OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, February 12, 1877, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1877-02-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

MUNICIPAL ECONOMY.
CONtTKELNTE OF DtF?lBI1fKllt&
t^XXtneUiST.KS PKO1 i_>TIN? TtlKT .BUY CA?XOT
lU-lKk-S? H?M4T1VK Ml R?-_.I>T T?> Lt-kSKN THK
KxrcNSBS tag m? orrit'n?mu i-i)kpo_atio.??
oir*-~*ci'a w?"*jn*.o or ?ia*i*?fT_D orn_T
? \ MJK-IIfOaT AI?VOCA*rB8 fVaBOM
cauta?
T . inst couft-roaoe of t_e hrnfls of city
arr.a.--i"Tie!!! ?. nie-ntteri? of the ly-prinlature, and rep-*?
KO?an"'-?' of the (?irisen'? Camn-lUe-e woa hcM on Betur
gpi?r, ibe MnTofi? tiffiee. tVn.itors Wtut-stnff. Bii t?v, ?vid
jj0__._,_iry A-i-e-nMrnn-n I ?huh be in. Mltcli?-!!. Kp-.tmia.
OaJ*r**i. ?aSSSt*.. l*M;.ha*i. and Oowdin : r.^t*?li>r Kelly.
Ojri-?r*ra?!?ni < 'eni?e?* "Th.it ?aey : ?*"N?nim,-^?me**t*i Wale?,,
C_n?-lT. ". i*?i'-eT' fcSBBUB. Mur-tt-n. Whe^ter. M??r? ?n.
n ??'. Wiii.-ai F. Smith, awl t*lia?*!!?*T, and Imrman B.
ymt " J ntJ-BU S. Sehiiltr. Howar-I Potter, (_-**rui,!'?"i. r.
dor'-r. I- 1 Moton, John H. siierwood. Wneloir To?.-?*?.
?ept-yAore Kilom?tre It, J<isr?>h n-Vig, an. and other* were
yrret nc Ttie nearta of department? were limited to t?t*_
Bd-unt- t-?e?-e!i?WA.
- lier Kelly tttoncbt that anr r*?-?<-ln. tIi-ti cd the e_
nrr." y ?*' hi? depernneut wnjild miio?tsly emb..rni??? ii.
He '?t-n.-t'i the poweBj-e of the Woix-lin ebn?*t<*T, no*** be
t0Tv i ':r U's*)el?*T?re, w.tb a ten amendmente. AneetnMy
ttAtl. VlakU bill iu rel?mil U< Bast-a-moiiU. ri-.iU.iu.
aaxt'.er <?f is*o|wtBed liii|-PO?eiueui* and aai-enMseu!? to lie
f ? to pi-op-RTtA -owu-i?. would r-tned-, miay of the
11 al the T*r*-*?ot *ee-_#!*a?eiit eystoai. .1:1?! gh-UM ta
jWM?->d. He opi?"i?--?t the ?<*t M ?i>Ol..?li tlir I iiv lUali.ite!
lam fts Controller sheUM not Hiv un. I
0\ . ___.? !uaU_ of tOo ?-it?.
A. ryU L'-y *Atd tie nota! favor any nsea_- re In *
irr,-?. - aud tbe e?_taMfeutta_at -tayaSMn
?n hn?*n. ?>? prluciple*. Hi would cheerful'..* aag
k ? limowu e?Urv. ?nuil m.uild eat dowa tin
exi***?> ?> lureiiu- m ktaottet whenrerprae
, ,? LegWtatan should i>_a>* an act ataktag ??
? is?- lu tbe ?.liarle.? of city officials and ihr
tI - - ? . ..iiaiei-.al (lci?__rt:i;?'iiU.
- ?. : "A tritm f ?'-I?'. MM the expenso? nf
biter* ? ?*nt ti. **vn at le-i*t f l*oo.t*-f**> nince hi:
_HJ tttWUmi ' ?. ? a;,-? ] m. Biol extra
,, . ?i nan U)_u 75 parean! af the
i:-. -t l! in 1- month?. 1*1* v.ouslv n? I
* -at h suits were taataad ad
, - iity.
I tlu Mka Department Ara? con
v . ' - -?:.,?:.! sold uot a. conducted on
at ?-PiTopru-t-uii.?. II. iuvorcu t-lcan
!
nld thai hi tttatad
? ??Ik ai a great saving to
watael ??icuiiii.g -?i,"i 0
, .:-e!- gPOWPAX
. '??,? . Ili-iiiiau. M-ATtin. John Wl
I pah
' *:.,.l tU- i ? -ti!ui*e- l^tl Imt.'T. ?<:it ArtWP l->
M
? ?? ..;.? in -.?it? I Bl I ?.??.-riiiieit;
. pA tin* the expt n- .iu the
.
? lieav,.
'
tren o* w BboUek
a h. :n^
-
- -? i?.-.: ?t ?vi?, ?Ulli? ?Hi :?i tl" "i.iii
: ? ?
? ici! m
...u ..f ii., . ? .-.?.f,.?nui.-a: In ci'tiiii!.
?77. Orm -
n.u-t ?? m ? "_i??l.
-.mi! r*itr***. waa ..??;^*??l io irivn _
? - ,,'
. ?, ? A.? to
? '
? -.. and ???li c? ??.,-. :?<! :
, ItoU. ?'..ICI A'..
? the ex
un.
-
?
??:. . ? ? -,..-.
urur?>.
. , . ..a.
n
? "1 thn! r?-h! ??ante ~?n^
??. tai - i??-'. ?
-..
:
- .-n ? ? ?-? . :o*. -
? hilt-re?! irwin ti, ?. pert
? i- ? -
"-i ot t!:eu:.
r ? . . . :.
- ,-?
" wi.ieli was ? -
.?,,i MU Oil US
0-1
I
?
- .
?;. i.e.
'?
'
- . .
. ?. Vile
I I a 'aim. Mr Bat
er toa q ol ?' Mr. >IoJ -
-
??? ? ! -
!
? . A
. artv He WIM i..,!?t.?i ', ?
tl' .1?- i-l.fl tb??I
.
-
i___air* wen re-p.-n^il?..- :??i ? i
I ?_^__^^______
/ UaS? '.i.Elis AERIVEIK
rv.'i'-: .*_-? ,a--ip r-, ?
:
4
? : . . ? *.?r-. Si
-
- -.1.1 if I,
????
?
?
'
? ??-II.
-?un.
' " '
?
?:..i? k? ? a 1>l.
_?!.,.?!.
? ' A ?
., . I . ...
'
BC?, J
. . t\e.?*-\
Uatuia, tt
. . Hi? -.. . -
?a .. J \. ' t-Zll?.U. i . .?llUKll?.
I?YGJ_?J SJITED.
. . - M r_
?
-
? : J. State l'i
? V . -
,.
Hi
?
"* .... . ii.rr r.
J
? ? - _
,. ? - .
I
i ? .
?
' '*.. A.
. .
I
t
'
UIX1 ATI . ? k. AUtS
.. .
, A ?
r. k
'n<***? ?
."?lii'i : . ?\;i : ?
vrn. !"
