OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 21, 1877, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1877-05-21/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

BOSTOS ASH CAMBRIDGE PUBLICATIONE
MR. B0W1
BBSO-A-BRAC < n r- * "*?- "v. w-itn.
SKKir -" til-' I 1'11'tv. '
Ca-bbimi Mi- May 14 Mi W.D.How
?Us has baas ssrasaas tew aa_ass_aa pasts tara library
0f s? '. * ? ;? :'? H ? !' tad hHB ?"'
tsaiiasis.i with Mas rs .1 R Oagasd I l
liali.-rt...! Ml >'"1 v*i:1 :,t
cm 1", ;
next Autumn. Tlir plan ?'! I
lent. Tie "M ' ? ei BB_ta*-__rBphy
are har-l t?. sbtstn sad III n tan I
rvcn v.tnii f.'iittl tbe] ?re aol wbal tbey esgbl
tO tX*. fur tbey ?lil?i.t In tin i- r
of a 6bs-s_.cs ssl salt Me '?? ??' ,!
goo?l satobtagrapbles, i"o. awl ??
b> assdei mtloa, s ar "f ,M'"V" ''"'
oren tut!.
Batsmb] ? i Basan Mi n ;i '''?''
asgnr-- ? Urn?* which ???i! .n..',-:. hlml i cnl
gMsni wltbonl talming tl ? ?d tbe
mttru\
eeunti...? : ad uf ?? ? w'u easti-bate i i Ibis
r. ? i as; sad wh.t will lead Ibsm ?i :
vant.-ire r tr. v. r-ssared fur eat?****. ' - net If
th?t M :
warb, ii- - '.ntfu'iiiifun **iii snpfdy lateo *
hii.ti.rr nie'. ttmUTi mi glvca In tbe body of tbe boob,
?atllC-Mi up <?'?? arm iH.it t.? acewiTiwc m tbenarrstor'i
?U.rv, and til?n in;i,e BBC of "T8SB tt_ Xntt
writ?-:- a' " hat i Uses* i i t _ I lob ograi hi rt Us m
?*Pteo. n,, ? t,- glVSS IbS l'i'imlur " little
I',.-- ?m.
M, . I forth fnjrti
tin vn. lot i I- Bams novel,
?t,,,'i. ?Unit lbs ?ml uf t.'ti? itintilli. I!? titil?
la" \?. . ,i it iie.it? of Aim riean Hfe
MM), 1 ' '""?" '"
lb?, nary. " bal ess M a? ?!? i
-ton, ; ! S paasaffB from tbe Fraweo
(icrri .?
Aiiul!
Itr,."? .?- - ?? 1 ?? ?"'?
v_-|i t\ ..-- n ?int American, and b open to
??ouvra I f-ltthOTB. Tile title i'il_' I"
t ' nues from Longtellow'e * Way*
nd?- i:
And thoufliof -llfft-rent Ian,? it
.
?u.inn., n w expected, m ni bo a Shery et
Kt--..
I ! ft IB] ,0
ftp AU i '"'i bite still? s that Mi. T? -iniysoii
ta- r. '
? undertaken tbe teak o_
?writi'i. _ Baroaees de Bansea. h u
t || be giv? 'i.
Th? m . book of the splritualis? D. D.
n
b '
The i'
on " i a ??
Ds?, ? '! ,,l!'1|! his
lit! ?' l
i .. be thinks,
t
Charlea Bun Toddof Heading, Conn., is eol
|, ? rial for s general blatory aad geaeabn-lcal
rec_!i! I
ble in
thi ? of tbe fa mil) . Air.nt Tliir:) tl
with i: i.
mnl m ? Mather, over the church
_* L)
t
('?nit,
t
i Burr of 1"..
?.
Th* I nl eit. - Th.: Tribi rr'? eon
r i a-, if :
j
t was, "J
i
Ji.il
! ' .
? Mrs.
t
?
I
j .
, rabie.
__.__.? p&bli.ntion?.
ryil:. GREAT RUSSIAN is'OVl L
A 1.1 " ? IN 1 Wi ? ! Als
lili -- ?OHKl-i IP.
, run, ii..' it- nt
H? '
?liur,
.F" -
II '? '. ?
*\|! -I i.i',!. BOOK.
iti
-
i
Ii:k I ?lei - - It in
J,renn, a: ? ? i ? .
ptMBBSswl i- ' srs, ?o a?
tn ii.ni-1:..
T. n. l*ET]
\17EBSTER GESEAL?GY.-? Reprint cd n
" N ' ' '? 11
4 1 . - ? 1
1
PS I N *.
?>l'i.l.-i* ? iVhite .uni blaeh h
i '
?
fIV'i
E TRIBUNE X".
,-MKAl'i IT SBU BEST BSRI-M OP PICTIOIt
nu< ich.
Xa 10. -BLACI SPIRIT8 AM? WHITE.
BY fKAN R IB IKOt.U-P*.
.Sec?n?! Kililioii.)
No. 11.-1 WO I.II-IKS.
BY J l LIA KAVAN Af.H.
Wm m' i i tin ? i
Ko. 12.-A CHARMING l'i.I.LOW.
BY FRAN' ?? ' BOB TBOXXOTB.
(In I'tei?, fur ?_t,v iniM.? ?.Hon.)
No 3.-A PAIS Of BLUE EYER
BY TMOMAa ifAKDY.
