OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, January 15, 1877, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1877-01-15/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

LITERARY NOTES.
I
Dr. T}!?;?'!? "(.'bris!i.ni Tttlaa*1 ha? Ix-cn trane
Ittt? tl into HBtdaatsass.
An t*xli;tustiv'" v>ork on Beeret Societies is
pnMltdiin?: in Parts in Paris.
(?on. V. w. I'alfrfy of Barton la to irrita ?i
mrmeit ot IBs lato QCB. "?A'. Y H artl.tt.
" rliristtipher Itaiaballa Diary, 1774-17*? 1."
i? saasaassd i>> Jari MaasaB ?*t aaotaoj.
Dr. ,). llBBtaaani Trasstodl ha* in pr?**-?* a
voisine ?m -T ,, nine Imwsri r?inii??ctii".ii."
The jn?.-tl?iiiii(?ii*i PQBBM of l*'i('ili^ratli, trith
aoiiiereH'ciiiH -. nhHeaadta rarieagpsttefltoala, ntaabartl)
tu in laaaed m tuuttcarl
Tin* 1?.*\. K-lwml Al?l?(?!t BBS pfBpa-_4 a
iu< mm -un rehsase fior priv?te cu-culatmn) of hi? Ut*
ii-i.-le, t,.?? li.ui- D. Abbott.
TIip l'aii-iiiu _laaaVaWs des Intcripiiont tt
Betkm kUthm hat haaaa lita priatlafl ri IBs "Gaffas
i . tl mum Semita? ai n_"
Thoasas Haa-feea's "Talk with Bagran will be
ih? ..? : .t i ? _? : :. ?. - : i.. 11 lathe Wohnmrj a* Xethakmo, Bit
t? \i '?? lag " 'i ?stag *?.o*.vl>."
A iit-w ?dition <>f Oca. Batleeka " later
aattmsl t. co" ( tr which the laal ndiMaa appeared m
i-mi is t,, !,. panlMied la I union.
.ii>;t,*,iiii MiileiV aa* piny. " The EUutdows
of :sa.i? ?>?.," i-, i m?, lelo i to a t-nstdatahla t-tori fr.-m
file "Pliai Paaitttre ?d thoBiMrs
The t-txt laaaw in ll??!t'e Comlease?t] Classic
Bjctirs ?HI hi Bolwtr't "!..-: 'in-of p."!i!i*e:i,"allai
which Scott's novels win t? roattaoied.
Dr. Forbea-Wiaaloa t?( London baa written
a ??tl i<> ??n.-? that petunia ni detestaos about *. i Itaal
,.s arc aa old a* ktstory ar tradition.
Under title of "Eaaifl ?it Jews of the 'limp''
ti. re ?m ami - la Uml.ti ? series ol idopraphlcal
sk, telitm, ??i'.li ! ortr.nl?-. ot proiiili.i it Rncttefi .1. ?-.
I?r. 0. W. Holtnc-.'s -.-mi, t't-.il enotrlboHon to
t>). ? itcv ?eft, .i ?n-, cotloo v.m ie-upv ?tir,-, pages Of tb?
iH.uilU?: Atilinte aad will tell " How Not tomtil*i it "
A iitw work by lira. Quthrie, author of
?'Thioush i: i-f'.a." ,1. ? eriltini" " My ?'?>,? m an Indian
i??,; i.*' ?t ni t.?- paldiahrd in Leadea ?-otur Base Barii | ti?v
n.i.ittii.
An imp ?riant work on the ! ipofrapbj and
Batatal alateryri s sari ri Caatral India le ta the Ba?
glish i-i?.?,. It is by Mr. K. .-*?:? r.Klaic, in the Indian
Moth Piwf. Curtios and M. Eo-trutindes arc
ht the "tietnitr ei tdykanta, the sita <?t lir. Behlh-maaa's
. loraUona, ri which II B azpaatad tksj will pabBab
Tic Russin)' Ratet, n weehlj Englidl j<>'ir?i:il
t,, .. representation ol Basalan polities, coin
ttic.-i'i. and ttterutnro, aa they reallj are, to about start
l ? Pel -an...
a\n index of paaeajees from writings prior I?
tic etereath crniar* baariag spun tec u-pnarephy -i
Jeraaalam Baa been mad. (to England) by Mr. J-B. Mo
tu i?, i. l,,i piivatc < irc,ii.?...n.
Mr. Thoaiaa A tpden h-.c* prepared an ralorged
tthiioit ?-? Ins- iii .it.i.e.i, M.ttelu-.-i ri the Huaseol Blau
lev, win* Btograph] ol tbe Pnarteonth Karl ol Derby,''
?i. o?. a, com,. | ?rti-aitsof lae late andpreei
i
An official report of the National Confereuce
on tec Bastara ?yutirtit.u has yatt been pabllabcd to
la,ii.i..t.. Tbe ;..u..;,ii'. t ? ?niaii ?. m addition lo the
.,.*?. .in .,,.;?< a,.t?. ?>! reprint?..; letters bj
Mi i rljie, 8ir Va. Harooart and Uli Dakeol vi :.*. li.
Hind ?\ li??'??_'-i.-'ii nmiounce i'*>; Imniedlstf
HI "Alexaadei llamllttm, a Ilisiurii ilHIndy,**
li ?i,, ll "in t. ? , ?,-?-, sh-.t. at also a medical work on
?? , a. im. ? Utiiitnii Kt-dnciMc and Irrt-ucible, and ol
\ . :_. 1!.ato!,. <? !:fc.i tiy J. II, i.ry Day
? i.-oit.
Tht Atluntie hereafter i1- to contain practical
l'l:i-tl..|1oli? aloeilu tl.. S**f4 At v. Jncli ?till b( IbOSC to S
?..i-- ? .iii-i? aad fiii ?:?-.-. s inventions " at
. ? ? DU'Uiiia! Exhibition, written i.v Mr. Kdw-r?!
?i i-, glit, author id ?1;. " Atauliau ?I cliuuit-al Di
I; ,:t ...
M-., s. 8. Green's very useful paper on
? ? |-. ?-? , i. ' una between Ubrnrtaaa aad Benders,"
t the ? uufereni e ol Librarians .'t Philadelphia, and
ret? rt ?if ?!:.? ;?:;?".-iliiu-.-i o? that
I? . '/,? ,.. n. fjbrorp Journal,has beoutosuod
in ;? imiihlel '
A ^r.niiiiDir and vocabalary iA the lant*uaj.?
?.f Co;, a i,..- :... i. ...> p;,;.,'. ',;. "?it. . . ;. Mayers, an En
? tare of l?-ration at Fi II lh< 'I?;v.>ik
Oi it--l:?ntl !???'? !*',-,, In I .;;.?'.. the ? i 1.,,:,:,. . id
the li? -a.-, hltliert? existiiif*. in Kiigiimd being a vol
gaieol a novel m tb< British Mn-st-uiu.
I, ! '? ? ? . S Galpiu (NuW-York) are to
a of "Historical ?veiten." rontatmlug
sotue of the n -'- riking eplsod - rr?un bisttn-y. seleetei]
i i ?*..?.! -i oi?! the ?k ;:..,.? ' Fu r, C'arlj-lc, Mot
i l'niu?e, i*? ? ?.-??. "iiiioait, Ai?-!:
h: le ;. i .,! Di an :- auley, and i'. ?
.Ni. <*i*. Caaaeli Petter ?^ Galpin (London]
? : ? . ? ,. .-tiitii-.i of Pliakcapearr,railed
irroin ii- ?! ? . i.k?u t?. Priace Leopold) "The i told
?iie text i? thut ol Prof. Pcllui ol Bonn,
. th ir,:?o.in.-lion :- l>v Ml I'. J I ro'vall. "The
? two iloul.l ni j I...? -, " 1 a, I '..,
Bol : K . , nid *? i d raid :ll "
A lii(i'.*,.i?r,y of the Itiit' Commo-ilore Van
dt f-i.iii I-Mitd 'o be i*a-?-..a.i'i?; i.v the 1.-..1..*. Deetna,
ill tM i tdished ii ' eai y day. l_c prcrjaet wi?c
?anetioned '?.*. the l*ani*nod?t**i hlinsell a eoutddcrubl
peiio-i bel? . tssubl that he ? tpr? --a
- meuiuil - ;.- ;:? j ha in! n
i ? t i ' ? i. udHiid i ist r. .. i... ?? tini- i,'i r.-ti- ?I to a rit?
a ni- hlstor- thai I bt fmc
Scrihner tut February will i?*:ti;?ii the
apetdnaotftiai Il-du?** pram-M I story, "Farmer Baa*
s-tt's Komaiie.',''.t? ai'o a ,.'.: ? by Boyearn, "Haw Mr.
B( i ?ri no I i . -,._>." Mr. II6. Nini.ii baa aa awpastaiil
papet filian i . . ?:) <>n vvi.it ?. th-. f.i.oe ! iriMiroJ hintari't'i
. - .. : 9 ' ? -i< *.v with tin
i - Julius Beb? :i??. l?r. ilion Bdwards ?n
i tbe ,|ii.--i..?.|. " lio.? do I know ahnt i- ?i,,- Blblt ?"
aad ihere an more ei tiie esattaaad artk-k*aand th<
anual aBetelu , poema, tha
Tiie currci? i-t-iue of The Attericaa iAbrarg
j ntri.ai i? <! rutad to a report ol Lhe praecedlnga of tht
i miel m u', i irarlaus ?.i Philadelphia, laet O : h
f.. impers ; ad aad the dtscaas.? upon them being
gitcu in fui!, mn!i the B?aatee of tin* general busb-ue
tr,,:i*n, t? ?I. Of ti ; pera of chief Interest to the grac?
iai i m i. Mr. ?<.ni?<>i s dial usas - Ft?? lil-rarira and
l<. .?.I. .--s;- Mr. i* ??!.?'- ti, iet s"S i.,: Popul rOt.Jectlonslao
Public L.In in l. ?: .?ii. -po...i:-.r.-?l.,,v i"Cowyrtehl i'. it?,
K, UUt-nsto 1,1 loa, ? s,,,, i Literature,"ami Air.Oieen's to
?!it atea th, dt-sin -i '- !',?. -..,,,11 |?vt it tons ?>? tweea t-brarl
aas and Headers TIs naiutoer is one of t ? :?.-. ?al lutcresl
us Biiowini,', it, ootin? etiou ?viiu ti;<- reeaal Uoreraan :,i r,
???rt oi IibrarK-a. tin preeenl ?laiu-ol tbe American H
Liai.? m stem, a.oi what ii ion.? torwai 11 ? m -, be Imme
t?i.,t.- future.
Km publications.
I ipp?Nctirr" MA?A/aiM*;
1- inn rKBKUABV t
BUmB-MOUKLI liai i**? r.ATKi*.
BOUT BBADY, COBTAIMIBO
L ill' '(?:- ni".'.! -win. Oaaatadtag Papar, IBaa
lit lalwiiril i.in?.
2. mi; n.. ...i. OF i ii:k. ?."oactedlng Papar. lUaatrated.
Dr i .?. ?:<'.! , ?
?.Tin WAliAHH ii Manrh sThomi
4. liKBi-'. \-i.r? *t theantborof"BLutMts."
6. (.m.-.- i.i;.?. i T>? AU ..M.
tj. i(Aii.K"\.' ni;?-1-i-.i i !'..%'*? ByOailnaailltoa.
1. THt MAKUI I***. OV LONHIK, l'art IV. j?>- .,, t.
M. , ?!? ?: ?!.', Hin ...r ot " Mal. o'm,' .'.-?.
K TIM KKCd.N l'Ain OP ItH I i J il I. B " : A l.-T." IH
v? .il um n? .-a? (?oodyear.
S Till; ( Hliltrrva? i Kkf a Poem, iiv Rmms Lacarus
Iff. i Ht. ' im ; -y (il i ni. HKKo.V \ -? . Hket) b. i ?
Jaa, s i M?.hi,t
11. l?MMi.i, |K. n? CbsriottsF. B-te?.
la V.,1 N?. " l-<?i K; Or, 1 *l O.Wg l i g A?;? tK A. Part
1. i.? i.,ttii,?.,i au? ii,:i, i,. -luiiior oi ??im ine
HlghU," *\.i'.> mi tin t Bise," ?ve. Tianslatet! i,
Cliftrl * i i
1 ' I B M*'VMI!.i UOHiJIP. r_? -.-.,is et par!
Plilil 1, lai,.. a
14. l.iri-.l'.Airi-l-. Ul illK JiAV.
i be l'ot in i f.,r Jm, an? iiei/?iii t?,e iin,:M>r,ih eohaai sf
gafliu sud wl.ll? Ils | aiII, it le b?
.. i m 1er ,,| i,,t,.r? ? \, ? ... m ,-. . ., , ?*.,,! .
-nii.. suarsd ... attract! aa and i?? pro
? ; ?''?...J; ..?
i'dl'l 1 Al! Iii.? DIM. IK ?UK l!;.*T AM? Ma-I i.T
1-IIA i ? bBKHJ
1 la Rt at ?,*., ?. I t.. i , >i.?; i t in , , f I *| | )M
i ? . i i I. i. ?. I . , I K UTA I *-?'
(?K A Id 11 MiiA-.ii VAUIKI) i l'.\ 11 ?? i . l: .
I?. ta. ? :.' li, . . I : . i, .?-,] ?1 Lk.ui ti,.,,, im , I'M 1, M ,- I
il-.vl I M '.!?. . t I !..\ \\|, -tu Nl,?.?? VIKM
? i ? ? ? i its i UAia I ?- ; j..:, -1 .-mil, m rea.
der i.ii-il ? t.; l'v m M,A/.iM atril lagly dis?uclivs la
111' -I I IM i 1:1.-. I IIA I' AUF. M?.y I All BA! I 1 ? I.
