OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 24, 1885, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1885-08-24/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

fitfctntoalo onft Itaiiroato. _
4 HITPSDN UIVKK I'.l DAYLIG11T.
Ap'av i?B?ntf&4iA_SE__f ?VIBBA**
. ?__ ^_ v, vneex).1 A m.
. . V-* laialia. ?- Nrack a.nt T?rrrtown (I.V 'Tryl.
fer A' i N ' i^~J" .? rouiilikeei.aio, Rbfnebeek. L'*t*<-Ul
?'??? '" Y..:ik.-ra
_<!??"? I""""- |,.\\|i il.'NK ... .
-?tv?-KlCK-\Vtt!i II. indC, VY. R. IL for llartrorfi,
?HL?. ? od th* Bart. ?__! ItyK-nr. with aperlal tralnoo
t_25_.iTm R.terth.mm.rth.ritakiiiA
' WB. .J__a. traioa _. Ca.aklll Mt. R. IL
ii i->|"-*5. R ??o A- '* K- 'or Ibatl.ai u, 1 Mttafleld.
' ,,',',T i\pV"fo ?* IL IL f"r lM** Geonre,
,A,M . the North ai.il 'with N- V. V. nud II I*.. H. IL
?. i lavton, M.undii. Kor
ter t ui.\ lilUA l..-.l'l.'..-'>
*'.a'U|''..i BOATS?(iTIZENS1 LINE.?
\ . , tin- i;.^o.**.M..uaiROBBAM.v
V ' . ulel _ teo.i-._r* v \HA IOOA -^ "
ftovV^Mw. . N. ll. l.o?l'brU*..ehe.-?*. ??"y?,,',,
.* .. I?v ?? 0 _ ?? *??* olottntot Brtwhe. 10 Al***!".
AlnK's roriusr ticket orjncK
I? ?'?? Bfwrfway, e.tb-t vr.rre?-t.. >ew York
^ , . ..lt -i. ...ii_. -uo r.i-ke*. wall |i"?u<" at 'b* ">,T,,"J
i*i*'* '
? " -KAhiiN '.*t!l Br.ntdwav. New _nrk.
,^l0i i.yWB-rt. > "**?_
w>.v i i\i: T<> NBWBURG. ? ? _ n?r
I Ix t \I i ? r r.Ri- rr fra _. p.ee ? R. .*??"**?
1' " ' k . ' \.-*i 'laTak. ? ll:l? I'AiLY.
''*? .1 k3.n* al VMll.Tl'* ClMHtoa'A LulJ
.; Ui t J-.NTh. Exr?r_OB Ueketl
ii . vo ii.irltea.
...* . t
n/ rnKILL MOl'NTAINa,
< j^iiru^KiLi,
teve tart ..f J*'/*?^^. wu!l f-ifklll
E*" ' 'Ji_2_JLA 10ovSTh5ii from thtlekdl
.! f.3rt.<rt*l Moo ..'???' " '?> ?ea?lto
I*."" - Uat of 1.. rate* *C,
+?. . ' aUkill. _ . 1
pALL I.IVI.K I.1XE.
* mm | ..ton.
*?^ "?fi^ff'
*?;?_;;",, .->? r BaSrtiw
,? Iim w. 0m3 bukt trwt Brwokly. 6 0 m
* ' ^.i, fallacU'*_ rt ?l?oruiB|tralB*to !!??.
Iaa* ? ? -
E.:.' ? ?
I vi, imton Mi'iV\. ...... roB Blr_rrtT:00
"1' _. ^?, .. . iJj ib nw."ii '' ?* * nt.
mmmmmm\*tYT\ 11 \ MiPBk.**i* i _ave* i.n Kivrr at
RfllT' * |iir>.iub lo
\ Bd.Na.bo___.ainl via LMTN ani N'??b
Ytniward. Nn.
,riM(B ou tho "ld
? Y"
rl p ta .
f-:
tT LINE.
f. i both
T tiflleea.
-t. .:-,. 1
AfenL
l|\i:l I'M KIVFIl Hl." *X('JI ...nTW?nRR
|| 1. v.HK SB'A .I.Vr.N ARI-'V,.!iT!^.r.l...ei
1 ..vn tt. ... I
'?i'" ?-??.."? I1M1_1 t"
* .tCmJIi ,iall_?'l
?? d i'''ttt' i . ? n.
a? ist:ftnJJ_r ??v "?
.'^.PeUi.in Ha? B.rloW ? W
M,__JfIma ItmaAWB. '' '
?l Peiad aad
i RTOHVALIET HATT.H^.\r?.?rawata
I ?t. k?y i I. ?t rt l-.^WatBl J?. mt.?rao^*
0t?_fcT*A._MlTT4'-._??(>? C flliiH. 0Mhi*>>?n.
a , -. ^Jm, R?w0 W''?_i.J8ilSi_(*rrA<TowMj? _
.r aoa, ?-|f____rM0 _M W.rt BBB)
mm tkriwfA ototpoo rmt 4Mf toroJ looto* atfaat aaA 8*0
*fr !m **?.tt rti i? . nA,ooA'**kft o. m. (*?ni to* ttl
mtAoU >? B.li.nr m4 <f aaB-oa M.1 rflNM*. . and.) trai.
BS?i i? ?SBaiwh ?_! Bta^tea. 8"?. ?.
^BRf!B^ *I reiFuTOB. a. 8. A.
llll RN? mil.n'-U'nF M' M I.SFY
f
s
.prtH. Val-v B. MO.MT T. 10. m IM) p m.
uuilt \ Y i_.,w kunwii a. tht- M W
?
? ?
_.?.'A _
t
f.
I
I ?
. t
I
TUfci 0) |R8 881 H"..!*.-' ? ? . MB| 'a
" H MlfM 10 R? BJ.. 110 0108 0.B0 ? Tff
?(Tr ?. iitiv ?i?wWaWlaaR a!?, B BBB 1M
?a_'rti0R %H Mi t*? " *<K?T ?
?mL. -..???. ii taatwM
? M 0 iivM a? _0. . *.. t - . *?_.
0* _U_B ?" # lo ... _
F-.-a .?at. ,M .* ? )L"PR ? I* . _k *l? ? . I"
? t ? ? i
?
?. '
t"
I1** ?! > V . *?? *.
Omtooto Baw Ta** ** 7.10^
?lho.1. ?l . -wYvrB.
i'l.W \"l;K AND l.o.fl BRAKI II RAIL
? Ml*,* >t..l
il. at. II booa, Lia
I ...... t|e ' '' . .k. ?t.l i'. P8B ''* ' * ' -
_ t> th. IMI
? *. M.. It W_?. > 1 >.
Bm iRa BBBbTCb a_IB<*%.^'WB. O-nra A'.'.lty l'ark.
tw_aa t.e.f . apil,,, | .
n f l.ai'r--. ' 4 > I 1 . ?..,
i? i...l
ila in . li
an'* Va, ma. RUk^TitR I I I
SI" .i itl o\?o um ai.^t.l lle.1 Bank . I", . . ??? |. n
;...ur al ._h---iiu lirov" or Aat.oit I'atkk
' W" PB1 . I - 10 "l".l I ' ' V".''i.'t.?L
I i. B.
li P * I A P . .'- U P. A. I* K B
^T\\ 11 \\ r \ - i I A M MO A I l 'O.'.s *.| f \M
? . I! N'.WTM t M A?VI. (-ONT1 V_ 1 TAL 1 _?ve
?tlpm (WtimlnT* ei .
mmI ll p. m i. .u.1.. -
? -. 'Mlll* W \| I I TflV II t l( 1 1 . Bl' -llllN'j
'.wtJ.l.ud kMliu.
Mini I r....twar. N v ta<:t louru.L, BrookljA l.imi
**__ito.N*w liavaa.fl .-tl
IiOPlTLAR 8HORK L1NK.-H)U HOSTON
aaa* the Ra*A Ai. ra'l frwwi Orsnd ?-rwlr?l "-pot. Three
Oamoo* tia na da.lv i?i,?_lav? ?l< rnfe- to Haatun al *? *. tu
t ? ol iparbrf- r?r ?t.?ihi-.li ..n.i 11 i>. ni iw.tl. latiaee *if*Z
rdewa: honnoj* a. 11 p _. .wim nal*-* ?I_-pUin ,->,,,.
.apo.t' al elprt-wa laaive* (Iranll ' n.tral Itepot ipai lor
eaiaMiaubwt) 1 y. m? air.v** *t Be*l*orl 7 ? p m.
r. W POITLB. Afleot.
'^ilL 1JAY LINE
pon
OLD l*OINT (OVPil-.l ROlRRRUI ANI) THE BOfTH.
Dally. .toept .iiMUf. via l?k_j.ylva_ft___? liallr.nl. i.U)
p. m. Porttm oot tbruuru io *taa oer.
YfrnXft BB08I K.MLWAYa
lll* HM LOh?IKl LTBO AM> *"1NKHT RQUIPP1 D
LOtBLA 1LA..A LlBt rOH lif.lMvssToil
_. __. .__.._._.. PL*jkSl'.lKI'llA. Al.
atfc.i _>a* louwwa
Alll.-' iii' ? >.owr..towu atHtii.i:, .oololJa* aL.
