OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, January 03, 1877, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1877-01-03/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

THE CJO?RTa
BUPERIOl - "
Tin ai>??'iii;iii>nt?. foe tbe Su;n Bbt l'n?rti.1
c .-. ; ,.,i n bas seb 11. d Jn
I ? ? .Inlll the (Vlllt ? I
i J.'ii' m iwtmrdanrc wrt'i Judge
l '-?? \.'.m \.
. .
Bts lor
;
t
? . ?
?. ?n:.,i.| and
:
?
?
s
-
.
\
l
? nr.
? -
? .
- r-.,?|. j,.
-
eilm.lli.
?
- II
n
-
? . m. I -.
- ' - ?d
?
1,1
'.
!..
l \
'
? or it op vi i \ -
' VOW ,}. m ; fi .
lit. in
i
Dei - i? a
.- I , . ?
?
?
?
I
?
Jr.. et
?
? ? ' . ll
"? .Ii'..
? . ?
i ? - ?
-
?
?
I
' :
I '
? I
.
' -
-
i . ? nr. J. I
-
; .. ; ?
i - . ,
?
-
IV ? ?
-
?
' - 1 -
?I
:
-
I
I
.
--
?
? -
;'. i - 1 '?. . '
I
i
t ? ? i
? ? 1
1
?
'
?
?
? rune? ' - ? .
I . ? ? --i ii-i.
: ?
?
'
i
i
?
. i ?
-.
.
M Adam.?
I H Ute
;
un .
*
i
1 . ..al-,... . V.- .. toi. -al eilt lis
?
la., m
P;?>
-
? P'.T.
. ? ?n.--...i
'
. . ?al
?
?
? -
-
n '
IHI ! ienl.
I',a.. Van \ all
?
1
. . i ? ? igt. Van Sor
___?
:iac.
? i
M
2
-
?
11. Tl
\
? ?
? ?
?t ?,.
- -
-
?
i
-
'
I
-
,. Bgt
-
t
?
'
|
-
?
li
1
..1
' 1 -
?
?
i
I
'
I
I I
.
. ?
?it;.
i cl .o.
?? . .
? '
-
-
rl
?
.
,? i
Bft <
? ' |
- .
ll, IJ.
?
. ?. ' o.'li
fl
.
I l
lit ? ?. .'I'i
U ' .... ?
bstass.
.
2.1 11411 ? -IMl ?1.
i deti
111 ?.' ,!'?.
St.._eUj ._'
,, ? .. Brnrut Trmt^mr. 3.
M..DBBSISgtl ,. , an hp?i ?rf. UvingMon.
**" *? "im riai T aaassBs i
417 Ml ?r
... , ; r '"-.i. -?a Bans.
4. ? '(.?man aal M
??40.. il.,, t.. i. ,?,. ttft. \<M\h
Isiif.
:'i) ?-,'?: ,, ?
.ILtl iil
.
M-' II? ;,/,, p,,.
?':?'? 4I.lt (IT*.
3M \s u,. ?i mt ...
J15 M ir? s ,,et ?
?*u.'..l?i,l.;, aj?i. 1? .
? - ?tul B.
Ml ' ; .i ,i?i. Putbbrl?.
lar.
Il !.?t: .'. Jlld m
sad i .
? ? Retains
?
Man .a? ; ,a
,
Brennaa, ,t.'.
a:7 .SuiUvaa
,v. .
' rof this P.:- ?? -t i.
MOI ' ? ' ?
1- s ?-r it:r inri - .., ,.,., ,
'"". Kataeri
I'!' ? ........ ... "" "'?
? Sgt
- a', ,
sit.r
? n.'lou
- ' ' '
a? .
'
?Ma. i ? . .
4'" ? '? ...
?ell.
1 ' ? Btt. The
M..H;
.,., , ' v.J.
S::23
barney
? -
ft."? ?I
' ?
'
ltl.,1 '
' - ?'? Auky act
'
.'.I !'.
'?? vl .. i, j. ,. (.
a??:. K? i. h.
?J.
..?m, Un
-
...
'
?
1 -
" ' i . ?
- .in,
7-1,
7223
'
. ) fike,
'
?