TAMA
(_ i ,*" l A,:r'-i-?
Olaaaurfut ? ?__-_. i . ,.,? i v ? ,,.,.,
? i-?. .. . um
y. . ? ; y.':. ,..,-.
I ,'. - '* ' "be??.' ,i .i.or. Ha? rt, \ j I
k ' ma. Jvnum-.m, f*enBlii|p-_. i*_lr??.t4Mi r?a
j2JJJ'*e*?P K-tekertM-L-ker, ) ? ? 'r.e.-uia, ?Ttark A
J*?aiiiii.j, istum nimt, tur.??-*, N.a ' ul^jum, Baaari A Mur
aasMU?. ?._.. \ nor*
?til. < iu^ri.?iju. J. w.
l?aaar, Wakab-r. W Uaiairu* mua Uur?Mr?ii
mSJ[ ' *' - * ? ?
g^>--??--_?*eBJa?-i3i-o. HaMuel Ka?
a_S__'- ?' ' -1/ ut AU-ui*. Wimk!
ii^r Nmfoi-t ? ity Pirtut and
?I IwaiBia ?'iaai mi? < o.
LkmmxmT*^ C *****"- kXACvev. i.vmrtn-Ojmu. D. C. J.
?_*****p??>':? ramu. How., I'htladelptila. Jaa. XooiL
5555111 inn?, Uoitl-c?-, PMiatk-uihi*. Jaiuet H and
2***>">*'> r *?? HBTie )wn. lm?u* H r. Inn.iHk
"?"?J-tiia Kor.i Hatift ABnier for ?uSi-r-, < -Niin 4 (>r
Am, Nor i, Aadn-??. Lou*.??. Hennan a Suvmn?
^ ' .ia?i_Bt. iBr.,. AblUMV, l.?-B0ei^ KlBSate? A 4JB_?
Bark Maaart Sor). AlhretOst-i, SantsnAcr for orders,
Ti.tnaa A Ca.
Bark Ada Cray, icics. Ns-ark. UrwU. Baa O ?Ca.
lin? Auna o ?er.i, Um k-anldL l'eruaniiibnuo, C Totilai
in?
line Arenera. Wals, Matanaaa. J. lt. W'lnrhi*?? r i i .?
Rr?ir !?*-.i:na Manrar-Mtia .-inri, hSSmaiesa, Si. Jahrs.
! F.. j. -t. rasksrg <u..
Mohr ('! rl-rtin-j (Tort.? T,*nTrt-*-tT?. Ojmrto. O. *, malm k *
tUchr. liara.oa tiinu, ?. ?irtia, Herluc?-, lir. i.aia,..?. Learcr
a co.
is?Jir. Har-txi-. HcCUi.t?>ek.nt PW-rr. A'.?-*, l:. J Wrtrts
I _ ( ...
iselrr Msrr T.. Mant-am. t*o4e-na*i. Jsrs-mie, laaae R. sta|?l
l-_lir ls-tv? a Iiavis, ..?'. ru?-, i artleii?s juna* smtUi.
t*Ohr J??firi<. Wrczlvv, Ht-rriBirt-nn, at Jar*., la*. R. Wi
?V i ?.
?Vhr Harriet Chaae (Rr.). Qnlmsn, Ht John, H. B.. A.
?asas
?<ur llajr-(' -stiejilierl. st?s-lniau. Galvraton, OsaMsa
ilawkim.
Tin. Pilos. Warren, wilm?ir* a, B. ?'-. Kvans. Bal ?t O
ss-hr "Am. il. Kesz*.'., Saper, I-rarasad, w tStamwean.
O i Win. Ma/nlt, Setimi. '-.nrlulk. I ?aa. It, h'a|.|. ?.
Brrhr. A. H T'n'Ih-iTt. (i-iffi*). ?'heater, Del., ann Pltila.letp!!
\ 4*i Urvui o. Uro.
LOUS HD.
ateaniabinltana'1'r.i Onma, ixnxlon Jan. _I, with mrt
aiui f i .?in it**.iti.
??????-la-Tt-rftrp 'mI?t IG? . Latit, Rr"??eti Jan. 27 ant"! *?e*e
a?npi. !.u:ii. ici ?"i i**'..m ?ti<: ji:i? 10 OatrichS A Ua
roeaaishlp-Colon Qtlffiii, AsptuwallPfeb. t,with misc. a
paa-h. I?, l-a i:.?' Mai: -lasti.stnp I ??
?-; .,*ii?ii|? i' ri' ? ? ->i J-ii: "7. ?
Qneens?. ??*_ '*?h. *? it* ente. . omtpnm. U> C '? l-rsi-ckl.
Y, i*. i", int. ;' .'. Urn ? a Haattrarg ita-ansl
Uwosl K. Thr I'. *?rv!?i:s :-S ? *??)??S nul ? st.?n?. \ow- \ .
Sii jii..-!,.|. AlUtm.i. ?<. ...nn? Lowm, ?* .U. mik-n. air. ,4*wa
. -
N.?ii. ? ii*|i. *.i- rev. Use-toil. wiUi B?l?.. and psaa.
'
MU?jii*:ii|i erajH-wiii?. iirajyi, i'itrtlaad, w-Ui tndwv ami pa
in.i I
???hi?* -?a-sr ? ti mt I. T?Hiri) T..-1-s.-Htf. I.iT^rp.sil n?*r in. w?
m.ise. ..i i- ilk npnog. I.an i .i i.i i-o aevan H v. ?...i?
Martelr?. wlt'i a h.-ar\ hc-Vl ma s'-n'l-sl rare-? six! *??.vr mi
ban-?s betveaa?It-ska, Ui?_tee ta ?tait.-iran had flue -rrain?
Jan. c. ,-i: -t '?" tona ' poke bar?
?? vr a naos tot M t. 17 ..aw sal .nisi, lal. '-'il 3?), I.
-:?n.? bark '? ' ... -- iron LAmm tut Bavaa.?.
Im ant
Bai k In . ic, dava, w'th mtlie.
nn',?r. vi-?-, ! t., }; y ftOU sH .*.<?. I_h~??1 i, israltar r>?
k'7 . t, : _aa . ley? ItStA i.?-.?-??? u... t-n 11 ? rxrv ?_.? un* ?i
?SUIOSI .!.?.. II. lal T! .'.'? I'?e I* SI, ?an* a vewml tattv*
u?> im?I :i,>; mum
"i Tort*? i ' ' .'..!!"
. (?? DnlteCl,
. ..-* :i W. Lot
- < .
?- BonnM (Hr.*, "vt-iin, f-iarlnnetown. P. r ;. I
H.lv
? i. ail ??* and 3". cays, fr'ts St. Joli
X 1... wits mtla i ? ? i * isae ? -? aaitu 1. i.-*
?eic t bsftsMs Aum?ta is Ktiatisiri . Ilulni???. Unu
( lU !|1U>1-1.
? S I-. I ;..- ? :, -tsr . MrTCeu-ls. Tort
N. I*-, aV tlay*. \:.. - * . nilti MS) bt>0i. btirtlifc'
tnaati r.
Bam R. W Rrrwl -t ?lav?. ?HS Jin*.*?!??.
t?i SlOac. i.-sa^i o.
