OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, January 06, 1884, Image 11

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1884-01-06/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

financial
__f__Tl5i. ie hereby rf-rwthnt the annual ijget
?*\a i ? ? n COMPANY, (or the nurpaae ol e.fct.i.,
Kj? ,i,e enVniaa nar, etc. ?*- ill De lng ai ' '??.?r,7
li'iV" '? '', N? sa iir,.i.J<*a), Now*Yor_ City, ci. vveHi'is
^:;:;:;.wu.-*?<??-??<**. til;i,w.MAVN,KD;.
I n-iidnit.
__fPXlH)AUt' HAM., . _ _, 1QW.,
. l,Ai"'1" Hew-Yeti.Pee.3
?*-', ? _vNt'\l. MK.TI.Vri ol Uta al of li li-'I. W ri ol UH
oUtt' V.i'.unul* di..-, i.-ra. *MII N kew al ^li>Un
5f* .i_-v._(( l'.i.-*i.i>.Ji.BiiaIJ*s. .fist U..1
i'nl'iSoi, ..fru-nl'->.". I-U*u. M ,._?*.
Caitrin
- ,.?..,.,? IH. 'I^^^^J
Ni _ YOBB, I)?C !84, 1-s ' J
rfllf nm,iidI election nf dim lois will bl
I , , ikia (.Her. un lic?._.. ...nu.uv % 1*1
, ,u Vii . le.ell?0f 1. l.YluO.!" Ollll D'. leCK |. ID.
X,, !?,?? ii. i I'" "??? ^, I . li. Mll.l.s. .-.crrtiiry.
?--~ inroHiaa* am. man /
Naiiowi liAsa of NB** >_>___.>
V oi.K. I'd IH, l-l )
11HE fcNNUAL ELECTION for Directora o
thia bank wi" '" heW nt im I.KtB. .a. ruru ero
.,,?! MurravHt, li-if. Jauuaiy b. W84 lb
1 '?' ' .K';"1,,vv.\iu'.?TOWN-,1-.?,.a.b.^
-oin i ii hum .aiar ai ..i-n hi Coktajit, 1
. ' I, I lill ?H'. >
V i IsK. Jilli ?'. !-*"!.)
Tm fiNNUALMEETlNG of the stockholder
.fli.lM?.".)'.o.v. lur ll.. ? Mw.of 'MU."" "I",','"',.'
?rm dei) :?"1 '"r "W? Vt" Vti.' tn
. ,c'i.. tn.!. .Ill I-. le i'l 'I Ibid otUi
* . . .,ii Ij.,11 v . ls-. ? >' I ' o', lork l.'X.'l
??'-..,' .?',:?. Ill ie , I..H.1 ?.. tea -ii. laat. bu* w?
J I:,!..-.,-1, Ik. .ibi m aai .?hilii-ah..;^
- ? S&'f
1TOE .NNUAL MEETING nf the st.xl
- i ampaajr ??' il.UttUimni Dm. nus l
? nouma y?_r, and t"i ,,;*i"','':1,*';',,' "!,',"
, ? ai,i,ual -I" Hon. "IU '"' nt i'i "' lUeolBc
?-'. '>""'""> l"^VM,1'.;\,llv. *-??:" rv.
NI WV"' K. He, unlit) Sii, 1 *??'.. )
frill-" WM'AI. MEETING oftho Stock hold
I , thia Con nan. '??! V>- el. ellon ufa Board ol lm-""
f'lle. ..-,>?_ y.arTwIII )"? I"-'' Bl n." onie ol lu <"'"
,?,.,)'../ Bioaitwar. Now.York (Hy. on ibo thin
| . . . .,-. ihin.at lt_ocl.ick.aoon 'iraaa
?cr li uar) ?''? k,M ,,'^''l;J,;1,^''l{i'*:,,V, ,,,?-.
fpo HOLDERS ol ohio State Stock*.?The in
J,,,, : ., ural Hay of J..ry l*-l. nu lb' I
t, i,,,.i, , stain of Obi.ll If I-)-''! ?? tka A.i.-H.?') I; 1
, , ,-, . ? .. , luukul .N' ?.Y..'k. tn eu tin- 1st tu Hit- lot!
,,',,,. ,,i ,' I' . ii-ifn I Ht ..Ul "'Ill e Ul "l's I ll.V.
I ,,. * iuusIi i lluoka will cloao on tl.-lith mit, and bc I.
Vl? :,..! J-.ii_i.iiv iii ls-l
I yiuuibus. ol.I.., lei li. I1*s.l.
vu un 'JOHN i 'iiil.l.V Kl . Andiiot of JViitr
J xxv- vv M.w m v H. Km. friary ni wat*
ll A UOLLINU?WOKTI1, Alt-.)))iT (oucral
i??:..in nf M.ikll.t. I'IH'1
PTIIK ANNUAL meeting of tho Porht-j
J itttcliilli .utlunary sti-aw taa*la?Co_i|>My?taeMtti
ct Nra v.ik adi be b-ld ?' tbe -?""!' ''>'" oft""
Co 88 Broadway, room .Nu *9al ??.?*?. *'? 'u
>-? ? [ BL M0KA>^ury.
rp BRIGHAM BISHOP & CO.
'1 , BANKniW AM' I'.lt'iKI R's.
4'.) liltD.vlivv \Y NI V, \UKU.
NiiW HKAliY.
di* ll NIC* - !??' K SID i 1
Q .n k lllahral and l/i?.?t rrli?_i
Ui Dat) na t'.e
Nea v ork Kim k i tehaatA
Thc ' .,.-?! I Of 1 I ''?.
and fir Oil Citv I'drd'-oin I n li .uri
i I um iji*i Hiitaca *i>.iis
i in noni v ai i ahi.i i'iimi'i nmi,m
lull 1:1.1-1 lil N' i: ) Vin lisl.N i . .)
-- i I iii )-. rn- I PAID,
To jd '."? *-' ndlna I*. O. Ad ? -*
-ii ot
. , H. ,11'tll ('Ul.I.U
u KsbauM. (1
A orly t" o ? )i"'i- in i " ? i
ffawYi t'.. i ? ?*?? ?",.
xx uh ii- lou, Vil?.,ii ut tit _
\\' ll. JOHNSON,
BBOKER IN PETROLEUM
ROO
IMII.It PIPE LINE CERTIFICAT1 -
i ii un uarglna v.'
NATIONAL CABLE RAILWAY COMPANY
i ii 'ri. No ! wai.I, SI . NI W TOBI
CAP1TA1. S.*,.loii.oiiii.
VM !? ? minn. I*r. ii<)> it ( ^ \ nm: I vv-. V i'n-1
'j - VV IVAN'-, .s.-.s J04IN i' 1.1.WI-. -?
Tbi*roi e my is no ? prt-pal
(ii,,, i . mi- aud prlvi
J. -. . -., li ..ll, I . e,|; Ill
II I,as I' . eli ill-ll e I il li' ' " VI .li! il' en- - ll 'i' I I'" Halli
r , uud iii iii nakulla whick sj ??? aaocaaatully ojm
( . i
? itu li.im- I.i twice lirnadlj KnatalnPd In Un
i ... i in un i ..ir i itu- 'TAH Lt
Hil '.I.' Illili in full i.h.lui m.- timi ).. e.i |,,l t?
, nutlt
l ? 1 ll.e law. al
Inf nus
lHV| ? IO lletll ?t I'.-ll-elle. || th* *?' (W k O'
ti.i- (.i Hiii i an uiituin inn |,. titii ni.is by applying al tbi
i_
JANUARY ; 1 -i
ll.W ' ...I ?'. 10S vv i rn
.1. I l.l.sii it A i ii..
wi: take fla: ts .ki: b.\ a\
IVOIJ-VCI-VG THAT WE HAVE
rOR.HEO \ rOAWECTIO^I
\V IT ill
SCHWARTZ & DUFEE,
Ol HIM 11.11. II.I..
L. G. ttUINLIN & CO,
iBOAom vv \m. : i i.i
Banking $f?ntca aiili Bankers.
;l.clk(vu\\".,<0^'
ls Wiiii-si., liAMvi.ii-s, Kuw.\era,
1-tV AND SM I. ? 1. .. . . \\|t IlONli-, 1 ri\
IN VI - I. .1- (ill i e\ MA Illi] N
Al l.n VV IN i 1 li! - I i'N in I'
A. M Kil'liBH, Wah i\u I isv-k,
ll i ': Wm i lin'
WINTOR&HOLT
BANKERS,
WO. 10 WALL-STREET,
?I KAN s\l 1' A OEKEJUkt ItVNKINtl Hl'sINI-- DI
!"-n- REC'EIVKO AM) 1M1.K1>1 ALLOWED OX
Il.M.A.N, 1 -.
Dioibrnd Notices.
