OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 08, 1881, Image 11

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1881-05-08/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for

.financial.
rvS?
x
L-wnrito pkai-f.'!! .lonaiiu ?
?irr- ??? oi?)
I IC
at?
? w roi n ??..! ".TTt-i.rv.
J m\ -...
nw? '
'
_
'' it?,\k! BH v-.ii
_
9?
nil'
,?V*Ol
DANIEL A. MORAN
_7 Pine-St, Kew-l -
rut.
AM.
,,Av?- sou on iiasi
dation . rcieiN
RMLROAD WMfAJH LOIN.
S,.., ? i, ,,, will '?' i... 1...1 until
si,s-.s,cco
I -?r
Fir*t t'on?*ol?datt'<l Mortgage
Bond?? of Ifcc -.?nylon und
Tii< ?i?^.ii? Railroad
( o?uii.iity.
Tnlrrf't tr.'l I-rils ' ? ?
?4, ??
?
-
I? ?! I ?
111?
Im_ii'
?fv M ?
*.--??' ?
?
? lU-i-W. act -
'
i ?
.
|-i..?
\ I'll..
first yrrios.f, bw?,
THE HOUSTON & TEXAS
Centra! Railway Co.
?Gtui'i-al Mortg; ? _,?? tl per resal t
Bori'l?. lint?-?! .tprjl I, l*?*?l, t\.ri\ Ji
tornii, iat?*rr?l pssyssMo April I ami 0?**>
I?.It. r 1.
FVK'irVS' l.O\\ X TI.T-T ( O.. Tl."! sTri-t.
. $lv,.'?00,O00
I
mu- : ? ?
'..?JO
I
.
. . .
-tlB-ff?
'
!
I
I
I
'
?
-
T1j?i ?arnli.fr? ?ii"'>
.
1 ?o .
Mm
l
?
-
I*?t_ lau
.. i ?sum? Uirv* la?t...- -.-. ?'-OO.O'J".? 9J
U?k .:
f
?ndlim-i.-: aai .! I, Sl.fKKl.O ?
tor aanaa i. ni i?k aatai A.
? '
l?'lli!U I.
?Taa? rthlaarary favorn'.!
.
t-.-a.ti,, :.- ..* :;,? | t':. :: In .:v .--.-. -
jon.v j. cisco i i
?_ 31? Wall Stit-tl. New \ orli.
Brooklyn Bonds,
6 IVrOnt
? ?
6?0.K.S?mRE;i?3
___ i: NAshaI'-ST- v. -,.. i
JO H N S, J A M ES & Co.,
IS UUO..I?-*?'."
i Maa-Moa *loc.? Broker?,
MICHIGAN CENTRAL
RiOROAB Ci,..!\\\?
FIRST MORTGAGE
?Tines Po* t'eut linn.].
lDctr.il niid liny Illy lt. R.)
LOAN $4.000,000.
Matures March 1, 1931.
- - - . (?i.
IM" ' Tl.
im. r. ? ..?r_i,i, amartmikj.
iai fTictvji,
tHE UNION TRUST CO. OF NEW-YORK.
I LU
$1...00.000
Z**' VI IB, 1-3 A\D AC I
W?***^ '?*,>. - ...,. ro Am
^?'?ICK A?OI ..
??H____-MJ)i9^& Co.
__ Bunking Opco?s an-, Oankcri.
GEO. WM. B?LL0U & CO.,
* BANKERS,
? :
'-TV * B*,u?. ?S^WW, C?.riK.ralU?ii? ami 1?.
?a???, it,?..?_ ,;,.,,, ,__
..T*"14 "-> ***--*-?**? I?*??t?_-rt i^wltl?.
r*._sT!..r'fc? *?-? ** ?-O ?? -avamaa^ou a Uta
a-__H_-, sslMW^a