... U..I.U .-r-aailiar ir.au irot* iik-I oi A L_ti.,i u*
m-tr..'.la.-.10'.it-*<* 'liJuJ 4. uu "I..IJ 'O.ji* a. iu. l'uJ,
??.,.i. i.iun.i??a. -~ "^"
.,. -,,,..i, Mi'i|i _* raiiuiau aleepsrc
bu.n. ....oi, BtiO(te, Maeara *"U?. ...iujio, il<a:b^*ter. j.m
?lOi.i.a. ui.. __ 10, l-> > i' '"? .*???? i --'.i-li. ui-.ri' _A "^
Vllka ..ua pyiar-i?o. i?S8 **>;! _ ll.o *..!... *o.ia,"4.4?
'?Brfu.ai.iL I' uk>?<?."*'"? i?ni{en.ie*ar d Aiy... a*| ... ,7 ,,,
JStw-uif. A-ajt-aloi. aud iatl.ll. *1J:KJi "7.20, j.jo.
_Hl;lo. il.;.. a.Ui___i ...t>,a:U., -Bil . -i*.l.) p. ^ wu
iMLialo^a api-ux. '_ " . UL' A n . S-.iS p io.
Laaet.i-.i^., '.KtlU 11.!-?*- ?_.. >*iil..l(laraotuv. _l?p. ui.
_A*l?r?l..'.l.)luut _r ilobart, OltruO lL.tel BUtMm. r.'uo.
klela, :...<,, |,.i4mi,l:il?. *'. Ilutlet parlor > *f to (iraud
HoWi an i iiolo, K.-atcr.i-iil: via I'bu-'.lcl:. on !_>: io a. m. aud
MouviU _ cano, il.iu.Uln llou." -*?v-**^ "?? _jq, 7:-^a
Bki...il..n. Ia?uaoo, -l.-iioa- "?- 'HaJO. o.W p. ua. lo,^,^^
r?
ffil.
?*at l/ilh-al- J61JI.. I'owory, u?d W??t <?toort> aiauooa i?,,i
uKt. t'Jd-tl.DO f.Ki. .: /.y?t.. Nortli Hl?er. fcat-Ka^,
t^Btt lor .i.dohecked Irou, Loielo^al rMh^aioeA Ordoto.
0MBe left *t tICMlodlcaA HENRY ?(>-> PTT,
^m. Brto&wofs UMkwal PaMcafoi Af.ut
IlEAL ESTATE.
Baw-TORK, BatiiriUy. Au-f. 22, 18iB?
LUTT OF Al'CTIOXS.
\"o 8-Ifis were held at the Kxcbange nnd Auction
Ktvim to-dav. ._.
The taw aalea fnr the-eek endmir Barartlay,
AUK. 22. were !|ilOM,702.
For the wt-ek t-ndiiiK with raaturday, Ang. _?.
the loUowiiiR sales are annoniHe<l:
TO-DAT (MO.-DAYl. AUO. 54.
By .Inh n T. /*r>./_.
For*clo~re snte. Arnhrose 11 Pnr ly. referee. of leaae. of
Moloflaed 4-_7B. and 2 l-atoty l.rtt k hulldiuci. M?S 170
au.l 1H1 lOtli-TS. w s, 21 ft ? of -lat-st.
TUKBDAY. AtJU.26.
By Jamea L. WeUt.
Forerloanre tii'. Oilbert M. ^'palr far reftras. 1 lot 7nx
. J juT-Tii laaTa IH-Il Bi-lg _4._-.at, ss. iotmeof
IBtb-Tr-. _
P,y E. r. Renfotond.
K..rrcl<>anr? ??-*. C'b.rh'a A .larkBon. referee, 1 plot of land,
:,f .'T.'.'.ii i'i IlfO! Klnrthrttl.e r.?td. e a. 6 ft s of l*.:.that.
FH.DAY, AUO. ?.
fty Rirhord I littmrM * Oo.
Forecloaurea..le. Ml .1 Ken-iy. ri fereo. | Int. *BgtM ft.
a.d 1 4-ttory hiick Uwellimi. ?o4iili4-lii, BS.UOtteof
leth-aT-e. nv A Tf. MTulIrr * B*n.
?fatweletnre bb'*. FTeOerlck P Fers.er. referee. ef h-ta 404i
luti BBd . l-iietr hnrk i?<i iron buli_in#a, Nob?14 awl 81B
4ih _?r, w a. 9B.trfl a ef .Jaj-Bt.
nOO-Ba-V nrAi. estate tkan^fkra
NKW-TOBK CITr.
The laBBBlaa showa tho real t-st.ite transactions
rn nrri-Ml veatt-rrt-.V.
It.-.tltbst. I*i K..9Umot .iBrttoeM-e, 1-8_71
llarit-t i nat to W lllLtm N l>B4. a m . ?'
f.MkBi.aa. u, ftwul VT..\.-0i:iH).l. l-.aaler.c_
a'B<tert<> Albert Mehar t - ? '
'.'dsTo, aa. llntiB..f iM-Toe-i. BOil'..,, John D
_U_T?i.l "lf " ??"'.'" -' ??**** ,. , , -??,* ?i,0?
"f tra, ta a -' ? M ?" !'*?> !? t-ti
Ja.-oli Vielke. an.l wln-lo Catb-rlt..- (loeil antl
OU,,|l.. . . - I.IBH)
H d at m Kmfl eof llti-BVe. 't ' ' ' "- ". I'i.'.ard
JOI.et al ? ? 7I..9 fl B ..Mlliat -.',_l.'_ ', >_ InlcreBt;
.-lBii'liniitl-. amt ai.olliir to l.nuls
H -??_ . ??'v>
/lat* rttiO Rooiiib tlu Cft.
TO LKT- Al-Altl Ml. M- IN Illi:
AB-4IMTKI.. ilUHMN
CEIT-UL PAHK BHIJ>iW.-S,
?*l^K,l;^.".04yvFVTw^i:vlK\i71"AVK?
i . ? MH\
Ari'l)' ln i.r>r.\ t-*-*-. A rillKllMW
IM Brenuui.y, or l*. CTlflajo. -auprr iii-ndeut, st tiuitiltairs
MODKR v ft r-M-ra, _rlnjr> flnta: oertm Md
eiah' s. re rnoroa . s 1 ImnioTenienta i natntsljtrnimd:
utweaneta .iuit r. n.ed i*. rn'!?e? ret-elTeil i.o elilldrt-n
W n MB . i tstt Ill'tblV #
rpo I.I l' A dtwirable _,>Hi-tm?'iit in '"Th-Da
1 _..|a" 7 .1 ?t. an.l ( .-nt'Bl I'...! *-' ?'?'? i.antia fnnilh
. itl,i-i It CTBoanre. if sie.ii. bt-at -
i-. R..t i Ht. *?< .4.\..rk BoateaV
I'M! KNMIKI-AI'NIMMr.N !*-*.<> LKT.
. \\. ai HM s_. fcu Mk- lt... kbuwl eUm _t.7 W~? n'-.th
at.. \4 Int ? : i ? t - ' . *-?..:??*- J IM '? ?
?> II NVlSl r,'! H-sl..Bf-i Wh-aY*.?lairira,
-w !? * ran ? '? ; **"
moum l_jpivTouu.-?ii: BM?_?f pnti..?ea.
w
_ttT) prt'pcrtn tUantrD.
r \\ 11' |> 10 RJ NT. \ I u ??-. ?? all-far
Dl.boSl.~t ? ~-tta,l T lea-Bt*' T.elal.T 4--1
*l D ' I rll.'H.. i.fn.-e
RCM Propcrtj tor O.ile a\b ta Cet
I,-. i]{ HALE OR LE/ balkhaad
N. A T"l ."(?. kJ-rtiic**. A.. . t hi.'i-pHee
i-i rtal n. it hiiiMiBf 14
I - "
' . wilh pewef.
?
'|Ni | , . :tnd i)it^)-nii ut, bI-.i liiu a
I '. .. 44 lll I
AattUfH Balc-i ot flr.il wfitilf.
a fHi.,#a
taaiiawM.aiMap?^'tp a-?e-B mBm i
< I t.
i. Ihe
Camilin |'ir: dtiS- -fo Cfl
FIRMS AND RE3I0ENGES
I
I
?r N T
-
44. I.
Si Nf m r i N ' 'ur
? tai
Ouunmcr Rraotta
ARGYLE HOTEL,
tl A 1.1 1 " **? . ' ' I l I. I H B
i .. ,
, .... tM. ?itrr
BtBUIIlai pBIa trf ?e" VfthtlalaaiB.
I
riea 11' H 41 H . ?taH.
hi sernrod at 11 ft Mr?a--?? roeoi ?
A| | \\ (.1 I -I *?. II, ti- ??! '
eeaaiDi-ti.li.io ib b peva-e faniih f.ail.i.? at-wtl oee
? a
W.ll. Oil ...""I IH ? ?"<
flltitlen. trnil ahatlo: el??i.lf?1 ' ...arnliui w.do
. . l. Moay ti-lnt
. > Ad.treBBA II.. 1 rlt...na uBIrl.
