OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 20, 1885, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1885-10-20/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

~~~ KKAL KSTATE.
Nbw-York. Mouday. 0?t 19. 1*<"V
m agaawaaj ?i- ??" ^", ot ??? E'c*?"e 'uJ Auc,,,m
a^iuitv-ui- ^ of ajjcnoim,
fi.ll.amd i. ncnirti ,t- ro.
.MaaaEwd90i.nt.806 .. o o,-v,.ve, aa*?a ^^
.w^^bSa.aVWraaa?n?te Proapactare. 8
8",,i ". ?-'??' VetimerviA . -.. . , . "' ": .,.
,m'. .....:::::: iin
i)ou< MraUeeBe. ??*'
;,r: - ? ?;;?K1,,,;r::.:v...:..: E$
i'inl'n'i Jam-a McKarland.... 166
I* ?,., ?,.?? ...ai.r.av.-. ?-?..* |J|W
'??.;"','.' ',,' V:1 i-l.l. 86'i'HaVW " K...-U . . 8.4-..I
***?< ,il. ii:\.n-ii.i:.?X.Y.dTY.
r< . . ... ,,
. iMkai PJeraapaadwac-ffWllP .
11: ' J;":-"' rtwol i,,.iMi.'i: m;"V.'.xh;o.5.
?6,r ,1, R ' ' a-a.-Jf. Alpl. '..a- I' K BCk
'Tiv76f.wo, -ia.,.,,.!,.... Fanmad. ;
' 1 . ,, ',V.ia':,,i(rl-!-!n.-:'e7<;x:.H.
" ?? ' KaXT^/StlSi. 1"
. . ^^1. Ja.in. '
Mtl-- ' " " ',. . .| oiler
,:'s. BMv.'.rabi-C
-. .B!?,-i.-KV.-..-M ???;??;;
BfftaVI .oa. ; .
14 '?
15.000
IV : " , \ i tn I n:!..:i nve.1
-
. ,aioo.?i W W Jobn
M"1.-. orat i Uuacan . 121.800
ire. J......... A T...,
1*?' , ' u...ii ? . i il a.' itber ? ?
toJolii- "J*;'-; ,,,? ,,0 |.oo.Hi laabella
iohBT
: i-in , ii t ? aml anoibor
1 * .7 !'??:. I ni! :i I
,fl, lu.ri.iK i.i Aahbel I'PII h 111.081
.,?,,-liio, a,...?i,-i' J^n,08]
gfffft,,* Btt'eol iittire'. ?i --? baaia to .
uaS ?,7.iti,.Ht:4:;.7x:ii..x4,;'M.M. '
Baaiamaaa.
t',uonKC-5 propcrtrj tor Culc n i& to fcel
'"WELLES BUILDING,
18 BBOADWAT,
OFFICES TO LET,
SINGLE OR EN SUITE,
jn itu nu--:i'c n: raam <>f real
I . , , > aa aalea wafiat,
M. M.'VAIL,
nOHTII PLOOB oi ?a\n? iii ii.imm;.
t5T!Lli].Mi>. SfORESj.OF I'JSandOFFICES
ll m Uda ricmlty. aoaie rerr .i,-r.,:.:?-. to irt.
* w lii'iAM' * WUITIMi. 6 Ueeiman.at
mni I i; 1'.?Wl,.-!.-1 .iiililin.;.'*. 237 VYater, 23 1
1 i -..-?---; *' . , ,
Bi l.A.M. a w i.rr.Mi : Bei
\)]A I. S( !?<? iiii.l liaaenu ut it 24 to 3-1
\,.? i ? aml '? i-at al I \u -'
lili.AM) .V WHITINO, ?"? Iii- kn: .
1
Citg JJropcrtn t.-r Bttle.
^BEDFORD PARK,
i.v THE dl V .'.'?" WEW -YOBK.
Vi'lm fr -a '. . ' ?
Biiaiu ni v ?l; Iwenty alteanj old .ip
llii&Jitll I.-- ? ?' ' I KKNbALL.
i.' a Iwa.t. II,
(Titn properfti Ko Cet.
1~mTeGANTLY antl rotnTilettlv fintrialic.l l
J ai?r'- ? l.iiiKji-i'ii.i l."n-e . t :.4.!,--i . i" ! i'i (ii Li \
ALd Part iiv.a Api tl 1" . . ? ,
HCOn Ii"i"' I AS, 808
P" WRNISHED HOUSES miiKM'l.r?
BMotaa oi rear.61"'1. - - '"'' w,n,l
awHoKL 8. -I i i.a i. U.'.V I,:.-.'-. iii adaay.
I EXlSOTOX-AVE., 24.r>, obove 34th
1A TO I.i I. I'lluni.'.': d ftw
maWeorvl - .-iitair piiiu.ii. l- I. aly palatedaadpa
An>ly ol inim ?,--, !? ;a?, t.. .l a m
5 4 W1.--1 :;r. I U-SI'.?('..'. i.!rt."lVr:niil I.:.t:.l
I -4 auntljr fnmlihafl Be i laon, uear itb-av
Iew66th>d
itcokhn |3rapertn /jc ljalc aii lia tet
To LETOB POR BALE.?Houm% h aniilully
li?alnl. n :i- PrBBM I ' t.avnu-nt u:i:
au'.-co. ai lirl, ? b ;:
or.. i an '. Md] fot iui :.,o u:. .aoupati >u K< nt, |.-ai.
I*ire. *i.:.;iu. Teraiaaaar. Ap;. y t.,
/,. 1! liAVKNl-- i-.l.J i ouii-hI . BroaJ
A
^I'.ciion 5.i!c3 ot Btal Cstitc
?L,ii<iNs\Li:oiiMi'i:??vi:!>ri;nri.i:jY
;.,, Ba . atoree at a suoriili-e,
loi at- ?: ln Ibl n- v ln arl . f Hii'.'
JCBBI tl.' TOWL Iii,: i.i 01 -i , - . a, bOOl*
lournuiiiiti-e- aali. ir,.:,. i.-.-:;;, -t. u. j.ot.
f.r>at cbanre toown n liome already l.iil't.
Attend thla auctlon and aol yirtir own imcel
,N' ?.,v mr.a bank ao aale li- I I w l* ti a ...-'
t j.-et J I:e. : e...? I p . I ? ail ll. I iOB.
"\":.:.i .i.i. Lota turowii iu r. ?->--, i ,, -t
t.real . leanni-- "a e ol t<. ? ut?-? - propi ity
I-i -I i-: ai- pi --? --ii i "' -"ii.i- i a ain-' Bar : n?xt.
i.t. ?^ :u: izK eeeaaatlea aecrue to tbe parchaaeri
IVCTIOB SAI.i: IT PLCSHINO, TUEM AT, OCT. 30,
comni' in -iiv at i oil " k B. tu.
Mai a an'l fn-e aaaaea bj u ' I. aalag
BIT. H< "IK> Iti.AI. I -I A I li '.Fl'lCK.
ii Cbambera-at., Ncw-YeTk. _
IAMI> BLEEC?ER, AUCT10NEEB.
tt _ ?
Viti ir.1.1 l/?TON 73D-ST.. Nl VTTnMM-1-W..U'l.
A-j. Bi.i;r (?'?. i.i: A'HO.N will aefl on TCESUAY <"!<
ln -" ; .. . .-,- Ri , ! atart. I l - gl S ? Llb? r;-.--t. .,
hii I ^t i. -, ,tj a.e.? t.- '-J.i..ai , ''Vi i" lentaweal cornct
. i,p] ci- i t'e- , 1 ra.,1 n ildei
Mr. Tiflm-v. T.d-at.. laloofeta n do aod oue of the entri
. al.ark Mapa at llie. ok> r ... 7C .Va-aao?l
I 0U1S ME31ER, Aii.-tK.ii.-.-i.
E\E( I'TOK'.-a -AI.K,
aVexaai al BDWABO T. at"NT. BaiiiBlm of the i
( | ! Il'-MA- liiN i a*.
40a . lli.I.'I. AM. ll -I:-. M'.I.I LOT6
LOCATEO OS
r.rt.iu.. M aad cth aeeaaea, 4M3>, 40th, 47th, 48th, 68th,
f> th,' ,! .??i-i, ' i- .',:i'i aad f.-ii- -ti ,?!-.
EBTBE EIOH1H WABD. TB THI mvuF BBOOI
LV.N, WH.' BB OI.I. Al IliM. AI'CTIUN
OB THI K-n v i ' ? " aa -'-'. 1886,
.\t 18 <r. leeb ae o, ?i iho
RtAI. K-TATi: KM IIAXI.K A M> ACCTIOS BOOH,
68 U ', l.i'i.-ity--; . Bew.l erh I Itr
OByareaai ".n HuarCAUl ai Bb? mbi.6 bt6yaan
AsbmbI t .. pi p.rty ia bad i i , .
ti" i i? ?? :-".t iM'hiu-ball.ai aiol !,-. iroukira < l>.
r vl (?!-. fi?iu ibe Undic- iiuu fura tba 1 ul'. n aad Ilamlltou
l>r-i ..
pa. lornia arel p HIcuUih apply to tho eat ,|,
7. Moutairii -t :-i-il.,i il, . imerol w.it,: avi
lartyamtl -u Brooklyn.oi i D IK1EB <t BYKMAN.
BUornera. Brwiklrn; and at tlie uilu . ,.!
lt* BaaUeaeer, 8 m,, at, New-Yora i ity.
Connlrr, Otoper.n for Salc anb do ln.
POII BALE.-Uaaaea-Kichi nnii Hill. on
S l.'-ii--I-I.:..-. ,.,.li,,ii'l. 1-. b.it, ,u,.? Ti,m r..n,.r- Polul
? ? - ' ?? .... .
6?*Uin*a , , . ? --o. eerctka. Phia Ba: uiaoe .-,
! ' " ? ' ? r - Itia v .i ,, ..,.,,,;,. Ilkl,.
- i.n.-e ....ul au,i oruamtuUl irt,
Uu-.-u mi, aad .-'ilui'f h'.ua ? n ,v, , .u,,,,,.,,.,! ??,, ,,
>! "? il'H'-V HKIaltrl, i'l.ll,'HiM,Nt? Viill I
1.1.K i.u jini i,.: liiii
HI'DSI 'N K1VER.-Funii?hfd boBaa;atablr ?
??!:?' ri'un a aalevt aetrttborbood; elevatad aiti loi
Baama.li raretliABue S WBIUHI'. I'oaabteepaie. N.v
Bbkins ii'\\ n.? io t.'iit tm- the uim.
Hi jeagcr, a funn.ah-<l betuu altb -tHiiio. oa Houih-al
*aarn, M'Ulu-. 1' U. Boa 1.3.3 Xow-Vurtt,
()K.\N..i;. n. J.?.Monntain Btattoaj aale
... :' - ro-'i.a iiol'-m la.proreinente, drain
? 1<*-P*u, muuediateao ivi.,
._1.1 A.SM ll M I I I.IA.MS.