?
i
?
" ? ? ,
J
?
'
? '
; - - ? ;
art V in
lark.
'
' ^
'
I /
mm,.
? ? . ?? . ? ..
l.'.H. uil
-
?
?-?
- -? ? JullU ?. ; . .
I"- -? !,,. ,\ . ...
Diau.
" b?( ? ?? ?. m. ,:
l couldn'i timik it. ^
-
' 11 t I
tsso S'.ei U-."
?
? .:-.-..
-aetl' HoSA. :
? ' ? ? i . ;
SHIPPING IST1 ?.li'. !
!'c?l :
-
?
? ..
"-?"si.. .
I
?
?
?
su-at] -
, I'UUC]
,t ? ?.
? '
'
!?? .......... . r, .1; I
?
- li
- Stle
?
-, ; .
i Co.
si.i tl*. ii?.
?s'.rii
? . -
7
..
II .
-
.\ ? ?..
a .i i. ...
-
-
-? III. , I Itb, M ?!l I '
Mir. a ?:.
Bark ...
-,
Il.t
?
?
-
'
? ?
. '
1
?
i
? -
?
i. -
? ? ?
? /,-. i
pronoaai?.
Si .
-
l.l: ?nl jr-1
?
'
'
' I *
?
'
. '
.1 p ii... Jan ..
1877.
'
a ?
neu! i... , ?
-,
? r.uii '
?
? -
? ? ? "i j. j.
? .
: !??.' -
.
I
111 i it-'. I .?U ?o! , I .0, A . ? ?i?.m. .a uf BbOfO.
ttp? Xotucc.
N? ) i !? K .?f ASSrr.KMKNT.?X??l.i- berebf
? ilia! IOIIM If. PMIh I ?' ?? l- ??' I
at? - J.-rsi???, ii;,n, i ins Ssy
uistii au a.?.|i,iii'i m bi Hi? mil.?? 111? r of los ?ateta. Im lus
. -.-I i ??! li ? . i.,hl als, i.tiil lli.n Iti? ?wi-l ? ?? 111??. . ?i.i.'.t
?
, i. ir? ,,f "? l'.lt.'. ? ' M S' ',
BU ?i. >. J. -Ulull/iu-?U .?, lo'i?. tul .-? 4? Mr
Dm (?oo?s.
A. T. Stewart & Co.
WIU _BT IHI BlBffOB? 0?
it 01 ? ; . -, ?U TBB NOVEL
?'MATVlVe tTHSOU) Til ?T WTKt Tl Cl .LEY
? FOB THXXB Ht'T.tl'VY ?SALE?. Till?
wixx cvcxroE r.A"F larWArwi is fancy
BBOSEE9, TolI.1T .I.TB. LADIES' ASP
1 ,V, ! B, I.T.'IAK-, SI ITB,
fcb?*, s?tisa Bien DBi sa ' ? -, asi. Bta?
BBOADW. V 1 : i AM. li Tli
REAL K8TAT&
V., ih. Tiie-iliiv. .Tin. S, 1 -~"
The .' - .iiuiiiiiiiciil in-il.iv at the
Kx. bange Salesi ?ed,
I D OF BEAL K-rvri. IT". W
? ? ,
inn t. ss,aan it ?a an ew
??
..-? ni] -i. '. l '
?.u w ? '?? lasl
: ? ? ; ?
i am ?
i -
.??n Bcnn
?II? w
-
i
. LB
j ;,i
?
??_-.
I,.
*?
1
? m a
! ."-00
- ?
OFFK ? -
?
i -
-
l.-i"'
: ?. /.
1 uui)
'
7
?
-
' w ,-(
-? -i
.? oil
- '
I ;?
?
? ?I
Bj
i . - . ? " ,
?i trj .. i ?ei lie ?"ji lJ?i!c.
1- ' ti',, nf
i . .
... ?
i
- ? ;
?Eonntnj R< ; ?i itc toi Oi.c.
I.M!.' SALli?1
t
.
?t. - ? ?mall i
?? ?
?
a
Real C to (Striiange.
B?
i. i ?liable
i I
J. ?.. I ?-.> !..
P'JR I?Kl ?' ? l KAIL
i
i
i ?