(Pabll?!i?^l by ?rranceiiienr ??it ? Huit S ' '?> .
wtioite LUeur* Muni ??i.-, eeotaiaa authonasaedlUOTu
of ?ii the wntat i __fka_)
No. G.-(i On 1? I. I? K .
trXBBBB.
('ITanslatetl from lb?- Oanma for 1 hk Tbim m )
No. !'. (?I.VMl'IA: A BOMARCK.
IiV l_ 1, I'liAS'i'II.I.DN.
Tlif revit?, ,le?ian'l fur tSSBS ?turleii 1.4- ? to put
11, ?l.-f
? i?? aSMttwi ?
OU,et .??!? will ar>i-e?ir at
l.llt !?'. -
tor s n .
....
*
? : nf say
I
?? - - ?
-Fr. dr.
A
traction T
4
' t M.. K Uli AKTEN
_. ? -in ' ?
? S.-w glO_ltl
t
VEA I
farii -.
t
' ' CLASS I'i'l. - - t *-.
_ ? ?
?
i
.
?
1 "!
A A :
-.. ? ||
J " ? ...
JUtt.N'.
?
-
i r tr,r-,n
I r,i
-.i.i' !..
I'l,
1 n tient o
J 4 t , ?OOOUi-S.i
('
ItttrtctiBB.
Ci.v.
,UMBU COLLEGE.
??i BOOL "I M I.MX
Tin- e. i- Ipstionsol the ?- cern? rlssst ? t 111 t <? '.? m ?t Urn
mug on
v nreconrset ??r
Mi t. I ?tri. I,
.tun. M. -I?'..-..! -.".1 At|?li'-'!?'l eiti'?lt1 . Wtli
!.?-, tami
Fill ?' ">. ' ? ?' :* si '.'.: n a. m.
. ni ..h \.'i !? *?;-;? ? I _ atl 80 p a_
l v I* BAllNAKl?, I.I i',
i' . tu m.
MAH.VMi: l?\ SILV \ 1','lMi*- BRADFORD*
(|, | ,' ', ... - M ? I ' -!'. I 'ill l.'ll,
, ?y \ ?, i-.l*. -. : HA *t -? ' 11' " ' l lor "i m fill
? . . rali.thi .-i- ? *-.. ?7 Wesl
roa. '???
Irr or i -? i' ??'t' ' -
iglily coin in it-nt U ?.i i.' i ?.
Connor.
i HOMELIKE Boarding School for Yoitng
._ it,,-, i
\\ KXCKLLKN'I oppoittinity is nvniliililo to
i ? e . \ 11 ( ? : .
;
'!>?"!
?ni ti hartar. Nob? leu children?1 wrlMirad :
-
I >K? ? . l'or . onus L*tdi? ?. l'<
I I i.e. ?.?le, S. Y.. rt
??ETHA?Y ACADEMY.? l?-ya' BiMiriiiug
I > r. :..
li. i , M Mil 1- V. ? flllRI ! I'. IUII " ? '
??NGL1SH -NI) CLASSICAL SCHOOL!
1 i Tot Itet HA in .RIEL 11 '
-, iii.u i ii,i . i.( fu- education ol ? limitad
inn, '.,-? ,,. i..... r ,,i ?n. : i, i,.. iu v,, ij inutoa a, M isa.
EMtENCU SUMMER NORMAL SCHOOL. Km
I tut i. - ? ; ? ' i It, I'h. li.,
il,, n, antli ti ' ' i'iiiiinit?iie. i - ?
??i 10. ? i Went
ftti i
/ROLDEN DILL SEMINARY for roung ladies
\S ,. .-,?., .< i-..,-,. -?,',,.?... Mir.. KMiLY NI-.I.miN,
I JAl.VARl), YALE, or C?LUM1HA con
I I
R, V Add
_
i luMl. CLASS, )'?.ton, N. -I.. one hour
I ! r -,, -..,:? . , Militai <?< ?mir?
il? ?? It', Inn- os
....l yn? lieges.
1l.1__.U1
ii ,i.. ut puny
I - - - ?; ? *' t*. H ' "- - I ' "
IRVING INSTITUTE, Tnrrytown, N. Y.-No
I ?.ml.,', DO ?Stras !?? Iin.-r.t
-.1 : n' 'MAS , UK l'A ! HICK'*. ?**',
_ \.!.. M it KOVi '- l'r.t ? ? ? ?
Kl.A_.r_-A KG h SCHOOL FOR BOYS,
Saag-rtirt N. V.
. r full ?I ti.llll.tl ill .
?EEKSKILL (N. Y.) MILITARY AI ADEMV.
1 ;?-.... ..i.,.
W IlIi.IIT. A. M . l?' N II 1' A It.
,??!. COLLEO?, ' r Both
C I*. CLEMEN ! - ' HALL, Ellicotl Cit.v. M.l.
kj ab oli
hFKN? ER,
KN?) IN.-i I i : TE.- Mrs. - I.. (?dy_
, . ,.!i.l.
MI'S privat. Ij Fitted for College.
-
Y ir __*-..
Y ON K EUS Mil! TV!; i IN Sill! "! __
fo. ?: . i n gant, 1,,-aiiii), Christian sir-.
