OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, January 03, 1877, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1877-01-03/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

LITER IRY S'OTBMJ.
On??of iiv ?i v trov?is ??i the new
y- - i . i
<" ? ill !'li.i,ii,!i " I..S, ?." ss itfa
11 ? '..-:, appear ill a I twap l?"p
111
\ ?;..,. Di-i.ieii. ?jvliivh lia-?
1 ? III ,',? it a?:s
I ?
: di Sel iptivC s- >>l'< of
t
V In January?
I I i-iliii,?:', in tv.t? vol
l .,.,., Print - "
?l ? - Btnnll nnmlM ;? ol
n . ?! ? lit? ben lit "f
!
la an fa '?? appro latlon
? ???',, liad, ibe
fi St . ?; || , \ ?. ,. A A; Co
' ? ??.? ?s. lian i ..
New Pnblirattoitf.
JMOKTIJ AML.tii AN REVIEW.
.i.sm \i.s. i?::.
I. POIS la IN AMKBll AN l't'1.1 n< S,
' 1".n?. .fr.
11. !'AN ? '
Ki,ts?\ r. s?. ?
.ill l.l< Il s I i S. \. M , I ... i! - I M
K. '?:.'/ IXOS M
1\ ? !
1 - ?
V rm ' I.U-M'll OF I? S If. IN '?M.
vi tun s'A 11 i.N ,.? i ?. ,.?n.
?
Vil. COI KM ? ?? . s,.i it t i.?.Vi VOS.
I
i ,iy Miiiili-i. lb, NOBTO \V' I Bl
, ?\ its,? M. STBS. II?
u.? . f . ? i ,..,? r.- ?! the ? i.iiniit sri.t :. raga ad for it,
? . ? nly lie? sit*!
qtt'
; art. and metal.
?i ? . gaa ??! eaj partr, -? rt, nebn I
tlt'ine . ininkera
Be.int: t*. i an?l ooni
I . Hl o?lfi? Ht I til
's. r, f X.
t>?,,. new* .1? r?.
.1IME3 R. OSGOOD A Co., Pnbllali
s
?V"W READ! ?
THE ill'. r?RAL Viil'l.s <?r 1870 :
WHO -11"! II? 'if- rilKM,
W11.V1 HlloVLll UK ' ?IN ?
?M?
HE 1 i ?int.
,. . ? -,s ,.. i?' ; i i \ ; ii.i.u.
P. 23 ?
'.ail ' '",.'', :c.
! ....
.*.'.-.? and .' .->! Hi??.
Dl \|,v - ! -' :. i in StalioiMMV, Huily Jonr
- i*oi ? I'o :.. i ?-.,. i
boards.
i -
\. | . ' ??- . ' une,
Instfunioti.
City.
AKTIION GRAMM \': SCHOOL 252 ftfaili
. .? , and .??< II . ?
a '.
AMERICAN KIXDERij \l: I l-'.N.? I be 17th
i.. i ?.,
A
s
i ?.:-:-?
l*n
"
I
notl.riaai.il
??
i. _
? 1 | i\ : I .? i 1 i I i:.
\ V'OIIK.
is: ?ul. P.Jll B lY fl
?n ?
1 II \ IMS l'\ I I'OX" ' SrliiKil \si!l
M
?>.
M- nul V - VV U.KER" Kn
? Il ' al.. . -I
?
faillit?-.
ki iss , ii
Itl i? ',?. s 11 i:..
. - - :
-
r
IfNIVERSlTY ii.i'ii'iiii S. iit.i.l. Ni?, 1 U'in
, iirk I :? s. rail
f.
? . - . , . . '
Country.
ALKXAXDKH IXSTlTCTK-MElilnn B< ?
|w
A- .1 Im- Vnni?ii
: ? - ....
\ Un Al ! FAMILY '."???il.l
J\ ? I ai. ?'?il! 1)111 N, Ml. ' n< '
t
?I
I V . >'. ? . , .i l ?r\?..!.'\ \ ?'Oin "?
I " N Y.-l ? - ?7 i.? '
?i
? ? i 'i-- in
? i ?u.V. A.M..I
j , .?v. ARD INS?T?T 1 K, X. V.
t - rv.An.ju
? | ;
I.,:. i ? ? . ?...
? '
.It ? !.. K IN... !.. D.
i ?" ?? s ?IIM SEMINARY for ?/mincrl ?
\ a (,. ; .ai i.s N i i.-"??..
J?"M!. H III NIL, \V.-!si!l.. < on?., foi bn -
Il :. 1 -, ? .
||
M , ? Ml. ?'?. " h S l?l.. Il,a.
|R\ I -'. IN- lili ?iwn, X. Y?Ne
I
l< al 1 ! ? '? Il ?? ?. -. .---.?
l. .\ l: v s,.
I V K ?OS WD.I I \l;-, INS'] HT i i . Tarry
la LAI' Vii-ji: SI IIOOL H-.': Unis
? ,,.,?- i ? I'??r fol ? '.'!'? ??
....'. Ill
\: i. l'LK VSAN'I IXSTT1 ut? ?!??? -
>?! ' : .1 il,:.
\II'-. r IIUARDIMI un?! l'W
1"! ITTI.K Ol :.l.-,
? i .
?\| IL! l'Ain ' n-th?' lln?l
." i .. ?s sr
I ?
-??'.'-. I.?
7 .
M T. II. -il'.l l'ARY ACADEMY,
JtJ A -. I ? i ? - I ? ,\ -,
.
i
.I I . ?,,.
ISS VAN \\ V KXEN ??t I? !
Il ?,1110 ??..'! I? s'V
I.S l ?? 1 t. ? <?n llli-i
pEKKsKIl : (X. 1.; MILI l'ARY VCADEMY.
J ?ils i:i.i> .1.
\s it i.?. v.si i a.
?EXXSYLVAXIA MILITARY ACADEMY,
J ?n?.
i
i' O I i', VIT. I-i?
K!.\V|?. ?IL.. ??.Va?:.. N.V. I...,li> v,-;
riii, Ipal. I
pDI'hl.AM) INSTITUTE for YOCN?j LA
1 . ? '
? , i'i S', , ! , - ?
CT. ' i' HALL, Elli?otl in-. v? '.
i~
? ? i , -, ?
CI' l'Ai I*1 S( HIMJL, LBwishoro', W.??
r '
'I i
f|'?ll M I, J.!l?li-?l
I
i 1,1.1 1.1.
rpiIE M'Hi ? '? I ? : III;. TIMES.
i
i, ?iiii. I'm. ral. a i?.'.,. ? ? un-, '.i o?. . i?.,,.? ii'it ,
lio A ?i? ???.?. i. - ib il Horde ?i ? ? -i
\\'l -I END IN.-I II I I I. I;il.,|l\- srTiool
f " for I, New
j'.,t? i, ' '
U'lll'il. PLAIN? YOCNU LADIES1 K?ML
? f .n s ft >' A bon ? ?? i.in'"' I >? ? ? r f. < ic
tin iaati l aal ? '. 11. n... i?. ai?, ei il ...
s ? ili-aa i>n an?! j.oi.ui.k. AOm. ss M,?s
W. Ill .su. -? , .
VOUNO MEN privatcl/Fitted tor Col ?.
tofttiti'iuia ?Uli'' i.is mum i
r. livuvonu,i-it.*Li..!te, Moifc
Jiieirnrtton.
Country.
Y0NKER8 MILITARY INSTITUTE
it, h ii'iit. 1'hrlMlan ?nrn.
lil Vl.\s|!.\ MASON, !l?\ N... i.al. 1,.|?Kiis, N. T,
Mt3coll?\n?">us.
V mON \!. S( HOOT? BUREAU.
a* I1RADQ1 si: I l I! ? ? .?' ?? II???It INFOItMATI
i . -?. -? h.un? i-, it " mi.i ? i"i:\ i KKE totu
?el ?el pal i?.:i-. S!.
I'l'.lN? -11' SI s .,i,.! FA ?11.11 ? .?. ?.1 sv Hi II UHKItM.
? . s. iNH
-t-i''>i?l. ll.'.iK'. Ml. Ft IINIT1 KK -' ll""l.
Pill STINll, - ? M'i.'l. s ?,\ , ,, | .? I \,:, ,s, . .s. .
1. ? t?l K-.S.S ?>i: I ?I I'l \? ?a M.t. |i.,ii'??li Hm a:?.'.?. \ .
Dtiiuinq ^ui?itiiiii'o.
LLEN ixiDWni.'Tir- DANCING SCHOOL,
i i:l Ml \! n in .v.?. OS I i Hi it'AVR. 4
BOW ? ,-i -.,.,:, ii i: i',i. . i-i i"N OF PI PIIA
i..i i a ?. ilai* sei i) fu? a Chwalar.
,t i ?
t? i s .1;?
<?fiirl)rr?5.
A LADY TI VCHEH of PAINTING bimI
I s s, r s?.|> i.. ; ha* I.ii--'?
.i. ?? an.I . an fuiuixti ?.nJ.- i
.?i- ?? i.. r., !..n ii i? ai .feit, ?.7 o. Chi ? ; a .i -i . 1 iiil.it'? I
_____
A STENOGRAPHER (sinprliO of superior
j\ r.l'l.:.?'. Ii ?? iks a? . se. ???
;.',.!. I. <?r 141 I? Il II ? '.?III. Ill '?. ? Prill?!,, \ l.'ll'l,
i.a,lar. ? n't I'l.ui" ?V. . A,|,li,-t SS . i ||,u .1. Ti limn? (If
t ?f. .Nest S.i?.
\LADY ilesiros a p<?-?!; ?u as RESIDENT
is?:". : ', I .1 : Hi :? . i' i ?I
I'l IS', int. I! l-li?! .. I'aS-'.'l iil . S: ' . ' l.l'.e ? ?St??'
i i? . i ... !n ts' Ageu? s. 1,707
? b? *lunt ?;. I'hll??lelph'.a.
\l \I>Y <?l large ?\|?t li-n?.-?- au<l ImkIipmI
i i: '-in i:i: m pu??lie
?. lltNl) ... Ill \.ll !.?.. il?, ? <j
. i in.? . . Mie.il i? ?' .i. ?- ,
r.u? i. i? .?:?> i., i. i. .'.i- uuihI., Pliil ulelpliia.
\ YOUNG LADY ?I rettnemenl anil ? \]?<
le?, net a : ? ?si i lO> In *i I.: pri?
vate i .',.:.; , :.!.'....,..... ii
a,I '!.. .?. lal '?: am In ? nl ?? On i
>H.' l 1. ?timo. | , a : . \.'' I" '. i. .1,
t ii, :;,. ,i.ii,...
I
M
M
EDUCATIONAL I'.l'i: IAU. ?3 L'nion-w)iuir<>.
- ? . . ?. lui ?Ii f??l 1 i lei . .
