OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 27, 1876, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1876-11-27/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

ifii.aa_p.rr_f,.-?ts
MU-wuri l'acino.. a*.
?M,. K. * Texs?. -
????ST.-A !?"?_?**?? ;;? _f
?\r? ?.!?*??'?? Central. SUS
jwj-a**')'**i?'i. -
>,?..*,?, *a? h...im
liuriti a.s't?rn. ?o
Xottl. Wiwli rri l't(*f. '.!?'??
k \ o ??A iim-??i.i":i
O-ioaadMi**??.^!- ?*??
os??! -m*?._?-?--... w
rs-sn-i.i_J
>Ntl_?W.l. f?
B". - ?"?ni t*??1
gilt. B.C. * N.Hf. -
mtu, i. -i ***. _
a???.?- as
wZtrnil ?ii.?n le). 7'JS
AtU-s K-?^<-*___
?'"*-?.
I
jtBniK's?. o
ViUi|>os-? iTeterred-, ?
' ??? _7.
fBCIflr Mftil.? '-"*?
coii^si'iMou (Joa!.. ?
(JOl.liS ". r . ?4
Unic__-.ilver l*i-??f. 'il
..10T
. ?P?
. s7??
B7
?0*%
it
00
WS
se
?7 -j
lois
t
i-a
8-1?,
Bh_
f-a
71??
l?t7
?in _
?7
4?s
8U
?
af???
?
15*-?
.1 . ?
KM
10--*4
?*V
10
?-*JS
814*4
?*W
**7
10
60*4
?M.
15
71S
107
?il '?j
.-.7
?47
4?*
OSi
80
.4-? as
M
il
-1
10 Si
IM
a-;
7S
DIS?
*V
l.VJ1
fcl-\l
101 \
(>S
K
i.-.
?4jH?4
t*1
,7*
10
-O?*
15*4
7.
107-i,
?????s
P7-4
m
1
5-a
3?'
?-.".'?
34
lO-a
10
40,^40
-00
X.7S8
C-.'-l
2*~?
0,071)
'.?..'..?u
8,0.0
a-i.Hiii
1.1 oo
M
t 7
_0,.'.S?*s
H
ss j
?'__
_4,7.4!4 I
M
671
-l?
71 !
?.?JIH)
10.000
1 -W
Ttltol SSl?? f-ir Un* we-nlr,. .-70."-, ? 2_
Ml*_?*-*4l,<r8'??*.r?. 167 e?iler 60dsj-a lee-ass?-?*tH?.l_?..
IB?rll-?tW?io*.
Thestt^kiiiarket to-?in*?' eaJiih?BMt a limier koos,
dm t" the niitiriiiK ??(ioru of tit?* uiaiiipti lut-on? and n
rehash in ?t?nt.- form or other of B-Oliea und rumor? -
now wsrlv wons thrvtMlbar.-?. Tb? co.il shiir-a? aatra
?trsogt-r ou i?u?.*-?m1 i?op.?i?v? ??f ik?w cuiuliin-iiioii?.
OOt t" a.lv I"" thl' l'I'i'?' of rn.il hut to llllli' piixillr
tio-1 which ?raa su?ii i'-nt -?rase for the shorts to
continuo their roT??rmp o? ?dock?. Tho following
table slioT. ? th.
RASC.8 Or TUBE STOTJB BASKET 1
,_AcioRi csBie?.-??toumjr Bids. Blisre?
.?VS- H-iirt- Ui?'*i. Kinal. Bid. Ask'?, ?out
A*T.H.W. - - - - V[ _*
g"rf_c ?--s A ***** ?*? ?
U____?-4::il.?*s ll-i-*na-s lias I?S m-,
0-M. # Al'??. - ? - ? *_ 10?
etna ai. pi. ?
But a na?. Ti??
I? Jt Hu.l. en.. 71
Ju_.!__ln_y. i??*
. T,
jn?rt v? ?vue., loi i
4T__y.ft.St. lu?. US
bo. prof... ??
I .?n. ?
UlUiaBtCeu... 7..
JXlil.si..- l'-l'.. ?
isilie Sh.ir?-.. ?>'!'*
s-Bh. ivut . '?-?
Mu. A-et. i'?.:.
Da !
Mo I_cii1.... ?
W.K.AT... ?
Moms A EW.. i'l
??. ? ?leiilrai. -S*B
B. J. ?-orih'ii. ?
N.?.4NII. -
B.rri*. '
ajana-?*..'/ . m
B.?.i .<v ii
i ?ar M.. ti1*
O. * M. ITef. -
7??|i?_)*-__
trrrlt... ?s***'?
i. t? i?'?ni.. Ot?
B_i__-t'_BM. ?
. ?
aLuu.-utti. ?
Ciller !'! .
-i. 0*3
A.ftlMVl... -
?Test r. Tel. 71^
a.'aai. h?.... ?
aii.sru-aii Kx. til1?
?TS, ai. -
\i.t i;?..
W.irU.'si.
-_Un if.
H?c. MilU. -5
I ? -
U
U'_?:\<|- I?
? 70%
71
WS
111*4
?_'.'? "h
71.
O*'*
101**?
18 ?s
?
7~
m
44'?
BBS
i-1 Cl
Jt*?- ?:??-|-4
71 ?4
71
j??a
101 >*
1_?4
'-"'Ts
Sf*?
4S?,
{-'-"?
S.-.?,
-44*?
lu.;
C?
.?:.\i
lu-. ',
rM
(;?4
s
61?-a
5D-V?
7!*
tii-s
7?
57 ?4
44
BO-B
M ?s
: 1
Os
tos
lt'.*!4
UN
M
M '4
Ji?4
Ttfj
61 ?a
8
_?
1<??<
71\i 74'S, 15,300
70?.
l>\ l*?4
10 -
lui?, "er.
1? l?3*
*-5 '-B'*
ISO 1S8
7.1
3 -
AiS 1!--!*J<?
?_?.'i
4-a *?s 4>s 4??
l'J-4
1S'4
l-%
l?.'4
72
'-'
f.7?4
44
t>0
H?a
:<
7
01
8M*
?f*
154-a
lu.1,
10-4
?S????
1*1?
4?m
20-a
ti
5-.??4
l?j
H.
71?i
105
.1
56
87
4S
*\
?Al'?
?
14
Sis
1,011
-)???
4oo
:>-?)
?aBs
-.r"?
aaj
?u.i
Ii
)'-7
l?:'
?'..is
15-?
71 ;?
107
til-4
r.7
HH
j
s
:t.i
?-^??
M
!,_-_?">
&.S100
l!l!
POU
400
806
1,000
lis?
1,400
-
.,?490
43
1,8.? ?
.00
?a
Total ???Vs for the day. '.?1.-J17
? t.-. lofi-1* i?'-:
-?SU??
aaij .5_
40 40.
? l"?.i
U.-s r '.'.-, ??
i un ?_? oy pnt_.Aij_i.fBi. m
IUd. A?K?x* I nul. Askol.
CMH-iIn. tire IHN.. 1Y... lu*. Il
:.. ni N, J....1; n USSB. B.
... SA1? 4' .KVi'ii....
. B. IL.
?ioiii-iile 1!. IL.
i - i'i.f.... 80 s; I OntltsasBort/n
Plnl. .y lin- u K- ?a**? i?7? !
We aaaax lataji a__e_al i_ao-atka_i of _ar??gn e_
eh-i) ?
l itankiar ?usrMna l>ru? oo fiOfl?r?. n dnv?
Lui.tlui.._.4 81 __-if.2 *__-*_?
. -'.'lie coiu'i .s -
.*
omuMa-lal.4#?7!i ._>t M? 4 B1-.
t
t- .* '
A ?
...n?u_B) . 01 a YiS
> ni.irtu?) . B4 r* _4<?
1 . !>1 ? 94-?
. H4 3 04 ?4
TI??- ?n-'iu'.v nirirki-t Bai vuIceii mo-sthly to-duy,
? ?'.??matul tin1 supply iiu
? rs/r at flu* l>?itiki- it
I '.j tu ti |i ?!
'X sujijilr of
Win l??mk r-?t?i!iis for flic
nil.-..fell ill" (??.
i. .i.*4>*t.. t 1m* fut,r?.T, iiii. aaraaa ;<' th. m.
ports??, the ven i is overa million liiarh- '.
i lo*a
1 by law *}*s.?,.ll,
?
?ii ???
i
I - :?
'
I
roltowinc s;,or.^ tin
t
P- - :
*__??! I s
ahnadani. The i?
luv., al .'? vor ??-ut, t
5. l'-K-Olliii Of pTIl
r?"nt, l?ii? the
? f'?r nal.1.
Mi ?
,|B_,17..
I
.1 '0
? -." .'. f> 'Ul.uo.i in?*..
(
I
?
I' v ?it? '.I*, old Tan if'?? i ?-j :
' "i '. ? 'l?t!.'.i'l '...CCA la
-
!!7 11','.
