OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, February 27, 1878, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1878-02-27/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

(f v, Y"ik i,na,,'i: Ooldrleared. 1". i'-?.000 ;
, .-.:>i,.',;i.oaa;; cnrrenav balancee, flv
__A_H& Tba gold qtioiatiooawereMfollowa:
U i? ."?'* r:.I0*>
.. -rewaaatroBgOB thecontinnedira
JtuS? oi bond- ?? " En-Hipe. rbe leadhiR
JKwira idvnnciBl ratea fcaewit IV morkel for
i t i i- -a- SU B'-'S-t'Sfl **?' formxly d.-iys, and
JuVtvlJ|5_ford raandtotba ?. W. B-bjoiu
I' ' :
r , ? :V;...V.ter'.,i?:..Ma ^Od^
OU l.".i UMI. ??? ? i i _. i . 1 _ ?
" ' ''?' ? _"_._*;
i . , i
tj,?,K,,H..nc.lu'l. *";"
Parta (Ira ea . -.' .-..
. ? , --i .
?.?ih.< (fi.ii'.f, .... ?'? '?'-' ?-? ? ?|; ?
Aaaaterdam nmUderai. ? ? " 6"
iUmi.uu- reicha-uka).
aiarke). MS** W*j
j.t: i bauurka ... M*a* B4?4
Ifoney on call with Btock colUteral wub Ib good
. ienl al l :i"'l Rper renl Ifie i
,;?.?. micnl bondBbe b? I. Wei.'?? diacoantof
,; pgpei ;,. |L, ;,. (', tx r .-. at. IBe
1 | -,.t.*'|i. ,1-t.i, :?? WHBhinprtoB, ti
retved fcl.-O.OOO Xalional B ' rredenip
, ' -??.,,.,.. '-riilif
i?i :.,-:! revenue i - ? ' '" "? '
iowing ia the Cleari tt 11 ' ' ' ;">,?
Cnrrenrv i_rha* ?e-. *r-r'' ",;-':: Is : ""':': '??'?' ,,;!;
ni,,. ?-'."-.ai'.ll,IMMI; pold ? x,'li auga ?-, Sf_,_??0._?J.f,
,i'.,l gold balniire*, $71 1,000,
i ? niin of ?89,000LiiUiofl wenl into tin J i?
?f | . . ,;,i ??,,"?? 1, ,'?..?? -" to-dav, redw inartl
KW in livi- I.n.-. Money :n Uie nul i ;.
Diarka-1 i- liinni : 2 i'< t . 1 t.t mi :>-!ii.iiit!i-.' l-i!'-, and
ii. i...iik. CoiiHola reinain 6i__ al I
r-iited Statos bouda ar hnovai * nr.d hiBher on or
,;, rafr.,11 New-York. v ? "?- advi.I kn lOPs:
. ,- ,, m . ln 111284 ; 10 10 to I'M :l
nini lK?i7s lo 10*8. ln Aimri iin railway ai-enri
ti, . [ll noia Central fell to 73*4 ; I'- n*>?:
( . .. ... 1 '. : '
, ' - , I 'i-...!!.: pTOf. ll"l .lt '22 _. i'i
,,.;,"?.,; Freuili l-.'-'-t..in-1 lirmcr nl i IO. aml
,?'.-..! .. 1"" DO. Tlia-1 ? ' H --.-? ? ' Oenuanj
i i,
itaofllo I! '' I g 1*1 Al"
tbiaSUtb ?..;. of Ft '? ?':
v.
ri mr, M -. f ?
v . ? ..;...:??
i -, _ |.| 1 1,',,'tai !.? . ? mi .?', ii
. . ,. . ,,,,,,
- . "..-?' . "-r" .
Barle-r, i, !-!?. . ' ? . ".?'"', _???-?
Tatal IraikiM. 810.1
MiT'iuj'- reeeipta, ael before i
ie rea.:?..- I l er,t-? ,f
aml fi'in rhkagoand Milwaukec ta -da; ,
byteligraph:
. . i i ? I '? ? ? ?
TTTaa --. I
I
i ....
i ?.'.:.;
I 0 "?- I
I
The followiag bL ?. -,\i oi
.
foi r 1-4 k 1 ry '20, and
ffinning of 'li ? rear*
1-7' ' ~~
.. . - ? i ?
, ,. ? ? ? ? -
I .
Bl ROPEAT1 I 1^.'^ "IAL ' .
?
t
; ' '
T IS
_l'*>: llUuoia '. .ni.!. '.
a
b. 26?1 '
i.
i -.?
?. ?
\> i .
I . . 30 n. ni. -l
; '
? ,
: ?
1:45 P. 1 '
-
? ral
i ia il
I
i i a
i ? :,..,..
c
THE MAHKETS.
? ial *'? "t ii'i- or PROIJI i
.....-':.'.<! ? ' ?'?'
GENERAL MAI '
?
- '
1 ? ? ? : ?
, MAllltlA'
-
I .,-. Hivn
?:
I . -
?
i. . . . , . ?
...
I ..li
? -
I !?
| ?
I
?aili ? raudo-i
- .; t> 11; v, i ?? i ?? ahli :? ????
..nili Amertran di
. ? - , -. ?: . i ...... ?
in a)..--..uin. -: llli 6.'. I ??
4* W :
( \.\i>J.I .--- Jli t???
IHrteat, HBV.t kaiam-nihw, ?'! i ;. and lfl en ?- II
.,..-..,,. , ?- Oc.
Cllia
(? , v , I i .T
, ,,','-.-.!
. : | NeweaaUe do., ? 75a*6 i !' ?
" .. n. L. V . J'- . ? ?
, (
. - . 'l Oi, Alitbi ? -
? ?
V-Flrat. seai
Bt Ji.
i ? 1 , ! i ,,i.- il . f>r.ll--'in- a,, ii
!....,. . i .
. . ? . ao, i'.? i'\r. v?e.
r -.. i- 11 M
l:i,\- Shook., i. ,'--i.,- . Cnt.-i -
. , , ??.- i ? .. .-.i., ia fi t.... .
i oltl 'tl , -. .. ?
tbn
? ? , ii aad 't'.ir:.ii. ', umi '?,,. in.'. -
it..., lt',1: Kope Vai-a, 14c. ... da, 0 an ,'..:?? ??'. J"'-;
M.m. a X.'iial. Huih. 11_. . ... ; Maolla li
pa
?
- . i..: i. in-,- ; Ri - . llniio Taire4l i
'
i . . i ? ? ?., vi'.<?.-, Navj "i.i.I'"', wl l
l
t ?? ? i \ t ? ?
? '?
i
? ,
im l ...
'77 -.. i t.ri.i, ,-?
. ... ug, 4 "."li ln
.
11.21 j .
AHll. 10.1)8; Mar ! 1 i'.i . J i ? i. i ) .-?' ? S ' '
n..lHi
ata/. 11.11. o. f. bruary, ??
'
Il.Sia-1 .; I. -'.'.' i
'? . 1.1 'Bll.19
I um \ ?
I ' ; tuii-li I' t April ; lli
l . ?
' i J . .i. . taree cjoaa.
mu. ii mn aaaed
'
. _in :..? .o -i. ,?? i ? ... i; in li--.*?
At.nl .li'..i-a lo.
*..>.11.10 11 111 N,,v,i.t.. in'ii 10.93
J .ll -..) ;; -. .? ? i : -. ... iu.'i.
J .. 11.81 i;
'.'. -? ? . t:.- oi ii ra, .
ll - AMi (lll ..MM ALB.-1
'.'? ! . ,,.:. 1 : - ?
?i.i I ?? . V ? -*? 1. i-.llt. -!...-., Btlii ? . I' r No.
? ? . . - .i*ln n.r No. ?, a i-i. i ? !.!??? -,
I - I .,-.- . .Ml, No. 1 iin-. ' .
He_,M. l"i?l*<-.; liiilifax M,..re t-nlll. U 6(,. Labtadur. ?i>;
Kaati'.it. ?1 ; l',.i'.i.iii.l Hoiiu', 4... -
"TLOCB AM) MI-;.M. ? l'l.a.l'U ni.rk't n BB__ f-anl^r,
"-I-. ii iiiHii.i I , l.t. ?n'i i'.i il ir**W 1111111117 t: uitiiy learamall
pari. N i,, mi ),r> M.-.K ????' ''"" '?'
i.BB0b .-. __.__ M.iil,,-*.--..:". 10_-$a ,'.-.? '.??? ?!n'lf i..n..-.