_ l oara and U.ioms.
East Sidc.
P2J5JJJ5P n0om for a^ntlak?ei at 22
I/,!!'','- S,NNV IIOOMS,aniti.bleforrtfined
?t*I-b,l:i.'',',i:? -',"*'' o*li...r.ler. AddreeaB.Sw.Ti1b.
" l PWWB !..,.ii . )
(JO. 260 ITH-AYK.-V.-rv rlioi.c miiUi ol
aa^-eu; ."','1 ".'^ Pira-al* Uble a.nltarr ananrf-nn Ma.
i VV' \' ! ' S B*u^60Bie RtlBBV rOOma, tio:itl\
i?4hi.".f! r.*1'* t?? ??*?. i-oinaio! ittiiilemi-u and Wivi*
MtI; ' ? ? *?"' -"" l'"!i W ?>? ?ouaokj p:U:ca .
,l". a ... i . ,. latbaU, <or. lrvine f ?,,
5. L*?4 -g EABT 46TH-ST.. arljoiBing
..l wii.a.a,.r ll,,i,i iimula, u -ir luiuu.he.1 rooiua
5Ifii:AVK-:;i'7'-K!?'r:-i:.t v hro&hftd parioi
?'kfriJ.u.i)"' ??*Qui Uocr ? w:taor withcu. pilvate tabie.
J3 te2 '^''ll-ST.-Wdl-.i.i.-Mai,..] IIM);?s
^_i?l_wllL l.? r i . r. '?
!iS 2 A>i ^TH-ST.-8etMmd acrd Ihirri
roaBiMt.u T* T '' l'r ''? "' ro .-. lireaklamtreiiulrod.
pT -f?1 ,u*a ta autte ei aingly.
oOJi:VIN,:-1M-A('t: l-!' r-'HBily farni
BBBUi b?. *r* ""^ "l,^,le rw'I,'? aul wJ "?;u" iaier aad hath;
]38 M i I''M '*-Av' ? - Harrdaaama rwm\~,!
^^ ^ wirh pnvate Uatli aud attendaoca Illrate tal.le
13^ JtAP180N.AVE.-P?raot nml 6BCaaaai
aaal wh/T** WUl V**? tatl* ?** ?"*ndaace . anraie
lioatb cnb llootno.
East Side
||l HAD180N-AVE. ? Bflperior bonrrl ;
I -|-4 aa***** 8""r *n anllo, otner a.iitea and Mnjj'.e
|. Brats laa* a e anaaodatlona
1*r* a KA^T 85TH-9T.?Klcirant. nntitiy roni
t?\f Inrtablr furniidi* I room. b. at ?,!. private b**BB*l
: t.iriniiii fuk.ily, togrutli-aieii. refer.-ui?.-?, $. , Inrikfaatif
aaaar**, _
West Side.
ELEGANTLY taraiahed prirak lionse,
Murrai HM. near f>tb-*Te.~Tr?B?lcnt 01 1 ? rmaneni ae
?otemodationa i pri?**# tain* if deaire*, .. ?
j.Vl.ULl i DlltEUTOBY,7| W at ....th h.._
I?At 132 Waal 23d-at.?Gardner'a?ara iwjr
. urtered daeiraM* roeaa* ? ei lecailona, prtval* tablea,
when dTeaire*. _
J,) WEST IGT H-ST.?Rpaotiful larae room?,
??r* handaomel) fn TiUh.-d, enanite; |.rl\..t< tabl. [fdealred.
Jr WEST loTII-ST. Handsoiuelj Curuiahed
I i. ?:. v. ith board , rcf. reni. -
I QrUTJI-ST., 8 UI.S I".? Ml. ornutl) futni,ii("ti
???" rooma apeila'tyBneparlornndbi rnnnina
wate. latii. , t' : t.'.t.< l r..-;.uii-.-> i i.-.i :.. t aidtable lor
bustneaapuip ea furniture new andrelret oarprta
: ?y i''-"-v|" n VVE8T.?Eleiraiitlr rumiBhcd
? VI ; pitrale batb, wltb or withoot prlral* ta
i ?., ' _
?>?; WEST SoTH.?SaaBV, roPiforl ilil fur
? 9'f niahi-i r..(*m: dri-aslng-rooni, batb; Clnglo room,841
refireneea
*H\ WEST 20 rH-ST.?Ploasanl roonis, niceiy
? J.' lurolahedi exeellenl tablei Bratxlaaa 1". tlon i
1. ;i-.i.: ? . pl n??? . : a qulel bol I
lOD-ST.. WEST. L'.'J.-H. i:.i... .
? 5?r htl-i Iroomaon leooadfloer. aa boBi . aiugle gentle
?? t boo k. *i ln*
( ITH-ST., l.r>0 WEST.?Hatxlaomo rooma
^1-1 on th.rd floor lor two gcnl .... oi geutleman and
i i i ????:. n ncea
I/.TH-ST.. -'I W ES I'.? I .:ir ?-???? '.:.!liti-t..iv
"411 finnt r.'otn wltb board . illn* on ,
?
<r I H-8T., No. 33 Wi'Bt.- !'i ?n1 Soa'ri
-1 e1. , na nn Lblnl floor, prlrate i atb . nl.n? . n fonrih
ti. or; v, uii board. Mra A. U. UaiL
IU WEST 'jo'l'H-s I .-S-,,.1,.1 aud tliird Uoor
<~lCi rooaM, ?itii board
|lj WEST 20T11 ST. SiBttlo aud double
-?(* rooma. wBhboard refereaeea,
".) WEST 17TH-ST.?With l.1. con
? /?? iheiiii- room*i
CrrTH-ST., 407 WEST.?Firal clasa room*,
? / a en aulu oi ilni lyi n ii'i ui aII io .
Brooklyn.
rpo i;i.vT.?t-.ii sti-i.tiil Btory furnished
A l ? n>? w.tbonl board; relen
i .' - ?? i
fioot IDan th.
W ANT1.I>.- A Nfconrl floor, BBfiimialipd, in
il famliy of etwceo
i_iii aud .'.uiliali
". \ , 7\ 1 ..'??:
Banken in} urjierj.
IAWSOX. DOUGLAS & <<>..
1 BANKI li- AND ItltOI
ill i \( HAMil. I'I M . N i H "i
14 BXI'IIA '? PLAC1 n
P. W. GALLAUDET & CO.,
BAAMBaatSJ,
C0.1IMEBC1AI. PAl'LH. BV0?B\4 AND BONDA
TJNITEK HA.NK 111' 11.1*1 Bl >.
tTAT.l,HT. lORSBH BltOADW'AY.
M*mt.er BL Y.Vtoei" FjcnhacTB. BBW-TOBUk.
C L. SIM1TS0 .. nnkor nnd ! . .1
ij? i
? i. ? i
i i.
, pert i ? - ii.l- .tiate : I
?
Dn^cnia' XoIiccg.
.i i ? \ i. *
K ' ' I '. v
B\I\II'*K\!? N ?. ill'.-II..- i.-'i'-i .-..
j t ,'
sepli i ' r, Mti |
? ?
- 1 i '. '. i ?
.-. r \< : ?. M, ? /
i.\Y. NKW Y.
QL'ARTERLY IN i ! ? . i> Xov.l
M-.. i -,... ?
-?,. ni 1 al niaiurit.i t ? ? .1 ...???;????.. . ?? :? ?
... 1 ... b .-...-'
. . ...I
0F.0.8.JONKS. Ti( .'? 1.
Jllltltlflil!.
$600,OOOa
MORGAbTS L0UI3IANA ANO TEXAS
RA1LR0AD AND STEAMSHiP CO.
First Mortgage Six Per Ct. Gold Ecnds.
Ul i: laTBB.
laaarea* 1'niabie r**aal?auMaBaflyt Jaaawrj nndJuii.
Tl.' .::.:..'? e .?1 ?3"r fnr ?ale tli>- Bb
laa tin rtfbl 10 adra ; ?? iiboni
n.it...-.
1 hi?.( )>..:i.ia Hr-nirt ef a total banae el l l I
...,,. ,,t * :?.-,??., .??! r lle, by Bm 8JOH lAX'H LOI 1
1ABA aadTBZAB RAll li .AD kBU -Tl , M-Ilir . "I
r.v.NY iirdM-m <?,: bj aBratl mortgegi U. 1,1 rt-.t
and aBB**a*aaae*a 184 _ 1 ? ? wi ?.. hlaraaa l
\ t, ,\ \..i<- La
I). c,.:i'(;r part nf tii, 1 1 I ? . .1. M -.
Verni parl "f tt." Baaia
.1111:1 of ih" B*nt Paerl 1 ?? 8vaai I " Ra it*
ti...c.iitnici.t iiii.it Xew *rl**n '.' s 11 1-.
nt wiueb .? li.ir.nl f"t niiiet.. liiin- yaar* Ut Uv tt.iutherri
Padflei ompaar,
i... i.:,:v i.ii.i.ii d'-dt of t <? comp ? \. 11 addtUen te tb.
imetoinc. la jj.^.'.i.ni." BBcaret i*v r.t:.n arafiMly "i 11/
eMBpaaqr iBaBa*rBal ?t.*.k 1*| .,OO0,uoa
iM.roT
(.r(?A. ^ (t i .. ? 1. B -
IHH8. 84480,828 81.290,778 84
:--.t. 4.11'i, 188 1.8*8.71 I ;
8,821.4 ll', 188
Aad t*rtb* Bral aarracinaaitba of 1883 Oroaa i
,,, t Bl>18,54(l Propoftlunate IntetMt* tax**, *< . * :?>?.<>a.,>
ra* b*aa* are Bl ,8* ?a*B, wBB eeupoaa p-yabli la
, do* ri-" Tbey cai . :. aa 1
.t ii,. Bi ??. ork HloekBi.
J. D. PROBST & CO..
12 I \i IIA7. '? I- 1 i A 1;.
DENVER AND RIO GRANDE WESTERN
RAILWAY BGNDKOLDEfS
11.. lK.i.u r?of a maiii itTnf Ih* tlrai Bortraan Rendiof
ih* ii.i.v.r :,n 1 11,1, ' raad* H/eai*rn Ualiwaj ( .,m;.a ,?
bartna aaraed ih* bIhboI tmu 1 - -?> bm the anju*l
? ni ? t tiii.it- 1 Rtid iiM.,riinii-i.t of, ,...|., 11 for ii:u:ii.,l pro
t., tlon ti... 1 Ihu i'?? im 1 !??. 1 ?. ? Bt* uv*
1 ... ni,. ,|. 1 ?:, ? nol ...-,? 1 , call on 1 .en ? 11 Merei
?, %.. .1 Saaaa at., tn. ? "t. ik I
(.ii?- t:.i aealirnui.-ui .it and 10 deiioaii ih*ir asoei.a ? ,1
'.!!:, 1,1 1" III a'lll I III wlll. , ? I.l.t.ll .',,
by wbl ? : t ? ? ii. i,< r, :.rti hri .?.,.. . \, 1, ,;. .