- >)ri ?it 1 17, uti'i ('?.titiiu'ti-.* 11 ]'_. .it
?' t ( n
?ii'-i ?.t 7
' Will? I'.-MI
?' ' ?' ?.pi ' e.-Ol'll ?
1 o,,j.i rilil.
Bf'ls''", up 10
dit i-i.... to 7ii'" :
i
rolnmns ? rmtain a n?Mnrn*rrnii*ati?>ii
.'??? Mn.l'!. r, ..1 the T.iliil
i?iin their 1'iir. i.i.sii,*.?
'se.
.?tine of the at-)<*?_hol(te_e o? tli?
rJt wa?? lu-ld ;?t
'i'.itHi. \o. ,"i<ll K;i?>d'.v;iv. OB !.u- '_'it!i
?? ininiiis.i of el,?? tini? ?(in ' in!- f'-r tin
At a ? ' t!i.'
?pL l'.x.l. (-.?j., t.'is o!e. toil I'r.-sii'i-ut,
? ' Mmi.
?..my ?rill..'in. .? :i
- inl o? l p? r ? ?ut, payable !?>.*..
1 S.?-. Ill Kmadway.
?u ntui Tnist Oanapaav <>:i Itec.
tli?* tviBBolidated rooi '.
t'.'.tiii! I'.iik, North and lust Hirer
lb
ii ..
1.
-tiiilioaii c
t
- tilo yrar :
_? ?.*?w?ek
Feiiur.- aiul Wi'.t' 'ii i'aii
?i.y, will paj o? lim* I '?'i-. 1. ut
No. 68 Wail-st.
ng-tol , ,. Graud? RaO
. I '. were :
-
.'.?ten.ti.ii_
ni ? il liailroad
il Weei ' . ,_ ?,vere 1
'XVin-J s)i ,\.*s t hi? (?X'.iMs lev.? llt.-tlVt of
New-York to foi
llll.iliK
?'i.iiC7
IS??.
?V"?1U,("1I7
"*'lro4?it r?*).
?Bw*__f aun Jsa.1 .|_??bT?o?,?4_ - u i ??12
^SV,***M. ?1*- UAS -?*.
?. i -0*?'''.*.ini? ?hows t!ii? l-nporta of ?!.? goods
J?? ^??r.ii la.-ii hantlis?* II :>v^port o. N? ?' \><? !, f..r
_S .,Wt*1* ?""Jiiia Nov. *..%, and ?iiif?? the lit-o-iiniimr
?I tlieysat;
???'?Bi_ui___ilrtis% 4?|II^T?
T??!*l fjir Hm ?f?t. SO i;rt_7r,*_
"tv?.a4ly r?i?4U-_. .?8.?80_HO
*!|a?l*?1ite?.J?Ti. 1. ?
th ___"i*-<JW'"K ?re tin? liry iro?H-s iiiijiorw.- lucluiiid
?b tap abovu for tli* ?ami* |>.?ri<?d :
*__I: _'.*_*r_. ?-*??? _.!_?_????
IW7.1.
?I'll. ::(>*(
_.4-'',t41
-.:,77S
is;?.
aij?;7,?*w8 i
I
MMUtlihi?
*??*w?oiiiu?r_??t..
*?*??> Jin. i.
I,.41,41?
t4'.?l..i)?l ?1 11
5??, 187
- g.,)"''-1 ?l U_- ixirt. ?ltd .-.H 1 -at ?9'',.<>17.7'10?7'..4 I
"Jr-''-'nBii marke?....lOO.M??,-?! v.i.vf
_T,'__';**.>''r*-? o- speolo for tin- week Qodioi Nov. '.;"<
aou ?r**.-,, fj,e l^B-tniunirof tb? voar wer?*, as follow*? :
TotsBl for tti? ?ink. . i.- ,tl
flou?!?/ rsi-orted. 41,7(ii?.0*?7
S?,'
-?Hal sineeXsii. 1.f?l.oi
?o followiiiit ?s ?, ?Mwnparative ?ut?*ttH*tit of tho
??gras of ?{iode from tli/> poat of ?>v-Yr?rk to
?JW-n ports -rroin Jan. I to thi? dat*. for a porio.1
THE MARKETS.
lOareSulir ?-ort'-.a tar tbs Tai.tra...
tot__l tEO-Uirn oh pjboducb
Per North Riter, Vtmou, an l K.n
BSTL'BIISY. NOV. -a. 1878.
Asbea, j.k?.. 34 i OraiuSl.b<rs. tins i BasCpkO-.. -Mil
11 -??.pataitt. I ? ilia.?"?-.!..?! BfrO <.. i?tapkta l,?i_l
IttwMi?, l.in? . B7fl : C _t__.t?l_4 l.is?, c,,'.-', ?A -, 7!
il.?? Chift c. M..il. ??-??. ire, i.n
( >i?!>?'r, t.i.i?. 1W _l._-.Hr.pa_ i.? UM.-4MI.. 90S
i>rM l?"i,y?tti. 411 I "npe, bolea, iw, : Botter. ?Sx? 1.--7
h?*;?, i.:..i.. .Mu Hnlt*, ktalt-a. -->:? i.'l?.'o?e.u-s?.l-,iiii
?..?in. M?W.M.-A7 l,t??fl?ei.B-i. 8,B.S Tu!!...,?Diii*. 71
??.4J7 .,??_-, pitf, .. ..i..), Dr_tv?' llors. 9
C-T- t.ii?|i l'.?1.7S. (.?!!, I?'.??. 117 i ..lan-l?, li.s.. -t.'-.".:?
Oats, baab 66.73-? I sn.Tiui.. _l?l_ 48 Toa-hf. clmL
Hj-o. l.ns. ,..-l7.:iU) . 'llir. I? ils 1'"", . T?v.??< ?o. l?tl? IIS
M_lt,b_?li 27.71?- lltwiay bbk.. f.u i lui... :,?_._*. K07
Barley, bu? I3H.1 I Oil Ck. v??? S.O*_i I Win?,,:v,??;?l?. 411
Naa l>n?h... 1,300 I n_k.V-f_.. l,:i_7 ' Wool, bait?-. ..'0.
0-_N_EI____ MABKET BEPOBf.
_i_, _ *?ft. **r- n.ins
AsiIKi-i- Tbero .a.? liotbitii? speilall, n.-t, ; ?._____?_. vu?
only ui-larat?, bul piic?i w*?.. abi>_l ?___ it hi IV it? I'm*.
-BilllV. (?'? I - - I
IWl'EI I'm ni'ltl ?.'tule-Ute u.iiikut Han ijiiiel itnil m,
cl.:,ii-..l . Kr. wit? qoint si |.ri.?.? qnntitl.:. ,<-n?.
fi?i.i. f_reai^-cH; uy _ai._ oet% but m Xew-orlt??? .: ?.?;<??
????ei < tilt!.hu _t I7?.c.. an?! f.OOU i. ?. I Malil i?f f.:?u.?r ?
at Is-.. Ittttt. ?till!.
cmtton 'I'li.-n- won ortlv a?ms_ bo?ncssoo tbraput.ssil
priu?> tvei-a, wiUu't: qi ;i:..M. .?um*. ,.,??,
tat?..- f.ivi.raM.- Ur-BTpt.il .rtvi. .... bowevm-, uakt-d i,i-t?.|
priait? in uiai.v iimiuui .?> . i?ii?,.i>? beat ?>_. aa_ ?itaV*??_, tit*
tr ?In witiit -mail ; Tb< r.'eelpt.n at tbe purl ..bait??,
MaioBt-7,352 balM ttita _Mr __? _t_-, 1.411I 114,81? i.ali-t thiM
Say la-u year. t?_l?M of l.fl hlrti 1.1 .9 laa-l-? laat
laelntllng Uni) f.?i export, an . 1.0J5 t??i basui ???u
'. < SIS) Im-I>-? ?Ivliv^.'i'il ici t'oiilnwt. Tltt.
loUo-ni* ere ll.r oh?i'<_tt t|i? ?iaiu.ni?- :
i-oKvH. UblaOi-*. Al<ri>a?? N. Ori'u?. 'lex.m.
Onlmarr....in -, )tiiM j(?i?
?m. t ur?imuit.ld-a Km, Q , ?oij
-i-iUii?rr.Jl 11 11 U
' .??.l (/iiliuari-...lll? ll'i 11*,? 111??
i?_i* ?MWttiui..ii-.. il?* p i ii??
Mini i..?-* iii?<m_u....li\ _.?? lv; |i
BkUI__ .13 12'? in-.,- ??_.
(.ihuI Miialliiie. I--"* l-l-sj U j Ji;_
Hin, t (,o-tl ili_i_i_i?r...l-- - 1-'. B*4 -,'-? i
Muiiiiiu. Fair. |S ia>. 1??-|
luir. 13. 13. 13'?
stAI?.H?
Cito. Onthi?iT. 9'* ? lo?r MM-tlii...107*
Strict ?.'"ni i'i-!::i.irv... Ill, I Mllldl .11'?