1 soau, u. ( :v UUI Katra, l i Wi ?t linn.v *i,//.-ii :
b'.U. Vi : itm, $j..'"*7 i i'.v" b- - 1>
Biir., t-.,/*;, _:,-. inn IiI.Ik. Mii..-rflur, ,-l Ir.- I ? :i, siH)
bl'U. No. 8. *J7:? - ,' : . ? ' ? - ? ? ? '''''a
*fre fi.r exiiurt. QaataUaBM loi N' -,
BaprrBDc state and v. ? -t. i.. *?'. \o?*': ? ?' "i. - ? i, '. lr.ir ).a
t'?-tut.. tioti /;,. _ .4ii toa ?'..' i.i.-. 04 17. t'a mu mi " '""'i
ti:, \v?f.t?>ia. Bli'aBblj: <?oi-a io Cbolea. BB -0*B , t'..m
b'-a u, ti.iod Kxim in.10, frj?*'. C,; i,.,,-.! "? Ubeiee,
?> 70HB7 B?i Mlnna-KniH Kxtra Bve Nuiare, *w BU
***>',; Clear, ?j ?,(,166 2b, ?".'?'.
Biti-Ll, <(i -ji.t* :,u. __* '.*v. tai,. y l,|. i..'i. i. '.'. .. I.f!.'
HBar; i/,w Kxtu. tAthth :'?: ?_, i.ouii Kxu.. Ciitunion
?) i'air. $*> i ic*.". 40; 1 mr 14, m kxi. .'.'. ?:
Bnod t<i fhoire fanlir *?'.".'?<??<, ahf BUVaet ele-)_
li .1. bnyora' liTOT... BOL'l IIKILN ll.oi'K ii .1. .:i,? plug:
tai*-. 750 i.nla Poot t? 1 air liitra, a?5 M),/fU ; Ki?it to l li<|. -.
l?sB7 . a. '.ulcal'i Kai.rv F-inll-. ?7 iBMBBB. IO 1.1 I.ul 11
iiiili.it'Kiil : aali... 4,0 bl'la. Hnpi-rflna-. $tr.*A'i., .
tl'lKWHEAT KLOUB aaittoj ?1 W)?lz f 1"0 fc ....
-<il'.N MKAI, aieo.lv aalea, BMTbbla. V.li"W W*_etero, BSiSO
bti i-o ; lirandrwine, *a 'jai aalea, :;w -at).* Coaiae TaUear,
J . lOOaaeka Bolted, *1 80 l* l"i? ?.
BOUKUt-ai yjii'l'lb-Biui-a-ae cvii?1_ to Jobliiiir aalaa.
i. i '.i -ix BeHeela tli* wbts rrl-e. ateadyj jffetr '?
I rer.al 5 I "-'? .*.!'-.itei. .1 70-81**0 ' , ?
Cn'rran'a, 5>?_V.; n i x '1 mkiali I'niu. ??. 'I .-.'i.-. l in
A1ni.UI.tis 18V-! ix.,.1 l.*,'-.e. I.:i.-i-.i.i|, , . _'??,. -
I'i,,,,..... iii.ii.. Walnnta, -)??.,' >? Piia ??
!-.'.?: Kilberta avaioc: Biaall Nnia. 4 ,.?. -? o linea, iii* i"r
, ,. Im qn itter b x" , -, , - i.. ,
.... V l !'. : . - -'.-.'", !", ') . . I ? v?
..]..! r.il.ii..'..'... il fO--*.:W: B.UOOdO..!-.... i
: ? "ift.
OHAIN?W1IKAT iar_e per bneh. I-** - r: llmlted rxnorl
' t 'i ule :, i "ii -
.?1 ,,??.?.- t;? "co l ,:-) . itpoi Nn
S.i. 2 si i"L' j- -' :.'.*! 24 : Canaia
:...i. 1 !' iL'ia.lt.l Npi ei.:. $1 20: No 1 Mliiiieaota ??. lotj
i.nl 81 28' . v,, ? x. mi. :
No l Whlle, I . i - ; . ,/
:?'..' ? - II ??-? I N .:. ' !.?
ruanr. 81*43*1 24l| rloaln?8l ?.?! i,' |I24>. aakel: "?.
?.Mli I *, 21 < loaiut 81 !3 \% l.lil, f 1 21 ? ? ? ' n ,
tl ?-?*.'.? I '.1. *1 - -'i aakerli ,!,,. Ma . 81 21 ,'???.?
-I ?_'.'. ?> taA, *: 8ft a-.lo-.1 ; -\,, _ \,.|' |
? ; , .-ri- ?.- 81 .'. i.i" 81 "',?? :i-i.... . .'.. ilereh.r-1 '?*
1.1,i.-!l -.'..'?? li-l..'. : ?.... Ani . -! ?-?'. I. ,i ? ,',.. Viiv, 81 '-'*''
hM, fl 27 aaked: !?? 2Wlnl< io-1. Fc hruary, eloalue, 8' 88
i.,.. 81 ??? ?'?-'?"<?' . il" ? Ua - Id. 81 ?!.. a-k .; .'!??.
.\. rli -1 81 '? ! lt Vi. v.,;, i, fli-iuer, la i .??."??)? ?
>-.,'.... |K. 00 '""!;. W.-'.,-|:. 7'.''- -I"-, 7'." i' BP X
hnah Na. I Nr-w Y ik 71.-: rttate quot. I, 7 ./7 ?<? ...
RAKIKV?KI ni, tair et'Kirl lionit irarte Innniry i aalea. 1'
... >i No. 1 1'aua.la, abuui '.'?? ...iflo htisb. two rowM
-.!,.,.?' .. X'.l i .'
MAL1 ? / ? -? r .
Sm-.. . I'-'. '. i'\ II.IS - N. ii .1 ; - ., . I. 'I"?
; . . : - . ,"n ulaek i.i ?? I'i ??- qni '.,
f'OIl.N '-.-i le i i
noi1au.ll i. !!..,''?'. ? lal -. ?
Kal-n 240,00 ' Im 'i.. i .-'a i na l ?.ioi bu-1
I.i!,,,-,! Weatern Ml-.il, i"',-L.<' No 3. 608
- , i im Na -'. ('."?-.; -!"..!.i' i
v , K ., v- ?? ?? AYMi 'ii r. ?',<.-.. i-i. ildinfl 8,0 Hl
?,ii ? t?i-,:. W'llll ? W lull r.
' J "
1,1,1 y.w. Mka.li .,"? Mnr.Ii. r..r.i/..l. .
-,;?. : ul.:::'.
.May. .14 V-.. i
. : . , :? l.:.l. 57 ',.. aak I
-.,. ? I,,,:, '.7 ak. (1 .'". \|'i II, ..7. . ?- di
. ?, ,:,,;,.. .xi.... ie. Md, .'.7-',.'. aaked. ..?>ATfl
'-,,. 2, ;:l'.-.'. ? ,... No
- -.::,?? ,- N.. 1. 8.1V.: N". I White, 10. .
\. - . : . tl \\ : ii.- \'., -:? rn :; ,-; m'-.t. :
... - I 7 i r :?".'"l'l ''Hall
-.. 1 'i '.,."'.tr CI 10.0 a. .. ? , -,... I.
?- / in. i.'i ;?,,
? ?
HI \ v - '?.-???! - ippljr. ilail.
? : li
- . |j 80: !'-:i. I
- ? .,.--, ..... ?
: . . -?.'..'-'
?
M I- - ... '.??;? ?, ' ? , ., i . I"..- ?
Iii .a -..:, iti? r si ,
i',:,r ? :?. . ... ? ball l""
,.? ; Kye, ..'>? .? ?',? .
?
. , ' .' I " " ......
?
... <i li-. r imiilee ? ?
;;,,. , r lfl le. I*1
Vi
Titi ' ' ? ' ?
. . ul'l I " il.lt 1. it. . i ? I 1. II
i . < ? -.- -1 injrhti i .... ', \--??.
i ., ?- Urewera .I "-? ? ' ' ' r "'"'
nrltiie
.-, . .!.,. ^,a:i.:.. Oil, 1
.