1..1 ? t i-i. -,..; 111 in 1 ..t. 1 as soou aa tl.a laliei 1 11 napu
pated \\ M. J. IA1..111 ii. Preaiueut.
.\.? York, ". t T . i
lill. IIONDliOl.DbBx'( o\i ,ihti:i. 1 01: Ilil. BB.
Oltl.Wl/. \TION Ol Tiir. IHAUilt AMI ItlO
l.ltwm. lt ili.Wil COBJFABYi
Iaat ordaairr wilh Bf Bb* ef B*ttt*fnearl tiKn,...l np,,:,
?itb 11.i-1 i.ni.ini:. .? nT botdcr* of Car Troai ( . u.ti. ?i, ? :.., 1
Um ii.n iit.rat .nn nt tb*plan ei reoraaaD.ation, ol wbhsl
iii.tin- v iii b*ifiv.-n tbsUraa wBbIb wbleb tbe ba_*dba*l*era,
1 .,1 '1 1 ..-? . . :. ? :? B* BdKI e .:.?. A la ?! 11. I. :.??? r
, Ll Dfl* flallWB] ( i.l:.,i 11 " p tti *. t.. |bl
al 11.1- re* ni i.t Bal il laa 1 - WILl, i.\
i'i 111. i'i.' K .ii-.i.it 1, 1*WJ. Altei tbal 8at? -.. ai Bea ?
oaly i>* raerBra* up .n Barata**a* Baad ani aaaaaac
tllPriillia.Ilt,-.
B( w-Tata, ' ?! baber, 18,1888.
BBBBOB raPFBXL, (hiiinnan.
Tlll.ODOItl l.ltill.i;
.ivo. LOWBBB Wl.l.^ii,
A. BJ \lt< I -
aa. T. BTIaVaOB,
_BBOROABIZATIOB POBIWITI'BB
TODKMT.lt \M) RIO QBABDB WBtfTMMX Ittll.
ItOAD BOMIHOI.DKK-.
laaaBBUBBBBBsa wBa ifea r**7~**ai ..1 ti" holdera ..f aome
.,!!'.? | ,. ., ? : BUI
Kallwai . 1. n|.."tn. BaaBB) OKOHUI OOPI' LL .n.iis
LOWHEB WKLelU. I III.11I.1.I1I..1.I l.M.w.IUTI.LIAB
'iK'K bar* .-.,,, . ,,t,,i 1 , aol a-11 1.1*: ..-iiii. -nt..ii 1 naniillaw ol
th* affmr* of ih t . .ui :>?;.> . plaaia iil? i.. n.'j.i. .,.,., ,1
tr.r ,lie >'|tntal,|, -ili..?.....-?,I o* .,11 InritrM"*.. aml ll wf
Mllilli:|.|. I ll. I',,- .-,- llily Ie, ,1,1 ..,,:... .illv :, ,|..l,- ., .
in.- lii it it wRI be iirBBBaul t'.trivr thr iiendi .,i*.t? aact In
u-i.-fct ? ii.e ii. 1.111 uk- ?i.i waimui, ,imi u* laka Uu
onl ol th* ii-n.vi '? nauda witbont 6
7New-\ urV, UB*BB*S 17, 1884,
lou.VKl. iniiK.tv *. < o.
??l MTI.ANM rill.l.l'-A ro,
<;il.M4V >ON A I O
1 *-i itvM-ni, Viut.iM* aatiOBouuu RaJUaoaai: 1
110 Wlll.At.WlT. NfcH 11.I1K, Oct 8. l*H6. I
rl\ll'. Boaual moetiDR (.1 the Btocklioldtira nnd
8 TidiBc bondboidera of tb? l.u.t'i. .1....... 1 VircliiUand
(.. ?.*;:?( ein.atrv ti,i 1I? - i-l*-. i|.,i. ,,l,|n <-,,,, _,_,. I tlu- ii.hi.
a. tiun ..f oiliii m proi riaio bualne**, wlll be hel.l at tl.lle..
oilli.- companr lu Knoxrille, J .nn.. .rn Medneadar. Noveui
b*i 11, laal
I tu_.aj*r bi?ok*cl(J?* (icU)ber 10 atifi 1. uixjh Nuvetiih.-. 1-'.
lOfli.
_L. M wuti A.v, -,. telarr.
BtaarHU ?m. Mucii-in II Ii i , ,
_ 11'" I": '..wai. iv ?* Ocl ???. iHHi. 1
rrilF. ANNUAL Mhi-HNi; ,.f the stock
* liohlera nf tbe Mi*rphia au4 I'liatU-.tm Ballroadl .no
l*tiy. toi Ihe eieetloB ..t iliriv 1.1.- amt th* Uanaaetlnn ul irtbor
*pproprut? baataena, wm nr h*W *? ii:>. ofl 1 aol th* < ompaay
in lliitiiHVille. A*.. on I Bui nl g . Buveoih** ..'. I8M.
1 (H??far boolL* elo*e U**ub*j 111*1.0 rawne* Siivi nnVi 18,
i -. Il BL aiUWA.N, iHtciaUt).
linamial
80UTHERN PACIFICRTrTCO.
KOTK'E OV IlKIIEWTION
All peraoo* rioldlliC any of the lt.>tiri? of -mf! eri P?c!rle
RaIIroad i ompany ire bereby netlii.-.l tbat t.u i ? i > aoa 1 s t'.e
baadiof tbe uadi-ntgned I'm-iea nader the Mortaare br
wbich thepaymento aatdBaaaabi -.- ui.-.i, i'. - ? u- efONB
IIIMIll li WOfrlAIflJ I'MI.I.NK-a. *?l'l. v> iileli. llll'l'T
the t. tm. ,,| .:i|.i M:.rtra-o. I* appMoal.le tn tto-r-iloi?|'ll?n
or nuiciaa- of aald Boada. aad thal tha itiKt.-r^.ar'ied will ie
reln t-.-niMi proaoaala at the taart uflee nl a?-ii i-ompany,
eorner f nirtbaml rewaecB.t ata. -nn Prancaeo, for the ?nr
- lid BoBda i.lil:! tlie 1 \ l.\i Y M'-.il 'I.i "f
IMTUBKH, !*-"-. ut ?!..'?'. tlrie propoaall Wtil Irf" np.-nod
and aiicii Boada aa are ogered ai the toweel t.rico ?H1I.' ra.
? oi !.,, . m ,i i" the atnonal f .r '-.ml
ITnpoeala ion rndaned 'Pmpoa.n for 8am adi r of PBal
Uortgag. Boada -M.utii-rii I'aeiin Bailxoad i oroBaar."
i. i LANHIKO.
? -
TO INVESTCRS.
PIlB r- M.l".
(DI.I.MMa, IIIKKIM; I U.I.I.. AM) Ti'l.lPO
|{All.WAY CO.
S l'Kit it:\T < oN?(ii.ii?\Ti:i? BarH.ft.U4lI
HO\l)->.
IKTEBE8T I'WAIU.l. BtABl'B A\I> BXPTKatBEB
THE NET EABXIM08 OF IMIa BOAD, AB OPP
riAi.l v I-' i-ni; i i !'. \i:i: I..\ii..i.i . IH EXCJC86 Of
1 in: I.N i i i:i a I ls- I la i? i m :? i i ,.i.
?: ?? itlon.
FOST, lflARTIIf A- CO.,
? i -1._
wantfa
Tlll ItMIBOAP I'Ql II'MKNT m
:.i \ l fi.i M. WITIII.N llll M \ i a-IX ntOitTHS.
lAISTIN .'. ' " ,
? BI i.
Siioaitotif i.U;inu,6--iTii!a:c3.
TtfALE AND I EMALE HELP
1 ..i: pROTEi i'1'- nox
H. i : i i i? i iraidrut. I & V.. I imrer.
w. ii. i j . ssi K, h in,.-.". ; 'i. a. ;. i ,.i. (.(.. aii
' i:, r, 1,317 Broadwav, aad lofl Weai
1 ,,,1 iv, i : ' -' I ? ?: I ??? J '?:.'
ni uyi . j ANl . ., , n ,( ,,.?,?, ,. (
, ireaU.
? : ,.'I ?
?
?
I
, . \ x ... - Nn,
?
(II IMISI Iiv lll VI '.
....
I.I1 M-'i
- .. \ . . ....
?
'
? \.
-| -. ?nd W I i'i
ii: -i.
AMEICICAX li '? ' '-.' I'l ? l \N l
i \ i . \ ?.
4 - V11SS I.. V iMI'RI II. ' > . ? > . ' -
. \ ?
ii
< . <??
\i l . \ l :> '\ ' ??-. . itinri vt .1 .
? :
M I
tl l iii - \\ i lil-P KMI'l.o> VII v T i-!
. \ i- \.
t l I EN'I I'.\. i . - ?
. i ,
i ?
-
?
pool . \- mi i:. .\. - Iti
V ? all
-
:
/ VMiK an.l !. M'XPKESS. Ui i ??? ?
? i
/ '0 '.. < I! ' ' tl.>, \N Al I i
v. : ? ,
. ?-?
(" ? >K.?I'rival
? -
(iv -I.-. I ? ?
C'OOK.?iiv a flr?t-H
, I .- 1 \ ,. 11 ! 11 11.. 4 I
(nif.\Sr.tEliMAIlJ ni'l VVAITEE*
a -
? . . '
/ 'li v V1151 li"! tlD. tVc. lij .. !- ?" ' ;.'??:
\ Ua '
?
/ '11 t.MI l liMAID '??. .i i anjr irirl, ?;
" i -
/ ? or W '-Hi B imi liloNl li. Ili a i
a
Cl |v, |ti i ,? tiii' i.-it .-,. X : llll'l i-t.i'. U
. - ?:!, at
ii HlK. II ' v- - i i'i : -ii -i -??'-- . rln
/ < i ii i K. |lv n V').' ir w - i i ? i : ' 11 i - - ? i?- . n v i
/ili \M|'.EU.Vl tli an l w Al I KI.->. Ih ..
\ , | icoui.it) i- ;?? -
ii ? v\ ? ?-,!.:'
/ aj| WM'.l.l.M MD. I'l!-' - I-.-- - ?'
\ ,, ? , ? i ? au
?
Cvi.ii.. I.MM'I.I.-- m HOI Sl VVOliK
t ,. ? ? ? .
k ..i"- i 'in : t , '-I di ii (??> ai , ?. ? iiiiiu
, i| ?? upataira,
/MI.\MlW;i:\!Alli and \\ Ml KESS. Ili ii
" 11
/ ?00K ;n"l VVASlllX-i llj B luiddl. -n.-.d
\ .. .--?...
i. . s v ? IIU.-at.reai
(a. M.i-; w .1 i !;. --.- I'.v two i ?? i an I'i ??