ANNA I : s \ i ? -. : !. ! ? 11. i : i.. -.? ,
RS. ANNA RANDALL DIEHL, t?... In . of
l?. aillne anil 1) I ?
\f RS. LOUISA B. i ULVER, Tnii-hor of
if I Pali Hindi ?, No.
??I, !.. St ,.,.
i,.,ii. Ml, Jaim m iiatt
nu
PEACHERS1 ?GKNCY, I.7??7 ClientiiuHiL,
1 ri, ' m i
\y \\\ i i )_!?',? the RTliffimis Sibo?l of tb?
? " iii' ..-i i mutin i '. .? t.. lu i ... ?'..
Illiel im.m. : o.v'iiei in Din-, a. Apply
? s letlel 1,? K. s. I a. t. i.. I I 1 'H 11, 7 ..: I,.'?., a);: ??., as. .
Dauioii?
?rc Crrutu.
A 1 .il i. ??O?i i?i\ ' l< i. ? Ki:.\.M I- MADE
l ROM P?RK OB s'?'::: <"? S ' V i REAM,
?.:.-, ,.? .. , ,.?.i. ?: lain: > ol be?
?. i? a la t?". ?
i ni ;;. ni.?, PAIR*, ri:? i i\ s - . , . naofhedal
25c. PEU '.I AKT.
? ?I \ l'fa, 1*1 K Kl SSK ai, . h ;..,! .', \
..; a . !.. low III? ? ol 01 '? " 11? . ?? ..'?:. Il . - Ut,
? I'll ,:li . ., ?. "i S i i.: ? . lui 7.1 I'll
?UtorrutUTCnit;
(1 \ M I '!,'.- Ni-ss I leatiw?Hoa ?ni ..I. vritltout
?'... ?:?? .-.niions .nimias, lu..-:.. i,...i ..- \V. Util-*) ?i S.
UTEELE'* P?ATHER DUSTERS i.i liktl si
? ' svlii ilejirii al ? ...... ?- ?. :.... ; ri? . t. ?. ? ?
? ?-:". , . i- , ' , ? l'ii
Il ? . ? rniie i?,, o i.. aoil ? li ml *t? le* ol r...
',.: . u--:. . -.... r, ? ? mi?.
ijor&cs. Carnage?, ?arruo?, Kt.
?\i\l\ SLEIGHS, CARRIAGES, ROBES,
: ? , ? ....
. ? . i ", 11 -. i. u<! '.a-. ? ,.,-. ii. ?. ? urtaln ? .?a. ? .
i ? I:?' ; : ... l i. ipi ? ? ss ,,?....?. i ?.,?
s-. ? I! ?... ? s _" .,, ? ?_ ?? f. i,.t, i .;
I)
Slramdoate an? Katlroaofl
EI'ARI RUE OF THROUGH RA1L1 OAD
? i- s i .'? -? 1 : ? ,? .-. ?V-YiitiK.
;"i '. ? . - ? i, . ?.. \>.-...?.i,'.-i.,.
?'? ? ?? .?> B. in : . . ..:, n mu? ii,.
: "??'' I lor ?.-.:.;..,, Ill, ???.,.;.i BU?I
?? ,?? m.
? '? I ? a. in. real ? [?. m
-Nits S. UK? i.Mi.t. t\l' ill , ?? ?? . - |0, IDtl 1 I
.... an i 11 i ?'
... .... it.i\. t\n iiAiiTFoitn For ii..si?.n si.i
m a . i.,i :? p. ? ?
bimI i.i ,,. in. I ,?. ??? ?? Hum ii T It?,
H .i. m ?. i.,. s?, m,..
' ' ' ' ? . ? .;.,,,
..' I: I ? |.. m
". ? ''a V. , ?
ami I ?: ? ..?i i?. m K??l ?'?? --.,a!li. ? t.,
? ?" a. ni., an.i I, ? ami !l p. m, I i?r rioi?".i
i ... i..m 1, ,. ;,, n. ;
:
BRIDGEPORT, ant] nl! (?unit* on II"-, atoniV
: ? I
Ii ?in ?. .t ? i it lu ? lo. - .? .' :. :." ... .. : K?|N?ri al
D?iston ?V m:\v-i?ilk a?: l?nE i;. u.~
I? WINTl . s lili i.\?.j i ; s ;. rain* :? is- n. ^..
?. * II. I?. 1.1*11.Ii || . ;.
st ? :
1 i in.-l ... ; .r, |,. a,
II I? Il N I: i'. ? ? i: n ;,!
J?T:e ?? . ? i .. ei . or
?? ' ? Riser 1 o.? p lu. I'll ? ...,:.? l!i. ,.i,.|i still..
? 4.1 a . ?
? I ?. . . ' ? - ? . |.
'.i nul ?, -, . ? i . . . , Uni .i
..??,, ?
: . ? |?. :?i -, .. ?
? '? S.'.l. !SI ? I ,-, 1. ; ?|..n , ,,,,;, |( ;,,}
. HI i e,
.i. i . !.?-1 r;:.
? . . ? I I . , . , lBm(
CENTRAL RAILROAD OP NEW-JEIWEY.
S ?::?.! ,-.- \ i.i ,
?VMS ? ' ' ? . ?.I ? ?;,!?. ??1. ??..,,. |, ta !
. I
. is7," - i ?:i?e sea Yet .. loot i?i I ??
? ? i .?:?.!.. i .is. ;? r*
lil ?
' ''? ' ? ? ?'.'.' li< . ?V..: ..?I in? Is i?! j,,.,,.
?
Run?l.-. ? f..
iwn. Hatrui
nil ?Ii ink. Taiiia'ina
1.?'?
,''?''" .
I:??l i? in. .
V |H,|, ( ; ,. \
p?si'-v"! . ? ' ? ? ?'? ?
.... ?. i. ..
' . ? ' a wnii
? |l, ia. I oi - 1,1,1 vl ? ? .a I :???'
" ' ,?: :,. -.:.
U?."l'u ? linn ! iirn . i,.i i .. v.,
>? i ? . RI. II'. .
' ' - '. ei' iftvii : t r ;*? 7i'.
U:l.'?. 11 a.n i ..i.i
11 ?.'? i,. in.
1 ? ' ? .1 ? i . i i . ? t
?Till, I
I ? I ?I. ! :?!..: imiuts ? ? . ? ? .
I '? ? I v? I.. . . . .
I'J ?? ni, : ?? Itoiui ? ia.?,' ,,,,.?
? '.ni ? ... I. a...',,', uutl I.i..,.
NEVV-YORR AND LONG URANI II DJV.
SI I. BAIL . 1 1 ?. ?'? I'i...i i! ?Mil??V, .....
? i ; IlKAMll, ??'?.AN 011OVK, >I.A til HT. ASH
Set v ??i? i.. ?, fool ,< i i.. ??, || Korth
I . ' i .:. I" . ; : '. .. ;.. II. II.'.
! ? . ? I Ol ? - HI! >t. HI 1 I'll
??i?:.-,i n, m r ?., i?. .? i conueet ai Btalawan Hiatioa
?
NEW YORK AND P?TlLADELPlIIA NEW
? :
BOl'NH IlItOtiK ' t'TP
' OB Till ? s ? \ n l'un mu i.PHI \.
? ' I N. ' S , |^ la; o| , ., ,.,,, , , , , ,, ,
??' ' " - " ?'. ?' 11 :?? ... m., i: n,...... :, -n, r.'.oo
l: m., mi?I B 4.IMI i ... 1 ,
l?eave font til Clarkaon ..? . ?, 8:15, 9:-6.11:11 ? ? ,
i ? - - ? ' a Rail
?Ht Bell ut " , -.a..
.... ., ,, m.
I. as i Dl n oi \. ?'or! ?I '? ?"". ? ' ?', II i,!1'.
,. i, o.', n n
I'm m* i I ? ? i ???-.?? ire attii? !o'il i? il-.- n o, n ,n.
... i Op. ia. ?ran mm? i *? ? s? s ,.il an., r. ,: ,.i. i.,.,i,
Ml'NI ?? '" '..?- ?I Ulli lit
Philadi .'i i -ai, 'i Innl aiirt Hei ?? . ? ?? .- ? m
II P, I!ALUM IN. ?on I . - ?
I liiK.il VALLEi RAILROAD
I ? ,\ ?n is. ?I |?a
-..1.!l 'I I si?
ll
?:
?- i.??. .-?-.. ...... ?'. .?.? . , i .. ? .,?...
? | ,,;* !,, .- . i ?
. . . '
1 ? and I hi
ira? in-,i.
n??!.!. II. ?A! i:i? Mnp i ami i ? i
111 la i.. ? - . ? ?
< ?I \". I!. ? ?
Ni.Vs-iiA\ EN, II VI, I I ??ifl). \?-.. Pan?, ?Tl.
? ??.''? ? . .-ii .,; : , i.,
1 . [ Witll lean.
UTOMNGTON I.INi. H?K BOSTON
AM? ALL POINTS EAST,
i;i i?i ri n i \ ii:.
i -. nal ?i? mi is i?-??? i-i, i., :, ,no:iii utter, to ?? ...' .1?? at.,
al 1 30 u. n..
? ? fot ule ni u? priai Ml lb-kef o0??s*. t ; ?
s'.i.i?.i al ?>:?.? ,k ?,i W meat I Kipreaa i ??. |..a.s , n,? a! 3W
I.it/!. iSSUj.
PROVIDENCE LINK.
i?? btontr. f-ii.iiii'i? i.??i i,,. ?.;, N.iii. i-.it. i, !,u.i of
Pari i'i?<", ?ii 4 j?. n>. i niKiii? si? atlhw nue tekem si inttt.i
ran ??.
!.. W. i 1J.K1.N--, U 1' Afct. IS. ?> HAU 0?. K,P| . .
THE MONEY MARKET.
? , er? /.- r\i ?i i \-.i: nc ' % '
.1 . . > IH77.
, .,? i , ? | i ???,-. i,I PAW -m ">:i "' "aK
A? || | 1 " _? ... ' -i N ?.. M.
i a? .'. ,:,. iMSl I - " "" enees
-.' im. . . i int. , ?'? ?'?? '
i - .. _.iinm, ;s i !--i .
.1 .?.o ?nil .?n'41 '? ' ,'.,,"
,- no ? u.' i; ; i to,? i .I-' '?'H'4
7.HU-:.\ im '
P1BST m-AI.-H- I'i'-j ??' i " ;? ?. at.
Pole? of AioU Horn Koiiroad /?.-- ???,-' - Bs
roui Sham l nirtt? ><? rk? ???
rilsofCoi S.6-S !?" ;'?'? Msil i ? '-!.
? o ... ti i iron !??? 31 -
l a :-i, 7s 1 H l \|,i.-s
.,."? , \. in! ?'? '"
|,'.IN,II I I , N Y i . nt snd IIml
? -1 - I II I
I,is - \ let. si;
(lut sad .N iv Coo
t ? p u a
R.n ii. esie
lia ? sn ? ?-: Jo i
II ,011 ... s
Ml? h H Ihi ru-d
'.' in . 1 .:
Mil HOdKI l'es, Isl
i o . , ils.