. -
i rit
n iinpniM'i
']'??? I MKIM'HAS I.** -!?
i
IVA! ? KXrll V.
' i
i
. ?ii\i\ ? I ilOl'H
' l?r,if.ill, -
?
fioBscs an? /aruit CDanltd.
\i . s i i ?
-
.-;?.
Bro :?? !.. il .i Cet.
i rr?'
it
i '
Coantro pr?jimo ?o Cet.
"pin?
?
?
; . ? ?
'
A . ;
Ou.m Bieamrrt.
_M! '? ?-. M-iiii' M'?:, i.. ?
?
? s ?
? ? ? I ? n .
-"
"
. v.
?
t - : II: ,? M
ll
...
:
>
? - ? . ? .
, ?
-
\? )> ? t.. Xi?". Y.-rt.
Ii * niiri:?; A ? ' ?ne
I 1.1 I'I . ? f.
- W11 .. ? '
I . .
,
. ?, I
Bl i ?. ' ? ? ?-. ' ? i ? ?? -
i if .a..: Sgeut?
| . ? ?:. t . .-.???.. I?
j ?MAM LINK. MAIL ML \ML??>.
pnn r ? ? ?? ? \ ? . ? i ?-.,. .
,.,-,.y , , . ? .. ?- ? ?! i I ,Y. Jl
1(1?, ? - ? ' ? ....
?Ill UK 11KI1I IN ? '
? V ll
CAB] , ISO and flfsB, goat Betarn h?J???J su Bussu-ls
(? reu _. ,
, ? ; . '?>.- Dr?"? It'
g(|.? M ,111t. ?fa! 'Ml
juli*. u. _ai-_,-gc-i, .9 ?na ?i a??j?i4?i, :?. |,
Dm <5>oo?s.
R.H.MACY&Co.
BLACK diuxs silks
A SPE? IAI.TY.
l'S'I.?Kr ar.y ml. - ?nt in tin cmnirj
rOBKian DKYOOODB, iss in?! NOVEL.
TIL? BysiSH KlltHIKAN -1KAMKK.
? '- BBS iiv KAIL UKi LlYi: BFECLAL ? ?.UK.
''A 1 SI.'.i,l ! - I ,
Hi'!! ' S'.;, ??Ill WTMT, VVSV Y"I!K'.
(Pecan Steamers.
VIT, ?UBK AM? li \\ ANA DIRECT MALL
-?.* USO.
The?a (li?t ?-b?* ?t>?ataahi|M -:..: r???rnUr1y *t ? n. m. fmui
Pnr >?!. ?
SI*. : ' ' ' I - o ? - - - , ?
- s i i nu s', too. !.;
?
V. I U.I -. M P. I I.V |,K a ?... -
h
\.\ 11 "..M. LINE. ... i, i i an
..* ! " ? . i? ?\
? . ' , -LAS'. .Ian. !
. .
MKL1 ' -i. i i lau ? I, .t \\ m.
i :.?..,
-
r? ? ?
p ? . ? i
A|?|..
( ? ? - : Manafrr
\em Vork, Uavnns & Mexican Vlml s. s ?Lim .
KOK HAVd - \ 1*11.1 ' .
- l ? ; ?ill Si
i ? I ' . I . ? . , . ? / -S I.'?\.---!'?., ,
' I I ' us.. ..'an. 17
i ?'I. V LK.V ? :.?' / UNII ? t.Ns,
, -
? ? .'. .tllt.T'.
\ORTH ?YD
?
-
i ! I -
-i
'
'
01.1) l". i ,. \>ISt!l sNY.
? -
'
?
?
?
-
-
? ?
?
? ,
?
...
iJAC?Fi? ' T1U
i . i .
far i si II um s. .: 11 ? ?
-
Fot ?AX IA.VASA,
.
'
. .;? I,
t .
'
I) ,
I ?.
.
I
.
... .
I
? ?
w
HITE ?TAB l-?
i
rsni.ii :
tu?
?
?
? ?
~ . miare.
i
!..
?
I
I
(
r. ?:. -I.?.Li '.'.?