B-J-JAItll. M,-? '.N. B_ _*>____- *? oak -.?. a. v.
ft ?_/_ -FORTED.. -RD INST1 ! ? IT. _<?,
y-? *" r? y,
.,rl.l_.l.
thlfi*Z li ? ?{ QUARTER (no extra charges) for
<^? . Iff !...:: '.,...- M I I'l \
? i -I.e.I-, I . ut
.???i.ciai ;'?i ?,
?n.ii -! t-?- ?n r It,? u,l ' ,
Van i? ? Op , sll H
? -,, -.4
h. C.I ?i - "em.
I.
?
?XCiUlJ-TS.
i/i>u< ??
1 . ? -, tin.,1? am
4 1.1 ,,,:?
i i?..;
t l. A t ?. desire, to EXCHANGE Enirlisli,
. t , |()| III, _IU)j
*
A('< il.I.ii.IAN. n? lit.11*2 mon
i
"AMI nil FOREIGN 1 i \- 111 l:
.. ? * ' i -i i. . ; ' ?
-
l?at..
?
I EUROPE.?-Siiii i for ladies. Addrt'-t,
? . - ? i ? ,
Sen-Y?t ? ' t - 1.
i '<? ? i. lt> :i yimng lady, a
" * i
I', v., >
(??r? ERNI SS, ? "ii of exji. ? t*? to
i ?
? . . .
?
\fl.S. -NNA RANDALL DIEHL,
ill llsiitiiii .mi i.-i |usrs.
?IR.S. LOU?SA K. Cl L. I R, r?ac?i?i o?
If I FAINTINli (
r,
I.. I ..??li.l. I Dl. li.'irr. M :
'?'
?JPAN?SII l..\Ni;r \ .; thoroughly I.v
? ? I ? : ? I
fy COI ESWORTH PINCKXEY'* AGENCY
I ? iur ?-ili u* icltoolt an 1
Is
ivhers. A|.|iiv ->nri> f"r Auiiiinu
v?. .i., Itlon furin
I. ' ..I i.?'.\ "i: i il l'IN- K\ BY,
30 I , i -1 - New _ urk
Gtunmcr tinnrb.
A DELIGHTFUL SUMMER RESORT among
? \
ball v. n. !,. ?.-.?.,?!:
-, ' I
, inn i mu K. i'i
4 LOVELY COUNTRY H?ME-Moiiiitniii
. i .i . ,! liallroad ,.i If? .?
Biersel
t n. s. ? let
4 Ml,i_!( \\ HOTEL,
i.i. . . i!-:iko lake),
\\ I I.I.a?) I'IN II M I.'., I
? :?????,... n .?>?..!
ill? - .
CO 1.1
i T l.l /: ?:? . ? ... one lioor from Sara
.' 1 1-. . ....I,
! .
to let, llT I
.
'....- A il..*. I
I V? : "? - nitnriiini ha?
?
i
\ ! I
?
?^ -J.i'.l.Wi 1 iiui i.i..
i \ I ; 16.
I
i
!?!?. M'i Mil.
I >
It liildreii " ii n A ; 11 .
* '
?
at a. I..
?
? ? :
! V -
I 9
-
.1 ? ' '
S ' ?
?
I
m.J HI
I
pOZZEXS" \Vr.RT IMJ!
^ -, ? 11
i
. .,;.!'
a
-
(M S TEN NI M. HOUSE, Bethlrlim. N. I!.
t i
, ! I'll
Sommet Uonr?i.
n
m
/ lOUN'?RY BOARD?fl > si lioanl */i_h privat.?
? .1 . ?ear IP? k
i wihmI beil?;
! !.. . .?., I...1 i? 'o
N.J.
?f in|.i?i;.\i?ii HOUSE, Ocean I'? ?ich, Monmouth
\ , .1 _ ? , |,|?i- ,?;,, ,
I ?i ,i|o Taira?,
? ?i? (form? .h
nui ?i. PbUa
(pOOPKH II?M
\J ?'i.o, . 1-1?,?. ?, N". ', f
WIM . ! ?77.
? ?? - ? ni ins-i the ? ?? ? man noeaa W. T.
?A. Il ? .1 t'Ai \ .. IT.?|.!i. ;?r
p?UNTRY ?iOARD in o new, ??is'-.I.t-s,
? ' .i i.,..-i? bn ? ... i [roal
? ? l'I l .-.ha!?
? nni tek
non?!?!? ?? -? J. 11.
S' "I i ? I ?? \ _
p?NGRl ??:- Il U.I..
\~J ; \'-?.. v. y.
,. .. !!?77.
!'? " p i it. . A.
A|? .: . - . ? ? ,1
SX I M? ?'! '.. V.
BATI s, : t\T,i!T?l.
i*? >,i ii
I^ALLH If? ? " BE "i'?': for .-iiiiiiiht inn .-t? :
i. P.. SC?!..ii.MiVI.lt. Ilii-h
I?FTH A \ i:\l T. HOUSE. ihT.AN BEATH,
I N.J. -Will an?
niahi ?! r? ?I I A.?i H i? .n I dili A .. . ... Itotiai l? ! I. '
J. I.. II' il'P'MK.
??(3ltEST I.AWN inriT.I.. c.l.l Spiihi; Har
I ?mt. I, I . v llr.pt i '
. -
, | ...... ?,
/ JOOU BOARD AMONO thi MOI N TAINS.
\ 7. i?, ? i?f... ,.,!?:, rnonta, health?
ful i???-ni:..n. ??.,., . o ., ? * .. :???> t - :?.?.- mod?rale.