Ninth -M ?? m ' '
,. ? o,i mi
Ci,...i. rsi n..' Isl
1 o ,\. IllllCi'-J
i;.noi lo:!',
Psc i: el Mo l-i
. ,11 II . '.!"
i . ni c.e (?eld li,I
... II V liil.l, ',' ?
loi BIN] W '.'.I
.71
nu m. ?tern 2.1
'.'. ill . 7.i:'?
? on.T?,1-.
C.r.i .-n,11 I.i
.,. 00
I I III ' .
i |ul Bl
Iii.imi ' he. as
a ni I?'? :
i ,
.'e-.
1 UNI..
.ci.. 1,
'.' o .
'?'I ?> .
100
Ilot?.
2. n ..
l o
ism .
m n.
lim .
o
I 0?
1 Ti? , .
I . ,'
.; . .
'?".n .in ?'?
.|, II.I no-'.
. Hi '?
t ..-.. sud Mil? <?
?JO li. a,'i
, ? - m N .1
?-... i,i . :!7'i
1 . . :<, ".
Ion ...i.
m u . _7Sj
Mi. i ? mtrsl
2 i? be. -1 a1- ; Chi sad B w PI
15?, .ai h.
' o KOl I, (slaiiti
-.-.i.i . ... la.i 1,- ..' ,
2 I). i ? i ?'? ??' i'1 i
g] I . 4 .?.?', l'ti . h III i'v
1 , IOU.
?j,?, -l I will
... 4. . " .be 20Hi
;;i'o. ; ? . ; no . 2?i ??
1 , ., : . ?, n in .- '.
4'. ' .. V , SI l'uni I'l.l
too . bS. i-a. , _*Nl....be. :?;' '.
-. o ? loo
. (in ,. .4i, , lit I, |,it-k Slut U
ii> .besa, i ''i
no
5 HI . e
Il II ...c 7.. i
Bon.... 7. 'i
IIMI ?.1. 7 : \
II? I .. '?,'
so,, . |.;
1 Oil ... . 41 '?
Inn. Hi'i
i ...i.a. -i' h
:'.t?i. is
. . |#<i
I ski fliers
r, ,n be '"-'i
50. s
on .a.
.a?..
.. , . , II.m a ,.'. C i Iinm i
??till . . '??'? 100
2041 -.-. ;. Hint.an.I Me?
?.?no ., '. .m, la ?IU,
4'?' .
: n ,. 73>
I" ?...Ua 7 : ,
'.?'tl . . 7 a
... 7 'l
IBS). . 7
Mm ,|?'. i 1. snil M
i al
It n ...be. h
lisi.,.,1
ion - i
'!. , '?I M Csl
It. t
I'M ...I.e. S';
n . ?ten i ii n
inn., bee 71
??on .....
300.71's
An ......
1 _?'?_. n't lu- h BALKS Bl i OKM I Hi CALL.
Tolst?l Wslissli ist lllii ?..'??: i ?'. strsl ".! ??
i Uli . ion..,?-'
;i::
10.000
lu i. -.
a,-.
; llnd?oii
III-. 7! ',
II
Miel, i ' li
? 16
?.no. 10
l,i ?. ?; m
|0U. H A.
llNI, I. '',
.. 71 '? I
v n -.n i ? . ."?.'
|U i ... 71 'i ] MJO .. .'??;
. 7i '-. :. o....ic; ...*.
!? Msll ; 1.2 ?i ...
Is, I O ..?'. ?a
N "i < . ui . id Ihm PitUb' i-'i
211 ' ... Uli - ''
29..., ?..,,. Oei id ?? i
...hCI
too
Del, I i? d
::> n. el'?
i. ..
lo . .... 71's
1.0 . VI
?ton
:? o ... i", i : i
so .7.1
Bock island
?
' .
.. .1 u
20..
..'i Km K.
Ill'
o '? ' . 7 !
I.OVF.BBMKY1 STOCK 1)1 I'AI;T?ll NT
I - .' . le; I.I. '. I?I I -
.1 !.: , If II o \ loi I IOS,
_? M??.( e . ;., ,, i .. . , i.,l
\ at ill n n
i -i r s .-,.. m m i.i
? ..min.li i'~ ' 11 ; -
? - . ' I ? is i
| M,oun.II'J
M CUM) BOABB lj iiVl.ni K P. M.
Scltt e Htatt !?.<?? ." ' -?' /:.,-/.' ?m/ Rail
roatt -'''.'? ? ? ?"'?
N , ' .-? II I.i A-l.ll,.- I X| I. -. , .S.llli \V. si. ,,. |'f
l.ii ' . v Inl loi li?. I.. -. ..on i Ml . '?
Ni.illi \M--1 ? .m I 0 .IUl . t . n I ?.<?( N.l
I nun . in. ' .. 102 ; "'I ?? '... '?"' t
Ml) lltlil HI I'ael 1st, V ? I Km ?' IslBIHl
|.,l 1 ' . lie Ml l?J
1 ..- o x in! o ? N Yi'eiil.: llm!
Bi! '?. M it s r :.i
us?..
i ',n .. ,ii
IUl a. 1011 '..'.
5fl IK?. ' ??? I'S? ? ?I III - ; Paul
Halt .1 Ml lo s. , UK?., be. '-'! '- In >.. i,.
I,ii u ; , -, . . ' . st i-.,,i. i't,.!
i i. iv. ,;., '-t Mn li i > niral l< " ...be.
Ti", . in : t 1 (I 1 "
i i?'. a I'scltleH r ' r.o" ? . ; - loo .
i. '..-r? i.i n. i,.u Son ."- 'i
, ..,,. i o -.
\V,-r l'i. im? 1 -i s .-.-,-. loo :, ?
1 ,. i. '.' li.... ill'. ?II 1 .us. 1 r U ,1 I <l
Dei six limn su l.a n .- ?',,i -, '??? i"1 .
1 ihi :r- (si ? a",.
iiei . ot. ; i ' I .u n. .. ?;;. ..o i" .be?
Mal .61 i n..mi'. .
?on . -??_ , it , . su? a.- ? un ,bi (I
Met i',' su?1 M I Del. I set S West
. i I ;. ?, :. ', 1 'I
2 ? i,. ,. 10, RSj 00. I '. a..
a . ^?| N 01
Ms) i-.'- M < PI ;.;'!....i-, . . ', -
' - *
Un. t?:?o. ' '. i ?> ..be. ?'? 'i
, -, , i n. ? ?
ion ..',.,". r? '?
200 .,71s, 10
?All s III HI 'J'-.. it I 'i K i'. ' ' l>s|
.1 . I .. M'K.
. , . .','. i i (I ,ir I'.:. 11 I I.Skl i ?
.'-....''' 1,0-0
A J , ? .
,, INI ?.'.'? . . . lilil? j .. e" 7
.???.l| I ' . . .
-..n ,, r." mi
entrai ;s - 'e?i.-m 11
. I"! '.on ..I.j MHI . . .'7
fi-nl 1 ? Uli (1 11 ? ? ' i
....a.i 10?; -, IIKI ..'.in: .
Mil-, ,i '?! I . lllsl, M I'i'lil l'rel
I ' ?? - I',? 53'?
? ,t no. i o - l . WSJ
-,..,.' : ?? :?-.
11 I.I ,, -,,-. ' INI ..
i , , |1 |, o.. '? . a.
?,.11 II ! IU Mil II < l i.MiiI
... ? . :
? lids
1. I It li 4 . n . .. ?'? . HI ' .1
I . . . -Ian 20 '
I II 7.' i . 100 bS ".'I ? II ?
I
-I n ...
.mi I,.:
..".... i?.
??>?'.. ..... 71 i
: ' -n 71 i
1..'(,', ... 7:
'-.<,,'. I
.. 71?.
m m si\i ss, ;!
i n.
l'i utiai ni N I
- ?
inn .. u t. :.7 .
i . ...
Il U . A ?,
D.M. I .. ? uial V. ? -I
".'on ', : ,
71
? I'?
74 ?a
urriCIAL BBPtlBI "i \ i' i:ii AN HIMNO BOAKD
SAI ! -.
, l \ I ..'?.,? i a. '.
I ?.. ''-..
.11 ' : I *. 23
l',,l,..| II ' '-" ejB
M o? R3 , -, , .; ,
r-,n I'll I ? -,,.-,
Mi - n. lu ' il ' )I0. :? OH . .
!' ii ' Veil.li" ?. i
'.?-.', - 10. 11 i 2<KI. .".'i t 2?SJ...slO. IU
. ?..,..i \' ? a
i. II ?-?:i\\
Hah t.i ? ? n.
Bi rll t <?? '.I ? " '-; ' II' issnM "i
i-.'.- ]'?'... I , I n... i. . i
m ' a in '. i k
(Irani ?-?? ''' ' '?'
2 '? . 7 -? l '.
In ?. 7 '? UNI
I I ;. , I, ? 1 '. Mill ' O
1 I ? I
?
...
I ...
?
?,. i ? Ml . . ' o
.i 7 .
C.-li II
I,. .I.I" V"j
I n|i , Hi el-.:h
?INi. 4*
?
100....
J t .
in
I II
IIMI
'
It!.I
s'.j
'I ; ' -i.i i..Inn. '.' i S.
T!l"' iijtii.i';..' I?( I'll' li' \V V'.'.l l?:is (;i lili to
present? '?? ,-,-.. leattirt In Ihe business done .t ih
H tort I M I-; n;'i . A III:? ni !i I? tl v '? It alia ! . \' III ? I
nit tlrin -.iia trnm irtlims a-en no! o ! --.?
.is i.. |.i"\e-i iin- in?? ; essiial ?I nbeerrersfruui trn lui
Its -, i m. th to the sonrre? \ h >ii han bees hsuted with
bum e la?l Jiil.t. Mich ran ? enl ral whh
"? idled" l?-, n , i,t iis iiiitici|iad t| fain I"
la- th ,\. .1 from il,c i.ai.e HOorr ai. dent,
l ait Shore eras liljrhn s II, I
?i ? i" i ;??!>? -o. ?'? nlml mid !!.?.!? on I. .',:
froi i m1 a;, i., in; - broki tu lthH . , r,; , i., n,
mi i sn th .i --? .. -oik iil iu ; , ;? et hiinrtn d i....
of reals! ?,,,! w .i-, .a uliil ti m ?ift:, i ?;.? ?,,,.. s
>?' : ? - '? a i.s i:it-i, I mu. ,1 a a iiini,' , i.*. |,i -I. | ?rst, I
I ... bound in 1) Id ?t ?- h?B nn ed yestenlsy,
liiiili'i-t .1 in Till i Kil:l ?. . ? ? ? . ? ., i ?: [nu
I Bes-Vi '. ,a i \,,?t-: i... > : tn. ?.u f -;. 11.. ..,.
|iiii.. n, rulkrwt :
?lrsle, i sirtli t Is ?.
ciiii , le ??? -t ark .