I<?:; ' i I.Tiiv-r.
oojr? ano Roo:ns.
Balow Fourteen h-st
- ; I
I
.
r?'> \\ \\ KRI
') I
\i\ ! ?.ST HTH-ST.?IM ?i-, ni KOOMS, wii
4?"
\i ? '? '?"??-- !'.. :'? ? -.'. .-is
; ? . !ilsl il
I Wli v, I -it I
I <^l F ?i ii
W . li
I.':: I'H-Al I-at.?
I
.
l\ \\ ? iH''
? '
%>/?. H ST., VI, We i - '
?
? Mi \VI ST IMTH-ST.?1
?
I/'.? WKSI
1 I ? n ,i |irlia
.- ;
?) | ; \ -T 20 ni-.""' I ? -'."'
?I S I
Couiv ' 1 ? '
(?i-i' I.VRP - A im?' "-'i'" ' '
..
...
,
U- \- ..-\ ialtors t.? \\
- ?
,
tDtntei tXtooti*.
'I'll!. hTiVAL Vit ini:iA II"i Kl .
1 i ?Ms isukaiiM.
?itnniicr.s QfcnU????lM
4 \ . ?. ?. i!? n?ed S . : ?FUER il?
. \
I
\r? i-ll !? '\', li* ' pial, ene in
.. Ai!
(<?iA< ?l.MA v.? Bj :i l'i" ? r-t-?if ??une man
?! ? "v
r? ?. i ?.. ... ? :'. I . I i?t? a I ? :???i.-- OSh
_
IAMTOR and J:\Nk MESSENGKit?Bj ??
. t ?if . i,,
1? ? aiHi.a-iiiUI. - sa > ;? '. ? ?til? ?
UkiBTEB ?>r WATCHMAN?By u seltoi
I I...I..S ,1,111., . ' ? ' .ll'l ? ?
, lag ey batten 1> 11. f+gtti I. Lent, 1,11
LlwaUS???.
?imnaemrnis.
i i
ACADEMY OF MUSIC.
TBlllD AN.M'AI. 1 '.S ' I>T IN ORATORY
of U ?
. INTKR-r?'! t.K.i.l.VT. tilii'.Al'i aasjOCtATIOB,
? ib. l i-T". j: ; .o [, m
Prlrjfi? time?, s::, 4.1 - i ?? to lot ?lion.
Bes, i ,.,:??,!,. --, i. m- i
.lila, ?n,n ",
y ? : -j. ,' .-.?'?- v .. M ennui ?<|n.ire. Pohl at
"il , ?, nu,ir ni ? ni,-t._
? m n H ? niKAILR." TtoNi a Piece.
The gT'a ai,,lu
i . . . ? . . ? . . ' at
Ml I. IW Kl I
Was nul sppear In -.;.? ' - ? -, . i. i, ;!' ' ?
. i.pi,..?, r. |tl
lient? Je'I il ?"??
-
DROADWA1 THEA I
J* CiRNKR IHIItl li.'l II *-! A '? ?<?.?? 11
("HA* IM. A 1 .S .... . Ai ?N ?'.Kll.
-, ri'ENOAY VA I N. -, 4ii t daring Un ?
flr?i 4(i|H-Hi_iii;e in tint
? :.
in lus ,iim uandaiftil ? rt sitos si
?unnnrt ' ' lowing sn ts m mn.*.g m WARD,
v ' I KD 11 ii.Tl!. Il i ? i . ?
. ?II.. AI.K 1. Ni?. rON, te.
?
50 reu mdSl.
PAO I ;. Brwulway .m.l ;,..<l--!.
I 4 ! ' lins ; r.... Mr H,-sil II MIT
Ir. . ,:.il". laie l7l?77,i ?tlBee?
ind ' sntii
?
hasta c?a
Of llAitlKyl .N BO '. ' INI)
DIM. les
.-??-,.
TM. t'li-- -TAI '.i:" IT?? AND Till *
'' ? .1 in .i iciKiottia m serf by
-
A ?uni
Ul.C l.ei SIUl a '?,' ??! f,ll
(ill ? I . i, PANTOMlMl ' Ml' ?'