'
? ?
1'i.jir
. ,,,. .v, .-? t ??.-.: ?.' i . ..-. Ili lfl III la
,' ' ?. 'J i '.1 .1' ,/ .
- ? . ' ;?) a . . ? ? '
... '? .' . . : 22
I li' .
? : I ? . a .. 1T - H
? .
- . , i,i.-.
i ? ??- 8 ' ? : ? ? -
m . ? , ? ? i.rei 27* -
--..-. . i ? .......
...;.. .'. ." . i 1 he'.!-'. i. ? .
..... - 1 | J - - ?
..' I
quiel .,,...???-?.
?
P
A ? 1'
.
. . ' : ? 5 ' ' :. :
? ? ' ? ?. ? .'
?
? II..IH-1
.... :
I
I - ?
- -
? -? . - . ? v : . 1. .. 125
'?? i . i.,r
,,....- ' I
f.. -
' '
: - ? . . ? |
' ? ' '
3
? ? ? . ?
-
i-t qr.
Ili ..
|. I, ' I x . '' .
I. , . .
'
?
I
...
- ' .
;
.
'
x -.
?
-
I
. . ? ?
-
-
l
*
' '
I ' ? '
. ' ? ?
- " ?
?
I'KTI.i i
|
-
...
t.,t a"
-
'
.-??-. ? ? ' ' ?
. lt- ing i
'
ll
i ?. ? . i .....
? ? .
?'?
..- Mll
? , II ,:.:,
?
II j, - ? . ? i' . r 11 i
" . '. I. -. ;:ii ?
v . . . -I"....--!
; . -
t. . , .. ? i ,,. ., . . ?" .' na al . I i I
.. | -._.., . ? -.,_ ,|, ... ,. ."?,,. J un ., ... ,;
? ? ' ? ilea, . -
T< ." ":...'-.?..'? ? ..???.'
I'.l'ii l.l:. ' . ? ? ?? . ? 'iril ,. ' .
?ii il. Iiuvera" ? la?"i
lo I ?
? ?
. - , i-e. I'n
- i . .
. .
... ....
. , , |
b! ? .i '"'?. * ? i '
| |, - ll.UiOII lo 1 : ...
I i : ! >. '
'
i.i .. Vx i -1, in,
. . !? .
Kli | J ,i rl* i.i 1 ' ? . -!? ' ...!?.!:
II .. lo |'| III .
,. -.. | ? ?. ? ? ? Bol 1
K\|/i ? -t-.,i, } oui .. ?? ii- ii."1, (? ix. 'I--,. i.ronn.l.
.;:,.. 7i" 'i. :.. i
.... i, ..?.,,- ,. \'..'I-!,.
.
.?'
mai.rial ? ' flov.-r. in la nd,
? . ? ...
?
D | t, I ralar.
| I'lui... i abi "<?
;
-!.',. i.axx sltaily railier qule) i ?.: i,, ...?, i l',
7 . J
' ' - ? . i 7 ' -.'.- 7"... '
l .,,.,-1 '.? ...
. . It. ? ? , .
, ; , ... . . i ,,t
J ., ,| l" ... ' '?''
... '
1 _ I |l-e I'. ? ' '?' ? :.. 1 -.. 12 ? :
... ,,,.,.- - ., | . : M
, . ? ? ? . ,l
.
... , wlea, 1 0,000 :?'. ? -? f*,_i , Uao8 le
Qol. t im ;. "i laaa Boaalaal, tae t":,' i Uker na bay
IrX"!
', '? " ' '
- ' ?
?,... i;.-- .?. ., i . ?" u-raaei UM balaa
"aVffl B . ~er aai ..96bbla,*l VtH9 **i*?
\S 11 Ai 1.11'iM. (. ,i.t. .::,, Ii.i'.r"! , ? . .,
Vx.. il. i .... tU. anulea m,,i..: v x, iv .'ml . Oaa qi alilua
preaatal lor aale, b .1 u.tallunj i-i.. < - I" tl -"l '"' :
\ ? .. ),,, ,,,;,!. |>, ?. . - Dlilo, l'< ,n .xl.ii; i a.,,1
Vlraiuia, \XX Hiti li. kl ... XX, ..'.?ll' -\.
; No i. I'.'./'lr; ? loinn.on,
?.',?. s. ar-York, Ml. I laau, liullaiia bikI \\ i
eunaiii, XX. ?? ,:".".. . \, Mi lOr.; N" I, ?'"' ?
\? 2. :<.-a.;~e.: Common, i'ia.V. <?< '..nr, l'l"."'
j..?.. Vi-iii.t,i.i .n..U., . \ and XX :,:,,'..m ; No. i
4(ic. Nn. '_,:?.' ' i
bik! 'I.i.it-- ' .1 I 'i x.. a ?/ I'.'. : t neaali l,
? ?-,,. ... ? i : wartiMl ( ..ni .in-. ? i ?" W ?l ?
i .'.?? i iBferl. i aud
1: .lr. :<:- 10. l-leleil Wi? I . \.v.\,-lk l iiv )??
ln I'tille.l 8-037. - i I'" '". .17,M"... l-n.lia
ruiltai, .iiir:'7< . Weatern -n|>?i u,-i Kxira, ---..il. .
Country i.xtia l-.m.-.i, :i7,n.c; Hubci Palie.1, 37
?4.k'.i I.ainl.a r.ill.il, :.'.-.. N*a -Me-.i, Ji. ani 1 "I
oi.nl.. */eali-d, 1.1---.'.. I i.**a>i...l. 11317c.; Hla. k. i" ? l .c.
OreaoB audHoulUeru Hlatea I i ?? bed llutMua. '.>,ru. ,
.-oiiitiiii;-. SS985c Califomla Hprina Cllp. tlnr, ?.",,?.:
n.i .li.iiii, 22J'.'7f.;ii'W Kl?''i" a:"1 nUIT-*. 11"17e ; lall I . p,
Al tl-li). lnw e..i.i,-.in,11.m n. l-'?'li' Teiaa Kaatmi,
Ktiiiua nfitrCl Wi.luii, Kull. 17</_'i., ltit.-!...r, 19017.
1'orelgii-x.aueof Oood Hufe, 2-u.l.v.. B-OBM AjreaMeilnu
? ? ? ? ? -? . ?? ai .1 Ut "'.a, C?
SSe.! lu?Uali-ii C'loUJ _. .'-? ,.*.,.. C> u.l>i;._. ii 1844a.
WIIOI Ei?Al P PRICEi OPCOUNTKYPRODIICE.
i.ik ma v,11 k j>"i.'. I'ut __ i-t-.
[Fi|)HBili f ?: Ui" n. Y. Tarai *??-. brearswB )<? perMt.]
,. ?,,, rol U .?? ?
1 -'.iti iri.ni n-t , '? h. Tbe Ireia-ht aud otbei expi.tt
i|i !* ? i i ? il- i'.i i . tl i .".?..: ..uil t Ab ,r:i.i. :.m
a .-, ..'?? ti makea * aal* where a
,ii;t\ . . i il '.i...... 1,1.-Ir,
,,, u,.ii :!.. i i,,1 , .. i ? r' .'? "'jt'iin t. ehaaira about,
! . ? ,1 . < raw 'inli, ? .- M.,rk i Jn y
... .... | ,i ?, ,-r . onteete ''ii tha
, j?l , ;. nn ai th.
? ..., ? ?. at ial ? . :.n '-. ' lc. An in
vin.:-t -li .t.',| .- r*i i-r box. Alwaya
alxtrttiei ii? !i-r ?.! ? i fcf- yonrarll a reputa
...? ? -..'.-i: -. o:r uierk. N ?
'.iiiiijii.1
BBABf IBD Pl 4-.
aeeetpta Bat t'u paa* weoki Ba bm '.'.oaV) t.w.?.. einnrt nf
I'. .ni- .-;.-. ??*- I-,.-,:. ol l'_ .l,.OObli_; eawirtaol
i-.-..-. ?<:.!? .' i lah. '? I at tl '?'"??
ti 7ia,pnnie kH-a.""?: ? heldatfl 70. Marm-'-it.?
had aa onuanally li-rhi a-poitilnn.i. acd with a aaaall la
| :? 1 ,.| . ..- * , .?!. BB**.