, -
\V, al ,-.-'i .-I . !?? , ,,. l
(v, ,IM\. i.i .-..!' .. ! ""i:i:ni in |>i iv i.i.- liimilv ;
? ? i Baat im k.
(V>()R, eVt*. I'-. i. i'..ii.|..'i<-ii'. (ii-I-.liia- -
J ui,i. i,a>. iu. ii -laiim , - ?? . ea??kin?
tlioi >u I i i ??
,., . ,??,,,:,.'?!. ,. -I i. :?.
? . r ?
('' II ?K M \ll?. I'.i twu l'i"i. .1 ml- ; < '
I ,' a- lll, lu I, i al I
, .ii, i hargi !:. I ', :i ? ?>?
pr.va'.i '
Ci ii i|-;. ;;, ,i 1'roti'KtaiM lli'Bl rook
, , i I, ? ,,!? ,,-i.-.n i ? tbe . 'in,.. > boatelt) n r.
? ii, '?? Iroiu I i-i puu > Id :.' -a
.ii ii i-..i ..ii -.wi ' ii,, ?. : ,.'?'? - I: i.... la ,y.
(1|M?K? I'.V ii li-|..'.'I.il.li-. ri'!:,|,.-l( "I yuillie
,,, i ii.J;, ... i ii; !?? ., ? i v, :? , ?.- aali ., ? and |V
, ,oi laal |.l ?<
i . aaai li U ai v ?? ?
(H)()K. ?Hi il I'l"'' -liUlt .Ml' li" i i ? ti: - -I'l I-.
i famil -i-.i i-"i i all ' i
. ? :,-? I.I -'! be I - '-J iVi.?|4 Ih -I.
Ci.i'ilv. ?i'.\ ii rioi'-'-ui' n -Llii!' ; Hral-claju ;
' i > -i . i ? i
(il)l.lv. \ .'. I'v ii v..li:,.' I i .1. -I i l u-.i'-'ii', :
... i of I , .?.! k and a?i ??! cooki i ly ..i
rountrj ? lotb t
(*O0K. Ii'>l- ln--: unileralBBft.a ili km.la t
, Um ,,,.:..,,. BBd .11 -? rl- : ' hal I ? Bld
du .., .i ?? ?.i >b.ag 11 i
. l?j Weal i il.al I
/ MMiK iiii.l UHA.MHEK.MAIIX I'.v IwTi iv
\ laaa , -ok.
.... ' ,,,... 1.1.,. IU ohje, ll Ul
|., , \ , | i IUUU ?. ? ? . . .-'
PU tMBEHMAID Bnd HEAMHTRES8. ."- '
\j city i. ? . all ai 14 i u i ? I ?
/ MiAMi'.i CMAI! . Ri a yon ?/ irirT i<. An
" ntierwark and plain aowma oan be aeea al ;
a I aii l.,i i..., daj i -. I
/ ?UAMHEK.MAU>. \\ All KESH, aVe, B> ?
\ ,,, ,-.,i. i| i.,.j., tahli ...-i,::hii girlj i, a- rear'e I'oel
, ,|, ,,1 i', i . , - .' I. , . I ml :!..!. !:?-,,i l.l|h--l. . all
I
/ Ml \MIUi;\l \l!>. evo. Bj two resiMM'tiil.U.
\j p, I imi ?.ii.re a ?:,'l
Iheetl aiaruatr. a., e .< leiti ref, n a. ?
, ,, ,| i,o.. ib-ari . i.i-i ia i
/mi \\rr.ruM.\n> i.i'.i WAITHESS.?i?j .1
V^ 10 it. tidj raaapaaeait .leranan glrl will aaetat u, walb
:. ? e .... .1 -,. 1 i? a . 1. rafi ?? 1. - - rr-an I ia! [?la a
.,:,.,. 1.1.1 -l 1 ' . 1 1 ? 1 -. i, . i> ? ra M
pllAMHtRMAlU iiii.l VV M I IIESS, or Nurw
K_J im I V\ 1, I , , . :: 1, , . ? : I
'? -1 . i l,.al lll-l 11,,,. ll- I.I
PHA.MBKE.MAI1>. By 11 ynanp aroman;
\y ii ? n ' Haa prtrate f a ,n. tbrei ., .,i? . ,i. i I. rao.
Baa i.'-i ??:,;,,... 1 an .?. i ?? W il titk g ..
pHAMBEKMAID aad Kums VVaaliiBa;. Bj a
\ , pal ,1 i-i 11 , iiv ura- !,, ai ct? r fi reB(
11. i... Boa ma ruboai i atownOBJoe, 1.8 - Uroadwaf
F'liEE TO EMPLOYERS.-Paniliea in aranl
?I But ' laaa domeellc belp ean lin Ittim Ut. mpp'lel
ul ihe " ia-.i.i, Ai re " Aa'a, y w. ti an ..I fUT ."i.'. .. v...
ii. ai iti'i ai. Broadway careaatsi i
rjOVERNESS.?By :i I r. n. li-^w i-*s l.nl\.
v a laaaklag i leriaaa le baaeb ua 1 taki. an of ablbln a i.>
tb. daj ci I,a h.,ui? A btrcM
M A.. liiiiuiie iimmh i'f, i Dreadway.
IMM'.IIAI. I10U8EWURK.?Bj two ?,1iln
VI luliui land-.!. iSni laat 66th-Bl
(^'i\'l RXESS, eVr. By an rilueatc-fl rnnt.i.'
M gtrl,to iiWf.ar.i.i gaawlag BMMreaaadaakeheraail
giiioialij naola, Uoai r< f'ir.....- Aihtreea
0. *'., Tnbiiue iirau.ii uOca, liJ ilbara.
Cunations CDartteJ?tcmalts.
GEXEIlALHOrSF.WOKK.-IVT a rosportn
ble, atrnr.c. nnat Oennan alrl; good plain cook. waahar
aad sy,o,l Ironer: b**t eltv *ef*reucea.
BVThlN-are- neir IBtU-aJL, flrat n_t. fToe-r-la.
1NEAN;j'S' MT.SE.?l'.v a trroronahlj rom
|?"tfnt T**nnp ~<nnan wBo lorra rhlldn'ti and l? a pood
?einutre**; thrreyenr*'pt-ra-unl ritv referenre*. 188 BMB
VLUiht.
I N EA N T's N rilSE.^liy a yoimjr. pxiipricm-ed
1 Kirn.iii: a*?bj*etlea to tbecoonirr j clty referone*.
.'?"?.(*. y . Tii.ii.i... upiowfl ' iface, i.-ii-. Urua w*cr_
IArNDIM'.ss.-Ci.ior.Ml; flrat-elaaa \ with
A unaurpnuai^l t. riilti*-* airt flratrl.iaa rrferenro. wtahe*
Rentl*ui*u'aaad f.nr.v waabln* bj tba ireek or floaoai bvra*
' 1-lunK ii -"i" a lit-'. ' ?
BAHYE.OOR1.ON, 1 '--s \s >-*t * that.
I AU.NDRE.s8. Bi ,i reapt'ctablo urd tr_8t>
mj wi.iti.T I'r.i'i-Hi.int ajirtaa lanndrea* in apriratefaav
llrioTi-r tiineyeara' i ?- f ? i # ?..-.- from laal emplorei fall al
:i i ...iiii.-iim... i<;.|i.-iti- mi,,,. iieiiie. BoeavrBa anewwrcd.
IAUXDREfJK.- l'.v :i fi"s|i|.ct;it)io womnn;
i flrat ( i* nn |, r-t i-,n all klrolfl or Bne w..*ruiiir;
w.miil uani*i with cbauiLarwork; pixmI referenceai i-nia;
Bmt_lae.ll U.Mth re_
JAUXDKEKS.? |Jj n hn.t-H.is. w>ni?uetent
?i enua lanrdro.a; iuideratau(l*lierhnstnea?ib>roB*1ii~i
tiyoars' aml 'i?s-yeon' beal cttt t.-.,r, ncea, :? ?.". i m-, lii-t
BM m :t ,. th-at., i. |
IACXDKESS.?By n Gerraan airl; flrst
J claaa . beal clty refei eni >.
7.1 itr>, 'iti>;.'.- I.AI."I: BCBEAt', DU"
IMMUM.-s. -iu- ;i I'ompi'tenl woiaan;
A voi . refcrene*a Bo. h Weat llth-st.
I ADY'8 MAID or NiTliSERY G0VEUXES8.
MA _,".v a ?.".. i ;l".,, ? peaka
i ? ,.::.. nt |>. rteetlr, ali n aood
. buiidworker, or a-* unracry ?.v. in,-.,*
i i ^ owl . ? i ,,,..,- ;:?..
(>:,:,11.' t'.i
I ADY'H MAID aml ??!?; \M>Ti:i;ss, or mnid
J ' I .. r and nr. .?.
? ' ? bu. ' from laal m
il :.-..-.
I ADY'S MAID.- EnirilaiTi flret^claHa bair
? t -? i igb \ a pi Ini ? ? Intlo*. .! in'l
. w iorl r.
Ad.lr.M 1..I.V. i : ? . . 1,-?-.-)
?? .1.-.
1 AUXDUESH ;..,.! i I!.\w.i: RM Ull Bi
IJ nn ni i ? t . aal j > ma wirnt in l
...
... ? ; .. ? . I .
,n ' i - i i' .i.,.,... i r baki ry
|_|AIIl or HOUSEKEEl'EK in rlding club,
.* a . i, . r tnllel :., i . . :
bva i!e :., t-i.ii- raii-riiMi.-. <i pi ra .ii. AdiuTeaa o. V.. Trl nue
IJilnWU ?' . i - III MMtW i>.
\j.\li1.- I o wi'it on bb invalid ?r flilcrly
.' 1 '. ,. ,,n ,i , i l refcn bc< '.
i - VVo.l
NTKSE.?Hj a cotj.p tcnl Frenrh Proti'itiml
:
, ii i. t- i ii,
- ;... i r.i. ui, i ,. .? u i.ftli ulwuy.
Nl i;-1. ! ? -., I ; .'ii ii iitirKi' to fuko i-iiro ol
i ? . bly . mpeti ni
11 Ai - ."..al.
vii' i .. ? , widl-re .-!-.i,-.-t.(l.'il
1 1 >,,,-:,... t , ? i M188
- .1
N.-l or I'lIAMl'-EKMAlD.?Growiiij; cliil
k i.Aii'n rn \ .
vn:-!.;.v uovekness m kindi iuaii i -
. > -
?ii ',: 1
? ? ? 1*1 ...i
?
l i ??. .';???.
NTIi . . ?. I'Uilirl
?
?
i
Nl l. i i>V- MAID.?Hy an exiwri
1. f, 1. ?! . " .
VrKSE. I.\ ' I'.-... ? n nifVy
.1 :..ttl
s
.l\...