, ? : , l.Ni I ?IU1C I
-
/ '??ANUOt'ERA IH US!:, 8tli-..?,?..m.lJ
V S a- , ., PIITH AVI.Nl'l
- .-i.l ; II I
, . . . | |,.j. , , . ., .
\ n un?..
I J
mis Ki
I ' .N M i N T.
'.
\ M '
Bi?
ll? lit? < \Il.i
-??
/ ?i:\\n PROMEN ?DE COXCERT
?
, . i >
in U
IRINK1 ' "
- i. i ? . l
?
?M?
?? . . ., -
- LE,
tRL
.
- " |
I .
',. 1!. M's-.I- !
.
- OILMORF
' "'? ' . -, , ; il
?
Ural B
. . ; , i t -, i S
\ I #? ,-i-?t.
i . - .?? ,V \.i_
1 |,.i.:.- INDER : I
il ; t, i.
, s
.1 .1 1 .
?T s
.
* HK1.1
!'? KAI. VISI
a
?
KIKH
I
\ ' ? .
i ? I \. l'ARK
; i-.K
Or. r?H\T I
I ?< Kl M THEATER, 1 Lrh ?t. au<1 l?th-avi
I j ;.'??'. ;n bo?.!! ii.
?
: ? ?
. . s -
.
'
1 ..f
-,
-
I.Yt'l ITB-cr.AM
Y ,. ( ONSERV ITORY uf M?'i?H (Im
? v. .
guinatton? CDjme.??Qales.
?T s' ;-i |
-
ti'Al -'I'.,
7 t
t "I '.. .
.
W II Uni il
TV...
I , . ?
-
?
gitiutiotu Wanted?/estiles.
\'l M< ????'.: ' .' . | !
I
I
'
| t i P?Rls .- t ..
.\ ?
...
pH M'.-A
?
C
I ??.l s_I{v
. I
?
. ; -i i
(t?.-- A t ? ."'? ami
/ mi ,?-;_| ;,..:-.'
i
(?i o ? >k v i-tifs i .
.
Citfl n |
?
-i
C'? K i ? .
i
- .
(?iM>K_ ?;. ;l iiisi-e! i--. Ii.
-
.w
ren1
:? toll
.
? <
/ JEN] KAL BOCSEWORK .n ( OOK, v, v-M
- ,
? :..i ses ? .. ?
-i ?ET the l>.sf ot COLORED .-! RVANTS at
\j\ ? at si.i 11 r a? . .. ? . ue.tr
i.
-
'?- ? ?
Hi ?{ >!? I\K?.!'I.!;-. I ; -?.-.
?lie i,.l-t,:i- -
". I M. U i . . ? i .?!.?
H (?I REWORK? !>y a New-] u_l.ui?! ?ill v?:...
Hi I.I
' fill 'II
?n?- cassetty; .. > ... - . ? ' . . j fvi
. ?nil [ruin r. t
HOUSEWORK?Bj a Wjrlily n'Mnrriable and
?. Il,, loitiinrllitetl ?.111:1;? ?en..tu BSBMBTBBSBBBl Iiiiiimi
HKl ....?., .. - ,
?rililr? ?mi ebili-'tnr, sober Bsd Bsasst; Muntry arcBs ? .?i.
s. UuuMli?- a, i emu? ?is i? Jw? ?LU sve., uiuu ?tu si?
lunnsemenii.
vim.??-- i. \Ki)i:\.
A.1 SIBALFY BltOTUI -'-?'* ami ll?i ?
1 M ?li '.- l ??!< 11
'
S/' ?
inn.?!',, ai?: ti?'' ?f>?**i 'rio,
ht M. h. M m ?-?.
ML1.K. MTU UN ? I'.
?
?ti'l ...
Bov .
_ m
i .'-i. ? S ? "V I.!?' I -' h h h ??t
\? TrtliUv. M
-
?i - . . ? ?
DARK tHEATER.-Mra. V.' fi'i.l \ C.
1 \S? "Im'
?
IN?;, Ian. 7. . . ?
CAN FRA> - ? - v ' ' ' v ' ? i "
>' i-S I S? f.
1,1 ?? -.
?L
III- ' ' '
M S - "
lajTEIXWAY HAU.. KBID?T.