AVON BEACH HOTEL,
! I
OMBUDttl WaBBWBbM *" I ratriat- laii.tly l.-'tei f-f*
i-ti.i..( io?: i .-Haa aeS i ah.nt Im') -aiauias trttei ner
1 l> la Of )**!? Haerh ?>??t ?... nllroo.l t la lail. J nuclMni.
me. l-r-e ( aitln lf_'.-a I'lei ". >?ch (Uror
? Uilt i " *uu'
.layafi.eittt.i 1 D. WU
"BOLDTS" BEACH HOUSE,
iinr i.l.iX'.MMiitmR BTOCKTOB ? a i aiu.M),
SEA GIRT, N. J.
aaaa iw bbpibmbi n
Ne.rei the ie-ia? on |.?
BT. BJianK.'l 'iL? ,,ir n* * "' *? "''-a *"*- '"""?' eTorlianij i.a
... in ? A I" nn.ilu) B.ee fro?? taiio. dla:..)- b_<A of th.
botu-." ll.**.--'! tCt-IBl IB Hll. . i.l'VlliV.
i,i mi.): ' ii i.ur.
of rtotel Belleri.e, l'h.la_.lrb>- PiojirloWir._
BREEZY HILL KOUSE.
\muti: iioi m %9Bt\ * ll.
-nw et*n for ssaWSl e?si-.n new ihroncl.ont hot aud oold
w.-T, iT'ii- . -i ?pia!rln. Mbaai bewfeNL bnn?.d pori.ir:
larre rar.il anl ll>eiy ctamtieu-d. Vut rii.iulara anl ptu-inii
_r?a|ip.i." ' " - '? i A-*-. 1 -tu '?? -N,- U__
CATSKILL MOUNTAIN HOUSE.
open Juno lat to (ict/iher lat.
... ira-ai.oii aml srantleel T.ewa tn (bo ( atakllls.
.i?. ??.il' * ("???. >"*? Vo.k or Philsil IphlA
l.aiiy iitoB.i &(). t>?_tl loi i.nouifti.
t a.a.il; MonstalB rionae ? ? , cau.iil. N V._
Cii | SKII-L8.? The Ccilumbinn < niro; itnsnr
lur lia-atlon sreneiy. t.. mty, heallb aud *nlpbur
waler rrfuiulihe.1; To.y i.MMt*r-Ui tonu. f..r H*uU) ber.
" ," t..r illn-'rai.-l proapectua LYOK, 24t) l?...adw_/._
/-LAFLIN IIOT'S. , HF.rKF.T. MAHSi,
\i .uoM.liii: li: Khhllll-K Ilii.Ui.
tlevatlon 1 800 fett Iletintly i/ilarfo.1 Well lUlo>
iroi'n.'.i PerfHst dratBBB*.. Hpriim water nty itfert-ce.
r_rtirf.. -ti' . .r. nl-. i.A.i..--. A <) ? "">a , prop.le-r.
.nHKSCKXT VALLEY HOUHE. Pawlat, VI.
X.".?r-^^
ui cail at AutomaUo Dismfctlor Co. mv_' Zirrfldwu
INDIAH UMOW HOTEL.
_-*ati-l<di lonn. il~-tr laland *a,fniii'... i'< minntes from
?tT_ \"?i t.y New ii.,T<-n aadlraad. h.bbh. la aU ita
m .T/ii.tniiita ? rtrtiTy srreaof lawn snd shatie tieen bnllrt
?; ,"vu, I ?...i.ltit iaii-r fnmtajre. bt.atlti., hullili.a, flah
s;ri'i:i..s^_w*'''K
manhansi:t house
j-II l.t TF.lt IHI.ANO, L. I., B. Y.
MiW (.I'K.N loll TIIK HfcAf*ON.
r._o of tbe iioat att.actlto ocaBtd. i^kwIj. on the AtUntlo
. ,** l ,..-n?.t yorhtiiia. i.Bthi?_. aalMiia aod iU*itIb?
1 .iwlinr, bliiUtdi. tanBlB. Ar
liruia j.l4u? ou uppilculkin
E.N. lt__MMi l-ren-leter.
Aleoof Tbe I.an*-ani," tih-STo. a_d fl?lat . New-Toi-.
Al^^K'-^S.^.KTABOVK THI.HKA.
2S|_ b_I__^___?S__
Tbri_^i-wir?_Pawll~i KteUon. tu Uarlem RallrnM.
will MrtiT?^ar_?Tla|rie?bar. Apply at tbo Hotel.
w te ?\T. ___IT_,at tb. A?uwHouse. I
Sntnmcr Rcworts.
AN opportiiintv for two p? nth'tn. n for flrst
claa. Iraard . buautlfa) pl*.-* i lar.* |lotiiiula ; oa Pall
*.dea ; lewa thaa ?ti bour from New-Xork ; itioverteat te de.
aot; teuiraiua.liL.lv. Addreo.
ym., ia>iit.r_iuBua..r. B? Q?ee ot New-Ylt* TrtlHUHt n
ORIENTAL HOTEL
MAKHATTAB BEACH HOTEL,
BOW OPEW.
Ample rtBBRa and carria?o room. R8R8RJ irew th* aew
tx.uletar. 1 u> tln- iu.u-1. _
l.laaiaina WIU. (. M RKTNOI.DS, 11.1 Broadwar, Room
2?.X> mhm h. oocnrom. DIKKCT W1BEM TO
HOTKI. _,_ _
PAVILION HOTEI_ I*lip. L. I-, now open.
JAMKH HLATEIL VropricW.
Al?o of the BKllKM.KY. Atbave., cor 1't'i at.. Hew-Yert,
SEABKIGIIT IXN.
_ F.A BRfOITT. !?.J.
OPEN Pl.oM MAYTO NOVEMBER
_ tt.J.BCTLBB.
S~ ARATOC^XTTPRINOB.?IWijrhthjl locatlon;
flT* mtauteV walk fr?? Aopnt. purk* aad *pr1a_*. "
modatloB* Oiat . I
qpHE ALLAIRE,
NPBIBtl I.AR E BBACTf. B. J. _.
*>*e mom ahamla. tucetou. on Ua be**!.. Mu-l _-na*w>rt.t
uu, _t.il. KlCUABDBuR_
rf?HE UIKKKLKY ARMS AM) CASIXO,
A Rt-.RK. t.EV, (>eeon t oanty, W. J.
Tmtnalrave foolof I>ealin._>?. at , 7:10 aa.l 0 ?. tn.. 11:10
umlSp. M. WILMAM NKIL, r..|.ri. ...r._
THK NEW ttKAXI. HOTEL,
CAT- KILt, BOUNTAIN %.
Wlll mn?lu npon dor.a. Me.totnbw. Thi* hotel hu the i.nnt
eat rot.'na uml ii?Beof ibe beat lo th* wtini ulaiu a lo *fp.lal
uienii aml Iiu niiur*-. ilale* rettucrd r?r Hapt ito.ber.
AddrtM. i I t. l.l.l.TT.
. uniBill ifoutaln. VI.tT Coiinty. N T._
THE CEORCE,
ninek Ree. L?*ek ne?r Rr . avpart Ooaa. Ktneet loeatlo*
..-. IheKmind. IKautllni .!il?eA ...aai Itahiu* aad bultiUif.
Aittmc tlveraU.. bcud f-r . it. ulw. _^_. .., ?_, .
l*mprletor.
rpHE NEW LANCA8TER HOD8K (WHITE
1 MOt'NTAtV- -P'Otn lor IM *n<-at* ; .ia : elortrlc
tiella: aii mialrrti impn.Trmanta: rtrerrlblac new Ttie nteat
. o*i.|.l.'.e l.o'.-l mui t'.e i.ietlieat tottnln ttw- (irinit. _ t%. .
ni.y B0000BM al late. a. low M U witawtt-jil allh
gmot faie.
lor urt ulara arul in n.a k.Wlrea.
NEU A. l_IM-*i.l ACO, I.-tnr iater, N. n.
T>e
ni.
?*UmX
MAN. IOX lYoiJBE.
Iimi.'.ki.YN HKI8RT8,
.MrwllTtHintwIte Wall Mif. I. N.-w York fanr tnln.it**' w?U
i .-ii l.lloo ... Wail ' ':" t'rniln'u.
s.pen>.i ?. .?iniiiiioilatioiia. Rcm?nM. rte* -? I.-. i Uu-Uy
ii.dliaualmlbot.-l. t ' I.t ?? rlr.-.uar.
illisccilaneotw.
SN'OWS n\i: r.ox BON8 snd riioco
I.UI-*. un?_jwBl.r.t. by to all or etpro*. Ealtoa aud
l*OBrl et* . V . Il'.iel. I_u.bliab.-d IH.....
Sitnatiotn njantf>?/finalrs.
MALI AM? IKMALF. HKLP
| r A-^.CIATIOH
, ..-.-. , i . i.,.o.T?.r?l tt ? l
W. B I BoahkB. !_*n-Ury. I ? A. Ltll." miu. Alloraey.
Mnln < mto 1 ST* _r*-a?.wl_ an.l io. Vt' _ U.b _L. R. Y
' . ...hBO.! *'-" I'li.".' *l ??'"?'
lin.kltp. j .?? .t ir.?r \'aoi. rblH-are.
The reti-ieBt-M of wl api'lK-aBl* H attualaw* Hl IBV008>
Mt<"l"Advertlaev?r . .TRrnadwar N Y
IBI -s Ry ? ""t rovng
.' - ? 180
U. .1 1.S17
Utt M t lllll *- 1brT"..;l. v rtanp.
hUhiy tmwytAoul. No. E
?- '??? ' s" ? *?? ??