Thi iMrorma aao ra*i>i n- ,
Ratuinai Iu\k ii Ni
NI ? - . *-.iK. I'.i- v
A1UYIDF.NI> of .sewn jki tent out ot the
i tu t lay tHM-n di i tared
bi tm- bank, payable OD tin il iUv Ol Jainuu nevi. Ibu
ln_u.t. i buukswiU icu,din rloard till tl.it ilau-.
_ I IiVV Hill lnVV NslMi ( a-ti!cr
? ni. i si I .<; in ii iii lt li i ie, i ?
I'm i.. In i 'J I. :- ? '? 1
\ (ASH DIVIDEND ol C.Ho) TlfHKE AND
-?I* "M. HAi.r I'l.u . |.M ,,,,,? ,,;, I',,:. ,,,,)-.,., i. i,?,
liliana) Im.'U il..laiMloui(it Ibo lie . m. from all aoill itol
V.",.. !*.",'!""*' '"?-"?'""' sl- ? *??"? ?'? v ?v*'l'l,?'"'?? Bbowii i<..;
' ',,?_.., I .V.Niw.'v.1';
ll Tl.ll' s ll A ltltls .
St i rotary and i rraanrrr
Tim Mtm amur -|_ik, i ,,Ml A_, ,
,N '.:.'?..'.K ''?' lu
\T -I- iii* tiiY'iM ...... 'iv, i"i 1.'. 1-s.i 1
T I MI. REGl I.AW Ml. i | \,, u| TIIE
ti '
1 li I'l lt I INI ,
ii -'..? I. " ?.? iii i I nc!, jil. i.l.l- un and ?<|, i I.,
' ' -
?
,_KOW A KU IME RY, Titn
i ii' -t f e "i <-.i oi Krui | I
No. 7.1 iln,a.: ral. col Hoc tor si J
\. , M," 1 e.K. J ttl , X
REGULAR QUARTERLY DIVIDIAD .if
' i-i - i ' Ml ?? '. ? i ? I ' ?, ' ' ' ?
i' ?; ki tb. i, :n. of Uio compaaj na aud af tar tba . I
?, I s.s *
? bool a will clot
o;* L ui, .v, ,ii,eB.ia>, Jui.u i.
A 0. KO.NALD80!
MERCANTILE NATIONAL BANK,
** Nlw.YoRK f)rc 2l
I'T*-- i'.i - id .! ii Hank 'i.i
. ,
i booka ?i!i ri mala cloaad mini Jai i
i di ,
M--I-CJ! '%! ^ I ??' HANIiE NATIONAL
"a j: ,..k. of dh. mi. | , s,.-,.. vick.
Nun , .
'
? ?? ??' ? -> j i . :? ? i ai ? anoi
bouka will oe ?.._?. uti.nu lu. ubei u
A.l. Al
' ..?
i lui BTU DIVIDEND.
HANOVER
ii ni: i.n * H v , i r,, im
Hi l> iviti.-tal of PI VI
? 0 .. ? .
I ll_-.(*i.S J.A.N J..
usujm Lim *'??*.rt^keetmmri.^
rSA m;D o.N BON DA ND MORT
??_?;(,). vc roan, ai Bu mi east, li wc li nu in
. (? ttlr, lui OV?l I
UVLVJan A CtLvti;. Atiorutiya. iiu DroaU-aj.
BitrtotRft X.ticej.
THE t HA'llIAM NATIONAL HANK.
A Nie IDC. BaOADWAT, l
Ktw-ToRK, Dec,'-"-', l-s t I
nm- -\\ i m iivnn nd.
Tba Oins'in tiiir this dav ieclared a . rn:l nr.nn
_jT)_tn_ .: iivv ri r. ? I ni, parable rn ol him ian
a:v'_. ims Tba tian?.ir i.,i..ki will remain rloied lill t'i
rtu'te. H. r DORI mi B, i ...
i UK III II Alu. NlW.YOEK AM Pl (ililHU ItAILtOAD)
CO., i.l Mh AI cm. I Nu '.'..' 801TB 81 -I , >
l i ll >' i s i iii a. lu i 27. IhSS )
THK C0UP0N8 OF Tin: C0N80UDATE:
KII'.si MORTGAGE Bonds ul i... B.N V A
H II Co, due Jan l.l-i a |..ott alter tbat dato al ti
V lilted st?,e. Illle-t (.11, .Ni ?-1 ..: ?
I - It I LL, TriH?nrcr.
I IK Ml.il. I-0L11AX NM,' KAI ll*-?K J
M v\ Vi,u, Doe. 1-. ls-,1 I
THK DIRECTORS ol this Bank bave tl.
Sat cri'tarid arsottil.Ar.uual Di rbi i ntl ct l'I\l Pl
Cl NT. lin el ux. pay .Hilt- maud altar Main, Juuiuiry
l^lsi
Traiislft IU.i.k.i v\ ill rtmelu (o**4 nulli s"' pt "*
. i Mi i.ol l.KKV. Cr?1.I?t
-PHE BRUSH ELECTRICLIGHT COMPAN'
Ol Ni W l NOLAND.
nm.r asa BROAD** vv Kl W-YORK.AdtrMendaSTTV
Pl ll ( KN i baa I. ? u ? Meera cn bHct Janna
Holli.ul W AiS'ill Xi, I i.:i-:ner.
"OlTH'l. or Till l lc ?-? ' il '. I li Minim- ? "vi ? ??-..
1 .? WAU -i . NI W-VOBIh D( ? '., 188 I
TUT. TRUSTEES ol this Company hnve tli
I I. (lt I VV I STY l I.NT* )i
aimil payable ul lim utile- OU U ii :u ?ls-., J.,nu
Ti an-fi i Book* will lc .l'isc.1 at > u'elorf pm, Wi .;
Jauuaiy ?'. uud will lit-nui'iu'il .hi I tiuraday, Jaaaarj IU
BOXER A. liol i, nat i.'..ry.
Ni W-Yeli*. W l-T si,in: e. ?!_? TH I I'M" RAILWAY
.'ONI W,, I s.l I I I t'i il i. NO. 16 lll.i'Ali.si .
.\ 1 Yt ,
-PHE COUPONS FOR SEMI-ANNUAL IN
1 toreat Ana .ism I, ls-;, eu ihi a< lionda
. in] anv %*
liv Meaara. W'lnain U ?-?? .'. Co No. Sid Naeaan-i
.Nt ? v eil ( m i.ii and _t. i Ja;, i
tooti* foi H.:. i il iiue on thu ri. intered j" n on of -sm
i-siie v ii! i.i mailed by Ibe 1 n-aaun rot tbe Company on Ij
tu,ilm _?, lui: "i ii'.' ""'" ?- thereof.
I i. v. om l-.-i KR, Tn tann I
Boning! Dunks.
PitizenFsavings hank opthe cit
V.' ol-' m.v.' v dick. :?* Bowen, i omer of Cana-al FOilT.
hhVJ NTH si.Ml. AN NI \l. |.|\ , li' lii.l INTI.Kbs
tree lia.eoio>i>i rt Out lui. t !??? d' u.e (.tie...* Ii>t"
n| j. i annum be paid t.. tiepoMion on uml afie
J.'.M' IK. ll, mi nil mme ol -6 ucl np I
luoi- ri in mini on depoalt tor the tbree o au mimili* emili
I '(?( eii.lier 81, |s-il
ll.uk opoa f.isii dav sfrntn 1" a. in ti ( p. m.
i-.'n.v a M) a yUlMAllD. Trtildent.
riFMlV II AS] I I
t'li.Mti.i.s vv. ii Ll.n, i Bah. i. _
EXCELSIOR SAVINGS HANK,
AJ Nu .,ii i,itia\ i. . I., i.i ?-. n Stu b and 2?tt ala.
?nihm mi ii dividend
On and after MONDAY. Jannan ill, l*M Ibero trill be pal
ur ri..I::. I il iHHtitomentitled tber tu, _ eeml-anuual lulen
dividend at ile rate '.f
I nil! PER (TNT PER 'Wl'M
on anna nf $.. and upward Io$.1,oim>, i> i?o*IU made on or ti
fun- J un hum 1" ?i.i iii .i.i Interest from January 1.
1.1,niii.i. i . W vi.nu. President.
il k th rn r.r it. uf ii. K .v l ii i nm I., i A in. in.
Vl( e I'H swell).
R N, HAZARD, u caswell. Hazard Ji Cu, Second \ lt) Pl
iiui).
Ill NltY KUNDI, i's., s.(!tt;tiv
ruining.
tl I BERN IA SILVER MINING CO MP AN
iii.- booki of tbt* ai. ne i ii any, wbi.'i uri'
for tranefi-rof Block al Ko H .Ns:-.~uii ?t (Duncan Bull In
I.m ban ..- Ko ins., aili be i lomd on Die lillidBi of Janum
lHH4.nl ]> iii All hlockholder* an reuocMoti tn h.vi Ihe
-t. si. ti .es:, rn . I loth r own munee. Ibo hiIJui med meet Ii
ul slotkbuldi i- will ii- bi ld ? , . ?, room 1
uti Ibe l-.lb ul J.d.neil r, i -si, al ll |. iii
.w....M. c. I.v BEX,
_ )-? i ii tarjr.