A?. .:.?? i . !:. I.I ? I ! I . -II- _
i ?ROVER HOUSE, Calilwiil,
\t 17, Ml ?NT. I mi:, n. j..
i ni Urce
anil r!, ? ?. '.i - ! . !.. - , i i ?... k. K??l
i ..ni. ? i ? i. o ? i? Mi .1 HANK \ lil?
? ? ! ?I
MBB 1.1.*-? ?IIT BXt'UANIifc, ? 15 Er?id'?ay.
li.ill. .Nil MILL II1?!' Y. near Btrouds
I. , ! ??? ?r.
A MILTON HOUSE, Stamfonl, Ci
? ? il? n.ai.
?IOMK ??.nit.'ili. l'?">'I l!<?Al'l?. I'm- li-.Tii!,..'.
I . -. in ?::nl on BiT; private ii'i.i v .' ?.
i??. ?? ? or addrra
| I Ai.!' Of :. It:-"" HOUSE - ?< !l!s|X.!s hi :i
IE ?,., i;., ? i:,,? ? - from Nee Vork .
? mwter
,,!.,.? II. _____
I. ITTATINNY IK'I SE,
l\ i,-,?. - t It GAP. t*K**N.,
? ? ?lurhiK
Ma? ?lidJ rein ai?.
\?
I( iNl>? L?. s ;?.i n- i . I. ???. i"ii ?ni lii.il ?i? -
j
?
S w : ?, : n R Hnl'SE, I- ?i.it. N. li.?
I - 1 ?
:
I AKK I'EHyl i "? .KONtj HOI SE. ?ft,*, raid -
li : i
? '
- ??I n,,.-;,ii!" Il "i il kill!?
? . '? s
i Ai r?l ii'-i
I a i '. , STAIN
i - '. ,- ?lu? ainl
.?o ...:-.' ? ??ti.
i ?<i nal
1 i f I T
I ?XOX HOUSE,
I i
? itdoe??.
l! .- n? .
' :.?.! ? .,!? i .- o
.
i
\l Al LE f?ROVE fX??>I.?f) . Mai I
.?I - S '
Mill' ...'.?..1111.1..
! .
? -?n ?. ? . i n. n?
i ..
If A?'LE f?'11'.'.' . ' >NN?< I H 11 r.
... .?. ?.
.
\I AULEiYOOD HALL, ?'ittalielil, Mi
?
i
IfORToN lines K,
.?I 1 . '.; t \ H ' ,\ -.
time, ?
... il..;.
Ni? i H \?; ?i:.?t'ai! fur our print .1 desrrip
VI A< i? -i M SIKH BOARD fui f?mili
I S i: i ? . I- I I i:
VEI'TUNE Ile' H . v.. ? \'.-\-Y.f.
.?i :.! New
i ?
"
\?i. i il vvoods? I. ?? ?. i ::...i.i
.? Pul
VORWOO?) Il ??RWOOI), N. .1.. on
. ? .
? '??
? i
Mi ! I a.d p?
Al' ? ... ? 01
-? I.
OCEAN HOl - . .;. L,
? ?
j ??
/ ,1 K HOM ON i lli hillside,
\ r i,.
? ci.i? ??
. I mua
I,,-".
. ? ? ?i, ? : i
-
ata .r but n? :
111.1. .- W I !.'"?'Ms. ,,,:!, ,,,-.,.,.],,
I :,l l'I. P: ? -I
PREMIUM COIN f HOUSE, N,*? i:?,,-!?..,!,..
1 l : , ,?? lad for ?
I-ROSPKOT HOUSE, Bothlehem, ?\ i.ii.
I M ou ?il
:
lare 17 loi lu r '. s?. pu 11.1 1p-.
IJROSI'EUT HOl SI . .-'i.-lh-r Island, I.. I .
I ' ? ?
?
Ml Al ? i i: i . M. Y.
f ? Util DALE HOUSE, MADISON, N ?
i \ up . i
?HAWANOI NK MOUNTAIN HOI -'
k ' P ' -?.I.? Il N S. '-.
Ci' VM1 :? ! " - i.1 I.?' U_D olid
?^ ? - ?
? 'It!.'.
?JURI
? ; ? ,
?
ltoila.? i?. I . ,
<^\M? ? ? ? i 11 U KL.
;. i.,
? ? . i-..
KTR> t ?
River al
? ?. I >l NKI'AI-Oir,
UWKl
i1 ? ? ? ?. , ,
?
-
:
I
' '
?I ' , '
i -a
?
'i ,. \ . ?i !?..!, 1. ?
?
?
riVj
i
i
l
f '- ? ? ? ' ?'' - l-',7
I ? ,i
i
,i?i
At ? ,.' ? . f, ? MM r :
al ui
:
?n.nmcr loar).
. WATER CAT HOUSE,
" 1 ll.l A,l U'J . I i :? ,. ? ! . '
i m Iltil ? i '- rnsan.l
water IhmiiL't,,, -i ? Inell -, ,-n-rv "n f' ..teure
I'm l.i. I mm i - \ ?- i ' ?i .? 'in-ill
?',.-. I. , II,:. ,?'.1 I A !' i Uli- . I : ?( ti '? ' -
REAL ESTATU?
tfsw-YOBS. Stiii.-ii.ty. Mm 10. 1877.