Ii?. tiiliil.nl, Ir.erv i:..|. ?,.?. i 1.1.1 b?lu__i ?I '..-?/'*r. ?a!
'. 1.1) i", lav?-.;
J-otiruurr. 1,700, I~'ll_*. ; US), 11 inn. |yCc ,
J'M.e, 1-0, 1 H' ,..t?. 'Ji.I.il. 3.. ? (nil
SOU, I He. : Aneilst, 100, ISV. '1 a?i?I. liiKI
1 Oil: FetorsiirT, 4'? , i*t.,i
Jt?), lil?a.~c. : April, ntt, VI -c. l?i.
Sll.?. tl.l.ill- up 1.? 1 p. pi ; ;-,. IS ?r., ii'H).
UK) , ii. 'JT'.ii.lV?C: l?t-ta,'-?it?^'. 7?.
M), I.",,? : J IlllWrv. 1,-01?,
:;,7lS). 1_-'-ye.; Kel.r.i.-irj . H-'-a-r.;
1 ??, 12 -C.; IIUO, I-!'',,.?'.; M?ieb, 7HO, l-'",.'. ..!>'. l_??W ,
i April,
lis?, I2V-I ,,l?? '-- M:' ? '?""? :t'3"'??
100, l?t_??'.: AHg?ni, .un, I ? ." , '_ ,.;iul
.:.'.-? lii!),,\|iril f.'7.iu'v; in- il, , ,..,iiii .?.i , , g-i'.iua t.,
? BEI
BML AHkei I Hid. A__e?1.
Nnvi'i?ibi r... ? r..",.; .Avril.?J"? l'2??tt
Dec.-iiioer?U?ia l'-7?. i Mav.
J.m.ijrt .... ? l?.i.-. .In,i'<.
r_ut. ... - i-! -' i ?''.,. i-'i!'??
_l_r.li.l-jil,. 111?-,. . AUL-iHst.i;;:',,, U*M
ii'ii'ii AIM) Mi. W.-i in.:, la ll.-ii U ira? liarlit. ami
?
rhis-kt?. I|j tl?e s ir?-::t .. ? nil it?I
-- 'I .'?.. ?!????' ti.u'.i t ?"?? !"?' ?Ii?;? ?-? I tti -un-lii-.i?
?in?"" lli.-iu eii'.ii.li l<? i'..tt?r iirare.nt aa.i-.is i? a?,>. i urn mill .N??.
? - .Miiinntti-a
::i II s- ;.. tr
?l'liet ?ml nb>?it ?t"adv ; an!.
I.n. ? bbl?
M-tfiiini Bstm at t~ !>'? "f> To, 8 n bain.
..t SSSSB "'?? Ubi Ii '!?
"?h. 3 ut H 8---. ?0, ? Dd v? ii ? h -i
-.'.'.?.?O .; 1 Kktr?s ?I -. -' tT ?') t." I'l.i..i.
?Mi ! ?tT 50-D HO tm l?ati_t , :un1 l.SI.? bbl? l I
? 1 F.uro|S', 11. t\'< -
In. uni? ? twre at ~l
I.?r ('.'.'uni..il t.. ? '? ? :, -h- ? '.: ?? KlatC
4I?.?*,'. ."..? loi int?rim t.. Oonitu.si
-
' ' .'???l lin. *.'?
- . ?Air*}:, -.'11-n In?-iio: t . ' inuuoii 1 .'. . '?- 1
...l. -, 7.?l?>r ('??
in'.i t
???SU .'?il !??
; r Wlntei V. .
1 iiullv City Mllbi extra; - - l.i luir
I ?.?i.i lb? eel 11 - .
? ?7 t.T OOOd te ? L
Il ?i^l tu
'
t?-_1 Bans m. i.?...??, mua 96 .'?
to Cl. ? ' iy...
Hl 1; - M.'iVli ? ? I, wlih
.'..-it)'? b(?l- at $5 l
?
1 ''?mu.'?i. In ? Im i? 1 ' ? 7.? f ??,
I LOI U
Slipe-O-M l.l ? ! ?Vil ! '
?mall tola of FBiict a blrt a..
, .i'll U III'. ??i. a,
I ,, ? ,.? . '
'
lilt) lit* It t?. '"'? I
'
..I ' n
'
?
-
-
'
?
?nul 7U '
....
'
'
'.
? . ?
?
?
nl.li h ?t
.. .1 i ?; i> ? at im
1 ?
?
r 1 . .
111 ?
??
?
1
;
!'
'
'
'
'
1 .,,. I I ? ?
'
'
'
NAVA I, HT0KK1
?_nu t! . 1 ..
.
q'!??!?:
iralin-l,
.
, t |-? |o I V .1 ' . ?!? '" ?' IS ij'lli I aiel
. .? ? ?'.
i;jniITH?Tin :- i.h ?>.' to
. 1 ute, mu ral ? continu??- I all Brm
?
...
?>. 1 - ?.;.
e ? ? ? '
Il '?
?.si-,
. I
??lllil I. l'.,l.
?;i_|fi at l.'l? ii-'i - ' ' " ' ?? l-i 1 nt
j., ion Mu?s. ? an. -if
I 1,1) n Ill :?
., 1,0 1 1 I Li" 1 ??
?nie r?,
rk, l."t" t?. ?
:,: ',?.:?.].. a N.ww?irta-i bark, t?.
.*? ?.a' J-cA "?',"
..,.,.; ;,. ''
Cit.!; a
belief ?tin
li?at iiitlneiit,
r_T.i,, 1 9,bm bbl?. ?i", at r??..
AHltveip v. 11
,1?, ?1 . -I. Iiaik (to .uTiv. ?l'l "!l;i" :i?
li.iltnii.?. ??? it? Ill 1 .:???. ?. ell itlll? k'?i -' ' n. ?II I
l'l.? I"t'"i tot ??M ?I? WHIi
l.lt, Nai.bUj. ? ' ???"?? v.?y?j>-?
?ml ill,., ?Mb i-SOObbl? il.). 1 : H
? ' ?.'?'""
' '
'
y
II IT. ?1.1 T 'i I??*?>?
nun Ii?
'
' '
\i. , ?nil .1;
'
ana |i'- ??- 1 ?_o ?'. ?
_ik??-1, ?Tilf.-r Mar.'i, 77, Hi " '
t.? tlnll, ?Ni
aMli-t- K._-a So. _t*i'.
i.-at ilD.'T-ll. ati'l ."??" '"'ii.. ? ' l *-l
IB.!!? Mit-t q.lfitaM at#S7 ?KKI I.
nu. hasar-l, at 910 tot 1 lii?!i ? V%. ? n : ?' > '. ' M?.A 1 ?rali I
a*n!i?t .itliLUt mat?-- !''JBTSiT.!. ? ."?
/?till.?-, fu vriv?u ? ,r?i.r",;L1AK"' ,*f
OV I'b-lil?! -??.'??? l'l ."lo
Jlaui? ?t 11 -'??I?'?: "'_'..: lh.',?''"?'
.f^_..at7 .?? fei 1 '*.??'?' 11V. f"-.J?. ? ?m?.
Ml.ltl't_r?*i_aun?l Hi .1 ?'tnv,*rIu?Al_S r "' b"i"_
l/Mia (.ear at 9-1? V ?I?.? ?t Mit? YV. ?t 7(1?) b<>-?_ Lt.iis and
stioii SS K'at-lucr 011 tin: ?pot at H.e. I'.'tl.-.? 1.1?
H?s?B ssr? a STlaiBor? ~*eAy ?11 1l?hJ ?v-ra*Tisi; Viiv
? at .\'.,7?-/ l.ARI? It ??s illffiialt ?<? ??ll.a?li
ii?s?,Bo??ri-8?*/??- to*.., ??tttt-i-?"tw?-??a7 --f^itwa
lowor, trith s ?mall -nein***, hut at the_x_wne?ln?ettti?
ta-rket t>_* Uriuer . mime buutm, on tiie spot, (lucted at
?!'. '_*. I.Id and *l(i "IT, nsk?1 ; tale?, .10 tc. "off nule" ?t
?10: BlaokMlBr?. friuii Hi. itu i_i Nuvemb-riit SlllilO ;-.100
Ine isaislllllsi u( tin year Bl *.10 lil-iSl?1 17 _.