Vl'ltsE miii IIIA blIBJ KMAID. ''- ? y. im
.MAID. \\ Ali .. --.-l'.v
.<
n|,-...ui i
N| ,; : ; Ihe ln-' ri'f
? ,' ? /
Nri: : i ?? i- ? ? i . ti.-.-it. ii... ,^
...
S. ;.-<. Ily tlif d.iv. mi '? oi mnn h ;
i fau lyi
_\) I .." -- ,-lll ill II BI
M ; .i il ii I all'a rl
'
U'.W i ED. Ih :. rolort d woman rui.iUy
\\- \i l Ul ~ ( ll \MHEKM MO.-l'.y n
?l
Ui:. .. t. -i.",-.;..!. -,'...? .,:., familv
,, ?
i.
W \-iir-- ? l'.v .. i i.-ii ?-?.' ? w .-'ini,
? ' iruui. a, ?r aay klnd ?
.. ? i
\i ? - !: \ . ,\ .. i'.\ .' u. nui i '.- B? in hv
}
?
\\' \-il I Ni ?. I ?. I.?-,- rtalili > > '..'i.'.i w ?
T T ... i * u
..i ..,'. rn*.
?
\V \-!! I \'. Hy a rvHpr-ctable trom n to rlo
?...?? Bll.t* 1
? ,
?? .,:::. ' ' .,
A
Bilnatioitfl (Ufinleb?iHaltM.
A N \Mi Kir \\ I tRMER. '24 VI. tR* Ot
/\ ... i ' . I ?'
, . , ?? .1
-I i ( ! i
,t... k BUd ?.
.ii,- , , r doitii - , ,n i
. ar ii ii plain.a
in-- a i i.> . | - . ?? ? i. .er I.
? ii i-tai, i ...... il ? ? 1.
v. A KBI N M . Bei - '.. '?? Bova, N Y.
SYBOD'1] u i i in. :i.i I.i I.t im di-ii iim
t ?! cau funii- ..t ii fer. n. ea
IIAItlll li: N. '.
\r 1 l.\ I 'AN I Iti i .-iii il. ii' j iiiiic iiiiii'.
I.. ....... '
? 1,28 ?
lll ....
p<)A<'H.M \N .iii-l GROOM, By flioroti
\ , mg ma ande il ndi
.
-...,. :,,.. , liill Iii. I r,Mlll.,
I (lloa .
(i< .... i!\| \N. A p-Ml.-iiiiin !i-;..i in-' i?t hii.
i 1 II llU.li !.,- Il?.h'nai, . aiug ? *
l. -| ? ? i:l. il llll ,11 .il-. .e llvo. atllel
. ??[ .. ? ' -
ii...t.-tu- ilj uudera.a tea f i nr horai a .- u iaa< -
l, ,ni,-. ilamttiicnltir, aillalav. aml am
i,.iii.,c. mi.ii-, .- iot- ? ... ili; aaefali icm... noueral ,
, , . . 1001 "llue
CVIACHMAN. Bi ;i Iborotiirhly roninrt.'nt
J -my!. ?.a-,. ,1-' ,;.-, n ,.! -i;i nv leuii.erat a.II
ii, ? ? : . r. aa laal mi I ron ?r eni
, . i ..ui t. nine vojii i ?'?-' ' i t
i .r ir i..,, ,., i oiac. rUri'i louniri '
l ,i M ll M.\N. 166 I ual i.'8d ?(
/ U) \UI\1A\. Ilii.i ? iirlili un.l?'i taiHiH I ia
\ i, i i ? m haa Hn -i e-.tti aonu ?t tbe beel fani
:. ,,:.,, ,l,.l , ?' *?' ?'
ul i ?-.,. .!,:,:-.
, ? A I I i I '
("
tUAl II MAN. Bj 8 I'-i'ci'iil.li' I'i"! -.mi
,., mn ? ? . ,-..- i n, .? I ml ? ear ol i n
".i . ? i "
b ,i ha.il ii re lUli.-J , I f rei.u. u.l -.' bj ?
piciel. .-,,1 .|, M J. I. . .No. J.i 1 .l.I ...I. .1.
POACHMAN. By :i Scoti-h Biarrted amn j
l i' i a rareful
.iiiv.i ... ? i . ? . arlll i. t, ai ' ? inl aml
aatiafaotol I - Iddreaa I'.. 26 Broadway,
lonkei. N r.
C'OACIIMAX.?Bv a \.ut aiBirle man ?li"
J th (...,: li . nu ral ni lahli '" '""" ' '"?
|?, |b? i -I ui i :? '.-(, Bl lUal ..ia. Ilgkgi olillg
.,.,, ? -. ., ii ; \ n, iu.. Weel .?.':- lU l'
r ile ll -I ln,
pOACIIMAN. Bl ii lirsi-.-liis-. st'iuiv. s'.lnr.
\ i, ..,-. i ., Ir uiam i Ity drlren iho. rhly i ine
rl.noo.l; alru-lly lemperate g uerallj ua.i K' "I aanli-n.
iai.i .1 n iri uvllka efc . beal o.iv i.-..-r.-,,a rui
-.i ty, fi.itl.fuli ea. eU-.i . ti? "' >? autry, A..
,11 M .' ? , v. II \! , a ii! , V. , al .,11. Bt
POACIIMAN and GROOM. By a 1'roti'r.tiinl
\ - .-,, .??. i.. . i;?,i,?i 1, ka. Wledaeof bora.-a. hn
nraa,.... ? *i l*ag od. ny an ? oo... i'.v drlvori oan
i? ai II i.nn u.l..1 l y laal iuJ f'iriiii i ' ip "V '? *
i, ., iadn ? il, -m; , i-ii.iiiii-i pi"? ii "fii.'. !.'-'-'? "'?
POACHMAN.?By ? mttady, bo1>cb\ -i"-l.'
\ i... . uo i.iiM :? a, merery teap "i i ?>"}
? in, i . ,. iiiuie aml ..iilanng . ...k.i ile- '''"i '"-are >f
li.,i.iia aad ,utuai!i'i ; good mfereucoa. Lail or addrcaa
11al \\ , -I a' i a ?!?
/m.,\. iim \.\ a-. i i >i rri. man. Bj -iu .?
\ n .ni in prlrate f i- niv le laki :-- lk
nli,ii.i fiirnaifl ua.) .1 ? .,i,iil,in ? n ui.I '"
I . i llliai kBil Ob.igltHI . ' ? -o ? H-. relcn-Boe: cn oi
, .im ! : ? li ... ? ? I |.l ..v , ,,.!!, -. I - - li.'":l ? _
POACUMAX, GAKDEXKR &c. I OOK.4KC.
\J i-.i a l-i ,:i.ai.,-,i i??!.i.-: in.in .,? . ,a. i.ian a-i.l i-'ar
itenei "i uaef i mau. oi f, i ??" ? ?"' :l '? ; ' ?'
ara. i r.aa; n> cl lldren a---;- ?; ? '''?' 7
i?,i ,-f releieai ea. t'aller addreae, two dayi, 47 aea?a?a
.i 1,. ,1 Bl iad? a].
POACHMAN. iii ;. I'i..it*stii.it marrwil iimui;
I .-..; eity drtn ,.-:.??
,Mii,t liom-al ciril and obllvlng; un.n raiauda hw <
1 ? I'lan. aaa aadreaa .1 1 . v a/eai m *'?
CH)ACIIM \N and GUOOM or POO'l MAX.
J Ity ta '..ii.ian broU.Ti 1 go -I rl !eraaa6 6rirera; 0*
di uia ol, l'.i ,1 bualueai rbumngl Iv . ul. > ap.e raa..' uia.
cii- " ? *! ?,.>,:.'. \;jr
Bul 40. in 1111 ue i aaaaa triBee, ..'- ~ BraaawaF^
/ VMU.I.M.i;.- li. ;i lii.iii.'.l BMUl, E ''-''?i,lli;
II.!ieu. ha.tw.nt, 1. -ai a' pra. Uoal eipj-n. ? ..?? .1
.!,,-..unir vmii.k.i.'ii? h-,i i.u.1 ."I.: arajawiaa. iraih
!.ra al. 1 .Ct.1,,1,- . II...: Il?hljl lll.-lel .MBUJ. l?i "''"'-'; | .
Buinagcairnt nd i n f lani ? -' > : ... t... ?'",,:,"'
wuulJtak,cl.argnaldaujarpwaitrj Oa. bealot^rtj n .1
?,ocata. daaaaa^ ^ (^ (j lo?B OBofli ,,.,? aaaaaaaaja
rpijj. TIIOMAS POHJLAK COXCEET8.
A- ACADEMY OF MUHIC, IIBBI 8*1
TIIEODORE TIIOMAS. CONDKCTOR.
'Ai TT'ESHAY EVENI.Vfl '.VCF.ltTH AT8J8.
24 TIIVB8DAY MATl.VKK* AT ;, ,,., ,,? K
Bas**and rvsiirvo-l ma a Bar tbe a-aann c?u now ne ob
tnlni il nt tbe boi odlee ilHlly fr.rrn H.i-I.l to 8.
PlBBT OOBCBT.T Tl ISDAY EVENINO, >70V. 8.
riololat. Mme. I'I liSI'U JIADI.
A MERIf'AX IN8TTTUTE.
?ty .'.4th *.M and 3 1 avea. hetwen fl.'dl anrt (!4th at*.
lniltt?inal BOVKL M ach I NI.lt">,
FThllnttoal si:\v LBVBNTIOB*, iiaiil l-BODUCTa.
Bleratea aad Mirfm a eara t<. eutrenee.
_Open at 10a in Aiittll*. 8UC| rtniilreu. 89a
BARTLEY CAMIMIELl/s 1 Uli-st. Theatrc.
Tlilrd wirk nnd .?? i rlnned Miieeeaa.
I VAMII.I.IM-:.
M-7.V BCBBBBT, N 1 >* COHT1 M r-'-. BEW KI.ATl'RKs.
i.vni,: ,i.i Weonoad*"aad Hatnnlay.
RIJOU OPERA HOU8E. 2U VEAK,
lt 4 171 11 TO tj" I" l*i: J-iliMlNCi;.
BBBBY K DIXKY. aupnortod br
lil. i.iin.l DIXKV8 BIO Hl la.l-.-U'.'K.').
IB Ali...M.-.
[_A8ERALL Polo Groaodato-day,
U METKOPOLITAB aa I.l.o. 8:8* p. ni.
Ailn ilaaion :..,:. -. Boy* u.ler 18 l.'i eenta.
Mlll.K.'.KIM. 1IAI.I..
THE JCB1LEE SIXGERS
C
Proa
FIdK LXIY!7i'.sirv. BABHVILLB, TXBBT.
Till- KVIiNlMl A 7." I * I II 'KiIlAY
i.vi-; UIB ?,
At < ii . tloek,
OCTOBEB '-'() a.I'i "JJ.
Beasiiat -..'?- aloa .s-inare.