The following li-t ?.I' real estate waa ?ltV
posa ? al .it tie i.?i ii .h.?? s.,1 .,-,..> ito-daj
/.'., S -?" f M /?'-?
I f,,.it -t. rv .4' ,1 has. ?????'?' bronrn ?i,,,,,, bnase, -4 -
? ml Kast Sttb-st, I ?nil r.,f l.?-, c, let SOi -
.
/fv Hit h-nnrttu
?2 iiie-tin y brtct hal tl lots, a s of Lei
'i ..'..-. h loi " i","li
Ui' Havings !t mi?
1 finir - . -tit i-t...?ti i-; ? '? ?.?it..- >?
?l ? l . : -n ?lie. i? .'.-.' f| I, i.l 7.-il t I?. .. .
M , ' 1 ."-.'.01
I fan 1 -?? n ' - ?' ? ? lot. ? ???! We I
It, .;_: :; 1 ol *-i!. .,-.. . lut .:.????- 1 ? I' I*__usal
?? Utter.
I brink factery and . I). n ??? oor 10th
?
llitli -I. !< I ?' ' '. ?lei 1 l"t
1 ? sud 73 f ?? "1 Aft
I,,,,. [I ?,0,(101.
I lit.
I f.i'ir it? :?' t ii- k I- . ? rlthl if. It I u! Fast
;.. i 1, l'.H n ?? ?f Ist-avc, Iot-0xl00_: Am) no
1.. . ?
' v 1
.,, _ 1.1 . let .,- ? ?? ... 11 ..?. ' ? ..I tv,.|
;..- ?1,7.. tt e ol Silt ive, loi '.'' .'-?- '.'. I ??,
iu ,1 ,,:ln-r. . . 4-...000
.
1 t. -t 1. r-ami ? ??? ? ?? , : ?
eh, ? r. ,, . f i.i ? ... ? - . -, All.nil Alt $3,600
I ll.rii-.t. n l.t -I l...'i? with lot. No I I K t.? 1 I'll.
tt, n lU2.il ft e of lih ave, I ti l&tlatM) 11 -.. 1
ii., .11 1 if. Intnt ?.
OH'M.IAI. tBOOBD Of lii:.M. RSTATB nUBSfSBB
? i ? Vu! k 1 I, T.
,,.! ?t. HU. RM I H ? "' _tt_l . M.tr?
t _rtii litmc i-i-i I 11*1.1 ?n lt-it!i M Walt nil
.'.:i,| '. n ? Ml II '? "' tt ? .?>?. . _ ? . n 1 , '. n, :
/ti:l S 1
s -, i" :. ft ?..' .'.'?:: -t. .'iiv;... Anthony uni
ii n ..? 1.: s If? tu lana 1 : saa il (?tO
34.11t ?r, n - 100 fl '
Wirt la Ai 191*100
las _*i l'Un to \\ m - in..M
? ? ' .
; -lui -.? il" tu .1. h.
.?II. -I. 1.75 II -1 ! -I
Sll-I ?rife I" ' ? M n
?. 1 i.i"u.?, a/m n ui
ne. .!???; s .'? I-, Ksi 1 |.;i|iiii?iii ? . *
.".'.'.1 -I. n -. 1 ?< ft ? ut Mili _VS It.ltSl,; K .le i I,up
, ! Ill .'.e- ?
, fi , ,.f Ufa , ,. ii
mi tu i 1 II, I ... I.-,' ,M1
:..?? m,
?
? ' ! . W
1. " -
-
tu li, T, .i- )
? ? : ? r ?t. ?
\. .ii : : .1
, ? ' mil t't
: , ..nOil
1 . tominal
i?i ... 1 of ] ?.'iti: 1, 211.10x71!; .1
Une
? 1. ?t. tlfKl.J;
1 .1 . .
Nominal
?
y . ind ? Il .' 11. '?""
, l_o.ll ? '
n.Itial
. .
UaXWilla .1 ?? il. I , H '. -
, 1 : ?, 1, -, ' Daniel a
1.. \ 1 ? 1 I, .
.
?,.-1-1 ?.. 1 n - ... : ?poo
; .
? ? ? 1
? ?
?
' ? IM
?
ii ...... Register.
ii?'H'iM, !:i:tiri:i> '"
lii.rn?, M m-. 1. t -. 1 li V I 'Li", ?sol ? l.ttl
...
- . . 1
.
? ?
?
?
I ? l'i tt.
-
'
Mal
? ?
? ? - il
, bet l'rl-i.
1
' . ?
: I Adrian, 1
.. .
?
re.it- 1,(1 m
'
l ?-'.?.. Ill
i ? i
.
,
..fT-.' li.tiuii
Kuhn, lutin Y, I
i - uf
lie t, tu II 1
_
.....
j. . - . ter.
Brooklnn Rc.il (rotate ior Suie.
IWELLING-HOl ;? N--?. i. ?Vi??o
I ' ?< ? . 1'." vi I I?.
.::?'*. 1. i', .lili. '..',' 1
L .?H H ILE or t" LET- _ la i
I ih,
?
?. ?: ? is ? . Ri
V m - .LE 01 ro REN 1. Fl 1 KISHED
l
l'itrist t'hnn
|. -n 1 ? - ?
(f ou .in Real Cel?t, for Sale.