IN Mai'.\zj ?.i. UTBBA1 i itl..
, It?. SIX BOOK ASD NKWs DKA1.CM
,, ".?-ii i) -s?. ?tt-riiition, ?;, p si ..
Kttnilt ? , , ibu
-i a.? l.l .\ .Nl Mill li Bisibxl, puslsars paid. U) Buy ?tt',.
Or,?e, ?n, 11 r lot of -JO i eltl?.
KOTICH. , md December numbers, eeadala.
It.? Ihe. ,,n? r , h ,|,l, i,?I ??!,,, Msr?|Uis ol la-sste." will l>s
t?. un u. h ?i.nuij ?u?m rUiers to; i ,,.
J. Ii. UPFDfCOTT A C.., Pabliaaara,
? 7ifi ami 717 Mst?rt -:., PTtrlladalnhls
CI DOM I .
D HUt? Thrssesad esplss said in Banaa
l.l i ?. II. lli.'H'Kli ?:.?.?,,f it i?n? n,,,!,,,, , ??, ,.r.
"li ?,,?,?i n,,?., i ,|. m.i,.,iii . ? wMeb do eol perish with
Hi. Uo??i in . t -i in,?, ,.i gu eel oi faaliisa wtrUi t1?- faUbsa
as?s TbeaailitsrU?,fi?.i with i.n, sudrt-uarksbleoo-ilti
?mi?.:? ut,air,.,a:p,ti. n,|i ].,y, i? ,, Ih? puffer ol el entine
, rat tel m ? slx-vi , iiks porliy, sweetness sod mn
reinv et nal, i? la? i il te Itlsaritiagsscbai-m e*uiul*nte
j. i i an auable, i.ki in? p, rt nut? of * Saw?
1 ?ol (tato, ci >?!. ?l aa
Iroi _i, i,y mi amkeeiUete, and asa% |>t?i,.sld, on reeaW t,I
tbr pi Ct- bjr Uir jini>li?le 1-,
EBT?B ?1 LAtlRlAT.
-Ol V. Sailli*/?HI _t., BOBItQI.
A
-veo. flti.Iicntiona.
PPLETONS" JOURNAL
Ft m rXMOUART.
Commencement of a Sein Serial gWMt, entitl.'d
?THl.ttHY Ifll'l:,''
Bl :hk Stj-raOS <?P "lo-iiv-' TltHr?- ihr l.il*:,' " Al BBtCOBBI
i r IBS i-iJtlii, ' sit., ? ,
Thasasaaai'Shspsr*'! <>' wbkfk staaMsssaaiwaagsaeassh
thai? _uy in. mil thine It? fiction. 'I ho heroine la
S liebeln tul cit-sll-ia, and i? faiily SS>
t.li.sl tu the ?I. SIKIi.ltlnn of till' title.
Ttil?nauit??rcou..iliis. alao. ? variety of gBBd pa-ier??, h?-.in_
Tni:rr!-|i??RrsT?itiirf -??imby " M. K. W. m.,*' one by Ni'tt.
PBBBT, th?- t'nrtl by J ?mes Tain. There !?_ an liluatmtert
article ??n "Ott* WETTSS mil!??-." by liKMr-r Iki,kk*?oi.L; a
saluai sad rsjilTBissipsgir kr Tirnn iikm-i Baowst ?
title i "Tas Mas win? Pasonsffs Wobss}** ??? ?jspbi sa "Ttsa
Panas oubsubi asp ras ui-?kn," on?- ou *than am?
ri.AvtKiv bsBBd n Dattoa OBsfe-k aso bssh aa lbs aalgai ss
?.rt;. Icon - How T?i PUSS OS A ttOOtOt9 S MtntBg BSd BB>
t-i? ? ..-ne paper aader the bWe <?r " Bt _assM I t\i,,-- HM esa
titiiialloutif til "i? -1 SAM" last -.viitliu Uotcl. " TDK TOWSS
asPsacaaoBT;** the usu_i sdnattalSspsttasati ami tmaii?.
In iKltbij. n to some sln.it paamSj the asaclSBlOB of tin ,'.r_
jiiilit ???ein,
?TWO ,YOMI'N,"
UM 1rs! i?-?n.??n of ttlilc'?. Ifl Iks J uninrv n,iini?er, hss ?"trilt-l
ssek vMs sltrortoa Tfcta ?tory in vofss to sao at OmbmbI
noteworthy I lagi la recen! lit? rat.nv, s ssrraUrr ao ft-Q ol
pi ij.Mt- powei _n*i itroag esmtlon l'int B ?teaspletely taksa
I?MM n U'liot tin? r. a*lt r. 11 il distinctly au Aiiitiicu?. pneiii.
With Sbaadaat loeal tlivoi, and *->.>ttr.iit?irc?of wnme:i chira?*
I* rlsti? of lbs t'liintiy.
l*rioe.?f ?\rr: !*:??x-ft ?r.r.ivai. Is -_5 cent-i pe? untntier: nOt
i?erttt?iiuiB. in sdvsaes, sestsge prspsM* Hobst-riptlons rs
five! lor ?an) length ,.f time
1). APPLETON et Ci... rul.li-.li. i-,
64!? un,I ttl i'.rnadw ?y. New York.
CATAN CH-UNED.?PmnoOT-m. n miujoiri
?w ccnl is..in. dliina ?? cay in Ihr bU-raUii i ??; IBs ??at.
>; ?-1 >n\ ?. in 11 i )?-. -??f. Btoodwsy
Inatractiom.
Cily.
AlSTHON ORAMMAR SCHOOL, 259 Madi
4? ct;i iivi, btittt't :i .iSi.i an 1 liillli?*.?. *icIio>l Iniuis b.'M
a in. r..-'-:n |.. ii. The rates ?ST tul Jon hati N ? r? .luccl.
'AMERICAN KINDl.KliAUiKN.?Hit* lTtli
_a rear ?111 begin M?iM?av, ?ui. 2, _t 41 i.a^t IM-at
s:i IBs l'i".bel Ideai adapted to SMWkaa wan'?
As Mllrsly Tret-, set i A Materials nmnp mnl bssatttfai, ?ir
ranged by and uai.'.?!:.? -iiirisi iiniv n?r Utas Osa Schools sad
l_mi.:i.*? SB] ; '.< I.
Manv prie,, it i*. ?ii.til? in vnnouH pint.? nl th.? PPtmbry an?
ftlri .i 1> atanp ii.
? Xur__.li Ism foi tcotbers and maeb-ers ererj :-.ft? ::...<>i..
n? tl-e <!? n,i;ni luf iL. Ann litan h ii<ltri;?rtc.i syitiiri M
???1.1.1.i bv M M ?-'?J .. ii'fi? ic-:.?if ?.pitll.t.
/*ii.\i;i.ii:!-: insti it*.,
V' ?'KNTIIAL I'ABK. NKTV V'-HK.
IHl.tli??; V?. AN!' HAY S? H??ol, Kin It i\*H from 7 t?.
HI tear- iii.l.
/?*LAss!>- IS GERMAN at (I R?sl 20th-st.
V Prat. OTTO Kl il! -I, ol t'?? Royal Mian? y OoO-S- al
t'e'i-.ii, nac?-.? :..* native t??iur?i?- by Hwadlngi tc bcriniitra
:?? ?t a :?;..:?? i-.?-.'?l.'iH. "Hit:',!.- l.-a?l.? t > s;i,*_kiiut "?II is
ti,?- ?? ?>!> ne ?.,:.. ,". t?iii!i a biacticsl kuowleds? of thi- in
portant i'.**." im: ?? ?'m, b _,iua ?I. Apply i??.' ? ii'-n1*1%
iti:. i.. - \i \ i.nr i-'im::??;< *i TEACH??V;,
I " -N.'.ntai .li. lui' ten I'll ? . :i,.-?i, ii,-,r,,:i>; ..?.. e\.? .*??
, .,- , -, 1 .: . ..,?:l..?4.ipi ,..' ! V 1, I'. I ..1 .V. V.'. t .>:,;
^?LOCUTION.?lb :i Omdttatr <>! the Miool
I _ ?.'.',??.'., ir*, i n t"nlver_Hy. Kei?t*cueei Prei '??.'.
Winvti t i"'-. I . ?:. -.1 .? i".. ti N n wn ll. I- Kiyiuoud,
:? i'.eini. Sptdy l?i M?.?. I-I.e.l:... 16S ..'. i-llh si.. N. V.
I HAKIUri PATrON"? ( liis.-i-nl Si-iKuil will
?"? lilit.?i'I-N V.li:?M.siiA\. Bepl 20, Si ?, .'AA l?mlu'.f, ,?.T
IfRS. L(>?!SA B. CULVEH. Teacber of
.'t .11 ? . .: ? .?"-, ti..tt.i-, ,'., Studio. Nn, .'! tasn
...'.' I . ;? !? ',. ? I **!t. I?, iiaatln .i??-.., .Ii. 'A I...
liait, Mr. J inn - M Hart
M!i>. I", ll. BIJKNft, Sdi??Ml. c,\' PHO
.'..).?; \T*;r,, sa Park-row, l*hon>u-$b tralu.n u
l'i. i,,??!.?-.? .'. Pimclt .-'.ei .i.i.inl, Cbii?s:-s taufrbt in ?
. , ? .".. ..
MISS M. IX ?\ A I.I?
t 1 as-i? in DKAWIKO AND WAT) l! ri>IA?I?_?.
I roui Nnt-jr?*, 788 !-.r ... 1 ?.,?.. i:.??.,i SI.
Ten ?..--':,', .-? , a at one boor es ii iu the stotlto, ptt)
?i le m -t i1. -il .. . 't ,. ,;?|, i.t,n ?tul In i..a.if lui' ttt.? ul in..it
fin..,- ? ?a. m, |,,_tl ,?i
Private ins; ruction in i-kaw ixg
I f:?.:i, .';.'., ca.- . a!. I j a'.niia. , i. ; ? I ;.':?? i . pupi
O. w. i?iii-:.NM- man. -?'.i-, Bivadwap, Boom SS.
Couiitrv.
\Boai-lini; Rchoul for 25 Boys. 0. Wintlirop
??? .n. a. M. .l'i r; i ? . -:. ?i t', ? -1 ?ii? at? a- < unntr, fi. ^ -
4 I.IA'AMILI! IXSTITI'IK-Vi'ihiir Hoard
j I -.'....,.-,!.!i. .,,:;.-. VV l-|'i I? t IpT, O. li.?*. i'!.-. 1'll.n.
\l!i)MI'.l.!Ki; Itonrtling St*!i???il for Voiuik
Bull i Hi.-l ..*...'!.. li- ?,. :??,??,11, i.. I. S--JIKI k.J. .?.-a*.
\ l-ll.'r-r-ci.AS- 1>RIVATE FAMILY wouW
.'% i',?.-. "-.,, ? 'ii.? L-e ?! lv> or t?in . ?'Hi I.IiI'.i'N" ??.?
. i.i-l n! .aie, tllMruttlnn :. .?. -..?-. u?:,. uiu.-.i u
?*? I; pi ? i -, .'tin i'...r-rr,'. i. "... Not atOD, <'tun.
ivit'i SV Sti.iiibiiv.im!Female <'?.?li-_r?*,Carmel,
' * ,,!?.'.::;?.'. i ?* ? r? .???*...a : . a i ::??,' t- : ? ai 11
. -i ? -. ?? ? ou i ; IU ?,i c. Mil lii. .'.. *!.
0F.AN C?LT.E0? and CONSEIIVAI'ORI ol
HV01C Biu?ba_iUiu N. V.?Paryouns ?-ins, '-: ??
j',.'4l!_.'r l"i I!,,' CUtir? ."it:.-?' -ml t .1.1,1 1 ? .ii ?r v Court--.
Vf t?a! ratea foi ilaimbtt-ra ??' clei-syineti. VVi-t-kij ii.---.-iii
? In.- ?i-.t-. K. A. I* \ i , KSOM, A M . )'..
?^n??TiOLlJ INSTITUTE, Frochold, New
I. J1-1-, ,. .. l'.n.-ii'iir. . '.(toi for Uni -,
R. .- A. '? 1 il \MliK!!*-. IT,'.. :??,:
1,'AMILV Sl'liooi.. Berlin, LVnn.?N uni lier
I hntiteit f'*.**! I i.iae fm i;:..rt m. , !,il n :? ; le-aillifiil loca?
tion: ). cil. ? hu* :? - . ? -..i?- .uni u. r 1... u ? Winter Term. Jan,
'_' . tils. ' Ul*!! .111 i, r. 1 -*,.:-. -.. li. un. m. N'es liaveti,
? . ;:? , ! :.i? B.< ???..>. r.i'.re 11,, ?.-r.'i.'i.. and
PORT l.DWAUi) INSlill JK, N. V.
%m- ItATRS BRDIT? ED TO BIW A TKAB. __Q
Flit ? . ?... .-ra tu prepare loi ? 'ulic-ie, loi liusun--. er foi
! ,:?? in- .,...:.:..: ?n; . ? ? u r - ? -, ? ? r an] n?ii? ?i.i.i.? ? i:,aj, ?n
rbosrn. AdiuiM-n,?.- ai ar.y nun: i?i .'i?oi lu iijtllv.
* J'--. l!. KIXI,. I?. D.