PUICKEKING IIALL.
V> Mr - 7. 1" :mii Lt)
be,;-. t. aunou ,, eaa i lei nf tou
OKGAM EECITAL8.
Iv.-rv i I" :>li \ V at 8j.SU p. ....
l-.i.-t i.nil ii Tu**d ty, e. ... .ii.
Ma'anie LOtTTSE PYK, from th* fheatro ttoyal strckliolm,
Pi m.i i.nr.;i
Bl RI< IIAUO A ..S"l.", \ |..l"i:.M.
Vi -. V PI TNi.'I I.I.I', Or uiii.i.
-( :>-" -1 tickel re* iv,-i..iit.!F4 11*7)
I ll I'.lflll . i., t.i'K.-i*. '.'.Ml
? ..>;:n.?> i.,i,.
CUSIXO. hroadway nnd 39th-8t.
/ r.Tit MONTH
And I'npreeedentod tsnoceaa nl th* n*>*
I'l'pnl ,r i',?:., e , iiM-ra 01 or iirn.iue, .1 al the (Juaino,
ni i ?itti an e\c..|,!i i.i i i new jaaflbuaa
?
a .i.ii.?. i,.'.u ,,;.i.. ii ? <? uv. al. orrheatra, 81 60.
l. : rau'l Cnncerl
( < iMEDY THEATKE. II; -i Iw&yand29th-8_
" i.i. ji n.a.. II.in.,..' ? '1 :... ti T i v-.
ih-7,11..mi, .j., i.i. au ib* Kleotrti* _-a Qaweti
' it, 11. ii i Pepji i m iii u-. l i ., i a?|*. l.v.uii.*
tj at -'. iii. ?-.. 81,
, and ? , ? with i --.:'. ?:
KVKItl st BUAV IA 1. ll.iANI) -A. lihli ( ...NCI.HT.
I BALY'S THEA'J RE. U'way arjd 30th -t.
1 ' i nd. nl manas.nt of M ll. AUOU8TIB HAI.Y.
.1.1 81 ?." U - '-'i I'alc ?:>>
l.\ i .
.'i II M .mr.
VKIO SfC( I.--I I'I.
l.fis !'? N . MKDY.
'I II I M \..l- I li \ 11.
't BB " ln n
M \', I*-; i: \ r'". | ?? .?> ; ii
i.ll. I "Ixpleitiona >>f I. uKbter.'- l.-li--rrn?.
M KilHI ItATK. Ml?a All * KEUAN V ll.'.IMA
Ili . i 1,1 1 II M.\',I>';N.M.iY
..-ii.'.ri:. ; 11 v. iv .Mr .iami ? i.kwi.-.joiin
b .... ' ii Aiil I- - FIHIIEK, " I 18
. Ii. V( II.I.IAM i.il.liKI' I.
h I"-. i' l,NO 11 IM1LTOB
| llKI.l. ln I rart*
B ITTXKK8 Vi I Mf ,.n \Y.
. ;...
? i - ?,.: ? i : y i , ?(,: ,,.i, i, tole*rapb2 weokaahead.
I.^DEN Ml -r.l..'j:i.l--t.. bet.fSth nnd tttll av.-.s.
1 j >.| ??!. rriin ii t-. 11. Knn laya l la 11
1 : TabteBBl i:i WaL
-i a' ml m?!
i \l"l IA( K Ili i: OHEA r BfOI'T.
Tba i.t.- CAUnlN i. ..V.
i"M'll::- \l ( I \ I.VI NO liy 11IE
l.llli.lNA!
? . -
A.I i i ii. I ? II . .-? IOIW ' . - ? \:n ni I'-'tl.
/ ?UAXD OPEII \ HOUSE.
< ? i M-?! -i ii. i ,n bi atri. ii il* >iiv". -...c.
. ^ Malin-r". M .?!-.. "ir.lav.
\N.Ml li.l. \ III M'l.lHS N" M '?""?'. I'I \l.l :
n ? ' KILY.
? ll:i?: i. r .ih ,-!| wi 1 Iilna
irata t.'.r UOMEs ni i m.i \.si)
1 lAURIGAX'.S I'Al.'K TIIEATRE,
I I kdwakd ii xiiitn. \.v . Pronrtetor
M IY. IIAM.1.V . s..l.- .Mauiimtr
? ii Sl'l.NE 1 i.i I'.Mrll
I I'.li 1 . ? : I I .11 I lt Wl'likV
tltO HAllHI'lAN I .''V. * K'l IIABKIUAB.
?
OLDI.AVI OLD LAVENIIEB.
Mi |>8 v i ri: illAB iu .1 i: - i U7very
..... i ? .ii - '. , Inen'ar and eatui ay Matluet*at _,
N
' vTlUXAL ACADEMi OF DESiGX.
.?.,'.i
BPBl Lal i.mii.i; 11".\ OF PAIBflBOR
'I ." \\,.;k- Bf
it, m:v m I8LEB.
Opee Weoaeeflay, Oet -l. fr aa ' u in. ta c p ra , au.l from
7'-j i>. in t.. in p .... t'ontlnaineilaily untll Oct.31
IJIIILIIAKMONK 8??rlETi -.1 NEW -YORK.
I \ . i \n ,,f mi -H
i ?, i ti | ?. i ? m \- i ondnctor
FOllTl 1 nl II I lt -I. IH. >N >-n : -
-ul,., , - .
' r- ..iu, II. tet i.fflee,
Mit-t- . :i .-, ? ua In ? . t , . .. ,.. t. ber 18.
uatil i ("i.i t , iiei Ibi lattei il ie tb >y wll ix
-
,\ I ... I.l IKISBI ll N -< ' el.lM.
? :nv ,,- uude.
UI.V. I>i;. M WN.Mv'h. F.RTll -v.l'i.ii Im Ti-..'
:. n iv|, il i lUnirlrated Mat.i ee I ? i
BwlUMl n '..."'... r .: in . . i. li ? .: ' t:-lan
tii ,,(, . . . pi I : -t i"e ur ?
',....,. . ^et-, at IVj i'a, '.'77*
I ,.,., - ,1'iiir--.
fri! \I.IA. I" -( (????' L'ngaxin.
1 ? '.Mllllll M1..I II V.
. i .i.i ? \i - Ral
Fii.lu. KAI i.l'- ii SAH11.M...1 ,\ . .V"
nPllEATKK C0M10.UE,
I ?? -i aeea l-eiiagl .ti nnd '',1 uvoa
M- .I'.ail HAK'I ??IHV'T'iK
iii-i ,nt?n,. u ? anoreaaof t .- i*arlor r.eatr* o! Itetlaai.
Theaudieoceln taclee w.tb tbe new b leulamun-a al
llOU?ecrowd( I '-h-sanie, picaaut*.
BVKRl V Imi I 'I lll- .< I ? l.
Ma.in. ?? -..i -i .,i .1 -' Ma h ee i-alurdai at 2.
FAXN1 I'AVI M'lllt'l l"! >ri. r*A-\Xi l'A\ KXl'ORT.
ongiaal. i-i. uiiilmeaiaan - ? r. B I. vanti.ii.
i)u,i prl ..'.''...
Bol el'i ' ep-- dallj ti 'ni ;. ? m. I > i'? p ro.
WAi.lAiK- I'lll.A rilE. .lu.'-ic'-i Far. aelL
Laal uv, :,,-,!- i.i i ..'. .?.-:' -,| m.f
M Vll. il i-i ili i l.l i -i i:i"i - '? >!..,' I *?E.
l ruishl .;;,. -aiu ii . aftoruoon laat time- uf
M M. 11 i
M'eduead ij nvenlna laal ti.ol I ' 1/
i imi ala. i ? ? ii :> t ilaa' timei 1>I\ lu S*
li uia. j.v.-i'iiur ;ir-t anfl on . perforamieo ot
l. \ iAal'i.TI'1
vi \i i . if i.i, ii, i i ? aa BKTTtXA.
.-atuplav an, in.-'ii. faietvolt Jiidl. Matinea, oa|] .n.tin.-.-cf
.11 |>H ui .\ . N i III.
Kat.mlay Kvi i :? uraud ..ala Nlgh.
II. iii-eliii, .lla-i a; ;...!.!"- uf Mi ?' .1,,,'.,- vINIUll ''
,-t .jflToi " ui. -i a. i - i.a i ni.Mi: \ I'ai v i art
?- III AYI.M'I. THE VTI.'K. TEXTH rVEEK.
?# ivFinr. m. - Baturda. M,i'|-.'-:.t ?-'.
R ;, -,,\ i v , v i: I i - l-l l: v ' ' 'Ml AN Y.
i rilK HAV..Y THKA1 ItK. I l.SI.OV
llll. ON1.Y I'Kltl-'UllMAX. I- IN IH-- L'TI'i 0* M It.
\\ - i.ll i.i i i.M. -I l: Alil lllli -l! I.IVAN
M IKAI? >.
ONLY MU. I'l.MA . Ai; I. - ? MPAXY II WK 1 HI
, ,,\i i-ii-l It'M llltKilXAl il'. lll.-l ll VI I '.V. 111 r-:
UTIiOlfH llltl.HXAl -l ?'?! II -IM -??
riCKI I - ITBi'llAxKliON llll -l I'l W v l K WILL
M.l i;i iu . "i.M/i-. i' ni Ihe '!??,! "i ni Ibeatre.
<><
Lcctnrco anb flUttingf.
t-r. ?..'.;. 2H, ao t'HK kkimm; iiai.i..
r \\ I IttrlAIt, I. I, . .vr. Ii.l'ne n "t VV -ti:..i-'.i Mea>
,. ?? I uoailuy l.o ?> il ItroWBlIU I IV.'Jia '
i ii i iii m.i an i ii- a il lu i ? '
l.-im - :. n ,? ? a aii, ; , ..uia.- Ueketi * '?
day,
V
Siliuliono U3iintcli--lHal.'o.
OACHMAN nr GROOM.?Bj aafoirleyrnna;
man ago 21. i underatanaa tbe oare el horiea aud :. .-?
hai-noaa laaober aud honeat, willtna an.l o iHglag i ?"?
relereucea froui laal lUid lun ior emplovi i i baa hv.il on I - ug
,ln ,,| , aiitry, Adureaa V B., rrlbaaa I'piowu
,,i:.,,. l._:.a Broadway, ot B,, ???'??' Baei Blth at.
C>.i \. iim.W. -By b.-aiii-'l.'yountrman : two
/ yeara' i.i.iino Iru'm laal niployer. t-atl or addreaa
1 16 I aBt J.ll. at.