?*o. u >,.
B.BI
Kvwa.atsi
> ?a-J ?;u??m Kxo_a_j__
-?. A. s. WH;k?.,
llu.sl.._
?nnkiiig Ijoitij?:? ano l?nnkfra.
KEMEYS* &ABCOCK,
?S 4 >kt.lt*-? 4M? ?KKIkasl'.UlH,
i?, v -.i.i. "Tur.v.r.
? ?
? i
i li?
li'' n ilH_________________B__________l
B?CKERS,
?O. ?O WALI.-KTREE
(Te
MR. til
: i ??i
_BB______aasBSS_____BB________l
\|t?. JOHN P. i;i:TIBBHB|iiii
- * ?
?tmik n
s
?
V*n* i
"li.
* PIl 1
?
____?_?______?
t KCnoil LINK I*. -
. \
?
bb_________Hbbbbbb____Ib____
C
L'NAl!
BB___BJ __________________
ri. o? *
-
^^^^^^^^^^??^?^?^?^?^?bssBbsI
f?^^^^^t*A^h^k^A^A?*t^?A^mt
9AWEA\*BAmm*B?B^BA2m*BA\*BAmm*EA\*BAmmm*BAm\
*
?
/ M'li'N MNF
\ I
t
\ ;. v --..'-.
?
-'
'
mAmrEM
I '
?
' -?bbbbbbbbbbbbbbbbbb?
INMA.N I
N'fl II
*?
?
I I l V .
? 114 , .. ' I
< Vl'.l '
'
ti ON Al.?' H '-1
.11
?
'? '?ssaa_BsssaBB?^^BsssTasssl
1
'
t
?
?
i. ,'lnl l-KJt ?1 <-'^_B_H
?>1 I)
It
-
tEAWEAMBm^B?Mt\%mmmm
??''"
?
?
W'iiu i s-i ,h i.i\i..
" i ? -i i .? -
<
:.
'1 h.
ut M
K V 1
I
? ? ?^BSSSBBSSBBSSBaSSasl
Jet (f ream.
^ r.\< r.
~ 1K.V 4M.
AI.WA' -i l?l? n. un.i. It.' am, :
v 11
am? roc ?
N??-V4*i_;??JI'ul'o??tM?nrOlLliu, '
Steamboats a?i?? Uailv -?n^e.
\
. ?.
?
i.
U.'l IV
.
1'
?
'..?BbsssssssbbsssssssssbbsI
v r. wo
1
b_Bbssssssi
?
N
Ki.N KAI1.1
J *--. u. is. Aailioi-l.uea'i l'as-fr Astmt ?ew-Vork.
?TJrn <!?O0&?.
mm,
.LE & 00.
:
UNDERWEAR
.1 ?S l?kiA g?i
E. I?? k Si,
i.
?
MILLINERY CG
? Variety.
67c
?rt? O Su/ ?.il .xJn
French ChBL
CHILDRENSHATS
cor Ts.
TF
M?L
????.'. ?**?? \
i w i ?-? s : *? ?? ; ?*.* o
CL
.
.?CHUS
_ *4V. 1'ii.i. ? ' ?'*???*'???* ??*
Drn <&oobi.
Eji?foi,
Gra? 23d Alla SU, l Y.
DRESS SILKS.
9 I'll.'
SUMMER SILKS
AT to?*., is.%. r.-?-., M?.
?
V
1 ?G (S
DOC?
J
250 r,
-IT'S' , IM-II.
' ?
.*j RE
.M :????.. |.Tc,
i .
EDW. RIDLEY & SONS,
? '. MI 7 O \ .
i T. Sicwart & Co
Elegant I
PARIS.A
FLOWER CO.,
?
Ax.
REMOVED
!
.
.
?
TO 151 I
III!.
?
(taxopean SU i ???'?-?
EPP3' COCOA.
,
.
JAN t.* EPP3 A? CO.,
' ?U4,
-*4?iiui,i_?lk>t JuMiuui? far _utlcu-? um,
2\rmx<i(mcnto.
PARK 1 :
Tin:
not
'
i KTVOrbEt'?KATI
SMI
1
4CAI
?
.
?
/'ii. HAU?.
. ? ? ?
'un K
Ii''
1)
IIAVKJ
i I
?
I?
? ?
! Ia
i.
.
.
O1
?
.
> *
I
i -i
i ?
?.-??.. ?

xml | txt