I'. It -,:-.. |.. I, ? :, .
i - .? a, ii I? Phi:? ?
t ?. . ..... bi '
'iia (? ? is ure Hi
m
I ?a
is
nine .,?? Ibi.r t ne , ear
?hirh resulted In tnruli i mill) ? ,,.due ~ ?
it on. *.,-n York, \vi? ti,, i m not its man i rrunk, win n
- ItS Mil:,, til,, .-..:!, i , lUtlni | .. -, ]|| . ,il.?,|i , ,
Uli i,v?. n s ?. , , , -, ,,, i; ?tun tinm to n ?? '
I lie "I I'"-- , I.Il ?n ? S lo. Il il,,- t,,:. allHII ?
1 otl r piece ol eood Diras Is Uta! lo-.iro\viii.-?,?
? , ? i ires ? III ;? ? a a. .it. ii io n.. a., Is uf fir ,
fron Vi i 'i,". : ' . o, Instesd of tin |in ?u ,.,,,.
I?.'l , >'. Sn . l-.t I, aal.lt.i l.lal U , ?!? -, |, ,\ ., , slpui.^.
nial a?'\ : -lit ? tl In ~ I . t I-" Inn nl 7 1'
steal iti i1- ' I .'io- io i.. ii.i-t'ii ii|h.:i n
si st ment, a If lu oit I ni ->.: partirnl.trs, Inal the roui
psu] has e.-irm .1 to.i I tu 1m ?" res 11 on II? it? k fur th?
post tii'i. lie.a. a- 1 . . Uli UK m ' - . - i . . ,, |
late, ?iil. ', Il I .cli.i min ..-n Il ..1 Hie it,i,,|,,|-i |,.,.,,.
?Ih nie ml sue ? 'i t. t. ?? nl. ton rnllngnlmve ???? per In i nu
sil i I'.iri of A,, luiii iu Unlit, s bal
1 II ?a Ml? !" ?I ' tla neXl 'I !'??'? III.II!
Delaware eaS li'i.i-o.i lidl??wed alter IVhrs re
i..,'..i . ... ?, , I.:.,! .-?.: i bI T.'i. .1
i', i ti..! -, kl n,, t.-. , . . ,
? .,.,.... .1 ? .Hi l'i,' ?'? i.' i ? -:,.- . i i,. m p. |.,
*,n -i.Momea sellBm el '.''? ~ ?n.i! In lei ( ,| ?(?
.'?HU, a. BMssSBse belasse of Ibe rstspsur isfaelsa
la phc in fstnre any Informativa as ta it
earainas, osr i? i ossl reejsrsl wt Isa tsursisfs
bar IBs last ml. el Deesesast ?a? neelBvel) rrfuetd
t...I f, '1 in? . ..u, ?e t ill n(It r mi oiii m limit?, fu i.. ,i
lui?' ihe ?tn?.. on lit.' retas te, ? isel .o iBal i sj <i ? ?I sj
(II, I "li,i 1. -... .uni .s. nth Hi ?It in I llt|ile. ?iti?! lo M hieb Mie
Htork 1.: liinpt sabmils witBnst eres a i.n.ii .:. Beet
Isl Hill ?A.la uS>in I.ihi-n ?u hal.d lilld inowu lioin ?U . lo
I?.I. I'.oi.le ?n/ m ?-nuil:.i BSaah ?slmt enniieetlim there
, ei "..ii l|>. liniiiie.'i? ill lli'- loi'.l'inr ..?el I Ii?' < ll'i n
?II,, .| \,,||l, l,, -l.'l'H. I I.?' '???-' ? IHMH. -loel-r, VS. H?
ii?a?li,e. lint Kl li< I.? Is li.-'li I. *'? -ti"' Union i.ilvala lllg
I . t i -?- .iii.i the 1 ' '? ''n-' 'j or "v i?"'i. 'I be
in. ,i mu ,.. i.ipure ssitli Hi?' i ln?iii ??n? s oi n?iiiinlay as
Vilvitii?! Central of Ne Ji i ? ?. '.: ?
II rlmai? i.I ' |nln? v, and Pnr >>>? Mail,raeh m: Erle, V.
s,, i, ?\.... m, i n ??n l'iK-iil.. "?' i? m Union, Ann n? in
:,. .; l'u |, .| -i,,!. I .?ai, ? . . .? I: '?.? : Kl. l'.ml and Ailains
i ,, |,| t'iiitrai, Uike Blunt. an?l Si
I- ,ni ! :, -, ii.ti., a. n :?i: Nurtii s,, ??.m pr?t? n? d,'*? Del
it? i? i..iwmiua .?no ? -'.iii, i '-: li"?i? i-i "??i. i '??;
lu ..s.no and liiiil on, IV aud Mlchlawn ?vmial. i ~?.
I .. , |?I I !.. alai M ??i-- II'!. '? . Hll'l ''? n'illl ??Hit illlil
? ?t. .Th. lollowlu - labh ?n ? the
BAI ??. ??! tiii: ?i?? Is BABBI i ;
-icinai -,??? -. i ;>.?.ii. ? un m. Hiinre?
iili*. Il nil? I !.?'* I. Kniai. Uni *sk'.i. ?oi'l
S.,1 T.II. I .1. - ? ? ? 18 ?
i ? . i ? ? . .v I. ? ? - ? :i7 II'?
?... S. i. i . ? - - - '.'.-"t 4
m..HU?a llfl i lit,'? ll'i'> m? J IH ?M
'?lu .* A il ??il. -- ? -- ? 98 ?1 1"?> ?
i l,i .1 S. l'I. ----- ln!l I II?
.?..I .*ss.-i 7:t'i 71 ?s 7:', 71'? 71, .1 !.. 7 0
I?* .lu:.,?.. 71's 7-"t 71'* 7'J'i 7lvs 7-"i
in.- Malt.?t- nv ?h, ga, ;, , us, :?>, s,,,,
I n.t. - 17s, _
?a?na.? I?l'a H?!'- litl'a lui 's I'M? -, l?l'? SB
ll:i?i..'.M.I?..?.. MSj 1S% )/,?., l ,i.j |.ti.j 11 KM?
!?... l'i.-i .. - - SS 'J7 -
II.a..m . ? 1'. i 1 7
Illinoist>n... | '.. 09?i ?J3*j r.'jij i;j.? ?,:'?. loo
Kansas Pa?'.. ----- i"-., .t
i..,. ??i,,i... RSI? S '? ?'.'. M'a ?"? ?s ?'?'?? 2S.I5H
Mal. ? .m. .. I..-J ?!??' ?.'.? ?'? O.S, 46?a 14,011
M.l. ,?..?. I'.ni'. 811 ?l ?.<??? ?J ?/ '.'Us '-'?"4 SI ?'??? '
,'... n. i ... ;.-j;4 ?'? '?i 63?? W* SS-a i?1* i,'-"
M . K. .S I. "t - ----- M -
. ? ? - - III !>l'? -
irai. 37?* :;:"? VIH '?'?",'- '?'?' '" VI '* ?V'??
N J. Kmilli n ? ? ? i -
Noria Wetrt.. tt*J MU ?'??'?' '?'?'?'*? '??? '* '?'?'? ** ,;""
N. SS. I'I I? ' , . i .'?? ? ? - ??? "?'?
V , . . .? ,l..l.j ?ni. i.s He?', loo HM?'? 1,043
lia*!!,; M ?? a ?'? s "a, ?? ? ?r'r* " W
i?. .S: S!. i'n-l . - - - - !? il
.'S.'.O.M. ... - - - *>
' llt|.liin.-li. !l"'l !?'?'? !' '? !'"'l W?! 00 .11
..., ? I. ,?i,: . '.:? , ]l?l 99*4 l"l 1 . ' . ?,-'.'?'
sil. I.K'.i V \ - - ? I1' ''?: -
n?. i'i.-i. ? ? ? tbh ?i ?
-t.l.o.i.si.ifs. ? ? ? 1<? ?
, ? . ':,... .. ?Il'l liO'v ??'?'I SS?1 <?<? t'?"'-' 4?
?AaiM?!i. .. ? ? - ?. .y* ?
\. A I'. I' I. . - ? ? I? '* '?? ?
SS, i I?, le?, 71 71Sj 71 :\\ 71a 71?-j 2.00H
l,i ..Mil '?? in- Hi! ': IOS 1"! l'W -a''
,. U|| .. ? 30 ?a :? i-j MU .'i?: ?57
- ? ? r.i ?-j (V4"i .?i i 1.1 ?Vi Ij.'i'i M
si Ka SS NB M SS SB evu SO
'?: ,r ??? -a. ..8 I"'? * ss, M M, 7'i >
Han ii.i... h"i 1X4 h'4 *?! SI? !? i'.'*"
. an .??i i O.... ?? ? ? " ' ? I
i'... si.ni.. .. -l's Mt? M?* S4?e -'IS 84?* 71111
Ulli k-, sei .. ? ? ? 14"S
g s?!??.'! >?.. . ? ? ?
l? Oi
I. tal ?.l.s for ?liril.:s- .. . 7 : "? I
||K| , .. , , .... .:.i_, ; || . '?os? . Ml da] I
.'.If.
, i.. ?N?. i I.: ; I OS ?till si. I Ii I, I SI
B-?l. s Bid. s? .1
i'it ,:s i??tr !.: I i : H< liovlklll N". rrcf. 0 JO
r || II ,,; X. I. I.ts ?? i:.:? : oriiiHu ? ? it. it. H
f.'l.e II .... I ? i 1 ? . I ?
. ?Ml SMI** ?? ? . .'? A. ".. II
V ill?! It., f* Is , . :.? . It, ..' -??"?.
i , : ? ; , , i m, i ran -i"" l'a 411 41
, .B.R. Hi i I 'i I
fahl' a?IS I. ? ? I.? '." ". i " - ' 10 I - .-orillo?
,.| -i: ',,n ? . e i. -|i? II? ?! -in. '!?: :? ii-l i I,;.."" Til? follow
n.. a., ib? ' "-i ?: iirlc? ? ? "mi' lei ?! ?? Un - -iti-i-l ijr :
-.,Mt,?IS. (??,,'.'?'.
r.- ? .?. . - i, ... W ., '." 'i
t k, b m?:?*, ? - i":7s
I .;. . ? ?, los1 : ?al?
|0 ICI. -- " i"-'? ?? l?W?i
>.- , :,.. - ,.l?i, i li'T'. ? .-?, S.
m,.. ??? '?? ?a :i
lia anmol v 10.000 loi,n..n s?.?i.? withdrawn rroin the
i | .1. i ?il :...! Il ? le ?lai. 1,:, le ssa- ni. <tlli
iHlioU lor H.I..I..S. I*?-?-? '.I'i|.:?a '.?-s i?'!??-?! l'i'i'ln II "? |.er
i eal H Mi- ?'I i"iu ii! l'I '.I'-'. ?l-'ii' i sel ?mi,'?' ??Il LoU'tOU
...il .: a: - ? : I. Il.i? ? la- 'oi.-'i.,' <-\i-l .m.i -iii.il
- ironi .il ?i l'iiiitii.n* lu '?.s? , s'hiii.. tute* 'jiioli-.l
a, .- ? - ..-.-. - I - '.-. ?.".?! ' |'< ii'ii .??
lo IOS "'. i? ? ii'i -il ??? ??iin -s. i h?