. ? ? ? ? ? aater.
: an(JUsa. Mlat WttU lnmlu-r ta uiast?
.... 1..-I.... ^. .Ust, witu Mtatoas te Ansa
' ,?!".? - BaO,Baataset, -Riiit iisit ut CrooaBAPi
?
M-hl ' r-.t? W . Tre-,1'1. :.. <MC',?>rt rrttfeSaktOl r.nr.ll
PactlagUL
s? h.- It. bet ?era, R -t ib.
Albanie i ? ? m -, i?. _ai f s c.irt Jnhoaon.
, i?., i on Jo-naoa.
? * .* "? * ni,? ?.it. *-?".i: ? r?.** I-1 PartJausa
??1,1. Ju.i.i K. ' ,?:,iw?,\ Cese. Ho ? ?
v. m M t.es?icr, I.di?,iris. Sen Dedfur.l tor Po
Jiiluist?i.
' .. '?.Yu.rt'l. StV, ii.llllllll (lir I'll
no.
-??M /. L. .i?!?.t;?, '..?i* sj.i. ^--a :it-i:iir.l lur Port Jo.n
-
tn-M, BAascteau.
i:..\ Ml *.i* ??
? ?*.
-i .' .. ... i :? ? ? ...... I . ? .? ti- ? .
M :i-- .. * ? ..
- ? tor I- .rt Jehasea.
. As- ?.... "i. ii ;.. i .ai, ? .iuMIo...
'.'.".r'r. it.
into ?i. i-Tin.*?-, li ,i; fi e-port
--. Pli .** m,, "? ., . na.
' I pet* - ? :..
?r.ry timruey .-??-.-li.er.it lui l'.irt Jol.:
I
.n.-Tiev. ( t, * ? Onrt Jiil:ii~n
U
-r *.: . ton, Ml
I,., .o un;. . . ar-ua.
Hi I D '. i il l i. ! 1.-I.A.M-.
Il mk.a, ..* m
*
i ?'
twerp : tabi
?
III.?:-:?.
Cd 1
a. -in :?i ni.i *? *
: . . , loi
?il.?' ?:: ..
(?.wi.. i ?? '?::>??..il:. M? l.iiir:??.. nnp I!.
A Hi?. * -t i :i- ?* i i.
Laara * . Pisti uni . ?'.. !*>i H :.
:
lVl.SU?-Mi II ?et. li;,-'. t. s . nrsr.
" ? :*.
or ii, lience lor Antw? rji Jan
il.*.
??> i r;.?v.
A' ' ' . .
? rr . i.
o. J. We
MK.MOH LUDA.
* -? hldl ne
Sao i_:cliiiri?i: III-.ia^rs?-ui: llay.-U1U, to?. 1 m IbS ?-tij Iln*
p m.
s(?-s* . reperrts "?' h ivy wem
?id ;... : i
-
:..? ill.*
IHl JC. 1'fl?. 1 '
aen-??-ni.
.N P"i:ls.
-
u ;.*?? ? ? the latter fni
Xoi-tliMiiiil. lal I ? tiiciisi^.
- *
I iiiuv -. c ? ant ;'??:..?
. , ::?1.. Al
.
H-. . i * * KiliJ?-?!', .
-
-
lurk.
I. ... : ..
Ota.
-
?I?
*
*) -slk
K. ,,:
J. BO
.
l'Uni
* .in- V.l. *.:.: .
?
.*.'. uni
I . ' . ...
-'
."*... W-\ "1. * .
'
? i.Mir- '
- *
i on? Frit
?
,.u U i .
?
l*i;. . ?????
.. ui ? si ho ...
I .*-?.- ?IlliU.. l^
?:
. ;.:,??... I., *
. ..
?? In?
-
??.. ?ni. : t.. a ? . ?
.
?:iL, lUntllil!
A ..?j i. * . ? s;-. ... .. mi : r..*t .
.. i. i'i l?n, - ? lid t*.;?!?.., -
r.?jn* t?. - I ?*? - ? .1 01 l.llUMli?. vr?
\
ii no *
?
J ?-? ,,.,,.. , ,.,.7.1111. l.-l
I.*.
? Of: M-i**-i. -? sniahtpn
,. : 'O t * ? -, ? ? ?!.,! , i
,?*. ri?i*.?.r. ?-?ii. Arrives, D tBr.J,
. .' * -* -. -.. i* ? it.
>l?ri ''.i'?.-? * ;?'"
... -.y r '
t(. L. i.aW, i i. i ^.. scbra. t
-
? >.*?? "i.rk
*
' -
- ? i. ? i. . . .
dine?
? .itstiiM? ''m K
:i-i?.?*n . tola
-
-
? . .-.li? I I, !.l ,:?- - ,: H.
Itasii
*
*_t
.*
ti.i.;. li
|| ,\ : . i . ? ?? - ? .
-
'
-
?
ii . "
Mar-.
: . .....
: - ?
lli.nr i.
I* .
?
*
M ? . *li. ?? li ?
-
?>?? ??
i. il. -tu;
?
Situgin
O m ?A?kie- U. Bird. I B > Y??1
i
?i m ? -
iiarfl. I4??M m W.?rt llnitr. H> aSa
llrrtai ? """'.*
?
I Mini tutu ? ("l,t
laiiitt....* . - * siiu s.? ..
Hal
?-r-?u<?-n U" - en, l_r l<rnSo-..?-?? I '
. i .*? . i_^ . ?
l.riK? in ? tain . aiui A?l.li . fis .
J.AD John Hue*, tor V?reu?iu. Art. _r*_M*-a
IM??- lroiu lia i?. *..?'-te. - '... I?i|Md 4,.? ?-,:...... w.i: :.
Is'UXl u.-?iclmtua?!. 1 ?. IWSMMa ?Mill?.
(satine. Mi II n i. paaaul mi' fl- Nora
UeiK
PoliTLAMli, M> .Vat, la t**_l?-!?lhl?a., Varkr '*!_?
snn J-l ii.-sii liuline.ik 1. V. i
bmitl', P^IUdi-lphin K. '. Kin/ni. -^.
ii**r imuti ok*t> s**t4?*m tut* . ujt ,
tDrn <poo?5.
1,200 Pieces
AT OLD_PRICES.
Tlie LOV.L-.T PRI(!> th?-M
?^?imhI*. uumVn bren MM at fciiicr
Ihr War.
Anli Constable _ Co..
Kr.indti'nv, rornrr 10th-??l.
Spring Importation
? ?!'
HAMBURG AND FRENCH MAChiNE
is**
Fivr ... : ?***_***__* .r.U.I."""I-".-- .-ir.,1 ?.art-ami ?.?.it!., t.
limit h.
Tbe ne?- ">AVKAf anil "?.ill-? IA.*." W'l'.I' on
KAIJ-SOOK mat IMih? AI.h Mt ?LIN.
a fiiii Baaa-rMM el '
AT KKA."*??SAF.I.E IM'.l -
\
.1,000 do/fa hOiin B _\I>-**..