FAITI T N'?
.*
M . -
. \|{ |!!? t RM \N IMI'I OVMKN i
>A ...vn .*, .?_ _ aorraai alrlA (Wa* k
ki>.u__*4i??.. >r lianiki ?*- *
A. i , ? ,i , , , i .
.
?J
wlil 00 a.alodad Baao Ua ??>. MWm,.m,
(I
| llMa
. - Ih .
, '
l
*
(,ll . .. ? : |. ,\ . r (Llr North
I
.
II
I |. .
? I .j ,!| WIS'i ... \V \>IIIN'> Ul .
Mi. . ..aa. uy tl.
IIOI*. EWoRK.- B iwbi
I . ?.n..? . , ?
?
'
Ii L'LKANIN ? " 'ahl?*
I , ? ? a ? *' '"? >?"' ?
. - ...... . a Kaa*
IV i - ' i . Ia*?; W.th
? ..*?a
Kilmeii, I,.!||
' v art *>0. __.
NI |; , kUkI ?"><! rt-'i.-tltlt- . ..ni.iii a.
, ' nr..l IllWli
hph ' trmt ?'? -??trt*_w
Nt li I -ii. I..t
.?, _,a la.lv .- rra.>...a? eoJ.
?ull.it- tlAraal _1
t. M
Nt'KSK.??_.?.- I Hdj foaaa nrl. tu*
Bi.rw r>._*?-_?a?t1 __*?<> w. u? ?
... I.'.ata ia laaitlj. l.l. L.tUl
Mf 11 Ui ?< . >U ?_
III \! \ li'tl *I.W I'KK- Mi ii wil
? i tt.
IVAITKESI. Hv a ("ti.i" 1.1.'. ttt-i-t I..*.
v? -w_,.auai'l P-'f>- t tn n. I *i.'l
0l,li,, , nrf.lrnr . Call oo RHR Mil't
l ?. * .-.. tl. ?l _
??'\.|U ... |U ii ? ?? >.l"l -'I . iiluW,
>> |,r.l .... fan.'iy ??*'""?' v?lrt?*
? _?! floor baek.
Oitn itiono l_)amc&--itta_c?_
Ci. \f'|l\I W. I'.vuni.arri'-.l in. ti.rincliil'Iren;
I . i i all nr ad
C^t. \. li \i \.\ -i i '??K Ui .i it pectable <>i r
j iuna., i.i - ttoom, elaln
crOMii... Wlfi- fl.?. ' .aa. > _ik ; __. rct< ItlHM A'U.iaa
" l Ul' taniou Bt.. 3d tlo r.
CHlAt'HMAN.? I h<?r<?i. Iil.v iiinl. i-I.uhIh Ina
l b.i*u.'-? La* ll*etl ?!?'' I'1* li'at famllle* lo tbla clty
androuiitrr whirt. Ira r feren.*- wlll rrttity, nurnnl no
(uia.lv No obj..n.ai U. tmuntry iltuaumi w.iiiu. uiai
? *. A.l.lre*.
J. W. TTtbuae tpUtwn Dlllee. I-l.ro_rt..?y_
'<)\< II MAN i.ii.l ?"- Mil'K.NKW.i n< .K".\VA_ II
_ aodlKi.J* nr ? mau and wif.-: no cl.il.irrD ; hot. eom
p. t?nt and wall rr. >."....endr.I. Apply 10-> Ota ara.
(
pOACIIMAN BR- < .AKI ?KN l.K. -My a sin-rlc
~ man on a f.-utienian'* nlre thoroiifbly i-mnpi-i.-ot.
c? ruilk and wtit tu->ke l.ia... U *<-... laily uM*foi; beat ef
rrlorcin.-. A.l'li. .. M .'.'?'? l*i-a>.
('AKhl'.M.K.? Bj fl Mtidc niiiti. QarRMfl
. d. ae.nt- iboi.M.it.ir MrttMl m trommtmoto, n.wt
l.oUMa. bol aud. old . f rapei le?. t.ull*. vr-neUblea. aie.. iof
er*oc. AdiUu*. li.i.i" >'- ' ... > "i.v*:.i i-iannn.
_ Morn* .on.it),
nARDEXER, LAUNDRESH. Rv maa nnd
\Jl wife. man a^ farui>-r aml *?r.ln'-ri un.lerar_.niU ll.e ear.
ol allat.M. - wliaaitcnA or la.indr._a . Il.-l-rlaaa r.-feri-ne.
.: Iloradd.ea*_ . 3 0 W ttl Ln ?.
/ <ARDENER,kC.?By Bamrriod maa.Eniriiah,
\A n., in< aii.litaj.fi*- Ihoroo.hly ninli-r.tand. bu> V?I.T.I
lo .11 Ila bram-i.t* i'< lale : ' * ? atle-iua'a plaet.
iinl.i.tinK liolava.' .ol.l ?iai*i ? ?, t eti-U_.U-*..re?_.t.0UK. a,a ?-..
Itiorou.hlj niiile.ata..(f* farniln* , ?lf'- *..uld laAe rli.rte ot
.am nt wonHry . ri'i. fnr.. 1*1. >'.e l_ a. oi ni,
AddtoMU B.lloi ?.?. inbuoo, L'plow. (ilhoe 1.2AH Utoad
way._r___
^.IT_.^E,&c.?Uy a" . Bflrlisbman : pij _-rieri .1
I and ?.. II a.'|iialr.tcl wlin the.ouiir.ni.t ot ini.ne. aa
uuiae an.l ti-j.-lon iOlupanloo. 1 "r part.t n'a:. addraM
xt. Vt . rT'M ' lt 0t Btatft ItoapiLal. Il.? l,_,ttr, .N. Y.
IPU0L8TERIN0 arork af iti! kiada waoted
' ou .'..lUlin <? matir. i.a- >ii' ?'in ona, ?llp
roye.n ac.tu pilta.e Ian.il.'a, IJO-.r'lluat.".iae., bot tia, ,?0.,
.., Emmm u?j-_ UBw^.iiJJP&.B
UanHcrs nni Oraicri.
J.& W. SELIGMAN &C0?
BAVki;US,
1.0 1\ IIIU?AI?-?T.. NEW-TORM.
Rov *nd w'i l'xt;li?u?, *ud laaue ('. miine .-I.I a?id T_tvW
wJjlWllll. ?* _la.-le IB Al ' l-D._
p. W. GALUUDET & CO.,
BA_ MBR8.
rO. MKUnil. PAPEtt, -TOLKf* ARD BONDS.
DTriTRD BAlOt BUILDnfO,
WAU_BT. OOBRBR 4BOADWAT.
^Jttmott-BummAA. MW-VOR*,
financial
tt WiLT-t... Kkw.tobb, Jtuy-J*.
TO TBB -IBBT UOBTQAQB HOBDO.OLBZBM 0?
THB
NEW-YORK, WE3T SHORE ANOBUFFALO
RAILWAY COMPANY;
reinjr eeBTtnied thet the tntereste af the J**-?.Y__ Oeu
tr_d :-:id Undion KiTer Hoii-MdCoairjan- snd of the bond.
bnldera ot Ue New-Yerk, West H-ore anA BufTale BsUway
Onmpsny would be beit prwaieb-d by tbe formar companr se>
CBiInjj s uwvt. of ttie r-_-o_*l ef tbe litisr ce?piny and work
lajf seeb ratlrood ln berrooor wlth isa owa aysVaa, wa
epeoBd neg-oClattoDi to seeare tbla rsetil
Theae ingetlaUont I_tb rs?cln _ a ptilat at whioh we are
prepared lo lar tbe ts-ewraf prepteel before tbe bo___?dar.
of Ibe W_a Shore Conipaar, in erder thal eaeb ?ie of ?.<_?
wt:o Bnay Btrw io eleet ihall h_Te eqoal opoortnnlty to itiare
with aa tho heeofll of oar contrart berelitaftor ment?tned, arnt
-with the rlew alae ef promotin.' a_?_?lty aod a speet?r
tirailnaUon ef peud _- __)caltiee.
T-oBew-York Central aad l.o<laon Rt-rer TUUroad Com.
pany ?t? aieented . rontt-et wltti oa -rroeinjr, npon a reor
_inl/AUou of the New-Yerk. Weat Hbere sad B-frslo K-tl'
way On-pinr, totak. paBBBB?B of the prup-rt-y of tbe re
or^anlaed emapanjr, nnd?? e leaae. and to to-T-Hoe the prlB
eipel snd latrnet et Ue heada hara__lar ______t-tl, whlch
aro lo be aoenred hy ?wrrtf* jro wpon tbat preeerty.
Tbo eonflitloui nf th. e-ntract ars as foUews.
Ft lUtT?TliM tho seoarltlae to bo Iseuod by ttie reergBBBBB
omBiir-t?ab.i_uit_.to.a*io.or>o.ouo
Four per ?B"t BtoticMa Baoda. ind . lO.OiMi.OOO
Cantt_l fltock, tl.o bendi to bo tlated J innsry 1, 1 .Md, and te
mal ure al tbe aiplruioa of tbo levie, aay in 47Syo_n, of
uooa defanlt Ui p-j-iueul ot Intsreit '? twa eouteuotii*
y-eer
8Ci-otvT)- Ttiitof the Mo-rUr?r. Bond..$3fJ,M4r.O-aO
Sbali b?ore.--llaoirbani;efor tho. 90,000,1*00
II. it "lortjj-ts Bouila of ibo pre*-nt Cornpsnr. witb paat du.
ceupoBi BtUtch.-d?Uutu ti aay, ?1.ooj of too aew BB?BBBBB1
buntta for B-4.4MX) of (Be old.