.., n ..- i . ? ... t'.'i i.i.e- *, -? ;,. 7 sold,
.m : ?.'. |.i r iiiiiiiini ?nui ijj p. r.iiuiiiiii. Tb?' ? ? i orl rieur
?IH.....I iloineslii |.i o.iii, .? ii..iii ti.e i...! oi .N.f.-Yoik
lur lit. w-.-fc.-u.m .irhl ,.i.'.l In ? m r. i . . valu
,il|.?ii n, -s?;,!? ",.-,'* ???. To?? Ai? :-i ?m li'.i o??. |.1 nul
i. .i inter?.?*! SB70.0? ??? md f62,?XH) in ?? i* m;.m n
? ?. .aileil n?,ais. 'l'a.' ilaj s lni?!iu -? al llie ? nl(l 1 \
!.. i. . ?vi i- I : liohl eli .?i- il, ?- :??.'i-.?:.('??'i ;
?'??'.I l.a.aln ??-, > |. - - -1 :. v ; ; '. 1 ; ein ren-S' l?.i.ni,"-, .fj,ii-jn,
?(.??I. 1 lit*.?. ?l'I Ijliolillloll* u, ii B* !"
.?? , ~ - ? . . .107 l '-'.llW-el -I .i??T
'11.. e?..-n._ i|iu?iai t"'.i. ni 'ort'lmi ezebauge aie :
l'iu.ie banaiba ?lerlio? ?nli* un an i.iv?
l.omlo.i. .I H., ' . ? I "..?i? MS
<?i?i?il I,.il,m I- a:,,I |?l laie t olll l. I . ! - ' . 1 -'?'..
? HUH n ai .1 H . . - . ? . -, v i i-l '-.
? i i..i s . ?.mini n lui.I Bl u i ? l I : ?
;-. ru.?Il m ?. !ilT?/o 1!? , 1 ' i
? lira? - . ? &.? I??7?
- ? . i? ? lo??
'..., i. roiin ? a 'a ??? i . ?' : - 4o'',
n.uarkal . i?i?/ h-h '.?.'? -/ :?'? i
... -i . : l... i !?; i ' a '.' ? i
11?. . lin ai ' !'? ? m ? 9.1 ?' !'?? i
?? bin i .?. '? ?? :? ? -, '.'?'? i
Al' II? S SA . . o?'|!el'?lll> 7 , 7 Jl.'l t.I.I . . || l..|".
on ail - : ??.'i. . ?'loi ?im ut ' i., i? :
bid, dl '"tit nil?..' i|iii?'t ai ,"i in 7 toi pnui" piiiu-r,
l'Ile I', ?|| I -I,., 'I't,.i.l.. .?IV., Im i ;..|l lv, i it, il to?
ll ?i i mi nk nui? s loi .i ?i. niptioii, . u ?
.?;, ;..??,- ? ? .>, and Iniei u?i reveuio
!' le ???I!.?ts,'.Ik i- i
lali m in to ?:... ? ni i?- ' ? ?.-:??.
: i'i'i i:.-? I. -i.? ? ? ?-.?.-- . .??:? : /'.|,?,'\. liai.'.'t ?,
?rHi.l, /.! "-. i???i?i o.?: ,i ? ???-, -ri.?.?'." ?,"7i.
. ,?;-,.? :r l.i.tul ? s,, .,? alri.?? a ta ills a. tis. - *???-> a
? i ni ; ? : old hi 11J : l'on on . .'???
. a! 1 I'? | ; < '.,:. oil . -."? of 1 ?07 lit
l. ; . ...ii...i, |0-4?H at 11-;'?;? ?mi??.ss ...
a, i ,. ;'-.- ?.i li-', 1 m? il* ??I I-?. .
ol i - ?!, u?ss, i-i,7-,.nal i??:?.? ?a ere ii uoteil ex
. -..i?, ...ii. V. e ,. ail? \ eli ?-.II?; ??i eel Ij.tlot.ltl0 ?
Hi ' s
I'. --. I'm.. ??- I.I .. ? - ? , . . I !.. i . I '.
. I . - . ?: . I
i .'-??. ? . ,,. . i : 11 . - . . r,? i ,. i,. 11., , i ...
? ? ? . I ??. I : .-?
1 ? ?. 1?? 10, ?? ? ? . . ' ,
? ? ? ..'-...) ?o . :? . , - -. ?, Ii, . ,I|'J
l???a l I . ? -
i . ? i ? i,7. I.? ?.'...il.. . !!;!'?, I l . . ? . :...l'i.? ? :n- ?
. .
Mint?- i.?Ik ... el, I he onlj ? ?'?? ?? i . ? ! ?
.?f t ..inn,'...::. ?a ui 71, ??.,.? i lu i i bank *l???'l?
? :. I fell Hi I I" ? Il i
a?!- s?ere i|?ib ?, but wliai I u Im .,!.?,? .
. ? ?? ? ".I.-, ii'.li |.i iii?*. i; ?? k Isi i:..I 7*. wild it
? i:.........-;: :-,. Puni lut i1-. I??? I, - ??
I lun I ? He ir ,-, It'll .. a tul ? . utral l".. It?
. !? .I.i i X III 1-1. i .. ?' ? ? 'I. a i l'a, ..
B?! i:h > il "? '.?'.'; '?!. I'. ;:-- ??-nil:- at 1 It, au'l ItlVtS Ol
?'.. ?'.,< . ..'! I I. a! 10?
Toe? . ?? ?,, i -.ie I ? I,, ? 11,. ??? frolu tin? |? a?-t fue III,?
and 11 .- i.i-ilat s.,1, s?:.?????: ?nn, maalng atolal
?ia? ?? Jan i. r? ;??. .?i T?'.".-?.".; ..?.?;.
'?? ? . a "-? >'i tin? l??.is,i and Rio Oramlo Railway
, . ?', i , ... i , ? Im ; s ... :
? -' ? ? i.,
litultli i?Trinidad i leg. ? ,
li.e NtW-Vi .'.?,. n i i ,.:,.|,.,"t i ii ,;,
eint??! ?: ? |.?.m .li\ i'l.-i' !. ..'.t able ? n I.m Hu?.
? ' I. .- . i.' ' and I ia?!i rv'lii-iiiao,.-? . -.(..n > lia ?
? ..ii annual ills Id? n i ??> -i\ i*?i e??nt.
1'"' I lilt? il M.il * I'm- Iin ,l. ,,:..-? ?'. :.,
?,..'. ?i?..! ills ld??n?l ??! en ?it per ? ? ? ?.
1 in ?i;?r I In; Iiisuriiiu??? i utuimiir I?:?? .'.??? i.ut ?'.
di u i t?! i n |i ?? i eut.
lin Hi il?i.,11 lire lii..ir,iiii'i-l'o:ii|ii!i\ ha* iletienil a
il -, o!, o i "i In? p i iii.:, |'.r..il>!.' on ti, Ul? lei.
The fi ?!? ??. ? a'- i .i?- iii?ii.aii.'?' ?-t.i.i|,.,iis- ii-.? i'.i
u la? ivbli-nil ?>i It! pei evut, payablo .1. n. .",.
'1'IK- ' ; ' ' Kilt' I'l '.: II.l,'|,a.,'. ?i .? ,,, ,'.,". .1 B
? I'll .,,i,,n ii iin ?.i.-iei ?u :. |m i ?tat, ulao an extra dlvi
ilt-ll'l HI ?'? ,i?-i- eel: i | m ..?lu?' ??ii ?li< u i.i i.i I.
lau lUi'lll '?i tlH< ' ? ...M-tilli r ??. Ill? < :?! -n a.'. . ?1)0
Ibi ? ???? mi.i r i.i m.in ol Vtin?a.u Kiiuk mili'* and I
, I '*, m ?I . fi.- a, ?? ol .lino ?JO, 1174. Ulnl
Jnll. I ?. I-.'"?. to.leil. 1. I-.77;
? mil-la ?lilil?
Wueil Bet ?'! Jai, -.,', i -
. . 1.1111 - 'I,' -J
\. i .i .i i.- ? i. mil? k t-M'i ?i froiii
.1. II? .'?'. is, ? i , .?. .. i ?;,. . s 1,7 ? ' ,o ?
v., ,., i : ?nil i ni? - its ,-. iiied ai.i
|. i,|. J . - ... 2 ,'?,7 ?
In? i . front June -jo. |S7 . la
J.?n li:."' . 1.?..?,,-.???;?,
\ o .i ?... i not? s wauiaadlnn ?
i.-?? 11.1*7.
.\,a III .,1 i, ink u?". s n-.!.-. I'.i ,1 ..ail
i. :. . t Iioiu Ian. H, 1*7.1
. ..:? i.-.i
? in? i" ?. i;.-"'.". i?!?
T ?:.'. redeem?
:s. -, -a
.
jn-i r?'*???'fii'iu (..a. 14,187S, todat?. |
l?. u... i "i. ? Ul I .'..111;: bI dal .
? ? ? o?,? i? .?a .: i ?-i In ia? rreaan i-June'.'??,
... i, note* ? : ll,*?>lvi ?
.?.-. ,f i..i.i,- . n
?., trum Jon? -.-, . i.. I,tu
i.? i- in. ?allouai hank ??He* . t::.-. , , i.i
Tolal ?!? I'o-its . . - . .
?"? I,...-, i.?-.! I't :.
il.lt- ? . "at I ,111 .
. ?:- ? ein nil ,ii ?i..t ? ? .s ?.,, if ?7i
??ret i.i? i? i.- t? i'i. .i a. ?? , a. i ... lui?. !!, ! . . ?, i ?>:?,
i.M- ni. kl 'aiilsl.iiiilil.'.' al il.it .. .. -
I' '?? .,? ? Hol ?h-.'ii'.i?. ???"lit ol MlC tMlMlttOl lita?.Il? r
.?i it,? i if*i it -? il? u NeW'Ynrh :
?.?'? : '?"';. '??? '??'? o"''.... . .....SIO '
K? ? ? ? 'i ? ?lin iiik in- mon lli :
?'ii ... Iimnt of I -:.... . ? '1 o ,
? ? . I :.i 111.
I lit? ; ?, I 1 , til?n?' . 1
..? lli "i I'? puait, Al t
i m . .?. 1.-7-.- .1,790 000
l'"-l ' "I ' I-- . II .... at. I ... i;
i ' i - !? - . . Ii?,'.-'.:..ii 7
I ?I III K. ?. I ?