\e e s. Y., Dee. lt)
rrilE ANNUAL nm nii;:ol tbcfttoekholdcrfu
? Bnl mpnuy ol Idaho and Ai
/..nu fm ir ,
oliimbtui V l-l.,,., il, ...ue- I.e."ure t!.. Ul. will I
beld at is. .. i. I I . v . Bu ... ', ,.ik, I. 1 .
dui, Juuusuy x, l-si, nt ioi,, in. k I,, m.
_ll c ( 111 -(.I.M. S.i
Yoi ??? -.'?''? -.'dh
T'HE ANNUAL nieetiiiR of the stn. kimi.l.i
I ol
iii .lir. i luis nt il lur Ibe Ii.ii,-, . ,.,.i ul i.i :, dlhul bu
ii ij i u :11 be held ? tl
lill) 1...1U, libel, i,li i
1--.. jj il-IU._ ? I.iiv
, v ? KK, Dei ? ?
?T'HE ANNUAL MEETING of ll
I l r Un ' "- * I ?oxMO I.l DA Tl
IMMI COMPAN1 ?i i I. iiui..i I.,
i'""i). t.' i si Board ol i ni ii i v .uni loll
. A .'-. l i i i WUKiin
- I ?
?
KM , J
TIIK ANNUAL MEEI IN ! .rkholil
it., '.ni ii i r ,ii. i ...,. --m i ri r ?
bebeldat th'i.fflci
year, i i il lol tlie ti . -ut.'i utlui b;.
maypri ung.
'i ? i ' ..t 19 i.i and i lu." nt 2 p. m.
Tram! h ml - a a i-i da] ol Di
.
i.i ..':'?!. ','. . ? '
_
P.\_ FlIAM Ih
TTIE RODIE C0NS0LI1.A I ED MINING ( 0
? (M- !.:?. :? -. ? k| mtwunnii nt No
I'lslili(|li(l,l .ililli ' tl ,-, -.,., |,|,
N V .ii ii ul il,ci ii vv* P. WILLARD, In I,
> 1 v, V Ol k, N, V , lu i .
Till. ANNUAL udciii^' ol tin stoiklioMir
i
Ol Kiv- Ic. li - en I fol
omi ' Alli lu- bi hi ni lii.iiiu i... i e.
'? v , ui. I ue day, J at 1
m. in ll. I ? ,,. -? I
Business (Cljanccs.
A N r.MKKli.Ni'i.ii trim-Tli*^ - .
^? villi ii . ' Bl,., Mis I, ). I
,
n pn -i . I mi
, artie* barina nu ai.
I . |,\ si I,, ,;j ,,| vim, 1. . ,
would Ue found Invaluable, Hmal unlssion nnd ci
1 ? - Hi-fi !? in' - s ei I bat i.i.i be ili'.ls,,!. Au... ? ?
aili vv nt,;,.,, .? 11,110,1, .;,>, .. p, ? .
I^OR SALE.?A I'.i.i. ;iin--A Stationoi-j am
? \\aii.)ii.pf( .toreot Lu i. .h. atandlua in a i
"i ' ? ii e.,n. li ,?.'? v.' u]i iain and ii '.i
niuatliedi?|.-lull., February ls Mock uot ovei -
iiiic-i-a-i. lieiiMiu fur-.nie 'i.u- present owl
I" i. lm-un ai i.iiu.t ol 111 lici.lli. Addreia Boi
Couartiifrohip Notices.
rklSSOLUTION OF COPARTNERS HI I'.
?' Tin roparlneraliln beretot.( xiMiug Ihikith tbe un
lied, line'.-i {lie tum n.itiii s i.r NW I.lil; A '
.nw I Ul, I I N/.ii.N ft Cu., eiptrca tbla day by U
ad i- ? -- li i New-York, Bolton, I'biladelpbla and Lim
.''..i. Dei uit**i Si i
i iu- hi i;i' k i.i hm ann, or London.
li VI.I Hull) bl 111 l.-INi.l .lt. ul liu-,l..:i.
i hi ODO UK mt] ii u, ut Brooklyn.
Kl ll WI IAN li sr I'1.1.-I.Nd I. li. ,,f :..??._ ..; k.
1 DWARD AHfllKltsoN, ni London.
AI.I..X V.N Di K > ll \v. ,,i I.unoon.
Till indi KslnN'K.l) HAVE FORMED A COPART
Ni l:- il .1* uiul, r Hu. I'.i-iiiiu eeut NAVI'ill X CO., foi lh(
tl'l'-'ii.I Hie li 'i-iii. -is in Hu Inileil Htatcl hi
lon by Uio Uni of NAYLOR A (o -New-Yoia, Jan1)
tux 1. 1--I.
.- I1IIASTI \N il. si III K8INOER.O! Kt ? *, orb
1 Kl in Ul K i. i.l ii.MA.NN*. i.f.NeiN york.
.1 MllCHi.l.l. ( I VliK.uf Nen v ork.
Al.I.N.v.N 111. h Mn. 1.1.1:. ol New-Yurk.
1.1 DVVKi DltRIl K, ul Ni v-York
HAVING severed our connection with John T,
illili: <*)-... we take plraanre tn annoiim'ina ti
our [ninda (bat wo bave lorwed a .nrctli.n willi .-.ii--;?
Si nw m;i/ a lu i'i.i , of Cl i :.,i from Jami
ary 1.1444. L.O. utINI.lN J_ l_0.. 02 Eioadway, and 21
Ni v* -t.
'
M_ _.. January I, is-i. (
R. CHAIM.KS II. GODFREY, ol New-York,
li tb, BIM
*_ iil.eli.iwr, rio ii ii ii linns in l'lu
Paru
MR. OEOROE s BOWDOIN. I I | inn ol
'!? ri u I.. -- i ' ... ni, I MR i ll vi. I - Il i i
I i IL I,, ii ?:..:. nu;, kit-teri I'abbrl _
tbls ll_. | ?
uml Pal
Dill xi.:. ,_ ' " .
'
DRJBXEL, MORO '
I?:i
j.
M
ti A. BRXXI ? 1 ,
I ir am J Jil
NIH i i ..I. Jw!. I, 1 ?i.S
? ? r'I ? I i !,_,, J N Ii i i " t? I
R. JAMES H. BRIGGd Liecoinesa i.
BENNF-TI '
"VOtfCK.-VfR. W H.M.M \\ KEOMONli;
U t...i...... admitted aa a |
Knr-Yoai it* : :-4A "1a;n h -'-?-? *
Viri'ii'i' ? t
A " i-i-J'.-'v pven I ?
.
Daladl issi
r it ii.,wi ' ?
I has
._ ll ' li'ivv i.i.;..
.
?
na berat)
i
( ll \* I, \
i'n- i Man gath Daemmlm I, i--. " ' jj ' ' ' ''
VOTICEIs hereby (riven that the eonartiier
- -'"C.v.*-'.'?'."<, ':-'-:.?," ?'.*?,""?'? 's'?M.".!...i,.i',
>l I Ne I lt A I .N D).I.)i 11 I baa Ins ii 1
'."-OJ l'e.llt..t,?u. (.-Mt A -
' -".N,w.V.?k,.,,,::,.,s-:: ' ' '""1"-1'
..SV' " ? boataaaaat laMati
i,'.'i'l,!V" ."'"",i'*1"'"'1**""' run ...... a i iuiu
' ny, STll.Hi.i
al ii..- kania place by Hu uudi i-,.m,.,i. w, .
lied ciAanner abip, uudu tin bm nam., u, i nih inn i.
? ?-???' il ax.0. , it ini i. nun. i?
? ii ii I, i i i.i-.. ii
Vv 11.1.1AM W. i,l.o\ Ml
. Pi iiiiem
it a bl'KM i.r.
r, . , . bpoiia. ratlbut
P*t?l.liiiw-\ork<D_t.Sl,lBMl
M
topurlniriB.ip Notices.
Ni iv v..m. .tia I
R. EDWARD D. PAGE la a member of out
Lriu hom ll.Ud.ile
T.Xl I.I.*NI*R. rA'lE * cn,
HM ao I New-Tort.
'HE COPARTNERSHIP heretofore exuding
" 1 between Aloa Taylor, lr. Oeo ". . lobn P.
_ e McRewi h. un.lei the Lr:.s nani, of ALKX. 1A . I. Ht . Ul N's.