- . pi?.- ,| |..r aal ? t ii"'.l .ii ? na, li-- '? Kldni v ar.- iiml .
? .-.? ahore fl "... White Kl'toe-are ejafcrtaaa
?... I-, , i- ? . - :.T -.i i . . ?. .I'i -. i-.- t- ? al - ll J'iv i-ri ?!-.
Iii!-.,--- ... .... , . .. i .,i-i ,,; :i ln ,t. t fi-i-1 a ?
dnll: ll ;.t'tful '
Iree ot - ? ild lie a ? I ? ?:, i ? t ral ??
dnlLyetnia ihooa'hl bjr ruoit alealera lhat prlcea wlU aot B"
.,,.,-- |t i .?*-.. ? i j rend tn t-t.nl ?ni|.-t'l
Iruui lii . ? blry. Iluyeraaii ? > r i itm a and nmfln.- tiui*
- . .- ?.;-!? 'i.;!! ??! !?' laj la *aaca
-i.i ., im ntntio-.,a :
i .. ? i..ii:,'ii tn
lalr. .*" 20?6- S3
i i'.i, . l 7i"? l 76
? -,. ;, 1 809 1 ' ?'
!? .-,?,, i isa i bb
,, _, I, ,|, h.l?
: IhTnB.
) f_ ',<?,. b.% 3 BBB Bll
ti .-.iiiiii,
t.iaa. II 8ft?f1 T't
ixu-irl ? ? i i * u i :,..
Marroab -
1 BlIT ' | ".
li.. r.,. |i :/.?.! 1 li"" . 70
i. . wblle, 1 ,'.',<* 1 mi
:. . nn,
... 1 41'af I C i
BfTTTBB.
i ,|. t. i Um i-i-i weel Hi.i.ii.; 1.1,1-.' prerleaa wi-k.
10 : |7 ' kaa. ? rorn ,., l. i ...... I |,9B" pbaa.
--iui iui'i ia i .i.i week. _, -t Ao.; aaoie i, rlael i.. i, ".--,,.
i i -. Tbi
\- '?...,,? ii . , ,i - n.i, i . ? faui
naiti I'.,,.,. the .'.tn-.,. t.i aueh raiber ln
11. - Ihi are lu-M
, , ..-,,? - ? t!.. , K
.,,, ;,. bul Ibi > ?" i ??! ii prei tit tbe
... i. |pta iw. i , "tlv "I
.,'. -, . ? ' : t ? i. Ilna 1 .'
... . ?
;
? . ? :..-..- ml lor ax
? !., A ,1
? ' ??-. 'Iin re
i. ? , i. , ,,, -,- i,. ? ? Btitti t. ? ?
Ihia :? Bl-nnt the
,' .,,|r il'l.,la
Uoaa * ii.ti'-. nla "in??? .,-.,'... wl ,t. aa
??? ? "? ??.
i . ? ? io fali
. ;klll-. I' 'll.' I
,1 ' ....?.?/.'.
, | *.J'lOll
.
rn s.
10 ] mrj ,liiha,Bna.... '
i'. ?'.?-.., ? rl
i n kiea, ;?'. .... I I ' . 7 ,t '.i
. ?? ' r .'-7
|m i-otiiiDnn . - ?
ll
|,,. i. ,.,-.. BalO
i ? ?. : ? ?
i lil i : .
. ? ?' ? ? erta ?-?? ?? ?'?
? -
paal a
? ?
; . .? nn.um., . -?
-
?
ii i., 11 I nn.li
. t- .....?:.. !
...., i... .- . -
l
p
,:,,-. II ta
I k ' . ? .
I '
-
' -11
'
... I'I
. . - - I
' :
i ? ? ?
n.
w. -i , ...
? ? i
?
i, ? ,
.
\ i'ii pi
-
'
i ., el.'.o : 1 ? t ? r
*
, i .
I*,. I .
I"
'
'
|| 'I
I
II
,
,
:
I , .
?
'
? -
' ?
-
. . .
n ' ? '
?
'
'
'
, I
?
? 1
I
.
.1
-
* I'I ? I'I II
D / n... i : i - ?
? i
.'.'?? ;
i . . ?
I.... ?
. .. ? 1 00
'
.
!?. . . . . ?
1 . ? ?
l , . .
.
, . ??
....
| Ul .?
'. 7-> .'.
I !..'.,
1-,. i-: . '.??.<
!?., . f-ll I . !." -I . '
? 0
.
1*1, ? . ?1U
ll'll -.
i lafm ? a. Shipmeniaol Ilopa
? ?
?
.... ?
? ? l ?
,.,.??
, ro I
. . i ,, ? ... ii
. I I" 4,' I
?
? ,:., taiiey ...11*-I.i | I*
. ; : . , - . a ? ?. 4/-,
.
'?'''?
1,1. K. I ' . . ' -.
i '... ? . ,.,i . itra ?
? .
Ii.ii
ai
,W ? a,i
? i ,. . , ? i i. ?' ?. !._.-? Im ,i
? . ,-??:... t i- un ..
ipp. irani. , ?
Ibriu i. ," i" B.-I1, Bulloi, la.iull aUil luaarr. Nol i
ki-t to llx a quouiioti. Ja , ? ? -
,
!.??-. ' -..,'.
.
!?.. W. ?? ?!. ' ? - ? 1
llll., Ul
I' ? , , ?
i. S Vf 6 I l*i.. I ,.o..
. . , i I
? KIBB,
laa
?
l,in,i ''
?
.',,ii. i?, ira ', axi i j.i -t mi.. >'.?? '
Ha ni ? .
J:mr, .1
?
? . ?
? ?
' ?.
? -
? ii. \ i .
i .
... ?.
, ;? i .
i
i.i .
i i.i. i.,. ia. ?
? V lil.i.i- ..
?
I . ? ' ?
I . ... .
? .
, ','? .
I . . .
M.-tt.... Iula -
....-,...? an.l .%. ? I.n ? .in 1
ii, ... i *-aiitu
. . , ? , -. . . . ?: iim.. .
Mn.k, -,t ' ? ? ?'. a, ni lu i.
: .
?llnk, M ? mlli ''
kiiirki.it, >,,:tii'-rn aud i. <?? ,, Fali-nd
.
2du.-ki.it, Weat, i'mu. nul li!,),, I.ii aml
? ?
.
.'-:' l
I. . - ? ll
mti.-. .-M'tiiiiin aad i.'i Nottb
...
Otter, li i.i-i'mi','? Sa ?Ji- ., (ilno, ?'il
?
,,...? itk ' ?>?' i '???'? ' " " i'.
npu?iit,. N.irtlri tn. ' '?-? . ? ? ?
Ua.ti. ll... lowa. a'- i.in'i Mlrm. : ?."'
i,n.n N V.B 1- Htateaaod - Beaa .<?"?
I ,,?; N.J..-a. I'. nn, It.'l, 1.'. M", N'b?
.. aoa
:; aoa
I ?-.*
-*
-fl
?',ll
M
il
75
2 nn
M
rireoou. Md.. Va., Kr.. Tenn., W. ai"'. 9. lar.,
. _ -1. . 11a.. nn.l Ala. 203)
Bknnka, |,rii.iei.iafk. No. I.eaaM. BOW
NKtiuka, | tiuiu tiUck. No. 1 open. 40d)
RkUDka, ii ne- nm ti.ilf wl.tle .11,-ak. BBO
-kuiik... tri.? a otrnaked . . -d)
atieeii, Wool skiu. -().*
W< if Skiti.. m.miit .* i. Inrge. 1 000
xVo)'.>_iiis, iirain*. pnuie . 404)
1-01 LTUY AM> g_.R.
I.lre paatltn< i* dull; fl taiioml* arrived yeaterday. and a
Iblp.- a:_ i ni tu-.'.u/. l)i> ?.?,- |Hiuiiry ia lu lih.-ial mipylj, but
.? t aa to ti.n i, ,.,i readitloa i" ?**?*?. a _r-,. Imi i.... .... ?