? ' I? . i I 101,111 i
I i.?.?in Ae? .'.I. .
? ? ?? . l .. ., .
I ., ? ;, i .Si i minis, s Ib.1
la Com . Hi ? .? -
1.1 ?'.ll.-l.lt. ...,.l ?.,.
*l:?i,," . A\
Pajnaaatai
mita. ? : ? ? ? ?.;
.
. .i ?nul . ,,....,
* . i .
I?.', i. -i Atixuitts, si/.:
In ? .? . n.'.i; .. ; i
?'?' '?"""... i.i' i? ???, 7?. J.;7i
?
. ...s. I.M .? i ? u -i ; i
i.u "i-o s?. i.. ?
I . t nuiie? .
Illl, |. ?I Ai . oui,I?. \,.
li. ?-.in? ??? . -. . ? -i
I.,-,','.|.is ?ui ? i.-iuiiik iiioiuii ul It? . 1*76., ... ,,
l:?ii ?is ?.?i i ubIoiiis iiioiiil, oi n , . i-.i. .,.,,..
1i.ii a-i ill I?. ? . i,:l>, |, ! ;i!. lulu ,,
Blal*.ii ?if lulu. ?? ?>i n,i Haiti J ? ' .
at s.-?', Vorh for the monthendlu? l???
i ? ; i*??l ?? i'l .... Sl.:tl??.a o
? ?i ?.u? i.? ...| ,? |
Toni.I?'?...-.li?. . ,?l,77?J,i?O0
<)<>|it '?.i? .urn,??!.f.mi.i :?7
Silver h?l* si.iii,..,';. ..1,930,081 |,H 7t'l'l
: liedlo I . H, Mini, I :,i'...i. Iji|?.,,
: ? I ? ? ' . lle,:.;.l tl\yul
The followlnir !? ?i recapitulation of the publie (Hit
ttaeesM nt Fsssra tixtai :
?ut? hi ?kino r*TKi:r?T i\ r?.iv.
i ? at 6 percent. riiii.iion "-n no
>?? i n :? I't-i t.",t . 712,^20.410 l.U
Beasts m i ' i? r eenl.;. a_?aoo,uuu i?i
Total piiiiriji?!. il.i:a i. 'i,??.-.. i .?i
'1" . mi. reel . 4 2,127,011 81
m ? i m mi- , . , ?'?u ' i. imsinr.
NftVV |N IISil.ll flilltlut J pel- Cllll. SI I.IHI ,,IHI'1 (I I
Il.li It-1 '|... I I) III)
11,a <??? uiiii it iMKHK.sr iia? 11 -.si n -,i i vi i. miv.
I'm., ?liai . t .
Inn n ?t. to :. :l ? 50
I Mir BRASS . SO IVII hi ST.
Old tl. man?! mu? I. mil |. ..... i not,. .: aai. I'Jo, ". in :,n
lee Of ill "It JU.O 0.OOII IHI
irrenry. 2 ,34K?2 (1 l'i
l ,.ni.,a i.Iui?,?.. . ?!',",,'et..non no
Tutsi principal. rl 0,74 752 Oil
Tuisl unclaimed tnlsresl . i T,-?_.' o.i
I. ? I A I
'' i Sal. .?'.'.l?<7.li?!,.'!'," 21
Interest . jj.i .;.',, li
T?.tal.,.!. 12,220,0
t /?.II in mi: ill i- .1.
1 , . ... ?M .-. 7 I
? ? .. . . ?,W3, i,ii ??
- ? ile|M??ll In l?| tor ii"i. iniili a of . ? r
1 I'steeof deposit, m proisdk .1 bt law.... 3i^smu'u 00
Tetel. ai-'t7.<01|
l-kiil, LESS , l-il IN mi IKBASI BT.
t)ee. 1, 1 s ;il . . .
J.111. -', 1 77. -". 1,9-1 241 -1
li er. ??eiif tli'itt Aerlne the month.. |3,5H*.,ll 1
r?ST ?) . i,m?c of .1.-1.1 ?In. .-.l'i;,. Ml, \ 78 18,1011111
BOSbS I-- I.I 1 In I ?. IU lis i 'a Ah 1 t ?ll'iNii ?, IN 11..;,- r l'Ai
Ain v. in 1.1 vi :??' 1 MONET.
Principal n-,it.tHiniiii_. ti.i.<:.'i,?i'.' on
liit.i.?! a.en..tl ami mil ,1 1 peld. I.OI
laieit-i I'.ii'i bi t'nit? ' ?-?.,'??. ;i'.',n?o,'.'i < |'j
Intervat rep?ra i>> BaiisporlslkMi 01 msiis.
Si . 7,004,.*?07 Id
? ? id Interest peld b] rmtesamtes.... 25,076.710 06
THE MARKETS
r< stetuilv renonitl lor I its PSIBTilt.1
TOTAL l.'l.ciiris OP PttODUCR
i\, A trot eMssr. rasa it, ss I BeB 1 la
MOXDAl -.NI. II I-I.vl. Ian. 1 S il ?', 1*77.
I la - ska . I t oraB'l,bsa 708 1 ird, pkes
pk-s. 'i B-W.PIr, pks :i77 l_ud,
Mil Hot??, Htearl i,| ki ? Bl
in; "i.ii.iii .s.;i'.ii."'.i iinii,, No... 1,1 'i Uunot, |iski .'.: i .
(??i.i? r, bbls. 11 lluti -, bal .. . .: i ih ? ?- .pim?. 2, i :
lo',i ? i. ia . :it Leather.stis. ? .','7 Tsllow,pS?s,
Ktui.. ? I ; ,.' s|| . . ' in. -.i fin ?. . .?
I lour, hhl ..! ? b?s I'll
\\ besl 1.-n m 1 .7 loss . 11 I'" ? .
' .a n. :??; . ,. 1. . .. 1.1. S:.
?? ? Hp. i 111 ...li-, '.'! .' ?;. -
, ? 1 -," rhNiin, bbls . .'
Mai . I)U ?lisle?. 1.y
. .'"I toll? . ,' III -
? -:i . i.~," ? H ? I. pk| ,-? ? 1. ? I, .
lira - s.h -? . 1 : 1 . .. it ? - ? ?. , ? . n; ,
? Uresse.pk.? , ,' V. . 1,.
I oui Ml,I,LU SOU I I
GKNKKAL MAbKET REPORT.
I ? -Ol,, Jill. .,
ah: ? h... tab ly ai u . 1 - _.; : ,..
II ?.- \sa \ he? i?. tn i|.ii. i ui Sl?32c. for '.'.tiii.in and
l.lti' . " .' '? M, ?.' 7'.'. -..:. ii ints. 1 ,? !:? rs, ??
*:, ?:..,. IlilTersirsw lia.. *."?.' et'., 1 iniii.s, 1 i.-1.m, iirown,
- . 11
*;? 1 t s i.iiiii'i;,-!-, ? 1 ? ? 1 ?? 11 ? m. i.i'l" ?>!. SJ a #3 bisher on
uriiiii ui, and too -.; ".1 t n nt?
i.M I'tlliN bai la 1 n m uni.' unfa . ?ue deniaml st lat?
er? quote -1,"il Hreen Brush, ,-.? ., <;? ? .-n Hurl,
. M? ilium ''i'-' n.. -. U? il n',; :.- ? hop? il '?? t
III 11.111 ?... m vi ;:i:i \i.- rie i- bssi
" .. - m ii prl ? hen rsmaiueii
Hull nail) is !.. ! '! lot? .
i itluiiia hsve In 1 11 in 1. : ... I .?:
,- - ?V .,ii.i|e . :-j'.'li'l. I' I'.. '.s, . ; lit.. I'lllelil. .-,
tine, l? ' ;.. ,,i.m 1. 12? . 1 . ;.,. . 1 ?lattiu
12?. tu? .? '.
CKMK.NT !:,,-.i,.|''e +| |fl/ifl_0? l'uni mil. M -,,.
Itoinan, ?? aniif'.t 7.,, Beene's, Coarse, t7 ;
112.
iiii(i,ii:\ hasbe.il in fair demand at 6c.. (prfd, for Ocr
Ulan, ai U .",,,., sohl, lui la -
i ,.\ 1 as '?? -t u linn a;, 1 we ,? (sin ander ihr ?-irrumst? ici
I I 11 ,0 .1 ,11", , . ? .- ni Uni ..-. ?. V? p ,,,,..; | ,-., , ,,. |
1 t'a n -. ? .ri ; i...,ii.? . a..- .i ? -????ii; ,\,n
. ait le do., 1- . :n. >..?!. Il u n., r - ? . 110 -??
IToviiii - , 111 !? 1 ?? ? l't nn?j ; ranis, '.'? 1
Isiut, aun W't-i Virerais iiss, ttf?tAi 2ft? i.tuniberbUHi i?oii
ma! in-,ci top sud t.,ni,.in r.,.?."??.'., sud Anthracite, t a
?4 bribe . ?
r.il'l. i. Kr.izll srss \'ir litui ai hsturday'l piices ?
Un sa? u? ?u?- here ; at the other ports then wen 17a 1
h : '- of -.? in, ii... ??Jai ',,!'. ? on, S.->8 .?1 >?? . iirWoi, I..MKI
,: 17,11 Hal llalli 1..; th Vi? lile I i.ii il
? ? - l.oo-i hair? ci ?wul -, . 1 -
il , s Id, oil In llalilniort l,5iw i- rs es m ad
pi >:.i> 1.1 m-. M Id 1 1 .??? ? m en- 'ii?iiia, with 1 ,.iy .1 ?mall
?.iiMil.t , lie- ?;,,. s ?s? 24,572 uiats Java, 90 ha.- - Mara.,
. . .'.nui ra. 7d b?as I'imis i:n ... a;?? ban Ks 11 to Do
L- - , ..ii.ili.i, 7o", 1,a,.', .m . . .n. -,. l-'.i oi ..,,".
..-iiiia. l.eueral gi.olatmu? i.;, a- loi;, v, ? :
RI?, 111 il,'. IT, Isa] -'i'.; I'll,. 20-211 " . I. st, _'l ? I
, I'r Die, -I . .... lui II . I -..
.. Fair to ??ou 10 ?O?*
re, 1'.'" It-.; Nal i, i','i loi . : - j ?? - liai
I . . I.I. lilt -Hi .. s ,lll:, ,?..,. ._,.
;,'.-. . . ? !li M. ?.. an, i '?? l? ,; Sava
I",'?.-.,... l'en-. l;i'.i. I- ???.' tl ?tura. ledJiie.
e ih?. :i', ; tma.,,n, i7'-o. \'m.. Maulla, \h >l\>-.-... a'.i
i.. r;,:\,.i ?tTOl-K has ?old slowly ststes'lr prices. We
la,|,!i 11,,^.. -. - si i; ,,,., ; l n , 1. 1 irti.iuirv
. . , . - - - U It 1 I 'In.. 7-7 . .?. H Ma ,l??t s HIl'NJli?