I li ibu dar disooivi-U bv nintual oaient. ALEX. TAYLOR
I .in . will e>ttle I I of th Ute flint and
i coalino tko lniiii.i ss at St Broadway.
} | TIIK UNDERSIGNED will continne Hie juli"
I
I- nit mil tenoning Div Gooda baal! ?. at
timi ns.:.,, et ?*'_ l.l.lM.l'.. ri.Mill'.' OR A CO., .'I
. i a j v.
0 BO ROI N *-w l ' i shit,
JOHN II sui l is Kl'.,
V M a PEMBROOK,
v M l, BON l s.
' ll H. BUMSTEAD,
_JAMES O WKNTZ.
ni nr-Yoi x Jan. I
THF, UNDERSIGNED have this dav formed a
ropartneraklp ut.'.'.-*' th.- Om ian.I i.l \\ , , ..
D.WIs loi Ibe lr. ni . ti _ oj ii -lu, k md llolid ( un
inuit.
RT ?- ir wi I i'.
_1 _.l.l.))\V I.s DAVIS.
THE COPARTNERSHIP heretofore existing
I under) eflrta lami nf BRUTON. VAN VE'*H1
in. li ibu da by mutual conaent Mr. Julix
VAN V_.CU.-_N . nl_.?_ii:. Uqnl
i ll Mt' Ks p, BRITTON,
J"ll N \ AN vii ii l I v,
Ni 'i YieiV. D_&t1,in& J a r v s l ; HON, ju.
Ni -.v-\ '(?FIR, Jilli. I, H-l.
-THEODORE LAWSON fe admitted a partner
I In n v tin-mi-. ftm,i tbia dale. Tba I'rm os lue wi.I Lu
I HEDERIC* A LR (A CO rm i'i RI( li ALMY.
di l ii r or Ii -ini 0 ti!" is A <'?>, (
Bixuma, .nu. :i" i'im -i. 5
r|1IIIS FIRM expirea tins da*, by liBiitafion.
1 Either partner win sj<u In liquidation. 'Ile Mil
n . et., .ml j..lum vv iirria. wlB cemiuna
Ibe bu Ineai nuder the name of Orrla Rrotben S Co,
New-Yorl I i ? ,. I
JOSEPH Cf. OBVtt .vt".
8" Pim: -i.. Ni vv TOM, Jan. I, IW4.
We l.ive tbi.'Id ipirtniribip f"i dcalln . In
s'|... Ki., ' Kl ni! Pl I KOLI 1 .\i and UOMMEBCfAL
PAPI i: and Ibo ii.h.-se ii,,ii of a.tlRanklna; buaiw ?
iii I tbe finn li elli' ul ul: V I 1'1'n I H I i -- ... I ii ia HU.
lu in* pb i , I'm.-,, i .i. Mi i inn :? - I Lawi is. .? un ie in-1 ol
? i oi a Block i...(.!iuu,.'<'. bidna aifull e.i to an interval
i ii.vni is e. Olivia,
Ki.vv IN -v ORV1 -,
_I ll MU.I- V. I.A'A l!I*M .'
?T'HE PARTNERSHIP HERETOFORE
I existing between tbt underalxned. limier tin- ti nu nhnieof
I'OLBIION, DAY A lil.1.1). lu New-York, and DAY,
FIELD A ? ii- IN, in ' lu. un. I* Hil- u... ?
iii'iiinii touaent W.TownacndColbron ind l _rru* vv Plaid,
lr, will nan In UquidaUaa iu New-York, and A. M. Duy lu
I im);-...
\V. TOWNSEND COLBRON,
Al BER. ni DAT,
I Vin s W. Pl ELD, Ju.
New York and Chicago, Inc min i .'.1, ls-.,
'rill. rMH.I.sK.NKI). HAVING AGREED
1 i..I..rm a 11h.e.si partnership, auder tlc Omi nana ki i I
Imftei -i.it. .1. docertlfj aatollowa. vi/.:
i That tbe name or nun under whick Um Mid partnenbip
, , lu | . I lilli ll lill li
"COLBRON, PAY A CHAUNCEY."
_ Tin" ?enersal natur.-nt the boatneaa lntcDo>_ tatatrana
!u it'll ]? the iuiu le.i-i and aale of, and otbei di h ma* in Mocka,
bmiu* sn el niin'! se. u ni i>-h un rtunmlM on, and all other boat
t?... which shall be incidental lherelo,oi which ihall here,
aftei be m.i.iiiii.uiisiv ,-iirt. .-.i npon \,x Uie parin i i therein, u\
tent i ?.' lumkins ur Inaiiraui e.
?. The namea of tbeaei ? rut partner! ire aa followe. vir.:
willi ,.m i COLBRON, wbo reetdea al Na _'? l.ant r-i_.
ty-olabtli st . In tbe eiti ..f New., ork;
Hi NIIY CHAUNCEY, JR. who reatdeaat No. 34
- |nu re. North, In the citl ?f New-York:
insi isi '.i DAY, who reildea at No. S-iU Erie-it. In tbo
CitV llf I lijl H-.'H. I I.Ill'lS, llll.l
i.m :-? 11)1 U NS, who ref.i.i.-. at No u i Macon-at, In tha
e.lv nt Brook
? un.' ul tlie only ipertai partner Ul 0RNELIU9 V.
DI I ni: l si', v.i,.i rialdraat No ? ,nx,-, in tli_
? in ni New-Yi ik
4. I ba (un..uni ol capital whli ti I
conlrlbnted lo Uie common ttl,- k li ui.e Lund
dollara In i
0 n <? ;.. iii ct.Mp li in commcnci. on tho aorond ."lav of
Jannary. on? thousand elvhi hundred a ? i
on 'he thirtieth Any <<i April one tbou_BiHl eight bundi)
L.s.'iitv-n -c. >.i npon tl.e deatbof v. ll.i.l Ail T.
I T ...
1 v vv 11 \ i - - v
set theil
lind .iclit bu.'idi
ii |. W i.i DLRRON.
HENRY ' IIACNCEY, J?.
/. I I i.l: i M DAY.
I'.i . - lill
( . V DEI UREbT,
.no!
? r ,
1 i i li - ll BEERS.
.. Ian. l, '--1
\y:. THE UNDER ION1 ll have thi
Will El I... A CO-, lol tie tim, IU Ililli ,,; mi, Dl-ral '.'
Ililli I'l
?
' ll '"I Heel ?
w.n. J i l.. iti i A i n . i : .
v. M. ii. WU I'.. I ER,
(i Will i.i.i i:,
.1 11,1)1 ri
I' il SHERMAN.
. J '.,. i.
IVE HAVE this dav formed a copartnciHliip
' * \ ' 1 ,V i s I ? ... - .. i , i .
tu '.'I SI I .. I.
Vi Al.I 1.11 I
.Hil I.N I Ul!
*
Heal (Estate "3. tl cn to.
I HOM.
aim: bro.
real i r ATE,
l.iSfcU I
U.E.I KEW. YORK.
.
..Vi.
(fun Seal (Estate Sex Gale
I."ni: s\ 1.1 . - For a.ronni ni thr -.- ii inn
I ? i . illili and Madia I
l Ul I' ipi il tl. I* V A' i.
win, ls-. .,,,. t, null ll,
l^i ill S\ l.i; (il! I.M'il.Wi. K.-I ir tc'.,--, this
X pal ' ? eini'sy
J. O. II OV 1 A ISON, J j
17*011 SALE.?Down-town pro) *i. ; 2 apart
... -.. i _ii.e i'?,..', 11.'.
raj
I r.\IN(.T(..\--AYI-:., iii i "ll fl ST.
lr - ,,.. front; j,., reaaouable. RU LA NI) A
xxiii i INO,0
On propertQ Ho Let.
rrn I.KT.?Stoics. i,,it . nnd biiildinRwon R
I i. Hpr. i rankfort, John, v. .
lil'LAN li ,v vv ii ri INO,.. le el.
-'ity ]]n ern COautci}.
\y.\NTI.I??.'ind w ill par immediate i infi for
r food property, If cheap PA! LP. TOM), 148 Broad
tirooi.lnn Uroprrtn Sax i3aie awi) Zo Ltl
L^URnTsHED HOUSE TO RENT In Nine
1 t' eleill V, mil lire nilli ll , lien tlie f.itsilll; il tl|st.||.i|a
lie si inod i. ?. -i.t. I'm-lon In..liHtclc. Apply toA HAL
| I.allil.K. r.l ir.-st., iiiiHikiyn, N V. Telephone No. 401,
ILOTSOP LOW-PRICEDU)T8 in Brooklyn
l.,i mvi .tn.i'ii r.t I.A vd A WHiriNO.B Beel
CCountrn propcrtn Sor Onie aub io tel.