/ miU'I-N HILL SEMINARY foryoi?ne ladies
AS .,1 uoi'n? t-uiiii. A'Ii.-HJ BTIBB KBIliY N?.1_M?N.
HIGHLAND MILITARY ACADEMY, W?.i
?,-l'r, ll ?. ?:,?: ? .-i"*,, l._i!.- l-'.li. 1. r. II. MK'I
CAI y. v *?:.. *-n|.;. _
II? ?M!. KCHCHlL, W?Mtville, Conn., for lioys
1 Iran >* !.. 14 . lin.il?ii k. In tenu comnienera .lan.l, |s77,
Iti !??-,?? !?? t .1 ! . Willarl. WertrlUr, ami Joel IV. Ih'l*.
II II ??? '?:.?.? IH?Brosdwsy. J?. V, ITOf. W.W.IlVlJl Prlu.
|KV?N(? INSTITUTE, Tarrytown, N. Y.??o
I BilUiaryi ii?>?>rii:i? fisir reahlont iinttrnci???*. ; ::, :.<>.:? i
11.F ji.-Ji1*. ?In .lu? ut TUOltAS K II'. It l'Ai UK'Ks, .*-?.?
Broadway, re??mm Atl_?Aa.HACA l?i?t\f.; Prinelpslit.
lAt'KSON MILITARY IN^MTI?TK. Thmv
*t lown. K. Y. Artdro-s l'.cv. P. J. jAi'K'-''?.-'. l'i-.t.r , ....
K??1.SARGE SCHOOL FOB BOYS,
Hai . ili<"_ K. *..
?-c!iO?.l leoneii? ?-??;.t. 11. K01 lull .u'iji mill?n u.Miea?
tl.KI.Illi.? . I III l.M I -1 i.V. I'll...-ipal.
r. PLEASANT LSS'lTE.?Private rlssses
r.i '.,, - Atuh? 1,i,M.,-?.!?._[:.??. I*v;.;.l!.?'..?.a-I,,A.M..|-Iie.
BS. Ui;.-?'j'- BOARDING ?4ml DAY
ISCIIOOL f'.i V'l'V?. I.A!.II.'- lud LII II.F. t.ll.l.-,
i.t-.l? h, ?..i.1, Poitt-OIS. ?? i;..1 186,
?CK?-AND ?nWiT?TE for Y???G I.A
1)1 K'-. Kyi ?ni H id on. i:?-iiut..'u. s'l.oi'.;iin *'.,
i' .. ' '.',' late I'll ..!;: , I ?A . II*? ?.*< Il ? . I ll.lv !'l,l,c,|, I.
u i.i- : ..i. .u??i AI.n>.i:T wi.i.i.-. Priudusla.
IL1TARY SCHOOL ;it Crot/iii-on-the H1..I
mni, between Pftckikill mI-I Slii?_-?.ln_; ?'. I;. WAlt
\ M Prinvilisl i et,*? m im , '2o -it-iii- ? bulldlnaue
..:.?; ?... .?' ? 1?!; drill l.?'?lii, .?'.i '? , 1
','.., ??-. , -.?.,,( 1 1 ? ein i.i. 1.
\| 1. PLEASAN'l' MILITARY ACADEMY,
4TI A Hi i ? ! ' i.i,!-.?,- ' 'I'- ?I. I DM I
-.-, U_?l !l 1 1'-".'-. N. V.
Ici i'. n o;,? be Son. ?
IAMIM, I
.?.'? Ml?. -, I. S ? ' " '
IJEEKSK?LL [S. i.) MILITARY ACAIlEMY.
I !?.??....? - ? :,* - - -, ?-..i. i If A III
ts , Il HT. A. '?: . Il< illKI 1 1'i.s.M fi, A B
p??SNSYLVAM.N MILITARY ACADEMY^
1 . ?ii ? 1 1 , ?.-., 1 ..?1.
- Jan -)
1 ? r . m ul ??- ippl] i*.
???.i nn ? if*. -11. iti
M
AI
?{
y. j
M
?CKLAXD ' ULLI '?? . SYACK, N. '?? ?
1 ? 1 ? ? ?.; 1., ? 11 , ? ?. ? 1
?W?. CLEMENT" I1ALL. Elliroll City, "..I.
> * A 1? Obi ? 1.1 -.li?li II ?". ? ,
ni ?. In th? ' ?1 ' ???? ;?"?i ?il.-.- 1. ;. i?. , ? m . ;? 1
'l'Hi-. Is'Sl Clft-siesl. M.il : ? 1,1.1!;'!. Kiigliih 1
1 sol Mlliiur) I liai ru.s lui boy?, ... i?i II 1.1
,l.i . ? .1 Uiililui mi, N '. Itettj.J_a t l 77.
rpilE WIIOOL I'M 'lili. Tli?FX
1 In H'i.l km alian i ' i?. ., 11
il -Il 111 1 ...... . . 11,1,.,1,
,1. , .,:, .? ?? , : ,1- il lt.Mll? , I .... I . i., ,1. I , .
n'KSl END I.NSIII CT1-:.- r.u.iily school |
l-.i > ? > ? i ? i_- i4.iie_. ^^^^ > l_ CAUY, l-iiini,? i?, Ne?
Unen, i -um y? :??; toi. i n si
IVHiWPLA?Hfl V'K'N?; LADI?S' HEMI
T? RAB? A i.-.n ? ???.I .i? i-- a pupil i.mean
fil m (? -n ? o . ni liii? .inn, l'iiMn-ii. luQsli. sus -ii -i<? la I ml
*...ii a.ti'' l'ii.iiK i SrawlBf Mi.-i i.iiniii.c a ?'.
m. B. Ait.'.M.i.*.. PriaiSpal
YOUNG MEN iniviii.ly Iitti-.l for CoUffe,
t'uuditloue'l itinlKui?? luSsra t
9. IKjUM A.??'.'. SUu-kliridiri-, Mt?.
YONRERS MILITARY INSTITUTE
? fur in-.. u.; i ?nt a, . i.i* I t-eai, lie?! 11.). I ' n .?lia i men.
himamin Mas lit. mm Nu. SAI raabraa N. V.
L**??k\ PKU QUAKTER (uoextraclwr??*) i..r
riP*9*t yiMiBBBMU mu? l???j>, ni SIIOBTLIDUK'S MBIHA
At'ADKMV. Ten liixtlil lorf- ttt.? ri.iilual, ? ..f \ ,,i. ? ?,...
Addreaa M. C. SllultTLIlXll- (Hsrvai-d A U.i, Mulls l'ami,
A YKAIi.-IlOARI) lYii.l TI?IION
M WptAM ,,|,.,l A, iUleillt A.l.'.li??
Ho?. MV. id. i._ii__r. iuj--_B.i i, M - I
$100
Sitotruction.
Mi?cellH-iSO'is.
^RATIONAL SC?Kx'L BUREAU.
I HI.Ala.| \ I- I ! II- ?till -I'll, i.tl. l-.'ItillMATKlK
r. ??. f*?ii?.'.i tad l*oH-ss in itM-niitY pu Kl" tetateudiag
school |i.i(infit Als,,?. i...,,i i ii-,a! ,r-.
PRINCIPA I it .in,l P \Ml l.li:?* .up-tin. ?th TK \fUKI-s.
n:A'Tii*:it>-4i">r'lie-i nin TiromoMh.
S(||i?,i. n.i.iii-, KCTIOOL KlIlMit UL. -? lioola
I'HISTINo. M'llooi a nvKl'.i ImIMi, *?< , Ar.
T. CUTKHWUBTIl PIBOBKBY, DtaMaMs Uuit.iii.if, N. V.
Danruiq OVriiormic..
LLEN DODWOR1 ?Y* DANCING SCHOOL,
? ni.M(i\ hi) id Nu. Ml l.fTH-J.VB.
wow otras pobthb bbcbptiom or pvni_a
K?,i **artleahui sated ?or ? ?v.-uisr.
Prlrsts Leaasaa eaan iiny.
?tfiuiicrs.
APKENCH ??KNTl.!:M.\N. spfeakia*Englls.
iiu.iiie.ii, Se sirte s passUae, m Sestea if "paastsSs, m en!
lugs ?el,,*,., .a laiiiili. lo lKAi'U il. it? h aial tli? ?leint. 1*1?
;i ind performer. Adiln?--'M.. Teuciirr?'Apeuty, 1.70? Cas?t.
Iitit-M.. |-ltii-?1el;,i,ia.
AN ezpcnenced ARTIST desires n jio-.fion
to a amale achsal ta gl*ra laaseas in fr^.*-hini drawing
(pencil, i?.small sed erayooli kIk". ptauMiislii**?- Prirata loa
StUM at pupil's ie-l?l,-tii'". Tere,? low. Ii.r 1..11I,. ala", tel
iire.s AHT1MT. Tribuae l'p-leweOSIee, 1,3 m Btrosd*say.
\ YOVH? GENTLEMAN, who lut* had nn
? - Btlisl i.|i|.?.|t,n ill? >? for khi,!?-. ?1 ?lie* a f?te rriT.it?
pupils to lastra? t m th,-, lassV ? ? .nie pm stdag post grad?ale
??tiltiles in ? ; i-.-.-Tk ?veil, tit referen? es and leMliiunil-is given.
Ail-trtcs (.iiAlo'Al'K jH West Slst-st., New-York city.
??D?CAT??XAL BUREAU, :?"? ?n_?-a**|ttttre.
I - Bagaaa_a*a_i aada t-rTeaebsra ?to stargf te seb?ela and
I-milic?. ANN". IIANIlAJ.L Dll.lll. M,iiia??r.
?FRENCH LANGUAGE taud UTER?TURE
I by a Psrlsiao geatleteaa. Terme, S20 pm nunttotui '-'"
li-Hsen?. SSfl .11 inipii's r?sidence. Address, h> letter, to M.
l'*A UlIKI . No. ! I?; ',1 ,iv, . _
MRS. ANNA I?ANDAI.L HIKHL. t'-aclier of
Wsadfan Bad I'riui.ati,- _i tien. ..J Dalsa t-qtisr.'.
PRIVATE LLSSONS in DRAWING from
-1 COPY, CAST, and LI Vli, tastadle er ps-ftl's retSdenee.
IC. KOBltl.litt. T.,*. BrsadwBy, Uoom ?. _
' ANTKD-- A lir..i-i-1:isH l.nlv r.'t;i?lii:iic, Viisn'ii
?t .i?*a.-.f, -in,-f. rr, I f,i VU K l'l'IM ?."AI. In W'i ,t
itV ?1 MH,| ; fOtel \ , -f?tlll, llllll all 1 \|.? Il?l ? pit,,: -i-, _?, O"!
1 sil at I'.'., Wesl lib ?t., iiiiii.e. i? ,i?t>.
w
ACnANCE. ? Bplcndid new rpii_.it and
Bsjaara i lABOfl m i?i,n?, an,i real aBewed If par
cbaseti wo', in Hie resr flre.test re -luttions te ?*.?- r> eastoan ri
tvei ?iiitu.i. ai I?AINBS i.no--.. i_}__d 1476*Juare.
'-lrt-i
i BR?UTIGAM'"' Upright and Square
_as PIAXflB s re -tee-mi t., onto-: pri?es inodcrat? Cou
?tant*- mi i..tti.l, s It!-'? Bssonineiit lit ??-? .iiuMiumt Piaeos
tr, ii iiesi mskrf-, Ben and seeaad-haad Planas ta teat,
Vk'arcrojioa No. _'' t'nlou squsre.
A GKEAT OFFEK POR JANUARY!
__ We ?ill. daring Ibesc HAUL liv.i. . lo I'Ki.iU'
AKT I, ??*, ???>.?,?,.? !,h, |. \.mi*. and OROAJia,nee and set
i o : !,..!.,!,..: rti -i ? i.??.* siski o, iBeiading *??'.? i KKm'm.bI lower
prleer. Im essh or Instatluii-uu > r to h ; n'til *?.o<l for than etrei
beforetdft-redin Ken York. WATK1WMHKA?fi,HqUARK,
,?li?l I I'HHUl'l 1 AM.'- anil UROANN srs II,,? I'.1.'!
ma;,i. warrante- ir NIX years. AOKKTS v.an?i:
iiniHii.iii-?i ? iii;i?,.:on s nailed, ,v llbrral diecoaat toTea-'i
ti-,, Ministers, f'finrrh-*?, Hehools, laO.ltres.ttt -:.? ? t Mn-i?'
Blnalfpnee. ItOKACK WATKUH 4 M..N??. MannlatTiirer?
snd lieale?-, 4(1 Html Itth-sl , i ulou ptaan*.
POK SALE-A *-'??(?d VIOLIN and MU81C,
1 m!!, ?a-,,, .ie.'..iii..iiiiTiiie'ii. Ipidy st 134 Rast IOlh-1 .
I IGUTE ?v ERNST, old lionne of Lichts ?-?
I i Uradbory, sSerlbsli -f-dendtd PIANO-POarKS al idw
pr.tr-, mular et-r laontlil*? PSl a,,-til--, at 1'J K.ml Ulli jt. A.no
Smittm A.MiMllt'AN illl'ii \N>.
S.
X. BALL ?v Co..
Cliiebstlng-s, Sti.',.? ,.? '
?;l
(?.re tu-n. on lu-i ?.?;... .o
rjniu??ir i'ivNii*?
rtaant ami Ol?am law
Foi -AU: ?m RKNT.al
ui \Hi_n .*. "-..vs. ?au.ifsc'turers,
aNo. '.',- V. -I ?: 'oif, ??.,:', S|.,
It.tue-1, Plftli aiet Mxth-nres,
w9u<m o?rmncra.