? - ?' - - .' .1 -'--?-. ?Mil: II, el.
- . ? ? - ... fill I 00" . ; laii -Ins,? -.
? - ; ip, si ituk? -f; iut
1 t.i:' ? ai !.:'.? IJUOI t.a.'i?. W"
nu.,le: Mani . t alio.e 1. In 1. a.!, .111 -
.!... i??., 1_ i ...:. .
Il : ?? ail li;.-. ; Maiilbi 1
.:..., ii" . u tin. a.i .ni" a
. il Mauds, : 1 . .
1 :. 1 . 11 Man la Lath Y*?yi. 1< Kissl Bu -,-, 11 v . du .
read, l2 -.??.: .
: . . ' . 1 - .
It? a; , 1 Amrrii an H ?? k:. il Mem 1
I in 1.?,!.i :e, I-', ? la, red Ann , il an Lath I .till. IJt'. ; t UM
.... 1 In 1
i , , . ' market no tl e s;,-,i ?? ,?, m m a? '.
rill p , 1 in 1 ... ? pool, ti ,: llien
ilr !'-?
,-n ?? ? l- 1 , ?! f evi In''
in ; i.'f ,. r . \|,-M. I. " I"! , ,-? '..net oa, and 7'. 1 a. 1 ?; et an.1
ui ,. -. ? ,. n ,;? 1 ?'1 . i ? 1 ia, 1.
? ' ,?' 1, "? !?? 2U ?01 bah -, ?nil i,?-!? n 11.
? . I 'a , ,-t . In en . Ile V v 1 ?. 1.",, ? .7 I1.1I1 . . 17 .<
: ' . , ?les Uns il? v la?l ?a si
- ?1 '. J.'::i .?-"-'? i-.ii?-. a .-ainsi 2.4II?.S27 balesrturuia
u is srssou, riie fouoslug sre the advsoceil
i, niai ion ?
1 ? ? ?.' , . I ? and?. .Ma'vin, 1. N nriH?. Tl r -
UriltUSlT. .. '" ? 10?| IO 1
- ti. : ? iiiuuai ?.I ! . 11 '? 1?. 1 s
US HS il'.
-f.el.1 . i'",::..:-.'. 1 ; 's H r. 1I'*I4 11**1?
Lou Mi.l I.IU. ... I.M 1- 's 1- S
.;; : I : 1- ! -
. 12 , U? 1>'"|? '?'- ?
i.: la's )? -
-?, . . 13?4 18% i- '
1..'4 1 --'4
lau .l'i 14'j 11.
ti UM I'
iin ni Ordtnsn.I0?i , Low Ml?dlluc. ' ! lj
S|rut l? .II1?' Maallllie .
1, 1 rj th? i, ??? as ;. at
ailvance. r?ales I'rulsy stt?:r 2 p.m.: Janiwrv, I.2IK), I
.... ' ' - ? IK?, 1 1 A, i I,
H n ;:.?,,. la., '.'on. 1.1 . Julv, :'? 0
... ' . i:\1ha1111e ?psul toexchauiie'J.KKi January (or l-'eb
: i.-i rail to?
??:>?. loo, 11 1. .
1 ,. o, .1?. iota!, 2,2UO lisies, .-...aal call Jai
j(H), 1. - , -.. .. j ,1. .; .1 , !_?? 2 '), s. U. lUi,
1110, a. 11. "l'i. l! H 200,
\;,:ii. UN), i:-' ?: total. I...mi I...1.-. I'hlnl call
IIa 1 ." 100, 13 ., . Jum . 500, t . ' .-. tumi,
1.It ni..'.. S ill-? tiMlaV UP to 2 p. II .|-ti-i|.-rv. IIMI, 1
I ton, u-,- in 1. a. 1. . l'i ' ? ? . 1 ruary, .??,?.
: .",.,; IUU. 1 ..?' ",'. I' i ,: 400, 13 200,
; " m i, ;",,. I ? . : '
?J"., I.:?",,. '.''?i i;. ",?.. I'- li '
i.Ti'f. 1.. ,.? . n". I :'.'. ipr 1,10 , . I? '.
: . e 1 ; :- ?,(KSI, IK). 1
I .'.' 1, : . oil, I.,:. lis..
Jtiiu-, 2iki, . l'i., ? no. 11 . i.i.., : ; ?". ; 1 >ul . ?"'
? il :-.- il.a ? ? .'...-,
J .1 tl ? '?M ? . l-'*BS '?? 1 Bs/..11 ?
I ebn i" 1 ? : I - I J- '?.I''? H . :
Bsnh. . 1 "o. I.;--,;j I J,,.-. .. 'i'4 -,
April. :s - I An-a-i. 14-1? 14'_
il m venr qui il 1 uuneliauiri il
\' . iiimte: Oiduui si S7 "'?. .1111,11. v. loi loliliius lot?
,??? ,. ..i : . [uinine st *(; ? timniioi
-, '.'o.;.| ::.?: - m-? :? i'...' h'.'?'.of.: Alcohol n
? -.., i.a s.,,,, ruin, n u a* na i-1. -'-.-i'- lot '
inii'l . N'a..;- s'Hiii. ;: ;'i'|.. -old.- Crt-n in:?, SIS
...... v, 1. ., K.11. Iistl 1 Ht lait .11? tl ,n
IUl S..II ?-,?: - ? ?? ? h ? ' -'? - - ' ? Ash
?, 1.1 tni i;.t .n o. s-i'.ia .1 '.'. 1 ? a 1 llicaenu [Powder,
,,,-i" ^ : ? id? rate Pots .
M-iitial .'ils. - ..in. loi lleras I: *_ 0.1
?., mini 1 o !? lu ??'.' ,;i
|. I \\':, I. I l-It-. ". .Mi'l -- ?" '? r I'? ,' I'. '."* I III "
in 1 'a-- I'tM'hiii ' . ? .
,. ??.,, ,,i,t v.'? 1111 ? siir.iae. -i-;.11 ..
..ii.'..
?
11-11 have been verj quid of 1st? Bl M* .Ofoi n-i, 1
Ma 14-1 - ???-,?.
ii-miri , ? . . 71.. 1,.,
? 1 ?; Si ?1 il Uns Herri 1: 13? 1 ' fi r
n... 1 .'", tn h 1 u 1 Km ?- - : ..im-i 7.'. loi e ri
laml 1I.1. ?? i 35tor I slira 01 ,1 >.
?i \ s 1. n 1. ? 1 ? , .... . on a dreier
'!.,,: It I -1 ? !.lei-SKcui ,!l\ In -ui if ?in :,<r2 '.?? f
- ... 1 Hi.1 ti i -
i.iii'? hase 10 .- '..i. ? \i. it, Inn ?le my 1 Irabii Hue? ul
?h .11 : [IIS lllattilal
; \ ..... : lilt s..- . a, . :, , 11, I; . ;, i ,1, , s
and In No. 2 iidvauer h- i.-a.i'-i. 1 lo
... II 11 ' i'...- Ill lllj It- IUl i'lil'i ?. ale Willll . ' ' s
u ill ; ,? 11,1- '? 11 Ilion lllollt . . v ?'Il 11 lili : . ,1 liii-i
il?? Weal I a a., s 1.. ., ... ... 1 : bi -, 1,
purl it 1.?-hi l.) reri'lvers In the ?en ol nu. Vork, 275.IHK1
bids 00 "' -t kind?
> ,1. :? ui - rr for 1
I U bids. it ?1 111 ? : ? ?
! .a., iui K\tra at 1
. ? T, fni rl. ,.
? ? ;. 'or I'm nt, md , riMi I lIUs Kxlra
in .... ... 1..1 i mu]. and ?' m IS ttfl (< 1 tin ?
? . - S'il
sud w. -n : ? i lor lull 'lor
lo i . nu .ou 1 11rs -:.,.! - -'.0,11 ,.m.u
? m ... 1 1? n ti ? do ?:.i Bi : "
, : nu - lui Intel -a h
U.??! t ? . 'ail. I.MI.lW e?ti ?II ? ' l'i
.:... +,.. 1 .; -, , iu 1 ..,, ? . .. 1 du ?ml ; Ho f- 7 . 1. 1
lo ? ... .(,. tlti M Ih 1 nra i"i 1 !"?? r? ? ? "
.111.1 --; t.. -.; 7 . toi lb? \'. -1 in'., s s . -s
1 -, 1. . , ' -. ??
(I) III ' .I ??'-.-..'.. i.M 1...,'.
..-?-.. . .1 a lu l.utMl Mb
L.tia, mil ; - ? IU .'-', loi ? ? ?? 1.. . .. . a.... .
17 lui C011111.uu lo liuod 1 " ' HI. I.o.iK .111.1
1 ? .1 lo i le 1 ? . u., Ill.irkel
quiet and ?err I h? hi 1.1
? el li-t wirk Mit' I H
I.Il N I I 1 M ?
(i.| II , luill ,e. Ill ? -
?t. .'.,? im ? ?. 1 ? I -. r lo?
... 1 fur ? 111 11 r Ki
Sn ' .? ? 1 . . .. i:\ i'
II.? II I; WSS in hlulll .1 I , I lui Ih? ? 'HI - fl
31 HI
nui ? ; .a, latti ? '.-i ( ?.
Hi , , ". U I: V I I I "I I . ? ? , ? -,
, e 1 ,.. 11. , at *.H Id I? lie I in.in.U SI -
? I ,. 1 . . M 1 \ I ?.i? m llttli |.i it. 1 1. ?i,, si
? l?l i, t sale-, Iin? I.'el . .11
? 1. : -. ?. n 1 I I-. 1 -,
' aiul (m Hie HniUh
i'ruviui t . 'U n hi Is. 'Hi 1, 1 . . ? .1 i' 1,1.1.
, ? ....'? i ' ?, *i i''""i 1 : '? r
Hin |h tut I'oai '.' ? . ? ,. Hid ? I.U. , sal. ?, 7" .
I ,..- I.il.lla :. SI 1 on ?
|,.|;l|.:.N I III lis hers |?,? ,,,,,( ana> .m, I. 11 ?, ,|
at He- loBeaiua i|o,.i:.u?i Hum- Nt ? 1 iui. p :,,..,
tl ., tan, 1 Hi ?< l.uii 1. 1 ,,,?.. Mi i. qiltttlcl
I ? M u-. all i. \i?,?l 113 ? -.- I . Veli-Ut , .
?? Hi, .Ni?, H*??0r.? V'alrOCISa "iti lit.. eiiliana, N. 1?, 11,.
1 ? . ..? is, ? .'. 1 ? . , srrauli Hue 8 - Cliron. I_v
born, li i'i.im-, Tuiii?.ii niii, f th. ..'?.- rnrt.l?h,
New.7 ,/e, . I icfirti. Ne?, 1 1 ?1 I le. Aliitniei.. I?iiiiriinli?',
' 1 ?'-?., : In IK'tl, '-V-,?'.',., l.i... ? 'U IIA'.. JolCsU.