?ru.in.., |,.n. , <.... k. j.i .l.vxii. I arvre quaiitillea have baaa
r ipped t>. ii, ;<!.! fraaa ti.e Waaa,aaa a*tii. ireatiiec fms iit-mi
,'?? ?, i, shlpmeata, tin- majontv ot tbe itocBtttn
baa .'..i'i. wMie aaaaa M aa lar aMlad a* u ii*. anataaraCaa
tiiuiu ..it. i.:i. n thaa i? reqalred in carUaa u lo tim "ra, .:,. k.
lama aaenerail' In i.i.'..??? rapply Bad Hi.n. Qnail,arooae,
rai.biu am! hart-a vlll Im initlau.il att. r Um '--.tli ..f tl.ia
moDtlt. i, ii-, ,j.,,i,,ii .i jmii. I... ?.-... ?!.. -ll qaaatlflaa uui
wanttna tu bava ai.y *!?>? k m baad at tbal t.inc.
nxr. rm i iiiy.
Ii.t.J.r.au'lN.Y.
9 I DaekaWeat. i>r.
tl l la, . J.l v > . _
I ...,..,., Waiaa_.
0 | I).>..Jei. a:.,l N.V.
liil-B.-l'.U rOl LlliV.
; Do. Fall :.. (Ji*)-!
I l.erir. N. V. it
lfl >.J.
I I).i. \x c.lttn ...
11 II... 1-l.ll t.Ki.HMl
e. Tarkey-, n. y.,
I lVim. ifc N. J..
17 I D?. V.i.'. I'lllllC
: ,-i ii.r n, 1.1,0,1
..AMI.
I.,.., f'anva
Pbreoi a,Mu.$1 0 ' '
i'... obi'i .ii :..i 17.
.?t"!l-. .1.!.,; 111,1 1 '.'.",17 I ,r.i)
Do. r,,fi . 75a i ,,n
nn.k.-.. l.n:, nr .',n HO
I',. xi.,i|.,:,i ....
liu. Iletl l.iaU...
- |.alr. .
Man - a in
.
I ... ....? 'in.ie.. .. . 2 60a2 7.-,
i I'o.itult. 1 boai 0.)
Mi*
7--1 88 i
raoai tauca.
ablpaanata ef r..tat..-. 1.41U bbte.; ?t Oalnaa. _i pkaa.
Potatu. aara rery dull, and bar* ia- n fot ti.e paal iwo xxe. kn.
11 i- i...: !.. ,.,!.? lo M inl 1 ..ia Iti >i I" Hir Boulb f"I ?". '1. b. ln B
Iow. i i. i-i Bwet i |.,; itu. ? i i.,i. bul ii"' a. in,-. BqBBBhea
and onlona remala abent Uaa aame. uantatlona:
I'otBtota Bquasbea, Mar.
i; ? 1,1.1.B17.iaiBB t.ex .81 768J 2 on
Im. Prerteaa ... . I _ ,? | Mi ho. Hnl.l.ii.1 . 2 2~,n : Ml
i<,. i-i u-blilow, . 1 ..',- I ha Dniiiii
i?t. i iii.i i ? ? 1 ...i" 1 76
li... lie.. .-.Xirrt,
lll.I.
Ili.ii-r. Cidrer, r.n:.-y.
!,.,, - ' ' ]?[?'
Ii ?.. : i! /.- |, ,?.. - ....14*16
ln. Un kxx .-.-..t.loal
-. 1;. il. .-.
^. lloir, i.i.l.... 1 <hiu 1 ?_-.
I.... Whlle . 1 ...... ?_ nti
u 2 50 l tirnip..Kiisala.. 808 78
BIM
xtt-ined .-..lo*r_'
a. a> tt.
. ? ?.-. h t"i 1.1
t ? .3 *_3 8
THE81 1TE0F ll.'.vi-i..
I | ' IPKA.1 MAIIKKT*.
i ?-.. ...i, Feb, fld i',,tk i ..-!, rn .ii.l at 88, Waef.
tn, ai | ::.. i I .' ,: .'.. :: :it 51
-.?,.ii i ii. dull -,i HO Bd.i l."n. ( leardall al 28 ? Bbnri Cleat
, i bi 80 llatai !."))? <ut '.i.i at 4. . Hboalilera 'inil
ai '.'.i. in.; :. ?? : a .':? . . :i :
al 11-: Prtme Meaa .1 . '.; al ?. l.tr'1 Pntne Weatern
u.ii'.ni i Uitj dnllal 10 ..!. i "n.i ntinn
?-,.u ita atrady bi k l. inuimon dull ,i .'.:' !. Une
. i . ? .?':... i
Bteadyai '." . I'lour HxUb HUte.dnil al 2!?. Wlieal .N".
1 ni ,:i :?: " ,,. ?: Bprlr.g ?!"!' i.i KI Id .
W im r, at 11 II. .Id Miied hofi dnll al
Ni ? dull nt ? ?: ' , tl ', ? . \-. '..
li, ii ? 1" tli, ? ti iti k. t lt... li.i- "I U'li. ..1 f i.in.Vt
I ?,::. |, ii ?.ira, : ii"iii
? iMNiqra,
I.i'..,..,.,. 1 ' - - " ; , . ' lUn ..?:,' .' nol
.' ' ' ?:???
? . .. . ? . . t?r
? ? ? ? .. I Am.
I ? ?' . I . '
m ,- h
\ i ? ?
? '
i Tlu i" ? Ipl "' '' ' ???' ' 'i
. . ?-, ? ,ji . im . idil ,? 10.IMNJ >|i -
ji
l.ivi : ? : ? ,',..'? r , i. ror tbe
... : lor A
i , ? ,,."..
...... i i .? .'. i...
? ? ?
i ', . 1 | ?.. ? iv
? . ' ' ;
i |,1 ii ?. laia
? ? . ?
I i ...
: . I
??? t ." I 1
..'?-...- . ' ? '
i
!?,... ??" "
1 . ? . ? , ? X ?
'
\ , . ? ? Imi thia
? . ? ? ? .
..,.?? imi I
?
??'??'
-
,- .'
1
ll
?
.'
?
..? i
'
'
? \
.....
?t
. , :..i. * t,
HAVi
. | ' '
.... ? ? lei! 101
I..-U rn MAUKKT*"
. . . ?
?
'
-. . ?
Iintli
?
? ? . '
'
?
...
. '
;
?
.... ? ?
- ? || IM Ml
.
...
-
' '
i.'i.,.| titilal.i
-
:
I. .'.'); I
r ur rl.
" '
.1 1-11)1,
I ?
?
! . 1
'
?
...
,..,:.
?
i ?
i
' ? ? '
'
' i
.
'?
I
-
'
:
- ?
'
.
i . ?
'. ? ?' ?
?
' '
'???.? ?
I
? '
?
H
b
?
? ?
'
. ? ? .- -
Marrti > '? ? ' " '?
i . -. . : -
.Inl . ?
lei M... I. le,; et-llir ?'
i ....... l .' ? i
.....
??
,',.., . ,..,.. i. , ,i i ..',
? i ...,.-, Al
|| x, mi.i. a.il.1 A|'li -???>! ' ' ii'-J".
? - 11.1 M..i . ;i'. la- .i .
\v'lL.x;,-.. , -. i i ? nn, ai
81i lloala ?.' . I -li ? U. il, 81 ll-" ' ' ? ??
rl.a.'r nl |.| :... ? ., 11 | . .2 111 t . 1 ? IU IB I'i- *** '
ti .'.'). _
. ? rroa mabkbti -
v .- ta, i ?? ? ' tt and
lov , i^"-. '-.. ' l '< . . '??? ":''' ?"- ? ? .? . ?
CO.I'U. '.'.'' . -- . ?
?',..:, n. i?:. -o -ci.i'.-i. iaii M'-.M'-nr. Ile.i UarIfM
dllna. 10V.: Oood Ordlnurr, lHjc; net reeeipt*. *W9
t'ale. , jcr'.sa, fi'w i>alea ; exir.rta to < irrat Biitain, l.OcH balea;
rl." li. I'..,"! I. .!? ..