? Ix-ilii'? at*!'i :r. ask.'! . I.' fl't I, '?.., In , ,??,?-.,, .it ?10 1'
a_01_-_ _____* Item at ?lo 16; 7?u t???. fur Jaira???, '77,
ut 811? .2_?_*_ll 17*??ci__iii*,-?.ni.T.slB? fin 17 .; ?lu? 1*680
?i? for "??bruary '77 si 110 _-.V-t.ll 27-s Si the as?os_
"'(??II ' 1er. .v.it.uB?ier, ?kiu 88 lut atol lid ?,. o?ki-tt ? for
l'.e. .!.!?. :.., .i, .'_-. !.!?! ,.o t - .o 1 .as,. ,. ...unnrv, '77,
Pl?. !". lu'l sari }:'? I * foi Fi !?m irv '77.
t'???-?.". bi! ami 4fll. .10 iu.i.k tlf CHv *_l?*aai :.?) tH? nolil Bt
* 'o i iti ti for tSo
l'.e! I". It Bl >1II7>. .1.1 I .'.o U_ f.l !'..' \..?t II
BIO J'-_ .lltni.l. 'I 'ii. -ileia. o ! ?u i -I:?*l. e stock c?n
tiiinisISalr t .r bat?a? n?e. aim prie??, ?ti, ?S-BSTi BTSSSS
below ?..i. in lilmral h.i|'1i?i au.I ?Ulli ? nuit?- SB?
l '. ilj i s ? a: ..-I 'i.'- lor Y' .u le ( Loi-. . State? i .'?uiiatr'MMB *
?t .l.'-.i.l lel 1_1/ U. <*li?ll. e . Mille | .? .- I [__'.__. ?t ?M??*
__e. fort -la?a.m lil'llllie. _; . .'..".i . loi t liol.'c. Slate i |1 k.li
St-4-S^c. lor l'air to ?'nun : lin.-rile, la I .... -i_iel_.lt
ttilis, .u -Jl'JltOr. I(?T C.oor* to V.:i.ie . SI WM? '"t
.. . V\ vlsh in'.- al __a?'-??r lui I ...r lo i'iuin. RBil
H"(. flM Choie". WdsUlTI till* .il i'.r/-_'?e ?o: I ,iiii::|oii to
l-ii.e -7. I i ' ?? c \'r-.|.in liik.ns ti* 18918? for
l oiiiiinni u. l'un..- MHrXli f.? i a....* VS. i.io ( :
SI _?__*_. lor l?t*_.i tu Prim?, and l!"...-. *>c for ?'hoS-f;
I...I1- iio.aiMi Ut IUj-'J..:. f.? OnraBMd to ( In"
i JI ).'?! i. i i . in lii'.ileral. r. |U. ?! . i ; State
.'ii.l..|.. at s * 1TVi? . fot f-*.it? t?. 14?. lor llosa
t., Choie? ?il UBI , . .-ta!. !..,::> Bl 7
iskiniiiieil ?t...',. ; U'r-trm Factim- .*it s n li'.s . Ii.r ? oinniii:?
lo (toad, ami 10'.-lie. f..r .I lo Chote? I . .< .*? -Viesli
i>iisa?n?-1 Urin wllli HUiuli aniv-iU. I__m_ were Oui'
raff a! ?'.l'-jiJ.HJr., ??i-l* hui! I'iiuaevlvB'
11!? ?t -.11 . W ? l 1-Tli.t '17 (.?.'? _?' . tee l.ill.l loi 1 T... I.e. C.lll
,1.1? ,'lt *.'?l....'.. nli.l Westell; il'n! "?t ,1e I imed e! l7'?'-lC
BU I. Ail .1. iki n.?ici.s w. i. gnu ! .-.-.111 tm(*_Maa*4_.
HE-lin-i Li... ,l,;i.,?t Bii.l u;.'' '.?were
.,.. . ? n .. 1 n, ?are. ? ? ??l u.'j.
SKIN.- 'lier.- liSTi b an fall SS'M In l."'ii' Hkrnw. aun
? ? e h.rali ..????? ! ?1 th. ' . ' e 1
liai'-? Ne* 'nlf-inx . uili,?. . -_e. a _i"! -'J't
Inil h I injuirv |i.ov:.' ?In?, tint ?'n
et...1! ?ai. luire !.. t. ..*:i_!l 'tu t.lil -i-. le''
the Welk, i! b.ci-s ik'.iz ? ?.r.'*. 1 bal.- Ni ?
dr!. an-. V ? <JUS
l.HAl. l'oilt.
Tan.-, o.(0 r) |_T*-S
il ??Uii.iiir.ei.40 '-*--.".
Wi-l'i _.-.10 a l_>_
Basses Avin?,
Maletlm!. - 'a M? ?Mir.
?' * t 1 .? c 17 rni.
Oaass? .1, wlcct. ? _.Vi rur
?Ja;ic.? __'. cur.
Ma iras, f skia. ajo sur.
IHtKa Unrreurr.
H_-?l_ras.
Vura ?irm.- ?''" -
liuatsotala. .37->_?-0
( sntral Aiuerii.rts,
irillelle.i ... ? OO't
In... ii_.? iriunntO.. ? '? ?"
.- *:?;
.'Miir.'-lin-- . '?'i''
Vj.ru, . S ?
.80 fcft? ?nr '. Pi ":; '
.-?1 11 \?:.l .*,? 1 In-m 11 ?.4 ..u .jaso al lo'?..?? "Mur l'ruue
'
M ii\lt- Bawtrasauietatiit unoliautrel ; l-'?lt '? Unol II?
floiliK, l'rni.e. I0>4< : ai, t i?.<?
11'.. luailie-rt w.ial'i t.w.l. rat .!? nmiet lit I 1. . '.- ' ' i n-'. ! .
? 1 sf ; I3-S4- :*.r !'..?? i... I . i.". ' 1--SC. t'a
?. 1 .?nul.- - ..'? A."
I ( l.l.uV.' Itie n,. 180,000
t'. l'i.aiea' 8-ijC., nie - ?
BMI IHK '.'. rio 111? ., 1 tras In 1 .Issl-e
fiuc . 1
$1 (I.l
?'. II.Ill _ ? .. i!l till It '!"
'
"IvIcj.- ll*.!. 1 UnnU eil BM i'.t. '.
? .11. 1. 11, l'i. . Ill ll.i:i> ?.I's.
in t'o ! 1.liet-iii- ??! He? 1? a-loi!'.? s
s' t
N.'<v.Y?ri
.111...
le.'li, .? 80.81.7 '
Ki .11 '. '-. .
Hall. i.i..lti, turn In the V s., v? I
Unity i' -7 lf.i.4 1!
'
" 1 1
....
? e |.si. ?? Ale ill. 1 '?''? ' -:-"i t-Tti -'iii'
. el in ' :i_- smile ' t'*' ''?*?'
:
1 . I UK II' >; l*l?4
??t n
, s?e . u.' lli?n ?no*, auil
.
THF. R-Kfl OF TK\'.?i;.
Kt n.ll'KAN MAi...
auti. 1711?
...ill at
Il al il.. .
I
It 14 '
.1 "'
Kl II' U 1 -
.?nil si ?I '*??'?
1 etpnaa Una ?I I0/?
1
-
*tl 1
-.ill??. IV.tl
_?' IHISBUI BBSS? I
1
' .
1
?
'
'
.
mi
*
1
'
,'
?
'
'
1
?
? a, I1 w ( <!:?
?
- ? " 1
.ut.
? '
1 ?
! I ?.
?
?
?
:
J?r*k..| I'.-i. r.
o t.' ' ?;. m
1
l'..i...' ?? ? lo.I 'I'al
?Vu, Villon. |
?
re.il?. M.
ni II. . 1 e
'
1 ? . , I.
.
i it.:.
I
. .'i 1
I
'
- ? . . "
'
j.tii c? m
1 - * 1 :*?
-
1
>.li-.isl I
. ll
1..11 t. I'.-.is in f il, .1 ..i-ill ! . : il
!>.-|l!*e .1 1111
. k.iii|.'e . ; l.rti.l .lull 11 1. II Un '.el
.
? ? ....... Nov. '.:.. I i .1. lirai] a?: Wheat
III I: Jit ,) ^ni.IHl, ln?t hold.' I S 1. I I III
I
? I
ll 1 ..? 1 . No. '.', ! I.
I....O.I.
?_.'i?*e, 1 )? ? ... but
'
but '? * ' '? ... I.''.
u?rv. I.si ' '
!..
'
I I . I t '.
? ; ihh'i ?in* ; ?ms. Hl.OOO bail... I!
llt.OOO ' ' .*7.'"*0
. -i 1 :. ?
USrley, ..l.ttlMlbn-!,.
.... , ?? loso t| ... * t- .? Inn. t'liont ttlll) :
ltrd tl '-'" '**' '-'?*? ' "ri1 ? slu lb .1,
l.'./il... "..: -: "'I' ?" '?'"''"*-' It l:i -..i il m .?i.l and
i|,?, si H -i!'"1 'i"1' -'?'! - at *l",
cam- ?I5 SIS ?"Weil. I'c'*ie?"i. I-11M (lull; ie..u Itcn
il.-i'iiL tl)-7 ??*??'?!?? ? Ki HI" l-t'o 1"', . f?Mik Menio niilcl
im'i nr 1, ' 'n _?' " te'1 ii ? *??/?_ r_ar
?lili-ji r\\f. ri'*? 1'"' i"1'1 n.'.> m fa't
ni 'iii I .wer. ?u t-l ""?? l?iittei i'--i Ruai uti(i|ian_??'l.