4 FINE BUILDING l'I.nT. 60 1.? I
_r_.ro ,
i g, !.. I. .'i ?
-
S . . i . .
-
i I ? Il.S I VNDING. FOR SALE.
.' 1 A ? -
'
?,( u,.- .1 ; illu ? i'..,, t;.-..!. ..i,. ,t ont mile north f the
.'-.'. Huer.
l'I.I- Il
i the I, nlil .
?
, ,:? i l 'l .... ! -,
/*!.?;. . ?? ILL, N. Y.-?Farms, ?'. ta im? net?-.;
" . . ?u ni -i -._!.-?,.
LX)R . M.l -A ? "I -n l'Rl SEAT, 53 acres,
li
?i ? ? i ?
.. i ii
Y.
i.'? il! - VI E, ein up, or i? . "?I .!>!..m!
i
?
. ? . '.... .i ,i
J. O. Hill . ".iv.
boH S ILE CHEAP.
I
Ile from
?
? ? ? , -
:
.
-
i
!
ai
?
l i ?PSON RI. i !?'. ii--.ii- ?.in,-.' ?;. A FARM
lilil?. ?THY SI .. -,.Il ml,
...
? ?
tJ?MER. Il ' -i -!?' .i.i. F M.M. ?,,-'
.~ ,
Kl t i.Mi,
ft*_ iii?i ? v* ...... i-.ii
' ' ' .* ' F* t
?. l ? in . ? i
?
-
?
ilc.il (fetatc Zo tfttiiantjt.
VALF .RLE FARM, IfSO .- ;u?|
?
Brooklyn PrapcrtQ _a Let
\T0 LET, s. t\ low, the il -t?n v
"I'" LI i ?,'. HOUSI
l
ry > : . On l'i..-; , i j.!,.- ?. Urno
? i ? .
i ? ? ? . .
t ? In ,: . * - - . . ,
"T' ' l.i ! I '?, for foui " . nioitUia a
i i ? , ? u i
mtnao r l'art t ,li I il.rfi,, rtnmmei nal
lui |iat ' ? li.? e^ri' .rs
.'. \\ I.I I 1 *"'., !
(Tiln ?3ropcrtn (To Cd
rr<> I ET, ?i! ?i s. i. loa !? m HOUSE i-i
l
? ?
: TATK. 119 Mai i ?
--__
Cottltrg ?rop.rin t?o Cet
\ LOVELY HOME, R ,y*ii"?".<??l.? Nominal
I? :?'
tlf..? ??I II I.'- I. "I."?'II I.I?, ' I ? '??'?
\ ! TARHYTOWN-UPON- 1'HE-HUDSON -
. \ .., '? . ',- !.'.:! M'd ?lAI? I'"
, i .,: , _| , ,? I'.K.lSVKI?, IBS
? I inr.? i??a ?i.
\ DRUGGIST tor r?t wie, N. .!.; tip- mfist
a'\ i,?i. -,. ,. . .m. r in the ell] a : .
'.-?..-?? ?? .,- \et lor ? ?h '/ ' : hotoarapb, ??ml
? . i , ? -. . ?t.
L^URNISHEDT-In the ?beat viftnge of Now*
I .!? ... i. !
iva.lt fron rS?r?ot, ? ? .'
Id r??.?? feel eidi r,
- ?, a'., ?i.. ta? n. ... i i
loa .... ?? i i i i- fimllt Addree? p. u Be*
"I**!? LET?For thrre or four months, in Bl
I ' Kl.'M
NI.sllKii .';.?' ?i . I.? rose
.. . pei i?ai? . T I?10 t? IP 0 ??
r?PO RENT For Summer rwason, ?ii New
I i......
n ' ? i. 11 i ? ? i
iruif. I, r- ?a ' ? ?i: i.. X.I.'T? .. !tli! ?IK I.I.IIN?.'
rPi? LET?At low rate, ?it New ilninawick, S.
I ' . ' !!'.*. PI X' !'.
?n (?!?? anwart.
? ? .- ? ?
,; i .! ? m ? nr ?i' ia ;
?;?l?h !?, ?a nddn ?- ' i- UAIllkl '?
Ill i ??:?'. a i - t .
??_ ""-i I MONTHLY. 10 iiiiiiut! ? fr.?rn Lils
'J)*P\t., ? ? -?
? worth
ami he p ?i? ; orUoii ?r ? ?
?
h?i!i ?i? . ?table i*< fn?iin -it ti.. -a mi mid
?... inont li. !." ." Apply ?i I roUu_ a
? l ? It p. a. .' , .?, or to
I \ _
lyiNlk.-ui: util BL,
SABA.s BPBIWOS. W. T.
TO LIT ( 0M1 i f.; ..i.v n I rad READI
(i . : ?il?: . . i. OCCUPATION. A H ?;ii PIP utK
KITCHEM ? ???!?? ..' Aloe "i ? AM in.a I ISO
un,: ??i it Kit impp.'is .:?!! ?
, ta ir,", i l ? ?:. |. Wli'.l.l.V
i- i the i ??-.!? r i.'.i a i i.? - I ? i ?
; ? K1NU -u?l a I?) ? -i M :.?. . UBUB! SB ?
ant ?? s BB,
Ali 1.1 ?o I.KMt. Pl.Alit, at A. I STBWABT4
Dear. Ott?. Uiioin..