I."' IR SALK.?.1,is kfumville. Florida, a mafrnifl
1 ci-ti! ni _ ii -I. len.. built tq) IH ra. Aver, i.t ( ',1, .icu. will be
Killi at a -..ii..te. i-e -i Joliu'a RI er, ouuv nienl lo hotela,
ii- mi tah ? foi jd ati n 'i hotel Art
iin^s c i Ainu.a i , (itai.i: ..I. mel Rower/, nndei
lui li.um.
tX)RSALE. -Jarkaonville, 1 l..ti.l;i. .. lunpniS
1 cenl tt Kill
ut n .-..I ns,i c i rn ,-s Jonn'i Hlvi t ; ...:
suimiiie ier I'ln.ite r.--..|. in .. i lu i i \i:.
i.l.a I ,i. r .iii 1 -i ..uni Bowery, u. lei ... iToli
phone ll', i
I.MK BALE.?A < liiiiiiiiiiu' summer donn*,
Iron which ls haA one of the amuri -t rlnwaof the lind
?un River to be found uu Ihi liankiot tri it nobi* water, iii"
n, tu.i
tu ..;-??
li. Mot bln| -.. rouug linli.-s
Olen (t- -t; nwuer. JOHN
1 LV.M II, V.
rr i RENT.?TwoSnlend reRinpain
I A
:
a i. MA-KWLLL, i.c.i. .
VIRGINIA FARM9 FOR BALE.?Catalofrue
1 ? , 1* MANN1NU I -l.'.l'ii.-,
' Vu
w
rILL BELL OR EXCHANGE either < I foul
I
rea, |
Ccu Min IJroyer.'j CDanteo._
\\*AN l ED to I. I*... in Wi -?
?? from April 1.1
'. 'j M il,
WILL EXCHANGE i
i)c:v U).in:fi.
|>0. \\ '.v- I D?In Drj Gooda Ci
I > ill. I- !
.1. U-U
? . .
I,\\ii.i;ii..\< ED < an\ .\><i:i:s wan i
I , ired '??
lh i
.
ai i:.'i i?' in Nell. ! ?hi?*al
_r I i u , .???? n, aol ' u ? li
?
.... ? - :
llootiio unb flatt Zo Let.
i/l.I.<;.\\ I 1- l.'n.N J' I'ARLOR iiinl l"?l
1 i I- i ..'. bath , ui
si, li i m.- i
I IAWTHORNE.
?
. .il! ll -mr ll
'J
I noil) t. un Ibo | AI.HllN I
w au .t.
fUt"\ "in A" I
. J" #? I _n.._ fi.... i to n - i Ora
luu-u, i i _ i m ? na. ..
-Amusements
Min. AGNES STORRfi VEDDER
? Auuoum .sa **rirf o' ?
aiX li AI IA I) CONCKRTf", ?
?AT MANl'KI. HAM .9 VVKSi J3__T.,'
?ON sA'ITRIiAY KVKKINOS, ?
?JANHARY11 19, -r . FEBRUARY J. B. 38 ?
arti WILLIAM ) OURTNEY.
siu-'ie __m_a_ion, ?i i Iii kata tat Um aarti a, $"? cadi.
Ciiluuitoas il.1i.ntc5?.females.
AFIR8T-CLAS8 (TPHOLl-*TRES8 In
i . - Iq .:... ... areal 101 Weal USU*.-at
A -MISS Li CAMPBELL'S foreiSn nml <t<>
? mernie nala and fi*r*> EMPLOYMEN1 BURI IU.
ca Writ -Jt-t - rania diaapi luting latutin-s willi, -i
rln .ni frntu On
\I ?Swedish, French, Oerman nnd Eturliah
1 ? ter lanie all pool I lon a, with heat nf re fore a
i otrj. ? iii. - tte redue. i QRIM8K0LI)
A III *-, l.'.l 1. || _.'
CiOOK.?Bj an experienced young woman.
i.-.T!ii.s eau at 813 Avenue A, top floor.
( mmiK.-HY A COLORED WOMAN: good k
" feroDoea can bo fires. CaU or addree D. II. 135 Weil
:t ti.-it
pOMPANION di* SURSERY Ci iVKl.'N'l.ss.
? iv mari .mptUhed youna lady, ace ia. aa lady*e tana
nm . ?
" "-I.ll fe' le . -Uti, |,.!v,,i d 1 i and I p. m., il --it
711 -i , M flour f mu i
(*OOK.?Bya atrong, capable Scotch woman,
fir i Uv ur (mintr. ; nm afraid ol wi I
u adi ol I., kin*; i. . s ii mini, di
will labor hom , to a-veiat in laundry. ___?t'_7_
insii 1 Tii. ?t apeuli .e Monday
I lol SEKEEPER.?In a gen.TeiiiaT- Family!
" ? Can nt Cl 'eu. i ??'ii|.:iiilt.n, and h.- lng, lu cucum
ii ry. n k , 11* i littlest. _
LAUNDRESS?A reapectablo woman. Brut
elisa, wi I.e. ta _n '-'ll by ll"' day. or would lal
i ', ll) lui' I ll. I'i". et s
._. Tiles.-. ; tin* :"l I.c.i. _
IAUNDRE8S.?A lady a tehee to procure plain
i waahtna lol i noni ne tn da rn hoi i ? n
erence. Addreaa i.., T 11i-u? |. c. i,_\ - r,<
PARLOR MAID. -By a yonnja*girl in aprivate
1 _U__ly| l), -t CIV tefl | || iou St
\\ASHING.?By a poor woman to wish hy
" ' the day. Addreaa ADDKKftH, 6'*-) Weal
nr ASHING.?By ;i respect ab. o woman, to do
tic waahlMand Iroalna for iscilca and nanilwnob, or
would do famtUea'i nndentanda tinting end pufllafi)liil.lren'e
bell washed tl
h> in \: lie.t rM. ri ure* tt ree ui i ed. Cull ou Mia. lie' 'til
MAl K. 4 u baal .!ii'--f
Bitnatione U.._iue_'--lU_lc3.
\ FIRST CLASS WAI rER.?By i colored
? a Bau, who mei. ritiiiid.i btaboalne-ai tboroaxblyi ipeaka
I uni li, I-.ncH.ti. spanish, in h \, (rom la ' em.
Ai.iin -a:.. c., Tribune Uptown Office, l,*_3_i Broad
" uv.
1 YOUNO MAN v.i-s ? -.1 On [Hon with pr?
i ? veil, tamlly. i J. u. vv i.i. i i ad, BRI
ATI title A.
COACHMAN?First-claaa; tm ? para* city reT
. are-am Iron laate_n* reliable, eln>_emani
tliiiriiii:! y ni'.'"!-'.h...- can olII wi -? - i an ires and harneai
Steady, careful dil v.i i j.: ul addi eu I,. M., _m
imfcst. PrlraU (tabla.
C-OACHMAN.?Bj a married man, middle
<*? t.0' il. i.-'mmI horai-iDuu, arni nany y?.ir?' erpet lem e *?,A
e'r* i wi .1 :.,ine ri : i un lur ii.li Minta. Un t ri ;. ii ie i . SIMON
BRUTON, I.M) Weal Ol ll _
t COACHMAN.?By a first-class man; single:
? .- ai ri
oblUrlna: tn'r alta, good appeal ante i thoroughly under
. i ountry. 11
..: -. i '', ;? l Weal .iiii.-t._
C*( > \< 'H.MAN.?A gentleman brenkinpunwanta
- ? Ive ,,-. (I fi" ?
ri tty dm ??' i thoronch
.
..uii nins od
ully naeful Addreae I>Al IFIELD, box '_?>, Tribune
_
pOACHMAN.?Bj a thoroughly experienced
-
- ?
.'., i nz it. i i
ay.
C'OACHMAN.?By a married mau; thoroughly
i ?
ef , WhO
will cheerfully could ur communicate with auy one v?*L'ii.b'
C'OACHMAN.?Bi n first-class man, Ringlet
of Ihe
i :
mi, 3. xx'., 0 v. private
-
('OACHMAN.?Have had mar ' experi
. Iiinl;
(a ii ii
I in in
/ 'OACHMAN AND GR< OM man
s ' !
a*: expel
.
a a.V . _
CH), ve HM
j i ii ilnt' ii a nh li ?
'
v. il I ill
i le ? I . -Hil
l.'ll.'KM VN, COACHMAN OH I.ASD. -M i
I i
oweiy.
LARKMAN, PORTER ur LABORER.- Poai
1 le.:
Uti.ll, Ult
|_
In 'B_,'A<
-
G| IM l.i.'. CLERK, PORI EH oi I'SKFI I.
ima!
- - rai i "
I. I. . in I A..-SI- - 1 J. I . , I . _
/ ?ROOM AND 1-1.1 li. MAN.?liv n ?
" *
-.-. I I .tiiiin e ?
pKOOM AND co viiM.W'.-r./ .' yoting
. If aa ? i ??? '.: ie di illicit ; llion
?