Ci.niiiiri.i, ? , , . fall to '"?"''
.lete.lll.l It'll 1 'Wer. "i ??' ?*???
JI.Hjs ?|. ulv ami r,nn; .'otbiiii
fB.-VItu?,
tr?> I*. 1.9'j r; iiniw nut.b
I . . 10is i-, I'l?. . s lllMil.Ili. -'.'I
DKIB..IJ, Nov. 'ia. ii.or ?t<?i!)r itinl nriu bol un. Ii?n?..t
V, lient .lirU : I-"??a - ' ?"?,_'!???
81 .'u-",: .-.. ?'?i1**',.'?'* ^ ?-'-,?
No. I Atiiln r Mil lilt?lti n ??? > ?-?'' <
nuts si. ?i.!v Win e, ?.?1 -*?" ?
1 |,,?r l.-.i ubi? ; a'heat, M.MH hi?h ? ??ru. .-...;-? tuisl,..
<>?l?. s.iiio IiiihIi. Hiut-inc'ite Hour. 1,11 '. bill?.. Wbeat, '.,i?4?
basli.. Corn, 4ll?? ba?!i. (?Sts, *_,1_7I teisti
Mil wwitiT Not '-"'? I'lnui 'i'li'l. iinrlisii_-<l. W'li'St
O?l. ii.ii exi-:li.lt?!Hl Sii-Hlfl, ilo?*-.lHt-'?'l) , No. 1 MtlaaU
ke.? *1 ll?.; No 4 ?In.. ?I 14-B; l)i-i??iuh?-r, *l 16??, Jim
uarj*. ?I 10-? B'o. 8?h>.,010?V Qoru-So. i, 41Hic. uatt
?nil; Un. S, fU-jc Rra-T-o. 1, ns-????-??. Hallt*- eaaisr;
active, N... 1 tsprlia?, <_??_, 74c.; IMCf-mbm, TlWafSs.; Jan.
narr. 7l.<\. No. 3 ?lo., l?e. l_?--a?onataaier ; Sica* Pork, f 10".
caali. Lan! I'riiii.. nu-oia. O? *.". il?<i.uipl_- HaiOO b'.il .
Kl-a-tr 7o.iiO'? liu?Ii Wb?at. HliU>'ii?_to-l-.i-0- _t>l_. Flour,
6..0U0 inub. .vi,, at
rBU_ai*___i_, Mit- 2.V rotroleuir. llrm; ReflniMl. 2*1?
-i.V.; (?*?_-, Mr. eint.-' s.-i.i. i4-rl4_c: Tlmoibrasd
Ha-?aa**! iiiietian??ti. Winter hran, fis B0*'*1S. >1<?i?r
Bnaar, morr ?>i,,?n.i ; am,-, K.4()?> ?.I..., Mtipt-rtiiie, $4 : lltti
n?-?.iia ?-?niilj-, m> ?__'/__ 76 ; t-anarlt .r.la, .?In... ami linn
ana .1.?.. *_ .<; ;& jijs?, a?d-t _TT l-SS- Uye t-'.otii.
?4 ?..'.< t? ,-?U loi I'm:,,'. vt"ht_l ?-.1.a ; A!_l.:r. fl 4-'-?
$1 ?_; Wblii?. f 1 ?0*1*1 BA. lira ?i .?1/ at 71 71? Cora
linitiv??; Yellow, SsaSS- f??r nul ? Now, .'!?_..i??\; Mliml.
Scie.. .Ni?, CD... galt. Ci?i?., ??-x. ')?ta li.atcliv.', While, 'OSS
? Jn 40. Kiyr* l'.tniu . ? JttTMir, auii DttUtwari:
1 -. IVt.tern do., '?DnSle.. ?..?lUlieru ?lo.. 'Mil
2>?c. l?U-_*-|*--Fa.ur. .l.'U-tl LUI??.; Whuat, H.4tm bti?li.. ? ??'?-.
'-1.3'):> l.ia-tli.. l-.ja-. H.ltto hu?-.; . ?aii. ll.ouu bu?li.. liarle},
??,n-U lm-i Shipment? Finne, 1.0:?l l?t?i-.
?T. Uufl -, Nav. ?J. 1 l.-i?r ateadr am! Or?n for Wer ?nil
_tt?Sl_l_ Ki ele?, l'-ll.-l l-'.lll fl '-.-, ."?t I'. Ii, i,i, Extrada.,
al r.S??_ g*. Vi'bi-at Ni? 2 H._ Fall, fl _?_, raab mi. bid
.?iir.'i.IaT ; Nn. :i i|,i., fl M?a r! VlOtj, <_.->_ ? 1 -i"'*'- . t?
et-inl.tr. __riia_t-?__a<! torui , No. S Mt-eil. 44 ?44 ?y-., i-anil ,
4-J.-.. n ?,-,"..i ,r Dais ?lull aiMlhoarjr at ale. bid, teta-, I1V
nn!. l?..'?..|iil?. r. I'.-, .'fliiii . IJSc I?|.?, r?_?h .-mil Not-mln-j. _.?l?I
blfber. R?rler ,, ,?. t, un. li.ci.nl. Wlii.-tky quiet at $1 ?U?.
r.trk tl'ill ai ?I. ,1.. Usrtl qui.-t al ? >??-."?_. ?i? 7ft In?! for
mor.'. Iiutk ??asta did .ml u__-aii|{..!. ll_..?>u ?in..t aa?t
.m' 'i:itii'.*i. ii,,?,? ?ti'.HiR sni: h_-?ir_ Llri.t, ?fr? ::.-*.-. r -;
l'atiiii.. SS SBSaS 9:> ; Bxtra, f i? fisawt-> ?'?ti!? ni?.?.,
bllle?:?..!*, I-rit.i*. tu ??ion.- Wwnt, ?1 mit** >?.".; .-?_li..m
to '?" 'i ... mil Ka-tara, as sir?
_?-0_ 10 .Inn.'.? I,.\ui?, B.I 12 ._#_ BK _ Ba-..i|,l_?:':.'?)
Mil?. a-tora-, 17.t???i t.iiNli. Wheat, it?.:??? Imjh L'?Ni, l'.'.i'O'.)
f . ?'. (Jala. 6.SUB baah. I :*???. a,??).) liiith i ?? Una?,
-I? Call le.
Wbo?t tin.. ; No ;{ Wblle
t-l -4. t-ttll Kl.-a.l> , iliffli Mixe.I. -.',.; Ne.. ..?I?'i ; No. 3,
N.) ve tu bar, r.ii'4i., Nrw, 4!??'.; N.?, In ? ? 'nie-:. I7r.?l?am
Ni-r, 41'.. ItrJ.-rttd, Suit, I7V. I )at? dull ; Wblte,
. $>.i. Itocrtpt? '-?OH
bl.i?. Flotir, 34,000 i'. II.'Mhi baah. Itt-rn, S.BOO
btiafe. t,i'?- L)'i?!i. Wheat, tu.oou Saab.
i ..m i..'. .. i, ut, nata. .
U iun? ,.'..\, N. ??., _.,?.. ?_'-. -.imitant T_rpen__i firm at
ais?. I.??a?tlri UtiTl t* ?:ii,-<l. 'I-r KTr.i-ipat f..
( \ I 1 ~~ ii lltKKI'S.
KO?'. '.'" l'ATTIJ lli-i'ilp?-, 1,-1711: ?InpuUBla.
iiiarket l'.'.tiv ... i. e,aleadv uiel unrUanyS.
i .lull.
- . - . tuon lo
?
.-?tir:.:'- :..-.. ii.i-, .-.?ii; markt? nu .
i si a ..? ?-, :;?i-r-r5 55 ; re
-ci_.ts lesta, 150.
B-CICS. MAP h'RTS.
-SS-BB-B, N.iv '.'.'. ci.n.,11 linn, eo-ut df.naiid : Mtrt.lli?i?,
11 *":
reh'?*. :.7,ii l.?'.s ex'N.rl. loti .i,.':?. bulo?;
..:, HilMlaBf, I!'?.? 11 .t?.;
? l i ii.m .n . .... ums,
M ? ? . ? . . M 1 I'..,'.;
10*1 net 11?.
'ail.-.. im*_
?
?lllllllll.. I I '?".: low
-
IM i;l. N..'.
'
'. I.?li-t. ; "Jilea, 47?
Un.? -
. II?I ? . .Mnlitlnii-, 11 '. .,
?
.
; 11 ? ... 1-ny
M
.
. I '?.
-
Il ,i , .i
-
? ' 'Mil--: . Il-lit
??an ni ?, 1,'.".. ' ?
?
n.. Il?
. ? ?.
' .
'
lli. i . . i ? i
?
. Ile. ;
Will?!, M?
1 -.? R .???: m -i
:?
i.tw
- ?. \s
?
_ n. y
?