AMERICAN STEAMSHIP LINE, bptwren
.fa l'!,i!i_lr'? his ?D.I liver-tool rslline styn enstowa. Than
rtty? tto i_ ;?. ,:.-..*, ;..;, i, iVeditt * ?u Uverpoot
htesms-r* to -ml n? i-, r?e..-, i. !? : a sa follows:
'LOKll ( I.IVI. Ji,?. Is ?'. ii v- f .St-'V.-.YtiltlC .I'll, t;
(IUU. ...Jan. V, . im'Iana.Peb. 16
1"-;:?.V.*M.V,'?N1A. . i'el, i | II.IINulS..lei,. *.'*.*
i*t lea ,?! i s-ss-fe it? ' :-.. rsaci :
CsMu, $75 U? $100 taten liai .". Btt-rsge, r_i
l illi.i: M Lit.ill'.. :-??.?..-, t.? -i,. Agents, Philadelphia,
ami 1- , . . ?: X, ).
lOttS "??? MpNM.Ii. - Batter-I I'.,'.. S'. 1.
ffiREA. WESTERN STLAMSIIIF LiNK.
'S NKW-YonK Ti) nitr-s-rnl. (Rng IiIHKCT
i. ? i --- .engei : i i - -... i. I'sedUT, Newport,
(?iiai., it .: ?11 i ?? ... ,i, ;.. tii?) ? bsnncL
: ft OKI 1*1.1 IB, f.n?i l: ., I
if>BV*?ALt ?-I i.i : - ? i . .. -.til UPA*?'. Jsa.-7
?i >*?ilPllt*?ICT, Western .. KATl'KI?AY. Vt
t'ai'.if? Psssage, "Ob.. *iin... ?? i ?,i-i?i,ii. (lit); intu?...*
diste --i.., , .iii.i . v . si ..?,-,. *;.,? rarreiny. I"re Sid n? ?
Ige i -rt t:.< ?t. -. t ?'. l'ii?ti-i..- KI nal ii,,v, it,I. Pcrfreigbl
SI ;j . ?. >|.|.n a
IV. I MUKIiAV, A?t til. .,...-. o ?-out!, -I,..?,.. Vor*.
II AM HURIS An. rican I'nrkt i Cttmit*, i,v'? Line
? i, i I'LVMUI ill. i ll":,.i*.i! la, -it.,1 HAMiti in.
1 M I. l'A.M \ I
I \ I A I SI
I I" IN*I
17 W' 1.1. AN
la i ?'
la
lls1ssofpasi.Bceto Pl-rmoti ? ? bburg. Hsuihurg,
. m : W .1. I'-: ( i bill
-..hi, s., -,?,.! i ? n,,:,, Ri,:.:. -i,..,; .? i.. i ii.:.. eorr-ii.-, *...).
Kl'NHAMIiT ACtfc, i U. KICIIAllll- Un {?,
ueneral Agents, Ueuen ??..- igerAgenta,
? i i.i B.Ist.,.New York. ?;i a.i.iut.-.??, n. ?
N.MAN LINK.
MAIL M KAMK!!.?
N
POH QL'i KV-l'i'i N .?.*!. I |VI ('.POOL,
CITY (?K WaKlalN .HAT I'll DAY ..i,,7 J i. at
< I TV "1 '!?:*! f-i l ?*.S ? .1 I; |? A Veo. 10. It D III.
CITY OP Kit UM.'.-1 > .HATI'llIiAY. Keb IT. ', mH in.
from Piei ?., *. i.
CAniX, t*ta and -ion. i-.,ii. Kilon tnitftt? m, larorabU
Ii
.*-11 i ha?.?'.?**..-, t mi, t..i Brsftsalhia ?titu*
s.u....n?, -i itero, n MDiikiui sud ',-:li roonis tiolilBldps.
Jiiii.n t.. i,.? it-, a i?, at ,;, ?ad ,u un-ut? ?. ft. v
VATIONAL LiNK.-l-.-i N.t.s. 11 -_q_ r>l,
4.A S' 111, in. I. POll l.,,.| ,,.S.
BOLLAN B -?.?It lli'Ai. Jan. !I7, _:30 i.. m.
?"?:.:?!'?- K,'A N AN U I IVKHPt-OtL.
ITALY Jan iT. ..na i?, i 111-. ? ? i KKNJan. 2t?,9s m.
i and sleerstre ?.:,?-??.. ....?, Ifrnfti inn, ?I upttardls.
*..'? SI I. iv !???. r.i ..-. i '?.,. ;.,!??. ? ,.'... nu ii,,,.;..,.
F. W. J. il f lu-1. Msaager.
VEW-YOKK AND HAVANA IM.'KlT MAIL
-~ LINK.
? ' '? i > ??- *'? '????: - ul r. guiar, at -2 p. m ttam
Pe i :?? *? ? Kl-err, ss to .,?i
Kieiiiimhti. (iil.l ^,?;l -. ?Vl.i,?. i -*,,?, Y Jati ?i
?bin ' I.YDB . HA'll"UI>AY. Pel? 3
A?.-?' 'Is. ??!,> it|t* ???? il. I.i fi.a.hi ., irissagi supl? Ui
??ILI.IAM 1* I'l.YIH A in., s?. H lMt-t*/|iug-_ree_
Mi Kl.l.i.l.i:. it I IN,. ,t , , . A..'?,,,? i? lUvami.
yiiRTH GEKMAN I Ml. I?
BTEAMhlilP LINK m i ,\ ?__*, NBW-YOBB
- I i ii a UPToN, ?*> o i. i : i ni \
("OJIPANY'H I : lit fool i<?|i,A|is| llriRORRB
\ .'a h ?it.--.,..111,1... J..*. .in i un-siit Futurdat Peb I
AMI Till A.'al.rla? Jan. "_7 I I'lil.lN, l-siurdat ? . I, ' ,'t
ItA I I - ii|* I'a-s \,.|.. i;? .? NKU voBi* .., ?,-,, ? i'llAMI'
I'lia, Ii A? UK, mi HHP.WKN ?
PIHHT (Alll.N. 1100, robl IHKCONIJ 11AUIK. SSO ?,,1,1
KTKKKAOK, aw. cimeae*.
?etnra Tickets st rtduetul rats* Prejiakl HTTragt certiii
j'oi in i, iii ,.| |uw, uxe spplr to
"i.i |ilj ii- ,1 Co.,*.' ninrliaggTiaa.
New-York, Havana ?*? Mexican Mail S. 8 Liue.
??"??'i.'-'.. * Pi rg.N'ortli Ktver. at S a a
FOK HAVANA Hll.1,1 I :
l-ITY ol NEWYOHK.M ?J, ". I.M-A Y. Jan 17
? ! ev\ 1- 'iii- .,, . HAV KUAY.Jaa.SO
LIT*! Ol M 1*111 DA. MA1 I RIIAY.Jaa ?
I?< >K \ YAIA ( I.i /. IND Si.W-tiilYY.W?
. CnVOI Ml HI!,A.**AI? lll.AV.Jui, *J7.
, " '?? ":; .'???' ??'?*> '" lean? I'tli *. ?nil Peb. .3 tot
\ , : ?, , aa tti.-i all ii,.- si.?-ft*.
1, i it :;-i.', . ,.? 1 ,
1. ai. iv \ ?;i,i;i' *. -(,%??, :ti ;it?i ::?? Rroadwar.
ONLY DIRECT LINK TO FRANCE.-TIIE
..IVil.M VIlANMATI.ANTIC* cum ?'AN V- MAIL
?1 IMKIIN HKTWKKfl M V , ? u K AM) HAVllV
if i.i s,, :,i i,.*, yo, 1 n, u, y... :ci tit? laadiagot uaassa.
? '" ? "?' .1->.n ?ii.*l?v.,n,-r.,ii;,. far the Contfrasat
ta-nn? 1.led --..iii ? -ctrl bell 1 will ,?1 rrj-o Pier No
???.'. North Hiver, fool ol Mm ton ?1.. ss lodowc
iiiA.it'. m,,,.;!,- , . *?,?. 11 i:...? t..,_ii -j; ;i ?, ?.
, : I. Otr l'A.?s-A',l. l.N ,0 1 I, ,, .1 I,. ,,,, "
1 ? 1'ai.in, SHU !,. SI o. secoriiliig tu acoimuudaUoa
I'sbm *;?., Ttnrtl (Jsbla, |:o. UMuru uckeuaire'
iliii-oi ?
?^o;.. ta.1 ?accnii!iiii?i;iii?n, In?litillne i?tne
'"??? ' ' .11 , ? 1 1. ., ui i, .?ark.,i
1 OL 1- ." ni UIAN. Aseni K.? :..? Broadwai
pAl ?1 U MAIL AND I'ANAMA TRANSIT
Vm 'Mil 'i.i*. fAPAN, L'HINA, Alslllll.lA
N ??"./!.'. I A ?- |.. ,!:(-.:- '1 1*1)1.1 Mill?. OIlKtloN, .?:,'.'
Nul . . irr.
I.? ' - - 1 ? ? ? . i - ; n : - -, ?,?.? 1 -a\.\ MA
Urai . Ja n;.
t'i . ? . ^ i .r ' ; u.,. ..,-,-, iib PsciSc Parta
Ii.. . Kl -, 1-, ,i,..l \I'A t ss- ?? t 1 IS t.
?illp l l.e i- .*. I III I. .... I ., 1
' tont ? - .non ,ii lalsat?. Aast, e... .;!,.|
?
P P.KAI..1 l?l l'ELNi:si>AY, J..a .*!.
I ?-..??..., 1 - ? . |.|.|?' to
,., . ' .., arts 11. 1. ..1 :.,.?. v. -. i,.|,
1 1. ?> Pit. . ? - lt., I . : ,
?*,.D .-? AH -I KAMSHII' LLNI . uniwiuLt.
11 |>n II tales M?.U.
Tliein 1 ? . ? ,?,;?.o.;.-. t,?a..11 ,r tntwern
I ? , ?' I ,,.
? Isa. 10
.,..|,ii ' ,0 .;
Il?le? , , I ., ?
(? '.'??. +-.'.j.
,1.11 IV . . .. -"\- , a. ?",:?, iv Pbll .,,. I .
?I., ... V.
J"ll ? M 1er) ;??.., :? Y.
lyillTK STAK LINE.
Pul? -a il ? - 1 -w \ VM' l.i\ 1 RPOOL
1 All: VI \.. 1 111.
I N ? ' 1 > I \ I 1 I
't ? i. , l ,?. 1I1. Ijiii" I.n,m? r ??:,:,m 11.:,-.!
br Lied ., - ? . ?? ng Miutb id Ute , inks on ma
1 >.iii-i.
r- 1 1 \ ?:..?,-., 1 i.i. \*i. .0. ?.?i in.
( 1 1 n . t 1 1 n 11 1 ? , .-..,..
AM: 1 A 1 ,, . -s \ 1 , ,ui IV. Pau lo. I ?,. in.
D 1 ' ' - . u , -a 1 1 1:1 .*..:? 1. . ; .' i, m.
iiciM rill: v.Tiin 1 in lux i.. PIb.ii ??. r.ninn
i.i*. all
I beat , ..,. I m iili?ar;,.,.it? il in n j?
-Minim?nfr, 1,., -.,i....i . mhi, ,.,?..,?. Ptmiklna, s-r' Rath
? ,?.... ?* a. , - .,?.?. :,. 1, ."?.? ? ,,. ...?1 .,.;, ara
le-.t It 1 ... , hil. 1 .1 .1. |ii. 1 ul i ,111,0,11 , tu -i !" man UI s ,!?
sl sea.
MAT*--" Maiooa, fMu aad IllML _?, 1 Bstura Tlateta ?
Is "... ., ,, :Bll -.. ?. ., * ?
1.1 .1.-1,, n>.1. ,.i |,t,,,? aa 1 ,.(i,er ii.r.?ii...i;. n. appl/ at Hie
l ? i..|...1.) .? < On ?? .No. -, i.i.,?.?.., N. - t .ok.
1_J. I ? I.i li-, A_?:.L
THE MONEY MARKET.
officiai kKi'oiir x. y. ewe* wsvttAOOR rdi.sr.
JAMUAXt \3. 1X77.
OOVrHMlKM B-S-OI I ?I PAK I ?111 NT -10*4 O'CLOCK
AM' 1 1 ?*_ ?)CI"t.K A. M.
DBS so tne, titiA
4.UJU
V s Ca. RagM-rsd, i.*?*?l
?-H.INX).\US
?_,-,,nun .),.-.! i ? i
10.000. i^.llii1?
U s Sa, ?-mii??iii?, ISSl
Uli.HIHI.IM
,0?.13.114
I'Mi MCoBBOB, 0*. N
l,',.o?iii.lie.'?'??'?
?_o<)*V?.19.110>_
L I t? ?.'??i-ouptiii, 1806
1'J.IK ? ... l_.ltl')?_
Dllij RaaSatrred. IH1
b.aoa.ISB
ba ni
r s r.'2'i?-?ni,??.n, I-??*
in.? n >.?it 11'-'"-*)
95.U0Q.1" 1 IS
111.14) ),... .;-' 11 ''i
ifi.il?>>?..ii?
t* s be, <'?iui?-ii, imi
||.,li.ai.1-1 II! 'i
V 8 be, ketri-tt red. I*"-1
a.-..? ssi.u* 112
.i.'ihi.vi.liiU
V n ?'livret!? j, t*
c ,,,????'.i/i ".'??*
nWI IK > Aide?K) b. Hi JDTK A. M
Saiet of Stall Unnde?Uai'.rowt lUtnde -llank and Kail
rond HAtwn Oapnm Ototwet, *e
Uuutouii (,?. L I)
I,MO .'ntU
Mof?"?, H nn?t M Jo
Im, i)7i
?ai'?'. !' I
H y yiw.r 7-, n 0
1 II XI.1??1
All. 111?.I HllH IM
*- (? Il ... Il?*
CBIr, Ilur?Ld UK*?