Kil.riMi'Kr. Ktli. 88.-rot'in qr.let: Mi.ldtln?r. 10V-:
l.ixtr Miil.tlmi* I"-' ti."?l '.-.linary, U'lO.: ?ri..-.? rc.-eipra,
856 baleai rxport* aeaetwua, 00 balea , aalea, MB , apiuuere,
160 balaai aiock. ll.)!.'-, lialea.
i'-i .ki i -i.>\, r.-t). _n\?Oottnu st.mly ; (rn.>.l doniand ; IfUl
.,liii?. 10-V . '-"*? Mi.t.tlina. 10*w.: i><x).l i'r.iiti?ry. 8V.I
mi rerelpta, 1,811 balea; aalea. 2'.00 balea; at.-i-k. 14,164
hali*.
, !?'*7l?Lm r;*s :-,/.iH';f"(OinaVv:"h-;:'' r??W ss i
tiaii.i; .iiu.iiiinia, 440 balaai aalea, Ba balaai aaaaa, 7,i?_
Oairaaroa, iet>. ?_?.?i'?ttnr eaaferi MIMkaa. ioaja.1 Law
Midd'ina BV. .I "i.lnarx. 8Ve.i ael reeelpt*. 840
lal.., exporta ta '-t-m linraiii. 4,_l._: t.i Ihe CoatlBeat, 1.
007 Balea" Boaattriae, 1,478 bal.-a, aalea, y.o bale-.; aiocx,
i'.. n-vtnV, Peb. _fl.?i>?ttoa *****a4Lri MI441IBC. 10V
MBMHIM r.-!>. 2H\?rotfonqnict : MtddUB* KiV : ri't-eipfa.
l.'_78 balea ahipiue:,t-, i,441 balea; aak--, 1,600 l/Blea; etoc-,
84,884 balea.
Morii.r, 1'eh. 2-1.- (otton Irreiml_r; Mnldltnc. 10-w lo
Mni'lhua, '.)'- liaarr, .-'.... oet teceinU, l.ulJ
hal.a. .'xprrt- i-oaatxvise, -_,14*) b.ilua; 88lo?, 1.600 h.i'.*-:
at .r';. 81,108 1 .'., ?
UBW-OBUUXaL "?>*). 2t\-?'o'rnn qnlet. eaay: Midrir.ns;
1')?..- I.'.xv Ml'l-'llur, D'V-i """d ilidliurr. *yf.t r..-t n
rnpta. B.8M '.?lt?o; greaa, fcB77 lialea ; exportu to ?l!" Obb
Uneal 3,00.4 balea i aalea, 3,000 balea} alock, -76,160 balea.
N.'.in.'iK. I.i.. 26.?Cottoa iteady; MlddHtiir, IOV: net
r.'.',i|i>. nui balea: i-xiioriai:o_ai-.i?e, 391 lialea; aalM, _*r
ba!,-a . ato. k k'.',;i-'i balea.
Piin ii i i i-hu. Keb. '_d.?roftnn ateadv; MlTliin^-. itc;
,.?- IfUdllBC in ?-.?.. 0?0d Hr-tlnarv, H-j.-: in-f re**etnts,
29 balea: irro.B. ioi balea; balea, 3:;?); apianera, 318 balea;
_t.uk. 20, :tn balaa
HAT-JTBAB, I'.-l). 2<S.-lntfon qutef ; Muldllpc. IOV.! I.ow
MldOiiiie. ?V-i te .-i'))'! i. " he. ,,, i rareipta, 1.4.8 balea:
. !>,-..I .".i4 balaa : eraerta to rrun. *, 2,k'19 l.ale..: rn;. -, 1,000
balea; atoek. H9.4 - ba _-___ ,?,
--i i..i i-. Feb. 28.-Cottoa finn-, Klddllaat, lOV-i Law
Mlddlinc, '.'?-?? flood Ortlnary. -.??*-. recetpta, ?"'l balea
nta, 7?'J balaa ; Balea, 1,700 balea. ?lo. k, ..-..I.iii
wiiMtviiTAT reb. 86.?Onttea aaehanred; Mtae-fnjr, iov,r.:
I .,?.! .x; tiood ordlnary *'? '? . ???-.??
balea ,\|M.rt.t" te Contlr, ar, 1,076 balea; eoaatwiae, 182
balaai aalea. oi balaa; atoek,6,390aalea
WO H. MARKF.T- -BY TFr.T<s?APH.
run .Liiiiux. i'.i n.. Feb. 26.?Wooi bi i . ' ean.
qnlet, wlihamodrratedemand, ui itl ,;'''.'".
at iin.rtatloiia: nhlo, Fennavivanla. aad weet Vlrgl ? v
... IJ./.'... X, 4-.:,.-l..'.- Mertian. 42?44e.; I
::;,;... Sew-Vork, M? Mirati, tieli.itia. ni-1 Weetera Flue,
l'.-.,.' 1_, M.-.'liiln, IJ.'l i.i .'...ir-e, 3.1?.t4<-.. I ,:i l,:i.;-,
\\ .'iile-it, I'.) '?:(". do. i 'im-a ihi ?'.. ' ' mhlne,
mhitlrU I'i". FnwaBtied, 27*av?r.; ('.,.?.*-<? _n.l M
Inxia-I.'.1. ki-.i'.".- III,. V. i.a'.ei!. 108440. ...,.,:,,, Finn
and M, .11..... \- i:?? . . ? iree. : r carpcta,
Fxlrsand llerinu Pulled, 3f.a:!9c; No. I bi : B ; ? r Pnll.-.l.
i. . .. Flne i id Medlnm, 18S2.V ? I
14 'i ; Call! ...... FlBi and Uedium, 20933c.; do., Cearae,
24?J7..
l.i\i: BTOCK UABKBTO?BT TKLKOXAPB.
F.i'ixi". Feb, M CATTTJ Reealpta i .i , 187 bearl i
tolal f.-r the week thiu far, '.:''?? hea.1, a ralnat f.143 ln
weaki aiidn it-a.-eof 130 eara , - ?? tli leara;
: . ... .y." ?.?.. m.iiiil. coufined I ?
i , ,?.,.'. ..in, ? _.'...: to
Btai603?4Ko Meiliuui Klilppera ar 8< '-' '-;"."
linl, I, raat 83 75 a*4; Oxen, a.,,,;., . toi I Btl.
? ..,i i ?, :i - ..i.-..;.. ; '? -
,.. ..... ? luaold,
-i.,.i r >? ?, i ?". i ? |pti to-day, 400 head: totnl for
' . , . !?-!.??'..
,...|,? -ni ?? ihr. :'b, H , :u-1 tuark. t fli
nnViliifn llalit, li.it i- talli nf .- ndqi llll
t.,......i \'. '.ii -i...p al 84 i'j-<j -t'; txtraal 13 7.",;
; ,1,1- ', .-.?..' -i..
ii ', .'. t,.:.il f,,r tba a-eek thna
far, I'i.'ivO lu atl. aga i..; I0,( " head laal artek; eon
i!._|i , ? n* wa?a 1 i-' t run ? *
Yurkei . c...,i toC*hotce,a1 M "' '' , Falrto Keal
? ? ' "'lil. v il.l il
llrlit pi ' ' ... -1 .,f.
I'lll. x, ?? ! , ' , ' ? :
.
? ' I .
:. . i . : ? .. ,? 1 '. orer.
fATTiJ II ? 155 bead; atilpi nta, 1,800 bead: Miln.
.. . ., ,1: I ? "?'? :
. : ,, .... ... j ........ - - : - , . . . , jl 25*)
? : C-. ? It.lll , -1 it"'/ - ' 7 ? '
Hitxi i:.. .?-.:.,'?'!.?., ai.ipr.ie ta, l.loo bead; aalea
,,i ? ' i -;- n . tuarkt i ? ? I) ive. t.ul uui 1 .:?
r x-l 1 " r::lY. Pei . 1 ' !fl I I
71- :. ' ? :? . ?
- '?'.
ii I. .... 2,,! ii i a . Vorkara, at i
? ; ' ' *- ? !
-:: Ki ;*. ,o.
? . . Feb. 28. ? ' ITTLR - Iteeeipla, ll"! ,
I. ? ? l,i- ,
.
.... ... '
..,' ? ??? - ..,..
, . ,; . . ?*l .'"I I
- , i I !? W 1 '.''!- I 1.R07 I ...