(
IT THE '? v r ?'. '?? l'IN u rfi Stock
- ? ?
? ?
I iisufc.
i . '
? ?
. Il :.:?y.
\? ' ! : .
'
T. '?
Al?
rS>,, Till
I
!____ t.? mi ?
-
-
' '
I
'
"?
'
'
n..'n
' :
,,.!:,' ?II.. .', N-. .'
,'ctau-aa.
rA-i) M,. ??i..iki:m?.i>?:I'< ni thy TOW
, .,
.M ?
iivii?
n..u?'
?
?
Her.":'
.Jill? 1. "... I, :s',7,aiel -
ii. ? i,.: m di?' I
' _. ? ... !.. aalll.hi ihlrt
to _ll riebt lo
ir .ill ri.titi?.
-
. H,,- ?,:||lk ill '
;?-,? I n? in-.! ami II,e in ?' i ? ;n| ,, ', .
.?.?uiio
|.l? . lit Vl.tr, It, N.e mU "
?rAr-A?t'i '?V
III Ml'lll'.!,?. s. Hl.MV t -I?A?? Y'l ' f,\..HA A'
. UIIAV. ? . ltt7H W. KIKI.U -.- '< M-, ' ,.?", '?',,??1 .,.a
,":,,i',,?,;,.,"?,? 'i,.. ?:
;..,,ia of tufe ' tr.'L' l.t-1 ?
vr 11 he ai.l.i?lt?e.| ., I ' , ft. ?iffi ,.i
lo r.'Bi.me int.r, ?ton tbe.r.t itii?rtrfa?rf. t-il> rti tin- riftulu?
^TBsiBBrtisB ..r mm m o__A "i ",,';tl"1'".,'l,;;,VVni,!?
Hi.M.? rfpll-'i' ?" I"' ?l'.il-ir>r.."t'.l?.r.-?i!M" ??.?Miilttwl to the
iiVi.-r? of tti.-nvw if-.|??tiy. .??i-, ?..?.i
?II??? l-.i-.ni.iril-t.tl, me! rell.v?.!ot tin' ?? m''V,f,T \**f, 7,,
vliirfitli??!! l-.m-tany ba? ?o tosK * f'"i I"1' ' '"?^ ' !
anti.ii.a'f n prasp?r-ua hrtw? M ?'"' V?b_?h Haii.?>
'T'l'l'^arllriilar. ?ill be furnl.he.l ?t the Coninilttec A?Eut,
No. ? tviuuiu *t.T )A rtBMUfco.Mlil?
t? I' AHHLKY, ) \Sati_itl
II i.tiODNUW,. Ball-?? OOtllp-ir.
imr-Ycrt, ?or. US, lUTU.
.A
.finanna!.
?J?rw.TOBK, Nor. lit. 1876.
THE ANNUAL ELECTION of tiiror THUS
li.'.? of tlie ill ( ?HSU I.___T-__.K IU.N'H'ai TI B
TNT? COMPANY WiUtukc j)_u*?on tin? S*? h ?lay of Novewi
ls?r tai_Uut, at - n'r. tofc )i. in., at the oflsee of C. J. ruiinsi a
Co., Nu. .1 _iro??l ?t., Nsi? York.
C, J. T'-OWHunif.*?', Secretary.
rri_XAS "AND pacific bailwat c?>.
_L The coupon? of tin? Co__o lit* ?teil txiiiiU of tli ? i'?i._? aaA
l'toinr Hallway (_ _i_tunu_ line. 1 will tx-l>aul in cold ou
and ail? i |l_?t date ou litt soutAtw.-i at Uie lUiin. of Une ooui
iiany, no Exchauae-plaoe, New York, or _7B South lit.*;.,
PliiUiMpbia. _ UK'?. I?. ICUrMRlIA IB, 7*??a_nr_r.
DeW, ' Ink an. Tole?o" R. "_7?i
FIRST MORTGAGE BONDS,
IM'.. 1BHU. Inf?rent tVvon Per dent, .lue Fubntat-y and An?
mut. Total i??i?e BrV.-l.IM?'*> on ?1. Bul?rs of road, WITH No
?-?THI-B I1BBT OK AWT ?IBI?K'HIPTION.
I'KINCll'AI. and IH1*EKI*_-.T (?L'AKANTKKD by the
L-UCK. -SHOIUC AND lil< UlUAN BOCTll?'B-i JlAiLWAY
COMPANY
? U-tlTED AXOI'NT FOB HALE BY
CEASE _ ATKINS, Bate,
_l?BRO,.lf_tST., N. T. _
The Mariposa Land and tfiniig
Companj of California?
EXCCl nVK i?l : V No?. B in." Il Niia-tau-Ht., >
.*? i -. V. ?::., Not, 24, 1878, 1
TJTK TnCHTK?_s of thl* CiunqMUiy have levied an A?
sKSsMl:.*; | of.il per ?liare ou ?h. preferred ami .
?tack, nayubli at this ofllea UN Oil lil.i ?lii. ! 1" ?AlBKU
11. Alter tliiii ?lain it -will be (telltiiitn-iii, rititi liable to a
clisrKo of *- e?cb < .rt'ti.-aie for n>lv.-itiaii???
_R>HKIH H. ?Mini, A4 larj?.
Banking {jonsre on? Dankers
K?UNTZE nun THMi8tBomT*%WL
12 Wall fit, New York, t/rau> Bills
on Mhtg?andt Franc and (?crmartii;
issue Letters of CrcJ.it azailnblc
1/trouf/Jiout the JJn.'did Mates and
BbTODC, ami WKtkc transfer* of'money
by tcleijropk Baud cubic. Jn"< *ttc,ent
orders e *v ?../,-/ in Ute Kicfiannes qj'
Mow )"('/?/.', p?i?'ikJ'?ii/c?ii, Ii>sU)iKGiid
San Frasscii
ApprotAtd >'<:'>iri!>csfor salt.
J. &W. SELIG MAN k CO.,
B_\____ _..<_,
ISSUE LETTERS OF CREOIT FoTtRAVELERS,
I'.WAIil.t. IN AW PAJtT Of CI I! >l*i;. U.I4. a;*ki
CA, Al -, RAMA, A'- :> AM..I II A
DRAW Itli.l.M m' KMIUN'iiK. ami MAKE 1 I 1 K
(MlAI'lllc II. ?.?! l.n- ni M .'.t.'. OS UCUHi'K AXli
? M.I.'t
.1. It. II i ?t., I. HEM m I il, II. M. ItAVBX,
.*?!. .ii'."i .,: - ?
HAAR t% Co,,
ntNKl-.lt> AMI III..Ik :.!(-. 4.) THM.I.-?-T.
, II I .*-. ITMi RTATK.S - l.'M'R
?
1 1 ,1" a'i i ?II, I'll II.Al 'I.I'IIIA ANT?
n ? noes.
H. AMY *% Co.,
DANKRRS,
tttOA. IB AN!? ?_l NAS*-A I .?.,.. NEW YORK,
Tl .Ml
' -1 I '
Hi Y al ni .ri. iirteiil Rotula ; lUo.
1! . xl '.\ dues ?__ r inilea
SiuMiqG S?nke.
NidllK *>AVINOS i'\N"K, Sil.-nv?.1., 6nr.
?
II i?M.i., Prest.
DiPi?rn? -Notice?..
t snti-w t u. Dim l:ni> m pour i i?
?X i . il ??? i?i'l .
1 T ? ?- ?Il ?Sal i-.iM I SB tl ?Il
rtjs i
CiiIlMN fort
'i
. 'M. J
- I . j
S
\'\.<V Col rH?SS d.i. i?.-. 1.
?
?
!.. 1
m Ch-Rices.
?
(Ptftjn lj<.
! i M?. !.?
?
.. V.
J i
/ M:?* \l ?.'. : . ' n . ? X| ??M
*4 ?1
...
'
I
!
.
?IA M H1
1 foi '
i i . . ' :
lv < ??Ilakut a On,
?NMAN l.iNi:. ft??L STEAM"____?.
? NBTOWM *M' i [VBBPOOl
? I I \ . - ? i ! il l'A ". .!'..-. -'
CITY ??.' 1
('111 i.r Hl'.Iil.lN -'. i : ?tl.'.Y. I? r it '. ii'.n ... m.
. . V It.
CABIN,? tlil Krl'irn tlrkot? oa favora.lu
-
i - . ? riil'1?.
: lehina
JOHN t. i ?. i.i'i. VrvuI. I ' v
VKW-VoiJv AND HAVANA DIRECT MAIL
ri.r at 2 p. ni., ti ni?
l'un No. II?. >? i. Itlvi i ii, fn
s,.,?. .'V'!' KO.W,
.V-llDNI
t fil lo
?A/Ilil.lAM i', i li l'I ? i'-n.
i i i ; r. i ' i i mi ?'. i Hsysns.
^^\^?(?^.\l. LINE. -Frota Pioca U tan 17,
I Nortil Kl.'-r. l'.Ul I.ONDON.
n .