TIIirtD-That tbe remitolnf tii.tymi.noo, ozceet m
sn-)i_ii oa may ne nooeaaary aa MBBBBB__??a ib?11 not ?*
lasued oxeepl al tbe ret-ueit ot thn New-York ten 1 rai aad
ll rd ~ Bi-rar ltslLro-i O-mpeay, topr.fidi for pnur li-aa,
i.ecowury tornrln.U, aad aa-k other pronertr (_d fiirinnJi
othrr rorp<-B*i bb the nireetors of fho JIow-Yotb C'ontra: enA
ll.idao'i Mlver liailroad Compaay may fiom tiuva tetlmo think
ivctr.1?ry for the mc?rlty, d.velo-nmtnt and oy?BBBB ttt tha
property lo?bb?.
>oi KTII -Tbat tbe eapltal eteok et the-reonr.nl/edeonv
pany ahall bo K.rre.derod to tl.a New-York I'eirtraJ and Ilnd.
aea r.i vi r ___.aud Conipany as s e i-.aiil_t_t.o-i lor IU lease
aad f aar_?tea.
V. n li ?. hat the lMeed t-roperty shall be d._rer.d j.rtor
taJaa. X. 1888,
We therotoro offer to the flnt trortfB<re bondbolders of tha
trest Bbsro Cowpaay tbe opportaally lo arill thoi_s.-t?-. ef
our ajrreeoaent wltu tbe New- Y urB ( onrrel -id Utttlaoa ftivos
lUilruad f??pany npow the follow-injreondrti.nis:
ITIBNT?That thoir bontU) sliall bo drn-~i("d wtth ne, wlth
the Mit?ini harete al?cbed duty ozacnaad br tha de.
pooll?ra,
8_i*ON*D-T_at ath?ta mi'orlty ot tba whole la?ua ?h._l
Bfladtnf ths depo.it ot sneh m-Jortly teeiporary recelpta
wiU be jrlTen lor u.o boada. After a majcrtty anall hare
beea sea_esd ln_pnr_ry reoHpti wlll be ezoli?Qfed for
ei.aT?r?d roenlpta. eeculubte la fo/oti oouatenUrnod by tha
latenTmatOunspe-y. ta wttoea catt.atr tno oonall wtll re
maln o_BI ro.-rlred hy BB tor the porpaeei ot re.>r_-_?
_BBB_i
IB tttee . _.)ortty ihill not b. eernr-1 aad a r?oi*t__.
I v iffeted wlthla theUloe requlti-l andcr the oonti-ct
w:il. u.o NewVnrk Central aad ilti.lion R.ter Itallrosd
. .y Us hends witl be retiirnetl freo of sxpeuao upoa
>i f I Ik lerelpla Jqt IHSH*..
it ;- mt.l tlnt we ahoiild a>td lha. o rery Isrjto proponioa
nf is* butnlt reqnirod _?ti _r??tr ?aneni at tu the propoeod
'-eit ma tt.e _u<aat ot a iiiijo ity :n aooiiatof
thepre-eal W.-B -aboreboo-t Unm.aliate ilep* wUl be Ukea
whtf*v, 4,0 aro adtlaod. wlll aeott?t protnpl re >ipflBB-BBB
and ptotouI fartlMr d*precu-.-a sad wsate ot the
I!.' njrhf U reaorr^i tn termis^ta at any tlm. Uie prtnlege
ti B?ni i.i ni th. one. bsteby i_?Ji.
DRKXEL, ptpQ-JI & CO.
I , Nlw.\o.k, Aiijfist 11. iBMw
i ] WIN.I BKCEIl i-i' tha bbbbbI oi bmtb
? * ,1.. . ,. ntm mm* BBauaaa.aaa wbsb MorttrMta
r- nei Rntl.tle Haliwoy
?u o ir
, M sbatl
, . n 1 tl -nI.t \.l' i
?*io aflVr tharetn tnada. K..ret__
- "i "? M ?
f <-t
. !
'i it eur eBoe ob a
D*PEXt-L MORCAN & CO.
.... .. ,.r .,ri- : . .
-
? -
_ IAI .4
Sout-iorn Pacific R. R. Co,
Xlllli: 9W MIIIH BIMID.V
. . ' t
f flu,>
-.nll uf
_________! , _,... ...i- ... i.. -. ?- i -. .-? i? ?-. ? ?-? af
_!)__?a ? ?
t -.BtB-hlrh
.?Vrr.1
? ' ; ln "??
I tuat
- . naAraaA j etupaay.
..e 4i| 17. IBBJ
n.t-T aoanuoB i?m>
-itlftM-. No Burit-tiloea *>?'??"'.. 7 per eeel
., 4. -M?^
Air... ?r?1kK\ F4HM WOKTl. U.K 4 41.
I 17 Hrvodaatat. V *t.
lake Shoro and Michigan
Southern Railway.
First rrlort.Consoiidated 7 Per Cent Sonds
I.tte July I, I94IO, 4 -tt|>?n er llt jjialrrt-J,
lUHbALCUY
Vermiiye & Co.,
INantlHa'lsair STRKIT W. V. TITV. _
rTiCHI-0N04ALL?GHAIiYRAILR0ADC0.
The Cotnmlttee of n-ircntiBflon appolnted nnder tha
imaaaed i_rwtnicnt .latetl 16lb Jauu-ry ItOO, pntsu-tit lo
Ihaaaw-t b raai | --?n. le.ei.r ft *-atur.!*y.9-.'t_Ao_*_it,s.
It of i ma wlthla ivMcb besnhol era and Bl..rkho|.terB
b.bt Bl.aie in iue l.iiioBU >? the purt ?ibo iuu! r>-.r;.ni'..tiuii
. ... u.ie.1 ?/.-r. r ,i.-nt. llol.lera un. r - |.iir.-.t t. na
oostl thelr ser-rtf|e? nel Ister Btaa rhe day e_-n 1 wilh the
??rea..tlle Ituat . ..BipBiiy. Bf l -4> HifJB.Iwar. New-Yorl.
tn arrerilanea wtth D.r lerma ?f Ih. aaM aiaa.ided nfioa.nont.
I .rana tenlered f"T Copuatt .tlter '. Hh Aa.uat. 1-a-t.a wjll bo
ct.ara?1 1 pei MB- i?" ' o'lnuiiaee reia-rTo tho nubi te la
?t?ibs, wlilioulnotl.-e, an. h rliaijri' ft. m lliue tu lluti.
BBWIB I AV ?.
JAM?> II ' (?_ -ATB,
J.llJN J >1.
JAME-a T (I.-'-B IB,
UK'tl'tK r*. MKKli,
BMIiH I'l.irr,
CHAI'.-K1 - ("KV,
J. BK.-4MSHY TOD,
JTitANClB O. IRtM'I.
- ia_Baa__
THE EGQN0M1C GASL1GHT AND
FU_L COMPANY.
Orgwetied nnder the I .wa of the Hlate of New York.
OKFK Kl.-i
DAVto I1IN..HAM. rraaMaal
\\ II.LIAM A ciit.i: \ 1?e I'l-e-ldent.
kuwi.n it- LlVBBMOB-, TiiasBiar,
OFll Bl
mii.I-i nrn.i'iNii. m;w york iiity.
Thefompany baTlna- perfe.le.1 i.a pii...aa '..r the pro.|no
tltmol lho_a?lBBd.-)..-Bne.t l,.nuini_Uli? ,*a ln tho 4. ui Id.
fi.aali.4i.-iy h..ii te-4- .1 a .arjif. niimiwr ot protiUhif t-ou
l.u-.a. Teesshta U t.. a< ot pl ll. ?>. aml t.. fi.ith; r nina...-ute
ItabUBln-as. s I?utUal biiiouiiI ol taplUl atuik lauir.ir.l tyr
""\VehiTei.nderlak.n tlmsaleof ttnaitoek. Hnraicrlr.tlont
will tx- r>-i olred st our ofll.e and t.i Iniormstloa ehoerfutly
?f**-" ?oii.ih? tavrr,
06 Freedway a.II (4. w^tl Now Y-rlt.
au.l l-.S -aoulh lhlr.l.___ f-tiade.lj.lii...
^HJCAGO, H.'hi.iNr.ToN "a.M> QUIMC.
O ittlra **m^**l*prtom lKir(ir.A, .?,,,
49 Kxrhanae i'laee.
CBICAOO. riLTRi.IK-TOS and yuixcV
, ,,.iii . .4.. h.U bur ?.r aell Uie IllgbU lo subs. rlbe
r?, ihe new llondi and htoo ro, DoTiiuatoii and
?...iiiieiu ll. K., taiui-dou tha t. iuu. of clrt ular datetl Aii?'U?t
-1"ib8->* ciiAiti.r'-a aaaa a <??>,
1/ iiroiulst . N.w.Yotk.