IfEE?LE-W#_RK E_K?E?
n rir. < i: - t Ltmt i??AN THK con ta imi*?.?k
T.-.T i??v
lSron-tJt-tav, ?rorn.-r 191h--.i.
R.H.-VIACY&Co.
i-i'l.'
DRESSMAKING.
*'.i ICU MM -- HlUCa - I I "THIN?;.
UI E BBT "''?'I BBSBBBtafcnsn I" :l? o'niiry
I ,,.! i?,.\ ,'l;*i i.',?,.?-. 1 *..*. V '?" '_???, Bad N't)YEI.
?- -.-.?!? \ M lil:.
i A I. I A MAX
? a \ ...? i - I- :*.KK.
? ' :t w- \ ?i:. UEW-TOBK.
ESTABLISHED 1353."
?VU?.
? ? i.IIil.llAI.I '? PATH S ?.A..? I - i?! LIM?
Tilt ? A- '?
Twenty-one Years,
nur ?, t .i
?OST I...!. , V i ? riTi
i? ? - iu i \-?? ? i i n ?
\ ? - ?!.
IIM Y r-T till.I-tl'?VST
\ K\V
...?>? hi
? . I -, A ! ! ..
''??..--?'.
IUd i.iLkS AM) KM.I.IS?I CEIPC8.
JACBdU. MQ?RNIRG STORE.
KO, 71' i ? .1 ?. "
HAMBURG
EMBR0IDEP.?E3.
ivmkn'-j. variety.
newe1.t des1 -
lou est prices.
MILLER & GEANT.
M).*? IT.
*?01C!(
I I'i'IK?. LAFAYETTE,
. . i ? i.n.
: . ? ? . . . .
tUiiUrr Rcsorls.
r|*l.?. l.'iVAL VI? I'iKIA HOTEJU
I n inn \r. b.uiaM_ i
??il _'i!: iii.'i.?ii?! OB, ai?|?
- ? i? il? It to..
? i ? V.rl
Iu Crca.Ti.
4 FACT.-H?HT0> ?ICE. REAM IS MADE
? : ' ?? ?? t N i I ' I.. ' M .
?' .n. fitrtemfj of be
u. <:? i -.- led In .- ,.,
< m - ? mphUu
IRT.
? H Hil. ?TTJ" lit*.--I ;.;,: J'.i ill ?. r,.->. BB .;
prit.-? uea.f tutw-t ?ii on) ?' ,-_.'.
I" l'"i- ? ..-? -lam m.
Fl?-SKI-L' I* t. ? UVaANT, _..?. pel ...
1 ,:,!.? I ,;? !
Blue il ? ?
??:_. ano Xjuu?.
?l i --' ?:. !'? '?. 8, a 8 *? i - ??! ;. *.i!i< i
? ? ? ? . ' I !.. prraum
...., tUiUblt
iViisi. iiiincone
i *|i- ;a.ses of ni s n in..'
? ?*
??? *> ? ??i ?.i?
ftitsonoss GDamed?-mole?.
i _ ri?.r
*
-
?
? ... f . .
?
?
I IN .
? ?
? ? i-,
<,_?'?'' : i.?., i. i . . -OU-?
.1
? ill ?il il .
'
M- ?. :. - :? ... ;?..- ant] ;.
?
? ? ? *-:.:? rom II 1:
\? _-??--1..' ' , mit .-l.\ ;i i ,. ._ . ,
i'l ?
* ? '? i- ..?i ,il.i__rt.,
. . . . - ...'.:
\*l' '-. ' . . ' ',?.' liiilU WISH?-*, u MltiatUItl
* " ,'.,!',? oral
,,rr. ir. ?ail ..,? i.r atutr.mm 4. >.. l;;l ?A oal *_*Ui al-,
?I_
\\' Mi lili.- A >i,??;n?t private imitar (mi?]?ll<>
Itn lAtm^lr-? ui Uu- .iijf emit be lilKUlv rectum
. L l_-.r> - Ii. H, Lili??:. ri.'?i___*
oim.? . ..mmg.
Dni ?oota.
LACES
? 1 Ti IK I. \TK
Empress Eugenie.
va itav' i,s i.\ um ,. ..*. m
OUI l.A ? I'i.l AkTMKNT
THtaE E*vTKAi?aDi^Ar.T :
KAM K_<:*':i:-'-| -, ?.: , _
EJtPHfe** truE-NIK
ta uir
y m "KHA.VA tMP A l : EST A, r.
T,*F iwmt THf. a-rnom??*
? *?'.?:!>. rr.ir.Nns t?) tuic-e
Lace Treasures,
i \? n UM tH -it \i.it-i
A.NYIHIMi MKIlKlillMKK i
U. th. AUTni LACEMAUIN?;.
in oomrncTioM nrra i bkm
w* _:.. i xi'niii ..,, extxhsivi ?aaoa-nrore
?>f
LAI*I> in IV Kl! Y MUM ???I ?.CAI.ITY,
Pre??-ntinjr altuffUier
ai. exhibit.-! 'run.*? a_a_ a boom
Ml 01 At Kl? a. >..',: ri. iKXITKi;. _d.1 i'UlcE.
A. T. Stewart & Co.
MO_0W_Y, ITII-AVE-. m ?i',1 lftTID-T*?.
Choice Novelties.
? '? ' '? I ' - ? : i ?;,?;;- iNvn ui
T.iour
nutra t:- atti-.a- tiyi: rxronTATioin ot
no. KLTiBa
?
Lace Curtains and
Window Shades,
thPPgaeXu ALL the v ? >,_--. uii '
: A-iii"S.\::i.r. m . ?<;n
ant: i
lAMii??, KB, N iTIV.ill v.M.
OX '?. ??:. [an,
- ?.\*"*.v Mr-i.tv,
Ami BX-J. BBUBBKU* I.At I-. I 1 HTM..-.
Ill? It'll |
omlas. or?n u i?
AadOClF?M __m<_XTS.
_m ? Hi i i : s i. ,.f
Window Shades
In Wii i 11.. Bit ?" N, ?:i : i i;,.! j . mt
v \:. RED,
The I.A ? BLY XXW Al'.TICLK.
ut i-i i-hu?. "i. ?!: :,t?i t., VAki'.r- **i ;'
AI
KX< .1. i....- ,I.i ... \V !?.._. _.s.
A. T. Stewart & Co.
I " U . i ?: -.:... :.r:i mt IOTH - r-.
Gentlemen's Foil
?.?i? i... ?
. . . M KXT
if
I*i !>.N-|-<!!' f?
? n ta
ne MAi.iiii-,
? . ? ' .
?ILK I KS1 HAXlilUCBCK-XFa
J ??,
BOB!
Hit. AK FA!? i JA'
I.-. PA,
Of
a ?a'-'1 ?I man ? OUTFIT,
TOO II TO VOX, [CUL-UUZB.
BBIBTB, ' ? tPn
B : ES I-. ? ' : ICKETB, Ac .
M.-. !'i: ?
:,, tit.
-j a.
UV,'il'.ANTi.Ll Ut I IT.
?A*ITHi.n ii-.V' I.
'
. - trpoee.
A.T.Stewart & Co.,
?I ,'! IN '
BitfttioM DJomrt?/e Mitt.