*r,,|: '. ?. AN ii l.i Vllltl-i
IT\i.*i I p.m.
I 11 !. 1..1 . -N !.. ? Mil ' * Il U.c. '-S ' ? ? in.
??lilil? ' :-- ? . -
Iremm ':. 0l?r
Hi-ill . im.1 Iront 1*1 tun..si.'., ai ivr. m
A""',>",n.???soiii,,,!^ r.M.Wer.
Npir-York, na*vTUWi ?V Mexieao .'-loi B.8. I__ae.
? i-. In.
H.?R HAVANA l?l?;l' I
Ci TV i-l VEI , t -:i ' "V, KiiNKttDAY
ci IV "i M i .'*. VmKK
,?1 ||\ - \ 1 lil'A*., li?e. 1?
I'd!' *v l.l.'\ ( Kl .'. '..M' KT.W'-ORI.EAIXh,
vl? I!.iv.?-> "i l l'.i'.in:-.?.
>. . .. .-?ATI UBAV, I' i' l'i.
l'OT fl
i-, Ai.rx \Nniti-.
en will Icsvo fiew^irioas? .... 1 au'l Use. -.'.' fur
\ et. ' _
NORTH GERMAN LLOYlJ
_1 .-.il AM- ?III* LINK 11: 1'A 11'*- MAVYnllK,
i il , *.' .i ? . . \\ . |-.,!l .1
.-i.-?r*, ?. . ... >>-i'...Mi sr? ItOBOKKM.
ri , ?: ? "... -j , *,- i .t. ir,
lCA.Hiltnr.lii? Ifc ?> lilll 1 \. ?s'itnr.l.v |...-.-3
- .?I- i'A!->s.M,K froni NK\i-Y??KK t? SOtTHAMI'
T??N, Il \\ KK OR lilll- ^l 1 .
Ult-t CABIN. SI "t. i' 'lil. >?H.'i'.'?li l'A!?IN. *??f>. ?old.
?.1 . . tirrt-in ? .
K.tnniTickefaai !?? nie, .i nc-s. l*rop_U ?-(??.TtMt? CarttuL
0
.'ITS A Co.. 2 BowlinB iri-e<*Ti.
M.Y DIRECT LIN!, lu l-KANi'K.-rHK
U___KKAl< (' , v ; I.A.N ne i ? i.M l'A N *,'.-, MAIL
BTKAMKIIH IIKTW1.KN M-1W-YOHK .\:,I* MA\ UE,
.\i i.iMi :.t pi.Y_rocT_uo. b..r?i n?eiBTidinit oi r?i-?cii
_sa_
Tbi.?I?li-T? Mil vi'ot Unti tlil?favorite mute A.r^t. comiurat
(eabl-S l'invlilitl with clcctiie b.li.) i.i'.l ?-ail freu Pisr No.
411. f.sil of i'...rio v st.. Nonti Hit er. ?* liiUo?"?
A-lKBIUl'K ?'.tir.il? . *?.i'l! Ill'.lY I)>?. -. 8 s. m.
l'itAN" :1'.. I itflell.? HATllB-'AY. DCS. IB, ? B.?.
I.AMrlYTl'ilt, --.iMiL'llcr.*? \ H BDXY. 1*?..-. 80, lip. m.
l?Kli ? cl' in ?..?l,r? iliic!?rtinr wine/.
r*lr?t t ?bin, ?HO to si?_0, ?eennlhn to ?.-oSsiniiKlation;
??coon cslnn, *;*J: ihn a cs.iiii, S40. ltrtora tickets st r?.
iltiy.it rat*??.
KU'i mt'u, $26, with ?niperliir areorum-islstl.ti, including win?,
bt'ililuii* -ml Utensils withunt extra cti.ir.e. btesnier? untrke.
MniaC) donolcsrnsU'flrssisiiiiiisrtiKrrs.
LOI LB i>K ?EB.A^1 Aroul, No. 06 Broa_wV.
(Sftcan ?ttramtrB.
P??Hf_a5~M__T_1--^^
ttTEAMsllIP LIKBK.
For CAMFOK-fl.V, I?Pa?, flTIVA, ArsTRAL?A
VjrW-ZCAX.A_<.ll, BKITJiSi. Util.(KHI A. (lit??JOH. *%?*
__J_fcf Ii"Ui 1'..! 4-J. North I' .11
FOT SAN FKA.N?r.asrt. Ma I-.Tir.'1'S ?IF PANAMA.
lalt-.iuiaiue ?(Ul'l iAXJ. SA ? ( l.liA\ . Dot.-. 1.
Cootiet -tiiiar foi i vitrai Ai_erie_n in.l -?'?trtli I-?m. Fort*
Froiii _AN F.tANCJtii .. _. JAF.-?* and CHINA
Stoauia,',!;, i jj-y _> j uKlu.-t.v'l I l.'DJ .. IMG. 2.
From .lau t'ranrwfi? it? Mau-wieh Island*. v__tra?:_, ?Ok
ftt-w ?-Oiaiual
siiaamiUit-l? AITST-AIIA, Wclil'-.lJuy, IXX?. 6.
For lr.ii.-nt oi par???*?. niipiv le
WM. F. Cl.YIU. _ (Jo., .. to JI. J. HILI.W. Sspt
9 It'ivTlliinrret-i^ _Tier !'.. N ' -int.
RKI) STAR RTRAMSHTP LIM-, ?.?iuoiiita
to rurty the Ht im?i. auel Curta? B/at?-* Mail*.
The fulkivt I.? ??eaioaM _re appoMit?! to ?atil tor Atitwaa:
Fnnn FtitlaAflphic From .tru-. York.
KtWJlLAt.h.Die..'?. HWIT7.blCl.A.-U....Kat7. 23.
YAlU-.KL-AtM).It.'. -'.?- -----> I-W'.ltT.I.In?.. 10.
hates of r?fl??aafo tu ( nu-tcy :
Hra? ( _oin, too. *_,??*-.! ?Jab.ii, ado. -<t(_ra?r-SM.
l'FTEK VRKiHT * SONS. OCii- Airein?, MilltMaelplila.
autl 4. Itiw-lat., N.T.
_JOUN Ml'lK?N.\:. l?U)?-t), N. Y.
yy-UTE STAR JLL\_..
tOli QUKENKTOW-V AND UViaPOOL.
c ir ?y rifa thk
?n. _,. iNT'lFD SI All S M ATI,.
The ste.ii'ii ?.?. <>f ttiul.raetafcr- the 'in l_? i'< ?r? '??nnw.ilM
oy I__tit. M*ury. l . *. F., nulas ?vmth of the Sana- ou Iks
psaaaw? to ?.im-c tHiiotvti. ?M t..? ?V.irround.
A .?ill A l|i . h.\| i i;j?av. i? .. -i, ,.;10_?. -
'?HIT AN.VH'. ?? \|T'::?,\-, , | ? " . :., ":-?x m.
-KL-Tlt', h,lTCItt?\>, lie.-. v.. at II p. Hi.
_AJ'IUATJU. -ATCiil'AV. .1 ... .. Ill . __
_J,1?;(-_I 11tlR WHITE STAR DUCK, PTKR 3'-, NO-ITU
Ht: rnt.
The??? ?Uaaiiiori are urul?n- in alia aa?l i:i?Mu:p__|. .1 ?u an
nnitnieiit?. The Babtnn, -??ttero-mis, Siii??.hi ? .u:fl ll.trh
in.? art? i-u.oe.1 amitlshint?. wit.-?t the ante?? mid atetaos
l.-iisi. (el., ajJorrtlng a d^'rt-t; uf coiu'ort biUtuUi miat
pnlnt?
Kuum? art?
MS
BtlnnMe at ?i ?.
KATI.M-s.Io_b, ?*1 ?ad slOO ?n-L __*-___ Tloke- oa
(avaarabk- ter:??. SWie.r.'ure, ?JS.
F.?: ?is;??. t:":i of jilmii ;.ii! ctlii-r Inform .tlos, unpljr at lb?
C-Uipam ? otilo?-?. Km HI _tfoii_w_?,. item Yin*. *
U. J. iMlit'lH. A?u_t.
Sales oi} 9?nc.ian
A. MF.ii'.vi., Aattumettr.
BT BANGS, MERWIN & Co., (??'?'I Rroarlwsy,
near I!, m.I st. -ni.? .?'Un.,1.? W??_a of Art. <__. a*.
MIINIIAV. NOV. 27 -?ArAiirH'-i'ill'.l lIliKAKY,
fen.ilii? an unuaually co?.t aw) ?tira. tiun ol
Mnffit inalir. Si'iehtittt-, Clan ^ ...'la* laa.iaa.
P' EliEHITOliY SALE *?1" TUL
IVlI'l.NA-l I'lNAI. KXlIilHTl??."?- BCIXDI.
FAIBMDrKT t'AKK,
ruii.A'i.i.i'iiiA.