CM) \t'HM \N. I!\ ii i- ii'ipi-t.'iii n.;ii'iii-,l man ;
ii'iiiiiiii. iwo i.i.i oiaa aerrantai bnabiad haa .
tlioronghknowlcrtg nfall btaneheajwlre aaflllany aHuatlou
mitalde ,if daiiy ei untler uiakm - . Bral-elaaai. :. ,. ncea i I \
ui neiuiiv iddreae W. n.. hui Itta iTibuaa i 1lowa uataa,
l.-j..- Iireailwui_
/.liut.M or I'SKITL-MAN. !'?> a reapei-t
\4 i,i,i,. y, nn- ni.ui goodrefcBBaeea kDDU Tnbaaa
iptuMi ufuce. I.2?a Broadway. _
/1UOOM or VVAITER.?By a voubb man to
" i I .ke , I, tive ?'! I: '!??' a nr w-.lt 'li I .'" e IB 01 iVale faBUl] .
v . , UOMASHUil ? B, 118 v. ? .tit'tii-.-t.
/ 1 KOOM <>i KOO I'M W. -Bi a voao? mai ; ?">
\n paara'baa etty PBteraac a. tal ei "/'^'1"^| ,Ktl|jH,
Ci \uin si.l;. I ii.:.-i- u ?'- --i. u "'i ' ?.
B rraperlea for.-inE of Oowari an.l raawtablea.pruB.ng
,?, ?""?,?.' *i u,i a.ndH ol abrab.au.1 ..-.aaia, mproje.
melil ?l -,?anla. nu. ?l.-opll'.l.abli- lef.ie.l.o ll!:. U-t ell.
pl.j.l A.'.-ir.a? ( rl)iUIlr , pt?wn or.-eo, 1,288 |l|,,a?lv?ay._
/ i tROENER.?On a (seatlfmana place; oaw
\ I ' uf lloweia. Lnra . COW. tuna. , OiporlCB. 0.1 la ? '?'. |>
?,,,?.,??., ^?.,i...nk.r. e.4,.^.. ^;^;?iTnl,ull? liriU)C,,.
/i \i:l>!.M-.i:. Byaama/ie nuin.*Hh hiBheal
( I V, i,.i... - aa lo wibrieij anu c, relalaeaaiH thoraaaablf
e'.peiiin,',',! -iu. .iAi:i..' 181 BroaiUL, Bewara.
RK or ('"I.I.Ki'roK.-Mv
a Imd a cwl deal uf expelieu, e IB
i,oie??i, tradri ,.ii?,i..i.^i, y .-.inipoieiii aai nu fur
I iiabaallafaeaayraaawaaoea. ^"^ ga. TiBiaaa 06Jaa
' (JH1PPING CI.I.KK or O'U.Ia']. ?|{.-Hv a
> ...on., Baaawaebaa kad a gaed deal ? aaaataaaaita
ti,- wi.,,,?.,., tradri ,.ili.,i,...i;i. v .-..'iipoleiii uud nu lur
?laheallafaw.aj lataaaaaaa ^?grrJ*a aa.TiBiaaa06lBa
W\Hi;i! _iiv :. i^apeetaHle colored njan i"
\\\ V f..-,!.V i ... ?Ua blgblr recu-nniend^l : ?
al liagaadotd?r.ag an^rj.an ..-.:.?? g ., -^ 1--Jjt^rr?*'
2lnmecTnent.s.
ACADEMT OP MI'SIC. ""
UFEatt ttABOV, lHSD-fl.
Holo I***** and Dlrroto-.J. li. BlAPLESOCf,
Tbe Op--\ l?eaao.i wi'l Oonmi-iir ? o?
MlMl.U l.VK.Si.No. B?VBB_BB*B 2d.
Innoronutir in tii wori i li .n.tiie nnr>--ji ireeUled fiaa
in tuo I'nttcd Kiatoi. In no BaaaB t *?i . tliei-r 88 888*811
r-x'oiuled ll*.>lt. ou,l I*.- u:i pe 1*1* ).???'<? ll. ii -n -rtelal effeeu
he,-n*.. powerfnllT d^ii,o.|i'..|( ? i tab/lh* \-. rioai pnbltc.
l - .!i itvn hv t . ? trtn'.-r <?f oma e*it sxi-ti., at pi i
eii?tinjr. the Bhaiaa i:i Ofaana, ui't tlie BarBk* aaBbf B ? aaa* .
opera, ete.. Bta* exrr llfvln-fh ? gr>* B.y BoaaaJaaB* 1 thi
hu u,.v, .ii v. i ytngitmett totmptAjeamem&t a* fB8*a*Ji bki
llhorality u l.ie 8888878 ,:,!..ia, ,".'ir :it t.ie io: ".i Ib.i Ac A ?> ur
..t BuBabi ha. ?? ? ra "ii .. i f i b) K-te i, Baf**a*aB -d, a i |
unrt i!ii|iri.vi> l tl.r.i.i.'ii .ul. ai v i ,?_??**?: 8K 8888*) I'.nia reod
?i'nirtlii. ". .1 ii.,,.,.. ,,f .M?g:,??ne ,,( tbe 88881 818W
. |. r, Bkaaa ataa aaraa**. B*a**taoa8a*>eB8B*laa**aaaa8i
tl..- Mreeiet h:>?i l-iiei! ni'-i >if tbren>.t'i.eni.->l Itiee.iD.l tni?ta
BaaavBkaBaa i .? .... !.? hu* mart..- wi i imvi ?it'it'i? bbm bt.
tiimof h!< trieti ia ail an.ip irtera. II ? B**a*B*BB, r-nfl leutiy
cntera np.) i Baa BB**7t* vetr ..f :, , B_uaaa*aB88t li tma
e atatry -i i: tha t a aty.astaa '. ?';. - bb**mbi aaa bbm Bnal
-ire.i ti.at-.u.ii-irnl mlmirer* will alwaya ba I 888* Bf
thedeiU' Lfi.l M*a*be*8* Miv.art. Ituaainl, 8*8*0*. B** 88BBa
Yerili, OouikkI. ete.. ete. im- pn IV. hy th :.i . .1 . v:i|.
tent BJ*B**a*7~BBBBBl ifl tlie ai'kunwt.-dtred latirii-ir,. of tauiie
Tb* followrac aaBtacaaaaata bave Ba ? mad;:
Priiin ln i.i,!? -Hirioi tl'aalrallt
I M,| I . A i.M '. I < .11- II'.. -M.
(TIe flr^t BBpiBBtaa** In the I'ni.e.i M;it."il,
.'?!. i.:.'.. i \-si-,:,,r nr*! appearnnern.
Mi.I.I.K. lnlTI. aa* MDi 1.1-7 iH.lA LITVIBOFf
(.; the lini.i i |.i'ia her flr>i B|,|>-j .
M UI.I.i in: VI. in 1- II, r t.r-t Bppeiraine .
M Ll. I.I. IIAI KltMEI-TEIt- iler lir-t ippe*l
.MAi-AMK I. \lsl.Ai-UK
nn.l M \I>A *Jt Ml Ml: HAUK
(ll tr flrat appeiraoee the*e tbn >i
?.? Ofher miii i'i::' i nraajaaBi ti". an pentin* an* wiB B*
niiu.'Ulu (ii wlieu e(.iiel'i(i..(l
lennrt.
BI< N'lU liAVKI.I.f
(iii. Bra ? t'...-,. tiirea v*ar*i.
BIHBoR DOi. FALCO? Ht? frrat ap,- r*n
KIOA'OB 1)1171.1 1T ., el. uu i I.NAI.i.IM
and 8IOBOK OIABBLBI.
Haut ul.
fllDBOB :n. \.\y.\.
sj.;x'iri |.',im'\m HtahrM i! tie-irance),
?,..: *a. ,.\,.;-.. iiki. Pi i-.\ i'.;
tL'is Bral.,;..!,r.n a it.,:*.- thrcj yusra).
Haaal,
PK;>oit (?;,. ut iiixi,
SIONOft VETTA H'a llisl ?; pe..r.iif* .
Sirnnr DBTAB II.' i i I a l "BmurCA I \ liO/A
Th* tn-alaabie arrrlrea c' ihe orcbeetta ..ni r ara*.
whloh aare (irea aaab aaUtfaeUan I* tbepaet,ba** .1
reiaioc .
I, r, ? 1 ,, .... Bo Ic -n 1 Oen ln -("r 8IOB Tt WI.ITI.
Maeatie a Piane'orte ?_8 A**t. C*a*bact*r .Btr. B1MB
Baestrodl . oto .md TtlaeMiu ul i'.uuu .-il'i.hi -A 'lu
i.e.i.'.jrof Orobestra. Br. IIAM ?!
Oraanial. .Mr Fiu DB.ABCBi lt
Hnl-i llarpl.t. II .--A*' ("Nl
a.iH..?rrU.,ri. .HUrr..T POKTU> A I I
Ma*atrodl BaUe.r-iaunr )? K 1 .\. i. . 1
r .,,-.??!???? Maatar. Ur.BBoWB
Perruquter*.Mr. ( I. M'.h's'l.v sml --.:?? 1 BIOLIf 1 l!
ler* .-Ml.l'i nMl!-.l!,.l -I .I'.r lill H'l'I
1 (,?lu.. nn..iltii". IbA V
Anuoarar. Mr. BBLABCO
Ubrarlan.Mr. IH I.LIBOUAM
sta-i- MaaiiRer. ......BU I'AK..Y
Pr..i" Wfn I.U'ne ? M V.I7. MAI.VIN A CAVaLAZXL
In ordar to leud ran ly to tbo topertotra t??I*Ho iu<uov
,ie . -..,!. apUuwl :
: \" (II e ?'? , rp -rn MATIITAX \.
For th?8T?t !'.,?-, 1, rn* itatuusta?*, by BswetBl arrariyo.
ment wltb tb* orc i.e'o ?
Tb. , nrtr Iry 8lajaarTltn MaWal
[...ii . ;? ,11 ln- Baxaa .-Ijtmn lav.iii
The Kl.ia .-1 ?.. 1 u-um
? -?'? ._-!.", r DeAama
Ii Karct.ea*'. tsii:
La Mun'.i.-na. ilin^ I.:.
Ijui... .Mdlie. Oc Yt^ne
nnd
Muiuan.i. Bt*B* Alnia Fnhatrlim
Llae* !-? for ihi Dr*< U \e ra Am
Mni ??, ?
WordshyalB 11 Beilbac *nd Ph. OUle,
Mi Maple ?:.'.a. eeoredtb. aolo rlghi ..r r*pt*i*~itatl*BV)
for whleh K Ka?w_et Ua* otad* aereral liapo.t?al altcn*
ti, bb .nn ad i tton*
The ( beralier De* Orleox. 8ig 0 I ?! I'aleo
1..M-IUl . -.-?:.,. I. I I'.ipula
Omllul M.>r'iiit.itic .bUnoi i.'arnecl ..
1 ln. 1 11:11.1 DeaOtaeai . - ? -rNiiti
DeBretaray. . . Rhrnor i'..-..-nl
Au Iuukua*J**r .t-ti-'ix.i LH Vbh b t I
25"* '^"..r';-^??'}???? Baa*r ii.ei.-ito
Baaaaetai ' BUBa n.ii".