-??to -1'"'i. ii' i-": R?<?e- rm:
cmcAtio, M* "ViViii-VsY1 Q">tV "? u
The nnderalirned wlll bnr or a.ii tbe llift-bU now offered to
?to__m.iA.rt.
CIIAMK A ?IlO'-INfJuN, '.'4 I'iao-et.
-urrica or corraa giBaa n i.-iixu (*o,
;t7 aKD TJ 14 1H. BT., NBW.YOBK CITT.
A-mc-ial mrofiiii: of thf> Btorklioldcra of thi-s
frtnoaiiT wtll be held at the o*ee of th. compaay as
,1-re oa Tno-iUy ABirua. .... I**"*.. lt -' o'< ..>ck p. ni.
abere oa i uoe?b-, -m. u . h. _| A BT I N._*^re^lar-r._
CScToTi. ViiLLEY RAILWAY.-Kiiit Mort
9 __?o no.idbol.laia aro rt?|.ie-ted lo eomeiunicaUi wlth
c..oi '0.1 tea apptrtiilett .1 pubile au-i-ll-g Uiy '..'th aad obtt-B
rroorl ol itatua al lo?a! Dn?*ee<l__j(a. ___?,-,
repwt tf i KOMhMT-BUN, cbalroian. 4 Broad et-. K. Y.
0. W. UV?UY_E. aecreUry, -.0 "Nasaau-it, B, Y,
THOB. D BOBiNbO.VJ
L b. Bi.-?Boa,
(TttnrewnR._
iROlfSflMBOAT CO.
FOB
CONEY ISLAND .
AND
LONG BRANCH.
Th. oaly Wl-water route aod ooly Uae laodiag at the Orart
Oceau Irou Pler.
EOB CONEY I8LAWD.
LeaveUSd-?t.. N. IL. 0, 10 aad 11 am, 12 m.. 1, 1:45, 2:1 .
_ld, 4:10, ft, 6. 7, | aad 9 p. m.
Ijavto Pter 1, B. IL (Batlcry place Stithnt. Blerrted Ball?
road). 30 adootee lator.
Retarnlnf, leave Con.y lalaad New Tron Pter 10:40 .00
11.40 a m.. 12.-40. 1:40, 2.M. 3:*.?5. 4:10. 5. 3:45, 0:1. 7iU
8:40, ?:40 aad 10:110 p. tn.
Laat boat at 10:110 p. bi., landin* at Pter 1 oaly.
aaa lono branch.
I_e.ve Lwtv. t .nt.
2. _..?.,N. IL I .. i- !.':_. Lon* Brauok.
V:JO a. tn. Jt. a. tn. 1 _.': I .'# p. HL
800 p. 111. 4 |. m. d:iIOp. ra.
Eicunlon tieket* *old M all down **atbw* elerated rall?
way _ Paaeeover* holdmsr **eomI and Tblrd Avenue lron
sti?mboat Kicurdou Tlcket* traa*ferred frota SwriB
Perry to Itettcrr Place ?tattoa Iroe ul charfe boUi ?if.
No frt-tg lit or bafgage tak.-a or ch.-u__.i___.
MANHATTAN BEACH.
Tntln. Rcfere 1 1\ tt. Ilourly.
UALlMIOl KI.Y iAPTLK 1 I* VI.)
fr.iu foot
EA_ T BBBttmgm,
BRB M.M KI.Y
HMM W11ITEIIAI.I_ HT.
EXI.'I K_ MR TICKET. , .j<? t'KST*.
Al lll L 1. R. R. TICKKT OfffffCCB aod ELEVATED
HTATION0.
(iiikfoRiiH 8RR8.1 jirniLKPi. orand pbo*
U11AMMK KVKllY AffTBRROOR AND KVK.MNO.
nrw mvBBc amthjiuusbk
KBrttMMLl OOTRRBR,
TA IN'Si lat**t and beat FI I'.KWOHK . PKCT.VCLB,
LARI DAT8 Off PuMPi.il.
CONEY ISLAND.
TAKK TUB
BAY P.ID8E BOATS
frovthk koot of wniTEnALL-ST.
The Only IMaee in Xew-York
""f* UY"
Ai Hmh_ Brt Fi Aod Ciaie.
thi: (ixi.y route nir.r-iiTO all tOBBTBB OB
L'oNKY I^LVNO
BOATS EVERY HALF HOE
_\mn5euieut3.
nuuu OPERA norsr:.
I> i . i."lh oeif.'riuwe- of Arv.XfUi.
Th?gr_iti'>.niidun IIESBY E.OIXEY.
Snpi.rfe.lhy KI.'Kaml DIXBY _l BIQ BCBLErt QTXE CO.
BA&EBALL. PbIo Grraaads, To-day.
iui .1 I.eajruc <.-___i_up_on?bip _S_Utcb.
PIloYi i.KNCK
tr*. NEW-YORK.
U_iB_a-ra.li.-d4p m. AdniiMltm. 5?> ti-nt. _
|>AI.T!.KY .'AMI'I! Kl.l/S 14TH-STRE"ET
I-I EKATRK l>> niatit ?.h1 it.ir.n. the wvek,
J li. I'tiLK. MIX. I- Pl" Kt.i ii.
M'-iwIay, Aa. .11?1-AQUITA._
ClAJRJjfb, Breadwa. and 39th -at
J H'?.f <)>'i*-n r??r>_ia<ie .ot.e.-rT afte'ihw <)p"t_.
Thlrtl m.Hitn .an.l U'ifi_*^tei)ted an'-ee??of Uie m?.t popular
.* t_.ii.i-r (,rr_-uled .1 tb* 1'a.liK*.
B . M'N.
. ??' ..Tbe.atra, 01 tO.
? m.i... Itcn.t.i,'. .run.l IhMMt ___^^
PDEN MU8EE.23d-0Ubet.Stli tail Bt. avaa.
1 j op n frota l t" ll
bl tlUl.l O (IBN I HAI ".RAN r
\ liitnl P-t AM) ?l KR_>*i;OPE___
H UED ( UA Mlll It J i ST i.l-LBbll.
t.K \ . I. EVI .INO CONTF BT.
...nt- -j.'-'ce.U.
AJKl-H. Ihe Mt*?*_oti? Che.it Aittomttoo._
/ IR v\D OPERA HOUSE.
\JI JAME- M ..Ihl:. mr invi.lir, 1NBCO.
I - A hi.A\ I. H...MAN.
M.tiaoo* HA-lue-.l-.. mU -..tuiday.
. . 50fc
ttoal mook, . t - o,.ie_ * i o ?
i ' 1*1 EN. _
M
ADI80N SQUARE THEATRE.
Mll.l
ITfl BTBR*. T00Wll.lflWCt._llt.. 4TH WWK.
,. \. . . | , .. K i: ? 1 ? ' 1' M'.li ILY
A_ Wttl. .1
M
AMIA11AS BEACH.
l .-"Mrrit'?
1 ror* m,r. loTKlayaeieop?*.|.
OILXO8B*0 ' KKAl Il'BILEB. HUANU PRO
DluUHLt ArTBBNUOB k$U KVkNINO._
NIBl.oN QARDElC U.'-.rvt.l mets8?c
P"(.I.R Ai.ll M<)KE .l*mvneH>rt*..1 M iiacer*.
W .TU RAUIL1L\ l ABI'RK! l.'-t (IHKAI .-r Kr I'Al'LE.
( Lia
1>| 01 II '8 I IIEATRE.
I M.i. il A it It V MlNKIt *ole rrottrletor and Man*(.r.
Jln.Mi t\. AUOUH1 .4. -THB WO''!.!' '
l lienioai rcillstic ot ..I. cr.*t dr.utM
MaTTNI...* WBDNR-MlAV A.Ni. ATl ItPAT.
CTAM>AI_I> THEATRE. "THE M1KAD0.M
? OoAm the dtrtsclion ot Mr. Jii C Da..
B?u.Uy K.vriiiiiir Aiian _ '.'llll,
I- -t pr.ali.r'lnn hi-r** nt
A New . atanrae lontre i .ji^ra enf'tled
Tlll. BIKAI't)- ?r. llir. Tti.tN Or lll'IPB.
To be nrraet'.l.-.' wltli ?
1*111 ".V AIKNAI. ( A--1'. inc i du.
Mr i I. i Yi i.Y. Mr IlAtini.i rn i I ' un, llr \v H
IliMII.H'N Mr. 11 i.NZii * n> 1 V';t> an I Mr. t'll') i \
WIIIKPKN. M ?. VKItllNA JARBEAV Mi?a .AI.I1K
WI1.1.IAM- ,MI?a? AllRiHTriMN .o.l ZBLOABROt IN.
( li..ru. al 08 ? ii!*.**! (>_he Ita
Mr t.-iili.'tiv li'-ltr Mnan-al Ulrtxtor.
llox oflio* ope. froai ta. a>. kt 10 f. u._
ciAU THEATRE.?Broadwaj aad I3th-st.
i* Mr i i RTER U'AII.A' K. Pn.vrl _or ant Maaacer.
. NiBtMiu M'.n 1. \ Y. Ai'.if-i M. Wrooad M.ekTopo
L.i ?.i.r<?i.nl tbe hrautl.rtl Y'.in-* I n. ! -... \. treaa.
lt i . \ i>i i.ai i'l-: MUORI .
MouiUy, Tn?*day ?nil Wrli aday L'T*nla?^
llii-. UL'N.'tlllArK.