ADVF.RTISEMEKT9 F"i: THE _-.EW*
Till K ' "Ml BE HI ' KI, Kl' A'
t ? :-.
r .11?-- Mil ??? l'li:i*?l
?
?,-*?l
II , . . . ...ti.llt' . Up l?l ? J?. Ui., tU - _. .
(
\KIli-'I -* LASS t*i?l'.:?"<l Lanndi
-
? - ?
t._
\T M? ?';? -? i;,' ..'?i.- . .?i .-.-li
-
r*HAM?:!;i:'.i All'-'.Viii.t'-.l l>.? ,i Rmt-cJu?
I ? .... - . . . . V _? 1 I -
?
/?!i.\MI'l.!:M\I'i) and WA?TRKSS.-A neat,
V. la "i- ? 'in'??'' tii"r-?-?'.'!ilY i'X
?
? r. ,\,., aa?l I.a--.'??!',?:,: i 'ert?M- -.Call
h -l?.
? ? ?? I
pUA M HE RM MD and WAITRI ??**. to
V . n* .t
?r. ' ? ? ?
. aa e?' ell?
n't. a
, , .. - : :i ._! - n a?'.'.?i! '.- .'?? lia M
_
??pOLOR-.L) ?ELIEF BOOMS hare reni
\ t-? - ? ' ?-??* ? ?**?''?*?.?..
!>?? l?.u:. - .all..
f*(M)K.?An :?i-i-?!:?- .-.i..k, b* ?i French and
? Il et 11- ?*'e J?. -i
C't. )K?W?U rt l?v ;i t:r-t- ... Efitrliafa Prot
-
.'??.?-l'.A v I > "li ?
?tm?K?-By ;? '* ?- " ' ' ** '? ? tntl r
? Bi?!..,? ? ' ? ?'' !????"'>'
-
.
Cti :? ,K.?A I ? ? ' '- I '?' ??' ?
?-.,-.
, ?IN? U.
'.?:,., t., ? ? ? _
t.
?
i '
/ ?n. i:. ? ;>, i .? :i, i;!. I- rrnrli tr<i
\ . ? ?
<. _?. ,1
? '
C''\. v*\ ? - - '? ' ...
j m ,
_
M
1
Ci, i. ?>; -,. i *. - !?i
a - s
I
? -
Ci ?. : ...
II-! ?'
i ta m - ? ?
m < -
,
i ??m!?., \\ \* ;i: i. ?nul FRiiNl ;
\
-, ?i , . ?i>Mn m?; nia?
_,
pOOE. WASIIER, iii.'l !
V BMB ,.,.?-,
.m? -??fn-r .ihm n .!??? ,,i _:
i*tr-?-i.t.-. v-i'i j? "ai- i.'??? ? a. lai ?'?' i -t. ' i ?-.-.
? lui 4 II. .i??"-??._
/??M.K. -W.__8.-H_1 ami _SONHB-l
V. e?uaml \*u:ig y.otunn tory reepirleh e? t'-.? ?iiv l..i.ia?
eiai? ?rarjr gwHT tatall* t*eeli ,-? ? -? ? ?
ft?u lm??i au-, ? .-uil oak?! , ?.Mir. i.nuutl, -?'iI.kIu? . i?..,.,n |
oi.lt? Vm?lmt i. ?"Kii.VM-, n.o? ?' Il . a'
...t.?;
V
'?Xmaoemtmo.
CABEXY OF MUSIC^n'-O-LUI-OR-UL
L M ?-."?EMMA
?b an oooo ttttttt ttttttt
A
AA
?Biin
B B ?B B O O T T
B B B II O O T T
AAAA YAC.'A Cl'., i t? O T T
AABBBBOOT T
A ABHBBOOT T
A A BP.BB IliiRU Oi.OO T T
IS r,n.\!ri) ITALIAN OPETIA.
Mr. Ii K v i vi i ta*.*? pi. tonn in satio-inc-t? that prior to
her ?W-uaitun* lur lu, '?V. M,
HTM EMMA ABBOTT
will appear In o|s-ni at tin Acad.-tur ol Music for
: oan m?ht i)X_v. :
FPJD.V V. FeO. tt, sail ( i N K ? ? BA H l) MA VISEE,
8ATI 1:1' W. leb Jl
FRIDAY EYENT.Mi. I.A Fllil.lA DEI. RE? X1IMKNTO.
witit a po? art u1 cast, incluiiius Signer ii_I?.Xo_l, Siguor
PKHRANTI, A. ??
Pnli ? bar-as 41.a i.rainl ?ir- "le-Jtra. uu??er ilueotioo ol
MAT .1 MU IZKK
Itcwt-i'n.. ??in, 11 SB Sml SB. ?tceor.iiwa la Pa..inon. Box??.
f-, i.n. mil Sli*. A-liiiti-.?ii-in, ?l
.?Tin ?ale?4 i.eai-t? wui?n??Bar ?s.himisr'?,70i Broad-ray,
an Fl.I'.AV I ?!? IS. _____
BOOTET" THEATER. SECOND WEEK"
li: i i, lit.a I BKXBATJOS,
Howe'? flvt? act i.s-:il plnr.
C-T M> HI AVEM E.4J
vlviilly pit-tur*-*
LI* I*. IX Till. ORCAT MKTllui-dLIS
\- IT "VA- IN VUtl.
IibowIi tu- BSCX? I) \vi:k_. a.io m .uurariln* tremondniie
t-rotu-a. ue?*i RKiX'OI.U as tsa hers jtirvw wild,
(.EOUOE U k ."* liil! I. CHARXKU T. PA EMI/ )E, VINIX'i
P.iiWKi..- in.-, if ?'.'*? ?.'i.ni element. Th?> ? w-<ir?ir ????_??
r^rrt-??* iistL. r*n.ir_ ..? to?- HEVENTU RE.ilMKXT sad
aiibii'-Mit.oii <n ijo
p.i'.t*. or too
DKKAMINi; fof.AVTHK.
A -II 111 l\ ill 1 I HP. f*B . M IHK ( KNTKNNIAL.
riio? who old nal.- nf '*. ?!? ?-- it the Centennial
?is- I..l?u?t??- to.tv v.:t,.m tlM' mit tew ?lavs view Uila
ait.i?.-! ? iii.ino.ir of it t ?irodiietlou.
IT??i ailj-Ssisa Annulai? ASis?Oa?ia. _
D
\LY'- 5TH AVENUE THEATER.
Kviiv Xulu at ?. m. I ?l i *i an
, ?? I.EM'IN- '"
I (.*ro?.''?--i tioums* ?tr f->?ii w.-eli?!
"i. .M..N-"
'? LEMOVs !" ! Itnarsof lamrhti : tor two tint?n? I
?I.I.M.iN- ?*
? Msnn-at |isrf.-T!iuji!-e In mw?!
"U-..M
-II M'.X*'" MATINEE BATI BOAT n? I. nver 410.__
I? Ai? IL TI! KAI F.H. Aim?*.- in Ibe i??-w <?i>er*a.