-, .on i. I I'."a
15.000.. . II
flu.. It I .t PBS 7?
1 ii<?0 .100*?
I i M If?. lOtU
nur. '? it ?n?t ti \?t
1.0?? ' . ?>
Uli .in?Ist l'niil tat
?Al' IllT
ii mm ... .liiO"?
ltd uid-tt PCS K
?_i..i?. i.c ce
Erle 111 -or?
10.000.104 ?i
trie f.lh Moil
1.0 it. M
Mich? en Sa, s p
I.n .11 :t ??_
..i? i?.Il3'i
'?.,.-.',,- lut
? o . > .. l.i'j??
Mich l'en 7*
a.? on A02U
Cent i'_rirtf l-t
?'?Al * ??r Iir
ft,Oft? ... . '.' ?
Cent I'm-lllc?! It
1,000 . .l> S ?I
1 ? : '??I ...I??' l<H>**j
N V cm 1 ?.r. Croup
r..n?ii? he li -, U
t'nii.n 1'iM-iflr 1b1
I on.I0S-V j
?.', ?>0 Ml-1" :
fnh.n Pacific - P
10.0(1 ? I,< \'4\ i
I'liinn l'a?* 7?. I.fl
i ?. ono be.lulli j
SOiltb I'HClrtC Jill!? ,
..f Me
loiltMI. Ik- M
2..000 ...I.e.. ?'?n'a
ht I... mnl I M 1st I
I .nil . IQ] i. i
Pleine H..f MS Nt
l<?.?!>,>0 . h7?7 .
1 BO?. V?:',
-?O.i.OO. i)s
Toi ?nil Wi?h??h tut
HI I.nuii? luv
1 n?.o. Ti?
Ali'ii ami T II 1st
Ib.tmio. .IDS?a
?.n. -? . ii 2d
??m . 7a
W l ?.cup, li?"*J
|-,(h II.101
i-iitH. t -A'.t?: lut
.,,1 tu? .117
Am? iirin ill limik
i..i?:?
Fourth Nal Bank
IS. M
Hank al OoBMl? rce
SO. l>.-h:?.|ofi<'4
Del a?'?' i! ??' ? i.'
.(?....Ir. -,'JU
M . 7'iU
Partfic iJ_.1I
KHI....1?.* *.i'.*>4
.'. 1)3 2.V,
N Y Out An ! Hud
is.... beim
a??<?.ii/j'?
nisi.ti i ?09_
Wiv'tri-i riilon
C ni., hi til?. 7l-*4
(HOtl. 7?1'1*
KM). c. 7l*_
400... lilt. 74 H
6"?>.. ?90 74 '4
M> ?. 74'*.
600_c.
fio?, i .?oil
?oo ...as
BOO... i.i.
7?
74 U
74?%
741,
nitnsls csnlrsl
4?i?). ?a
H_? . 6?! ?4
I ?hi . ... <;?.-?_
Null!. Weett ru I'f
?00...?he. ft-'.
l'?i i . 6?i?-j
Lakaihors
n? ? btdeX f???
UK)
too
7111?
lit.
.li'.
?2 -ii
li ???.
111.
l.'XM?
_.:.?)?>
'_? ?.
Mill..
2,'HJ?).
4.r.'l".
mo
h.'.D
Uno
MIO
-.- ?).tli.
1700 ...bl
4 t<".
ISO ...,?>.i
r.o ?
ion. ?3
7"?i ....*;'.
3-'0,
BOO
loo
900.
lilt).
100.
I .?iOO.
61'a
M ??
Al?l4
M'x
bt\
'4U
fila,
64 *?
fib
Id,
.?A .6
. tbU
?3 r?,u
?A. m
.. . ?'??_
t,:?. ?:.'_
. .. M
li! IS
si; ?4*.
i?:t. sr.
M
,"_ici!
roo..
lo?)..
-,-.'?)??.
IIMI .-?*.?>
:: m
"OO ,SS,
l.lllll.
MMI |09.
Krie luiiwuy
b?, ~47? ; ntn it k?r :? j
..sJ. 74*-4 i )<?? . ..be l??s>4
. 7ft ;:(ki. ad1?
74'? ! a- o .?_:(. :is*_
74 _ ? loo .. :<?*".'_
74'4 | I'll!-?, Kf"A ii?-ni?ii.il
74*i 1 Cals ?iiur'd
74?, I li.? .bcc.l?'<l*-.>
T.*. j Kork lolniwl
1???i....?h- 101
1?h?. IOII4
1?*0.1<?1 *->
St Puu!
l'!"...1'CC.
bSi - ? ?1
7 >
74 H
7ft
.'. ?,
i?.
BBS..
??00 hi!
Mirhf.'i-iirriH
SOU.I?c
100
ft'?".. .
6?io
100.... hit
IIMI.
;?mi.
l.- "
nor*?
ft ii
10
1 1.00
UllnolK Central
M.i?.-.
st.
l?)
10
1
47\
47*4
477_
4>?
4H
4H'g
4-'i
4*- ?-.
4S?-j
4?-^
4-"*i
4M?>.
?
I
01H
M*.
M*_
51 ?
61%
11 ',.
.', 1H
r, 1 *?_
Dpi. inch mtI *?-???i
1,'MiO ....!.. 7i,'-.
r,?'.i
400
100
HI Pa'il I'iel
',') I?.
HI 1.1 U
a???? ....
? ?o. ...*3
100.c
200 .
loo.
- '?!?
IV!0
?0
7*?-*t.
7H-j
76%
TH '-2
MoTTi.-ir.nd K*t
23.....be. 02'
ubi?! nal Mit.H
lo?? tKjtil. 7V
SAI.l.S PBOM --'
Miwioiin ?in, I. It
lll,,l'Mi....?,l.l(l?*V?
Noilh Minonri l??l
'...o?-i ,, '.?
No'lh Wr-t 1 i?I>-?:
?r li-ti ?.'.,
1,000 . f'J-V:
1.0.HI. 02tt
OH Waste! ?? '.' *
2 ii.o.7-.1
Harlen lit, it? ?r
.'?.I'lHI. l'.?4
C s En reei
ISO. . . M
l'i. Vr?;
N Y Cent un.i Met
4110.loss
...ll'-."_
4"' .10.,r>4
Went? m t'ntin
.-...? 4.' HS
71 U -:??. 7; ?*
71 ?'... .... 7.',
2 0 . .1
m?o.-;; 7-t ?.
!"?>. 74*.
lUV, ..!..!. 74'4
i)? In. h TO CtA-BB ?IK HI SI.NFH.-i, 3
??'?1>)??K.
Wi -r.-l.. I Hi..
1.900 ... ...
1O1I. h.i.
tli? I'.in le. a v
1?mi I..?.
Krie 1 !
', 1 *4
'? I .
Hi
? entrai
m? . i\ "4
?on.y.'2'e
Cent] '?:.\J
?. 0 * . nu
IM. :'???"?
100 .... :io
M.f h 1 ? -iiti.il
?jo' .....(. 4SS?
????J. 4- \
. 4*.l
l.SOO.. 4?7i,
7?<i . r^ ??
loi....!??. 4SS|
300. 48%
40"... 18*.
M'?).. ..ci?. 4? S.
40.1 ....I..I. 4-'*i
7"(?. 4m Hi
It.,? '. Ul.-imt
111? ... .. !*?1"_
?_OII_101 *4
l-it I-nn.l l'i ? r
I ?>. 51
loO. ?*,]?
La?c, s kor?
I,:??.?).13. 54%
.?IKI . -, i I
l,?X-O....SS M'-?
Son. 54'
r.? o.i.ii. 54'j
1,14'?. til'
1 .....hit ft!"
10 ? ?it. 54?
10 '. of
'Ml
.1.1!
1 \
In 1. I-11 k _li.I V.
(ihl'i.ird jMidf?
|o?l .....
MOI : 11'ii ! 1...S"
Alion.,1,.1 T it I'n
_>ai. i.i
companies srs st?
tbe inijclit tt > 1
smbbss of un extra
suppose itlie 1 ? 1 m',?t
-ah -?i.a v. .Inn. 1.1 -P. M.
Tli?* l!aii-?|iO!t.-?!i?in ??u? -lion, :i- ;ill'?? ting N?*\v
Vork has rmiM-iiass UbBI dartBBtin rnth. Ubscbm
liiiti th?-rcniift Ivi.tirn ;m I the BsH_mors ;i:ul Ohio itiiI
roiul?* have t-elze-l BpBS B fsrOTSWo OppurUlUltl to livlrr
another turn of tne arrow of dise? alnnllun bj ailvaiiclti?
fit ichti- SO ?ES -t-li??ll!i'i SBBthSf ?'? ' ' l.t* !?? t 1?M> poiirid?.
toihic i:tv.always pttaervlBS Iks 10 sad 18 pereeal
ratas to PhtlBdelpbls an?l Baltltnart*. The ?apporta*
tiitt w.-i-i ,itt?ir*i? ?I?m w.? ara toforan d from i? nsts orthy
BOamS iiy the t 1 l|.|.|cd c,?llilil lull ul III.? e?|lli|ilne:it of
the l_i!, ' Minif. Micl'lk'iiii ?' nlril. < ?lilial and Hiiil-.,iu
a:? I lo a le.-t- tl.iriee of the lite rSlllOatll
n 1- Htiiicd that these
tcriy jNiwcii. ?- to in.m*
which block their loiiil., n?.t
BRHHinl ot I'll- nn>-. SS MMM
ni.iiM' power of all la tally eqaal i.? ihe?r cai rap ?? nc ?),
luit t., ti. ti;-. ..,1 1! on ui lii?'<iiii.iti\e. anil ii.ti l.i'i iy, 1?.:
?-ia-t ,ii?-?i ti> nn* aeesaaMj ot reeeatl*/ Seins ooaipelU*?! ?lo
ion ihi-iii t<> the bardserrieaol bat-fHnz-raini amlnst
-r,-, .li.il , CI? nl? Sere It an.?il.? r .*?, urtiltici
-..en of iie ?? -iiiniii'it;-' prMess.whteh s? iints for a pari
Of ill?* ?-. 0l.1l? r lui l't-iliietitin*) made 1 : t'.-t i?f . i-; linn
the ?roads. The r?_ nil 1- thai f??r ? Um* W??w Vorh i? ?'.??
pendentapoBlarrUrersllrs-sls for Ussopp rsfi-osa Ihe
If cat, In case tins !l"' tasadod. IBs rtalenaeot ?a?k in
tli,- eulniun, two wi-cks siaos, that 'hern .'??, Bon il
ailvum i- Ib iat..- ci Bf eat boa ad freights Is bo
?denied by railroad mii.-i. i. Ind the reasoaa girt
tl.c .r. ?t rates ors i?^f eaforoed are tho muim as we then
^r iie l, in m 11, ihe n 1 ;nu roui tii't ?tandins rontr a r- .t ; ,
krwpriros. Da! ? I- only Jastioe to ressarit that tu.
(?illi-iiil*. as, the} sit sol ?> is win., the old eontnu la bc
yoinl July I !
Tin- principal feature of Interest in faanetal ?ir.i.*
?liiiinif Ui.* v.eekw.'? the lnti-o ami aitlt?- dS-BSBdfor
<;<?\iifiui.rit-. Bjrij lh?pri?es wert rather ?l?-*" ~ ?
hi the ..ccliiie m ?'??Id, lint with Hi.-lui.'i- dt-Ssaad and a
i< action in th<? i_'i? Id premium tha loas wat nMwethas rt>
. ..\. r.d. Mai?? beads, while ?lenerslty rtronn. a en .*.. all
in to oui*, u i.io.ii nn? . x?.ni. lin railroad hsmeawrre
i!l-itliv?' ami In BOSBS ?'J-1 - In?.?!; :i not il?!-* F.ile Wad
tiiat at eon/too of tin- gslnssaaoo ??toi Ifhtte Plirean
tii-i 7 i?er ci ni-. L'uni im? 1 <t i'.? tbe Lake Shore and
Mu : if-nu ?Soathern, *it -*?>. Gold opeard the v.cok at
Klfi-V, 'l.eiill'.d to l'l."?;,4, ralli i1 to l?i<'?S, Hint in)-'. 4at Its
h:_-i?. :.i |i lee.
'In? nue tor inoni-v on <? ill wori.e.l 11 tiiil?? easier than
for the peerless week, hat tar <_&*eoBBts there was bo
ehaafls, Ir-Qe ttoprj rates an now llkelj t" worh
?nii..othiy for the next thriv tiiou-h-, Hhase who looh ?,?i
ai.? iinnc iii.t the lew ratea of 1876 term to a* to leave
out of tbcir ealeBlattoBS the Isrgi eoatraetioa wbleh has
iniicn plaee t>??tii in lesal leaders aad baak sate >, ai.d ,?f
tin* praaeaaaa ut ?oik to aoatliiSM Iba eartallmaul of the
l.i-iner.