? ? . . raa no ti
? ,. i- n.mplaln uf Ihe
Ir. to iiaj
. ..: Batra, aaaf. ???? ? ? '? i
. . ? i ??
l'iil.. i ??? ? rilR MABl
... , , . . iitt, wttba I
-
/lnanciai.
PALIrORNl ^ oiiilOTHERMIXI. ; STOCKS.
At II
?
. . :? ?) bi :i- dally ? :i. ?? u -- on.
\i . i ' i IY & ro.,
Itauk ...'?. i ,.-... \.
?
...
y
1.*' ill H .LE?C'hitaco (ii.v Watei
?
i * '
.'.'.'?
.'-....'
' '.
>V'-YOKK :- i ??':v : '??'
I
v ' Itrt. all ? -' ' - '
. . .
' ?? , :
I i I XX - \ ? '? -
C ,. .IOSEi'H and I'ACIFIC ntul K \
17 aa v i; i: i -
:
' 178, I
G VI, [) |?U ?!' IS .'.-?.:!. i. I nntil
.~ ? 11 \ v. M Fl *?*?'' V
? PA . ?
kJHAi;i.i;"i.i'i.i:-' son i:.
ii ) ,
. ? X'.'y,)
1 . ' - "
'
- ?? "' tl< 1
, . . \ ? . i . ? ? . i ?. |...
.? i A ?? l. . Io ? ' '
>
.'- !. "! ..' Ul 1 ." A' I ' ' '?' .
JtlllN JAi
ittol ? i:,-y. _
.vx-' Bi wi coni'Axr, t
I'oilB I'eb. ??'.. 1 -7- (
trill' | |.y\ \'S1 i II ?' K )'\-* oi im- L'oi
I \ || (., .'.! in 18, ta tba
. i j. .1. C. '.Ui. " K,Tn i -..ii- r.
, . ib I'AKADA -? rill 1 llxii.xVAV 1 : .1
U V.IU..H i.. New.Yurk, F< i) -. -?- f
?i-ifr . 0f i . m i, mi- for iiiniii.i-' Ihe
1 .. .ni ba\ ina I,. ii .
?
. Itbi
t nl
i ? loma
,
; ?? ?..? :, i. i,1 M I ll l.Uill
:
. ril.l IN'," IM. !'? - K-nj.
I TN'ION FAciFIC RAILROAD COMPANY.
I i . ii
? '
i BWed.
it lu . ...
ii*.
II I itiv Mc-KAULA.su, Heetel ev.
1
ITNITKI) STATEH Tl US1 I ?. ol Nl '.'.
1 x .
. . : te 11
. ,"| , - |. li' ?
'..'.
laoltha
?
. ,. ... . ? .. .
:
T i
? ?
.
prii ? ' ? ?
ik.'l
i .
' ? '? ' '' ' . .
...'. . I . ' . .
S 3GDTEERN RAttBOF
trOAOE ; PEB ' I '? i X'" D IXKING
I , ; N . - : . ' . - imn
??:-.?
? . . i . .. ' . .
? ii:;: mi i i Ol IIOAD.
.ii:il'|:.N !: Ml f
ll of 1 ??
? ? '
... . -. ? ?! ,,-..,!e,l |,y tn Te
. ? . ? ? ? ;. . ?
. ... ... I I ?, - | XX, ...
wd a hali Uaaea areatai tbaa laa ml t- ea Ua eaHra
i,,..,, | ,lebt- Tli" *?'? ? '?"' ' nr-l !??"il.'ik'?'"'"'?- W<tM* ??''?'?'
? ? ?? ? ... Wa i.ii.e boI4 datrig tae paal
| ?'!',. XX li ? . ' " I.tl..","
. x. iu i., rntir. ly (?? ? ?!? b*.
- ! .: , .... ".) B- r
? ,t which rii- iii y ? ? i Beatrg l
1 W.VL8T0N 11. 1
n ,. iti "iii ? at,
Diotoenfi Notuei.
III llx-.Miiti BXP HT. .I-n 11 K *.),?:..; ( ).. j
7h ii ivi 'x .>. **?a V'-iiK, iii,. ii, ."?>. i
"IMI INTERKST maturioa Mairli t. 1K7S
I mi ll. ril l'l KN VKAIl K1UHTPKBI KKT l-OBf
\ i'lll. . i ?- : -? ? '-' ''?a*r-*y 'u_\.l
, . .. .. al Iba ll.n\ "f N" i Ai.nr.a.
i, iUaU-Bi v..w ..': .... aadafier l-'itiHAV. Vai.-h ..
A-" '' ' J. A. UM I i.V. .SeCrrUiV.
_?ican J5tfamtr?
AMERICAN LINE.
xV roR QOBKSTuam aicd livbbfool.
Tlieortlv TriiiiMtl.-intir line aatlia* undee tn- AMKRIOBa.
Fr.\n. Haliinirevery THCKHDAY fa-_ l,___B_?, aag
V. 1 IM.-1 \V fn . Urei-ool
j.oitD iLiVK, aatk* Ftb. in, _m.
.._.,m.,^Wfo__n___!m_
. t ii,.1.1, trvn PhOadelphlaaa4 New-Yerli D;n?e8
aL.. i.niv
TO AKTWERP.
S'VTTZI'lii. VN li. _la Ba . 'i '. 0 B.B
Forratcii c f paaaage aml otlu-i nformatlon apply ta
I'l.lhK V. Kliill I .V BUXB. i..ii *ai A*;c-liU.
807 W.iii.i ? .: . :?'. _l< Ip.ila. -'.'J Broadway, >*? VnrB
J(iHN"*.Mi HaiNAi.la. Airi-nt. S Batterr-plaee, Waw-VetB
E_H LIVERPOOL vn QTJEEXSTOWX.?
1 Tha U-rerp-ol auii i.i..: \v '.i i ? na (*e-ap_aF8
I n'.tn.i atatea Jaall Bteamers leevt Piei ,;. n. i:.
WY'iM '? rrFHDAY, MareB 8. Ba.B~i
WlBCUNSRii.II KBIIAY. Mm.h IJ. 11 a. Bb
Mu ia.sa.Tl i.-n a i. hfareb 18, et Baak.
CabiB i -.. . - ' at'A, "i *" ?, BC-*at?ig ta .-uiicioot-u
St'.i-riic", t'-'i! , lnt.uin.'.,:.'". ?l"
: -. ? ? a ',1 ["*:. 29 Broadway,
7jrlNKltAL TKAN8A1 LANTMJ COMPANY,
\_H BETWEEX NEW-YORK k.ND BAVBE.
llerof a- ni| hiiv N-i. i_ VOt_ RlreT, baaa i.| Ifortofl .'.
I.A Itii A M iR,s_*11er.We_eaday, M,n. 1 '? , 1. ra.
FIIAN< E,Tnid?l.e . .. U'.-n.. ?-"? M. ?:..!.-?'. ?):*)_. Ul.
CANADA, FraBire-ii ., ..Wettaae-BF April B>8B_
Foi fn t.i andp-j .. nt P-liadclohla appti to A. BBB
_utwell.Cheanai -'. . ,.
i.mi - i)R BKBIAN, Ai'int. SoM BfaatwBr.
{[AMBURG American Packct Companv'a LIim
I for PLYMOCTII.t HBKBOCBO, aad IiaMHI 'lfl.
1.1.--1 ki. I-!,.-.--. HLKDEB . MareB lt
C1MBUIA.-!.,!, '1 7 , -li: VI,\. Mi.t.ii-.'t
tiateea 1 panaagetfl!' \ ??... .itii. I..,1...,.;, < li.rt.mi _-. Ilamb-.r^,
and all point a in Kntrli I ind Waloai I'ii-i CaMo,
..-i.-inii t?. >.i>.| Cnbiu. liobl, i 0 KI., eoi -? v,*ii).
hi-: ii \iiHT * CO, C. ? RK.'HARUB BO '-,
. ?' 1 i.ii A." :.l?, i.iii' iii! I'ii - -? :i>" I Apenta.
Bl Broad >??.. X? Vi .'... Bl Brn ray, Ni Yotx.
IXMAN LINE Rl >YAL MAIL STOAMtttS.