A iluM'AV. M l*:s| A*,, suit WROSEAUXA^ M'.IIT?
fsb. l'A 13, ?.ml M.I.
l.ist ihr*? perforttuu
l.A l'KTlTt-: MARICX
New aeeni t*v, r.i U am' (?orct-nu - * st n. ? -. is?1 M eat ? ?ist?
THl'Rfll'AY, FM DAT. sud* ATI KliA V. a-j?o at the
(JALA V. A 1 IN KI, - V II it I'.I-i AYIA.iiS'icS, al 1 .??,
<>f*.*tlV:l- '!*? s-tlt?IV ti -W V, fSloll Ot
'..A VrA'.l' It.jLE.
Matinee id - ? ? '* *
i JRAXD OPERA MUSE, Sth-am and 23d-at
1 ? Al ?*! '-TIN T)A?.V-k s.? ii-tv PlST. Ill OS? tR,
RKRN A.-'
fifth aywsvt, theati it oomtaitt cast.
i;.', i . '!--(. \ V_AX I' -Al'I'llDAY.
( ;l?.\i? nil. - (?ABDEN.
? ru?_t n lli ?i. upen in rutan ..n
l? e'M.-DA'i AXU -?.TILDA'. i.'."I.X'TN<"**-.
Tbeebt ft -i ?1
Til?n;;; tbot : i n.. races,
MTXE ii.v IN*.. I A!" MEM'S RACBB,
aril oilier iportS.
ATJMISf*-1'.\. 50 CF.ST?.
II
hl.I.i-.K' WOXPER THEATEK,
i:vr:i?*. FVK.vtti?i ir ?.
ENTI?!. . ha.*.. ... i:\MME,
Setas (.';?? I"I,IP?I -el'..*- i|
lli.!.1.1.i', .?i V??'-)N i *?.i: .
SIX STAHTLlNfi NECROMAMTIC WuxnERi?.
M
Ai
X?-?r wonder? ?:?? eliaie?! n ttn*
NU SJ...IT MV
..i ..rit-: nal IITK
il. IN' I'll I I Hl*>.
MATTMUEB wvic. 1 LSI) -UATCRBAT AT i
... _
?TR?POLITAN MUSEUM OF ART.
r.*,*-?'?-Ci.; \\[ t-.ii.i.i-.i-* im . \rvi<*nt
mein ai-, U|w-ii<tM ?ni ev.-ume. 1_- - -.-i Kenn . iti?
?Kiiintwioii to tie tfiuKam. 28 lbs Cas tall?*?il
:i -* . illls._
MR. HAYA!.i* TAYLOR propones ta -i'.* ?i
...i tt,-... i/i rWELVK UECTI BE- on '.?. ?-LAJI
LI?'?;i:a : i i::., ?fa-ri-*? I.EMT, ? *'f * H m ; .
? * KIT! ?A-i -
- _aurai,
- i, - .::!? t* -. . .
... ..,!:' ?*,"-.
libare.; -< i.n-.-.' :.i: -, 743 Biuata*--, a;nt DT"T
i .N--. 71
-ABLYAPPLIfATIOMwlllsi
VIH?.??- l-l -RDEN.
?.v KIBAljri it:. ? adits .? :? i?-.
?HAU.KLL.
; Ail' I"M? THE V'lRLl?.
; IN s.i DAY?.
". 1 N.Ni, |
- * v i - .? . I . K - I *.
VEW BROADWAY THEATER,
?.I Bi-adwav aoti Tl -'e ?)?-i.
M 13 i..?. . ? ? -he
?Il ut
'?I II H< 1 -,
?
. -
III runn njr,
1-S) t,* - ... Uld
-. li in
in- wttb i." i ii.I : * - -? n r\.\
flLYMPlC THF.AT1 624 Broadway.
\ r - i. -, . FKB I a,
-
..ar rollj'.
U) 1C.
? SI) TH 1*. ' .'
I : -. ..n?-. Pre ?
M i : i* : ' - 1ND M ru HD A Y.
A..;.i; --:?.' uni -..
Sunatujn. ?3a:itc*i--fem-xies.
?mmaK. WA'm?EIJ. iin?l [BOXER.-A Krong
V ? '.n ??? 1? sn i ?inllv i ?..
?
i ?? * de Itu-J . :.- Il a
? -..t N. M.
i- i i i.. ... Till ,U.
i ? li? . . "_
||l_ SSMAKI50.?A li'.-i-l.i-s ilrcsstiiiiki
" : bi . ??..i * ..i bei lii.,i.<* I..-8I ? i? ,*? *.- * - er. eu . on*.
?-..?.. ..i 7 . ?
i,, ai ! :
HOUSEKEEl'ERS, Teocliers, -?? imstreaocs,
,u : i- ? ? oaiUous ni trus? ,a.,
ai ?i?- i'oi "?-i W'i\iKN*s i ?ita*?: : \n a- m i - l
? tu-?i.
?IOUSEKKEPER.? A lulv ?i.-ii.-s a pooiti<?n
I 41- i ...i-- .
? a.. )?.* -.*? n trat
. !? n i* in :i ?*n; itsjni. * *.
mir tin?
.ill.
II
I lorsKKKEPER or COMPANION.?A lady
II 1 . .?... ..: . *t
-.?in-.- pearl i.e. rut-nn-uc au.. .-?-...nunleal aslia?sa
...*, | . r ? ? n 111 I ;:; .. r 1... !:-iV* ??
iiii.,:. ties uot menial. A?l iiva.- t'lili.X li, tsu
i ,_
Hi il">I*".V,'ul"K.?A roapcetablc -sriimitn
? -tfiit.in l. ?... r ? ,. n-n.Ii.
i .. ".uu it ?-i i. ?i i.y Un? ..?i A jr-ursrsAensMO ?lli
_?_
D?SEWORK?-By a Sued. -*irl; bent ????
u- oaderalaat?i baassararfe ti*oin.iahIg : very
.*. ... - _..!.? eouutrj
ureitjr. < "?til .?:?'? ?.in . v.- . mur '.?-'.?I sL
I 101 >V?H '!!-..? A StroniC Mi?-i; woinan
a *.,...?hi lia? .. r... ....
..? :> |ilil :. ' - ' ' '
? ail .it
. . ' : It? H
111 tal ?: . - *-v
ilOUSEWOUK?? By an Amer?cna Proteatatil
1 .
. . 4
?to.: trbciui liaket
.?
*.
-- - v situation ? "m.-ii !i; a ii;-t
A
i
;?? .-I . inuil:
?
Iv V'*, --. ? '.? ?m -<!. I.v ?i lir-r-cl-i- - I ? iii
J ?I
? - -
?*. .:....
.
IV.1 Ni i;.t..-.- ? !',\ -itian
i
?
?
.....
1 AUMiREr-S. ?V.-.-ll;, .1 \*.
-
-
I A1 . ? . m i -tl l.m. ,
4
?
I
..rewa
J. Tl. U n? i.
f AFX! . [] ? ? ., KM Wa - \
*??* ? ? foEe.
-
? ..Im ?
A,
\\.w -Yol?R ? ion i : ; ?.t?v
- V ?'-.., I . . -v .