Cm rt'ITlAY MOUNINO, I-.r. I, .S7C, at 11 oV'.oel.,
by order of Hi?? C??iiteineil ll.anl of Finan. ???, will be anbt ?aHIi.
mil n>.'rv. ;til tlii? bll??UIS? ?iwntal In Hi?- !>i...i.l ol Fill?m t.
? Ai-.: ti:.- Main Iliitlllue, ActI<:iII.ii.I
Ainn'X. Arl AznifV, Jiiilk'i'?' Hll?l, I ..'ether will, a nieiilter ol
?maH ,niilil:inrn. T?l??-?._. A il":?ant ut '?i- |e-r oeut Will
?. il.aoh oropel - when
??i.iii ..: i . bullt] n.? i. ,?v !?. Ii?d Mi p?nit?''il t
form lo _*y? bvtore lb-iialt ?m npp-ia^iri'?!i tu tti? surttsaert?.
iTrieiM
Nom. lSI>.-t-trt 141 So.St, I'.Hirln ?it.. PbllaU l;.hl?.
Co COIjom it i?la_ Conreru
?TORAO? NOTK'I-:.
? ? Tin t??1 >?ein. j?;? 11 * t-j-. : ?vin? r^I* on ??."-??ire ?t Brew.
are borsbjr
noti'i??,
?oM ?t pntMc ?<a.t:.?:i O? WKONHHDAT, \*?v. '..'t?, 1??T?, a?
10?..,',l? ? ... ... e... al UM altu.i pi ?
Mi?. iiiliin^s, .!!?.? SaninsU,
Mr. W A. ti?ret. >!r. ??illWri,
Mm. -? ?inii.a, Mr. ? Kilt?,
M? . l'mk.
Also, '? il! 1?' ?ol ! for ae???~nt of ??!??? :? Il einjr r-inref-l:
? I? .-?'Hl W I l.'l'i IN i A lll_T, li ?4 )??
A itiinil i ?if ni., ?.s;.!.s ,?.- ?-;?..- .im , ll.rF.T-, Ac.
'. i: W.?.. An 1...1..T.
?i?urM. ano ?51ntc illanula.
/m.a n:s and fi:ndi:?;s.
" * ; ?..,. im mi aaaart??sntst drat tail. Fenilrr? ever off????<1
In til?n ni.ti*..-'. ti ?i mhini M ?HT,' itvie. i.e.. .m?: BaB l_sw
Down Grato?, ?nJ' tbiiapuiK auacb?ueut, a eneclaltf. ?I
varie*? ol tl?? Ixwe, ttary u'.ettt I platisl Amliron?, Vire iron?,
i ...il \ .--. I .iiiii:.. i.'.'i? r*l lu-tenant to ?io
t . l.iwoi holt los ?!?,?u. ?_0>"tji.
i i:v At.?., si?HCstisl m.. New^ortt._
BIARBLK sad MA?IlfJilZED MWTi.I.S
1* I . ? ?. ne \ r.v i- ? Hoi.mote,
un ni.il.H, ilaible l i?ui.l??J?i
. . . , ? *v...
?teambotU? Ml CaUroa?i?
?_P-_BT?ttE OF l'ill.or?;ii BL-JLBOAD
TRAIS - r'l'."M SKW V"?K.
llM.IIM' '.I AMi ' ? ? ?? for W.'ls'
i* i.n \i utilinuttin and tha
for lv eabln/toD, the Soutl. i.u?i
tn.
.. m. sad 7 p. m.
t), 1'rt?, __-ll:?W
?. in.. ?;-?
r I?e..?.-n vli
", eti.l II ?. m. : H s i,i U p. m.; r?a simo
? .. m : . >, ?t*
11 _. tu. 12 tn , and 1. ?:-0 S
. l'itr*
h. r?%
i ni I'brUdel.
;? 4, -, ?t, 7,
?
* u s i.: S-t-t?
,?. -, i ??t ol cansl ?.,
-.iiniiy aa?! aii pu?Its
.Au.
_>
BRIDOKPORT, iiTi.l nil jwiats "n Konsatatmia
Il ?' ? ?- ;-,ntn.iB.
desport ail
/^ENTRAI. RAILRi ?'? ?F ?EW-JEB
\ -i VeM-Vork,
??n. tova. Frelariit
Mr'.v.Vorli, foot of Lib?
i
.. 4i'
? Hid lire"-. f"?r rrSB?
!.. _ V.. It. IL
....
?
I. <*?.
. '?wn.
. I ? ?? ? ? IS, M ? V
Id r, r^,Iir;".l_,
i
I ? ?? Y Eautoi
is al .' ii s-U
"ton.
^xtre, Tovtantla, l:ead!tl|r,
I
?. tip tntvn. .? M 00, 7 ::?.
y car
...
I or .
NEW-YORK AM' i "x Hi H DIV.
?
? | k lnou
'..'.. t. It M?, :? ? ? B. m., 1:1..
i-.??. ' "! :':,:' am-.. . ?. ,,
I .a _lut.i^-in -
Ni.W ?0BK AND .?UILADELPHI* NEW
I.IN-.
!:mi ' '
; H I A.
I ? r. ? s. -. Vork,l ?
I
PaaiMflvaaSa BBS?
toom, ?i :.i aod 11? i.? -?" .it? . : SB ?? * ??.
F-tinj ' tot m t!i9 7.1- aa.l
t, .N-? -?o?*, a.", t. ti...m :? _v.iig
:l:..| l:. i. - i ? il?, -i.
-, irtntm.
I i :.'?. 10 -, a. in.; -d. 10.
"'' ' "' *'" it. i' H.M.ii'AiN. un lasa AsaBa
?H)R UONDOUTand KKV0STOX, conaec '
r .m ,n. "? iitpb
. ?? i-atirti, M?i. < .
Mill?n, I'm i.i . ? a
tirtl.V: Jame?
v. ||?l sis Mnin.iwy, Wi._ii??B?lay, l-M-y. &.n_g-?t. Fit- *i
1 i'. in. __
K-ALL RIVER l
r to s
raaa hedui :di is. fi?st ? i asi?.
IHK WORLD l_SNoVt . :i-R3
?
I.. ?? ..? Miirr?ir?l.
I'AII.V :?( ?I'l- " 4 .bt. tn.
Tlr'.i't?? :tr?: > '?I* a-1 tle.e?
oln.e. HUiIoa tho pli'i ,i:m si? ..:ie I?. .?l-Hlltlal. I- CON-Vt-l.
?; m l .,.?-, .?.L'i-ni. !.. .1- -?i;N t l.t.VI.I.I.. A ?
S i.11,1.11 VAIil.KY RAU,ROAl>,
1 J Al.llA.Mil'.Mi..-'. 1 ?)r l'A-?-?. ' 1; ? ??'.
I eave ?I"!-??!?? f?H?t m roitl-indt ?nd l>e?t?r?>??ra-?li?..S?
7 n. in.. f?.r ! n.t? i.. ?'?' mo.ii. M
il, I",. :n i ' ' ?'?? ?n
i &!i__..._r_. Wll-i ? '?'.'';?
,:i?? Mit'i Irs '?? A'tinr.t', BaaSMBBBI But
?I. "i.t.,-n. M.?,:i CltnnV.
Ill (?Mi
,,,. ,_ ? KeatUn?, FoBa*.
Hl"ir.i'r,iioi l.?-t. "., .?liento?n, and M?ucB
^?'?h"?* NAi't i'Ve'^'.lM'y. ?.- Ktaston. BMb.eh? m. M
,, .,', ?'?ii. h? -ir ??."? M.'iiri.
'?A_hH.n. -?-I ? ' a?;;. N???? Fall- SDdt..
mnsilH,'??!. ^Vi-^i.it...?..^*!
^fo.ternOffls-r^Orsoi^l -^
V i.W -T?A VEN, HAItTFt.R?), -,^
eotiue?-tl__ With tbe ratai-?il ._____.
WTONINGTON I.INK n>l? D?3MX)-I
v am> au. v?am **???
,.i:i>i t ?u l-1-t-ta.
Tu hoston, nH?T AXJB?, r?
To 1'ROVlt'FVrF. FIW.T CT.A???.. ?_.
Worant atrs-rfB i?BtS I1?t IS. Nortb River, rsot Ot T*: ??<-.
atl- np. -J ? rr,-?-.4; Ur:;?:t <,!Bci.
Jan-f^ btget'art&m ?-prr_? Company sBd ?t S-_
Brordirst. pBOVIDBRCE 1?IM?
Hteami-tP? ElBOTKA ??.1 C1AI.A 1 KA l??V?J^^- ?
ftfaVT fooV ot T'arlt lit-ioe. at ? p ?? Virasma vi? r*
i??-- ?>'!?..l_tr^_n5,,A -_ d.i. BAacoca, it_
ortB
?t-??
~t i, Titf?taTiTA?. ?? ?*? B_acoc_, ?T-'w

xml | txt