J 1 , 114 NV.tit J'Ai lt. in
',1i ii vi, I'.
Il ANDY-M \N.?Hy an Al ii rican, .1 ie :;i | in
1 a -iiiii
c.il in mai if.u - ? ? I 1 ci". K.ls : ti
. MA.VUKACTI Ri ii 1
IANITOR, PORTER IN WAREHOUSE, or
rt PABMKB. A youn* Bwtde, aged At yean, wanta
? A. W. HI i I . . , . I , ' :. <
/OFFICE AS8I8TANT01 BHIPPING ('[.KKK
\ / in ii fi ni???? Hr 11 ? ll, wi ll
?? , lei . ,
...n:.ei, w.tiii employnient. ..liil'l'JNu I'l.i.KK,
lr.In.in 1,ll.1 . .
pORTERoi I'SKl'l I.MAN'. Bri.loi ed man,
I - portei ui.il -,..tcr,
W M.I : ?. M - I ..'. I XSOS, 01 XS . ??
mALESMANor GENERALLY U8EF1 L-MAN.
1 ? By a yoong American. VO, In wholeaale bon.e; |
Iiml. cr isi priee preferreil din ?. ina to >.- In at lnw
iragi-i KAI HAN K. ORII PI -', 874 1.
STABLEMAN, PORTER, OR USEFUL-MAN.
i?? Vonna nan, alncla, 'Ju yi u i ol
? RI to
? l'. M' DONNI LL, I
Hoboken.
U8EFUL.1 VN .ir OFFICE AsmsTANT.-Ry
a well educated young Iilihnau, quick, rapid penman,
? li -
ta are t..'.r. uilAltA, 11
U8EFUL0THANDYMAN.?Byan Induatrioua
V 'II t ? rt l ', ..l _. H_.'l
I woi k; can
M.I..V IN,*.'
WAITER.?Bv a i colored man;
Hi; 1.11 rllif J |Ood . .Ij
..'I - Jl _ l-.ll- _
IVAITERoT KITCHEN-MAN?By a '-?
" 1 ? ? .?.:-''. . ll wi i
_ ? , io work t<oi low wugcii vet.
, e ? -
W'AN Jl.l>.?A sit u;i! imi for mn 11 and wife, to
1 I
iv;.-. Ko. 1 1 atcbau
Demi) ano Room*.
EiiBt Side.
DOARD ANO ROOMS. : '
I >
'? I ;
' * I : ma lyr
_
Weft Bida.
I?OARDl ' l ?' " r" pl' ' : ' '
I . Han
?
|>A! I IRIS ? 1 ITRNISHED R
1
totl.el tl * - -
|.lllL?li:|,U'..li,.^. lufur
?' .I'.I.I M'. I'
III .Nh*' i.ME SUI I r fl
> 1 WEST 2ITH -I -L . " ind wiall new
?1 ,
,} I \\ Eb i -2 ll ll-S I. ? Ex ti ? Flori*
? I
_
j it.
IVASIUNOTONj D. C., No. l,( I I Pei
IT.
,,,? ,,,,. wi. k. In min nt lin ne.-I di
11 UIV1 v
Board ri
BO \i:l) WANTI D. -A quiet, furni
?
*
CXmnBemrnts.
METROPOLITAN OPERA HOUSE.
*SM Uraad Italian Open. Inauiriril ?*?:.?..?.
nianai . . Mr henry r abbbt.
Arena M?n?r?r . Mr MU RI'K (.RAIT,
? ednei--} Kv. utnr. Jun. 9. 2'jih sube. r.ptlea Nl_ at
I i'..luci),>n of linet i opera.
_ , ( A KM KN*
P n yoee, PIutiot ( nn-p_i inl; l,?. imtllo, Bl^nor Pet Pru'*:
Ill luiii'mrn. Signor Cental i Il Mein, i,.'.aili Mroor 'in.r/11
/.unix*., -su-nnr Autrltr-, Mornlea. t-'.totii (.'ont mit Mlthaaia.
Mi.ie \ ali. Hh? Paquito, Mile i _,r_ul, Mer redo*. Mila. L
iuiiii-iriii*. and Carmen, a Oypiy.Mm. Tr-icili Crodaetar,
Minor C.eofonte Ci.nipnLt_l ile h. wlenu] d!?"it:?ie*neni
win I* euppiuted by Mlle. Malvinl _a\._a._l and etrpatfe
hallet.
FRIDAY evening, January ll, SOtli and laat Subscription
isl. lit.
Pond i
IA t.|(.i (.NI. V.
f.liir-t, Mm" Di"- I.. ., Mm., Pralr-hi; Enio
si.*e* -' i l.-..' I.i-i I'i..-ni. . Airlie Bidoero, m?
Novara . /:;,i o, - * Anal) i . lei po, tua t,i uzi. tr
ela ' .Ma Karhi'iia, and La Gioconda, Mtue.
lie Ntli -ti
M.'.... .ii Director and r .nd .rte r, :-'n Vtinaal
Tho incdi-ntal Wv. rtu-oro<*ni will he nippiiited by Mro?.
? .t ' avala/. i an.l Corp .ie hal'-t
?iiy afternoon, Jannary IJ, Onad Matteo* Box
n hom * ii ni t.i ;, p m
M'S'lielV EVKNINO, Jan. l.t. dllAXM OOH) KTtT.
A.
-A.
CHICKEBINO HALL.
KB. GEO. xx- (" i" h.
Mr J B I'i )*S"n lin - ? ? ivaieririof
IlliADIMIS PROM BM OWN WORKI
Lt Mr (ll.ii W CABLE, fte dlalllMtanhnfl ?"itIhtti V')t ..
lat, at Clu-kerina; Rall, Monday e- retiing,, laundry ll, Kn tty
evening; January 11. Bal irday ade moon, ian lory ll Wt ?'??
ttU give oue or two
nt las
( I.I...I.K AI'l'.H VN BORO*
with rarh prre/ret:1 ai ?, i.v _r-"' lil ir.flt. H___fl_J lat the
'?er..., incladlM i- otrut aaal, ph hingm ttekat, true i-e
?< rvt-d nat, H ha..- nt rout-ti UckOCa to i ??arlu (.ti MoLday,
.1 n.'iary 7, ar f) oV|ei.'-.. Bala al Ungle tl'k." . to i es.':n Wag
'. it iiUl.tiUlli'l,
No ?*> t'nlnn Nqaara,
BROOKLYN PHILHARMONIC.
_____ iDORETBOMAfl .Condun ir.
i :i CORCEBT, BATO BOAT, JART7ARY IS, et 8
P.EHEaes.u., FRIDAY AFTERNOON. January ll, at 3.
btmy Bo, I (?________)_).Befc?__*t
( us.isei tu fnr Vloilii, : o 7.Bliuhr
)lerr IlliNHY SC ll ll A DI Kc K.
OTflrtnro. King I>-ar.Brlloi
bympbony Bo. 0.Beethoven
ADMISSION": Cnnr- ri, f 1; Rehearsal. 76 I _-).U.
"Il'-ki-t. ?it Chfll d er., ITV! Muiit.-iiri'e it.
rannict and ; a not natrtet.
PASING. I-rondw-iiv nml :;'Mii-sr.
VJ EVERY EVENING et ?*. SATI'IU'A'T* MA TINKI, al J.
Till-. BF.OOAB STUDENT.
Pr. .enfiel in t! e ..-randi**! and rnn-i' i maple, fl millner by
TBE M' .'ACM. ii !?,. ii A C-OMIQUK COMP
P0NCERT8 FOR YOUNG PEOPLE.
Vy l?83?PIB8T SEASON !--'.
111I.OD011I.T1IO.MV* .Musical Plrei tor
si l IN* hwy II V I.I.
SI.HITS OF TH KKK KUBMI Itll'IMN MATINE! B,
\ .vf-1 rnoou,Jannary ir, I88A,
Third Concert, Ratal Febrn ry 3 ISM
I'r.nrriiinii.' ol Hie*. .I Concerti
OVEBTmB?" Magic Finn '. .M'.'.nrt
AU'S DI- BAU I- I "I 'ire ee , ! I ? I-i , k
i Dat' ?? i n i.i nt i
talmo b. i.i mu ii 'iii- i. i.u-atii, Mr. oito Oc-?
ti rle) t Lento 1 'ii' Utiino. lia i apo
2. liane e ie' ''.. I
. II. I., -.lill.. 1 i .I'.rrfVorm
. Schubert
Ml-i I I I V I,'
i' "iTvncN ti i -. , j .Weber-Rerltoi
OV l.T'*l.I.- "vv lilli m Tell" . i
VAHIATIONS?"Oo<l Have tbe Km per or ". llajuii
STRIVJ OB) lil.-I BA.