Ml^i-i AI'I.I AI11-; M'-ii ll. M JtlLIA.
Tboiadjy, FrULiy aud _ .t.mlay Maiii.t-e aml NUbL
\s TOO UKB IT.
Nfts-- VI'KI.lllil M '( HF :.a I...S M.IN 0.
MI1I1...H..I l.r uu un*ppru*v able ( oinpanv ol Artlat*.
THAUA THEATRE. TO-NIGHT.
1 weiioi-Milav iiu.. tala-dav m.illae*. 8IBKRIA. llart
I.y ( ampt.t-li a :ne odrama Aujtuat I'l. -SlliUOWb O*' A
(illl-Ai 01T1 _
I 'NI'.N K_i_JARE 1HKA I'UK.'""
\.i Mr. llarrv Mioer l..-??er ai.d BBBa
U Ileaei ve<l ae.ta V.-enta.
I rretinuit.' .1 Hoccea. -e.- .nd aud lu.t weeh.
K R1KAOO,
A lliiLANO REED au.l A I.ICK HaRRISON.
U RONDAY BVENINO, AVO nt.
0 Flrat urtxluction of ll. nv Mtuei'. Coutedj.
<*ALOHT (>N.
\\
'AU.AOK'S. Broudway and 30th-st.
iOLINO MA'-.llNR TN HrrrESSFf'L OPEBATIOM.
HBTOBB WUCK.
(1IATT1.U. iltllTl.lt ClIAMRB.
.dik n t Kiti ttrrci.
M?.hll.l* I'otlreily, I)e W.JI llopi-er. Olra Hrnndon,
llkrry Miinl'in. I'k'ti. O.-ii.trl.-vw Iti-.vu.dds. C. \t. ITu.i__.rtL
Cirrbe'.'rvi, j| .... b.ilronr. fl , n.liil-a'.ip. f.'ceuis, Liiuily
eitcle. .1 lenti MATIBBBBATPBDAT ATH
KTH AVENUE TUEATRE. BeeoadWcak
? I lilLREItT ANU sfl.l.IY VN.iPl R.\ HEASOR,
EYEllY nvi.NINO ATH. sAlI'Ftl.iV MATlBE a AT 0
l(. I...VI.Y CiRTK'a.iPKKA COMPANY,
T OM THK hAVi.Y TIIBATBR LONOOt.
Ia Oilbert anU siulllvan-a New aod OrlslMl Loiul..- OnenL
MIKAl.o. wmm
Ni.thlr. *t:tt .du.lr.tton to eiftoM ? lourn.l
'I li.- < .ilmii.il It..in ll.e Aiilli.n '. 1 ib'-i-tlu .'U'I tbe ( <>it>PO*.'. a
(tiilieair.iti..ii "MY COMPANY AU rilOUlZEl) to
pie*eat tbls Opers tu New-York.
<_hc Snrt.
pOR UKIGilTuN r.r.Arll __C_8
TAKK (1'I.VKIt IIOUTB
Half lI.eiiiT I i.ilna i ne t in J....-K in I'l ininutos
ntOM u ll 1*1*1 ii II.I, BTltKET,
MONMOUTHPABK RACB8,
IM LONU HI4 1.N.-H. N. J.
1 A I UY TUB8DAY, THOBBUAY ANH 8ATUBUAY
'Iill lu.-iiBj-, Auj( nat 28. Baeee promptly ai 2-*tip. __'
?a|x or aeveii mcea each day. II iirtlie liace or *aieeolfc_no
riihd.iy. Trulna .mi limilB .llrict t<> ...urtie.
l-Ui-.lclpliiitarKi He-.lln* 11. U , I Iherly-at. ?rry. 7,45. IA,
II a Ui. I-' lll, I'.'.IO. l'.'.40p IU. I'ellliaTlTBIlU K. lt, r?rt
lan.t: und DealiroaieB ata. r>rry, fl. U.BO s m, 1'. m.
l'...in .. nt Itoata, Tla rlnndy Jlot.k. I'ter ?, N. lt.,'.?, 11am.
i'.' i... I p m.
iuie ri.iund Tiip, tuiludln* stluilaa.oa to I'leltL $1 .10.
J. 11. CUBTBB, .-oc. (Jl'.u. I.. L(_jK1__AHU. Prreldeuh
Dreaama .111.
llRKSSMAKKR. ? My a flrat-claaa French
1 * dreeiiuskar by tbe day er week ; no oojeerl.n to i-o.o.
try ; be.t refni-utea. Au.lt-si 11. H , IM r.ail .lat at
DUKS.*a.MAKKR.?By tho <l_y or wct-k: per
frot Bl (oaraateed : atyllsh aad aitlalic dietduf, baa*
t.f refe-euce: nas?oahle loi?s. i4Ad Heel :i,l_-a_. arst
tvaji. liooin a_ a.
B
flrlp OJantc-.
OY WANTKD in a drv pooda wmmitwion
ms pay B100 arst year.
ApHr to iai 7ia rmJiBBk
heuie io learn tfc. b"*BfBB:>aiBJW Brat ww.
<&icux*\ona.
bUEN
ISLAND
"0-m of tha
Bounii." ? B. Y.
World.
"A T.ritabla
f_ry___''---N.Y?
L TiiJlOB.
??Lovellnats of
| uature and art
[aaaakBBB-''?B.
X. -ribu_e.
'Most ehii-ra
lng roeort for tbe
Aay ln the Tl.-lu
lty of RowYork.-'
-N. Y. Hendd.
BTBABBBB L~At_ DAILT
r_rl8.iT. R.
? foo.of
CortiAnd'. St
llll.
_ ISA.
Kl?A.
n.iiA.
i oo r.
t.(ir
i up
lu.
JfWfl'.'l
Wliar..
Brooklyn.
10.16 A. X.
ll-l. B.
i.ior a.
I -..-. 1- B.
_.-..-. r m.
J.io r. B.
Broene
atnet,B_.
nol a.
1(01.8.
IO.jOA. _.
11 40 A. B.
i.ir. a.
i 10 P. B.
. li) P. M.
i io r. B.
KH Btriot.'.
Kast BlTtr.
f BS A. af.
10 0? A. M.
11 Ul) A. 11
B M B.
I tl I-. ***.
i air a.
8.5(1 ?? M
4S0P *
a.tar _.
Bxcraaia
IKM.I-a
hJ-W.-IAL, -INB ._(._ BARI.EB OW-T.
Prem 13-1 Bt. from l-)ih 8.
M A. M. ?? 4 V.
ltor. h. itat. x.
_:? r a. 4 a p. a.
?fOTK.?Hsrk-i.i bo-tdoaa aotran riandsya.
R. t-r_m?. lesTi aien Illeed 10.13 A. _ . ll .dinf st
8_l.__LllMcrlS.-4l.a-. II 11A. B.l.lS P B.. f.ft F.
M f'.r rier IH .... Iy ; .4 - r M for ~U Bt. only ; 8, S, T,
aud 7 it) P. M. fo. all New Tork and B.oo-rlya 1-wd
Inif-t. 10:30 A- M . _90dnd7:ift 1*. M. tor Marlere
?nly 400. K-CUR-SIO" TICKET.*". 40c.
CONEY ISLAND
WE8T BRIGHTON,
THE NEW CULVER ROUTE.
40 cts.
HALF-HOURLY BOATS AND TRA.PS
piion V_B_M_a___aa. 0999 bay i-iih'E.
KROTI TIIK "MTY Tf? TIIK HYA" IMMH
k.\i aaau-i nt bbtb on ki.evated road.
inii I'liH.;! n **. iiKAiii aaca coca-ia ?_d poiel
___a_r_oa axoaaaiaa noin wh-tkblall
st., 40 (.?'??*.* rs.
QIl.BORK'ti (1BRAT Jl'JII.r.E (IIIIM) PRO
GBAMMES EYl.KY AFTERNHOH AND F.VKNIXO.
All eici.TM.iti tlrketa p-rci.aied rn Xew-Yotk an tr?al le
rstnrn to l.mokly n ovt-r the Ltiivrr i ailrnad.
GILMOBS'S GREAT JIHLB,
BVERY AFTEB_4.00_f AXD AYT5XIXO.
TA-K TUE
BAY RIDCE BOATS
999BU TIIK FOOT BB WlllT-IMIJ-aT.
CAPPA'S HUSICAL MIWL
noTEi, BRicnWi co:.ct isiiw,
f-FT-B-VOOXH AXD EVEX1NOH,
WED.il.-_I.AY, TIirR*4r?AY AXD FHIUAV.
kmrngmg _a, -u and as.
The fnCowmjr onilnenr artls's wll\ snioar dnnn| tho f>.|i-__
lao-ntnA Mra I. THIED- MIKIMKlt,
copr-no, lf ra. K . YTB Kl.I.I .T BPPEBMAXj-f,
J-.-praau. Mlae II ATI iE ILUUf, fru-t LouUmi'e, l.'r.
'I......r. Mr. r'RKl). HARVIE,
H.i'it..ne. Mr. O. (.'. JONT-S
Bss?>, Mgnor A .M A Iti'HESl. snd other emlnent a.liiui.
-and of rjo ra_aaa___a
CHUBtra waa toii ks.