?s ?ml
?I T*
^? * * "A : is I
i ?...??*.,
iiu.*..i. i
?...?J?a?.
pii.f,. (JUIN-,
Ni li>K- il) :? .-?'???*?*li l'rit?-'uni i? *.*-. B . -
....
* ?? ' a te tOe ismtairv , ginat 1
. -
NI !;.-r. ? !?*. .. r.i.itli ftati m. i,. - .. ,
?
?er and ?s \ er> viO.i , ?.... . liant il Ha
? ? ... mil ii a-a-fal. . il .,- ., ti i? ...
... a?.
\( li>Y. K "-.i?cIi PtPtcoi.Uit \oiiuir orotiiun
l ? ? ?i * - un:*-?
Ihn - ?a. in* u.a. r\e t?-t.v ->
i ,i , uwolij?! '...i. l. le n-n.iUi anrt Lm **nmtHi t?'.t?mame,
* ?. * ? i. n,u
aj? .i7lkn.M. ..u.tm tau? Atiau, m pat.u-Aiur...
_L_rm_tfn_nja.
PARK THEATER.?"Oar Roar.linjc Htm.1
Bmeti v?v ?oVl Tw?-it? w.?n<|^t.
?)1,_.*< WKIHTI.Y
1IKNKY E. ABB1-.V. tratas. _H __NMB
tiiikii week.
?AC S AMU <.k... i.un
A\f! iti? i.v ? UMBDY.
?ni i; i* - * ' ? : .'. it it Mfc."
1 UK ??IU.AT ?-I ' ? .. i.
?i."-,. *)i:i> *H' 'r*t*__?.
TKAKi- A.? II ! ?l-tiin'KIL
I V.XIIAI.KH 1A-.T
M.I. FAVORIT!-*
Sl.W tnl'.K OVrXOVtU THB
\ BBD-CT <'9 < HI? *?<:".
BAX 9nsS' ly-Cii ATTI? I'ft? I 4 t'KLFHld.
hJBCI BJ -..a is a H kau.
Ki-_?Tve?1 be'.t-ooi. (0 cmte.
-
Bear?tt.1 ,.r? h?-.-_~i. ?1 0.
AilBiloW.iii. bn ,. nU rfDil 11. _
K i EVI'ItV EVKM*C'. AM? MAT I ? . Y V ATfJtBB.
99.979. ii?! a i -i-i.N iiKi' [-Malu b.? ?_?___*??)
UAN FHASi I**? ?. -OS-TRE?.*-. | oPERA
i?i.A?T n;?:h r-.,r ?i,-?.i ? r - ? : ?- ti'tcnx,
ol un- .\i-.v i ?i ?ra llo.ii*?-. ?_.?>???? by otr-obin-n. . Briattwar
1'iip ati'i'V \ti.:.r , -.?.t -.?j. ?a.
0
?
It
H
O
A
R
I?
I
M
O
n
o
O
?
rifa haitt notec. I bb__m__
?in*. i nirmiua Japan???? Dionnii?- Scrue.
*' ?? F.E MATfKIMV Al 2. fteet* i_?ore?l
CT. l'LTKIP HALL. Wi-.it TwHitieih-at,
k_7 if-i meen i.?clilli mwl Mntti A\ea
Mi'MiAV KYtiSlSti. I-o iJ. ln.7.
OBDRliK W ?'.?WAiii?
in liLAUIN?.-" A.VD Kb.1TATl?._**.
_Tl?*kMi?. bfl renta._
L.?.IV.\.\Y H.ilA.. ' ~~
I?-? T'i.M'.llT! TO?tl?iHT!
TI! I. XAT.'<)XAL SABI.K UflNTETTB.
CLA.-VSH . BAI.I.AIi, A.M) J'Hil.l-K f*??.M*EI-T
(In alii of Hna-rttal Tur Core of ?Tin.uK- DW-eee).
AtlmiK?Itiu. .'0 t!?'i ta it_m-rv.nl Hrmim. '.i emU?et rmmrt'*.
Patee ?<;n.ir>-, ata ui n??i otter._
-OLIVA A. U\IA.. ANNETTE ESSIFOTt.
kJ Till...*- CBAJU-OUB. KKTH
hv tlmt llimtimiu p
Tt'E.-DAY nuil rillllAV I VI MM.?, IV), ??IU4K,
-Ai I ni i , MAT12-] )-:. I-'-'. 17,
witli Ui?? ?seietaut-e nf Mi-* Mata tAwXO Yi-rtee..
At tu?- (Mean tauAm E*-?f?ti_?, re?., i.t,
Xm?. ANNKTTE k-?-?!I*???-T m.11 play
BF.KTHUVKV-nrmne. _.-._!__. lt].*i_ I II).
?'????l'i ? ? \ Bal 411.1 .N. ?
?*l\ -LlhZT?Xo-.Hl.-t?- .?ta "-i..? no.
ki BKNKTKIIf? linn.;ua ? - .:*.-.' :i-?te?.
A?1::i.?m.?, ?:, #1. ll?-u nnit ?a'-, fI SO ?aleof eratA ?t ??tela
wav liai' .-? In:!?t"-!!i?. en! 1 I ! ("??a.! _ i
atmp, y.-l? ! . ?, li.iirh K?l Bf*>. HroitfclTB
TENTH ANNTAI, EXHIBITION ot the
-1 AMERU AM H??? ty.lt tiV HA1X t'Blti IX
WAl'K1: COLUBMl
Bmr epea at the ttatlotux. AiBiluun ?f Ih?*1?ii, ?? ?r. of F?-ort__i
a*.?-. an.l Twhi!?'.'-liurtl -t.. DbHt '?"irMdTtt >-s. <?it.-li, front i
a. ai until ?? p. m . an.? ..-?m 7 uutll li)p. m._ _
T-?NY PAi-fOR'g. TONY P.\sfoits.
A 1 ? RIO?i, ? lili.. Bit* A.-D
matt**je?** |"CRn-KDY.joyto Ran.LT, :r.m
TITi--l.AVA.Vn MK M'.IK.AN. MAItlK It??M.
KhlIJAY ? KA'E, :u;d all t?:?- OWUt
Tl?llib EVENING OF ENGLISH ??LL-ai
?Hit KKltIN?_ HALL,
raUBaMT. ata ib, ?Di p. m.
ViK-al nt?-Miaa r.FA 09., Ml??- FIN? H. M:-. ll'I.Li.H
Meeere. k'.i.a!'.!,. Mi.?i.*v. HAIKU, aii.1 OtMkXSL
An ?iiiiwm?: -Mr. 12. r L'''.'.'.n.
laaarrai _Bata?tai nt - < ui iikrth*??, a CaatawapnM
.;'?:. ?:::,, li ti, mi Un -vt-ini.. et tae inni-fit. _
rpiii- UREAT NEW-YORK ?QD _RIUM,
M. Itr??jrt--*?iv an?! Tuttty rtf'i: .?
Op??ii ?Lili** froui :? ?. m. nil 1? p. ni ? -?iiii!aj*i '*\t^pl(yLi
?KAarrLura ?*cBAQt'K?n*s pkukdrma*??t>*.