TBE TVVh OBF.N Mil RS .P. humaim
?I li. KHAN/ REMMERTZ
kcn'i r.M. maui si ... noon id
wai. i/-?? un tbe Beautiful Blue Danubo" .
BOX-OFFICE nh,'. ul'KN* _
?HERMAN liederkranz
"l-l Slat ASK I I DB B v LL,
Ac*...- ny ol Music, Mla-ionand Irving Balla.
Mi ' - .
(??nt. i ? ' ?ay. No. i li raaf
1 ;: -i '
_
/MUM) BAL MASQUE CARNIVAL
' X A.'-' i
i liven by tlie
i ION,
TM ' I IO, I- -I.
AT "
I rivab bo ulura
. 11J 8) HU'
i' lary, No 1,211 Bn
/ iRAND OPERA HOUSE;- RAitlfl IT.
\.M He.-iiT' . nra circle and balcony i, .jo ceu'i.
i ? , ? i
M lt I .'. _ i.l 1. e el Ul II,'
ai. trafedy
II'AM k .co DA HIM INI,
A realization ol Dai I
ifuli.i-t, ni-w icenciy, coetunma and inl
Ikiyi
.: nt '_'.
KRLY'S COMEDY THEATRE?OPERA
i l
? i nv,
MARIE Al
.1.1 MLI.1-. AM. lil. ll.
It( p. r ? 'I. (Ol t! :, wn-l<.
nnlnxa, J-u.
D 12,
. 1
LA VII I'AItlM]
11.ii- in Parti i
-1: DR TAN ? '
I 11 1! V N 1 >
I . 1 .?, ll e. I Al ? .1 I
.1
AU1S0N i i.l 1". THEATRE.
?
baa thei I bu recltala tl laeoaan, os TUES.
DAV a:.'. I'l.U.vY AFTElt* k.
: . -.. IB.
Jon lfl . I'-ili A ni. ii
.iel-. . i laina.
Ji?ll '1 .lilli!!' ?
Jan . I Ulai eilaiic'i-Ul.
?
Feb. 1. M ?'.? ih.
; ..Ml Isell lilt nf V'
Feb - . Ilise li '
ie. l'J. Muccllaneona.
LONOFEI l.'iw*.
Feb li".. Hla-vailia.
rolea of a ?A'ayaldc Inn.
1 .. . i ? - *t iinii-li.
1 . Ulfloellaneona,
- lt fer
? . ? I uiui. S inure, mi
- .I'll le.
- ll .it Poa lt., uu alni after
Batatday, Jan. u. a* i _
MJ..\_* MRS. UrKEE RANKIN'S
it'll vi eiiin- i l.e !.?!? ..'..-ive and Slat-it),
Jaa 7tit Nwbtly, and Wedi Lara dual Matlnern
AT Till. Ci . :.i".s rsii'i i au PliICES, Barri i .*
" i LAN li If., vv
VMih EMIf.Y RIO!.. IIAKIIV t. v? v nnd 8TRONO (.(J.
si ;.' i *N ?.) ~ I OF '? IF.KIC VN Pf, V.V -i
UE Pl it l;i: ol LIFE!
? nilli il. - ll ? ' . , g|,
N'ext week-JOUM A. BTEVENS?"PASSION'S il XV)'
0
LD GUARD HALL.
METB0P01 HAN OPERA HOUSE,
rnCBSDAY i '. : "?!*?';, J INC IBY *
< ni .i. i) Application to
1.. I. I Aili-.
Tick) - - '
it ;: i ?. e._
i^i ai; mila ike.
_ir LESTER WALLACE fl ' M_u_3 r.
i An LAST v,*i:i i.-i
Of the Hie. .
Ml
IN BOOTB.
I ll s Vs i.i K
ith. RicnEi ri
:
nee, l'-'th, KIN'. I.I. V li.
lill. I > ill.' .'***. INO (and EEK;
iy, llth, HAMLET,
mi ri han i of *. :
,. e ,i i iiiNEand PEI
iday, rm mai bei k
I -' , Uh Iii LIEU.
Mal:-' 'l.i.l'.
Bon - i a
ROBA) r Mr Vii Kin,
.V li...
JTAR THEATRE.- EXTRA.
~ 1" REN I ru*" v.
rTXION SQUARE I li..A (KK.
I i i.n r..Pi tritton
ni ?
i ??
-ill.W ENUETHEATRE.B'wayoi ?
IM BAR).EH CO'IITLAB,
in ? ie iv play t r n
Ba
-
I i I H-ST. 1 til V I I.'i. i or. Si
II
jim
..
? ? it lim,
?? \: |
v fAI! I I it * ?' BBB '
i ?! -' -il- III ailMiue.
,|.i-K.
,>JD 1M'?.IM' S i AND VI Hi: \N ( OKI1-).
? ?_* ANNI Ai. hill. I"? HI viii UP
M..V Vlt.M" .\ ll SD,
I
MEI lli'l'iil.! IAN i.TI .11 I il"l -V.
Tkkfletal ,111 Iir.iad.
ll . I n! (. ? ?
|| VV
roadway. Ticft
ii tttj ai-iatUUi '...__...____ aiiU _... J
_amnseiurtt*.
^CADEMY 0F~MUSIc7~ PATT?.
TOMOHROW. moThay, yansiaryT,
Ro?-rtnl? grund on?ra,
tdUURAlflDE
?*"?""?.M-n*. OEMMA TTO_70
**"'* ". f'trtrte f-RF..OBINI
-J"-*'. .l-i?no. LOMIIdliUiilU
and
?r!r:r,*ra'*.".',- ? ??.Sfma AHFI.INA PATTI
i).rectorof fbe Mawe and Conductor.i-l-rn.. AH Dill
V. tL.N'E-lJAY, January _, f?EK .lill
By i' , etti'* Opera,
? . EI.ISjTr t. AMORE
-Ners.nrtna..signor VKlNr
. Signer LOHBABDKLLI
L-kamara.,... nignor tAUAtcluU)
and
A'i'n?. Mmo. ..TT'.I.EA OER'-lTIl
Ti con in?l?. a itb
f.A NYMPH K IK DIANE
Mt:.-* tua vin illa, oii.llu i a.d sortis.
rerrablned appe? .-?? of Mme. Adelina Pa"i and Mm.
I'-, '.tiller, Friday, January ll, M-vi i li. er's Ol ul
"-'l-i*.
_ , I.Es HCOUKNOTB.
Raonl ?i?r0r Ni- ,:.i.i. bt Rile, 8lgn<_r Oalaaali Mourin,
rumor t ...rm.-.ni; Urbano, Mihi Joeeahtna Vorki
en'riu. Mute. Kulka (j. r?t^r, and Va!.-i tua. Mm_ Art?iliia
1 alli
rflrtlaaaaaeal vilibeauppcrtedby Mlle*. Brita.
ri Ila, |..
URABI) (.KR* | ku ma ri w.F, *-A7t'RPAY. January 1?.
u.-.. .. .. MARTA.
I "V, ... I )?t,nduee in ibo
?
monda v Janoarvi , Ried*Opera,
.??.? ... CRIB PI NO I.U'
Ann?t.aif riaj.ino'a wife), . ,-.,?, ,lier aecood
anpearai ce lo I
? ? i Otha omma emly tt m I ti.i y
^CADEMY OP MI'sir.
Il.VINi, HALI,,
? i. - Billi
monda v. jan. ii.
j CERCLB BRANDAIS DB [.'HARMONIE
tili.vNI. K'.M'V DREM I', vt.I,
JCaDImv of MUSIC, brooklyn;
Mit. IIFNIIY BL AnRFDI
oil AN D ITALIAN OPERA COM FART,
Fruit, tti<* M. ttop.il.tan opfia Koota, Nrw York.
MONDA. EVENINO, JAN! ARV 7,
? Opei (ARM EN
T_*!*I)Vi EVENINO, JAM AUY 1,
(.mn,ml ?. i ini si, l'.\ I - r
T'lI'lMilV EVI NINO, JANUARY 1".
Dom tettl'a Opera- Lf'CIA DI I A MMl.h\
Rnx ' .n.e. ,|ieti dally Irani 9 a. m. uniii & p. in.
A MERICAN ART GALLERIES,
?th. ij Laat 'IVA at, Matlaoa Bouarat -Oath,
I'M:. LAST WEEK-DAY AND EVKNINO.
THIS SI NDAV Ikil.M li A. M. IO ti 1*. M.
CATALOGUER oka I ls ON I. UN DAI S.
PKIZI l.n V.N KXHIitl'l ION,
Mr. 1H0S. li CLARKEH PRIVATE COLLECTION OW
AMKHK V.N* PAIN I I.N. -
1-10 PICTURES UV nu AK I'I M'S.
TIIK FINEST C.iLl.l ' IION HF AMl.KK'AN ART
KYI ll .BOWN.
