itol?
I i -!..!:..? i a I..-- ol
member each In 1S74 ni i ?. >, the mapirttj ol the i? _i
. . ? : i havtauj beau i: BfipuItlhBM
7 l>i um
It m m.' probable ?bat than will
change In the complexion of tin i ? ...
of p: :: ? l. f
would reasonably tit Uatriettngof
1871.?luce which tin- i'.-i..i.- bai acvareonti
both House?, and have only control! I House o a
-7:< iiie A'-eiiais ii?! year stood 87Begab
lllSUS til i_J 1 ?'-III' '?
PACTS BOB V01 BB&
To the r.,1, On- at l h i Tribune.
Su:: There bib eertaia official ?iocnBieBta
. .' si' kl imp..! i.i'.e. a? ?in,st ?iiK t!,. ,
a Democracy, fn queul
III i . . '1 In I.? pii'nli all .?,.. . . I.
toi kmeng
tin m Rg before
th.- It ?ufts-r? |,i o i ling for |
niei:: ' in liu war, ir.r-i.ertlsc o;
iim.iips. 1 ii, :i. -,.,n of ti,,- j, ;,.
kindled u r
i text of tli? Irr?
' to Southerfl i
i . -ion?'.I rdi. :
her, title and I sou
? ?y lias passed the pi - R
HBBTtag IBs requin mu al a
the ? OUI! "f ( ..?II'.- I 11, e ..I .,,?! fu,?.i In. .
l . ?;.!??
- thai their ?? .-. ri.-?, ?in- carried In : |
ils
pre? m-.! ?" tin South? i a '
to P. loyal, and tbi ti t? ol their m . ' ?
.ml the aiuoiii t ,,|-,,-,, ,| Ini?i ?m : ? ,
?
might fairly In- looked lor ?f ii.
ware i , i.? pi
a? o! th? Hc|.ill.'l? ,:i I? ip'T- 081 1
Biter eleennli, II ?ippt ai ?? In in.-. WoUM !?? 04 "
?
erattemisstateraeii fully t?>ur?.
Ad. lorA-, ?let jl, 1-"'. WlillsM J. BUBS.
"Vioi.iN Dpi i?iii-"? in PbO-p." I -'l-.lf ;?
dosen i.in .m i.'.- vhilin will ?<? ->?
Stud? ol this incident from real bf? I ? ? ?? - i
BuLbiok bars, Piufssssr. I ** ""/ ','.' """. '?" '';r"'\
sou's violin.teaekiBj l am tbarged ... ?,...- ?
Dries f.r ?trmi~. Wem ?sun !'? ?IriOg one shilling, . 1
at! ?t-iuif two sliilllugs. ?*bllr 111. I) ..111 lie '
?r?_;,ii?"i'''i?'''''?' l'ore^-oi l'..,.l?.a
tho itiiii's ara all .ntrcrent-soni.- d.-ai. Sow
l'-irriit Hul. confound It,Sir, you UilUl .tau.? . .i!n.V.
In ruturc. ,'et my sot. have only tin. chsapoaaa ?' .--.u>
I ulk*

xml | txt