.1 .V,.:t.-.- ..Mn.e. Ltblach*
B ? it.).Mdlle. I?i \ i-u."
aud
-? ? Ki te btUrni* ll -.uk
... !.-. ?. i.. ru*fo k. i.nrd*,
I,:.,. , A Ai.
Th.- Uniena; the
Ui.nl and tuurt', ir. i' . - ? Ukers .>'. I*
um re.
AnbtTBl peio. TBJX DIAVOLO.
. :i.,:> .Kbruor l
. -Ul. : ? : I' .. tit.)
Ohtcnrn i .-i.'ii r Cborub nl
l : i K'.l.urn .-il':. ? i..t.i....i
. -l-'ii.t i.
I a i) hobura. Btmo. Liblacba
cr. I
/r-rllra.Mllh" A li
Tbi 1:..' .- ' a I" i'lri'-.t ln \Tiie. BaiMni ' a. . 1
and ' "I p* <1?* II*.let.
Anibrul* ? tb. :.K-' i' ra, B IOB. >B.
Wll. 'j,- ;.!?.! |
. Bme, Mlnnl* H?nk
Wtl'iCln . -1-:i,.r Iii-', l iiu-.i
.-IS-.i.l I*, . I'll'-.l*
i;,,,t.M .Blrnor Pina.dim
I ,r 1, ri *. Mrtll I ? ? v
. -..-Lor Obi rn'Miit
Aut utii.hl(cn r De \ n
BaB
FUlna . Jiitll*. .Meia p.ihstrdni
Aud.ebnolC tnau irrnilt Au'i.r's 1 .|M-ra. M \-.\ \ 1 Kl.I.O.
Maaanaelb) . bbmer Onwinlul
?t upi*ar?:,.o ,:: thia . h.'a. te ,1
-. .. ;,? fioin tb* ?Bbpitnadextcnalra
i:,i.. . ? '?. w! ? (,:?l,i,-', baalaen 8lr?n nu.'er Mr.
u > tu i.t dt I'.e ir.nietny ie. '
BObertotl niiviii.i Meyrtayr IxdMnarta.Waa* r
l.alrn'i.iu. \ enli (ar.i.en .il-it
1 bai ?? lii 1. u'.: 1 i-kiiii La Forxa dil Mlino v.-i.it
La* 11 i?i e . t. "i.yr:i.i.-r itnr ltlaa aarebeiu
i... so* ? .;i 11-.1 b .Moaart Liudadi Cbamouni Dub atti
I.p.ela ili Lan m ? Ali . \e-itt
Daolaatil aiajnaa.ThoiL**
'10:1 'ilfvni 1 . Mtr. rt MT.? ? -i ? .I o li
i .1. rj Qa i...u:ue li.l . !..??*inl
V*na : idelio . r?e Hx-en
1 a 1 .-: .a .'.. ' ii - -:' ?' '? iii...ei . \ enll
li.itnretti 1. frl ali.e.Miv.rte.r
Tnl 11111m .Ildili- u :i-/ia aUKBTta .l..u.-.-ttl
?\:? 111.Pktmw -?... 11 jt'ni.l? . ,hoa*lnl
_a Pavor.ia '? l^etlllL'Etolle dn N*rd..M?y?ib**c
Hailo iu ii?*ch*ra .. .v*rJI 1 ir 1 m i?:.teiim:n. ...waaaw*
lu -.11.1.A1 ihu -i ..UellUBI I., i.a/.'u l~i,ir.1. .1
lanat 1 m.-uiimu .Uonaod Nuraa .BeBual
I 11 var r . .N'acdl Uoutao e i.nl 1 :i:i ii,:m-.|
1,11.1;.. M..f., . M?. iri l.'I mlr <t' n.m- ;....u-t:i
l |.|,rtt.ii,i .Boltlal (TKpia* a ia Oaaaan I 1 1
.,..:. U.-tiei M.irlla.Oounod
Uluorata . Ty.i.
II, ?.H~n v-ill. ?.iiiiunn.-* nn M'.M".Y BVEBIBO, BO.
\t\liii' r. - iBiou will b* j.i.-.'-itii t.u tho
BrstUmet .-'? t aa ..?..-- Bi .t-...),.-* OARatCB.
].,?, . . -: . ,r ItaTi-lll
E?>amiiio(Torea*oi Klraor oel Pneat*
/,;,!?? _ . .-i_ii.it I'berubml
II i.aijiairo . sitn.: L'ara
M .1 th* . "'LU ?'? \ '?>
. ? ? ""?'
i_.io.fa . M.ilh. Ii.iii.niiei".-. r
Mrrcaalea.. Mu * i-*t?l_c-H?
aal
: aiiiia- .Mme Minne nau.
II i lita! ai'i" iiar.'- Iheae t'l'C V- .ra.
?| '..- Ii.o. le .i.i I'ir. .-tia- a.rnl Wl I he i.up.''iled I y M lll X
.Mai.iuaCeaataaai mij uaaiaaaaada .;..
nn Wl HN ilD \Y. BOVKMB ?'- ii.
Ml.1,11 AI.MA HUl^lll'iM w-il I.a'.. tte buBOf of ap
p. mi ,.- .'.i i..-1. -i time iu Ua. tlea ?upp., laal by rlgaerae
\, n .. -iu: ???! ' iailli: 1 Ae. . ' .
.ai-t if rvri-etv MraVa. an! UM
,- aa foBuwa italeo ij - eiea atd Ai - ?
11010* to lll .1 -.VI ?' -??!?- . *?? " ? ' ''?
B uoi a to i. i.i foui bcraoai-, ?-?-?;'. >i..-/.... ..?
i- ,?,-- i,-,.,t a i i,.-ra>:ia .*.'"" i Be taaine Besaa
,.',..,,. .- paagaataaata *.<? i tui.-oay aii row.a,
....... g Bartnai af retaj tag duBr eaeta,
.:,.', C DOtlff IM'.I ?!- e- lo
Mr i " i'l li.M\N. ut tho Aiaii.my ?f Kaak h.!?
..' Mce^rliiopoo f it aaU of a-Mia for u-ghtly B , B>
lauiaUeaa oa alonuij ? ??_
I VCEUM THEATRE. 4th-avo. aud 23d-mt.
\j KTKF.M BACKAYE, .ieimr.l M on'C-r '.',, al.mn,
,1 \| :,!,i HIXXIK MAU >r.KX, "ln -.,! "f A . apec
wi ,..,..Biueni nf M.i'. aeluia iHilaru Mr iiiu 1'ryatytaa
, jiiclianl Mamaeld. Xoit lo laat week.__
METROIVLITAX OPERA lluUSE.
BALVIXL
BALVINI.
v UAINI
Firatwo-k Hoaday erenh taena
W.-.n.a'.av eveaTaa, "? i '-'" KJna Lear.
i rl ,i evoii.iiL-. "ot . '? "io ?-l d.a or.
Kai :'a\ Bailaee. < ?.. * <>tbe ??
T e .uhacrll t.oli tor tl..' !>alvlnl ai-aaoli v. lol.l? ?
V -All- ..K BEAT* I'-t-xmli. flratwre*
,.,'?..i..v..ii...^.t.:ivi U.uow.., an ll.'..aaar.
I H a m I'.IC'i-:-: l'a i'a. ie?? a -l- v i i Vft
.. -.:i.,a.nr,...*...o. . i4aaaa4aaaf
t uia ia s-i -?
M \'.-ls..N ROTARE THEATRE.
31 v \ M I'vl.M R ..-aole Manager.
^<;i;V;or.r;:;:-a,r -,?
1! "?"?'? ' Shtbtj. noaa_
Nii'inN i;u:i>l\. BVaairred aeaia50c
'" raroneweekiaiy LK8TEB WALLACK
? .... VI V ' ..t.intaei-I|.-?.Ulla|,U..IU!l:
'Jlm I 'ulA vAViiii -All ltllA> ?. !
L,v\ii'i!ii\V SOCIETY o* N.'w-Y.rk.
S' ? , ,/. 4\iii'.-( ii ..caaaaeter
' ,\V???. 'm'. I?'"?' l"-i:? "Nl'MI.MllM."..
' 'iAvrtltclieiraalandCc iad7,
. m MAIII4.SSB BKAXUT. ?-' Mer.pei laa Bpera ?'o.
L:?!.*?; ip i -u Tiekeua i * oa ? ??'; "< Ha MiBl|iBllB
, . , .,, .??,., r pt m loran I'aiiBe Baaj .raa - i wbaataa
.,,.,,.. ,11, .-. a.-i Il.l'-OIIT. *-> li-UClV Ol.cio i...
. ' -' ?. toat.a. 0. irtoeaol -ul-.-iipii.-n for 818
,ri h-. ..|-.l:-?i.u. *-. Drew oiKli'. =.. . .... ... - .
I n .,'ly oro'e, ?8 . Bo'ea. '- - BlO._
2TAR THEATRE.
Beeond ?eok ef tl.eontfairoinrnl of
Ml-a V N , I C^"N.
rndertaa directlonoi BB IIKNIIY K. AB'lEY.
Tueadayaad wadaeaday Kreaiara aan M.;uriay
Maiiii.e i aal l".foiniai > aaal
-,h,,.a'l.,i..'....-v.:n^-^1^;^^f'-r^
and ihe one Act Urama COM KD1 1X1 THAOatOT. .
tj i vni> \i;i? i hia i Ri. SEv enTh ul^k
O ' l v rv Kvi-i.tuK at 8. Matl&M Hotnrday ..t'.'.
iJ an A ? riu ii -i ? -i?!?:-*.
The popular Jai'ttoi-a- ' omlc i .ieraoutltled
rHBCAHT Mr f^*? BYaS^Y? BL ?iBllXIltt
? -1-.iu, viin w. ii- ii AMU.T..N-. rHO'j. WHir.
ri N M a \ i KN..XA .1 IBBF.AU, allaBiiAXl.lB*ILI>
fvs Mlwll IBBIE 1 I TEIN and EEI DA UBUt X.
'm'mU Mlh.vl". M.vn.Nl.h. BAltVBUAl Ali.H
i 'NHi.N SQUABE THEATRE.
Mr"" MA ...Alti:i MATIIKK. ?
s?pporto.l!.vMII..N'K-al.l-VI, K. r.'tKll-.Hl' K PAM
l.i.NG. -...! a gaod Draaaatle ?ampaay. ,1.^.?.,..
lutl* lt. rival ol !-haK' -p an- a l.-aafvO).
hi-Mi-i. AMi .iriati.
Mall' iv .-aiuiday
?>D-AVKXrF. lTiiTvTl^. aawgr Slat-ai.
?J 1. V-T WKKK A MOKAI. ? "'M^
M'TT WKEK---K'ill A HlUTHr-K^ LlfE.
?lalu..a.a WlBBI Blf aa
maHaea prw'%. a*. ?;' aj-u ? *? ' *?,
S

xml | txt