? ?Shelled. 43'/4.1e.: T?mr??li?. 17'-e ftlra, J?> VUlaata
\.ii.'.-s. i-;-?!',... , i,... i,. ?. . ,. ...,,?,.; u ,?, '"v*
l-.-ri?. lOBIj? , rna. 10 ?lie. ; V,?. t;,',., f?
. s? ..[.m liman. 11 ?y, ?.; i ; ,., i?;fiJ,.?L'
? ?i'.j'/'j'i-., . quarter i ???? ?.-.... ,., J?>
?? ?b\
?'? ? p y '?
' : l : s I \ ?. i ? : ?. . ?
in?
I.'-? IS. I- ?'? II. . ?? ? ,
H. ? .?? I |. .? ? So - ,
No. -.: - .
?I 11 "SI i : : tor Pi nu Wi ?? i: k . - ,. n??
'?s a ? us ???III, r fur s. I , , ,
f?, S'. . ri ..
< ?na? a II S l?l.l i ?. ? . s :h f?
i mit? ?: - i ity,
latter 11 ? - i \ 2
r?
: . i i
<?i-'ii i i |,., . m
mm
?? t-. . buaiu i ?. ? iW -,??*?
'?' ?? f '" ?-'' v ,u \
? A i.oiii? n...:. ,i . , u ?rt b!
-. i ? ?' im !i. ai .77. .
' \S< ?!?'in;
'?-',ii.:%.. r., v, w ?? ? r MIxH
N. ... Kt.*ir,ei ?,.', 17* .
f?.r <?i.l l'nrnolnl s?. ? -?'??,, si...,i ,,,,.,
?i.? : i t.-. ??,? util ;... -.- . ,.
o,4
? ? In "Al , iiit.iliii, ?-i .?..m... v,,.,,, ,i ..
Si?"" P1 t.ir
Mu? ! Wi ?... ? ,
:
? .!? for W i . -i ? ':?:?'. -i? u n, ?, ?
? ? . -.. - -
... .i i, .? .
I?e i. u ? . , !
?
.
' ' - ?A'btt?
? '
noca o? .?.si-, in ? | ,.. ,
IH70. |S7,?. |t.7.i. |>7|.
'-? ?" l>< ? ? i?.. ai.
Wl < ? ' i*l ',.,
<- ?tn. In u ?_?.r,-, U90, ?,., j ., ;
Oala, iin-ii.1,121, i?,v l . ,-? ;r? i,i !,-.?.i.?
Uni, t '? -a .. bin.ifil - ,,
If.? . ' ?:? I ?, 77 ' ;i'o7ll -,
i ?? . ' .i i.ss? la -i : sU ?.
M...I. ; ., ?'. I. , ? : | . . ....... , j
B'kwli i, . , I ?:,7
?i,- ,".,?.-,
troca os >.? ?t?. iv ?a n a-rom A
w... ?f I ? -i- ... 1 ?.-;??.iv: '.'?'. i. -!i . i
?on?, lush...-.a ai." ? ;. . .' , i
.
. lundi .... : . oial . ; i
III' ?Ml,- '??s. '???? n ,| ?
. , | ,
'l.SS s . i? | | ? ., ; '
. - '
?
live. ?<?'', !? ? i ? . .
? AM? .II' 11. ?s r? quli ? and . .
i- ? !? la'.?. !"l .' ? j. |
?-?/ . i . loi JutC litlil?.
?
|
:
? . , , . INI :i . ?
Koll.ilo, I ... :
t .Ha l ... ! 1
? '
' . .
"., 81 ?i
. :?!./.. !
l?.t: .'.i.
-?
, , .
'?'? -"< ' - I??, IS-.19? l'a i
-
ii- -i H d?ill, exi ur tan ?. foi
?
r- I
IN I'l \ !:r'
?
?
I ?. ? ! Il I : ?s . :
? '..
?.
Bo< ? ? ? ? . ? ., ,i
i '.'M ??.'7 -.'il <-/V7 if. :
.?.-? ./ ??? j?
Heavy. ?
S5S ?M a ..-?; -. A
! ? ? ' <1 . ? .
ihter. T'ia,.
tient I, " s .-,,;:? f. -!,t i-mj .
v : ... ,
l.lKlil ,.",. ? / . ,
i. ich I iuloe*
lle.is v tr?'p. ' ', lia*. j
h ... ?. 1
i.i-j i ?:??. -. for i :i
' . . .Will i.ist : . r.
im Fini ?hi?a.
..i ? i. . ? . ,
? I ! ?V" ?#13 .".". ai ?? . i .
? ai >!7u??!? ;? M for *>?tp|?< |
- - . .i.?. .. i ?:?'. lu an?! l.-iBch., i ? - .
- iii?l |9 lin b . *
? - ' -
a *?_'.> .:??..
- . --.???
?i ? .??-??? Il
'
illa -' \S';,?I?.?? I
A ?Il *..',- ????" :'?: s. - -, - '
?? . loi CI I - ? ? : Butt, l-BUl, .. ?
Uli ktirr. i .. - - in ?.
, ' ?' - .... ?',..?? ?.?r ail -, - v nn
- v. .;..-.. Sa. 1 Al ?.I
? .
- . : -.'? u ? . i
? ,-,.?...- ? . |
-." V. ' '. 1 ?Cl - : ?
:
i'
- - i
!i:i l'Uli ? . ' - .
. ?; ? v. ? - : ?
.'., ??: t ?? - f a ?. . :? - .
,
?si'!-., . N- ?? ?'il' .?1 . (?Iluta)
. I ..'?.t .,!.. ? ? ., .
l'ortu ? ;
i?, m i un, : ko ,'.?.:?.
n .. lu leans, ?.?s.?', i.
l'I.Ol ;. 1 ? ? le . ?
s ?. i i ?. i r ? i . ' qui ? ?? m il)
>'. ,, .te : il.,1. t? ? ' ' i
:?? s ?' nal . - . - ?? ..
-.<? :;?:" ?M. a>n! 7?!.. i'"' ?'-??n. |- '?
? ?ni ??n ?;?>. ?? . , : i- . i :.
;;.l , |-i:,.'. V :., -,
33 !" or, ? 1
?i/.. "i ? ?n.mi.,n. l'iiiUtium. Si ebwvo. and .-u.. l'iui? . ..
?ri as* ??
vs\ it.Hi i?::!> i
at il? s.ua? bin -. . Il? .
\anl "ai?. .t .
1?. -n. ? '
i a . :
i utine.
SolIltS
We i|iio:e +.' .'?il for ? ? - - ?? f?-r
-
- . i a i ,????' ! ira ? irll? 1 -. ? ? i
..i.. I ? I'?:- Ii. *-j .." .s
N PRKIUH I - ? i ? lien.
i '
U al- l .1 '!.:! t .' '1 , for ?il ' Util, , la, I'?
? ? . .,..-?
I.i, |,i i -!?? tu?, :;-.'.ih*i Lu--' u :
vimolta ??? 18a. Od.: t'. I ? :. loi a. i ?'?
? ' pi >t, ato, o ... ? ? - ? ..- ? su
er bei ' - ..
: i ? n ?. il ' ? M lUi.au ik.
? ;..i. . .?
. . ? ?: t. '?
,1?, i . :? ..?,? i ? . I -. - t?>
? iiniliu ' ? '?
? i?.- lo Un- !.i .. ?
a ? to I ? .
i , dit? :. ?'.? ? I? ?? bAo I*ii bal
ont? ? ?, s,a ii.? alian
. - si ,(i.? ... .
.,,1? vSCI h ?'.?? i. a..:. ?.. ?. uii.i*t ?d lato ai ?
. and S '7,t ?m ? ? ?. I
ni.?:, iv -.. .: i,? o. ? .i le? . . M . I >
. al? . rlmnire, >?
? ? ? . ? ? *
.a :-.?..;? r
? .t
?
, ...- i a S?li-..t -. . IV ....^;. I . i . -ri
lin, s? ,ni.i.
\- , | . ; ? : ?.!?.; .,,..? : 1 SS i ?
. - . " -.!. u? Id y ion V ? ??
..??.?? ? . *-i 90. I
im "l: il " u'i'i 11**,'., ' .
. Il .1 I...11!. .'
! ! M . i'?:.l . I" ' < H ? ... Il J"- . ta OU - 1 ?? ? ?'
? .,.. -.ou!, in ia s
l'?sV|i. ; V. M. C'?l
-? ..'. ' 1 ... :? ? '?
.a?-, ???
14?'., < Ulli i'- s' Ana ?a ;.i? !.. ? I -i
? ? .
t .?'I '.'" ??..:'. il.,'"' ':
i i.i i;.i 1 a , -a. u ill a..?! ?i'"? ?..I, ri?u '???- ?
i ." '.;'.?? '
? pi.'. . lu li,"!.. I". ?
?nu?'. !??1 i'.iil.t Ut ...... _le ' ? . '?" ?
. i?.|,.W |>.,i'K -.-?-: -' r t ' '
liml . '?u- n? ?* i' "??: - ' ? - a
- ?
s 7 I-' v -' ? ? ? '
|,|,|. ? . - '
- ' 9
.',.,.'- i"l
. - ?
lor ?u i"'. Ih? :? ? ' '-.'.?i i" ?-? ?:
M l t, - !'
...'-,? I . , ' '?
.... tutl N- . 1
... I ?
? .??,.
l't'T ill-!.\1>
i ? -, n? tudl t ?
? M ? ?
..,i i ... ?
. ? . . . ?s ? ire
..
. t. . . , ? ? ? ? i . ? u
t.iidi
,-?.???
h
? . .? > ?
.'
- ? ?
? -
1 ?' ' *
'
lia
. e ... ? .
.i..- ?
t, , l . ' . 4 .
, , i ? ....?? I
? - ? '
... I . ? . .
lai ? . ' ?'
:-i . i r l ? i ? '
Il u ?. ?? . NN ?
l'tl.i,. ' ' ? ' s, : , ?, ? .
. ? , ??..--.'
, ,.!.?? ???? !?
foi BiMaBMOSoSa '
.... . ' -
, -.a : . , . ? ? . . i ?
loi KBii.-?. Mari ,>??.f ... 0? 14, ?
, . ? , ?. . '?hjA
,:..! .0, II?' 1",, Ct*-J I.? ..,?!?.. K?.?.f- I . ? ?
| u, I.ur il?-.?. ??' ?4?a^l *t*n i ??
,,,,H (,| ? ?, ,.- ..!,... ...' l , .. lai ??? .???? N?
- ?I. ,tu?l I'.'lllltllT ,1.1' ?!.'?? S? . '
lii? a. tsa. ?ii.vl aiul ?.u, ai,,.! al l'a????.'. I ???.?.

xml | txt