BATCra ASO DHINKIN?. WTIIT.!*. INIiKI. U'ATEIL
IUh vr.-ii.v\K LUHiX. rt|?t. 0J7SOLMtT, ttie'.roB.
tit? Wattn y y.ipil, ni... a. : a. rtui ju'.nurai. Xrrnt. per
??i wit nu -haiittu! ?ippar-.rnH, I ftimm all WiiuIh t.f rimituat
mue. tihnt
li . t? ly ?obiiit-i ??*?I, reium-ii:.. I *****
I i t.. ... a :..,at. 'n....!.,! .n ,..?;.?i<i n* ?1l\'_-'a
in.- I mer
: M. M? > n - r i?km a>" U ?
. ?il -, ?Iv,*., mil. ?m- _,i\f m ij - ftttietrf
an?: ! _!?_,? . ii.-i.i_liy. ?mi i.tui'lit il tl.ia;?-:,.: nlii.-r rn-inue
mBireee,
AI-THKN'-'iN \Ni> KVKXIV?. ?**i ?yi'ERTW.
rpi??N SQUARE THEATER.
I'i-iprit-t.?r. M: ?IKi'.ll > N" ?H'?"K
MiinasT. '?i. ^ M. .ALMliH
l'N'l ?-. -I . -
. K?ee V ?rlf
. I -Atatatn?. Ui?- ? luMuilh r ?ll_?il!? ?ira...? ni fuor a? Us
Tltk I ', !.
llii'i-t? r"???.;-?i it, la ti??m.?eteery ..:l.'!1.
a i n 'i.i a*i PA.yicn efw.
A1.L\(Ks.
Pi.?pra;!_iraufl31a?air.r.Mr. LE.-?Ti;K vVALL-VCa
Mr. LF?-Tt- k WAi,f..\r-K
* -. dop mi
MONDAT, !
AM? ..Vtl.? OVhkMLM ' Dl ii. Mi THF. 'A ir.__Jt,
A'k,l
-ATf ; w v.A rmax,
vil* .
liriffi.t ai,a aarklM
ui ? .? -,
Wll.ii "ATS,
?rit:, fiilirrlr
Md
?-??Mit
PIN g i .il.
lael -?
THL SPECIAL FA
r.'ivi:
a_ruK?iiu?>;TUL'M)i r. ;ur
?ii. HABB
j. ??? ? ? > . ? ? ?TT
.?.??ii.:..
. Mr. !?_ M
KAIiMl It'i.VMM'lX .... .M
Mr l'.A.NK.?. il.
. Mr ?
ri'-ki*...n?
.
BAU II ": : Il
',,.? II. VMARANTH. V -
JKNN\ '?.V-M ?? '" ' ?
Ailkl.IA. .*i _
>> WIi.il.? Vl> ' M ? . 1 1..U).
W
fine ^.n_
4 -BARKER ?S' I ?
i\, 47 ami i.?
. .
OlliUl-M'Ai a-nl II ..-?'. I. IS ..;,?!!.;,
lock,
A FINK <: i'LLi:?."i'I"X ny ? a. ? Ht .IBM
alt. r tit.' meatM__Bra_adma
:. i. !.:r il?, itanij ?.f ?',?
.-?K-ia?Kii:. a..1 ne vt-ry valualile.
mat...
ni.'. ! IJiNlti- Aei-Tlo-eer.
i?iusittil Jttsi.utaru?
4 BR?UTIGAM^" tTpi
*?. iir- ?? ? ?m.
_-?,rr-! ??? .,'-...
il !.. .-? ??? auB ??-. J3tl Il.u.1 i __'* Ui ivuk
en - N'?? ?-"< L'B'.oB-aqaara.
4 FKW ??.?,,i.U,:ni?l WEBER PI.VNOfi ,tt
?? ?-??? ttmuUiwmtom,aarun nnmmmetbumrrr/oun
um. la ?? .'_-; ir n? - ,
tuRj ?r4.iaii!t'ti ?n tnrpyleapaaa
, ? , ? . ?,
*.?. i RI !'. v. VRBROOMK .'.rliar.' awl l'ith-it.
I ?GHTE & ERNST, <?l?i h?>tt?M> ??t LUH?ta i7
1^ tradhxuy, ?Mm U . I PIAXO-roBTld at turn
Srii-eii, ai,'' a ".. :n-i- i,???' ni-, a: k Ka_-, _4i*.-?t_ A!ae
rula _ ANiii'.i' AN ontsOXn._
C X. BALL ?v ? ?...
Oe N? u K?art i4TH-*iT
??lili*??-?* HK*a ?-?.i.? .i - an-: ?>? i?e i'.iu ? _n?l organ? Vim
br?iaa_.?Mi-Mt_ii?Maie aeal^ri an.
A (?REAT ?FiPEmirS^TO^IseS
! , v - i . I. - .* :. ' ..... ',
.,_? WAT1 1.-'?. ?fie
Meu?be Ma, ? i.? .??: ui.ii. ? I . mr Bt-d-re
v . . * -"? liBAM -A 'A !ii -At- : t 1"..
?:.>.?."- Md ' ".'.A*- ai Ul-BI-T -Ai)*!. X- ? *
. . ?
??mai '<? /.<;?__??_, .:. ???**?. etc. riharl Muni.- u
Uil |>!. .' lACI '?..?'! KBM t tUJXn
? S. \.
-iittiiinous UJ.'.ate?--_f,*n?uc3.
VI!:.--r, iiit.l CHAMBERMAID?By a
? ? -I ...,._ ...... r .1? . .a ,
_
?*
VURSE and CHAM -
? . ,
?fil ????? - ...
I 1-1 fl.MT
SiMHl kr..?-*?. v\ .-. . -?? ? ?'! non
W'.ii'! i:r.->.-"A'.i!ii..i. i ? ., t ? -
T T ? m A.. |.
. I ?? -
N ?I!:? ? .
\\AI IK! - ? ? _M ? A' MD.- \ ;,
,
' ?' ? ? .'..rai?!.
U' i*?IIING ft?r !. ?....I- - . .
.!i-i.? t:.* toy. A
.
W A>? i I \' ?. - A !? .: il ?
t y ? ?
j
n'ASHEl. un? IK0>
- ?*.- lui a ??--?..> p. ? t mi
?Ml W:>r ITI'H ?-I. K? ?1..-.-I,
?*-_?*?_ ? t. m 't.. ?-, ,1... i I : . , _lm Vi iMU|
M
m kMa-iiiik.
Qdj U3.i*iu*i_
4 ? i 1\ !.. IN'IKl.I.Il?F.NT M1..N \\ \\| . i"..
JV -Appl. ?Il?i loa. m. lo 11A_?!U, Mt.NAl. V Al?*.. li?B
? j. _
B?i, W ANTED :n !i -aI.,.. ... dm- ?i
Aial, U. KKA-KK A LV ? M
W ANTEO.?1,00t it_mrt^ M?tnt??H at on?-, i.?
" * l* i? - y '?n-oeMtaril?-.. I amin?? mill ?aui'ntn aaa
(Bail ? - . ' . . iir. ,
A?Mft?o ViUItlB JL CB., OC Lu-le, Mo

xml | txt