B'.low Fourtssnth-st.
ft DVEBTISEMENTS FOR THE NT'.v
?\ -, Ulli? I llini M. A I! I Bl II I'KIVKDATI
1 OWN . I.'i-IM 1.1 ... ' . i
or ;i(l?-. too
HAI
||, MSI I
? ?
VK'l-.-T t.i-A.y-.un Mu.! ROOMS I I Ninth
_. 1 "i an in I * if?' ' r -n .
IIUAItll _
?tTH-AVE., No. 5.?With board, Innre,
? r ...
?! el Hill.?? It I? '?is r I
! ' I
?>L WEST VVASHINOTON-SQUARE
? ? ? ?
? ?I.
I ' WEST Hi I'll--? I'?, near r?th-ave., ?I'-ii.i
' I ?
?
.
?JfiCIWE r ELEVEN IH-ST.-G.I BOARD
-?ill- -...i i. '?'?;- al o .-??ai.ii.- t,iin
Wc3t Skie.
\ M VNDSOMELY furni lied front ROOM
lie i -a -i.
I?i lARI ?. I'ii\ ate Iinu*-e ; rooms en nute or
9
1IOARD j ? "i'l o'.iiii
:
rJ1i i ?.ET?-T?i ?', ?i .li ?i ful. fur
I : .; ?;.si :.
rpwo HANDSOME PARLORS TO BENT,
1
'Vs\o \! \ , '.-, I L'RNISHEI BOOM - Front
?
- ?
i
Till?j; h mil-oiii.l.s lu:ii?s,,<-l KOOMS, l.irtrc
I ?, ?
? IH II
!
a -SECOND STORY I ?, w?tli
!? i
'
?{ "s i:.-?'! t?; i li--: I'., m-a i Windsor II,,'. I. \
?J [Ml , || s| I I
'
I
U.VES'1 SIDE. !
?
? ?.
? ? ?
._.". W I'.ST 101 H-S I'.-*?.??I story front
*5{|. \\ : ?T THIRT. SECOND S?7-?I I
t3\3 . ?; wlib ??.-i ?
?> I'l !l?- I.. V\ i -?. : 17 A BACK I'ARLOR.
. Ml ??! ll Oil I ?I
"it WEST 2..TII-ST., iie.tr ?' ?? ?I
t~if" ii . /. r.i, ?i
? ItlloUl I.? ! . . ? Is. II.
V> WEST Jiril sr.-i;<ii>MS t?. LET, from
? !'9 ? toi
I ?>? h WEST I5TH-ST., between Htli-aveTand
? ' ?A K. ? ,-.. ii ?sol , I? .
? i.:.
.)">?; w! -i' 38TH sf. ro i.i r. ?vith
<-??#?* BOARD, a Pxl;l."P. .?-,1 i .
? hack It? ?< ,-f
Oil II ? ! '
?)\l\ WKsi? 43D-8T.?Handsome^ furnished
-?_? P.r KiKkMS, with or without Ho A It >. n?
.
Ite? i '.i i.? id.
?.HI v> :>1' -::;" ST. i\". 5 i;,?,?i,i,tii
*P I ? r | Ian i ited lull .?ad Htatloii
It??o.Ml i?. I i, ?? nil oi wltttoal liOAltl?, ai i?
'.(. ? WEST 2?TH-ST. A ?e?tlj
???'I .??in ithoul
?
East Side.
4 LARGE FURNISHED BOOM to LET to
a\ mi i :??... mit . . n privat? ;.. llj i? : ? ?
LTi.-.M'-iir.h BOOMS, law ? r - ? til, ..?-? to
I ...
I. I P_ P.ol- til
I fARLEM, 4? r..i-t lL'I'li-sr. I'j,,,.
| I .? i. |S| , .
:n. 1 a lie, or t?
IM.' .il. cool ; ?i?;.i. for
. ...
?
a* kNi. oi two ni..!s I ,;,: ihl-lj !,'f! ?M
\ " , ? lamllv havln
:il-o. H>.? i.l'i ?i>N
\\ ELL-FI l:\i.-ill.l? i... ;? ,i ... ,| ,- In i
????j ??S'I _ -ni -i. m LET, ?
IJO 1110? I.v
tnur. Ir- :. ?>. n I'd '
1 ? ?: \?r l- ill >r., b.-althy, weil ?
1 I rd li'uiMs, -at i
?.ir.- y., i eh li
Brooklyn Board.
DRO0KL. N BO .RD U
I > :.l.
|| '!? ?'?I. 'II . <:,.< ..f III. !? ?
.
i .NI', or TWO GEN I Ll Ml N ? in h iv?
" " ?i ?
" nuil
_'
Apartment! ?v Untiunioiu'!- Room to Cet.
?>i, ?ROVL *?T. To let te ?i -mill family,
. j?? I . xt pert n* ihtH ??--. ? -
? '
iunumrc.
fVn'EAT BAI*U;A1NS.-Wl?ite MATT1M.S,
I J , , ? ': ! ?I? , ?I IP. ,.
.p.u.sv i i.ii ,.p.a?__., ?i .?..i
. r liiaa r?
SI. 1.1. L w,
ll.lLll!.. III!, I o|
DKMKM,
?iKI-'l? y IN? I.IHRABY l?!?*-*? ITI'!'.!"'