?in-ii.iiik itatsBssai to-iiav retseti tin tun tt bsumbo.
mov? m? m toward tin*? Beater i the local tsBdera brlBg
to 11,789,7-001 api ?-i?*, ,:l.::'?i>,?i')i?, and loans daws
>9820,7<00, ni'.iiii>t inert ?sed deposita of -r;t,n-?l ,700,
.\ :.in,ii,in* iaan itur. ,i*e*i roBnuramm the85pereenl
lesal i??|iiiii nanti? af 08,8>&,l*?t5. i??-.Iik i:n. the total
ipeele fi-,?iu th, deposits, the i. _r..; -cmiir reserve a
the rbsMbIiii t in ii i.? y depootu br 20.1] ;,. i eenl
osslnsl lf_31 pet ??ni s steak ? pa, ? lie ooaap unstlTa to
I ?I- ale BB follaa ? :
Jan lit
|9 .1.1 ..?.UNI
Jan. I .
. + J ??.-.'.I,?00
Laaaa
S|wcU*. . . it-.-'iTo.*?'..! ;;;!,',.;, loo
I ?'k'Ui ii*i-i. ii'...-r.."'i i;7.i'i'_'..i'?i?
?h*|iii?tt? '.'?Jii.T'? ,? im? 2 'il,:.?..-?, m)
t in ii'ai.nii. 1..,."?.i..,!.. ? ......1 ,'..( HI
The followtas altowi the ml iti i
i - : re aad tue total liaMllttes :
Idfl'i r, ?: c. s.
n.-i rea-' ? - ..',' il
la.!,.-- .. 1,1 .?..i Oil
iii ? ? ? 1,71 l_,7iHt
:;,ii.-u.."u
11,, i, . ,-. 1.:,,i,i ?
. ?between the total
Jan. II
Mico.'.S.1S.3?0.MI0
I.ia.i.1 tei.ili r>i . ii . .- ,-na
ratal !? -?a??
il? .-?i t e n quired
ai a ii-t ?le;? ? i?.
Bn. ??Mir i? " i t.
ai "-?? i?:- il re
g ill. 111. :.U .. ..
Jan. lit.
0:18,7.17.100
... " ,.
18,4.19,100 'Jo,*?l 1,991
Inc.
lu?
ill
Change?-,
*i. '.?;.?;.?o
. l,. ??.?,7?J0
43,1 M, I.MJ
'i ii? -im k -i-?-? ni?t ii ,i dtirtai th?- aot*k wusreu ? ? ?i
for iiiiiiiin.., un?.?? lo. tli, waikneaaof such si ??i
v. ni li-..me inl.iiniiition i*? von.-, ar ?I l?v ili - ii,atia_?T.?,
mnl-in n.-ili or im.?, an,? for these of t.l.iili aothinaii
kri t*. ., a-, wiii bewue rvedbj aearefai esaaiinstloB >?t
.?.n? i tii'i I'm* ni'iai tin Bpeealailveilireet*
arsl ?.;?'..,? i- in? i?-- ?.m ?ai In'oriaatiou _.-) v ?u m t..
ib. bastara;sad Bnaaei m b corporallou, t MifrBs?ter
tull all.n.l lli iti'iis'Inal ni? rntit>!!_ m ?iii.elir.
\-, i m riii'iii led m tiie n.ii.ati s|. , o?atloa, und
Blradllj a?!-. :.. e .1 rii.in 11 .. |emu. |i: le, ,,| 7-*%l80tWlth
htari.ii. " i.-it ? irl min* '...'?? n h. 11.. i mu en.: as sis il
,, p u, i..!... ?! un il niitltit) tu 7??' , an I cl.i.-i'd tina
unit u ? i.tinoi laper seal Titt* iBnrrtatas, sllhaash
? ?'.u ii'iilar.y i.iilliiiii us i? |ir.-? n'e.l li> un .tdvaiiic
ufoul) -'t.:"' eeatforthi ?waes'aaretfc, ?va.? sharaetet?
?.. ? nu? ..iidiiit i?. lia..on. Mat -li lu.t Mi iy w.o? cic
..?. . lu .-ai il a.l in.-.i it, a ni i,:i ;, f r BSBl <?f u beb
: . ? .'.i*t IBs lar! lhai theeoss-psa)*far 13
i* tmn.Malin ?i n?. old ratei. in mu prtartpal patata,
.. u li.i Im, id .111 |m i c nl iiiatl lit (I.c Ada,(|c
, nal lit nn Company on tat Is! m-t. Lsha Bhare eesars
in \. iu lino,ml ol l.aii'.iclmu-, lilt t.,.1 In ipBIBlBllia
btiercsl, OiwbIbsbI *r>"> '-* ?x dm lend, it, after aslthhj II
. . , :, t ..?.;?-_, (rasa whleh it rallied, bcobbss af the tt>
p..it. ?i adradas in rales,srhlsh,as it tanMsajt, i? sss>
Hard I" tl>, I'* irn-t I,an a ami It,ul un,,re ml Onln rn.iils,
m., i.i0.ui ? i m,.ii also,?aaa n...t u _i sosssdlatarakh
reporta of Ifs w>- klv .???rnlin.?, Is eu-y of manipulation,
mil nme fron? i7:i> to 4i>, ?nd el?**e?l off Imf H) T*t cent,
Caatral sad Badana? wbtsh sssspst^M bbAbiHp saSh
i.iaif' win i m- tartac Um monthat Soottotj, 1B77?al
(?(?i??!?nid \mIIi IB74 t.eiirly ItOByMB lu BSSSS euro*
hwtSy in'l'i d-flium*. U? lot'*, rulUird mid slSSSi ;it
109%, Baal ibiuud aas tat pasUssterfi neuvc, but
nfisr asUlag at Wt idssH ?t ioi'4. hssasas of sas si
tlin-e fend M -fut?,mal mu? iintleliilli I report? Unit It-l
tamhajslar ike fiai weoh in ?mtoatj thammiagptati
t?sl7,(*i?0. TheBarth-Weatern-, on nn amended report ol
il|OBfBings ?nd e? |?e nse-* for tlie six months euded Nov.
.(>, siiiii'ly IBtfSi naiiy about 1 [ht MM e.icli. Wlial
v?oiil<! (lie-, buve dnui* if the t-ouio?tu-,' i-ei.urlcd i l.i luir n
InK? 111.'?- tin* Ht. l'unit IBS liiUt t. wl:icli t-nn time Muce
Was "tmlleil" apoa tlie liellef finit Hffei* III?" new
feat Ha ranrtags stars t" ht ? BSSlod haafc.aasBy gain
waj iief.-ir n,,. liiialsllhlti for?e tttWMMOpotwotolam
?ii'.noiH Oeatral -t?,.-? ., eoncera wiiteli ni*o pahHsBea it
rcj.ort once, a taonth 'dropped fo T,?, but. tlie lian-ry
" iicur*,," paaaBag titttt adraataat ;i utile bottai IBaa ?h
viiitntrt at? Ht to par' wiili th'ir tOttk, were ?rniigtit up
with -i ion,ni lurti, Lut weft K:i.?!l.v bt off ;it ???; afaW
wiiieii tiie pries assis Braaaad t- wi\, raflpBta -"'? slot
lin; lit ?i-'e Tlie ?11,'lit v.el_!ilt-t? :acctlv lotiinre 8SSBSSI ?'-.
il \.c ix.tpt il .militai ,tll<_ ?l. Jo.-*iiIim, ?hi? h foi ? un?
common wii<t activa M lt.KIV?. und IBs ineli rr.'l d'il
ut WtwOOK%t It M-aSM tbat tlie trimt fui.'l
1? i)..l !)!icly to ?liop so ?u,.il.v into fin
! an I? at tha eaaspaap u? was as perd ad,
the bltltae i.f Mi oiirt patttBg lit aflftllii. WWAth it se.niH
to h? di t. iiiiiu? ?i U? iuaist nj'oii, <>? being t-ni.-t.filed as
?-. bolder, after pa**nt-_t~l the land grant hnnn-, to se
ours u for Its i*?,(><iu,iH?oof hands n-t-uu-d to ?el the e..ui
pail**. \*.i ale i/l.oi I, lt.nl of tile ci.tilliei.., elitent of r.
lor.t'i in tin* luuiiageiueut liy u l? dilclio*? n! $1<MKW i-i
tin salarias paid & twa ;>i-?.miii#-i.r idhYUlN, but. it must
Bot atop ben : ether eoouontiue m?- naccasarp, aa weil M
that full iufoi ut iiion rii.'iii lie fot alabad ta the pahBe to
"?estofa ike roufident-e oboe en alaed lutbeaecttiUjrof
(hi? sewpanr. ?>f the cual fti-rea, fjolnwun, lacha*
waaaa -??-t westera alone i,,.. ??i...?,-. imy life,aad ?? a Is
? nllrely da? Ul the lui a.'?- UUtstsutling ?liorl inlet ?--t. We
speak adrisedljf In saying th? re Is no prospect whatever
of Bin'*. >?1 rntniilias'tisit, the uili? of which lia? been
?aad a-? u saatainina power t?> tlie price of tin: stocks. The
Intel Inmaanllsas f?.r tnt- week aggregate bat&47,B7*1,
reite? tin... tue ahatrtM t.-r af tite peBtmtt, wstab, aotwftb
itaadiag ti.< apparent sfmngtl* eanatunieat-d tuward
tlie eluae, the n_,(tir;f v of ? il M dhow a li'-i lino. Tlie tul
? ?? .11? l.l.-' -?..?.-?!..
r. 8.0?. 1 ?t? 1,0011,-? 111
U.S. b-'Me. ''.j, COup.lOO't
I . ?- ',..?)-. ?(!:,. i,.?. . 111)1,,
I . N.fr.3(M.'67,coup.ll8*s
?, 0. ".iH".'?;*\i'<?i,,..lH"V.
l.ts. in-tii?, ct,tt|i 113.
" ?. Bern t ?, r?iti|i .1 i '. 'i
I . >. new 4 _, lieg. Il PS
V. **.('a(|,i,i?(;? . ! .'^i-j
Ant? i.eau ?-,iil . .In..',
Alt A 1er. II., Vr',1 It.
Alian. A TO*.. I It'll. ?
c, c.c A. lad. 88.
<-., c. <v it,.- t . Bind :?'?.
?til.. !'..<?? wuiti.? ..11M
(a ,;i?o a*: AlU?.. !)?.) '?
( bit. -Oil AlUlI! IT. !().) .
Del- La? k. aad ?*> u. 77
Del.and IIu?L< sual. 7:i
lau- Katlwaj . m
iv. Usiiwaj l*rel ? |!'
Port Warna. .101 -a
Manalhaia at J?.- IS S
Han. ?x UL JoaPref. ?n
ilurtain.1.1S
llllnol? Uentrsl. SB
Ki?i,i-?H l'ye,tu . _ ?
i...k, ttbors . MS
Mlctngau Central.... tn
Mil. ?V -I. Paul. -le1!
Mil. ?. -1.f-1*?? r. ui ?
MI-.-..III? PtstiSe. il*>
II., K*?S i^ .? . ?
*?I?iitih _ Kraal ... *'- 4
New-Ierseyi .-nu ,1 IK'.-.
Nl V. J?. s.'?, .-mill, II.. -*4
.v. \. .<. s. n . l.-,-',
Nortb-Westera 36*i
Norm We ? rn Pref. bis
S. -t'.Cen.- Hudson. 10MS
(ibieandlfiHsissippl. ?'i
.la, JIT.,.. ,r,tl. 18
Tarai,, . ?
i ittunurali ..... Ws
Hoe . le su : ... .loi?.
??t. !.. .aa. c. a N..
m. i... i?, i. A N. PI. SS
SI, I... I. .*'.. ^ -*. P-'at
! t,...a Ta' ?in: . ??(?'..'
.,. i, s
AtlStl. >?? l-.ie. Tel... IS
Western L'maa it!.. 7.','?
Adsui- ' ?...i.ss . in-.- *?
Aniei lean Kxpreas .-,??'?
V. ?. Il s pie? m. SU '*
H . is, ten?a _ Ou * ? .
Msrlpoaa . "'??
list ;k??:.. I'i? t? ih-.I.. 7
i ai :??-. < o . -
lut M Mail. il
' . ? . aiatioii ?oal . S-?
(JtllckJ .'.er . It!
.....ta .. -i:\? : T>> f. *:'.'
.U ,,r!or -!.ar s .
a*_cKLT B_xnao** pa?ens:
? 1er ttir i?, ek
li '?a- ?t lao?renf.
VIS
lus?...
lo*..'?
118
lll'a,
li' .
Il I
IH7-.
Vit
lu; 'i
1?;
-7-'i
117'j
?J*J _
lu.
MS
7114
'-'?*
16
li??"
l.'.-'H
M1?
l;,7
.in .
4'. -s,
! ' -
.. -
-*
;7i'4
ii.1?
LSI
;....'?
',:,*?
IVltl
7
T-'ta
80 S
1011-4
as
ii-'t
M 'M
I. ;
1?,
?7-aJ'al
1100 s
bb
7*.
114
100 ?S
11"'?
IIS
11 l'i
us
Il 1*4
lu?
ins
In
*-**
37'.
11
lit:? u
i o
ua
1 lu.
n.??'*,
111-.
n*"?
IM
10S*h
10
SS
3"J
Bharss
- ?-,!
:r
i ;*-?
MS
lio
;:?
,-.4 IIS
i>s '?'?
D? 17S
lOO'o 101
117 --
st'.i _
lU
7i;-*4
i:?3?
M Is
*J->
.'? I .
4?-'-j
ios
?iS
.i1-.?
wts
se *?
s
;.v.'?4
:;..-,
M ? ?
loa ?
.' ?
18
1.
??
101S
I 1
US
00 s
t. ..
Il,
71-,
101 S,
*.7-?
o? U
S3 4
14
*_'7
188
tl
8.