HIUII BaO__a~ ui.ei: CI.CB.
rspt. T. P KARI/S BATTi-BY OF OATLIXO < *_'N.-*.
romrianded Mr IJenl. I). UTI.-dN. aad < OKHAM ? a trom
a-e?_\ I N l tliod I- IKTKKNl 11 UE.i.Mk-S l e>, :..U. 3.
N. Y., wtll tak. part la Uio -rruut btAttt ylott?
TAE**. BUKillTO.v BEAX'B UAU WAV lt Dalfo-d,
BcrTt-n, Rntler. and rtoajieet lltrk *tai..^ia. i .
tieerlnr wtth all horao ear llrea Ir.en t - I ? ?-. ? trom
J>ew York 4*ii?. alao bv Ansex *> ?.-. < fro . Ien
L.-ii aiMt M'ut-iiitw-t-. a d w.li Ii.i.ita ul Lrju-.yi.
H.il.'ta.stt Bt Dr?_v t_n_tt__, c?mer York a_.l >l'..-jii_y.<ta
?U . Br.aj.l-rn.
P.0CKAWAY 3EAGH,
Vla .\ew. Vork. U'ooribare-a ttad Ruek^ws-r R. 1.
W oo?ru- i'arlor t'oachse on all I. I. fity urn_i.
TBE OULY AI.f-RMT, RnrTF. T-) YBl BE
ll*-*-. 30 Ht-fOT
Woek dar tra.na leiT- L. f. atrd. 7. I 11, 10:13.114*.
111 ?'?. ?-'? i ?'?..) f: 13. -i: li, 'i :4o n. .n. Leav -
?trk. ?
)? ln. M?4d r ui. i .-Te Ir'iatliu?.-are. aad B -.'!-.rd 8 l >
1!:10.l iii- 1 Wi '. 11. ?? 4 .. \ lu
last New-York 10 ri n-itet lator ?*{, '
I. I. (ht 7:10. :i ..". i.i. ln .1 ii
8:13. 4-1A 3:13, 6-144. 7 la J
liiutJjWM-a 7 ln. "M>. IO, l.i-?f(), II:*.) a. i
:. IX 1.13,.". K), ii. 7 _.i. M -. ...Vi... ia. I_?n-,
an.l ileitfont 7, :>-'i. t.. i i. ll:;.).. -n.. I i.
6 40, b.-4i). a. f) I).-, )<i. |_ m. i ;.at N.-w-1.-un !?)..,i ...; . uac
BeuM-lBf tratBBleare the Beaefc alaaaai h at.
CONEY ISLAND
KVERY STFAMB'i ATT'i P AY I.lr?. ' : > TF..
UAU, OT. -EETS TRAIX-4 OF TIIE
SEA BEACH
TtTR rfnrnt.r:.rHAr_ road i)iiie*r.T to tht: cr*.
uvaai.ixkrHANr. st.a aaaoa PAL.irK ao ai
AND IUJ4i Al'RANT, FAIT. B.\t KR*!4 AND L.SVY,
OIV_l'IA> 1USK A.M? TIIE BEa,T BEACU FOB
BATIIlXa.
QUICKEST AND BEST.
aaaaa- 40 ClS.
AT El EVATKD 8TATIONS A.f D RK.KI '-HaXD BOT.
AT WU1TKI.AI?-ST. THE DItt_4*T NK'A VOrUC
rol'te raxocBBBBa aao_aiai iu nra aaioaaaa
BKAC.I aaVaii AND rtACK TKA.-K AKD 4.-AF1*A
aiaiaiai otBowtWktm
CONEY ISLAND. ""
1!1 Mnits Conneft-1-2 Uourlj.
THE SEA BEACH
FROM rOQC WUITKHA-L-ST. QCI..T_->T,
SAFK-aT. -.lIj-.Ari.-al. BtSr.
EXtTUIlSIOB
I f
?:i).
a ?
i ? t
i'. i.
TICKETS,
40C.
TICKICTS --_--?-_ KI.KVATEU sf.l I I J.VS.
BIlli.HTON BEACII ItACES, E_Ein.tNT.
BACKnailor-U OLYMI'IA> SKATI.NO RIN.Z.
( ONEA IM. _M>
t.ngilt.i BY TMR
SEA BEACH.
EXCIRNION TII KET-. 00 11RRI _. Fnr Mlent .'1*L
rvtla.1 ?U.e>n._ .tml at M bllouall ?t. , J-.very i*-.'. t.,uaoc*.
wltb he. l-t_a_l.ti.iii... 12 nni.nie* froui Baj, Itidg. _
ryilV. ONLY ALL KA1L IiOUTK ~
TO THOUSAND ISLANDS
UTICA ANB KLACK RIVKB RAlLItO.VD.
F.vnri le Rouic for FMbiooabi.. I'leM'ir* Trav?.
20 MILEM SBORTER! 1"? Hi iCR-SQCI' KLSTBOITB
1 ? T.AYTON AKD ALKXaNORIA BAY.
A V8-88 OAY 1HAIN-ONLY RLRTRR llOL'itS FUOM
M.w.YOUK.
5 kXffRVR. TRAXV8 i
Leav* r.rjii.l ('enti.l Lk-|?ot:
lOiiJOa. ul?Arrtve* Clavtan _8t p. m, Alexanrtrla Bay
1>. li. p. ia. \\*loituw. ___h_> p. m., ORdocabur.
I.i.Ji' p. in.
A ;i0 p. B).-I'rawiu? iiiH.tr ('in to Albany, Kieeyin. ear.
Ait.ai.v 10 tlivton. I'-iiT.' Vl'-anv 7 I.V p. ui.,
?rrlve Ctaytou . .4 i a. ml. i-tianectiof wlili lt. A
U Na _ ii- j.-Mta* *li riio.iH.-tnd lalau ta aud
11*111.1*. ainrlu. M ntieol o:3o p. ai aaa*.
0 00 P. m - .-li epin. CaratO.U*** *nd I'tle. to Cl.trto U.
..)*?>' .-'" ' 1-' " ? ai.. i-t.iieeei wii.i Mm
tr.-jl-li*::.*! Inariuz Ciayton tkl_l. tn.
ti.iS p. ni. Me.-i.iu_i i ar* _."?_..\ ..rk to llayun arrlr.
Cluyton 11 .'. ni Al.-i_iud.-UR.-iy l0.IS.a___,
\. mr.ti.ivn ?*..?. bi.. Of4an.h.rv 10_8 _ "i.
11:1 i p. m.~S!_M.i:i'< t'ara to Albauv. Oiaif'e.-'ta .m Car.
Ai'.any >o .'liittmi P*?t I.lnal<_,v*? AlS.iny
h:-J4a _. (MT.I xi.MiS *. rn.. Illrhfle'd 1 -Oj
.01.1 leave* 1 Va ll.it._i m . arrlvm (Tayt ?J
8:35 p. n... AleianJrLi 1.0* 4 M P- "? . .'.t.*.
lotrn -J...l_iD. B).. Oatletiibtt nc 4:_M .. m.
All train* rau a'..nl fmiii Uilca lo Cl.ytoo. Iaa*t i.y pi****.
*er??t *ie?U'boitl iloc*: .0 t...ii?.?>'*. hl-waiboala ...au-o.
witb .ttl irulna anit t.iu tt. botol ii.-.ta al 1 boiinand lalaad
Far* Ki.u.el lalatd l'ark. A. la-.lrta Xay aud all Islaul
reaurt* 'lh_ ouly line rnniiin. laal Iralt.a with..nt ??o4,?.
Ani.lv at tt. Y. I*. aml II. It. ILlLOOc* lll r.'..i..l .. v. Now.
Y.rk lor tbe Hlu__tl._ book. R?nte? and lt-rea f. r su*?i???
T..ur?: l?a? iwurea. trith ront.-a. rnt?a inup*. It.t of lioteia, *<j.,
_??? Il_t__r(*.-.- .'li??< ??> l Iroia ir-l.l.-tK*
*K aTn Il'.KN--:. THEO BUTTERPIBLD,
*? oou-isupt '?? 1'. A- 1 'i.i _ -N. V.
LONC BKACH.
LONG MbURB RAILR'Wa
I eave _ tth-at- F.ool River. ?: 10. 7:11. '.iii, lOiU _ lUi 11 !_.
1:4 ft 3:44.4:45, S.45. U:4 . XAi p. W.
?l}flI>A THON I.Y-.0. J.li, IO:*)*. ?.; 1:13. ifctflj-li.
8:46, 4.-41%. 7:(*>. 810 p. ?.
\gm traia froiu Lon; 80008 10:13 . ra.
NEWBURG asuWEST POINT^
Grand dady evrtiraion 11 z.-ept _ uadaya.
br Uie l_.t 'Hl ?i< -*u)it Day l.ln. *?._? rut. t,
ALI.ANY aod C VIBMAKO.
Fron. lullonat . hr.'Oklyu C.y Aonex), at. *< v _l
Veatry-ak Pior, N.w-Yotk. ?l.JMOi. _
VtMl 2-id- __. Hor. N.w-YiHk. ??....... ?. -ak
Kztuielou .ta wdl havo Uue* hour* at W?_** I _Ma?.w 4%
Lauraftl NewlKii*. _ _____
iu.t_uii.__j. ro?__i Hrw-Varh, b:i<i, Utooklyr. ?_*?.-.

xml | txt