?
OR* if
"ii i i. ?
Thr?'? '1
.
I li ?
-
i.:i S Ml '?"> Ilk- I !< V.
cil M.iki
? , 'ii .
?
It'Ve"! -"-ni? ?? ' '??
- t St
, i .. s -; r.--,
,.
JMIF? BI?f> TREE OF CALIFORNIA ison : i
1
PCS i i' i-l"li' SEW THEA I I "
I KITTY " NKII.. li
,ILLl s :? !
S.s I? ALL lit.- ? s - si -.
MATINKl? li :
?i'il.. SEW-YORK V'0< ALL? : -
1 ...
'PHE I ' . ' ?Kll'SI,
1 i ..iii-i.
?ii -i.
?i
.
?' ?o
? ? . ?
-
PI i ?In ?i.'r. I -I- ?M ? - ?.. million?
1 ' ! HI
? s ? .1 SI !..
Til i H-.? s , s? ' ? ' ? :
H
?
?
?
rt ii rc. Il ?si. ., t, ? I
tsyuil.tin n > ?i ... . ? ? - i ?,
III, - '. ! : T.
s
,
It 111 I ...
|\\i'?\-?.'i SI
L- i* si -
.1. t. St. i- 11 ' i.ii
?f M -ri una
IANP1
. ?
? -
,|,|. m:iu '- aial .. ? .
!:i-, M --
i ? r in-.i
?
'- i ? tPAV, las '" ?
?
.!. .. k \ BOl ? l< \ll.i'.'
1 v Mr.
j lk
ni '
U < ? I I . i S I I. T,
-
a
:i s
?
t ??
?.
? -
-. p.
-
! n K
lli la.' ......
?T H ?. ' i.NCK THEA'l :
'? ?:?.?.
f S t S. ?Over a
'I ! ?' '
?.r.,i'- i r< D s: ? I ! v?
'
ttttntt mw iflictnus:
\S?;, HENRY MORI Hors? "t ! : ;-:."i! I
'l
a? a ?a tilt II
-
PK< i i?- OR01 !" .-i.' i'II.vl. !?'?>
1 ?
, ?.
.
u
v.i.i !,i;
Cacical Jiisinimrin
V GR] v'I ?fFeR Fou LH> ?ys!
.a s?
.' s , ? . t -
-
? -
. - I '! S ?i
.S
f'
lai ? ?? i
i BRAI'TKiAM' ; ?i-- a : -
.%?'?'- : ? - "tu
.
! [GUTE -'. KRN8T, ?.??I li?'i>'?' ri l.'.'.'lit?- fe
1 ? Si i ' ii?- ?f, r ? ?
-
?J \. BAJ ; . ?
. ?v
l
: i s
?
or vi
! il ?' a??.
o'iiiuuioii? 10an?C?-~ftm\sito.
t ' n ? ' ?i ?
i? -i
?
N: i.~''.?w ml ?l. h long
?
?- ?j
NTH? ; - v ' I - .?,
? 4
L'ai - . .j
NI BSE.? w soi - . ? ? jani
la
?
?
NL'R.-I ?bu French
.'.!'.;? . . . t
? >
vi lisi ? ? . . s r) n
?
ay in . ?
? ?''? ?t.
Xl'l?. -s
t., ...
?
i , " -, l ni: ?.;
rr\it. OLD l;??OKIlAM- >l BVAN !>' i\-:i
II..
'
r ? .
-. i .i. ? :
v, k -?.i.. .?? a i?al ?t v?m* ;
V V ~ |
W ?* ' '
Vf.?.. ? , J
-.' l'I. ...... ? ? .11
rk ?n?l ? i.i.- ?
!? ?I l i > 1? siUlM.uu.,?. . ..?i:.u> . ,
UrA?fl?NG. ? Wanfcri, br mi i I
lai'tinri s a fiii-ij ? aaatoMj I . n.
ljtav?_
\\ l I NURSE. A ?
" riml???usavrsni ?.? ?? ???: Rsrss; bsS) ist
lauliU* wuL ?.?U ui atliU tau i-,' i.*:l .-Ui ?b

xml | txt