Exhibited In all of Prl/e Fund for N.illniial Acidi>niy of 1)0.
abtn, founded by Mr. Thoa B, ' larke
ADMISSION, _.',,!,. ki \*))N IH'KKT*. ll
DIJOU OPERA HOUSE, B'wij neal SOth-at.
I-* " Ara Utan any aa! ? tbealroa la New York! Tan, tho
Int;.- lim,ei ii|?.ri Uo>Uflfl i- ?ii- " VV I' t*TLIlUR'J.)K, lu
spout..i ol Ii.ii|.iintf< - Evening Poflt, D*? IA
Kvculuaoat H. Mil l?)\l Vt A I I N FI. AT 3,
Plicae,fl .vi, tl. Me Excellent reaarvad ?i at, Tjc.
Ki\l)| werk aili! 1
RICE'S OPERA BOUFPX COMPANY
In i iS'iilia. li a
ORPHEUd AN li .
?HHIc B-Ering Ball.
THIB (SUNDAY EVENING, JANUARY ?, 1 M,
('?LONI.I. ROBERT ?
?tiill lulrtxl.il tx
?I-, iii LED li. OARDNEB,
WI i alli di ..vi i (ur Hi" drat time lu Ne- Y ik bat leo.
tun ?
MUN, \V i.M! N AND (iOi) ..
) nu i ii ri neil corni i to New-Tort tor Ihe -tt.- ??? pur.
1 ,,,-,? i.i i ii . etna Mim>(ian ? > t . n . WILL
?1.1 .sn. i. il KINO ii! k l l ? l l : i
? (I i ?
...ii r Rall ind itBrentano'i No 6 UnionSqaare,alS.>'( lotB
"Hem: _
ALYS THEA I iii '.
I IN 11 v LY.
. ' .11 l.e ) ID. ,l -.
tvtrj Li ami itbo'cloi is. M ? ? ial .'.
I 1 ' .
non.?IMall
........ ? -..vi v palmy rn.ii i.
.*l.\i.\ por three boura lt keera tbi
?
..? : :..,.,.i m \i.N-iwiM .-i.i'.in.
I >? I ?? ? I BUM | ..
? Prober, i Leola, Joha
? I ? .!?? lurci] vi illiam milli i" ? .
II' .11 I . - 'I rlu.ipal |
i TM perfection of comedy acting.- berala.
I)
I)
.* MATINEE v. ! . IY AND SATI
ai.vs Theatre.
i' ?? New.York iDrsilil aaya:
'?.Mr. Daly** - ooo of Hw mo I *
, Um Ne-A.Y. ? iii- Bat bar.
i a -ie eaaaat "t ' Lt moon un.l ? l he Big Itonaa
i-il by Mt Dil'. Vi"" Il i t 'ie li, ul) imf
| h ll '? tl.e i'll fl- ll'.11 ll. ' I.IlleilV '
Fi.i three boon ii ki pa On large aodloaca m .i .tue ot up
.I liv an al
.Mun ??ii- i ij.;.l "f li i- M.i from the ant I
tala fell al tb evealnx apoa a watoeane Nf
i ? blt h bad prorcd i redltabla lae-eerj I I ? ? aoatpa
ny, and had bet u thoroughly i .>.,"', ul by , very ona tu ti.
MADISON SQUARE THEATRE.
l.vt nu,;", .it - h. ? ll -J
-| 1 II 1. KA I All i -- I -sevnili ineiii'i of thea
iii. RAJ > .1
-I Till. HA J A ll i - I Ol' ? DI - x
J]
\i>i**oN (Lill THEATRE.
\\
?. ORO! RIDDLE
? x.
XX , DNKSDAYb AND sATl'RDAYa, ll H
ll.l'illll ll! V> . I.M V !l
' .!.*?'?
I ..| .rat, -1
j r mle .i -NM i.i vm a pi i.Mi'H, m '
VIRLO'S GARDEN. Rpspned ScnU tu '.
__.! POOLI A GILMORE Proprietor*and Ma
An im'!..-: ??-*.
I Hi. I'AYI MEN I* OP I'VIM*
MATINEES WEDNESDAY AND sill R DAV ATI
V1.W PARK'l III.A I l;V.,Hiii;i(lvviiv\ 3._.th-?t.
_.) LVCIV K.-I ill. "..- VV- esk ; ul-, Well, ul.d S.,t M
lil *?' .
ANNIE l'IM.i . ANNIE 1M.XI.I.Y.
_i i v:'v nnd M'I.l-s _
POULTRY, PIiiEONS, CATS, PETS of all
I kluda, Hlli!'*. LIVE PISH, IAN IDF MV. AC.
\ of Hu- Ni.-w-Y' I k Vam lei ?
square (.d!.'.':i Jannary rt to Sf), l*-1! Bntrtaa
: inual Y IS. 1 ....
,?.i , will ba furniabi la lb Pn? Lint, 4c, by applying tu tu*
I wy,
i HAS. It BARKKR, til rortlan.it af
rriiAi.iA 111KATHI-:. Ge-A-ingar.
X MOND Al I
"AI- RI KA I'.i . - ?. '
rpilEATRE COMIOUE, T:;o Broadwar.
1 1 VERY F.VKNINO AND MATIN II*.
RARRIOAN ? HAD r, iii )..l*:iil ll il I .ifsiii'.* new ou'lf.
Hjlilli't leHli.I.lA* AbPIRATIONtk
"ALLACK'sl Broadway and 30tb-Bt,
-.. ,. Uanaaei Mr.LESTERWAIXAC1L
A ORNCINE -KNSATI'iN
pi dm tion nf iiicie ii anli'a
? '.iiii^.
OLD HEAM AMI) VODNO HI.a:
a GREAT COMEDY
QREATUr ACTED.
Mr. Wallack tf olly call attention to tha
fe. ''.'IIIIK
OPINIONS OF UH. NKW.YORK IT l **
"Mr I- on . ? . ? i JD :n!? amt
Youna Bearta,'waa revived at Wal i atra la. t ma bl
Wltb 111 - Ile. ..M.
?At .' I Mi. Ii?. iclranlfa famlll.ir
niel lovely c noedy u... revived lu a rely billiial t nsanmr Da
? a ref 11 al men I t? !ire<l and Jada-' u.tlurn,
.h..1 nlHy a"isi* ?liU uvei l tu a -? lt wiU udna u luiuiy." ?
"Mi I ivrst'cn mnnv I'lerei and I ?* alwuvfl
i er eiiii -. nu 'i' 'I Head* aad V oona
i: r .il-, la innin is. iiu.iic?itiDif t-.n ? * ei_ei _i,rka,
. . i- ant of ih.-tii . i lui ?.
"WW efnlantteipatlonofaa-arplagr.lt
it Mr Wallu. . > *i .
aAiulrab ? ?* York
i.. "i. r won ? I Uu> i Baadi .ind
.i': i?i Lort- K'vi?n."?i*nn.
I i.v : n ive ats
and
SATURDAY M iTINFE AT 1^0.
is \ ." ? i Ha. lu tn ti p. in.
,).)l) REGIMENT AM) VETERAN COUPS*
-*??? ANNI'AL BALL Vi)R HKN I.F1T ni'
IK.Mi IKY i I' nd.
MONDXY EVENINO, JAN ", I*8-!.
Ml-il KOP) 1 ' 1 ?? N UPI RA il ?
? ? , ?..?! ed et Mi'lt-r'*, l.l'l I
n*V '?!? ? .
e ? \l I J, ? ' -
?i't Wai.-al Lu : xx B. -?...-.., Naw-York Mi) n ; * n haujja,
way,
CcciariG miii fXitctin%u.
\ ?-': UiiAN GEOGRAPHICAL SOCIETY.^
ANNCAl 'li'i! tO, i i i -''XX BVEJ I
JVM I
INO BA . -'
Ksv. C. i . riFFANY, 1>. !>..
ii iii ? net ntl i-i
WA. AND I UK MIDN1..1I 1 ?
? ?!.:. a llb uteri upi i on v
; ? . 'i.N KH.il is ol' HISTORY.
I _ . i r)RD*?
' 11 VE Rx in I
r
. '? i*
?
. ?_.!!.
aw Lc lui aulb i.t.led
I, ?? , ll il
. i .. lie . 1. I. , -I *lb
..', ?l il"' '-.
... I I
I . ? n ? -
Tobi -.hub lita iltialt * " ? I 'i''*a
.
MADAMK l;or:i> **rilo(?K.
\ ti ITU M '. iD*. N IV I N't I
I lllllfl \
,. .Milla bl tin I*--'' ? hal "*'?
r, Jun ti, ui 1 i- iu Potntei pupil* i ac m
|>i.\. DR. M IYNARD. I'. R. H.8.,CliickpriBf
II N . ' i . .. .. i
V\ __Lftet__wr.Jau.9i .--w. j?A.?.i'UujUe__*.a.

xml | txt