**e. 10,1 Kl I.TtlN.*?T . N. ?, .
lrl.Sh ? 'lU.Mihlt AM? It 11 i. l?K*?a.??.
tin;
MONEY HARKET
________
OFPtCIAf. h
M < '
i<> . m. ?ai aa ?it "in m?, t,,
t l'uni ?,;, S V i Non.', W._,_r
-7
Karts H . .i?,,, rr I 1,4,
'.'?1.1 lui?
1 " tu
M u?i.
I?; u u
Tu ,
.?,. .
Mi
..??n
1
?;_
'?I ,
1
Weal. 11, I in,,1,
Too . 'r ?
im
m. ...
KM. ...
Ku ,
MlrMVnliai
7isi
fan
? .
I ,
I
I ",
-
,
?_"*
*?* -
MS
:
4
?I.
?7
' 1 itJm"
-?-'
'. " 'I... '
' ?? :
in,,
-t m
1 n
?.' ?
?
?
on
'.?:
'
.,?1
-
?1
.??-,
1
a..
[??1 .1
-I I . .1
?
??int.
ri-t .
I'M.
IK,
m
-
.
?
1 a **__!
? 1
aoVSSNUI NI - l-,i ? I : ,',1 t t *? r
a Mt> 11 _ >. 1 ? ?
- I I
.
I ?.
? .
?
?
? 1
I
1 ! m ?? ?
: ?I
I0.4-.RI I I ,?.,
, \
I"" 1 !
1 ? . 1 \
ll-t,
lui...
I
'
'.
1 niri' in' . ,,"- t ?u t 1 ??
n.'td ."Oi'irrm, ijirru *' -- t
?
1. H
? t..r. H.ir SImI U *?
1. 1 in
ftlie. I ?
. . .1
( lue. 1
I.INK,
?'tile. I I -
, j I'M l-t. ' "tt
I00OQ
*. i ?
1.
I l>l ?
? '
-1
! I'.
ii in A ? '
111,0 U, . Ml t?
-
I . 1,1 I- ?
'
mO". I
?tliif? ml HI
? 1
; . ?
t I lull I <? ? . - I
l.i ' 0 .
I'.ie II '?'. "lu 1 It
?J .11 "
1 U
?
'?Hill
4 in,.
ne! 'A .1I1 l-t
i Hi?'
4 ,
I
'
-1 ?A ,v , .1
-, ,? , -,
?7
1
1 '
?.nie l, !.. 1 l'i- f
'
Mini
?
? .
llN, , .
! . '
' II ud
? ?
IlKl
llN,
?
.in?!
',
? ,
,
' - - '?aajr
*.i titrai
1 t
t"?... ,
. I
SB ? - . .
t .
1 ?
-
I.
?
?
"'
?
-
? -
I ?
' ,
1
1' u
'
"
In 1
'4
.
ISO
t
4?Mi
t , l*f
- .
t ,
-
?
' ?
? .
SAI.U
-
a
?
? ??
1 ?'
,
I!
?
II
t
,
I
. ft nd
- .1
1 ,1 .1
- !? -
1 u
'
S "? ?
lift
I ATI
I
.. I
'
.
:t 0
?? *
-I
.
1 n
-
-
1
.
?
?
' . i> . ?i
SI I ?
t -
.
:t j
j.i "i
1 '
?
I 4
"
(If l_fl!fl':il ! -
. Um is - ti 'tlitu.-"'.
1 - - '
'
.. . . ' 1 .1 . . to J
, ? ,1 . i !,,.i t.ii. 1,1 ti,,- . aaals
, I l,;. ?,li tile ratlf ?
iu?\ las ?i?.. _ ?> tin I'T,-;
. I.III. (?I till- fe?ltl, , I 'I
tram Haft?a lot t-n ?*??'? i a '.. il
H.-.eii t? l,v all ?:, '"
i ne i.t<
-
S.!|..lle 111- Ill
\
I .
.
1 I Hal
.1-1.
a
Total -ni;''' ? tt _
\- I i)e folio? It
? other l. _____ g .?M
ifter ?ii.- api ata t i
In |S7li. f I *-? 7.
? ?
It.in.r
I ml, 1..'!..?
II M|
II. IV-." -1 .
.
I .
.1 ;
1 ' !.. ,? ?
1
-I .TI."" I'. ? 4
? i. .n 1 1 In <?? ' - ?
I .
1 .... .tas
l.it.i! n '
i? lot t.'i- the 1
-
- .
fullo, m/ ?I,.!?? . r ..
Has 1 ?.
, -
ii.ii
1-1.
above I,
-
-
'
-
'
The tti""e, m 1, - . ? n .
1
of Hi.- ?. ir. 1.11I n ? ? ?
; , , ... . .1 :
Of UK I, ..-IM ? ' I
Ule I li , 4 ol -I'l m t
-
:?:, iu.i r- - ?
'?
Mel!: 1- t
ana. I -?
the we>'_ 1
week, rait-lng .'ii?i.i ?" - ?'' Boada '??
11>. ? dp?. ?,' 1 Bias
? 1,000, be -iii? ? et Hm sah I
t it. n k ,if N,--. .1 Is ?" tas aasssal I - ?
linn mutt e
|irm in ,? |u ti 1?. 1? i" uni,', iiniu ? .11 llM
-?lit I'lemiitin, yet - li?tn__' lilgltel .
In eUte U.iudt lae obI/ fc-U_is w__s tua ao?t.h_c4 _->>

xml | txt