.'...'i
47 ?
80S
.','.?.?
ss
X
.a.'?
A
152
?0S
67 ??s
10*^
7 s
11
I8S
OV .
1"(. ?
* t
28
I". .
60 .
M
93S i':'3?
US
SI
88
M
il'?
?0
MB
117
29.6H
1,4011
:?,*-.',?
?:i
??'.;.:..,
:.,. '
'.:.,;
LI.",-,
11 ??.ni :
80 ;.(>
t,4Ml
40,1 :*..
l)i..-.:i(,
1,572
U
1.600
2,4 1.
13,407
a?.lTO
??(,11
?i' ,
4,o.",?l
8,100
308
s
17i 160
, . 1
?.,'?bo
18
Totsl shsres seldfortbe sreeb .">4V,t'7H
T.-,. ... -?'i-i tods ... 1 >"'?>. n Use 88 'lir.'s.
T?a- itotdtmarket l?la.v was alat-ml exrluaively ????..
Oued to 'i." tradings ta irestern L'uloo, Lake aboiv,
MleJ I ...u. ( entrai, sud Delaware, L ickawanna an I West
,111, allbou-*b ' entrai mid Hudson report .',..,?11 .ii ,r, *
?,:i ?,: tuin rjiuutiit .'ai 1.1 diiires aus u turn al loi S
seil t* im .!...?-'*. and 10*_S * the regnl ti stock, tlj.* truna
sellons sotiniing ou tue il? ss 1,000aliares, wblte II M
ath _,aii'ii!. i? the borruwing aad lending >,t -j.udo
m- ,-,i dite, without ,;i. i?--t tinier way. Sevei
tli,?*.'?- -ii," toes sra-t Uni elo-dn?- al 10!?S. Mic?iznu
? i,,-.u was tin- ?e.iii acltre, r 1 - -. -1 ?- frota 47S
:?, 4'.', two bruken alone buyiua UMMMI shan?
tlOtV.'Cl T? I*-11 Bad 'lie ton. Alt-r 'Itl- insu Un
price ..-????1 to 48-S. Bualfy < :..su..- at 4_S. toft*
.-*.-..1, at tbc ----itit time w:i? rapid!, advuuced ...
.,.'.. tail later Sold ii'? ', t'-. ,. .,-l" . It? I i?.v ;?!?-. I.aika
wuunu itiid Western, attci opentn. at 7>;!-.. s?!
t.i Til?. :init ill. I .?.li.r ....r.n to ?70.
sold Bl , , ou 1...:?*.nil.'1. - ??! uni*. 1,7<KI ?Ii ir. ,
and ihcu returned u. "'?,. .. mag at ."',A.-,;7';-v.
Western t mo- opened at 7 .Sv7.?S, and for a Um?
: ;, ii ird work at 7 ''4. bm later, by une gr ind ./
tort, '?? ','rie.- v, a.-- tarn il ai'..\ > 7 . at w idcb ii wae sup
pu-cd tui-rc would be more or legs ofuatoportl "Hi
bnvlt.bni after transnctious aggregating uvci [0,000
?biirv-ut 75 aud 75% the price returned tt? 74 *?_,,
.,;7t' rue fact tust ontof atotal oi l24.0t*o?haraa
im m? day 11 UK)?' slur? ?* ??tie m tu? Ove sUk ?- uaasod
1 . leiiiiundei ul the li*t **eqnl**t.a no cam
atout, i-?- luftjorltj ol o,?. ?,:,.,,-,,".. ?.: .. .,a . t
1 .:,.?? 1 oin 1 lie .losing Of 1 r la.?, alii! tile lollOWIUj NWftC
um
gAKOB (>: lilt- StlK I? ?I Mil-1 I .
|o?li,
7?i
A.iST.lI.Pbl
1. c (. a 1.
t..'. 1 .A I. 1...
CbL ??? ?it. I'
rut. */ A Ii on.
? lu. a a., vi
h.a. a West
I) .1 llili.. ri
r Iltf liai! ? st
Kli. 11. 11.1
r.al ?? Jl He
li. , .?Mi,.s
lie. l'iel .
m. 138
lilil?**..? I'ell. .. Ill
Kim istr-cldc ?
1. ,k? T*iioi-i. . M .
.-.tieli.f.iit. . '7'j
Ull.ttS. i-.tiit? 19S
n... fi-t.,1 '*
M.,. Paeiilc.-., ?
Hor.A i- ssex. :?-'?!
N..i. . -.-nir.ii.
N. J. Soulii'U
jr.y.S *:.n .'?:.'."i
Kurui Wi *(..
S. V.A
S.\.t . A II..101*.
Uliin alia M.. 7S
I',.natos ...
Ki 1 i? ISIBM-..1J1
W l.l?. ..'. N
lita. I I
??-|is. iiii?ti r. t...-.?-1. ! mai.
10"
77
1(1
1-i
ioo'j ion .
BUS
MS
41?
eis
D2S
88t
I ?- .
:,iA,
7-i
7''4
A
m
ici
:<?
lu.! ??I?',!.
i.-,'-j la
88
117
80
110
78S
VI
!.*4
.. Ill s
? M
'.tli)
....
H
?H
11
HMI
119
.-. . 11.1S8
LW
(Jl
MS
1 I
?51-4
?'I'm
10
IllU?: 10.S?
IS ?a
? '?Y.
'.'
loi'
l.l'
-Oo
1,.,(H?
1(X?
ISS
88 .
5i*'*H
48 .
1 >\
61-V
?ir>'a
MS
*-*.?
r-"4
01-?
100
l?S 1...W
M*S 28,488
* - MOO
llf-a Kl,
bis -AM
(loi -?
?S IS
1.1.
.!.*_
,:,.v
.'...'.1
lO'J'v
7V
188
loi . loi
- 4 Hi
25 -J?
l.V."i l.VJ't
60S
I.e.*',
7'4
1 mou l'ai.. .. 15 ?
\\ suait-_. ?
A. ?V P. 1.1...
WwH I - i'*, i ? '
aasass Ka....loi*s
Auieriean Es. ??' -,
Cn.Hn. M
a/..* K?. *??''*
Manpusa, -.. ?
.Mjii fui....
(?O'i lit) OO'n
7a', 17 ?'s
|... ? lui *.
M 1
?'??4
74'
10. *? 1U
?
. ti
?s.,'4
Canton ? '" .
r... Mail..
wtu-Ksu? ?r
-J --:. -.1 1'
'fo'?
16
la
?WS
11!
*:j
?S
tr_*-i
'o
15
.T.i'l
68 .
l".'i
7'4
12 -
loi ?
.0 .
!..
(?0*4
U'.
??i
7-a,
81
l?*a
21-s
28 ?s
10.1
J.IMH)
i?). ?
: 1
lia.)
171
ITU
it; 1
loo
l.'J-O
KM)
UM
l'otsl ?ales lor 1I0 tliiv.
ii'o. sellai lit anya. Iloi??seller00<ls>a
, 1--4.M8
t 74 ., *?.i.el
I.11MM, I RU i R I
But. Ask
City i;?. ne**'.
r. 11 1:. (H n. J.
Venu. 11
ItesiKua il.
i.,1..... *.
l ma?? .?.-il l'iel
l'ioi. ?\ tint h. H
Ni ?' ? tioiii I.,
? |1 ?,.., I lllttil ?-IUI
quoittin na m,o i i
l'iiii.Ai.i.i : ai ? M.?? i?-.
H. t. itkeil.
l'J 1 . ', -, ;n- Ikiil N. Cre?.
m '.40S *-. ? .le 'o ?'? -ut. i'.. '. ? 1 *.*7
i .*-j 4* ? 1 . .I.iki, N.?i .1; o .
in'? i*.' 4 * o.e. ?? a. R. _,.... n< ?
t'.? 4'.l-'b i II, si.1 !?? ??. k. . ., .?>
US i-, 'i? ut. 1 i.uisi. m 11 ?- , ,;j
i.l'4 14 I
Um reporta iinti?ii coa
1.:.. in lug strong al ?
t il al r.T-1,,1 |.. 1 ?i
?-i r ..t ?
?ter.ta-f't
lu*
,, x .i.."?' bul ion vint lalO i ?.? li.ial. .,; ?.o : i n-! !
t, t?a? in PraukitMionr Avis are qimiedal l ?. - la
l'an? t;.i ir. 1,1 li 1? nt, n .u.- ?louii !.. ?tiii,* t. ? . . .,?
??o..n.. Iteiug quott-d al *_"..ll^ 1. .. 1:, loroigu
e\,i:in_, market wasqnlel and ut tvv,andsellin nies
... 11 .-i "?:;--M (43*t, ;iu?l.*?'l ?l'iuri Ho 11.001.,.,1 taira
lielOW. Tin II*- I.lili lone ol I..l Irin II u?,.ill.! tilt?
il,I n o?, tue fen 1 borts m the gnhl mm !.. 1, aero I ? ?. em
ni,m ot a further upward t?iae In the price from 1 ???.-.
o;e 0.11 '. to IllOS. On ?"1)1.1 loan." to. eiiit.i. : late?
???:, 5S-nd 0 pur cent, aud l|f till Mtintbt) Ti-.-amir)
Oi-1,m-*, in.?*.ti? t?.,- the week Were 81.7111,001 Internal
aun "PJ,107AHI0 called boatlit, Inclusive 1 iT-il.takiaad
"f**7--,?M*il to-dar. ro-day's basluo-a m t... ,,.. 1 |*s>
i -w 11. n'ot ti:* 11. m? ot iii?. si.it.- oi Ni? Voikwaa'at
liillo.it- (.old ele.c.-.il. *?.!."?.7 l?'.tHMl-, 1,, ,| |, ,
11,0! '??.-* I ; iiir.tTi. y bU-lUOUS, -*1, ?*??-, 1 til 1. i.{}\
gold .|oo; a 1..11? were :
lo.I88SI1S...-188S 2 .....KH'j 1:1_108S
'iii.*?1 in?;tut?-km roi?i_iiMahaamanu>laOaws:
Pitn-a ttaaantg sisfiina humwa "?'?*. ,?? tear.
i..i!*,ii.is:*, *t-3 .
1.1 , il,,.?-l* .oto lillloe ?oui 1 4 -?J'-j.ll s.l
lie<?i ??.?trial .1 hl-j./^ ..?.j
Ii? , if,,, l.l at v lOitoiM-uiitl.| hi ?i s.' 4 (e.'j ? ?."tij
Pansirraaea .?i -Jl'i .*, is', ., i?.,
lu,**.ai. ,a iiiot .6 ?'l'i i? le. , !..
tin?, in weal I 21 ?set
liiMlt rtiaui i ?a.11, i >i . ,c,i ?? ? it, ,
ii_n,inns (tea nnimiksi . iil'ti a4<|
?isukii.it (relebmarksi . ii'if Si's
Hiemeii (ri-.i iniisikKl . Ol ?, .? >?4 _
*i? i in, un. mo rkoi ??-. i??'.* MS
Tfevtra aas Mtaastsi tattling it? tu? laoal SMMtajf sutrstl
at i o i lo . i I llie ui'.k, on I tit.n.mil 1,1,11^'atioUi? Wefft
m nie :it r? t?, 7 pi i* t tut im* tin* two tin?, s. tin foriuei rnta
halan (-?o rent ou plaega ut i?<>v> nun, ,i haadi on
IlllXi'd C.illlll.'l.ll (lie ?|iloUtl?iII \?.lit ,. ?in.I JL ,:>??. ||? i.i
I lie lat?, I t.lie. l?.s,,,iii,t I. illlll ill ., I,, 7 jn'i f.-ut. Tin..
(oUawtng were the ra?ca of eichung. On .Nca-Ynrk it
tin lllii'i i inellt uiletl eilli'n: I*),..?.n,ii .It Itu.vlll?, >4#??lrt,
selling, 'ed'io! ? m. inuj j, iiuiu .,?? u ,..i iiii? ui.ii, \n y.,:
4ftl|
I | I -4*4
4 ?.?
\H\at i ,\
?II -if 40*.
1)6 II ?lj'4
06
a-,
'? ?'?
l'.'?*4
Ooveriiiuciit 'unid? were -icflre and hieb, r
ward turn in mid and th.? tnm purehaswa'arSft
beaaasa iiankfr.-. The baj-tocls ?ell <h. n??n?_2 <__
In-'. . 4i in the new flv?-**, which are uu to 111_ ' *-*
?...?? t. . , .. ., ,. I.. ... ..... '1 ne: **_,
i*?*;7< Kann* sdrsandto U3>e, c,Miu<,r, _}*_???,!__
t?? I i-l. ivtutKin new m?.*,n t.. I in',, H??d ,,"',,,','" '.l-l
lo r_-'_ lb?* new 4*_* rot? to lOi.14. We ____. / .*,:<,!?
rtn 1 pulaiiusa ?*??? ?na., um
ni-?.A#r?i 1
it. a. Cur., ?t?. .. r.'.?*4 i_v?a| t?. a. s. -r7 n
f -? ?rii-.-l. nee . lia-, i ?4 I s.So, SS.'p__? u
' " ' ' "I ''ouf. 1 il'?' :*. h.ir?.-?;-i.,*' '{j* ?I
I ! i'? 111
la '??*>. u*r.
nt
.If?!?
? ? ?-4 . . . ??.?.*, 1,- ? <.,,?
I?-**1* I U.S. I? .41?. ir.?
; i?;
is ntp
iJ ul
? -,.*<.-..j,. lo-.- ?o..?? ; 'Z; ?,,?;;;;,:* ?'??'?? ??i
I -'??;? vii.no 1101s r.s.5?,'?| iu?"} S?'?