Inli QUEEXBTOW74 avduvantrooE*
CITYOF iti'.t'.-.-i:i.-.rill l*-4|)AV.Feb -'I 2p.-_
f'lTYOF ItlCH t"M' .BATt'ROAY. Mareh0, - 1. ui]
CITYOF NEW-YORK.... 1 1' I ?DAY Mai 11,1m
FTOM Pli t ?'.. N. 1!.
.ap.in, foo, if -1 aad aioo, i.'.ui. Betam deBacaea f-v tm
l,li> t.-rnii.
KTKKUAI IE, 8-8, CTJI !? I.'-- Dr-fta ..t inn.'.t natr..
lt :>a.
Ji .!)>..? 1 ..!?>.,y. N. 1
TajOKIH (.??il.'M.W LLOl D
II BTKAMHHIPLIVBI1KTW*-*-;**. MKW 1*0 RK,
-,.1 1 11 \ 'i -,, .s AND i-itl-.MLV
1 i.'M'WY - 1-li.ia i -t of HWOND-8T., liOROKRBT.
I i.vNN.- laa ? i i: . Bat. Mar, 1 I
. ..-. 1. 1' '.VI _H . .^i:-. Mar. -*i
. - ? 1 .-. ? v, Y.-RK in H ' Tli.* MF
TUN, UAVRE, riR DRJ " KS . ___
FJRST a ai.i ? - ABIST, BBB, paU
BTK1 ?
1 ? ........ v.i:?.j aartaa
-? ? ? (??>
: wn.
vi;\v-y<?i:k andhavana direct mail
II IIN I"
I ' - ' 1 ? " 1 B.ll - - L. . ' l
' ... 1:1. .-? ,1'.' ? , aa 1 llowi
L'h.WKDNEKDAY. Fel*. '.'7
ti.li ? LY1>E. \ * : ? ? 1
1
v. li,1 :?!..'. < ?., Nu. " ii ?? ? '?- "? ni.
?? KKLI KB, '?' ' ' ' - ' _
^ew Vo.-';. H iva i. '? " ? ? " ' -t.8, '.'.?!.?.
, I-,.- Pl -I Nn. ' ? . 1.1.
I am H \' v ?> \ DIRKCT.
1 riTYOF \E"A* YOI lATl'BOAYMar. _
? :? \. ?? ? 11 i.\ , ii.v 1? ? .? . rnian,
\\ I 1. -i tK. -i
CITY OF VEBA CBUZ, Vaa B ?..>,...;. ll Mar. 18
i 1: vii;\ CBI : AND SEW ''ii: BAN8
\"> !i ? ?
CITY ail . 1 u ,1. H.il KHAYM ar.'J
. ? 1 1. . ? ? r V.-i 1
F. ALKXANDKK v -,'--.? and ? '< !:n>ii.lTi-a-'.
1HACIFIC MAIL AXD PAXAMA TRAS3IT
1
V'.rf \i ???.'?,; \ 1APAV. CHtXA. \r-T?: ILIA.
KKW-ZKAI.ANP, l-.Ci 1 i-H ' '( ' MBIA. alllEUON, 4%
. :-. 1 :? ? ' . iIal. Nertb Blrac,
; ->.;.,-..,-'.. i-rilMl'S OF I'AMMA.
I . 1 H li I.
, - Pl IU.
j mi 1 hAN ? ? KPA s aii'l I'illNA.
S-.vi: ???.Iii:'' 7.
.;?., ' \Y. tpril 1.
-. , : ?
1 . ,??,;.. .U l
'?aud. , . ..
ilYni SUW-YOBlf, MOXDAY. Mareb H.
lor fieiahl ? ? - -.. ? at uajapaoy'a ????."?' ?
: - ? _
1V11ITE STAR LINK.
>> L'NITKP hTAI DYAL MAIL BTEAMERS
! . Bl D4)l.
? ' ? ,- 1...- 1 una >
1 .-.:?.- .. .; I - ? l
.vit-ti 1,-y. March 2_.tp.X_.
BAl'l .. ? ' 7 ii m
' ?
: I iiii. w it, . .. ?' ... I'i'-i; ? - NOtlTII
! - i >. 1 :
- '. tt .-ip
; -
, wl:i-re ?
? ? ?
' ? I - ? * '?
?
_, J. ( UB 11 - At
BflUf Dn SttCtlOM.
* _R00K S.VI
.'. ?
?
rai 1 At a ? ? * lea
? . ?; ' . an i-xi
i ...... 1. ....... aiuai tii*
ii.-i i-1 w .-;, .- ) verr
. 11. .... mr an 1 ? 1
r wi .. . , ?
: i-t .:-! -.V.
Al'i N'l'iTIa ' t B)B ni?r
. . 1 . ,
..?..' bv -il_
,';(!, ?- r.
li. JollX If. DI.'M'i !' & (<?. Aui'tii ?? ?
IJ thi ' 1 ;, ? i'a''??? :.\wa* \ ? ? v.'i r.
1 . V K ? 1! I Ml I ? - ' ?ill wil '., . ? 1 | ,,.\-4
-:?-..' \' -,? \\,
... 1,. ; ?>.-.
?
Dtono90l8
I . .)
I
. - - 1
SEALED PROPOS ^LS, iwloi -a-1 proj ? ila
for ? . ' !1 ?
f ? B ?
- . ? ' .
.'., I- .'-, 't'.r '. : ? . I ' ' i.-.i'ii'l
tttiir, ? abto
; , . , Ot * |llM
?
? M
1. -.",
. ni !?. ?-..-.;,!? v ? - ? ? la
,.....,,,, , ... polre
1 1 .. s. -11 ,. . lur
--. 1 ' l BeeBB
. '
k
- ( ? i ??--.. 'A,
1 irt-..
Tboi ;? ? .!,?-????'11, :.-? ?? u>-..--,'l !..,!? ?r rifiy psrtet
onv I'l.i ? ' 1 '?' - - ? '?
? ? ,', , 1 - ? . ":i.
i- v.r k ot
, 10 tha
? ? ? ? . < ur
I- I . . .:! .'( I " ,'f
? 1 aa
? . .'I
..;....:. . . . 1 lorj L"UJ
: ..
1 I'livt-ri - wlll ii- ' ' ? ' '*
>-. \ lt.-.'. ? b_
ttorporatioii DCotufi.
1>|;,., ... '. . . ,:?'.. V. OVW
? u ' i
1 . ,,... p&rticul :??- ? li < i'ii/
?
1 PROPOSAL^ i.ii UKOCI I
1 1 .. .. ....... n
... '. .ul;
.
IlKOPOSALS'la ?'.OAL will
1,..-. ri 1
... i-uiil;
| .
PliOl-OSALS I I 1 ?! ':"'- iiy-<l
I -.. ?? ' ; . . ,: .. I
\i I : 1 .
?
,. , , , , ., ? ? 1 .
(Coal ano UJocb.
i.Mi.'i;.';. WOOD aod COAL I I.??:. 150,
Ij 1 ?:. 134 ' WM. I WI1 LIAMa
Baoingt Banks.
N"EW-YORK SA\1XGS BASK, ? ''?
??.'.. t.: 1 P
, . , .4 _
... .- iui) ii- :<' :-',
UN10NDfflESAVIN6SB-]_
PiaaBwa) :i "I'.-'t-iiml MMkVBi
OPHM ?AiLYFR0r_ IOto3.
IJoiiifiM- -nn' ??nt?ir?lji.'i B IVom llli.i ,.
ii". ??? ? lill .H '-"d
., : ibo prairiimJ : i ? pntt a.
, MtDNtl - ' N ***>? W. 1!-.I!T,"N.
?|......ir r. l'r.-..i,l-nt.
BntiHMt Cbcsctt.
1\\ AN 1' a partw m t'i (12,500 to Jota bm in
wovtr t? f.in.i-.-.!? t>:--w-nr: mmn-T ab-telaieiy .n!? arnt
i.i--? -.?.-'...- protttabla. Addraaa FARMKB, -pioiuting iu
UrTiew, lnt.in. ? "li.i'-. _ _
UrANTED?CaaitBliat to aaa_a a lom m
l__f ?n a*-tlie lab-real m a pre?*abl? lumi'f r liaialiie-*,
aoowalhlr 11 i!.U:uai'.iol; Kiunty iuip.a. I. tt. bi m--_^
:M BibbBbbj. runui _,

xml | txt