L.s. ?????.., i?,.,, no no?,, r-*. >.-,,! , * ?.'!_!.
II **.?;i 'i7.it-r-.Ill 111-?] i.*..!?,.. ?_: i?_.;,;4 ??*>
In Kfsti* bonds Mssearl piala MsaswaM t.r.?i _t i,u,
?loi?-., th.- H,-,nil.,.',-.?*) ht. J.,^.,,1, ?snp ?rJ?a|
10.V New-York State 7?,l.onefv, ..??, 1 ,, ;?,, f.'IU*
I'.n'ik (-locks Ano'ivan 1.*? haiit-f nj, ?,,?,? . ,.?Jf
luurlu NulioiMl (Ko at Un, ?id ( i.m:,,, ?,,. -?,. . . ..**!*i
Anoetlve business wsi ?hi.? In raltn...d ?eVii ,*_
Pfeife t?.?irtr .?.?ai and other gout h<_riBBta_HM-_!
higher t'.-tiiialy. PL l,-ul?wiri-rs-ii-t.i.nilfo4ckl_u2
.nsti-iidy; n.-nti? of f ! :..._ ,. ft?, l:n_.-??.i. ivH?iiu^___
nt ll'_"-,?ii'J, -nid Runthern Pst-llb-of Mtooui-? J. !?
6?v?. NUsnarl l'a? i!!.* Unta ad?. 1ut.1l t., u? ??-?., a ,.?
Wi ?-t (oiitt.il told which t?4t??r,'.tv soldai ?<?????? .__
an f??r -iiiKle boBdi i*. ;)?-"-_ .-?nd ?--.a? but l.-f.,?,-,_,,;.'?*
Wiif-hlriictiii, rti??...trt?-?.l?. ,' tb? Ti-_- ... ...,,?,i',a?
m? Jr-?.'l7,f-!?ri Tim. ,? i? ,?!, !<? ?.-?.r* nan? r.'tl bV^-t?"
lntloti, sr.d?fiii/Hi.'iHM? tosecure ??a..||<* d.(i.*?f'. y'2*1
Btatea bos.it de|M*__i_.| i?r eirculatlun divin*1__m?
endlnBtn lay, r 1 .<??-.-? ?j . v-... ?<.. .1 -?.,!. .,??,,? ,'",;_*
eu, u'atii-u withdrawn during Uie wi-tk <udl__ t.. ? .
|1^3BA?90O. National . lundi eirctibiimt, oui-u,,u',t!'.
Ciurtncy not? ?, t;iv.i:i\-:nrr,, -??.i w,u?*. teis#7_5
The roreffolnsehaaaaebi deiNieiU and s itiidrawa?a*
bonds !???-. ?ai?- luili- ?Kit? l-ll. nl ,ll,n v,..'k uu?'
??..tsfr_M-.ti4.ii nt .*f7.'H,iSifi ii-ifai tcmb-is 1? wir*.,* ttmtm
i.." 1;"W bank circulallau, wbii.-* the 1,1,1 <-?,,,, ?.,,,?_ 7
1. u.tcr. ?,! "X. .ed. ;!... Dew b, -T-'iir?.',*?!?.; ?. :? ,? w^il*?
?f l.'.r.T 7?M?. ThereeelpUoI National bank n..i,.. fJVi2_
aeaspuea for the wifk ??i..iiu*.; t?-iL.y, __ i-iiniiiiT?d ??at
tiit ?ssrtaspoBSa_gw>schallaatjtaar, wan
N,?V,.rS **I.S70'_,
i*i**Tork. ii *? ? ? ???ii
ii?*"".t n|oeu
1 ?'??!??* ??' ih?a. 1 .;,??,
M-.-?.'.ii!i?iii??. '.??mo.m
Tot-ti. ?..:-?,. m -;.-' 4?.
Hci-.il>!.. Unlay, r?,!-!, IXV ' *"
ill?' ?? < i-uiiiiit.e,- an ttJ.tk Li if ?r ,i.? Hfx-k k_,
rhr.lICa baa |?.aii??i 01, tb?- n*.ul?r il?t, ir, i4,?x si ;?
Mit, ?v.?,..,.?-. and W,-r?',.:-t.. .,ti? ..,?;??,,?.. ??.'*
of'*Wbb?tah KuiitvHv Parehastns ?'???ii.n;?:., ?? ??Q
raprrrani the s?u'?*!iui-?i ??t<j?.k (sairiaidrredi ??i to, ?4
Toledo, W-bash iuki Western Kallriiad Ut/upaaa *]_?
.-.', ti.-ict r,,.in tb? spplkatlos ?01 lu?hipakgo
t? :i, 11 ? 1 pialas itself:
1 be riiti..nc 1.1 ttttcaaiiaa ilatBhaldeia in 1 ba aaa ri-mtM*
lia? l?.?.'ii ???'?'iii'i-I tuttii* Liililt-t.iif ?uork in Ui?*
iisj-ii 'in! vn-.t.*r:i Rail ira) BBSO . ? n .it:. , " ,1 ,.,, . P
l..?lii 1 ?ball -11 a?*? rdn-1 1 th. .tiH? ..I in. ... t , : p4_, rwto
I>... ..: I ?un .Will ?tixkof ?^ . ,tuTi
tinif r-t snbveriptbm. m ? ?? imiii? tui t?.? ib'^
the l-ni-'f'.ulnif 'omiiiiiie., .. m, ;. rroripla <*i,i 1. n,? ??.M?
10 ?t.? U in tha in*'-, c.'in'.-r.. n|. ?n ..?tt m. .,1 .?? *,?> ,?.r r|IM
l.i ??in_: uiifiill.i-i ::??.,! I J |? 1 ?,,..1. ?.;... . ?, . . I?. l.aitnl L
Jui.. loci. 1, 1.-77. and Jan. :. 1-:-. wits ,i.ui* -. tama Sor
I, l-V'i. a? ttxui ,u> It.c i,l<?ck of ii.? u?-? t ..n, .?1,.. ?1, im i, ._,?
i.-i. .! '
Un: Ml*-.?.?url. K.ili.-.tS all?! TeXSS Ka laj r.r.ml tjt
tt??- Brat w? i*k ?>.' Jsanary :
1-7?; . $.*?.,"''7' 1877 ? ?? ..trc.'di', IkNteem ?...4M
1*BS totkiwlag .-.:cunti?-*s today paru -.i.i at tit- Ki
1 II ? .-,- :?:?-'? m
r-0.tK.HI ' t? ??f Loin-til'?- Old I..ahlliii.*i ?, p,T ,.,nt
,l**'7.
?1 .'''.I'M
?V^I.?SSI
.-*?
.
?.
9?
I!* 1
,1ft?,
BuimU
?1 ,i) u cty or I.-iiiin* ,!:. !?:.,, t r. 1 7 ;.? 1 . -
??.-'.u? city ?,i f-ouin-iiit? l isa no n i!i_ji?-!i i:ii?iw4i
I>. 1 1 Mil ii .nd?. ... .
.-.'...?, ?n .1, ? 1 !?.: l-'.i! ? ;;.: , ul Scbuol It?,:..I?. .
??? , "OO J* : c) ? ,11 ?i | h re? nt lloiiit?.
11 lhari I .?.Ilia ii, ? .1.11.. r i'ijrii'-_tj,\ nf N. ? l.jik. .,
111.' .?.liOM illK ?I10WI Ml: tXi'.l.i.- (e\( ?.irlVe ,,f f? ,
from tin 1??,ii ul Ni-w-Vi-rk t?. t??r.-.4.-i j'??i .,
eadiag Jan. :? aa 1 ma? ?- ihe ii.-_-i.irni, <.f the -.?-ar:
ls?.1. |S7?. .?.?j.
I or Hi. w?*-!t .. *4,_*_4.416 i;,U,:: . "? ?. . ? ?)
I :.-v, .11- -, r.-;ii?:T.-l . I,'24U.2A'.I 4.??!*.'..<- ? ? - 1
Total?Inc Jan.l. v .V...''?'?'. -rt?. ;.-.," _i ? 10.441
Pi-ceo. 4??:.t. I1S*i Il9*a !??.
ir?- ,..tts rb...Baports?ol ?ii. . .h> n.l(.??*?.
r:.i: an ??? 1.1 n.-..-?- .u ti.e p ?u ?,i S'ea \ .? .m -j. t.,?i
endins Jan. r; :
h-rthe. I*.?'.. I-7?. IS?7.
Dre *....???..-. . 19,041 .-'?.*> S9,?i 7.7
1.? m *.u M? ul.. "li?.* 4: ill: 6.97
rotai f"? it.c ??" k.
l'i? ? lousl* tcport*rd.
$7.9 ?4.?,72
- ?
"
-
<
Total lincejan ! - * |1?,417,M! I *'.'.
1'ltO UlllU W111? ar?. ta.- do ?'?'t- loipoiu i 1 .d?\i '.a
the aiiove jK-ri? d:
?-7*5. l*.7li. I ??77.
?i-. .?!.,..'. , I9.S17.47M *l.???_i IS
.
t'i ''if II ,el:.
liiii r .i ai lbs ;-??'r.
1 hi,n-..*,na surs? 1..
.?-,.-. - ./an. 1.
r.iiteie?'. at the port.. 4...
llirowa on ?aurket.. :i,-i '-??
T??ezportsof p? 1? lortbewech i-udiu_r Jan. Ill,nod
- ;? i?, Limn,.' "i the year, *??? ?t . ? I
letal for the wees . ?-?1-1770
I'll ? !. .,-??!
-.',.?-.,
ir.ro ,..-;
?
.??
.',?).'?)
The
.- ,i;
?, ia' BB-neJaa. 1 . ? . *
|o]l?iwlu4t is a coiaparative s<t_tetaeul ul the
,,r ?," ?e t>nTii t??, ??..?i. of Sf? ? Vurktta fe
r.u.-i .tan. I to .1.1
? . ?1 1 -?.?
. .:? r*ii.;.'!'
.1.1.9*4, '.
- -? l-.l
l.-lili
:- -,
13. for.1 ????il?.?1 ..f -.? . .
. -V,l?_,4-ii
..l.M, ..Mi . letSH |f7lj
>7I
. -To
.????-.'.
'..**
9i*7,.*l7??
, 1,, ..-.?:'.
1- I
-?
-?
-1 ' II-.7
17 1 -
11.1 ? ; i
?-'.;?i7.,*?i
liT.-.-l
1
1,0*
101
. 11'
?
74
I 1-i,..- - 514,7
.: .
-J
? .7
?70
?)
EXPOItTB OP PETBOLEUI-.
Wasiiikotob, Jest. 14.-?The t??il<iwiaji t.ilile,
?.bolt ill'.- tin ? .?.|??i!l.*? ol I" ''Kilell 11 ,tl '1 ?*el !'lelllll )?I'Q_
darts from tht United Btatea dtrrtna tbe-booth ??f >'?>
l.'llll. ?!-. 1-7?; (IN .e.-i-etl 111 /.'..ilOll-41, H (HI I ??:???. I'.V UlS
l;?ii? an of HtatUtles :
Hastea . I?.*_l
v._ ...li.. .>..-... - -
phlladel|ihla. j i u.WH \ rot?! . 4.-.',,.i
I .. illOlf. ?>.*i7*J,i'".,"< i
?1 If
THE M VKKKT8.
tab
li?*
it. l.
?
Dit.
i-:?
rl
a
t'otu.
?.? ??
it*. .
l'._. i
Mai .
Poto
Bes
N
ira ? : i ' **
i?.? m. m . . - ?;' i'-?"
' ' .
? 1
?
'
?
? I, I ..-. :?
llo
?
II.)
i,.;.
?
i . i. -?
-
lia ! .
?
?77.
-;s
?
. .
* 7
14 0
?7
!
.?a
X41
i
OF.NF.KAIj MA?K1VI U
i,tv. J 1-77.
t ?" ***
',r*
i'.ii,.,,t ?
. -
...
t?
I IS
?
*
?;??
:
I
ilrd it-*. ;;( '
Stn. I ' I- : ?' t ? ?
-
-,
!_*.?? '. ? ?
--.
a .u. -
?
I, t
M,.
V-.l ... ! i
I
.
1'
19.
?
I- .
1
I. '4
-
1 , .
- ?
- ?
. . ?
: . M
i
-!,
J ill HI '
'
'.
;
.-, ? I
. .
'
?
'
: ?
?
?
J.
I. '?
'
At
M ' -
...
4?Sl
UN
..a
'
?'
?
?1
j
*
.:
sa,
C
?
?v.
M i - *
M ' 5
??
et.
? ta,
?. i.- ' ? ?B
T. illl B
? ?
? e
.i*T_B
...
m *.
?
i
!T. I,' ,
*
-,
II??.?
' "__
? ?
Sa., S-'? ' fi'.B
*.,
;..? i* ? ? . -
'?
5
K' Il i Ml Bl n ? '?" " ! T? *_
_?y ,\iw|
Si ru, w 'ba-Hiri.mi'wsrl t.Btk-u?. ''' iL'wl tutM
w:1,;, t |,-tl, ..?r.t i?..|?i.-t! .^ ? ,1 ?J?
tnai.ilnais*.j?i'i?- ?>?? "?? .???nirOti. f _?... fi m*
? tlti.lK-O bouaiae?*!- -4)l?tl-t'?'?'?' -"* <* *****
m -n -
i-? ai
>i. i ?
t.? ?n
K-.li.i,
*
,,, ?- ....... !.. ' I"

xml | txt